Kimya Dersi 10. Sınıf II. Dönem I. Sınav Soruları (21 Mart 2014)
X
Y
W Z
T
1. Aşağıdaki soruları yukarıda bulunan periyodik cetveli göz önünde bulundurarak
cevaplandırınız.
a) Yukarıdaki elementlerin atom yarıçaplarını kıyaslayınız. ( 10 Puan)
b) Yukarıdaki elementlerin iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız. (10 Puan)
c) Küresel simetri nedir? ( 10 Puan)
d)
24
Cr 29 Cu 18 Ar Taneciklerinin elektron dizilimini göstererek küresel simetri olan
atomları belirleyiniz. (10 Puan)
2. Kimyasal türler nelerdir? (10 Puan)
3. İdeal gaz nedir ve gerçek gazlar hangi durumlarda idealliğe yaklaşırlar? (10 Puan)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com Başarılar Dilerim…
Sayfa 1
Kimya Dersi 10. Sınıf II. Dönem I. Sınav Soruları (21 Mart 2014)
4. N.Ş.A da 1.12 L hacim kaplayan Helyum gazı 5,6 L bir çelik kaba aktarılmasıyla basıncın 1
atm olabilmesi için kabın sıcaklığı kaç santigrat olmalıdır? ( 10 Puan)
5.
Yan taraftaki kapalı manometrede bulunan P gazının basıncı boru civa
ile doldurulduğunda 10cmHg olduğuna göre boruda su kullanılsaydı yükseklik kaç cm olur?
( dHg=13.6, dsu= 1g/cm3) (10 Puan)
6. 0.5 atm basınçlı 11.2 L’lik bir kapta bulunan 1 mol Ar gazı, hacmin 22.4L’lik yeni bir kaba
aktarılırken mol sayısı yarıya indiriliyor. Sıcaklık sabit tutulduğuna göre son durumda basınç
kaç atm olur? ( 10 Puan )
7.
H 2O  HCI  Br2 taneciklerinin arasındaki etkileşim türlerini belirleyerek kaynama
noktalarını kıyaslayınız.( 10 Puan )
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com Başarılar Dilerim…
Sayfa 2
Download

İndir (PDF, 405KB) - Kimya Ders Notları