ICTKOORDINÁTOR
časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR
ZDARMA
PODZIM 2012
Roman Hubník
obránce fotbalové reprezentace ČR
„Bez moderních technologií
už si fakt život nedokážu
představit.“
rozhovor na str. 12
04 Alternativy k Adobe
Creative suite
Čím lze tento profesionální balík
aplikací zastoupit?
06 Moodle
E-learningový Moodle je so warový
balíček pro tvorbu výukových
systémů a elektronických kurzů
na internetu.
10 Podpora řízení výuky
v počítačové učebně
Kontrola práce žáků na PC je nedílnou
součás výukového procesu
v počítačové učebně.
2
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | ÚVOD
Slovo šéfredaktora
Obsah
Vážení čtenáři,
Alterna vy k Adobe Crea ve Suite
4–5
Moodle e-learning
6–7
Barbone počítače
8
Classroom management
9
PC Control
10 – 11
Rozhovor s Romanem Hubníkem 12 – 13
ESET – Prodlužte si to o 25 %
14
Hudební so ware ve výuce
15
OpenOffice.org/LibreOffice
16
Redakční systém WordPress
17
Fámy a mýty o ECDL
18 – 19
Projekt E-bezpečí
20 – 21
Počítačová školení pro učitele
22
Telefonování přes VoIP
22
Monitory Philips – kvalitní leader
23
začíná nový školní rok 2012/2013 a my jsme se rozhodli Vám jej zpestřit pilotním číslem zbrusu nového čtvrtletníku zaměřeného na trendy a implementace
ICT technologií na Vašich školách.
Obsahem časopisu jsou odborné články o využi so waru ve výuce.
Neznamená to však, že by byl určen pouze pro ICT koordinátory a ředitele škol.
Na své si v něm přijdou všichni šikovní učitelé, kteří se zajímají o nejnovější trendy v této oblas .
Autory článků jsou nejen erudovaní odborníci, ale také zkušení pedagogové.
Časopis ICT koordinátor je unikátní nejen obsahově, ale také m, že je distribuován zdarma do každé školy v ČR.
Doufáme, že se náš časopis stane vyhledávaným periodikem a že Vám i v dalších
číslech nabídneme užitečné informace, rady, návody či recenze.
Pokud Vám v časopise něco chybí, máte nápady, zkušenos a chuť, napište nám
své náměty na adresu [email protected]
Mgr. Libor Kubes
šéfredaktor
Tiráž
Vydavatel: 16UP GROUP s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, IČ: 27845478, DIČ: CZ27845478, Telefon: +420 776 742 216
Redakce, výroba, distribuce: 16UP GROUP s.r.o., Erbenova 270/2, 779 00 Olomouc, E-mail: [email protected]
Grafická úprava, zlom: 16UP GROUP s.r.o., Lukáš Blatecký, Fotografie: 16UP GROUP s.r.o., Tisk: EPAVA Olomouc, a.s.,
Termín redakční uzávěrky: 12. srpna 2012, Cena vý sku: ZDARMA
Inzerce
3
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Alterna vy k Adobe Crea ve Suite
Adobe Crea ve Suite je velký balík programů, který je určen pro prohlížení a tvorbu PDF souborů,
úpravu fotek, tvorbu bitmapové a vektorové grafiky, vytváření animací, webdesign a v neposlední
řadě pro editaci a publikování videa, tedy prak cky vše, co si může krea vní člověk přát. Stojí ale
mnoho peněz a navíc funguje jen na Windows. Čím tedy tento balík zastoupit?
M
nozí z vás si jistě říkají, že nic
víc než Adobe Creative Suite k práci nepotřebují, proč by tedy
měli používat něco jiného? Slyšeli jste už o ceně? Ta se totiž může
vyšplhat na bezmála devadesát tisíc
korun. A to už je dobrý důvod, proč
uvažovat o změně, nehledě na to,
že tyto programy nemají linuxovou
verzi. Aby toho nebylo málo, jste samozřejmě všelijak limitováni licencí a o svobodě tak opravdu nemůže
být ani řeč. My si v tomto článku ke
všem těmto programům najdeme
alternativu, která je zdarma, open
source a půjde bez problémů spustit také na linuxových strojích.
Adobe Acrobat Reader: Evince
Když jde o prohlížení PDF souborů, máme zde perfektní alternativu
jménem Evince. Je to rychlý, nenáročný a jednoduchý prohlížeč PDF
dokumentů. Jeho hlavní funkcí je
zobrazování PDF souborů, načtení onoho souboru je ovšem velmi
rychlé. Nepodporuje ovšem pouze
PDF soubory, ale bez potíží zobrazí
i soubory typu XPS, dvi, tiff a další. Výhodou jsou náhledy stránek
a rychlé vyhledávání požadovaného
výrazu v textu.
Adobe Acrobat:
Libovolný program v Linuxu
Program Adobe Acrobat bez přívlastku Reader slouží k vytváření
PDF souborů. Za zmínku stojí fakt,
že v Linuxu je prakticky standardní
funkcí tisk do PDF. Nepotřebujete
tak žádný speciální program. Mnoho aplikací také disponuje přímým
exportem do formátu PDF, zmíníme
například kancelářský balík LibreOffice/OpenOffice.org nebo vektorový editor Inkscape.
Adobe Photoshop: Pinta
Adobe Photoshop je aplikace, která mnohým uživatelům Linuxu velmi schází a je možná právě důvodem používání dualbootu s Microsoft Windows, my jim pomůžeme se této závislosti zbavit. Jako
jeho náhradu jsme zvolili editor
jménem Pinta – nenabízí sice tolik možností jako GIMP (ještě se
k němu dostaneme), my jsme jej
ovšem zvolili právě kvůli grafickému rozhraní, které je Photoshopu
velmi blízké. Tento program samozřejmě podporuje vrstvy, perfektně se v něm kreslí a výhodou je
neomezené použití „o krok zpět“.
Pokud se vám program nebude líbit, nezbývá než doporučit známý
GIMP, který má sice velmi specifické grafické rozhraní, zato nabízí mnoho funkcí navíc.
Adobe Illustrator: Inkscape
Inkscape je velmi známý a užitečný program určený na tvorbu vektorové grafiky, v našem případě
zastupuje Adobe Illustrator. Nechybí zde podpora mnoha formátů a veškeré kreslicí funkce. Čáry,
křivky nebo kreslení od ruky samozřejmě není problém, nechybí ani různé geometrické funkce.
Problémem jistě nebude ani export vaší tvorby do souborů SVG,
EPS, AI, PNG, PDF nebo jiných formátů.
Inkscape je plnohodnotnou náhradou Adobe Illustratoru.
4
Adobe InDesign: Scribus
Scribus je velmi populární opensource nástroj na sazbu, tedy program, pomocí kterého se tvoří tištěný dokument na počítači. Podporuje mnoho profesionálních funkcí
jako například správu ICC profilů,
CMYK a tvorbu PDF souborů. Scribus má navíc mnoho funkcí, kte-
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
pokud toto pokročilé nastavení nepotřebujete, můžete využít kartu
s jednoduchými volbami a například zvolit přímo, pro jaké zařízení video potřebujete (například pro
Xbox 360).
Adobe Encore DVD: DVD Styler
DVD Styler je program určený pro
tvorbu vlastních DVD menu k vašim
filmům. Má jednoduché a intuitivní
grafické rozhraní, přidávání filmů je
prováděno velmi jednoduchým systémem drag & drop (táhni a pusť).
Tvorba menu probíhá tak, že prvně
zvolíte pozadí a poté přidáváte tlačítka, nakonec jen tlačítkům přiřadíte funkci a popisek.
Scribus je komplexní nástroj na sazbu, který hravě nahradí Adobe InDesign.
ré v běžném nástroji na sazbu nenajdete, například je zde možná
tvorba vektorové grafiky nebo PDF
formuláře.
Adobe After Effects: Jahshaka
Jashaka přináší sílu videoeditoru a efektů v jednom open-source programu. Můžete zde upravovat videostopu, tvořit a upravovat
různé efekty v reálném čase. Pokročilá správa kompozice je také
velkou výhodou. Podpora HD videa je zde samozřejmostí.
Adobe Premier Pro: OpenShot
OpenShot je jednoduchý a intuitivní program pro tvorbu videa. Jeho
prostředí tomu hodně pomáhá, je
totiž velmi moderní a pěkně strukturované. Je vhodný jak pro začátečníky, tak pro středně pokročilé uživatele. Jsou zde i jednoduché
a základní efekty, jako například
barevnost filmu, váš film může vypadat jako kreslený a podobně, to
vše velmi jednoduše. Export videa
je zde velmi pokročilý, můžete použít mnoho formátů a kodeků, ale
OpenShot je velmi schopný, ale jednoduše ovládatelný střihací nástroj, který nahradí Adobe
Premier Pro.
Adobe Soundbooth: Audacity
Potřebujete-li editovat zvuk, Audacity je na to velmi vhodný nástroj.
Se zvukovou stopou dokážete dělat
doslova zázraky. Ořezávání zvukové
stopy, jejich výšek a basů, mnoho
filtrů, slučování více stop v jednu.
To vše a mnohem více v tomto perfektním zvukařském nástroji.
Řekněte sbohem balíku
Adobe Creative Suite
Podařilo se nám nahradit všechny programy z balíku Adobe Creative Suite. Dokázali jsme je nahradit kvalitními aplikacemi, které vám
práci nebo váš koníček usnadní. Jejich hlavními přednostmi je samozřejmě nativní běh v Linuxu a to, že
jsou open source a zdarma. Také je
jasné, že jejich hardwarová náročnost bude menší než u programů
od Adobe, proto pohodlně poběží i
na starších strojích.
Tomáš Mores
Další zajímavé články
o open source so ware,
které dokáží plnohodnotně
nahradit ty komerční,
Vám přineseme i v dalším čísle
časopisu ICT Koordinátor.
5
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Moodle – e-learning pro každodenní výuku
Je to téměř deset let, kdy spatřil světlo světa e-learning Moodle. Moodle se může pochlubit více jak
padesá síci instalacemi ve více než dvou stech zemích po celém světě. Článek vám představí principy e-learningového systému a popíše, jak se používá na Univerzitě v Hradci Králové.
váním a importem používané databáze. Migrace na nový, výkonnější počítač je snadná a rychlá.
Moodle je nenáročný
Moodle používá běžnou kombinaci
programů označovanou jako „LAMP“,
tedy operační systém Linux, webový server Apache, databázi MySQL
a programovací jazyk PHP. LAMP lze
snadno nainstalovat doma, ve škole,
v práci nebo použít některé hotové
řešení v podobě různých webových
hos ngů. Pokud by to nevyhovovalo,
Moodle poběží i na webovém serveru Microso IIS a databázi Microso
SQL server.
Moodle umí ověřovat uživatele z interní databáze, adresářů LDAP
a Microso Ac ve Directory či přímo
z e-mailového serveru. Externí možnos ověřování uživatelských účtů
ocení především správci sí , kteří nemusí importovat uživatelské účty do
e-learningu; stačí použít stávající řešení v podobě již vytvořených uživatelský účtů. Moodle je možné nastavit i tak, aby ověřoval uživatele přes
6
protokol IMAP poštovního serveru.
Díky tomu lze např. zpřístupnit přihlášení všem uživatelům, kteří mají
e-mailový účet u společnos Google,
tzn. používají Gmail.
Moodle není jen pro jednoho
Jinými slovy – Moodle je víceuživatelský. Stejně jako u jiných webových
aplikací i u této se předpokládá, že
s e-learningem bude pracovat v jednom okamžiku více uživatelů, studentů a učitelů. Od tohoto počtu uživatelů se odvíjí hardwarové požadavky
Moodlu. Moodle lze snadno přenést
na nový počítač prostým překopíro-
Moodle neudělá práci za vás
Moodle je e-learning a jako takový se používá jako podpůrný prostředek klasické výuky a samozřejmě také
jako nástroj pro distanční online výu-
Foto: CC – Arvind Grover
Moodle je open-source
Moodle je zdarma a přitom je vyvíjen
širokou skupinou programátorů a uživatelů. Díky tomu je zajištěn dlouhodobý vývoj e-learningu a podpora
v podobě komunitních diskuzních fór
a systému hlášení chyb.
Distribuce s open-source licencí zaručuje, že si v případě potřeby může
zdrojový kód kdokoliv prohlédnout
a, je-li to nutné, také jej změnit. Díky
použitému programovacímu jazyku (PHP) existuje možnost provádění úprav bez předchozích zkušenos
profesionálního programátora.
Moodle můžete použít na cokoliv
Moodle mohou používat nejen vyučující, ale také studen . Lze jej využívat pro výuku ve škole nebo vytváření kurzů ve firmách či jiných organizacích. Jedná se však zejména o nástroj
vhodný pro učitele, protože jej mohou
bez obav doporučit studentům i spolupracovníkům – vše je zdarma a legální. Kurzy vytvořené v Moodlu lze
jednoduše sdílet s kolegy nebo i prodávat jako hotová řešení na míru. Oblas , které je možné učit prostřednictvím e-learningu, je spousta.
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
Moodle – administrační rozhraní.
ku, typicky prostřednictvím internetu. Moodle obsahuje nástroje pro vytváření učebních textů, vkládání materiálů, animací, videí a v neposlední
řadě i testů a úkolů pro studenty.
Díky tomu se může obsluha soustředit na tvorbu obsahu kurzu, na vytváření učebních materiálů i kontrolních
testů, jinými slovy na plánování obsahu kurzu i jeho průběhu. Nejdůležitější věc, kterou je naplnění obsahu
kurzu, zůstane vždy na uživateli, a to
je ostatně velmi dobře. O zbytek se
postará Moodle.
Moodle je přehledný
Moodle předkládá nashromážděné
materiály a studijní texty studentovi
ve zvolené podobě a v čase, kdy to je
vhodné. Moodle se postará o to, aby
byl student vtažen do výuky a postupoval podle předem daného plánu.
Jednotlivé úkoly je možné vhodně načasovat a m zajis t kon nuitu výukového procesu. Není třeba nic nechávat na poslední chvíli, student plní
úkoly tak, jak jsou mu předkládány,
a na základě materiálu, který má dostupný online.
Moodle je e-learning
Distanční výuka a obzvlášť výuka přes
internet má svá specifika, kterými se
bezesporu liší od té klasické, při které
jsou student a učitel v osobním kontaktu. Na druhou stranu se dá vhodně využít pro podporu klasické výuky
nebo jako jedna z forem či možnos
výuky dálkového studia.
Moodle se stará o to, aby student
a učitel byli v kontaktu, aby o sobě
navzájem věděli, aby student viděl,
co dělá učitel, a učitel mohl sledovat, jak si student vede při plnění zadaných úkolů. E-learning rozvíjí samostatnost a přitom díky různým termínům plnění zadaných úkolů určuje
jasné man nely, kudy se ubírat, co je
potřeba se naučit nyní a co je možné
nechat na později.
Mar n Šín; Liberix, o.p.s.
Inzerce
k
kompletní
instalaci a technickou konfiguraci Moodle
((v prostředí Windows/Linux na serveru školy nebo roční hosting
na výkonném serveru v hostingovém centru)
i
individuální
konfiguraci Moodle pro potřeby školy
((vzhled aplikace, struktura prostředí, uživatelské účty, třídy, …)
akreditované 8 hodinové školení administrátora systému
a
akreditované 4 hodinové školení základní obsluhy systému pro 5 pedagogů
a
14 990,- Kč bez DPH
222 268 500
800 880 990
[email protected]
www.ITveSkole.cz
www.boxed.cz
7
TÉMA | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Letos v únoru oslavil internet v České republice své dvacáté “narozeniny”. Za tuto historicky krátkou
dobu se z něj stal nejvyužívanější zdroj informací a páteř vzdělávacího systému, který zpětně ovlivňuje samotnou metodiku výuky.
S
tále častěji je kladen důraz nikoliv na množství znalos, ale na schopnost jejich vyhledávaní, třídění a analýzy. Z ponurých učeben informa ky, které dříve “okupovali”
především studen se zájmem o programování, se staly alterna vy ke školním knihovnám a centra komunikace žáků
mezi sebou.
Rozmach ICT technologií však s sebou nese v době napjatých rozpočtů škol nejen vyšší náklady na vzdělávání pracovníků, ale i pořizování vybavení. Školy mají naštěs volnější ruku při volbě dodavatelů, než tomu bylo při realizaci
projektu Internet do škol. Volba správného partnera se tak
stala klíčovým faktorem při budování úspěšného informačního systému.
Společnost T.S.BOHEMIA a.s. patří v současnos k největším internetovým obchodům s IT a elektronikou v České republice s ročním obratem přes 1,5 miliardy korun. Málokdo
ví, že zkratka “T.S.” znamená “technický servis” a firma se jí
hrdě hlásí ke svým kořenům, kdy byla počátkem devadesátých let dodavatelem technického vybavení do škol. Již od
svého vzniku se zároveň věnuje výrobě počítačů Barbone,
která tak patří k nejstarším českým značkám na trhu.
Sor ment počítačů Barbone zahrnuje tři řady podle použi-
E!
C
AK
. Kancelářské počítače Office reprezentují modely Fénix.
Ty jsou umístěny v kompaktních skříních a byly navrženy
s ohledem na nízkou spotřebu elektrické energie a dlouhou
životnost komponent. Mul mediální počítače, určené především pro použi v domácnostech, jsou zastoupeny modely Sparrow. Nejvýkonnější herní počítače a pracovní stanice jsou modely Eagle, jež jsou postaveny na nejnovějších
procesorech Intel Ivy Bridge a Hornet, které běží na nejnovější generaci procesorů AMD s architekturou Bulldozer.
Každou z těchto sestav si mohou zákazníci libovolně nakonfigurovat dle svých přání.
Počítače Barbone jsou vlajkovou lodí společnos T.S.BOHEMIA a.s., ale mimo ně vyrábí i OEM sestavy, které jsou určeny zejména pro školy, ins tuce a B2B partnery. Jejich výhodou je možnost připravit modely zcela od základu s přihlédnu m k zamýšlenému využi . Při výrobě počítačů jsou použity výhradně značkové komponenty, díky kterým poskytuje výrobce na všechny sestavy 3 roky bezplatných pozáručních servisních prací a na vybrané modely nadstandardní plnou záruku 3 roky.
S počítači BARBONE tak získáte až 6 let bezstarostného provozu.
SPECIÁLNÍ LIMITOVANÁ
EDICE BARBONE SCHOOL!
• Dvoujádrový procesor Intel Celeron G540 2,5GHz Sandy Bridge
• 4 GB RAM • Pevný disk 500 GB
• Operační systém Windows 7 Home Premium
Cena: 6.999,- Kč
WWW.TSBOHEMIA.CZ/BARBONESCHOOL
8
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
So warová podpora pro řízení a kontrolu
činnos žáka v počítačové učebně
Kontrola práce žáků na PC nejen ve výuce ICT je nedílnou součás práce učitele. Jejím cílem by také
mělo být informovat žáky o možném nebezpečí vyskytujícím se v „cyber světě“. Při práci žáků na PC
nejen v hodinách ICT je také potřeba řídit činnos žáků, zadávat úlohy, ukazovat postupy, hromadně
rozesílat nejrůznější informace, spravovat aplikace a procesy na klientských stanicích a mnoho dalšího.
T
yto činnos jsou pro učitele velmi náročné a často se „monitory“ žáků hlídají jen ob žně a žáci nejsou dostatečně kontrolováni a jejich
činnost řízena. Nabízí se nám proto
otázka, jakým způsobem a s co největší efek vitou tyto činnos vykonávat?
Výběr so waru
Jednou z mnoha možnos , jak řešit výše uvedené problémy, je využi
speciálně vyvinutého so waru, který splňuje základní požadavky jako:
primárně řídit a kontrolovat činnost
žáků. Zde se můžeme opřít o snadno
dostupný so ware PC Control, Vision,
NetSupport. K dalším patří také Op mAccess a Italc, zde se jedná o programy, jež se nedají využít při samotné výuce (např. nemají modul Test),
ale spíše pro správu třídy. Jedná se
o velice sofis kovaný so ware, určený speciálně pro počítačové učebny, který umožňuje širokou variabilitu nastavení a funkcí, které jsou důležité pro výběr správného so waru.
Jedním z mnoha parametrů pro
správný výběr op málního produktu je jeho technická podpora, finanční náročnost, dostupnost informací o so waru a samozřejmě funkce,
které nabízí. Po zvážení těchto parametrů jsme došli k závěru, že nám
nejvíce vyhovuje so ware PC Control
z těchto důvodů:
1. Je zajištěna technická podpora
v českém jazyce.
2. Je nabízena prezentace a školení.
3. Plně v českém jazyce.
4. Výborný poměr cena/výkon.
5. Jsou nabízeny 3 edice so waru,
dle potřeby škol.
6. Široká škála dostupných funkcí.
7. Příznivé uživatelské rozhraní.
Jak řídit a monitorovat činnost
žáků pomocí programu PC Control?
K řízení a kontrole studenta program využívá nejrůznější programové funkce – moduly. Tyto moduly
jsou v cenové nabídce rozděleny do
tří skupin, a tak si škola může vybrat
dle individuálních potřeb. Program
PC Control nabízí nejrůznější moduly, například:
1. Blokování klientských stanic –
program zablokuje polohovací
zařízení.
2. Ovládání klienta – pomocí učitelské stanice můžeme na dálku ovládat libovolnou klientskou stanici.
3. Ovládání monitoru – vypneme,
zapneme monitor či spořič.
4. Odeslat – kromě hromadného
rozesílání složek a souborů se
tímto modulem také rozesílají
aktualizace.
5. Systém – dovoluje nám vypnout, či zapnout klientskou
stanici, restartovat ji, či odhlásit právě přihlášeného uživatele.
6. Náhledy obrazovek – díky tomuto modulu můžeme zobrazit
aktuální náhledy obrazovek klientských stanic.
7. Komunikace s uživateli – díky
modulu Chat můžeme vytvořit
„místnost“, kde bude probíhat
například diskuse, komunikace.
8. Postup práce – pomocí modulu „ukázka“ můžeme vybraným
uživatelům ukázat postup práce na svém monitoru.
9. Modul Test – tento modul na-
bízí vytvoření vlastního testu,
rozeslání uživatelům a jeho následné vyhodnocení.
10. Vzdálená kontrola – možnost
převzít kontrolu nad klientskou
stanicí a plně ji ovládat
Jak z výše uvedeného výčtu funkcí
a funkčních modulů vyplývá, aplikace PC Control přestavuje velmi vhodný nástroj pro kontrolu a řízení činnosti žáků ve výuce ICT.
Závěr
Díky sofistikovanému softwaru pro
řízení a kontrolu činnosti jako je PC
Control není nutné realizovat celou
řadu činností, jako je:
• navigace žáků na spuštění programu
• diktování webových adres
• opakované upozorňování žáků
na to, co nesmí dělat
• rozesílání a oprava testů a další.
Dosáhneme také vyšší efektivity
v projekci prezentací zobrazením
výukového textu přímo na obrazovky žákovských stanic, pomoci žákům
ukázkou nebo převzetím vzdálené
kontroly nad stanicí, výuky ukázkami žákovských prací, týmovou práci žáků chatem, ověřování znalostí
žáků pomocí testu a jejich opravu.
Samozřejmostí je také dohled na to,
jaké stránky žáci navštěvují, a je tak
možné je chránit nebo upozorňovat na hrozící nebezpečí. Software,
jako je PC Control, by určitě neměl
chybět na žádné škole v počítačové
učebně. Usnadňuje práci nejen učitelům ICT.
Mgr. Jindřich Daněk
ZŠ Svatoplukova 7 Šternberk
E-mail: [email protected]
9
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
PC Control
Každý učitel, který někdy vedl hodinu v počítačové učebně, ten problém dobře zná. Za mco přednáší, vždy se najde několik studentů, které nabídka internetové zábavy láká víc, než probírané téma:
hrají hry, komunikují na sociálních sí ch nebo jen bezcílně „surfují“. Tým so warových autorů proto vytvořil speciální program, který pedagogům v počítačových učebnách dnes běžně využívaných
nejen k výuce IT, ale i mnoha dalším předmětům, umožní z jediného místa kompletně kontrolovat
a ovládat všechny ostatní počítače v celé učebně.
S
oučasně však tento program nazvaný
PC Control nabízí také dlouhou řadu
prak ckých nástrojů, které zjednoduší, výrazně zrychlí a zefek vní jakoukoliv
výuku v počítačové učebně.
Autorský tým tak spojil prak cké poznatky z výuky nejen ze strany pedagogů, ale netradičně také využil znalos samotných studentů, kteří s vynalézavossobě vlastní často dokáží obcházet nastavená omezení.
Co všechno tedy so ware na ovládání počítačových učeben dokáže? První,
ovšem jak autoři upozorňují nikoliv nejdůležitější, jsou právě funkce, které zajišťují, že se studen budou skutečně věnovat zadané práci. Pedagog to ž může
v jednom okamžiku mít na vlastním monitoru zobrazené náhledy všech ostatních počítačů. Jakmile se na kterékoliv
obrazovce v učebně objeví cokoliv, může
si obsah obrazovky jednoduše „přiblížit“.
V kterémkoliv okamžiku také může využít některou z mnoha blokovacích funkcí – „vypnout“ tak lze jediným kliknu m
například klávesnici, myš, spuštěný program nebo „uspat“ celý počítač. Blokovat je však možné také jednotlivé aplikace, snadno tak učitel může znemožnit spuštění všech programů s výjimkou
konkrétního, s nímž mají studen právě
pracovat. Vedle toho PC Control umožňuje učiteli provádět ze svého počítače
veškeré správcovské úkony a ostatní stanice může kdykoliv restartovat nebo vypnout.
10
Přestože tyto restriktivní nástroje
patří k důležitým součástem ovládacího softwaru, PC Control má učitelům především zjednodušit práci
a zefektivnit výuku. Autoři proto zaměřili pozornost hlavně na funkce,
jejichž využití vychází z nashromážděných poznatků z dlouholeté pedagogické praxe řady učitelů. O které například jde? Typickou ukázkou,
jak učitel s pomocí programu může
během každé hodiny ušetřit i desítky minut, je funkce, která na všech
monitorech ve třídě zobrazí to, co na
svém počítači provádí pedagog. Jakmile tedy potřebuje učitel cokoliv
prakticky předvést, opět stačí jediné
kliknutí. Veškerou jeho činnost okamžitě vidí na monitorech všichni studenti. Odpadá tím nutnost obcházet
postupně jednotlivé počítače a kaž-
dému studentovi zvlášť požadované
úkony předvádět.
Stejným způsobem může učitel ostatním stanicím zobrazit například jen
část vlastní obrazovky, nebo v malém
náhledu na všech monitorech ukázat
zadání, podle kterého pak žáci postupují při samostatné práci. Propojení všech počítačů je zkonstruované tak detailně, že učitel může rovněž na všech počítačích zobrazit i libovolnou obrazovku (či její část) kterékoliv studentské stanice. Pokud
tedy například chce zbytku třídy ukázat, jak správně postupuje jejich spolužák, nemusí se všichni snit u dotyčného počítače, ale vše vidí každý
z nich ihned na svém monitoru. Učitel také může současně do takového
náhledu zasahovat, zvýraznit požadovanou část, „ukázat“ na konkrétní pr-
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
vek šipkou či použít libovolný grafický prvek.
Samozřejmos je také hromadné odesílání souborů, či celých složek do
všech stanic. Pokud tedy pedagog potřebuje studentům cokoliv odeslat,
není třeba posílat soubory mailem či
vysvětlovat, odkud si mají požadovaný obsah stáhnout. Stejně tak mohou
žáci odesílat soubory zpět učiteli.
Na obdobném principu funguje například také hromadné zobrazování prezentací ve všech běžně podporovaných formátech (PPT, PPTX, ODP,
JPG, PDF, PNG, GIF). Fakt, že studen
budou prezentaci věnovat pozornost,
pak „zajišťuje“ současné uzamknu jejich klávesnic i myší. Učitel může také
stejným způsobem pus t videoukázku, či předem připravenou instruktáž,
či hromadně spus t libovolný program
nebo konkrétní webovou stránku.
Další funkcí, kterou pedagogové
v učebnách vybavených PC Controlem
hojně využívají, je možnost vytvořit
a žákům odeslat test. S pomocí externího programu na tvorbu testů jej tož může připravit nejen v „učitelském“
počítači v učebně, ale kdekoliv jinde.
Do testu může libovolně vkládat například obrázky, schémata a nastavit libovolný počet možných odpovědí. Jed-
ním kliknu m myši pak test zobrazí na
monitorech všech počítačů, studen
jej vyplní a odešlou zpět. Program pak
na základě zadaných správných odpovědí test automa cky vyhodno a během chvíle tak učitel získá výsledky
a studentům rozešle známky.
Program PC CONTROL nabízí řadu vel-
mi užitečných funkcí. Je proto nepostradatelným so warovým prvkem
každé počítačové učebny.
Bližší informace k programu a jeho
zkušební verzi najdete na www.pccontrol.cz
Vlasta Maleňáková
ZŠ Olomouc, Stupkova 16
11
ROZHOVOR | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Rozhovor s Romanem Hubníkem
Jsou mladí, od přírody hraví, mají hodně volného času i nadprůměrné příjmy. Není proto divu, že
právě mezi profesionálními fotbalisty je mnoho nadšených fandů moderních informačních a komunikačních technologií. Patří mezi ně i obránce Herthy Berlín a českého národního týmu Roman Hubník. „Ale v reprezentaci je ještě jeden větší blázen. A v Německu mám spoluhráče, který asi s iPhonem i spí,“ říká například v rozhovoru pro náš časopis.
Romane, jakou „hračku“ z oblasti moderních technologií jste si naposledy koupil?
Úplně naposledy to byl nový iPad.
Jste velký fanda do techniky? Patříte k nadšencům, kteří musí mít každou novinku, která se objeví na trhu?
Nepatřím úplně k těm nadšencům, kteří musí mít okamžitě všechno nejnovější a nejlepší. Ale přiznám se,
i tak mám těch hraček hodně (smích).
kovat a být neustále on-line hodí, stejně jako se zabavit ve volném čase. Dokázal byste si ještě představit život bez těchto technologií?
Abych pravdu řekl, tak
asi fakt nedokázal. Hodně času trávím v hotelu,
a tak jsem pořád v kontaktu s rodinou a kamarády. A právě moderní technologie mi to umožňují, za což jsem moc rád. Muset se
obejít bez toho, by bylo opravdu těžké.
„Bez moderních technologií už si
fakt život nedokážu představit.“
Tak co přesně bychom vám právě teď našli po kapsách?
Právě teď by to byl jen iPhone 4s. Ale z dalších mám
například také iPad nebo Macbook Pro.
K čemu je nejčastěji využíváte?
Nejčastěji jsem na internetu. Občas si taky něco zahraji nebo pustím film.
Jako profesionální fotbalista trávíte hodně času cestováním, mimo domov… To se asi možnost komuni-
12
Máte v současné době vyhlédnutou nějakou další novinku, kterou si určitě pořídíte?
Mám. Na podzim by se měl objevit na trhu nový iPhone a jelikož mám dvě telefonní čísla, tak si jej asi pořídím.
„Nejnovější hračky
vozí na srazy reprezentace
Michal Kadlec.“
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | ROZHOVOR
Ve fotbalové kariéře jste už prošel několika velkými kluby, jste také stabilním členem národního reprezentačního týmu, vystřídal jste tedy už hodně spoluhráčů. Prozradíte, kdo z nich je největší „blázen“ do IT a komunikačních technologií?
Tak nad m opravdu nemusím moc dlouho přemýšlet,
protože to je jednoznačně Michal Kadlec. Pokud je někdo,
kdo na sraz reprezentace pokaždé dorazí s nějakou novou
technickou hračkou, tak je to právě Michal.
V současnos hájíte barvy německého týmu Hertha Berlín. Se kterým spoluhráčem si ohledně techniky nejvíc
rozumíte tam?
Určitě s Levanem Kobiashvilim (reprezentant Gruzie –
pozn. autor). To je také velký nadšenec. On s iPhonem asi
i spí! Ten kdyby mohl, tak by s ním i trénoval (smích).
„Největší dřevo na techniku byl
asi Radek Kováč. Ale třeba se
už i on něco naučil.“
A byl naopak v některém týmu někdo, kdo byl v tomto
směru naprosté jak se říká „dřevo“? Někdo, kdo například odmítal používat mobil nebo si jednoduše s technikou absolutně nerozuměl?
Možná budete překvapený, ale takových hráčů je hodně.
Teď mě napadá třeba Radek Kováč.
Opravdu? To je to s ním vážně tak zlé?
(Smích) Ano, bylo to s ním opravdu hodně zlé. Ale je
možné, že už se za tu dobu něco naučil (opět se rozesměje).
A jak je to s trenéry? Vedl vás už v kariéře kouč, který by byl do moderních technologií opravdu zapálený?
Každý trenér, co mne dosud v kariéře vedl, nějakým způsobem moderní technologie
využíval a samozřejmě jak
čas běží, tak se toho i v rukou trenérů objevuje stále
víc a víc.
Roman Hubník
narozen 06.06.1984
klub Hertha BSC Berlín
pozice obránce
výška 192 cm, váha 84 Kg
manželka Lucie
syn Patrik
23 reprezentačních utkání za Česko
1998 – 2006
SK SIGMA OLOMOUC
2007 – 2008
FK MOSKVA
2009
SPARTA PRAHA
2010 – dosud
Hertha BSC Berlín
Vy jste v kariéře prošel kluby v Česku, Rusku a aktuálně
působíte v Německu. Liší se nějak v těchto zemí přístup
klubů v otázce využi moderních technologií?
Liší se především v tom, že
v Německu je i v tomto směru
všechno na vyšší úrovni než
v Česku i v Rusku.
„Budoucnost ICT ve fotbale?
Kondiční příprava, taktické 3D
rozbory a jednou možná
i video při zápasech.“
Využívají dnes kluby moderní technologie i systema cky při tréninku nebo třeba
při předzápasové přípravě?
Jistě. Moderní technologie se v hojné míře v dnešní
době používají jak během tréninku, tak i před zápasem.
Je to i pro vás jako pro hráče posun kupředu?
Rozhodně ano, protože například v kondiční přípravě se
podle testů zjis u každého konkrétního hráče jeho aerobní a anaerobní tepová frekvence a podle toho má
přesně nastavený trénink.
Mají podle vás nové technologie a hlavně jejich další rozvíjení a možnos místo v moderním fotbale i do budoucna?
Jak už jsem říkal, určitě vidím velký přínos i do budoucna v kondiční přípravě. Ale také třeba využití 3D
technologie, která umožňuje a bude dál umožňovat
stále důkladnější rozbory zápasů. A možné také je, že
brzy dojde na zavedení videa ve fotbale, což by byl
další obrovský technologický skok dopředu v tomto
sportu.
Libor Kubes
13
TÉMA | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Zabezpečte si počítač v rámci letní
promo akce společnos ESET
Prodlužte si to o 25%
E
SET, lídr v proaktivní ochraně před kybernetickými hrozbami, letos slaví
25 let vzniku své technologie. Při této příležitosti se společnost rozhodla odměnit
nové zákazníky. Letní promo akce pojmenovaná „Prodlužte si to o 25 %“ spočívá v navýšení délky licence o 25 % při zakoupení domácích řešení ESET Smart Security 5,
ESET NOD32 Antivirus a ESET Cybersecurity
pro Mac. Uživatelé tak
mohou získat až devět
měsíců užívání programu navíc zdarma.
V současné době chrání bezpečnostní řešení
společnosti ESET více
než 100 milionů uživatelů po celém světě ve více než 180 zemích. Technologie ESET
NOD32 Antivirus drží světový rekord v počtu ocenění v testu „VB100“, který provádí magazín Virus Bulletin, a od počátku testování v roce 1998 nebyl jediný výskyt volně šířeného počítačového červa nebo viru,
který by tento program nezachytil. Na řešení ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security a ESET Cybersecurity for Mac spoléhají miliony uživatelů na celém světě a patří mezi nejvíce doporučovaná bezpečnostní řešení na světě.
Úspěšné čtvrtstoletí fungování firmy si zaslouží pořádnou oslavu! ESET se proto rozhodl obdarovat své zákazníky z oblasti školství, včetně učitelů, speciální prázdninovou promo akcí. Pokud se rozhodnete akce
„Prodlužte si to o 25%“ využít a letos v létě
od 12. července do 30. září si pořídíte některý z produktů pro domácnosti – tedy
ESET Smart Security 5, ESET NOD32 Anti-
14
virus 5, případně ESET Cybersecurity pro
Mac, obdržíte 25 % platnosti licence zdarma. To znamená, že při zakoupení jednoroční licence získáte tři měsíce užívání navíc. V případě zakoupení dvou a tříleté licence se pak jedná dokonce o šest, respektive devět měsíců platnosti licence navíc.
Bezpečnostní řešení od společnosti ESET zajišťují komplexní ochranu před viry, trojany,
červy, adware, spyware, rootkity, hackerskými útoky a spamem. To
vše při extrémně nízkém zatížení systému,
s jednoduchou instalací a intuitivním uživatelským rozhraním.
Všechny produkty, na
které se letní promo
akce „Prodlužte si to
o 25%“ vztahuje, zakupte u T.S.BOHEMIA
na www.tsbohemia.cz a to nejpozději do
30. září 2012.
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
Využi hudebního so ware
při výuce hudební výchovy
Moderní trendy informačních technologií mohou být prostředkem k tomu, aby hodiny hudební výchovy byly pro žáky pestřejší a zajímavější. Práce s počítačem a hudebním so warem je pro žáky
velmi atrak vní a oblíbená činnost, která žáky mo vuje, zaujme a pomáhá vypěstovat kladný vztah
k hudbě.
U
vedu zde několik příkladů hudebního so waru, použitelného při výuce hudební výchovy v počítačové učebně. Důležitým hlediskem
je, je-li so ware placený, či ne. Snažil
jsem se vybrat ty, které jsou zdarma.
Záleží samozřejmě také na hardwarovém vybavení školy a počítačové gramotnos a schopnos učitele.
První program, který bych doporučil
pro učitele hudební výchovy, je Audacity ver. 2.0.1. Tento program patří
do skupiny zvukových editorů, který
je zcela zdarma ke stažení na internetu (h p://audacity.sourceforge.net/
download/) a je v češ ně. Je v něm
možné pracovat s většinou formátů
hudebních souborů (wav, mp3, ogg,
aiff a další), provádět základní operace, jako přímý záznam zvuku, střih,
úprava pomocí efektů, následně exportovat ve Vámi požadovaném formátu.
Dalším z pomocníků učitele hudební výchovy mohou být tzv. notační editory, tedy programy, do kterých lze vepsat par tury not či vytvořit pracovní listy do hudební výchovy. Zmínil bych program Finale notepad. V tomto program lze zapisovat noty, případně potřebný text písně. K trvalému uži programu je třeba se zaregistrovat na stránkách výrobce (h p://www.finalemusic.com/
notepad/).
Pokud má škola peníze, rozhodně
bych doporučil profesionální notační so ware Sibelius. Do něho můžete vepsat noty, transponovat je, automa cky aranžovat pro další nástroje. Program umí naskenované noty
rozpoznat a umožní další práci s nimi.
Umožňuje také tvorbu pracovních listů.
Pro jednoduché skládání hudby po-
mocí tzv. loops, neboli smyček, bych
doporučil program Acid Xpress. Je
to freeware, který umožňuje vlastní komponování hudby i pro ty, kteří
nemají hudební sluch a neumí noty.
Stačí pouze několik základních informací (jak si zvolit tempo, jak vložit smyčku, jak ji zeslabit apod.). Na
internetu je volně k stažení nepřeberné množství použitelných smyček různorodých nástrojů, od bicích
až po zpěvy (h p://www.freeloops.
com).
V poslední době je velmi dobrá pomůcka pro zpestření hudební výchovy všeobecně známé Karaoke. Program, který přehrává karaoke soubory na bázi midů, se jmenuje vanBasco’s Karaoke player. Tento program
je volně stažitelný (h p://www.vanbasco.com/) a jeho největší výhodou
je, že lze upravovat tempo či tóninu skladby. Na internetu je volně ke
stažení velké množství karaoke skladeb, jak českých, tak i zahraničních
(h p://freekaraoke.com/songdir/).
Další skupinou, ale už placených profesionálních programů, jsou tzv. víceúčelové hudební editory, jako např.
Cubase či Reason. V těchto programech lze vytvořit kompletně celá
autorská díla, od nahrání živého nástroje, přes úpravu zvuku, až k využitzv. virtuálních hudebních nástrojů,
jako jsou synte zéry, nebo bicí editory. Tyto programy lze využít například
k vytvoření hudebního doprovodu, či
podkladu do hodin hudební výchovy.
Další informace o využi so waru
při výuce hudební výchovy najdete
v dalším čísle tohoto časopisu.
Ondřej Kubes
Finale NotePad
15
RECENZE SOFTWARU | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Kancelářský balík
OpenOffice.org/LibreOffice
Kancelářský balík OpenOffice.org a z něj vycházející LibreOffice má několik skvělých výhod. Upozorníme vás alespoň na ty klíčové.
Legální so ware
Kancelářský balík OpenOffice.
org/LibreOffice je vždy legální.
Můžete ho používat ve škole,
doma, ve firmě, na stolním počítači, na notebooku. Nemusíte kupovat licence pro různé
počítače, stačí vám jeden instalační balík pro všechny. Pořízení a používání kancelářského balíku je za všech okolnos
v souladu se zákonem.
LibreOffice, OpenOffice.org,
české a jinojazyčné slovníky,
karty rychlé nápovědy, návody,
videa a další doplňky najdete na
webu pro české a slovenské
uživatele
www.openoffice.cz
Různé operační systémy
Mul pla ormní so ware funguje na
různých operačních systémech včetně
MS Windows, Linux (Ubuntu, openSUSE, Debian GNU/Linux a dalších) a Mac
OS X.
Nulová pořizovací cena a aktualizace
Oba balíky, OpenOffice.org nebo LibreOffice, získáte zdarma, a to včetně
budoucích verzí. Jedná se o plné verze, které nejsou nijak omezeny. Pokud
jsou s pořízením spjaty platby, jde o nákup školení, rozšiřujících doplňků, knih
nebo jiných služeb či výrobků. Také aktualizace so waru jsou zdarma.
Kancelářský program LibreOffice Writer.
16
Otevřený vývoj
Díky otevřenému vývoji lze snadno zjist, jaké nové funkce se připravují, kdo
na nich pracuje a kdy budou k dispozici. Uživatelé mohou svými komentáři a příspěvky vývoj ovlivnit. Češ uživatelé se novinky dozvědí např. na webových stránkách www.openoffice.cz.
Mnoho jazyků
OpenOffice.org i LibreOffice má české prostředí, českou nápovědu a kontroluje překlepy také pro češ nu. Stejná podpora existuje pro desítky dalších jazyků od „velkých“ až po „malé“
či exo cké.
Různé formáty dokumentů
Můžete číst a ukládat dokumenty ve formátu doc,
docs, xls, xlsx, ppt, pptx,
html, r a dalších. Exportovat lze do formátu PDF, a to
s sknu m jediného tlačítka.
Nezávislost na výrobci
Dokumenty můžete ukládat
ve formátu OpenDocument
Format, jehož struktura
je odborné veřejnos známá. Díky
tomu můžete své dokumenty zpracovávat také v jiných programech a přečtete je kdykoliv v budoucnu. Nejste
závislí pouze na jednom programu
nebo jeho výrobci.
Rozšiřitelnost
So ware lze snadno doplňovat
o nové funkce pomocí rozšíření. Můžete si tak doinstalovat pokročilé typografické funkce, zobrazení záložek
v dokumentu nebo pracovat s Dokumenty Google. Tato rozšíření lze vytvářet na zakázku.
Vlas mil O ; Liberix, o.p.s.
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | RECENZE SOFTWARU
Redakční systém WordPress
pro školní stránky
Redakční systém WordPress patří mezi nejpoužívanější so ware pro webové stránky. Jeho instalace je snadná, v základní verzi má dostatek funkcí a další lze doinstalovat prostřednictvím některého z modulů. Jeví se jako skvělý nástroj pro školní nebo třídní stránky – také díky možnos ustanovit redakční radu.
Prak cký so ware pro vaši školu
WordPress není jen „so warový balíček“ pro zprovoznění webu. Jedná se
o obrovský ekosystém síců tvůrců, šablon a témat vzhledu a zásuvných modulů (pluginů), které redakčnímu systému dodávají originální funkce. Z WordPressu, který se instaluje pomocí čtyřmegabajtového archivu, se stala so warová pla orma, na níž lze vybudovat
rozsáhlé weby. Dobré je zdůraznit, že
WordPress je zdarma, včetně nespočtu témat vzhledu. WordPress je česky,
většina modulů bývá anglicky (ale ty
oblíbené jsou již přeložené).
Srozumitelné ovládání
ve stylu kancelářského balíku
Napsat a vydat ve WordPressu článek
je snadné, zejména pokud dokáže uživatel ovládat kancelářský balík. Vestavěný editor nabízí pečlivě vybrané
funkce, které postačují k napsání textu,
oddělení nadpisů, zvýraznění pasáží,
nahrání obrázků apod. Doplňující moduly publikační možnos výrazně rozšiřují o fotogalerie nebo možnos sdílení informací (odkazů) v sociálních sích či zapojení webových aplikací třech stran.
Podpora různých jazyků
v redakci i v obsahu
WordPress je k dispozici v desítkách jazyků, českou verzi pravidelně připravuje tým sdružený kolem webu Sepa-
WordPress si můžete
zdarma stáhnout
z h p://cs.wordpress.org
Je česky!
Příprava článku v prostředí WordPress.
ra sta.net, oficiální místo ke stažení
je h p://cs.wordpress.org. Další součás – šablony, moduly – už jsou česky pouze tehdy, pokud je někdo přeložil. Obvykle to není mnoho práce, protože opět pla , že dr vá většina doplňků je na lokalizaci připravena, jen autor nemá k dispozici všechny překlady. Dobrým zvykem je přeložit doplněk
pro své účely a poslat jej ke zveřejnění
také autorovi – m se udržuje celý systém v pohybu.
Síla rozšiřujících modulů
Podobně jako existují katalogy so waru, existuje také katalog doplňků pro
WordPress. Obsahuje síce modulů,
které do redakčního systému přidají
nové funkce a mohou ho tak nabít novou energií. Moduly se vyhledávají, instalují, aktualizují, upravují i odstraňují přímo z redakce systému (a existují
i další možnos jejich správy). Většina
je zdarma, případně za dobrovolný příspěvek pro konkrétního autora, který
díky tomu pokračuje ve vývoji.
Příprava školního magazínu
Díky tomu, že WordPress disponuje
textovým editorem s kontrolou překlepů, řízením přístupu uživatelů podle uživatelských práv, běží na webu
a dokonce uchovává historii revizí, lze
jej efek vně použít jako pla ormu pro
redakční spolupráci. Může tedy sloužit
jako skvělý nástroj pro přípravu školního časopisu
Možnos WordPressu jsou široké
WordPress už není jen redakční systém
pro osobní blog. Stal se z něj výkonný
CMS (content management system),
z nějž lze vhodnými moduly vytvořit systém pro správu informací, fotografií, videoblog, firemní stránky nebo
stránky divadla. Jedná se o všestranný
a spolehlivý nástroj se stabilně vedeným vývojem. Základní instalaci zvládne provést každý správce sítě nebo pokročilý uživatel – pokud hledáte možnos , jak WordPress využít krea vně,
můžete využít také nabídky Liberixu.
Vlas mil O ; Liberix, o.p.s.
17
PROJEKTY | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Fámy a mýty o ECDL.
Aneb opravdu víte, o co jde?
ECDL je mezinárodně uznávaná, objek vní, celosvětově standardizovaná a nezávislá metoda pro
ověřování počítačové gramotnos běžných uživatelů výpočetní techniky. Testy ECDL zjišťují formou
převážně prak ckých úkolů v reálném programovém prostředí, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnos – v nejnovějším poje „digitální gramotnos “ a „digitální kvalifikaci“.
Počítačová (digitální) gramotnost
Počítačová gramotnost nespočívá
v technické znalos konkrétního počítače, detailní znalos Windows
nebo konkrétního počítačového programu. Na první pohled to může vypadat divně, ale ani účetní bravurně
obsluhující účetní program, ani obchodník denně komunikující elektronickou poštou, ale ani technik z IT
oddělení nemusí být počítačově gramotní. Jejich odborná znalost může
napovědět, ale odpověď na základní otázku nedá. Tito lidé mají obvykle
velmi dobré, ale jen úzce zaměřené,
resp. selek vní znalos práce s počítačem.
Počítačově gramotný člověk musí mít
18
nejméně takové znalos a dovednos, které rovnoměrně pokrývají všechny základní oblas počítačové gramotnos (obsluha počítače a operačního systému, práce s textem, tabulkami či grafy, internet a elektronická komunikace), a to do hloubky
uvedené v odpovídajícím ECDL Sylabu. ECDL Sylaby jsou veřejně dostupné, mezinárodně jednotné, jednoduché a strukturované katalogy znalosa dovednos , které byly národními informa ckými společnostmi shledány jako vhodné a potřebné jak pro
základní práci s počítačem (digitální
gramotnost), tak pro využívání výpočetní techniky na trhu práce (digitální kvalifikaci). Počítačově gramotné-
mu člověku je v zásadě jedno, v jakém
prostředí a s jakými programy pracuje. Vždy ví a očekává, že aplikace pro
zpracování textu musí umět formátovat odstavce a sknout, stejně tak je
mu jasné, že poštovní program musí
být schopen odeslat přílohu a že někde v nabídkách tabulkového procesoru určitě najde funkci pro automacký součet hodnot v tabulce.
Počítačově gramotný člověk má ucelenou a věcně správnou představu
o tom, co počítače a počítačové programy dokážou, k čemu slouží, k čemu
se nehodí, ale také co je a co není při
práci s počítačem bezpečné, kde jsou
rizika práce s počítačem, kde mají počítače nezastupitelnou úlohu a co, jak
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | PROJEKTY
K čemu slouží koncept ECDL?
Jednoduše řečeno především ke zvyšování počítačové gramotnos uživatelů informačních a komunikačních
technologií.
Původním a v minulos jediným účelem konceptu ECDL bylo testovat počítačové znalos a dovednos uchazečů o zaměstnání a těm úspěšným
vydat mezinárodně platný cer fikát,
který má pro budoucího zaměstnavatele jasnou vypovídací schopnost
o znalostech a dovednostech uchazeče v oblas používání počítače jako
nástroje. Tento účel měl a stále má
svůj smysl, zejména v oblas realizace poli ky zaměstnanos , rekvalifikací a při prvním vstupu na trh práce.
V dnešní době je ale stále častěji
ECDL testování vnímáno jako přirozená součást jakéhokoli vzdělávacího
procesu v oblas práce s počítačem,
lhostejno, zda se jedná o podniková
školení, rekvalifikace nebo běžnou
výuku informa ky a ICT na středních
či základních školách. Díky standardizaci, objek vitě a nezávislos procesu testování a hodnocení je jednoduchým a efek vním nástrojem pro
ověření získaných znalos a dovednos . Nezanedbatelný není ani vliv
ECDL testování na vzdělávané osoby,
které s vědomím, že na konci školení, rekvalifikace či školní výuky budou
skládat ECDL testy, věnují školení či
výuce mnohem větší pozornost. Tento fakt sám o sobě zásadně zkvalitňuje výsledky samotného procesu vzdělávání.
Jsou ECDL testy lehké, nebo těžké?
Jak pro koho a jak kde. Pro běžného
uživatele počítače v Irsku, Velké Británii nebo Rakousku jsou testy celkem
lehké, pro obyvatele Zambie nebo Jemenu jsou poněkud ob žně zvládnutelné. Česká republika je tak někde
„na půl“ cesty. Jsou pro Vás základní
ECDL testy snadné? Pak jste počítačově gramotní. Skutečnou výzvou jsou
pak pokročilé testy v rámci programu
ECDL Advanced.
Foto: CC – Elvert Barnes
rychle a jak efektivně je pravděpodobně možné s využitím moderních
ICT řešení dosáhnout.
ECDL testy jsou prý jen o znalos
klikání v nabídkách programů…
NIKOLI, právě naopak. Testy ECDL jsou
navrženy a udržovány tak, aby prověřovaly principy počítačové gramotnosa nikoli pouhou znalost programového prostředí. Znalost programových
nabídek toho či onoho nástroje je výhodou, nikoli nutnos , ostatně podobně tomu je u řízení automobilu nebo
třeba při používání pračky. Navíc, některé nové moduly programu ECDL
jsou průřezové a nevyužívají jen jedné
konkrétní aplikace.
ECDL je prý jen
o produktech Microso u…
ZÁSADNĚ NE. Testy ECDL můžete skládat samozřejmě v prostředí MS Windows, MS Office, ale také na Linuxu, Open/Libre Office, Lotus Notes,
602Suite, a komu nestačí tak i třeba
na MAC OS. Záleží samozřejmě na vybrané oblas (modulu ECDL). Stačí si
jen vybrat. Pravdou je, že dr vá většina lidí si vybere pro své ECDL testy některý z běžně používaných produktů
Microso u, tedy pokud se jedná o nejběžnější moduly ECDL, které využívají
kancelářské programové vybavení.
Mohou školy stanovit ECDL testy
pro své žáky jako povinné?
Pokud nejsou předem dohodnuty
podmínky a současně nejsou splněny
právní předpoklady pro takovou povinnost, pak ECDL testy nemohou být
povinné. Testy ECDL jsou obvykle dobrovolné, ale častěji jsou volitelnou alterna vou k jiné běžné školní povinnos . Celá řada škol všech stupňů nabízí ECDL testy jako volitelnou, a tedy
dobrovolnou alterna vu ke zkoušení,
písemkám, testům, seminárním pracím a podobně. Hádejte, co studen
upřednostňují a proč. V ČR existují ale
také školy, soukromé i státní, kde testy
ECDL jsou povinné.
Jsou absolven středních škol
počítačově (digitálně) gramotní
či kvalifikovaní?
Kéž by tomu tak bylo! Zcela konkrétní
data z ECDL testování síců studentů
středních škol říkají něco jiného. Mimo
jiné je naprosto zjevný obrovský rozdíl
mezi školami stejného druhu i zaměření.
Chcete vědět více?
… počkejte si na další vydání nového
časopisu ICTKoordinátor.
O autorovi: Ing. Jiří Chábera (1964),
manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnos ECDL (European
Computer Driving Licence) pro ČR, ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ při České společnos pro kyberne ku a informa ku (ČSKI).
19
PROJEKTY | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
E-Bezpečí – národní projekt
prevence internetové kriminality
Projekt E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) je preven vní, informační, výzkumný a vzdělávací projekt s celorepublikovou působnos , realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřený na oblast nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatele internetu a mobilních telefonů.
M
•
•
•
•
•
•
•
•
20
ezi ústřední témata, kterými se
projekt E-Bezpečí zabývá, patří:
kyberšikana (různé formy šikany v rámci online komunikace – např. vydírání, vyhrožování, ponižování nebo zesměšňování obě ),
kybergrooming
(komunikace
s neznámými uživateli internetu směřující k vylákání obě na
osobní schůzku),
kyberstalking a stalking (různé
formy nebezpečného pronásledování),
spam a hoax (nevyžádané, podvodné, poplašné nebo jinak nebezpečné zprávy),
sex ng (sdílení vlastního sexuálně laděného obsahu),
ochrana osobních údajů na internetu,
rizika sociálních sí (např. Facebook), blokace a eliminace nebezpečného obsahu,
netolismus (závislost na virtuálních službách, hrách atd.)
Projekt E-Bezpečí vyvíjí celou řadu akvit, které se zaměřují na prevenci,
edukaci, výzkum a intervenci v oblas
rizikového chování spojeného s užíváním ICT. Prioritní a nejdůležitější ak vitou je poskytovat vzdělávání nejrůznějším cílovým skupinám (dě , učitelé, rodiče, policisté, pracovníci OSPOD,
manažeři prevence kriminality atd.).
Vzdělávání probíhá formou interak vních workshopů a přednášek, v rámci kterých je cílovým skupinám představena podstata jednotlivých rizikových komunikačních fenoménů. Studující jsou dále seznámeni s kazuis kou případů, ke kterým došlo v souvislos s rizikovými komunikačními fenomény jak v České republice, tak i v zahraničí. Následně jsou frekventan informováni o postupech řešení jednotlivých problémových situací a s činnos organizací, které v této oblasv ČR působí. Za dobu své existence
projekt proškolil více než 16 000 žáků
z celé ČR. Více informací naleznete na
www.e-bezpeci.cz.
V rámci vzdělávání učitelů tým Centra PRVoK PdF UP ve spolupráci s firmou Net University s. r. o. zrealizoval
projekt E-Nebezpečí pro učitele, který v průběhu 3 let proškolil více než
300 učitelů z Olomouckého kraje. Ti
získali prostřednictvím přímé frontální edukace a doplňkového e-learningového studia celou řadu informací, které mohou přenášet do své praxe na základních a středních školách.
Více informací o projektu naleznete na
www.e-nebezpeci.cz.
Další oblas , kterou se projekt E-Bezpečí zabývá, je poradenství a intervence. V roce 2010 založilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
PdF UP specializovanou online poradnu pro oblast rizikového chování na internetu – zejména pro případy kyberšikany, sex ngu, kybergroomingu, rizikové chování na sociálních sí ch, zneužiosobních údajů, blokaci nežádoucího
internetového obsahu atd. Poradna EBezpečí je v tuto chvíli uznávaným článkem v boji pro internetové kriminalitě. Za dobu své existence řešila poradna více než 400 případů spojených se
zneuži m ICT, přičemž řada z nich naplňovala skutkovou podstatu trestných
činů a byla řešena v součinnos s Policií ČR. V systému poradny aktuálně
funguje psychologické, sociálně-patologické, pedagogické a právní poradenství. Poradna úzce spolupracuje s Policií
ČR a dalšími komerčními i nekomerčními subjekty. Veškeré poradenské služby jsou klientům poskytovány zdarma.
Poradna je k dispozici na internetové
adrese www.napisnam.cz.
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | PROJEKTY
Tým projektu E-Bezpečí rovněž realizuje vědeckovýzkumné ak vity, zaměřené především na žáky a studenty.
Každý rok probíhají na území ČR série
výzkumů monitorujících existenci sociálně-patologických jevů, zejména kyberšikany, kybergroomingu, sex ngu
apod. Výsledky jsou pak sumarizovány
do podoby výzkumných zpráv a monografií a jsou publikovány na webu
E-Bezpečí.
Mezi doplňkové ak vity projektu
E-Bezpečí patří tvorba výukových a informačních materiálů pro různé cílové
skupiny (žáky, učitele, policisty). V tuto
chvíli mají školy prostřednictvím našich webů k dispozici soubory přehledových listů zaměřených na kyberšikanu, kybergrooming, stalking, kyberstalking a hoax, dále brožury o rizikových komunikačních jevech zaměřené na učitele a rodiče. V průběhu letošních prázdnin byl rovněž připraven materiál zaměřený na rizika spojená s užíváním sociální sítě Facebook.
Všechny materiály jsou v elektronické
podobě ke stažení na webových stránkách projektu, jsou rovněž vydávány
v běžné papírové podobě a jsou cílovým skupinám k dispozici zdarma.
Tým projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK rovněž realizuje celou řadu grantových projektů na různých úrovních – národních i regionálních. K nejzajímavějším patří projekt E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace, který je dotován z prostředků ESF OP VK
(CZ.1.07/2.4.00/17.0062). Cílem projektu je vytvořit funkční vědeckovýzkumnou síť, propojující vzdělávací, výzkumné a podnikatelské organizace zaměřující se na oblast rizikové
virtuální komunikace v kyberprostoru a související kyberkriminalitu. Síť
funkčně propojuje jak oblast teore ckou (výzkum, teore cké ukotvení problema ky, psychologické a právní aspekty rizikových komunikačních fenoménů), tak i oblast prak ckou (vzdělávání, intervence, trestně-právní řešení
problema ky, implementace znalosdo komerční sféry). Projekt E-Synergie jako jeden z prvních integruje oblast bezpečnějšího chování na internetu do systému edukace budoucích učitelů, a to na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Podílí se tak na výchově a vzdělávání nové
generace informačně gramotných učitelů schopných řešit problémové situace přímo na úrovni škol. Na projektu E-Synergie s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dále spolupracuje tým
Ministerstva vnitra ČR (odbor prevence kriminality), Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, firmy Vodafone Czech Republic, a.s. a Seznam a.s.
Více o projektu naleznete na webu
www.esynergie.cz.
K dalším významným projektům patří rovněž regionální projekt E-Bezpečí
pro Olomouc 2012 a E-Bezpečí pro Ostravu 2012.
V posledních letech Centrum PRVoK
PdF UP a tým projektu E-Bezpečí stále více spolupracuje s významnými
komerčními ins tucemi, které integrují zásady bezpečnějšího užívání informačních technologií do svých produktů a služeb. K nejvýznamnějším
komerčním partnerům týmu Centra
patří firma Seznam, a.s., která na poli
prevence rizikového chování spojeného s ICT již několik let působí. Za
významný preven vní počin této firmy lze považovat projekt Seznam se
bezpečně!, který prostřednictvím videí upozorňuje na rizikové chování
dě v prostředí sociálních sí . Projekt Seznam se bezpečně! se mimo
jiné se zabývá otázkou, jestli se nejčastější obě , dě , nestaly i částečně pachateli. Poukazuje na největší hrozbu sociálních sí tzv. sociální
inženýrství a dětskou pros tuci. Projekt naleznete na internetové adrese
www.seznamsebezpecne.cz. V těchto dnech týmy E-Bezpečí a Seznamu
rozjíždějí několik společných projektů
nové generace, které jsou zaměřené
na edukaci pubescentů a adolescentů. Dále připravují řadu zajímavých
edukačních, preven vních a výzkumných ak vit (ve spolupráci s portálem
www.bezpecnyinternet.cz),
o kterých budou oba týmy informovat prostřednictvím svých internetových prezentací. Propojování akademické a komerční oblas patří k účinným nástrojům, jak podporovat bezpečnější užívání internetu u velkého
množství dě i dospělých.
Mezi další komerční partnery projektu E-Bezpečí, kteří podporují rozvoj
ak vit v oblas bezpečnějšího chování na internetu, patří firmy Vodafone Czech Republic a Google Czech
Republic.
V případě, že se dostanete do problema cké situace spojené se zneuži m ICT, neváhejte kontaktovat projektový tým prostřednictvím kontaktů uvedených na webu www.e-bezpeci.cz. Bližší informace o ak vitách
projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK
naleznete na internetových stránkách www.e-bezpeci.cz a www.prvok.upol.cz.
Kamil Kopecký
21
TÉMA | ICTKOORDINÁTOR | září 2012
Nabídka počítačových školení pro učitele
Liberix, o.p.s., propaguje a školí open-source so ware. Pro pedagogickou veřejnost máme v nabídce
několik originálních vzdělávacích kurzů a další připravujeme. Všechny kurzy jsou akreditované v systému DVPP, a to ve spolupráci s Jednotou školských informa ků.
Volně šiřitelný so ware pro školství
Účastníci se teore cky i prak cky seznámí s volně šiřitelným so warem
(open-source so ware) a jeho použim ve školách. Tento so ware je vhodný pro mnoho vyučovaných předmětů
a nejde přitom o omezené či ukázkové
verze. Během semináře budou vysvětlena specifika volně šiřitelného so waru. Důraz je kladen na použi so waru ve výuce a při domácí přípravě žáků
i učitelů, vše v návaznos na RVP ZV.
OpenOffice.org/LibreOffice Writer
Využi textového procesoru
v pedagogické praxi
Účastníci se teore cky seznámí se zásadami zpracování textového dokumentu běžného ve školní praxi (dopis, formulář, leták, esej, laboratorní zpráva)
v souladu s pravidly českého pravopisu
a české typografie. Naučí se jej prak cky aplikovat v prostředí volně šiřitelného so waru (OpenOffice.org/LibreOffice Writer) v návaznos na cíle RVP ZV,
resp. RVP G.
OpenOffice.org/LibreOffice Calc
Využi tabulkového kalkulátoru
v pedagogické praxi
Účastníci se seznámí s příklady standardních úloh vhodných pro zpracování
pomocí tabulkového kalkulátoru řešených ve školní praxi (sestavování tabulek, přehledů, matema ckých výpočtů,
zpracování experimentálních dat z labo-
ratorních cvičení). Naučí se jej prak cky
řešit v prostředí volně šiřitelného so waru (OpenOffice.org/LibreOffice Calc)
v návaznos na cíle RVP ZV, resp. RVP G.
Další vzdělávací kurzy
Naše nabídka vzdělávání je mnohem
širší. Nabízíme také školení týkající se
správy linuxových operačních systémů
(Debian GNU/Linux, Ubuntu), webového redakčního systému WordPress, publikačního nástroje Scribus nebo projektového so waru Redmine.
Další informace najdete na webu www.
libit.cz nebo volejte tel.: 595 175 184,
pište na [email protected]
Chcete snížit náklady? Telefonujte přes VoIP!
VoIP je zjednodušeně řečeno technologie umožňující telefonování prostřednictvím Internetu (VoIP
operátora). V dnešní době je VoIP nabízeno operátory jako standardní telekomunikační služba a využívají ho milióny lidí po celém světě.
Z
načka WELL je na trhu již více než
15 let a dnes díky tomu nabízí nejširší por olio zařízení pro VoIP telefonii na
českém i slovenském trhu. Než se dostaneme k tomu, co Vám mohou přinést zařízení značky WELL, podívejme se na přínosy VoIP telefonie jako takové:
• Dlouhodobá úspora na platbách –
asi nejviditelnější a nejpřesvědčivější výhoda přechodu z klasické pevné
linky na VoIP. Úspory na hovorném
se pohybují okolo 30-60 %, navíc odpadají i veškeré paušální poplatky za
pronájem linky!
www.tsbohemia.cz
22
• Jednotná infrastruktura – VoIP telefonie využívá počítačovou síť. Není
tedy nutné natahovat další kabely či
jiné prvky.
• Jednoduchá správa – správu VoIP
řešení zvládne opravdu téměř každý.
• Snadná rozšiřitelnost – VoIP systémy WELL lze jednoduše a variabilně rozšiřovat dle požadavků zákazníka. Rozšířit lze hardware, funkčnost, i so warovou vybavenost…
• Nesvázanost s místem – ke „své“
VoIP ústředně se můžete připojit
odkudkoliv ze světa, kde máte připojení k Internetu.
Por olio značky WELL zahrnuje variabilní VoIP zařízení, využitelná i ve školách či středně velkých firmách. Především modulární VoIP ústředny WELL
mPBX, které lze nastavit přesně dle
požadavků zákazníka (odpadá potřeba
několika dalších, drahých „krabiček“).
Vaše škola tak může jednoduše a téměř okamžitě přejít na IP telefonii,
ať už v tuto chvíli využíváte ISDN digitální linky, klasické analogové linky, či
GSM volání přes mobilního operátora. Základní řešení postavené na modulárních ústřednách přitom finančně
nepřesahuje zdaleka ani částku 10 síc korun. Investované náklady se Vám
navíc velmi rychle vrá na hovorném
a paušálních poplatcích. A potom? Potom už jen šetříte.
Nezávaznou poptávku VoIP řešení Vám
vypracujeme a naceníme zdarma.
září 2012 | ICTKOORDINÁTOR | TÉMA
Monitory Philips – kvalitní leader
P
hilips, jako tradiční výrobce a inovátor zobrazovacích zařízení, produkuje LCD displeje nejen vysoké kvality, ale i integruje
nejmodernější technologie pro zlepšení obrazu, spotřeby a ergonomie. Samozřejmos je použí bílých LED diod na podsvícení
monitoru, které výrazně snižují spotřebu a věrně prokreslují nejjemnější ods ny barev. V široké nabídce jsou nejen klasická počítačová LCD, ale i profi displeje s úhlopříčkou až 65“. Philips dokáže nabídnout i 3D displeje, u nichž dokonce nepotřebujete brýle!
Zajímavou technologií, která je běžně využívána už u základních modelů monitorů Philips, je funkce PowerSensor. Ta funguje jako infračervený „hlídač“, který sleduje prostor před monitorem, a v případě, že uživatel odejde, LCD monitor automa cky
sníží jas. Tím výrazně šetří elektrickou energií. V reálném provozu můžete ušetřit až 20% elektrické energie denně.
Vedle energe cké úspory Philips pečuje o zdraví uživatele monitoru, a to díky funkci ErgoSensor. Tento pokročilý detektor zjišťuje kontrolu nad správnou polohou uživatele před LCD monitorem, kdy pomocí malé ikonky v pravém
dolním rohu upozorňuje na vzdálenost uživatele před LCD, vhodnost úhlu sklonu hlavy vůči monitoru a délce sledování LCD. V případě, že jakýkoliv
z těchto parametrů není v normě, uživatel je ikonkou upozorněn. Díky ErgoSensoru Philips předchází únavě, boles zad, krku.
Pro grafiky, designery nebo jen milovníky špičkového obrazu na-
bízí Philips nejen tradiční TN panely, ale i AMVA, IPS nebo PLS
panely, jež se vyznačují excelentními pozorovacími úhly a špičkovým podáním barev.
O výbavě, kterou Philips nabízí, jako jsou reproduktory, USB
konektory HDMI nebo Display Port a další bych mohl vyprávět hodiny... Kompletní informace a nabídku monitorů Philips naleznete na
www.lcdmonitors.philips.com.
Ten rozdíl je v kvalitě... stačí se podívat. Kompletní nabídku monitorů Philips včetně modelu obsahujícího ErgoSensor
241P4LRYES/00 naleznete v nabídce společnos T. S. Bohemia,
www.tsbohemia.cz
Inzerce
Kupte si poÿítaÿ s Windows 7
a získejte Windows 8 Pro
za 390 Kÿ!
VŠE, CO POTĜEBUJETE
DO ŠKOLY, NAJDETE
V OFFICE 2010!
3 licence
OfÀce 2010
za cenu
jedné!
Za cenu 1 licence OfÀce 2010
pro studenty a domácnosti PKC
získáte 3 pĝenosné licence OfÀce
2010 pro studenty a domácnosti
v jednom balení!
2.790,-
Akÿní nabídka platí od 6.8. do 14.9.2012
23
Download

ICT Koordinátor