MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: INVENTOR İLE TASLAK MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
ortamında 3D modelleme için Curve modeling ile dinamik
ortamda parametrik olarak, (3D ortamda) ve Sketch
Modeling ile düzlem tanımlayarak düzlemsel yüzeylerde
taslak mantığı ile nesnelere ilişki ve parametreler vererek (2D
ortamda) Tel Kafes Modelleme yapmayı öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1- Temel kavramları kullanabilecektir.
2- 2D modellemeyi kullanabilecektir.
İÇERİK
:
A. TEMEL KAVRAMLAR
1. 3D parametrik tasarım ve getirdikleri
2. Proje dosyalarının yapısı, özellikleri ve oluşturulması
3. Inventor dosya formatları
4. Kullanıcı ara yüzü
5. Görüntüleme seçenekleri
B. 2D MODELLEME
1. Sketch(2D) giriş
2. 2D Sketch oluşturma
3. Düzlem kavramı
4. Eksen kavramı
5. Nokta kavramı
6. 2D Sketch oluşturma ve düzenleme komutları
7. Sınırlandırmalar
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. TEMEL KAVRAMLAR
1. 3D parametrik tasarım ve getirdiklerini yapar.
2. Proje dosyalarının yapısı, özellikleri ve oluşturulmasını yapar.
3. Inventor dosya formatlarını yapar.
4. Kullanıcı ara yüzünü yapar.
5. Görüntüleme seçeneklerini yapar.
B. 2D MODELLEME
1. Sketch(2D) girişi yapar.
2. 2D Sketch oluşturur.
3. Düzlem kavramını kullanır.
4. Eksen kavramı kullanır.
5. Nokta kavramını kullanır
6. 2D Sketch oluşturma ve düzenleme komutları kullanır.
7. Sınırlandırmalar yapmayı kullanır.
1
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: INVENTOR İLE KATI MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
ortamında 3D katı Modelleme yapmayı öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Bilgisayar ortamında 3D katı modelleme yapabilecektir.
2. Bilgisayar ortamında 3D katı modeller üzerinde düzenlemeler
yapabilecektir.
İÇERİK
:
A. KATI MODELLEME
1. Kullanılan komutların tanıtılması
2. Extrude ve Revolve komutu
3. Delik Delme (Hole) komutu
4. Loft, Sweep, Rib, Coil, Emboss, Derive komutları
5. Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Thread, Split komutları
6. Çoğaltmalar
7. Body kavramı, Combine komutu
8. Akıllı parçalar, denklem ve parametreler
9. Yüzey modelleme komutları
10. Malzeme tanımlama, gerilme analizi
B. KATI MODELLERİN DÜZENLENMESİ
1. Düzenleme komutlarını kullanmak
2. Katmanlarla çalışmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. KATI MODELLEME
1. Kullanılan komutları kullanır.
2. Extrude ve Revolve komutunu kullanır.
3. Delik Delme komutunu kullanır.
4. Loft, Sweep, Rib, Coil, Emboss, Derive komutlarını kullanır.
5. Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Thread, Split komutlarını kullanır.
6. Çoğaltmaları yapar.
7. Body Kavramı, Combine komutlarını kullanır.
2
8. Akıllı parçalar, denklem ve parametreleri kullanır.
9. Yüzey Modelleme komutları kullanır.
10. Malzeme Tanımlama, Gerilme Analizi yapar.
B. KATI MODELLERİN DÜZENLENMESİ
1. Düzenleme komutlarını kullanır.
2. Katmanlarla çalışır.
3
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: INVENTOR İLE MONTAJ MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
montaj modellemeyi öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Bilgisayar ortamında parçaların montajını ve demontajnı
yapabilecektir.
2. Bilgisayar ortamında yapılmış olan montajların patlamış
görüntülerini yapabilecektir.
İÇERİK
:
A. MONTAJ MODELLEME
1. Montaj ortamına giriş
2. Montaja parça ekleme
3. Alt montaj oluşturma
4. Montajda sınırlandırmalar
5. Montaj içinde yeni parça oluşturulması
6. Esnek montaj kavramı
7. Ölçüm ve boşluk analizi
8. Standart parçaların montaja eklenmesi
9. Güç iletim elemanlarının montaja eklenmesi, yay ekleme
B. PATLAMIŞ GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA
1. Montajda patlatılmış görüntü alma
2. Patlatılmış görünüş üzerinde işlemler yapmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. MONTAJ MODELLEME
1. Montaj ortamına giriş yapar.
2. Montaja parça ekleme yapar.
3. Alt montaj oluşturmasını yapar.
4. Montajda sınırlandırmalar yapar.
5. Montaj içinde yeni parça oluşturulmasını yapar.
6. Esnek montaj kavramını kullanır.
7. Ölçüm ve boşluk analizi yapar.
8. Standart parçaların montaja eklenmesini yapar.
9. Güç iletim elemanlarının montaja eklenmesi, yay eklemeyi yapar.
B. PATLAMIŞ GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA
Montajda patlatılmış görüntü alır ve bu görünüş üzerinde işlemler yapar.
4
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: INVENTOR İLE KAYNAKLI MONTAJ MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
kaynaklı montaj modellemeyi öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Tasarlanan montajları kaynaklı olarak yapma becerisini
kazanabilecektir.
2. Kaynaklı montajları düzenleyebilecektir.
İÇERİK
:
A. KAYNAKLI MONTAJ MODELLEME
1. Kaynak montaj ortamına giriş
2. Kaynaklı montaj oluşturma
3. Ön hazırlık ve talaşlı imalat yapma
4. Montaja kaynak ekleme
5. Frame Generator, Frame Analsyis
B. KAYNAKLI MONTAJLARIN DÜZENLENMESİ
1. Kaynaklı montajları düzenlemek
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. KAYNAKLI MONTAJ MODELLEME
1. Kaynak montaj ortamına giriş yapar.
2. Kaynaklı montaj oluşturma yapar
3. Ön hazırlık ve talaşlı imalat yapar.
4. Montaja kaynak ekleme yapar.
5. Frame Generator, Frame Analsyis kullanır.
B. KAYNAKLI MONTAJLARIN DÜZENLENMESİ
1. Kaynaklı montajları düzenler.
5
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: INVENTOR İLE TEKNİK RESİM OLUŞTURMA
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
ortamında teknik resim oluşturmayı öğrenecektir..
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Bilgisayar ortamında yapılan 3D modellerin teknik resimlerini
oluşturabilecektir.
2. Oluşturulan teknik resmin çıktı ayarlarını yapıp, çıktısını
alabilecektir.
İÇERİK
:
A. TEKNİK RESİM OLUŞTURMA
1. Teknik resim oluşturma
2. Template dosya kavramı
3. Teknik resim standartlarının yönetilmesi
4. Ortama parça ekleme, görünüş yerleştirme,kesit görünüşler, detay
görünüşler, kısmi kesit alma, kesilmiş görünüşler
5. Görünüşleri yönetme
6. Yeni sayfa ekleme
7. Ölçülendirme yöntemi
8. Montaj resimleri
9. Balloon, sembol ekleme
10. Tablo oluşturma
B. OLUŞTURULAN TEKNİK RESMİN ÇIKTISININ ALINMASI
1. Printer ve plot ayarlarının yapılmasını öğrenmek
2. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktılarının alınmasını
öğrenmek
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. TEKNİK RESİM OLUŞTURMA
1. Teknik resim oluşturmasını yapar.
2. Template dosya kavramını kullanır.
3. Teknik resim standartlarını yönetir.
6
4. Ortama parça ekleme, görünüş yerleştirme,kesit görünüşler, detay
görünüşler, kısmi kesit alma, kesilmiş görünüşlerini yapar.
5. Görünüşleri yönetmeyi kullanır.
6. Yeni sayfa ekler.
7. Ölçülendirme yöntemini kullanır.
8. Montaj resimlerini yapar.
9. Balloon, sembolünü ekler.
10. Tablo oluşturur.
B. OLUŞTURULAN TEKNİK RESMİN ÇIKTISININ ALINMASI
1. Printer ve plot ayarlarının yapar.
2. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktılarının alır.
7
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: INVENTOR İLE SAC PARÇA OLUŞTURMA
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
kaynaklı montaj modellemeyi öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Sac parçalarını tasarlama becerisi kazanabilecektir.
2. Tasarlanan saç parçalar üzerinde düzenleme yapabilecektir.
İÇERİK
:
A. SAC PARÇA OLUŞTURMA
1. Sac parça tasarımına giriş, tanıtım
2. Temel sac parça parametreleri
3. Face, Contour Flange, Cut, Flange, Hem, Fold, Bend komutları
4. Corner Seam, Punch Tool komutları
5. Hole, Rip, Unfold, Refold komutları
B. TASARLANAN SAÇ PARÇALAR ÜZERİNDE DÜZENLEME
1. Tasarlanan saç parçalar üzerinde düzenleme yapmak.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. SAC PARÇA OLUŞTURMA
1. Sac parça tasarımına giriş, tanıtımını yapar.
2. Temel sac parça parametrelerini kullanır.
3. Face, Contour Flange, Cut, Flange, Hem, Fold, Bend komutlarını
kullanır.
4. Corner Seam, Punch Tool komutlarını kullanır.
5. Hole, Rip, Unfold, Refold komutlarını kullanır.
B. TASARLANAN SAÇ PARÇALAR ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPMA
1. Tasarlanan saç parçalar üzerinde düzenleme yapar.
8
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: MAKİNA TEKNOLOJİSİ
:
INVENTOR
İLE
SUNUM
DOSYALARININ
OLUŞTURULMASI
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında;
bilgisayar ortamında yapılan tasarımların gerçek ortam
görüntülerini vermeyi öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Bilgisayar ortamında yapılan tasarımların gerçek ortam
görüntülerini verebilecektir.
2. Bilgisayar ortamında yapılan tasarımlar canlandırma komutlarını
kullanabilecektir.
ALAN
MODÜL
İÇERİK
:
A. GERÇEK GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTURULMASI
1. Render araç çubuğunu tanıtma
2. Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerini kullanma
3. Yeni malzeme oluşturma
4. Sahneler oluşturma
B. DİNAMİK GERÇEK GÖRÜNTÜLER
1. Canlandırma komutları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. GERÇEK GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTURULMASI
1. Render araç çubuğunu kullanır.
2. Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerini kullanır.
3. Yeni malzeme oluşturur.
4. Sahneler oluşturur.
B. DİNAMİK GERÇEK GÖRÜNTÜLER
1. Canlandırma komutlarını kullanır.
9
Download

Modül Bilgi Sayfaları