T.C.
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÜZEL BALKON-GÜZEL BAHÇE YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Bornova ilçe sınırları içerisinde bulunan evlerin balkonları ve bahçelerinin, çevre duyarlılığı
konusunda farkındalık yaratmak ve kent içerisinde doğanın yaşamanmasını sağlanmak amacıyla
'Güzel Balkon – Güzel Bahçe Yarışması' düzenlenmiştir.
Güzel Balkon : Bornova ilçesi sınırlarında bulunan ve sahipleri tarafından aşağıdaki koşullara göre
Belediyemize başvuruda bulunan balkonlar değerlendirmeye alınacaktır.
Güzel Bahçe : Bornova ilçesi sınırlarında bulunan ve sahipleri tarafından aşağıdaki koşullara göre
Belediyemize başvuruda bulunan bahçeler değerlendirmeye alınacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI
1) Bornova ilçe sınırları içerisinde bulunan konutlarda yaşayan herkes yarışmaya katılabilir.
2) Etkinliğimize katılmak isteyen yarışmacılar, www.bornova.bel.tr adresinden ya da Bornova
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden temin edebileceğiniz şartnamemiz ekindeki
başvuru formunu doldurarak aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunabilirler.
3) Yarışmacılar, değerlendirilecek balkon veya bahçenin en az 5 farklı noktasından alınacak renkli
resimler ile birlikte başvuruda bulunacaklardır.
4) Yarışmada değerlendirilecek balkonun veya bahçenin CD ortamına yüklenmiş veya A3
boyutunda renkli baskısı alınmış en az 5 fotoğrafı ve başvuru formu ile birlikte formda belirtilen
teslim adresine şahsen yapılan başvurular kabul edilecektir.
5) “En Güzel Bahçe” kategorisinde katılacak yarışmacılar, yarışmaya konu olan bahçenin
bulunduğu apartman ve/veya sitenin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve karar defterine
işlenmiş belgesini başvuru esnasında sunmak zorundadırlar.
6) Yarışmacıların balkon ve bahçe ile ilgili çekilmiş fotoğraflarının hakları Bornova Belediyesi’ne
ait olup fotoğraflar Belediyemizin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve sınırsız olarak
1/3
kullanılabilir.
7) Bornova Belediyesi'nin, yarışmanın değerlendirmesi için kurduğu jüri üyeri tarafından yarışmacı
balkonlarda veya bahçelerde fotoğraf çekimi yapabileceklerdir.
8) Yarışmacı balkon veya bahçeler tamamen sahipleri tarafından işbu şartnameye uygun olarak
düzenlenecektir. Yarışmacılar profesyonel olarak balkon veya bahçe düzenleme hizmeti, peyzaj
mimarlığı hizmeti sunan kişilerden veya firmalardan destek, katkı, hizmet alamazlar ve yarışma ile
ilgili hiçbir hak iddia edemezler.
9) Yarışmacılar sadece bir kategoride yarışmaya katılabilirler.
10) Yarışmacılar, Bornova Belediyesi’nin belirlediği tüm şartları onaylamış kabul edilir.
JÜRİ DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Yarışmacılar, balkon veya bahçenin en az 5 resmi ve başvuru formları ile birlikte en geç
15.05.2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edeceklerdir.
2) Jüri tarafından başvurular değerlendirilecek ve birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecektir.
Dereceye giren Güzel Balkon ve Güzel Bahçe kategorisindeki katılımcılar Bornova Belediyesi
tarafından ödüllendirilecek olup, tüm katılımcılara Teşekkür Belgesi verilecektir.
3) Ödül Töreni Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında yapılacak olup, tören yeri ve saati
ayrıca bildirilecektir.
ÖDÜLLER
'EN GÜZEL BAHÇE' Kategorisinde yarışmaya katılanlardan;
BİRİNCİYE: Bir Tam Altın;
İKİNCİYE:
Bir Yarım Altın;
ÜÇÜNCÜYE: Bir Çeyrek Altın.
'EN GÜZEL BALKON' Kategorisinde yarışmaya katılanlardan;
BİRİNCİYE: Bir Tam Altın;
İKİNCİYE:
Bir Yarım Altın;
ÜÇÜNCÜYE: Bir Çeyrek Altın.
YARIŞMAYA KATILIM BELGELERİNİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES VE TELEFON
Bornova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ergene Mah. 2 Sok. No:7 Kat:5 İçtaş Hizmet Binası (Merkez Karakolu Üstü) Bornova/İZMİR
Telefon: 999 29 29 / 2206
EK: Başvuru Formu (1 sayfa)
2/3
EN GÜZEL BALKON – EN GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI
KATILIMCI BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN;
ADI – SOYADI:
ADRESİ:
TELEFONU:
Yarışma Kategorisi (Başvurduğunuz kategoriye ait kutucuğu işaretleyiniz.)
En Güzel Balkon
En Güzel Bahçe
BAŞVURU TARİHİ:
3/3
Download

güzel balkon güzel bahçe yarışması şartnamesi