Sev.eNoviny
List zaměstnanců Severní energetické
str.
2
Nová
kuchyně
str.
3
|
číslo 5
|
13. března 2014 |
Stěhování
na ČSA
ročník 1
str.
4
|
ZDARMA
Křížovky
pro volný čas
EDITORIAL
S ministrem před zámkem
Milí čtenáři,
Čtyři desítky odborářů a provozních zaměstnanců Severní energetické vyměnily
minulý pátek dobývací technologii za hornické vlajky a transparenty. Před branou
zámku Jezeří čekaly na příjezd ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka,
který v ten den Mostecko navštívil.
v posledních týdnech se sešlo několik průzkumů, které zjišťovali
postoj obyvatel k pokračování
těžby hnědého uhlí.
Jedním z nich bylo šetření,
které si objednalo aktivistické
hnutí Greenpeace a zkoumalo
názory obyvatel Ústeckého
kraje. Chápeme, že sociologické
metody a matematické modely
dotazování mají jistá pravidla,
ale přece jenom je zvláštní, že za
postoj všech obyvatel regionu se
vydává průzkum, ve kterém bylo
osloveno 0,062 procenta obyvatel. To znamená, že na otázky
odpovídal každý 1614. obyvatel
Ústeckého kraje. Mimochodem
odpovědi průměrně trvaly podle
závěrečné zprávy 5 minut.
Přijďte mezi nás, pane ministře.
Přes všechna vědecká zdůvodnění, že jde o reprezentativní
vzorek obyvatel, je na takovém
průzkumu něco podezřelého.
Přesto to odpůrcům těžby stačí
k napadání těžařů.
Proti tomu stojí průzkum, ve kterém tazatelé zazvonili na každý
zvonek v Horním Jiřetíně, vyzpovídali stovky obyvatel a teprve
z toho učinili sociologové nějaké
závěry. Šetření takového rozsahu
dosud nebylo v Horním Jiřetíně
realizováno. Agentura postupně
navštívila 735 domácností ze
749 evidovaných a úspěšně provedla na 538 rozhovorů.
Horníci nechtěli tuto možnost promarnit, aby
připomněli, že otázka limitů těžby má nejen své
odpůrce, ale i druhou stranu mince a tou je přínos
pokračování těžby uhlí nejen pro konkrétní
těžební společnost, ale pro celý region a Českou
republiku. „Nejsme paraziti“, „Uhlí rubeme pro
vás“ a další hesla upozorňovala ministra na
palčivost tématu. „Nechceme na sociální dávky
čekat ve frontě na úřadu práce,“ zaznívalo před
objektivy kamer, jak si horníci svoji budoucnost
rozhodně nepředstavují. Místopředseda SOO
CCG Jiří Cingr předal ministrovi za všechny
Foto: (má)
symbolický dárek – lopatu na uhlí a výsledky sociologického výzkumu na Litvínovsku z nedávné
doby, kde dotázaní vyjádřili, že je více než limity
pálí zcela konkrétnější každodenní problémy.
Zároveň ministra pozval na setkání s horníky.
S odborovými předáky se ministr setkal v pozdní odpoledne poté, co absolvoval tiskovou konferenci v Horním Jiřetíně, která se podle jeho vlastních slov stala neplánovaným mítinkem, když se
jí kromě novinářů zúčastnila i část veřejnosti,
která chtěla znát odpovědi a nekompromisně
vyjádřila své názory.
Pokračování na straně 2
Schválně si sami řekněte, kterému průzkumu v takové chvíli
věříte víc?
Čekání na ministra.
Foto: (má)
Sev.eNoviny
strany 2 – 3
Spolupráce
se zlepšuje
Pokračování ze strany 1
S ministrem před zámkem
„Všechno, s čím se pan ministr v pátek setkal,
na něj asi zanechalo silné dojmy. Já bych chtěl
především poděkovat kolegům horníkům, že na
Jezeří dali najevo, že od státu očekávají pozitivní
postoj k otázce, která je pro nás zásadní,“ uvedl
Jaromír Franta, předseda SOO CCG a dodal, že
při jednání s ministrem, kterého se také účastnil
místopředseda SOO Luboš Holý, se ministr za
ČSSD mohl ujistit, že odbory a regionální organizace jeho strany mají na problematiku limitů
a budoucnost regionu jednotný názor.
(má)
Hejtman Oldřich Bubeníček se
setkal s předsedou Regionální
rady odborových svazů
ČMKOS Ústeckého kraje Jiřím
Cingrem a místopředsedkyní
RROS Lenkou Štěpánkovou
ke zhodnocení spolupráce za
uplynulé období.
Dárek – lopata na uhlí – je připraven.
Foto: (má)
Kuchyně svítí novotou
V minulém týdnu byla v lomské základní škole, za přítomnosti vedení města a společnosti
Severní energetická a.s., slavnostně otevřena nová kuchyně. Těžební společnost
na její rekonstrukci věnovala 350 000 korun.
bavení bylo zastaralé. Díky daru těžařů, který domluvila starostka Kateřina Schwarzová, jsme mohli
vybavení dokoupit, doplnit, obnovit, takže dnes
už se tu nádobí ručně nemyje,“ prozradila nám
ředitelka školy Mgr. Ivana Šabková. Školní jídelna,
kde pracuje pět lidí, připravuje denně sto porcí jídla
pro mateřskou školu, 70 porcí pro školní děti a pro
strávníky takříkajíc přes ulici, což jsou především
senioři. Těm radnice rozvoz jídel zajišťuje.
Přestřižení symbolické pásky se ujalo vedení školy, města i Severní
energetické.
Foto: Martin Šuvarina
„Kuchyně už nevyhovovala hygienickým předpisům,
zcela chyběla například myčka nádobí, i ostatní vy-
V rámci slavnostního otevření nové kuchyně bylo
pro děti z prvního stupně připraveno vystoupení divadla z nadačního fondu Albert pod názvem Zdravá
Pětka. Pan Sádlo a paní ministryně zdraví dětem
přiblížili, jak se správně stravovat, ale také, že je nutné se dostatečně hýbat.
(má)
Že by Všeználek?
Před dvěma týdny mostečtí horníci v médiích prezentovali,
že naprosto nechápou výroky ministra životního prostředí
Richarda Brabce ve vztahu k pokračování těžby za limity
v lokalitě ČSA.
„V koaliční smlouvě se hovoří
o energetické bezpečnosti,
o přiměřených cenách energií,
o zachování energetických
surovin, a také o diskusi ke
zrušení vládního usnesení
o územně ekologických limitech
těžby. Ministr financí Andrej
Babiš při setkání s odboráři
přiznal, že energetika a těžební
průmysl není obor, kde se noví
vládní představitelé orientují,
a požádal o čas na seznámení
se s touto oblastí. Za jediné
měřítko při obsazování postů
ministrů přitom označil odbornost a znalost kandidátů na
ministry,“ komentoval situaci
pro média předseda SOO CCG
Jaromír Franta s tím, že horníci
jsou přesvědčeni, že k základnímu pochopení problematiky
energetiky, těžebního průmyslu
a všech spojitostí nestačí týden
ani měsíc.
„Přesto se ministr životního prostředí Brabec, možná
odborník v chemickém průmyslu, již dnes vyjadřuje k tématu, které mu doposud bylo
hodně vzdáleno. Tedy k existenci územních limitů, které
jsou zásadní otázkou při tvorbě
Státní energetické koncepce
pro příštích několik desítek
let. Jeho výroky považujeme
za populistické. Podlehl tlaku
zelené lobby, vnímá pouze hlasy
rádoby ochránců lidí, kteří
žijí na strategických zásobách
hnědého uhlí, a z nichž už hodně o takovou ochranu nestojí?
Nebo jde zase o politické obchody jako v případě bývalého poslance a litvínovského starosty
Milana Šťovíčka, ke kterému
prý má pan ministr blízko?,“ dodává odborář za všechny, kteří
očekávají, že když se ministr
jednoznačně vyjadřuje na téma
„Pravidelná jednání s odboráři považuji za velmi prospěšná.
Krajská odborová centrála má
s Ústeckým krajem mnoho společných témat. Jsou jimi zejména zaměstnanost, dopravní obslužnost a zdravotnictví,“ uvedl
setkání Oldřich Bubeníček.
Předseda RROS informoval
hejtmana o akcích, které v letošním roce chystá odborová
rada. Uskuteční se například
setkání s odborovým svazem ze
Saska, připravuje se kulatý stůl
k tématu sociálně vyloučených
oblastí a proběhne společné jednání RROS s poslanci a senátory
zvolenými za Ústecký kraj.
Vedení RROS a kraje hodnotí
vzájemnou spolupráci jako užitečnou a zlepšující se. Odboráři
by uvítali větší zapojení ve
výborech ZÚK a komisích
Rady ÚK, rovněž mají zájem
přistoupit k Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje jako další
oficiální partner.
(cin)
limitů, má určitě jasnou představu o konkrétním řešení situace, která nastane při ukončení
činnosti lomu ČSA. Například
řešení nárůstu nezaměstnaných v regionu o několik tisíc,
problematiky teplárenství,
rychlému a reálnému vzniku
nových pracovních příležitostí.
Dokáže si uvědomit, že plyn
a ropa jsou vysoce rizikové, že
v případě náhrady uhlí plynem
to bude znamenat obrovské
investice pro firmy, pro domácnosti, veřejné instituce.
„Doufáme, že takový „odborník“
zůstane ve vládě osamocen a že
diskuse o další budoucnosti
energetiky proběhne pouze
na skutečně odborné úrovni,“
napsali ve své tiskové zprávě
odboráři.
(red)
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická
úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 13. března 2014.
Sev.eNoviny
13. března 2014
Vzkaz koaliční vládě
– už jen nemluvit
Výsledky sociologického šetření agentury STEM, provedené
v Horním Jiřetíně, přiblížil na pondělním jednání členům
Hospodářské a sociální rady Mostecka Zbyněk Olmer,
ředitel strategické komunikace Severní energetické.
V diskusi k výsledkům, které jsou
veřejně přístupné na webových
stránkách těžební společnosti,
členové HSRM zdůraznili, že už
není možné o nové energetické
koncepci a tedy i potřebě uhlí, jen
mluvit, ale bez populistických
a politických záměrů přijmout
odpovědnost za budoucnost, ať
Zbyněk Olmer při prezentaci výsledků
už bude rozhodnutí o tzv. limitech
šetření agentury STEM.
Foto: (má)
těžby ve prospěch jejich zachování či pro jejích zrušení. Velký důraz kladli členové HSRM na roli
současných poslanců z regionu a kraje. Za ty se vyjádřil přítomný
poslanec B. Schwarz za hnutí ANO, který slíbil, že poslanecký klub
této strany se stále bude ptát, kdy koaliční vláda naplní slova svého
ministra průmyslu a obchodu J. Mládka z minulého týdne, že o limitech
bude rozhodnuto do konce roku 2015.
(má)
Stěhování v lokalitě ČSA
Úsek řízení výrobního ředitele opouští tzv. novou administrativní budovu a stěhuje se do budovy bývalého zdravotního střediska. Představuje to
útvar bezpečnosti a požární ochrany, oddělení rekultivací, řízení výroby
a kvality a z Mostu i oddělení environmentální činnosti – H. Lorencová
a P. Urban, kteří spadají také pod úsek výrobního ředitele.
Do některých uvolněných kanceláří v nové administrativní budově se
naopak z Mostu nastěhují Vl. Nechvátalová a J. Hudrlíková z odborného
útvaru péče o majetek, který bude poté již kompletně lokalizován na ČSA.
Celé stěhování by mělo být ukončeno do konce března.
(rac)
Krátce z Echas
Hlavní emailová doména
Hlavní emailovou doménou pro zaměstnance Elektrárny Chvaletice a.s.
bude ECHAS.CZ, tzn., že všechny odchozí emaily budou ve tvaru [email protected] I nadále bude fungovat pro příchozí emaily adresa ve tvaru:
[email protected] Dočasná doména sedm.cz bude zrušena.
Aktuality z úseku Energetický obchod
I přes menší technické problémy byla ukončena fakturace koncovým zákazníkům Elektrárny Chvaletice. Zákazníci mohou vidět faktury prostřednictvím zákaznického portálu. Elektrárna Chvaletice a.s. obchoduje ve třech
ze čtyř přenosových soustav Německa. V současné době navazuje obchodní kontakty s nadnárodní investičně obchodní společností Goldman Sachs.
Úsek pracuje na rozvoji obchodního systému o nové funkcionality. Je používán obchodní systém Xenergie od firmy Microstep. Je to stěžejní systém pro
práci zaměstnanců úseku. Jedná se o sowarový nástroj, který také umožňuje automatickou komunikaci se systémy nezbytnými pro obchodování
s elektřinou a zaznamenávání veškerých dat a jejich další rozbor. Vzhledem
k realizaci záměru obchodovat i na zahraničních trzích je třeba tento systém rozšířit či doplnit o nové funkcionality, které nám obchodovat v zahraničí umožní.
Uzavírání docházky v programu VOP
Docházka v programu VOP se uzavírá vždy první pracovní den po skončení
předcházejícího měsíce, nejpozději do 16:00 hodin.
Stěhování zaměstnanců z administrativní budovy
V průběhu února začaly práce na úpravě prvního patra bývalé budovy ICT,
kam budou přestěhováni zaměstnanci z AB budovy, především představenstvo a úsek generálního ředitele. Administrativní budova bude od 3. patra
zakonzervována. Důvodem je nízká obsazenost budovy, její špatný stav a vysoké náklady na její provoz.
Kde najdete telefonní seznam
Aktuální telefonní seznam je uložen na Intranetu zatím pouze v souboru pdf.
Můžete ho též najít na společném disku U/Sdílený/Komunikace. Postupně se
pracuje na zprovoznění fulltextové verze na Intranetu, které zatím brání
technické problémy.
(KaPr)
Jak to dělají ve světě
Nejsevernější švédské město Kiruna se přesune o tři kilometry
Kvůli těžbě železné rudy se slavné švédské hornické městečko
Kiruna začne na jaře postupně stěhovat o více než tři kilometry dále
na východ. V příštích 20 letech se
na 20 000 obyvatel přestěhuje do
nových domovů, které budou vybudovány kolem nového centra
města.
Více než 3 000 činžovních či jiných
domů, několik hotelů, různé úřady, škola a nemocnice budou během
následujících dvou desetiletí vyprázdněny a v nově určené lokalitě vznikne jejich obdoba. Jak uvedl
server BBC News, stěhovat se bude
i starý kirunský kostel, který byl
před časem vyhlášen nejkrásnější
stavbou Švédska. Kousek po kousku bude rozebrán a znovu vztyčen.
„Chceme co nejvíce zachovat existující charakter starého města, ale
vysoké náklady a technické obtíže
znemožňují přestěhovat všechno,“
říká architekt Mikael Stenqvist.
Osud města diktuje místní důl
na železnou rudu, který je největším nalezištěm této suroviny ve
Švédsku a který je také největším
zaměstnavatelem Kiruny. V roce
2004 státní důlní společnost LKAB
vysvětlila vládě, že potřebuje proniknout hlouběji do kopce hned
za městem, což by mohlo způsobit
praskání či propadání půdy pod tisícovkami bytů a veřejných budov.
O desetiletí později se skutečně po
celém městě objevují nápadné trhliny a postupují směrem k centru.
„Teď konečně nastal čas pro mnoho lidí, kteří se pohybovali ve fázi
duševní stagnace, aby si oddechli a prohlásili: Konečně je to tady,
budu moci investovat a naplánovat si zbytek života,“ konstatuje
Walldinová. Historický okamžik zahájení stavby centra nové Kiruny
byl stanoven na příští měsíc. „Úzké
ulice, které jsou v návrzích, budou
lépe bránit pronikání větru a chladu. Máme specialisty, kteří studují, jak vybudovat v tomto klimatu domy tak, aby měly co nejmenší
spotřebu energie,“ uvádí Stenqvist.
Podle odbornice z oboru sociální
antropologie Viktorie Walldinové,
která spolupracuje na projektu přemísťování města, obyvatelé Kiruny
žijí téměř 15 let ve stavu, kdy nejsou
schopni činit zásadní životní rozhodnutí jako koupit si dům či renovovat starý, pořídit si dítě nebo začít podnikat.
Již v roce 2016 má být hotová nová
radnice, kterou doplní náměstí
a vlakové nádraží. Vyrostou na stávajícím zpola využívaném průmyslovém pozemku. Jedním z úkolů
Walldinové je zjišťovat, co by si lidé
přáli v novém městě mít, a tato přání pak sdělovat architektům. „Staré
město nikdy nebylo příliš kulturní
– chyběla zde místa, kde by se lidé
mohli setkávat, společně povečeřet.
Chceme, aby nové město nabídlo
obyvatelům dostatek kin, plavecký
bazén, fotbalová hřiště,“ řekla.
Nové město by také mohlo vyřešit
jeden z velkých problémů Kiruny,
a sice velký nepoměr mezi pohlavími. „Je to město, kde zcela převládají muži. Většina mladých žen se totiž stěhuje pryč. Nové město nutně
potřebuje být atraktivní také pro
ženy,“ upozorňuje Walldinová.
Místní úřady si rovněž dělají naděje, že nové, zdokonalené město by
mohlo přitáhnout více turistů do
oblasti, což by pomohlo místním
podnikatelům. Světoznámý ledový
hotel v nedalekém Jukkasjärvi přiláká každoročně přes 100 000 návštěvníků, tito turisté se ale zřídka
zastaví v pouze čtvrt hodiny vzdálené Kiruně.
7. 3. 2014, iDNES
Sev.eNoviny
strana 4
Jídelní lístek
Teplá jídla
17. 3. Pondělí Polévka: Hovězí s noky 1. Vídeňský guláš, těstoviny 2. Kuřecí prsa na rozmarýnu, brambory
zeleninová přízdoba 5. Uzené maso, čočka na kyselo, okurka 6. Vídeňský guláš, houskové knedlíky
3. Domácí koblihy, čaj
4. Vepřový závitek se žampiony, dušená rýže,
18. 3. Úterý Polévka: Z fazolových lusků na kyselo 1. Vepřová kýta alá bažant, dušená rýže 2. Zapékané těstoviny s vepřovým masem a hráškem
bulkou, červené zelí 4. Smažené kuře, těstovinový salát 5. Vepřová játra na cibulce, brambory 6. Vepřová kýta alá bažant, houskové knedlíky
3. Bramborové špalíčky s ci-
19. 3. Středa Polévka: Čočková 1. Moravský vrabec, houskové knedlíky, dušené zelí 2. Drůbeží rizoto se sýrem, okurka 3. Zeleninový talíř s turistickou pomazánkou, tmavé
pečivo 4. Pečený platýz s koprem, brambory, zelný salát 5. Lovecký guláš chléb 6. Moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelí
20. 3. Čtvrtek Polévka: Česneková s osmaženou žemlí 1. Houbový guláš s hovězím masem, houskové knedlíky 2. Vepřenky s hořčicí a cibulkou, brambory
s robi masem a zelím 4. Vepřový plátek s bylinkovým máslem, hranolky, zelný salát 5. Neapolské nudle, okurka 6. Houbový guláš s hovězím masem, chléb
21. 3. Pátek Polévka: Hovězí s masovou rýží 1. Ďábelská masová směs, dušená rýže 2. Uzená krkovice, bramborová kaše
bramborový salát, citron 5. Pečené kuře, šťouchané brambory 6. Ďábelská masová směs, houskové knedlíky
24. 3. Pondělí Polévka: Houbová bílá 1. Porýnská vepřová kýta, houskové knedlíky 2. Kuřecí plátek s chilli, brambory
opékané brambory, zelný salát 5. Jemné párky, fazole po bretaňsku, okurka 6. Porýnská vepřová kýta, těstoviny
3. Žemlovka s jablky, bílá káva
3. Barevná rýže se zeleninou
25. 3. Úterý Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Vepřová plec na pepři, těstoviny 2. Kuřecí stehenní plátek na řecký způsob, dušená rýže
4. Smažený vepřový řízek, bramborový salát, citron 5. Plněný zelný list, brambory 6. Vepřová plec na pepři, houskové knedlíky
3. Domácí halušky
4. Smažený kapr, letní
4. Vepřová kapsa se šunkou,
3. Kynutý makový závin, čaj
26. 3. Středa Polévka: Zelná s uzeným masem 1. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskové knedlíky 2. Smažený karbanátek, brambory 3. Zeleninový talíř s vajíčkovým
salátem, bílé pečivo 4. Vepřový plátek s česnekem, hranolky, zelný salát 5. Houbové rizoto s vepřovým masem, okurka 6. Uzená krkovice, křenová omáčka, těstoviny
27. 3. Čtvrtek Polévka: Ovarová 1. Plněné bramborové knedlíky s uzeninou, dušené zelí 2. Zbruf z hovězího masa, špagety se sýrem 3. Palačinky se zavařeninou, bílá káva
4. Kuřecí závitek se sýrovošunkovou náplní, jasmínová rýže, zel. přízdoba 5. Vepřová plec v mrkvi, brambory 6. Plněné bramborové knedlíky s uzeninou, dušený špenát
28. 3. Pátek Polévka: Bramborová na kyselo 1. Štajgrova směs, dušená rýže 2. Pečené kuře, kari těstoviny
hranolky, tatarská omáčka 5. Opékaná uzenina, šťouchané brambory 6. Štajgrova směs, houskové knedlíky
3. Smažené zeleninové placičky, brambory
4. Přírodní kuřecí játra,
Mražená jídla
17. 3. Pondělí 1. Vídeňský guláš, těstoviny (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Uzené maso, čočka na kyselo 18. 3. Úterý 1. Vepřová kýta alá bažant, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Zapékané těstoviny s vepřovým masem a hráškem 3. Bramborové špalíčky s cibulkou, červené zelí 19. 3. Středa 1. Moravský vrabec, houskové knedlíky,
dušené zelí 2. Drůbeží rizoto se sýrem 3. Lovecký gulášek, těstoviny 20. 3. Čtvrtek 1. Houbový guláš s hovězím masem, houskové knedlíky 2. Vepřenky s hořčicí a cibulkou,
brambory 3. Přesnídávková polévka: Fazolová s uzeninou, chléb 21. 3. Pátek 1. Ďábelská masová směs, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Uzená krkovice,
bramborová kaše
24. 3. Pondělí 1. Porýnská vepřová kýta, houskové knedlíky 2. Jemné párky, fazole po bretaňsku 25. 3. Úterý 1. Vepřová plec na pepři, těstoviny (možno objednat i houskové
knedlíky) 2. Kuřecí stehenní plátek na řecký způsob, dušená rýže 3. Kynutý makový závin 26. 3. Středa 1. Uzená krkovice, křenová omáčka, houskové knedlíky 2. Smažený karbanátek, bramborová kaše 3. Houbové rizoto s vepřovým masem 27. 3. Čtvrtek 1. Plněné bramborové knedlíky s uzeninou, dušené zelí 2. Zbruf z hovězího masa, špagety se sýrem
3. Přesnídávková polévka: Ovarová s vepřovým masem, chléb 28. 3. Pátek 1. Štajgrova směs, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Pečené kuře, kari těstoviny
Tajenka křížovky z minulého čísla: Ten, kdo odvádí nejméně práce, sklízí největší uznání. Vylosovaní výherci: Jiří Lýr – Chvaletice; Marie Kronychová – Most; Richard Lovaš – kolejová
doprava. Dnešní tajenka skrývá dokončení Murphyho zákona – první zásadu sebeurčení: Usilujete-li o nějaké postavení,... Tajenku posílejte na adresu: [email protected]
Download

S ministrem před zámkem - Severní energetická as