Soru 1-A: Aşağıda ölçüleri ile verilmiş parçanın 3D modelini çiziniz.
Parça adı: 201XXXXXXX_v1s1
Ø30
30
R30
Soru 1-B:Yukarıda 3D modelini çizdiğiniz parçanın Önden, Soldan ve üstten görünüşlerini
serbest elle çiziniz.
UYARI
Sınav bitiminde 2 adet dosya gönderilecektir.
Soru 1 için, dosya adı: 201XXXXXXXX_v1s1.sldprt
Soru 2 için, dosya adı: 201XXXXXXXX_v1s2.sldprt
Numaranız
Doğru dosyaların gönderilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Lütfen cevap dosyalarınızı
göndermeden önce kontrol ediniz.
Adı Soyadı:
Numarası:
Lab No:
Download

V1-S1