BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TASARIM
(TEKNİK RESİM-II)
Örnek-1

Aşağıda verilen resmi Line ve Polyline komutları ile ayrı ayrı çizin, line komutu
ile çizdiğiniz resmi blok haline dönüştürün.
Örnek-2

Aşağıda verilen resmi Line, Arc ve Polygone komutlarını kullanarak çizin,
çizdiğiniz resmi blok haline dönüştürün.
Örnek-3


Yanda verilen resmi xy
koordinatlarını kullanarak Line ve
Polyline komutları ile ayrı ayrı çizin.
Çizilen resmi Region komutu ile bir
bütün haline getirerek “.sat” uzantısı
ile “Örnek-3” ismi ile transfer (Export)
edin.
Örnek-4



Yanda verilen resmi Line, Polyline,
Polygone, Arc ve Ellips komutlarını
kullanarak 0,3 çizgi kalınlığında
çizin.
Çizdiğiniz resmi blok haline
dönüştürün.
Çizilen resmi Region komutu ile bir
bütün haline getirerek “.sat” uzantısı
ile “Örnek-4” ismi ile transfer
(Export) edin.
Download

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Teknik Resim-II)