List zaměstnanců
skupiny Sev.en
2
Učitelé
poznávali
9. října 2014
3
Obnova
vyhlásila
soutěž
ročník 1
7
Zdarma
18
Uhelné
safari
pomáhá
NAŠI HASIČI NA BEDNĚ
Za účasti pěti soutěžních družstev se 30. září konal již šestý ročník soutěže O putovní pohár
ředitelky HZS ÚO Most, ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
Soutěžní družstva z požárních
stanic Most a Litvínov, doplněné družstvem Severní energetické,
předvedla své dovednosti ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v areálu Hasičského záchranného sboru v Mostě-Velebudicích.
Každé soutěžní družstvo si vylosovalo připravený scénář nasimulované dopravní nehody a jeho
úkolem bylo v co nejkratší době vyprostit zraněného z vozidla. Zásah
končí v momentě předání zraněného záchranné zdravotní službě. Na
vše je časový limit 15 minut, za překročení každé další minuty se přičítají trestné body, po překročení dvacáté minuty je zásah ukončen a družstvo diskvalifikováno. Na
vše dohlíží tříčlenná skupina rozhodčích, která se zaměřuje na taktickou, technickou a předlékařskou
činnost v místě zásahu.
Pokračování na straně 2
Družstvo Severní energetické při realizaci zadaného soutěžního úkolu.
Foto: (má)
Se sedmičkou to vyšlo i poosmé!
Litvínov je město chemiků, ale
jak všichni vědí, chemie by v regionu nebyla bez uhlí. „Uhlí děkujeme
za mnohé a tentokrát i za podporu
našeho hokeje,“ ozývalo se v neděli
při dalším extraligovém zápase na
litvínovském zimním stadionu, kde
byl přítomen Petr Kolman, generální ředitel Severní energetické, která
se rozhodla být po pár letech znovu sponzorem A týmu a partnerem
nedělního extraligového zápasu
s Olomoucí. Severní energetická má
Vítězný zápas odzvonil generální ředitel P. Kolman.
v logu číslo 7 a HC Verva Litvínov
do neděle vyhrála sedm zápasů za
sebou. „Je to pěkná symbolika. Asi
má náš tým posledních sedm zápasů hodně energie, a bude to možná
právě proto, že nás sponzorují naši
horníci, kteří nám tu energii dodávají nejen do hokeje, ale i domů, kde
díky nim můžeme svítit a topit,“ dodal místní moderátor. Hokejisté se
za podporu odvděčili svým fanouškům i sponzorům osmým vítězstvím
v řadě!
(red) Foto: (edb)
Editorial
Hasiči na bedně
Pokračování ze strany 1
Družstvo Severní energetické, ve
složení Petr Bednář, Vladimír Longauer, Pavel Peřt a Radek Seidl,
předali zraněnou osobu záchranné zdravotní službě v čase 19 minut, 17 vteřin, což sice nebyl čas nejrychlejší, ale bezchybným zvládnutím taktické, technické a předlékařské pomoci skončili nakonec na třetím místě. V závěru bych chtěl poděkovat ředitelce Hasičského záchranného sboru, územního odboru v Mostě plk. Ing. Evě Benákové
za dokonalou organizaci soutěže.
Milí čtenáři,
zítra a v sobotu se uskuteční
volby do městských a obecních
zastupitelstev. Kromě mnoha
témat týkajících se každodenního života ve vašem městě
půjde i o to, jaký postoj zaujme
nové vedení obce k vaší práci
a pokračování těžby uhlí.
Zatímco například v Mostě
vaše budoucnost není velkým
volebním tématem, v Litvínově se k němu vyjádřily snad
všechny relevantní strany,
které se ucházejí o vaše hlasy.
Litvínovští politici se rozdělili
do několika skupin od těch, které podporují pokračování těžby
až po ty, které těžbu nechtějí.
Ekologičtí lobbisté a aktivisté
oslovili kandidující litvínovské
subjekty a vyšlo jim, že pro
pokračování těžby a zachování
pracovních míst nejen
v Severní energetické jsou
ČSSD a Sdružení LITVÍNOVÁCI. Sdružení nezávislých
kandidátů Evropští Demokraté
(SKN ED) ve svém volebním
programu těžbu nezmiňuje.
V minulosti však podpořilo
pokračování těžby za jasných
a pro Litvínov finančně výhodných podmínek a na tomto
názoru veřejně nic nezměnilo.
Zcela proti těžbě není ani sdružení Otevřená radnice, které
odmítá těžbu pouze přímo
v Litvínově (se kterou však
nikdo ani nepočítá).
Nejasný je podle ekoaktivistů
postoj KSČM, která na krajské
i centrální úrovni sice těžbu
podporuje, v Litvínově však
v uplynulých letech vládla
a hlasovala společně se starostou Šťovíčkem, a to proti těžbě.
Všechny ostatní strany se pak
vyslovily proti těžbě a stojí tak
na straně hazardérů s pracovními místy horníků.
Až budete v pátek a v sobotu
stát za plentou ve volební místnosti, vzpomeňte si, prosím,
kdo sliboval nová pracovní
místa a příliv investorů do regionu. Vzpomeňte si, kdo napadal
horníky a jejich řemeslo a kdo
naopak podporoval těžkou
a přínosnou práci těžařů.
I vaše hlasy rozhodnou o postoji radnic k vaší práci.
Prostor pro vyproštění zraněného je připraven.
Foto: (vyd)
Neztratit kontakt s firmou
Většina seniorů ráda slyší o svém bývalém pracovišti, společnosti,
spolupracovnících, o plánech bývalého zaměstnavatele, prožívají
i jeho aktuální problémy. Informační tok a zcela úzký kontakt
se Severní energetickou si horničtí senioři mohou zachovat
prostřednictvím Senior klubu.
„Současný klub vznikl po loňském
oddělení společnosti od CCG. Je založen pro všechny, kteří odcházeli
do důchodu po 1. 7. 2013,“ uvedla Eva
Suchoňová, personální ředitelka,
s tím, že členství má určité podmínky. Senior musí mít odpracováno
nejméně 10 let u společnosti Severní
energetická a.s. (dříve Litvínovská
uhelná a.s.), ukončit pracovní poměr
odchodem do předčasného nebo řád-
ného starobního důchodu, případně
do plného invalidního důchodu. Při
ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů musí žadatel
doložit potvrzení o době nepřetržité
evidence na úřadu práce v období
do ukončení pracovního poměru,
do doby přiznání předčasného nebo
řádného starobního důchodu nebo
plného invalidního důchodu. Žadatel
je také povinen předložit Rozhodnu-
Rudolf Panhans, zástupce velitele HZS
tí o přiznání důchodu. „Každý, kdo
do důchodu odchází, má možnost se
do klubu přihlásit, je to jen na jeho
rozhodnutí. O senior klubu budoucí
důchodce při odchodu informujeme.
V průběhu posledního roku se však
jednalo o jednotlivce, více lidí se do
důchodu chystá až ke konci letošního roku, tak uvidíme, kolik z nich se
stane také členy klubu,“ doplnila Ivana Pjechová, referentka personální
práce. Prozradila také, že pro členy
připravují nové průkazky a že s členstvím v klubu souvisejí i benefity.
Právě na základě členské průkazky
se senioři mohou zúčastňovat akcí
zaměstnavatele i odborářů. „Členům
zasíláme také pět 50 korunových poukázek,“ doplnila I. Pjechová.
(má)
Aby především učitelé věděli a znali
V minulých dnech uvítal projekt Uhelné safari v lomu ČSA nejdříve pedagogy z Mostecka a poté také ze
škol řízených Krajským úřadem Ústeckého kraje. Téměř čtyři desítky pedagogů se tak seznámili s těžbou,
rekultivacemi a třeba i úpravou důlních vod.
Pondělní návštěva učitelů středních škol kraje v lomu ČSA se uskutečnila po vzájemné dohodě Severní energetické a odboru školství kraje. Naplnilo se tak i přání kanceláře
hejtmana, že by se především pedagogové měli s těžebním průmyslem
seznámit, protože současné učebnice jim mnoho informací neposkytují.
„Bylo to skvělé, jsme nadšeni, chválíme,“ uvedla v závěru exkurze Jana
Vacková z děčínské střední průmyslové školy a dodala, že škola vyučuje
ve vyšší formě odborné školy i obor
ochrana památek a krajiny, takže
mnohé informace využijí i na tomto
(má)
stupni výuky.
Učitelé krajských středních škol u KU300/K73.
Foto: (má)
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu.
Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 9. října 2014.
2
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
9. října 2014
18
Lidé od nás
Aktuálně z týmu Obnova
Změny a novinky ve volání
Vize PTO (Projektový tým obnova).
Společnost Infotea ve chvaletické telefonní ústředně realizovala
instalaci nového telefonního spoje do veřejné mobilní sítě O2.
V současné době vrcholí testování funkčnosti nového telefonního
spoje a do ostrého provozu byla služba spuštěna 1. října 2014.
Navrhnout, připravit a realizovat obnovu zařízení ECH, při dodržení
optimálních investičních a provozních nákladů tak, aby vybrané
zařízení bylo provozuschopné do roku 2030, a umožnilo reagovat
na obchodní příležitosti na trhu s elektrickou energií, při dodržení
požadavků legislativy. V první etapě Obnovy vedoucí k naplnění
této vize jsou připravovány bloky 3 a 4 s realizací v roce 2016.
Na čem konkrétně v současné
době projektový tým Obnova pracuje, jsme se bavili s vedoucím týmu
Jiřím Votrubcem: „Dne 19. září jsme
vyhlásili soutěž na obnovu bloků
3, 4 v roce 2016 zveřejněním kvalifikační dokumentace. Nyní připravujeme zadávací dokumentaci k této
zakázce, která musí být zkompletována do poloviny listopadu. V dubnu
příštího roku bychom měli znát vítěze soutěže a podepsat s ním smlouvu na obnovu bloků 3, 4.“
Jaká jsou hodnotící kritéria pro
výběr dodavatele?
„Zakázka bude hodnocena pouze
na základě ceny kompletní dodávky
a provozních nákladů denitrifikace
po dobu 7 let. Motivací pro dodavatele bude připravovaný způsob
finančních bonusů, kdy nabízející
může o očekávaný bonus snížit svoji
nabídkovou cenu a zvýšit tak možnost získání zakázky.“
O jaké bonusy se jedná?
„Nabídneme bonusy za snížení
minimálního výkonu pod 100 MW
a za zvýšení maximálního výkonu nad 205 MW. Další bonusy
nabídneme za snížení vlastní spotřeby bloku či za dodržení určité
hodnoty disponibility. Naopak za
nesplnění požadované hodnoty
disponibility budeme uplatňovat
malusy.“
A kolik členů má váš tým?
„Samotný tým má 12 členů, včetně zástupce z externí spolupracující firmy H&D engineering. Ale
ve skutečnosti s týmem spolupracuje možná stejný počet nejzkušenějších zaměstnanců elektrárny,
bez jejichž pomoci by realizace
celé „Obnovy“ neměla šanci na
úspěch. I touto cestou bych jim
rád poděkoval.“
(kapr)
Setkání s kandidujícími z Litvínova
Pro zaměstnance a odboráře ze společností skupiny Severní energetická je pokračování těžby uhlí na Mostecku, zvláště pak za limity těžby
v lomu ČSA, jednou z nejzásadnějších otázek. Často o ní diskutují mezi
sebou i s akcionářem. Limity těžby hýbou také současnou předvolební
kampaní zejména v Litvínově.
Proto Sdružení odborových organizací připravilo na středu 8. října
od 17 hodin v jídelně ČSA setkání zaměstnanců a odborářů a pozvalo
zástupce kandidujících stran a sdružení z Litvínova, kteří se ucházejí
o voličské hlasy i mezi zaměstnanci Sev.en. Kandidátům můžete přijít
položit otázky, které vás zajímají a seznámit se s jejich plány, jak řešit
vysokou nezaměstnanost v regionu.
Noční vetřelci
V neděli 5. října ve 20 hodin se v prostoru pod Jezeřím poblíž vrátnice Černice pohybovalo vozidlo Škoda Octavia Combi červené barvy s pražskou
SPZ a parkovací kartou města Litvínova. V okolí vozidla nebyl zjištěn žádný
pohyb osob. O téměř hodinu později ostraha provedla kontrolu a vykázání
tří osob. J. R., Z. T. a A. K. zde údajně pořizovali fotografie povrchového lomu.
Ostrahou byli poučeni o zákazu vstupu na pozemky Severní energetické a.s.
a nutnosti vyřídit si povolení společnosti k takové činnosti. Poté byli z prostoru vykázáni.
(red)
Uvedení do provozu přináší uživatelům hned několik výhod:
bezplatné volání z pevných linek chvaletické ústředny na mobilní telefony (služební i ZAME). Směrování hovorů provádí ústředna sama. Volanému se na displeji mobilního telefonu zobrazí Vaše číslo ve formátu
+42072610xxxx, kde xxxx je číslo Vaší pevné linky.
bezplatné volání z mobilních telefonů (služební i ZAME) na pevné linky
ve Chvaleticích. Volání se uskuteční volbou čísla +42072610xxxx, 72610xxxx
nebo zkráceně 8xxxx, kde xxxx je číslo pevné linky ve chvaletické ústředně.
Obdobně se již telefonuje z mobilních telefonů do pevné sítě Infotea v Mostě
(+42072603xxxx, 72603xxxx nebo 9xxxx).
Volat ze zahraničí lze pouze volbou čísla v mezinárodním formátu
(+42072610xxxx). Pozor, toto volání není bezplatné, ale je tarifováno jako
běžný hovor ze zahraničí na mobilní číslo v ČR !!!
bezplatné volání z chvaletických pevných linek na pevné linky v síti
Infotea. Směrování bezplatnou cestou bude probíhat zcela automaticky. Uživatelé budou vytáčet čísla z pevné linky v národním formátu 0147800xxxx,
tak jak byli zvyklí volat doposud.
bezplatné volání z pevných linek Infotea na pevné linky ve Chvaleticích. Směrování bude opět probíhat zcela automaticky. Uživatelé budou vytáčet čísla z pevné linky v národním formátu 046210xxxx, tak jak byli zvyklí
volat doposud.
Tyto bezplatné hovory mohou využívat pouze uživatelé pevných telefonních linek ve správě společnosti Infotea a uživatelé mobilních služeb
(služebních i ZAME), kteří patří do skupiny společností, které přistoupily
k Rámcové dohodě s O2, například Coal Services, Czech Coal, Czech Coal
Power, Důl Kohinoor, Elektrárna Chvaletice, Humeco, Infotea, Rekultivace,
Renogum, Severní energetická, Slovácké strojírny, Vršanská uhelná, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě a další.
Pokud provolby 72603 a 72610 zavolají cizí účastníci, bude toto volání
účtováno za cenu stejnou, jako při volání na mobilní telefonní číslo společnosti O2 podle jejich aktuálního tarifu.
Půjdou za ministryní
Nedávné jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a regionální
tripartity bylo za účasti předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Šéf odborů návštěvy kraje využil také k jednání se svými odborovými kolegy k diskusi o situaci v těžebním a energetickém průmyslu v Ústeckém kraji a plánovaném propouštění ve společnosti Severočeské doly, a.s.
Tématu průmyslu a podnikání bylo věnováno také jednání HSR-ÚK. „Pracovní místa, kterých je v Ústeckém kraji stále nedostatek, zde vytváří zejména
těžební, chemický, strojírenský a stavební průmysl. Skutečnost, že od roku 2008
ztratila Evropská unie v průmyslových oborech 11 % pracovních míst, by pro nás
měla být varovná, jak na národní, tak na regionální úrovni. Proto jsme diskutovali o podmínkách pro další rozvoj místních podniků a příchod nových investorů, kteří by v kraji vytvořili potřebné pracovní příležitosti“, uvedl JUDr. Richard
Falbr, předseda HSR-ÚK. „Na jedné straně s podporou státu vytváříme dotovaná
pracovní místa a na straně druhé přihlížíme, jak podnik se státní účastí ruší pracovní místa právě v našem kraji,“ uvedl krajský radní M. Klika, který zároveň
uvedl, že by tato otázka měla být v nejbližší době projednána s ministryní práce
a sociálních věcí.
(red)
3
T E P L Á
J Í D L A
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
13
14
15
16
17
Polévka:
Kuřecí s rýží a hráškem
Polévka:
Frankfurtská s klobásou
Polévka:
Hovězí s celestýnskými
nudlemi
Polévka:
Česneková
Polévka:
Fazolková s mrkví
Domažlické vepřové
ragů, dušená rýže
Cikánská vepřová
pečeně, houskové
knedlíky
Havířský guláš,
houskové knedlíky
Vepřové maso na kmíně,
těstoviny
Pečené kuřecí stehno,
dušená rýže
Smažený karbanátek,
bramborová kaše,
okurka
Vepřová kýta pečená,
brambory,
dušený hrášek
Masový nákyp s rajčaty
a sýrem, brambory
Kynuté tvarohové
šátečky, bílá káva
Koblihy s džemem,
čaj
Smažený hermelín,
brambory, tatarská
omáčka
Vepřový řízek Petra Voka,
opékané brambory,
zelný salát
Hovězí dušené
na tymiánu,
těstoviny penne
Kuře na španělský
způsob, dušená rýže
Domažlické vepřové
ragů, houskové knedlíky
Cikánská vepřová
pečeně, těstoviny
Sekaná pečeně,
bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
Čínské nudle
s kuřecím masem
Zeleninový talíř
s krabími tyčinkami,
pečivo
Vepřová játra na roštu,
hranolky, tatarská
omáčka
Uherský guláš,
dušená rýže
Sekaná pečeně,
brambory,
kysané zelí bílé
Brokolice se sýrovou
omáčkou, těstovinové
špecle
Čína ze sojového masa,
dušená rýže
Babický plněný řízek,
opečené brambory
Kuřecí kari, hranolky,
zeleninová přízdoba
Opečená klobása,
čočka po selsku,
okurka
Penne s vepřovým
masem a rajčaty
Havířský guláš,
těstoviny
Vepřové maso na kmíně,
bramborové knedlíky
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
20
21
22
23
24
Polévka:
Kuřecí s těstovinami
Polévka:
Zelná s uzeninou
Polévka:
Ovarová
Polévka:
Hovězí s masem a rýží
Polévka:
Kmínová s vejcem
Debrecínský vepřový
guláš, těstoviny
Masové koule v rajčatové
omáčce, houskové
knedlíky
Zabijačkový guláš,
houskové knedlíky
Vepřová kýta na
smetaně, houskové
knedlíky
Kuřecí roláda pečená,
bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
Mleté biftečky v houbové
omáčce, šťouchané
brambory
Pečené kuře, brambory,
tatarská omáčka
Vepřový guláš,
těstoviny
Zeleninový talíř se
šunkou, tmavé pečivo
Zapékané těstoviny se
zeleninou a sýrem
Škvarkové placky,
zelný salát
Hovězí KEBAB,
bramborová kaše
s čočkou
– arabská kuchyně
Kuskus s kuřecím masem
a zeleninou
– arabská kuchyně
Hovězí filé, brambory,
tatarská omáčka
Rizoto z vepřového
masa, okurka
Domácí koláčky,
čaj
Kuřecí směs “Eurest”,
bramboráčky,
zeleninová přízdoba
Vepřové maso v kapustě,
brambory
Debrecínský vepřový
guláš, houskové
knedlíky
4
Zapečené těstoviny se
špenátem a kuřecím
masem
Kynuté meruňkové
knedlíky se skořicí
Kuřecí GYROS, hranolky,
zeleninový salát
– arabská kuchyně
Přírodní vepřový řízek,
brambory, tatarská
omáčka
Bramborové šišky se
strouhankou
Masové koule v rajčatové
omáčce, těstoviny
Zabijačkový guláš,
chléb
Francouzské brambory
Jemné minipárečky,
římský hrách
Vepřová kýta na
smetaně, těstoviny
Kuřecí roláda pečená,
brambory,
kysané zelí bílé
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
9. října 2014
M R A Ž E N Á
18
J Í D L A
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
13
14
15
16
17
Domažlické vepřové
ragú, dušená rýže
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Cikánská vepřová
pečeně,
houskové knedlíky
Sekaná pečeně,
bramborové knedlíky,
kysané zelí bílé
Havířský guláš,
houskové knedlíky
Vepřové maso na kmíně,
těstoviny
(možno objednat
i houskové knedlíky)
Kuře na španělský
způsob,
dušená rýže
Čínské nudle
s kuřecím masem
Hovězí dušené
na tymiánu,
těstoviny penne
Pečené kuřecí stehno,
dušená rýže
Hornická klobása,
čočka po selsku
Smažený karbanátek,
bramborová kaše
Domácí koláče
Uherský guláš,
dušená rýže
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
20
21
22
23
24
Debrecínský vepřový
guláš,
houskové knedlíky
Masové koule
v rajčatové omáčce,
houskové knedlíky
(možno objednat
i těstoviny)
Zabijačkový guláš,
houskové knedlíky
Vepřová kýta
na smetaně,
houskové knedlíky
Kuřecí roláda pečená,
houskové knedlíky,
kysané zelí bílé
Pečené kuře,
pečené brambory
Vepřový guláš,
těstoviny
Rizoto
z vepřového masa
Zapečené těstoviny se
špenátem a kuřecím
masem
Kynuté meruňkové
knedlíky se skořicí
Mleté biftečky
v houbové omáčce,
dušená rýže
Bramborové šišky
s mákem
Jemné minipárečky,
římský hrách
(cizrna)
5
Taneční soutěž
Chvaletický
pohár
Po dvouměsíční prázdninové
pauze se tanečníci Daniel Krátký
a Klára Janáková opět vrhli na
taneční parket, aby soutěžili
v taneční soutěži Chvaletický
pohár.
Po prázdninových soustředěních, na které využili prostředky
z „GRANTU SEVEN“, to byla první
zatěžkávací zkouška, jak na tom
vlastně pár je. Natrénováno očividně bylo! Dan s Klárkou začínali
standardními tanci, kde měli velkou
motivaci vzhledem k velkému
zlepšení všech soupeřů. Nakonec se
ale ukázalo, že jejich dřina byla po
právu odměněna. O vítězství v této
kategorii nebylo pochyb. Shodla se
na tom téměř celá porota. Následovaly latinskoamerické tance. Zde
také nezaháleli a nakonec si odvezli
krásné 3. místo.
I město Litvínov už má své Street Workout hřiště. Je u místního gymnázia a zasloužila se o něj společnost PRO LITVÍNOV, která využila
i daru od Severní energetické. Hřiště vzniklo čtyři měsíce od nápadu jej vybudovat. Dobrým příkladem Litvínovským bylo i hřiště v Meziboří
a Jirkově.
Foto: (pur)
Český permon
do Mostu
Letošní setkání hornických
měst v Českém Krumlově bylo
tradičně i místem udělování ceny
Český permon v pěti kategoriích.
Ocenění se uděluje od roku 2004
osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj
hornických tradic. V kategorii Počin roku si letos ocenění odvezlo
Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě za vybudování dvou
nových expozic.
Cenu za muzeum převzal Vl. Vozka (na snímku vlevo).
Foto: (zby)
První firemní turnaj
ve fotbalgolfu se
v minulých dnech
uskutečnil na
hřišti mosteckého
hipodromu. Turnaje
se zúčastnili
zástupci firem jako
například Storex,
Falcon Security,
TOMAL group,
Autosalon Most.
Vítězem se nakonec
stal Vladimír Brda
z Autosalonu Most.
Foto: (emal)
6
S trenérem Matějem Janákem.
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
9. října 2014
18
Uhelné safari pro
Srdcerváče
Projekt Uhelné safari, který pořádá Severní energetická
společně s Vršanskou uhelnou, se stal hrdým partnerem projektu
Srdcerváči, který se celým srdcem rve za dostatek férové práce
pro zdravotně postižené.
Uhelné safari nabídlo jeden z plánovaných termínů nadačnímu fondu,
který poplatek za prodanou exkurzi
využije právě ku prospěchu zdravotně postižených.
Úspěšná kampaň Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením pod názvem Srdcerváči totiž pokračuje i letos. V minulém roce se Srdcerváčům
podařilo prodejem různých nabídnutých předmětů či zážitků získat
téměř 500 000 korun a najít práci pro
více než 600 lidí. Výtěžek je věnován
na podporu nových pracovních příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik
štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají zaměstnání. Více se dozvíte na: www.srdcervaci.cz či na webu
a facebooku Uhelného safari.
(má)
Minulou sobotu odpoledne se litvínovské náměstí zaplnilo stovkami malých i velkých
návštěvníků. Pro ty nejmenší mělo Docela velké divadlo Litvínov připraveny pohádky či
písničky trochu popletené. Těm starším zazpívali Lunetici a večer také Katapult. Všem
určitě udělal radost i večerní ohňostroj.
Foto: (má)
Předškoláky a letošní prvňáčky z MŠ a ZŠ v partnerské obci Louka u Litvínova jsme nedávno zastihli při ukázce dravců v zahradě MŠ. Své svěřence dětem předvedl Pavel Wolejník
z Kovářské na Chomutovsku. Pro děti bylo setkání s majestátnými ptáky zážitkem.
Foto: (má)
Poslední zářijovou sobotu připravilo hnutí DIALOG Horní Jiřetín pro děti i dospělé už tradiční
Barevný podzim se spoustou soutěží, zábavy a něčeho dobrého k zakousnutí. Hornojiřetínští
se sešli na hřišti v dolní části města, o jehož výstavbu se zasloužil právě DIALOG a které dnes
slouží ke každodenním bezpečným hrám místních dětí. Babí léto akci přálo, zahřálo nejen
sluníčko, ale i řada odměn v soutěžích, třeba při hledání tanečních talentů.
Foto: (má)
7
Č Í S L O
List zaměstnanců skupiny Sev.en
9. října 2014
18
Křížovka
Tajenka minulé křížovky: Žena nikdy nezapomene na muže, kterého mohla mít, muž na ženu,
kterou mít nemohl.
Vylosovaní luštitelé: Jan Prskavec – ECHAS; J. Hönig – CS; Ilona Gandlerová – ČSA. Tajenka dnešní křížovky je ukončením výroku: V týmové práci vždycky
něco nevyjde. A můžeš se vsadit, ... (tajenka), posílejte na adresu: [email protected]
8
Download

Sev.eNoviny ročník 1 číslo 18