catia.workshop
Workshop 3
“Parametrik Yüzey Modelleme – İleri Seviye”
GİRİŞ
Bu workshop’umuzda telkafes ve ağırlıklı olarak yüzey modelleme konuları
(Generative Shape Design Workbench) ileri seviye olarak anlatılacaktır. Yüzey modelleme
tekniği, tasarım gereksinimlerine göre nasıl şekillenir ve ne şekilde uygulanır örneklerle
anlatılacaktır.
ÖNCELİKLE BİLİNMESİ GEREKENLER
CATIA'da yüzey modellemeye geçmeden önce öğrencilerimizin bilmeleri gerektiğini
düşündüğümüz kavramlar ve açıklamaları örnek uygulamalar yapılarak anlatılacaktır.
 Continuity Kavramı: Eğri ve yüzeylerdeki süreklilik kavramı ve nasıl oluşturulacağı
 Degrees of Continuity: C1, C2, C3 Continuity kavramları (G1, G2, G3)

Tension Kavramı: Aralarında boşluk bulunan iki eğri ya da yüzeyi üçüncü bir
eğri/yüzey ile birleştirirken kullanılan parametrenin açıklanması ve ipuçları
 Geometric Set ve Body Kavramı: Ürün ağacı düzenlemesinde kullanılan
geometrik set ve body kavramlarının açıklanması.
 Ürün Ağacı Hierarşisi: CATIA ürün ağacı yapısı ve modelleme yaparken nasıl
kullanılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler.
GENERATIVE SHAPE DESIGN - ARAYÜZ
Generative Shape Design Workbench'ine genel bir bakış olarak değerlendirilebilecek bu
bölümde öğrencilerimize genel hatları ile arayüz ve toolbarlar hakkında bilgiler verilecek,
yüzey modelleme kavramına giriş yapılacaktır.
CATIA.WORKSHOP
GENERATIVE SHAPE DESIGN - YÜZEY MODELLEME
 İleri Telkasef Elemanları: Extremum ve Polar Extremum, Combine ve Reflect
Line, 3D Curve Offset, Spine ve Isoparametric Curve oluşturma ve Konik oluşturma,
Extract ve Extrapolate
 Eğri Analizi ve Onarma: Porcupine Curvature Analizi ve eğri onarma, untrim ve
disassemble curve komutları, Curve Connect Checker analizi
 Basit Yüzeyler: Extrude, revolve, küre ve silindirik yüzey oluşturma offset yüzeyler
oluşturma ile fill yüzey oluşturma
 Blend Yüzeyler: Blend yüzey oluşturma, trim support, tangent borders, tension,
coupling ve developable özellikleri
 Sweep Yüzeyler: Çeşitli Sweep yüzey oluşturma araçları





Explicit Profile Sweep Yüzeyler
Line Profile Sweep Yüzeyler
Circle Profile Sweep Yüzeyler
Conic Profile Sweep Yüzeyler ve
Adaptive Sweep
 İleri Fillet Yüzeyler: Çeşitli fillet yüzey oluşturma araçları






Shape fillet
Edge fillet
Variable radius fillet
Chordal fillet
Face-face fillet
Tri-tangent fillet
 Yüzey Operasyonları: Split, trim, join ve transformation (translate, rotate,
symmetry, scaling, affinity, axis to axis) komutları ve extract yüzey oluşturma
 Yüzey Analizleri ve Onarma: Connect Checker Analizi, Draft (Kalıp Çıkma Açısı
Kontrolü) Analizi, Curvature Analizi kullanımı, nasıl yorumlanacağı ve gerekli
düzeltmelerin nasıl yapılacağı
 Kurallar (Laws): Kural tanımlama ve kullanımı özellikleri
 Nesne Çoğaltma (Pattern) Araçları: Nesnelerin nasıl çoğaltılacağı, nokta ve
düzlem çoğaltma gibi komutun kendi içinden çoğaltma (repetition) ile Rectangular,
Circular ve User Pattern ile çoğaltma işlemleri ile geometrik setlerin çoğaltılması
(Duplication işlemi)
CATIA.WORKSHOP
 Knowledge Templates: Power Copy oluşturma ve kullanımı
 Volumes: Part Design katıları oluşturma komutlarına benzer komutlar yardımı ile
GSD workbenchini değiştirmeden kapalı hacimler oluşturmaya ve bazı
avantajlarından faydalanmaya yarayan komutlar
 BiW Templates: Özellikle sac parça tasarlarken gerekli olabilecek yüzey
modelleme komutları
 Developed Shapes: Yüzeylerin açılımlarını oluşturmaya ve yüzey üzerinde eğri
oluşturmaya yarayan komutlar
ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR
Anlatılan konuları iyice pekiştirmeyi sağlayacak, öğrenilen konu ve komutları
yerinde ve uygun olarak kullanmayı sağlayacak ve eksikleri görmeye yardımcı olacak çeşitli
örnek uygulamalar workshop'umuz boyunca katılımcılar ile beraber etkileşimli olarak
yapılacaktır.
CATIA.WORKSHOP
Download

catia.workshop