RT
M
A
H-
Türk Savunma Sanayi
Turkish Defence Industry
L
YI
A
YE
3 SAYIISSUE: 58 M
R: 1
A
RC
RIL 2011
NAP
SA
İ
N
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Sektör Dernekleri Genel
Kurullarını gerçekleştirdi
Sectoral Associations held their
General Assembly Meetings
Automechanika İstanbul’a
Ziyaretçi Akını
Visitors run to
Automechanika Istanbul
Automechanika
Güney Afrika Fuarı
Automechanika
South Africa Fair
Brezilya
Automec
Feira Fuarı
Brezilya
Automec
Feira Fair
Türkiye Otomotiv Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Turkish Automotive Sector Strategy
Document and Action Plan
Sektör Paydaşları
2023 Vizyonunu Tartıştılar
Stakeholders discussed 2023 vision
üyelerimize üye katıyoruz!
2 8 7
8
growth is going on
TAYSAD DERGİ’DEN
FROM TAYSAD MAGANIZE
Değişimi yönetmeye,
geleceği yaratmaya ihtiyacımız var
Sevgi Özçelik
TAYSAD Kurumsal
İletişim Uzmanı
Corporate
Communication
Specialist
u2011 yılı, Türk otomotiv sektörü için
hızlı bir başlangıç oldu. Yılın ilk çeyreğinde
çok yoğun bir gündem yaşıyoruz. Sektörel
derneklerimiz genel kurullarını yapıyor. Genel kurullara, otomotiv sektörünün gelecek
vizyonu damgasını vuruyor. Mart ayında
yaptığımız Genel Kurulumuza, Dış Ticaretten
Sorumlu Devlet Bakanımız Zafer Çağlayan katıldı. Kendini “otomotiv bakanı” olarak ifade ederken, verdiği mesajlarla sektörün yanında olduğunu
bir kez daha hissettirdi. “Bugün Türkiye, ana ve tedarik sanayisiyle, tüm
kuruluşlarıyla beraber artık kendisi ciddi anlamda her türlü üretimi yapabilecek güce zekaya ve kabiliyete gelmiştir’’ diyen Zafer Çağlayan, sektörün marka yaratma konusundaki çabalarını desteklediklerini de ifade etti.
2011 had a rapid start for Turkish automotive
sector and we are dealing with an intense agenda in the first quarter of the year. General Assembly Meetings are being held and future vision of automotive sector are on the prior topics
of those assembly meetings. Zafer Çağlayan,
Minister of State Responsible from Foreign
Trade, participated to our General Assembly Meeting in
March. He stated himself as automotive minister and he
made us feel his support to the sector. He said: Turkey has
all the capability and knowledge to achieve every production with its main and supply industry and added that they
are supporting branding studies of the sector.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından, sektör temsilcilerinin
de katıldığı bir toplantıda açıklanan Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi,
sektörümüz için önemli bir dönüm noktası oluyor. Sektörde Ar-Ge ve
yüksek katma değeri hedefleyen belgede yeni teknoloji kullanımına
ilişkin teşviklere de yer veriliyor. Yine geçtiğimiz günlerde, “Bugünden
2023’e, Otomotiv Sektörünün Geleceği” kongresi düzenlendi. Sektörün
bütün paydaşlarının yer aldığı, hükümetin iki bakanla temsil edildiği bu
geniş katılımlı toplantıda sektörde geleceğin yaratılmasına ilişkin görüşler tartışıldı. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Celal Kaya,
Türkiye’nin otomotivde yerli markaları olduğunu belirterek, “Kamyonda,
otobüste, minibüste, traktörde ve savunma sanayinde dünyaya satılan
güçlü yerli markalarımız var” açıklamasında bulundu. Kongre’nin bir başka konuşmacısı Jan Nahum, Türkiye’nin uluslararası otomotiv sanayinde
karşılanmamış bir ihtiyacı tespit edip, değişen dünyada yeni çıkan yaşamı algılayıp, değişimi anlayıp ona yanıt verecek bir ürün veya çözüm
geliştirmesi gerektiğinden söz etti. Jan Nahum’un zihinlerimizde açtığı
ufuktan bakarak değişen dünyanın ihtiyaçlarını göz önüne alıp, sektörün
geleceğini yaratmak için iş yapma biçimlerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirip, bir başka pencereden küresel pazarlara bakmakta fayda var.
Another keystone has been the launch of Turkish Automotive Sector Strategy Document, which was launched by
Minister of Trade and Industry Nihat Ergun. The document,
which aims to increase R&D and added value in the sector,
includes incentives for the usage of new technology. On
the other hand, the "From Today to 2023: Future of Automotive Sector" Congress is held. The Congress gathered
all the sector actors and enabled discussions on creating
future of the sector. Two ministers represented the government in the congress, which is participated by Celal
Kaya on behalf of TAYSAD. Celal Kaya indicated Turkey
has domestic brands in automotive and added: We have
strong local brands in truck, bus, minibus, tractor and
defence industry segments. Jan Nahum, another speaker
of the congress, stated that Turkey has to find gaps in the
needs of global automotive industry and develop relevant
solutions or products. He also said that we need to change
our point of views and way of doing business based on the
needs changing world.
TAYSAD olarak tedarik sanayimizin ihtiyaçlarını, üyelerimizle bir araya
gelerek, iyi uygulamaları öne çıkartarak ele almaya çalışıyoruz. Tedarik
sanayimizi küresel pazarlara taşımak için satın alma heyetleri ile görüşmeler başta olmak üzere düzenlediğimiz eğitimler, seminerler ve katıldığımız fuarlar ile yeni bir pencere açmaya çalışıyoruz. Tedarik sanayimiz,
gelecekte de giderek hem yetkinliğini hem de etkinliğini artırmasının
yanı sıra, bir “marka” olarak da gücünü ve etkinliğini hissettirmektedir.
Yeni bir sayıda görüşmek üzere...t
4
We Need to
Manage Change
and Create Future
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Being as TAYSAD, we are trying to handle needs of our
members by gathering with them and emphasizing good
practices in our supply industry. Additionally we are also
trying to find new horizons through trainings, seminars and
fairs with supply delegations. Our supply industry shows its
presence and strength in the future not only as a brand but
also with its skills and efficiency. t
See you in the next issue...
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
4
TAYSAD DERGİ’DEN
FROM TAYSAD MAGAZINE
22
TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Değişimi yönetmeye,
geleceği yaratmaya ihtiyacımız var
TAYSAD
Need for an Understanding of
Sustainable Quality and Competition
Sevgi Özçelik
Yıl Year: 13 Sayı Issue: 58
Ahmet Yılmaz
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
Mart March - Nisan April 2011
Sahibi Publisher:
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
For TAYSAD, Chairman of the Board of Directors:
Celal Kaya
Sürdürülebilir kalite ve rekabet
anlayışı gerekiyor
We Need to Manage Change and
Create Future
DERGİ MAGAZINE
10
exTim GmbH
Yönetim Kurulu Başkanı,
TAYSAD Almanya Temsilcisi
Chairman of the Board
of exTim GmbH
TAYSAD Germany Representative
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief:
Özlem Gülşen Arkan
Yayın Kurulu Editorial Board:
Celal Kaya
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Özlem Gülşen Arkan
Sevgi Özçelik
TAYSAD ALMANYA
TEMSİLCİLİĞİ
24
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
İçerik Content:
Mavi İçerik Grubu
Tedarik zincirini sürdürülebilir
kılmak gerekiyor
Editör Editor:
Ayşe Uyguner, [email protected]
Supply Chain should be sustainable
Reklam
Advertisement:
Murat Dilicioğlu, [email protected]
Fırtına Arısoy, [email protected]
Yönetim Yeri Management Centre:
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1
Şekerpınar - Çayırova 41480 Kocaeli - Türkiye
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr [email protected]
Celal Kaya
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board, TAYSAD
Otomotiv endüstrisi savunma
sanayi için fırsatlar sunuyor
12
AJANDA
Murad Bayar
16
SEKTÖRDEN HABERLER
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Müsteşar
Undersecretariat for Defence Industries
Undersecretary
Yapım Production:
Mavi Tanıtım ve İletişim
Ayrılık Çeşme Sok. No: 122
Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 418 59 31
Faks: +90 216 348 95 22
[email protected]
Baskı Printed by:
Umur Basım ve Kırtasiye San. ve Tic. A.Ş.
Esenkent Mah.Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
2.Cadde No:5, Ümraniye-İstanbul
Tel: +90 216 645 62 00
Çeviri Translation:
Burçin Yeşiltepe
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
28
Kaya Yazgan
SASAD, Savunma Sanayi İmalatçıları
Derneği Genel Sekreteri
Defence Industry Manufacturers
Association of Secretary General
Sector Overview
17
18
İhracatta Nisan rekoru
April Record in Export
Mercedes-Benz'den
200 milyon dolarlık yatırım
Mercedes-Benz's Invesment Amounted
200 Million USD
19
Sektörde birlikte proje yapmayı
özendirmeliyiz
We must encourage project cooperation
in the sector
Sektöre kısa bir bakış
30
Ar-Ge yeteneklerimiz, teknoloji
transferini de beraberinde
getiriyor
Our R&D Skills Brings
Technology Transfer
Toyota Türkiye için
sorun yok
No Problem for Toyota in Turkey
20
Ford Otosan üçüncü
vardiyaya geçiyor
Ford Otosan is on 3rd Shift
21
6
NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Production of automotive
manufacturers in the first 1 months
of 2011
CLEPA
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD CLEPA üyesidir
TAYSAD is a Member of CLEPA
AGENDA
Otomotiv sanayi firmalarının
2011 yılı 3 aylık üretimleri
Kapak Cover:
Mavi Tanıtım
Ulusal - Türkçe/İngilizce - İlmi İki Ayda Bir Yayımlanır
Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup
kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm reklamların
sorumluluğu reklam veren firmalara, yazılardaki görüşler
yazarlarına aittir.
TAYSAD Dergi parayla satılmaz.
All publishing rights reserved by TAYSAD and the content
may be quoted by indicating source. Advertisements are the
liability of advertising firms. Opinions are the liability of writer.
TAYSAD Magazine is distributed free of charge.
Automotive Industry provides
opportunities for Defence Industry
Başbakanlık Yatırım Ajansı,
EBSO’yu seçti
Prime Ministry's Investment Agency
Chose EBSO
Afşin Akkerman
Aselsan A.Ş.
Malzeme İkmal Direktörü
Aselsan A.Ş.
Material Supply Director
İÇİNDEKİLER
34
İş ortaklarımızla sinerji yaratarak
milli savunma projeleri
geliştiriyoruz
CONTENTS
46
We develop national defence projects by
the synergy from our business partners
36
Savunma sanayinde yurtiçi
çözümlere dayalı projeler giderek
önem kazanıyor
AR-GE İLE KÜRESELE
GO GLOBAL WITH R&D
Projects, based on domestic solutions
gain importance in the defense sector
Ekrem Akgün
Ufuk Güçlü
BMC Sanayi ve Tic. A.Ş.
Lojistik Bölüm Yöneticisi
BMC, Logistics Unit Manager
RMK Marine Gemi Yapım
Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi
A.Ş.. Genel Müdürü
RMK Marine Ship Construction
Industry and Maritime Transport
Enterprise Inc.
General Director
Küresel rekabette
başarı için, özgün ürün
geliştirilmesi gerekiyor
Global success comes with unique
product development
60
50
Savunma sanayinin
büyüyen gücü: Roketsan
Küresel pazarlarda yer almak
tedarik sanayi için büyük bir fırsat
Taking a place in global markets is a
great opportunity for supply industry
Ahmet Bayraktar
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
63
Growing Power of Defence
Industry: Roketsan
Nagoya'da, Toyota Global
İmalatçı Toplantısı'nda Farba ile
gururlandık
We are proud of Farba at Toyota Global’s
Manufacturer’s Meeting in Nagoya
Ömer İltan Bilgin
CEO, Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.
CEO of Pelzer Pimsa
Haluk Bulucu
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
Pazarlama ve Strateji Direktörü
FNSS, Director of
Marketing and Strategy
42
66
Dr. Nevzat Çağlayan
NEWS FROM TAYSAD
Roketsan Roket Sanayi A.Ş.
Tedarik Direktörü
Roketsan Missiles Inc.
Procurement Director
Otomotiv ana ve yan sanayi bir
bütünü oluşturuyor
Automotive main and supply industries
are two parts of a whole
TAYSAD’DAN HABERLER
54
Savunma sanayi cesaretli adımlar
atarak kendini geliştiriyor
Defence Industry is improving itself by
taking courageous steps
TAYSAD 33. Genel Kurul Toplantısı
Otomotiv sektörünün temsilcileri
biraraya geldi
Automotive Sector’s
Representatives Gathered
Serdar Görgüç
76
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi
A.Ş., Genel Müdürü
General Manager of Otokar
M. Savaş Onur
STM Savunma Teknolojileri
Mühendislik Ve Tic. A.Ş.
Deniz Projeleri Direktörü
STM, Defence Technologies Enginerring
and Commerce Inc.
Director of Maritime Projects
37. OSD Genel Kurul Toplantısı
2011'de hedef,
1,2 milyon araç üretimi
37th General Assembly Meeting
2011 Objective is to produce
1.2 million vehicles
8
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
100 Fikirden Patente Giden
Yol ve Ötesi
84
Road from Idea to Patent and Beyond
110 FUAR
FAIR
101 Afrika Pazarı Değerlendirme
Toplantısı
Africa Market Evaluation Meeting
25. ODD Genel Kurul Toplantısı
Sektör, küresel dünyada
söz sahibi olmayı tartıştı
25th ODD General Assembly Meeting
Sector discussed how to have a word in
global world
102 DAF Yenileme Pazarı yetkilileri
TAYSAD üyeleri ile görüştü
DAF Aftermarket Representatives Met
with TAYSAD Members
103 Kocaeli Sanayi Odası 24. Meslek
Komitesi Derneğimizi Ziyaret Etti
88
Kocaeli Chamber of Industry’s 24th
Business Committee Visited TAYSAD
2001-2006 Dönemi Kocaeli Valisi
Erdal Ata TOSB’u Ziyaret Etti
Erdal Ata, Kocaeli Governor of
2001-2006, Visited TOSB
Otomotivin yol haritası açıklandı
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji
Belgesi ve Eylem Planı
Automechanika tedarik sanayi için
büyük fırsatlar sundu
Automechanika İstanbul'a
Ziyaretçi Akını
Visitors run to Automechanika Istanbul
112 Automechanika Istanbul'un
ardından
After Automechanika Istanbul
125 ÜYELERDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
104
Otomotivde Ege’nin
2010 İhracat Yıldızı CMS
Turkish Automotive Sector Strategy
Document and Action Plan
2010 Export Leader in
Aegean Region is CMS
Daimler ve Bosch, elektrik
motorları için bir ortaklığa giriyor
92
Daimler and Bosch become partners for
electric motor
Otomotiv Sektörünün
Geleceği Kongresi
Sektör paydaşları 2023 vizyonunu
tartıştılar
2. After-Market Konferansı
gerçekleştirildi
Yenileme pazarında
yeni fırsatlar ele alındı
II. After-Market Conference
Future of Automotive Sector Congress
Sector Stakeholders discussed
2023 vision
126 ThyssenKrupp'dan
30 milyon Euro'luk yatırım
ThyssenKrupp’s 30 million Euros
worth investment
127 Bodycote Istaş, AS9100 Havacılık
Kalite Belgesi sahibi
108
Bodycote Istaş has AS9100 Aviation
Quality Certificate
Uysal Makina'dan yeni yatırımlar
94
New Investments from Uysal Makina
OİB Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi açıldı
Yerli otomobil bu okuldan çıkacak
Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyeti hükümet yetkilileri
ile Otomotiv Sanayii Temsilcileri
ülkemizi ziyaret etti
Business Opportunities in
Russia and Tatarstan
Domestic Vehicle will
come out of this school
128 Eku Fren, Ulusal Kalite
Hareketi'ne katıldı
Eku Fren joined
National Quality Movement
129 Bursa Kalite Büyük Ödülü
Matay'ın oldu
Bursa Quality Grand Prize
went to Matay
Sarıgözoğlu A.Ş.‘ye teknik gezi
97
Rusya ve Tataristan'dan
TAYSAD'a ziyaret
Russia and Tatarstan’s Visit to TAYSAD
130 TAYSAD ÜYELERİ
TAYSAD MEMBERS
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
9
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Tedarik zincirini sürdürülebilir
kılmak gerekiyor
verdik. Bu yılki toplantımızda geleneksel
hale gelen “TAYSAD Başarı Ödülleri” de
sahiplerini buldu. Patent/Faydalı Model,
Eğitim ve İhracat dalında ödül alan tüm
üyelerimizi tekrar tebrik ederim.
Derneğimizin ardından toplantılarını yapan diğer derneklerimizin Genel Kurullarında da yer aldık, tüm toplantılarda
sektörümüzün önceliklerine değindik.
Sektörel derneklerimizin Genel Kurullarına Bakanlarımızın ve bürokratlarımızın
katılımı bizleri ayrıca memnun etti. Otomotiv sanayimizden desteğini esirgemeyen devletimizin, 2023 vizyonuna katkı
sağlamak için bizler de tüm gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.
Celal Kaya
TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
of TAYSAD
uSaygıdeğer Üyelerimiz,
2011 yılının üretim, ihracat ve satış anlamında olumlu geçen ilk 4 aylık sürecini
geride bıraktık.
Bu sürede sanayimiz açısından da önemli gelişmeler yaşadık.
İlk olarak Sanayi ve Ticaret Bakanımız
Nihat Ergün tarafından açıklanan “Otomotiv Sektörü Strateji Planı”na değinmek istiyorum. Sanayimizin 2015 yılına
kadar gerçekleştirmesi gereken hedefler
için eylem planlarımızın yer aldığı bu
plan makro boyuttaki ihtiyaçlarımızı
içermektedir.
Biz ancak güçlü bir tedarik zincirini sürdürülebilir kılarsak küresel rekabet gücüne ulaşabilir, ileri teknoloji gerektiren
ürünleri ülkemizde tasarlayabiliriz. Yakın
gelecekte firmalarımızdan beklentimiz
10
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Ar-Ge bölümlerini daha da büyütmeleri, ileri teknoloji olanaklarını kullanarak
tasarım süreçlerinin doğrudan içinde
yer almaları ve bunun sonucunda dünya
pazarlarına rekabet düzeyi yüksek ürünler sunmalarıdır. Bu nedenle de Strateji
Belgesi içinde yer alan eylemlerin kısa
zamanda uygulamaya geçmesi hepimiz
için son derece önemlidir. Derneğimiz
çalışma gruplarındaki faaliyetlere de
destek verecek, ilgili konuları sürekli sizlerle paylaşarak görüşlerinizi alacaktır.
Bildiğiniz üzere Otomotiv Sektörü Strateji Planı, TAYSAD, OSD, OYDER ve
ODD’nin de görüşleri alınarak hazırlandı. Sanayimizin birbirinden ayrılmaz
parçaları olan sektörel derneklerimizin
tamamı, Mart ayı içinde Genel Kurul
toplantılarını gerçekleştirdi. Derneğimizin 4 Mart’ta yaptığı Genel Kurul toplantısında sektörün tüm temsilcileriyle bir
araya geldik. Belirlediğimiz tüm hedeflerin yakalandığı, ilklere imza atılan 2010
yılına ait çalışmalarımızı aktardığımız ve
katılımcılar tarafından önemli mesajların paylaşıldığı Genel Kurul toplantımıza, dergimizin ilerleyen sayfalarında yer
Dergimizin bu sayısında ayrıntılı olarak
yer verdiğimiz ve dernek olarak da işbirliğimizi geliştirmeye çalıştığımız Savunma Sanayi konusundaki görüşlerimi de
sizinle paylaşmak istiyorum. Savunma
Sanayimiz, hükümetimizin de desteği ile
son 10 yılda çok verimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Teknolojik bilgi birikimi,
yetkin bir yan sanayi portali oluşturmayı başarmış, kendi özgün tasarımlarını ihraç eder konuma gelmiştir. Bizler
savunma sanayimizde oluşan bu bilgi
birikiminden faydalanmalı ve spesifik
alanlarda oluşan bu altyapıyı otomotiv
yan sanayimize aktarabilmek için gerekli ortamı oluşturmalıyız. Derneğimiz
önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin
faaliyetler gerçekleştirmeye devam edecektir. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız tarafından 2009 yılında yayınlanan
Sektörel Strateji dokümanı yerlileştirme
politikası çerçevesinde önümüzdeki yıllara ilişkin hedefler içermektedir. Bizler
de yan sanayi olarak niş olan bu üretim
grubuna yönelik çalışmalarımızı hızlandırmalı, offset anlaşmalarında daha çok
yer alabilmeliyiz. Dış Ticaret Müsteşarlığımız tarafından yürütülen “Girdi Tedariği” çalışmaları kapsamında da önümüzdeki dönemde ortak çalışmalarımız
artacaktır.
Değerli Üyelerimiz,
“Ar-Ge ile Küresele” sloganımız çerçevesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımız
kapsamında, geçtiğimiz günlerde ülkemizde “Rusya Federasyonu – Tataristan
Cumhuriyeti” heyetini ağırladık. Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığımız koordinasyonunda Türk heyetinin Ekim 2010
tarihinde Tataristan Cumhuriyeti’ne
yaptığı ziyaretle başlayan etkinlik, Nisan
ayında Rusya Federasyonu – Tataristan
Cumhuriyeti heyetinin ülkemize yönelik ziyareti ile devam etti. Coğrafi olarak bulunduğu konum ve özellikle ağır
ve hafif ticari araç üretimi ile Rusya‘da
önemli bir ciroya sahip olan Tataristan otomotiv sanayinin yetkilileri ve iş
adamları Sanayi ve Ticaret Bakanlarının
önderliğinde Türk otomotiv sanayimizin
temsilcileri ile biraraya geldiler. Sanayi
ve Ticaret Bakanı ile birebir yaptığımız
görüşmede derneğimiz adına 2 önemli
konuyu kendileri ile paylaştık:
lTürkiye’de yerleşik bir ana sanayi firmasının Tataristan bölgesinde yatırım
yapması halinde, yan sanayimizin bu
bölgeye daha çok ilgi duyacağı
lGümrük vergilerinin, öngörecekleri
belli bir süreçte ürün grubu bazında
düşürülmesi
Heyet ülkemizde bulunduğu 3 gün boyunca, TAYSAD ve TOSB ile ana ve yan
sanayi fabrikalarını ziyaret etme ve ilgili
oldukları konularda da üyelerimizle karşılıklı görüşme imkanı buldu.
Rusya bölgesi konusundaki çalışmalarımıza Haziran ayında yapacağımız
Supply Chain should
be sustainable
uDistinguished Members,
Leaving behing the first quarter of 2011,
which was very positive in terms of sales
numbers, production and export, we witnessed significant developments for our
industry.
First I want to emphasize on Automotive
Sector Strategy Plan, which was launched
by Nihat Ergün, Minister of Trade and Industry. This plan includes macro needs of
the sector and it involves action plans to
achieve 2015 objectives of the sector.
We would gain global competition strength
and design high tech products in our country only if we can ensure the sustainability
of a strong supply chain. Our expectation
for close future from our companies it to
improve their R&D departments, involve in
design processes by using advanced technology opportunities and finally present
highly competitive products to world markets.
Therefore it is crucially important for all
of us to realize the actions defined in the
document as soon as possible. TAYSAD will
contribute to working groups’ actions and
ask your opinions on related subjects constantly.
As you know, the Strategy Plan has been
prepared with contributions of TAYSAD,
OSD, OYDER and ODD. All those sectoral
associations held their General Assembly
Meetings in March. TAYSAD’s General Assembly held on 4th of March with participation of all sector representatives. You can
find detailed information on the Meeting,
in which we elaborated on 2010 activities
and shared important messages of the participants. We also give traditional “TAYSAD
Success Awards” in the meeting. I would
like to congratulate all owners of Patent/
Useful Model, Training and Export categories winners.
After our General Assembly we participated
to the other meetings and elaborated on
the priorities of the sector. We are pleased
to see participation of Ministers and Bureacrats’ attendance to the meetings. We will
work within all our strength to contribute
2023 vision of the sector, which is also supported by the state.
I also would like to share my opinions on
defence industry, which has been the file
of this issue. Defence industry realized very
efficient projects in the last ten years with
the support of the government. The sector
is now exporting its unique designs and it
has its own technological know-how and
it managed to establish an efficient supply
portal. We should benefit from this knowhow and create required platforms to transmit this infrastructure to our sector. Our
association will keep its activities on that
issue on the following days. 2009 Sectoral
Strategy document of Undersecretariat of
Defence Industry includes future objectives
within the context of localization policy.
We, as the suppliers, should work harder for
this niche production group and take part in
offset agreements. Additionally within the
context of “Input Supply” studies by Undersecretariat of Foreign Trade our cooperations will increase.
Belarus ön inceleme ziyareti ile devam
edeceğiz. Bu konudaki tüm bilgiler de
yine siz değerli üyelerimiz ile paylaşılacaktır. Bir yandan komşu ülkelerdeki
fırsatları değerlendirirken bir yandan da
coğrafi olarak bize uzak ancak, gelişmesi
açısından da muhakkak değerlendirmemiz gereken Çin’e ziyaretimiz olacaktır.
TAYSAD ve OİB temsilcilerinin gerçekleştirecekleri ön inceleme ziyareti sonrasında sizlere Çin bölgesine yapacağımız
faaliyetler konusunda daha hedef odaklı
bilgileri sunuyor olacağız.
Ar-Ge çalışmalarınızın ve küresel firma
ziyaretlerinizin arttığı verimli günler diliyor, saygılarımı sunuyorum.t
Dear Members,
In line with our motto; Towards Global with
R&D, we have hosted delegation from Russian Federation and The Republic of Tatarstan. This event, which initiated at visit of
Turkish Delegation to the Republic of Tatarstan in October 2010, continued with counter delegation’s visit to our country in April.
Representatives from automotive industry
of Tatarstan, which has an important revenue in Russia in light and heavy commercial
vehicle production, businessmen, Ministers
of Trade and Industry gathered with Turkish
automotive industry representatives. In the
meeting with Minister of Trade and Industry
we shared two important issue with them
on behalf of TAYSAD.
lAn investment on Tatarstan by a major
main industry company will draw attention
of the supply industry to the region
l
Decrease of custom taxes for a specific
group of product for a specific period of
time.
The delegation had the chance to visit main
and supply industry facilities, TAYSAD,
TOSB and met with our members in their
interested subjects.
We will continue our studies on Russia with
our Visit to Belarussia in June. All information on that visit will be also shared with
you, our distinguished members. On the
other hand we will also visit China, which
is geographically distant but should be
evaluated in terms of its development. We
will present more aimed information to you
after study visit by TAYSAD and OIB representatives to China.
I wish you efficient days full of R&D and
global company visits.
Sincerely.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
11
AJANDA
AGENDA
Toplantı Meeting
4 Mart March 2011
TAYSAD Genel Kurul Toplantısı
TAYSAD General Meeting
Eğitim Training
16-17 Mart March 2011
Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama
Management Techniques and Strategic Planning
Yönetim tekniklerinin ve stratejik planlamanın başarıda önemini farkederek gerekli yöntemleri uygulayabilmek amacıyla düzenlenen eğitim
TAYSAD’da gerçekleştirildi.
Education workshop, which was organized to help the participators realize the significance of management techniques and strategic planning in success and implement
necessary methods, was carried out at TAYSAD.
Ziyaret Visit
17 Mart March 2011
Geçmiş Dönem Kocaeli Valisi
Erdal Ata’nın Ziyareti
Former Kocaeli Governor Erdal Ata’s Visit
33. Genel Kurul toplantısında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren TAYSAD, otomotivin tek ses, tek yürek olarak Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğunu bir kez daha gösterdi. Genel Kurul toplantısına
ilişkin detaylar ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.
TAYSAD, which held its 33th General Assembly bringing all the stakeholders of the
sector, once again showed that automotive is the leading sector of Turkey, our
homeland as a full unity. Details related to the General Meeting are in the following
pages.
Toplantı Meeting
9-11 Mart March 2011
DAF firması Yenileme Pazarı yetkilileri
üyelerimizle buluştu
Renewal Market Authorities of DAF Company came
together with our members
DAF firmasının üyelerimizle görüşmek amacıyla derneğimize yaptığı
ziyaretlerin ikincisi, 09 – 11 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Derneğimizde 8 firma ile ikili görüşmeler gerçekleştiren DAF
yetkilileri daha sonra üyelerimizin üretim imkanlarını ve yetkinliklerini
yerinde görebilmek amacıyla 8 firmayı da yerinde ziyaret etti.
The second visit DAF Company made to our organization for interviewing our
members was between 09-11 March. Having had bilateral discussions with 8 firms
at our association, DAF authorities then visited those 8 firms at their site in order to
observe their production capabilities and competence.
2001-2006 yıllarında Kocaeli Valisi olarak görev yapan Erdal Ata’nın
Bölgemizi ziyaretinde, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus
Çiftçi, TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Karacan, TOSB Müteşebbis
Heyet Üyesi Ahmet Arkan, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Kaya ve TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kanca yer aldı.
TOSB Vice Chairman Yunus Çiftçi, TOSB administrative board member Şahin Karacan,
TOSB Entrepreneur Committee Member Ahmet Arkan, TAYSAD board chairman Celal Kaya
and TAYSAD administrative board member Alper Kanca also attended the visit of Erdal
Kaya, who rendered service as the governor of Kocaeli between the years 2001-2006, to
our Region.
Toplantı Meeting
18 Mart March 2011
OSD Genel Kurul Toplantısı
OSD General Meeting
Fuar Fair
9-12 Mart March 2011
Automechanika Güney Afrika Fuarı
Automechanika South Africa Exhibition
UİB milli katılımı ile Güney Afrika’da düzenlenen Automechanika
Fuarı’na derneğimizi temsilen Proje Uzmanı Bahadır Altaş katıldı.
Project Expert Bahadır Altaş attended the Authomechanika Exhibition, which was
organized in South Africa with the participation of UİB on behalf of our company.
12
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Otomotiv Sanayii Derneği
OSD’nin Genel Kurul Toplantısı’na, sektörel dernek başkanları, sektör
temsilcileri ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün katıldı.
Sectoral association chairmans, sector representatives and Minister of Industry and
Commerce Nihat Ergün attended the Automative Industry Association’s General
Meeting, which was carried out at İstanbul Chamber of Industry.
Eğitim Training
28 Mart March 11 Nisan April 2011
Ölçme Bilgisi Ve Kalite Kontrol
Sertifika Programı
Fuar Fair
7-10 Nisan April 2011
Automechanika İstanbul Fuarı
Automechanika İstanbul Exhibition
Measurement Knowledge and Quality Control
Certificate Programme
Tüyap’ta düzenlenen Automechanika
Istanbul Fuarı’nda derneğimiz de yer aldı.
Başarıyla tamamlanan fuara ilişkin TAYSAD
üyesi firmaların görüşlerini ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.
5 gün süren Sertifika Programı kapsamında katılımcılar, Temel Malzeme Şekillendirme ve İmalat Bilgisi, Teknik Resim Okuma ve Tolerans
Bilgisi, Kalite Kontrol / Ölçme Tekniği ve Kalibrasyon Bilgisi konularında aldıkları eğitimlerin ardından Bilginoğlu firmasında 1 günlük saha
ziyareti gerçekleştirdi.
Our association also took part in the Automechanika
Istanbul Exhibition, which was organized at Tüyap.
Opinions of the participants about the exhibition can
be read in the following pages.
Within the scope of the Certificate Programme, after having a training workshop on
Basic Material Shaping and Manufacturing Knowledge, Technical Painting Reading
and Tolerance Knowledge, Quality Control/ Measurement Technique and Calibration Knowledge, participants had one day field visit at Bilginoğlu Company.
Toplantı Meeting
Fuar Fair
12-16 Nisan April 2011
29 Mart March 2011
Automec Feira Fuarı
ODD Genel Kurul Toplantısı
Automec Feira Exhibition
TOBB Plaza’da gerçekleştirilen Otomotiv Distribütörleri Derneği
ODD’nin Genel Kurul Toplantısı’nda, sektör temsilcileri bir araya geldi.
12 – 16 Nisan 2011 tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilen fuara
derneğimizi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Kalkan katıldı.
Sector representatives leagued together in the General Meeting of the Association of
Automative Distributors, which took place at TOBB Plaza.
Behalf of our association, Deputy Secretary General Cüneyt Kalkan attended the
exhibition, which was organized in Brazil between the dates 12-16 April.
ODD General Meeting
Eğitim Training
31 Mart March 1 Nisan April 2011
Profesyonel Satış Ve İkna Teknikleri
Professional Sale and Persuasion Techniques
Özkan Kaymak tarafından derneğimizde verilen eğitimde, işletmedeki
yönetici ve temsilcilerin özellikle fark atmak ve rekabetten sıyrılmak
için gereken tutum, teknik ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeyi ve sonuç
olarak “Yüksek ve Kârlı Satış Başarısı” sağlatmak amaçlandı.
During the training workshop conducted by Özkan Kaymak at our association, the
main goal of the training was to provide the managers and representatives of the
enterprise with necessary attitudes, techniques and creativity, which can help them
outscore their competitors and take the leading roles in the sector and thereby help
them develop “High and Profitable Sales Success.”
Eğitim Training
12-19-26 / 28-29-30 Nisan April 2011
Teknik Ara Kademe Yöneticiliği
Sertifika Programı
Certificate Programme on Mid-Level Technical
Management
Kurumların başarısında katkısı yadsınamayan, ancak iş başından ayrılamadığı için eğitim almakta zorlanan ve eğitim aldığında da sonuçlarını
hemen işine yansıtabilecek teknik ara kademe yöneticilere ve yönetici
adaylarına özel hazırlanan sertifika programı, senaryo çalışmaları ve
uygulamalarla desteklendi. Aynı program gelen talep üzerine Bursa’da
da tekrarlandı. The certificate programme, which was specifically planned for
mid-level technical managers and manager candidates, whose contribution to the
success of their companies cannot be denied, but who have difficulty in receiving
training having no chance to leave the work, was supported with scenario studies
and implementations. The same programme was reorganized in Bursa on demand.
Eğitim Training
6 Nisan April 12 Mayıs May 2011
Otomotiv Sektörü İçin Proje Mühendisi
Yetiştirme Programı
Programme for Training Project Engineers for the
Automotive Sector
Toplam 9 gün süren Sertifika Programı 12 Mayıs 2001 tarihine kadar
devam edecektir. Program 4 modülden oluşmakta ve Temel Proje Yönetimi, Ürün Tasarımı ve Geliştirme, Proses Tasarımı ve Geliştirme ile
Müşteri Geribildirimleriyle Ürün ve Proses Geliştirme konu başlıklarını
kapsamaktadır.
This, 9 days Certificate Programme, will continue until 12 May 2011. The programme consists of 4 modules and includes the topic titles Basic Project Management,
Product Design and Development, Project Design, Customer Feedback and Process
Development.
Toplantı Meeting
13 Nisan April 2011
II. After-Market Konferansı
II. After-Market Conference
TAYSAD ve YPG işbirliği ile gerçekleştirilen konferansta uluslar arası
konuşmacılar da yer aldı. Konferansa ilişkin bilgileri ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz.
International lecturers also attended the conference which was organized with the
cooperation of TAYSAD and YPG.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
13
AJANDA
AGENDA
Toplantı Meeting
14 Nisan April 2011
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planı – Basın Toplantısı
Ziyaret Visit
19 Nisan April 2011
Kocaeli Sanayi Odası
24. Meslek Komitesi’nin Ziyareti
Turkey Automotive Sector Strategy Certificate and
Action Plan- Press Conference
Visit of Kocaeli Chamber of Industry 24th
Professional Committee
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla Pera Palas Oteli’nde
yapılan basın toplantısına TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya
ve OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda “Türkiye
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” açıklandı.
Kocaeli Sanayi Odası’nın Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi
Grubu’na yönelik 24. Meslek Komitesi üyeleri derneğimizi ziyaret etti.
Ziyarette Komite Başkanı Filiz Özoğul, Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya
Kasım ile Komite Üyeleri Nuri Otay, Okan Gedik, Aykut İpek ve Alper
Kanca yer aldı.
TAYSAD Chairman of the Executive Board Celal Kaya and OSD Chairman of the
Executive Board Kudret Önen, OYDER Chairman of the Executive Board H. Şükrü
Ilısal, ODD Chairman of the Executive Board Mustafa Bayraktar and public and
private sector representatives attended the meeting, which was organized with
the presence of Minister of Industry and Commerce. “Turkish “Automative Sector
Strategy Certificate and Action Plan” were declared at the meeting.
24 professional committee members of Kocaeli Chamber of Industry Vehicles and SubIndustry Products visited our association. Committee President Filiz Özoğul, Vice President
Yusuf Ziya Kasım and Committee members Nuri Otay, Okan Gedik, Aykut İpek and Alper
Kanca attended the meeting.
Eğitim Training
Toplantı Meeting
14 Nisan April 2011
ThyssenKrupp Temel Atma Töreni
ThyssenKrupp Ground Breaking Ceremony
19-20 Nisan April 2011
Yurtdışı Satış Ve Pazarlama
Overseas Sale and Marketing
Devlet Desteği kapsamında MIDA Institute tarafından organize edilen
eğitim TAYSAD merkezinde gerçekleştirildi.
The training workshop, which was organized by MIDA Institute within the scope of
State Support was held at TAYSAD center.
Toplantı Meeting
Üyelerimizden Alman ThyssenKrupp’un Kocaeli’ndeki ikinci fabrikasının temeli Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın da katıldığı törenle atıldı.
Foundation of the second factory of ThyssenKrupp, one of the members of our
association, was laid in a ceremony which was hold with the participation of Minister
of State Zafer Çağlayan.
Seminer Seminar
14 Nisan April 2011
Yeni Türk Ticaret Kanunu Ve
Vergi Barışı Semineri
New Turkish Commercial Code and Tax Peace
Conference
KPMG ve TAYSAD işbirliği ile TOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iş hayatına etkileri ve
Vergi Barışı konularında bilgiler aktarıldı. In the seminar, which was hold
at TOSB Conference Hall with the cooperation of KPMG and TAYSAD, information
about the effect of the New Turkish Code on business life and Tax Peace was given.
14
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
21 Nisan April 2011
TTGV Genel Kurulu General Assembly of Turkish
Technology Development Foundation
Ankara’da yapılan TTGV Genel Kurul toplantısına ve 20. Yıl Töreni’ne
Genel Sekreter Yardımcımız Cüneyt Kalkan katıldı.
Deputy Secretary General Cüneyt Kalkan participated on behalf of TAYSAD to the
General Assembly Meeting of TTGV and 20th Year Ceremony, which held in Ankara.
Eğitim Training
25 Nisan April 2011
Kurumsal Risk Analizi ve Yönetimi
Corporate Risk Analysis and Management
KalDer İzmir Şubesi’nin de katkılarıyla düzenlenen eğitimde, kurumların risklerini nasıl belirleyip, engelleyebileceklerini anlatan, pratik
çözümler sunan, uygulamalarla zenginleştirilmiş bir içerikle konunun
önemi irdelenmeye çalışıldı.
In the training workshop which was organized with the support of KalDer’s İzmir
Branch, the significance of the subject was emphasized with a content which gave
information about how enterprises can determine their risk factors, provided practical solutions and which was enriched with specific applications.
Eğitim Training
25-26 Nisan April 2011
Satınalma Yönetimi
Seminer Seminar
27 Nisan April 2011
Fikirden Patente Giden Yol ve Ötesi”
Purchase Management
The Road from the Idea to the Patent and Beyond
Bursa’lı üyelerimiz için organize edilen eğitim, eğitmen Angela
Teresi’nin anlatımıyla Almira Otel’de gerçekleştirildi.
Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen
seminere Genel Sekreter Yardımcımız Cüneyt Kalkan katıldı.
The training programme which was organized for our members from Bursa, was carried out with the lectures of the instructor Angela Teresi.
Assistant Secretary General of Our Association Cüneyt Kalkan attended the seminar
which was held at Okan University Engineering-Architecture Faculty.
Toplantı Meeting
25-28 Nisan April 2011
Rusya Federasyonu - Tataristan
Otomotiv Alım Heyeti
Russian Federation Tatary- Automative Purchase
Committee
Eğitim Training
28-29 Nisan April 2011
Hırçın Müşterilerle Başa Çıkmak, Etkileyici
Hitabet Ve Sunuş Teknikleri
Dealing with Ill-Tempered Customers, Effective
Rhetoric and Presentation Techniques
İlgiyle karşılanan ve Özkan Kaymak tarafından verilen eğitim TAYSAD
merkezinde gerçekleştirildi.
Training workshop by Özkan Kaymak, which attracted a lot of attention, was held
at TAYSAD center.
Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, Uludağ İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği organizatörlüğünde ve TAYSAD işbirliğinde gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonuna ilişkin detaylar ilerleyen sayfalarda mevcuttur.
Details related to the purchase committee organization, which was held with the
organization of Uludağ Union of Exporters and in coordination with TAYSAD can be
found in the following pages.
Toplantı Meeting
27 Nisan April 2011
Otomotiv Sektörünün Geleceği
“Bugünden 2023’e” Kongresi
Future of the Automative Sector
“From Today to 2023” Congress
OYDER tarafından organize edilen ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda
yapılan kongre kapsamında düzenlenen otomotiv konulu panelde
TAYSAD Başkanı Celal Kaya, OSD Başkanı Kudret Önen, OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal ve ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, “Otomotivi geleceğe hazırlamak için neler yapıyoruz?” sorusuna yanıt aradılar.
In the panel, which was held within the scope of the congress organized by Oyder
and held at Lütfi Kırdar Congress Centre, TAYSAD chairman Celal Kaya, OSD
chairman Kudret Önen, OYDER chairman Şükrü H. Ilısal and ODD chairman Mustafa
Bayraktar sought answers to the question, “What actions are we taking to prepare
the automotive sector for the future?”
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
15
SEKTÖRDEN HABERLER
NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Otomotiv sanayi firmalarının 2011 yılı üç aylık üretimleri
Production of automotive manufacturers in the 3 months of 2011
Firmalar
Companies
Otomobil
Pass. Car
%
K. Kamyon
L. Truck
A.I.O.S.
%
628
B. Kamyon
M. Truck
%
Kamyonet
Pick Up
61
BMC
Ford Otosan
498
7
2.310
31
%
Otobüs
Bus
253
0
63.145
52
%
Minibüs
Mini-Bus
%
Midibüs
Midi-Bus
%
315
80
Traktör
F. Tractor
37
578
3.739
83
69.195
1.089
4.969
3
Hyundai Assan
19.200
11
Karsan
15
M. Benz Türk
469
6
4.175
56
Otokar
4.751
4
23
2
720
16
6.122
557
39
4.732
413
29
413
91
0
126
9
107
0
223
16
52.007
43
55
1
289
34
245
29
89.054
240
Tofaş
29.203
17
Toyota
26.369
16
168.795
100
23
815
81.210
26.369
Türk Traktör
Toplam
561
53
Temsa
1.089
19.200
199
89.054
11
4.969
Man Türkiye
Oyak Renault
Toplam
Totals
1.196
6
Hattat
Honda Türkiye
%
1.027
100
7.462
100
120.355
100
1.422
100
4.514
100
849
100
8.443
89
8.443
9.532
100
313.946
Kaynak: OSD K. Kamyon: AYA 3.5-1.2 Ton, L. Truck: GVW: 3.5-12 Ton, B. Kamyon: AYA 12 Ton’dan Büyük, M. Truck: GVW 12 Ton And Up
Sektöre kısa bir bakış
Otomotiv sanayi firmaları
bu yılın ilk çeyreğinde 313
bin 946 adet araç üretimi
gerçekleştirdi. Ocak-Mart
dönemindeki toplam araç
üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 19,
ihracat ise aynı dönemde
yüzde 4 artış gösterdi
uOSD verilerine göre, geçen Mart
ayında toplam 116 bin 942 adet araç
üretildi. Bu yıl Ocak-Mart döneminde
313 bin 946 adet araç üretimi gerçekleştiren otomotiv sanayi firmaları, aynı dönemde 168 bin 795 adet otomobil, 120
bin 355 adet kamyonet, 7 bin 452 adet
büyük kamyon, 4 bin 514 adet minibüs,
bin 422 adet otobüs, bin 27 adet küçük
kamyon ve 849 adet midibüs üretimi
yaptı. Traktör üretimi de 9 bin 532 adet
olarak gerçekleşti.
16
gösterdi. Taşıt araçları ihracatı Ocak’ta
yüzde 5, Şubat’ta yüzde 9 oranında artmıştı. İhracatta ilk 3 aylık artış oranı da
yüzde 5’te kaldı. Ocak-Mart döneminde
toplam 214 bin adet taşıt ihraç edildi.
oldu. Bu yılın ilk çeyreğindeki toplam kapasite kullanımı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde kapasite
kullanımı hafif araçlarda yüzde 78, otobüste yüzde 51, traktörde yüzde 84, midibüste yüzde 73 ve kamyonda yüzde 55
olarak gerçekleşti.
Geçen yılın ilk çeyreğinde 263 bin 775
adet araç üreten otomotivciler, bu yıl
aynı dönemde üretimi yüzde 19 artırdı.
Mart ayı üretimi de bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 16 yükseldi.
İlk çeyrekte 313 bin 946 adet üreten
otomotiv sanayi firmaları, aynı dönemde 214 bin 738 adet araç ihracatı yaptı.
Geçen yıl aynı dönemde 206 bin 302
adet olan toplam araç ihracatı, bu yıl
yüzde 4 arttı.
Otomotiv sanayi firmalarının geçen
ayki toplam kapasite kullanımı yüzde 86
OSD verilerine göre, otomotiv ihracatı
geçen ay sadece yüzde 1 oranında artış
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Türk otomotiv sektörünün ihracatı vites
küçültürken, ithalat tam gaz devam etti.
Ocak-Mart tarihlerinde binek otomobilde ithalatın payı yüzde 70 seviyesine
yükseldi. Bu dönemde toplam yerli oto
satışları yüzde 80, ithal otomobil satışları yüzde 84 oranında arttı. Hafif ticari
araçta ise ithalatın payı yüzde 43’ten
45’e çıktı. Yılın ilk 3 ayında ithal hafif
ticari araç satışları yüzde 74, yerli hafif
ticari araç satışları yüzde 57 oranında
artış gösterdi.
OSD Genel Sekreteri Prof. Ercan Tezer,
Avrupa pazarlarındaki daralma nedeniyle ihracatın sekteye uğradığını belirterek,
“Portekiz’in durumu ortada, kurtuluşu
Avrupa Birliği’nden yardım istemekte
buldu. Şimdi İspanya’dan korkuluyor.
İspanya bizim için çok önemli bir pazar.
Fransa’da hafif ticari araçlara uygulanan
teşviğin sona ermesi de otomotiv ihracatımızı olumsuz etkiledi. İhracat maalesef 2011’de bu tempoda devam eder
gibi görünüyor. 19 milyar dolarlık ihracat hedefliyorduk. Planlarda belirli bir
miktar şaşma olabilir” diye konuştu.t
İhracatta Nisan rekoru
Nisan ayında gerçekleştirilen ihracat yüzde
25.4'lük artışla 11.8 milyar dolar oldu. Böylece
Cumhuriyet tarihinin Nisan ayı ihracat rekoru
kırıldı. Krizden bu yana en yüksek ihracat
rakamına ulaşıldı.
uTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Gaziantep’de
açıklanan verilere göre, nisan ayında ihracat, geçen yılın ayına kıyasla yüzde 25,45 artışla 11 milyar 796 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan 2011 döneminde ise ihracat yüzde 22,21
artışla, 43 milyar 264 milyon dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat
rakamı ise yüzde 15,48 artışla 121 milyar 840 milyon dolara yükseldi.
Açıklanan verilere göre, nisan ayında gerçekleşen 11.8 milyar
dolarlık rakam, küresel krizin başlangıcı olarak kabul edilen Eylül
2008’den beri ulaşılan en yüksek ihracat rakamı olması. Nisan
ayındaki ihracat rakamı ayrıca tüm nisan ayları içinde Cumhuriyet tarihi rekoru olarak tarihe geçti. Nisan ayında en fazla ihracat
yapan sektör, 1 milyar 792 milyon dolarla otomotiv endüstrisi
oldu. Otomotivi, 1 milyar 611 milyon dolar ile kimyevi maddeler
ve mamulleri, 1 milyar 467 milyon dolarla çelik, 1 milyar 405
milyon 545 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.
İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak son derece başarılı bir yıl geçirdiklerini
söyledi. , ‘’2011’e çok güzel başladık. Aynı tempoyla da ihracatın
artışı devam ediyor. Seçime 41 gün kala 41 kere maşallah diyoruz’’ dedi. Küresel kriz sonrasında 2008 rakamlarında geriye
gittiklerini ve “2008 rakamların ancak 2012’de yakalarız” dediklerini hatırlatan Büyükekşi, “Halkubi 2011’in sonunda 2008’i geçeceğiz. Bu da krizin artık ne kadar gerilerde kaldığının en güzel
göstergesi olacak” diye konuştu.
TİM Başkanı Büyükekşi, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ise herhangi bir hız kesmeden devam ettiğini, bir ülkede yatışırken başka bir ülkede gelişmelerin alevlendiğini, bazı ülkelerdeki sıkıntılar
ise artarak devam ettiğini söyledi.t
April Record in Export
TİM launched the new data on export in Gaziantep and according
to these new data export in April increased by 25,45 percent and
realized as 11 billion 796 million USD. For the first quarter export
increased by 22,21 percent and realized 43 billion 264 million USD.
Export rate in the last 12 months realized as 121 billion 840 million
USD and increased by 15,48 percent.t
SEKTÖRDEN HABERLER
NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Mercedes-Benz'den
200 milyon dolarlık yatırım
Mercedes-Benz Türk,
Aksaray'da ve İstanbul
Hoşdere'deki fabrikalarda
2-3 yıl içerisinde 200 milyon
dolarlık yatırım yapmayı
planlıyor.
uSanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu
Başkanı Wolf Dieter Kurz’u ve MercedesBenz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü
Süer Sülün’ü makamında kabul ederek,
görüştü. Görüşmede Ergün, Mercedes’i
44 yıldır Türkiye’de yaptığı yatırım, üretim, ihracat ve yarattığı istihdam için
kutladı. Bakan Ergün, ‘’Biz Mercedes’i
yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz. Bir
Türk şirketi olarak benimsiyoruz. Kendimizden biri olarak görüyoruz’’ dedi.
Krizden ticari araç sektörünün oldukça
etkilendiğini, bunların yatırım malı olduğunu ve tüketim malı olan otomobil
gibi az bir para ve kredi ile alınamadığını
dile getiren Ergün, Türkiye’de ekonomik
krizden etkilenen sektörlerin başında
otomotiv sektörünün geldiğini, ancak
gelinen noktada yeniden kamyon ve otobüs üretiminde artış olduğunun memnuniyetle gördüklerini kaydetti.
Ergün, ‘’Türkiye bu yatırımlarla birlikte
kamyon ve otobüs üretimi açısından bölgedeki en önemli ülke haline gelmiştir.
Türkiye’deki güven ortamı ile siyasi istikrar ve makroekonomik dengelerin kurulmuş olmasının bunda çok büyük katkısı
olmuştur’’ diye konuştu.
Mercedes-Benz's Invesment
Amounted 200 Million USD
Nihat Ergün, Minister of Trade and
Industry gathered with Mercedes-Benz
Turk Chairman of Directors' Board
Wolf Dieter Kurz and Marketing &
Sales Director Süer Sülün. The Minister
announced that Mercedes - Benz Turk
is planning to make an investment of
200 million USD to facilities located
in Aksaray and Hoşdere. The Minister
added; Mercedes is not foreign
investment for us, we accepted them as
a domestic company and we see them
as one of us". t
18
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu
Başkanı Wolf Dieter Kurz
Avrupa Birliği, Rusya, Ortadoğu, Asya ve
Afrika ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerin geliştiğine işaret eden Ergün, yeni yatırım planlarının bunu doğrular nitelikte
olduğunu söyledi.
Ergün, ‘’Mercedes;ten ticari araç yatırımları dışında otomobil üretimine başlamalarını da bekliyoruz. Sadece kamyon,
otobüs gibi ticari araç üretmeyin, bunun
yanında binek otomobilleri de üretin.
Aynı şeyi Almanya’da Ford firmasına da
söyledik ve onlar bu konuya sıcak baktı’’
dedi.
Bakan Ergün, Türkiye’nin hem otomotiv
hem de sanayi alanında AB standartlarında üretim yaptığını ve bunun değişmeyeceğini dile getirerek, Türkiye’nin otomotivdeki üretiminin büyük bölümünü
özellikle AB’ye ihraç ettiğini belirtti.
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu
Başkanı Wolf Dieter Kurz ise Türkiye’nin
yatırım ve iş ortamı için son derece uygun bir ülke olduğunu, Türkiye’yi sadece
yerel bir pazar olarak değil aynı zamanda
dışarıya açılmak için bir kapı olarak gördüklerini söyledi.
44 yıldır Türkiye’de olduklarını ve uzun
vadeli, güvenilir bir ortak olarak görülebileceklerini belirten Kurz, ‘’Bu 44 yıl
boyunca Türkiye’de olmaktan ve yatırım
yapmaktan dolayı hiç pişmanlık duymadık’’ dedi.
Türkiye’nin özellikle kamyon üretimi
açısından baş döndürücü bir hızla ilerlediğini, hali hazırda 4 bin 500 çalışanıyla
Türkiye’de bulunmaktan onur duyduklarını vurgulayan Kurz, yeni yatırım projelerini anlatmak ve görüş alışverişinde
bulunmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kurz, şu ana kadar
Türkiye’de 900 milyon dolar civarında
yatırım yaptıklarını, global ekonomik
krizin üstesinden bir tarafta üreticilerin
diğer tarafta politikacıların ve sektör kuruluşlarının el ele vermesiyle rahatlıkla
gelindiğini söyledi.
Kamyon üretiminde yüzde 80, otobüste
ise yüzde 20-25’lik küçülmeye gidilen
dönemde hükümetin aldığı önlemler
sayesinde işçi çıkartmadan yollarına devam edebildiklerini belirten Kurz, gelinen
noktada işlerin iyiye gittiğini ve satışlarda eski seviyeyi yakaladıklarını ve bu çerçeve Aksaray’da ve İstanbul Hoşdere’deki
fabrikalarda 2-3 yıl içerisinde 200 milyon
dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını
açıkladı.
‘’Türkiye bizim için sadece üretim üssü
değil aynı zamanda Ar-Ge üssü haline
geldi’’ diyen Kurz, burada harekete geçirecekleri yeni nesil kamyon programı
ile aynı zamanda çevresel yatırımların
da gerçekleşeceğini, Türkiye’deki kamyon portföylerini yenilemek istediklerini
kaydetti.t
Toyota Türkiye için
sorun yok
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
Genel Müdürü Orhan Özer, Japonya'daki
deprem ve tsunami nedeniyle parça ve
malzeme tedarikinde gecikme veya aksaklık
yaşanmadığını söyledi.Özer, "Süreci dikkatle
takip ediyoruz"dedi.
uBu yılın ilk çeyreğindeki üretim ve ihracat ile sektörün durumunu değerlendiren Toyota Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su
Orhan Özer, otomotiv sektörünün 2010 yılındaki başarılı performansının bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirtti.
Toyota’nın satışlarının Avrupa satışları hariç, kriz öncesi durumuna geri döndüğünü ifade eden Özer, şunları söyledi: “Otomotiv sektörü 2010 yılında genel olarak başarılı bir performans
sergiledi. Dünyada Toyota 8.5 milyon adet araç satışı ile Avrupa
satışları hariç kriz öncesi durumuna geri döndü. Toyota Türkiye
olarak biz de bu paralelde önceki yıla göre daha iyi bir dönem
geçirdik. Bu trend, 2011 yılının ilk çeyreğinde de devam ediyor.
Temennimiz, 2010 yılı ile başlayan iyileşme sürecinin kesintiye
uğramadan devam etmesidir.”
Geçen yıl ilk çeyrekte 22 bin adet üretip, 20 bin adet ihraç ettiklerini kaydeden Özer, bu yıl ilk 3 ayda üretimin 26 bin adet ve
ihracatın da 23 bin adet olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Geçen
yıla göre yaklaşık olarak yüzde 20’lik bir iyileşmenin bulunduğunu anlatan Özer, “Bu yıl sonu için planladığımız toplam üretim
rakamımız 95 bin adet olmakla birlikte 3 haneli rakamlara tekrar
ulaşarak 100 bin adet civarında, planladığımızın üzerinde bir üretim gerçekleştirmek istiyoruz.” diye konuştu.
Japonya’da yaşanan deprem ve tsunaminin fabrikaya etkisinin
olup olmadığıyla ilgili olarak da açıklama yapan Özer, fabrikanın
üretimi için gerekli olan parça ve malzeme tedarikinde şu ana
kadar herhangi bir gecikme veya aksaklık bulunmadığını bildirdi.
Durumun önemi, ciddiyeti ve kendileri açısından taşıdığı tedarik
riskleri sebebiyle, süreci dikkatle takip ettiklerini söyleyen Özer,
“Bu konuda Avrupa merkezimiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yan sanayimiz açısından olabilecek etkileri en aza indirmek
için gerekli önlemleri almaya gayret ediyoruz.” dedi.t
No Problem for Toyota in Turkey
Orhan Özer, Toyota Turkey General Manager said that there are no
delays and postponements in part and material supply because of
the earthquake and tsunami in Japan. He added: we are closely monitoring the process.t
SEKTÖRDEN HABERLER
NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Ford Otosan üçüncü
vardiyaya geçiyor
630 milyon dolarlık yeni
Transit projesini başlatan
Ford Otosan, yeni hafif ticari
aracı için de 205 milyon Euro
yatırım yapacak.
uFord Otosan Genel Müdürü Nuri
Otay, 2011 yılında pazar liderliğini sürdüren Ford Otosan’ın, artan ihracat talebini karşılamak için üçüncü vardiyayı
başlatacağını ve bu yıl bin kişiye daha
istihdam yaratacaklarını söyledi.
630 milyon dolarlık yeni Transit projesini
başlatan şirket, yeni hafif ticari aracı için
de 205 milyon Euro yatırım yapacağını
duyururken, üç yıla yayılacak toplam yatırım tutarının 1 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.
Ford Otosan’ın, pazarın büyümesini iyi
yöneterek, yeni ürünlere yönelik yatırımlarına da hız verdiğini ifade eden Nuri
Otay, “Otomotiv sektörünün yanı sıra
Türk ekonomisi için de tarihi bir adıma
önderlik ederek sektörde bugüne kadar
yapılan en büyük yatırımlardan birini
hayata geçiren Ford Otosan, yeni Transit üretimi için Kocaeli’ndeki fabrikasına
yaklaşık 630 milyon dolarlık yatırım başlattı.
Bugüne kadar 700 binin üzerinde ihraç
adetlerine ulaşarak Türkiye’ye 10 milyar
doların üzerinde ihracat geliri kazandıran
Transit’in 7’nci jenerasyonunun üretimi,
Kocaeli fabrikasının Ford’un global üretim merkezlerinden biri olarak pozisyonunu güçlendirecek.
Ford Otosan, hafif ticari araç sınıfı için
üreteceği yeni bir araç projesi için de ayrıca 205 milyon Euroluk ikinci bir sabit
kıymet yatırım kararı daha aldı. Yatırımlar konusunda projelerini sürdüren Ford
Otosan, 2011’i ticari araçta yatırım yılı
ilan etti” diye konuştu.t
Hyundai'nin gündeminde
yatırım var
20
uHyundai Yurtiçi Satış, Pazarlama ve
Satış Sonrası Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Hyundai’nin yeni ürünleriyle
pazarda önemli bir yere sahip olmaya
çalıştığını, üretim safhasında da yeni
yatırımların gelebileceğini söyledi.
nebileceğini belirtti. Hyundai’nin Haziran ayında Çek Cumhuriyetinde yeni bir
fabrikasının devreye gireceğini, burada
ağırlıklı olarak SUV segmentindeki x35
üretileceğini ifade eden Karaarslan, şöyle
devam etti:
Karaarslan, yaptığı açıklamada, Karaarslan, firmanın 2015 yılında dünyanın
3. büyük üreticisi olmaya hazırlandığını vurguladı. Karaarslan, bu anlamda
Türkiye’deki fabrikalarının da hedefin
yakalanmasında önemli payı bulunduğunu, yeni yatırımların da buna ekle-
‘’Aslında bu fabrika Türkiye’de de kurulabilirdi. Hyundai İzmit’teki fabrikamız,
Kore’deki fabrikadan sonra ilk olarak
yurtdışında kurulan fabrikadır. Yeni yatırımlar düşünülmüş, ancak, bir takım
teşvik nedenleriyle Çek Cumhuriyetine
kaptırılmış. Ben inanıyorum ki bakan-
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Ford Otosan is on 3rd Shift
Ford Otosan, which has started new
Transit project, is going to invest in new
light commercial vehicle 205 Million
Euro. General Manager Nuri Otay said
that increasing export demand led to a
third shift in the facilities and 1000 new
employment opportunity is going to
arise from this situation this year. t
lığın bir master planı çerçevesinde,
hakikaten otomotiv sektörünü geliştirebilecek ölçüde bir takım önemli teşvikler, vergi sistemindeki yeniliklerle,
Hyundai’nin yatırımları daha da artacaktır. Türkiye’de mantıklı bir vergi politikasıyla birlikte Hyundai daha da büyük ölçüde yatırım yapmaya hazırdır.
Hem teknolojisini, hem Ar-Ge’sini, satış
ve satış sonrasındaki müşteri hizmetleriyle birlikte yatırımlarını arttıracaktır.
Çek Cumhuriyeti’nde faaliyete geçecek tesiste x35 araçlarımız üretilecek
ve Türkiye’de de satışa sunulacak. Bu
fabrika Türkiye’de de olabilirdi’’ dedi. t
Başbakanlık Yatırım
Ajansı, EBSO’yu seçti
Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı (EB­SO), İz­mir’e
ye­ni oto­mo­tiv ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dır­mak için
Baş­ba­kanlık Ya­tı­rım Des­tek ve Ta­nı­tım Ajan­sı
ile güç­bir­li­ği ya­pı­yor.
u EBSO ile işbirliği fırsatları için İzmir’e gelen Ajans Proje Başdirektörü İsmail Erşahin ve Proje Direktörü Ferruh Parmaksız,
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Meclis Başkanı
Mehmet Tiryaki ve Yönetim Kurulu üyeleriyle biraraya geldi.
Toplantıda konuşan EBSO Başkanı Yorgancılar, İzmir’in yetişmiş
insan gücü, limanı ve altyapısıyla yeni yatırımlar için çok cazip
olduğuna işaret ederek, yatırımcıları İzmir’e çekmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile de ortak çalışma kararı aldıklarını anlatan Yorgancılar, ‘Bugün İzmir için tarihi bir gün. Yatırım Destek Ofisimiz’le
biraraya geldik. İzmir’in EXPO’ya aday olması da kentin çehresini değiştirecek. Otomotiv yan sanayi yatırımları için kentimiz
çok cazip. Torbalı’daki otomobi lfabrikası 10 yıldır âtıl duruyor.
GM’nin burada yeniden yatırımı söz konusu olabilir. Bu konuda
daha önce İzmir Başkanlar Kurulu bir çalışma yapmıştı. İzmir’in
birçok avantajı var, bunları yeni yatırımlara dönüştürerek ekonomisini daha da büyütebiliriz.’ dedi.
EBSO Meclis Başkanı Tiryaki ise otomotiv yan sanayisininTürkiyetoplam ihracatının yüzde 20’sini yaptığına dikkat çekerek,
güçlü olunan bu sektörde yeni yatırımlar için İzmir’in çok avantajlı olduğunu söyledi. GM’nin Belçika’daki fabrikasını kapattığını, İzmir’deki fabrikanın ise 10 yıldır boş durduğunu vurgulayan
Tiryaki, ‘Öncelikle bunun tekrar üretime geçmesi için çalışma
yapılabilir. Japonya’daki tsunami faciasından sonra Toyota’nın
da yan sanayi konusunda sıkıntı çektiği ifade edildi. Bu noktada
da çalışma yapılabilir. Hedefimiz, ilk etapta otomotiv yan sanayi
yatırımlarını bölgemize çekmek.’ diye konuştu.
Proje Başdirektörü Erşahin de ülkeye istihdam ve katma değer
sağlayacak yatırımların gelmesi için çalıştıklarını belirterek,
İzmir’e de bu kapsamda yatırımcı gelmesini istediklerini kaydetti.
GM ile ilgili özel bir çalışmaları olmadığını anımsatan İsmail Erşahin, farklı sektörlerden yatırımların gelmesi için uğraş verdiklerini
ifade etti.t
Prime Ministry's Investment Agency Chose EBSO
Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı (EB­SO), İz­mir’e ye­ni oto­mo­tiv ya­tı­rım­la­rı
ka­zan­dır­mak için Baş­ba­kanlık Ya­tı­rım Des­tek ve Ta­nı­tım Ajan­sı ile
güç­bir­li­ği ya­pı­yor.t
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ
TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Sürdürülebilir kalite ve
rekabet anlayışı gerekiyor
uGuten Tag!
Avrupa’dan bakıldığında çok önemli yer tutmasada otomotiv sektörünün
Avrupa’ya yaptığı ihracatta önemli artışlar var. Avrupa pazarı otomotiv sektörümüz için her bakımdan önemli bir
pazar. Bu pazarda yer almamız, rekabetçi ve kaliteli olduğumuzun bir göstergesidir. Bu iki göstergede (rekabet, kalite)
başarımızı sürüdürebilir hale getirmek
en önemli görevimizdir. Bunun için
yapılması gerekenlerin başında Benchmarking aktivitesi gelmektedir. Benchmarking çalışmlarını daha kapsamlı
ve profesyonelce yapmalıyız. Bir diğer
taraftan da daha fazla firmamızı ihracat
yapabilir ya da ihracat oranını artırır hale
getirmek zorunludur. Burada da ‘pazara
giriş stratejileri ve konseptleri’ önem arz
etmektedir.
Ahmet Yılmaz
exTim GmbH
Yönetim Kurulu Başkanı,
TAYSAD Almanya Temsilcisi
Chairman of the Board
of exTim GmbH
TAYSAD Germany
Representative
Şu an Almanya’da tüm ana ve yan sanayilerin üretim ve satış rakamları artışta.
VW ve BMW’den her gün yeni bir rekor
haberi gelmektedir. Mercedes sancılı
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
TAYSAD Almanya Temsilciliği olarak,
teknolojik gelişmeleri takip ve uygun
partnerler yaratmak için önemli otomotiv kümeleriyle görüşmelerimiz devam
ediyor. Görüşme yapılan kümeler bilhassa elektrikli araç ve araç hafifletme
konularında uzman. Bu görüşmelerin
neticesini yakın gelecekte üyelerle paylaşacağız.
Yine birçok Alman ana ve yan sanayi firmasının Türkiye’yi yakından takip ettiği
ve buradan gerek ürün satın alımı gerekse de yatırım araştırmaları yaptıkları
duyumlarımız arasında. Bu ziyaretlere
hazırlıklı olmalıyız.
Tekrar görüşünceye dek...
Auf Wiedersehen!.t
Need for an Understanding of
Sustainable Quality and Competition
uGuten Tag!
It may not be a big deal at Europe’s side but
automotive sectors export to Europe became significant. European market is very important for our automotive sector in every
aspect. Being a part of this market indicates
our competitiveness and quality. Sustainable
success of those two indicators – quality and
competitiveness – has to be our main task.
And Benchmarking is one of the most important things to do in that regard. We must
sustain our benchmarking studies in a more
detailed and professional way. On the other
hand we also should increase our exporter
companies or at least increase our export rates, which puts emphasis on market entrance
strategies and concepts issue.
The production and sales numbers of all main
and supply industries in Germany are now
increasing. VW and BMW announces new
records almost everyday. Mercedes seems
to recover from hard times and Bosch and
22
dönemi geride bırakmışa benziyor. Dev
yan sanayilerden Bosch ve ZF de iyi bir
çıkış yakaladı. Hafif ve ağır ticari araçlarda da durum pozitif. Tüm bu gelişmeler bu pazarın yansanayi ürünlerine olan
ihtiyacının daha da artacağına işaret etmektedir.
ZF also show an increasing trend. Situation
in light and heavy commercial vehicles are
also positive. All these developments are the
indicators of that the market will need supply
industry more and more.
Being as TAYSAD Germany, our discussions/
meetings are going on with important automotive clusters in order to create partnerships and we are following technological
developments. Those clusters we are in touch have specialities in the fields of electric
vehicle and vehicle moderation. We will share the results of those discussions soon with
you, our members.
Additionally we also hear that many main and
supply industry companies from Germany
are closely monitoring Turkey and making
researches on procurement and investment
in Turkey. We should be ready for such visits.
Untill we meet again...
Auf Wiedersehen!t
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Otomotiv endüstrisi
savunma sanayi için
fırsatlar sunuyor
yılları için hazırlanan Stratejik Planında
da hedefler koyacak olup, bu yıl yayınlanması planlanan Sanayi Katılımı/Offset (SK/O) Yönergesinde de, minimum
SK/O oranını yüzde 50’den yüzde 70’e
çıkarmayı planlamaktadır.
Savunma sanayinin Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalarındaki başarısının
temelinde ne yatıyor?
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın
2007-2011 Stratejik Planında yer alan
Stratejik Amaç 2 “Savunma sanayini
özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve
uluslararası alanda rekabet edebilecek
şekilde yapılandırmak” şeklinde belirlen-
Murad Bayar
Murad Bayar
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Müsteşar
Undersecretariat for
Defence Industries
Undersecretary
uOtomotiv tedarik sanayimiz,
savunma sanayii sektörünün ihtiyaçlarını ne düzeyde karşılıyor?
O
tomotiv sektörü, savunma
sanayii sektörü ile komşu
sektör olarak değerlendirildiğinden Müsteşarlığımız
tarafından yakından izlenen sektörlerden biridir. Gözlemlerimize göre, gelişmişlik düzeyi, global ekonomik krizlerden çok etkilenmeden artmaya devam
etmektedir.
Bu gelişmişlik düzeyine olan güven sayesinde de, Müsteşarlığımız tarafından
2009 yılında yayınlanan Sektörel Strateji Dokümanında Kara Araçları konusunda
vizyonumuz “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
kara platform ihtiyaçlarının tamamının
24
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
yurtiçinden karşılanması ve sektörde
sürdürülebilir büyümenin tesisi” olarak
belirlenmiştir. BMC, Otokar ve FNSS firmalarımız ile son yıllarda imzaladığımız
sözleşmeler de bu vizyonu gerçekleştirmek için attığımız adımlar olarak gösterilebilir. Müsteşarlığımız ayrıca 2009
yılından itibaren Sözleşmelerinde en az
yüzde 20 oranında KOBİ’lere iş payı verilmesini istemektedir. Bu oranın Kara
Araçları sektöründe rahatlıkla karşılandığını da görebiliyoruz.
Savunma sanayi sektöründeki yerlilik oranı ne düzeyde ve gelecekte
bu oranın ne olması planlanıyor?
Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak
2007-2011 yılları için yayınladığımız
Stratejik Planımıza göre belirlediğimiz
hedeflerden biri de Yurt içi karşılama
oranının (YİKO) 2010 yılında yüzde
50’ye çıkarılması idi. 2006 yılında yüzde
36 olarak hesaplanan bu oranın, henüz
verilerin toplanması tamamlanmamakla
birlikte 2010 yılında yüzde 50 hedefimizin üzerinde çıkacağını tahmin ediyoruz.
Müsteşarlığımız bu konuda 2012-2016
1965 yılında Sivas’ta doğan Murad
Bayar, ODTÜ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünden
Yüksek Şeref Öğrencisi olarak
1987 yılında mezun oldu. Murad
Bayar, 1988 yılında ABD North
Carolina Eyalet Üniversitesi’nden
Yüksek Lisans derecesini alarak
aynı üniversitede Asistan olarak
görev yaptı. Türkiye’deki çalışma
hayatına, 1987 yılında Aselsan’da
başlayan Murad Bayar, 1989
yılında katıldığı Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’nda havacılık ve
elektronik harp alanlarında
Türkiye’nin önemli savunma
sanayii projelerinin yönetiminde
on yıla yakın süreyle görev yaptı.
1998 yılında Yale Üniversitesi’nde
İşletme Yüksek Lisans Eğitimi
yapmak üzere Ücretsiz İzinli
olarak ABD’ye giderek, Yale
Üniversitesi’nden 2000 yılında
İşletme Yüksek Lisansı derecesini
aldı. Bayar, ABD’de yerleşik
Uluslararası Booz Allen Hamilton
Danışmanlık Şirketi’nin New York
ofisinde çalışmakta iken, 6 Şubat
2004 tarihinde Savunma Sanayii
Müsteşarlığı’na atanmıştır. Evli ve
2 çocuk babası olan Murad Bayar,
İngilizce bilmektedir.
miştir. Özgün yurtiçi çözümlerin sunulması ve uluslararası rekabet edebilirliğin
sağlanması, yurt içinde edinilmiş teknolojik altyapı ve bu altyapının ürüne dönüştürülmesi kabiliyeti ile mümkündür.
SSM tarafından son dönemde benimsenen özgün geliştirmeye dayalı tedarik
politikaları ile Türk savunma sanayinin
tasarım, geliştirme ve üretim kabiliyetleri önemli bir seviyeye ulaşmıştır.
Buna paralel olarak, yurt içi geliştirme
projelerindeki teknoloji tabanını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Ar-Ge
projelerinde de önemli bir artış yaşanmış ve bu kapsamdaki Ar-Ge projeleri ile
öncelikli olarak ana sistem projelerinin
ihtiyaç duyduğu alt sistem/bileşenlerin
yurt içinde tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu projeler ile kritik alt
sistemler/bileşenler bazında kabiliyetler
geliştirilmekle birlikte, teknolojik yetkinlik düzeyini ileri seviyelere taşımak
ve sürdürülebilir kılmak da mümkün olmaktadır.
Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ihtiyaçlarını esas alan kritik alt sistem/bileşen/teknoloji ihtiyaçları bir yol
haritası bütünlüğü içerisinde ele alınmakta; söz konusu ihtiyaçların proje tanımlamaları, konusunda uzman kurum/
kuruluşlarla birlikte yapılmakta; bu faaliyetler mevcut altyapı ve yetenekler baz
alınarak mükemmeliyet ağı adı verilen
bir yapı içerisinde, işbirliği ve bilgi paylaşımı temelli olarak planlı bir kaynak
tahsisi ile gerçekleştirilmektedir.
Son dönemde gerçekleştirilen savunma
tedarik projeleri kapsamında, TSK ihtiyaçlarının yurtiçi karşılanma oranı 2009
yılı itibariyle yüzde 46 seviyesine ulaşmıştır. Ancak, gelinen aşamada kritik alt
sistem, bileşen ve teknolojilerde yurtdışı bağımlılık devam etmekte, hükümet
tahditleri nedeniyle bazı teknoloji ve alt
birimlerin temininde problemler yaşanmaktadır. Söz konusu sıkıntıların aşılması ve yurtiçi karşılanma oranının ileri
taşınarak sürdürülebilir kılınması için
teknoloji kazanımı odaklı Ar-Ge projelerine öncelikli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, gelecek dönemdeki
TSK ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
bugünden rekabet edebilir ve sürdürülebilir teknoloji tabanını hedefleyen ürün
odaklı Ar-Ge projelerinin de planlanması
ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda TSK ihtiyaçlarına odaklı,
rekabetçi bir savunma teknoloji tabanının oluşturulması amacıyla, ileriye
dönük planlama, uygulama ve takip faaliyetlerinin stratejik yönetim anlayışı
içerisinde ele alındığı Teknoloji Yönetim
Stratejisi, teknoloji-kazanımı faaliyetleri, Ar-Ge projeleri, Savunma Ar-Ge Yol
Haritası ve mükemmeliyet ağlarını kapsayacak şekilde vizyon, misyon ve hedeflerle tanımlanmıştır.
Diğer yandan bilindiği üzere, Savunma
Sanayi Müsteşarlığı olarak, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent
tarafından düzenlenen Yeni Fikriler Yeni
İşler Yarışmasında 2008 yılından itibaren Savunma Sanayi Özel Ödülü ile yer
almaktayız.
Söz konusu yarışmanın, gençlerde girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etme
yolunda amacına ulaştığına ve toplumumuzda teknoloji tabanlı yenilikçiliğin ve
Ar-Ge’nin önemine dair oluşan bilince
önemli bir katkı sağladığına inanıyoruz.
Ayrıca; Savunma Sanayi Müsteşarlığı
olarak hedeflerimizden biri olan “ülkemize teknoloji tabanlı yeni savunma sanayi projelerinin kazandırılması”
yönünde de bu yarışmanın faydalı bir
araç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple, Müsteşarlık olarak sadece birinci seçilen projeye ödül vermekle yetinmiyor;
yarışma sonunda desteklemeye uygun
gördüğümüz diğer yarışma ekiplerinin
araştırma ve girişimciliğini teşvik etmek
üzere yönlendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz.
TAYSAD olarak biz de “Ar-Ge ile
küresele” vizyonu ile otomotiv
sektöründe öncü çalışmalar yapıyor, üyelerimizin rekabetçiliğini
artırma odaklı girişimlerde bulunuyoruz. Bu konuda Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile birlikte hangi
ortak projeleri yürütebiliriz?
Savunma Sanayimizin geldiği aşamada
bir çok teknoloji alanında komşu sektörlerde uygulama alanları bulunduğunu görmekteyiz Otomotiv sanayinde
de özellikle yazılım, elektronik, tasarım
alanlarında savunma sanayinin geldiği
aşamanın burada da uygulama alanları olacağını değerlendirmekteyiz. Bu
amaçla Dış Ticaret Müsteşarlığı ile de
ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Otomotiv sanayinde teknoloji katkısı yüksek ürünler çıkarmamız için savunma
sanayinin teknoloji altyapısı kullanılabilecektir. Motor teknolojilerinde de her
iki sektörün ortak çalışma alanları bulunmaktadır. Bunları da fırsatlar olarak
görmekteyiz.t
Automotive Industry
provides opportunities for
Defence Industry
uTo what extend could automotive supply industry meet the needs
of defence industries?
W
e closely monitor automotive sector because it is a
close sector to the defence
industries. Based on our observations,
we can say that its development level
is still going up despite the global crisis
which had an enourmous impact over
the sector. In line with the trust in this
development level we promoted localization in our vision for Land Vehicles
in Sectoral Strategy Document 2009
through indicating that “Land platform
requirement of Turkish Armed Forces
should be meet domestically to ensure
sustainable growth of the sector”. Our
agreements with BMC, Otokar and FNSS
are the indicators of this vision. Additionally we also ask for a 20 percent of
SME involvement in the porocesses and
it can be seen now that land vehicles
sector actually meet that requirement.
What is the localization level in defence industry and what is the plan
for future rates?
We stated that localization rates should
be increased up to 50 percent in 2010 in
our Strategic Plan for 2007-2011 period. This rate was 36 percent in 2006 and
even though the final results have not
received yet, we believe we will achieve
and go over our 50 percent objective
in 2010. Our undersecretariat will also
define new objectives related to localization issue in 2012-2016’s strategic
plan. Additionally we plan to increase
SK/O rate up to 70 percent which is now
50 percent.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
25
SAVUNMA SANAYİ
What is the secret behind the success
of R&D and Innovative studies of Defence Industries?
Undersecretariat of Defence Industries
(UDI) has defined its Strategic Objective
2 as “Restructuring Defence Industries
as to provide tailor made domestic solutions and to compete internationally”
in the 2007-2011 Strategic Plan. This
objective can be achieved through local
technology and skill turn this technology into product. UDI’s supply policies
based on tailor made developments
enabled increased design, development
and production capabilities.
In line with this development, R&D
projects which were developed to support technological base of domestic
development projects are increased and
with these R&D projects it is aimed to
achieve domestic design and development of required sub system/component projects. These projects enable
development of critical sub system /
component capabilities, further advancement and sustainability of technological skills. In this context critical
sub system/component / technology
requirements of Turkish Armed Forces
are considered as a whole in a roadmap;
26
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
DEFENCE INDUSTRY
their project definitions handled with related institutions/organisations and all
those activities are taken care of within
a network named excellence based on
present infrastructure and skills.
As of 2009, localization rates in recent
defence supply projects increased up
to 46 percent. However dependency on
foreign resources for critical sub system,
component and technologies are going
on and there are some problems related
to government restrictions. R&D projects
are needed to come over such restrictions
and make localization rates sustainable.
On the other hand it is also needed to
plan product oriented R&D projects to
meet the needs of Turkish armed forces.
Therefore Technology Management
Strategy, which includes future planning,
implementation and follow up activities,
has been established involving the technology gaining activities, R&D projects,
Defence R&D Road Map and excellence
networks in addition to mission, vision
and objectives.
Being as UDI we received Defence Industries Private Award in 2008 New Ideas
New Works competition of METU & METU
Technokent. This competition enables to
encourage the youth in innovation and
entrepreneurship, in addition to its contribution to awarenes on technology
based innovation and R&D. Besides we
have another objective which is to contribute new defence project based on
technology and this competition also
becomes an important tool in achieving this objective. For that reason we do
not only provide prize for the winner but
also we show guidance on encouraging
innovation and research for the winning
projects.
TAYSAD has prominent works in automotive sector with its motto Towards
Global with R&D, which allows us to initiate new initiations to increase competitiveness of our members. What can we do
with UDI in that regard?
There are lots of implementation areas
on technology related to similar sectors.
We evaluate automotive sector with their
software, electronics and design and we
have mutual projects regarding those
with Undersecretariat of Foreign Trrade.
Technological infrastructure of defence
industry may enable automotive industry
to manufacture high tech products. Motor technologies are one of them. We see
those as opportunities. t
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Sektörde birlikte proje
yapmayı özendirmeliyiz
Kaya Yazgan
SASAD, Savunma Sanayi
İmalatçıları Derneği
Genel Sekreteri
Defence Industry Manufacturers
Association of Secretary General
uSASAD hakkında okurlarımızı
bilgilendirebilir misiniz?
S
avunma Sanayii İmalatçılar
Derneği (SaSaD) 1990 yılında
bu alanda çalışan 12 öncü kuruluş tarafından oluşturuldu.
Günümüze ise 120’yi aşan üye ve aday
üyesi ile sektöre hizmet ediyor. Çalışmalarımızın öncelikle aşağıda sıralana
konularda yoğunlaştığını söyleyebilirim.
lKullanıcı ve tedarik makamları ile savunma sanayi firmaları arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlamak;
lÜyeleri arasında dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği ortamı oluşturmak;
l
Türk savunma sanayinin yurt içinde ve
yurt dışında tanıtımı konusunda çalışmak;
l
Yurtiçi ve yurtdışında ilgili platformlarda savunma sanayi sektörünü temsil etmek;
l
Oluşturduğu kurulların çalışmalarıyla
savunma sanayimizin çeşitli boyutlarının gelişimine katkıda bulmak;
l
Her yıl Türk savunma sanayinin sayısal
profilini çıkartmak ve yayınlamak.
Sektör hakkında bilgilere, SaSaD’ın çalışmaları ve etkinliklerine web sitemizden
ulaşılabilir. (www.sasad.org.tr)
Ülkemizde ve dünyada savunma
sanayinin gelişimini kısaca aktarabilir misiniz?
Çok eskilere gitmeden Sovyet Bloğunun çökmesi ile önce ABD’de sonra
Avrupa’da ana yüklenici savunma firmalarının birleşmeler ve satın almalar yoluyla sayıca az ama boyutça çok büyük
uluslararası yapılara kavuştuğunu söyleyebiliriz.
Bunun paralelinde küçük ve orta boyutlu
üreticilerin giderek daha uzmanlaştığını
ve büyük ana yüklenicilerin tedarik zinciri içine yerleştiğini gözlüyoruz.
Ülkemizde ise bu alandaki tesislerin Osmanlı döneminde temellerinin atıldığını,
özellikle tophane ve tersanelerin önemli olduğunu biliyoruz. Kurtuluş savaşı
sırasında Anadolu’ya taşınan tesisler
önce askeri fabrikalar olarak örgütlendi. 1950’de Makine ve Kimya Endüstrisi
bir Kamu İktisadi Teşekkülü olarak bir
dizi tesisi çatısı altına aldı. 1974 Kıbrıs
harekâtının deneyimi ve ambargo Türk
Silahlı Kuvvetleri Vakıflarına bağlı yüksek teknolojili şirketlerin ana yükleniciler
olarak kurulmasına yol açtı. 1985’de Savunma Sanayii İcra Komitesinin, Savunma Sanayii Müsteşarlığının ve Savunma
Sanayii Destekleme Fonunun oluşturulması ile sektör yeni bir ivme kazandı ve
özel girişimcilerin sektörde yer alması
özendirildi. Özellikle 2007 sonrasında
ise sektörün çok daha planlı bir biçimde,
stratejik planlar doğrultusunda geliştiğini görüyoruz.
Ülkemizde savunma sanayini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sektörümüzün mali boyutu düzenli bir
artış gösteriyor. 2009’da 2,3 milyar dolar dolayındaki toplam ciromuzun 2010
sonuçlarının kesinleşmesiyle 3 milyar
dolar boyutuna çıkmasını bekliyoruz.
2009 yılında ihracatımız 670 milyon dolar oldu. 2010’da küresel krizin etkisiyle
28
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
ihracatın biraz azalmasını ama 2011 sonuçlarının büyük bir artış göstermesini
bekliyoruz.
Diğer yandan sektörümüzün en önemli
özelliği bence mali boyutu değil teknolojik boyutudur. Öncelikle Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin modern araç ve gereçle
donatılmış hatta donatılması zorunlu bir
NATO ordusu olduğuna dikkat çekmeliyiz. Bu ordunun gereksinimlerinin yarıya
yakınını Türk Savunma Sanayinden temin etmesi bizler için gurur kaynağıdır.
Sektörümüz günümüzde ana muharebe
tankı, üstün nitelikli savaş gemileri, çok
geniş bir yelpazede haberleşme cihazları, yazılım, insansız araçlar, silah ve mühimmat tasarlayıp üretebilecek düzeye
gelmiştir.
Sektörün, 670 milyon dolarlık ihracatın da yüzde 60’dan fazlasını ABD ve
Avrupa’ya yaptığımızı belirtmeliyim. Bu
da ürünlerimizin yüksek teknolojik niteliklerinin kanıtıdır.
yicisine yabancı geldiğini de belirtmek
isterim.
Sektörünüzde Ar-Ge çalışmaları
ve projeleri hangi düzeydedir?
Savunma sektörünün en önemli özelliği
uluslararası bir teknolojik yarış içinde
gelişimini sürdürmesidir. Özellikle bir
NATO gücü olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknolojik açıdan “geri” cihazlarla
donatılması düşünülemez. Yalnızca bu
olgu bile biz sanayiciyi “birinci ligde”
yer almaya zorlamaktadır. Sektörümüzdeki kuruluşlar cirolarının yüzde 5-6’sını
kendi öz kaynaklarından Ar-Ge’ye ayırıyorlar. Sanırım bu otomotiv sektöründe
yüzde 1 boyutunda gerçekleşiyor. Sektörümüzde her yıl 500 milyon doların
üzerinde bir kaynak, Ar-Ge projelerine
harcanıyor. 2011’de 600 milyon doların üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu da
Kuşkusuz otomotiv sanayi bu anlamda en önemli “komşu”larımız arasında.
Otomotivdeki olumlu ya da olumsuz
her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor.
Özellikle ürünlerinde uzmanlaşmış, mühendislik yoğun bir çalışma içine girmiş
ve özgün tasarım olanağına kavuşmuş,
otomotiv yan sanayi üreticilerinin savunma alanında da görev alması çok
önem verdiğimiz bir konu.
Bu arada savunma sektöründeki üretim
sayılarının otomotivle karşılaştırıldığında çok daha azdır. Ayrıca, kalite sistemleri, proje yönetimi, konfigürasyon
yönetimi gibi bir dizi yükümlülüğün
otomotiv alanına çalışan tedarik sana-
TAYSAD ve üyeleriyle nasıl bir işbirliği gerçekleştirilebilir?
Bizim deneylerimizin gösterdiği, kendi
alanlarında güçlenmiş sanayici derneklerinin, üyelerini tanıştırmak, birlikte çalışmalarını özendirmek için bir ortam oluşturmaya çalışmasının yararlı olduğudur.
Düzenlediğimiz teknik inceleme gezileri
bu konuda oldukça başarılı oluyor. Bu
düşünceyle savunma sanayicilerinden
oluşan bir grupla Bursa bölgesine gelmeyi planlıyoruz. Bu ziyaretlerden işbirliği
fırsatları çıkabileceğine inanıyoruz. t
We must encourage project
cooperation in the sector
What would you comment on the defence industry in our country?
So this is the proof of the technologic qualifications of our produces.
iscal capacity of our sector is increasing on a regular basis. When
the 2010 outcomes of our total
endorsement, which was approximately
2,3 billion dolllars in 2009, is finalized,
we are expecting it to increase up to 3 billion dollars. In 2009, our export revenue
reached 670 million dollars. We estimate
that export rate will decrease a little, but
2011 outcomes will show a considerable
increase.
What would you comment on the automotive sector of our country?
F
Ülkemiz otomotiv sektörünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Savunma sanayi, tersanelerden talaşlı
imalat yapanlara; elektroniğe, yazılıma,
hava ve kara araçlarına, silah, mühimmat
üreticilerine uzanan geniş bir teknolojik
yelpazede çalışıyor. Bu nedenle teknoloji
tabanlı birçok sektöre “komşuyuz”.
sektör toplam cirosunun yüzde 20’den
fazlasının Ar-Ge ve mühendislik projelerine yöneldiğini gösteriyor. Tank, gemi,
uçak, elektronik sistem gibi alanlardaki
özgün ürünler bu programlarla oluşturulabiliyor.
On the other hand, as for me, the most
important characteristic of our sector, is
not its financial aspect but its technologic dimension. First of all, we must draw
attention to the fact that Turkish Armed
Forces is a NATO army, which is and even
has to be equipped with modern tools and
equipment. Therefore it is source of pride
for us, Turkish Defence Industry, to supply
almost half of the needs of this army. Today, our sector has reached a level of designing and producing main battle tanks,
high quality battle ships, and wide range
of communication devices, software, unmanned vehicles, weapons and ammunitions. I should also indicate that more
than 60% of the products of 670 million
dollars are exported to USA and Europe.
Defence industry works in wide range of
technological aspects from navy yards to
metal cutting, electronics, software, air
and land vehicles and weapon, ammunition producers. Therefore, we are ‘neighbours’ to most of the technology based
sectors.
Indeed, automotive industry is one of
the most important “neighbours” of ours
in this sense. All kinds of positive or negative developments in the automotive
sector are of particular concern to us. We
particularly attach importance to fact
that automotive subsidiary industry producers, who are specialized in their products, who have implemented intensive
engineering activities and obtained the
opportunity of unique design, take charge in defence sector, too. Meanwhile,
the number of productions in the defence
sector is far less than automotive sector.
I also would like to emphasize the fact
that various obligations such as quality
systems, project management and configuration management sound unfamiliar
to the procurement industrialists. t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
29
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Ar-Ge yeteneklerimiz,
teknoloji transferini de
beraberinde getiriyor
diği üretimde TSK isterleri ve dolayısıyla
dünya standartları doğrultusunda çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreç
doğal olarak dış satım faaliyetlerinde
de ASELSAN’ın önünü açmakta, TSK için
üretmiş olduğu en son teknoloji ürün ve
sistemleri dünya pazarına da sunmasına
olanak sağlamaktadır.
Bu kapsamda Yazılım Tabanlı Telsiz Ailesi, APCO 25 Profesyonel Telsiz Ailesi, Termal ve Gece Görüş Ürünlerimiz,
Aviyonik Sistemler, Stabilize Silah Platformları ve Hava Savunma Silah Sistemlerimiz ile Radar ve Elektronik Harp Ürün
ve Sistemlerimiz dış satım faaliyetlerinde öncelikli yer tutmaktadır.
Afşin Akkerman
Aselsan A.Ş.
Malzeme İkmal Direktörü
uÜlkemizin en eski ve köklü kuruluşu olan ASELSAN’ı okurlarımıza kısaca tanıtabilir misiniz?
T
ürk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü elektronik cihaz ve sistem gereksinimlerini dışa bağımlılığı en
aza indirecek şekilde ve en kısa
zamanda karşılama amacıyla kurulan
ASELSAN’ın yüzde 85 hissesi Türk Silahlı
Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına aittir ve
kalan yüzde 15’lik dilimi İMKB’de işlem
görmektedir. ASELSAN, 2010 yılında
792 milyon ABD doları tutarında satış
gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 2011’de
850 milyon dolar, 2013’te de 1 milyar
doları aşan satış hedeflemektedir.
ASELSAN, Askeri Haberleşme Sistemleri, Radar ve Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemler, Seyrüse30
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
fer ve Aviyonik Sistemleri, Savunma
ve Silah Sistemleri, Komuta-KontrolHaberleşme-Bilgisayar-İstihbarat-Keşif
ve Gözetleme (C4ISR) Sistemleri, Deniz
Savaş Sistemleri, Profesyonel Haberleşme Sistemleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri
tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, sistem
entegrasyonu, modernizasyonu ve satış
sonrası hizmetleri alanlarında teknoloji
merkezi olarak çalışmaktadır.
ASELSAN’ın faaliyetleri ile ilgili hisselerine sahip olduğu şirketler bulunmaktadır. ROKETSAN’ın yüzde 15, MİKES’in
yüzde 96, Aselsannet’in yüzde 95,
Azerbaycan’daki ASELSAN Bakü şirketinin yüzde 100, Mikroelektronik şirketinin yüzde 85 hissesi ASELSAN’a aittir.
Savunma sanayi ülkemizde ne durumda, dünya ile kıyaslandığımızda ortaya ne çıkıyor?
ASELSAN’ın öncelikli hedefi Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda milli çözümler üretmektir. TSK’nın
dünyanın en modern ordularından birisi
olması, teknolojik yenilikleri yakından
takip etmesi, ASELSAN’ın gerçekleştir-
ASELSAN olarak 2010 yılı itibariyle, yurtdışına sadece ürün/sistem satışı gerçekleştirmenin dışında gerçek bir teknoloji
ihracatçısı konumuna gelmiş bulunmak
gurur verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Yıllardır çok ciddi kaynak
ayırarak geliştirdiğimiz Ar-Ge yeteneklerimiz doğrultusunda özgün teknolojiye
sahip olmamız ASELSAN’ı dost ve müttefik ülkelere teknoloji transfer eder konuma getirmiştir.
Afşin Akkerman
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. Askerlik görevinin
ardından 1991 yılında
ASELSAN’da Üretim Planlama ve
Kontrol Müdürlüğünde mühendis
olarak işe başladı. Bu birimde
çeşitli kademelerde ve en son
olarak da Müdür olarak görev
yaptıktan sonra 2004 yılında
Malzeme İkmal Direktörlüğüne
atandı. Afşin Akkerman, bu
bölümdeki görevini; "ASELSAN’ın
ithalat dahil tüm satın alma
operasyonunu yönetmenin
yanı sıra tedarikçi seçme ve
değerlendirme çalışmalarını
koordine etmek olarak" özetliyor.
Otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinin ortak özellikleri size göre
nelerdir? Otomotiv tedarik sanayi
firmalarına, savunma sanayi için
neler önerebilirsiniz?
Her iki sektörde de gerek mühendislik anlamında gerekse teknisyen işçiliği
anlamında nitelikli iş gücü gereksinimi
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra; tasarım,
üretim, kalite faaliyetleri uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
Her iki sektörde de ürünlerin izlenebilirliği oldukça önemlidir. Sektörlerin ihracat potansiyeli, yan sanayi kullanım
oranları çok yüksektir. Savunma ve otomotiv yan sanayisinin kurumsallaşmış,
nitelikli personel istihdam eden, maliyet
azaltma çalışmalarına katkıda bulunabilen, tasarım çalışmalarına destek veren,
teknolojiyi takip eden, oturmuş bir kalite
sistemine sahip olan ve bu şekliyle sürekli kendini geliştiren firmalardan oluşması ise her iki sektörün en önemli ortak
özelliği olarak değerlendirilmektedir.
Otomotiv tedarik sanayi firmalarının,
savunma sanayinin en temel özelliği
olan az sayıdaki üretimlere de cevap verebilecek şekilde üretim esnekliğine sahip olmaları beklenmektedir. Çoğunluğu
askeri üretim ve test standartlarına tabi
olan malzemelerin üretimi konusunda
çalışmaya istekli otomotiv yan sanayi
firmalarını, ihtiyaçlarımızı daha iyi anlatabilmek için bizimle temasa geçmesini
öneririz.
ASELSAN’ın Ar-Ge çalışmaları ne
düzeydedir?
3875 kişinin çalıştığını ASELSAN’da mühendis sayısı 2208’dir. Doğrudan Ar-Ge
faaliyetleri için yaklaşık 1500 mühendis
görevlendirilmiştir. Şirketimiz her yıl cirosunun ortalama yüzde 6-7’sini kendi
kaynaklarıyla finanse ettiği Ar-Ge harcamalarına tahsis etmektedir.
2010 yılında 38 Milyon ABD Dolarlık kısmı kendi kaynaklarıyla finanse ettiği ArGe harcaması olmak üzere toplam 243,2
Milyon ABD Doları Ar-Ge harcaması
gerçekleştirilmiştir.
ASELSAN’ın hedef ve projelerinden bahseder misiniz?
ASELSAN ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde
yerleşik International Golden Group
(IGG) firması arasında IGG ASELSAN
INTEGRATED SYSTEMS adı altında bir
Ortak Girişim (Joint Venture) şirketi kurulmuştur.
ASELSAN tarafından Birleşik Arap Emirlikleri Deniz Kuvvetleri ve Critical National Infrastructure Authority (CNIA)
tarafından kullanılmakta olan bot ve
gemilere entegre edilecek STAMP ve
STOP sistemleri için 2009 yılında imzalanmış olan kontratlar kapsamında
proje faaliyetleri sürdürülmektedir. IGG
firması ile kurulmuş olan Ortak Girişim
şirketinin bu kontratlar kapsamında yer
alan teknoloji transferi ve ofset yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı
sıra ASELSAN’ın Birleşik Arap Emirlikleri
ve Körfez bölgesindeki diğer ülkelere yönelik ihracatına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Abu Dabi Musaffah Endüstri Bölgesinde
yer alacak Ortak Girişim şirketi öncelikle
Birleşik Arap Emirlikleri’nde uzaktan kumandalı silah sistemlerine yönelik üretim, satış sonrası destek ve pazarlama
faaliyetlerini yürütecektir. Şirket faaliyetlerinin gelecek yıllar içerisinde diğer
Körfez ülkelerine de hizmet götürecek
şekilde geliştirmesi hedeflenmektedir.
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ile diğer
güvenlik güçlerinin gereksinimlerinin,
Kazakistan’da yerel olarak karşılanması
amacına hizmet etmek üzere kurulan
ASELSAN-Kazakhstan Engineering Ortak Yatırım Şirketinin, kurulacak tesislerde, Kazakistan Savunma Bakanlığı
tarafından örnek proje olarak belirlenen
Elektro-Optik cihazlar ile üretime başlaması, devamında ihtiyaca göre diğer faaliyet alanlarında da Ar-Ge, üretim, satış,
satış sonrası hizmetler faaliyetlerini yerine getirmesi hedeflenmektedir.
Kazakistan’da SSM- Kazakhstan Engineering - ASELSAN arasında Ortak Yatırım
Şirketi kurulması sağlanmıştır. Şirketin
ortaklık yapısı; Kazakhstan Engineering
yüzde 50, ASELSAN A.Ş. yüzde 49 ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı yüzde 1 şeklinde gerçekleşmiştir.
Ülke bazında proje bilgisi vermek savunma sektörü açısından sakıncalar doğurabilmektedir. Ancak genel olarak ifade
etmek gerekirse, Yazılım Tabanlı Telsiz,
Stabilize Silah Platformları, Termal ve
Gece Görüş Ürünleri, Profesyonel Telsizler, Hava Savunma ve Komuta Kontrol Sistemleri konularında bazı dost ve
müttefik ülkeler ile devam etmekte olan
çalışmalarımız mevcut olup, 2011 yılı
içinde bunların bazılarının sonuçlandırılarak kamuoyu ile paylaşılabileceği değerlendirilmektedir.
Faaliyetlerimiz bu doğrultuda sürdürülmekte olup, satış hedefleri, satılan ürün
çeşitliliği ve satış yapılan ülke sayısının
artırılmasının yanı sıra ortak yatırım/
teknoloji transferi uygulamaları ile daha
kalıcı ilişkiler oluşturmak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda 2011 yılı içinde çok
güzel haberleri kamuoyu ile paylaşacağımızı düşünüyoruz. t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
31
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Our R&D Skills Brings
Technology Transfer
uCan you please brief our readers
on ASELSAN?
A
SELSAN was established to meet
electronic tool and system requirements of the Turkish Armed
Forces, so to decrease foreign-source
dependency-. The company’s 85 percent belongs to Turkish Armed Forces
Foundation and the rest share is traded
at İstanbul Stock Exchange Market. Sales
revenue of 2010 has been realized as 792
million USD and our objective for 2011
is realized as 850 million USD and more
than 1 billion USD in 2013.
ASELSAN operates in the fields of Design, Manufacturing, System Integration,
Modernization and After Sales Services of
Military Communication and Information
Technologies, Radar, Electronic Warfare
and Intelligence Systems, Avionic, Satel-
ous companies related to its operations,
i.e. 15 percent of ROKETSAN, 96 percent
of MİKES, 95 percent of Aselsannet, 100
percent of Azerbaijan’s Aselsan, 85 percent of Microelectronic company.
When compared to the world, where
does defence industry stands in Turkey?
As of 2010, we are proud to be a technology exporter because due to our long
termed and highly invested R&D skills
now allows us to export technology to
our ally countries.
What are the common features of
automotive and defence industries?
What do you suggest to suppliers on
defence industry?
Both sectors need human power in terms
of engineering and technical labour. Additionally, design, manufacturing, quality
activities are acceptable all around the
world. Monitoring of the products is quite
Primary objective of ASELSAN is to provide domestic solutions to Turkish Armed
Forces. Since Turkish Armed Forces is one
of the most contemporary armies of the
World, this requires following technological innovations and needs of Turkish
Armed Forces, which requires to work
in line with world standards. Therefore
ASELSAN has naturally have opportunity
for international sales as it has latest and
high tech products for Turkish Armed
Forces.
important in both sectors. Export potential and supply industry usage in both
sectors are also high. But most of all both
sector has this most important feature,
which is to be established by companies
that is corporate, can contribute to cost
effective studies, support in design studies, follow technology and has qualified
human resource, quality system and finally the companies that can sustainably
improve itself.
lite and Naval Communication Systems,
Electro-Optic Systems, Avionic and Navigation Systems, Defence and Weapon
Systems, Command Control (C4ISR)
Systems, Naval Combat Systems, Professional Communication Systems, Traffic
Systems.
ASELSAN has been shareholder in vari32
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
In this context our international sales operations are mainly focused on Software
Defined Radio Group, APCO 25 Professional Radio Group, Thermal and Night
Vision Products, Avionic Systems, Stabilised Weapon Platforms and Avionic Defence Weapon Systems with Electronic
Weapon and Systems.
It is expected from automotive suppy
companies that they should be flexible towards low numbered productions,
which is the most important feature of
defence industry. We suggest the supply
industry actors to get in touch with us for
more information on defence industry, of
which’s manufacturing has to meet military standards and tests.t
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
İş ortaklarımızla sinerji
yaratarak milli savunma
projeleri geliştiriyoruz
talepleri doğrultusunda, BMC’nin tam
entegre askeri araç üretim tesislerinde,
Türk mühendis ve işçisinin emeği ile üretilmektedir.
Türkiye uzun yıllardan beri yerli savunma sanayinin temellerini oluşturmaya
çalışmaktadır. BMC, bu konuda önemli
Ar-Ge çalışmaları yaparak savunma sanayiinde en önemli oyuncularından biri
haline gelmiştir.
BMC, taktik tekerlekli araçlarından,
BMC-Efe 185-09 B (4X4) 2,5 ton taktiktekerlekli aracı ile birlikte BMC Vuran
250-10 Z (4X4) çok maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç ve yürüyen kale olarak
bilinen mayına karşı korumalı aracı BMC
Kirpi, 10-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da onuncusu düzenlenecek
IDEF 2011 Uluslararası Savunma Sanayi
Fuarı’nda sergileyecektir.
Ekrem Akgün
BMC Sanayi ve Tic. A.Ş.
Lojistik Bölüm Yöneticisi
BMC
Logistics Unit Manager
uOtomotiv sektörünün güçlü
kuruluşu BMC’nin savunma sanayi
sektöründeki çalışmalarından söz
edebilir misiniz?
B
MC Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
1964’ten bu yana otomotivdeki 46 yıllık bilgi birikimini ve
teknolojisini, 1972 yılından itibaren savunma sanayinin de hizmetine
sunmaya başlamıştır. Bugüne kadar Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin 1000 adet Taktik
Tekerlekli Araç ve 3000 adet Lojistik
Destek Aracını üreterek teslim etmiştir.
Bunun dışında dost ve müttefik ülke ordularının da ihtiyaçları doğrultusunda
araç üreterek satışına devam etmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin 18 Aralık 2008
34
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
tarihinde almış olduğu kararla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan yaklaşık 2000 adet Mayına Dayanıklı Zırhlı
Araç ve Taktik Tekerlekli Aracı üretip
teslim etme görevini alan BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.; ihaleye konu araçları
üreterek 31 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen teslimat töreni ile Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin hizmetine sunmuştur.
Proje kapsamında sunulan araçlar, 12
yıllık bir çalışmanın eseridir.
BMC, daha önce de Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyacı için, NATO standartlarında 2.5 Ton (4x4), 5 Ton (4x4),
10 Ton (6x6) taktik araç üreterek teslim
etmiştir. Özellikle “Yürüyen Kale” olarak adlandırılan “Mayına Karşı Korumalı
Zırhlı Aracı BMC Kirpi”yi üretmiş, teslimatlarına devam etmektedir. Mayın, el
yapımı patlayıcı (IED) ve balistik testlerinden büyük bir başarı ile geçen araca,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
“Kirpi” ismi verilmiştir. Aracın balistik
tehditlere ve mayına karşı yüksek koruma seviyesine sahip olması, gelecek
her türlü tehdidi bertaraf etmektedir.
Bu araçlar tamamen NATO standartlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin istek ve
NATO üyesi ülke orduları ile dost ve
müttefik ülke ordularından gelecek talepleri de karşılayabilecek kapasiteye sahip BMC; tasarım, ürün geliştirme, test,
üretim ve satış sonrası desteği tamamıyla dışa bağımlı olmadan yüzde yüz Türk
sermayesi ve işgücü ile tam entegre as-
BMC; Ar-Ge’nin sürekliliğini
besleyen en önemli unsurlardan
birinin inovasyonun teşvik
edilmesi olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda, İnovasyon
Komitemiz çalışanlarımızı Patent
ve Faydalı Model olarak tescil
edilebilecek buluşların ortaya
çıkması için özendirmektedir.
keri araç üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.
Nadi Postoğlu
BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Özel Projeler Bölüm Yöneticisi
BMC olarak ülkemizdeki otomotiv
tedarik sanayi firmaları ile zaten
bir işbirliğiniz var. Bu işbirliklerini
savunma sanayindeki çalışmalara
nasıl yönlendiriyorsunuz? Otomotiv sektöründeki firmalar ile savunma sanayi projelerinizde nasıl
çalışıyorsunuz?
BMC, sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojiyi savunma sanayinin de hizmetine sunarak geliştirdiği ve teslimatını
gerçekleştirdiği projeler ile bu alanda
önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Bu bilgi birikimi ve tecrübe, yurtiçinde çalıştığı 300’e yakın yan sanayi firması ile de karşılıklı olarak paylaşılmakta
ve her geçen gün geliştirilmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma
Sanayi Müsteşarlığı’nın yerli savunma
sanayimizi güçlendirme ve ihtiyaçların
tamamen yerli sanayi ile karşılanması
hedefi kararlılıkla devam ettirilmektedir. BMC, üretim görevini almış olduğu
projelerde esas olan en az yüzde yetmiş
yerli katkı payını, gerek ana alt ve alt
yüklenici firmaları gerekse diğer yan sanayi firmaları ile gerçekleştirdiği işbirliği
ile daha da yukarılara taşımayı hedeflemektedir.
Otomotiv ve savunma sanayi arasındaki işbirliği nasıl olmalı? Savunma sanayi ve otomotiv sanayini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dışa bağımlı olmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefi ile hareket eden Milli Savunma
Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın vermiş olduğu görevleri başarı
ile yerine getiren BMC, tamamen yerli
sermaye ve iş gücü ile dışa bağımlı ol-
madan araçlarını geliştirip üreterek, gerek otomotiv endüstrisine gerekse Milli
Savunmamıza hizmet etmektedir. Bu
hedefle tüm iş ortaklarında sinerji yaratarak milli savunmamızın gelişimine
katkı sağlamakta ve daha fazla girdi sağlamak amacı ile dış pazarlarda ülkemizi
gururla temsil etmektedir.
BMC’nin Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?
BMC; Otomotiv sektöründe Ar-Ge’ye
önem veren, yüzde yüz yerli sermaye ile
yurt dışına bağımlılığı olmayan köklü bir
firmadır. Özgün tasarım ve fikri hakları
kendisine ait ürünler ile müşteri taleplerini karşılamadaki esneklik ve sürati
BMC’yi diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir. Birlikte yürütülen tasarım
çalışmaları, ülkemizde yan sanayinin
giderek gelişmesine katkıda bulunmuş,
bu sayede de üretimde ithal girdilerinin
minimize edilmesine olanak sağlamıştır. BMC’de tasarlanan ürünlerin mühendis-
lik analizleri ve doğrulama yöntemleri
ile şekillenmesi ürün geliştirme ve kalite
güvence sistemimizin bir gereğidir. Örneğin, askeri taktik tekerlekli araçlarımız
Turgutlu’da inşa edilen test pistlerinde
en zorlu şartlarda test edildikten sonra
teslim edilmektedir. BMC; Ar-Ge’nin sürekliliğini besleyen en önemli unsurlardan birinin inovasyonun teşvik edilmesi
olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda,
İnovasyon Komitemiz çalışanlarımızı Patent ve Faydalı Model olarak tescil edilebilecek buluşların ortaya çıkması için
özendirmektedir.
BMC’nin savunma sanayindeki hedef ve projelerinden söz edebilir
misiniz?
BMC’nin Savunma Sanayiindeki hedefi
öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kara
Araçlarını temin etmek, bununla ilgili
yeni ürünleri geliştirme projesi olarak
sunmaktır. Aynı zamanda Dost ve Müttefik Ülke Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını da karşılamaktır. BMC, Taktik Tekerlekli Araç, Zırhlı Araç ve Lojistik Araç
olmak üzere üç değişik kategoride araç
geliştirme ve üretme yeteneğine sahiptir.
Şu anda Mayına Karşı Korumalı Araç
KİRPİ’yi Silahlı Kuıvvetlerin hizmetine
sunmuştur. Gelecek proje olarak da Çok
Amaçlı Zırhlı Araç, Silah Taşıyıcı Zırhlı
Araç projelerine başlamıştır.
Taktik Tekerlekli Araç ailesinden (8x8)
Taktik Tekerlekli Aracı da geliştirme projesi olarak yapmaktadır. Böylece Taktik
Tekerlekli Araç ailesi de tamamlanmış
olacaktır. t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
35
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Küresel rekabette
başarı için, özgün ürün
geliştirilmesi gerekiyor
Bu değişime paralel olarak, 2007 yılında
SSM ile imzalanan ve bir özgün tasarım
ve geliştirme projesi olan Seyyar Yüzücü
Hücum Köprüsü projesi ile de çoklu proje modeli ortamına da geçmiştir.
FNSS, 257 adetlik PARS 8x8 projesi ile
de dost ülke Malezya’ya, hem en son
teknoloji ürünü zırhlı tekerlekli araçları sağlayacak, hem de teknoloji ihracını
gerçekleştirecektir.
Tedarik sanayi ile ilişkilerinizi nasıl
geliştiriyorsunuz? Tedarikçi olmak
isteyen otomotiv sektörü firmalarına neler önerebilirsiniz?
Haluk Bulucu
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
Pazarlama ve Strateji Direktörü
FNSS, Director of Marketing and
Strategy
uFNSS Savunma Sistemleri hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir
misiniz?
F
NSS, Türk Silahlı Kuvvetleri,
müttefik, dost ülkelerin silahlı
kuvvetleri için özgün, güvenilir
ve maliyet etkin Kara Muharebe
Sistemi çözümlerini tasarlamayı, geliştirmeyi, üretmeyi ve desteklemeyi kendisine görev edinmiş, uluslararası alanda
Kara Muharebe Sistemleri konusunda
söz sahibi olan milli bir Türk Savunma
Sanayi kuruluşudur.
FNSS, 1989 yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zırhlı Muharebe Aracı ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş ve Türk
Savunma Sanayi’nde Zırhlı Muharebe
Araçları alanında tasarım, geliştirme ve
36
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
üretim kabiliyetlerinin yerleştirilmesine
yönelik öncü kuruluş olmuştur.
FNSS 20 yılı aşan bu sürede Türk Silahlı
Kuvvetlerine karşı üstlendiği sorumluluğu yerine getirirken, birçok başarılara
da ulaşmış ve Türk Savunma Sanayi’nde
bir çok ilke imza atmıştır. FNSS, geniş bir
ürün yelpazesi içinde birçok kara muharebe sistemini tasarlayıp üretebilecek ve
bunlarla ilgili eğitim ve lojistik sağlayabilecek bir kuruluş haline gelmiştir. Elde
ettiğimiz başarılar ile kısa sürede dünya
pazarında tanındık ve Türkiye için önemli olan yüzlerce milyon dolarlık ihracatı
gerçekleştirmekle beraber; bunun çok
üzerinde bir ihracat potansiyelinin de
yaratılmasında önemli rol oynamıştır.
Başlangıçta tek tip ürün (ZMA) ve tek
proje ile faaliyete başlayan FNSS, 1997
yılında başlayan ilk ihracat projesi ile öncelikle çoklu proje ortamına, 2000’li yılların başlarında geliştirilen AKINCI ZMA
ve PARS Tekerlekli Zırhlı araçları ile çoklu ürün ortamına ve daha sonra Malezya
ZMA ve Suudi Arabistan M113 Modernizasyonu projeleri ile de birden fazla
coğrafyada üretim ortamına geçmiştir.
FNSS’de yan sanayi faaliyetlerini iki
safhaya ayırmak gereklidir: Birinci faz
1992-2010 yılları arasında yer alan, yan
sanayi geliştirme ve çok sayıda yerli üretici ile parça üretme safhasıdır. İkinci
stratejik dönem ise 2010 yılında başlayan safhadır. Bu yeni dönemde FNSS, az
sayıda kabiliyetli ve güçlü yan sanayi şirketi ile Çözüm Ortaklığı yapmayı planlamaktadır.
Birinci tedarik safhasına 1992 başında başlatılan bir çalışma ile girilmiş;
A-Takımı isimli geniş katılımlı bir ekip,
tedarik konusunda sistematik bir faaliyete başlamıştır. Bu safhada amaç, şirketin ihtiyacı olan parçaları zamanında
ve istenilen kalitede üretebilecek şirketleri bulmak ve geliştirmek olmuştur. İşe
başlanıldığında yerli katkı oranının sıfır
olduğunu not etmekte yarar vardır. İlk
adımda, büyük çaplı üretim yapan kalite kültürü sağlam olan şirketlerimize
başvurulmuştur. Ancak, genelde otomotiv sanayine seri imalat tekniği ile
parça üretimi yapan, daha çok TAYSAD
bünyesinde toplanan üreticileri, kısıtlı
sayıdaki ihtiyacımıza yönlendirmek kolay olmamıştır. Bu nedenle, daha küçük
çaplı üretici firmalar incelenmiş ve seçilen firmalarımıza tezgah, takım yatırımı
yapılmış; personele eğitim verilmiş; mali
destek verilmiştir. Kısa zamanda değişik
ürün kategorilerinde çok sayıda üretici
geliştirilmiş; bu çalışmanın meyveleri ise
yerli katkı oranımızın iki yıl içinde sıfırdan yüzde 73’e çıkması ile alınmıştır. Bu
yıllarda FNSS, 250’ye varan yan sanayi
şirketlerinin sayısı ile gurur duymuş, bu
duyguları tüm pazarlama ağına, çeşitli
vasıtalarla duyurmuştur.
Yerli sanayici ile çalışmanın avantajları
birden fazladır: Herşeyden önce kendi
dilinizden, derdinizi anlayan aynı kültürden insanlarla çalışmanın kolaylığı
vardır. Fiziksel yakınlık çok önemlidir.
Ankara’da konuşlu bir yan sanayi şirketine en çok yarım saatte ulaşılabilmektedir. Yerli sanayiciden alınan parçalarda,
yabancı ülke kısıtı bulunmamakta, bu da
stratejik bir avantaj sağlamaktadır. Bu
tür tedarik çalışması, lisanslı ve tek ürünle çalıştığımız, ürün resimlerinin hazır olduğu ilk yıllar için çok yararlı olmuştur.
FNSS, yıllar ilerledikçe, özgün ürünler
geliştirmeye başlamış; lisanslı ürünler
terkedilmeye başlanmış; birden fazla
Yalın Üretim konusunda eğitim
almış ve uygulama yapan
TAYSAD üyesi kuruluşlarımız
var. Savunma sanayine tedarikçi
olmak isteyen otomotiv
firmalarının özellikle TAYSAD
üyesi firmaların birçok avantajı
olduğunu düşünüyorum. Bu
şirketlerimiz, savunma sanayiine
rahatlıkla adapte olabilecek;
maliyetleri makul ölçülerde
tutarken, kalite standartlarını
da hemen uygulayabilecek
kültüre sahipler. Bizler, bu ve
benzeri otomotiv yan sanayi
şirketlerimizin; prestij getiren
savunma sanayii dalına
girmelerini, bunu yaptıkları
takdirde savunma sanayimizin
daha da gelişeceğini kuvvetle
savunuyoruz.
proje üzerinde ve değişik coğrafyalarda,
üretim tesisleri işletilmeye başlanmıştır.
Değişen koşullar nedeniyle, bir dönem
çok başarılı olan tedarik stratejilerimizde
yön değişikliği yapılması gereği, 2000’li
yılların ortalarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede, 7 Ocak 2010 tarihinde FNSS tarafından Çözüm Ortaklığı
Konferansı düzenlenmiş; çok sayıda yan
sanayi şirketimiz, bu konudaki özlemin
de bir ifadesi olarak, bu konferansa katılmıştır. Konferansın somut çıktısı “savunma sanayinde rekabetçi olabilmek
nı da hemen uygulayabilecek kültüre
sahipler. Bizler, bu ve benzeri otomotiv
yan sanayi şirketlerimizin; prestij getiren
savunma sanayi dalına girmelerini, bunu
yaptıkları takdirde savunma sanayimizin
daha da gelişeceğini kuvvetle savunuyoruz.
için esnek, işbirliğine dayalı, sorumlulukları ve riski paylaşan politikalara ihtiyaç olduğu; “akıllı”, yetenekli, tasarım
da yapabilen yan sanayi şirketleri ile ana
yüklenicilerin birer ortak gibi çalışmaları gereğinin tespiti” olmuştur. FNSS, bu
çerçevede, iç bünyesinde tedarik süreci
üzerinde transformasyon çalışmalarına
başlamıştır. Bu cümleden yola çıkarak
önce tedarik süreci yeniden tarif edilmiş;
tedarik zinciri tarifine şirket içi üretim
de dahil edilmiş; tedarikçiler yeniden sınıflandırılmış; tedarik uzmanlığı kavramı
üzerinde durulmaya başlanmıştır. Pilot
olarak seçilen bir Şirketimizle çalışmalara başlanmış olup, alınacak net sonuçlar
süratle uygulamaya konulacak, Çözüm
Ortakları FNSS’nin günlük tedarik uygulamalarının temel unsuru olacaktır.
FNSS Savunma Sistemleri’nin ArGe çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?
FNSS gibi, rekabet ortamında, başarılı olan şirketlerin uzun yaşamının can
suyu, sürekli yeni ürünler üzerinde çalışmalarıdır.
Yalın Üretim konusunda eğitim almış ve
uygulama yapan TAYSAD üyesi kuruluş-
Bu yeni çehresi ile FNSS, hem iç hem
de dış pazarlarda sürekli yeni ürünler
geliştirmenin; var olanları da iyileştirilmesinin önemine inanmakta ve bundan
hareket ile Mühendislik ve Tasarım kabiliyetlerini hem nitelik hem de nicelik
olarak artırmayı hedeflemektedir. Yoğun
rekabetin olduğu dünya kara araçları piyasasında edindiği yeri önce korumak,
sonra da daha ileriye götürmek için bu
hedefe biran önce ulaşmak gerektiği aşikardır. FNSS bu amaca yönelik her yolu
denemektedir. Öncelikle Şirketimizin
ortaklarının FNSS’in Mühendislik ve Tasarım kabiliyetlerine daha fazla yatırım
yapmaları sağlanmaktadır.
larımız var. Savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen otomotiv firmalarının
özellikle TAYSAD üyesi firmaların birçok
avantajı olduğunu düşünüyorum. Bu şirketlerimiz, savunma sanayine rahatlıkla
adapte olabilecek; maliyetleri makul
ölçülerde tutarken, kalite standartları-
FNSS’in son 5 yıldaki Ar-Ge bütçesi
toplam satışlarının yüzde 3-4’ü mertebesinde seyretmiştir. Mümkün olan her
fırsatta TÜBİTAK yardımlarına da başvurulmaktadır. Ancak, hergün büyüyen
ve gelişen Mühendislik ve Tasarım kabiliyetlerimizi daha da artırmak ve bunu
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
37
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
altyapı yatırımları ile desteklemek için
daha fazla ve daha süratli kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu cümleden olmak
üzere, FNSS önce SSM’den mali yardım
alabilme yollarını araştırmış; neticede,
yukarıda bahsedilen birikmeye başlamış olan ofset kredilerimizin tamamen
bu amaca yönelik olarak ihtiyaç duyan
firmalarına satışının herkes için “kazankazan” bir çözüm olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle bir çözümde, hem FNSS
Mühendislik ve Tasarım kabiliyetleri artırmak için ihtiyaç duyduğu yatırımlara
kaynak bulmuş olacak, hem de ülkemiz
ofset olgusundan gerçek anlamda yararlanmış olacaktır. Böyle bir imkan oluştuğu takdirde FNSS’in ilk yatırım projesi,
tam teşekküllü bir Ar-Ge tesisi yapmak
olacaktır. Bu konuda SSM ile görüşmeler yapılmakta olup, yakın bir zamanda
olumlu sonuç alınması halinde yatırım
faaliyetlerine derhal başlanacaktır.
1990-2000 yılları arasında mevcut
ürünleri geliştirme stratejisi uygulayan
FNSS, yeni yüzyılın girişi ile birlikte özgün ürünler geliştirmeye başlamış, gerek
zırhlı paletli araçlar, gerekse zırhlı tekerlekli araçlarda kendi özgün markalarını
ortaya çıkarmıştır. 2000 yılının başlarında mevcut Zırhlı Muharebe Aracının
(ZMA) daha gelişmiş versiyonu olan
AKINCI’yı piyasaya süren FNSS, bu aracın değişik tiplerini Suudi Arabistan ve
Malezya’ya teslim etmiştir. FNSS, 20032010 yılları arasında PARS markalı zırhlı
tekerlekli araç ailesini de geliştirmiş; 6x6
ile 8x8 tekerlekli araçlarda benzerlerinden daha ileri teknolojiye sahip olan
PARS ile dünya savunma pazarında kendisinden söz ettirmeye başlamıştır. Bu
araçlardan 6x6 versiyonu ülkemizin keşif araçlarına olan ihtiyacı esas alınarak
geliştirilmiş olup, 8x8 versiyonu ile de
uluslararası pazarda değişik ihtiyaçların
karşılanması amaçlanmıştır.
İster şirket bütçesinden olsun, isterse
kontratla alınan geliştirme projeleri ile
olsun FNSS, piyasaya sürekli yeni ürünler sürmektedir.
2007 yılında TSK’nın arzusu doğrultusunda dünyadaki benzerleri arasında
en gelişmiş araç olacak Seyyar Yüzücü
Global success comes with
unique product development
uCan you please tell us about FNSS?
F
NSS is a leading Turkish Defence
Industry Company, established in
1989 to design, develop, manufacturing and supporting tailored, reliable
and affordable land combat system solutions for the Turkish Armed Forces and
Allied Armed Forces. FNSS established
to meet Turkish Armed Forces’ armoured
combat vehicle needs and became the pioneer of design, develop and production
capabilities of armoured combat vehicles
in Turkish Defence Industry. For more
than 20 years the company achieved every objective and task that it undertake towards Turkish Armed Forces and became
the first of many fields. During this period
the company gained design and production skills for a lot of land combat system
within its wide variety of products and
moreover it became a company that provide training and logistics about those.
Our success provided us visibility in world
38
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
markets and through that it contributed
not only to million dollars of export but
also to an increase in the export potential
of the country.
FNSS’s operations started with one type
of product – land combat vehicle - and
one project. In 1997, the company extended its operations to a multi project
environment after its first export operation. In early 2000’s multi product environment achieved through the production of AKINCI land combat vehicle and
PARS wheeled armoured vehicles and
finally the company go by multi production environment in different locations
with Malaysian Land Combat Vehicle
and Saudi Arabia M113 modernization
projects. In line with this change a new
era, multi project model environment
came through with the signing of Amphibious Assault Bridges (AAB) project,
which was a unique design and develop
project for Turkish Ministry of Defence
Hücum Köprüsü (SYHK) aracının özgün
geliştirme faaliyetleri başlatılmıştır. Bu
proje sonuçlandığında TSK, Almanya ve
Fransada mevcut olan araçlardan daha
ileri teknolojiye sahip olan; hem karada hem de suda operasyon yapabilen;
ana muharebe tanklarının ve askeri araç
konvoylarının, akar veya durgun suları
geçmelerini sağlayacak çok özel bir araç
filosuna sahip olacaktır.
Bu çalışmaların bir başka boyutuda paletli araçlarda sürdürülmekte olup FNSS,
hem suda hareket edebilen hem de karada inşaat dozeri görevi yapabilecek
bir zırhlı inşaat makinesini de Kara Kuvvetlerimiz için geliştirmektedir. Bu proje
tamamlandığında ortaya çıkacak özgün
inşaat makinesine birçok Ordunun talip
olması beklenmektedir.
FNSS’nin geliştirdiği bir başka ürün de
25-30 mm Uzaktan Kumandalı Kule’dir
(UKK). Aselsan ile elbirliği içinde geliştirilen bu ürün, zırhlı araç hareket halinde iken dahi düşmanı vurabilmekte;
araç içinde konuşlu nişancı tarafından
kumanda marifeti ile uzaktan kumanda
Undersecretariat. FNSS is going to export
technology and wheeled armoured vehicles to Malaysia with 257 units of PARS
8x8 project.
What do you do to develop your relations with supply industry? What do
you suggest for future suppliers from
the automotive sector?
Basically it is better to split supply activities in FNSS into two. The first phase was
composed of developing supply industry
and production with domestic manufacturers which was between 1992 – 2010.
The second phase has recently started. In
this new period FNSS is planning to become solution partners with a few companies that have major capabilities. The
edilmektedir. Kulenin hakiki mermi ile
test atışlarına bu yıl başlanacaktır.
FNSS ayrıca hava savunma projelerine
ana müteahit olarak seçilen Aselsan tarafında kullanılmak üzere 35 ton sınıfında özgün bir zırhlı paletli araç geliştirme
çalışmalarına da başlamak üzeredir. Bu
ürün ve bu ürüne bağlı aile araçları tamamlandığında, FNSS’nin ürün gamında
lisanslı ürünler yerlerini tamamen FNSS
malı özgün ürünlere bırakmış olacaklardır.
“Kara Araçları Tasarım Yarışması” düzenliyorsunuz. Burada neleri
hedeflediniz?
Tedarikçi stratejilerimizde nasıl kendi
kaynaklarımızla birlikte diğer Şirketlerin
de aklını kullanmayı planlıyorsak; tasarım
ve geliştirme hizmetlerimizde de “Başka
yaratıcı beyinler nerede var?” “Bu beyinler bize nasıl destek olabilir?”sorularını
da kendimize soruyoruz
Bu çalışmalar sonunda, çift sayılı yıllarda
düzenlediğimiz Zırhlı Araç Maket Yarışmamızı başlattık. Çok büyük ilgi gördü.
Maketçilik öğreticidir... Maketçi, üzerinde çalıştığı araç sisteminin her detayını
öğrenir, uzmanı olur.
Geçtiğimiz yıl, bu yarışmaya ilave olarak tasarımcı ihtiyacımıza çare ararken,
gençleri destekleyerek, kabiliyetli olanlarını bulmak ve onları teşvik etmek
gereğini tespit ettik. Arkadaşlarımız, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun (ETMK) desteği ile titiz bir hazırlık
Kısacası FNSS, önümüzdeki 10 yılda
kendi stratejik hedeflerine uygun olarak
lisanslı araçlar üreten bir şirket olmaktan çıkıp tamamen kendi ürünlerini pazarlayan bir Şirket konumuna geçecektir.
Otomotiv sanayinde özgün araba geliştirme konusu bu kadar gündemde iken;
savunma sanayinde FNSS, savunma otomotivinde özgün markalarını geliştirmiş
ve dünya pazarına sunmuştur. Otomotiv
sanayi için, bu ve benzeri yaklaşım metodlarının dikkatle takip edilmesi gereken uygulamalar olduğunu düşünüyorum.
first phase was started in 1992 by a widely
participated team named A-Team, which
have started systematic supply actions.
The aim at that time was to define and
develop the companies that can produce
on time and with high quality. At this time
local contribution was almost zero. Firstly
we applied to major companies with solid
quality understanding. However, automotive suppliers are used to mass productions and it was not easy to convince
them to manufacture limited numbers of
orders. For that reason we searched for
small sized manufacturers and supported
them both financially and physically in
terms of tool investments and additionally we have provided their staff trainings. In short time we developed many
suppliers in different product categories
and consequently our localization rate
increased by 73 percent. In those years,
FNSS has proud of its up to 250 supplier
companies and shared that proud with its
marketing networks.
There are many advantages to work with
domestic suppliers. First of all we talk the
same language and we belong to same
culture which means great opportunity
at work. Location is also important, because you can reach to a supply company
located in Ankara in half an hour. In parts
supplied from domestic suppliers means
no restriction that provides a strategic
opportunity. We benefitted a lot from
such supply system in the first years.
In time FNSS started to develop unique
products and implementing multi
projects in multi manufacturing sites.
Changing conditions required a change
in our supply strategy and as os 2010
we have held a search conference which
were participated by many supply companies. The result of the conference was
that competitiveness in defence industry
requires policies that share responsibilities and risk and be flexible and cooperative; and in that sense supply companies
that can design should work as partners
with main contractors. In line of this result FNSS transformed its internal supply
process starting with redefining supplier
and including manufacturing into supply
chain. Additionally suppliers were categorised and supply specialty concept
has been developed. A pilot project is
being implemented and after the results
solution partners will become one of the
basics of daily supply activities of FNSS.
We have TAYSAD members that have
knowledge and experience on lean production. I believe automotive companies
– specifically TAYSAD members- which
are willing to supply for defence industry
have many advantages. Those companies
can easily adaptate to defence industry
and easily adapt quality standards and
affordable costs. We believe automotive
suppliers should enter this sector and we
strongly argue that this will strengthen
defence industry.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
39
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
yaparak Mil. Design 2011’i düzenlediler.
Bu sene, ulusal temelde yaptığımız bu
yarışmayı, küresel liderlik amaçlarımız
doğrultusunda, 2013’te uluslararası çapta yapma düşüncemiz var. Mil. Design
2011 yarışmamıza profesyonel kategoride 45, öğrenci kategorisinde 20 eser
katıldı. Saygın ve konusunda usta isimlerden oluşan geniş katılımlı bir jüri oluşturduk. Jürimiz 12 Ocak 2011’de tüm
gün biraraya gelerek titiz bir çalışma ile
ödül sahiplerini tespit etti.
Batı’nın lisanslı üreticisi oluyorsunuz.
Sonra da o Batılı Şirketin ürününü “ ihraç
ediyoruz” diye öğünüyorsunuz. Ama o
yabancı şirket de daha ucuz bir üretim
ortamı bulduğunda, bir gecede sizi boşayıp başka bir ülkeye yelken açabiliyor.
Bunun en son örneğini bir Doğu Avrupa
ülkesine kaydırılan bir otomotiv ürününde yaşadık. Bizim kanaatimiz, önümüzdeki on yıl içinde buna benzer ülke
dışına kaydırmaların olacağı yönündedir.
19 Mart 2011’de Ankara Sheraton Otelinde düzenlediğimiz geniş katılımlı bir
resepsiyonda, kazananlara ödüllerini
verdik; eserlerini sergiledik. Şunu ifade
etmek isterimki, gerek kazanan eserler,
gerekse dereceye girmeyen diğer eserlerin hemen tamamı, endüstriyel tasarımcılığımızın geldiği nokta itibariyle bizleri
Savunma Sanayinde ise özgün ürün geliştirilmesini teşvik eden, destekleyen
bir mekanizma var. Bu sanayide faaliyet
gösteren ana yüklenici şirketler, dünya piyasasında rekabet edebilmek için
lisanslı ürünleri bir yana bırakıp, özgün
ürünler geliştiriyor ve piyasaya sürüyorlar. Bunu sağlamak için de tasarım ve
test kadrolarımıza sürekli yeni eleman
sürmenin maliyetinin de, bazı çevreler
tarafından öne sürüldüğü gibi, 4-5 milyar dolar değil; bunun çok daha altında
rakamlar olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde gözardı edilen “Bilgi
Güvenliği Standartları” konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Çalıştığımız alanda bilgi güvenliği iki
açıdan çok önemli: Birinci alan askeri
gizlilik, diğeri ise Şirketin rakipler karşısındaki bilgi güvenliği alanı.
Geliştirdiğimiz sistemler, hasım ülkelerin istihbarat servislerinin odak noktasında. Bu nedenle Silahlı Kuvvetlerimize
ait hassas bilgilerin korunması hususu
birinci önceliğimiz. Rakip istihbaratına
karşı ise “istihbarata karşı koyma” konusunda değişik seviyelerde çalışmalar
yürütüyoruz.
Bu nedenle, MSB ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın ilgili unsurları ile de yakın
işbirliği içinde hareket ediyor, gerektiğinde eğitimler alıyoruz. Uygulamalarımızda bize önerilen hususları uygulamaya koymakta titizlik gösteriyoruz.
FNSS Savunma Sistemleri’nin
yeni proje ve hedeflerinden söz
edebilir misiniz?
Önümüzdeki 10 yılda savunma alanında en az 2,5 milyar dolarlık iş almayı
planlıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirirken
çalıştığımız dost ülkelerin yerel şirketi
olma, oraya teknolojiyi taşıyarak tercih
edilen şirket olmayı planlıyoruz. Tabii
ki Türkiye’de gerçekleşecek projeler de
planlarımızda çok önemli yer tutuyor.
Arzumuz, yurtiçi projeler ile yurtdışı projelerin dengeli bir biçimde dağılmasıdır.
son derece sevindirdi. Bu eserlerin ilgili
diğer kurumlarda sergilenmesi konusunda çalışmalara başladık.
Nihai amacımız, bu yarışmanın benzerlerinin ve daha iyilerinin diğer Savunma
Sanayi şirketlerimiz tarafından da kendi
alanlarında yapılması; uzman tasarımcı
havuzumuzun süratle gelişmesidir.
Ülkemiz için ürün tasarımı ve inovasyon konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Bu konuda dertliyiz. Ülkemizde “üretim”
kelimesinin sihirine kapılan bir kültür
var. Basıyorsunuz parayı, makineyi ithal
ediyor ve “ üretim tesisi” kuruyorsunuz;
40
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
alıyor, gerekli alt yapı yatırımlarından
kaçınmıyoruz. Tasarıma yaptığımız yatırımın semeresini de, Türk markaları olarak, savunma pazarında sürekli artan bir
pazar payına sahip olarak alıyoruz.
Bu konuda, ülkemiz sanayinin, özellikle
otomotiv alanında, özgün ürün geliştirmesi şart. Bunu mevcut ortaklıkları olan
Şirketler yapamaz; ortaklarını küstüremezler. Bunu yapabilecek olanlar ortağı
olmayan ve bu konuda büyümek isteyen yatırımcı sanayi kuruluşları olabilir.
Bursa ve Eskişehir’de geleceği çok parlak
olmaya müsait müteşebbis şirketlerimiz
vardır. Bizim hesaplarımız, otomotiv
alanında özgün ürün geliştirip piyasaya
Bizler, ordumuza olan sonsuz inancımız
ve sevgimizi, vatanseverliği; muhatabımıza saygılı, dürüst ve güvenilir olmayı
herşeyin üzerindeki çalışma değerleri
olarak görüyoruz. Bizim gelecek 5 yıldaki temel hedefimiz operasyonel mükemmeliyettir. Çok sayıda projeyi, değişik
ürün alanlarında, değişik coğrafyalarda
başarı ile gerçekleştirebilmek için bilgi
altyapınızın doğru işletilmesi, projelerin
koordineli bir şekilde yönetilmesi; tedarik sisteminin farklı ve verimli bir şekilde
yönetilmesi gerekmektedir.
Tüm pazarlama faaliyetlerimizin temelinde yeni ürünler geliyor. FNSS, bu
konuda sürekli yatırım yapacak; silahlı
kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu kara
savunma sistemlerini geliştirecektir. t
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç:
Otomotiv ana ve yan sanayi
bir bütünü oluşturuyor
kezi belgesi verildi. Bu 87 şirketin içinde, en çok Ar-Ge belgesi alan sektör 27
adet ile otomotiv sektörüydü. Bu çarpıcı
rakam, otomotivin Türkiye’de Ar-Ge’ye
verdiği önemin bir göstergesi. Gerek
ana sanayi, gerekse yan sanayide yenilikçilik anlamında çok başarılı çalışmalar
var. Geçmişte Türk otomotiv sektörü
Avrupa’nın üretim üssü olma konusunu
tartışırken, bugün tasarım üssü olma
hedefi ile hareket ediyor. Bunlar sektörümüz ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi
adına çok olumlu gelişmeler.
Otomotiv sanayindeki aktörlere
yol göstermeye yönelik olarak savunma sanayini değerlendirir misiniz? Savunma sanayi projelerinde yer almanın kazanımları neler?
Serdar Görgüç
Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş.
Genel Müdürü
General Manager of Otokar
uOtokar’ın Ar-Ge gücünün başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ar-Ge yeteneği Otokar’a neler kazandırdı?
A
skeri araçlar ve ticari araçlar
alanlarında kendi tasarımı
olan araçlarla faaliyet gösteren Otokar, bugün sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen
tasarım ve üretim merkezleri arasında
yer alıyor. 1980’lı yıllarda Türkiye’de
otomotiv alanında ilk bilgisayar destekli
tasarıma imza atan Otokar’ın bugünkü
Ar-Ge Merkezi dünya standartlarında
gelişmiş teknoloji ile donatılmış durumda. Bu başarıda Otokar’ın gelişmiş ArGe imkanları kadar, şirketin bu alandaki
uzman ve tecrübeli işgücü de büyük rol
oynuyor. 5746 sayılı Kanun kapsamın-
42
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
da “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ne sahip
Otokar’da 24 bin metrekare kapalı alanda kurulmuş “Otokar Ar-Ge Merkezi” ve
bu bünyede çalışan 280’in üzerinde mühendis bulunuyor.
Müşterilerinin beklentilerine özel çözümler sunmak önceliği ile, Otokar
Ar-Ge imkanları sayesinde kullanıcı ihtiyaçlarına uygun en ideal aracı en kısa
sürede pazara sunabiliyor ve fark yaratıyor. Otokar’da yürütülen bütün Ar-Ge
çalışmaların en çarpıcı sonucu ise, şirketin cirosunun yüzde 80’ini kendi tasarımı olan, fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerin oluşturması. Otokar’ın
Ar-Ge yeteneğinin kazandırdıkları arasında, özellikle zırhlı araçlar alanında
Türkiye’nin dünya markası olması, yine
kendi markası ile iki yıldır Türkiye otobüs
pazarının lideri olması da sayılabilir.
Otomotiv Sanayinin Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Ar-Ge
alanında önde gelen ve bu alana ciddi
yatırımlar yapan 87 şirkete Ar-Ge Mer-
Her ülke için savunma sanayi hem stratejik hem de kritik öneme sahip bir sektör. Savunma sanayinin her alanında
dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojiye sahip ve hakim olmak her ülke için önemli
bir güç. Bu nedenle savunma sanayinde,
fikri ve sanayi mülkiyet haklarını elinde
bulundurduğunuz milli projeler önplana
çıkıyor. Bu ihtiyaç da savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların güçlü ArGe yapılarına sahip olması gerekliliğini
doğuruyor. Bunu başarabilen şirketler
de önemli kazançlar elde ediyorlar. Bu
getirdiği projeleri de hızla değerlendirip devreye alarak destekliyor. Otokar,
tedarikçilerini sadece ürün tasarımı ve
geliştirilmesi aşamasında değil kalite,
lojistik ve kaynak planlama alanlarında
da geliştiriyor. Otokar’ın tedarikçileri ile
ilişkileri bu yaklaşımlar üzerine kurulu.
Bizimle birlikte ürün geliştirmeyen, bizimle birlikte tasarım sürecinde yer almayan tedarikçilerle çalışmamız çok zor.
Biz, tedarikçilerimizin de bizimle beraber
gelişmelerini ve büyümelerini istiyoruz.
Bu amaçla tedarikçilerimizle çeşitli zamanlarda ve değişik konularda gelişim
ve paylaşım toplantıları yapıyoruz.
kazançların en başında da bugün Türk
otomotiv sektörünün en önemli gündem
maddelerinden biri olan ‘markalaşmak’
geliyor.
Bugün zırhlı araçlar alanında tasarımı,
fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle faaliyet gösteren Otokar, dünyada bir marka haline gelmiş durumda.
25 binden fazla askeri aracımız 20’ye
yakın ülkede aktif görev alıyor. Otokar,
bu başarısını teknolojiye hakim ve sahip
olarak, Türkiye’nin araçlarını tasarlama
ve üretme vizyonuna borçlu. Bu vizyon
çerçevesinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünlerle büyüyen Otokar, bugün sadece Türkiye’nin değil, dünyanın
önde gelen zırhlı araç tasarım ve üretim
merkezleri arasında yer alıyor.
Fikri mülkiyet haklarını elinde bulundurmanın verdiği bir diğer güç de bağımsızlık. Gerek tasarımda, gerek pazarlamada
dışa bağımlı olmadığımız için zırhlı araçlarımızı Türkiye’nin dostu olan tüm ülkelerde tanıtıyor ve satışını yapabiliyoruz. Bu sayede uzun vadede şirketimizin
büyümesini devam ettirmenin yanısıra,
ülke ekonomisine yaptığımız katkının da
sürekliliğini sağlıyoruz.
Türk otomotiv tedarik sanayi ile
nasıl işbirlikleriniz var?
Otokar, 48 yıldır kullanıcı ihtiyaç ve
beklentilerine uygun çözümler üretmek
misyonu ile faaliyetlerine devam eden
müşteri odaklı bir şirket. Gerek toplu taşımacılık, gerek lojistik araçları gerekse
askeri araçlarda amacımız daima müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılamak. Bunu sağlayabilmek için de
sürekli kendinizi ve ürünlerinizi geliştirmeniz gerekli. Yeni tasarım, yeni ürün
dediğinizde tedarikçilerinizi ayrı düşün-
mek imkansız. Otomotiv ana sanayi ve
yan sanayi bir bütünü oluşturuyor.
Türk otomotiv sanayi, küresel pazarlarda başarısını sürdürülebilir
hale getirmesi için neler yapmalı?
Otokar, tedarikçileri ile olan ilişkilerinde
nihai ürüne odaklanıp alt kompanenetlerin tasarım ve geliştirme konularını
kendi kontrolünde tedarikçilerine bırakıyor ve bu şekilde onların uzmanlıklarını
artırıyor. Ayrıca, sektördeki yenilikleri
sürekli takip edip tedarikçilerini de bilgilendiriyor. Aynı şekilde tedarikçilerinin
Türk otomotiv sanayi, sürdürülebilir başarı için tasarım ve fikri mülkiyet haklar
konusuna öncelik vermeli. Bu da ancak
Ar-Ge çalışmalarına odaklanmak ile
mümkün olur. Ülkemizde bu alanda atılmış bir çok olumlu adım var. Bunlar sevindirici bir gelişmeler. Bunların devam
ettirilmesi gerekli.
Automotive and supply
industries are
two parts of a whole
uWhat is your opinion about the success of Otokar’s R&D strength? What
did this strength provide to Otokar?
O
perating in the fields of military and commercial vehicles,
Otokar is one of the prominent design and production centers of
the world today. R&D Center of Otokar,
which was the first one used computerized
design in Turkey, is fitted with advance
technology. This is not only because of
Otokar’s developed R&D opportunities
but also because of specialized and experienced human resources of the company.
There are more than 280 engineers working in Otokar R&D Center, which is established over 24.000 square meters area
and has R&D Center document within the
context of law number 5746. Because of
R&D opportunities in Otokar, the company has the privilege of offering tailor made
solutions for the customers and launches
the most appropriate vehicle for the us-
ers in the shortest time. The most important output here is that 80 percent of
the revenue of the company comes from
its own designs. Another point should be
indicated is that Turkey is now a world
brand in armed military vehicle markets
and Otokar is the leader of the Turkish bus
market due to this R&D skills.
What do you think about R&D and innovation studies in automotive industry?
Recently 87 companies received their
R&D Center documentation and 27 out
of those were operating in automotive
sector. This outstanding number is an
indicator of the importance of automotive sector in Turkey. There are successful
studies going on both in main and supply
industries. People used to talk about Turkey’s becoming a manufacturing base but
today the objective is to become a design
base. Those are positive developments
both for Turkey and the sector.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
43
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Hedef ve projelerinizden söz edebilir misiniz?
Otokar olarak hedefimiz, sürdürülebilir
büyümemizi korumak. Bu sebeple her
gün kendimizi ve ürünlerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Şu anda üzerinde
çalıştığımız pek çok proje var. Toplu taşımacılık araçları alanında otobüs ürün
ailemizi geçtiğimiz yıl baştan aşağı yeniledik ve 5,5 metreden 12 metreye kadar
olan ürün yelpazemizi tamamladık. Geçtiğimiz iki yıldır sahip olduğumuz otobüs
pazarı lideri ünvanımızı korumak için
çalışıyoruz. Mevcut otobüs platformlarımız üzerinde bir çok uygulamaların yanı
sıra yeni ürün konseptleri üzerinde de
Could you please comment on the defense industry in terms of guiding the
actors of the automative sector? What
are the gains of taking part in defense
industry projects?
Defense industry is a critically important
sector not only industrially but also strategically. It is a significant aspect of power
for every country to reduce foreign dependency and became a nation which has sufficient and prevalent technology. Therefore,
national projects, intellectual and industrial property of which we hold become
prominent. This need necessitates firms active in the defense industry to have strong
R&D structures. Companies achieving this
goal consequently make significant profits.
Among these profits, ‘brand building’, also
one of the most important agenda topic of
Turkish automative sector currently, is the
primary goal of the sector.
Today, Otokar, which is active in the sector with products, design and intellectual
property of which belongs to itself, has
become a worldwide brand. More than
25.000 military vehicles produced by our
company are actively taking charge in nearly 20 countries. Otokar owes this success
to have the vision to create the vehicles of
Turkey by having and dominating technology. Within the scope of this vision, Otokar,
which has expanded its business with products intellectual property of which belong
to the firm itself, is not only Turkey’s but
also the world’s one of the most prominent
armored vehicles design and production
centers. Another strong aspect of keeping
the intellectual property rights is independency. Since we are not foreign-dependent
44
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
in terms of either design or marketing, we
can introduce and sell our armored vehicles
in all countries in cooperation with turkey.
Thus, apart from sustaining the business
expansion of our company, we also ensure
the continuity of our contribution to the
economy of Turkey.
What kind of co-operations are you in
with Turkish automative supply industry?
Otokar is a customer oriented company
which has been active in the sector with
the goal of working towards solutions appropriate to the needs and expectations of
the users for 48 years. Whether it is public
transportation, logistic vehicles or military
vehicles, our primary objective is always to
meet the requirements of our customers’
best. In order to perpetuate this performance, a company has to develop itself and
its products constantly. It is impossible
to think new designs and new products in
contexts different from your suppliers. Basic and subsidiary industries of automative
sector form a whole.
In its relations with its suppliers, Otokar focuses on the end product and leave the design and development of sub-components
to its suppliers under its control, thereby increasing their expertise. Also, it constantly
follows the innovations in the sector and
informs its suppliers about such developments. Similarly, the projects brought up
by the suppliers are evaluated in a short
time, put into use and supported by Otokar.
Otokar develops its supplier not only in the
phases of product design and developments, but also in the spheres of quality,
logistic and resource planning. Otokar’s relations with its suppliers are based on these
approaches. It is formidable for us to work
with suppliers who don’t develop anything
with us and don’t participate in the design
process with us. We want our suppliers to
develop and grow with us. To that end, we
have development and sharing meetings on
various subjects at various times.
çalışıyoruz. Modern ve geleceğin toplu
taşımacılık taleplerini yerine getirebilecek iddalı, tüm dünya pazarlarında söz
sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesi
amacı ile arastırma ve geliştirme gücümüzü seferber ettik. 2011’de de yeni
ürünler olacak. Treyler alanında da yeni
araç projelerimiz devam ediyor. Bozulabilir gıda taşımacılığı alanında lider
olduğumuz ürünümüz Iceliner’ı bu yıl
başında yeniledik. Tanker konusunda da
önümüzdeki iki yıla damgasını vuracak
iddialı bir ürünümüz var.
Askeri araçlarda şu an teslimatları devam eden pekçok siparişimiz var ve yeni
anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz.
Bu yıl bu alanda da yeni ürünlerimiz olacak. Şu anda daha Türkiye’de satılmadan
yurtdışından sipariş alan zırhlı muharebe
aracımız ARMA’nın 8x8 modeli üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca,
Türkiye’nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı olan Altay Projesi’nde de ana yüklenici olarak görev alıyoruz. Bu projede
de önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ilk
Milli Tankı’nın prototiplerini ortaya koyarak seri üretime hazır hale getirmeyi
hedefliyoruz. Ana Muharebe Tankları
oldukça karmaşık mekanik ve elektronik
sistemleri bir arada barındıran ve bunların birbiri ile uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan platformlar. Bu tür modern
platformlarda mühendisliğin birçok di-
Could you tell us about your goals and
projects?
Otokar'ın cirosunun
yüzde 4'ü Ar-Ge'ye
As Otokar, our goal is to maintain our sustainable growth. For this reason, we are
working toward developing ourselves and
our products constantly. Currently, there
are lots of projects on which we are working. In the public transportation sphere, we
renewed our autobus product family thoroughly and completed our product range
which varies from 5,5 meters to 12 meters.
We are making efforts to protect our title as
the leader of the autobus market for the last
2 years, on our current autobus platforms;
we are working on the new product concepts apart from various implementations.
We have mobilized our research and development force in order to develop challenging products, which can meet the demands
of the public transportation of today and
the future and have a voice in the whole
world market. There will be new products
in 2011. New projects in the trailer sphere
are also being developed actively. Our
Türkiye'nin ilk ana muharebe
tankı tasarımı için yürütülen
ALTAY Milli İmkanlarla Modern
Tank Üretimi Projesi, Türkiye'nin
ilk hibrit otobüsü, Türkiye'nin ilk
özgün 8x8 taktik zırhlı muharebe
aracı, COBRA 4x4 zırhlı aracı,
engelli yolcu taşımaya uygun
hatlı taşımacılık minibüsü, alçak
tabanlı şehiriçi otobüs gibi
birçok başarıyla tamamlanmış ve
devam eden Ar-Ge çalışmalarımız
bulunuyor. Ar-Ge harcamalarının
cirodan aldığı pay Türkiye
ortalamasında yüzde 0,86 iken,
son 5 yıldır Ar-Ge harcamaları
Otokar cirosunun yüzde 4'ünü
oluşturuyor. Otokar Ar-Ge Merkezi
olarak Türkiye ve dünyada ilklere
imza atmaya devam edeceğiz. t
siplinini aynı anda uygulamak gerekiyor.
Altay programı bu yönü ile Türkiye’de bir
ilk ve halihazırda yürütülen en karmaşık
mühendislik ve geliştirme programıdır.
Bu proje hem Otokar’ın hem de paralelinde Türkiye’de yeralan şirketlerin yeteneklerini artırmada çok önemli bir rol
oynamaktadır. Meyvelerini önümüzdeki yıllarda daha iyi görebileceğimiz bu
programın ana yüklenicisi olmaktan gurur duyuyoruz. Seri imalat fazı ile birlikte
bu ürünün yan sanayine önemli etkileri
olacak ve modern bir tankın üretimi için
birçok yansanayi firmamız burada görev
alacak, ülkemizde bu ürüne ait bir üretim altyapısı oluşacaktır.t
product Iceliner, which makes our company the leader in the food transport sector,
has been renewed at the beginning of this
month. We also have a new product which
will probably hit the headlines this year.
We have received lots of military vehicle
orders, production processes of which are
still in progress and we continue to make
new agreements. This year, we will have
new products in this sphere as well. We
are currently working on the 8x8 model of
our armored battle vehicle ARMA, which
has received orders from abroad before its
sale process is started in Turkey. Besides,
we are taking part as the prime contractor
in the Altay Project, which will be the first
National Mai Battle Tank of Turkey. We are
planning to introduce the prototype of the
first National Tank of Turkey in the coming
years and get ready for mass production.
Main Battle Tanks are platforms, which incorporates rather complicated mechanical
and electronic systems together and enable
those components to work in concordance
with each other. On such modern platforms,
it is necessary to apply various disciplines
of engineering at the same time. With this
aspect, Altay programme is a ‘pioneer’ and
the most sophisticated engineering and development programme at the present time.
This project is playing a significant role in
increasing the skills of Otokar, and in parallel with our company, other companies of
Turkey, which are active in this sector. We
are proud of being the main contractor of
this programme, benefits of which we will
reap in the following years. Together with
mass manufacturing phase, this product
will have significant effects on subsidiary
industry as many subsidiary industry firms of
Turkey will take charge in this project and
this product will have a production infrastructure in our country.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
45
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Savunma sanayinde yurtiçi
çözümlere dayalı projeler
giderek önem kazanıyor
bakım ve onarımı konularında ulusal ve
uluslararası pazarlarda anahtar teslimi
çözümler sunan bir tersane olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
RMK Marine’nin projelerinden söz
edebilir misiniz?
Ufuk Güçlü
RMK Marine Gemi Yapım
Sanayii ve Deniz Taşımacılığı
İşletmesi A.Ş.
Genel Müdürü
RMK Marine
General Manager
u RMK Marine Gemi Yapım Sanayi hakkında okurlarımızı kısaca
bilgilendirebilir misiniz?
R
MK Marine, 1974 yılında çelik,
alüminyum ve kompozit üzerine faaliyet göstermek üzere
Haliç’te kuruldu. Bu yıllarda,
özellikle lüks motor yatların yapımı ile
uluslararası piyasalarda adından söz
ettirmeye başladı. 1984 yılında Marmara Denizi kıyısında, şehir merkezine
45 km. mesafede yer alan Tuzla koyuna taşındı. 1997 yılının Haziran ayında
Türkiye’nin en büyük şirketler grubu
olan Koç Holding’e katıldı. Bu tarihten
itibaren teknolojiyi yakından takip ede-
46
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
rek, teknik imkân ve kabiliyetlerini her
geçen gün geliştirerek hem ulusal hem
de uluslararası alanda sektördeki yerini
güçlendiriyor. Tuzla Bölgesi’nin en büyük kızaklarından birine sahip olan RMK
Marine tersanesinde, 50.000 DWT‘ye
kadar gemi inşa edilebilirken kızak kapasitesi de aynı zamanda farklı tonajlarda
birden fazla gemi inşa etmeye ve indirmeye uygun nitelikte.
RMK Marine askeri gemi, ticari gemi ve
yatların; tasarım, inşaat, proje yönetimi,
RMK Marine, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açtığı dört adet “Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi” ihalesini 2006
yılında kazanarak, özel sektör tarihindeki
en büyük muharip gemi projesini üstlenen ilk özel sektör tersanesi oldu. 2007
yılında imzalanan sözleşme kapsamında
4 gemi inşa edecek olan RMK Marine, ilk
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi
“Dost”u, Haziran 2010’da, ikinci gemi
“Güven’i ise Aralık 2010’da denize indirdi. Önümüzdeki günlerde üçüncü gemimizi denize indirmek için hazırlıklarımız
devam ediyor. “Dost”un 2011 yılında,
“Güven”, “Umut” ve “Yaşam” isimli gemilerin de 2012 yılında teslim edilmesi planlanıyor. RMK Marine daha önce
de TCG Alb. Hakkı Burak ve TCG Yzb.
İhsan Tolunay adlı iki adet askeri lojistik gemiyi inşa ederek 2000 yılında Deniz Kuvvetlerimize teslim etmişti. 2100
DWT kapasitedeki bu iki lojistik destek
gemi imalat aşamalarında tersanemize
çok bilgi birikimi kazandırdı ve bu bilgi
birikimi Sahil Güvenlik Arama Kurtarma
Gemisi Projesi’ni üstlenmemizde büyük
rol oynadı.
Ufuk Güçlü
İş yaşamına 1975 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği
bölümünü bitirdikten sonra Uygulama Mühendisi olarak Otosan‘da başladı.
Askerlik sonrası; 1977–1986 yılları arasında sırasıyla Mamul Geliştirme Dizayn
Mühendisi, Mamul Geliştirme Şefliği, Ürün Geliştirme Şube Müdürlüğü, Mühendislik Daire Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1991 yılında Genel Müdür
Yardımcısı (Teknik) olarak atandı, 1994 – 1996 yılları arasında Pazarlama ve
İhracat’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1996 yılında
Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2007 yılında Genel Müdür Baş Yardımcısı (Teknik) olarak atandı. Otosan’daki bu görevinden sonra 1
Şubat 2009’da RMK Marine Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Ayrıca Türk
Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Tübitak Marmara Araştırma Merkez’nde de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ufuk Güçlü, amatör bir denizci olarak, denizleri çok
sevdiğini belirtiyor.
İnşası devam etmekte olan Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesi kapsamındaki 4 geminin, her biri 88 metre
uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve
1700 ton ağırlığa sahip... Boyutları ve
kapasite yönü ile bakıldığında “korvet sınıfı” gemiler ailesine mensup. Saatte 20
milin üstünde hız yapacak gemiler; arama kurtarma görevlerinin yanı sıra karakol, kaçakçılığı önleme, denizde yangın
söndürme, denizde kirlenmeyi önleme
gibi alanlarda da faaliyet gösterecek.
RMK Marine, inşa etmekte olduğu 4 adet
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi
projesi nedeniyle bünyesinde elektronik sistemler mühendisliği departmanı
kuran ilk ve tek tersanedir. 2008 yılında
tören ile inşaasına başlanan gemilerde
22 yönetici, 128 mühendis, 20 uzman,
metre uzunluğundaki motor yat, RMK
Marine’nin bu kategoride inşa ettiği, en
uzun yat olma özelliğine sahip.
Bu arada, 2007 yılında Oyster Marine ile
RMK Marine arasında yapılan anlaşma
çerçevesinde Oyster Marine için inşa
edilen 30 metrelik ve 38 metrelik süper
yatların inşası başarıyla devam ediyor.
Büyük yelkenli yatlar konusunda uzman
üretici Oyster Marine ve yelkenli yat tasarımları ile ünlü Dubois firmalarının ilk
kez işbirliği yaparak, yeni dizayn edilen
süper yatların üretimi için RMK Marine
ile anlaşma imzalaması, Türk yat sektörünün gelişimi açısından son derece
önemli. Anlaşma gereğince, Oyster Marine için üretilecek 100 feet ve 125 feet
yatlar 2011 yılından itibaren teslim edilecek.
Tedarikçilerinizle nasıl bir işbirliği
yapıyorsunuz? Otomotiv sektöründen yer alan tedarikçilerin yetkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Koç grubunun bütün şirketleri, tedarikçiler ile belirli standartlar doğrultusunda işbirliği yapar. Biz de bu bu çerçeve
49 tekniker, 28 teknisyen, 41 memur ve
332 işçi çalışmaktadır.
Proje kapsamında komuta kontrol sistemi yazılımı ve donanımı, elektro optik
direktör, haberleşme sistemleri, cayro sistemleri, atış kontrol sistemleri ve
konsollar gibi önemli askeri sistemlerin
yurtiçinde milli kabiliyetlerle tasarımı ve
üretimi gerçekleştiriliyor, silah ve elektronik sistemlerin gemiye entegrasyonları yapılıyor. Ayrıca, bu alanlarda gemi
personeline eğitimler veriyor.
RMK Marine yat inşa, bakım ve onarım çalışmalarında da başarılı adımlar
atmaya devam ediyor. Tersanede, 80
metreye kadar alüminyum ve çelik yat,
40 metreye kadar da kompozit yat inşa
edilebiliyor. Tasarım, mühendislik ve
proje yönetimi konusunda yat inşa sektörünün en iyi isimlerini bir araya getiren Nazenin V, dünya süperyat sektörünün “Oscar”ları olarak kabul edilen
“Dünya Süperyat Ödülleri 2010”da “45
metre Üstü En İyi Yelkenli Yat” kategorisinde “Jüri Özel Ödülü” nü alarak
RMK Marine’nin bu alandaki başarısını
tüm dünyadaki ilgili çevrelere de duyurdu. 45 metre uzunluğundaki yeni
süper yatın inşası ise devam ediyor. 45
içinde RMK Marine olarak kendi yol haritamızı belirledik. Otomotiv sektöründe
de benzerlerinin kullanıldığı bir tedarikçi
değerlendirme formu ve puanlama sistemi geliştirdik. Tedarikçi ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler içerisinde
olmaya gayret gösteriyoruz. Tedarikçilerimizi yakından gözlemlemeye çalışıyoruz. Gizlilik sözleşmelerimiz var. Yurtiçi
katma değeri arttıracak şekilde mümkün
olduğunca yerli firma ve ürünleri tercih
ediyoruz. Tüm ürünlerimiz kodlanmış
durumda. Elektronik satınalma ve ihale
sistemini kullanıyoruz. Onaylı firmaların
tüm kurum firmaları tarafından da kullanılması yönünde destekleyici bir yapımız
var.
RMK
Marine
Gemi
Yapım
Sanayi’nin Ar-Ge çalışmalarından
söz edebilir misiniz?
RMK Marine, inşa etmekte olduğu 4 adet
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma gemisi
projesi nedeniyle bünyesinde elektronik
sistemler mühendisliği departmanı kuran ilk ve tek tersanedir. Proje kapsamında komuta kontrol sistemi yazılımı ve
donanımı, elektro optik arama ve takip
Projects, based on domestic
solutions gain importance
in the defense sector
uCould you please inform our readers about the RMK Marine Ship Construction Industry?
R
MK Marine was founded in Haliç
in order to operate in the fields of
steel, aliminium and composite.
It made a distinguished name for itself in
the international markets with the construction of motor yachts during these
years. In 1985, it moved to the Tuzla bay
by the coast of Marmara Sea and at a 45
km’s distance from the city centre. In
the June of 1997, it merged into the Koç
Holding, the biggest corporate group of
Turkey. It has strengthened its presence
in both domestic and international markets by following the technological developments closely, developing its technical opportunities and capabilities from
that date on. In RMK Marine navyyard,
which has one of the biggest slipways of
Tuzla Region, it is possible to construct
ships of up to 50.000 DQT and the navyyard is convenient for constructing and
launching more than one ships of various
tonnages. RMK marine has been continuing its activities as a navy yard, which
provides turn-key type solutions to the
domestic and international market in the
spheres of design, construction, Project
management, maintenance and reparation of military ships, commercial ships
and yachts.
How do you co-operate with your
suppliers? How do you evaluate the
competence of the suppliers in the
automotive sector?
All the companies of Koç Group co-operate with the suppliers in line with certain standards. Our company also determined a road plan within this framework.
We developed a supplier evaluation
form and point scoring system, similar of
which are used in the automotive sector.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
47
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
sistemi, komünikasyon sistemleri, cayro
sistemleri, konsollar gibi önemli askeri
sistemlerin yurtiçinde tasarımı ve üretimi gerçekleştirilerek silah ve elektronik
sistemlerin platform entegrasyonları yapılmaktadır.
likte, çeşitli uzmanlık seviyelerini oluşturacak/destekleyecek yeni araştırma
geliştirme projelerini hayata geçireceğiz.
RMK Marine olarak temel hedefimiz katma değer yaratabileceğimiz farklı projelere imza atabilmektir. Bu çerçevede,
katma değerin temel olarak teknoloji
kaynaklı olmasından hareket ediyoruz,
mühendislik organizasyonumuzun niteliğini ve yapısını da bu hedefe uygun
olarak oluşturduk. Bugüne kadar, kendi
içimizde ürün geliştirme temelli araştırma geliştirme projeleri üzerinde çalışmalarımız oldu. Önümüzdeki süreçte bu
projelere devam etmekle birlikte, yurtiçi
KOBİ ve ait alt yüklenicilerimizle bir-
We are trying to have long term relationships with our suppliers and customers.
We try to observe our suppliers closely.
We have confidentiality agreements. We
prefer domestic firms and products as far
as possible in order to help increase the
Turkish added value. All of our products
are codified. We use electronic purchase
and tender system. We encourage the use
of certified firms by all the other firms as
well.
You have taken part in the automotive
sector for many years? Reviewing the
defense industry sector and automotive industry, what are your reflections?
One of the primary strategic objectives of
SSM is to configure the defense industry
so that it can provide domestic solutions
and compete in the international markets.
Reviewing the past 10 years, it is observed
48
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Uzun yıllar otomotiv sektöründe
yer aldınız. Savunma sanayi sektörü ile otomotiv sanayini değerlendirdiğinizde ortaya neler çıkıyor?
SSM’nin temel stratejik hedefleri arasında, “savunma sanayini özgün yurtiçi
çözümler sunabilecek ve uluslararası
alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak” yer almaktadır. Geçmiş 10
yıl değerlendirildiğinde, sektörde yurtdışı kaynaklı tasarım/tedarik modelinden,
yurtiçi çözümler üretmeye dayalı proje
modeline bir geçiş olduğu gözlenmektedir. Bu geçiş MİLGEM Projesi ile ilk
adımlarını atmış, özel sektöre verilen
ilk en büyük muharip gemi projesi olan
Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi
Projesi ve aynı zaman diliminde imzalanan Yeni Tip Karakol Botu Projesi ile
hız kazanmıştır. Türkiye’de mevcut gemi
inşa sanayi sektör yapısı, diğer Türk sanayi sektör yapıları ile karşılaştırıldığında çeşitli farklılıklar göstermektedir. Son
dönemlerde, savunma sanayinde artan
gemi inşa projeleri ile bu yapı yeni bir şekillenmeye doğru ilerlemektedir. Global
that foreign-sourced design/procurement model is replaced by project models
based on domestic solutions. This transition process was precipitated with the
MİLGEM project and was accelerated with
the first biggest combatant ship project,
Coast Guard Search an Rescue Ship
Project and New Type Patrol Boat project
signed in the same time period. Current
structure of the ship construction industry
sector in Turkey shows various differences
compared with the other Turkish industry
sector structures. Recently, this structure
has been taking a new form as a result of
the increasing ship constructions in the
defense industry. Vision of our sector,
which keeps growing in spite of the global
ekonomik durgunluğa karşın, kararlı bir
şekilde büyüyen sektörümüz; SSM’nin
yerlilik oranını yükseltmek, KOBİ iş paylarını artırmak ve yurtiçi tasarım faaliyetlerini desteklemek vizyonu, savunma
sanayine yatırım yapmak isteyen otomotiv yan sanayi firmaları için büyük
imkanlar sunmaktadır. Bu imkanlar, aynı
zamanda sektörümüzün mevcut yapısının geliştirilmesi ve sorunlarımızın çözümüne yönelik olarak da adımların atılmasında büyük fırsatlar yaratmaktadır.
Savunma sanayi ile çalışmak isteyen otomotiv tedarik sanayi firmalarına neler önerirsiniz?
Savunma Sanayi’nin kendine has özellikleri vardır. Disiplinli, planlı çalışma
bunların başında gelir. ISO 9001 belgesi
sahibi olan firmaların savunma sanayine
girmeleri için ilk adım hazır demektir.
Yol haritalarını “AQAP 2110 Tasarım,
Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri” belgesini alacak
şekilde yapmalarını, denizcilik alanında
faaliyet göstereceklerin de klas isterleri
konusunda bilgilenmeleri ve sertifikasyon işlemlerini muhakkak tamamlamalarını tavsiye ederim. t
economic recession, to increase the rate
of the domestic products in the market,
increase SME’s market share and support
domestic design activities provides great
opportunities for automotive subsidiary
industry firms, which want to invest in
defense industry. These possibilities also
create big opportunities for improving the
current structure of our sector and taking
steps toward solving our problems.
What do you recommend to automotive supply industry firms which want
to work with defense industry?
Defense Industry has its own trademarks.
Disciplined and planned works are the
most essential aspects of this sector.
Firms, which have ISO 9001 certificate,
have almost taken the first step to enter
defense industry. I also recommend them
to determine a road plan in accordance
with “AQAP 2110 NATO Quality Safety
Requirements for Design, Development
and Production,” and advise those who
will carry out business in the navigation
field to get adequate information about
class requirements and complete their
certification procedures.t
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Savunma sanayinin
büyüyen gücü: Roketsan
de tesis edilmiş 120 adet binada yaklaşık
600’ü Mühendis, 300’ü teknisyen, 57’si
uzman olmak üzere 1142 başarıya odaklanmış personel ile çalışmalarına devam
etmektedir.
ROKETSAN’ın 2010 yılı net satış tutarı 254 Milyon TL (yaklaşık 170 Milyon
ABD Doları) olup bu rakamın yüzde 50’si
ihracat kalemlerinden oluşmaktadır.
Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde yıllık cirosunun 400 Milyon TL’yi (yaklaşık 270
Milyon ABD Doları) aşması öngörülmektedir.
Savunma Sanayi sektörü ülkemizde nasıl gelişiyor? Otomotiv sektörü ile savunma sanayi arasındaki
işbirliği ve tedarik çalışmaları size
göre hangi düzeydedir?
Dr. Nevzat Çağlayan
Roketsan Roket Sanayi A.Ş.
Tedarik Direktörü
Roketsan Missiles Inc.
Procurement Director
uROKETSAN hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir misiniz?
R
OKETSAN Anonim Şirketi, Haziran 1988 tarihinde, Savunma
Sanayi İcra Komitesinin kararı
ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin
roket ve füze ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın
(SSM) koordinasyonunda kurulmuştur.
Kuruluş projesi olarak nitelendirebileceğimiz Stinger Alçak İrtifa Hava Savunma
Füze Sistemi Programında üstlendiği
kritik sorumluluğun altından kalkarak,
1992 yılında Avrupa Stinger Konsorsiyomu içinde yer alan tüm firmalardan
önce üretim hattını kalifiye etmeyi başarmıştır.
Bu Proje kapsamında sevk sistemi üre-
50
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
tim ve ihracını gerçekleştirmenin haklı
gururunu yaşayan ROKETSAN, başta
kompozit yakıt teknolojisi olmak üzere
birçok kritik teknolojiye sahip olmuştur.
Söz konusu kazanımlar bir sonraki projelerde ROKETSAN için eşi bulunmaz bir
ivme sağlamış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başka konularındaki ihtiyaçlarını
karşılama yönünde ilk adımlar atılmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfının bir kuruluşu olan ROKETSAN,
ülke savunmasında almış olduğu kritik
sorumluluğun bilincinde olarak; Misyonunu; “Roket ve füze sistemlerimiz ile
ülke savunmasına hizmet etmek, ülkemizin teknoloji altyapısına ürünlerimiz
ile katkıda bulunmak”, Vizyonunu ise;
“Denizlerin altından uzaya kadar roket ve
füze sistemlerinde ülkemizin lider kuruluşu
olmak; özgün ürün ve ileri teknolojimiz ile
dünya pazarına, satış hacmi ve füze teknolojileri ile yön veren ilk elli firma arasında
yer almak” olarak belirlemiştir.
ROKETSAN, üretim faaliyetlerine Ankara- Elmadağ’daki iki ayrı yerleşke de
75.000 m2’lik kapalı alana sahip olmak
üzere toplam 2.090.000 m2 alan üzerin-
Savunma Sanayi sektörü diğer sektörlere nazaran birçok farklılığı ve ayrıcalığı
içinde barındıran kendine özgü iç dinamikleri olan bir sektördür. Bir ülkenin
Savunma Sanayisinin kendi kendine yeterli olması o ülkenin bağımsızlığına en
önemli ve hayati katkıyı vermektedir.
Sırf bu özelliği bile Savunma Sanayini
ülke ekonomisinde ayrı bir konuma yükseltmektedir. Ülkemiz Savunma Sanayisinin gelişimine baktığımızda 1923’ten
50’li yıllara kadar olan dönemde savunma ihtiyaçlarının Askeri Fabrikalar ile
genelde temin edildiği görülmektedir.
1950 yılında MKEK’nın kuruluşu ile bu
tedarik zincirine bir Kamu İktisadi kuruluşu dahil olmuştur.
1950’li yıllardan 1974’teki Kıbrıs Barış
Harekatına kadar geçen ikinci dönem
olarak adlandırdığımız süre zarfında ise
birçok savunma ihtiyacı ya lisans altında
üretim veya doğrudan yurtdışından tedarik edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde hibe yoluyla alınmış olan birçok teçhizat, savunma sanayimizin gelişiminde
geciktirici bir etki oluşturmuştur.
1974’ten sonraki dönemde ise uygulanan silah ambargosu, dışa bağımlılığın
sakıncalarını ortaya çıkarmış savunma
sanayimizde yurtiçi katkı payının artırıl-
masına yönelik çalışmaların başlamasına
vesile olmuştur. Üçüncü dönem olarak
adlandıracağımız bu dönemde kamuoyunda oluşan bilinçle kurulan Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme
Vakıfları tek bir çatı altında toplanarak
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) adını almıştır. Bugün itibariyle TSKGV, altısı bağlı ortaklık olmak
üzere (Aselsan, Tusaş, Havelsan, ROKETSAN, Aspilsan, ve İşbir) 18 önemli
şirketin doğrudan veya dolaylı hissedarı
konumundadır.
Bildiğiniz üzere, nükleer reaksiyonlarda
ancak kritik (gerekli asgari) kütleye sahip
radyoaktif maddenin hızlı nötron bombardımanı sonucu zincirleme reaksiyon
başlamakta ve sürekli, büyük bir enerji
yayılması kaçınılmaz olmaktadır.
“Özgün Ürün Geliştirme Projelerine”
öncelik verilmiş ve pek çok büyük sistem
projesinin geliştirme çalışmaları Türk Savunma Sanayii tarafından yüklenilmiştir.
Bildiğiniz üzere, Savunma Sanayiimizde
son yıllarda büyük ilerlemeler olmuştur. Ancak, Savunma Sanayiimizin idamesi ve daha da gelişmesi, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanısıra mutlaka yurtdışına da satış
yapabilmesine bağlıdır.
Günümüzde savunma sanayii firmaları
Yurtdışına satış yapabilmek için, teknoloji seviyesi, güvenilirliği ve etkinliği
yüksek, kaliteli savunma sistemlerini
rekabet edebilir fiyatlarla üretmek zorundadır.
Şuan devam eden toplam 26 milyar dolarlık Savunma Sanayi Projesinin yüzde
24’ü yurt içi geliştirme, yüzde 57’si ortak
üretim, yüzde 10’u hazır alım, yüzde 9’u
da konsorsiyumlarla oluşmaktadır.
Her iki sektör arasındaki farklar incelendiğinde Otomotiv Sanayinde üretim
miktarlarının çok daha yüksek olduğu,
tasarım ve imalat hızının buna paralel
olarak Savunma Sanayine kıyasla daha
yüksek olduğu değerlendirilmektedir.
Rekabetin çok daha yoğun hissedildiği
Otomotiv Sektöründe, otomasyonun
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının zorunlu olduğu açıktır. Savunma
Sanayindeki manzaraya baktığımızda,
düşük üretim miktarlarına ilave olarak
iş geliştirme, tasarım, üretim ve teslimat
Savunma Sanayimizin de, kritik kütleyi
aştığını, zincirleme reaksiyonun başladığını görmekten, önümüzdeki dönemde,
artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının büyük bir kısmının dışarıdan hazır
alınması yerine, yurt içinde yapılabileceğini hissetmekten büyük kıvanç duyuyor, sanayici olarak Savunma Sanayinde
çalışmanın ülkemizin güvenliğine katkıda bulunmak yönünden ayrı bir anlamı
ve gururu olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda 2000’li yılların başından itibaren
Dr. Nevzat Çağlayan
1954 yılında Merzifon’da doğan
Dr. Nevzat Çağlayan, 1972 yılında
Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1977
yılında Ankara Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü'nden mezun
oldu. Aynı üniversite ve bölümde
Yüksek Lisans ve Doktora
çalışmaları yaptı. 1980-1989 yılları
arasında Kara Harp Okulu'nda
Genel Kimya Öğretmenliği, Kimya
Grup Başkanlığı, 1989-1998 yılları
arasında ise Kara Kuvvetleri
Teknik ve Proje Yönetim Dairesi
Başkanlığında Mühimmat Proje
Subayı, Silah, Mühimmat ve
Roket Sistemleri Şube Müdürü ve
bilahare Roket ve Füze Sistemleri
Şube Müdürü görevlerinde
bulundu.
1998 yılında Albay rütbesiyle kendi
isteğiyle emekli olan Dr. Nevzat
Çağlayan, Mart 1998 tarihinde
Roketsan’da göreve başladı.
Çağlayan, Roketsan Roket San.
A.Ş.'de Mayıs 2004 tarihinden
itibaren Tedarik Direktörü olarak
görev yapmaktadır.
Sakarya Silah Sistemi
Bu doğrultuda, faaliyetlerini büyük bir
hızla sürdüren savunma sanayi şirketleri son 10 yıllık süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılama oranını
2002 yılında yüzde 25 mertebesinde
iken, 2010 yılında yüzde 50’ye çıkartma
başarısını göstermişlerdir.
Savunma sanayi ihracatımız, 2002’de
sadece 248 milyon ABD Dolar iken,
2009’da 832 milyon ABD Dolarına çıkmıştır. Türkiye, 1 milyar ABD Dolarlık
ihracat hedefiyle de, küresel savunma
sanayi pazarında da ciddi bir rol alma
yönünde ilerlemektedir. Türkiye artık
Savunma Sanayinde pazar olmaktan çok
pazardan pay alma noktasına gelmiştir.
2009 yılı verilerine göre 250’ye yakın
şirketimizin faaliyet gösterdiği, 2,3 milyar ABD Dolar ciroya ulaşan, havacılık ve
uzay alanındaki üretimle birlikte 2,8 milyar ABD Dolar seviyesine çıkan savunma
sanayimizin üretiminin, 2010 yılı sonu
itibariyle 3 milyar ABD Dolar ulaşması
da kayda değer ilerlemenin en önemli
göstergesidir.
sürelerindeki süreçlerin daha uzun olduğu gözlenmektedir. Müşteri isterlerindeki detaylar ve zorlu şartlar Savunma
Sanayi firmalarının üretimlerinde kalite
ve yüksek teknolojiyi ön plana almasını
zorunlu kılmaktadırlar. Bu durum Savunma Sanayi ile iş yapan Alt Yüklenici
firmaların üretim kalitesinin belirli bir
olgunlukta olması şartını getirmektedir.
Günümüzde, Savunma Sanayinde kalite
ve üretim disiplinine sahip Alt Yüklenici firmaların varlığı hayati hale gelmiş,
söz konusu firmalar ile iş haciminin
genişletilmesi zaruri bir hal almıştır. Bu
kapsamda otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren firmaların söz konusu disiplin
içerisinde üretim yaptıkları değerlendirilerek her iki sektör arasındaki işbirliği ve
etkileşimin artırılması gerektiği ortaya
çıkmaktadır.
Bugün için sektörler arası böyle bir etkileşimin istenilen seviyede olduğundan
ne yazık ki söz edilememektedir. Savunma Sanayinde çalışan firmalar ile otoMart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
51
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
motiv sektöründe çalışan firmaların birbirlerinden öğrenecekleri hususların da
olduğu, Otomotiv sektöründe yer alan
yan sanayi firmalarının Savunma Sanayi
Sektöründe yer almasının her iki sektöre
de sinerji kazandıracağı değerlendirilmektedir.
dir. Benzer toplantıların periyodik olarak
iki yılda bir TAYSAD tarafından düzenlenmesi önerilmektedir.
Diğer bir husus ise dünyada ve Türkiye’de
zaman zaman her iki sektörde de kriz
veya durgunluk dönemleri yaşandığı göz
önünde bulundurulduğunda, sektörler
arasındaki iş hacminin artırılmasının söz
konusu dönemlerden en az zararla çıkılmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ar-Ge yatırımlarına her yıl düzenli kaynak aktarımı sağlayarak sektör için hayati önem
taşıyan geliştirme faaliyetlerinin devamlılığına destek olmaktadır.
Türkiye’de özellikle son 10 yılda otomotiv sektörü büyük bir gelişme sergilemiş
olup, ihracatımızda önemli bir payı alır
hale gelmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de
geniş bir yelpazede yan sanayi oluşturan
Otomotiv Sanayi, sahip olduğu tasarım,
kalite ve üretim altyapısını Savunma
Sanayinin hizmetine sunabileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, 24 Haziran 2010 tarihinde
gerçekleştirilen “Savunma Sanayi Müsteşarlığı – TAYSAD İşbirliği Günü”nde
Savunma Sanayinin Ana Yüklenici firmaları ile Otomotiv Sektörünün tedarikçi
firmalarının biraraya gelmesinin faydalı
bir etkinlik olduğu değerlendirilmekte-
Bu kapsamda, Ar-Ge harcamalarında
savunma sanayi sektörü diğer sektörlere nazaran oldukça yüksek bir oranı
yakalamış bulunmaktadır. 2007 yılında
kuruluşların Ar-Ge’ye aktardıkları kaynak 120 milyon ABD Dolar iken 2008’de
yüzde 90 artışla 228 milyon ABD Doları
mertebesine ulaşmıştır. Sektördeki kuruluşların kendi kaynaklarından Ar-Ge’ye
ayırdıkları payın yanında çeşitli kurumlardan aldıkları Ar-Ge projeleri ile de
öncü oldukları bilinmektedir. Bu iki kaynağın toplanmasıyla 2008 yılında savunma sektöründe 500 milyon ABD Dolarını
aşan bir kaynağın Ar-Ge çalışmalarına
ayrıldığı görülmektedir. 2011 yılı hedefi
olarak 1 Milyar ABD Dolar’lık Ar-Ge harcamasının yapılması öngörülmektedir.
Daima kendi teknolojisini yaratabilmeyi
Ülkemiz kuruluşlarının yüksek
teknoloji gerektiren sektörlerdeki
gelişmişliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyadaki genel tabloya baktığımızda,
ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile yüksek
teknolojiyi geliştirmeleri ve ihraç etmeleri arasında paralellik olduğu görülmektedir. Şüphesiz ülkemiz kuruluşlarının
yüksek teknolojiyi gerektiren sektörlerdeki gelişmişliğini yeterli bulduğumuzu
söylemek mümkün değildir.
Ancak, Türkiye önce teknoloji transfer ederek bazı sistem ve alt sistemleri
üretme süreci yaşamış iken günümüzde
tasarım yapan, teknoloji geliştiren hatta
teknoloji transfer eder hale gelmiştir.
Ülkemizde faaliyet gösteren kurumların
özellikle kritik olarak nitelenen yüksek
teknoloji alanlarına son yıllarda daha
fazla yatırım yapmaya başlayarak, kat-
Growing Power of Defence
Industry: Roketsan
port. It is planned to reach 400 Million TL
(App. 270 Million USD)
uCan you please inform our readers
about ROKETSAN?
Development levels of the countries are
parallel to their capability of developing
and exporting technology. It is no doubt
that we are not where we have to be in that
regard. However Turkey has now become
a designer, technology developer and further more technology exporter country
even though we experienced technology
import.
R
OKETSAN, which is established
upon a decision of Turkish Defence
Industry Executive Committee at
1988 to meet rocket and missile technologies needs of Turkish Armed Forces
with the coordination of SSM. Before any
company within the context of European
Common Stinger Production Consortium
could Roketsan qualified its production
line in 1992. With this project ROKETSAN
lived the pride of production of propulsion
systems of the project, which provided the
company many critical technologies including composite fuel technology. Those
gainings provided an enourmous stimulation for ROKETSAN for future projects and
first steps to meet the needs of Turkish
Armed Forces have taken. The company’s
52
Savunma sanayinde ve Roketsan’da Ar-Ge çalışmalarından söz
edebilir misiniz?
ve kullanmayı hedeflemiş olan ROKETSAN iki ayrı yerleşkede konuşlanmış
Arge merkezleriyle tasarım ve geliştirme
çalışmalarını yoğun bir çabayla sürdürmektedir. 5700 m2 kapalı alana sahip 5
binadan oluşan Ar-Ge Merkezi-1 ile 6300
m2 kapalı alana sahip 5 binadan oluşan
Ar-Ge Merkezi-2 tesislerinde yaklaşık
412 personel görev yapmaktadır.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
mission is defined as to serve homeland
defense with our rocket and missile systems and to contribute the national technology infrastructure with our products.
The company’s vision is defined as to be
the national leader in the field of rocket &
missile systems extending from under the
seas to the space and to be in the top fifty
trend setters of the world market in terms
of sales volume and advanced missile
technologies with our indigenous products and advanced technologies.
What do you think about the situation
of our companies’ development level
in high tech industries?
Roketsan operates in Ankara – Elmadağ,
at two different facilities located over
2.090.000 sqm area – with its 600 engineers, 300 technician, 57 specialist and
1142 staff focused on success.
We see that investments on critical high
technology fields are increasing in Turkey and the companies are focusing on
products with high added value. The
companies are becoming global companies because investments in industries like
defence industry considered as a factor for
sustainable growth for those companies.
ROKETSAN’s 2010 net sales worth 254
Million TL (app. 170 Million USD) and 50
percent of this sales were composed of ex-
In this context, we see that any objective
and strategy can be realised in Turkey as
far as they are defined. Therefore it is be-
ma değeri yüksek ürünlerin üretimine
ağırlık verdiklerini görüyoruz. Savunma Sanayi gibi teknoloji gereksiniminin
yüksek olduğu sektörlerde söz konusu
yatırımların diğer sektörler için de örnek teşkil edeceği, savunma sanayine iş
yapan firmaların teknolojiye yapacakları yatırımlarla sürdürülebilir büyümeyi
sağlayacakları değerlendirilmektedir. Bu
sayede firmalar kendi alanlarında küresel bir firma haline gelecektir.
Bu kapsamda ülkemizde kurumların
önüne stratejiler ve hedefler konulduğu
taktirde gerçekleştirildiğini görüyoruz.
Bu nedenle önümüzdeki dönemde de
ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurumların önüne yüksek teknoloji
geliştirme hedefleri konulup yeterli zaman ve kaynak verildiği taktirde kurumlarımızın başarılı olacağı değerlendirilmektedir.
ROKETSAN’ın hedef ve projelerinden söz edebilir misiniz?
ROKETSAN, Stinger Alçak İrtifa Hava
Savunma Füze Sistemi Projesinin sona
ermesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu 11 km menzilli
TR-107 Roketi ile 40 km menzilli TR-122
Roket ve Silah Sistemi üretimlerini başarıyla gerçekleştirmiştir. 90’lı yılların
lieved that defining specific objectives like
developing high technology for the companies in various sectors with enough time
and resource will bring success.
Can you tell us about Roketsan’s objectives and projects?
After finalizing Stinger Missile System
Project, Roketsan also achieved production of TR-107 mm Rocket with 11 km.
Range and TR-122 Rocket with 40 km.
Range. As of the end of 1990’s new long
targeted rockets and missiles (e.g. Kasırga
and Yıldırım) were added to inventory of
Turkish Armed Forces, in addition to 2.75’’
laser guided Missile project, which created a difference among the competitors
and enabled new technologies like laser
guidance and insensitive munition for
ROKETSAN.
In 2005 Long Range Antitank Missile
(LRAT), Medium Range Antitank Missile
(MRAT) and Rapier Missile System Projects
are considered and aimed to be designed,
developed and produced with domestic
resources. Same year ARC Automotive
company and Roketsan agreed on to pro-
sonlarına doğru başlatılan çalışmalar
ile Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine
Kasırga ve Yıldırım gibi uzun menzilli roket ve füzelerin girmesini sağlayan
ROKETSAN, 2004 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nca başlatılan 2,75 inç’lik
Lazer Güdümlü Havadan Yere Füze (Cirit) projesinde Dünya’daki rakiplerinden
farklı bir çalışmaya imza atmış bu sayede lazer güdüm ve duyarsız harp başlığı
imlası gibi kritik teknolojileri bünyesine
katmıştır.
2005 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından desteklenen Uzun
Menzilli Tanksavar Füzesi-UMTAS, Orta
Menzilli Tanksavar Füzesi – OMTAS ve
Çekili Alçak İrtifa Hava Savunma Füze
Sistemi-ÇAİHSFS Projeleri ile özgün füze
sistemlerinin yurtiçi kaynaklar kullanılarak tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmiştir.
Yine aynı yıl içerisinde ABD’de faaliyet
gösteren ARC Automotive firması ile
toplam 43 milyon adet Hava Yastığı
Ateşleyicisi üretimine ilişkin Sözleşme
imzalanmış olup söz konusu Sözleşme
dahilinde teslimatlar devam etmektedir.
ROKETSAN ayrıca raf ömrünü tamamlamış mühimmatın çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde imha edilmesi
amacıyla 2006 yılında başlatılan, NATO
duce airbag igniters and those deliveries
are still going on within the context of this
agreement.
Additionally Roketsan has constructed
and delivered a turnkey Munitions Disposal Facility for the safely and environmentally friendly demilitarization of expired ammunition, within the framework
NAMSA ile yürütülen ve 18 ay gibi kısa
bir sürede tamamlanan “Mühimmat
Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT)”
Türk Silalhı Kuvvetlerimizin emrine
sunmuş, yine NATO NAMSA ile birlikte
yürütülen anahtar teslimi “Mühimmat
Islah Geliştirme ve Yenileme Merkezi
(MIGYEM)” Tesisini tamamlayarak Aralık 2010 ayında teslim etmiştir.
Kasım 2009 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve ROKETSAN arasında
imzalanan Sözleşme kapsamında ALTAY
Milli Tank Projesi Zırh Sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve testi
için gerekli olan altyapı çalışmalarına
başlanmış bu kapsamda inşası tamamlanan Balistik Koruma Merkezinin açılışı
28 Ekim 2010 tarihinde yapılmıştır. Bu
kapsamda, OTOKAR firması öncülüğünde yürütülen ALTAY Milli Tank Geliştirme Projesinin ihtiyaç duyacağı tüm zırh
sistemleri milli imkanlarla tasarlanarak
üretilecek ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
emrine sunulmuş olacaktır.
ROKETSAN’ın hedefi; vizyonuna uygun
olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan
2023’de Türkiye’nin uzayda yer alması
için kendi üzerine düşen görevleri yerine
getirmek ve teknolojiye yatırım yaparak
kendi alanında dünya pazarına yön veren küresel bir firma olmaktır. t
of the project management model of
NATO Maintenance and Supply Agency
(NAMSA) and also delivered the Munition
Develop and Renewal Center (MIGYEM) in
December 2010.
In November 2009, ROKETSAN has engaged itself to the responsibility of designing and developing the Armour Systems of
the ALTAY Main Battle Tank in the frame of
the “National Tank Armour Development
and Foundation of a National Ballistic Protection Center” contract signed between
ROKETSAN and Undersecretariat of Defence Industry (SSM) and established National Ballistic Protection Center on 28th
of October 2010. All armour systems required in this project will be designed domestically and delivered to Turkish Armed
Forces within the ALTAY Main Battle Tank
Development Project, which is being led
by OTOKAR.
Roketsan’s aim is to do whatever on its
part to make Turkey reach to space on the
100th year of Republic in 2023 and become a global company that leads world
markets.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
53
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
Savunma sanayi
cesaretli adımlar atarak
kendini geliştiriyor
M. Savaş Onur
STM Savunma Teknolojileri
Mühendislik Ve Tic. A.Ş.
Deniz Projeleri Direktörü
Defence Technologies
Enginerring and Commerce Inc.
Director of Maritime Projects
uSTM Savunma Teknolojileri
hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir misiniz?
S
TM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türk
Silahlı Kuvvetleri ve Savunma
Sanayii Müsteşarlığı’na sistem
mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri sağlamak, sivil ve askeri
sistemleri için yazılım teknolojilerini
kazandırmak, yazılım geliştirme ve bakım/idame amaçlı bilgisayar merkezleri
kurmak ve işletmek üzere 1991 yılında
Ankara’da kurulmuştur. Sektörün önde
gelen firmalarından TAI, HAVELSAN ve
SAVRONİK’in hissedar olduğu STM, bugüne kadar edindiği ileri seviyedeki bilgi
birikimi ve deneyimini, ulusal ve ulusla54
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
rarası platformlarda kamu ve özel sektörün hizmetine sunmak ve bunu geniş bir
bakış açısıyla bir hizmet ağına dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
STM, 1991 yılından beri, çözüm-müşteri
odaklı ve maliyet-etkin yaklaşımları ile
müşterisine yüksek kalitede ve profesyonel hizmetler sağlamaktadır. Yıllar
itibari ile kendini geliştiren bir sektör
içerisinde yer alan STM halen kamu,
savunma ve denizcilik alanlarında; danışmanlık hizmetleri, Ar-Ge hizmetleri,
yazılım ve mühendislik hizmetleri, özel
ihtisas alanları ve çözümleri, tedarik hizmetleri ve lojistik destek hizmetleri vermekte olan bir mühendislik firmasıdır.
İstanbul’da faaliyet göstermekte olan
STM Deniz Projeleri Direktörlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda yetişmiş
personel ve yetenekli genç mühendislerden oluşan çekirdek kadrosu ile denizcilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Direktörlüğümüz denizaltı
paltformu konusunda Türkiye’de Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’nın dışında yetkin kadroya sahip yegane sivil organizasyondur. Halen yürütmekte olduğumuz
projelerimiz kapsamında; Türkiye’nin
en önemli savunma projelerinden birisi
olan, korvet sınıfı savaş gemisi MİLGEM
(Milli Gemi) Projesi’nin ilk gemisi HEYBELİADA için 2006 yılında ve ikinci gemi
BÜYÜKADA için 2009 yılında, dizayn
hizmetleri ve platform inşa ve donatım malzeme ve hizmetlerinin tedarik
sorumluluğu üstlenilmiştir. MİLGEM
Projesinin yanısıra, Gölcük Tersanesi
Komutanlığı’nda inşa edilecek olan 6
adet Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde
de, sanayileşme ve yurt içi katkının artırılması, inşaacı tersanenin ihtiyaç duyabileceği malzeme/hizmetlerin tedariği,
Ana Yüklenici’nin dizayn faaliyetlerine
katılım ve resim değişikliklerinin yapılması ile Entegre Lojistik Destek Faaliyetlerinin icrasında görev alınmaktadır.
Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın
Ay Sınıfı Denizaltı Cihaz/Sistem Yenileme ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan
projenin sorumluluğu da STM A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Proje kapsamında
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan iki Ay Sınıfı denizaltının
bir kısım sensör ve elektronik sistemlerinin tedarik edilmesi ve yeni sistemlerin
denizaltılara entegrasyonu Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda STM A.Ş. sorumluluğunda yapılacaktır.
Bahse konu MİLGEM Projesi ile gemi
inşa sanayi ve yan sanayi firmalarının yetenekleri çok iyi tanınmış, yeni
üstlendiğimiz denizaltı projeleri ile bu
bilgi birikimimiz daha da arttırılmaktadır. Sahip olduğumuz çekirdek kadro
ile; savaş gemilerine yönelik inşaat ve
modernizasyon projelerinde, harekat
ihtiyacının tanımlanmasından geminin
teslimine kadar olan süreçte; tasarım,
entegrasyon, planlama, tedarik, entegre
lojistik destek (ILS), inşa, test ve tecrübeleri kapsayan süreçlerde mühendislik
hizmeti verilmesine yönelik edindiğimiz
ileri seviyedeki bilgi birikimi ve deneyimimizi, ulusal ve uluslararası platformlarda kamu ve özel sektörün hizmetine
sunarak, bir hizmet ağına dönüştürmek
üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Savunma sanayinde Ar-Ge çalışmaları hangi düzeyde, STM olarak
Ar-Ge projelerinizden söz edebilir
misiniz?
Savunma sanayinde; ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu,
sanayi-üniversite-araştırma
kuruluşu
işbirliğini içeren ve teknoloji ağırlıklı ArGe faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Ayrıca savunma sanayi Ar-Ge
çalışmalarında Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ve AB 7.Çerçeve Programı
destek ve teşviklerinden istifade edilmektedir.
SSM, Ar-Ge konularını yurtiçi geliştirme dahil tedarik süreçlerini destekleyen
paralel bir süreç olarak ele almakta ve
Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma
ile Deneysel Geliştirme türü çalışmalar
şeklinde sınıflandırmaktadır. Ar-Ge projeleri ana sistem projelerinin altında(eş
zamanlı) veya daha önceden yürütülebilmektedir. Bu çalışmalarla savunma
sistemlerinin yurt dışına bağımlılığının
zaman içerisinde asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bugüne kadar
savunma sektöründe yürütülen Ar-Ge
çalışmalarıyla; savunma sistemlerinin
yurtiçinde geliştirilmesi ve üretimine yönelik olarak önemli teknolojik kazanımlar elde edilmiş ve ana sistem projelerini
destekleyici bir alt yapı oluşturulmuştur.
2009 yılı verilerine göre savunma sektöründeki toplam Ar-Ge harcamaları 500
Milyon Doları aşmıştır.
Şirketimiz Ar-Ge hizmetleri kapsamında,
Ar-Ge fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmekte, Ar-Ge alt yapısı ve politikası
geliştirme hizmetleri, teknolojik gelişmelerin izlenerek hedef projelere transfer hizmetleri, Ar-Ge projelerinin yurt
dışına ihracına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, bilgi teknolojileri
ve ileri teknolojilerde Ar-Ge projeleri de
yürütülmektedir. Bu kapsamda MILGEM
Projesi kapsamında, Stealth Top Kupolası imalatı konusunda yürütülen çalışmalara teknik destek sağlanmış olup, halen,
‘Taktik Ortam Destek Sistemi’ ve ‘Askeri Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Simülasyon
Çalışması’ konularında iki Ar-Ge Projesi
üzerinde çalışılmaktadır.
Bunun yanısıra, otomatik bir yazılım
doğrulama aracı ve sualtı optik haberleş-
me sistemi geliştirilmesi, savaş gemilerine yönelik titreşim/gürültü izleme sistemi, Entegre Platform Kontrol ve İzleme
Sistemi (EPKİS) ve Planlı Bakım Sistemi
(PBS) otomasyonu gibi Ar-Ge konuları
ile ilgilenilmekte ve bazı vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapılmaktadır.
Ülkemizde savunma sanayinin gelişimi size göre nasıldır? Otomotiv
sektörü ile kıyaslandığında neler
ortaya çıkıyor?
Caydırıcılığın ve bağımsızlığın olmazsa
olmaz koşulu olan kendi kendine yeterli bir savunma sanayi; askeri-stratejik,
ekonomik ve politik açılardan hayati
önem taşımaktadır. 1970’li yıllara kadar yurtdışından karşılanan savunma
sistem/cihazlarına yönelik olarak özellikle Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında,
müttefik ülkelerce yapılan yardımların
amaçları dışında kullanılamayacağına
ilişkin şartlar ve ortak üretim projelerinde yer alan kısıtlayıcı hükümler sistemli
Özgün tasarım ve ürünlere
ulaşılabilmesi için her alanda
milli standartlar geliştirilmelidir.
Milli standartlarımız olduğu
sürece özgün tasarımlara
ulaşılabilir ve bu konuda
uluslararası alanda rekabet gücü
elde edilebilir. Bu nedenle her
sektörde öncelikle milli ve özgün
standartlarımızın oluşturulması
yönünde gayret sarf edilmelidir.
bir ulusal savunma sanayi politikasının
uygulanmasını gerekli kılmıştır. Ulusal
savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçlarının azami ölçüde yurt içi imkan
ve kabiliyetler ile karşılanması amacı
doğrultusunda bugüne kadar önemli
adımlar atılmıştır.
Son yıllarda, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK)’nin desteği ve SSM tarafından uygulanmaya başlanan yurt içi geliştirme
projeleri ile savunma sanayinin stratejik bir yetenek olarak gelişimi yönünde
önemli sonuçlar alınmaya başlanmış ve
yürütülen proje faaliyetleri kapsamında
ülkemizde önemli bir savunma sanayi alt
yapısı tesis edilmiştir. Gerçekleştirilen
yatırımlarla kara, deniz ve hava sistemleri ve platform bazında çeşitli alanlarda
yurt içi imkan ve kabiliyet kazanılmıştır. Bu kapsamda, sistem entegrasyonu,
komuta kontrol, haberleşme, elektronik
harp ve ateş gücü gibi alt sistemlerde
de ciddi bir altyapı oluşmaya başlamış,
askeri gemi, zırhlı muharebe araçları,
elektronik harp sistemleri, komuta kontrol, kripto ve simülasyon konularında
temel yetenekler kazanılmıştır. Bugün
itibariyle, kamu üreticilerinin ağırlıkta
olduğu savunma sektöründe, özellikle
kara ve deniz araçları ile elektronik ve
yazılım alanlarında özel sektör yatırımları mevcuttur. Bundan sonraki aşamada, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenen kritik alt sistem/bileşen/teknoloji bazında dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.
Savunma sektörünün 2009 yılında gösterdiği bu performans ile ihtiyaçların
yurt içinden karşılanma oranı yüzde 45,7
seviyesine ulaşmıştır. Savunma ürünleri
2009 yılı ihracatı ise yüzde 16 artışla
670 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.
20. yüzyıl dünya ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen Otomotiv
sanayinin ülkemizdeki gelişimine baktığımızda; otomotiv sanayi ürünleri üretiminin ilk kez 1954 yılında Türk Willys
Overland Ltd.’nin Türk Silahlı Kuvvetleri
için jip ve kamyonet üretimi ile başladığı görülmektedir. 1961 yılında Eskişehir
Devlet Demiryolları Fabrikasında ilk Türk
otomobili üretilmiş, “Devrim” adı verilen
söz konusu otomobil 4 adetlik prototip
üretimle sınırlı kalmıştır. Otomobilde
ilk ciddi üretim 1966 yılında Anadol
otomobili üretimi ile başlamıştır. Yıllık
üretimi en fazla 7.200 adet olan Anadol
marka otomobil üretimi 1982 yılına kadar devam etmiştir.
Otomotiv sektörü, 1989‘da başlayan
hızlı gelişmeyle birlikte, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip büyük sektör durumuna gelmiştir.
Bugün, Dünya otomotiv sanayinde çok
güçlü firmalarla yabancı sermaye ortaklığı kurmuş 20’e yakın firmanın lisans
altında faaliyet gösterdiği ve ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğu
bilinmektedir. Otomotiv yan sanayinde
de, faaliyet gösteren 1000’in üzerinde
firma, ana sanayinin ihtiyaç duyduğu
parçaların tamamına yakını üretilebilmektedir.
Aslında her iki sektörde aslında
Türkiye’nin sanayi birikimi ve yetişmiş
insangücü tabanı üzerinde şekillenmekte ve bu tabanda üretilen yarı mamül
ürünleri, insan gücünü ve bilgiyi kullanmaktadır. Bu kapsamda her iki sanayi
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
55
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
de, yarattığı katma değer, doğrudan ve
dolaylı olarak istihdama katkısı ve teknolojik gelişmeye öncülük etmesi, demir ve çelik, elektrik/elektronik, lastik
ve plastik, dokuma, cam, boya, gibi bir
çok sektörden girdi alması ve pazarlama,
bakım, onarım ve yedek parça satışları,
finansman hizmetlerinde yarattığı geniş
iş hacmi nedeniyle de ekonomilerde sürükleyici bir özelliğe sahiptir. Halihazırda ulaşılan seviye ile özgün platform ve
sistemlerin üretimine yönelik faaliyetlere önem ve öncelik verilerek; sektörün
gelişimine katkı sağlanacağı ve dünya
piyasalarında marka olabilecek ürünler
ortaya çıkarılabileceği değerlendirilmektedir. Örnek olarak savunma sektöründe
MİLGEM Projesi ile bu konuda önemli
bir atılım yapılmış ve ilk defa tamamen Türk tasarımı olan bir savaş gemisi
öenmli oranda yerli malzeme kullanılarak inşa edilmiş, halen ilk geminin deniz
tecrübeleri devam etmektedir. MİLGEM
Projesi’nde otomotiv yan sanayi sektöründe yer alan firmalar da başarı ile rol
üstlenmişlerdir. Bu kapsamda Dünya
markaları ile rekabet şansı zor olmasına rağmen ulaşılmış olan seviye dikkate
alındığında otomotiv sektörümüzde de
özgün üretimlere yönelik cesaretli atılımlar yapılması için uygun alt yapının
ve sebeplerin mevcut olduğu değerlendirilmektedir.
Tedarikçi çalışmalarınız hakkınızda bilgi alabilir miyiz?
MİLGEM Projesi kapsamında üstlendiği
sorumlulukları zamanında, bütçesi içerisinde, hedeflenen kalitede, yüksek son
kullanıcı memnuniyetiyle ve beklenenin
üzerinde yerli katkı oranı ile yerine getirmeyi hedefleyen STM A.Ş.; 2008 yılında
denize indirilen ve donatım faaliyetleri
sonrasında seyir tecrübeleri aşamasına
gelen MİLGEM’in ilk gemisi HEYBELİADA
için, yaklaşık 5 yıldır birlikte sözleşmeli
çalışılan 75 alt yüklenici ve onların da
iş paylaştığı şirketler dikkate alındığında 200’ün üstünde firma ile güç birliği
yapmıştır.
STM A.Ş. tarafından MİLGEM Projesi için
tedarik edilmekte olan hemen hemen
hiçbir malzeme, cihaz ve sistem rafta
hazır piyasa ürünü değildir. Yeni cihaz/
malzeme üretimi emek ve zaman harcama ile risk alınmasını gerektiren faaliyetlerdir bu kapsamda; MİLGEM projesi
Defence Industry is
improving itself by taking
courageous steps
uCan you please inform our readers
about Defense Technologies?
D
efence Technologies Engineering
and Commerce Inc. was founded in 1991 in order to provide
system engineering, technical support,
Project management, technology transfer, logistic support services to Turkish Armed Forces and Defense Industry
Undersecretariat and provide software
technologies, build and operate computer centers for software development
and technical support/maintenance.
DTE, which, prominent companies of the
sector such as TAI, HAVELSAN and SAVRONIK are the shareholders of, has continued its studies for presenting its background information and experience it has
gained so far to the public and private
sector on a national and international
basis and transform this experience into a
56
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
service network with a broad perspective.
DTE has been providing its customers
with a professional and high quality service with its solution-customer oriented
and cost-effective approaches since
1991. STM, which has taken part in a
constantly developing sector for years,
is an engineering firm which still provides
consultation services, research-development services, software and engineering
services, specialization areas and solutions, maintenance services and logistic
support services in public, defense and
navigation fields.
DTE Navigation Projects Directory,
which has been carrying out business in
İstanbul, is still in service in the navigation
field with its skeleton crew composed of
qualified young personnel trained in the
Navy Forces. Also, apart from the Navy,
öncesinde askeri ve bahriye standartlarında kullanılacak platform sistem/cihazların üretiminde yaygın bir ünsiyete
sahip olmayan sanayimizin ilgili kuruluşlarının arzu edilen seviyeye getirilmesinde yoğun çaba harcanmış ve gemide
bulunacak birçok önemli alt sistem,
cihaz ve malzeme, MİLGEM Projesi için
proje ile birlikte geliştirilmiştir. Bu bağlamda daha önce ithal edilen birçok ürünün yerli sanayide üretimi ile, MİLGEM
Projesinde bugün gelinen durum itibarı
ile gemi inşa ve donatımında kullanılan
malzeme, cihaz ve sistem bazında yerlilik oranı yüzde 60, kalem bazında ise
yüzde 80 oranlarına ulaşılmıştır.
MİLGEM için yürütülen çalışmalarda
özel sektör ile yoğun bilgi-alışverişi içerisinde bulunulmuş, gösterilen çaba ile
projeye dahil edilen alt yüklenici firmaların projenin ihtiyaçları gereğince
iş yapma altyapısının gelişimine yönelik destek verilmiş ve imalatların askeri
standartlara ulaşması sağlanmıştır. Bunun yanısıra tedarik faaliyetleri kapsamında üretici firmaların; üretilen cihaz/
sistemin dokümantasyonundan yedek
parça takibine kadar geniş bir alanı kap-
our Directory is the only civil organization
which has a competent staff. Our projects
which are still in operation include undertaking design and supply services within
the scope of one of the most important
defense projects, corvette class battle
ship, MİLGEM (National Ship). We undertook the design services and platform
building and equipment material services for the construction of this project’s
first ship, HEYBELİADA in 2006 and fort
he second ship, BÜYÜKADA, in 2009.
In addition to MİLGEM Project, we took
charge in increasing industrialization
and domestic content, supply of materials/services the constructing navy yard
might need, participating in the design
activities of the Prime Contractor, vision
modulation, and in the Integrated Logistic Support Activities for the New Type
Submarine Project, object of which is the
construction of 6 Submarines with Air-Independent Propulsion System at Gölcük
Navyyard Command Headquarter. DTE
Inc. also undertook the responsibility of
the Project started for catering for Naval
Forces Command’s need to renew Moon
Type Submarine Device/System. Supply of some of the sensor and electronic
sayan Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile tanışmaları, üretilen cihaz/
sistem elemanlarının MSB tarafından
Milli kod bürosunda kayıt altına alınması
ve kodlandırılması sağlanmıştır. Uluslararası standartlarda yapılan bu kodlama
ile üreticiler, ürünlerinin bütün NATO
kayıtlarında tanınması, dolayısıyla uluslararası pazara açılma şansını elde etmişlerdir. Çok zahmetli emek ve zaman
gerektiren bu gayretli çalışmaların, aynı
zamanda STM’nin büyük bir kazanımı
oduğunu değerlendiriyorum.
Otomotiv tedarik sanayi firmalarına neler önerebilirsiniz?
MİLGEM Projesinin gerçekleştirilmesi
amacıyla ülkemizin kamu ve özel sektörde sahip olunan; proje ile ilgili hemen
hemen tüm potansiyel seferber edilmiş
durumdadır. STM firması geminin dizayn
ve inşasında kullanılacak gemi inşa malzemelerini ve gerekli olacak hizmetleri
daha önce ifade edildiği gibi azami oranda iç piyasa kaynaklarının kullanılarak
karşılamaktadır. Şüphesiz bir geminin
inşasında kullanılan temel malzeme kalemi çelik saç ve profildir. Türkiyede ilk
systems of two Moon Type submarines,
which are in the inventory of Naval Forces
Command and integration of new systems
to the submarines will be carried out at
Gölcük Navyyard Command Headquarter under the responsibility of DTE Inc.
With MİLGEM Project, the qualifications
of ship construction industry and subindustry firms have been distinguished
thoroughly and this background information is increasing with the new submarine
projects we have undertaken recently.
With our newly employed core crew, we
continue our studies aimed at transforming our accumulated experience of engineering composed of design, integration,
planning, procurement, integrated logistic support (ILS), construction and testing
services gained in a process from defining
operational requirements to the delivery
of the ship into a service network for public and private sectors on an international
platform.
Can we get some information about
your procurement projects?
STM Inc. is a company, primary aim of
which is discharging the responsibilities it has taken in time, in the limits of
its budget, in the targeted quality, with
a performance beyond what is expected
and ensuring customer satisfaction. Considering the 75 subcontractors DTE officially worked with and the other firms
they share their work over the 5 years of
MİLGEM’S first ship, HEYBELİADA, DTE
has cooperated with more than 200 firms
during the project.
Almost none of the materials, devices and
systems procured by DTE Inc. for MİLGEM
project is off the shelf market product.
Production of new devices/materials is an
activity, which requires much labor, time
and taking risks; within this framework,
before conducting the project, a lot of
effort has been made for bringing the related firms of our industry sector, which
don’t have enough intimate knowledge
for the production of devices/materials to
be used in military and navy standards, to
the desired level and most of the essential
sub-systems, devices and materials have
been developed for and at the same time
with the MİLGEM project. In this regard,
so far, as a result of the production of
most of the products in the domestic industry which had been imported before,
domesticity rate of the materials, devices
and systems used in ship construction
and equipment has become 60% and
80% on an item by item basis. During the
operations carried out for MİLGEM, we
exchanged information with the private
sector considerably, gave adequate support for helping the subcontractor firms
meet the requirement of the project developing sufficient substructure and gave
service so that the manufactures could
reach military standards. In addition to
this, within the scope of activities, we
helped the producing companies get acquainted with Integrated Logistic Support
(ILS) activities which go a long way from
the documentation of devices/systems
produced to the spare part follow-up,
enabled the registering and coding of
produced devices/systems by MSB t the
National Code Bureau. With this coding
carried out in international standards,
producers have had a chance to introduce their products in NATO registry and
thus extend to the international market.
I regard these ardous studies, which require much labor and time as significant
acquisitions for STM.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
57
SAVUNMA SANAYİ
DEFENCE INDUSTRY
defa MİLGEM Projesinde muharip sınıf
bir savaş gemisinin tekne inşasında tamamen yerli üretim çelik saç ve profil
kullanılmaktadır. Bu maksatla ERDEMİR Demir Çelik Fabrikaları ve ÖZKAN
Demir Çelik firması tarafından üretilen
toplam 1000 ton yüksek mukavemetli
çelik saç ve özel profil kullanılmıştır. Geminin en kritik yardımcı sistemlerinden
birisi durumunda olan dümen makinası
ve donanımı özel sektör firmaları DATA
ve GÜRDESAN tarafından askeri standartlara uygun olarak dizayn ve imal
edilmektedir. Yine geminin en önemli
yardımcı sistemlerinden olan ve gemide
2000 kw dan büyük bir elektrik gücünün
kontrolunu ve dağıtımını sağlayan elektrik tevzi tabloları ANEL firması tarafından askeri standartlara uygun olarak
dizayn ve imal edilmiş testlere tabi tutulmuştur. Gemide kullanılan kaportalar
ÖZMAK firması tarafından, Türkiye’de
sektör dışında birçok firma da risk alarak ve cesaretli adımlar atarak kendini
geliştirme imkanı elde etmiştir. Türk
Otomotiv sektöründe yer alan tedarik sanayi firmalarının da; kabul edilen
standartlarda, sertifikasyonu sağlanmış
ürünler ortaya koymaları ve pazarlanan
ürünlerin beraberinde dokümantasyon
ve lojistik destek sağlamalarının önemli
olduğu düşünülmektedir.
ması ve piyasada bu standartlara uygun
üretim yapan firmaların mevcudiyetine
bağlıdır. Ayrıca standartlar; piyasada bu
kapsamda ürün imal eden firmalar arasında önemli bir rekabet yaratacak ve bu
rekabette gelişime neden olacaktır.
Tasarım ve üretim aşamalarında
standartları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her sektörde olduğu gibi savunma
sanayinde de standartlar neden
çok önemli?
Gerek savaş gemileri gerekse ticari gemisi inşa projelerinde dizayn faaliyeti
geminin inşasında kullanılacak malzemelerin, cihaz ve sistemlerin belirlendiği
ve seçildiği, bu nedenle geminin inşa
maliyeti ve işletme idame maliyeti üzerinde önemli etkisi olan bir süreçtir.
Savunma sanayiinde
gerçekleşen projeler ile birlikte
savunma sanayi firmalarının
yanısıra sektör dışında
birçok firma da risk alarak ve
cesaretli adımlar atarak kendini
geliştirme imkanı elde etmiştir.
ilk defa askeri standartlara uygun olarak
üretilmiş, sızdırmazlık ve yangın ile ilgili bir dizi teste tabi tutulmuştur. Bunun
yanısıra MİLGEM Projesinde otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren Tekno Kauçuk, FİGES, Grammer gibi firmaların
yeteneklerinden istifade edilmiş, ayrıca sadece otomotiv yan sanayi değil
Türkiye’nin dört yanına dağılmış sanayi
yeteneklerinden maliyet-etkin olduğu
sürece faydalanılması hedef alınmıştır.
Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer
önemli husus ise, savunma ve otomotiv
sanayindeki ürün ömürleridir. Savunma
sanayinde örnek olarak bir savaş gemisinin beklenen ömrü otomotiv sektörüne nazaran daha fazla olup ortalama 40
yıldır. Bu nedenle savunma sektöründe
yer alan ürünlerin standartları çok daha
kapsamlı ve yüksek olmak durumunda,
ürünlerin sertifikasyonu gerekmekte,
işletim ve idameleri için kapsamlı bir
dokümantasyona ihtiyaç duyulmakta ve
uzun süre lojistik desteğinin sağlanması
gerekmektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi savunma sanayinde gerçekleşen projeler ile birlikte
savunma sanayi firmalarının yanısıra
58
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Savunma sanayinde standartların önemini bir örnek olarak savaş gemilerini
ele alarak açıklayabiliriz. Savaş gemileri, dünyadaki en komplike ve karmaşık
savaş platformlarıdır. Savaş gemilerinin
taşıdığı yük, silahları ve bu silahların
mühimmatlarıdır. Ayrıca silahların etkin
olarak kullanılmasını sağlayan elektronik
sensör ve bilgi sistemleri ile donatılması
gerekir. Askeri harekat görevlerinin yanısıra, savaş gemileri bazen yüzü aşan
sayıdaki mürettabatı için açık denizlerde
aylarca, barınma, iaşe ve sağlık hizmetleri sunan, kendi elektriğini içme suyunu
üreten yaşam alanları olmak durumundadır.
Savaş gemileri harbe hazır platformlardır ve harekat alanında kendilerinden
beklenen görevleri deniz/hava şartlarına rağmen ve düşman tehditi altında
gerçekleştirmek durmundadırlar. Bu nedenlerle savaş gemilerinde daha yüksek
beka kabiliyeti istenir; bu husus başta
gemi formu ve sevki olmak üzere, stabilite, denizcilik, mukavemet, şoka dayanıklılık ve asgari titreşim, minimum
akustik, termal, manyetik ve radar izleri
ile sağlanabilir.
Savaş gemileri için istenen yüksek standartlar ve uzun kullanım ömrü, gemide
bulunan hertürlü cihaz ve sistemin işletim, bakım tutum, onarım, overhol
(büyük bakım) ve eğitim konusunda
kapsamlı bir dökümantasyon sistemine
sahip olmasını, lojistik ve idame maksatları için her bir cihazın ve sistemin üretiminde kullanılan parça ve elemanların
en ince detayına kadar tanımlanmasını
gerektirmektedir.
Bu nedenlerle savunma sektöründe
standartlar, tasarım aşamasından itibaren büyük önem arz etmektedir. Yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir
paltformun üretilebilmesi için ürün
standartlarının önceden belirlenmiş ol-
Tasarım sürecindeki en önemli faaliyetlerden birisi şüphesiz geminin inşasında
ve donatımında kullanılacak binlerce kalem malzeme, yüzlerce cihaz ve onlarca
sistemin teknik standartlarının, isterlerinin tanımlanması ve tedarike esas teşkil
edecek teknik şartname dökümanlarının
hazırlanmasıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi standartlar bu aşamadan itibaren önem kazanmaktadır. Bu süreç aslında gemi inşa yan sanayi ile yaygın olarak
etkileşim içinde çalışılan, askeri gemi
standartlarının sanayi ile paylaşıldığı,
sanayiye teknik bilgi transferinin yapıldığı, teknik ve idari konulara optimum
çözümlerin sanayi ile birlikte üretildiği,
zaman zaman sanayi imkanlarının zorlandığı bir safhadır.
Bir savaş gemisinde kullanılacak olan
bir kaportaya ait standartların önceden
belirlenmiş olması; dizayn aşamasından
itibaren bu malzemenin; platform üzerine yerleştirilmesi, piyasada üretimi,
rekabetçi yaklaşımla alternatiflerinin
mevcudiyeti, tedarik ve entegrasyon
kolaylığı, kullanıcının malzeme/ürüne
tanışıklığı, yaşam boyu lojistik desteği
gibi birçok konuda avantaj sağlayacak,
rekabet ve gelişimin önünü açacaktır.
Sonuç olarak bu konuda vurgulamak istediğim husus; özgün tasarım ve ürünlere ulaşılabilmesi için her alanda milli
standartların geliştirilmiş olmasına ihtiyaç duyulmasıdır. Milli standartlarımız
olduğu sürece özgün tasarımlara ulaşılabilir ve bu konuda uluslararası alanda
rekabet gücü elde edilebilir. Bu nedenle
her sektörde öncelikle milli ve özgün
standartlarımızın oluşturulması yönünde gayret sarf edilmeli ve çalışmalar yapılmalıdır diye değerlendiriyorum. t
HER ŞEY FİYAT DEĞİLDİR….
PETROFER Soğutma Sıvılarının Avantajları:
Otomotiv, otomotiv yan sanayi, uçak sanayi,
basınçlı döküm ve demir çelik sektörlerinde…
l Takım ömrünü uzatır,
lBanyo ömrünü uzatır,
lİşletme hızını arttırır,
lMakineyi temizler,
lMakine ve parçaları korozyondan korur,
lDuruşları azaltır,
lİşletme maliyetlerini düşürür.
ISO 9001
ISO 14001
TS/ISO 16949
TSE EN ISO/IEC 17025
FM APPROVAL
PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN. VE TİC.A.Ş.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No:1, 35620, Çiğli- İzmir/ TÜRKİYE
Tel: +90 232 376 84 45 (pbx), Fax: +90 232 376 79 42, www.petrofer.com.tr - [email protected]
FLENDER APPROVAL
AR-GE İLE KÜRESELE
GO GLOBAL WITH R&D
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bayraktar:
"Küresel pazarlarda yer almak
tedarik sanayi için büyük bir fırsat"
Merkezi Almanya'da bulunan
Odelo Grubu; bir Türk aile
şirketi olan Bayraktarlar
Holding'in bünyesine katıldı.
Gerçekleşen şirket evliliği ile;
Bayraktarlar Holding, Alman
otomotiv pazarından pay alarak
Avrupa'daki iş hacmini büyüttü.
Ayrıca; Bayraktarlar Holding
şirketi Farba, geçtiğimiz günlerde
Toyota Motor Europe tarafından
düzenlenen Asya-Pasifik İmalatçı
Toplantısı’nda “Regional
Contribution Award”ın sahibi
olmuştu. Tedarik sanayimizin bu
önemli gelişmesini ve yakalanan
küresel başarıyı, Bayraktarlar
Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ahmet Bayraktar
bizim için değerlendirdi.
uBayraktarlar Holding; Almanya merkezli Otomotiv Aydınlatma tedarikçisi
Odelo Grubu’nu yüzde 100 bünyesine
kattı. 1979 yılından itibaren Farba markası ile gerek Türk, gerekse küresel araç
üreticileri için otomotiv aydınlatma
elemanları üreten, bünyesinde sanayi
üretim tesisleri, turizm yatırımları bulunduran ve uluslararası ticaret yapan
Bayraktarlar Holding’in operasyonları
çoğunlukla Türkiye’de yer alıyor. Küresel pazarlardaki faaliyetlerini Odelo
Grubu’nu satın alarak genişleten Bayraktarlar, böylelikle Avrupa’daki otomotiv tedarik sanayi üreticileri arasındaki
konumunu güçlendirmiş oldu.
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ahmet Bayraktar;
“Odelo’nun yüksek kaliteli ve yenilikçi
ürün portföyü ile güçlü teknolojik altyapısı ve üst sınıf araç müşteri profili bizim
mevcut otomotiv işlerimiz ile mükemmel şekilde örtüşüyor. Odelo ile birlikte
dünya çapındaki tüm müşterilerimize
artı değer sağlayacağımıza inanıyorum”
dedi. Türk otomotiv endüstrisinde varlığını kanıtlamış ve mükemmel bir geçmi60
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Ahmet Bayraktar
şe sahip bulunan Bayraktarlar Holding’in
temelleri 1935 yılında Hacı Mehmet
Bayraktar tarafından atıldı. Bayraktarlar,
otomotiv tedarikçiliğine 1979 yılında
Farba ile başladı. 1935 yılından itibaren
aydınlatma sektöründe olan Odelo ise
2007-2009 yıllarında başarılı bir yeniden
yapılandırma süreci yaşadı.
gelişimimizi sağladı. Bu güçlü partner ile
Odelo küreselleşme ve yenilikçilik hedeflerine artık odaklanabilir” dedi.
Odelo’nun CEO’su Dr. Zelico Matijevic;
“Bayraktarlar Holding gerek firmamıza
gerekse çalışanlarımıza yatırım yapacak
güçlü ve kararlı bir partnerdir. Yeniden
yapılandırmada elde ettiğimiz başarı
stratejik bir yatırımcı için hedef olmamızın zeminini hazırladı ve sürdürülebilir
Bayraktarlar ve Odelo arasındaki bilgi
paylaşımı ve operasyonel iyileştirmeler
ile Odelo’nun rekabetçiliği daha da artacaktır. Odelo’nun, Bayraktarlar tarafından satın alınması tüm ilgili rekabet
kurumları ve kartel otoriteleri tarafından
da onaylandı.t
Yenilikçiliğin, pazar başarısı ve rekabet
için anahtar rol oynayacağına inandığını
belirten Ahmet Bayraktar; “Odelo’yu bizim için çekici kılan budur” dedi.
uTürk otomotiv tedarik sanayisinin küresel pazarlardaki konumunu ve işbirliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
T
ürk otomotiv tedarik sanayi 40
yıllık önemli bir geçmişe sahiptir. Farba olarak bizler de 35 yılı
sadece otomotiv aydınlatma sanayinde faaliyet göstererek geride bıraktık. Geçmiş 35 yılımıza baktığımız zaman
sanayimizin birçok zorlukları, ekonomik
krizleri ve istikrarsızlık dönemlerini aşarak bugünlere geldiğini görürüz. Hiçbir
hazırlık ve plan olmadan 1996 yılında
sanayimizin Gümrük Birliği ile bir anda
kendini korumasız bir ortamda bulduğunu hatırlıyorum. Bu dönemde tedarik
sanayimizin hiçbir şansının kalmadığını
ve kısa sürede yabancı sermayeli firmalara teslim olacağı çok konuşuldu. Biz
Farba olarak bu dönemde tarihimizin en
önemli teknolojik yatırımlarını ve Ar-Ge
alt yapısını oluşturarak, 2000’li yılların
başında küresel pazara ihracata başlayan otomotiv ana sanayimizin ihtiyacını
karşılayacak duruma hazır hale geldik.
Ancak bu yılların başında sadece doğru
yatırımlara sahip olmamız yeterli olmuyordu, küresel pazara ihraç olacak olan
araç üretim hatlarına direkt Avrupa kalite ve standartlarında ve zamanında saatlik teslimatlar yapmamız gerekiyordu.
Bizler alışmadığımız bu yeni ortamlara
hızla ayak uydurarak, yaşadığımız sorunlardan dersler çıkarak ve müşterilerimizi dikkatle dinleyip anlamaya çalışarak motivasyonlarımızı en üst seviyede
tuttuk. 2004 yılı bizler için Toyota’nın
yalın üretim çalışmalarını anlamak ve
tanımakla geçti. 2006 yılında ise yalın
yönetim sistemlerini EFQM Modeli ile
entegre ederek kendi adımıza isim tescilini yaptırdığımız “Yalın Mükemmellik”
modelini Farba’ya kazandırmış olduk.
Farba, Yalın Mükemmellik Modeli ile
birlikte kendine yeni bir yol haritası çizerek vizyonunu ‘’Dünya klasmanında
bir imalatçı” olarak belirlemiştir. Bu yeni
vizyonumuz bizi Odelo Grubu şirketlerini Bayraktarlar Grubu’na taşıyan ve bizim küresel pazara açılmamızı sağlayan
önemli bir hedef olmuştur.
Odelo Grubu’nu satın alma sürecini anlatır mısınız? Farba, bu birleşme ile Almanya otomotiv pazarında nasıl konumlanacak?
Otomotiv tedarik sanayimizi zorlu geçen yılları geride bırakırken, kendisi ile
birlikte teknolojik gelişim sağlayacak ve
küresel pazara taşıyacak bir yerli araç
üreticisi olmamıştır. Ancak, otomotiv
tedarik sanayimiz başarılı performansı,
rekabetçiliği, ürün geliştirme becerileri ve sorunlar karşısında verdiği hızlı ve
başarılı tepkiler ile küresel pazarda söz
sahibi olmuştur.
Odelo Grubu şirketlerinin Bayraktarlar
Grubu’na katılması süreci, bir yıla yakın bir süre içerisinde kendimizi ve neler
yapacağımızı anlatmakla geçti. Bu süreç
içerisinde Alman araç üreticileri olan
müşterilerimizi üçer defa ziyaret ettik.
Bir kez de Farba fabrikamızı ziyaret etmelerini sağladık. Müşterileri dikkatle
dinleyip, beklentilerini anlamaya çalıştık. Kendimizi iyi tanıtıp, Odelo Grubu
şirketlerinin Grubumuza katılması ile
yapmış olduğumuz birleşme öncesi ve
sonrası Swot Analiz’lerini paylaşarak
kendilerine nasıl yararlı olabileceğimizi;
5 yıllık iş planlarımızı ve nasıl küresel
bir imalatçı olacağımızı, Çin ve Nafta
bölgesinde yapacağımız yeni yatırımları
detayları ile anlattık. Göstermiş olduğumuz bu başarılı performans ve inandırıcılığımız ile Odelo Grubu şirketlerinin
satın alınması konusunda en güçlü aday
olduk.
Otomotiv endüstrisinde hiçbir şey tesadüf değildir. Farba, geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu başarılı performansı,
müşteri ve bağımsız kuruluşlardan aldığı ödüller ile küresel pazarda söz sahibi
olmamızın önünü açmıştır. Odelo’nun
stratejik LED aydınlatma teknolojilerine
sahip olması nedeni ile müşterilerimiz
Odelo’nun doğru bir ele teslimi üzerinde
çok durdular. Bu takdirin firmamız lehine verilmesi de hem bizim için hem de
sektörümüz adına bir gurur vesilesi olmuştur.
Farba’nın küresel pazarlara açılmasındaki başarının temel noktaları size göre neler?
Farba’nın küresel rekabete olan uyumu,
kaliteli üretim ve teslimatları, sağladığı
güven ortamı, müşteri odaklı faaliyetleri
ve ürün geliştirme konusundaki rekabetçiliği firmamızın küresel otomotiv sanayinde tanınmasını sağlamıştır. Ancak bu
başarı ve yetenekler, küresel araç üretimlerinde yeteri kadar proje alınmasını
getirememiştir. Bu sorunun ana nedeni
rakip firmaların ülkelerindeki araç üretici
firmalar ile uzun yıllara dayanan yakın
iş ilişkileri ve kendi ülkelerindeki sanayi
kuruluşlarına sahip çıkma isteğidir. Bu
bağlamda Farba olarak küresel pazardaki araç üreticilerinden istediğimiz kadar
proje alabildiğimizi söyleyemeyiz. Ancak Odelo Grubu şirketlerinin, Bayraktarlar Grubu’na devrolması ile birlikte
grubumuz Almanya’daki araç üreticilerinin stratejik tedarikçisi konumuna geldi.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
61
AR-GE İLE KÜRESELE
GO GLOBAL WITH R&D
Toyota Motor Europe tarafından
düzenlenen Asya-Pasifik İmalatçı
Toplantısı’nda “Regional Contribution Award”ın sahibi oldunuz.
Türk otomotiv tedarik sanayicilerine küresel başarılar için neler öneriyorsunuz?
Farba, yalın yönetim ile 2004 yılında bir
değişim sürecini başlatarak, 2006 yılında
da EFQM Modeli’ni benimseyerek kendisine 10 yıllık bir vizyon belirledi. Vizyonumuzu dünya klasmanında otomotiv
aydınlatma üreticisi olmak olarak tanımladık. Bu iddialı hedefe ulaşmak için
de yatırım, teknoloji, Ar-Ge, üretim ve
yönetim konularında en üst seviyede kalite ve rekabete ulaşarak müşterilerimizi
daha iyi anlamaya çalıştık. Ülkemizdeki
sanayicilere otomotiv sanayinde uzun
vadeli güven ortamı gerektiren iş ortamı
içerisinde kendileri için doğru bir vizyon
tanımlamalarını ve buna ulaşmak için
gereken doğru yöntemleri kullanmalarını tavsiye edebilirim.
Farba’nın Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Farba ve ODELO Grubu şirketleri her
alanda bir entegrasyon sürecini başlatmış durumdalar. Bu entegrasyon sürecinde Ar-Ge faaliyetleri de yer alıyor.
Otomotiv aydınlatma teknolojilerinde
LED kullanımı ile birlikte elektronik alanda büyük bir değişim yaşanmaktadır.
Farba olarak Türkiye’de biz de Odelo’nun
bu teknolojik alt yapısından yararlanarak
grubumuzun rekabet gücünün ve işbirliği olanaklarının arttırılması yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoparkında 55 Mühendis ve teknisyenle faaliyet
gösteren Ar-Ge şirketimiz hızla büyüyerek yakında 150 kişiye ulaşacaktır.
Ayrıca Gebze TAYSAD Organize Sanayi
Bölgesi’nde yakında üretime başlayacağımız yeni aydınlatma tesisimizin dışında otomotiv elektroniğine yönelik ileri
teknolojiye sahip bir tesisi de faaliyete
geçireceğiz.
TAYSAD Almanya Temsilciliği faaliyete geçti. Almanya ofisimiz ile
tedarik sanayicilerimiz neler yapabilir?
TAYSAD Yönetim Kurulu’nun, Almanya’da bir temsilcilik açmasını yerinde
bir karar olarak görüyorum. Kendilerini
tebrik ediyorum. 2008 yılı küresel ekonomik krizi ve sonrası Alman otomotiv
sanayisinin küresel pazarda çok daha
hızlı büyümesi ve iddiasını arttırmasını
beraberinde getirmiştir. Yakın bir gelecekte Alman araç üretimlerinin özellikle
Çin- Hindistan - Brezilya ve Nafta bölgesinde hızla büyüyeceğini söyleyebilirim.
Dolayısıyla yakın gelecekte küresel pazarda büyük bir potansiyele sahip olacak
Alman araç üreticilerinin hemen yanı
başında olmak ve onlarla birlikte küresel
pazara açılmak Türk otomotiv tedarik
sanayi için de bir fırsattır.t
Taking a place in global
markets is a great opportunity
for supply industry
uBayraktarlar Holding, incorporated
the Germany oriented Automative Illumination supply firm Odelo Group with
%100 share. Operations of Bayraklar
mainly take place in Turkey. Bayraktarlar,
which expanded its sphere of activity by
purchasing Odelo Group therefore reinforced its position among the automative
supply industru productors in Europe.
Bayraktarlar Holding’s vice chairman Ahmet Bayraktar said: “ Odelo’s high quality
and innovative product portfolio and its
strong technological substructure per62
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
fectly matches with our current automative projects. I believe that we will provide all of our customers worlwide with
surplus value.”
Foundations of Bayraktarlar Holding,
which has proved its prominence in the
automative industry and has an excellent history was laid in 1035 by Hacı Mehmet Bayraktar. Bayraktarlar entered the
automative supply sector in 1979 with
Farba. Odelo, on the other hand, which
has been in the illumination sector since
1935, had a succesful restructuring process between 2007-2009. Odelo’s CEO
Dr. Zelico Matijevic said: “Bayraktarlar
Holding is a strong and determined partner, which can invest in both our firm and
our staff. The success we have gained in
the restructuring process paved the way
for us to be a target for a strategic investor and facilitated our sustainable development.”
Ahmet Bayraktar, who declared that innovativeness is the key to market success
and competence also said: “That’s what
makes Odelo appealing for us.” Information sharing and operational improvement procedures carried out in co-operation with Bayraktarlar will increase the
competitiveness of Odelo further. That
Odelo was purchased by Bayraktarlar has
been approved by all the related competition and cartel authorities.t
Nagoya'da, Toyota Global İmalatçı
Toplantısı'nda Farba ile gururlandık
Ömer İltan Bilgin
CEO, Pelzer Pimsa Otomotiv A.Ş.
CEO of Pelzer Pimsa
uDeğerli okurlar, bu yazıyı henüz hazırlayıp sevgili dostum Ahmet Bayraktar ile
paylaştığım gün Japonya’da meydana gelen deprem haberini aldım. Japonya’dan
henüz dönmüş ve Japon insanın her konudaki mükemmel organizasyonunu
görmek ve içinde yaşamış olmak, gerçekleşen felaket konusunda bizleri oldukça
üzmüştür.Depremin hangi boyutta bir sonucunun olacağını tam bilmemekle beraber insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğu kesindir. Japon halkının
yaşadığı bu felaketin yaralarının bir an
önce sarılacağı ümidi ile dost Japonya’ya
ve Toyota ailesine geçmiş olsun dileklerimizi dile getirmeyi bir borç biliyorum.
Bilindiği gibi, hepimizin yıllardır büyük
bir arzu ile katıldığı Toyota Avrupa İmalatçı Toplantısı ve Ödül Törenleri her yıl
Mart ayı içerisinde Brüksel’de yapılıyor.
Bu toplantının, Toyota imalatçıları için
birçok yönü ile bizleri gururlandıran ve
mutlu kılan yanları vardır.
Bu toplantıda Türkiye’den birçok imalatçımızın değişik konularda Toyota Avrupa ödülü alması yanında, toplantıdan
hemen bir gün önce veya toplantının
olduğu akşam yaklaşık 50 kişinin katılımı ile Brüksel’de geleneksel hale gelmiş
Türk Gecesi tertiplenmektedir. Toyota
Brüksel’de çalışan dostlar ve imalatçılarımızı bir araya getiren bu aktivite hafı-
zalarımızda güzel anılar bırakmaktadır.
Toyota, Avrupa’da başarılı bulduğu imalatçılarından bir firmayı her yıl Japonya’da
yapılmakta olan Asya-Pasifik İmalatçı
Toplantısı’nın yapıldığı Japonya’nın Nagoya kentine davet etmektedir. Bu sene
Pelzer Pimsa’yı temsilen Ömer İltan Bilgin
ve Farba’yı Avrupa bölgesindeki başarılı
çalışmaları nedeni ile Regional Contribution Award almak üzere Ahmet Bayraktar
davet edilmiştir. Pimsa ortağı İzzet İncekara ve Farba’yı temsilen Mehmet Fatih
Bayraktar da bu davete katılmak üzere 22
Şubat günü aynı uçakla, Tokyo üzerinden
Nagoya’ya birlikte gittik.
25 Şubat Cuma günü sabahı Nagoya’daki
çeşitli fabrikalardan hangisi gezilecek
derken çok güzel bir sürprizle karşılaştık.
Toyota grubunun tekstille 1920’li yıllarda
sanayiciliğe başladıkları ilk fabrikalarını
restore ederek müze haline getirdiklerini
ve gezinin buraya yapılacağını öğrendik.
Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology salonlarında grubun ilk işi olan tekstil makinelerinde yıllar
boyu yaptıkları buluşları seyrettik. 1924
yılında Sadichi Toyota’nın patent aldığı
Circular Loom’un çalışmasını gördük.
Grup, 1935 yılında küçük kamyonlar
imal etmeye başlamış. Kichiro Toyota’nın
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
63
AR-GE İLE KÜRESELE
GO GLOBAL WITH R&D
Amerika’dan ithal edilen otoları yerinde
görmek için Amerikaya yaptığı seyahat
sonucu 1936 yılında AA tipi otomobili yapmasıyla grup otomotiv işini ana işi
haline getirmiş. Bu, AA tipi aracın koltuğundan dövme parçasına kadar imalat şekillerini müzede hat halinde model
yaptıklarını gördük. Bu hattan sonra yeni
araçların tanıtıldığı bölümleri ve video
gösterilerinden fabrikaları izledik.
Öğleden sonra yaka kartlarımızda bulunan numaralara uyan otobüslere binerek
toplantı salonuna hareket ettik. Toplantı
başlamadan iki saat kadar önce alt salonda ödül alan imalatçıların buluş ve yeniliklerin sergilendiği sahayı gezdik. Burada
göğsümüzü kabartan ve bizi sevince boğan olayı, Farba’nın bu yıl ödül verilen
imalatçılar içinde Avrupa Bölgesi “Regional Contribution Award” ödülü alacağını
öğrendik.
Bu serginin tüm davetliler tarafından gezilmesi ve bireysel görüşmelerin yapılması ile birlikte mükemmel organize edilmiş
tören salonuna hareket ettik. Herkes için
ayrılmış yerlere elimizde olan renkler ile
görselleştirilmiş bölgelere oturduk. İlk
olarak Toyota Başkanı güzel bir konuşma ile son geldikleri durumu anlatırken
imalatçılardan geçen yıl Toyota olarak
yaşattıkları olumsuzluklardan dolayı özür
dileyerek bir daha bu ve benzeri olayların
yaşanmaması için her türlü tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Satın alma müdürü
yaptığı konuşma ile imalatçılara daha
çok rekabetçi olmalarını, Avrupa tasarım
ve tekniklerini daha iyi takip etmelerini ve
uygulamalarını ve standardlaşmalara her
zaman dan daha çok önem vermelerinin
mesajını vermiş oldu.
Konuşmalar sonrası Brüksel’den alıştığımız düzen içerisinde ödül törenine geçildi. Öncelikle Toyota Başkanı Asya-Pasifik
Toyota Motor Europe,
tedarik sanayicilerini ödüllendirdi
Toyota Motor Europe tarafından gerçekleştirilen “Annual Business Meeting 2011” toplantısında, tedarik sanayicilerine bir çok ödül verildi. Şubat ayında gerçekleştirilen bu etkinlikte
TAYSAD üyesi tedarik sanayicileri de TME tarafından ödüllendirildi. Ödül kazanan kuruluşlarımızı kutluyor, başarılarının sürdürülebilirliğini diliyoruz.
l “Project Management” dalında “Certificate of Recognition” ödülü
Güçsan Plastik A.Ş. ve Yazaki Otomotiv A.Ş.
l
“Supply” dalında “Achievement Award” ödülü
Farba A.Ş. ve Güçsan Plastik A.Ş.
l
“Supply” dalında “Certificate of Recognition” ödülü
2
Yazaki Otomotiv A.Ş.
l
“Cost” dalında “Achievement Award” ödülü
0
HP Pelzer Pimsa A.Ş. ve Sango Otomotiv A.Ş.
1
l
“Cost” dalında “Certificate of Recognition” ödülü
GKN Driveline ve Trakya Cam Sanayi
1
l
“Quality” dalında “Achievement Award” ödülü
TOYOTA MOTOR EUROPE
CMS Jant A.Ş. ve TKG Otomotiv A.Ş.
l
“Quality” dalında “Certificate of Recognition” ödülü
Ermetal A.Ş. ve Kansai Altan A.Ş.
l
“Quality” dalında “Certificate of Recognition” ödülü
Farplas A.Ş., GKN Driveline ve Toyotetsu A.Ş.
Annual
Business
Meeting
64
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
bölgesi başarılı imalatçılarının ödüllerini
tek tek verdi. Global bazda kalite, teknoloji ve bölgesel katkı ödülüne layık olan
firmalar Toyota Başkanı tarafından tek
tek ödüllendirildiler.
Farba ödülünü Ahmet Bayraktar Toyota
Başkanı’ndan almak için sahneye tam bir
disiplin içersinde çıkarken, ekrana Farba
fabrikası ve çalışanlarının resminin yansıtılması bizleri çok mutlu etmiştir.
İlk defa bir Türk firmasının Nagoya’da
TMC’den ödül aldığına şahit olmamız ülkem ve otomotiv sanayimiz adına bizleri
gururlandırmıştır. Bu gururu bize yaşatan
Farba’yı ve tüm çalışanlarını kutluyor başarılarının devamını diliyorum.
Ödül töreninin sonunda Bosch Başkanı tedarik sanayicileri adına bir konuşma yaptı. Aynı disiplin ile yerlerimizden
gruplar halinde tek tek kalkarak kokteyl
alanına geçtik. Önceden dışarıda gruplar
halinde yerlerini alan Toyota yöneticileri
davetlileri kabul ederek sohbet ettikten
sonra bizler için ayrılmış masalara yemek
salonuna geçtik. En kıdemli Toyota Başkanı sahneye çıkarak davetlilere çok kısa
bir konuşma sonrası ‘’Kampei’ (şerefe)
diyerek kadehlerimizi başarılı bir gelecek
için kaldırdık.Mükemmel hazırlanmış bir
yemek servisi sonrası Japon insanın müziğe olan becerisini ve ilgisini sahne alan
sanatçılarla yaşayarak bizler için hafızalarımızda güzel bir anı olarak kalacak bir
geziyi geride bıraktık. t
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD 33. Genel Kurul Toplantısı
Otomotiv sektörünün
temsilcileri biraraya geldi
TAYSAD'ın 33. Genel Kurulu'nda
otomotiv derneklerinin
temsilcileri hazır bulundu.
Dernek başkanları Otomotiv
Sektörü Strateji Belgesi'nin bir
an önce uygulamaya geçirilmesi
yönündeki taleplerini dile
getirdiler. TAYSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Celal Kaya ise
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da
yaşanan son gelişmelerin
ülke ihracatını olumsuz
etkileyebileceğini, ancak sektör
olarak bu bölgelere yönelik çok
ciddi seviyede ihracatlarının
olmadığını vurguladı.
Dış Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan
uTAYSAD, 33. Genel Kurul Toplantısı TOSB konferans salonunda Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımı ile
gerçekleştirdi. TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Celal Kaya ile birlikte OYDER
Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal,
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bayraktar, OİB Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Sabuncu ve OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen kurula katılım
gösterirken Otomotiv Bakanı olarak bilinen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da
66
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
kuruldaki yerini aldı. Toplantıya ayrıca
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Çayırova
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Dilovası Kaymakamı Hasan Göç, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı
Ziyaettin Akbaş, Gebze Belediye Başkanı
Adnan Köşker katıldı.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Kaya’nın açılış konuşması ile başlayan
toplantıda Kaya, herkes için zor geçen
küresel ekonomik kriz döneminin geride
kaldığını ifade ederek ‘2008’de ABD’de
başlayan 2009’da Avrupa’da devam
eden küresel kriz, hükümetimizce alınan
tedbirler sonucunda 2009 yılı az hasarla,
2010 yılı beklenti ve öngörülerin üzerinde olumlu kapatıldı’ dedi. Gerek üretim
gerekse ihracat konusunda başarılı bir
dönem geçirdiklerini ifade eden Kaya,
2010 yılında 1 milyon 125 bin adet üretim olduğunu, yurt içi satışların yüzde
38’lik bir artışla 793 bin adede ulaştığını
belirtti. İhracatın yüzde 20 artarak 754
bin adet olarak gerçekleştiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti: ‘2010 Eylül
ayından itibaren sektörümüzde personel
alımları yeniden başlamış olup sektörel istihdamla birlikte genel ekonomiye
olumlu katkı sağlanmıştır. 2011 yılında
1 milyon 215 bin adet üretim, 780 bin
adet ihracat ve 18 milyar dolar ihracat
rakamı, yine aynı şekilde 800 bin adet
iç pazar satış öngörüyoruz.’ Kaya, diğer
yandan ithal araç oranının artarak yüzde 67 seviyelerine ulaşmasının da Türk
otomotiv yan sanayini tedirgin ettiğini
söyledi.
Kaya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olaylara da değinerek, bölgedeki
siyasi değişimin bu bölgelere olan ihracatı ve müteahhitlik hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bu olaylar
nedeniyle petrol fiyatlarının artması-
TAYSAD Başkanı Celal Kaya ve OSD Başkanı Kudret Önen
Bloomberg HT kanalı canlı yayınına katıldılar.
TAYSAD Başkanı
Celal Kaya
nın kaçınılmaz olduğunu bildiren Kaya,
şöyle devam etti: ‘Daha da artması durumunda otomotiv başta olmak üzere
tüm sektörlerin olumsuz etkilenmesi söz
konusudur. Benzinin litre fiyatı 4 liranın
üstüne çıkmasıyla Türkiye en pahalı ya-
kıt kullanan ülke konumuna gelmiştir.
İyileştirilmesi gerekmektedir. Dünyada
özellikle Çin’deki talep artışı hammadde
fiyatlarında artışa neden olmuştur. Örneğin bakır fiyatlarında yüzde 70 artış
yaşanmıştır. Bu artışlar otomotiv ana ve
yan sanayi firmalarını olumsuz etkilemeye başlamıştır.’
yaratmıştır. Halk oylaması sonucuna
göre seçilecek proje, yüksek güvenlik ve
emniyet tedbirleri ile engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. İstanbul’a özgün
bu taksi tasarımı için de desteğe hazırız.
Bu gelişmeler sektörümüz için yeterli
değil, bunların yanına yeni büyük yatırımları da katmalıyız” şeklinde konuştu.
Türk mühendisliğini ve yaratıcılığını barındıran New York Taksi projesini hatırlatarak İstanbul için de benzer proje
geliştirildiğini açıklayan Kaya, “İstanbul
Taksisini Seçiyor projesi ayrı bir heyecan
Dışa açılıma destek
Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan
ve TAYSAD Başkanı Celal Kaya
Yan sanayi olarak dışa açılımı desteklemek amacıyla bu yılın başında TAYSAD
Almanya Temsilciliği’nin açıldığını hatırlatan Kaya, bu sayede tedarik sanayisinin daha hızlı büyüyeceğini, global
yan sanayi konumuna ulaşabileceklerini
ve yurtdışı faaliyetlerini daha hızlı hale
getirerek global imalatçılarla işbirliklerini artıracaklarını söyledi. “Global sanayi olacaksak bunları yapmalıyız” diyen
Kaya, bu yöndeki ilk örneği de Bayraktarlar Holding’e bağlı Farba firmasının
dünyada aydınlatma sektörünün yüzde
20’sine sahip olan Alman Odelo’yu satın
almasını gösterdi. Yeni büyük yatırım ve
projelerle büyümeleri gerektiğini ifade
eden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sanayi Strateji Belgesi ve Otomotiv
Sektörü Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında emeği geçenlere başta Sanayi ve
Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün olmak üzere teşekkür ediyorum. Türk sanayisinin verimliliğinin artırılması, dünya ihracatından daha fazla pay alınması,
yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, nitelikli iş gücünün üretilmesi ve
çevreye duyarlı sanayi, bu planın başlıca
hedefleridir.
Bizim TAYSAD üyeleri olarak hedefimiz,
iş önceliklerini iyi belirlemek, Ar-Ge yaMart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
67
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
tırımlarını sürdürmek, verimlilik çalışmalarına devam etmek, insan kaynağımızı
geliştirmektir. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
ÖTV orta vadede AB seviyesine
getirilmeli
OYDER Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü
Ilısal konuşmasında, Ocak ayının heyecanlı geçtiğini belirterek ‘Ocak ayının
heyecanlı rakamlarından sonra bugün
açıklanan rakamlar bizi daha çok heyecanlandırdı. Ocak ayını yüzde 123, Şubatı yüzde 90 büyüme ile kapattık. Bu
küçülme doğaldır’ dedi. Ortadoğu’da demokratikleşme arayışının olduğunu ifade
eden Ilısal, şunları kaydetti: “Avrupa’da
sıkıntı devam ediyor ama ülkemizde elbirliğiyle çalışıldığında her şey iyi gidiyor.
1 milyon adetlik satış bekliyoruz ama şu
anda 500-600 binlerde. Ama böyle diye
ODD Başkanı Mustafa Bayraktar
ağlamayacağız. Şubat ayı heyecanlıyız,
Mart ve Nisan daha iyi olacak. Seçime
kadar hiçbir şey olmayacak. Ortadoğu
da düzelecek, iyi düşünmek zorundayız.
Sanayisiyle, yan sanayisiyle, satıcısıyla
hepimiz iyi düşünmeliyiz. Sektör büyürken karlar küçülüyor. Satışlar çok olursa
vergiler artar mı diye bir endişe var. Torba Yasa bana göre bulunmaz bir fırsat.
Kayıtlı ekonomiye geçmenin en tedbirli
yolu. Muhakkak yararlanalım ama Avrupa ortalamasının çok üstünde olan
ÖTV’nin orta vadede AB seviyesine getirilmesini bekliyoruz. Devlet sürümden
kazansın, biz de sürümden kazanıyoruz.
Böyle olursa 1 milyonu aşarız, bunu aşacak genç var. Müşteri varsa hepimiz varız. Araç vergi yükü üzerinde hassasiyet
bekliyoruz.”
İç pazar büyümeli ve güçlenmeli
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal
68
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bay-
raktar, otomotiv sanayisinin oyuncuları
olarak ortak hedeflerinin sektörü büyütmek ve dünya ortalamasının üstünde iç
pazara araç satmak olduğunu söyleyerek, bu başarının ancak zincirleme bir
süreç ile ve sektörün tüm oyuncularının
aynı anda hareket etmesiyle mümkün
olacağını ifade etti.
“1 milyonluk pazar hedefine 800 bin
adet ile geçen yıl oldukça yaklaştık. İç
pazar büyümeden ve güçlenmeden Türk
otomotiv sektörü için hayal ettiğimiz
başarı mümkün olmaz’ diyen ODD Başkanı Bayraktar, Türk otomotivinde yan
sanayinin gelişiminin büyük önem kazandığını dile getirerek ‘Güçlü bir yan
sanayi, yüksek bir Ar-Ge altyapısından
besleniyor. Sağlam bir Ar-Ge oluşturmadan rekabetçi olmamız mümkün değil,
başarımız da kalıcı olmaz. Son yıllarda
sağlanan teşvikler sektöre ivme kazan-
OİB Başkanı Orhan Sabuncu
dırdı ancak henüz yeterli değil. Daha da
güçlendirilmelidir.” dedi.
2011’e ilişkin izlenimler olumlu
OİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin geçen yılı
yüksek bir üretim rakamıyla kapattığını
vurgulayarak, krizin etkisiyle Avrupa pazarında yaşanan daralmaya düşük döviz
kuru da eklenince ihracat rakamlarının
kriz öncesi rakamların altında kaldığını
söyledi. Sabuncu, konuşmasında şunları kaydetti: ‘Ancak ülkemizde ihracat
rakamlarında 5 yıldır otomotiv sektörü
lider durumda. Bu liderliğin sürdürülmesinde otomotiv yan sanayisinin büyük
payı bulunmaktadır. Yüzde 39’luk paya
sahip yan sanayi eminim ki bu başarısını
sürdürecektir.
OSD Başkanı Kudret Önen
2011 yılına ilişkin ilk izlenimler olumlu
durumdadır. Döviz kurunun şu anki du-
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
69
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Üretimde Engelleri Kaldırıyoruz
Kocaeli’nde ve Çayırova’da yapılması
gereken çalışmalarda sanayicilerle birlikte olduklarına değinerek konuşmasına
başlayan Kocaeli Valisi Ercan Topaca,
‘’Sanayicilerimiz her sıkıntılarında bize
ulaşabilir. TOSB, en güzel çalışmaları
yaptığımız OSB’lerden biridir. Sanayi ve
üretimde engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Sürdürebilir kalkınma üretime bağlıdır. Çevre ve insan sağlığını korumak
konusunda da gayret içindeyiz. Sanayicilerimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Sanayicilerimiz istihdamı artırma
noktasında İŞKUR’dan yararlanabilir’’
açıklamasını yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
rumunu koruması durumunda ihracat
rakamlarında artış yaşanacaktır. Hedefimizi 18 milyar dolar olarak belirledik. Birlik olarak, sektörümüze nitelikli
eleman yetiştirmek için eğitim yatırımı
gerçekleştiriyoruz. TAYSAD ile birçok
alanda ortak çalışmalar gerçekleştirdik.”
Sanayicimize Destek Oluyoruz
Sektör temsilcilerinin otomotiv sanayinde yaşanan gelişmeleri aktaran konuşmalarının ardından söz alan Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu da, ‘’Sanayicilerimizi ve
iş adamlarımızı seviyoruz. Sanayicimize destek olmaya çalışıyoruz. Sizlerin
üretimi, satışı ve ihracatının ardından
ödediğiniz vergileri, biz hizmete dönüştürüyoruz. Bu toplantıdan büyük enerji
ve moral aldım. Sanayicilerimizle beraber Kocaeli’nde köprüler, yollar yaptık,
çok güzel eserlere imza attık’’ şeklinde
konuştu.
70
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Kocaeli Valisi Ercan Topaca
Devlet
Bakanı
Zafer
Çağlayan,
TAYSAD’ın 33. Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşmada, otomotiv sektörü-
TAYSAD 2010 yılı ödülü alan kuruluşlar bir arada
Patent/Faydalı Model İkincisi: Bant Boru A.Ş.
Patent/Faydalı Model Birincisi: Arfesan A.Ş.
Patent/Faydalı Model Üçüncüsü: Elba A.Ş.
Patent/Faydalı Model Üçüncüsü: Makersan A.Ş.
Eğitim Birincisi: Farplas A.Ş.
Eğitim İkincisi: Hasçelik A.Ş.
Eğitim Üçüncüsü: Kanca A.Ş.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
71
TAYSAD’DAN HABERLER
İhracat Birincisi: Bosch A.Ş.
ne olan inancın sektöre olan güvenin,
özellikle son sekiz yılda arttığını söyledi.
Türkiye’nin siyasi istikrarın arkasından
ekonomik istikrarı da yakaladığını ve
artık gündemi belirlenen değil, gündem
belirleyen bir ülke olduğunu ifade eden
Çağlayan, bunun nimetlerini hep birlikte
gördüklerini kaydetti.
8 yıl önce kişi başına düşen milli gelirin
2 bin 500 dolar olduğu, bugün ise 10
bin dolarlar seviyesine geldiğini anlatan Çağlayan, ‘’Cumhuriyetimizin 100.
kuruluş yıl dönümünde kişi başına milli
gelirimizin 25 bin dolar seviyesine çıkarılması, ihracatın bugünkü seviyesinden
500 milyar dolar seviyesine çıkarılması
sadece otomotiv sektörünün 500 milyar
dolar içinde 75 milyar dolarlık ihracatı
kendisine hedef koyması, Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve bu gelişmenin
tamamlanmasına bağlıdır’’ diye konuştu. Otomotiv sektörünün gelişmesinin
siyasi ve ekonomik istikrara bağlı olduğunu vurgulayan Bakan Çağlayan, şöyle
devam etti: ‘’Siyasi istikrar Türkiye’de
devam ediyor ve edecek. Beraberinde
özel sektör kamu diyalogunun en iyi şekilde geliştiği bir ortamdan geçiyoruz.
Özel sektör kamu diyalogunun en fazla, en geniş olduğu bir ortamda Türkiye,
İhracat Üçüncüsü: Autoliv Cankor A.Ş.
72
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
NEWS FROM TAYSAD
İhracat İkincisi: CMS A.Ş.
özel sektör marifetiyle büyüyen, ihracat
odaklı bir büyüme stratejisini kendisine
tespit eden bir ülke olarak bu büyümeyi
elde etmiştir. Bunun meyveleri alınmıştır. Artık bunun sürdürülebilir bir şekilde
bir taraftan sanayi stratejisi bir taraftan
ihracat odaklı üretim stratejisiyle birlikte uygun vadeli ortak programlarla bunların tespit edilmesidir.”
Sanayiciyken her fırsatta Türkiye’nin bir
sanayi envanteri, sanayi stratejisi olması
gerektiğini ifade ettiğini söyleyen Çağlayan, bunun bulunmayışının Türkiye’de
ciddi bir eksiklik olduğunu, teşvike yön
verecek bir radar mekanizmasının, bir
pusula olmamasının şikayetini her fırsatta belirttiğini anlattı.
Çağlayan, ‘’Şükürler olsun Sanayi Bakanı olduktan sonra Cumhuriyet tarihinde
övünç, gurur ve şerefle bahsedeceğim,
gerek sanayi stratejisi, gerek sanayi envanteri yapma işini Sanayi ve Ticaret
Bakanlığım döneminde Allah bize nasip
etti’’ dedi. O güne kadar ‘’Sanayi envanteri’’ olarak adlandırılan bu sistemi
girişimci bilgi sistemi olarak değerlendirdiklerini belirten Çağlayan, ‘’Gördük ki
Türkiye sadece 300 bin sanayi işletmesinden müteşekkil değil. 2 milyon 10 bin
377 hizmet, sanayi ve ticaret sektöründen müteşebbisin bir arada olduğu bir
yapıya ulaştı’’ diye konuştu.
Geçmişte, işçi sayısı, sektörel işçi sayısı,
işçi dağılımı, Ar-Ge harcamalarının sektörel bazda değerlendirilmesi imkanına
sahip olmadıklarını söyleyen Çağlayan,
şöyle konuştu:
‘’Enerji kullanımını dahi sektörel bazda
değerlendirecek kapasitede değildik. O
tarihte yapılan çalışmalarla Sayın Başbakanın desteğiyle 2008 yılında 30 Ekim
tarihli resmi gazetede ‘girişimci bilgi sistemi’ adı altında bu sistemin Türkiye’nin
resmi gazetesiyle resmi bir fonksiyonu
ve görevi olduğunu ve bunun koordinasyonunda son derece doğal olarak Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılmasının ve Türkiye’de teşvik politikalarının
mutlaka Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
verileri esas alınarak yapılması gerektiği
orada tespit edildi.’’
Bakan Çağlayan, 27 sektörde 22’si sanayi, 5’i hizmet olmak üzere strateji belgeleri hazırladıklarını, sektörlerin rekabet
gücü analizlerinin ve stratejilerin sivil
toplumla beraber yapıldığı bir ortamda
bakanlık görevine geldiğini anlattı. Tüm
ilgili müsteşarlıkların üye olarak katıl-
İhracat Dördüncüsü: Federal Mogul Piston Segman A.Ş.
İhracat Beşincisi: Valeo A.Ş.
İhracat Altıncısı: Componenta A.Ş.
İhracat Yedincisi: Hayes Lemmerz Jantaş A.Ş.
İhracat Sekizincisi: İnci Akü A.Ş.
dığı, Merkez Bankasının bağımsız kurullarının içinde olduğu, TOBB, Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile beraber ihracat
odaklı bir üretim stratejisi eylemi ortaya koyduklarını ifade eden Çağlayan,
‘’4 toplantı yaptık, otomotiv sektörünü
öncelikli sektör olarak ele aldık. Ardından demir çelik sektörü, makine sektörü
ve tekstil olmak üzere pek çok sektörde
çalışmalar yaptık’’ dedi. Çağlayan, bunların temel nedeninin sanayi stratejisiyle
ortaya çıkan durumu bir ihracat stratejisiyle birleştirilmesi, birlikte ele alınması
ve bu çerçevede sektörün öncelikli sek-
İhracat Dokuzuncusu: Mako A.Ş.
törler arasında yer alarak gerekli devlet
desteklerinin nasıl, ne zaman ve ne şekilde verileceğinin tespit edilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
Türk Sanayicisi
güvenerek bunu dile getiren bir hükümet
ve başbakanı var. Bununla ilgili de gerek
yatırım teşvik sistemi gerek Ar-Ge teşvik
sistemi sırf size bu destekleri sağlamak
noktasında önemli gelişmeler kaydediliyor” şeklinde konuştu.
“Bugün Türkiye ana sanayisiyle yan
sanayisiyle tüm kuruluşlarıyla beraber artık kendisi ciddi manada her türlü üretimi yapabilecek güce zekaya ve
kabiliyete gelmiştir’’ diyen Çağlayan,
‘’Bununla ilgili arkasında yerli malı bir
otomobil isteyen böylesi bir önemli hedef koyan ve Türk sanayisi ile sektörüne
Bakan Çağlayan, 2009 krizinde sektörün
son derece önemli dönemeçten geçtiğini vurgulayarak ‘’Hükümetimiz o zaman
birçok kuruluşun yapmış olduğu haksız
eleştiriye rağmen otomotiv sektörünü
başta olmak üzere mobilya beyaz eşya
sektöründe vermiş olduğu yaklaşık 55
milyar liralık gerek ÖTV gerek Kısa Ça-
İhracat Onuncusu: Cevher Döküm A.Ş.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
73
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
lışma Desteği ödeneğiyle sektördeki istihdamı da önemseyerek bu krizi teğet
geçmesini sağladı’’ dedi.
TAYSAD Almanya Temsilciliği
Türk sanayicisinin, yılmadığını, yorulmadığını ve mücadeleci olduğunu anlatan
Çağlayan, ‘’Türk sanayicisi, yılmaz, yorulmaz ve mücadeleci ruhuyla hükümetin verdiği destekle küresel krizi dünyada
en hafif atlatan ve ardından ihracatta ve
büyümede pozitif rakama geçen bir ülke
oldu’’ dedi.
Toplantının ilerleyen bölümlerinde söz
alan TAYSAD Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz ise konuşmasında, otomotiv
sanayinin AB içindeki en gelişmiş bölgelerinden Almanya’daki otomotiv katma
değer zincirinden daha fazla pay alınmasının ve yeni teknolojilerle ilgili işbirliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini
belirterek, “Alman markalarının dünya
otomotiv üretiminden aldığı toplam pay
yüzde 17 seviyesindedir. Sadece otomotiv sanayinde 700 bini aşkın istihdam
sağlanmakta, yıllık 20 milyar Euro Ar-Ge
yatırımı yapılmaktadır. Otomotiv sanayinin gelişmeler açısından kalbi olan bu
bölgeyle TAYSAD üyelerinin gelecekteki
işbirlikleri, yeni fırsatlara erişimleri Almanya Temsilciliği aracılığıyla çok daha
kolay ve verimli olacaktır” dedi.
Başarılı firmalar ödüllendirildi
TAYSAD Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz
74
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Genel kurulda ayrıca 2010 ödülleri sahiplerini buldu. Patent/Faydalı Model
Ödülleri alanında sırasıyla Arfesan, Bant
Boru ve Elba ile Makersan ilk üç dereceyi paylaştı. Eğitim ödüllerinde ise ilk üç
sırayı Farplas, Hasçelik ve Kanca aldı.
İhracatta ise Bosch Sanayi, CMS Jant ve
Autoliv Cankor ödül alırken, sıralamada
4 ve 10. sıralarda yer alan Federal Mogul
Piston, Valeo Otomotiv, Componenta,
Hayes Lemmerz Jantaş, İnci Akü, Mako
Elektrik ve Cevher Döküm firmaları ise
tebrik plaketi ile ödüllendirildi. t
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
37. OSD Genel Kurul Toplantısı
2011'de hedef,
1,2 milyon araç üretimi
Küresel otomotiv taşıt aracı üretimini
özetleyen Önen, 2010 yılında yüzde 26
artışla 77 milyon adet olarak gerçekleştiğini belirttikten sonra, aynı dönemde
BRIC ülkelerindeki araç üretiminin yüzde 32 arttığını ve BRIC ülkelerinin küresel üretimdeki paylarının ise yüzde 34’e
yükseldiğini bildirdi. Önen, otomotiv
üretiminde Çin, yüzde 32’lik artış ile 5
milyon adet üzeri üretim yapan en büyük 4 ülke arasında 18 milyon üretimle
ilk sırada yer alırken, Hindistan’da yüzde
34, Rusya’da yüzde 90 üretim artışı gözlendiğini de belirtti.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün
8 Mart 2011’de İstanbul Sanayi
Odası’nda gerçekleştirilen
Otomotiv Sanayii Derneği
OSD’nin Genel Kurul
Toplantısı’na, sektör temsilcileri
ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün katıldı.
uOSD 37. Olağan Genel Kurulu, Odakule ISO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurulda konuşan OSD Başkanı Kudret Önen, otomotiv sektörünün 2010
yılında yüzde 25 oranında büyüdüğünü
ve 2011 yılında da olumlu gelişimine
devam ettiğini aktardı. OSD Başkanı
Kudret Önen otomotiv sektörü ile ilgili
şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk
otomotiv sektörü, küresel krizin ardından toparlanmaların başladığı 2010 yılında üretime yüzde 26 artışla 1 milyon
94 bin adede ulaştı; dünyada 1 milyon
adet araç üretimi yapan 17 ülke arasında
16. sırada yer aldı. 2011 yılında; pazarın
geçtiğimiz yılki canlılığını korumasını ve
talep artışının devam etmesini bekliyoruz. AB pazarında otomotiv ürünlerine
olan talebin çok yavaş artması ihracatı76
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
mızı sınırlasa da, 2011’de Türk otomotiv
sanayii ihracatı 900 bin adet ve toplam
19 milyar dolar civarında olacaktır. Bununla beraber, ihracattaki bu artış ile
üretimin 1,2 milyon düzeyine çıkmasını
öngörüyoruz. 2011 yılı ilk iki aylık sonuçları da bu beklentilerimizi doğrular
şekilde seyrediyor.”
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret
Önen, “Türk otomotiv sanayinde 2010
yılı, üretim açısından 2008 yılı üretim
rekoruna yaklaşan bir yıl oldu. 2008 sonunda başlayan küresel krizin etkilerinin
2010’un ilk aylarından sonra azalmaya
başlaması ile birlikte üretimde yüzde
25’lik artış yaşandı. Ancak artışa rağmen
AB pazarındaki olumsuzlukların devam
etmesi, ihracatın hedeflerin altında kalmasına neden oldu. İhracatın üretimdeki
payı 2008 yılında yüzde 79 iken; bu pay
geçtiğimiz yıl yüzde 68 düzeyinde gerçekleşti” dedi.
Dış ticaret dengesinde ise, Türk otomotiv sektörü 2010 yılında 393 milyon
TAYSAD Başkanı
Celal Kaya
İhracat” sıralamasındaki ihracat lideri
olan otomotiv sanayi, 393 milyon dolar
dış ticaret fazlası sağladı.
Konuşmasında otomotiv sektörünün gelişimin daha istikrarlı sürdürebilmesi için
2010’da hazırlıkları tamamlanan Türkiye
Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın öncelikle uygulamaya geçirilmesin beklediklerini aktaran Kudret
Önen, 2011’de gerçekleştirmek istedikleri önemli konulardan birinin de; tüm
yatırım çalışmaları tamamlanan Test
Pisti için arsa temininde yaşanan sorunun giderilmesi ve Test Pisti inşasına
başlanması olduğunun altını çizdi.
dolar toplam fazla vererek Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri devam
ettirdi. Bir önceki yıla kıyasla dış ticaret
fazlasındaki azalma ise taşıt araçları dış
ticaretinde azalan ihracata karşı, arşırı
artan ithalattan kaynaklandı.
2010 yılında taşıt araçları dış ticaretinde ihracat yüzde 14 artarken, ithalattaki
51 artış gösterdi. 1,1 milyon adet araç
üretiminin gereği olarak yapılan parça
ithalatı, 40 markanın 354 bin otomobil
ve 111 bin ticari araç ithalatı, parktaki
7,5 milyon otomobil ve 3,7 milyon ticari
araç için yedek parça ithalatı; OSD üyesi
15 taşıt aracı üreticisi ve yüzlerce aksam ve parça üreticisinin 2010 yılındaki
ihracatı ile karşılandı. İthalattaki artışa
rağmen, TİM’in “2010 Sektörlere Göre
Kudret Önen, Ar-Ge’nin önemine dikkat
çekerek, Ar-Ge Destekleri Mevzuatı çerçevesinde otomotiv sanayinin kurulan
87 Ar-Ge Merkezi içinde, 27 Ar-Ge Merkezi ile sektörler arasında ilk sırada yer
aldığını hatırlattı ve otomotiv sanayinin
bu alanda önemli girşimlerinin artarak
devam edeceğini vurguladı.
Geçtiğimiz ayların güncel konusu olan
yerli araç üretimi konusuna da değinen
Kudret Önen sözlerine şu şekilde devam
etti: “Küresel bir marka ve buna ait değer
zincirini oluşturmak üzere temel esasların belirlenmesi amacıyla OSD bünyesinde çalışmalara başlandı. Türkiye’nin
otomobil, hafif ticari araç üretimini bir
küresel marka olarak gerçekleştirmeyi
amaçlayan ve kamudan beklentileri de
kapsayan bu çalışmanın sonuçları Sanayi
ve Ticaret Bakanlığımıza sunacağız.”
Diğer bir önemli konu olarak çevreci
sistemler için teşvik sistemi konusuna
dikkat çeken Kudret Önen, “Düşük karbon emisyonlu taşıt araçları için, kulla-
TAYSAD Başkanı Celal Kaya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
OSD Başkanı Kudret Önen
nılan motor teknolojisi ve araç cinsinden
bağımsız olarak belirli bir sınır değeri
altında kalan motorlu taşıt araçlarının
yararlanacağı yeni bir teşvik sistemi
oluşturulması öneml bir konudur. Bu
çerçevede mevcut hali ile sadece elektrikli otomobileri kapsayan ÖTV indirimi,
diğer düşük karbon salınımlı araçları da,
teknolojileri de kapsayacak hale getirilmesi, ürünler arası çeşitliliği sağlayacaktır” dedi.
Kudret Önen, OSD’nin orta vadede stratejik hedefinde değişiklik olmadığını hatırlatarak, “Hedefimiz, dünyada toplam
üretimde ilk 10, AB’de toplam üretimde
ilk 3, AB’nde Ar-Ge’de ilk 5, yılda 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar dolar ihracat geliri ve 600
bin istihdam sağlamaktır” dedi.
Toplantıda konuşmacı olarak yer alan
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD Başkanı Celal Kaya ise, 2011
yılının ilk çeyreğinde yakalanan başarının 2., 3. ve 4. çeyreklerde de devam
etmesini ümit ettiklerini belirtti. Kaya
“Bu olumlu gelişmeler yaşanırken, Sanayi Strateji Belgesi’nin tamamlanması, Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’nin
onay seviyesine gelmiş olması, otomotiv sanayiindeki Ar-Ge Merkezleri sayısının 28’e yükselmesi, yurtiçi ticarette
KOBI’ler için ödeme vadelerinin kanunla sınırlanması, yeni Ticaret Kanununun
yayınlanması ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan fuar, yurtdışı satış - pazarlama ve diğer global şirketlerin alım
heyetleri faaliyetlerinin desteklenmesi
bizleri çok mutlu etmiştir” dedi.
Celal Kaya; Ar-Ge’ye değindiği koODD Başkanı
Mustafa Bayraktar
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
77
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
OYDER Başkanı
H. Şükrü Ilısal
nuşmasında 2010 yılı sonu itibariyle
18 TAYSAD üyesinin Ar-Ge Merkezi
Belgesi’ni aldığını, bu sayıyı 2011 yılında
30’a çıkarma hedefinde olduklarını ifade
ederek, “Sektörümüzdeki Ar-Ge Merkezi
sayısının artmasıyla birlikte ana amaç
ürün geliştirebilen, dizayn yapabilen ve
en önemlisi teknoloji geliştirebilen ArGe merkezlerine sahip olmaktır. Kanundaki 50 kişi sınır sayısının düşürülmesi-
78
OİB Başkanı
Orhan Sabuncu
nin de sanayimize sağlayacağı katkılar
ilgili kurumlara tarafımızca aktarılmıştır” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyelerinin toplu taşıma aracı satınalmalarında yerli otobüsü tercih etmeleri konusunda yapmış
olduğu girişimler nedeniyle Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e teşekkür
eden Kaya, kamyon ve çekici alımlarında
da yerli markaların tercih edilmesi için
Bakan’dan destek talebinde bulundu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD
Başkanı Mustafa Bayraktar ve Otomotiv
Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal’ın ardından konuşma
yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün, Türkiye’de üretimi olan veya
olmayan diğer markaların burada yep-
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
yeni model ve tasarımlar üreterek tüketiciyi tatmin etme fırsatı bulunduğunu söyledi. Türkiye’de
üretim yapanların da aslında yeni modeller, yeni
tasarımlar ortaya koymaları gerektiğini ifade eden
Ergün, “Türkiye’de üretilen otomobil ürün çeşitleri
tüketiciyi tatmin etmiyor, bu nedenle yurt içinde
satılan modellerin üçte birinin yerli olmasına karşılık, üçte ikisi ithal araçtır. Bu boşluğun içeride
yeni ürünler ve modellerle doldurulması gerekiyor” dedi.
Hazırladıkları Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’yle
otomotiv sanayinin sürdürülebilir küresel rekabet
gücünü artırmayı ve katma değeri yüksek bir üretim yapısına geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan
Ergün, yaptıkları analizler sonucunda Ar-Ge altyapısını iyileştirmek, fiziki altyapıyı geliştirmek,
şirketlerin tasarım, üretim ve markalaşma becerilerini artırmak, hukuki ve idari düzenlemeleri
iyileştirmek, insan kaynaklarını geliştirmek başlıklarında 5 temel hedef belirlediklerini anımsattı.
Bakan Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘Bu hedeflere ilişkin eylemleri inşallah 2014 yılına kadar uygulayarak otomotiv sektörümüzün de
önemli gelişme sağlamasını gerçekleştirmiş olacağız. Strateji belgesinde yer alan eylem planlarımızın bazılarından da kısaca bahsetmek istiyorum.
Öncelikle sanayicilerimize vereceğimiz Ar-Ge
desteklerini artıracak ve çeşitlendirecek çalışmalar
yapacağız. Teknoloji ve tasarıma dayalı üretimin
geliştirilmesi için yeni teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Özgün tasarım ve üretim ile alternatif
yakıt ve elektrikli araçlarda kullanılan batarya üretimi konusundaki teknolojik yatırımları da ayrıca
teşvik edeceğiz. Tasarım doğrulama, yol testleri,
araç çarpma tesisi ile rüzgâr tüneli yapılması için
test merkezleri kurmaya devam edeceğiz. Elektrikli araçlara yönelik özel vergilendirme metotlarını (yüzde 37’den yüzde 3’e) ele alacak ve bu
tür araçların kullanımının yaygınlaşması için şarj
istasyonları gibi gerekli altyapı çalışmalarına katkı sağlayacağız. Son teşvik paketimizde, 12 büyük
sektörden biri olan otomotiv sektöründe büyük ve
yeni yatırımların proje bazında ve tedarik zincirindeki firmaları da kapsayacak şekilde desteklenme-
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Madalya:
Mercedes Benz Türk A.Ş.
TAYSAD’DAN HABERLER
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
MAN Türkiye A.Ş.
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Honda Türkiye A.Ş.
si ile ilgili çalışmalar da yapacağız. Yapılacak yatırımlar için uygun şartlarda arsa
ve altyapı teminine yönelik girişimlerde
bulunacağız.’
Otomotiv sektöründe ara malı olarak
kullanılan ürünlerin içinde ithal payını
azaltmak amacıyla, tedarik zincirinin her
halkasında yer alan işletmeler arasında
işbirliği ve ortaklık kültürünü artıracak,
üretimde yerlilik oranını yükseltecek
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80
NEWS FROM TAYSAD
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
destek mekanizmaları kuracaklarının altını çizen Ergün, KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi
için işletmelere bilgi ve danışmanlık hizmetleri konusunda çeşitli destekler vereceklerini, ömrünü tamamlamış araçların
trafikten çekilmesine yönelik hukuki
düzenlemeleri de hayata geçireceklerini
söyledi.
Türkiye’nin üretim ve montaj alanında
dünyanın en yetkin ülkelerinden birisi
olduğunu, Türkiye’de üretilen hiçbir aracın geri çağrılmadığını işaret eden Ergün,
‘Ancak iddialı bir ülkenin, büyük ve güçlü
bir ülkenin bir vatandaşı olarak, sadece
montajla yetinmek, bizi ve vatandaşlarımızı tatmin etmiyor. Montajını yaparak ihraç ettiğimiz bir araçtan bir birim
kazanıyorsak, bize ait bir tasarımla ihraç
ettiğimiz araçtan belki birkaç birim daha
fazla kazanacağız. Bunu başarırsak, ihra-
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Altın Plaket:
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.
catımızı 50 milyar doların çok daha üzerine rahatlıkla çıkarabiliriz’ şeklinde konuştu. Bugün dünyada elektrikli araçlarla,
hibrid yakıtlarla, çevre dostu modellerle ilgili önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Ergün, ‘Yabancı markalar, bu
ürünleri, geliştirsin, tasarlasın, sonra da Türkiye’de üretmeye
başlasınlar diye beklemek gibi bir şansımız yok. Türkiye’yi
otomotivin merkez üssü haline getireceksek, ülkemizi tasarım, Ar-Ge ve inovasyon cennetine dönüştürmeliyiz’ dedi.
OSD’den ve diğer girişimcilerden tasarımı, modeli, markası
yerli bir otomobil üretmesini beklediklerini söyleyen Sanayi
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’ye özgü bir otomobilin sembolik değerinin ülkeye, millete ve sanayiye katacağı
moralin de çok yüksek olacağını belirterek, geniş iç pazarın,
yerli otomobile büyük teveccüh göstereceği inandığını söyledi. OSD’nin, yerli otomobil yapımı konusunda başlattığı çalışmanın sonucunu merakla beklediklerini ifade eden Ergün,
‘Bu konuda bir hazırlık yapıldığını ancak bu hazırlığın, ‘bu iş
neden olmaz’ hazırlığı değil bu iş nasıl olur hazırlığı olmasını
istediklerini, hazırlığın bunun yol haritası niteliğinde olması
gerektiğini belirtti.
Otomotiv yan sanayinin tüm dünyada kabul edilen gücü ve
kalitesiyle, A’den Z’ye bir araç yapabilecek güç, imkan ve birikime sahip olduklarını ifade eden Ergün, ‘Rusya seyahatinde
bir çok sanayici ve Rus politikası Türk otomotiv yan sanayinin
Rusya’da mutlaka yer alması gerektiğini ısrarla vurguladılar’
dedi.t
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Gümüş Madalya:
BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OSD İhracatta Başarı Ödülü, Gümüş Madalya:
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş.
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
OSD Yan Sanayi Ödülleri
Yan Sanayi Başarı Ödülü
Kale Oto Radyatör Sanayi Ticaret A.Ş.
Yan Sanayi Başarı Ödülü
Farplas Oto Yedek Parça Sanayi A.Ş.
Yan Sanayi Başarı Ödülü
Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü sahibi:
Kale Oto Radyatör Sanayi Ticaret A.Ş.
uOSD tarafından 1992 yılından
bu yana verilen Yan Sanayi Başarı
Ödülü’nün bu yıl sahibi Kale Oto Radyatör oldu. Bu başarılı süreci bizimle
paylaşır mısınız?
OSD tarafından Başarı Ödülü’ne layık
görülmemizi; Kale Oto Radyatör olarak 1966 yılından bu yana, yedek parça
amaçlı radyatör imalatıyla başlayan 45
yıllık bir tecrübe birikiminin doğal bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. 1993 ve
1997 yıllarında da OSD Başarı Ödülü’ne
layık görülmüştük, üçüncü kez tekrar bu
başarıyı yakalamış olmak bizleri gururlandırdı.
Kale Oto Radyatör’de mühendislik ve
Ar-Ge çalışmalarımız, özellikle 1984
yılından itibaren ivme kazanarak arttı.
1980’li yılların son çeyreğinde bakır radyatör imalatından, alüminyum mekanik
radyatör imalat teknolojisine geçiş so82
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
nucunda 1997 yılında tamamen kendi
teknolojik çalışmalarımızla, dışarıdan
hiçbir teknik destek almadan yaptığımız
alüminyum braze radyatör imalatımız
bu süreci hızlandırarak ufkumuzu genişletti.
Alüminyum braze radyatör imalat teknolojisine geçmemizle birlikte yurt dışındaki rakiplerimizle rekabet edebilme gücümüz artarak, ana sanayi ile co-design
proje geliştirme konusunda yetkinleştik.
Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri
de şüphesiz ki insan kaynağımızdır. Tasarım konusunda tecrübeli, yetenekli bir
mühendis ve teknisyen kadrosuna sahibiz. İnsan kaynağımız ile her türlü soğutma, ısıtma sistem ve elemanları tasarımı
yapma yeteneğimiz mevcuttur.
En yeni imalat teknolojisini ve makinalarını kullanmak, en gelişmiş test cihaz,
ekipman ve teknolojilerini takip etmek;
Zeki Tosun
Kale Oto Radyatör San. Tic. A.Ş.
Mühendislik Müdürü
Engineering Manager
of Kale Auto Radiator
OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü sahibi:
Olgun Çelik A.Ş.
Mustafa Karaağaç
Olgun Çelik A.Ş.
Assistant General Manager
VP Of Engineering
uOSD tarafından 1992 yılından
bu yana verilen Yan Sanayi Başarı
Ödülü’nün bu yıl sahibi oldunuz. Bu başarılı süreci bizimle paylaşır mısınız?
Türk otomotiv yan sanayisi için önemli konuların başında gelen nokta; kendi
ürünlerini, kendi tasarımlarını yapabilen
firmaların var olmasıdır.
Çünkü artık spot üretimlerin ortadan
kalkması gerekmektedir ve otomotiv
ana sanayilerine parça veren yan sanayilerin kendi tasarım gücünü ön plana
çıkartmaları otomotivin devleriyle çalışabilmek için şart olmuştur. Bu amaçla
biz de kendi tasarımımız olan parçaları
üretmek adına 2010 yılında Ar-Ge merkezimizi kurduk. Güçlü bir ekip ile sistematik ve proje odaklı sıkı bir çalışmalar
yaparak birçok OEM projesine imza attık ve elbette ki bu yüksek teknolojili
çalışmalarımız sürekli gelişerek devam
bunları temin ederek uygulamaya almak başarımızın önemli faktörlerinden
birisidir. Tasarım konusunda da en yeni
bilgisayar destekli tasarım ve teknoloji
programlarını kullanmaktayız.
İmalatta kullanılan malzemeler de kuşkusuz, ürün kalitesi konusunda çok
önemli bir etkendir. Kale Oto Radyatör,
küresel pazarlarda kabul görmüş, radyatör için gerekli malzemeleri dünya
çapında ve kalitede üreten firmalardan
tedarik etmektedir.
Kale Oto Radyatör’deki Ar-Ge çalısmalarından söz edebilir misiniz?
Ar-Ge çalışmalarımızı iki ana başlıkta
toplamak mümkün. Bunlardan birincisi; ana sanayi firmalarıyla yapmakta
olduğumuz co-design (ortak tasarım)
çalışmaları, ikincisi ise firmamıza yeni
ürün çeşidi ve teknolojileri kazandırma,
mevcut ürünlerimizi geliştirme çalışmalarıdır.
Ortak tasarım çalışmaları sayesinde
yurt içinde ve dışında pek çok ana sa-
etmektedir. Başarımızın arasındaki ana
etmenler ise güçlü bir takım çalışması,
kurumsal bir sistemin oluşması ve en
son teknolojili metotlardan yararlanarak yeni projelere odaklanmak ve bunun
yanında çalışanlarımıza yaptığımız yatırımlardır.
Firmanızdaki Ar-Ge çalışmalarından
söz edebilir misiniz?
Olgun Çelik Ar-Ge bölümü 2010 yılında Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından resmi olarak Ar-Ge merkezi olarak
tanınmıştır. Bu OlgunÇelik tarihindeki
önemli basamaklardan biridir. Çünkü
inanıyorum ki rekabetin çok yüksek olduğu otomotiv sektöründe ayakta kalabilmek ve sürekli büyümek için Ar-Ge
çalışmalarına çok büyük önem verilmesi
gerekmektedir.
Olgun Çelik’te Ar-Ge merkezimiz yerli ve yabancı otomotiv ana sanayilerin
Ar-Ge ve ürün geliştirme sistemleriyle
entegre olarak çalışmaktadır. Ana sanayiler ile çalışırken onların isteklerini tam
zamanında cevap vermek büyük önem
taşımaktadır. Bu amaçla yeni jenerasyon
yaprak yay tasarımlarımızı sanal ortam-
nayi firmasıyla; su soğutma radyatörü,
hava soğutma radyatörü (intercooler),
kondenser, ısıtma radyatörü, yağ soğutucusu ve tüm bunların birleşiminden
oluşan komple soğutma ve ısıtma modülleri geliştirilmiştir.
Örnek verecek olursak yurt içinden; Tofaş, Renault, Ford Otosan, BMC, Isuzu,
Temsa, Türk Traktör, Tümosan, Hattat
Tarım Makinaları, Mercedez-Benz Türk,
Zeki Tosun, 1957 yılında Çanakkale
iline bağlık Küçükkuyu beldesinde doğdu. İlk ve orta okulu Küçükkuyu’da tamamladı. 1973 yılında İstanbul’a gelerek, 1976 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni
bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun olarak, imalat dalında master yaptı. Askerlik sonrası 1984 yılında Kale Oto Radyatör’de
çalışma hayatına başlayan Tosun, o
tarihten bu yada Kale Oto Radyatör’de
çalışmaktadır.
da gerçekleştirip, prototip üretim ve test
süreçlerimizi kısalttık ki bu da bizi diğer
rakiplerimizden farklılaştıran ana etkenlerden biri oldu.
Bunun haricinde SAE gibi uluslararası
saygınlığı olan ve önde gelen ana sanayilerin katıldığı konferans ve kongrelere
makaleler ile katılıyoruz. ASME ve JSME
gibi konferanslara da süspansiyon teknolojisine yön verecek makaleler sunmaktayız. Ve elbette ki gelişmişliğin çok
önemli bir göstergesi olan patent çalışmaları da daimi olarak devam etmektedir. t
Mustafa Karaağaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına Olgun Çelik’te başlayan Karaağaç,
yaklaşık 20 yıldır kalite, ürün geliştirme,
işletme müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. Mustafa Karaağaç şu anda
Olgun Çelik A.Ş.’de Teknik İşlerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Aynı
zamanda Ar-Ge koordinatörü görevini
yürüten Karaağaç, başta mühendislik
ve Ar-Ge olmak üzere Olgun Çelik’teki
tüm teknik işlerden sorumlu olarak görevini sürdürüyor.
Karsan, Güleryüz, Otokar ve FNSS gibi
belli başlı firmalardır. Yurt dışından ise
Deutz, Claas gibi firmaları da örnek gösterebiliriz.
Yeni ürün geliştirme konusundaki faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bu faaliyetler, yüksek basınca dayanıklı özel iş
makinaları için yağ soğutucular ve klima
sistemleri için evaporatör imalatı teknolojisini geliştirme çalışmalarıdır. Yüksek
basınca dayanıklı yağ soğutucular; plaka
- çubuk (plate and bar) tipi diye adlandırılan farklı bir imalat teknolojisi gerektirmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız
sonuçlanma aşamasına gelmekte olup,
seri imalata başlayacağız.
Firmamızın bir Ar-Ge merkezi olması
için de çalışmalar yapmaktayız. Aslında
uzun yıllardır yapmışolduğumuz teknoloji geliştirme çalısmaları zaten Ar-Ge
merkezi kapsamı içerisinde ancak bunun kanuni prosedürünü yerine getirerek resmi olarak Ar-Ge merkezi belgesi
alma aşamalarını da kat edeceğiz.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
83
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
25. ODD Genel Kurul Toplantısı
Sektör, küresel dünyada
söz sahibi olmayı tartıştı
bir baskı yaratıyor. Vergi mevzuatının
servet vergisi düzeninden çıkarılıp pazarı
ve sektörü geliştirecek ve devletin vergi
gelirlerinde azalma yaratmadan yeni bir
düzene geçmesi şart’’ diye konuştu.
ODD Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bayraktar
Bunların yanında otomotiv sektörünün
güvenlik ve çevre olmak üzere iki önemli konusu olduğunu belirten Bayraktar,
Türkiye’nin Kyoto Protokolü ve iklim
değişikliği çerçevesinde karbondioksit
emisyonunun azaltılması yükümlülüğü
olduğunu anımsatarak, tüm kuruluşların
karbondioksit emisyonlarını azaltmak
adına alternatif enerji arayışları içinde
olduğunu, bu doğrultuda otomotiv üreticilerinin de yeni buluş ve çalışmalar
peşinde koştuğunu dile getirdi.
29 Mart 2011’de TOBB Plaza’da
gerçekleştirilen Otomotiv
Distribütörleri Derneği ODD’nin
Genel Kurul Toplantısı’nda sektör
temsilcileri bir araya geldi.
uODD Genel Kurulu açılış konuşmasında, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bayraktar, ‘’Otomobil sahipliği ucuzlatılmadığı ve iç pazar büyümediği sürece
küresel otomotiv dünyasında arzu ettiğimiz kadar söz sahibi olamayacağız’’
dedi. Dünya otomotiv sektörüne ilişkin 2010 verilerini paylaşan Bayraktar,
Türkiye’nin, bin kişiye 134 araç ortalamasıyla Batı Avrupa ülkeleri ortalaması
olan 605’in çok gerisinde olduğuna, Batı
Avrupa’da en düşük rakamın 267 ile bisiklet ülkesi Hollanda’da olduğuna işaret
etti.
Türkiye’de üretilen araçların, yan sanayideki olumlu gelişmelerin, Türk ekonomisine sağlanan istihdam ve katkıların
84
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
önem arz eden konular olduğuna değinen Bayraktar, herkesin bu tür alanlarda
nasıl büyüyeceklerini düşündüğünü ve
çalıştığını söyledi.
Bayraktar, ‘’Günümüz dünyasında otomobil temel bir ihtiyaçtır. Hal böyleyken mevcut vergi mevzuatı hala bir lüks
tüketim aracı olarak görüyor. Mevcut
vergi mevzuatı potansiyelimiz üzerinde
Yönetimlerin de bu çalışmalara paralel
kararlar aldığını belirten Bayraktar, araç
vergilendirmesinde artık en büyük faktörün çevre olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Küresel teknik mevzuata göre
belgelenen karbondioksit/kilometre parametresinin esas alınması ve teşviklerin
gram karbondioksit/kilometre sınır değeri ile araçların mevcut gücü sınıflarına
göre belirlenmesi gerekiyor. Bu sayede
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi adil bir
vergilendirme esasını yakalayabilmemiz mümkün. Bu çerçevede hem çevre
hem de halk sağlığını koruyacak bir diğer önlemin de motorlu taşıt araçlarının
kullanıldığı sürede ödenen vergide, Motorlu Taşıt Vergisi’nde (MTV) öncelikle
yasasına, sektörümüzün yolunu gözlediği strateji belgesine ve karbondioksit
emisyonun baz alan yeni vergilendirme
sisteminin önemine dikkatinizi çekiyorum ‘’ diye konuştu.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Niyazi İlter
OSD Başkanı Kudret Önen
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret
Önen ise otomotiv sektöründe ihracatın
bu yıl 900 bin adet ile 19 milyar dolara
ulaşmasını, üretimin de 1,2 milyon adet
düzeyine çıkmasını öngördüklerini belirtti.
karbondioksit emisyonunu temel alarak
değerlendirilmesi ve yaşa göre verginin
azaltılması uygulamasından vazgeçilmesi en elzem konumuz olmalıdır. Bugün
mevcut araç parkının yüzde 51’i 12 yaş
ve üzeri araçlardan oluşuyor.’’
2009’daki ÖTV indiriminde 6 ayda 300
binden fazla araç satışı gerçekleştiğine
işaret eden Bayraktar, ‘’Bizim pazarımız
doğru düzenlemelere çok hızlı ve olumlu
cevap veren bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda devletin atacağı doğru adımlar
hepimizin nihai hedefi olan iç pazarın
büyümesinde hayati önem taşımaktadır.
Son alınan kararla elektrikli araçlara ÖTV
avantajı sağlandı ama sadece elektrikli
araçlar kapsam dahilinde tutuldu, hibrit
ve diğer çevre dostu teknolojiler ise kapsam dışında kaldı. Temel amaç doğaya
saygılı otomobilleri teşvik etmekse bu
doğrultuda elektrikli otomobiller teşvik
ediliyorsa aynı zamanda daha az karbondioksit değerine sahip teknolojiler ve
hibrit otomobillerde bu kapsam içine alınıp değerlendirilmelidir’’ diye konuştu.
söz sahibi olamayacağız” diyen Bayraktar, bu yönde adımların bir an önce ve
sıklıkla atılması gerektiğini kaydetti.
Bayraktar, dünyada her şeyin hızla değiştiğini ve yatırım kararı alan üreticilerin alternatifsiz olmadığına işaret
ederek, ‘’İç pazarı güçlü olmayan ekonomilerin yatırım çekme potansiyeli yok
denecek kadar. İç pazar rakamı büyüdükçe üretim rakamı da bununla doğrultulu
olarak artıyor. İç pazarımızı büyütmeden
otomotiv sektörümüzü dünya çapında
güçlü ve sözü edilebilir bir sektör haline
getirebilmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda hep üzerinde durduğumuz hurda
Türk otomotiv sanayinde 2010 yılının
üretim açısından 2008 yılı üretim rekoruna yaklaşılan bir yıl olduğunu dile getiren Önen, 2008 yılında başlayan global
krizin etkilerinin 2010’un ilk aylarından
sonra azalmaya başlamasıyla birlikte
üretimde yüzde 25’lik artış yaşandığını, ancak artışa rağmen AB pazarındaki
olumsuzlukların devam etmesinin ihracatın hedeflerin altında kalmasına neden
olduğunu ifade etti.
Kudret Önen, 2011 yılının ilk aylarındaki sonuçlara göre otomotiv sektöründe
sürdürülebilir bir büyümeden bahsedilebileceğini dile getirerek, sürdürülebilir
büyümenin çok önemli olduğunu anlattı.
2011 yılını küresel krizden çıkışta ciddi
bir başlangıç olarak gördüklerini belirten
Önen, bu yıl ilk iki aydaki talebin devam
sürmesi durumunda bu beklentilerinin
devam edeceğini kaydetti.
Önen, yıllardır kendilerinin otomotiv
sanayinde strateji eksikliğinden bahsettiklerini dile getirerek, 2011 yılının bu
TAYSAD Başkanı Celal Kaya,
25. ODD Genel Kurulu'nda
bir konuşma yaptı.
Otomotiv Pazarında Hurda Teşviği
Bayraktar, buna paralel hurda teşviğinin
kısa bir süre içinde yürürlüğe gireceğine
dair umutlarını koruduklarını belirterek,
çevreyi ve kamu sağlığını tehdit eden
eski teknolojili araçların MTV’de yapılacak yaş artışına göre vergi düzenlemesi
ile yeni teknolojilerle ikame edilmeye
özendirilmesini beklediklerini kaydetti.
“Otomobil sahipliği ucuzlatılmadığı ve
iç pazar büyümediği sürece küresel otomotiv dünyasında arzu ettiğimiz kadar
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
85
TAYSAD’DAN HABERLER
OYDER Başkanı
H. Şükrü Ilısal
NEWS FROM TAYSAD
OIB Başkanı
Orhan Sabuncu
stratejilerin hayata geçirildiği ve uygulanmaya başladığı bir yıl olmasını dilediklerini söyledi.
ğüne değinen Kaya, ancak iç pazardaki
büyümenin yüzde 60’ın ithal araçların
oluşturduğuna dikkat çekti.
Hurda teşviğine de değinen Önen, bunun sektöre yararlı olacağını belirterek,
ayrıca iç pazarda elektrikli araçlara uygulanan şartların tüm çevre dostu araçlara uygulanması gerektiğine işaret etti.
Kaya, otomotiv yan sanayisinin geçen
yıldan itibaren dünyaya açıldığını ve
globalleşmeye başladığını dile getirerek,
geçen yıl yan sanayi olarak Rusya’ya gittiklerini, nisan ayında da Rusya’dan bir
satın alma heyetinin Türkiye’ye geleceğini anlattı.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal
Kaya da sektörün ilk iki aylık volümünün
iyi olduğunu, ancak Merkez Bankası’nın
almış olduğu bazı kararların Nisan ayından itibaren sektörü az da olsa negatif
etkileyeceğini anlattı.
Kaya, bu yıl otomotiv pazarının 800 bin
adetin üzerinde oluşacağını öngördüklerini bildirerek, sektörde bu yönde büyük
motivasyon ve heyecan olduğunu belirtti. Türkiye otomotiv pazarının büyüdüOSD Başkanı
Kudret Önen
Celal Kaya, TAYSAD üyesi iki firmanın bu
yıl çok ciddi satın almalarla ilgilendiklerini bildirerek, bunların sonuçlanması
halinde kamuoyuyla paylaşacaklarını
sözlerine ekledi.
OİB Başkanı Orhan Sabuncu
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu da 2011 yılı ihracat hedeflerini
18 milyar dolar olarak belirlediklerini
kaydetti.
Sabuncu, otomotiv endüstrisinin dış ticaret açısından fazla veren bir sektör
olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin geleceği için üretim yapan otomotiv endüstrisinin orta vadede Avrupa’nın ilk 3
üreticisinden biri olmayı amaçladıklarını
anlattı. 2023 yılında otomotiv sektörünün 75 milyar dolarlık bir ihracat hedefi
olduğunu bildiren Sabuncu, buna ulaşacaklarını söyledi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Niyazi İlter
ODD’nin Genel Kurul Toplantısı’na katılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter, 2011 yılının
stratejiler yılı olacağını ifade ederek ilk
kez kamuda bir bakanlığın sektörel stratejiler ile çalışmaya başladığını belirtti.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün
ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı yerli otomobil önerisinin iç pazarın dinamiğinin bir gereği olduğundan
söz etti. Niyazi İlter, KOBİ’lere bakanlık
olarak özel bir önem verdiklerini belirterek, “Önce küçük olanı düşün” vurgusuyla yola çıkan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’ndan söz etti. Bu yasanın
ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki
işletmeleri göz önüne alınarak uyarlanma çalışmaları başladığını aktardı. Büyük
işletmelerin gelecekte küçük işletmelere
daha çok ihtiyaç duyacağını, iş dünyasının da altını çizdiğini belirten Niyazi
İlter, KOBİ’leri ülke gündeminin baş sıralarına taşıyacaklarını söyledi. t
Sector discussed to have a work
in global world
ODD’s General Assembly meeting gathered sector representatives on 29 March
2011 at TOBB Plaza.t
86
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Otomotivin yol haritası açıklandı
Türkiye Otomotiv Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün tarafından açıklanan
Otomotiv Sektörü Strateji
Belgesi'nde 27 eylem yer alıyor.
Sektörde Ar-Ge ve yüksek katma
değer hedeflenen belgede,
elektrikli araçlara vergi teşviki
ile hurda teşviklerine de yer
veriliyor. Belgeyi açıklayan
Ergün, ''Bursa, Yalova, Kocaeli,
Sakarya havzası neden yeni bir
Detroit olmasın?" dedi.
u14 Nisan 2011 günü Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla
Pera Palas Oteli’nde yapılan basın toplantısı ile “Türkiye Otomotiv Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” açıklandı. Toplantıya TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya ve OSD Yönetim
Kurulu Başkanı Kudret Önen, OYDER
88
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal,
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Bayraktar ile kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı.
Eylem planına göre elektrikli ve hibrit
araçlar ile emisyonu düşük çevreci araçların kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma yapılacak.
Ayrıca elektirikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimine destek
verilecek.
Toplantıda konuşma yapan Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün, otomotiv
sektörünün ihracatçı olma özelliğini
kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu
belirterek, “2008 yılında 5 milyar dolar,
2009 yılında 3,5 milyar dolar fazla veren otomotiv sektörü, 2010 yılında 373
milyon dolar dış ticaret fazlası veren bir
sektöre dönüşüyor. Bu bir risk, bir tehdit
değil mi? Bu tehdidi görmezden geleme-
yiz” dedi. Ergün, otomotiv denince akla
gelen ilk şehirlerden biri olan Detroit’in,
artık bu özelliğini kaybettiğini, bu yüzden, “Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya
havzası neden yeni bir Detroit olmasın?”
diye sorduklarını söyledi.
Türk otomotiv sektörünün ithalatçı pozisyonuna düşen bir sektör olmaması,
mutlak ihracatçı pozisyonunu koruması
gerektiğini vurgulayan Ergün, trendin
yeniden yukarıya doğru dönmesi gerektiğini, bunun 2 yolu olduğunu belirterek,
“İhracatı artırmak ve ithalatı azaltmak...
Türkiye’de üretilen otomobillerin ürün
gamını genişletmemiz gerekiyor, tüketicinin taleplerini daha çok dikkate alan
yeni modeller, yeni tasarımlar ortaya
koymak gerekiyor. Başka markaların da
Türkiye’de üretimini teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye’de varolan modellerin iç
pazardaki payını artırma çalışmalarına
ihtiyaç duyuluyor” dedi.
2002 yılında 3,5 milyar dolar olan otomotiv sektörü ihracatının 2008 yılında
19 milyar dolar seviyesine çıktığını ve
en fazla ihracat yapan sektör olduğuna
işaret eden Ergün, “Sektör, küresel krize
rağmen yıllık 2 milyon adet üretim ve 50
milyar dolar ihracat hedefini korumayı
sürdürmüştür. Ancak her şeye rağmen
bu ülkenin bir vatandaşı olarak, 50 yıllık
tecrübemiz olan bu sektörün çok daha
iyi bir noktada olması gerekirdi. Üretim,
montaj ve dünyaya entegrasyon konularında sergilediğimiz başarıyı kendi tasarım, model ve markalarımızı oluşturma
gibi alanlara da taşımamız icap ederdi”
şeklinde konuştu.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, ‘’Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek’’ konusunda da 6 tane hedef
belirlediklerini, bu kapsamda Türkiye iç
pazarını büyütmeye yönelik faaliyetleri
geliştireceklerini ve destekleyeceklerini,
otomotiv sanayinin dış pazarlara açılımına dinamik bir biçimde destek sağlayacaklarını söyledi.
Yine bu kapsamda kamu alımlarında
ve kiralamalarında yerli araç kullanımını özendirecek ve çevre dostu araçların
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün
retsiz veya indirimli olarak yararlanması
yönünde çalışmalar gerçekleştireceklerini bildirdi.
Toplantıda konuşma yapan TAYSAD
Başkanı Celal Kaya, “Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı”nı ilk
günden itibaren desteklediklerini belirterek, uzun yıllardır sektör stratejisi eksikliğinin bu planın uygulanması ile gide-
TAYSAD Başkanı
Celal Kaya
bilmesi için daha geniş teşvik imkanına
kavuştuğunu belirtti. “Yakın gelecekte;
Türk otomotiv sanayi firmalarının ArGe bölümlerini daha da büyütmesi, ileri
teknoloji olanaklarını kullanarak tasarım
süreçlerinin doğrudan içinde yer alması
ve bunun sonucunda dünya pazarlarına
rekabet düzeyi yüksek ürünler sunması
mümkün olacaktır. Otomotiv yan sanayimiz de bu bağlamda önemli bir atılım
içinde bulunmaktadır” diyen TAYSAD
Başkanı Kaya, Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi’nin genel amacının, otomotiv
sanayinin sürdürülebilir küresel rekabet
gücünün artırılması ve üretiminin ileri
teknoloji kullanımının ağırlıklı olduğu
katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünün sağlanması olduğunu söyledi.
Celal Kaya, Strateji Belgesinde yer alan,
“Ar-Ge Altyapısının İyileştirilmesi” ile
“Şirketlerin tasarım, üretim ve markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak”
olarak iki önemli hedef bulunduğuğun
belirterek; bu hedeflerde yer alan eylemlerin özellikle tedarik firmaları için
önemli unsurlar taşıdığının altını çizdi.
tercih edilmesini sağlayacaklarını, çevre
dostu araçların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla toplumda farkındalık
seviyesini artırmaya yönelik çalışmalar
yapacaklarını ve çevreye duyarlı araçların kullanımını özendireceklerini anlatan
Ergün, bu araçların otoyol, köprü geçişlerinden ve otopark hizmetlerinden üc-
rileceğine inandıklarını ifade etti.
Strateji Belgesi içinde yer alan eylemlerin kısa zamanda uygulamaya geçmesini
beklediklerini ifade eden Kaya, TAYSAD
olarak oluşturulacak çalışma gruplarındaki faaliyetlere destek vermekten menun olacaklarını da söyledi.
Güçlü bir tedarik zincirinin varlığının,
otomotiv sanayiinin küresel rekabet gücüne ulaşması ve bunu sürdürmesinin
önemine değinen Kaya, rekabet gücü
açısından yeni Ar-Ge mevzuatı ile birlikte otomotiv sanayinin, ileri teknoloji gerektiren ürünlerin Türkiye’de tasarlana-
OSD Başkanı Kudret Önen konuşmasında, Belge’nin hazırlığının ve uygulamasının sanayimizin geleceği açısından
önemine değinerek, bu sayede sektörün tümü ile bir bütünlük içinde sektör
stratejisine kavuşacağını söyledi. Önen
ayrıca, strateji çalışmalarının, genel ekoMart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
89
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan otomotiv
sektörüne yönelik stratejik planın hazırlanması toplantılarında, Türkiye Sanayi
Stratejisi Belgesi’nin ‘’Orta ve yüksek
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim
üssü olmak’’ vizyonu da dikkate alınarak,
otomotiv sektörünün uzun dönemli vizyonu, ‘’Bölgede üretim merkezi ve Ar-Ge
üssü olmak’’ şeklinde özetlendi.
Eylem planında, Türkiye’nin önde gelen
sanayilerinden biri olan otomotiv sektörünün konumunu geliştirebilmesi için
‘’otomotiv sektörünün sürdürülebilir
küresel rekabet gücünü artırmak ve ileri teknoloji kullanımının ağırlıklı olduğu
katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü sağlamak’’ genel amaç olarak
nomik politikalar çerçevesinden vergi ve
teşvik politikaları ile tam uyum içinde
ilgili kamu kurumları tarafından desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
ODD Başkanı Mustafa Bayraktar konuşmasında, Strateji Belgesi’nde yer alan
Hedef 3 (Otomotiv Sektöründe İç ve Dış
Pazarı Geliştirmek) ve Hedef 4 (Hukuki ve İdari Düzenlemeleri İyileştirmek)
kapsamındaki eylemlerin pazar potansiyelini sınırlayan mevzuatta açılım
yapılmasını beklediklerini ifada ederek,
“Bu bağlamda otomotiv pazarında satış
ve yıllık vergilerden oluşan tüm vergi
sisteminin yeniden gözden geçirilmesi
sektörümüz için önem taşımaktadır. Sistem içindeki dengesizliklerin giderilmesi,
sistemin küresel mevzuatla uyumlu hale
geçirilmesi gerekmektedir” dedi.
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal ise konuşmasında, uygun bir mevzuat ortamı ile
sektöründe hızlı bir gelişme sağlanacağına dikkat çekerek, özellikle vergi sistemindeki aksaklıklar kapsamında araç
tanımlarının sadeleştirilerek daha şeffaf
hale getirilmesi, vergi hadlerinin Pazar
potansiyelini sınırlamayacak makul seviyelere indirilmesi ve mevsimsel fiyat indirimlerini sınırlayan ÖTV mevzuatının
yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini ifade etti.
90
hazırlanan ‘’Türkiye Otomotiv Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’’nda, ‘’ArGe altyapısını iyileştirmek’’, ‘’şirketlerin
tasarım, üretim, markalaşma beceri ve
kapasitelerini artırmak’’, ‘’otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek’’,
‘’hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek’’ ile ‘’fiziki altyapıyı geliştirmek’’
başlıklarını içeren beş hedef yer aldı.
Toplantıya TAYSAD Yönetim Kurulu
Üyeleri Gökhan Tunçdöken ve Mustafa
Alaca, TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi Hamdullah Merdane, TAYSAD Genel
Sekreteri Özlem Gülşen Arkan ile birlikte TAYSAD Danışma ve Destek Kurulu
Üyeleri Ahmet Bayraktar, Yunus Çiftçi
ve Ömer Burhanoğlu da katıldı.
Eylem planı, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün’ün katılımıyla düzenlenen
toplantıda açıklandı. Planda, Bakanlığın
2010–2014 vizyonunun, ‘’Girişimciliğe,
yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik
yapısıyla, Avrasya’nın mal ve hizmet
üretim üssü haline gelen ve dünyanın
en gelişmiş 10 ülkesi içinde yer alan bir
Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak’’
şeklinde belirlendiği vurgulandı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
Bu çerçevede, özel sektör, üniversiteler
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
belirlendi. Bu genel amacı gerçekleştirmek üzere, otomotiv sektörünün güçlü
ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler göz
önünde bulundurularak, beş ana hedef
belirlendi ve bu hedefler doğrultusunda
‘’eylem adı’’ altında yapılması gerekenler tespit edildi.t
Turkish Automotive Sector
Strategy Document and Action
Plan published
The document prepared by Ministry of
Trade and Industry defined five objectives
which are “Improving R&D Infrastructure”
“Increasing design, production and branding skills of the companies” “developing
domestic and foreign markets for automotive sector” “improving legal and administrative regulations” and “improving
physical infrastructure”.t
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
2. After-Market Konferansı gerçekleştirildi
Yenileme pazarında
yeni fırsatlar ele alındı
TAYSAD-YPG işbirliği içinde
bu yıl ikincisi düzenlenen
After Market Konferansı TE&B
Danışmanlık tarafından da
desteklendi.
uYenileme Pazarı Geliştirme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Kaya yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’deki ve
Avrupa Birliğindeki Otomotiv Yenileme
pazarının kısa, orta ve uzun vadedeki
persfektifini değerlendirerek, otomotiv
yenileme pazarında rekabeti düzenleyen
blok muhafiyet tebliğindeki yenilikleri
ve sektörümüze yansımalarını paylaştı.
Aftermarket sektöründe faaliyetlerini
geliştirmek isteyen parça tedarikçileri ve
diğer sektör oyuncularına ise yeni fırsatlar hakkında bilgiler sundu.
görüşlerini dile getirdi. CLEPA’nın aktivitelerine de değinen Frank, AB’ndeki yasal çerçeveden bahsetti.
CLEPA After Market Direktörü Josef
FRANK ise ‘Avrupa bakış açısından baktığımda, TAYSAD gibi bir derneke sahip
olmanızdan dolayı gurur duymalısınız
çünkü diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımda çok iyi işler başardığınızı görüyoruz. Özellikle aftermarket otomotiv
sektörunde en büyük piyasa değil ama
nakit ve kar açısından gerçek bir mücevhere sahipsiniz. Asıl karı aftermarket iş
kolunda yaptığımızı biliyoruz’ diyerek
TE&B Danışmanlık Genel Müdürü Bülent
Öztuna ise sunumunda günün dışında,
bugünün ötesinde, geleceğe yönelik
gelen bir trendin olduğundan söz etti.
Özellikle satış ve pazarlama kanallarındaki farklılığın yaratılmasının öneminin
altını çizdi. Avrupa pazarındaki trendin
nereye gittiğinden bahseden Öztuna
“e-ticaret” konusunda da güncel verileri firmalarla paylaştı. Türkiye’nin de bu
alanda çok hızlı olduğu ve hızla geliştiği-
CLEPA After-Market Direktörü Josef Frank
92
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Kaya
ni belirtti. Internet kullanımı, aftermarket trendleri, e-aftermarketden neler
anlıyoruz, gelecekle ilgili e-aftermarket
stratejilerinin nasıl olacağı konuları
hakkkında bilgi verdi.
TecCom ve TecDoc CEO’su Jurgen Buchert, TecCom ve TecDoc tarafından yapılan faaliyetlerin neler olduğundan ve
bu sektöre nasıl yardımcı olunduğundan
bahsetti. Hangi alanlara odaklanılması
gerektiği konusuna değinerek görüşünü
şu şekilde ifade etti: “3 ana alana konsantre olunması gerekir. Otomat, senkronize etmenin gerekliliği, müşteriler ve
TE&B Danışmanlık Genel Müdürü Bülent Öztuna
TecCom ve TecDoc CEO'su Jurgen Buchert
üreticiler arasından bir uyumun olması
ve bütün bu cözümlerin entegre olmasının gerekliliği böylece bütün bu süreçlerin sonucunda kar sağlayacak duruma
gelinir”.
Temot International firması CEO’su Fotios Katsardis ise after-marketteki lojistik ağ, değer zinciri ve dağıtım kanallarından bahsederek, gelecekte bu alanda
da oluşacak yeni iş modellerini dikkatle
takip etmemiz gerektiğini ifade etti.
BOSCH Yedek Parça Satış Müdürü Murat Kurtlar ise küresel bir firma olarak
Temot International CEO'su Fotios Katsardis
Türkiye’de after markette kazandıkları
tecrübelerinden ve geliştirilmesi gereken alanlardan bahsetti. Bağımsız yedek
parça pazarı ve değer zinciri hakkında
değerlendirmeler yaptı. Eski dünya ve
yeni dünya arasında kıyaslama yaparak,
Türkiye’nin durumundan bahsetti.
Dönmez Debriyaj Pazarlama ve Iş Geliştirme Ko-ordinatörü Ziya US ile Ditaş
Genel Müdür Yardımcısı Erkut Alkaya ise
dünyanın her yerindeki müşteri kitlesine
doğru verilerle ulaşmak üzere tercih ettikleri TecDoc çözüm paketlerinden bahsederek tecrübelerini paylaştılar.
Eşdeğer parça sertifikasyonu ve hasar tespiti konusunda çalışan Centro
Zaragoza’nın Türkiye Genel Müdürü
Cenk Erözer ise 4 ay içinde merkezlerinin faal duruma geçeceğini, 1 – 1,5 yl
gibi bir süre içinde de altyapı yatırımlarını tamamlayacaklarını ifade etti. Hem
sigorta şirketleri, hem tüketiciler hem
de kaliteli parça üreten tedarikçiler için
bu yatırımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Erözer bu konuda Türkiye’de
bir ilki gerçekleştiriyor olmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade
etti.t
BOSCH Yedek Parça Satış Müdürü Murat Kurtlar
Dönmez Debriyaj Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Ziya Us
Ditaş Genel Müdür Yardımcısı Erkut Alkaya
Centro Zaragoza'nın Türkiye Genel Müdürü Cenk Erözer
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
93
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti hükümet yetkilileri ile
Otomotiv Sanayi Temsilcileri ülkemizi ziyaret etti
Rusya ve Tataristan'da iş fırsatları
Dış Ticaret Müsteşarlığının
koordinasyonu, Uludağ
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliğinin (OİB) organizasyonu
ve TAYSAD’ın işbirliği ile
düzenlenen Otomotiv İş Forumu,
Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyeti hükümet yetkilileri
ve otomotiv sanayi temsilcileri
ile Türk otomotiv sanayisini
İstanbul'da bir araya getirdi.
uPolat Renaissance Oteli’nde düzenlenen forumda OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, TAYSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Celal Kaya, Dış Ticaret
Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı, Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Otomotiv İş ve
Tarım Makineleri Daire Başkanı Alexey
Rakhmanov konuşmacı olarak yer aldı.
OİB Başkanı Sabuncu konuşmasında,
otomotiv sektörünün 2006 yılından beri
Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: ‘Türkiye,
Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri. Otomotiv endüstrisi günümüzde bir milyon adedin üzerinde
taşıt üretiyor ve bu üretim hacmiyle
hem Avrupa hem de dünyanın önde
gelen motorlu taşıt aracı üreticilerinOİB Başkanı
Orhan Sabuncu
94
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
den birisi. 2010 yılı verilerine göre Türk
otomotiv endüstrisi dünyada 16. büyük
üretici konumunda. Ayrıca 27 AB ülkesi
içinde de 5. üretici konumunda. Ayrıca
2010 yılı üretim verilerine göre ülkemiz
Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi.
İhracat açısından baktığımızda 2010 yılını sektör olarak 17,4 milyar dolar ihracat
rakamıyla kapattık. 2011 yılı hedefimiz
ise 18 milyar dolar olarak belirlendi. Ni-
tekim 2010’un ilk çeyreğinde geçen yıla
göre yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı
kaydetmemiz hedefimizi yakalayacağımıza, hatta aşacağımıza işaret etmektedir.’ Sabuncu, bu başarıların yakalanmasında ve hedeflerin oluşturulmasında
Türk otomotiv yan sanayinin katkısının
oldukça büyük olduğunu, otomotiv yan
sanayi ihracatının 2010’da bir önceki
yıla göre yüzde 29 artarak 6,7 milyar
TAYSAD Başkanı
Celal Kaya
Dış Ticaret Müsteşar
Yardımcısı Cemalettin
Damlacı
dolara yükseldiğini ve böylece otomotiv
endüstrisi ihracatı içinde otomotiv yan
sanayinin en çok ihracat kaydeden mal
grubu olduğunu kaydetti.
Rusya Federasyonu’nun da otomotiv endüstrisinde önemli adımlar atarak ciddi
yabancı sermayeyi ülkesine çektiğini ve
bunun sonucu yerli üretimin kayda değer seviyeye geldiğini, Tataristan’ın ise
otomotiv üretiminde önemli yere sahip
olduğunu anlatan Sabuncu, ‘Tataristan
ile otomotiv alanında muhtelif projeler
geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya hazırız. Ülkemizin bilgi, birikim tecrübesi ve teknolojik altyapısı buna müsait.
Otomotiv endüstrisinde Rusya ve ülkemizin sunabileceği sayısız imkanlar mevcut. Biz bu fırsatları ülkelerimizin menfaatine kullanabileceğimizi düşünüyoruz’
dedi. Sabuncu, iş forumu için Tataristan
Tataristan Cumhuriyeti
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ravil Zaripov
ve Rusya’dan 40’a yakın iş adamının geldiğini, İstanbul ve Bursa’dan da sektörden 40’ın üzerinde şirket temsilcisinin
katıldığını belirtti. Rusya ile ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını, Türk firmalarının önümüzdeki dönemde bu ülkede
yatırım yapmaları için çalışmalarının
bulunduğunu belirten Sabuncu, ‘Hedefimiz 2-3 sene içinde 10 Türk yan sanayi
firmasının Rusya’da yatırım yapmasını.
Bugün İstanbul’da, yarın da Bursa’da görüşmeler olacak’ dedi.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya da 2010 yılında 1 milyon 125 bin adet gerçekleşen
otomotiv araç üretiminin 764 bininin
ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihraç edildiğini, geçen yılki toplam ihracat rakamının 17,5 milyar dolar olduğunu söyledi.
Bu tutarın 6,5 milyar dolarının yan sanayi ürünü olarak direkt ihracat olarak
gerçekleştiğini belirten Kaya, ‘Sanayimizin 2015 yılı hedefi 2 milyon araç üretmek ve bu üretimin 1,5 milyonunu ihraç
ederek 50 milyar USD ihracat seviyesine
ulaşmaktır’ dedi.
Ülkeler üretim sıralamasında Rusya’nın
15. Türkiye’nin ise 16. sırada yer aldığını,
üretim seviyeleri ve segmentleri olarak
birbirine bu yakın iki ülkenin coğrafi olarak da birbirine yakın bulunduğuna işaret eden Kaya, bu avantajları Türk yan
sanayi firmalarının otomotiv sanayisindeki kalite seviyeleri, ihracat başarıları
ve 50 senelik tecrübeleriyle birleştirmenin mümkün olduğunu kaydetti.
Kaya, Türk yan sanayi firmalarıyla Rus
firmalar arasında işbirliklerinin yapılması
ve ortaklıkların sağlanmasının her iki taraf için de büyük avantajlar sağlayacağı-
Rusya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Otomotiv İş ve
Tarım Makineleri
Daire Başkanı Alexey
Rakhmanov
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
95
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Dış Ticaret Müsteşarlığı Otomotiv Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, TAYSAD Başkanı Celal Kaya,
Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov, Tataristan Cumhuriyeti'nin
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Yetkili Temsilcisi Radik Gimatdinov
nı vurguladı. Özellikle Türk otomotiv sanayisinin orta segmentte yer alan binek
otomobil üretimi, hafif ticari araç üretimi, kamyon, otobüs, minibüs ve traktör
üretimi konusundaki tecrübelerinin iki
ülke sanayisi arasında sinerji yaratılacağına inandığını dile getiren Kaya, Türk
otomotiv ana sanayi kuruluşlarıyla yapılacak iş birliklerinin de süreci hızlandıracağına dikkat çekti. Her ürün grubunda
doğrudan yatırım yapmanın mümkün
olmayacağına dikkat çeken Kaya, Rusya
Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti hükümet temsilcilerinden kademeli
olarak belirli ürün gruplarındaki gümrük
vergilerini de düşürmelerini rica etti.
Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı da Türkiye’nin yatırımcılar için cazip bir merkez olduğunu, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Kafkasya’ya
açılımda Türkiye’yi ticari üs olarak kullanan pek çok firma bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin Rus iş adamları için
de önemli bir yatırım alanı olduğunu
söyledi. Rusya’daki Türk yatırımlarının
2010’da 8 milyar doları aştığını, Rus
firmalarının da Türkiye’de Telekom ve
96
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
turizm alanları başta olmak üzere çeşitli
alanlarında 7 milyar doları aşan yatırım
yaptıklarını anlatan Damlacı, ‘2010 yılında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 45 artarak 4,6 milyar dolara, ithalatı da 21,6 milyar dolara yükseldi’ dedi.
Damlacı, Tataristan’da da otomotiv sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını,
Türk firmalarının bu ülkedeki otomotiv
üreticilerine yedek parça sağladığını,
firmalardan bazılarının yedek parça üretimlerini Kazakistan’da yaparken, bazılarının da bu ülkede üretim yapma kararı
aldığını anlattı. Tataristan ile Türkiye
arasında dış ticaret hacminin 160 milyon dolardan 3 milyar dolara çıktığını
ve Türkiye’nin Tataristan’ın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Damlacı,
Türkiye’nin ihracatta lokomotif sektörü
olan otomotiv sektöründe de Rusya ve
Kazakistan’ın birbirine rakip olmak yerine ortaklıklar kurması gerektiğini söyledi.
Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov ise ülkesindeki
sanayi üretiminin ekonomi içinde önemli paya sahip olduğunu, sanayi üretimi
içinde yer alan otomotiv sektörünün
de önemli gelişme gösterdiğini, bu sektörde büyük ve küçük ölçekli şirketlere
büyük imkanlar sağlandığını söyledi. Ülkesindeki otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren şirketler hakkında bilgi veren
Zaripov, otomobil üreticileri sanayi temsilcilerinin bugün Türk iş adamlarıyla görüşeceklerini ve sektörde çalışabileceklerini düşündüğünü kaydetti.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Otomotiv İş ve Tarım Makineleri Daire Başkanı Alexey Rakhmanov da Rusya’da
sadece otomobil üretiminde değil, otomobil yan sanayi üretiminde de büyük
artış beklendiğine işaret ederek, ‘Biz
Türk girişimcilerin özellikle otomobil
sektöründe çalışan sektör temsilcilerinin
tecrübelerine güveniyoruz. Meslektaşlarıma çağrıda bulunmak istiyoruz. Çok
iyi çalışma planlarınız vardır. Bunları Rus
meslektaşlarınızla paylaşın. Her iki taraf
için de somut başarılar diliyorum. Yararlı tekliflerin yapılacağını umuyorum.
Rusya yasalarının gösterdiği esneklik,
size gelecekte iyi projeler hazırlamanız
ve Rusya piyasasına girmeniz için fırsat.
Hem Türkiye’de hem de Rusya açısından
düşündüğümüzde işbirliğine mecburuz’
diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Rusya Federasyonu ve Tataristan Otomotiv
Sanayicileri heyetinde yer alan işadamları Türk tedarikçiler ile ikili görüşmeler
yaptı.t
Representatives of Governments
of Russian Federation and
The Republic of Tatarstan
visited Automotive Industry
Representatives in Turkey
Job Opportunities in Russia and
Tatarstan
Held with the coordination of Undersecretariat of Foreign Trade and organisation
of UIB & TAYSAD, Automotive Business
Forum gathered representatives from Russia, Tatarstan and Turkey in Istanbul. The
Forum held in Istanbul Polat Renaissance
Hotel and TAYSAD President Celal Kaya,
OIB President Orhan SAbuncu, Deputy
Undersecretary to Foreign Trade Cemalettin DAmlacı, Ministry of Trade and Industry of Tatarstan Ravil Zaripov and Head
of Automotive Business and Agricultural
Machinery Directorate of Russian Ministry of Trade and Industry Alexev Rakhmanov participated the forum with their
speeches.t
Rusya ve Tataristan'dan
TAYSAD'a ziyaret
uDış Ticaret Müsteşarlığı’nın koordinasyonu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği’nin (OİB) organizasyonu ve TAYSAD işbirliği ile düzenlenen
Ticaret Heyeti kapsamında Türkiye’de
bulunan Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti hükümet yetkilileri
ve otomotiv sanayi temsilcileri ile Dış
Ticaret Müsteşarlığı Otomotiv Dairesi
Başkanı Ali Rıza Oktay ve Uludağ İhracatçı Birlikleri temsilcileri, Türk Otomotiv Sanayisi ve TOSB - TAYSAD Organize
Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aktarmak
üzere TAYSAD’da ağırlandı.
Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan YarTAYSAD Başkanı
Celal Kaya
TAYSAD Başkanı Celal Kaya, Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyeti ve Ticaret Bakanı Yardımcısı İldar Migaleyev
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
97
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret
Bakan Yardımcısı İldar Migaleyev
ile Rusya Federasyonu ve Tataristan
Cumhuriyeti Uluslararası ve Dış
Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı
Guzel Şayhullina'ya günün anısına
hediye verilirken
Kale Oto Radyatör A.Ş. firma ziyareti
Kale Oto Radyatör A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Hayri Kaya
dımcısı İldar Migaleyev Başkanlığında
hükümet yetkilileri ve otomotiv sanayi
temsilcilerinden oluşan 40 kişilik heyet
TAYSAD Başkanı Celal Kaya ev sahipliğinde öğle yemeğinde bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren TAYSAD Başkanı Celal Kaya, Rusya
Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti
hükümet yetkilileri ve otomotiv sanayi
temsilcilerini TAYSAD’da ve TOSB’da
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “işbirliğimizin artması için
gereken gayreti göstereceğiz” dedi. Toplantıya TOSB-TAYSAD Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yunus Çiftçi de iştirak etti.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya’nın ardından
98
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen
Arkan tarafından Türk Otomotiv Sanayisi ve Derneğimiz hakkında bilgi verildi.
TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi hakkında sunum gerçekleştiren Bölge
Müdürü Fuat Günel, TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşundan
bugüne kadar gerçekleştirdiği aşamaları
detaylı olarak aktardı. Toplantı sonunda TAYSAD Başkanı Celal Kaya, Rusya
Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti
Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı İldar
Migaleyev’e; TOSB-TAYSAD Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Yunus Çiftçi ise Rusya Federasyonu ve Tataristan Cumhuriyeti Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanı Guzel Şayhullina’ya günün anısına
birer hediye takdim etti.
TAYSAD’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kale Oto Radyatör A.Ş. firmasını da ziyaret eden heyete, Kale Oto
Radyatör A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Hayri
Kaya tarafından firma tanıtımı gerçekleştirildi. Heyet, kapsamlı bir fabrika turu
ile ziyaret programını tamamladı. t
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Fikirden Patente Giden Yol ve Ötesi
Avrupa Patent Ofisi'nde (EPO)
Patent Uzmanı olarak çalışan
Elektrik Yüksek Mühendisi
A. Kerem Doğueri tarafından
27 Nisan 2011 tarihinde Okan
Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi'nde "Fikirden
Patente Giden Yol ve Ötesi"
başlıklı bir seminer verildi.
u“Fikirden Patente Giden Yol ve Ötesi” başlıklı seminere TAYSAD üyeleri Ark
Pres, Kale Oto Radyatör, Valeo Otomotiv Sistemleri firmalarının temsilcilerinin
yanı sıra TAYSAD Genel Sekterer Yardımcısı Cüneyt Kalkan katıldı.
Avrupa Patent Ofisi’nin faaliyetleri ve
kuruluşuna ilişkin bilgilerin verildiği seminerde, patent ve patentlenme konusunda özellikle yenilik ve buluş adımı
örnekler ile aktarıldı.
Seminerde; patent konusunun, Ar-Ge
yapan şirketlerin rekabet ve pazardaki
pozisyonlarını güçlendirmek anlamında
nasıl bir rol oynayabileceği ve buna ek
olarak yenilikçilik yönetimi, patentlerin bu şemadaki yeri ve Ar-Ge’nin nasıl
ticari bir değere dönüştürülebileceğine
değinildi.
Patent belgelerinden elde edilebilecek
teknik, hukuki ve ticari temelli bilgilerin Ar-Ge stratejilerinin belirlenmesinde
nasıl kullanılabileceği de detaylı olarak
gündeme getirildi. Patentlerin günlük
hayatta geçtiği çeşitli aşamalar gerçek
örnekler üzerinden analiz edildi.
Okan Üniversitesi öğretim üyelerinin ve
öğrencilerinin dikkatle izlediği bu seminerde özellikle üniversitelerin bilgi yönetimi bağlaminda ne tür fırsatlarla karşı
karşıya oldukları ve bu firsatların gerek
üniversiteye gerekse de Türk ekonomisine nasıl olumlu bir biçimde yansıyacağı Elektrik Yüksek Mühendisi A. Kerem
Doğueri tarafından ayrıntılı bir biçimde
açıklandı. Verilen örneklerde Amerika ve
dünyanın değisik yörelerindeki üniversitelerin sahip oldukları patentler ve bundan elde ettikleri gelirler incelendi. Okan
Üniversitesi gibi mühendislik alanında
yeni ve cok iddaalı bir üniversitenin bu
doğrultuda patent portföyü oluşturması
hususunda tam bir kanaat birliğine varıldı.
Üniversite – sanayi işbirliği kapsamında, Haziran ayında benzer bir seminerin
TAYSAD merkezinde düzenlenmesine,
firmalardaki Ar-Ge ve teknoloji uzmanlarının davet edilerek fikri mülkiyetlerin
korunması konusunda bilgilendirilmesine karar verildi. t
Road from ideas to patent and
beyond
EPO’s patent specialist Electric Engineer A.
Kerem Doğueri, M.S had a seminar called
“Road from ideas to patent and beyond”
on 27 April 2011 at Okan University’s Faculty of ENgineering and Architecture. t
100
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Afrika Pazarı Değerlendirme Toplantısı
uTAYSAD’ın Ar-Ge ile Küresele vizyonu kapsamında sürdürdüğü faaliyetlerin
devamı olan alternatif pazarların TAYSAD üyelerine tanıtılması amacıyla düzenlenen “Afrika Pazarı Değerlendirme
Toplantısı” başarıyla gerçekleşti.
Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu, DEİK Türk-Güney Afrika İş Konseyi
Başkanı, DEİK Türk- Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın
katılımı ve sunumuyla TAYSAD merkezinde gerçekleştirilen toplantıya,
TAYSAD’ıtemsilen Yönetim Kurulu
Üyesi Doğan Gülaydın, Genel Sekreter
Özlem Gülşen Arkan ve Üye İlişkileri Sorumlusu Murat Dilicioğlu katıldı.
Toplam 53 ülkenin oluşturduğu Afrika
kıtası, gelişme potansiyelinin çok yüksek
olması nedeniyle tüm dünyanın merceği altındadır. Bu kapsamda alternatif
ve en fazla umut vaat eden pazarların
başında yer alan Afrika ve Güney Afrika
Cumhuriyeti otomotiv pazarı hakkında
gerçekleştirilen sunumda; Afrika pazarının dünya ekonomisindeki yeri, bölgesel
ekonomik oluşumları, ekonomik göstergeleri, yatırım olanakları, Türk firmalarına ve otomotiv sektörüne yönelik iş olanakları, firmaların karşılaştığı sorunlar,
çözüm önerileri ile birlikte katılımcılarla
detaylı olarak paylaşıldı. Toplantı sonunda gerçekleştirilen kokteylde katılımcılar
merak ettikleri konular hakkında Tamer
Taşkın’a soru sorma fırsatını buldular.
Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Gülaydın, katılımları ve desteklerinden dolayı Tamer Taşkın’a plaket takdim etti. t
Africa Market Evaluation Meeting
The meeting held at TAYSAD with the
attendance and speech of Consul Agent of
South Africa to İzmir, DEİK Turkey-South
Africa Business Council President, Turkey
– Africa Business Councils Coordinator
President Tamer Taşkın and participation of
TAYSAD Board Member Doğan Gülaydın,
Secretary General Özlem Gülşen Arkan and
Membership Specialist Murat Dillicioğlu.
Africa continent, composed of 53
countries, has an enourmous development
potential, which makes the geography
focal point the entire world. In that sense
the presentation was about this emerging
market. The presentation included Africa
markets place in world economy, regional
economic establishments, economic
indicators, investment opportunities,
and business opportunities for Turkish
companies and automotive sector,
problems that may arise and solution
suggestions. The meeting ended with a
cocktail in which participants had the
opportunity for Q&A to Tamer Taşkın.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
101
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
DAF Yenileme Pazarı yetkilileri
TAYSAD üyeleri ile görüştü
TAYSAD'ın “Ar-Ge ile Küresele”
vizyonu doğrultusunda, küresel
araç üreticilerinden DAF
firmasının OES ve Aftermarket
yetkililerinin, birincisi 29 Kasım
2010 – 1 Aralık 2010 tarihleri
arasında gerçekleştirdikleri
görüşmelerin ikincisi 09 – 11
Mart 2011 tarihleri arasında
gerçekleşti.
u9 Mart 2011 tarihinde TAYSAD yönetim binasında, DAF yetkilileri 8 firma
ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiler. Ikili
görüşmeler ertesinde, TAYSAD üyelerinin üretim imkanlarını ve yetkinliklerini
yerinde görebilmek amacıyla firma ziyaretlerine geçilerek 8 firma ziyaret edildi.
DAF Aftermarket Representatives
met with TAYSAD members
In line with “Towards Global with R&D”
motto of TAYSAD, DAF’s OEM and Aftermarket representatives had second series
of discussions, of which’s first phase was
in November 2009, on between 09-11
March 2011. 8 companies participated
to bilateral discussions and after that site
visits to show production capacities and
capabilities of the companies had been
held.t
DAF - Saba görüşmesi
DAF - Anadolu Rulman görüşmesi
DAF - Safkar görüşmesi
DAF - Maysan Mando görüşmesi
DAF - Hema Endüstri görüşmesi
DAF - Ditaş Doğan görüşmesi
Toplam 16 firma ile yapılan görüşmeler
sonucunda, DAF firma yetkililerinden
başarılı bir organizasyon gerçekleştiği, satınalma hacimlerinin arttırılması
amacıyla bu çalışmaların “Aftermarket
pazarı öncelikli olmak üzere” farklı ürün
102
gruplarında da önümüzdeki dönemde
sürdürüleceği bilgisini aktardılar. t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Kocaeli Sanayi Odası 24. Meslek Komitesi Derneğimizi Ziyaret Etti
uKocaeli Sanayi Odası’nın Taşıt
Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi
Grubu’na yönelik 24. Meslek Komitesi
üyeleri TAYSAD’ı ziyaret etti. Ziyarette Komite Başkanı Filiz Özoğul, Başkan
Yardımcısı Yusuf Ziya Kasım ile Komite
Üyeleri Nuri Otay, Okan Gedik, Aykut
İpek ve Alper Kanca yer aldı.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya ile yapılan görüşmede otomotiv sanayindeki ulusal ve uluslar arası gelişmeler,
yurtdışında gelişmekte olan pazarlar
ve teknolojik gelişmeler hakkında fikir
alışverişi yapıldı. t
2001-2006 Dönemi Kocaeli Valisi Erdal Ata TOSB’u Ziyaret Etti
u1996-2001 yıllarında Rize Valisi,
2001-2006 yıllarında ise Kocaeli Valisi
olarak görev yapan Erdal Ata, 17 Mart
2011 tarihinde TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Kocaeli
Valisi olarak görev yaptığı 5 yıl boyunca
Kocaeli’ndeki sanayi kuruluşları ile yakın
işbirliği içerisinde olan Ata, 2008 yılından beri Zonguldak Valisi olarak görev
yapıyor.
Vali Ata’nın ziyaretinde, TOSB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Çiftçi,
TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Karacan, TOSB Müteşebbis Heyet Üyesi
Ahmet Arkan, TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Celal Kaya ve TAYSAD Yönetim
Kurulu Üyesi Alper Kanca yer aldı.
Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak
kömür ve demir çeliğe dayalı ağır sanayinin merkezi durumundaki Zonguldak’ın,
artık ticareti ile de öne çıkacağını belirten Vali Ata, alternatif üretim alanlarının yaratılması ve ticaretin canlandırılması amacıyla liman, baraj, hidroelektrik
santralleri ve sanayi bölgeleri gibi birçok
yatırım çalışmasının yürütüldüğünü ve
özellikle otomotiv sanayine yönelik olarak da sanayi bölgesi oluşturduklarını
ifade ederek, sanayicilerden bölgeye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya ise bölgede otomotiv yatırımlarının artmasına
yönelik memnuniyetini dile getirerek,
Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaya-
bilmesi için otomotiv sektöründe, yeni
ana sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi gerektiğini ifade etti.
iyaretin sonunda Vali Ata’ya Kocaeli’nde
yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür
plaketi verildi. Vali Ata ise TOSB yöneticilerine Zonguldak hatırası madenci
heykeli, TOSB ve TAYSAD yöneticilerine
baston hediye etti. t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
103
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
Otomotiv Sektörünün Geleceği Kongresi
Sektör paydaşları 2023
vizyonunu tartıştılar
Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar moderatörlüğünde sektör temsilcileri otomotiv sektörünün geleceğini ele aldılar.
OYDER tarafından organize
edilen “Bugünden 2023’e”
konseptli kongre, 27 Nisan
2011 tarihinde Lütfi Kırdar
Kongre Sarayı’nda yapıldı.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen
kongre; ana ve tedarik sanayi
temsilcileri, distribütörler,
otomotiv sektörüne hizmet veren
firmaların yöneticileri ve yetkili
satıcılardan oluşan katılımcılar
tarafından ilgiyle izlendi.
u27 Nisan 2011 tarihinde Lütfi Kırdar
Kongre Sarayı’nda yapılan Kongre’nin
açılış konuşmaları; OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün gerçekleştirdi.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H.
Şükrü Ilısal yaptığı açılış konuşmasında; iç pazarın önemine vurgu yaparak,
Türkiye’nin önünde otomotivde küresel
104
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
bir oyuncu olmak için büyük fırsatlar
olduğuna inandığını söyledi. Bu fırsatlardan faydalanmak için Devletin sektöre
olan ilgisinin devam etmesi gerektiğini
ve otomotivin tüm paydaşları olarak
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün
hep birlikte yoğun çaba sarf edilmesinin
çok önemli olduğunu ifade etti. Ilısal,
geçtiğimiz günlerde açıklanan Otomotiv
Strateji Belgesinin çok önemli olduğunu,
ancak yeni beklentinin, belgenin sürekli
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal,
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
yaşayan ve gelişen bir belge olması ve
belgede yer alan unsurların bir an önce
hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Ilısal kanun koyuculardan; vergilerin Avrupa standartlarına getirilmesini, Strateji
Belgesinde yetkili satıcıların KOBİ ölçeğinde değerlendirilerek teşvik kapsamına
alınmasını, kuralları çok iyi belirlenmiş
bir hurda uygulamasının devreye alınmasını, sıfır araç satışlarında, motorlu
taşıtlar vergisinin aylık bazda hesaplanmasını, elektrikli araçlar için verilen vergi desteğinin, hibrid ve düşük emisyonlu
çevreci motorlara sahip araçlara da verilmesini istedi.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Türkiye ekonomisinde önemli
bir ağırlığa ulaşmış olan otomotiv sektörünün, istihdamda, üretimde ve ihracatta kendisini kanıtladığını ve Türkiye
ihracatında birinci sıraya yükseldiğini
hatırlattı. Sektörün kamunun ve özellikle de Maliye’nin en sevdiği sektör olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: ‘Otomobil satılırken Maliye
kazanıyor. Sonra o otomobile yakıt konunca yine Maliye kazanıyor. Otomobil,
boğaz köprülerinden ve otoyoldan geçiyor Maliye yine kazanıyor. Aracın sigortasından, servisinden, motorlu taşıtlar
Renault Mais Genel Müdürü
İbrahim Aybar
TAYSAD Başkanı
Celal Kaya
Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün AB
ve dünya sıralamalarında üst sıralarda
yer aldığını belirterek, “Bu başarının altında, Türkiye’nin otomotiv sektöründe kazandığı tecrübe ve insan gücünün
önemli bir yeri var. En önemli neden maliyetlerin Avrupa’ya göre düşük olması.
Ancak, bizden daha ucuza üretim yapan
bir ülke her zaman karşımıza çıkabilir. Bu
yüzden, aynı zamanda icat çıkaran bir
ülke olmamız gerekiyor’ dedi. Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün, bundan sonra da sanayinin geleceği ve ülke ekonomisinin gelişimi bakımından son derece
önemli olacağını ifade ederek, sektörün
sanayileşmenin tam merkezine oturan,
bilgi üretme, istihdam sağlama, yan sektörleri besleme konusunda muazzam bir
potansiyele sahip olduğunu belirtti.
ği konuşmasında, otomotiv sektörünün
hem üretim hem de tüketim açısından
ülke ekonomileri hakkında turnusol kağıdı olduğunu, bu sektörün durumuna
bakarak ülke ekonomisi hakkında somut kanaatlere ulaşılabileceğini söyledi.
Türkiye’de 50 yıldır faaliyette bulunan
otomotiv sektörünün ülkenin sanayi yapısıyla ilgili önemli bilgileri sunduğunu
ve dünya genelinde Türkiye’de üretilen,
ancak geri çağrılan araç bulunmadığına
dikkati çeken Ergün, birçok önemli markanın bu konuda Türkiye’nin gösterdiği başarıyı gösteremediğini, otomotiv
devlerinin 17 milyon 200 bin aracı geri
çağırdığını anımsattı. Türkiye’nin kendi
tasarım ve modellerini geliştirme konusunda ise bundan çok daha iyi noktada
olması gerektiğini, bakanlık olarak sektöre ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını
anlatan Bakan Ergün, 14 Nisan 2011’de
açıkladıkları Otomotiv Strateji Belgesini
anımsatarak, belgede 5 farklı amaç için
27 eylem planı bulunduğunu, Strateji
Belgesi’nin bütün otomotiv sektörünü
yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
otomotiv sektörünün, mutlak ihracatçı
pozisyondan ithalatçı pozisyona kayma
riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti-
Otomotiv sektörünün gelişimi için iç
pazardaki durumun önemini vurgulayan
ve sektörün yeni bir projeksiyon yapması konusunda iç pazar dinamikleri-
vergisinden Maliye kazanıyor. Maşallah
Anadolu’nun yediveren gülü gibiyiz. Biz
bir büyüdükçe, kamuya yedi defa kazandırıyoruz. O yüzden siyasetçilere, bürokratlara her ortamda şunu söylüyoruz. Bu
sektöre sahip çıkın.”
Ford Otosan Genel Müdürü
Nuri Otay
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
105
TAYSAD’DAN HABERLER
nin önemli bir unsur olduğunu anlatan
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün,
‘Türkiye’de 10 kişiden birinin otomobil
sahibi olduğunu, satın alma gücünün
arttığını, insanların orta gelirde kümeleştiğini düşünürsek ve otomobil sahibi
olma konusundaki arzuyu dikkate alırsak, Türk otomotiv sanayinin daha yapacağı çok iş vardır’ dedi. Kamu alımlarını
bazı sanayi kollarının gelişiminde önemli
bir unsur olarak gördüklerini, yerli ürün
lehine alım yapabildiklerini anımsatan
Bakan Ergün, otomotiv sektöründe de
kamunun satın alma gücünü önemsediklerini ifade ederek, bunun yanında iç
pazarın potansiyelinin de yeni yatırımlar
ve marka oluşturma açısından önemsenmesi gerektiğini dile getirdi.
Hizmetler sektöründeki zenginliğin gerçek zenginlik olmadığı görüşünü dile getiren Bakan Ergün, ‘Gerçek zenginlik satmaktan ziyade otomobil üretmektedir,
yüksek katma değeri koyabilmektedir’
dedi. Bakan Ergün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerin uluslararası çapta başarı elde ettiklerinde bundan
herkesin mutlu olduğunu hatırlatarak,
şunları söyledi: ‘Bizim markamız başarılı olduğu için seviniyoruz. Oyuncuların
yarısı yabancı, golleri de onlar atıyorlar
ama marka bizim olduğu için biz kazanıyoruz. Almanya maçında ise bizim oğlan
golü bize attı, biz üzüldük. Küresel ekonomi, küresel spor, siyaset böyle birşey...
Bu küresel aktörler içinde yer almamız
lazım. Yedek parçada da markalaşabiliriz ama bir otomotiv markasını, iç ve dış
pazarlarda dünyaya sunmanın artık zamanının gelmiş, geçmekte olduğunu da
görmemiz lazım. Sektör toplumun bekDış Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan
NEWS FROM TAYSAD
Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkanı Jan Nahum
lentilerine cevap vermeyi milli manevi
görev saymalıdır. Bunu yapan herkese
her türlü katkıyı vermeye hazırız.”
Kongre kapsamında düzenlenen ilk panelde ise TAYSAD Başkanı Celal Kaya,
OSD Başkanı Kudret Önen, OYDER Başkanı Şükrü H. Ilısal ve ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, “Otomotivi geleceğe hazırlamak için neler yapıyoruz?” sorusuna
yanıt aradılar.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya, Türkiye’nin
otomotivde yerli markaları olduğunu
belirterek, “Kamyonda, otobüste, minibüste, traktörde ve savunma sanayinde
dünyaya satılan güçlü yerli markalarımız
var. Ama 50 yıllık sektör geçmişinde ne
yazık ki bir otomobil markası yaratamamışız. Denemişiz, olmamış” diye konuştu. Türkiye’de yan sanayi ne kadar güçlü
olursa ana sanayinin de o kadar güçlü
olacağını belirten Kaya, şunları anlattı:
“Türk malı otomobil için bir orkestra şefi
lazım. Biz onu bulamıyoruz. Ama 2011
yılında bence bu gerçekleşir. Yan sanayi olarak tüm parmaklarımızı masanın
üstüne koyuyoruz. Türk malı otomobili
sadece iç pazara değil, komşu müslüman
ülkelere de satabiliriz. Biz yan sanayi
olarak yerli otomobilin altyapısının yüzde 85’ini garanti ediyoruz.”
OSD Başkanı Kudret Önen, Türk malı
otomobil için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, şunları dile getirdi:
“Türk malı otomobil hakkında konuşmak büyük bir şans. Umutlanmak adına
önemli. Bu ortamda niye olmasın diye
düşünüyoruz. Desteklenirse gerçekleşir.
OSD bünyesinde Türk malı otomobil
projesiyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla
sürüyor. Teknik çalışmalar tamamlandı.
Şimdi bunun hem yurtiçi hem yurtdışında pazarlanması için dışarıdan destek
alarak çalışmalar yapıyoruz. 1-1,5 ay
içinde bütün görüşlerimizin içinde olacağı raporu hükümete ve kamuoyuna
sunacağız.”
ODD Başkanı Mustafa Bayraktar,
Türkiye’de enerji politikasının çözülmesi
halinde pazarın 1-1,5 milyonlara ulaşacağını belirtirken OYDER Başkanı Şükrü
Ilısal ise yetkili satıcıların 100 bin kişiye
doğrudan istihdam sağladığını, sektörün
en önemli sorununun kararsızlık olduğunu dile getirdi.
Hexagon Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum’un “Gelecek
Türkiye’sinde Otomotiv Sektörü konulu
konuşmasından sonra “iş ortaklarımızla
106
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Devlet Bakanı Zafer Çağlanyan, otomotiv pazarının sağlayıcı firmalarına plaket verdi.
gelecekte bizi neler bekliyor?” başlıklı
panele Petrol Ofisi Perakende Satışlar
Direktörü Ertan Çakır, Hedef Araç Kiralama Yönetici Direktörü Önder Erdem,
VDF Genel Müdürü Kemal Ören ve HDI
Genel Müdürü Enis Talaşman katıldılar.
“Otomobil sektörünün geleceğine mobil
teknolojilerin katkısı”nı anlatan Turkcell
Kurumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş’dan sonra gerçekleştirilen oturumda, Renault Mais Genel
Müdürü İbrahim Aybar, Doğuş Otomotiv
CEO’su Ali Bilaloğlu, Ford Otosan Genel
Müdürü Nuri Otay ve yetkili satıcıları
temsilen Zeynep Fidan Soysal’ın katılımıyla “Distribütör ile geleceğimiz nasıl
gelişecek?” konusu tartışıldı.
Ankara’daki yoğun programına rağmen
Kongreye katılan Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan’ın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobillerde yerlilik oranına bakacaklarını
belirterek, ‘’Böylesine ihracat açığı verdiğimiz bir ortamda dikkatli davranmak
zorundayız’’ dedi.
min tam ortasında bulunduğuna dikkati
çekerek, ‘’Türkiye böyle şansı ıskalamak
hovardalığı yapamaz. Bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğiz’’ diye konuştu.
Otomotiv sektörünün her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çağlayan,
‘’Sektöre öyle bir otoban yapmak istiyoruz ki... Hız limiti yok, gidebildiğiniz
kadar gidin. Böyle bir sektörü desteklemeyeceksin de neyi destekleyeceksin?’’
ifadesini kullandı.
Türkiye’de otomotiv sektörünün önemli
boyutlara ulaştığını, ancak yolun henüz
başında olunduğunu ifade eden Çağlayan, ‘’Kim ne derse desin sektörün geleceği son derece aydınlık’’ dedi.
Sektörün 1 Ocak-25 Nisan tarihleri
arasındaki ihracatının 6,5 milyar doları geçtiğini belirten Çağlayan, bu yılı
22-23 milyar dolar ihracatla kapatması
beklenen sektörün bugün en az 30 milyar dolar ihracat yapabilecek kapasitesi
bulunduğunu vurguladı.
Son küresel krizle birlikte dünyanın ekseninin kaydığını söyleyen Çağlayan,
Türkiye’nin de şu anda oluşan yeni res-
Elektrikli otomobil konusuna da işaret
eden Çağlayan, bunun yeni bir teknoloji olduğunun altını çizerek, Türkiye’de
üretilecek bu otomobillerin yerlilik oranlarına bakacaklarını söyledi. Çağlayan,
‘’Böylesine ihracat açığı verdiğimiz bir
ortamda dikkatli davranmak zorundayız.
Türkiye, özellikle bu araçların bataryasının ham maddesi olan lityumda nasıl
bir girdi güvenliği sağlayacak, bu çok
önemli’’ dedi. Türk otomotiv sektörünün
artık Türk malı otomobili yapabilecek
her şeye sahip olduğunu, ancak cesaretinin eksik kaldığını dile getiren Çağlayan,
‘’Gelin bu işin olması için ne gerekiyorsa
yapalım. Bunu yapabiliriz, yeter ki kendimize güvenelim’’ diye konuştu.
Konuşmasının ardından Çağlayan’a katılımından dolayı bir plaket takdim edilirken, Çağlayan da bazı sektör temsilcilerine plaket verdi.t
Conference on Automotive
Sector’s Future
Stakeholders discussed
2023 vision
OYDER organized the congress with the
theme of “From Today to 2023” on 27th
of April 2011 at Istanbul Congress and
Convention Center. Third of the Congress
participated by representatives from main
and supply industry, dealers, suppliers
and distributors. In the panel part ODD
President Mustafa Bayraktar, OSD President Kudret Önen, OYDER President H.
Şükrü Ilısal and TAYSAD President Celal
Kaya searched for answers to the question of “What are we doing for the future of
automotive”.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
107
TAYSAD’DAN HABERLER
NEWS FROM TAYSAD
OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi açıldı
Yerli otomobil
bu okuldan çıkacak
OİB tarafından kurumsal sosyal
sorumluluk projesi olarak
Görükle'de inşa edilen ve
alanında Türkiye'nin ilk ve tek
eğitim kurumu olan OİB Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Dış
Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan ve Devlet
Bakanı Faruk Çelik, Bursa Valisi
Şahabettin Harput, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi ve TAYSAD
Başkanı Celal Kaya ile ana ve yan
sanayiden çok sayıda temsilcinin
katıldığı törenle hizmete girdi.
uBursa’ya sektörün büyük ihtiyacı
olan modern bir okul kazandırdıklarını
ifade eden OİB Başkanı Orhan Sabuncu,
Türkiye’nin 2023 yılı için büyük hedefleri olduğunu, bu hedefi yakalamada en
önemli hususun eğitim olduğunu söyledi. Sabuncu, “Bu okul ülkemiz adına bize
108
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
ışık olacaktır. Vasıflı insan gücünü daha
yüksek seviyeye taşıyacağız. yeni nesli
toplumsal ve ekonomik hayata adapte
etmek eğitimin temelini oluşturmalıdır.
Bugün hep birlikte Otomobil Endüstrisi İhracatçılar Birliği Teknik ve Meslek
Lisesi’ni açıyoruz. Bugün 180 öğrenci ile
yola çıktık. 6 programda eğitim verilecek. Okulumuz; 24 derslik, fizik, kimya
ve biyoloji laboratuarları, 6 atölye, 300
öğrenci kapasiteli pansiyon binası, 720
kişilik spor salonu, 560 kişilik çok amaçlı
salon ve 4 daireli lojmandan oluşuyor.
Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak
için ayrıca bir vakıf kurduk” dedi. Sabuncu ayrıca OİB’in bir önceki Yönetim
Kurulu Başkanı Ferit Sünneli başta olmak
üzere bu projeye fikir önderliği yapan
tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.
TAYSAD Başkanı Celal Kaya’nın da katıldığı törende, okulun bilişim laboratuarı-
na yaptığı katkılardan dolayı TAYSAD’a
takdir plaketi verildi.
Törende Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ile Faruk Çelik’de eğitimin önemine
işaret ettiler. Bakan Çağlayan okulun diğer sektörlere örnek olmasını diledi.
OİB, sosyal sorumluluk alanındaki en büyük projeleri arasında yer alan OİB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin kapılarını eğitime açtı. Türkiye’nin alanında ilk
ve tek okulu olan OİB Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nin açılış töreninde duygulu anlar yaşanırken, 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi içinde yer
almak ve yine 500 milyar dolar ihracat
hedefine erişmek için eğitimin önemine
değinildi. OİB Başkanı Orhan Sabuncu,
bugün çok önemli bir adım attıklarına
değinerek, “Bu adım hem otomotiv endüstrimiz adına, hem de ülkemiz adına
bizlere gelecek için ışık olacaktır. Bu ışıkla birlikte ülkemizi otomotiv endüstri-
sinde, nitelikli insan gücünde, üretimde,
ihracatta, milli gelirde daha yüksek seviyelere taşıyabileceğiz” dedi.
Açılış törenine Sabuncu’nun yanı sıra
Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ile Faruk Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, TİM
ile UİB yöneticileri ve Bursa iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. Törende söz
alan Sabuncu otomotiv endüstrisinin
en çok ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman
ihtiyacını karşılayacaklarına inandığını
söyledi. Öğrencilerin uluslararası seviyede mesleki bilgi ve beceri kazanacağının
altını çizen Sabuncu, mezunların otomotiv endüstrisinde iş imkanı bulabileceklerini aktardı.
Otomotiv endüstrisinin Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan Sabuncu, 2010 yılını 17.4 milyar dolar ihracatla kapattıklarını vurgulayarak şöyle
devam etti: “Endüstrimiz 2011 yılında 18
milyar dolarlık ihracat hedeflemektedir.
Ancak döviz kurlarında sağlanan istikrar,
AB pazarında yaşanan daralmanın geçen
yıla göre azalma eğiliminde olması ve alternatif pazarlara ulaşabilme konusunda
gösterdiğimiz başarılar bize bu hedefin
de üzerine çıkacağımızı göstermektedir.”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise
Bursa’nın eğitime böyle bir okul armağan etmesinin tesadüf olmadığını be-
lirterek, “Bu okul, ülkemizin en önemli
üretim ve ihracat sektörü haline gelen
otomotiv endüstrisinin geleceği düşünülerek inşa edildi. Bu okuldan mezun olacak çocuklar çok şanslı olacak. Çünkü,
uygulanan programlarla meslekî bilgi ve
becerileri kazanacak. İş hayatına hazırlanacak. Yabancı dili en üst düzeyde öğrenecekler. Mezun olduklarında çok kolay
iş bulacaklar” dedi.
Açılış törenine katılan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise kendinden önce öğrenci Gülşah Can’a söz vererek duygularını
anlatmasını istedi. Can da bunun üzerine
“Bugünden sonra Türkiye için çok çalışıp
ülkemizi en yüksek seviyeye çıkaracağız”
dedi. Çağlayan daha sonra Türkiye’de işsizliğin temel mesele olduğunun ve açılışı yapılan okulun da bunun aşılmasında
önemli rol üstleneceğinin altını çizerek
şöyle devam etti: “İhracatçıların yalnızca kurun arkasına saklananlar olmadı-
ğını, gerek istihdamda, gerek yatırımda
gerekse eğitimde katkılarına tanık olduk.
Otomotiv ihracatçıları alın teri ile yaptığı okulun özellikle bu sektöre vereceği
ara eleman, nitelikli eleman çok daha
önemli. Bunun diğer sektörlere de örnek
olmasını diliyorum. Bunun için desteğe
hazırım.”
Devlet Bakanı Faruk Çelik de eğitimin
önemine değinerek, “Biz mesleki eğitimin önemini 2000’li yıllarda geç kavramışız. Uzun süre Türkiye bu konuya
parmak basamadı. Mesleki eğitim çok
önemli. Bundan böyle ‘her işi yaparım”
dönemi kapandı” dedi.t
OIB’s Technical and Industrial
Vocational High School Opened
Domestic Vehicle will come out
from this school
As a part of OIB’s corporate social responsibility project the school established
in Görükle and it is the first of its kind in
Turkey. Minister of Foreign Trade Zafer
Çağlayan and Minister of State Faruk Çelik, TAYSAD President Celal Kaya, TİM President Mehmet Büyükekşi, Bursa Governor
Şahabettin Harput and representatives
from various supply industry companies
attended to the opening ceremony.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
109
FUAR
FAIR
Automechanika tedarik sanayi için büyük fırsatlar sundu
Automechanika İstanbul'a
Ziyaretçi Akını
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız
ji Fuarcılık Inc. Genel Müdürü Mustafa
Akıncı, Messe Frankfurt İstanbul Aleksander Medjedoviç ve Automechanika
Fuarlar Başkanı Michael Johannes’in
hoşgeldiniz konuşmalarının ardından
söz alan TAYSAD Başkanı Celal Kaya
ise dernek olarak Automechanika fuarını yıllardan beri desteklediklerini belirterek, Mart ayında gittikleri Automechanika Güney Afrika fuarında global
üreticilerle bir araya geldiklerini, bunun
meyvelerini 2011 sonuna doğru almayı
ümit ettiklerini belirtti.
Nisan ayı içerisinde de Brezilya’ya gittiklerini belirten Kaya, küresel yan sanayi olabilmek için TAYSAD üyelerinin çok
ciddi adımlar attığını; Almanya, Amerika
ve Fransa’da fabrika satın aldıklarını aktardı.
2023 için belirlenen 500 milyar dolar
ihracat hedefinin 75 milyar dolarlık bölümünü otomotivin oluşturduğunu ifade
eden Kaya, “Automechanika’nın bu vizyona önemli faydaları olacaktır” dedi.
Messe Frankfurt Istanbul ve
Hannover- Messe International
Istanbul tarafından iki yılda bir
düzenlenen Automechanika
Istanbul 2011 Uluslararası
Otomotiv, Üretim, Dağıtım ve
Tamir Fuarı bu yıl 07-10 Nisan
tarihlerinde İstanbul TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
uİki yılda bir düzenlenen Automechanika İstanbul 2011 ile aynı zamanda
kapılarını açan Petrol ve Madeni Yağ
Fuarları otomotiv sanayicilerini biraraya
getirdi.
Automechanika ve Petroleum’un açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan
Köktaş, Sırbistan Ticaret Odası Başkan
110
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Yardımcısı Mihalio Vesovic, TAYSAD
Başkanı Celal Kaya ve Automechanika
Fuarlar Başkanı Michale Johannes katıldı.
Hannover Messe International İstanbul
Genel Müdürü Alexander Kühnel, Ener-
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi’nde
yer alan Ar-Ge ile ilgili kısma işaret
eden Kaya, “ Türkiye’de araç test pistinin kurulması gerekiyor. Rüzgar tüneli
ve çarpma testi alanlarının yapılması
lazım. Aracı Türkiye’de üretiyoruz, ancak Avrupa’da test ediyoruz. Bu, büyük
bir eksiklik. Umut ediyorum söz konusu
belgeden sonra bunu gerçekleştireceğiz”
şeklinde konuştu.
TAYSAD Başkanı
Celal Kaya
Sırbistan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mihailo Vesovic konuşmasında, bu yıl
fuarda Partner Ülke olarak yer almaktan
mutluluk duyduklarını söyleyerek, bu fuarın Türkiye ve Sırbistan arasından işbirliklerini arttıracağına inandığını belirtti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş da, bu yıl Petroleum
Fuarı’nın 10. kez düzenlendiğini, yaklaşık
240’a yakın firmanın katılacağını kaydetti. Fuara yerli ve yabancı çok sayıda
ziyaretçinin ilgi göstereceğine değinen
Köktaş, “Bütün bunlar, bize enerji ve
petrol piyasasına olan ilginin son derece
yüksek olduğunu gösteriyor. Fuar, sektörümüzün bir aynası niteliğindedir” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
Petroleum İstanbul’da bu ailenin üreticisinden, rafinerisine ve dağıtıcısına kadar
tüm fertleri ile bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.t
düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tür fuarcılık organizasyonlarının, uluslararası arenada Türkiye’ye
duyulan güvenin ve sürdürülebilir siyasi
istikrarın önemli göstergelerinden biri
olduğunu vurguladı.
Taner Yıldız, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin otomotiv
ve petrol sektörlerinin motivasyonuna
imkan tanıdığını belirterek, “Malum,
Türkiye liberalleşmeyi ve rekabet ortamını tercih etti. Gelinen aşamada bu
tercihin meyvelerini verdiğini görüyoruz.
Bakın otomotiv sanayiinde ihracat iyi
oranlarda. Bunun yanında petrol piyasasında önemli değişimlere tanık oluyoruz.
Tam da böyle bir ortamda Atomechanika ve Petroleum’da gelişmeler ele alınacak. Kuşku yok petrol piyasası bir ailedir.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
111
FUAR
FAIR
Automechanika İstanbul'un ardından
Automechanika Istanbul 2011 Uluslararası Otomotiv, Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı'nda,
TAYSAD üyesi 53 firma yer aldı. TAYSAD üyesi firmalar, 7 - 10 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleşen fuar
sonrasında izlenimlerini ve aldıkları sonuçları kısaca bizlerle paylaştılar. Sorularımıza yanıt veren üyelerimizin
görüşlerini ve değerlendirmelerini aktarıyoruz.
Murat Taşkın
Akkardan Sanayi ve Tic. A.Ş.
u”Fuar öncesinde genellikle her fuarda
olduğu gibi mevcut yurt içi ve dışı müşterilerimiz ile ilişkilerimizi geliştirmek, ilave
olarak da yeni potansiyel müşteriler edinme beklentisini taşıyorduk. Tüm satışve
pazarlama ekibimiz bu amaç doğrultusunda yoğun çalışmalar yaptı.
Fuar, sektördeki diğer firmalar gibi bizim için de oldukça verimli geçti. Krizden
sonraki ilk kapsamlı yedek parça fuarında
gerek ziyaretçi gerekse katılımcı açısından beklentilerimizi aşan bir durum ile
karşılaştık. Standımızda yoğun bir ilgi ile
karşılaştık. Müşterilerimizin ve potansiyel
müşteri olabilecek firmaların ilgisini memnuniyetle gözledik.
Bu durum gelecek için bizlere umut verdi. Müşterimiz olan ve olma potansiyeli
taşıyan bir çok ana sanayi firması ile de
görüşme fırsatı bulduk. Automechanika
İstanbul’un etkisini bir kez daha gözlemlemiş olduk. Otomotiv sektörünün bu tür
bir olumlu rüzgara ihtiyacı vardı. Sanırım
bu rüzgar kendisini fuarda iyice hissettirdi.
Fuar, beklentilerimizin üzerinde olumlu
veriler ile sonuçlandı. Özveri ile ve yoğun
çalışma temposu ile çalışan tüm ekip üyelerimiz emeklerinin karşılığının alındığını
görünce daha fazla motive oldular. Aldığımız siparişler, fuar sonrası yabancı müş-
AKKARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.
112
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
terilerimizin firmamızı ziyaretleri ve halen
devam eden takipler, görüşmeler ile başarılı bir fuar dönemi geçirdik.”
Taner Aypak
Dönmez Debriyaj San. ve Tic. A.Ş.
Üretim Koordinatörü
Yönetim Temsilcisi
Derya Albayrak
Bosal Mimaysan Metal İşleme
San. ve Tic. A.Ş.
AM/OES Satış Müdürü
u”Fuar öncesi beklentilerimiz yanlız
mevcut müşterilerimizle pazarlama paylaşımlarımızı gerçekleştirmek değil, hem
yurt içi hemde yurt dışı potansiyel müşteri
kitlemiz ile bağlantı kurabileceğimiz bir
platformun içinde bulunmaktı.
2011 Automechanika fuarı bir öncekine
göre oldukça yoğun ve kazanımları çok
daha fazlaydı. Özellikle yurt dışı müşterilerin yoğun ilgisinin gözlemlendiği hafta
içi günlerindeki ziyaretlerde yeni müşteri
kazanımlarının gerçekleştirildiği, mevcut
müşterilerimizle ilişkilerimizin kuvvetlendiği başarılı bir fuar geçirdiğimiz kanısındayım.
Bu fuar beklentilerin çok üzerinde kazanımlarla dolu olduğu için bundan sonra
Automechanika İstanbul’un tüm Automechanika fuarları arasında seçileceğini
ve bundan sonraki dönemlerde yedek parça sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasına gireceğini düşünüyorum.”
u”Fuara katılımın yüksek olması ve
özellikle otomotiv sektöründen ilgili ziyaretçilerin gelmesi, fuar öncesi beklentilerimizin başında geliyordu. Fuar esnasında
yurt içi ve dışından yoğun bir şekilde misafirlerimiz standımızı ziyaret etti. Misafirlerimizi ve ziyaretçilerimizi Dönmez Debriyaj
ile ilgili yenilikler hakkında bilgilendirdik.
Markamızı, ürünlerimizi başarılı bir şekilde
tanıtma imkanı bulduk. Yeni müşteriler ile
bağlantı kurma fırsatları yakaladık.”
Haluk Özcan
Ege Fren San. ve Tic. A.Ş.
Satış Müdürü
u“Ege Fren, son yıllarda yeniden yapılandırdığı yedekparça organizasyonu ve
müşteri beklentileri çerçevesinde çeşitlenen ürün gamı ile beraber yurtdışı fuar organizasyonlarında yer almaya başlamış ve
müşteri portföyünü geliştirme çalışmalarını hızlandırmıştı. Automechanika İstanbul,
yenilenen ve daha da müşteri odaklı hale
gelen yedekparça organizasyonumuzun
bayileri ile buluşacağı, yeni ürünlerini
BOSAL MİMAYSAN METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
DÖNMEZ DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
tanıtacağı, potansiyel yurtiçi ve yurtdışı
müşterileri ile temas kurabileceği bir platform olması nedeni ile önem verdiğimiz bir
organizasyondu.
Öte yandan Türkiye treyler pazarının ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamımıza eklediğimiz treyler aplikasyonlarına yönelik
havalı disk fren ürünümüzünde tanıtımını
gerçekleştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Fuar genel olarak beklentilerimizi karşılar
nitelikte geçti. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen profesyonel ziyaretçilerin
yoğun ilgisi ile karşılaştık. Halen ticari
faaliyetimiz bulunan yedekparça bayilerimiz ve satıcılarımız ile yeni ürünlerimizi
paylaşma ve iş geliştirme fırsatının yanısıra
ürünlerimiz ile faaliyet gösterebileceğimiz
yeni pazarlara yönelik temaslar yapma fırsatı bulduk. Bunu yanısıra treyler ve treyler
dingil imalatçıları ile biraraya gelerek yeni
ürünümüz olan disk frenin de tanıtımını
yapma şansı yakaladık. Yakın gelecekte Türkiye’de yerli üretim disk frenler ile
donatılmış treyler ların yola çıkmasında
önemli adımlar attık.” EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
Üstün Doğan
Burçin Şahin
Eku Fren Kampana ve Döküm
San. A.Ş.
Metallurgical Engineer
Export Sales / Marketing
u“Automechanika İstanbul fuarı öncesi
beklentimizi yıl içinde ziyaret fırsatı yaratamadığımız yurtiçi ve dışındaki tüm müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle
yüz yüze görüşme imkanı yaratmak olarak
belirlemiştik. Fuar süreci bizim açımızdan
tek kelime ile özetlemek gerekirse “yoğun” geçti diyebiliriz. Fuarda kalabalık bir
ekiple yer aldık, buna rağmen görüşmelerimize uzun zaman ayırmada zorluklar
çektik.
Ziyaretçilerden aldığımız geri bildirimlere
göre EKU markasının, yeni girmiş olduğumuz pazarlarda tanınırlığının artmış
olduğunu gördük. Hızımız, kalitemiz ve
güvenilirliğimiz her görüşmemizde dile
getirildi. Birçok yeni firma ile tanışma ve iş
geliştirme şansımız oldu. Sonuçlar olumluydu diyebiliriz.”
Eren Fren ve Debriyaj Balataları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pazarlama Müdür Yardımcısı
u“Automechanika Istanbul 2011 fuarına 6.Hall E100 stand numarası ile katılım
gerçekleştirdik. Fuar bu yıl katılımcı sayısında rekor kırıldı. Katılımcı sayısını dikkate aldığımızda, Türkiye otomotiv yan
sanayinin uluslararası çaptaki önemi gözlenmektedir. Firmamız açısından da oldukça başarılı geçen fuar, mevcut yerli ve
ihracat müşterilerimiz ile işbirliğimizin artarak devamı ve yeni ihracat olanakları da
yaratması açısından katkı sağladı. Fuardaki yabancı ziyaretçilerinin Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Rusya ve çevresinden
olduğunu gördük. Türkiye’nin bu sektörde
küresel pazarda çok iyi bir konumda olduğu tartışılmaz bir gerçektir. KOBİ’lere dayalı olan otomotiv sanayimiz, yurtdışından
gelen OEM, OES ve Aftermarket olmak
üzere her türlü tekliflere, esnek ve özgün
(talebe özel) üreterek en kaliteli şekilde bu
tekliflere cevap verebiliyor.”
EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
113
FUAR
İsmail Timuçin
Estaş Eksantrik San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdür
uFuar öncesi beklentilerimiz
Automechanika 2011 İstanbul Fuarı öncesi beklentilerimiz; yurtiçi-yurtdışı mevcut
ve potansiyel müşterilere yeni ürünlerimizi sergilemek, yeni iş bağlantıları kurarak, Estaş’ın tanıtımını yapmaktı. Ayrıca,
otomotiv ana ve tedarik yan sanayindeki
gelişmeleri inceleyerek rakip firmaların
durumlarına bakmak, yurt dışından gelen
diğer ülke firmalarının potansiyellerini,
hedeflerini tespit edebilmeyi hedeflemiştik.
Fuar süreci
Firmamızı fuarda Metin Gülmez ve Oğuzhan Koçyiğit temsil ettiler. Automechanika 2011 İstanbul Fuarı, firmamız açısından
oldukça yoğun geçti. Avrupa, Orta Doğu,
Uzak Doğu, Afrika ve Amerika’dan mevcut
ve potansiyel 80’den fazla yabancı müşteriler ile görüşme imkanı oluştu. Gelen
müşteriler genellikle yedek parça ağırlıklı
ESTAŞ EKSANTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
114
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
FAIR
idi. Kendi üretimiz ürünler ile yakından
ilgili idiler. Fuarın ilk iki günü genellikle
yabancı ziyaretçilerin daha fazla olduğunu
söyleyebiliriz. Bu arada yerli firmalardan
da gelenler de oldu. Fakat yerli ziyaretçilerimiz daha çok son iki gün ziyarette bulundular. Son güne kadar bu sayı 100’ün
üzerinde gerçekleşti. Firmamızın üretmiş
olduğu ürünlerin kalitesi konusunda gelen
müşterilerimizden sürekli övgüler aldık. Bu
bizi gururlandırdı. Gelen ziyaretçilerimizin
çoğu hem yerli ve hem de yabancı olanlar
bizden bayilik almak konusunda ısrarcı
oldular. Bu gelişmeleri değerlendireceğimizi bildirdik. Yurt içindeki talep ve ilginin
yanı sıra yurt dışından bilhassa Orta Doğu
ülkelerindeki hareketlilik hepimizin önemsemesi gereken çok önemli bir konudur.
Ülke yöneticilerinin Orta Doğu ülkelerine
yapacakları faaliyetlerde bizlerin yanında olması ve önümüzü açması, gelecekte
ülkemize ve firmalarımıza büyük fırsatlar
sağlayacaktır.
Acilen fuar alanının yenilenme ihtiyacı
gerekiyor. Böyle önemli bir fuar organizasyonu sırasında metrobüs inşaatları ve
çevre düzenleme eksiklikleri ise organizasyon giriş ve çıkışlarında oldukça kötü
bir durum oluşturdu. Fuar iç mekanı sosyal
mekanlar ise maalesef çok eski ve kötü
durumda.
İsim hakları koruma altında olan firmamızın ismini taşıyan başka bir firmayı fuar
alanında görünce ayrı bir şok yaşadık. Normal listelerin bir çoğunda yer almayan bu
firma ile ilgili gerekli süreci başlattık. Fakat fuar organizatörünün en azından aynı
isimli 2 katılımcı olduğu zaman gerekli
girişimleri hızlı bir şekilde yapması gerekir.
Kendi ürünlerimizin bazı kötü kopyaları da
başka fuar katılımcı stantlarında yer aldığını gördük. Fuar organizatörü kopya ve
isim haklarına yönelik tedbirleri almak ko-
nusunda Automechanika Frankfurt kadar
etkili çalışmıyor.
Automechanika 2011 İstanbul Fuarı özellikle yeni ürünlerimizi tanıtabilmek ve yeni
müşterilere ulaşabilmek açısından olumlu
geçmiştir. Ana Sanayi (OEM) firmalarına ulaşım açısından fuar oldukça etkisiz
kaldı. Mevcut ve potansiyel ana sanayi
ziyareti gerçekleşmedi. Yeni yedek parça
müşteri bağlantısı açısından oldukça yoğun geçti diyebiliriz. Bu da yeni pazarlara
ulaşmamız açısından bizi memnun etmiştir. Automechanika 2011 fuarında TAYSAD
tarafından düzenlenmiş olan “Avrupa’da
Uygulamaya Geçen Yeni Rekabet Yasası – Yenileme Pazarının Kanuni Çerçevesi”
konulu konferansın çok faydalı olduğu ve
fuar süresince de bu tarz konferans konularına ağırlık verilerek firmaların yönlendirilmesinin sektörümüzün gelişmesinde
büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Halit Tola
İlkerler Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
İş Geliştirme Koordinatörü
uİlkerler’den 50. yıl süprizi: Otogo!
İlkerler 50. yılını kutladığı Automechanika
Fuarı’nda, kendi bünyesinde oluşturduğu
yeni markası Otogo’nun lansmanını da
yaptı. Otogo, tüketicinin dünya markalarına güvenle ulaşabileceği yepyeni bir
perakende mağazacılık sistemidir. Müşteri
memnuniyetini göz önünde bulundurarak
sektörün nabzını tutmak ve yenilikleri takip etmek amacıyla kurulmuştur.
Günümüzde otomotiv yedek parça sektöründeki aşırı rekabet ve sonucunda oluşan
marka kirliliği gibi olumsuz durumları göz
önüne alan Otogo, kalite ve güven standartlarından taviz vermeden çalışan bir
İLKERLER OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
firma. Otogo, Japon ve Kore araçlarının
yedek parça dağıtımını yaparken, dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındırıyor.
Sektöre sadece satış açısından bakmayan Otogo, piyasanın hizmet kalitesini de
yükseltmeye soyunuyor. Bu yaklaşımla
otomotiv yedek parça sektörüne yeni bir
vizyon çizmeyi hedefliyor.
Enerjik kırmızısı, güçlü duruşuyla girdiği
her şubeye enerjisini taşıyan Otogo, raf
düzeni, satış gerçekleştirme, satış sonrası memnuniyet, profesyonel stok takibi gibi alanlarda geliştirdiği mağazacılık
sistemleriyle bayilerine daha uygun satış
yapma ortamları sağlıyor. Yedek parça
sektöründe bu mantıkla çalışan tek marka
olma özelliğini taşıyan Otogo, güçlü hayat enerjisiyle, sektördeki boşlukları tespit
ediyor, bilgi yetersizliklerini gideriyor ve
birçok bayinin içinde olmak isteyeceği bir
organizasyon sunuyor.
Yurt içinde kısa zamanda 79 bayiye ulaşan
Otogo, yurt dışında da perakende bayiler
zinciri oluşturmak istiyor. Markanın hedefleri arasında Uzakdoğu araçlarının yedek
parçalarının dağıtımını yapmak var. ‘Ye-
İNCİ AKÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
dek parçanın kırmızı enerjisi’ sözüyle yola
çıkan Otogo, takım arkadaşlarını seçkin
bayilerden oluşturarak yolun başından
sonuna kadar güvene dayalı bir ortaklık
kurguluyor.
Göksel Paker
İnci Akü San. ve Tic A.Ş.
Genel Müdür
u“Türkiye otomotiv tedarik sanayi,
özellikle sektörde küresel firmaların artan
talepleri ve Türkiye’de bulunan tesisleri ile
dünyada önemli bir konuma geldi. Sektördeki birçok firma artık markalaşarak sadece yurt içinde değil yurt dışında da hem
otomotiv üreticilerine hem de yenileme
piyasasına yüksek miktarlarda satış yapmaktadır.
Otomotiv sektörünün buluşma noktası olan Automechanika, oldukça verimli
geçti. Özellikle yurtdışı ziyaretçilerinin ve
fuar katılımcılarının daha önceki yıllara
nazaran artış gösterdiği görüldü.
Automechanika Fuarı’nda iddialı büyüme
stratejimizi destekleyen yeni ürünlerimizi ;
Start-Stop araçlar için üretilen Nano Gold
Start-Stop, Japon araçları için özel olarak
geliştirilen Formul A Asia, yenilenebilir
enerji, telekom ve deniz araçları sektörleri
için bakım gerektirmeyen Vrla Jel ve Vrla
Agm akülerimizi standımızda sergileme ve
ziyaretçilere tanıtma imkanı yakaladık.
Otomotiv sektörünün buluşma noktası
olan Automechanika Fuarı’nda hem yurtiçi, hem yurtdışından iş ortaklarımız ile
potansiyel müşterilerimizin ziyaret ettiği
standımıza ilgi yoğundu.
İnci Akü, özellikle son 5 yılda yaptığı atılımlarla sektörünün ihracat lideri konumuna geldi ve 4 kıtada yaygınlaştı. Dolayısıyla İstanbul Automechanika fuarından
beklentimiz İnci Akü için yeni bağlantıların
gerçekleştirildiği ve yeni ürünlerin tanıtıldığı bir merkez olmasıydı.
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
115
FUAR
FAIR
KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Kale Oto Radyatör
San. ve Tic. A.Ş.
İhracat Şefi
Fuar süreci bizim açımızdan oldukça verimli görüşmelerle ve beklentinin ötesinde
yoğun geçmiştir. Yurtdışından gelen ziyaretçilerin firmamıza ve ürünlerimize olan
ilgisinden çok memnun kaldık.
uFuar öncesinde fuardan beklentilerimiz; mevcut yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimiz ile işbirliğimizi arttırıcı faaliyetleri
tanımlamak, potansiyel yurtiçi ve yurtdışı
müşteriler ile ilk teması kurmak ve yeni
ürünlerimizi tanıtmaktı.
Fuar öncesinde organize ettiğimiz toplantılarla gerek yurtiçi gerek yurtdışı mevcut
müşterilerle bir araya gelerek yeni projeler üzerine ve mevcut projeleri geliştirmek
üzerine görüşmeler yaptık . Bu görüşmelerde müşteri güncel beklenti ve gereksinimlerini beraberce belirledik ve işbirliğimizi daha da ileri seviye taşıma fırsatı
yakaladık.
Zekiye Bayrak
Automechanika İstanbul fuarı her tekrarda
gerek artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla
gerek sonuçlarıyla daha çok önem kazanarak, 12 ülkede, 13 şehirde düzenlenen
Automechanika fuarları içinde Frankfurt
Automechanika’dan sonra bu yıl ikinci sıraya yerleşmiştir. Bu sonuç; Türkiye’nin
Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği
noktadaki stratejik konumunun yanı sıra,
Türk yan sanayii ürünlerin dünya pazarında yüksek seviye ürün ve hizmet kalitesiyle
kendini kabul ettirmesi ile oluşmuştur.
Fuar, önceki yıllarla kıyaslandığında bu yıl
başta komşu ülkeler olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle,
uluslararası katılımda iyi oranda artış olduğu gözlemlenmiştir. 4 gün içerisinde
sadece yurtdışından 160’ın üzerinde potansiyel müşteri ile görüşme yaptık. Görüşmeler firmamız açısından gayet olumlu
geçmiş olup, yeni iş bağlantıları da yapılmıştır.
Fuardaki yabancı ziyaretçilerin bu yıl farklı olarak komşu ülkelerin yanı sıra Latin
DELPHI OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
116
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Amerika, Kuzey Amerika, Güney Afrika ve
Uzak Doğu’dan olduğunu gördük. Henüz
çalışmadığımız hedef pazarlardan potansiyel müşterilerle ilk temas sağlanmış ve
görüşmeler şimdiden başlatılmıştır.
Automechanika İstanbul fuarının bu yıl
katılımcı ve ziyaretçi sayısı açısından rekor kırması Türk yan sanayinin uluslararası
çaptaki önemini ve ürün ve hizmet kalitemizin dünya pazarında kabul gördüğünü
göstermektedir.
Sonraki yıllarda Automechanika İstanbul
fuarının hem katılımcı ve hem de ziyaretçi açısından daha fazla talep göreceğini
düşünüyoruz. Her tekrarda büyüyen fuara
rağmen maalesef fuar alanının etrafında
çevre düzenlemesi açısından hiçbir iyileşme yapılmadığını görüyoruz. Bu kötü
görüntünün ülkemizin ve temsil eden
firmalarımızın imajı açısından acilen değiştirilmesini talep ediyoruz. 2013 Automechanika İstanbul’dan önce gerekli
iyileşmelerin yapılmış olmasını umut ediyoruz.
ASAŞ FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş.
KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Ercüment Tokuçoğlu
Kardeş Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Fabrika Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
u“Automechanika fuarlarının, uzun yıllara dayanan başarılı organizasyon geçmişi ve beraberinde barındırdığı kemikleşmiş
bir ziyaretçi grubuna sahip olmasına paralel olarak, yurtiçi ve yurtdışı mevcut ve potansiyel müşterilerimizle görüşme olanağı
yakalamak, temel beklentilerimizdendi.
Yeni müşteri potansiyellerine, ayrıca bölgesel olarak yeni pazarlara ulaşmak yoluyla, ürün ve hizmet yelpazemizi pazara
daha geniş anlamda sunabilmek de ikinci
bir hedefimizdi. Fuar sürecinde; sürekli
olarak geliştirmekte olduğumuz yeni ürün
çeşitlerimizi, mevcut ve potansiyel müşterilerimize tanıtma olanağı bulduk. Ayrıca
müşteri beklenti ve gereksinimlerini belirlemek mümkün oldu. Sunduğumuz yeniliklerle birlikte, gelecek planlarımızı da
paylaşma fırsatı yakaladık. Genel izlenim
olarak belirtmek isterim ki, Automechanika İstanbul Fuarı, her tekrarla birlikte, em-
LUCAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
salleri içinde daha da öne çıkan bir önem
kazanmakta ve nitelikli yer edinmektedir.
Bunda şüphesiz, Türkiye sanayisinin kalite, yetkinlik ve katma değerli ürünler
üretebilme sürecindeki gelişimi etkin bir
rol oynamakta ve dünya pazarlarında da
Türk Malı ürünler kuvvetle kabul görmeye ve aranmaya başlamaktadır. Bunun en
önemli kanıtını, bu fuardaki yabancı katılımcı firma ve ziyaretçi sayısı göstermiştir.
Zeynep Bayrak
Lucas Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
OE & Yurtiçi Satış Yöneticisi
Yurtiçi pazarda olduğu kadar, ihracatı da
önemseyen ve kalitesiyle dış pazarlarda da
kabul gören ürünlerimizi tanıtma ve yeni
firmalarla kuvvetli irtibat zeminleri oluşturma fırsatını yakaladık. Mevcut pazarımızı genişletme ve yeniliklerimizi tanıtma
beklentilerimize elverişli bir fuar ortamı
yaşadık.
u“Fuar öncesi, fuardan beklentilerimizi;
yeni müşterilere ulaşabilmeyi ve mevcut
müşterilerimiz ile işbirliğimizi daha ileri
seviyelere taşımayı amaçlamıştık. Fuarın
tüm sektörümüzü hareketlendireceğini ve
fuar sırasında ve sonrasında önemli ticari
bağlantılar için fırsatlarla dolu bir ortam
olduğuna inanmaktayız. Fuar süreci, fuarın ilk gününden itibaren yoğun bir ziyaretçi potansiyeli ile karşılaştık, gerek yurt
içi gerekse yurt dışı mevcut ve potansiyel
müşterilerimiz ile bir araya gelerek yeni
projeler ve mevcut projeleri geliştirmek
üzere görüşmelerimiz oldu.
İzleyen yıllarda da İstanbul ve Frankfurt
Automechanika fuarlarına katılmayı planlamakla birlikte, bu yıl düzenlenecek olan
Rematech/Amsterdam Fuarı’na da katılarak pazarlama faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.”
Beklentilerimizi karşılayacak bir fuar süreci
yaşadık, görüşmelerimizin neticelerini de
ilerleyen günlerde netleştireceğiz. Firmamız adına profesyonel ziyaretçinin yoğun
olduğu bu fuarda olmaktan çok memnunuz.”
Bizim açımızdan oldukça verimli ve yoğun
görüşmelerle geçen bir fuar süreci oldu.
HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
117
FUAR
FAIR
MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Erdi Ceyhan
Maysan Mando Otomotiv
Parçaları San. ve Tic. A.Ş.
Satış ve Pazarlama Yöneticisi
u“Automechanika İstanbul, Frankfurt
ile birlikte düzenli olarak katıldığımız, Avrupa ve Orta Doğu’nun, otomotiv yedek
parça sektöründeki ikinci en büyük fuarı
olduğunu kanıtlamıştır. Ziyaretçi sayısının
oldukça kapsamlı olacağı düşüncesi ile
gerekli hazırlıkları fuar öncesi tamamlamıştık. Genel anlamda, yeni müşteri bulma ve müşterinin performansını izlemede,
saha ve müşteri ziyaretinin fuardan daha
etkin olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte her iki fuarda, 4 gün içerisinde hemen
hemen tüm müşterilerle görüşme imkanını
sağladığından dolayı yeni ürünlerin tanıtımı, pazardaki gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişi hususunda oldukça faydalı olmaktadır. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında
bizimle temas kurmak isteyen potansiyel
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
alıcılar ile mevcut bayilik yapısı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Mevcut
bayilerimiz dışında, toplamda fuar boyunca 300’e yakın görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmelerde tamamen yeni bayi adayları ile birlikte perakende, servis noktaları
hatta nihai araç kullanıcılarına da bilgilendirme yapıldı. Maysan Mando’nun binek grupta Hyundai ve Renault’da orijinal
ekipman olma avantajı, ticari OEM’lerde
tek üretici olma özelliği ve Avrupaki en büyük treyler amortisör üreticisi pozisyonundan dolayı yenileme pazarında çok önemli
bir aktör haline gelmiştir. Bu fuarda güçlü yönlerimizi daha da iyileştirme ve zayıf
yönlerimizi geliştirme konusunda önemli
bilgilendirmeler sağlamıştır.”
Arnd Franz
Mahle
After Market Genel Müdürü
uAutomechanika Istanbul’un Mahle
için önemi nedir?
Automechanika Istanbul, Mahle Aftermarket için çok önemli bir fuar ve önemi
giderek artmaktadır. Hem mevcut hem de
Mahle ailesine yeni katılan ürünleri müşterilerimiz ile paylaşım fırsatı olarak görüyoruz.
Mahle’nin fuarda tanıtımı yapılan yeni
ürünleri nelerdir?
Bunlardan ilki Mahle Turbosarj. Mahle,
Bosch ile bir iş ortaklığına giderek, Mahle Bosch Turbo sistemleri olarak hem OE
hem de Aftermarket turbosarj üretimine
başladı. Aftermarket olarak ilk etapta, geçen sene ağır vasıta ve iş makinası serileri
ile başladık, şu anda iyi bir ürün gamına
ulaştık ve geliştirmeye devam ediyoruz.
Nurgül Uras
Opaş Otomotiv Platinleri San. ve Tic. A.Ş.
İhracat-İthalat ve Satış Yöneticisi
OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
118
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
“Fuar öncesinde, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde yaşanan çalkantılar
nedeniyle bu bölgeden sanayicilerin katılımını beklemiyordum. Fakat,
Arap ülkelerinden katılımın çok yüksek olduğunu gördüm.
Fuar süreci, hem yurtdışı hem de yurtiçi konuklar açısından çok verimli geçti. Automechanika İstanbul, Frankfurt’tan sonra düzenlenen en
büyük organizasyon oldu, bu öncelikle İstanbul ve ülkemiz açısından
sevindirici bir gelişmedir.
Opaş Otomotiv olarak beklentilerimizi, katılım açısından değerlendirirsek, fazlasıyla karşıladığımızı söyleyebilirim. Fuar sonrası yaptığımız
yazışmalar sonucunda beklentimiz reel olarak gerçekleşecektir.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan gerilimler ticari olarak, bölgedeki gelişmiş ülke olan Türkiye’nin yükselen ülke olacağının bir göstergesidir.”
OT-SA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
OE olarak üretim bu sene sonunda başlayacak, özellikle Alman serileri için.
Sadece satış değil, satış sonrasında da teknik servisimiz, gerek arıza gerek bakım, her
türlü konuda müşterilerimize destek vermektedir. Teknik eğitimlerimiz her sene
3.000-4.000 kişiye ulaşmaktadır.
Diğer yeni ürünümüz, Mahle Hava Kütle
Ölçer. Motor içine alınan havanın yoğunluğunu ölçüyor ve elektronik sinyaller ile
bunu motor yönetim sistemine iletiyor.
SKT YEDEK PARÇA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Behr Ind.’nin yüzde 37 sine sahip. 2013’ün
başında hissemizi yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Ürün portföyümüzü
çok iyi tamamlayan bir ortaktır. Kendileri
de Mahle’nin içten yanmalı motorlardaki
teknoloji, deneyim ve bilgi birikiminden
yararlanacaktır.
Behr Ind.’nin AFT için Hella Service ile
ortaklıkları var. Mahle, Behr ve Hella, Af-
Hava filtresinin düzenli olarak değiştirilmesinin önemini teknik seminerlerimizde
paylaşıyoruz. Çünkü filtreden giren en
ufak bir toz parçacığı bile, bu ürünü işlem
göremez hale getirebilir ve yanlış iletilen
sinyaller nedeniyle, yakıt tüketimi artabilir
ve motor gücü düşer. Araca iyi bakılırsa,
uzun süre değiştirilmeden kullanılabilir.
Mahle ve Behr Industry’nin faaliyetlerinin
entegrasyonu sonucunda, Aftermarket
için motor soğutma ve klima bileşenlerini
de sunuyoruz. Behr soğutma sistemlerinde
hem ağır vasıta hem de binek gruplarında
global bir marka. Mahle şuanda Almanya
RAN OTO YEDEK PARÇA KALIP. MAK. EL. OTO. SAN. VE TİC. LTD.
termarket için daha güçlü bir pazar performansı yakalayarak, müşterilerine en
üst seviyede katkı sağlayabilmek için biraradalar. Son olarak bahsetmek istediğim
ürün MAHLE Conta. Dünya üzerindeki birçok üretim tesisimizde conta programımız
var, şimdi de Türkiye için conta programı
sunuyoruz. Conta için hedefimiz araç
parkurunun yüzde 90 ını kapsamak, adım
adım ilerleyerek tüm serileri tamamlamak.
Ali Ayanlıoğlu
OT-SA Otomotiv
San. ve Tic. Ltd. Şti.
u”Diğer tüm fuarlarda olan beklentilerimiz gibi; sektörde var olduğumuzun
görülmesi, firmamızın tanıtımı, yeni müşteriler, yeni ürünlerimizin tanıtımı ve yeni
pazarlara ulaşmak diyebiliriz. Fuar süreci
Yoğun, hızlı ve çok verimli geçti. Fuarda
beklediğimizin üzerinde katılımcı ve ziyaretçi vardı. Özellikle ilk iki gün yabancı
ağırlıklı önemli müşterilerle görüşmeler
yaptık. Son iki gün de yerli ziyaretçilerin
yoğun olduğu bir fuar süreci geçirdik.”
MAHLE MOPİSAN YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
119
FUAR
SOM CIVATA A.Ş.
FAIR
SUPAR SUPAP VE PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Ömer Kazangil
Ran Oto Yedek Parça Kalıp. Mak.
Elek. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdür
SKT Yedek Parça Makina
San. ve Tic. A.Ş.
u”Bu fuar tartışmasız, Türkiye otomotiv
tedarik sanayinde en iyi fuar haline gelmiştir. Fuar öncesi beklentilerimiz zaten
yüksekti. Fuarın konumu, ekibin profesyonelliği, dünyanın her yerinden ziyaretçi
profili, katılımcı firmaların kalitesiyle ve
hazırlıklı olmasıyla Almanya Automechanika Fuarı’nı aratmayacak düzeydeydi.
u”Dünya çapında bilinen en prestijli otomotiv fuarlardan biri olan
Automechanika’nın ülkemizde düzenleniyor olması hem bizler gibi üretici firmalar, hem de yedek parça tedarikçileri için
oldukça önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Firma olarak, geçmiş dönemde
katıldığımız fuarları ve Automechanika’nın
katılımcı ve buna bağlı olarak ziyaretçi
kitlesini göz önünde bulundurarak; firma
olarak beklentilerimizi, mevcut müşterilerimiz ile olan iş potansiyelimizi güçlendirmek ve farklı sektör ve pazarlarda bulunan
yeni müşteriler tarafından bilinirliğimizi
artırıp yeni iş potansiyelleri yaratmak olarak belirlemiştik.
Fuarın her gününü hem iç hem de ihracat
standlarımızda dolu dolu geçirdik.Hem
iç hem de dış piyasadaki ziyaretçilerimiz
ile çok verimli görüşmeler yaptık.Mevcut
müşterilerimizin yanında yeni ve potansiyeli olan firmalarla da görüşme imkanı
elde ettik. Ülkemiz,sektörümüz ve şirketimiz adına mutlu olduk.
Bu fuarın ülkemiz ve sektörümüze daha
büyük katkıları olabileceğini ve zamanla
daha da büyüyeceğini düşünüyoruz.”
OLGUNÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
120
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Fuar standımız da firmamızı temsil eden
yetkili sayımız yeterince olmasına karşın,
hem müşterilerimiz hem de nihai kullanıcılar düzeyinde SKT marka bilinilirliğinin
yüksek olması, yoğun bir fuar süreci geçir-
memize neden olmuştur. Mevcut ve potansiyel müşterilerimiz tarafından gösterilen ilginin bizlere yaşattığı memnuniyetin
yanı sıra ziyaretçi kalitesinin beklentilerimizin üzerinde olması fuara katılım kararı
almış olmamızı bir kez daha haklı çıkartmıştır. Ayrıca sorunsuz bir fuar geçirmemizi sağlayan tüm organizasyon yetkililerine de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.
Katılımını gerçekleştirdiğimiz bu fuar sayesinde, Ülkemizde sürekli olarak “ilkleri”
gerçekleştiren firmamızın, müşterilerine
sunduğu yeni teknolojileri hem endüstrisinde faaliyet gösteren Firmalara hem
de nihai kullanıcılara direk aktarma fırsatı
yakalamıştır. Gerçekleştirilen bu paylaşım
sonrasında ziyaretçilerimizden almış olduğumuz geri bildirimler bizleri mutlu etmekle beraber, sonrasındaki süreçte yürüteceğimiz yoğun çalışmalara motivasyon
kaynağı olmuştur.
Türk ve Dünya ekonomisinde süren olumlu gelişmelere paralel olarak katılımcı ve
ziyaretçiler tarafından yoğun ilgili gösterilen Automechanika-İstanbul Fuarı’nda,
ileriye dönük olumlu getirilerinin olaca-
ÇETİNPRES OTO YAN SAN. A.Ş.
CAVO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ğını düşündüğümüz birçok toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu görüşmelerin
hem firmamız adına hem de Türk ve dünya
otomotiv sanayisine olumlu sonuçlar doğurması temennisindeyiz.”
Ugur İpkırmaz
Som Cıvata A.Ş.
Ticaret Müdürü
u“Automechanika Fuarı’nın konusunda
uluslararası anlamda Türkiye’de düzenlenen en başarılı fuarı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca yurt içinde katıldığımız
tek fuardır. SOM A.Ş. özel somunlar ve
soğuk dövme ürünler konusunda uzman
lider firmadır. Fuara katılım amacımız hem
mevcut müşterilerimizle bir araya gelebilmek, pazarın beklentilerini ölçmek, hem
de yeni ürünlerimizi mevcut müşterilerimize tanıtmak, yeni müşteriler kazanmak.
SOM A.Ş. olarak, 2 yıl ara ile yapılan bu
fuara 3. kez katıldık. 2010 yılında Nycote
diş kaplama lisansını aldık, Nycote özellikle otomotivde yaygın olarak kullanılan
bir uygulama, fuar sayesinde bünyemize
katmış olduğumuz bu yeni uygulamadan
TOPÇESAN TOPBAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜNÜVAR ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
da müşterilerimizi bilgilendirmek istedik.
Ayrıca bu konu ile ilgili olarak 22 Haziran
tarihinde; Bursa da tanıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz. Gelişen teknoloji
ile beraber,yeni nesil makine yatırımları
gerçekleştirerek kapasitemizi yüzde 40
civarında arttırarak otomotiv sektöründe
ürün gamımızı arttırarak yerlileştirmede
hızımızı arttırdık. Bu gelişmeleri ve yenilikleri fuarda sergiledik ve anlattık. Krizin
etkilerini yavaş yavaş kaybetmesine pa-
ralel olarak, fuara katılımın bu yıl yoğun
olduğunu söyleyebilirim,özellikle yabancı
ziyaretçi açısından başarıydı. Güzel talepler aldık, aynı zamanda yeni potansiyel
müşterilerle tanışma imkanımız oldu.
Evet son derece olumluydu, fuardan çok
kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, yeni
iş bağlantılarımız oldu. Aynı zamanda yeni
ürünümüz Nycote tanıtımını yapma imkanı bulabildik.”
TEMEL CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
121
FUAR
FAIR
YENMAK MOTOR GÖMLEK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hakan Cengiz
Tiryakiler A.Ş.
Genel Müdür
u“Özellikle 2009 yılındaki küresel krizden sonra dünyada değişen dengelerin
2010 Frankfurt Automechanika Fuarı ile
ülkemiz otomotiv tedarik sanayine pozitif
yansımalarının bu fuarda da artarak devam edeceğini ve bu çerçevede de Avrupa,
Rusya, Orta Doğu, Afrika orijinli işbirliği
imkanlarının yakalanacağı konusunda
beklentiler ile ile bu fuara katıldık.
İstanbul Automechanika 2011 Fuarı, beklediğimizin üzerinde katılımcı ve ziyaretçi
profili ile Frankfurt Automechanika Fuarı
ile neredeyse eşit konumda bir görüntü
sergilemiştir. Açıkçası, bu durum bizleri
oldukça heyecanlandırmıştır. Otomotiv
ana sanayinden, yedek parça sektörüne
ve hatta savunma sanayi uygulamalarına
kadar tüm portföyde ciddi ziyaretçi profili
yakaladığımızı önemle belirtmek istiyoruz. Bu durum Türkiye’nin dünya otomotiv
sektöründe geldiği önemli noktayı bir kez
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş.
daha göstermiştir. Fuar sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapmak şu an daha
erken gözüküyor. Fuar esnasında oluşturulan olumlu bağlantılarının meyvelerini
almak için ekip olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Mevcut müşterilerimiz ile hacimlerimizin arttırılmasının yanında yeni müşteri ve iş olanaklarının en verimli şekilde
hayata geçirilmesi için tüm bağlantılarımızı nihai sonuca erdirerek en başta şirketimize sonrasında sektörümüze ve ülkemiz
ekonomisine maksimum faydayı sağlayacak sonuçlara ulaşacağımızdan eminiz.”
Muzaffer Taşoğlu
Ünüvar Elektronik
San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdür
u“Genel olarak baktığımızda Automechanika fuarı özellikle Aftermarket
müşterileri için önemli ve prestijli bir fuar
olmuştur. Fuar öncesi katılımın ve ziyaretçi sayısının çok olacağı hakkındaki yaklaşımlara özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde
son zamanlarda yaşanan olumsuz politik
gelişmelerin olumsuz yönde etkili olacağını düşünmemize rağmen, katılımcı ve ziyaretçi sayısının fuar süresince maksimum
düzeyde olmasının bizi bu anlamda haksız
çıkarttığını söyleyebiliriz.
Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik konumu
itibari ile özellikle komşu ülkeler açısından Otomotivde önemli bir merkez olarak
kabul edildiğini fuar sayesinde tekrar teyit
etmiş bulunuyoruz.
Buna paralel olarak da fuar öncesi gerçek beklentimiz yeni pazarlar ve buralarda ulaşmayı amaçladığımız yeni müşteri
grupları ve bir önceki fuardan bu zamana
kadar ürün grubumuza kattığımız yeni ve
mevcut parçaları potansiyel müşterilere
tanıtma fırsatının yakalanmasıydı.
Fuar süresince özellikle bölge ülkelerinden fuarı ziyarete gelen yeni potansiyel
müşterilerimize ürünlerimizi tanıtma ve
ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı bulduk.
Bunun yanı sıra Türkiye deki mevcut müşterilerimizle de tekrar bir araya gelerek
yakın gelecekteki hedef ve stratejilerimizi
paylaşma fırsatını bulduk. Sergilemiş ol-
Hulki Büyükkalender
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat
San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdür
YETSAN OTO KALORİFER VE RADYATÖR SAN. TİC. A.Ş.
122
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
u“Yiğit Akü olarak Automechanika gibi ihracatın nabzını tutan,
teknolojik yeniliklerin sergilendiği fuarlara katılmayı çok önemsiyoruz. Fuar boyunca, akü sektöründen önemli temsilcilerle
tanışma fırsatımız oldu. Yoğun bir ilgiyle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Teknolojik ürünlere merak çok fazla olduğu için özellikle
Prestige akümüz fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. Yeni
ürünlerle hem içi hem dış piyasada rekabet gücü yüksek bir firmayız. Bu anlamda pek çok bağlantı kurma şansına da eriştik.”
TİRYAKİLER A.Ş.
duğumuz yeni ürünlerimize gösterilen ilgi
fuardan beklentilerimizden biri olduğundan bizim için ayrıca memnuniyet verici
olmuştur.
Son derece olumlu ve yoğun geçen bu fuarda attığımız adımların ülke ekonomisi ve
firmamız adına kazanç olacağını düşünmekteyiz. Bu anlamda kısa ve orta vadede
fuardaki beklentilerimizin firmamıza kısa
zamanda iş potansiyeli olarak geri döneceğini düşünüyoruz.”
Erhan Kahvecioğlu
Yenmak Motor Gömlek San.
ve Tic. A.Ş.
Satış Müdürü
u“Automechanika İstanbul Fuarı’na
2001 yılından beri katıldığımız için bu organizasyonun sektörde önemli bir yeri olduğunu zaten biliyorduk. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Bu yılki fuar, son yıllarda
yapılan fuarlar içerisinde en kaliteli fuar
olarak değerlendirilebilir. Mevcut müştelerimizle beraber yeni potansiyel müş-
MUTLU AKÜ VE MALZ. SAN. A.Ş.
FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN GÖMLEK ÜRETİM TES. A.Ş.
teriler kazandığımızı düşünüyoruz. Gelen
ziyaretçi profili ve yapılan görüşmeler firmamız için çok önemli oldu. Hem yurt içi
hem yurt dışı katılım güzeldi. Fuarla ilgili
beklentilerimiz yüzde yüz gerçekleşti. Automechanika İstanbul, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en kaliteli ve marka fuarı
olma yolunda ilerliyor. İki yıl sonraki fuar
için şimdiden anlaşmalarımızı yaptık.” Hasan Sönmez
Yetsan Oto Kalorifer ve Radyatör
San. Tic. A.Ş.
Satış Müdürü
dışı müşterilerimize mümkün olduğunca
bilgi aktarımı yaptık.
Fuarın ilk iki gününde yurt dışından gelen
ziyaretçiler ve son gününde ise yurt içi
ağırlıklı müşterilerimiz geldi. Bir çok farklı
sektörün temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. Sadece otomotiv yedek parçası değil;
iş,tarım ve endüstriyel makinalar ile ilgili
çalışan firmaların temsilcileri ile de görüşmüş olduk. Son karar verici konumda
olan firma temsilcileri ile de kısa zamanda
iş yapabileceğimiz kanatine vardık. Komşu ülkelerden gelen bir çok yeni firma ile
görüşme yapmanın yanı sıra yurt içi müşterilerimiz için de bilgi aktarımı konusunda
başarılı bir fuar gerçekleştirmiş olduk.
uFuar öncesi beklentilerimiz; mevcut
müşterilerimizin yanı sıra yeni potansiyel
müşterilere son 2009 Automechanika İstanbul Fuarı’ndan bu zamana kadar yapmış olduğumuz yeni ürünleri tanıtmaktı.
Son iki sene içerisinde yeni ürettiğimiz yağ
soğutucuları ve hava soğutucularının tanıtımını başarılı bir şekilde yaptık. Şu anda
ithal edilen bu ürün gruplarının, ithalatının
önüne geçebilmek adına yurt içi ve yurt
İZELTAŞ EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
123
FUAR
FAIR
Automechanika Güney Afrika Fuarı
uMesse Frankfurt tarafından organize edilen Automechanika Güney Afrika
Fuarı, bu yıl 9-12 Mart 2011 tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Türkiye Milli
Katılımı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği OİB tarafından düzenlenen
fuarda TAYSAD da yer aldı. Fuara TAYSAD adına Proje Uzmanı Bahadır Altaş
katılarak, ziyaretçilere Türk Otomotiv
Sanayi ve TAYSAD hakkında bilgi verdi.
Fuara toplam 518 firma, Türkiye’den
ise milli katılım kapsamında 27 firma
katılım sağladı. Fuarda TAYSAD üyelerinden Kale Oto Radyatör A.Ş., EKU
Fren A.Ş., Eren Balata A.Ş., Orsan Yedek
Parça A.Ş., Ran Oto A.Ş., Servet Madeni
Yağlar A.Ş. ve Yiğit Akü A.Ş. yer aldı. 2
yılda bir düzenlenen fuar, 2013 yılında
Mart ayı içerisinde Johannesburg Expo
Center’da yapılacak. t
Son yıllarda Güney Afrika’da otomotiv
endüstrisinin ekonomideki yeri ve önemi artmaktadır. 2006 yılı başında GSYİH
içindeki yüzde 7,4 payı ile araç montaj
sanayisi önemli bir ihracat sektörü konumuna gelmiştir. Güney Afrika’nın en
fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla
Çin, ABD, Japonya, Almanya ve Birleşik
Krallık’tır. Anahtar konumdaki üreticiler arasında Volkswagen (Almanya),
Toyota (Japonya), Daimler-Chrysler
(Almanya-ABD) ve Ford (ABD) bulunmaktadır. Her bin kişiye düşen araç sayısı 163’tür. 2010 yılında 488 bin araç
üretimi gerçekleşmiştir. Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde 300’ün üzerinde yan
sanayi tedarikçisi bulunmaktadır.
Brezilya Automec Feira Fuarı
Brezilya Sao Paulo'da
düzenlenen Automec Feira
Fuarı’nın onuncusu, bu yıl 12–
16 Nisan 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Brezilya otomotiv yan sanayisi hakkında
detaylı bilgiler alındı. Brezilya otomotiv
sektörüne ilişkin detaylı bilgiler, TAYSAD
Dergi’nin Mayıs-Haziran sayısında yer
alacak. t
uBrezilya’nın Sao Paulo eyaletinde
düzenlenen Automec Feira Fuarı’nın
onuncusu, bu yıl 12– 16 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye
Milli Katılımı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği OİB tarafından
düzenlenen fuarda TAYSAD da yer aldı.
Fuara TAYSAD adına Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Kalkan katılarak, ziyaretçilere Türk Otomotiv Sanayi ve TAYSAD
hakkında bilgi verdi.
124
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
OİB ve TAYSAD’ın dışında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İGEME ve 7 Türk
tedarikçi firmanın katıldığı fuarda, TAYSAD üyelerinden Kale Oto Radyatör A.Ş.
ve Mapa A.Ş. yer aldı.
78 bin m2’lik alanda, bin 143 firmanın
katılımı ile düzenlenen fuarı, 66 bin 500
kişi ziyaret etti.
Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
“Sindipecas-Abipecas” ile de görüşülerek
Brezilya dünyanın 6. büyük motorlu
araç üreticisi ve Amerika kıtası (Kuzey
ve Güney Amerika) otomotiv üretiminde ABD’den sonra en büyük endüstriye
sahip ülkedir. Motorlu araç üretiminde
Brezilya kıtadaki başlıca rakipleri olan
Meksika, Kanada ve Arjantin’in önünde yer almaktadır. Kişi başına düşen
araç sayısı her geçen yıl artış kaydeden
Brezilya’da, 2010 yılı itibariyle 25,9
milyon adetlik binek otomobil, 6,6 milyon adetlik ticari araç parkına ulaşılmıştır. Ancak ülke nüfusunun fazlalığı
nedeniyle halen her bin kişiye düşen
binek otomobil sayısı 123’tür.
ÜYELERDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
Otomotivde Ege’nin
2010 İhracat Yıldızı CMS
CMS, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından her yıl verilen
İhracat Ödülleri’nde, ‘Otomotiv Sektöründe En Fazla İhracat
Yapan Firma’ olarak, ödüle layık görüldü.
u Ege İhracatçı Birlikleri tarafından
her yıl verilen İhracat Yıldızları Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu.
2010 yılında Ege Bölgesi’nden gerçekleştirilen 15.1 milyar dolarlık ihracatın
5 milyar dolarlık kısmını gerçekleştiren
41 Birlik üyesinin ödüllendirildiği gecede CMS, 2010 yılında gerçekleştirdiği
194.169.826. dolarlık ihracat geliriyle
‘Otomotiv Sektöründe En Fazla İhracat
Yapan Firma’ ödülüne layık görüldü.
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları 2010 Ödül
Töreni”ne Dış Ticaretten Sorumlu Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin
yanısıra Birlik üyesi firma yönetici ve
temsilcilerinden oluşan kalabalık bir davetli gurubu katıldı.
Daimler ve Bosch, elektrik
motorları için bir ortaklığa giriyor
Daimler AG ve Robert Bosch GmbH, uzun süredir devam
eden ortaklıklarını genişletmeyi ve Avrupa'da sadece
elektrikli araçlara yönelik elektrik motorları geliştirilmesi
ve üretiminde işbirliği yapmayı planlıyor.
u Daimler AG ve Robert Bosch
GmbH, uzun süredir devam eden ortaklıklarını genişletmeyi ve Avrupa’da sadece elektrikli araçlara yönelik elektrik
motorları geliştirilmesi ve üretiminde
işbirliği yapmayı planlıyor. Bu işbirliği
için Daimler ve Bosch bir niyet mektubu imzaladı ve 2011’in ilk yarısında
gerçekleştirilmesi öngörülen 50:50 bir
ortaklık kurmak üzere görüşmelere
başladı. Yetkinliklerini birleştiren iki şirket, sinerjilerinden yararlanmanın yanı
sıra elektrik makinelerindeki ilerlemeleri de hızlandırmayı amaçlıyor. Niyet
mektubuna göre ortak üretim 2012’de
başlayacak. Geliştirilen elektrik motorlarının 2012’den itibaren Mercedes-Benz
ve akıllı elektrikli araçlarda kullanılması
tasarlanıyor. Daha ileride diğer otomobil
üreticilerine satışı Bosch üstlenecek. Or-
Ege İhracatçı Birlikleri 2010 Yılı İhracat
Ödül Töreni”nde Dış Ticaretten Sorumlu
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan tarafından
verilen ödülü, CMS adına Yönetim Kurulu Başkanı Berat Ösen aldı.
Ödül töreninde konuşan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ‘’Türkiye’nin coğrafi,
stratejik konumu, Türk müteşebbisinin,
sanatkârının dinamizmi ve yılmaz mücadelesi, Türkiye’yi daha iyi noktalara
getirmek için hepimize büyük görevler
veriyor’’ dedi.
Türk otomotiv yan sanayinin en büyük
ilk 10 üreticisi arasında yer alan CMS’
nin en fazla jant ihraç ettiği ülkelerin
başında otomotiv endüstrisinin kalbinin
attığı Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. CMS, Toyota, VW AG
(Audi, Bentley, SEAT ve Volkswagen),
PSA Grubu (Peugeot-Citroen), Fiat Grubu (Alfa Romeo, Fiat ve Lancia), BMW,
Renault ve Mercedes gibi markalar için
ihracat odaklı üretim gerçekleştiren
CMS, Türkiye’de ise yine üretici firmalar
Toyota, Renault, Fiat ve Honda markaları için jant üretiyor..t
2010 Export Leader in Aegean
Region is CMS
Aegean Exporters’ Unions’ Export Leaders
Prize have recently found its owners. 5
billion out of 15.1 billion export has realized by 41 union member companies.
CMS has been awarded as the “most exporting company of automotive sector in
2010” with its 194.169.826 USD export
revenue.t
tak faaliyetlerin Stuttgart bölgesinde
ve Kuzey Almanya’daki Hildesheim’de
konumlanması planlanıyor.
Bosch Grubu, teknoloji ve hizmet alanında lider bir tedarikçidir, hâlihazırda
Hildesheim’de seri üretimde olan
elektrik motorlarının geliştirilmesi ve
imalatı konusunda yüksek düzeyde bir
yetkinliğe sahiptir.
Otomotiv üreticisi Daimler, temel bileşenler elektrik motoru ve akünün yanı
sıra elektrikli araçlar alanında da 20
yıllık deneyim sahibi olup, bu alanda
en iyi sonuçların nasıl elde edileceğine
dair kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
125
ÜYELERDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
ThyssenKrupp'dan
30 milyon Euro'luk yatırım
Otomotiv sektörü için şasi üretimi yapacak tesisin temeli
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve çok sayıda davetlinin
katılımı ile TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.
2013 yılı başında tam kapasiteyle üretime geçerek yıllık 50 bin metrelik üretim
gerçekleştireceğini belirten ThyssenKrupp Türkiye Genel Müdürü Ufuk Yarlı
ise konuşmasında “Mevcut 17 üretim
tesisinde 7.000 kişi istihdam ediliyor.
Şirketin yıllık üretim kapasitesi 550 bin
metre ve 2010 yılı satış geliri ise 1,1
milyar Euro. Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Polonya, Çin ve
Türkiye’nin de bulunduğu toplam yedi
ülkede faaliyet gösteren böylesi büyük
bir firmanın ülkemize ikinci kez yatırım
yapma kararı alması gelecek açısından
umut vericidir, temelini attığımız tesislerde 250 kişiye istihdam sağlayacağız’
dedi.
Türkiye Ar-Ge üssü olacak
Genel Müdür Ufuk Yarlı, 2007 yılı sonunda Kocaeli’nde üretime geçen ilk tesisinin ardından ikinci yatırım kararıyla
otomotiv sektörü için hayati önem taşıyan şasi ve gövde aksamı üretecek olan
tesis için 30 milyon Avro değerinde yatırım yapıldığını ifade etti.
u Almanya merkezli malzeme ve
teknoloji grubu ThyssenKrupp ile T.C.
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı’nın otomotiv tedarik sanayi yatırımının temel atma törenine Devlet
Bakanı Zafer Çağlayan T.C. Başbakanlık
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, Kocaeli Valisi Ercan
Topaca,Çayırova Kaymakamı Selim Parlar, Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin
Akbaş, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası
Başkanı Nail Çiler Firmanın üst düzey
temsilcileri ve davetli katıldı.
Kocaeli Valisi Ercan Topaca’da yaptığı
konuşma da, Kocaeli’nin yatırım açısından önemine değinerek, “bir çok yabancı
ülkeden yabancı yatırımcı bölgemize gelip yatırım yapmakta, bölgemiz sanayi
ürünlerinin yüzde 14’nü üretmekte. Yatırımcıya kapılarımız sonuna kadar açık”
dedi.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi
bakanlığı döneminde de otomotiv sektörüne büyük önem verdiğini bundan
dolayı kendisinin otomotiv bakanı olarak
adlandırıldığını ifade ederek, biz ülkemize yatırım yapanı baş tacı yaparız, Avrupa ekonomisi geriye giderken Türkiye
dünyanın büyüyen 3 ülkesi. Sizler buraya yatırım yaptığınızdan dolayı pişman
olmayacaksınız,iyi ki geldiniz,doğru bir
karar aldınız” dedi.
126
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Törende bir konuşma yapan ThyssenKrupp Metalforming Almanya CSO’su
Bernhard Osburg; “ThyssenKrupp Metalforming olarak dünya genelinde çeşitli
ülkelere yaptığımız yatırımları incelediğinizde, başlayan yatırımların zaman
içinde ne boyutta yatırımlara dönüştüğünü görebilirsiniz. Bu yatırım Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv
sektörüne verilen önem neticesinde, bizim için çok değerli bir yatırım. Biz buraya kalmaya geldik, buradaki yatırım
bölge açılımı açısından önemli bir itici
güç olacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için her etapta son derece önemli
katkılarda bulunan Başbakanlık Yatırım
Ajansı’na özellikle teşekkür etmek isterim” dedi.
Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M.
İlker Aycı törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “2007 yılı sonunda
Kocaeli’nde üretime geçen ilk tesisinin
ardından, ikinci bir hamle ile genişleme
kararı alan ThyssenKrupp firması, aslında
uluslararası yatırımcılara bir mesaj vererek, Türkiye’nin yatırım kararı açısından
ne denli doğru bir merkez olduğunu bir
kez daha teyid etmiştir. Şüphesiz ki,
dünyaca tanınan bu çapta bir şirketin
yatırım için ikinci kez Türkiye’yi seçmesi
global yatırımcılar nezdinde Türkiye’de
var olan fırsatlara bir kez daha dikkat
çekecektir. Elektrikli araçların şasesinin
burada üretileceğini ümit ediyorum.
Türkiye Ar-Ge üssü olacak, bir an önce
Ar-ge’nizi Türkiye ye getirin” dedi.t
ThyssenKrupp’s 30 million Euros
worth investment
Germany origined material and technology group ThyssenKrupp’s investment
with T.C Prime Ministry Investment Support and Publicity Agency’s foundation
ceremony was participated by Minister of
State Zafer Çağlayan, Agency President
M. İlker Aycı, Kocaeli Governor Ercan Topaca, Çayırova Subgovernor SElim Parlar,
Çayırova Mayor Ziyaettin Akbaş, Kocaeli
Chamber of Industry President Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Chamber of Commerce’s
President Nail Çiler and company
representatives.t
Bodycote Istaş, AS9100 Havacılık
Kalite Belgesi sahibi
Bodycote Istaş’ın geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul
Beylikdüzü’ndeki fabrikası denetimden başarılı bir şekilde
geçerek AS9100 Belgesi almaya hak kazandı. Bodycote
Istaş, aldığı bu belge ile Türkiye’de AS9100 havacılık kalite
belgesi alan ilk ve tek ısıl işlem kuruluşu oldu.
u Bodycote Istaş; 32 yıldır fason ısıl
işlem üretiminde, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer
alıyor. Yaşanılan küresel kriz sürecinde,
havacılık ve savunma sanayi sektörünün gerektirdiği kalite belgesini almak
için hazırlıklarını sürdüren Bodycote
Istaş, krizi fırsata çevirerek geçtiğimiz
günlerde, İstanbul Beylikdüzü fabrikası denetimden başarılı bir şekilde geçti.
Denetim sonucu; Türkiye’de, AS9100
Havacılık Kalite Belgesi alan ilk ısıl işlem
tesisi olma ünvanını da kazanmış oldu.
Bodycote Istaş Genel Müdürü Barış Telseren, 13 yıldır havacılık sanayine hizmet verdiklerini belirterek, özellikle son
üç yıl müşterilerinden ve Türkiye’ye gelmek isteyen firmalardan gelen talepler
doğrultusunda, AS9100 Kalite Belgesi
alarak, kalite sistemlerini geliştirdiklerini
aktardı.
Bugüne kadar müşteri onayı ile ısıl işlem
hizmetini sürdüren Bodycote Istaş, havacılık sektöründe yer alarak, ısıl işlem
konusunda sıkıntıları olan bir çok kuruluşa da hizmet verebilecek. Barış Telseren,
havacılık sanayinin savunma sektörünün
bir parçası olduğunu belirterek bu konudaki yerlileştirme çalışmalarına büyük
bir faydası olacağını söyledi. Telseren,
“Isıl işlem, üretim zincirinde hayati bir
süreç, bu süreç sağlam olmazsa parçanın
Türkiye’de üretilmesi mümkün değildir.
Bugün artık sadece havacılık değil otomotiv sektörünün de istekleri günden
güne farklılaşıyor, daha fazla kalite konusu ön plana çıkıyor. TS16949 belgesinin standart gereklilikleri bu konuda
yeterli gelmeyip, müşteri özel istekleri
olan tüm konular AS9100 belgesinin
standart gereklilikleridir. Dolayısıyla firmamız otomotivin en üst segmentine de
hizmet verebilir duruma gelmiştir. Stratejimiz bu konuda İstanbul fabrikasının
tecrübesini tüm fabrikalarımıza yaymak,
Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize bu hizmet seviyesini ulaştırmaktır” dedi.
Bodycote Istaş, geçtiğimiz aylarda da
Bursa fabrikasında gerçekleştirdiği bir
yatırımla Türkiye’nin yine ilk ve tek tam
otomatik kontrollü kamaralı fırın ısıl işlem hattını devreye almıştı. İnsan faktörünü neredeyse tamamen devreden
çıkartan bu sistem yüksek hassasiyet gerektiren tüm otomotiv parçalarının ısıl
işleminde otomotivcinin aradığı kaliteyi
sağlayacak. Bodycote Istaş’ın Bursa fabrikası 2007’den bu yana TS16949 belgesine sahip olmakla beraber Bursa’nın
önde gelen tüm otomotiv parçası ve
makine imalatçısı firmalarına hizmet
veriyor. Telseren, “Bu yatırım bir çok
otomotiv firması için hayat kurtarıcı
olacak. Türkiye’nin stratejik öneme sahip sektörleri olan Havacılık, Savunma
ve otomotiv sanayine biz de çok önem
veriyoruz. Her zaman olduğu gibi Bodycote Istaş yüksek katma değerli parçaların yerli üretiminde ve ihracatında müşterilerinin ısıl işlem konusunda iş ortağı
olmaya gerek kalitesini belgeleyerek gerekse de yeni yatırımlar yaparak devam
edecektir” dedi.t
Bodycote Istaş has AS9100
Aviation Quality Certificate
Bodycote Istaş’s factory located in İstanbul Beylikdüzü received AS9100 Aviation
Quality Certificate after the inspection
held in January. Bodycote became the first
company in the field of heat process in
Turkey to receive this certificate.t
Uysal Makina'dan yeni yatırımlar
Norm Cıvata'nın kaplama ihtiyacını karşılamak için kurulan
Uysal Makina kaplama firması, 2010 yılında siparişini
verdiği hatların montajını tamamlayıp, seri üretimine geçti.
Dörken – Delta Protekt ™
Çinko - MacDermid ® ZinKlad 250 ™
Dörken MKS lisansı ile DeltaProtekt™
Al/Zn (Aluminyum/Çinko) kaplamayı
2007 yılında üretim gamına ekleyen
Uysal Makina, 2009 Ekim ayından ikinci, 2011 itibarıyle de üçüncü hattı devreye aldı.
MacDermid lisansı ile Cr+3 Çinko kaplama yapılan ve yıllık kapasitesi 10 bin
ton olan iki tam otomatik tesise eklenen
üçüncü tesis ile kapasite 16 bin tona
çıkarıldı. Yeni gelen tesis tam otomatik
santrifüj kurutmalar ve işçi güvenliğini
sağlayacak birçok özellik ile donatıldı. t
Tamamı ile otomatik olan ve ilk ikisi
gibi yatma (tilting) özelliği bulunan
yeni tesis ile yıllık 3500 ton olan kapasite 5500 tona çıkmıştır. Yeni tesis
ile çoklu programlanabilirlik ve 7 bölgeden ısı kontrollü fırını ile kaplamalardaki kalite düzeyi daha da sağlamlaştırıldı.
New Investments from
Uysal Makina
Uysal Makina, established to meet the
plate needs of Norm Civata, started its
mass production after completing mounting lines, which were ordered in 2010. t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
127
ÜYELERDEN HABERLER
NEWS FROM MEMBERS
Eku Fren,
Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı
KalDer’in öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi ,
Türkiye’nin kendi alanında öncü kuruluşlarının katılımı ile
hızla büyüyor. TAYSAD üyesi Eku Fren, düzenlenen törenle
Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı.
u KalDer tarafından 1998’de, ulusal
“kalite” bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile
Mükemmellik Modeli uygulamalarının
yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan
Ulusal Kalite Hareketi, yeni katılımcılarla birlikte bir çığ gibi büyümeye devam
ediyor. Sektör ya da ölçek gözetmeksizin, tüm kurum ve kuruluşlara açık bir
sivil toplum hareketi olan Ulusal Kalite
Hareketi, son olarak Eku Fren Kampana
ve Döküm Sanayi A.Ş.’nin de katılımıyla
daha da güçlendi.
İyiniyet Bildirgesi İmza Töreni Eku Fren
Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Küçük ve
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan’ın katılımıyla, 6 Mayıs 2011
günü gerçekleştirildi.
Ulusal Kalite Hareketi ile ilgili bilgi veren
Doğan; “Ülkenin rekabet gücü, ülkedeki kuruluşların rekabet güçlerine göre
belirlenmekte, dolayısıyla küreselleşen
dünya ekonomisinde yaşam kalitemiz,
kuruluşlarımızın rekabet güçlerine bağlı olmaktadır. Ülkede sağlıklı işleyen
pazar ekonomisine ve ülke dahilindeki
tüm organizasyonlarda sürekli daha iyiyi
hedefleyen yönetim yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Yaşam kalitemizin iyileştirilmesinde, ülke genelinde, holdinglerden
kobilere, üretimden hizmete, eğitimden
128
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
sağlık ve diğer kamu hizmetlerine, yerel
yönetimlere, Sivil Toplum Kuruluşlarına
kadar toplumumuzda her alan ve kişinin sorumluluğu vardır. Mükemmellik
modelinin tam anlamıyla benimsenmesi
ve kurumsal kültürün bir parçası olması,
kurumun sürdürülebilir rekabet gücü için
gerçek bir güvencedir. Model kullanımı
yaygınlaştıkça, daha çok kuruluş sürekli
öğrenen ve gelişen kurumlara dönüşecek
ve Türkiye’nin geleceği daha sağlam temellere oturacaktır” dedi.
Eku Fren Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Mehmet Dudaroğlu ise Ulusal Kalite
Hareketi’ne katılmalarından duyduğu
mutluluğu dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugün Mükemmellik yolundaki ilk adımımızı atarak
“sürdürülebilir kalite”yi gerçekleştirmemize imkan verecek “Mükemmellik Yolculuğu’nun ilk adımını atıyoruz.
“Ulusal Kalite Hareketi”ne katılarak Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın uluslararası kabul görmüş EFQM Mükemmellik
Modeli’ni kurumumuza uygulamak için
çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Böylece Mükemmelliğin temel kavramlarını
benimseme ve yaşama geçirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ifade
etmiş oluyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki
kalite olmadan mükemmellik olmaz ve
tedarik sanayi olarak dünyada istediğimiz ölçüde rekabet edemeyiz. Bölgemizdeki KOBİ’leri diğer kurum ve kuruluşları
da bu hareketin içine çekme gayretinde
olacağız” dedi. t
Eku Fren joined
National Quality Movement
National Quality Movement of KalDer
is growing with participation of pioneer
companies in their fields. TAYSAD member Eku Fren joined National Quality Movement with a ceremony.t
Bursa Kalite Büyük Ödülü
Matay'ın oldu
KalDer Bursa Şubesi ile Bursa Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (BUSİAD) işbirliğinde verilen 2010 Bursa Kalite
Ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende
büyük ödül TAYSAD üyesi Matay'ın oldu.
u KalDer Bursa Şubesi Başkanı Emin
Direkçi, Almira Otel’de düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, yenileşimin sadece bugünün değil yarınların
da konusu olması gerektiğini söyledi.
Direkçi, şöyle konuştu: “Biz kaliteden
asla taviz vermeyeceğiz. Yenileşim de-
mek, yaşam kalitesini arttırmak ve geleceğimizi sağlam temellerle yaratmak
demektir. Büyük yarınları, hak ettiğimiz
yarınları hep birlikte yaşayacağız. Bu
ödül Türkiye’nin en büyük prestijli ödüllerinden biridir. Bu nedenle katılımcıları
kutluyorum.”
Sarıgözoğlu A.Ş.‘ye teknik gezi
u 11 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen teknik geziye, Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar
Üniversitesi’nden toplam 33 öğrenci
katıldı. Sarıgözoğlu A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu, Sarıgözoğlu A.Ş. Pazarlama Müdürü Hanife
İpek, Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi Seda Sarıgözoğlu Yardım ve Sarıgözoğlu A.Ş. Kalite Güvence Müdürü
Mehmet Türkay tarafından öğrencilere
teknik bilgiler verildi. Hidrolik Pres Fab-
rikası ve Kalıp Fabrikası’ndaki ziyaretler
ve yemek ile sonlanan gezide, öğrenciler
teori ve pratiğin bir arada yürüdüğünü
gözlemlediklerini ve Sarıgözoğlu ailesinin bir parçası olmayı istediklerini dile
getirdi. Teknik ve kurumsal sorularına
cevap alan gençler, bu gezi ile çalışma
hayatına dair motivasyon sağladıklarını
ve sektörü seçkin isimlerle birleştiren
TAYSAD’da yer alan tüm diğer firmaların
bu tip etkinlikler yapmasını arzuladıklarını ifade ettiler.’ t
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oya Coşkunöz Yöney de dokuzuncusu düzenlenen başarı sempozyumunun
gecede verilecek ödüllerle tamamlanacağını ifade ederek, ‘’Yarışmaya biri özel,
biri kamu olmak üzere iki firma katıldı.
Kendilerinin öz güvenini kutluyorum. Bu
ekip çalışması ve ekip ruhunu da gösteriyor’’ dedi.
Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Sadettin Çiçek de önümüzdeki senelerde katılımcıların sayının artmasını
beklediklerini söyledi. Çiçek, şöyle dedi:
“Bugünkü mükemmellik modeliyle baktığımızda Türkiye’nin 2023 vizyonu var.
Bu vizyon 500 milyar dolar ihracat ve
dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak.
Buna giden en iyi aracın mükemmellik
modeli olduğunu yine bu oturumlardaki
sunumlarla gösterdik. Yarışmada 26 değerlendirici görev yaptı. Buradaki firmalar birbirleriyle değil kendileriyle yarıştı.
İki firmayı da tebrik ediyorum.” Törende
2010 Bursa Kalite Ödülünü MATAY firması kazanırken, başarı ödülü TÜBİTAK
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı’na
(BUTAL) verildi.
Matay Otomotiv, 1987 yılında İbrahim
Orhan tarafından otomotiv sanayine
komple egzoz sistemleri üretmek üzere
kuruldu. Hisselerinin yüzde 72’si Orhan
Holding yüzde 28’i Magneti Marelli’ye
ait olan Matay Otomotiv Bursa’da faaliyet gösteriyor.
Matay, müşteri odaklı süreçleri, sürekli
iyileştirme ve yenileşim konularına verdiği önem sayesinde almış olduğu birçok
ödül ve belgelere ilave olarak, EFQM
modelini uygulayıp iş performansını arttırmayı ve iş mükemmelliğini amaçlamış
ve iyinin en iyisi olma vizyonunu taşıyan
faaliyetleri 16 Nisan 2011 tarihinde KalDer tarafından 2010 Bursa Kalite Büyük
Ödülü ile taçlandırıldı.t
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
129
TAYSAD ÜYELERİ
1
130
TAYSAD MEMBERS
Firma Adı
Telefon
Faks
Ana Sayfa
A RAYMOND BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6581058
+90 262 6581073
http://www.araymond.com
2
AKA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2703300
+90 224 2703301
http://www.akaoto.com.tr
3
AKÇELİK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3767432
+90 232 3280746
http://www.akcelik.com.tr
4
AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 5931990
+90 216 5931999
http://www.akimmetal.com.tr
5
AKKARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7446630
+90 262 7441873
http://www.akkardan.com
6
AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ A.Ş.
+90 224 5248571
+90 224 2612330
http://www.aktasgroup.com
7
ALBA KALIP VE OTOM. MAK. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6582000
+90 262 6582001
http://www.albakalip.com.tr
8
ALKAN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6788600
+90 262 6588601
http://www.kanca.com.tr
9
AL-KOR MAKİNA KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 8765820
+90 212 8765826
http://www.al-kor.com.tr
10
ANADOLU RULMAN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 380 7355154
+90 380 7355177
http://www.anadolurulman.com.tr
11
APERAM PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 262 7512914
+90 262 7512923
http://www.uginox.com.tr
12
A-PLAS PLASTİK VE LASTİK SANAYİ
+90 224 2610550
+90 224 2610554
http://www.a-plas.com.tr
13
AREVA T&D ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.
+90 262 6483300
+90 262 6412036
http://www.areva-td.com
14
ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7510269
+90 262 7510189
http://www.arfesan.com.tr
15
ARGEN OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ÖZEL ARAÇ İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3941725
+90 216 3941511
http://www.argen.com.tr
16
ARIKAN KRİKO VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.
+90 222 2360770
+90 222 2360774
http://www.arikankriko.com.tr
17
ARKPRES EMNİYET KEMERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 3495490
+90 262 3493793
http://www.arkpres.com
18
ARMETAL MAKİNA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6445704
+90 262 6445703
http://www.armetal.com.tr
19
ARPEK ARKAN PARÇA ALÜMİNYUM ENJ. VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6589744
+90 262 6589749
http://www.arpek.com.tr
20
ASAŞ FİLTRE SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 326 4561560
+90 326 4561023
http://www.asasfilter.com
21
ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2806100
+90 224 2806200
http://www.asilcelik.com.tr
22
ASSAN HANİL OTOMOTİV OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 3176800
+90 262 3651814
http://www.assanhanil.com.tr
23
ASV SAN. VE TİC. KOLL. ŞTİ.
+90 212 8867387
+90 212 8867396
http://www.asv.com.tr
24
ATAY MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 5933777
+90 216 5933775
http://www.ataymakina.com
25
ATAYLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 212 6890233
+90 212 6890215
http://www.ataylar.com
26
AUTOLIV CANKOR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6484600
+90 262 6484601
http://www.autoliv.com
27
AVİTAŞ KOMPOZİT PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3782105
+90 216 3782235
http://www.avitas.com.tr
28
AYDINLAR YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 332 2390151
+90 332 2390154
http://www.aydchassis.com
29
AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 312 8154561
+90 312 8154220
http://www.bayraktarlar.com
30
B PLAS BURSA PLASTİK METAL İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2610900
+90 224 2610918
http://www.bplas.com.tr
31
BANDO KAYIŞ SANAYİ VE TİCARET (TÜRKİYE) A.Ş.
+90 262 6771120
+90 262 6771128
http://www.kaleoto.com.tr
32
BANT BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6774700
+90 262 7514637
http://www.bantboru.com
33
BASKI DEVRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 3901036
+90 216 3544941
http://www.baskidevre.com.tr
34
BELDESAN OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 3234130
+90 212 3230695
http://
35
BELKA KAUÇUK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 4111500
+90 224 4111503
http://www.belka.com.tr
36
BELTAN VIBRACOUSTIC TİTREŞİM ELEMANLARI SAN. A.Ş.
+90 224 2707100
+90 224 2431436
http://www.beltan.com.tr
37
BEMAG MAKİNA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7510160
+90 262 7510163
http://www.bemag.com.tr
38
BEŞER BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 4781801
+90 232 4781778
http://www.beser.com.tr
39
BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2700600
+90 224 2415200
http://www.beycelik.com.tr
40
BİLEN EGZOST SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3645959
+90 216 3643662
http://www.bilenegzost.com
41
BİRİNCİ OTOMOTİV SAN. A.Ş.
+90 216 4661990
+90 216 3647401
http://www.birinciotomotiv.com.tr
42
BODYCOTE ISTAŞ ISIL İŞLEM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 8770300
+90 232 8770301
http://www.istasas.com.tr
43
BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
+90 224 2804000
+90 224 5190130
http://www.borcelik.com
44
BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 3935800
+90 212 2936960
http://www.borusanmannesmann.com
45
BOSAL MİMAYSAN METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7514425
+90 262 7514434
http://www.bosal-mimaysan.com
46
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2610500
+90 224 2610510
http://www.bosch.com.tr
47
BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6760000
+90 262 6760101
http://www.boschrexroth.com.tr
48
BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2192500
+90 224 2192502
http://www.bosch.com.tr
49
BOSİM SAÇ İŞLETME MERKEZİ LTD. ŞTİ.
+90 216 5970450
+90 216 3960456
http://www.bostemboru.com
50
CAVO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
+90 262 7547512
+90 262 7547513
http://www.cavo.com.tr
51
CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6581220
+90 262 6581228
http://www.cengizmakina.com.tr
52
CEVHER DÖKÜM SAN. A.Ş.
+90 232 4781000
+90 232 4781010
http://www.cevherdokum.com.tr
53
CHEMETALL SANAYİ KİMYASALLARI TİC. VE SAN. A.Ş.
+90 262 6774900
+90 262 6774950
http://www.chemetall.com
54
CHEP KONTEYNER VE PALET LTD. ŞTİ.
+90 216 5377730
+90 216 5377737
http://www.chep.com
55
CMS JANT VE MAKİNA SAN. A.Ş.
+90 232 3991000
+90 232 3991010
http://www.cms.com.tr
56
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.
+90 224 5734263
+90 224 5734273
http://www.componenta.com
57
COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA END. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2800100
+90 224 2431146
http://www.coskunoz.com.tr
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
58
Firma Adı
Telefon
Faks
Ana Sayfa
CPS OTOMOTİV TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6581800
+90 262 6581807
http://www.c-p-s.com.tr
59
CPS PRESSFORM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6581800
+90 262 6581807
http://www.c-p-s.com.tr
60
CRH OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6581160
+90 262 6581163
http://www.crh-group.com/
61
ÇAĞATAY KABLO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 212 7388484
90 212 7388487
http://www.cagataykablo.com
62
ÇAVUŞOĞLU MAKİNA VE OTOM. YAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 7591564
+90 262 7591566
http://
63
ÇELİKEL ALÜMİNYUM DÖKÜM İML. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3111442
+90 216 3111067
http://www.celikel.com
64
ÇETİNPRES OTO YAN SAN. A.Ş.
+90 216 3771041
+90 216 3771043
http://www.cetinpres.com
65
ÇİFTEL ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6581810
+90 262 6581029
http://www.ciftel-ltd.com
66
ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 324 2218400
+90 324 2218404
http://www.cimsatas.com
67
ÇORLU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 282 6514393
+90 282 6515524
http://www.corluotomotiv.com
68
DELPHI OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 4887200
+90 232 4887205
http://www.delphi.com
69
DENET CIVATA SAN. A.Ş.
+90 212 5676748
+90 212 4800800
http://www.denetcivata.com
70
DENSO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. A.Ş.
+90 262 6795700
+90 262 6795757
http://www.denso.com.tr
71
DESTAŞ DİJİTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİCARET A.Ş.
+90 216 3785703
+90 216 5950811
http://www.destas.com.tr
72
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş
+90 216 5457000
+90 216 5451373
http://www.ditas.com.tr
73
DOĞAN LASTİKÇİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7512550
+90 262 7510570
http://www.teknokaucuk.com
74
DOĞAPARK İNŞ. TUR. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 4641268
+90 216 4641271
http://www.doapark.com.tr
75
DOĞU PRES OTOMOTİV VE TEKNİK SAN. TİC. A.Ş.
+90 224 2190050
+90 224 4111407
http://www.dogupres.com
76
DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7510230
+90 262 7510288
http://www.dostelmakina.com
77
DOW CORNING KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 4677645
+90 216 4673909
http://www.dowcorning.com
78
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6582910
+90 262 6582669
http://www.doksandokum.com.tr
79
DÖNMEZ DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3768766
+90 232 3768999
http://www.donmezdebriyaj.com.tr
80
DURDEN PLASTİK ÜRÜNLER VE YAPIŞKAN FİLM TİC. VE SAN. A.Ş.
+90 262 6582771
+90 262 6582772
http://dourdin.fr
81
DYTECH DYNAMIC FLUID TECNOLOGIES S.P.A
+90 262 3736660
+90 262 3736077
http://www.dayco.com
82
ECOPLAS OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6771560
+90 262 6771569
http://www.ecoplas.com.tr
83
ECS ELEKTRİK ENJ. VE KABLO SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 4111015
+90 224 4111017
http://www.ecselektrik.com
84
EGE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
+90 232 4911400
+90 232 4911515
http://www.egeendustri.com.tr
85
EGE FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3973600
+90 232 4790208
http://www.egefren.com.tr
86
EGEBANT ZIMPARA VE POLİSAJ MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6791313
+90 262 6791300
http://www.egebant.com.tr
87
EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
+90 262 6581010
+90 262 6581000
http://www.eku.com.tr
88
ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN. A.Ş.
+90 236 2330600
+90 236 2330602
http://www.elba.com.tr
89
ELMA PLASTİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 212 8864595
+90 212 8864594
http://www.elmaplastik.com.tr
90
ELRİNGKLİNGER TR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 224 4932462
+90 224 4932464
http://www.elringklinger.com.tr
91
EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 5492252
+90 212 5492580
http://www.emasas.com.tr
92
EMEK KALIP APARAT VE MAK. SAN. A.Ş.
+90 262 6589984
+90 262 6589986
http://www.emekkalip.com.tr
93
EMİN TEKNİK HORTUM RAKOR VE KLİMA ADAP. İML. LTD. ŞTİ.
+90 216 3931020
+90 216 3931112
http://www.eminteknik.com
94
ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SA. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6792727
+90 262 6792709
http://www.erdemir-csm.com.tr
95
EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 232 8770412
+90 232 8770586
http://www.erenbalata.com.tr
96
ERKURT TEKSTİL VE YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2610023
+90 224 2610015
http://www.erkurt.com
97
ERLER DIŞ TİC. A.Ş.
+90 216 5733858
+90 216 5733857
http://www.impa-imalat.com.tr
98
ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2802000
+90 224 2610971
http://www.ermetal.com
99
ERSAN KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3042444
+90 216 3042471
http://www.ersankaucuk.com
100
ERSEL AĞIR MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6581340
+90 262 6580527
http://www.ersel.com
101
ERTANLAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 222 2360553
+90 222 2360555
http://www.ertanlar.com
102
ESTAŞ EKSANTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 346 2181220
+90 346 2181231
http://www.estas.com.tr
103
FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK FABRİKALARI A.Ş.
+90 212 2564960
+90 212 2561043
http://www.farba.com
104
FARHYM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 312 3980254
+90 312 3980258
http://www.farhym.com
105
FARLAS OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.
+90 212 2385454
+90 212 2382627
http://www.bayraktarlar.com
106
FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML. İTH. İHR. A.Ş.
+90 262 6796500
+90 262 6796553
http://www.farplas.com
107
FAURECIA POLİFLEKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 4594020
+90 216 4594026
http://www.faurecia.com
108
FCMP TR METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 236 3131251
+90 236 3131651
http://www.kfi.com.tr
109
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
+90 262 2260820
+90 262 2262405
http://www.federalmogul.com
110
FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN GÖMLEK ÜRETİM TES. A.Ş.
+90 212 2926313
+90 212 2926268
http://www.federalmogul.com
111
FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
+90 262 6534260
+90 262 6531852
http://www.ferrodokum.com.tr
112
FESTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
90 216 4441378
+90 216 5850050
http://www.festo.com
113
FICOSA INTERNATIONAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 4111450
+90 224 4111458
http://www.ficosa.com
114
FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİM. HİZ. TİC. A.Ş.
+90 224 2808525
+90 224 2808532
http://www.figes.com.tr
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
131
TAYSAD ÜYELERİ
115
132
TAYSAD MEMBERS
Firma Adı
Telefon
Faks
Ana Sayfa
FİLKAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 332 2390761
+90 332 2390764
http://www.filkar.com.tr
116
FKK GÜNEY OTO LASTİK TAKOZ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 362 2668090
+90 362 2668094
http://www.fkk.com.tr
117
FONTANA PİETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 5931837
+90 216 5931892
http://www.fontana-group.com
118
GALSAN PLASTİK VE KALIP SAN. A.Ş.
+90 262 6777575
+90 262 7512775
http://www.galsan.com
119
GATES POWERTRAIN PLASTİK METAL VE MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 232 4559000
+90 232 4559001
http://www.gates.com
120
GKN ESKİŞEHİR OTOMOTİV ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE SATIŞ A.Ş.
+90 222 2362505
+90 222 2362509
http://www.gkndriveline.com
121
GÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM LTD. ŞTİ.
+90 216 5932903
+90 216 5932908
http://www.goksankalip.com
122
GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ A.Ş.
+90 224 2193000
+90 224 2197737
http://www.grammer.com
123
GREEN CHEMICALS KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 4565175
+90 216 4565169
http://www.green-chemicals.com
124
GTB KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6776200
+90 262 6776258
http://www.gtbotomotiv.com
125
GÜÇLÜ PRES MAK. SAN. TİC. A.Ş.
+90 262 6580343
+90 262 6580344
http://www.guclupres.com.tr
126
GÜÇSAN PLASTİK KALIP METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 262 7511801
+90 262 7511889
http://www.gucsanplastics.com
127
GÜNGÖR OTOMOBİL YAN. SAN. A.Ş.
+90 262 7511856
+90 262 7510532
http://www.gungorotomobil.com.tr
128
GÜRSETAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6583001
+90 262 6583011
http://www.ersen.com
129
GÜVEN OTOMOTİV PARÇALARI ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6788600
+90 262 6588601
http://www.kanca.com.tr
130
HANİL CF OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 3496279
+90 262 3496285
http://www.hanilcf.com.tr
131
HASÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 4444140
+90 216 5930890
http://www.hascelik.com
132
HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 236 2334329
+90 236 2334330
http://www.jantas.com.tr
133
HEKİMOĞLU DÖKÜM SAN. NAK. VE TİC. A.Ş.
+90 462 3255042
+90 462 3255044
http://www.karceliktas.com.tr
134
HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş.
+90 212 3852400
+90 212 2682762
http://www.hexagonstudio.com.tr
135
HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.
+90 282 7581040
+90 282 7581071
http://www.hemaendustri.com
136
HIZLANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6536140
+90 262 6536141
http://www.hizlanlar.com
137
HO WON OTOMOTİV İNŞ.MLZ.FİLT.SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 3715830
+90 262 3715831
http://www.howon.com
138
HP PELZER PİMSA OTOMOTİV A.Ş.
+90 262 6489300
+90 262 6589140
http://www.pelzerpimsa.com.tr
139
ISE OTOMOTİV GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 382 2159450
+90 382 2159459
http://www.ise-automotive.com
140
ISILSAN MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 264 2767670
+90 264 2758794
http://www.isilsan.net
141
İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6486666
+90 262 6589170
http://www.ilerigroup.com
142
İLKERLER OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 212 6139200
+90 212 6137886
http://www.ilkerler.com
143
İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 236 2332510
+90 236 2332513
http://www.inciaku.com
144
İNELLİ PLASTİK TEKSTİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3767500
+90 232 3767113
http://www.inelli.com.tr
145
infoTRON ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
+90 216 6510955
+90 216 6510954
http://www.infotron.com.tr
146
İNTER KAUÇUK VE EVA LTD. ŞTİ.
+90 212 5151247
+90 212 5151292
http://www.intereva.com.tr
147
İZELTAŞ EL ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 4721375
+90 232 4721378
http://www.izeltas.com.tr
148
KALE BALATA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7440386
+90 262 7440389
http://www.kalebalata.com
149
KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 7441852
+90 262 7441275
http://www.kaleoto.com.tr
150
KALIPYANSAN STANDART KALIP ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 3781212
+90 216 3782780
http://www.kalipyansan.com
151
KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 3166600
+90 262 3350792
http://www.kalibreboru.com.tr
152
KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAK. SAN. A.Ş.
+90 262 6788600
+90 262 6788601
http://www.kanca.com.tr
153
KANSAİ ALTAN BOYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
+90 232 8701470
+90 232 8770070
http://www.kansaialtan.com.tr
154
KAPLAM KAĞIT PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
+90 224 6718482
+90 224 6718483
http://www.kaplam.com.tr
155
KARAT GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6776200
+90 262 6776248
http://www.deltaguc.com
156
KARDEŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 6249204
+90 212 5413559
http://www.kardeselektrik.com.tr
157
KAYNAK TEKNİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6797800
+90 262 6797700
http://www.askaynak.com.tr
158
KERİM ÇELİK MAMULLERİ İMALAT VE TİC. A.Ş.
+90 216 5813000
+90 216 5813045
http://www.kerimcelik.com
159
KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
+90 224 5865350
+90 224 5865353
http://www.kirpart.com.tr
160
KONAK CİVATA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 5611212
+90 216 5611981
http://www.konakcivata.com
161
KONEKS PİSTON GÖMLEK İMALAT SAN. TİC. A.Ş.
+90 332 2390800
+90 332 2390615
http://koneks.com.tr
162
KORMAS ELEKTRİKLİ MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 6601011
+90 216 6601044
http://www.kormas.com
163
KORMETAL SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 6946000
+90 212 5095508
http://www.kormetal.com
164
KROS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
+90 274 2662500
+90 274 2662469
http:///krosotomotiv.com.tr
165
LASPAR KAUÇUK YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 224 2806900
+90 224 4842597
http://www.las-par.com
166
LUCAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 264 2768750
+90 264 2752891
http://www.lucaselektrik.com
167
MAGNA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 262 3156875
+90 2623156879
http://www.magna.com
168
MAHLE FİLTRE SİSTEMLERİ A.Ş.
+90 262 7515301
+90 262 7515310
http://www.mahle.com
169
MAHLE MOPİSAN YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
+90 232 2518694
+90 232 2518695
170
MAJOR SKT OTO DONANIM A.Ş.
+90 224 2805400
+90 224 2805444
http://www.majorskt.com
171
MAKERSAN MAKİNA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 7512505
+90 262 7513580
http://www.makersan.com
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
172
Firma Adı
Telefon
Faks
Ana Sayfa
MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2195600
+90 224 2195681
http://www.mako.com.tr
173
MAKTEL MAKİNE VE TEL SAN. A.Ş.
+90 216 5614580
+90 216 3118388
http://www.maktel.com.tr
174
MAPA CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 8866677
+90 212 8866675
http://www.mapaclutch.com
175
MA-PA FREN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapaclutch.com
176
MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
+90 262 6580700
+90 262 6580690
http://www.mapaclutch.com
177
MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.Ş.
+90 212 3450025
+90 212 3450035
http://www.martur.com.tr
178
MATAY OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 4833550
+90 224 4833564
http://www.matay.com.tr
179
MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2431350
+90 224 2435902
http://www.maysanmando.com
180
MEBANT İZOLASYON VE BANT SAN. A.Ş.
+90 232 4336071
+90 232 4572073
http://www.mebant.com.tr
181
MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6580478
+90 262 6580487
http://www.mecaplastgroup.com
182
MEKRA LANG OTOMOTİV YAN SANAYİ A.Ş.
+90 312 6401216
+90 312 6401225
http://mekra-turkey.com
183
MESA MAKİNA DÖKÜM GIDA SAN. TİC. A.Ş.
+90 332 2391872
+90 332 2391876
http://www.mesamakina.com.tr
184
MURAT TİC. KABLO SAN. A.Ş.
+90 262 6796700
+90 262 6580210
http://www.muratticaret.com
185
MUTLU AKÜ VE MALZ. SAN. A.Ş.
+90 216 3041590
+90 216 3041869
http://www.mutlu.com.tr
186
MUTLU PLASTİK VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
+90 212 5504582
+90 212 6513039
http://www.mutluplastik.com.tr
187
NEŞE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 262 6581090
+90 262 6581096
http://www.neseplastik.com
188
NORM CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3767610
+90 232 3767613
http://www.normcivata.com
189
NURSAN ELEKTRİK DONANIM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 8559300
+90 212 8559304
http://www.nursanelektrik.com
190
OCAK KALIP MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 7512732
+90 262 7512736
http://ocakkalip.com
191
OLGUNÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 236 2330444
+90 236 2331305
http://www.olguncelik.com.tr
192
OLİMPİA OTO CAMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6463878
+90 262 6463882
http://www.olimpia.com.tr
193
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6555544
+90 262 6555401
http://www.omtas.com.tr
194
OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 6429050
+90 212 5579097
http://www.opasauto.com
195
ORMETAL YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 6718141
+90 224 6718465
http://www.yaysanteknik.com.tr
196
ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
+90 282 6818400
+90 282 6818414
http://www.orsantr.com
197
ORSAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 282 6818400
+90 282 6818414
http://www.orsantr.com
198
ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 312 2898900
+90 312 2846253
http://www.ors.com.tr
199
OTOPARSAN OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 212 8580143
+90 212 8580146
http://www.otoparsan.com
200
OT-SA OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 5962785
+90 216 3964420
http://www.ot-sa.com
201
ÖZEN PRES MAKİNA VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6581200
+90 262 6581209
http://www.ozenpres.com
202
ÖZKAR OTOMOTİV PARÇALARI İMALAT SAN. A.Ş.
+90 262 6580338
+90 262 6580340
http://www.ozkarotomotiv.com
203
ÖZLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 4566666
+90 212 4566697
http://www.ozlerplastik.com
204
PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 5505700
+90 212 5505528
http://www.paksan.com.tr
205
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN. A.Ş.
+90 216 4931266
+90 216 4931280
http://www.parsan.com
206
PERSİFLEKS PLS. FAB. LTD. ŞTİ.
+90 216 6612290
+90 216 6614228
http://www.otoerbaylar.com.tr
207
PİMSA ADLER OTOMOTİV A.Ş.
+90 262 6582778
+90 262 6582786
http://www.pimsaadler.com.tr
208
PİMSA POLİÜRETAN İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3641080
+90 216 3641117
http://www.pimsa.com.tr
209
PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 224 4842636
+90 224 4842535
http://www.profilsan.com
210
RAN OTO YEDEK PARÇA KALIPÇILIK MAKİNA ELEKTRONİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 224 6761219
+90 224 6621240
http://www.ranrota.com
211
RAPRO KİMYA TURİZM BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 4497978
+90 232 4597960
http://rapro.com.tr
212
RİETER ERKURT OTOMOTİV YAN SAN VE TİC. A.Ş.
+90 224 4832729
+90 224 4832727
213
RÖZMAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 262 7510826
+90 262 7511314
http://www.rcstr.com
214
RÖZMAŞ METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6771000
+90 262 6771009
http://www.rcstr.com
215
SA-BA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İML. VE TİC. A.Ş.
+90 216 5931955
+90 216 5931440
http://www.sa-ba.com.tr
216
SADIK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 2785811
+90 212 3245356
http://www.sadikotomotiv.com
217
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİ. SOĞ. HAVA TES. İHR. İTH. SAN VE TİC AŞ
+90 232 8333764
+90 232 8333755
http://www.safkar.com.tr
218
SANGO OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6796100
+90 262 6796161
http://www.sango-sti.com
219
SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 282 7252725
+90 282 7252716
http://www.sanifoam.com.tr
220
SAN-PAR KALIPÇILIK PARÇA İMALATI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 216 3072400
+90 216 3075015
http://
221
SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.
+90 236 2337050
+90 236 2337047
http://www.sarigozoglu.com.tr
222
SEKİSO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6580539
+90 262 6580540
http://www.sekiso.com.tr
223
SEL METAL OTOMOTİV VE MAKİNA İMALAT SANAYİ
+90 262 7511315
+90 262 7512228
http://www.selmetal.com
224
SENTEZ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 232 4359410
+90 232 4359497
http://www.sentezotomotiv.com
225
SERVET MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 212 7361886
+90 212 7361891
http://www.servetmadeni.com
226
SIGARTH METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6582601
+90 262 6582605
http://www.sigarth.com
227
SIZMAZ CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 2192113
+90 212 4854146
http://
228
SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
+90 216 5810600
+90 216 5810699
http://www.sika.com
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
133
TAYSAD ÜYELERİ
229
134
TAYSAD MEMBERS
Firma Adı
Telefon
Faks
Ana Sayfa
SİSAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6582680
+90 262 6582699
http://www.sisansanayi.com
230
SİSMAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3280255
+90 232 3280262
http://www.sismak.com
231
SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI A.Ş.
+90 262 6582914
+90 262 6581819
http://www.sistemteknik.com
232
SKT YEDEK PARÇA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2434100
+90 224 2431424
http://www.skt.com.tr
233
SOM CİVATA SOMUN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 312 2671467
+90 312 2671068
http://www.somas.com.tr
234
S-S SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
+90 224 4110260
+90 224 4110262
http://www.fabio.com.tr
235
STANDARD PROFİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 3133100
+90 212 2321936
http://www.standardprofil.com
236
STANDART YAY SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 5495986
+90 212 5495990
http://www.standardyay.com
237
SUPAR SUPAP VE PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
+90 332 2482394
+90 332 2487521
http://www.supar.com
238
SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 3363200
+90 212 5927268
http://www.supsan.com.tr
239
SÜPERPAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 8770212
+90 232 8770217
http://www.superpar.com
240
ŞAHİN MOTOR YATAKLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6533361
+90 262 6533101
http://www.sahin.com.tr
241
ŞESAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6580035
+90 262 6580312
http://www.sesan-semak.com
242
TAEGUTEC KESİCİ TAKIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3134010
+90 216 3134050
http://www.taegutec.com.tr
243
TAKOSAN OTOMOBİL GÖSTERGELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 5541525
+90 212 6425297
http://www.takosan.com.tr
244
TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
+90 222 2360970
+90 222 2360969
http://www.tanatarkalip.com.tr
245
TAYSAN OTO YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2433516
+90 224 2433515
http://www.erkurtholding.com
246
TEFAŞ KİMYASAL VE SERAMİK KAPLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6580220
+90 262 6588202
http://www.tefas.com.tr
247
TEKERSAN JANT SAN. A.Ş.
+90 216 4745715
+90 216 4745697
http://www.tekersan.com.tr
248
TEKİŞ TEKNİK EROZYON KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6580404
+90 262 6580413
http://www.tekiskalip.com.tr
249
TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6484400
+90 262 6417963
http://www.teklas.com.tr
250
TEKNOFOAM İZOLASYON SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 5170956
+90 216 5170957
http://www.teknofoam.com
251
TEKPOL TEKNİK POLİÜRETAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.
+90 216 3786451
+90 216 3786456
http://www.tekpol.com.tr
252
TELFORM KELEPÇE VE YAY SAN. TİC. A.Ş.
+90 262 7514420
+90 262 7514510
http://www.telform.com.tr
253
TEMEL CONTA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 4835409
+90 232 4259269
http://www.temelconta.com.tr
254
TERBAY MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
+90 232 4782525
+90 232 4782526
http://www.terbay.com.tr
255
TEZMAKSAN MAKİNA SA. VE TİC. A.Ş.
+90 212 6746010
+90 212 5651842
http://www.tezmaksan.com
256
THYSSENKRUPP OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6582607
+90 262 6447528
http://www.thyssenkrupp.com
257
TI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 224 4110110
+90 224 4110111
http://www.tiautomotive.com
258
TI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / GEBZE
+90 262 6784800
+90 262 6784890
http://www.tiautomotive.com
259
TIR-SAN TREYLER SAN. VE TİC. NAKLİYAT A.Ş.
+90 216 5640200
+90 216 3118097
http://www.tirsan.com
260
TİRSAN KARDAN A.Ş.
+90 232 4636161
+90 232 4225332
http://www.tirsankardan.com.tr
261
TKG OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2807900
+90 224 4823934
http://www.tkg.com.tr
262
TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
+90 224 4111950
+90 224 4111959
http://www.toksanotomotiv.com
263
TOPÇESAN TOPBAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2612555
+90 224 2610137
http://www.topbasgroup.com.tr
264
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. - TÜRKİYE GEBZE ŞUBESİ
+90 262 6788100
+90 262 6580284
http://www.toyota-tsusho.com
265
TOYOTA TSUSHO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 262 6788100
+90 262 6580284
http://www.ttesa.net
266
TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇ. ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
+90 262 6588710
+90 262 6588717
http://www.toyetsu.com.tr
267
TOZMETAL TİC. VE SAN. A.Ş.
+90 212 8805660
+90 212 8806147
http://www.tozmetal.com
268
TRAKYA CAM SAN. A.Ş.
+90 212 3503366
+90 212 3504366
http://www.sisecam.com
269
TRİGO ÇÖZÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 3520167
+90 212 3520168
http://www.trigo.net
270
TÜRK HENKEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
+90 216 5794000
+90 216 4690748
http://www.henkel.com.tr
271
UÇAR METAL MAKİNE OTOMOTİV PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6556018
+90 262 6555915
http://www.ucar.com.tr
272
ULUS METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
+90 262 6771021
+90 262 6771025
http://www.ulusmetal.com.tr
273
USO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3641090
+90 216 3646547
http://www.uso.gen.tr
274
ÜNÜVAR ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 4205000
+90 216 4156507
http://www.unuvar.com
275
VALEO OTOMOTİV SİSTEMLERİ END. A.Ş.
+90 224 2700400
+90 224 2610055
http://www.valeo.com
276
VAN PRES DÖKÜM KROMAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2431458
+90 224 2431460
http://www.vanpres.com.tr
277
VERİTAS OTOMOTİV SAN. LTD. ŞTİ.
+90 282 7264762
+90 282 7251847
http://www.veritas-ag.de
278
YAZAKİ OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 224 2701000
+90 224 5248999
http://www.yazaki-europe.com
279
YEMENİCİ OTOMOTİV VE PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 262 6432122
+90 262 6412836
http://www.yemenici.com
280
YENMAK MOTOR GÖMLEK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 332 2489276
+90 332 2484855
http://www.yenmak.com.tr
281
YETSAN OTO KALORİFER VE RADYATÖR SAN. TİC. A.Ş.
+90 364 2350413
+90 364 2350415
http://www.yetsan.com
282
YILDIZ KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 212 7711515
+90 212 7712898
http://www.yildizkalip.com
283
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 312 2670280
+90 312 2670861
http://www.yigitbattery.com
284
YOĞURTÇUOĞLU KAUÇUK PARÇA SANAYİ
+90 224 4823002
+90 224 4823001
http://www.omrubber.com
285
ZATEL PRES DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 3951302
+90 216 3950112
http://www.zatel.com.tr
286
ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 232 3981307
+90 232 3981391
http://www.zf.com
287
ZF TÜRK SAN. VE TİC. A.Ş.
+90 216 5920750
+90 212 5920764
http://www.zf-group.de
Mart March - Nisan April 2011 www.taysad.org.tr
Download

Türk Savunma Sanayi