6
Operatörler
6.1
Operatör Nedir?
Operatör, bir veri tipi üzerinde tanımlı fonsiyondur. En basit örneği sayılar
üzerindeki toplama işlemidir. 1 + 2 = 3 işleminde (+) simgesi bir operatördür. 1 ve 2 sayıları ise işlenen (operand) sayılar, 3 ise işlemin sonucudur.
Her programlama dilinde verilerle işlem yapan gömülü (built-in) operatörler vardır. Ruby’de operatörler birer metottur ve işemin yapıldığı sınıf ya
da modülde geçerlidirler. Onları başka bir modülden çağırmaya gerek kalmadan çalışırlar.
Ruby dilinde çok sayıda operatör vardır. En çok kullanılan operatörlerden bazıları şunlardır:
• Aritmetik Operatörleri
• Karşılaştırma (bağlantı) Operatörleri
• Atama Operatörleri
• Mantıksal (logic) Operatörler
• İkil (bitwise) Operatörler
• Dönüştürücüler
• Denklik (identity) Operatörleri
Şimdi bunları daha ayrıntılı inceleyelim.
Download

Operatörler 6.1 Operatör Nedir?