YI
SM
A
“Tüm paydaşlarımız için
katma değer üretiyoruz”
“We produce added value
for all our stakeholders”
4 SAYIISSUE: 65 M
R: 1
A
HA
Y-
UNE 2012
AN J
R
İ
Z
Şahap Aktaş
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Aktas Holding
İnci Akü, küresel pazarda
markalaşarak büyüyüyor
A
YE
Inci Aku has been growing via branding
L
YI
Göksel Paker
İnci Akü Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su
Inci Aku Board Member and CEO
“Turquality ile daha kurumsal ve
vizyoner bir marka olduk”
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
“Turquality made us a more visionary and a
more institutionalised brand”
Muzaffer Çilek
Çilek A.Ş. Genel Müdürü
Çilek A.Ş. General Manager
ARE YOU READY TO BE A GLOBAL BRAND
üyelerimize üye katıyoruz!
2 9 9
growth is going on
TAYSAD DERGİ’DEN FROM TAYSAD MAGAZINE
Küresel marka
olma yolunda
Sevgi Özçelik
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
Dergimizin bir önceki sayısının yayınlanmasından bu yana geçen zaman süreci, TAYSAD yöneticileri için oldukça yoğun çalışma ve ziyaretlere konu oldu. Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında TAYSAD Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimizin çoğunluğunun katıldığı ana sanayi ziyaretlerini gerçekleştirdik. Oyak ReThe necessity of
nault Bursa Fabrikası, Ford Otosan Gölcük Tesisleri, Tofaş Genel
being a global brand
Müdürlüğü, Hyundai Assan İzmit Fabrikası, Toyota Adapazarı
Fabrikası, BMC Pınarbaşı İzmir Fabrikası’na yaptığımız bu ziyaretlerin, önümüzdeki dönem ana ve yan
sanayi ilişkilerini yeni boyutlara taşıyacağına ve işbirliklerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Söz konusu ziyaretTAYSAD executives were quite busy with various activities
and visits since our last issue. We conducted automotive
lerle ilgili kimi detayları dergimiz sayfaindustry visits in May and June with the participation of most
larında bulabilirsiniz.
Öte yandan; yan sanayimizde güçlü küresel markalar oluşturma amacıyla Turquality programlarını tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflerimiz arasında bulundurduğumuzu duyurmuştuk. Turquality Programı’nı tanıtmaya yönelik bilgilerin yanında, Program kapsamında
bulunan TAYSAD üyeleri ile farklı sektörlerden bazı firmaların yöneticileriyle
yaptığımız röportajların katkı sağlamasını umuyoruz. Turquality programlarına ilişkin diğer faaliyet ve gelişmeleri de
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz.
“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” hedefini hayata geçirme amacıyla atılan bu
adımlar çalışmalarımıza damgasını vurmaya devam edecek. Yeni etkinlik ve haberlerde görüşmek dileğiyle...
4
Mayıs May - Haziran June 2012
of our Board and Inspection Board members. The visits were
to Oyak Renault Bursa Plant, Ford Otosan Gölcük Facility,
Tofaş Headquarters, Hyundai Assan İzmit Plant, Toyota
Adapazarı Plant, BMC Pınarbaşı İzmir Plant. And we believe
that those visits will move automotive and supply industries
relations to another level and strengthen the collaborations as
well. You may find details of the visits in the following pages.
As all you might remember, one of our objectives was to
promote and enhance Turquality programs in order to
build powerful global brands within our supply industry. In
addition to information on Turquality, we had interviews
with TAYSAD members and executives of companies from
different sectors, which we hope would contribute to our
objective. You may also find detailed information on activities
and development about Turquality in the following pages.
These steps are taken to achieve our objective “Strong
Industry, Strong Brand” and they will contribute to our
activities. Hope to see you in the new issue.
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTEST
dergi
magazine
Yıl Year: 14 Sayı Issue: 65
Mayıs May - Haziran June 2012
Sahibi Publisher:
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
For TAYSAD, Chairman of the Board of
Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief:
Özlem Gülşen Arkan
Yayın Kurulu Editorial Board:
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Alper Kanca
Özlem Gülşen Arkan
Sevgi Özçelik
Editörler Editorial:
Ayşe Uyguner
Burçin Yeşiltepe
[email protected]
Yayın Yönetmeni Publishing:
Sevgi Özçelik
[email protected]
17
Honda, karbon emisyonunu
yüzde 30 azaltacak
Honda vows 30% reduction in
carbon emissions by 2021
20
Fiat Türkiye’de yeni fırsatlar arıyor
Fiat Turkey looking for new
opportunities
21
Tofaş, üretim kapasitesini
550 bine çıkarmayı hedefliyor
Tofaş aims 550 thousand units of
production capacity
22
Traktörde “Made in Ankara”
çiftçinin tercihini etkiliyor
“Made in Ankara” tractors have an
impact over the farmers’ choice
23
Traktörler Konya’da buluştu
Tractors met in Konya
24
Gebze; Ford’un üçüncü büyük
Ar-Ge merkezi oldu
Gebze became the third biggest
R&D Center of Ford
Stratejik bir yatırım olarak
“Markalaşma”
"Branding" as a strategic investment
25
Fiorino’ya İngiltere’den bir ödül
Fiorino’s new award from England
Dr. Mehmet Dudaroğlu
26
100 bin adet otomobil üretene
‘gümrük’ teşviki
New Incentives for the investors
planning to produce at least
100.000 cars
TAYSAD DERGİ’DEN
FROM TAYSAD MAGAZINE
4
Görsel Yönetmen Art Director:
İlter Çıtak
Küresel marka olma yolunda
The necessity of being
a global brand
Sevgi Özçelik
[email protected]
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
Reklam Advertising:
Fırtına Arısoy
[email protected]
Murat Dilicioğlu
[email protected]
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Yönetim Yeri Management Centre:
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1
Şekerpınar - Çayırova 41480 Kocaeli - Türkiye
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr [email protected]
Yapım Production:
Mavi Tanıtım ve İletişim
Ayrılık Çeşme Sok. No: 122
Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 418 59 31
Faks: +90 216 348 95 22
[email protected]
Baskı Printed by:
10
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21
Otosanayi 4. Levent-İstanbul
Tel: +90 212 280 00 09
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of TAYSAD
Yerel - Türkçe - İngilizce - İlmi
İki Ayda Bir Yayımlanır
Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm reklamların
sorumluluğu reklam veren firmalara, yazılardaki
görüşler yazarlarına aittir. TAYSAD Dergi parayla
satılmaz.
All publishing rights reserved by TAYSAD and
the content may be quoted by indicating source.
Advertisements are the liability of advertising firms.
Opinions are the liability of writer. TAYSAD Magazine
is distributed free of charge.
SEKTÖRDEN HABERLER
NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
14
Production of automotive
manufacturers in the
5 months of 2012
CLEPA
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD CLEPA üyesidir
TAYSAD is a Member of CLEPA
6
Mayıs May - Haziran June 2012
Otomotiv sanayi firmalarının
2012 yılı beş aylık üretimleri
16
Nihat Ergün, Otokar
fabrikasını ziyaret etti
Nihat Ergün visited Otokar Factory
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ
TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
28
No-Name’den Markalaşmaya
From No-Name to Branding
Ahmet Yılmaz
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative
Chairman of the Board of exTim GmbH
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTEST
70
GÜÇLÜ SANAYİ, GÜÇLÜ MARKA
STRONG INDUSTRY STRONG BRAND
32
En iyiye ulaşmanın yolu:
Kıyaslama
The Road to the Best:
Benchmarking
Türkiye’nin Markalaşma Programı
TURQUALITY® ile Dünya markası
olmaya hazır mısınız?
71
Are you ready to be a global brand
with Turquality, Turkey's Branding
Program
İnci Akü'de En iyi
uygulamalar semineri
Best Practices Seminar
at İnci Akü
48
“İhtiyaçlar ve çözümler biraraya
geldiğinde doğru ürün ortaya çıkar”
“When needs and solutions get
together and form the right product”
72
Man, Avrupa’nın en büyük tesisini
Türkiye’de faaliyete geçirdi
MAN Europe’s biggest facility
operates in Turkey
Tarkan Burak
Otokar A.Ş. Pazarlama Müdürü
Otokar Inc. Director of Marketin
38
“Tüm paydaşlarımız için
katma değer üretiyoruz”
“We produce added value
for all our stakeholders”
Şahap Aktaş
74
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Aktas Holding
TAYSAD Bursa Member Meeting
52
“Marka, başarılı bir pazarlama
stratejisi sonucunda elde
edilen ödüldür”
“Brand is the award given as a result
of a successful marketing strategy”
78
82
90
Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ziyareti
Ford Otosan R&D Center Visit
92
Michigan Üniversitesi'nin kapıları
Türk ihracatçılara açıldı
University of Michigan is at service
for Turkish Exporters
Turgut Çankılıç
BMC Sınai ve Ticari Direktörü
Director of Industry and Commerce
of BMC
94
56
“Turquality ile daha kurumsal ve
vizyoner bir marka olduk”
“Turquality made us a
more visionary and a more
institutionalised brand”
Muzaffer Çilek
Çilek A.Ş. Genel Müdürü
Cilek A.S. General Manager
44
İnci Akü, küresel pazarda
markalaşarak büyüyüyor
Inci Aku has been growing via
branding
Göksel Paker
İnci Akü Yönetim Kurulu Üyesi
ve CEO’su
Inci Aku Board Member and CEO
8
Mayıs May - Haziran June 2012
BRIC ülkeleri Türkiye'yi otomotiv
üssü olarak kullanacak
Turkey will be the automotive base
of BRIC countries
Yiğit Akü A.Ş. Pazarlama Müdürü
Yiğit Akü A.Ş. Marketing Manager
“Turquality, güçlü markaların
yaratılmasını teşvik ediyor”
“Turquality encourages the
formation of strong brands”
TAYSAD Ege Buluşmaları
TAYSAD Ege Meetings
Hakan Şen
40
TAYSAD Bursa Üye Toplantısı
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
60
Adım Adım:
“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka”
Step by Step
"Strong Industry, Strong Brand"
Otomotiv Proje Pazarı yarışması
Automotive Project Market
Competition
ÇEVRE
ENVIRONMENT
98
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi en temiz
ikinci OSB seçildi
TOSB Automotive Supply Industry
Organised Industrial Zone is the
second cleanest OIZ
ÜYELERDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
TAYSAD ÜYELERİ
TAYSAD MEMBERS
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ MESSAGE FROM TAYSAD
Stratejik bir yatırım olarak
“Markalaşma”
Dr. Mehmet Dudaroğlu
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of TAYSAD
Sayın Üyelerimiz,
Değerli Paydaşlarımız,
B
ildiğiniz gibi, derneğimizin “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı altında gerçekleştirmeyi amaçladığı en
önemli misyonlarından biri, üyelerimizin “Markalaşma” konusunda çalışma yapmalarına ve mevcut çalışmalarını
artırmalarına öncülük etmektir.
Bu çalışmaları desteklemek istemimizin temel sebeplerini şu şekilde özetleyebilirim;
1.Üyelerimizin kısa, orta ve uzun vadeli strateji planı yapma kabiliyetlerinin artırılması,
2.Üyelerimizin tedarik zinciri, müşteri ilişkileri, pazarlama, finans, insan kaynakları, Ar-Ge ve bilgi sistemleri alanlarındaki
bilincinin yükseltilmesi
3.Üyelerimizin kurumsal yönetim ve performans yönetimi konularında profesyonel yaklaşım sergilemelerinin sağlanması
Markalaşma, firmanın en önemli stratejik yatırımlarından biri
olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla markalaşma kısa vadeli değil,
farklılaştırmaya dayanan rekabet stratejisinin bir unsuru olarak
görülmelidir. Farklılaşma, kendi iç süreçlerimiz ile ilgili olabileceği gibi, tüm sanayi içinde özel ve farklı bir şey yaratmayı da
içermektedir.
Lokal pazarda marka olmayı başarmış bazı üyelerimiz, son dönemlerde yaptıkları atılımlar ile bu başarılarını dünyanın farklı bölgelerine de taşıdılar. Sayısı
az da olsa bu başarılar örnek teşkil etmesi açısından
son derece önemli. Ancak
mutlaka küresel pazarlarda marka olmayı başarmış
yan sanayicilerimizin sayısını artırmamız gerekiyor.
lendirme evrelerinin bizim açımızdan da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu programın üyelerimizde yaygınlaştırılması için Ekim ayından itibaren Kocaeli, Bursa ve İzmir’de düzenleyeceğimiz çeşitli bilgilendirme faaliyetlerimiz ve pilot çalışmalarımız olacaktır. Elbette tüm firmalarımızın bu programdan yararlanması sağlanamasa da programda yer alan değerlendirme evrelerinin firmalarımızda uygulanması ile otomotiv yan
sanayimizdeki bilinci ve “küresel marka” olmanın gerekliliği için
örnek altyapı sayısını artırabiliriz.
Markalaşma süreci boyunca yapılan tüm çalışmalar firmalarımızın vizyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. Tıpkı yaşam boyu
öğrenme süreci gibi markalaşma sürecinin de hiçbir zaman sona
eren bir süreç olmayacağını bilmeliyiz.
Bu konuda adım atmış ve atacak olan tüm üyelerini bilgilendirmeler ve etkinlikler ile sürekli güncel tutmak derneğimizin öncelikli görevlerindendir.
Ülkemizin zorlu hedeflerinin olduğu 2023 yılına dek hep birlikte
bizim de otomotiv tedarik sanayinde daha iyi markalar ile hizmetlerimizi arttıracağımıza olan inancım tamdır.
Sevgi ve Saygılarımla,
MARKALAŞMA, FİRMANIN
EN ÖNEMLİ STRATEJİK
YATIRIMLARINDAN BİRİ
OLARAK ALGILANMALIDIR.
DOLAYISIYLA MARKALAŞMA
KISA VADELİ DEĞİL,
FARKLILAŞTIRMAYA
DAYANAN REKABET
STRATEJİSİNİN BİR UNSURU
OLARAK GÖRÜLMELİDİR.
Marka olmayı başaran firmaların ortak özelliklerine baktığımızda, bu firmaların vizyon sahibi olduklarını, stratejik planlama yeteneğine, iyi bir insan kaynağına ve altyapıya sahip olduklarını,
üst yönetimin hedeflerini alt kadroya taşıyabildiklerini ve buna
liderlik edebildiklerini ve tabii ki sürekli gelişim içinde olduklarını görüyoruz.
Bu kapsamda, “Turquality” destek programında yer alan değer-
10
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ MESSAGE FROM TAYSAD
“Branding” as a
strategic investment
Dr. Mehmet Dudaroğlu
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of TAYSAD
Dear Members,
Distinguish Partners,
A
s you know, one of the primary missions of our association is determined to accomplish under “Strong
Industry, Strong Brands” motto is pioneering for our
members working through on “Branding” issue and also boosting their current practises on the matter.
I can outline the ground motives of our desire to support these
practises as follows;
1. Enhancement of our members’ capabilities for laying short,
medium and long term strategical plans,
2. Raising our members’ consciousness for supply chain, customer relations, marketing, finance, human resources, R&D and
information technologies,
3. Enabling our members exhibit professional approaches towards corporate management as well as performance management,
Branding must be perceived as one of the most important strategical investment of a company. Therefore, marketing must
be regarded as an element of differentiation based competition
strategy not as a short term matter. As differentiation can be
related with our own internal operations but at the
BRANDING MUST BE
same time it also applies
PERCEIVED AS ONE OF
for creating something
THE
MOST IMPORTANT
special and different within
STRATEGICAL INVESTMENT
the whole industry.
sion, ability to strategical planning, decent human resources
and infrastructure. Those firms are also capable of transferring
executive objectives to junior level and acting as leaders accordingly. Above all surely they are all in continuous development.
In this context, I personally believe that evaluation stages which
came in “Turquality” support programme, are very important to
us. To allow this programme being extended within our members, starting from October we shall have informative activities
as well as pilot studies that we will organise in Kocaeli, Bursa
and İzmir. Eventhough it cannot be provided all of our firms getting benefit from this programme, yet with the implementation
of evaluation stages -available in the programme- in our firms
we can still increase the awareness within our automotive supply industry and also number of exemplary foundations for the
necessity of becoming global brand.
Overall studies, operations that has been carried out during
the branding process contribute to our company vision in great
deal. Just like lifelong learning process, we need to know that
branding process is also an everlasting process.
Keeping our members that has and will take step towards in this
issue, up-to-dated with the help of enlightenments and activities, is our association’s one of the primary duties.
I have full confidence in, until 2023 which our country has challenging objectives we shall promote our services with better
brands within our automotive supply industry
Yours faithfully,
OF A COMPANY. THEREFORE,
Some of our members,
MARKETING MUST BE
which already has achieved
REGARDED
AS AN ELEMENT
to become brand within
the local market - thanks to OF DIFFERENTIATION BASED
their recent breakthrough
COMPETITION STRATEGY
- have moved their sucNOT AS A SHORT TERM
cess to the different parts
MATTER.
of the world. Even though
these successes are limited
in number but they are extremely important in the sense of
serving as model. However, we must definitely increase the
number of suppliers who accomplished to become brand within
global market.
When we look at the common characteristics of the firms that
succeeded to become brand, we see that those firms have vi-
12
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS
A.I.O.S.
1.154
83
170
BMC
Ford Otosan
961
8
3.414
29
0
190
103.499
7
51
9.437
Toplam
Totals
%
Traktör
F. Tractor
%
Midibüs
Midi-Bus
%
Minibüs
Mini-Bus
%
Otobüs
Bus
%
Kamyonet
Pick Up
%
B. Kamyon
M. Truck
%
K. Kamyon
L. Truck
%
Otomobil
Pass. Car
Firmalar
Companies
Otomotiv sanayi firmalarının 2012 yılı beş aylık üretimleri
Production of automotive manufacturers in the 5 months of 2012
661
41
1.985
100
6
1.251
116.350
87
Hattat
1.515
1.515
7
Honda Türkiye
10.881
5
10.881
Hyundai Assan
36.562
15
36.562
Karsan
2
0
M. Benz Türk
322
3
7.042
60
5.726
3
Man Türkiye
Otokar
85
Oyak Renault
137.074
0
1.369
7.419
13
1.204
45
8.246
613
23
613
264
10
12
0
601
137.074
58
Temsa
228
Tofaş
15.398
6
Toyota
37.696
16
16
204
0
93.829
46
426
16
242
237.611
100
1.110
15
109.227
37.696
Türk Traktör
Toplam
962
37
1.384
100
11.739
100
203.513
100
2.697
100
10.818
100
1.604
100
20.374
93
20.374
21.889
100
491.255
Kaynak: OSD K. Kamyon: AYA 3.5-1.2 Ton, L. Truck: GVW: 3.5-12 Ton, B. Kamyon: AYA 12 Ton’dan Büyük, M. Truck: GVW 12 Ton And Up
Ocak-Mayıs 2012 Otomotiv pazarı, üretimi ve ihracatı
Otomotiv Pazarı
2
012 yılı Ocak-Mayıs döneminde
toplam pazar, 2011 yılı aynı
dönemine göre yüzde 21 oranında azalarak
285 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı
dönemde otomobil pazarındaki düşüş
yüzde 17 düzeyinde gerçekleşti ve pazar
194 bin adede geriledi.
Ekonomiyi yavaşlatmayı öngören
politikalar pazarda talebin daralmasına yol
açmaya devam ediyor.
2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre hafif
ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 29 gibi
önemli bir oranda gerçekleşti ve pazar 76
bin adet düzeyine geriledi.
Geçen yıl ile kıyaslandığında, hafif
ticari araçlardaki ÖTV artışı nedeni ile
satışlardaki düşüşün 2012 yılı Mayıs
ayında da devam ettiği görülüyor.
Ağır ticari araç talebinde de gerileme
devam ediyor. 2012 yılı Ocak-Mayıs
döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari
araç pazarı yüzde 25 oranında daraldı ve
14
Mayıs May - Haziran June 2012
Konular
Matters
Üretim
Production
Pazar
Market
İthalat
Import
İhracat
Export
İhracat
Export ($)
Aylık Monthly
2011
Toplam Total
2012
5 Aylık 5 Month
%
2011
2012
%
104.084
99.866
-4,1
512.506
469.366
-8,4
Otomobil Passengers Car
54.197
51.237
-5,5
277.089
237.611
-14,2
Toplam Total
85.093
74.773
-12.1
360.503
284.790
-21,0
Otomobil Passengers Car
56.302
50.460
-10.4
233.032
193.641
-16,9
Toplam Total
50.405
46.610
-7,5
215.711
173.988
-19,3
Otomobil Passengers Car
38.505
37.574
-2,4
161.295
136.500
-,15,4
Toplam Total
63.016
65.653
4,2
346.643
327.644
-5,5
Otomobil Passengers Car
30.555
37.223
21,8
194.318
185.493
-4,5
1.508.499.091
1.480.496.683
-1,9
7.770.590.362
7.554.748.710
-2,8
468.638.573
537.046.479
14,6
2.833.125.866
2.703.268.000
-4,6
Toplam Total
Otomobil Passengers Car
Parametreler
Parameters
Aylık Monthly
2011
2012
5 Aylık 5 Month
%
2011
2012
%
ÜFE / PPI
0,15
0,53
**
6,20
1,27
**
TÜFE / CPPI
2,42
-0,21
**
4,93
2,87
**
Sanayi Endeksi / Industry Index
1,16
2
**
2
2
**
Dolar
1,5935
1,8493
**
2
2
**
Euro
2,2954
2,2950
**
2
2
**
www.taysad.org.tr
Taşıt Araçları İhracatı / Motor Vehicle Exports
Sektör
Sector
2010
2011
2011
2012
2012/2011
(%)
5 Ay / 5 Month
Otomobil
Passengers Car
439.999
442.674
194.318
185.493
-5
Ticari Araçlar CV
314.470
348.292
152.325
142.151
-7
Kamyonet
Pick-Up
306.902
319.366
141.607
132.311
-7
800
20.163
7.787
6.712
-14
2.411
3.912
1.116
1.186
6
807
647
271
291
7
3.550
4.204
1.544
1.651
7
Taşıt Araçları
Mv Total
754.469
790.966
345.643
327.644
-5
Traktör Tractor
9.201
10.146
2.528
6.847
171
763.670
801.112
349.171
334.491
-4
Minibüs Minibüs
Kamyon Truck
Midibüs Midibüs
Otobüs Bus
Toplam Total
15 bin adet düzeyinde gerçekleşti
2012 yılında 2011 yılı ilk 5 aylık
döneme göre kamyon pazarı
yüzde 26 oranında azaldı ve 13
bin adet düzeyinde kalırken,
otobüs pazarı da yüzde 20
oranında azaldı ve 926 adet oldu.
2012 Ocak-Mayıs döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre
toplam üretim yüzde 8, otomobil
üretimi ise yüzde 14 oranında
azaldı. Bu dönemde, toplam
üretim 469 bin adede, otomobil
üretimi ise 238 bin adede geriledi.
Otomotiv İhracatı
2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde
üretim minibüste yüzde 33,
midibüste yüzde 14 oranında arttı.
Küçük kamyonda yüzde 19, büyük
kamyonda yüzde 15, otobüste ve
kamyonette ise yüzde 2 oranında
azaldı.
2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde
bir önceki yıla göre, toplam
otomotiv sanayi ve otomobil
ihracatı yüzde 5 azaldı. 2012
yılı Ocak-Mayıs döneminde
toplam ihracat 328 bin adet,
otomobil ihracatı ise 185 bin adet
düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde, ticari araç ihracatı
ise yüzde 7 düşüş ile 142 bin
adet düzeyinde gerçekleşti.
Traktör ihracatı ise yüzde 171 gibi
önemli oranda arttı ve 7 bin adet
düzeyine yükseldi.
Otomotiv Sanayi Üretimi
İç ve dış pazarlardaki talep
azalması üretime de yansıdı ve
www.taysad.org.tr
Ticari araçlar ve özellikle ÖTV
artışına maruz kalan hafif ticari
araçlarda, 2011 yılı son aylarında
başlayan talep azalmasının
giderek büyüyen boyutu, 2012 yılı
ilk 5 aylık dönemde de ihracattaki
daralma ile birlikte üretimi
olumsuz etkilemeye devam
ediyor.
Bu dönemde, traktör üretimi ise
yüzde 18 oranında artarak 22 bin
adet oldu.n
Mayıs May - Haziran June 2012
15
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Nihat Ergün, Otokar fabrikasını ziyaret etti
Otokar’ın Sakarya’daki fabrikası
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün ve beraberindeki heyeti
tarafından ziyaret edildi. Koç Holding
CEO’su Turgay Durak, Koç Holding
Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve
Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen ve
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç
geziye ev sahipliği yaptı.
O
tokar’ın Sakarya’da bulunan fabrikası
08 Haziran 2012, Cuma günü Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
tarafından ziyaret edildi. Bakan Ergün’e,
ziyaretinde Sakarya Valisi Mustafa Büyük,
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu eşlik etti.
Ergün’e ziyaret kapsamında ilk olarak
üretim ve Otokar’ın faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yapılırken; daha sonra
fabrika gezildi. Ziyaret kapsamında
ayrıca geçtiğimiz aylarda açılan Tank
Test Merkezi de gezildi. Gezi sonrasında
Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e
ziyaretlerinin anısına bir plaket takdim
ederken Koç Holding Savunma Sanayi,
Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı
Kudret Önen ise Ergün’e zırhlı araç maketi
takdim etti. n
“Londra, Concept V1
için önemli bir fırsat”
Londra’daki “Kentsel Hareketlilik” konferansına davet edilen
Karsan, sağdan direksiyonlu elektrikli Concept V1 taksi modelini
ilk kez sergiledi.
F
rost&Sullivan’ın Londra’da düzenlediği Kentsel Hareketlilik
Konferansı’na (“Urban Mobility 3.0”) davet edilen Karsan,
konferansın ikinci gününün gerçekleştirildiği Honourable Artillery
Company’de (HAC) Concept V1 taksiyi sergiledi. Sağdan direksiyon
kullanılan pazarlar için geliştirilen yeni araç, Londra’nın da ileriye dönük
elektrikli taksi proje beklentisi çerçevesinde bu defa elektrikli olarak
hazırlandı.n
London is an opportunity for Concept V1
Karsan exhibited its electric Concept V1 taxi model for the first time in London at “Urban Mobilization” Conference.
16
Mayıs May - Haziran June 2012
Nihat Ergün visited Otokar Factory
Otokar’s Sakarya factory was visited
by Minister of Science, Industry and
Technology, Mr. Nihat Ergün and his
entourage. Mr. Turgay Durak, Koç
Holding’s CEO, Mr. Kudret Önen,
President of Defense Industry and Other
Automotive Companies Group at Koç
Holding, and Mr. Serdar Görgüç, Otokar
General Manager hosted the visit.n
OYDER’in yeni Genel Sekreteri
Özgür Tezer göreve başladı
OYDER’in Genel Sekreterlik görevine Özgür Tezer
getirildi. 15 yıllık otomotiv sektör kariyerine, 1997
yılında Honda ve Volkswagen yetkili satıcılıklarında
yöneticilik görevleri ile başlayan Tezer, Peugeot
Türkiye’de 7.5 yıl Bölge Müdürlüğü ve ardından 2.5 yıl
Filo ve Özel Satışlar Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
Kariyerine Malta merkezli bir denizcilik şirketinde iki yıl
Genel Direktörlük deneyimini de katan Özgür Tezer, son
olarak Ilısal Grup şirketlerinden Efe Otomotiv Pazarlama
A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet veriyordu.
1973 yılında İstanbul’da
doğan Özgür Tezer,
Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi mezunu olup,
İngilizce bilmektedir.
Tezer evli ve iki çocuk
babasıdır. n
www.taysad.org.tr
Honda, karbon emisyonunu
yüzde 30 azaltacak
Yayınladığı yıllık çevre raporuna göre Honda, 2020
yılına kadar tüm dünyadaki üretimlerinde kullandığı
CO₂ emisyonunu yüzde 30 oranında azaltmış olacak.
B
lue Skies For Our Children – Çocuklarımız için Mavi Bir
Gökyüzü, sloganıyla 1970’lerden bugüne çevreyle dost
teknolojiler geliştirmeye devam eden Honda, karbon emisyonunun düşürülmesinden yakıt hücreli (hidrojen ile çalışan)
araçlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalarının bir göstergesi olarak yayınladığı yıllık çevre
raporunda Honda’nın, üretimde kullandığı su ve enerjiyi azaltarak, etkin geri dönüşüm sağlayarak ve ürettiği ürünlerdeki yakıt tüketimini düşürerek, 31 Mart 2012 itibariyle otomobilde yüzde 9.5, motosiklette yüzde 24.1 ve güç ürünlerinde
%13.5 oranında karbon emisyonlarında düşüş gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Honda 2020 yılına kadar bu üç segmentte gerçekleştirdiği üretim ve lojistik faaliyetlerinin karbon emisyonunu tüm dünyada
yüzde 30 oranında düşürmeyi hedefliyor.
Honda Çevre Yıllık Raporu 1999 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yayınlanıyor. Bu yıl 15’incisi açıklanan raporda
2020 hedeflerine ilişkin bilgiler detaylı olarak yer alıyor. n
Honda’nın CO2 Emisyonu 2020 Hedefi
2020
Hedefleri
Ürün
Grubu
31.03.2012
İtibariyle
Gerçekleşen
Otomobil
g/km
%30 düşüş
%9.5 düşüş
Motosiklet
g/km
%30 düşüş
%24.1düşüş
Güç Ürünleri
kg/saat
%30 düşüş
%13.5 düşüş
Honda vows 30% reduction in
carbon emissions by 2021
Honda said today that it has set a goal of reducing carbon emissions from the vehicles it makes around the world by 30% by the
end of 2020. That’s a fairly lofty goal - and the benefits could go
not only to cleaner air but fatter pocketbooks. That’s because
CO2 reductions and better fuel economy go hand-in-hand. It’s
hard to accomplish one without the other. n
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
17
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Fiat'ın Türkiye'de öne çıkan şirketleri
Şirket adı Payı
99.94
Plastiform A.Ş
99.99
Powertrain Mekanik San.
99.94
FERMAS Oto Ticaret
37.64
Platform Ar-Ge Tas. ve Tic.
37.48
TOFAŞ
37.86
Koç-Fiat Kredi Tük. Fin.
37.86
Chrysler Jeep Ticaret
53.50
Sistemi Comandi Meccanici
99.95
Matay Otomotiv Yan San.
Fiat Türkiye’de
yeni fırsatlar arıyor
İtalyan Fiat Grubu Türkiye pazarında daha aktif olabilmek
amacıyla İstanbul’da bir temsilcilik açtı. Talimat bizzat
Fiat-Chrysler Başkanı Sergio Marchionne’den geldi.
Operasyonun başına Tofaş’ın eski CEO’su Ali Pandır atandı.
Pandır, “Yeni fırsatlara bakacağız” dedi.
T
ürkiye’de Koç Grubu ile 40
yılı aşkın süredir ortaklığı
bulunan Fiat, 2000’li yılların
başında kapattığı Türkiye
temsilciliğini yeniden aktif hale
getirdi. “Fiat Danışmanlık ve
Temsilcilik Limited” adı altında
bir şirket kuran Fiat, şirketin
başına da, Tofaş’ın eski CEO’su
Ali Pandır'ı getirdi.
Son dönemde Avrupa
pazarındaki yavaşlama
nedeniyle Avrupa dışı pazarlara
ağırlık veren Fiat, Türkiye’nin
giderek artan önemiyle birlikte
daha önce kapattığı Türkiye
ofisini yeniden açtı. Fiat
Danışmanlık ve Temsilcilik
Limited şirketini kuran
Fiat, söz konusu temsilcilik
aracılığıyla Türkiye’de ortak
ya da sahibi bulunduğu
şirketlerin kooordinasyon ve
kontrolünü gerçekleştirecek,
yeni iş fırsatları kovalayacak.
Şirketin ana hissedarı, grubun
girişim ve ortaklıklarının bağlı
bulunduğu Fiat Gestione
Partecipazioni S.p.A olurken,
müdürlüğüne de bu yıl Tofaş’ın
CEO’luğundan ayrılan Ali
Pandır getirildi. Konuyla ilgili
sorularımızı yanıtlayan Ali
Pandır, Fiat’ın bu girişiminin,
Türkiye pazarının giderek artan
öneminden kaynaklandığını
belirtirken, kararın bizzat
Fiat-Chrysler Başkanı Sergio
Marchionne tarafından
verildiğini söyledi. Pandır,
doğrudan Fiat Grubu’na bağlı
faaliyet gösterecek olan yeni
şirketin, Türkiye’deki mevcut
Fiat girişim ve ortaklıklarının
%
Mako Elektrik Sanayi
temsilciliğini yapacağını, aynı
zamanda gerekli koordinasyon
ve denetim hizmetlerini de
gerçekleştireceğini kaydetti.
Kendisinin halen Fiat
Grubu’nun Türkiye’deki pek çok
ortaklığının yönetim kurulunda
bulunduğunu söyleyen Pandır,
Son dönemde Avrupa
pazarındaki yavaşlama
nedeniyle Avrupa dışı
pazarlara ağırlık veren Fiat,
Türkiye’nin giderek artan
önemiyle birlikte daha önce
kapattığı Türkiye ofisini
yeniden açtı.
28
“Fiat Grubu’nun Türkiye’de
sahip ya da ortağı bulunduğu
12’ye yakın şirketi var. Ben
zaten birçoğunun yönetim
kurulunda Fiat’ı temsilen
‘yönetici olmayan üye’ olarak
bulunuyorum. Bu görevlerim
devam edecek” dedi.
‘Yatırım fırsatı doğarsa
değerlendirilir’
Şirketin tek görevinin
denetleme ve koordinasyon
olmadığını da belirten Ali
Pandır, sözlerine şöyle devam
etti: “Sonuçta Türkiye önemli
ve sürekli olarak gelişen bir
ülke. Dolayısıyla yeni yatırım
fırsatları olursa, Fiat adına
bunlara da bakacağız. Yani
bu şirket, aynı zamanda
Fiat Grubu’nun Türkiye’deki
iş geliştirme ofisi gibi de
çalışacak. Elbette uygun
iş ve yatırım fırsatı olursa,
değerlendirilebilir.”n
Fiat Turkey looking for new opportunities
Italian Fiat has opened a representative office in Istanbul to
become more active in the Turkish market upon the decision of FiatChrysler President Sergio Marchionne. Tofaş’s former Chief Executive
Officer (CEO) Ali Pandır, who said that important opportunities will be
tracked and evaluated, has been appointed to head the operations.n
20
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
Tofaş, üretim kapasitesini
550 bine çıkarmayı hedefliyor
İç pazarda bünyesindeki markalarla yüzde 15 pazar payına
sahip olan Tofaş, satışını gerçekleştirdiği araçların yüzde
90’ını Bursa’da üretiyor.
İ
ç pazarda bünyesindeki
markalarla yüzde 15 pazar
payına sahip olan Tofaş,
satışını gerçekleştirdiği
araçların yüzde 90’ını Bursa’da
üretiyor. Bu anlamda Tofaş,
Türkiye’de üretim yapan
global markalar arasında
‘toplam satışta yerlilik oranı
en yüksek şirket’ olarak öne
çıkıyor. Bugün Türkiye, Fiat’ın
dünyadaki üçüncü, Avrupa’da
ise İtalya’dan sonra en büyük
ikinci pazarı konumunda
bulunuyor.
Tofaş açısından önemli
kırılımların yaşandığı ve
yaşanacağı bir dönem içinde
olduklarını belirten Tofaş
CEO’su Kamil Başaran, Tofaş’ın
bugün Minicargo, Doblo ve
Linea projeleriyle üretim
ve ihracat seferberliğini
sürdürdüğünü ve adımlarını
sağlam temeller üzerine
attığını söyledi. Bu adımlardan
birinin Minicargo yani Fiat
Fiorino, diğerinin ise Fiat Doblo
olduğunu hatırlatan Başaran,
“Bunlara bir de Fiat Linea’yı
eklediğinizde bu altyapı
sayesinde hedeflediğimiz
başarıya ulaşmamızda hiç
bir engel görünmüyor. Fiat
dünyası içinde, en iddialı
maliyet ve kalite avantajı olan
ve ürettiği her şeyin A’dan
Z’ye mühendisliğini yapan
ve aynı zamanda Avrupa’da
Fiat’ın en iddialı Ar-Ge merkezi
olan bir Tofaş hedefliyoruz”
diye konuştu. Bu noktada
Tofaş’ın gelecek vizyonuna
ve konumuna dair de bir
hayallerinin olduğuna dikkat
çeken Kamil Başaran, “Üretim
açısından baktığınızda 550 bin
adet üretim kapasitesine sahip
bir fabrikayla yola devam eden
bir Tofaş arzuluyorum" dedi.n
Tofaş aims 550 thousand units of
production capacity
Tofaş manufactures 90 percent of its vehicles in Bursa and has a
15 percent of market share with its brands in domestic market. In
that sense, Tofaş becomes prominent among other global brands
with the highest locality rates. Turkey is the third biggest market
of Fiat in the world and the second biggest market, after Italy, in
Europe. Tofaş CEO Kamil Başaran points out vision and future of
Tofaş and says: I dream of a Tofaş, which proceeds with a factory
that has a production capacity of 550 thousand units.n
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
21
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Traktörde “Made in Ankara”
çiftçinin tercihini etkiliyor
Marco Votta, gerçek yerli traktörü kendilerinin ürettiğini
belirterek, "Başkalarının yaptığı gibi dünyanın başka
yerlerinden parçalar getirip üretim yapmıyoruz. Bütün
parçaların tasarımı da dahil olmak üzere üretimizi Ankara'da
yapıyoruz."
T
ürk otomotiv sanayinin ilk
üretici olan Türk Traktör,
yılın ilk çeyreğini olumlu
geçirdi. Şirket Genel Müdürü
Marco Votta, "Birinci çeyrekte
toplam 11 bine yakın traktör
satışı yaptık. Bu nedenle
de ilk çeyrek olumlu ve
öngördüğümüz gibi geçti" dedi.
Votta, şirket olarak tamamen
Türk üretimi olduklarının da
altını çizerek, "Türkiye'nin
altıncı büyük otomotivcisiyiz.
Başka şirketlerin yaptığı gibi
dünyanın başka yerlerinden
parçalar getirip üretim
yapmıyoruz. Çiftçimiz ilk
olarak motora bakıyor. Made
in Ankara'yı gördüğünde de
gönül rahatlığıyla alıyor"
şeklinde konuştu.
Birinci çeyrekte özellikle
ihracatta önceden siparişle
çalıştıkları için olumlu
ve öngördükleri şekilde
geçirdiklerini belirten
Votta, "İç pazarda ise
beklentimizden biraz daha
yumşak taleple karlılaştık.
Geçen yılın aynı dönemine
göre iç pazarda talepte düşüş
var fakat toplamda satışta
öngördüğümüz 11 bine yakın
satış rakamını yakaladık. Bizim
için sürpriz olan, pazardaki
genel trendti. Burada da
Ziraat Bankası'nın tekrar
kredileri serbest bırakmasıyla
beraber toparlanmaya başladı
ve daha da iyi olacağını
düşünüyoruz. Sadece traktör
değil ekipmanlar anlamında
da Türkiye gerçek anlamında
bu yönde bir ihracat üssü
olabilir. Hükümet destekliyor,
yeterli potansiyel var ve bu
yönde kendimize gerçekten
güvenmemiz gerektiğine
inanıyorum" dedi.
Yurtdışından motor alıp
üstüne "Made in Türkiye"
basan markalar var
Açıklamalarında Türk
Traktör'ün önemli bir özelliğine
dikkat çeken Votta, bunun
da ihraç ettikleri bütün sınıf
traktörlerde tek tasarım
merkezinin Ankara'da
olması olduğunu söyledi.
"Motorundan tüm aksamlarını
“Made in Ankara” tractors have an
impact over the farmers’ choice
The very first manufacturer of Turkish automotive industry, Türk
Traktör, had a favourable first quarter in 2012. Marco Votta, the
Company’s General Manager, said: We sold almost 11 thousands of
tractors. Therefore the first quarter was positive and as we expected.
Votta emphasized that their production is totally Turkish and said:
We are the sixth biggest automotive manufacturer of Turkey. We
do not produce with the imported parts from other countries in
the world like other companies. Our farmer first sees motor and
whenever he sees “made in Ankara” sign, the one feels relieved.n
22
Mayıs May - Haziran June 2012
Türk Traktör Genel Müdürü
Marco Votta
ilk anda kaputu açıyor ve
motora bakıyor. İçinde birçok
şıklığı olan bir traktör de
koysanız çiftçimiz ilk olarak
motora bakıyor. Orada Made
in Ankara'yı gördüğünde de
daha fazla para vereceğini
bilse de gönül rahatlığıyla
alıyor. Başkalarının yaptığı gibi
dünyanın başka yerlerinden
parçalar getirip üretim
yapanlar varken, gerçek
yerli traktör biziz ve yüzde
100'ümüz yerli. En küçük
parçadan en büyük parçaya
kadar üretimizi burada
yapıyoruz.
biz üretiyoruz" diyen Votta
sözlerini şöyle sürdürdü, "Türk
Traktör markası ile çıkan
herşeyin hem tasarım hem
de üretim anlamda yüzde
100 buradan çıkıyor. Bütün
aksamlarını burada tasarlıyor
ve üretiyoruz.
Türk çiftçisi herşeyi çok iyi
bilerek bir ürün araştırması
yapıyor. Traktörü gördüğü
Öte yandan şunu çok net
söyleyebilirim. Yurtdışında
da ortaklık yaptığımız
grubun İngiltere ve İtalya'da
motor üretim fabrikaları var.
Türkiye'de bu fabrikalardan
motor ithal edip üstünü
kapyalıp üstüne Made in
Turkey basan markalar var.
Tükiye'de 10 marka varsa
ve bunların hepsi kendinin
yerli olduğunu söylüyorsa
bunlarda belki en fazla 3'ü tam
anlamıyla yerlidir" dedi. n
www.taysad.org.tr
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Traktörler Konya’da buluştu
Konya Ticaret Odası (KTO) "B2B Tractor" organizasyonuyla 6
ülkeden 13 traktör alım heyetini Konya'ya getirdi.
K
TO Başkanı Selçuk Öztürk,
yaptığı açıklamada,
uluslararası iş görüşmeleriyle
Konya'nın güçlü olduğu
sektörlerdeki ihracat pazarını
genişletmeyi hedeflediklerini
belirtti. "B2B Tractor"
organizasyonuyla dünya
traktör sektörünün üretici
firmalarının iş görüşmeleri
için Konya'ya geldiğini ifade
eden Öztürk, 6 ülkeden 13
satın alma heyetinin 4-6
Temmuz tarihlerinde Konya'da
olduğunu aktardı. Düzenlenen
organizasyon ile traktör
üretiminde önemli pazar
payına sahip Almanya, İtalya
Tractors met in
Konya
Konya Chamber of
Commerce hosted 13 tractor
companies from 6 different
countries in Konya at “B2B
Tractor”.n
İngiltere, Polonya, Pakistan ve
Hindistan ile işbirliği imkanları
yaratmaya çalıştıklarını anlatan
Öztürk, şunları kaydetti:
"Tarım makineleri sektöründe
dünya çapında önemli sanayi
şehri olan Konya, Türkiye'nin
traktör ihracatının yüzde
50'sini karşılıyor. 2012 yılında
şehrimiz ihracat pazarını
genişletmek ve yeni işbirliği
imkanları oluşturmak amacıyla
çeşitli organizasyonlar
düzenliyoruz. Konya, gelişmiş
traktör sektörüyle dünya
çapında rekabet edebilecek
bir şehirdir. Dünyanın önemli
traktör üretici firmalarını
şehrimizde ağırlayarak iş
bağlantıları kurmalarını
sağlayacağız."
BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU
www.taysad.org.tr
Öztürk, ilk olarak traktör
sektöründe düzenlenen
B2B organizasyonunu
Konya'nın güçlü olduğu tüm
sektörlerde devam ettirmeyi
düşündüklerini vurguladı. n
Metro yedek parçaları
yerlileştirme sergisi
A
SO ve OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi
koordinatörlüğünde, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin
ihtiyaçlarının yerli
kaynaklardan karşılanması
amacıyla kurulan Proje
Ofisi’nin çalışmaları
kapsamında, raylı taşım
www.taysad.org.tr
sistemlerinin üretimi ve
sürdürülebilirliğinde yerli
üretim payının artırılabilmesi
için planlanan METRO ve
ANKARAY Yedek Parçaları
Yerlileştirme Sergisi Metro
ve Ankaray Yedek Parçaları
olmak üzere iki paralel konuda
gerçekleştirildi. n
Mayıs May - Haziran June 2012
23
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Gebze; Ford’un üçüncü büyük
Ar-Ge merkezi oldu
Ford Otosan, Ar-Ge
konusunda attığı adımlarla
otomotiv devinin bu
konudaki 3. büyük merkezi
haline geldi. Şirketin Gebze
tesislerindeki araştırmageliştirme biriminde iki sene
öncesine kadar 250-300
kişi çalışırken, bu rakam
1.100 mühendise çıktı.
T
ürkiye Ar-Ge konusunda
ki atılımlarına bir yenisini
daha ekledi. Ford Otosan'ın
Gebze’deki tesisleri atılan
adımlarla markanın 3. büyük
Ar-Ge merkezi oldu.
Ford Otosan'ın pazarlama,
satış ve satış sonrası işlerden
sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Aykut Özüner,
otomotivde Ar-Ge ve teknoloji
kullanımının geçmişe göre hızla
büyüdüğünü belirtti.
Sektör ve şirketi ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan
Özüner, özellikle Ar-Ge
alanında alınan mesafeye
değindi. Bundan 4-5 sene
öncesine kadar Ford'un
Avrupa'da iki büyük ArGe merkezi bulunduğuna
işaret eden Aykut Özüner,
sektörün hızlı büyümesinin bu
alanda oluşturduğu ihtiyacın
Türkiye'ye yaradığını kaydetti.
Özüner, şöyle devam etti:
"Bu bize fırsat sağladı. Son 3
senede Ford 3. Ar-Ge merkezini
Türkiye'de kurmaya karar
verdi. Geçen sene bu Ar-Ge
merkezi 1100 çalışana ulaştı.
Biz ticari araç üretiyoruz ama
bu teknolojiyi otomotiv veya
ticari araç diye ayırt etmemek
gerek. Otomotiv de Ar-Ge ve
teknoloji kullanımı geçmişe
göre hızla büyüyor. Bizde
bunun bilincinde olan marka
ve şirket olarak Türkiye'de
yatırımlar yaptık. 2 sene önce
250-300 Ar-Ge mühendisi
vardı, şimdi 1100. Bunları,
araçların ana kısımlar bazında
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış
Sonrası İşlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Aykut Özüner
motor aktarma organları iç
yönetim sistemleri olsun
branşlaşmış mühendis
grupları diye düşünün. Bunlar
Ford'un başta ticari araç
olsun kullandığı teknolojileri
geliştirme çabası içinde.
Bundan 4 sene önce sürücü
şeritten çıkıyorsa onu uyaran
sistem çıkacak desem, kimse
inanmazdı. Bugün fiiliyatta
böyle bir sistem var. Bütün
Ar-Ge çalışmaları sürücünün
rahatlığına ve güvenliğine
hedefleniyor."
Yeni Küçük ticari aracın
satışına yıl sonunda
başlanacak
Gebze became the third biggest R&D
Center of Ford
Ford Otosan became the third biggest R&D Center the
Company. 250 – 300 people used to work at R&D department of
the company and now there are 10 thousand engineers.n
24
Mayıs May - Haziran June 2012
Şirketlerinin yeni projeleri
hakkında da bilgi veren
Aykut Özüner, bu sene
sonunda yeni bir küçük
ticari araç çıkaracaklarını
söyledi. Transit'te, 3,5 ton ve
büyük minibüs segmentinde
'oldukça' başarılı bir şekilde
var olduklarını aktaran
Ford Otosan Genel Müdür
Yardımcısı, "Ama küçük
ticari araçta yani 8 kişilik
dediğimiz minibüs sektöründe
yokuz. Tourneo Custom
dediğimiz araçla o segmente
hitap edeceğiz. Senenin
son çeyreğinde satışa da
başlayacağız. Birçok yerde
görselini paylaştık. O araçta
da bahsettiğimiz teknolojilerin
bir kısmını Türkiye'de ilk kez
göreceğiz." bilgisini verdi.
Aykut Özüner; sektörle ilgili
yaptığı değerlendirmede de
şunları dile getirdi: "2011
aslında beklentilerinde çok
üzerindeydi. Rekorla geçti. 860
bin ağır kamyon hariç araç
satıldı. Ağır kamyonlar dahil
ilk defa Türkiye tarihinde 900
binin üzerine çıktı. Bu seneye
bakarak herkes yüzde 5-10
daralma bekliyordu. Bu sene
pazar yüzde 10'un altında
olacak gibi planlanmıştı.
O seviyede devam ediyor,
beklenen pazar büyüklüğü. İlk 5
ay yaklaşık 270 bin araç satıldı.
Sezona baktığınız da 800 binlik
araç satışı olur. Geçen yıl 860
bin idi. Türkiye pazarı büyüme
potansiyeli olan bir ülke. Kişi
başına veya araç kullanabilen
kişinin kaçı arabaya sahip diye
sorduğumuzda; 100-150 adet
araç. Avrupa'da bu sayı 400500'e çıkıyor. 70 milyonluk
potansiyel bu rakamın
yükseleceğini gösteriyor"
dedi.n
www.taysad.org.tr
Fiorino’ya İngiltere’den bir ödül
Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında geliştirilerek üretilen ve
70'den fazla ülkeye ihraç edilen Fiat Fiorino, İngiltere'de
"Van Fleet World" ödülleri jürisi tarafından " Yılın En İyi Hafif
Ticari Aracı" seçildi.
T
üm dünyada "2009 Yılın
Ticari Aracı" seçilen Fiat
Fiorino'nun yenilikçi ve cazip
özelliklerini bir kez daha
kanıtlayan bu ödül ile ilgili
Van Fleet World Editörü John
Kendall, "Fiat, Türk yapımı Fiat
Fiorino'nun lansmanını yaparak
yepyeni bir pazarın önünü açtı.
Ekonominin eriyip gittiği bir
dönemde Fiat Fiorino gibi bir
yeni modelin lansmanının
yapılması, filoların resesyon
küçülmesi ruhuna sahip olan
modellere yönlenmesini
sağladı. Fiat Fiorino, 2500
litrelik yükleme hacmine sahip
gövdesi, 620 kg'lik ağırlık
taşıma kapasitesi ve 1.3 litrelik
tutumlu dizel motoruyla bir
çok cebe ve amaca uygun
Van Fleet World Editörü
John Kendall yaptığı
açıklamada, “Fiat, Türk
yapımı Fiat Fiorino’nun
lansmanını yaparak yepyeni
bir pazarın önünü açtı" dedi.
olduğunu kanıtlamıştır" dedi.
Fikri mülkiyet haklarının
tamamı Tofaş'a ait olan ve
390 milyon Euro'luk yatırımla
Türk mühendis ve işçilerinin
imzasıyla hayata geçirilen
Minicargo projesinin Fiat
markalı yüzünü temsil eden
Fiorino'ya İngiltere'den yeni
bir ödül geldi. Fleet Van
World isimli İngiltere'nin
önde gelen ticari araç odaklı
derginin uzman editörleriyle
filo kiralama firmalarının ve
müşterilerinin yaptığı ortak
değerlendirmeler sonucunda
Fiat Fiorino, "Van Fleet World
Ödülleri 2012" kapsamında
"Yılın En İyi Hafif Ticari
Aracı" seçildi. Londra'da
Kraliyet Otomobil Kulübü'nde
düzenlenen ödül töreninde
Türkiye'de Tofaş tarafından
üretilen Fiat Fiorino'nun
kompakt boyutlarına karşın
sunduğu geniş iç hacim ve
şehir hayatına uyum sağlayan
yetenekleri sayesinde özellikle
küçük işletme sahiplerine
büyük fayda sağladığı
vurgulandı.n
Fiorino’s new award from England
Fiat Fiorino, which has been developed and manufactured in
Bursa at Tofaş Plant and which has been exported to more than 70
countries, picked up the Best Light Van Award in England at “Van
Fleet World” Awards.n
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
25
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
100 bin adet otomobil üretene
‘gümrük’ teşviki
Türkiye’de 100 bin adet otomobil üreten veya mevcut
kapasitesini 100 bin adet artıran firmalara, artırdıkları
kapasitenin yüzde 15’i kadar gümrük vergisinden muaf
olarak araç ithal etme hakkı verildi. Motor üretilmesi halinde
ise ilave olarak yüzde 15 daha ithal etme hakkı tanınacak.
E
konomi Bakanı Zafer
Çağlayan, ‘Yeni Teşvik
Sistemi’yle yılda en az 100
bin adet kapasiteli otomobil
yatırımlarında ya da mevcut
kapasitesini yıllık en az 100
bin adet artıran otomobil
yatırımlarında, yatırımcılara
artırdıkları kapasitelerinin
yüzde 15’i kadar A,B ve C
segmentlerinden gümrük
vergisinden muaf olarak araç
ithal etme hakkı vereceklerini
belirtti. Çağlayan, “Ayrıca bu
yatırımlarda motor üretimi de
yapılması halinde ilave olarak
yüzde 15 daha gümrükten
muaf araç ithal etme hakkı
tanıyacağız” dedi.
Çağlayan’ın açıkladığı bu
teşvik, ithalatta yüzde 10
gümrük vergisi ödeyen Japon
ve Koreli markalar için büyük
önem taşırken, ağırlıklı olarak
Avrupa’dan gümrük vergisiz
araç ithal eden üreticilere
ise çok yaramıyor. Hyundai,
Toyota ve Honda, 100 bin
adet otomobil üretmeleri
halinde yılda 15 bin otomobili
yüzde 10 gümrük vergisi
ödemeden Türkiye’ye ithal
edebilecek. Eğer bu 3 firma
Türkiye’de motor üretmesi
halinde ise gümrüksüz ithal
ettikleri araç sayısı 30 bine
çıkacak. Hyundai Assan Genel
Kısa vadede, gümrük
vergisi muafiyetinden
yararlanacak 2 otomotiv
üreticisi bulunuyor.
Bunlardan ilki Toyota. Yıl
sonunda Adapazarı’nda
yeniden Corolla üretimine
başlayacak Toyota,
kapasitesini 200 bin adede
çıkartacak. Aynı şekilde
İzmit’te yeni i20 üretimine
başlayan Hyundai ise
2013 yılında i10 üretimiyle
kapasitesini 200 bin adede
çıkartarak, teşvikten
yararlanacak. Japon Honda
ise teşvikten yararlabilecek
bir şirket.
Karaarslan, bu teşviğin sadece
3’üncü dünya ülkelerinden
ithalat yapan Hyundai, Toyota,
Honda gibi Türkiye’de üretim
yapan markalara yarıyor
gibi gözüktüğünü belirterek,
“Ancak teşvik sisteminde
The investors, whom plans to produce at least 100.000 cars a year,
or plans a capacity increase of a similar amount, would be entitled
to import goods free of customs tax for 15 percent of their capacity
in some cases. If the plan involves producing engines, investors will
receive an additional allowance to import goods free of custom tax for
a further 15 percent of capacity. Paying 10 percent of customs duty,
Hyundai, Toyota and Honda will benefit from the new incentive and
will gain at least 40K TL of customs duty advantage if they produce
additional 100.000 cars. n
Mayıs May - Haziran June 2012
Hyundai Assan Genel
Müdürü Ümit Kararslan,
15 bin adetlik otomobil
ithalatının gümrük
vergisisinden muaf
olması halinde yaklaşık
22.5 milyon dolarlık (40
milyon TL) bir avantaj elde
edeceklerini belirtti.
Müdürü Ümit Kararslan, 15 bin
adetlik otomobil ithalatının
gümrük vergisisinden muaf
olması halinde yaklaşık 22.5
milyon dolarlık (40 milyon TL)
bir avantaj elde edeceklerini
belirterek, “Motor üretilmesi
halinde ise bu rakam 45 milyon
dolara (80 milyon TL) çıkabilir”
dedi.
New Incentives for the investors planning
to produce at least 100.000 cars
26
Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan
diğer otomotiv üreticileri için
de önemli teşvikler var. KDV
istisnası, yatırım teşviği, Ar-Ge
desteği gibi detaylarında bir
çok teşvik bulunuyor” dedi.
Yerli üretici olmalarına rağmen
yıllardır yüzde 10’luk gümrük
vergisiyle cezalandırıldıklarını
kaydeden Kararslan, “Bu
teşvikle birlikte bu ceza kısmen
de olsa azaltılmış oldu” dedi.
6’ncı Bölge Çin ile rekabet
edecek
Yeni teşvik kapsamında
6. Bölge’de desteklenecek
yatırımları belirlerken diğer
beş bölgede olduğu gibi
selektif davranmadıklarını,
istihdam başta olmak üzere
tüm destekleri en yüksek
oranda uyguladıklarını
anımsatan Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, “Bölgedeki
istihdamı artırmak için asgari
ücretin işveren üzerindeki
yükünü neredeyse sıfırladık.
Bu bölgedeki yatırımlara
12 yıla kadar sigorta pirimi
işveren hissesi desteği ve 10
yıl süresince de gelir vergisi
stopajı desteği ile sigorta primi
işçi hissesi desteği sağladık.
Bugün bir asgari ücretli için
1077 TL ödeyen bir işveren,
bu desteklerden faydalandığı
zaman 677 TL ödeyecek.
Yani bugünün kuruyla 370
dolar. Artık bu bölge işçilik
maliyetleri açısından Çin ile
rekabet edecek bir durumda.”
dedi. n
www.taysad.org.tr
Üniversite - sanayi işbirliğinin
en güzel örneği
Temsa Global ve Çukurova Üniversitesi’nin işbirliği ile
4 yıl önce açılan Otomotiv Mühendisliği’nin ilk mezunları,
mezuniyet belgelerini aldıkları gün Temsa’da çalışmaya
başladı.
T
emsa Global’in otomotiv
sektöründe öncü rol
üstlenerek 4 yıl önce başlattığı
üniversite- sanayi işbirliği ilk
meyvelerini verdi. Otomotiv
sektöründe nitelikli eleman
ihtiyacını karşılamak, yetkin,
uzman elemanlar yetiştirmek
amacıyla Temsa Global ile
Çukurova Üniversitesi’nin
yürüttüğü işbirliği, ilk
mezunların iş sahibi olması ile
sonuçlandı.
Temsa Global’in desteği
ile Çukurova Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Makine Mühendisliği
bünyesinde açılan Otomotiv
Mühendisliği’nden, 7 Haziran
2012’de Temsa’da düzenlenen
törenle mezuniyet belgelerini
alan ilk mezunlardan otomotiv
mühendisliğini başarı ile
tamamlayan 6, makine
mühendisliği lisans programı
okurken başarısı nedeniyle
otomotiv mühendisliğinde
çift ana dal yapma hakkı
kazanıp eğitimini tamamlayan
2 ve 1 adet de otomotiv
mühendisliğinde yan dal
eğitimini tamamlayan
toplam 9 gençten 8’i, aynı
gün Temsa’da işe başladı.
1 mezun ise yaşının diğer
arkadaşlarından bir miktar fazla
olması nedeniyle önce askerlik
görevini yerine getirmek ve
daha sonra Temsa’da işe
başlamak istedi. Mezunların
6’sı Temsa’nın Ar-Ge
bölümünde, 2’si ise üretimde
görev aldı.
Temsa Global’de işe başlayan
gençler, aynı zamanda
üniversitede yüksek lisans
yaparak eğitimlerini devam
ettirecekler. n
Best Practice for University – Industry
Collaboration
Temsa Global took a prominent step
in the sector and commenced university
– industry collaboration 4 years ago. The
collaboration between Temsa Global
and Çukurova University aiming to meet
qualified personnel need of the sector
resulted with the recruitment of its first
graduates.n
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
27
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
No-Name’den
Markalaşmaya
G
ünümüz dünyası semboller üzerine kuruludur. Semboller üzerinden diyalog kurar, onların algıda yarattıkları ile yaşamımızı‚ düzenlemeye çalışırız. Semboller dünyasında başvurduğumuz ilk
araç ise “Marka”dır. Artık öyle durumlar var ki markalar, diyalogta bir çırpıda kullandığımız ve hemen herkesin
de anladığı kavramlara dönüşmüş durumda. Örneğin Türkiye’de uzun süre
herkes kağıt mendil yerine onun markalaşmış ismini “Selpak” kullandı.
Ahmet Yılmaz
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative
Chairman of the Board of exTim GmbH
Marka’lar, bir üründen diğerini ayırt etmemiz için kullanılan bir
“değer” oldukları gibi, ürünlerin “gerçek değerine” hissi değerlendirme üzerinden debir artı-değer katmaktadır. Marka olayını en fazla tüketim ve IT ürünlerinde görmekteyiz. Bu sektörlerden sonra marka’nın en önemli olduğu sektörlerin başında kuşkusuz otomobil sanayi gelmektedir. Otomobil sanayi derken aslında ana sanayiyi kastettiğimiz bilinmelidir. Çünkü, bu sektörün nihai ürünü olan otomobil ana sanayi logosu,
marka’sı altında müşteriye sunulmaktadır.
Otomobilin üretiminde yüksek oranda katkısı olan yan sanayi, marka’da ilk anda “belirtilmeyen” gizli kahramanlardandır. Bilindiği üzere, ana sanayinin otomotiv katmadeğer zinciri içerisindeki payı yüzde 30 seviyelerindedir. Yüzde 70’lik devasa oran yan sanayi firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Büyük ölçüde bu nedenden dolayı ana sanayi faaliyet alanını marka imajı, marka pozisyonlandırma, pazarlama stratejileri, finans ve servis hizmetlerine yöneltmiştir.
Ana sanayileri, kendi markaları konusunda –bugüne kadar çok
fazla öne çıkmasada- destekleyen önemli bir faktörün yan sanayilerin yarattığı marka’lar olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile
28
Mayıs May - Haziran June 2012
yan sanayi markaları ana sanayi markaları içinde belli bir zamana kadar
‘gizli’ kalırken, artık su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Ana sanayiler artık yeni
modellerinin lansmanını yaparken,
bu modellerde katkısı olan yan sanayi
marka’larını, firmalarını da tanıtmaktadır. Belki şuan itibari ile abartılı gibi görünse de kısa gelecekte otomobil sektöründe yan sanayi markaları otomobilin satış, kalite ve servis argümanında daha fazla yer alacaktır. Aşağıda konunun bütünselliğini bozmadan yan sanayi firmalarının neden marka yaratmak zorunda olduklarına
değinmek istiyorum.
Marka Piyasada Kalma Stratejisinin Bir
Parçasadır!
Küresel çapta değerlendirdiğimizde, 2020 vizyonunda yan sanayi firma sayısında bir yoğunlaşma,
azalma yaşanacağı tüm uzmanların üzerinde birleştikleri bir konudur.
Bilhassa küçük ve orta boy işletmeler, ana sanayilerin volüm yaratan üretim ve satınalma stratejilerinden dolayı belli modellere kapasite, finansman
sorunu nedeni ile ürün veremeyecek duruma geleceklerdir. İnovasyon, teknik beceri anlamında belli
özelliklere sahip bu KOBİ türü firmaların çoğu zaman daha büyük firmalar tarafından satın alındığını biliyoruz.
Ülkemizde de buna benzer gerçeklikler yaşanmaya başladı. Dolayısı ile KOBİ’ler maliyet yapılarında
sıkı da olsalar ya da inovasyon da öncü de olsalar,
www.taysad.org.tr
OTOMOBİLİN ÜRETİMİNDE YÜKSEK ORANDA
KATKISI OLAN YAN SANAYI, MARKA’DA İLK ANDA
“BELİRTİLMEYEN” GİZLİ KAHRAMANLARDANDIR.
BİLİNDİĞİ ÜZERE, ANA SANAYİNİN OTOMOTİV
KATMADEĞER ZİNCİRİ İÇERISINDEKI PAYI YÜZDE
30 SEVİYELERİNDEDİR. YÜZDE 70’LİK DEVASA
ORAN YAN SANAYİ FİRMALARI TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.
“Yan sanayi
firmalarının Marka
yaratma faaliyetlerine
kaynak ayırmadığı
ve bu konuyu pek
fazla önemsemediği
bilinen bir gerçektir.
Araştırmalara göre,
Almanya’da her 4 yan
sanayi firmasından
bir tanesi marka
yaratma faaliyetlerinde
bulunuyor
marka olmayı başaramadıkları bir noktada
-abartılı olarak belirtmek gerekirse- piyasada kalma şansları yok.
Sadece kalite güvencesi ve ürün inovasyonu
uzun vadede rekabet ortamında firmaların kendilerini pozisyonlandırmaları için yeterli değil. Gelecekte daha çok bir marka etrafında müşteriyi (ana sanayiyi) ‘duygusal’ olarak bağlamak önem kazanacaktır.
”
Liderlik Marka İle Mümkün!
Yan sanayi firmalarının marka yaratma faaliyetlerine kaynak
ayırmadığı ve bu konuyu pek fazla önemsemediği bilinen bir
gerçektir. Araştırmalara göre, Almanya’da her 4 yan sanayi firmasından bir tanesi marka yaratma faaliyetlerinde bulunuyor.
Marka faaliyetinde bulunmamanın gerekçesi olarak da, yan sanayi ürünlerinin anasanayi için B2B platformlarında sadece bir
ürün kodundan ibaret olduğu ve nihayetinde yan sanayi ürünü
ile son aşamada müşterinin yani otomobil alıcısının direkt ilgilenmediği yönündedir. Bu yaklaşım ya da gerekçe doğru değil.
Süreç içerisinde marka olmuş yan sanayi firmalarının ürünlerini kullanan ana sanayiler ‘bilinçli’ müşterilerini markalaşmış yan sanayi firmaları ile kazanmaya çalışıyorlar (Bosch, ZF,
Valeo vs). Konunun bir de ‘aftermarket’ boyutu var ki, burada markalaşmanın önemi kendisini daha çok hissettirmektedir.
Ana sanayiler bugüne kadar yan sanayi firmalarına ürettirdikleri parçaları ‘orjinal parça’ adı altında kendi ‘yedek parça’ mağazalarında pazarlamaktadırlar. Artan bir oranda bağımsızlaşacağı bilinen bu ‘yedek parça’ piyasasında ürün bir nevi müşteri ile direkt temasta olduğu için marka olmak daha önemli bir
konuma sahip olmayı kolaylaştırıyor.
www.taysad.org.tr
Markalaşma Süreci
Markanın sadece reklam vermek olmadığı veya sadece reklam
ile ulaşılacak bir şey olmadığının bilincinde olarak yan sanayi firmalarının ürünlerine güven ve memnuniyet yaratıcı faaliyetlerde bulunması ve bunu marka’ya dönüştürmesi elzemdir. Bu perspektifte müşteri olarak iki grubu sürekli gözönünde
bulundurmak şarttır. Birincisi, ana sanayi ve son tahlilde onun
müşterisi olan son tüketici yani otomobil alıcısı; ikincisi ise ‘aftermarket pazarında’ ürünün direkt müşterisiyle buluştuğu
gruptur. Bunun için de sürekli dikkat edilmesi gereken alanlar;
l Üründe, kalite, inovasyon oranı, ürün ve hizmetin özgünlüğü,
l İşletmenin ve ürünün rakiplere olan farklılığı,
l Fokus müşterilere göre, stratejik komünikasyon araçlarının, temaların ve mesajların seçimi,
lİşletmeye ve ürüne yakışır görsellik, cazibe ve dizayn üzerinden duygusal bağlılık yaratmak,
l İşletmeye ve ürüne yönelik spesifik bir kültür geliştirmek
Markanın geliştirilmesi ve yönetilmesi alanında sürekli gözönünde bulundurulması, değerlendirilmesi gereken kritik kavramlar; ürün ve servis, pazar ve müşteriler, komünikasyon
araçları, dizayn, kültür ve davranıştır.
Markanın yönlendirilmesi sürecinde ise marka karakterinin
net bir şekilde ortaya konması anlamında marka kimliği ve
marka’nın kendi başına kendisini ifade edecek tarzda tanımlanması gerekmektedir.
Marka pozisyonlandırma da vizyon (hedef) ve misyon (hedefe
ulaşmakta takip edilecek rota) netleştirilmek zorundadır. Farkındalık faktörü, marka pozisyonlanmasının çekirdiğini oluşturmaktadır. Ve farkındalık faktörünü de rasyonel ve emosyonel perspektifler olarak ayırt edebiliriz. Bunlar markanın
belini-kemiğini ve ifadesini oluştururken, müşteriye sunulan
artı faydalar ve söz verilen hizmetleri içerir.
Bir markanın kurulması, pozisyonlandırılması ve sürdürülebilirliği yan sanayi firmaları açısından orta ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde görülmelidir. Marka yaratmak için zamana ihtiyaç vardır. Türkiye’deki yan sanayi firmaları açısından bu zaman gelmiştir. Toplamda yan sanayi firmalarımız küresel çaplı
faaliyetleriyle, kaliteleri ve sundukları artı hizmetlerle ‘aranan’
firmalar olmuşlardır. Bunu artık ‘aranan markalara’ dönüştürmek önümüzdeki en büyük görevdir. n
Mayıs May - Haziran June 2012
29
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
From No-Name to Branding
L
iving In a world of symbols, we communicate via symbols and furthermore they create the perception for
us, through which we live our lives. In such
environment, in this world of symbols, what
attract first our attention are the brands.
They are almost like common concepts that
anyone can understand. Like in the tissue example: we have been requesting “selpak” for
years. But this is the name of brand of a tissue. This shows that the brands are values,
which differentiate the products, and if the
case is sentiment analysis, you can also see
that the brands incorporate added value to
any product’s actual value.
which will occur due to the volume creating
manufacture and procurement strategies of
the automotive industry. Such companies,
who have technological skills, will be bought
by bigger players. Therefore despite the success in financial or innovative production
terms, they will not be able to be a part of
the market unless they do not have a brand.
It is because quality assurance or product innovation is not enough anymore in this competitive environment. In the future ensuring
customer loyalty through a brand will be
more important.
Apart from IT and any other consumption
based sector, for which the brands have enormous importance, the automobile industry is
another sector that attaches importance to
the brands. By the industry, I mean, automotive industry because, the final product,
the automobile, is presented to the customers with the automotive industry’s logo and
brands. In that scenario, the supply industry
is the unsung hero. The automotive industry
manages its operations in the fields like brand
image, brand positioning, marketing strategies, finance and services because their share
in the added value chain of automobile is just
around 30 percent. But the share of supply
industry is around 70 percent therefore it is
well known that supply industry’s brands
are considered as a quite important factor in
supporting automotive industry. That is why
most of the supply industry brands, which
were used to stay behind, become more visible. And automotive industry also shows its
appreciation on the supply industry’s contribution through the new model launches.
It may seem exaggerative now but supply
industry’s brands will get more shares in any
automobile’s sales, quality and service argument. In the next part I would like to mention
why supply industry should create brands.
We all aware of that supply industry does not
care about branding as it should have. According to researches 1 out of 4 companies in
Germany have activities on branding. If they
don’t have such activities, it is because of the
consideration that supply products are only a
product code in B2B platforms and the customer do not care about that. This is not true.
Many automotive industry companies try
to gain their customers’ trust through their
branded suppliers. (Bosch, ZF, Valeo vs).
Brand is a part of the strategy to stay
in the market!
Global perspective indicates that 2020 vision will increase and decrease the numbers
of supply industry companies. The decrease
will start with the SMEs, because they will not
be able to produce parts for certain models
as a result of capacity and financial reasons,
30
Mayıs May - Haziran June 2012
Leadership comes with Brand!
And there is also the aftermarket dimension,
in which the branding has more importance
than others. The automotive industry sells
original parts, which are indeed the parts
produced by the supply industry, in their
spare part shops. And in this spare part market, which will become increasingly independent, the product is somehow directly
in contact with the customer, which means
branding makes things easier to have a certain place in that market.
Branding process
Supply industry should understand that
branding is not about advertisement or cannot be achieved only through advertisements. They should understand that trust and
appreciative activities are needed for their
products in order to become a brand. Within
this context two groups of customers are important; final buyers and aftermarket, where
products meets directly the customer. Therefore following should be taken care of:
l Quality and innovation rate of the product,
as well as the uniqueness of the product
and the service,
l
Differences of the company and the product than its rivals,
l
Selection of key messages, strategic communication tools, and themes based on
focus groups,
l
Visualization in line with the product and
the company and creating an emotional
bond through attraction and design,
l
Creating a corporate culture.
Product and service, market and customers,
communication tools, design, culture and
behavior; those are important factors that
should be considered in improving and managing the brand.
In the process of channeling the brand, brand
identity and brand’s itself should be identified
in a way explaining them in terms of brand
manifesto.
The vision (aim) and mission (the route)
should be clarified in the brand positioning.
Awareness factor is the core of the brand
positioning. And it can be divided into two:
rational and emotional perspectives. Those,
while establishing the backbone and the
statement of a brand, composed of added
value, which is presented to the customers,
and the promised services.
Supply industry companies should see the
branding, positioning and the sustainability
of that brand as a mid and long termed goal
because creating brand requires a certain
limit of time. When we look from Turkish
suppliers’ side, we can say that that time has
come. Our supply companies are required
companies because of their global activities,
quality and extra services. Therefore now it
is time for the next chapter, which should be
turning those into a required brand. .n
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Türkiye’nin Markalaşma Programı TURQUALITY® ile
Dünya markası
olmaya hazır mısınız?
Günümüzün giderek ağırlaşan rekabet koşulları otomotiv gibi rekabetçi sektörler
açısından ihracatta markalaşmanın önemini gün geçtikçe artırıyor. Dünyanın devlet
destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® ise, firmaları daha fazla
pazar payı ve katma değeri yüksek ürün anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya
teşvik ediyor. Destek platformunda yer alan firmaların uluslararası pazarlarda kendi
markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri hedefleniyor.
T
URQUALITY®, ülkemizin rekabet
avantajını elinde bulundurduğu ve
markalaşma potansiyeli olan ürün
gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden
pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası
hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amacıyla
oluşturulmuş bir destek platformu.
TURQUALITY®: 10 Yılda
10 Dünya Markası
Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY®,
buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor.
Programın misyonu ise; güçlü küresel Türk
markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını
artırmak ve geliştirilen Türk markaları aracılığı ile “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin
itibarını güçlendirmek.
Kısa Geçmiş
TURQUALITY®, 23 Kasım 2004 tarihinde
ortaya konan yapıya paralel bir şekilde gelişip, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya
ulaştı. TURQUALITY® bugün; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda
destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.
TURQUALITY®’nin yönetsel yapısı ise,
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışın-
32
Mayıs May - Haziran June 2012
da Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde oluşturuldu.
24/05/2006 tarihinde yeni Tebliğ’in yayınlanmasıyla 33 marka TURQUALITY®
Destek Programı’na, 22 marka ise Marka Programı’na alındı. Daha sonra programa dahil edilen firmalarla birlikte halihazırda 78 firmanın 88 markası TURQUALITY®,
30 firmanın 34 markası ise Marka Programı
kapsamında destekleniyor.
2012 yılında gerçekleştirilen aktiviteler
İştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden
Birlikler’in yıllık bazda yararlanabilecekleri
azami destek tutarı, 250 bin dolardan 500
bin dolar tutarına çıkarılmış ve Birlikler’in 4
yıl olarak belirlenen destek süresinin kaldırılarak, Birlikler’in destek kapsamına alınan
projeleri süresince desteklenmeleri sağlanmıştır.
Firmaların TURQUALITY®
Programı’nda geçtiği aşamalar
Müracatlarda Ön Koşul: Firmaların destek kapsamına alınabilmesi için destek müracaatında bulunacağı marka/markaların
Türkiye’de kendi şirketi ve/veya bağlı bulunduğu holding veya grup şirketlerinden
biri adına tescil edilmiş olması gerekiyor.
Ayrıca, firmaların sözü geçen tebliğin Uygulama Usul ve Esasları’nda ifade edilen
Stratejik İş Planı dokümanında belirttikleri hedef pazarların en az birinde markanın
tescil edilmiş olması koşulu aranıyor.
TURQUALITY®’nin Hedefleri
lKüresel rekabette söz sahibi
markalar yaratmak,
l
Yurtdışındaki “Türk Malı” imajını
yükseltmek,
l
Küresel Türk markalarından
yurtiçinde lokomotif oluşturmak,
l
Şirketlerin marka gücü
ve kurumsal altyapısını
güçlendirmek,
l
Yurtiçinde marka bilinci ve
farkındalığı yaratmak.
www.taysad.org.tr
Firmaların sözü geçen Tebliğ çerçevesinde
en fazla iki adet markası destek kapsamına alınabiliyor.
Markaları tescil edilmiş olan firmaların,
TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti’ni doldurarak, destek kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin bir ön
değerlendirme yapmaları gerekiyor. Değerlendirme sonucunda destek kapsamına girmek için kriterleri karşılayabileceği sonucuna varan firmalar, ilgili belgeleri tamamlayarak destek kapsamına alınmak için Ekonomi Bakanlığı’na başvurabiliyorlar.
Firma Ön İnceleme Çalışması ve
Destek Kapsamına Alınma Süreci
Nasıl İşliyor?
Ekonomi Bakanlığı tarafından markaların tescil durumuna ilişkin yapılan incelemede uygun bulunan firmalarda, strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji alanlarında düzeylerinin belirlenebilmesi
için Marka / TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanı tarafından Firma Ön İnceleme Çalışması yürütülüyor. Gerçekleştirilen Firma Ön İnceleme Çalışması’nda, Firmalar 3 ana bölümde, 10 farklı performans alanı bazında inceleniyor. İncelemede; firmaların operasyonel ve organizasyonel seviyesi, finansal
performansı, TURQUALITY® Programı kapsamında incelenen markanın elde etmiş olduğu uluslararası güç ve yıllar bazında göstermiş olduğu performansını tespit etmeye
yönelik bir çalışma gerçekleştiriliyor. Firma
Ön İnceleme Çalışmasının ardından hazırlanan rapor, Ekonomi Bakanlığı’na sunuluyor. Bakanlık tarafından yapılan nihai incelemede, TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda
firma, ya Marka Programı ya da TURQUALITY® programına alınıyor.
Marka veya TURQUALITY® Programı destek kapsamına alınan firmalardan; Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen iş
planı çerçevesini kullanarak, Stratejik İş
Planları’nı Ekonomi Bakanlığı’na iletmeleri
talep ediliyor. İş Planı’nın Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmasından sonra firma
desteklerden yararlanmaya hak kazanıyor.
TURQUALITY® desteği kapsamına alınan
firmalarda, Marka / TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanı
tarafından Detaylı Analiz Çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çalışmada firmaların kurumsal ve marka stratejileri, operasyonel ve
destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinlikleri detaylı olarak inceleni-
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
33
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
yor. Stratejileri doğrultusunda, en iyi uygulamalar dikkate alınarak iyileştirme gereksinimleri belirleniyor, projelendiriliyor. Ve
nihayetinde firmaların Gelişim/Uygulama
Yol Haritaları tespit ediliyor.
Her yılın sonunda, Marka desteği kapsamına alınan firmalar Stratejik İş Planları’nda
yer alan faaliyetlerin; TURQUALITY® desteği kapsamına alınan firmalar ise Stratejik İş Planları’nda yer alan faaliyetlerin ve
Gelişim Yol Haritası’nda belirtilen projelerin gerçekleşme düzeyleri ile kaydettikleri
gelişim bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirmeye tabii tutuluyor. Sonucuna göre, destek oranlarında indirime gidilebiliyor veya destek kapsamından çıkartılma kararı verilebiliyor. Destek kapsamına
alınmayan firmalar, destek kapsamına alınabilmek için 6 ay sonrasında tekrar Marka
/ TURQUALITY® destek programı müracaatında bulunabiliyor.
da bulunan şirketlerin, destek kapsamına
alındığı tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde, Stratejik İş
Planları’nda yer alan faaliyetlerin ve Gelişim Yol Haritaları’nda belirtilen projelerin
gerçekleşme düzeyleri ile kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesi için TURQUALITY®
Sekretaryası ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması tarafından hazırlanacak ra-
Firmalara Sağlanan Destekler
Marka Destek Programı Kapsamında
Firmalara Sağlanan Destekler
Bu kapsamdaki firmalar aşağıdaki
başlıklarda destekleniyor:
l
Marka tescili harcamaları,
l
Tanıtım, reklam ve pazarlama
faaliyetleri,
Desteklerin İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi
l
Yurtdışı birimlere ilişkin kira ve
dekorasyon giderleri,
Marka Destek Programı: Marka Destek
Programı kapsamında bulunan şirketlerin,
destek kapsamına alındığı tarihten sonra
her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde, Stratejik İş Planları’nda yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeyi ile kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesi için, TURQUALITY® Sekretaryası ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması tarafından hazırlanacak raporu Ekonomi Bakanlığı’na ulaştırması gerekiyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından söz konusu raporda yapılacak inceleme sonucunda Stratejik İş Planı’nda belirtilen faaliyetleri yeterli düzeyde gerçekleştirmediğinin tespit edilmesi halinde şirketin destek oranlarında indirime gidilebiliyor
veya destek kapsamından çıkarılabiliyor.
l
Reyon harcamaları,
TURQUALITY® Destek Programı: TURQUALITY® Destek Programı kapsamın-
l
Showroom harcamaları,
l
Kalite belgeleri ile insan can, mal
emniyeti ve güvenliğini gösterir
işaretlere ilişkin harcamalar,
l
Franchising kapsamında harcamalar,
l
Modelizm (kalıp ebat setleri), moda
ve trendler ile ürün ve ambalaj
tasarımı harcamaları.
TURQUALITY® Destek Programı
Kapsamında Firmalara Sağlanan
Destekler
Bu kapsamdaki firmalar ise aşağıdaki
başlıklarda destekleniyor:
l
Patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım ve marka tescil harcamaları,
l
Kalite belgeleri ile insan can, mal
emniyeti ve güvenliğini gösterir
işaretlere ilişkin harcamalar,
l
Moda/endüstriyel ürün tasarımcısı
giderleri,
l
Tanıtım, reklam ve pazarlama
faaliyetleri,
l
Yurtdışı birimlere ilişkin kira ve
dekorasyon giderleri,
l
Danışmanlık (strateji, operasyon,
organizasyon, teknoloji) giderleri.
34
Mayıs May - Haziran June 2012
poru Ekonomi Bakanlığı’na ulaştırması gerekiyor. Söz konusu raporda yapılacak inceleme sonucunda, Gelişim Yol Haritası’nda
yer alan projeler ile Stratejik İş Planı’nda
belirtilen faaliyetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde şirketin destek oranlarında indirime gidilebiliyor veya destek kapsamından çıkarılabiliyor.
Desteklerin başlangıç tarihi ve süresi
Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketler, Stratejik İş Planları’nın Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandığı tarihten itibaren 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programı’na alınan şirketler Stratejik İş
Planları’nın Ekonomi Bakanlığı tarafından
onaylandığı tarihten itibaren 5 yıl ve performansa dayalı olarak +5 yıl daha destekten yararlanabiliyorlar.
Bu kapsamda:
lYurtdışı Ofis ve Mağaza Destek
Programı’nda kalan şirketler 3 yıl,
l
Marka Destek Programı kapsamında kalan şirketler 4 yıl,
l
TURQUALITY® Destek Programı’nda kalan şirketler 5 yıl ve performansa dayalı
+ 5 yıl,
l
TURQUALITY® Destek Programı’ndan
Marka Destek Programı’na geçen şirketler 4 yıl,
l
Marka Destek Programı’ndan TURQUALITY® Destek Programı’na geçen şirketler 5 yıl
destekten yararlanabiliyorlar.
Marka Destek Programı kapsamına alınan/
kapsamında bulunan şirketler, destek süresi sona ermeden TURQUALITY® Destek
Programı’na alınmaları halinde (TURQUALITY® Destek Programı’nda kaldığı süre 5
yılı geçmemek kaydıyla) toplam 72 ay, destekten yararlanabiliyorlar. n
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
TURQUALITY® Programı:
“En İyiler Kulübü”
T
urquality kapsamında yer alan şirketlerin ortaklarının ve yöneticilerinin global rekabet için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşmasına
destek olmak üzere düzenlenen Vizyon
Seminerleri’nin altıncısı, 10 Mayıs Perşembe günü Conrad İstanbul Otel’de gerçekleştirildi.
VI. Vizyon Semineri’nin açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, küresel krizin etkisiyle dünya genelinde rekabetin gün geçtikçe zorlaştığını, Türk markalarının ise ayakta kalabilmesi için üretimde
maliyet ve fiyat avantajı yaratmasının yanında, “küresel marka olmaya” ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Türkiye’nin markalaşma yolunda doğru işler yaptığına değinen Bakan Çağlayan, son
birkaç yılda marka ve endüstriyel tasarım
başvurularında ‘’Avrupa’nın en çok başvuru yapılan ilk 3 ülkesi’’ arasına girdiğini kaydetti. Bakan Çağlayan, “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 2011 Yılı Raporuna Göre, dünyada 2010 yılında yaklaşık 724 bin tasarım
başvurusu yapıldı. 2010 yılı itibariyle ülkemiz, yaklaşık 34 bin başvuru ile dünyada 15. sırada. 2011 yılında ise tasarım başvurusu sayımız, bir önceki yıla göre yüzde
20 artarak 36 bin 578’e ulaştı. Ancak bu tasarımların somut meyvelerini toplamalıyız.
Bunun için de daha fazla Ar-Ge ve markaya
yatırım yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
TURQUALITY® kapsamındaki firmalar
markalaşmanın gücüyle kazanmaya
başladı
Türk markalarının henüz kat etmesi gereken çok mesafe olduğuna dikkat çeken Bakan Çağlayan, “2011 yılında Almanya ihraç
ürünlerinin kilosunu 4,1 dolardan, Japonya
3,5 dolardan, Güney Kore 3 dolardan satarken Türkiye kaça satıyor biliyor musunuz?
1,46 dolara ihraç ediyor. Bununla birlikte
TURQUALITY® programı kapsamındaki firmalar ise marka olmanın, markalaşmanın
verdiği güç ile ihraç ettikleri ürünlerin kilosunu 2,14 dolardan satıyor. Bu bize şunu
36
Mayıs May - Haziran June 2012
gösteriyor, markalaşmaya devam, markalaşmayı desteklemeye sonuna kadar devam” diye konuştu.
“TURQUALITY® ile markalaşmayı
gereksiz bir detay olarak gören
zihniyet yıkıldı”
TURQUALITY®’nin tasarımdan pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar
bütün süreçleri kapsayacak şekilde düzenlenen bir destek programı olduğuna değinen Bakan Çağlayan, “TURQUALITY®, marka yönetimi, pazarlama-tedarik gücü ve kurumsal altyapısıyla belli bir olgunluğa ulaşmış markaları bünyesine katmak suretiyle, belirli standartları olan en iyiler kulübü
oluşturmayı amaçlamaktadır. Sizler, TURQUALITY® ailesinin üyeleri olarak, markalaşmanın öneminin farkında olduğunuz için
buradasınız. Sizlerin dışında da ülkemizde
“markalaşma”yı gereksiz bir detay olarak
gören zihniyetin hızla yıkıldığını görmekten
son derece memnunum. Bu zihniyet değişiminde TURQUALITY® Programı’nın markalaşma adına ortaya koyduğu vizyon ve desteklerin çok büyük katkısı oldu” diye konuştu.
“TURQUALITY® destek kapsamını
performansa dayalı olarak 5 yıl
uzattık”
TURQUALITY® Programı’nın bugün itibariyle, birçok Türk markasının dahil olmak
için yoğun çaba gösterdiği “En İyiler Kulübü” haline gelerek adeta prestji ligi olduğunu belirten Bakan Çağlayan, şunları söyledi:
“TURQUALITY®, aynı zamanda, sürekli
kendini yenileyen ve değişen bir program.
Bu bağlamda, geçtiğimiz sene, TURQUALITY® programımızda önemli değişiklikler yaparak destek kapsamlarını genişlettik.
Gastronomi sektörünü TURQUALITY® bünyesine dahil ederek, TURQUALITY®’yi hizmet sektörüne açmış olduk. 5 yılda oluşan
destek süresini; markalaşma performansı
istediğimiz düzeyde olan firmalarımız için 5
yıl daha uzattık. Çünkü markalaşmak uzun
vadeli bir yatırımdır ve biz bu süreçte, 5+5,
Zafer Çağlayan, Türkiye, her
güne başlarken markalaşma
çalışmalarını çoğalttığını,
ülkemizde marka olmanın artık
önemli bir değer olduğunu
belirtti. Çağlayan, son birkaç
yılda marka başvurularında
Türkiye’nin en çok başvuru
yapan üçüncü ülke olduğunu
söyleyerek, “Çok daha fazla
Ar-Ge ve marka yatırımı
yapmalıyız. Her geçen gün
artan rekabet ortamında artık
marka olmak zorundayız.
Ekonomi Bakanlığı olarak
ihracat için markalaşmanın çok
önemli olduğunu biliyoruz”
dedi.
toplam 10 yıl, üst limiti olmayan bir destek
olan TURQUALITY® ile her zaman markalarımızın ve marka olmak isteyenlerin yanındayız.”
“Bölgesel anlamda lider Türk
markaları oluşmaya başladı”
Bölgesel anlamda lider Türk markalarının
oluşmaya başladığının altını çizen Bakan
Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim kazandırdığımız vizyon ile küresel
marka olma hedefine de er ya da geç ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü
marka olmak ve markalaşmak, uzun vadeli, sabır isteyen bir yatırımdır. Biz de Bakanlık olarak her zaman sizin yanınızda olacağız, bu yolculukta size her türlü desteği vereceğiz. Bizler, TURQUALITY® ile bir destek
programı değil, bir vizyon, bir strateji ortaya koyuyoruz ve yerelden bölgesele, bölgeselden küresele geçişi bu stratejimizin odağına yerleştiriyoruz.” n
www.taysad.org.tr
Türk markalarının henüz kat etmesi gereken çok mesafe
olduğuna dikkat çeken Bakan Çağlayan, “2011 yılında
Almanya ihraç ürünlerinin kilosunu 4,1 dolardan, Japonya
3,5 dolardan, Güney Kore 3 dolardan satarken Türkiye kaça
satıyor biliyor musunuz? 1,46 dolara ihraç ediyor. Bununla
birlikte TURQUALITY® programı kapsamındaki firmalar
ise marka olmanın, markalaşmanın verdiği güç ile ihraç
ettikleri ürünlerin kilosunu 2,14 dolardan satıyor. Bu bize
şunu gösteriyor, markalaşmaya devam, markalaşmayı
desteklemeye sonuna kadar devam” diye konuştu.
rım dünyasına açılma imkanını yakalayabiliyorlar.
Sadece yerli tasarımlar yarışabiliyor
Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle tasarım dünyasında Türkiye’nin
yerine de dikkat çeken “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”, tüm Türk tasarımcıların, marka sahibi firmaların ve
firma yetkililerinin katılımına açık olacak.
Değerlendirmeye alınacak ürünlerde, en
fazla iki yıl önce üretilmiş ve piyasaya sürülmüş olması ile tasarımının, üretiminin
veya marka sahipliğinin T.C. kökenli olması özellikleri aranıyor.
Ödül başvuru kategorileri; ambalaj, aydınlatma, elektronik ürünler, ev cihazları,
ev ve ofis gereçleri ve aksesuarları, kamusal ve ticari ürünler, mobilya, spor, hobi,
oyun ve kişisel ürünler, ulaşım ve taşıma
araçları, yapı gereçleri, yatırım ürünleri ve
tıbbi gereçler sektörleri şeklinde sıralanıyor.
“Design Turkey Endüstriyel
Tasarım Ödülleri Yarışması”
Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına önemli katkılar sağlamayı
hedefleyen“Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”, üçüncü kez Türk
tasarımlarını ödüllendirecek. “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”,
Türkiye’nin ihracat hedefine de çok önemli katkılarda bulunacak.
T
URQUALITY®’nin
markalaşma
çalışmalarını desteklemek için iki
yılda bir düzenlenen, Türkiye’de
tasarım algısının yaygınlaştırılması ve
uluslararası pazarlarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi
tasarımın ödüllendirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Design Turkey Endüstriyel
Tasarım Ödülleri”nin üçüncüsü için yeni
tasarımlar bekleniyor.
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, gelecekte Türk sanayisinin gelişmesi-
www.taysad.org.tr
ne yön verecek yaratıcı tasarımları ön plana çıkarırken aynı zamanda ödüllü projelerin sadece Türkiye’de değil, uluslararası
alanda da markalaşmasına imkan sağlıyor.
Design Turkey kapsamında ödül alan ürünler, projenin gücünü, “Design Turkey” logosu ile ürünlerine taşıyarak, ürünlerinin tasarım değerini ulusal ve uluslararası arenada
belgeleyebiliyor. Böylelikle, pazardaki stratejik konumlarını güçlendirerek, “Design
Turkey” organizasyonunun sunduğu yurtiçi ve yurtdışı tanıtım olanaklarından faydalanarak, ulusal ve uluslararası alanda tasa-
“Design Turkey Endüstri Tasarım
Ödülleri”ne başvurular, internet üzerinden www.designturkey.org.tr adresine
girilerek, 10 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. 11 Eylül – 2 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacak ön elemenin ardından sergiye katılmaya hak kazanan projeler 3 Ekim 2012 tarihinde internet üzerinden açıklanacak.
Ön elemeyi geçen ürünler, ödül töreninden önce, ulusal ve uluslararası seçkin uzmanlardan oluşan 30 kişilik bir jüri heyeti tarafından sektörel bazda değerlendirilerek “İyi Tasarım Ödülü”; “Üstün Tasarım Ödülü” ve “Kavramsal Tasarım Ödülü” olmak üzere 3 kategoride derecelendirilecek. “Kavramsal Tasarım Ödülleri”nin
bu yılki teması ise, ‘Biyomimikri: Doğadan Öğrenen Tasarımlar’ olacak. Kavramsal tasarım ödüllerinin değerlendirmesinde de, Ürün Tasarımı Ödülleri’nde olduğu gibi, başvuru, ön eleme, ödüllendirme
ve tanıtımdan oluşan dört aşamalı bir süreç izlenecek. n
Mayıs May - Haziran June 2012
37
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş:
“Tüm paydaşlarımız için
katma değer üretiyoruz”
Turquality programına hangi ihtiyaçlardan dolayı başvurdunuz?
ile baktık. Markalarımıza hedeflerimizi yükledik. Markalarımıza mesajlarımızı yükledik.
2
Yeni pazarlarda marka konumlandırma stratejisi, markanın sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk konularında
neler yaptınız?
000 yılında başlattığımız yeniden
yapılanma sürecinde; Aktaş olarak
bazı stratejik hedefler belirlemiştik.
Bu stratejik hedefler kapsamında 2010 yılına kadar şirketlerin büyüme şeklini, kalite
süreçlerimizi yazılı hale getirmiştik. 2009
yılı itibari ile yeni stratejik hedeflerimizi ortaya koyan bir çalışma yaptık. 2023 yılında bağımsız hava süspansiyon körüğü üretiminde dünya lideri olma vizyonunu belirledik.
Aktaş Holding bugün 6 kıtada yatırımları olan ve 80’den fazla ülkede ürünleri satılan bir yapıya ulaştı. Bu yapıya ulaşırken
en büyük yayılım stratejimiz müşterimize yakın olmaktı. Müşterimize yakın olduğumuz tüm pazarlarda önemli bir güce dönüştük. Marka konumlandırma çalışmalarına hep büyük önem verdik. Sürekli profesyonel şirketlerden bu alanda destek aldık. Rakiplerimizi gözlemledik. Pazar durumunu inceledik. Ama ne olursa olsun küresel marka hedefimizden uzaklaşmadık. Kü-
Bu vizyona ulaşabilmenin en önemli adımı
dünya çapında başarılı bir yapılanma oluşturup markalarımızın mevcut durumlarını daha yukarıya taşımak için vizyonumuz
ile uyumlu olan Turquality programına başvurduk.
Başvuru ve program süresince yaşadığınız deneyimleri aktarabilir misiniz?
Turquality programı aslında tam bir takım
çalışmasının ürünü. Çünkü gerçekten çok
kapsamlı ve disiplinli bir sürecin işlemesi gerekiyordu. Hazırlık süreci tam bir yıl
sürdü. Farklı departmanlardan çalışanların
yer aldığı bir ekip kurduk. Var olan tüm bilgi depomuzu, Turquality sürecine uygun bir
şekilde yazılı hale getirdik. Yaklaşık 6.000
sayfa yeni doküman hazırladık. Uzun ve
yorucu bir süreç olmasına rağmen stratejik
hedeflerimizden sapmadan bu konuda çalışmalarımızı sürdürdük.
Marka yaratma sürecinizdeki kritik
noktalar nelerdi?
Aktaş Holding’in Turquality süreci öncesinde dünya pazarlarında yer edinmeye başlamış markaları vardı. Turquality süreci ile
birlikte marka stratejilerimizi tekrar gözden geçirdik. Yapılanmayı da bu gözden geçirme sürecine göre kurguladık. Markaların şirketlerin en büyük gücü olduğuna inanan bir yapımız var. Bu nedenle markalarımıza kendi varoluşumuzun yansıması gözü
38
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
resel güven oluştururken yerel samimiyete
de önem verdik. Yerel değerleri koruduk ve
onları yanımıza aldık.
Kurmuş olduğumuz Aktaş Eğitim Vakfı ile
hem Türkiye’de hem de dünyada sosyal sorumluluk projeleri ürettik ve üretmeye de
devam ediyoruz.
Turquality programı sonrası işletmenizde neler değişti?
Eğer dünya çapında faaliyet gösteren bir
şirketseniz ülkenizin her ortamda doğal
temsilcisi de oluyorsunuz. Bu bakış açısı ile
gittiğimiz ve yatırım yaptığımız her ülkede
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Şimdi bu temsili daha büyük bir güvenle yapıyoruz. Ülkemizin önde gelen markaları arasında yer alan bir markaya sahip olarak hareket ediyoruz. n
ŞAHAP AKTAŞ
Şahap Aktaş 1952 yılında Bursa’da
doğdu. Dönemin ilk özel anaokulunda
eğitimine başlar. İlköğretimine Atatürk
İlkokulu’nda devam eder. Bursa
Erkek Lisesi’nin sınavını kazanır, orta
öğretimine devam edecekken Babası
Sait Aktaş’ın geçirdiği trafik kazası
sonucu eğitim hayatı yarım kalır ve
1963 yılında iş hayatına atılır. Şahap
Aktaş, 11 yaşında başladığı iş hayatında,
önemli sorumluluklar üstlenir. 1966
yılında, 14 yaşında babasının lastik
tamir atölyesinin sorumluluğunu alır.
1972 yılında Babası Sait Aktaş ile
beraber çalışmaları sonuçlarını verir,
ticari araçlarda, süspansiyon için
kullanılan körük imal edilir. Türkiye’de
üretilen ilk hava süspansiyon körüğü
olan Aktaş markası ile otomotiv
sektöründe önemli bir gelişime imza
atılmıştır. Sürekli gelişimin gerekliliğine
olan inancı ile kaliteli üretim ve iyi
bir satış ağı sağlamak amacıyla SKS
–AKKAUÇUK-AKLAR şirketlerini kurar.
Diğer bir hedefi yurt dışı pazarlardır.
AIRTECH markası ile 1999 yılında ilk
ihracatı gerçekleştirir. Aktaş Grup’un
temellerini atar. 2011 yılında Aktaş
Grup şirketleri Aktaş Holding adını
alarak dünya çapında bir dönüşüm
süreci başlatır. Aynı yıl Aktaş Eğitim
Vakfı faaliyetlerine başlar. Topluma
ve sektöre karşı olan sorumluklarının
bilinciyle birçok dernek üyeliği bulunan
Şahap Aktaş, eğitim, sağlık, spor
konusunda birçok sosyal sorumluluk
projesini gerek kurumsal gerekse
bireysel olarak desteklemektedir.
Şahap Aktaş aynı zamanda RUMELİSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
www.taysad.org.tr
Aktaş Holding Chairman of the Board Şahap Aktaş:
“We produce added value
for all our stakeholders”
Why did you apply for Turquality?
W
e defined a number of strategic objectives in our restructuring process
in 2000. Within the context of these objectives we put growth way, quality processes
of the company down in black and white.
As of 2009 we renewed our strategic objectives. We defined our vision as to be the
leader in air suspension boot production in
2023. Then we applied for Turquality Program, which is in line with our vision, in
order to establish a succesful structuring
worldwide.
What were the critical points in your
branding process?
Aktaş Holding had its brand before the Turquality process. With the commencement
of the process we revised our brand strategies and build our restructuring based on
that revisions. We believe that brands are
the most important power of the companies. Therefore we consider our brands as a
reflection our own existence. We load our
objectives and messages to our brands.
close with our customers. We put emphasis on brand positioning activities and got
professional support in that aspect. We observed our rivals, we analysed market status
and we never got far away from our global
brand objective. We regarded local sincerity while we were building global trust. We
protected local values and through the
Aktaş Education Foundation we developed
social responsibility projects both in Turkey
and the World.
What sort of changes did you have
after Turquality program in your business?
Being a globally operating company makes
you a natural representative of your country in every possible platform. Therefore
we tried to represent our country as best as
we can be in every country we have been
operating and investing. Now we have
more confidence and we act as a brand,
which is amongst the leading brands in our
country.n
How did you proceed in the new
markets in terms of brand positioning strategy, brand sustainability and
corporate social responsibility?
Aktaş Holding has investments in 6 continents and sales in more than 80 countries.
What we aimed in the first place was to be
close to the consumer as possible as it can
be and eventually we became an important
power in the markets, in which we were
Mayıs May - Haziran June 2012
39
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
BMC Sınai ve Ticari Direktörü Turgut Cankılıç:
“Turquality, güçlü markaların
yaratılmasını teşvik ediyor”
T
ürkiye’nin en büyük otomotiv ve
savunma sanayi üreticilerinden
BMC, 1964 yılından bu güne üretim faaliyetlerini İzmir Pınarbaşı’nda yer
alan 200 bin m2’lik entegre tesislerinde
sürdürmektedir.
Yüzde yüz yerli sermaye ve işgücü ile ticari ve özel araç üretiminin her alanında işe
uygun çözümler üreten BMC; stil, tasarım,
dizayn, Ar-Ge, mühendislik, üretim, satış
ve satış sonrası hizmetler ve fonksiyonlarını kendi bünyesinde barındıran, Türkiye’nin
önde gelen otomotiv firmalarından biri olarak üretimini gerçekleştirmekte olduğu her
türlü araçla hem Türkiye hem de dünya pazarlarında başarıyla hizmet vermektedir.
BMC’nin üretim yelpazesinde tekerlekli zırhlı ve taktik askeri araçlar, özel istek
komple araçlar, çekici araçlar, ağır, orta ve
hafif ticari araçlar, midibüs ve otobüs ‘lerin
yanı sıra bu araçlara ait yedek parça, motor
ve döküm parçaları da yer almaktadır.
Kuruluşunun 47. yılını büyük bir gurur ile
kutlayan BMC; mühendis ve işçilerden oluşan 2.500 çalışanı, yıllık 22 bin araç ve 20
bin motor üretim kapasitesi, askeri, yük
ve yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere 700‘ün üzerinde konfigürasyonda araç
üretimiyle “dünya markası” olma hedefiyle, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak
Turgut Cankılıç BMC Sınai ve Ticari Direktörü, Industrial and Commercial Director
üzere 80’i aşkın ülkeye de ihracat gerçekleştirmektedir.
Turquality programına hangi ihtiyaçlardan dolayı başvurdunuz?
BMC, yurtiçinde 34 yetkili satıcı, 126 yetkili servis, 153 yetkili yedek parça satıcısı ile
yurtdışında 20’si Avrupa‘da olmak üzere 37
distribütör ve servis ile hizmet vermektedir.
BMC, 2008 yılı sonunda dünyanın devlet
destekli ilk ve tek markalaşma programı
“Turquality” ye kabul edilmiştir.
TURGUT CANKILIÇ
1956 yılında Burdur’da doğan Turgut CANKILIÇ, 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı.
Çalışma yaşamına 1980 yılında Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş.’de Ankara Bölge Yedek
Parça Satış Sorumlusu olarak başlayan Turgut Cankılıç, aynı şirkette 1984 yılında Ankara
Bölge Yedek Parça Satış Müdürlüğü, 1988 yılında Ankara Bölge Müdürlüğü ve aynı yıl içerisinde İstanbul Bölge Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 1989 yılında, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış & Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan
Turgut Cankılıç, 2009 yılında aynı şirkette Genel Müdür Baş Yardımcısı Sınai ve Ticari görevini üstlenmiştir.
Mart 2012’de BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tepe Yönetiminde gerçekleşen organizasyon değişikliği ile birlikte Direktör – Sınai ve Ticari görevine getirilen Turgut Cankılıç, halen görevini sürdürmektedir.
40
Mayıs May - Haziran June 2012
Firmalara global markalaşma süreçlerinde
finansal destek sağlayan, eğitim ve stratejik danışmanlık veren Turquality, ağırlaşan
rekabet şartlarında uluslararası sahada güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir.
Program çerçevesinde, firmaların yurt dışında markalaşmaya yönelik harcamalarının yüzde 50’si, üst limit olmaksızın Turquality kapsamında desteklenmektedir. “10
yılda 10 dünya markası” sloganıyla hareket eden Turquality, ağırlaşan rekabet şartları, uluslararası sahada yer almak isteyen
şirketlere daha fazla katma değer ve daha
fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor ve rekabetçi sektörler açısından ihracatta markalaş-
www.taysad.org.tr
manın önemi gün geçtikçe daha da artıyor.
Turquality de, Türkiye’nin markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların her açıdan desteklenmesini öngörüyor.
BMC, yarım asra yaklaşan köklü geçmişi,
yüzde yüz yerli sermaye ve işgücü ile ticari ve özel araç üretiminin her alanında
Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından biri olarak “dünya markası” olma
yolunda yoluna devam etmektedir. Turquality de, Türkiye’nin markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların
her açıdan desteklenmesini öngördüğü için
Turquality, BMC için en doğru karardı.
BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. otomotiv sektöründe OEM (Original Equipment Manufacturer) olarak faaliyet gösteren bir firma
olup, ağır ticari araç, hafif ticari araç, otobüs ve savunma sanayi ile özel proje araçları tasarım ve üretimi yapmaktadır. Üretilen ürünlerin, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri faaliyet gösterilen tüm pazarlarda BMC tarafından yetkilendirilen dağıtım kanalları aracılığı ile yürütülmektedir.
Kurumsal stratejimize uygun olan mevcut
pazarlarımızda derinleşmek ve hedef pazarlarda daha kısa bir sürede başarılı olabilmek amacıyla Turquality programına başvuru yapılmıştır.
Başvuru ve program süresince yaşadığınız deneyimleri aktarabilir misiniz?
Başvuru sürecinde otomotiv sektöründe
Ağır Ticari Araç, Hafif Ticari Araç, Otobüs
ve Savunma Sanayi ile Özel Proje Araçları tasarım ve üretimi yapmakta olan firmamızda, kurumsal stratejimize ve ürün gamımıza uygun olarak hali hazırda faaliyet göstermiş olduğumuz pazarlar ve girilmesi hedeflenen pazarlar konusunda çalışmalar yapılmış ve mevcut pazarlarımızda derinleşmek ve hedef pazarlarda daha kısa bir sürede başarılı olabilmek amacıyla, hedef pazarların arasından öncelikli olanları seçebilmek için bir kriterler listesi oluşturulmuştur. Mevcut pazarlarımız ve hedef pazarlar belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilerek, öncelikli hedef pazarlarımız belirlenmiş ve özellikle marka bilinirliği hususunda çalışmalar yapılarak mevcut
tecrübelerimize ilave yeni deneyimler kazanılmıştır.
Marka yaratma sürecinizdeki kritik
noktalar nelerdi?
Marka bilinirliği hususunda özellikle, profesyonel bağımsız araştırma&anket kuruluşları ile temasa geçerek sektörde gerek
segmantasyon gerekse BMC markası ile ya-
"Firmalara global
markalaşma süreçlerinde
finansal destek sağlayan,
eğitim ve stratejik
danışmanlık veren
Turquality, ağırlaşan
rekabet şartlarında
uluslararası sahada güçlü
markalar yaratmaya teşvik
etmektedir."
pılacak çalışmalar hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Özellikle, hedef pazarlarımızda oluşturulacak marka bilinirliği
hususunda izlenecek olan stratejik yol haritaları üzerinde sıkı çalışmalar yapılmıştır.
Marka bilinirliği ölçümü için pilot ülke seçimi yapılarak her yıl bu ülkede marka bilinirliği anket çalışması yaptırılmaktadır. İlaveten, sektörün önde gelen yazılı görsel yayınlarda BMC markası ön plana çıkartılan
çalışmalar yapılmıştır. Marka yaratma sürecinde Müşteri Odaklılık, Sürekli Gelişim,
Pozitif Yaklaşım, Şeffaflık, Katma Değer Yaratmak, Çevreye Saygı ve Hukuka Saygı gibi
değerler ön plana çıkartılmıştır.
Yeni pazarlarda marka konumlandırma stratejisi, markanın sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk konularında
neler yaptınız?
Özellikle, anket çalışmalarımız ile pazardaki son kullanıcıların talepleri, fikirleri ve gelecek öngörüleri toplanarak bir havuz oluşturulup, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli Ar-Ge çalışmalarımız ile birlikte
pazara en uygun ürünün sunuldu. Özellikle,
BMC markasının son kullanıcı gözünde bir
pozitif algı yaratması hedeflendi.
Pazardaki mevcut uluslar arası ve lokal fuarlara katılım ile pazarda önemli oyuncular
arasında olduğumuz imajı pekiştirilmiştir.
Kamyon ve otobüs grubunda; müşteri alım
kriterleri olan yük taşıma kapasitesi, yolcu taşıma kapasitesi, performans ve dayanıklılık, işletme maliyeti, satış sonrası destek (7/24 Servis, servis ağı), fiyat, araç ağırlığı (yakıt sarfiyatı), güvenlik, sürüş ve yolcu konforu, tasarım ve görünüm, ikinci el
değeri ile uygun leasing ve kredi imkânları
için belirlenen ağırlıklar doğrultusunda çalışmalar markanın sürdürülebilirliği için devam etmektedir.
Turquality programı sonrası işletmenizde neler değişti?
Yurtdışı Satış Müdürlüğü olarak, Turquality desteği sonrası BMC’nin yurtdışı pazarlara açılım ve ihracatın arttırılması stratejisi doğrultusunda, ihracat stratejilerini belirlemek üzere bir “İhracat Atılım Komitesi” oluşturulması ve yapılan çalışmalar sonucunda başta Avrupa olmak üzere, Ortadoğu, Asya ve Afrika gibi farklı coğrafyalarda BMC ürünlerinin satışı, hedef pazarlarda
tek yetkili distribütörler atanması yolu ile
yurtdışı dağıtım kanalı ağının genişletilmesi, satışların artması ve marka bilinirliğinin
arttırılması yönünde çalışmalar yapılmış ve
halen devam etmektedir. n
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
41
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Director of Industry and Commerce of BMC Turgut Cankılıç:
“Turquality encourages the
formation of strong brands”
Which needs of your company lead
you to apply for Turquality Program?
A
t the end of 2008, BMC was accepted to Turquality which is the
first and only state-funded, branding program in the world. Turquality encourages the formation of strong brands on
international field under heavy competitive
conditions. Under this program, 50 % of the
expenditures based on branding abroad is
funded without any upper limit.
With the slogan ‘10 global brands in 10
years’, Turquality keeps on encouraging the
formation of strong brands which means
more added value and bigger market share
for these companies that wish to take place
on international field and thus branding becomes more and more significant for the
competitive sectors. Turquality envisions
that all the companies which have products
groups with branding potential should be
supported by all aspects.
BMC, with nearly half a century long history
and one hundred percent of domestic capital
and labour, is one of the leading automotive
companies of Turkey in all areas of producing commercial and personal vehicles and
continues on its path of becoming a global
trademark.Turquality was the right decision
for BMC with its support for all the companies in Turkey which have products groups
with branding potential.
BMC Industry and Trade Inc., operates as an
OEM (Original Equip Manufacturer) in the
automotive sector producing light and heavy
commercial vehicles, buses, defence industry and design and manufacture of custom
project vehicles. Sales, marketing and after
sale support of the products are performed in
all markets via distribution channels authorised by BMC.
We applied Turquality in order to be more
successful in target markets in short term and
emphasise our rank in the current markets
that are suitable to our institutional strategies.
What were the critical points in your
branding process?
Regarding the brand awareness we exchanged opinions with the professional and
independent research & survey organisations about segmentation and the operations
about the BMC brand name. In particular,
several studies on road maps about brand
awareness in our target market, have been
carefully conducted. Every year a survey is
performed in a pilot country to measure the
brand awareness. In addition, there are studies in leading visual and written publications
of the sector which highlight the trademark
BMC. During the process of the brand, the
foremost values were focusing customers,
continuous improvement, positive approach,
transparency, creating added value and respect for nature and law.
How did you proceed in the new markets in terms of brand positioning
strategy, brand sustainability and corporate social responsibility?
The most suitable product for the market was
presented regarding the R & D studies and
surveys which are necessary for the sector
needs, creating a pool of ideas,foresights and
demands of the last users in the market. The
main target was to receive a positive feeling
about BMC brand in the eye of the last user.
Attending international and local expositions
reinforced our image that we are one of the
major actors in the sector.
For the sustainability of the brand, the studies continue regarding the purchasing criteria
of the customers such as loading capacity,
passanger capacity, performance and durability, operation costs, after sale support
(7/24 Service, Service Network), price, vehicle weight (fuel consumption), security,
driving and passenger comfort, design and
appearance, second hand price and leasing
and credit feasibilities.
What sort of changes did you have
after Turquality program in your business?
As International Sales Management, regarding the support of Turquality to our strategies
on expansion in international markets and
improving the export, we’ve been operating
the formation an ‘Export Breakthrough Commitee‘, increasing the sales and brand awareness in Europe, Middle East, Asia and Africa
via authorising disributors in the target markets and the expansion of the international
disribution channels in these territories.n
42
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
İnci Akü San. ve Tic. A.Ş
İnci Akü San. ve Tic. A.Ş.,
Cevdet İnci tarafından 1984
yılında Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde kuruldu. 1985 yılında
araç üreticileri ile ilk çalışmalara
başlandı, 1986 yılında ilk ihracat
gerçekleşti. 1997 yılında Türkiye’de
ilk defa kalsiyum (Ca) alaşımlı
kurşunla akü üreterek pazara
sundu. 2007 yılında akü üretiminde
kalite, verimlilik, sağlık ve emniyet
açısından en mükemmele ulaşması
amacıyla sürekli gelişmeyi ilke
edinmiş çalışma sistemimiz olan
İNCİ İMALAT SİSTEMİ (İNİS)
patentini aldı. 2009 yılında
NanoGold adını verdiği nano
teknolojili kapalı sistem aküyü üretti
ve bu aküyü Türkiye’de ilk kez
3 yıl garanti ile tüketiciye sundu.
2009 yılında Akü sektöründe ilk
Ar-Ge merkezini kuran firma oldu.
2010 yılında da sektöründe ilk
TURQUALITY belgesini aldı.
İnci Akü Yönetim Kurulu Üyesi ve
CEO’su Göksel Paker
İnci Akü,
küresel pazarda
markalaşarak
büyüyüyor
44
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
Turquality programına hangi
ihtiyaçlardan dolayı başvurdunuz?
O
tomotiv yan sanayinde tercih edilen bir marka haline gelen İnci Akü
28 yıldır Türkiye ekonomisi için değer yaratan bir başarı öyküsüne sahip. İnci Akü,
Türkiye’de kendi sektöründe sayısız ilke
imza attı. Sektörümüzün ihracat lideri olarak vizyoner çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı imajının yerleştirilmesini hedefleyen dünyanın devlet destekli ilk
ve tek markalaşma programı Turquality denetimlerini başarıyla geçtik. Toplam satış
gelirlerimizin yüzde 60’ını 70 ülkeye yaptığımız yurtdışı satışlarından elde ediyoruz. Turquality Programı’nın amacı 10 yılda
10 Dünya Markası yaratmak, bu doğrultuda
Türkiye’nin seçkin markalarına yurtdışında
rekabet gücü kazandıracak birçok destek
sağlıyor. Rotamızı, globalde markalaşmaya
çevirmiş bir şirket olarak biz de Turquality
programına başvurduk. Otomotiv yan sanayi sektöründe, Türkiye’de 2., kendi sektöründe bir ilke imza atarak Turquality programına girmeye hak kazandık.
Başvuru ve program süresince
yaşadığınız deneyimleri aktarabilir
misiniz?
Güçlü Ar-Ge ekibi ve yenilikçi bakış açısıyla günümüz ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan, geleceğin teknolojisini takip
www.taysad.org.tr
ederek, kendisini sürekli geliştiren bir firma olarak adımlarımızı markalaşma alanında daha sağlam atmak istedik. Başvuru
sürecinde mevcut ve potansiyel arz eden
yurtdışı pazarları derinlemesine inceledik.
Hedef Pazar olarak belirlediğimiz 39 ülkede pazar geliştirme ve pazara giriş stratejilerimizi belirledik. Turquality Programı’na
dahil olduktan sonra da global markalaşma konusunda uzman kurumlardan da destek alarak bu bölgelerde markalaşma adına
adımlarımızı güçlendirdik.
Marka yaratma sürecinizdeki kritik
noktalar nelerdi?
Turquality programı kapsamında bir marka danışmanlığı firması ile çalışmaya başladık. Markalaşma çalışmalarımızı bu alanda
profesyonel hizmet veren bir danışmanla
birlikte yürütme kararı aldık. Global pazar-
da, İnci Akü markasının konumlandırmasını
belirlemek, stratejisini oluşturmak ve uzun
soluklu yol haritasını çıkarmak hedefiyle
yola çıktık. Kısa zamanda çalışmalarımızın
sonuçlarını almaya başladık. İnci Akü markasının kimlik ve kişiliği, ana konumlandırması, bu kişiliğe uygun kurumsal duruşunu
belirledik. Vizyon, misyon, marka hikayesi,
kişiliği, değerleri ve yasaklarını Marka Kılavuzuna yansıttık. Özverili bir çalışma ve ortak fikirler doğrultusunda oluşturulan Marka Kılavuzumuz, global rekabette daha da
güçlenmemizi ve etkinliğimizi arttırmamızı
sağlıyor, atılacak her adımda yol gösterici
bir belge olarak kullanılıyor. Bu çalışmaları sadece üst düzey yöneticilerimize anlatıp
rafa kaldırmadık. Beyaz ve mavi yakalı çalışanlarımızla paylaşım toplantıları organize
ettik. Bunları her bir çalışanımızın benimsemesi, yapılan işin başarısı ve sürdürülebilir-
Mayıs May - Haziran June 2012
45
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
liği için çok önemli. Türkiye akü sektörünün
ihracat lideri firması İnci Akü olarak global
pazarda markalaşarak büyüyeceğiz. Global
Markalaşma Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar marka yaratma sürecimizdeki hassasiyetimizi ortaya koyuyor.
Girdiğimiz pazarlarda marka iletişim çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. İnci Akü’nün yeni radyo reklam kampanyasına geçtiğimiz aylarda başladık. Radyo Reklamı çalışmalarını hedef pazarlarımızda da gerçekleştirmek istiyoruz.
Yeni ve mevcut pazarlarda marka
konumlandırma stratejisi, markanın
sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk
konularında neler yaptınız?
İnci Akü olarak en önemsediğimiz değerlerimizden biri işimizi en iyi şekilde gerçekleştirirken çevreye de gereken önemi vermek. Sürdürülebilir yaşam esasına paralel
olarak hayata geçirdiğimiz çevreci uygulamaları hem iş yapış biçimlerimize hem üretimimize hem de geliştirdiğimiz projelere yansıtıyoruz. Üretim sürecinde çevreye duyarlılığı en üst seviyede ortaya koyan
İnci Akü, 2005 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim sertifikası aldı.
Global Markalaşma Projemiz kapsamında
pazarlama stratejimizi şöyle belirledik: Evrensel ihtiyaçlar temelinde konumlandırma; yerele uyarlanabilen küresel strateji;
kanala göre marka değil, markaya göre kanal; uzun soluklu dönüşüm planı; stratejiye
sadakat ve içselleştirmeyi 5 temel ilke olarak aldık. Türkiye ile birlikte dünya pazarında da öncü marka algımızı pekiştirmeyi hedefliyoruz.
Çevre konusu, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizin odağında da yer alıyor,
bunların bir örneği de Kurumsal Sosyal So-
Inci Aku Board Member and CEO Göksel Paker
Inci Aku has been growing
via branding
What have you performed about brand
positioning strategy, brand sustainability and social responsibility?
Inci Aku Industry and Trade
O
in battery sector to establish
ur marketing strategy within the
scope of Global Marketing Project is
identified in 5 basic principles as follows:
Positioning on the basis of universal needs,
global strategy which can be adopted to
local, not a brand due to the channel but a
channel due to the brand, long term transformation plan and loyalty to strategy and
internalisation. We aim to consolidate our
leading brand in the global market as well
as in Turkey.
We continue our brand communication activities without interruption. In the recent
months we started a new radio commercial
campaign for Inci Aku. We want to perform
radio commercial operations also in our
target markets.
As Inci Aku, one of the most significant values we care is to pay enough attention to
nature while doing the best in our job. We
externalise environmental applications,
which are parallel to sustainable life, both
46
Mayıs May - Haziran June 2012
Inc., was the first company
R&D centre in 2009 and
receive the first Turquality
certificate in its sector in
2010.
to our methods of working and the projects
we develop. Demonstrating the highest level
of sensitivity to the environment during the
production process, Inci Aku received ISO
14001 Certificate of Environmental Management, in 2005. Environmental concerns
are also the focus of our social responsibility
projects, for instance, our Corporate Social
Responsibility Project of which we were the
technology sponsor as the result of a 4 year
R & D operation, the ‘ Blue Sea Free Caretta
Project ‘. In the scope of the project we aim
to convert all the diesel excursion boats in
rumluluk Projemiz olan ve 4 yıl süren özverili Ar-Ge çalışmalarının ardından teknoloji sponsoru olduğumuz ‘Mavi Deniz Özgür
Caretta Projesi’.
Proje kapsamında Dalyan Kanalı’nda bulunan tüm dizel motorlu gezi teknelerini enerjisini aküden alan çevreye duyarlı
elektrikli motorlu teknelere dönüştürmeyi
hedefliyoruz. Bu projeyle sürdürülebilir turizm için önemli adımlar atacağız. Dalyan
sularının tamamen temiz kalması ve daha
sessiz bir ortama kavuşması caretta carettalar için ayrı bir önem taşıyor.
Proje kapsamında toplam 6 tekneyi dönüştürdük. Dönüştürdüğümüz ilk caretta botumuzu kısa bir süre önce Dalyan Tekne Kooperatifine devrettik. Kooperatife devredilen
teknenin sezon boyunca yapacağı turlardan sağlanacak gelir, yeni teknelerin çevre dostu tur teknelerine dönüştürülebilme-
Dalyan Canal into environmentally sensitive
electric power boats that receive the energy
from batteries. With this project we will take
important steps for sustainable tourism. It’s
very essential for the caretta carettas to have
the Dalyan waters clean and a tranquil environment. So far we’ve converted 6 boats in
total. Recently we’ve handed over the first
caretta caretta boat, that we converted, to
Dalyan Boat Co. The income this boat provides during the season will be transferred
to a fund which is going to be generated for
new boats to be converted into eco-friendly
excursion boats. The adoption of this project
by the private sector has great importance.
We care about the development of the sector
and the shareholders. Both within the factory
and across the country, we perform professional training programs to improve the level
of technical and commercial knowledge of
Inci Aku dealers and retailers and authorised technical support units. We apply job
acquisition programs within the factory in
cooperation with Iskur. Inci Aku executives
and technical staff share their experiences as
well as contributing to the development of
professional education in universities, professional high schools, and secondary education and on career days in the schools about
science, education and technology. We are
sensitive to the environment for a sustainable future during our business processes.
As Inci Aku, we encourage all our employees and suppliers to use the natural sources
www.taysad.org.tr
Göksel Paker
1970 yılı Bursa doğumlu olan Göksel Paker, 1987 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra, aynı yıl Gemlik Azot Sanayi Amonyak tesislerinde, taşeron bakım mühendisi olarak iş yaşamına
başladı. 1992 yılında Bursa Reisoğlu Tekstil’de teknik müdür olarak kısa
bir süre çalıştıktan sonra 1993-2004
yılları arasında Bursa Valeo Otomotiv
Sistemleri Debriyaj Fabrikası’nda sırasıyla üretim mühendisi, Ar-Ge Müdürü, Proje Müdürü, Satınalma ve
Yan Sanayi Kalite Müdürü ve Fabrika Müdürü olarak görev aldı. 2005
yılı başından Nisan 2009’a kadar
İnci Akü Manisa ve Kiev fabrikalarının Genel Müdürü olarak görev yaptı, Mayıs 2009‘da aynı kuruluşların
CEO’luğuna atandı. 2011 Mayıs ayından itibaren de İnci Akü Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su olarak görev almasının yanı sıra Romanya’ da bulunan şirketin de yönetiminden sorumludur. Göksel Paker, evli ve 18 yaşında bir kız çocuğu babasıdır.
economically. In addition, we warn them
about recycling the wastes regarding the
environmental risks and taking precautions against possible accidents. We’ve also
planted 63.000 trees in Inci Aku Forests as
an indicator of our value for the nature. We
are one of the institutions involved in training of future generations. As Inci Aku, with
the project ‘ University Pearls ‘, we offer an
opportunity to university students to meet
the work life before graduation. We have
formed brand ambassadors in the universities with the students who are ‘ University
Pearls ‘. We give these young brand ambassadors mentoring support and personal
development programs in several fields. It is
very important that the institutions are not
only economical formations but they also
work for the benefit of the society. n
www.taysad.org.tr
si için oluşturulacak fona aktarılacak. Özel
sektörün bu projeyi sahiplenmesi büyük bir
önem taşıyor.
Sektörün ve paydaşlarımızın gelişimine
önem veriyoruz. Gerek fabrika bünyesinde
gerekse yurt genelinde, İnci Akü markalarının satıldığı bayilerin, perakende satış noktalarının ve yetkili teknik servislerin, teknik ve ticari bilgi düzeyi geliştirmek amacıyla mesleki eğitimler yürütüyoruz. Fabrika bünyesinde İşkur’la yürütülen ortak çalışmalarla meslek kazandırma programları uyguluyoruz. İnci Akü yöneticilerimiz ve
teknik ekibimiz, üniversitelerde, meslek liselerinde, orta öğretimde, okulların kariyer
günlerinde, teknoloji, bilim gibi özel temalı günlerde düzenli olarak yürüttükleri eğitim faaliyetleriyle hem tecrübelerini paylaşıyor hem de mesleki eğitimin gelişmesine
katkı sağlıyor.
Başta da belirttiğim gibi sürdürülebilir gelecek için iş süreçlerimizde çevre konusunda hassas davranıyoruz. İnci Akü olarak
tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya teşvik
ediyoruz. Ayrıca atıkların daha etkin geri
kazanılması ve çevre risklerini belirleyerek olası kazalara karşı önlem alınması hususunda uyarıyoruz. İnci Akü Ormanların-
da doğaya verilen değerin göstergesi olarak
63.000 adet ağaç diktik.
Gelecek nesillerin yetiştirilmesine rol oynayan kurumlardan biriyiz. İnci Akü olarak
“Üniversitelerin İncileri” projesiyle üniversite öğrencilerine, iş yaşamıyla mezun olmadan tanışma fırsatı sunuyoruz. “Üniversitelerin İncileri” olan öğrencilerimizle üniversitelerde marka elçilerini oluşturduk.
Marka Elçisi olan gençlere mentörlük desteği ve farklı alanlarda kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Kurumların yalnız ekonomik birer yapılanma olmaması toplumun
yararına da çalışıyor olması çok önemli.
Turquality programı sonrası
işletmenizde neler değişti?
İnci Akü’nün bir dünya markası olmasını sağlaması için Turquality programının
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
Yurtiçindeki başarımızı yurt dışında da sürdürdüğümüz bu süreçte Turquality programı bize destek oluyor. Biz 2010 yılında Turquality programına dahil olduk ve 2011 yılında Global Markalaşma Projemizin çalışmalarına başladık. Turquality, markalaşma
yolundaki çalışmalarımıza hız vermemizi
sağladı.n
Mayıs May - Haziran June 2012
47
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Otokar A.Ş.
Koç Topluluğu bünyesinde
yer alan Otokar, 1963'ten bu
yana kendi teknoloji, tasarım ve
uygulamaları ile müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun özel çözümler
sunar. Toplu taşımacılık alanında
minibüs, “Sultan”, “Doruk” ve
“Kent” markalı otobüsler, Land
Rover lisansı ile "Land Rover
Defender" 4x4 taktik tekerlekli arazi
tipi araçlar, savunma sanayii için
tekerlekli hafif zırhlı araçlar; nakliye
ve lojistik sektörü için “Otokar” ve
"Otokar-Fruehauf" markası altında
treyler ve semi-treyler üretir. Şirket,
aynı zamanda Altay Milli İmkanlarla
Modern Tank Üretimi Projesi’nin
ana yüklenicisidir. Otokar,
Sakarya'da 552.000 m²'lik alana
kurulu fabrikasında 1200'e yakın
çalışanıyla faaliyet göstermektedir.
Turquality programına hangi
ihtiyaçlardan dolayı başvurdunuz?
O
tokar bölgesel bir marka olarak, ana
ihracat pazarı olan Avrupa’da müşterilerine yakın olmak, ticari araçların uluslararası satış pazarlama ve bayi yönetimini
gerçekleştirmek amacıyla Otokar Avrupa’yı
kurmuştur. Otokar Avrupa, bu amaçların
yanında Otokar markasının Avrupa’daki kurumsal yüzü olarak sektörümüzle ilgili uluslararası kurum, birlik ve derneklerde aktif
katılımcı olarak yer almasını sağlamak, hedef pazarların genel dinamiklerini, ürünleriyle ilgili regülasyonları, rakipleri ve trendleri takip etmek, bunların oluşumunda söz
sahibi olmaya çalışmak, müşteri segmentlerinin ihtiyaç ve beklentilerine bağlı olarak
orta ve uzun vadeli yeni ürün, ürün adap-
tasyonu ve pazar stratejilerini oluşturmak,
marka konumlandırmasını yapmak, bilinirliği artıracak şekilde iletişim stratejisi geliştirmek, pazardaki varlığını arttırmak, siparişten teslimata müşteri deneyimini bir
proses olarak yönetecek yapıya çatı oluşturmak, müşteri algısını takip etmek ve
müşteri memnuniyetini artıracak adımların tanımlanmasını sağlamak, ürünleri için
müşteri sadakatini hedefleyip, tavsiye edilen bir marka olarak karlılığı ve pazar payını sürdürülebilir şekilde artırmak için faaliyete geçmiştir.
Kurumsal hedeflerimiz ve stratejilerimiz
doğrultusunda markamızın yurtiçinde bugün geldiği başarılı noktanın bir benzerini hedeflediğimiz ülkelerde de gerçekleştirmek adına 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin
Otokar A.Ş. Pazarlama
Müdürü Tarkan Burak
“İhtiyaçlar ve
çözümler biraraya
geldiğinde doğru ürün
ortaya çıkar”
48
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde başvurusunu yapmış ve de başvurumuz İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunarak şirketimiz kapsama dahil edilmiştir.
Başvuru ve program süresince
yaşadığınız deneyimleri aktarabilir
misiniz?
Turquality tebliği’nde bir marka için başvuru yapılmadan önce sahip olunması gereken bazı nitelikler var örneğin; yurtdışında
o markanın tescilli olması, ihracatını yaptığınız ürünlerin yüksek bir oranının kendi
markanızla olması, gibi ve benzeri birçok
niteliğe sahip olunması gerekiyor. Bu nitelikleri sağladığınıza inandığınız takdirde
Turquality’nin internet sitesinden on-line
olarak bir “Firma Ön Değerlendirme” setine girerek firmanızın yetkinlik değerlendirmesi için bir teste tabi tutuluyorsunuz.
Firmanın kendi yetkinliklerini belli kriterlere göre alacağı puanla sınamasını sağlayan
bu sete girdiğimizde kendi yetkinliğimizden
emin olmamıza ve her zaman mükemmeli hedefleyen bir şirket olmamıza rağmen
alacağımız sonucu heyecanla beklediğimizi
hatırlıyorum. Daha sonraki aşamalarda ise
bakanlık tarafından inceleme için görevlendirilen Deloitte şirketi yetkililerinin şirketimize gelerek bütün birimlerle yaptığı inceleme toplantıları, ardından Deloitte’un inceleme raporu. İnceleme raporu akabinde bizden hazırlamamız istenilen “İş Planı Çerçevesi”nin Ekonomi Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması ve bakanlığın şirketimizi Turquality kapsamına dahil ederek gururlandırması bizim
için önemli deneyimlerdir. Ancak asıl ola-
Otokar, askeri araç alanında;
fikri mülkiyet hakları Otokar’a ait
olan taktik tekerlekli zırhlı araçlar
ve lisans altında ürettiği Land
Rover Defender araçlar ile faaliyet
gösteriyor. Dünyanın önde gelen
zırhlı araç tasarım ve üreticilerinden olan Otokar’ın zırhlı araçları,
bugün 15’ten fazla ülkenin ordusunda aktif olarak görev yapıyor.
Otokar, kendi markalarının yanısıra
dünyanın çeşitli savunma sanayi
markaları için sipariş üzerine zırhlı
araç tasarlıyor ve üretiyor.
www.taysad.org.tr
rak kapsama alındıktan sonra şirket iş planı çerçevesinde sunduğumuz planlarımızın
Deloitte yetkilileri tarafından şirketimizde
aylar süren ortak bir çalışma ile stratejiler
halinde ortaya konulması bizim için programın en uzun ve zevkli deneyimiydi. Ortaya çıkan stratejiler bugün uygulamaya geçirilmeye başlanmış durumdadır.
Marka yaratma sürecinizdeki kritik
noktalar nelerdi?
Otokar, kendi markasıyla faaliyet gösteren bir yapıdır. Ürünlerimiz üzerinde kendi markamızı kullanırız. Her üründe öne çıkan marka Otokar markası olmakla birlikte
her ürünün kendi bir model ismi mevcuttur;
ancak müşterilerimize Otokar’ı satın almasının “iyi, karlı, kazançlı bir yatırım olduğu/
olacağı” algısının mesajını daima Otokar
üzerinden vermeyi tercih ediyoruz.
Yeni ürünlerimizi piyasaya sunarken daima
müşterilerin beklentileri gözönünde bulundurulmaktadır. İhtiyaçlar ve çözümler biraraya gelerek doğru ürün ortaya çıkmaktadır. Ürünlerimizin kullanım alanlarına göre
de ürünün model ismini belirliyoruz ama
daima ön planda Otokar markasını konumlandırıyoruz.
Yeni pazarlarda marka konumlandırma
stratejisi, markanın sürdürülebilirliği
ve sosyal sorumluluk konularında neler
yaptınız?
Amacımız Otokar markalı araçların hedef
pazarlarındaki mevcut ve potansiyel müşterilerin zihninde “iyi, karlı, kazançlı bir yatırım olduğu/olacağı” algısını yaratmak. Bu
amaçla hedef pazarlarda markamızın bilinirliğini artırmak adına bir eylem planı hazırladık. Eylem planımız içerisinde İçerik
yönetimi, tanıtıcı reklamlar, halkla ilişkiler, medya iletişimi, test sürüşleri gibi akti-
Fikri mülkiyet hakları Otokar’a ait
olan Kent, Sultan ve Doruk serileri,
üstün performansı, otobüs olarak
dizayn edilmiş özel yapıları ile dikkat
çekiyor. Otobüslerinin yanısıra
Otokar’ın 1970’lerden bu yana
büyükşehirlerde toplu taşımacılığın
bel kemiğini oluşturan minibüsleri
de dayanıklılığı, performansı ile hatlı
yolu taşımacılığında öncelikli tercih
oluyor.
viteler bulunuyor. Stratejimiz özellikle hedef pazarlardaki sektör yayınlarında marka
bilinirliğini ve ilk deneme kullanımını artırma hedefli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek üzerinedir.
Turquality programı sonrası
işletmenizde neler değişti?
Şirketimiz Turquality programının başında
olduğu için daha henüz kısa bir süre önce
belirlenen stratejilerimizi uygulamaya başlama safhasındayız. Bu nedenle geçen süre
içinde, özellikle inceleme raporu safhalarında gördük ki biz şirket kültürü olarak belirli kriterleri doğal olarak sağlıyoruz. Şirketimizde kullanılan prosesler Turquality tebliği kapsamında desteklenen faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş süreçlerinden daha fazlasını yerini getiriyor. Tabi
ki çeşitli iş süreçlerimiz içinde iyileştirilmesi gereken yönler bulunuyor, zaten inceleme sonucunda hazırlanan projeler de bu
iyileştirmelere yönelik projeler, bu nedenle doğruyu daha iyi ve kolay nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüz noktada Turquality
kapsamında ortaya çıkan bu projelerin bize
oldukça katkı sağlayacağına inanıyoruz. n
Mayıs May - Haziran June 2012
49
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Otokar Inc. Director of Marketing Tarkan Burak:
“When needs and solutions get together
and form the right product”
Which needs of your company lead
you to apply for Turquality Program?
A
s a regional brand Otokar has established Otokar Europe in order to be
closer to its customers in the main export
market and to perform international marketing of commercial vehicles and dealer management. Apart from these targets, as the
institutional face of Otokar in Europe, Otokar
Europe began to operate to take a place in
relevant international organisations, unions
and associations as an active participant, to
follow the general dynamics of target markets, regulations about their products, the
trends and the rivals, to become an authority in the formation of them, to form a new
product in middle and long term regarding the needs and expectations of customer
segments, product adaptation and setting
marketing strategies, to have brand positioning, to develop communication strategies to
increase awareness, to enhance the presence
in the market, to build a roof to the structure which will manage customer experience
from order to delivery as a whole process, to
follow customer perception and to recognise the steps to ensure customer satisfaction and finally to grow the market share and
profit as a recommended brand. In order to
succeed abroad as well as we did in Turkey,
we applied for the 2006/4 dated ‘ Communiqué* about the Branding of Turkish Products Abroad, Positioning the Image of Turkish
Products and supporting TURQUALITY ® and
the application was approved by the General
Directorate of Export.
Could you please share your experiences in the application process and
during the program?
There are some certain qualities that are required by the Turquality Communique before applying for a brand such as, being an
officially registered trademark abroad and
having most of the export of your products
with your own brand and many other similar requirements. If you believe you have all
these requirements, you can enter Turquality website and receive a test under the tab ‘
Company Pre-Assessment ‘ in order to have a
competence assessment. After receiving this
test which the company tests its own competence according to certain criteria, I can
remember how we waited for the results with
50
Mayıs May - Haziran June 2012
great excitement even though we were sure
about our competence and we always aimed
perfection. In the next phase, Deloitte officials were appointed by the ministry to have
examination meetings with all units and write
a review report. Following the report, it was a
great experience that we were asked to prepare a ‘ Framework of Business Plan ‘, have it
approved by the General Directorate of the
Ministry of Economy and being accepted
to Turquality by the ministry. However, the
most exciting experience was that after we
received authorisation, we presented our
plans within the framework of our company
and had these plans executed by Deloitte officials as strategies after several months of
cooperation. These strategies have already
been in progress.
What were the critical points during
your branding process?
Otokar is a structure that operates with its
own brand. We use our own brands on our
products. Each product has a model name as
well as it has the brand but we still prefer to
use Otokar brand with our customers to give
the message that the purchase is/will be a
good, profitable and beneficial investment
via Otokar. We always consider the expectations of our customers when we present a
new product in the market. When needs and
solutions get together and form the right
product. We specify the model names for the
products according to their field of use but
we always position the Otokar brand primarily.
How did you proceed in the new markets in terms of brand positioning
strategy, brand sustainability and social responsibility?
Our goal is to create a perception as ‘ the
purchase is/will be a good, profitable and
beneficial investment ‘ for the current or potential customers in target markets. For this
purpose, we prepared an action plan in order
to increase the awareness of our brand in target markets. The action plan includes some
activities such as content management, promotional advertisement, public relations,
media communications and test drives. Our
strategy is based on performing brand awareness in sector publications of target markets
and promotional activities which aim to increase the first trial usage.
What sort of changes did you have
after Turquality program in your business?
Since we’re in the beginning of Turquality
program, we’re still in the early phase of the
application of our strategies. Therefore, in
the meantime, in particular stages of review
reports, we’ve seen that we naturally provide specific criteria as a company policy.
The processes used in our company, fulfil
the business processes that are necessary for
the activities under the support of the Communique Turquality even more than needed.
Naturally there are some points that need to
be improved during several business processes, as a result of the reviews the projects are
already for these improvements, so at a point
we think hard about how to do better and
easier, we believe that these projects, under
Turquality, will contribute us substantially. n
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Yiğit Akü A.Ş
Yiğit Akü A.Ş. Pazarlama Müdürü
Hakan Şen:
“Marka, başarılı bir
pazarlama stratejisi
sonucunda elde
edilen ödüldür”
Marka programlarından
yararlanmanız, hangi ihtiyaçlardan
ortaya çıktı?
Marka programlarından nasıl
yararlandınız? Bu programın
işletmenize katkıları neler oldu?
M
Marka destek programları sıkı şekilde denetlenmekte ve üye kabul etmektedir.
Özenli şekilde hazırlanmış marka stratejisi
ve bu stratejinin uygulama planları, yol haritaları ile kabul sağlanabilmektedir. Şirketimiz bu gerekleri yerine getirmiş ve marka
destek programından yararlanmaya hak kazanmıştır. Programa dahil olmak ile birlikte,
yurt dışı pazarlarda hedef ülke tespiti, dağıtım kanalları yapılanması, son kullanıcı segmentasyonu gibi ön çalışmalar tamamlanmış ve gerçekçi bir marka vaadi tespit edilmiştir. Tüm bu çalışmalar üretim odaklı bakış açımızın pazar-tüketici odaklı bir bakış
açısına dönüşmesine yol açmıştır.
arka destek programları bir kuruluşta pazarlama/marka odaklı bir
anlayışın yerleşmesi, kuruluşun bu anlayış
çerçevesinde yapılanması açısından çok
önemli bir fırsattır. Özellikle yurt dışı pazarlarda çok güçlü rakiplerle girişilen mücadele daha çok pazarlama alanında olmaktadır. Türk ürünleri yabancı rakipleri ile kıyaslandığında kalite açısından kayda değer farklar olmamasına rağmen, pazarlama/marka üstünlüğünün eksikliği kazançları olumsuz etkilemekte, ülkeye geri
dönüşü yetersiz kılmaktadır. Bu nedenlerle, programdan yararlanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
52
Mayıs May - Haziran June 2012
Yiğit Akü vizyonu “yenilikçi ve
rekabet gücünü en üst seviyede
tutan, sektöründe öncü, teknolojik
şirketler arasında olmak” şekli
ile tanımlanmıştır. Bu vizyona
uygun olarak tüm paydaşlarını
ve müşterilerini teknolojik farkı
ile ileriye taşıyacak marka
vaadi “ileriye götürür” şeklinde
belirlenmiştir. Kaliteli, işlevsel
ve teknolojik ürünleriyle tüm
dünya pazarında kendisine yer
edinen Yiğit Akü; her geçen gün
farklı ve yeni ürünler üretmeye,
teknolojisini geliştirmeye devam
etmektedir. Yüzde 100 Türk
sermayesi olan Yiğit Akü, Ankara
1. Organize Sanayi Bölgesi’nde
40 bin metrekarelik alanda kurulu
Merkez fabrikasında üretimlerini
sürdürmektedir. Üretim üssü
niteliğindeki fabrikasında en
ileri teknolojiyi kullanarak yıllık
5.500.000 adet akü kapasitesine
2012 yılı sonunda ulaşmaktadır.
Yiğit Akü, 400’den fazla kişiye iş
olanağı sağlamaktadır.
www.taysad.org.tr
Markalaşma yol haritasını nasıl
oluşturdunuz?
Tüketiciyi tanıma konusunda önemli çalışmalar tamamladık. Onların keşfedilmemiş
ihtiyaç ve giderilmemiş sorunlarını araştırdık ve böylece ürün geliştirme çalışmalarına ışık tuttuk. Tüm bu çabalar tüketicinin
karar mekanizmasını fiyat odaklı olmaktan
çıkarmak ve yarar odaklı bir sürece taşımak
üzere planlandı. Ayrıca, marka vaadimizi
destekleyecek iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları ile bu yol haritasını güçlendirmek
için stratejiler geliştirdik.
Marka olmayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Marka, başarılı bir pazarlama stratejisi sonucunda elde edilen bir ödüldür. Fiyata
bakarak mukayeseyi en aza indirdiği için
önemli bir pazar üstünlüğü fırsatı yaratmaktadır. Bunun yanı sıra; çalışanlar, tedarikçiler, kreditörler üzerinde çok önemli bir
etkisi olmakta ve marka sahibi şirket bundan yararlanmaktadır.
www.taysad.org.tr
Markalaşmak isteyenlere kendi
deneyimlerinizden yola çıkarak neler
önerirsiniz?
Pazar ve rekabetin doğru analizi, tüketicinin doğru tanımlanması ve tüm bunlara dayalı doğru bir pazarlama stratejisi markalaşmanın olmazsa-olmazlarıdır. Vakalara
ve rakamlara dayalı gerçekçi hesaplamalar
ve doğru verilere dayalı öngörüler olmadan
markalaşma yolunda doğru adımlar atılamamaktadır. Şirket içerisinde pazarlamanın
gücüne inanmış bir ekibin oluşturulması ve
üst yönetim tarafından bu ekip ve çalışmalarının cesaretlendirilmesi şarttır. n
Hakan Şen
ODTÜ mezunu olan Hakan
Şen, otomotiv, finans ve
telekomünikasyon sektörlerinin
önde gelen firmalarında çalıştı.
Bir yılı aşkın bir süredin Yiğit
Akü’nün Pazarlama görevini
yürüten Hakan Şen; genç,
dinamik ve başarı odaklı ekibine
tecrübelerini aktarmaya
çalışırken, dünya çapında
bir firma olma yolunda emin
adımlarla yürüyer yüzde yüz
Türk sermayeli Yiğit Akü’nün
heyecanını paylaşmaktan büyük
bir haz duyuyor.
Mayıs May - Haziran June 2012
53
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Yiğit Akü A.Ş. Marketing Manager Hakan Şen:
“Brand is the award given as a result of a
successful marketing strategy”
Which needs of your company lead you
to benefit from branding programmes?
How did you draw your branding roadmap?
B
We conducted significant studies to better
understand our customers. We tried to figure out their unidentified needs and unsolved
problems. We did all these in order to change
their decision making mechanism to a less
money oriented one, instead of a benefit
oriented one. Additionally, we develop new
communication and PR strategies to support
our brand promise.
rand support programs are very important opportunities in terms of developing and enhancing marketing / brand focused
approaches in the organisations and structuring the organizations within this context.
The real battle with the rivals in foreign markets goes on in the field of marketing. Turkish
products may have nothing different than its
foreign rivals in terms of quality yet the marketing and brand superiority of the others affects us adversely. Therefore we needed to
get benefit of such programs.
How did you benefit from such programs? What were the contributions to
your organization?
Brand support programs have strict rules for
memberships, which requires you to prepare
brand strategies and action plans. Our company met the criteria and started to benefit
from the program. As soon our application
was granted we started preliminary studies
on foreign market target country identification, distribution channel structuring, final
user segmentation and we identified a realistic brand promise. All those studies enabled
us to become a more customer focused approach.
What is your assessment on beign a
brand?
Brand is the award given at the end of a successful marketing strategy. It provides an important market superiority as it decreases price
based comparison.
Besides, it has an important
affect over employees, suppliers, creditors
and brand owner company should benefit
from them.
Based on your experiences, what
would you suggest to the ones trying
on branding?
Prerequisites of the branding are accurate
analysis of the market and the competition,
accurate identification of the consumer and
accurate marketing strategy based on those
outputs. The right steps to become a brand
would not be taken unless you have forecasts
based on accurate and realistic calculations
and datas. It is also a must to establish a
team, whom trust in power of marketing,
and support of senior executives for
that team. n
Yiğit Akü gained a place for itself in all
World markets with qualified, functional
and technological products continues
to produce different and new products
in each passing day and to improve its
technology. YİĞİT AKÜ which is a 100
percent Turkish investment maintains its
productions in Head plant established
in area of 40 thousand square meters
in the address of Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi. It will reach yearly
5.500.000 pieces of battery capacity at
the end of 2012 using the state of the art
technology in its plant having production base nature. YİĞİT AKÜ provides
employment opportunity for more than
400 people.
54
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Çilek A.Ş. Genel Müdürü
Muzaffer Çilek:
“Turquality ile daha kurumsal ve
vizyoner bir marka olduk”
TURQUALİTY Programı kapsamındaki
Çilek Mobilya A.Ş.'nin kurucu ortağı
Muzaffer Çilek, sektör dışından
başarılı bir uygulama örneği olarak,
dergimize yaptıkları çalışmaları anlattı.
Aynı zamanda Genel Müdürlük
görevini yürüten Muzaffer Çilek, Çilek
Mobilya'nın Program çerçevesinde
hazırladığı yol haritasını, marka
değerinde yarattığı farklılıkları ve
firmada yaşanan değişimi TAYSAD
okurlarıyla paylaştı.
56
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
Turquality programına neden ihtiyaç duydunuz?
Ç
ilek olarak ülkemizi yurtdışında
en iyi şekilde temsil etmek, ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında tanıtmak öncelikli hedeflerimiz olduğundan Turquality devlet desteği programına başvurmak istedik. Turquality, sağladığı desteklerle bize, yeni pazarlara girme,
yeni yatırımlar yapabilme ve kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atabilme imkanı sunmuştur.
Hazırladığımız yol haritası
bizim için rehber oldu
Başvuru ve program süresince yaşadığınız
deneyimleri aktarabilir misiniz?
Başvuru esnasında tüm süreçlerimizi markalaşma, dünya markası olma vizyonu ve
bu bakış açısı ile gözden geçirme fırsatımız
oldu. Dünya markası olma yolunda hazırladığımız stratejik yol haritası bugün bizim
için rehber olmaya devam ediyor. ‘Turquality bize daha kurumsal, daha vizyoner bir
firma olmayı öğretti’ diyebiliriz.
İleri güvenlik standartlarıyla
mükemmelliği yakalıyoruz
lamak ve yüksek teknolojiyle üretim yapmaktır. Vizyonumuzu belirlerken de bu ilkeleri dikkate aldık ve kendi alanımızda rakipsiz bir Türkiye markası olmayı hedefledik. Turquality de, vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda, Çilek’e önemli bir araç olarak hizmet etmektedir.
Marka yaratma sürecinizdeki kritik noktalar nelerdir?
Hedef pazarda tüketim
alışkanlıkları önemli
Çilek, bugün yalnızca çocuk ve gençler için,
onların yaş ve ilgi alanlarına yönelik ürünler
tasarlıyor. Uzmanlık alanımızın net olarak
belirlenmesi bize ürünlerimizde mükemmelliği yakalama imkânı sağlıyor.
Yeni pazarlarda marka konumlandırma
stratejisi, markanın sürdürülebilirliği ve
sosyal sorumluluk konularında neler yaptınız?
Amacımız daima kullanışlı, kaliteli, farklı,
özgün ve son derece dayanıklı bebek, çocuk ve genç mobilya ve aksesuarlarını, ileri
güvenlik standartlarını dikkate alarak tasar-
www.taysad.org.tr
Muzaffer Çilek
Muzaffer Çilek, kurucu ortaklarından olduğu Çilek Mobilya A.Ş.’nin
aynı zamanda Genel Müdürlük pozisyonunda 16 yıldır görev almaktadır. MOSDER’in (Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği) kuruluşunda aktif rol aldı ve derneğin ilk dönem başkanlık görevini icra etti. Hâlihazırda
da, BMD (Birleşmiş Markalar Derneği)
ve KUVİD (Kuveyt İş Çevreleri Derneği) Denetleme Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 19.01.2010 tarihli Bakanlar
Kurulu kararı ile Bosna-Hersek Bursa Fahri Konsolosluk görevine atandı. BİGMEV (Bosna Hersek ile Türkiye Arasında İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı) kuruluşunu gerçekleştirdi, halen başkanlık görevini de yürütmektedir.
Çilek hedef pazarlarını belirlerken o pazarın potansiyelini, pazardaki rakipleri, tüketim alışkanlıkları analiz eder ve uzun vadeli planlar yaparak o pazarda açılabilecek maksimum satış noktası sayısını tespit eder. Ardından bu doğrultuda uygun
girişimci adayları arasından iyilerini seçerek pazara giriş yapar. Pazardaki konum
ve markanın sürdürülebilirliği ile dönemsel araştırmalar gerçekleştirilir, bu doğrultuda aksiyon planları hazırlanır ve neticesinde uygun görülen mecralarda Turquality
desteklerinden de faydalanılarak pazarlama
faaliyetleri hayata geçirilir.
Marka konumlandırmasının ardından önem
verdiğimiz diğer bir konu da marka sürdürülebilirliğidir. Bunu sağlayabilmek için de
günümüz gelişen teknolojisinde marka iletişim kanallarına ağırlık vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Stratejik planlarla büyüyoruz
Turquality programı sonrasında işletmenizde neler değişti?
Daha kurumsal ve vizyoner olmayı öğrendiğimiz Turquality’nin hem maddi hem de
manevi desteğiyle, büyüme hedeflerimizi nasıl hayata geçirebileceğimizi gösteren
stratejik iş planları hazırlanmaya başlandı.
Hâlihazırda önem verdiğimiz tasarım departmanımızı daha da güçlendirme ve bu
özel birimimize farklı alanda danışmanlıklar alma imkânını bulduk. Yöneticilerimiz
aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme
şansına sahip oldular. n
Mayıs May - Haziran June 2012
57
GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ MARKA STRONG INDUSTRY STRONG BRANDS
Çilek A.Ş. General Manager Muzaffer Çilek:
“Turquality made us a more visionary
and a more institutionalised brand”
What was it in the first place that led you
to Turquality?
considered those principles while we were
identifying our vision and finally we aimed to
become an unrivalled Turkish brand. At that
point Turquality has been serving us as an important tool to actualize our vision.
W
e applied for Turquality state support
program because we identified our
prior objectives as representing our country in abroad and promoting our products
worldwide. And the program, with its supports, provided us the opportunity of entering new markets, make investments and institutionalization.
The important thing for the target markets is consumption habits
How did you proceed in the new markets
in terms of brand positioning strategy,
brand sustainability and corporate social
responsibility?
Our roadmap has been a guide for us.
Could you please share your experiences
in the application process and during the
program?
We had the opportunity of reviewing all our
processes from the point of view of vision of
branding and being a global brand. And the
strategic roadmap we prepared on the way
to become a global brand still guides us. We
can easily say “Turquality thought us to be
a more visionary and more institutionalised
company”
We lay our hands on excellence
through advanced safety standards
What are the critical points in your branding process?
Çilek is a company that designs products
only for the youngsters and children and in
line with their age, interests and preferences.
Such specification in our expertise allows us
to have excellence in our products. We aim
to design and manufacture high quality, always useful, different, unique and extremely
long lasting infant, children and youngster
furniture and accessories through advanced
safety standards and high technology. We
In Çilek, we do not directly enter markets.
First we identify target markets. We analyse the potential and the rivals in the markets, as well as the consumption habits. We,
then, prepare long termed plans and identify
the need for point of sales in those markets.
Consequently we choose our entrepreneurs,
whom are selected amongst the best, to
enter the market. We conduct periodical researches on the position of the brand and its
sustainability. Based on the results of those
researches we prepare action plans and actualise marketing activities, through Turquality
supports, where needed.
Brand sustainability is another subject we put
emphasis on. In order to ensure that sustainability in today’s high tech environment, we
focus on brand communication channels.
We grow with strategic plans
What sort of changes did you have after
Turquality program in your business?
As I said before, Turquality thought us how to
be more visionary and more institutionalised
and with its mental and financial support we
started to prepare strategic business plans,
which showed us how to actualize our growth
objectives. We also had the opportunity of
strengthening our design department, which
has already important to us, and getting various consultancies for that department. In addition our executives had the opportunity of
personal development through the trainings
we’ve been to. n
58
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD - Ana Sanayi görüşüyor, işbirlikleri güçleniyor
Adım Adım:
“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka”
TAYSAD, yeni döneminin şiarı olan
‘Güçlü Sanayi, Güçlü Marka’ hedefini
hayata geçirme doğrultusundaki
çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs
ve Haziran aylarında ana sanayi
firmalarıyla bir dizi görüşmeler
gerçekleştiren TAYSAD yöneticileri;
“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı
altında hedeflenen çalışmalar
hakkında bilgi vererek, ana sanayi
firmalarıyla işbirliği olanaklarını
arttırmanın yollarını aradılar.
60
Mayıs May - Haziran June 2012
ner, Neslihan Küçükoğlu, Sinan Akın, Hayri Kaya, Bekir Girgin, Dr. Tarık Öğüt, DenetAYSAD’ın ana sanayi yöneticileriyleme Kurulu Üyeleri Dr. Hamdullah Merle yaptığı bir dizi görüşmenin ilki
dane, Albert Saydam, Genel Sekreter ÖzOyak Renault ziyareti ile başlatıllem Gülşen Arkan ve Kurumsal İletişim
dı. Oyak Renault Genel MüdüUzmanı Sevgi Özçelik’ten oluşan bir
15 Mayıs
rü Tarık Tunalıoğlu, Dış İlişkiekip katıldı.
2012: Oyak
ler Departman Müdürü Hakan
Renault Bursa
Oyak Renault Genel Müdürü Tarık
Tandoğdu’nun katıldığı görüşFabrikası
Tunalıoğlu toplantıda, otomotiv sameye, TAYSAD’dan Başkan Dr.
nayinin güncel durumu ve Renault’nun
Mehmet Dudaroğlu, Başkan Yarçalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Oyak
dımcıları Mustafa Zaim ve Alper KanRenault’nun Türkiye’deki üretim içinde paca, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa M.
yının yüzde 52 ve ihracattaki payının ise
Alaca, Gökhan Tunçdöken, Aptullah Sa-
Oyak Renault Ziyareti
T
www.taysad.org.tr
Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, TAYSAD ekibine önümüzdeki
dönem yapacakları çalışmaları aktardı.
Sayılarla Renault
n
Dünya üzerinde 38 üretim merkezine sahip olan Renault; Renault, Dacia ve
Samsung Motor markaları altında üretim
yapıyor. Renault aynı zamanda, Renault
Nissan ile bir ittifak, Abtovaz ile stratejik
ortaklık ve Daimler ile de stratejik işbirliği çerçevesinde faaliyet gösteriyor.
n
2010 yılında küresel bazda 2 milyon
690 bin 392 adet üretimi bulunan Renault, mevcutta 4 model ve 7 kasa olan
üretim yelpazesini 5 model 9 kasaya çıkaracak. Renault Nissan’ın, tüm elektrikli araç yatırımı 4 milyar Euro düzeyinde.
n
Oyak Renault’nun 2011 yılı cirosu 4,5
milyar dolar, ihracat cirosu 3,2 milyar dolar, yatırımı 114 milyon dolar, kurulu ka-
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu
“Sağlam ve mümkün olduğunca ucuz”
ren Tunalıoğlu; Türkiye’nin gücünün tedarik sanayi olduğuna vurgu yaparak Türk tedarikçilerinin modellerdeki parça sayısının gittikçe arttığına dikkat çekti. “Yeterince sağlam, mümkün olduğunca ucuz” parça üretimi yolunda devam edilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda TAYSAD yetkililerinin çeşitli konulardaki sorularını da açıklıkla yanıtlayan Tunalıoğlu tedarik sanayinden talep edilen verimlilik indirimi konusuna da değinerek aynı zorlukların OEM firmaları için de geçerli olduğunu belirtti. Verimlilik indirimlerinin bu işin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Tunalıoğlu, tedarikçiler ile ortak çalışma prensibi içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.
Toplantıda Renault’nun önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar hakkında bilgi ve-
Toplantı, Elektrikli Fluence hakkında bilgi
alınmasının ardından sona erdi.
yüzde 51 düzeyinde olduğunu belirten Tunalıoğlu; yenilikçilik, insan odaklı yaklaşım
ve herkes için sürdürülebilir ulaşım sağlamanın Renault’nun marka değerini oluşturduğunu ifade etti.
“Kazan-kazan ortamı”
Sunumun ardından söz alan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile TAYSAD’ın yeni
dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu slogan çerçevesinde OEM ve
tedarikçiler arasında kazan-kazan prensibinin hâkim olduğu bir ortamı arzu ettiklerini vurguladı.
www.taysad.org.tr
pasitesi ise 360 bin araç ve 450 bin motor olarak gerçekleşti.
n
2011 sonu itibariyle üretim 330 bin
994 adet araç, 291 bin 797 adet motor,
261 bin 830 adet vites kutusu, 327 bin
994 adet ön takım ve 362 bin 819 adet
arka takım oldu.
n
Şu an itibariyle bin 200 beyaz yaka
(677 mühendis) ve 4 bin mavi yaka istihdam eden Renault’ta kişi başı eğitim 65
saat seviyesinde.
Mayıs May - Haziran June 2012
61
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ford Otosan Gölcük Tesisleri Ziyareti
O
yak Renault ziyaretine katılan TAYSAD ekibinin aynı kadro ile ikinci ziyareti Ford Otosan Gölcük Tesisleri’ne yapıldı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün ile Satınalmadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe, Kamyon Birimi Genel Müdürü Ahmet Kınay, ArGe Direktörü Ernur Mutlu, Kocaeli Fabrika
Müdür Yardımcısı Cem Temel, Genel Müdür Teknik Asistanı Seçkin Ali Erbeyler’den
oluşan bir ekibin katıldığı ziyarette; Ford
Otosan tarafından bir tanıtım sunumu yapıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
“Marka değerini öne çıkarmak”
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet DudarFord Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
oğlu’nun yeni dönem sloganı ve yeni dönem projelerine yönelik bilgilendirmesi ile
araç üretimi yapıldığını, yerli otomobil yebaşlayan toplantıda Dudaroğlu, otomorine yerli marka demek gerektiğini söyledi.
tiv sanayinin Türkiye’deki marka değeri en
Bu konuda ciddi bir çalışmalar yapıldığını
güçlü sektör olduğuna dikkat çekerek, bu
belirten Yenigün, ”OSD bu konuda bir çadeğeri öne çıkarmak amacıyla “Güçlü Salışma yapıp ilgili bakanlık ve kamu oyu ile
nayi, Güçlü Marka” sloganının belirlendiğipaylaştı.Sonuçta yerli marka araç
ni ve bu slogan altındaki eylem planlarıyapılabilir. Tedarik sanayi ve ana
nı hayata geçirirken tüm paydaşlar ile
16 Mayıs
üretim sanayi bu konuda yeterortak işbirliğinin güçlendirilmesinin
2012: Ford
li güce de sahip. Bir aracın karlı
arzu edildiğini ifade etti. Ford OtoOtosan Gölcük olabilmesi için 250-300 binlik
san Genel Müdürü Haydar Yenigün
Tesisleri
minimum satış sayısına ihtiyaç
ise, sivil toplum kuruluşlarının önevar.
Bunu sağlamak lazım. . Bizminin farkında olduklarını belirterek,
lerden
motor
ve şanzıman konusunTAYSAD ile olan ilişkilerini artarak devam
da
yatırım
yapmamız
bekleniyor, bu noktaettireceklerini ifade etti.
da yeni açıklanan teşvik paketinin detayla“Yerli Otomobil Değil, Yerli Marka”
rını bekliyoruz” dedi.
Yerli marka otomobile ilişkin görüşlerini de
paylaşan Yenigün, Türkiye’de hali hazırda
Yenigün’ün yeni projelerde tedarikçi firmaların Ar-Ge yeteneklerinin mutlaka değer-
Sayılarla Ford Otosan
n
330 bin adetlik kapasite 2014 sonrası
için 415 bin adet olarak hedefleniyor.
n
2011 sonuçlarına göre; 3,5 milyar dolar ihracat, 296 bin üretim adedi, 354 bin
toplam satış gerçekleştirildi.
n
Ford Otosan’da mevcut Ar-Ge mühendis sayısı 1024 kişi olup, 2012 sonunda bu sayının 1350 olması planlanıyor. Mevcut personel sayısı ise 9581 kişi.
n
Gelecek dönemde Connect’in yerine
konumlandırılan araç Transit Tourneo
Custom (B460) olarak belirlendi. Transit yeni versiyon için yıllık 160 bin adet,
B segment yeni hafif ticari için ise yıllık
110 bin adet üretim planlanıyor.
TAYSAD ekibini ağırlayan Ford Otosan yetkilileri imzalı Ford Transit'in yanındalar
62
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
lendirilmesi gerektiğini ifade ettiği toplantıda; Ar-Ge Merkezli TAYSAD üyelerinin,
Ford’un Gebze’de kurulu Ar-Ge Merkezi’ni
ziyaret etmeleri konusunda ortak bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.
“Küresel Marka, Lokal Fiyat”
Toplantı sırasında Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe ise rekabetçiliğin önemine değinerek,
“markalar küresel ancak fiyatlar lokal olmalıdır” dedi.
TOFAŞ Ziyareti
Ö
nceki iki ziyareti gerçekleştiren TAYSAD Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşan ekibin bu seferki durağı ise, Tofaş’ın Levent’teki ofisiydi. Tofaş CEO’su Kamil Başaran ile sohbet ortamında geçen ziyarette otomotivdeki güncel durum ve yerli marka otomobil projesi değerlendirildi.
Daha Fazla Yerlileşme
malara açmaktan memnuniyet duyacaklarını da söyledi.
Bundan sonraki süreçte OEM’lerin Ar-Ge
Türkiye’nin hem hafif ticari araç hem de biçalışmalarını kendi bünyelerinde tutmanek otomobil üreten tek OEM’i olarak glolarının yarar sağlamayacağını, bunun yebal 5 markaya birden üretim yaptıkrine tedarikçilerin Ar-Ge çalışmalarılarını belirten Başaran, yeni regünı kullanmanın gerektiğini dile getilasyonların yürürlüğe girmesiyren Başaran, bu tip ortak çalışma17 Mayıs
2012: TOFAŞ
le birlikte 2015 sonrası için tüm
lar OEM firmaları arasında da uyGenel
OEM’ler üzerinde önemli maliyetgulanabilirse rekabet öncesi işbirMüdürlüğü
ler oluşacağını söyledi.
liği noktasında önemli adımlar atılabileceğini belirtti.
Başaran son olarak, AB’deki ürün
gamlarının yenileneceğini ve FIAT’ın
Sac ve plastik malzemeler ile özellikle
2014’ten itibaren ürün gamının ne olacağıelektronik parçaların daha çok yerlileşmesinın Fiat CEO’su Sergio Marchionne tarafınni istediklerini söyleyen Tofaş CEO’su Başadan üçüncü çeyrekte açıklanacağını belirtti.
ran, Tofaş’ın Ar-Ge Merkezini tedarikçi fir-
Daha Fazla İşbirliği
Ziyarette; TAYSAD nezdinde tedarikçiler
ve Tofaş arasında ortak bir platform oluşturulmasına ilişkin olumlu bir yaklaşım ortaya konularak, ana sanayiler ile TAYSAD
yönetiminin hedefler doğrultusunda farklı
platformlarda da bir araya gelmesi gerektiği dile getirildi.
Artan rekabetçilik, değişen koşullar ve azalan kaynaklara karşı OEM ve tedarikçilerin
eskisinden daha fazla işbirliği içinde olmaları gerektiği sonucu çıkan toplantıda, verimlilik indirimlerinin sürekli devam edeceği vurgulandı.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu gerçekleştirilen ziyaretin anısına TOFAŞ CEO'su
Kamil Başaran'a bir plaket hediye etti.
TOFAŞ CEO'su Kamil Başaran, TAYSAD YDK üyelerine sac ve plastik malzemeler ile özellikle elektronik parçaların daha çok yerlileşmesini istediklerini aktardı.
64
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
20 Haziran
2012: Hyundai
Assan İzmit
Fabrikası
Hyundai Assan’dan Satınalma Direktörü W.S.
Park ve TAYSAD YDK üyeleri bir aradalar.
Hyundai
Güney Kore, Türkiye, ABD, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Hindistan’da global üretim tesisleri mevcut olan Hyundai Motor Company, 2013 yılından itibaren
Brezilya’daki tesislerinde üretime başlayacak.
Hyundai’nin deniz aşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olan Hyundai Assan,
iç pazara ve başta AB ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil 30 ülkeye yönelik üretimini 1997 yılından bu
yana gerçekleştiriyor. Hyundai Assan
fabrikası yaklaşık 100 bin metrekarelik
kapalı alana sahip.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu gerçekleştirilen ziyaretin anısına Hyundai
Assan’dan Satınalma Direktörü W.S. Park ve Parça Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ali Ziya'ya bir plaket
hediye etti.
Hyundai Ziyareti
T
AYSAD Yöneticilerinin 2012 Mayıs ayında gerçekleştirdiği üç ana sanayi kuruluşunun ziyaretleri ardından Haziran ayında da görüşmelere devam edildi. Hyundai Assan İzmit Fabrikası ziyaretine TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa M.
Alaca, Aptullah Saner, Neslihan Küçükoğlu, Bekir Girgin, Hayri Kaya, Dr. Tarık Öğüt,
Genel Sekreter Özlem Gülşen Arkan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik’ten
oluşan bir ekip katıldı. TAYSAD yetkilileri-
www.taysad.org.tr
ni ise Hyundai Assan’dan Satınalma Direktörü W.S. Park, Parça Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ali Ziya, Parça Geliştirme
II. Bölüm Müdürü Şaban Babadağ, ve Parça Geliştirme III. Bölüm Müdürü Gürkan
Şensin’den oluşan bir ekip karşıladı. Toplantının başında, TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan tarafından TAYSAD
ve üyeleri hakkında bilgilendirici bir sunum
yapılarak, yeni dönem sloganı ve hedeflere
ilişkin özet bilgi verildi. TAYSAD sunumunun ardından Hyundai’nin tanıtım videosu
izlendi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret, fabrika turu ile sona erdi.
Pres, gövde, boya, montaj ve motor
montaj olmak üzere 5 atölyeden oluşan
fabrikada, 1.2 ve 1.4 benzinli,, 1.1 ve 1.4
dizel motor kapasiteli i20 Troy üretimi
gerçekleştiriliyor. Fabrikada iki vardiya
çalışılıyor. Pres, gövde ve boya hatlarında otomasyon ağırlıklı çalışılıyor. Araçların gövde parçaları İzmit fabrikasında
presleniyor. Diğer parçalar ise yan sanayilerden sağlanıyor.
Hyundai Assan fabrikasında saatte ortalama 20-22 araç üretiliyor ve günlük üretim yaklaşık 400 adede ulaşıyor.
Yeni yatırımları ile yıllık üretimini 200
bin araca çıkarmayı hedefleyen firma,
buna yönelik olarak 10 bin metrekarelik
yeni bir pres hattı kurulması için çalışmalarına devam ediyor.
Mayıs May - Haziran June 2012
65
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Toyota Türkiye
CEO'su Orhan Özer ve
TAYSAD Başkanı
Dr. Mehmet
Dudaroğlu
Co-Design Çalışmalar
Toplantı sürecinde; Ar-Ge çalışmalarının
Brüksel merkez tarafından yönetildiğini
belirtilerek, bu çalışmalarda özellikle yeni
projelerde Türkiye’nin de kullanılmasının
düşünüldüğü ve konunun değerlendirildiği aktarıldı.
Brüksel’de kurulu Ar-Ge Merkezinin 2018
yılına kadar kendi çalışmalarını sürdüreceği
buna karşılık mevcutta Brüksel’de bazı tedarikçiler ile co-design çalışmalar yapıldığı
aktarılarak; Türkiye’deki co-designer sayısının artırılmasının hem buradaki yeteneklerin gelişmesine ve hem de Brüksel’deki ArGe merkezinin gelişimine bağlı olacağı vurgulandı.
H
şan bir ekip TAYSAD yöneticileri ile bir dizi
yundai Assan Fabrikası’nın ardından
görüşmelerde bulundular. Toyota Türkiye
aynı gün gerçekleştirilen bir diğer ziCEO’su Orhan Özer’in açılış konuşmasını
yaret ise Toyota Sakarya Fabrikası’na yayaptığı toplantı, Toyota tanıtım filpıldı. Toyota’dan Genel Müdür-CEO
minin izlenmesi ile devam etti. ZiOrhan Özer, Kıdemli Genel Müdür
20 Haziran
yaret esnasında verilen bilgilerin
- Parça ve Malzeme Satınalma
2012: Toyota
ardından fabrika turuna geçildi.
Müdürü Tolga Yalgı, Genel Müdür
Adapazarı
Turun ardından TAYSAD Başkanı
– Gövde Grubu Murat Bülbül, GeFabrikası
Dr. Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD’ın
nel Müdür Yardımcısı - Kurumsal
yeni dönem sloganı ve hedefleri hakStrateji Planlama Grubu Cengiz Belkında bilgilendirme yaptı ve karşılıklı fikir
gin ve Müdür Yardımcısı – Kurumsal İletialışverişinde bulunuldu.
şim Bölümü Cüneyt Murat Tınaz’dan olu-
Diğer yandan, Türk tedarikçilerinin direksiyon sistemi ve gösterge paneli konularında yeni çalışmalar yapmaları, ortaklık kurulması gibi konuların değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. n
Toyota
Verso ve Auris modellerini üreten Toyota Türkiye üretiminin yüzde 90’ı çoğunluğu Avrupa olmak üzere 40 ülkeye ihraç ediliyor. Üretimin yüzde 10’u ise iç
pazara yönelik.
Toplamda 1,2 Milyar Euro’luk bir yatırıma sahip olan Toyota Türkiye, 3 bin kişi
istihdam ediyor. Fabrikada pres, kaynak,
boya, montaj süreçleri mevcut. Yıllık
170 bin araç kapasitesine sahip fabrikada, küçük bir takım yatırımlar ile kapasite
200 bin adede ulaşabiliyor. İç ve dış panel kalıpları bu tesiste üretiliyor.
2012 yılında yaklaşık 64 bin adetlik üretim olacağı ön görülen Toyota
Türkiye’nin, yeni sedan üretimi ile Haziran 2013’de tekrar yükseliş yaşayacağı
söyleniyor.
Toyota Türkiye
CEO'su Orhan Özer, yeni
sedan üretimi kararının,
kaliteli üretimlerine
ve çalışanlarının, yan
sanayicilerinin, tüm
iş ortaklarının özverili
çalışmalarına duyulan
güvenin bir sonucu olarak
verildiğini belirtti.
66
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
HER ŞEY FİYAT DEĞİLDİR….
PETROFER Soğutma Sıvılarının Avantajları:
Otomotiv, otomotiv yan sanayi, uçak sanayi, makine sanayi,
basınçlı döküm ve demir çelik sektörlerinde…
l Takım ömrünü uzatır,
lEmülsiyon ömrünü uzatır,
lDolum değişim aralığını uzatır,
lİşletme hızını arttırır,
lParçaların yüzey kalitesini iyileştirir,
lNihai ürün kalitesini arttırır,
lMakineyi temizler,
lMakine ve parçaları korozyondan korur,
lDuruşları azaltır,
lTezgâh verimliliğini arttırır,
lÇalışan sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruması sağlar,
lİşletme maliyetlerini düşürür.
Soğutma Sıvılarınızın Uzun Ömürlü Olması İçin:
l Su kaliteniz kontrol altında mı?
l Emülsiyon kontrolleriniz periyodik mi?
l Filtrasyon sisteminiz doğru mu?
l Filtre kâğıtlarınız doğru mu?
ISO 9001
ISO 14001
TS/ISO 16949
TSE EN ISO/IEC 17025
FM APPROVAL
PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN. VE TİC.A.Ş.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No:1, 35620, Çiğli- İzmir/ TÜRKİYE
Tel: +90 232 376 84 45 (pbx), Fax: +90 232 376 79 42, www.petrofer.com.tr - [email protected]
FLENDER APPROVAL
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ziyaretin anısına BMC Pınarbaşı İzmir Fabrikası'na yapılan ziyarette BMC Sınai ve Ticari Direktörü Turgut Cankılıç ve
MC Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Muharrem Erkan'a plaket hediye etti.
vurgulamak ve bu değeri artırmak amacıyla “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganının
MC Pınarbaşı İzmir Fabrikası’na yabelirlendiğini ve bu slogan altındaki eylem
pılan ziyarette BMC’den Turgut
planlarını hayata geçirirken tüm payCankılıç – Direktör (Sınai ve Ticari),
daşlar ile ortak işbirliğinin güçlen10 Temmuz
Muharrem Erkan – Direktör (Ardirilmesi için ana sanayi firmala2012: BMC
Ge & Teknoloji) ve TAYSAD yörının
ziyaret edildiğini ifade etti.
Pınarbaşı İzmir
neticileri ile görüşmelerde bulunBMC Ar-Ge ve Teknoloji DirektöFabrikası
dular. TAYSAD Başkanı Dr. Mehrü Muharrem Erkan ise, TAYSAD’ın
met Dudaroğlu’nun yeni dönem
yeni dönem hedeflerini gerçekleştirsloganı ve bu slogan altında gerçekleşmek için başarılı adımlar atacağına inantirilecek çalışmalara yönelik bilgilendirmesi
dıklarını belirterek, çalışmalarında başarılar
ile başlayan toplantıda Dr. Dudaroğlu özeldiledi. Otomotiv sanayinin bir bütün olalikle, otomotiv sanayinin marka değerini
BMC Ziyareti
B
BMC
Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticilerinden BMC, 1964 yılında İzmir’ de kuruldu. İlk yıllarda Austin ve Morris markalı ticari araçları üretti. Kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretmeye başladığı 1966 yılından itibaren giderek büyüdü ve güçlendi. BMC’nin başlagıçta yüzde 74 olan yerli sermaye oranı yıllar içerisinde artarak 1989 yılında Türkiye’nin
yüzde 100 yerli sermayeli tek ticari araç
üreticisi olmasını sağladı.
rak ele alınması gerektiğini ifade eden Erkan, 2023 vizyonuna ulaşabilmek için tüm
sektör paydaşlarının ele ele vermesi gerektiğini söyledi. BMC Sınai ve Ticari Direktörü
Turgut Cankılıç ise, BMC’deki yerlilik oranının yüzde 70 düzeyinde uygulandığını ifade etti.
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
ise; TAYSAD olarak yan sanayi firmalarının
tasarım aşamasından itibaren ana sanayi
ile ortak projelerde çalışabilecek yetkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını vurguladı. Güçlü yan sanayinin güçlü ana sanayi ile mümkün olacağı bilinciyle ana sanayinin yeni yatırımlar yapmasını
beklediğimizi ifade etti. n
68
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
En iyiye ulaşmanın yolu:
KIYASLAMA
TAYSAD tarafından, otomotiv yan
sanayi kuruluşlarının özellikle
üretim ile ürün ve hizmetlerini
müşterilerine sunma süreçlerini
birbirleriyle kıyaslamaları
amacıyla gerçekleştirilen
Kıyaslama Çalışması’nın
onbirincisi tamamlandı.
R
ekabet gücünün atırılmasında önemli bir araç oluşturan TAYSAD Kıyaslama
Çalışması’nın II.’si gerçekleştirildi. Çalışmaya 11, 36 üye firma 38 tesis bazında iştirak etti. TAYSAD Kıyaslama Çalışması, tesislerin endüstri içindeki diğer tesislere, genel olarak ve imalat süreçlerine göre karşılaştırılması olanağı sağlayarak,
tesisleri için önemli faydalar sağlamanın yanısıra, müşterilerden gelen özel standart taleplerine de cevap verecek bir çalışmadır.
Çalışma kapsamında değerlendirilen ölçütlere ilişkin sonuçlar, yalnızca katılımcı
firmalarla gizlilik ilkeleri içerisinde firma isimleri açıklanmadan paylaşılmış
olup, sonuçlar ve değerlendirme süreci, çalışmada yer alan kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 18 Haziran 2012 tarihinde yapılan Paylaşım Toplantısı’nda
gözden geçirildi.
TAYSAD Kurumsal İletişim
Uzmanı Sevgi Özçelik
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca’nın açılış konuşması
ile başlayan toplantıda, analiz sonuçları TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Sevgi Özçelik tarafından katılımcılara aktarıldı. Interaktif ortamda yapılan toplantıda, katılımcıların da görüşleri ve önerileri alındı. n
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alper Kanca
70
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
İnci Akü'de
En iyi uygulamalar semineri
H
ızla değişen dünyada, kuruluşlar açısından kalıcılığı sağlayabilmenin temel unsuru değişimdir. Değişim gereksinimini belirleyebilmek ve değişimi etkileyen
bir mekanizma sağlayabilmek için dışa dönük bir davranış içinde olma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Kıyaslama, bu anlayış doğrultusunda kuruluşlar arasında bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşıldığı bir süreçtir. Benchmarking,
“Daha iyi ya da en iyiyi bulma, ondan öğ-
renme, kendi süreçlerine uyarlama ve sürekli gözden geçirme ile gelişmeyi sağlama” şeklinde tanımlanabilmektedir.
2001 yılından bu yana sürdürülmekte olan
ve her yıl tekrarlanan TAYSAD Kıyaslama
Çalışması’nın katılım beyan belgesinde de
işaret edildiği gibi katılımcı kuruluşlardan,
çalışmanın gerçek amacına ulaşabilmesi için mükemmel sonuçları oluşturan süreçlerini paylaşılmaları beklenmektedir. Bu
kapsamda, TAYSAD Kıyaslama Çalışması-
TAYSAD
Kıyaslama
Çalışması
Kapsamında
Düzenlenen En
İyi Uygulamalar
Semineri
İnci Akü A.Ş.'de
gerçekleştirildi
www.taysad.org.tr
İnci Akü İNİS Yöneticisi Şevket Akpınar
na sürekli olarak katılan ve çeşitli performans ölçütlerinde en iyiler arasında yer
alan İnci Akü A.Ş.’ye düzenlenen ziyarette firma yetkilileri, “Verimlilik-Çalışan
Başına Katma Değer” göstergesindeki
başarılarını ve söz konusu süreçlerin yönetilmesi aşamalarını katılımcı firmalarla
paylaştı. En İyi Uygulamalar Semineri’ne,
Beyçelik Gestamp, Dönmez Debriyaj,
Hayes Lemmerz İnci Jant, Hayes Lemmerz Jantaş, Kros Otomotiv, Lucas Elektrik, Norm Civata, Presmetal ve Sarıgözoğlu yetkilileri katıldı. Ziyaretin sonunda İnci Akü A.Ş. üretim alanı da gezildi.
Paylaşımlarından dolayı İnci Akü yönetimine ve yetkililerine teşekkür ederiz. n
Mayıs May - Haziran June 2012
71
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Man, Avrupa’nın en
büyük tesisini Türkiye’de
faaliyete geçirdi
Man Boyahane / Katoforez Tesisi
Temel Atma : 25.08.2011
Tesis m2
: 5.500 m2
Havuz sayısı : 11
Özellik
: Tank hacimleri
olarak Avrupa’nın en büyük tesisi.
Man Türkiye 2011 verileri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, MAN Türkiye’nin
Ankara Akyurt üretim tesislerinde 15 milyon euroluk yatırımla
kurduğu Katoforez Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Avrupa’nın
en büyük tesisinin açılışını yapan Bakan Ergün, sanayi üretimine dayalı bir model oluşturduklarını belirterek MAN’ın gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’yi Ar-Ge ve tasarım merkezi haline
getireceğine inandıklarını ifade etti. Temeli geçtiğimiz yıl atılan
ve aynı yıl içinde yapımı tamamlanarak 5 bin 500 metrekarelik
bir alana kurulan Avrupa’nın en büyük Kataforez Tesisi, MAN
Türkiye'nin yanı sıra tüm otomotiv sektörüne hizmet verecek.
M
an Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Münür Yavuz’un ev sahipliğinde, Akyurt’taki üretim tesislerinde gerçekleşen temel atma törenine, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, MAN Truck
& Bus AG Üretim ve Lojistik’ten Sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Carsten Intra, Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl, TAYSAD
Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan ve
çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde
konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 46 yıllık geçmişi ile MAN’ın
Türkiye’de yerli bir yatırımcı gibi olduğunu
ifade etti. MAN’ın Türkiye’deki kalıcılığını
yeni yatırımlarla desteklediğini belirten Bakan Ergün, kataforez tesisinin Türkiye otomotiv sektörüne hayırlı olması temennisinde bulundu.
Türkiye’de sanayi üretiminin artık bilim ve
teknoloji ile bir bütün olduğunu belirten
Bakan Ergün, “Türkiye’de sanayi üretimine
dayalı bir model oluşturduk. Yüksek katmadeğerli ürünler üreterek yolumuza devam
edeceğiz” dedi. Yeni Teşvik Kararnamesi’ne
de değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Yeni teşviklerle, üretim konusunda da başka adımlar atılacağına inanıyoruz. Yeni çıkan düzenleme ile otomotiv sektöründeki stratejik yatırımlar, ayrıca teşvik edilecek” açıklamasında bulundu.
“Türkiye’de üretilen araçlar kamunun tercihi olmalı” diyen Bakan Ergün, son dönemde bu konuda gerek kamu da gerekse belediye kuruluşlarının, bu konuda daha duyarlı
72
Mayıs May - Haziran June 2012
davranmaya başladıklarını belirtti. MAN’ın
Almanya dışındaki ilk üretimini Türkiye’de
açtığını belirten Bakan Ergün, “Türkiye’de
MAN artık sadece bir Alman markası olarak görülmüyor, aynı zamanda ülkenin bir
markası olarak biliniyor” dedi. Katoforez
Tesisi’nin çok kısa sürede tamamlanmasının önemine de değinen Bakan Ergün, “Bu
süreçte MAN’da Ar-Ge Merkezi oldu. Bu te-
Ciro
: 664.414.447 TL
İhracat Tutarı: 504.384.082 TL
Üretim Adeti: 1611 Araç
İhracat Adeti: 1217 Araç
Man Türkiye
Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak 1966 yılında faaliyete
geçen MAN Türkiye A.Ş, bugün
MAN’ın en büyük ve kompakt
otobüs fabrikası konumunda bulunmaktadır. Türk otomotiv sektöründe 46. yılını kutlayan MAN Türkiye A.Ş, Türk işçisinin emeği ile
Ankara Akyurt tesislerinde ürettiği ileri teknoloji ürünü araçları 41
ülkeye ihraç etmektedir. 2010 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE merkezi olarak
belgelendirilen MAN Türkiye, üretiminin yüzde 90’ına yakın bir kısmını ihraç etmektedir.
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, Man Türkiye A.Ş.
Yürütme Kurulu Başkanı
Münür Yavuz, MAN
Truck & Bus AG Üretim
ve Lojistik’ten Sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Dr.
Carsten Intra
www.taysad.org.tr
sis, sadece MAN’a değil, otomotiv sektöründe ticari araç projelerine de hizmet verecek, taktıda bulunacak. 2023 yılında hedefimiz; Türkiye’de 4 milyon araç üretilmesi. Bir çok ülke Türkiye’deki siyasi ve ekonomik istikrarı doğru bir şekilde algılayarak, Türkiye’yi Operasyon Merkezi olarak
konumlandırdılar. MAN’ın da 2023’e kadar
Türkiye’yi Ar-Ge ve tasarım merkezi haline
getirmesini bekliyoruz” dedi. Önümüzdeki
dönemde MAN’dan yeni yatırımlar beklenildiğini de belirten Bakan Ergün, MAN yönetimine Katoforez Tesisi yatırımından dolayı teşekkür etti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün
Man Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu
Başkanı Münür Yavuz
MAN Europe’s biggest
facility operates in Turkey
Mr. Nihat Ergün, Minister of Science,
Industry and Techology, opened the MAN
Turkey’s new cataphoresis facility, which
is located in Ankara Akyurt production
facility and established with an investment
amount of 15 million euros. Mr. Ergun
stated that they have established a model
based on industrial production and they
believe that MAN’s investments will make
Turkey an R&D and design center. The
facility’s foundation was laid down last
year and established over a 5.500 sqm
area. The facility will provide services to
whole automotive sector. n
www.taysad.org.tr
MAN Türkiye A.Ş’nin yenileme ve modernizasyon yatırımları kapsamında gerçekleştirdiği Kataforez Tesisi’nin açılışında konuşan MAN Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Münür Yavuz, Türkiye’deki fabrikanın,
MAN’ın dünyadaki en kompakt otobüs üretim merkezi olduğunun altını çizdi. Kataforez Tesisi ile birlikte fabrikanın daha modern ve kabiliyetli bir yapıya kavuştuğunu
ifade eden Yavuz, “Bu yatırımla birlikte tesisimiz, MAN’ın dünyadaki en modern katoforez tesisi oldu. Kendi alanında; en çevreci, en teknolojik, en verimli, en yüksek kapasiteli unvanları ile birlikte bu yeni tesisimiz, sadece MAN Türkiye’ye değil, sektördeki diğer firmalara da hizmet verecek”
dedi.
Konuşmasında, Türkiye ekonomisinin yatırım açısından güvenli ve istikrarlı bir yapı
sergilediğini ifade eden MAN Türkiye A.Ş.
Yürütme Kurulu Başkanı Münür Yavuz, yeni
teşvik paketine de değindi. Yavuz, yeni dü-
zenleme ile birlikte; ekonomik ve siyasi istikrarı ile dikkat çeken Türkiye’nin yatırım
açısından da cazibe merkezi olduğunu belirtti. Münür Yavuz: “Yeni teşvik paketi, tüm
sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yatırımı hareketlendirerek, daha da
gelişmesini sağlayacaktır” açıklamasında
bulundu.
MAN
Türkiye’nin
Ankara
Akyurt
Tesisleri’nde 2011 yılında inşaatına başlanan ve 5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Boyahane / Katoforez Tesisi,
aynı yıl içerisinde tamamlandı. Tesisin kapasitesinin, Ar-Ge ve diğer geliştirilen çalışmalarla birlikte orta vadede iki katına çıkarılması hedefleniyor. MAN’ın yanı sıra tüm
otomotiv sektörüne hizmet verecek olan
tesiste, su bazlı boya kullanılıyor ve içine
bir otobüsün girebileceği 11 ayrı havuz yer
alıyor. Tesis, yüksek kapasitesinin yanı sıra
en teknolojik ve en çevreci tesis unvanlarını da taşıyor. n
Mayıs May - Haziran June 2012
73
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Bursa Üye Toplantısı
Bursa Üye Toplantısı 15 Mayıs 2012 tarihinde OİB Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirildi.
OİB Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'nde
gerçekleşen TAYSAD
Bursa Üye Toplantısına
üyelerin yanı sıra Uludağ
Üniversitesi, OİB Teknik ve
EML temsilcileri, Uludağ
İhracatçı Birlikleri, BUSİAD,
KalDer Bursa Şubesi’nin üst
düzey yöneticileri katıldı.
T
AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Mehmet Dudaroğlu gerçekleştirdiği
açılış konuşmasında “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile başlatılan 2012-2014
programına ve güncel konulara değindi.
Dudaroğlu konuşmasında, “Ana ve yan sanayi yatırımları, meslek liseleri, eğitim vakıfları, üniversiteleri, yerel yönetimleri ve
sivil toplum kuruluşları ile otomotiv sanayimizde başarılı bir kümelenme modelini yansıtan Bursa bölgemizin TAYSAD için
son derece önemli olduğunu bir kez daha
vurgulamak isterim.
Bildiğiniz gibi 15 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzla birlikte 11 asil yönetim kurulu üyemizin 6 tanesi Bursa bölgemizden seçilmiştir. Bu da
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
Bursa’ya verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Yeni dönemde sloganımızı “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” olarak belirledik ve bu
doğrultuda; Sanayi Stratejisi Ve 2023 İhracat Vizyonu, Paydaşlarımızla Güçbirliği,
Turquality Programının Yaygınlaştırılması, Stratejik Düşünme Bilinci, Yatırım Fonlarının Geniş Kapsamlı Kullanımı, Üniversi-
te – Sanayi İşbirliğinde Yoğunlaşma, Ar-Ge
Merkezlerine Destek, TAYSAD Yurtdışı
Temsilcilikleri, TAYSAD’da Mükemmellik
Modeli çalışmalarına başlanması ve TAYSAD Yeni Hizmet Binası çalışmaları başlıkları altında programımızı tanımladık.
Güçlü Sanayi, Güçlü Marka sloganımızla otomotiv sanayimizin gücünü ve Marka değerini öne çıkarmayı hedefledik. Küresel yan sanayi olma konusunda önemli aşamalar kaydeden üye firmalarımıza, küresel marka olma serüvenlerinde destek vermeyi, yanlarında olmayı hedefledik” dedi.
Dudaroğlu konuşmasına Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi, 2023 İhracat Vizyonu,
Temmuz 2012’de yürülüğe girecek Yeni
Türk Ticaret Kanunu ile BASEL II kriterlerine de değinerek,
Otomotiv sektörümüzün rekabetçiliğini
sürdürebilir kılmak için sektör temsilcilerinin katkıları ile hazırlanan strateji belgesi ve eylem planlarını, aynı işbirliğini sergileyerek tüm maddeleriyle uygulamaya almak çok önemlidir. TAYSAD olarak her türlü desteği vermeye ve konunun takipçisi olmaya kararlıyız.
74
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
mal ve hizmetlerin maliyetinin çıkarılması
ile belirlenir.
Diğer bir katma değer hesaplama şekli ise
yaratılan değer ile ilgilidir. Bu da maaş ve
ücretler + kar + faiz + vergiler’dir.
Bir diğeri ise şirket hisse değerini de içine
alan Ekonomik Katma Değerdir.
BASEL II kriterlerinin 1 Temmuz 2012’den
itibaren uygulanacak olduğu hatırlatmak
istiyorum. BASEL II kriterlerine göre risk
ağırlıkları ve ölçümlemeleri değiştirilmektedir. Dolayısı ile riske dayalı fiyatlama
önem kazanmaktadır. Borçluların risk ağırlıkları sahip oldukları kredi notuna göre belirlenecektir. Yeni uygulamada sermaye
daha pahalı hale gelecektir.
Farba Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar
ni neden Ar-Ge ve yenilikçiliğe önem vermemiz gerektiğini bize anlatmaktadır.
Teşvik Uygulama Esaslarının Bir An Önce
Açıklanarak İçeriğe Yönelik Belirsizliklerin
Giderilmesini Bekliyoruz. Örnek olarak Yeni
teşvik paketinde tanımlanan yüzde 50’den
fazlası ithalatla karşılanan, asgari yüzde 40
katma değer üreten yatırımlar stratejik yatırımlar olarak tanımlanmıştır.
Katma Değer kavramı, bir firmanın yarattığı refahı ölçer ve satışlardan, satınalınan
Yeni Türk Ticaret kanununu da dikkatle incelemek ve bu konuya da gerekli hassasiyeti göstermek zorundayız. Getirdiği yeni düzenlemeler ile karşılaşabileceğimiz sorunları en kısa zamanda bertaraf etmeliyiz. Kanunda yer alan her türlü evrakta şirket bilgilerinin detaylarının yer almaması bile bizler için hapis cezası yada idari para cezası
anlamına gelmektedir. Bu nedenle biz Yönetim Kurullarımızı bu konuda çok iyi bilgilendirmeliyiz” dedi.
Farba Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar gerçekleştirdiği
konuşmasında FARBA’nın ODELO firmasını satınalma süreçlerine değindi. Bayraktar
konuşmasında başarılarının altındaki sırlara değindi.
TAYSAD Yönetim Kurulu üyesi Sinan Akın ve
Denetleme Kurulu üyesi Albert Saydam Bursa'lı
üyeler ile sektör üzerine konuştular.
2023 ihracat vizyonunda yer alan 75 milyar
dolarlık otomotiv ihracat hedefinin gerçekleşmesi için sektörümüzün dört misli büyümesi gerekmektedir. Küresel firmaların ikna
edilerek ülkemizde yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Yeni açıklanan Yatırım Teşvik
Paketinin otomotiv sektörümüzdeki büyümeyi sağlayacağını umuyoruz.
2011 yılı 90 milyon tonluk ihracatımızdan 135 milyar dolar gelir elde ettik. Yani 1
kg’lık ihracatımızı 1.46 dolara sattık. Buna
mukabil 70 milyon tonluk ithalat yaptık,
karşılığında 1 Kg’ına 3.46 dolar ödedik. Sadece Güney Kore ihracat fiyatı ile satış yapabilseydik. 29 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş olacaktık. Bu da katma değeri
yüksek ürünleri neden satmamız gerektiği-
www.taysad.org.tr
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş
Mayıs May - Haziran June 2012
75
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Bayraktarlar Holding Aydınlatma Grubu CEO’su Ayhan Gürbay
Ahmet Bayraktar, hep otomotiv aydınlatma ürünleri yaptıklarına hatırlatarak. ekonomik krizleri fırsata çevirmeyi başardıklarını söyledi. Ahmet Bayraktar, “Kazandıklarımızı doğru zamanda doğru yatırıma dönüştürdük. Ar-Ge’yi önemsedik, tasarıma
yöneldik. Çalışanlarımız ile bütünleşerek
biz diyebildik. Müşterilerimizi hep dinledik,
bir şeyler öğrendik. Koito ve Toyota’dan
kalite, proje ve fabrika yönetimi konusunda çok şey öğrendik. Lisansörlerimizden küresel iş ilişkilerini öğrendik, işlerimizi paylaştık. Teknolojik değişim ve gelişimleri takip ederek öğrenmeye ve anlamaya çalıştık.
KalDer EFQM modelini benimseyerek, Yalın Üretim ve Yönetim sistemi ile bütünleştirdik. Yalın mükemmellik kavramını ve
modelini yarattık. Müşteri ve bağımsız ku-
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet
Dudaroğlu, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Oya Coşkunöz Yöney'i Bursa otomotiv sektörüne
yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
76
Mayıs May - Haziran June 2012
ruluşlardan aldığımız ödülle ile iddiamızı
hep yukarılara taşıdık. Özgüvenimizi küresel pazara hazır hale getirdik“ dedi.
Bayraktarlar Holding Aydınlatma Grubu
CEO’su Ayhan Gürbay gerçekleştirdiği sunumunda Farba ve ODELO’nun birleşme ve
entegrasyon süreçlerine değinerek, “ Bu konuda yazılmış ve uygulanmış bir çok entagrasyon modeli var. Ancak biz şunun farkına vardık, biz insan faktörünü ve bu faktörün değerini koruyarak bize uygun bir modeli oluşturmalı ve uygulamalıyız. Bu modelin uygulanması neticesinde başarılı bir
birleşme ve entegrasyon ile bir başarı hikayesi yaratmayı; benchmark olmak amacını
ortak hedef olarak belirledik” dedi. Gürbay
konuşmasını “Bu birleşme ile tek takım, tek
vizyon, tek proses yapısı ile Dünya Klasmanında / Global Otomotiv Aydınlatma Sistemi Tedarikçisi olma hedefini grup vizyonu
olarak belirledik” diyerek tamamladı.
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş konuşmasında, Aktaş Holding’in
bugüne kadar en önemli felsefesinin; tüm
paydaşlarına kazandırarak büyüyen, yenilikçi, sözünü tutan bir kurum olarak ilerlemek olduğunu belirtti. Aktaş Holding olarak iş felsefelerine de değinen Aktaş, “ 6 kıtada 80’den fazla ülkede ürünlerimiz yer almaktadır. Yenilikçi, öncü ve lider bir şirket
olarak kalıcılık ve sürdürülebilirlik hedeflerini başarımızın sırrı olarak sizlerle paylaşabilirim. İnsan kaynakları ve teknolojiye de önem vererek tüm paydaşlarımız
için katma değer üretiyoruz. Bunula birlikte Ar-Ge ve inovasyonu bizim için vazgeçilmez unsurlar olarak söyleyebilirim. Küresel hedefimiz istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme trendiyle Cumhuriyet’imizin 100. Yılında 2023’te sektörümüzde dünya lideri olmak. Bu hedefe ulaşmak için TURQUALITY Programını uygulamayı benimsedik
ve neticesinde 26.10.2010 tarihinden itibaren AIRTECH markamız TURQUALITY kapsamında yer almaktadır”dedi. Aktaş konuşmasını “Şirketimizin başarılı olmak için benimsediği üç temel kural Vizyon, Sabır ve
Tekrar’dır. Biz bu üç temel kural ışığı altında kendi sektöründe dünya lideri olmayı
başarmış ilk Türk şirketi olmayı amaçlıyoruz” diyerek tamamladı. n
TAYSAD Bursa
Member Meeting
Bursa Member Meeting took place on
15th of May 2012 at OIB Technical and
Industrial Vocational High School. TAYSAD
members from Bursa, representatives
of Uludağ University, OIB Technical
and Industrial Vocational High School,
UIB, BUSIAD, KalDer participated at the
meeting, in which the opening remarks
were presented by TAYSAD Chairman of
the Board Dr. Mehmet Dudaroğlu. He
pointed out the agenda of the country and
the 2012-2014 program, which started
with “Strong Industry, Strong Brand”. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Ege Buluşmaları
TAYSAD'ın üyeleriyle bir araya geldiği "Ege Buluşmaları" üye
toplantısında aile şirketlerinin kurumsallaşması irdelendi.
Dr. Haluk Alacaklıoğlu, "Ege Buluşmaları"
üye toplantısında, "Ülkemiz için üretim,
istihdam, ihracat ve katma değer yaratma
açısından hayati önem taşıyan KOBİ’lerin
büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketleri,
artan küresel rekabet içinde çok ciddi fırsatlar
yakalayabileceği gibi, bir o kadar da tehditlere
açıklar" dedi.
A
ile Şirketlerinin Kurumsallaşması ana
temasıyla gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa ZAİM açılış
konuşmasını gerçekleştirdi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD ’ın “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile belirlenen 2012 – 2012 hedeflerini paylaştı. TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan’da 2012 yılı beklentilerine ve genel otomotiv trendlerine değinen sunumunu gerçekleştirdi.
Ege Buluşmaları Toplantısı’nda Dr. Mehmet
Dudaroğlu, Aile şirketlerinin kurumsallaşması konusunda tecrübelerini Patronculuk
mu? Profesyonellik mi? başlığı altında paylaştı. Konunun Türkiye’deki önemli uzmanlarından Dr. Haluk Alacaklıoğlu’da sunumunda aile şirketlerinden profesyonel yönetime geçiş süreçlerine değindi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zaim, açılış konuşmasında ülkemizdeki gelişmelere, genel otomotiv trendlerine ve TAYSAD faaliyetlerine değinerek
“Ege Bölgesi faaliyetlerimizi ve üye sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün aramızda da bulunan
yeni üyelerimizi de katılımları için tebrik
ediyorum. Bu yönetim döneminde sizlerin
de bildiği çok önemli bir gelişmeyi de sizlerle tekrar paylaşacağım. Ege bölgesi, Başkanımızın da desteğiyle TAYSAD Yönetiminde iki Yönetim Kurulu Üyesi ile temsil edi-
78
Mayıs May - Haziran June 2012
liyor. Bu da bölgemiz için önemli bir gelişme” dedi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Dudaroğlu, Türkiye otomotiv sanayinin rekabetçi gücünü ve marka değerini öne çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Dudaroğlu, dernek olarak yan sanayinin markalaşma sürecine hizmet edecek ‘Turquality’
programının yaygın kullanımına yönelik çalışmaları sürdürerek, stratejik düşünme bilincinin ve kurumsal performans anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak istediklerini belirttiği konuşmasında, büyük ço-
Dr. Haluk Alacaklıoğlu
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zaim
www.taysad.org.tr
TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan
TAYSAD'ın Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren üyeleri, "Ege Buluşmaları" üye toplantılarının üyeler
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu belirttiler.
ğunluğu aile şirketi olan kurumların da hızla kurumsallaşma çalışmalarına başlamaları veya çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğini ifade etti.
“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile
başlattığımız yeni dönemde tüm paydaşları ile otomotiv sanayimizin gücünü ve marka değerini öne çıkarmayı hedefledik. Yan
sanayi firmalarımızın küresel marka olma
serüvenlerinde TAYSAD olarak kendilerine
destek vermeyi, kendilerinin yanında olmayı hedefledik” dedi. Konuşmasında programın diğer alt başlıkların içeriklerine detaylı olarak değinen Dudaroğlu, “Önceki yıllarda yurtdışı OEM’lere, üyelerimizle birlikte
yaptığımız ziyaretlerden proje bazlı sonuçlar elde ettik. 5 Sene önce ilk görüşmeleri
gerçekleştirdiğimiz BMW firması o dönem-
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zaim, Dr. Haluk Alacaklıoğlu,
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akın
de Türkiye’den sadece 80 milyon dolar seviyesinde satın alma yapıyordu. Bu yıl toplam satınalma tutarı 400 milyon dolar Seviyesinde olacaktır. Aynı şekilde sadece 4
yıl önce ülkemizden 110 milyon dolar seviyesinde satınalma yapan VW grubu bu yıl
yaklaşık 520 milyon dolar seviyesinde satınalma yapacaktır. Sevinerek belirtmeliyim
ki Ege bölgemizden de çok sayıda güzide
kurumumuz bu firmaların küresel tedarikçi portallerine girmiş durumdadır.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
www.taysad.org.tr
Olumlu sonuçlar aldığımız bu faaliyetlerimizi bu dönemde de hızla devam ettiriyoruz. Nisan sonunda Münih’teki MAN Kamyon ve Otobüs fabrikasını 20 üye firmamız
ile ziyaret ederek yeni bir işbirliği platformu daha oluşturduk. Kendileri açıkça bize
Türkiye’deki tedarikçiler ile daha fazla çalışmak istediklerini, kendilerini bizim zorlamamız gerektiğini söyledileri. Benzer şekil-
Mayıs May - Haziran June 2012
79
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
mamladığı doktora tezinin de konusunun
içeriği olan aile şirketlerinin kurumsallaşması konusunda tecrübelerini üyeler ile
paylaştı. Sunumunda aile şirketlerinin yapısına, aile şirketin de çalışan bireylere ve ilişkilerine etki eden faktörler ile ailenin profesyonellerle etkileşiminden söz etti.
TAYSAD'ın ikinci ve üçüncü kuşak yöneticileri aile şirketlerinde kurumsallaşma üzerinde karşılıklı görüş
alış verişinde bulundular.
Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması konusunda Türkiye’deki önemli uzmanlardan
birisi olan Dr. Haluk Alacaklıoğlu’da sunumunda aile şirketlerinden profesyonel yönetime geçiş süreçlerine değindi. Alacaklıoğlu akrabalık ve aile şirketi kavramlarının
dünden bugüne gelişimine, yetki devri ve
planlamasının nasıl yapılması gerektiğine,
aile bireylerinin şirket içinde nasıl var olmaları gerektiği ve konumlandırılmaları konusunda interaktif bir sunum gerçekleştirdi. n
de köklü bir yurtdışı ana sanayi firmasının,
TAYSAD organizasyonuyla yıl içinde Kasım
ayında ülkemize gelerek, satınalma amaçlı
üyelerimizle temasa geçeceği müjdesini de
vermek isterim. Bu firmanın da bugün itibari ile Türkiye’den satınalma tutarı 60 milyon dolar seviyesindedir. Oysa ki tüm dünyadan yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde
toplam satınalma yapmaktadır” dedi.
TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan’da gerçekleştirdiği sunumunda,
2012 yılı otomotiv sektörü beklentileri ile
gelecek dönemlere ilişkin trendleri katılımcılar ile paylaştı.
Toplantının ikinci bölümünde sunumunu
gerçekleştiren Dr. Mehmet Dudaroğlu 600
kişi ve 200’e yakın firmayı inceleyerek ta-
TAYSAD'ın ikinci ve üçüncü kuşak kadın yöneticileri TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen ile birlikteler
TAYSAD Yönetim Kurulu üyesi Apdullah Saner, Olgunçelik Genel Müdürü
Ahmet Kanbolat, Norm Cıvata A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M.
Fatih Uysal
80
Mayıs May - Haziran June 2012
TAYSAD Denetleme Kurulu üyesi Albert Saydam, Norm Civata A.Ş. Genel
Müdürü Mahmut Öztürk, Norm Civata A.Ş.'den Gülsüm Demiralp
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Başkanı
Dr. Mehmet Dudaroğlu,
“Küresel marka
imajımıza yatırım
yapmalı ve küresel
pazarlardaki aftermarket iş potansiyelimizi
artırmalıyız" dedi.
CLEPA After Market Birimi Danışmanı Josef Frank
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
Groupauto International CEO’su Hans Eisner
YPG Başkanı Mesut Urgancılar
KPMG Otomotiv Sektör Başkanı Ergün Kış
BRIC ülkeleri Türkiye'yi
otomotiv üssü olarak kullanacak
TAYSAD, üyelerini ‘III. After Market Konferansı’ ile satış
sonrası hizmetler, servis ve yedek parça konularında
bilgilendirdi. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu,
Türkiye’de 14 milyon adetlik araç parkının yüzde 50’sinin
15 yaş ve üzerinde bulunduğunu hatırlatarak servis,
yenileme ve yedek parça pazarının önemine dikkat çekti.
T
AYSAD, satış, satış sonrası hizmetler,
servis, yedek parça ve yenileme alanında faaliyet gösteren paydaşları ile bir
araya gelerek otomotiv endüstrisinin geleceğini ‘III. After Market Konferansı’ ile
masaya yatırdı. Konferansta sektörün tüm
paydaşlarının geleceğini nasıl konumlandırması ve hangi pozisyonda olması gerektiğinin altı çizildi.
Özellikle orta vadede BRIC ülkelerinin
Avrupa’ya açılmasında Türkiye’yi üs seçe-
82
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD üyeleri III. After Market Konferansı'na büyük ilgi gösterdiler.
gorta ve satış sonrası hizmetlerdeki sorunlara dikkat çekti.
Konuşan otomobiller gelecek
KPMG Türkiye kurucu ortaklarından ve otomotiv sektör başkanı Ergün Kış da otomotiv endüstrisinde dünyadaki küresel üreticilerden 200 üst düzey yöneticinin katıldığı araştırma detaylarını TAYSAD üyeleri ile
paylaştı.
bileceklerinin önemine dikkat çekilen konferansta, bu fırsatın farkına varılması üzerinde duruldu.
III. After Market Konferansı’nda Türk otomotiv endüstrisinin Avrupa ve dünyadaki konumunu anlatan TAYSAD Başkanı Dr.
Mehmet Dudaroğlu, ‘Güçlü Marka Güçlü
Sanayi’ sloganı ile yan sanayi olarak hedeflerini büyütmek istediklerini aktardı. TAYSAD üyelerinin 11 milyar dolar toplam ciro
5 milyar dolarlık ihracat ve 100 bin kişilik
istihdamı ile otomotiv endüstrisinin önemli
bir paydaşı olduğunu hatırlatan Dudaroğlu,
“Küresel marka imajımıza yatırım yapmalı
ve küresel pazarlardaki after-market iş potansiyelimizi artırmalıyız.
Bununla birlikte bağımsız yenileme pazarı için Türkiye’de iyi fırsatlar olduğunu görüyoruz. Türkiye’de 14 milyon adetlik araç
parkının yüzde 50’si 15 yaş ve üzerindedir.
www.taysad.org.tr
Bu fırsatların farkında olarak pozisyonlarımızı almalıyız” diye konuştu.
Yedek parça ve yenileme 100 milyar
dolarlık pazar
Avrupa’da yedek parça ve yenileme pazarının toplam büyüklüğünün 100 milyar doları aştığı üzerinde durulan konferansta konuşan Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA After Market Birimi Danışmanı Josef Frank, TAYSAD üyelerine yenileme pazarının gelişimi hakkında güncel bilgiler verdi. Otomotiv Yenileme Pazarını temsil eden FIGIEFA Başkanı Hartmut Röhl’ün de bağımsız yenileme pazarı
için fırsat ve tehditleri anlattığı konferansta, Groupauto International CEO’su Hans
Eisner de Avrupa’daki yenileme pazarındaki dağıtım kanallarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği Başkanı Mesut Urgancılar da taklit ürünler, si-
Ergün Kış, 2016 yılına yönelik araştırmalarında bu dönemden sonra otomobillerin
kendi arasında konuşabileceğini, servis ile
otomobil arasında iletişim kurulup aracın
servise çağrılabileceğini veya uygun olması
halinde kendi kendini tamir edebilecek seviyeye gelebileceğini anlattı. Kış, “2016 yılında dünyada araç üretimi 100 milyonu
aşacak. Özellikle Brezilya, Rusya Hindistan
ve Çin’in yer aldığı BRİC ülkeleri, Avrupa’ya
açılmak için en uygun lokasyonun yüzde 81
oranında Türkiye üzerinden gerçekleştirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin ve sektörün
buna göre pozisyon alması gerek” diye konuştu. n
Turkey will be the
automotive base of BRIC
countries
TAYSAD informed its members
on after sales services, service and
spare part subjects at "III. Aftermarket
Conference". TAYSAD President Dr.
Mehmet Dudaroğlu, emphasized on the
importance of renewal and spare part
market because of Turkish market, of
which composed of 15 years and olders
vehicles. n
Mayıs May - Haziran June 2012
83
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Konya’da düzenlenen uluslararası otomotiv konferansında sektörün duayenleri, küresel otomotiv markalarının yöneticileri ve yan sanayici üreticileri bir araya
geldi. Otomotivin sadece bir taşıt aracı değil, dünyayı
değiştiren makine olduğuna işaret edilen konferansta,
ayrıca Konya Sanayi Odası tarafından ISO /16949 Kalite Belgesi’ne sahip firmalara “Kalite Ödülü” verildi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Öğüt OSEG 2012 toplantısına katıldı.
OSEG 2012 Toplantısı:
“Otomotiv Sektörünün Geleceği ve
Çözümü İçin Kümelenme”
K
onya Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme (OSEG) toplantılarının
ikincisi OSEG 2012 gerçekleştirildi. Konferansa otomotiv sektörünün yerel ve küresel aktörleri ile Konya Valisi Aydın Nezih
Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Konya Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sanayici ve işadamları katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Türkiye’nin toplu iğne bile üretemeyen
bir ekonomiden, bugün dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline geldiğini ifade ederek, “Ancak almamız gereken daha
çok yol var. Her ne kadar G20’nin en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olsak da, 135
84
Mayıs May - Haziran June 2012
milyar dolar ihracat yapsak da, dünya ihracat liginde ilk 30 içinde yokuz. Bunun için
hep birlikte daha fazla çalışmalıyız” şeklinde konuştu.
Konuşmasında Konya Sanayi Odası tarafından sektörel ve bölgesel rekabetçiliğin artırılması amacıyla 2006 yılında bu yana kümelenme çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Başkan Şekeroğlu, Konya Otomotiv
Yan Sanayi İş Kümesi’nin yaptığı çalışmalarla Türkiye’de yürütülen en önemli kümelerden biri seçildiğine dikkat çekti. Sektörlerin birlikte ve işbirliği içinde olmasının önemine değinen Şekeroğlu,” Konya otomotiv yan sanayinin üretim ve etkinliği giderek artmaktadır. Otomotiv yan sanayimizin
ana sanayiyle birleşerek, onlarla proje yapabilen bir yapıya kavuşmaları, küresel projelere imza atmaları en büyük arzularımızdan birisidir” dedi.
“2023 imkansız değil”
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Genel
Sekreteri Ercan Tezer, Konya’nın otomotiv
sanayinde son yıllardaki yüksek girişimlerini takdirle izlediklerini belirterek, “Aftermarketten ana sanayiye tedarikçi olmak
çok önemli bir hedef. Bu hedef doğrultusunda Konya sanayisinde son yıllarda çok
önemli adımlar atılıyor. Konya Sanayi Odası ve Konyalı sanayicilerimiz ile hükümetin
hedefleri arasında ciddi bir örtüşme var, hedefte farklılık yok. Bu hedefe ulaşmak için
birlikte ortak çalışmak mecburiyetindeyiz”
dedi.
Tezer, konuşmasında Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için bugünkü seviyesinden 4 kat fazla büyümesi gerektiğine, bunun imkansız olmadığına dikkat çekerek,
“Türkiye’yi 10 yılda 4 kat büyütmek sıra-
www.taysad.org.tr
dan bir hedef değil. Bunun için Ar-Ge çalışmaları ve reformlara hız verilmeli” şeklinde konuştu.
Türkiye’de pazarın büyümesinin önündeki
en büyük engellerden birinin yüksek vergiler olduğunu sözlerine ekledi.
vurgulayarak, Almanya’nın elektrikli araç
konusundaki iki senelik bütçesinin 17 milyar Euro olduğunu sözlerine ekledi.
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise, Konya Sanayi Odası tarafından yürütülen Kümelenme çalışmalarıyla otomotiv sektörüne yön verdiğini ifade etti. Öztürk, “2023’te 500 milyar
dolar ihracat hedefinde otomotiv sektörü
75 milyar dolar ihracat hedefine sahip. Bu,
sektörün 3-4 kat daha fazla büyümesi gerektiğini gösteriyor. Bizlere düşen ise sektörlerimizi 2023’e hazırlamak” diye konuştu.
OSEG 2012 toplantısının ikinci gününde
elektrikli otomobil ve otomotiv kümeleri
konuşuldu. Toplantıda elektrikli araçlarda
en kritik konunun bataryalar konusu olduğuna dikkat çekildi.
Kümeye 150 bin dolar destek
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya’nın, 21. yüzyılın lider şehirlerinden
birisi olacağını, bu yolda gerçek yükü sanayicilerin çektiğini, odaların ise şehrin gelişmesinde önemli dinamiklerinden olduğunu
söyledi.
Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Volkan Bayraktar, elektrikli araç için en kritik konunun,
enerji depolama ve enerji yönetimi olduğunu, bu alanlarda şu anda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyerek, konunun önemine dikkat çekerken, TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz, “Ana sanayimiz elektrikli araçlar konusunda çok tecrübeli değil.
Elektrikli araçların menzilleri kısa, bataryaları pahalı ve ağır” dedi.
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, tarihte
başkentlik yapan Konya’nın dünya ekono-
TAYSAD Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz, “Elektrikli Aracın Yan Sanayiye Etkisi,
Konya Sanayi Odası Tarafından
Kalite Ödülü Verilen Firmalar:
Aydınsan Fren Cırcırları,
Aydınlar Yedek Parça,
Kağan Döküm, Mesa Makine,
Mahle Mopisan, Platin Balans,
Supar Supap, Yenmak Piston,
Yıldız Pul.
Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme
Destekleri Dairesi Şube Müdürü Zeynep
İyiler, bakanlığın kümelere verdiği destekleri anlattı. Konya’nın bakanlığın desteğini
en iyi bilen illerden olduğunu bildiren İyiler, Türkiye’de ihracat seferberliği başlatmak amacıyla destekler verildiğini söyledi.
Kümelenme destekleri kapsamında, bir kurumun aynı anda 5 projeye başvurma hakkı
olduğu bilgisini veren İyiler, “ İhracata yönelik eğitim, danışmanlık, pazarlama, istihdam gibi ortak eylem ve faaliyetler desteklenmektedir. Destek miktarı program başına 150 bin dolar. Destekler kapsamında ayrıca yurt dışından 10 adet alım heyeti getirilebilir, burada ise program başına 100 bin
dolar destek verilmektedir” dedi. n
Konya Sanayi Odası
Meclis Başkanı Ahmet
Şekeroğlu, TAYSAD'a
sektöre katkılarından
dolayı bir plaket verdi.
Plaketi, TAYSAD Üye
İlişkileri Sorumlusu
Murat Dilicioğlu aldı.
misine önemli şeyler kazandırdığını belirtti. “Doğru ekonomik kararlar aldığınız sürece geleceği kuşatabilirsiniz” diyen Doğan,
Konya’nın, avantajlarını da, dezavantajlarını da bildiğini, en önemli dezavantajının ise
limanlara erişme olduğunu vurguladı.”
‘Türkiye ve Otomobil Rüyası’
Otomotiv sektörünün duayenlerinden,
Otomotiv Sanayi Derneği eski Başkanı Ali
İhsan İlkbahar ise ‘Türkiye ve Otomobil Rüyası’ başlıklı bir sunum yaparak, otomotiv
sanayinde yıllar içerisinde yaşanan değişimi anlattı.
Katılımcıların dikkatini otomobilin sadece bir taşıt aracı olmadığına, dünyayı değiştiren bir makine olduğuna çeken İlkbahar, “Otomotiv; endüstrinin lokomotifidir,
bir ülkenin imajıdır” dedi. Sektörde geçen
yıl Çin’in 18 milyon adet araç üretimi ile
dünya lideri olduğunu kaydeden İlkbahar,
www.taysad.org.tr
Şanslar ve Riskler” konulu bir sunum yaptı.
Elektrikli araç konusunda şu anda bir geçiş
döneminde olunduğunu ifade eden Yılmaz,
“ Bu geçiş döneminden sonra içten yanmalı
motor ve aksamları üreten firmaların cirolarında düşüşler yaşanacak. Ama buna rağmen yeni iş alanları ortaya çıkacak. Ayrıca
elektrikli araçları hemen yarın sokaklarda
göremeyeceğiz” şeklinde konuştu. 2011’de
dünya çapında sadece 50 bin adet elektrikli araç üretildiğini aktaran Yılmaz, bunun
5 bin adetinin Almanya’da üretildiğini, fakat dünyada otomobili ilk yapan ülke olan
Almanya’nın bile bu konuda geç kaldığını
Automotive Sector's
Future and Clustering for
Solution OSEG 2012
This international conference took
place in Konya and gathered veterans of
the sector, senior executives of global
automotive brands and supply industry.
It is pointed out that automotive is not
just a vehicle, but also is a machine
that changed the world once. Konya
Chamber of Industry gave "Quality
Award" to the companies that received
ISO 16949 Quality Document. n
Mayıs May - Haziran June 2012
85
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Güney Afrika Büyükelçisi Vika M. Khumalo
TAYSAD'ı ziyaret etti
G
üney Afrika Büyükelçisi Vika M. Khumalo ve
Ticaret Bölümü Asistanı Sultan Onacak tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Türk otomotiv
yan sanayinin gelişimi ve TAYSAD’ın yeni dönem
hedefleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.
TAYSAD Üyesi 33 firmanın ihracat yaptığı Güney
Afrika otomotiv sanayi ile Türk tedarikçiler arasındaki işbirliğini geliştirme fırsatları ve beklentilerin görüşüldüğü toplantıda, 2011 yılında 76 milyon dolar olan toplam ihracatın artırılması için yapılması gerekenler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, 2012 yılı Kasım ayında Türkiye’ye yapılması planlanan seyahat programında, TAYSAD tarafından firmalar arasında toplantıların organize edilebileceği aktarıldı. n
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Nüfus: 49.000.000 kişi
Yüzölçümü: 1,219,912 km2.
Etnik Dağılım: yüzde 76 Siyah, yüzde 13 beyaz,
yüzde 7 melez, yüzde 4 yerli ve diğer
Dini Dağılım: Yüzde 68 Hristiyan, yüzde 2
Müslüman, yüzde 2 Hindu
Konuşulan Diller: Ülkede 11 resmi dil var.
İngilizce, Xhosa, Sotho, Venda, Tsonga, Pedi,
Shangan, Tswana, Ndebele, Zulu ve Afrikaans
Eğitim ve Okur Yazarlık: İlk eğitim zorunlu olup,
okur yazar oranı yüzde 86’dır.
İş Gücü: Toplam 17 milyon kişi. Bunlardan yüzde
30’u tarım sektöründe, yüzde 25’i Sanayide ve
yüzde 45’i ise servis sektöründe çalışmaktadır.
İşsizlik Oranı: Yüzde 37 (her 3 yetişkinden biri
işsizdir.)
Yıllık Büyüme Hızı: Yüzde 3
Ortalama İnsan Ömrü: 50 yıl
Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir: 10 bin ABD Doları
Enflasyon Oranı: Yüzde 9.9
Para Birimi: Güney Afrika Randı
86
Mayıs May - Haziran June 2012
Güney Afrika Büyükelçisi Vika M. Khumalo ve Ticaret Bölümü Asistanı Sultan Onacak,
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Genel Sekreter Özlem Gülşen'e Güney Afrika ile ilgili
bilgiler verdi.
lGüney Afrika 254 bin Amerikan Dolayı GSYİH ile dünyanın en
büyük yirmi yedinci ekonomisine sahiptir.
l
Güney Afrika, Afrika kıtasının GDP’sinin yüzde 25 civarında bir
kısmına sahiptir. Ekonomisi, Afrika kıtasının ikinci büyük ekonomisi
olan Cezayir’in ikiye katlamaktadır.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Bursa eş zamanlı 4 fuara
ev sahipliği yaptı
B
ursa protokol üyelerinin katılımıyla TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarların
açılışında konuşan TÜYAP Bursa Fuarcılık
A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eş zamanlı düzenledikleri fuarların birbirini tamamlayan sektörlerin lider firmalarını bir araya getirerek büyük bir sinerji yaratacağına
inandıklarını dile getirdi. Üretimin başkenti olan Bursa’da ve Türkiye’de ilk kez otomotiv yan sanayi ile kalıp fuarlarının aynı
anda düzenlendiğini ifade eden Ersözlü, fuarların önümüzdeki yıllarda daha iyi noktaya geleceğine inandığını söyledi. Ersözlü, Bursa ve çevresinin kalıbın yoğun kullanıldığı otomotiv ana ve yan sanayi, beyaz
eşya sanayi, makine sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere ambalaj, tekstil, tarım makineleri, elektrik – elektronik sanayi üretiminde büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, “Otomotiv, savunma, makine endüstrileri başta olmak üzere üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu kalıp, hammadde, ilgili teknoloji, donanım ve
sistemlerle buluşturacak olan fuarlar, 4 ayrı
salonda, 25 bin metrekare kapalı alanda,
28 ülkeden 300 firma ve firma temsilciliği ve 823 markanın katılımı ile gerçekleştirilecek. Türkiye’den de 40 şehirden profesyonel ziyaretçiler bekliyoruz” diye konuştu. Açılışta konuşan TAYSAD Yönetim Ku-
88
Mayıs May - Haziran June 2012
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.
tarafından Prestij Yayıncılık Basım
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ve
UKUB Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
işbirliği, KOSGEB Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
desteği ile hazırlanan Kalıp Avrasya
2012, Bursa 6. Kalıp Teknolojileri
ve Yan Sanayiler Fuarı, Ambalaj
– Plastik Fuarı 2012, Bursa 11.
Ambalaj ve Plastik Endüstrisi ve
Kauçuk Fuarı, BTSO 46. Komite
“Motorlu Taşıtlar, Parça ve Aksamı
İmalatı” işbirliğinde hazırlanan
Bursa Otomotiv Yan Sanayi Fuarı,
Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça
ve Aksamları Fuarı ile Bursa 2.
Güvenlik Sistemleri ve Endüstriyel
Temizlik ve Hizmetleri Fuarı 1013 Mayıs 2012 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
rulu Üyesi Aptullah Saner de, TAYSAD’ın
bugün 299 üyesi, 100 bini aşkın çalışanı, 5
milyar Euro’su ihracat olmak üzere 11 milyar Euro’luk bir ciroyu temsil ettiğini söyledi. 15 Mart 2012’deki genel kurulda görev alan yönetim kurulunun “Güçlü sanayi, güçlü marka” sloganı adı altında yeni
bir program oluşturduğunu ifade eden Saner, “Ülkemizin sanayi stratejisini ve 2023
Türkiye’de ilk kez otomotiv yan sanayi ile kalıp
fuarları aynı anda düzenlendi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Aptullah Saner,
"Stratejik düşünce bilincinin üyelerimiz arasında
geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.
ihracat vizyonunu desteklemek, üyelerimizin ana sanayimiz ve değer zincirindeki tüm
paydaşlarımızla iş birliğinin güçlendirilmesi, dünyanın ve ülkemizin ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’nin yaygınlaştırılması, stratejik düşünce bilincinin
üyelerimiz arasında geliştirilmesi, üyelerimizin finansal güçlerinin arttırılması için
yatırım fonlarının yan sanayicilerimizce
kullanılmasını sağlamak, üniversite-sanayi
işbirliğini yoğunlaştırmak ve Ar-Ge merkezlerine destek olmak gibi hedeflerimiz
var. Üyelerimizin 38 tanesinin Ar-Ge merkezi bulunmakta. İlk etapta bu sayıyı 50’ye,
2013 yılı sonunda da 75’e çıkarmayı amaç-
www.taysad.org.tr
Kalıp ve otomotiv tedarik sanayi
aynı çatı altında buluştu
Dünyada kalıp pazarının 70 milyar euroya
çıktığını, Avrupa’nın 35 milyar euroluk üretim
yaptığını ifade eden Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
(UKUB) Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Özoğul,
“Türkiye ise bu pastadan sadece 1 milyar euroluk
bir pay alabiliyor. Yerli üreticiler eski alışkanlıklar
ile ithal kalıbı tercih ediyor. Oysa son yıllarda
Türkiye’de çok kaliteli kalıp üretimi yapılıyor. Eğer
sektörümüze söz ettiğimiz şekilde teşvikler verilirse
iç pazar payımız artar. Böylece kalıp üreten
işletmeler daha çok güçlenir. Dış piyasalardaki
rekabet gücümüz de artar” diye konuştu.
lıyoruz” diye konuştu. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Başkanı
Şamil Özoğul da, sektörlerinin 350 milyon
dolar ihracat oranının bulunduğunu belirterek, iç piyasada da 750 milyon dolarlık paylarının bulunduğunu ve kalıpçılığın sürdürülebilir imalatı sağladığını kaydetti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhan Parseker ise, Türkiye’nin son iki yılda üst üste iki kez büyüdüğünü söyleyerek,
Avrupa ekonomisindeki daralma nedeniyle 2012’nin zor geçtiğini belirtti. Alternatif pazarlara açılma konusunda daha iştahlı davranılması gerektiğinin altını çizen Parseker, “Portekiz 7 milyar dolarlık kalıp ihraç
ederken biz henüz milyar dolara ulaşamadık. Dünyanın en büyük pazarlarından Çin,
Amerika, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika ve Avusturya gibi ülkelerin ithalatında
Türkiye’nin payı binde ikinin altında. Türkiye büyümek için daha fazla efor harcamak
zorunda” diye konuştu. Kurdela törenin ardından açılışa katılan protokol üyeleri fuardaki stantları ziyaret etti. 13 Mayıs Pazar
günü sona eren fuarları 22 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. n
www.taysad.org.tr
K
alıp ve otomotiv tedarik sanayini aynı çatı altında buluşturan, 4 ayrı salonda, 25 bin metrekare kapalı alanda, 20 ülkeden 300
firma ve firma temsilciliği ve 823
markanın katılımı ile hazırlanan fuarlar, 28 ülkeden 22 bin 217 kişi
tarafından ziyaret edildi. Bursa Altıncı Kalıp Teknolojileri ve
Yan Sanayiler Fuarı, başta otomotiv, savunma, makine endüstrileri
olmak üzere, üretim yapanları ihtiyaç duydukları kalıp, hammadde, ilgili teknoloji, donanım ve sistemlerle buluşturdu. Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) işbirliği ile yurtdışı ve yurtiçinden ilgili sektörlerden nitelikli
ziyaretçiler organize edildi. Yurtdışı katılımlar Almanya, Belçika, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Filistin, Fas,
Fransa, Güney Kore, Hong Kong,
Hollanda, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Pakistan,
Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovenya,
Suudi Arabistan ve Tacikistan gibi
ülkelerden gerçekleşti.
Bu yıl ilk kez Otomotiv Yan Sanayi Fuarı’nın Kalıp Avrasya Fuarı ile
aynı tarihte düzenlenmesi, katılımcı firmaların fuarlardan yüksek verimi almalarına, ziyaretçilerin aradığı
tüm ürünleri bir arada bulmalarına
olanak sağladı. Eş zamanlı düzenlenen fuarlar birbirini tamamlayan
sektörlerin lider firmalarını bir araya getirerek bir sinerji yarattı. Üretimde ihtiyaç duyulan hammadde,
yeni teknoloji, donanım ve sistem-
lerdeki yenilikleri ilgililere topluca göstererek her türlü üretime ivme kazandırmayı hedefledi. Fuarın düzenlenmesinde işbirliği yapılan BTSO 46. Komite tarafından, fuarın 2. günü düzenlenen “Genişletilmiş Otomotiv Meslek Komiteleri Bursa Toplantısı”, çevre illerden gelen komite
üyelerinin katılımı ile Çekirge Konferans
Salonu’nda gerçekleşti.
Özel mektup ile davet edilen; savunma
sanayi, elektrik - elektronik sanayi, beyaz
eşya sanayi, makine sanayinde üretim yapan firmaların satın almacıları fuarı ziyaret ederek katılımcı firmalar ile iş bağlantıları kurdu. Ayrıca, Fuarın ikinci ve üçüncü günü, akademisyenlerin, sanayicilerin,
mühendislerin ve konu ile ilgili profesyonellerin değerli katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler kapsamında sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. n
Bursa 6th Mould Technologies and Related
Industries Fair will be organized by Tuyap
Bursa Fairs Organization Inc. in cooperation
with UKUB Tool Manufacturers’ Association of
Turkey and Prestige Publishing and in support
with Kosgeb Republic of Turkey Small and
Medium Enterprises Development Organization, Bursa Metropolitan Municipality and
Bursa Chamber of Commerce and Industry together with PACKAGING – PLASTIC FAIR 2012,
Bursa 11th Packaging and Plastic Industry and
Rubber Fair, BURSA AUTOMOTİVE RELATED
INDUSTRY 2012, 5th Automotive Related
Industry, Component and Spare Parts Fair and
BURSA 2 nd SECURITY SYSTEMS AND INDUSTRIAL CLEANING AND SERVICES FAIR between
May 10 – 13, 2012 at Bursa International Fair
and Congress Center. n
Mayıs May - Haziran June 2012
89
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ziyareti
TAYSAD üyeleri,
5746 sayılı yasa
kapsamında Ar-Ge
Merkezi kuran Ford
Otosan Ürün Geliştirme
Bölümü’nü ziyaret etti.
2
0 Haziran 2012 ve 27 Haziran
2012 tarihilerinde 3 grup halinde
Ford Otosan'ın Gebze TUBITAKMAM Teknoloji Serbest Bölgesi’nde
yer alan Ar-Ge Merkezi ziyaret
edildi. Ford Otosan Ürün Geliştirme
Bölümünde yer alan yetkilileri ArGe, Ür-Ge ve tasarım kabiliyetleri
katılımcılar ile paylaştı. Ford Otosan
Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu ev
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette ilgili
ürün gruplarına ait ürün geliştirme
faaliyetleri yürüten bölüm yöneticileri
ve Satınalma Bölümünden ilgili ürün
gruplarına ait yetkililer de hazır
bulundu.
90
Mayıs May - Haziran June 2012
TAYSAD Üye İişkileri Sorumlusu Murat Dilicioğlu, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı
Ernur Mutlu'ya teşekkür plaketi sundu.
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu toplantılar ile ilgili olarak “Bu
toplantının amacı kabiliyetlerimizi sizlerle paylaşmak ve sizlerin kabiliyetlerini de daha
iyi öğrenme fırsatını elde etmekti. Ford ailesi içerisinde ürün geliştirme konusunda
oldukça önemli bir yeri olan Türkiye lokasyonun da gerçekleştirdiğimiz projelerde
tedarikçilerimiz ile birlikte geliştirme yapmak en büyük amacımız.” dedi. n
www.taysad.org.tr
Ford Otosan Ürün Geliştirme Bölümü’nü ziyarete katılan üyelerimiz
Ar-Ge Merkezi gezisini dergimiz için değerlendirdiler.
Taner Makas
Ar-Ge Müdürü
Kanca El Aletleri Dövme Çelik Ve Mak. San. A.Ş.
Gelişmiş ekonomiler seviyesine gelmek için Ar-Ge’nin önemini ve gerekliliğini günden
güne toplum olarak, sektör olarak daha fazla hissediyoruz. Ford Otosan Ar-Ge Merkezi
gezisinde Türkiye’nin bu konudaki avantajlarını, üstünlüklerini bir kere daha gördüm. Alt
yapısı güçlü, tecrübe ve genç dinamizmi birleştirebilmiş yetenekli bir ekip kurulmuş ve
hala büyüme hedefleniyor. Bu sektör adına grur verici sevinidirici bir tablo.
Ana ve yan sanayideki Ar-Ge güçlerinin birleştirilmesi ile bir çok başarılı projelere imza
atabileceğimize inanıyorum. TAYSAD, bu gezi ile bu sinerjinin kapısını araladı. İlişkileri
sürdürmek ve ortak çalışmaları sürekli kılmak bizim karşılıklı çabalarımız ile olacak.
Diğer ana sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezleri ile de yan sanayi ile işbirlikleri geliştirmeye yönelik benzer uygulamaların gerçekleşmesini ümid ediyorum.
Aziz Asrak
Genel Müdür Yardımcısı (Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme)
Hema Endüstri A.Ş.
Düzenlemiş olduğunuz bu ziyaretin hem Ford Otosan hem de firmalar için son derece
faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Ar-Ge çalışanlarının birebir temasa geçmesi
çok önemli. Ziyaretimiz sırasında Ar-Ge Merkezini gördük, yapılan çalışmaları ve
sunumları izledik. Ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasında nasıl katkıda bulunabiliriz
veya ürün geliştirmenin hangi ayağını yürütüp müşterimize teknik destek verebiliriz
sorularına daha sağlıklı cevaplar verebileceğimizi umuyorum. Ford Otosan’ın da
tedarikçi firmalardan tasarım ortağı (co-designer) olarak hizmet beklemesi ve bunu
desteklemesinin doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.
Hakan Yaldırak
Teknoloji ve Ürün Geliştirme
Direktörü
Safkar Ege Soğutmacılık Kli. Soğ.
Hava Tes. İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.
TAYSAD’ın katkılarıyla Gebze TUBİTAKMAM Teknoloji Serbest Bölgesi’nde
yer alan Ford Otosan Ar-Ge Merkezini
ziyaret etmemizin bundan sonraki
Ar-Ge çalışmalarımızda farklı ve daha
sistematik bir bakış açısı kazandıracağı
kanaatindeyiz. Önceden de çok iyi
bildiğimiz Ford Otosan’ın Ar-Ge’ye
verdiği önem ve yatırımları yerinde
görmekten dolayı çok memnun olduk.
Ayrıca bir Türk sanayii firmasının
gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinden
de, yüzde 100 yerli bir otomotiv yan
sanayi ve aynı zamanda 4 senelik
Ar-Ge Merkezi olan bir firma olarak
çok gurur duyduk. Gördüklerimiz
ve anlatılanlar neticesinde ArGe faaliyetlerine olan bakışımızın
değişmesi ile kendi Ar-Ge ekibimize
yapacağımız yönlendirmeler firmamızın
mevcut Ar-Ge yeteneklerinin
arttırılmasını sağlayacaktır. Bu gibi
merkezlerin sayısının artması ve diğer
Ar-Ge merkezi firmalarımızın daha da
gelişmesi başlıca temennimizdir. Tüm
ziyaretçilere önemli katkılar sağladığına
inandığımız bu tip organizasyonların
devamı etmesini diliyoruz ve katkıları
için TAYSAD ekibine teşekkür
ediyoruz.n
Fatih Özaydın
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi
Estaş Eksantrik San. ve Tic. A.Ş.
20 Haziran 2012 tarihinde TAYSAD
organizasyonu ile gerçekleştirilen Ford
Otosan Ar-Ge Merkezi ziyareti, firmamız
açısından ziyaret öncesi beklentileri
sonuna kadar karşıladı. Ziyaret iki açıdan
bizim adımıza çok iyi sonuçlar verdi.
İlk olarak ziyaret esnasında faaliyete
katılan Ar-Ge Merkezi olan firmaların
yöneticileri ile yapılan değerlendirme
Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmeye
çalışan firmamız adına idari, mali ve
teknik konularda birçok yeni fikrin
oluşmasına ve uygulamalarına zemin
oldu. Paylaşımlar kendimizi daha iyi
www.taysad.org.tr
anlamamıza ve özellikle eksikliklerimizi
gidermek adına oldukça önemliydi.
İkinci olarak ziyaretin asıl amacı olan
Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ziyaretinin
bize kattıkları. Öncelikle Ernur Bey ve
ekibinin çok açık olmaları ve özellikle
ifadelerindeki isteklilik bizleri de oldukça
heyecanlandırdı. Ziyaret öncesi hedefimiz
Ford Otosan projelerinde daha fazla
nasıl çalışacağımızın yollarını bulmaktı.
Ayrıca Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetleri
ile ilgili altyapılarının durumunu
gözlemlemekti. Ziyaret sonrasında en
önemli kazanımımızın Ford Otosan ile
proje üretme konusunda biz istersek
yolumuzun açık olduğunu gördük. Ar-Ge
ve Ür-Ge konusunda altyapılarını ve
tecrübelerini, bizlerin gelişimi noktasında
yine biz istersek kullanabileceğimizi
gördük. Ürün tasarımı ve simülasyonları
için kendimizi daha iyi geliştirmemiz
noktasında tavsiyeler önemliydi.
Rekabetçilik, alt tedarikçi geliştirme,
personel eğitimleri ve pazarlamamühendislik koordinasyonu ile ilgili altı
çizilen noktalar ziyaret sonrası bizim için
gözden geçirilmesi gereken başlıklar oldu.
Gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik
için Ford Otosan Ar-Ge Merkezi
yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca
TAYSAD organizasyonlarının birleştirici
özelliği olması ülkemiz adına çok şeyler
kazandıracaktır. Bu organizasyonların
devamını bekliyor ve organizasyonda
görev alan arkadaşlara teşekkür
ediyoruz.n
Mayıs May - Haziran June 2012
91
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Michigan Üniversitesi'nin
kapıları Türk ihracatçılara açıldı
Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM), sanayi
üniversite işbirliğinin
artırılmasına katkı
sağlamak için ABD’nin
Michigan Üniversitesi ile
işbirliği protokolü imzaladı.
İhracatçılar, üniversite ile
eğitim, Ar-Ge, inovasyon,
tasarım gibi alanlarda
İşbirliği yapabilecek.
M
ichigan Üniversitesi ile TİM’in işbirilğinin önemine değinen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ar-Ge ve inovasyonun
son derece önemli olduğunun altını çizerek işbirliğinin bu alanda katkı sağlayacağını kaydetti. Bakan Çağlayan, “Bu işbirliğiyle ticari, ekonomik, dostluk köprüsü kuracağız. Burada attığımız imzalar işbirliği köprümüzün çelik konstrüksüyonu olacak” diyerek anlaşma sonrasında ihracatçının katma
değeri yüksek ürünlere yöneleceğine inandığını söyledi.
92
Mayıs May - Haziran June 2012
İşbirliği büyük fırsat
Michigan Üniversitesi ile imzalanan protokol ile ABD’nin en seçkin üniversite temsilcileri ve endüstri liderleriyle önemli bir işbirliğine imza atkılarının altını çizen TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi de 21. Yüzyılda
bilgi toplumunda sanayi ve eğitimin iç içe
olduğuna dikkat çekti. Büyükekşi, “Türkiye
- ABD iki büyük stratejik ortak. Ancak ticaret ve yatırımda ilişkilerimizi daha da geliştirme ihtiyacımız var. Böyle işbirlikleri bunun gerçekleşmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
İşbirliği törenine katılan ABD’li heyet başkanı Michigan Lansing Belediye Başkanı
Virg Bernero, “Eğer dünyanın bir başkenti
olacak olsaydı, bu İstanbul olurdu” diyerek,
işbirliklerinin karşılıklı fayda üzerine olacağını söyledi.
Michigan Üniversitesi otomotiv
endüstrisine kapılarını açtı
TAYSAD, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, İstanbul
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ile
Türk Amerikan İşadamları Derneğinin pro-
tokol imzaladığı Michigan Üniversitesi ile
bundan böyle eğitim, Ar-Ge, inovasyon gibi
alanlarda işbirlikleri gerçekleştirebilecek.
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir
imza attıklarını hatırlatarak, “Bu anlaşmayla üyelerimize eğitim alanında uluslararası
kapıları da açmış bulunuyoruz. Tüm taraflar
için kazançlı bir işbirliği olmasını ümit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. OİB
Başkanı Orhan Sabuncu ise “Michigan otomotiv endüstrisinde dünyanın kalbi. Buradaki akademik bilgi birikime, deneyime bu
işbirliğiyle ulaşabileceğiz. Özellikle Ar-Ge
tasarım alanında endüstrimize katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.n
University of Michigan
is at service for Turkish
Exporters
UoM signed a protocol with the
Turkish Exporters’ Assembly in order
to contribute in university and industry
collaborations. The protocol includes
various areas such as R&D, training,
innovation, design.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Geleceğin otomobillerini yaratacak fikir ve tasarımları sanayiciyle buluşturan Türkiye’nin ilk “Otomotiv Proje Pazarı Sergisi” gerçekleştirildi. Proje Pazarı Sergisi açılışında konuşan T.C. Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, otomotiv sektörünün gücüne güç katacak şeyin Ar-Ge olduğunu söyledi.
TC
Ekonomi Bakanlığı himayelerinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinatörlüğünde,
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye’de ilk kez
düzenlenen “Otomotiv Proje Pazarı Sergisi”, 17 Mayıs 2012 günü, Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, otomotiv
sektörünün 2023 ihracat stratejisi kapsamında ilk kez gerçekleştirilen “Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması”nda dereceye giren
yenilikçi tasarımlar, sanayiye kazandırılmak
94
Mayıs May - Haziran June 2012
üzere yatırımcılarla buluşturuldu. Sektörün
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projelerin sergilendiği pazar alanında, proje sahipleri tasarımlarını sanayicilere sunarak ve
projeler sanayiciler tarafından satın alınarak üretime geçirilmesi hedeflendi.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:
Tasarım konusunu iliklerimize,
DNA'larımıza katalım ve bunu olmazsa
olmazımız yapalım.”
“Gelmiş olduğu seviye itibariyle son derece anlamlı ve önemli bir noktaya gelen ama
üzerinde çalışılması gereken ve çalışıldı-
ğı zaman çok önemli sonuçlar alacağımız
bir sektör toplantısındayız.” sözleriyle konuşmasına başlayan Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, Ekonomi Bakanlığı’nın otomotiv sektörünü önemli ve öncelikli bir sektör
olarak kabul ettiğini belirtti. Çağlayan konuşmasına şöyle devam etti; “Sektörle ilgili gideceğimiz hedefi ve problemleri biliyoruz. Otomotiv sektörünü daha yüksek
katma değerli, daha teknolojik bir dönüşüme çevirecek, Sayın Başbakanımızın belirttiği gibi Türk mühendisinin, Türk işçisinin,
sektörünün yerli malı üretim haline geleceği bir yatırım yapmak istiyoruz. Istiyoruz ki
www.taysad.org.tr
tın yüzde 15’ini otomotiv sektörünün karşılayacağını ve sektörün dünya pazar payının yüzde 2,40’a çıkarılacağını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Modernizasyon ve
inovasyon ile gelen teknolojik dönüşüm sayesinde özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ile
üretilmiş otomobiller geliştireceğimize yürekten inanıyoruz.” dedi.
Konuşmasına “Lider Türk Otomotiv
Markalarını oluşturmayı ve ülke imajını geliştirmeyi, Türkiye’yi tasarım,
Ar-Ge ve yenilikçilik merkezi haline getirmeyi, proje pazarları ve tasarım yarışmaları sayesinde başaracağız.” şeklinde devam eden Büyükekşi,
genç nesilleri proje pazarı ve tasarım
yarışmaları sayesinde ödüllendirmenin, geleceğe yapılmış çok büyük bir
yatırım olduğunu söyledi.
Otomotiv Proje Pazarı Yarışması, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Organizasyona, TİM TAYSAD, OYDER, ODD, OSD gibi sektörü başarıyla temsil eden derneklerin
yetkililerinin yanı sıra otomotiv endüstrisinin başarılı sanayicileri ve üst düzey yöneticileri de katıldı.
Türkiye kendi tasarımını kendi yapsın. Bugün sektörde ilk defa gerçekleştirilen bu konuyu iliklerimize, DNA’larımıza katalım ve
bunu olmazsa olmazımız yapalım.”
Türkiye’nin şu ana kadar gelmiş olduğu seviyenin iyi olduğunu ama bundan sonra
Türkiye otomotiv sektörünü dış ticaret açığı veren bir konumdan çıkarmak gerektiğini söyleyen Bakan Çağlayan, “Türkiye’nin
bugün tek bir kusuru var, cari açık. Bu bizim kaderimiz değil. Biz bunu çözecek bir
yapıya ve anlayışa sahibiz. Bugün dünyanın
en büyük şirketlerinde Türk mühendislerini,
tasarımcılarını, yöneticilerini ve Türklerin
beyin güçlerini görüyoruz. Artık beyin göçü
yok, onlar bizim gücümüz. Zeki ve kabiliyetli toplumun, kendi ülkesinde yapabileceği çok önemli kazanımlar olacaktır.” dedi.
Bakan Çağlayan ayrıca bu tür yarışmaların
birçok sektörde başladığının altını çizerek,
gençleri bu tip yarışamalara katımaya çağırdı ve “gençlerimize güveniyor, yeteneklerine inanıyorum” dedi.
Otomotiv Proje Pazarı'nın
açılışını TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, OİB Başkanı
Orhan Sabuncu ve OİB Başkan
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu
ile birlikte gerçekleştiren
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
otomotiv sektöründe teknik
dönüşüm yapmak gerekir diyerek,
bunun marka ve inovasyonla
gerçekleştirilebileceğinden söz
etti.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:
“Lider Türk Otomotiv Markalarını
oluşturmayı, proje pazarları ve tasarım
yarışmaları sayesinde başaracağız.”
Yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin
2023 ihracat hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan toplam ihraca-
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
95
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
OİB Başkanı Orhan Sabuncu:
“Endüstrimizin 2023 yılı hedefleri 4
milyon adet üretim ve 75 milyar USD
ihracat değeridir.”
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu
konuşmasında, 2006 yılından bu yana ülkemizin ihracat şampiyonu olan otomotiv
endüstrisinin, 50 yılı aşan tecrübesi, birikimi, altyapısı ve ürün kalitesiyle dünyanın
dört bir yanına ihracat yapan, Avrupa’nın
en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
2011 yılı verilerine göre Türkiye Otomotiv
Endüstrisi’nin dünyanın en büyük 17’inci,
AB-27 ülkeleri içerisinde de 6’ıncı büyük
üreticisi konumunda bulunduğunun belirten Sabuncu konuşmasını söyle sürdürdü;
“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan, 2023 yılı hem Türkiye için
hem de otomotiv endüstrimiz için büyük
önem ve anlam ifade etmektedir. Otomo-
tiv endüstrimizin 2023 yılı hedefleri ise 4
milyon adet üretim, 3 milyon adet ihracat
ve 75 milyar USD ihracat değeridir. Bu kapsamda Otomotiv Proje Pazarı Etkinliği, sektörümüzün belirlediği hedefler ve ölçütler
doğrultusunda, ihracat camiamızın beklentilerinin yerine getirilmesi için önemli bir
fırsattır.”
OİB Başkan Yardımcısı Ömer
Burhanoğlu: “Yaratıcılık, rekabet ve
markalaşmada temel unsur olarak
kullanılmalıdır. Hedefler yüksek ise,
fikirler de özgün olmalı !”
Konuşmasında, sektörün 2023 hedefleri
doğrultusunda atılacak adımların başında,
özgün fikirlerin endüstrileşme şansının yaratılması, bilim ve sanayinin iç içe çalışması
ve yaratılan know how’ın değere dönüştürülmesi geldiğini belirten OİB Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, “Yaratıcılık rekabet ve markalaşmada temel unsur olarak
kullanılmalı ve parçadan başlayan hakimiyet bütüne yayılmalıdır.” dedi.
Ege Endüstri'nin Ar-Ge Merkezi'ne iki ödül
Ege Endüstri'nin Ar-Ge merkezi, Otomotiv İhracatçıları Birliği ve Türkiye
İhracatçıları Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı
Yarışması'na iki proje ile katılarak birincilik ve ikincilik ödülü kazandı.
E
ge Endüstri, 5 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Ege Endüstri’nin
Ar-Ge merkezi, Ar-Ge Proje Pazarı
Yarışması’na iki proje ile katılarak birincilik ve ikincilik ödülü kazandı. Ödül
alan tasarımlar 248 proje arasından finale kaldı. 17 Mayıs Perşembe günü
96
Mayıs May - Haziran June 2012
Aktaş Holding
Ar-Ge Ekibi
geleceği tasarladı
Aktaş Holding, Ar-Ge ekibi
tasarladıkları hafif ticari
araçlara yönelik elektronik
süspansiyon sistemi ile
“Mekanik Fonksiyonellik”
kategorisinde birinci oldular.
D
ünyanın dört bir yanında üretim tesisleri bulunan, 80’den
fazla ülkede ürünleri satılan, bağımsız yedek parça grubunda dünyanın
en geniş ürün gamına sahip, küresel
güveni, yerel samimiyetle birleştiren,
hava süspansiyon körüğü sektöründe
Türkiye’de lider, dünyada da ilk üç firma arasında bulunan Aktaş Holding,
Ar-Ge konusunda yürüttüğü proje ile
OİB tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Otomotiv Proje Pazarı Sergisi” bünyesindeki Otomotiv Proje
öncü kuruluşu Ege Endüstri’nin 2008 yılında Kurulan Ar-Ge merkezi Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçıları Merkezi (TİM)’in ortaklaşa düzenlediği Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması’nda katıldığı yenilikçi projeleri ile ödüllendirildi. 5 yıldır titizlikle araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdüren, başta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olmak üzere bölge üniversiteleri ile üniversite-sanayi işbirliğine önem
veren Ege Endüstri, yüksek mühendislerden
oluşan uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Üretim sürecinin daha kaliteli ve
verimli olmasını amaçlayan firma, bu çalışmalarının karşılığını ödüllerle almaya başladı.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül
töreninde Teknisyen Özcan Doğan ile Araştırmacı Ahmet Güler ödüllerini Ege Endüstri ve Ar-Ge Merkezi adına aldılar.
Global ve Türk otomotiv üreticilerine dingil, dingil komponentleri ve süspansiyon
sistemlerinde tedarikçi olan, sektörünün
Banjo Destek İlavesi ile Güçlendirilmiş
Diferansiyel Kovanı
www.taysad.org.tr
Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.
Aktaş Holding Ar-Ge ekibini temsilen yarışmaya başvuran ve Fatih Pıtır, Mete Mercan,
Ender Akar, Merve Kolay’dan oluşan proje
takımı hazırladıkları hafif ticari araçlara yönelik elektronik kontrollü hava süspansiyon
sistemi projesi ile “Mekanik Fonksiyonellik”
alanında birincilik ödülünü aldılar.
Yeni sistem, hafif ticari araçlarda
konfor seviyesini yükseltiyor.
Böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı
büyük gurur duyduklarını ifade eden proje
yöneticisi Ender Akar; “Aktaş Holding olarak Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapıyoruz. Bu
yatırımın sonucunda aldığımız bu ödül bizleri fazlası ile gururlandırdı. Otomotiv sektöründe her geçen gün artan konfor beklentisini, hafif ticari araçlara da taşımak
amacı ile bu projeyi geliştirdik. Yeni teknoloji ve Aktaş Holding’in hava süspansiyon
körüğü uzmanlığı ile geliştirdiğimiz bu proje ile araçlarda konfor artışı sağlarken, daha
iyi bir yol tutuş ve güvenli bir seyahat sağ-
16 Ton Taşıma Kapasiteli Döküm
Diferansiyel Kovanının Saç ve Kaynaklı
Olarak Tasarımı ve İmali
Ege Endüstiri’nin Ar-Ge Merkezi çalışanlarından Teknisyen Özcan Doğan ile Araştırmacı Ahmet Güler, mekanik ve fonksiyonellik kategorisinde
tasarladıkları ürünlerle ödüllendirildiler. Yarışmada “Banjo Destek İlavesi ile Güçlendirilmiş Diferansiyel Kovanı” projesi birinci olurken, “16 Ton
Taşıma Kapasiteli Döküm Diferansiyel
Kovanının Saç ve Kaynaklı Olarak Tasarımı ve İmali” projesi ise ikinci oldu.
17 Mayıs Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Teknisyen Özcan Doğan birincilik ve Araştırmacı Ahmet Güler ikincilik ödüllerini Ege Endüstri ve Ar-Ge
Merkezi adına aldılar.
www.taysad.org.tr
Aktaş Holding Ar-Ge ekibini temsilen yarışmaya başvuran ve Fatih Pıtır, Mete Mercan, Ender Akar,
Merve Kolay’dan oluşan proje takımı hazırladıkları hafif ticari araçlara yönelik elektronik kontrollü hava
süspansiyon sistemi projesi ile “Mekanik Fonksiyonellik” alanında birincilik ödülünü aldılar.
lamayı hedefledik” dedi. Aktaş Holding İcra
Kurulu Başkanı Burhan Kurt ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Aktaş Holding olarak Ar-Ge her dönem en büyük önceliğimiz
olmuştur. Bu sayede Aktaş Holding geçtiğimiz yıl TAYSAD verilerine göre en çok pa-
tent tescil ettiren 3. şirket oldu. Her yıl
ciromuzdan önemli bir payı Ar-Ge’ye
ayırıyoruz. Hatta bu oran AB ülkeleri ortalamasının da üzerinde. Böyle projelerde yakalanan başarı bizi gururlandırıyor”
diyerek açıklamasını tamamladı. n
Türkiye’nin dünya genelinde inovasyonda
56. rekabette 59. sırada olduğuna dikkat
çeken Burhanoğlu, “Bu sıralamada, inovasyonla rekabetçiliğin bu kadar yakın olması tesadüf değil. Ne kadar inovasyon o kadar rekabet... Bu yarışma ile tasarım konusunda daha yolun çok başında olduğumuzda gördük.” dedi.
de 0.34. Diğer taraftan Ar-Ge harcamalarında gelişimin Avrupa’da yüzde 1.3 iken
Türkiye’de yüzde 12.8 olması gayet umut
verici.” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni teşvik yasası sayesinde Ar-Ge merkezi sayısının, 37’si yan sanayi olmak üzere otomotivde 47’ye, toplamda da 117’ye
çıktığını belirten Burhanoğlu, “Firma bazında Ar-Ge’ye yatırımlarda Avrupa ortalaması yüzde1.23 iken bu oran Türkiye’de yüz-
Burhanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Araç kompenentleri bazında ilk kez düzenlenen “Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması” ile ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, ilgili konularda yeterli birikimin oluşması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesi, ülkemiz ihracatçıları tarafından katma değeri
yüksek özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması amaçlanmaktadır.” n
Automotive Project Market Exhibition
TAutomotive Project Market Exhibition took place in Istanbul, at Haliç Congress Center,
on 17th of May 2012. The event, which was the first time in Turkey, was held by UIB, Uludağ
Automotive Industry Exporters’ Union, with coordination of TIM, Turkish Exporters’ Assembly,
under the auspices of Ministry of Economy. The “Project Market and Design Competition”
which was held for the first time within the context of 2023 export strategy of the automotive
sector also took place in the event, which started with opening remarks of Minister of
Economy, Mr. Zafer Çağlayan. The event also provided an opportunity to meet with the
industry to the winners of the competition and gathered them with the investors. At the
exhibition section of the event, project owners presented their projects, which were designed
according to the needs of the sector, to the industrialists, in order to actualize them.n
Mayıs May - Haziran June 2012
97
ÇEVRE ENVIRONMENT
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve OSB Üst Kuruluşu
OSBÜK işbirliğiyle çevrenin
korunması ve geliştirilmesi
konusunda başarılı
çalışmalar ve uygulamalar
yürüten kurum ve kuruluşlara
yönelik bu yıl ilki düzenlenen
“En Temiz Köy”, “En Temiz
Şehir”, “En Temiz Organize
Sanayi Bölgesi” ve “En Temiz
Sanayi Tesisi” yarışmasında
dereceye girenlerin ödülleri,
5 Haziran Dünya Çevre
Günü’nde düzenlenen
törenle sahiplerine verildi.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Çiftçi, Başkan Vekili Alper Kanca ve TOSB
Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Özoğul
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi en temiz ikinci OSB seçildi
TOSB Otomotiv Yan Sanayi
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 5 Haziran 2009
tarihinde de çevrenin
korunması-geliştirilmesi,
çevre kirliliğinin önlenmesi
ve çevre bilincinin
yaygınlaştırılması konularında
göstermiş olduğu gayret ve
yapmış olduğu çalışmalardan
dolayı “Çevre Beratı” ile
ödüllendirilmişti. TOSB
Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Çiftçi başta olmak
üzere tüm TOSB çalışanlarını
üstün başarılarından dolayı
tebrik ederiz.
98
Mayıs May - Haziran June 2012
TC
Ekonomi Bakanlığı himayelerinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinatörlüğünde,
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye’de ilk kez
düzenlenen “Otomotiv Proje Pazarı Sergisi”, 17 Mayıs 2012 günü, Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve OSB Üst
Kuruluşu OSBÜK işbirliğiyle çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar ve uygulamalar yürüten kurum ve kuruluşlara yönelik bu yıl ilki düzenlenen “En Temiz Köy”, “En Temiz Şehir”, “En Temiz Organize Sanayi Bölgesi” ve
“En Temiz Sanayi Tesisi” yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Four Seasons Otel’ de yapılan ‘’Temiz Türkiyem’’ ödül töreninde “En Temiz OSB” kategorisinde, Kocaeli Gebze OSB ve Ankara
1. OSB birincilik ödülünü paylaşırken, TOSB
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB ikincilik ve Mersin Tarsus OSB ise üçüncülük ile
ödüllendirildi.
“En Temiz Sanayi Tesisi” kategorisindeki
ödüller ise sırasıyla Çimsa Çimento, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi ve Ford Otomotiv’e
verildi.
Büyükşehir Belediyeleri kategorisinde “En
Temiz Kent” kategorisinde birinci İstanbul,
ikinci Bursa, üçüncü Sakarya oldu. “En Temiz Köy” kategorisinde ise birinci İzmir’in
Urla ilçesine bağlı Bademler Köyü, ikinci
Kahramanmaraş’ın Hacıağalar Köyü, üçüncü Kırklareli’nin Armağan Köyü oldu. n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Benteler’in yeni tesisi TAYSAD İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete girdi
Benteler,
Türkiye’deki yeni
tesisi Benteler
Gebze Taşıt
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin
ve Benteler
Distribution Boru
Sanayi ve Limited
Şirketi’nin açılışını
8 Haziran 2012
günü gerçekleştirdi.
100
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
O
tomotiv, dağıtım ve çelik boru
sektörlerinde faaliyet gösteren
Benteler International AG, Kocaeli TAYSAD
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi'nde kurduğu yeni tesisini
hizmete açtı. Açılış törenine TAYSAD
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Başkan
Yardımcısı Alper Kanca'nın yanı sıra
devlet yetkilileri, müşteriler ve çalışanların
katılımıyla gerçekleştirildi.
Benteler'in Türkiye’deki yeni tesisinde,
otomotiv parçaları üretiminin yanı sıra
ayrıca çelik boru depolama hizmeti de
verilmektedir.
Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren
Benteler International AG Yönetim Kurulu
Başkanı Hubertus Benteler, “Seçimimizin
Gebze olmasının nedeni açık. Gebze,
Türkiye’de otomotiv sanayinin en önemli
beş merkezinden biri. İş ortaklarımıza
yakın olmak; günlük hedeflerimiz içinde,
seri karar vermek ve kısa sürede ortaklık
kurmak adına önemlidir. Bu yüzden Gebze,
müşterilerimizle iletişimde ve bölgedeki
pazar fırsatlarını değerlendirilmesinde en
uygun üs konumunda" dedi.
Benteler Automotive CEO’su, Dr. Thomas
Wünsche ise “Ana sanayiinin ürettiği
araçların çoğunda Benteler ürünleri
Benteler holds Grand Opening Ceremony
for new site in Gebze, Turkey
Benteler hosted a grand opening ceremony
for its new Turkish plant, Benteler
Gebze Tasıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. in
Çayırova-Kocaeli. It is established as a
production plant for diverse automotive
parts and warehouse for steel tubes. The
event celebrated the start of the Benteler
Group’s engagement in the important
Turkish market. Members of the Turkish
government, customers, and employees
attended the ceremony.
“The reason for choosing Gebze is quite
www.taysad.org.tr
obvious. The location is one of the five
most important automotive industry
centers in Turkey. Short distances, quick
decisions and close cooperation with
our business partners are in the focus of
our daily work. Therefore Gebze is an
ideal basis to have optimal access to our
customers as well as a starting point to
exploit additional market opportunities
in the region,” said Hubertus Benteler,
Chairman of the Executive Board of
Benteler International AG.
bulunmaktadır. Benteler bünyesindeki
farklı departmanlar; yeni modüller, şasiler,
otomobil iskelet parçaları, motor ve egzos
parçaları üretip, bunları geliştirmektedir.
8500 m2’lik alanı ve toplam 83 çalışanı
ile Gebze tesisimiz; müşterilerimiz Ford
ve Renault markalarının araçları için A
/ B-pillar, Rocker, tampon parçaları ve
kapı güçlendirme gibi iskelet parçalarını,
‘sıcak şekillendirme’ yöntemi ile üretip
sevketmektedir. Ayrıca yeni proje
çalışmalarımız da devam etmektedir.” diye
açıkladı.
Benteler Distribution CEO'su Anders
Ivarsson ise "Yerel sanayilerin çelik boru
üretimindeki yüksek kalite beklentisi
ve yabancı endüstriyel firmaların son
dönemde artan yatırımları Türkiye’yi
cazip hale getirdi. Amacımız, Avrupa kalite
standartlarında üretilmiş çelik boruların
Türkiye pazarına ve benzer yüksek hizmet
standartına sahip ülkelerdeki müşterilere
ulaştırmaktır” diye konuştu. n
Mayıs May - Haziran June 2012
101
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Renault, Yan Sanayi
Ödülleri'ni verdi
R
enault araçlarının bugün itibariyle
ulaştığı güvenilirlik seviyesi imalatçı
ve tedarikçilerle yakın işbirliği sayesinde
elde edildi. Bu nedenle Renault yedi
yıldır “Renault Kalite Ödülleri”ni veriyor.
Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür
“Kalite olmadan, bir otomobil üreticisi
için gelecek yoktur. Kalite Renault’nun
güçlü noktalarından biri. Kalite seviyemizi
imalatçı ve tedarikçilerimizle işbirliği
içinde en üst seviyede tutmamız
gerekiyor” dedi. Kalite Ödülleri
tedarikçilerin çözüm bulma, teslimat
sürelerine uyma ve kaliteli parçalar üretme
yeterliliğini değerlendiriyor.
Sorumluluk alanlarında oluşturuldu.
İnovasyon ve kurumsal sosyal
sorumluluk ile ilgili yeni ödül ve bir
özel ödül
İnovasyon: Akıllı ve herkes için erişilebilir
çözümler sunan Renault, inovasyonu
faaliyet stratejisinin merkezinde tutmayı
sürdürüyor. Şirket bünyesinde olduğu
kadar Nissan ile birlikte gerçekleştirilen
ileri araştırma ve çalışmaların yanı
sıra Renault, tedarikçileri ile yeni ortak
inovasyonlar konusunda çalışıyor.
Christian Vandenhende’ye göre Renault,
inovasyonu herkes için erişilebilir fiyatlarla
sağlamak için çalışıyor. Ekonomik kriz
ve bütçe kısıtlamaları bağlamında, yeni
performans yolları bulmak, güçlerini
birleştirmek ve inovasyonu teşvik etmek
amacıyla tasarımlarından itibaren tüm
projelerde tedarikçilerle işbirliği yapmak
gerekiyor. İnovasyon Ödülleri ile Renault
ile ortak inovasyon anlaşması olan
ya da önemli bir teknolojik ilerleme
gerçekleştirmiş olan tedarikçilerin
performansı değerlendiriliyor.
Bu sene, iki yeni kategoride daha ödül
verildi. Bu ödüller, Renault için öncelikli iki
eksen olan inovasyon ve Kurumsal Sosyal
İnovasyon Ödülü alan üç tedarikçi:
Michelin, (Michelin Energy E-V lastikleri),
Pierburg Pump Technology (değişken
Bu yıl dokuz tedarikçi Kalite Ödülü aldı:
Emhart Teknologies, Satuerca, Usui, Defta,
Metaplast, Sıla Teknik, Valeo Sistemas
Automotivos, DK Austech ve Faurecia.
102
Mayıs May - Haziran June 2012
Renault’nun
Operasyonlardan
Sorumlu Genel Müdürü
Carlos Tavares ile
Satın Alma Direktörü
ve RNPO (RenaultNissan Satın Alma
Organizasyonu) CEO’su
Christian Vandenhende
düzenlenen törenle
aralarında Türkiye’den
Sıla Teknik firmasının
da bulunduğu on altı
tedarikçiye ödüllerini
verdiler.
debili yeni bir yağ pompası geliştirdi) ve
LG Chemical (elektrikli araçlar için Lityum
iyon bataryaları geliştirdi ve sanayileştirdi).
RSE (Responsabilité Sociale de
l’Entreprise - Kurumsal Sosyal
Sorumluluk): Renault bu yıl aynı zamanda
çevre, çeşitlilik, insan ve işgücü hakları,
hijyen, sağlık ve güvenlik, çocuk işçilerin
ve zorla çalıştırmanın reddedilmesi gibi
konularda tedarikçilerinin girişimlerini
ödüllendirmek amacıyla Kurumsal Sosyal
www.taysad.org.tr
Sorumluluk alanında da ödül vermeyi
kararlaştırdı. 2004’ten bu yana, Renault
tedarikçilerini bu konularda bilinçlendiriyor
ve RSE kriterlerini tedarikçi değerlendirme
ve seçim süreçlerine dahil ediyor. 2010
yılında, Renault-Nissan İttifakı’nın 8 bin
tedarikçisine Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Şartnamesi dağıtıldı. Renault, sahada
RSE kriterlerinin uygulanmasını kontrol
etmekle görevli bir ekip kurdu. Bu şekilde
2013’e kadar tedarikçilerin denetlenmesi
amaçlanıyor. RSE-Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Ödülü: Johnson Matthey ve
Turbo Energy LTD çevre konusundaki
performansları nedeniyle, AMIPI Bernard
Vendre Vakfı, engelli çalışanların şirketlere
entegre edilmeleri amacıyla bilişsel
becerilerini geliştirme yönünde yapılan
çalışmalar için ödül aldı.
Tanca fabrikasının kuruluşundaki
katkısı nedeniyle Vinci Construction’ı
ödüllendirmek için bu şirkete de özel bir
ödül verildi. Vinci, zorlu iklimsel koşullara
rağmen işlerin zamanında tamamlanması
için önemli katkıda bulundu.
Ödül töreninde konuşan Carlos Tavares,
“Üreticiler ve tedarikçiler arasında yakın
ve karşılıklı bir bağımlılık var. Üreticiler ve
tedarikçiler ortak bir hedefe sahipler: Bu,
birlikte başarılı olma hedefidir” dedi. n
Küresel Rekabette Türk Kalitesi...
Dünya üzerinde
2000 tedarikçisi olan
Renault-Nissan Satın
Alma Organizasyonu,
Türkiye’de üretim
yapan Sıla Teknik
firmasını kalite ödülüne
layık gördü.
R
enault Tedarikçi Ödülleri,
Renault için öncelikli olan
Kalite, Inovasyon ve Kurumsal
Sosyal Sorumluluk kategorilerinde
başarılı tedarikçilerin 2011
yılı sonuçları değerlendirilerek
veriliyor. Dünya’dan bu
kategorilerde başarılı olan
toplam on altı tedarikçi arasında
Türkiye’den üretim yapan
Sıla Teknik de kalite ödülüne
layık görüldü. Renault’nun
Operasyonlardan Sorumlu Genel
Müdürü Carlos Tavares ile Satın
Alma Direktörü ve RNPO (RenaultNissan Satın Alma Organizasyonu)
CEO’su Christian Vandenhende
katılımları ile düzenlenen törende
Sıla Teknik firması bu kategoriler
içerisine bir Türk tedarikçi olarak girmiş
oldu. Orhan Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Murat Orhan, Christian
Vandenhende’den ödülü gururla aldı.
Orhan Holding ve Sıla Holding ortaklığı
olan Sıla Teknik, Bursa’da iki (Sıla Teknik
Gemlik ve Sıla Teknik) fabrikasında üretim
yapmaktadır. El freni teli, debriyaj teli,
motor kapağı açma teli, bagaj kapak teli,
gaz pedal teli, koltuk kumanda teli, plastik
parçalar, yağ ve hız gösterge kabloları
üretmektedir. n
Renault presents Supplier Awards and creates two new categories
Carlos Tavares, Chief Operating Officer, and Christian Vandenhende,
SVP Purchasing and Chairman of RNPO (Renault-Nissan Purchasing
Organization), yesterday presented 16 Supplier Awards.
The Supplier Awards are presented to
suppliers of parts or services regardless of
their size, country or activity sector.
Nine Quality Awards
The current reliability level of Renault
cars was achieved by working hand in
hand with suppliers. This is why Renault
has presented the Renault Quality awards
for seven years now. For Carlos Tavares,
Chief Operating Officer, “without quality
a carmaker would have no future. Quality
has become a Renault strength. It is vital
that we maintain the highest quality
standards in collaboration with our
suppliers”. The Quality Awards recognize
the ability of suppliers to find solutions,
respect delivery times and produce topquality parts. Nine suppliers won a Quality
Award this year: Emhart Teknologies,
Satuerca, Usui, Defta, Metaplast, Sila
www.taysad.org.tr
Teknik, Valeo Sistemas Automotivos, DK
Austech and Faurecia.
Two new awards were presented this year,
underlining two priority areas for Renault:
innovation and CSR. Three suppliers received
an Innovation Award: Michelin (Michelin
Energy E-V tires), Pierburg Pump Technology
(development of a new variable-flow oil
pump) and LG Chem (development and
industrialization of lithium-ion electric
batteries).
Three suppliers won a CSR Award: Johnson
Matthey and Turbo Energy LTD for their
environmental performance; and the AMIPI
Bernard Vendre Foundation for developing
training for disabled workers to increase
their cognitive abilities and working to help
them find employment in “conventional”
companies.
Carlos
Tavares, Chief
Operating
Officer
A special prize was awarded to Vinci
Construction for its involvement in the
construction of the Tangier plant. Vinci
helped to respect lead times despite difficult
weather conditions. n
Mayıs May - Haziran June 2012
103
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Ford Otosan
Imalatçı Ödül Töreni
D
ivan Asia Pendik Otel’de düzenlenen
gecede; Ford'un ticari araç üretim
üssü haline gelmesinde, küresel bir oyuncu
olarak dünya pazarında büyük başarı elde
etmesinde ve Türkiye'nin en çok satan
markasının üretiminde önemli katkıları
olan imalatçılarıyla bir araya geldi.
Ford Otosan gecede, çeşitli kriterlere göre
yaptığı değerlendirmeler sonucunda 9
imalatçısına da başarı ödülü verdi. Altın
Yıldız'a layık bulunan Aka Otomotiv,
Beyçelik ve Farba Otomotiv'in ödülleri
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün tarafından verildi.
Gümüş Yıldız Ödülleri, Ford Otosan Genel
Müdür Başyardımcısı Grant Belanger
tarafından Norm Civata, Ototrim ve Teklas
Kauçuk'a verildi. Delphi Automotive,
Türk tüketicisinin en çok tercih ettiği
marka oldu ve 10 yıldır üst üste pazar
lideri olarak kendine sarsılmaz bir yer
edindi. Ürünlerimiz pek çok uluslararası
ödüle layık görüldü, kalite standartlarımız
referans alındı ve pek çok üretim sistemi
için model oldu'' değerlendirmesinde
bulundu.
Bu başarının herkese ait olduğunu ifade
eden Yenigün, ''Uluslararası bir oyuncu
olarak öğrendiklerimizi sizlere aktarmayı
ve beraber gelişmeyi amaçladık. Ford'un
know-how'ından faydalanarak özgün
tasarımlar yapmanızı ve uluslararası
arenada rekabet etmenizi gönülden
destekledik. Sürdürülebilir işbirliğimizi
daha da artırdık, beraber büyüdük ve
beraber kazandık'' dedi.
Ford Otosan'ın
düzenlediği ''İmalatçı
Başarı Ödülleri''nde,
Altın Yıldız, Gümüş
Yıldız ve Bronz Yıldız
ödüllerini 9 imalatçı
firma paylaştı.
Yenigün, Başbakan Erdoğan'ın TİM'in
Türkiye İhracat Şampiyonları ödül
töreninde yaptığı konuşmaya da atıfta
bulunarak, ''Sektör lideri bir üretici ve 2011
Türkiye İhracat Şampiyonları 2'ncisi olarak,
Başbakanımızın 2023 yılı için hedeflediği
500 milyar dolarlık ihracat rakamını
tutturmak için tüm gücümüzle çalışmaya
devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
''Rekabet artık çok daha yoğun''
Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı
Grant Belanger da, küreselleşmenin
getirdiği açık pazar ve enerji fiyatlarındaki
artış nedeniyle her pazarın beklentilerinin
farklılık gösterdiğini belirterek, yeni
eklenen üreticilerle birlikte rekabetin
eskisinden çok daha yoğun olduğunu
vurguladı.
Bu rekabet ortamında küresel pazarlarda
doğru ürünleri rekabetçi fiyatlarla
sunabilmek bugün çok daha büyük önem
taşıdığını dile getiren Belanger, şunları
kaydetti:
Kipsan ve Pressan, Bronz Yıldız ödülünü
Ford Otosan Satınalmadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe'nin
elinden aldı. Özel teşvik ödülüne layık
bulunan Ersan Kauçuk'a ise ödülü
TAYSAD Genel Başkan Vekili Alper Kanca
tarafından sunuldu.
Ödül töreninde konuşma yapan Ford
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,
53 yıl önce yol yokken yola çıktıklarını ve
bugün Türkiye'de otomotiv endüstrisinin
Ford Otosan ile aynı yaşta olduğunu
belirtti. Yenigün, ''Ford Otosan bu
endüstrinin okulu oldu. Ford markası bu
azim ve sürekli gelişimi doğrultusunda
104
Mayıs May - Haziran June 2012
Teşvik Ödülü
Ersan Kauçuk
Bronz Yıldız Ödülleri
Delphi Automotive,
Kipsan, Pressan
Gümüş Yıldız Ödülleri
Norm Civata, Ototrim,
Teklas Kauçuk
Altın Yıldız Ödülleri
Aka Otomotiv, Beyçelik,
Farba Otomotiv
''Sanayileşmiş ülkelerde son 20 yılda
gelirler sadece yüzde 50 artarken, yeni bir
otomobilin fiyatı yüzde 100 artış gösterdi.
Yeni teknoloji ve özelliklere yönelik
talep, otomotiv sektöründe teknolojik
gelişmeler açısından zorlu bir ortam
oluştururken üretim maliyetlerine de daha
fazla odaklanılmasını gerektiriyor. Müşteri
beklentilerini karşılamanın tek yolu,
inovatif ürünleri düşük maliyetle üretmek
ve yeni ürünleri hızlı bir şekilde pazara
sunabilmekten geçiyor.
Alan Mulally tarafından 2007 yılında
başlatılan One Ford stratejisi, Ford'un
küresel ölçekteki güçlü özelliklerinden
yararlanarak hem Ford hem de iş ortakları
için karlı büyümeyi hızlandırmayı
amaçlıyor. Ford'un yaptığı araştırmaların
sonuçlarına göre 4 önemli konu, müşteriler
açısından kritik özellikte, Bunlar kalite,
çevre, güvenlik ve akıllı teknolojilerdir.
www.taysad.org.tr
Üreticiler ile imalatçılar sinerji yaratmalı
ve ürünlerin geliştirme aşamasından
başlayıp bütün üretim aşamalarında
devam eden bir işbirliği çizgisi
oluşturmalıdır.''
Belanger, Ford Motor Company'nin,
dünyanın her yerinde imalatçılarıyla
birlikte yol aldığını ve onları da
büyüttüğünü belirterek, ''Türkiye'de
de One Ford stratejisi doğrultusunda
büyüdük, biz büyürken sizi de büyüttük
ve birlikte büyümeye devam edeceğiz.
Ford Motor Company, ABD-de
yaşanan ekonomik krizi tedarikçileri
ile yakın çalışması neticesinde büyük
yaralar almadan atlatmayı başardı''
değerlendirmesinde bulundu.
Ford Otosan Satınalmadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe
ise küresel ölçekte büyümek için iyi
işbirliklerinin önemli olduğunu kaydetti.
Kabatepe, ''Yan sanayimizin esneklik,
kalite ve fiyat rekabetçiliğini arttırarak
yola devam etmesi halinde iş imkanlarımız
gelişecektir ve ana ortağımızın da içinde
bulunduğu küresel üreticilerin ilgisi, hem
yatırım hem de parça alımı açısından
ülkemize kayacaktır. Böylelikle Türkiye'de
otomotiv endüstrisi daha da gelişecektir''
dedi n
Ford Otosan
Manufacturer Award
Ceremony
The ceremony took place in
Divan Asia Pendik. Ford gathered its
manufacturers, whom has the biggest
contribution in making Ford commercial
vehicle production base, succeeding
great achievements in global markets
as a global player and manufacturing
the best seller brand of Turkey. Ford
Otosan gave success awards to 9 of its
manufacturers. Aka Otomotiv, Beyçelik
and Farba Otomotiv have given their
Golden Star by General Manager of Ford
Otosan, Mr. Haydar Yenigün.
Silver star awards giben by Mr. Grant
Belanger, Deputy General Manager,
to Norm Civata, Ototrim and Teklas
Kauçuk. Delphi Automotive, Kipsan
and Pressan received their Bronze Star
awards from Mr. Cengiz Kabatepe, Vice
General Manager on Purchasing. Special
Incentive Award went to Ersan Kauçuk.
The award was given by TAYSAD Vice
Chairman Alper Kanca. n
www.taysad.org.tr
Olgun Çelik Futbol Turnuvası
Olgun Çelik Futbol
Turnuvası bu yıl da
geçen yıllarda olduğu
gibi sıkı bir rekabet
içerisinde geçti!
O
lgun Çelik A.Ş, 2007
yılından beri her yıl sıkı bir
rekabet ve aynı zamanda dostluk
içerisinde geçen geleneksel futbol
turnuvasını bu yıl da şirketin
farklı departmanlarından birçok
takımın yoğun katılımıyla Manisa
Tevfik Lav spor tesislerinde
düzenledi.Turnuva boyunca tüm
takımlar sıkı bir rekabet içerisinde
mücadele ederken finale Fabrika
1’in üretim takımı ve Fabrika 2’nin
üretim takımları adını yazdırdı.
30.05.2012 tarihinde oynanan final
maçı da, Olgun Çelik A.Ş Genel
Müdür Yardımcısı Mustafa Karaağaç,
Fabrika Direktörü Mehmet Ali Arpacık
ve Türk Metal Sendikası Manisa Şube
Başkanı Hüseyin Özben ve Olgun Çelik
A.Ş çalışanları tarafından ilgiyle izlendi
ve maç sonunda şampiyonluğu kazanan
taraf Fabrika 2’nin üretim takımı oldu.
Kazanan takıma kupası ise Olgun Çelik A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaağaç
tarafından takdim edildi. n
OlgunCelik Football Tournament took
place again in high competition this year
as it was in previous years!
OlgunCelik that is a strong corporation of
the automotive supply industry organized
its traditional Football Tournament, which
has been organized regularly since 2007 in
high competition but also in a friendly way,
with the participation of various teams from
OlgunCelik’s different departments at the
Manisa Tevfik Lav sports facilities.n
Maysan Mando Bayileri
St. Petersburg’da Buluştu
M
aysan Mando, verimli geçen
2011 yılını bayileriyle
birlikte St. Petersburg'da
düzenlediği toplantı ile
değerlendirdi.
2011 yılında sektörde ve Maysan
Mando’daki yenilikler ile ilgili
bilgilendirmenin yapıldığı,
ayrıca pazar ve mevcut sistemin
değerlendirildiği “Geleneksel
Bayi İletişim Toplantısı” bu yıl
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde
gerçekleştirildi. Maysan Mando
Genel Müdürü Erdal Elbay ve Satış
Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen
organizasyona katılım yoğun
oldu. Genel Müdür Erdal Elbay bayilere
hitaben yaptığı konuşmada “değişen
ve gelişen yenileme pazarında, Maysan
Mando ailesinin önemli bir parçası olan
bayilerimizle birlikte elde ettiğimiz
sürekli büyümenin devamı için en önemli
unsur olan karşılıklı iletişimi pekiştirme
imkanı olan toplantıların aynı zamanda
takım ruhunu pekiştirmek ve aidiyet
duygusunu geliştirmek için son derece
önemli olduğunu” söyledi. 2012 yılı
için de beklentilerin olumlu olduğunu
hatırlatarak, Türkiye’de ve dünyada
bir marka haline gelen Maysan Mando
çatısı altında birlikte daha çok çalışmaya
odaklanılması gerektiğini söyledi. n
Mayıs May - Haziran June 2012
105
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.
OHSAS 18001 sertifikası aldı
CMS Jant ve Makine
Sanayii A.Ş., üretim
standartlarına ‘OHSAS
18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim
Sistemi’ sertifikasını
ekleyerek çevresel
ve sosyal kalkınmaya
verdiği önemi bir kez
daha kanıtladı.
OHSAS 18001 neleri kapsıyor?
Ö
sen Ailesi’nin sahibi olduğu,
Avrupa’nın üçüncü büyük jant
üreticisi unvanıyla dünyanın en önemli
otomobil firmalarına jant ihraç eden Türk
markası CMS, kurumsal sürdürülebilirlik
politikası kapsamında gelişim göstermeye
devam ediyor. Yürüttüğü çevre dostu
üretim anlayışı ile sektöründe ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi’ni kuran ve
işleten öncelikli firmalardan olan CMS,
sosyal sürdürülebilirlik kapsamında yeni
bir adım daha atarak OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standartı’nı
belgelerine ekledi. Konuyla ilgili konuşan
CMS Yönetim Kurulu Başkanı Berat Ösen,
“Kaynakların tükenmeye ve kirlenmeye
başlaması, insanın ve doğanın bundan
zarar görme ilişkisinin gelişen ölçüm
araçlarıyla daha net belirlenebilmesi
ve toplumların bilinç düzeyinin aynı
paralellikte artması, yasa koyucuların
ve üreticilerin konu üzerine daha fazla
eğilmesine yol açmaktadır. CMS Jant
ve Makine Sanayii A.Ş. olarak, 1998
yılında otomotiv tedarik zincirindeki
aktif her türlü kuruluşla ilgili dünya
çapında tanınan tek standart olan ISO/
TS 16949 sertifikasını almıştık. Buna ek
olarak, gönüllülük ilkesi çerçevesinde,
sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı
Trakya Cam'dan yeni ürün
işecam Topluluğu iştiraklerinden,
düzcam alanında faaliyet gösteren
Trakya Cam Sanayii A.Ş, düşük demirli
düzcam TRC Helio Extra Clear'i ürün
gamına ekledi.
Helio extra clear'i pazara sunmuştur. TRC
Helio extra clear'in demir oranı renksiz
düzcama göre azaltılmıştır. Kesitinden
bakıldığında düzcamın yeşilimtırak
rengi tamamen kaybolmakta, berraklığı
ve şeffaflığı ile mağaza vitrinlerinde,
müzelerde sergileme ünitelerinde, atrium
ve merdiven korkuluklarında, ara bölme
duvarlarında, kapılarda, masa, sehpa ve
raf camlarında tercih edilmektedir.
Mimaride ve dekorasyonda şeffaflık
arayışı camın iç ve dış mekanda
kullanımını hızla artırmaktadır. Trakya
Cam da tasarımcıların bu talebine cevap
verebilmek amacıyla yeni ürünü TRC
Düşük Demirli düzcam TRC Helio extra
clear, berraklığı ve yüksek ışık geçirgenliği
nedeniyle, arkasında sergilenen objeleri
gerçek renklerinde ve parlaklıklarında
sergilemektedir.n
Ş
106
Mayıs May - Haziran June 2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Standardı, her türde sektöre uygulanabilen,
iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin
kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu
olarak sistematik bir şekilde ele alınıp
sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde
çözümlenmesi için kullanılan ve
belgelendirme süreci işletilen etkin bir
araçtır. Standardın uygulanması, çalışanların
iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği,
analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye
indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin
bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için
uygulamaların hayata geçirildiği bir üretim
sistemini mümkün kılıyor.
çevrenin korunması ve kirlenmenin
önlenmesini kapsayan ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi sertifikasını 2003 yılında
tesislerimize kazandırdık. CMS’de çevre
ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızı
bir arada yürütüyoruz. Bu çalışmaların
bir ürünü olarak, Çiğli Tesisimiz’de
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi sertifikasını da almış
bulunuyoruz. Diğer iki tesisimizde de
belgelendirme sürecini işletmekteyiz.
Çevre, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik
uluslararası kabul gören standartlarla
tanımlanmış üretim sistemlerini, kaliteli
ürün ve hizmet anlayışıyla birleştirmemiz,
müşterilerimiz tarafından da tercih edilir
bir unsur olarak değer görüyor. Kurumsal
sürdürülebilirlik politikamız kapsamında,
enerji ve sera gazlarının azaltılmasına
yönelik oluşturulan standart belgelerini de
alarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik
alanlarındaki çalışmalarımıza devam etme
hedefindeyiz.” açıklamasında bulundu. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
1
Firma Adı
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
A RAYMOND BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581058
+90 262 6581073
http://www.araymond.com
2
AKA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2703300
+90 224 2703301
http://www.akaoto.com.tr
3
AKÇELİK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3767432
+90 232 3280746
http://www.akcelik.com.tr
4
AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5931990
+90 216 5931999
http://www.akimmetal.com.tr
5
AKKARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7446630
+90 262 7441873
http://www.akkardan.com
6
AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ A.Ş.
Bursa
+90 224 5248571
+90 224 2612330
http://www.aktasgroup.com
7
ALBA KALIP VE OTOM. MAK. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582000
+90 262 6582001
http://www.albakalip.com.tr
8
ALKAN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788600
+90 262 6588601
http://www.kanca.com.tr
9
AL-KOR MAKİNA KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8765820
+90 212 8765826
http://www.al-kor.com.tr
10
ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Düzce
+90 380 7355154
+90 380 7355177
http://www.anadolurulman.com.tr
11
A-PLAS PLASTİK VE LASTİK SANAYİ
Bursa
+90 224 2610550
+90 224 2610554
http://www.a-plas.com.tr
12
ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510269
+90 262 7510189
http://www.arfesan.com.tr
13
ARGEN OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ÖZEL ARAÇ İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3941725
+90 216 3941511
http://www.argen.com.tr
14
ARIKAN KRİKO VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.
Eskişehir
+90 222 2360770
+90 222 2360774
http://www.arikankriko.com.tr
15
ARKANLAR GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6794700
+90 262 6589749
http://www.arfesan.com.tr
16
ARKPRES EMNİYET KEMERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3495490
+90 262 3493793
http://www.arkpres.com
17
ARMETAL MAKİNA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6445704
+90 262 6445703
http://www.armetal.com.tr
18
ARPEK ARKAN PARÇA ALÜMİNYUM ENJ. VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6589744
+90 262 6589749
http://www.arpek.com.tr
19
ASAŞ FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş.
İskenderun
+90 326 4561560
+90 326 4561023
http://www.asasfilter.com
20
ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2806100
+90 224 2806200
http://www.asilcelik.com.tr
21
ASSAN HANİL OTOMOTİV OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3176800
+90 262 3651814
http://www.assanhanil.com.tr
22
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8867387
+90 212 8867396
http://www.asv.com.tr
23
ATAY MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5933777
+90 216 5933775
http://www.ataymakina.com
24
ATAYLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6890233
+90 212 6890215
http://www.ataylar.com
25
AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6484600
+90 262 6484601
http://www.autoliv.com
26
AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3782105
+90 216 3782235
http://www.avitas.com.tr
27
AYDINLAR YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2216400
+90 332 2216401
http://www.aydchassis.com
28
AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 8154561
+90 312 8154220
http://www.bayraktarlar.com
29
B PLAS BURSA PLASTİK METAL İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2610900
+90 224 2610918
http://www.bplas.com.tr
30
BANDO KAYIŞ SANAYİ VE TİCARET (TÜRKİYE) A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6771120
+90 262 6771128
http://www.kaleoto.com.tr
31
BANT BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6774700
+90 262 7514637
http://www.bantboru.com
32
BASKI DEVRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3901036
+90 216 3544941
http://www.baskidevre.com.tr
33
BAŞKURT MOTOR VE KABLO SANAYİ A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6590632
+90 212 6591642
http://www.baskurt.com
34
BELDESAN OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3234130
+90 212 3230695
http://
35
BELKA KAUÇUK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4111500
+90 224 4111503
http://www.belka.com.tr
36
BELTAN VIBRACOUSTIC TİTREŞİM ELEMANLARI SAN. A.Ş.
Bursa
+90 224 2707100
+90 224 2431436
http://www.beltan.com.tr
37
BEMAG MAKİNA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510160
+90 262 7510163
http://www.bemag.com.tr
38
BENTELER GEBZE TAŞIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Kocaeli
+90 262 7230000
+90 262 7230002
http://www.benteler.com
39
BEŞER BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4781801
+90 232 4781778
http://www.beser.com.tr
40
BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2700600
+90 224 2415200
http://www.beycelik.com.tr
41
BİLEN EGZOST SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3645959
+90 216 3643662
http://www.bilenegzost.com
42
BİRİNCİ OTOMOTİV SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4661990
+90 216 3647401
http://www.birinciotomotiv.com.tr
43
BODYCOTE ISTAŞ ISIL İŞLEM SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 8770300
+90 232 8770301
http://www.istasas.com.tr
44
BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2804000
+90 224 5190130
http://www.borcelik.com
45
BOSAL METAL İŞLEME SANAYİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7514425
+90 262 7514434
http://www.bosal-mimaysan.com
46
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2610500
+90 224 2610510
http://www.bosch.com.tr
47
BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. GEBZE ŞUBESİ
Kocaeli
+90 262 6760000
+90 262 6760101
http://www.boschrexroth.com.tr
48
BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2192500
+90 224 2192502
http://www.bosch.com.tr
49
BOSİM SAÇ İŞLETME MERKEZİ LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4944350
+90 216 4940421
http://www.bostemboru.com
50
CANEL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2670600
+90 224 2670610
http://www.canelotomotiv.com.tr
51
CAVO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7547512
+90 262 7547513
http://www.cavo.com.tr
52
CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581220
+90 262 6581228
http://www.cengizmakina.com.tr
53
CEVHER DÖKÜM SAN. A.Ş.
İzmir
+90 232 4781000
+90 232 4781010
http://www.cevherdokum.com.tr
54
CHEMETALL SANAYİ KİMYASALLARI TİC. VE SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6774900
+90 262 6774950
http://www.chemetall.com
55
CHEP KONTEYNER VE PALET LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5377730
+90 216 5377737
http://www.chep.com
56
CMS JANT VE MAKİNA SAN. A.Ş.
İzmir
+90 232 3991000
+90 232 3991010
http://www.cms.com.tr
57
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.
Bursa
+90 224 5734263
+90 224 5734273
http://www.componenta.com
58
COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA END. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2800100
+90 224 2431146
http://www.coskunoz.com.tr
59
CPS OTOMOTİV TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581800
+90 262 6581807
http://www.c-p-s.com.tr
60
CPS PRESSFORM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581800
+90 262 6581807
http://www.c-p-s.com.tr
108
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
ÖZEL SAYI I TÜRK OTOMOTİV SANAYİ
TÜRK OTOMOTİV SANAYİNİ TAYSAD DERGİ İLE ULUSLARARASI PLATFORMLARA TAŞIYORUZ
TAYSAD Dergi’nin Temmuz-Ağustos sayısı Türk Otomotiv Sanayi özel sayısı olarak yayınlanacak. Özel içeriği nedeniyle arşiv amaçlı saklanması hedeflenen bu sayımız yıl boyunca özel dağıtıma tabi tutulacaktır. Bunun yanısıra Automechanika Frankfurt ve IAA Hannover Sanayi Fuarı gibi uluslararası zeminlerde de hedef kitleye ulaştırılacaktır.
Türk Otomotiv Sanayi’ni yurt dışı platformlarda tanıtmayı amaçladığımız bu sayımızın içeriğinde; Türk otomotiv sanayinin bugün ulaştığı noktayı, Türk yöneticilerin sektöre verdiği önemi anlatmayı, TAYSAD üyelerini tanıtmayı ve Türk
otomotiv sanayinin tüm paydaşlarının sektöre ilişkin değerlendirmelerine yer vermeyi hedefliyoruz.
TAYSAD ÜYELERİ FİRMA TANITIM BÖLÜMÜ
TAYSAD üyeleri için ayrılan bölümde İngilizce firma tanıtımları yer alacaktır. Kuruluş logosu ve iletişim bilgilerinin yer
aldığı tanıtım bölümünde 200 kelimelik tanıtım metni kullanılacaktır.
Her TAYSAD üyesi için ayrılan 1/2 dergi sayfasının tanıtım bedeli 350.- TL + KDV’dir. Tanıtım bölümü dışında yer almak isteyen üyelerimiz için iki sayfalık röportaj bedeli ise 1.000.- TL + KDV’dir.
TAYSAD Dergi üye ilan fiyatları bu sayımız için de geçerlidir. Ayrıca ilan vermek isteyen üyelerimiz için reklam fiyatları aşağıda yer almaktadır.
Son ilan verme tarihi 15 Ağustos 2012
İlan İrtibat: Mavi Tanıtım ve İletişim
Fırtına Arısoy
Tel.: 0 216 345 99 20 [email protected]
TAYSAD ÜYELERİ
İÇİN REKLAM
FİYATLARI
Sayfa
1 Sayı(TL)
6 Sayılık Anlaşmada
birim fiyat
Ön Kapak İçi
2.500.- TL
2.000.- TL
Üçüncü Sayfa
2.500.- TL
2.000.- TL
Tercihli Sayfa
1.250.- TL
1.000.- TL
620.- TL
500.- TL
İç Sayfa
Fiyatlarımıza KDV eklenecektir.
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
Firma Adı
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
61
CRH OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581160
+90 262 6581163
http://www.crh-group.com/
62
ÇAĞATAY KABLO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 7388484
90 212 7388487
http://www.cagataykablo.com
63
ÇAVUŞOĞLU MAKİNA VE OTOM. YAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 7591564
+90 262 7591566
http://
64
ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3111442
+90 216 3111067
http://www.celikel.com
65
ÇETİNPRES OTO YAN SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582140
+90 262 6582148
http://www.cetinpres.com
66
ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581810
+90 262 6581029
http://www.ciftel-ltd.com
67
ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
Mersin
+90 324 2218400
+90 324 2218404
http://www.cimsatas.com
68
ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 262 6767500
+90 262 7548420
http://www.colakoglu.com.tr
69
ÇORLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Tekirdağ
+90 282 6514393
+90 282 6515524
http://www.corluotomotiv.com
70
DELPHI AUTOMOTİVE SYSTEMS LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5283000
+90 216 5283102
http://www.delphi.com
71
DELPHI OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4887200
+90 232 4887205
http://www.delphi.com
72
DENET CIVATA SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 212 5676748
+90 212 4800800
http://www.denetcivata.com
73
DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6795700
+90 262 6795757
http://www.denso.com.tr
74
DESTAŞ DİJİTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3785703
+90 216 5950811
http://www.destas.com.tr
75
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5457000
+90 216 5451373
http://www.ditas.com.tr
76
DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7512550
+90 262 7510570
http://www.teknokaucuk.com
77
DOĞAPARK İNŞ. TUR. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4641268
+90 216 4641271
http://www.doapark.com.tr
78
DOĞU PRES OTOMOTİV VE TEKNİK SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2190050
+90 224 4111407
http://www.dogupres.com
79
DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510230
+90 262 7510288
http://www.dostelmakina.com
80
DOW CORNING KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4677645
+90 216 4673909
http://www.dowcorning.com
81
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582910
+90 262 6582669
http://www.doksandokum.com.tr
82
DÖNMEZ DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3768766
+90 232 3768999
http://www.donmezdebriyaj.
83
DURDEN PLASTİK ÜRÜNLER VE YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582771
+90 262 6582772
http://dourdin.fr
84
DYTECH DYNAMIC FLUID TECNOLOGIES S.P.A
Kocaeli
+90 262 3736660
+90 262 3736077
http://www.dayco.com
85
ECOPLAS OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6771560
+90 262 6771569
http://www.ecoplas.com.tr
86
ECS ELEKTRİK ENJ. VE KABLO SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4111015
+90 224 4111017
http://www.ecselektrik.com
87
EGE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4911400
+90 232 4911515
http://www.egeendustri.com.tr
88
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3973600
+90 232 4790208
http://www.egefren.com.tr
89
EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6791313
+90 262 6791300
http://www.egebant.com.tr
90
EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 4777792
+90 212 5300093
http://www.ejot-tezmak.com
91
EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581010
+90 262 6581000
http://www.eku.com.tr
92
ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN. A.Ş.
Manisa
+90 236 2330600
+90 236 2330602
http://www.elba.com.tr
93
ELRİNGKLİNGER TR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bursa
+90 224 4932462
+90 224 4932464
http://www.elringklinger.com.tr
94
EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5492252
+90 212 5492580
http://www.emasas.com.tr
95
EMEK KALIP APARAT VE MAK. SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6589984
+90 262 6589986
http://www.emekkalip.com.tr
96
ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SA. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6792727
+90 262 6792709
http://www.erdemir-csm.com.tr
97
EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 8770412
+90 232 8770586
http://www.erenbalata.com.tr
98
ERKURT TEKSTİL VE YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2610023
+90 224 2610015
http://www.erkurt.com
99
ERLER DIŞ TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5733858
+90 216 5733857
http://www.impa-imalat.com.tr
100 ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2802000
+90 224 2610971
http://www.ermetal.com
101 ERSAN KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3042444
+90 216 3042471
http://www.ersankaucuk.com
102 ERSEL AĞIR MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581340
+90 262 6580527
http://www.ersel.com
102 ERTANLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Eskişehir
+90 222 2360553
+90 222 2360555
http://www.ertanlar.com
104 ESTAŞ EKSANTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Sivas
+90 346 2181220
+90 346 2181231
http://www.estas.com.tr
105 FABIO HAVA SÜSPANSİYON SİSTEM VE YEDEK PAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4842055
+90 224 4110262
http://www.fabio.com.tr
106 FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2564960
+90 212 2561043
http://www.farba.com
107 FARHYM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ankara
+90 312 3980254
+90 312 3980258
http://www.farhym.com
108 FARK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796500
+90 262 6796554
http://www.farplas.com
109 FARLAS OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2385454
+90 212 2382627
http://www.bayraktarlar.com
110 FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML. İTH. İHR. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796500
+90 262 6796554
http://www.farplas.com
111 FAURECIA POLİFLEKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4594020
+90 216 4594026
http://www.faurecia.com
112 FCMP TR METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Manisa
+90 236 3131251
+90 236 3131651
http://www.kfi.com.tr
113 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 2260820
+90 262 2262405
http://www.federalmogul.com
114 FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN GÖMLEK ÜRETİM TES. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2926313
+90 212 2926268
http://www.federalmogul.com
115 FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6534260
+90 262 6531852
http://www.ferrodokum.com.tr
116 FESTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
90 216 4441378
+90 216 5850050
http://www.festo.com
117 FICOSA INTERNATIONAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4111450
+90 224 4111458
http://www.ficosa.com
118 FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİM. HİZ. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2808525
+90 224 2808532
http://www.figes.com.tr
119 FİLKAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Konya
+90 332 2390761
+90 332 2390764
http://www.filkar.com.tr
120 FKK GÜNEY OTO LASTİK TAKOZ SAN. VE TİC. A.Ş.
Samsun
+90 362 2668090
+90 362 2668094
http://www.fkk.com.tr
110
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
121 FONTANA PİETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Firma Adı
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5931837
+90 216 5931892
http://www.fontana-group.com
122 GALSAN PLASTİK VE KALIP SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6777575
+90 262 7512775
http://www.galsan.com
123 GATES POWERTRAIN PLASTİK METAL VE MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 4559000
+90 232 4559001
http://www.gates.com
124 GKN ESKİŞEHİR OTOMOTİV ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE SATIŞ A.Ş.
Eskişehir
+90 222 2362505
+90 222 2362509
http://www.gkndriveline.com
125 GÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5932903
+90 216 5932908
http://www.goksankalip.com
126 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş.
Bursa
+90 224 2193000
+90 224 2197737
http://www.grammer.com
127 GREEN CHEMICALS KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4565175
+90 216 4565169
http://www.green-chemicals.com
128 GTB KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6776200
+90 262 6776258
http://www.gtbotomotiv.com
129 GÜÇLÜ PRES MAK. SAN. TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580343
+90 262 6580344
http://www.guclupres.com.tr
130 GÜÇSAN PLASTİK KALIP METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7511801
+90 262 7511889
http://www.gucsanplastics.com
131 GÜNGÖR OTOMOBİL YAN. SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7511856
+90 262 7510532
http://www.gungorotomobil.com.tr
132 GÜRSETAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6583001
+90 262 6583011
http://www.ersen.com
133 GÜVEN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788600
+90 262 6588601
http://www.kanca.com.tr
134 HAKSAN OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 224 4111134
+90 224 4111143
http://www.haksanotomotiv.com
135 HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4444140
+90 216 5930890
http://www.hascelik.com
136 HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2334329
+90 236 2334330
http://www.jantas.com.tr
137 HEKİMOĞLU DÖKÜM SAN. NAK. VE TİC. A.Ş.
Trabzon
+90 462 3255042
+90 462 3255044
http://www.karceliktas.com.tr
138 HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş. TAYSAD OSB ŞUBESİ
Kocaeli
+90 262 6732100
+90 262 6580435
http://www.hexagonstudio.com.tr
139 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.
Tekirdağ
+90 282 7581040
+90 282 7581071
http://www.hemaendustri.com
140 HIZLANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6536140
+90 262 6536141
http://www.hizlanlar.com
141 HİSARLAR MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
Eskişehir
+90 222 4112430
+90 222 4112247,
http://www.hisarlar.com.tr
142 HP PELZER PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6489300
+90 262 6589140
http://www.pelzerpimsa.com.tr
143 HPT HARTNER TEKNİK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 2520744
+90 232 2580013
144 ISE OTOMOTİV GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Aksaray
+90 382 2159450
+90 382 2159459
http://www.ise-automotive.com
145 ITAMEKS DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.
İstanbıl (Avrupa)
+90 212 2801805
+90 212 2703929
http://www.itameks.com
146 İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6486666
+90 262 6589170
http://www.ilerigroup.com
147 İLKERLER OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6139200
"+90 212 6137886
http://www.ilkerler.com
148 İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2332510
+90 236 2332513
http://www.inciaku.com
149 İNELLİ PLASTİK TEKSTİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3767500
+90 232 3767113
http://www.inelli.com.tr
150 infoTRON ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6510955
+90 216 6510954
http://www.infotron.com.tr
151 İNTER KAUÇUK VE EVA LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5151247
+90 212 5151292
http://www.intereva.com.tr
152 İZELTAŞ EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4721375
+90 232 4721378
http://www.izeltas.com.tr
153 KALE BAĞLANTI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6251600
+90 216 5930509
http://www.kaleclamp.com
154 KALE BALATA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7440386
+90 262 7440389
http://www.kalebalata.com
155 KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7441852
+90 262 7441275
http://www.kaleoto.com.tr
156 KALIPYANSAN STANDART KALIP ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3781212
+90 216 3782780
http://www.kalipyansan.com
157 KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3166600
+90 262 3350792
http://www.kalibreboru.com.tr
158 KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788600
+90 262 6788601
http://www.kanca.com.tr
159 KANSAİ ALTAN BOYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 8701470
+90 232 8770070
http://www.kansaialtan.com.tr
160 KAPLAM KAĞIT PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 6718482
+90 224 6718483
http://www.kaplam.com.tr
161 KARAT GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6776200
+90 262 6776248
http://www.deltaguc.com
162 KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6249204
+90 212 5413559
http://www.kardeselektrik.com.tr
163 KAYNAK TEKNİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6797800
+90 262 6797700
http://www.askaynak.com.tr
164 KERİM ÇELİK MAMULLERİ İMALAT VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5813000
+90 216 5813045
http://www.kerimcelik.com
165 KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 5865350
+90 224 5865353
http://www.kirpart.com.tr
166 KONAK CİVATA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5611212
+90 216 5611981
http://www.konakcivata.com
167 KONEKS PİSTON GÖMLEK İMALAT SAN. TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2390800
+90 332 2390615
http://koneks.com.tr
168 KORMAS ELEKTRİKLİ MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6601011
+90 216 6601044
http://www.kormas.com
169 KORMETAL SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6946000
+90 212 5095508
http://www.kormetal.com
170 KROS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
Kütahya
+90 274 2662500
+90 274 2662469
http:///krosotomotiv.com.tr
171 L&L PRODUCTS OTOMOTİV LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4110550
+90 224 4110554
http://www.llproducts.com
172 LASPAR KAUÇUK YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 2806900
+90 224 2806979
http://www.las-par.com
173 LUCAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Sakarya
+90 264 2768750
+90 264 2752891
http://www.lucaselektrik.com
174 MAGNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 3156875
+90 2623156879
http://www.magna.com
175 MAGNETİ MARELLİ MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2195600
+90 224 2195681
http://www.mako.com.tr
176 MAHLE FİLTRE SİSTEMLERİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7515301
+90 262 7515310
http://www.mahle.com
177 MAHLE MOTOR PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İzmir
+90 232 2518694
+90 232 2518695
178 MAJOR SKT OTO DONANIM A.Ş.
Bursa
+90 224 2805400
+90 224 2805444
http://www.majorskt.com
179 MAKERSAN MAKİNA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 7512505
+90 262 7513580
http://www.makersan.com
180 MAKTEL MAKİNE VE TEL SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5614580
+90 216 3118388
http://www.maktel.com.tr
112
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
181 MAPA CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
Firma Adı
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8866677
+90 212 8866675
http://www.mapaclutch.com
182 MA-PA FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapaclutch.com
183 MAPA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapa.com.tr
184 MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapaclutch.com
185 MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3450025
+90 212 3450035
http://www.martur.com.tr
186 MATAY OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4833550
+90 224 4833564
http://www.matay.com.tr
187 MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2431350
+90 224 2435902
http://www.maysanmando.com
188 MEBANT İZOLASYON VE BANT SAN. A.Ş.
Manisa
+90 236 2131150
+90 236 2131156
http://www.mebant.com.tr
189 MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580478
+90 262 6580487
http://www.mecaplastgroup.com
190 MEKRA LANG OTOMOTİV YAN SANAYİ A.Ş.
Ankara
+90 312 6401216
+90 312 6401225
http://mekra-turkey.com
191 MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2391872
+90 332 2391876
http://www.mesamakina.com.tr
192 MURAT TİC. KABLO SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796700
+90 262 6580210
http://www.muratticaret.com
193 MUTLU AKÜ VE MALZ. SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3041590
+90 216 3041869
http://www.mutlu.com.tr
194 MUTLU PLASTİK VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5504582
+90 212 6513039
http://www.mutluplastik.com.tr
195 NESAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 7825600
+90 232 7824591
http://www.nesan.com.tr
196 NEŞE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6581090
+90 262 6581096
http://www.neseplastik.com
197 NİTTO DENKO TURKEY BANT MATERYALLERİ SAN. VE TİC. LTD.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5817511
+90 216 5817529
http://www.nittoeurope.com
198 NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3767610
+90 232 3767613
http://www.normcivata.com
199 NURSAN ELEKTRİK DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8559300
+90 212 8559304
http://www.nursanelektrik.com
200 OCAK KALIP MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 7512732
+90 262 7512736
http://ocakkalip.com
201 OLGUNÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2330444
+90 236 2331305
http://www.olguncelik.com.tr
202 OLİMPİA OTO CAMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6463878
+90 262 6463882
http://www.olimpia.com.tr
203 OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6555544
+90 262 6555401
http://www.omtas.com.tr
204 OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6429050
+90 212 5579097
http://www.opasauto.com
205 ORMETAL YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 6718141
+90 224 6718465
http://www.yaysanteknik.com.tr
206 ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Tekirdağ
+90 282 6818400
+90 282 6818414
http://www.orsantr.com
207 ORSAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tekirdağ
+90 282 6818400
+90 282 6818414
http://www.orsantr.com
208 ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 2898900
+90 312 2846253
http://www.ors.com.tr
209 OTOPARSAN OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8580143
+90 212 8580146
http://www.otoparsan.com
210 OT-SA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5962785
+90 216 3964420
http://www.ot-sa.com
211 ÖZEN PRES MAKİNA VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6581200
+90 262 6581209
http://www.ozenpres.com
212 ÖZKAR OTOMOTİV PARÇALARI İMALAT SAN. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580338
+90 262 6580340
http://www.ozkarotomotiv.com
213 ÖZLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 4566666
+90 212 4566697
http://www.ozlerplastik.com
214 PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5505700
+90 212 5505528
http://www.paksan.com.tr
215 PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4931266
+90 216 4931280
http://www.parsan.com
216 PERSİFLEKS PLS. FAB. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 6612290
+90 216 6614228
http://www.otoerbaylar.com.tr
217 PİMSA ADLER OTOMOTİV A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582778
+90 262 6582786
http://www.pimsaadler.com.tr
218 PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3641080
+90 216 3641117
http://www.pimsa.com.tr
219 PLAST MET PLASTİK METAL SAN. İMALAT VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5405252
+90 216 5403856
http://www.plast-met.com.tr
220 PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bursa
+90 224 4842636
+90 224 4842535
http://www.profilsan.com
221 RAN OTO YEDEK PARÇA KALIP MAK ELEKT OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 6761219
+90 224 6621240
http://www.ranrota.com
222 RAPRO KİMYA TURİZM BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4497978
+90 232 4597960
http://rapro.com.tr
223 RİETER ERKURT OTOMOTİV YAN SAN VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 4832729
+90 224 4832727
http://www.rollmech.com
224 ROLLMECH AUTOMOTİVE SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
"+90 224 2437570
+90 216 5813045
http://www.rollmech.com
225 RÖZMAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7510826
+90 262 7511314
http://www.rcstr.com
226 RÖZMAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6771000
+90 262 6771009
http://www.rcstr.com
227 SA-BA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İML. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5931955
+90 216 5931440
http://www.sa-ba.com.tr
228 SAFKAR EGE SOĞUT KLİ. SOĞ. HAVA TES. İHR. İTH. SAN VE TİC AŞ
İzmir
+90 232 8333764
+90 232 8333755
http://www.safkar.com.tr
229 SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6796100
+90 262 6796161
http://www.sango-sti.com
230 SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.
Manisa
+90 236 2337050
+90 236 2337047
http://www.sarigozoglu.com.tr
231 SCHNEİDER ENERJİ ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6480400
+90 262 6589870
http://www.schneider-electric.com
232 SEKİSO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580539
+90 262 6580540
http://www.sekiso.com.tr
233 SENTEZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 4359410
+90 232 4359497
http://www.sentezotomotiv.com
234 SERVET MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 7361886
+90 212 7361891
http://www.servetmadeni.com
235 SIGARTH METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582601
+90 262 6582605
http://www.sigarth.com
236 SIZMAZ CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 2192113
+90 212 4854146
237 SİSAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582680
+90 262 6582699
http://www.sisansanayi.com
238 SİSMAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3280255
+90 232 3280262
http://www.sismak.com
239 SİSTEM MEKATRONİK VE FIRIN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 4208626
+90 262 4202322
http://www.sistemteknik.com
240 SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6582914
+90 262 6581819
http://www.sistemteknik.com
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2012
113
TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS
Şehir
Telefon
Faks
Ana Sayfa
241 SKT YEDEK PARÇA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Firma Adı
Bursa
+90 224 2434100
+90 224 2431424
http://www.skt.com.tr
242 SOM CİVATA SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 2671467
+90 312 2671068
http://www.somas.com.tr
243 STANDARD PROFİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3133100
+90 212 2321936
http://www.standardprofil.com
244 STANDART YAY SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5495986
+90 212 5495990
http://www.standardyay.com
245 SUPAR SUPAP VE PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2482394
+90 332 2487521
http://www.supar.com
246 SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3363200
+90 212 5927268
http://www.supsan.com.tr
247 SÜPERPAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 8770212
+90 232 8770217
http://www.superpar.com
248 ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6533361
+90 262 6533101
http://www.sahin.com.tr
249 ŞESAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6588962
+90 262 6580312
http://www.sesan-semak.com
250 TAEGUTEC KESİCİ TAKIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3134010
+90 216 3134050
http://www.taegutec.com.tr
251 TAKOSAN OTOMOBİL GÖSTERGELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 5541525
+90 212 6425297
http://www.takosan.com.tr
252 TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
Eskişehir
+90 222 2360970
+90 222 2360969
http://www.tanatarkalip.com.tr
253 TAYSAN OTO YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2433516
+90 224 2433515
http://www.erkurtholding.com
254 TDM OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4842573
+90 224 4842493
http://www.tdmtr.com
255 TEFAŞ KİMYASAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580220
+90 262 6588202
http://www.tefas.com.tr
256 TEKERSAN JANT SAN. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4745715
+90 216 4745697
http://www.tekersan.com.tr
257 TEKİŞ TEKNİK EROZYON KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6580404
+90 262 6580413
http://www.tekiskalip.com.tr
258 TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6484400
+90 262 6417963
http://www.teklas.com.tr
259 TEKNİK OTOMAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
İzmir
+90 232 3280430
+90 232 3281463
http://www.teknikotomat.com
260 TEKNO KAUÇUK SANAYİ A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7512550
+90 262 7510570
http://www.teknokaucuk.com.tr
261 TEKPOL TEKNİK POLİÜRETAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3786451
+90 216 3786456
http://www.tekpol.com.tr
262 TELFORM KELEPÇE VE YAY SAN. TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 7514420
+90 262 7514510
http://www.telform.com.tr
263 TEMEL CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 4835409
+90 232 4259269
http://www.temelconta.com.tr
264 TERBAY MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
İzmir
+90 232 4782525
+90 232 4782526
http://www.terbay.com.tr
265 TEZMAKSAN MAKİNA SA. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6746010
+90 212 5651842
http://www.tezmaksan.com
266 THYSSENKRUPP OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6582607
+90 262 6447528
http://www.thyssenkrupp.com
267 TI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bursa
+90 224 4110110
+90 224 4110111
http://www.tiautomotive.com
268 TI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / GEBZE
Kocaeli
+90 262 6784800
+90 262 6784890
http://www.tiautomotive.com
269 TIR-SAN TREYLER SAN. VE TİC. NAKLİYAT A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5640200
+90 216 3118097
http://www.tirsan.com
270 TİRSAN KARDAN A.Ş.
İzmir
+90 232 4636161
+90 232 4225332
http://www.tirsankardan.com.tr
271 TKG OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2807900
+90 224 4823934
http://www.tkg.com.tr
272 TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Bursa
+90 224 4111950
+90 224 4111959
http://www.toksanotomotiv.com
273 TOPÇESAN TOPBAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2612555
+90 224 2610137
http://www.topbasgroup.com.tr
274 TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. - TÜRKİYE GEBZE ŞUBESİ
Kocaeli
+90 262 6788100
+90 262 6580284
http://www.toyota-tsusho.com
275 TOYOTA TSUSHO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6788100
+90 262 6580284
http://www.ttesa.net
276 TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇ. ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6588710
+90 262 6588717
http://www.toyetsu.com.tr
277 TOZMETAL TİC. VE SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 8559500
+90 212 8559509
http://www.tozmetal.com
278 TRAKYA CAM SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3503366
+90 262 6788601
http://www.sisecam.com
279 TRİGO ÇÖZÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 3520167
+90 212 3520168
http://www.trigo.net
280 TUTANLAR MOTORLU ARAÇLAR TİC. VE SAN. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 6891370
+90 212 6891368
http://www.weger.com.tr
281 TÜRK HENKEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5794000
+90 216 4690748
http://www.henkel.com.tr
282 UÇAR METAL MAKİNE OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6556018
+90 262 6555915
http://www.ucar.com.tr
283 ULUS METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kocaeli
+90 262 6771021
+90 262 6771025
http://www.ulusmetal.com.tr
284 USO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3641090
+90 216 3646547
http://www.uso.com.tr
285 UTI TAŞIMACILIK LTD.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 4228080
+90 212 4220080
http://www.go2uti.com
286 ÜNÜVAR ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 4205000
+90 216 4156507
http://www.unuvar.com
287 VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ END. A.Ş.
Bursa
+90 224 2700400
+90 224 2610055
http://www.valeo.com
288 VAN PRES DÖKÜM KROMAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2431458
+90 224 2431460
http://www.vanpres.com.tr
289 VERİTAS OTOMOTİV SAN. LTD. ŞTİ.
Tekirdağ
+90 282 7264762
+90 282 7251847
http://www.veritas-ag.de
290 YAZAKİ OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa
+90 224 2701000
+90 224 5248999
http://www.yazaki-europe.com
291 YEMENİCİ OTOMOTİV VE PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Kocaeli
+90 262 6432122
+90 262 6412836
http://www.yemenici.com
292 YENMAK MOTOR GÖMLEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konya
+90 332 2489276
+90 332 2484855
http://www.yenmak.com.tr
293 YETSAN OTO KALORİFER VE RADYATÖR SAN. TİC. A.Ş.
Çorum
+90 364 2350413
+90 364 2350415
http://www.yetsan.com
294 YILDIZ KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Avrupa)
+90 212 7711515
+90 212 7712898
http://www.yildizkalip.com
295 YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara
+90 312 2670280
+90 312 2670861
http://www.yigitbattery.com
296 ZATEL PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 3951302
+90 216 3950112
http://www.zatel.com.tr
297 ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İzmir
+90 232 3981307
+90 232 3981391
http://www.zf.com
298 ZF TÜRK SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul (Anadolu)
+90 216 5920750
+90 212 5920764
http://www.zf-group.de
114
Mayıs May - Haziran June 2012
www.taysad.org.tr
Download

ARE YOU READY TO BE A GLOBAL BRAND “Tüm