Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Genel Hükümler
Pratik Çalışma
12.05.2014
OLAY
Ali ve Rıza uzun zamandır tanışan yakın iki arkadaştır. Her ikisinin de daha önceden
çeşitli suçlardan sabıkası vardır. Ali halen silah kaçakçılığı yapmaktadır. Rıza bir gün kardeşi
Sabri ile kanlıları olan Can’ı öldürmek için Ali’den silah almıştır. Ancak Sabri, Can’ın onların
kanlısı olduğunu bilmemekte Can’ın kendisinin sevdiği kız ile evlenmesinden dolayı onu
öldürmek istemektedir.
Can’ı öldürmek üzere köylerine giden Rıza ve Sabri aralarında bir plan yaparlar. Sabri
bir evin çatısına çıkacak ve Can’ın ne taraftan geldiğini söyleyecek, Rıza da önüne çıkıp Can’ı
öldürecektir. Can ve arkadaşları Sabri’nin çatısından baktığı evin köşesinden dönmekteyken
Sabri, Rıza’ya korkarak “geliyor ancak yanında üç kişi var yapmayalım” der ve Rıza’nın
yanına gitmek için çatıdan inerken birkaç el silah sesi duyar. Rıza, Can’ı vurmak için ateş
etmiştir.
SORULAR
1- Can’ın ölmesi durumunda Ali’nin kasten öldürme suçuna iştiraki söz konusu mudur?
Tartışınız.
2- Can’ın ölmesi durumunda Sabri’nin sorumluluğunu tartışınız.
3- Can’ın yanında arkadaşlarından bir tanesinin de ölmesini farklı açılardan
değerlendiriniz.
4- Eğer Sabri korkmasa ve “geliyor ancak yanında üç kişi var yapmayalım” yerine,
“yanında üç kişi var dikkatli ol” dese ancak Rıza’nın atışı sonucu Can ve bir kişi daha
ölse bu durumda Sabri’nin sorumluluğunu tartışınız.
Download

Ceza Hukuku Genel Hükümler II 12.05.2014 Dersi