AutoCAD Civil 3D için
Pratik Araçlar
CGS Civil 3D Tools
AutoCAD Civil 3D için Pratik Araçlar
CGS Civil 3D Tools AutoCAD Civil 3D’ye yeni fonksiyonlar getiren, iş akışını geliştiren ve kullanıcı üretkenliğini
artıran profesyonelce geliştirilmiş araçları içermektedir.
Bu araçlar AutoCAD Civil 3D’ye entegre edilmiştir. Kurulumu kolay ve kullanımı basittir.
Sağladığı Avantajlar
AutoCAD Civil 3D ile tam entegrasyon
Civil 3D’nin konseptine uyan sezgisel kullanıcı arayüzü ile Civil 3D Tools
araçları sadece bir eklenti değildir. Civil 3D’nin kendi komutları gibidir.
Araçlar Civil 3D nesneleri için kullanılır ve Civil 3D’nin nesne modeli korunur.
Points
Zoom to a point
Bu araç Civil 3D kullanıcılarına basit bir yolla COGO noktaları arama
imkanı verir. COGO noktanın ismi girilir ve Find butonuna basılır. Arama
kriterlerine uyan noktalar diyalog kutusunda listelenir. * karakteri desteklenir. Arama sonuçları üzerinde tıklanarak seçilen elemanın ekranda
görüntülenmesi sağlanır. Tek veya birden fazla nokta seçilebilir ve bu
nesne(ler) AutoCAD’in seçim seti olarak kullanılabilir.
Add a Station and Offset to Points
Noktaları bir yatay güzergah ile ilişkilendirir ve her bir noktaya ilgili kilometre ve offset değerlerini ekler. Daha sonra noktaların kilometre ve
offset bilgilerini görüntüleyen bir nokta tablosu oluşturabilir.
Raise/Lower points
Belirlenen değere göre noktalar aşağı veya yukarı taşınır. Komut sırasında noktaları seçmek için farklı seçim yöntemlerinden biri kullanılabilir
(All, Group, Numbers veya Selection).
Station points along polyline
Bir polyline boyunca polyline’nın tüm köşelerinde ve belirlenen kilometrelerinde nokta oluşturmayı sağlar.
Üretkenlik
Extract blocks from points
Güncellenen fonksiyonu ve basitleştirilmiş iş akışları ile projelerin daha
kısa sürede oluşturulmasını sağlar.
Civil 3D nokta stilini oluşturan AutoCAD block’larını dışarı çıkartmayı
sağlar. Komut sırasında noktaları seçmek için farklı seçim yöntemlerinden biri kullanılabilir (All, Group, Numbers veya Selection).
Dinamik güncelleme
CGS Civil 3D Tools araçları ile oluşturulan nesneler Civil 3D nesnelerine
dinamik olarak bağlıdır. Tasarım sürecinin herhangi bir aşamasında nesnelerin güncelleme işlemleri kullanıcının kararına bağlı olarak otomatik
veya manuel olarak gerçekleştirilir.
Sürekli geliştiriliyor
Sürekli yeni araçlar geliştirmeye devam ediyoruz. Kullanıcı yıl boyunca
çıkarılan yeni araçları otomatik güncelleme işlemi ile kolaylıkla güncelleyebilir.
Desteklenen Platformlar
Güncel fonksiyonlar ve güncellemeler AutoCAD Civil 3D‘’nin
güncel versiyonunda ve iki eski versiyona kadar desteklenmektedir.
Grading
Pipes
Grading araçları herhangi bir polyline veya feature line’dan 3D
polyline’lar oluşturmayı sağlar. Grading belirli bir iz (footprint)
üzerine uygulanan grading kriter seti ile tanımlanır. Alttaki
grading kriterleri desteklenmektedir:
Pipe Depth Report
Offset/Slope
Offset/Relative elevation
Bu araç seçilen Civil 3D profili için boru derinliklerini hesaplar ve özet
raporu hazırlar. Farklı derinlik aralıkları girilebilir: 0-8, 8-10, 10-12, ...
20+. Boru derinliği için borunun alt, üst, merkez, vs. belirli bir noktası
kullanılabilir. Boru derinliği değiştirildiğinde özet derinlik raporu otomatik olarak güncellenir.
Edit Pipe Profile
Slope/Relative elevation
Drape
Bu güçlü araç Civil 3D borularını profil görünümü üzerinden düzenlemeyi sağlar. Bir veya birden fazla boru kolaylıkla düzenlenebilir. Kullanıcılara boru geometrisi üzerinde tam kontrol sağlar.
Offset/Drape/Elevation
Swap Multiple Parts
Slope/Surface
Planda veya profil görünümünde birden fazla parça seçilebilir ve bir seferde değiştirilebilir. Değiştirme işlemi sırasında farklı bir boru kataloğu
da kullanılabilir.
Pipe Network from Multiple Polylines
Birden fazla polyline’dan tek bir boru hattı oluşturmayı sağlar. Civil 3D
tek bir polyline’dan boru hattı oluşturmaya izin verir. Bu komut ekranda
birden fazla polyline seçmeye izin verir ve seçili olan ployline’ların tümünden tek bir boru hattı oluşturur.
Label Pipe Interference
Bu araç çizimde yer alan boru hattı çakışmalarını etiketler. Northing,
Easting, Elevation, vs. gibi önemli çakışma bilgileri için tablo oluşturur.
Alignments and Profiles
Create Curb Return Profile
Gelen ve giden eğimlere göre mevcut kurb dönüşü profilinden otomatik
olarak düşey kurblar oluşturmayı sağlar. Civil 3D sadece gelen ve giden
eğimler arasında düz bir tanjant oluşturur. Bu komut ister tek bir kurb
ister ters kurb olsun, Civil 3D’nin kurb dönüş profilini baz alarak uygun
düşey kurbu oluşturacaktır. Kurb dönüş profili intersection nesnesine
dinamik olarak bağlıdır.
Create Alignment with Stick Method
Create Points on Structures
Seçilen boru hattı için bacaların olduğu yerlere nokta ekler. Noktalar
bacalara dinamik olarak bağlıdır.
Miscellaneous
Polyline to LandXML
Bu komut polyline’ları ve Civil 3D güzergahlarını, özellikle Lieca Geosystems için, LandXML dosyasına dönüştürür. Civil 3D’den elde edilen
LandXML Lieca’nın ihtiyaç duyduğu formatta değildir.
Civil 3D güzergahını oluşturmak için yenilikçi ve etkili bir yöntemdir. Kullanıcının ard arda Line, Arc ve Spiral çizmesini sağlar.
Label Assemblies
Create polyline over profile
Bu komut çizimdeki seçilen tip kesitlerin ğüzerine isim etiketi yerleştirir.
İsim etiketleri tip kesitlere dinamik olarak bağlıdır.
Bu araç seçilen mevcut arazi profilinin veya düşey profilin üzerine polyline çizer.
Dynamic Updates
Create Profile from Points
Bu araç yatay güzergah ve seçilen COGO noktalardan Civil 3D profili oluşturur. Komut sırasında sol ve sağ güzergahların offset noktaları
tanımlanır. Beklenenden düşük veya yüksek kotlu noktalar seçimden
çıkartılabilir.
Survey
Bu araç ile kullanıcı dinamik güncellemeyi yönetebilir. Bu araçlarla oluşturulan nesneler tasarım sürecinin herhangi bir aşamasında otomatik
veya manuel olarak güncellenebilir.
Import Attributes
Bu komut çizimde yer alan block attribute’lar için dışarda yer alan bir
dosyadaki verileri kullanmatı sağlar. Kullanıcı yaptığı attribute eşleşmesini daha sonra kullanmak üzere şablon olarak saklayabilir.
Versioner
Create/Edit Traverse
Tabloya travers verisi girerek (bearing/distance/radius) polyline oluşturmayı veya düzenlemeyi sağlar. Ayrıca mevcut polyline’ları değiştirmek
için kullanılabilir.
Versioner, tasarım paftasına belirli bir QR kodu ekleyerek sahada taşeronların planların son versiyonları için kolaylıkla doğrulama yapmalarını
sağlar. Bu sayede güncel olmayan paftaların yol açtığı hatalar ve aksilikler engellenmiş olur.
CGS plus Hakkında
ANKARA MERKEZ OFİS
Turan Güneş Bulvarı,
Galip Erdem Cad. No: 27
Çankaya, ANKARA
Tel: 0312 490 52 25
Faks: 0312 490 54 52
İSTANBUL OFİS
Yıldız Mah. Asariye Cad.
Şerefli Veli Sok. No:5/5
Beşiktaş İstanbul
Tel: 0212 258 68 63
Faks: 0212 258 66 21
CGS plus ulaşım, altyapı ve AEC alanlarında yazılım geliştirmek için kurulmuştur. 1990 yılından beri, inşaat mühendisliğine yönelik yazılımların
yanı sıra Civil 3D ve Revit için yazılım araçları üretip geliştirmektedir.
CGS plus yazılım çözümleri 30 ülkede 3.000 den fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
www.protabilgisayar.com.tr
Download

CGS Civil 3D Tools