catia.workshop
Workshop 2
“Parametrik Yüzey Modelleme – Başlangıç Seviyesi”
GİRİŞ
Bu workshop’umuzda telkafes ve ağırlıklı olarak yüzey modelleme konuları
(Generative Shape Design Workbench, GSD) başlangıç seviyesinde kalınarak anlatılacaktır.
Yüzey modelleme tekniği, tasarım gereksinimlerine göre nasıl şekillenir ve ne şekilde
uygulanır örneklerle anlatılacaktır.
ÖNCELİKLE BİLİNMESİ GEREKENLER
CATIA'da yüzey modellemeye geçmeden önce öğrencilerimizin bilmeleri gerektiğini
düşündüğümüz kavramlar ve açıklamaları örnek uygulamalar yapılarak anlatılacaktır.
 Continuity Kavramı: Eğri ve yüzeylerdeki süreklilik kavramı ve nasıl oluşturulacağı
 Degrees of Continuity: C1, C2, C3 Continuity kavramları (G1, G2, G3)
 Tension Kavramı: Aralarında boşluk bulunan iki eğri ya da yüzeyi üçüncü bir
eğri/yüzey ile birleştirirken kullanılan parametrenin açıklanması ve ipuçları
 Geometric Set ve Body Kavramı: Ürün ağacı düzenlemesinde kullanılan
geometrik set ve body kavramlarının açıklanması. Kullanım ipuçları.
 Ürün Ağacı Hierarşisi: CATIA ürün ağacı yapısı ve modelleme yaparken nasıl
kullanılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler.
GENERATIVE SHAPE DESIGN - ARAYÜZ
Generative Shape Design Workbench'ine genel bir bakış olarak değerlendirilebilecek
bu bölümde öğrencilerimize genel hatları ile arayüz ve toolbarlar hakkında bilgiler
verilecek, yüzey modelleme kavramına giriş yapılacaktır. Bazı kavramlar, araçlar ya da
komutlar atlanarak “İleri Seviye” eğitimine bırakılmıştır.
CATIA.WORKSHOP
GENERATIVE SHAPE DESIGN - YÜZEY MODELLEME
 Temel Telkasef Elemanları: Nokta, doğru ve düzlem oluşturma, polyline, çember
ve köşe oluşturma, spline ve connect curve oluşturma
 Basit Yüzeyler: Extrude, revolve, küre ve silindirik yüzey oluşturma offset yüzeyler
oluşturma ile fill yüzey oluşturma
 Yüzey Operasyonları: Split, trim, join ve transformation (translate, rotate,
symmetry, scaling, affinity, axis to axis) komutları ve extract yüzey oluşturma
 Telkafes 2: Projeksiyon, kesişim, paralel, helis, spiral gibi eğri oluşturma komutları,
boundary, extract eğri oluşturma, eğrileri kesme/budama ve ekleme işlemleri ile
sketch output özellikleri
 Kompleks Yüzeyler 1: Temel Sweep yüzeyler oluşturma araçları
◦
◦
◦
◦
◦
Explicit Profile – With Reference Surface
Explicit Profile – With Two Guide Curves
Explicit Profile – With Pulling Direction
Line Profile – With Reference Surface
Circle Profile – Center and Radius
 Kompleks Yüzeyler 2: Multi-sections, blend yüzeyler oluşturma
 Fillet Yüzeyleri: Bi-tangent shape fillet, edge fillet, variable radius fillet, face-face
fillet oluşturma araçları, fillet yüzeyler oluştururken dikkat edilmesi gerekenler
 Parça Yönetimi: Geometrileri yönetimi ve Open Body yönetimi
 Yüzey Katı İlişkisi – Yüzey Tabanlı Katı Oluşturma: Katı-yüzey etkileşimi,
katıyı yüzey ile kesme, yüzeye kalınlık verme, kapalı yüzeyi katıya çevirme, katıya bir
yüzeyi ekleme gibi araçlar ve kullanım ipuçları,
ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR
Anlatılan konuları iyice pekiştirmeyi sağlayacak, öğrenilen konu ve komutları
yerinde ve uygun olarak kullanmayı sağlayacak ve eksikleri görmeye yardımcı olacak çeşitli
örnek uygulamalar workshop'umuz boyunca katılımcılar ile beraber etkileşimli olarak
yapılacaktır.
CATIA.WORKSHOP
Download

Workshop-2 İçeriği