Dizin
++ operatörü, 73
– operatörü, 73
.eql?, 79
/, 74
//, 74
<, 31, 79
«, 83, 145
<=, 79
<==>, 79
=, 51
==, 79
===, 79
>, 79
>=, 79
», 83
önel takı, 73
öntanımlı, 104
üretik değişken, 24
üst alma, 77
üstsınıf, 32
üyelik operatörler, 73
&, 83
ˆ, 83
çağrı, 222
çekirdek metotları, 16
çoklu atamalar, 53
çoklu parametreler, 47
\n, 160
\t, 161
{ }, 212
˜, 83
abs, 98
abstract data types, 10
ach, 210
ADT, 10
alıcı, 29, 30, 61
algoritma, 11
altsınıf, 8, 31, 32
altsınıf doğurma, 32
altstring, 161
altstring seçme, 164
ambar, 10, 137
ancestor, 8, 32
and, 87, 90
anlık değişken, 24, 54, 57
anlık metotlar, 50
argüman, 21
argument, 21
arithmetik operators, 74
aritmetik operatörler, 73
aritmetik operatörleri, 74
Array, 137
array bileşeni, 137
array literal, 137
Array(), 137
ASCII, 104
assignment, 51, 77
assignment operators, 73, 77
associative arrays, 173
associative memories, 173
ata, 8, 32
atama, 51, 77
atama operatörleri, 73, 77
DIZIN
232
attr, 65
attributes, 65
büyük tamsayılar, 110
baskılama, 36, 39
biçemleme, 155
BigDecimal, 97
Bignum, 97, 110
bildirim, 24
bileşen ekleme, 145
bileşik atamalar, 78
binary, 108
binary operators, 74
binary sayı, 108
biricik, 87
birleşik atamalar, 52
birli operatörler, 74
bit, 83
bitsel, 83
bitsel AND, 83
bitsel olumsuzlama, 83
bitsel operatörler, 73, 83
bitsel OR, 83
bitwise, 73
bitwise negation, 83
bitwise operator, 73
bitwise operators, 73, 83
boş, 137
boş sözlük, 175
bool, 87
bool operatörleri, 82
boolean, 87, 184
boolean operations, 90
boolean operators, 82
break, 192
ceil, 99
chars.to_a, 163
chomp.to_i, 190
chr, 104
class, 7, 15, 179
class hierarchy, 30
class metodu, 22
class variable, 56
clear, 179
clkass methods, 48
clone, 204
coerce, 100
collect, 201, 204, 206, 208
compact, 148
comparison, 90, 92
comparison operators, 79, 90, 92
Complex, 97
complex, 111
conditional operators, 86
conju, 112
constants, 218
container, 10
count, 143
dönüştürme, 165
döngüler, 183
damga, 137
data structure, 11
değişebilir, 137
değişken, 21, 51, 54
değişken türleri, 54
değişkenimsiler, 54, 70
decimal, 108
declare, 24
default, 104
delete, 147, 181
delete_at, 147
delete_if, 147
denetim yapıları, 117
depo, 10
descendant, 32
descent, 8
description, 179
detect, 206, 209
dict, 173
digit, 103
Disjkstra, 11
div, 100
divmod, 100
dizim, 137
do, 211
do-while, 192
doğru, 184
downto, 201, 203
eşit, 51
eşlenik, 112
each, 149, 151, 181, 199–201, 203, 209
embedded, 16
empty, 181
empty dictionary, 175
encapsulation, 63
encoding, 104
encoding utf-8, 167
DIZIN
Enumerable, 199
Enumerators, 199
equal, 79
escape, 166
escape character, 159
even?, 105
exponentiation, 77
false, 72, 87, 105, 184
FalseClass, 72, 87
farklı tabanlar, 108
fetch, 181
Fixnum, 97
Float, 81, 97
floor, 99
fonksiyon, 11
for, 183, 195, 210
formatting, 155
gömülü metotlar, 16
gömme, 42
gövde, 24
gcd, 105
gcdlcm, 106
geçerlik bölgesi, 72
genişlemiş ASCII, 104
get(key), 180
getbyte(0), 81
getter, 29, 30, 61
gezer, 201
global değişken, 54
global variable, 54
hash, 173
Hash metotları, 177
hash tables, 173
hash yaratma, 175
Hash.new, 176
heksadesimal sayı, 109
hexadecimal, 109
hierarchy, 32
içiçe elsif, 131
işaretçi, 22, 51
ikil, 83
ikil operatör, 73
ikil operatörler, 73
ikili operatörler, 74
ikilii, 108
ilişkisel operatörler, 92
imag, 112
233
implement, 4
include, 165, 181
index, 137
indis, 137
inheritance, 9, 32
initialize, 27, 37, 62
inject, 206, 208
insert, 146
inspect, 179
instance, 24
instance methods, 50
instance variable, 57
Integer, 81, 97, 103
integer, 101
Integer.to_s, 82
integer?, 105
interpreter, 15
invert, 182
iterator, 4, 201
iyi tanımlı, 11
kılgılama, 4
kaçış karakteri, 166
kaşış karakteri, 159
kabuk, 16
kalıtım, 9, 32
kalıtım özelikleri, 32
kapsülleme, 63
kapsanma alanı, 72
karşılaştırma, 90, 92
karşılaştırma operatörleri, 79, 90, 92
karakter, 157
karakter seçme, 162
karmaşık sayı, 111
kaynak program, 17, 18
keep_if, 148
kernel methods, 16
Kernel.methods, 218
keys, 178
koşturma, 13
koşullu, 86
koşullu operatör, 86, 130
koleksiyon, 10
kompleks, 111
kurucu, 62
left shift, 83
length, 143, 179
local variable, 68
logic, 87
DIZIN
234
logical, 82
logical operators, 73, 82
loops, 183
mantıksal, 82
mantıksal deyim, 87, 184
mantıksal işlemler, 90
mantıksal operatörler, 73, 82
map, 150, 173
max, 110
meta, 143
metin, 155
metot, 11, 20, 21, 43
metot çağıma, 34
metot çağırma, 22, 53, 219
metot listeleme, 218
metotlar, 103
min, 110
Mixin, 215
modül, 215
modül çağırma, 114
module, 215
modulo, 101
mukayese, 90, 92
mukayese operatörleri, 73, 79, 90, 92
mutable, 137
negatif indis, 137
nene tabanlı programlama, 7
nesne, 9, 22
nesne tabanlı, 13
nesne yönelimli, 13
nesne yaratma, 24
new, 137
next, 106, 196
nil, 71, 87, 137
NilClass, 87
nitelem, 65
not, 87, 90, 91
NTP, 7, 9
Numeric, 98
oğul, 8, 32
object, 9, 22
object based programming, 7
object oriented, 13
object oriented programming, 7
octal, 108
odd, 105
oktal sayı, 108
onaltılı, 109
OOP, 7, 9–11, 13
operand, 73
operatör, 73
operatörlerin önceliği, 86
operator, 41, 73
or, 87, 90
ord, 104
overriding, 36, 39
p, 36, 37
paralel atama, 52
paralel atamalar, 80
parallel assinments, 80
parametre, 21
parametreli fonksiyon, 44
parametresiz fonksiyon, 44, 45
pointer, 22, 51
pop, 146
postfix, 73
pred, 106
prefix, 73
print, 37
program koşturma, 18
pseudo variables, 70
push, 145
rand, 106
random, 135
Rational, 97
real, 112
record, 7
referans, 51
reference, 22
reject, 151, 152, 206, 208
relational operators, 73
require, 114
return, 46
reverse_each, 149
right shift, 83
round, 101, 107
Ruby, 2, 13
Ruby’da bölme, 74
run, 13, 18
sözdizimi, 44
sözlük, 173
sınıf, 7, 8, 15, 22
sınıf bildirimi, 22
sınıf değişkeni, 54, 56
DIZIN
sınıf metotları, 48
sınıfların sıradüzeni, 30
sıradüzen, 32
sıralama, 200
sağa kayma, 83
sabit çağırma, 219
sabitler, 218
sayılar, 97, 98
sayak, 103
scan, 163
scope, 72
seçkisiz, 135
seed, 107
sekizli, 108
select, 150, 151, 206, 207
self, 58
setter, 29, 30, 60
shell, 16
shift, 146
sigil, 54
singleton, 29, 72, 87
size, 143, 151
sola kayma, 83
sonal takı, 73
sonsuz döngü, 184, 187
sorting, 200
source, 17, 18
soyut veri yapısı, 10
split, 162, 163
step, 201, 203
String, 155
string, 155
string biçemleme, 155
string formatting, 155
string interpolation, 42
String.to_i, 82
strinkleri birleştirme, 161
struct, 7
sub, 164
sub class, 31
subclass, 32
succ, 107
super, 32
SVY, 10
swap, 80
syntax, 44
türetik değişken, 24
takı, 137
takas, 80
235
tekli, 72
times, 164, 201, 202
to_f, 80, 107
to_i, 80–82, 104, 108
to_s, 29, 36, 82
true, 72, 87, 105
TrueClass, 72, 87
truncate, 102
ulak yollama, 64
unary operators, 74
uniq, 148, 149
unless, 192
unshift, 146
until, 188, 189
until , 183
upto, 201, 202
values, 178
variable, 51
veri, 10
veri ambarı, 137
veri ambarı ambar, 10
veri tipleri, 168
Veri Yapısı, 10
veri yapısı, 10, 11, 137
verici, 29, 30, 60
verikabı, 10
while, 183
while döngüsü, 184
yanlış, 184
yapısal programlama, 7
yerel değişken, 54, 68
yerleştirme, 42
yield, 205, 207
yorumlayıcı dil, 15, 16
Download

Bölüm 21 :Index