Boğazındaki et
büyümesi sonucu
30'dan fazla ameliyat
geçiren, enfeksiyon riski nedeniyle okul
hayatına evde başlayan
7 yaşındaki Ece Nergiz
Eligür, hem okul hem
de hayat mücadelesinde kazanan taraf oldu
#!!!$3?EM=L:[email protected]
%;HE3KM08HKABKIJM"[email protected]/"[email protected]<BLM3LGF:BLGLHFIL
CK6LBMKCJ@?HD<9MLH+GKHJM08HKICJ9ML8GFEMIKCKIGKHJICKI
[email protected]=;[email protected]>JM<[email protected]+MC;:K=JGJ@?H4M?M7;IGKHM6KHJBGJ
3LGF:LBF@?HD<9M$L6L:MJGKHGJ@?HD<[email protected]
"[email protected][email protected]:F@?H9
*HELCL:[email protected]:[email protected]@?H4M3LGF:BLBF<M?MLIGLBCL
KE>JEMELGF@?HMLBLM>L8GFEM>?HDIDM?GCD8DMJ3JIM=DMELCLH9
)LHIK>JM3?EM7;<KG9M!?EM=L:LHFGFM?GCD8DMJ3JIMA;BMCKH>GKHJ
=K:9ML1LMCLM=L:LHFGFM?GL5LE9M"ILM7;6KIJ@?HDB9/MCKCJ9M
"#% $"%
25 Ocak 2014 Cumartesi
www.sondakikagazetesi.com
($
"')(%(&$)'% '#(!
AK Parti ilçelerinde yaşanan aday krizinin büyütülmemesi gerektiğini söyleyen Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, "Başbakanım beni İzmir'e yolladı. Başım
gözüm üstüne dedim. Siz de olayı büyütmeyin. Bu parti bizim" diye konuştu
!%%$=L:ALM?GBLEM;<[email protected]@0IKGJEMAK2EJGKHJ
CK8KHGKICJHKIM*)MLHAJM.;@;E:[email protected]$FGCFHFB4M/*)MLHAJIJI
[email protected]((M>[email protected]%;[email protected]
[email protected]?HM1J<BKAGKHKMJB<LMLAAFB9MKIKG
.L:ELIFB4M.L:=LELIFB4M&<BJHKM7JCK5KE>[email protected]=L:ELIF
[email protected]?GL5LE>FIMCKCJ9M.KIMCKM-.L:FB4M70<;BM;>A;IK-MCKCJB9M-.KI
[email protected]@JB-MCKBKCJB9M.J<[email protected],
GL14M6KHJGBK@JI5KM-"GBL<-MCKBKEM@?E9M.J<JBME;GA;H;B;<CKM=DM@?E,
ADH9MLHAJBJ<JIM6KHCJ8JM70HK64M=J<JBMJ3JIMKIM=;@;EM?IDHM6K>JGK>JCJH9
.DM:[email protected]=L:[email protected]:BLEALIM3?EM=;@;E
[email protected]@[email protected]?ID:AD9M
!! (#,([email protected]?EMELIMEL@=KAAJ8JIJ4MEKIAKMCJILBJ<B
EL<LICFHLIM=;A;[email protected]:[email protected]@[email protected]:FIF
+LHEGFM=JHML:[email protected]:[email protected]$FGCFHFB4
6LALICL:GLHCLIMCK>AKEMJ>AKCJ9M)KIAJIM7K3BJ:[email protected]
0I5;>;M=JHM:K1JHM?GCD8DID4MJGJIM>L1J2M?GCD8DMA;BM0<KGGJEGKHM6K
2?ALI>[email protected]@GKMJ1HL5LAAL4MKE?I?BJEM5LIGFGFEALM&>ALI=DG-CLIM>?IHL
%;[email protected]:K1JHM?GBL>FIFMJ>AKCJEGKHJIJMJ+LCKMKCKIM$FGCFHFB4
/&>ALI=DGM-C;H4MLHCFICLIM7KGK5KEM?GLIMM&<BJHM?GBLGFCFH9M.D
&<BJH-JIM1LEEFCFH9M.DIDIMJ3JIMJ:M=L:FILM7KGJHM7KGBK<MC;[email protected]
=L>L5L8F<9M.L:ELGLHFM7J=JM6KHCJ8JBJ<M>0<[email protected]<9
&<BJH-JIM7KGJ:JBJMJ3JIM7K5K,7;IC;<M3LGF:L5L8F</MCKCJ9M"#% $"%
&!")(&&%
& (#!)"
#!!"# D<[email protected][email protected]
@L:FICLEJM'D>AL+LM<2KE4MEDHCD8DMAK>J>GKM*6HD,
2LM.JHGJ8JM;[email protected](#MBJG@?IML6H?GDE
A;A>;GKIBJ:M=LGFEMJ1HL5LAFM7KH3KEGK:AJ@?H9M<2KE4
/*6HD2LGF-CLIM08HKICJ8JBJ<[email protected]
>LAF@?HD<9MKIJ<GJM7J=JM=JHM>[email protected]:K1HJICKMKIM3?E
6KH7JM6KHKIM+JHBLGLHFIMJ3KHJ>[email protected]<9M.DM=KIJB
J3JIM?IDHCDH9M!;IE;M=KIM;<KG2FILH-FI
[email protected]=DM>[email protected]@K
[email protected]>GLMDIDABLB9M#MEJ:[email protected]
J:MJBELIFM>[email protected](MBJG@?IML6H?GDEM=JH
LIGL:[email protected]/M:KEGJICKME?ID:AD9M"#% $"#
&#&)&#&
%%$(#9M*JGKM'L1EKBK>J4MK:JIJI
EL+L>FICLMAL=GKAM=JG7J>[email protected]?GDID4MKGJIJ
6KMEDGL8FIFMF>FHCF8FMJCCJLMKCJGKIME?5LIFIM/0+EK
E?IAH?G;/M6KM/>AHK>GKM=L:L/M3FEBLM2H?7HLBFIL
ELAFGBL>[email protected]
[email protected]>FILM1KBMCK
E?5LIFI4MK:JM)[email protected]:LCF8FMK6M6KMJ:[email protected]
@LEGL:BLBL>FILM1;EBKAAJ9M "#% $#
"
"!"!"!
!" ! "
BALÇOVA Otobüs Minibüs ve Şoförleri Esnaf Odası
Başkanı Cemal Külüce, odanın olağan genel kurulunda
yeniden başkanlığa seçildi. Tek aday olarak girdiği
seçimde üyelerin güven oyunu alan Külüce,” Yeni
dönemde de esnafımızın güçlenmesi için üzerimize
düşeni yapacağız. Her şey esnafımız için” dedi. Genel
kurula CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Balçova
Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve kalabalık bir
davetli topluluğu katıldı. İşadamı Ayhan Kindik de, “Cemal Külüce, İzmir’e örnek olması gereken bir meslek
odası başkanı. Yönetim anlayışıyla ilçemize ciddi
katkıları var. Yeni dönemde de bu katkıların süreceğine
inanıyorum” ifadesini kullandı. devamı 7’de
()()
)))
Gazetemiz yazarı Mazlum Vesek, 2009’dan 2014’e
AK Parti’nin yerel seçim stratejisinde yaptığı
değişiklikleri kaleme aldı. AK Parti Karabağlar
Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı İmet tunç’un 5
yıl önce Hamdi Türkmen tarafından aktarılan
görüşlerine dikkat çeken Vesek, Tunç’un önerilerinin “adeta aklın yolu bir” denilircesine hayata
geçirildiğini savundu. Vesek şu ifadelere yer verdi:
“Gelelim AK Parti’nin
2014 seçimlerine; AK Parti
2009’daki AK Parti
değil.Adeta “geleceğe notlar” bırakırcasına Hamdi
Ağabeyle fikirlerini
paylaşan bu genç işadamı
şu anda siyasetin ilk
basamağı olan meclis
üyeliği için aday adayı. AK
Parti’nin siyasi kadrosunda en alt basamak taliplileri bu tespitlerle yola
çıkmışlar ise müsaade
edin de 31 mart günü için
ben bir tespitte bulunayım:
Sayın Arınç’ın dediği
gibi: “İzmir’e layık
olduğumuzda en iyi sonucu alacağımıza eminim”.
Sanki AK Parti İzmir’e layık
oldu/olur gibi. İsterseniz
bu cümleyi AK Parti 2014
yerel seçimlerinde büyük
başarı elde etti diye
okuyun, dilerseniz yeni
Şehr-i Emin: bin tane A..
Mazlum VESEK’in
yazısı 7’de
Peynir ve zeytinde tuz oranının sınırlanması yönündeki çalışmaları eleştiren İzmir Ticaret
Borsası Süt Ürünleri Meslek Komitesi Üyesi Ali Koyuncuoğlu, "Tuzun alternatifi olarak
sağlığa daha zararlı olan antimikrobiyal kimyasal maddelerin kullanımı artacak" dedi
BURSA’NIN Karacabey
Karacabey
BURSA’NIN
ilçesinde
ilçesinde meydana
meydana gelen
gelen olay
olay
herkesi şaşkına
şaşkına çevirdi.
çevirdi.
herkesi
Cevdet Karaçoban’a
Karaçoban’a ait
ait evin
evin yyCevdet
atak odasına
odasına bir
bir anda
anda büyük
büyük
atak
bir
bir gürültüyle
gürültüyle çatıdan
çatıdan inek
inek
düştü. Yarım
Yarım tonluk
tonluk ineğin
ineğin orordüştü.
mana sıfır
sıfır evin
evin çatısında
çatısında
mana
yetişen meşe
meşe tohumlarını
tohumlarını
yetişen
yemek
yemek için
için çatıya
çatıya çıktığı
çıktığı ve
ve bir
bir
iki dakika
dakika içinde
içinde tavanın
tavanın
iki
paramparça olduğu
olduğu belirtildi.
belirtildi.
paramparça
devamı 3’te
3’te
devamı
!$%J5LHKAM.?H>L>FM;AMH;IGKHJM'K>GKE
)?BJAK>[email protected]>JM*GJM)[email protected][email protected]
C;<KIGKBKGKHJIM3?8DIDIM<[email protected]
?GCD8DID4MAL>[email protected]<M?HLIFIL
@;<CKM(4,#MLHL>FM>FIFHM7KAJHJGBK>[email protected][email protected],
GLBLM?GL5L8FIFM>[email protected]@IJHM;HKAJ5JGKHJIJIM=DM0IKH,
[email protected]?GDBGDM=LEAF8FIFM=KGJHAKIM)[email protected]?8GD4M/%D<MCK,
[email protected]=FM0HABKEMCKBKEAJH9M!?EMAD<[email protected]@F2GF
[email protected]'LHELGFM6KMLB=LGLGFM;[email protected]
+JHBLGLHM<LAKIMAD<M?HLIFIFM>[email protected]:FH9
!;IE;M=DM=JHMELGJAKM70>AKH7K>JCJH9M*I5LEMCL1LME?I,
AH?G>;<M;HKAJBJIM?GCD8DM;HKAJBM6KM>LAF:MLGLIGLHFICLMAD<
[email protected]+LHEGFMBLCCKGKHJIM?HLIFIFME?IAH?GMLGAFILMLGBLE
B;BE;IMCK8JG9MKIKAJBM0IKBGJ/MCKCJ9
%!$ [email protected])LGJAKM6KM*H,KM';C;H;M'KGAKB
KI7JIMCKMAD<DIM7KAJHCJ8JM<LHLHGLHFIM>FIFHGLBLGLHGL
L<LGAFGL=JGK5K8JIJMLI5LEML<MAD<GDM;HKAJBJIMCKM=L<FMHJ>E,
GKHJIJIM=DGDICD8DIDM6DH7DGLCF9M [email protected][email protected]
;HKBKGKHCKIME?HDIBL>FMJ3JIMAD<[email protected]=JHALEFBME?,
[email protected]=J@?AJEGKHMEDGGLIFGL=JGCJ8JIKMCK8JIKI
KI7JI4M/.DIGLHFIM=JHMEF>[email protected]>LGM=JHMEF>[email protected]>LEGF
[email protected]%D<LM>FIFHGLBLM7KAJHJGJHEKI
>L8GF8LM?GDB>D<MKAEJGKHJM?GL=JGK5KEM=DMA;H
EDGGLIFBGLHFIMCLM0I;IKM7K3JGBK>JM7KHKEBKEAKCJH9
[email protected]@[email protected]>LMCKIKAJBGKHJIJIMLHAFHFGBL>F4
0<KGGJEGKMJ<[email protected][email protected]
6KMLIAJ=J@?AJEGKHJIMCKMCKIKAJBM2H?7HLBFILMLGFIBL>F
[email protected][email protected]?ID:AD9MM"#% $"#
SAYFA 02
SAH ""# !!"! #""! !"#
9-.6=[R_TY[[^XW^\_MR_T^\^_E]Q]\_E]Q]\_E]XV]SZ\_IP\>
[PV_T^L^QW^_R[^LYQ_^X^JY_O[^X^V_VR[[^\WYHY_MZSZV[]UZ\_U^X>
ZE]_EZNQ]U_K]X]J]HZ\Z_SFT[]T]\_4[^_@][]WZT]_@^LV^\Y
/]\V^[C_54[^_7F[]UZ_]UX^;Y\W^_MZSZV[]U_TO[[^XYC_D^WYX_K]
V^QB_^[^\[^XY_T^BY[^J^V5_W]WZ9-.6_TY[[^XW^\_ZUZM^X]\
E^[VY\_IP\[PV_T^L^QW^_R[^LYQ_^X^JY_O[^X^V_VR[[^\WYHY
MZSZV[]UC_4[^_@][]WZT]SZ_U^X^;Y\W^\_E^NYX[^\^\_BXO0]_Z[]
MF[I]W]VZ_WOH^[_IPN][[ZV[]XC_U^XZEZ_T^BY[^X_K]_VP[UPX][
WOVR\R\_U^\YUYQY\W^_W^_VR[[^\Y[^J^VG_(VR[^_IZW]\
FHX]\JZC_B^N^X^_DYV^\_]K_E^\YQC_ZL]_IZW]\_Q]QRXC_]S\^;
K]_J^QZT]_IZW]\_T^L[Y[^XC_*_MZ\_+66_\P;RS[R_4[^_Z[D]SZ\W]
R[^LYQ_^X^JY_O[^X^V_MZSZV[]UZ_VR[[^\YTOXG_4[^=W^C_I][]\_NZ>
T^X]UDZ_S^TYSY\Y_K]_URXZNQW]\_^[WYHY_B^TY_^XUYXQ^VC_WOH^[
V^T\^V[^XY_W]H]X[]\WZX]X]V_^Q^JYT[^_54[^_7F[]UZ_]KX]
#PN]\[]Q][email protected][]U_K]_1^T^_1O[[^XY_)XO0]SZ5_E^NYX[^\WYG
)XO0]_Z[]_A+_TY[WYX_M^VZX_E^[W]_MR[R\^\_4[^_7F[]UZ=\Z\_URX>
ZNQ]_V^UVY_S^H[^Q^SY_K]_MZSZV[]UZ\_MF[I]\Z\_U^\YUYQY\W^
VR[[^\Y[Q^SY_^Q^D[^\YTOXG_4[^_@][]WZT]SZ_U^X^;Y\W^\
E^NYX[^\^\_K]_7P\]T_,I]_<^[VY\Q^_?0^\SY_7,<?
U^X^;Y\W^\_V^MR[_]WZ[]\_9_QZ[TO\_.A _MZ\_[ZX^_MPUD][Z_BXO>
0]T]C_^0^\S_% %_MZ\_[ZX^_V^T\^V_S^H[^WYG_)XO0]_V^BS^QY\W^
D^[YLQ^[^X_W^_M^L[^WYG_4[^_@][]WZT]_@^LV^\Y_^WZ
/]\V^[C_T^BUYHY_^DYV[^Q^W^C_7,<?=\Y\_?[U]X\^UZ;_3RXZNQ
8^[Z_#]SU]V_)XOIX^QY=\^_TF\][ZV_MZX_BXO0]
E^NYX[^WYV[^XY\YC_BXO0]\Z\_V^MR[_]WZ[WZHZ\Z_SFT[]WZG)XO0]
]VZMZ_O[^X^V_?0^\S_T]UVZ[Z[]XZT[]_BXOUOVO[_ZQN^[^WYV[^XY\Y
Z;^W]_]W]\_/]\V^[C_54[^C_MZSZV[]U[]_9-.6=[R_TY[[^XY\_SO\R\>
W^_U^\YLQYLG_#^E^_SO\X^_E^[VY\_T^L^Q_U^XNY_E^[Z\]
I][QZLG_<]\UZQZNW]_MZSZV[]U_SBOX_T^BQ^V_^Q^JYT[^_W]HZ[C
IP\[PV_T^L^QW^_VR[[^\Y[YXG_*_MZ\_+66_\P;RSR_O[^\_4[^=W^
A69A_TY[Y\W^_T^BUYHYQYN_S^TYQ^_IFX]_*_MZ\_MZSZV[]U_MR>
[R\RTOX5_W]WZG_)XO0]_S^T]SZ\W]_4[^=\Y\_WOH^[_IPN][[ZV[]XZ
K]_VP[UPXP\P\_U^\YUYQY\Y\_S^H[^\^J^HY\Y_WZ[]_I]UZX]\
/]\V^[C_MR_V^BS^QW^_MZSZV[]U_WOSUR_U]SZS[]X_O[RLURXR[^X^VC
A+_TY[WYX_M^VZX_WRXRQW^VZ_4[^_7F[]UZ=\Z\_URXZNQ]
V^N^\WYXY[^J^HY\Y_V^TW]UUZG__$;;"
25 Ocak 2014 Cumartesi
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans
öğrencisi
öğrencisi Selçuk
Selçuk Yılmaz,
Yılmaz, 44 bin
bin hurda
hurda parça
parça kullanarak
kullanarak yaptığı
yaptığı
aslan
aslan heykeli
heykeli ile
ile uluslararası
uluslararası üne
üne kavuştu.
kavuştu. Yılmaz,
Yılmaz, "Eserim,
"Eserim,
sergiledikten
sergiledikten sonra
sonra da
da satışa
satışa çıkaracağım.
çıkaracağım. Çünkü
Çünkü kendi
kendi atölyemi
atölyemi
kurmak
kurmak istiyorum.
istiyorum. Bu
Bu saatten
saatten sonra
sonra daha
daha büyük
büyük işler
işler yapabilmem
yapabilmem
için
için elbette
elbette bu
bu çalışmamı
çalışmamı satmam
satmam gerekiyor"
gerekiyor" şeklinde
şeklinde konuştu
konuştu
#
##
<^XLYT^V^_]SVZ_^HYX_J]N^_E^VZQZC
IP\PQPN_^KRV^U[^XY\W^\_L^ZXC_T^N^X_!]TS][
7P[U^L_PD_T]\Z_VZU^MY\Y_OVRTRJR[^X[^
MR[[email protected]_Z[IZ_IFX]\_U^\YUYQC_<O\>
^V_@][]WZT]SZ_)XO;G_#XG_3PXV^\_:^T[^\_?[>
S^\J^V_<P[UPX_K]_:^\^U_Q]XV]NZ\W]
I]XD]V[]LUZG_
7P[U^L$Y_S]K]\[]XZ_T^[\YN_MYX^VQ^WYG
,T[P[_<^SYXI^SY$\W^_7P[P\_2ST^\Y$_^W[Y
VZU^MY\W^C_9A_,T[P[_9-&6_?SV]XZ_#^XM]>
SZ$\W]_\]W]\SZN_O[^X^V_PD_WFXU_V]N
IFN^[UY\^_^[Y\YB_^T[^XJ^_ZLV]\J]_IFX]\C_F[WP
WZT]_QOXI^_V^[WYXY[^\_8ZQ_1^KRN
@Z\M^T$Y\_Z\S^\Y\_ZDZ\Z_MRXV^\_FTVPSP_T]X
^[YTOXG_@]W]\Z\W]C_XRER\W^_W]XZ\_ZN[]X
MYX^V^\_ZLV]\J][]XZ\_ZN[]XZ\Z_RNR\_TY[[^X_PN>
]XZ\W]_U^LYT^\[email protected]\M^T_W^
U^\YUYQ^_V^UY[Q^V_ZDZ\_2SKZDX]$W]\_I][WZG
!]TS][_7P[U^L_ZS][email protected]_Z\S^\[YV_SRDR
O[^\_ZLV]\J]T]_WZVV^U_D]VQ]V_ZDZ\_MR
VZU^MYQY_V^[]Q]_^[WYQ_W]WZG_<ZU^B_U^\YUYQ
IP\P\][email protected]]\_@^L^X^\_K][email protected][]\U
1^XWYQJY_W^_V^UY[WYG_?T\Y_N^Q^\W^_S]S
S^\^UDY[^XYC_OB]X^_S^\^UDYSY_1R\RS_<RXUR[RLC
:]KZQ_K]_<FVS^[_OLVR\_IP\P\_^\[^QY\^
RTIR\_UPXVP[]X_SFT[]WZG_
$;(.>2.+.1"
Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans
öğrencisi Selçuk Yılmaz, çöpe
atılan 4 bin hurda parça kullanarak
yaptığı ve uluslararası üne
kavuştuğu 330 santimetre
uzunluğundaki ve 185 santimetre
yüksekliğindeki aslan heykelini,
atölyesini kurabilmek için
yarışmalara ve sergilere katıldıktan
sonra satacak. Bir yıllık
çalışmasının ürünü aslan
heykeli ile hem Türkiye
hem de yurt dışında
son günlerin en çok
konuşulan ismi haline gelen 29
yaşındaki Selçuk
Yılmaz, yaptığı
açıklamada, çocuk
yaşlardan itibaren
resim yaptığını, sanata olan ilgili dolayısıyla
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumayı tercih
ettiğini anlattı. Üniversite ikinci
sınıftayken ilk metal heykelini yapan
Sivaslı genç yetenek, korkmuş ve
ürkmüş görünen köpek heykelinin
sonrasında ise metal ile çalışmayı
sürdürdüğünü ifade etti.Yılmaz, son
olarak yaptığı aslan heykelinin
fotoğraflarını internete koyduktan
sonra en çok ziyaret edilen ilk 50 blogdan biri olan "Thisiscolossal.com"
adresinden sanatçı Christopher
Jobson'ın dikkatini çektiğini belirterek,
aslanın, bir anda dünyanın dört bir
yanındaki sanat mecralarında en ilgi
gören ve en çok konuşulan eser haline
geldiğini söyledi. Jobson'un blogunda
yayınlandıktan sonra, devianART, facebook ve Pinterest gibi internet
sitelerinin kullanıcılarından tebrik
mesajları alan Yılmaz, heykeli satın almak isteyenlerin de kendisine internet
aracılığı ile ulaştıklarını iletti. Çeşitli
ülkelerden sanat ve magazin dergilerinden, heykelin fotoğraflarının yayın
hakkı konusunda teklifler alan Yılmaz,
şimdilik bu teklifleri reddederek, heykeli
ile yarışmalara ve sergilere katılmayı
düşünüyor. Uluslararası üne kavuşan
heykelin ortaya çıkış hikayesini de anla-
tan Selçuk Yılmaz, aslanın doğadaki gururu ve yalnızlığı ile insanın kalabalık
içindeki yalnızlığı arasında bağ
kurduğunu ve bu fikirle çalışmaya
başladığını vurguladı. Yılmaz, "Daha
önce yaptığım metal işlerden yola
çıkarak, metalin form olarak aslana uygun olduğunu gördüm. Anatomik olarak,
aslanın yüzü ve gövdesi
düşünüldüğünde, aslan zor bir hayvan.
Metal parçaları tek tek düzenli olarak kesip, kütük üzerinde
dövdüm. Tüm çalışma
yaklaşık 1 yılı aldı. Aslan,
doğada yalnız ve gururlu duruşu ile diğer
hayvanlardan farklı olarak, gücü ve cesareti
sembolize ediyor" ifadelerini kullandı.
Günümüz toplumunda,
bir yabancılaşmanın
söz konusu olduğunu ve
insanın kendine
yabancılaştığını ifade eden
Yılmaz, "Aslan heykeli yapmak
kolay değil, kendinizi toplumdan soyutlamak, bir yerlerden kaçıp, zamanı mekana
çekerek bu tür şeyleri görsel olarak anlatmak istedim.
Aslan, toplumsal
yabancılaşmaya karşı
ortaya çıkmış bir
heykeldir" diye
konuştu.Aslan
heykeli için yaklaşık
4 bin hurda parça
kullanan Yılmaz,
330 santimetre
uzunluğundaki ve
185 santimetre
yüksekliğindeki aslan
heykelini yaparken bu
kadar dikkati çekeceğini
beklemediğini söyledi. Yılmaz,
şaşkınlığını "Heykele başlarken yalnızlığı
ve felsefi şeyleri düşündüğüm için bu
kadar ilgi çekeceği hiç aklıma
gelmemişti" sözleriyle dile getirdi.
Yetenekli öğrenci, çalışmasıyla
yarışmalara ve sergilere katılmak
istediğini dile getirerek, "Sergiledikten
sonra da satışa çıkaracağım. Çünkü kendi atölyemi kurmak istiyorum. Bu saatten
sonra daha büyük işler yapabilmem için,
elbette bu çalışmamı satmam gerekiyor"
dedi. Heykelin yapımında Anadolu
Üniversitesi heykel atölyesinde kesilip
çöpe atılan hurda metalleri kullandığını
anlatan Yılmaz, metalleri topladığını,
temizleyip, yeniden kaynattığını söyledi.
Yılmaz, imkan ve yer olarak Anadolu
Üniversitesinin imkanlarından
yararlandığını dile getirerek, "Bir ders
için de yapmadım. 25 Ocak 2012'de
başlayarak, yalnızca ara tatillerde
çalışmamı sürdürdüm. Atölyede kimsenin olmadığı zamanları seçtim ve eserimi bir yılın sonunda tamamladım. Zamanda, mekanda ve metalde bir geri
dönüşüm yapmış oldum" bilgisini verdi.Sanat çalışmalarına bu tarzda devam
edeceğini söyleyen Yılmaz, "Tarzımı
yakaladım. Daha önce kimse bu tarzı
yapmamış ve böyle bir tarzı
yakalamamış. Bu tarz bana ait ve
devamı gelecek" dedi. Heykelin
fiyatına ilişkin bir soru üzerine Yılmaz,
şu anda fiyat söyleyemeyeceğini belirtti. Çalışmayı sevdiği için benzer
işler de yapacağını dile getiren Yılmaz,
son 2 ayda yarışmalara yönelik ve
güncel sanatı yakalamak adına 4 eser
daha yaptığını anlattı. Bir yandan
öğrenciliğe devam eden
yetenekli sanatçı, "Para
kazanmıyorum ama
imkanlardan yararlanarak, sevdiğim işi yapabiliyorum. Ailem
yardımcı olmaya
çalışıyor. Zor bir durum ama sanat için
kafanızın rahat olması
önemli. Piyasaya
girseydim, para kazanabilirdim ama bunu seçtim. Kendiniz için güzel
şeyler yaptığınız zaman, insanlar da beğeniyor. Sanat
insanın kendine yakışmasıysa bunu
para için yapmamalıyız" ifadelerini
kullandı. İlk kişisel sergisini 2009
yılında Anadolu Üniversitesi'nde
açan heykeltraş Selçuk Yılmaz,
hurdalarla yaptığı eserlerle zaman
zaman karma sergilerde yer aldı.
Yılmaz, Erasmus öğrenci değişim
programı ile gittiği Barselona'da
katıldığı bir sergide bronz ve taş
heykellerini sergiledi. (AA)
;,&76>!^[ZSZ_?TTY[WYNC_5(SQ^\[Y_S^\J^HY
K^[Z[ZHZQZNW]_UPQ_K^U^\W^L[^XY\_IFX]MZ[]J]HZ_MZX_T]XW]
S]XIZ[]\]J]V5_W]WZ?TWY\=Y\_/^E\^[Y_VFTP_J^QZSZ\W]_MR>
[R\^\_K]_-_^TW^\_MR_T^\^_2SU^\MR[=W^_O\^XY[^\_9.%_TY[[YV
(SQ^\[Y_S^\J^HY_?TWY\_!^[Z[ZHZ=\]_U]S[ZQ_]WZ[WZG
(SQ^\[Y_S^\J^HY\Y_/^E\^[Y_VFTP_QREU^XY_\^[_1^VYJY_K]
VFT[P[]XW]\_U]S[ZQ_^[^\_?TWY\_!^[ZSZ_,XO[_?TTY[WYNC
S^\J^HY\_9&++>9&+&_(SQ^\[Y>'RS_:^K^LY_ZDZ\
E^NYX[^\QYL_O[WRHR\R_SFT[]T]X]V_U^XZED]SZ\Z_^\[^UUYG
:^\J^HY\_S^K^L^_IZW]J]V_I]\D[]X_ZDZ\_VFT[P_VYN[^X
U^X^;Y\W^\_WOVR\WRHR_M][ZXU]\_?TTY[WYNC_LR\[^XY_V^TW]U>
UZ"_53^XZEU]_MZXDOV_V^EX^Q^\[YV[^X^_ZQN^_^U^\_^NZN_3PXV
QZ[[]UZ\Z\_]XV]V[]XZ_V^W^X_V^WY\[^XY_W^_;]W^V^X_K]
V^EX^Q^\WYXG_(SQ^\[Y>'RS_:^K^LY_SYX^SY\W^_K^U^\
S^KR\Q^SY\W^_SYVY\UY[^X_M^L[^TY\J^C_VFTP\_I]\D[]XZ
UOB[^\[email protected]_SYX^W^_VFTP\_VYN[^XY_W^_UPQ_]K[Z[ZV_U^[]B[]XZ>
\ZC_=\J]_K^U^\Y\_IPK]\[ZHZ_K]_M]V^SY=_WZT]X]V_X]WW]W]XG
<FT_K]_D]KX]SZ\W]_MR[R\^\_A9_I]\D_IF\P[[P_O[^X^V
J]BE]T]_IZUQ]T]_V^X^X_K]XZXG_7F\P[[P_I]\D[]X_ZDZ\
VFTP\_VYN[^XY_O_IP\P\_NOX_L^XU[^XY_^[UY\W^_[Z;[]XW]\_3PXV
S^\J^HY_ZL[]TZB_I]\D[]XZ_J]BE]T]_RHRX[^XV]\_MR_S^\J^HY
U]S[ZQ_]UQZL[]XG5/^E\^[Y_VFTP\W]\_J]BE]T]_IZW]\_A9
I]\DU]\_9-=R\R\_L]EZU_O[WRHR\RC_I]XZT]_:]XD][Z_:P[]T>
Q^\_K]_8RSU^;^_^KRL_ZSZQ[Z_A_I]\JZ\_V^[WYHY\Y_^VU^X^\
?TTY[WYNC_LFT[]_W]WZ"_58RSU^;^_^KRL_TO[W^_WF\]XV]\
,XNRXRQ=W^_X^E^USYN[^\QYL_K]_OX^W^_V^[QYLG_?XV^W^LY
:]XD][Z_:P[]TQ^\=W^\_S^\J^HY_VFTP\]_IFUPXQ]SZ\Z
ZSU]QZL_K]_MR_I]\D_S^\J^HY_/^E\^[Y_VFTP\]_I]UZXQZLG
9&-*_TY[[^XY\W^_U]VX^X_VFT]_R[^LUYXY[^\_S^\J^V_RNR\_TY[[^X
VFT_J^QZSZ\W]_S^V[^\QYLG5:^\J^HY\_U]SBZU_]WZ[Q]SZ\Z\
^XWY\W^\_-_^TW^\_MR_T^\^_<P[UPX_K]_3RXZNQ_@^V^\[YHY
2SU^\MR[_']SUOX^STO\_K]_<O\S]XK^STO\_8]XV]N
^MOX^URK^X[YHY_8PWPX[PHP=\W]_O\^XY[WYHY\Y_K]_VOXRQ^
U]WMZXZ_^[Y\WYHY\Y_WZ[]_I]UZX]\_?TTY[WYNC_5:^\J^HY\
I]DQZLZ\Z_^\[^U^\_MZX_VZU^M]_E^NYX[^\^J^VG_(SQ^\[Y
S^\J^HY_K^[Z[ZHZQZNW]_UPQ_K^U^\W^L[^XY\_IFX]MZ[]J]HZ_MZX
T]XW]_S]XIZ[]\]J][email protected][][ZV[]_FN][[ZV[]_I]\D[]XZQZNZ\
U^XZEZ_WRT^X[Y[YHY\Y\_^XUUYXY[Q^SY_S^H[^\^J^V5_WZT]
VO\RLURG_U]_T^\W^\_W]W][]XZ_8RSU^;^_^KRL=U^\_V]\WZ>
[]XZ\]_E^UYX^_V^[^\_S^\J^HY_K^[Z[ZV_Q^V^QY\^_U]S[ZQ_]W]\
PW^TZC_3]K;ZV_K]_8PQU^N_N^[BC_WRT^X[Y[YHY\W^\
WO[^TY_?TTY[WYN=^_U]L]VVPX[]XZ\Z_Z[]UUZG_$;;"
Yıl: 3 . Sayı: 807 . 25 Ocak 2014 Cumartesi
145:,<->3<::
:^TV^X_@^SY\_1^TY\_7^NG_8^UG_<YXG_:^\G_K]_3ZJG_?G/G_^WY\^
.8<56>3;#*
:OXRQ[R_1^NY_2L[]XZ_8PWPXP
:09=5> ;
.+1)
1^NY_2L[]XZ_8PWPXP
;-:4=>2**;
^M]X_8PWPXP
'8/=9=6>+!2!
:^T;^_,WZUFXP
)9>'84=->(.*
3<8:>;3*;)
<7574% ^VVY_:?'
1&<9:>2=90=/]EZU_]UEZ_@]T_^WG_<YNY[V^\^U
2L_8]XV]NZ_ *&6.
7PQXPV_>_<O\^V__282'_
3]["_6A.A_ A*_A%_96_)M
6A.A_ A*_A%_96
2<:8%
:6/6&<0:0<<-=5=/:4
#<,76>5'9'% 1]X][_
(</78&77>#=9
:U^X_8]WT^_1^TY\JY[YV_?G/_7^NZ]QZX_3X]\_2SU^STO\R_<^XLYSY_
,SVZ_@]UO\_3^L_3]SZS[]XZ_2DZ_O"_A-_7^NZ]QZX__282'_
3]["_6A.A_A*9_+%_.A
3)> ;+1+;>(</76>2=/8=0>180=8=9:6=>!,4<,<>3->=94:5:9
Ocak 2014
25
7 Şubat
2013 Cumartesi
Perşembe
%$$%
$!$%#!"%
Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Cevdet Karaçoban’a ait evin yatak odasına bir anda büyük bir gürültüyle
çatıdan inek düştü. Olay Karacabey’e bağlı Yeniköy’de meydana geldi
%%$&&&& NKE3O?IANLNODH,HIOEMF
FNEJHOABDENFKJOM;KLO7NEHDHLN3OCNLOENIN,HLGNFKO?I1
ANLGNO<@[email protected]=MON:[email protected]
G6FBJMIMFO<KIKFEK>O)JNCO8BLBOM;KLOCNFHLJNIHLGNL
8M7MLO<[email protected]>
IM,N<IKFOCN2HGNLO?J@=NLO7NEH3OCNFJN=HFOCNIHAOE?L1
[email protected]:KLON:HIJH:HLNOGNCNLNANCHL5NO76FEB>O*LMF
<BCBFO<KIO8BIBJEBCJMOM;KLOCNENFO?GNDHLNOGB=EB>
)JNCHLO8BLGB9ODNNEJMIKLGMO?JANDHO;MOCNENF
?GNDHLGNOFKADMLKLO?JANANDHO?JNDHO<KIO,N5KNCHO6L1
JMGK>O/BIBJEBCJMOGB=MLOKLM:KLO7HFNIGH:HODMDOM;
[email protected]@>O'MDKLO8MJGK:KOC6LMOF?=NLONKJM
DNFKLJMIK3OCNENFJNIHLHLOBDEBLGMO=N=FHLO=N=FHL
<NFHLNLO<KIOKLMFO86IBL5MO=N=FHLNOG6LGB>O%HDN
[email protected];ODNFKLJMIK3OFMLGK1
JMIKO8K<KO=?FNO8KIMLOKLM:KOBIFBEAMGMLODNANLJN
DNFKLJM=EKIMIMFOGH=NIHO7HFNIGH>
";ODNFKLJMIKLGMLO!AMIO%NIN7?<NLO0JJN4ENL
<@O?JNCO8M5MO?JANGH>O*LMFOENAOCNEN:HLOBDEBLM
GB=EBO7BLFB>O":MIONJEHLGNOCNENLO<KIKJMIKO?JDNCGH
DNFNEOFNJN<KJKIJMIGK>O+K7OFKADMOBDEBLMOGB=MLOKLMF
CB9BLGMLODNFNEOFNJANFOKDEMAM9GKO4MI4NJGM>O'MDK
[email protected]@2OK7MIKOF?=E@:@[email protected];NJON;NJO<NFHLNLO<KI
KLMFO86IBL5MO6L5MO?JNCHLOLNDHJO?JG@:@[email protected]
MCMO7NJH=EHF>O'?LINDHLGNO4M2KAK9O<@OF?AKFOG@I@1
ANO8BJGBF>O(N=NJJN4OKLMFOGMO7?FO<NJJHO7HFEH>O)
FNGNIOCBFDMFEMLO;MO86IAMGMLO<NDEH:HO7NEHGNL
N=N:HOENAOGNOCNEN:HLOBDEBLMOG6IEONCN:HLHLOB9MIKLM
GB=AB=EB>O*LMFOGMO<K9OGMO7?FO=NLDJHCAH=H9>
'NFNEJHFO7HFNIEN<KJKIGKO<@O?JNC>OGMGK>
" #!
"!
#" %$ $!$#%$$$%$!%$%%$ $
Beykoz'daki
Beykoz'daki bir
bir okulda
okulda öğrenciler
öğrenciler arasında
arasında çıkan
çıkan kavgada
kavgada 4'ü
4'ü bıçakla,
bıçakla, 1'i
1'i taş
taş ve
ve
sopalarla
sopalarla 55 öğrenci
öğrenci yaralandı.
yaralandı. Yaralı
Yaralı öğrenciler
öğrenciler ambulansla
ambulansla Beykoz
Beykoz Devlet
Devlet HastaneHastanesi'ne
si'ne kaldırıldı.
kaldırıldı. Kavgaya
Kavgaya karıştıkları
karıştıkları belirlenen
belirlenen bazı
bazı öğrenciler
öğrenciler ise
ise gözaltına
gözaltına alındı
alındı
&$
%$&&%% N;@=<N=H.LGNO<@J@LNLO-MCF?9O0LNG?J@OKDMDK.LGMOAMC1
GNLNO8MJGK>O*GGKNJNINO86IMOCNIHCHJOENEKJKOLMGMLKCJMOFNILMJMIKLOGN:HEHJGH:HODHINGNOAMCGNLN
8MJMLO6:IML5KOFN;8NDHLGNOFNLONFEH>ONFJN=HFO#OFK=KJKFO6:IML5KO8I@<@ONINDHLGNO4MLB9
<KJKLAMCMLO<KIOLMGMLJMO<N=JNCNLOFN;8NGNO<H7NFJNIO7MFKJGK>O%N;8NODHINDHLGNO<KI<KIJMIKLM
D?2NO;MOEN=JNIJNOGNODNJGHINLO6:IML5KJMIGMLOOENLMDKO<H7NFJNO<KIKOGMONJGH:HOD?2NOGNI1
<MJMIKCJMOCNINJNLGH>ONINJHJNIO?JNCOCMIKLMO8MJMLONA<@JNLDJNIJNO-MCF?9O&M;JMEO+NDENLM1
DK.LMOFNJGHIHJGH>O%N;8NGNO7M=KEJKOCMIJMIKLGMLOCNINJNLNLO/6FNLO->3O(B5N4KEO">3OBFIBO0>
;MO(@DEN,NO0>ON5KJODMI;KDEMOEMGN;KONJEHLNONJHLGH>O)JNCJNOKJ8KJKOKL5MJMAMO<N=JNENLO2?JKD3
FN;8NCNOFNIH=EHFJNIHO<MJKIJMLMLO<N9HO6:IML5KJMIKO869NJEHLNONJGH>O&N4NOD?LINOCNINJH
6:IML5KJMIKLONIFNGN=JNIHOGNO-MCF?9O&M;JMEO+NDENLMDK.LMO8MJMIMFOGMDEMFO?JANCNO7NJH=EH>
-N9HO6:IML5KJMIO4NDENLMO6LBLGMO<KI<KIJMIKLMODNIHJNINFO869CN=HOG6FEB>O!:IML5KJMI3
NIFNGN=JNIHLHLODN:JHFOG@I@A@O4NFFHLGNO<KJ8KONJGHFENLOD?LINO4NDENLMGMLONCIHJGH>O
-@ONINGNOC?JD@9J@FO;MOIB=;MEO?2MINDC?L@OD?LINDHLGNO8N9MEM5KJMIMO8MEKIKJML
FHDHEJNANJNIHLO<KIO<ML9MIKOGMO-MCF?9O&M;JMEO+NDENLMDK.LGMOCN=NLGH>O9MIKLGMOFNAMIN
;MO,?E?:IN,OANFKLMDKO<@J@LANCNLO8N9MEM5KJMIO4NDENLMCMONJHLANGH>O/B;MLJKFOMJMANLJNIH
KJMO8N9MEM5KJMIONINDHLGNOCN=NLNLOENIEH=ANJNIODHINDHLGNOKJ8KL7O86IBLEBJMIOCN=NLGH>O/KIK=
FN2HDHLNOGK9KJMLO8B;MLJKFOMJMANLJNIHO4K7<KIO8N9MEM5KLKLO4NDENLMCMO8KIAMDKLMOK9KL
;MIKJAMCM5M:KLK3OC6LMEKAGMLONAKIONJGHFJNIHLHOD6CJMGK>
" #!
!! ! Kartal’da bir meslek lisesinde öğrenciler arasında kavga çıktı.
Satır ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 yerinden bıçaklanan bir
öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kartal Şehit Hüseyin Ağırman Endüstri Meslek Lisesi 12. sınıf
öğrencilerinde Arif S. (17) ile 11. sınıfta okuyan bir öğrenciyle karne
dağıtımı sonrası tartıştı. İki öğrenci tartışma sonrası arkadaşlarını
okula çağırdı ve kavga büyüdü. Bıçak ve satır kullanıldığı iddia edilen
kavgada Arif S. İki bacağından ve kollarından olmak üzere 5 yerinden bıçaklandı. Kan kaybeden öğrenci olay yerine çağrılan ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CİHAN)
!!
! !
!!
!
&&%$86LBJJBO?JNINFOCN2EH:HOEMAK91
JKFO7NJH=ANJNIHLNOGMDEMFO;MIKJAMGK:KLKOKGGKN
MGMLO<KIOFK=K3O<MJMGKCMCKO2I?EMDE?OMEAMFOK7KL
GMLK9MONEJNGH>O/N9MEM5KOCN9NIO:@IO(@A5@.1
L@LO6JBAOCHJOG6LBABOG?JNCHDHCJNO<N9HODK;KJ
E?2J@AOF@I@J@=JNIHL5NO0ENEBIFO(MCGNLH.LGN
NLANOE6IMLKOGB9MLJMLGK>O
&&$*DFMLGMI@LOKJ7MDKLGMO5KLLMEO8MEKIMLO<KIOFK=K3
M=KLKLOFNIGM=KLKO;MONLLMDKLKODKJN4JNO6JGBIGB>O-MF<MJMO-MJGM1
DKO)I4NLO/N9KOF6CBLGMOM=KCJMODHFHLEHJNIOCN=NCNLO+>/>3
FNCLNLNDHO>/>OO;MOFNCLHO0>/>CKO#$ODKJN4JNO;@IG@>O)1
JNCOD?LINDHLGNO+>/>OFN7NIFML3ON:HIOCNINJNLNLO0>/>O;MO>/>
FNJGHIHJGH:HO*DFMLGMI@LO&M;JMEO+NDENLMDKLGMOEBAOABGN1
4NJMJMIMOIN:AMLOF@IENIHJNANGH>O!JMLO=N4HDJNIHLO5MLN9MJMIKO?1
E?2DKOK7KLO0GNLNO0GJKOH2O%@I@A@LNO86LGMIKJGK>O)JNCHL
NIGHLGNLO2?JKDO9NLJHO+>/>CKOCNFNJNGH>O
" #!
6IMLODHINDHLGN3O7M;IMCMOFNI=HOG@CNIJHJH:H
;MO7M;IMOFKIJKJK:KLMOGKFFNEKO7MFAMFOK7KL
CN2EH:HOMCJMAJMIJMOENLHLNLOOCN=HLGNFKO*A1
GNEO0;5H3O8KCDKJMIKCJMOGMLK9MONEJNGH>0;5H3
NGNJNIGNO;MOF?CJNIGNOCN2EH:HOEMAK9JKF
7NJH=ANJNIHLNO<MJMGKCMOENIN,HLGNLOGMDEMF
;MIKJAMGK:KLK3O<@OF?L@GNO<N9HOML8MJJMAMJMIJM
FNI=HJN=EH:HLHO6LMODBIGB>
6IMLGMFKO7?FODNCHGNOFK=KO0;5H.LHLODMDKLK
G@CNINFOGMLK9OFMLNIHLNO8MJGK>O ?JKDJMIKLO;M
;NENLGN=JNIHLOKFLNO7N<NDHLNOIN:AMLO0;5H3O<KI
DBIMOGMLK9GMLO7HFANFOKDEMAMGK>O'@C@LOD?:@F
?JG@:@O;MO4NDENO?JN<KJM5M:KLKLO4NEHIJNEHJANDH
B9MIKLMO0;5H3OCB9MIMFOFHCHCNO8MJGKO;MO2?JKD1
JMIKLOCNIGHAHCJNOD@GNLO7HFNIEHJGH>O0;5H3O2?JKD
MFK<KL5MO(NIANIKDO ?JKDO(MIFM9K.LM
86EBIBJGB>O$$#O05KJO'MI;KDOMFK<KLKLODN:JHF
F?LEI?JBOCN2EH:HO0;5H.LHLOB9MIKOGM:K=EKIKJMIMF
F@I@O8KCDKJMIO;MIKJGK>O"##!
" #!%##$ $
"#!"%
%##!%
" #%"## ##
Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'ndeki
50 personelin başka görevlere atandığı öğrenildi. İl
Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün merkeze alınarak yerine Hasan Hüseyin Bahar'ın atanmasının ardından
geçtiğimiz günlerde İstihbarata Şube Müdürü Ali İhsan Kaya da görevden alınmıştı. İstihbarat Şube'de
bu defa aralarında amirlerinde bulunduğu 50 personelin yerleri değiştirildi. Mersin’de daha önce 5 emniyet müdür yardımcısı ile 15 şube müdürünün yerleri değiştirilmişti. (CİHAN)
!
!
Ankara 10. Aile Mahkemesi,
eşinin kafasında tablet bilgisayar
kırdığı, kolunu, elini ve kulağını
ısırdığı iddia edilen kİşinin "öfke
kontrolü" ve "stresle başa
çıkma" programına katılmasına
karar verdi. Mahkeme ayrıca,
kadına koruma kararı
uygulanmasına hükmetti
Ankara 10. Aile Mahkemesi,
eşinin kafasında tablet bilgisayar
kırdığı, kolunu, elini ve kulağını
ısırdığı iddia edilen kocanın
"öfke kontrolü" ve "stresle
başa" çıkma programına
katılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, kadına "koruma kararı" uygulanmasına hükmetti. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına ifade veren K.S,
eşi B.S. ile 22 Ekim 2010'da
evlendiğini, sürekli olarak şiddet
gördüğünü, eşinin daha önce de
burnunu kırdığını iddia etti.
Olay gecesi,kendisine hakaret
edip boğazını sıkarak öldürmeye
teşebbüs ettiğini ileri süren K.S.
ifadesinde, eşinin tablet
bilgisayarı kafasında kırdığını,
boynunu kırmak için de darp
ettiğini, sonuç alamayınca da
camı açarak aşağı atmaya
çalıştığını ancak bir yolunu bularak eşinin elinden
kurtulduğunu öne sürdü.
Çocuğu ile birlikte odanın bir
köşesine sığındığını belirten K.S,
eşinin mutfaktan aldığı oklava ile
bacaklarına vurduğunu, hırsı
geçmeyince de kollarını, elini ve
kulağını ısırdığını savundu.
Can güvenliği olmadığı
gerekçesiyle ailesinin yanına
sığındığını belirten K.S, koruma
kararı uygulanmasını talep etti.
Talebi değerlendiren Ankara
10. Aile Mahkemesi, K.S'ye önleyici tedbir kararı
uygulanmasına karar verdi.
Mahkeme, kocanın, eşi K.S'nin
yaşadığı ev ve iş yerine
yaklaşmamasına hükmetti.
Mahkeme, ayrıca kocaya,
"öfke kontrolü, stresle başa
çıkma, şiddeti önlemeye yönelik
farkındalık sağlayarak tutum ve
davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon
programlarına katılmasına" karar
verdi. (AA)
!!
! İzmir Adliyesi'nde
düşürdüğü kalemini almak
isteyen kişi, üzerine çıktığı
şeffaf mika malzemenin
kırılması sonucu birinci kattan
düştü. D 2. Blokta, down
sendromlu olduğu öğrenilen 30
yaşındaki Bulut Yolsever, birinci kattan üzeri şeffaf mika kaplı
bölüme tükenmez kalemini
düşürdü. Kalemi almaya
çalışan Yolsever, şeffaf mika
alana çıktı ancak mika
malzeme Yolsever'in ağırlığını
kaldıramayarak kırıldı.
Yolsever, üç metre yükseklikten mahkeme veznelerin
bulunduğu zemin kata düştü.
İzmir Adliyesi'nde görev yapan
sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine
çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, boyunluk taktıkları Yolsever'i EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yolsever'in
sağlık durumunun iyi olduğu
belirtildi.
(AA)
SAYFA 4
SONDAKiKA GAZETESİ >>
4
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
KONOM
25 Ocak 2014 Cumartesi
Asaf Hoca'dan
hükümete tam not
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akat, "Kamu net borcu tanımı, Türkiye’de yüzde 30’un altına yüzde 28’e düştü, yıl sonunda yüzde 27 civarında bekliyoruz. Avrupa’da borcu bu kadar düşük başka ülke neredeyse yok" dedi
B
ilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf
Savaş Akat, kamu net borcun milli gelire oranının Türkiye’de yüzde 28’e düştüğünü, yıl
sonunda yüzde 27 civarında olmasını beklediklerini
belirterek, "Avrupa’da borcu bu kadar düşük başka
ülke neredeyse yoktur" dedi. Prof. Dr. Akat, Kadın
Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) her ay düzenlediği kahvaltı toplantılarının ocak ayı etkinliğine
katıldı. KAGİDER Başkanı Gülden Türktan’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, "Türkiye Ekonomisi,
Riskler ve Fırsatlar" konulu bir sunum yapan Akat,
vatandaşın iktisatçıyla ilgilenme sebebinin, iktisatçının tahmin yapması olduğuna, tahminler yanlış
da çıksa insanların yine bunlara bakmaya devam ettiğine değindi. 2001 krizi kadar zorla gerçekleştirilen
bir kriz daha bulunmadığını dile getiren Akat,
"Dünyada bu krizi çıkartacak başka millet bulamazdınız. 10 milyar dolar dış açık vereceğiniz önceden biliniyor. IMF size 20 milyar dolar yardım
yapıyor tam ihtiyacınızın iki katı kadar. Bu koşullarda dış açıktan dolayı nasıl kriz çıkar? Parası peşin iki
katı gelmiş" diye konuştu. Akat, 2014 ve 2015
yılının Türkiye tarihinin siyaseten gergin anlarından
olacağını 4 yıldır tahmin edildiğine dikkati çekerek,
son dönemde yaşananların, tahminlerinden de gergin
geçeceğine işaret ettiğini söyledi. Türkiye’de
cumhurbaşkanı seçiminin siyasi gerginlik nedeni
olduğunu belirten Akat, üstelik bu seçimin
Cumhuriyet tarihinde ilk defa halk tarafından yapılacağının, ayrıca Türkiye’yi yöneten kadroda nöbet
değişimi olma ihtimalinin de sürece ek bilinmeyenlik
kattığını öne sürdü. Akat, siyasi sürecin düzgün ve
yumuşak geçmeyeceğinin altını çizerek, mayıs ayındaki olayların veya cemaat konusunun öngörüler
dışında gerçekleştiğini, ancak bu olayların 2011 veya
2012 yılında değil de Türkiye’nin ileri gittiği
dönemde çıkmasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti.
Doğrudan ekonomi içerisinde oluşmaya başlayan
risklerin varlığına da dikkati çeken Akat, "Siyaset
2012 yılındaki gibi devam etseydi, Fethullah Gülen
ile hükümetin arası iyi olsaydı, gezi olayları olmasaydı, Suriye ile hükümetin arası çok iyi olsaydı
da 2014 yılında ilave sorunlar çıkabileceği ihtimalinin gözardı edilmemesi gerekir" dedi.
Akat, Fed’in kurulduğu günden bu yana
bütçesinin ne kadar büyüdüğünü ve son yıllarda
uyguladığı parasal genişlemeyle bütçesini nasıl
artırdığına yönelik değerlendirmelerde bulunarak,
"Eğer para basarak bu iş çözülseydi, Türkiye
dünyanın en zengin ülkesi olurdu. Biz paramızdan 6
sıfır sildik, demek ki ABD’nin 1 milyon katı para
basmışız, bir yere de gidememişiz. Bu iş para
basarak olmayacağına göre, bir ara para basmayı
durdurmaları, sonra da bastıkları parayı ne yapacaklarını düşünmeleri gerekecekti ve o gün geldi. Bu da
tabi Türkiye’yi önemli bir sorunla karşı karşıya
bırakıyor. Bu basılan paranın spekülatif kar amacıyla
kendine mahreç ararken gelip ülkemizde park
etmesini engelleyemedik. Sevindik demiyorum, engelleyemedik. Kimse bu sıcak paranın gelmesinden
mutlu değildi. Biz ciddi bir sorunla karşı karşıya
geldik" açıklamasını yaptı.
- "Bütçe 2003 ve 2009 kriz yılı hariç her yıl fazla verdi"
Asaf Savaş Akat, Türkiye’de son 10 yılda ne oldu
sorusunun çok gündemde olduğunu belirterek,
bunun cevabının çok basit olduğunu ve Türkiye’nin
nihayet iki yakasını bir araya getirdiğini söyledi.
Türk insanının genel olarak en gencinden en yaşlısına, en okumuşundan en okumamışına kadar komployu sevdiğini dile getiren Akat, bu kişilerin devlete
özellikle güvenmediğini ifade etti. Akat, 2000 yılı
öncesinde bütçede çok büyük açık bulunduğunu
Manisa OSB'de firmalar
eleman yetiştirmeye başladı
M
anisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalar, nitelikli elemanlarını kendi tesislerinde açtıkları eğitim sınıflarında yetiştirmeye başladı.
İlk uygulama Sarıgözoğlu A.Ş'de başladı.
Sarıgözoğlu Firması kendi bünyesinde açtığı
Çıraklık Eğitim Merkezi Şubesi'nde eğitm
alan ve ilk yarıyı tamamlayan 61 çırak için,
fabrika yemekhanesinde karne töreni düzenledi. Fabrikada düzenlenen törene Manisa
OSB Başkan Vekili ve Sarıgözoğlu Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, Manisa Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Derviş
Kılıç, Manisa OSB yönetim kurulu koordinatörü Nihat Akyol ile çalışanlar ve kursiyer
öğrenciler ile aileleri katıldı.
Törende konuşan Sarıgözoğlu, OSB'deki
fabrika sayılarının her geçen gün arttığına
işaret ederek, nitelikli eleman ihtiyacının da
hat safhaya çıktığını kaydetti.
Sarıgözoğlu, şunları söyledi: "Manisa
OSB yönetimi olarak açtığımız okula destek
olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
anlaşma sonucu artık fabrikalar kendi
bünyelerinde çırakları yetiştirerek elemanların teminine gidecekler. Manisa’da ilk
örneği fabrika olarak biz başlattık. Çıraklık
Eğitim Merkezi'nin Şubesi olarak açtığımız
sınıfta 61 öğrenciyi eğitiyoruz. Toplam 3 yıl
sürecek bu eğitimle meslekte kalfalık sertifikasını alacak olan çıraklarımız, dallarında
istedikleri fabrikalarda iş bulabileceklerdir.
Öncelikli olarak bizim fabrikalarımızda
çalışma imkanını yaratacağız, bizden sonra
OSB'de ikinci sınıfı da Tirsan Kardan firması açacak."
Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Derviş
Kılıç ise projenin nitelikli insan gücünü
temin etme konusunda önemli katkı sağlayacağını, projenin OSB'deki diğer firmalar
içinde bir örnek olacağını kaydetti. Törende
konuşan Sarıgözoğlu Eğitim Kurulu Başkanı
Levent Sarıgözoğlu ise 2 öğretmen ve 61
öğrenci ile başlanan projede ilk dönemin sonuna gelindiğini ve bundan duydukları mutluluğu dile getirdi. Öğrencilerin eğitimleri
süresince haftanın 1 günü fabrika
bünyesinde bulunan sınıflarda teorik eğitim
aldığını kaydeden Sarıgözoğlu, eğitimleri
boyunca öğrencilere yasal olarak asgari
ücretin üçte biri kadar ödeme yaptıklarını,
ayrıca fabrika personeline sağlanan diğer
sosyal imkanlardan da yararlanabildiklerini
sözlerine ekledi.
(AA)
hatırlatarak, 2000’li yılların başından itibaren bu durumun hızlı bir şekilde fazlaya dönüştüğünü aktardı.
Aslında 2009 yılında reel olarak her şey dahil
edildiğinde, bütçenin 2003 ve 2009 kriz yılı hariç her
yıl fazla verdiğinin altını çizerek, "Şu andaki
açığımız 18 milyar lira yani milli gelirimizin
1,2’sidir. Halbuki 30 milyar lira kadar faiz dışı fazlamız vardır. Borç stokumuz, reel faizimiz bellidir.
Bunun sonucu borçlar hızla düşüyor. Avrupa’nın ve
IMF’in son popüler tanımı olan kamu net borcu (kamu borcu/GSYH) tanımı, Türkiye’de yüzde 30’un
altına yüzde 28’e düştü, yıl sonunda yüzde 27
civarında bekliyoruz. Aynı tanım, Amerika’da yüzde
90’dır, Almanya ve Fransa’da yüzde 80’dir. Avrupa’da borcu bu kadar düşük başka ülke neredeyse
yoktur. Enflasyon ise artık bitmiştir, böyle kalır.
Artık enflasyondan korkmuyorsanız, enflasyon yoktur. Enflasyonun fazla yükselmesi de çok düşmesi de
sorun olur. Yüzde 3-5 oranı belki daha iyi olur" diye
konuştu. Akat, yol haritalarının iyi olduğunu ancak
şoför kötüyse bunların insanı bir yere götürmeyeceğini belirterek, aynı haritayı Amerika’nın Irak’a da
verdiğini ancak değişen çok bir şey olmadına işaret
etti. Türkiye’de bir reform arayışı olduğunu dile getiren Akat, şunları kaydetti: "Bunların içinde en
önemlisi mali disiplindir. Gerek Babacan’ın gerek
Başbakan’ın mali disipline sezgisel olarak inandığı
ortadadır. 2002 sonrasında doğru tahminlerimin hepsinin gerisinde, onların mali disiplini tutturacağını
doğru tahmin etmem yatıyordu. Türk halkı popülizme o kadar alışmış ki, her yıl derler ki, 'hükümet
bu bütçe hedefini tutturamaz'. Siyasetçi dediğin
popülist olur derler ancak öyle değil, artık öğrenin
aradan 10 yıl geçti. Bir de bu millet her şeyin iyi
gitmesini sevmez. Siz karşılarına geçiş şöyle iyi işler
yapıldı diye anlatırsanız bunların göz bebekleri
yavaş yavaş küçülür, mutsuz olurlar. Ancak ne zaman ki arkadaşlar kriz var, öldük bittik mahvolduk
derseniz o zaman heyecanlanırlar, gözleri pırıl pırıl
olur. Kamu maliyesi iyi gidiyor, dışa açılma iyi
gidiyor, borçlar düşüyor, bu millet dertsiz mi kalacak? İmdadımıza dış açık yetişiyor. O da olmasa ne
yaparlardı Allah saklasın… Allah, gayet bilinçli şekilde aşağı hiç petrol koymamış. Yoksa biz de İran,
Libya, Irak gibi olurduk. Petrol olmayınca araba
lastiği, kağıt üretiyoruz. İktisat bile öğrenmeye
başladık. Bunların nedeni petrolümüzün olmaması.
Ayrıca demokrasimizin de temel garantisidir. Çünkü
İran’da, Rusya’da diktatörlük kurmak kolay, bunu
kurduktan sonra ekonomin bozulsa da elektrikler
çalışıyor neden çünkü petrol sende. Bizde ise turist
gelmeyince kusura bakmayın elektrik yok, benzin
yok durumu olur. Petrolün olmaması bunun için
iyidir, demokrasimizin garantisidir. Buna başarının
laneti denir. Eğer kötü bir şey olduysa mutlaka
bunun bir komplosu vardır diyorlar. Düşünün bunların hepsi Türk, ayrıca komploya ihtiyaç var mı?"
Akat, 2000 sonrasında TL'nin değer kazanmasıyla dış açık aşağı gidince tasarrufların da düştüğünü,
bunun paralelinde sanayinin milli gelirdeki payının
azaldığını anlattı. 2014 yılı tahminlerine ilişkin de
değerlendirmelerini paylaşan Akat, büyüme tahminin
yüzde 2,5 oranında, dış açığın yüzde 4,8 oranında,
enflasyonun yüzde 6,8 oranında gerçekleşeceği ve
kurun ise yüzde 2,30'a yükseleceği tahmininde bulundu. KAGİDER Başkanı Gülden Türktan ise geleneğinde temel direkleri olduğunu belirterek, bunları, "kadın için hükümetten bir şeyler talep etmek,
kurumlardan kadınlar için bir şeyler istemek, şirketlerin kadına karşı tutumu ve kadınların muhakkak
çalışma hayatında yer alması için kadınların eşlerine,
çocuklarına çağrıda bulunmak" şeklinde sıraladı.
(AA)
Türk çipurası Güney
Kore marketlerinde!
T
ürk su ürünleri, yeni bir pazara daha
girdi. Türkiye'de üretilen çipura,
Güney Kore marketlerinde satışa
sunuldu. Ülkenin en büyük ikinci perakende
zinciri olan Homeplus, 16 Ocak 2014 tarihi
itibariyle Türk çipurasının satışına başladı.
Homeplus'un 120 hipermarketi, 250 de indirim marketi bulunuyor. Türkiye Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, Güney Kore'de daha önce fuarlara
katıldıklarını belirterek, Homeplus'un ilk
kez Türk çipurasını müşterilerine sunduğunu söyledi. Homeplus Deniz Ürünleri
Sorumlusu Kim Hyeong-tak da, "Türk
çipuraları, özellikle ızgara ve sulu yemeklere uygun olması dolayısıyla kış mevsiminde en güzel yemektir. Müşterilerimizin
de Türk çipurasının lezzetine şahit olması
için 16 Ocak itibariyle satışına başlıyoruz."
dedi.
Ege'nin altın çizgili çipurası, Güney Korelilerin beğenisine sunuldu. Gözleri arasındaki altın çizgileriyle ünlü olan Ege
çipurası, en lezzetli balıklar arasında yer
alıyor ve çipuraların kralı olarak tanınıyor.
Ege Denizi'nde titizlikle üretilen bu çipuralar, başta Fransa ve İspanya olmak üzere
Avrupa ülkelerine taze olarak, ABD'ye ise
dondurulmuş şekilde ihraç ediliyor. Yüksek
kalitesiyle beğeni kazanan deniz çipurası,
HACCP sertifikalı fabrikalarda ambalajlanarak, uçakla Güney Kore'ye de gönderilmeye başladı. Bu ülkede Türk çipurasının
tanesi yaklaşık 5 dolardan satılacak.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu
Denizli'den İspanya'ya meyve fidanı ihracatı
Denizli'den İspanya'ya mavi sertifikalı "ceviz fidanı" ihracatı
gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin
Kutlu, ilk ihraç ürünlerinin gönderilmesi nedeniyle
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki fidanlıkta düzenlenen törende
yaptığı konuşmada, Denizli'den Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya'ya ilk kez ceviz fidanı ihracatının gerçekleştirildiğini belirtti. Bakanlığın bu konudaki desteğinin önemine dikkati
çeken ve buna bağlı olarak da fidan üretimi sektörünün
geliştiğini bildiren Kutlu, ildeki 13 üreticinin yılda yaklaşık 2,5
milyon fidan ürettiğini söyledi. AB'ne fidan satmanın prestij
olduğunu ifade eden Kutlu, "Bu, yetiştirdiğimiz fidanların ne
kadar doğru, sağlıklı, güvenli olduğunun ispatı. Ayrıca tarımdan elde edilen gelirin katma değerinin yüksekliğini bu tür
ürünler ortaya koyuyor. AB'ye olan ihracatımızı daha da yükseltmek istiyoruz. Hedefimiz, üretimimizin yarısını ihraç etmek. Gürcistan'a, Ukrayna'ya da ihracatımız olacak" dedi. Fir-
manın işletme müdürü Kamil Okyaz da, geçen yıl az miktar
olsa da Ukrayna'ya fidan gönderdiklerini, bu yıl Avrupa'ya
ihracat yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Avrupa
Birliği kriterlerinde fidan üretip yetiştirmenin önemli olduğunu
kaydeden Okyaz, şunları söyledi: "İspanya'dan gelen heyet, 2
yıldır işletmemizle yakından ilgilendi, üretim teknikleri, uygulamalarımız, hijyenlik, kullanılan gübre ve ilaçlara gibi bir çok
konuyu inceledi. " (AA)
Başkanı ve Ege Su Ürünleri İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan,
Türk balığının Güney Kore raflarında yer
almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Güney Kore ile birlikte ihracat yaptıkları ülke sayısının 77'ye çıktığını,
2014 yılında 100'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kızıltan, "Geçen yıl Güney
Kore'de fuara katılmıştık, orada Türk su
ürünlerini tanıttık. Güney Koreliler, çipura
ve levreğin kalitesini beğendi, Türkiye'den
alım yapmaya karar verdiler." şeklinde
konuştu. Güney Kore'ye ilk etapta birkaç
firmanın ihracat yapacağını, daha sonra
sayının artacağını belirten Sinan Kızıltan,
sektör olarak yeni bir pazara girmenin
memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
Kızıltan, "Önemli olan marketlere girmek
değil, yıl boyunca o raflarda yer almak.
Dolayısıyla bizim için istikrar çok önemli.
Güney Kore'deki raflarda sürekli kalmayı
hedefliyoruz." dedi. Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği,
2013 yılında 673 milyon 337 bin dolarlık
ihracat yapmıştı.(CİHAN)
,
Ocak 2014
251Şubat
2013 Cumartesi
Perşembe
Ekonomik kriz iddialarına tepki gösteren TİM Başkanı Büyükekşi: "İçinde
bulunduğumuz sürecin 2001 kriz ortamına giden sürece benzetilmesi görüşlerine
katılmıyorum. Şu anda kamunun net döviz borcu yok, bankalarımız sağlam,
bütçemiz denk, hane halkının borcu düşük, 2001 yılıyla kıyaslamak imkansız" dedi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi, döviz kurlarında
yaşanan yükselişte en büyük
rahatsızlıklarını istikrarsızlık ve öngörülebilir
olmaması olarak nitelendirerek, "Merkez
Bankası'nın (MB) faiz artışı yapmamasını
destekliyoruz, doğru görüyoruz. Çünkü
bugün de görüldü ki MB'nin müdahale
etmesi hiç bir şey ifade etmedi" yorumunda
bulundu. Büyükekşi, dün akşam düzenlenen basın toplantısında, 2013 yılında TİM
bünyesinde yapılan çalışmaları ve 2014
yılına yönelik beklentileri paylaşarak, son
dönemde yaşanan ekonomik ve siyasi
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Toplantıda TİM'in 2013 yılında yaptığı
çalışmalarla ilgili bir
sunum yapan
Büyükekşi,
geçtiğimiz yıl
TİM
bünyesinde
yapılan
toplantılar ve
yürütülen
çalışmalar
kapsamında
bilgi verdi.
Büyükekşi,
geçtiğimiz yıla
ilişkin özetle
$AMGALR8PR.ELOBHR4QKQNJR HPLR'PMOK9R-23*
GELOBHRODGQGODGOKMPLONORFQBJMJRQ=JKMQHQROMP
IP?PLMPNIOLIO;R4QKQNR'PMOK9R+.ELOBHR5CGQN1
DOFPMOR@QKJHJNIQNRIANFQNJNRPNR6NPHMO
AMKPMPLONIPNR@OLORIELEHENIQFJB;R-23*RFJMJNJ
FABIPR32RCLQNJNIQR@AFAIAK;+RIPIO;
-23*RFJMJRGELOBHRODGQGODGOKMPLOR.ALKOFPNON
IANFQRGELOBHRDPKG6LANIPKORFPLONONRKQMJ<J
CMIE?ENER@OLRKPBRIQ7QR:6DGPLIO?ONPRO>QLPGRPIPN
'PMOK9R>6FMPRIPIO
+.ELOBHIPRDQ7O5RCMIE?EHEBR5CGQNDOFPMON
Q=J?QR=JKHQDJR8PRGELOBHOHOBONR=P>OGMPNIOLOMHPDO
O=ONR:6DGPLOMPNR=Q@QMQLJNRCMEHMERDCNE=
8PLIO?ONOR:6LHPKGPFOB;R.ALKOFPRDCNRFJMMQLIQ
IANFQRGELOBHONONR6NPHMOR@OLRQKG6LARCMHE>GEL;
46M:PHOBIPKORDOFQDORKLOBMPLPRLQ?HPNR.ALKOFP
GELOBHIPRFAKDPMHPFPRIP8QHRPIOFCL;
+PIPNOFPGMPLONR@P>O?O+RDJ0QGJNJR:A=MPNIOLPN9
=CKRBPN:ONRKAMGALPMR8PRGQLO7OR@OLRHOLQDQRDQ7O5
CMQNRAMKPHOB9RP>DOBRIC?QMR:ABPMMOKMPLOFMPR@OLMOK1
GPRIP?PLMPNIOLOMIO?ONIP9RGELOBHR5CGQNDOFPMO
@QKJHJNIQNRIANFQNJNRPNR6NPHMORAMKPMPLONIPN
@OLORIELEHENIQIJL;R
4ER5CGQNDOFPMO9RGQNJGJHRKQH5QNFQMQLJROMP
:P=PNRFJMRCMIE?ER:O@OR@ERFJMRIQRGQNJGHQFQRIP1
8QHRPIP<P?OB;R.ELOBHIPR<!PD!OGMOMO:ON
DQ?MQNHQDJR8PRFAKDPKR:PMOLRPMIPRPIOMHPDO
KQ5DQHJNIQRIPNOBR1RKEHR1R:ANP>!RGELOBHONON
FQNJRDJLQR>P7OLRGELOBHO9RDQ?MJKRGELOBHO9RKAMGAL
GELOBHO9RGPLHQMRGELOBH9R:CM0RGELOBHO9RONQN=RGEL1
OBHOR8PRKCN:LPRGELOBHOR:O@ORQMQNMQLIQRIQ
=QMJ>HQMQLJHJBJRDALIALP<P?OB;R%ANFQIQRPNR=CK
BOFQLPGRPIOMPNRAMKPMPLRQLQDJNIQR-22-RFJMJNIQR3;
DJLQIQR@EMENQNRAMKPHOBRDCNRFJMMQLIQR@AFAKR@OL
7QHMPRFQ5QLQKR;RDJLQFQRFAKDPMHO>GOL;RPIP1
0OHOBR6N<PMOKMORCMQLQKR6NAHABIPKORFJMMQLIQROMK
(/ONRO=PLODONPRIQ7OMRCMHQKGJL;R%ANFQR.ELOBH
L:AGA/NANR-23*RFJMJR#8LE5QRAMKPMPLONONRGELOBH
@AFAHPRGQ7HONMPLONONRFABIPR(RCMIE?ENER@QB
QMJLDQK9RAMKPHOBONR@ER7PIP0OR-/FPRKQGMQFQLQK
FABIPR32/QR=JKGJ?JNJR:6LHPKR@OBORDCNRIPLP<P
HPHNENRPGHO>GOL;R
şunları anlattı: "Pazar çeşitlendirme stratejisiyle birlikte, adım atmadık mal satmadık
ülke bırakmadık. 2013 yılında tam 250 gümrük noktasına ihracat gerçekleştirdik. 1 milyar doların üzerinde ihracat
gerçekleştirdiğimiz ülke ve bölge sayısını
34'e, 100 milyon doların üzerinde ihracat
yaptığımız ülke ve bölge sayısını 115'e yükselttik. 2013 yılında düzenlediğimiz ticari
heyetlerle, dünyanın etrafında tam 6 tur
attık, 19 binin üzerinde ikili ticaret
görüşmesi gerçekleştirdik, 24 ülkeden binin
üzerinde özel alım heyeti misafirini
ağırladık."
Büyükekşi, daha önce açıklanan 151,7
milyar dolarlık ihracatın da, 31 Ocak'ta
açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
rakamlarıyla bir miktar daha artmasını
öngördüklerini paylaştı.
"MB'yi destekliyoruz"
Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Büyükekşi, MB'nin kurdaki
harekete yönelik tepkilerini şöyle
değerlendirdi: "Türkiye 2006 yılında da
benzeri gelişmeleri yaşadı. O zaman MB 4
puan faizleri artırdı. Gelinen noktada 1,8 liraya çıkan dolar 1,2 lirayı gördü. O yüzden
özellikle şu an doların 2,30 liraya çıkması
konusunda, biz bilsek ki bundan sonra hep
2,30'da gidecek o zaman hiçbir sorun yok
zaten. Hepimiz önümüzü görürüz. Bizim şu
an en büyük rahatsızlığımız, önümüzü görememek. 2,30 olsa, ihracatçı maliyetini yapacak ona göre hareket edecek. Ama 2006
yılında nasıl düştüyse, şimdi mart seçimlerinden sonra tekrar 2 liraya düşmeyeceği
kimsenin garantisi altında değil. Biz istikrar
istiyoruz, en bizim en büyük rahatsızlığımız
istikrarsızlık ve öngörülebilir olmaması. Bu
yüzden MB'nin faiz artışı yapmamasını
destekliyoruz, doğru görüyoruz. Çünkü
bugün de görüldü ki MB'nin müdahale
etmesi hiçbir şey ifade etmedi."
Siyasetin 10 yılda Türkiye'de çok büyük
kazanımlar sağladığını, bundan sonra bu
çalışmaların özellikle bir anayasal
çalışmayla yapılmasının büyük fayda
sağlayacağını belirten Büyükekşi, özellikle
tüm partilerin konsensusuyla oluşması
halinde çok daha uzun vadeli olacağını, ortaya bir istikrarın çıkacağını, mevcut
huzursuzlukların azalacağını söyledi. TİM
Başkanı, "Biz inanıyoruz ki 2014 yılı
ihracatçı açısından daha güneşli günler olacak. İhracat yapmayan firmalar nasıl ihracat
yaparım diye çalışma içine girsin. Çünkü
bundan sonra ihracat daha önemli olacak.
Ben sadece ithalat yaparım zihniyetinden
vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı.
"Karlılık azaldığı için bazı firmalar hizmet
sektörüne geçti"
Büyükekşi daha önce söylediği "Yeni
ekonomik bakış" ifadesiyle neyi
kastettiğinin sorulması üzerine şunları ifade
etti: "Türkiye yeniden 2003 yılı başı 2007 yılı
arasındaki döneme dönmeli. O dönemdeki
büyüme rakamlarına baktığınızda ortalama
7,2 büyümüşüz. 2014 yılının daha zor
olacağı konuşuluyor. Nedeni de gelişmiş
ülkelerdeki ekonominin düzelmesi olarak
gösteriliyor. Halbuki 2003 ile 2007 arasında
da bu ülkelerde ekonomi iyiydi. Yeni bir
ekonomik bakış açısına ihtiyacımız var
dediğim şey şu; Türkiye öyle bir konuma
geldi ki, sanayici, ihracatçı para kazanmamaya başladı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) içinde sanayinin payı yüzde 20'den
yüzde 15'e geriledi. O zaman birçok kişi
sanayici olmaktan ve ihracatçı olmaktan
vazgeçmeye başladı. Yatırımlar konusunda
gerek yerli gerek yabancı yatırımcı başka
alanları tercih etti."Karlılığın azalmasından
dolayı bazı firmaların sanayiden çok hizmet
sektörünü tercih ettiğinin altını çizen
Büyükekşi, "Hizmet sektörüne yönelim olunca yeni bir bakış açısı olması gerektiğini
söyledik. Global krizden en az zararı Almanya gördü, çünkü üretime odaklı bir ülke.
Yani bizim de bu anlamda yeni bir bakış
açısına ihtiyacımız var. Hizmet sektörüne
geçişi herkesin yapması mümkün değil,
bunu daha çok büyük yatırımcılar yapıyor.
Sayının bir önemi yok, sağınıza solunuza
baktığınızda kimler olduğunu görürsünüz
zaten. Ben o firmaları eleştirmiyorum hatta
haklılar diyorum. Bir yerde daha fazla
kazanç imkanı varsa oraya gider herkes.
Sanayide karlılık fazla olsa oraya geçiş olurdu" değerlendirmesinde bulundu.
TİM'in yaşanan bu süreçle birlikte 2023
yılındaki hedeflerinde bir sapma
olmadığının altını çizen TİM Başkanı, kısa
vadede bu gelişmelerle vakit kaybedilmemesi gerektiğini, uzun vadeli hedeflere
odaklanılmasını söyledi. Büyükekşi, GSYH'da ihracatın payının artırılması gerektiğine
işaret ederek, "Kaybettiğimiz çok bir şey
yok, her şeyde bir hayır var, belki bunda da
bir hayır var. Kur konusunda uzun dönemdir
çok şey birikti aslında, belli bir yere geldi ve
patladı. Fed'in kararları bunu tetikledi. Keşke
bu noktaya 3-5 yılda gelseydik, o zaman
kimse bir sıkıntı yaşamazdı" ifadelerini
kullandı.
Konuşmasında son çıkan yatırım teşvik
konusunu desteklediklerini de hatırlatan
Büyükekşi, 2013 yılı 31 Aralık tarihine kadar
yatırım yapmayanların teşvik süresinin 7 yıla
düştüğünü anımsatarak, bunun bir yıl
uzatılmasını talep ettiklerini
bildirdi.Türkiye'de son dönemde yaşanan
olayların yabancı yatırımcıyı ürkütüp
ürkütmediğine yönelik soruyu Büyükekşi,
"Ben olaya bu yönden çok bakmıyorum.”
dedi. (AA)
*&) ,!(!'$*"*!(!(,+& ','*,& %%(%,$++(,,
*&*(!,$+',
&(%%,#+($+"+#+(,+",&%%"%$*',+",#+, &+ ))$+',"*#%',$**&,#+#)
,DGQN@EMR$EFEH<EMQLR"IQDJR,$"R4Q>KQNJRCLQFL
,>MPL9RKEFEH<EMQLQRGQKDOGRDJNJLMQHQDJR:PGOLOMHPDONP
OMO>KON9R+)6BRKCNEDERIABPNMPHPIPNR7PHRKEFEH<EMQL9
7PHRIPRGAKPGO<OMPLRHQ?IELRCMQ<QK;R4ERKCNEIQRIP8MPG1
GPNRIPDGPKR@PKMOFCLEB+RIPIO;R$CNEFERIP?PLMPNIOLPN
,>MPL9RKEFEHRDPKG6LANANR:PL=PKGPNR=CKRIP?PLMOR@OL
IPHCKLQDORDJNQ8JR8PLIO?ONONRQMGJNJR=OBPLPK9RKPNIODONP
IPDGPKRCMQNRGAHRKEFEH<EMQLQRGP>PKKALRPGGO;R)6B
KCNEDEREF:EMQHQNJN9R7PHRKEFEHRDPKG6LANPR8P
ICMQFJDJFMQR39(RHOMFCNIQNR0QBMQRONDQNQR7PHRIPRAMKP
PKCNCHODONPRBQLQLMQLJRCMQ<Q?JNJRQNMQGQNR,>MPL9R@ER:P=O>
DALP<ONIPNRDPKG6LANRCMEHDEBRPGKOMPNP<P?ONORKQFIPGGO;
.QKDOGMPRDQGJ>JNRFQDQKMQNHQDJNJNRDQGJ>MQLJRIQ
PGKOMPFP<P?ONORKQFIPIPNR,>MPL9RKQLQLJNR5PKR=CKR0QLKMJ
KLOGPLIP9R6BPMMOKMPR7EKEK=EMQLJNR7PHRFQDQMQLR7PHRIP
QNQFQDQR8PRLPKQ@PGRKELQMMQLJR@Q?MQHJNIQ
IP?PLMPNIOLIO?ONO9RKCNEFMQROM:OMOR(R7EKEK=ENEN
=QMJ>HQMQLJNJRIP8QHRPGGOLIO?ONO9RDCLENMQLJRIOFQMC:MQ9
QNMQ>QLQKR=6BHPKRODGPIOKMPLONORIOMPR:PGOLIO;
3RE@QGROGO@QLOFMPREF:EMQNHQFQR@Q>MQNQ<QKRKQLQLJN9
KEFEH<EMEKRDPKG6LANPRPGKOMPLONORQNMQGQNRCLQFLR,>MPL9
>ENMQLJRKQFIPGGOR+$EFEH<EMEKRDPKG6LAR7QHHQIIPDONO
OG7QMRPIPLPKRALPGOHRFQ5QL;RPHRO=R5QBQLQR7PHRIPRO7LQ1
<QGQRI6NAKRALPGOHORGQHQHPNRONDQNRPHP?ONPRIQFQMJRKQG1
HQRIP?PLRFQLQGJL;R%CMQFJDJFMQR7PLRQNMQHIQR.ALKOFP/FP
KQGKJDJRCMHQFQNR@QBJRDPKG6LMPLR8PRALANMPLMPRQFNJ
KC>EMMQLIQRIP?PLMPNIOLOMPHPB;R)OBR>OHIOR@ERGQKDOG
DJNJLMQHQDJFMQR@ERONDQNMQLJR<PBQMQNIJLHJ>RCMEFCLDENEB;
PKR=CKRO>FPLONONRKQ5QNHQDJNJ9RONDQNMQLJNRO>DOB
KQMHQDJNJRPN:PMMPHPFPR=QMJ>JFCLEB;R BPMMOKMPRQMGJNJN
.ALKOFPRO=ONRQNMQHJRHA<P87PLRIP?OMRFQGJLJH;R.AKPGOHO
KJDJ5RONDQNMQLJRGQDQLLE0QRF6NMPNIOLHPKRO=ONR@ERKQLQLJN
QMJNIJ?JR@PMOLGOMOFCL;R,FORIPRONDQNMQLJNRNQDJMRGQDQLLE0
FQ5Q<Q?JNQRIQR4%%$RHJRKQLQLR8PLP<PKR.QDQLLE0EN
OFODORK6GADA9RQMGJNJ9RNQKOGORCMHQB;+R
)6BRKCNEDERIABPNMPHPIPNR7PHRKEFEH<EMQLJN9
7PHRIPRGAKPGO<OMPLONRHQ?IELRCMQ<Q?JNQRIOKKQGOR=PKPN
,>MPL9R@ERKCNEIQRIP8MPGGPNRIPDGPKR@PKMPIOKMPLONOR8PR7JBMJ
:P=O>RDALP<ONONRIQ7QRIQRFQ8Q>MQGJMHQDJNJRODGPIOKMPLONO
FONPMPIO;R,>MPL9R-23*R"<QKRQFJNIQRKLPIORKQLGJFMQR3RHOMF1
CNR--R@ONR-*RQIPGRQMGJNRQMJ>8PLO>ORFQ5JMIJ?JNJR@PMOLGPLPK9
@ERO>MPHMPLONR*2R@ONR&3R")R<O7QBJNIQNR:PL=PKMP>GO?O
8PRGC5MQHRGEGQLJNR&**RHOMFCNR-2R@ONRMOLQFQRIPNK
:PMIO?OR@OM:ODONOR8PLIO;
)(,"*$!,**&&*!, *")')$+')(),#+,) )'#)
Çin malı ucuz ayakkabı, orta
ölçekli ayakkabı
imalatçılığıyla tamirciliği her
geçen gün bitiriyor. Ayakkabı
tamircisi Bacak, "Biz bu
mesleğin son nesliyiz" dedi
E<EBRQFQKKQ@J9RCLGQR6M=PKMORQFQKKQ@J
OHQMQG=JMJ?JFMQRGQHOL<OMO?OR7PLR:P=PNR:ANR@OGOLOFCL;
#FQKKQ@JROHQMQGJNJR@JLQKJ5RGQHOL<OMO?PR@Q>MQFQNR,DHQOM
4Q<QKR(29R3&&(/GPRIAKKQNJNJR'E@EKGQRQ=GJ?JNJ
FJMMQL<QRQFQKKQ@JROHQMQGJRABPLONPR=QMJ>GJ?JNJRQN<QKRDCN
FJMMQLIQRIO?PLRHPDMPKGQ>MQLJR:O@ORALPGOHOR@JLQKHQK
BCLENIQRKQMJN<QRGQHOLRFQ5QLQKR:P=OHONORDQ?MQHQFQ
=QMJ>GJ?JNJRD6FMPIO;R)QNQGR8PRDQNQGKQLQRQLGJKRPDKODOR:O@O
IP?PLR8PLOMHPIO?ONO9RFPNOR=JLQKRFPGO>HPIO?ORO=ONRIP
HPDMP?ONRFCKRCMHQKMQRFABRFABPRKQMIJ?JNJRO0QIPRPIPN
4Q<QK9R//%Q7QR6N<PR7PHRQFQKKQ@JROHQMQGJRFQ5JFCLIEH
7PHRIPRDQGJFCLIEH;R)CNLQR@QKGJHR'ONRHQMJR8PRE<EB
QFQKKQ@JMQLR=C?QMIJK=QR8PR=JLQKR@EMQHQFJN<QROHQMQGJ
@JLQKHQKRBCLENIQRKQMIJH;ROHIORDQIP<PRGQHOLRO>MPLO
FQ5QLQKR:P=OHOHORDQ?MJFCLEH+RO0QIPDONORKEMMQNIJ;R
PNORPMPHQNRFPGO>HPFON<PRHPDMP?ORFQ5Q<QKRKOHDP
KQMHQFQ<Q?JNQRO>QLPGRPIPNR4Q<QK9R+PLPIPFDPRDCNR32
FJMIJLRHPDMPKR6?LPNHPFPR:PMPNRFCK;R3&&(/IP
'E@EKENRNA0EDER3R@ONRKQIQLIJ;R3*RQFQKKQ@JRO1
HQMQG7QNPDOR8PRGQHOL<ODOR8QLIJ;R4E:ANROM=PRNA0EDE9
FQKMQ>JKR322R@ONPRFQKMQ>GJRQHQRRQFQKKQ@JRGQHOL<ODO
KQMIJ;R4OBR@ERHPDMP?ONRDCNRNPDMOFOB;R4OBIPNRDCNLQR@E
HPDMP?ONRFQ>QHQDJRBCLR:6LANAFCL//R>PKMONIPRKCNE>GE;
DKOIPNROHQMQG7QNPMPLIPR7QKOKORIPLOR8PRK6DPMPIPN
ALPGOMPNRQFQKKQ@JMQLJNRKCMQFRKCMQFRGQHOLPR:PMHPIO?ONO
KQFIPIPNR4Q<QK9R>OHIORALPGOMPNR6BPMMOKMPROHOGQDFCN
QFQKKQ@JMQLJNR5LPDRGQ@QNR8PR5MQDGOKRCMIE?ENE9R=CK
=Q@EKRIP0CLHPRCMIE?ENERO0QIPRPGGO;R#FQKKQ@JRIPFO5
:P=OMHPHPDOR:PLPKGO?ONOR8PRLQDG:PMPRQFQKKQ@JR:OF1
HPNONRONDQNRDQ?MJ?JNQR@AFAKR@OLRBQLQLR8PLIO?ONOR@P1
MOLGPNR4Q<QK9R//<EBR8PRKQMOGPDOBR'ONRHQMJRQFQKKQ@JMQL
KQIQLR5OFQDQIQRFPLMOROHOGQDFCNMQLRIQR8QL;R4ENMQLIQ
7P5R5MQDGOKRGQ@QNRCMIE?ERO=ONRQMGMQLJRQ=JMJFCLR8PR7P5
IOKO>PR:PMOFCLMQL;R4QFQNRQFQKKQ@JMQLJNJNRIQRGC5EKMQLJ
KJLJMJFCL;R.C5EKRMQDGOKMPLOR=CKR=Q@EKRPDKOFCL;R4OB
K6DPMPIPNR8PR7QKOKORIPLOIPNRQFQKKQ@JRFQ5QLIJK;
)QGGJ?JHJBRQFQKKQ@JMQL9R*1(RFJMRKCMQFRKCMQFRGQHOLP
:PMHPBIO;R#HQR>OHIOR:6LAFCLEHRHQ?QBQIQNRQMJFCL9
PLGPDOR:ANR@OBPRIOKO>PR:PMOFCL;R4ERKQMOGPDOB
QFQKKQ@JMQLMQRHOMMPGONRDQ?MJ?JFMQRCFNQNJFCL//
IP?PLMPNIOLHPDONIPR@EMENIE;R
SAYFA 6
SONDAKiKA GAZETESİ >>
6 SİYASET
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
25
17Ocak
Şubat2014
2013Cumartesi
Perşembe
AKP'yi bıraktı DP'den aday oldu
AK Parti’den dün istifa eden
Denizli’nin Buldan ilçesi
Belediye Mustafa Fahri Şevik,
DP’den aday oldu. Kendisiyle
birlikte ilçede 29 partilinin daha istifa ettiğini belirterek, “30
Mart 2014 tarihinde yapılacak
yerel seçimlerdeki adaylığımı,
ekibimle birlikte DP çatısı altında sürdürmeye karar
verdik.
Partiler, topluma hizmet için vardır.
Toplumun demokratik, sosyal ve
ekonomik olarak gelişmesinin önünü
tıkamak değil, açmak için kurulan
örgütlerdir. O nedenle Buldan için
yaptığımız ve bundan sonra da yapmayı planladığımız hizmetlerin önü
tıkanmış ve buna sebep olan siyasi
partiden istifa etmek, halka karşı sorumluluğun ve siyasi ahlâkın gereği
zorunluluk haline gelmişti. Bizim
bugün yaptığımız işte budur.”
dedi.(CİHAN)
Kurtuluşumuz 9 Eylül
değişim günü 30 Mart!
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Bu şehirde belediye başkanı
olmak için yarışmaktan çok büyük mutluluk, gurur duyuyorum" dedi
E
Buca’yı birlikte
güzelleştireceğiz
C
umhuriyet Halk Partisi
(CHP) Buca Belediye
Başkan Aday Adayı Mehmet
Süne, seçim çalışmaları hız
kesmeden devam ediyor. Bucalı
seçmenleri ve partilileri ile buluşan Süne, göreve geldiklerinde
katılımcı ve toplumcu bir yönetim
anlayışı izleyeceklerini belirtti. CHP’li Süne son yirmi yıldır Buca’da
işlerin iyi gitmediğini ifade ederek,
‘Biz Buca’nın, Türkiye’mizin
olduğu kadar Avrupa’nin en
yaşanabilir kentleri arasında yer
alması hedefiyle bu yola çıktık.
Göreve gelmemizle de bu hedefimiz doğrultusunda insanımızı ve
doğamızı esas alan çalışmalar yaparak hazırladığımız projelerimizi
hayata geçireceğiz. Tüm çalışmalarımızın özünde katılımcı ve
toplumcu bir yerel yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Buca’da
30 Mart’tan itibaren başlatacağımız yeni dönemde
demokratik, özgürlükçü, üretici,
birlikten yana, bütünlüğe önem veren, kaynak yaratan, kaynaklarını
doğru kullanan Buca Beklediyesi’ni yaratacağız. Hedefimiz açıktır.
Buca’da hizmetsizliğe de, yandaş
kayırmacılığına da, projesizliğe de
bir son vereceğiz. İlçemize ve
vatandaşlarımıza inanarak,
güvenerek çalışacağız. Halkımızla,
muhtarlarımızla, STK’larımızla, esnafımızla, üniversite yapılarıyla el
ele verip Buca’mızı güzelleştirecek
ve de önce Türkiye’nin ardından
da Avrupa’nın en yaşanılır kentleri
arasına sokacağız’ şeklinde
konuştu. Yapılacakları tüm çalışmaların Buca halkının mutluluğu
ve huzuru için olacağını yineleyen
Süne, ‘Bizim sözümüz açıktır.
Gerçekleştireceğimiz tüm projeleri
halkla beraber, halkın onayını
alarak yapacağız ve bu projeleri
gerçekleştirirken halkımızdan gelen önerileri de uygulayacağız.
Bizimle Buca’da trafik sorunu da
biticek, imar, çevre, kentsel
dönüşüm ve alt yapı sorunları da.
Bucamız da tüm engelleri
kaldırarak engelli kardeşlerimizin
mutlu bir hayat sürmesini sağlayacağız. Gençlerimizin, kadınlarımızın kendilerini geliştirerek
sosyal yaşama katılmasının gerekleri neyse hepsini birer birer hayata geçireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin Buca’mızla kaynaşmasını
da mutlak suretle saylayacağız.
Çalışmalarımız tüm Türkiye’de ses
getirecek, hizmette devrimler
yaratarak Bucamızı mutluluğun,
dayanışmanın kenti yapacağız’ dedi. (HABER MERKEZİ)
ski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Binali Yıldırım, "Bu şehirde belediye başkanı olmak
için yarışmaktan çok büyük mutluluk, gurur duyuyorum"
dedi. Aliağa'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, AK
Parti İlçe Başkanlığı önünde coşkulu kalabalıkça karşılandı.
Etkinlikte konfetiler ve havai fişekler atıldı. Yıldırım da partililere karanfil dağıttı. Yeniden aday gösterilmeyen eski
belediye başkanı Tansu Kaya ve AK Parti’nin Aliağa
Belediye Başkan adayı İbrahim Ethem Yorulmaz’a yönelik
sloganların atılması üzerine, kürsüde bütün aday adayları
konuşma yaptı. İbrahim Ethem Yorulmaz, “Tansu başkan da
Uğur başkan da Yaşar başkan da bizim. Bizim bizden başka
kimsemiz yok. 30 Mart’ta hep birlikte olacağız” dedi. Tansu
Kaya ise partinin kurulduğu günden beri iyi, kötü, tatlı günler geçirdiklerini, bugüne kadar hep birlikte zorlukları aştıklarını, bundan sonra da birlikte aşacaklarını dile getirdi.
Kaya, “Biz bu partinin insanıyız. Başka gidecek yerimiz
yok. Bölen, parçalayan olmayız. Eğer bir yanlışlık var ise bir
yanlışlık görüyorsa vatandaş haklı tepkisini dile getirmiştir.
Biz, partimizin emrindeyiz. Bundan sonra bize verilecek
görevlerde sonuna kadar partimizin arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Binali Yıldırım ise Aliağa’daki coşku karşısında, çok etkilendiğini belirtti.
"AK Parti, kişilerin, isimlerin partisi değildir. AK Parti,
hizmetin partisidir" diyen Yıldırım, Tansu Kaya ve İbrahim
Ethem Yorulmaz’ın kendisinin can kardeşi olduğunu söyledi. Seçimlerde aday adayı olanların hepsinin birbirinden
kıymetli kişiler olduğunu ancak bir tane adayın belirleneceğini dile getiren Yıldırım, "O adayımız da belirlendi.
Aliağa’da 30 Mart seçimlerinde AK Parti'yi tekrar iktidara
getirmek için adayımız İbrahim Ethem Yorulmaz’dır" dedi.
Bu sözler üzerine kalabalığın bir bölümü, alandan "Tansu
Kaya" sloganları atarak ayrıldı. Aliağa’da AK Parti’yi iktidara taşıyacaklarını ifade eden Yıldırım, "Bugün bir bayrak
değişimi dönemidir. Tansu kardeşimiz, bu ilçede büyük
hizmetler yapmıştır, şimdi de bayrağı İbrahim Ethem Yorulmaz’a devredecek. Bize düşen, adayımızın arkasında
kenetlenip, mutlak başarıyı Aliağa’da elde etmektir. Bizim
anlayışımızda ben yok, biz varız. AK Parti var. Ben yoksam,
dünya yok demeyiz. AK Parti'nin bayrağı altında kararlılıkla
geleceğe ilerleriz. Biz ömrünü, bu millet için hiçe saymış her
türlü tehdide her türlü tehlikeye göğüs germiş bir genel
başkanın, Recep Tayyip Erdoğan’ın elemanlarıyız” diye
konuştu.
-"Gözüm başım üstüne dedim"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da değinen Yıldırım, şunları söyledi: "Biz, bir ekibiz. Biz diyerek
bugünlere geldik. AK Parti’nin kuruculuğunu yaptım. 11
sene, AK Parti iktidarında bakanlık yaptım. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde rekor hizmetlere imza attım. Genel
Başkanım, Başbakanım, (İzmir’e gideceksin, belediye
başkanı adayı olacaksın) dedi. Ben de 'Başım, gözüm
üstüne' dedim. 'Ben bakanım, ben niye gideyim' demedim.
Bizde görev verilince eyvallah, verilmeyince 'Olmaz' demek
yok. Bizim kültürümüzde bu yoktur. Partimizin verdiği
görev, bizim için en büyük onur vesilesidir. Bu şehirde
belediye başkanı olmak için yarışmaktan çok büyük mutluluk, gurur duyuyorum. İnşallah Aliağa’da başkan adayımız
Yorulmaz, büyükşehirde de biz, bayrağı en yükseğe taşıyacağız.”
Binali Yıldırım, Aliağa’nın 14 ilden daha büyük bir ilçe
olduğunu, Türkiye’deki ilçeler arasında da Körfez ve
İzmit’ten sonra 3. sırada geldiğini belirterek, ilçenin gelecek
30 yılının vizyonunu, gelişmesini planlayacaklarını ifade etti. İlçeyi hava ve çevre kirliliğiyle yaşanmaz hale getirmeye
kimsenin hakkının olmadığını dile getiren Yıldırım, 30
Mart’tan sonra ilk işlerinin, hava kirliliğini ortadan kaldıracak her türlü tedbiri almak olduğunu bildirdi. Yıldırım,
Kuzey Otoyolu'nun yapımına başladıklarını, Menemen’e
kadar geldiklerini, raylı sistemi Aliağa’dan Bergama’ya
kadar uzatacaklarını, Aliağa’yı İzmir’in kuzeyinin parlayan
yıldızı yapmaya ahdettiklerini sözlerine ekledi. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
“İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül’dür. İzmir’in değişim günü 30
Mart’tır” dedi. AK Parti Menemen İlçe Başkanlığı binasının
balkonundan meydandaki vatandaşlara hitap eden Yıldırım,
ilçenin İzmir’in tarihi, hafızası, tarımı, ticareti olduğunu, bu
güzel ilçede vatandaşlara hizmet etmek için iki kuşak Menemenli olan ve ilçeye eğitimde, sağlıkta hizmet etmiş
Mehmet Kaplangı ile hizmete talip olduklarını dile getirdi.
Yıldırım, şöyle konuştu: “İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül’dür.
İzmir’in değişim günü 30 Mart’tır. İzmir’de, Menemen’de
değişim 30 Mart’tır. Zaten başkan da afişleri asmış. ‘Menemen değişecek’ diyor.Başkanı Allah söyletti. Merak etme
başkan Menemenliler senin bu isteğini yerine getirecek.
Menemen’i değiştirecek. Menemen’de yeni bir heyecan
yeni bir hizmet aşkıyla iş başına gelecek, büyükşehir
belediye başkan adayı ve Menemen’in tecrübeli adayı doktorumuzla beraber Menemen’de hizmet siyasetine yeni bir
nefes, heyecan kazandıracağız.”
Vatandaşların kendilerini yaptıkları hizmetlerle çok iyi
bildiğini, İzmir-Aydın otoyolunun adım adım Menemen’e
doğru geldiğini ifade eden Yıldırım, otoyolun Sasalı’dan,
Çiğli’den, Harmandalı’nda Koyundere’ye doğru adım adım
ilerlediğini, 6,5 kilometrelik kısmının da ihalesinin
yapıldığını, bu yıl içerisinde oranın da şekilleneceğini ifade
etti.
- “Siyaset eşittir halka hizmettir”
“İşimiz hizmet, gücümüz millet” diye yola çıktıklarını, kendileri için siyasetin halka hizmet olduğunu vurgulayan
Yıldırım, vurmakla, kırmakla işlerinin olmadığını, işlerinin
sevgi, samimiyet, saygı olduğunu kaydetti. Türkiye’de 11
yıldır yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının ispatı, teminatı olduğunun altını çizen Yıldırım, “Söz vererek
verdiğimiz sözleri yerine getirmeden karşınıza gelenlerden
değiliz. Verdiğimiz sözü sonuna kadar yerine getirenlerin
arasında sizlerden biri olarak karşınızdayız” diyen Yıldırım,
bir önceki seçimde Menemen’de 29 çalışmanın sözünün
verildiğini ancak bir tanesinin bile yapılmadığını söyledi.
Hamasetle, husumetle siyaset yapmayacaklarını dile getiren
Yıldırım, şöyle devam etti: “Biz hizmetle siyaset yapacağız
Gönüllere yol yapacağız. Sevgiyle, saygıyla, samimiyetle iş
yapacağız. Bunun için burdayız. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizle aynı düşünmesek de birbirimizi seveceğiz. Çünkü
bu topraklar bize ecdadımızın mirasıdır. Onların kanıyla
canıyla bizlere teslim ettiği bu toprakları gelecek nesillerimize, gençlerimize aynı şekilde daha da kalkınmış olarak daha
da müreffeh olarak teslim etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu borcu işte ekip halinde birlikte yerine getireceğiz.
Menemen’de Mehmet Kaplangı ile bu işi yerine getireceğiz.
Şimdi Menemen’de başkanın da arz ettiği değişimi 30
Mart’ta yapmaya hazır mısınız.”
İlçede faaliyet gösteren bir firmayı da ziyaret eden
Yıldırım, belediyelerin ve belediye başkanlarının işinin çöp
toplama, kaldırım yapma, refüjlere çiçek dikmekle sınırlı
kalma döneminin bittiğini, yerel yönetimlerin kentlerin
kalkınması, ekonomik canlılığın artırılması için de sorumluluk alması gerektiğini düşündüklerini belirtti. İzmir'in 10-15
yılda çok kan kaybettiğini, kente dinamizm kazandıran
bütün paydaşlarla birlikte yerel yönetim anlayışını farklı bir
aşamaya taşıyacaklarını dile getiren Yıldırım, kentin geçmişi
itibariyle ticaretin öncüsü bir şehir olduğunu, ilin sahip
olduğu tüm özellikler ve potansiyeliyle ihracatta, ekonomik
canlılıkta İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci şehir olmasını
istediklerini ifade ederek, "İstanbul 34'dür, ardından gelecek
olan 35 İzmir olmalıdır. Bu İzmir'in hakkıdır" diye konuştu.
Yıldırım daha sonra Menemen Ticaret Odası'nda ilçedeki
muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya
geldi. (AA)
CHPʼli Moroğlu “SGKʼya Destek
emekliye Köstek” primini sordu!
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, emeklilik
ardından yeni iş kuran girişimci emeklilerin “SGK Destek
Primi” kesintisi sorununu TBMM gündemine taşıdı. Pek
çok emeklinin kurduğu işleri tasfiye etmek zorunda
kaldığına dikkat çeken Moroğlu, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Çelik’e, “kaybettikleri sermayelerinin
üstüne bir de prim borcu eklenen” emekliler için “SGK
Destek priminin kaldırılması ya da prim borçlarının silinmesi düşünülmekte midir” diye sordu. Cumhuriyet Halk
Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, SGK Destek
primi adı altında girişimci emeklilerden alınan, ancak hayat
şartları gereği yeniden çalışanların “Emekliye Köstek
Haracı” olarak adlandırılan kesintiyi Türkiye Büyük Millet
Meclisi gündemine taşıdı.
Emeklilerce kendisine iletilen bilgilere göre; emekli gir-
işimcilerden kesilen Sosyal Sigortalar Kurumu destek
primlerinin pek çok “emekli girişimci”yi zora soktuğunu
belirten Moroğlu, “Ülkemizde girişimcilik önem taşımaktadır. Buna yönelik olarak eğitimler verilmekte, yeni iş kuranlara çeşitli desteklerin sağlanması için kredi
olanaklarının arttırıldığı ifade edilmektedir.Girişimcilik
ekonomik kalkınmada olduğu kadar istihdam yaratma
açısından da önem taşımaktadır. Ancak emekli girişimciler
açısından SGK destek primi kesintisinin yapılması tüm
birikimini ortaya koyan emeklileri zora sokmaktadır” dedi.
Pek çok emeklinin kurdukları işleri tasfiye etme noktasında
olduğuna dikkat çeken Moroğlu, şöyle devam etti: “Kaybettikleri sermayelerinin üstüne bir de SGK destek primi
borçları eklenmektedir. Çok sayıda vatandaşımızı mağdur
eden bu durumun bir an önce yeniden düzenlenmesi gerek-
mektedir.”
“Kaç emekliden kesinti yapılıyor”
CHP Milletvekili Moroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik tarafından yanıtlanması istemiyle şu
soruları sordu: Kaç girişimci emekliden SGK destek primi
kesintisi yapılmaktadır? Destek primi borcunun ödeyemeyen kaç girişimci emekli bulunmaktadır? Bu borçların
toplamı ne kadardır? Girişimci emeklilerin maaşından
yapılan SGK destek priminin kaldırılması düşünülmekte
midir? Bu konuda yeni bir düzenleme için çalışma yapılmakta mıdır? )Birikmiş olan SGK destek primi borçlarının
silinerek mağduriyet yaşayan emeklilerimizin rahatlatılması düşünülmekte midir?”
(HABER MERKEZİ)
SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
7 SİYASET
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
25
17Ocak
Şubat2014
2013Cumartesi
Perşembe
ŞEHR-İ EMİN: BİN TANE A..
esnaf bile gösterilseydi, seçim kazanılabilirdi.’’
Tunç’un deyimiyle, AK Parti Karabağlar Adayı Sayın Necip Kalkan yarım
teşkilattan bir aday gösterilebilirdi. Bu büasır önce Havra Sokağı’ndan yola çıyük dayanışma AK Parti’nin uğradığı ağır
kıp İkiçeşmelik Caddesinden Karayenilgiyi biraz olsun hafifletebilirdi.”
bağlar’a varmış. Yalnız Karabağlar deŞüphesiz ki Tunç’un 2009’da yaptığı
ğil; İzmir’i de saymasak dünya markabu belirleme konjonktür olarak bugünü ifası.
de etmiyor. Ancak yazıda sözü edilen “Bu
Ancak, Tunç’un söyleyip de Binali
büyük dayanışma” tamlamasına dikkat
Yıldırım ve AK Parti şürekasının hala el
edelim ve bir internet haber portalının “AK
atmadığı bazı konular var. Tunç’a kuParti Demirtaş'a emanet” başlıklı haberini
lak verelim:
okuyalım:
“İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odala‘’Parti içindeki en büyük tepki ise İzmir
rı Birliği’nin önemini kimse fark edeTicaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'ın
medi. Teşkilat bu kurumdan uzak durmazlumvesek@mynet.com
Binali Yıldırım'a desteği karşılığında istediği
du. Oda başkanları ile irtibat yetersiz
Güzelbahçe ve Urla'daki bazı meclis üyelerikaldı.”
ni ismen ön sıralara yerleştirmek istemesi oldu.” (
Evet, bugünlerde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odahttp://www.izmirport.com.tr/?news&n=7855)
ları Birliği’ne bağlı odaların seçimleri oluyor. Hepsini taHatırı sayılır bir yorum katılarak yayımlanan bu hakip edemesem de, bir gazeteci olarak bugüne kadar 4
berde öz alarak alınacak şey, 2009’da yapılmayan
ayrı odanın seçimini izledim. Seçimlerde bırakın dü“büyük dayanışmanın” bugün yapıldığıdır.
nün bakanı bugünün Büyükşehir belediye reisi namCemil Şeboy’un Buca adaylığının duyurulmasınzeti Binali Yıldırım’ı, AK Parti’nin herhangi bir temsiline
dan sonra AK Parti’li olsun olmasın, kamuoyunun cid- rastlamak söz konusu değil. Tunç’un deyimiyle “Rakip
di bir kesimi Şeboy’un Buca’yı kazanacağı söylemeye
parti CHP” de ise durum tam tersi. İESOB’nin Onursal
başladı bile…Bakalım İmet Tunç 5 yıl önce Buca için
Başkanı Milletvekili Mehmet Ali Susam başta olmak
neler söylemiş: “Buca’ya seçim arifesinde Cemil Şeüzere, CHP’nin yerel ve genel düzeyde seçilmişleri bu
boy’un yerine apar topar bir isim getirilmesi yanlıştı.”
seçimlere genelde geliyor. Tabii bu arada kürsüde konuşma fırsatı da buluyor.
Tunç’un Karabağlar, AK Parti’nin emektarları, beleİş dünyasının, kayıtlı işgücü adına kitlelerin gücünü
diye meclis üyelerinin belirlenmesi ile ilgili ifadeleri de
taşıdığı doğrudur. Bu kitlelerin siyaseten bir partiye kadikkat çekici. Meraklı okuyucu, kısa bir internet araştır- nalize olmasında elbette iş dünyası örgütlerinin etkisi
ması ile bu görüşlerin hepsini okuyabilir. “Sıddık Topa- barizdir. Ancak, İzmir’de hayatın hala can damarı olan,
loğlu seçime birkaç ay kala Karabağlar’a gönderildi.
ticaretteki başarı ve başarısızlığı ile esnafın hala asıl
Halk arasında tanınırlığı hiç yoktu. Niye, kim bu konubelirleyici olduğunu unutmamak gerek. Üstelik, sokakda ısrarcı oldu?
ta olan ve sokakla direk alışveriş içinde olan esnaf,
Karabağlar’da yaşadığım için çok iyi biliyorum, 10 - her açıdan belediye hizmetine ihtiyaç duyan ilk kesim15 senedir Karabağlar ilçe olmaya çalışılırken bu kodir. İzmir’deki esnaf örgütlerinin kendine olan özgünuda efor sarfetmiş, çok çalışmış isimler vardı. Karavenlerini çok açık gözlemlediğimi de burada belirtmebağlar’a mal olmuş, 20 -30 yıldır burada yerleşik bir
liyim. Tunc’un şifaen söylediği kendisi için Tarihsel
Doktrin niteliği taşıyan ama Siyasal tarih yorumcularını belki de kızdıracak söylemiyle aktaracak olursam;
Fransız Devrimini zorlarsak; devrimi yapan burjuva sınıfı bugünkü esnafımızdan çokta farklı değil..!’’ Tunç,
bu söylemine o kadar inanmıştır ki; Rivayet odur ki; 30
Mart 2009 sabahı TUNÇ, “Zeki Başkana” SMS yoluyla
seçimlerin galibi olarak tebrik ettiğidir. Esnafı unutmayın efendiler…
Yazıyı sonlandırırken, İESOB ile ilgili çok önemli bir
faktöre dikkat çekmek isterim: Zekeriya Mutlu.
Mutlu, gerçekten, birliğine bağlı odaların başkanları tarafından sevilen bir başkan. Toplantılardaki konuşmalarında ortaya koyduğu yapıcı tutum çok önemli.
Her odaya aynı ciddiyet ve önemle yaklaştığının da altını çizmek gerek.
Milletvekili Susam’ım katıldığı toplantılarda her ne
kadar görece biraz geri planda kalıyor gibi görünse de,
Mutlu; İzmir’de alanına hakim bir lider.
AK Parti Büyükşehir Adayı Yıldırım ve AK Parti İzmir
İl Başkanlığı’nın, Mutlu faktörünü bugüne kadar ne
derece dikkate aldığı bence sorgulanması gereken bir
şey. Tabii bu sorgulama ilk önce AK Parti’de içe dönük
olmalı.
Zekeriya Mutlu, şüphesiz konumunun farkında ve
bu ciddiyeti taşıyor. Siyasete yönelik, hedef taşıyıp taşımadığını ve esnafın içindeki “Susam” efsanesini geride bırakacak bir performans sergileyip sergilemeyeceğini de zaman gösterecek.
Gelelim AK Parti’nin 2014 seçimlerine; AK Parti
2009’daki AK Parti değil. Adeta “geleceğe notlar” bırakırcasına Hamdi Ağabeyle fikirlerini paylaşan bu
genç işadamı şu anda siyasetin ilk basamağı olan
meclis üyeliği için aday adayı. AK Parti’nin siyasi kadrosunda en alt basamak taliplileri bu tespitlerle yola çıkmışlar ise müsaade edin de 31 mart günü için ben bir
tespitte bulunayım: Sayın Arınç’ın dediği gibi: “İzmir’e
layık olduğumuzda en iyi sonucu alacağımıza eminim”. Sanki AK Parti İzmir’e layık oldu/olur gibi. İsterseniz bu cümleyi AK Parti 2014 yerel seçimlerinde büyük başarı elde etti diye okuyun, dilerseniz yeni Şehr-i
Emin: bin tane A..
Külüce, “Her şey
esnafımız için”
Kindik, “Külüce,
örnek bir başkan’’
A
K Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Binali Yıldırım, partisinin ilçe adaylarını
tanıtınca aklıma, Hamdi Ağabey’in yıllar önce
yazısına aktardığı bazı görüşler geldi. Öyle ya,
söz uçar yazı kalırmış.
Tarih 21 Aralık 2009
Hamdi Türkmen ağabeyim köşesine “Bir özeleştiri” başlığını atmış. Köşede, “29 MART yerel seçimlerinin üzerinden sekiz ay geçti ama iktidar partisi AK Parti, İzmir’de aldığı ağır yenilginin şifrelerini ciddi biçimde
sorgulamayı sürdürüyor.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent
Arınç, hafta sonunda “İzmir’e layık olduğumuzda en iyi
sonucu alacağımıza eminim” sözleriyle, İzmir ile ilgili
partisinin arayışlarının sürdüğü mesajını verdi.
AK Parti Genel Merkezi, “nerede hata yapıldı?” sorusuna yanıt için her kesimin görüş ve önerilerini alıyor” ifadelerine yer verdikten sonra, İzmir’de iletişim ticareti yapan genç işadamı İmet Tunç’un konu ile ilgili
görüşlerine uzun uzun yer veriyor.
Aradan geçen 5 yıl Tunç’un önerilerinin yerinde olduğunu ve adeta aklın yolu bir denilircesine, Tunç’un
aslında “eleştirisini” yaptığı konuların bugün düzeltilerek , günün koşullarına göre revize edilerek pratiğe geçirildiğini gösteriyor.
Örnek mi?
Hemen bakalım…..
Ne diyor Tunç?
“Büyükşehir belediye başkanı adayını belirleme
sürecinde İzmirli çok büyük beklentiye sokuldu. Çok
önemli bir isim gelecek, bakan gelecek dendi.’’
Evet, 5 yıl sonra bir bakan İzmir’de aday gösterildi.
İzmirliler bu adı yüksek sesle söylüyordu. Ve 2014’te
AK Parti Büyükşehir’e bakan bir aday ile talip.
Devam edelim….
“Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş büyükşehir başkanlığı teklif edilip karşılığında İTO‘nun başına
MAZLUM
VESEK
Balçova Otobüs Minibüs ve Şoförleri Esnaf Odası Başkanı Cemal Külüce, “Yeni dönemde
de esnafımızın güçlenmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Her şey esnafımız için” dedi.
GÖKHAN KARACA
B
alçova Otobüs Minibüs ve Şoförleri Esnaf Odası
Genel Kurulu, İnciraltı Ali Osman Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula CHP İzmir
Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Genel Kurula tek başkan adayı olarak giren mevcut
başkan Cemal Külüce, “Bugüne kadar, esnafımızın ya-
şadığı sıkıntıların aşılması için üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde hareket ederek, esnafımızın kazancının artması ve hizmetini
daha iyi yerine getirmesi için çalıştık. Bundan sonra da
aynı görev ve sorumluluk içinde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Külüce, TBMM’de CHP İzmir Milletvekili Mehmet
Ali Susam’ın esnafın sesi olduğunu vurgulayarak,
“Kendisinin soru önergelerini, tekliflerini takip ediyoruz. Çabası bizi çok mutlu ediyor. Ancak, esnaf yasası
ile ilgili hala sonuç alıcı bir yasanın çıkmadı.Bu konuda da siyasetçilerden ve yerel yöneticilerden beklentimiz var. Tabii bu mücadelede esnaf olarak biz de yer
alacağız” sözlerine yer verdi.
Odalarına üye bir taksici esnafının yılda 70 bin TL
vergi ödediğini kaydeden Külüce, “Buradan Konak’a
kadar yürüyelim. Soralım bakalım yılda 70 bin TL vergi veren bir esnaf var mı? Ama bizim esnafımız ödüyor. Esnafımızın bu ağır vergi yükünden kurtulması gerek” ifadesini kullandı.
TOPLUMUN CAN DAMARI
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam da,
TBMM’de esnafın sorunlarının çözümü adına ciddi bir
çaba sarf ettiklerini kaydederek, “Toplumumuzun can
damarı olan esnafımız için verdiğimi mücadeleye devam edeceğiz. Sorunlarını biliyorum, çünkü o yapının
içinden geldim. Cemal Külüce başkanıma da bu yeni
dönemde başarılar diliyorum” dedi.
KOCAOĞLU’NDAN MÜJDE
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
da, nafakalarını toplu taşıma sektöründen çıkaranların
sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını ve gerekli
desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Minibüsleri
toplu ulaşım sistemine dahil etmek istediklerini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, “Meslek odalarımızla yoğun
işbirliği içinde, ihtiyaçları belirleyip çözüm yolları arıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje var.
Bu sektörden işini, aşını, rızkını kazanan hemşehrilerimizi toplu ulaşım sistemine dahil etmek istiyoruz. Bu
sistemi kurduğumuzda hem yaptığınız işin ömrü uzaya-
cak hem de işiniz daha düzenli hale gelecek ve daha
çok para kazanacaksınız. Bunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız hemen hemen bitti. İlgili
odalarımızla tekrar bir araya gelip son şekli vereceğiz.
Nisan ayında minibüsler için düğmeye basacağız. Kooperatifler de arkasından gelecek” diye konuştu.
ESNAFLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da,
10 yıllık belediye başkanlığı süresince belediye meclisinde esnaf odası başkanlarıyla çalıştığının altını çizerek, şöyle konuştu:
“Yöneticilerin yönetim tarzını dünya görüşleri belirler. Bizim dünyaya bakış açımızda üretimden gelen
gücü kullanarak yönetmektir. Biz de belediyemizde 10
yıldır gücünü üretimden alan esnafımızla, meslek odalarımızla birlikte belediyeyi yönetiyoruz. Her zaman
bunu uygulamaya devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Cemal
Külüce’nin tek aday olduğu seçimde Küllüce, başkanlık görevine devam edecek.
B
alçova’nın tanınmış işadamlarından Ayhan Kindik, Balçova Otobüs Minibüs ve Şoförleri Esnaf
Odası Başkanı Cemal Külüce’yi tebrik
etti. Kindik, “Cemal Külüce, İzmir’e örnek olması gereken bir meslek odası
başkanı. Yönetim anlayışıyla ilçemize
ciddi katkıları var. Yeni dönemde de bu
katkıların süreceğine inanıyorum” dedi.
Balçova Otobüs Minibüs ve Şoförleri
Esnaf Odası Genel Kurulu’na katılan
Kindik, yeniden başkan seçilen Külüce
ve ekibine başarı diledi. Kindik, Balçova’da şoför esnafının Külüce ve yönetimiyle başarıyla temsil edildiğini söyleyerek, “Bugüne kadar yaptığı çalışmaları
takip ettim. Balçova’da şoför esnafının
sesi gür çıkıyorsa bunu sağlayan Cemal
başkandır. Şoför esnafını yakından tanıyan birisi olarak sorunlarını da biliyorum. Cemal başkan, yaptığı atılımlarla
bu sıkıntıları büyük ölçüde giderdi” diye
konuştu.
Kindik, Balçova’nın hak ettiği yere
gelmesi için esnafın kent yönetiminde
daha çok söz sahibi olması gerektiğini
kaydederek, “Otobüs Minibüs ve Şoförleri Esnaf Odası, yerel yönetimle ve
kentin diğer dinamikleri ile olan ilişkileri
ile bunu başardı. Tüm esnaf odalarının
bu ekibi örnek alması gerekir” ifadesini
kullandı.
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESi >>
KÜRESEL-MÜRESEL
Sevim
Varlıklar
Facebook: sevimvarliklar1
Twitter: @sevimvarliklar
Medeniyet İhraç
Ediyoruz. HA HA HA.
İşbankası’nın “Feza ve Evren Afrika’da” temalı
reklamını bilmem izlediniz mi? İzlemediyseniz bir izleyin
ve öyle okuyun.
İzlediyseniz aynen okumaya devam.
“Issız ormanda yolunu arayan Anadolu Kaplan”ı...der
Cem Yılmaz orda. “Entellektüel adamdır, o işini bilir”
derdim de "hiç ormana girmemiş balta"yı gösterince, şöyle
bir durdum.
Afrika’nın tasviri ne zaman değişecek? Akademimiz
Afrika Açılımı’ndan (1998) beri yıllardır bunu konuşuyor:
artık Türklerin Afrika algısının değişmesi gerektiği, ama
bunun sadece elit düzeyde değil, halka indirgenmesini
sağlayacak medya araçlarının da “doğru” manipule
edilmesinin önemi.
Peki bu kimin umrunda?
Zaten insanımız Afrika hakkında ne biliyor?
Söyleyeyim: bitmek bilmeyen iç savaşlar, etnik sorunlar,
bir türlü paylaşılamayan yeraltı kaynakları ve madenler,
ama aynı zamanda kıtlık, açlık, AIDS, fakirlik, felaket,
bebek ve anne ölümleri, midesi şişmiş çıplak kel adamlar,
hepsi ölümü bekliyor...Var mı başka unuttuğum lanetlenmiş bir konsept? Lütfen bana yazın, çünkü saydıklarım
yetmez.
Elbet bazı gerçekler var Afrika hakkında. Sömürülmüş
her ülkenin başına gelmiş doğal süreçlerden geçen ve
doğal kaynakları başına dert olmuş bir kıta. Ama en önemlisi Hristiyan geleneğine özgü ulus-devlet inşasının 100 km
kare alanda yaşayan 80 farklı etnik gruba ait bir topluma
empoze edilmeye çalışıldığı için sorunlarının asla bitmeyeceği ama iyimser konuşursak, hassasiyetle yaklaşılınca
azaltılabileceği bir yer.
Ama bugün birşeyler öğrenelim: Öncelikle Afrika bir
ülke değil; koskocaman bir kıta. Lütfen artık Afrika’yı
genelleştirmeyi bırakalım. Bu Akıllı’ların aklımızı aldığı
ve dünyanın her yerine canlı olarak erişebildiğimiz bir devirde yakışmıyor bize. Afrika’da şu an bağımsız 54 ülke
var. Bunların her biri farklı ekonomik, sosyal ve politik
yapıda. Kiminin gayri safi yurtiçi hasılası 18.000 $ civarındayken (bu ülke Gabon. Kaldı ki bu rakam
Türkiye’ninkinden fazla); kimi ülkeninki 806 $ civarında
(Nijer)*... Kimi bugün iç savaştan kırılırken (Somali), kimindeki siyasi istikrar bizim ülkemizden fazla (Botswana).
Elbette bazı ülkeler şehirleşme anlamında bir Batılı ülke
gibi gelişim göstermedi. Ancak niye göstersin ki? Her
kültürün kendi dinamikleri vardır ve bunu korumak isteyen
halk veya siyasilere saygı duyulmalıdır.
Bir gecede tepeden inme Paris mi inşa edilmeli Addis
Ababa’da? Akra’ya da bir Marmaray yapalım isterseniz?
Ya da bence ormanları kesip bir AVM açabiliriz
Harare’ye?
İşbankası'nın reklamcılarına soruyorum: Sen nasıl 5
yıldır ihracatı teşvikle, Türkiye’nin bankası daha da önemlisi KOBİ destekçi banka olmakla övünürken, nasıl
Afrika’yı bilemeyen insanlara Afrika'yı bu şekilde
gösterme gaflatine düşebilirsin? Şimdi bizim vahşi
Anadolu Kaplanlarımız “vayyy tam ağzımıza layık ormanlar, ordan ne ceylan, geyik çıkar!!! Grrrrrrrr” diye hoplaya
zıplaya Afrika’ya yatırıma gidecek. Öyle değil mi?
Ülkemiz insanı böyle mi görmeli Afrika’yı? Vahşi bir
orman, eski mavi bir pikap (çünkü lojistik anlayışları
sadece takoz bir arabadan itibaret), adı Abdullah olan bir
Müslüman Afrikalı (ha bu da başka bir köşeye konu olur
şimdi Müslüman Afrika olayına girmiyorum).
Peki ya o Afrikalı abinin tasviri ne olacak? E madem
Afrikalı geleneksel kıyafetleriyle ithal malları karşılıyor,
biz de kendi gümrüğümze Efe kıyafetlerini giymiş
memurları dikelim?
Tanıtım olur?
Ya da karşılıklı olsun, o reklamda da “medeni” takım
elbiseli Anadolu Kaplanı abimiz, şöyle Kayseri ya da
Malatya yöresinin elbisesiyle oynasın? Neden olmasın?
Sanki Afrika koskoca “karanlık” bir kıtaymış gibi. Her
yan orman, hem de “Balta girmemiş”...Hergün TV haberleri size koskoca balta girmemiş bir ormanı anımsatmıyor
mu?
Reklamda da sanki o arkadaki “Export” yazan kutulardan “medeniyet” çıkıyor.
Medeniyet ihraç ediyoruz güya Afrika’ya.
Bizde çok ya...
Tekrar görüşene dek, bol bol Afrika hakkında haberler
okuyun.
*IMF-2012 verilerine dayanır: <www.imf.org>
Not: “Dışından düşünerek” benimle bu konuda fikirlerini paylaşan Sezgin’e ayrıca teşekkürler. Nice mutlu yıllara!
Ocak 2013
2014 Perşembe
Cumartesi
8 GÜNCEL 1725Şubat
İ
SONDAKiKA GAZETESi >>
Doğalgaz giderini
yüzde 50 düşürdü
Makine mühendisi Muhterem Sayılgan, 6 yıldır üzerinde çalışıp tasarladığı ve "TASBA" adını verdiği modifikasyonlu
hermetik bacaya patent aldı. Sayılgan, "Halkımıza ve ülkemize büyük yararı dokunacak bir buluştan bahsediyorum.
Mükemmel sonuçlar aldık, ay sonu faturalarını yüzde 50 düşürmeyi sağladık" dedi
Ç
anakkale'de yaşayan makine mühendisi
Muhterem Sayılgan, kombilerde doğalgaz tüketimini azaltmak, cihazın bakım maliyetini
düşürmek ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin
önüne geçmek amacıyla geliştirdiği kombi bacasına
patent aldı. Sayılgan, yaptığı açıklamada, 6 yıldır üzerinde çalışıp kendisinin tasarladığı ve "TASBA" adını
verdiği modifikasyonlu hermetik bacanın, tam yanmayı
sağlayarak tüketimde inanılmaz düşüşlere neden
olduğunu söyledi. Oğlu Evren Sayılgan ile üzerinde
çalıştıkları baca sistemini patent alıp üretime başladıklarını anlatan Sayılgan, "Ben makine mühendisiyim.
Yaptığımız tüm binalarda kombilerin yüksek maliyetle
ısınmayı sağladıklarını gördüm. Bu nedenle 6 yıldır konunun üzerinde çalışıyorum. Bireysel hermetik bacalı
kombilerde bu yüksek maliyetler üzerine yaptığım
çalışmada yarışmaya bile katıldım" dedi. Sayılgan,
hazırladıkları prototip ürünle ısınma maliyetlerini yarı
yarıya indirdiklerini, bunları da noter huzurunda resmi
belgelere döktüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Yaptığımız bu çalışma tüm doğalgaz kullanıcılarını
ilgilendiren bir olay. Halkımıza ve ülkemize büyük
yararı dokunacak bir buluştan bahsediyorum. Buna 6
yılımı verdim. Sonuçları ortada. Mükemmel sonuçlar
Azmin
karne
notu 100
Kas hastalığı nedeniyle hareket yeteneğini kaybeden
8. sınıf öğrencisi Hasan Irmak, ortaöğretime geçiş sınavı ve derslerindeki üstün performası sayesinde karnesiyle beraber takdir ve başarı belgesi almaya da hak
kazandı. Irmak: "Genetik mühendisi olmak istiyorum
ama sağlık durumum buna el vermiyor" dedi
Kas hastalığı nedeniyle hareket yeteneğini kaybeden 8. sınıf öğrencisi
Hasan Irmak, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı
ve derslerindeki üstün performansı sayesinde karnesiyle beraber
takdir ve başarı belgesi almaya da hak kazandı. Aynı anda hem evde
eğitim ve hem de evde sağlık hizmetinden yararlanan İzmir'deki tek
öğrenci 14 yaşındaki Hasan, karnesini de her gün evine gelen öğretmenleri ile okul yönetiminden aldı. Karşıyaka'daki Cemil Akyüz Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aytekin, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Hasan'ın 2 yıldır sağlık sorunları nedeniyle okula
gelemediğini, evde eğitim aldığını, başarısının da henüz okula yürüyerek gidebildiği ilkokul yıllarından başladığını dile getirdi.
- Başarısı akıl gücünden...
Eğitim hayatından kopmaması için Hasan'ın evini haftada 6 öğretmenin ziyaret ettiğini anlatan Aytekin, her hafta 13 saat eğitim alan
Hasan'ın çok başarılı ve örnek bir öğrenci olduğunu, 3 yıl üst üste
aldığı takdir belgeleriyle de sonunda başarı belgesi almaya hak
kazandığını kaydetti. Öğretmenlerin de çok memnun olduğu
öğrencinin başarısını akıl gücüyle elde ettiğini söyleyen Hüseyin
Aytekin, "Hasan ile gurur duyuyoruz" dedi. Türkçe öğretmeni Meral
Şen de Hasan'ın tüm derslerinin çok iyi olduğunu, özellikle fen bilimlerine duyduğu ilgiyi de tüm öğretmenlerin takdir ettiğini dile getirdi.
- Annesi Hasan'a özgürlük istiyor
Hasan'ın annesi Ayşe Irmak da eşinin vefatının ardından üniversiteye
giden kızı ve oğlu ile yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti. Irmak,
oğluna daha iki yaşındayken Muscular Distrofi adıyla ilerleyici bir
Oto yıkamada su israfına son
Marmara Araç Yıkama Bakım Kaplama Dernekler Federasyonu'nun (MAYBAK) geliştirdiği makine sayesinde
bir araba yıkamak için harcanan suyla 8 aracı yıkamak mümkün. MAYBAK Genel Başkanı Bakırtaş, "Çok net
söyleyeyim bu makine bize baraj kazandıracak. Benzin istasyonları, oto servisleri ve otobüs duraklarını
hesap ederseniz korkunç bir su israfı var. Bu israfı önlemek için böyle bir makina geliştirdik" dedi
M
armara Araç Yıkama Bakım
Kaplama Dernekler Federasyonu'nun (MAYBAK) su tasarrufunu
sağlamak üzere geliştirdiği makine
sayesinde, bir araba yıkamak için harcanan
suyla 8 aracı yıkamak mümkün. Kış mevsiminde beklenen yağışın etkili olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarının önceki
yıllara göre azaldığı son günlerde, oto yıkamacılar için geliştirilen sistemle su israfının
önüne geçilebilecek. Seri üretimine
başlanacak makine, oto yıkama istasyonlarında yer altı sularını koruma, kullanılan
suyun geri dönüşümünü sağlama, hizmet
kalitesini arttırma, çevre bilincini yayma
amacıyla üretildi. Otomobillerin yıkandığı
yerlerde kullanılan tonlarca su, yer altı su
kaynaklarına, kanalizasyona ve yağmur suyu
giderlerine deşarj olurken bunlar önemli
miktarda çamur ve atık içeriyor. Geliştirilen
bu makine, 4 haznesi sayesinde, oto yıkamada kullanılan suyu, kimyasallarından ve
çamurdan arındırarak suyu yeniden kul-
lanılacak hale getiriyor.
-"Çok çevreci bir makine"
MAYBAK Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Kıbrıs'ta çalıştığı sırada su sıkıntısı nedeniyle
bir makine icat ettiklerini söyledi. Bakırtaş,
başarılı sonuçlar alınması üzerine sistemi
Türkiye'de daha da geliştirdiklerini ifade etti.
Türkiye'de 20 milyondan fazla araç
olduğunu belirten Bakırtaş, şunları kaydetti:
"Araçlar haftada ortalama bir kez yıkanıyor.
Bu su tamamen israf oluyor. Bunun için çok
ciddi çalışmalar sonucunda MAYBAK isimli
aracı geliştirdik. Makineyle, normal şartlarda
bir araba yıkamak için harcanan suyla 8 araç
yıkıyoruz. Yıkanılan aracın suyu, makine
vasıtasıyla arıtılarak, tekrar yıkamada kullanılıyor. Basit bir çözümle ülkemizde çok
ciddi su tasarrufu sağlayacak."
Makine hakkında bilgi veren Bakırtaş,
"Yıkama yapılan su, haznede birikiyor.
Biriken kirli suyu pompayla makineye alıyoruz. Makinede 4 tane hazne var. Bir hazne
Engelli
öğrenci,
örnek
oldu
A
yağdan, bir hazne çamurdan, diğeri de
kimyasaldan ayırıyor. Çok çevreci bir
makine" dedi.
Ayrışma sonucu kimyasalların haznede
biriktiğini, bu sayede deniz suyuna ve
toprağa karışmadığını vurgulayan Bakırtaş,
"Malumunuz denize ve toprağa karışın
kimyasallar burada yaşayan canlılara zarar
veriyor. Makinemiz bu zararları da önlüyor.
Kimyasalları katı atık şeklinde ayrıştırıp,
toplayıp atıyoruz" ifadelerini kullandı.
-"Korkunç bir su israfı var"
Türkiye'de son günlerde yaşanan su
sıkıntısına da dikkati çeken Bakırtaş, "Çok
net söyleyeyim bu makine bize baraj
kazandıracak. Benzin istasyonları, oto servisleri ve otobüs duraklarını hesap ederseniz,
korkunç bir su israfı var. Bu israfı önlemek
için böyle bir makine geliştirdik" diye
konuştu. Bakırtaş, projeyi yaygınlaştırmak
ve daha da geliştirmek için Avrupa Birliğine
ve TÜBİTAK'a başvurduklarını ve sonuç
beklediklerini dile getirdi. Yıkama sonrası
ortaya çıkan çamur ve benzeri katı atıkların
alımı için belediyelerle görüşme halinde
olduklarını anlatan Bakırtaş, "Atıkların
bertaraf edilmesi için bir yerde toplanmasını
sağlayacağız" dedi.
-"Sektörde ciddi ruhsat sıkıntıları
var"
MAYBAK Başkanı Bakırtaş, makinenin
suyu tekrar kullanıma sunması sayesinde oto
yıkama esnafının ödediği su faturasında
yüzde 50'den fazla bir düşüş olacağını belirterek, "Avrupa'da buna benzer aletlerin
kullanılması zorunlu. İSKİ'yle görüşmeler
yapacağız. Sektörde ciddi ruhsat sıkıntıları
var. İSKİ olur vermeden, belediyeler oto
yıkamalara ruhsat vermiyor. Bu makine
sayesinde ruhsat sorunlarını da çözeceğimize
inanıyoruz" dedi. Oto yıkama firmalarının
büyüklüğüne göre makine geliştirebildiklerini anlatan Bakırtaş, 3, 5 ve 10 tonluk şeklinde üretim yapabileceklerini söyledi.
Bakırtaş, seri üretime geçtikten sonra bu
makineyi ülke genelinde yaygınlaştırmak
istediklerini vurgulayarak, yetkililerden
destek istedi. (AA)
kas hastalığı tanısı konduğunu, ilkokul yıllarında okula yürüyerek
gidebildiğini belirtti. Hasan'ın 6. sınıfa başladığında artık yürüyemez
hale geldiğini anlatan Irmak, şöyle konuştu: "Hasan'ı diğer çocuklardan farklı görmüyorum, biz onu engelli olarak görmüyoruz. Biz mutluyuz, her şeyimiz Hasan üzerine kuruldu. Onun en büyük hedefi de
genlerle ilgilenmek, galiba hastalığı nedeniyle. Diğer çocukların da
bu imkanları kullanmaları gerekiyor. Ancak Hasan için özgürlük
gerekiyor. Babadan kalma bir evin 4. katında oturuyoruz. Hasan'ı
ablası haftada bir kez kucağında sokağa indiriyor ve akülü arabasıyla
1 saat dolaştırıyor. Apartmanda bir asansörümüz olsa iyi olurdu."
Hasan'ın takdir almasına da çok sevinen Irmak, "Oğluma çok
güveniyorum ve onu daha iyi yerlerde göreceğime inanıyorum" dedi.
- İşlem yapmak istiyor
Hasan da zamanını evde kendisiyle geçiren öğretmenlerin başarıda
çok büyük emeği olduğunu kaydetti. Hiç kimseden hiçbir şey talep
etmediğini de söyleyen Hasan şöyle konuştu: "Genetik mühendisi
izden geldiğince yapmaya çalışacağız."
Okulun rehber öğretmeni Nurgül
Çağıl ise Yıldız'ın kendine güvenen ve
engeliyle baş edebilen bir öğrenci
olduğunu söyledi. Annesinin, babasının
ve dedesinin Yıldız ile yakından ilgilendiğini belirten Çağıl, "Arkadaş ortamı iyi olan bütün sınıf ile kaynaşan bir
öğrencimiz. Derslerinde de oldukça
başarılı. Not ortalaması 85 puanın üzerinde. İnşallah bundan sonraki eğitim
ve öğretim hayatında da daha başarılı bir
şekilde devam eder" dedi.
- Tek isteği akülü araç
Yıldız'ın dedesi Ali Yıldız da torununun anne ve babası çalıştığı için kendisinin ilgilendiğine değindi. Torununu
okula tekerlekli sandalye getirdiğini dile
getiren Yıldız, "Öğle yemeklerini de
zaman zaman ben yediriyorum.
Torunumun başarısı beni mutlu ediyor.
Onun başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Tekerlekli sandalye ile zaman zaman zorluk yaşıyoruz.
Bir akülü araca ihtiyacımız var" diye
konuştu.
(AA)
olmak istiyorum, sağlığım elverişli olmadığı için büyük ihtimalle olamayacağım. Yine de kimseden bir şey istemiyorum. Yine de benim
durumumdaki öğrencilerin kendilerine güvenmesini istiyorum."
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavından matematik
dışında 80 üzerinde notlar aldığını dile getiren Hasan, "Aslında daha
güzel notlar alabilirdim ama matematik sınavlarında elimle kalem tutamadığım için işlem yapamadım, tek sorunum bu oldu" dedi.
- Muscular Distrofi nedir?
Sadece erkeklerde görülen genetik bir hastalık olan Muscular Distrofi
ilerleyici bir kas hastalığı olarak biliniyor. Hastalık belirgin koordinasyon yokluğuyla kas zayıflığı, yürüme bozukluğu ile ilerliyor ve
hareket yeteneğinin tamamen kaybedilmesi ile son buluyor. Genellikle beş yaşından önce başlayan hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor.
(AA)
"Hayat karnesi" pekiyi
Boğazındaki et büyümesi sonucu 30'dan fazla ameliyat geçiren, enfeksiyon riski nedeniyle okul hayatına
evde başlayan 7 yaşındaki Ece Nergiz Eligür, ilk karne heyecanını sınıf arkadaşlarından uzakta yaşadı
B
oğazındaki et büyümesi sonucu 30'dan fazla ameliyat
geçiren, enfeksiyon riski nedeniyle okul hayatına evde
başlayan 7 yaşındaki Ece Nergiz Eligür, ilk karne heyecanını sınıf arkadaşlarından uzakta yaşadı. Tüm ders notları
beş olan Ece, azmiyle örnek oldu. Eğitim öğretim ilk yarısının
sona ermesiyle öğrenciler karnelerine kavuştu. Sınıflarında
karne mutluluğunu birbiriyle paylaşan öğrencilerin yanı sıra,
sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim hizmetinden yararlanan
öğrenciler de karne heyecanı yaşadı. Boğazındaki tekrarlayan
et büyümesi nedeniyle okula gidemeyen 7 yaşındaki Ece Nergiz Eligür de ilk karnesini evinde, öğretmenlerinden aldı. Tüm
ders notları beş olan küçük Ece, başarı belgesi ve oyuncaklarla
ödüllendirildi.
Anne Hilal Eligür, yaptığı açıklamada, kızını1.5 yaşında
nefes darlığı ve ses kısıklığı şikayetiyle doktora götürdüklerini,
boğazında et büyümesi teşhisi konduğunu anlattı. Operasyonla
alınan et parçasının sık sık büyüdüğünü ifade eden Eligür, "İlk
dönemlerde 3 ayda bir, daha sonra her ay ameliyat olmaya
başladı. Bugüne kadar 30'dan fazla ameliyat geçirdi" diye
konuştu. Kızının okul çağına
geldiğinde eğitimden geri
kalacağı endişesiyle sıkıntı
yaşadıklarını ancak evde
eğitim hizmetiyle sıkıntılarının
geride kaldığını aktaran Eligür,
kızına sağlanan imkanlarla bu
sorunu aştıklarını söyledi.
Ders vermek için eve gelen
öğretmenlerle aile gibi olduklarını belirten anne, emeği
geçenlere teşekkür etti. Ece
Nergiz'e Türkçe dersi veren
Asya Muazzez Oktay da
görev yaptığı okulda müdür
yardımcısının evde eğitime
ihtiyaç duyan bir öğrenci bulunduğundan bahsetmesi üzerine bu işe gönüllü olarak talip
olduğunu belirterek, "İlk kez evde eğitim hizmetine katıldığım
için nasıl bir öğrenci, nasıl bir ev ortamı diye tereddüt
yaşamıştım. Daha sonra Ece Nergiz'le çok iyi anlaştık" dedi.
Öğrencisinin çok başarılı olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: "Okuma yazma çalışmalarına devam ediyoruz.
Harfleri öğrendi. Sağlık nedenlerinden dolayı bünyesi zayıf
düşebiliyor, o günler verimli çalışamıyoruz. Yavaş ilerliyoruz
ama ilerleme kaydetti. Okulu evi oldu, ilk karne heyecanını
burada yaşıyor. Arkadaşlık ortamını yaşayamıyor, çalışmamız
o anlamda eksik kalıyor ama sağlık sorunu olduğu için bu
kadar. Karnesi çok güzel. Çok başarılı olduğu için tüm dersleri
beş. Daha da başarılı olacak. Ona güveniyorum."
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
25 Şubat
Ocak 2014
9 GÜNCEL 17
2013 Cumartesi
Perşembe
fyonkarahisar'da bedensel engelli
ortaokul öğrencisi Abdullah
Yıldız, engelini umursamadan
sıkı sıkıya sarıldığı derslerindeki
başarıyla okulundaki öğrencilere örnek
oldu. Yıldız, yarıyıl tatili öncesinde ise
takdir belgesi bekliyor. Dedesi Ali Yıldız
tarafından okula tekerlekli sandalye ile
getirilen Sandıklı Barbaros Ortaokulu 7.
sınıf öğrencisi Abdullah Yıldız,
arkadaşları tarafından çok seviliyor.
Yıldız'ın okuldaki ihtiyaçlarını öğretmen
ve öğrenciler tarafından karşılanıyor.
Barbaros Ortaokulu Müdürü Abdullah
Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız'ın, okulun en örnek öğrencilerinden birisi olduğunu kaydetti.
Yıldız'ın öz güvenini kazandığını ve
eğitimine engel olan her şeyi adeta
kaldırdığını anlatan Türk, şöyle konuştu:
"Öğrencimiz, derslerinde son derece
başarılı. Arkadaşları arasında da sevilen
bir öğrenci. Abdullah'ın okul giriş ve
çıkışlarında engel teşkil edecek bütün
etkenleri kaldırmak için caba sarf ediyor,
elimizden geldiği kadar ona yardımcı
oluyoruz. Abdullah'ın eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak ne varsa elim-
aldık, ay sonu faturalarını yüzde 50 düşürmeyi
sağladık. Bacamıza gelen herhangi bir hava sirkülasyonunda ya da baca girişindeki hava hareketlerinde bacanın giriş ve çıkış hava kanallarında hava karışması
olduğunda, kombiye giren taze oksijen yanmaya tam
verim sağlamadığı için cihaz yüksek yanma sağlıyor.
Ancak bu kez evimizde ısınma olmuyor. Yani olay eksik
yanmadan meydana geliyor. Verimsizlik, hermetik
kombinin baca hava çıkışıyla hava emişinin aynı noktada olmasından kaynaklanıyor. Bizim bacamızda giriş
ve çıkış hava bölümleri farklı yerlerde olduğundan
kombiye giren taze oksijen miktarı her zaman yeterli
oluyor. Bu sayede kombi yeteri kadar yanması sağlıyor,
ay sonu faturalarında şok yaşanmıyor."
Muhterem Sayılgan, konuyu analitik ve deneysel
olmak üzere iki şekilde ispat edebildiklerini, bunun
içinde noter huzurunda onaylı kontroller yaptıklarını
belirterek, farklı 5 noktadaki testleri noter huzurunda
da gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sayılgan, Türkiye'de
6,5 milyon abonenin yıllık 11 milyar metreküp doğalgaz yaktığını, bu bacanın kullanılmasıyla ülke
genelinde önemli oranda bir tasarruf sağlanabileceğini sözlerine ekledi.
(AA)
Koruma bölgesine
hastane skandalı
ztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu (İKUP) üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde, İztuzu kumsalında
yapılması planlanan hastaneye tepki gösterdi. İKUP sözcüsü Murat
Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yapılmak istenen
alanın koruma altında olduğunu, bölgeye 1990'lı yıllardan bu yana
hiçbir şekilde yapılaşma izni verilmediğini söyledi. Bölgeyecaretta
caretta hastanesi yapılmasıyla nesli tehlike altında olan bir kısmı endemik türlerin kaybolacağını iddia eden Demirci, "Bu bölgede caretta
carettaların yanında başka endemik türler de var. Dünyada sadece
Muğla'da yaşayan Göcek Karasemenderi'nin yaşam alanı,
DEKAMER'in hastane yapmak istediği ormanlık alan ve çevresi.
Böyle bir alana herhangi bir şekilde bina yapmak istemeleri bizi çok
şaşırttı" dedi. Demirci, Göcek Karasemenderi'nin DEKAMER
Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın da araştırma yaptığı bir tür
olduğunu ifade etti. Göcek Karasemenderi üzerinde bilimsel araştırma
yapmış bir bilim adamının, bu canlının yaşam alanına bina yapmak istemesini ilginç bulduğunu ifade eden Demirci şöyle konuştu: "Pamukkale Üniversitesi ve DEKAMER'in doğaya daha duyarlı olmasını
ve koruma alanı içerisinde bu tür faaliyetler yapmamasını istiyoruz.
Bilimsel alanda birçok başarısı olan hocamızın isminin lekelenmemesini istiyoruz. Projenin güzel olduğunu, sadece yerinin yanlış
olduğunu söylüyoruz. Turistler buraya doğal güzelliği bozulmadığı
için geliyor. " (AA)
SAYFA 9
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
- En çok Matematik dersini seviyor
Ece Nergiz'e matematik öğreten Meral Öztürk ise Ece'nin
tedavisi nedeniyle eğitime diğer öğrencilere göre biraz geç
başladıklarını ancak şu an gayet iyi noktada olduklarını
söyledi. Haftada 8 saat ders çalıştıklarını, bunun dışında birlikte resim çizip, şarkı söylediklerini anlatan Öztürk, "Anlamayla ilgi bir sıkıntı yok, sadece yorulduğu için ders süreleri
daha kısa. Çok istekli matematik dersinde. Derslere daha geç
başlamasına rağmen şimdi okulda eğitim hangi konudaysa biz
de aynı konudayız" diye konuştu.
(AA)
SIZINTI
Abdullah
LELİK
Abdullah_lelik@hotmail.com
ONA İNANIYORUZ VE
GÜVENİYORUZ
''Onların asılsız iddialarından, çirkin laflarından dolayı
senin göğsünün daraldığını şüphesiz iyi biliyoruz. Fakat, her
şeye rağmen sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve hep secde
edenlerden ol. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine
kulluğun hakkını ver''Allah söylüyor. Öyle güzel söylemiş ki,
O'na sonsuz hamd ve şükürler olsun.Özellikle bugünlerde,
herkesin tekrar tekrar okuyup ibret alması gerekençok önemli
ilahi bir mesajı yazımın giriş ser levhası yaptım ve başladım.
Sabahları bazı gazeteler ve yazarlarını okudukça, akşamları bazı televizyonkanallarını izledikçe irkiliyor, ürperiyor,
öğsümüz daralıyor, yazılanlardan söylenen sözlerdenbir insan
olarak utanıyorum. Atılan iftiraların ardı arkası kesilmiyor.
Yeniden,bıkmadan, usanmadan yapıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan yapıyorlar. Hak hukuk tanımadan yapıyorlar.
Başta Peygamberimiz Hz.Muhammad Mustafa (SAV)
olmak üzere asırlardırher devirde İslam Büyüklerine iftiralar
atılmıştır. Söylenmedik söz bırakılma
mıştır. İftiraları, fitne fesatları yetmemiş akla, hayale
gelmedik eziyetler, işkenceler yapılmıştır. Öldürülen çok İslam
Büyüklerimiz olmuştur.Birileri işi o kadar zıvanadan çıkardılar
ki, Her olayın arkasında partelel yapıdiyerek hizmet, camia
diye ilgisiz, alakasız kiçileri, kurumları suçlamaya baş
ladılar. Yurt içi olaylar yetmedi, yurt dışı, uluslar arası bir
çok konuyu da yamayapmaya çalışıyorlar.Güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçeğin bir gün mutlaka aydınlanacağını, biliyor ve
buna inancımız sonsuzdur. Çamur at izi kalsın diyerek
çirkefliğini sürdürenlervar. Böyleleri her zaman olmuştur, olmaya devam edecektir de.Ben Ankara'da yaşıyorum. İncek
bölgesinde yüzlerce lüks bina ve yapılanmamevcut. Çık
sayıda politikacı, brokrat, iş adamı gazeteci orada güzel
evlerdegeniş bahçeli mekanlarda yaşıyorlar.Bazı gazetelerin
söz konusu edip, yazdığı heber diyemeyeceğimiz yalan, yanlışiçerikten yoksun, tezvirat ve tahribatla dolu manşet yıllardır
süren bir inşaat.Benim bildiğim kadarıyla hayır için yapılmış
bir külliye. Kütüphanesi, okuımasalonları, yurt ve bartınma
yerlerinin bulunduğu bir tesistir. Ankara'ya böyle
güzel ve hayırlı bir tesisi kazandıranlara ancak teşekkür
edilir.Konuyu manşetine taşıyan gazeteler, yolsuzluk bulup
yazamamış, imara aykırıbir yanlışlık gösterememiş, tesisi
kimin yaptırdığı belli. Kim için yapğılıyor diye
gülen sarayı diye kafa bulandırmaya çalışıyorlar. Yazıklar
olsun! Bunun adı aslagazetecilik olamaz, basın özgürlüğü olamaz.Ne yazarlarsa yazsınlar, ne söylertlerse söylesinler sonuş
değişmez. Onlarınkaranlık düşünceleri, yanlış planları olabilir.
Bizde biliyoruz ve inanıyoruz kiAlah'ında planı vardır, zamanı
geldiğinde uygulayacaktır. Ona imanımız, sonsuzdur.
Kuş gözlemcilerinin "ak
kuyruklu kartal" heyacanı
Köyceğiz Gölü'nde kuş sayımı yapan Doğa Derneği
üyeleri, gözlem sırasında teleskopla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ak kuyruklu kartal gözlemledi.
Doğa Derneği Başkanı Eken, "Türkiye'de sadece 10 çift
kaldığı bilinen ak kuyruklu kartalın kanat açıklığı 2,5 metreyi buluyor. Bu yırtıcı kuşların bir çiftinin de Köyceğiz
Gölü civarında yaşadığını tespit ettik" dedi
Köyceğiz'de kuş sayımı yapan gözlem ekibi, nesli
tükenme tehlikesi altındaki ak kuyruklu kartal tespit etti. Sert
kış mevsiminin hakim olduğu Kuzey ve Orta Avrupa'dan
göç eden farklı türlerdeki 10 binlerce su kuşu, kışı Muğla'daki Köyceğiz Gölü'nde geçiriyor. Doğa Derneği üyeleri,
Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteğiyle sulak alanda
kuş sayımı yaparak, yeni kuş türleri keşfediliyor. Sayım
çalışmasına katılan Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, beraberindeki 7 kişilik
ekiple yaptıkları çalışma sırasında teleskopla gördükleri ve
nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ak kuyruklu
kartalın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Kartalı çok
uzaktan ancak teleskopla gördüklerini, ellerinde herhangi bir
görüntü kaydı veya fotoğraf bulunmadığını ifade eden Eken,
"Türkiye'de sadece 10 çift kaldığı bilinen ak kuyruklu kartalın kanat açıklığı 2,5 metreyi buluyor. Bu yırtıcı kuşların
bir çiftinin de Köyceğiz Gölü civarında yaşadığını tespit
ettik" dedi. Ege bölgesinde Köyceğiz Gölü'nün su kuşları
için çok önemli bir kışlık konaklama yeri olduğuna işaret
eden Eken, "Özellikle çok soğuk kış günlerinde 10 binlerce
su kuşu, Kuzey ve Orta Avrupa'dan iklimi daha ılıman
olduğundan kışı geçirmek için buraya geliyor. Burada kış ortası kuş sayımını yaptık. Bu sayımı kuş gözlemcileri ve
gönüllü arkadaşlarla yapıyoruz" diye konuştu.
- En fazla sakar meke ve tepeli patka türleri gözlendi
Havanın henüz çok soğumadığı için Köyceğiz Gölü'nde
bu sene geçen yıllara oranla daha az kuş olduğunu dile getiren Eken, şöyle devam etti: "Çok soğuk havalar henüz
başlamadı, hala ılık bir hava var ancak gözlemlerimizde çok
fazla kuş türü gördük. Bunların içinde sayısı en fazla olan
kuş türü sakar meke. Bunun dışında karabatak, küçük karabatak, yeşilbaş ördek, kıl kuyruklu ördek, tepeli patka, elma
baş ördek gibi pek çok ördek türünü bir arada gördük.
Birçok balıkçıl türe de rastladık. En çok olan tür ise sakar
meke ve tepeli patka türleri. Köyceğiz Gölü, Türkiye'nin
diğer sulak alanlarına göre şanslı bir göl. Diğer göllere göre
etrafında çok büyük doğa katliamını görmediğimiz iyi korunan bir yer ancak burada da yasa dışı avcılığın yoğun
olarak yapıldığını bir gerçek."
- "Su kuşu sayımı dünyada 50, Türkiye'de 20 yıldır
yapılıyor"
Kamu görevlilerinin gerekli tedbirleri almasına rağmen
bölgede zaman zaman kaçak avcılığın yapıldığını anlatan
Eken, Köyceğiz Gölü'nün dünyada benzerinin olmadığını
savundu. Köyceğiz Gölü ve Dalyan deltasının oluşumunun
çok ilginç olduğunu anlatan Eken, "Burası, nemli ve sıcak
bir iklimi olması nedeniyle su kuşlarının yanında nil
kaplumbağası gibi çok nadir türlerin bulunduğu, kumsalında
carettaların ürediği nadir yerlerden biri. Türkiye'nin ve
dünyanın gözbebeği. İyi korunan bir yer ama daha iyi olabilir. Umarım bizim çalışmalarımız da buna katkı sağlar"
şeklinde konuştu.
(AA)
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Gülen'i kim dinledi ya da
kumpasın ipuçları
'Asrın telekulak skandalı'na geçmeden önce TBMM'nin
dününe dair birkaç gözlem paylaşmakta fayda var.Normal
şartlarda seçime 2.5 ay kala siyasi partilerin adayları ve vaatleri konuşması gerekirdi.
Ancak Meclis'te gün boyu yolsuzluklar ve HSYK başta
olmak üzere hükümetin adımları konuşuldu.
Muhalefet hükümeti 'yolsuzlukların üzerini örtmek ve
HSYK'yı doğrudan kendine bağlamakla' itham ederken hükümet 'yolsuzluk üzerinden iktidara darbe girişimi' olduğunu
iddia etti.
Başbakan'ın konuşması birkaç açıdan dikkat çekiciydi.
Birincisi; Erdoğan'ın bugüne kadar izlediğim en sert konuşmasıydı. İfadelerinin bir kurgusu vardı ve 'hedefleri' hakkında ipuçları barındırıyordu.
Defaatle "örgüt, çete, cunta, işbirlikçi/hain" ifadelerini
kullanan Erdoğan bir adım daha atarak Camia'yı 'Haşhaşiler'e benzetti.
İkincisi; her ne kadar salona getirilen taraftar grupları
sloganlarla ortamı hareketlendirmek istese de AK Parti grubunu hiç bu kadar moralsiz görmemiştim.
Gelelim Asrın telekulak skandalına...
Malum olduğu üzere Fethullah Gülen Hocaefendi'nin
yasa dışı kaydedilmiş telefon konuşmaları internete düştü.
Yurtdışı dinleme yeteneği tek kurumda var
Şu ana kadar 3 ses kaydı yayınlandı.
Kayıtlarda, Amerika'da bulunan Fethullah Gülen ile
Türkiye'den arayan bir kişinin konuşmaları var.İçeriğe geçmeden önce birkaç noktayı vurgulamak lazım.
Öncelikle burada çok sayıda anayasal suç aynı anda işleniyor. Sonuçta haberleşmenin gizliliği ve kişisel verilerin ko-
10 DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ
Adem Yavuz
ARSLAN
BUGÜN GAZETESİ
runması anayasal güvence altında.Hocaefendi'nin Amerika'da, arayan kişinin de Türkiye'de olduğu düşünülürse 'kayıt yapan kurum' hakkında ipuçları yakalamak mümkün.
Çünkü Türkiye'de bu tür dinleme yapabilecek tek kurum
devletin istihbarat kuruluşu.
Yani söz konusu altyapı sadece MİT'te var.
Öte yandan, TİB'in başına MİT'ten bir yönetici atandıktan hemen sonra çıkan bazı haberler 'acaba servis mi var' sorusunu akla getirdi.
Çünkü Hocaefendi'nin yayınlanan telefonunda yer alan
bazı hususlar iktidara yakın gazeteler/gazetecilerce bir süredir dillendiriliyordu.
Bu da Gülen'in illegal dinlenip arşivlendiğini, montajlanarak belli çevrelere servis edildiğini gösteriyor.Kumpas ile
ilgili bir başka delil de şu: Malum olduğu üzere AK Parti'nin
bir sosyal medya timi var.
Hatta sayı hayli kalabalık.
Bazı hesaplar ise özellikle vekil ve bakanlarca takip/retweet edilmesiyle meşhur.
İşte o hesaplar Hocaefendi'nin kayıtlarını sosyal medyada yaydı.
Yani herhangi bir istihbarat bilgisine sahip olmasanız bile 'kumpasın adresini' görmek mümkün.
28 Şubat'ta da Nuh Mete Yüksel dinletmişti
Dikkat çeken noktalardan birisi de şu: Önceki gün sabah
saatlerinde yine sosyal medya aracılığı ile Paris'te PKK'lı 3
Pcb
k5a
s7ub
P31O
bi m
a2
701er te
1eb
71
bP31Cb
e04e2
kadının öldürüldüğü olayla ilgili kayıtlar yayınlandı.Kayıtlarda tetikçi Ömer Güney'in, istihbarat elemanı olduğu iddia
edilen iki kişiyle cinayet hakkında konuşmaları vardı.
'Camianın sızdırdığı' imajı verilen bu kayıttan sonra akşam da direkt Hocaefendi'yi hedef alan bir görüşmenin dağıtılması oynanan oyun hakkında önemli bir ipucu. Bununla
birlikte Hocaefendi'nin konuşmalarında suç unsuru olacak
bir şey yok.
İş dünyası ile alakalı bir STK'nın yöneticisi, sevip saydığı Fethullah Gülen'e faaliyetleri hakkında bilgi veriyor.
Hükümete yakın çevrelerin büyük bir coşkuyla sahiplendikleri kayıt aslında bir başka skandalın delili.İktidar eliyle Bank Asya'nın batırılmaya çalışıldığı, kamu kurumlarının
paralarını çekmesi yönünde siyasi baskı olduğu görüldü.
Öte yandan Bakan Efkan Ala'nın söylediği ama hâlâ belgesini ortaya koyamadığı 'dolar spekülasyonu ve haksız kazanç' iddiasının da temelsiz olduğu bir kez daha teyit edildi.
Bırakın haksız kazancı, banka zor kurtarılmış.Özetle,
bugün yaşadığımız telekulak skandalı, devletteki 'gerçek paralel yapının' kimler olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve amaçlarını ortaya koyması açısından ibret verici.
Eğer Fethullah Gülen Hocaefendi'yi dinleyip, arşivleyip
yandaşlarına servis ederek kara propaganda yapanlar, yargıya hesap vermeyecekse kimse bu ülkenin bir hukuk devleti
olduğunu iddia etmesin.Hocaefendi, 28 Şubat döneminde de
Savcı Nuh Mete Yüksel tarafından dinletilmişti.
Ama en azından o zaman mahkeme kararı alınmıştı.28
Şubat şartlarında bile buna riayet edilirken, 'ileri demokrasi'
iddiasında olan bir hükümet döneminde haksız hukuksuz işler pervasızca yapılabiliyor.
Tehlikenin farkında mısınız? 15.1.2014
Aslı
Aydıntaşbaş
MİLLİYET GAZETESİ
Ali
BAYRAMOĞLU
YENİŞAFAK GAZETESİ
Siyasi matruşka...
AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik bir kaç gün
önce şöyle diyordu:
'Buradaki savcı arkadaşların niyeti savcılıktan
çok daha öteye bir şeydir. Devletin bir kurumu,
istihbarat kurumu MİT. MİT'in yasası belli,
görevleri belli. Kimse kafasına göre arama yapamaz. MİT Yasası'nın 26. maddesine göre eğer
MİT'e ait herhangi bir işlem yapılacaksa
Başbakan'dan izin alınması gerekiyor. Uluslararası politikada bazı dengeler var, devletin kendine göre bazı sırları var... Yargı devletin menfaati, milletin menfaati, kamunun menfaati ve o
ülkenin topyekün politikaları konusunda ben
canımın istediğini yaparım, istediğim zaman
gider durdururum, üstelik 300 jandarma ve
polisle giderim diyemez.'
Bu açıklama ülkenin ana siyasi meselesine,
malum 'hakimiyet kavgası'na işaret ediyor.
Bu kavga cemaat açısından yargı eliyle, iktidarın girişimlerine müdahale ederek, açıklarına
saldırarak, onu örselemek hedefi güdüyor. Siyasi
iktidar açısından ise mesele cemaatin devlet içindeki eylem alanını küçültmek. Bu da özellikle
yargıya yapılan demokrasi ölçülerini aşan müdahalelerle yürütülüyor.
Ne var ki tek meselemiz bu değil.
Hüseyin Çelik'in verdiği örnekten gidelim.
Evet, devletlerin sırları vardır. Devletler üstü kapalı, yasaları, kuralları zorlayan işler yaparlar.
Ancak bu işler ortaya çıktığı zaman bedel öderler.
MİT'in TIR'lardaki malzemeleri nasıl, nereye, neden, hangi çerçevede gidiyor sorusu kaçınılmaz
bir hukuk düzeni sorusudur.
Katliam mı, tezgâh mı?
Şimdi... Birkaç acı gerçeği aynı anda göğüslemek
zorundayız. Alt alta sıralayalım. Dün gece Türkiye ve
dünya gündemine eşzamanlı olarak bomba gibi düşen ve
Suriye rejimi tarafından işlendiği iddia edilen insanlık
suçu görüntüleri sahiden tüyler ürperticiydi. Sadece
Anadolu Ajansı değil, Guardian ve CNN International da
sistematik bir insanlık suçunu belgeleyen 11 bin fotoğraf
karesini ciddiye almış olacak ki, gündemine koymuştu.
Zamanlama manidar mı? Evet, kuşkusuz. Suriye’deki savaş 3 yıldır devam ederken, bu resimler, geçen yıl
değil, geçen ay değil, Cenevre toplantısından bir gece
önce sızıyor. Cenevre toplantısı, Bosna savaşını bitiren
Dayton anlaşması gibi, Suriye’deki savaşı kimseyi tam
memnun etmeyen acı bir uzlaşıyla bitirmeyi hedefleyen
bir süreç.
Belgeler Cenevre masasını dağıtacak, en azından Batı
kamuoyunu fazlasıyla harekete geçirecek cinsten.
Bir detay daha var. O da Sezar kod adlı bir askeri fotoğrafçı tarafından ülke dışına çıkarılan 11 bin karelik fotoğraf arşivinin Katar hükümeti tarafından finanse edilen
bir uzman heyet tarafından incelenip raporlaştırılmış olması. Bu da Suriye gözlemcilerini ‘işkillendirecek’ bir
başka gerçek.
Ancak zamanlamanın manidar oluşu, Katar’ın parmağı oluşu, Suriye rejiminin insanlık suçu işlemediği anlamına gelmiyor. Varil bombalarından kırsal kesimdeki
toplu katliamlara kadar, Suriye rejiminin son 3 yılda
savaş suçu işlediği, ‘sistematik işkence’ denilen insanlık
ayıbının zaten Baas rejimi tarafından, 3 değil 40 yıldır
zindanlarda uygulandığını biliyoruz. Mesele ‘insanlık
suçunun’ belgelenmesi ise, Ürdün ve Türkiye’deki mülteci kamplarında ciddi ve detaylı bir çalışma yürüten 10
avukat 2 ay içinde uluslararası adaletin önüne ciddi bir
dava dosyasıyla çıkarabilir.
Peki, dünya kamuoyu açısından bu resimleri geçen
yaz Guta’daki kimyasal saldırıdan ya da bir yıl önce Hula’daki köy katliamından daha sarsıcı kılan ne?
Dün, alelacele Batılı bir medya organında çalışan ve
Suriye konusunda önemli haberlere imza atmış bir dostuma sorduğumda “Hepimiz Suriye’de korkunç insan hakları ihlallerini zaten bir süredir belgeliyoruz. Ama sorun,
muhalifler de bu konuda artık rejimle aşık atar oldu” dedi.
Yine güvendiğim bir uluslararası insan hakları kuruluşunun temsilcisi, henüz belge ve resimleri incelememiş
olduğu için bir yargıya varmakta çekinceli davrandı.
Suriye’deki Baas rejimi, aynı Saddam dönemindeki
kuzeni gibi hem kendi vatandaşlarını, hem de kendi
vatandaşlarına yaptığı türlü akıl almaz gaddarlığı
mükemmel bir devlet sistematiği içinde belgelemekle
meşhurdur. Bu topraklarda “Devlette hiçbir belge kaybolmaz” lafı boşuna denmez. Nizam ve intizam diktatörlüklerin bir numaralı özelliğidir. Gel gör ki, ortada Cenevre
görüşmelerini sabote etmek için aleni bir çaba da var. Bu
durumda ne yapmalı? Katliam mı önemli, komplo mu?
Son haftalarda sıkça kendini “Paralel devletin varlığı,
ayakkabı kutularında gelen yolsuzluk iddialarını göz ardı
etmemize neden değil” derken yakalayan biri olarak, şahsen ben “Zamanlamanın manidar olması, bu insanlık
suçuna göz yumabileceğimiz anlamına gelmiyor” demekten yanayım.
Ama unutmayın, bu aslında bizlere değil, Cenevre
öncesi ve sonrası Batı kamuoyunu etkilemeye yönelik bir
rapor. Biz ise zaten kutuplaşmış, ruhen bölünmüş bir
toplumuz. Fikirler de dil de çoktan katılaştı. Haliyle siz,
Sayın Okur, muhtemelen dün Suriye meselesine hangi
cepheden bakıyorsanız, bu raporu okuduktan sonra da
aynı cephede olacaksınız. Haksız mıyım? 21.1.2014
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Yolsuzluk meselesinde de aynı durum
karşımıza çıkmıyor mu?
Bir 'matruşka durumu': Yolsuzluk üzerinde
darbe, darbe üzerinde yolsuzluk kılıfı, yargıya
müdahale üzerinde darbe, darbe üzerinde yargıya
müdahale bahanesi...
Bu bir 'paradoks hali'dir...
Ve bu paradoks sadece otoriterleşme değil,
aynı zamanda keyfileşme üretmektedir.
Kardeşim ne hakkınız var
Ertuğrul
ÖZKÖK
HÜRRİYET GAZETESİ
Koskoca Selahattin Demirtaş...
Şu ülkenin aklı başında az sayıda
siyasetçisinden biri.
Pazar günü ülkenin az sayıda aklı
başında gazetecisini topluyor.
Sonra İmralı’dan gelen mesajları
aktarıyor...
Aman Allah’ım, neler neler...
İsrail lobileri, Ermeni lobileri,
Amerika’daki odaklar, faiz baronları, onlar bunlar...
Dünyanın en fıttırık komplo
teorisyenlerini yaya bırakacak teoriler...
Aklı başında arkadaşlarımız aynı
zamanda çok nazik ve terbiyeli insanlar...
İtirazlarını bile zarif biçimde dile
getirip, yine de sonuna kadar dinlemişler.
Yemin ediyorum ben olsaydım,
ya alay etmeye, dalga geçmeye
başlardım ya da “Kardeşim sen bu
deli saçması teorilerinle kendine biat
edenleri kandırabilir, aptal yerine
koyabilirsin ama beni koyamazsın.
Ne hakkın var pazar günümü bu
saçmalıklarla berbat etmeye” deyip,
orayı terk eder, bir üst kattaki barda
kendime bir kadeh şarap söyleyip,
yatışmaya çalışırdım.
Allah aşkına, Peygamber aşkına...
Akıl, izan, mantık adına...
21. yüzyılda düştüğümüz şu hale
bakın.
-Muhafazakâr kesimin bir
bölümünün gözü kulağı Ankara’da,
Başbakan’ın hepimizi aptal yerine
koyan komplo teorilerini, darbe
hikâyelerini dinliyor.
Ve inanıp, aynı hikâyeleri kendisi
de anlatmaya başlıyor.
Neden? Nasıl olur?
Çünkü biat var. Kesin inanç var.
Akıl devre dışı. Aklın yerini paranoya almış.
-Muhafazakâr insanların bir
bölümünün gözü kulağı Pensilvanya’da...
Oradan ne söylenirse, kesin biat
vecdi içinde.
Ne sorguluyor,
ne kendine soruyor... Kendine dahi
soramayınca Hoca’ya da soramıyor.
Kesin inanç,
kesin biat gözünü,
kulağını, vicdanını, aklını, izanını
alıp, bitpazarında satılığa çıkarmış.
Ülkenin Kürt vatandaşlarına
bakıyorum.
Onların bir bölümünün gözü kulağı da İmralı’da...
Orada desen de ne akıl kalmış ne
izan.
Ne mantık kalmış, ne fizik, ne
kimya.
Veya hepsi yerli yerinde de, derin
bir oportünizm idareyi ele almış.
İmralı ağzını açtı mı, “biat”ın
demir kanunu işliyor.
Söyleyin Allah aşkına...
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti,
aklını, izanını, vicdanını, inancını
kaybetmiş üç komplo erbabının iki
dudağı arasında ezilip gitmek zorunda mı...
O üç dudaktan hangi saçma
çıkarsa çıksın, önünde secdeye
gelmek zorunda mıyız...
Yok mu bizim bir akıl alternatifimiz, bir vicdan seçeneğimiz...
Nasıl oldu da, koskoca bir
Cumhuriyet, 20’nci yüzyılın ilk
yarısının “Kesin inançlılar
tarikatının” müridi haline geldi...
Geleceğe, ona buna biat etmiş,
gözü kulağı üç dudağın arasında bir
kindar nesil miras bırakıyoruz.
Size de yuh.
Bize de yuh.
Hepimize de yuhhhh.
Tarihe siz, deli saçmalarının,
siyasi hurafenin, ancak aptalların inanacağı komplo teorilerinin şeyhleri olarak...
Biz de saçmalara, o hurafelere, o
komplo teorilerine inanan saf ve aptal müritler olarak geçeceğiz...
Bundan 90 yıl önce bir millet
uyanmıştı.
Şimdi uykuya yatıyor...
Üç şeyh uğruna ya Rab...
Ne güneşler batıyor.
Sevgili Ekrem, sevgili Mustafa
bir kulak verin
-SEVGİLİ Ekrem Dumanlı...
Zaman gazetesinin genel yayın
yönetmeni...
Bak, açıkça söylüyorum.
Hükümet tarafından MİT'in TIR'larına getirilen yorum başka türlü izah edilebilir mi?
Yargının içinde bulunduğu müflis durum keyfileşme, keyfiliğin alenileşmesinin bir sonucu
değil midir?
Darbenin medya ayağı sensin...
Böyle giderse bir gün
yargılanacaksın.
-Sevgili Mustafa Karaalioğlu...
Star gazetesinin genel yayın
yönetmeni.
Darbenin öteki medya ayağı da
sensin.
Böyle giderse bir gün
yargılanacaksın.
Demedi demeyin, tecrübe
konuşuyor.
Attığın manşet, yazdığın yazı bir
gün sana iddianame olarak dönecek.
Dost bildiğin kalemler, parmaklarını sana uzatıp, “Onu da alın, onu
da alın” diye tam tam çalacak.
Son 5 yılda “Manşet suçları”
diye bir katalog suç yaratıldı.
Şimdi ortalıkta darbe salvoları
uçuşuyor.
Birbirinizin gazetelerinden, karşı
tarafa atılmış 6 darbe iddiası var.
En önemli tanık da İmralı sakini...
O da “Darbe” diyor.
Manşetler, artık 28 Şubat’ı masum çıkaracak kadar gaddarlaştı.
İnsan kıyımı, itibar linci had
safhada...
Hepinize tavsiyem.
Valizleriniz hazır olsun.
Bu savaştan kim galip çıkarsa,
ötekini Silivri maltalarına göndermek için baltalarını bilemeye
başladı.
“Manşetlerle darbeye hizmet” iddianameleri, gazete köşelerine şimdiden sızdırılıyor.
Bilin ki, yarattığınız bu canavar
yüzünden...
Her gazeteci, bir gün mutlaka
darbeci olarak suçlanmayı tadacak...
Yangın yerine dönmüş bir ülkeden ‘eyvah’
YILBAŞINDAN beri Emre Aydın’ın yeni CD’sini dinliyorum.
Özellikle “Eyvah...”
Öyle iyi geliyor ki...
“İçimde deprem yine eyvah...
Halim yok hiç artık eyvah...
Düşüyor sustuklarım yine gözlerimden eyvah...”
Bu, hepimizi aptal yerine koyan
aktörler o koltuklarda, o makamlarda oturdukça...
Eyvah... Memleketim için eyvah.
Boş verin...
‘Eyvah’ı dinleyin...
Bu çocuk harika... Yeni CD’si de
öyle. 15.1.2014
Toplumsal ruh hali ve içinde bulunduğu siyasi
seferberlik de bu tablodan çok uzak değil. İçinde
bulunduğumuz duruma getirilen ve toplumda
yaygın olarak benimsenen açıklamalar temel olarak krizi yaratan sorumlunun peşinde koşuyor.
Bir bakış yargıyı ele geçirerek iktidara
saldıran, darbe girişiminde bulunan cemaati
krizin tek sorumlusu görüyor. Ve devletin
demokratik ya da değil her yolla cemaatten
arındırılmasını kaçınılmaz tek çözüm ve milli irade tesisi olarak kabul ediyor.
Diğer bakışa göre tek sorumlu otoriterleşen,
özgürlükçülükten kopan, yolsuzluklar ve keyfiliklerle iç içe olan siyasi iktidar. Cemaat meselesi
kah bir perde ya da kah eski iki ortağın dünden
bugüne otoriterlik kokan kavgasını ele alıyor.
Krizden arınma ise AK Parti'den arınma, AK Parti'nin güçten düşmesi veya iç değişimi
çerçevesinde tanımlanıyor.
Bu keskin ve 'öteki'ye işaret eden 'tek sorun
endeksli' bakışların sıkıntıları olduğu muhakkak...
Nitekim ilk bakış için mesele şu: Demokrasiden ödün vermeden, demokratik meşruiyete halel
getirmeden yargıya nasıl müdahale edilecek,
yargı ve devlet cemaatten nasıl arındırılacak?
İkinci bakış için soru şöyle: Sistemi cemaate
teslim ederek, enformel yapıları görmezden gelerek, cemaat üzerinden orduyu çağırarak, AK
Parti'ye endeksli bir mücadeleyle demokrasi nasıl
tesis edilecek?
Bunlar da ciddi paradokslar...
Ve iş dönüyor dolaşıyor, demokrasiye, daha
doğrusu ağır bir demokrasi krizine geliyor.
Yaşadığımız aslında cemaatçi bir toplumsal ve
siyasi dokunun yaşadığı ağır krizdir. Bu doku zaten ataerkillikle malüldür. Şimdi ise kriz ve çatışma üzerinden düzenin kurumsal hakemlik cihazlarının silah haline dönüştürülmesiyle kuralsızlık
ve otoriterlik görüntüsü kazanmıştır.
Yargının iflası, yürütmenin keyfiliği ve 'Türk
demokrasisinin yüzeyselliği'...
Peki ne yapmalı?
Şahsen yıllardır cemaatin adliye ve emniyette
otonom bir doku ürettiğini söylüyorum. AvcıŞık-Şener davası, Balyoz davası, MİT krizi ve en
nihayet 17 Aralık soruşturmaları hiç biri bu dokudan ve arkasındaki yapıdan azade değildir.
Önce bunu görmek gerek...
İkincisi bu dokuyla mücadele eden iktidarın
demokrasi ve meşruiyetten hiçbir şekilde, hiçbir
gerekçeyle kopmamasını talep etmek gerek.
Diğer bir ifadeyle askeri vesayet döneminden
kalma ülkenin ya da özel, kendine özgü koşulları
tuzağından uzak durmak gerek.
Üçüncüsü bunu yapabilmek için devlet
alanının siyasi partiler uzlaşmasıyla yeniden kurulması ve korunması gerek. 21.1.2014
SAYFA 11
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Ocak2013
2014Perşembe
Cumartesi
11 GÜNCEL725Şubat
Zeytin ve peynirde tuz ayarına "kimyasal kaygı"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın görüşe sunduğu yeni kodeks taslaklarında peynir ve zeytinin tuz oranına
sınırlama getirilmesine piyasadan destek geldi. Ancak ürünün bozulmasını engelleyen tuza alternatif bazı
kimyasalların kullanımında artış olabileceği de iddia ediliyor
mak mümkün değil. Denetimle
eşgüdüm halinde ilerlemesi
halinde yeni kodeks peynir kalitesini hızla artırır" dedi.
- Az tuzlu zeytin sağlıklı ama...
Türkiye zeytin üretiminin önemli
bölümünü karşılayan Manisa'nın
Akhisar ilçesinde de üreticiler,
zeytin konusunda getirilen düzenleme önerilerini destekliyor. Akhisar
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Demirci, son yıllarda
üreticilerin pazardan gelen talepler
üzerine zaten tuz oranını
düşürdüğünü, bu sınırlamanın tuz
oranının azaltılmasına yönelik
çabayı teşvik edeceğini dile getirdi.
"Bu şekilde bir çalışma olması insan sağlığı açısından çok önemli.
Zeytin, sağlıklı yaşamla anılan bir
ürün. Tuzdan dolayı sağlık riski
yaratması istemediğimiz bir olay"
diyen Demirci, tuzun bozulmayı önleyici olması nedeniyle kullanıldığına dikkati çekti. Demirci, şöyle
konuştu: "Zeytin tuzlu suyun bulunduğu salamura içinde fermente
olur. Zeytin meyvesinin acılığı tuz
sayesinde lezzet kazanır. Tuzunu
çok koymanız zeytinin muhafazasında kolaylık yaratır. Ancak bu durum özellikle yüksek tansiyonu
tetikler ve zeytinin özgün tadının
kaybolmasına neden olabilir. Tuz oranının düşmesi ise zeytinde bozulmaya neden olabilir. Önerildiği gibi
yüzde 8'in altında tuzluluk oranıyla
üretimi her işletme yapamaz."
Tuz oranına getirilen düzenlemenin olumlu olmasına rağmen
kayıt dışı üretimin kontrol altına
alınmasının daha önemli bir hale
geldiğine işaret eden Demirci,
"Türkiye'nin sofralık zeytin üretim
kalitesi günden güne artıyor. Artık
bu işi ambalajıyla markasıyla yapan
işletmelerde problem yaşanmıyor.
Ancak açıkta satışlar kontrol
edilmezse önemli sorunlar yaratabilir" dedi.
- "Piyasa denetimleri artırılmalı"
Tariş Zeytin Kalite ve Ar-Ge
Müdürü Meltem Zengin de tuzun
getirdiği zararların sınırlamalarla
azaltılabileceğini ancak az tuzlu
üretimin de bazı risklerinin bulunduğunu vurguladı. Zeytinin mikrobiyal üremelerden korunması için
tuz yerine birtakım koruyucular ve
antibiyotikler kullanılabildiğine
değinen Zengin, "Bunların bir kısmı
yasal bir kısmı yasaklı olan koruyuculardır. Tuza sınırlama getirilirken
sağlığa olumsuz etkileri olabilecek
bu tür kullanımların da önüne
geçilmesi gerekmektedir. Yeni uygulamayla piyasa denetimlerinin
artırılması, özellikle izin verilmeyen
birtakım koruyucu maddeler ve antibiyotiklerin de denetim programına alınması faydalı olacaktır" diye
konuştu.
Gıda Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Başkanı Hülya Yılmaz ise
sağlık açısından tuz tüketiminin
sınırlandırılması çalışmalarını ilke
olarak desteklediklerini ancak salamura gıda ürünlerinde tuz oranının
hangi değere kadar
yapılacağının iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi.
Yılmaz, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Özellikle
ülkemizde çiğ sütün bakteriyolojik açıdan
kalitesinin düşük
olduğunu ve çiğ sütten
peynir üretiminin yaygın
olduğunu
düşündüğümüzde salamuranın düşük tuz konsantrasyonuyla hazırlanmasının olgunlaşma
sürecinde mikrobiyal
Çobanlıktan ihracat
şampiyonluğuna
Denizli'de uzun yıllar
çobanlık yapan 68
yaşındaki Mustafa
Özpek, kurduğu tesisle
Avrupa Birliği ülkelerine yıllık 10 milyon
avroluk tütsülenmiş
balık ihracatı gerçekleştiyor. Özpek, "Avrupalı'dan öğrendiğimizi
Avrupa'ya satıyoruz"
dedi
Denizli'de uzun yıllar çobanlık yapan
68 yaşındaki Mustafa Özpek, kurduğu
tesisle Avrupa Birliği ülkelerine yıllık
10 milyon avroluk tütsülenmiş balık
ihracatı gerçekleştiyor. Gençlik yıllarında merkeze bağlı Güzelpınar
köyünün dağlarında çobanlık yaparak
aile bütçesine katkı sağlayan Özpek,
birikimleriyle 1974 yılında Çal ilçesi
Sakızcılar köyünde alabalık yetiştirmeye başladı. Aradan geçen sürede
kazandığı parayı yatırıma aktararak
balık üretim çiftliği sayısını artıran
Özpek, yurt dışına balık ihracatı yapmaya karar verdi. 1990'lı yıllarda Almanya'da katıldığı su ürünleri fuarında
bir iş adamıyla görüştükten sonra bin
500 metrekare kapalı alana işleme
tesisi kuran Özpek,
ürettiği ürünlere yurt
içinden ve dışından
talep gelmesi üzerine
tesisi büyüttü.
Türkiye'nin su ürünlerinde sayılı tesisleri
arasında yer alan bir
işletme oluşturan
Özpek, geçen yıl 15 milyon alabalığı işleme
tesisinde tütsüleyip,
Avrupa Birliği ülkelerine satarak yaklaşık 10
milyon avro tutarında
ihracata imza attı.
- "Avrupalı'dan öğrendiğimizi Avrupa'ya satıyoruz"
Özpek, yaptığı açıklamada, ihracata
yönelme kararının ardından, Avrupalı'nın balığı nasıl tükettiğini
araştırdığını söyledi. Bunun için yurt
dışında birçok fuara katıldığını ve Almanya'daki fuarda görüşmelerde bulunduğunu anlatan Özpek, "Avrupalılar'ın ürünleri nasıl tükettiğini
araştırdık ve tütsülenmiş balığın, barbekü paketle dondurulmuş olarak
tüketildiğini gördük. Ardından işletmemizi kurduk. Daha sonra bugün
alışveriş yaptığımız arkadaşlarımızı
Türkiye'ye davet ettik. Fabrikamızı
çok beğendiler. Böylece füme balık
üretimine başladık. Yani Avrupalı'dan
öğrendiğimizi Avrupa'ya satıyoruz."
Özpek, İlk yıllarda Avrupa Birliği
ülkelerine 3 bin avro tutarında ihracat
gerçekleştirdiklerini belirterek, bu
rakamın her geçen yıl biraz daha
artığını söyledi. Türkiye'ye döviz
kazandırdığı, insanlara iş imkanı
sağladığı için çok mutlu olduğunu dile
getiren Özpek, "Denizli gibi bir sanayi
şehrinde en çok vergi veren firmaların
içerisindeyiz. Bu benim için onurdur.
Çünkü ben Güzelpınar'ın dağlarından
çobanlık yaparak bu seviyeye geldim.
Geldiğim yeri asla unutmam. 207 kişiye iş imkanı sunarak, Bu yıl 12 milyon avroluk bir anlaşma yaptık" şeklinde konuştu.
risklerin giderilmesinde yeterli olup
olmayacağının, sağlık riskleri oluşturup oluşturmayacağının daha da
iyi irdelenmesi gerekir."
Çalışmanın henüz taslak aşamasında olduğuna dikkati çeken
Yılmaz, sektörden ve akademik
çevrelerden görüş alma sürecinin
sonunda bu konuda en doğru
düzenlemenin çıkabileceğini dile
getirdi.
(AA)
Soldan sağa
1. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... Yersiz kalmak,
barınacak yer bulamamak... 2. Bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur (halk ağzı)... İleri sürülerek
savunulan düşüncelerin en belli başlı olanı... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... 3. "Ne güzel, Allah nazardan saklasın" anlamlarında beğenme duyguları bildiren bir söz... Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, - ile ilgili,
üstüne... 4. Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri...
Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya
sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 5. Tanzimata kadar her
türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.. Mutlu... 6. Germanyum elementinin simgesi... Alaturka vurmalı çalgı aleti...
Baryum elementinin simgesi... 7. Alıştırma... Düzenlenmiş... Darmstadtiyum elementinin simgesi... 8. Havada pek
az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne)... O gösterme sıfatı (eski)... Türk alfabesinin yirmi
üçüncü harfinin adı, okunuşu... Şarap, içki (eski)... 9. Pragmacılığı kendine öğreti olarak kabul eden, pragmatist...
Hint prenseslerine verilen unvan... 10. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... Anlayış... 11.
Yalın ayak (kimse)... Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant (eski)... 12. İlenme, beddua... Avanak gibi,
avanağa yakışır bir biçimde... Servis sayısı... 13. Eşit, denk, eş değer (eski)... Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm... 14. Sit bütünlüğünü veya onun bir parçasını
üzerinde bulunduran yer... Otel, pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli... 15. Eğlenmek, gezmek amacıyla gruplar
hâlinde yapılan gezi... Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare...
Yukarıdan aşağıya
1. Tembellikten yağ bağlayan, semiren (kimse)... Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir
güce niyette bulunmak, nezretmek... 2. Çare... Kötü davranışlarda bulunanlara "utan, edebini takın" anlamında kullanılan bir söz... 3. Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak... Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç,
maneviyat... Birinin buyruğu altında olan görevli, madun... 4. O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri... Değişiklik (eski)... 5. Akdeniz ülkelerinde yetişen, tüylü ve genellikle yapışkan
yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki... Yoğunluk... 6. Ölü gömüldükten sonra
mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin... Kemiklerin toparlak ucu... Orta Çağda, üç bentten oluşan bir
Batı şiiri türü... 7. Yemiş verecek durumdaki ağaç... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Lütesyum elementinin simgesi... 8. Değişik, farklı... Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan... 9. İskambil kâğıtlarında birli... Rengi karaya
çalan, esmer (kimse)... Kanmış, inanmış (eski)... 10. İçki içmeye yarayan ayaklı bardak... Hangi şey... Tacı olmayan... 11. Üstünlük... Bahailik yanlısı kimse... 12. İtici güç, ilham verici... Ebesi olan... Kayak... 13. Baş, kumandan, amir (eski)... İterbiyum elementinin simgesi... Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak)... 14. Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Çoğalma, sayısı artma (eski)... Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer...
15. Hayvanların eskiyen nallarının çivilerini değiştirme işlemi (halk ağzı)... Sonuçsuz...
(AA)
>
>
Peynir ve zeytinde tuz oranının
sınırlanması yönündeki çalışmaların bu ürünlerde tuzun alternatifi olarak sağlığa daha zararlı
olan antimikrobiyal kimyasal maddelerin kullanımını artırabileceği iddia edildi. Tebliğ taslaklarıyla getirilmek istenen düzenlemeleri
destekleyen peynir ve zeytin üreticileri, merdivenaltı üretime yönelik
denetimlerin artırılmasını istiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi'nde
zeytin ve peynirin de aralarında bulunduğu bazı gıda ürünlerine yönelik yeni düzenleme önerilerine
piyasadan destek geldi. Tuz oranların düşürülmesi, açıkta satışa
düzenleme getirilmesi gibi başlıklar
içeren tebliğ taslaklarıyla ilgili AA
muhabirine görüş açıklayan zeytin
ve peynir üreticileri, halen markalı
üretim yapan işletmelerin tebliğle
önerilen sınırlamalara uyduğunu
ancak üretim izni olmadan ya da
markasız olarak yapılan üretimle
açıkta yapılan satışa yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini ifade
etti. İzmir Ticaret Borsası Süt Ürünleri Meslek Komitesi Üyesi Ali
Koyuncuoğlu, peynirle ilgili düzenlemelerin çoğunun zaten uygulamada olduğunu, taslak tebliğde
peynirdeki tuz oranına yüzde 12,540 arası sınır getirilmesinin yeni bir
uygulama olacağını söyledi. Peynir
üreticilerinin bu öneriye olumlu
baktığını belirten Koyuncuoğlu,
"Tuz demek ayıbı örtmek demektir.
Çok tuzlu peynir ayıplı peynir demektir. Markalı ve ambalajlı üretim
yapan firmalar zaten tuz oranını
sınırlı tutmaya çalışır. Çünkü bu bir
kalite göstergesidir. Ancak daha
kontrolsüz üretimin olduğu üretim
ve satış alanlarında tuz veya farklı
maddelerin oranını kontrol altına al-
Dünkü
bulmacanın
cevap
anahtarı
Ocak
2014
Cumartesi
7 25
Şubat
2013
Perşembe
POLİKLİNİK TELEFONLARI
ACİL TELEFONLAR
20 yıllık araç
devrine son
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast.
293 80 00
-Özel Hastaneler272 00 11
Anadolu Tıp Merkezi
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları
435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi
445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
464 58 88
İrenbe Tüp Bebek Mer.
Karataş
441 41 70
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde dolardaki artışın kaygı verici olduğunu savunarak, "Kaygı verici
olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz" diye konuştu
4LML?KROE>MI:S4ENHRS-PKPGRNS(FPM5KP
KCBPNMPNPN:S/!S&;S-CNHRDLS-QHRME=S<P
-RHRNL;GRS3QOQGQS&--3S&;S-CNHRDLS<P
#PDMPJSO=CFMPOQNQNS+EOINMROLS<PS%6BCG
EMMROLSRKMLS8OE=ORGRSJRFLMKLAS4ENHR5KRN
KR9RSJC?CJSFE8ORJMRORSDR9Q8SEMRN
/EMMRNKR5NLNSFROLGS<PSDRNRHQSCMJPDQ
EMKI>INISQ0RKPSPKPNS4LML?KROE>MI:S;INMROL
JRHKPFFQ
23QBSDENSSHLMKRS8PJS?EJSCMJPNQN
?Q0F?QDQNPSKCNHRNLNS8RORDLNLS6KPKQJA
/EMMRNKR5NLNSHLMMLJSFROLGSCOCNCSQ9OR7RFLS
GQMHROSKEMROKLOAS/EMMRNKR:SFROLGSCOCNC
Q9OR7RFLNKRSKCNHRKRSC?CN7CKCOASP
4ENHR5KRNSJC?CJAS.COJQHP5NQNSFROLGSCOCNC
Q9OR7RFLSSGQMHROSKEMROSKP>QM:SSGQMHRO
KEMROKLOAS3QOSDEOINIGIBS<ROAS3QBQGSGIFMR1
JRSFROLGRS6BPMS6NPGS<POGPGQB:
?P;QFMPNKQOGPGQBS=POPJQHEOAS,JMLGLBRS9Q?
=PMGPBKQS.COJQHP5NQNSDRGRNSQF9RM
PKP@QMP7P>QAS/PO9RMKPS@PNSSHLMS6N7PS=PMQ8
KPSDQBMPOMPSFE8MRNFLSHR8FL>LGKR:S5,OJRKR;MRO
@IS8EMQFQJRS@6HMPSKP<RGSPKPODP:S.COJQHP
DRGRNSQF9RMSPKPO5SKPDPHKQG:SDQBSQ?QNQBKPN
5HRS;IS=PNPMS@R;JRNSKRSRGGRSKRSI?FI
JROKP;QG:SDRGRNSGLSQF9RMSPKQMQO*5SKPOKQNQBA
,GRS@I=CNS@IS=PO?PJMPSJRO;LSJRO;LHRHLBA
3INIS9P8QGQBQNS@QMGPDQS=POPJQHEOA2S
4LML?KROE>MI:SPMP;FQOGPNQNSJEMRH
EMKI>INI SRDLM:S2.COJQHP5HQSNRDLMSRHKLNML>R
?LJROR7R>LB*2:S2"RDLMS.COJQHP5HQS@QM=Q
FE8MIGIS9RMQNPS=PFQOP7P>QB*2SDEOIMROLNLN
DEOIMGRDLS=POPJFQ>QNQS@PMQOFPOPJ:S@ININS@QO1
QN7QSHEMININSP>QFQGSDQDFPGQNKPNS=P?FQ>QNQN
RMFLNLS?QBKQAS
/RHRFL:S?P<OPHQS<PSKCNHRHLSDEO=IMRGRJ
=POPJFQ>QNQS<IO=IMRHRNS4LML?KROE>MI:S;6HMP
KP<RGSPFFQ2)>POS@INISHR8R@QMQODPJS@QM=Q
FE8MIGINISHRJRMRHR@QMQOQBASR8LHEO
GIHIB*S/RHLOAS.Q8QJS6ONPJSGQSQDFQHEO1
DINIBS<POPHQGAS)>QFQG:S@CFCNSCMJPMPOKPSD1
FORFP$QJSRMRNKLOAS(SHCBKPNKQOSJQS5GQMMQ5SJP1
MQGPDQNQSP>QFQGQNS@R;LNRSJEHROLBAS#QMMQ
)>QFQGS3RJRNML>LS=Q@QAAAS)>QFQGSGQMMQSEM1
GRJSBEOINKRKLOAS%E7IJMROLGLBS=PMP7P>QN
.COJQHPDQNQSJIOR7RJMROAS'''SDQDFPGQ
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
=P?FQAS3QO:SJRMJLNGRS8MRNMROLNKRSHEJAS&JQ:
9CJCGPFS8OE=ORGLNKRSHEJAS?:S#QMMQ
)>QFQGS3RJRNML>LNLNSDFORFP$QJS8MRNLNKR
HEJAS-6OF:S3RJRNMROS4IOIMI5NKRS9Q?
=6OC;CMGPKQAS"PSEMKI*SSGQMMPF<PJQMQ
'''SQMPSQM=QMQSFPJMQ0QS#P7MQDS3R;JRNLNR
<POKQAS.PJMQ0QS<POPNSGQMMPF<PJQMMPOQNQN
9Q?@QOQDQSP>QFQG7QSKP>QMASP?FQSGQ:S=P?FQA
3CFCNSKCNHRS@QBPS=CMCHEOASNQ<PODQFPDQNP:
P>QFQGQNPS6NPGS<POGPHPNS@QOSFE8MIGIN:
@QM=QSFE8MIGISEMGRS;RNDLSDL0LOKLOAS3INI
HRJRMRGRJS=POPJQHEOA2
4LML?KROE>MI:S2RNMLS9RH<RNKRS(OFR
-E>I5HIS@PDMQHEOKIJAS"PKPNS@PNS7RNML
9RH<RNSQF9RMSPKP7P>QG*S.ROLGSRMRNLNRS6BPM
R>LOMLJS<POGPGQBS=POPJQHEOAS&JQN7QDQSME$QD1
FQJAS4ENHRMLSQ;SRKRGMROLSKRS;QJRHPFSPKQHEO1
MROAS"PKPNS@QBSDCORFMPSKPNQBPSIMR;RGLHEOIB
KQHPASHMPS@QOS7E>OR0HRKRSHR;LHEOIBSJQ
,DHRSQMPS,<OI8R5HLS@R>MLHEOIBAS36HMPS@QO
NQGPFS9Q?@QOSCMJPKPSHEJAS3QBKPJQSQNDRN
JRHNR>LS,<OI8R5NLNS9Q?@QOSHPOQNKPSHEJA
#CF9Q;S=PN?S<PSHPFPNPJMQS@QOSNC0IDIGIB
<ROAS.R;LSDLJDRSDIHINIS?LJROR7RJAS3R;ROLHR
R?SRGRSQ;S@IMRGLHEOAS"PHQ
KP>POMPNKQOPGQHEOIB*S3INMROLSKC;CNPOPJ
@QBQGSPJENEGQKPSHPNQSHEMS9ROQFRDL
?QBGPGQBSMRBLGA2S
-R9RSDENORSQ;SRKRGMROLNLNSDEOIMROLNL
HRNLFMRHRNS4LML?KROE>MI:SDENSK6NPGKP
KEMROKRJQSROFL;LNSQ9OR7RFRSPFJQDQHMPSQM=QMQ
DEOIMRNS@QOSDEOISCBPOQNP:S2+ENSK6NPGKP
KEMROKRJQSROFL;SJRH=LS<POQ7QAS4RH=LS<POQ7Q
EMKI>INIS@PNSKPS@QMQHEOIGSDQBSKPS@QMQHEO1
DINIBAS/Q?@QOSBRGRNSRNRSGI9RMP0PFS8RO1
FQDQNQNS=PNPMS@R;JRNLSEMRORJS5PJENEGQ
J6FCHPS=QKQHEO5SKQHPS@QOSMR0SPFGPKQG:SPF1
GPJSKPSQDFPGPGAS4RORS@QOSFR@MES?QBGPJSQD1
FPGPGS?CNJCS@ISCMJPNQNSIGIKRSQ9FQHR7L
<ROAS/P8QNQBPS;INISD6HMCHEOIG S.COJQHP
@CFCNS@ISDEOINMROLNLSR;R@QMQO2SKQHP
JENI;FIA4LML?KROE>MI:S@IS8OE=ORGLN
ROKLNKRNSJRORHEMIHMRS,NJROR5HRS9ROPJPF
PFFQA/!SPNPMS3R;JRNLS4PGRM
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
4LML?KROE>MI:S2EMDIBMIJS@QOSCMJPKPS<ROS<P
DQHRDPF?QSENRS=6BSHIGIHEODRSESFE8MIG
?COCOAS,9MRJQSKP>POMPOQNQSJRH@PKPO2SKPKQA
4LML?KROE>MI:S+PM?IJMISQORRFS(KRDL
3R;JRNLSROIJS%6JMC5HCSBQHROPFQNKP:
FROLGLN:SFE8MIGINSHR;RGLNKRSNPSJRKRO
6NPGMQSEMKI>INIS@QMKQJMPOQNQ:
QNDRNE>MININSR?ML>LSHPNGPJSQ?QNSFROLGR
KR9RS0RBMRS6NPGS<POGPDQS=POPJFQ>QNQ
D6HMPKQA%Q0F?QNQNSDEOINMROLNLS@QMKQJMPOQNQSQ1
0RKPSPKPNS4LML?KROE>MI:S2+RKP7PSKE>R
JE;IMMROLNKRNSEOFRHRS?LJRNSDEOINMROSHEJA
+EOINMROS?6BCMP@QMQOAS3CFCNSGPDPMP
CMJPNQNSJRHNRJMROLNLSRJLM7LSJIMMRNGRJFRN
=P?QHEOAS!RORHL:S@CF?PHQSNPOPHP
9RO7RHR7R>LGLBLSQHQS@QMQODPJSDEOINS?6BCMCO2
KQHPSJENI;FIA
-P<MPFQNSDR<IO=RNSEMGRJFRNSJIOFIMGRDL
=POPJFQ>QNQSKQMPS=PFQOPNS4LML?KROE>MI:
HRFLOLGMROLNSRJLM7LS=POPJMP;FQOQMGPDQ
=POPJFQ>QNQSJRHKPFFQA
+QHRDRMSQJFQKROS@QOSHRDRSFRDMR>L
=PFQOKQ>QNKPSJRFJLS<POKQJMPOQNQ:SDEOINMROLN
?6BCMGPDQNQSQDFPKQJMPOQNQSRNMRFRN
4LML?KROE>MI:S2,GRS@ISHPFGQHEOAS3QBQG
JRFJLS<POGPGQBQNS6FPDQNKP:SQJFQKROLNS@I
JENIKRSJRML7LS8OE$PMPOSCOPFGPDQS<PS9RHRFR
=P?QOGPDQS=POPJQHEOAS!OE$PMPOQS9RHRFR
=P?QOGPHPNSQJFQKROMRORS9P8SEHS<POKQJAS(
QJFQKROMROS=PMKQ:SD6BS<POKQMPOSRGRSD6BMPOQNQ
HPOQNPS=PFQOGPKQMPOAS5+QBSD6BCNCBCSHPOQNP
=PFQOGQHEODINIBSRGRS@PNSDQBPSEHS<POGPHP
KP<RGSPKP7P>QG5AS,GRSNPSEMIHEO*
4RO;LMLJMLS@QOSR>MRGRSKI<ROLS?LJLHEOAS3INR
DENS<POGPGQBSMRBLGAS+QHRDPFQNSJQOMQMQJFPN
ROLNGRDLSMRBLG2SKQHPSJENI;FIAS
4LML?KROE>MI:S)DNR0S<PS+RNRFJROMRO
(KRDLSBQHROPFQNKPSQMJSEMRORJS3R;JRNSPJQMQ
/RDRNSBGRN5LSKQNMPKQAS&DFRN@IMSGPOJPBMQ
E8PORDHENMRSQM=QMQS4PGRMS4LML?KROE>MI:
HR8LMRNSE8PORDHENINSRKLNLNS2OC;<PFS<PSHEM1
DIBMIJ2SE8PORDHENISEMKI>INIS@QMKQOKQAS
2%RMLNRNS9POSJIOI;S@PNQGS<PSDQBMPOQN
7P@QNKPNS?RMLNRNS8RORKLOAS%RMLNRNS9PO
JIOI;ASS
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
Eşrefpasa
261 48 04
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
25Şubat
Ocak 2014
2013 Cumartesi
Perşembe
Karın bölgesinde açılan deliklerden girilen ve rahim damarının laparoskopik cerrahi yöntemiyle geçici olarak klipsle kapatılıp dış gebeliğin çıkarılmasını içeren ameliyat, dünyada ilk kez Trabzon'da uygulandı.
KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven, "Bu yöntemle dış gebeliği çıkardığımız zaman hem
hastanın rahmi korunuyor hem ameliyattaki kan kaybı en az oluyor hem de hasta çabuk iyileşiyor" dedi
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerince, anne
ölümlerine yol açabilen dış gebeliğin
sonlandırılmasında, organ kayıpları gibi
birçok risk faktörünü ortadan kaldıran
kapalı ameliyat tekniği geliştirdi. KTÜ Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Güven, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, dış gebeliğin, gebeliğin ilk
yarısında anne ölümlerine yol açabilen
ana faktörlerden olduğunu söyledi. Dış
gebeliğin, döllenmiş yumurtanın normal
yerleşim yeri olan rahim içi yerine başka
bir yerde gelişmesi sonucu oluşan anormal gebelik olduğunu belirten Güven,
"Dış gebelik farkedildiği anda müdahale
edilerek sonlandırılması gereken bir durumdur. Dünyada ve ülkemizde dış
gebeliğin sonlandırılması için açık
ameliyat yapılmaktadır. Açık ameliyat
yapıldığında rahmi kaybetme riski olduğu
gibi, ayrıca hastanın kendini toparlama
süreci de çok uzun oluyor" dedi. Güven,
dış gebelik yaşayan kadınların yeniden
gebe kalmaları için belli bir süre geçmesi
gerektiğini ifade ederek, "Bu yöntemle
ameliyat ettiğimiz hastaya 1, 2 ay sonra
kendiliğinden gebelik şansı tanıyoruz.
Eski riskli ameliyat gibi, uzun iyileşme
süreci gerekmiyor. Bazı hastalarda
rahimin alınması gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla dış gebelik
ameliyatları, tehlikeli ameliyatlardır. Açık
ameliyat, çok yüksek oranda kan kaybına
neden oluyor" diye konuştu.Doç. Dr. Cavit Kart ve diğer ekip üyeleri ile birlikte
gerçekleştirdikleri teknikte ise kapalı
ameliyat yöntemini uyguladıklarını anlatan Güven, şöyle devam etti: "Hastanın
karın bölgesinde iki, üç delik açarak ve
özel bir teknikle rahim damarın laparoskopik cerrahi yöntemile geçici olarak klipsle kapatıp dış gebeliğin
çıkarılması yöntemini geliştirdik. Bu yöntemle dış gebeliği çıkardığımız zaman
hem hastanın rahimi korunmuş hem
ameliyattaki kan kaybı en az oluyor hem
de ameliyattan sonra hasta çok kolay
toparlanabiliyor."Güven, açık ameliyatlarda rahim damarının tamamen, yeni yöntemde ise klips kullanılarak geçici olarak
bağlandığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Teknik olarak zor bir ameliyat, çünkü
rahmin damarını laparoskopik olarak
bulup geçici olarak kapatıyoruz. O damar,
rahmin beslenmesi için gerekli. Çocuk
sahibi olmak isteyen kadın için de
damarın geçici kapatılması çok daha uygun bir çözüm. Uyguladığımız yöntemle
başarılı sonuç elde ettik. Ameliyat
ettiğimiz hastayı ertesi gün taburcu ettik.
Ameliyat esnasında kan kaybı az oldu ve
klips koyarak kapattığımız damarı tekrar
açtık. Böylece, dış gebelikte kapalı
ameliyat tekniğini dünyada ilk kez biz
uygulamış olduk. Bu yöntem farklı
ameliyatlar için kullanılıyor ancak dış
gebelik ameliyatlarında ilk defa kullanıldı.
Başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bu yön-
Beslenme Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, soğuyan havalarla
birlikte hem hastalıklara yakalanmamak hem de kiloyu korumak adına çorba tüketiminin önemli olduğunu söyledi.
Özgönül, sağlıklı bir sindirim için çorbanın yemekten önce
değil yemekten sonra içilmesi gerektiğini belitti.
P@?QS+?:7OBN;SIEADFROS8R@RNRMNRSCQMNQLHPSRMHROS8RIHRNKLNRMRSLRM>KSIRANKLNK
CPINPOGPFNPSQN:QNQSCQN:QNPMS@PMJQ<S0K>SRFNRMKOJRS=EMCRNRMSGRIRNRMJROSQ8GRNSPJQNGPGP4
NQJQMSJQFPOS+?:7OBN;S.EADFROS8R@RNRMNRSCQMNQLHPS8RIHRNKLNRMRSFRLRNROGRGRLSQ=QOS=EMCR
HBLPHQGQOPSJPSRAKMNKLS@PMQNGPNQJQM<S1GRSJEAMDSCPINPOGPSRJKORS7O6PSFPGPLSIEOMRS=EMCR
Q=QNGPNQJQM<SJPJQ<S"PGPLSFPMLPOSIQOJQMQGSIQIHPGQOQOSJEAMDS=RNK>GRIKSQ=QOSFPJQLNPMQG4
Q?QOSFROKOJRSORIKNSFPJQAQGQ?QOSJPS7OPGNQSENJDADODSI7FNPFPOS+?:7OBN;S POPNJPSCD
:BOPSLRJRMSCQMS=ELSD?GROSFPGPLSFPMLPOSR6PNPSPJQNGPNQ;SNELGRNRMS=ELS=QAOPOGPNQ;SJEF4
GRS8QIIQOQOSEND>GRIKS?RGROSRNJKAKSQ=QOSOPSLRJRMSFR@R>SFPMIPLSESLRJRMSJEAMDSENDMS:QCQ
CQN:QNPMS@PMGQ>NPMJQM<S1GRSFPGPLSFPMLPOSFR9KNROS7FNPSCBFBLSCQMSFRONK>NKLS@RMJKMSLQSCD
FRONK>NKLS>QGJQFPSLRJRMSRHNROGK>HKM<S3DSFRONK>NKLS=EMCRSHBLPHQGQSQNPSQN:QNQJQM<SRNDGSLK>
RFNRMKOJRS=EMCRNRMSGRIRNRMJROSPLIQLSPJQNGPGPNQJQM<S.EADFROS8R@RNRMNRSCQMNQLHPS8PG
8RIHRNKLNRMRSFRLRNROGRGRLS8PGSJPSLQNESLEMDGRLSRJKORS=EMCRSHBLPHQGQS7OPGNQJQM<S1O4
6RLS=EMCRSHBLPHQMLPOSJQLLRHSPJQNGPIQS:PMPLPOSCQMSOELHRS@RM<S3DSJRS=EMCRSHBLPHQGQOQO
RORSFPGPLNPMJPOS7O6PSENGRIKJKM<S POPNJPS8PMSFPGPL
CR>NRO:K6KS=EMCRSQNPSFR9KNKM<S1GRSRINKOJRSIRANKLNK
CPINPOGPLSQ=QOSFPOPOSFPGPLHPSHRGSENRMRLSJEFGRLS@P
FPHPMQO6PSPOPM&QSRNKORCQNGPIQSRJKORSFPOPOSFPGPAQOSMR4
8RHSIQOJQMQNPCQNGPIQS:PMPLQM<S"PJQLNPMQGQ?QOSJR8RSMR8RH
IQOJQMQNGPIQSQ=QOSFPJQAQGQ?SFPGPLNPMQOSIKMRIKOKSJRSCQ4
MR?SJPAQ>HQMGPGQ?S:PMPLQFEM<S
3DSJPAQ>QGQOSPOS7OPGNQSLKIGKSJRS=EMCROKO
FPGPLHPOS7O6PSJPAQNSIEOMRSHBLPHQNGPIQJQM<S*BOLB
7O6PS=EMCRFKSQ=Q9SIEOMRSFPGPLSHBLPHQNQMIPSIQOJQMQG
IQIHPGQS?EMNROKMS@PSIQOJQMQGSJR8RSD?DOS?RGROSRNKM<
3DSJRS8R?KGIK?NKLS@PS>Q>LQONQLS:QCQS>QLRFPHNPMPSFEN
R=RCQNQM<SRLRHSQNLSENRMRLSHRGSJEFRORSLRJRMSFPGPL
FPOQMSIEOMRS=EMCRSQ=QNQMIPSFPJQLNPMQOQ?QOSIQOJQMQGQ
=ELSJR8RSLENRFSENDMS@PSGQJPOQ?QSJR8RSMR8RH
ENJDADODS8QIIPJPMIQOQ?<2SQ5RJPNPMQOQSLDNNROJK</M<
+?:7OBN;S2QGJQSQNLS7ABOBGB?JPSPAPMS=EMCR
@RMIR;S7O6PSFPGPAQOQ?QSFQFQO;SIEOMRSBIHBOP
=EMCROK?KSQ=QOS@PS5RMLKOKSIQ?JPS8QIIPJP6PLIQOQ?<2
JQFPSLEOD>HDS
temin, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılmasını isteriz."Dış gebelik
ameliyatlarının yaklaşık 1.5-2 saat
sürdüğünü, kapalı yöntemle yapılan
ameliyatı ise 45 dakika ile 1 saat
civarında gerçekleştirdiklerine işaret eden Güven, "Bu süre, tecrübe ile daha da
düşecektir. Dış gebelik olgularında açık
ameliyat yöntemi ile ameliyat esnasında
ve sonrasında kan verme gereği, kan
kaybı, hastanın durumunun kötüleşmesi
gibi riskler yer alıyor. Oysa geliştirdiğimiz
teknikte bu risklerin hepsini bertaraf ediyoruz" dedi. Güven, uluslararası bir kongrede yönteme ilişkin sundukları posterin, jüri tarafından ikincilik ödülüne
layık görüldüğünü dile getirerek, yönteme ilişkin yurt dışına gönderdikleri
makalenin yayınlanmasından sonra
dünyada yaygın kullanımını beklediklerini
kaydetti. (AA)
/M<S0R5HRO$S2B6DHHRLQSFPMQOPSLEO4
GRFROSIK@KSLRFK9NRMK;SLRN9SLMQ?NPMQOQSHPHQLNPFP4
CQNQM;SCPFOQOS@PSCQMHRLKGSEM:RONRMKOS5PN=SENGRIKOR
FENSR=RCQNQM2SJPJQ(RGDLLRNPS#OQ@PMIQHPIQS(1#
!K9SRLBNHPIQS0RMJQFENE&QS1ORCQNQGS/RNKS3R>LROK
(ME5<S/M<S1IDGROS0R5HRO;S@B6DHHRSFPMQOPSLEO4
GRFROSIK@KSLRFK9NRMKOKO;SLRN9SLMQ?NPMQOQ
HPHQLNPFPCQNP6PAQOQ;SCPFOQOS@PSCQMHRLKG
EM:RONRMKOS5PN=SENGRIKORSFENSR=RCQNP6PAQOQSI7FNP4
JQ<S0R5HRO;SFR9HKAKSR=KLNRGRJR;S@B6DHHRLQSIK@K
LRFCKSRNKGSR?NKAKOKOS=ELSQNPMQSFR>NRMJR;SLPOJQ
CRLKGKOKSFR9RGRFRO;SFPGPLSQ=QOSFRMJKGR
Q8HQFR6KSENROS@PFRSR6KLHKAKOKS@PSIDIRJKAKOK
CQNGPFPOSLQ>QNPMJPS:7MBNPCQNJQAQOQS:QCQSQI8RN;
LDIGRSIEOD6DOJRSJRSCR>S:7IHPMPCQNP6PAQOQSCP4
NQMHHQ<S.K@KSLRFCKOKOS8RO:QSOPJPOPSCRANKSENDMIRSEN4
IDOSLRN9SR=KIKOJROS=ELS7OPGNQSENJDADODSJQNPS:P4
HQMPOS0R5HRO;SQI8RNNPS@PFRSLDIGRSQNPS@B6DHHRO
IEJFDGS@PS9EHRIFDGSLRFK9NRMKOKOSJRSLRN9
R=KIKOJROSCQMHRLKGSMQILNPMPSFENSR=R6RAKOKS@P
CDODOSIEOD6DOJRSQIPSJRGRMNRMJRSCB?B>GPOQO
GPFJRORS:PNP6PAQOQSLRFJPHHQ<S0R5HRO;SCDSJDMD4
GDOS8RIHROKOSHROIQFEODOSCQMJPOSFBLIPNGPIQOP
FENSR=RCQNP6PAQOQ;SC7CMPLSBIHBSCP?NPMQOJPOS5R?NR
IRNKOKGNRSCQMHRLKGS8EMGEONRMKOSIRNKOKGKOKS9ME4
@ELPSPJP6PAQOQ;SPNPLHMENQHSLRFK9NRMKOKOSJR;S6QJJQ
GQLHRMJRS@PSFPMQOPSLEORGKFEMIR;SLRN9HPSMQHG
9MECNPGNPMQOPSFENSR=RCQNP6PAQOQSI7FNPJQ<0R5HRO;
IK@KSPLIQLNQAQOQOSHPJR@QIQOQOS=ELS7OPGSRM?
PHHQAQOQS@DM:DNRFRMRL;S>7FNPSLEOD>HD$S23QMS:BO
CEFDO6RS8PM8RO:QSCQMSOPJPONPSIDID?SLRNJKOK?
5RLRHSRL>RGSFPGPAQOQ?QSFPJQLHPOSIEOMR
IDFDOD?DSQ=HQOQ?<S3DOJRS=ELSCBFBLSCQMS9MECNPG
FEL<S1GRS:BONPMSIBMPOS@PSFPMQOPSLEORGRFRO
IK@KSPLIQLNQAQOJPS8RIHRSQ=QOSJR8RS6QJJQSMQILNPM
END>RCQNQFEM<S3DSJDMDGJRSRAK?JROSHRL@QFPSFPHPMNQ
:PNGQFEM<S/RGRMJROSHRL@QFPSFR9GRLS?EMDOJR
LRNKFEMD?S@PSJRGRMJROSIRJP6PSIDS@PMGQFEMD?;
Q=PMQIQOJPSLRFCPJQNPOSCQMHRLKGSPNPLHMENQHNPM
Q=PMPOSGRJJPNPMNPSCPMRCPMS@PMQFEMD?<S BONPM6P
LRFCPHGPS@PSRNKGRSCRANKSENRMRLSIK@KIK?SLRNRO
LQ>QFQSCQMS:BOJPSHPJR@QSPHGPFPS=RNK>KMIROK?SCDODO
5RMLNKSFROSPHLQNPMQSENRCQNQFEM<S"ROQSFR@R>SFR@R>
IK@KSPLIQLNQAQOQSHRL@QFPSPHGPLS:PMPLQFEM<SS
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Büke, "Ateşin 38,3'ün üstünde olması, solunum sayısının dakikada 20'yi, kalp atım hızının 90'ı aşması ve lökosit oranın 12 binin
üstüne çıkması septik şokun ilk aşaması olan sepsis tablosunu ortaya çıkarır" dedi
O5PLIQFEOSRIHRNKLNRMKS@PS0NQOQLSQLME4
CQFENE&QS1ORCQNQGS/RNKS+AMPHQGS#FPIQS(ME5<S/M<S*RAMKS3BLP;
2IP9HQLS>ELHRO2SLEMDOGRLSQ=QOSRHP>HPSFBLIPNGP;SIENDODGJR
8K?NROGR;SLRN9SRHKGKOJRS5R?NRNR>GRS@PSN7LEIQHSEMROKOKOSRMHGR
FRSJRSR?RNGRS:7?NPOJQAQOJPSPOSFRLKOSIRANKLSLDMDND>DOR
CR>@DMDNGRIKS:PMPLHQAQOQSI7FNPJQ<S*RAMKS3BLP;SSFR9HKAK
R=KLNRGRJR;SBONBSIRORH=KSP&RHS>NPM,QOS8RIHRNROGRIKFNRSIP9HQL
>ELSLEODIDODOSLRGDEFDOJRSJR8RSIKLSHRMHK>KNJKAKOKSCPNQMHHQ<
.P9HQLS>ELDOSCR>NRO:K=SR>RGRIKSENROSIP9IQIQS2CQMSPO5PLIQFEOR
LRM>KS@B6DJDOS@PMJQAQSLEOHMENIB?SR>KMKSFROKH2SENRMRLSOQHPNPFPO
3BLP;SCRLHPMQ;SGROHRMS@PS@QMBISOPJPOQFNPSIP9IQIP
MRIHNRJKLNRMKOKSCQNJQMJQ<S3RAK>KLNKLSIQIHPGQOQSPHLQNPFPOSLROIPM;
JQFRCPHS:QCQS8RIHRNKLNRMKOSFRSJRSHPJR@QSIKMRIKOJRSLDNNROKNROSCR?K
QNR=NRMKOSIP9IQIQSLENRFNR>HKMRCQNJQAQOPSJQLLRHQS=PLPOS3BLP;S%
FR>SBIHBS@PFRS=E6DLS8RIHRNRMKOSJRSMQILS:MDCDOJRSFPMSRNJKAKOKSQ4
5RJPSPHHQ<S.P9IQIHPSPMLPOSHP>8QIQOS8RFRHSLDMHRMRCQNJQAQOQSJQNPS:P4
HQMPOS*RAMKS3BLP;SIP9HQLS>ELRS@PS=ELNDSEM:ROSFPHGP?NQAQOP
:QMGPGPLSQ=QOSCR?KSCPNQMHQNPMPSJQLLRHSPJQNGPIQOQS:PMPLHQAQOQ
I7FNPJQ<S!BGSPO5PLIQFEOSJDMDGNRMKOJRSS7OPGNQSCPNQMHQOQO
CBFBLS7OPGSHR>KJKAKOKSLRFJPJPOS3BLP;S>7FNPSJP@RGSPHHQ$
21HP>S=ELS7OPGNQ<S';'S@PSB?PMQSRHP>S7OPGNQSCQMSCDN:D<S1FMK6R
'%SJPMP6QOQOSRNHKOJRLQS@B6DHSKIKIKSJRSIP9IQISR=KIKOJROSDFRMK6K
ENGRNKJKM<S.ENDODGSIRFKIKOKOSJRLQLRJRS)-,OQOSBIHBOPS=KLGRIK;
LRN9SRHKGS8K?KOKOS-,KOSB?PMQOJPSENGRIKS@PSN7LEIQHQOS)SCQOQO
BIHBOJPSFRSJRSSCQOQOSRNHKOJRS:7MBNGPIQSJPSCPNQMHQNPM
RMRIKOJRJKM<S3DSJ7MHSCPNQMHQJPOS),IQS@RMIRSCDSLQ>QOQOSRLIQSQI9RH
PJQNPOPSLRJRMSIP9IQISENJDADODSLRCDNSPJQ9SPOSFRLKOSIRANKL
LDMDND>DORSCR>@DMGRIKS:PMPLQFEM<2!PJR@QFPSMRAGPOSIP9IQI
@RLRNRMKOKOSIP9HQLS>ELRS:QMPCQNJQAQOQSJPSLRFJPJPOS3BLP;SIP9HQL
>ELHRSQIPSHROIQFEOSJB>BLNBAB;SLRN9SLRINRMKOKOSLRIKNGRGRIKSJD4
MDGDODOSFR>ROJKAKOKSQ5RJPSPHHQ<.P9IQIHPS7NBGSEMROKOKOSFB?JP
)-4'-;SIP9HQLS>ELHRSFB?JPS%-4-;S=ELNDSEM:ROSFPHGP?NQAQOJP
QIPSFB?JPS-,RSDNR>RCQNJQAQOQSJPSI7FNPFPOS*RAMKS3BLP;SPMLPO
HROKS@PSHPJR@QOQOS8RIHRFKSLEMDFRCQNJQAQOQSCPNQMHHQ<S3BLP;SIQ:RMR
LDNNROKGKOKOS8RNLSRMRIKOJRS?RHBMMPSRJKFNRSCQNQOPOS9O7GEOQFP
OPJPOSENRCQNJQAQOQ;SRNLENSLDNNROKGKOKOSQIPSLRMR6QAPMPS?RMRM
@PMJQAQOQ;SHBGSCDSRNK>LRONKLNRMKOSJRSIP9IQIPS?PGQO
8R?KMNRJKAKOKSI7?NPMQOPSPLNPJQ<S
2014 Cumartesi
25 Ocak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Konak Belediyesi’nin butik müzeler zincirine bir halka daha eklendi.
Basmane semtinde restore edilen tarihi binada açılışı
gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi hizmete girdi
Ünlü kantocu Nurhan Damcıolu, modist
Zuhal Yorgancıoğlu, CHP'nin Parti Meclisi
üyeleri Berrin Gürçay Dilekçi ile Nazik Işık,
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Nazan Çetin,
CHP il ve ilçe kadın kolları yöneticileri,
Fransız fahri konsolosu Zeliha Toprak,
Goethe Enstitü Müdürü Roland Schmidt, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler,
işadamları, Akıncılar Mahalle Muhtarı Ahmet
Yılmaz, semt semt merkezleri kadın kursiyerler, mahalle sakinleri ve çok sayıda İzmirlinin
katıldığı görkemli açılışı ünlü televizyon
programcısı Seda Akgül sundu.
Konak Belediye Başkanı Dr.Hakan Tartan,
nüfusun yarısını oluşturan kadınların artık
kadın müzesi ile üretkenliğini, özverisini,
sevgisini, topluma daha özel
yansıtabileceğini söyledi.
Başkan Tartan, “Hepimiz ‘Kadının
yanındayız’ diyoruz. Ama bunu göstermekte
yeterince etkin değiliz. Konak Belediyesi olarak biz bir kez daha sözde değil gerçek anlamda kadın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Üreten, bize güç katan, toplumsal
yaşantımızın temel taşı kadın, artık daha
güçlü, Kadın Müzesi’nin bir başka amacı da
son yıllarda kadına yönelik olarak artan
şiddet ve baskı politikalarına karşı da önemli
bir merkez olmak. Kadınlar şiddete baskıya
sevgisizliğe İzmir’den dur derken yeni heyecan ve umutların da kapısını açacak. Artık
kadının adı var. Bu yüzden mutluyuz” dedi.
Türkiye’de milletvekilliği döneminde kadın
derneklerine üye olan ilk erkek olma özelliğini
de taşıyan Konak Belediye Başkanı Dr.Hakan
Tartan Türkiye’de bir ilk olan Kadın Müzesi’nin daha açıldığı günden itibaren sayılı
Kadın Müzeleri arasında anılmasının
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Tartan twitterda da ilk kez bir
müzenin dünyada trend topik olduğunu
müjdeleyerek, “Kadının direnci, üretimini,
başarısını ortaya koyan müzemizin Türkiye’den sonra dünyada da trent topik olmasının
sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Bina; bodrum ve ara katla birlikte üç kattan
oluşuyor. Giriş katında Geçmişten Günümüze
Kadın, Atik Çağ’da Kadın ve Video Art odaları
yer alıyor. Holde ise ziyaretçileri Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün Nebile Hanım ile
Viyana Başkatibi Tahsin Bey'in 1929 yılında
Ankara Palas'ta yapılan düğünlerinde
Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi kızı Nebile
Hanım ile dans ettiği fotoğraf karşılıyor.
Duvarları süsleyen 19. yüzyıldan kalma altın
sırma işlemeli bindallı, kaftan ve cepkenler
hayranlık uyandırıyor.
Giriş katının balkonunda ise tarihte ilklere
imza atan Türk kadınlarından; Halide Edip
Adıvar, tiyatro ve sinema sanatçısı, ilk kadın
film yönetmeni Cahide Sonku, Dar-ül Bedai'ye ilk çıkan tiyatro sanatçısı Afife Jale ve
Fereya’nin maskları yer alıyor.
Kadınların toplumsal yaşamdaki direniş ve
başkaldırıları da Protesto Odası’nda yer alan
ilk kadın protestoları öyküleriyle ye alıyor.
Yine Kadın Müzesi’nde ünlü şairimiz Nazım
Hikmet’in bir bank üzerindeki heykeli Londra’daki ünlü Hide Park özgürlük meydanı
şeklinde özgürce seslenişlerin şiirsel bir dil
ile yapılacağı bir özel bölümü de içeriyor.
Türkiye’de tüm sevgi odaklı direnişler Kadın
Müzesi’nde özel bölümde dillendirilecek. Bu
anlamda da müze kadına “yalnız değilsiniz”
mesajı veriyor.
Koleksiyon Eserler Odası’nda Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi kadınlarını;
eşyalar, bilgiler, belgeler ve eserler yer alıyor.
İkinci kata çıkarken yine duvarları çeşitli
formlarda kadın maskları süslüyor. (HABER
MERKEZİ)
Rize'de yaşayan 48 yaşındaki Celal Aslan, hayatı boyunca geçirdiği yedi ölümcül kazaya rağmen her seferinde hayata tutunmayı
başardı. Nevilan Aslan:
"Kazalar nedeniyle eşim,
ömrünün yaklaşık iki yılını
hastanelerde geçirdi" diye
konuştu
HRERHRPSSHRENPLRJOS'QMRM
7GMRP;SHQLOS5MAF:AMSJR@RHRSKRBFQPSHRERFRSIDIDPFRHN
>RERKLN=S(R9RS5P:QSOJOSIKR2OJSJR@RGNS8Q<OKQP;S<RINLRPS?Q
RBR<IRPSLAEQP;S?DKDMRPS?QSHNJNMRPSGQKRPLQKOPSRMINPLR
JRMRPS7GMRP;SGCPSCMRKRJSHOPQS<RINLRPSLAEQKQJSRBNK
HRKRMRPLN=SRMLNKNMLNBNS&Q:Q6S#RHHO6S1KLCBRPSPO?QK4
GOIQGOS1BOIOFS?QS7KREINKFRS.RGIRPQGOPLQSSRHLNKSIQLR?OGO
GAKQPS7GMRP;S9RHRIOSIQ9MOJQHOSRIMRIIN=
'QMRMS7GMRP*NPSQEOSQ?OMRPS7GMRP;SHR6INBNSR<NJMRFRLR;
HQLOSJR@RS8Q<OKQPSQEOPOPS>RENPRS8QMQPMQKOPS9QKJQGO
ERENKIINBNPN;SFD:O@QSQGQKOSHRERLNBNPNSRP:RJSEDSRERFRLR
JCPDERFRLNBNPNSG5HMQLO=S1EOPOPSOMJSCMRKRJS<CJSHAJGQJS>OK
RBR<IRPSLAEIABAPASRPMRIRPS7GMRP;S0RIRPLREMRK
HRKLNFNHMRS9RGIRPQHQS8QIOKQKQJSIQLR?OGOPOSHR6INKLNJ=
RBMNBNPRSJR?DEFRGNPNPSRKLNPLRPS8OIIOBOSHRES<RHSRMNFSH4
QKOPLQSJR?8RSQLQPSOJOSJOEOHOSRHNKFRHRS<RMNERPSQEOF;S?DKD4
MRKRJSHRKRMRPLN=SHOMQEIOJIQPSGCPKRSRMLNBNSCICFC>OMMQS?OKR"N
RMRFRLNS?QSRKR<SLQKQHQSHD?RKMRPLN=SQ?KQLQJO
?RIRPLREMRKSIRKR2NPLRPSRKR<IRPS<NJRKNMRKRJS9RGIRPQHQ
JRMLNKNMLN0SLQLO=S1EOPOPS8Q<QPSHR@S8Q@FQJSO<OPS8OIIOBO
-?OIS!RHMRGN*PLRPSL5PQKJQPSRKR:NPNPSA@QKOPQSIRE
LAEIABAPAS?QSHRKRMRPLNBNPNSO2RLQSQLQPS7GMRP;S0$DSJRLRK
CMRHNPSA@QKOPQSHOPQSRHRBRSJRMJINS?QSRKR>RGNPNSHR6INKN6
J5HQS8QMLO=S7KLNPLRPSJRKSIQFO@MQFQJSO<OPS<NJINBN
RJKR>RFN@RSROISQ?OPS<RINGNPLRPSLAEA6SHRKRMRPLN=S$DSLR
HQIFQLO;SJCFEDFD@RSHRKLNFSQIFQJSOGIQKJQPS?OP<
HRKLNFNHMRSJRMLNKNMRPSGQKRPLQKOPSRMINPLRSJRMRKRJSIQJKRK
HRKRMRPLN0SLOHQSJCPDEID=
Q?OMRPS7GMRP;SQEOPOPSGCPSJR@RGNPNPSRMINSRHS5P:Q
HRERPLNBNPNSO2RLQSQLQKQJ;SE5HMQSLQ?RFSQIIOS05HLQ
RJKR>RFN@NPSQ?OPOPS<RINGNS>CHRPR:RJIN=SCJSHRM?RKFRFR
KRBFQPS>QPOSLOPMQFQLO;SHRKLNFRSJCEID=SRINLR;SQFPOHQI
JQFQKOS>RBMRFRLRPS>CHRSHR6RKJQPSLAEIA=S.RGIRPQHQ
8QIOKLOBOFO@LQSHRERFRSDFDLDSPQKQLQHGQSHCJID=S.RGIRPQ
H5PQIOFOS9RGIRFN@N;S1',-S1JGIKRJCK6CKQRMS,QF>KRP
-JGO"QPRGHCPDS:O9R@NPRS>RBMRFRJSO<OPSCPRHSOGIQLO;
>O@SLQS?QKLOJ=S!RERFRSERPGNSHCJSLQPQ:QJ
JRLRKSR@SCMRPSQEOFSLCJICKMRKNPSRMIN
RHMNJSDBKRENSGCPD:DS9RHRIR
IDIDPFRHNS>OKSJQ@SLR9R
>RERKLN=0
.RHRINSJR@RMRKMRSLCMD
QEOPOPSLDRMRKMR
HRERLNBNPR
OPRPLNJMRKNPNSLOMQ
8QIOKQPS7GMRP;
0(CJICK4
MRKNFN@LRPS7MMR9
KR@NSCMGDP=S1EOF
>DSJRLRKSJR@RHN
RIMRIIN;SHQPOLQP
GRBMNBNPR
JR?DER:RBNSO<OP
<CJSFDIMDHD@=
$O@QSCPD
>RBNEMRHRP
7MMR9*NFRSEAJAKMQK
CMGDP0SO2RLQMQKOPO
JDMMRPLN=SQ?OMRP
7GMRP;SJR@RMRKSPQ4
#AKJOHQ*POPSOMJS
IKRPG8QPOJSJD@DGD
LAPHRHRS8QMLO
Türkiye’de klon canlıların olan ‘Zarife’ ve ‘Oyalı’yı
üreten İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Birler başkanlığındaki
ekip, ilk transgenik çiftlik hayvanını da üretti. İlk
transgenik kuzuya ‘Çimen’ adı verildi
LQPOHMQSQEOPOP;S5FKAPAPSOJOSHNMRSHRJNPSJNGFNPNS9RGIRPQLQ
8Q<OKLOBOPOSLQSG5@MQKOPQSQJMQLO=
&Q:Q6S#RHHO6S1KLCBRPSPO?QKGOIQGOS#N6SRJAMIQGO
7PQGIQ@OHCMC"OS?QS&QRPOFRGHCPS7PR>OMOFS(RMNS$REJRPN
!KL=S(C<=S(K=S79FQIS%QPSOGQS9RGIRPNPSHAJGQJIQP
LAEFQHQS>RBMNSCFDK8RSJNKNBN;SJR2RSIKR?FRGNS?QSOJOSIRKR2MN
IAFSJR>DK8RMRKNPLRJOSJNKNJMRKSPQLQPOHMQS9RGIRPQHQ
8QMLOBOPOS>QMOKIQKQJ;SDPMRKNSG5HMQLOS0.RGIR;SCFDK8R
JNKNBNPLRPSC6QKQSQLOMLOJIQPSGCPKRSHCBDPS>RJNFRSRMNPLN=
.RGIRFN@NPSRJ:OBQKS9RGRKNSOMQKOSLA@QHLQSCMLDBDSO<OPSDHD4
IRKRJSGCMDPDFS:O9R@NSOMQSIRJO6S?QSIQLR?OHQSRMLNJ=S$QES8AP
8Q<FQGOPQSKRBFQPSRJ:OBQKS9RGRKNPLRPSLCMRHN
9QLQ2MQLOBOFO@SCJGO"QPRGHCPSLA@QHOPQSDMRERFRLNJ=S.RG4
IRHRS?QP54?QP5@S1',-SDH8DMRLNJ;SIRJO6MQKOPLQ
OGIQLOBOFO@SJMOPOJSLDKDFSCMDEFRHRS>REMRHNP:RSOMR<S?Q
GOGIQFSRHRKMRKNPNSR@RMIINJ=S(CJD@DP:DS8AP
GOGIQFOS9RGIRLRPSRHNKLNJ=S!RJMRENJSOJO
9R2IRSGCPKRS9RGIRSOHO:QSJQPLOPQ
8QMLO=S7BN@LRPS>QGMQPFQHQ
>REMRHNP:RS9RGIRHNSHCBDP
>RJNFLRPSGQK?OGQ
<NJRKLNJ=0
1',-S:O9R@NPNP
JRM6;SRJ:OBQK
9RGRKNPNPS:OLLO
LA@QHLQSCMLDBD
9RGIRMRKLRSJRM>Q
LQGIQJSCMFRJS?Q
RJ:OBQKLQS8R@
LQBOEOFOPOSLQGIQJ4
MQFQJSRFR:NHMR
JDMMRPNMLNBNPNSO4
2RLQSQLQPS%QP;
1',-S:O9R@NSOMQ
OJOP:OSJQ@S>OKS9RG4
IRHRSFALR9RMQ
QLOMLOBOPOS?QS>RERKN
GRBMRPLNBNPNSLRSG5@MQK4
OPQSQJMQLO=S
İstanbul Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi tarafından
desteklenen projede üç anneden elde edilen beş yavrudan bir tanesi
transgenik olarak dünyaya geldi.
Prof. Dr. Sema Birler, yakın bir gelecekte de sütünden biyofarmasötik
üreten hayvanları elde edebileceklerinin müjdesini verdi. Yurt içi ve
yurt dışından üniversitelerle
ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmada
Hawaii Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Stefan Moisyadi tarafından
geliştirilmiş hiperaktif plazmid
kullanıldı. Bu gen, intrasitoplazmik
gen enjeksiyonu yöntemiyle koyun
embriyolarına transfer edildi. Bundan birkaç ay önce yine aynı ekip İÜ
Veteriner Fakültesi’nde Türkiye’nin
RLR; S>OPS
)33SJOEOHOSOEIQP
ilk transgenik tavşanlarını üretmişti.
Yurtdışında da ilgi gören bu çalışma
Amerika ve İngiltere’de birçok
habere konu oldu. Çimen kuzunun
doğumu ile, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan biyoteknolojik
ilaçların üretilmesinde önemli bir
aşama tamamlandı.
Hayvanlardaki gen temelli
çalışmalar, birçok hastalığın sebebi
ve tedavi yöntemlerinin
araştırılmasında, aşı, ilaç, tanı yöntemlerinin geliştirilmesinde ve
endüstriye yönelik ürünlerin
üretilmesinde önemli olanaklar
sağlıyor. Özellikle diyabet, kanser,
Alzheimer gibi çok sayıda hastalığın
oluşma nedenleri ve tedavileri
&DGHR*PNPSCICFC>OMSFRKJRMRKNPLRP
RLR*PNPSAKQIO:OGOS7?IC7SEOKJQIO
GRINEMRKLRSHRERPRPSLAEAESPQLQPOSOMQSOGIO4
9LRFLRSJNGNIMRFRSJRKRKNSRMLN=SOKFRS+
,RKIS/3+SIRKO9OPLQPSOIO>RKQPS S>OPS)33
JOEOPOPSOEOPQSGCPS?QKQ:QJ=S%OKJQIIQP
HR6NMRPSR<NJMRFRLR;SOMJSQIR6IR;SH5PQIO:O;
D@FRPS?QS<RMNERPSJRLKCMRKNPLRPS/S>OP
)33SJOEOPOPSEOKJQIMQSOMOEOBOPOPSJQGOMQ:QBO
O2RLQSQLOMLO=S
7<NJMRFRLRSRHKN:R;S2R>KOJRLRJOSAKAP
?QKOFMOMOBOPOSRKINKFRJSO<OPSLQSHNMSGC4
PDPRSJRLRKS)S>OPSJOEOPOPSLR9RSOEIQP
<NJRKNMR:RBNS>QMOKIOMLO=S&DGHRPNPSQP
>AHAJSCICFCIO?SAKQIO:OGOS7?IC?R@SIQGOG4
MQKOPLQS/33SHNMNPRSJRLRKSHRJMRENJS+3/
>OPSJOEOS<RMNENHCKLD=SAPAFA@LQSOGQS>D
KRJRFS S>OPQSLAEFAESLDKDFLR=
%OKJQIOPS<RMNERPSGRHNGNPNSLAEAKFQGOPLQ
GRINEMRKNPSLAEFQGOS?QSHQPOSHNMMRSOM8OMO
>QJMQPIOMQKOPSLAEAJSCMFRGNSQIJOMOSCMLD=
%OKJQISGRINEMRKNPLRS/3+SHNMNPLR
/3+/HQS85KQSHA@LQS+)SLAEAE
HRERPNKJQP;SGRINMRPSIC6MRFSRKR<SFOJIRKN
)S>OPOS>DMFDEID=
konusunda, transgenik çalışmalar
hayati bilgiler veriyor. Transgenik
çalışmaların önemli bir diğer
kullanım alanı ise sentetik olarak
üretilemeyen biyofarmasötiklerin,
yani ilaç veya ilaç benzeri maddelerin, transgenik canlılar aracılığıyla üretilebilir olması. Biyolojik ilaç fabrikalarının oluşturulması yolunu açacak bu çalışmalar ile hayvan
sütü gibi kolay elde edilebilen hayvansal ürünlerden değerli ilaç ve ilaç
benzeri maddelerin üretimi mümkün
oluyor. Avrupa İlaç Dairesi, 2006
yılında transgenik keçilerin sütünden, 2009 yılında ise transgenik
tavşanların sütünden elde edilen
ilaçların insanlar tarafından kullanılmasına onay vermişti. (CİHAN)
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
25
17Ocak
1ubat2014
2013Cumartesi
Pereembe
“Rüyalarım gerçek oldu”
Galatasaray'ın yeni transferi Alex Telles, sarı-kırmızılı takıma katılarak bir rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.
G
alatasaray'la ilk antrenmanına bu sabah çıkan Brezilyalı sol bek, çalışma
sonrasında GSTV'ye açıklamalarda
bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin hem Avrupa
hem de dünyada tanınan bir takım olduğunu
kaydeden Telles, "Çok önemli bir takıma
geldiğimi düşünüyorum. İdol olmuş isimlerle aynı takımda oynayacağım. Onun için bir
rüyam gerçekleşti" dedi. Galatasaray'la çıktığı ilk antrenmanında takım arkadaşları ve
teknik ekip tarafından çok iyi karşılandığını
vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, şunları
kaydetti: "Hocamız, yardımcıları ve takım
arkadaşlarım, beni en iyi karşıladı. Hepsi de
çok sıcakkanlı ve bana çok yardımcı oldular.
Buradan teknik direktörümüz Roberto Mancini'ye teşekkür etmek istiyorum. Kendisini
dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi olarak değerlendiriyorum. Onun beni istemesi
ve bunun için çaba sarf etmesi buraya gelmemde en büyük etken oldu. Diğer taraftan
kendimi şu anda evimde hissediyorum. Bu
adaptasyon süreci için çok önemli. Hocamızın, arkadaşlarımın ve taraftarımızın güvenini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en
iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."
2014 Dünya Kupası'nda oynamayı hak ettiğini savunan Telles, "Felipe Melo, çok iyi bir
futbolcu. Brezilya A Milli Takımı'nda oynadığı her zaman bunu gösterdi. Ne zaman forma şansı bulsa çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Onun için bu Dünya Kupası'da da
bir şansı hak ediyor. Galatasaray'da gösterdiği performans da buna yardımcı olacaktır"
ifadelerini kullandı.
- "Herkes, takımına yardım eden
bir Telles izleyecek"
Brezilya'dayken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçları takip ettiğini
anlatan Telles, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bir dünya derbisi. Brezilya'da birçok derbi izlemiş ve derbide oynamış birisi olarak
mutlaka Galatasaray-Fenerbahçe maçında
da formamı en iyi şekilde terletip, iyi bir sonuç almak istiyorum. Amacım, hem bütün
sezon boyunca hem de önemli derbilerde
elimden geleni yapabilmek" diye konuştu.
Adının "Telis" diye okunduğunu sözlerine
ekleyen Telles, Türkçe "Şampiyon Galatasaray" dedi. Öte yandan Telles, sarı-kırmızılı
takımda en son Milan Baros'un giydiği 15
numaralı formayı terletecek. (AA)
Oyun tarzı hakkında bilgi veren Telles,
savunma oyuncusu olmasına rağmen ofansif
anlamda takıma yardım etmeyi sevdiğini
söyledi. Telles, ilk antrenmanında kendisiyle
ilgilenen Mancini'den öğrenecek çok şeyi olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sol bekte oynuyorum ama ofansif olarak
takıma yardım etmeyi seven birisiyim. Devamlı olarak bindirmeyi, orta yapmayı ve şut
çekmeyi seviyorum. Avrupa'da oynadığınızda defansif anlamda da iyi işler yapmanız
gerekiyor. Ofansif yönüm biraz daha ağır basıyor ama geçen sezon defansımı geliştirdi-
- "Bir rüyam da Brezilya Milli Takımı formasını giymek"
Telles, Galatasaray'da göstereceği performansla Brezilya Milli Takımı'na yükselmeyi
hedeflediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Avrupa'nın en iyi takımlarından Galatasaray'a gelerek bir rüyamı gerçekleştirdim.
Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum.
Diğer bir rüyam da Brezilya Milli Takımı
formasını giymek. Galatasaray'da oynamam,
milli takıma gitmek için bana yardımcı olacaktır. Şu anda her şeyin kendi elimde olduğunu düşünüyorum. Burada en iyi performansı gösterip, Brezilya Milli Takımı için
rüyamın gerçek olmasını bekleyeceğim."
- Fenerbahçe derbisi
ğimi düşünüyorum. Herkes, hem ofansif
hem de defansif anlamda sürekli koşan, mücadele eden ve takımına yardım eden bir
Telles izleyecek."
- "Melo ve Taffarel, Brezilya'da idol
olmuş isimler"
Alex Telles, Felipe Melo ile Claudio Taf-
farel'in Brezilya'da idol olduğunu kaydederek, bu isimlerin varlığının kendisini rahatlattığını söyledi. Melo ve Taffarel'in adaptasyon sürecini kısaltacağına vurgu yapan genç
oyuncu, şöyle konuştu: "Melo ve Taffarel,
Brezilya'da idol olmuş isimler. Onların varlığı beni çok rahatlatıyor. Başka bir ülkede oynarken kendi ülkenizden birilerini bulmak
mutlaka rahatlık verir. Adaptasyon sürecinde
bana yardımcı olacaklarını düşünüyorum.
Melo ile bugün tanışma fırsatı buldum. Kendisi, beni bütün takımla tanıştırdı ve ilk günümde bana yardımcı oldu. Taffarel ile
transfer görüşmeleri başladığı andan itibaren
sürekli olarak görüştüm. Bana çok yardımcı
oldu." Melo'nun Brezilya'da düzenlenecek
Aziz Yıldırım: Bu sene
Fenerbahçe'nin şampiyon
olması çok önemli
Karate Genç Milli Takımı
Portekiz’e hazırlanıyor
Karate Genç Milli Takımı, Şubat ayında Portekiz’de yapılacak 41. Avrupa Ümit ve Gençler Şampiyonası, 21
Yaş Altı Kupası için iki farklı şehirde kampa girdi.
Türk karatesinin genç yetenekleri, 41. Avrupa Ümit ve Gençler Karate
Şampiyonası, 21 Yaş Altı Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl
Konya’da düzenlenen şampiyonayı genel klasmanda lider bitiren Karate Genç
Milli Takımı, 7-9 Şubat 2014 tarihlerinde yapılacak şampiyon için İstanbul ve
Düzce’de kampa girdi. Antrenörler Yıldız Aras, Emel Sınırcı, Necip Kaplan,
Hasan Kılıç ve Timur Doğan yönetiminde 15 sporcu ile kamp çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Genç Bayanlar Milli Takım Teknik Direktörü Ercan İnce,
15 Ocak’ta başlayan kampın 3 Şubat’ta sona ereceğini söyledi. Konya’da düzenlenen son şampiyonada 11’i altın, toplam 18 madalya ile ilk sırada yer almalarının omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklediğini bildiklerini belirten İnce, şunları söyledi:
"Genç Milli Takımımız sürekli değişkenlik gösteren bir kadroya sahip. İstanbul’daki Türkiye şampiyonasında Teknik Kurul üyesi arkadaşlarımız ile
birlikte tüm maçları izledik, hata yapmamak için notlar aldık. Bu yılki kadromuzda aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Heyecanlılar, ancak birbirlerine olan saygıları, arkadaşlık ve sevgi bağları üst düzeyde. Tecrübeli teknik
kadromuz ile birlikte çalışmalar güzel bir şekilde devam ediyor. 3 Şubat’ta
kampı noktalayıp Portekiz’e gideceğiz. Herkesin gözü bizim üzerimizde olacak, bunun bilincindeyiz. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum."
"TÜRK KARATESİNİN ALTYAPISI MÜTHİŞ"
Portekiz’de, bir önceki şampiyonada kazandıkları 18 madalyanın üzerine
çıkmak istediklerini ifade eden Ercan İnce, "Türkiye’de karateye ilgi üst seviyede, müthiş bir altyapı var. Kulüplerimizde çok iyi antrenörler var, kaliteli
sporcular yetişiyor. Dolayısıyla sporcular bize hazır geliyor. Biz de sadece A
takıma sporcu vermek için gereken çalışmaları yapıyor, eğitimi veriyoruz." diye konuştu. Türk karatesinin dünyada ilk üçte yer aldığını söyleyen Ercan İnce, "Olimpiyatlar’da karate branşı olsa madalyalarımız kesin olur. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Bu da Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı olmamızı sağlıyor. Ayrıca, Başkanımız Esat Delihasan’ın sporun içinden gelmesi;
sporculuk, antrenörlük, yöneticilik yapmış olması Türk karatesi adına büyük
bir şans." ifadelerini kullandı.
ERKEK GENÇ MİLLİ TAKIMI DÜZCE’DE
Erkek Genç Milli Takımı ise kamp çalışmalarını Düzce’de sürdürüyor.
Teknik Direktör Cengiz Çınar, Konya’da düzenlenen şampiyonada büyük bir
başarı grafiği yakaladıklarını belirterek, "11 altın madalya ile genel klasmanda
Avrupa şampiyonu olduk. Yani Portekiz'e Avrupa şampiyonu takım olarak gidiyoruz. Sporcularımızın motivasyonu yüksek, çalışmalar iyi gidiyor. Kadromuzda Dünya ve Avrupa şampiyonları var. Hedefimiz yine Avrupa şampiyonu
olmak. Sporcularımız şampiyon olabilmek için tüm gayretleriyle çalışıyor.
Portekiz'de İstiklal Marşımızı yine tüm Avrupa’ya dinlettirmeyi hedefliyoruz."
diye konuştu.
İKİNCİ KEZ PORTEKİZ’DE
Avrupa Karate Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Ümit ve
Gençler Karate Şampiyonası’nın 41’inci buluşmasına Portekiz ev sahipliği yapacak. Lizbon’da yapılacak şampiyona ile eşzamanlı organize edilen 21 Yaş
Altı Kupası da altıncı kez düzenlenecek. 7-9 Şubat 2014 tarihlerinde yapılacak
müsabakalara Avrupa’nın en büyük kapalı salonlarından olan 20 bin kapasiteli
Meo Arena ev sahipliği yapacak. Daha önce 1992 yılında yine Portekiz’de düzenlenen şampiyonada Türkiye, iki altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı. (CİHAN)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolcularıyla yaptığı toplantıda bu sene elde edilecek şampiyonluğun önemine değindi.
S
arı - lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, antrenman öncesinde tesislerde, teknik
heyet ve oyuncularla bir araya geldi. İkinci
yarı öncesinde takıma başarılar dileyen Aziz Yıldırım, oyunculardan sadece sahaya odaklanmalarını ve sezon sonunda kupayı müzeye getirmelerini istedi.
Başkan Aziz Yıldırım, teknik heyete ve futbolculara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri
kullandı:
"Yeni sezon başlıyor. İkinci dönem hayırlı olsun. Şimdi, ben 20 gündür buralarda yoktum, dışarıdaydım. Cannes'da biraz tatil yaptım ve karar
çıkınca da geldim. 'Kaçtı' demesinler diye geldim.
Kaçacak adam da değilim. Yatarız, bunlar gelip
geçer. Hepimiz doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz.
Tarih bir gün bunların hepsini yazacak. Bundan
dolayı hiçbir sıkıntım yok, çekincem de yok. Gider yatarız, çıkarız, geliriz… Önemli değil bunlar.
Zaten bunları fazla konuşmayacağım. Esas konuşmak istediğim başka, onun için geldim. Bu sene
Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok önemli. Bunun için sizden ricam bu olayların dışında kalın.
Yani bu olayları hiç düşünmeyin. Siz bu sene muhakkak şampiyon olmaya bakın, bu camia layık
olduğunu yaşasın. Size ikinci yarı da başarı diliyorum ve yineliyorum yalnız sahaya bakın. Cumartesi günü Bayan Voleybol Takımımızın Vakıf-
bank ile oynayacağı maça gelenlerle de orada görüşürüz. Pazar günü akşam bir daha ziyaretinize
geliriz. Torku Konyaspor maçı çok önemli lütfen
iyi hazırlanın. Çünkü ilk maçtır, yürekten oynayalım. Taraftara, Türkiye'ye mesaj verelim. Allah
yardımcınız olsun." (( N) AA)
NBA All-Star ilk 5'leri belirlendi
LeBron James 1 milyon 416 bin 419 oyla, 2014 All-Star maçında mücadele
edecek oyuncular arasında en fazla oy toplayan isim olmayı başardı
A
merikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA)
63. All-Star maçında karşılaşacak takımların ilk 5'leri yapılan oylamanın ardından
belirlendi.
Tüm dünyadan basketbolseverlerin katıldığı
oylamada, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu
LeBron James, 1 milyon 416 bin 419 ile en fazla
oy alan isim oldu. LeBron James 11. NBA sezonunda kariyerinin 10. All-Star maçına çıkacak.
LeBron James'in takım arkadaşı Dwyane Wade, Indiana Pacers'tan Paul George, Cleveland Cavaliers'tan Kyrie Irving ve New York Knicks'ten
Carmelo Anthony, All-Star karşılaşmasında Doğu
Konferansı'nı temsil edecek.
Batı Konferansı'nın en fazla oy toplayan ismi,
1 milyon 396 bin 294 oyla Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Kevin Durant oldu. Durant kariyerinde 5. defa All-Star karşılaşmasında boy gösterecek.
Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant,
sakat olmasına rağmen topladığı oylarla Batı
Konferansı'nın ilk 5'inde yer almaya hak kazandı.
Kevin Durant ve Kobe Bryant'ın yanı sıra
Golden State Warriors'tan Stephen Curry, Los Angeles Clippers'tan Blake Griffin ve Minnesota
Timberwolves'tan Kevin Love, All-Star maçında
Batı Konferansı ilk 5'inde sahaya çıkacak.
All-Star kadrolarında yer alacak yedek oyuncular ve yetenek yarışmalarında mücadele edecek
isimler NBA yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.
ABD'nin New Orleans kentinde oynanacak
All-Star karşılaşması 215 ülkede canlı yayınlanacak. 2014 NBA All-Star maçı, 17 Şubat'ta TSİ sabaha karşı 4'te başlayacak.
NBA All-Star ilk 5'lerinde yer alacak oyuncular ve oyları şu şekilde:
Doğu Konferansı ilk 5 oyları
LeBron James (Miami Heat): 1.416.419
Paul George (Indiana Pacers): 1.211.318
Carmelo Anthony (New York Knicks):
935.702
Dwyane Wade (Miami Heat): 929.542
Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers): 860.221
- Batı Konferansı ilk 5 oyları
Kevin Durant (Oklahoma City Thunder):
1.396.294
Stephen Curry (Golden State Warriors):
1.047.281
Kobe Bryant (Los Angeles Lakers): 988.884
Blake Griffin (Los Angeles Clippers): 688.466
Kevin Love (Minnesota Timberwolves):
661.246
(AA)
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkın'daki yol güzergâhı ağaçlandırmalarında
sona gelindi. Şimdiye kadar 40 bin 267 fidan dikildi.Çanakkale Savaşları'nın 100.
yılı dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart 2013 tarihinde
başlatılan ağaçlandırma çalışması sona erdi. Bölgede bugüne kadar 14 bin 809
adet ağaç ve 25 bin 458 adet çalı grubu fidan dikildi. (CİHAN)
25 Ocak 2014 Cumartesi
www.sondakikagazetesi.com
EÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversiteye giriş dersinin içine koyduğumuz programlarla öğrencilerimizin, daha okula başlarken, hayatlarında bundan sonra yaşayacakları gelişmelere daha donanımlı başlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi
!#-,)",*,&-,*+),
'*.#.)-& ! )-& (.$.-& ! -#*+%,*
(,*+),- !$."'')'-,(+*%,)-,)+(+
+*..%-".&'-.#.)'-,$++-*
.)+,-&.).!+-(,(,*+)",-$ %(.#.
#+$!.&.(-.*'%$.-%,&+&+-.!.%.-,+*
+($,(+-
,-.%'#& (.*-.'*-$,%.((.*",)
.*')"'*.*.#-".!.-'*.#$.('-","+
)CPFSPMPTRPT:PRJOQTGHOSLTSOSPOSNMPKSPT'RKQ?
)ROISGM/PKSTFRNTSOSPT&?JQNT1HDTRPPRIQ>T,@RT!PQ;RNGQIR6
GQ/PRTBSAOMT:ANRIQJT;RNRPTICJT2SLCOIRT;RTFCLGRLELHOOSN6
KST8RNTSLSKRJQLTFMOTICJTB:OCJORNQPT*9TGMPM2
7NE@NSJMPKSTFRNTSOSPT4CPQ;RNGQIRFRT@QNQD4TKRNGQ
LS7GSJMPSTSOMPKM9T
CNLQFR/KRT@:?ORPRPT$TLHDTICNCPKRPT+$/QTQ=QP
LEPSLOSJSTFSTKSTCNRJRTGS8SGMTEOJSGMT;RTBHTICNORNKRP
+/GQTQ=QPT4PRJOQT1HDT3OSPM4TLEPHJHPKSTBHOHPJSGM
BSLMJMPKSPTKCPFSPMPTGSFMOMTGHOSLTSOSPOSNMPKSPTEOSP
&?JQNT1HDTRPPRIQ>T,@RT!PQ;RNGQIRGQT,!T%:PRIQJT1H6
NHOHPHPTSOKMAMTLSNSNOSTOHGOSNSNSGMTSJGSNT.:?ORDJRGQ>
%SBSPTSFSIMT1ENHJST.S8SGM>T QOOQT-SNL>T*9TKRNR<R
KEASOT;RTSNLREOE(QLTGQIT@QBQTLENHJSTGISICORNQPQPTFSPMTGMNS
4Q=GROORDIQNQOJQDTLENHJS4TQJLSPMPSTLS;HDS<SL9T
,!TRLI:NCT-NE29T)N9TSPKRARNT%MOJS?>T33
JH8SBQNQPRTFS7IMAMTS=MLOSJSKS>TCPQ;RNGQIRFRT8RNTFMOT*06
**TBQPTKEOSFMPKSTFRPQT:ANRP<QTLSFKEOKHAHPHT;RTF:PR6
IQJTLHNHOHTEOSNSLTSOKMLOSNMTLSNSNOSTGEPT+TFMOKMNTCPQ;RN6
GQIRORNQPKRTFCLGRL:ANRIQJRTBSDOSFSPTICJT:ANRP<QORNR>
4CPQ;RNGQIRFRT@QNQD4TSKMTSOIMPKSTBQNTKRNGT;RNKQLORNQPQTQ6
2SKRTRIIQ9T
5HTKRNGT7NE@NSJMPKST@RPROTSPOSJKST8RJTCPQ;RN6
GQIRFQT;RTCPQ;RNGQIRTFSDSJMPMTISPMIIMLOSNMPMT8RJTKR
4LSOQIR4>T4@QNQDQJ<QOQL4T@QBQT7NE@NSJOSNOST:ANRP<QORNQ
@ROR<RART8S?MNOSKMLOSNMPMTKQORT@RIQNRPT%MOJS?>T4!PQ;RN6
GQIRFRT@QNQDTKRNGQPQPTQ=QPRTLEFKHAHJH?T7NE@NSJOSNOS
:ANRP<QORNQJQ?QP>TKS8STELHOSTBSDOSNLRP>T8SFSIOSNMPKS
BHPKSPTGEPNSTFSDSFS<SLOSNMT@ROQDJRORNRTKS8STKEPSPMJOM
BSDOSJSOSNMPMTGSAOSJSFMTSJS=OMFENH?4TKRKQ9T
4ANRP<QORNQJQ?QPTKEAST;RT=R;NRT2SNLMPKSOMAMPM
SNIMNJSLTQ=QPTBHTLEPHFHTKRNGT7NE@NSJMPSTSOKML9
#CPLCTBHNSGMTLENHPJSGMT@RNRLRPTSOSPOSNT;RTLQDQORN
@:NJRKRP>TGSKR<RTIRENQLT<CJORORNORT:ANRPKQLORNQTBQN
DRFQTLENHJS?OSN>TFMOOSNKMNTBHPHT@:NCFENH?9T&=QPKR
EOHNGSPM?>TQ=GROORDIQNQNGRPQ?TLENHNGHPH?9T,AQIQJ
KRKQAQJQ?TDRFTKRTBHKHNT?SIRP>T:BCNTICNOCGC
:ANRIQJKQN>TGSKR<RTBQO@QFQTSLISNMNGMPM?9T1QDQTRARN
SPOSIIMLOSNMPM?MTFSDSJMPSTSLISNMFENGSTRAQIQJKQNT;R
FMOOSKMNTBHTGENHPOSNMTLEPHDHFENH?9T,AQIQJTQOOSTELH6
FSNSLTEOJSLT?ENHPKSTKSTKRAQO9
RNLRGTOQGRTJR?HPHTEOHP<STRAQIQJTISJSJTJMTEOS6
<SL>T8SFMN9T&=RNQLT;RTEPHTBRPQJGRFQ7TFSDSJS
@R=QNJRL>T:O=C7TKRARNORPKQNJRJQ?T@RNRLQFEN94
5QNTLEPHPHPTQ=GROORDIQNQOJRGQ>T:PRJQPQP
LS;NSPJSGMTQ=QPTQPGSPMPTKHFHOSNMFOSTEPHT8QGGRIJRGQ
@RNRLIQAQPQT;HN@HOSFSPT-NE29T)N9T%MOJS?>TKRNG
7NE@NSJMPKS>TLHDT<RPPRIQPRTKC?RPORFR<RLORNQT@R?QO6
RNORTICJT:ANRP<QORNQP>TBHNSFMTISPMJSGMPM>TBHNSPMP
=R;NRFORTQOQDLQGQPQ>TGHOSLTSOSPOSNMPT:PRJQPQTSPOSIJSFS
=SOMDS<SLOSNMPMTG:FORKQ9T
Bilinçle koruma
%MOJS?>TBHTFMOTSOKMLOSNMTLSNSNOSTBHTKRNGT7NE@NSJM
Q=QPRTGSKR<RTCNLQFR/PQPTKRAQOTKCPFSPMPTKST:PRJOQTGH6
OSLTSOSPOSNMPKSPT&?JQNT1HDTRPPRIQ/PQTKRTKS8QOTRIIQLORNQ6
PQTBROQNIRNRL>TDHPOSNMTLSFKRIIQT
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, gelişen ülkelerin hızla toparlanma eğilimini sürdürdüğünü,
Türkiye’nin ise saatbaşı değişen gündemlerle motivasyonunu, enerjisini
ve toplum barışını her geçen gün daha çok kaybettiğini söyledi.
Yorgancılar, “17 Aralık’tan bu yana günbegün değişen gündemiyle
Türkiye tamamen içe kapandı ve yolsuzlukla başlayan operasyonlar
siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal anlamda ciddi bozulmalara yol
açtı.” dedi. EBSO Başkanı Yorgancılar, Türkiye gündeminde önemli yer
tutan olayların ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. İş dünyası olarak
gelişmelerden ciddi endişe duyduklarını belirterek, “IMF ve diğer
kuruluşların, küresel ekonomiye dair beklentilerini olumluya çevirip
gelişen ekonomilere uyarılarını yaptığı bir süreçte en son yapmamız
gereken kaos yaratmaktı ve biz onu başarmış durumdayız.” şeklinde
konuştu. Şu anda gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından Türkiye’deki
bütün kurumlarda bir kaos hakim olduğunun göründüğünü savunan
Yorgancılar, bu tablonun ivedilikle ve titizlikle düzeltilmesi çağrısında bulundu. Bunu da ancak siyasetin yapacağını vurgulayarak şöyle devam etti: “Çünkü siyasi krizle başlayan olay, ekonomide ciddi tahribatlara yol
açıyor. Son bir yılda doların yüzde 30 değerlenmesi ve baskı altındaki bir
Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen artış ivmesinin devam
etmesi, üretimin önündeki en büyük engeldir. Kırılgan beşli olarak
tanımlanan ülkelerin içinde bulunun veya bulunmayın, yatırımcı
açısından bu algı bile kendini geri çekmek için yeterli bir gerekçedir.
(CİHAN)
Devlet, bu yıl genç kızların eğitime katılmasının önündeki engeller ile kadın, aile ve boşanma konularındaki araştırma ve
projelere 12 milyon 137 bin lira destek sağlayacak
'RP=TLM?OSNMPTRAQIQJRTLSIMOJSGMPMPT:PCPKRLQTRP6
@ROORNTQORTLSKMP>TSQORT;RTBEDSPJSTLEPHOSNMPKSLQ
SNSDIMNJSTQORT7NE(RORNR>TBHTFMOT*+TJQOFEPT*TBQPTOQNS
KRGIRLTGSAOSPS<SL9T5EDSPJSOSNMPTPRKRPORNQPQPTBROQN6
ORPJRGQTQ=QPTFS7MOS<SLTSNSDIMNJSTQ=QPT$"0TBQPTOQNST8SN6
<SPS<SL9
33TJH8SBQNQPQP>T1SOLMPJST5SLSPOMAMP<S
8S?MNOSPSPT+0*$T%MOMT%SIMNMJT-NE@NSJM/PKSPTFS7IMAM
KRNORJRFRT@:NR>T3QORT;RT.EGFSOT-EOQIQLSOSNT5SLSPOMAM>
=RDQIOQTQOT;RTQO=RORNKRLQTLSKMPOSNSTF:PROQLTGMAMPJSTR;6
ORNQPQPTIRDNQ2SI>TBSLMJT;RTEPSNMJMTQ=QPT"TJQOFEPT*0
BQPTOQNST8SN<SFS<SL9T
3QORT5QO@QT.QGIRJQ/PQPTRICI>TJCDIRNQT8Q?JRIORNQT;R
FS?MOMJTQDORNQTQ=QPT$TJQOFEPTOQNST:KRPRLTSFMNSP
5SLSPOML>T3QORT.EGFSOT)RGIRLT-NE(RGQ/PQPT3.),-
RICI>TJCDIRNQT8Q?JRIORNQT;RTRAQIQJTQDORNQTQ=QPTKRT"00TBQP
OQNSTKRGIRLTGSAOSFS<SL9T.:?TLEPHGHT7NE(R>TGEGFSO
8Q?JRIT;RTFSNKMJOSNMP>TLQDQORNQPTBSD;HNHGHPST@RNRL
LSOJSKSPTGSAOSPJSGMPMTSJS=OMFEN9T
-NE@NSJST@:NR>T3QORT3NSDIMNJST,ICIORNQPQPTJCDIRNQ
8Q?JRIORNQTQ=QPT"00TBQPTOQNST8SN<SPS<SL9)R;ORIT'35:O@RT1SOLMPJST&KSNRGQT5SDLSPOMAMT7NE(RORNQPKRP>
1SKMPMPT'C=ORPKQNQOJRGQPKRT%RPQOQLORNT+9T,;NR
)-T=SOMDJSOSNMTQ=QPTQGRT$TBQPTOQNSTSFMNKM9T'35:O@RGQ/PQPTTQOQPKRTHF@HOSPSPT7NE(R>T'CPRFKEAH
3PSKEOHT5:O@RGQPKRLQTLSKMPOSNMPTBQNRFGRO>TGEGFSOTCNR6
IQJTLS7SGQIRORNQPQT;RTQDORIJRTKC?RFQPKRLQTF:PRIQJTBR6
<RNQORNQPQTSNIIMNJSFMT8RKR2OQFEN9T5HTFEOOS>TLSKMPOSNMP
KS8QOTEOKHLOSNMTIE7OHOHLOSNTQ=QPKRT@C=ORPKQNQOJRGQT;R
SNISPTQGIQ8KSJ>T@QNQDQJ<QOQLTEOSPSLOSNMFOSTKS8ST2S?OS
@ROQNTROKRTRIJRORNQTSJS=OSPMFEN9T
- Boşanma nedenlerinin
araştırmasına 450 bin lira
3QORT;RT.EGFSOT-EOQIQLSOSNT5SLSPOMAM>T+0*$/IR
FS7MOS<SLT5EDSPJSTRKRPORNQT3NSDIMNJSGMT;RT&ORNQT&G6
ISIQGIQLQT3PSOQ?QTQ=QPT$"0TBQPTOQNSTLSFPSLTSFMNKM9T
5SLSPOML>T4+$T.SFMOMT3QORPQPT1ENHPJSGMT;R
1SKMPST1SNDMTQKKRIQPTPORPJRGQPRT)SQNT1SPHP4HP
F@HOSJST%:PIRJORNQPQPT,ILQT3PSOQ?QTQ=QPTQGRT++TBQP
OQNST8SN<SFS<SL9T.:?TLEPHGHTLSPHPTDQKKRIRTHANSFSP>
DQKKRIRTHANSJSTIR8OQLRGQTBHOHPSPTLSKMPOSNMP>
=E<HLOSNMP>TSQORTBQNRFORNQTQORTIRLTISNS2OMTMGNSNOMTISLQ7
JSAKHNHTEOSPTLQDQORNQPTLENHPJSGMT;RTBHTLQDQORNRTF:PR6
OQLTDQKKRIQPT:PORPJRGQTSJS<MFOSTSOMPS<SLTIRKBQNORNR
QOQDLQPTHGHOT;RTRGSGOSNMTKC?RPORJRFQTSJS=OMFEN9
1SKMPOSNMPTQD@C<CPRTLSIMOJSTENSPMPMPTSNIMNMOJSGMPM
F:PCPKRLQT=SOMDJSOSNMPTKSTKRGIRLORPR<RAQT7NE@NSJS
@:NR>TCNLQFR/KRLQT1SKMPT&D@C<CT-NE2QOQ/PQP
3NSDIMNMOJSGMTQ=QPT"TBQPTOQNSTKRGIRLT;RNQOR<RL9
RGQOORNT;RT3QORT3NSDIMNJSGMTQ=QPT00TBQPTOQNSTLSF6
PSLTGSAOSFS<SLTEOSPT3QORT;RT.EGFSOT-EOQIQLSOSN
5SLSPOMAMT'RP=T1M?OSNMPT,AQIQJRT1SIMOJSGMPMPTPCP6
KRLQT,P@ROORNQPT3NSDIMNMOJSGMTQ=QPTQGRT*0TBQPTOQNS
KRGIRLIRTBHOHPS<SL9
33
SNMIMOJMDTSIMLTGHFHT5CFCL
RPKRNRGTR8NQ/PRTBMNSLSPTBQN=ELTQDORIJR
QORTQO@QOQTFS7MOSPTQP<RORJRKRTPHJHPRORNQP
4GHOSJSTGHFHTLNQIRNORNQPR4THFJSKMAMPMP
S=MLOSPJSGMTCNRIQ<QORNTISNS2MPKSPTRPKQDRFOR
LSNDMOSPKM9T#R;NRT;RTR8QN<QOQLT&OT CKCNOCAC
RLQ7ORNQT@R=RPTSFT5CFCLT RPKRNRGTR8NQ
C?RNQPKRT2SNLOMTB:O@RORNKRLQT=Q2IOQLORNKRTIROR2
EOSPTBSOMLOSNOSTQO@QOQTQP<RORJRTBSDOSIIM9T5H
LS7GSJKST:?ROOQLORT#CNCLGHTLEOHTC?RNQPKRLQ
QDORIJRORNQPTBCFCLT=EAHPOHAHPHPTLRPKQTGRL6
I:NROTKRDSN(TLNQIRNORNQPQTGSAOSKMAMTSP<SL
KRDSN(TRKQORPTGHFHPTGHOSJSTGHFHTLNQIRN6
ORNQPKRTEOJSKMAMTBROQNIQOKQ9T)RPQ?OQTQNSSI
KSGMT5SDLSPMTSJKQT'RJQ<Q>TFS7IMAM
S=MLOSJSKS>TIRLGIQOT;RTIHNQ?JTQORTSKMPMTKHFH6
NSPTLRPIQPTGEPTFMOOSNKSLQTSIMOMJOSNOSTBQN=EL
GRLI:NORNKRT:PT7OSPST=MLIMAMPM>TISNMJT;R
GSPSFQPQPTQ=TQ=RTEOKHAHTBQNTLRPITLEPHJHPKS
BHOHPKHAHPHTG:FORKQ9T.SPSFQORDJRPQPT:PR6
JQPRTKQLLSIQT=RLRPT;RTGSPSFQPQPT=R;NR
GSAOMAMPMTLENHFSNSLT@ROQDJRGQPQPT@RNRLOQ
LNQIRNORNTSNSGMPKSTFRNTSOKMAMPMTQ2SKRTRKRP
'RJQ<Q>TGSPSFQTSNMIJSTIRGQGORNQPKRTLQJFSGSO
SNMIJSPMPTEOJSJSGMPMPT=Q2I=QFQTGMLMPIMFS
GELIHAHPHTLSFKRIIQ9#R;NRT;RTR8QN<QOQL
5SLSPOMAMTISNS2MPKSPT@R?Q<QTOSBENSIH;SNOSNOS
FS7MOSPTQP<RORJRKRTSIMLTGHOSNMPTBSLSPOMAMP
KRDSN(TLNQIRNORNQPRTHF@HPTEOKHAHTF:PCPKR
NS7ENT;RNKQLORNQPQTSJSTBHPHPTKEASFS
BMNSLMOS<SLTGHFHP>T4GHOSJSTLNQIRNORNQPRTHF6
@HP4TEOKHAHTSPOSJMPMTISDMJSKMAMPMTSLISNSP
'RJQ<Q>T45HTGH>TISNMJKSTLHOOSPMOJSGM
JCJLCPTEOJSFSPTBQNTGH9T5HPHPTQORNORFRP
K:PRJORNKRTKS8STBCFCLT?SNSNOSNSTFEO
S=JSJSGMTQ=QPTBSLSPOMAMJM?MP>TEN@SPQ?R
GSPSFQTB:O@RORNQPKRTJHIOSLSTLQJFSGSO
SNMIJSTIRGQGQPQT8SFSIST@R=QNR<RL>TSAMNTJRISO6
ORNQTSNMPKMNSNSLTKEASFSTGHFHTBMNSLS<SL
KC?RPORJRORNTFS7JSGMT@RNRLQFEN4TDRLOQPKR
LEPHDIH9)RPQ?OQTN@SPQ?RT.SPSFQT5:O@RGQ
CKCNCTSP(HT5RDISDTKST+00TFMOMPKS
FS7MOSPT4,PT#R;NR<QT.54TFSNMDJSGMPKSTQL6
QP<QTEOKHLOSNMPMT8SIMNOSISNSL>TRLQ7ORN
ISNS2MPKSPTGCNRLOQTKRPRIORPKQLORNQPQTG:FORKQ9
5RDISD>T4Q=BQNTEOHJGH?OHLTFSDSJSKML9
5Q?KRPTLSFPSLOSPSPT8RN8SP@QTBQNTGMLMPIM
EOJSGMTJCJLCPTKRAQO9T#R;NRTBRNSIMTSOJMD
BQNTEN@SPQ?RTGSPSFQTB:O@RGQFQ?9T5Q?TL6
RPKQJQ?KRPTRJQPQ?9T3NMIJSKSPT=MLSPTGH
IRJQ?9T5QFEOE(QLT;RTLQJFSGSOTSNMIJSTFS7MFEN>
BQO@QGSFSNOSTLEPINEOTRKQOQFEN4TKQFRTLEPHDIH9
Download

Ben evet dedim siz de itiraz etmeyin!