TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 78 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2014
FAIR SPECIAL ISSUE
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
Turkish
suppliers target
worldwide
markets
RVIEW
E
T
N
I
L
A
I
C
E
SP
n's
n Ford Otosa
pio
Export cham Haydar Yenigün
ager
General Man SAD magazine
talked to TAY
Turkish Automotive Industry
Automotive Sector and People
News From TAYSAD
Minister of Economy of Republic of Turkey,
Nihat Zeybekci: “I have full confidence
Orhan Holding Vice Chairman
Aysegul Orhan
TAYSAD-OİB
focuses on after sales
“One who doesn't grow,
is doomed to shrink”
5. Aftermarket Konferansı
otomotiv bileşenlerini buluşturdu
that we'll be a leading country in the
world's automotive league”
TAYSAD DERGİ’DEN FROM TAYSAD MAGAZINE
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Turkish
suppliers target
worldwide
markets
SEVGİ ÖZÇELİK
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
B
I
u sayımızda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi’nin otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerini yayınlıyoruz. Bakan
Zeybekçi, Ekonomi Bakanlığı’nın Ar-Ge, inovasyon, tasarım alanında daha fazla farkındalık yaratabilecek ve yüksek katma değerli, özel tasarımlı, ileri teknolojiye sahip ürünlerin ülkemizde üretilmesini özendirebilecek
önlemlerin alındığını dile getirdi. Bakan Zeybekçi, dergimiz aracılığıyla, sektörün ulaştığı
seviyenin daha üzerine çıkacağına olan inancını ve temennisini yineledi.
n this edition, we publish the evaluations
of the Minister of Economy Nihat Zeybekçi on the automotive industry. Mr. Zeybekçi mentioned the precautions taken the Ministry that would encourage the production of custom designed products with high
technological and high added value that
can create more awareness in fields such
as R&D, innovation and design. He reiterated his wish and faith through our magazine that the industry will exceed the level it
has reached.
Yine bu sayımızda Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar
Yenigün ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Ford Otosan, son 5 yılda toplam 1.9 milyar
dolar net ihracat fazlası ile Türkiye’nin cari
açığını kapatma konusunda önemli bir katma
değer yaratmaktadır. Haydar Yenigün, “Makine, araç ihracatı yaptığımız gibi mühendisliğin de ihraç edilebilir olduğunu ama en başta
bizim bunu yapmaya muktedir olduğumuzu
hissetmek gerekiyor” diye konuştu.
Also in this edition, we had a special interview with Haydar Yenigün, the General Manager of Ford Otosan which is exports champion of Turkey. Ford Otosan creates essential added value on meeting Turkey’s current
account deficit with its net exports surplus
of 1.9 billion dollars in the past 5 years. Haydar Yenigün said, “ We should see that engineering can be exported as well as machinery and vehicles and we’re capable to do
it.”
Bu sayımızdan itibaren konuk yazarımız Varol Karslıoğlu Kuzey Amerika otomotiv sektöründeki gelişmelerin nabzını tutmaya çalışacak. Otomotiv sektöründe farklı alanlarda çalışan Karslıoğlu, şu anda Kanada merkezli bir turizm şirketinde yöneticilik yapıyor. Otomobil tutkusunu sürekli diri tutan
Karslıoğlu’na dergimize hoşgeldin diyoruz.
Hence this edition, our guest writer Varol Karslıoğlu will be following the developments in the North American automotive industry. Mr. Karslıoğlu has worked in various fields of the automotive industry and currently he’s a manager in a tourism company
in Canada. We say welcome to our magazine to Mr. Karslıoğlu who keeps his compassion on cars live.
Türk tedarik sanayicileri gibi dergimiz de,
Eylül ayında gerçekleştirilecek Automechanika Frankfurt ve Hannover Sanayi Fuarı’nda
tanım yerindeyse bir Almanya çıkartması yapıyor. Fuara katılan tedarikçilerimizin ve sektörümüzün yetkinliğini ve gelişmişliğini bir
kez de dergimiz aracılığıyla dile getirmiş olacağız.
Keyifli okumalar dileğimizle...
4
Temmuz July - Ağustos August 2014
In the scope of Automechanika Frankfurt
and Hannover Industrial Fair, our magazine
will launch a landing on Germany in September as the phrase goes. Once again we’ll
have mentioned the efficiency and development of our suppliers and industry through
our magazine.
Have a pleasant reading...
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Sahibi Publisher:
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
For TAYSAD, Chairman of the Board of
Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief:
Sevgi Özçelik
Yayın Kurulu Editorial Board:
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Alper Kanca
Süheyl Baybalı
Sevgi Özçelik
Editörler Editorial:
Burçin Yeşiltepe
Burçin Orce Bekar
[email protected]
Yayın Yönetmeni Publishing:
Sevgi Özçelik
[email protected]
Görsel Yönetmen Art Director:
İlter Çıtak
[email protected]
Reklam Advertising:
Fırtına Arısoy
[email protected]
Yönetim Yeri Management Centre:
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.
No: 10/1 Şekerpınar - Çayırova 41480
Kocaeli - Türkiye
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr [email protected]
Yapım Production:
Mavi Tanıtım ve İletişim
Ayrılık Çeşme Sok. No: 122
Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 418 59 31
Faks: +90 216 348 95 22
www.mavitanitim.com.tr
Baskı Printed by:
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21
Otosanayi 4. Levent-İstanbul
Tel: +90 212 280 00 09
Yerel - Türkçe - İngilizce - İlmi
İki Ayda Bir Yayımlanır
Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm
reklamların sorumluluğu reklam veren
firmalara, yazılardaki görüşler yazarlarına
aittir. TAYSAD Dergi parayla satılmaz.
All publishing rights reserved by TAYSAD
and the content may be quoted by indicating
source. Advertisements are the liability of
advertising firms. Opinions are the liability of
writer. TAYSAD Magazine is distributed free
of charge.
CLEPA
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD CLEPA üyesidir
TAYSAD is a Member of CLEPA
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTENT
REKABET HUKUKU
COMPETITION LAW
92 Garanti yönetim
sisteminin önemi
TAYSAD'DAN
HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
TÜRK OTOMOTİV
SANAYİ
TAYSAD ALMANYA
TEMSİLCİLİĞİ
AUTOMOTIVE INDUSTRY
TAYSAD DERGİ’DEN
FROM TAYSAD MAGAZINE
04 Turkish
manufacturers
target the world
Turkish manufacturers
target the world
Sevgi ÖZÇELİK
26 Dünya otomotiv
liginde lider bir ülke
olacağımıza dair
inancım tam
“I have full confidence
that we'll be a leading
country in the world's
automotive league”
Nihat ZEYBEKÇİ
T.C. Ekonomi Bakanı
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
VE İNSANLAR
AUTOMOTIVE SECTOR
AND PEOPLE
42 Büyümeyen,
küçülmeye
mahkumdur
“One who doesn't
grow, is doomed to
shrink”
32 Ar-Ge’si güçlü,
elemanları yetkin,
hedefleri yüksek
imalatçılar lazım
Orhan Holding Yönetim
Kurulu Başkan
Yardımcısı
"Don't find fault, find a
remedy!"
Ahmet YILMAZ
TAYSAD Almanya
Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim
Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany
Representative, Chairman
of the Board of exTim
GmbH
Ayşegül ORHAN
“We need
manufacturers with
strong R&D, competent
personnel and high
targets”
Haydar YENİGÜN
General Manager
of Ford Otosan
04
Temmuz July - Ağustos August 2014
Orhan Holding Vice
Chairman
NEWS FROM USA
54 Kuzey
Amerika’dan
Sektör Notları
MAKİNELERİN
EVRİMİ
Industry notes from
North America
EVOLUTION OF MACHINES
Varol KARSLIOĞLU
32
62 ‘Atma
Değerlendir,
Meslek okullarını
Güçlendir’
68 TAYSAD
Kıyaslama Çalışması
Paylaşım Toplantısı
78 Avrupa’daki
başarı TAYSAD’ı
ABD’ye taşıdı
The success in Europe
moves TAYSAD to the
USA
82 TAYSAD, rekabet
avantajı için
‘İş Mükemmelliği’
sağlayacak
The 4th Industrial
Revolution is coming
true
26
The 5th Aftermarket
Conference brought the
automotive elements
together
TAYSAD Benchmarking
and Sharing Assembly
AMERİKA’DAN
HABERLER
48 4. Sanayi Devrimi
Gerçekleşiyor
Ford Otosan A.Ş.
Genel Müdürü
6
50 “Hata Değil
Çözüm Ara!”
Minister of Economy of
Republic of Turkey
TAYSAD Kurumsal
İletişim Uzmanı
Corporate Communication
Specialist
TAYSAD GERMANY
LIAISON OFFICE
58 5. Aftermarket
Konferansı
otomotiv
bileşenlerini
buluşturdu
Warranty Management
System
Dr. Menderes GÜNEŞ
Güneş & Hamdan
Rechtsanwälte
PartGmbB
ÜYELERDEN
HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
96 Ak-Pres'e
Rekabet Gücü Ödülü
Ak-Pres has been
rewarded the
Competitiveness Award
98 Dünya dövme
üreticileri Türkiye'de
99 Hisarlar'dan
2 milyon euroluk
yatırım
Hisarlar's investment
amounted 2 million
Euros
TANITIM
ADVERTORIAL
105 Firma tanıtım
sayfaları
Company Introduction
Pages
TAYSAD will provide
“Business Excellence”
for competitive
advantage
42
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Güçlü sanayimizle
güçlü markalar yaratmak istiyoruz
O
tomotiv endüstrisi, küresel anlamda dünya ekonomisinin en
dinamik ve birçok sektöre yön veren önemli bir lokomotifidir. Otomotiv tedarik sanayinin küresel
pazar büyüklüğü, 2012 yılı itibariyle yaklaşık 1,4 trilyon dolar seviyesinde idi. Bu değerin 2020’ye kadar,
yıllık ortalama yüzde 6,5’luk bir büyüme ile 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Otomotiv sektöründe sahip olduğu rekabetçi yapısı, yeni teknolojilerle kaliteli ve
düzenli üretim yapabilme gücü ve en etkilisi de maliyet-fiyat avantajı ile Türkiye,
dünya otomotiv sektörü açısından bugün
önemli bir üretim üssü konumundadır.
Türk tedarik sanayimiz ürün kalitesi, verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında rakiplerinin önündedir. Otomotiv tedarik sanayimiz uluslararası standartlara uygun kalitede üretim yapma konusunda son derece yetkindir. Nitelikli ve işini sahiplenen
bir işgücüne sahibiz. Ayrıca tedarik sanayimizin, sadece standart ürünleri üretmeyip, katma değeri yüksek ürünlere yönelmelerini mümkün kılan teknolojik alt yapı
ve Ar-Ge kabiliyetine sahip olduklarını görüyoruz. Son yıllarda birçok marka, araçlarını bazı sorunlardan dolayı geri çağırırken,
Türk otomotiv tedarik sisteminden kaynaklanan bir sıkıntıya rastlanmaması bizim
gurur kaynağımızdır.
Otomotiv sektörümüz bugün gerek ana
sanayisi gerek tedarik sanayi fabrikaları ile
Avrupa kalite ödüllerini, en iyi fabrika ödüllerini almış ve ülkemizin iftihar edilecek,
gurur duyulacak sanayi kollarından biri haline gelmiştir.
Türk otomotiv tedarikçileri olarak, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda Ford’dan Fiat’a,
Mercedes’ten
BMW’ye,
Jaguar’dan
8
Temmuz July - Ağustos August 2014
gösteriyor. Üretimin yanında yaptığımız ürünleri de kendimiz tasarlayabilmeliyiz. Yetkinliğimizi geliştirmemiz gereken motor ve motor parçaları, güç aktarma organları, elektrik
ve elektronik parçalar, gömülü yazılım gibi ana ürün grupları var. Ayrıca
gelecekte elektronik daha da önemli olacak; çevre dostu ve akıllı araçlar
yollardaki varlığını artıracak. Dolayısıyla
firmalarımızın, bu alanlara şimdiden özel
önem vermesi ve mevcut gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.
DR. MEHMET DUDAROĞLU
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Chairman
Audi’ye kadar birçok üst düzey markaya
çok çeşitli parça tedariki sağlıyoruz. Bu
yönde ihracatımızı daha da artırabilmek
için sürekli yurt dışı temaslarda bulunarak
birçok markayı yerinde ziyaret edip yeni iş
bağlantıları kurmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda dünyanın en büyük üreticisi konumuna gelen Çin’e yönelik temaslarımız
arttı. Bu ülkeden de birçok marka ile temaslar kurduk ve resmi kurumlar ile olan
iletişimimizi artırarak, karşılıklı ‘‘İyi Niyet
Anlaşmaları’’nı devreye aldık.
TAYSAD olarak yurtiçi ve yurtdışında yürütmekte olduğumuz çalışmalar ve yeni işbirliklerimiz ile ülkemizin otomotiv sektöründe yakalamış olduğu rekabet gücünün
geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Yaşanan ekonomik krizler, sadece üretimle yol almanın mümkün olmadığını da
Otomotiv sektörümüz, ekosistemimizin bütününde yer alan yetkin oyuncuların desteğiyle, ‘lider’ ülkelerden biri olma
potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelimizi, yüksek katma değerli teknolojik ürünler
üretmeye yönlendirerek; sloganımızdaki
gibi güçlü sanayimizle güçlü markalar yaratmak istiyoruz.
Değerli Okuyucularımız,
Gün geçtikçe artan küresel rekabet, otomotiv sektöründeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi de gerekli kılıyor. Sektördeki yeniliklerin sergilendiği fuarlar, yeni teknolojilerin yerinde incelenmesine imkan sağlayan önemli platformlardan birisidir.
Dergimizin bu sayısı, katılımcı ve ziyaretçi
profilleriyle dünyanın önde gelen otomotiv
fuarlarından “Automechanika Frankfurt”
ve “IAA Hannover” de dağıtılmak üzere
Fuar Özel Sayısı olarak hazırlandı. Derneğimizin profesyonel kadrosu da bu fuarda
yer alarak, sanayimizin ve derneğimizin tanıtımını gerçekleştirecektir.
Fuara katılan ve ziyaretçi olarak yer alan
üyelerimizin, yeni ve başarılı iş bağlantıları
kurmasını diliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
We want to create strong brands
with our strong industry
A
utomotive industry is definitely most
uct groups we need to improve our pro-
dynamic industry and leading indus-
ficiency and these are, namely, engine,
tries of the world economy. Global market
engine components, power transmission
value of the automotive supply industry
parts, electric and electronic parts and
is, by 2012, around 1.4 trillion dollars. It
integrated software. In addition, environ-
is expected that the market will have an
mentally-friendly cars and smart cars will
average yearly growth of 6.5% and reach
be increased by numbers and they will be-
to 2.3 trillion by 2020.
come much more important in the future.
Turkey is a major production location of
For that reason, I strongly suggest our
the world automotive industry due to sev-
suppliers to pay attention to those topics
eral factors including competitive struc-
and closely monitor the improvements.
ture of the automotive industry, Turkey’s
If supported by all other members of the
ability to manufacture on a sustainable ba-
Turkish economy, our automotive indus-
sis using new technologies, and the most
try has the potential to become one of the
important aspect, cost-effective production.
Turkish supply industry is ahead of its
competitors in terms of product quality, productivity and sustainability. Our
automotive supply industry is extremely
proficient in manufacturing in accordance
“leading” actors in the world. We would
Automotive industry is
definitely one of the most
dynamic and leading
industries of the world
economy.
with international quality standards. We
also have qualified and loyal workers. In
addition, our industry has the technologic
infrastructure and research-development
skills enough to not only produce standart products but also products with higher
added value. In the last few years, it is a
source of pride to know that many brands
have been recalling some of their models
due to some technical problems but not
a single recalled model was produced in
Turkey.
like to use our potential to its maximum
by producing high-tech products with
higher added value and create a strong
industry with strong brands, as our motto
suggests.
Dear Members,
Increasing global competition makes it
order to increase our export volume, we
constantly keep in touch with our overseas partners as well as visiting the headquarters of many brands to form with new
partnerships. Lately, we are paying visits
to world’s largest manufacturer China,
more than ever. We initiated contacts
necessary for us to follow new trends
and technologic improvements in the automotive industry. Trade fairs are of vital
importance, especially considering many
new improvements are exhibited there
and they enable on-site review of new
technologies.
with many brands from this country and
This issue of our magazine is an “ex-
increased our communication with official
hibition
special”
issue,
released
for
institutions, which eventually lead to sign-
Automotive industry is definitely one of
“Automechanika Frankfurt” and “IAA
ing of a “Memorandum of Understand-
the most dynamic and leading industries
Hannover”, two of the most exclusive
ing” for mutual cooperation.
exhibitions of the automotive industry.
of the world economy. Both the OEM’s
and the supplier industry received “Best
As TAYSAD, we aim to contribute to the
Factory” awards along with European
development of competitive power of the
Quality Awards, and became a source of
Turkish automotive industry with new
pride for the country.
business cooperations with domestic and
As Turkish automotive suppliers, we
overseas projects.
supply diversified original parts for many
Financial crises teach us that only produc-
major companies including Ford, Fiat,
tion, by itself, is not enough to overcome
Mercedes, BMW, Jaguar and Audi, both
difficulties. We not only produce but also
in domestic and in overseas markets. In
design our products. In some main prod-
10
Temmuz July - Ağustos August 2014
Professional staff from our association
will participate in the fair to help promote
Turkish automotive industry, as well as
our magazine.
I wish both, visiting and participating
members of TAYSAD, the best in the fair,
which will hopefully help many business
deals to be established.
Regards n
www.taysad.org.tr
SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS
1.442
A.I.O.S.
87
3.370
Ford Otosan
27
935
1
91.497
54
35
1
1.039
14.721
Toplam
Totals
%
Traktör
F. Tractor
%
Midibüs
Midi-Bus
%
Minibüs
Mini-Bus
%
Otobüs
Bus
%
Kamyonet
Pick Up
%
B. Kamyon
M. Truck
%
K. Kamyon
L. Truck
%
Otomobil
Pass. Car
Firmalar
Companies
Otomotiv sanayi firmalarının 2014 yılı 6 aylık üretimleri
Production of Automotive Manufacturers 6 Months of 2014
33
3.456
96
109.588
1.393
Hattat Tarım
6
1.393
Honda Türkiye
7.093
2
7.093
Hyundai Assan
98.300
28
98.300
Karsan
9.245
M. Benz Türk
73
Man Türkiye
216
Otokar
Oyak Renault
153.990
13
171
0
43
1
1.814
54
524
16
225
7
718
21
532
3
13
0
524
11
0
1.275
40
833
26
Tofaş
28.614
8
Toyota
153.900
69.050
19
78.360
100
1.551
46
106.974
69.050
Türk Traktör
357.047
1.898
43
Temsa Global
Toplam
595
11.059
1.658
100
12.615
100
170.970 100
3.364
100
15.264
100
3.160
100
23.283
94
23.283
24.676
100
588.754
Kaynak: OSD K. Kamyon: AYA 3.5-1.2 Ton, L. Truck: GVW: 3.5-12 Ton, B. Kamyon: AYA 12 Ton’dan Büyük, M. Truck: GVW 12 Ton And Up
Araç üretim ve ihracatı 2014'te rekor kıracak
Yılın ilk altı ayında iç pazarda yüzde 24'lük bir
satış azalmasına rağmen, otomotiv üretiminde
sadece yüzde 1 kayıp yaşanması, sanayicinin
yüzünü güldürdü. Bu temponun devam etmesi
halinde otomotiv üretim ve ihracatında tarihi bir
rekor kırılacak.
O
tomotiv, Avrupa Birliği
(AB) pazarlarının
dopingiyle üretim ve ihracatta
rekora koşuyor. Üretimin
yıl sonunda 1 milyon 250
bin adede, ihracatın ise en
az 910 bin adede çıkarak,
tüm zamanların en yüksek
rakamına ulaşması bekleniyor.
Otomotiv Sanayii Derneği'nin
(OSD) Yarı Yıl Değerlendirme
Raporu'na göre, ilk yarıda
ihracat yeni modeller ve AB
pazarındaki talebin sürmesi
ile yüzde 8, ihracat geliri ise
yüzde 12 arttı. İlk 6 ayda
toplam ihracat 452 bin adet,
toplam üretim 564 bin adet,
otomobil üretimi ise 357
bin adet olarak gerçekleşti.
OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Önen, iç pazarın
14
Temmuz July - Ağustos August 2014
452 Bin
THOUSAND
YILIN İLK ALTI AYINDA
452 BİN ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ
IN THE FIRST SIX MONTHS 452 THOUSAND
YEAR VEHICLE HAS BEEN ISSUED
Ocak-Haziran döneminde
yüzde 24 daralarak 305 bin
adet düştüğünü, ancak iç
pazarın üretim üzerindeki
olumsuz etkisinin ihracat ile
kapandığını söyledi.
İlk yarıda otomobil üretiminin
yüzde 18 artığını ifade eden
Önen, bu sayede toplam
üretimdeki azalmanın sadece
yüzde 1'de kaldığına dikkat
çekti. İhracat artışında
Avrupa'nın toparlanmasının
önemli etkisi olduğunu
söyleyen Önen, şöyle
devam etti: "Ocak 2009'da
835 milyon dolara düşen
aylık ihracatımız 2.1 milyar
dolara çıktı. 2008'den bu
yana ilk kez 4 aydır, 2 milyar
doların üzerinde ihracat
gerçekleştirdik. Avrupa'da
pazar açıldı, iyi gidiyor. Yıl
sonunda üretimin 2011'deki
en yüksek rakam olan 1
milyon 190 bini geçerek 1
milyon 250 bine uluşucuğını
tahmin ediyoruz. Adet
bazında ihracatta 910 bini
egale edeceğiz. En yüksek
ihracata 2008'de ulaşmıştık."
Kapasite 1,7 milyon adet
OSD Başkanı Kudret Önen,
yeni yatırımlarla birlikte
kapasitenin 1 milyon 570
bin adetten, 1 milyon 734
bine çıktığını söyledi. Önen,
otomobilde yüzde 9, hafif
ticari araçlarda yüzde 13, ağır
ticari araçlarda yüzde 11 ve
toplamda da yüzde 10'a varan
bir kapasite artışı olduğunu
anlattı.n
Vehicle production and exports
will break records in 2014
The automotive industry goes
for records in production and
exports with the support of
EU markets. The production
is expected to reach the
all-time highest rates by
increasing to 1 million 250
thousand units in production
and at least 910 thousand
units in exports. According to
the Half-Year Review Report
of Automotive Manufacturers'
Association (OSD), with
the continuation of new
models and the demand
of EU markets the exports
raised by 8 % while exports
revenue increased by 12 %.
The total exports reached
452 thousand units, the total
production was 564 thousand
units while car production
was 357 thousand units in the
first 6 months of the year.
www.taysad.org.tr
SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS
Otomotiv endüstrisi ihracatında
16 aydır kesintisiz artış devam ediyor
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu,
16 aydır ihracatta artış trendinin altını çizerek, “Dış satışlarımızda önümüzdeki aylarda da ortalama yüzde 10 seviyesinde büyürsek yılsonunda
23 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceğiz” dedi.
T
ürkiye genel ihracatında
temmuz ayında binde
bir gerileme olmasına
rağmen, otomotiv endüstrisi
dış satışlarda artış trendine
devam ediyor. Son 16 aydır
sürekli yükselişte olan
otomotiv ihracatı, temmuz
ayında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2
büyümeyle bir milyar 994
milyon dolarlık dış satış
gerçekleştirdi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği’nin (OİB)
temmuz ayı ihracat verilerine
göre otomotiv endüstrisinin
Türkiye genel ihracatındaki
payı yüzde 16 oldu. Son
aylarda Türkiye genel ihracat
artışının iki katından fazla
büyüme gösteren otomotiv
Temmuz 2014’te otomotiv
endüstrisi ihracatı %2 artarak
sektörler bazında Türkiye
ihracatında ilk sırada yer
almıştır. Temmuz 2014’te
otomotiv endüstrisi 1 milyar
994 milyon USD’lik ihracata
imza atmıştır.
777 Milyon
Dolar
Otomotiv yan sanayi ihracatı
Temmuz 2014’te % 2 azalarak
777 milyon USD oldu
The automotive supply industry exports was
777 million dollars with a decline of 2 % in
July 2014.
endüstrisi temmuz ayında da
benzer bir seyir izledi.
İhracatın yüzde 73’ü AB
ülkelerine
OİB Başkanı Orhan Sabuncu,
temmuz ayı ihracat verilerini
değerlendirirken, artış
trendinin sürdürülebilir
hale gelmesini başta AB
ülkelerindeki istikrara bağladı.
AB ülkelerinin otomotiv
ihracatımız içerisindeki
payının temmuz ayı itibariyle
yüzde 73 seviyesinde
olduğunu hatırlatan Sabuncu,
“AB ülkelerine yönelik
ihracatımız ortalama yüzde
14 artarken, bölgede en
fazla dış satış yaptığımız
Almanya ve Birleşik Krallığa
yönelik büyümemiz yüzde
Türkiye Otomotiv Sektörü
Temmuz 2014 Aylık Mal Grubu İhracatı
Ürün Grubu
2013
2014
14/13
2014
FOB USD
FOB USD
DEĞ. %
PAY %
Otomotiv Yan Sanayi
5.300.908.764
5.714.183.266
8
42
Binek Otomobiller
4.204.323.144
4.607.879.206
10
33,5
Eşya Taşımaya Mahsus
Motorlu Taşıtlar
2.191.035.125
2.558.033.574
17
18,5
Otobüs, Minibüs, Midibüs
590.361.221
628.502.938
6
4,5
Diğer
208.607.456
200.351.337
-4
1,5
12.495.235.710 13.708.950.321
10
100
Toplam
16
Temmuz July - Ağustos August 2014
20’nin üzerinde olması dikkat
çekicidir. Önümüzdeki aylarda
artış trendine devam ederek
ve büyümeyi yüzde 10
seviyesi üzerinde sürdürebilir
kılarak 23 milyar dolar ihracata
ulaşabileceğiz” diye konuştu.
Eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtlar yükselişte
Otomotiv endüstrisinde
ürün grupları incelendiğinde
ise eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtların artış
trendinin mart ayından bu
yana çift haneli büyüme
göstermesi dikkat çekti.
Buna göre temmuz ayında
eşya taşımaya mahsus
ticari araçlarda yüzde 11
yükseliş ve 376 milyon
dolarlık dış satış gerçekleşti.
Otomotiv yan sanayi yüzde
2 gerileme ve 777 milyon,
binek otomobiller yüzde
2 büyüme ve 714 milyon,
otobüs-minibüs-midibüs
ürün grubunda ise yüzde 3
daralmayla 97 milyon dolarlık
dış satışa imza atıldı.
Yılın 7 aylık döneminde ise
yan sanayi yüzde 8 büyüme
ve 5 milyar 714 milyon, binek
otomobiller yüzde 10 yükseliş
ve 4 milyar 608 milyon, eşya
taşımaya mahsus motorlu
taşıtlar yüzde 17 artış ve 2
milyar 558 milyon, otobüsminibüs-midibüs ürün grubu
ise yüzde 6 gelişmeyle 629
milyon dolarlık dış satış
gerçekleştirdi.
Almanya yine lider
Ülke bazlı aylık ihracat
verilerinde ise Almanya’ya
% 12,8
Otomotiv endüstrisinin
ihracat artış oranı
The exports growth rate of the automotive
industry
% 23
AB ülkelerine yönelik ihracat
yüzde 23 arttı
Exports to EU countries raised by 23 %.
yüzde 23 artış ve 319
milyon, Birleşik Krallığa
yüzde 21 büyümeyle 262
milyon ve Fransa’ya yüzde
5 azalışla 183 milyon dolarlık
ihracat gerçekleşti. Yılın 7
aylık döneminde ise veriler
şöyle; Almanya’ya yüzde
29 büyümeyle 2 milyar 248
milyon, Birleşik Krallığa
yüzde 32 artışla bir milyar
516 milyon, Fransa’ya ise
yüzde 2 yükselişle bir milyar
465 milyon dolarlık ihracat
yapıldı.n
Automotive industry
exports continue to
increase in the past
16 months
Despite of the one per
thousand decline in Turkey's
total exports in July, the
automotive industry continues
its increasing trend in exports.
Keeping this increase in
the past 16 months, the
automotive industry had
exports of 1 billion 994 million
dollars with a growth of 2
% in July compared to the
same period of the previous
year. According to the exports
data of Uludağ Automotive
Industry Exporters'
Association (OIB) for July,
the automotive industry had
a share of 16 % in Turkey's
total exports. The automotive
industry had a growth rate
more than twice of the overall
growth in exports in the past
months.
www.taysad.org.tr
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Ekonominin İtici Gücü:
Otomotiv
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer
alan 37 otomotiv firması, tüm sektörlerin üzerinde bir performans göstererek ekonominin itici gücü olduğunu kanıtladı.
T
ürkiye’nin ihracat
lideri otomotiv sanayi,
istihdam, üretimden satışlar,
katma değer yaratımı gibi
konularda da diğer sektörleri
geride bırakmayı başardı.
Türkiye’nin en kapsamlı
sanayi araştırması olarak
gösterilen İstanbul Sanayi
Odası’nın yaptığı, İSO
500 araştırma sonuçlarını,
otomotiv penceresinden
değerlendiren Otomotiv
Sanayi Derneği (OSD)
raporuna göre ilk 500 sanayi
şirketi arasında otomotiv ana
ve yan sanayinde faaliyet
gösteren 37 firma bulunuyor.
Söz konusu firmaların,
araştırmanın temel unsuru
konumundaki üretimden
satışlar kaleminde toplamdan
aldıkları pay yüzde 13 olarak
dikkat çekiyor. Otomotiv
sektörü ile aynı oranda
pay alan bir diğer sektör
gıda olarak dikkat çekse
de söz konusu sektörden
18
Temmuz July - Ağustos August 2014
toplamda 95 firma bulunuyor.
“Üretimden Satışlar”
kaleminde 1982 yılında
yüzde 6 paya sahip otomotiv
sanayiinin payı 2013’de yüzde
13’e yükselmesi dikkat çekici.
Bu oran en yüksek seviyesine
2004 yılında, en düş ük paya
da ekonomik kriz yılı olan
2008’de ulaş mış durumda.
Otomotiv firmalarının
toplam sanayi içinde satış
hasılatından aldığı pay ise
yüzde 14 düzeyinde.
Bununla birlikte en çarpıcı
sonuç ise ihracat verileri
incelendiğinde ortaya
çıkıyor. 37 otomotiv firması,
500 şirketin yaptığı toplam
ihracatın yüzde 25’ini
gerçekleştiriyor. Bir başka
deyişle her 4 birim ihracatın
1 birimin otomotiv sanayi
gerçekleştiriyor.
Araştırmanın yapıldığı ilk
sene olan 1982 yılında
ihracatı olmayan sanayimiz
gerçekleştirdiği yatırımlar
ile önemli oranda dış satım
yapmaya başlaması ve
ülkenin bir numarası olması
önemli bir detay. Veriler
incelendiğinde otomotiv
ihracatının ekonomik kriz
yılları haricinde istikrarlı bir
büyüme yakaladığı görülüyor.
OSD üyesi tüm firmaların
girmeyi başardığı İSO 500
listesinde ana sanayicilerin
yeri 2 ile 188’inci sıralar
arasında değişiyor. İSO 500
The automotive
sustains the
economy
AsTurkey's exports
leader, the automotive has
managed to surpass the
other industries in fields
such as employment,
sales from production
and creating added
value. According to the
Automotive Industry
Association (OSD) report
which evaluates Turkey's
most comprehensive
industrial research, the
ISO 500 research by
Istanbul Chamber of
Industry; there are 37
companies that are active
in the automotive main
and supply industry among
the top 500 industrial
companies.
listesinde 19 tane de yan
sanayi firması bulunuyor.
Araştırma istihdam açısından
incelendiğinde ise İ SO en
büyük 500 sanayi kuruluşları
arasında yer alan otomotiv
sanayii firmalarında 74 bin
340 kişinin çalıştığı görülüyor.
İSO sıralamasındaki
firmalarda istihdam edilen
personelin yüzde 12’si
otomotiv sanayiinde
bulunmaktadır.
İSO 500’ün içinde ilk 10’da
ise Ford Otosan (2), OyakRenault Otomobil Fabrikaları
A.Ş (3), Tofaş Türk Otomobil
Fabrikası A.S (4), Toyota
Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş
(6) olmak üzere dört adet
üretici bulunuyor.
İhracatın da lokomotifi
Otomotiv sektörü iç pazarda
sıkıntılı günler yaşasa da
Avrupa pazarlarında yaşanan
toparlanmaya parallel
ihracatında önemli artışlar
yakaladı ve Türkiye’nin bir
numarası olma istikrarını
sürdürdü. Haziran ayında
en fazla ihracatı, 2 milyar
31 milyon dolarla otomotiv
sektörü yaparken, hazır giyim
ve konfeksiyon sektörü,
1 milyar 601 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada,
kimyevi maddeler sektörü
ise 1 milyar dolar 524 milyon
dolar ihracat ile üçüncü sırada
yer aldı.n
www.taysad.org.tr
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Toyota Otomotiv Sanayi
Türkiye AŞ’nin Genel
Müdür ve CEO’su Orhan
Özer, yerli araç yapacak
her türlü teknik bilginin
Türkiye’de var olduğunu
belirterek; “Özel Tüketim
Vergisi’nde bir küçük
oynama yerli otomobili
patlatır” diye konuştu.
T
oyota Otomotiv Sanayi
Türkiye AŞ’nin Genel
Müdür ve CEO’su Orhan
Özer, yaptığı açıklamada, yılın
ilk yarısında üretim ve ihracat
performanslarının planlarıyla
paralel ve beklentilerine
uygun şekilde gerçekleştiğini
ifade etti. Yılın ilk yarısında
69 bin 50 adet araç üretimi
gerçekleştirdiklerini kaydeden
Özer, şu bilgileri verdi: “Aynı
dönemde 61 bin 346 adet
araç ihraç ettik. Üretimin
yüzde 89’u oranında ihracat
gerçekleştirdik. Model
bazında ilk yarıda 46 bin 864
adet Corolla, 22 bin 186 adet
Verso ürettik. 40 bin 500
Corolla ve 21 bin 790 adet
Verso ihraç ettik.”
Yıl sonu üretim planlarında
herhangi bir değişiklik
bulunmadığını anlatan Özer,
“Yıl sonunda 130 bin adetlik
toplam üretim öngörümüzü
koruyoruz. İhracatımız ise
üretimimizin yüzde 87’si
oranında gerçekleşecektir.”
dedi. Ürettikleri Corolla ve
Verso modellerine taleplerin
bekledikleri gibi olduğunu
Toyota Türkiye, bu yıl
130 bin araç üretmeyi hedefliyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ’nin Genel
Müdür ve CEO’su Orhan Özer, yıl sonunda 130
bin adetlik toplam üretim öngördüklerini söyledi. Özer, ihracatın ise üretimin yüzde 87’si oranında gerçekleşeceğini belirtti.
anlatan Özer, en fazla Corolla
satışını Rusya, Ortadoğu ve
Kuzey Afrika ülkelerine, en
fazla Verso satışını ise Fransa,
İspanya, Almanya olmak
üzere Avrupa ülkelerine
yaptıklarını dile getirdi.
Otomotiv sektöründe yılın ilk
yarısının pazar hariç, üretim
ve ihracat açısından verimli
geçtiğini vurgulayan Özer,
“Pazardaki daralma, ağırlıklı
olarak dış ticaret açığının
düşürülmesine yönelik
tedbirlerden kaynaklanıyor ki
bunların yapılması gerektiği
kanaatindeyim.” diye
konuştu.
Ötv'de küçük oynama yerli
otomobili patlatır
Yerli otomobilin ciddi bir
yatırım olduğunu kaydeden
Özer, pazarlaması ve
satışının da önemli olduğunu
vurguladı. Özer; "Az bir
yatırım değil. Pazarlaması,
satışı önemli. Tek bir araç
yaptığınızda 'Anadol' gibi tek
bir şeyle ne kadar devam
edebilir? Ne kadar rekabet
edebilir? Bizim için sabit olan
her parametre devlet için
değişkendir. Özel Tüketim
20
Temmuz July - Ağustos August 2014
Vergisi'nde bir küçük oynama
yerli otomobili patlatır. Buna
da 'baba yiğit' çok güzel bir
tabir. Hem oturaklı olacak.
Hem baba olacak. Hem de
yatırım yapacak cesareti
olacak. Devlete gittiğinde bir
paketle 'ben şöyle bir proje
yapıyorum' diye her türlü
desteği alacaktır. İstediği
gibi. Tabii makul olan şeyle.
Devlette bir küçük destek
verdiğinde yürür gider. Ama
bunu yapmak için cesur
olmak lazım" dedi.n
Toyota Turkey aims
to manufacture 130
thousand vehicles
this year
Toyota Automotive
Industry Turkey Inc.
General Manager and CEO
Orhan Ozer said that they
predict a total production
of 130 thousand units by
the end of the year. Ozer
also remarked that the
exports will take place at
87 % of the production.
www.taysad.org.tr
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Hükümet Parti Üyesi ve
Ekonomik Kalkınma Bölge
Komite Başkanı Wang Fanfei
tanık sıfatıyla imza attı. İmza
törenine şahitlik etmek üzere
Bursa Vali Yardımcısı Ahmet
Hamdi Usta, Çin Komünist
Partisi Hubei Eyalet Komitesi
Parti Sekreteri Li Hongzhong
hazır bulundu.
Karsan j10’un Çin’de üretimi için
önemli bir adım daha
Çinli Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding ile Karsan arasında J10 ve diğer Karsan ürünlerinin Çin’de üretilmesi amacıyla yeni bir şirket kurulması ve olası bir ortak girişim anlaşmasını kapsayan Protokol’ün
devamı niteliğinde ek bir protokol imzalandı. Protokole göre J10’un ilk
test üretiminin 1 Ocak 2016’da başlaması ve ilk yıl yaklaşık 10 bin adet
J10 üretilmesi öngörülüyor.
K
arsan ile Wuhan
Zhong Yuan Bang Tai
Investment Holding (ZYBT)
arasında 15 Mayıs 2014
tarihinde imzalanan J10
markalı minibüs üretimine
ilişkin anlaşma sonrası ek bir
protokol imzalandı.
J10 hattının da kullanılacağı
J10 aracının Çin’de üretimi
için yeni bir şirket kurulması
amacıyla olası bir ortaklık
(joint venture) anlaşması için
ön çalışma yapılmasını, Çin’de
kurulması planlanan yeni
şirkete, Karsan tarafından
yüzde 35 ortak olunmasını,
62 milyon Euro tutarındaki
kuruluş sermayesinin
yüzde 28,8’inin J10 aracının
üretim hattının ve sair
detayların satışından elde
edilecek 18 milyon eurodan
karşılanmasını ve geri kalan
3,8 milyon Euro sermayenin
ayrıca ödenmesini kapsayan
Protokol’un devamı
22
Temmuz July - Ağustos August 2014
mahiyetinde Ek Protokol,
Karsan Yönetim Kurulu
Başkanı İnan Kıraç ile ZYBT
Yönetim Kurulu Başkanı
Zhang Xuexin tarafından
bugün imzalandı.
1 Mart 2016’da seri üretim
hedefleniyor
İmzalanan ek protokol
ile taraflarca konuyla ilgili
yürütülecek planlama, yatırım
ve üretim hazırlık çalışmaları
detaylandırıldı. Ek protokolde
varılan anlaşmaya göre 15
Ekim 2014 tarihine kadar
joint venture anlaşmasının
imzalanması, deneme
üretimine 1 Ocak 2016’da
başlanması ve 1 Mart
2016’da da seri üretime
geçilmesi hedefleniyor.
İmza töreninde kısa bir
konuşma yapan Karsan
Yönetim Kurulu Başkanı İnan
Kıraç, “Bu Ek Protokol’ün
önemi, Türk otomotiv
sanayinin kendine ait bir
ürününün fikri mülkiyet
haklarının ve teknolojisinin
transferi ile dünyanın en
büyük pazarı ve üretim
merkezi olan Çin Halk
Cumhuriyeti’nde üretilmesi
konusunda öncülük
yapmasıdır” dedi. İmzalanan
Ek Protokol’e Xianning
Karsan, 1981 yılından bu yana
yüzde 100 yerel sermayeyle
ticari araç üretiyor. 2009
yılında belirlediği “Sınırsız
Ulaştırma Çözümleri” vizyonu
doğrultusunda, binek araçtan
otobüse, minivandan ağır
kamyona geniş bir yelpazede
ürün geliştirip üretmeyi
hedefleyen Karsan; bugün
Bursa’da yer alan tesislerinde
lisans altında Hyundai Truck
HD75/35 hafif kamyonlarını,
BredaMenarinibus marka
otobüslerini ve kendi markası
altında JEST’i üretiyor. n
Another important
step on the
production of Karsan
j10 in China
An additional protocol has
been signed between
China's Wuhan Zhong
Yuan Bang Tai Investment
Holding and Karsan as
a continuation of the
previous protocol which
covers the establishment
of a new company in order
to manufacture j10 and
other Karsan products in
China and a possible joint
enterprise agreement.
According to the protocol,
it's expected to have a
test production of j10 on
1st January 2016 and a
production of 10 thousand
units in the first year.
İlk yıl yaklaşık 10 bin adet J10
araç üretilmesi planlanırken
bu üretimin kısa vadede 20
bin adedin üzerine çıkması
öngörülüyor.
www.taysad.org.tr
Tofaş'ın yeni binek
modeli 2015 yılında
yollara çıkacak
Elektrikli otomobil konusunda Arçelik ile birlikte
önemli çalışmalar yaptıklarını açıklayan Kamil
Başaran “Yepyeni bir platform üzerine üreteceğimiz binek modelimiz 2015’te satışa sunulacak” açıklaması yaptı.
İ
hracat ve üretimde bu yıl
rekor kırılmasını beklediğini
açıklayan Tofaş Üst Yöneticisi
(CEO) Kamil Başaran,
"İhracat çok kıpırdadı, Avrupa
pazarının toparlanmasıyla
birlikte sektör yeni rekorlar
kıracak. Önümüzdeki
dönemde de hem iç pazarın
büyümesi hem hafif ticari
aracın kendini toparlaması
hem de ihracattaki bu iddialı
rakamlar yıl sonundaki
toplam pazarın 640-660 bin
adet olacağını gösteriyor.
2016’da da uzun süredir
hayalini kurduğumuz 1 milyon
adetlik iç pazara ulaşacağımızı
düşünüyorum” açıklaması
yaptı.
ABD'ye ihracat Doblo ile
başlıyor
Amerika'ya ihracat konusuna
da değinen Başaran, “Şu
anda önceliğimiz Amerika
pazarı. Montaj bantlarında
çalışmalarımız devam ediyor.
Sadece 80 ülkeye değil, şimdi
direkt Kuzey Amerika'ya ve
Kanada'ya da ihracatlarımız
başlayacak" açıklaması yaptı.
Yeni binek otomobil
2015'te geliyor
Yeni binek modeli için
çalışmaların son aşamaya
geldiğini belirten Başaran,
“Bugün itibarıyla da
mühendislik çalışmalarımız,
ürün geliştirmesi son hızıyla
devam etmekte ve 2015
senesinin sonunda, bu aracı
da banttan indirip ihracata
ve iç pazardaki müşteri
beklentilerine sunmuş
olacağız. Bu aracın da en
önemli önem arz eden tarafı
üzerinde yepyeni bir platform
geliştiriyor olması. Olmayan
bir platformu biz Türkiye'de
rakiplerimize göre de avantaj
elde edeceğimiz bir sürü
unsurlar üzerinde çalışıyoruz"
diye konuştu.n
TOFAS launches the new passenger car in 2015
TOFAS CEO Kamil Basaran stated that they've been working
on electric cars together with Arcelik and he said, "Our new
passenger car which we're going to manufacture on a brand
new platform, will be ready for sale in 2015. As of today,
we're working on engineering and product development
continue at full speed and by the end of 2015, we're going to
present our vehicle to exports and the customer expectations
in the domestic market. The most important aspect of this
vehicle is that it produces a brand new platform giving us the
advantage against our competitors."
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
23
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
TürkTraktör Sakarya Erenler
Fabrikası açıldı
TürkTraktör’ün Sakarya fabrikası törenle açıldı. Ankara’daki fabrika ile yıllık kapasitesini 50 bin adete çıkaracak TürkTraktör’ün ikinci fabrikasının
açılışına; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin yanısıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Koç, CNH Industrial N.V. CEO’su Richard Tobin katıldı.
K
oç Holding Savunma
Sanayii, Diğer Otomotiv
ve Bilgi Grubu Başkanı
Kudret Önen törenin
açılış konuşmasını yaptı.
Önen, Türkiye’de traktör
üretiminin otomotiv sanayinin
kuruluşunu simgeleyen
bir yapıya sahip olduğunu
belirterek, "TürkTraktör
1954’ten bu yana Türkiye’de
otomotiv imalat sektörünün
geçirdiği evreleri göstermesi
açısından güzel bir örnektir."
dedi.
TürkTraktör üretim
kapasitesi 50 bine çıkıyor
TürkTraktör’ün Ankara
fabrikasının özellikle 2000’li
yıllardan sonra yapılan
atılımlar ile dünya çapında
rekabetçi bir tesis konumuna
eriştiğini belirten Kudret
Önen, Adapazarı Erenler
fabrikası ile de TürkTraktör’ün
üretim kapasitesinin 50 bin
adete ulaşacak olmasının
24
Temmuz July - Ağustos August 2014
önemine dikkat çekti.
Kudret Önen şöyle devam
etti: "Geçen sene Türkiye
traktör pazarı 53 bin adet
oldu. Bu, dünyada 5. büyük
pazar demektir. Geçen sene
tüm Avrupa’da 175 bin adet
traktör satıldı. Bu yönü ile
bakıldığında 50 bin adet
kapasitesi ile TürkTraktör’ün
Avrupa’nın en büyük
tesislerinden biri olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim."
açık bir göstergesidir. Ankara
fabrikamız ile birlikte Erenler
Fabrikamız; TürkTraktör
markasını tarım sektörü
nezdinde daha da güçlü bir
yere taşıyacaktır. 1967 yılında
Koç Holding ile başlattığımız
stratejik ortaklığımız son
derece verimli ve başarılı
sonuçlar doğurmuştur;
doğuracaktır. Bu yıl içerisinde
hem yeni fabrikamız hem
de banttan indireceğimiz
700.000'nci traktörümüzün
ardından şimdi gözümüzü 1
milyonuncu traktöre diktik."
Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa V. Koç
törende yaptığı konuşmada,
TürkTraktör’ün Türkiye
otomotiv sanayinin en eski
şirketlerinden olduğunu
belirtti. Koç, "1954’de
ülkemizin ilk traktörünü
üretmek üzere kurulmuş olan
şirketimiz, tam kapasiteye
eriştiğinde yılda 50.000 adede
ulaşacak üretim kapasitesi ile
Avrupa’nın en büyük traktör
üreticilerinden biri olacaktır.
Böylelikle TürkTraktör de
Türk otomotiv sektöründe
daha önemli bir konuma
erişecektir." dedi.
Yeni fabrikanın tam
kapasiteye eriştiğinde yılda
50 bin adede ulaşacak
traktör üretim kapasitesi ile
Avrupa’nın en büyük traktör
üreticilerinden biri olacağını
vurgulayan Mustafa V. Koç,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Böylelikle TürkTraktör de
Türk otomotiv sektöründe
daha önemli bir konuma
erişecektir. 2000’li yıllardan
beri Amerika Birleşik
Devletleri dâhil dünyanın 130
ülkesine yılda 15.000 traktör
ihraç eden TürkTraktör, yeni
fabrikası ile ihracatta da yeni
hamlelere hazır olacaktır. Yeni
yatırımımız çerçevesinde,
sadece traktör değil,
transmisyon ve motor işleme
ve üretim kapasitemiz de
Traktör Mükemmeliyet
Merkezi
CNH Industrial N.V. CEO’su
Richard Tobin ise yaptığı
konuşmada, yalnızca on
beş ay önce 28 Mart 2013
tarihinde fabrikaya temel
atıldığını hatırlatarak şunları
söyledi: "Bu süreç; gerek
CNH Industrial’ın gerekse
Koç Holding’in Türkiye’de
bir 'traktör mükemmeliyet
merkezi' kurma konusuna
ne derece odaklandıklarının
www.taysad.org.tr
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç
artacak. Böylece, yerli katma
değerin artırılması yönünde
de sektörde önemli bir başarı
elde eden TürkTraktör’ün
bu alandaki liderliği devam
edecektir. Böyle bir
başarı hikayesinin parçası
olduğumuz için çok mutlu ve
gururluyuz."
Hükümet liderliğinde, Ar-Ge
ve büyük ölçekli stratejik
yatırımlar için sağlanan
teşvikler ile ülkeye katma
değer yaratacak ciddi
yatırımlarının önü açıldığını
ifade eden Mustafa V. Koç
sözlerine şöyle devam etti:
"Sakarya Erenler Fabrikamız
ve yeni motor yatırımlarımız
bunlara en güzel örnektir.
Yaptığımız yatırımlar, artan
üretim ve ihracatımız ve
gelişen Ar-Ge faaliyetlerimiz
ile ülkemizin 2023 vizyonu
çerçevesinde emin adımlar
ile ilerliyoruz. Koç Topluluğu
olarak, bugünümüzü ve
geleceğimizi inşa ederken
bize ışık tutan, yol gösteren,
en temel ilkelerimizden
biri, kurucumuz merhum
Vehbi Koç’un 'Ülkem varsa
ben de varım' sözü oldu.
Kurucumuzdan miras kalan bu
felsefe ile ilk günden bu yana
ülkemiz için çok çalışmak,
yatırım yapmak, üretmek,
istihdam sağlamak ve vergi
vermek ana düsturumuz
oldu. Her zaman uzun vadeli
bir bakış açısı ve Türkiye’nin
geleceğine duyduğumuz
güven ve inançla, yarattığımız
katma değeri geliştirmeye
odaklandık. Tarihimizin en
büyük yatırım dönemini
yaşarken, ülkemizin
geleceğine yatırım yapmaya
devam ettik ve ediyoruz.
Özellikle otomotiv sektörüne
yaptığımız büyük yatırımlarla
hep bir adım önde olmayı
sürdürüyoruz." n
Turk Traktor opens factory in Sakarya Erenler
At the 60th anniversary of the establishment,Turk Traktor
has opened their second factory in Sakarya Erenler which
will increase the production capacity to 50 thousand units.
At the opening ceremony, Koc Holding Chairman Mustafa V.
Koc said, "Today, we're launching the new facility of a very
successful partnership which exports 30 % of its production
and has 30 % of the exports is to North American countries.
Being established in 1954 to produce the first tractor of our
country, our company will become one of the largest tractor
manufacturers of Europe once reaches full capacity of 50
thousand units per year.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
25
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi:
Dünya otomotiv liginde lider bir
ülke olacağımıza dair inancım tam
Otomotiv ana ve yan sanayi sektöründe Ar-Ge, inovasyon, tasarım alanında daha fazla farkındalık yaratabilecek ve yüksek katma değerli, özel tasarımlı, ileri teknolojiye sahip ürünlerin ülkemizde üretilmesini özendirebilecek önlemleri alıyor, bu yöndeki
çalışmalara destek oluyoruz. Sektörde istikrarlı bir ihracat artışı
sağlanarak, 2023 ihracat hedefine ulaşılmasında Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılmasının büyük önemi olduğunu düşünüyorum.
O
tomotiv sanayi, tüm sanayileşmiş
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
ekonominin lokomotif sektörü ve dinamosu durumundadır. Sahip olduğu rekabetçi üretim yapısı, yeni teknolojilerle kaliteli ve düzenli üretim yapabilme gücü ve
sunduğu maliyet-fiyat avantajı gibi hususlar dikkate alındığında, Türkiye bugün dünya otomotiv sektörü açısından çok önemli
bir üretim üssü konumundadır. Otomotiv
sektörümüz, gerek ana sanayisi gerek
yan sanayi fabrikaları ile Avrupa kalite ödüllerini, en iyi fabrika ödüllerini almış ve ülkemizin iftihar edilecek sanayi
kollarından biri haline gelmiştir.
Otomotiv sanayimiz elde ettiği bu başarı
ile Türkiye ihracatına ve ekonomisine katma değer sağlayan sektörler sıralamasındaki lider konumunu yıllardır muhafaza etmektedir. Bugün yıllık 1,6 milyon adedi
aşan üretim kapasitesine sahip olan sektörün mevcut başarıları ve potansiyeli dikkate alınarak, “2023 İhracat Stratejisi”
kapsamında ihracatının 75 milyar dolar
seviyesine ulaşması hedefini belirlemiş
bulunuyoruz. Ülkemizin, 2023 yılına gelindiğinde; yılda 4 milyon araç üretebilen,
bunun 3 milyonunu ihraç eden, ana ve yan
sanayisi ile birlikte sektörde bölgesel güç
konumunda, özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler geliştiren,
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
26
Temmuz July - Ağustos August 2014
Sektör ihracatında AB pazarının
ağırlığı dikkat çekse de, son
dönemlerde Latin Amerika’nın
gösterdiği önemli büyümeyle
sektörümüz için cazip bir
pazar haline gelmesi, ayrıca
Afrika, Orta Doğu ve Doğu
Avrupa’ya ihracatımızın artması
2014 yılı ve sonrasına pazar
çeşitlendirmesi bağlamında
çok daha olumlu bakmamızı
sağlıyor.
www.taysad.org.tr
dünya otomotiv liginde lider bir ülke olacağına inancım tamdır.
Bilindiği gibi, 2012 yılında, otomotiv sektörü ihracatının genel ihracatımızdan aldığı pay yüzde 12,6 idi. 2013 yılında, bu pay
yüzde 14,1’e yükseldi. Sektörün ihracatı
ve bu ihracatın genel ihracatımızdan aldığı
pay her geçen gün artıyor. Nitekim 2014
yılının geride bıraktığımız dönemine de bakıldığında söz konusu payın yüzde 14,5’e
ulaştığı görülüyor.
Uluslararası resmi rakamlar henüz açıklanmamış olsa da, 2013 yılında dünya toplam motorlu taşıt üretiminin bir önceki
yıla göre yüzde 2 artışla 86,7 milyon adet
düzeyinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Türkiye’nin, 2013 yılında ürettiği 1 milyon
126 bin adet araçla dünya üretiminden
yüzde 1,29 oranında bir pay alarak dünya-
Federasyonu’na yüzde 37,2, Brezilya’ya
yüzde 19,3, Cezayir’e yüzde 7,6, Irak’a
yüzde 4,9 ve ABD’ye yüzde 4,8 oranında
artarken, ana sanayide ihracatımızı yine
Rusya Federasyonu’na yüzde 13,3, İsrail’e
yüzde 34,6, Arjantin’e yüzde 10,4, Fas’a
yüzde 73,1, Cezayir’e yüzde 7 ve Güney
Afrika Cumhuriyeti’ne yüzde 760 oranında
arttırmayı başardık.
Yine de en büyük pazarımız konumundaki
AB pazarında özellikle 2013 yılının son aylarında başlayan ve 2014 yılında da devam
eden hareketliliğin sektör ihracatımıza çok
olumlu yansıdığını görüyoruz.
Öyle ki, 2014 yılının ilk beş ayında otomotiv sektörü ihracatımızın, tüm dünyaya yüzde 11,7 düzeyinde AB’ye ise
yüzde 12,8 oranında arttığını görmek,
Avrupa pazarının sektörümüz için halen
noloji olarak çok ileri bir düzeye geldiğini
ve Ar-Ge, tasarım ve teknoloji geliştirme
konusunda önemli bir potansiyele sahip
olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Firmalarımızın bu yetkinlikleri dikkate alındığında, ülkemizin artık kendi yerli otomobilini üretecek seviyeye geldiğini görebilmekteyiz. Türkiye otomotiv üretiminde
yüksek performans ve kaliteli iş gücü
ve araç tasarımında elde ettiği deneyim, bilgi birikimi ve kalifiye eleman
avantajını yerli marka üretimi için kullanma gayretindedir.
Bu süreçte, özel sektör ve kamu işbirliğinin yanı sıra otomotiv ana ve yan sanayi
arasındaki ilişkinin araç konsept ve tasarımından başlayıp artarak devam eden uzun
soluklu, güçlü bir işbirliği niteliğine sahip
olması kilit rol oynayacağını düşünüyorum.
Bakanlık olarak Türkiye’nin
otomotiv sektöründe
yakalamış olduğu rekabet
gücünün geliştirilmesi, ihracat
yoluyla erişim sağladığımız
pazarlardaki payımızın
korunması ve artırılmasına
yönelik oldukça etkili politika
araçlarına sahip bulunmaktayız.
nın 15., Avrupa’nın ise 5. en büyük üreticisi olarak kaydedilmesi bekleniyor.
Bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında kaydedilen üretim artışına paralel şekilde, ana
ve yan sanayiinde toplam 21,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen sektör ihracatı da 2013 yılında yüzde 11,7 artış kaydetti. 12,2 milyar dolar seviyesindeki otomotiv ana sanayi ihracatımızın değer bazında
yüzde 72’si; 9,2 milyar dolar ihracat rakamı kaydedilen yan sanayi ihracatının
ise yaklaşık yüzde 66’sı AB ülkelerine
yapıldı.
Sektör ihracatında AB pazarının ağırlığı dikkat çekse de, son dönemlerde Latin Amerika’nın gösterdiği önemli büyümeyle sektörümüz için cazip bir pazar haline gelmesi, ayrıca Afrika, Orta Doğu ve
Doğu Avrupa’ya ihracatımızın artması 2014 yılı ve sonrasına pazar çeşitlendirmesi bağlamında çok daha olumlu
bakmamızı sağlıyor. Nitekim, 2013 yılında otomotiv yan sanayi ihracatımız Rusya
www.taysad.org.tr
çok önemli olduğunu ve bu pazardaki koşulların sektörün ihracat performansını
doğrudan etkilediğine işaret ediyor.
Öte yandan, sektörün AB pazarına olan bağımlılığı, sektörümüzde ulaşılan teknoloji
düzeyinin de bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten de, Ar-Ge konusundaki son gelişmeler memnuniyet verici bir
seviyeye ulaşmıştır. Hali hazırda, bugün
otomotiv ana sanayiinde 11, yan sanayiinde ise 42 adet olmak üzere toplam
53 firma Ar-Ge Merkezi unvanı almış
durumda.
Ülkemizde, en fazla Ar-Ge Merkezi unvanını haiz firmanın otomotiv yan sanayinde olması özellikle otomotiv yan sanayinin tek-
Otomotiv ana ve yan sanayi sektöründe
Ar-Ge, inovasyon, tasarım alanında daha
fazla farkındalık yaratabilecek ve yüksek
katma değerli, özel tasarımlı, ileri teknolojiye sahip ürünlerin ülkemizde üretilmesini
özendirebilecek önlemleri alıyor, bu yöndeki çalışmalara destek oluyoruz. Sektörde istikrarlı bir ihracat artışı sağlanarak, 2023 ihracat hedefine ulaşılmasında Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılmasının büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Yeni teşvik sistemimiz de bu anlayış paralelinde hazırlandı
ve özellikle yüksek teknolojiyi, yüksek katma değeri, inovasyonu, Ar-Ge’yi, tasarımı,
markayı öne alan ve bunlara destek veren
bir yapıya kavuştu.
Temmuz July - Ağustos August 2014
27
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
Buna ilaveten, Bakanlığımızca yürütülen
Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında, motor ve aktarma organlarında yurt içi
üretim ve katma değerin arttırılması, yan
sanayiinin yetkinliğinin yükseltilmesi, küresel tedarikçi konumundaki yan sanayi firma sayısının arttırılması, firmalarımızın küresel tedarik ağına girmesinin kolaylaştırılması, elektronik bileşenlerde yurt içi tedarik imkanının geliştirilmesi ve eksik
test merkezi yatırımlarının tamamlanması otomotiv sektörümüz için ana hedefler olarak belirlendi ve bu hedeflerin
hayata geçirilmesine yönelik ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bakanlık olarak Türkiye’nin otomotiv sektöründe yakalamış olduğu rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat yoluyla erişim
sağladığımız pazarlardaki payımızın korunması ve artırılmasına yönelik oldukça etkili politika araçlarına sahip bulunmaktayız.
Bakanlığımız uhdesinde yürütülen destekler ile otomotiv ana ve yan sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren belirli bir üretim
aşamasını tamamlamış ve ihracat yapmak
isteyen tüm firmalarımızın çevre, kalite ve
ürün güvenliğine ilişkin belgelendirme maliyetlerinin, yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında
açılan birimleriyle ilgili giderlerinin desteklenmesi, yeni pazarlar hakkında pazar araş-
tırması yapılması, potansiyel arz eden ve
ihracat stratejisi açısından hedef kabul edilen pazarlara girilmesi, halihazırda pay alınan pazarlarda daha etkili olmak adına bu
ülkelere yönelik ticaret heyetleri düzenlenmesi, sektör ihracatı açısından önem arz
eden ülkelerden ilgili sektör temsilcilerinin ülkemize davet edilmesi, bu pazarlarda veya sektörün buluştuğu fuarlara katılımın desteklenmesi alanlarında önemli kolaylık sağlamaktadır.
Bu vesileyle, Derginiz aracılığı ile otomotiv sektörümüzün ulaştığı seviyenin daha
da üzerine çıkacağına olan inancımı ve temennimi yinelemek ister, çalışmalarınızda
başarılar dilerim.n
Minister of Economy of Republic of Turkey, Nihat Zeybekci:
“I have full confidence that we'll be a leading
country in the world's automotive league”
We encourage and support the production of high-tech products with high added value and custom design which can create awareness in R&D, innovation and design in the automotive main and supply industry. I believe, dissemination of R&D
and innovation awareness has great importance in achieving the
2023 export targets while ensuring a steady increase in exports
in the industry.
T
he automotive industry, as in all industrialised countries, is the leading
industry and the dynamo of our economy.
Today, Turkey is an important production base for world automotive industry in
terms of competitive production structure, regular manufacturing with quality and
high technologies and cost-price advantages it has. Our automotive industry has
become one of the industries that we’re
proud of with its both main and supply
industrial plants and European quality
awards. The industry has maintained its
leading position among the industries that
contribute Turkey’s exports and economy
by this success it has provided. We’ve set
a target of 75 billion dollars under the scope of “2023 Exports Strategy” by taking
into account the annual production capa-
28
Temmuz July - Ağustos August 2014
city of 1.6 million units and the current potential and success of the industry. I have
full confidence that our country will become one of the leading countries in the
world’s automotive industry by achieving
an annual production of 4 million units
and exports of 3 million units by the year
2023, as a country which produces high
tech products with unique design, high
added value with its main and supply industry that leads in the region.
As known, in 2012, Turkey’s automotive exports had a share of 12.6 % in total
exports. In 2013, this share increased to
14.1 %. The exports of the industry continues to raise its share in total exports day
by day. As a matter of fact, it reached 14.5
% considering the past period in 2014.
Even though, the international official figures haven’t been disclosed yet, in 2013,
it’s estimated that the world’s total motor
vehicle production was 86.7 million units
with an increase of 2 % compared to the
previous year. Turkey is expected to be
the 15th largest manufacturer in the world
and the 5th in Europe with an annual production of 1 million 126 thousand units having a share of 1.29 % of the world’s total production.
In parallel to the increase of 5 % in production compared to the previous year,
the total exports of both main and supply
industry in 2013 was 21,4 billion dollars
with an increase of 11.7 %. 72 % of the
main industry at a level of 12.2 billion dollars and 66 % of the supply industry at a
level of 9.2 billion dollars were exported
to the EU countries.
Although the significance of the EU market draws attention in the industry exports, we are a more positive approach
to the year 2014 and beyond in terms of
market diversity while Latin America becomes an attractive market for our industry with the growth its has in recent
years, as well as our growing exports to
Africa, Middle East and Eastern Europe.
www.taysad.org.tr
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
As a matter of fact, our automotive industry exports in 2013 had an increase of
37.2 % to the Russian Federation, 19.3 %
to Brazil, 7.6 % to Algeria, 4.9 % to Iraq
and 4.8 % to the USA while we managed
to increase our main industry exports by
13.3 % to the Russian Federation, 34.6 %
to Israel, 10.4 % to Argentina, 73.1 % to
Morocco, 7 % to Algeria and 76 % to South Africa.
Nevertheless, we see that the dynamism
in the EU market, which is our largest
market, began in the last months of 2013
and continues in 2014, has a very positive impact on the exports of our industry.
Indeed, the raise of our exports in the industry in the first five months in 2014 is
11.7 % to the whole world and 12.8 % to
Europe which indicates that the EU market is still very important for our industry
mance in production, qualified labour and
vehicle design that it has gained in the automotive manufacturing. In this process, I
believe that a long term and powerful cooperation between the main and supply industry which began with vehicle concept
and design and continues to increase will
play a key role as well as the cooperation
between public and private sectors.
We take measures and support the studies in both main and supply industry of
our country that would encourage high
technology products with high added value and unique design which would create awareness in R&D, innovation and design. I think, the dissemination of awareness in R&D and innovation has great importance in achieving the 2023 export targets by providing a steady increase in exports in the industry. Our new incentive
investments and we continue to work on
achieving these objectives in coordination
with all relevant corporations and organisations.
As Ministry of Economy, we have highly
effective policy directed at developing the
competitiveness that Turkey has achieved in the automotive industry and preservation and development of our shares
in the markets that we’ve reached through exports. It’s our ministry’s responsibility to support and provide convenience in the fields such as supporting all the
export companies which operate in both
main and supply industry, after completing a certain manufacturing process, in
terms of their certification costs on environment, quality, product safety and their expenses on publicity abroad, brand registration and their agencies abroad, mar-
As Ministry of Economy, we
have highly effective policy
directed at developing the
competitiveness that Turkey
has achieved in the automotive
industry and preservation and
development of our shares
in the markets that we've
reached through exports.
and the conditions in this market directly
affect our exports performance.
On the other hand, the dependence of
the industry on the EU market suggests
the level of technology that our industry
has reached. Indeed, the recent developments in R&D are quite satisfactory.
Currently, a total of 53 companies including 11 in the main industry and 42 in the
supply industry have received the R&D
Center title. The fact that the R&D Center
title is mostly possessed by supplier companies indicates that the supply industry
has reached a high level of technology
and it has a significant potential in R&D,
design and technology development.
Considering the competence of our companies, we can see that our country has
reached the point to produce its own domestic car. Turkey makes effort to use
the advantage of experience, knowledge
and qualified personnel in manufacturing
a domestic brand with the high perfor-
30
Temmuz July - Ağustos August 2014
system has been prepared in parallel with
this approach and become a structure that
supports high technology, high added value, innovation, R&D, design and brand.
ket research for new markets, entering
In addition, within the scope of Input
Supply Strategy (GITES) carried out by our
ministry, we’ve determined main targets
such as increasing added value and domestic production in engine and drivetrains, raising the competence of the supply
industry, increasing the number of global
supplier companies, facilitating our companies to join the global supply network,
developing the opportunity for domestic supply of electronic components and
the completion of unfinished test center
efficient in these markets where we alre-
markets which are considered as possible
targets in terms of export strategy, arranging trade delegations in order to be more
ady have share, inviting industry representatives concerning the countries which
are important for our industry and the participation to the fair where these markets
and industries meet.
On this occasion, through your magazine,
I’d like to reiterate my faith and wish that
our automotive industry will exceed the
level it has reached and I wish you success in your work.n
www.taysad.org.tr
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
TAJ
ÖZEL RpiyÖoPnuOFoRrd Otosan'ın
İhracat şam Haydar Yenigün
ü
Genel Müdür ergi'ye
A
TAYS D D
konuştu
2014 yılı için de 435 milyon dolarlık
yatırım bütçesi ayıran Ford Otosan
2011 – 2014 yılları arasında 1,6 milyar
dolar tutarında yatırım gerçekleştirildi.
Geçen yıl 3.8 milyar dolarlık ihracat
yapan Ford Otosan, ABD pazarına da
Transit’in yedek parçalarını göndermeye
başlayacak. Bu projeyle şirket, Transit
Connect’in bu pazara yapılan ihracatının
sonlanmasını Amerika’da üretilecek
yeni Transit’e üretim parçaları
ihracatıyla telafi edecek.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
Ar-Ge’si güçlü, elemanları yetkin,
hedefleri yüksek imalatçılar lazım
RÖPORTAJ: SEVGİ ÖZÇELİK
Üretim Geliştirme’den Araştırma
Geliştirme’ye uzanan yol
M
ühendislik konusundaki yetkinliğimizin öyküsü, Otosan’ın kuruluşuyla başladı diyebilirim. 1959 yılında Otosan
şirketi kuruldu, 1960 yılında ise üretime
başladı. 1962 yılına gelindiğinde üretim geliştirme bölümümüz kuruldu. O dönem ÜrGe olarak adlandırılan faaliyetlerimiz 1962
yılında başladı, böylece üretim-geliştirme
ilk Ar-Ge çalışmalarımızın da temelini oluşturmuş oldu.
Tam 27 yıldır Ford Otosan’ın çeşitli kademelerinde yer aldım. Şirketimden bunca
yıldır öğrendiğim en önemli düstur “Bir
ürün ya da bir iyileştirme yapılacaksa, biz
bunu nasıl yaparız” diye düşünmek oldu.
Aslında Ar-Ge’nin temelinde de bu yatıyor. “Biz ne yapmalıyız” sorusunu sora-
32
Temmuz July - Ağustos August 2014
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2013 yılında 73 milyon dolarlık mühendislik ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Sürekli geliştirmeye ve inovasyona yönelik çalışmalarımız,
100 Yıllık Ar-Ge ve üretim şirketi olma hedefimizde sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacak” dedi.
rak adım atmak, işleri önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
Sayın Ahmet Binbir’in Otosan Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde atılan
adımlar, Sayın Erdoğan Gönül, Sayın Ali İhsan İlkbahar ile daha da yukarılara taşınmış
oldu. Otosan olarak bir hedef için yola çıktığımızda, “Nasıl yapacağımızı” düşünürüz. Bu düşüncenin altında da hep geliştereceğimiz ürün ya da yeniliği Türkiye’de
yapmak fikri de vardır. Bir ürünü ya da
düşünceyi kopyalamadan, kendimiz
geliştirmeyi hep ilke edinmişizdir.
1962 yılının yokluk ortamında iki kişi ile
başlayan araştırma-geliştirme faaliyetlerimiz 1980’li yılların başında başka bir ivme
kazandı. 1980’li yıllar yine Türkiye için yokluk yıllarıydı. Motor ve yakıt yok, ama bir
yandan da otomotiv endüstrisi geliştiril-
meye çalışılıyordu. O güne kadar Anadol
model otomobil gibi denemeler de yapılmıştı. Anadol’u kendimiz tasarlamıştık,
ama motoru dışarıdan getirilmişti. Bunun
yanı sıra benzin pahalı hale de gelmişti.
Dizel yakıtlar önem kazanıyordu, ama ortada yerli üretilen dizel motorun sözü bile
edilmiyordu.
Benzinli motor baz alınarak dizel
motor geliştirilmesi
O dönemin yokluk şartlarında benzinli motor baz alınarak dizel motor geliştirmesini Türkiye’de ilk kez Otosan yaptı. Bu da
o tarihteki Ar-Ge çalışmalarımızın önemli
bir başarısıydı. Ortada bir veri, bir çizim ya
da bir tasarım olmadan, eskilerin tabiriyle
“pür mühendislik” dediğimiz aklın ürünü
olarak tasarlandı. Bembeyaz bir kağıda,
fikir jimlastiği yapılarak çizilen tasarım-
www.taysad.org.tr
HAYDAR YENİGÜN: 13 yıl önce Kocaeli Fabrikası’nı 70 bin araç ihraç
etmek, 40 bin adet aracı da Türkiye pazarına vermek için kurduk. Fabrikanın tahmini kapasitesi 150 bin, tahmini üretim sayısı da 110 bin
adetti. Beş yıl sonra 270 bine, yedi yıl sonra ise 320 bine çıktı. Bugün
geldiğimiz noktada ise kapasitemiz 415 bin adettir. Adetlerimiz ve kapasitemizdeki yükseliş aynı zamanda Türk otomotiv sanayinin geldiği
yetkinliği de anlatmaktadır. Ford Otosan bugün 11,5 milyar TL ciro yapan, 3,8 milyar dolar ihracat yapan, 10 bin kişiye ulaşan çalışan sayısıyla Türkiye’nin en büyük otomotiv firması, ihracat lideri ve Türkiye’nin
en büyük ikinci büyük sanayi şirketi haline gelmiştir. Ford Otosan son
5 yılda toplam 1.9 milyar dolar net ihracat fazlası ile Türkiye’nin cari
açığını kapatma konusunda önemli bir katma değer yaratmaktadır.
1997 YILINDA FORD OTOSAN
3.100
ÇALIŞAN
1.300
ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ
2013 YILINDA FORD OTOSAN
10 bin
ÇALIŞAN
ların sonucunda ilk dizel motorun geliştirilmesinin adımları atılmış oldu. Bu
adım; çok değerli, işine sıfırdan başlayan,
tamamen eğitimli beyinlerin içlerinden gelen yaratma güdüsüyle yönlenmiş bir mühendisliğin bir başarısıydı.
Ford ve Otosan birleşmesi büyüme
ivmesi kazandırdı
Otosan 1997 yılında Ford ile birlikte ortak bir şirket haline geldi. Bu ortaklık ile
yeni bir kırılma noktası oluştu. Artık Otosan gerek Ür-Ge’de gerek Ar-Ge’de ve gerekse üretimde kendisini ispat etmiş duruma geldi. Daha da büyümesi anlamında önemli bir hedefi yılların getirdiği birikimiyle ortaya koyuyordu. Yabancıların tabiriyle “Greenfield”e yani şehrin içindeki
fabrikadan büyüme imkanları olan uzaktaki fabrikaya gitmek gerekliği ortaya çık-
www.taysad.org.tr
227 bin
tı. Ve elbette yeni sistemlerle kurulan fabrikada üretim yapmak ilk hedef olarak benimsendi.
ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ
Ford ve Otosan birleşmesiyle hem şirketin büyümesi için önemli adım atıldı. Hem
de büyüme imkanını sağlayacak yeni fabrikaya ivme kazandıracak özel ürünler geliştirilmesi hedeflendi. Bu hedefler, bizim
Ar-Ge’mizin de büyümesine katkıda bulundu. Yeni fabrikamızda yeni ürünümüz
ve medarı iftiharımız “Ford Connect” hafif ticari aracı oldu.
ve gözlemledik. Altyapımızı hazırlayarak,
fabrikayı inşaa ettik. Buna eş zamanlı olarak, ilk gerçeğe dönmüş Ar-Ge projemiz
olan “Ford Connect”in çalışmasına başladık. Biz bembeyaz bir kağıt üzerinde fabrika projesini tasarlarken, öte yandan 125 kişilik bir ekibimiz Amerika’da “Connect”in
Ar-Ge’si için çalışıyordu. Çünkü Ar-Ge çalışmalarımız için yeterli alt yapıya henüz
sahip değildik. Makinamız, tasarım ofisimiz yoktu ama insana sahiptik.
Makinamız, tasarım ofisimiz yoktu
ama yetkin insana sahiptik
Fabrikanın proje ve inşaat süreci içinde
yer alan grubun bir üyesiydim. Bununla da
her zaman gurur duyuyorum. Bütün dünyadaki Ford ve başka markaların fabrikalarını gezdik, bir kıyaslama imkanı yakaladık
Bir başarı hikayesi “Ford Connect”
Bir buçuk ve iki yıla yayılan bir süreçte arkadaşlarımız Amerika’da “Connect” projesi için çalıştı. Aslında ilk araç geliştirme
çalışmasını da gerçekleştirmiş oluyorduk.
Temmuz July - Ağustos August 2014
33
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
Amerika’da bir yandan öğrenirken öte yandan kendimizi ispat etmiş de olduk. Sonuç
itibariyle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz araç
başarıdan başarıya koştu. 7 yılda bitmesini öngördüğümüz projeyi 2002 yılında devralmıştık, 2013 yılının Aralık ayına kadar da
üretmiş olduk.
Amerika’ya 25 bin adet satmak üzerine yola çıkmıştık, satış adedimiz 150 bini
geçti. Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü aldı. Yani bizim için tam bir başarı hikayesi oldu. Tamamen yerli ürün geliştirmenin ve üretimin sonucunda bunu yakalamış olduk. Bu sayede de hem Ford’dan,
hem Koç’tan hem de müşterilerden Ford
Otosan’ın mühendislik yolculuğu onaylanmış oldu.
ruh ve şirketimizin DNA’sına işleyen Ar-Ge
kültürüyle bir mühendislik üssüne dönüşüyoruz.
Bize, Ar-Ge’si, hedefi, yetişmiş nitelikli
elemanı olan imalatçı lazım
Geldiğimiz noktada Ar-Ge çalışmalarını imalatçılarımızı motive ederek, yaymayı hedefliyoruz. TAYSAD üyesi imalatçılarımız çok iyi biliyorlar. Birlikte ürünleri geliştirmeye onların kabiliyetlerini artırmaya da özen gösteriyoruz. Biz, projelerimizi tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Bize,
Ar-Ge’si, hedefi, yetişmiş nitelikli elemanı
olan imalatçı lazım. Öte yandan Türk tedarik sanayisinin bu noktaya doğru da hızla
ilerlediğini büyük bir gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim.
Bir araç projemiz için gereken bir kompenenti ürettirmek için internette basit bir arama sonucunda 319 imalatçı bulunduğu öğrendik. Bunların içerisinde otomotiv endüstrisine bu komponenti tasarlayacak, geliştirme yapacak, test edebilecek, patent üretebilecek ve bize üretim yapabilecek 16
firma çıktı. Yine bunların içinde Türkiye, AB ve ABD standartlarına uyabilecek; Ford'a özel standartlara haiz olabilecek bir tane firma bulamadık. Bunun en temel nedeni de Ar-Ge konusundaki eksiklikleridir. Test merkezleri yok, bu merkezlerde çalıştırabilecek yetkinlikte elemanları yok. Sonuç itibariyle biz istediğimiz komponenti Avrupa’dan bir firmaya Türkiye’de ürettirmek ve geliştirmesini de kendimiz yapmak zorunda kaldık.
Ford’un dünyadaki mühendislik
aktivitelerinin Türkiye’de
gerçekleşmesinin ilk adımları atılıyor
Ar-Ge çalışması aynı anda bir çok
Bu noktadan sonra artık yeni stratejileri hayata geçirmek önem kazanmaya başladı.
Bu stratejinin ilk adımı 2007 yılında atıldı.
Ford Company ve Ford Otosan, mühendislik aktivitelerinin Türkiye’de yapılması
konusunda bir anlaşmaya vararak 365 kişilik bir mühendislik ordusu kurduk. Hatta o dönem 365 kişilik mühendislik bölümü “Ne iş yapabilir?” diye düşünmeye de başlamıştık. Şimdi, mühendis sayımız 1.354’e ulaştı. Gebze Marmara Teknik Araştırma Merkezi’nde Ar-Ge üssümüzde görev yapıyorlar. Çok yakında ise
Sancaktepe’de inşaatı bitmek üzere olan
Ar-Ge merkezinde çalışmalarına devam
edecekler.
en önemli gündeminden birisi sürekliliği-
projeye konsantre olmayı gerektirir
Bizim ölçeğimizde bir Ar-Ge Merkezi’nin
nin sağlanmasıdır. Biz, ticari ürün üreten
ve geliştiren bir şirketiz. Ticari bir ürün 7
ila 10 yılda bir yenileniyor. Bir ürünü geliştirip devreye alınması ve bir sonraki ürünü
Makine, araç ihracatı
yaptığımız gibi mühendisliğin
de ihraç edilebilir olduğunu
ama en başta bizim bunu
yapmaya muktedir olduğumuzu
hissetmek gerekiyor.
geliştirilmesi için 6 yıl boş bir zaman dilimi
ortaya çıkıyor. Ar-Ge Merkezi’ni sürekli
hale getirebilmek için sadece yapılan
işe konsantre olmak yetmiyor. Bir çok
şeye aynı anda konsantre olmak gerekiyor. Biz bu anlamda, Türkiye’de üretilmeyen belki hiçbir zaman da üretilmeyecek.
ürünlerin bile araştırma-geliştirmelerini yapıyoruz. Tamamen sıfırdan motor geliştirme projeleri, Ford Motor Company’nin bütün dizel motorlarının geliştirilmesi ve kalibrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Hatta yakın bir zamanda benzinli motorların da geliştirilmesi konusunda projeler üstleneceğiz.
Şu anda 2013 yılının sonuna kadar bizim
ürettiğimiz Transit Connect, geçen yılın
sonundan itibaren İspanya’da üretilmeye
başlandı. Herkes bize “Neden bu üretimi
kaybettiniz?” diye sordu. Biz onu kaybetmedik, onu da biz geliştirdik. Kodu V408
olan bu projeyi bir çok imalatçımızla birlikte Türkiye’de geliştirmiştik. Bizim arkadaşlarımız, İspanya’ya giderek bu projeyi devreye aldılar. Onu gönderdik, yeni göz bebeğimiz olan Courier’i yine biz geliştirdik
ve aynı zamanda üretiyoruz.
Ar-Ge Merkezi’ni bir masraf kapısı haline
getirmeden kendi ayakları üzerinde yürüyebilen bir model ya da bir ürün yaratmak gerekiyor. Kendi içinde işlerliğini güncel kılabilmenin yolu da dışarıya ürün ge-
Bizim, Ar-Ge altyapımızın altında üçbeş yıl önce yaptığımız çalışmalar değil, yılların birikimi yatıyor. 1962 yılında başlayan yolculuğumuzdan bugüne kadar görev yapan yöneticilerimizin kattıkları
34
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
Bilinmeyen Yönleriyle Haydar Yenigün
Güne Nasıl Başlar?
Erken
liştirmeden
geçiyor. Bizim en büyük şansımız
Ford gibi ortağımız olmasıdır. Ar-Ge çalışmalarının en
önemli ayaklarından biri de gizliliktir.
Boş kapasitemiz olduğunda Ford’a öneriler götürüyoruz. Bunca yıldır oluşan güven nedeniyle önemli bir noktaya gelmiş
bulunuyoruz.
1962 yılından bu yana başarımızın gizli olduğu bir çalışma modelimiz var. Biz kendimizi daha fazla ürün ve proje üreten bir
şirket olarak tarif ediyoruz. Üretimimizin
üzerine her geçen zaman daha fazla değer koyarak büyütüyoruz. Zaman zaman
da dönüp ne yaptığımıza da bakıyoruz. Fakat teknolojimizin geldiği noktayı tanıtmayı biraz es geçtimizi düşünüyorum. Mühendislik ihracatımız ve Ford Otosan teknolojisi ile gerçekleştirdiğimiz röportaj için
TAYSAD’a ve dergiye teşekkür ediyorum.
Esas işimiz dışındaki her bir
komponentin kendi sahipleri olması
gerekiyor
Biz herşeyi tek başımıza yapamayız. Ana
konularımıza odaklanmak için yapmak da
istemeyiz. Bizim esas işimize yani araç geliştirmeye ve üretmeye odaklanıyoruz. Bunun için örneğin gövde, egzos sistemi, yakıt pompası, pistonlar için dövme parçalar
ve benzerleri gibi parçalara ihtiyacımız var.
İmalatçılarımızda, bizim esas işimiz dışındaki her bir komponentin kendi sahipleri
olması gerekiyor. İmalatçılarımızdan aldığımız farklı fikirleri ve teknolojileri kullanmamız daha doğrudur.
İmalatçılarımızdan mükemmel fikirler çıkıyor. İmalatçılarımızdan belli standartlarda bir ürün istediğimiz zaman eğer
Ar-Ge çalışmaları yoksa, o ürünü yapamaz. Yani kopyalayarak yaşamak dönemi
sona ermiştir. Herkesin Ar-Ge yaparak bir
adım öne çıktığı bir dünyada, kopyalayarak
üretmek devri bitmiştir.
Ford
Otosan
Genel
Müdürü
Haydar
Yenigün,
Kurumsal
İletişim Uzmanı
Sevgi Özçelik'in
sorularını yanıtladı.
larımız var, ama sayıları çok az. Yetenekli
imalatçılarımız dünyaya parça tedarik ediyorlar. Motor geliştirmek dünyanın en zor
işidir. Dökümünü Almanya’ya sipariş etmek zorunda kalıyoruz.
Hangi Sporları Yapar?
Son yıllarda hiç spor yapamıyorum
Düzenli Takip Ettiği Yayınlar?
TAYSAD dergi, Otomotiv ve denizcilik
dergileri
En Sevdiği Yemek?
Yaprak sarma
En Sevdiği Şehir?
İstanbul
Sevdiği 3 Özelliği?
Hiç düşünmedim!...
İş Hayatında En Çok Kızdığı Durum?
Yapılması gereken bir işin nasıl
olamayacağının anlatılması.
Yeni Ar-Ge Merkezi’mizde 60 yakın koltuğu imalatçılarımıza ayırdık. İmalatçılarımız olmadan, bir Ar-Ge Merkezi’nin mükemmel çalışacağına inanmıyorum. Ford
Otosan olarak imalatçılarımızı geliştirmek üzere bir misyona sahibiz. Bu yüzden onlara her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde firmalarında buna istekli olması ve kaynak ayırması gerekiyor.
Hangi Tür Müzikleri Dinler?
Rock (Türkçe ve yabancı)
Son yıllarda imalatçılarımızı gezdiğimde
büyük bir gurur duyuyorum. Kendi içerisinde test merkezlerini kurmuş, artık otomasyonsuz iş yapmayan, çalışmalarını kalite ödülleriyle taçlandırmış imalatçılar var.
Türk tedarikçiler artık yurt dışında fabrika
satın alarak, küresel OEM’lere parça üretiyorlar.
Tatillerini Nerede Geçirir?
Her zaman denizde
Son Okuduğu Kitap?
Cehennem
Son İzlediği Film? Pi nin hayatı
Ailesiyle/Arkadaşlarıyla Yapmaktan
Hoşlandığı Şeyler?
Yemekli sohbet ortamı
Kullandığı Otomobil?
Ford Tourneo Courier
En Sevdiği Söz
Hiç birşey vardan yok yoktan da var
olmaz
HAYDAR YENİGÜN: 1964 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.
Kariyerine 1987 yılında Ford Otosan’da başladı ve 1990-1992 yılları arasında askerlik görevi nedeniyle ara vermek durumunda kaldı. Kariyerine, 1992 yılından itibaren yine Ford Otosan’da devam etti ve birçok bölümde çeşitli başarılara imza attı.
Ford Otosan’da devam eden kariyerinde; Pres Kaynak Alan Müdürlüğü’nde Metod
Mühendisi ve Proje Mühendisi, Proje Direktörlüğü ve Yeni Projeler’de Kaynak Alan
Müdürü, Kaynak Alan Müdürlüğü’nde Kaynak Alan Müdürü ve Gövde Üretim Müdürü
olarak görev aldı. 2007 yılında, Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü – Genel Müdür
Yardımcısı görevine atandı. 2012 yılının Şubat ayından bu yana Ford Otosan Genel
Müdürlük görevini yürütüyor. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.
İmalatçılar arasında çok mükemmel firma-
36
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
2007’de TÜBİTAK Gebze tesislerimizde açtığımız mühendislik merkezinde
çalışan sayısı 600’den 1.200’e çıktı, 2 bin 700 metrekare olan mühendislik merkezi ek ofisle 6 bin 200 metrekareye ulaştı. Toplam mühendis sayımız 2014 yılı itibariyle bin 300’e ulaştı. Tamamı Türk olan bu mühendisler
Ford’un dünyadaki ürün projeleri, motor geliştirilmesi, şanzıman tasarımları ve kalibrasyon sistemleri üzerinde çalışıyor. Bu gerçekten Ford Otosan’ın
ayağını yere sağlam basması ve yeni projeleri Türkiye’ye getirmesi açısından çok çok önemli.
TAYSAD’ın önünde
inanılmaz fırsatlar var
netim gayet başarılı bir şekilde değerlendirmeye alıyor.
Sivil toplumun gücü, ülkemizde çok geç
keşfedilmiştir. Ne kadar önemli olduğunu, işin içine girerek sonradan anlıyoruz.
TAYSAD, Türkiye’nin önemli sivil toplum
kuruluşlarından biridir. TAYSAD’ın önünde inanılmaz fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatların çoğunu da mevcut yö-
Fırsatlar olduğu kadar tehditler de var. Artık TAYSAD’ın daha üst seviyede bazı gelişmelere ve yeniliklere yön vermesi gerekiyor. En son TAYSAD yönetimiyle bir
araya gelerek, Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması’nı değerlendirdik. Bununla ilgili Türkiye’de yapılması gerekenleri,
yurt dışında olup bitenleri ve bu gelişmelere ne kadar dahil olacağımız konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Bir yandan benim de içinde bulunduğum Ekonomi Bakanlığı’nın oluşturduğu grup çalışıyor. Öte yandan bizim görev aldığımız diğer STK’lar girişimlerde bulunuyor. Şu
anda en büyük konsantrasyonumuz; AB
ile ABD’nin yapacağı serbest ticaret anlaşmasıdır. Bu yüzden TAYSAD’ın, patronların Ankara’ya giderek sesimizi duyurmamız gerekiyor.
Bunun yanı sıra daha çok imalatçı firmanın
daha üst seviyeye çıkmasını sağlamalıyız.
Çok güzel şeyler yapılıyor, ama şu an geldiğimiz nokta bizi memnun etmiyor. Sadece TAYSAD’a değil elbette bize de büyük
görevler düşüyor. İmalatçılarımızı kendi
fabrikamızı göstermek, mühendislik merkezimizde yapılanları anlatmak bile değişimin başlangıcı olabilir.n
Ford Otosan General Manager Haydar Yenigun:
“We need manufacturers with strong R&D,
competent personnel and high targets”
Ford Otosan General Manager Haydar Yenigun expressed that
they exported engineering for 73 million dollars in 2013 and he
said, “Our continuous works on development and innovation will
allow us to achieve our target to a 100 year R&D and manufacturing company.”
The path from Production Development to Research and Development
T
he story of our competence in engineering began with the establishment of Otosan. The company was established in 1959 and began to manufacture
in 1960. In 1962 our production development department was founded. As we
used to call it P&D was launched in 1962
and formed the basis of our first R&D
studies.
For 27 years, I’ve been involved in various
levels of Ford Otosan. What I’ve learned
throughout these years in this company is
38
Temmuz July - Ağustos August 2014
Ford Otosan is a public
company where Ford Motor
Company and Koc Holding
own equal shares. Having
strong infrastructure and high
synergy created by the longestablished collaboration, Ford
Otosan continued to be the
best selling brand in Turkey for
12 consecutive years and was
the exports champion in the
automotive industry.
to think like, “If a product or an improvement is to be made, how can we do it?”.
In fact, this is what lies under R&D. Taking
steps while asking the question, “What
should we do?” makes things much easier. As Otosan, when we hit the road for a
target, we think of “How to do it”. Under
this perception we always have the idea
to develop a product or an innovation in
Turkey. It’s our principle to develop an
idea or a product on our own instead of
copying it.
Diesel engine development based on
gasoline engine
In that period, in the absence of technology, Otosan was the first company in Turkey that developed diesel engine based
on gasoline engine. At that time, it was
a major achievement of our R&D studies.
It was developed as a product of “pure
engineering” as they used to say, without
any data, drawing or design.
www.taysad.org.tr
TÜRK OTOMOTİV SANAYİ TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY
The association of Ford and Otosan
brought growth momentum
In 1997, Ford and Otosan became partners. This partnership caused a breaking
point. Otosan proved itself in P&D,R&D
and production. It exposed to grow even
more with the experience it had been
gaining throughout the years. By this
association, both they took an important step to grow and aimed to develop
specific products in order to ensure the
growth and the development of the new
plant. These targets have contributed to
our R&D to grow. The light commercial
vehicle “Ford Connect” became the new
product in our new plant and it made us
proud.
A success story “Ford Connect”
Ford Otosan has had an
investment of 1.6 billion
dollars between 2011-2014
while sparing an investment
budget of 435 million dollars
in 2014. Having exports of 3.8
billion dollars last year, Ford
Otosan will begin to sell the
spare parts of Transit to the
USA market. Transit Connect
will longer be exported to this
market and will be produced in
the USA, so the company will
cover this loss by exporting
production parts for Transit.
Our colleagues worked on project “Connect” for about 1,5-2 years in the USA.
There we had the chance to learn and
prove ourselves. As a result, the vehicle
we produced became very successful.
We had taken over the project in 2002
that we predicted to finish in 7 years
and we manufactured until December of
2013.
R&D, a target and well
trained personnel
At this point we’ve reached, we aim to
spread the R&D studies by motivating the
manufacturers. Our manufacturers which
are TAYSAD members know that very
well. We also care about to develop products together and increase their abilities.
We cannot carry out the projects on our
own. We need manufacturers which have
R&D, a target and well trained personnel.
Meanwhile, I can tell you that the Turkish supply industry moves rapidly towards
this direction.
R&D studies require concentration on
many subjects at once
One of the most important agenda of an
R&D Center is to ensure continuity. We
We had the target of 25 thousand units
to sell in the USA, but we exceeded 150
thousand units. The vehicle was awarded
as International Commercial Vehicle of
the Year. So, it was a real success story
for us. It was the result of developing and
manufacturing a domestic product. Thus,
the engineering adventure of Ford Otosan
was approved by Ford, Koc and the customers.
In the engineering center we
had launched in TUBITAK Gebze
facilities in 2007, the number of
employees has raised from 600
to 1200 and the 2 thousand 700
square meter engineering center
has reached 6 thousand 200
square meters with the additional
office. By 2014, our total number
of engineers has reached 1300.
All of the engineers are Turkish
and they have been working on the
product projects of Ford all over
the world, engine development,
gearbox design and calibration
systems. This is really crucial for
Ford Otosan in order to have its
feet on the ground firmly and bring
new projects to Turkey.
Ford’s worldwide engineering operations to take place in Turkey
After this point, new strategies gain importance. The first step of this strategy
was taken in 2007. Ford Company and
Ford Otosan had an agreement on engineering operations to be held in Turkey
and we set a team of 365 engineers.
Our R&D infrastructure is based on the
experience of several years. We’re transforming into an engineering base with the
spirit our directors have brought since
our journey began in 1962 and the R&D
culture processed in the DNA of our company.
We need manufacturers which have
40
Temmuz July - Ağustos August 2014
are a company that manufacture and develop commercial products. Every commercial product is renewed every 7-10
years. There’s a 6 year gap between developing and putting a product in use and
developing the next one. It’s not enough
to concentrate on the work being done in
order to make an R&D Center continuous,
it requires concentration on many subjects at once. In this sense, we even perform R&D studies on products that are not
produced or may never been produced in
Turkey. We perform engine development
projects from scratch, development and
calibration of all diesel engines of Ford
Motor Company. We’re even going to
undertake projects in the development of
gasoline engines in near future.n
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ayşegül Orhan:
Büyümeyen,
küçülmeye mahkumdur
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
L
iseyi Üsküdar Amerikan’da okuduktan sonra üniversite eğitimi için
ABD’ye gittim. University of Illinois’te işletme eğitimimi tamamladıktan sonra
Türkiye’ye döndüm. Orhan Holding bünyesinde çeşitli görevler üstlendim. Hala
Orhan Holding’de Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı görevimi sürdürüyorum. Bir
tane kızım var.
Aile şirketinde çalışmanın avantaj ve
dezavantajları size göre nelerdir?
Bu soru bence çok önemli bir soru…
Aslında ben de size aile şirketinden ne anlıyorsunuz diye sormak isterim. Ama burada soruları soran siz, cevap vermesi gereken ben olduğuma göre, ben ne anladığımı anlatmak ile başlayayım arzu ederseniz...
PWC aile şirketleri ile ilgili;
• Hisselerin ya da oy haklarının çoğunluğunun şirketi kuran ya da satın alan kişi ya da
bir aile veya akrabalara ait olduğu,
• Ailenin en az bir üyesi ya da temsilcisinin üst düzey yönetim kadrosunda ya da
şirket yönetiminde günlük sorumluluklara
sahip olduğu” gibi tanımlar var.
Bu tanımlar üzerinden gidecek olursak,
sermaye sahibi fertlerin şirketin yönetimi
içinde faal rol aldığı şirketlerdir. Biz bu durumda aile şirketi tanımına giriyoruz. Ancak biz “kurumsal aile şirketi” olduğumuzu düşünmek istiyoruz. Yani aile şirketi olmanın avantajlarını kaybetmeden kurumsal işleyiş temelleri üzerinden işleyen bir
yapı.
Bana göre, kurumsallaşmanın en önemli amaçlarından bir tanesi ise şirketin kişi-
42
Temmuz July - Ağustos August 2014
Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Orhan, otomotivin küreselleşmenin lider sektörlerinden biri olduğunu ifade etti. Bu sektörde büyümek, iyi bir oyuncu olmak isteyenlerin liderliğe gözünü dikmeleri gerektiğinin önemine değindi.
Ayşegül Orhan, “Biz müşterilerimiz ile hareket edip, onlara daha
iyi hizmet götürebildiğimiz, avantaj sağlayabildiğimiz yerlerde yatırımlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.
lerden bağımsız ve sağlıklı bir şekilde yürümesini ve büyümesini sağlayabilecek
sistemleri kurmaktır. Bu kapsamda bir şirketin vizyon ve misyonu belirlenir. Bunlar
doğrultusunda kısa ve uzun vadeli stratejiler ve şirket standartları belirlenir. Ve bunların ışığında şirketteki fertlerin senkronize
bir şekilde hareket etmesi sağlanır ki, herkes kendisine düşen sorumluluk alanında
üstüne düşen görevi bütün yetkinliklerini
kullanarak yerine getirebilsin.
Standartlar ve kurallar senkronizasyon
açısından önemlidir. Ancak aile şirketlerinin en önemli özelliği bence daha kurumsal yapılara göre daha esnek olabilmeleridir. Ancak burada önemli olan bir referansa göre esnemektir ki, belirlenen rotadan
çok da sapmadan hedefe ulaşılabilsin.
Aile şirketlerindeki şirkete bağlılık, daha
derin ve duygusal olduğundan, şirket çok
değerli görülür ve buna göre davranılır. O
sadece o kuşağın ekmek kapısı değil, ilerideki kuşakların da ekmek kapısı olarak algılandığından atılan adımlar finansal ortaklı
şirketlerde zaman zaman olduğu gibi daha
kısa vadeli olmaktan ziyade uzun vadeli düşünülür. Kısa vadede kazanılacak büyük kazançlar yerine uzun vadede sağlıklı
büyümeler hedeflenir. Bunun içinde ürün
kalitesinden tutun, insan kaynağı gelişi-
mi, müşteri ilişkileri gibi bazen kısa vadede masraf fakat ileride kazanç olacak kalemlere önem verilir.
Aile şirketlerindeki en zor konu duygusal
konular bence. Burada fertler şirkete çocukları gibi bağlandığından başkalarından
gelen farklı fikirlere açık fikirlilikle, objektif bakarken zorluk çekilebiliyor. Ama “kurumsallaşmanın” getirdiği sistem ve süreçlerinin en büyük faydası burada. İcra
komiteleri ve yönetim kurulları işlemesi
gerektiği gibi işletildiği takdirde o masanın
etrafında oturan herkes, hissedar yahut
değil, eşit oy hakkına sahip olduğundan bu
tip duygusallıklardan olabildiğince kurtulmuş olabiliyor. Eskiden olan “patron”un
yetkileri bugün, hissedarlar, yönetim kurulu ve icra komitesi altında bölünmüş durumda. O masalara otururken egolar törpülenmiş olarak oturabilmek gerekiyor. Bu
da aile şirketi yahut değil, profesyonel yahut değil, herkes için geçerli zor bir kural
aslında.
Sizce ailemi önemlidir yoksa şirket
mi? Neden? Denge nasıl kurulur?
Bence çok ayrılar ve karıştırmamak gerek.
Laiklik gibi... Aile işleri ile şirket işleri birbiriyle karışmamalı..:)
Yani şirketteki fikir ayrılıkları, tartışmalar
www.taysad.org.tr
akşam aile ortamına taşınmamalı. O orada kalmalı.
Aile içinde olabilecek bazı küskünlükler de
işleri etkilememeli, şirketlerin yönetimlerine yansımamalı.
Aileler özel hayatlarında birbirlerine kızabilirler, doğaldır. Ama örneğin o gün bir Yönetim Kurulu toplantısı var ise, o masaya
duygusallıktan arınmış bir şekilde oturmak
gerekir.
Bir ikinci kuşak olarak, siz mevcut ikinci kuşaklara ve gelmekte olan üçüncü
kuşaklara neler öneriyorsunuz?
Hiç wind surf yaptınız mı? Wind surf yapmayan herkes o surf board’nın üzerine çıktığı zaman yelkenin direğinden denge alabileceğini düşünür. Ama aslında olay o boardın üstünde kendinizin dengede durabilmesidir ki o yelkeni sudan kaldırıp, yol alabilin...
lerde görev alabilmeleri için o yetkinliklere
sahip olabilmeleri gerekir ki o yelken direğini kaldırabilsinler…
Şirketlerde görev almayacak sadece hissedar olarak kalacak olsalar bile taşımaları
gereken bazı sorumluluklar ve onun da getirdiği yükümlülükler tabii ki vardır. Orhan
Holding sadece bizim ekmek teknemiz değil, 7 bin kişinin ekmek teknesidir. Bunun
bilinci ile davranmaları ve kurumu temsil
ettiklerini unutmamaları gerekir. Bunları
zaten çocuklara hep işlemeye çalışıyoruz.
Orhan Holding, dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırım yapan bir firma. Sürekli büyümek ve sürekli yatırım yapmak
büyük bir başarı. Bu başarının altındaki sır nedir? Yeni yatırım bölgelerinizi
seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?
Büyümeyen, küçülmeye mahkumdur. Küreselleşmiş dünyada içinde olduğumuz
sektör belki de bu küreselleşmenin liderlerinden. Dolayısı ile bu sektörde büyümek,
iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız, siz de
bunu yapmak durumundasınız. Biz müşterilerimiz ile hareket edip, onlara daha
iyi hizmet götürebildiğimiz, avantaj sağlayabildiğimiz yerlerde yatırımlarımızı yapıyoruz. Olduğumuz her bölgenin stratejik
bir önemi var. Her birinin önemi ve amacı
farklı. Örneğin Çin herkesin de bildiği gibi
büyük bir market ve ucuz üretim imkanları sağlarken, Rusya’da bulunma sebebimiz
tamamen farklı...
Orhan holding eğitime de destek veriyor. Yapılan çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz?
Eğitim bir toplumda fark yaratan en önemli
değerlerden bir tanesi. Bu inançla bizimde
içinde olduğumuz topluma katkıda bulunmak amaçlı çeşitli faaliyetlerimiz oluyor.
Biz şu an çocukları herkesin yaptığı gibi
toplumda kendi kendilerine yer edinebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Yani kendi
ayakları üzerinde durabilmeleri için. Şirket-
Otomotiv sektöründe
kadın yönetici olmak
Bu sektörün ve bu ortamın içine
çok küçük yaşlardan itibaren
girdiğim için çok yadırgadığım
bir ortam olmuyor aslında. Yani
babam bizi küçük yaşlardan
itibaren zaman zaman yanında
toplantılara sokar, üretim
sahalarına götürürdü. İşçilerin
arasında üretim sahalarında
gezerken, bin tonluk presler
olağanca kuvveti ile bastığında
hoplamamayı çok evvelden
öğrendik biz. Metalin kokusu
ile parfüm kokusu karışır
üstümüzde...
www.taysad.org.tr
Temmuz July - Ağustos August 2014
43
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
gemba
Git gembutsu
Gerçeği
Yerinde
Gör!..
Çok sık seyahat ediyorsunuz. Bu yoğun ortamda, zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz?
Açıkçası çok iyi yönetebiliyor muyum emin değilim. Seyahat etmeye çok alışığım. Daha 11 yaşındayken
yatılı olarak İstanbul’a okumaya gittiğimde her hafta sonu Bursa’ya gider gelirdik. Şimdi aynı trafiği
kızımın okulu için yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yurtdışı seyahatleri de oluyor tabii. İstanbul trafiğim
başlamadan önce daha çok üretimleri gezerdim örneğin, şimdi eskisi kadar çok giremiyorum. Açıkçası
bunu bir eksiklik olarak görüyorum çünkü bizim yaptığımız bütün iş o sahada. Hani şu meşhur Yalın
Terimi: “gemba gembutsu”... git gerçeği yerinde gör... Her zaman fark getirir…
Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu 807, Hacı Halil Orhan
Öğrenci Yurdu 140, Hacı İsmet Asiye Orhan Öğrenci Yurdu 104, Necla Orhan İlköğretim Okulu 165 öğrenci kapasitesi ile
eğitime destek vermektedir. Orhan Eğitim
ve Kültür Vakfı olarak da her sene ağırlıklı üniversite öğrencileri olmak üzere ortalama 300 öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz.
Bugüne kadar toplam 4 bin 300 öğrenciye
burs imkanı sağlandı.
TAYSAD hakkındaki düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Otomotiv sanayii, bence Türkiye açısından stratejik öneme sahip lokomotif sanayii dallarından birisi. Geçen yıl itibariyle Türkiye’nin toplam ihracatının %14’üne
denk gelen, toplam 21.5 milyar dolarlık otomotiv ihracatının, 9.1 milyar dolarlık kısmını yan sanayii olarak gerçekleştirdik. Bu rakamın 7 milyar doları ise TAYSAD üyeleri tarafından sağlanıyor ve sadece TAYSAD üyelerinin cirosu 20 milyar do-
lar seviyesinde. Yine bu sektör 250 bin kişinin üzerinde istihdam imkanı da oluşturuyor. Dolayısıyla üyeleri ile fark yaratabilecek güçte olan bir topluluğun içinde olmak benim için son derece önemli bir görev. Çok güzel çalışmalar yapıldığını görmek beni heyecanlandırıyor.
Sizin için otomobil ne anlam taşıyor?
Hayatım...
Hem üretici, hem müşteri, hem satışçı,
hem de satış sonrası servis olarak bu sektörün her noktasındayız sanırım.... n
Orhan Holding Vice Chairman Aysegul Orhan:
“One who doesn't grow, is doomed to shrink”
Orhan Holding Vice President Aysegul Orhan stated that the automotive is one of the leading industries of globalisation. She
pointed out the importance of leadership for those who want to
grow and become a good player in the industry. She said, “We
act together with our customers and invest where we can gain
advantage and provide better service to them.”
What are the advantages and disadvantages of working in a family business?
T
hese are companies where capital
holder members take active role in
the company’s management. So, in this
case, we are included in this description.
However, we’d like to be called a “corporate family business”. I mean, we have
a structure that performs on the basis of
corporate functions without losing the advantages of being a family business.
In my opinion, one of the most important
44
Temmuz July - Ağustos August 2014
objectives of institutionalisation is setting up systems that would provide the
the company to run in a healthy way independent from any person and grow. In
this context, short and long term strategies and company standards are determined and in the light of these the individuals in the company are provided to act in
a synchronised manner so that everyone
can fulfil their duty under their responsibilities using all their competence.
Standards and procedures are important
in terms of synchronisation. However, I
think the most important characteristic
of a family business is that it’s more flexible compared to corporate structures, but
what’s essential here is to stretch according to the reference so that it can reach
the target without deviating from the
specified route.
In family business, the loyalty to the company is deeper and more emotional, so
the company is considered valuable and
treated accordingly. It’s not the bread and
butter just of that generation, but also the
future generations, and that’s why the
steps are taken for long term targets instead of short term, just like the financial
partnerships do from time to time.
Healthy growth in long term is aimed instead of huge profits to be gained in short
term. Therefore, we value items that cost
in short term but will make profit in the
future, such as product quality, human
resources development, and customer
relationships.
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
I think, the most difficult subject in family
business is the emotional issues. Sometimes the family members may face difficulties while trying to be objective with
an open mind to different ideas that come
from others just because they consider
the company as their child. However, here
is the most important benefit of the system and processes that “institutionalisation” brings. If the executive committees
and the board of directors function as they
should, everyone sitting around the table,
shareholders or not, is entitled to an equal
right to vote, so they can avoid this type
of sensuality. The authority of the “boss”
in the past is now divided to shareholders,
board of directors and the executive committee. One who sits on that table should
be purified of their ego. In fact, family
business or not, professional or not, this
is a rule that applies to everyone.
Which one is more important to you
and why? The family or the company?
How do we keep the balance?
I think they are very different and we
shouldn’t confuse them. Just like secularism...Family and company shouldn’t
interfere each other...I mean, the disagreements and arguments shouldn’t be
brought up at home in the evening.
They should stay at work. The resentments in the family shouldn’t reflect on
the management of the company. Families can have private problems, it’s natural, but for example, if there’s a board
meeting that day, you have to sit on that
table totally free from your sentimentality.
As a second generation member, what
would you suggest the current second
generations and the forthcoming third
generations?
Have you ever done wind surfing? Anyone
who doesn’t know wind surf, thinks that if
they are on the board, they can keep the
balance holding the rig, but in fact, the
trick is that you have to stand on the board
and balance yourself, so that you can pull
out the rig from the water and move.
We raise our children in a way that they
can have their own positions in the society, so they can stand on their own feet.
They have to have the competence in order to take part in the company, so that
they pull out the rig from water.
There are obligations and some responsibilities even if they don’t take part in the
46
Temmuz July - Ağustos August 2014
AYSEGUL ORHAN
I went to the USA for college
education after I studied in
Uskudar American High School.
I returned Turkey after having
a degree in business in the
University of Illinois. I've held
various positions within Orhan
Holding. I'm the vice chairman
of Orhan Holding at the
moment. I have a daughter.
company, but have only shares. Orhan
Holding is not only our bread and butter,
it’s the bread and butter of 7000 people.
They have to keep this in mind and act accordingly. We always try to teach them so
already.
How does it feel like to be a woman
executer in the patriarchal automotive
industry? What kind of an executer are
you?
I met this industry and environment at
very young ages so I’ve never found it
odd. My father used to have us in the
meetings or take us to production fields.
Long time ago we learned not to be scared
when we heard the thousand ton presses
pushed down with full force while hanging around the workers in the production
fields. We wear perfume mixed with the
smell of metal...
Orhan Holding is a group of
companies, mostly operate
in automotive industry with
its manufacturing plants and
technical centers with 7400
employees in 3 continents,
13 countries. Fluid transfer
systems, exhaust systems,
precision springs, stainless
steel tubes, metal forms
- assemblies, automotive
seating and components,
flexible control cables, gear
shifters and polyurethane foam
are the main activities.
You travel very often. How do you
manage your time in this intensive environment?
To be honest, I’m not sure if I manage it
very well. I’m used to travelling. When I
was 11, I was going to a boarding school
in Istanbul and visiting Bursa every weekend. Now, we face the same traffic for my
daughter’s school. In addition, there are
business trips abroad as well. Before the
Istanbul traffic began, I used to visit the
production fields, now I can’t any more. I
frankly find it as a deficiency, because all
the work we do is on the field. Like the famous simple idiom “gemba genbutsu”...
go and see where work is done...It always
makes a difference...
Orhan Holding is a company that invests in various regions of the world.
Constantly growing and investing is a
huge success. What’s the secret of this
success? What are the things you that
pay attention to while choosing the region to invest?
One who doesn’t grow, is doomed to
shrink. In this globalised world we live,
the automotive industry is one of the
leaders of globalisation. Therefore, if you
want to become a good player and grow
in this industry, you have to do so. We act
together with our customers and invest
where we can gain advantage and provide better service to them. Every region
we are has a strategical importance. Each
of them has different importance and purpose. For example, as known, China is a
huge market which provides low-cost production opportunities, but the reason we
are in Russia is completely different.
Orhan Holding also supports education. Can you briefly talk about this
activity?
Education is one of the most important
values that make difference in the society. With this faith we have some activities in order to contribute to the society.
We support education with these facilities
by following capacities; Uludag University
Ibrahim Orhan Vocational School with
807, Haci Halil Orhan Students’ Dormitory with 140, Haci Ismet Asiye Orhan
Students’ Dormitory with 104 and Necla
Orhan Primary School with 165. As Orhan
Education and Culture Foundation, we
also provide scholarships to 300 students
every year in average, mainly to university
students. We’ve provided scholarship to a
total of 4300 students so far. n
www.taysad.org.tr
MAKİNELERİN EVRİMİ EVOLUTION OF MACHINES
Endüstri 4.0’ı uygulamaya
geçirenlerin verimliliklerinin
artacağı, pazara ürün sürme
sürelerinin kısalacağı ve üretimde
esnekliklerinin gelişeceği de açıkça
görülüyor.
gereksinimde bir azalma olmazken, yapılan görevler değişecek. Yeni nesil akıllı hafif robotlar insan işçilerle bir arada çalışacak. Industry 4.0’da akıllı sensörleri sayesinde insana benzer bir kaçınma davranışına sahip olacak robotlar insanlarla aktif olarak işbirliği yapacak ve artık insanlar için bir
tehdit oluşturmayacaklar. Gelecekte, mekatronik, robotik, bilgi teknolojileri ve oto
biyonik gibi meslekler daha ön plana çıkacak.
Makinelerin Evrimi
Endüstri 4.0’ı uygulamaya geçirenlerin verimliliklerinin artacağı, pazara ürün sürme
sürelerinin kısalacağı ve üretimde esnekliklerinin gelişeceği de açıkça görülüyor.
Sanayinin farklı bir değer kazanacağı 4. Sanayi Devrimi’ne uyum sağlayan firmaları
küresel pazarlarda büyük paylar bekliyor.
4. Sanayi Devrimi
Gerçekleşiyor
Endüstri 4.0 dönemi ile fabrikadaki üretim ekipmanları birbirleriyle konuşup anlaşacak ve gelecekte insansız fabrikalar yaygınlaşacak. İş kazaları azalacak ve teknolojik verimlilik sağlanacak.
Yeni endüstri devrimi hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de
maliyetleri düşürecek.
A
lman Hükümetinin üretim süreçlerini bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesi olarak kabul edilen Endüstri 4.0,
aynı zamanda dördüncü sanayi devrimi anlamına geliyor.
Endüstri 4.0 ile tüm yazılım ve networklerde ürün geliştirme, üretim ve servis süreçlerinin iletişimi, makinaların ve ürünlerin gerçek zamanlı bilgi alışverişi, otonom
kontrol ve optimizasyonu mümkün olacak.
1784’te ortaya çıkan ilk sanayi devriminde,
su ve buhar gücünün kullanımıyla üretim
yapılması hakim iken, 1870’lerde elektrik
enerjisinin kullanımı, ikinci sanayi devriminin de kapılarını açtı.
Dijital devrim olarak da adlandırılabilecek
üçüncü sanayi devrimi ise, 1969’da elektronik ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile
ortaya çıktı. 2013 yılına geldiğimizde ise internet uygulamaları, yatay-dikey entegras-
48
Temmuz July - Ağustos August 2014
yonlu ve gerçek zamanlı yeni değer zincirleri, siber-fiziksel sistemler ve akıllı fabrikalar hayatlarımızdaki varlığını güçlendirdi.
Endüstri 4.0’ın başlıca etkilerinden biri,
dünya genelindeki ekonomik hacmin gelişmesi olacak. Bunun yanında diğer bir etkisi ise, yönetim biçimlerinin ve iş gücü
profillerinin değişecek olması. İnsana olan
Endüstri 4.0’ın belki de en önemli katkısı,
çalışma biçimlerine olan etkisiyle hissedilecek; zeki emniyet sistemleri çalışanlara
yeni ufuklar açacak. İş gücü kabiliyetlerine
uygun hale getirilen işlemler, demografik
değişikliklerin belirleyicileri olacak ve çalışma saatlerinin çok daha esnek olması çalışanların iş ve aile hayatlarını dengelemelerini sağlayacak.
Bugün ABD ile Almanya arasında, Endüstri 3.0 dönemini yıkma ve Endüstri 4.0’ı
adapte eden öncü ülke olma yolundaki
büyük yarış devam ediyor. Bu yarış, tüm
kararların insansız çalışan üretim süreçlerine devredilmesiyle sona erecek.n
Birinci sanayi devriminden bugüne ekonominin gelişimi
Development of economic output since first industrial revolution
Dünya genelinin gayri safi milli hasılası, milyar USD (satın
alma gücü ayarlamalı
Gross domestic product worldwide bn USD (purchasing power
adjusted)
aubout
yaklaşık
90,000
694
1880
1st Industrial
Revolution
2753
1913
2st Industrial
Revolution
20,042
1980
3st Industrial
Revolution
2020
4st Industrial
Revolution
www.taysad.org.tr
MAKİNELERİN EVRİMİ EVOLUTION OF MACHINES
“Hata Değil Çözüm Ara!”
Sanayi Devrimi Aşamaları
I. Sanayi Devrimi (1784): Su ve buhar
kuvvetinin kullanımı ile çalışan mekanik
sistemler, ilk mekanik dokuma tezgahı
II. Sanayi Devrim (1870): Elektrik
enerjisinin kullanımı, seri üretimlere geçiş, ilk hareketli bant sisteminin mezbahanelerde kullanımı (Cincinnati Mezbahanesi)
tedilen sınır aşılmaya çalışılıyor.
Aslında bu durumu, tam bir sınır aşma faaliyetinden çok üretim mimarisinde değişiklik veya
transformasyon olarak da adlandırılabiliriz.
AHMET YILMAZ
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative,
Chairman of the Board of exTim GmbH
Gelişmiş sanayi ülkelerinde yaklaşık 10 yıldan beri Endüstri 4.0 ya da
Sanayileşmede Yeni Aşama başlıkları
altında gelecek dönem fabrikaları (smart
factory), akıllı ürünler, dizayn-üretimserviste yeni network bileşimleri, hizmet
ve satış sonrası hizmetler alanında önemli mesafeler kat edildi. Bu alanlardaki yenilikler ile otomotiv sanayinin içinden çıkmaya çalıştığı durum örtüşmeye başladı. Dolayısı ile sektörde yeni roller, yeni aktörler
ve yeni işbölümleri gündemde.
III. Sanayi Devrimi (1969): Elektronik
ve bilişim teknolojilerinin kullanımı, ilk
programlanabilir lojik kontrolör (Modicon PLC)
IV. Sanayi Devrimi: Internet toplumu,
internet uygulamaları, internet servisleri, yatay ve dikey entegrasyonlu gerçek zamanlı yeni değer zincirleri, siberfiziksel sistemler (CPS) ve akıllı fabrika
(Smart Factory)
Tedarik Sanayi de Hazırlanmalı
H
ata Değil Çözüm Ara!”, Henry
Ford’dan bir alıntı… Bu söz, otomotiv sanayindeki günümüz koşullarına bakış/
sesleniş için uygun bir yaklaşım. Çünkü
otomobil üreticileri sürdürülebilir bir küresel rekabet için maliyet masraflarını aşağıya çekmek, verimliliği artırmak için bir dizi
yöntemleri gündeme getirmektedirler. Bu
yeni yöntemlerde şimdilik tedarik sanayiden beklentiler dile getirilmese de bunun
böyle kalacağını düşünmemek gerekir.
Hemen hemen her otomobil üreticisinin
“benzer parça, eş parça, modüler yapı”
kavramları altında volüm artırıcı, verimliliği yükselten metotlar kullandığını biliyoruz. Fakat bu metotlar mevcut (kullanılan)
teknoloji ile belli bir sınıra dayandı. Bu üretim teknolojileri ile ulaşılabilecek üst sınırlara ulaşılabildi. Artık geriye dönüp nerelerde hatalar var ve bunları nasıl düzeltiriz sorusundan ziyade, Henry Ford’un sözü gibi
hata yerine çözümler aranmak zorunda.
Çözüm yeni teknolojilerde! Üretim teknolojilerinde yenilenmeler ile yukarıda kas-
50
Temmuz July - Ağustos August 2014
Tedarik sanayicileri de ana sanayideki bu
değişimlere ayak uydurmak ve her yönü
ile kendisini paydaş düzeyinde yeniden
konumlandırmak zorundadır. Akıllı ürünlerin ve bunların uygulamalarının daha fazla
kullanılacağı üretim ve hizmet alanları için
şimdiden çalışmalara başlanmalıdır. Aslında tedarik sanayi -teknoloji, makine teçhizat vs- göreceli olarak ana sanayiye nazaran trend gelişmelere daha yakın. Bu, yeni
çözümlemelere adapte olmak için büyük
bir avantaj. Bunu koruyup geliştirmek, tedarikçilerimizin önümüzdeki dönem görevleri arasında yer almalı. Bunu yaparken,
makine sektörü ile dirsek temasının ötesinde yakın işbirlikleri geliştirmek, çözüme
ortak etmek ana yaklaşım olmalı. Endüstri
4.0 uygulamalarının otomotiv sanayi başta olmak üzere tedarik sanayiye yaptığı ve
yapacağı katkıları işletme bazında ele almada ve uygulamada gecikmemeliyiz.
Önümüzdeki dönem teknolojiye yatkınlık,
bunu kullanma ve hizmet alanında farkındalık yaratan işletmelerin kazanacağı bir
dönem olacaktır.n
Endüstri 4.0’ın Tarihsel Gelişimi
2011 Alman
hükümeti
ACATEC
(National Academy of Science and
Engineering)‘de Alman endüstrisinin
rekabetçiliğini nasıl koruyacağı konusunda bir çalışma başlattı.
2012 Ekim ayında bir sonraki sanayi
devrimi sayılan Endüstri 4.0 adıyla anılacak olan vizyon ACATEC çalışmasının
ilk taslağı çıkarıldı.
2013 Nisan ayında çalışmanın son versiyonu yayınlandı.
2013 Endüstri 4.0’ı uygulamaya geçirmek için Bitkom, VDMA, ZVEI tarafından Endüstri 4.0 platformu başlatıldı.
2013 Endüstri 4.0 platformunda farklı
alanlarda çalışma grupları oluşturuldu.
2013 Benzer çalışmalar ABD ve Çin’de
de başlatıldı.
Tahmin: Endüstri 4.0’ın gelişimi internetin gelişimine benzer olacak ve tam
olarak uygulamaya geçmesi 6 ila 15 yıl
sürecek.
Kaynak: 2013, Friedrich Vollmar, IBM
www.taysad.org.tr
MAKİNELERİN EVRİMİ EVOLUTION OF MACHINES
Evolution of machines
The 4th Industrial
Revolution is coming true
In the future, unmanned factories will spread with the Industry 4.0 era and the production
equipments in the facility will be able to communicate with each other. Work-related accidents will be reduced and technological efficiency will be provided. New industrial revolution will provide energy savings and cost reductions.
I
ndustry 4.0 is a project which the German government encourages and
equips the manufacturing processes with
high technology in terms of computerisation, it also means the fourth industrial
revolution. Industry 4.0 will allow product development in all software and networks, the communication of production
and service processes, real-time data exchange of the machines and products and
autonomous control and optimisation.
In the first industrial revolution in 1784,
production with water and steam power
was common. The use of electricity in
1870s opened the doors of the second
industrial revolution.
The third industrial revolution, which
can be called as the digital revolution,
emerged in 1969 after the use of electronic and information technologies. By the
year 2013, internet applications, real-time
new value chains with horizontal-vertical
integration, cyber-physical systems and
smart factories have strengthened their
presence in our lives.
One of the main effects of Industry 4.0
will be the growth of the economic volume worldwide. Another effect will be
the changes in management forms and
labour profiles. The duties will change
while there’ll be no reduction in labour
need. New generation smart robots will
be working along with human workers.
As a result of Industry 4.0, the robots
"Don't find fault, find a remedy!"
will no longer be threat to humans, since
they’ll have smart censors that will make
them behave like humans, so they’ll actively collaborate with people. In the future, new professions will come to the
forefront such as mechatronics, robotics,
information technology and auto bionics.
When Industry 4.0 is applied, the efficiency will raise, time to market will be
shortened and flexibility in production will
grow. Major market shares are waiting for
the companies which can adapt Industrial
4.0 where the industry will gain a different value.
Maybe the most important contribution
of Industry 4.0 will be to the working
formats, smart safety systems will open
new horizons for employees. The operations will be suitable to labour capabilities,
and this will determine the demographic
changes, the working hours will be much
more flexible so that the employees can
balance their work and private life.
Today, the big competition between the
USA and Germany to be the leading country to demolish Industry 3.0 and adapt
Industry 4.0. This competition will end
when all the decisions will be handed over
to unmanned production processes.n
Supply industry should also be
prepared
The supply industrialists have to keep
pace with these changes and re-position
T
he title is a quote from Henry Ford.
This statement is a suitable approach
to the current conditions in the automotive
industry. Because, the automotive manufacturers propose a number of methods
for the agenda in order to increase efficiency and reduce the cost expenses for a
sustainable global competitiveness. Even
though the expectations in the supply industry are not openly stated, it doesn’t
mean that the situation will remain so.
We already know that almost every car
manufacturer uses methods to increase
productivity such as similar part, module
and modular structure. However, these
methods have reached a certain limit with
the current technology. We’ve reached
the upper limit that we can ever achieve
with the current manufacturing technologies. Now, we should search for solutions instead of faults as Henry Ford once
said, rather than going back and looking
52
Temmuz July - Ağustos August 2014
for faults and how we can fix them. The
solutions are in new technologies! We’ve
been trying to overcome the limits mentioned above by the innovations in manufacturing technologies. In fact, we can call
this an architectural change or transformation in manufacturing rather than overcoming the limits.
themselves at every aspect and partner-
In the past 10 years, an important
progress has been achieved in developed
industrial countries in terms of smart factories, smart products, new network compositions in design – production – service,
service and after – sale services under
the titles of Industry 4.0 or New Stage in
Industry. The innovations in these fields
has begun to overlap the situation that
the automotive industry has been trying
to escape. Therefore, there are new roles,
new actors and new division of labour on
the agenda.
This is a great advantage to be integrated
ship level. They should begin to work on
production and service fields where smart
products and their applications will be
used more. In fact, in comparison to the
main industry, the supply industry is relatively closer to trendy developments such
as technology, machinery and equipment.
into new solutions. In the following term,
our suppliers should include keeping and
developing this advantage in their tasks.
While doing so, to keep very close relations with the machinery industry and include them into solutions should be the
main approach.
The following term will be a period where
the winners will be the companies which
create awareness in tendency to technology, technology use and service.n
www.taysad.org.tr
AMERİKA’DAN HABERLER NEWS FROM USA
Kuzey Amerika’dan
Sektör Notları
Yaklaşık on yıldır Kanada’da
yaşayan ve dünyanın ikinci büyük
pazarı ABD’yi de yakından takip eden
bir otomobil tutkunu ve yazarı olarak
bundan böyle sizlere, Kuzey Amerikan
otomotiv sektörü ile ilgili gözlemlerimi
aktarmayı hedefliyorum.
Değerli TAYSAD Üyeleri,
mek mümkün değil. Bu rakamın kabaca yüzde 50’si, araçlardaki daha yüksek donanımların maliyet artışı olarak sindirildi. Öte yandan, Amerikan
hükümetinin getirdiği ve yakıt ekonomisi ve ve güvenliğe yönelik yeni
yasal düzenlemeler, ana üreticilere
(OEM) araç başına 600 dolarlık yük
getirdi. Firmalar bunun 200 dolarını
emisyon ve yakıt ekonomisi, 400 dolarını da yeni ya da geliştirilmiş güvenlik
donanımları için harcadı. Kalan 800 doları
da yine ana firmalar, zorunlu olmayan yeni
ve daha zengin donanımlar için kullandılar.
B
u ilk yazımda sizleri saygıyla selamlıyor ve Türk Otomotiv sektörünün dünyadaki yeri ve ulaştığı
düzey nedeniyle sizleri kutluyorum.
Türkiye’nin bu alandaki küresel rekabete katılımı ve başarılı olma çabaları, kuşkusuz hiç bitmeyecek bir
süreç.
Yaklaşık on yıldır Kanada’da yaşayan
ve dünyanın ikinci büyük pazarı ABD’yi
de yakından takip eden bir otomobil tutkunu ve yazarı olarak bundan böyle sizlere, Kuzey Amerikan otomotiv sektörü ile
ilgili gözlemlerimi aktarmayı hedefliyorum.
Her ne kadar dünya otomotiv sanayi giderek daha küresel bir nitelik kazansa da, büyük bölgesel pazarlar arasındaki ürün farklılıkları daha uzun bir süre geçerli olacak.
Yakın geçmişteki küresel finansal krizde,
araç üretimi 2007 yılındaki 15.1 milyondan
% 40’lık azalışla 2009’da 8.6 milyon adete inen Kuzey Amerika Otomotiv Sanayi,
bu krizden sonra herşeye rağmen geleceğe olumlu bakmayı sürdürüyor.
ABD’nin bu yılki otomobil ve hafif ticari
araç üretiminde 17 milyona ulaşmak sürpriz olmayacak.
Kuzey Amerika’daki üç büyük üreticiden ikisinin iflasından sonra, ABD, Kanada ve Ontario eyalet hükümetlerinin katkısıyla yeniden “yüzdürülen” General Motors ve Chrysler’in 17 milyar doları bulan
bu desteklerin karşılığını verdiğini söylemek mümkün. Bu kurtarma operasyonunun yan sanayideki yüzbinlerce işi kurtardığını söylemek de abartılı olmaz. General Motors, yeni bir yapılanmayla ve daha
az sayıda marka ile yoluna devam ederken Chrysler’in FIAT ile birleşmesi, dünyanın 7. Büyük otomobil üreticisini doğurdu.
(FCA: Fiat Chrsyler Automobiles)
54
Temmuz July - Ağustos August 2014
VAROL KARSLIOĞLU
Tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşamış olsa da Kuzey Amerikan otomotiv sektörü, bu yüzyılın ilk on yılında, kalite, verimlilik ve maliyet açısından başarılı oldu.
Bu yazımızda, dünyanın en büyük yönetim
danışmanlığı firmalarından McKinsey &
Company’nin araştırmalarından da yararlanarak özellikle yan sanayi açısından tespit
ve öngörülerde bulunacağız:
Rakamlarla Kuzey Amerikan Otomotiv
Yan Sanayi Performansı
2001-2010 arasındaki on yıllık dönemde,
orta sınıf bir sedandaki (Toyota Camry)
yan sanayi katkısı, 13,400 dolar idi. 2010
yılı sabit kurlarıyla hesaplanan bu tutar on
yılda 2,900 dolarlık bir düşüş gösterdi. Bu
da araç başına yılda ortalama yüzde 2.4’lük
bir düşüş demek. Makroekonomik koşullarda önemli bir değişiklik olmaması halinde bu maliyet iyileştirmelerinin, bir on yıl
daha sürdürülmesi mümkün görülüyor.
Ancak bu 2,900 dolarlık “tasarrufun” yan
sanayiye kar artışı olarak yansıdığını söyle-
Sonuç olarak, Kuzey Amerika’daki yan sanayi verimlilik artışı ve maliyet düşüşünden doğrudan yararlanan taraf, ana üreticiler oldu.
Ancak küresel rekabetin çok yüksek olduğu otomobil sektöründe ana üreticiler
de bu avantajları, büyük ölçüde tüketiciye
yansıtmak zorunda kaldılar. Sektör bu performansa ulaşırken, çelik fiyatı % 30, petrol fiyatı ise % 250 arttı ve ucuz üretimin
merkezi, dünyanın fabrikası Çin’deki işçilik
ücretleri de üçe katlandı.
Ana sanayinin, önümüzdeki yıllarda da
dünya ölçeğinde ortak mimari (platform)
ve parça kullanımına daha fazla önem vermesi, yan sanayi firmalarını da daha fazla
küreselleşmeye zorlayacak. Önümüzdeki
yazılarda bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde işlemeye çalışacağım.n
Karslıoğlu, Nisan 2013’de kurduğu
www.autoandroad.com adlı bloğunda,
otomobil ve otomotiv sektörü ile
ilgili birikimlerini, Türkçe ve İngilizce
yazıları vasıtasıyla paylaşmaya başladı.
Otomobil ve otomotiv sektörü ile ilgili
tüm çalışmalarını ciddi bir hobi olarak
sürdürürken, Toronto merkezli seyahat
acentesi Academy Travel Services’in
yönetici ortaklarından biri olarak turizm
sektöründe çalışıyor.
www.taysad.org.tr
AMERİKA’DAN HABERLER NEWS FROM USA
Industry notes from
North America
Dear TAYSAD members,
I
n my first article, I salute and congratulate you all with respect because of the
level the Turkish automotive industry has
reached. It’s a never ending process of
Turkey’s efforts to be successful in the
participation in the global competition. As
a car enthusiast and author who’s been
living in Canada for about 10 years and following the world’s second largest market
the USA, I aim to share with you my observations on North American automotive
industry. Although the world automotive
industry gains a global nature increasingly,
the product differences between the large
regional markets will remain for long.
In the recent global financial crisis, the vehicle production in 2007 was 15.1 million
units in the North American automotive
industry and it declined by 40 % to 8.6
million units in 2009, but still the industry
continues to have positive expectations
for the future.
It wouldn’t be a surprise if the USA
reached 17 million units in the production
of cars and light commercial vehicles this
year.
After the bankruptcy of two of the three
biggest manufacturers of North America,
General Motors and Chrysler were supported by the USA, Canada and Ontario
provincial government with an amount
of 17 billion dollars and it’s possible to
say that it paid back. It also wouldn’t be
wrong to say that hundred thousands of
jobs in the supply industry were saved
by this rescue operation. General Motors
continues to operate with a new structure
and fewer brands, while the merge of
Chrysler and FIAT has given birth to the
seventh largest automobile manufacturer,
FCA (FIAT Chrysler Automobiles).
Despite of experiencing one of the biggest
crises in the history, the North American
automotive industry has been successful
in the first decade of this century in terms
of quality, efficiency and cost. In this article, I’m going to share my predictions and
56
Temmuz July - Ağustos August 2014
findings especially for supply industry,
taking advantage from the researches of
one of the world’s largest management
consulting companies, McKinsey & Company.
North American Automotive Supply Industry Performance by numbers
In the decade between 2001-2010, the
contribution of the supply industry in a
middle-class sedan (Toyota Camry) was $
13,400. This amount is calculated with the
fixed exchange rate of 2010 and declined
by $ 2,900 in 10 years. This means an average decrease of 2.4 % per vehicle per
year. Unless there’s a significant change
in macroeconomic conditions, these cost
improvements will sustain more than a
decade.
However, this 2,900-dollar “savings”
doesn’t reflect on the supply industry as
profit growth. Roughly 50 % of it was
considered as cost increase of the higher
hardware in cars. On the other hand, the
new legal regulations of the American
government on fuel economy and safety,
caused an additional 600 dollar burden
on each car for the main manufacturers
(OEM). The companies spent 200 dollars on emission and fuel economy and
400 dollars on new or developed safety
equipment. They spent the remaining 800
dollars on non-essential, new and richer
equipments.
As a result, the main industrialists of
North America had benefit directly from
increased productivity and cost reduction. However, in the automotive industry
where global competition is very high, the
main industrialists had to reflect these advantages mostly on the customers. While
the industry reached this level of performance, the steel price raised by 30 % and
the oil price raised by 250 % and in the
center of cheap labour, in China the labour
costs were tripled.
Giving more importance to common architecture (platform) and use of parts, the
main industry will force the suppliers to
be more globalised in forthcoming years
on a global scale. In future articles, we’ll
try to study this issue in a more comprehensive manner.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet
Dudaroğlu, “Yedek parça
pazarında yetkin olmak
durumundayız. Bunun için de
Ar-Ge ve inovasyona daha çok
önem vermeliyiz” dedi.
TAYSAD ile OİB işbirliğinde
düzenlenen ‘5. Aftermarket
Konferansı’nda otomotiv de satış
sonrası hizmetlerde küresel anlamda
daha fazla etkin olma hedeflendi.
TAYSAD-OİB gözünü satış sonrasına dikti
5. Aftermarket Konferansı
otomotiv bileşenlerini buluşturdu
Otomotiv endüstrisi, satış sonrasında bakım ve servisten yedek
parçaya, araç yenilemeden sigorta hizmetlerine kadar önemli bir
pazarı ‘5. Aftermarket Konferansı’nda tüm detaylarıyla ele aldı.
önemli olacak. Hibrid ve elektrikli araçlara
yönelim biliniyor. Buna göre de malzemeler değişiyor, teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla yedek parça üreten firmalarımız da bu konuyu yakından takip et-
T
AYSAD ile OİB işbirliğiyle düzenlenen
konferansa otomotiv sektörünün tüm
bileşenleri katıldı. Gelecekte otomotiv teknolojilerinin daha elektronik, çevreci, düşük maliyetli olacağı üzerinde durulan konferansta, Türk otomotiv endüstrisinin bunları göz önüne alarak yönlerini belirlemelerine dikkat çekildi.
‘5. Aftermarket Konferansı’nda otomotivde global trendler, Avrupa’da satış sonrası hizmetler, yükselen pazar Çin, ABD oto
bakım sektöründeki trendler, e-ticarette
yeni iş modelleri ve iş geliştirme, sürdürülebilir mobilite konseptleri gibi birçok konu
ele alındı. AB ülkelerinde 270 milyon aracın ortalama yaşının 8.2, Türkiye’de ise
18.1 milyon aracın ortalama yaşının 12 olduğu dikkate alındığında, sadece bu pazarlardaki satış sonrası hizmetlerin büyüklüğü
önemli bir boyut kazanıyor.
Teknolojiyi yakalamalı
Yenileme pazarında ana sanayinin yüzde 20 pay aldığını, geriye kalanın ise yan
sanayi ve ithalatla karşılandığını hatırlatan
Dudaroğlu, “Araçlarda elektronik oranının
2030’larda yüzde 50 seviyesine çıkması
bekleniyor. Gelecekte elektronik daha da
meli” dedi.
OİB Başkanı Orhan Sabuncu
da “2023 hedefleri yolunda
iç pazarın güçlenmesi gerek.
Bunun için de araçlar üzerindeki
vergilerin kademeli olarak
azaltılmasını bekliyoruz” diye
konuştu.
Konferansın ev sahiplerinden TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu,
Türkiye’de üyelerinin bir yandan ana sanayiye diğer yandan da satış sonrasına hizmet verdiğini hatırlatarak, “Her ikisi de bizim pazarımız” diye konuştu.
58
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
dir. Bu ortamı sağlayabilmek için ise araçlar üzerindeki vergilerin kademeli olarak
azaltılmasını bekliyoruz. Güçlü pazara böyle ulaşabileceğimize inanıyoruz.”
Orijinal parça yetkinliği konusunda sertifikası olmayan bazı kuruluşların piyasaya taklit ürünler sürmesinin sektör adına
önemli olduğunu aktaran Dudaroğlu, bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dudaroğlu, “Eşdeğer parça konusunda bir
çalışma grubu oluşturduk. Ürün kalitesi ve
sürdürülebilirliği konusunda otomotiv tedarik sanayimiz uluslar arası bilgi ve birikime sahip. Başarılarımızı sürdürebilmemiz
için yedek parça pazarında yetkin olmak
durumundayız. Bunun için katma değeri
yüksek ürünlere geçmemiz için Ar-Ge’ye
daha çok önem vermeliyiz. Bu şekilde çok
hızlı transformasyonla kişi başına milli gelirimizi 10 bin dolardan 25 bin dolar düzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
İhracatta 9. şampiyonluk gelecek
Konferansın diğer ev sahibi OİB Başkanı
Orhan Sabuncu da otomotiv ana sanayinin Türkiye’de son 10 yılda kat ettiği yol
ile devleştiğini ve güçlü bir yan sanayinin
doğmasına neden olduğunu hatırlattı. Türk
60
Temmuz July - Ağustos August 2014
sanayisinin en önemli aktörlerinden birinin
otomotiv endüstrisi olduğunu vurgulayan
Sabuncu, 2013’te 21.3 milyar dolarlık dış
satışla 8. kez ihracat şampiyonu olduklarını kaydetti.
Sabuncu, “İhracatta başarımız devam ediyor. Bu yıl 9. şampiyonluğu alacak güçteyiz. Son 8 yılda 12.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ekonomimize katkı sağlıyoruz. Yan sanayimiz de ihracatta yüzde 43
paya ulaşarak endüstrimiz içindeki payını
artırıyor” diye konuştu.
Vergiler kademeli olarak indirilmeli
2023 vizyonunu da hatırlatan Sabuncu, bu
dönemde otomotiv endüstrisinin 75 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi için
iç pazarının güçlü olması gerektiğinin altını
çizerek sözlerini şöyle tamamladı.
“2023’te 4 milyon araç üretimi ve bunun 3
milyonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için 4-5 büyük yatırımcının ülkemize gelmesi gerekmekte-
Konferansta ayrıca Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği Başkanı Mesut Urgancılar,
AT Kearney Stuttgart Satış Ofisi Direktörü
Steffen Ganzle, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği (CLEPA) Aftermarket Birimi
Danışmanı Wolfgang Meyer, GIPA Group
Başkanı François Passaga, ABD Otomotiv
Aftermarket Sanayi Derneği Uluslararası Ticaret Direktörü Anders A. Castrillon
dinleyicilere satış sonrası hizmetlerle ilgili
global bilgiler verdiler.n
The 5th Aftermarket
Conference brought the
automotive elements
together
In the 5th Aftermarket Conference, the
automotive industry approached the
market about after-sales maintenance,
spare parts, vehicle renewal, insurance
services with all the important details. All
the elements of the industry attended
the conference which was organised
by Association of Automotive Parts and
Components Manufacturers (TAYSAD) and
Uludag Automotive Industry Exporters'
Association (OIB). In the conference, it was
emphasised that there'll be more electronic,
environmentally friendly and low-cost
automotive technologies and it was also
noted that the Turkish automotive industry
should identify and take them into account.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD, yetişmiş nitelikli insan gücünü destekliyor
‘Atma Değerlendir,
Meslek Okullarını Güçlendir’
TAYSAD, ‘Atma Değerlendir, Meslek okullarını Güçlendir’ sosyal
sorumluluk projesiyle meslek okullarının ihtiyacı olan laboratuar
ekipman yardımları yapıyor.
I.Aşama: 8 Kuruluş, 6 Meslek Lisesi’ne
katkı
II.Aşama: 60 Kuruluş, 62 Meslek
Lisesi’ne katkı hedeflemektedir.
TAYSAD olarak amacımız; projeyi sürdürülebilir kılarak yurt genelinde daha çok
meslek lisesi öğrencisine dokunabilmek.
Katılımcılar projeyi değerlendirdiler:
Bu yüzden Türkiye en az 15 yıl kaybetti.
Öğretmenler okullardan ayrıldı, veliler bu
okullara çocuklarını göndermemeye başladı. Çok uzun sürede oluşturduğumuz bir
miras heba edildi.
Bunun bedelini de şimdi sanayimiz ödüyor. Teknik eğitim almamış normal orta
okul, lise mezunu çalışanlarımızla küresel
anlamda rekabet etmeye çalışıyoruz.
Karşımızda tüm meslek derslerini hem
okulda hem endüstride görmüş, her türlü
iş güvenliği, çevre bilincini almış teknik işçileri olan şirketlere karşı, ortaokul ve lise
mezunu çalışanlarla mücadele veriyoruz.
Meslek okulları yeniden eski itibarlarını kazanmalıdır. Tüm sanayicilerin en önemli meselelerinden birinin bu olması gerekiyor.
Bu okulların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmalıyız, eksiklerini tamamlamalıyız. Meslek Okullarına gidenlerin iyi eğitim almalarını sağladığımızda hayat hepimiz için kolaylaşacak.
T
ürkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi, sosyal sorumluluk kampanyalarına da öncülük ediyor. Pilot uygulamasının başarılı olması ve meslek liselerinden gelen talep üzerine ‘Atma değerlendir, meslek okullarını güçlendir’ sosyal
sorumluluk projesini daha geniş kitlelere yaymak isteyen TAYSAD, projenin ikinci aşamasında 60 üye kuruluşundan destek alarak daha çok meslek lisesine destek verebilecek.
Türk otomotiv endüstrisinin yakaladığı kalite, zamanında teslim gibi avantajlarının en
önemli unsuru olan yetişmiş nitelikli insan
gücünü desteklemek isteyen TAYSAD,
sosyal sorumluluk kampanyasıyla meslek
liselerinde ihtiyaç duyulan birçok ölçü aleti, laboratuar ekipmanları gibi malzemeleri üyelerinden teslim alarak bu okullara veriyor.
Dünyanın önde gelen Mercedes, BMW,
Volkswagen, Toyota, Audi gibi küresel
markalara janttan elektrik aksamlarına,
fren sistemlerinden aküye kadar birçok
üründe tedarik sağlayan TAYSAD’ın kampanyasına 60 üyesinden destek geldi.
62
Temmuz July - Ağustos August 2014
ALPER KANCA
TAYSAD BAŞKAN VEKİLİ
ADMOG PROJE LİDERİ
Otomotiv tedarik
sanayicilerinin gurur
duyacağı bir sosyal
sorumluluk projesi
Türkiye, 20 yıl öncesinde iyi işleyen bir
Meslek Lisesi sistemine sahipti. Öğrencileri sanayide çalışıyor, iyi eğitim alıyorlar,
mezun olunca hemen iş sahibi oluyorlardı.
Çok başarılı olup, azmedenler ise üniversiteye gidiyor, yetkin mühendisler olarak hayata atılıyorlardı.
Sonra; fırtınasız denizde gemi batırmak
maharetli bazıları, Meslek Liseleri’ni günlük siyasete kurban etti.
İşte bu anlamda zaten kalibrasyon sebebi
ile işletmelerimizde kullanımı kısıtlı olan ve
çoğu da ithal edilen ölçüm aletlerinin toplanmasına, ihtiyaç sahibi okullara gönderilmesine önderlik etmek istedik. Üyelerimizden gelen destek, deneme mahiyetinde bazı ölçüm aletleri gönderdiğimiz okul
yetkililerinden aldığımız teşekkür, çevremizdekilerin teşviği bizi heyecanlandırdı.
Ne kadar doğru bir şey yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz.
Neredeyse sıfır maliyetler ile yüzlerce çocuğun daha iyi bir eğitim almasına, tüm
sanayiye katkı sağlamasına vesile olduk.
“Atma Değerlendir, Meslek Okullarını
Güçlendir” projesi otomotiv tedarik sanayicilerinin gurur duyabileceği bir sosyal sorumluluk girişimi oldu.
Ucundan, kenarından da dahil olmak üzere destek sağlayan herkese çok teşekkür
etmek istiyorum.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
MEHMET ALİ BAYIK
Hatice Bayraktar Tek. ve EML.
Okul Müdürü
Okulumuzu çağdaş standartlara ulaştırmak, dünyanın üretim sistemindeki ve bunun dayandığı teknolojideki gelişmelere uyumlu yüksek nitelikli teknik insan
gücü yetiştiren bir yapıya ulaştırmaktır. “Atma Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir” kampanyası ile
bizlere ve tüm meslek liselerine destek olan ve yardımlarını esirgemeyen TAYSAD’a teşekkür ederiz.
rını duyuyoruz. Okul veya benzeri destek
projelerinde genelde ilave bir bütçeye ihtiyaç duyulur ancak öncesinde şirketler bu
bütçeyi planlamadıkları için destek projeleri istenilen boyutta sağlanamaz.
ADMOG projesi ise farklı. Zaten hurdaya
ayrılacak olan teknik ekipmanlar bütçe zorluğu yaşamadan bağışlanabiliyor.
GÖKHAN TUNÇDÖKEN
Bosch A.Ş. Satış Direktörü
ADMOG projesini ilk duyduğumda mutlaka desteklememiz gerektiğini düşündüm.
Sanayimiz ve ülkemizin gelişimi açısından
büyük öneme sahip olan meslek okullarımızda teknik ekipman eksikliği nedeniyle öğrencilerimizin yeterli derecede pratik
yapma fırsatını bulamadan mezun oldukla-
Başta çok kolay olacağını düşündüğüm bu
bağış, şirketimizde hurdaya ayrılacak olan
ekipmanlar prosedürü sonucunda uzun
süreçler ile karşı karşıya kaldık. Ancak ilgili
arkadaşlarımızın desteği ve takibi sayesinde gerekli onaylar alındı ve 24 adet takım/
cihaz TAYSAD’a ihtiyaç sahibi okullara iletilmek üzere gönderildi.
Bu projenin fikir sahibi olan Alper Kanca’ya
ekipmanları hurdalanmaktan kurtardığı için
ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Bu organizasyonun tekrarlanması halinde
firmamızın katılması için büyük memnuniyetle destek vereceğimi bildirmek isterim.
lek Liselerindeki öğrencilere “mikrometre
nasıl bir şeydir, mihengir neye benzer bir
alettir” diye göstermek amaçlı çok işe yaramaktadır.
SAİT DEMİREL
Kanca A.Ş. Satış Müdürü
Bizim şirketlerimizde kullanılması mümkün olmayan bu aletler kuruluşlarımız için
çok önemli bir eleman kaynağı olan Mes-
64
Temmuz July - Ağustos August 2014
Meslek Okulllarında büyük araç ve gereçler bazen daha kolay temin edilirken, ölçüm aletlerinin çabuk yıprandığı, kırıldığı,
kaybolduğu için Bakanlık tarafından daha
zor şekilde verildiğini biliyoruz. Bunu görüştüğümüz bir çok öğretmenimiz ifade
etmektedir. Hatta bir öğretmenimizin şöyle bir ifadesi vardı; “Bazı yıllar öğrencilerimiz ellerine kumpas almadan mezun olmak zorunda bile kaldılar. Bu kampanyanız
ile sadece bizim işimizi kolaylaştırmıyorsunuz, aynı zamanda nitelikli eleman konusundaki kendi ihtiyaçlarınız için de doğru bir sosyal sorumluluk örneği gösteriyorsunuz”...
ADMOG Projesine Katkıda Bulunan Kuruluşlar
•İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş. 27.11.2013
•ROYAL CONTA SAN.VE TİC.A.Ş. 04.12.2013
•KALE BALATA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
04.12.2013
•ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
06.12.2013
•KORMETAL SAN. VE TİC. A.Ş. 11.12.2013
•İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş. 11.12.2013
•DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 18.12.2013
•HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. 18.12.2013
•SA-BA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İML. VE TİC. A.Ş.
18.12.2013
•CANSAN ALÜMİNYUM 18.12.2013
•ATAY MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 25.12.2013
•TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ
A.Ş. 25.12.2013
•EGEMET EGE METAL DÖVME SA. VE TİC. LTD.
27.12.2013
•KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. 01.01.2014
•NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş. 06.01.2014
•LUCAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 08.01.2014
•CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 15.01.2014
•YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC.
A.Ş. 16.01.2014
•BENTELER GEBZE TAŞIT SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ 16.01.2014
•RÖZMAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17.01.2014
•BANT BORU SAN. VE TİC. A.Ş. 20.01.2014
•BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
GEBZE 20.01.2014
•MAKTEL MAKİNE VE TEL SAN. A.Ş. 20.01.2014
•ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
22.01.2014
•CANEL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 24.01.2014
•ERSAN KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. 28.01.2014
•PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN. A.Ş. 29.01.2014
•SİSAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 30.01.2014
•PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 05.02.2014
•TOYOTA BOSHOKU TÜRKİYE OTOMOTİV SAN. VE TİC.
A.Ş. 05.02.2014
•KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN.
A.Ş. 07.02.2014
•BENTELER GEBZE TAŞIT SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ 24.02.2014
•HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
26.02.2014
•DOĞU PRES OTOMOTİV VE TEKNİK SAN. TİC. A.Ş.
27.02.2014
•MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
05.03.2014
•ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN. A.Ş. 06.03.2014
•TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ
A.Ş. 18.03.2014
•VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ END. A.Ş. 31.03.2014
•ERSAN KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. 03.04.2014
•EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş. 07.04.2014
•YILDIZ KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. 11.04.2014
•COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA END. VE TİC. A.Ş.
14.04.2014
•TEKNO KAUÇUK SANAYİ A.Ş. 15.04.2014
•BİRİNCİ OTOMOTİV SAN. A.Ş. 18.04.2014
•YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC.
A.Ş. 18.04.2014
•BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş. 21.04.2014
•SOM CİVATA SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş. 21.04.2014
•HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. 21.04.2014
•OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. VE
TİC. A.Ş. 21.04.2014
•TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE ENERJİ SAN. VE
TİC. A.Ş. 21.04.2014
•TKG OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 22.04.2014
•SEGER SES VE ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİ A.Ş.
24.04.2014
•AKPLAS PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. 25.04.2014
•NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş. 30.04.2014
•TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. 30.04.2014
•İZELTAŞ EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 07.05.2014
•ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
07.05.2014
•AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
09.05.2014
•DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş
16.05.2014
•AUTONEUM ERKURT AUTOMOTIVE 03.06.2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
KADİR PERİLİ
Dursunbey Endüstri
Meslek Lisesi
Makina Teknolojileri Alanı Dal Şefi
İl merkezleri dışında bulunan ilçelerdeki çoğu meslek lisesi maalesef teknolojinin çok gerisinde kalmıştır. Bu okullara
30-40 yıl veya daha önceki yıllarda gönderilen makina ve araç gereçlerin çok büyük
kısmı artık işlevlerini yitirmiş gelişen sanayideki teknolojilerin çok gerisinde kalmıştır. Ayrıca bu tezgahların büyük bir kısmıda
artık ömürlerini tamamlamıştır.
Bu araç gereçlerin içindede makina teknolojileri alanının en önemli aletlerinden
olan ölçü ve kontrol aletleri gelmektedir.
Doğru bir ölçme ve kontrol işlemi gerçekleştirilmeden imalattan bahsedilemez.
Bunu gerçekleştirecek olanda iyi bir teknik eğitim almış teknik elemandır. Atma
değerlendir meslek okullarını güçlendir
projesi sayesinde bir çok endüstri meslek lisesinine bu teknik eğitimi çok daha
iyi şartlarda verebilecekleri ortam sağlan-
Bu projede emeği geçen kişi ve firmalara
çok teşekkür ederim. Umarım başka bir
projede de firmalarımızdaki atıl durumda
olan ve kullanılmayan makina ve techizatın değerlendirilmesi içinde ayrı bir proje daha yapılır.
mış olacaktır.
KADİR TERZİ
Autoliv Cankor
Üretim Geliştirme & Bakım
Bölümü Yöneticisi
29 ülkede 80’den fazla üretim tesisi ile
emniyet sistemleri üreten ve geliştiren
Autoliv ailesi olarak biz, vizyonumuz gereği insanın olduğu her yerde değerlerimizle
katkı sağlamayı amaç edinmekteyiz. Dünva genelinde 60 bin kişiye iş imkanı sağlayarak, hem ülke ekonomilerine katkıda bulunmakta hem de çalışanlarımıza insan hayatının önemini her gün tekrar tekrar hatırlatmaktayız.
Güvenliği üretmenin de getirdiği hassasiyetle, Autoliv olarak eğitim ve gelişim aktivitelerine büyük önem vermekte; eğitim
konulu proje ve organizasyonları, kampanyaları da desteklemekteyiz.
çalışmanın bir parçası olmak istedik. Ge-
TAYSAD tarafından yürütülen “Atma Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir”
projesini duyduğumuzda Autoliv olarak bu
Çok mutluyuz ki, ihtiyaç sahipleri bu mal-
66
Temmuz July - Ağustos August 2014
leceğin kaliteli teknik personelini yetiştiren eğitim kurumlarına, ihtiyaçları olan
malzeme ve ekipmanların gönderilmesi
için TAYSAD yönetimi ile iş birliği yaptık.
zeme ve ekipmanları kullanarak öğrendikleri bilgileri, çalışma hayatında kullanabile-
cekler. Sanayinin ihtiyaç duyduğu ve ülkemizde de önemli bir ihtiyaç haline gelen “
ara kademe teknik personel” açığını kapatacaklar.
Autoliv ailesi olarak bu projeye destek olmaktan gurur duyar, her zaman sanayieğitim iş birliğimizin devam etmesini dileriz.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Kıyaslama Çalışması
Paylaşım Toplantısı
T
AYSAD tarafından, otomotiv tedarik
sanayi firmalarının özellikle üretim ile
ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunma
süreçlerini birbirleriyle kıyaslamaları amacıyla gerçekleştirilen ve 2002 yılında başlatılan Kıyaslama Çalışması’nın onüçüncüsü tamamlandı. Rekabet gücünün artırılmasında önemli bir araç oluşturan TAYSAD Kıyaslama Çalışması’na, 47 üye firma 49 tesis bazında iştirak etti.
TAYSAD Kıyaslama Çalışması, tesislerin endüstri içindeki diğer tesislere, genel
olarak ve imalat süreçlerine göre karşılaştırılması olanağı sağlayarak, tesisleri için
önemli faydalar sağlamanın yanısıra, müş-
Kıyaslama Çalışması’nın onüçüncüsü tamamlandı. Rekabet gücünün artırılmasında önemli bir araç oluşturan TAYSAD Kıyaslama Çalışması’na, 47 üye firma 49 tesis bazında iştirak etti.
terilerden gelen özel standart taleplerine
de cevap verecek bir çalışmadır.
Çalışma kapsamında değerlendirilen ölçütlere ilişkin sonuçlar, yalnızca katılımcı firmalarla gizlilik ilkeleri içerisinde firma
isimleri açıklanmadan paylaşılmış olup,
sonuçlar ve değerlendirme süreci, çalışmada yer alan kuruluşların katılımıyla 18
Haziran 2014 tarihinde yapılan Paylaşım
Toplantısı’nda gözden geçirildi.
Kıyaslama, işletmenin performansını, sınıfının en iyisi olan işletmeninki
ile karşılaştırılarak “en iyi”nin bu performans seviyesini nasıl yakaladığını
belirleyip, elde edilen bilgileri işletmenin amaç ve hedefleri için bir temel
oluşturacak biçimde kullanmaktır. Teknik, doğru uygulandığında, güçlü bir
rekabet aracı haline gelir. Kıyaslama, aynı zamanda strateji geliştirmek ve
işletmenin iş süreçlerindeki gerçek konumunu saptayabilmek için stratejik
planlama sürecinin de önemli bir parçasıdır.
68
Temmuz July - Ağustos August 2014
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı ve Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi
Özçelik’in evsahipliğinde gerçekleştirilen
toplantıda, çalışmanın genel analiz sonuçları paylaşıldı. Interaktif ortamda yapılan
toplantıda, katılımcıların da görüşleri ve
önerileri alındı. Toplantının sonunda, tüm
katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür
edilerek katılım sertifikaları ile sonuç raporları teslim edildi.n
TAYSAD Benchmarking and
Sharing Assembly
TAYSAD has completed its 13th
Benchmarking Study which have been
organised since 2002 in order to compare
the the processes of production and
product services that the automotive
suppliers provide the customers. 47
member companies based on 49 facilities
attended TAYSAD Benchmarking Study
which is an important tool in increasing
the competitiveness.
www.taysad.org.tr
TAYSAD KIYASLAMA ÇALIŞMASI’NDA TAKİP EDİLEN GÖSTERGELER
•Müşteriye Teslimat Başarısı - %
•Toplam Enerji Tüketiminin Cirodaki Payı
•İç Hata Oranı - ppm
•Hammadde Satın Alma Maliyetinin Yıllık
Ciro İçindeki Payı - %
•Müşteri İadeleri - ppm
•Üretim Değiştirme Zamanı – dk
•Toplam Çevre Koruma Harcamalarının
•Çalışan Başına Öneri Sayısı - Sayı/kişi
•OEE - Tezgah Etkinliği - %
•Kişi Başına Eğitim - Saat/kişi
•Toplam Periyodik ve Kestirimci Bakım
Maliyetinin Cirodaki Payı - %
•Kalitesizlik Maliyetleri - %
-%
ve Yatırımlarının Cirodaki Payı - %
•Atık Geri Dönüşüm Oranı - %
•Toplam İş Sağlığı ve Güvenliği
•Arıza Duruş Oranı - %
Harcamalarının ve Yatırımlarının Cirodaki
•Ar-Ge Faaliyetlerine Cirodan Ayrılan Pay
-%
Payı - %
•Kaza Sıklığı - Sayı
•Kabul Edilen Ar-Ge Proje Sayısı - Sayı
•Personel Devir Oranı - %
•Çalışan Başına Ciro - Euro/kişi
•Alınan Patent Sayısı - Sayı
•Personel Devamsızlık Oranı - %
•Stok Devir Oranı - Sayı
•Alınan Faydalı Model Sayısı - Sayı
•Mavi Yaka Çalışanların Toplam Çalışana
•Üretim Alanı Kullanımı - Euro/m2
•Alınan Endüstriyel Tasarım Sayısı - Sayı
•Verimlilik - Çalışan Başına Katma Değer
- Euro/kişi
•Yıl İçinde Başlatılan Yeni Projelerin
Cirodaki Payı - %
www.taysad.org.tr
Oranı - %
Temmuz July - Ağustos August 2014
69
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Kıyaslama Çalışması
En İyi Uygulamalar Semineri
27 Mayıs 2014 günü Ford Otosan Gölcük tesislerinde Kıyaslama
Çalışması En İyi Uygulamalar Semineri düzenlendi. Seminer sonrası katılımcılar, görüşlerini dile getirdiler.
KIVANÇ DEMİR
Kalite Sistemleri Müdürü
Quality System Manager
Eku Fren AŞ
Farklı organizasyonları ve
uygulamaları görme fırsatı
yakaladık
Ford Otosan’a yapılan ziyaret iyi planlanmış ve son derece güzel bir şekilde organize edilen bir aktivite oldu. Karşılaştığımız
misafirperverlik için ilgili tüm Ford çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nın ne kadar büyük
ve başarılı bir organizasyon olduğunu yakından bir kere daha görmek heyecan vericiydi.
70
Temmuz July - Ağustos August 2014
Çevreye son derece duyarlı olan firmamız
ile böyle büyük bir fabrikadaki çevre uygulamalarını yakından görüp kıyaslayabilmek
oldukça önemliydi. Çevreye olan duyarlılığımız ve uygulamalarımız ile doğru yolda
olduğumuzu görmek sevindirici.
Ford Otosan’daki bir takım yenilikçi uygulamaları firmamız bünyesinde gerçekleştirebilmek için de notlarımızı aldık. Farklı firmalar, organizasyonlar ve uygulamalar görmek her zaman oldukça önemli olmakla birlikte, otomotiv tedarik sanayinde
yer alan firmalar için OEM fabrikalarını ziyaret etmek, ürettikleri parçaların araçlara
takılmasını yakından izleyerek kalite bilincine bir kere daha varmak ve böyle büyük
kurumsal organizasyonlarla firmalarını karşılaştırıp benchmark yapabilmek son derece değerli. Global otomotiv pazarının önde
gelen tedarikçilerinden biri olmayı hedefleyen firmamız için TAYSAD’ın kıyaslama
çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
DUYGU DAĞLI
Ar-Ge Mühendisi
R&D Engineer
Eku Fren AŞ
Ar-Ge çalışmalarının önemini
bir kez daha hatırlattı
Ford Otosan’ın fabrika sahasında gözlemlediğim, daha az insana bağımlı olarak makine teknolojisinden faydalanarak hatasız
ve seri üretim yapıldığıdır. Özellikle pres
makinelerinde bunu çok net biçimde gözlemleyebildim.
Fabrika sahasında güvenlik bölgelerinin
belirtilmesi oldukça güzel bir uygulama.
Günlük üretilen araç sayısı ile hedeflenen
araç sayısının çok yakın olması sürekliliği
gösteriyor ki bu bir fabrika için en önemli
kriterlerden biridir. Su tüketimini azaltırken
çevre düzenlemesinde daha az su isteyen
bitkilerin seçilmesini oldukça yerinde buluyorum. Bir anda iyileşme çalışmaları yerine, her yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 iyileşmeyi hedeflemek güzel bir kaizen çalışması. Güneş paneli kullanımı, atık sıfırlama, kazan atık ısı kazanımı, solvent emisyonu, su bazlı boya kullanımı enerji verimliliği açısından oldukça yoğun çalışıldığı izlenimi vermektedir. Yapılan sunumlara göre
her bölümde beyaz yaka çalışan oranı yaklaşık beşte bir düzeyinde ki bu oldukça iyi
bir rakam. Ayrıca Ar-Ge merkezinde bin
200 civarı mühendisin bulunması ve bu rakamın toplam Ford çalışanları içinde büyük
bir yüzdeye sahip olması Ar-Ge çalışmalarına çok yerden daha fazla önem verildiğini gösteriyor. Bu ziyarette, üretimin her zaman daha kolay, daha seri, daha ekonomik
ve daha temiz yollarla yapılabilmesi mümkün olduğunu görme şansı buldum. Bunları yapabilmek için de Ar-Ge çalışmalarının
ne kadar önemli olduğunu gözlemledim.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
5S uygulamalarındaki etkinliğin her detayda kendini göstermesi firmanın tertip
düzeninde çok etkin rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu ziyaret ile Ford proseslerindeki uygulamalar ile kendi benzer proseslerimizi kıyaslama olanağı ettik.
TAYSAD’a kıyaslama çalışmalarına yaptığı
katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
İSA BALCI
İK Müdür Yardımcısı
Deputy Manager of HR
Dostel Makina AŞ
HAKAN BAŞTUĞ
İK ve İdari İşler Müdürü
HR & Administration Manager
Pimsa Adler Otomotiv AŞ
Vizyonumuzu geliştiren bir
ziyaret oldu
rine şahit olduk. Örneğin kalıp değişim süreleri çok kısa sürelerde gerçekleştirilmekteydi. Diğer yandan çevre uygulamaları da
diğer işletmeler için örnek olacak düzeydeydi. Şahsen bunun gibi ziyaretlerin sonucunda kazanım noktası olarak; endüstriyel gelişimin sahada iyi örnek uygulamalarını görmeyi ve kendi işletmelerimiz için fikir vermesini önemsiyorum.
Ziyaret, değişik üretim alanları ve prosesler görmek, işyerimizdeki uygulamaları
karşılaştırmak açısından çok faydalı oldu.
5S, Yalın üretim, görsel fabrika, çevre duyarlılığı ve proses akışı konusundaki uygulamaları inceleme ve kendi fabrikamız ile
kıyaslama imkanı buldum. Katılımcıların
vizyonunu geliştiren bir aktivite olarak gördüğüm bu gibi ziyaretlerde, ileride İSG uygulamaları ve iyileştirmeler konusunda da
bilgi verilmesi arzu ediyorum.
SAMİ ARICAN
Ar-Ge Ölçüm, Test ve
Deney Yöneticisi
R&D Measurement,Testing
and Trial Manager
Kale Oto Radyatör AŞ
Benzer süreçlerimizi
kıyaslama olanağı sağladık
Ziyarete yoğun ilginin olması kıyaslama
çalışmalarına firmaların verdiği önemi göstermesi açısından sevindirici idi. Ziyaret
öncesinde, Ford Otosan ve ziyaret edilecek bölümler hakkında eğitim salonunda
kısa bilgilendirmelerin yapılması ziyaretin
etkinliğini artırdı.
72
Temmuz July - Ağustos August 2014
SAMET GÜNGÖRMEZ
Çevre Sorumlusu
Kalite Birimi/Quality
Matay Otomotiv Yan AŞ
Uygulanabilir örnekler
edinme fırsatım oldu
Ford Otosan Gölcük Fabrikası ziyareti benim açımdan olumlu geçti. Kısıtlı süreye
rağmen hem saha gezisi hem de sunum
gerçekleştirildi. Ziyaret süresince hem aktarılan bilgilerden hem de kendi gözlemlerimden fabrikamda uygulanabilir örnekler edinme fırsatım oldu. Düzenlenen bu
gibi ziyaretlerde sadece çalıştığım konu
olan çevre ve enerji ile ilgili iyi uygulamaları değil iş güvenliği, üretim gibi konularda da örnek uygulamaları edinme imkanı
buluyorum.
Yenilikçi teknik uygulamaları
öğrenmek etkileyiciydi
Ford Otosan’a yaptığımız ziyarette, iş güvenliğine verilen önceliğin ilk andan itibaren ziyaret süresince üst düzeyde uygulandığını gözlemleme imkanı bulduk. Ford
fabrikaları içinde ilk kez Ford Otosan bünyesinde bulunan yenilikçi teknik uygulamaları öğrenmek çok etkileyiciydi. Ziyaret güneşli bir günde gerçekleşmesine
rağmen, kaynak üretim tesisi dahil fabrika iç sahalarında termal konfor çok iyi seviyedeydi. Bunun çalışan memnuniyeti ve
verimliliği adına pozitif yönde etken olduğu kesin. Saha turu ve yapılan sunumlarda
verimlilik odaklı yaklaşımın pozitif getirile-
GÜNEŞ YILDIZ
Yönetim Kalite Temsilcisi
Management Representative
for Quality
Tekno Kauçuk Sanayii AŞ
Her fabrika ziyareti
faydalı oluyor
Ford’un global olarak örnek gösterilen
Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nı ziyaret etmek kuşkusuz sektördeki herkes için faydalı bir deneyimdir. Oldukça iyi organize
edilen bu ziyaret sayesinde, üretim teknolojileri, hızlı kalıp değişimi, çevre ve enerji yönetim sistemleri konularında yetkililerden bilgi alma ve fabrika turunda 5S, görsel talimatlar, iş güvenliği gibi uygulamaları da yakından gözlemleme şansı yakaladık. Her fabrika ziyareti faydalı olmakla birlikte bu gibi iyi organize edilmiş ziyaretler
hedef odaklı olduğu için kısa sürede uygulanabilir bilgiler sağlıyor ve yeni fikirler
oluşturuyor.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
T.C. Ekonomi Bakanlığı
desteğinde Sektörel Ticaret
Heyeti olarak DAF’ı ziyaret eden
19 TAYSAD üyesi 3 gün süren
temaslarını başarıyla tamamladı.
DAF- PACCAR Grubu,
Türk otomotiv tedarik sanayi ile
işbirliğini artırmayı hedefliyor
A
ğır Ticari Araç sanayinde önemli bir
grup şirketi olan PACCAR Grup içerisinde yer alan DAF firması, TAYSAD tarafından uzun bir süredir yürütülen görüşme
ve DAF tarafından yapılan detaylı ön analiz sonucunda 3-4 Temmuz 2014 tarihinde
Hollanda Eindhoven’de bulunan yerleşkesinde ziyaret edildi.
Ağır Ticari Araç sanayinde önemli bir grup şirketi olan PACCAR
Grup içerisinde yer alan DAF firması, TAYSAD tarafından uzun
bir süredir yürütülen görüşme ve DAF tarafından yapılan detaylı ön analiz sonucunda, 3-4 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda
Eindhoven’de bulunan yerleşkesinde ziyaret edildi.
Heyet için başvuru yapan 54 firma arasında DAF’ın ihtiyaçlarına göre titizlikle belirlediği 19 firmadan 45 temsilci, ziyaret süresince hazırlanmış yoğun program ile
firma hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.
diği detaylı DAF sunumunda, DAF’ın glo-
Heyetin varış günü, kalınan otelde yapılan bilgilendirme toplantısında, heyet
DAF- Paccar Satın Alma Ürün Gurubu Müdürü Mesut Yetiş tarafından programa ve
DAF’ın Türkiye pazarına yönelik yürüttüğü
çalışmanın içeriği ve hedeflerine ilişkin bilgilendirildi. Sonrasında FIER Automotive
uzmanı Harm Weken, sunumunda; Hollanda pazarı, çalışma anlayışı ve sektördeki diğer üreticiler ile ilgili özet bilgi aktardı.
74
Temmuz July - Ağustos August 2014
“Eindhoven, Brainport Bölgesi – Dünya
Genelinde En Akıllı Bölge”
Weken’in sunumunda dikkat çeken konu,
ülke nüfusunun yüzde 4‘ünü oluşturan,
DAF’ın da yerleşkesinin bulunduğu Eindhoven bölgesinin, 1100 patent ile ülke genelinin yüzde 42’sine, 2,1 milyar Euro ArGe harcaması ile genelin yüzde 27’sine sahip olması ve ilgili veriler ile dünya genelinde en akıllı bölge seçilmiş olmasıydı.
DAF- PACCAR Grubu, Türk otomotiv
tedarik sanayi ile işbirliğini artırmayı
hedefliyor
Heyetin DAF’taki ilk günü, DAF Yönetim
Kurulu Üyesi ve Paccar Avrupa Satın Alma
Bölümü Başkanı J. Smetsers’in konuş-
masıyla açıldı. J. Smetsers gerçekleştirbal konumu, sektörel verileri ve satın alma
stratejisi hakkında bilgi aktarımında bulundu. Smetsers, firma olarak parça alımı pazarlarını geliştirmeyi hedeflediklerini ve
TAYSAD üyesi Türk otomotiv tedarik sanayi kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bu organizasyonun, tarafların birbirlerini daha iyi
tanımaları ve geleceğe yönelik işbirliği olanaklarını görüşmeleri için önemli bir fırsat
olduğunu belirtti. Smetsers, DAF’ın yanı
sıra gurupta yer alan diğer ağır ticari markaları, PETERBILT ve KENWORTH hakkında bilgi aktarımında bulundu, gurubun ortak satın alma stratejisi hakkında bilgilendirdi.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bahadır Erkan ise
konuşmasında, Türk otomotiv sanayinin
yetkinliklerinden bahsetti, heyetin her iki
taraf için de verimli sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Mehmet Dudaroğlu, sunumunda TAYSAD
ve üyelerinin yetenek ve gücü hakkında
açıklamalarda bulunurken sektör ile ilgili istatistiksel verileri aktardı.
Türkiye’nin otomotiv sektöründeki yatırım
ve teşvik olanakları hakkında da bilgi aktarımında bulunan
Dr. Dudaroğlu, DAF’ın
firma olarak Türkiye’nin yatırım ortamından yararlanması gerekliliğinin üzerini çizdi. Başkan Dudaroğlu, DAF ile işbirliğinde
gerçekleştirilen bu organizasyonun otomotiv tedarik sanayi firmaları için DAF firması ile oluşturulan işbirliklerinin artırılmasında önemli bir adım olacağına inandıklarını belirtti.
DAF Satın Alma Bölümü yetkililerinin de
katıldığı networking yemeği sonrasında
Paccar Avrupa Satın Alma Bölümü Direktörü Pepijn Van Buren tarafından yapılan
detaylı sunumla DAF’ın global pazardaki
konumu ve satın alma stratejileri hakkında
bilgilendirmede bulunuldu.
İlk gün programı içerisinde DAF motor
üretim - montaj hattı ile parça dağıtım
merkezi de bulunmaktaydı. Global olarak 5 ayrı ülkede dağıtım merkezine sahip DAF, Türkiye’ye yapılan dağıtımın
Budapeşte’den gerçekleştiği bilgisini verdi. Avrupa’daki dağıtımın 24 saatte gerçekleştiğini belirten DAF, Avrupa dışı dağıtımlardaki uzun zaman dilimini hedef ülkelere yeni dağıtım merkezleri kurgulayarak
aşmayı hedeflediklerini belirtti. Bir sonraki dağıtım merkezinin Türkiye’de açılması
için karşılıklı temennilerde bulunuldu.
İlk gün programı, katılımcıların büyük ilgisini çeken DAF Deneyim Merkezi ziyareti ile sonlandı. DAF araçlarının detaylı sergilendiği merkez, hem içerdiği animasyon
gösterisi hem de CF, LF, XF serisi araçları yakından inceleme olanağı ile büyük ilgi
çekti.
Heyetin ikinci günü heyette bulunan her
bir firma, yapılan kapalı toplantılar ile ilgili ürün gurubunun OEM ve OES satın
alma direktörleri ile görüştü. Heyet öncesi DAF’ın firma bazında yaptığı ön araştırma ve analizlere ilişkin hususlarda sorulara
cevap arandı. Yapılan görüşmelerde, firma temsilcileri firmalarını detaylı tanıtma
fırsatı bulurken, bir sonraki aşamaya ilişkin
detaylar hakkında birebir görüşme olanağı buldu.
Mesut Yetis
Commodity Manager
PACCAR Purchasing Europe
Türkiye’den yapılan
Sektörel Ticaret Heyeti ziyareti, DAF ve
PACCAR Global’in Türkiye’deki tedarik sanayine tanıtılmasına imkan sağlayan başarılı bir çalışma olmuştur.
TAYSAD’a ve tüm katılımcılara bu organizasyon ve ziyaret için teşekkür etmek istiyoruz. Firmamız bu ziyarette,
Türk otomotiv tedarik sanayinin geldiği
aşamaları ve DAF ve PACCAR için oluşan potansiyelleri yakından görmüştür. Bunun yanında daha da önemlisi,
TAYSAD üyelerinin Satın Alma bölümlerimizdeki üst düzey yetkililerle bire
bir kapalı toplantılarda firma ve ürün
tanıtımlarını gerçekleştirmeleriyle kurumlar için karşılıklı büyük bir fırsat yaratmıştır. Bu buluşma ileriki dönemlerde işbirliği çalışmalarının da önünü
açacaktır. Böylelikle Türk Tedarikçilerle geliştireceğimiz çalışmalar ve beraberinde düzenli buluşmalar, kurumlar
arası yeni bir dönemi başlatacaktır.
76
Temmuz July - Ağustos August 2014
Turkish Supplier Delegation visit was a very
successful event that
allowed us to introduce DAF Trucks
and global Paccar organization to Turkish suppliers. We would like to thank
TAYSAD for organizing this event and
thank to representatives of Turkish
Suppliers for their participation. We
had a chance to learn more about Turkish Automotive Industry and its potentials for DAF and Paccar. But most
importantly, it was a great opportunity for Turkish suppliers to meet key
people in our Purchasing organization
and have one-on-one meetings with
responsible commodity managers to
introduce their companies, products
and potentials. We believe these meetings will lead up to future collaborations. We hope to increase our business with Turkish suppliers and have
such events on regular basis in the coming future.
TAYSAD ve DAF Yönetimi, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Bahadır Erkan ile Rotterdam Türk Konsolosluğu Ticaret Ataşesi
Tuba Sander de katılım gösterdiği toplantı ile DAF’ın Türkiye pazarı ile sürecindeki sonraki adımlar hakkında istişare edildi,
DAF’ın firma bazındaki gelecek planları ile
ilgili sorularına yanıt verildi.
İkili görüşmeler sonrasında program,
Eindhoven’da bulunan DAF Müzesi ziyaretiyle sonuçlandı. DAF satın alma bölümü
yöneticileri tarafından katılımcılara gezdirilen müzede heyet, DAF’ın kurulduğu ilk
yıllarda üretilen farklı modellerdeki binek
ve savunma sanayi için üretilen araçları da
görme imkanı yakaladı.
3 gün süren organizasyona T.C. Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bahadır Erkan ile Rotterdam
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Tuba
Sander’in yanı sıra Hollanda Dışişleri Bakanlığı Uluslar arası İlişkiler Bölümü yetkilileri, Brainport bölgesi İş Geliştirme Bölüm
yetkilileri ve yatırım ajansı yetkilileri katılımlarıyla destek verdi.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
zin alternatif alan yaratmaya neden olması. ABD’nin güneyinde yer alan Tennessee
ve Güney Carolina iki büyük yeni otomotiv
eyaleti konumundalar. Yabancı tedarik sanayi firmaları da süratle bu bölgelere yatırım yapıyorlar. Bizler de ortamı yerinde inceledik” diye konuştu.
Satış sonrasında fırsat var
Avrupa’daki başarı TAYSAD’ı ABD’ye taşıdı
Gözümüz yeni dünyada
TAYSAD, ABD’de otomotivin merkezi Detroit ile birlikte birçok eyalette ikili temaslarda bulundu, işbirliği ve yatırım ortamını değerlendirdi. TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, Avrupa’daki başarılarının ABD’de de görüldüğünü ve bölgedeki
mevcut pazarlarını geliştirme fırsatı verdiğini söyledi.
K
üresel anlamda etkinliğini artırmak isteyen TAYSAD, son yıllarda geliştirdiği yurtdışı temaslarına ABD’de devam
etti. TAYSAD, Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) ile ABD’de başta
Chrysler ve iş makineleri devi John Deere
ile birlikte 40 farklı kurum ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, “Avrupa’da ana sanayi firmalarına yönelik ürün tedariğimizde gelişen adet ve standartlar ABD tarafından da görüldü ve bize buradaki pazara dahil olmanın yanında yeni fırsat kapıları
açtı” diye konuştu.
TAYSAD, ABD’de otomotiv kenti olarak da
bilinen Detroit kentinin de bulunduğu Michigan, Illinois, Tennessee, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde ziyaretler gerçekleştirdi. TAYSAD ekibi otomotiv ana
ve tedarik sanayi firmaları ile ikili temasların yanı sıra eyaletlerdeki ticaret odaları,
Üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri ve kalkınma ajansları yetkilileriyle de bir araya geldi. ABD’de yatırım ortamı ve destekleriyle
ilgili bilgi alan TAYSAD, ülkeden işbirliği ve
yatırım daveti aldı.
Otomotivde alternatif alan yaratıldı
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Bay-
78
Temmuz July - Ağustos August 2014
balı, ABD’de otomotivin merkezi olarak kabul edilen Detroit kentinde yaşanan mali
kriz ortamının düzelmesiyle yeni iş ortamlarının bulunduğuna dikkat çekti. Baybalı, “Otomotiv sanayisi, farklı üniversitelerde üst düzey çalışmalara başlamış. Yaşanan süreçteki en ilginç gelişme ise kri-
Baybalı, yatırımın yanı sıra bölgenin after market pazarının da dikkat çekici olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:
“ABD’nin en hacimli pazarlarından olarak
görülen ve Türk tedarik sanayisinden firmaların büyük cirolarla çalıştığı after market pazarı ile ilgili de görüşmeler gerçekleştirdik. Bu pazara giriş için tavsiye edilen, tanınmış aracı firmalarla çalışılması.
After market pazarında rekabetçi fiyatlarla ortaya çıkan Asya bağımlılığı, berberinde ABD’de kalite sorununu gündeme taşıyor. Bu alanda da Türkiye’deki tedarikçiler
için fırsatlar bulunuyor.”
TAYSAD’ın ABD ile ilgili çalışmaları süreci
2014-2015 yılı içerisinde kurulması planlanan, TAYSAD ABD Ofisi ve otomotiv sektör ile bağlantı kurma çalışmaları çerçevesinde, ABD’ye bir ziyaret yapılması 2014
yılı için planlanmıştı.
Bu ziyaret planlaması sırasında, 2012 yılında TRCNA (Turkish Resource Center
of North America) – PCF (PRIMA CIVITAS Foundation) – Lansing Şehri Belediyesi (Office of Major, Lansing City) – LEP
(Lansing Economic Partnership) – MEDC
(Michigan Economic Development Corporation) – TAYSAD arasında imzalanan
MOU’nun taraflarından, TRCNA Eş başkanı Michigan Türkiye Fahri Konsolosu
Nurten Ural ile iletişime geçildi. Kendisinin SAE 2014 ve ABD ile otomotiv konularında adımlar atılması için getirdiği öneriler paralelinde, TAYSAD ziyaret planlamasını gerçekleştirildi ve OİB ile işbirliği
imkânları görüşülerek, ABD ziyareti adımı
The success in Europe moves TAYSAD to the USA
TAYSAD had bilateral contacts and evaluated the investment environment in the
automotive center of the USA, Detroit and many other states. Aiming to increase its
global effectiveness, TAYSAD continued their increasing foreign contacts in the USA.
Along with Uludag Automotive Industry Exporters' Association (OIB),TAYSAD had
bilateral contacts with 40 different organisations including Chrysler and John Deere
which is a leader company in construction machinery. TAYSAD General Coordinator
Suheyl Baybali stated that their success in Europe was noticed in the USA giving
them the opportunity to develop their current market in the region.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
atıldı. OIB’nin araştırmalara destek kararı
almasıyla beraber program çalışmaları hızla tamamlandı.
Eş zamanlı olarak, olası ABD’ye Sektörel
Ticaret Heyeti için de T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne, Sektörel Ticaret Heyeti başvurusu yapıldı ve
TAYSAD’ın başvurusu da ilgili birimlerce
onaylandı.
ETSİÇ (EKONOMİK VE TİCARİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ) toplantısına
katılacak olan, T.C. Ekonomi Bakanlığı da
TAYSAD’dan ziyaret raporlarının, bilgilerin
ve ziyaret sonrası tavsiye kararlarının, kendilerine iletilmesinin yerinde olduğunu bildirdikten sonra ABD ziyaretinin içeriği bakanlık ile paylaşılmaya başlandı.
Michigan eyaleti ile planlanan ziyaret bu
kapsamda planlanmışken, ABD İstanbul
Konsolosluğu Ticari Ataşesi Jeffrey Justice TAYSAD’a bir ziyarette bulundu. Ziyarete, Avrupa’da bulunan CASE (Council
of American States in Europe)- başkanlığı
görevini yürüten, aynı zamanda da South
Carolina’nın Avrupa’daki temsilcisi Ford
Graham’da katıldı. Ford Graham, ABD’nin
güney bölgesine de gidilmesini tavsiye et-
mesi üzerine, tavsiyesi dikkate alınarak, ilgili bölgeler TAYSAD tarafından programın
içine dahil edildi. Ford Graham ilgili bölge
temsilcileri ile TAYSAD’ı da iletişime geçirdi.
TRCNA ve ABD-Oakland Üniversite’si
yetkilileri de İllinois’de bulunan John Deere ve Chyrsler ile yapılacak görüşmelere
aracı oldular. Böylelikle İllinois eyaleti de,
Michigan, Tennessee, Georgia ve South
Carolina ile birlikte ziyaret programının içerisine dahil oldu.n
Derleyen: Sercan Duygan
Belarus Cumhuriyeti Ticari Ataşesi Evgeny Lipen ve Büyükelçi Andrei Savinykh
Belarus Cumhuriyeti
Büyükelçisi ve Ticaret Heyeti
TAYSAD’ı ziyaret etti
ralel iş imkanlarını ve otomotiv sanayinin
bölge üzerindeki etkisini de görüştüler.
Belarus Cumhuiyeti Büyükelçisi ve ticaret heyeti ülkedeki yatırım
imkanları ve işbirliği görüşmeleri için geldiği TAYSAD’da üyelerimizle bir araya geldi.
Derleyen: Sercan Duygan
B
elarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve
TAYSAD işbirliğinde yapılan, TAYSAD üyeleri ile Belarus Heyeti arasında
ikili görüşmeler 19 Haziran 2014 tarihinde
TAYSAD’da tamamlandı.
Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Andrei
Savinykh ve Ticari Ataşesi Evgeny Lipen
görüşme öncesi ülkedeki yatırım imkanları
ve işbirlikleri hakkında bilgiler aktardı. Haziran 2014 tarihinden bu yana vizelerin iki
80
Temmuz July - Ağustos August 2014
ülke arasında kalkmasıyla da hızlanan ticari
ilişkilerde, Belarus’a Türkiye’den gelecek
otomotiv sanayi kuruluşları için bir Sanayi
Bölgesi yapılmasının planlandığı açıklandı.
12 kişilik bir heyet ile TAYSAD’a gelen konuklar, üyelerle ikili görüşmeler sırasında
ortak yatırım imkanları hakkında da görüştüler. Öğlenden sonra TAYSAD üye firmaların bazılarını ziyaret eden heyet yetkilileri, devlet nezdinde yapılan girişimlere pa-
Belarus Cumhuriyeti ile yapılacak çalışmalar ve işbirlikleri için Belarus Cumhuriyeti Ticari Ataşesi Evgeny Lipen ile
[email protected] adresinden iletişim
kurulabilir.n
The Ambassador of the
Republic of Belarus and
Trade Delegation visited
TAYSAD
The Ambassador of the Republic of
Belarus and Trade Delegation met
our members at TAYSAD for talks
on investment opportunities and
collaboration in the country. Organised
in cooperation with the Embassy of the
Republic of Belarus and TAYSAD, the
bilateral meeting between TAYSAD and
the delegation of Belarus was completed
on 19 June, 2014.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD, rekabet avantajı için
‘İş Mükemmelliği’ sağlayacak
Otomotiv yan sanayide başta rakip ülkeler olmak üzere rekabette avantaj sağlayabilmek için ‘3. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi’ başladı.
T
AYSAD Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle rekabet avantajı için yürüttüğü ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi’ (URGE) projesinin üçüncüsü başladı. ‘İş Mükemmelliği’
hedefiyle başlayan projede TAYSAD üyeleri için uygulanacak eğitim programlarıyla otomotiv yan sanayide rekabet avantajı
sağlanabilecek.
Projeye katılacak 15 TAYSAD üyesine danışmanlık hizmeti verecek olan İdeal Koç
firmasınca 22 başlıkta 1.5 yıl sürecek eğitim ve her eğitime özel düzenlenecek uy-
TAYSAD başlattığı projeye 15
otomotiv yan sanayi firması
katılıyor. ‘İş Mükemmelliği’
hedefiyle düzenlenecek eğitimlerle
firmalar yatırımın geri dönüşümünü
maksimize ederek, kalitesizlik
maliyetlerinde iyileşme sağlayacak.
82
Temmuz July - Ağustos August 2014
gulamalar gerçekleştirilecek. Projeyi başarıyla tamamlayan firmalar, küresel piyasa
koşullarında daha güçlü, esnek ve dayanıklı yapıda rekabet yapılabilecek. Tedarik zincirinde elde edilen kazançlarla gerek mevcut yatırımların, gerekse gelecek yatırımların geri dönüşümü maksimize edebilecek.
Kalitesizlik maliyetinde azalma, stok devir
oranında artış, proje yönetiminde ve iş güvenliğinde iyileşme sağlanabilecek.
Ekonomi Bakanlığı’ndan
yüzde 75 destek
Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 75 desteğiyle başlayan İş Mükemmelliği projesini değerlendiren TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, 15 üye firmanın seçilerek programa dahil edildiğini söyledi. Dudaroğlu, “İş Mükemmelliği’ projesi, TAYSAD olarak yürüttüğümüz üçüncü URGE
projesi. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği
ile hayata geçirilen bu ve benzeri projelerin, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. URGE projelerinden daha çok üyemi-
zin faydalanması için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Örnek proje
Faaliyetleriyle emeklerinin karşılığını almanın gurunu yaşadıklarını belirten TAYSAD
Başkan Vekili Alper Kanca da projenin çok
önemli ve kalite konusunda daima ileriye
giden Türkiye’nin hedefinin çok daha büyük olduğunu kaydetti. Kanca, TAYSAD’ın
yürütmekte olduğu URGE projelerinin örnek gösterildiğini ve ileride yeni firmalar
ile benzer projelerin hayata geçirileceğini
vurguladı.n
TAYSAD will provide
“Business Excellence” for
competitive advantage
TAYSAD has launched the third “Support
to the Development of International
Competitiveness” (URGE) project which
they execute with the support of the
Ministry of Economy. With the target
“Business Excellence”, the project will
provide competitive advantage in the
automotive supply industry through
training programs.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Çin’de bir işbirliği
anlaşmasına daha imza attı
2
014 Nisan ayında Şangay’da gerçekleşen
Uluslararası
Yatırım
Konferansı’na katılan TAYSAD’ın, üyeleri için yaptığı yatırım bölgesi araştırma çalışması ile başlayan temaslar, 2014 Temmuz ayında Çin’in Jiangshu eyaletinde bulunan Changshu şehri, CEDZ Sanayi Bölgesi işbirliği anlaşmasının imzalanması ile
sonuçlandı. CEDZ Sanayi Bölgesi’nde yer
alan otomotiv üreticilerine yapılan ziyaret
ve görüşmeler ile detaylanan temaslar, işbirliği ve yatırım ortamının değerlendiril-
Geçtiğimiz Mayıs ayında BMW, GM, Brilliance Jinbei ve Brilliance
Zhonghua gibi markaların otomotiv üretimi yaptığı Shenyang Eyaleti ve Endüstri Bölgesi ile imzalanan işbirliği anlaşmasına TAYSAD bir yenisini daha ekledi.
mesine de olanak sağladı. Ziyaret esnasında, Jaguar Land Rover tesisleri de ziyaret
edilerek, üst düzey yöneticiler ile görüşmeler yapıldı.
1992 yılında faaliyete geçen bölge, 50 km2 toplam alan, limana olan yakınlığı ile
ön plana çıkan lojistik altyapısı, Ar-Ge yerleşkelerinin bulunduğu özel alan ile pek
çok yabancı yatırımcının dikkatini çekiyor. 500’den fazla yabancı firmanın toplamda 25 milyar USD ile yatırımda bulunduğu Endüstri Bölgesi yatırımcıları içerisindeki
56 proje, Fortune Global 500 içerisinde yer alıyor. Chery, Jaguar LandRover ve Qoros Auto gibi firmaların yatırımlarının bulunduğu CEDZ Sanayi Bölgesi, küresel çapta önde gelen bir çok Tier 1 firmaya da ev sahipliği yapıyor. Changshu 3000 yıllık
tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri, Şangay’a olan yakınlığı, aldığı ödüller ile de
Çin’de sanayi bölgesi olarak iyi imkanları içerisinde barındırıyor.
84
Temmuz July - Ağustos August 2014
Jaguar Land Rover’ın Changshu’da yerleşik Satınalma Direktörü Julian Taylor ile
yapılan görüşmede;
•JLR’ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği en önemli büyümenin Çin’de
olacağı,
•2014’ün son çeyreğinde üretime başlayacak olan fabrikanın ilk etapta yıllık 150
bin, sonrasında ise 250 bin adetlik kapasiteye ulaşacağı,
•Üretime JLR’nin mevcut modelleri ile
başlanacağı, sonrasında ise Çin pazarına
özel modellerin geliştirileceği,
•Projelerin yerlileştirme hedefinin ise yüzde 60 olacağı dile getirildi.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Jaguar Land Rover’ın Çin’deki yeni üretim
üssü olacak CEDZ Bölgesi’nde ayrıca ArGe Merkezi kurulumu da planlanıyor.
TAYSAD ekibi tarafından bölgede yerleşik bir diğer önemli otomotiv üreticisi olan
Qoros Auto tesisi de ziyaret edilerek, yetkililerden firmanın mevcut faaliyeti hakkında bilgi alındı. CEDZ Sanayi Bölgesi’nde
yerleşik tesisinin yıllık üretim kapasitesi
450 bin olan firma, Euro NCAP’te beş yıldız ödüllü ilk Çin’li araç üreticisi.
CEDZ Sanayi Bölgesi Başkanı Fan Jian
Qing, bölgenin altyapı, üretim kapasitesi ve yerleşik otomotiv firmaları açısından yetkin ve güçlü olduğunu, bölgelerin-
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl
Baybalı, “TAYSAD Çin Ofisi’nin ikinci
resmi işbirliği olan bu anlaşmaya, diğer bölgelerde yapılacak incelemelerden sonra yenilerinin de eklenmesini
hedefliyoruz”dedi.
de gücü ve kalitesiyle kendini dünyaya kanıtlamış Türk tedarik sanayi içerisinde yer
alan firmaları da görmek istediklerini, bölgelerinde yatırıma davet ettiklerini ifade
etti. “TAYSAD nezdinde imzalanmış işbirliği anlaşmasını, Türk tedarik sanayi ile imzalanmış olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizde planlanacak yatırımlara yönetim olarak öncelikli destek vereceğiz” diye konuştu.
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, “Temmuz ayında gerçekleştirilen ziyaretimizde yapılan anlaşma ile CEDZ
ile adımı atılan işbirliğinin, Türk Tedarik
Sanayi’nin Global Marka olma hedefi açısından önemli bir adım olacağı, Çin’de ya-
tırım yapmak isteyecek firmalarımız içinse
çalışma ortamının hazırlanmasında imzalanan anlaşmanın çok önemli bir katkısının
olacağı görülmektedir”dedi.
Baybalı, “Uzun süredir devam etmekte
olan Çin Pazarı çalışmalarımızın sonucunu
ard arda imzalanan işbirliği anlaşmaları ile
almaktayız. Bu olanaklarla beraber, önemli sanayi bölgelerindeki maliyet bilgilerine
ulaşabilme ve başka bölgelerle de karşılaştırma olanağını da bulabileceğiz. TAYSAD
Çin Ofisi’nin ikinci resmi işbirliği olan bu
anlaşmaya, diğer bölgelerde yapılacak incelemelerden sonra yenilerinin de eklenmesini hedefliyoruz” diye konuştu.
Çin pazarındaki çalışmalar ve kaydedilen
Çin çalışmalarını ağırlıklı olarak Avrupa’lı otomotiv firmalarının yerleşik bulunduğu
Sanayi Bölgeleri ile gerçekleştirmeyi hedef edinen TAYSAD, bu şekilde, bölgede gelişmekte olan potansiyeli değerlendirmek isteyen üyeler için OSB’lerdeki olanakları direk olarak aktarmayı hedefliyor. Üyeleri ile yapılan iki ayrı Çin çalıştayından alınan geri bildirimler doğrultusunda Çin pazarı ile ilgili stratejik yol haritasını şekillendiren TAYSAD, beklentilerin öncelikli olarak yatırım doğrultusunda olduğunu belirledi. Yatırım ile ilgili olarak güçlü sanayi bölgelerini belirli program çerçevesinde ziyaret eden TAYSAD, çalışmalarını eş zamanlı olarak ilgili OSB’lerde yerleşik ana sanayilerle üst seviyede temas içerisinde üyelerini temsil ederek gerçekleştiriyor. TAYSAD, Çin’e yönelik son 3 yıldır yoğunluklu yürüttüğü çalışmaları zaman içerisinde
kurduğu ilişkiler ile emin bir şekilde güçlendirerek sürdürüyor. Ofis çalışmalarını ise
kurumlar ile yaptığı resmi anlaşmalar ile pekiştiriyor.
86
Temmuz July - Ağustos August 2014
mevcut gelişmeleri değerlendiren TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu,
konu ile ilgili olarak; “Çin konusunda TAYSAD olarak önemli adımlar atmaktayız. Bu
ülkede, TAYSAD ve dolayısıyla Türk yatırımcıların, üyelerimizin etkinliğinin daha
çok artması dileğimizdir” dedi.
TAYSAD ekibi, CEDZ bölgesi yönetimi,
otomotiv ana sanayi firmaları ile ikili temaslarının yanı sıra Pekin’de Çin Otomotiv Sanayi Derneği CAAM, Çin Otomotiv
Parçaları ve Aksesuarları Kurumu CAPAC
ile de bir araya gelerek potansiyel işbirliği
fırsatlarını değerlendirdi..n
TAYSAD signed another
cooperation agreement in
China
TAYSAD signed a new cooperation
agreement in China in addition to last
year's cooperation agreement between
TAYSAD and Shenyang District and
Industrial Zone, where BMW, GM,
Brilliance Jinbei and Brilliance Zhonghua
manufactures at. During the International
Investment Conference in Shanghai
in April 2014, TAYSAD started new
researches on an investment region for
its members. In July 2014, a cooperation
agreement has been signed between
TAYSAD and CEDZ Industrial Region at
Changshu of Jiangshu of China.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
İnönü Test Merkezi'nin hizmete açılış
törenine TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve
yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Dr.
Mehmet Dudaroğlu Ford Otosan'ın
Türkiye otomotiv sektörüne ArGe çalışmaları konusunda örnek
uygulamalar yaptığını dile getirdi.
İnönü Motor Test Merkezi
hizmete açıldı
Ford Otosan, Gölcük’ün ardından, ikinci Motor Test Merkezi’ni
Eskişehir İnönü Fabrikası’nda açtı. 3 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen ve ileri teknolojileriyle dünyadaki benzerlerine öncülük edecek olan merkez, Türkiye’de 13 litre üzeri motor
testleri yapabilen ilk tesis olma özelliğine sahip.
F
ord Otosan, 3 milyon Euro’luk yeni
bir yatırımla, 4 ay gibi kısa sürede ta-
mamladığı Ford Otosan İnönü Motor Test
Merkezi’ni hizmete açtı. Türkiye’de 13 litre üzeri motor testleri yapabilen ilk tesis
olma özelliğine sahip olan merkezde, 5
farklı yatakta Euro 6 normlarını karşılayan
Ecotorq motorların geliştirme ve dayanım
testleri yapılacak. Tesis, global Ford’a da
hizmet verecek.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 12 yıldır lideri oldukları otomotiv sektörüne yeni
bir yatırımla yön vermekten mutluluk duy-
İnönü Test Merkezi, Türkiye’de 13
litre üzeri motor testleri yapabilen
ilk tesis olma özelliğine sahip. Tüm
soğutma kapasiteleri bu öngörüye
göre yapılan merkezde, 5 farklı
yatakta Euro 6 normlarını karşılayan
Ecotorq motorların geliştirme ve
dayanım testlerini yapılacak.
88
Temmuz July - Ağustos August 2014
duklarını belirterek şunları söyledi: “Temellerini 1961 yılında attığımız Ar-Ge faaliyetlerimiz ile bugün, bir marka haline
gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan 54 yıl önce 10 mühendisle başlayan
Ar-Ge yolculuğumuza, bugün 1.300 Ar-Ge
mühendisimizle devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada, Türkiye otomotiv sektörünün
en büyük teknoloji ve Ar-Ge üssüne sahibiz. 436 patent başvurusuyla, Türkiye’nin
Ar-Ge devleri arasında yer alıyoruz ve bu
sayede sektör liderliğimizi sürdürüyoruz.
İstihdam, patent başvurularımız ve projelerimizle Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük Ar-Ge teşkilatı olmakla birlikte otomobil, orta ve hafif ticari, ağır ticari ve dizel motorların mühendislik merkezi
olarak Ford’un da dünyadaki 3’üncü büyük
Ar-Ge merkezi olarak çalışıyoruz.”
Haydar Yenigün: Ülkemize dünya çapında öncü bir tesis kazandırdık
Bugüne kadar 15 adet motor, bunların
farklı versiyonları ile 100’ün üzerinde proje geliştirdiklerini ve 550 binden fazla motor ürettiklerini de sözlerine ekleyen Ye-
nigün, açıklamasına şöyle devam etti:
“Yurtdışında bu tarz mühendislik hizmeti veren firmalar olmasına karşın, biz büyük bir sorumluluk aldık ve dünya çapında
öncü özelliklere sahip bir tesisi ülkemize
kazandırdık. Baştan sona, geçmişi başarılarla dolu Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan merkezimizle, ülkemize
katma değer sağlamış olduk. Sadece Ford
Otosan için değil, Ford’un global projeleri için de çalışacak olan tesisimiz, sektörümüz ve ülkemiz için büyük önem taşıyor.
Gölcük fabrikamızdaki Motor Test Merkezimiz; Automotive Testing Technology International dergisi tarafından 2013 yılının
motor test merkezi seçildi. Bu ödül hem
Ford’un dünya çapındaki tesisleri hem de
Türkiye’deki tesisler için bir ilk olarak bizi
gururlandırdı. Ford Otosan’ın Gebze’deki
mühendislik merkezinde yaptığımız, motor ve aktarma organları ürün geliştirme
çalışmalarındaki kalitemizi, bu yeni yatırımımız sayesinde arttırılmış test kapasitesi ve gelişkin teknolojilerimizle bir üst aşamaya taşıyacağız.”
İleri teknolojilere sahip bir merkez
Motor testlerinin yanında araç egzoz sistemi, ÜRE sistemi gibi testlerin de yapılabileceği tesis, farklı projeler için de kullanılabilecek. Eylül ayında kullanıma açılacak
olan 5 numaralı odada CNG/LNG yakıtlı
motorları test edilecek.n
Inonu Engine Test Center has
been launched
The largest investor in R&D in the
automotive industry, Ford Otosan has
launched Inonu Engine Test Center
which was completed in only 4 months
with a 3 million euro investment. In
the center, which is the first facility for
13+ litre engines to be tested, Ecotorq
engines that meet Euro 6 norms in 5
different engine bearings will be tested
for development and resistance. The
facility will be also serving global Ford.
www.taysad.org.tr
VDA QMC’nin Türkiye Lisans Ortağı
MBT Danışmanlık 2 Yaşında!
2012 Temmuz Ayından bu yana sizlere otomotiv sektöründe yaklaşık 100 yıllık
toplam tecrübemiz ile siz değerli Sanayicilerimize hizmet vermekten büyük keyif aldık. Sizlerle beraber hizmetlerimizi geliştirmek bizlerin en büyük düsturudur.
Özellikle Türkiye’deki tek VDA QMC lisans ortağı olarak, oldukça yoğun bir eğitim sürecine girmiş bulunmaktayız.
Yurt Dışı OEM’ler ile çalışırken bu eğitimlerin onaylı kurumlardan alınması çok
önemlidir ve aynı zamanda bir müşteri isteğidir.
Uluslararası geçerli VDA QMC Eğitimlerini ekte sizler için sıraladık: VDA 1 Arşiv
ve Dokümantasyon VDA 2 PPF – Ürün ve Üretim Süreci Onayı VDA 6.3 Süreç Denetimi (Denetçi Kimlikli)
VDA 6.5 Ürün Denetimi VDA ISO/TS 1. Ve 2. Taraf Denetim (Denetçi Kimlikli)
VDA Kalite Sorumlusu (Kimlikli) VDA Kalite Yöneticisi (Kimlikli)
Bu eğitimler sizlerin uluslararası sürdürülebilir rekabetçiliğiniz için kaçınılmazdır. Ayrıca danışmanlık ve yazılım hizmetlerimiz ile her zaman yanınızdayız. Bizlere [email protected] mail adresimizden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Her yıl verilen Oyak Renault Yan
Sanayi Başarı Ödülü’nün, yan sanayi
firmalarının performanslarını daha
da iyileştirmelerinin teşvik edilmesi
amaçlanıyor. “2013 yılı Yan Sanayi
Başarı Ödülleri” için Brisa, Martur ve
Mebant firmaları seçildiler.
R
enault-Nissan İttifakı’nın Global Satınalmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve RNPO* Başkanı Christian Vandenhende, Renault-Nissan İttifakı Global Satınalma Direktörü ve RNPO Avrupa/Euromed Başkanı Béatrice Brévaut, Oyak Renault Genel Müdürü Aleš Bratož ve Oyak
Renault Satınalma Direktörü Sylvain Nicolle, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Mehmet Dudaroğlu’nun ve yan sanayi firmalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Christian Vandenhende seçilen üç tedarikçiye ödüllerini verdi. Ödüller, BRİSA
adına Ticaret Direktörü Oğuzhan Avdan,
MARTUR adına CEO Ömer Altun ve MEBANT adına CEO İnan Kardeş tarafından
alındı.
Toplantıda, Christian Vandhendende, Aleš
Bratož ve Sylvain Nicolle « Renault Drive
the Change » Stratejik Planının ikinci fazında yer alan beklentileri, bu planın başarılı
olması ve böylece tedarikçilerin RenaultNissan İttifakı’nın fırsatlarından tam anlamıyla yararlanabilmesi için Oyak Renault
ile tedarikçilerinin birlikte ulaşması gereken hedefleri sundular.
Renault Grubunun satın alımları, 2001 yılında kurulan Renault ve Nissan’ın ortak
satınalma teşkilatı Renault Nissan Purchasing Organization (RNPO) tarafından ger-
Oyak Renault Yan Sanayi Başarı
Ödülü’nün seçim kriterleri, bir yıl
içerisinde Kalite, Maliyet, Süre,
Geliştirme, Yönetim hedeflerine
ulaşmaya dayanıyor. En başarılı
tedarikçiler, Oyak Renault Otomobil
Fabrikaları’na teslim edilen
parçaların kalitesi, Ekonomik
Performans, ilk montaj ve satış
sonrası yedek parça teslimatlarında
Hizmet Oranı, Geliştirme Kapasitesi,
Finansal Sağlık ve şeffaf bir işbirliği
çerçevesinde Renault’ya destek
olma iradesi dikkate alınarak
seçiliyorlar.
90
Temmuz July - Ağustos August 2014
Oyak Renault “2013 yılı Yan
Sanayi Başarı Ödülleri”
sahiplerini buldu
Oyak Renault, düzenlediği Tedarikçiler Toplantısı’nda birlikte
çalıştığı üç firmaya “2013 Yılı Yan Sanayi Başarı Ödülü” (Best
Supplier Awards 2013) verdi.
çekleştiriliyor. RNPO dünya ölçeğinde, her
parça ailesi, yatırım malı ve hizmet için satınalma stratejilerinin tanımlanmasından
ve uygulanmasından sorumludur. Sonrasında ise Nissan ve Renault projeleri kapsamında her iki şirket tarafından belirlenen
kalite, maliyet ve süre hedeflerine uygun
olarak tedarikçilerin seçimini yapar ve tedarikçilerin Kalite, Maliyet, Süre, Geliştirme, Yönetim performanslarını yönlendirir. 2013 yılında, Renault ve Nissan alımlarının %100’ü RNPO aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
Oyak Renault Satınalma Direktörlüğü, hem kendi tedarikçilerinin hem de
Türkiye’de otomobil yan sanayiinin üretim
ve ihracatının gelişmesi için çok önemli
bir rol oynamakta ve faaliyetlerini RNPO
kapsamında yürütmektedir. Bu direktörlük, Oyak Renault karoseri-montaj ve
mekanik fabrikaları için parça, yatırım malı
ve hizmet alımlarının yanı sıra, Romanya,
Fransa, İspanya, Rusya, Arjantin gibi 10’un
üzerinde ülkedeki Renault fabrikalarına yönelik olarak Türk Tedarikçilerden yapılan
bütün alımlardan da sorumludur. Oyak Re-
nault Satınalma Direktörlüğü’nün aynı zamanda Türk imalatçıları tanıtmak ve RNPO
tedarikçi paneline önermek, Oyak Renault
projelerinde imalatçı seçimini yapmak ve
onlarla birlikte Kalite, Maliyet, Süre, Geliştirme, Yönetim performansını yönetmek
görevi vardır. RNPO paneline giren imalatçılar, Renault Nissan İttifakı’nın tüm dünyadaki fırsatlarından yararlanma olanağına
sahip olmaktadırlar.n
“Best Supplier Awards 2013”
by Oyak Renault were granted
to the winners
In the Suppliers' Meeting, Oyak Renault
granted the “Best Supplier Awards
2013” to three companies that they
cooperate. The winning criteria of this
annual event is quality, cost, time.
Development and management targets.
This event aims to encourage the
improvement of the performances of the
suppliers. Brisa, Martur and Mebant have
won the “Best Supplier Awards 2013.”
www.taysad.org.tr
REKABET HUKUKU COMPETITION LAW
Garanti yönetim
sisteminin önemi
Ayıba Karşı Tekeffül
1. Referans Pazar
A
raç üreticilerinin tedarikçiler
ile yaptıkları ve ayıba karşı tekeffülü konu eden anlaşmalar son
yıllarda daha fazla önem kazanmaktadır. Bu anlaşmalar ya “referans pazar” modeline dayanmakta, ya da son
zamanlarda gittikçe artan ve bir alternatif veya eski anlaşmalara bir ilave haline gelen “kabul oranı” modelini benimsemektedir. Bu anlaşmalar, “Warranty
Agreement, Design responsibility Agreement, Vendor Lost Recovery Programm”
olarak da bilinmektedir. Bu tür anlaşmaların amacı, dünya çapında münferit olarak tespit edilen ayıplar için basitleştirilmiş
bir hesaplama modeli yaratmaktır. Zira bu
tür durumlarda, ayıplı mal için talep edilen meblağ göz önünde bulundurulduğunda, Orjinal Parça Üreticisinin (OEM) ayıbın
ve hasarın ispatlanması için yaptığı zahmet ve masraf hiç bir şekilde makul oranda olamayacaktır. Fakat genel bir değerlendirme yapıldığında, her münferit olayın
neticeten bir külfet teşkil etmesinden do-
DR. MENDERES GÜNEŞ
Güneş & Hamdan
Rechtsanwälte PartGmbB
layı, OEM de rücu hakkından vazgeçmek
istememektedir. Bu tür anlaşmalarda ayıba karşı tekeffül sorumluluğu, mal üretim
sahasını terk ettikten sonra tespit edilen
ayıplar için sınırlandırılmıştır.
Bu model bazında rücu hakkının hesaplanması için öncelikle referans
pazar (“gönderme zorunluluğu olan
pazar” olarak da bilinir) ve referans
olmayan pazar (“gönderme zorunluluğu olmayan pazar”) sınıflandırılması yapılmalıdır. İncelemesi için tedarikçiye ulaştırılan ve ayıplı olduğu iddia edilen malların hangi piyasadan gönderileceği
bu sınıflandırma ile kararlaştırılır. Tedarikçi de sadece kendisine ulaştırılan bu mallar vasıtasıyla üreticinin iddia ettiği ayıbın
mevcudiyetini inceler.
Eğer tedarikçi genelde kendisinin yaptığı inceleme sonucu malın gerçekten ayıplı olduğunu tespit ederse, kendisi için her
bir ayıplı mal için belirli bir tazminat ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Bu tazminat
ise OEM’in ödediği alış fiyatıyla önceden
belirlenmiş bir faktörün çarpılması sonucunda belirlenir. Bu faktör, ayıplı malın değiştirilme masrafları ve referans pazarında
tespit edilen ayıp oranı ile dünya pazarında tespit edilen ayıp oranı gözetilerek hesaplanır. Yani tekeffül masraflarının belirlenmesi, ayıplı malların gerçek miktarı/sayısı gözetilmeksizin sadece istatistiki verilere dayandırılmaktadır.
2. Kabul İşlemi
Kabul işlemi bazında rücu hakkının tespiti ilk etapta tedarikçinin ulaştırdığı ürünleri değişik ürün sınıflarına ayırmaktan geçmektedir. İkinci etapta tedarikçinin teslim
ettiği ayıplı ürünlerden dolayı dünya genelinde meydana gelen nakliyat, depolama,
montaj ve demontaj gibi masraflar ilgili ürün sınıfına göre dağıtılmaktadır. Bunu
müteakip ilgili ürün sınıfına ayıplı diye dağıtılmış olan ürünler belirli bir adet seçilmek-
92
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
tedir. Bu sayı (numune) genelde 10-20 % gibi bir oranla kısıtlanır.Ayıplı oldukları iddiasıyla iade edilen ürünlerin
gerçekten ayıplı olup olmadıkları tespit edilir. Alınan numunedeki ayıplı mal ayıpsız mal adetine göre bir oran belirlenir (örneğin aynı cins ürün olmak kayıdıyla incelenen
yüz adet üründen yirmisi ayıplıysa, bu durumda ayıp oranı yüzde yirmi olarak tespit edilecektir). Bu oran ise önceden belirlenmiş bir süre zarfında dünya genelinde oluşan
ve ayıplı maldan doğan masraflarla çarpılır. Böylece tedarikçinin dünya genelinde bir ürün gurubunda oluşan masraflardaki payı tespit edilir.
3. Sorumluluk ve sigorta hukuku açısından doğuracağı sonuçlar
Hemen hemen her hukuk sisteminde tekeffülün şartlarından olmaslarına rağmen,h er iki modelin ortak yönü olarak, bütün ürün sayısıyla ilgili ayıbın varlığı ve gerçek masraf tutarının ispatı aranmaksızın, tekeffülden doğan masraflar tedarikçiden talep edilir. Örnek pazarı modelinde
belirtildiği gibi belirlenmesi gereken faktör ayıbın mevcudiyetini gözetmeksizin -yollama zorunluluğu olmayan- pazarlardaki benzer ürünleri de ayıplı olarak hesaba katar.
Talep edilen tekeffül masraflarıın temeli de, gerçek bir
ayıbın ıspatı aranmaksızın, matematiksel-istatistiki bir faraziyeye bağlıdır.
Kabul işlemi modelinde de, oranın tespitinde gözetilmeyen ürünler bakımından, tedarikçi kabul edilen oran düzeyinde ayıbın ispatından feragat etmektedir. Ayrica göz
önünde bulundurulmalıdır ki masrafın veya ayıbın ispatından feragat etmek sadece sorumluluğun genişletilmesi
anlamına gelmemektedir, aynı zamanda tedarikçi bu yolla
sigorta kapsamının dışında bırakılmaktadır. Bunun nedeni sadece sigorta şirketlerinin genellikle genelleme bazında yapılan bir hesaplamayı kabul etmemeleri değildir. Sigorta şirketleri münferit olayları da birlikte ele alabilmektedir, lakin mevzubahis durumlarda münferit olaylar arasında gerçek bir bağ görmemektedir. Böylece sigorta şirketler her münferit olay için tedarikçinin kişisel katılım payına baş vurmaktadır.
4. Özet
“Referans pazarı” modelini veya “kabul işlemi” modelini
baz alan tekeffül anlaşmaları genellikle gelişim ve/veya
ürün tedariği için sipariş almanın önkoşuludur. Dünya genelinde meydana gelen münferit ürün hatasına işaret etmek, çeşitli ürünleri seri olarak OEM’e teslim eden tedarikçiyi aldatmamalıdır. Zira her ürüne ve hata yatkınlığına
göre her bir münferit olay toplamda ciddi bir rakam teşkil
edebilir. Bundan dolayı şirketler bu tür modelleri itirazsız
kabul etme hatasına düşmemelidir. Bu konuya hukuki bir
yaklaşım önemli bir ilk adım olsa da, tek başına yeterli
sonuçları doğurmayacağı da aşikardır. Şirketler bütünsel
bir Warranty Management System kurmak zorundadır.
Böylece müşterinin ayıba karşı tekeffül haklarını nitelikli
bir şekilde karşılamak için, gerekli teknik ve ticari altyapı
sağlanmış olacaktır.n
www.taysad.org.tr
REKABET HUKUKU COMPETITION LAW
The handling of warranty claims on the basis of the reference
market principle and/or of an ac-ceptance rate principle
Warranty
Management System
takes into consideration the costs for
the replacement of the defective product and the relation of products delivered
and incorporated into the OEM’s cars in
the reference market to those delivered
and incorporated into the OEM’s cars
worldwide. Thus the calculation of warranty costs is not made on the basis of
the return of all products claimed to be
defective but on the basis of a statistical
evaluation which only takes into account
the product failures from the reference
market.
2. Acceptance rate principle
T
he handling of warranty claims on the
basis of the reference market principle and/or of an ac-ceptance rate principle
leads to a serious damage of the OEM.
Within the last years agreements between Original Equipment Manufacturers
(OEM) and their suppliers concerning the
recourse of claims have come under scrutiny. Those agreements rely on the reference market principle and increasingly are
replaced by a quota-based acceptance
procedure. The most recent updates
discussed between suppliers were the
“Warranty Agreement”, the “Design Responsibilty Agreement” and the “Vendor
Cost Recovery Program”.
The calculation of warranty claims pursuant to this procedure is based on the
classification of two markets, the reference market (also called the “returning
market”) and the non-reference market
(also called the “non-returning markets”).
This classification is made in order to
specify from which market the supplier
will receive its products claimed to have
a defect. The examination of the supplier
whether the product has in fact a defect
or not is also limited to only these products.
The purpose of such agreements is to
provide an easy way for the calculation of
the recourse claims caused by sporadic
and loose field defects. In these cases the
OEM faces the problem that the costs for
the proof of a defect and the expenses for
the rectification of such claim will often
not be proportionate the amount of the
warranty claim. However the OEM is not
willing to bear these costs since the total
amount of all those single warranty claims
94
Temmuz July - Ağustos August 2014
1. Reference market principle
If the examination, regularly to be carried
out by the supplier without the participation of the OEM, reveals that the product
has a defect the supplier is obliged to pay
the warranty lump sum. The warranty
lump sum is usually calculated by multiplying the OEM-purchase price of the
product by an aggregate (or total) factor.
The aggregate factor is calculated on the
basis of a mathematical formula which
If the supplier delivers various products to
the OEM the products will in the first step
be divided into different sub-groups. In the
second step all costs in connection with a
failure of the supplier’s product such as
the costs for transport, storage, handling
and removal and installation will be allocated to the relevant sub-group. After the
elapse of the agreed time period parties
will then make choice of a limited amount
of products (the” representative sample”)
which were claimed to be defective and
for which costs were allocated to the relevant sub-group. Sometimes the percentage to be deemed as being representative
is defined in the agreement. However the
most regular case is that it is left with the
contract partners to agree on the amount
for each case. The next step will be the
examination of the representative sample
of products in order to determine which
products are in fact defective. The failure
quota will then be calculated on the basis
of the relation of defect products to nondefect products (e.g. if 20 products of
100 examined products have a defect, the
quota will be 20%). The determined quota will then be multiplied with the costs
which have been allocated to the relevant
www.taysad.org.tr
sub-group in order to ascertain the amount payable
by the supplier as warranty costs.
3. Consequences for supplier’s liability and insurance cover
Both principles lead to a participation of the supplier
in warranty costs without evidence in full with regard
to each product concerning the existence of a defect
and the costs arisen to rectify such defect albeit such
evidence is required by nearly any law system in order
to claim for warranty costs. With regard to the reference market principle it has been already stated that
the aggregate factor also takes into account product
failures in non-returning markets even if no failure in
fact has occurred. The claimed warranty costs are
solely based upon a statistical evaluation without the
need of evidence of the single case. With regard to
the acceptance rate principle the supplier also waives
its right for sufficient evidence to the extent as covered by the agreed failure quota. The acceptance
of such procedures thus is an extension of the supplier’s liability towards its customers. Further to this
any payment obligation deriving from such procedure
will also not be covered by insurance. The reason
why insurers will refuse to make any payments is not
only due to the fact that payments are made on the
basis of no sufficient basis. The further reason is that
such procedures provide a basis to claim warranty
costs for several individual cases without connection
to each other. Each individual case in turn means that
for each case the agreed retained amount to be paid
by the supplier will apply. This amount in most cases
will exceed the cots claimed for each individual case.
4. Conclusion
Concluding an agreement on the basis of the reference market principle or the acceptance rate principle will usually be a pre-requirement for placement of
an order by the OEM for the any development and/
or delivery of a serial product. The purpose that such
agreements only seek to provide a procedure to account warranty costs for sporadic field defects should
not hide the fact that depending on the product and
its potential failure rate the claimed costs may reach
a considerable amount. Thus the supplier should not
seduce himself to the error that such agreements will
only lead to the payment of low warranty costs and
may therefore be acceptable without any detailed
examination. A legal review of such agreement may
be an important measure but will not be sufficient.
The emergence of these new procedures should
rather encourage suppliers to implement a warranty
management system as whole which also takes into
consideration the technical and commercial aspects.
This will enable them to meet warranty claims on the
same level. n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Ak-Pres'e
Rekabet Gücü Ödülü
TÜSİAD, SEDEFED ve Sabancı Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen, kriterleriyle
alanında Türkiye’nin en prestijli organizasyonu
olan Rekabet Gücü Ödülü’nde “KOBİ Kategorisi
2013 Ödülü: AK-PRES” kazandı.
S
ektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED)
ile TÜSİAD-Sabancı
Üniversitesi Rekabet Forumu
tarafından düzenlenen
Rekabet Gücü Ödül Töreni
22.Mayıs.2014 tarihinde
Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsünde gerçekleştirildi.
Büyüme, ihracat, katma
değer, insan kaynakları,
finansal kaynaklar, inovasyon
tasarımı, teknoloji, liderlik,
sürdürülebilir strateji
gibi birçok bileşenin
değerlendirildiği yarışmada
süreç bu yıl 30 firma ile
başladı. Şirketlerin bu
kriterleri iş akışlarına yüzde
yüz yansıtmasının ve
özellikle tüm ekibi tarafından
benimsenmesi de yarışmada
önemli bir kıstas olarak
belirlendi.
Yarışmanın jürisinde yer
alan Sabancı Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Dilek Çetindamar ödül
kazanan firmaları sahneye
davet ederken jüri heyeti
olarak seçim sürecinde
firmaların başarılarından
büyük bir gurur duyduklarını
belirterek ödül alan firmaların
Harvard’da “Case” olarak
okutulabilecek kadar başarılı
olduklarına dikkat çekti. Prof.
Çetindamar, çok zorlu ve
uzun bir öz değerlendirme
ve uzman değerlendirmesi
sonucunda verilen ödülleri
kazanan firmaları tebrik etti
ve firmaların geliştirdikleri
stratejileri ve iş modellerini
incelediklerinde Türk
özel sektörü adına gurur
duyduklarını dile getirdi.
Ak-Pres adına ödülü alan
Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuzhan Küçükoğlu
“Otomotiv yan sanayileri
arasında bu ödülü ilk
alan şirket olmaktan
gurur duyduklarını,
mükemmelleşme ve
kurumsallaşma yolunda hızla
ilerlediklerini ve hedeflerine
ulaşmakta kararlı olduklarını”
söyledi.n
Ak-Pres has been
rewarded the
Competitiveness Award
At Turkey's most prestigious
organisation the 4th
Competitiveness Awards
which was held by TUSIAD,
SEDEFED and Sabanci
University, Ak-Pres has been
rewarded the SME Category
2013 Award.
Autoliv Türkiye’ye Toyota’dan
“AYIN TEDARİKÇİSİ” ödülü…
Bu parçalar, Türkiye Otomotiv
Autoliv Cankor Emniyet Sistemleri, Toyota İngiltere tarafından Haziran
2014 dönemi için “Ayın Tedarikçisi Ödülü”ne layık görüldü.
Müşteri yelpazesinde Oyak
pazarının önde gelen araçları
için üretildiği gibi, önemli
oranda da ihraç ediliyor.
Renault, Fiat (Tofaş), Ford
Otosan, Toyota gibi Türk
otomotiv dünyasının önde
A
utoliv Türkiye;
Toyota’nın işbirliği
içerisinde olduğu tedarikçi
firmalar içerisinde bu ödülü
şimdiye kadar alan üçüncü
tedarikçi olma başarısını
gösterdi. Toyota T.E.A.M.
aktivitesinde aktif rol alan
Autoliv Türkiye, Toyota
Monozukuri aktivitesi
için Avrupa’daki şirketler
arasından seçilen Japon
olmayan iki tedarikçiden
biri olma başarısını da
yakalamıştır.
Türkiye’den Toyota İngiltere
fabrikasına havayastığı ve
96
Temmuz July - Ağustos August 2014
direksiyon simidi ihracatı
gerçekleştiren, daha
önceki dönemlerde de
gerçekleştirdiği proje
yönetimi ve yine kalite
yaklaşımı nedeniyle Toyota
tarafından birçok kez ödüle
layık görülen Autoliv Türkiye
Ülke Yöneticisi Mustafa
M.Alaca: “Bu sefer elde
edilen ödülün ayrı bir önemi
var. Toyota’nın İngiltere’deki
fabrika yönetimi bizlerin
kalite düzeyini onaylıyor ve
şu ana kadar yalnızca üç
tedarikçilerine verdikleri bu
ödülü Türkiye’de üretim
yapan bir fabrikaya layık
görüyorlar. İngilizlerin tutucu
ve ince eleyip sıkı dokuyan
yaklaşımını göz önüne alınca
bu ödül bir kez daha anlam
kazanıyor” açıklamasında
bulundu.
gelen isimleri bulunmaktadır.
Autoliv Cankor Emniyet
Sistemleri; %100 yabancı
sermayeli bir kuruluş olarak
otomotiv sektöründe pasif
emniyet sistemleri üretimi
ile dikkat çekiyor. Autoliv
Inc.’nın Türkiye kuruluşu olan
Autoliv Cankor hava yastıkları,
emniyet kemerleri ve
direksiyon ürünlerinin tümünü
Autoliv Inc. lisansı ile üretiyor.
ihracatçılar listesinde de 88.
Bunun yanısıra, 2014 ISO
500 listesinde satışları ile
Türkiye’nin en büyük 133.
şirketi olmayı başarmıştır.
Autoliv Türkiye ayrıca
sırada yer almaktadır.n
Autoliv Turkey granted
“The supplier of the
month award” by Toyota
Autoliv Cankor Safety
Systems has been awarded
as “the supplier of the
month” for the period June
2014 by Toyota UK.
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
3
yılda bir düzenlenen
Uluslararası Dövme
Kongresi, 30 Haziran - 1
Temmuz 2014 tarihleri
arasında Berlin'de gerçekleşti.
Kongreye 27 farklı ülkeden
700 farklı firmadan katılımcılar
geldi. Kongre sonrası 3-4
Temmuz 2014 tarihlerinde
bu firmalardan yaklaşık 36
CEO ve üst düzey Yönetici
Türkiye"de başta Kanca A.Ş.
olmak üzere Kocaeli, ve
Ankara'daki dövme parça
üreticilerini ve üniversite
enstitülerini ziyaret etti.
Kanca A.Ş. tesislerindeki
en son teknolojiye uygun
makine, yüksek teknik alt
yapı, tertip, düzen ve en
önemlisi işine odaklanmış
genç çalışanlardan çok
etkilenen ziyaretçiler, Türk
otomotiv yan sanayinin
geldiği bu nokta için tebrik
etti.
Avrupa Dövmeciler Birliği
(EUROFORGE)'nin kısa
tarihçesi
9 Kasım 1961 tarihinde
Almanya, Fransa, İngiltere
gibi ülkelerin bir araya
gelmesi ile Paris'te temeli
atılan Avrupa Dövmeciler
Birliği, Zaman içerisinde diğer
Avrupa ülke derneklerinin de
katılımıyla büyüdü.
Dövme üreticilerinin
Kanca A.Ş. ziyareti
KANCA Dövme Çelik
A.Ş'nin Şekerpınar'daki
tesislerini gezen Dünyanın
önde gelen dövmeci sanayi
kuruluş yöneticileri, sahipleri
KANCA'nın gerek çevreye
duyarlılığı (ISO 14001),
gerekse kalite sistemini
(ISO 9001:2000, ISO TS
16949:2002) oldukça
beğendiklerini ifade ettiler.
KANCA'da yapılan sunumda
Türk Otomotiv Sanayiindeki
gelişmeler, TAYSAD'ın
etkinlikleri ve dünyanın ilk ve
hala tek otomotiv yan sanayi
ihtisas sanayi bölgesi olan
98
Temmuz July - Ağustos August 2014
Dünya dövme üreticileri
Türkiye'de
EUROFORGE; Avrupa'nın en
gelişmiş on bir ülkesindeki
350'den fazla dövme sanayici
üyesi ile, yaklaşık 80.000
çalışanı, 6 milyon ton dövme
hacmini ve yaklaşık 15 milyar
Euro'luk iş hacmini temsil
etmektedir.
Dünya Dömeciler Kongresi
Dünya Dövmeciler Kongresi 3
yılda bir düzenleniyor ve her
seferinde ayrı bir kıtada yer
alıyor. 2011 yılında Hindistan
ev sahipliği yapmıştı. Gelecek
sefer yani 2017 yılında ise Çin
ilk defa ev sahipliği yapacak.
Berlin Toplantısında
Türklerin etkisi
3-4 Temmuz 2014 tarihlerinde Avrupa Dövmeciler Birliği üyesi yaklaşık 36 CEO ve üst düzey
Yönetici, Türkiye’de başta Kanca A.Ş. olmak
üzere Kocaeli, ve Ankara’daki dövme parça üreticilerini ve üniversite enstitülerini ziyaret etti.
2000 yılında yeni bir yapı
ile tüm Avrupa'yı kapsayan,
dövme teknolojisinin her
türünü içinde barındıran,
otomotivden havacılığa, iş
makinelerinden madenciliğe
kadar birçok alanda etkin bir
konuma geldi.
Türkiye ise Euroforge
bünyesine 2006 yılında
Dövme Sanayicileri Derneği
TOSB hakkında bilgi verildi.
Toyota, Fiat, Renault, Ford
gibi yerli firmalar dışında
BMW, Audi, Volkswagen,
Scania gibi yabancı büyük
müşterilere de hizmet
veren KANCA'nın, Avrupalı
rakiplerinden bir çok konuda
daha üstün bir performansa
sahip olduğu da ziyaretçiler
tarafından ifade edildi.
Almanya”nın küresel anlamda
büyük dövmecilerinden
Hirschvogel firmasının
Teknik Genel Müdürü Bay
Dr.Landgrebe bunu şöyle
ifade etti; “KANCA hakkında
arkadaşlarımdan güzel şeyler
duymuştum. Gelip görünce,
(DÖVSADER) bünyesinde
dahil olmuştur.
Dövme Sanayicileri Derneği
(DÖVSADER) bünyesinde
ÇİMSATAŞ, KANCA,
OMTAŞ, PARSAN gibi uzun
yıllardan beri TAYSAD üyesi
olan dövme şirketlerinin de
bulunduğu ve 2003 yılında
kuruluş girişimleri başlatılan
bir dernektir.
gerçekten de seviyenizi
oldukça yüksek buldum.
Türkiye'nin sanayii de ve
özellikle otomotiv de ulaştığı
seviye, Almanya da yaşayan
bir çok kişi tarafından
tahmin bile edilemez. Bu
gücünüzü, bu tarafınızı daha
iyi duyurmalısınız”
Ziyaretçiler ülkemiz ve
otomotiv sektörü hakkında
çok olumlu izlenimlerle
Türkiye'nin endüstri de
önemli bir partner olduğunu
ve işbirliklerini artırmalarının
kendi faydaları olduğunu
düşünerek ülkelerine
döndüler.
İlk defa bir kongrede bu kadar
fazla Türk etkisi hissedildi.
Bir buçuk yıl önce başlayan
hazırlıkları yürüten Kongre
Düzenleme Komitesinde
Euroforge Başkan Yardımcısı
Alper Kanca başından beri
yer aldı.
Kongrenin en önemli
sponsorlarından biri Türk
Çelik Sanayinin yıldızı Asil
Çelik oldu.
Kongre sırasında sunulan
20 tebliğden iki tanesi yine
Türklere aitti. Bir tanesini
Dortmund Üniversitesinde
Makine bölüm başkanlığı ve
Dekan Yardımcılığı yapan
dünyaca ünlü Prof. Erman
Tekkaya gerçekleştirdi.
Diğerini ise Omtaş firmasının
bir Avrupa Birliği projesini
anlatan Gürbüz Güzey.
Aynı şekilde katılım
konusunda da Türkiye bir çok
ileri sanayi ülkesinden daha
fazla delegesi ile dikkat çekti.
Kongre sonrası her ülkeye
düzenlenen fabrika ziyaretleri
turlarında Almanya'nın
ardından en fazla istek alan
ülkenin de Türkiye olması,
yabancıların ülkemizdeki
gelişmelere olan yakın
ilgisinin bir işareti olarak
algılanmalıdır.n
www.taysad.org.tr
Hisarlar’ın insan kaynağı
profilini değerlendirmek
ve yöneticilerin katkılarıyla
yakalanan başarı standardını
daha da yükseltmek amacıyla,
sektörde, yaptığı çalışmalarla
deneyimli, çözüm ortağı
Baltaş-Eksen ile birlikte
yürütülecek bir çalışmaya
start verildi.
Hisarlar'dan 2 milyon euroluk yatırım
2 milyon euro yatırım ile gerçekleştirilen Hisarlar yeni boyahane tesisi
7 ton kaldırma kapasitesiyle 15 metre uzunluğunda parçayı
boyayabilecek teknik donanıma sahip.
2
014 yılında Hisarlar;
Avrupa’dan, Hindistan’a,
Rusya’dan Brezilya’ya uzanan
ürün tedarik kapasitesiyle
ülkemizin gelişmesine paralel
olarak büyüyen bir şirket.
Belirlenen hedefler ve yapılan
yatırımlar ile son 10 yılda
hem cirosal hem de istihdam
anlamında ortalama yüzde 33
büyüme sağlayan Hisarlar’ın
gerçekleştirdiği yeni yatırımla
sahip olduğu boyahane tesisi
bulunduğu sektörün en büyük
yatırımı konumundadır.
Bombardier, John Deere,
Terex, Bomag gibi dünya
çapında tanınan müşterilerine
sunduğu ürün ve hizmet
ile katma değerli ürünlerin
üretimini gerçekleştiren
Hisarlar Ceo’su Zafer Türker,
yapılan yatırımla ilgili yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
“2 milyon euro yatırım ile
gerçekleştirdiğimiz yeni
boyahane tesisimiz 7 ton
kaldırma kapasitesiyle
15 metre uzunluğunda
parçayı boyayabilecek
teknik donanıma sahiptir.
Tesis sahip olduğu komple
otomatik taşıyıcı power
and free konveyör sistem,
www.taysad.org.tr
otomatik boya dozajlama
ve boya besleme üniteleri,
otomatik boya sıyırma
havuzları ile elektrostatik
yaş boya uygulaması
yapılmaktadır. Çevrenin
korunması ve insan sağlığının
ön planda tutulması amacıyla
yeni boyahane tesisinde
aynı zamanda solvent bazlı
ve su bazlı boya uygulaması
yapabilmektedir.“
Hisarlar, bugün gelinen
noktada her gün artan
siparişleri karşılamak için
yeni yatırımlar yaparken,
yeni istihdam politikasıyla da
ortalama 900 çalışan sayısına
ulaşmıştır.
İnsan odaklı şirket
Hisarlar insan kaynağı
profilini değerlendirmek
ve yöneticilerin katkılarıyla
yakalanan başarı standardını
daha da yükseltmek amacıyla,
sektörde, yaptığı çalışmalarla
deneyimli, çözüm ortağı
Baltaş Danışmanlık ile birlikte
yürütülecek bir çalışmaya
start verdi. Hisarlar’ın
yönetim organizasyonunu da
şekillendiren Aksiyon Bazlı
İş Yönetimi Modeli, şirket
değerlerini kullanarak tüm
çalışanların katılımı ile hızlı
ve rekabetçi iş sonuçlarına
ulaşabilen, müşteri ve insan
odaklı bir performans yönetim
sistemi niteliği taşıyor.
Sürekli İyileştirme Sistemi
ile tüm personelini üretim
sürecine çok önceden
dahil etmiş olan Hisarlar,
her geçen gün yapılan
yatırımlarla büyüyen
fabrikasında çalışan başarılı
ekibine en doğru eğitim
ve gelişim seçeneklerini
sunmak için 2014 yılında da
önemli atılımlar yapmaya
devam ediyor. Hisarlar İnsan
Kaynakları ekibinin titizlikle ve
hızla yürüttüğü çalışmalardan
biri olan “Değerlendirme
Merkezi“ çalışmasına
Baltaş Danışmanlık Şirketi
ile birlikte başlandı.
Hisarlar Grup Operasyon
Direktörü Haluk Selvi konuyla
ilgili: “Baltaş Danışmanlık
ile sürdürdüğümüz
uygulamanın amacı, kurum
yetkinlikleriyle bireylerin
özelliklerini değerlendirerek
çalışanların geliştirilmesinde,
kariyer planlarında nesnel
ölçütlerle karar alınmasını
ve somut bir bakış açısıyla
özelliklerimize bakmamızı
sağlamaktır. Değerlendirme
Merkezi çalışmaları
birbirinde farklı çalışmalarla
bireylerin güçlendirilmesi
gereken yetkinlikleri için
gelişim ve hareket planları
oluşturabileceğimiz çok
değerli bir fırsat sunmaktadır.
Belirleyeceğimiz hareket
planları ile ve bunun
sonucunda birlikte bir eğitim
ve gelişim planını uygulamaya
koyacağız.” dedi.n
Hisarlar's investment
amounted 2 million
Euros
New paintshop of Hisarlar
is established with an
investment amounted 2
million euros. The shop has
a capacity of 7 tones with
technical equipments that will
allow painting of a 15 meters
long parts.
Temmuz July - Ağustos August 2014
99
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
data thanks to the support of
TUBITAK.
ROTA’dan kaliteye dev yatırım
ROTA ağır şartlarda çalışan araçların direksiyon ve süspansiyon parçalarını gerçek yol dataları ile test edebilen ömür test cihazını TÜBİTAK desteği ile hayata geçirdi.
Y
aklaşık 1 milyon liralık
bütçesi ile ROTA’nın en
önemli Ar-Ge yatırımı olan
ömür ve yorulma testlerinin
gerçekleştirileceği 3 eksenli
servo hidrolik test sistemi,
TÜBİTAK Ar-Ge desteği
kapsamında 2014 yılının ilk
çeyreği içerisinde faaliyete
geçti. Test sisteminin
tasarımı, üretimi ve yazılımı
tamamen Türkiye’de
gerçekleştirildi.
Faaliyete geçen ömür
test cihazı, özel parkur
üzerinde, araçlar üzerinden
kaydedilmiş gerçek yol
datalarını, teste tabi tutulacak
v kolu ve bugi kolu gibi
süspansiyon parçaları ile
rot, komple rot, rot kolu
gibi direksiyon sistemine
ait emniyet parçalarına
uygulayabilmektedir.
ROTA bu çalışmalar
sonucunda OEM firmalarının
100
Temmuz July - Ağustos August 2014
talep etmiş olduğu
validasyon (ürün onay
süreci) işlemleri için sağlıklı
bir altyapıya kavuşmuştur.
Bu sistemle ömür, aşınma
ve yorulma testleri
gerçeğine uygun şartlarda
yapılabilmektedir. Ayrıca
kalite laboratuvarını 3D
CMM, 7 axes laser scanner,
basma- çekme testi, brinell,
rockwell ve micro vickers
sertlik ölçüm, kesme, bakalit
alma, malzeme parlatma ve
spektrometre ekipmanları ile
destekleyerek tam donanımlı
hale getiren ROTA, yapılan
yatırımlar sayesinde kaliteli
üretimini kronik sorunlara
ürettiği patentli çözümler ile
birleştirdi.
The 3 Axes servo hydrolic
test system, which is
the most significant R&D
investment of ROTA with
its roughly 1 million TL
investment and with which
the life and fatigue test will
be conducted, have come
into operation under TUBITAK
R&D support within the first
quarter of 2014. The design,
production and software
of this test system have
completely been conducted
in Turkey.
The operating life test system
can conduct the real road
data recorded on the vehicles
and suspension components
such as v stay arm and
torque rod as well as safety
components such as rod,
centre rod and tie rod related
to the steering system on a
special track.
As a result of these
operations, ROTA has
acquired a solid infrastructure
for Validation transactions
(product Approval process)
demanded by the OEM
companies. The life, abrasion
and fatigue tests can be
conducted under appropriate
conditions with this system.
A Huge Investment to
Quality from ROTA
Besides, ROTA, turning
the quality laboratories into
fully-equipped laboratories
with 3D CMM, 7 axes laser
scanner, push and pull test,
brinell, rockwell and micro
vickers rigidity measurement,
cutting, mounting, material
polishing and supporting
them with spectrometer
equipment, combines its
quality production with
patented solutions thanks to
the investments it has made.
ROTA has put the Servo
Hydrolic Life test System
into practice, which is able
to test the components
of the steering wheel and
suspension of the vehicles
working under harsh
conditions with real road
ROTA, being able to inspect
the true quality conditions of
the products it manufactures
within its own structure,
exports its products to 100
countries on 5 continents
thanks to its high product
standards. n
Ürettiği ürünlerin kalitesini
gerçek şartları ile kendi
bünyesinde denetleyebilen
ROTA, yüksek ürün
standartları ile ürettiği ürünleri
5 kıtadaki 100 ülkeye ihraç
etmektedir.n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Yiğit Akü, Türkiye’nin en
büyük sanayi kuruluşları
arasında yer aldı
1968 yılında 100 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması olarak başlattığı ve ilk 500’ü sıraladığı raporu açıklandı. Yerli akü üreticisi Yiğit Akü,
2013 yılında gerçekleştirdiği 193 milyon TL net
üretim satışıyla, en büyük sanayi kuruluşları
arasında yer almayı başardı.
Tezmaksan Makina'dan
Haydarpaşa E.M.L.
öğrencilerine eğitim
28 Mayıs 2014 günü Tezmaksan Makina Eğitim/Kurulum Servis Mühendisi Bülent Koçoğlu
tarafından, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi
öğrencilerine eğitim verildi.
T
ezmaksan Makina
Eğitim/Kurulum
Servis Mühendisi Bülent
Koçoğlu, Haydarpaşa
E.M.Y. öğrencilerine CNC
İşleme Merkezleri hakkında
bir günlük bir eğitim
gerçekleştirdi.
Eğitimde, Tezmaksan Makina
tezgah modellerinin High
Speed, kalıpçılık özellikleri,
kalıpçılıkta dikkat edilmesi
gereken işlemler, program
içerisinde ilerleme, devir
hesapları ve kesme koşulları
anlatıldı. Bunun yanı sıra
öğrencilere mesleki bilgi,
sektör ve farkındalık ile ilgili
Tezmaksan Machinery
trains the students of
Haydarpasa Industrial
Vocational High School
On 28 May, 2014
Tezmaksan Machinery
Education/Installation Service
engineer Bulent Kocoglu had
a training with the students of
Haydarpasa IVS.
102
Temmuz July - Ağustos August 2014
bilgiler paylaşılarak, şirket
insan kaynakları süreçleri ile
ilgili bakış aktarıldı.
Haydarpaşa E.M.L
öğretmenleri Ayhan İsmail
Gezer (End.Kal. Dalı Şefi) ve
Belda Demirkol (Cad-Cam
Atölye Şefi) mesleki eğitimin
gelişmesi için önemli bir
eğitim olduğunu ifade ettiler.
İsmail Gezer ve Belda
Demirkol, Tezmaksan'ın
bu sektörde eğitime katkı
vermesinin oldukça sevindirici
olduğunu dile getirerek;
"Gençlerin kendilerine önem
verilerek değişik bir mekanda
böyle güzel bir kurumda
öğrenimlerinin sağlanması
onlara ayrıca bir güven
vermektedir.
Mesleki eğitimi sadece
okullar bazında değil, her
alanda özel sektörlerinde
içinde olmasının yeni nesillere
faydalı olacağı aşikar. Belirli
periyodlarla tekrarlanması,
yeniliklerle birlikte eğitimlerin
pekiştirilmesi kaliteyi
artıracaktır" dediler.n
T
ürkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2013
yılı araştırma sonuçlarına
göre; 2013 yılında 500
Büyük Sanayi Kuruluşu'nun
üretimden satışları, 2012
yılına oranla yüzde 8,3'lük bir
artışla 353 milyar 699 milyon
liradan, 383 milyar 36 milyon
liraya yükseldi. Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
listesine giren Ankaralı
firmalar arasında Yiğit Akü de
yer aldı.
2013 yılı İSO 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Raporu ile
ilgili açıklamalarda bulunan
Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç
Çetin MİSER; “Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu
raporu, Türk sanayiinin
gelişiminin görülmesi
ve geleceğe yönelik yol
haritasının belirlenmesi
açısından kurumlara büyük
katkılar sağlıyor. Akü
sektörünün önde gelen
üreticilerinden biri olarak
büyüme hedeflerimizi hızlı
bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Bizi rakiplerimizden ayıran
en güçlü özelliğimiz: Ar-Ge
çalışmalarına yani teknolojiye
gösterdiğimiz özen, bu
amaçla gerçekleştirdiğimiz
yatırımlardır. Yüzde 100
Türk sermayesi olarak
kurulduk ve kaliteli/çevre
dostu ürünler üretmek için
son teknoloji ile donatılmış
üretim tesisleri kurduk.
Şirketimiz inovatif yönü ile
her yıl yepyeni bir ürünü
dünya pazarına kazandırıyor.
Teknoloji faaliyetlerimiz
sonucunda “Türkiye’nin ArGe şampiyonları” listesinde
250 firma arasında 99. sırada,
Ankara firmaları arasında
ise 10. sırada yer aldık. Son
olarak Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin Türkiye’de ihracat
gerçekleştiren ilk 1000 firmayı
açıkladığı raporda, 60 bin
firma içerisinden ilk 500’de
yer alarak büyük bir başarı
elde ettik. Bugün 4 kıtada 70
ülkeye ihracat yapan global
bir şirketiz. Hedefimiz gelecek
yıllarda da yerel ve küresel
pazarlarda sürdürülebilir
şekilde rol alarak ülkemiz
ekonomisine daha fazla katkı
sağlamak.” dedi. n
Yigit Aku is now one of the largest industrial
companies in Turkey
According to the research results of Turkey's Top 500 Largest
Industrial Enterprises; in 2013, the sales from production of
the top 500 industrial companies raised by 8.3 % and reached
383 billion 36 million TL compared to 353 billion 699 million
TL in 2012. Yigit Aku from Ankara managed to take a place in
the top 500 list.
www.taysad.org.tr
BENİM YOLUM, BENİM KİTABIM MY WAY, MY BOOK
Bir kitap bütün sorunları
çözer mi?
Entelektüel insan eskiden, birden fazla konuyla ilgilenen, kendi uzmanlık alanı dışındaki konularda da bilgi sahibi olan ve fikir beyan edebilen, doğru yargılarıyla ister istemez topluma da yön veren kişiymiş
fakat günümüzde entelektüelin bu rolü biraz değişmiş. Furedi’ye göre,
içi boşaltılan pek çok kavram, insanların daha sonuç odaklı düşünmesine neden oluyor. Veya belki de insanların sonuç odaklı düşünmesi
bazı kavramların içini boşaltıyor.
DR. RÜŞTÜ BOZKURT
GAZETECİ / YAZAR
N
erede okuduğumu anımsamıyorum
ama “ Bir kitap okumakla bütün sorunlar çözülmez” cümlesinden etkilendim. Uzun süre, kuramlara ve kitaplara
aşırı değer yüklediğimi düşündüm. Frank
Furedi’nin Nereye Gitti Bu Entelektüeller kitabını okuduğumda ise kitaplara haksızlık etmemek gerektiği, bir kitabın herşeyi çözemeyeceği, alıcı bir ruhla çevresini,
kendisini ve geleceği düşünen insanlarda
önemli değişiklikler yapabileceği düşüncesine geri döndüm.
Kırk yılı aşan bir süredir yaşamın amacı zihnimde net: Temel amacımız, maddi ve
kültürel zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırmaktır. Bu temel amacın
bir yerinden tutup, karınca kararınca değer
katmayı sevda haline getirmeden anlamlı
bir yaşamdan söz edilemeyeceği kanısındayım.
İşim gereği çok değişik üretim sektörlerinin sorunlarıyla ilgileniyorum. Ulaştığım genelleme üzerine iş insanlarının derin derin
düşünmesini isterim: Bir işin, bir sektörün
entelektüeli yeterli değilse, orada üretim
“hüner” düzeyine ulaştırılamaz ve “yaratıcı akıl katkısı” ile “inovasyon - odaklı
rekabet” yarışına girilemez.
A. Erkan Koca’nın dilimize aktardığı
Furedi’nin kitabını okuduğumda;
Bütün dünyada “enetelektüel yönünü kaybetmişlik” sorununun giderek arttığını...
“Açık bir kültürden mahrum; ilgileri maddi ve sıradan olan kişi” olarak tanımlanan
Philistinlerin arttığını,
104
Temmuz July - Ağustos August 2014
“Entelektüel yaşamın rutinleştiğini”,
“Çağdaş kültürün, gerçeği entelektüel bir
arayıştan çok kurguya değer bir konu” gibi
algıladığını,
“Entelektüel otoritenin sorgulandığı bir zamanda, eğitim ve öğretime görülmemiş
önem atfedildiğini”,
“Kamusal alanların ciddi biçimde” daraldığını,
Kısa mesajlı iletişimin öne çıktığını, düşünce üretiminde ise ciddi aksamalar olduğunu,
Kapsayıcılığın yarattığı kitle desteğinden
uzaklaşan, paylaşımcılığın azalarak aşırı bireyselleşmenin değerler sistemini çözdüğünü, oysa ihtiyacın tam tersini gerektirdiğini,
Entelektüel eksikliğin kaynak kullanımında
da etkinliğin ve verimliliğin önüne engeller
oluşturduğunu,
Nereye Gitti Bu Entelektüeller?
Frank Furedi
Birleşik Kitabevi / Felsefe Dizisi
Çeviri : A. Erkan Koca
Barkod: 9789944722711
Ebatı: 12 x 17
Sayfa Sayısı: 216
Baskı Yılı: 2010
Furedi bu kitapta, içinde yaşadığımız
çağda düşünceye, kültüre, kitaba
ve üniversiteye verilen anlam ve
değerin hiç bir dönemde olmadığı
kadar sıradanlaştığını ve hatta tüm
bunların asıl anlamlarını kaybederek
ekonomik birer araca dönüştüklerini
ileri sürüyor. Ona göre asıl korkutucu
olan bu sıradanlaşma ve peşinden
gelen maddileşmeden öte bu
durumun açıkça istenen ve hatta
kutlanan bir süreç olmasıdır. İnsanlar
artık düşünceyi, düşünmenin getirdiği
sırları çözmekten kaynaklanan
ferahlık ve gerçeğe ulaşma çabasının
verdiği ruhsal tatmin ya da sanatı
ve kültürü daha iyiye, güzele ve son
kertede mükemmele olan yakınlıkta
duyulan o büyülü duygulanım için
değil ancak bir başka amaca ulaşma
aracı olarak sevebilmektedirler.
Entelektüel yaşam, düşünceyi
pratik bir amaca kurban eden
işlevselciliğin ve üniversiteler,
gerçek sevgisiyle dolu öğrenciler
yetiştirmekten çok kârlılığı yüksek
bir işletme olma pragmatizminin
egemenliği altına girmişlerdir.
Sonucun içeriğin önüne geçtiği,
kârlılığın, her türlü düşünce faliyetini
belirlediği çağdır bu çağ. Gerçeğin
arayışında olma, bütün bir ömür tek
bir düşüncenin peşinden gitme ve
ya da sanata, adı konulmayan içsel
bir tutkuyla bağlanma, bu çağın
insanlarında aranılmaması gereken
özelliklerdendir.
Sanayi Toplumu aşamasından, Bilgi Toplumu aşamasına “geçiş sürecinde” kendimizi, işimizi, yöremizi, ülkemizi ve insanlığı
yönetmede tam bir belirsizlik ortamı yarattığını gözlemledikçe; sözün tam anlamıyla
“irkildim”.
Nusret Hızır’ın, “Felsefesiz iş yapılabilir mi? Elbetki yapılır, ama tam, doğru ve
düzgün iş yaıpılamaz” sözünü anımsadım.
Furedi’nin “entelektüel boşluk” yaratan
etkenleri analiz eden kitabını okuduğumuzda çevremizi anlama ve sezmede, kendi
yerimizi belirlemede ve geleceği daha sağlıklı planlamada ciddi güç kazanacağımızı
düşündüm.n
www.taysad.org.tr
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
FİRMA TANITIM SAYFALARI
Company Introduction Pages
ERTANLAR
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Sa-ba
TİRSAN
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
TİRYAKİLER
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
FİRMA TANITIM RÖPORTAJLARI
Company Introduction interviews
www.taysad.org.tr
Temmuz July - Ağustos August 2014
105
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
Your reliable partner
for 40 years
40 yıldır güvenilir
iş arkadaşınız
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
Akçaburgaz Mah. 72. Sokak No:14
Esenyurt İstanbul
Phone: +90 212 886 73 87
Fax: +90 212 886 73 96
[email protected]
www.asv.com.tr
BELKA KAUÇUK A.Ş.
Yağ keçeleri ve kauçuk-metal parça üretimi için 1975 yılında faaliyete geçen
Beltan firması, 1983 yılında Coşkunöz Holding bünyesine katıldı. Sızdırmazlık elemanları ve teknik kauçuk parça üretiminde rekabetçi olabilmek için
ürüne ve sürece odaklanma stratejisiyle yeni bir yapılanmaya gidildi ve 2004
yılında Belka Kauçuk Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu. Böylece Beltan
firmasının ürettiği sızdırmazlık elemanları ve teknik kauçuk parça ürün grupları Belka Kauçuk AŞ bünyesine katıldı. Kuruluşunun ilk yılında TS 16949
belgesini alan ve günümüzde 2.500 m²’lik alan üzerinde faaliyetlerini sürdüren Belka Kauçuk; enjeksiyon, kompresyon ve transfer kalıplama tekniklerini kullanarak sızdırmazlık elemanları, fren sistem parçaları, kauçuk hortum,
titreşim sönümleyiciler ve metal-kauçuk, plastik-kauçuk esaslı teknik parçalar üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Üretimde NR, EPDM, Silikon (VMQ),
CR, SBR, NBR, ACM, FKM, HNBR, AEM gibi sentetik ve tabi kauçuktan oluşan ham madde karışımları kullanılmaktadır. Otomotiv sektörü başta olmak
üzere raylı sistemler, tarım ve iş makinaları ile beyaz eşya sektörlerine yönelik üretim yapan Belka Kauçuk, Yalın Üretim ve Yönetim Sistemi’ni başarıyla
uygulayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktadır. Firma, ürettiği ürünlerin yüzde 50’sini doğrudan ihraç etmektedir.
Beltan, who, in 1975 had started business with the production of oil seals
and rubber-metal parts, joined Coşkunöz Holding in 1983. In order to focus
on specific goods and processes and thus be competitive in the production
of sealing elements and technical rubber parts, a restructuring took place
and in 2004 Belka Kauçuk Ürünleri San. ve Tic AŞ was established. The production of sealing elements and technical rubber parts, formerly manufactured at Beltan, was transferred to Belka. Belka Kauçuk, who was granted
TS 16949 certification in their first year of activities and currently continues business at their 2.500 m² plant, specialises in the production of sealing
elements, brake system parts, rubber pipes, anti-vibration components and
metal-rubber, plastic-rubber based technical parts with injection, compression and transfer-compression moulding techniques. Synthetic and natural
rubber materials such as NR, EPDM, Silicone (VMQ), CR, SBR, NBR, ACM,
FKM, HNBR and AEM are used in production. Belka Kauçuk serves primarily
the automotive sector and also the rail, agriculture, general machinery and
white goods industries and with successful application of the Lean Manufacturing and Management System, they maintain the highest level of customer satisfaction. The company directly exports 50% of their production.
Contact details:
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Şeftali Cadde No:15, 16140 Bursa / Türkiye
Telephone: +90 (224) 411 15 00 / +90 (224) 411 15 00 • Fax: +90 (224) 411 15 03 • E-mail: [email protected]
106
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
ECOPLAS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Ecoplas Otomotiv Ind. Inc. is located in Organized Industrial Zone in Gebze/Kocaeli and specializes
in plastic parts for automobiles – interior trim parts, registers, mudguards, armrests, air ducts, cup
holders, seating covers, steering column covers, Engine covers, exterior garnishes,…
Ecoplas Technical Assistance agreement with Kojima Industries Corporation (Japan) provides access to many innovative technologies of Kojima.
Ecoplas is supplier of Toyota Motor Europe (TMMT, TMUK, TMMR,
TSAM) and Honda-Turkey for different plastic parts. Ecoplas is also
working with system suppliers; Toyota Boshoku, Magna Seating, Sekiso and Farplas.
Production Process
• Plastic Injection (33 injection machines from 60T to 1,000T)
• Interior parts Painting (from mid 2015)
• Plastic parts Sub-Assy
• Accessory Sub-Assy
Business is expanding rapidly due to innovative production process and high quality. Ecoplas has Mould design and Manufacturing capability thru J/V (Sensei
Tooling Ind Inc.) with Chineese tool maker Blue-Star which provides competitive advantage in the new projects.
Ecoplas focus on high quality for both products and processes. Advanced methods and technologies in tooling, plastic injection and assembly ensure maximum
quality. Ecoplas is the correct partner for OEM’s from the initial concept study until the end of serial production stage.
Ecoplas Vision is to develop new technologies for Automotive plastic parts & systems with below mid-term priorities;
•Production Capability beyond Customers Expectations
•Technical Capability Development
•Effective Management and Organization
•Contunius Growth and Profitability
Contact details:
GOSB 1900 Sokak No: 1902 Gebze Organize Sanayi Bölgesi Çayırova / Kocaeli
Phone: +90 (262) 751 42 42 • Fax: +90 (262) 751 21 42 • E-mail: [email protected] • www.ecoplas.com.tr
EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
108
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
ERTANLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ERTANLAR
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Ertanlar is Ranked amoung Europe’s Top 3 Companies
Ertanlar Makine is both a member and the main company of Ertanlar Group. Mentioning
that the main company actually has ahistory of more than 50 years, Ertanlar Makine’s
Genaral Manager Faruk Ertan says they are carriying on the industrialist’s work as the
second generation with his elder and younger brothers. He says they make significant
contributions to Eskişehir’s industry and employment with the other member companies
of the Group, which are Artmar Artı Mermer Madencilik ve Maden Ürünleri Araştırma
A.Ş. and Birikim İnşaat Şirketi.
Turkish Automotive Suppliers & Aftermarket Magazine; Could you please inform us
about the establishment, locations, production and export activities of Ertanlar Makina?
Faruk Ertan: Our company started its operations in 1983 as a machinery and steel construction factory. Currently, we carry on our production with 300 hunderd employees
in 3 seperate factories on 14 thousand square meters of enclosed area located within
Eskişehir Organized Industrial Zone. With our experienced personnel and expansive machinery, we are manufacturing the standard and special steel pallets that are used for
moving and stacking goods by domestic and foreign automotive main industry companies.
During our foundation years, we started off by manufacturing for Ford Otosan. We served
for Toyota’s Adapazarı factory. We initially began exports to France indirectly through
Ford Otosan; later on, we started exporting directly to main companies such as Renault,
Peugeot, Ford, and Volvo. We manufacture carrying and stacking elements, elements
for stocking and palletizing, and containers which era used by the automotive sector’s
main and supplier industries for the stocking of spare parts. In term of annual production
capacity, we are among the top three companies in Europe.
We achieved a turnover of Euro 15 million in 2013.Evaluating the first 5 months, we
expect the %20 increase turn over in 2014, as well. Our annual production is 80 thousand
standard pallets and 20 thousand for special pallets. We obtain 85% of our turnover from
exports. Our goods are exported mainly to France and Germany, where the automotive
industy is strong, as well as the UK, Spain, Romania, Russia, Sweden, Czech Republic
and Morocco.
Turkish Automotive Suppliers & Aftermarket Magazine; As a company with 50 years of
history, could you please evaluate the development of Turkey’s and Eskişehir’s industry
as well as their impact on you?
Faruk Ertan: We realized that the Turkish industry has attained a very important point.
Our country has assumed an important position for Europe thanks to its skillful employees and the Turkısh people’s ability to quickly adapt to tecnology and innavation with
a large production capacity. The automotive industry is a dynamic sector where one
of the hardest global competitions is experienced. As it is inevitable to engage in this
race whithin this structure, we believe that the main and supplier industries adapted
to changes quickly and achieved significant positions both domestically and in Europe.
Our customers emphasize that we rank among the top 3 manufacturers in Europe within
the context of the innovations we continually offer. In parallel with the development of
the aeroriautics, raileays, earth-bonded ceramic, white goods and textile industries in
Turkey, the industry of Eskişehir particularly rose to an important position with regad to
these sectors. We believe Eskişehir will go even further through tecnological developments and increase its contrubition to the domestic economy.
Contact details:
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No:17 • Odunpazarı / Eskişehir
Phone: +90 (222) 236 05 53 • Fax: +90 (222) 236 05 55 • E-mail: [email protected] • www.ertanlar.com
ESTAŞ EKSANTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ESTAS Camshaft Industry &Trade Inc.
Estas was founded in 1977, in Sivas, Turkey, and was the first company to produce camshafts in the country. After supplying
camshafts for the aftermarket in the early years, Estas moved on to the production of camshafts as original equipment and today
supply camshafts to 16 different vehicle manufacturers for their engines. Besides the original equipment market, Estas also
exports camshafts to the aftermarket in 40 countries across the world. The current production range of Estas consists of more
than 1900 different camshafts varieties, which are suitable for the majority of vehicle engines worldwide. Estas is based in Sivas
on a 112.592 m² plot of land with a 69.592 m² building where the camshafts are produced in a foundry for chilled castings and
a specialist machining plant. Estas has a total of 400 highly skilled employees who produce the camshafts at the foundry and
machining plant to a very high quality. The foundry is specially designed for the chilled casting of camshafts and has the capacity
to produce 14,000 tons of saleable castings a year, produced by the 126 employees at the foundry. We have ISO/TS 16949, ISO
14001, ISO 9001, and OHSAS 18001 Certificated.
İletişim bilgileri / Contact details:
ESTAŞ Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.OSB 1. Kısım 2. Cad. No:31 – 58060 – Sivas – Türkiye
Phone: +90-346-2181220 Fax: +90-346-2181231
e-mail: [email protected]
www.estas.com.tr
110
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
FEKA OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.
Feka Automotive - Introduction
Feka is an international leading company in the global automotive supply industry, established in 1988 at Bursa and providing parts for major OEM companies within Turkey and around the globe.
Product Groups
Small lightings, internal & external mirrors, tanks and assembled trim parts.
Capabilities
500 qualified personnel, R&D Center, Moldshop in house, Approved quality laboratory, Production area of 15.000 m²
Quality Certificates
ISO 16949, ISO TS 9001, ISO 14001, Q1.
Main Customers
Fiat, Ford, GM, Hyundai, Magneti Marelli, Porsche, PSA, Renault, Toyota, VW Group.
Feka moved to its new and modern production plant and serves since August 2014.
Contact details:
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 13-B, 16140 Nilüfer, Bursa, Turkey
Phone: +90 224 243 86 00 • Fax: +90 224 243 04 66 • E-mail: [email protected] • www.fekaautomotive.com
Timur Karslıoğlu (Assistant General Manager)
[email protected]
(For Commercial issues)
Taner Karslıoğlu (Assistant General Manager)
[email protected]
(For Technical issues)
FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİM. HİZ. TİC. A.Ş.
ABOUT FIGES
FİGES is an engineering service provider founded by Dr. Tarık Öğüt, in 1990.
We are totally almost 100 people, 75 of them are engineers and more than
10% of our engineering team hold PhD degree and 60% hold Master’s degree.
Our business scope consists of advance engineering services, consultancy,
professional trainings, software and hardware distribution.
We provide engineering services at almost all stages of the design and manufacturing process of a product, mainly on Mechanical Design and Prototype
Manufacturing, Turn-key Mechatronics System Development (including HIL
systems, Test systems), Finite Element Analyses (including static structural
analysis, fatigue, vibration, solid dynamics, blast and explosion, rollover and
crash simulations, thermal, fluid dynamics, electromagnetic and acoustic
analysis), Model Based System Simulation and custom made engineering
software tools development.
According to the needs of our customers, we do design work on machinery,
mechanisms and test equipment, preparation of shop drawings and prototype manufacturing. We have mechanical design engineers in our team, at
every office.
Our vision for the future includes engineering partnerships on design, prototyping, manufacturing and physics-based simulation areas and developing
our own engineering projects. We are a member of SASAD (Defense and
Aerospace Industry Manufacturers Association), TAYSAD (Association of
Automotive Parts & Components Manufacturers), Technology Network Alliance, several clusters and associations.
We are proud that FİGES became a member of TAYSAD as the first engineering company among its members and our founder Dr. Tarık Öğüt elected
as a board member of TAYSAD.
FIGES owns National and NATO Security Clearance for FIGES Facility and
Personnel. Additionally, FIGES is the TURQUALITY® authorized advisor and
has ISO 9001:2008 certificate.
Contact details:
Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi • Nilüfer / Bursa
Telephone: +90 (224) 280 85 25 • Fax: +90 (224) 280 85 32 • E-mail: [email protected] • www.figes.com.tr
112
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
GREEN CHEMICALS KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GREEN Chemicals is a multi-partnered company established in 1995. Providing service for metal surface treatment, water treatment, oil & gas technologies,
adhesive, engineering areas; operating nationally and internationally, GREEN Chemicals is a leader company always displaying continuous growth and high
performance. Our offices are located in Turkey, Europe, UK, Brasil, Africa, Iran, Russia, Middle East and Azerbaijan.
With a strong R&D unit supported by universities and international firms represented by the company as well as its local and foreign engineers trained at
doctorate level; our expert teams closely follow up new technology. Within this direction, our high quality environmentally-friendly products designed by our
expert teams are introduced to the industry through reliable and economic services by means of our engineers whose first priority is customer satisfaction.
Our purposes are;
• To keep a close watch on newest technology and to use it in our processes,
• To decrease input cost of companies prioritizing / increasing the quality at the same time,
• To protect process life,
• To maximize process efficiency, minimizing operating cost at the same time.
GREEN Chemicals has adopted a principle to provide the best services to the industry in the most economic manner by means of both its own expert team as
well as national and international dealer chain composed of 300 people.
All our products are produced in our factory that has ISO 9001, ISO 14001, TS 16949, QUALICOAT certificates.
Contact details:
TAYSAD OSB 2. Cd. No: 7 Çayırova – Gebze / Kocaeli TURKEY 41420
Phone: +90 262 781 80 00 • Fax: +90 262 781 80 70 • E-mail: [email protected] • www.green-chemicals.com
HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş.
HEXAGON STUDIO
“Unique Solutions in Transport and Mobility”
Having succeeded in more than a hundred development projects in design and engineering since its foundation in 2005, Hexagon Studio takes justified pride
of being a long-term solution partner for its industry stakeholders. We provide turnkey engineering solutions to the industry by utilizing unique technological
approaches in response to challenging demands and requirements from its customers.
Reserving “being one of the leading R&D centers in Europe in 2020” as its primary objective, Hexagon Studio positions itself as a trend setter in conceptual
design and a solution developer in “Sustainable Mobility Solutions” for the welfare of the society. With this vision in mind, the company has completed the
following major design and development projects.
* Karsan Concept V1 – “Taxi of Tomorrow” for NYC
* Bi-fuel light commercial vehicle
* Euro V minibus/midi-bus for public transport
* Hybrid public bus
* Euro V solo and articulated public buses
* Full EV minibus with range extender
We take full advantage of our integrated infrastructure for prototype manufacturing and design validation/verification both at laboratory level and on-road
vehicle testing in our product development process.
Our References:
Memberships:
Contact details:
HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş. TAYSAD OSB ŞUBESİ
TAYSAD OSB 1. Cad. 15. Sok. No.7 Şekerpınar-ÇAYIROVA / Kocaeli • Phone: +90 (262) 673 21 00 • Fax: +90 (262) 646 33 10
www.hexagonstudio.com.tr
114
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
Exporting 60% of its production to 79 countries worldwide, İnci Akü is currently the export leader of Turkey battery sector. İnci Akü Manufacturing and Trading
Inc. operates under the brand names of İnci Akü, EAS, Hugel and Blizzaro and İnci Battery in the international arena, while using the brand names of İnci Akü,
EAS, Hugel and İnci Battery in Turkey. Launched in 2011, İnci Battery is the global brand of İnci Akü, which sets out to be the “Energy Provider of the Future”.
İnci Akü is producing the long-lasting energy providers of the future and promising companies problem-free usage under its brand İnci Battery. It is pledging to
stand by its users through its post-sales support service that is founded on years of experience. As one of the group companies of İnci Holding Company, which
is among the most established family companies of Turkey, İnci Akü is working with the mission of “providing long-lasting, rapid solutions in energy storage”
and undertaking steps towards becoming “Being in the world’s top 10 battery manufacturers”.
Being a pioneer in its sector, İnci Akü aims to continue its steady growth in the global market over the coming years.
Contact details:
MOSB-Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Gaziler Cad. No: 6 Manisa
Phone: +90 (236) 233 25 10 • Fax: +90 (236) 233 25 13 • E-mail: [email protected] • www.inciaku.com
116
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Founded in 1969, Maysan still acts an effective role in the development of automotive market
as the first company in Turkey which manufacture dampers.
After the company incorporated within Çukurova Group, in 1976, main OEM producers as
Oyak Renault, Tofaş and Mercedes Benz Türk were in the major client list of company. In
1997, the company’s name, which made a partnership agreement with South Korean Mando
Cooperation, changed to Maysan Mando as reflect institutional change that was brought by
new era and development at management, design and production capacity.
OEM producers as Oyak Renault, Hyundai Assan, Mercedes Benz Türk, BMC, Ford, Anadolu
Isuzu, Iveco, Otokar, Karsan ve Temsa Global constitute a large part of company total production.
In addition to domestic sales and service demands also export substantially to many countries, particularly Germany, Italy, England, Russia and İran.
Maysan Mando, which is cognizant that the most important indicators of competitiveness in
global market are science, technology and R&D investments, aimed to add new generation,
competitive product to its existing product family by establish RD center in 2012. By establishment of the new factory in 2013 and new investments, production capacity will reach 6
million units.
Contact details:
OSB Yeşil Cad. No: 26 Organize Sanayi Bölgesi Nilüfer-Bursa
Phone :+ 90 224 243 13 50 • Fax: +90 224 243 13 54 • E-mail: [email protected] • www.maysanmando.com
NESAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NESAN is the leading manufacturer company in Turkey for whole lock sets of the OE manufacturer companies. Since its establishment in 1980,
NESAN has permanently invested in R&D and has become supplier for many important OE customers worldwide. By having tooling, metal and
plastic injection, press, cnc machining, assembly and testing departments, NESAN is able to act as a co-designer and provide turn key solutions for
its customers. Since late 2000s, NESAN has been the first choice supplier for European and American customers even for their Far East plants. By
following the improving technologies, NESAN has added electronical products as fuel and ablue level sensors, remote keyless entry and immobilizer
systems to its product portfolio . While being certified with ISO 9001 ISO/TS 16949 and ISO 14001 documentations for more than 10 years, Ford also
certified NESAN with Q1 documentation in 2006.
NESAN also takes advantages of being established in a Best Cost Country and knows the importance of being a bridge between the most important
choices of the customers: Price & Quality
By putting an emphasis of its catchword “OEM’s Lock”, NESAN always aims to be a solution partner and supply specific needs for its customers with
more than 500 different products.
Contact details:
İbrahim Turan Cad. No:170 Menderes / İzmir
Telephone: +90 (232) 782 56 00 • Fax: +90 (232) 782 45 91 • E-mail: [email protected] • www.nesan.com.tr
118
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
NORM GROUP based in İzmir/Turkiye is the leading manufacturer and exporter of Fasteners, Steel Bolts and Nuts in Turkiye. Production capacity reaching up
to 90.000 tons/year. A family owned private company with all in-house processes like, cold forming, heat treatment, McDermid licenced zinc – zinc nickel,
Doerken licenced zinc flake platings, secondary operations, tooling design, tooling manufacturing and logistics services.
Research & Development Center has 36 engineers working on patented products, process development, product design. Already holds 3 registered patents.
ISO TS 16949:2002 Quality System approved in 2003 by BUREAU VERITAS, ISO 14001 by TSE and Q1 by Ford Motor Co. in 2004, as well as OHSAS 18001.
Quality Department has a Laboratory Accreditation Certificate.
Trademark “NORM” has been registered in EUROPE as well as in the U.S & Canada.
Exporting since 1994 to 35 countries around the world. Advance warehouses in France and Germany give service direct to OEMs.
OEM references : VW Group, FORD Motor Co., BMW, Fiat-Tofas, DAIMLER Truck, Mercedes Benz Turk Tucks and Buses , MAN Turkey, ISUZU, Karsan, Otokar,
Valeo, BMC, Iveco, Ford-Otosan, Oyak Renault, VOLVO, SCANIA Trucks, as well as first Tiers like ZF, Wabco, Knorr-Bremse, Johnson Controls CRH.
Product range:
Flange Bolts both Small & Heavy Series, Ball joints/studs, Wheel Bolts / studs, hexagon and hexalobular internal and external drive bolts and screws, sems
screws, weld Bolts & Nuts , Rivet Nuts, Hexagon Thin Nuts, Round and Square Weld Nuts, Prevailing Torque Type Hexagon All Metal Nuts, Hexagon Nuts
with Flange, Special Bushes, spacer sleeves.
Contact details:
10007 Sokak No.1/1 A.O.S.B. 35620 Çiğli - Karşıyaka / İzmir
Phone :+90 (232) 376 76 10 • Fax: +90 (232) 376 76 13 • E-mail: [email protected] • www.normgroup.com.tr
ORTEM ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ
120
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
ROYAL CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
Royal Conta is one of leading gasket manufacturer in Turkey. Royal Conta was founded in 1978 and has been working with OEMs since 1980. With more than
36 years of experience Royal is dedicated to supply highest quality products to automotive industry and maximize their customer satisfaction.
Our production lines include MLS (multi layer steel) and fiber cylinder head gaskets, metal elastomer gaskets, metal gaskets and overall engine gaskets. We
also produce composite gasket material for cylinder head gaskets and rubberized cork in house.
Royal Conta has certification of ISO TS 16949 for quality as sign of OEM supplier, ISO 14001 for environment as sign of respect world.
Royal continuously invests its business. Royal has capability to make all kind of gaskets from technical drawing or sample. All steel dies produce in our own
tooling shop.
Royal is capable to meet customer needs with high technology and expanding capacity day by day.
If you look a reliable partner, suitable price and premium quality just contact us.
Contact details:
Yukarı Dudullu OSB 3. Cadde No.1 Ümraniye, ISTANBUL
Phone :+90 216 364 87 60 • Fax: +90 216 364 42 23 • E-mail: [email protected] • www.royalconta.com
TEKNO KAUÇUK SANAYİİ AŞ
Tekno Kauçuk is one of the leading rubber part manufacturers for automotive, home appliance and defense industry since 1959. Besides its 17.500
m2 headquarter located in Gebze Industrial Zone, it has two more facilities in Turkey, in Manisa and TAYSAD Industrial Zone and one satellite plant
in Mexico. In these plants, Tekno Kauçuk is producing wiring harness grommets, air brake diaphragms, rubber-metal bonded suspension parts for
automotive industry; door gaskets and inlet-outlet hoses of washing machines for home appliance industry; and vibration and shock mounts for
defense industry.
Tekno Kaucuk is exporting 70% of its production to well-known global companies such as, Knorr Bremse, ThyssenKrupp, Volkswagen, Wabco, ZF
etc. Its vision is “to be the leading technology manufacturer in its core businesses by encouraging innovation.” Thanks to its advanced technical
infrastructure and expert human resource Tekno Kaucuk is serving its customers not only with production but also with compound development,
design, and testing.
Contact details:
GOSB - Gebze Org San. Bölg. İhsan Dede Caddesi No:126 Doğan Lastik Fabrikası Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telephone: +90 (262) 999 21 00 • Fax: +90 (262) 751 05 70 • E-mail: [email protected] • www.teknokaucuk.com.tr
122
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
TKG AUTOMOTIVE
TKG Automotive produces and supplies sheet metal stamping and assemblies for the automotive industry. Starting from early development stages of the
projects, TKG Automotive provides a complete range of engineering and production services for a wide range of components. These include; skin panels,
bumper crash beams, BIW components, chassis and suspension components, powertrain components, seat frame components and heat shields
TKG Automotive is able to assume overall responsibility for the products it will produce, from product development to the serial production, including prototyping and product validation processes.
With more than 40 years of experience in the automotive industry, highly qualified and committed members of our company are always ready and happy to
be in the service of its customers.
TKG Automotive is serving its customers from 4 plants and 3 offices. These are; Bursa Office (HQ), Istanbul Office, Paris Office, Bursa Industrial Zone Plant,
Bursa (Çalı) Plant, Bursa (Aluminium) Plant, Adapazarı Industrial Zone Plant
Stamping Facilities; Mechanical Tandem Lines (1xDA+4xSA), Mechanical Tandem Lines (5xSA), Transfer Presses, Progressive Presses, Hydraulic Press Line,
C-type Presses
Welding Facilities; Spot and arc welding robots, stationary spot welding, mobile spot welding and MIG/MAG welding
Product Development: Prototype support, component design, tests and validations
Technical Capabilities: Part Modelling (CAD), Tooling Process Simulations, Part Simulations (CAE), Material Tensile Test, Prototype Part Support, Thermal
Shock Test (Outsource), Thermal Conductivity Test (Outsource), Corrosion Test (Outsource), Fatigue Life Test (Outsource, OEM), Hot Vibration Test (Outsource)
Contact details:
Çalı Sanayi Bölgesi Beyaz Cadde N:11 Çalı Nilüfer / Bursa
Telephone: +90 (224) 280 79 00 • Fax: +90 (224) 482 39 34 • E-mail: [email protected] • www.tkg.com.tr
TKG TOOLING
TKG TOOLING manufactures tandem, progressive and transfer tools for sheet metal and aluminium parts which are used in automotive industry.
All processes and 3D tool designs are made with CATIA software and supported by AutoForm process simulation software.
TKG TOOLING has 6 pieces of CNC milling with several dimensions, 1 piece of Wire EDM and a 250T eccentric Try-out press in workshop. In addition, 400
T - 500 T - 800 T - 1000 T - 1400 T (Double Action) presses are avaliable in our group companies.
In quality division, sample parts are measured on checking fixtures by CMM and various measuring devices. According to the results of measurement, tools
are improved by experienced and reliable staff.
TKG TOOLING has 35 employees and it is planning to increase up to 45 employees at the end of 2014.
TKG TOOLING aims to be a leading tool design and manufacturing company in European and Turkish Automotive Industry, using advanced engineering and
manufacturing technologies.
Advantages for Customers;
Customer – Oriented Solutions
Manufacturing According to TKG Standart
Project Management Experience with OEM (Toyota, Renault, Fiat, Honda, Hyundai )
Offer Strongly Competitive Production with Quality
Tool Manufacturing of Aluminium Heat Shield over 10 years
Experience over 40 years
Contact details:
Çalı Sanayi Bölgesi Beyaz Cadde N:11 Çalı Nilüfer / Bursa
Telephone: +90 (224) 280 79 00 • Fax: +90 (224) 482 39 34 • E-mail: [email protected] • www.tkg.com.tr
124
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ END. A.Ş.
GROUP PROFILE
Valeo is an automotive supplier, partner to all automakers worldwide. As a technology company, Valeo proposes innovative products and
systems that contribute to the reduction of CO2 emissions and to the development of intuitive driving.
In 2013, the Group generated sales of Euro 12.1 billion euros and invested over 10% of its original equipment sales in research and development. Valeo has 124 production sites, 16 Research centers, 35 Development centers and 12 distribution platforms, and employs 77 000 people
in 29 countries throughout the world.
Valeo is listed on the Paris Stock Exchange and is a member of the CAC 40 index.
Contact details:
National Directorate
Aydınevler Sanayi Cad. Centrum İş Merkezi Kat: 3 No: 302-303 34854 Maltepe / İSTANBUL
Phone: +90 216 587 70 00 • Fax: +90 216 519 93 14
General Management
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yeni Yalova Caddesi No. 614 16245 Osmangazi / BURSA
Phone: +90 224 270 04 00 • Fax: +90 224 261 00 55
YENMAK MOTOR GÖMLEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenmak was founded in 1965 by Kahvecioglu family in a small rectification ateliér, located in Konya. Through out these years, YENMAK developed itself incessantly and evolved into one of the biggest domestic and global independent engine parts suppliers worldwide.
Today, YENMAK products such as KIT SETS, PISTONS, CYLINDER LINERS, RINGS, GASKET, VALVES, BEARINGS are exported to more than
80 different countries in 5 continents. As a long-standing partner for its valuable customers, YENMAK product portfolio enables its customers
to provide engine parts from a single source in one full package with ultimate trust to highest quality at reasonable price, as well as to the
efficient sales&after sales services. But, YENMAK is much more than this – highly focused on customer relations, knowing that the human
factor is the most important component of all.
YENMAK factories besides INMETRO, ISO 9001, ISO / TS 16949 quality management system certification. Today, it has 2 factories and a logistic centre as a total area 50.000 sqm at the 1st, 2nd and 3rd industrial areas at Konya / Turkey.
Sales and marketing activities are handled from Yenmak Export office, located in Istanbul/Turkiye as follows;
Contact details:
ISTANBUL SALES & MARKETING OFFICE
Yıldız Posta Cad. Vefabey Sokak No; 9 Yesil Ap. A blok No; 10/11- 34349 Besiktas - ISTANBUL / TURKIYE
Phone:+90 212 267 06 13 Fax: +90 212 267 05 74
126
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FRANKFURT
12-16 SEPTEMBER 2014
YILDIZ KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Yıldız Kalıp was established in 1969 in Topkapı-Istanbul by the chairman of the executive board, Mr. Cemil Yıldız to produce sheet metal forming tools in Automotive and White goods sectors. Yıldız Kalıp A.Ş. has continued its improvement over the years and included sheet metal parts, welded assemblies, various
tool manufacturing, weld and control fixtures, robot automated installations, and for foreign OEM’s (Daimler, Opel, Volkswagen); turnkey tool exports directly
for G1 line tool exports, transfer tool exports, large progressive tool exports, press line tool exports, etc. into its product range. Our company participated as
co-designer in the development phase of several sheet metal automotive parts. As awarded by Ford with Golden Star prize, our company has been certified
to quality standards of ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and Q1. We are using the latest metal fabrication machineries in our facility for the sake of
maximizing quality, efficiency and production. As R&D projects have been carried out since long years in Yıldız Kalıp, various TEYDEB and TTGV supported
projects are successfully completed until now. Hydraulic press projects, for which patent applications are carried out and which possesses several innovations,
are at the top of the list. For example, Turkey’s biggest hydraulic press (2250T) had been produced in this context. Our company is registered as official R&D
Center by Ministry of Science, Industry and Technology on 08.07.2013.
Contact details:
Hadımköy Yolu Ömerli Mahallesi İhsangazi Sokak No:28 Arnavutköy – ISTANBUL
Telephone: +90 (212) 771 15 15 • Fax: +90 (212) 771 28 98 • E-mail: [email protected] • www.yildizkalip.com
TAYSAD - ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS AND COMPONENTS MANUFACTURERS
128
Temmuz July - Ağustos August 2014
www.taysad.org.tr
RÖPORTAJ INTERVIEW
EKOL LOJİSTİK A.Ş.
Tailor-made logistics approach
for the automotive industry
Our priority target, regarding logistics services for automotive projects, is
to become one of the first service providers that comes to mind in Turkey
and abroad, through current and future reference projects. Moreover, we
strive to produce a more competitive and efficient environment by reducing, particularly, export logistics costs, through the use of consolidation
centers to be provided for automotive industry customers in Turkey.
Can you give us some quick
introduction to Ekol?
W
e, as Ekol, commenced
operations in 1990.
Having begun with cargo
organization in international
transportation, we now
achieved an integral structure
that provides third party
integrated logistics services.
Today we offer integrated
logistics services and supply
chain solutions to Turkish
and foreign customers in a
wide range of sectors. We
introduced the intermodal
transportation line in 2008,
and supplemented it with
our own connected RoRo line in January 2013.
The indoors storage space
exceeding 500,000 square
meters in Turkey; 100,000
square meters of facilities
in Germany, Italy, Spain,
Greece, France, Ukraine,
Bosnia-Herzegovina, Romania
and Hungary; a fleet of
approximately 3500 vehicles,
and an employee count in
excess of 5000, more than
4000 of which is Turkish
and around 1000 from other
European nations, are among
the elements which provide
us a place among the leading
integrated logistics service
providers of Europe.
When did Ekol enter to the
130
Temmuz July - Ağustos August 2014
automotive market and
what is the extent of its
progress since then?
At Ekol, we execute most
successful projects for
the automotive market.
For a long time now, we
provide services mostly
in the international road
transportation area. For
instance, one of the largest
automotive brands of the
world is one of the oldest and
highest volume automotive
customers of Ekol's road
transportation services. In
particular, the last 4-5 years
saw our business grow
substantially and customer
portfolio expand. In this
respect, at Ekol, we created
structures to produce
project-based solutions
and to offer end-to-end
integrated logistics services,
as well as to provide order
and supply chain processes
management for the firms.
Inspired by the modus
operandi of tailors, we offer
fully customizable service
models with reference to the
requirements of the project.
We strive to understand our
customers' needs in the
light of their business, and
to produce solutions from
their perspective. This is
how we achieve outstanding
customer satisfaction.
How does Ekol stand out
among the competition in
the automotive logistics
business?
Turkish automotive industry
is among the leaders in
exports, alongside agriculture
and textiles. According to
data for June 2014, it has the
lead among our exports, with
a share of 16%, representing
a turnover of USD 11.7
billion. These figures indicate
that automotive industry is
destined to play a significant
part in achieving the exports
objective set for 2023, at the
figure of USD 500 billion.
In terms of achieving these
export targets, the support of
the logistics sector is a must.
As we consider the support
for export in all industries our
duty to the nation, we try and
produce solutions to support
automotive exporters,
helping them reduce their
costs as well as delivery
times, thus becoming more
and more competitive in
the international arena. We
combine the transportation
of supply industry
manufactures exported to
the same destination, to
achieve cost advantages. By
running scheduled lines in
intermodal transportation, we
perform sustainable product
deliveries with consistent
time-frames in accordance
with the commitments,
by eliminating the impact
of movement restrictions,
unfavorable climate
conditions, restrictions on
transit and documents on
our operations. We offer the
environment-friendly service
expected and demanded by
international firms, through
a reduced carbon footprint,
consuming substantially
less fuel. Our organization
and facilities in numerous
European countries, and in
particular Germany, allow
www.taysad.org.tr
us provide interim storage
and just-in-time product feed
services for manufacturing,
in order to shield our supply
industry customers from
timing problems brought
about by intense competition.
What is Ekol's market share
in Turkish automotive
industry?
According to data for year
2009, 498 out of every
thousand European has a
motor vehicle. This translates
approximately to one out
of every 2 person being
a vehicle owner. Turkish
figures for the same period,
on the other hand, are way
behind at 128 out of every
thousand. Even though this
statistics is at the first glance
a sign of underdevelopment,
it also shows that there
is substantial room for
development and growth.
Such potential and
developments, when made
effective use of, are bound to
have significant impact on the
logistics business. The size
of Turkish automotive market
is around USD 40 billion. On
the other hand, even though
there are no official figures,
analyses reveal that logistics'
share in the automotive
industry is around USD 1.5
billion. In the light of these
data, we can safely argue
that, particularly through our
recent dashes forward, we
are now in clear sight of our
market share target of 10%.
What are Ekol's plans for
the future, particularly for
the automotive industry?
Our priority target, regarding
logistics services for
automotive projects, is to
become one of the first
service providers that comes
to mind in Turkey and
abroad, through current and
future reference projects.
Moreover, we strive to
produce a more competitive
and efficient environment by
reducing, particularly, export
logistics costs, through the
use of consolidation centers
to be provided for automotive
www.taysad.org.tr
industry customers in Turkey.
Through our projects to
date, and planned for the
future, in cooperation with
TAYSAD, we strive hard to
support our supply industry
and automotive products
manufacturers in exports,
and to offer faster and costcompetitive solutions.
Do you have any model
customer-specific projects?
As Ekol, we are the first
and only firm which has
R&D center supported by
the state in the logistics
industry of Turkey. At our
R&D center, our engineers
carry out comprehensive
feasibility analyses, in a bid to
offer outstanding and more
efficient solutions to provide
cost and time advantages. As
is the case with all sectors,
in the field of automotive we
produce customized solutions
for each project. We use
automation systems such
as vertical storage systems,
ASRS systems, pick by light,
put to light, pick by voicing
and conveyor applications
in terms of storage
management of all projects
where applicable. That is why
we are always on a march
towards development and
improvement.
The "Intermodal" service in
land transportation allowed
us to cater the import and
export needs of the firms
which supply CKDs and spare
parts to OEMs and the firms
which supply the after market
businnes.
Can you tell us more details
about your specific projects
for automotive?
For exports, we can
summarize our services as
the collection of the products
from the suppliers in Turkey,
using the milk-run method,
aggregation of the cargoes
in Ekol's warehouses,
sorting according to the
destinations and production
plants abroad, execution of
necessary export customs
procedures, preparation of
exit documents and relevant
certificates, performance of
exports through international
land transportation, execution
of customs clearance
and document handling
at destination, and the
delivery of the products to
the production plants at the
destination. At this point,
we offer interim storage
services for the products
to be fed into production in
the countries we operate
in Europe, through our
subsidiaries, including but
not limited to Ekol GmbH in
Germany. Where necessary,
we offer ordering services
as well, to ensure just-intime feeding of production
lines with the products. We
also provide management
services for recyclable
containers, cages and
pallets, providing full/empty
transfers. Where necessary,
we execute these processes
through Ekol GmbH and
Ekol Foreign Trade firms,
facilitating the customs
and tracking processes for
our exporters. This allows
our customers to execute
their operations through
Ekol, without an official
organization in the country of
destination.
For imports, on the other
hand, we offer the services
of collecting the products
from locations abroad,
consolidation of the
products at our warehouses
abroad, preparation of exit
documents and relevant
certificates, transportation
and import freights
through international land
transportation, execution
of customs clearance and
document procedures in
Turkey, and delivery to
production plants.
One of our existing Tier-1
Supplier customer is a good
example in this respect. We
collect the products from
locations of Tier-2 Suppliers
within or outside the country,
in accordance with the
orders. We carry the products
and offer customs clearance
services for the products
received from abroad.
We provide warehouse
management and inventory
management services
for the products received
from within the country, or
cleared from the customs.
We feed them just-in-time
to production lines, through
daily runs. We also offer justin-time feeding of finished
products to the production
lines of automotive firms
within or outside the country.
Our 4th ship which we
will put into use on Ro-Ro
lines in August is capable
of cruising at a speed 1.5
times higher than our other
vessels. Thanks to this vessel
to serve particularly the line
to France and Spain, we
will be capable of making
faster deliveries to France
and Spain, compared to the
line through Munich. This
will allow the firms which
receive automotive products
supplies from these countries
to receive the products in
an even shorter time frame.
Both our supply industries
and the larger automotive
firms will enjoy competitive
edge over the suppliers
from other countries with
which they compete, thanks
to ever shorter delivery
times. Thanks to the
specifications of our vessels,
we are capable of producing
solutions regarding the
transportation of high-volume
vehicles such as agricultural
machinery, trucks, and
buses. This allows us to carry
brand new vehicles to the
point of sale, without putting
their wheels for once on the
ground.n
Temmuz July - Ağustos August 2014
131
RÖPORTAJ INTERVIEW
FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML. İTH. İHR. A.Ş.
"İnsanımız en büyük değerimiz
ve sermayemiz"
Farplas A.Ş. Genel Müdürü Ali Rıza Aktay; Ar-Ge yaparak, her alanda kazanca dönüşecek yenilikler yapabilmeleri için gereken bilgi ve deneyimi
kazanmaya çalıştıklarını ifade etti. Aktay, Ar-Ge’nin doğrudan kısa vadede
kazanca dönüşmesi değil, uzun vadede bize avantajlar getirmesi önemli
olduğunu dile getirdi.
OSB’de yerleşik,1200
kişinin çalıştığı yüzde 100
yerli sermayeli bir şirkettir.
Müşteri olarak Türkiye'de
yerleşik faaliyette bulunan
tüm OEM’ler ve yurt
dışında da Renault, Toyota,
Mercedes, Volvo ve MAN
gibi müşterilere hizmet
vermekteyiz.
Otomotiv sektörünün
bugünü ve geleceği
hakkında ne
düşünüyorsunuz?
ALİ RIZA AKTAY
Farplas A.Ş. Genel Müdürü
General Manager of
Farplas A.S.
Şirketinizin ürün gamı,
teknolojisi, müşterileri ve
istihdamı hakkında bilgi
verebilir misiniz?
F
arplas A.Ş.; otomotiv
üreticilerine, iç-dış
trim plastik ve aydınlatma
parçalarını tasarlayan,
geliştiren, üreten ve tedarik
zincirinin tüm etaplarında
sorumluluk alan TOSB
132
Temmuz July - Ağustos August 2014
Ülkemiz; çok uzun yıllara
dayanan bir otomotiv
kültürüne sahip olup, özellikle
gümrük birliğinden sonra, her
anlamda büyük gelişmeler
kaydedilmiştir. Geçtiğimiz
10 yılda yeni yatırımlar
ve mevcut kapasitelerin
artırılması ile toplam kurulu
kapasitemiz 1.5 milyon adet
seviyelerine yaklaşmıştır.
Bu seviyeye gelirken coğrafi
konumumuz, genç-eğitimli
nüfusumuz, ucuz emek
gücümüz, esnekliğimiz,
üretim, kalite, teslimat
performansımız ile çok önemli
başarılar elde ettik.
Şimdi bu noktadan sonra
mevcut avantajlarımızı ilave
yetkinlikler ile desteklemek
zorundayız. Zira geçtiğimiz
dönemde, farklı coğrafyalarda
yer alan farklı ülkeler özellikle
üretim, kalite, lojistik ve ucuz
işçilik konularında çok önemli
gelişmeler kaydetmişlerdir.
Bu durumda ülke olarak
daha fazla bilgi üreten ve
bunu ürünlerine yansıtarak
daha fazla katma değer
yaratan daha rekabetçi ve
her alanda daha verimli olan
bir alternatif olmaktan başka
bir şansımız yok. Bunun da
yolu, her alanda Ar-Ge'ye
daha çok yatırım yapmaktan
geçiyor. Ayrıca uzun vadeli
plan yapmayı ve sabretmeyi
öğrenmek de gerekiyor.
Kısa ve orta vadede ülkemize
yeni OEM’lerin yatırım
yapmasından çok, mevcut
üreticilerin kapasite artışına
yönelik yatırımları ve model
değişikliklerinin söz konusu
olabileceğini düşünüyorum.
Bu dönemde yan sanayiler
olarak projelerden maksimum
pay almaya çalışıp mevcut
OEM'lerimizin yurt dışı
lokasyonlarına hizmet etme
konusunda daha agresif
adımlar atmamız gerekir.
Bir diğer önemli nokta,
ülkemizde üretilen araç
segmentinin değiştirilmesi
(daha üst segmentler
üretilmesi) konusunda hep
birlikte kamoyu yaratılıp,
yetkinliklerimizin daha geniş
kesimlere anlatılmasıdır.
Zira bizlerin yetkinliklerinin
gelişimi, hizmet ettiğimiz
araç segmenti ile birebir
ilintili olup, bu değişim
parelel olmadığı sürece
yetkinliklerimizin üretime
dönüşüp, değer yaratması
sınırlı olacaktır.
Farplas’ın güncel ve
gelecekteki Ar-Ge
faaliyetleri ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Farplas A.Ş. 2009 yılından
beri bir Ar-Ge Merkezi’ne
sahiptir. Ar-Ge Merkezi
içerisinde Farplas teknolojik
değer zincirindeki önemli
bölümler yer almaktadır.
Malzeme geliştirme,
tasarım, kalıp tasarımı,
proses mühendisliği, boya
teknolojileri ve profesyonel
proje yönetimi Ar-Ge
Merkezi’nin ana bölümlerini
oluşturmaktadır. Amacımız
firma uzun dönem stratejisi
doğrultusunda tüm endüstri
firmalarında olduğu gibi
daha çok katma değer
yaratan endüstriyel bir Ar-Ge
yürütmek ve gelecekte de
kazançlı ve başarılı bir firma
olmak. Ar-Ge’yi bilgi yaratma
www.taysad.org.tr
çalışmasının en üst düzeyde
sağlanabilmesi olarak
sıralanabilir. Endüstriyel Ar-Ge
kültürünün oluşması ‘sürekli
iyileştirme’ ve ‘değişimi
yönetme’ kavramlarının
uygulanması ile mümkün
olacaktır. Bunların sonucunda
ölçülebilir parametrelerin,
yani inovasyon seviyesinin de
düzenli olarak takip edilmesi
motivasyon açısından çok
önemlidir.
ve bilgiyi yönetme amaçlı
kullanmak ve inovasyonlara
giden yolda tüm bölümleri
destekleyen bir araç olarak
kullanıyoruz.
Farplas'ı diğer firmalardan
farklı kılan özellikler
nelerdir?
Ar-Ge’de üç temel konu öne
çıkıyor:
• Üretim verimliliği
ve operasyonel
mükemmeliyet
• Yenilikçi ürün ve
teknolojilere yönelik
projeler
• İleri teknoloji projeleri
2011 yılından itibaren Ar-Ge
Merkezi dahilinde temel
araştırma ve uygulamalı
araştırma alanlarında da
yoğun çalışmalar başlattık.
3 yılda 8 üniversite ile
işbirliği ortamı yarattık ve
bunların hepsi ile somut
projeler başlattık. Toplam 9
Teydeb ve 4 Santez projesi
yürüttük veya yürütmeye
devam ediyoruz. Temel
araştırmalar konularında kendi
yetkinliklerimizin olmadığı
konularda yurt içi ve yurt dışı
Ar-Ge kurum ve kuruluşları
ile işbirliği yaparak sonuç
odaklı bir Ar-Ge yürütüyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi biz
de disiplinler arası konularda
stratejik işbirlikleri oluşturmak
üzere çalışmalar yapıyoruz.
Bir firmayı Ar-Ge
konusunda farklı kılacak
kritik başarı faktörleri
nedir?
Burada Ar-Ge ve inovasyonun
tanımlarına bakmak önemli.
Aslında Ar-Ge yaparak, her
alanda kazanca dönüşecek
yenilikler yapabilmemiz için
gereken bilgi ve deneyimi
kazanmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla Ar-Ge’nin
doğrudan kısa vadede
kazanca dönüşmesi değil,
uzun vadede bize avantajlar
getirmesi önemli. ArGe çalışmalarının teknik
yetkinlikleri beslemesi ve
firmada yürütülen teknolojik
projelerde Ar-Ge kültürü ile
çalışma tarzını yerleştirmesi
bizim için çok önemli.
Ar-Ge’de fark yaratacak
konularda öncelikle firmanın
teknoloji yol haritasının
belirlenmesi, geliştirilmek
istenen teknoloji ve
kazanılması istenen
yetkinliklere uygun olarak
doğru Ar-Ge projelerinin
seçilmesi çok önemli. Bunlara
destek olarak firmadaki
yetkinlik seviyesinin her
seviyede sürekli olarak
artması ve bölümler arası
bilgi akışının ve takım
www.taysad.org.tr
İş hayatımın başlangıcından
bu yana Farplas'ta
çalışıyorum, bu açıdan
diğer firmalardan farkımızın
ne olduğunu açıkçası
bilemiyorum. Ancak bizi
biz yapan değerlerimiz ve
özelliklerimiz konusunda
bilgiler verebilirim.
Öncelikli temel ilkemiz,
tüm paydaşların mutlu
olduğu bir iş ortamını
sürdürebilir kılmaktır. Tek
taraflı memnuniyetlerin
(sadece müşteri, sadece
ortaklar gibi) kalıcı olmadığını
düşünüyoruz. Bu nedenle,
tüm bu süreçleri düşünüp,
kuran,işleten ve sürdürülebilir
kılan insanımız en büyük
değerimiz ve sermayemizdir.
Bu değerden yola çıkarak;
sürekli öğrenmeyi,
mütevazi olmayı, yetki
devrini, kurumsallaşmayı,
işi sahiplenmeyi, başarı
odaklılığı, müşteriye evet
demeyi ve etik olmayı
kendimize ilke edindik.
Sağladığımız bu atmosfer,
hem müşterilerimizin, hem
de çalışanlarımızın güven ve
memnuniyetini oluşturarak,
sürekli ve sürdürülebilir
büyümeyi beraberinde
getirmiştir.
Farplas'ın kısa ve orta
vadedeki yatırımları ve
projeleri hakkında bilgi
verir misiniz?
Şirketimiz şu anda TOSB'da
3 fabrikada 40 bin metrekare
kapalı alanda faaliyetlerinde
sürdürüyor. 4. fabrikamızın
inşaatı 2015 sonunda
tamamlanmış olacak.
Çalışmakta olduğumuz
müşterilerimizin 2016 yılının
ikinci yarısında devreye
girecek yeni projelerinden,
hedeflemiş olduğumuz tüm
projeler alınmış, tasarım
ve geliştirme çalışmalarına
başlanmıştır. Bu projeler için
gerekli olan bina, alt yapı,
teknoloji ve insan kaynağı
yatırımları da şimdiden
planlanlanmaktadır. Ayrıca
gelişmekte olan pazarlar
ve yakın coğrafıyamızdaki
(Rusya, Hindistan, İran
gibi) gelişmeler ve fırsatlar
çok yakın takip edilip,
değerlendirilerek ,gerekirse
bu bölgelere göre yönelik yeni
yatırım kararları alınacaktır.n
Temmuz July - Ağustos August 2014
133
RÖPORTAJ INTERVIEW
SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.
Sarıgözoğlu, Mercedes’in
yeni kamyonu (SFTP) için de
partner olarak seçildi
Sarıgözoğlu, Manisa’da kurulu kalıp fabrikasında seri preslenmiş parça
üretimi için gerekli kalıpların üretilmesi sonucu halen yan sanayi hizmeti
vermekte olduğu Ford-Otosan, Fiat-Tofaş, Oyak-Renault, Mercedes Benz
Türk, M.A.N gibi seçkin firmaların yeni projelerinde de en ön sıralardaki
yerini koruyor.
H
alen 4 ayrı tesiste
faaliyet gösteren
Sarıgözoğlu, mevcut
modellere ilaveten yeni
nesil Euro6 motorlu SFTP
Mercedes kamyon üretimine
de hizmet verecek.
1957 yılında İsmail
Sarıgözoğlu tarafından kurulan
Sarıgözoğlu, büyümeye ve
gelişmeye devam ederken
müşteri odaklı olmanın ve
güncel teknolojiyi takip
etmenin sonucunda 800
kişilik bir çalışan sayısına
ulaştı.
Sarıgözoğlu, Manisa’da
kurulu kalıp fabrikasında seri
preslenmiş parça üretimi için
gerekli kalıpların üretilmesi
sonucu halen yan sanayi
hizmeti vermekte olduğu
Ford-Otosan, Fiat-Tofaş,
Oyak-Renault, Mercedes
Benz Türk, M.A.N gibi seçkin
firmaların yeni projelerinde
de en ön sıralardaki yerini
koruyor. Bunun en somut
örneği; Ford Otosan’ın 4 yeni
aracında kullanılan preslenmiş
parçaların kalıplarının
üretilmesidir.
Kalıp fabrikasının stratejik
önemini vurgulayan Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
Sarıgözoğlu şunları söyledi:
134
Temmuz July - Ağustos August 2014
tesislerinde Amerika’dan
Çin’e, Almanya’dan
Fransa’ya dünyanın çeşitli
ülkelerinde çalışmaktadır.
Prograsiv, tandem ve transfer
yöntemlerinden her biri teknik
gereksinimler doğrultusunda
uygulanmaktadır.”
“Yalnızca kendi ihtiyacımız
olan kalıpları üretmekle
kalmayıp dünya devi olan
prestijli markalara da kalıp
üretip satmaktayız ve bu
bağlamda Ford-Otosan,
Mercedes, M.A.N, FiatTofaş, PSA, Jaguar, Bentley,
BMW, Volvo, VW, Audi ile
kalıp üretimi konusunda
işbirliğimiz artarak devam
etmektedir. Üretilen kalıplar
binek ya da ticari her
segmentteki araçlara ait dış
ya da iç parçaların üretilmesi
için yetkin personelimizce
tasarlanmaktadır. En
son sistem makinalar
marifetiyle üretilen kalıplar,
otomotiv dünyasının ihtiyaç
duyabileceği tüm parçaları
-ama özellikle büyük
parçaları- hedeflemektedir.
Kabin grubu dış parçalar,
kabin grubu iç parçalar,
kamyon şasi kalıpları bunun
tipik örnekleridir. Üretilen
kalıplar bugün OEM’lerin
Sarıgözoğlu’nun Manisa’daki
diğer tesisi ile Aksaray ve
Bursa’daki tesislerinde
OEM’lere, preslenmiş
montajlı büyük ve orta, dış ve
iç metal parça üretilmekte,
üretim ve montaj hatlarında
robot otomasyonu yoğun
şekilde kullanılmaktadır.
Bursa fabrikasında mevcut
3 adet pres caddesi de
robot otomasyonlu olup
5’er presten oluşmaktadır.
En büyük olan pres caddesi
olan G-1 (5000X2500
mm.) tandem pres caddesi
ile dış panel baskı işleri
yapılmaktadır.
Aksaray’da kurulu fabrika,
yine aynı kentte kurulu
Mercedes kamyon
fabrikasının en büyük yan
sanayicisidir. Bu tesiste
mevcut 5000 tonluk tandem
şasi presi marifetiyle
mevcut Mercedes kamyon
üretimine şasi üretimi ile
yan sanayi desteğinde
bulunmaktır. SFTP modelinin
de kalıp üretimi başlamış
olup bu modelin de şasisini
Mercedes'in yeni SFTP
modelinin kalıp üretimi
başlamış olup bu modelin de
şasisini Sarıgözoğlu üretecek.
Yalnızca şasi değil; cross
members, batery holder,
stehblech, fenders ve şoför
mahalli dış ve iç kaporta
parçaları da üretilmektedir.
www.taysad.org.tr
Sarıgözoğlu, Manisa’daki her
MANİSA TOOLING PLANT
iki tesisinde de çıraklık okulu
Phone :+90 (236) 213-0760
açmış, bu yıl ilk mezunlarını
vermiş ve bu genç
MANİSA - TURKEY
MANİSA STAMPING PLANT
arttırmıştır.
Phone :+90 (236) 233-7050
Fax
:+90 (236) 233-7047
Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım
Mustafa Kemal Cad. No:7 45030
yalın üretim/yalın yönetim
Yunusemre / MANİSA - TURKEY
çalışmalarında Yalın
AKSARAY STAMPING PLANT
Enstitü’den aldığı destek
Phone :+90 (382) 266-2097
ile yalınlaşma yolculuğunun
Fax
Sarıgözoğlu bu atılımları
yaparken Türkiye’nin
en hızlı büyüyen ilk 100
firması arasına girmiş olup
ikinci 500 büyük firma
arasındaki yerini de giderek
sağlamlaştırmaktadır.
başlarında iken dahi olumlu
Eğitimli işgücünün önemine
dikkat çeken Mustafa
meyvelerini toplamaya
başladığını, uzun yıllardır sahip
olduğu 16949, 14001 ve Q1
belgelerinin sorumluluğunu
:+90 (382) 266-8099
Organize Sanayi Bölgesi
Yavuz Selim Mh. 2.Sokak No:2
68100 AKSARAY-TURKEY
BURSA STAMPING PLANT
Phone :+90 (224) 242-3464
Fax
:+90 (224) 242-3656
taşıyarak Mercedes’in ve
Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Cad.
M.A.N firmasının A sınıfı
No:7 16140 Nilüfer / BURSA - TURKEY
tedarikçisi olmayı başardığını
E-mail:[email protected]
belirtti.n
Web :www.sarigozoglu.com.tr
Sarigözoglu has selected as Mercedes
partner for new truck (SFTP) project
S
arigozoglu, who has been
operating in 4 different
facilities, is now getting ready
to produce parts for new
generation Euro6 engine
SFTP Mercedes Trucks.
Also, still leading producer
for Ford-Otosan, TofaşFiat, Oyak-Renault, MAN
in their new projects. Most
substantial instance is tooling
and stamping 4 new vehicles
of Ford Otosan’s.
While emphasising on
strategic importance of
Manisa Tooling Plant,
CEO Mustafa Sarigozoglu
indicates: “ Tools are being
designed by qualified
designers, to produce inner
and outer parts for passenger
and commercial vehicles.
Inner and outer cabin parts,
truck chassis parts are typical
examples. These tools are
now running in OEM plants,
in different places of world
www.taysad.org.tr
Turagankur Cd. No:2 45030 Yunusemre /
ederek işgücünün kalitesini
beri sürdürmekte olduğu
Bursa ve Manisa
fabrikalarında imal edilen
otomotiv parçalarının sevkiyatı
Rusya’dan Brezilya’ya ve
özellikle Amerika’ya kadar
yapılmakta olup her geçen
gün ürün çeşidi ve miktarlar
artmaktadır.
:+90 (236) 213-0759
Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım Necip
mezunları, kadrosuna dahil
Sarıgözoğlu, 2012 yılından
Sarıgözoğlu üretecek.
Yalnızca şasi değil; cross
members, batery holder,
stehblech, fenders ve şoför
mahalli dış ve iç kaporta
parçaları da üretilmektedir.
Bu tesiste üretilen parçaların
müşterileri, Mercedes Benz
Türk‘ün sadece Aksaray ve
İstanbul fabrikaları ile sınırlı
olmayıp, Almanya, Hindistan,
Çek Cumhuriyeti’de kurulu
fabrikaları da bu müşterilere
dahildir. Ayrıca Aksaray
Sarıgözoğlu’nun M.A.N
Ankara fabrikasına uzun
yıllardır devam eden yan
sanayi hizmetine yakın
zamanda M.A.N Almanya
fabrikaları da dahil olacaktır.
Fax
In Bursa Plant, there are
three press lines, each have
five presses with robotic
automation. Biggest tandem
press line is G1 (5000x2500
mm) stamps exterior panel
parts.
Not only chassis parts,
but also cross members,
batery holder, stechblech,
fenders and drivers cab
inner and outer hood parts
are also been produced
in Sarigozoglu. Mercedes
Benz Turk Aksaray,
İstanbul, Germany, India,
Czech Republic plants are
customer of Sarigozoglu
Aksaray Plant. Also
Sarigozoglu Aksaray Plant
has been producing for
MAN Ankara, and in near
future, MAN Germany
will attend to customer
portfolio.
Aksaray Stamping Plant,
with his 5000 tones tandem
chassis press, has been
supporting Mercedes Truck
Production as their subsupplier. SFTP Chassis
Part’s Tooling production has
already begun in Sarigozoglu.
While performing all these
enterprises, Sarigozoglu
take place in fast growth
100 company in Turkey and
his seat is getting stronger
in second 500 biggest
company in Turkey.n
from USA to China, Germany
to France.
Sarigozoglu is being
produced large and middle
side, exterior and interior
sheet metal stamping parts
and assemblies to OEMs
in his Manisa, Aksaray and
Bursa Stamping Plants. They
have been using robotic
automation intensively.
Temmuz July - Ağustos August 2014
135
RÖPORTAJ INTERVIEW
VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ ENDÜSTRİ A.Ş.
Valeo; otomotiv yedek parça
üretiminde 90 yıllık deneyim
Valeo, dünyadaki tüm araç üreticilerinin partneri olan bir otomotiv tedarikçisi. Bir teknoloji firması olarak, CO2 emisyonlarının azaltılmasına ve
sezgisel sürüşün geliştirilmesine katkıda bulunan yenilikçi ürünler ve sistemler sunuyor. Grup 2013’te, 12.1 Milyar Euro ciro elde etti ve orijinal
ekipman satışlarından gelen gelirinin yüzde 10’undan fazlasını araştırma
ve geliştirmeye yatırdı. 124 üretim tesisi, 16 araştırma merkezi, 35
geliştirme merkezi ve 12 dağıtım platformu bulunan Valeo, dünyanın dört
bir yanında 29 ülkede 77.000 çalışana sahip. Paris Borsası’na kote olan
Valeo, aynı zamanda CAC 40 endeksine kayıtlı.
Türkiye'de Valeo
V
BURAK AKIN
Valeo Türkiye Direktörü
National Director of
Valeo Turkey
Dünyanın en büyük otomotiv
yedek parça üreticilerinden
biri olan Valeo’yu, Türkiye
Direktörü Burak Akın ile
konuştuk.
136
Temmuz July - Ağustos August 2014
aleo olarak Türkiye'deki
varlığımız ilk kez 1989
yılında Bursa'da Transtürk
Fren-Debriyaj ortaklığı
ile başladı. Bugün ise,
Valeo Otomotiv Sistemleri
A.Ş.’nin Bursa’da; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Haziran 2011 tarihi
itibariyle onaylanmış olan 1
Ar-Ge Merkezi ve debriyaj,
volan, hidrolik transmisyon,
alternatör, klima, radyatör-fan
ve silecek sistemleri üretimi
bulunan 4 fabrikamız var.
İstanbul’da bulunan Valeo
Servis ile de Türkiye ve Orta
Doğu orijinal ve bağımsız
yedek parça pazarlarına
binek araçlar için 14 ürün
grubunda ve ağır vasıta için
8 ürün grubunda yüksek
kaliteli hizmet sunuyoruz.
Valeo, Türkiye’deki yenileme
pazarında da güvenilir bir isim.
Garaj operatörleri tarafından
iyi bilinen bir marka olmamızın
yanı sıra Türkiye’den Mısır’a
ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne
kadar uzanan müşterilerimize
dağıtım platformu ile
hizmet veriyoruz. Valeo
olarak yenileme pazarındaki
stratejimiz; ürün grubu,
dağıtım kanalı ve coğrafi /
ülke başlıkları altında üç ana
unsuru içeren çoklu-uzmanlık
üzerine odaklanıyor. Çok
ürünlü bir uzman olarak özel
ihtiyaçlara göre uyarlanmış ve
sınıflandırılmış bir servis ağı
geliştirdik.
Geniş hizmet ağımız ile dünya
genelinde profesyoneller
ve son kullanıcılar için
memnuniyeti en üst seviyeye
taşımayı hedefliyoruz. Valeo
Türkiye olarak, 2008 yılında
441 olan çalışan sayımızı
1.144’e çıkardık.. Bu da
Valeo’nun Türkiye’deki hızlı
gelişimini kanıtlıyor.
Valeo 3 yıldır En İyi İşveren
Valeo olarak, İnsan Kaynakları
yönetiminde globalde
benimsediğimiz “önce insan”
değeri ile art arda üçüncü
defa “En İyi İşveren” [Top
Employer] sertifikasının
sahibi olduk. Böylece
“insan faktörü, Valeo’nun
kalbindedir” politikamızın
başarısını uluslararası alanda
taçlandırdık. Hollanda
merkezli uluslararası
bağımsız araştırma şirketi
Top Employers (eski adı
ile CRF) Enstitüsü her yıl;
dünya çapında yenilikçi,
çalışanlarına mükemmel
koşulları sağlayan, yetenekleri
keşfeden ve gelişimini
destekleyen tüm seçkin
firmaları ödüllendiriyor. Bu
çerçevede Valeo olarak,
2012, 2013 ve 2014 yıllarında
aldığımız “En İyi İşveren”
sertifikası ile insan kaynakları
yönetiminde en yüksek
standartları sağlayan şirketler
arasında yerimizi aldık.
Kurum içi çeşitliliğin
sağlanması, eşit cinsiyet
dağılımı, iş hayatındaki
motivasyonun ve daha iyi
bir iş-yaşam dengesinin
oluşturulmasını destekleyen
değerlerimiz ile Türkiye’de
üst üste 3. defa bu
sertifikayı almaya hak
kazanan ilk şirket ünvanına
sahip olduk.
Burak Akın: "İnovasyon
Önceliğimiz"
Valeo olarak Ar-Ge
programlarımız ile özellikle
motorlu araçların CO2
emisyonlarını azaltmak; sürüş
kolaylığını ve keyfini artırmak
için yenilikçi teknolojilerin
tasarımına odaklanıyoruz.
İnovasyona odaklı stratejimiz
ile her yıl orijinal ekipman
satışlarından gelen gelirin
yüzde 10'undan fazlasını
araştırma ve geliştirmeye
yatırıyoruz. Bu doğrultuda
Valeo Türkiye, artık sadece
üretim üssü olarak değil,
aynı zamanda inovasyonların,
yeni buluşların da çıktığı
bir firma olarak faaliyetini
www.taysad.org.tr
gerçekleştiriyor. Valeo Grup
olarak, 2013’te elde ettiğimiz
12.1 Milyar Euro ciro ve
orijinal ekipman satışlarından
gelen gelirin yüzde10’undan
fazlasını Araştırma ve
Geliştirmeye yatırdık.
Valeo, dünyadaki toplam 16
araştırma ve 35 geliştirme
merkezindeki 9.400 Ar-Ge
çalışanı ile dünyanın lider
patent başvuru sahipleri
arasında. 2013 yılında 786
yeni patent aldık ve her yıl
aldığımız siparişlerin yüzde
30’undan fazlasını inovatif
ürün ve teknolojilerden elde
ediyoruz.
Valeo Grup, önümüzdeki
3 yıl içerisinde yılda 1.000
mühendis ve teknisyen
işe almayı planlıyor. 2012
ve 2013 yıllarında üst üste
iki kez Thomson Reuters
Top 100 Global Innovators
sıralamasında yer alarak,
dünyadaki en yenilikçi
100 şirketi arasına girdik.
Bu da Valeo’nun Ar-Ge ve
inovasyona verdiği önemi ve
bağlılığını yansıtıyor.
Valeo gençlerin önünü
açıyor
Valeo’nun Ar-Ge stratejisinin
temel ilkeleri, yeni teknolojiler
yaratmak ve geleceğin
araçlarını tasarlamaktır.
Yarının otomobilleri, insanı
rahatsız edecek kadar çok
sayıda sorun ile başa çıkmak
zorunda kalacak. Yenilikçilik
konusunda öncü bir şirket
olarak araştırmalarımızı, daha
güvenli, çevre dostu ve daha
yüksek enerji verimliliğine
sahip mobilite sağlamak
için teknolojiler geliştirmeye
adadık. Yenilikçilik, Valeo’nun
stratejisinin temelini
oluşturuyor ve aldığımız
toplam siparişlerin üçte biri
inovatif, yani yenilikçi ürün
ve teknolojilerinden geliyor.
Geleceğin teknolojisini
hedef alarak ve bu
doğrultuda öğrencilere yol
göstermek adına 2013 Eylül
ayında “Valeo İnovasyon
Yarışması”nı düzenledik.
www.taysad.org.tr
Yarışmanın hedefi; dünyanın
dört bir yanından mühendislik
öğrencilerine geleceğin
arabalarını tasarlamaları
için fırsat sağlamaktı.
Yarışma kapsamında;
2030’un arabalarını daha
akıllı ve kolay kullanılabilir
hale getirecek ekipmanları
bugünden tasarlayan projeler
değerlendirildi; Birincilik ödülü
100.000 Euro olanyarışmaya;
Türkiye’den 13 üniversite ve
21 ekip katıldı. Nisan ayında
yapılan ön eleme sonucu
seçilen 20 proje, prototip
çalışması için 5.000 Euro ile
finanse edildi. Ekim ayında
ise ilk 3’e kalan ekipler,
Valeo CEO’su Jacques
V
aleo is an automotive
supplier, partner to all
automakers worldwide.
As a technology company,
Valeo proposes innovative
products and systems that
contribute to the reduction
of CO2 emissions and to
the development of intuitive
driving. In 2013, the Group
generated sales of Euro12.1
billion euros and invested
over 10% of its original
equipment sales in research
and development. Valeo
has 124 production sites,
16 Research centers, 35
Development centers and 12
distribution platforms, and
employs 77 000 people in
29 countries throughout the
world. Valeo is listed on the
Paris Stock Exchange and
is a member of the CAC 40
index.
In Turkey, Valeo employs
1.144 people, including
1 R&D Center and 4
manufacturing plants
(clutch, flywheel, hydraulic
transmissions, alternator,
HVAC module, radiatorfan and wiper) in Bursa
and 1 National Directorate,
Valeo Service and Shared
Service Center for Finance &
Accounting in Istanbul.
Valeo is certified as a Top
Aschenbroich başkanlığındaki,
Valeo Grup’un üst düzey
yöneticilerinin yanı sıra,
bilim ve tasarım dünyasının
önemli isimlerinin de içinde
bulunduğu jüriye projelerini
sunacak. Jüri değerlendirmesi
sonucunda birinci olan ekibe
2014 Paris Motor Show’da
100.000 Euro ödül verilecek.
Bu yarışmanın ikincisini de
önümüzdeki sonbaharda
düzenleyeceğiz. Büyük ödül
yine 100.000 Euro olacak.
İkinci VIC yarışmasını
Ekim ayındaki Paris
Motorshow’da duyuracağız
ve detayları ilerleyen
zamanda üniversiteler ile
paylaşacağız.n
Employer in Turkey and
Europe, for the third year in
a row. The Top Employer
label is awarded by the
Top Employers Institute,
a specialized institute that
identifies and certifies
organizations that offer
employees outstanding
human resources policies.
With an ambitious strategic
vision based on the reduction
of CO2 emissions, innovation
and geographical expansions
in fast growing regions,
Valeo’s Human Resources
strategy is designed to be
both global and local, adapted
to the cultural differences in
a corporate community that
comprises 96 nationalities
and 29 countries. Top
Employers 2014 certification
recognizes organizations that
demonstrate best practices in
human resources, particularly
in the areas of attracting
and developing talent,
compensation and benefits,
and training and skills
development. In addition,
Valeo was certified as the
first Top Employers Turkey,
who got this award for the
third time in a row in Turkey.
At the forefront of innovation,
Valeo’s research programs
are committed to developing
VALEO
OTOMOTİV SİSTEMLERİ
ENDÜSTRİ A.Ş.
Ülke Direktörlüğü
Aydınevler Sanayi Cad.
Centrum İş Mrkz.
Kat: 3 No: 302-303
34854 Maltepe / İSTANBUL
Tel :+90 216 587 70 00
Fax:+90 216 519 93 14
Genel Müdürlük
Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi, Yeni Yalova Caddesi
No. 614 16245
Osmangazi / BURSA
Tel :+90 224 270 04 00
Fax:+90 224 261 00 55
technologies for safer,
more environmentallyfriendly and more energy
efficient mobility. Innovative
products and systems
consequently account for
more than 30% of order
intake each year. The
fundamental principles of
Valeo’s R&D strategy are;
creating technologies and
products in line with the
market while anticipating
demand ; and leading
through Innovation. This
autumn, Valeo will kick
off its second annual
global innovation contest,
the “Valeo Innovation
Challenge”, which is part
of Valeo’s innovation
strategy, supported by the
company’s annual R&D
budget of over Euro1 billion.
Engineering students
from around the world
will compete to win the
Euro100,000 grand prize.
With this challenge, Valeo
is offering young engineers
worldwide the opportunity
to create the equipment
that will make cars more
intelligent and intuitive by
2030. Valeo will announce
the terms and conditions
of this year’s contest at the
2014 Paris Motorshow.n
Temmuz July - Ağustos August 2014
137
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
JOURNAL
ADVERTISEMENT PRICES
Advertisement
Prices
(Unit Prices)
Page
Internal Front Cover
Tailboard
Internal Tailboard
Third Page
Optional Page
Internal Page
1 Issue (EURO)
2.000
1.850
950
750
Journal Format: width 220 mm, height 300 mm
Print Documents: Data Forwarding: Pdf
Picture Resolution: At least 300 dpi
Picture Format: Tiff
Picture Color Model: CMYK
Publish Interim: Bimonthly, 6 issues in a year
Contact: Firtina Arisoy,
[email protected]
6 Issues (EURO)
TAYSAD Members
TAYSAD Members
1.500
1.350
750
500
Download

Turkish suppliers target worldwide markets