Důlní noviny
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
21
2
strana
|
6
21. listopadu 2013 |
strana
Stěhování
zaměstnaneckého centra
/ EDITORIAL
Milí
čtenáři,
vyjednávání o podobě budoucí
vlády je v plném proudu
a je zajímavé sledovat ho
i pohledem energetického
a těžařského průmyslu.
Důležitou úlohou nové vlády
totiž bude i státní energetická
koncepce a novela horního
zákona. Obě normy totiž
uvázly na mrtvém bodě.
Přitom oba dokumenty
jsou bezpodmínečně nutné
pro plánování a fungování
energetiky.
Zatím se energetika ve
vyjednávání nedostala na
světlo kamer a do médií, na
rozdíl třeba od Německa, kde
se budoucnost energetiky
stala jedním z hlavních bodů
vyjednávání. Důležitý výrok
u našich sousedů pak vyslovil
lídr SPD, když jasně a veřejně
řekl: „Není možné zároveň
odejít od jádra a od uhlí.“
A obě strany (CDU I SPD) se
shodují, že je třeba zabránit
dalšímu růstu nákladů na
podporu obnovitelných
zdrojů. V německé debatě
získal navrch realismus, který
mimo jiné spočívá v uznání
skutečnosti, že bez uhelných
a plynových zdrojů to zatím
nepůjde.
ročník 16
| ZDARMA
8
strana
Tři tisíce
lidí na exkurzích
Rozhovor
s ředitelem knihovny
Severní energetická a Unipetrol RPA
uzavřely smlouvu o dodávkách uhlí
Společnost Unipetrol RPA
uzavřela se společností
Severní energetická
dlouhodobou smlouvu na
dodávky hnědého uhlí.
Smlouva je platná pro
období 1. ledna 2014
až 31. prosince 2017
a obsahuje možnost
prodloužení i pro roky
2018 – 2021.
Smlouva na dodávky hnědého uhlí obsahuje fixní a flexibilní
složku, kterou může Unipetrol využívat dle svých skutečných
potřeb. Ročně Unipetrol RPA odebere přibližně jeden milion tun
uhlí. Ke dni podpisu smlouvy činí odhadovaná hodnota dodávek
na osm let pro období 2014 – 2017 přibližně 4,4 mld. Kč.
„Dlouhodobá smlouva se společností Severní energetická je velmi
významným krokem k naplnění naší Strategie pro roky
2013 – 2017. Je příspěvkem k dalšímu rozvoji stávajících
obchodních aktivit společnosti, zejména díky zlepšení
bezpečnosti dodávek energetických zdrojů pro petrochemii,
kde Unipetrol plánuje největší investiční výdaje,“ říká generální
ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski.
„Společnost Unipetrol je nejen naším dlouhodobým a logickým
partnerem, ale také významným regionálním zaměstnavatelem.
Jsme rádi, že pokračování spolupráce přispěje k jeho stabilitě
a rozvoji,“ řekl předseda dozorčí rady Severní energetické a.s.
Jan Dienstl.
(du)
Podobný realismus se
naštěstí začal objevovat ve
veřejné debatě i u nás a snad
k němu bude směřovat
i budoucí vládní koalice,
ať už bude mít jakoukoli
podobu. Těžaři i energetici si
nepřejí nic jiného, než jasná
pravidla, která se nebudou
měnit podle momentální
politické situace a dají sektoru
jasnou a dlouhodobou vizi,
postavenou na odborném
a realistickém zhodnocení
všech okolností.
K tomu politikům držíme palce
a snad brzy se dozvíme, jak
velkou úlohu hraje energetika
v plánech koalice vyjednávání
o ní.
KU300/K96 je po generálce opět v akci.
Foto: (pim)
21
21. listopadu 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Poslední úpravy
Zaměstnanecké centrum (pracoviště poskytující personální
a mzdové služby zaměstnancům) se tento týden stěhuje
do přízemí budovy „B“ ŘAS v Mostě (prostory bývalé
reprografie)
Coal Services
V. Řezáče 315, 434 67 Most
V naší akciové společnosti vzniká
požadavek na doplnění některých profesí
jako důsledek přirozeného úbytku
zaměstnanců při plánovaném odchodu
do starobního důchodu. Coal Services
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
k obsazení 2 absolventských míst
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
pro obsazení profese
na obsazení kurzu k získání osvědčení
pro výkon profese
STROJVEDOUCÍ
elektrických lokomotiv
Absolvováním kurzu získáte kvalifikaci,
která vám dává předpoklad získat uplatnění
v perspektivní profesi zařazené
v 5. tarifním stupni.
Kvalifikační požadavky:
Do výběrového řízení na obsazení kurzu
může být zařazena osoba, která v letošním
roce dosáhne věku 21 let, má ÚSO vzdělání
s maturitou, nebo je vyučena ve strojním,
elektro nebo dopravním oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, automechanik
apod.)
Další podmínky:
Dobrý zdravotní stav (bude prověřována
zdravotní způsobilost), úspěšné absolvování
psychologického vyšetření (testování zajistíme), předložení výpisu z trestního rejstříku,
souhlas s čerpáním dovolené v nařízeném termínu, včasné podání přihlášky.
Charakteristika kurzu:
Externí uchazeči se zařazením do kurzu stávají zaměstnanci akciové společnosti.
Kurz se skládá z 5 částí rozdělených na teorii
a praxi. Délka kurzu je přibližně 900 hodin
(cca ½ roku). Součástí kurzu je závěrečná
zkouška způsobilosti.
Termín zahájení kurzu je 1. březen 2014
Písemné přihlášky do výběrového řízení obsahující: stručný životopis s uvedením vzdělání, praxe a kontaktu na Vás, kopie dokladů o
vzdělání, výpis z rejstříku trestů zasílejte do
10. 12. 2013 na adresu:
Vladimír Štefánek, Czech Coal a.s., V. Řezáče
315, 434 67 Most nebo e-mailovou poštou:
[email protected]
kontaktní telefon: 476 203 612
Pokud v souvislosti s touto nabídkou uvažujete o změně zaměstnání, je nutné se přihlásit
co nejdříve tak, aby bylo možné absolvovat
lékařské prohlídky a psychotesty v průběhu
prosince t. r. a na základě jejich výsledků pak
podat u stávajícího zaměstnavatele výpověď.
ENERGETIK
Charakteristika absolventského programu:
Absolventi se v průběhu jednoho roku až
dvou let připravují na výkon uvedené
funkce v energetice.
Hlavní pracovní oblasti zaměstnance v uvedené pozici:
x Ë5::;[email protected] B͠ ;.[email protected] F ?;.;B :¬ 1:1>35195
(elektřina, teplo, voda)
x ė¬F1:¬8;7 8:¬05?@>5.AË:¬?;A?@-BE1817@>5/ké energie a rozvodů tepla a vody
x F<>-/;B B :¬<;078-0ı7͠>;F¸Ë@;B :¬?<;třeb energií
Požadujeme:
vyrovnanou a stabilní osobnost, schopnost
týmové spolupráce i samostatného rozhodování, spolehlivost, odpovědnost, vysokou
míru loajality, důsledné dodržování pravidel,
zásadovost, pečlivost, samostatný, systémový přístup k řešení úkolů, bezúhonnost.
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání: VŠ – zaměření elektro s ukončením
studia v posledních 3 letech
znalost AJ vítána
ŘP sk. „B“
Nabízíme:
platové ohodnocení odpovídající absolventskému programu, možnost prodloužení
absolventského programu o další rok s perspektivou dalšího uplatnění ve firmě, dobré
pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody, možnost profesního a osobního rozvoje,
zázemí významné společnosti
Nástup možný od 1. 1. 2014.
Pracoviště: Most
Bližší informace: Vladimír Štefánek, telefon:
476 203 612, Ing. Zdeněk Adámek, telefon:
476 203 447
Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte nejpozději do 4. 12. 2013 na e-mail: [email protected] nebo poštou
na adresu: Vladimír Štefánek, Czech Coal a.s.,
V. Řezáče 315, 434 67 Most.
Energetické fórum
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček uspořádal na
počátku listopadu v ústeckém hotelu Clarion v pořadí již
3. ročník Energetického fóra Ústeckého kraje.
Bude přístupné zvenku směrem od budovy „C“. Poskytování služeb pro zaměstnance bude zahájeno v pondělí
25. listopadu 2013. Původní telefonní čísla zůstanou zachována. Pracovní doba bude od 7.00 hodin do 15.00
hodin každý pracovní den. O rozvody pro elektroniku a docházkový systém se postarala společnost Infotea,
stěhování vybavení převzala profesionální firma.
Foto: (má)
strana 2
Akce navazovala na první fórum zaměřené na problematiku plynárenství, druhé bylo zaměřené na problematiku primárních surovinových zdrojů. Letošní fórum se věnovalo problematice výroby a rozvodů elektrické energie, se zaměřením na Ústecký kraj. Generální partner, kterým byla Skupina ČEZ, prezentoval
asi 80 účastníkům, mimo jiné z řad podnikatelů, představitelů samospráv a jejich
odborných útvarů, své věcné záměry a problematiky z oboru svého působení
a podnikání v regionu. Přednášky byly z fakulty životního prostředí UJEP doplněny zajímavým názorem na problematiku biomasy pro energetické využití.
Záštitu nad touto akcí přijal prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.
Okresní hospodářská komora Most byla pověřena organizací celé akce a také již
zajistila zveřejnění všech přednášek na svých webových stránkách a stejně tak
jako v minulých letech vydá celý jejich soubor v samostatném čísle svého časopisu TEMA.
Fórum potvrdilo, že stabilní energetika je rozhodujícím odvětvím hospodářství
pro náš region a ve svých důsledcích rozhodující i pro stabilitu podnikatelského
prostředí v celém státě.
(red)
www.czechcoal.cz —
[email protected]
číslo
21. listopadu 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP
KU 300 po generálce opět těží
Vršanská uhelná dokončila
k 1. listopadu další z velkých
generálních oprav. Jednalo
se o velkostroj KU300/K96.
Generálním dodavatelem
byly Slovácké strojírny, ale
na akci se s ohledem na velký
rozsah prací podílela i celá
řada subdodavatelů, například
Elektroprim Koutník, Liebezeit
Hydraulik, Tribotec nebo
Vanap.
„V rámci generální opravy došlo ke
kompletní výměně elektro částí stroje,
včetně instalace nového řídicího systému. Součástí strojních oprav byla kompletní oprava podvozků a dalších částí,
stejně jako osazení nové přední části
kolesového výložníku, kolesa a nového
pohonu kolesa, což souvisí s unifikací
zařízení, která se ve Vršanské uhelné
používají,“ informoval Petr Procházka,
technický ředitel Vršanské uhelné. Po
příloha č. 20
PŘÍLOHA
Nová pozice
v komunikaci
dokončení generální opravy zahájil
velkostroj transport do místa těžby
David Vidomus se stal novým
vedoucím vnějších vztahů
a komunikace ve skupině
Czech Coal.
a v týdnu od 11. listopadu začal takzvaný záběhový provoz, během nějž
se ladí nastavení parametrů stroje
tak, aby mohl být nasazen do plného
provozu.
Velkostroj KU300/K96 je jedním ze
čtyř uhelných velkostrojů tohoto typu
ve Vršanské uhelné. Generální opravy
se na Vršanské uhelné realizují v souladu s dlouhodobým plánem oprav.
Poslední velkou akcí tohoto typu byla
loňská generální oprava velkostroje
K800/K54, který těží zeminu v prostoru Slatinic, kde bude v následujících
letech pokračovat těžba. Generální
opravy budou ve Vršanské uhelné
pokračovat i v souvislosti s úspěšným uzavřením kontraktu se společností ČEZ, který firmě zajistil těžbu
až do konce životnosti lomu Vršany.
(pim)
21
V nově zřízené pozici bude zodpovědný za řízení marketingu a externí
komunikaci společností patřících do
skupiny Czech Coal. Za klíčový úkol
považuje nově nastavit komunikaci
skupiny po odštěpení společnosti
Litvínovská uhelná (dnešní Severní
energetická) od Czech Coal Group.
V posledních třech letech řídil komunikaci a marketing ve spořitelním
družstvu WPB Capital. Ve funkci
vedoucí regionální komunikace
Vršanské uhelné i nadále zůstává
Liběna Novotná.
(red)
Velkostroj po generálce opět těží.
Foto: (pim)
strana 3
21
číslo
21. listopadu 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP
PŘÍLOHA
Stabilita Vršanské uhelné
prospěje i regionu
Studentská výstava plná energie
Výstavu nazvanou Síla v nás představili ve foyeru mosteckého
divadla studenti Podkrušnohorského gymnázia v Mostě.
Přiblížit současnou situaci ve firmě i představit plány do
budoucna přišel na listopadové zasedání Hospodářské
a sociální rady Mostecka (HSRM) generální ředitel Vršanské
uhelné Vladimír Rouček. HSRM tak pokračuje v trendu,
kdy dává na svých jednáních prostor členským firmám, aby
představily své plány a záměry a seznámily ostatní členy rady
mimo jiné i s tím, jaký budou mít vliv na region.
Vladimír Rouček na úvod své prezentace připomněl změny, které se udály v uplynulých měsících ve skupině
Czech Coal a částečně tak navázal
na prezentaci generálního ředitele
Severní Energetické Petra Kolmana,
který byl hostem HSRM v říjnu.
Především se ovšem hovořilo o zásadní
události v novodobé historii Vršanské
uhelné, a tou bylo uzavření dlouhodobého kontraktu se společností ČEZ,
který zajišťuje odbyt vršanského uhlí
až do konce životnosti lomu. Tím záVladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné,
při prezentaci na listopadovém jednání Hospodářské
roveň zaručuje firmě stabilitu a její
a sociální rady Mostecka.
Foto: (pim)
postavení v regionu, stejně jako jistotu
pracovních míst nejen pro zaměstnance Vršanské uhelné, ale i další firmy ze
skupiny Czech Coal a externí dodavatele poskytující služby těžební firmě.
Generální ředitel představil i aktivity Vršanské uhelné v regionu, ať už se jedná
o podporu sportu, grantový program Chytré hlavy pro sever určený na podporu
vzdělávání nebo spolupráci s Ústeckým krajem. Zastavil se i u spolupráce s osmi
obcemi a městy z Mostecka a Chomutovska, které od Vršanské uhelné od roku
2010 získaly více než 12,5 milionu korun v rámci smluvní spolupráce. „Spolupráce
mezi městy a obcemi a Vršanskou uhelnou se udržuje na velmi dobré úrovni.
Kromě pravidelných setkání s generálním ředitelem Vršanská uhelná komunikuje s městem Most například i v souvislosti s řešením prašnosti a hlučnosti
při plánovaném pokračování těžby v oblasti Slatinic a komunikace a spolupráce
i v tomto směru funguje velmi dobře,“ uvedl primátor Mostu Vlastimil Vozka.
Členové hospodářské a sociální rady se shodli na tom, že nejen z hlediska zaměstnanosti patří Vršanská uhelná k velmi důležitým partnerům. „Važme si všech
stabilních zaměstnavatelů, kteří ctí pravidla a platí daně,“ poznamenala Helena
Veverková, předsedkyně HSRM.
(pim)
Více než šest desítek výtvarných prací všech žánrových zaměření jim pomáhala
připravit akademická malířka Galina Egerová, která na mosteckém gymnáziu
vyučuje výtvarnou výchovu. „Jedná se o práce studentů všech ročníků obou forem
studia. Vzhledem k tomu, že se snažím si práce studentů ukládat do archivu, jsou
na výstavě díla jak zcela nová, tak staršího data,“ uvedla pedagožka.
Návštěvníci divadla si tak mohou prohlédnout díla mosteckých gymnazistů, která
jsou podle organizátorů svěží a nabitá energií.
Vernisáž výstavy Síla v nás zpestřili svým vystoupením členové pěveckého
sboru mosteckého gymnázia SMOG i sólová hudební vystoupení některých jeho
členů, stejně jako taneční vystoupení Matěje Břešťáka. Mezi dlouhodobé partnery
Podkrušnohorského gymnázia patří také Vršanská uhelná.
Foto: (pim)
O situaci a záměrech Vršanské uhelné hovořil na listopadovém jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka
Vladimír Rouček, generální ředitel společnosti. Jeho vystoupení sledovali zleva: Jaromír Franta, odborový
předseda CCG, Rudolf Jung, předseda OHK, Petr Červenka, starosta Meziboří,Vlastimil Vozka, primátor Mostu,
i Helena Veverková, předsedkyně HSRM.
Foto: (pim)
Kdy a kam pro vstupenky na Mikulášskou s Barborkou
Ekologickému centru Most pro Krušnohoří se podařil rekord. Děti z mateřských a základních škol, ale i dalších
institucí a třeba také senioři vytvořili ve čtvrtek 7. listopadu v mosteckém obchodním středisku Central nový
český rekord v počtu kapek na jednom místě. Celkem se zde sešlo 807 kapek všech barev a velikostí, vyrobených
z nejrůznějších materiálů. Vznik rekordu doprovodila děvčata z mostecké umělecké školy písničkami hlavně
o vodě. Úspěšný pokus o rekord završil projekt ekologického centra Brána ekologie otevřená s tématem Voda pro
život, který podpořila také Vršanská uhelná.
Foto: (pim)
strana 4
Vstupenky zdarma na Mikulášskou s Barborkou a Prokůpkem a hostem Michalem
Nesvadbou 3. prosince v mosteckém Repre si mohou zájemci – zaměstnanci společností skupiny Czech Coal - vyzvednout v některém z následujících termínů nebo po dohodě kdykoliv jindy v sekretariátu generálního ředitele Vršanské
uhelné (správní budova Hrabák). Pátek 22. listopadu 10.30 – 11.30 hodin, pondělí 25. listopadu 6 – 6.30 a 13.30 – 14.00, středa 27. listopadu 6 – 6.30 a 10.30 – 11.30,
čtvrtek 28. listopadu 6 – 6.30 a 13.30 – 14.00. Informace u Vlaďky Koczké, tel. 2511,
[email protected] nebo Romany Tolašové, tel. 3424, [email protected]
příloha č. 20
21
21. listopadu 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Jídelní lístek
/ STRAVOVÁNÍ
teplá a chlazená jídla
25
26
pondělí
Polévka: Z fazolových lusků na
kyselo
1. Vídeňský guláš, těstoviny
2. Kuřecí prsíčka na rozmarýnu,
brambory
3. Skořicové kroucánky, bílá káva
4. Přírodní vepřový kotlet,
hranolky, tatarská omáčka
5. Čertíci na pivě, chléb
6. Vídeňský guláš, houskové
knedlíky
2
Polévka: Hovězí s noky
1. Vepřová kýta na houbách,
houskové knedlíky
2. Zapékané těstoviny s vepřovým
masem a hráškem
3. Bramborové špalíčky s cibulkou,
dušené zelí
4. Smažené kuře, těstovinový salát
5. Košický guláš, těstoviny
6. Vepřová kýta na houbách,
dušená rýže
3
pondělí
Polévka: Houbová bílá
1. Porýnská vepřová kýta,
houskové knedlíky
2. Kuřecí plátek chilli, brambory
3. Těstoviny s česnekem a sýrem,
kečup
4. Vepřová kapsa se šunkou,
opékané brambory, zelný salát
5. Dietní párek, fazole po
bretaňsku, okurka
6. Porýnská vepřová kýta,
těstoviny
úterý
úterý
Polévka: Hovězí s krupicovými
noky
1. Vepřová plec na kmíně,
těstoviny
2. Kuřecí stehenní plátek na řecký
způsob, dušená rýže
3. Kynutý makový závin, čaj
4. Vepřový steak s česnekem,
hranolky, tatarská omáčka
5. Plněný paprikový lusk mletým
masem, brambory
6. Vepřová plec na kmíně,
houskové knedlíky
27
28
středa
čtvrtek
Polévka: Hnědá s opraženou
krupicí
Polévka: Česneková s opraženou
žemlí
1. Ďábelská masová směs,
dušená rýže
2. Vepřenky s cibulkou, brambory
3. Zeleninový talíř s masovou
pomazánkou, bílé pečivo
4. Pirátský měšec, americké
brambory, zelný salát
5. Drůbeží rizoto se sýrem, okurka
6. Ďábelská masová směs, chléb
1. Vepřová kýta alá bažant,
houskové knedlíky
2. Smažený kuřecí řízek,
bramborový salát
3. Vařené vejce, čočka na kyselo,
okurka
4. Hovězí nudličky s kukuřicí
a hráškem, op. brambory,
zeleninová přízdoba
5. Bramborový závin s klobásou,
dušený špenát
6. Vepřová kýta alá bažant,
dušená rýže
4
5
středa
čtvrtek
Polévka: Zelná se salámem
Polévka: Ovarová
1. Hovězí maso vařené, koprová
omáčka, houskové knedlíky
2. Smažený karbanátek,
bramborová kaše
3. Zeleninový talíř s rybím
salátem, bílé pečivo
4. Vepřové žebírko na pomerančích, hranolky, zelný salát
5. Kuřecí nudličky s mandlemi,
dušená rýže
6. Hovězí maso vařené, koprová
omáčka, brambory
1. Štajgrova směs, dušená rýže
2. Houbové rizoto s vepřovým
masem, okurka
3. Zapékané nudle s tvarohem
4. Kuřecí zívitek se
sýrovošunkovou náplní,
jasmínová rýže, zelný salát
5. Opékaná klobása, šťouchané
brambory
6. Štajgrova směs, chléb
29
pátek
Polévka: Hovězí s masovou rýží
1. Moravský vrabec, houskové
knedlíky, dušené zelí
2. Boloňské špagety se sýrem
3. Zapékané brambory s Robi
masem, okurkový salát
4. Vepřová pečeně s ananasem,
hranolky, zelný salát
5. Přírodní mletý řízek, brambory
6. Moravský vrabec, bramborové
knedlíky, dušené zelí
6
pátek
Polévka: Hovězí s těstovinovou
rýží
1. Kuřecí roláda na česneku,
bramborové knedlíky,
dušené zelí
2. Zbruf z hovězího masa, špagety
se sýrem
3. Smažené zeleninové placičky,
brambory
4. Smažený vepřový řízek,
bramborový salát, citron
5. Vepřová plec v mrkvi, brambory
6. Kuřecí roláda na česneku,
houskové knedlíky, dušené zelí
mražená jídla
25
26
pondělí
1. Vídeňský guláš, těstoviny
(možno objednat i houskové
knedlíky)
2. Čertíci na pivě, chléb
2
1. Vepřová kýta na houbách,
houskové knedlíky
2. Zapékané těstoviny s vepřovým
masem a hráškem
3. Košický guláš, těstoviny
3
pondělí
1. Porýnská vepřová kýta,
houskové knedlíky
2. Kuřecí plátek chilli, dušená rýže
úterý
úterý
1. Vepřová plec na kmíně, těstoviny
(možno objednat i houskové
knedlíky)
2. Kuřecí stehenní plátek na řecký
způsob, dušená rýže
3. Kynutý makový závin
27
28
středa
1. Ďábelská masová směs,
dušená rýže
2. Vepřenky s cibulkou, brambory
3. Drůbeží rizoto se sýrem
4
1. Vepřová kýta alá bažant,
houskové knedlíky (možno
objednat i dušenou rýži)
2. Uzené maso, čočka na kyselo
3. Přesnídávková polévka:
Gulášová, chléb
5
středa
1. Hovězí maso vařené, koprová
omáčka, houskové knedlíky
2. Smažený karbanátek,
bramborová kaše
3. Kuřecí nudličky s madlemi,
dušená rýže
čtvrtek
čtvrtek
1. Štajgrova směs, dušená rýže
2. Houbové rizoto s vepřovým
masem
3. Přesnídávková polévka:
Ovarová s vepřovým masem,
chléb
29
pátek
1. Moravský vrabec, houskové
knedlíky, dušené zelí (možno
objednat i bramborové knedlíky)
2. Boloňské špagety se sýrem
6
pátek
1. Kuřecí roláda na česneku,
houskové knedlíky, dušené zelí
2. Zbruf z vepřového masa,
špagety se sýrem
Lubomír Brabec zahraje
v litvínovském kostele
Kytarový virtuos Lubomír Brabec zavítá první prosincovou neděli do Litvínova. V kostele sv. Michaela archanděla odehraje svůj adventní koncert u příležitosti
Krušnohorských Vánoc. „Do Mostu i do Litvínova se vracím rád. Mám tu své přátele a pokaždé se mezi nimi cítím
báječně. A zdejší publikum je noblesní,“ poznamenal ke
svému návratu na sever Čech Lubomír Brabec.
Letošní rok je pro něho obzvláště významný. Oslavil šedesátiny, získal diamantovou desku za prodej svých nosičů od vydavatelství Supraphon. Od prezidenta Miloše
Zemana nedávno převzal Medaili Za zásluhy. A nebyl by to Lubomír Brabec, kdyby k tomu
všemu nepřidal notnou dávku adrenalinového sportu a nevšedních zážitků. O dojmy ze
zákulisí udílení nejvyšších státních vyznamenání a oslavy svých narozenin se podělí
jako host komorního pořadu Hovory na půdě v Galerii Radniční sklípek v Litvínově, kam
přejde bezprostředně po skončení adventního koncertu v kostele. Výtečný společník
a vypravěč si jistě nenechá pro sebe ani to, že už není Pražan, ale Čepičan. V Čepicích,
kde se usídlil na chalupě, nechal přes řeku Otavu postavit největší oboustranný skleněný
reliéf sochy sv. Jana Nepomuckého.
Koncert v kostele začne v neděli 1. prosince v 16 hodin. Poté, od 18 hodin bude Lubomír
Brabec hostem v Hovorech na půdě v Radničním sklípku.
(rs)
www.czechcoal.cz
—
[email protected]
strana 5
21
21. listopadu 2013
ZDARMA
ročník 16
LIST ZAMĚSTNANCŮ CZECH COAL GROUP A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Blahopřání
V minulém týdnu oslavil významné životní jubileum 60
let žijící legenda úseku skrývka ČSA Stanislav Burian.
Za celý úsek mu přejeme ještě řadu let spokojeného života
a mnoho pracovních úspěchů
při boji s vodním živlem v lokalitě ČSA.
Krátce z města
Letošní adventní koncert
se uskuteční v děkanském
kostele v Mostě v sobotu
7. prosince od 17 hodin,
vystoupí Schola Gregoriana
Pragensis pod uměleckým
vedením Davida Ebena.
Rozsvícení hlavního
vánočního stromu v Mostě
bude v neděli 1. prosince
v 17 hodin na 1. Náměstí.
Už od 16 hodin budou
k poslechu české i světové
vánoční hity v podání Míry
Kuželky, Vladimíra Hrona,
ZUŠ F. J. Gassmanna.
V úterý 3. prosince se v čase
od 15 – 18 hodin můžete svézt
v Mikulášské tramvaji.
Prodej
Více než tři tisíce účastníků
V minulém čísle DN jsme vám slíbili trochu statistických údajů
o čtvrtém řádném ročníku projektu Uhelné safari, který letos
společně pořádaly Severní energetická a Vršanská uhelná
na třech exkurzních trasách.
Ze 105 plánovaných exkurzí do lomů
Vršany a ČSA bylo uskutečněno jen o čtyři méně. Dvě z nich byly plánovány pro
tělesně postižené. Bohužel, tato skupina
letos o exkurzi neprojevila zájem. O trasu 3, takzvanou rekultivační, a o exkurze mimo webový rezervační systém, požádalo dalších 51 skupin. Celkem se exkurzí v období květen – říjen zúčastnilo 3 100 lidí. Nejvíce jich přijelo z moravských krajů.
Letošní ročník zaznamenal tři novinky.
Především byly vytvořeny nové webové
stránky www.uhelnesafari.cz, za druhé
měli všichni žadatelé možnost si v novém,
zcela přehledném rezervačním systému
sami zajistit, přesněji koupit, požadovaný
počet míst. To souviselo s třetí novinkou
– se zavedením poplatku za exkurzi. Od
plateb byly osvobozeny všechny skupiny ze základních, středních či vysokých
škol, neboť obě těžební společnosti chápaly tuto vstřícnost jako podporu vzdělávání. Za šest zmíněných měsíců se podařilo vybrat 225 000 korun. Na dohodě
vedení společností bude, zda tato částka
podpoří některý z projektů v regionu, který je zaměřen na rozvoj turistického ruchu na Mostecku.
Rezervační systém umožňoval operativně informovat o uvolněných místech, ale
hlavně velmi ulehčil práci průvodcům
Josefu Gerthnerovi a Václavu Štichovi
při sestavování exkurzních skupin. Jako
informační, diskusní a komunikační kanál se opět osvědčil facebookový profil
Uhelné safari, ale ten využíváme už čtvrtým rokem, takže své přátele už počítá
na stovky. Účastníky jsme ani letos nepřipravili o soutěž, letos jí byl vědomostní
test, který si mohl zkusit prakticky každý,
kdo navštívil webové stránky. Prošlo jím
350 soutěžících.
Rádi se s vámi dělíme o některé zážitky
ze „safarijské“ sezony. Letos jsme jí prošli
opět bez jakéhokoliv úrazu návštěvníků.
I když disciplinovanost nebyla stoprocentní. Poprvé od roku 2009 se objevil
problém s alkoholem u účastníků, a to
ve dvou skupinách mladých lidí na trase 2 – Vršany. Bývalý bezpečnostní technik V. Štich si s ním na místě poradil, ale
byla to nová zkušenost, na jejímž základě
jsme doplnili bezpečnostní proškolení
účastníků.
Přestože jsou pravidla jednoznačná i pro
věk účastníků, někteří rodiče je zkoušeli
obejít, když zaplatili za velmi malé dítě
jako za dospělého, a pak prostě s dítětem
do 12 let přijeli. Hned v první exkurzi byli
chlapci předškolního věku i jejich tatínkové ze skupiny vyloučeni. Mnozí další
v telefonu nechtěli pochopit, že tříleté
dítě do lomu opravdu nepatří. Od výpravy jsme odvrátili budoucí maminku
v sedmém měsíci těhotenství a jednou
i majitelku fenečky yorkšírského teriéra,
kterou přivezla s sebou bez předchozí dohody. Ani pes na exkurzi nemůže, ale i takovou situaci umíme po dohodě vyřešit
náhradním hlídáním.
Oba průvodci byli nadšeni ze studentů
geologie Masarykovy univerzity Brno,
kteří v lokalitě ČSA při prvním odlesku
pyritů vytáhli svá kladívka a začali kutat. Stejně příjemná prý byla návštěva
kladenského hornického spolku. V podstatě téměř všechny skupiny, včetně těch
rekultivačních, znovu potvrdily, že projekt má smysl, protože dává lidem možnost udělat si na těžbu uhlí i Mostecko
Průvodce trasy 1 (lom ČSA) Josef Gerthner měl šťastnou ruku pro JAROSLAVA BEŇA. Vítěz získává tablet
Samsung Galaxy Tab3.
vlastní názor. Naopak s hořkostí se však
i letos potvrdila předchozí zkušenost, že
exkurze z řad žáků 2. stupně základních
škol jsou většinou bez zájmu dětí, které
spíše přivádí nadšení jejich učitelů.
Obrovskou práci a vstřícnost letos opět
potvrdili garážmistři Jiří Podubecký,
Lukáš Šíma a všichni řidiči z Czech Coal
Power, kteří Uhelné safari jezdí. Hodně
na nich záleží, jak se účastníci po dobu
exkurze cítí, jak obě firmy vnímají, i když
udržet v nepříznivých podmínkách v lokalitě určitý komfort pro jízdu je často
skutečně těžké. A pak už tradičně také
Lenka Vorlíčková a Vlaďka Koczká ze sekretariátů obou společností.
„Pecka. Díky moc. Chudějovci z HutiskoSolance,“ zaznamenali jsme odezvu na
webu. „Určitě mi to stálo i za poměrně
dlouhou cestu až z východní Moravy,“ přidal se Vojtěch Cekota ze Zlína. A s nimi
desítky dalších.
(má)
Prodám družstevní byt 3+1
(72 metrů), 3, patro, s balkonem v Chomutově, Svahová
ul. – vyhledávaná lokalita nad
Povodím Ohře v Bezručově
údolí. Bez realitní kanceláře.
Cena: 530 000 Kč,
tel.: 728 220 975.
Prodám byt 2+1 (53 metrů)
s balkonem, 2. patro, výtah, v osobním vlastnictví,
Litvínov, Ruská ul. Dům
v srpnu 2013 zrevitalizován,
klidná část města, v dosahu centra. Nová kuchyně
Koryna, nová podlaha, nájem
2900 Kč. Cena: 350 000 Kč,
tel.: 728 220 975.
strana 6
Průvodce trasy 2 (lom Vršany) Václav Štich vylosoval MARKA MAKULU, který získává
ASUS MEMO Pad HD7.
Průvodkyně rekultivační trasou 3 Růžena Martínková vyhmátla odpovědi EVY
PŘENOSILOVÉ, která od nás dostane tablet Iconia B1.
www.czechcoal.cz
—
[email protected] —
tel.: 478 002 222
PO PRÁCI
Příloha Důlních novin o dění v našem regionu
21
LIST ZAMĚSTNANCŮ
CZECH COAL GROUP
A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
V Lomu si připomněli oběti důlního neštěstí
Památku dvaapadesáti obětí důlního neštěstí na Dole Kohinoor
přišli uctít jako každý rok účastníci pietního aktu na hřbitov
v Lomu.
Zástupci Spolku severočeských ha-
starostka vyjádřila naději, že doba,
vířů, těžebních společností, báňského úřadu, báňských záchranářů, ale
i představitelé měst a obcí a dalších
institucí si připomněli památku obětí
havárie, která si 14. listopadu 1946 vyžádala 52 lidských životů. Starostka
Lomu Kateřina Schwarzová poznamenala, že Lom byl a je historicky spojován s hornickou činností, která ale někdy ukázala i svou odvrácenou tvář.
Jen na Dole Kohinoor došlo během
jeho existence ke zhruba desítce důlních havárií, přičemž ta nejničivější se stala právě v roce 1946. Zároveň
kdy hornická činnost přinášela i lidské oběti, je již nenávratně pryč.
Na noční směně bylo v době neštěstí 56 zaměstnanců dolu, jen čtyři neštěstí přežili. Ani okamžitý zásah báňských záchranářů nezabránil vysokému počtu obětí. Podle dobových zdrojů bylo příčinou neštěstí vzplanutí výbušné směsi.
Z 52 obětí havárie na Kohinooru bylo
38 kmenových zaměstnanců, 7 válečných zajatců a 7 trestanců z nápravného zařízení v nedalekých
Libkovicích. Neštěstí na lomském
Dobrý list komory
hřbitově připomíná pomník, jsou zde
ale uloženy i ostatky osmadvaceti
obětí. Havárie na Kohinooru je druhou největší důlní katastrofou na
Mostecku. Nejvíce lidských životů,
celkem 65, si vyžádalo neštěstí na dole
Pluto v Louce v září roku 1981. Jednou
z nejtragičtějších událostí v severočeském hnědouhelném revíru byla
i havárie na Dole Nelson 3. ledna 1934.
U památníku v nedalekém Oseku si na
začátku příštího roku budou připomínat už osmdesáté výročí této nešťastné události.
Text a foto (pim)
Naučná stezka Marienberg – Most
V pondělí 28. října zástupci Spolku severočeských
havířů a Bergknappscha- Marienberg e.V. slavnostně
otevřeli Hornickou naučnou stezku Marienberg – Most.
Okresní hospodářská komora Most
ocenila výjimečné znalosti a jejich
praktickou uplatnitelnost absolventy
Oldřicha Bubeníčka, který se ceremoniálu zúčastnil a také za účasti zástupce skupiny UNIPETROL, která je ge-
Projekt výstavby turistické stezky s hornickou tématikou vznikl ve spolupráci Spolku severočeských havířů se spřáteleným Hornickým bratrstvem
v Marienbergu a městem Marienberg za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jednotlivé zastávky stezky mají za cíl upozornit veřejnost na význačná technická díla, která vznikla díky hornické činnosti na české i německé
straně Krušných hor a v Podkrušnohoří. Součástí stezky je na německé straně
51 zastávek, na české straně pouze 18. Tak veliký rozdíl je dán zachovalostí a přístupností pozůstatků hornictví na obou stranách Krušných hor. Německá část
stezky je orientovaná především na okolí Marienbergu a středověkou těžbu rud,
česká část stezky mapuje mimo těžby rud i historii uhelného hornictví. Naším
cílem bylo přiblížit veřejnosti spíše pozůstatky na těžbu uhlí v Podkrušnohoří,
vysokých škol Dobrým listem komory. V letošním roce již popáté převzalo toto prestižní komorové ocenění
v důstojném prostředí Obřadní síně
Magistrátu města Mostu 16 absolventů vysokých škol. Akce se konala pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje
nerálním partnerem. OHK Most spolu
s vysokými školami dobrým listem
garantuje znalosti a dovednosti oceněných absolventů a je připravena pomoci těmto absolventům při uplatňování
se na trhu práce.
Text a foto: OHK Most
ale neopomenuli jsme ani rudnou historii na české straně Krušných hor. Stezka
není koncipovaná jako uzavřený okruh. Návštěvník si může vybrat jakoukoli její
část a její zastávky nejsou na sebe vázány. Vzhledem ke vzdálenosti zastávek se
nejedná o stezku pro čistě pěší turistiku, ale spíše o autoturistiku. Na každé zastávce je dřevěná tabulka s dvojjazyčným názvem místa. Další bližší popis místa
s mapkami celé stezky je v brožuře, která byla k této stezce vydána a je zdarma
k dostání v informačních centrech v Mostě a Jirkově.
V. Procházka
Vánoční kuželky mají své vítěze
Nejlepší nohejbalisté
Vánoční turnaj v kuželkách se uskutečnil minulý týden na Širáku. Vítězem se stalo družstvo Severní energetické
ve složení: Švarc, Nohavica, Pavelka. Druhé místo si odnesl tým Uhlí Vršany ve složení Černošek, Houška a Vítr.
Bronzové vavříny vybojovalo družstvo hasičů Severní energetické ve složení Broskovics, Sebránek a Symon.
Cenu útěchy získalo družstvo SUB. Nejlepším hráčem byl vyhlášen pan Pavelka. Mezi ženami byla nejlepší trojice
Pejcharová, Hnídková a Vítrová.
(čer)
Vítězem říjnového nohejbalového turnaje se stalo mužstvo Vršanské uhelné před týmy Severní energetické,
Czech Coal Power. Cenu útěchy si odnesli nohejbalisté ze společnosti Humeco. Nejlepším hráčem na síti byl vyhlášen P. Kabele, nejlepším zadákem hráč Šte2o.
(čer)
www.czechcoal.cz
—
[email protected]
strana 7
21
PO PRÁCI
Příloha Důlních novin o dění v našem regionu
LIST ZAMĚSTNANCŮ
CZECH COAL GROUP
A SEVERNÍ ENERGETICKÉ
Jedničkou k Citadele
Baví mě vymýšlet
nová řešení
Má aktivní přístup k životu i práci.
Ředitel Městské knihovny Most
Ing. Tomáš Ondrášek se neumí
zastavit, od jedné práce si nejlíp
odpočine u nějaké jiné. Především
jeho zásluhou je knihovna živým,
pulzujícím organismem.
Má rád dobrá vína a kvalitní čaje.
Obojí mu přináší vnitřní pohodu.
Léta fotí a sportuje – jezdí na kole,
plave a běhá, občas i maratón.
Fyzicky neodpočívá ani na dovolené.
Tráví ji na staré krušnohorské
usedlosti z roku 1860, kterou se
pokouší opravit vlastníma rukama.
Na jaký letošní počin v knihovně jste
nejvíce hrdý?
Hrdý asi není to správné slovo, ale
jsem rád, že po významném zmenšení
fi nančního příspěvku a následném
propuštění devíti zaměstnanců v prvním pololetí se podařilo zachovat
funkčnost knihovny téměř beze změn.
Stalo se tak díky změně organizace práce a většímu nasazení zbylých
zaměstnanců.
Knihovna se stala multifunkčním
zařízením – k čemu máte nejblíže
a co nejvíc baví návštěvníky?
Kdepak, multifunkční zařízení ještě
bohužel nejsme. Je to náš cíl, díky za
tohle vlídné pojmenování, ale zůstáváme na zemi. Co baví návštěvníky denně zkoumáme, poznatky denně aplikujeme a vždycky si přitom myslíme, že
jsme na to už konečně přišli. A právě to
mě baví – vymýšlet nová řešení.
Tomáš Ondrášek testuje nové židle v Expozici starého Mostu.
Dají se prozradit překvapení na
příští rok?
Rádi bychom oživili doposud nikdy nevyužitá atria v knihovně pro příjemnou, mírně osvětovou interaktivní zábavu pro děti
i dospělé. Taky skončí provizorní provoz
v Expozici starého Mostu a my připravíme
nové, objevné výstavy. Největší překvapení bude, když se nám všechny plány vydaří.
Foto: (soukromý archiv)
Kulturu máte stále kolem sebe,
jak vlastně relaxujete?
Nijak. Všechno, co dělám, mě baví, takže neunaví. Jenom když mi manželka
doma přiděluje nějaké domácí práce,
bývám k smrti unaven a dehydrován,
takže musím neprodleně začít relaxovat čtením denního tisku se současným doplňováním tekutin.
(vac)
/ KŘÍŽOVKA
Správné znění tajenky z minulého čísla: „Žádný zákon nemůže dostatečně uspokojit všechny.“ Vylosovaní výherci: Miroslav Mandík – ČSA (RK5000), Libor Kundrát
– Chomutov, Dana Suková – Most. Vyluštěnou tajenku křížovky můžete posílat na adresu redakce DN poštou (V. Řezáče 315, 434 67 Most), e-mailem: [email protected]
(označit Křížovka). Nezapomeňte uvést přesnou adresu pracoviště (středisko) nebo bydliště, kam je možné případnou výhru poslat.
Důlní noviny – V. Řezáče 315, 434 67, Most, tel.: +420 222 183 111, fax: +420 222 183 494, www.czechcoal.cz, e-mail: [email protected] IČ: 257 642 84, čtrnáctideník. Určeno pro vnitroakciovou
potřebu. Toto číslo vychází v nákladu 15 000 výtisků. Důlní noviny naleznete též na intranetu Czech Coal a na www.czechcoal.cz. Registrační číslo MK ČR E 11596 – ISSN 1804-896X.
Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT PRAHA. Grafická úprava a DTP: Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo Důlních novin vychází ve čtvrtek 21. listopadu 2013.
strana 8
www.czechcoal.cz
—
[email protected]
Download

Důlní noviny ročník XVI číslo 21