Ferah ÇOĞUN
EĞİTİM/DERECELER
Şubat 2014-sürüyor
Doktora, Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Eylül 2011-Eylül 2013
Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri
Enstitüsü, ODTÜ, Ankara (Genel ortalama: 3.71/4.00) (Tez
başlığı: Implementation and Comparison of Different
Constitutive Models in Deep Drawing Process, Tez danışmanı:
Prof. Dr. Haluk Darendeliler)
Eylül 2007-Haziran 2011 Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Başkent Üniversitesi,
Ankara (Genel ortalama: 3.51/4.00) (Bölüm birincisi)
2004-2007
Lise, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi, Ankara (Bitirme
ortalaması: 5.00/5.00)
MESLEKİ TECRÜBE
2 Ocak 2014-sürüyor
Araştırma Görevlisi, Makine Mühendisliği Bölümü, Çankaya
Üniversitesi, Ankara.
ÖDÜLLER VE BURSLAR
2004-2007
Lise Üçüncüsü, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi, Ankara
2007-2011
Başarı bursu (2. sınıftan itibaren), Başkent Üniversitesi, Ankara
Haziran 2011
Bölüm Birincisi, Başkent Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Bölümü, Ankara
Ekim 2011
Üçüncülük Ödülü, 6. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve
Sergisi - Proje Yarışmasında (Proje adı: Sıvı Basıncı ile Sac
Şekillendirme (Hydroforming) Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve
Denenmesi) (1. ve 2.’lik ödülü jüri tarafından verilmemiştir).
YAYINLAR
Konferanslar
1)
Çoğun, F., Alkan, F. and Elaldı, F., “Design, Manufacture and Implementation of
Sheet Metal Hydroforming System”, 6th International Conference and Exhibition on Design
and Production of Machiınes and Dies/Molds, 23-26 Haziran, Atılım Universitesi, Ankara, 2011.
2)
Alkan, F., Çoğun, F. ve Elaldı, F., “Sıvı Basıncı ile Sac Şekillendirme
(Hydroforming) Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve Denenmesi”, 6. Ulusal Hidrolik ve
Pnomatik Kongresi ve Sergisi, 12-15 Ekim, İzmir, 2011.
1
Dergiler
1)
Alkan, F., Çoğun, F. ve Elaldı, F., “Sıvı Basıncı ile Sac Şekillendirme
(Hydroforming) Sisteminin Tasarımı, İmalatı ve Denenmesi, Otomasyon dergisi,
Nisan 2012/04, Cilt 238, s. 360-368.
PROJELER
2010-2011
“Sıvı Basıncı ile Sac Şekillendirme (Hydroforming) Sisteminin
Tasarımı, İmalatı ve Denenmesi”, TÜBİTAK BİDEB 2209-Proje
sorumlusu, Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri
Destekleme Programı.
BİLİNEN PROGRAMLAMA DİLLERİ VE KULLANILAN YAZILIMLAR
ABAQUS, ANSYS, DYNAFORM, Matlab, Solidworks, AUTOCAD, AUTOCAD
Mechanical, Gambit, Fluent, C, Fortran,
2
Download

Ferah ÇOĞUN - Çankaya Üniversitesi