7
Mantıksal İşlemler
7.1
true, false, nil
Doğru ya da Yanlış değer alan önermelere (ifadelere) mantıksal (logic) deyimler ya da boolean deyimler denilir ([5]).
Bir çok dilde mantıksal işlemler true ve false değerlerinden oluşan
bir sınıfa ait metotlarla yapılır. Bunlara mantıksal ya da boolean değerler
denilir. Bu değerleri içeren sınıfa, çoğu dilde Bool sınıfı adı verilir. and, or,
not temel mantıksal bağlaçlardır.
Ruby’deki durum oldukça farklıdır. Ruby’de Bool ya da Boolean
adında bir veri tipi (sınıf) yoktur. true ve false nesnelerine ek olarak nil
nesnesi de mantıksal değer olarak kullanılır. Daha doğrusu mantıksal deyimin değeri yok anlamına gelir.
Ruby’nin true, false, nil anahtar sözcükleri bir tek sınıftan üretilmez.
Her birisinin kendi sınıfı vardır. Her birisi kendi sınıfının biricik (singleton)
nesnesidir. Onların hangi sınıftan türetildiğini görmek için class metodunu
kullanabiliriz.
Liste 7.1.
true . class
false . class
nilclass
# => T r u e C l a s s
# => F a l s e C l a s s
# => N i l C l a s s
false ve nil olmayan mantıksal ifadeler true (doğru) sayılır.
nil terimi boş, yani değer yok anlamındadır. Bazı dillerdeki null teriminin oynadığı rolü oynar; atanmış bir değer olmadığı anlamına gelir.
Download

Mantıksal İşlemler 7.1 true, false, nil