Vth
ANNUAL AFTERMARKET
YI
SM
A
L
YI
A
YE
6 SAYIISSUE: 77 M
R: 1
A
HA
Y-
UNE 2014
AN J
R
İ
Z
CONFERENCE
"Geleneksel satış
kanallarında yaşanacak
rekabet giderek artacak"
"New technologies and social media will
lead to increased competition
in the Aftermarket"
Wolfgang Meyer
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
"Büyümek için
hedeflerinizi belirleyin
ve en doğru stratejiyi
kullanın"
"Set your goals in order to grow
and use the best strategy"
Steffen Gaenzle
AT KEARNEY
Stuttgart Ofisi Müdürü
Principal Stuttgart Office
AT KEARNEY
CLEPA Satış Sonrası Hizmetler
Departmanı Baş Danışmanı
CLEPA Aftermarket Department Senior Adviser
"Ürün ve hizmetlere e-ticaret
çözümleri ve yeni teknolojiler
dahil edilmelidir"
"E-commerce solutions and new
technologies should be included in
products and services"
Andres Castrillon
Auto Care Association
Uluslararası Ticaret Direktörü
Director of International Trade,
Auto Care Association
"Fırsatları yakalamak için
yeni ürünler ve hizmet
sunulmalı"
"New products and services should be
offered to catch opportunities"
François Passaga
GIPA Group Başkanı
President, GIPA Group
"Çare ile bahane
yanyana gezmiyor"
"Remedy and excuse not collateral"
Şükrü Tetik
Coşkunöz Metal Form ve Makina
End. A.Ş. Genel Müdürü
General Manager of Coşkunöz Metal
Form ve Makina End. A.Ş.
üyelerimize üye katıyoruz!
3 3 3
growth is going on
TAYSAD DERGİ’DEN FROM TAYSAD MAGAZINE
Otomotiv tedarik
zincirinde üstünlüğü
yakalamak
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
Sahibi Publisher:
TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
For TAYSAD, Chairman of the Board of
Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu
Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief:
Sevgi Özçelik
Sevgi ÖZÇELİK
Yayın Kurulu Editorial Board:
Dr. Mehmet Dudaroğlu
Alper Kanca
Süheyl Baybalı
Sevgi Özçelik
TAYSAD Kurumsal
İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
n Bu yıl 5.'ncisini düzenlediğimiz TAYSAD
V. Aftermarket Konferansı'nda sektörü
tam anlamıyla irdeleyerek bulunduğumuz
yerden geleceği anlamaya çalışacağız.
Özellikle gelişmiş ülkelerde kişi başına
düşen araç sayılarının çoğalmasıyla
birlikte, kişi başı sürülen kilometrelerin,
trafikte kalınan saatlerin ve aktif olan
araçların ortalama yaşları arttıkça büyük bir
otomotiv yedek parça ihtiyacı oluşmaya
başladı. Bu nedenle özellikle Amerika ve
Avrupa’da yenileme pazarı milyar dolarlık
hacimlere ulaştı.
Yenileme pazarının gelecekte önemli
bir büyüme gerçekleştirmesinin
beklendiği tahmin ediliyor. Bu sayımızda
yer verdiğimiz GIPA Başkanı François
Passaga, yakın bir gelecekte 200
milyon aracın bakım ve onarıma ihtiyaç
duyacağına işaret etti.
Bir başka konuğumuz Auto Care
Association Uluslararası Ticaret Direktörü
Andres Castrillon ise satış sonrası hizmet
sağlayan firmalar arasında yenilikçi
düşünen ve ileri görüşlü olanlar için büyük
fırsatlar taşıdığına değindi. Castrillon
ayrıca sektörde faaliyet gösteren firmalara
bazı önemli tavsiyelerde bulunarak,
"Gelişen teknolojilere ayak uydurmaları,
araç bilgilerinin nereye gönderileceği
konusunda tüketicilerin seçim hakkına
sahip olmaları adına verdikleri savaşa
devam etmeleri ve önerdikleri ürün ve
hizmetlere e-ticaret çözümlerini ve yeni
teknolojileri dahil etmeleri bulunmaktadır"
dedi.
Clepa Satış Sonrası Hizmetler Departmanı
Baş Danışmanı Wolfgang Meyer,
giderek yaygınlaşan mobil teknolojilerin
gerek tedarik gerek hizmet anlayışında
değişikliklere neden olabileceğine işaret
etti.
Keyifli okumalar...n
4
Mayıs May - Haziran June 2014
Gaining advantage
in the automotive
supply chain
n This year, we organise the 5th
TAYSAD Aftermarket Conference
and we'll try to understand
forthcoming future as we study the
industry thoroughly. There's a major
need of spare parts as a result of the
increase in the number of vehicles
per capita especially in developed
countries as well as the kilometers
driven per capita, the time spend in
the traffic and the aging vehicles.
Therefore, the replacement market
has reached billions of dollars in
America and Europe.
The replacement market is expected
to perform a significant growth in
the future. One of our guests in
this issue, GIPA President François
Passage pointed out that in near
future nearly 200 million vehicles
need repair and maintenance.
Another guest we've had; Auto
Care Association International Trade
Director Andres Castrillon stated that
the innovative and forward-thinking
companies carry great opportunities
among the others that provide
aftermarket service. Castrillon also
gave some advice to the companies
that operate in the industry and said,
"The companies should keep pace
with the developing technologies,
continue to battle for ensuring the
customers to have right to choose
on where to send their vehicle
information and include e-commerce
solutions and new technologies to
the products and services they offer."
CLEPA Aftermarket Department
Senior Consultant Wolfgang Meyer
pointed out that the pervading mobile
technologies may lead changes in
comprehension of both supply and
services.
Enjoy your reading....n
Editörler Editorial:
Burçin Yeşiltepe
Burçin Orce Bekar
[email protected]
Yayın Yönetmeni Publishing:
Sevgi Özçelik
[email protected]
Görsel Yönetmen Art Director:
İlter Çıtak
[email protected]
Reklam Advertising:
Fırtına Arısoy
[email protected]
Yönetim Yeri Management Centre:
TOSB - TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.
No: 10/1 Şekerpınar - Çayırova 41480
Kocaeli - Türkiye
Tel: +90 262 658 98 18
Faks: +90 262 658 98 39
www.taysad.org.tr [email protected]
Yapım Production:
Mavi Tanıtım ve İletişim
Ayrılık Çeşme Sok. No: 122
Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 418 59 31
Faks: +90 216 348 95 22
www.mavitanitim.com.tr
Baskı Printed by:
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21
Otosanayi 4. Levent-İstanbul
Tel: +90 212 280 00 09
Yerel - Türkçe - İngilizce - İlmi
İki Ayda Bir Yayımlanır
Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm
reklamların sorumluluğu reklam veren
firmalara, yazılardaki görüşler yazarlarına
aittir. TAYSAD Dergi parayla satılmaz.
All publishing rights reserved by TAYSAD
and the content may be quoted by indicating
source. Advertisements are the liability of
advertising firms. Opinions are the liability of
writer. TAYSAD Magazine is distributed free
of charge.
CLEPA
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği
TAYSAD CLEPA üyesidir
TAYSAD is a Member of CLEPA
www.taysad.org.tr
İÇİNDEKİLER CONTENT
İÇİNDEKİLER
Content
Coşkunöz Metal Form ve Makina
End. A.Ş. Genel Müdürü
ŞÜKRÜ TETİK
TAYSAD DERGİ’DEN
TAYSAD'DAN HABERLER
FROM TAYSAD MAGAZINE
NEWS FROM TAYSAD
04
Sektörün buluşma
noktalarından biri
Automechanika İstanbul
Gaining advantage in the
automotive supply chain
56
Sevgi ÖZÇELİK
TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı
Corporate Communication Specialist
58
Otomotiv, yeni yönetimle
yeni hedeflere kilitlendi
The automotive locked on new
targets with new management
60
Çin otomotivi Türk
kalitesi istiyor
Chinese automotive industry
asks for Turkish quality
66
DAF PACCAR satın alma
heyeti TAYSAD ziyareti
DAF PACCAR Purchasing
Delegation visits TAYSAD
TAYSAD'DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
08
Aftermarket Konferansı
küresel gelişmelere ışık
tutacak
Aftermarket Conference will
shed light global developments
Süheyl BAYBALI
TAYSAD Genel Koordinatörü
Executive Officer
TAYSAD ALMANYA
TEMSİLCİLİĞİ
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE
İNSANLAR
AUTOMOTIVE SECTOR
AND PEOPLE
32
"Çare ile bahane yanyana
gezmiyor"
"Remedy and excuse not
collateral"
Şükrü TETİK
Coşkunöz Metal Form ve Makina
End. A.Ş. Genel Müdürü
General Manager of Coşkunöz Metal
Form ve Makina End. A.Ş.
TAYSAD GERMANY
LIAISON OFFICE
26
Bir Motor Konferansı
AFTERMARKET SEKTÖRÜ
A Conference on Engines
Ahmet YILMAZ
TAYSAD Almanya Temsilcisi,
exTim GmbH Yönetim Kurulu
Başkanı
TAYSAD Germany Representative,
Chairman of the Board of exTim
GmbH
AUTOMOTIVE AFTERMARKET
INDUSTRY
38
6
Mayıs May - Haziran June 2014
42
Ürün ve hizmetlere e-ticaret
çözümleri ve yeni teknolojiler
dahil edilmelidir
E-commerce solutions and new
technologies should be included
in products and services
Andres CASTRİLLON
Auto Care Association
Uluslararası Ticaret Direktörü
Director of International Trade,
Auto Care Association
48
Fırsatları yakalamak için yeni
ürünler ve hizmet sunulmalı
New products and services
should be offered to catch
opportunities
François PASSAGA
GIPA Group Başkanı
President, GIPA Group
Otomotiv tedarik sanayi
rekabet avantajı arayışında
Automotive supply industry in
quest for competitive advantage
BENİM YOLUM, BENİM
KİTABIM
MY WAY, MY BOOK
78
“Her Şey Ekonomi Değil”
AR-GE RESEARCH
AND DEVELOPMENT
82
Sanayici, otomotivde katma
değeri artıracak projelere
talip
Industrialists aspire to projects
that improve added value in
automotive
Geleneksel satış kanallarında
yaşanacak rekabet giderek
artacak
52
ÜYELERDEN HABERLER
New technologies and social
media will lead to increased
competition in the Aftermarket
Büyümek için hedeflerinizi
belirleyin ve en doğru
stratejiyi kullanın
Set your goals in order to grow
and use the best strategy
85
Steffen GAENZLE
Alper Kanca'dan MYO
öğrencilerine burs ve staj
sözü
Kanca Inc. General Manager
Alper Kanca promised
scholarships and probations to
technical faculty students
Wolfgang MEYER
CLEPA Satış Sonrası Hizmetler
Departmanı Baş Danışmanı
CLEPA Aftermarket Department
Senior Adviser Wolfgang Meyer
AT KEARNEY
Stuttgart Ofisi Müdürü
Principal Stuttgart Office
AT KEARNEY
NEWS FROM MEMBERS
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Süheyl Baybalı
TAYSAD Genel Koordinatörü
Executive Officer
Aftermarket Konferansı
küresel gelişmelere
ışık tutacak
Bu yılki konferansımızda Aftermarket sektörünü tam anlamıyla küresel olarak ele alıyor olacağız.
Yurtdışından gelen misafir konuşmacılarımız Avrupa, Amerika ve Çin’deki Aftermarket sektörünü
değerlendirerek bizlere çok yönlü bir bakış açısı sunacaklar.
Değerli Üyelerimiz,
2
014 yılının neredeyse yarısını tamamladığımız şu günlerde, sektörel verilerimiz, ne yazık ki pek iç açıcı görünmüyor. Özellikle üretim ve iç pazarımızdaki daralma, yıl sonu tedirginliğimizi de artırmamıza sebep oluyor. Buna
karşılık ihracatımızda yaşadığımız olumlu gelişmeler ise bir nebze de olsa yüzümüzü güldürüyor.
4 aylık bu süreçte TAYSAD olarak yoğun bir çalışma ortamında “Güçlü Sanayi Güçlü Marka” sloganımız ile faaliyetlerimize hız kazandırarak ilerlemeye
çalıştık. Özellikle, yurtdışı bağlantılarımızı geliştirmeye çalışarak, organize ettiğimiz OEM Tedarikçi Günleri’ni çeşitlendirdik.
Ocak ayında, üyelerimiz ile birlikte
Volvo’ya giderken, Nisan ayında da DAF
yöneticileri ile bir araya geldik, bir çok
farklı bölgeden gelen heyetleri derneğimizde misafir ederek sanayimiz hakkında bilgi paylaştık. Yılın ilerleyen dönem-
8
Mayıs May - Haziran June 2014
lerinde daha çok OEM firmamıza benzeri ziyaretleri organize etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
rak daha uzun vadeli işbirliklerine zemin
oluşturmaktır.
Bu yazımda sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu, uzun uğraşların sonunda meyvesini aldığımız bir çalışmamız. Bildiğiniz üzere bir süredir özellikle Çin pazarına yönelik araştırmalarımızı
sürdürüyor ve hem ülkemizde hem de
Çin’de faaliyetler organize ediyoruz. Bu
çabaların ürünü olarak geçtiğimiz günlerde Çin’in Shenyang eyaletinin yöneticileri ile bir araya gelerek, bir iyiniyet anlaşmasına imza attık. İmzalanan anlaşma ile bölgede gelişmekte olan potansiyeli değerlendirmek isteyen üyelerimiz için Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki
olanakları direk olarak edinmemiz ve siz
üyelerimiz ile paylaşmamız mümkün
olabilecek.
TAYSAD olarak bu yıl, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri ile birlikte organize ettiğimiz Aftermarket
Konferansı’mızın beşincisine evsahipliği
yapıyoruz. Geleneksel hale gelen konferansımızda bu yıl da yurt dışından ve
yurt içinden misafir konuşmacılarımız,
uzmanlık alanlarında önemli bilgiler paylaşacaklar.
Yakın zaman içinde Şangay’a yakın,
farklı bölgelerle de benzer anlaşmaların hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. Amacımız, işbirliği kurduğumuz
bölgelerin sayısını ve kapsamını artıra-
Değerli Üyelerimiz,
Bu yılki konferansımızda Aftermarket
sektörünü tam anlamıyla küresel olarak
ele alıyor olacağız. Yurtdışından gelen
misafir konuşmacılarımız Avrupa, Amerika ve Çin’deki Aftermarket sektörünü
değerlendirerek bizlere çok yönlü bir bakış açısı sunacaklar.
Şimdiden tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor, konferansımızdan beklenen faydayı sağlamalarını ümit ediyorum.
Saygılarımlan
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN MESAJ
MESSAGE FROM TAYSAD
Süheyl Baybalı
TAYSAD Genel Koordinatörü
Executive Officer
Aftermarket Conference
will shed light global
developments
We will approach the aftermarket industry globally in our conference this year. Our guest speakers
from abroad will offer us a sophisticated perspective by evaluating the aftermarket industries in
Europe, America and China.
Dear Members,
In this article, there is another topic
Dear Members,
A
I would like to share with you, some-
As TAYSAD, we host the 5. Aftermarket Convention, an event which we
organize together with Uludag Automotive Industry Exporters’ Association
(OİB). Both domestic and international
guests will share valuable information
of expertise with us, in the convention
which is being held annually.
utomotive Industry sales data is
not optimistic, domestic demand
and production output is shrinking; especially those are making us concerned
about the year-end figures. However,
increased export volume is easing our
nerves.
In the first 4 months period, we, as
TAYSAD by keeping “Strong Industry,
Strong Brand” motto as our target, we
put much emphasis on developing our
international relations and increased
the frequency of OEM Suppliers Day
events. In January, we visited Volvo
with our members and in April we had
meetings with DAF executives as well
as hosting many valuable committees
coming from different regions and exchanged valuable information.In the
forthcoming months, we aim to pay
similar visits more OEM companies.
10
Mayıs May - Haziran June 2014
thing which we were working on for a
long time. As you know, we are investigating the Chinese market for quite
a long time and organize events, both
in China and in Turkey. As the result
of such efforts, we got together with
the Government Officials of Shenyang
District of China recently and signed a
memorandum agreement. This memorandum will allow us to acquire certain
rights in Organized Industrial Zones,
especially for our members desiring to
benefit from the developing region.
We believe that soon there will be
more agreements of similar kind, in territories close to Shanghai. Our purpose
is to increase the scope and amount of
In this year’s convention, we will evaluate the Aftermarket industry globally.
International guest will present an overview of the Aftermarket industries of
Europe, Americas and China to give us
a versatile insight.
I hereby thank all our guests and participants beforehand and wish for all to
benefit from the event.
Regards n
cooperation aggrements to help establish more long-term relationships with
fellow associations.
www.taysad.org.tr
SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS
A.I.O.S.
1.015
91
BMC
Ford Otosan
430
0
0
1.977
25
51.232
35
2
0
0
50
8.765
685
31
0
0
2.165
0
97
61.974
Hattat Tarım
922
Honda Türkiye
4.698
2
Hyundai Assan
59.789
26
5.871
75
Man Türkiye
Otokar
99
9
81
40
2
302
3
1.101
49
342
394
17
114
5
921
42
585
26
604
27
6.972
394
17.631
8
Toyota
100.897
45.984
20
51.231
228.999
100
1.189
50
68.862
45.984
Türk Traktör
Toplam
1.216
44
Temsa Global
Tofaş
922
59.789
M. Benz Türk
100.897
6
4.698
Karsan
Oyak Renault
Toplam
Totals
%
Traktör
F. Tractor
%
Midibüs
Midi-Bus
%
Minibüs
Mini-Bus
%
Otobüs
Bus
%
Kamyonet
Pick Up
%
B. Kamyon
M. Truck
%
K. Kamyon
L. Truck
%
Otomobil
Pass. Car
Firmalar
Companies
Otomotiv sanayi firmalarının 2014 yılı 4 aylık üretimleri
Production of Automotive Manufacturers 4 Months of 2014
1.114
100
7.848
100
102.974
100
2.269
100
9.068
100
2.210
100
15.178
94
15.178
16.100
100
370.582
Kaynak: OSD K. Kamyon: AYA 3.5-1.2 Ton, L. Truck: GVW: 3.5-12 Ton, B. Kamyon: AYA 12 Ton’dan Büyük, M. Truck: GVW 12 Ton And Up
Otomotiv üretimi ilk 4 ayda yüzde 4 azaldı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) raporuna
göre, otomotiv sektöründe 2014 Ocak-Nisan
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine
göre toplam üretim yüzde 4 oranında azaldı.
O
SD tarafından hazırlanan
"2014 Nisan ayı
Üretim, İthalat, İhracat, Satış
Değerlendirme Raporu"'na göre,
2014 Ocak-Nisan döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam üretim yüzde 4 oranında
azalırken, otomobil üretimi
ise yüzde 18 oranında arttı.
Bu dönemde, toplam üretim
354 bin adet, otomobil üretimi
ise 229 bin adet düzeyinde
gerçekleşti.
Bu yılın ilk 4 ayında üretim
minibüste yüzde 28,
kamyonette yüzde 31, otobüste
yüzde 25, küçük kamyonda
yüzde 17, büyük kamyonda
yüzde 4 oranında azaldı,
midibüste ise yüzde 30 oranında
arttı. Bu dönemde, traktör
üretimi yüzde 25 oranında
artarak 16 bin 100 adet oldu.
14
Mayıs May - Haziran June 2014
Automotive
production drops
by 4 % in the first
4 months
According to the
report released
by OSD, in January-April
period of 2014 the total
production dropped by 4 %
in comparison to the same
period of the previous
year, while automobile
production increased
by 18 %. In this period,
the total production was
354 thousand units and
automobile production
was 229 thousand units.
In the first four months of
this year, the production
dropped by 28 % in
minibus, 31 % in van, 25
% in bus, 17 % in small
truck and 4 % in truck
and increased by 30 %
in midibus. In the same
period, tractor production
raised by 25 % and
reached 16 thousand 100
units.
Toplam pazar 132 bin adede
geriledi
Bu yılın ilk 4 ayında toplam
pazar, 2013 yılının aynı
dönemine göre yüzde 25
oranında azalarak 179 bin adet
düzeyinde gerçekleşti. Aynı
dönemde otomobil pazarındaki
düşüş yüzde 23 düzeyinde oldu
ve pazar 132 bin adede geriledi.
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde
hafif ticari araç pazarı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
33 gibi daha yüksek oranda
azaldı ve pazar 36 bin adet
seviyesine düştü.
Bu dönemde, bir önceki yıla
göre ağır ticari araç pazarı yüzde
7 oranında azalarak pazar 11 bin
802 adet düzeyinde gerçekleşti.
2014 yılı ilk 4 ayında, 2013 yılı
aynı dönemine göre kamyon
pazarı yüzde 1 oranında artarak,
8 bin 976 adet düzeyine
yükseldi. Otobüs pazarı ise
yüzde 68 gibi önemli oranda
gerileyerek 561 oldu.
Son 10 yıllık ortalamalara
göre toplam pazar yüzde 7,7
azalırken otomobil pazarı yüzde
6,4 oranında arttı. Hafif ticari
araçlar (HTA) pazarı yüzde
38,1 oranında azaldı. Kamyon
pazarında 10 yıllık ortalamalara
göre yüzde 4,3 otobüs pazarı
ise yüzde 15,1 oranında düşüş
gösterdi.
Otomobil pazarında ithalatın payı
2014 Ocak-Nisan döneminde
yüzde 75 olurken, ithal hafif
ticari araçların pazar payı yüzde
48 düzeyinde gerçekleşti. n
www.taysad.org.tr
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Fiat yeni Fiat Chrysler logosunu tanıttı
Chrysler ile birleşerek küresel üretici
haline gelen Fiat yeni Fiat Chrysler
logosunu tanıttı, sahip olduğu
markaların gelecek planlarını anlattı.
T
ofaş’ın 520 milyon dolar
yatırımla hayata geçireceği
ve 2015’in sonlarında satışa
sunacağı yeni sedan da, bu
planlarda “yeni kompakt sedan”
olarak yerini aldı.
Levent Köprülü'nün Milliyet'teki
haberine göre adını “Fiat
Chrysler Automobiles” (FCA)
olarak değiştiren ve 20142018 yılları arasını kapsayan
planlarını açıklayan şirket,
bünyesindeki tüm markaların
çıkaracağı yeniliklerin takvimini
paylaştı. Aralarında gazeteciler
ve yatırımcıların da bulunduğu
yaklaşık 400 kişinin katılımıyla
Detroit’te yapılan toplantıda,
Fiat markasının satışlarının 2018
yılına kadar 1.9 milyon adede
çıkarılacağı belirtildi.
520 milyon dolarlık yatırım
Fiat’ın model atağının da
anlatıldığı toplantıda, Tofaş’ın
520 milyon dolarlık yatırımla
üretimine başlayacağı sedan da
yerini aldı.
Araç, Türkiye’nin de dahil
olduğu EMEA bölgesinde
(Avrupa, Ortadoğu, Afrika),
yönelik 2015 yılı sonunda
satışa sunulacak “kompakt
sedan” olarak gösterilirken,
yine aynı tabloda 2016 için
de bir “kompakt Hatchback”
ve “kompakt SW” yer alması
dikkat çekti.
Tofaş CEO’su Kamil Başaran,
geçen yılın sonlarından verdiği
demeçte yeni sedanın aynı
zamanda platformunu da
kendilerinin geliştirdiğini ve
bu platformun, grubun başka
ülkelerde üreteceği farklı
modellerde de kullanılabileceğini
söylemişti. Başaran, buna ek
olarak geliştirdikleri yeni sedanın
18
Mayıs May - Haziran June 2014
Fiat
introduced
the logo for
Fiat Chrysler
After merging
with Chrysler
and becoming a
global manufacturer,
Fiat introduced the
new Fiat Chrysler
logo and reported
the future plans
for the brands they
have.
Hem Fiat hem
Chrysler’in CEO’su
olan Sergio
Marchionne:”Bugün
küresel çapta iki
büyük şirketin
bir araya gelerek
oluşturduğu somut
bir başarının haklı
gururunu yaşarken,
deneyimlerimizi
de bir araya getirip
rakiplerimiz
ile maksimum
mücadeleyi vermeyi
istiyoruz.” diye
konuştu.
Tofaş yılın ilk çeyreğinde
kârlılığını artırdı, yatırımlarına
hız kesmeden devam etti.
Tofaş, ilk çeyrekte 1 milyar 676
milyon TL satış gelirine ulaşırken,
net kârını geçen yılın aynı
dönemine göre %27,9 artırıp, 134
milyon TL’ye yükseltti. Tofaş,
bu yılın Ocak-Mart döneminde,
bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Jeep, Maserati ve Ferrari
markalarıyla toplam 13.433
adetlik satış gerçekleştirdi; iç
pazarda %11,7’lik paya ulaştı.
Hafif ticari araç pazarında 3
aylık dönemde 7.884 adet araç
satışı ve %30,4’lük pazar payıyla
liderliği elde ederken, Bursa’daki
fabrikasında ürettiği Fiat Fiorino
en fazla tercih edilen hafif ticari
araç modeli oldu. Tofaş yılın
ilk çeyreğinde 51.796 adetlik
üretime imza attı, 36.550 adetlik
ihracat gerçekleştirdi. İhracattaki
istikrarlı performansını
sürdürerek, 3 aylık dönemde 510
milyon dolar ihracat geliri elde
etti.
“tek” olmayacağını da belirtip,
“Tofaş’ın bir ‘mono’ modelle
devam etmesi mümkün değil.
Rekabet, bu platform üzerinden
yeni modeller geliştirmeye
zorluyor. Farklı versiyonlar ve
modeller de olabilir“ demişti.
Dolayısıyla kompakt HB ve
SW modellerinden birinin de,
Tofaş’ta üretilme ihtimalinin
gündeme gelmesi bekleniyor.
Ayrıca 2017’ye kadar EMEA
bölgesinde piyasaya çıkacak
yeni modellerin geliştirilmesinde
Tofaş’ın Ar-Ge desteği vereceği
belirtilmişti.
Alfa Romeo artık lüks olacak
FCA’nın açıkladığı diğer planlar
da ilginç. Nitekim şirket, Alfa
Romeo’yu tamamen lüks ve
küresel bir marka yapma niyetini
de açıkladı. Fiat Chrysler, Alfa’yı
VW Grubu’nun Audi’si gibi
ayrıcalıklı yapmak için kesenin
ağzını açacak ve 9 milyar
Euro’ya yeni modeller getirecek.
Maserati’nin de satışlarını
artırmak planları arasında.
Bununla birlikte FCA, Jeep
markasını da tam anlamıyla
küresel hale getirecek.
Renegade modelini Avrupa’da
da üretecek ve Çin’de Jeep
satışlarını katlamak için çalışma
yapacak. Yıllık 1 milyon Jeep
satacak. Dodge’u “halk
otomobili” olmaktan çıkarıp,
performans markası haline
getirecek. Chrysler ise halk
markası olacak.n
www.taysad.org.tr
MAN, Almanya'dan
Türkiye'ye taşınıyor
Almanya’nın otobüs ve kamyon gibi ağır
vasıta üreticisi MAN, Almanya’nın Plauen
kentinde bulunan otobüs üretimini Ankara’ya
kaydıracağını duyurdu.
N
eoplan tipi şehirlerarası
lüks otobüslerin üretildiği
tesiste özellikle Avrupa
pazarı için iki katlı ve geniş
kabinli otobüsler üretiliyordu.
Gelen bilgilere göre taşınma
operasyonunun Mart
2015’e kadar tamamlanması
planlanıyor. MAN’dan yapılan
açıklamada Plauen’de bulunan
fabrikanın Ankara’ya taşınması
sonucu işsiz kalacak 420
Alman işçinin ise şirketin bağlı
olduğu Volkswagen Grubu
fabrikalarında istihdam edileceği
belirtildi. MAN Kamyon ve
Otobüs Bölümü Başkanı Anders
Nielsen, fabrikanın Almanya’dan
ayrılmasının kendileri için
kolay bir karar olmadığına
işaret ederek, “Mevcut durum
bizim için de oldukça üzücü.
Ancak sonuç olarak üretimi
kaydırma planımıza alternatif bir
seçeneğimiz kalmadı” dedi.
geliyor. Ayrıca otobüslerin
hedef piyasaları olarak
bilinen AB’li ülkelerin hala
ekonomik sorunlardan
çıkamamış olması da
satış rakamlarını kötü
etkiledi. Taşınma kararını
hızlandıran en önemli
neden ise Almanya’daki
işçi maliyetlerinin
yüksekliği. Almanya’da
otobüs üretimi gibi
sektörlerde çalışan kalifiye
işçilerin saat ücreti 36.98
Euro seviyesindeyken bu
rakam Türkiye’de 5.17
Euro’ya kadar iniyor.
Kriz sürüyor
•Toplam 420 çalışanı var.
Gelen bilgilere göre MAN’ın
otobüs fabrikasını taşıma
kararının başında Neoplan tipi
lüks otobüslere olan talebin
Avrupa genelinde tarihin en
düşük seviyesine inmiş olması
•Tesise 2010’da yapılan
19 milyon Euro’luk
yatırımla teknolojik
altyapı üst seviyeye
taşındı.
MAN Kamyon ve Otobüs Bölümü
Başkanı Anders Nielsen, “Mevcut
durum bizim için de oldukça
üzücü. Ancak sonuç olarak
üretimi kaydırma planımıza
alternatif bir seçeneğimiz
kalmadı” dedi.
Kapanan tesise 2010’da
toplam 19 milyon Euro
yatırım yapıldı
•Almanya’nın Plauen
kentinde bulunan
fabrika 20 bin metrekare
büyüklüğünde.
•Merkezde şirkete ait
Starliner, Cityliner
ve Jetliner modelleri
üretiliyor.
•Fabrikada aynı Ankara’da
olduğu gibi üretim
ISO 14001 çevreci
standartlarına göre
yapılıyor.n
MAN moves from Germany to Turkey
German manufacturer of heavy vehicles such as buses
and trucks, MAN has announced that they will move their
bus manufacturing from Plauen, Germany to Ankara,Turkey.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
19
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Opel'in gözü Türkiye'de
Opel Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişimden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Johan
Willems, "Türkiye bizim için çok önemli.
Şu an bir fabrika açma planımız yok
ancak Türkiye bizim için büyüyen bir
pazar. Şunu açık söyleyebilirim ki
Türkiye'yi yakından izleyeceğiz" dedi.
W
illems, Alman otomobil
üreticisi Opel'in
Rüsselsheim'daki üretim
üssünden Anadolu Ajansı
muhabirinin küresel otomobil
pazarı ve Opel'in Türkiye
planlarına ilişkin sorularını
cevapladı.
Dünya küresel otomobil
pazarının büyüyeceği ve pazarın
genişleyeceği konusunda hiç
kimsenin şüphesi olmadığını
ifade eden Willems, geçen yıl
elde edilen yaklaşık 85 milyon
adet satışın 5-6 yıl içersinde 100
milyon adede ulaşması yönünde
beklentiler olduğunu söyledi.
Satışların coğrafi olarak ele
alınması durumunda büyük
farklılıklar olacağının altını
çizen Willems, "Sektörde ana
oyuncular Çin ve Tayland,
Endonezya gibi tüm Asya
ülkeleri olacak. Muhtemelen
Afrika'da da bir miktar büyüme
gerçekleşecek. İlginçtir ki son
5 yılda Afrika'da gelir seviyeleri
oldukça arttı. Örneğin, Nijerya,
Güney Afrika ve Kenya ve bütün
bölge iyi bir potansiyele sahip.
Ancak asıl büyüme potansiyeli
Opel has eyes
on Turkey
Opel board
member and
vice president for
communications
Johan Willems
said, "Turkey is
very important for
us. Currently we
don't plan to open a
factory, but Turkey
is a growing market
for us. I can only
say that we'll be
following Turkey
closely."
Çin ve Asya'da mevcut"
ifadelerini kullandı.
Çin otomobil pazarının geçen
yıl 23 milyon araç seviyesinde
gerçekleştiğini ve 5-6 yıl
içersinde bu rakamın 30 milyona
ulaşmasını beklediklerini aktaran
Willems, Avrupa otomobil
pazarında ise belli miktarda
büyüme öngördüklerini, ancak
satışların zaten yüksek olması
sebebiyle büyümenin ılımlı
olacağını kaydetti.
"Türkiye bizim için büyüyen
bir pazar"
Opel'in 1990 yılında İzmir'de
kurduğu otomobil üretim
fabrikasını 2000 yılında
kapatmasının ardından
Türkiye'ye üretici olarak geri
gelip gelmeyeceğine ilişkin de
soruları yanıtlayan Willems,
şu an için Türkiye'de herhangi
bir fabrika açma planlarının
olmadığını söyledi.
Almanya'da mevcut bir
fabrikayı kapatacaklarını ve
diğer fabrikaları en uygun hale
getirmeyi hedeflediklerini
anlatan Willems, "Bu yüzden
başka bir yere fabrika açmadan
önce Avrupa'daki diğer
fabrikalarımızla ilgilenmemiz
gerekiyor. Kapasitemizin iyi bir
20
Mayıs May - Haziran June 2014
seviyeye geldiği konusunda
emin olmamız gerekiyor. Bütün
bunlardan sonra daha fazla
düşünebiliriz. Tükiye bizim için
çok önemli. Şu an bir fabrika
planımız yok ancak Türkiye
bizim için büyüyen bir pazar.
Şunu açık söyleyebilirim ki
Türkiye'yi yakından izleyeceğiz"
ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki otomobil pazarı
potansiyeli konusunda övgüyle
söz eden Willems, şunları
kaydetti: "1980'li yılların başında
Türkiye otomobil pazarı yaklaşık
50 bin civarındaydı. Geçen yıla
baktığımızda bu rakam 900 bin
oldu. Satışlar açısından bakarsak
potansiyel var.
Bence Türkiye'nin 1 milyon
otomobil pazarına ulaşması uzun
zaman almayacak, buna eminim.
Burada yüksek bir potansiyel
olduğuna inanıyorum. Biz bu
potansiyelin bir parçası olma
konusunda ilgiliyiz. Yani, Türkiye
için beklentilerin mükemmel
olduğunu söyleyebilirim. Ancak
bizim, Türkiye'nin ve dünyada
her ülkenin ihtiyacı olan bir şey
var ki o da tüketici güveninin
kazanılması için istikrar
ortamının olması. Bu benim için
anahtar kavram."n
www.taysad.org.tr
Honda Türkiye’ye ilk
Bilgi Güvenliği Belgesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı’nın
2013 versiyonunu Türkiye’de karşılayan
ilk kurum olan Honda Türkiye, ISO 27001
belgesini 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen
belgelendirme töreniyle teslim aldı.
Belgelendirme ve
Gözetim Hizmetleri Ltd.
Şti. Genel Müdürü Adnan
Karadaş, ISO 27001 Baş
Denetçisi Aydın Kubilay,
Belgelendirme Müdürü
Yiğit Şimşit ve Honda
Türkiye çalışanlarının
katıldığı törenle teslim aldı.
Honda Türkiye A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Hideto Yamasaki
H
onda Türkiye’nin almaya
hak kazandığı ISO
27001 Bilgi Güvenliği Belgesi,
kurumların bilgi güvenliği
ile ilgili risk yönetimi ve risk
işleme planlarını, görev ve
sorumlulukları, iş devamlılığı
planlarını, acil durum olay
yönetimi prosedürleri
hazırlanmasını ve uygulamada
bunların kayıtlarının tutulmasına
standart getiriyor. Tüm bu
faaliyetlerin de içinde yer aldığı
bir bilgi güvenliği politikası
yayınlayan ve personelin bilgi
güvenliği ve tehditleri hakkında
bilinçlendirildiği bu standardın
tüm koşullarını yerine getiren
Honda Türkiye, ISO 27001
belgesini Törene Honda Türkiye
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hideto Yamasaki, Honda
Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İsmail
Sümer, Denetik Uluslararası
Yamasaki: “Bilgi
güvenliği, şirket itibarı
yönetimi için önemli”
Honda Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı Hideto
Yamasaki, “Günümüzde
bilgi güvenliği, şirketlerin
itibar yönetimi açısından
önemli bir husus.
Sadece çalışanlarımız
ile değil müşterilerimiz,
iş ortaklarımız ve
hissedarlarımız ile birlikte
tanımlanan kurumlarda
bilgi güvenliğine
yönelik güvenli ortamın
yaratılması stratejik bir
önem taşımakta. Tüm
bunların da teknolojik
çözümlerle birlikte sağlam
bir bilgi güvenliği yönetim
sisteminin kurulması
ile mümkün olacağının
bilinciyle Honda Türkiye
olarak bu yönde yaptığımız
çalışmaları uluslararası
geçerliliği olan bir belge
ile taçlandırmış olmaktan
mutluluk duyuyoruz”
dedi.n
Honda Turkey receives the first information
security certificate
As the first institution that meets the 2013 version of
information security management system standards,
Honda Turkey received ISO 27001 certificate on 12 May with a
ceremony.
www.taysad.org.tr
Mart March - Nisan April 2014
21
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Ar-Ge'ye tam destek
Gün geçtikçe sayıları hızla artan ArGe Merkezlerimiz, ülkemizin Ar-Ge ve
inovasyon ekosisteminin temel dinamiği
haline gelmiştir. Bu merkezlerimizde
bugün itibariyle yaklaşık 21.000 nitelikli
Ar-Ge personeli çalışmakta ve bugüne
kadar yaklaşık olarak 7,3 milyar TL Ar-Ge
harcaması yapılmıştır.
1256 Patent tescillendi
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık
yaptığı açıklamada, Ar-Ge
Merkezleri'nde gerçekleştirilen
projelere ilişkin yaklaşık 2000
adet ulusal ve uluslararası
patent müracaatı yapıldığını,
bugüne kadar ise 1256 adet
patentin tescillendiği bilgisini
verdi.
Yapılan açıklamanda şu bilgiler
yer aldı. "Bu merkezlerin
gerek istihdam ettikleri Ar-Ge
personeli ile gerekse yaptıkları
Ar-Ge harcamalarıyla ülkemizin
Ar-Ge yoğunluğuna ciddi
katkılar yapmaya başladığı
gözlemlenmiştir. Bu da özel
sektör Ar-Ge Merkezlerini
oluşturma ve destekleme
yönündeki Kamu politikasının
önemli bir yansıması olarak
düşünülebilir.
Bu merkezlerin ortalama 3-4
yaşlarında olduğu dikkate
alınırsa bu kadar kısa sürede
gösterdikleri başarılar
Full support
on R&D
The number
of our R&D
centers increase
day by day and
these centers have
become the primary
dynamics of our
R&D and innovation
ecosystem. As
of today, in these
centers nearly
21.000 qualified
R&D personnel
work and an
expenditure of
approximately 7,3
billion TL has been
made so far.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
gelecek dönemlerdeki ortaya
koyacakları ciddi katkıların da
bir göstergesidir. Nitekim bu
merkezlerde 5000’in üzerinde
proje ile halen çalışılmakta ve
yaklaşık olarak da 3000 proje
tamamlanmış bulunmaktadır.
Bu yıl yapmış olduğumuz
Ar-Ge Merkezleri Performans
endeksleriyle de Ar-Ge
Merkezlerimizin mevcut
durumları ortaya çıkarılmış,
geleceğe ilişkin kendi
alanlarında yol haritaları çizilmiş,
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini
daha ciddi yapmaları yönünde
bir motivasyon kaynağı
oluşturulmuştur.
Destekler sürecek
Bu merkezlerimize 2011 yılında
577,3 milyon TL, 2012 yılında
711 milyon TL ve 2013 yılının
ilk 6 ayında ise 253 Milyon TL
vergisel destek sağlanmıştır.
Bu merkezlere sağlanan
Ar-Ge teşviklerinin süresinin
2023 yılına kadar uzatılması
ve çalışan başına 5 yıl olarak
öngörülen SGK İşveren
hissesinin yarısına ilişkin destek
süresinin de 2023 yılına kadar
22
Mayıs May - Haziran June 2014
uzatılması çalışmalarına devam
edilmektedir.
Bu merkezlerimizin gün geçtikçe
nitelik ve niceliklerinin artmasını
ümit etmekte, Bakanlık
olarak da bu merkezlerimizin
daha güçlü hale gelebilmesi
yönünde elimizden gelen her
türlü desteği vereceğimizin
bilinmesini istemekteyiz.
Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri'nde 20 bin proje
Ar-Ge ve İnovasyon
ekosistemimizin bir diğer temel
dinamiği ve henüz bebeklik
sürecinde olan Teknoloji
Geliştirme Bölgelerimizde
bugün itibariyle 27.828 Ar-Ge
personeli istihdam edilmekte ve
yaklaşık 20.000 Ar-Ge projesi
gerçekleştirilmiştir. 11.577
proje tamamlanmış ve 7.126
proje de devam etmektedir.
Bu bölgelerin kurulmasıyla
daha önce şirket kurma
imkânı bulunmayan Öğretim
Üyelerimize, bunun yolu açılmış
ve öğretim üyelerimizin bu
bölgelerde Ar-Ge yaparak sahip
oldukları bilgiyi ekonomimize
kazandırma imkânı tanınmıştır"
denildi.n
www.taysad.org.tr
SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR
Temsa otobüs pazarında payını yüzde 35’e çıkardı
Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik,
2013 yılının toplam otobüs + midibus
pazarında elde ettikleri yüzde 17’lik pazar
payını 2014’ün ilk üç ayında yüzde 35’e
çıkardıklarını belirtti.
Daralan pazarda Temsa
başarısı
2
013 yılı Mart sonu itibariyle
otobüs ve midibüs
toplam pazarının 2085 adetlik
seviyede oluştuğunu belirten
Dinçer Çelik, “Bu yılın ilk üç
ayındaki seviye ise 1581 adetlik
bir pazar oluştuğunu bize
gösteriyor. Pazardaki bu daralma
herkesin beklediği, sürpriz
olmayan bir seviye. 2013’te
yüksek pazar seviyesinin
2014’te gerileyeceğini herkes
öngörüyordu. Ancak bu noktada
bizi en çok sevindiren gelişme
Temsa olarak daralan bu pazarda
elde ettiğimiz başarı. Biz 2014
yılına yönelik belirlediğimiz
satış hedeflerinin yüzde 40’ını
ilk üç ayda gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Yüzde 17’den yüzde 35 pazar
seviyesine
2013 yılı ile 2014 yılı Mart
ayının otobüs ve midibüs
segmentindeki pazar seviyesi
hakkında bilgiler veren Temsa
Genel Müdürü Dinçer Çelik,
“2013 yılında otobüs ve midibüs
segmentinde yüzde 17 olan
toplam pazar payımız 2014’ün
ilk üç ayı itibariyle toplamda
Temsa raises
bus market
share to 35 %
Temsa General
Manager
Dincer Celik
informed about
the market level in
bus and midibus
segments of 2013
and 2014 and said,
“In the first three
months of 2014, our
total market share
in bus and midibus
segments has
reached 35 % which
was 17 % in 2013.
To express the point
we've come as
segment based, in
intercity bus market
we have a share of
17 %, in urban bus
market 34 % and in
midibus segment
39 %.”
yüzde 35 seviyesine ulaştı.
Segment bazlı olarak pazarda
hangi noktaya geldiğimizi ifade
etmek istersek, şehirlerarası
otobüs pazarında payımız yüzde
17, şehiriçi otobüs pazarında
yüzde 34, midibüs segmentinde
ise yüzde 39 seviyesine ulaşmış
oldu” dedi.
Üretim kapasitesi siparişlerle
doldu
Üretimin yüzde 76’sının yurtiçi,
yüzde 24’ünün yurtdışı pazar
odaklı seviyede gerçekleştiğinin
de bilgisini veren Dinçer
Çelik, “2014 yılının üretim
kapasitesi şuan dolmuştur. Bu
yıl için yurtdışı pazarlara yönelik
üretimimizin yüzde 95’i de kesin
siparişe dönmüş durumda” diye
konuştu.
ABD pazarında Temsa rüzgarı
Yurtdışı pazarlara yönelik
çalışmalar ve yeni yapılanmalar
hakkında da bilgiler veren
Temsa Genel Müdürü Dinçer
Çelik, Temsa markalı ürünlerin
64 ülke yollarında hizmet
verdiğini kaydetti. ABD
pazarında büyük bir başarıya
imza attıklarını açıklayan Çelik,
“2010 yılında adım attığımız
Amerika pazarında bugün
üç ürünümüzle 420 araçlık
bir kapasiteye ulaştık. TS30,
TS35 ve bu yılın başında
24
Mayıs May - Haziran June 2014
pazara sunduğumuz ve iki
büyük fuara katılarak tanıtımını
gerçekleştirdiğimiz TS45,
Amerikalı taşımacıların büyük
beğenisini topluyor. Yıl sonunda
ABD pazarında 650 araç
sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.
Burada başarımızın sırrı,
müşteri ihtiyaçlarını çok iyi takip
ederek, ürünleri onlarla birlikte
geliştirerek onların beklentilerine
en uygun ürünü pazara sunuyor
olmamız. Amerika pazarında
üç ürünle yetinmeyeceğimizi
ve yeni ürünleri bu pazara
sunacağımızı da ifade etmek
istiyorum” diye konuştu.
Almanya’da yeniden
yapılanan Temsa
Yurtdışına yönelik 2014’te
yeni bir atılım sürecine daha
girdiklerini ve Almanya’da
yeniden yapılanma çalışması
içine girdiklerini de kaydeden
Dinçer Çelik, “Almanya’da
yollarda 750 Temsa aracı var.
Almanya pazarında daha büyük
bir seviyede olmak istememizin
amacı bu pazarı bir “Key
Market” olarak görmemiz. Key
Market, şu anlama geliyor.
‘Almanya’da olursan, her
yerde olursun’ Yeni yapılanma
süreci ile Almanya’daki
müşterilerimizin beklentilerine
daha iyi cevap vermeyi
hedefliyoruz" dedi.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Konya’da geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlenen OSEG
konferansının ana mottosu ‘yerli motor’ üretimi idi. İki gün süren ve birçok uzmanın katıldığı konferansın sadece ikinci gününe katılabildim. İlk gün konuşulanları dostlarımdan özet şekilde dinledim. Peşinen belirteyim, son derece faydalı bir konferans oldu. Konferansta benim dahil olduğum panel ‘dünyada
motor’ başlığı taşıyordu. Hem bu konferansa hem de bu konuyla ilgili dünyadaki eğilimlere kısaca değinmek istiyorum.
Bir Motor Konferansı
AHMET YILMAZ
TAYSAD Almanya Temsilcisi, exTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı
TAYSAD Germany Representative, Chairman of the Board of exTim GmbH
Yerli –Yersiz Motor
B
azen kavramlara takılmamak
gerekir diye düşününlerdenim
ama kavram aslında neyi, nasıl istediğimizin, hedeflediğimizin şeyin
ne olduğunun kısa özeti olduğu için takılmamak elde değil. Yerli motor üretim
tartışmalarında ‘yerli’ olanın tarifi nedir?
Buna konferansta açık bir yanıt yoktu ya
da hiç değinilmedi bile. Yerli olandan kasıt muhtemelen Türkiyesınırları içerisinde motor üretimi yapmak. Bunu yapması düşünülen aktör yerli veya Türkiye’de
yerleşik bir yabancı firma olabilir. Aksini
izah etmek hem güç hem de mümkün
değil. Çünkü küresellleşmenin hızla geliştiği bir dönemde belli bir sınıra veya
orijine gönderme yapmak pek akıl karı
bişey değil. Ayrıca motor üretiminde Atı
alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş durumunda. Küresel çapta son 50 yılda yeni motor üreticisi firmalara şahit olmadık. Hatta klasik motor üreten firmalar teknolojideki baş döndürücü gelişmelerden dolayı epeyi bir sıkıntı içindeler.
Motor denilince tartışmalara konu olan
‘içten yanmalı motor’lardır. Yani 1877
yılında Nicolaus August Otto tarafından
patenti gerçekleştirilen 4-zamanlı içten
yanmalı motor ya da bunun 1890 yılında Rudolf Diesel tarafından geliştirilmiş diesel yakıt kullanılan motor kastedilmektedir. Bu motorlar zaman içinde
hem enerji tasarrufu yönünden, hem de
teknoloji ve hafifletme, artı fonksiyonlar
kombinasyonuanlamında epeyi geliştirildi. Geliştirme ve optimizasyon çalışmaları halen devam etmektedir. Ama
Motor tartışmalarında sormamız
gereken soru şu olmalı; gelecek nesil yeni araç mimari yapısında klasik motorun önemi, yeri nedir? Gelecekte ne tür değişiklikler bekleniyor ve beklentileri gerçekleştirecek
teknolojik altyapı nedir? Bu sorulara yanıt vermekle başlayacağımız süreç bizi daha doğru yerlere
götürecektir.
26
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
Türkiye’de yerli araç ile başlayan
tartışmaların doğal seyri gereği,
otomobili oluşturan ana komponontlerde de hep ‘yerli’ arayışı başladı. Bu arayışlar çok önemli; gerek
endüstriyel kültürümüzü ve yeteneklerimizi gözler önüne sermek ve
mevcut durumumuz ile yüzleşmek
açısından gerekse de küresel trendlere entegrasyon (inovasyon, teknoloji anlamında) nedeni ile getirisi yüksek.
artık içten yanmalı motorların dışında
hibrid ve elektrikli motorlar da daha fazla önem kazanmaya başladı. Motor teknolojilerinde gelişme komşu alan ve/
veya direkt bağlantılı alanlarla birlikte
düşünülmeye, geliştirilmeye başlandı.
Yani artık sadece motordan da bahsetmiyoruz.
Türkiye’de yerli araç ile başlayan tartışmaların doğal seyri gereği, otomobili oluşturan ana komponontlerde de
hep ‘yerli’ arayışı başladı. Bu arayışlar
çok önemli; gerek endüstriyel kültürümüzü ve yeteneklerimizi gözler önüne
sermek ve mevcut durumumuz ile yüzleşmek açısından gerekse de küresel
trendlere entegrasyon (inovasyon, teknoloji anlamında) nedeni ile getirisi yüksek. Tam da son belirtttiğim noktadan
hareketle motor tartışmalarında sormamız gereken soru şu olmalı; gelecek nesil yeni araç mimari yapısında klasik motorun önemi, yeri nedir? Gelecekte ne
tür değişiklikler bekleniyor ve beklentileri gerçekleştirecek teknolojik altyapı
nedir? Bu sorulara yanıt vermekle başlayacağımız süreç bizi daha doğru yerlere götürecektir.
28
Mayıs May - Haziran June 2014
Oysa Türkiye’de yerli motor tartışmalarına işin iktisadi boyutundan başlıyoruz. Ölçek ekonomisi başlığında başlayan tartışma olası durumda üretilecek
motorların nerelere ve kimlere satılacağı üzerine kurgu ile devam etmektedir.
Tabii ki bu konu çok önemli! Ama biz
tartışmaya bu yönü ile başlar isek sonuç açık ve nettir: motor üretilmesine
gerek yok!
Tartışmalarda benim önemsediğim, aradığım ise teknolojik trendlere uygun bir
inovasyon ve Ar-Ge alanında yapılması gerekenlerin neler olduğu yönündedir. Buna yönelik çalışmalar malesef az.
Motorun geleceği konusunda hem teknolojik trend hem de günümüzde uygulanabilir modellemeler hakkında bize yakın coğrafyalarda gerçekleşen iki önemli konferansı yakın takibe almalıyız. Bunlardan ilki Viyana’da geleneksel düzenlenen motor sempozyumu diğeri de
Almanya’nın Aachen kentinde düzenlenen motor kollogyumu’dur. Bu her iki
toplantı/konferansın ana ve alt başlıklarına baktığımızda ihtiyacın ne olduğu
ve sürecin nereye doğru ilerlediğini rahatlıkla görebiliriz. Ayrıca 2015 yılında
Wolfsburg kentinde faaliyete başlayacak olan yeni bir enstitü de bu alanda iddalı olacak gibi görünmektedir.
Türkiye’de motor alanında sevindirici gelişme olarak FEV ve AVL firmalarının çalışmalarını dışarıdan da olsa izlemekteyim. Bu firmaların Türkiye merkezli olarak Türkiye içinde ve dışarıdaki müşterilere yaptıkları projeler oldukça başarılı. Bu başarılarda kıvanç duyduğum yön, imkan tanındığında Türk mühendislerinin yaptıkları ve yapabilecekleridir. Bahse konu firmaların altyapıları/
dataları ve teknolojik olanaklarını iyi kullanabilen mühendislerimiz uluslararası alanda da önemli projelere imza atıyorlar. Bu örneklerde görüldüğü üzere,
Türkiye’nin eksik kaldığı alan endüstriyel arşiv, inovasyon, yatırımlara elverişli bir havza ve sebatla yürütülmesi gereken bir Ar-Ge faaliyetidir.
Yerli araç tartışmalarından sonra yerli
motorla devam eden ‘yerlilik’ tartışmalarına bir aracı oluşturan tüm ana komponetlerde devam etmeliyiz. Bu tartışmaların getirisi bugün için olmasa da yarının Türkiye’si için oldukça önemli.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE
A Conference on Engines
Traditional OSEG conference, held in Konya once every two years,
has the “domestic engine” motto. I could only attend the second day
of the conference, which lasted two days and involved participation
of many experts.
My friends gave me a brief overview of the first day and let me tell
you beforehand, the conference was very productive. The topic of the
panel I was included was “engine production in the world”. I would
like to give you a bit of information both on this panel and on global
tendencies.
Domestic - Foreign Engines
W
hen necessary, I believe in being
flexible in terms of approaches
towards concepts. However, the definition of concept is consisted of a brief
summary of what we want, how we
would like to acquire it and what do we
aim to do with it and this makes it hard
to become flexible. When we say “domestic engine” what do we mean? Nobody in the conference defined or talke
on the term “domestic”. It most likely
means “engines produced within the
borders of Turkey”. Producers of such
engines could be Turkish companies or
foreign companies operating in Turkey.
There is no other possibility than that.
Current conditions of globalized economies do not allow limitations such as
origins or borders. In addition, engine
production has many levels and developed countries and companies are already ahead of other competitors. Not
a single “new producer” emerged as
an engine manufacturer in the last 50
years. In addition, classical engine producers are already in bad shape due to
incredible technological improvements.
When speaking of engines, “engines
with internal combustion” cause controversies. In 1877, these four-stroke
engines are developed and licensed
by Nicolaus August Otto and a diesel
consuming counterpart was developed and licensed by Rudolf Diesel in
1890. These engines has developed a
lot since then, in terms of energy consumption, technology and other com-
30
Mayıs May - Haziran June 2014
binations of functions. Development
and optimization of those engines are
still done by manufacturers. However,
engines with internal combustion are
not alone and their hybrid and electric
counterparts are being favored more.
Improvements in engine production
are in line with developments in similar
industries. So, it means we should not
consider engines as a single topic.
The natural process of controversies
arising from “domestic car” demand
created another “domestic demand”
for the main components of a car. This
is an important point in terms of monitoring our industrial culture and abilities,
facing with our current situation and integrating ourselves to global trends (in
terms of innovation and technology).
The last thing I mentioned brings up a
question; what will be the importance
of classical engines in new generation
cars? What kind of changes are expected and what is the technological infrastructure? Answers to these questions
will direct us to topics, which will help
us realize actual truths.
However, in Turkey, arguments on domestic engine production starts with
the economical aspect of it. Such arguments starts with the scale economy
aspect and then evaluates potential clients and regions to whom and where
domestic engines will be sold. This is
definitely an important point! Nonetheless, if we begin our argument from
this point, the outcome is precise;
there is no need to produce engines.
In discussions, I tend to put emphasis
on innovative necessities of technological trends and what improvements
and investments are needed for the
research and development. In this context, I could not have seen many activities. We should closely monitor two
conferences , which are held in geographies close to Turkey, on technological
trends and applicable models on the future of engine production. First of these
is the conference held in Vienna and
the other is the engine collegium held
in Aachen, Germany. Main topics and
sub-topics of both conferences clearly
give us an opinion on what do we need
and where the production process is
heading. Besides, a new institute will
be opened in Wolfsburg in 2015 and it
will be a competitive one by the looks
of it.
In Turkey, although as an outsider, I am
monitoring the studies of FEV and AVL
companies with joy. These companies
are based in Turkey and they were very
successful in both domestic and international projects. What I like the most
about those projects is the fact that it
demonstrates the ability of Turkish engineers, if they are given the chance
and resources. Infrastructure/database
of those companies and engineers who
are utilizing the technologic capabilities
of those help them finalize many international deals and projects. As seen
in those examples, industrial archive,
innovation and investment-friendly environment and consistent research and
development are what Turkey lacks
and needs.
In this context, “domestic production”
discussion, which started with domestic vehicles and proceeded with domestic engines topics should include
main components used in the making
of a car. Such discussions are very important, if not today in the future, for
Turkey.n
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
Coşkunöz Metal Form ve Makina End. A.Ş. Genel Müdürü
ŞÜKRÜ TETİK:
"Çare ile bahane
yanyana gezmiyor"
RÖPORTAJ: SEVGİ ÖZÇELİK
1
956 Afyon doğumluyum. İlk ve orta öğrenim hayatım Eskişehir’de geçti. 1979
ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunuyum. Bir buçuk dönem kadar, akademisyen olma niyetiyle, okulda kaldım. Sonrasında
Kütahya’da, enerji sektöründe çalışmaya başladım. Orada, Türkiye Elektrik Kurumu’nda, askerliğime dek üç yıl çalıştım. Güzel bir tecrübeydi.
Otomotiv sektörü öncesi enerji sektörünün dinamizmi gerçekten kayda değerdi. Askerlik sonrası,
bir süre Burdur Traktör Fabrikası’nda görev yaptım. 1982 yılında Oyak Renault’da çalışmaya başladım ve çok zevkli, yoğun bir beş yıl geçirdim.
1987’de Coşkunöz’de üretim müdürü olarak göreve başladım. Yani 27 yıldır Coşkunözlüyüm. 32
yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Evli ve üç çocuk babasıyım.
enerji sektöründe çok gelişkindir. Otomotivin de buna benzer bir yanı var. Ama bendeki sevgi asıl Oyak-Renault ile başladı. Orada yaşadıklarım ve özellikle Renault kültürü. Oradaki
beş yıllık süre içerisinde iyi projelerde, iyi görevlerle iyi bir staj
yaptım. Otomotivcilik kanınıza işlediği zaman onsuz yapamıyorsunuz, alternatifini düşünemiyorsunuz, kopamıyorsunuz.
Otomotivde üretim sürecinin oluşumuna baktığınız zaman
takım oyunu, paslaşma o kadar güzeldir ki... Bakıyorsunuz
mühendislik, pazarlama, planlama, satın alma, üretim, bakım,
kalite, satış, satış sonrası hizmet... Bırakın bunların hepsinin
Çocuklarınızın da sizin gibi otomotiv sektöründe çalışmasını arzu eder misiniz?
Oğlumuz endüstri mühendisliği tahsili yaptı. İki kızımız da üniversite birinci sınıftalar, gelecek yıl endüstri, işletme mühendisliği ve ekonomi arasında
bir seçim yapacaklar. Meslek seçiminde onlar danışmadıkça bir yönlendirmede bulunmuyoruz. İlgi
duydukları meslekteki kişilerin ne yaptığı, nasıl yaşadığı konusunda bilgileri ve görgülerinin oluşumuna elbette katkıda bulunduk. Oğlumuz otomotiv sektörünü tercih etti. Kızlarımız ise sektör kararı için henüz erken diyorlar. Malum Y nesli...
Peki otomotiv size nasıl bir heyecan veriyor?
Bulunduğunuz sektör sizin için ne ifade ediyor?
Bende otomotiv heyecanı okullu yıllardan itibaren
var desem yanlış olur. O dönem enerji sektörüne yönelik büyük bir tutkum vardı. Stajımı enerji
sektöründe yapmıştım. Enerji sektöründe hayran
olduğum şey yüksek teknolojinin varlığıydı. Türbin teknolojileri, gelişmiş elektronik komuta sistemleri... Süreç kontrolleri ile ilgili parametreler
32
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
Türk Otomotiv Sanayi'nin Yaşayan Tarihi
Artık çok sayıda OEM yok, onlar da konsolide oluyorlar. Samimi konuşmak
gerekirse Türkiye’de bu sektörde yetişmiş çok fazla sayıda insan yok. Bizim
ağabeylerimizin ağabeyleri, ilk otomotivciler 60 yıllık kıdemdeler. Sonrası
Ali İhsan İlkbahar Bey’lerin dönemi. 50 yıllık kıdemdeler. Bizim neslimiz de
40’lı kıdem yıllarına doğru gidiyor. Türkiye Otomotiv Sanayindeki bu 60 yıllık birikimde hemen hemen tüm şahitlerin, abilerimizin yanımızda olmaları büyük şans..
Mesela bir tedarikçi gününde baktığınız zaman otomotiv ana sanayinden,
otomotiv yan sanayinden belli bir kıdemin üzerinde sınırlı sayıda insan var
ve çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Hangi konuda uzmanlıklarımızın olduğunu biliyoruz. Bu yönü ile Türk Otomotiv Sanayi’nde güzel bir ahenk var ve
güçlü yanımız da bu.
Ben Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği OİB’in Yönetim Kurulu
Üyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi, TİM’de Rusya Masası Koordinatörü sıfatı ile beş yıldır çalışmaktayım. Rusya’daki sempozyumlarda, çeşitli biraraya gelişlerde “Türkiye’nin otomotiv ana sanayi, otomotiv yan sanayi olarak Rusya’daki dostlarınıza aktaracak neleriniz var?” dediklerinde “çok şeyimiz var” diyorum. Herşeyden önce Avrupalı’nın, Amerikalının size sıfırdan
nasıl başladıklarını anlatabilmeleri çok zor olmanın ötesinde mümkün de
değil. Çünkü onların dedeleri şimdi toprak oldular. “Ama biz şanslıyız, daha
o nesiller yanımızda. Onlara danışma şansımız var” diyoruz.
varlığını, tek başına bir süreç dahi, bir ömür geçirilebilecek kadar derin. Öte yandan otomotivin global bir
jargonu, global bir dili var. O konuda aldığınız eğitimin
dünyanın her yanında geçer akçe olarak kullanılabileceğinizi bilmek de ayrı bir huzur.
O bakımdan, şans eseri de olsa, doğru bir kulvarda olduğumu süreç içerisinde hissettim ve buradan çıkmayı da düşünmedim. Otomotiv çok hızlı kariyer yapılan
bir sektör değil. Özellikle takım oyununun derinliğinden ötürü birkaç yıla birçok şeyi sığdırmak kolay değil,
diğer sektörlere benzemiyor. Buna rağmen yeteneklerinize uygun bir hırsınız ve odaklı/tutkulu bir yapınız
varsa yine de hızlı koşulabilecek bir kulvar.
Otomotiv sektörünün bir güzel yanı da kayıtlı bir ekonomi olmasıdır. Otomotiv sektörü, dünyanın her yerinde kayıtlı bir ekonomidir. Hiçbir zaman zan altında olmaz. Firma olarak, kişi olarak gördüğünüz itibar
üst düzeylere taşınır. Yani bir ana otomotiv sanayinin o yılın en iyi tedarikçisi ödülüne layık görülmek,
Avrupa’nın en iyisi olabilmek gibi. Ki Coşkunöz olarak
biz bu konularda Türkiye’de de Avrupa’da da çeşitli
ödüller aldık. Almaya da devam ediyor olacağız. Bunları yaşamak çok güzel. “Dünya vatandaşı” olma kimliğini otomotivcilikte derinlemesine yaşarsınız.
Türkiye’den Rusya’ya:
“En akıllı, En Ekonomik Çözüm Türk Otomotiv
Yan Sanayisi ile Gelir”
Rusya Federasyonu (RF) ile ciddi bir çalışma içindeyiz. Dört yıldan beri OİB Rusya Masası olarak cid-
www.taysad.org.tr
di faaliyetlerimiz oldu, orada daimi bir temsilciliğimiz var. Burada benimle beraber UİB içerisinden sadece bu işle ilgili çalışan arkadaşlarımız var.
Rusya’da otomotiv pazarı Türkiye’den çok büyük.
İleride çok daha hızlı büyüyecek. Yani yılda iki milyon araçlı rakamlardan dört milyonlu rakamlara giderken önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Rusya’da
büyük yatırımlar olacak. Önemli seviyede otomotiv yan sanayi firmalarına ihtiyaçları olacak. Doğal
olarak Rusya’da bugün Sovyetler Bloğu’nun dağılmasından sonraki 25 yılda girişimcilik henüz yeşermemiş. Dolayısıyla biz bu boşluğu, bu ihtiyacı
görünce onlara doğru önermelerle, doğru yardım
teklifleriyle gittik.
Bakan, bakan yardımcıları seviyesinde, ciddi boyutlarda ilişkilerimiz oluştu. İki devlet arasındaki
Karma Ekonomik Kurul (KEK) toplantılarında şimdi
artık özel tanımlanmış “Otomotiv ve Makina Çalışma Grubu” var ve amacımız; TAYSAD, OSD,
OİB gibi ilgili olabilecek tüm diğer paydaşlarımızla beraber bir çalışma yürütmek. “Türk-Rus biraraya gelelim sizin güçlü olduğunuz yönleri siz yazın, bizim güçlü olduğumuz yerleri biz yazalım ve
bir haritalama yapalım. Çizilmiş alanlarda eğer birbirimize yetiyorsak başkasına bakmayalım” dedik.
Coşkunöz dahil olmak üzere Rusya’da yatırım yapıp o piyasada doğru birim fiyatların oluşumuna
katkıda bulunan Türk firmaları ile benim dört yıldan beri dile getirdiğim “En akıllı çözüm, en ekonomik çözüm Türk Otomotiv Yan Sanayisi ile gelen çözümdür” sözü de ispatlanmış oldu. Onlar da
bunun farkındalar, biz Türk firmaları ile çalışmaya
büyük bir arzu duyuyorlar. Konu TC Ekonomi Bakanlığı düzeyinde de büyük ilgi gördü. İnanıyorum
burada büyüyemediğimiz, açılamadığımız, kapasite fazlası verdiğimiz alanlar için Rusya’dan çok
faydalanacağız.
Rusya’da bugün bırakın mühendisliği oraya buradan mavi yaka ihracını dahi yapabileceğimiz bir potansiyel var. Mühendislik alanında ortak çalışılabilir. Rusya’da özellikle teknik eğitim çok iyi, eksiklikleri 20-25 yıllık bu kısa süreçte, henüz girişimcilik ruhu oluşmamış. Yani bir sosyal yapı çöküp yerine yenisi gelinceye kadar o boşlukta şu anda, bizim KOBİ dediğimiz oluşumlar yeşerememiş. Onların ifadesiyle, bir gecelik zenginler, oligarklar dönemi de bitti. Bir boşluk içindeler, bu boşluğu biz
en yakın komşuları olarak fırsata çeviriyoruz, çevirmeye de devam etmeliyiz. Sıkıntılarının KOBİ
yeşertememek olduğunu, bizim de bu açıdan iyi
bir model olabileceğimizi belirttik. Bunun ardından Rusya’nın birçok bölgesinden Türkiye’deki
organize sanayi bölgelerine, TAYSAD’a, kurumlarımıza ziyaretler yapıldı. Devletlerarası oturuldu;
“KOBİ’lere ne sağlıyorsunuz, KOBİ’ler nasıl çalışıyor, ne yapmalıyız, nasıl teşvik etmeliyiz” gibi konular tartışıldı. O coğrafyanın hakkını verecek bir
çalışma içine girmemiz lazım.
Mayıs May - Haziran June 2014
33
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
Coşkunöz’ün Rusya’daki çalışmalarından sözeder misiniz?
Üç-dört
yıllık
sürecin
başlangıcında
biz
Moskova’daki bir firmanın satın alınması ve bir
ana otomotiv sanayine hizmet etmek için gittik.
Ve olay farklı bir boyutta gelişti. Tataristan’daki bir
başka ana otomotiv sanayine hizmet verme gündeme geldi. Teklif verme aşamasında tabii ki çok
rakip vardı. Sıkı bir mücadele sonunda ipi biz göğüsledik. Öyle iri birinci seviye tedarikçiler vardı
ki, herkesi şaşırtan bu sonuç ile Coşkunöz olarak gururlandık. İtalyan ortağımız bize “nasıl yaptınız, bu nasıl mümkün oldu ?” diye soruyor. Bunlar hep doğru iletişim ve odaklı kalmak ile başarıldı. Tabii ki hepsinin temeli iyi bir takım çalışması.
Bizim Rusya’daki büyümemiz stratejik bir kurgunun sonucudur. Coşkunöz Holding’in bundan 6-7
yıl önceki vizyonunun bir alt kırılımı çok uluslu olmaktı. Ciromuzun en az buradaki kadarını yurtdışından yapmak gibi bir hedef koymuştuk. Birçok
ülkelere bakıldı. Rusya kaçırılmaması gereken bir
fırsat olarak önümüze çıktı. Ben bunu yüksek sesle, her yerde, bütün otomotiv yan sanayicisi dostlarımıza iletiyorum. Rusya 11 zaman dilimi ile bir
kıta gibi. Biz mühendisiz ve rakamları seviyoruz tabii. Ama hiç unutmadığım bir şey vardır; Rusya’da
140 milyon insan yaşıyor, dünyada ise 7,5 milyar.
Yani dünya üzerindeki her 100 kişiden ikisi Rus.
Ve çarpıcı olan dünya yeraltı rezervlerinin yaklaşık
yüzde 36’sı Rusya’da. Yani dünya nüfusunun yüzde 2’si, dünya yeraltı rezervlerinin yüzde 36’sına
sahip. 18 katlık bir refah potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ülkenin geleceği parlak. Hele hele bir
de iradeli bir yönetim var ise ki bence Putin bu ülkenin şansıdır. Bizim de bundan istifade etmemiz
lazım. Yani istifade etmek derken bir kazan-kazan
peşinde olmalıyız. “Sizin bir teknoloji transferine
ihtiyacınız var, sizin bir know-how transferine ihtiyacınız var. Biz Türkler olarak buna talibiz. Elbette para kazanmak için gelmek istiyoruz. Ancak en
ekonomik çözüm de bizde” diyoruz.
Bizim teknoloji transfer maliyetimizin Amerika,
Avrupa ve Asya’nın gelişmiş ülkelerine kıyasla
ekonomik olduğunu gösteriyoruz ve vurguluyoruz. Elbette fırsat sadece oraya gidip yatırım yapmakta değil. Rusya’ya mühendislik ve proje hizmetleri, kalite ile yalın üretim ve yönetim eğitimlerinin ihracı da mümkün. Bizim maliyetimiz, bizim mühendis olarak gitmemiz Avrupalı’ya göre
çok daha ekonomik. Bir başka üstün yanımız ise
benim ülkemin insanının gri bölgede yaşamakla ilgili bir sıkıntısı olmaz ve kolay adapte olur. Örneğin bir Avrupalı siyah ve beyaz der, aradaki bölgeyi tanımaz. Ben Ruslara bunu özellikle söylüyorum. Türk inşaat sektörü Rusya’da neden başarılı? Bizim inşaat işçimiz Libya’daki artı 40 derece
sıcaktan sonra Rusya’daki -30-40 derece soğuğa
da alıştı ve çalışıyor. Özetle zor ama dünya ortala-
34
Mayıs May - Haziran June 2014
masının üzerinde kazanç sunan bir coğrafya. Üstelik bize iki saat uçak mesafesinde bir komşumuz.
Büyümekte olan ekonomileri ile Hindistan, Brezilya, Çin ise bize çok uzak. Rusya bu anlamda büyük bir avantaj. Coşkunöz de o avantajı iyi kullandı. Yaklaşık 50 milyon Euro’luk kalıp/aparat işi yaptık. Proje, cesurca bir projeydi. Zira Coşkunöz olarak küçükten başlayalım, riski görelim gibi bir yorumda bulunmadık. Ve bu yaklaşım bize en az bir 5
yıl kazandırdı.. Şu anda sermaye ve insan kaynağı
olarak imkanımız olsa yüklendiğimizin en az iki-üç
katı daha bizim için biçilen görevler var. Kısıtlarımızın ışığında biz de sanayici dostlarımıza “Bizim limitlerimiz var, siz de gelin” diyoruz.
O bölgede bundan sonra yatırım yapmak isteyenler için ne dersiniz?
Şahsi görüşüm bir beş yıl daha imkan var. Beş yıldan sonra artık boşluklar doldurulmuş olur diye
düşünüyorum. Rusya’da ana sanayi ve otomotiv
yan sanayi için 166 ve 566 kodlarıyla iki teşvik yayınlandı. Şimdi bu avantajlardan faydalanmak için
başlayan firmalar işlerini ilerletmiş olacaklar, sonrası için koşullar elbette aynı kalmayacaktır. Beş
yıldan daha fazla beklememek lazım, ondan sonrası geç olur.
Türkiye rekabetçilikte nasıl bir noktada ve sizce ne yapmak gerekiyor?
Bana göre rekabetçiliğin iki ayağı var. Bir tanesi
ana ve yan sanayiye düşen, bizim yapmamız gereken görevler, verimlilik anlamında, etkinlik anlamında bize düşenler... Bunları gereği şekilde yapmamız lazım. Biz Türk Otomotiv Yan Sanayi olarak her türlü israftan arınmış üretim ve yönetim
sistemleri konusunda bir know-how’a sahip olmalıyız. Bu konudaki anahtar kelimenin “yalın dönüşüm” olduğu konusunda çok inançlıyım.
2004 Kasım’ında Coşkunöz’de bir Yalın Dönüşüm
Ben otokratik
bir yönetimden
ziyade insanı
öne çıkaran bir
yönetim tarzından
yana oldum.
O yüzden yalın
üretimdeki tavır
çok hoşuma gider.
Bir sorun olduğu
zaman “bunu
kim yaptı ?” yerine
olayı öznesinden
arındırıp “ne
oldu?” sorusuna
cevap ararsınız.
“Bunu kim yaptı?”
derseniz birileri
savunmaya geçer.
Malum, Çare ile
bahane yan yana
gezmiyor.
www.taysad.org.tr
OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE İNSANLAR AUTOMOTIVE SECTOR AND PEOPLE
faaliyeti başlattık. Bu yolculuğumuzda 10. yılımızı
doldurduk. Biz yalın dönüşüm ile ilgili bu kararı almamış olsaydık, bugün bizi gerçekten çok daha
zor koşullar bekliyor olurdu. İşletme sermayesini
optimum hale getirmiş, üretim verimliliğini optimum hale getirmiş bir ana sanayi ve bir yan sanayi profiline ulaşmak, bence yalın üretim-yönetim
tekniklerini uygulamaktan geçer. Verimliliğimizin
ve etkinliğimizin dünya ortalamasını, Avrupa ortalamasını yakalaması ve geçmesi gerekir. Biz Avrupa kalitesinde üretiyoruz ama henüz Avrupa verimliliğinde üretemiyoruz. Daha alınacak yolumuz
var.
Rekabetçiliğin ikici ayağında ise devlete düşen
bazı görevler var. Türk otomotiv yan sanayi bugün
aylık 1.200 Euro’ları bulan giydirilmiş işçilik maliyetine sahiptir. Bu maliyetin içinde bizim denetimimizin dışında devletin denetiminde olan girdiler
vardır. Rekabetçiliği etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi Türk Otomotiv Yan Sanayi’nin verimliliği ve etkinliği ise bir o kadar önemli olanı da
devletin vergiden, elektrik fiyatından tutun da teşviklere kadar olan desteklerini doğru konumlamasıdır. Kısacası; rekabetçiliğimizin henüz yeterince
iyi olmamasının arkasında tek bir adresi göstermek yanlış olur. Vakayı çok daha derinlemesine irdeleyerek, tek bir nedene bağlamadan genelleme
hastalığına düşmeden ele almak gerekir.
yana gezmiyor. Ya birisi ya da öteki var. İnsan hata
yapabilir. Bütün mesele iyi niyet. Tabii tek başına
iyi niyet, tek başına sadakat, verimsizlik boşluğunu
doldurmaz. Hızla değişim ve dönüşüm içinde olan
bu dünya artık eskisi gibi değil. Hedefleri insanlar
ile birlikte oluşturmalı, insanları hedefe dahil etmeli ve insanlarla hedefe ulaşıncaya kadar disiplinli,
odaklı ve iyi iletişim içinde kalınmalıdır.
Dışarıdan fazla demokrat bir görüntüm var diye algılanabilir. Çok hırslı, klasik Amerikanvari bir yönetim modelim yok. Otomotiv sektörününün dinamiği içerisinde, daha uzun vadeli, daha maratoncu bir
tutum ile ilerliyorum diyebiliriz.
OİB ve Coşkunöz dışında kalan zamanlarınızda
neler yaparsınız?
Benim yalınla tanıştığım 2004 yılından sonra o felsefenin gereği bir bakış açım oluştu ama öncesinde de insan odaklı bir yapım vardı. Benim için
önce insan. Bir insanın yaklaşık 40 yıllık çalışma
süresi var. İnsanın sabah işine, ayakları geri geri
giderek değil de koşarak gelmesi için bir nedeni
olması lazım. Yani aylık maaşının, gelirinin dışında
bir nedeni olması lazım. Söz konusu sadece hayatını idame ettirmekle ilgili bir gereklilik olursa kurum açısından da, kişi açısından da sürdürülebilirliği olmaz. Bir gün, bir yerde ipler kopar.
Şu günlerde özellikle son bir-iki yıldan beri çekirdek ailem ile özellikle de eşim ile beraber nitelikli
zaman geçirmeye önem veriyorum. Çok sık olmasa da her fırsatta birlikte yakın veya uzak çevreye
seyahat etmeyi seviyoruz. Ben köylü çocuğuyum,
doğayı seviyorum. Afyon’da doğduğumuz köyde
bir yayla evimiz var. Fırsat buldukça hafta sonları yayla evimize gidiyoruz. Oraya meyve ağaçları
diktim, onları budamak, diplerini kazmak ve sulamak büyük bir zevk benim için. Ayrıca kitap okumanın yanı sıra ailece tiyatro ve sinemaya gitmekten hoşlanırım. Geçmiş yıllarda Bursa ODTÜ Mezunları Derneği’nde uzun süre çalıştım. Bu tür sosyal faaliyetleri seviyorum ama şimdi OİB YK Üyeliği ve özellikle TİM Rusya Masası Koordinatörlüğü yeterince zamanımı doldurduğu için pek boşluk kalmıyor. Hiç bırakmadığım en büyük alışkanlığım akşam evde en az yarım saat-bir saat, sabahları yürüyüş bandında yarım saat kitap okumak.
Evimize gazete almayalı 20 yıl olmuştur. İstisnalar dışında televizyon seyretmem. Nitelikli oturumları seçerek izlerim.. Avrupa Kupası, Dünya Kupası ölçeğindeki futbol maçlarını,tenis turnuvalarının
yarı final ve final maçlarını ve Avrupa/Dünya Atletizm Şampiyonalarını izlemekten hoşlanırım. Fenerbahçeli olmama rağmen, Fenerbahçe maçlarını
bile sürekli takip ettiğim söylenemez. Derby maçlarını dahi atladığım oluyor.
Son 15 yılımda makina mühendisliği üstüne insan mühendisliği master’ı yapıyorum. Bence birinci önemli özellik dürüst ve şeffaf olmak. Bir insanın gizli ajandası olmamalı, tahmin edilebilir, güvenilir olmalı. Kişi sizde bu bütünlüğü göremezse, sizin tatlı-sert tavrınızı da farklı algılayabilir, yumuşak tavrınızı da farklı algılayabilir. Ben otokratik
bir yönetimden ziyade insanı bu şekilde öne çıkaran bir yönetim tarzından yana oldum. O yüzden
yalın üretimdeki tavır çok hoşuma gider. Bir sorun olduğu zaman “bunu kim yaptı ?” yerine olayı öznesinden arındırıp “ne oldu?” sorusuna cevap ararsınız. “Bunu kim yaptı ?” derseniz birileri savunmaya geçer. Malum, Çare ile bahane yan
Özetle benim yaşam felsefem şu: Bu gezegende
7,5 milyar insan var, 7,5 milyar senarist/ rejisör/
yapımcı, 7,5 milyar başrol oyuncusu var.. Bir de
başka senaryolara davet ediliyorsunuz. Bazen bir
dakikalık, bazen 10 dakikalık bazen de (eşiniz ile
olan birlikteliğe denk düşen gibi) filmin daha uzun
kısmında yardımcı oyuncu olarak rol alıyorsunuz.
Ancak yardımcı oyuncu olarak katılabileceklerimizin sayısı sınırlıdır ve sınırlı da olmalıdır. Yani kendi
senaryonuzu oynuyorsanız, kendinizi gerçekleştirmekle ilgili bir yolculuğunuz varsa her yerde olmanız mümkün değil, limitleriniz var. Öncelikleri doğru tespit etmek gerekir. Önce çocuklarımın babası, sonra dayı, amca, komşu olmak gibi... n
Bu fabrikada, bu kadar uzun zamandır üst düzey yöneticilik yapıyor olmanız karşılıklı bir
beslenmeyle ilgili olmalı. Sizin nasıl bir yönetici olduğunuzu merak ediyoruz.
36
Mayıs May - Haziran June 2014
Bilinmeyen Yönleriyle
Şükrü Tetik
Güne Nasıl Başlar?
40-45 dakikalık bir
yürüyüş sonrası ılık bir
duş!
Hangi Sporları Yapar?
Yürüyüş,tenis
Düzenli Takip Ettiği
Yayınlar?
CEO Life, CFO World,
Atlas, TİM Yayınları ve
ODTÜ’lü Dergisi
En Sevdiği Yemek?
Karnıyarık
En Sevdiği Şehir?
Bursa
Sevdiği 3 Özelliği?
Empati yeteneğim, etkin
dinleyicilik, sonuçtan
ziyade süreç odaklılığım.
İş Hayatında En Çok
Kızdığı Durum?
Yalan söylemek
Hangi Tür Müzikleri
Dinler?
Türk Sanat ve Türk Halk
Müziği
Son Okuduğu Kitap?
Warren Buffet’ın
Yönetim Sırları
Son İzlediği Film?
Örümcek Adam
Ailesiyle/
Arkadaşlarıyla
Yapmaktan Hoşlandığı
Şeyler? Dışarıda akşam
yemeği ve sonrası evde
birlikte film seyretmek.
Tatillerini Nerede
Geçirir? Deniz kenarında
ve yayla evimizde.
Kullandığı Otomobil?
Makam aracımı
müşterilerimizin araçları
arasından bir kural
dahilinde dönüşümlü
seçiyoruz.
En Sevdiği Söz
Kefenin cebi yok!
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
CLEPA Satış Sonrası Hizmetler
Departmanı Baş Danışmanı Wolfgang Meyer:
Geleneksel satış kanallarında
yaşanacak rekabet giderek artacak
Clepa Satış Sonrası Hizmetler Departmanı Baş Danışmanı
Wolfgang Meyer, giderek yaygınlaşan mobil teknolojilerin
gerek tedarik gerek hizmet anlayışında değişikliklere neden
olabileceğine işaret etti. Bu gelişmelerin satış sonrası
hizmetler pazarında karşılaşılacak zorluklar olarak değil
mevcut oyuncuların gelecekte başarılı olmak için vermeleri
gereken mücadeleler olarak değerlendirdiğini aktardı.
Avrupa otomotiv sektörünün satış sonrası hizmetler pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
O
tomotiv pazarında satış sonrası
hizmetler, müşterinin aracını tamir ettirmek için para harcaması eğilimi ile çok yakından ilişkilidir. Ekonomik kriz döneminde müşterilerin harcama
eğilimi asgari düzeylere inmiş ve sadece
gerekli olan onarımlar ve bakım hizmetleri ile sınırlanmıştır. Bu durumun otomotiv
pazarının satış sonrası hizmetlerini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Etkisini hala
hissettiğimiz küresel krizden önceki yıllarla kıyaslandığında 2012 ve 2013 yıllarında
ufak toparlanmalar görüldüğünü söyleyebiliriz.
Güney Avrupa ülkelerinde satış sonrası hizmetler pazarı, önceki yıllara göre toparlanıyor olsa da hala düşüş eğilimi göstermektedir. Orta Avrupa pazarlarının ise
2013 seviyeleri ile kıyaslandığında durgun
bir seyirde olduğunu ve Doğu Avrupa’da
kuvvetli büyüme eğilimlerinin de ciddi biçimde yavaşladığını söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse, Avrupa’daki satış sonrası
hizmetler pazarı zayıf göstergelere sahiptir fakat yıllar boyunca göstermiş olduğu
sürdürülebilirlik göz önünde bulundurulduğunda her şeye rağmen ilgi çekici bir sektör olarak değerlendirilmektedir.
38
Mayıs May - Haziran June 2014
Wolfgang Meyer
CLEPA Satış Sonrası Hizmetler
Departmanı Baş Danışmanı
CLEPA Aftermarket Department
Senior Adviser Wolfgang Meyer
Satış sonrası hizmetler pazarındaki fırsatlar ve tehditler nelerdir? Sektördeki
oyunculara nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Örnek vermek gerekirse telematik gibi
yeni teknolojilerden fırsatlar oluşacağını söyleyebilirim. Avrupa’da yürürlüğe giren eCall düzenlemesi ile önümüzdeki
3-4 sene içerisinde, üretilecek olan bütün
araçlarda yer alacak olan telematik cihazların acil çağrı özelliği bulunmasının mecburi olacağını ve 2025 tarihinden itibaren
pazardaki araçların neredeyse tamamında
telematik cihaz bulunacak olmasını öngörmekteyim. Telematik cihazların içinde sürücünün kişisel bilgilerinden tamir ve bakım bilgilerine kadar birçok bilgi bulunacaktır.
Bu durum, bakım ve onarım hizmetlerinin biçimini değiştirecek olduğundan satış sonrası hizmetler pazarının üretim, toptan satış, veri tedarikçileri ve tamirhaneler
dahil bütün kademelerinin bu değişikliklere kendilerini hazırlaması gerekmektedir.
Fakat, araç üreticilerinin bu bilgiye erişimi
kısıtlaması bağımsız satış sonrası hizmetler piyasasını hem göz ardı etmesi hem de
tehdit etmeleri anlamına gelecektir. Biz
CLEPA olarak bağımsız operatörlerin telematik bilgilere bakım ve onarım işlemlerinde ve hasar önleyici bakım gibi katma değer sağlayan süreçlerde kullanmak üzere
erişim sağladıklarından emin olmak istiyoruz. Haksız rekabeti önlemek ve tüketicilerin araçlarını tamire götürecekleri yeri seçme özgürlüklerini korumak adına otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bağımsız
operatörler (IAM) ve araç üreticileri (OES)
arasında dengeli bir satış sonrası hizmetler
piyasasının oluşmasından yanayız. Ayrıca,
piyasanın belirli kesimlerinde ciddi büyüme potansiyelleri olduğunu görmekteyiz.
Yeniden üretilmiş ve iyileştirilmiş ürünleri
kapsayan piyasaların sadece istihdam sağlamakla kalmayıp daha temiz ve güvenli bir
çevre oluşmasına katkıda bulunurken aynı
zamanda ekonomik çözümler sağlayacağını düşünmekteyim.
Satış Sonrası Hizmetler pazarının geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son kullanıcıların ve tamirhanelerin giderek artan internet kullanımı ve dijital çözümlere olan ilgisinin tedarik zincirinde de-
www.taysad.org.tr
ğişikliklere yol açacağını düşünmekteyim.
Pazarda şu an bile yeni oyuncular var ve
pazara girecek yeni oyuncuların sayısının
her geçen gün artacağını düşünüyorum.
Bu durumun sektördeki lojistik anlayışını
değiştirmesinin ve sektöre yeni bir hizmet
anlayışı getirmesinin muhtemel olduğunu
görebiliriz. Her halükarda geleneksel satış
kanallarında yaşanacak rekabet artacaktır.
Yeni taşınabilir cihazların ortaya çıkması
ise gerek tedarik gerek hizmet anlayışında değişikliklere sebep olacaktır. Bu gelişmeleri satış sonrası hizmetler pazarında
karşılaşılacak zorluklar olarak değil mevcut
oyuncuların gelecekte başarılı olmak için
vermeleri gereken mücadeleler olarak değerlendirmekteyim. Geçmişte, satış sonrası hizmetler pazarında birçok değişiklik
gördük ve piyasa zamanla bu değişikliklere adapte oldu. Satış sonrası hizmetler pazarının gelecekte karşılaşacağı bu durumlara da bir şekilde uyum sağlayacağından
hiçbir şüphem yok.
Son kullanıcıların ve
tamirhanelerin giderek artan
internet kullanımı ve dijital
çözümlere olan ilgisinin tedarik
zincirinde değişikliklere yol
açacağını düşünmekteyim.
Pazarda şu an bile yeni oyuncular
var ve pazara girecek yeni
oyuncuların sayısının her geçen
gün artacağını düşünüyorum.
Bu durumun sektördeki lojistik
anlayışını değiştirmesinin ve
sektöre yeni bir hizmet anlayışı
getirmesinin muhtemel olduğunu
görebiliriz.
maktadır. Burada tüketiciye aracını bağımsız veya yetkili servise götürme özgürlüğü
tanınması çok önemlidir. Tüketiciye bu konuda seçim özgürlüğü sağlanması için bağımsız operatörlerin parça çeşitliliği, bakım
ve onarım bilgisi, cihaz ve ekipman yeterliliği ve eğitim gibi konularda yetkili servisle aynı imkanlara sahip olması gerekmektedir. Bu durum her zaman istendiği gibi
olmamaktadır ve zaman zaman üretici firmalarla çatışmalar yaşanmasına sebep olmaktadır.
Otomotiv sektörünün geleceğini etkileyecek değişikliklere karşı nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz?
Avrupa’daki yasa düzenleyicilerin otomotiv sektörü ile ilgili yeni düzenlemeler yaparken satış sonrası hizmetler pazarının
çıkarlarını koruduğundan emin olmak adı-
Satış sonrası hizmetler pazarı ve otomotiv sektörü arasındaki ilişkiyi nasıl
değerlendirirsiniz?
Satış sonrası hizmetler, otomotiv endüstrisinin bir koludur. Sektörde iki dağıtım kanalı vardır. Bağımsız kanal (IAM) ve araç
üreticileri kanalı (OES) ve doğal olarak bu
iki kanal arasında rekabet yaşanır. Bu kanallar arasında çok belirgin bir fark bulunur, IAM kanalı bütün model ve markalara hizmet sağlarken OES kanalı belirli model ve markalara odaklanır. Parça tedarikçileri iki dağıtım kanalına da hizmet sağla-
na teknolojide yaşanabilecek değişimleri öngörmeye çalıştığımızı söyleyebilirim.
Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu ve diğer AB kurumları ile sıkı iletişim içindeyiz ve bizimle aynı çıkarlara sahip olan ve
Avrupa’da yer alan diğer kuruluşlar ile de
birlikte çalışmaktayız.
Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
36 sene boyunca Robert Bosch GmbH firmasının, genellikle satış sonrası hizmetleri
ilgilendiren iş kollarında olmak üzere farklı
ülke ve kıtalardaki çeşitli yönetim kademelerinde görev aldım. 2013 Mart’ta şu anda
Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’nın
sorumlusu olduğum CLEPA’ya katıldım.
Evliyim ve artık yetişkin olan 2 erkek çocuğum var.n
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2014
39
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
CLEPA Aftermarket Department
Senior Adviser Wolfgang Meyer:
New technologies and social media will lead to
increased competition in the Aftermarket
CLEPA Aftermarket Department Senior Adviser Wolfgang Meyer pointed
out that gradually pervading mobile technologies may lead to changes
in comprehension of both supply and service. He also said that these
developments represent new challenges for traditional (current) aftermarket
players to succeed in the future.
How would you evaluate European automotive aftermarket?
T
he Automotive aftermarket depends a lot on the willingness of
the consumer to spend money
for car repairs. During the economic crisis consumer spending was reduced to
a minimum and only the most essential
repair and maintenance jobs were done.
This has affected the Automotive Aftermarket. Although there was a slight recovery in 2012 and 2013 compared to the
years before the economic crisis the markets have not yet fully recovered .
In southern European countries the aftermarket is still declining, although less than
in previous years. Central European markets are stagnating compared to the 2013
level and the traditionally strong growth
in Eastern European countries has also
slowed down considerably. So in general
the European aftermarket remains weak,
but it is still a very interesting sector due
to its sustainability over the years.
Which opportunities and threats does
aftermarket sector contain?
What
would you recommend to the aftermarket players?
Opportunities are coming from new
technologies, such as telematics for example. With the European eCall regulation a telematics device to handle emergency call will be mandatory for all new
vehicles within the next 3-4 years and by
2025 probably close to 100 % of the vehicles will be equipped with telematics.
Telematics will offer all kinds of information, from drivers personal data up to repair and maintenance information.
This will also change the repair and maintenance landscape and aftermarket players on all levels, industry, wholesalers,
data providers and workshops have to be
prepared for that. However it could also
threaten and undermine the independent
40
Mayıs May - Haziran June 2014
aftermarket if access to that information
is restricted by Vehicle manufacturers.
We at CLEPA want to make sure that independent operators in the aftermarket
have access to telematics data for repair
and maintenance purposes, but also for
value added services such as preventive maintenance etc. In order to safeguard fair competition and consumers’
freedom of choice where to have their
cars repaired we want to secure a balanced Automotive aftermarket between
Independent operators (IAM) and vehicle
manufacturers (OES). Additionally there
are market segments with considerable
growth potential. I am thinking of areas
such as remanufactured products or retrofit products which could not only create
jobs but also contribute to a cleaner and
safer environment and offer economic
solutions.
According to your opinion how would
aftermarket sector take form in the
future? What kinds of difficulties are
expected for the aftermarket in the future?
With the increased use of digital solutions
and the Internet by end consumers and
garages there will also be changes in the
supply chain. New players have already arrived on the market and more will follow.
Perhaps this will lead to new logistics but
also to new service concepts. In any case
there will be more new technologies and
social media will lead to increased competition in the Aftermarket. The introduction of new mobility concepts may also
change the supply and service landscape.
I would not see these developments as
hardships for the aftermarket but more
as new challenges which existing players
have to face in order to be successful in
the future. We have seen many changes
in the past to which the aftermarket has
always adapted. In the same way I am
confident that the aftermarket will manage the forthcoming challenges.
How would you evaluate the relation
between the aftermarket and the automotive sector?
The aftermarket is part of the Automotive sector. There are 2 distribution channels, the independent channel (IAM) and
the vehicle manufacturers channel (OES)
and by nature there is a certain competition between them. The main difference
is that the IAM channel serves all makes
and brands of cars and the OES channel
focuses mainly on specific makes and
brands or as we say “multibrands”. Parts
suppliers are serving both distribution
channels. The consumer must have the
possibility to service his car in a workshop
of his choice which may be an official
dealer or an independent workshop. In
order to ensure the consumer’s freedom
of choice, independent operators must
have the same possibilities to repair a car
as the official dealer, with regards to parts
identification, repair and maintenance information, equipment & tooling and training. This is not always the case and may
lead to conflicts with the vehicle manufacturers once in a while.
How do you approach the future
changes that await the automotive
sector?
We try to anticipate future changes of
technologies in order to make sure that
European legislators take into consideration aftermarket interests in new regulations for the automotive sector. Therefore
we are in close contact with the European
Commission and other European institutions and we work closely together with
other European Association which have
the same interests.
Would you please introduce yourself
briefly?
I have worked for Robert Bosch GmbH
in different management positions and
in different continents and countries for
36 years, mainly in responsibilities for the
aftermarket business. I joined CLEPA in
March 2013, where I am responsible for
the Aftermarket Department. I am married with 2 grown up sons.n
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
Auto Care Association
Uluslararası Ticaret Direktörü Andres Castrillon:
Ürün ve hizmetlere e-ticaret
çözümleri ve yeni teknolojiler
dahil edilmelidir
Auto Care Association Uluslararası Ticaret Direktörü Andres
Castrillon, Auto Care Association’un otomotiv sektörünün
dünyanın her yerindeki müşterilere ulaşabilmesi için
yapılan düzenleme ve anlaşmaları desteklemek ve gelişen
pazarlardaki ticari engelleri aşmak konularında çalıştığını
söyledi.
Amerikan otomotiv sektöründeki satış
sonrası hizmetler piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
A
.B.D. motorlu taşıtlar satış sonrası hizmet pazarının genel itibariyle oldukça sağlıklı ve kuvvetli bir biçimde seyrettiğini ve A.B.D. genel
ekonomisinin önünde olduğunu söyleyebilirim. A.B.D.’deki satış sonrası hizmetler pazarı 2013 yılında 318.2 milyar dolar
hacim yakaladı. 2017 yılına kadar da aynı
oranda büyümeye devam etmesi ve 360
milyar dolar seviyesini geçmesi bekleniyor. Bu büyüme oranının taşıtların ortalama yaşının artmasından yani daha açık konuşmak gerekirse 10 yaş ve üzeri kategorisinde değerlendirilen araç sayısının artmasından beslenmesi öngörülmektedir.
Sürücüler motor ömürlerinin arttığının farkındalar ve bu yüzden araç bakım ve onarım maliyetlerinin araç yenilemekten daha
düşük olmasını kendi avantajlarına kullanmak niyetindeler.
caret Direktörü olarak görev
yapan
Andres Castrillon, Auto Care Association üyelerini ilgilendiren uluslararası ticaret rejimlerinin ve düzenlemelerinin yönetilmesinden sorumludur. Üyelerinin uluslararası operasyonlarını et-
Andres Castrillon
kileyebilecek
hükümet
politikaların-
dan haberdar olmalarını ve Auto Care
Auto Care Association
Uluslararası Ticaret Direktörü
Association’ın ticari konulardaki konu-
Director of International Trade,
Auto Care Association
için federal kurumlar ve kongre ile ilgi-
munun ciddiye alınmasını sağlamak
li gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ayrıca, kurumum uluslararası pa-
tış sonrası hizmet sağlayan firmalar değer avantajını nasıl koruyacaklarını belir-
E-ticaret çözümlerinin yaygınlaşması satış sonrası hizmetler sağlayan firmalar için
hem fırsat hem de risk anlamına gelmektedir. Risklerden bahsedecek olursak, sa-
rası hizmetler pazarı yıllardır fiyat avantajını
Mayıs May - Haziran June 2014
Karşılaşılacak bir diğer risk ise telematik cihazlardır. Daha açık olmak gerekirse, araç
üreticilerinin ürünleri ve müşterileri ile iletişim sağlama sürecini araç içine gömülü iletişim teknolojilerini ne şekilde kullanarak yöneteceğidir. Uzaktan konulan teşhisler ve sayaç bazlı bakım uyarıcıları üretici şirketlerin ürünlerinin performanslarını
ve sağlığını fabrikadan çıktıktan yıllar sonra bile gözlemlemesine olanak sağlayarak
satış sonrası hizmetler sağlayan firmaların
oyun alanını daraltmaktadır. Üretilen araçlardaki mekanizmalar karmaşıklaştıkça son
Auto Care Association Uluslararası Ti-
Sektördeki fırsatlar ve tehditler nelerdir? Afermarket oyuncularına hangi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
42
rol, verimlilik ve diğer yönetim hizmetleri
gibi sahip oldukları değer avantajlarını kullanmak ve korumak adına diğer alanlarda
sağladıkları hizmetleri geliştirmek durumundalardır.
lemeli ve e-ticaret çözümlerini önerdikleri hizmetlere dahil etmelidirler. Satış sonkendi lehine kullandı fakat e-ticaret sitelerinin sektördeki etkisi arttıkça satış sonrası hizmet sağlayan firmalar demirbaş kont-
zarlama faaliyetlerini denetlemekte ve
üyelerinin uluslararası iş geliştirme süreçlerine ve ithalat/ihracat etkinliklerine
destek sağlamaktadır. Andres Castrillon, Auto Care Association’akatılmadan
önce New York merkezli seçkin bir hukuk bürosunun Washington D.C. temsilcisi olarak beş yıl görev yapmıştır.
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
Otomotiv sektörünün geleceğini etkileyecek değişikliklere karşı nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz?
kullanıcıların bakım ve onarım ihtiyaçları
için bağımsız tamirciler yerine yetkili satıcıları tercih etme eğilimi artacak mı? Bu,
satış sonrası hizmetler piyasasının karşılaşacağı bir engel olarak görülebilir.
Bahsettiğim iki engel, satış sonrası hizmet
sağlayan firmalar arasında yenilikçi düşünen ve ileri görüşlü olanlar için aynı zamanda büyük fırsatlar da içeriyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalara vereceğim tavsiyeler arasında gelişen teknolojilere ayak
uydurmaları, araç bilgilerinin nereye gönderileceği konusunda tüketicilerin seçim
hakkına sahip olmaları adına verdikleri savaşa devam etmeleri ve önerdikleri ürün
ve hizmetlere e-ticaret çözümlerini ve yeni
teknolojileri dahil etmeleri bulunmaktadır.
bakım-onarım hizmetleri sağlamaya adamıştır.
Bazı konularda genel bir anlaşma sağlanması mümkün olmasa da araç üreticileri ve galericilerin ikisi de yedek parça ve
onarım hizmetleri için satış sonrası hizmetler pazarına ihtiyaç duymaktadır. Pek
tabii yaşadığımız birçok ortak sıkıntı da var.
Bu yüzden, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve ürünlerimize yeni pazarlar bulunması gibi ortak çıkarlarımız doğrultusunda
hareket edersek herkesin kazanacağını da
unutmamak gerekli.
Otomotiv sektörünün hiç olmadığı kadar
küresel olduğu bir dönemdeyiz. Dünyanın dört bir yanından gelen firmaların rekabeti arttırdığını söyleyebiliriz. Auto Care
Association’un otomotiv sektörünün dünyanın her yerindeki müşterilere ulaşabilmesi için yapılan düzenleme ve anlaşmaları desteklemek ve gelişen pazarlardaki ticari engelleri aşmak konularında çalıştığını söyleyebiliriz. Kurumun uluslararası otomotiv topluluğundaki konumu, üyeleri için
saptadığı ve sağladığı uluslararası ticari fırsatlar sayesinde her geçen gün güçlenmektedir. Ayrıca, geliştirdiğimiz teknolojik
standartlar ve pratik uygulamalar ile de tedarik zincirlerinin düzgün çalışmasını sağlarken müşterilerimizi de memnun etmekteyiz. Pazar araştırma takımımız mevcut
sektör trendlerini saptamakta ve değerlendirmektedir, böylece sektörle ilgili eşsiz bir
veri havuzu yaratırken şirketlerin gelecekte kendilerini stratejik olarak nasıl konumlandıracaklarını belirlemelerine yardımcı
olacak analizlerin yapılmasını da mümkün
kılmaktadırlar. Kısacası, üyelerimizin rekabet seviyesi giderek artan küresel pazarlarda ihtiyaç duyabileceği araç ve kaynakları sağlamak adına elimizden geleni yapmaktayız.n
Satış sonrası hizmetler pazarını ve otomotiv sektörü arasındaki ilişkiyi nasıl
değerlendirirsiniz?
Satış sonrası hizmetler, otomotiv endüstrisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Araçlar yaşlandıkça, güvenilir parçalara ve hizmete duydukları ihtiyaç artmaktadır. A.B.D. satış sonrası hizmetler pazarında faaliyet gösteren 500 bin işletme; iki
okyanus arasında irili ufaklı bağımsız üreticiler, distribütörler, tamirhaneler, pazarlamacılar ve perakendeciden oluşan bir ağı
oluşturmaktadır.
Bu entegre ağda faaliyet gösteren ve çeşitli uzmanlıklara sahip olan profesyoneller
kendilerini yollardaki 254 milyon otomobil
ve kamyona kaliteli yedek parça, ürün ve
44
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
Auto Care Association International
Trade Director Andres Castrillon:
E-commerce solutions and new technologies
should be included in products and services
Auto Care Association International Trade Director Andres Castrillon stated that the
association has been working on supporting regulations and agreements that would
help the automotive industry reach customers all over the world and overcoming the
commercial barriers in growing markets.
How would you evaluate American automotive aftermarket?
T
he overall health of the U. S. Motor Vehicle Aftermarket is strong,
outperforming the U.S. economy.
The U.S. aftermarket was a US $318.2 billion industry in 2013. The industry enjoyed
a 3.4 percent compounded annual growth
rate in 2013 and is expected to continue
growing at the same rate through 2017,
when it will exceed US $360 billion. It is
expected this growth will be fueled by the
increasing average age of vehicles and
more specifically the growth of vehicle
population in the 10-year and older category. Motorists recognize that vehicles are
engineered to last longer and are therefore demonstrating a willingness to take
advantage of the favorable economies of
vehicle maintenance and repair vs. the
cost of purchasing new vehicles.
Which opportunities and threats does
the aftermarket sector contain? What
would you recommend to the aftermarket players?
The proliferation of e-commerce solutions
presents both risks and opportunities for
aftermarket companies. Regarding risks,
aftermarket companies must address how
they will maintain a value advantage and
integrate e-commerce solutions into their
business offerings. The aftermarket has
enjoyed a price advantage for many years,
but as e-commerce sites get more heavily
involved in this industry, the aftermarket
must continue to improve in other areas
in order to establish and maintain a value
advantage, such as inventory control, efficiency and related management services.
Another risk is telematics, and specifically how vehicle manufacturers will stay
in touch with their product and their cus-
46
Mayıs May - Haziran June 2014
tomers through embedded communications technology. Remote diagnostics and
odometer-based maintenance reminders gives the car companies the ability
to monitor the health of their product for
years after it drives off the lot, significantly
skewing the playing field for aftermarket
companies. As vehicles become more
complex will consumers begin to lean towards factory service at the dealer thinking their repair may be beyond the capabilities of their independent mechanic? This
will be a challenge for the aftermarket.
The two challenges above also offer
great opportunities for forward-thinking
and innovative aftermarket companies.
My recommendation is for aftermarket
companies to embrace these advancing technologies, fight to make sure that
consumers retain the choice as to where
their vehicle information should be sent,
and continue incorporating e-commerce
and new technology into their product offerings.
How would you evaluate the relation
between the aftermarket and the automotive sector?
The aftermarket is a critical part of the
automotive industry. As vehicles age,
they need reliable parts and service. The
500,000 businesses in the U.S. aftermarket industry form a coast-to-coast network
of independent manufacturers, distributors, repair shops, marketers and retailers
small and large. At its core, this integrated
grid of professionals is dedicated to providing the quality parts, products and vehicle service and repair for all 254 million
cars and trucks on the road today.
Although we may not always agree on
certain issues, vehicle manufacturers and
dealerships need the aftermarket to sup-
ply parts and service for their vehicles. And
we face many of the same issues. When
we collaborate on common interests, such
as the promotion of international trade and
finding new markets for our products, we
all win.
How do you approach the future changes that await the automotive sector?
More than ever, this industry really is global. Strong competition is coming from all
corners of the earth. The Auto Care Association works to support international
regulations and treaties that assist the
industry’s efforts to reach customers everywhere, and break down trade barriers in
emerging markets. The association has
an ever-increasing presence in the international automotive community, identifying and promoting international business
opportunities for our members. We also
develop technology standards and best
practices that help keep our supply chains
running smoothly and our customers satisfied. Our market intelligence team assesses and evaluates current industry trends,
and produces exclusive resources of industry data and analysis that are designed
to strategically position companies for the
future. In short, we do whatever we can
to provide our members with the tools and
resources to compete in the increasingly
competitive global marketplace.
Would you please introduce yourself
briefly?
I am the director of international trade for
the Auto Care Association. I am responsible for managing all international trade
policy and regulatory issues for Auto Care
Association members. I actively monitor
federal agency and congressional developments to keep members informed of
government activities that might impact
their international business and to ensure
serious consideration of Auto Care Association positions on trade issues. I also oversee the association’s international trade
promotion activities. n
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
GIPA Group Başkanı François Passaga:
Fırsatları yakalamak için yeni
ürünler ve hizmet sunulmalı
GIPA Group Başkanı François Passaga, küreselleşen dünyada
yaklaşık olarak 200 milyon aracın bakım ve onarıma ihtiyaç
duyduğunu söyleyerek, "Bu araçlar sihirli bir şekilde yok
olmadıkça öngörülerimiz de gerçekleşmiş olacaktır" dedi.
Sürücülerin kullandığı araçların yaşı giderek artacak ve bizim de piyasa koşullarına uygun bir biçimde hizmet sağlamamız
gerekli çünkü 5 yaşından genç bir arabaya
sağlanacak hizmet ile on beş yaşın üstünde ve yüksek kilometreye sahip bir arabaya sağlanacak hizmet aynı değil.
Avrupa otomotiv sektörünün satış sonrası hizmetler pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
A
Satış sonrası hizmetler pazarı ve otomotiv sektörü arasındaki ilişkiyi nasıl
değerlendirirsiniz?
vrupa otomotiv sektörünün tek
bir satış sonrası hizmetler pazarı yok, ülkeler arasında çok ciddi farklılıklar söz konusu. Fakat küresel bir
vizyona sahip olmak istiyorsak, operasyondaki araç sayısı artışının çok düşük miktarlarda olduğu olgun piyasaları baz alabiliriz.
Listenin en üstünde yer alan 5 ülkede, trafikteki araç sayısının yılda sadece yüzde
0.3 arttığını söyleyebiliriz ve bu artış miktarı da rakip firmalar arasındaki savaşı kızıştırmakta ve pazardan pay almayı giderek zorlaştırmaktadır çünkü geleneksel
ürünlerin birçoğunun pazar payı yavaş yavaş azalmaktadır.
Satış sonrası hizmetler pazarında fırsatlar ve tehditler nelerdir?
Fırsatların kolay bulunur olmadığını söylemekte fayda var. Fakat aksesuar pazarı ve güvenlik ekipmanlarının pazar paylarının giderek artmakta olduğunu ve gelecekte ürün gamının genişleyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekonomik kriz, Londra
ve benzeri büyük şehirlerdeki dolaşım imkanlarının kısıtlı olması, ekolojik sebepler
(bisiklet kullanımının artması gibi), diğer
seyahat yöntemlerinin ucuzlaması (uçakla tatile gitmenin daha ekonomik olması gibi) ve pek tabii çok iyi bildiğiniz üzere Türkiye’de yakıt fiyatlarının artması gibi
çeşitli etmenler araçların trafikte katettiği
ortalama kilometre göstergesinin düşmesine sebep olmaktadır. Katedilen ortala-
48
Mayıs May - Haziran June 2014
bir sebep yok. Bizimkisi daha konsolide
bir yapıya sahip ve öngörülebilir bir piyasa,
yaklaşık olarak 200 milyon aracın bakım ve
onarıma ihtiyaç duyacağını biliyoruz. Bu
araçlar sihirli bir şekilde yok olmadıkça öngörülerimiz de gerçekleşmiş olacaktır.
Otomotiv sektörü, satış sonrası hizmetler
kanalından çok daha hızlı değişmektedir.
Çünkü satış sonrası hizmetler uzun bir zaman çizelgesi boyunca satılan araçları kapsamaktadır, bir diğer deyişle 2020 yılında
bakım ve onarımını yapacağımız araçların
birçoğunun (yaklaşık yüzde 70) şu anda
yollarda olduğunu söyleyebiliriz.
François Passaga
GIPA Group Başkanı
President, GIPA Group
ma kilometrenin düşmesi ise doğal olarak
lastik değişimi, yağ değişimi gibi bakımonarım süreçlerine duyulan ihtiyacın da
azalması anlamına gelmektedir.
Bugün fırsatları yakalamak için ya yeni
ürünler ya da yeni hizmetler sunmalısınız,
araç arka kameraları bu konuda güzel bir
örnek teşkil etmektedir.
Satış sonrası hizmetler pazarının gelecekte nasıl bir hal alacağını düşünüyorsunuz? Piyasayı gelecekte ne gibi sıkıntılar beklemekte?
Satış sonrası hizmetler pazarı gelecekte önemli bir büyüme gerçekleştirmesini beklemesek de karamsar olmamız için
Bu bağlamda satış sonrası hizmetler piyasasının bizi çok şaşırtamayacağını söyleyebiliriz, elimizdeki bu verileri geleceğe hazırlanmak için kullanmalıyız çünkü ilerde neyi
tamir etmemiz gerektiğini şu an biliyoruz.
Otomotiv sektörünün geleceğini etkileyecek değişikliklere karşı nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz?
Şirket olarak asıl yaptığımız iş satış sonrası hizmetler piyasasındaki değişiklikleri ve trendleri analiz etmek, anlamak ve
açıklamak. Gelecekte doğal olarak araçlarda çok daha fazla elektronik aksam olacak
ve elektrikli araçların sayısı da artacak, otomotiv sektöründe gerçekleşecek bütün bu
değişikliklerin satış sonrası hizmetler pazarını etkileyeceğini biliyoruz fakat bu ve
geçmiş yıllarda gerçekleşen değişiklikler
işini iyi yapan profesyonellerin kendilerini geleceğe yatırım yapmayan profesyonellerden ayırmaları bakımından da önemli fırsatlar içermektedir.n
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
GIPA Group President François Passaga:
New products and services should be
offered to catch opportunities
GIPA Group President François Passaga stated that there are approximately 200 million
vehicles that need repair and maintenance in the globalised world and said, “Our
predictions will come true unless these vehicles somehow disappear magically.”
How would you evaluate European automotive aftermarket?
I
t doesn`t exist only one European
Automotive Aftermarket, clearly big
differences exist between different
countries. But if we want to have a global
vision we have to speak about a mature
market impacted by a very low grow up of
the number of car in operation.
In the top 5 countries the car parc is increasing only 0,3 % each year, with such
increase the battle between the competitors is very high to increase market share
because the size of the total market is decreasing slowly in most of the traditional
products.
Which opportunities and treats does
aftermarket sector contain?
What
would you recommend to the aftermarket players?
Opportunities are not easy to find, but accessories market, security equipment are
still increasing and for sure that we will
see new products in the next future. The
treats are clearly represented by car parc
mileage decreasing, this is consequence
due several reasons like economic crisis, limit of circulation in the center of
big cities (London,...), ecology (bicycle
is increasing in some capital), travel low
cost companies (cheaper to go by plane
for week end,...), and of course and you
know that very well in Turkey by the price
of gasoline..... less mileage is directly
translated in less change of tyres, less
change of oil, and globally speaking less
car maintenance....
Today to see opportunities, you need to
create new products o new services, reversing camera cars is a good example.
According to your opinion how would aftermarket sector take form in the future?
What kinds of difficulties are expected
for the aftermarket in the future? Even if
we cannot expect an important grow up
in the future in aftersales, we cannot be
pessimistic, we are one of the more consolidated and forecast industries, nearly
200 million cars will need to be repair and
maintain. Those cars are not going to disappear!
Drivers will have in general older cars and
we will need to offer to the market the
according services because we will not
offer the same services for a car under 5
years old and for cars of more than fifteen
years old and an elevated mileage in the
odometer.
How would you evaluate the relation
between the aftermarket and the automotive sector?
Automotive sector change much quicker
than aftermarket, because aftermarket is
based on all the cars sold in a large period
of time and for instance most of the cars
(about 70%) that we will repair in 2020 are
already on the road.
So aftermarket cannot surprise us so
much, we need to use this fact to really
prepare the future because we know already which cars we will need to be attended.
How do you approach the future
changes that await the automotive
sector?
GiPA is the specialist to give accurate
figures on aftersales market. The
company is only focus in this area,
and offers a large presence in
European mature markets since
1986, but also in new countries like
all the BRICS, since a long time or
more recently in emergent market
like Indonesia. I have personally the
opportunity to lead this development
over the world.
50
Mayıs May - Haziran June 2014
Our main responsibility as company is
to analyze, understand and explain the
change and the trend of aftersale, we will
have in the future of course more electronic on the cars, more electric cars and
in general all the changes in automotive
industry will have impact in aftersales, but
those changes, that also happen in the
past, are good opportunity for the best
professional to create differentiation with
the professional who don`t invest to prepare this future. n
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
AT KEARNEY Stuttgart Ofis Müdürü
Steffen Gaenzle:
Büyümek için hedeflerinizi
belirleyin ve en doğru
stratejiyi kullanın
Otomotiv sektörünün satış sonrası hizmetler kanalını nasıl değerlendiriyorsunuz?
A
slına bakılırsa 2013 yılında sektördeki oyuncuların çoğunun büyüme oranı yüzde 5 üzerinde ve
Ebit oranı ise %4 dolaylarında seyrettiği görüldü. Fakat ciddi bir grup tedarikçinin yüzde 5 Ebit üzerinde karlılığa sahip olduğu gözlendi. Sektördeki global firmaların Ebit oranı ise %6-8 arasında seyretti.
Satış sonrası hizmetler sektörünün bileşkesine bakıldığında cironun yaklaşık iki katına çıkarak 1.200 Milyar Euro’dan 2.200
milyar Euro civarlarına yükseldiği görüldü. Yıllık büyüme oranının %5.5 ve 6 arasında olması bekleniyor. Satış sonrası hizmetler A,B, ve C kategorileri, öngörülebilen bakım telamatik hizmetleri ve uzatılmış garanti sözleşmelerindeki gelir artışlarının büyük bir kısmının (%80’in üzerinde) Asya’ya kayması beklenmektedir. Otomatik sürüşün ise sürücünün sahip olduğu
fleetboard sisteminin BSB ve B2C pazarlarındaki hizmet bedelleri ile uyumlu olması
ile paralellik gösterecektir.
Satış sonrası hizmetler kanalında fırsatlar ve tehditler nelerdir?
Gelişmekte olan pazarlardaki satış sonrası hizmet talebi, birinci el alıcı piyasasında müşteriyi markaya bağlamak için sağlanan teknik hizmet uygulamalarının, yedek
parçaların ve genişletilmiş garanti sözleşmelerinin standart ve sıradan uygulamalarının dalgalanan ihtiyacına göre çok ciddi oranlarda artacağı gözlenmektedir. Hizmetleri öncelikle alımla sonrasında araçtan sürücüye telematik hizmetler dahil önceden öngörülebilir bakım-onarım hizmetleri ile ilişkilendirme eğilimi artacaktır. Öte
yandan, hem hafif araçların hem de kamyonların eski ya da ileri teknoloji piyasalarında bir fiyat değişimi seziyoruz. Buna
ek olarak, modül ve sistem tamiratların-
52
Mayıs May - Haziran June 2014
da AB’nin yeniden yapılandırma talimatlarına uygun, basitçe ve zekice çözümlere ihtiyaç duyan nakit ile çalışan piyasaların varlığı da gözardı edilmemelidir. Müşterinin markaya olan bağlılığı hafif taşıtlarda ve kamyonlarda sırasıyla beş ve dört yıl
olduğundan bu sektörde müşterinin sadakatini kazanmak aslında üzerine çok çalışılması gereken, sonu olmayan bir yolculuk.
ri sebebiyle ortaya çıkan küresel şerefiye
ve garanti maliyetleri için risk potansiyelini düşürmek.
Pazardaki oyunculara nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
5) Modüler ölçekli satış sonrası iş ağının
tasarlanan ekonomik hedeflerin tahmin ve
kontrol edilebilmesi amacıyla bütünleştirici şekilde planlanması.
Dahili satış sonrası hizmetler pazarı, güç
nakil organları, aktarım organları pazarı ve satış sonrası elektrik elektronik piyasası ekipman özelliklerindeki vegüç
nakil organlarındaki, özellikle aküler ve
E-motorların özel bakıma ihtiyaç duyan
xEV pil sektörü, değişiklikler sebebiyle, oldukça hızlı bir biçimde büyüyecek.
Satış sonrası hizmetler kanalını gelecekte neler bekliyor?
Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) şirketler
ve tedarikçileri mevcut piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak ve fiyat rekabetindeki baskıyı azaltmak için, teknik servis, teşhiscihazları ve bakım prensipleri gibi alanlarda
diğer markaların ürünlerine de hizmet verebilmek için toptan sanayi ürünlerine yatırım yapacaktır.
Az ya da çok her pazarda görülen altı yaklaşımsaldeğişim:
1) Bölgeler arasında değişkenlik gösteren
gelişim seviyesinin oluşturduğu kaynaklardan yararlanmak için pozisyon değiştirmek.
2) Orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) fiyat baskılarıyla başa çıkmak amacıyla inovatif bileşenler/teşhis aletleri için operasyonel mükemmelliği sağlamak (Örneğin
modül parçaları teşhis sistemleri, yedek
parça çözümleri)
3) Birçok alanda artan fiyat değişiklikle-
4) Nakit zorlamalarını ve gerekli insan kaynağını aktif bir biçimde tespit etmek ve yönetmek, (Çin, Kuzey Afrika ve gelişmekte
olan piyasaların gelişmesinin önündeki engeller gibi)
6) Orijinal ekipman üreticisinin (OEM)
müşterilerinden, öngörülebilir bakım servislerine doğru oluşan olağanüstü kaymanın 1-x rütbesinde akıllı seyir sistemlerinin
yol açtığı yeterlilik.
Satış sonrası hizmetler pazarı ve otomotiv sektörü arasındaki ilişkiyi nasıl
değerlendirirsiniz?
Birbirlerine bağlı bir ilişkileri var. Her ikisi de markayı çok daha iyi bir performans
sergilemeye itiyor. Otomotiv sektörü ve
satış sonrası hizmetler sektörünün birbirine köklerinden bağlı oluşunu açıklayan birçok ticaret esası vardır. Örneğinbir kurala
göre 3-5 sene içerisinde dengeli bir nakit
seviyesine ve başabaş noktasına ulaşmak
için sürdürülebilir ve başarılı en az 3 mal
türüne ihtiyaç vardır.
Otomotiv sektörünün geleceğini etkileyecek değişikliklerekarşı nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz?
Büyümek için hedeflerinizi belirleyin ve o
hedeflere yetişmek için en doğru stratejiyi kullanın. Performans seviyenizi dünya
çapındaki rakiplerinizle kıyaslayın ve sektöre nasıl adapte olunabileceğini öğrenin. Ek
olarak satış sonrası hizmetler piyasasındaki gelecek trendlerini yakalamak için strateji inisiyatifleri başlatın.n
www.taysad.org.tr
AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY
Principal Stuttgart Office AT KEARNEY
Steffen Gaenzle
Set your goals in order to grow
and use the best strategy
How would you evaluate automotive
aftermarket sector?
loyalty in the light car and truck markets
stops after five respective four years.
5) Integrative planning of modular scaled
ctually the average growth rate
in 2013 was more than 5% and
Ebit for the majority of players
at around 4%. But there is a significant
group of suppliers who earn more than
5% Ebit. World class leaders achieved 68 % Ebit
What would you recommend to the aftermarket players?
jected economic targets predictable and
Interior after sales markets, powertrain,
drivetrain and Electric Electronic Aftersales market will highly progressive grow
due to increase in equipment features and
different powertrain mixes ,especially batteries and E-engines of xEVs which need
additional life cycle services support.
6) Dramatic shift to predictable mainte-
A
The component after market sector will
double its revenue from 1.200 bn Eur to
nearly 2.200 bn. Eur. Annual growth rate
will be at 5,5- 6 %. The majority of revenue growth > 80% share will shift to Asia,
segments A, B and C aftermarket, predictive maintenance telematics services and
expanded long term guarantee contracts.
Autonomous driving will be interrelated
with the driver’s fleetboard system securing and optimizing service costs in the
B2B market as well as B2C market.
Which opportunities and threats does
aftermarket sector contain?
Emerging markets will dramatically increase demand of after sales services
due to the fact that there is a floating
need from first buyer market customers
for a standard and regular application of
technical services, spare parts and enlargement of goodwill and warranty contracts in order to bond the customer to
the brand. Coupling services to first buys
will increase as well as intelligent services
including predictive maintenance driven
by car to driver telematics. On the other
hand we feel increasingly volatility in the
old or high advanced technology markets
for light vehicles as well as trucks. In addition there are markets showing cash
constraints, need for simple but intelligent
repair solutions for modules and systems
and growing restructuring requirements
in Europe. Customer dedication and
bonding will be a never ending story for
improvement knowing the fact that brand
54
Mayıs May - Haziran June 2014
According to your opinion how would
aftermarket sector take form in the future?
OEM and its supplier will cover the end
to end market and will invest in the industry parts wholesale due to the fact that
OEMS strive to achieve market share in
serving other brands with technical services, diagnostic tools and maintenance
rules to decrease pressure on cost competitiveness.
What kinds of difficulties are expected
for the aftermarket in the future?
Alignment to the six dynamic paradigm
shift happening in more or less every market:
1) Scale position to benefit from changing
sources of growth across regions
2) Ensure operational excellence for innovative components/diagnostics instruments to cope with increasing cost
pressure from OEMS( e.g. module parts
diagnosis systems , spare parts solution,
etc.)
3) Reduce risk potential for global goodwill and warranty costs due to increasing
volatility in many areas
4) Actively Address and manage cash constraints and HR talent need as key growth
barriers for NA, China and emerging markets
after sales network business to make procontrollable
nance services to bond OEMs customer
leads to telematics competence at Tier
1-x
How would you evaluate the relation
between the aftermarket and the automotive sector?
It is depending relationship between each
other. Both are driving the brand to an
outstanding performance. There a business principles explaining the root cases
between the automotive first buyer market sector and the aftermarket sector. For
example there is the rule that minimum 3
product lines have to be successful and
sustainable introduced to the markets
to achieve balanced cash baseline and
achieving break even after 3-5 years.
How do you approach the future
changes that await the automotive
sector?
Define your targets for growth and generate best strategy in order to reach that
strategy. Compare your performance level
with the world class competitors and how
one can take over and adapt industry best
practices to its company. In addition start
strategy initiatives to be prepared catching up future trends in the after markets.
Would you please introduce yourself
briefly?
My name is Steffen Gänzle, I am Senior
Principal and member of the Global Automotive core team at A.T. Kearney and
am specialized on improving value chain
performance, product value strategies as
well as smart business models. n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD, otomotivde yeni kümelenme bölgelerine odaklandı
Otomotiv tedarik
sanayi rekabet
avantajı arayışında
TAYSAD, İzmir’deki üyeleri
ile bir araya geldi ve yeni
kümelenme bölgeleri
oluşturulması gerektiğinin
altını çizdi. TAYSAD Başkanı
Dr. Mehmet Dudaroğlu, “ArGe ve yeni teknoloji kullanımı
çalışmalarına ağırlık verilmeli.
Rekabetçiliği öne çıkaracak
yeni kümelenme bölgeleri
oluşturulmalı” dedi.
Ege Endüstri
Genel Müdürü
Ayhan Özel
T
AYSAD, 2014’ün ilk İzmir üye toplantısında rakip ülkelerle rekabetin
önemine değindi. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, otomotivde Marmara Bölgesi’nin özellikle Doğu
Avrupa’ya karşı rekabetçilik avantajını yitirmeye başladığına dikkat çekerek, sektörün
kümelenme modeline odaklanması gerektiğinin altını çizdi.
İzmir ve Ege bölgesinde faaliyet gösteren
otomotiv tedarik firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı TAYSAD üye toplantısında konuşan Dudaroğlu, sektörün ihracattaki başarılı seyrini, iç pazardaki daralmayı ve gelecekle ilgili beklentileri anlattı.
Toplantıda ‘Güçlü sanayi ve güçlü marka’
sloganını yineleyen ve bu çerçevede neler
yapılması gerektiğinin altını çizen Dudaroğlu, kümelenme modelinde sektörün ‘potansiyel’ evresinde olduğunu, ancak bunun
‘işlevsel’ hale gelmesi gerektiğini söyledi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
hızlı artmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde rekabetçiliği ile öne çıkacak yeni kümelenme
bölgelerinin de oluşturulması, Ar-Ge ve
yeni teknoloji kullanımıyla işçilikte verimlilik çalışmalarına ağırlık verilmesi gerek-
İşbirliği her alanda artırılmalı
Dudaroğlu ayrıca, üyeleri, ana sanayi, değer zincirindeki sektör paydaşları ve devlet
kurumları ile işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Ar-Ge ve ino-
İşçilikte verimlilik artırılmalı
mektedir. Motor ve motor parçaları, güç
vasyon stratejilerinin üye firmalarda yay-
Dudaroğlu, “Özellikle işçilik maliyetinde
rekabetçi gibi görünsek de, işçilik verimliliği gelişmiş ülkelerde, teknolojinin de yardımıyla, gelişmekte olan ülkelere göre daha
aktarma organları, elektrik – elektronik par-
gınlaşması çalışmalarının artırılmasını iste-
çalar – gömülü yazılım, aktif – pasif güven-
di. Sektör adına küresel pazarlarda çalış-
lik parçaları gibi alanlardaki yetkinliğimizi ar-
malar yapılmasını, finansal çözümler üretil-
tırmalıyız“ diye konuştu.
mesini de vurgulayan Dudaroğlu, “Savun-
56
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Kanca
ma, Havacılık, Demiryolu, İş ve Tarım
Makinaları gibi alanlarda işbirliklerini
ve paydaşlarla ilişkilerimizi artırmalıyız” dedi.
TAYSAD İzmir üye toplantısına katılan Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER)
Başkanı Şerife İnci Eren de yaptığı
konuşmada aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini vurguladı. Toplantının bir diğer konuğu Ege Endüstri A.Ş. Genel
Müdürü Ayhan Özel de Amerika pazarında elde ettikleri tecrübeleri üyelerle paylaştı.n
TAİDER Başkanı Şerife İnci Eren
Automotive supply
industry in quest for
competitive advantage
Speaking at TAYSAD member
meeting where senior
executives of supply companies that
operate in Izmir and Aegean region,
Dr. Mehmet Dudaroglu talked about
the successful progress of the
industry in exports, the contraction of
the market and future expectations.
During the meeting, he repeated the
slogan 'Strong industry and strong
brand' and told the audience about
what to do in this context and the fact
that the industry is at 'potential' stage
in the clustering model, but 't should
become functional.
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2014
57
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
OİB’te başkan güven tazeledi, yönetim yola devam dedi
Otomotiv, yeni yönetimle
yeni hedeflere kilitlendi
OİB, seçimli genel kuruluna
tek listeyle aday olan mevcut
Başkan Orhan Sabuncu,
üyelerden güvenoyu aldı.
OİB Başkanı Sabuncu,
2006-2013 yılları arasında
otomotiv endüstrisi olarak
toplamda 12.7 milyar dolar
dış ticaret fazlası verdiklerini
hatırlatarak, “İhracat
şampiyonu sektörümüze bu
yıl yeni başarılar katacağız.
Hedefleri aşacağız” dedi.
U
ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Genel
Kurulu’nu tamamlayarak ihracat
misyonuna kaldığı yerden devam dedi.
OİB’te 4 yıllık başkanlık süresini tamamlayan ve seçimli genel kurulda tek liste olarak aday olan Başkan Orhan Sabuncu, oy birliğiyle yola devam dedi. Sabuncu, “Türkiye’nin ihracatta şampiyon sektörü otomotive yeni başarılar katacağız. Bu
yıl dış satışlarımızda hedeflerimizin üzerine
çıkacağız” dedi.
Seçimli genel kurulda OİB’in faaliyet
raporu ve bütçesi üyelerin oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurula katılan üyelere seslenen OİB Başkanı Orhan Sabuncu, 4 yıllık süreçte otomotiv ihracatının başarılı seyrini anlattı. Son 8 yıldır otomotiv endüstrisinin ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Sabuncu,
2006-2013 yılları arasında toplam 12.7
milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren
dev bir endüstri olduklarını kaydetti.
Hedefler aşılacak
Otomotiv endüstrisinin 2014’te bir milyon 100 bin adet araç üretmeyi, bunların 830 bin adetini ihraç etmeyi ve
21.5 milyar dolar da ihracat geliri sağlamayı hedeflediğini hatırlatan Sabuncu, “Bu hedefler çerçevesinde özellikle ihracatta beklentimizin üzerinde bir
seyir izliyoruz. İhracatta 2014 yılına iyi
başladık ve ilk çeyrekte toplam yüzde
8 artışla 5.5 milyar dolarlık dış satışa
imza attık. İhracat başarımız yıl içerisinde aynı şekilde devam ederse hedeflerimizin üzerinde 23 milyar doları bulacak bir dış satışa ulaşmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.
OİB, yurtdışında aktif
Başarılarının altında yeni pazar arayışları içerisinde olmalarına ve sürekli yurt-
58
Mayıs May - Haziran June 2014
dışı temaslarına bağlayan Sabuncu, “Bu yıl
yurt dışında milli katılımla 6 fuara katılacağız. Ayrıca en az 2 sektörel ticaret heyeti
ve 3 alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetler ile yeni pazarlar bulmak ve mevcut pazarlarda payımızı artırarak yolumuza hızla devam edeceğiz” dedi.
Genel kurulda başkanlığa Orhan Sabuncu yeniden seçilirken, tek listeyle girilen
seçimlerde yönetimde yer alacak firmalar
şöyle oluştu: Ford Otomotiv, Oyak Renault, TOFAŞ, İnci Akü, Beyçelik Gestamp
Kalıp ve Otomotiv, Martur Sünger ve Koltuk, Coşkunöz Metal, Farplas Oto Yedek
Parça, Pimsa Otomotiv, Canel Otomotiv.
Denetim Kurulu’nda yer alacak firmalar ise
Bosch Sanayi, Formfleks Yalıtım ve Destek Otomotiv olarak belirlendi.n
The automotive locked on new
targets with new management
The current Chairman of OIB
Orhan Sabuncu has won a vote
of confidence in the elective General
Assembly with his list as the only
candidate. Mr. Sabuncu recalled
that between the years 2006-2013
the foreign trade surplus was $ 12,7
billion and he said, "We will add new
achievements to our export champion
industry. We will exceed the targets."
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Çin otomotiv endüstrisi Türk yan sanayiciyle küreselleşecek
Çin otomotivi Türk kalitesi istiyor
Çin otomotiv endüstrisi,
nitelikli tedarik sanayii için
Türk firmalarını tercih ediyor.
Çin'in otomotiv üretim üssü
olacak Shenyang Endüstri
Bölgesi'nde 2016 yılında bir
milyon 200 bin araç üretimi
beklenirken, bu bölgede
üretim yapan ana sanayilere
Türk otomotiv yan sanayiinin
tedarik sağlaması için yatırım
bekleniyor.
G
lobal olarak hızla büyüyen Çin otomotiv endüstrisi, nitelikli ve kaliteli tedarik sanayi için Türk fir-
maları tercih ediyor. Çin’in yeni otomotiv üretim üssü olacak Shenyang Endüstri
Bölgesi’nde 2016 yılında bir milyon 200 bin
adet araç üretimi beklenirken, bu bölgede
üretim yapan ana sanayilere Türk otomotiv yan sanayinin tedarik sağlaması için yatırım bekleniyor.
Shenyang Belediye Başkanı Gu Chunming, beraberindeki 10 kişilik Çinli heyet ile birlikte Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret etti. Ziya-
ret sırasında gerçekleşen ikili görüşmelerde ise TAYSAD üyesi 23 firma temsilcisiyle Çinli heyet arasında işbirliği fırsatları masaya yatırıldı. Shenyang Belediye Başkanı
Chunming, endüstri bölgelerinde otomotive büyük önem verdiklerini ve daha da geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.
BMW ve GM üretim yapıyor
Halen BMW, GM, Brilliance Jinbei ve Brilliance Zhonghua gibi markaların Shenyang
TAYSAD ve Shenyang Eyaleti temsilcileri bir aradalar.
60
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
bölgesinde otomotiv üretimi yaptığını hatırlatan Chunming,
“2016’da otomobil ve ticari araçlarda bir milyon 200 bin üretim hedefliyoruz. Bunun için tedarik sanayimizi güçlendirmemiz gerek. Türk yan sanayinin gücünü kalitesini biliyoruz. Bölgemizde yatırıma davet ediyoruz. Kamu olarak elimizden gelen desteği sunacağız” diye konuştu.
‘Aranan marka olduk’
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu’da ‘Güçlü sanayi,
güçlü marka’ sloganındaki gibi Türk otomotiv yan sanayinin
güçlü marka niteliğine ulaştığının, Çin’den gelen teklifler çerçevesinde, görüldüğünü vurguladı.
“Artık aranan marka olduk. Kalitemizi dünyaya kanıtladık. Otomotivde küresel oyuncu olmak isteyen Çin, Türk markasıyla
büyümek istiyor. Üyelerimiz de hızla büyüyen ve yakın gelecekte otomotiv endüstrsinde etkinliğini artıracak olan Çin’de
yatırım imkanlarını değerlendirecektir. Firmalarımız hızla küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor” diyen Dudaroğlu, dünyanın
dört bir yanından benzer işbirlikleri talebi aldıklarının altını çizdi.
Dudaroğlu, konuk heyete Türkiye’de üretim avantajlarını da
aktararak Çinli firmaları yatırıma davet etti. Türkiye’nin AB,
Rusya ve Ortadoğu gibi önemli pazarlara açılan kapı olduğuna dikkat çeken Dudaroğlu, iki ülke firmalarının karşılıklı yatırım yapmasının kazan kazan olacağını vurguladı.
Ziyaret esnasında, TAYSAD ve Shenyang Eyaleti temsilcileri
arasında imzalanan iyiniyet anlaşması ile uzun vadeli bir işbirliğinin de adımı atıldı. n
Chinese automotive industry asks
for Turkish quality
Chinese automotive industry prefers Turkish companies
for good quality supply industry. China's future base of
automotive manufacturing Shenyang Industrial Zone is expected
to have a production of 1,2 million units while Turkish automotive
supply industry is expected to provide the main industry in this
region.
www.taysad.org.tr
Mayıs May - Haziran June 2014
61
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Konya Sanayi Odası, otomotiv
sektörünü bir araya getirdi
Konya Sanayi Odası tarafından
düzenlenen 3.Uluslararası
Otomotiv Sektörünün Geleceği
ve Çözümü İçin Kümelenme
Konferansı-OSEG 2014 ulusal
ve uluslararası katılımcıların
yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
İki gün boyunca ‘Yerli
Motor’ temasıyla devam
eden konferans Türkiye’nin
Motor Hikayesi, Otomotiv
Kümelerinin Motor
Teknolojilerine Etkisi, Yerli
Motor Süreci ve Dünyada
Motor olmak üzere 4 oturum
şeklinde yapıldı.
K
onferansta Konya’da TS/ISO
16949 Kalite Belgesi alan Aydınlar Yedek Parça, Aydınsan Fren
Cırcırları, Filkar Otomotiv, Genmot, Kağan
Döküm, Koneks Piston, Mahle Mopisan,
Mesa Makine, Platin Balans, Supar Subap,
Yenmak Piston, Yıldız Pul’a plaket takdim
edildi. Öte yandan Konya’da üretilen motor
parçalarının sergilendiği bir de ‘Motor Sergisi’ ziyaretçilere açıldı.
TAYSAD Ar-Ge Çalışma
Grubu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt
Konferansa katılan TAYSAD
Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı
Dr. Tarık Öğüt, "Biz otomotivde,
savunmada tam milli olmak
için, bunların kalbini, yüzde 100
yerli motorumuzu üretmeliyiz.
Milli sermayeli bir şirket kurarak,
yüzde 100 milli motor üretimi
sürecini başlatmalıyız” dedi.
Konferansa Konya Valisi Muammer Erol,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan, TAYSAD ArGe Çalışma Grubu Başkanı Dr. Tarık Öğüt,
Üniversite Rektörleri, Konya Ticaret Odası
Başkanı Selçuk Öztürk, çok sayıda yerli ve
yabancı konuk ile sanayiciler katıldı.
Konya’nın yerli otomobile kritik katkılarda bulunacaktır
Konferansın ilk gününde Türkiye’nin yerli
motor ve yerli otomobil üretme konusunda
tecrübeye, teknik alt yapıya sahip olduğu
vurgulanırken, konferansın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, Memiş
Kütükcü, “Bizler pekala bu topraklardan bir
otomotiv markası çıkarabiliriz. Türkiye’nin
2023 yılına kadar kendi otomobil markasını çıkaracağına, Konya’nın da güçlü sanayisiyle bu sürece kritik katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi.
Konya sanayisi ve Konya Otomotiv Yan
Sanayi İş Kümesi hakkında bilgiler veren
Başkan Kütükcü, Konya Sanayi Odası’nın
Türkiye’nin otomotiv yan sanayi sektöründeki ilk kümelenme projesini hayata geçirdiğini ve bu kümelenme çalışmalarıyla birlikte Konya’da TS ISO 16949 Kalite Belgesi
alan firma sayısının 12’ye yükseldiğini ifade etti.
62
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
TAYSAD Üyelik Koşulları
KİMLER TAYSAD’A ÜYE OLABİLİR?
Yurtiçi ve yurtdışı motorlu taşıt araçları imâlat ve yedek parça sektörüne doğrudan veya dolaylı hammadde, yarı mamul, mamul parçalar ile bunlardan
meydana gelen modül ve sistemleri imal eden veya
yazılım, hizmet veren tüzel kişi kuruluşlar ile bu kuruluşlara mensup gerçek kişiler TAYSAD Taşıt Araçları
Yan Sanayicileri Derneği’ne üye olabilirler.
ÜYE OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Dernek merkezinden temin edilecek olan Başvuru
Formu doldurulur ve istenilen diğer belgeler (2 adet
fotoğraf, Bir önceki yılın Gelir-Gider Tablosu ve Bilançosu, Kalite Belgelerinin Fotokopileri ve Organizasyon Şeması) hazırlanarak, imzalı ve kaşeli dosya olarak TAYSAD’a gönderilir.
Online gerçekleştirilecek müracaatlar için;
•Üyelik sekmesine girilerek,
•Dernek Üyelik Başvuru bağlantısı açılıp ilgili bilgiler
tamamlanacaktır.
•Firma tarafından belirlenen mail adresine ulaşacak
şifre ile giriş yapılarak elektronik form doldurulur.
•Elektronik form TAYSAD’a ulaştıktan sonra ön
onaydan geçirilerek ve TAYSAD tarafından gönderilecek e-posta da belirtilen işlemler tamamlanacaktır.
Başvurular, Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülür
ve başvuruyu yapan firmaya yazılı olarak cevap verilir.
ÜYELİĞİ ONAYLANAN FİRMALARIN YAPMASI
GEREKENLER NELERDİR?
Üyeliğe prensip olarak kabul edildikleri kendilerine
yazılı olarak bildirilen firmalar, yazıda belirtilen tarihe kadar, kendilerine bildirilecek mali mükellefiyetleri yerine getirmelidirler. Mali mükellefiyetlerini hatırlatmalara rağmen gerçekleştirmeyen firmaların üyelik kayıtları yapılmaz.
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
TAYSAD Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz
“Konya’nın ‘biz’ demeyi başardığını görüyoruz”
Konferansa katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan
Arslan ise, birlikteliğin ve kümelenmenin
önemine dikkat çekerek, “Ortak hayallerimiz için, refah seviyemizi yükseltmek için
birlikte çalışmalıyız” dedi. Türkiye’nin toplam ihracatının içerisinde yüksek katma
değerli ürünlerin oranının artırılması gerektiğini bildiren Arslan, “İleri teknoloji üretmenin ve bu ürünlerin ihracatımız içerisindeki payını artırmanın yolu üniversitelerin,
kamunun ve sanayicinin birlikte çalışmasından geçer. ‘Biz’ kavramını hayata geçirmeliyiz. Bu konferansta Konya’nın ‘biz’ demeyi başardığını, bu süreci daha da ileriye
götüreceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.
Milli güvenlik için yerli motor
Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansı-
nın ikinci günü ise ‘Yerli Motor Süreci’
ve ‘Dünyada Motor’ oturumlarıyla gerçekleştirildi.
Yerli Motor Süreci oturumuna TAYSAD Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı Dr.
Tarık Öğüt, AVL Türkiye Tasarım, Analiz ve Program Yönetimi Bölüm Yöneticisi Reşit Yiğit Okan, Ford Otosan Motor Dizayn ve Geliştirme Bölüm Müdürü Ömer Rüştü Ergen, Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
müdürü Zeynep Erkunt Armağan, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Nurten Dereoğlu, FEV Türkiye Genel Müdürü Dr.
Taner Göçmez, Hema Savunma Eski
Genel Müdürü Koray Gökalp katıldı.
Oturumun açılışında konuşan TAYSAD
Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı Dr. Tarık
Öğüt, milli güvenliğin önemine dikkat
çekerek, “Herhangi bir krizde ambargoya maruz kalmamak için bugünden
tedbirimizi almalıyız. Sivil sektörlerde
ekonomik olmak, karlılık daha önemli. Ama
savunma sanayi için bu ikinci planda. Savunma sanayi maliyeti ne olursa olsun, bu
sistemleri milli yapmak istiyor. Tam milli olmak için de, tüm bu sistemlerin kalbi olan
motor ve transmisyonu yüzde 100 yerli
üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Motor geliştirme sürecinin zor ve meşaketli bir süreç olduğunu, Türkiye’deki en
büyük eksikliğin geliştirme süreci olduğunu anlatan Öğüt, bu geliştirme sürecinden
önce bilgi birikimi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Öğüt, “Biz aslında yıllardan
beri savaş gemisi üretiyoruz, ama tasarımı
dışarıdan geliyor. Ancak ilk defa bir savaş
gemisinin çizimini Türk mühendisler yaptı ve MİLGEM üretildi. Biz otomotivde, savunmada tam milli olmak için, bunların kalbini, yüzde 100 yerli motorumuzu üretmeliyiz. Milli sermayeli bir şirket kurarak, yüzde 100 milli motor üretimi sürecini başlatmalıyız” şeklinde konuştu.
Konferansın konuşmacılarından Hema Savunma Eski Genel Müdürü Koray Gökalp
de savunma sanayinin önemine dikkat çekerek, “Ülke olarak, Konya’da da üretilebilecek bir vidaya 450 dolar gibi ciddi paralar
veriyoruz. Sadece F16 filomuzun tamamını
tanesi 150 milyon dolardan değiştirsek ortaya çok ciddi maliyetler çıkıyor. Bunları düşünmeliyiz. ” dedi.
‘Dünyada Motor’ başlığıyla gerçekleştirilen
son oturuma ise eXTim GmbH Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Almanya
Zwickau Batı Saxonya Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Derneği Direktörü Prof.
Dr. Cornel Stan, Braunschweig Teknik üniversitesi otomotiv Teknikleri Enstitüsü Baş
Mühendisi Dr. Ing. Roman Henze, TÜV
Rheinland Holding AG Elektro-Mobilite Bölüm Başkanı Frank Ramowsky katıldı.n
64
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
ÖZEL SAYI TAYSAD ÜYELERİ
FİRMA TANITIM BÖLÜMÜ
TAYSAD üyeleri için ayrılan
bölümde İngilizce firma
tanıtımları yer alacaktır. Kuruluş
logosu ve iletişim bilgilerinin
yer aldığı tanıtım bölümünde
200 kelimelik tanıtım metni
kullanılacaktır.
Her TAYSAD üyesi için ayrılan
1/2 dergi sayfasının tanıtım
bedeli
500.- TL + KDV’dir. Tanıtım
bölümü dışında yer almak
isteyen üyelerimiz için iki
sayfalık röportaj bedeli ise
1.500.- TL + KDV’dir.
TAYSAD Dergi üye ilan fiyatları bu
sayımız için de geçerlidir. Ayrıca
ilan vermek isteyen üyelerimiz
için reklam fiyatlarımız yandaki
gibidir.
Son ilan verme tarihi
11 Ağustos 2014
ÖZEL SAYI IAUTOMECHANİKA
FRANKFURT 16-20 EYLÜL 2014
IAA HANNOVER 25 EYLÜL 2014 - 2 EKİM 2014
TÜRK OTOMOTİV SANAYİNİ TAYSAD DERGİ İLE ULUSLARARASI
PLATFORMLARA TAŞIYORUZ
TAYSAD Dergi’nin Temmuz-Ağustos 2014 sayısı Automechanika Frankfurt ve IAA
Hannover Fuarı'nda sektörün hedef kitlesine ulaştırılacak.
Reklam Fiyatları
Sayfa
1 Sayı(TL)
6 Sayılık
Anlaşmada
birim fiyat
Ön Kapak İçi
3.500.- TL
3.000.- TL
Üçüncü Sayfa
3.000.- TL
2.500.- TL
Tercihli Sayfa
1.750.- TL
1.250.- TL
800.- TL
600.- TL
İç Sayfa
Fiyatlarımıza KDV eklenecektir.
İlan İrtibat: Fırtına Arısoy, Mavi Tanıtım ve İletişim
[email protected] • Tel: 0 216 345 99 20
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
DAF PACCAR satın alma heyetinin
TAYSAD ziyareti
DAF PACCAR Europe, Satın
alma ve Pazarlama birim
yöneticilerinin Automechanika
İstanbul fuarı Türkiye
ziyaretleri kapsamında, 15
Nisan 2014, Salı günü TAYSAD
yönetimini ziyaret etti.
Temmuz ayında işbirliğinde organize edilecek tedarikçi gününün DAF’ın Türkiye pazarına ilişkin yürüttüğü çalışma ile de paralel yürüdüğü ve bu anlamda zamanlama açısından çok yerinde olduğu konusunun ayrıca altını çizen heyetten, ayrıca DAF
ve grup şirketi olan PACCAR hakkında bilgi alındı.n
T
AYSAD yönetim binasında gerçekleşen nezaket ziyareti kapsamında,
taraflar bir araya gelerek birbirlerinden beklentilerini dile getirdi, ileriki işbirliği olanakları ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. Toplantının açılış konuşması Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Kaya tarafından yapıldı. Açılış konuşması sonrasında Uluslar
arası İlişkiler ve İş Geliştirme Uzmanı Gözde Ağırbaş tarafından dernek ve çalışmaları hakkında, ayrıca TAYSAD Organize Sanayi Bölgesini anlatan sunum gerçekleşti.
da TAYSAD ile işbirliğinde gerçekleştirecekleri Tedarikçi Günü Organizasyonu için ön bir çalışma olarak gördüklerini ilettiler. Türkiye pazarı ve tedarikçi analizi hakkındaki çalışmaların bu
sene başından itibaren yoğunlaştırıldığının altını çizen heyet ilgili aşamada
TAYSAD’ı tüm süreçlerde destek alabilecekleri ciddi bir paydaş olarak gördüklerini belirtti.
DAF PACCAR Purchasing
Delegation visits TAYSAD
On Tuesday, 15 April, 2014, PACCAR
Europe Purchasing and Marketing unit
managers visited TAYSAD within the scope
of Automechanika Istanbul fair.
Toplantıya DAF heyetinden Pepijn Van Buren, Paccar Parts Europe Purchasing Director; Marko Horn, Purchasing, Commodity Unit Manager; Mesut Yetis, Purchasing, Commodity Manager; Floris Van Wijk
- Paccar Parts, Head of Marketing; Peter
Driessen - Senior Product Manager – Marketing katıldılar.
Automechanika İstanbul fuarının son iki
gününe katılım gösteren heyet, fuar ve ziyaretlerinden çok fayda sağladıklarını belirttiler. İlgili ziyaretleri hem Türk tedarik sanayi analizlerinde hem de Temmuz ayın-
66
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Daimler Car ve
TAYSAD üyeleri
bir araya geldi
2012 yılında düzenlenen Daimler Tedarikçi Günü projesi
kapsamında 2. gözden geçirme toplantısı, DAIMLER’den
gelen heyetin katılımı ile TAYSAD’da yapıldı. Üye 52 firmanın
katıldığı ve iki ayrı gün yapılan programda firmalar, Daimler
Car Tedarikçi Sistemi’ne dahil olmaları için 2012’de atılan ilk
adımın ardından, geldikleri noktaları gözden geçirme imkanı
buldular.
D
aimler Stratejik Tedarikçi Yönetimi Bölümü’nden Dr. Judith Beine ve Cuma Fındık’ın, Mercedes Benz Türk firmasından da Alp Kağan
Aslan’ın katıldığı toplantıda 2 ayrı sunum
ile bilgiler aktarıldı. Bilgilerde firmanın kullandığı tedarik sistemi işleyişi paylaşılırken,
katılımcılardan gelen sorular da cevaplandırıldı. 2012 yılında yapılan tedarikçi gününde
katılımcı firmalara verilen kodlarla, firmaların 2 yıllık süreçte yaptıklarını izleme imkanı
bulan Daimler yetkililer, sürecin ilerlemesi
için firmaların neler yapmaları gerektiğini aktardılar.
Her iki günde de aynı programın tekrar
edildiği çalışmada öğlenden önce yapılan bilgilendirmed e, Daimler Car’ın tedarikçileri için kullandığı portalın detayları katılımcılara aktarıldı. Sisteme dahil olan tedarikçilere; tüm regülasyon,
teklif ve güncel değişiklikleri takip imkanının Daimler tarafından sunulduğu
iletildi.
Firmalar tedarikçi gününe ilgi gösterirken,
Daimler tedarik sürecinde nerede bulunduklarını anlama fırsatı yakaladılar. Daimler
firması katılımcılara, üretim yeteneğinin yanında Daimler Car tedarikçisi olma ilgisinin
de kendileri için değer ifade ettiğini aktardı. Mercedes Benz otobüs ve kamyon gurubundan daha farklı olan Daimler Car’ın,
sistem olarak da bazı başlıklarda kendine özgü adımlardan oluştuğu katılımcılarla paylaşıldı.
2 gün süren tedarikçi günü sonunda firma, Türkiye’den istekli ve üretim yeteneğine sahip firmalarla yapılan görüşmelerin,
kendilerini memnun ettiğini, görüştükleri firmalar arasından Daimler Car tedarikçileri çıkacağını düşündüklerini, bu bilgiyi de
departmanlarına aktaracaklarını belirtiler.n
Yazan: Sercan Duygan
Firmalar tedarikçi
gününe ilgi
gösterirken,
Daimler tedarik
sürecinde nerede
bulunduklarını
anlama fırsatı
yakaladılar.
68
Mayıs May - Haziran June 2014
Daimler Car meets TAYSAD
members
In the scope of Daimler Suppliers' Day
project which first had been organised
in 2012, the 2nd Review Meeting was held
at TAYSAD with the participation of Daimler
delegations. After the first step taken in
2012 for them to be included in Daimler
Car Supplier System, during the two day
program where 52 companies attended, the
members had the opportunity to review the
point they've reached.
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ilısal görevinden ayrıldı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu
Başkanı H. Şükrü Ilısal, sağlık sorunları nedeniyle görevinden
ayrılma kararı aldığını bildirdi.
O
YDER Yönetim Kurulu Başkanı H.
“Sağlık sorunlarım nedeniyle 20 Mayıs
Şükrü Ilısal, yaptığı açıklamada,
2014 tarihinde OYDER Başkanlığı’ndan
Türkiye’de otomotiv sektörünün,
ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Tüm
otomotiv yetkili satıcılarını temsil eden tek
distribütör şirket, sermayedar, yönetici ve
sivil toplum kuruluşu olan OYDER’de 2004
çalışanlarına, devlet ve özel sektör temsil-
yılından bugüne, kurucu yönetim kurulu
cilerine, ODD, OSD, TAYSAD, OİB baş-
üyeliği, genel sekreterlik, başkan yardımcı-
kanları, yönetim kurulları ve yöneticileri-
lığı ve 4 yıldır da yönetim kurulu başkanlı-
ne ve derneğimizin saygıdeğer üyelerine
ğı görevlerinde bulunduğunu anımsatarak,
geçen süre zarfında OYDER’e sağladıkla-
70
Mayıs May - Haziran June 2014
rı katkılarından dolayı şükranlarımı iletmek
istiyorum. Ayrıca, 10 yıldır beraber çalıştığım tüm yönetim kurullarındaki değerli yol
arkadaşlarıma bana gösterdikleri teveccüh
için teşekkür ediyorum. Seçilecek yeni Yönetim Kurulu ve Başkanımızın Türkiye’deki
yetkili satıcılık müessesinin gelişmesi için
attığımız adımları, elbirliği ile daha da ileri
taşıyacaklarına inancım tamdır.”dedi.
Otomotiv yetkili satıcılarının sektördeki
temsilcisi olan OYDER’in gelişimine büyük
katkı sağlayan H. Şükrü Ilısal’a, TAYSAD
olarak acil şifalar diliyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendisini kutluyoruz.n
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılışı T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı
KOÇ TOPLULUĞU VE FORD’DAN
TÜRKİYE’YE BÜYÜK YATIRIM
Sektöre en büyük yatırım
yine Ford Otosan’dan
Yarım milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Ford Otosan
Yeniköy Fabrikası’nın açılışı ve dünya pazarları için yalnızca
Türkiye’de üretilecek olan Ford’un yeni hafif ticari aracı Tourneo
Courier ve Transit Courier’nin hattan iniş töreni; devletin, Ford’un
ve Koç Holding’in zirvesini bir araya getirdi.
F
ord
Otosan’ın
İnönü
ve
Kocaeli’nden sonra dünya pazarları için üretim yapacak olan ve yarım
milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Yeniköy Fabrikası’nın açılışı; Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi, Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ford Motor Company Başkanı William
Clay Ford, Jr, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Ar-
72
Mayıs May - Haziran June 2014
Ford Otosan Yeniköy
Fabrikası’nın açılışına
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet
Dudaroğlu, Başkan Vekili Alper
Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri
Gökhan Tunçdöken, Mustafa
M. Alaca, Hayri Kaya, Sinan
Akın, Şekib Avdagiç, Perihan
İnci ve Genel Koordinatör
Süheyl Baybalı katıldılar.
sel, Koç Holding CEO’su Turgay Durak ile Koç Holding, Ford Motor Company ve Ford Otosan üst düzey yöneticileri ile çalışanlarının ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle gerçekleşti. Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm dünya için Yeniköy Fabrikası’nda üretilecek olan Tourneo Courier ve Transit Courier modellerinin de hattan indirildiği törende,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tourneo Courier’i yakından inceledi.
Bill Ford: Türkiye’de yaptığımız yatırımlardan hepimiz; Ford, Koç ve
Türkiye, kazançlı çıktık
Ford Motor Company Yönetim Kurulu
Başkanı William Clay Ford, Jr törende
yaptığı konuşmada; “Doksan yıla yakın bir süredir Ford ile Koç arasındaki ilişki hız kesmeden güçlenmeye devam etti. Bu iki şirket arasında ortaklıktan öte bir şey var, o da; her ikisi de en
baştan güçlü bir gelecek vizyonuna sahip iki büyük aile işletmesinin bir araya
gelmesi. Bu, otomotiv endüstrisinde
duymaya alışık olmadığımız uzun soluklu ve başarılı bir ortaklık. Bu başarı
ancak güven ve saygı ile elde edilebilecek bir birliktelik. Türkiye’de yatırımlar
yaptık ancak bunun da ötesinde sağlam bir dostluğa yatırım yaptık ve bundan hepimiz; Ford, Koç ve Türkiye, kazançlı çıktık” dedi.
www.taysad.org.tr
Sürekli Kalite İyileştirme Metodu – Ürün Denetimi - VDA 6.5
Uluslararası rekabet ortamında üreticiler müşteri isteklerini, yasal düzenlemeleri yakından takip
etmeli, yerine getirmeli veya yerine getirmek için çaba sarf etmelidir. Bütün bunlar özellikle otomotiv ve otomotiv yan sanayinde, ürün sorumluluğu açısından ileride telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemek için çok önemlidir. Beklentilerin her geçen gün arttığı bu rekabet ortamında, ancak kendisini sürekli yenileyen ve geliştirenler kazanabilmektedir.
Bilindiği üzere, üretici için sürdürülebilir kalite açısından önem arz eden konu, hataların/sapmaların müşteriye gitmeden önce, imal edilirken tespit edilip, giderilerek, müşteriye yansımasının
önüne geçilmesidir.
Müşteri açısından önem arz eden konu ise, gerek tedarik ettiği ürünlerde, gerekse kendi üretiminde oluşabilen bu sapmaları tespit ederek, nihai müşteriye gitmesinin önüne geçilerek,
memnuniyeti güvence altına alınmasıdır.
Peki, bunu nasıl başaracağız?
Müşteriye teslim aşamasında olan ambalajlanmış sevkiyata hazır veya üretim süreci içerisinde
veya ara üretim aşamalarındaki ara ürünler, belirli periyotlarla, belirli hedefler doğrultusunda
müşteri gözüyle ürün denetimi kapsamında incelenir ve sapmalar tespit edilir. Bu sapmalar üretimin tüm süreçlerinin müşteriye, nihai kullanıcıya yansıyan sapmalarını gösterir ve üretim süreçlerinin iyileştirilebilmesi için üreticiye büyük bir fırsat yaratır.
Bu nedenle üreticiler kendi sistemlerini bu doğrultuda kurmak, prosedürlerini hazırlamak zorundadırlar. Artık bu şart büyük ve uluslararası müşteriler tarafından da hizmet verecek tedarikçilerde aranır olmuştur.
Türkiye’deki tek onaylı eğitim kurumu olarak, vereceğimiz VDA QMC onaylı bir günlük bir eğitimimiz ile bünyenizdeki değişime sizlerde şaşıracaksınız.
Bizlere [email protected] mail adresimizden ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
11,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Aynı
dönemde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge yatırımlarımız 1,25 milyar TL seviyesindedir.
Tüm otomotiv şirketlerimize yaptığımız yatırımlar ise, 2010 yılından bu yana, 10 milyar TL’yi bulmuştur. Gelecek yıllarda da,
halihazırda onaylanmış projelerimiz ile, yatırımlarımızı aynı hızda sürdürmeyi hedefliyoruz.”
Ali Y. Koç: “Teşvikler yatırım yolunda
sanayi kuruluşlarının önünü açıyor”
Ford’un yeni hafif ticari aracı Tourneo Courier ve
Transit Courier’nin hattan iniş töreni
Ford markasının global vizyonundan bahseden Ford ayrıca şunları söyledi: “Bugün Ford Otosan’ın hikayesinin bir sonraki
bölümünü, yepyeni Yeniköy Fabrikası’nın
açılışını kutlamak için buradayız. Yeniköy Fabrikası’nda, dünyanın her yerindeki Ford tesislerinde kullanılan, en ileri ve çevre dostu üretim teknolojileri kullanılıyor. Aynı zamanda iki yepyeni Ford
modelinin, Ford Tourneo Courier ve Ford
Transit Courier’in de hattan inişini kutluyoruz. Her iki model de sadece burada,
yeni Yeniköy Fabrikası’nda üretilecek. Kocaeli Fabrikası’nda üretilen Transit, Transit Custom ve Tourneo Custom modelleri gibi, Courier modelleri de birçok farklı ülkede müşterilerin beğenisini toplayacak. Ford Motor Company’de, global One
Ford stratejimiz ile, dünyanın her yerindeki ürün lansmanlarımızın hızını arttırıyoruz.
Dünyanın her yerinde, aynı planı izleyen ve
aynı hedefe ulaşmaya çalışan tek vücut bir
takım olarak, müşterilerimize arzu ettikleri araçları sunabilir ve bütün paydaşlarımız
için karlı büyüme sağlayabiliriz.”
günden bu yana ülkemiz için çok çalışmak, yatırım yapmak, üretmek, istihdam sağlamak ve vergi vermek ana
düsturumuz oldu. Her zaman uzun vadeli bir bakış açısı ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven ve inançla, yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklandık. Koç Topluluğu olarak daima ‘geçmişimiz de yarınımız
da Türkiye’de’ dedik. Her zaman kısa
vadeli dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen
gösterdik. Tarihimizin en büyük yatırım
dönemini yaşarken, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve
ediyoruz. Bu doğrultuda, Koç Topluluğu olarak 2012 yılında 4,9 ve 2013 yılında 6,4 olmak üzere iki yılda toplam
Katma değeri artıracak Ar-Ge çalışmaları ve
büyük ölçekli stratejik yatırımlar için hükümetin desteğiyle sağlanan teşviklerin yatırım yolunda sanayi kuruluşlarının önünü
açtığını vurgulayan Ali Y. Koç, açılışını gerçekleştirdikleri Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ve bu fabrikada üretilip 46 ülkeye ihraç
edilecek Ford Courier hafif ticari aracın, bu
desteklerin en canlı örneği olduğunu sözlerine eklerken şöyle devam etti: “Hükümetimizin çizdiği 2023 vizyonunu sahipleniyor, iş dünyamızı ortak bir hedefte birleştiren çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu vizyon uzun bir yol gibi görünse
de, hükümetimizin desteği ve Türk iş dünyasının çabası ile omuz omuza yürüyerek
kısalacak, özel sektörümüzün sahip olduğu inanç, memleket sevgisi ve azim ile başarılabilecek bir hedeftir. Bu doğrultuda, iş
dünyasının desteklenmesi, teşvik edilmesi
ve cesaretlendirilmesi devletimizin önceliği olmalıdır.”
Haydar Yenigün: Geleceğe doğru yolda
ilerliyoruz
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün toplantıda yaptığı konuşmada, “Türki-
Ali Y. Koç: “Tarihimizin en büyük yatırım döneminden geçiyor ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam
ediyoruz”
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç
“Koç Topluluğu olarak bugünümüzü ve geleceğimizi inşa ederken, bize ışık tutan, yol
gösteren, en temel ilkelerimizden biri, kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem
varsa ben de varım’ sözüdür” diyen Ali Y.
Koç, konuşmasına şöyle devam etti: “Kurucumuzdan miras kalan bu felsefe ile ilk
74
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD
ye otomotiv sanayi için yarattığımız ve geleceğe bir iz daha bırakacağına inandığımız eserimizi hizmete açmaktan gurur duyuyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Ford
Otosan bugün 11,5 milyar TL ciro yapan,
3,8 milyar dolar ihracat yapan, 10 bin kişiye ulaşan çalışan sayısıyla Türkiye’nin en
büyük otomotiv firması, ihracat lideri ve
Türkiye’nin en büyük ikinci büyük sanayi
şirketi haline gelmiştir. Ford Otosan son 5
yılda toplam 1.9 milyar dolar net ihracat fazlası ile Türkiye’nin cari açığını kapatma konusunda önemli bir katma değer yaratmaktadır” dedi. Yenigün, “Kocaeli fabrikamız
ve İnönü fabrikamızın ardından Türkiye’nin
bir numaralı otomotiv şirketi olarak şimdi
de Yeniköy Fabrikası ve yeni hafif ticari aracımız Courier’in üretimi ile yatırımlarımıza
devam ediyoruz. 2011 ve 2014 yılları arasını kapsayan 4 yıllık süreçte, toplam 1.6 milyar dolar yatırım ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. Son 4 yıllık süreçte yan sanayimizin 500 milyon dolar yatırım yapmasını sağladık. Yarattığımız bu önemli sinerji
sonucunda Courier’in daha ilk günde yerlilik oranını yüzde 60’a getirdik. Önümüzdeki kısa dönemde bu oranı yüzde 70’in de
üzerine çıkararak global anlamda daha da
rekabetçi noktaya gelmiş olacağız.”
Türk Mühendislerinin Eseri; Tourneo
Courier ve Transit Couirer
Courier modelinin geliştirilmesi ve Yeniköy Fabrikası’nın kurulumunun Ford Otosan mühendisliğinin bir eseri olduğunun
altını çizen Yenigün, Ford Otosan’ın mühendislik gücüne de dikkat çektiği konuşmasında; “Temellerini 1961 yılında attığımız Ar-Ge faaliyetlerinde bugün itibarıyla
T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Ford Motor Company Başkanı William Clay Ford, Jr
Türkiye’de marka haline geldik. 10 mühendisle başlayan Ar-Ge yolculuğumuz
2007 yılında 365’e, bugün ise 1.300
Ar-Ge mühendisine ulaştı. 436 patent
başvurusu yaparak Türkiye’nin Ar-Ge
devleri arasındaki yerimizi aldık ve bu
sayede otomotivdeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Otomobil, orta ve hafif ticari, ağır ticari ve dizel motorlarının mühendislik merkezi olarak Ford’un dünyadaki 3. en büyük Ar-Ge merkezi olduk” dedi.
Haydar Yenigün: Biz her konuda
2023’e hazırız
Konuşmasında, Courier projesinin
40 ayda, Yeniköy Fabrikası’nın da eş
zamanlı olarak sadece 16 ayda ta-
mamlanmasının, Ford Otosan’ın başarısı olduğunu vurgulayan Yenigün, Yeniköy
Fabrikası’nın Courier araçlarının dünyadaki tek üretim merkezi olacağını ve fabrikanın içinde yer alan limandan 46 ülkeye ihraç edileceğini de belirtti. Yenigün, sözlerini şöyle tamamladı: “1959 yılından Kocaeli Fabrikası’nı kurduğumuz 2001 yılına kadar geçen sürede bizlere ev sahipliği yapan
İstanbul fabrikamızda yılda ortalama 25-30
bin araç üretirdik. Kocaeli’ne taşınmadan
önceki son yılda ise 40 bin civarında araç
üretmiştik. Kocaeli fabrikamızın kuruluşundan bugüne kadar geçen 13 yılda üretim
kapasitesini yılda 415 bin araca çıkartarak
10 kattan fazla bir büyüme gerçekleştirdik.
Yeniköy Fabrikası istihdam ve ekonomiye
katkısı ile Türkiye’nin 2023 hedefine tam
olarak hizmet veren bir yatırımdır.” n
The largest investment
in the industry still from
Ford Otosan
The officials of the state, Ford and
Koc Holding met in the opening
ceremony where Ford's new light
commercial vehicles Tourneo Courier
and Transit Courier were launched for
production in the new half a billion dollar
production facility in Yenikoy. Yenikoy
facility was built as an environmentally
friendly, technological and compact plant
where all the stages of the investment
carried out by Ford Otosan engineers.
The Courier will contribute to Turkey's
economy thereby being exported to
46 countries. Ford Otosan also aims to
export the new Transit to 106 countries.
76
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
BENİM YOLUM, BENİM KİTABIM MY WAY, MY BOOK
ŞEKİB AVDAGİÇ: “Her Şey Ekonomi Değil” önsözünde diyor ki; “Ekonomistim ama hayat bana gösterdi ki “her şey ekonomi değil”.
Aslında her şey para da değil. Yine de onsuz yaşanmıyor. Varlığı da dert yokluğu da. Ancak sormak istiyorum: Toplumun ne kadarı
faiz, enflasyon, kur veya makro ekonomik verilerle ilgileniyor? Hemen cevabı vereyim, pek azı… Haksızlar mı? Bence değiller.” Aynı
düşünceye sahip kim varsa buyursun gelsin.
“Her Şey Ekonomi Değil”
Prof.Dr. Emre Alkin’in kaleme aldığı “Her şey ekonomi değil” kitabı her
şeyden önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretilen anlaşılması zor teorilerin eğlenceli tekrarı gibi. Yalnız sakın sıkıcı makro ekonomi terimleri sözlüğü gibi bir şey beklemeyin, gayet eğlenceli bir kitap. Yazım tarzı ise çok değişik.
Şekib AVDAGİÇ TAYSAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ
P
rof. Dr. Emre Alkin ve Yalın Alpay’ın
yazdığı “Her Şey Ekonomi Değil” adlı
kitabını tavsiye etmek isterim.
Ülkemizin son 30 yıllık ekonomi tarihinin
üzerinden geçilen kitapta, yazarın bu dönemde yaşadıkları hem güzel bir değerlendirmeyle aktarılmış hem de erozyona uğrama aşamasına gelen ve korunması gereken değerler ele alınmış.
Türkiye’nin omurgası olan Aile Şirketleri ve
Türkiye’nin önümüzdeki yılları ile ilgili ilginç
tespit ve öneriler var:
“Prof. Dr. David Passig’in 2011 yılında kaleme aldığı “2050” adlı kitapta bir bölümü
de Türkiye ile ilgili değerlendirmelere ayırmış.
“... Türkiye’de önümüzdeki en önemli zorluk, önümüzdeki 10 yılda hem bölge, hem
dünya hem de tarih adına üzerine düşen
görevi kavramak olacaktır..”
Dış ticaret dengesi irdelendiğinde “İşin kısacası; doğrudan yabancı sermaye girişi iyidir. Ev sahibi ülkenin milli gelirine net
katkı sağlar. Kötü olan şey ise, ülkenin tüm
umutlarını yabancı sermaye girişine bağlamasıdır. Bir ülkenin gerçek büyüme ve
zenginleşme aracı rekabetçi üretim gerçekleştirebilme kapasitesi ve yeteneğidir”
Prof. Dr. Emre Alkin, babası Prof. Dr. Erdo-
78
Mayıs May - Haziran June 2014
ğan Alkin’den bir alıntı aktarıyor: “Babam
Türkiye’nin eksikliğinin “dizayn”, yani “tasarım” olduğunu söyler dururdu.”Bunu illa
bir ürün olarak değil, aynı zamanda bir iş
süreci veya parlak bir fikir olarak da düşünebilirsiniz” derdi hep.
Diğer yandan kitabın felsefi boyutu da var.
Kitabın “Manevi tasarımlar” bölümünde,
ilk büyük tasarımın toplum tasarımı olduğu, ikinci büyük tasarımın ise kişinin kendi kendini tasarlaması olduğu ifade ediliyor
ve bu süreçlerin felsefi ve tarihi arka planı
çok detaylı anlatılıyor.
“Liberalleşmenin Dayanılmaz Ağrısı” anlatılırken, Dünyadaki 37 milyon şirketin, Süper A Takımını oluşturan 147’si ile ilgili analizler gerçekten çok ilginç ve çarpıcı.
Kitabı sonuna gelirken yazarın bir dostuna
tavsiyesini paylaşmak isterim: “Zenginliğini de fakirliğini de kimse bilmesin. Fakat
eşini ve çocuğunu ne kadar sevdiğini ve
ayrılmaz bir bütün olduğunuzu herkes bilsin. Bunu hissettirmek sadece senin değil,
eşin ve çocuklarının da görevidir. Önemli olan paranın miktarından çok, elindekini
esirgememektedir”
İnsan olarak yaşadıklarımız, ekonomik süreçler ve felsefenin ne kadar güzel içiçe geçebileceğini bu kitapta görmek mümkün.n
Yazar: Prof. Dr. Emre Alkin
Yalın Alpay
280 sayfa
Kitap Kağıdı: 13x21 cm
Karton Kapak
ISBN: 9786055097158
GOA Yayınevi, 2014
Her şey ekonomi değil
PROF. DR. EMRE ALKİN, 2 Temmuz 1969’da
doğdum. O günden beridir hayal ettiklerimin
peşinden koşuyorum. Birçoğunu gerçeğe dönüştürmeyi başardım. Kolay olmadı... Sporculuk, müzisyenlik, Akademisyenlik, İş Dünyası, Devlet görevleri derken birçok deneyimi
gençken yaşadım... “Çok şükür” dedim hep...
Kendi tahtım için kimsenin bahtını yakmaya
çalışmadım… Önce ‘insan’ olmaya çalıştım...
Bana böyle öğrettiler... Şimdi oldum 45... Artık anlatabilirim her şeyi... Ne varsa… Hepsini….
YALIN ALPAY, 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Okumayı ve yazmayı 2,5 yaşında öğrendi,
ilkokula birinci ve ikinci sınıfı atlayarak üçüncü sınıftan başladı. Alpay’ın, ‘Türkiye Ekonomi Tarihi’, ‘Türkiye’nin Zenginleşme Projesi:
Afrika’ ve ‘Genç Mustafa’ adlı üç kitabı vardır. Bunun yanı sıra çeşitli akademik dergi ve
kitaplarda pek çok makalesi yayınlandı. Alpay
hâlen ‘Soyut Analiz’ dergisinin editörüdür.
www.taysad.org.tr
AR-GE RESEARCH AND DEVELOPMENT
OİB, tasarımcı ve sanayiciyi “Ar-Ge Proje Pazarı”nda buluşturdu
Sanayici, otomotivde katma
değeri artıracak projelere talip
Otomotiv endüstrisinde
Türkiye’yi 2023’e taşıyacak
inovatif, katma değeri
yüksek tasarım ve projeler
3. kez düzenlenen ‘Otomotiv
Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı’
ve ‘Otomotiv Komponent
Tasarım Yarışması’nda
oluşturulan ‘Buyer Market’te
ana ve yan sanayi firmaları ile
buluştu.
mesafesini daha da azaltacak ‘Mr. Amortisör entegrasyonlu anti blokaj fren sistemi’,
araçların daha sessiz olmasını sağlayacak
‘Otomotiv sektörü için mikro ve nano dokusuz yüzey teknolojisi ile çok katmanlı gürültü emici tekstil yüzeyi geliştirmesi’ gibi
projeler sanayicilerin dikkatini çekti.
O
İB, 3. kez düzenlediği ‘Otomotiv
Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı’
ve ‘Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması’nın ikinci gün etkinliklerinde
oluşturulan ‘Buyer Market’e otomotiv endüstrisi ana ve yan sanayicileri ilgi gösterdi. OİB Başkanı Orhan Sabuncu, önceki yarışmalarda da başarılı bazı projelerin hayata geçebilmesi için çalışmaların sürdüğünü
hatırlatarak, “Amacımız inovatif, katma değer artırıcı projeleri otomotiv endüstrimize kazandırmak. Bugün de bu yöndeki girişimler yarışmamızın ne kadar doğru bir etkinlik olduğunu gösterdi” dedi.
Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ve TİM koordinatörlüğünde gerçekleşen ‘Otomotiv
Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı’ ve ‘Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması’nın
ikinci gün etkinliklerinde Almanya’nın bilim
80
Mayıs May - Haziran June 2014
ve teknoloji üretim merkezi olarak öne çıkan Fraunhofer Enstitüsü’nde Ar-Ge teknoloji ve strateji danışmanlık projelerini
yöneten Mehmet Kürümlüoğlu, AB’deki
Ar-Ge projeleri süreçlerini anlatarak sektör
temsilcilerine ve tasarımcılara yol gösterdi.
Hedefe ulaşıldı
Araçlara çevreci, güvenli projeler
OİB Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinde hedefleri yakalayabilmek için
inovatif olmaları gernektiğinin altını çizerek, “Sektörümüze yenilikçilik anlamında
yön vermesini hedeflediğimiz yarışmamızda birçok inovatif ve başarılı projenin gençlerimiz ve akademisyenlerimiz tarafından
tasarlandığını gördük. Bu bize umut verdi.
Ana ve yan sanayimiz de geçtiğimiz yıllardaki gibi bazı projelere özel ilgi göstererek
bunların hayata geçmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Yarışmada derece alarak öne çıkan ve ilgi
çeken yakıtta hem ekonomik hem çevreci ‘Çift yakıtlı gaz enjektör dizaynı ve imalatı’, güvenlikle ilgili ‘Bir darbe sönümleyici
parçasında darbe emiliminin kanallar ile tetiklenmesi’, tehlikeli anlarda aracın durma
Etkinliğin Yürütme Kurulu Başkanı Ömer
Burhanoğlu ise gençlere seslenerek, “Etkinliklerde çok değerli konuşmacıları dinyeyerek onlardan feyz almanızı istiyoruz.
Farklı düşünün, kendinizi farklı kılın. Yeniliklere açık olun” şeklinde konuştu.n
Yarışmanın en önemli etkinliği arasında yer
alan Buyer Market’e katılan otomotiv endüstrisi ana ve yan sanayi temsilcileri ise
projeleri sergilenen yarışmacılarla bire bir
görüşmeler yaptılar.
www.taysad.org.tr
AR-GE RESEARCH AND DEVELOPMENT
Otomotivi
2023’e
taşıyacak
yenilikçi
projeler alıcı
bekliyor
OİB 3. kez organize ettiği
‘Türkiye Otomotiv Sektöründe
Geleneksel Ar-Ge Proje Pazarı’
ve ‘Otomotiv Komponent
Tasarım Yarışması’nda ödüller
sahibini buldu.
O
İB
organizasyonu,
Ekonomi
Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinatörlüğündeki yarışmada başarılı projelere toplamda 300 bin liralık ödül verilirken, birbirinden önemli konuklar da sektörün geleceğine ışık tuttu.
Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerde tüm konuşmacılar 2023 vizyonuna işaret ederken,
bunun için Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun
önemine dikkat çektiler.
‘Yerli marka çıkacağına inanıyoruz’
Hedeflere ulaşabilmek için markalaşmanın olmazsa olmazlardan biri olduğunu işaret eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
gelişmiş ülkelerinin tamamının, otomotiv
markaları olduğunu hatırlatarak, “Otomobil
markası olmayıp da gelişmiş ülke olan yok.
Biz de Türkiye’nin er ya da geç, bir marka
çıkaracağına yürekten inanıyoruz. Bu konuda hükümetimizin verdiği desteğin de son
82
Mayıs May - Haziran June 2014
Coşkunöz Ar-Ge Merkezi’ne birincilik ödülü
Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen ‘Ar-Ge Proje Pazarı’ ve ‘Otomotiv Komponent Tasarım
Yarışması’nda Coşkunöz Ar-Ge Merkezi birinci oldu. Gökhan Tekin, Metin Çallı ve Mesut Kaya’nın “Bir darbe sönümleyici parçasında darbe emiliminin kanallar ile tetiklenmesi” projesi birincilik ödülü ve 50 bin TL kazandı.
ni daha eklediğini belirtti. Coşkunöz
Coşkunöz Holding’in ödülünü Coşkunöz Metal Form AŞ Otomotiv Ar-Ge
Ekip Lideri Gökhan Tekin aldı. Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yöney, “506 projenin başvurduğu organizasyonda birincilik ödülünü alan Ar-Ge ekibimizi yürekten kutluyorum” dedi.
je içinde sergilenmeye değer görü-
Coşkunöz Metal Form AŞ Genel Müdürü ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tetik de Coşkunöz
Ar-Ge ekibinin başarılarına bir yenisi-
TEYDEB ve TİM’in desteği ile düzen-
derece anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Temennimiz Türkiye’nin de bu yolda daha
proaktif adımlar atması ve Türk markalarının tüm dünyada kendini kabul ettirmesi”
diye konuştu.
İç pazar için ÖTV indirilmeli
Yarışmaya ev sahipliği yapan OİB Başkanı
Orhan Sabuncu da 2023 hedeflerinin altını
çizerek, “Tasarım yetkinliklerimizi artırarak,
Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak katma değeri yüksek araçlar, aksam ve parçalar üreterek varabiliriz. 2023 hedefi 75
milyar dolar ihracata ulaşabilmek için ayrıca 4-5 büyük yatırımcıyı ülkemize çekmemiz gerekmektedir. Bunun da yolu iç pazarı büyütmekten geçmektedir. ÖTV’nin indirilmesi bu yolda en büyük adım olacaktır”
şeklinde konuştu. n
Metal Form A.Ş. Ar-Ge ve Teknoloji
Grup Müdürü Tayfun Sığırtmaç da bütün Ar-Ge çalışanlarını kutlarken, çalışmalarına artan heyecanla devam edeceklerini ifade etti. Etkinlikte birincilik ödülünü kazanan projenin yanı sıra
Coşkunöz Ar-Ge Merkezi’ne ait üç
proje daha yarışmaya katılan 506 prolen 50 çalışma arasında yer aldı. Coşkunöz Ar-Ge Merkezi 2013 yılında da
TAYSAD tarafından “Patent - Faydalı Model - Endüstriyel Tasarım” alanlarında 300’den fazla firma arasından
birinciliğe layık görülmüştü. Coşkunöz
Ar-Ge Merkezi yine aynı yıl TÜBİTAKlenen 2. Makina ve Aksamları İmalat
Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı’nda da
sanayici kategorisinde birinci olmuştu. n
Industrialists aspire to
projects that improve added
value in automotive
Uludag Automotive Industry
Exporters' Association (OIB) has
organised 'Traditional R&D Project
Market in Turkish Automotive Industry'
and 'Automotive Component Design
Contest' for the third consecutive time
where winners received their awards.
Speaking at the award ceremony, Turkey
Exporters' Assembly President Mehmet
Buyukeksi said, "There's no developed
country without an automobile brand. We
strongly believe that sooner or later Turkey
will have its own brand." Reminding the
2023 goals, OIB President Orhan Sabuncu
mentioned new investments and said,
"The domestic market has to be strong for
foreign investments. Lowering the special
consumption tax would be a big step for
this.
www.taysad.org.tr
FUAR FAIR
5. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı Busworld Turkey 2014
Otobüs endüstrisinin kalbi
İstanbul'da attı
24-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul (CNR) Fuar Merkezi’nde
dört gün boyunca otobüs ve yan sanayi sektörünün profesyonel
isimlerini ağırladı. 248 yerli ve yabancı katılımcısıyla Busworld
Turkey 2014, Türkiye’nin otobüs endüstrisinde önemli bir pazar
olduğunun en güzel kanıtı oldu.
1
72 yerli ve 76 yabancı katılımcısıyla fuar, dört gün boyunca Türkiye
de dahil olmak üzere 84 ülkeden
12.425 profesyonel ziyaretçiyi ağırlarken
pek çok firma da yeni ürünlerinin lansmanını yapmak için Busworld Turkey Fuarı’nı
seçti.
HKF Fuarcılık Genel Müdürü Bekir Çakıcı, Busworld Kurucusu Luc Glorieux, Busworld International Başkanı Didier Ramboudt, Mercedes-Benz Satış Bölüm Başkanı
Burak Tarım, TOFED Başkanı Mehmet Erdoğan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat
Aydın tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek fuar
resmen açıldı. Aynı gün akşam düzenlenen
açılış kokteylinde ise katılımcı firmalar ve
basın mensupları bir araya geldi.
Basın gününde otobüs üreticisi firmalar
yeni modellerini basına tanıttı
Fuarın ilk günü gerçekleşen basın gününde otobüs üreticisi firmalar yeni modellerini yerli ve yabancı basın mensuplarına
tanıtma fırsatı yakaladı. Busworld Turkey
2014’te yeni ve çevreci modellerini sergileyen firmaların ekonomik sürüş sağlayan
modelleri büyük ilgi topladı.
“Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği” IPRU heyeti de Busworld
Turkey Fuarı’ndaydı
Türkiye’den TOFED ile birlikte; Ukrayna,
Romanya, Gürcistan, İran, Azerbaycan,
Makedonya, Bulgaristan, Ürdün, Rusya,
Sırbistan, Sudan, Hırvatistan ve yeni dâhil
olan Bosna-Hersek ve Karadağ ile birlikte
toplam 15 ülkede karayolu yolcu taşımacılığı ile ilgili kuruluşları aynı çatı altında toplayan IPRU’ya (International Passenger
84
Mayıs May - Haziran June 2014
Road Transport Union) üye ülkelerden kara
yolu yolcu taşımacılığı yetkilileri TOFED ve
HKF Fuarcılık’ın davetlisi olarak Busworld
Turkey 2014 Fuarı’na gelerek katılımcı firmalar ile temaslarda bulundu.
Busworld Turkey, yeni ticari bağlantıların kapısı oldu
Fas, Lübnan, İran, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan ve Kamerun başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden HKF Fuarcılık’ın misafiri olarak, İstanbul’a gelen yabancı alım heyetleri, Busworld Turkey Fuarı süresince katılımcı firmalar ile temaslarda bulunarak
yeni ticari bağlantıların kurulmasına vesile
oldu. Hem fuar katılımcıları, hem de yatırım amacıyla fuarı ziyaret eden alım heyetleri fuar alanı içerisinde oluşturulan Buyer
Lounge alanında bir araya gelerek ikili görüşmeler yaptılar.
B2B uygulaması, ilk defa Busworld Turkey Fuarı’nda
Katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan B2B
uygulaması, Busworld Turkey Fuarı’nda ilk
defa uygulandı. Bu sayede fuarın tüm katılımcıları ve kayıtlı ziyaretçileri Busworld
The heart of bus industry
beats in Istanbul
5th International Trade Fair for Bus
Industry and Accessories Busworld
Turkey 2014 hosted professionals of bus
industry for four days from 24th to 27th
April in Istanbul (CNR) Expo Center. With
its 248 Turkish and foreign exhibitors,
Busworld Turkey 2014 was a good example
of the fact that Turkey is the key role player
in bus industry.
Turkey B2B web portalı üzerinden fuar
öncesinde karşılıklı randevu alarak fuar
alanında ikili görüşme yapma imkânı
yakaladılar.
İkinci Busworld Academy semineri
İstanbul’da düzenlendi
İlki Busworld Kortrijk 2013 fuarında düzenlenen Busworld Academy’nin ikincisi 25 Nisan tarihinde Busworld Turkey 2014 kapsamında İstanbul’da gerçekleşti.
‘Büyükşehir Belediyelerinde Otobüs
İşletmeciliği’ konulu bir panel düzenledi
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) tarafından ‘Büyükşehir Belediyelerinde Otobüs İşletmeciliği’ konulu bir panel düzenlendi. Panelde; 6230 sayılı yasa ile 5216 sayılı yasa
kapsamına alınan illerde kent içi ulaşım, toplu taşıma ve otobüs işletmeciliği, Büyükşehir Belediyesi statüsündeki üç ilde geçiş döneminde karşılaşılan
sorunlar, yeni statüye geçecek bir büyükşehir belediyesinin hazırlık çalışmaları ve yeni statüde büyükşehir olacak
bir belediyenin bakışı konuları ele alındı ve son olarak da katılımcıların soruları cevaplandı. n
www.taysad.org.tr
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KTÜ Sürmene Abdullah
Kanca Meslek Yüksek Okulu
Öğrencileri, Kocaeli/Gebze
TAYSAD Organize Sanayi
Bölgesindeki Kanca El Aletleri
Dövme Çelik A.Ş.’yi ziyaret etti.
Kanca A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca'dan
MYO öğrencilerine burs ve staj sözü
K
anca A.Ş. Genel Müdürü
Alper Kanca öğrencilerin
ziyareti sırasında yaptığı
açıklamada, Kanca A.Ş. nin
kurucusu rahmetli Abdullah
Kanca tarafından 2008 yılında
memleketlerinde yaptırılan
eğitim yuvasında okuyan
başarılı ve ihtiyaç sahibi
öğrencilere burs verdiklerini ve
vermeye devam edeceklerini
söyledi. Genel Müdür Alper
Kanca, Sürmene Abdullah
Kanca MYO’da okuyan
öğrencilerin stajlarını Kanca
A.Ş.’de bitirmeleri için herşeyi
yapacağına söz verdi. Meslek
Yüksek Okulu'ndan mezun
olan öğrencilere Kanca A.Ş.
veya TAYSAD Organize
Sanayi Bölgesindeki diğer
fabrikalarda bölümlerine
uygun alanlarda referans
olarak iş bulmak için yardımcı
olacaklarını ifade etti. MYO
Elektrik, Elektronik, Makine
ve Mekatronik Programlarında
600 öğrenci ile eğitim-öğretime
devam edildiğini, Gemi
İnşaatı Programına da öğrenci
alımı yapılacağının gururunu
yaşadıklarını ifade eden
Alper Kanca, Meslek Yüksek
www.taysad.org.tr
Okulunun akademik, sosyal,
kültürel ve teknik etkinliklerle
her geçen gün çok daha güzel
konuma geldiğini ifade etti.
Kanca, “Ülkemizin sanayisinin
gelişmesi, ihracatımızın artması,
sattığımız ürünlerin niteliklerinin
çoğalmasıyla doğru orantılı
olarak nitelikli elaman ihtiyacı
ortaya çıkmaktadır. Meslek
Yüksek Okulumuza sanayinin
beklentisi olan nitelikli eleman
yetiştirmesi konusunda her
türlü desteği vermeye devam
edeceğiz. Yüksekokulumuzun
marka haline gelmesi için gayret
sarf eden başta Okul Müdürü
Doç. Dr. Hamdullah Çuvalcı
Kanca Inc. General
Manager Alper
Kanca promised
scholarships and
probations to
technical faculty
students
The students
of Blacksea
Technical University
(KTU) Abdullah Kanca
Technical Faculty
have visited Kanca
Hand Tools & Forged
Steel Inc. Alper
Kanca promised to
do anything for these
students to finish their
probations in Kanca Inc.
hocamız olmak üzere, tüm
öğretim elemanlarına ve idari
personele teşekkür ediyorum.
Öğrencilerimize de başarılar
diliyorum.”dedi.
Kanca El Aletleri Dövme Çelik
A.Ş., 2013 yılında Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Doç
Dr. Çuvalcı dahil 15 öğretim
elemanını ağırlayan, onlara
otomotiv tedarik sanayinin en
kıymetli fabrikalarında gözlem
yapma imkanı sağlamıştı. Bu yıl
ise okulun başarılı 30 öğrenci
ise ile MYO Sekreteri Ali Rıza
Köroğlu ve Öğretim Görevlisi
Ali Kangal, otomotiv tedarik
sanayinin merkezi TOSB'da 6
önemli üretim tesisini ziyaret
etti.
Bilgi, görgü ve pratiklerini
artırmak amacıyla düzenlenen
teknik gezinin çok faydalı
geçtiğini ifade eden öğrenciler,
okudukları derslerin uygulama
alanlarını bizzat gördüklerini
söylediler. n
Mayıs May - Haziran June 2014
85
RÖPORTAJ INTERVIEW
Exact Systems Türkiye Genel Müdürü Hakan Öcal:
“Exact Systems, kalite kontrol
hizmetleri alanında hızla büyüyor”
Kalite kontrol hizmet (sorting & rework) tedarikçisi Exact Systems
Türkiye’nin Genel Müdürü Hakan Öcal ile şirketin hızlı ve ilginç
serüvenini ve faaliyetleri üzerine konuştuk.
Exact Systems hakkında bilgi verebilir
misiniz?
E
xact
Systems,
Avrupa’da
ve
Türkiye’de otomotiv, havacılık ve beyaz eşya sektöründe kalite kontrol alanında çözümler sunmaktadır. Üretim yapıyorsanız, tedarikçileriniz ile kalite problemleriniz varsa, 7 gün 24 saat boyunca hazır olan
tecrübeli ekibimizin sizlere sunacağı kalite
kontrol hizmetleri ile üretiminiz durmuyor,
sevkiyatlarınız aksamıyor, müşteri şikayetleriniz azalıyor, kalitesizlik maliyetleriniz
düşüyor, verimliliğiniz artıyor, ücretsiz eğitimlerle hem çalışanlarınız hem de tedarikçileriniz kendilerini geliştiriyor.
Exact Systems şu an nerelerde hizmet
veriyor?
Avrupa’da Almanya, İngiltere, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Rusya,
Romanya’da hizmet veriyoruz. Türkiye’de
Kocaeli, İzmir ve Manisa’da hizmet vermekteyiz.
Extranet raporlama sistemimize bağlanarak, internet ortamında kalite kontrol hizmeti sonuçlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz,
istediğiniz raporu elde edebilirsiniz.
Söylendiği gibi firmalar artık kalite
kontrol faaliyetlerini profesyonel firmalara devir ediyorlar mı?
15 yıldır otomotiv, havacılık ve beyaz
eşya sektöründe kalite kontrol, mühendislik alanlarında çalışıyorum. Bu haberleri hep duyardık ancak günümüzde uygulamalar ülkemizde de başlamış durumda. Avrupa’da kalite kontrol hizmetlerinin
bizim gibi hizmet tedarikçilerine devredilmesi neredeyse %90 oranında gerçekleşmiş durumda, hatta Avrupa’da bazı fabrikalarda birden fazla kalite kontrol hizmet
tedarikçisi görmeniz mümkün. Ülkemizde
Kalite kontrol hizmet kapsamınız hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle hedefimiz çalıştığımız fabrikalarda uygun maliyetler ile daha iyi nitelikte kalite kontrol hizmeti vermektir. Bu
kapsamda insan kaynakları ve operasyonel süreçlerimizi kendi metotlarımıza göre
kurduk ve sürekliliğini sağlıyoruz. Personellerimiz her türlü göz ve uygulamalı testlerden geçtikten sonra işe alınırlar. İşe aldığımız personeller otomotiv, havacılık ve
beyaz eşya sektöründe tecrübeli kişilerdir.
Daha sonra işbaşı eğitimlerimiz gerçekleştir, kontrol talimatlarımızın hazırlanması,
uygun ölçüm ve ekipmanlarının seçilmesi
en önemli adımlardan bir kaçıdır, akabinde
kalite kontrol hizmetlerimiz gerçekleştir ve
86
Mayıs May - Haziran June 2014
www.taysad.org.tr
ise çoğu global marka olan ve Otomotiv
Ana sanayisine üretim yapan global firmalar 100% ürün kontrollerini hem giriş kalite kontrolde hem de final kalite kontrolde
bu sorumluluğu hizmet tedarikçilerine vermektedirler.
Üretim yapan fabrikalar neden kalite
kontrol hizmetlerini sizin gibi firmalara veriyorlar?
Günümüzde firmalar geleneksel bazı fonksiyonlarını artan bir şekilde uzman şirketlere ve servis organizasyonlarına terk etmektedirler. Özellikle yoğunlaşan uluslararası rekabet baskıları pek çok işletmeyi dışarıdan hizmet satın almaya yöneltmektedir. İşletmelerin böyle bir strateji izlemesinin temel nedeni, maliyet tasarrufu yanında, kaynaklarını ana yetkinlik alanlarına kaydırarak rekabet konumlarını güçlendirmektir. Çeşitli hizmetlerin başka şirketlerden alınmasını tanımlayan bu yöntem,
“tedarikçi” (outsourcing) olarak adlandırılmaktadır.
Ürünleri kontrol ettikten sonra kalite
problemi çıkıyor mu, çıkarsa sorumluluk kime ait oluyor?
2013 yılında yaptığımız müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarına göre müşterilerimizin yüzde 93’ü verdiğimiz hizmetten memnun. Türkiye’den bir örnek vermek gerekirse emniyet parçası kontrolü yaptığımız
bir müşterimizde 2 yıldır 0 hata ile kontrollerimize devam etmekteyiz. Kontrolümüz
sonrası bir problem tespit edilirse, olası
her türlü maliyet firmamız sorumluğunda
ve garantisi altındadır.
Şu anda kadar anlattıklarınız ile geleneksel “Taşeron” sistemi/mantığından
bir hayli farklı bir konumda duruyorsunuz, sizce bu “outsourcing” iş kolunun,
sanayi yaşamındaki adı ne olmalıdır?
Biz anlattıklarımıza özetle, iş kolumuz olan
Kalite Kontrol Destek Hizmetlerini, “Çözüm Ortağı” olarak nitelendirmeye dikkat ediyoruz. Exact Systems olarak, sağ-
ladığımız hizmetin kalitesinin devamlılığı için, sürekli Kalite departmanları ile dirsek dirseğe çalışmakta, fabrikalar içerisinde yaptığımız kalite kontrol faaliyetlerimizi sürekli olarak denetlemekte ve sürekli
gelişim bakış açısı ile geliştirmekteyiz. Bu
noktalar bizi geleneksel taşeron anlayışından bir hayli uzakta bir yerde konumlandırıyor. Kalite Kontrol Destek Hizmetlerini, taşeron olarak adlandıran firmaların içerisindeki Çalışma Bakanlığı denetlemelerinde,
denetlemenin ilk on dakikasında taşeron
listesinden çıkartılarak farklı bir şekilde denetlenmektedir.
Yakın dönem projeleriniz ve yatırımlarınız nelerdir?
2014 ilk yarıyıl sonuna dek Bursa’da ofisimizi açacağız, yine bu dönem içerisinde
TAYSAD üyesi olacağız ve TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde ofisimiz olacak,
başvurumuz kabul edildi ve İzmir’de düzenlenen ilk toplantıya Exact Systems olarak katıldık.n
Exact Systems Turkey General Manager Hakan Ocal:
Why do the manufacturers take qual-
“Exact Systems grows rapidly
in quality control services”
ity control services from companies
We talked to Hakan Ocal, the general manager of Exact Systems
Turkey, which is a supplier of quality control service (sorting & rework),
on the operations and fast and interesting adventure of the company.
to specialised companies and service or-
such as yours?
Nowadays, the companies increasingly
leave some of their traditional functions
ganisations. Especially the intensifying
international pressure of competitiveness lead many companies to purchase
exterior service. The main reason the
Could you give some information
about Exact Systems?
E
xact Systems offers solutions about
quality control in automotive, aeronautics and white goods industries in
Turkey and Europe. If you’re a manufacturer and you have a problem of quality
with your suppliers, with the 7/24 quality control service our experienced team
offers, your production doesn’t stop,
shipments don’t have a hitch, customer
complaints decline, quality costs decrease, productivity increase and both
your employees and suppliers improve
themselves with free training.
Where does Exact Systems serve currently?
We have service in Germany, England,
Poland, Slovakia, Czech Republic, Russia and Romania in Europe and Kocaeli,
Izmir and Manisa in Turkey.
www.taysad.org.tr
Could you give some detailed information about your quality control service
coverage?
Firstly, our target is to provide a better
quality control service with eligible costs
in the factories we operate. In this context, we established human resources
and operationals process with our own
methods and we keep it sustainable.
We recruit our staff after they pass all
kinds of optical and practical tests. The
staff we hire are experienced individuals in automotive, aeronautics and white
goods industries. Later, we carry out onthe-job training, preparation of control
instructions, proper measurement and
equipment, then you can easily reach the
results of the quality control service and
any report you wish by connecting to our
Extranet reporting system on the internet.
companies follow such strategy is to
strengthen their competitive positions
along with their cost savings and moving
their sources towards their core competency areas. This method is called outsourcing.
Are there any quality problems after
you have your products controlled? If
yes, who has the responsibility?
According to the results of customer
satisfaction measurement that we made
in 2013, 93% of our customers are satisfied with our services. To give an example from Turkey, we continue our controls on safety parts of a customer with
zero error for the past 2 years. In case
a problem occurs after our controls, any
possible cost is under the responsibility
and warranty of our company. n
Mayıs May - Haziran June 2014
87
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol:
“Markalaşmada Esas Olan
Sürdürülebilirliği Sağlamak”
BUSİAD tarafından düzenlenen
Turquality Paneli’ne konuşmacı olarak
katılan Aktaş Holding CEO’su ve Yönetim
Kurulu Üyesi Sami Erol, Aktaş Holding’in
global pazarda üstlenmiş olduğu rol ve
Aktaş’ın Turquality destek programına
dahil olma sürecini katılımcılarla
paylaştı.
A
ktaş Holding’in CEO’su
ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sami Erol, BUSİAD tarafından
gerçekleştirilen Turquality
Paneli’nde yaptığı sunumda,
markalaşma süreciyle ilgili dikkat
çekici paylaşımlarda bulundu.
Hava süspansiyon sistemleri
üretiminde global bir marka haline
gelen Airtech hava süspansiyon
sistemlerinin Aktaş Holding’e
ait bir marka olduğunun altını
çizen Sami Erol; “Türkiye'nin
uluslararası pazarda kendi
markalarıyla ayakta durabilen
global bir oyuncu olması amacıyla
oluşturulan ve dünyadaki devlet
destekli ilk markalaşma platformu
olan Turquality programının
önemli kazanımları bulunduğu
açıktır” dedi.
88
Mayıs May - Haziran June 2014
"Ensuring
sustainability
in branding is
essential"
In
theTurquality
panel organised
by BUSIAD, Aktas
Holding CEO and
member of the
board of directors
Sami Erol informed
the participants
about the process
of being included in
Turquality support
program.
Sami Erol : “Marka Bilinci
Oluşturmada Turquality Çok
Önemli”
Bursa Sanayici ve İş
Turquality sürecini; yatırım
ve büyüme hedefleri, pazar
hedefleri, yönetim modelleri
ve paydaş beklentileriyle
kurumsal yönetim sürecinin
farklı bileşenlerini bir markaya
dönüştürme yaklaşımı olarak
açıklayan Erol, “Turquality
bir teşvik programı olmakla
birlikte, bu teşvikin asıl çıktısı,
bir markadır. Bu anlamda
markalaşma, sürdürülebilirliği
gerektirir. Sonrasında ise
sistemler, markayla ilgili
gelişen teknolojik şartlara,
bilgi yapısına, müşteri talep
yapısına göre sürekli iyileşmeye
ihtiyaç duyar. Yani siz dinamik
yapıda bu gelişmenin önüne
geçemezseniz, müşteri
isteklerinin gerisinde kalırsanız,
markanız da geride kalır ve
kaybolur. Dünyada pek çok
bilinen markanın 50 yılda
geldiği noktadan 5-6 yılda nasıl
silindiğini çok iyi biliyoruz.
her sektörde global Türk
Adamları Derneği tarafından
düzenlenen panelde;
markaları çıkarmak için
kapsamlı ve sistemli bir
çalışma yürütüldüğü
açıklandı.
Dolayısıyla markalaşmak zor
ve yorucu bir süreç ancak
geriye düşmek çok kolay. Bu
noktada esas olan arkasında
sürdürülebilirliği sağlayan
sistemlerin kurulmasıdır.
Marka bilinç ve kültürünün
oluşturulması ve farklılık
yaratmak adına da Turquality
çok önemli katkılar sağlıyor”
dedi.
Markalaşma Sürecinde
Önceliklendirme Yapılması
Şart!
Marka yönetim stratejileri
içerisinde, kurumun global
bir marka yaratırken kendi
www.taysad.org.tr
ürünlerindeki pek çok markayı
aynı anda markalaşma
sürecinde götürmeye
çalışmanın, kaynakların etkin
kullanımı anlamında pek çok
sıkıntı yaratabileceğine dikkat
çeken Erol, “Bu noktada
kurumun finansal kaynaklarının
etkin kullanımı adına stratejik
planlamayı esas alan
önceliklendirmelerin yapılması
lazım. Örneğin biz kendi üç
ana markamızı; Aktaş, Airtech
ve Aircomfort olarak belirledik.
Markalaşma sürecinde biz
alt yapı oluştururken, küresel
ligde Airtech’i önceledik.
Çünkü küresel pazar
analizi yaptığımızda, marka
bilinirliğini, tanınırlığını en hızlı
arttırabileceğimiz, rekabeti en iyi
yönetebileceğimiz, hem maliyet
hem de satış yönetimi acısından
Airtech daha öne çıktı” diye
konuştu.
“Aktaş Holding Turquality
İle Dünya Çapında Bir Marka
Kazandı”
Aktaş Holding olarak Turquality
programında yer almaktan dolayı
memnuniyet duyduklarını dile
getiren Erol, “Aktaş Holding
Turquality programına dâhil
olup burada faaliyetler yaratarak
ne kazandı diye sorarsanız,
bana göre dünya çapında
bir marka kazandı. 90’dan
fazla ülkeye ihracat yaparken
belki de 200’den fazla ülkeye
ihracat yapmak için bir marka
yaratmış olduk. Pek çok ülke
markalarının sayesinde değerini
arttırıyor. Ülke markalaşmalı,
markalar ülkeyi marka haline
getirmeli. Bunun için Turqulaity
muhteşem bir fırsat” ifadelerini
kullandı.
Marka, pazarlama, tasarım ve
perakende gücümüzü ortaya
koymalıyız
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü Markalaşma ve
Ar-Ge Destekleri Dairesi Şube
Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya,
‘Turquality ve Marka Destek
Programına Nasıl Dahil Olunur?’
konulu bir sunum yaptı.
www.taysad.org.tr
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Şube Müdürü Mehmet
Ali Kılıçkaya ve BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu Koordinatörü Zeki Erdal Şimşek
Hizmet dışındaki bütün
sektörlerde firmaların Turquality
programına dahil olabileceğini
belirten Kılıçkaya, “Toplamda
144 firmamız 158 marka ile
destek programında yer alıyor”
dedi. Turquality’nin çok iddialı
bir program olduğunu ve gelinen
noktada Türkiye için sadece
üretim gücünün yetmeyeceğini
vurgulayan Kılıçkaya, nihai
hedefin; global Türk markaları
çıkarmak olduğunu ifade etti.
“Marka, pazarlama, tasarım
ve perakende gücümüzü
ortaya koymalıyız” diyen
Kılıçkaya, hedeflerini;
‘Küresel Türk markalarından
yurtiçinde lokomotifler
yaratmak’, ‘Şirketlerin marka
gücü ile kurumsal altyapısını
güçlendirmek’ ve ‘Yurtiçinde
marka bilinci yaratmak’ olarak
özetledi.
Turquality’nin aslında bir
kurumsal yönetim sistemi
olduğuna işaret eden Kılıçkaya,
program dahilinde ‘İhracata
Hazırlık’ için eğitim, Ur-Ge ve
çevre destekleri, ‘Pazarlama’
aşamasında pazar araştırması,
pazara giriş, fuarlara katılım ve
yurt dışı birimi, ‘Markalaşma’ da
BUSIAD introduces
its 'Turquality'
program to its
members
In the panel
organised by
Bursa Industrialists'
and Businessmen's
Association (BUSIAD),
it was announced
that a comprehensive
and systematic study
in every industry
carried out in order to
create global turkish
brands. In the opening
speech of the panel,
BUSIAD creativity and
innovation expertise
group coordinator Zeki
Erdal Simsek stated
that Turquality program
is a very important
investment for the
future of Turkey's
economy.
Ministry of Economy
- General Directorate
of Exports - Branding
and R&D Support
Department Manager
Mehmet Ali Kilickaya
also had a presentation
on the subject 'How
to be included in
Turquality and Brand
Support Program'.
ise tasarım ve marka desteği
verildiğini açıkladı. Cevabı
merakla beklenen “Firmalar
Turquality programı kapsamına
nasıl alınır?” sorusunu da
yanıtlayan Kılıçkaya, en temel
şartın; hedef pazar olarak
ortaya konulan en az bir
ülkede markanın tescillenmesi
olduğunu söyledi.
Kılıçkaya şöyle devam etti:
“Başvuru sahibi firmanın 20 bin
liralık giriş ücretini belirlenen 6
danışmanlık firmasından birinin
hesabına yatırması gerekiyor.
Ödemenin bir ay içinde
yapılmaması halinde başvuru
geçersiz sayılır ve 6 ay içinde
yeni başvuru yapılamaz. Öte
yandan; Turquality programında
destek süresi 5+5 yıl, marka
programı kapsamında ise 4 yıl…
Turquality programında, yüzde
50’si karşılanmak üzere limitsiz
marka, patent, sertifika, moda
ve benzeri alanlarda destek
sağlanıyor. Yapılan yatırımlar
stratejik olmalı. Sadece bu
desteklerden faydalanmak
için Turquality programına
girilemez. Amacımız global Türk
markaları çıkarmak, uluslararası,
hatta ‘şampiyonlar ligi’ne
markalarımızı sokabilmek.”n
Mayıs May - Haziran June 2014
89
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Otomotivin en büyük oyuncularından Bosch, Türk tedarikçi arıyor
Rusya’da OİB – Bosch dayanışması
olduğu biliniyor. Bu ürün
yelpazesinde üretim yapan Türk
otomotiv yan sanayi firmalarıyla
görüşen Bosch Türkiye
Otomotiv İlk Donanım Satış
Direktörü Gökhan Tunçdöken
ve firmanın Doğru Avrupa
Satınalma Direktörü Frank
Lengefeld ile birçok üst düzey
yönetici, işbirliği için zemin
aradı.
Rusya’da marka çalışması
OİB ev sahipliğinde Türk otomotiv yan
sanayi firmalarıyla Bosch Rusya Yönetimi
arasındaki görüşmelerde döküm, pres,
dövme, elektrik-elektronik gibi birçok
alanda işbirliği fırsatları arandı.
T
ürk otomotiv sektörünün
büyümesinde dinamik
pazarlar arasında yer alan Rusya
Federasyonu’nu hedef ülkeler
arasına alan Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB), bu ülkede birçok fuara,
ikili görüşmeye katılarak yatırım,
üretim ve ticari fırsatlarını
kolluyor. Bu fırsatların son
ayağında ise dünyanın en büyük
otomotiv firmalarından biri olan
Bosch, Türk otomotiv yan sanayi
firmaları ile işbirliği için OİB’in
kapısını çaldı.
Türk otomotiv yan sanayi
firmalarının kalitesine,
zamanında teslimine, üretim
kabiliyetlerine güvenen
Bosch Rusya Yönetimi, Rusya
Federasyonu’nda etkinliğini
artırabilmek için güvenilir
90
Mayıs May - Haziran June 2014
partnerler arıyor. Halen Rusya
Federasyonu’nda üretim yapan
10 ve yine bu ülkede yatırım
yapmayı planlayan 20 Türk
otomotiv yan sanayi firması ile
işbirliğine gitmek ya da tedarikçi
desteği sağlamak isteyen Bosch
Rusya Yönetimi, Bursa’da
OİB üyeleriyle ikili görüşmeler
gerçekleştirdi.
Temaslar üst düzeyde
Bosch Rusya’nın döküm, pres,
dövme, elektrik-elektronik
ve alüminyum yan sanayi
gibi birçok alanda etkinliğini
artırabilmek için ürün talebinin
Dünyanın en büyük otomotiv teknolojileri ve
yan sanayi firmalarından Bosch, Rusya’daki
etkinliğini artırabilmek için Türk otomotiv
endüstrisi firmalarını tercih etti. OİB Başkanı
Orhan Sabuncu, “Bu faaliyetlerimizle ‘Türk
otomotiv endüstrisi markası’nı Rusya
Federasyonu’na doğru bir şekilde empoze
edeceğiz” diye konuştu.
Bosch Rusya Yönetimi’nin
tedarikçi arayışında doğru
adreste bulunduğunu belirten
OİB Başkanı Sabuncu,
Türkiye’nin ihracat şampiyonu
otomotiv endüstrisinin
her alanda işbirliğine açık
olduğunu belirtti. Türk
otomotiv endüstrisinin Rusya
Federasyonu’nda bilinirliliğini
ve pazar payını artırmak için
2009 yılından beri OİB’in yoğun
şekilde çalıştığını, burada ofis
açtığını hatırlatan Sabuncu,
“Rusya’da Türk otomotiv
endüstrisi adına marka çalışması
yürütüyoruz. Bu çerçevede
ihracatımızı her yıl artırdığımız
Rusya Federasyonu’na 2013’te
1.2 milyar dolarlık dış satışa
ulaştık. Bunun da yüzde 56’sı
yan sanayi alanında gerçekleşti”
diye konuştu.
Rusya Federasyonu’nun mevcut
yapısıyla yan sanayide ciddi
yatırıma ihtiyaç duyduğunun
altını çizen Sabuncu, stratejik
ortaklıklarla Türk otomotiv
endüstrisinin bu ülkedeki
etkinliğini artırabileceğine
inandığını söyledi. Sabuncu,
“Bosch Rusya Yönetimi ile
firmalarımızı bir araya getirdik.
Bu faaliyetlerimizle ‘Türk
otomotiv endüstrisi markası’nı
Rusya Federasyonu’na doğru
bir şekilde empoze edeceğiz.
Hedeflerimizi güçlü işbirlikleriyle
yakalayacağız” dedi.n
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
İnci Akü Auto Expo Afrika Fuarı'na
ürünleriyle çıkartma yaptı
İnci Akü, Kenya’nın başkenti Nairobi’de
bu yıl 17.'si düzenlenen Auto Expo
Afrika Fuarı’na katıldı. 27-29 Nisan
2014 tarihlerinde gerçekleşen fuara İnci
Akü, Kapalı Sistem Ağır Vasıta Serisi
akülerinin ön plana çıktığı bir ürün
yelpazesiyle katıldı.
B
u sene 30. kuruluş yılını
kutlayan İnci Akü, bu yıl on
yedincisi düzenlenen Auto Expo
Afrika Fuarı’nda yerini aldı. İnci
Akü, fuarda Kapalı Sistem Ağır
Vasıta Serisini oluşturan Super
Heavy Duty, Formul A Heavy
Duty ve Super A Heavy Duty
ürünlerini ziyaretçilere sundu.
27-29 Nisan 2014 tarihlerinde
Kenya'nın başkenti Nairobi'de
gerçekleşen fuarda otomotiv
sektörüne ait yedek parçalar,
aküler, yağlayıcı maddeler, rulman
yataklar gibi ürünler sergilendi.
Auto Expo Afrika Fuarı’nda
kamyon, otobüs, tır gibi ağır
vasıta araçlar için yedek parça,
ekipman, bileşen ve aksesuarlar
da görücüye çıktı.
Afrika’da son yıllarda yedek
parça ithalatında yüzde 30’a
ulaşan dikkat çekici bir artış
var!
İnci Akü Pazarlama Müdürü
Damla Arkan, “Fuar ziyaretçilerine
ağır vasıtalarda kullanılmak üzere,
92
Mayıs May - Haziran June 2014
Inci Battery
exhibits their
products in Auto
Expo Africa Fair
İnci Battery
has attended
the 17th Auto Expo
Africa Fair which
was held in Nairobi,
Kenya. In the fair
which took place
between 27-2 Aptil,
2014, Inci Battery
exhibited their
product portfolio
where the batteries
of closed system
truck series take
over.
uzun ömürlü, dayanıklılığı
Expo Afrika’ya ilgi her yıl daha
yüksek, ekstra performanslı
çok artarken, bu bölge küresel
Kapalı Sistem Ağır Vasıta Serisi
oto yedek parça ihracatçıları
akülerimizi tanıttık. Afrika’da son
yıllarda yedek parça ithalatında
yüzde 30’a ulaşan dikkat çekici
bir artış gözleniyor. Kenya, Orta
için son derece çekici bir alan
olmaya devam ediyor. Bu fuar,
İnci Akü olarak önem verdiğimiz
ve Doğu Afrika’nın finans ve
fuarlardan biriydi ve oldukça
ulaşım merkezi olarak biliniyor.
yoğun bir ilgi ile karşılaştık”
Kenya’da düzenlenen Auto
dedi.n
İnci Akü Eğitim Aracı 50 bin kilometre
yol yaptı, 20 bin kişiye ulaştı
İncitaş’ın Türkiye genelinde
buluştuğu tüketicilerine,
sunduğu ürünlerle ilgili bilgi
vermek, kullanıcıları yerinde
eğitmek, teknik gelişmeleri
paylaşmak amacıyla hayata
geçirdiği İnci Akü Eğitim
Aracı, Türkiye’yi dolaşmaya
devam ediyor. İnci Akü Eğitim
Aracı’nın içi, ürünlerin teknik
kontrolü ve kullanıcı eğitimleri
için gerekli ekipmanlarla dizayn
edildi. İnci Akü tarafından
yetkilendirilmiş uzmanlar;
İnci Akü eğitim aracı ile Akü
Bayilerini, Kurumsal Filo
Müşterilerini, Kooperatifleri,
Taksi ve Minibüs Duraklarını
ve Köyleri ziyaret ediyorlar.
Tüketiciler ile buluşuyor ve akü
bakımı konusunda pratik bilgiler
veriyorlar.
İncitaş Genel Müdürü Serdar
Demirdağ, “2012’de faaliyete
geçen İnci Akü Eğitim Aracımız
belirlediğimiz yıllık takvim
çerçevesinde ziyaretlerine
devam ediyor. Bugün itibariyle
20 bin kişiye ulaştık. Eğitim
Aracımızla hem bayilerimizin
gelişimini destekliyor hem
de nihai tüketicimiz olan araç
kullanıcılarına ulaşıyoruz” dedi
www.taysad.org.tr
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
Ar-Ge çalışmaları ile fark yaratan
Ege Endüstri patentte ilk 25'te
Bayraktar Grubu’nun İzmir’de faaliyet
gösteren ve Türk sanayinin gözbebeği
kuruluşlarından olan Ege Endüstri,
otomotiv sektöründeki başarılarını Ar-Ge
yatırımları ile perçinliyor. Ege Endüstri;
TUBİTAK, Bilim, Teknoloji ve Sanayi
Bakanlığı, Üniversiteler ve ana sanayi
otomotiv firmaları ile ortak yürütülen
Ar-Ge projeleri sonucunda tescillenmiş ve
süreci devam eden toplam patent sayısını
47’ye yükseltti ve Türkiye’de bu alanda
ilk 25 firmadan biri olmayı başardı.
G
lobal ve Türk otomotiv
üreticilerine dingil, dingil
komponentleri ve süspansiyon
sistemlerinde tedarikçi olan,
Daimler, MAN, Scania, Isuzu,
Ford gibi global firmalara parça
temin eden sektörünün öncü
kuruluşu Ege Endüstri; Ar-Ge
Projeleri ile yerel ve global
pazarda başarılara imza atıyor.
Amerika, Avrupa, Asya’da ve
Türkiye’de ana sanayi firmalarına
dingil ve süspansiyon sistem
ve parçaları tedarikçisi olan Ege
Endüstri, Ar-Ge projeleri ile
yeni ürünler ve üretim metotları
geliştirerek rekabette batılı
ve doğulu rakiplerinin önünde
yoluna devam ediyor.
47 Patent ile ilk 25’te yer aldı
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. ana ürünleri ticari
araçlar için ön ve arka dingili, ilave treyler
dingili, süspansiyon sistemleri ve bunlara ait
parçaları tasarlamakta ve üretmektedir. 1974
yılında kurulmuş olan Ege Endüstri iki fabrikası
ile İzmir'de operasyonlarını sürdürmektedir.
Ürünleri iç ve dış pazarda, ABD, Almanya, Fransa,
İsveç, İngiltere, İskoçya, İtalya, Finlandiya ,
Brezilya, Avustralya'daki müşteriler tarafından
kullanılmaktadır.
94
Mayıs May - Haziran June 2014
Toplam yıllık satış cirosu içinde
Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı %
2,5 oranındaki pay ile ürün ve
üretim metotlarını geliştiren ve
bunları patentler ile tescilleyen
Ege Endüstri; TUBİTAK, Bilim ve
Sanayi Bakanlığı, üniversiteler
ve ana sanayi otomotiv firmaları
ile ortak projeler yürütüyor. Şu
ana kadar devam eden başarılı
Ar-Ge projeleri sonucunda
tescillenmiş ve süreci devam
eden toplam patent sayısı 47
adete ulaştı. Ege Endüstri bu
sayıyla Türkiye’de ilk 25 firma
arasında yer alıyor. Tesciller
sadece Türkiye değil A.B.D ve
Hindistan gibi firmanın iş yaptığı
ülkelerde de yürütülüyor.
With the difference it makes
with R&D operations Ege
Industrial places in the top
25 in patent
A Bayraktar Group
organisation, one of the
dearest of Turkish industry, Ege
Industrial strengthens its success
in the automotive industry with its
R&D investments. Ege Industrial
has managed to take place in
the top 25 companies by raising
their total patents to 47 which
are either registered as a result
of R&D projects or ongoing in
process in collaboration with
TUBITAK, Ministry of Science and
Industry, universities and main
industrial automotive companies.
Üretilen bilgi ve teknoloji
yurtdışına satılıyor
Başarılı Ar-Ge yatırımları, yüksek
üretim kapasitesi ve istikrarlı
büyümesi ile sektördeki yerini
kararlı bir şekilde güçlendiren
Ege Endüstri rekabetçi
ortamda başarılı adımlarla
yolunda ilerliyor. Ege Endüstri;
patentlerin yanı sıra ürettiği bilgi
ve teknolojiyi, lisans verme,
test hizmetleri yolu ile İsveç,
Finlandiya, Hindistan ve İran gibi
ülkelere satıyor.n
www.taysad.org.tr
Orhan Holding, global büyüme
yolculuğuna devam ediyor
Orhan Holding, İtalyan Sila Holding’in
bünyesindeki Sıla Teknik’in Türkiye’deki
hisselerinin tamamını aldı. Sıla Teknik,
biri Meksika, ikisi Türkiye’de üretim
tesisi ile Fransa’da bir şirketi bünyesinde
barındırıyor.
O
tomotiv endüstrisinde
Renault-Nissan, PSA, Fiat,
Ford, Volkswagen, Audi gibi dev
markalara yedek parça üreten
Orhan Holding, İtalyan Sila
Holding ile Türkiye’deki ortak
girişimi olan Sıla Teknik’in yüzde
51 hissesini satın alarak şirketin
tamamının sahibi oldu.
Türkiye’de 1996 yılında yüzde 51’i
Sila Holding Industriale, yüzde
49’u Orhan Holding ortaklığıyla
kurulan Sıla Teknik, vites
kumanda mekanizmaları ve her
Global growth
journey of
Orhan Holding
continues
Orhan Holding
has purchased
all the shares of Sila
Teknik in Turkey
which belongs to
Italian Sila Holding.
Sila Teknik has
two manufacturing
facilities in Mexico
and Turkey and a
company in France.
Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül
Orhan, Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Murat
Orhan ve Edoardo Brero holding yöneticileriyle birarada.
Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Murat Orhan, Edoardo Brero ve
Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Orhan, holding
yöneticileriyle birarada.
Orhan Holding 7400 çalışanı ile 3 kıtada, 13 ülkede
ki üretim alanları ve mühendislik ofislerinde
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler
grubudur. Ana faaliyet alanlarımız; akışkan
transfer sistemleri, egzoz sistemleri, hassas
yaylar, paslanmaz çelik boru ve hortumlar,
metal şekillendirme ve montaj, otomobil koltuğu
ve parçaları, esnek kumanda telleri, vites
mekanizmaları ve poliüretan sünger üretimleridir.
türlü fren teli, debriyaj teli, gaz
teli, kaput açma teli, kapı kilit teli
gibi esnek kumanda tellerinin
üretimini gerçekleştiriyordu.
Sıla Teknik, biri Meksika’da,
ikisi Türkiye’de üç üretim
tesisi ile Fransa’da bir şirketi
bünyesinde barındırıyordu.
Firma ayrıca, Orhan Holding’in
Rusya fabrikasında da üretimine
devam ediyor.
Orhan Holding, satın
alma operasyonu ile vites
mekanizmaları ve esnek
kumanda telleri üretiminde
global anlamda daha fazla söz
sahibi olacak.
13 ülkede üretim yapıyor
Orhan Holding Türkiye, ABD,
Meksika, İspanya, Slovakya,
www.taysad.org.tr
Fransa, Romanya, Macaristan,
Güney Kore, Rusya, Hindistan
(teknoloji merkezi) ve İngiltere
(teknoloji merkezi) ve son
olarak da 2012 başı itibariyle
Çin’de sahip olduğu firmalarla 3
kıtada toplam 13 ülkede faaliyet
göstererek yeniliklerini ve
yükselişini sürdürüyor.
Orhan Holding, 13 ülkede
bulunan tesislerinde 2013
sonu itibariyle toplam 7 bin
600 kişiyi istihdam ediyor.
Çalışanların yaklaşık üçte biri
yurtdışı fabrikalarında istihdam
edilirken, holding, yine 2013
sonu itibariyle toplam 700
milyon Euro’ya ulaşan cirosu
ve 210 milyon Euro ihracatı ile
Türkiye’deki büyük otomotiv yan
sanayi gruplarından birisidir.n
Mayıs May - Haziran June 2014
95
ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS
NSK Group İcra Kurulu Başkanı Ömer Kazangil:
“Amacımız, ana ve tedarik
sanayi kalitesini dünyanın her yerindeki
müşteriyle buluşturmaktır”
NSK Group, İstanbul’da düzenlenen
‘Automechanika 2014 İstanbul’ fuarında
geliştirdiği son patentli ürününün,
Brezilya’da faaliyete geçirdiği yeni
şirketinin ve firma tanıtım filminin
lansmanını gerçekleştirdi.
M
esse Frankfurt İstanbul
Uluslararası Fuarcılık
tarafından 10- 13 Nisan 2014
tarihlerinde organize edilen
ve Tüyap İstanbul Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen fuarda, otomotiv
yan sanayi ürünlerinin yanı sıra,
yedek parça ve servis endüstrisi
ürünleri tanıtıldı. Dünyanın
dört bir yanından gelen sektör
temsilcileri için yeni ürünlerin
sergilendiği NSK GROUP standı,
birçok ikili iş görüşmesine ev
sahipliği yaptı.
Fuarın ve sektörün
değerlendirmesini yapan NSK
Group İcra Kurulu Başkanı
Ömer Kazangil, 5 kıtada 100
ülkeye ihracat yaptıklarını
"Our goal is to
introduce the
quality of main
and supply
industry to our
customers all over
the world"
Automechanika 2014 held
in Istanbul where
NSK Group has
launched the promotional film of the
company as well as
the latest patented
product they've
developed and
the new company
they've started to
operate in Brazil.
hatırlatarak, “NSK Group olarak
amacımız, Türk otomotiv
endüstrisi ana ve yan sanayi
kalitesini dünyanın her yerindeki
müşteriyle buluşturmaktır. Ülke
ekonomisinin gelişmesi ve
ilerlemesinde kilit rol oynayacak
sektör tabi ki otomotiv ve yan
sanayi olacaktır. Burada 5
kıtadan ve yurtiçinden gelen
ziyaretçilerle gerçekleştirdiğimiz
ikili iş görüşmeleri ile önemli
işbirlikleri sağlayacağız.
‘Automechanika 2014
İstanbul’, NSK Group’un ihracat
hedeflerine ulaşmada önemli bir
pay sahibi olacaktır” dedi.
Kronik Sorunlara Patenli
Çözümler
NSK Group, ROTA markası ile
ağır şartlarda çalışan araçların
direksiyon ve süspansiyon
sistemlerinde oluşan
problemler için ürettiği patentli
çözümlere bir yenisini daha
ekledi. Lansmanı İstanbul
96
Mayıs May - Haziran June 2014
Automechanika 2014 fuarında
yapıla, süspansiyon sistem
parçalarına daha etkin ve uzun
kullanım ömrü sunan ‘segman
kilidi’ nin yerli ve yabancı basın
tarafından yoğun ilgi gördü.
Ağır ticari araçların istiab
haddinin ve normal kullanım
şartlarının çok üstünde
kullanılmasından dolayı
süspansiyon sistemini oluşturan
V kol ve bugi kol benzeri
fonksiyonları yerine getiren
parçalarının molekül ya da tamir
takımlarının segmanlarının
yerinden çıkmasını ve araca
zarar vermesini önlemek
amacıyla NSK Group ‘segman
kilidi’ni geliştirmiştir. ‘Segman
kilidi’ molekül ya da tamir
takımının gövde içerisinde
daha uzun süreler kalmasını
sağlamaktadır.
Laboratuvar ve saha test
çalışmaları tamamlandıktan
sonra NSK Group, ROTA
www.taysad.org.tr
markası ile müşterilerinden
gelen yoğun talepler üzerine
2013 yılından beri ürettiği
‘segman kilidi’ takılı olan
süspansiyon parçalarında
hiçbir segman atma şikayeti
almamıştır.
Brezilya’da Yeni Ofisi ve
Tanıtım Filmi
2014 yılı yatırımlarına hız veren
NSK GROUP, Brezilya’da 750
metrekare depo ile birlikte
satış ofisinin açılışını NSK Do
Brasil adlı şirket ile geçtiğimiz
günlerde yaptı. Firma Brezilya
deposundaki ürün stokları ile
Amerika pazarına hızlı erişim
sağlamayı hedefliyor.
NSK Group son olarak prestijini
ortaya koyacak aynı zamanda
ROTA markasını sınır ötesinde
daha iyi tanıtacağına inandığı
bir kurumsal tanıtım filmi
yaparak, fuarda ilk kez sektör
profesyonellerinin beğenisine
sundu.
Yurtiçi ve Yurtdışı ROTA
Bayileri Akşam Yemeği
Yurtiçi ve yurtdışından fuara
katılan ROTA bayileri için fuarın
unutulmaz olması amacıyla
yemek düzenlendi. Katılanların
doyasıya eğlendiği yemekte,
Ömer Kazangil ROTA bayilerini
İstanbul’da ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
NSK Group Sponsorluğunda
Karacabey, İstanbul
Automechanika’ya taşındı
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
bu yıl da NSK Group sosyal
sorumluluk çerçevesinde,
NSK Group yöneticileri
ve çalışanlarının yanı sıra
Karacabey İlçesi Sanayisi esnafı,
Karacabey Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi- Otomotiv ve
Makine Bölüm öğrencileri ile
birlikte Automechanika İstanbul
Fuarına gezi düzenledi. Fuara
NSK GROUP sponsorluğunda
katılan yüzlerce ziyaretçi,
otomotiv sektöründe yapılan
yenilikleri görme fırsatı buldu.n
www.taysad.org.tr
Valeo, Türkiye ve Avrupa’da
bu yıl da “En İyi İş Veren” seçildi
Valeo, “insan faktörü, Valeo’nun
kalbindedir” politikası ile insan kaynakları
başarısını uluslararası alanda taçlandırıyor.
D
ünyanın önde gelen
otomotiv tedarikçisi
Valeo, İnsan Kaynakları
yönetiminde globalde
benimsediği “önce insan”
değeri ile uluslararası arenada
art arda üçüncü defa “En İyi
İş Veren” sertifikasının sahibi
oldu.
Uluslararası bağımsız araştırma
şirketi Top Employers
Enstitüsü her yıl; dünya
çapında yenilikçi, çalışanlarına
mükemmel koşulları sağlayan,
yetenekleri geliştiren ve
destekleyen tüm seçkin
firmaları ödüllendiriyor. Bu
çerçevede Valeo, “Top
Employers 2014” sertifikası ile
insan kaynakları yönetiminde
en yüksek standartları
sağlayan şirketler arasında
yerini aldı.
Kurum içi çeşitliliğin
sağlanması, eşit cinsiyet
dağılımı, iş hayatındaki
motivasyonun ve daha iyi
bir iş-yaşam dengesinin
oluşturulmasını destekleyen
değerleri ile Valeo, Türkiye’de
üst üste üçüncü defa bu
sertifikayı almaya hak kazanan
ilk şirket olma ünvanının da
sahibi oldu.
Şirketin başarılı insan
kaynakları politikası ve
uluslararası sertifikayı
değerlendiren Valeo Türkiye
İK Direktörü Alkan Yıldırım;
"İnsan Kaynakları yönetimi
stratejilerini değerlendiren bu
Valeo receives the
"Best Employer"
once again this year
both in Turkey and
Europe
Valeo has
been awarded
Best Employer
Certification for the
third consecutive time
in the international
arena with "human first"
merit globally adopted
by its human resources
management. Every
year, the international
independent research
company Top
Employers Institute
awards all the elite
innovative companies
worlwide which
support and provide
their employees perfect
conditions and help
them improve their
abilities.
sertifika, en iyi işveren olma
amacımızı desteklemektedir.
Mevcut en iyi yetenekleri
iş gücümüze katarak ve
geliştirerek, bölgemizde
büyümeyi sürdürüyoruz.
Bu sebeple bu sertifika
bizim için ayrı bir önem
taşımaktadır. Üç yıl art arda
bizi En İyi İşveren sertifikası
ile ödüllendirilmemize katkı
sağlayan tüm çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum ve onları
gönülden kutluyorum.” dedi.
Valeo İK Direktörü Michel
Boulain ise Valeo Grup’un İK
stratejileri hakkında; “Valeo
Grup’un gelişmesinde
ana kuvvet olan küresel
ve yerel İnsan Kaynakları
stratejisi, 96 millet ve 29
ülkeyi kapsayan Grubumuzda
kültürel farklılıklara adapte
edilebilir ve uygulanabilir
olarak tasarlanıyor. Bu
büyümeyi desteklemek üzere
önümüzdeki üç yıl boyunca
15.000’e yakın işe alım
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”
dedi. CO2 emisyonlarının
azaltılmasına yönelik
temel stratejisi ve yenilikçi
yapısı ile hızla gelişmekte
olan ülkelerdeki varlığını
güçlendiren ve artıran Valeo,
2009’dan bu yana gelirini
yüzde 70 oranında artırdı.n
Top Employers Institute (En İyi İş Veren Enstitüsü)
12 ülkede faaliyet gösteren Top Employers, 20 yıldır
“Top Employer” (En İyi İş Veren) belgesi ile tercih edilen
işverenleri tanımlamakta ve değerlendirmektedir.
135 uluslararası projenin bir parçası olarak Top
Employers Institute 2,500’den fazla organizasyonu
sertifikalandırmıştır.
Top Employers Institute ve Top Employers Sertifikası
hakkında detaylı bilgi için lütfen www.top-employers.com
sitesini ziyaret ediniz.
Mayıs May - Haziran June 2014
97
Download

"Çare ile bahane yanyana gezmiyor"