MODÜL BİLGİ SAYFASI
: MAKİNE TEKNOLOJİLERİ
: AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE
GÖRSELLEŞTİRME
KODU
:
SÜRE
: 40/24
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Bu modül uygulamalı olarak bilgisayar destekli tasarım
laboratuvarında işlenmelidir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci bilgisayar
destekli çizim ortamında, teknik resim kurallarına ve
standartlara uygun üç boyutlu çizim ve düzenleme
komutları ile kendi meslek dallarındaki çeşitli objelerin üç
boyutlu katı veya yüzey modellerini oluşturarak; bu
modellerden 2D ve 3D kesit görünüşlerini, 2D perspektif
görünüşlerini oluşturabilecektir.
ALAN
MODÜL
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. 3 Boyutlu ara yüzü, kullanıcı Koordinat Sistemini(Ucs) ve katı modelleme
araçlarını kullanabilecektir.
2. Oluşturduğu katı modelleri düzenleyebilecektir.
3. Gerekli görselleştirmeleri yapabilecektir.
İÇERİK:
A. KATI MODELLEME ARAÇLARI
1. 3 boyut ara yüzünün tanıtımı
2. View Control, Visual styles Control
3. 3 boyut, eksen ve düzlem kavramları
4. UCS’nin kullanılması (face, named, object, previous, view, world,
origin, rotate x,y,z)
5. Dynamic UCS (F6)
6. 3 boyut modelleme yöntemleri
7. Polysolid,
8. Box,
9. Wedge,
10. Sphere,
11. Cylinder,
12. Cone,
13. Torus,
14. Pyramid
15. Extrude,
16. Presspull,
17. Revolve,
18. Sweep,
19. Loft
B. KATI MODEL DÜZENLEME KOMUTLARI
1. 3d move,
2. 3d align,
3. 3d mirror,
4. 3d rotate,
5. Align,
6. 3d array,
7. Interference checking,
8. Slice,
9. Thicken,
10. Convert to solid,
11. Convert to surface,
12. Extract edges,
13. Extract isolines
14. Union,
15. Subtract,
16. Intersect,
17. Extrude faces,
18. Move faces,
19. Offset faces,
20. Delete faces,
21. Rotate faces,
22. Taper faces,
23. Copy faces,
24. Color faces,
25. Filled edges,
26. Chamfer edges,
27. Copy edges,
28. Color edges,
29. Imprint,
30. Separate,
31. Shell
32. Section,
33. Section plane,
34. Section plane jog,
35. 3d clip,
36. Flatshot,
37. Solprof
C. GÖRSELLEŞTİRME
1. Materials (malzeme atama)
2. Background (Arka plan)
3. Sahne Işıkları
4. Render
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
2
A. 3 BOYUTA GİRİŞ VE KULLANICI KOORDİNAT SİSTEMİ (UCS)
1. 3 boyut ara yüzünü tanır ve kullanır.
2. View ve Visual styles controls komutlarını tanır ve kullanır.
3. 3 boyut, eksen ve düzlem kavramlarını kullanır.
4. UCS’yi tanır ve istediği gibi konumlandırır.
5. Dynamic UCS (F6) kullanır.
6. 3 boyut modelleme yöntemlerini kullanır.
B. KATI MODEL OLUŞTURMA VE DÜZENLEME KOMUTLARI
1. İlkel katı model oluşturma komutlarını (Polysolid, Box, Wedge, Sphere,
Cylinder, Cone, Torus, Pyramid ) tanır ve kullanır.
2. 2d profilden katı model oluşturma komutlarını (Extrude, Presspull,
Revolve, Sweep, Loft) tanır ve kullanır.
3. 3d Operations komutlarını (3d move, 3d align, 3d mirror, 3d rotate,
Align, 3d array, Interference checking, Slice, Thicken, Convert to solid,
Convert to surface, Extract edges, Extract isolines) tanır ve kullanır.
4. Katı model düzenleme komutlarını (Union, Subtract, Intersect, Extrude
faces, Move faces, Offset faces, Delete faces, Rotate faces,
5. Taper faces, Copy faces, Color faces, Filled edges, Chamfer edges,
6. Copy edges, Color edges, Imprint, Separate, Shell ) tanır ve kullanır.
7. Katı modelin için görme ve görünüş elde etme komutlarını (Section,
Section plane, Section plane jog, 3d clip, Flatshot, Solprof) tanır ve
kullanır.
C. GÖRSELLEŞTİRME
1. Yeni malzeme tipi oluşturur ve atamasını yapar.
2. Çizime arka plan atar.
3. Sahne ışıklandırır.
4. Render (gerçekçi görünüş elde eder) yapar.
3
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
: AUTOCAD İLE YÜZEY VE AĞ MODELLEME
:
: 40/16
:
: Bu modül uygulamalı olarak bilgisayar destekli tasarım
laboratuvarında işlenmelidir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci bilgisayar
destekli çizim ortamında yüzey ve ağ modelleme
yöntemlerini kullanarak tasarımlarını yapabilecektir.
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
AMAÇLAR
:
Kursiyer;
1. Yüzey modelleme ve düzenleme komutlarını kullanabilecektir.
2. Ağ modelleme ve düzenleme komutlarını kullanabilecektir.
İÇERİK
:
A. YÜZEY MODELLEME VE DÜZENLEME (SURFACE MODEL)
1. Network surface
2. Planar surface
3. Loft
4. Sweep
5. Revolve
6. Extrude
7. Surface Blend
8. Surface Path,
9. Surface Offset,
10. Surface Associativity
11. Nurbs Creation
12. Surface Fillet
13. Surface Trim,
14. Surface Untrim,
15. Surface Extend,
16. Surface Sculpt
17. Surface Cv Edit Bar,
18. Convert To Nurbs,
19. Surface Show Cv,
20. Surface Hide Cv,
21. Surface Rebuild,
22. Surface Cv Add,
23. Surface Cv Remove
4
B. AĞ MODELLEME VE DÜZENLEME (MESH MODEL)
1. Mesh (Box, Cone, Cylinder, Pyramid, Sphere, Wedge, Torus)
2. Mesh Primitive Options
3. Revolved Surface,
4. Edge Surface,
5. Ruled Surface,
6. Tabulated Surface
7. Smooth Mesh (Yumuşatma): Smooth More, Smooth Less, Refine
Mesh, Add Crease, Remove Crease
8. Smooth Object (meshsmooth)
9. Mesh Tessellation Options
10. Mesh Edit: Extrude Face, Split Face, Merge Face, Spin Triangle Face,
Close Hole, Collapse Face Or Edge
11. Convert Mesh (Convert to Solid, Convert to Surface)
12. Smooth, Optimized, Smooth, Not Optimized, Faceted, Optimized,
Faceted, Not optimized
13. Mesh Modellerin Kesitini Almak
14. Mesh Model Seçim İşlemleri: Culling, Selection Mode (No filter,
Vertex, Edge, Face, Solid History),
15. Gizmo ( Move Gizmo, Rotate Gizmo, Scale Gizmo, No Gizmo)
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. YÜZEY MODELLEME VE DÜZENLEME (SURFACE MODEL)
1. Yüzey modelleme komutlarını (Network surface, Planar surface, Loft,
Sweep, Revolve, Extrude, Surface Blend, Surface Path, Surface
Offset, Surface Associativity, Nurbs Creation) tanır ve kullanır.
2. Yüzey düzenleme komutlarını (Surface Fillet, Surface Trim, Surface
Untrim, Surface Extend, Surface Sculpt) tanır ve kullanır.
3. Control Vertices komutlarını (Surface Cv Edit Bar, Convert To Nurbs,
Surface Show Cv, Surface Hide Cv, Surface Rebuild, Surface Cv Add,
Surface Cv Remove) tanır ve kullanır.
B. AĞ MODELLEME VE DÜZENLEME (MESH MODEL)
1. Mesh Model oluşturma komutlarını (Box, Cone, Cylinder, Pyramid,
Sphere, Wedge, Torus) tanır ve kullanır.
2. Mesh Primitive Options diyalog penceresiyle gerekli ayarları yapar.
3. Surface Mesh komutlarını (Revolved Surface, Edge Surface, Ruled
Surface, Tabulated Surface, Surftab1, Surftab2) tanır ve kullanır.
4. Smooth Mesh (Yumuşatma) komutlarını ( Smooth More, Smooth Less,
Refine Mesh, Add Crease, Remove Crease) tanır ve kullanır.
5. Smooth Object (meshsmooth) ile çeşitli nesneleri mesh modele
dönüştürür.
6. Mesh Tessellation Options diyalog penceresini tanır ve kullanır.
5
7. Mesh düzenleme komutlarını (Extrude Face, Split Face, Merge Face,
Spin Triangle Face, Close Hole, Collapse Face Or Edge) tanır ve
kullanır.
8. Convert Mesh komutları ile (Convert to Solid, Convert to Surface)
mesh modelleri diğer modellere dönüştürür.
9. Smooth, Optimized, Smooth, Not Optimized, Faceted, Optimized,
Faceted, Not optimized seçeneklerini kullanır.
10. Mesh modellerin kesitini alır
11. Mesh Model Seçim komutlarını (Culling, Selection Mode (No filter,
Vertex, Edge, Face, Solid History) tanır ve kullanır.
12. Gizmo komutlarını ( Move Gizmo, Rotate Gizmo, Scale Gizmo, No
Gizmo) tanır ve kullanır.
6
Download

Modül Bilgi Sayfaları