ROKET/FÜZE TEKNOLOJİLERİNDE LİDER EKİBİMİZE KATILACAK TAKIM
ARKADAŞLARI ARIYORUZ.
İÇ BALİSTİK MODELLEME MÜHENDİSLERİ
Tüm Adayların;
 TC Vatandaşı olması,
 Ankara’da ikamet etmesi veya edebilecek olması,
 Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması veya en az 2 yıl askerlikle
ilişkilerinin bulunmaması,
 İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması ve bu bilgiyi TOEFL, KPDS, vb.
sınavlarla belgelendirebilmesi,
 Üniversitelerin; makina, uçak, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden
mezun olması,
 Ekip çalışmasına yatkın olması
ön koşuldur.
İç Balistik Modelleme Mühendisi görev tanımı kapsamında:
 Akışkanlar mekaniği, gaz dinamiği, yanma, ısı transferi, termodinamik,
hesaplamalı akışkanlar dinamiği disiplinlerine ilgi duymak, tercihen bu
konularda yüksek lisans veya doktora çalışmalarını tamamlamış veya halen
yapıyor olmak,
 En az bir adet programlama dilini ya da MATLAB yazılımını bir problemin
çözümünde kullanabiliyor olmak,
 FLUENT, ANSYS Workbench, GAMBIT veya diğer akış çözücü/ağ yapıcı
yazılımları iyi kullanabiliyor olmak,
 İtki sistemlerinin tasarım ve geliştirme çalışmalarında görev almaya istekli
olmak. Tasarımı yapılan ürünlerin üzerindeki akış, yanma, ısı transferi, vb.
etkilerin belirlenmesi amacıyla detay hesaplamaları gerçekleştirebilmek,
hesaplamaların yanı sıra bu etkilerin gözlenmesi amacıyla deney düzenekleri
tasarlamak, bunların üretilmesini sağlamak, deneyleri gerçekleştirmek ve
sonuçları raporlamak.
Adayların başvurularını ik.roketsan.com.tr adresine ilgili pozisyonun referans
numarası ile yapması gerekmektedir.
Download

25.03.2015 tarihli İhale