RT
M
A
H-
6 SAYIISSUE: 76 M
R: 1
A
RC
RIL 2014
NAP
SA
İ
N
FUAR ÖZEL SAYISI
L
YI
A
YE
"Şirketler genç kuşağın
yolunu açmalı"
"The companies should pave the way
for the young generation"
Ahu Büyükkuşoğlu Serter
Farplas Şirketler Grubu, Yönetim Komitesi Başkanı
Farplas Group of Companies,
Head of Management Committee
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Bitmeyen tutku:
Otomotiv
Levent Köprülü
Milliyet Gazetesi Otomobil Editörü
Milliyet Newspaper Automobile Editor
Otomotivde beklenen
yatırımcı Çin’den geliyor
The expected investor in the
automotive comes from China
TAYSAD 36. Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Cari açık, otomotivde
kritik teknoloji üretimiyle
azaltılacak
The current account deficit will
be declined by critical technology
production in the automotive
üyelerimize üye katıyoruz!
3 3 2
growth is going on
TAYSAD DERGİ’DEN FROM TAYSAD MAGAZINE
Sektörün buluşma
noktalarından biri
Automechanika
İstanbul
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Sahibi Publisher:
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
For TAYSAD, Chairman of the Board of
Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief:
Sevgi Özçelik
Sevgi ÖZÇELİK
Yayın Kurulu Editorial Board:
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Alper Kanca
Süheyl Baybalı
Sevgi Özçelik
TAYSAD Kurumsal
İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
n Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da
hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin,
bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar
bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik
işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki
kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir
takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla
genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen
bir tanıtım etkinliği olarak tanımlanıyor.
İhtisas fuarları, rakiplerin müşterilerini
görme ve fuar sırasında yürütülecek
çeşitli ve pazarlama ve tanım aktiviteler
ile ilgili söz konusu müşterilere ulaşma,
onlarla da bağlantı kurma şansı veren
organizasyonlar olma bakımından önem
taşınmaktadır.
Katılımcı firmalar fuar alanında iyi eğitilmiş
stand personeli, aktif ve başarılı fuar
öncesi ve fuar sırası tanıtım çalışmaları,
destek faaliyetleri, dikkat çekici bir sergi
dizaynı ve özenle yürütülen fuar sonrası
çalışmaları sayesinde rakiplerinden daha
başarılı bir konuma geçebilmektedir.
TAYSAD olarak, içinde bulunduğumuz
Automechanika İstanbul fuarına katılan
ve ziyaret eden tüm üyelerimizin, fuardan
maksimum faydayla ayrılmalarını diliyoruz.
Fuar Özel Sayısı olarak hazırladığımız bu
dergimizde, sektördeki güncel gelişmeleri
takip etmenin yanı sıra, birbirinden değerli
iki sektör temsilcimiz ile yaptığımız
röportajları ve firma tanıtım sayfalarımızı
göreceksiniz.
Kendisini bir otomotiv tutkunu olarak
tanımlayan Milliyet Gazetesi otomotiv
editörü Levent Köprülü ve sektörümüzün
önemli kadınlarından Farplas Şirketler
Grubu Yönetim Komitesi Başkanı Ahu
Büyükkuşoğlu Serter ile yaptığımız
sohbetleri keyifle okumanız dileğiyle.n
4
Mart March - Nisan April 2014
Automechanika
Istanbul, one of the
meeting points of the
industry
n A fair is defined as a presentation
activity which is held regularly and
usually in the same locations according
to certain schedules, in order to exhibit
the products, services, technological
developments, information and
innovations that are related to trade
and finding markets and purchasing
them as well as technical cooperation
and establishing and improving trade
relations towards the future.
Trade fairs are important organisations
which give the opportunity to the
competitors the opportunity to meet
their customers and make connections
with them about various marketing and
exhibition activities during the fair.
The participant companies can gain
a more successful position than their
rivals through their well-trained booth
personnel, active and successful
before and after fair promotional
activities, support activities, a
remarkable exhibition design and
carefully executed after fair activities in
the fair area.
As TAYSAD, we wish all our
members who participated or visited
Automechanika Istanbul, to leave the
fair with maximum benefit.
Being prepared specifically for the fair,
this issue will enable you to follow the
current events in the industry as well
as to read the interviews that we had
with two of the most valuable industry
representatives, in addition to the
company presentation pages.
We wish you to enjoy reading our
interviews with Milliyet newspaper
automotive editor Levent Koprulu who
describes himself as an automotive
enthusiast and one of the most
important women in the industry,
Chair of Management Committee at
Farplas Group of Companies, Ms. Ahu
Buyukkusoglu Serter.n
Editörler Editorial:
Burçin Yeşiltepe
[email protected]
Yayın Yönetmeni Publishing:
Sevgi Özçelik
[email protected]
Görsel Yönetmen Art Director:
İlter Çıtak
[email protected]
Reklam Advertising:
Fırtına Arısoy
[email protected]
Yönetim Yeri Management Centre:
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.
No: 10/1 Şekerpınar - Çayırova 41480
Kocaeli - Türkiye
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr [email protected]
Yapım Production:
Mavi Tanıtım ve İletişim
Ayrılık Çeşme Sok. No: 122
Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 418 59 31
Faks: +90 216 348 95 22
www.mavitanitim.com.tr
Baskı Printed by:
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21
Otosanayi 4. Levent-İstanbul
Tel: +90 212 280 00 09
Yerel - Türkçe - İngilizce - İlmi
İki Ayda Bir Yayımlanır
Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm
reklamların sorumluluğu reklam veren
firmalara, yazılardaki görüşler yazarlarına
aittir. TAYSAD Dergi parayla satılmaz.
All publishing rights reserved by TAYSAD
and the content may be quoted by indicating
source. Advertisements are the liability of
advertising firms. Opinions are the liability of
writer. TAYSAD Magazine is distributed free
of charge.
CLEPA
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD CLEPA üyesidir
TAYSAD is a Member of CLEPA
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTENT
İÇİNDEKİLER
Content
TAYSAD DERGİ’DEN
FROM TAYSAD MAGAZINE
04
Farplas Şirketler Grubu,
Yönetim Komitesi Başkanı
AHU BÜYÜKKUŞOĞLU SERTER:
Sektörün buluşma
noktalarından biri
Automechanika İstanbul
Automechanika Istanbul, one
of the meeting points of the
industry
"Şirketler genç kuşağın
yolunu açmalı"
Sevgi ÖZÇELİK
Fuarlar, satış ve pazarlama
açısından önem taşıyor
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE
İNSANLAR
Fairs are important in terms of
sales and marketing
AUTOMOTIVE SECTOR
AND PEOPLE
Süheyl BAYBALI
28
"Şirketler genç kuşağın
yolunu açmalı"
"The companies should pave the
way for the young generation"
Ahu Büyükkuşoğlu SERTER
TAYSAD Genel Koordinatörü
Executive Officer
TAYSAD ALMANYA
TEMSİLCİLİĞİ
TAYSAD GERMANY
LIAISON OFFICE
Farplas Şirketler Grubu, Yönetim
Komitesi Başkanı
Farplas Group of Companies, Head of
Management Committee
22
Fuar denilince...
When it comes to exhibition...
RÖPORTAJ
Ahmet YILMAZ
INTERVIEW
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim Kurulu
Başkanı
TAYSAD Germany Representative,
Chairman of the Board of exTim
GmbH
38
Bitmeyen tutku: Otomotiv
Neverending Passion:
Automotive
Levent KÖPRÜLÜ
6
The negative impact of domestic
market on production will be
overcome with exports
76
ODD'nin 28. Genel Kurul
Toplantısı gerçekleştirildi
The 28th ODD General Assembly
was held
RESEARCH
08
ARAŞTIRMA
MESSAGE FROM TAYSAD
İç pazarın üretim üzerindeki
olumsuz etkisi ihracat ile
aşılacak
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
TAYSAD'DAN MESAJ
72
Mart March - Nisan April 2014
Milliyet Gazetesi Otomobil Editörü
Milliyet Newspaper
Automobile Editor
TAYSAD'DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
46
Cari açık, otomotivde
kritik teknoloji üretimiyle
azaltılacak
The current account deficit
will be declined by critical
technology production in the
automotive
52
TAYSAD'ın yeni yönetimi
belirlendi
TAYSAD's new administration
has been assigned
60
TEKNOLOJİ GÜNLERİ,
ABD’den Oakland Üniversitesi
ile devam etti…
Technology Days continues with
Oakland University from The
USA
66
Otomotivde beklenen
yatırımcı Çin’den geliyor
The expected investor in the
automotive comes from China
82
KPMG Türkiye 2014 Otomotiv
Yöneticileri Araştırması
Otomotivi nasıl bir gelecek
bekliyor?
What awaits the automotive in
the future?
ÜYELERDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
BENİM YOLUM, BENİM
KİTABIM
MY WAY, MY BOOK
94
BAZEN BİR KİTAP
GELİR SİZİ BULUR
SOMETIMES A BOOK COMES
AND FINDS YOU
"The art of thinking
without errors"
AUTOMECHANIKA
ISTANBUL
95
Firma tanıtım sayfaları
Company Introduction Pages
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Süheyl Baybalı
TAYSAD Genel Koordinatörü
Executive Officer
Fuarlar, satış ve
pazarlama açısından
önem taşıyor
Tedarikçilerimizin sadece üretim
Saygıdeğer Üyelerimiz,
T
ürk otomotiv tedarik sanayi üretiminin yüzde 65’ini ve ihracatının da yüzde 70’ini temsil eden derneğimizin önemli
görevlerinden birisi, üyelerinin potansiyelini tüm dünya pazarlarına tanıtmak ve ihracatlarını küresel rekabet koşulları altında
artırmaktır.
otomotiv sektöründeki küresel trendlerin
ne şekilde değiştiğini de göstermektedir.
Özellikle yurtdışındaki OEM firmalarına yönelik düzenlediğimiz Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonları ve Ekonomi Bakanlığı
desteğiyle hayata geçirdiğimiz URGE projelerimiz bu alandaki önemli çalışmalarımızı oluşturmaktadır.
Bugün hala yüzde 85’i aile şirketi olan Türk
otomotiv tedarik sanayi, otomotiv ana sanayindeki ilerlemenin sonucunda hızla gelişerek; geniş ürün yelpazesi, yüksek kapasitesi ve standartlarıyla, müşterisi olan
ana sanayi firmalarının belirlediği kalite, fiyat hedefi, teslimat detayları gibi koşullara
süratle uyum sağlayabilmektedir. Küresel
markalara “sıfır hata” ile ürün sevk eden
tedarik sanayimiz, AB ülkeleri başta olmak
üzere küresel pazarlardaki fabrikalara da
yüksek oranda ihracat yapmaktadır.
Bunların dışında, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlara üyelerimizle birlikte maksimum katılımı sağlamak da bu yoldaki önemli adımlarımızdan birisidir.
İhracatta ve istihdamda lider sektörümüz,
son on yıldır yaşanan birçok iç ve dış krize
rağmen büyümesini, yatırımlarını, ihracattaki artışını devam ettirmiştir.
Uluslararası fuarlar, tedarikçilerimizin ürünlerini sergiledikleri, yeni teknolojileri takip
edebildikleri ve ticari işbirliklerini genişlettikleri platformlar olmakla birlikte aynı zamanda buluşma merkezleridir. Tedarikçilerimizin sadece üretim yapmaları, yaşamlarını sürdürmeleri için yeterli değil. Üretilen
ürünlerin, doğru adreslerde ve doğru zamanda, doğru kitle ile bir araya getirilmesi, yani pazarlanması gerekir. Bu noktadan
baktığımızda, fuarların satış-pazarlama açısından da büyük bir önemi var.
Tedarik sanayi firmalarımız yurtdışında firma satın alma yoluyla veya doğrudan yatırım yaparak küresel pazar paylarını artırmaktadırlar. Önümüzdeki orta vadede
bu yatırımların artacağını öngörmekteyiz.
Özellikle tedarik sanayimizin, son yıllarda
hızlandırdığı küresel markalar ile yeni pazarlarda yaptığı işbirliklerinin, ihracatımıza
olumlu yansımalarının olacağına inanmaktayız.
Fuarlar, firmaların en son teknoloji ile üretilen mamullerini tanıtmanın yanında, dünya
8
Mart March - Nisan April 2014
Tedarik sanayimiz yeni pazarlarda yeni
müşterilerle büyüme çabasını devam ettirirken, ülkemizin coğrafi konumu gereği önceliğimiz, yakın pazarlardan başlayıp
yapmaları, yaşamlarını sürdürmeleri için yeterli değil. Üretilen ürünlerin, doğru adreslerde ve doğru
zamanda, doğru kitle ile bir araya
getirilmesi, yani pazarlanması gerekir. Bu noktadan baktığımızda,
fuarların satış-pazarlama açısından da büyük bir önemi var.
daha uzak pazarlara doğru yönelmektir.
Tedarik sanayimiz AB pazarına ilave olarak, özellikle Rusya, İran, Afrika, Amerika,
Çin ve Hindistan gibi bölgelerde faaliyetlerini artırma çabası içindedir. Ancak benzer faaliyetler tüm diğer ülkeler için de söz
konusudur.
Türk otomotiv sanayi büyümeye devam
edecektir. Sadece üreten değil, teknoloji
üreten ve bu teknolojisini dünya pazarlarına kabul ettiren bir konuma gelmek için
otomotiv sektöründeki tüm paydaşların işbirliği ve güç birliği içinde çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda TAYSAD, “Güçlü
Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile bu amaç
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürecektir.
Automechanika İstanbul fuarına katılan ve
ziyaret eden üyelerimizin, yeni ve başarılı
bağlantılar kurması dileğiyle, yeni sayımızda görüşmek üzere.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Fairs are important in terms
of sales and marketing
Distinguished Members,
O
ne of the most important tasks of
our association that represent 65%
of Turkish automotive supply industry
production and 70% of the export, is to
promote the potential of the members
throughout the global markets and increase their exportation under global competition.
Especially Sectoral Trade Delegation
events that we organise for OEM companies and our URGE projects that we put
into practise with the support of Ministry of Economy are the most significant
works that we carried out within this area.
Besides these, participating to the domestic and abroad exhibition with our
members in full extent is also one the
significant steps that we take in this path.
International exhibitions as well as being
platforms where our suppliers can display
their products, follow new technologies
and extend their commercial co-operations, they are also meeting point. Making
production is not enough by itself for our
members to survive. Manufactured products need to be brought together with accurate audience at the right address and
right time, ie need to be marketed. When
we look at the matter from this point of
10
Mart March - Nisan April 2014
view exhibitions hold a great importance
in terms of sales & marketing.
As well as promoting products manufactured by using latest technology, exhibitions also show in which way global
trends in world automotive sector change.
Turkish automotive supply industry which
85% of it is family-owned companies, by
rapidly improving as a result of progress
in key industry can adapted themselves
rapidly to the conditions of quality, price
target, delivery details determined by the
key industry clients thanks to its wide
product rage, high capacity and standards.
Providing products to global brands with
“zero error” our supply industry carries
out high-rate importation to factories within global markets especially EU countries.
Leading in exportation and employment
our sector has continued to grow, invest
and maintained increase in exportation
despite many domestic and foreign crisis
that had been experienced for the last ten
years.
Our supply industry firms increase their
global market shares by purchasing
abroad firms or by making direct abroad
investments. We forecast that such investment shall increase in the next medium term. Especially, we have faith in
the co-operations that our supply industry
have with global markets in recent years
would have positive impact on our exportation.
While our supply industry maintains its efforts to grow with new customers within
the new markets, also heads for primarily to the close markets due to our geographical position of our country and then
moves towards to farther markets. In addition to EU market, our supply industry
market is in effort to increase its activities
within the regions such as especially Russia, Iran, Africa, America, China and India.
However, similar activities are on the carpet for any other countries.
Turkish automotive industry shall remain
growing. In order to reach the position
that not only being a manufacturer but
also producing its own technology and
establishes acceptance of this technology by global markets, it necessary entire
stakeholders to work in co-operation and
coalition. In this context, toward this objective TAYSAD shall continue its activities with the motto of “Strong Industry,
Strong Brands”.
Until see you in the next issue wishing our
all members who participated and visited
Automechanika Istanbul exhibition to establish new and successful.
Sincerely yours. n
www.taysad.org.tr
SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS
A.I.O.S.
510
23
0
0
836
23
18.956
10
1
0
0
44
3.147
332
29
0
0
2.520
2
Hyundai Assan
24.323
23
2.804
77
Man Türkiye
57
45
40
4
144
4
507
47
184
180
17
36
3
463
41
300
28
340
30
3.311
180
8.388
8
Toyota
45.919
24.106
23
24.155
100
370
56
16.340
24.106
Türk Traktör
105.256
601
44
Temsa Global
Tofaş
346
24.323
M. Benz Türk
45.919
5
2.520
Karsan
Otokar
Toplam
Totals
0
22.939
346
Honda Türkiye
Toplam
916
96
Hattat Tarım
Oyak Renault
%
Traktör
F. Tractor
%
Midibüs
Midi-Bus
%
Minibüs
Mini-Bus
%
Otobüs
Bus
64
BMC
Ford Otosan
%
Kamyonet
Pick Up
%
B. Kamyon
M. Truck
%
K. Kamyon
L. Truck
%
Otomobil
Pass. Car
Firmalar
Companies
Otomotiv sanayi firmalarının 2014 yılı 2 aylık üretimleri
Production of Automotive Manufacturers 2 Months of 2014
567
100
3.640
100
43.220
100
1.073
100
3.291
100
1.135
100
6.750
95
6.750
7.096
100
165.278
Kaynak: OSD K. Kamyon: AYA 3.5-1.2 Ton, L. Truck: GVW: 3.5-12 Ton, B. Kamyon: AYA 12 Ton’dan Büyük, M. Truck: GVW 12 Ton And Up
Otomotivde üretim düşüyor
2014 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 11
oranında azaldı, otomobil üretimi ise yüzde
18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam
üretim 158 bin adet, otomobil üretimi ise 105
bin adet düzeyinde gerçekleşti.
O
Automotive
production
declines
Bu yılın Ocak-Şubat
dönemindeki toplam
üretim minibüste yüzde 49,
kamyonette yüzde 43, küçük
kamyonda yüzde 25, otobüste
yüzde 26, büyük kamyonda
yüzde 3 oranında azalırken,
Prepared by
OSD, "February
2014 Production,
Sales, Export, Import
Assesment Report"
has been published.
According to the report,
total production in
January-February period
declined by 11 % in
comparison to the same
period of the previous
year, while the car
production increased
by 18 % in the same
period. In the first two
months of the year, total
production is 158.182
and car production is
105.256 units. The
total market in JanuaryFebruary 2014 is 72.000
units with a decrease of
18 % compared to the
same period in 2013.
SD tarafından hazırlanan
"2014 Şubat Ayı
Üretim, Satış, İthalat, İhracat
Değerlendirme Raporu"
yayımlandı. Rapora göre, bu
yılın Ocak-Şubat döneminde
toplam üretim geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 11
oranında azaldı. Aynı dönemde
otomobil üretimi ise yüzde 18
oranında arttı. Yılın ilk iki ayında
toplam üretim 158 bin 182 ve
otomobil üretimi ise 105 bin 256
düzeyinde gerçekleşti.
14
Mart March - Nisan April 2014
midibüste ise yüzde 37 oranında
arttı. Bu dönemde, traktör
üretimi de yüzde 17 oranında
artarak 7 bin 96 adet oldu.
Toplam pazar
yüzde 18 daraldı
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde
toplam pazar, 2013 yılı aynı
dönemine göre yüzde 18
oranında azalarak 72 bin adet
düzeyinde gerçekleşti. Aynı
dönemde otomobil pazarındaki
düşüş de yüzde 18 düzeyinde
oldu ve pazar 52 bin adede
geriledi.
Toplam otomotiv ihracatı
yüzde 7 azaldı
Otomobil pazarında ithalatın
pazar payı 2014 Ocak-Şubat
döneminde yüzde 75 düzeyinde
gerçekleşirken, ithal hafif ticari
araçların pazar payı yüzde 49
oldu. Bu dönemde bir önceki
yıla göre, toplam otomotiv
ihracatı ise yüzde 7 oranında
azalırken, otomobil ihracatı
yüzde 20 oranında arttı. 2014
Ocak-Şubat döneminde
toplam ihracat 121 bin adet,
otomobil ihracatı ise 82 bin
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde, ticari araç ihracatı
yüzde 38 azalış ile 38 bin adet
oldu. Traktör ihracatı da yüzde 4
oranında arttı ve 2 bin 196 adet
düzeyine yükseldi.
Bu yılın ilk iki ayında 82 bin
adedi otomobil olmak üzere,
toplam 121 bin adet taşıt ihraç
edildi. Bu dönemde gerçekleşen
taşıt aracı ihracatı, 2013 yılı
aynı dönemine göre yüzde 7
oranında azaldı. n
www.taysad.org.tr
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Otomotivin direksiyonuna BRIC ülkeleri geçiyor
Gelecek 15 yılda otomotiv pazar ve
üretiminin yoğun bir şekilde Asya
ülkelerine kayması, dünya üretiminin
yaklaşık yüzde 50'sinin BRIC ülkelerinde
gerçekleşmesi bekleniyor.
O
tomotiv Distribütörleri
Derneği'nin Dünya ve
Türkiye Otomotiv Sektörü
Raporu'ndan derlenen bilgiye
göre, 2028'de dünya otomotiv
üretiminin yaklaşık yüzde 50'si
Brezilya, Rusya, Hindistan ve
Çin'de (BRIC) olacak. Söz
konusu dönemde Türkiye'nin
küresel otomotiv üretimindeki
payının yüzde 1,7'ye ulaşması
beklenirken, dünya otomotiv
pazarı içindeki payının ise yüzde
1'ler civarında yatay bir seyir
izlemesi öngörülüyor.
Rapora göre, önümüzdeki 15
yıl içerisinde gerek pazar gerek
üretim açısından en büyük atılım
Çin ve Hindistan tarafından
yapılacak. 2028 yılında dünyada
üretilen her 100 araçtan 27'si,
satılan her 100 araçtan ise 28'i
Çin'de olacak. Benzer şekilde
Hindistan'ın üretim payı da
yüzde 5'ten yüzde 17'ye, pazar
payı ise yüzde 4'ten yüzde 15'e
ulaşacak.
Asya-Pasifik üretimde
başa oynuyor
Söz konusu dönemde
Brezilya ve Rusya'nın pazar
paylarında düşük oranlı azalış,
üretimlerinde ise yükseliş
bekleniyor. Bu dönemde
küresel otomotiv üretiminin,
gelişmekte olan ülkelerdeki
pazar artış hızına bağlı olarak
batıdan doğuya kaymaya devam
edeceğine yönelik yüksek bir
beklenti bulunuyor.
2028 yılına kadar otomotiv
üretiminde en yüksek artış
ise Çin, Hindistan, Endonezya
ve Tayland olmak üzere
Asya-Pasifik bölgesinde
gerçekleşecek. Özellikle Çin ve
Hindistan'daki zenginleşmenin,
16
Mart March - Nisan April 2014
BRIC countries
get behind
the wheel in
automotive
According
to the
information
compiled from
World and Turkey
Automotive Industry
Report prepared
by Automotive
Distributors
Association; by
the year 2028,
50 % of the
world automotive
production will be
in Brazil, Russia,
India and China.
In this period,
Turkey is expected
to have a share
of 1,7 % in the
global automotive
production and
1 % in the world
automotive market
share.
beraberinde otomotiv pazarında
da önemli bir artışı getirmesi
bekleniyor. Yapılan araştırmalara
göre, 2025 yılına kadar en hızlı
gelir artışı sağlayacak 25 şehrin
15'i Çin'de, 2'si ise Hindistan'da
bulunuyor. Bu kapsamda Çin
ve Hindistan'daki otomotiv
üretiminin kümülatif artış
oranlarının sırasıyla yüzde 101
ve yüzde 450 olacağı tahmin
edilirken, Japonya'daki toplam
üretimde yüzde 9,8 düşüş
yaşanması öngörülüyor.
Söz konusu dönemde Doğu
Avrupa ve Latin Amerika
ülkelerindeki üretim paylarının
da dünya ortalamasından
daha hızlı artması bekleniyor.
Otomotiv pazarına bakıldığında
yüzde 137 oranında büyüyecek
olan Asya-Pasifik pazarını,
yüzde 91 ile Doğu Avrupa takip
edecek. Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa bölgelerindeki otomotiv
pazarındaki büyümenin (Japonya
hariç) diğer bölgelerin gerisinde
kalması bekleniyor.
Otomotiv üretim ve pazarı
darbe aldı
Raporda dikkat çeken diğer
bir ayrıntı ise küresel otomotiv
üretim ve pazarına yönelik.
Dünyada, 2028 yılına kadar
olan sürece yönelik yapılan
tahminlerde otomotiv pazarının
ve üretiminin özellikle Asya'da
yükseleceği öngörülse de
küresel otomotiv üretimi ve
pazarının 2008 yılında başlayan
küresel ekonomik kriz nedeniyle
darbe aldığına dikkat çekiliyor.
Gelişmekte olan ülkelerin de
etkisiyle dünyada otomotiv
üretiminin 2010 yılından itibaren
kriz öncesi bulunduğu noktayı
geçmesine karşılık, Avrupa'da
halen kriz öncesindeki üretim
seviyelerine ulaşılamadığına
işaret ediliyor.
Türkiye'de otomotivin
etkinliği artıyor
Türkiye'deki kayıtlı ekonomide
otomotiv sektörünün payı, hem
işyeri sayısı hem de istihdam
edilen kişilerin sayısı itibariyle
artış gösteriyor. Türkiye'deki
toplam işyerleri içinde otomotiv
ticareti, bakımı ve onarımını
yapan işyerlerinin payı 2009
yılında yüzde 1,3 seviyesinde
bulunurken, söz konusu rakam
2013 Aralık ayında yüzde 2,2'ye
çıkmış bulunuyor.n
www.taysad.org.tr
Volkswagen ve MAN’ın
Satın Alma Ekipleri artık
Ankara’da tek bir çatı altında
Volkswagen Grubu, yerel faaliyetlerini iştiraki
MAN’ın faaliyetleriyle birleştirerek, Türkiye
pazarındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi
konusunda önemli bir adım attı.
İ
stanbul Maslak’taki satın
alma ofisi, 2011 yılında
MAN ile birleşme öncesinde
kurulmuştur. Kısa bir süre
içinde elde edilen önemli ticari
hacim, hem Türk otomotiv yan
sanayisinin yeterlilik düzeyini
hem de Volkswagen Grubu’nun
Türk pazarı, sanayisi ve
ekonomik büyümesine duyduğu
güveni ortaya çıkarmıştır.
MAN’ın Ankara’daki tanınmış
Merkeziyle entegre edilerek,
hem Volkswagen hem de
MAN’ın ticari faaliyetleri bir
yerde birleştirilecek ve böylece
MAN’ın Türkiye’deki 48 yıllık
deneyiminden faydalanılması
sağlanacak ve Türk tedarik
sanayisine, ülkenin ekonomisine
önemli katkı sağlayan
Volkswagen Grubu’nun
komple satın alma
zincirine katılma olanağı
sunulacaktır.
VW Grubu Satınalma
ve Yeni Projelerden
Sorumlu Direktörü Ralf
Brandstätter, “Türk
otomotiv yan sanayi
ürün çeşitliliği, kalitesi ve
yeterliliği sunan güçlü bir
pazardır. Türk otomotive
yan sanayi piyasasını her
açıdan yakından takip
ediyoruz” demiştir. MAN
Truck & Bus AG Satın
Alma Kurulu Üyesi Ulf
Berkenhagen de Türk
otomotiv yan sanayisi ile
ilgili olarak “Bu işbirliği
sayesinde yakın gelecekte
daha da büyük bir önem
kazanacaktır” demiştir. n
Volkswagen and MAN purchasing teams
are now under one roof in Ankara
Volkswagen Group has taken an important step on
development of their operations in the Turkish market by
combining their local operations with MAN's.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
17
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Ve Volkswagen yatırımı Polonya’nın
Yeni otomotiv yatırımları bekleyen
Türkiye için kötü bir haber, Alman
otomotiv devi Volkswagen’den geldi.
VW, uzun zaman Türkiye’de yapılması
gündeme gelen ve orta sınıf ticari araç
modeli Crafter’ı üretmeyi planladığı 1.1
milyar dolarlık yatırımın Polonya’da
gerçekleştireceğini açıkladı.
H
ükümetin otomotive
yönelik yatırım teşviklerinin
açıklanmasının ardından
gündeme gelen Volkswagen
yatırımının gideceği ülke
açıklandı. Türkiye’nin yatırım
rekabetinde Polonya, kazanan
taraf oldu. Volkswagen
tarafından yapılan açıklamada,
Polonya‘nın Wrzesnia
bölgesinde kurulacak yeni
fabrikayla, yeni nesil Crafter
modelinin daha rekabetçi
maliyetlerle üretilebileceği,
ilk araçların 2016 yılının ikinci
yarısından itibaren bantlardan
ineceği belirtildi. Fabrika
inşaatının 2014 yılı sonunda
başlaması planlanırken, 100 bin
kapasiteli tesisin 2 bin 300’den
fazla istihdam yaratılacağı ifade
ediliyor.
İşçilik çok avantajlı...
Daimler ile 2005 yılından bu
yana süren işbirliğini bitirme
kararı alan VW, Mercedes’in
Almanya’daki tesislerinde
üretilen güncel Crafter’ı
2016’dan itibaren sadece
Polonya’da üretecek. VW’nin
bu kararında Polonya’daki işçilik
ücretlerinin, Almanya’dakinin
And
Volkswagen
investment
goes to
Poland
Bad news
for Turkey
while expecting
new automotive
investments;
German automotive
leader Volkswagen
has announced that
the $ 1.1 billion
investment for
the production of
the middle class
commercial vehicle,
Crafter will be
operated in Poland,
even though Turkey
had been in the
agenda for a long
time.
6’da 1’i kadar düşük olmasının
rol oynadığı belirtiliyor.
Alman kaynakları, Polonya’da
işçilerin saat ücreti 6.65
Euro, Almanya’daysa 37
Euro civarında seyrettiğini
kaydediyorlar. Bununla
birlikte Volkswagen’in
Poznan kentinde Caddy ve T5
(Transporter) üretimi yaptığı
bir tesis bulunuyor. Şirketin
kararında bunun da etkili olduğu
kaydediliyor.
106 fabrikası var
VOLKSWAGEN, Audi, Seat,
Skoda, Bentley, Porsche,
Polonya’da herhangi bir
yatırımcı için sağlanan teşvikler
bizim sunduklarımızdan çok
daha fazla.
Polonya’da uluslararası
FDI’ların ve büyük tedarik
sanayicilerinin neredeyse
tamamının üretim tesisinin
olması da bölgeyi avantajlı
duruma getiriyor.
TAYSAD Yönetim Kurulu
Üyesi Albert Saydam,
WV’nin Polonya’ya yatırım
yapmasının nedenlerini
yorumladı:
Ö
ncelikle Crafter, Avrupa
pazarına sunulmak üzere
üretilen bir araç ve hacmi de
büyük. Dolayısıyla üretici için,
lojistik maliyetler karar almada
önemli bir yer teşkil ediyor.
Ülkemizde pazarın, Crafter tipi
ticari bir araç için pek elverişli
olduğunu da söyleyemeyiz.
Kaldı ki, son düzenlemeler ile
daha da olumsuz bir pazar söz
konusu.
Bunun yanında, her ne
kadar hükümetimiz, yatırım
teşvikleriyle ilgili önemli
adımlar atmış ve bu yatırımı
ülkemize kazandırmak
için seferber olmuş olsa
da unutmamak gerekir ki,
18
Mart March - Nisan April 2014
Bugatti, Lamborghini, MAN,
Scania gibi markaları çatısı
altında bulunduran Volkswagen
Grubu’nun dünya genelinde
106 fabrikası bulunuyor. Şirketin
toplam 570 bin çalışanı var.
Grup günde 37 bin 700 araç
üretiyor. 153 ülkede faaliyet
gösteren VW Grubu, 2012’de
9 milyon 276 bin araç satışıyla
Toyota ve General Motors’un
arkasında üçüncü oldu. Alman
dev bu performansıyla cirosunu
193 milyar Euro'ya yükseltti.
VW Grubu, 2018’de 10 milyon
adetlik satışa ulaşarak, dünya
liderliğini hedefliyor.n
Tüm bunların üzerine
bir de Polonya’nın işçilik
maliyetlerinde daha avantajlı
olmasını eklediğimizde tablo
netleşiyor.
AB ülkesi olmanın kendi
içindeki faydaları da cabası…
“Neden gelmediler?” gibi
içinde karşı tarafı eleştiren
savunma mekanizmalarını
bırakıp “Neden getirtemedik?”
sorusunu ülkemizdeki tüm
paydaşların tartışması ve bir
sonraki büyük projeye kadar
çözmesi gerekir. Dolayısı ile
bu gerçekten üzücü kararı
“Yan sanayi, pazar, teşvik
yetersizse, üretim-lojistik
maliyetleri yüksek ise VW
neden Türkiye’ye yatırım
yapsın?” diye sorgulayarak,
kısaca iğneyi kendimize
batırarak bir sonraki
proje hazırlıklarına acilen
başlamalıyız.n
www.taysad.org.tr
Cobra için BM
Barış Gücünde yeni görev
Otokar, dünyaca tanınan zırhlı aracı Cobra için
24,6 milyon dolarlık sipariş aldı. Türk tasarımı
COBRA araçları Birleşmiş Milletler barış güçleri
görevlerinde kullanılacak.
O
tokar, dünya çapında
kabul görmüş, modern
orduların tüm ihtiyaçlarına cevap
verebilecek yapı ve özelliklerde
tasarlanmış COBRA aracı ile
önemli bir siparişe daha imza
attı. Yedek parça ve kullanıcı
eğitimleri dahil 24,6 milyon
USD tutarındaki siparişe konu
olan araçların Birleşmiş Milletler
barış güçlerinde kullanılacağı
açıklandı.
Otokar’ın Türkiye’nin en büyük
özel sermayeli savunma şirketi
olduğunu belirten Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç,
“Yüzde yüz Türk sermayeli milli
bir şirket olarak tasarladığımız
ve ürettiğimiz ürünleri ihraç
etmenin gururunu yaşıyoruz.
Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
en büyük kara araçları tedarikçisi
olmamızın yanı sıra araçlarımız
5 kıtada 30’a yakın ülkede
kullanılıyor. Özellikle Cobra
aracımız kendi sınıfında dünyada
rakipsiz bir araç, şu anda 15
ülke gücünde aktif olarak
hizmet veriyor. Cobra’nın
başarılı performansı yeni
siparişler için referans
oluyor. Yeni aldığımız
sipariş de mevcut bir
kullanıcımız tarafından
Birleşmiş Milletler barış
gücünde kullanılmak
üzere verildi. 3 / 4
tondan 60 tona kadar
olan ürün ailemiz ile
ülkemize hizmet etmek ve
yurtdışında ülkemizi en iyi
şekilde temsil etmek için
çalışıyoruz” diye konuştu.
Otokar’ın 2013 yılını çok
iyi geçirdiğini ve 2014 yılı
ilk çeyreğinde de böyle
bir sipariş almaktan dolayı
çok mutlu olduklarını
belirten Görgüç, “2013
yılında yüzde 40’lık
rekor bir büyüme
elde ettik. 50. yılımızı
kutladığımız 2013’te 117
milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdik. Otokar
olarak son beş yıldır
ciromuzun yüzde 4’e
yakın kısmını Ar-Ge’ye
ayırıyoruz. 2013 yılı Ar-Ge
harcamamız da yaklaşık
50 milyon TL olarak
gerçekleşti. Türkiye’nin
en fazla patent başvurusu
yapan ilk 20 firması
arasında yer alıyoruz”
dedi.n
New task in the United Nations Peace
Force for COBRA
Otokar of Koc Group has achieved another significant order
with their COBRA vehicle which is recognised worldwide with
its design in structure and features that matches all the needs of
modern armies. It's announced that the order costs around $ 24,6
million including spare parts and driver's training and the vehicle will
join the UN Peace Forces.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
19
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Dinçer Çelik, ABD pazarına
yönelik ürün geliştirmelerin hız
kesmeyeceğini de vurgulayarak,
“Önümüzdeki yıllarda stratejik
planlarına paralel olarak yeni bir
ürün daha geliştirme konusunda
çalışmalara başladık ” diye
konuştu.
Fuarda lansmanı yapılan TS45
aracı hemen satıldı.
UMA Fuarı’nda sergilenen
TS45, Amerikanın en önemli
tur operatörlerinden bir tanesine
satıldı. İlave 10 adetlik de sipariş
alındı.
Temsa yeni ürünü TS45’i
Amerika’da satmaya başladı
Amerika pazarı için geliştirilen 57
koltuklu yeni ürün TS45 ABA Fuarı’nın
ardından bu kez Los Angeles California’da
düzenlenen Amerika'nın en büyük otobüs
fuar organizasyonlarından olan UMA'da
müşterilerinin beğenisine sunuldu. Fuarda
TS45’in yanı sıra 30 koltuklu TS30 ve 40
koltuklu TS35’de sergilendi.
T
emsa, yeni ürünü TS45’i
Amerikalı müşterileri ile
buluşturmaya devam ediyor. 11
Ocak’ta Nashville-Tennessee'de
düzenlenen ABA Fuarı’nda
ilk kez tanıtılan TS45 büyük
beğeni toplamıştı. 14 metrelik
uzun yol taşımacılığı için 2.5
yıllık bir süreç sonucunda
geliştirilen TS45 bu kez
ABD’nin en büyük otobüs fuar
organizasyonlarından UMA’da
tanıtıldı.
Farklı seçeneklerde çözüm
sunan tek firma
Müşterilerin büyük beğenisini
kazanan TS45 Temsa’nın ABD
pazarındaki payına önemli bir
katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
ABD Distribütörü CH Bus Sales
ile birlikte bu yıl UMA Fuarı’nın
tek Platinium Sponsoru olan
Temsa, rakiplerinin tek ürünle
katıldığı fuarda TS30, TS35
20
Mart March - Nisan April 2014
TEMSA begins
to sell their new
product TS45 in
the US
Developed for
the American
market, the new
57-seater TS45 has
been presented in
America's largest
bus fair organisation
UMA in Los Angeles,
California, following
its presentation in
ABA Fair. In the fair,
the 30-seater TS30
and 40 seater TS35
have been exhibited
as well as the TS45
model.
ve TS45 ile üç farklı boy ve
kapasitede çözüm sunan tek
firma özelliğini de kazandı.
Müşterilerimizle birlikte
yapıyoruz
TS45’in 2.5 yıllık bir çalışmanın
ürünü olduğunu belirten
Temsa Genel Müdürü Dinçer
Çelik, ABD pazarındaki
başarılarındaki en büyük etkenin
ürünleri müşterilerle birlikte
geliştirmek olduğunu söyledi.
ABD pazarında dikkatli ve
sağlam adımlarla ilerlediklerini
belirten Dinçer Çelik, “TS30
ve TS35 müşterilerimizin
büyük beğenisini kazanan
ürünlerimiz. Bu başarı TS45’in
de önünü açtı. ABA ve UMA
Fuarları’nda ürünlerimize
gösterilen yoğun ilgi bizi çok
memnun etti. TS45’in Pazar
payımıza önemli bir katkı
sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Temsa’nın 14 metrelik yeni
ürünü TS45 içerisinde ABS,
ESC,RSC, şeritten ayrılma
uyarı sistemi, lastik basıncı
görüntüleme ve uyarı sistemi,
motor odası otomatik yangın
söndürme sistemi, 3 nokta
emniyet kemerli sürücü ve
yolcu koltukları gibi oldukça
yüksek bir güvenlik donanımını
standart olarak sunan TS45
modeli 425 PS gücünde motora
ve 57 yolcu kapasitesine sahip.
Ayrıca Araçta kaza halinde
güvenliği artırıcı yönde, yolcuları
araç içinde tutmaya yönelik özel
bir uygulama var.
Engelli yolcuların aracı
kullanmasını kolaylaştıracak
engelli lift opsiyonu, yüksek
kapasiteli iklimlendirme sistemi
ve direksiyondan kumanda
edilebilir ilave aksı ile ileri
manevra kabiliyeti ve yol
tutuşuna sahip donanımı ile
rekabetin yoğun yaşandığı 45
feet üç akslı otobüs pazarı'nda
rekabete bir adım önde
başlamış oldu. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Son 20 yılda ülkemiz firmaları ve kurumlarının uluslararası fuarlara katılımları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedirler. Dünyanın hemen her coğrafyasındaki fuarlarda
Türkiye’den herhangi bir katılımla karşılaşmak artık kimseye sürpriz olmamaktadır. Bunda devletin firmalara ve kurumlara verdiği fuar desteğinin rolü büyüktür.
Fuar denilince...
AHMET YILMAZ
TAYSAD Almanya Temsilcisi, exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative, Chairman of the Board of exTim GmbH
A
lmanya’nın otomotiv ve
makina gibi bazı önemli sanayi
kollarında dünyada lider
olduğunu biliyoruz. Almanya’nın yine
küresel alanda başarı gösteren hizmet
sektörleri de bulunuyor. Bunların içinde
de fuarcılık sektörü başta geliyor. Hatta
son 10-15 yıl içinde Alman menşeili
fuar şirketlerinin faaliyetlerini Almanya
dışında da yoğunlaştırdıklarını ve başka
gelişen pazarlarda da fuar organize
ettiklerini biliyoruz. Bunların en başında
ise Türkiye geliyor.
Ülkemiz sanayicileri için fuar denince
akla gelen ilk uluslararası organizasyon
belki de ‘Hannover Sanayi Fuarı’dır.
Bu fuara ülkemizden ilk katılımlar
1980’li yıllara dayanmaktadır. Hatta
sanayicilerimiz teknolojiyi ve pazarı
takip etmek için daha önceleri ziyarete
başlamışlardı. Hannover Fuarı’na
Türkiye’deki fuarları ilginç kılacak
öğeler, fuar şirketlerinin, katılımcı
firmaların ve resmi kurumların
işbirliği ile ortaya çıkartılabilir ve
gerçekleşebilir.
22
Mart March - Nisan April 2014
bizim katılımımız ilk olarak 1980’lerin
ortasında Turgut Özal’ın öngörüsü
ile başladı. Bu fuara Türkiye, iki kez
“partner” ülke olarak katılım gösterdi.
Yine biliyoruz ki bu fuar birçok
işletmenin “özel” tarihinde önemli
yer tutuyor. Alınacak makinanın ilk
siparişinin verildiği, ihracat bağlantısının
ilk yapıldığı yer olma özelliğinin
yanında, birçok kritik “an”a ev sahipliği
yaptı. Geçmişten söz etmişken kısaca
bu fuarın kuruluş yıllarına, amacına bir
göz atalım.
İkinci dünya savaşından yenik çıkan
Almanya’nın işgal kuvvetlerinden
İngilizler, savaş sonrasında Almanya’yı
yeniden yapılandırma sürecinde bir
fuar açılmasını önerir hatta dikte
ederler. Amaç Alman ürünlerini ihraç
etmektir. İlk defa 1947 yılında İhracat
Fuarı olarak Hannover’de açılır. Fuar
çok başarılı geçer, 31,6 milyon dolarlık
iş sözleşmesi imzalanır. Yabancı
firmaların bu fuara katılmaları üç yıl
sonra 1950’de başlayacaktır. Sonraki
yıllarda diğer ihtisas fuarları gündemi
gelir (1970’de CeBIT, 1975’de LIGNA)
ve 1980 yılından itibaren de her sene
bir partner ülke belirleyerek yola
devam edilir. Henüz CeBIT gibi ihtisas
fuarları Hannover Sanayi Fuarı’ndan
ayrılmamışken 1990’ların ortasında
Hannover Fuarı hem katılımcı sayısı
hem de ziyaretçi sayısı açısından
rekorlar kırmıştır.
En büyüğü Hannover Fuarcılık şirketi
olsa da değişik eyalet/şehirlerde
www.taysad.org.tr
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
kurulan fuarcılık şirketleri ve bunların
organize ettiği fuarlarla Almanya bir
anlamda fuarlar cenneti olmuştur. Her
yılın hemen hemen her ayında değişik
branşları ilgilendiren uluslararası
fuarlara ev sahipliği yapılmaktadır.
Otomotiv sanayini ilgilendiren başlıca
fuarlar arasında IAA Ticari Araç
Fuarı - Hannover, IAA Binek Araç
Fuarı Frankfurt ve yedek parça/servis
hizmetleri için de Automechanika
Frankfurt Fuarını sayabiliriz. Bunlara
son dönemlerde revaçta olan özel
ihtisas fuarlarını da eklemek gerekiyor,
örneğin Volkswagen’in düzenlediği
IZB-Wolfsburg ve daha küçük çapta
Stuttgart kentinde düzenlenen yan
sanayi fuarları gibi.
Almanya’daki fuarları bu kadar ilginç
kılan veya bunları başarılı kılan önemli
nedenler nedir diye irdelediğimizde;
• İlgili sektörde öncü firmaların bu
fuarlarda yer alması,
• Teknolojik gelişmelerin ilk
sergilenme yerleri olması,
• İkili iş görüşmelerine uygun ortamlar
ve bunların sonuç alındığı mekanlar
olması,
24
Mart March - Nisan April 2014
• Organizasyonun altyapılarının (bina,
bilişim altyapı, ulaşım, kongre/
seminerler vs) mükemmele yakın
olması ilk göze çarpan faktörler.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve
internetin sağladığı yeni olanaklar ile
bir ara artık klasik fuarcılığın sonunun
geldiği konuşulmaya başlanmıştı. Bir
taraftan, bu tartışmalar hala devam
ediyor; diğer taraftan da klasik
fuarcılık aşılarak yeni formlar kuruluyor
ve geliştiriliyor. Alman fuarcılık
şirketleri bu tartışmalara, bir yandan
küreselleşerek yani dünyanın önemli
merkezlerinde fuar organizasyonları
yaparak bir yandan da uzmanlık fuarı
(alt branşlar/sektörler, bir alıcı etrafında
düzenlenen tedarikçi fuarları, kongre
+fuar) organize ederek beklentilere
veya piyasanın eğilimlerine göre yanıt
vermeye çalışıyor.
Türkiye ve fuarcılık
Son 20 yılda ülkemiz firmaları ve
kurumlarının uluslararası fuarlara
katılımları başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmektedirler. Dünyanın
hemen her coğrafyasındaki fuarlarda
Türkiye’den herhangi bir katılımla
karşılaşmak artık kimseye sürpriz
olmamaktadır. Bunda devletin
firmalara ve kurumlara verdiği fuar
desteğinin rolü büyüktür. Fuarların
işletmeler tarafından etkin kullanılıp
kullanılmadığı ayrı bir konu olmakla
birlikte, yeni dönem oluşan formlara
daha çok dikkat etmeliyiz. Örneğin
kongre+fuar ve/veya özel firmalar
etrafında gerçekleşen fuarlar bilhassa
otomotiv tedarik sanayi açısından daha
önemli hale gelmiştir. Çünkü bu tür
formlarda, yeni teknolojiler dillendirilip
sergilenebilirken, ikili görüşmeler için
de daha uygun ortamlar sunulmaktadır.
Değinmek istediğim bir başka konu ise
son zamanlarda Türkiye’de düzenlenen
fuarlarla ilgilidir. Bu fuarları daha cazip
hale getirmek için; merkez sanayi
ülkelerinden daha çok katılımcı ve
ziyaretçi çekmek gerekmektedir.
Sektördeki önemli firmalarının fuarda
yer alması da son derece önemlidir.
Örneğin İstanbul’daki bir otomotiv
tedarikçi fuarında Türkiye’den önemli
firmaların standlarını görememek hayal
kırıklığı ve şüphe yaratmaktadır. Bu
durumda, ilgili fuar için, sektörün yeterli
potansiyeli göremediği ya da fuarın
hitap ettiği müşteri profilinin katılım için
ikna edici olmadığı düşünülmektedir.
Her iki durumda fuar organizatörleri
tarafından incelenmelidir.
Türkiye’deki fuarları ilginç kılacak
öğeler, fuar şirketlerinin, katılımcı
firmaların ve resmi kurumların
işbirliği ile ortaya çıkartılabilir ve
gerçekleşebilir. Aksi takdirde
Almanya’nın belli fuarlarının küçük
kopyası şeklinde yola devam edilir ki
bunun gerek ülkemize gerekse de
katılımcılara/ziyaretçilere bir katkısı
olmaz.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
When it comes to exhibition...
W
e all know that Germany is the
world leader in some of the significant industry branches (automotive, machinery etc.). There are other
service industries that Germany is also
successful and accordingly fair organisation is one the leading ones of such
service industries. Moreover, we know
for fact that during last decade Germanorigin fair organiser companies has concentrated their activities also outside of
Germany and organise exhibitions in
other developing markets, primarily in
Turkey.
For the industrialists in our country
when the subject is exhibition the
first one comes to mind is ‘Hannover
Messe’. Although participations to this
exhibition go back to 80s, our industrialists have started to visit the exhibition
as visitors before then. Our first participation to Hannover Messe had started
in mid-80s with Turgut Özal’s perspective. Turkey have participated this exhibition twice as “partner” company.
As we know this exhibition has a significant place in many establishments
“private” background; as well as being
the first place where very first order for
the machinery to be purchased and first
export connection is being made, this
exhibition has also hosted many critical “moment”. While harking back let’s
have look at the years and purpose of
this exhibition’s establishment.
British - one of the occupational forces
of Germany came out war defeated
recommended in fact dictated Germany to establish an exhibition during
the reconstruction period of Germany.
The purpose was to export German
products. The exhibition has opened
its doors first time in 1947 in Hannover.
Exhibition was a great success, business contracts worth up to 31,6 million
USD were signed. Foreign companies’
participations to this exhibition were
going to start three year later in 1950.
During the ensuing years specialised
fairs become a current issue (In 1970
CeBIT, in 1975 LIGNA) and moved on
by determining a partner company for
each year starting from 1980. Before
the specialised fairs such as CeBIT
separated from Hannover Messe, in
26
Mart March - Nisan April 2014
mid-90s Hannover Messe had record
breaking participations and visits.
plier exhibitions organised around one
buyer, conference + exhibition)
Even the grandest one is Hannover
Exhibition Company, other exhibition
companies found in different states/
cities and the exhibitions organised by
those companies has made Germany
an exhibition heaven in a way. Each
year nearly every month international
fairs involving different branches are
being hosted. Amongst the exhibitions
concerning automotive industry we can
name IAA Commercial Vehicle Exhibition - Hannover, IAA Passenger Car
Exhibition - Frankfurt and also for spare
part/service facilities Automechanika
– Frankfurt. It is necessary to add specialised exhibitions to those which are
come into fashion lately, such as IZBWolfsburg organised by Volkswagen
and supplier exhibitions organised in
smaller scales in Stuttgart.
Turkey and Exhibition Organisation
When we study what are the important
factors that make exhibitions in Germany such interesting or successful, the
first remarkable factors are;
•Participations of pioneer firms in related sectors in these exhibitions,
•Being the first place for technological
developments,
•Being suitable stages for two-up business meeting and locations where
those meeting accomplish result,
•Being infrastructure of the organisation (building, IT infrastructure transportation, conference/seminars etc.)
so close to perfection.
As a result of developments in IT technologies and new potentials provided
by the internet it was being discussed
that traditional fair organisation was
coming to an end. On the other hand
discussions are still remaining; in other
respect traditional fair organisation is
being exceeded and new forms are
being created and developed. German
exhibition organisation companies are
trying to respond these arguments by
fulfilling expectations or market trends
with both getting globalised (by organising exhibitions in worldwide important
centres) and also organising specialised
fairs (subsidiary branches/sectors, sup-
For the last 20 years firms and establishments in our country have been
successfully participating international
exhibitions. It is no longer a surprise
to come across with any participants
from Turkey in almost every exhibition
organised in worldwide. State supports
to companies and establishment have
a great part in this. As well as whether
exhibitions are being utilised effectively
by the establishment is another subject, we should pay more attention to
the newly developed forms. For example, conference + exhibition and/or exhibitions organised around special firms
has become very important especially
for automotive supply industry. That is
because in such forms new technologies can be expressed and displayed
and also more appropriate environments are being provided for two-up
meetings.
Another subject that I would like to address is about the exhibitions which
has been recently organised in Turkey.
In order to make these exhibitions
more attractive; more participants and
visitors from central industrial countries
are required. Taking place of significant firms of the sector in exhibition is
very important. For example failing to
see stands of significant companies of
Turkey in an automotive supplier exhibition in Istanbul causes disappointment
and suspicion. In such case it is being
considered the sector does not see
enough potential in concerning exhibition or the profile of targeted audience
of the exhibition is not persuasive for
participation. Both case must be studied by the exhibition organisers.
Elements that shall make exhibitions in
Turkey interesting can be revealed and
carried out by exhibition companies,
participating firms and official bodies.
Otherwise carrying on as smaller imitations of certain exhibitions of Germany
would be the case which would had no
use neither for our country nor for the
participators/visitor.n
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
Farplas Şirketler Grubu, Yönetim Komitesi Başkanı
AHU BÜYÜKKUŞOĞLU SERTER:
"Şirketler genç kuşağın
yolunu açmalı"
Hayallerimin peşinden gittim
İ
stanbul Erkek Lisesi ve Bilkent İşletme
Fakültesi’nde okudum. İş hayatına Farplas’ta
Uluslararası Projeler Departmanı’nda başladım. Ardından MBA için New York’a giderek Wall
Street’te brokerlık ve fon yöneticiliği yaptım.
Hayatımın her yedi, sekiz yıllık evrelerinde kariyer değiştiren bir insanım. Ama hiçbir zaman
bir işi bırakıp yeni bir işe başlamadım. Hep öğrendiklerimin üstüne koyarak başka bir işe geçtim. Ama her iş insanının, her girişimcinin finansın çok önemli olduğunu bilmesi gerektiğini düşündüğüm için MBA’de finans okumayı seçtim.
Aile şirketi içinde çalışmanın avantajları kadar dezavantajları da var. İnsanın kendine kendini kanıtlaması çok zor. Başarılı bir yönetici misiniz, yoksa
babanız o şirketin sahibi olduğu için mi başarılısınız onu bilemiyorsunuz. Bunu kanıtlamanın en iyi
yolunun daha homojen bir ortama girip bir başkasının yanında çalışmak olacağını düşündüm. Ben
her zaman hayallerinin peşinden giden bir insanım. ABD’de eşimle birlikte tam burs ve asistanlık veren bir üniversite bulduk ve gittik. Bütün hayatımızı çalışarak götürdük. Wall Street’te bir üniversiteye gidiyorduk, gündüzleri çalışıyorduk. En
alttan başlayarak hemen hemen her işi yaptım ve
hepsinin faydasını gördüm. Broker olarak başlayıp portföy yöneticiliğine kadar çıktım. Geri gelmeye karar verdiğimde bir Hedge Fon’un yöneticisiydim. Her şeyi devralmaya hazır ve ne yapacağını bilen bir duruma gelmiştim. Bu çerçevede
Farplas Grup’a iş geliştirmeden ve finanstan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden geri
döndüm.
"Farplas’ta şirketi yöneten profesyonellerle ailenin ikinci
kuşak temsilcileri olarak yakaladığımız birlikte çalışma
anlayışı ve girişimci yapımız sayesinde şirketimizi pek çok
ortaklık ve yeni iş fikirlerine kapı açarak geliştiriyoruz. 30
yıldır bir CEO’muz, 28 yıldır bir genel müdürümüz var.Aileden
profesyonel olarak çalışan sadece 2 üyemiz bulunuyor.
Aile üyelerimizi profesyonelleştirip, profesyonellerimizi
aileleştirebilmiş bir şirketiz"
rar Ar-Ge’ye dönüştürdük. Şu anda 60 mühendisli bir Ar-Ge bölümümüz var. Orada da farklı farklı
çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge mühendisi arkadaşlarımızdan iki tanesinin hazırladığı proje TİM’in bu yıl
düzenlediği İnovasyon Kongresindeki proje yarışmasında birinci oldu, Ar-Ge merkezimiz de otomotiv yan sanayi dalında lider Ar-Ge merkezi seçildi.
Farplas’ın bugünkü gündemi
Türkiye’nin ilk teknoparkında tasarım şirketi kuran şirketlerden bir tanesiyiz. Kurduğumuz FarDizayn adlı şirkete, şirketlerimizin içindeki tüm tasarım birimlerini spin-off ettik. O şirket çok başarılı
oldu. Daha sonra Ar-Ge yasası çıktığı zaman tek-
28
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
Farplas’ta bildiğimiz işlerin Ar-Ge’sini zaten yapıyoruz. Ama hayat ve dünya çok hızlı değişiyor.
Tüm otomotiv sektörü kendini yeniden dönüştürecek. Aslında bunu otomotiv sektörü olarak algılamak da yanlış, ulaşım teknolojileri diye bakmak gerekiyor. Çünkü uçakta gelen bir yenilik yarın otomotive, tekneye iniyor. Dolayısıyla sadece
üretim metodları değil; mobilite, iletişim, elektronik de bugün çok önemli. O yüzden biz artık sadece otomobilin içinde ürün geliştirme veya fikir geliştirme konusunda takılmamalıyız.
Dünyada nüfusu 10 milyon kişiyi geçen mega şehirlerin sayısı hızla artıyor. Böyle giderse çok yakın zamanda dünya nüfusunun yüzde 75’i metropollerde yaşamaya başlayacak. Böylece şu anda
zaten büyük bir sorun olan ulaşım ve trafik, çözülmesi en önemli problemlerin başında olacak.
Bu yıl konusu ulaşım teknolojileri ve çözümleri
olan bir kurumsal girişim şirketi kuruyoruz. Tüm
ulaşım çözümleriyle ilgili fikri veya teknolojisi olan
herkesin bize gelmesini istiyoruz. Burada bazıla-
larını haketmiş aile üyeleri tarafından yönetilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Bence bizim şirketimiz
bu dengeyi ideal kurmuş bir şirket. Şirkette hissedar olmakla etkin ortak olmak arasında farklar var.
Herkes şirkette etkin olmak zorunda değil. Değer
yaratmakla ilgili herkesin kaygısı olmalı ve o değer
illa o şirketin içinde yaratılmak zorunda da değil.
İkincisi, profesyonellerle uyum da çok önemli.
Biz profesyonel kadromuzla bir organizma gibiyiz.
Herkes kabiliyetleri olan alanı paylaşarak, herşeyi yapmaya çalışmaz. Ama hep birlikte karar alırız.
Farplas’ta şirketi yöneten profesyonellerle ailenin
ikinci kuşak temsilcisi olarak yakaladığımız birlikte
çalışma anlayışı ve girişimci yapım sayesinde şirketimizi pek çok ortaklık ve yeni iş fikirlerine kapı
açarak geliştiriyoruz. 30 yıldır bir CEO’muz, 28 yıldır bir genel müdürümüz var. Bizde aileden kimse
profesyonel olarak çalışmıyor.
Birinci kuşak doğru profesyonelleri bulmamış olsaydı sanırım onlara şirketi bu kadar kolay teslim
Girişimci ruhun kaynağı
Aslında farklı sektörlere yönelmemiz son 5 yılın hikayesi, Özellikle Farplas’a döndüğüm ilk dönemde sadece şirket içi girişimcilik ve kendi sektörümüzün içindeki farklı kollarda iş geliştirmeye odaklandık. Önce ana işimizde
güçlü hale gelme hedefimiz vardı. 2002-2014 arasında krizlere rağmen otomotiv sektörüdeki farklı kollarda 10
kattan fazla büyüdük, önümüzdeki 3 yıl içinde de bir yüzde 50 daha büyüme planlıyoruz. Sektör dışındaki işlerde de ailemizde birikmiş sanat ve kültür altyapısını kullanarak Bodrum’daki Casa dell’Arte sanat otelini açtık.
Girişimcilik ruhunu kaynağı sanırım Kayseri genlerimizden kaynaklanıyor, ben İstanbul’da doğmuş ve Kayseri’ye
cok az gitmiş olmama rağmen Kayserili girişimci ruhunu hep hissetmişimdir. Amcam ve babamın da yeni girişimlere ve teknolojiye açık olması hem beni hem de birlikte çalıştığımız profesyonelleri hep cesaretlendirmiştir.
rı teknoloji olarak desteklenecek, patent veya fikri mülkiyet olacak. Onları Ar-Ge merkezinin içine
alacağız. Bazıları da inkübasyon merkezinde kalacak ve orada inkübe ederek şirketleştirmeye çalışacağız. Ya da şirket olmayacak, satışı olmayan
bir teknolojiyse şirket içinde kullanmanın yollarını arayacağız.
Aile şirketlerinde başarının sırrı
Klasik avantaj ve dezavantajların yanında bence
vizyoner bir lider tarafından yönetilen bir aile şirketin önünde durmak çok güçtür, iyi yönetilen bir
aile şirketi çok çabuk karar ve aksiyon alabilir, tüm
fırsatlara ve tehditlere anında tepki verebilir ve bu
özelliğiyle rakiplerinin önüne kolayca geçebilir.
Aile şirketlerinde denge nasıl kurulur?
Şirketteyken şirket, ailedeyken de aile önemlidir,
ikisini birbirinden cok kesin hatlarla ayırmak bence aile şirketinin ruhuna aykırı. Belli bir boyutun
üzerindeki aile şirketlerinin mutlaka profesyoneller va aynı sektörde tecrübeli, eğitimli pozisyon-
30
Mart March - Nisan April 2014
etmezlerdi. Şirkete kattıkları itibariyle profesyonellerin değerini bilen bir şirketiz. Profesyoneller bize
hayatımızda zamanımızı istediğimiz gibi kullanma
lüksü veren kişiler.
Bilinmeyen Yönleriyle
Ahu Büyükkuşoğlu
Serter
Güne Nasıl Başlar?
Erken başlarım, işe erken
gelirim, en sevdiğim
verimli zamanım ise
sabah saatleridir
Hangi Sporları Yapar?
Koşmayı, kayak yapmayı
ve motosikletle gezmeyi
severim
Düzenli Takip Ettiği
Yayınlar?
Ipad’de Pulse ve
Flipboard yardımıyla
teknolojiden, otomotive,
yönetimden, yiyecek,
içeceğe kadar 100’den
fazla yayını ve pek çok
blogu da aktif olarak
takip ederim
En Sevdiği Yemek?
Hem yöresel hem de
modern mutfakları cok
severim.
En Sevdiği Şehir?
San Sebastian
Sevdiği 3 Özelliği? Açık
fikirli, meraklı ve enerjik
İş Hayatında En
Çok Kızdığı Durum?
Kendilerini geliştirmeye
hiç ihtiyaç duymadan,
her şeyi bildiğini sanıp,
her konuda fikri olan,
koltuklarına yapışıp,
gençlerin önünü
açmayan iş insanları ve
yöneticiler
Hangi Tür Müzikleri
Dinler?
Rock ve alternatif müzik
Şöhreti ve başarıyı paylaşabilmek çok önemli. Bizim şirketimizde birçok kimse şirketin sahibinin
kim olduğunu bile bilmez. Çoğu zaman CEO’muzu
şirketin sahibi, beni de kızı sanırlar. Bu çok iyi bir liderlik örneği aslında. Liderin geri durup gençlerin
önünü açması kolay bir şey değil çünkü.
Son Okuduğu Kitap?
“Koşmasaydım,
Yazamazdım”, Haruki
Murakame
Ben ve kuzenlerim ailenin ikinci kuşak temsilcileri olarak babalarımızdan öğrendiğimiz bu yönetim
tarzını uygulamaya devam edeceğiz.
Ailesiyle/
Arkadaşlarıyla
Yapmaktan Hoşlandığı
Şeyler? Seyahat etmek
Galata İş Melekleri
Tatillerini Nerede
Geçirir? Bodrum Casa
dell’Arte, motorsikletle
farklı ülke ve kıtalar
Şu sıralarda zamanımı beni her açıdan heyecanlandıran teknolojinin ve girişimciliğin farklı türlerine ayırarak değerlendirmeyi daha zenginleştirici buluyorum. “Galata İş Melekleri” üyesiyim,
Türkiye’nin ilk akredite melek yatırımcılarından biriyim, bir de “ARYA Kadın Yatırım Platformu” ku-
Son İzlediği Film? The
Butler
Kullandığı Otomobil?
Otomobil yerine Harley
Davidson Softail motor
kullanıyorum.
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
rucusuyum. Ayrıca pek çok girişimcilik yarışmasında ve teknoparklarda girişimcilere mentorluk
ve yatırım yapıyorum.
Erkek egemen otomotiv sektöründe kadın yönetici olmak
Çalıştığım tüm sektörlerde; finansta da otomotivde de ağırlıklı olarak erkeklerle çalıştım. Bu konuda bir sorunum hiç olmadı. Öte yandan artık Farplas için erkek egemen bir firma demek pek de
doğru olmaz. Çalışanlarımızın neredeyse 2/3’ü kadınlardan oluşuyor, yönetim kademesinde de 17
kadın yönetici ve mühendis görev alıyor
Otomotiv ve sanat
Estetik görünüm en çok da lüks araçlarda ortaya çıkıyor ve bu araçlar gerçekten adeta bir sanat eseri gibi üretiliyor. Sanatla otomotivin bu yakın temasını en fazla ortağı olduğum MATA Otomotiv’in ürünlerinde hissettim ve sanatsal dokunuşla ve
yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerin ne kadar katma değerli olabileceğini gördüm.
Mata Otomotiv, Aston Martin’in tüm iç ahşap ve karbonfiberlerini, Tesla’nın tüm
karbonfiber iç giydirmelerini ve yeni piyasaya çıkan Corvet’in tüm karbonfiber iç giydirmelerini yapan bir Türk firması. Aslında Türkiye’de çok sayıda başarı hikâyesi anlatılıyor ama Mata gibi bir başarı hikâyesi bulmak gerçekten zor. Bunda da otomotive sanatsal yaklaşımın büyük etkisi olduğunu görüyorum.
Benim üç kızım var. Sonuncusu Arya, kendime
40 yaş hediyem. Bir kadın olarak hep erkek egemen sektörlerde çalıştım, hiçbir sorunum da olmadı, hep rahat çalıştım, ama hep çok çalıştım.
İlk kızımın doğumunda NY’ta fon yöneticiliği yapıyordum, sırf kadın olduğum için görevimi eksik
yaptığımı düşünmesinler diye doğum günüme kadar çalıştım, toplantıdan çıkıp doğuma gittim ve
bir hafta sonra görevimin basina döndüm, çünkü yaptığım işin böyle bir sorumluluk gerektirdiğini düşündüm. Şimdi geriye bakınca görüyorum ki
kariyerim açısından doğru olsa bile bir kadın olarak çok fazla fedakârlık yapmışım.
Bir yandan da “Women Presidents Organizations”ın
(Kadın Başkanlar Organizasyonu) başkanıyım. Türkiye şubesini ben kurdum. Farklı sektörlerden iki milyon dolar ve üzerinde ciro yapan iş sahibi kadınların bir araya geldiği bir kurum bu. Kadın girişimcilerle bir arada olduktan sonra gördüm ki herkes
benim kadar rahat değil. Kadınların önlerinde sırf
kadın olmalarından dolayı engeller var. En önemlisi de kadınların kendileriyle ilgili kendi kafalarında sahip oldukları engeller. Oysa kadın girişimciler çok dayanıklı, pek çok konuya odaklanabilen
insanlar. Dolayısıyla tam yatırım yapılacak girişimciler. Belki dünyayı kadınlar yönetecek diye bir iddiada bulunamam ama dünyayı kesinlikle kadınlar
kurtaracak. O yüzden bu konuya bir katkım olması için Arya’yı kurduk.
Arya Kadın Yatırım Platformu
Başarılı olmuş kadınlar ve kızlarının geleceği için
bir şeyler yapmak isteyen kız babalarından oluşan
bir mentor ve yatırımcı grubuyla kadın girişimci
olacak veya kadın hayatına dokunacak bir projesi olan erkekleri birleştiriyoruz. Bir milyon liranın
üzeri cirosu olan ikinci seviye girişimci dediğimiz
kadınlara gidip onların iş modellerinin yeniden yaratılmasını hedefliyoruz. Sadece finansman olarak
değil her konuda destek verip sermaye ortağı olarak girip bunu yapiyoruz. Mesela bugün 200 kişi
istihdam ediyorsa belki ilerde, çoğu kadın olmak
üzere 400-500 kişi istihdam etmesini sağlamak
ve böyle başarı hikâyeleri yaratmak istiyoruz. Bir
de ben bunu bir sosyal sorumluluk, bir iyilik olarak
32
Mart March - Nisan April 2014
görmüyorum. Benim ve benimle birlikte ARYA’ya
yatırım yapan kişiler için “kadın” bir fırsat aslında.
Bugün Türkiye’de bu kadar fazla demografiye sahip, pek çok tüketim kararını veren, çoğu erkekten
daha eğitimli bir kadın gücü var ama bu gücü bir
fırsat olarak görüp bu konuya odaklanan ne bir şirket ne de yatırım var. Bu fırsatı ilk gören yatırımcılardan olmak da benim için girişimcilik örneği diye
düşünüyorum. Kadını fırsat olarak gören tüm yatırımcıları da Arya Kadın Yatırım Platformuna davet ediyorum.
Ahu Büyükkuşoğlu
Serter kızları Lara,
Selin ve Arya ile
birlikte...
Sanata verilen destek
Bir sanatçının gözünden dünyaya bakmakla bir
Öğrenmek benim için yemek yemek, uyumak gibi bir ihtiyaç,
yaptığım her yeni iş, tanıştığım her yeni kişi bana farklı bir
şey öğretiyor, bunun için hep zamanım var. Hayatı yüksek
viteste, tam kapasite yaşamayı, yürümeyi değil, koşmayı
seviyorum. Tutkularımı; girişimcilik, öğrenmek, okumak,
seyahat etmek ve sanat oluşturuyor. Eskiden spor da vardı
ama artık spora çok fazla vakit bulamıyorum maalesef.
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
sanayicinin gözünden dünyaya bakmak arasında
dağlar kadar fark var. Bu farkı algılayıp hayatınıza
yansıtabiliyorsanız bu sizi çok farklı bir insan yapıyor. Bizim dünyamızda her şey gelişerek devam
etmeli, hiçbir şey aynı kalmamalı. Aynı kalarak, bir
şeylere bekçilik yapmak bence çok da ilginç değil.
Farplas geçen yılın sonunda Paris Sanat Fuarı’nda
kolleksiyonerlere bir sunum yapmaya davet edildi. Türkiye’den bir tek Borusan’ı ve bizi çağırdılar.
Konu sanat ve girişimcilikti. Büyük şirket sahipleri ve bizden çok daha büyük koleksiyonerler gelip
sanatın girişimciliğe ve şirketlerine nasıl katkıda
bulunduğunu anlattılar. Aslında artık bunun tartışılıyor olmasıni bile abes karsiliyorum. Bir kurumun
sanata olan ilgisi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir, sanat sponsorlukları büyük kurumların benimsediği bir tarz, ancak bence sanatı kurumun
özümsemesi, onun içinde devamlı yer alıyor olması ve çalışanlarıyla bunu paylaşması çok önemli. Biz bunu yaklaşık 20-25 senedir yaptığımız için
artık çalışanlar sanatsız bir ortamda çalışmayı düşünmüyorlar bile. Bütün çalışanlar kendi odalarına
asacakları işleri kendileri seçebiliyorlar. Bizim şirketimize geldiğiniz zaman klasik bir otomotiv şirketi demezsiniz. Bu insanların mantalitesine kadar da yansıyor. En son yaptığımız Art Residency
programında bir sanatçı stüdyomuz var, sanatçılar
gelip bizim atık malzemelerimizle de çalışıp sanat
üretebiliyorlar. Onları tekrar çalışanlarımızla paylaşıyoruz. O kadar çok sanattan çıkabilecek malzeme var ki. Şunu tartışmak lazım: Nereye kadar
sanatı sokacaksınız? Sadece duvara asmak değil,
çok ileri boyutları olması lazım. Zaten benim sunumumun konusu “Sanat bizim için ne yaptı” idi,
“Biz sanat için ne yaptık” değil. Sanat içinde olmak bizim ailemize kültürel ve entelektüel olarak
belki üç jenerasyonda alamayacağımız bir mesafeyi atlattı. Çünkü sanat sayesinde belki hiçbir zaman görmeyeceğiniz yerleri görüyorsunuz, hiçbir
zaman tanışmayacağınız insanlarla tanışıyorsunuz, sanatçıların hayata bakış açılarını paylaşıyorsunuz. Tüm bunlar insanın vizyonunu müthiş genişletiyor ve zenginleştiriyor. Onun için sanat olmayan bir yerde hiç rahat edemem, mutlaka bir
dokunuş olması lazım.
Otomobiller: Otomobil benim için hep nereye gideceğini merak ettiğim bir teknolojik ürün. Günümüzdeki otomobil algısının önümüzdeki on yıl için radikal bir biçimde değişeceğine inanıyorum, dolayısıyla otomotivin günümüz insanı için teşkil
ettiği anlam ve önemi hep sorguluyorum. Önümüzdeki yıllarda daha çok insanın şehirlerde yaşamaya başlamasıyla otomobilin profili de çok değişecek. Otomobili anlamak başlı başına bir felsefe, ulaşım aracı mı yoksa bir seyahat etme stili mi? Buna
zaman karar verecek, merakla bekliyorum.
Ahu Büyükkuşoğlu
Serter ve babası
Yunus Büyükkuşoğlu
Sanatı paylaşmak da vizyonun bir parçası sanat
paylaşıldıkça faydalı olan bur kurum, o yüzden
kendi şirketlerimizde de her zaman sanat etkinliklerine yer veriyoruz.
2006’de Casa dell Arte Oteli’ni Bodrum Torba’da
açtık. Casa dell’Arte’de bir nevi benim kendi startup’ım. Koleksiyonumuzu sergileyebileceğimiz bir
otel markası yaratalım ve insanlar kendini bir koleksiyonerin evinde tatilde hissetsinler istedim.
Konsept buydu. Samimiyeti olan fikirler her zaman başarıya ulaşıyor. Hiç ummadığım şekilde başarılı ve tatmin edici oldu. Her şeyi kendimiz yaptık, tamamen kalpten gelen bir projeydi. Kısa zamanda Turkiye’nin önemli lüks markalarından biri
olduk. Krallar, kraliçeler, koleksiyonerler bizi ziyaret eder hale geldi. Bu markayla da Türk resim sanati ve turizm sektörüne farklı bir değer katabildiğimizi düşünüyorum.
Tasarımcı olmayı çok isterdim; ama maalesef ben
sanatsal açıdan kardeşim kadar yetenekli değilim, ailede sanat yolunu o seçti ve güzel sanatlarda okudu. Ancak dizayn, tasarım ve mimariye çok
meraklıyım ve bu alandaki birikimlerimi yeni işlerimi modellerken veya marka stratejisi yaratırken
çok kullanıyorum.n
34
Mart March - Nisan April 2014
Farplas’ın
en önemli
değerlerinden biri
de fark yaratmak.
Bir şekilde hep
farklı olmak
istiyoruz. Bu uzun
süre önce başlamış
bir gelenek. Bizde
hem üretimde,
montajda hem
de yönetim
katında çoğunluk
kadınlardadır.
Yönetim katında
çalışan erkek
yöneticiler
de kadınlarla
çalışmayı tercih
eder oldu.
www.taysad.org.tr
RÖPORTAJ INTERVIEW
Bitmeyen
tutku: Otomotiv
Milliyet Gazetesi
Otomobil Editörü
Levent Köprülü
Milliyet Gazetesi Otomobil Editörü
Levent Köprülü, “Otomobil
dediğiniz şey sadece dört tekerlekli
bir canavardan ibaret değil. Onun
da bilinmeyen yönleri, geçmişinde
yaptığı hataları ve çoğu kez bizden
gizlediği pek çok ilginç özelliği
var” diyor. Otomotiv tutkusunu
mizahi diliyle birleştiren Köprülü,
gazetedeki köşesinde otomobilin ve
sektörün gizli ayrıntılarını ele alıyor.
Bu sayımızda ise yılların birikimi
otomobil tecrübesini tedarik
sanayicileriyle paylaştı.
RÖPORTAJ: SEVGİ ÖZÇELİK
Tam bir “Otokolik”
B
izim toplumumuzda klasik bir yaklaşım
vardır, her erkek çocuğu otomobil ile büyür denir. Erkek çocukların oyuncaklarının çoğunu küçük otomobiller oluşturur. Benim
otomobil sevgim bu yaklaşımın da ötesine geçerek gelişti. Çocukluğumda hatırı sayılır oyuncak otomobillerim oldu. Bir dönem geldiğinde artık farklı modellerin yanında, bu modellerin farklı
renklerini de oyuncak otomobillerimin arasına katıyordum. Yaşım ilerledikçe ilgim giderek otomobil dergilerine doğru yöneldi. Üniversite yıllarında
ise bu işi bir adım daha ileri taşıdım. Artık kağıt ve
gazete hurdacılarından kiloyla eski otomotiv dergileri alıyordum. Bunların çoğunu Alman otomobil
dergileri oluşturuyordu. Bu yüzden farklı dillerde
otomotiv sektörüne ait terimleri o günlerde öğrenmeye başladım.
38
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
Otokolik” köşesinin isim babası, lisedeki sıra arkadaşımdır.
Lisenin yıllığında benim için 'Tam bir otokolik'tir diye yazmıştı. Yıllar sonra bana, “Köşene isim bul” dediklerinde, ilk önerim tartışmasız 'Otokolik' oldu. İlk önce gazete içinde bu isim
çok garip gelse de, sonraları benimsendi. Benim için otomotiv
tutkusunu 'Otokolik'ten daha iyi ifade edecek bir isim olduğunu düşünemiyorum.
Türkiye’nin otomobili nasıl olmalı?
Tasarımı, platformu Türkiye’de yapılan, motorları Türkiye’de geliştirilen, önemli parçalarının yurt
içinden karşılandığı, yerli markaya da sahip bir
araçtan bahsediyoruz. Bugün bazı şirketlerimiz,
özellikle hafif ticari araç modellerinde yerlilik oranını yüzde 70’lere taşımış durumdalar. Motorunu
kendileri geliştiriyor, mühendisliğini kendileri yapıyorlar. Yine aynı şekilde üretimini de kendileri gerçekleştiriyorlar. Belki sadece dış tasarım ve bazı
parçalar konusunda dışarıdan yardım alıyorlar.
Öncelik iç pazarda kendini kanıtlamış Türk
otomobili olmalı
Ancak Türkiye’de istenilen şey, yerli markalı hafif
ticari araç değil, binek otomobil. Maalesef şu an
otomobilde bu istenilen özelliklere sahip bir aracın
üretimi yok. Eskiden gerçekleştirebilmiş miydik?
Evet, gerçekleştiriyorduk. Gün geldi, bir takım nedenlerden dolayı kesintiye uğradı. Şimdi, bu dönemde sıfırdan bir marka yaratıp, onu uluslararası
alanda tanınır hale getirmenin ve yaşatabilmenin
kolay olmadığını düşünüyorum.
Bir kere, öncelikle o otomobille iç pazarda belirli bir başarı düzeyi yakalamak gerekiyor. Çünkü
yeni bir otomobil, yeni bir model dediğinizde, bunun bir ergenlik dönemi var. Hatalarını bulacaksınız, onları giderecek ve eksiksiz hale getireceksiniz. Bu da en az 2, 3 yıl demek. Ardından da farklı
tiplerini ve bir sonraki modelini geliştirmeye başlayacaksınız…
Yerli ve elektrikli
bir aracın
geliştirilmesinin
çok daha kolay
olabileceğini
düşünüyorum.
Daha düşük
bütçelerle,
elektrik motoru
ve yazılımlarını
geliştirmek
mümkün olabilir.
Yapı itibariyle,
komponentlerinin
azlığından dolayı
da böyle bir fırsat
daha yakın gibi
görünüyor.
www.taysad.org.tr
Anadolu Üniversitesi Basın-Yayın Bölümü’nü bitirdikten sonra Tempo Dergisi’nde çalışmaya başladım. Daha sonra Milliyet Gazetesi Dış Haberler
Servisi’nde 1.5 yıla yakın çalıştım. Askerlik döneminden sonra 6 ay kadar farklı bir iş kolunda çalıştıysam da, yeniden Milliyet’e, Dış Haberler’e döndüm. Bu serviste çalışırken, gazetede otomobil
üzerine yazmam istendi. Hatta bunu bana teklif
eden, Tempo Dergisi’ndeyken anlaşmazlık yaşadığım yöneticimdi.
Mizah ve otomobil tutkusu
O dönem Milliyet Gazetesi’nin haftalık ekinde,
“Otokolik” adlı köşede, otomobil yazıları yazmaya
başladım. İlk yazılarımda “otomotiv” yerine “otomobil” yazıyordum. Otomobilin, anlamayan insana sıkıcı gelebileceğini düşünerek biraz mizahi, biraz da bilgi veren bir içerikte yazmaya çalışıyordum. Köşe, daha sonra gazeteye taşındı. Ancak
bu kez ekonomi sayfalarında yazıyordum ve otomotivin makro ekonomik boyutunu da ele almaya başladım. Böylece Milliyet Gazetesi’nde 12 yıllık otomotiv editörlüğü maceram başlamış oldu.
Ayrıca öyle bir marka olmalı ki, yurt dışında herşeyiyle kendini kanıtlayabilsin. Yabancı tüketici, sadece o aracı değil, bir sonraki modeli de güvenerek satın alabilmeli. Bunları sağlamanın kolay olmadığını biliyorum. Böyle bir olgunluk ve tecrübeye ulaşmanın da hemen gerçekleşebileceğini düşünemiyorum. Bir model geliştirmek için bile en
az iki yıl gerekli. Platformu, motoru ve tasarımıyla
bize ait, benzinli ya da dizel motorlu bir otomobil,
ciddi bütçeler gerektiriyor.
Türkiye elektrikli araç üssü olabilir mi?
Yerli ve elektrikli bir aracın geliştirilmesinin çok
daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Daha düşük bütçelerle, elektrik motoru ve yazılımlarını geliştirmek mümkün olabilir. Yapı itibariyle, komponentlerinin azlığından dolayı da böyle bir fırsat daha yakın gibi görünüyor. Ama buna karşılık,
elektrikli aracın hem Türkiye’de hem de dünyada
ne kadar kabul gördüğüne bakmak, hedefleri ona
göre saptamak gerekiyor. Yeterince pazarı bulunmayan bir araca yatırım yapmayı kimse istemez.
Tüketici beklentilerine bakmalı
Türk tüketicisinin davranış biçimlerini ve beklentilerini iyi analiz etmek önemli. Bizim tüketicimizin,
Amerika’daki ya da Avrupa’daki otomobil müşte-
Mart March - Nisan April 2014
39
RÖPORTAJ INTERVIEW
Bilinmeyen Yönleriyle
Levent Köprülü
Güne Nasıl Başlar?
Çay veya kahveyle…
Hangi Sporları Yapar?
Maalesef yapmaz, arada
sırada yürür…
Düzenli Takip Ettiği
Yayınlar?
Hangi birini sayabilirim
ki? Pek çok gazete, dergi
ve internet sitesi…
En Sevdiği Yemek?
Zeytinyağlı çalı
fasulyesi…
En Sevdiği Şehir?
İstanbul… Diğer
sevdiğim şehirler
alınmasın ama!
Levent Köprülü ve otomobiller
Bir otomobilde o kadar çok ayrıntıya dikkat ediyorum ki, belki bu, beni dünyanın en ‘sinir’ otomobil kullanıcısı
haline getiriyor. Tüketim değerlerinden tutun, performansına, tasarımına kadar bir çok detaya takılabiliyorum.
Bir otomobilin içine oturduğumda, bozuk yollarda ses verip vermediği bile benim için önemli. Direksiyonuna
oturduğumda, bana “Kesinlikle senin tercihin benim!” diyebilmeli… Otomobil benim bir parçam olabilmeli, öyle
hissedebilmeliyim. Satın alıyorsam, sadece ayağımı yerden kesmemeli yani…Dedim ya, “sinir” bir tüketiciyim.
Bana otomobil ile ilgili bir soru sorulduğunda mutlaka eksik yanlarını da dile getirecek bir çok ayrıntıya dikkat
çekiyorum. İnsanların kafası iyice karışıyor ve gidip kendi bildiklerini satın alıyorlar. Bu yüzden şaka bir yana,
“Otomobil alacaksanız bana sormayın!” diyorum.
risinden daha farklı davrandığını görüyoruz. Türk
tüketicisinin otomobil seçim kriterleri arasında,
çevre bilinci faktörü yok denecek kadar az. Elbette aracın az tüketmesini istiyor, ama bunu çevreyi daha az kirletmek için değil de, yakıta daha az
ödemek için göz önünde bulunduruyor. Almanya
ya da Amerika’daysa çevre bilinci bize göre daha
gelişmiş.
Elektrikli araçlarda menzil ve şarj problemi, tüketici açısından bir başka soruna işaret ediyor. Yeterli miktarda şarj istasyonları kurulsa dahi, tüketicilerin menzili kısıtlı bir otomobille yolculuk etmek istemesi uzun zaman alacak. İnsanlar sürekli uzun yolculuklar yapmasalar da, günün birinde
otomobilleriyle çok uzaklara gidebilecek olmanın
hayalini kurarlar. Fakat mevcut akü teknolojileriyle, tamamen elektrikli bir araçla uzun yol yapmak
tüketici açısından hayalden öte değil. Şarj noktaları artmadığı ve akü sistemleri gelişmediği sürece, elektrikli otomobil bizim tüketicimize uzak kalacaktır. Menzil artırıcı motorlar ise, ekstra geliştirme ve satın alma maliyeti anlamına geliyor. Zira
vergisel açıdan da dezavantajlı kabul ediliyor.
40
Mart March - Nisan April 2014
Hibrit araçlar daha çok kabul görür
Tüm sorunlar çözülse bile, elektrikli otomobilin
Türkiye’de büyük ilgi göreceği konusunda hala
ciddi kuşkularım var. Türkiye’de pazarın ancak
10’da birini oluşturur kanaatindeyim. Öte yandan
hibrit teknolojili otomobillerin, daha öne çıkabileceğine inanıyorum. Bu teknoloji, dünyada da kabul gördü. Gerek performans, gerekse menzilden
kaybetmek istemeyen tüketiciler için biçilmiş kaftan gibi. Şayet tamamen yerli bir hibrit otomobil
otomobil üretilmesi isteniyorsa, bu maalesef kolay değil. Çünkü elektriklinin yanında, aynı zamanda bir benzinli veya dizel motor da üretmek, geliştirmek zorundasınız. Bunun için daha kompleks
elektronik yazılımlar gerekli. Yani sadece benzinli ya da dizel motorlu bir araç geliştirmekten bile
daha yüklü bütçeler gerektiriyor.
Ancak şişkin bütçeyi garantileyip, hibrit teknolojili yerli araç üretimi yapılır, bir de vergi avantajı
sağlanırsa, Türkiye açısından daha uygun olabilir.
Çünkü Türk tüketicisi, kavram olarak hibrit teknolojisine sıcak bakıyor. Tabii Türkiye’de bunu çoklu
Sevdiği 3 Özelliği?
Sevdiğim
özelliklerim, aslında
sevmediklerimdir. En çok
golü, bu özelliklerimden
yerim çünkü!
İş Hayatında En
Çok Kızdığı Durum?
Saygısızlık ve bencillik
Hangi Tür Müzikleri
Dinler?
Pop Jazz, Soul ve
yabancı pop
Son Okuduğu
Kitap? Ruhi Mücerret
(meditasyon niyetine!)
Son İzlediği Film?
Need For Speed
Ailesiyle/
Arkadaşlarıyla
Yapmaktan Hoşlandığı
Şeyler? Bol kahkahalı
sohbetler, yemekler,
gezmeler…
Tatillerini Nerede
Geçirir? Tembellik
yapabileceğim her
yerde…
Kullandığı Otomobil?
Konuşmama hakkımı
kullanmak istiyorum…
En Sevdiği Söz
Hayatımı özetlemese de,
en sevdiğim sözdür: Bir
insan değişmez, sadece
kendisini gizler!
(Bir Dost)
www.taysad.org.tr
RÖPORTAJ INTERVIEW
ortaklık yapısıyla başarmak mümkün. Birileri dizel
motoru, birileri de elektrikli motoru geliştirebilir.
Bir başka ortak da bu araçların kalan bölümlerine
yönelebilir. Ancak bu şekilde şansımızın var olabileceğini düşünüyorum. Üstelik yurt dışında uygun
fiyatlı hibritler kesinlikle daha rahat pazar bulabilir.
Türk otomotiv tedarik sanayisi
Türk otomotiv tedarik sanayisine bakarken, hem
olumlu hem de olumsuz bir tablo çizilebilir. Bu elbette nereden baktığınıza bağlı.
Tedarik sanayi, kendisini bir Türk insanı, gibi mevcut durumlara çok çabuk adapte edebilen, çok
çabuk kabuk değiştirebilen bir yapıya sahip. Bugün yapılan çalışmaları gördüğümüzde, takdir etmemek mümkün değil. Küresel üreticilerin planmalarına dahil oluyor, geliştirme çalışmalarında
yer alıyor. Fakat bana göre hala tedarik sanayi bir
emekleme süreci yaşıyor ve henüz bu durumdan
da kurtulabilmiş değil. Bugün 350’ye yakın tedarik
sanayicimiz varsa, bunun ancak bir bölümü kendini küresel alanda kanıtlamış durumda.
Tedarik sanayi şirketlerinin çok azının küresel
alanda kendini kanıtlaması, bir olgunluğa eriştiği
anlamına gelmiyor. Kesinlikle bu tespitlerimi, ya-
Sarı renkli Anadol STC16
Türkiye'de otomobil üretmek
denilince, hayalimde hep “Anadol
STC16” var. Bu model benim
çocukluğumun aşkıdır diyebilirim.
Bugün belki de hayatım boyunca
hiç sahip olamayacağım bir
otomobil. Ancak, yatırım için bana
bir milyar dolarlık bütçe verilmiş
olsa, Anadol STC 16’nın modern
halini üretmek isterdim. Üstelik
sarı renk olması da önemli…
dı. Bunun nedenlerinden biri, genelde bize getirilen bir model veya örnek üzerinden üretim yapma becerimiz. Bunu çok iyi bir kalite düzeyi yakalayarak yapıyoruz.
Ancak günümüzde artık ürün kalitesi, bir ülkeye,
bir firmaya proje verilmesi için yeterli olmuyor.
2008 küresel krizinden sonra dünya üreticileri arasında dengeler değişti. Tedarik sanayicisinin düşük maliyetli yani rekabetçi, aynı zamanda kaliteli üretmesi, bunun yanında da geliştirme çalışmalarını yapabilmesi gerekiyor. Bu bir ayırım noktası
artık. Çünkü tedarik sanayicisinin alıcısı durumundaki şirketler, küresel rekabet nedeniyle aslında
herşeyi talep eder hale geldi. Talepleri çok fazla.
Türkiye’deki işgücü maliyetleri o kadar da düşük
değil. Dolayısıyla yeterince Ar-Ge’si, kendi fikri olmayan tedarik sanayi şirketlerinin, bugünkünden
daha ileriye gidebileceklerini sanmıyorum.
Markanın ismi kolay telafuz edilmeli
Küresel alandaki hızlı gelişmelere ayak uyduramayan tedarik sanayicilerinin büyük bir bölümünün, aile şirketleri olduğunu düşünüyorum. Elbette, aile şirketleri arasında da kendini kanıtlamış,
geliştirmiş ve küresel marka haline gelmiş olanları bir kenara ayırıyorum. Ama bazılarının, en azından markalaşırken bile dünya ölçeğini düşünerek
hareket etmediğini gözlemliyorum.
Türkiye’de bile uzun kelimelerden oluşan isime
sahip aile şirketleri, haklı olarak bu adı yurt dışında da kullanmak istiyor. Aynı Türkçe harflerle, küresel alanda iş yapmak bana göre büyük bir risk
taşıyor. Bu durum tamamen marka yönetiminde,
profesyonel iş yapma tekniğinde yeterince yol katedilmediğini işaret ediyor. Mesela insanlar sizle-
Tedarik sanayinde
yurt dışında
şirket satın
almayı mutlaka
gündemde tutmak
gerekiyor. Kendi
teknolojisine
sahip yabancı bir
firma satın almak,
bir yerine iki kez
kazandıracaktır.
Tedarik sanayicisi,
kendi markasıyla
yurt içinde varlığını
sürdürürken, satın
aldığı markayla
da uluslararası
pazarda daha
iyi yetkinlik
sağlayabilir. Ayrıca
kendi markasını,
aldığı markanın
teknolojisiyle
güçlendirip, başka
pazarlara da
yönelebilir.
pılan işleri küçümsemek için değil, katkı yapabilmek adına söylüyorum.
Ürün kalitesi, proje verilmesi için yeterli değil
Türkiye’de otomobil kültürü çok eskiye dayanmıyor. Otomotiv sanayinin de ancak 40-50 yıllık bir
geçmişi var. Türk tedarik sanayinin gelişimi de,
buna paralel. Tedarik sanayicilerinin ilk öncüleri,
belki de otomotivin ‘o’sundan anlamadan, yıllar
önce bu sektöre adım attılar. Yıllar içinde bir gelişme ve yetkinlik sağlamaya başlandı. Fakat bu,
dünyanın kaydettiği gelişmenin hep gerisinde kal-
42
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
RÖPORTAJ INTERVIEW
rin ürünlerinizi çok beğenebilirler fakat isminizi telafuz edemezlerse, bu bir süre sonra dezavantaj
haline gelebilir.
Tam tersinden bakarsak, Türkiye’de ismi bir türlü
telafuz edilemeyen bir çok otomobil modeli bulunuyor. Bu modeller, komik sayılabilecek isimlerle
anılıyor. Zor telafuzlu isme sahip ürünler, modele değil markaya bakılarak satın alınıyor. Kısacası,
tedarik sanayisinde markalaşma konusunda bile
eksiklikler bulunuyor. Bu nedenle profesyonelleşme, markalaşma, farklılık ve farkındalık yaratma
gibi eksikliklerimiz var.
Bu durum, her kağıt mendilin ‘selpak’ diye anılması gibi. Şirket kağıt mendil üretebilir, ama ‘selpak’ olarak anılmaktan kurtulamaz. Önemli olan,
mesela içinden çiçek çıkan bir kağıt mendil üretmek ve ürünün böylece farklı anılmasını sağlamaktır.
Yurt dışında üretim yapabilecek bir dönüşüm
Türkiye’deki şirketler artık sadece ucuz iş gücüyle
ve kaliteyle iş almakta zorlanacaklar. Bu, aslında
uzun bir süre gündemde. TAYSAD’ın toplantılarında da, yurt dışına yatırım yapma yetkinliğine sahip olunması konusunun ele alındığını biliyorum.
Tedarik sanayicileri yurt dışından bir proje alabilmek için fikir geliştirebilmeli, Ar-Ge’lerini geliştirebilmeli, o proje için gerekirse yurt dışında da üretim yapabilmesi gerektiğini gözönüne almalı. Şu
an kaç şirket bunu yapabilecek durumdadır? Bana
göre tedarik sanayicileri öncelikle bunlar üzerinde kafa yormalılar. Ayrıca kaç şirket, kendi ürettiği proje ve ürünlerle yurt dışında yer alabilecek
düzeye gelmiştir? Bunun da gözden geçirilmesi
gerekiyor.
Rekabet öncesi işbirliği ruhunu yakalamak
Tedarik sanayicileri arasında bir dayanışma olması
da, bana göre önemli bir başka nokta. Örneğin bir
fabrikadaki işçiler, “Biz kaliteli üreceğiz” hedefinde birleşip, o fabrikadan çıkan araçla gurur duyabiliyorsa; aynısını tüm tedarik tedarik sanayicilerinin de yapabilmesi gerekiyor.
Sektör olarak tüm tedarikçiler, ürettiği ürünü dünyanın önde gelen markalarına satabilen paydaşlarıyla da gurur duyabilmeli. Bir Türk firmasının ürettiği menteşe, Aston Martin’in kapılarında kullanılıyorsa, tedarikçiler firmayla birlikte bu mutluluğu
paylaşabilmeli. Başaran firma da, bunun nasıl geliştiğini “ketumluk etmeden” diğerleriyle paylaşabilmeli. Yani sanayiciler, kendi başarılarından yola
çıkarak birbirlerine yol göstermelidir. Bunu yaparken de, başarıp başaramayacağını düşünmemeli.
Şayet hepimiz, Türk otomotiv sektörünün başarılı
olmasını istiyorsak, elde ettiğimiz kazanımların temel felsefesini kıyaslamalı ve paylaşmalıyız. Paylaşılan bilgiyle 5 şirket yerine 10 şirket başarılı ol-
44
Mart March - Nisan April 2014
Sosyal Ağlar: Sosyal ağları kullanıyorum, bunun çok da yararını görüyorum. Otomotivde ya da başka alanlarda benim fikirlerime değer veren insanlarla buluşma imkanı yaratıyor. Yazdığım yazıların başkalarıyla paylaşılması benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca Facebook ve Twitter benim aynı
zamanda haber kaynaklarım. Bu mecralarda sadece insan değil markaları,
yurt dışındaki yayınları ve ajansları da takip ediyorum. Bilgi akışından fazlasıyla yararlanmış oluyorum.
Şirketlerin günümüzde sosyal ağları kullanmadan çok da fazla başarılı olacağını sanmıyorum. Uluslararası otomobil üreticilerinin CEO’ları bile
Twitter’da yer alıyorsa, markalarıyla ilgili gelişmeleri içtenlikle paylaşıyorsa, Türk şirketlerinin yöneticileri içinde bu geçerli olmalı. Örneğin, Opel’in
CEO’su bir Corvette gördüğü zaman, eski bir Opel kullandığı zaman bunların resimlerini hemen paylaşıyor. Aynı zamanda yeni modellerinden nasıl
etkinlediğini de içtenlikle aktarma fırsatı buluyor. Ben bunu, markayı tüketiciyle kaynaştırmak, arasındaki bağı güçlendirmek açısından önemli buluyorum. Sadece ajanslar üzerinden yürütülen, bana göre soğuk kalan sosyal
ağ yönetimini çok fazla benimsemiyorum.
duğunda, bu, öğreten ve yol gösteren şirkete de
fayda sağlayacaktır. Türk malına ve Türk üreticilerine olan algının güçlenmesi, şirketlerin de değerini artıracaktır. Başarının yollarını paylaşmak, sektöre güç katacak bana göre.
Ürünlerde farklılaşmayı sağlamak
Dünyadaki otomotiv sektörüne baktığımda, yeni
modellerde çok da ‘devrim’ niteliği taşıyan ürünlerin ortaya çıktığını düşünmüyorum. Çıkan yeni
ürün ve teknolojiler, genelde var olanın gelişmiş
hali.
Tedarik sanayi açısından öncelik, mevcut malzeme veya tennolojinin nasıl farklılaştırılacağı olmalı. Örneğin araç koltuğunu ele alalım. Bir koltuğun
daha farklı fonksiyonlar, malzemeler ya da tasarımla üretilmesi mümkün. Bu dönemde otomotiv sektörünün üzerinde çalıştığı en önemli konu,
araçların daha hafif olması. Öyleyse bir koltuk
üreticisi, ürünü hafif fakat dayanıklı malzemeden
üretme ve tasarlama yoluna gidebilir. Ana fonksiyonundan kaybettirmeden, daha işlevsel hale getirebilir.
Yine örneğin hava yastığı, yer kaybı olmasın diye
tavana monte edilmeye başlandı. Bildiğimiz hava
yastığının sadece yeri değiştiriliyor, ama fonksiyonu değişmiyor. Bu da, ana sanayinin beklentilerine cevap verecek yenilikler üzerinde çalışmanın önemine işaret ediyor. Yeni ürün bulmanın
ötesinde, mevcut ürünlerin üzerinden giderek bir
farklılaşma ya da iyileştirme sağlanabilir. Siz, ana
üreticiye ne kadar farklı bir ürün sunarsanız, tercih edilme şansınız o denli artar. Kriz sonrası yeni
dünya ve otomotiv düzeni, maalesef bunları gerektiriyor. n
Tedarik sanayicisi
günümüzde
araçlarda en büyük
konseptin hafiflik
ve çevrecilik
olduğunun
farkına varmalı?
Şayet bunun
farkında değilse,
üründe çok fazla
değişiklik yapma
ve farklılık yaratma
şansını yitirir.
Ürettiği ürünü
farklılaştırarak,
ana üreticinin
hedeflerine,
isteklerine katkıda
bulunabiliyorsa,
tercih edilen şirket
olacaktır.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD 36. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TAYSAD’da Başkan Dr. Dudaroğlu göreve devam dedi
Cari açık, otomotivde kritik
teknoloji üretimiyle azaltılacak
TAYSAD seçimli 36. Genel Kurul’unda Başkanlığa yeniden
Dr. Mehmet Dudaroğlu seçildi. Dudaroğlu, yeni dönemde otomotiv
endüstrisi için kritik teknolojilere yönelerek cari açığı düşürmeye
katkı sağlayacaklarını söyledi.
G
üçlü Sanayi Güçlü Marka, sloganıyla marka ve katma değeri ile
rekabet gücü yüksek öncü bir sektör hedefleyen TAYSAD seçimli 36. Genel
Kurulu yapıldı. Seçimde tek aday olan TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, üyelerin desteğiyle göreve devam dedi. Dudaroğlu, yeni dönemde kritik teknolojilerin
ülke ekonomisine kazandırılması yönünde
yeni bir projeye başladıklarını duyurdu.
ekonomisinde cari açığa da neden olan kritik teknolojilerin sektöre kazandırılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle
önemli bir proje başlattıklarını kaydetti. Bu
proje çerçevesinde Türk otomotiv tedarik
sanayinin yatırım yapabileceği yeni teknoloji alanları belirlenecek ve bu yönde girişimler yapılacak.
Genel kurulda TAYSAD’ın geçen dönemdeki faaliyetlerini anlatan Başkan Dudaroğlu, üyelere gelecekle ilgili hedeflerinin de
büyük olduğunu söyledi. Dudaroğlu, ülke
Otomotiv endüstrisinin, ekosistemi bütününde yer alan yetkin oyuncuların desteğiyle lider ülkelerden biri olma potansiyeli
taşıdığına dikkat çeken Dudaroğlu, “Bu po-
46
Mart March - Nisan April 2014
Otomotivde lider ülke
tansiyelimizi yüksek katma değerli teknolojik ürünler üretmeye yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu yetkinliğimizi geliştirmemiz gereken ana ürün grupları ise motor
ve motor parçaları, güç aktarma organları,
elektrik – elektronik parçalar ve aktif – pasif güvenlik parçalarıdır” şeklinde konuştu.
Dudaroğlu, küresel bir TAYSAD vizyonu
için ‘TAYSAD 2023 Projesi’ni başlattıklarını da hatırlatarak, karar vericiler nezdindeki etkinliklerini artırmak istediklerini ve
Türkiye’nin küresel bir tedarik merkezi olabilmesi için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.
Türk otomotiv sanayinin
kümelenme hedefi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
desteğiyle sunulmakta olan Sanayi Kümenlenme Programları’nı yakından takip
www.taysad.org.tr
ettiklerini ve yeni proje önerilerini oluşturduklarını ifade eden Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Küresel otomotiv pazarına, kümelenme mantığında bakıldığında, 4 farklı kümelenme çeşidi görülmektedir.
Türkiye otomotiv kümelenmesi “Potansiyel” evresinde olup, “İşlevsel“ bir küme
halini almalıdır. En iyi uygulamaların görüldüğü kümeleri incelediğimizde, bu kümelerin, gerçek birer ekosistem olduklarını
görmekteyiz.” diye konuştu.
İmalatçı KKDF’den muaf tutulsun
Sektörün önünün açılabilmesi için Bakan
Işık’a taleplerini de aktaran Dudaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimde Avrupa’da
birinci olduğumuz hafif ticari araç segmentinde rekabetçi konumun korunmasını,
parça test ihtiyaçlarının karşılanması için
akredite test laboratuvarlarının oluşturulmasını, imalatçıların KKDF’den muaf tutulmasını ve Ar-Ge merkezlerinin tabana yayı-
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Otomotiv Strateji
Belgesi'ni başarıyla uyguluyoruz. Bu yıl süresi bitecek belgenin
revizyonuyla ilgili çalışmaları da başlatıyoruz. Revizyon sürecinde
de sizden azami katkı bekliyoruz. Sektörde, 2013 yılında dengeli
dış ticaret yaptık. İhracatımız da ithalatımız da 17 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılında, otomotiv sektörünün 75
milyar dolar civarında ihracatını hedefliyoruz."
Clepa Başkanı Arnaud de David-Beauregard
Clepa Başkanı Arnaud
de David-Beauregard,
"Tedarikçilerin önünde ciddi
işbirliği potansiyeli var. Türk
tedarik sektörünün de bu alanda
başarıyla mücadele vereceğinden
hiç kuşkum yok."
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
Mart March - Nisan April 2014
47
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
her yerde ve her zaman olmazsa olmazlar
arasında” diye konuştu.
Tedarik zincirinde yeniden yapılanma
Üretimin giderek dünya çapında faaliyet
kapasitesine sahip tedarikçilerle çalışan
global platformlar tarafından yapılacağına
işaret eden Arnaud De David-Beauregard,
“Bu da gelecekte sayıca daha az ancak
daha hacimli pazar fırsatları anlamına geliyor ve tedarik zincirinde daimi bir anlaşma,
işbirliği, toplanma, yeniden yapılanma süreci doğuracaktır” dedi.
İnovasyon her zaman gündemde
Önümüzdeki yıllarda, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere, kentler büyüdükçe çevresel duyarlılık önemli ölçüde artacağı tespitinde bulunan Clepa Başkanı,
“Emisyonlar, tüketim, ağırlık ve yeni mobilite gereksinimlerinin adım adım ele alın-
labilmesi için eşdeğer çalışan sayısının 30
kişi olarak uygulanmasını talep ediyoruz.”
TAYSAD geçmiş dönem başkanları Bakan Fikri Işık ile birlikte...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
da katıldığı genel kurul, otomotiv endüstrisinin tüm sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Genel kurulda söz alan CLEPA Başkanı Arnaud De David-Beauregard, otomotiv endüstrisinin küresel verilerini paylaşarak sektörün dünyadaki geleceği açısından
umut verdiğinin altını çizdi.
Clepa gelecekten umutlu
CLEPA Başkanı Arnaud De DavidBeauregard konuşmasında Clepa olarak
dünya otomotiv endüstrisinin parlak geleceğinden tümüyle emin olduklarını dile
getirdi. 2013 yılında hafif araç satışlarının
küresel bazda yüzde 3,9 oranında yeni bir
artış yaşadığına değinen Arnaud De DavidBeauregard, “Analistler, 2007 (69 milyon
adet) ve 2018 (100 milyon adet) yılları arasında satışlarda yüzde 14,5 artış öngörüyor. Küresel pazar, 2007 - 2020 yılları arasında iki katına çıkabilir. Talep azalmayacak; geleceğimiz talebe yetişme kapasite
ve yetkinliğimize bağlı” dedi.
Pazarın küresel coğrafyalarda zaman içinde değişmek durumunda olduğunu ifade eden Clepa Başkanı, “Pazara yakınlığın
yanı sıra maliyetler de hayati öneme sahip.
Düşük maliyetli rekabetçi ülkeler listesi
değiştikçe, üretim düşük maliyetli ülkelere kaymaya devam edecek. Rekabet gücü
48
Mart March - Nisan April 2014
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık; otomotiv
teknolojisinde ortaya çıkan,
kendi kendine park eden
sistemler, sensörler, uyarı
sistemleri gibi birçok yeniliğin
yazılım kaynaklı olduğuna
işaret ederek, yazılım konusuna
ayrı önem vermek durumunda
olduklarını kaydetti.
ması gerekecek” Bunun için de inovasyona ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Türk tedarik sanayisinin gücü
TAYSAD 36’ncı Genel Kurulunda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2002 yılında 91 bin otomobil satılan
Türkiye’de bu rakamın geçen yıl 664 bine
çıktığını belirtti.
Türkiye’nin otomobil sahipliği konusunda
henüz yerli markası olmayan bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Işık, ‘Yan sa-
www.taysad.org.tr
nayisi çok güçlü, dünya ile rekabet ediyor ancak kendi markamız yok. Bu noktadaki eksiğimizi gidermenin gayreti içindeyiz.
Yalnız bu olaya bir ‘kuru milliyetçilik’ olarak yaklaşmıyoruz. Alanı iyi analiz etmek, önümüzdeki fırsatları, riskleri iyi hesap etmek durumundayız’ diye konuştu.
TÜBİTAK’ta elektrikli araçla ilgili çağrı yaptıklarını anımsatan
Işık, iki aşamalı bir sürecin işletildiğini, birinci aşamada 20 civarında teklifin geldiğini, ikinci aşamaya ise 6 firmanın teklif
verdiğini kaydetti.
Elektrikli araç üretimine destek verilecek
Son değerlendirmelerin yapıldığına işaret eden Işık, ‘’Yerli
araç konusunda otobüs, ticari araç ve otomobille ilgili teklif
var. Bu ayın sonuna kadar bu teklifleri değerlendirip, sonuçlandırmak istiyoruz. Elektrikli araç üretimi için 100 milyon liraya kadar destek vermek istiyoruz. Ama burada sonuç odaklıyız. Değerlendirme kriterlerinden biri (bu çalışmanın sonucunda kaç araç üreteceksiniz?)’’ şeklinde konuştu.
Işık, bakanlığını ve sektörü yakından ilgilendiren 5 önemli düzenleme yaptıklarını anımsatarak, bunlardan birisinin kamu
alımlarında teknolojik yerli üründe fiyat yüzde 15 pahalı olsa
bile alma zorunluluğu getirdiklerini söyledi.
Bir diğer düzenlemeyle de yeni teknolojiyle ilgili üretim yapan şirketlerin kamu ihalesine girmesinde en fazla karşılaştığı iş bitirme belgesi temini sorununa çözüm getirdiklerini vurgulayan Işık, ‘’İş bitirme Belgesine denk belgeyi bakanlık olarak biz vereceğiz. Şirketin önündeki devasa engeli ortadan kaldıracağız’’ dedi
Üretime Kurumlar Vergisi katkısı
Işık, patent, tasarım, model geliştirmeyle ilgili gelişmelerin
mutluluk verici olduğunu belirterek, ‘İnsanların bu üretimlerinin mutlaka sonucu olmalı, bu ülkeye bir değere dönüşmeli. Bu ülkeye, bu noktada değer katan herkese, ödemesi gereken kurumlar vergisinin yarısını kendisine iade ederek biz de bir ödül vermiş olacağız. İstiyoruz ki yerli üretimimiz artsın, ithalat bağımlılığımız azalsın’ diye konuştu.
Cari açık rakamlarının dün açıklandığını hatırlatan Işık, şunları kaydetti: ‘Geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar dolar ci-
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
49
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Genel kurulda ‘Patent-Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım’
alanında başarılı olan Aktaş Hava Süspanyiyon, Yiğit Akü ve
Olgun Çelik’e, ‘İhracat’ alanında başarılı olan Bosch Sanayi, CMS
Jant ve Federal Mogul Piston AŞ’ye, ‘Eğitim’ alanında başarılı
olan Farplas, Ecoplas ve Hexagon Studio’ya ödülleri Bakan Işık,
Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve TAYSAD
Başkanı Dr. Dudaroğlu tarafından verildi.
Işık, 154 Ar-Ge merkezi
bulunduğunu, 60’ının
otomotiv sektöründen
olduğunu belirterek,
‘’Geçtiğimiz günlerde Ar-Ge
merkezleriyle ilgili önemli bir
zirve yaptık, Ar-Ge merkezleri
performans endeksinin 2012
sonuçlarını açıkladık. Endeks
puanları kabul edilir düzeyde
ancak daha da iyileştirmemiz
gerektiği de çok açık bir
gerçek’’ diye konuştu.
varında cari açığımız azaldı. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler sonuç vermeye başladı. Sanayi üretim endeksimiz de beklentilerin üzerinde arttı. Türkiye bu yıl artık cari
açık baskısıyla değil, ihracat bazlı bir büyüme yaşayacak.
Türkiye için kötümser olanlara sesleniyorum, hiç kötümser olmayın. Ülkede siyasi istikrar sürdüğü sürece ekonominin yönetimi, ekonomi için gerekli olan müdahaleleri anında yapmaya muktedirdir. Geçen yıl cari açık risk oluşturmaya başladığı
anda tedbirleri almaya başladık. Bu yıl ina-
50
Mart March - Nisan April 2014
nıyorum ki cari açığımız daha da azalacak.
İstiyoruz ki kur stabil olsun, ihracatçı önünü görsün, döviz kurundan dolayı bağlantılarında sıkıntı yaşamasın.’
Otomotiv Test Merkezi
Işık, Bursa Yenişehir’de TSE aracılığıyla Otomotiv Test Merkezi inşaasının başlatılacağı müjdesini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Şu anda 1 milyon 100 bin metrekarelik bir
alanın kamulaştırma çalışmalarını yürütüyoruz. Otomotiv sektörümüz artık pek çok
test için yurt dışına gitme ihtiyacı hissetmeyecek. Bu test merkezimiz Avrupa’nın
ikinci büyük test merkezi olacak ve ortalama hızın 260 kilometreye ulaşacağı bir pisti inşa edeceğiz. TÜBİTAK’ı da bu test merkezinin yanında özellikle batarya, otomobil
teknolojilerinde yapılan çalışmalara destek
verecek şekilde konumlandıracağız. İstiyoruz ki artık test için yurt dışına milyonlarca
dolar ödemeyelim.’
TAYSAD Yeni Yönetimi de belirlendi
Dr. Mehmet Dudaroğlu başkanlığında gö-
www.taysad.org.tr
The current account deficit will be
declined by critical technology production
in the automotive
The 36th elective General Assembly was held in TAYSAD
which targets a leading and highly competitive industry
with its brand and added value along with its slogan "Strong
Industry, Strong Brand". The only candidate in the election,
TAYSAD President Dr. Mehmet Dudaroglu was reelected
by the support of the members. He announced their new
project in order to bring critical technologies to the country's
economy. In the General Assembly, President Dudaroglu told
the members about the operations in the previous period and
that they have great goals for the future. He also stated that
this new project supported by the Ministry of Economy, is very
significant in order to bring critical technologies, which cause
current account deficit, into the industry. In the framework of
this project, new technology fields that Turkish automotive
industry can invest will be identified and the necessary
attempts will be made this way.
All the shareholders of the automotive industry met in the
general assembly where the Minister of Science, Industry
and Technology Fikri Isik also participated. Speaking in the
assembly, CLEPA President Arnaud De David-Beauregard
underlined the fact that the industry provides hope for the
future while he shared the global data of the automotive
industry.
rev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri ise şöyle: Başkan Vekili Alper Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
M. Alaca, Gökhan Tunçdöken, Sinan Akın, Aptullah Saner,
Hayri Kaya, Şekib Avdagiç, Albert Saydam, Perihan İnci ve
Ayşegül Orhan.
Genel kurulda ayrıca ‘Patent-Faydalı Model-Endüstriyel
Tasarım’ alanında başarılı olan Aktaş Hava Süspanyiyon,
Yiğit Akü ve Olgun Çelik’e, ‘İhracat’ alanında başarılı olan
Bosch Sanayi, CMS Jant ve Federal Mogul Piston AŞ’ye,
‘Eğitim’ alanında başarılı olan Farplas, Ecoplas ve Hexagon Studio’ya ödülleri Bakan Işık, Türk Patent Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve TAYSAD Başkanı Dr. Dudaroğlu tarafından verildi. n
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
51
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD'ın yeni yönetimi belirlendi
Dr. Mehmet
Dudaroğlu
Alper
Kanca
Yönetim Kurulu Başkanı
EKU Fren Kampana ve
Döküm San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve
Mak. San. A.Ş.
1956 Artvin doğumlu olan
Dudaroğlu, 1976’da Karadeniz
Teknik Üniversitesi Kimya
Bölümü’nden mezun oldu.
1985-1986 yıllarında İşletme
Dış Ticaret dalında ve 19992001 yıllarında Finans dalında
yüksek lisans, 2002-2008
yıllarında Yönetim Bilimleri
dalında Doktora yaptı. Karabük
Demir Çelik Fabrikası, Bilecik Yem Sanayi ve Eczacıbaşı İlaç
Sanayi’nde yatırım planlama ve üretim mühendisliğinin çeşitli
kademelerindeki çalışma hayatını, 1986’dan beri aile şirketleri
EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak sürdürmektedir.
2002 yılından bu yana TAYSAD Yönetim Kurulu’nda yer alan
Dudaroğlu, 2012 – 2013 yıllarında TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yaptı. İngilizce bilen Dudaroğlu, evli ve iki
çocuk babasıdır.
52
Mart March - Nisan April 2014
1963 Trabzon doğumlu
olan Kanca Viyana İktisat
Üniversitesi’nde lisans ve
yüksek lisansını tamamladı.
1991’de Türkiye’ye dönerek
aile şirketleri olan Kanca
El Aletleri A.Ş.’de çalışma
hayatına adım attı. Satınalma,
Mali İşler ve İhracat
bölümlerinde görev aldıktan
sonra; 2002’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2007’de ise Genel
Müdürlük görevlerini üstlendi. EuroForge ve TOSB’da Başkan
Yardımcılığı dışında Kocaeli Sanayi Odası, Dövme Sanayicileri
Derneği gibi muhtelif sivil toplum kuruluşunda görev alan Kanca,
evli ve 2 çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Mustafa
M. Alaca
Hayri
Kaya
Gökhan
Tunçdöken
Sinan
Akın
Yönetim Kurulu Üyesi
Autoliv Cankor Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Kale Oto Radyatör Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.
1966 İstanbul doğumlu olan
Alaca, 1984’de Saint Michel
Fransız Lisesi’nden, 1989’da
B.Ü. İşletme Bölümü’nden
mezun oldu. 1997 yılında
Insead’da “Advanced
Management Program”ına
katıldı. NCR Bilgi İşlem
Sistemler A.Ş.’de satış
bölümünde çalıştı. 1991’de
Cankor Otomotiv’e katıldı
ve 1999 yılında Autoliv
Cankor’un Yönetim Kurulu’na
seçilen Alaca, “Murahhas
Aza” ünvanını aldı. 2007’de
mevcut görevlerine ilave
olarak, Autoliv Grubunun
“Global Emniyet Kemeri
Kumaş Operasyonu
Koordinatörlüğü”ne atandı.
2011 yılında Fiat Grubu’na
bağlı Magneti Marelli’nin
“Ülke Yöneticiliği” görevini
üstlendi. Kasım 2013’de
Autoliv Türkiye Murahhas
Aza ve Ülke Yöneticiliği
görevine geri döndü. Evli
ve 2 çocuk babası olan
Alaca, İngilizce, Fransızca ve
İtalyanca bilmektedir.
1962’de Gümüşhane’de
doğan Kaya, İngiltere‘de
yerleşik University of
Reading‘in İş Ekonomisi ve
İdari Bilimler Bölümünden
1988 yılında mezun oldu. İş
hayatına Kale Oto Radyatör
A.Ş‘de İş Geliştirme ve Satış
Müdürü olarak başlayan
Kaya, yurtiçi ve yurtdışı
otomotiv iş geliştirme
faaliyetlerinde aktif
görev aldı. 2003’de iş ve
yabancı ortaklık geliştirme
faaliyetlerinden sorumlu İcra
Kurulu Üyesi oldu. Koçkaya
Holding’e bağlı otomotiv
şirketlerinde halen yönetim
kurulu üyesi olarak görev
yapmakta olan Kaya, Kale
Motor Soğutma Sistemleri
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı olup, evli ve 3 çocuk
babasıdır.
1963’de Bursa’da doğan
Gökhan Tunçdöken, Bursa’da
lise eğitimini tamamladıktan
sonra Almanya’da Makine
Mühendisliği Lisans
Diplomasını aldı ve aynı
eğitim kurumunda Ekonomi
Mühendisliği Master
programını tamamladı.
1992’de Bosch San. ve
Tic. A.Ş. Diesel Enjeksiyon
sistemlerinden sorumlu
Aplikasyon mühendisi
olarak işe başladı. 1998’de
ise bütün Bosch Otomotiv
ürünlerinin aplikasyonundan
sorumlu kısım müdürlüğüne
atandı. 6 sene bu görevi
sürdürdükten sonra
2002’de Almanya’da ESP
proje yöneticisi olarak
göreve başladı. Projenin
tamamlanmasından sonra
2004’de Bosch Türkiye’ye
dönüp “İlk Donanım
Satış Direktörlüğüne”
atandı ve halen bu görevi
sürdürmektedir. Evli ve 1
çocuk babasıdır.
1959 yılında İzmir’de doğan
Sinan Akın, 1981 yılında
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nden mezun oldu.
1996-2007 yılları arasında
Ege Endüstri A.Ş.’de orta
ve üst düzey yönetici olarak
görev yaptı. Aralık 2007
tarihinden bu yana Ege Fren
A.Ş.’de Genel Müdürlük
görevini yürütmektedir. Aynı
zamanda, Mart 2012’den
itibaren de TAYSAD Yönetim
Kurulu Üyesi ve Ege Bölge
Temsilcisi olarak görev
yapmaktadır. Akın, evli ve 2
çocuk babasıdır.
54
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Aptullah
Saner
Şekib
Avdagiç
Albert
Saydam
Perihan
İnci
Yönetim Kurulu Üyesi
Coşkunöz Metal Form Makina
End. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Avitaş Kompozit Plastik
San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Tekno Kauçuk Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Hayes Lemmerz İnci Jant San. A.Ş.
1964 Bursa doğumlu olan
Saner, 1987’de İ.T.Ü.
Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu.
2004 yılında ise İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde İngilizce İş
İdaresi bölümünde yüksek
lisans yaptı. Coşkunöz Metal
Form A.Ş.’de 1988-1990
yılları arasında 1 yıl rotasyonu
takiben Satış Mühendisi
olarak ve 1990-1995 yıllarında
Dynacast Teknik Döküm
Sanayi Ltd. firmasında
Satış ve Pazarlama Müdürü
olarak görev aldı. 1995
yılından itibaren Coşkunöz
Metal Form A.Ş.’de Satış,
Pazarlama ve 6 yıl Ticaret
Müdürlüğü yaptı. 20072014 arasında Beltan
Vibracoustic A.Ş.’de Ticari
Genel Müdürlük görevini
yürüttü. 2014 Ocak ayından
bu yana Coşkunöz Metal
Form A.Ş.’de Ticari Genel
Müdür Yardımcılığı görevini
yürüten Saner, aynı zamanda
2014 Nisan ayından itibaren
Coşkunöz Magnetto A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Evli ve
bir kız çocuk babası olan
Saner, İngilizce ve Almanca
bilmektedir.
Avitaş A.Ş.’nin Yönetim
Kurulu Başkanıdır. İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden
Makina Mühendisi olarak
mezun oldu. Bilahare
İşletmecilik İhtisas
Programını derece ile bitirdi.
MÜSİAD’ın kurucusu oldu
ve Genel Başkan Yardımcısı
olarak görev yaptı. İstanbul
Ticaret Odası’nda Meclis
Üyesi, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Başkan Yardımcısı,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı Yürütme
Kurulu Başkanı olarak görev
yaptı. 2013’ten itibaren İTO
Meclis Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Uluslararası
Sarajevo Üniversitesi ve
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Mütevelli Heyeti üyesi olup
ayrıca Kompozit Sanayicileri
Derneği Başkanıdır. İngilizce
ve Boşnakça bilen Şekib
Avdagiç, evli ve iki çocuk
babasıdır.
1969 İstanbul doğumlu olan
Albert Saydam, İstanbul
Alman Lisesi ve Boğaziçi
Üniversitesi İdari ve İktisadi
Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü’nde okumuştur.
1989 yılından beri kauçuk
sektöründe, 1996’dan
beri otomotiv sektöründe
çalışmakta olup, halen Tekno
Kauçuk Sanayii A.Ş.’nin
İcra Kurulu Başkanı’dır.
Kocaeli Sanayi Odası
Meclis Üyeliği yanında Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türk-Meksika
İş Konseyi Başkanlığı
görevlerini yürütmektedir.
Albert Saydam evli ve iki
çocuk babasıdır. İngilizce ve
Almanca bilmektedir.
Perihan İnci, 1996’dan beri
grup şirketlerinde Yönetim
Kurulu Üyeliği yaptığı İnci
Holding’de, Ocak 2013’de
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini üstlenmiştir. HL
Jantaş Jant Sanayi A.Ş.’de
ve HL İnci Jant Sanayi
A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesidir. 1987-2000 yılları
arasında Anteks A.Ş.’de
yönetici olarak çalışmıştır.
1999 – 2010 yılları arasında
Belçika’nın Antalya Fahri
Konsolosluğu’nu yapmış,
2010’da Belçika Krallığı
tarafından “Chevalier de
l’Ordre de la Couronne”
nişanına layık görülmüştür.
Galatasaray Lisesi 1982, İ.Ü.
Felsefe Bölümü 1986 yılı
mezunudur. 2007’de Harvard
Business School AMP
programını tamamlamıştır. İki
çocuk annesidir; İngilizce ve
Fransızca bilmektedir.
56
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ayşegül
Orhan
Neslihan
Küçükoğlu
M. Taner
Öner
Yakup
Birinci
Yönetim Kurulu Üyesi
Matay Otomotiv Yan
San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Başkanı
Toksan Yedek Parça İmalat
San. ve Tic. A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi
HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.
Denetleme Kurulu Üyesi
Birinci Otomotiv San A.Ş.
Ayşegül Orhan 1970 yılında
İstanbul’da doğdu. Üsküdar
Amerikan Kız Lisesi’nden
mezun olduktan sonra,
Bilkent Üniversitesi Turizm
İşletmeciliği, University of
Illinois’de İşletme eğitimlerini
tamamladı. Buna ilaveten
Harvard Business School
ve INSEAD’da finans ve
strateji yönetimi eğitimleri
aldı. Orhan Holding A.Ş.’nin
kuruluş yılı olan 1995’den
beri Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısıdır. Ayşegül Orhan
aynı zamanda Orhan Holding
firmalarında ve Orhan Eğitim
Kültür Vakfı’nda Yönetim
Kurulu Başkan veya Başkan
Yardımcılığı görevlerine
devam etmektedir. Bir kız
çocuğuna sahiptir.
1976 İstanbul doğumlu olan
Küçükoğlu, 1997’de Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra, 1999’da
Koç Üniversitesi İşletme
Yüksek lisansından mezun
oldu. Aynı zamanda Mali
Müşavir olan Küçükoğlu,
1999-2003 yılları arasında;
İstanbul Çuhadaroğlu Holding
ve Bursa Erbak-Uludağ
şirketlerinde (FMCG) çalıştı.
DATA Grup’a bağlı Toksan ve
Akpres firmalarında 2003’ten
itibaren değişik kademelerde
görev aldı. Halen Data
Gruba bağlı olan Toksan
A.Ş.‘de Finans ve Mali
işlerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır. 2008’den bu
yana ise TAYSAD Yönetim
Kurulu’nda görev yapmakta
ve İngilizce bilmektedir.
1958’de Gümüşhane’de
doğan Mehmet Taner
Öner, 1983 yılında O.D.T.Ü.
Kimya Mühendisliği’nden
mezun oldu. 1986 Yılında
İ.T.Ü.’de Yüksek Lisansını
ve İ.Ü. İşletme İktisadi
Enstitüsü’nde İşletme
Yüksek Lisansını tamamladı.
Ford Otosan’la başlayan
otomotiv endüstrisindeki
çalışma hayatına Nursan
Elektrik Donanım’da devam
etti. Halen Pimsa Grubu
Şirketlerinin Yürütme
Kurullarındaki görevlerinin
yanı sıra H.P. Pelzer
Pimsa’da Proje, Ar-Ge ve
Program Yönetiminden
sorumlu Genel Müdür
Muavinliği görevini
yürütmektedir. Öner, evli ve
iki çocuk babasıdır.
1978’de İstanbul’da doğan
Yakup Birinci, 2001 yılında
Bilgi Üniversitesi İşletme
Bölümünden mezun
olduktan sonra Birinci
Otomotiv Satış bölümünde
çalışmaya başladı.
2004 yılında Marmara
Üniversitesi, Sermaye
Piyasası Yüksek Lisans
programını tamamlayan
Yakup Birinci, halen Birinci
Otomotiv’de satış, finans
ve teknik işlerden sorumlu
İcra Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
58
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TEKNOLOJİ GÜNLERİ, ABD’den Oakland
Üniversitesi ile devam etti…
TAYSAD’ın geçen yıl başlattığı Teknoloji Günleri’nin ikincisi
olan ABD Teknoloji Günü, Turkish Resource Center of North
America (TRCNA) ve Oakland Üniversitesi’nin katılımıyla 6
Mart 2014 tarihinde, TAYSAD’da yapıldı. 20 Tedarik Sanayi
firmasının yanında Ana Sanayi firmalarından Ford Otosan ve
Tofaş’ın da katıldığı Teknoloji Günü’nde, toplam 65 katılımcı hazır bulundu.
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı
T
urkish Resource Center of North
America İcra Direktörü ve Mişhigan Fahri Konsolosu Nurten Ural
yaptığı konuşmada, TAYSAD ile 2 yıl önce
yapılmış olan işbirliği antlaşması çerçevesinde bir süredir TAYSAD’ın ABD’de deki
çalışmalarına destek verdiklerini, Teknoloji Günü’nün yapısı itibariyle burada ayrı bir
60
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
yer tuttuğunu aktardı. Ural, sadece ürün ihracatı için yapılan çalışmaların değil, iki ülke
için teknolojinin de ticaretinin yeniçağda
öneminin çok büyük olduğunu belirtti.
Açılışta konuşan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, TAYSAD üyelerinin Avrupa ya da Amerika’dan sanayi ile
işbirliği yapması için, Üniversite ve Enstitülerin özel imkanlara sahip olduğunu, bu
başlığın hızla göz önüne alınması gerektiğini katılımcılara aktardı. TAYSAD’ın ABD
ofisi çalışmaları çerçevesinde Nisan aynında ABD’ye yapacakları ziyarette Oakland
Üniversitesi’ni de bulunacaklarını anlatan
Baybalı, konu başlıklarına göre farklı üniversitelerin farklı teknolojik imkanları olduğunu, bu adımları atarken ihtiyaçların belirlenmesinin önemine değindi.
Oakland Üniversitesi Genel Koordinatörü Amy Butler, Üniversite’nin imkanlarından Otomotiv ile yaptıkları iş ortaklıklarından detaylı olarak bahsetti. Otomotivin Mişhigan Eyaleti için sürekli birinci öncelik olduğunu, otomotivde birçok yeniliğin ve test çalışmalarının, eyalet içerisindeki üniversitelerde,
enstitülerde ve araştırma-geliştirme
merkezlerinde hız kesmeden devam
ettiğini aktardı. Üniversitelerin hangi
konu başlıklarında uzmanlığı olduğunu
araştırmak gerektiğine de vurgu yapan
Butler, Oakland Üniversitesinin bağlantı elemanları, elektrik sistemleri, metal
şekillendirme ve enerji yönetimleri ko-
Nurten Ural, Co-Executive Director of the Turkish Resource
Center of North America
nusunda çalıştığını söyledi. Butler, birlikte çalıştıkları firmaların ihtiyaç belirlemesinin önemine değinirken, üniversiteye firmaların sorun yaşadıkları alanları tanımlamasının ardından, ihtiyaçlarla ilgili önerileri kendilerine sunacak,
uzun süredir bir arada çalışan bir öğretim görevlisi kadrosuna sahip olduklarını da belirtti.
Genel sunumların ardından, üniversite çalışmalarından örnek araştırma ve
bilgilendirmelerinden oluşan 4 ayrı sunumun ilkini Dr. Nassar, Bağlantı Ekipmanlarında Mühendislik Araştırmaları
başlığı altında katılımcılara aktardı. Öğ-
Amy Butler, Oakland University Executive Director
SmartZone Business Incubator & Clean Energy
Research Center
Daniel N. Aloi, Ph.D. Ohio University
62
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Sayed A. Nassar, Fellow ASME
University of Cincinnati
lenden sonraki ilk sunum ise Dr. Gary tarafından, Chrysler Inovasyon Merkezi ve
Otomotiv Triboloji Merkezi hakkında bilgileri kapsıyordu. Üniversiteye büyük destek sunan Chrysler, uzun süredir de birçok
araştırma başlığını da Oakland Üniversitesi
ile yürütüyor. Dr. Aloi ise Otomotivde Kablosuz Sistemler ve Endüstriyel Robotik Çalışmalarla ilgili sunumunu yaptı. Son olarak
Amy Butler, Enerji Yönetimi’nde üniversitenin hangi başlıklarda uzman olduğunu ve
bu başlıkların küresel dünyaya etkileri konusundaki bilgileri paylaştı.
Katılımcılarla yapılan soru cevap ve ikili görüşmelerde, uluslararası düzeyde teknoloji ticareti ve araştırma çalışmalarının, ABD’deki üniversitelerle yürütülme-
64
Mart March - Nisan April 2014
Gary Barber, Ph.D.
University of Michigan
si konusunda olumlu bir algı olmasına rağmen, bu süreçte Türkiye’deki ve
Avrupa’daki sınırlı sayıda üniversite ya
da enstitü ile çalışıldığı göze çarptı.
Katılımcılar heyete, teşvik ve destek
ile ilgili yollar hakkında bazı sorular yöneltti. Heyet, bu kapsam için öncelikle çalışmaların Oakland Üniversitesi ile
yapılabileceğinin karşılıklı teyit edilmesinden sonra, nasıl bir süreç ve maliyette yürüneceğinin açığa kavuşabileceğini söyledi. Ancak, bunun ardından
teşvik ya da destek ihtiyacı olup olmadığının firmalarca gözden geçirilmesinin yerinde olacağını aktardı.n
Yazan: Sercan DUYGAN
TECHNOLOGY DAYS CONTINUES
WITH OAKLAND UNIVERSITY
FROM THE USA
TAYSAD's Technology Days, which
was first launched last year, was
held for the second time in TAYSAD on
6 March, 2014 with the participation of
Turkish Resource Center of North America
(TRCNA) and Oakland University. A total
of 65 participants were present in the
organisation including 20 supplier industry
companies and main industry companies
such as Ford Otosan and Tofas. TRCNA
Executive Director and Michigan Honorary
Consul Nurten Ural stated in her speech
that they've been supporting TAYSAD
in their studies in the US in scope of the
cooperation agreement signed 2 years ago
and the Technology Day has a special place
with its structure in this cooperation.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Çinli Sinotruk, TAYSAD ve OİB desteğinde yatırım olanaklarını değerlendirdi
Otomotivde beklenen yatırımcı Çin’den geliyor
Çin’in en büyük ticari araç
üreticilerinden biri olan
Sinotruk Türkiye’de yatırım
ve ticaret olanaklarını
araştırmak için geldi.
Yatırım için arayışlara
başlayan Çinliler, TAYSAD
ve OİB yöneticileriyle
biraraya gelerek destek
istedi.
C
umhuriyetin 2023 vizyonu
çerçevesinde yıllık araç üretiminde 4 milyon, ihracatta
da 3 milyon adede ulaşmayı hedefleyen otomotiv endüstrisi, Çin’in en büyük ticari araç üreticilerinden biri olan
Sinotruk’un Türkiye ziyaretini, sektör
adına yeni bir fırsata dönüştürmek istiyor.
Türkiye’ye Ekonomi Bakanlığı’nın daveti ile gelerek yatırım ve ticaret olanaklarını araştıran Sinotruk yetkilileri,
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yöneticileri ile biraraya geldi.
Sinotruk’un Uluslararası Ticaretten
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liu
Qing, TAYSAD ve OİB yöneticileriyle
yaptıkları görüşmelerden sonra yaptığı
açıklamada, Türkiye’de üretim ve ticaret olanaklarını görebilmek için temaslara başladıklarını bildirdi. Çinli heyet
66
Mart March - Nisan April 2014
Türk otomotiv endüstrisini yakından tanımak adına birçok firmayı da ziyaret ederek
Çinlilere kapıyı açık bırakmalı
larını değerlendirdi.
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı da konuk heyete, Türkiye’nin üretim
gücünü ve pazar büyüklüğünü anlatarak
yatırımın gerçekleşmesi dileğinde bulundu. Baybalı, “Ülkemizin hedefleri çerçevesinde bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Türkiye, hafif ticari araç üretiminde Avrupa’nın
bir numarası. Eğer Sinotruk’u kaçırmazsak
bu alandaki durumumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Sinotruk alanında önemli bir
firma ve Türkiye’yi işbirliği için seçmek istemelerini fırsata çevirmeliyiz” diye konuştu.
Liu Qing, “Türkiye’de iş geliştirebilmek
Avrupa’ya ilk adım Türkiye üzerinden
için partner arıyoruz. Türkiye gelişen bir
Bursa’ya temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen heyet, Bursa’nın ve
Türkiye’nin önde gelen üretici firmalarıyla
buluştu. Çinli heyetin ziyaretine ev sahipliği yapan OİB de Sinotruk yetkililerini yatırıma davet etti. Bursa’nın önemli bir sanayi kenti olduğunu ve otomotiv üretimi için
her türlü altyapı ve imkanın bulunduğunu
aktaran OİB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü
Tetik “Özellikle ana ve yan sanayimiz Avrupa ile tam entegre bir yapıda çalışıyor. Sinotruk olarak burada yatırım yapmanız halinde bu imkanlardan yararlanma fırsatı doğacaktır.” şeklinde konuştu. Şükrü Tetik,
Bursa’nın önemli bir sanayi kenti olduğunu belirtirken, otomotiv endüstrisinin 1960
lı yıllardan bugünlere gelesiye geçirdiği evrimden bahsetti. Bugün Türk otomotiv sanayi ve yan sanayisinin Avrupa ile tam entegre bir yapıda çalıştığını söyleyen Tetik,
bununla gurur duyduğunu ifade etti.n
üretim ortamını yerinde inceledi.
MAN’a üretim yapıyor
Hafif ve ağır ticari kamyonlar, askeri araçlar ve otobüs üreten Sinotruk, MAN lisansı
ile Çin’de üretim yapıyor. 2012 yılında 200
bin, 2013 yılında ise 160 bin adet araç satışı yapan firma, bunun yüzde 10’unu 90 ülkeye ihraç etti. 400 bin araç üretim kapasitesi bulunan Sinotruk, Türkiye’de özellikle
ticari araç üreten markalarla işbirliği imkan-
ülke ve üzerinde değerlendirme yaptığımız
hedef pazarlarımız arasında” diyerek işbirliği fırsatlarını değerlendirmek istediklerini
söyledi.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ford Otosan, İmalatçılar Zirvesi’nde
“Global Başarı için El Ele” dedi
Ford Otosan ve tedarikçilerinin buluştuğu “İmalatçılar
Zirvesi”bu sene 14 Mart’ta “Global Başarı İçin El Ele” sloganı ile
gerçekleştirildi. 2014 yılında Altın Yıldız, Gümüş Yıldız, Bronz
Yıldız ve Özel Teşvik ödüllerini 10 tedarikçi firma paylaştı. Koç
Holding CEO’su Turgay Durak, Koç Holding Otomotiv Grup
Başkanı Çenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
ve Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Will Periam ve 216
tedarikçi firmanın üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.
TAYSAD üyeleri Ford Otosan
İmalatçılar Zirvesi'nde ödülleri
paylaştılar
T
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN.
VE TİC. A.Ş.
FORD OTOSAN
ALTIN YILDIZ ÖDÜLÜ
MAGNETİ MARELLİ MAKO
ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ürkiye otomotiv sektörünün önde
gelen kuruluşlarından Ford Otosan, düzenlediği İmalatçılar Zirvesi ödül töreninde; ürettiği araçlarla dünya
pazarında büyük başarı elde etmesinde değerli katkıları olan imalatçılarını ödüllendirdi.
Bronz Yıldız’la ödüllendirilen Valeo Otomotiv, Halla Automotive Climate Systems ve
MGI Coutier, ödüllerini Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün’ün elinden aldılar.
Özel Teşvik Ödülü ise Ford Otosan Genel
Müdür Başyardımcısı Will Periam tarafından Şahinkul Makine’ye verildi.
Bu yılın toplantı temasını “Global Başarı
için El Ele” olarak belirleyen Ford Otosan,
yaptığı değerlendirmeler sonucunda 10
imalatçısının başarılarını ödülle taçlandırdı.
Altın Yıldız Ödülü’ne layık bulunan Magneti
Marelli Mako, Bosch Fren ve Yıldız Kalıp’a
ödülleri, Koç Holding CEO’su Turgay Durak
tarafından verildi. Gümüş Yıldız Ödülleri,
Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk
Çimen tarafından Hayes Lemmer İnci, Sakarya İz Reklam ve Ficosa’ya verilirken,
Haydar Yenigün: Kusursuz ürünlerimizle rekabetçi gücümüzü artırıyoruz
HAYES LEMMERZ İNCİ JANT
SAN. A.Ş.
Ödül töreninde tedarikçilere seslenen Ford
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,
12. kez liderliğe katkıda bulunan tüm tedarikçilere teşekkür etti. Ford Otosan olarak sürdürülebilir bir yaklaşımla yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Yenigün, “Ticari araç yılı ilan ettiğimiz
2014 ilk ayında Transit’in yeni neslini devreye aldık. Sektörün yanısıra, Türkiye eko-
FICOSA INTERNATIONAL
OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
68
Mart March - Nisan April 2014
YILDIZ KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
FORD OTOSAN
GÜMÜŞ YILDIZ ÖDÜLÜ
FORD OTOSAN
BRONZ YILDIZ ÖDÜLÜ
VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ
END. A.Ş.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
nomisinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan Transit’i 23’ü yeni, toplam 106
ülkeye ihraç edeceğiz. 2014 yılındaki lansmanlarımıza, dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz Yeni Courier ile devam
edeceğiz.”Yenigün global pazardaki başarının sırrını da açıkladı: “Elimizde altın anahtar var: Rekabetçilik! Bu anahtarı hep birlikte çok iyi kullanmamız gerekiyor. 2014’te
de kontrollü harcamalarla maliyetleri düşürmeli ve ortaya kusursuz ürünler çıkartarak dünya pazarındaki rekabetçiliğimizi artırmalıyız.” dedi.
William R. Periam: Tedarikçilerimize
yeni pazarların kapılarını açıyoruz!
Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Will Periam toplantıda yaptığı konuşmada, “Ford açısından 2013 oldukça başarılı bir yıl oldu. One Ford planı kapsamındaki dönüşümün başarı ile gerçekleştiğini ve Avrupa’daki kapasite kullanım oranlarının hedeflendiği doğrultuda iyileştirildiğini görüyoruz.” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ford Otosan tarafından
üretilen Transit Custom ve Tourneo Custom 2013’te, Avrupa’da daralan pazarlarda
dahi önemli bir başarı elde etti. Bu aslında sizlerin de başarısı. Ford’un, tedarikçileriyle kurduğu sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki, siz tedarikçilerimiz için de büyüme ve
rekabet konusunda fırsatlar yaratıyor. Yeni
Transit’in, ABD, Kansas City’deki üretimine de parça ihraç edeceğiz ve bunu da
Türkiye’deki 47 tedarikçimiz ile birlikte yapacağız. Hepiniz Ford Motor Company’nin,
70
Mart March - Nisan April 2014
Ford Otosan’ın gittikçe daha önem kazanan bir parçasısınız. Artık sadece Türkiye otomotiv sektörünün değil aynı zamanda küresel sektörün de önemli oyuncularısınız. Yeni projeler geliştirerek işbirliğimizi güçlendirdikçe sizin için de yeni fırsatlar
çıkmaya devam edecektir”.
Cengiz Kabatepe: Ford Otosan olarak
tedarikçilerimize global platformlarda
destek veriyoruz
Ford Otosan Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe
konuşmasında,“Dünyadaki otomotiv üretiminin yer değiştirdiği bu dönemde yan sanayi olarak kalite, Ar-Ge ve inovasyon kabiliyeti, esneklik ve rekabetçi maliyetler
Ford Otosan
Genel Müdürü
Haydar Yenigün
Ford Otosan says "Hand by
hand for global success" at
Manufacturers' Summit
On March 14, The Manufacturers'
Summit was held where Ford
Otosan and their suppliers met, with
the slogan; "Hand by hand for global
success". Golden Star, Silver Star,
Bronze Star and Special Incentive
Awards were shared by 10 suppliers.
ile bu değişimi fırsata çevirebilir, global pazarda varlığımızı artırabiliriz. Ford
Otosan olarak ana ortağımız ile birlikte
yan sanayimize tam destek veriyoruz.
Global Ford dünyasında sürdürdüğümüz büyüme, ülkemize yeni yatırımları da getirdi. Transit ve Courier projeleri
ile somut başarılar ortaya koyduk. Biz,
yan sanayimizin Ford gibi global devler ile iş imkanlarını artırıp onların dünya çapında söz sahibi olmaları yönünde de mücadele ediyoruz. Globalleşme
yolunda tedarikçilerimizle el ele ilerliyoruz. Bu sayede hem yan sanayi hem
de artan adetler ve verimlilik sayesinde düşen maliyetler sebebiyle ana sanayi ve nihayetinde ülkemiz bu işten
kazançlı çıkıyor. Global sanayinin tercihi olmamızı sağlayacak yetkinliklerimizin üzerine eğildiğimiz sürece, yeni
yatırımları da gerçeğe dönüştürebiliriz.
Biz Ford Otosan olarak ülkemizi cazibe merkezi haline getirmek için siz tedarikçilerimizin yanında olmaya devam
edeceğiz. “ n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Otomotiv Sanayii Derneği 40. Yılını kutluyor…
İç pazarın üretim üzerindeki
olumsuz etkisi ihracat ile aşılacak
40. Yılını kutlayan Türk
otomotiv sektörünün en
önemli çatı kuruluşlarından
Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD), 40. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Yeni yönetimin belirlendiği
Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda Kudret Önen
2014-2015 yeni dönem için yine
OSD Yönetim Kurulu Başkanı
seçildi.
OSD Başkanı Kudret
Önen, ihracatımızın yüzde
40’ını oluşturan ticari
araçlarda iç pazara dayalı
rekabet gücümüzün de
korunmasının önemli
olduğunu vurguladı.
T
ürk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve ülke ekonomisine daha fazla
katma değer sağlamasını desteklemek üzere hizmet eden Otomotiv Sanayii Derneği’nin “40. Olağan Genel Kurulu
Toplantısı” ve “Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri Töreni” 21 Mart Cuma günü
İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Otomotiv sanayinin önde gelen temsilcilerinin ve sektör dernek başkanlarının katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da Kudret Önen tekrar Başkan seçilirken, Yönetim Kurulu Kudret Önen, Ales Bratoz, Or-
han Özer, Münür Yavuz, Habip Aşı, İzzet Kalaycı, Yusuf Tuğrul Arıkan, Haydar Yenigün, İsmail Sümer, Murat Selek, Süer Sülün, Serdar Görgüç, Kamil
Dinçer Çelik ve
Kamil Başaran’dan
oluştu.
Derneğin 40. Yılı dolayısı ile duydukları
memnuniyeti dile getirerek konuşma-
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, “Dışarıda Ar-Ge ve
tasarım yapılsın, biz burada montaj
yaparız’ mantığı doğru değil.
Bu mantıkla kısa vadede belki
para kazanılır ama orta vadede
kırılganlık artar. Sadece montaj
yaparsak, yarın şartlar değiştiğinde
Allah korusun buraya yeni yatırım
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
çekmek yeni fabrikalar açmak
imkansız hale gelebilir” dedi.
72
Mart March - Nisan April 2014
sına başlayan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, derneğin 40. yılında otomotiv sanayi ile ilgili rakamsal verilere de
dikkat çekti. Önen “40. Olağan Genel Kurul toplantımız ile derneğimizin de 40. Yılını
kutluyoruz. Bu sebeple bu toplantımızın bizim için ayrı bir önemi var. Burada bizlerle
olduğunuz için öncelikle hepinize teşekkür
ediyoruz. Otomotiv sanayi, Türkiye ihracatına ve ekonomisine katma değer sağlayan
sektörler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
Otomotiv sanayi 7 yıldır ihracatta
birinci sırada yer alıyor
Sanayimizin 40 yıllık serüvenine baktığımızda, 5 adet yerli sermayeli, 3 adet tüm yerli
sermayeli ve 7 adet çok ortaklı sermayeye
sahip firmamız olduğunu görüyoruz. Sanayimiz son 7 yıldır ihracatta 1. sırada yer alırken aynı zamanda Ar-Ge merkezlerinde de
ilk sırada bulunuyor. Ve en önemlisi de otomotiv sanayi toplam 400 bin adet nitelikli
insan gücüne istihdam sağlıyor. Bugün sanayimiz değer zincirinde tasarımdan küre-
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü sahibi
HAYES LEMMERZ Jantas Jant Sanayi ve Tic. A.Ş.
sel pazarlamaya, ürün ve üretimdeki nitelikli mühendislik yapısına ve 1,7 milyonluk
üretim kapasitesi ile sürdürülebilir bir büyüme ile yoluna devam ediyor” dedi.
2013 yılını değerlendirerek 2014 yılına
ilişkin görüşlerini paylaşan Kudret Önen,
“Otomotiv sanayii olarak başarılı bir 2013
yılını geride bıraktık. 2013 yılında Avrupa Birliği’nde devam eden krize bağlı olarak oluşan AB pazarındaki daralmayı Ar-Ge
ile desteklenen yeni ürünlerle aşarak, yeni
modellerle de ihracatımızı artırmıştık. Ancak kurlardaki ve ÖTV’deki artışın yanı sıra
kredi kullanımını sınırlandıran önlemler sebebiyle 2014 yılı ilk çeyreğinde pazarda talepte bir daralma olduğunu görüyoruz. İç
pazarın üretim üzerindeki bu olumsuz etkisini ihracat artışı ile kapatmamız gerekiyor” dedi.
2014 yılına girerken geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni Teşvik Rejimi ile otomotiv sanayinde yatırımların önemli oranda arttığını
vurgulayan Önen, toplam üretim kapasitesinin bu yıl 1 milyon 700 bin adede yükseldiğini vurgulayarak sürdürülebilir bir büyü-
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Mehmet Dudaroğlu, inovasyon
kültürü üzerinde durarak, hafif
ticari araçlarda Türkiye’nin
stratejik üstünlüğünün korunması
başta olmak üzere hükümetten
taleplerini iletti.
74
Mart March - Nisan April 2014
OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü sahibi
MARTUR Sünger ve Koltuk Tes. San. Tic. A.Ş.
me için iç pazarın da büyümesi gerektiğine dikkat çekti.
Ar-Ge mevzuatı kapsamında uygulamaların rekabet gücüne sahip yeni
ürün projeleri için çok önemli olduğunu belirten Önen, test alt yapısının tamamlanmasının sanayimizin rekabet
gücünün sürdürülmesinde önemli yeri
bulunduğunu söyledi.
Pazarda hafif ticari araç satışlarının
azalması ve ithal araç satışlarının artmasına da dikkat çeken Kudret Önen,
ihracatımızın yüzde 40’nı oluşturan bu
araçlarda iç pazara dayalı rekabet gücümüzün de korunmasının önemli olduğunu vurguladı.
The negative impact of domestic
market on production will be
overcome with exports
Celebrating their 40th anniversary,
one of the most important umbrella
organisations of the Turkish automotive
industry, Automotive Industry Association
(OSD) held their 40th Ordinary General
Assembly. In the assembly where a new
administration was elected, for 20142015 term, Kudret Onen was elected as
OSD Chairman once again. In his speech
at the assembly he said, "As automotive
industry we have left behind a successful
year. However, due to the raise in the
exchange rates and special consumption
tax as well as the restrictions in the use of
loans, we notice a decrease in the market
and demand in the first quarter of 2014.
We need to cover this negative impact
of the domestic market on production by
increasing the exports."
‘OSD Yan Sanayi ve İhracat Başarı
Ödülleri’ sahiplerini buldu
OSD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı
sonrası gerçekleştirilen ve 2013 yılı yan sanayide ve ihracatta başarılı olan firmalara
verilen “OSD Yan Sanayi ve İhracat Başarı
Ödülleri” sahiplerini buldu.
2013 yılı kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği ile uygun fiyat
yönünden başarılı olan Yan Sanayi Firmalarına “OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü” verildi. Bu ödülü almaya hak kazanan firmalar; BRİSA BRİDGESTONE SABANCI Lastik San. ve Tic. A.Ş., HAYES LEMMERZ
Jantas Jant Sanayi ve Tic. A.Ş. ve MARTUR Sünger ve Koltuk Tes. San. Tic. A.Ş.
oldu.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
ODD'nin 28. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
ODD Başkanı Mustafa Bayraktar:
“5 yılda otomobil fiyatı kadar vergi ödüyoruz”
Otomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD) Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Bayraktar,
"Sektörümüzü cari açığın
müsebbibi olarak görüp çok
sık dinamikleriyle oynamak bu
sektörün oyuncularının karar
almasını imkansızlaştırmakta,
daha da ötesinde yeni
yatırımlar çekmeyi
zorlaştırmaktadır” dedi.
ODD Yönetim
Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar
O
DD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD’nin 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada, 2013 yılının son döneminde kur ve faiz artışlarının sektörde yarattığı olumsuz etkiye ilave olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
(BDDK) açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerle
Şubat 2014’ten itibaren otomobil kredilerine ve vadelerine sınırlamalar getirildiğini
anımsattı.
Bu gelişmeler ışığında, 2014 yılı için zaten
olumsuz bir senaryo beklentisi içerisindeyken, yılbaşında beklenmedik bir şekilde
yükselen Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV)
otomotiv pazarı için öngörülerinin iyice küçülmesine yol açtığını anlatan Bayraktar,
Sektör üzerindeki vergi yükünün
araç satışından bakımına kadar pek
çok aşamada kendini gösterdiğini
vurgulayan Bayraktar, "Otomobilin
satışından ve kullanımından doğan
vergilerin 5 yıl sonundaki toplamı
yaklaşık olarak o otomobilin vergiler
dahil satış fiyatına ulaşıyor. Yani
tüketici yeni otomobile ödediği vergi
tutarı kadar tutarı kullanırken bir kez
daha ödüyor. Özellikle ÖTV oranları,
sektörümüzde talebin artmasının
önündeki en önemli engel" ifadelerini
kullandı.
76
Mart March - Nisan April 2014
yılın ilk iki ayında sektörün yüzde 18
civarında daraldığını aktardı.
Otomotiv pazarında bu yıl yüzde 20-30
aralığında bir daralmanın sürpriz olmayacağını ifade eden Bayraktar, 1 milyon adetlik otomotiv pazarına 2014 yılı
itibariyle varılabileceğini öngörmüşken, bugün maalesef 2014 için 600700 bin adetlik pazar tahminlerini konuşur durumda olduklarını söyledi.
Otomotiv sektörünün son 8 yılda yaklaşık 13 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesine rağmen cari açık ve bütçe performansı gibi nedenlerle vergi
artışı yaşadığına ve kredi imkanlarının
sınırlandırıldığına işaret eden Bayraktar, “Sektörümüzü cari açığın müsebbibi olarak görüp çok sık dinamikleriyle oynamak bu sektörün oyuncularının karar almasını imkansızlaştırmakta, daha da ötesinde yeni yatırımlar
çekmeyi de zorlaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, istikrarlı ve sürdürülebi-
lir iç piyasası olmayan bir otomotiv sektörü, ancak iki ileri bir geri mehter takımı gibi
hareket eder” diye konuştu.
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planı, revize edilmeli
Dünyada otomobil sahipliği artarken
Türkiye’nin hala dünya ortalamasının altında bulunduğunu aktaran Bayraktar, sektörün gelişmesinin ve potansiyelinin ortaya çıkmasının önündeki engellere ilişkin
şunları kaydetti: “Ülkemizin yaşlı araç parkı sektörümüzde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. 2013 sonu itibariyle 13
milyon 615 bin adede ulaşan toplam araç
parkımızın yüzde 44’ü 12 ve üzeri yaştaki
araçlardan oluşuyor. 16 ve üzeri yaş grubunu oluşturan araçların oranı yüzde 33,
20 yaş ve üzeri araçların oranı ise yüzde
22 seviyesinde. Bu tablonun hem ekonomiye hem de çevreye ciddi zararları var.
Bunun başlıca sebebi, vergilendirme sistemidir. Neredeyse tüm dünyada araç yaşlandıkça vergisi yükselirken, bizde tam ter-
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
sine düşüyor. Ülkemizde de vergilendirme
sisteminin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
araçların karbon emisyonları nedeniyle yarattıkları çevresel etki de dikkate alınarak,
aracın yaşına göre değil, Avrupa ülkelerindekine benzer kriterler ile uygulanması gerekir. Araç parkımızı gençleştirmeye
ve yenileştirmeye hizmet edecek politikaların geliştirilmesi artık gerçekten çok büyük bir ihtiyaç.”
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşarı
Ziya Altunyaldız
Bayraktar, yeni araçlar üzerindeki aşırı yüksek vergi yükünün de önemli bir konu olduğunu belirterek, sektörde OECD ülkelerinin ortalaması olan yüzde 47’nin oldukça
üzerinde vergi yükü bulunduğunu söyledi.
Bayraktar, Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ndan hayli
ümitli olduklarını, ancak bu çalışmanın yegane büyük etkisinin Ar-Ge teşvikleri konusunda görüldüğünü ve faydalı çalışmalar yapıldığını dile getirdi.
Mustafa Bayraktar, bu Strateji Belgesi ve
Eylem Planı’nın mevcut durumu, ekonomik hayatı ve sektörü yakından ilgilendiren
son dönemdeki hızlı değişiklikler sebebiyle, kamu ve özel sektör yan yana gelecek
şekilde yeniden görüşülmesi ve yeni dönemin ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde revize edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Hyundai küresel marka oldu,
Anadol tarih oldu”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Ziya Altunyaldız ise Türkiye’de kişi başına
otomobil sayısında kat edilmesi gereken
önemli mesafeler bulunduğunu ifade etti.
Güney Koreli Hyundai’nin 1967 yılında,
Türk Anadol markasının ise 1966 yılında
kurulduğunu hatırlatan Altunyaldız, “Bu
yıllara geldiğimiz zaman Hyundai bir küre-
78
Mart March - Nisan April 2014
The 28th ODD
General Assembly was held
In his speech at the 28th ODD
Ordinary General Assembly, ODD
Chairman Mustafa Bayraktar stated
that the increase in the exchange and
interest rates has negative impacts
in the industry in the last period of
2013 and there are limitations in
the auto loans and fixed terms by
February 2014 due to the macroprudential measures announced by
Banking Regulation and Supervision
Agency (BDDK). "Considering our
industry as the reason of the current
account deficit and tuning its dynamics
frequently makes it impossible for
the players of the industry to take
decisions and furthermore, makes it
difficult to draw new investments," he
said.
törün mensuplarıdır. İniş çıkışlar olacaktır.
Sektör hiçbir zaman zaten umutsuzluğa
düşmedi. İniş çıkışlara rağmen bu sektörün yönü hep yukarı doğrudur” değerlendirmesini yaptı.
sel marka olmuş ama Anadol maalesef tarih olmuş” dedi.
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce de
ODD’nin sektörün 2014 yılına iyi bir başlangıç yapmadığını belirterek, “Yıla yüzde 18 civarında bir daralmayla başladık.
Maalesef içerisinde bulunduğumuz seçim süreci olsun, makro-ihtiyati tedbirler
olsun, düşük büyüme süreci olsun, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası olsun…
Bunlar şu an için bizim işimizi kolaylaştırmayan faktörler. Bunlar yurt içi kaynaklı. Yurt dışı kaynaklı tapering (tahvil alım
azaltımı) süreci ve global para teşviklerinin azaltılmasıyla finansal imkanların zorlaşması da maalesef içinde bulunduğumuz süreci daha da güçleştirmekte” diye
konuştu.
Otomotiv sektörünün kamu tarafından hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek bir konumda bulunduğunu vurgulayan Altunyaldız, “7 yıldır ihracatın lideri olan, 400 bin civarında sağlayan, 1,2 milyon üretim yapan, bölge ve dünyada belli bir güce sahip bir
Türk otomotiv sektöründen söz ediyoruz. Otomotiv sektörü paydaşları ekonominin lokomotifi olan bir sek-
2023 hedeflerine ulaşma noktasında
2014’ün çok da faydalı bir yıl olma ihtimali oldukça düşük göründüğü yorumunu yapan Erce, “Bu yıl Türkiye iç pazarıyla ilgili 600-700 bin arasında bir pazar tahminimiz söz konusu. 1 milyon 100 ile 1 milyon
200 bin adet aralığında üretim, 810-850
bin adet ve 21-22 milyar dolarlık bir ihracat seviyesiyle yılı kapatacağız gibi görünüyor” dedi. n
www.taysad.org.tr
V. AFTERMARKET KONFERANSI
Vth ANNUAL
AFTERMARKET CONFERENCE
29 May 2014
RE
GI
NO STER
KA W
!
Y
YA DIN
I
PT
IRI ZI
N
Vth
ANNUAL AFTERMARKET
Green Park Hotel - Pendik/ISTANBUL
CONFERENCE
FOR THE LATEST NEWS ON THE SECTOR
AFTERMARKET SEKTÖRÜNDEKİ SON YENİLİKLERİ TAKİP ETMEK İÇİN DOĞRU ADRES
KONFERANS KAYDI SADECE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR
www.taysadaftermarket.com
ODAK KONU/ FOCUS THEME
•A Global View of the Industry
•Internet & Mobility Concepts at Automotive
Aftermarket
•Megatrend Concept & Future Perspectives
Supporters / Destekleyen Kuruluşlar
Konferansın bu yıl odaklanacağı ana konular;
•Sektöre Global Bakış
•Otomotiv Aftermarkette İnternet ve Mobilite
Konseptleri
•Megatrend Konsepti ve Gelecek
Perspektifleri
Host & Organizer/ Organizatör
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin
GÖZDE AĞIRBAŞ, Uluslararası İlişkiler & İş Geliştirme Uzmanı - TAYSAD
[email protected] • Tel : +90 262 658 98 18 • Fax : +90 262 658 98 39
ARAŞTIRMA RESEARCH
KPMG Türkiye 2014 Otomotiv
Yöneticileri Araştırması
OTOMOTİVİ
NASIL BİR
GELECEK
BEKLİYOR?
KPMG Türkiye
Otomotiv Sektörü
Lideri ve Denetim
Bölümü Şirket
Ortağı Ergün Kış
KPMG, gelenekselleşen “KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri
Araştırması”nı açıkladı. Sektör temsilcileri için önemli mesajlar
içeren araştırmanın bu yılki teması, otomotiv sektörünün ana
hedefi olan uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin yollarını araştırmak
amacıyla “Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme”
olarak seçildi. Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçlardan bir
tanesi ise yöneticilerin, sektörün geleceğine hem pazar hem de
sanayi açısından olumlu bakması oldu.
K
PMG Türkiye, “KPMG Türkiye
2014 Otomotiv Yöneticileri
Araştırması”nı kamuoyuyla
paylaştı. KPMG Türkiye Otomotiv
Sektörü Lideri ve Denetim Bölümü Şirket
Ortağı Ergün Kış yönetiminde hazırlanan
araştırma, ODD, OSD, TAYSAD ve
OYDER ile bu derneklerin üyelerinin
destekleriyle gerçekleştirildi. Küresel
ölçekte 15’inci kez, Türkiye’de ise ikinci
kez yapılan araştırma, bir yandan 20132014 yılları arasındaki gelişme ve trendleri
değerlendirme olanağı sağlarken diğer
yandan Türkiye otomotiv sektöründeki
yöneticilerin, 2018 yılına yönelik
beklentilerini ve görüşlerini yansıtıyor.
Araştırmanın bu yılki teması, otomotiv
sektörünün ana hedefi olan uzun vadeli
ve sağlıklı büyümenin yollarını araştırmak
amacıyla “Türkiye Otomotiv Sektöründe
Sürdürülebilir Büyüme” olarak seçildi.
Araştırma nasıl yapıldı?
KPMG Türkiye 2014 Otomotiv
Yöneticileri Araştırması kapsamında 4
derneğin üyelerine ortak yöneltilen genel
82
Mart March - Nisan April 2014
soruların yanı sıra her derneğin kendi
üyelerine yönelik özel sorulara da yer
verildi. İlki 2012 yılında gerçekleştirilen
çalışmanın, her iki dönemdeki
ortak soruları karşılaştırmalı olarak
raporlandırıldı. Online anket yöntemi
kullanılan araştırmada, soru formu KPMG
Türkiye liderliğinde hazırlandı ve tüm
derneklerin desteğiyle değerlendirildi.
14 Kasım-16 Aralık 2013 tarihleri
arasında gerçekleştirilen araştırmaya
toplam 4 derneğin üyesi Türkiye
otomotiv sektörünün lider şirketlerinin
yaklaşık 200 üst düzey yöneticisi
katıldı. Sonuçlar, tüm dernek üyeleri
genelinde toplamda raporlandırılırken
her derneğin örneklemi eşit paya
sahip olacak biçimde ağırlıklandırma
uygulandı.
Sonuçlar ne diyor?
İç pazarın büyümesi için satış
vergilerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra öncelikle kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi
gerekiyor. Sadece ihracata odaklanıp iç pazarı dar tutarak Türkiye otomotiv sektörünün sürdürülebilir büyümesi mümkün gözükmüyor.
Araştırmanın sonuçlarına genel olarak
bakıldığında ise yöneticilerin, sektörün
geleceğine hem pazar hem de sanayi
açısından olumlu baktığı görülüyor.
Ancak yöneticiler, bir önceki yıla göre
büyümenin yavaşlayacağı yönünde bir
beklentiye sahip.
KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü
Lideri ve Denetim Bölümü Şirket
Ortağı Ergün Kış, otomotiv pazarı
tarafında önümüzdeki 5 yıllık dönemin
öncelikli konuları arasında geçen
www.taysad.org.tr
ARAŞTIRMA RESEARCH
yıl da en önemli konu olarak belirtilen
otomotiv satış vergilerinin yeniden
düzenlenmesinin bu yıl daha da önem
kazanarak yine ilk sırada yer aldığını
söylüyor. Kış, anketin sonuçlarını
değerlendirmeye şöyle devam ediyor:
“Kişi başına düşen milli gelir artışının hızı
da bir diğer önemli konu olarak ortaya
çıkıyor. İç pazarın büyümesi için satış
vergilerinin yeniden düzenlenmesinin
yanı sıra öncelikle kişi başına düşen
milli gelirin yükselmesi gerekiyor.
Sadece ihracata odaklanıp iç pazarı dar
tutarak Türkiye otomotiv sektörünün
sürdürülebilir büyümesi mümkün
gözükmüyor.”
BRIC ÜLKELERİ AVRUPA'YA YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'DEN
ÇOK DOĞU AVRUPA'YA BAKIYORLAR
Vergiler hep gündemde
Yüksek vergilerin satışlarda yarattığı
olumsuz etkiyi karşılamak için hurda araç
programı gibi satış desteklerinin sektörde
daha çok gündeme geldiğini aktaran Kış,
Türkiye’nin ortalama 16 yaşındaki araçlara
bindiğine dikkat çekiyor. Bu durum
karşısında araştırmaya katılan otomotiv
yöneticileri, sektörün gelişmesi için hurda
araçların trafikten mutlaka çekilmesi
gerektiğine inanıyor.
Yatırımların yönü
Türkiye, otomotiv sektörünün
sürdürülebilir büyümesi ve yeni yatırımcı
çekmek açısından kritik bir dönemden
geçiyor. Araştırmaya göre, BRIC (Brezilya,
Rusya, Hindistan ve Çin) üreticilerinin,
Avrupa’ya yatırım yapmalarını
bekleyenlerin sayısı bu yıl artış gösterdi.
Araştırmaya katılan yöneticiler, BRIC
otomobil üreticilerinin, Avrupa pazarına
girmesine kesin gözüyle bakıyor ve
bunun kısa süre içinde gerçekleşmesini
bekliyorlar. “Son gelişmelere
baktığımızda bu sürecin başlamış
olabileceğini söylemek mümkün” diyen
84
Mart March - Nisan April 2014
ülkelere göre puan kaybetmesi, Türkiye
otomotiv sektörü için bir uyarı olarak
da algılanabilir. Bu sonuçların, özellikle
3 ihtiyaca işaret ettiğini düşünebiliriz.
Birincisi, Türkiye otomotiv pazarının
daha cazip kılınması, ikincisi yatırım
ortamının daha etkin hale getirilmesi
ve üçüncüsü de yatırımcılar için
öngörülebilirliğin artırılması.”
Ergun Kış, Çinli otomobil üreticilerinin
Avrupa pazarına girmeye çalıştığına dikkat
çekiyor. Bu yılın başında Çinli Dongfeng
Motor Co.’nun PSA Peugeot Citroen’e
ortak olması da önemli bir gelişme olarak
görülüyor. Ayrıca Volvo da 2010 yılında
Çinli Geely tarafından satın alınmıştı.
Diğer yandan Qoros Avrupa’da üretime
başladı ve Slovakya’da ilk araçlarını
üretti. Ergun Kış, değerlendirmesine
şöyle devam ediyor: “Türkiye, otomotiv
sektörünün tüm artılarına rağmen
katılımcıların BRIC yatırımları için Doğu
Avrupa’yı avantajlı görmesi ve geçen
yılla karşılaştırdığımızda Türkiye’nin rakip
Strateji Belgesi yenilenmeli
“Yeni dünya düzeninde, yeni
konjonktürde üretim Batı’dan Doğu’ya
kayarken Türkiye’nin nasıl bir strateji
izleyeceğini ve rekabet içinde kendisini
nasıl konumlandıracağını net olarak
belirlemesi lazım” diyen Ergun Kış,
gelişmiş pazarların 2035 planlarını
tamamladığına dikkat çekiyor.
KPMG Türkiye 2014 Otomotiv
Yöneticileri Araştırması’nın, Türkiye
otomotiv sektörünün 2018 öngörülerini
yansıttığına dikkat çeken Ergun Kış,
“Üretim tarafından baktığımızda
katılımcıların büyük çoğunluğu üretim
www.taysad.org.tr
ARAŞTIRMA RESEARCH
rakamlarının en fazla 1,5 milyona
çıkabileceğini düşünüyor” diyor ve
ekliyor: “2023 hedeflerinde yer alan
üretim rakamı ise 4 milyon. Rakamlar
beklendiği gibi gerçekleşirse 2018-2023
arasındaki 5 yıllık dönemde üretimin 1,5
milyondan 4 milyona nasıl çıkacağı sorusu
ise düşündürücü.”
Yan sanayi için planlama vakti
Araştırmanın sonuçlarına göre yan sanayi
için Ar-Ge, yine büyük bir farkla en önemli
konu olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan
stratejik planlamanın da önemli bir artış
gösterdiği göz önünde bulundurulursa
katılımcıların, daha geniş bir bakış açısıyla
pozisyonlarını ve atacakları adımları
değerlendirmek istedikleri ortaya çıkıyor.
“Teknolojinin büyük bir değişim içinde
olduğu bu dönemde stratejik yaklaşım
çok önemli. Gerçekten popüler olan yeni
bir teknoloji, endüstriyi gözle görülür
şekilde değiştirebilir” diyen Ergun
Kış, hibrit araçlar, elektrikli araçlar gibi
endüstri üzerinde büyük bir etki yaratacak
trendlere göre konumlandırma yapılmazsa
rekabet savaşının kaybedilebileceğine
dikkat çekiyor ve ekliyor: “Stratejik
planlama bu işin olmazsa olmazıdır.
Dünyada tedarik sanayisinin odaklandığı
alan inovasyon. Türkiye’nin de stratejisi,
bu yetkinliğe ulaşabilmek için inovasyona
daha çok odaklanıp katma değeri artırarak
Tedarik sanayinde
stratejik
planlamanın
önemi artıyor
OTOMOTİVDE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA NELER OLABİLİR?
1 Önümüzdeki 5 yıllık dönemde öncelikli konu olarak, büyük fark ve önemli bir artışla satış vergilerinin yeniden düzenlenmesi geliyor.
2 Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin yüzde 92’lik bir kısmı pazarın büyümesini bekliyor. Ancak beklenti, büyümenin yavaşlayacağı yönünde.
3 Milli gelirin artış hızı ve vergi yükleri bu yıl otomotiv sektörünün büyümesinde en
önemli konular haline geldi.
4 Katılımcıların yüzde 67’si BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) otomotiv üreticilerinin, Avrupa otomotiv pazarına girmesini, bunların yüzde 50’den fazlası ise
bu yatırımların 4 yıl içinde yapılmasını bekliyor.
5 Doğu Avrupa ülkeleri geçen yıl içinde rekabet gücünü artırdı. Buna karşın Türkiye ve Kuzey Afrika’nın da yatırım çekeceği beklentisi sürüyor.
6 Türk otomotiv sektörü önümüzdeki 5 yıllık süre içinde yeni bir üreticinin yatırım
yapmasını bekliyor.
daha bağımsız bir otomotiv üssü haline
gelmek olmalı. Otomotiv oldukça
sermaye yoğun bir endüstri. Böyle bir
ortamda yalnızca kısa vadeli stratejiniz
olamaz. Kesinlikle orta ve uzun vadede
bir stratejiniz olmalı. Bu nedenle trendler,
teknoloji, markalar arası gelişmeler
ve farklı orijinal ekipman üreticilerinin
faaliyetleri bağlamında pazarda neler
olduğunu çok iyi anlamanız ve stratejinizi
bunun üzerine kurmanız gerekir.
Dolayısıyla stratejinizi geliştirmeden önce
atmanız gereken birçok adım vardır.” n
What awaits the automotive in
the future?
KPMG Turkey has shared with
public their 'Turkey KPMG
Automotive Executives Survey
2014'. The survey was prepared
under the supervision of KPMG
Turkey Automotive leader and Audit
Department company partner Ergun Kis
and was carried out with the support of
the Automotive Distributors Association
(ODD), Automotive Industry Association
(OSD), Association of Automotive
Parts and Components Manufacturers
(TAYSAD), Automotive Dealers
Association (OYDER) and members of
these associations. Being held for the
15th time on global scale and for the
second time in Turkey, the survey on
one hand provides the assessment of
developments and trends in 2013 and
2014, and on the other hand, reflects
the expectations and opinions of the
executives of the automotive industry
towards the year 2018.
KPMG has announced their traditional
KPMG Turkey Automotive Executives
Survey 2014.
Important messages for the industry
are representatives included in the
survey and this year's theme has
been picked as "Sustainable Growth in
Turkish Automotive Industry" in order
to research the ways of a long-term
and wholesome development of the
industry. One of the most striking
results of the study was that the
executives have positive look at the
future of the industry in terms of both
market and industry.
86
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Atma
Değerlendir,
Meslek
Okullarını
Güçlendir
Meslek liselerinin ihtiyaçlarını karşılamak
için TAYSAD tarafından “Atma
Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir”
projesi başlatıldı. Projenin en büyük
destekçilerinden biri de “Türkiye’nin Ar-Ge
şampiyonları” arasında yer alan Yiğit Akü
oldu...
meslek okullarına laboratuvar
ekipmanı desteği sunmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz.
İleride bizimle birlikte sanayide
çalışacak gençlerimize yatırım
yapıyoruz. Şu an için fabrikamız
İ
nsan gücü piyasasının
ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan gücünün işletmelerle iş
birliği yapılarak ye tiştirilmesi,
mesleki ve teknik eğitim
sistemi bütünlüğü içerisinde
desteklenerek geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için TAYSAD
tarafından gerçekleştirilen proje
büyük destek görüyor.
Gelecekte bizimle sanayide
çalışacak gençlere yatırım
yapıyoruz
Mesleki ve teknik öğretimin;
kalkınmanın hızlandırılması,
istihdamın artırılması ve
ülkenin rekabet gücünün
yükseltilmesi yönünden
kritik öneme sahip olduğunu
vurgulayan Yiğit Akü Genel
Müdürü Hulki Büyükkalender:
“Sanayileşme, kalkınmanın en
önemli unsurlarından biri. Bu
sebeple, ülkemizde hizmet ve
üretim alanlarında teknolojik
gelişmelere uyumlu, mesleki,
teknik bilgi ve becerilerle
donatılmış insan kaynağına
ihtiyaç her geçen gün artıyor.
Bu ihtiyacı karşılamak için,
çağdaş teknoloji metotlarını
bilen, yorumlayan, kullanan,
88
Mart March - Nisan April 2014
adına kimyasal cam malzeme,
Don't waste,
appraise,
strengthen the
technical schools
TAYSAD
launches
"Don't waste,
appraise, strengthen
the technical
schools" project in
order to meet the
needs of technical
schools. One of the
biggest supporters
of the project is
Yigit Battery, which
is among the R&D
champions of
Turkey.
kumpas, ölçüm aletinden oluşan
11 kolilik bir destek sağladık.
Bizler bunları gençlerimizin
hizmetine sunarak hem
Yiğit Akü Genel
Müdürü Hulki
Büyükkalender
geliştiren ve yeniliklere
uyum sağlayan vasıflı insan
gücünün yetiştirilmesi
amacıyla mesleki ve
otomotiv endüstrisine, hem ülke
ekonomisine katkı sağlamak
istiyoruz" dedi.
Pilot uygulamanın başarılı
olması ve meslek liselerinden
gelen talep üzerine "Atma
değerlendir, meslek okullarını
güçlendir" sosyal sorumluluk
teknik eğitim okullarının
projesini daha geniş kitlelere
payı büyük. "Atma
yaymak isteyen TAYSAD ,
değerlendir, meslek
23 Nisan 2014 tarihine kadar
okullarını güçlendir" sosyal
uzattığı kampanyaya desteklerin
sorumluluk projesiyle,
sürmesini bekliyor. n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Bosch, araçları ağa bağlayarak
mobilitede devrim yapıyor
Bosch, otomobilleri internetin aktif bir
parçası haline getirip ağa bağlayarak
mobilitenin konfor, güvenlik ve
etkinliğini geliştiriyor.
B
osch, otomobilleri internetin
aktif bir parçası haline getirip
sürücülere fayda sağlarken,
otomobilleri ağa bağlayarak
mobilitenin konfor, güvenlik ve
etkinliğini geliştiriyor. Bu konuda
da üç stratejik hedef güdüyor:
İnterneti sezgisel bir araba
içi deneyim haline getirmek,
otomobilleri internete bağlayarak
sürücü destek fonksiyonları
yaratmak ve araçları trafik
altyapısı ile aynı ağa bağlamak…
Gerekli teknolojiler üzerinde
yoğun şekilde çalışan Bosch,
araç içinde sanal dünyayı fiziksel
dünyaya bağlamayı planlıyor.
Hedef 1: İnternetin, aracın bir
parçası haline getirilmesi
Dijitalleşme her geçen gün
daha fazla insanın yaşamını
değiştirirken, bağlanabilirlik
de otomotiv sektöründe bir
megatrend haline gelme yolunda
ilerliyor. Bosch mühendisleri de
hem sezgisel hem de sofistike
çözümler üzerinde çalışıyor.
Bunlardan biri de, iPhone ve
Android akıllı telefonları araca
entegre ederken, telefon
ekranının aracın ana ekranında
gösterilmesini sağlayan ve
Bosch makes
revolution in
mobility by
connected the
cars to the
network
Bosch
has been
developing the
confort, safety
and efficiency
of mobility by
making the
vehicles become
an active part of
the internet and
connecting them
to the network,
and they pursue
three strategical
objectives; to
make the internet
an intuitive in-car
experience, to
create driver
assistance
functions by
connecting the
vehicle to the
internet and
connect the
vehicles to the
same network
with the traffic
infrastructure.
uygulama kullanımını çok daha
kolay, güvenli ve rahat hale
getiren MySpin sistemi…
Bosch Türkiye Temsilcisi
Hedef 2: Araçların internetin
bir parçası haline getirilmesi
bir dönemin başlangıcına
Araçlar sadece internetteki
bilgileri kullanmayacak, aynı
zamanda çevresi için bir
bilgi kaynağı haline gelecek.
Araçları internete bağlarken,
verilerin korunmasını temel
bir koşul olarak gören Bosch
veri güvenliğini, araçların
internete bağlanmasından
sonra sağlayacağı yararları
dikkate aldığımızda alınabilir
bir risk olarak değerlendiriyor.
Bu amaçla da, araçlara özel
hazırlanmış güvenlik çözümleri
geliştiriyor. Her bir taşıtın
gelecekte başlı başına bir
sensör haline gelerek çevresi
hakkında bilgi toplaması, bunları
diğer taşıtlar ve bir sunucu ile
paylaşması öngörülüyor.
otomobiller çevrelerinden
Hedef 3: Otomobilin
nesnelerin internetinin bir
parçası haline getirilmesi
Otomobilin internete
bağlanması, yeni bir dönemin
başlangıcına işaret ediyor.
Optimum mobiliteyi sağlamak
üzere, altyapısı dahil tüm
bir şehir ağa bağlanabiliyor.
90
Mart March - Nisan April 2014
Steven Young, “Otomotivde
ağa bağlanabilirlik yeni
işaret ediyor; bugüne kadar,
ayrılmıştı ama şimdi bu ikisi
etkileşim içinde olacak”
Hizmet aracılığını içeren Bosch
platformları, toplu ulaşım,
elektrikli otomobil kiralama ve
eBike kiralama şirketlerinin
entegre bir mobilite hizmeti
sunmasına imkan veriyor.
Müşterilerin elektrikli
otomobillerini farklı şirketlere ait
şarj noktalarında şarj etmesine
ve ödemelerini normal elektrik
faturaları üzerinden rahat
şekilde yapmasını sağlamaya
yönelik bir dolaşım sistemi olan
Hubject ile Bosch, faaliyetlerini
elektromobilitenin de ötesine
taşıyor.
Tüm bunların yanında
Bosch tüm bir şehri
nesnelerin internetine nasıl
yerleştirilebileceği üzerinde
de çalışıyor. Bosch dijital ağa
bağlama teknolojisi, 2013
Kasım ayının ortasından bu yana
Monako’da faaliyet gösteriyor.n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
BUGİAD yılın "En"lerini ödüllendirdi
BUGİAD, 2013 yılında
kendi alanlarında
zirveye yürüyen ve
başarılı olan kişi
kurum ve kuruluşlar
ödüllendirildi. 5
kıtada 100 ülkeye
ihracat yapan ve ROTA
markasını dünyanın
her bir köşesine taşıyan
NSK Group’un adına
İcra Kurulu Başkanı
Ömer Kazangil, bu
yıl ‘Yılın İşadamı’
kategorisinde ödüle
layık görüldü.
B
BUGIAD
rewarded the
best of the year
The shining
star of
the business
world, Bursa
Entrepreneurial
Businessmen's
Association
(BUGIAD) rewarded
the most successful
people, institutions
and organisations of
2013. 'Businessman
of the Year' award
was won by Omer
Kazangil, CEO of
NSK Group which
carries its brand
ROTA all over the
globe by exporting
100 countries in 5
continents.
ursa Girişimci İş Adamları
Derneği (BUGİAD) 2013
yılının enlerini seçti. Bursa
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi'nde BUGİAD tarafından
bu yıl 5. kez düzenlenen geceye
iş dünyası ve sivil toplum
kuruluşlarının ilgisi büyük oldu.
BUGİAD ödül törenine Türkiye
İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON)
Başkanı Rızanur Meral, TUSKON
Genel Sekreteri Mustafa Günay,
Bursa Orhangazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Recep İleri de
katıldı. BUGİAD Başkanı Ali Fuat
Er ve eski başkan Zeki Tunaoğlu
törenin sponsorlarına plaket
takdim etti. Muhteşem bir dekor
eşliğinde yapılan gecede Bursa
ve Türkiye'ye değer katanlar
BUGİAD üyeleri tarafından
seçildi. Ödül töreninde ‘Yılın
işadamı’ kateforisinde NSK
Grup adına Ömer Kazangil, ‘Yılın
kobisi’ kategorisinde Ömer
Pirge ödüle layık görülürken
Nimet Kaya ‘yılın iş kadını’,
Bursagaz ‘Yılın eğitime katkı
ödülüne, Bursa’nın tanıtımına
katkı ödülü Mustafa Güleryüz
ve yılın komitesi’ kategorisinde
ise BUGİAD Gıda Komitesi
adına Tayfun Kurdal ödüle layık
görüldü.n
Yenmak Bayileri ile Afyon’da buluştu
ve motor yataği tedariği ile bu
ürünleri 5 kıtada 80’den fazla
ülkeye gönderen YENMAK, 15
Mart Cumartesi günü Afyon
Korel Otel’de bayi toplantısını
gerçekleştirdi.
Y
urt içi ve yurt dışında
bağımsız motor parça
tedarikçisi olarak dünya
çapındaki tedarikçilerden biri
olan ve bugün kit, piston, piston
pimi, segman ve silindir motor
gömleği üretimi; conta, supap
92
Mart March - Nisan April 2014
Yenmak met its
dealers in Afyon
Yenmak held a dealers'
meeting in Afyon Korel
Hotel on Saturday, 15
March.
2013 yılının kısa
değerlendirmesinin ardından,
yeni yapılanma, kurumsal
bütünlük pazarlama stratejileri
ve 2014 planlamaları ve
hedeflerinin katılımcılarla
değerlendirildiği toplantıya
katılım yoğun oldu.
Firmanın Satış ve Pazarlama
Müdürü Erhan Kahvecioğlu
bayilere hitaben yaptığı
konuşmada “YENMAK
ailesinin önemli bir parçası
olan bayilerimizle birlikte elde
ettiğimiz sürekli büyümenin
devamı için en önemli unsur
olan karşılıklı iletişimi pekiştirme
imkanı olan toplantıların
aynı zamanda takım ruhunu
pekiştirmek ve aidiyet
duygusunu geliştirmek için
son derece önemli olduğunu”
söyledi.
Yapılan toplantılarla bayileriyle
arasındaki iletişimi geliştiren
ve daha da kuvvetlendiren
YENMAK, bayilerine verdiği
önemle sektörde hızla
ilerlemeye devam ediyor.n
www.taysad.org.tr
BENİM YOLUM, BENİM KİTABIM MY WAY, MY BOOK
ALPER KANCA: “Rolf Dobelli çok güzel birşey yapmış. Belki bir kısmını çoğumuzun sezgisel, çoğumuzun bilinçli olarak bildiği
bazılarını da hiç duymadığımız, karar verirken hayatımızı etkileyen, inandığımız hatalı düşünce metodlarını listeleyen bir kitap yazmış.
Yalın anlatımlı, direk bilgi aktaran kitapları çok seven biri olarak ben çok beğendim diyebilirim, şiddetle de okumanızı tavsiye ederim.”
BAZEN BİR KİTAP GELİR SİZİ BULUR
“Hatasız Düşünme Sanatı”
Bazen bir kitap gelir sizi bulur. O zaman diliminde değil de mesela altı
ay önce veya bir yıl sonra olsa, belki de o kadar dikkatinizi çekmeyecektir. İşte benim de son dönemde okuyup en beğendiğim kitabın hikayesi
de böyle. Otomotiv tedarikçiliğinin getirdiği bir meslek hastalığı olsa gerek, her yanlıştan ders çıkararak bir daha tekrarlamamaya çalışırken, farkettim ki aslında insanın bazı düşünüş tarzları sürekli olarak yanlış üretmeye eğimli. Yani hangi konu olursa olsun, o şekilde düşündüğünüzden
çıkan sonuç mutlaka tam da doğru olmuyor. Hangi düşünce tarzlarının,
metotsuzluklarının insanı yanlış sonuçlara götürdüğünü düşünürken, bir
gün bir yerde bu kitabın özetini gördüm.
ALPER KANCA TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Hatasız Düşünme Sanatı
Kitapta ironik bir çok vecize ve fıkra dışın-
zeti yapan kişi bir iş insanı idi ve kitaptaki bazı başlıkları orada kısaca anlatıyordu.
da psikoloji, sosyoloji türü alanlardan ak-
“İşte” dedim.. “benim kafamda dolaşanları toplayıp, analiz etmiş , yazıya dökmüş
birisi varmış.
Mesela iş hayatında her şeyi kontrol et-
Ö
Bir akşam geç vakte kadar okudum. İçinde
ne olduğunu anladım.
Sonra altını çizerek bir kere daha okudum.
Çok sevdiğim bir dostum elimdeki bu kitabı alınca, mecbur kalıp bir kere daha okudum ve muhtemelen eskisine nazaran
daha fazla yer çizdim.
Üçüncü kere okuduktan sonra kitabı bir
çok çalışma arkadaşıma verdim. Şirkette
bir çok kişi okudu.
tarılmış ve düşünce yanlışlarımızı kolaylıkla izah eden bilimsel araştırma özetleri var.
meye çalışıyoruz. Bu yanlış düşünce tarzı içimizde doğal olarak mevcut ve bizim
enerjimizi boşa harcamamıza sebep oluyor.
Aslında yapmamız gereken sadece önemli bir kaç şeye odaklanmak ve onları
kontrol etmek, kendimizin kontrol işlevini çok da önemli görmemek.
Kitaptaki bir fıkra ile bitirelim bu konuyu.
Bazı yerlerde ufak tefek kelimelerde mutabık olmasam da okunması çok kolay bir
metin.
Bir adam hergün aynı saate bir meydana
İş hayatında herkese mutlaka bir kere okumasını tavsiye ederim.
ne yapıyorsunuz burada?”
Sadece iş hayatındaki başka insanların
yaptığı düşünce yanlışlarını değil, kendi düşünce yanlışlarınızı da bu kitapla yakalıyorsunuz ki bunların sayısı ve şiddeti bazen çok şaşırtıcı da oluyor.
94
Mart March - Nisan April 2014
gelir ve elindeki flamayı aceleyle sallar.
Bir polis bunu görür ve sorar: “Beyefendi
Adam çok ciddi bir şekilde “Zürafaları kovalıyorum” der. Polis, “Ama burada zürafa
yok şu anda “ diye merakını belirtir.
Adam cevaplar: “Tabii yok, çünkü ben işimi iyi yapıyorum da ondan.”
Yazar: Rolf Dobelli
Çeviren: Itır Arda
196 sayfa
Kitap Kağıdı: 13x20 cm
Karton Kapak
ISBN:6055443870
Dili: Türkçe
NTV Yayınları, 2013
Hatasız Düşünme Sanatı
Yapmamanız Gereken
52 Düşünce Hatası
Beynimiz avcı ve toplayıcı bir yaşam için optimize edilmiş. Günümüzde ise kökten farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum sistematik düşünce hatalarına sebep oluyor ve bu hatalar paranız, kariyeriniz, mutluluğunuz için feci sonuçlar getirebiliyor.
Ne kadar kolay yanılabileceğini bilenler daha donanımlıdır: Rolf Dobelli, tekrar tekrar tuzağına düştüğümüz en sinsi “düşünce hatalarını” mercek altına alıyor.
www.taysad.org.tr
FUAR ÖZEL SAYISI
FİRMA TANITIM SAYFALARI
Company Introduction Pages
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
Your reliable partner for 40 years
40 yıldır güvenilir iş arkadaşınız
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
Akçaburgaz Mah. 72. Sokak No:14
Esenyurt İstanbul
Phone: +90 212 886 73 87
Fax: +90 212 886 73 96
[email protected]
www.asv.com.tr
BİAS ELEKTRİK MEKANİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK SAN. DAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
BIAS has 17 years of experience and is specialized in advanced engineering services, mechanical test systems development,
testing services and mechanical servo presses. Most of the development are unique turn-key systems.
BIAS can perform mechanical fatigue and performance tests for automotive, agricultural machines and heavy machinery industries. We are approved as a test center by TÜV-SÜD and SGS for their DIN EN ISO/IEC 17025 tests.
BIAS develops test systems mainly for automotive industry. These test systems are used either in R&D labs or as in-line test
equipment. Or they are used for homologation tests. By using our own developed controller, we can replicate road load data in
the laboratory on multi-axis mechanical or hydraulic actuators. We can tailor GUI according to each customer’s individual needs.
BIAS has also developed patented mechanical hybrid servo press. These presses offer faster, flexible and more economical
manufacturing compared to classical and full servo presses.
İletişim bilgileri / Contact details:
BİAS MÜHENDİSLİK
Bias Elek.Mek.Bilg. Müh.San.Dan.Ve Tic.Ltd.Şti.
İstanbul: Haluk Türksoy Sok. No:12/3 34662 Altunizade
Ankara: Silikon Binası BK:36 06531, Teknokent, ODTÜ
Phone: +90 216 474 57 01 • Fax: +90 216 474 57 05
96
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
BELKA KAUÇUK A.Ş.
Beltan, who, in 1975 had started business with the production of
oil seals and rubber-metal parts, joined Coşkunöz Holding in 1983.
In order to focus on specific goods and processes and thus be
competitive in the production of sealing elements and technical
rubber parts, a restructuring took place and in 2004 Belka Kauçuk
Ürünleri San. ve Tic AŞ was established. The production of sealing
elements and technical rubber parts, formerly manufactured at
Beltan, was transferred to Belka. Belka Kauçuk, who was granted
TS 16949 certification in their first year of activities and currently
continues business at their 2.500 m² plant, specialises in the production of sealing elements, brake system parts, rubber pipes,
anti-vibration components and metal-rubber, plastic-rubber based
technical parts with injection, compression and transfer-compression moulding techniques. Synthetic and natural rubber materials
such as NR, EPDM, Silicone (VMQ), CR, SBR, NBR, ACM, FKM,
HNBR and AEM are used in production. Belka Kauçuk serves primarily the automotive sector and also the rail, agriculture, general
machinery and white goods industries and with successful application of the Lean Manufacturing and Management System, they
maintain the highest level of customer satisfaction. The company
directly exports 50% of their production.
98
Mart March - Nisan April 2014
Yağ keçeleri ve kauçuk-metal parça üretimi için 1975 yılında
faaliyete geçen Beltan firması, 1983 yılında Coşkunöz Holding
bünyesine katıldı. Sızdırmazlık elemanları ve teknik kauçuk parça
üretiminde rekabetçi olabilmek için ürüne ve sürece odaklanma
stratejisiyle yeni bir yapılanmaya gidildi ve 2004 yılında Belka
Kauçuk Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu. Böylece Beltan
firmasının ürettiği sızdırmazlık elemanları ve teknik kauçuk parça
ürün grupları Belka Kauçuk AŞ bünyesine katıldı. Kuruluşunun ilk
yılında TS 16949 belgesini alan ve günümüzde 2.500 m²’lik alan
üzerinde faaliyetlerini sürdüren Belka Kauçuk; enjeksiyon, kompresyon ve transfer kalıplama tekniklerini kullanarak sızdırmazlık
elemanları, fren sistem parçaları, kauçuk hortum, titreşim sönümleyiciler ve metal-kauçuk, plastik-kauçuk esaslı teknik parçalar
üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Üretimde NR, EPDM, Silikon
(VMQ), CR, SBR, NBR, ACM, FKM, HNBR, AEM gibi sentetik ve
tabi kauçuktan oluşan ham madde karışımları kullanılmaktadır.
Otomotiv sektörü başta olmak üzere raylı sistemler, tarım ve iş
makinaları ile beyaz eşya sektörlerine yönelik üretim yapan Belka
Kauçuk, Yalın Üretim ve Yönetim Sistemi’ni başarıyla uygulayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktadır. Firma,
ürettiği ürünlerin yüzde 50’sini doğrudan ihraç etmektedir.
İletişim bilgileri / Contact details:
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Şeftali Cadde
No:15, 16140 Bursa / Türkiye
Phone:+90 (224) 411 15 00
Fax :+90 (224) 411 15 03
E-mail :[email protected]
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
ERTANLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
We manufacture carrying and stacking elements, elements for stocking and
palletizing, and containers which era used by the automotive sector’s main
and supplier industries for the stocking of spare parts. In term of annual
production capacity, we are among the top three companies in Europe.
Ertanlar is Ranked amoung Europe’s Top 3 Companies
Ertanlar Makine is both a member and the main company of Ertanlar Group.
Mentioning that the main company actually has ahistory of more than 50
years, Ertanlar Makine’s Genaral Manager Faruk Ertan says they are carriying on the industrialist’s work as the second generation with his elder and
younger brothers. He says they make significant contributions to Eskişehir’s
industry and employment with the other member companies of the Group,
which are Artmar Artı Mermer Madencilik ve Maden Ürünleri Araştırma
A.Ş. and Birikim İnşaat Şirketi.
Turkish Automotive Suppliers & Aftermarket Magazine; Could you please
inform us about the establishment, locations, production and export activities of Ertanlar Makina?
Faruk Ertan: Our company started its operations in 1983 as a machinery and
steel construction factory. Currently, we carry on our production with 300
hunderd employees in 3 seperate factories on 14 thousand square meters
of enclosed area located within Eskişehir Organized Industrial Zone. With
our experienced personnel and expansive machinery, we are manufacturing
the standard and special steel pallets that are used for moving and stacking
goods by domestic and foreign automotive main industry companies.
During our foundation years, we started off by manufacturing for Ford
Otosan. We served for Toyota’s Adapazarı factory. We initially began exports to France indirectly through Ford Otosan; later on, we started exporting directly to main companies such as Renault, Peugeot, Ford, and Volvo.
We achieved a turnover of € 15 million in 2012.Evaluating the first 5
months, we expect the same turn over in 2013, as well. Our annual production is 80 thousand standard pallets and 20 thousand for special pallets. We
obtain 85% of our turnover from exports. Our goods are exported mainly to
France and Germany, where the automotive industy is strong, as well as the
UK, Spain, Romania, Russia, and Sweden.
Turkish Automotive Suppliers & Aftermarket Magazine; As a company with
50 years of history, could you please evaluate the development of Turkey’s
and Eskişehir’s industry as well as their impact on you?
Faruk Ertan: We realized that the Turkish industry has attained a very important point. Our country has assumed an important position for Europe
thanks to its skillful employees and the Turkısh people’s ability to quickly
adapt to tecnology and innavation. The automotive industry is a dynamic
sector where one of the hardest global competitions is experienced. As it
is inevitable to engage in this race whithin this structure, we believe that
the main and supplier industries adapted to changes quickly and achieved
significant positions both domestically and in Europe. Our customers emphasize that we rank among the top 3 manufacturers in Europe within the
context of the innovations we continually offer. In parallel with the development of the aeroriautics, raileays, earth-bonded ceramic, white goods and
textile industries in Turkey, the industry of Eskişehir particularly rose to an
important position with regad to these sectors. We believe Eskişehir will go
even further through tecnological developments and increase its contrubition to the domestic economy.
ESTAŞ EKSANTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ESTAS Camshaft Industry &Trade Inc.
Estas was founded in 1977, in Sivas, Turkey, and was the first company to produce camshafts in the country. After supplying
camshafts for the aftermarket in the early years, Estas moved on to the production of camshafts as original equipment and today
supply camshafts to 16 different vehicle manufacturers for their engines. Besides the original equipment market, Estas also
exports camshafts to the aftermarket in 40 countries across the world. The current production range of Estas consists of more
than 1900 different camshafts varieties, which are suitable for the majority of vehicle engines worldwide. Estas is based in Sivas
on a 112.592 m² plot of land with a 69.592 m² building where the camshafts are produced in a foundry for chilled castings and
a specialist machining plant. Estas has a total of 400 highly skilled employees who produce the camshafts at the foundry and
machining plant to a very high quality. The foundry is specially designed for the chilled casting of camshafts and has the capacity
to produce 14,000 tons of saleable castings a year, produced by the 126 employees at the foundry. We have ISO/TS 16949, ISO
14001, ISO 9001, and OHSAS 18001 Certificated.
İletişim bilgileri / Contact details:
ESTAŞ Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.OSB 1. Kısım 2. Cad. No:31 – 58060 – Sivas – Türkiye
Phone: +90-346-2181220 Fax: +90-346-2181231
e-mail: [email protected]
www.estas.com.tr
100
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
FEKA OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.
production, experienced staff and technical know-how with
its roughly 500 qualified workers.
Some of our Quality Certificates: ISO 16949, ISO TS 9001,
ISO 14001, Q1 etc.
Some of our Customers: Fiat, Ford, GM, Hyundai, Magneti
Marelli, PSA, Renault, Toyota, VW Group
Feka is an international leading company in the global automotive supply industry, established in 1988 at Bursa and providing internal & external mirrors, small lightings, tanks and
assembled trim parts for major OEM, Tier1 companies within
Turkey and around the globe.
Our variety of products fulfills our customers’ expectations
and contributes to continous system-supplier partnership for
both passenger cars and light commercial vehicles.
Core competency of Feka consists of possessing the necessary technical equipment, know-how and experienced staff
for developing of new products from design to production
upon customers’ demand at Feka R&D Center. We are committed to service and quality; utilize computer aided engineering and efficient production process which results into
trouble-free delivery to OEM’s.
Feka is your business partner who can reach your targets with
customer focused approach, high level technology, high level
quality, high level service, high level performance, flexibility in
Feka will move to its new and modern production plant at
August 2014.
Contact details:
FEKA Otomotiv Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Pembe Cd. No:1 Bursa
Phone:+90 224.243 86 00
Fax :+90 224.243 04 66
E-mail:[email protected]
www.fekaautomotive.com
Timur Karslıoğlu
(Assistant General Manager)
[email protected]
(For Commercial issues)
Taner Karslıoğlu
(Assistant General Manager)
[email protected]
(For Technical issues)
FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİM. HİZ. TİC. A.Ş.
FIGES’s business scope consists of advance engineering services, consultancy, professional trainings, software and hardware
distribution.
We provide engineering services at almost all stages of design and manufacturing process of a product, mainly on Mechanical
Design and Prototype Manufacturing, Turn-key Mechatronics System Development, Finite Element Analyses (including static
structural analysis, fatigue, vibration, solid dynamics, blast and explosion, rollover and crash simulations, thermal, fluid dynamics,
electromagnetic and acoustic analysis), Model Based System Simulation and custom made engineering software tools development.
Our vision for the future includes engineering partnerships on design, prototyping, manufacturing and physics-based simulation
areas and developing our own engineering projects. Currently our company has offices throughout the country, namely in Istanbul, Ankara, Bursa and Izmir. At the same time, FİGES has been a channel partner of ANSYS, world leader in the field of simulation
services, and distributor of MATLAB, the leading software on system modeling since its establishment.
We are a member of SASAD (Defense and Aerospace Industry Manufacturers Association), TAYSAD (Association of Automotive
Parts & Components Manufacturers), Technology Network Alliance, several clusters and associations. FIGES owns National and
NATO Security Clearance for FIGES Facility and Personnel. Additionally, FIGES is the TURQUALITY® authorized advisor and has
ISO 9001:2008 certificate.
Contact details:
FIGES Inc.
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer, Bursa, Turkey
Web : www.figes.com.tr E-Mail: [email protected]
Phone: +90-224-2808525, Fax: +90-224-2808532
102
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hascelik Industry and Trade Inc.
Founded in 1968, Hascelik specializes on special steel manufacturing with its state of the art Hasmil Special Steel Hot Rolling Mill
and Hasbright Bright Steel Production Center.
With vision of becoming a modern, well-known producer, Hasmil produces hot rolled round, hexagonal, flat and square steel bars
from vacuum degassed or shroud cast billets in full continuous production lines. Hasmil products can be delivered %100 ultrasonic inner-crack controlled and surface crack controlled. Operating on an area of 34 000 m2, Hasmil has a production capacity
of 250 000 tons/year.
In Hasbright Bright Steel Production Center, with peeling, grinding, shot blasting, cold drawing, coil drawing and chamfering
processes, materials are more precisely treated. Integrated crack control lines enable the provision of fully-crack-controlled bars.
Besides Hasbright brand, Hasotomat free cutting steels are also manufactured in hexagonal or round forms. Hasbright Bright
Steel Production Center has a production capacity of 250.000 tons per year.
In addition to hot rolled and bright steel production, Hascelik provides high quality forged material and seamless tubes which
make him a long term reliable supplier to automotive, household appliances, maritime, machine manufacturing, aviation, agricultural machinery, defence and oil& gas industries.
Contact details:
E-mail: [email protected]
Phone: +90 444 4140
Fax : +90 444 5140
104
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
HAYES LEMMERZ JANTAS JANT SAN. VE TIC A.S.
Hayes Lemmerz Jantas – Introduction
Hayes Lemmerz Jantas is manufacturing steel disc wheels (tubeless and tube-type) for heavy duty and commercial vehicles like;
trucks, light trucks, buses, midi-buses, trailers, etc. Our company is part of Maxion Wheels Group, world’s largest wheel manufacturing company with a total capacity of 11,2 million commercial wheels per year. Our plant is located in Manisa-Turkey which
is the largest wheel producing plant amongst seven plants with a capacity of 2.4 million wheels annually. Our plants are located
in USA, Brazil, Mexico, Turkey, Germany, India and China.
Product Groups:
22.5x9.00, 22.5x11.75, 22.5x8.25, 22.5x13.00, 22.5x14.00, 22.5x15.00, 17.5x6.00, 17.5x6.75, 19.5x6.75, 8.0-20, 8.5-24, 10W-20 etc.
Main customers:
Daimler (Mercedes), Volvo, Renault, Scania, Ford, MAN, Iveco, Isuzu, UD Truck/Japan, Mitsubishi, Bridgestone/Japan, Pirelli, Goodyear
and Continental.
Quality Certificates: ISO 16949, 14001, 9001.
Contact details:
Hayes Lemmerz Jantas Jant San. ve Tic. A.S.
Organize Sanayi Bolgesi Gaziler Caddesi No:8 Manisa TURKEY
Phone :+902362262000 • Fax: + 90 236 233 43 30 • e-mail: [email protected] • www.hayes-lemmerz.com
İTAMEKS DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.
Founded in 1982, İtameks has a long-established and successful
history. Since its establishment, İtameks has acquired extensive
know-how, equipment and experience in the automotive accessories industry and has taken its place as a trusted and Pioneer
name. In 1984, İtameks becomes a powerful player in the retail
market under the brand Pufi. Then in 1986, it enters into the global arena in the field of OEM. It proves itself as a manufacturer
which meets with changing needs and expectations of leading
car manufacturers at the highest level, acquires ISO/TS 16949
certification and becomes a strong market leader. Currently,
İtameks is national market leader with a share of 70% and produces rubber mats to 50 national / regional and global prestigious
automobile companies. Itameks has total production capacity of
1.200.000 sets in rubber mats, 500.000 sets in carpet mats and
300.000 sets in seat covers in production facilities of 5200 m2 in
Seyrantepe and Dudullu İmes. It makes production which meets
with ISO 9001 quality standarts for OEM by brand İtameks, for
retail by brands Pufi and Tampa. Apart from rubber mats, carpet
mats and seat covers; child safety equipments, car covers and
emergency safety kits are also included in its product range. In
child safety equipments, İtameks has child safety seats under
its own brand Koala. Moreover, It has been exclusive distributor of the world renowned Britax-Römer products since 1996.
İtameks, which adopts the strategy of growth through exportation, exports its products to 12 countries.
In 2008 “Koala” child safety seat product was created and has
been managed by İtameks sales team. To produce original
equipment to European market was started after getting ISO/
TS 16949 as a production standardization. In 2010 new collection was created for group of Pufi product group. Besides this
genesis CRM and E-commerce project were started for new
market needs. In the beginning of 2012 İtameks celebrated 30
anniversary. 2014 and the following years will be the period of
building the strategy on firming step for being a Global leader.
Address (Head Office):
Yeşilce Mah. Destegül Sok. No: 8 - İtameks Binası Seyrantepe / İstanbul
Phone: +90 212 280 18 05 • +90 212 270 39 29
Address (Factory):
Y. Dudullu İmes Sanayi Sitesi C Blok 308 Sok. No: 40 Ümraniye-İSTANBUL
Phone-Fax: +90-216-364 54 58 • e-mail: [email protected] • www.itameks.com
106
Mart March - Nisan April 2014
www.taysad.org.tr
FUAR ÖZEL SAYISI
KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
With over 500 types of brushes and over 125 types of brush
holders in program, Kardeş Elektrik is a leading company in
its field not only in Turkey, but also in over 20+ countries it
is exporting mainly in Europe, Russia, Middle East and North
Africa. Export share continuous to increase with expansion of
carbon brush holder program, while meeting highest quality
standards using top quality raw material. Our customers rely
on our quality as much as our expertise of over 50+ years in
excelling carbon brushes and brush holders.
In 2014, Kardeş Elektrik has become part of 12 K Project, with
a target to further optimize its production capacities benefiting
from lean manufacturing techniques.
KARDEŞ ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş., located in Sefaköy, Istanbul today employs 150 people.
We manufacture MEGA
carbon brushes and brush holders for the automotive industry, in addition to Kraus & Naimer rotary switches for electrical
switch cabinets. Founded in 1963, our company has recently
celebrated its 50th year and plans to expand further especial-
Contact details:
ly internationally by attending various fairs. Kardeş Elektrik
KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Eski Londra Asfaltı No:6 Besyol 34295 Sefaköy - İstanbul
Phone:+90 212 6249204
Fax :+90 212 5413559
e-mail :[email protected]
www.kardeselektrik.com.tr
also distributes following brands in Turkey and the Middle
East; Klauke Cable Lugs and Professional tools; Greenlee
test Instruments and Punches; HellermannTyton Cable ties
and accessories and Iboco (Bocchiotti) wiring, Efen Fuse and
Switchgear.
MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Maysan Mando – Introduction
Founded in 1969, Maysan still acts an effective role in the development of automotive market as the first company in Turkey
which manufacture dampers.
After the company incorporated within Çukurova Group, in 1976, main OEM producers as Oyak Renault, Tofaş and Mercedes
Benz Türk were in the major client list of company. In 1997, the company’s name, which made a partnership agreement with
South Korean Mando Cooperation, changed to Maysan Mando as reflect institutional change that was brought by new era and
development at management, design and production capacity.
OEM producers as Oyak Renault, Hyundai Assan, Mercedes Benz Türk, BMC, Ford, Anadolu Isuzu , Iveco, Otokar, Karsan ve
Temsa Global constitute a large part of company total production.
In addition to domestic sales and service demands also export substantially to many countries, particularly Germany, Italy, England, Russia and İran.
Maysan Mando, which is cognizant that the most important indicators of competitiveness in global market are science, technology and R&D investments, aimed to add new generation, competitive product to its existing product family by establish RD
center in 2012. By establishment of the new factory in 2013 and new investments, production capacity will reach 6 million units.
Contact details:
OSB Yeşil Cad. No: 26 Organize Sanayi Bölgesi Nilüfer-Bursa
Phone:+ 90 224 243 13 50 • Fax: +90 224 243 13 54
e-mail :[email protected] • www.maysanmando.com
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
107
TANITIM ADVERTORIAL
FUAR ÖZEL SAYISI
SEGER SES VE ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİ A.Ş.
Contact details:
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Mustafa Karaer Cad. No.22
Bursa 16369 TURKİYE
Phone:+90 (224) 261 03 11
Fax :+90 (224) 261 03 17
e-mail :[email protected]
http://www.seger.com
SEGER is one of the most famous electric and air horn producers and exporters of the world located in Bursa / Turkey.
SEGER has been serving in automotive industry since 1981,
has ISO/TS 16949 by BVQI as very important indication of its
meeting the hardest quality specifications and is currently
exporting high quality horns to 58 different countries in the
world which is 70% of its total production.
Since the start of the year 2005, SEGER proudly announce establishment of its new production site beside in Guangzhou/
China. SEGER followed world-trend and become first wellknown horn producer which established its production site
in China. Now SEGER produces its horns both in Turkey and
China and supplies its customers from both units. SEGER
supplies its products to 27 different most well known Automotive OEM’s such as Honda (UK), JCB (UK), Renault, Dacia (Romania), Audi, Volkswagen, Ford, GM-Opel, Chrysler,
Mercedes Benz, Toyota, Isuzu, Mitsubishi, M.A.N. and many
other respectable companies scattered around the four corners of the world.
SENTEZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
The Sentez Automotiv Company was established to serve the
automotive industry in 1994 in Izmir. But today it can serve
many sectors as health, cosmetic, electric and electronic. The
thermoform products which are made of ABS pieces used as
inside trim pieces in automotive and work machine sectors.
Also they are used in health, cosmetic, electric&electronic,
producing industrial wash machines and jewelery sectors.
Sentez Otomotiv Company can make conception and models
in order to wishes of the consumers companies. It is producing gear bellow, w?nscreen shade, sun visors, sponge mattress and pillows for commercial vehicles and work machines.
Also the company can produce different volume and temperature insulation products in order to wishes of the consumers.
Today Sentez Automotive is also giving service to BMC light
commercial vehicles as its authorized service and supplies
spare parts with affordable price and quality. Mustafa Özmen
108
Mart March - Nisan April 2014
‘The Genaral Manager’ of the Sentez Automotive Company
mentioned that particularly the thermoform products including ABS are being alternative to another products for its affordable price, being fast in terms of start-up and serial pruduction. Mustafa Özmen also added that they are continueing
their works by giving the guarantee of quality and timely delivery. Sentez Automotive Company is having ISO 9001 Quality
Certificate and hopping to have a collaboration with Turkish or
foreign companies by the aim of wide producing and marketing areas.
Contact Information:
SENTEZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gaziosmanpaşa Mh. Fatih Cd. No:91/2 Çamdibi / İzmir
Phone : +90 232 4359410 • Fax: +90 232 4359497
E Mail : [email protected]
Web : www.sentezotomotiv.com
www.taysad.org.tr
FUAR ÖZEL SAYISI
YENMAK MOTOR GÖMLEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenmak was founded in 1965 by Kahvecioglu family in a
small rectification ateliér, located in Konya. Through out these
years, YENMAK developed itself incessantly and evolved into
one of the biggest domestic and global independent engine
parts suppliers worldwide.
Today, YENMAK products such as KIT SETS, PISTONS,
CYLINDER LINERS, RINGS, GASKET, VALVES, BEARINGS
are exported to more than 80 different countries in 5 continents. As a long-standing partner for its valuable customers,
YENMAK product portfolio enables its customers to provide
engine parts from a single source in one full package with
ultimate trust to highest quality at reasonable price, as well
as to the efficient sales&after sales services. But, YENMAK
is much more than this – highly focused on customer relations, knowing that the human factor is the most important
component of all.
YENMAK factories besides INMETRO, ISO 9001, ISO / TS
16949 quality management system certification. Today, it has
2 factories and a logistic centre as a total area 50.000 sqm at
the 1st, 2nd and 3rd industrial areas at Konya / Turkey.
Sales and marketing activities are handled from Yenmak Export office, located in Istanbul/Turkiye as follows;
Contact details:
ISTANBUL SALES & MARKETING OFFICE
Yıldız Posta Cad. Vefabey Sokak No; 9
Yesil Ap. A blok No; 10/11- 34349
Besiktas - ISTANBUL / TURKIYE
Phone: +90 212 267 06 13
Fax : +90 212 267 05 74
TAYSAD - TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
109
Download

Otomotiv