TR2 KV 2014
UYGULAMA 4
Bu uygulamada, daha önce
öğrenilmiş sketch ve unsur
oluşturma tekniklerinin
pekiştirilmesine ek olarak;
DRAFT ve SWEPT komutları
kullanılarak KOMBİNE
ANAHTAR tasarlanacaktır.
Burada M10 cıvata ve somunu
söküp sıkmak için gerekli ağız
açıklığı 17mm olan kombine
anahtar modellenecektir.
TR2 KV 2014
1
Üst düzlemde ay anahtar temel geometrisinin çizimi
TR2 KV 2014
2
Ön düzlemde anahtar gövde eksen gometrisinin çizimi
TR2 KV 2014
3
Yan düzlemde gövde geometrisinin çizimi
TR2 KV 2014
4
Swept komutu ile gövdenin katı modelini oluşturma
TR2 KV 2014
5
Gövdedeki açılı yüzeyler (draft) için hazırlık
Parting line oluşturma
TR2 KV 2014
6
Kalıp ayırma çizgisinin diğer açılı yüzeyde izdüşümünü oluşturma
TR2 KV 2014
7
Bölünecek yüzeyleri belirleme
TR2 KV 2014
9
Draft /parting line uygulaması
Draft işlemini öncelikle ayırma çizgisi üstünde kalan yüzeylere
uygulayınız.
!
Sarı renkli oklar «direction of pull» yönünde
olmalı, farklı ise «other face» ile düzeltme
yapılabilir.
TR2 KV 2014
10
Ayırma çizgisi altında kalan yüzeye draft işlemi uygulanması
TR2 KV 2014
11
Ay anahtar gövdesinin oluşturulması ( extrude içinden draft uygulaması)
Ay anahtar gövdesine 12mm kalınlık veriniz.
TR2 KV 2014
12
Yıldız anahtar gövdesinin oluşturulması
!
Çizim düzlemi olarak seçilen düzlem yüzey yerine
gövdedeki kademe yüksekliği kadar aralıklı
mesafede referans düzlem oluşturulabilir.
TR2 KV 2014
13
Yıldız anahtar gövdesinin oluşturulması
Yıldız anahtar gövdesine 112mm kalınlık veriniz
TR2 KV 2014
14
Yıldız anahtar ağız geometrisinin oluşturulması
TR2 KV 2014
15
Yıldız anahtar altıgen ağız unsurunun oluşturulması
TR2 KV 2014
16
Yıldız anahtar ağız unsurunun çoğaltılması
TR2 KV 2014
17
Ay anahtar ağız geometrisinin oluşturulması
TR2 KV 2014
18
Ay anahtar ağız unsurunun oluşturulması
TR2 KV 2014
19
Ay anahtar gövde birleşimi radyüslerinin uygulanması
Dış radyüs R30
TR2 KV 2014
19
Ay anahtar gövde birleşimi radyüslerinin uygulanması
İç radyüs R10
TR2 KV 2014
20
Yıldız anahtar gövde birleşimi radyüslerinin uygulanması
R10
TR2 KV 2014
21
Tutamak kenarları ve gövde birleşimleri radyüs uygulaması
R1
TR2 KV 2014
22
Kalıp ayırma çizgisinin oluşturduğu kenara radyüs uygulaması
R5
TR2 KV 2014
23
Ay anahtar ağız uç kısımlarına radyüs uygulaması
R 1.5
TR2 KV 2014
KOMBİNE ANAHTAR
Download

UYG_04