ISSN: 1303-9210
LEGAL
Hukuk Dergisi
LEGAL JOURNAL OF LAW
Cilt: 12 / Sayı: 143
Volume: 12 / Issue: 143
Yıl / Year: 2014
YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI
VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI,
HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER,
GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
ÖNEMLİ BİLGİLER
COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS
AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL
WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE, MAJOR INFORMATION
Legal Hukuk Dergisi
Legal Journal of Law
“Hakemli Dergidir”/“Peer reviewed Journal”
Cilt: 12/Sayı: 143
Volume: 12/Issue: 143
Yıl/Year: 2014
Yayın Sahibi/Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık
INC. Publisher and Executive Editor
Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika No./Certificate No.: 16053)
Tel.: 0212 482 99 10 Faks/Fax: 0212 482 99 78
Basıldığı Yer/Place of Publication: Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1
Topkapı/İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Kasım/November 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This
journal is a peer reviewed national law journal
published per month
İzmir Temsilcisi/
Izmir Representative
Av. / Aal. İsmet KÖYMEN
Mersin Temsilcisi/
Mersin Representative
Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL
ISSN: 1303-9210
Dergiye yapılan atıflarda “LHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “LHD”
E-mail: [email protected]
Telefon/Phone: 0 216 449 04 85
Faks/Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi/Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
DANIŞMA ve YAYIN KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Pınar AKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cevdet ATAY
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Yeditepe Üniv.Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Süheyl BATUM
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman CAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gürsel ÇETİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman DOĞRU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Pelin GÜVEN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ
Prof. Dr. Eser KARAKAŞ
Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işıl KARAKAŞ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku
Prof. Dr. Mahmut KOCA
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU
Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Necip ORTAN
İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan ÖNDER
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Saba ÖZMEN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Samim ÜNAN
Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Serap YAZICI
Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hamdi YILMAZ
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ
Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Müslüm AKINCI
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Çetin ARSLAN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ebru CEYLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet ERDEM
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Şafak NARBAY
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlhan YILMAZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM
Okan Üniversitesi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. A. Kürşat TANGÜN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı
Dr. İsmet Nezih ABANOZ
Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Haşmet Sırrı AKŞENER
İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı
Hasan ÖZKAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
İzzet DOĞAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
Arş. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Av. Atilla COŞKUN, Av. Süleyman ÇETİN,
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKİN,
Av. Fikret İLKİZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR
LEGAL HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL
JOURNAL OF LAW
1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir
dergidir.
Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per
month.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren
içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning law.
Articles, case notes and comments, discussions of legislative development,
book reviews and other similar type of papers which are written in
Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri
versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış
olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme
alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana
yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other
party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the of the published issue will be sent both to the
author (s) and to the reviewer (s).
Dergimiz Hakkında/About Our Journal
Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve
diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin
daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per
month, concentrating on issues of law and considers for publication articles,
case notes and comments, discussions of legislative developments and book
reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly
works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and
practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on law; with your contributions and support our journal will progress.
EDİTÖRDEN…/FROM THE EDITOR…
Değerli abonelerimiz, 2014 yılının onbirinci sayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz.
Dergimizin makaleler kısmında Dr. Kutlay TELLI’nin “The Right
to Prohibition of Discrimination under the Practice of the European
Convention on Human Rights”, Arş. Gör. Hilmi Can TURAN’ın
“Yabancı Dil Eşdeğerlililiklerinin Değiştirilmesi ile Hukuk Devleti İlkesi
İlişkisi”, Araş. Gör. Mehmet GÖDEKLİ’nin “Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi-2”, Av. Serdar İYİGÜN’ün “Limited Şirket Sözleşmesi” ve
Stj. Av. N.Emre BİLGİNOĞLU’nun “Türk Medeni Kanunu Açısından
Cinsiyet Değişikliği ve Sonuçları” isimli makaleleri yeralmaktadır.
Dergimizin uzman görüşleri kısmında Av. Talih UYAR’ın “İstihkak Davalarında Yargılama (İİK. m.97)”, Savaş TANIŞIK’ın “Sakat
Bir İdari İşlemle Personele Yapılan Ödemelerin Geri Alınması Konusunda Yaşanan Problemler”, Yavuz AKBULAK’ın “Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı ve Temel Esasları” ve Av. Mine Pınar ŞEKERCİ’nin “Yurtdışına Tebligat” isimli yazısı yer almaktadır.
Dergilerimizin 2014 yılı abonelik dönemi devam etmektedir. Her
biri alanında uzman hukukçulardan oluşan yayın ve danışma kurullarının
hukuka katkı amacıyla gönüllü olarak çalıştığı zengin içeriğe sahip hukuk dergilerimiz sadece sizlerin abonelikleri ile yayın hayatına devam
etmektedir. Dergilerimize abone olarak verdiğiniz destek ile hukukun
gelişmesine ve yaygınlaşmasına yapmış olduğunuz katkıların bu yıl da
devam etmesini beklemekteyiz.
Legalbank elektronik hukuk programımız sizlerin değerli desteği
ile güçlenerek ve abone sayısını hızla arttırarak yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Dergilerimizi de elektronik ortama aktarmayı
planlamaktayız. Legalbank sitemizden ücretsiz 3 günlük tam kullanım
imkanı devam etmektedir. Programımızı denememiş abonelerimizin
www.legalbank.net internet adresinden sitemizi ziyaret etmelerini beklemekteyiz.
Editör/Editor
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 12/Sayı: 143
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri .............................................................. 21
Hukukî Makaleler....................................................................................................... 35
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesı Uygulamasında Ayrımcılık Yasağı
Dr. Kutlay TELLI.................................................................................................... 37
Yabancı Dil Eşdeğerlililiklerinin Değiştirilmesi ile Hukuk Devleti İlkesi İlişkisi
Araş. Gör. Hilmi Can TURAN................................................................................ 55
Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 2
Araş. Gör. Mehmet GÖDEKLİ ............................................................................... 73
Limited Şirket Sözleşmesi
Av. Serdar İYİGÜN .............................................................................................. 123
Türk Medeni Kanunu Açısından Cinsiyet Değişikliği ve Sonuçları
Stj. Av. N.Emre BİLGİNOĞLU ........................................................................... 161
Uzman Görüşleri....................................................................................................... 177
İstihkak Davalarında Yargılama (İİK. m.97)
Av. Talih UYAR ................................................................................................... 179
Sakat Bir İdari İşlemle Personele Yapılan Ödemelerin Geri Alınması
Konusunda Yaşanan Problemler
Savaş TANIŞIK (Sayıştay Başdenetçisi) .............................................................. 203
Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı ve Temel Esasları
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) .................................................................. 213
Yurtdışına Tebligat
Av. Mine Pınar ŞEKERCi..................................................................................... 245
Hukuk Haberleri....................................................................................................... 263
Yargıtay Hukuk Kararları....................................................................................... 305
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................................... 307
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 328
Yargıtay Ceza Kararları .......................................................................................... 395
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı........................................................................ 397
Yargıtay Ceza Daire Kararları............................................................................... 401
18
Danıştay Kararı ........................................................................................................ 421
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı ........................................................ 423
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 426
Anayasa Mahkemesi Kararı .................................................................................... 429
Güncel Mevzuat ........................................................................................................ 433
Kanunlar................................................................................................................ 435
Resmî Gazete Özetleri........................................................................................... 439
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 449
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 498
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ....................................................... 499
Kavramlara Göre Arama Dizini ............................................................................ 501
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 507
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 511
LEGAL JOURNAL OF LAW
Volume: 12/Issue: 143
Year: 2014
CONTENTS
Plot Summary of Supreme Court Decisions ............................................................. 21
Legal Writings............................................................................................................. 35
The Right to Prohibition of Discrimination under the Practice of the European
Convention on Human Rights
Dr. Kutlay TELLI.................................................................................................... 37
Changing Foreign Languages Eqvilatens Relation with Rule of Law
Res. Asst. Hilmi Can TURAN ................................................................................ 55
The Sanction Authority of Local Administrations - 2
Res. Asst. Mehmet GÖDEKLİ................................................................................ 73
Articles of Association of the Limited Liability Company
Atty. Serdar İYİGÜN ............................................................................................ 123
The Sex Reassignment and Its Consequences with Regards to Turkish Civil Code
Intern Lawyer N.Emre BİLGİNOĞLU ................................................................. 161
Expert Opinions ........................................................................................................ 177
Adjudication of Title Suits (Execution, and Bankruptcy Code, Art. 97)
Atty. Talih UYAR................................................................................................. 179
The Problems about Refund of Payments to the Personnel with an Invalid
Administrative Procedure
Savaş TANIŞIK (Head Auditor for the Court of Accounts) ................................. 203
The Concept of Insider Information in Capital Markets, and Its Fundamentals
Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey).............. 213
International Notification
Atty. Mine Pınar ŞEKERCi .................................................................................. 245
Legal News................................................................................................................. 263
Court of Cassation Civil Chamber Decisions ......................................................... 305
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions ................................. 307
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 328
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions.................................................. 395
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ................................ 397
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions ..................................................... 401
Council of State Decision.......................................................................................... 421
Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decision............................ 423
Council of State Chamber Decision ...................................................................... 426
20
Turkish Constitutional Court Decision................................................................... 429
Current Legislation................................................................................................... 433
Law Codes............................................................................................................. 435
Abstracts of Official Gazette................................................................................. 439
Major Informations .................................................................................................. 449
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 498
Index of Supreme Court Decisions .......................................................................... 499
Index of Related Legal Terms ............................................................................... 501
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 507
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ....... 511
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERİ
PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS
AİLE HUKUKU
Tarafların Aynı Oranda Kusurlu Olması- Eşit kusurlu taraf
yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği
hususunun nazara alınmadan maddi ve manevi tazminata
hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. ..................................... 337
BORÇLAR HUKUKU
Alacak Davası- Mahkemece, Temmuz-Aralık 2008 döneminde
memurların tamamına 2,35 oranında zam yapıldığını kabul eden
bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuş ise de Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 24.6.2008
tarihli yazısına göre;2008 yılı Ocak-Haziran döneminde devlet
memurlarının maaşlarındaki ortalama artış oranı % 4,5 olmuştur.
MMAO ek ödemelerle birlikte bir bütün olarak ele alınmalı ve
taksit oranı belirlenirken önceki 6 aylık dönemdeki ortalama
memur maaş artış oranı dikkate alınmalıdır. Bu durumda davalı
Toki'nin yaptığı hesap yönteminin doğru olduğu kabul edilerek,
dosyadaki delillere göre konusunda uzman bilirkişi tarafından
yeniden hesaplama yapılması ve sonucuna uygun bir karar
verilmesi gerekir.......................................................................................... 367
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi- Davalı tarafından
düzenlendiği ve imzalandığını iddia edilen belgeye davacının
iddiaları doğrultusunda, davalı tarafından düzenlenmiş ve
imzalanmış ise, bu durumda taraflar arasında sözleşme ilişkisinin
kurulduğu ve tarafların sözleşme gereğince edimlerini yerine
getirmesi gerektiği kuşkusuz olup, bu durumda davada 10 yıllık
zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir................................................. 314
Bütün kararlar bu şekilde özetli olarak dergimizin
Kasım 2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
HU KU KÎ MA KA L E L E R
LEGAL WRITINGS
* The Right to Prohibition of Discrimination under the Practice of the European
Convention on Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesı Uygulamasında Ayrımcılık Yasağı
Dr. Kutlay TELLI
* Yabancı Dil Eşdeğerlililiklerinin Değiştirilmesi ile Hukuk Devleti İlkesi İlişkisi
Changing Foreign Languages Eqvilatens Relation with Rule of Law
Arş. Gör./Res. Asst. Hilmi Can TURAN
* Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 2
The Sanction Authority of Local Administrations - 2
Araş. Gör./Res. Asst. Mehmet GÖDEKLİ
* Limited Şirket Sözleşmesi
Articles of Association of the Limited Liability Company
Av./Atty. Serdar İYİGÜN
* Türk Medeni Kanunu Açısından Cinsiyet Değişikliği ve Sonuçları
The Sex Reassignment and Its Consequences with Regards to Turkish Civil Code
Stj. Av./Intern Lawyer N.Emre BİLGİNOĞLU
H
THE RIGHT TO PROHIBITION OF DISCRIMINATION
UNDER THE PRACTICE OF THE EUROPEAN CONVENTION
ON HUMAN RIGHTS
(AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESI UYGULAMASINDA
AYRIMCILIK YASAĞI)
Dr. Kutlay TELLI*
ÖZET
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi metni, ayrımcılığın tamamiyle
ortadan kaldırılmasında Avrupa Konseyi çatısı için tarihi bir değer taşımaktadır. Bu makale, Sözleşme’nin 14’üncü maddesi kapsamında, ayrımcılık yapılmamasına ilişkin yükümlülüklerin ortaya konulmasını hedeflemektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesince kaydedilen gelişmeler ve Mahkemece karşılaşılan temel problemler tartışılacaktır. Mahkeme içtihatlarında, her ayrımcı muamelenin, “demokratik gereklilik”
temelinde haklı bir nedene dayanması gerektiğinin ortaya konulacak
olması da çok önemlidir. Son olarak, mevcut çalışma tarafından, Sözleşme’nin 12 No’lu Protokolünün 1’inci maddesi uygulaması da karşılaştırmalı şekilde özetlenecektir.
Keywords: The principle of non-discrimination, direct or indirect
discrimination, non-autonomous or autonomous content.
ABSTRACT
The text of the European Convention on Human Rights constitutes
a historic value in the field of full eradication of discrimination within
the framework of the Council of Europe. This article intends to clarify
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Dr. Kutlay Telli, judge, the General Directorate for International Law and Foreign
Relations of the Ministry of Justice. This work was prepared by the author as a
visiting scholar at the Fordham University Law School (New York) between 2013
and 2014.
26
The Right to Prohibition of Discrimination under the Practice of the
European Convention on Human Rights
main non-discrimination obligations within the meaning of Article 14 of the
Convention. Achievements made and underlying challenges faced by the
European Court regarding highly problematic areas will be discussed. It
will be critical to explore that the freedom from discrimination is seen as
covering not only “direct” but also “indirect discrimination”. It will be
also shown that every single discriminative treatment involves a justifiable
reason on the basis of democratic necessity under the established case-law
of the Court. Finally the present study will give a brief outline of Article
1 of Protocol 12 of the European Convention in a comparative manner.
Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık yapmama prensibi, doğrudan veya
dolaylı ayrımcılık, özerk olmayan veya özerk içerik.
***
....
In the final analysis, it is worth reiterating that the freedom from
discrimination does not require, as discussed in Chapter I, the
elimination of every distinctive treatment in accordance with Article 14.
It is also clear from the Court’s jurisprudence that the enforcement of
Article 14 does not necessitate a simultaneous infringement of the rights
safeguarded by other Articles. Nonetheless, the discussion of alleged
violation of Article 14 is always held in conjunction with a substantive
rights set out by the Convention. Fundamental drawback of such
approach is that it mostly causes the dependency of Article 14 on one of
substantive rights. It results from the foregoing that the European
Convention system has a restricted concept in the protection of the right
to non-discrimination within the context of Article 14.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
H
YABANCI DİL EŞDEĞERLİLİLİKLERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ İLE HUKUK DEVLETİ İLKESİ İLİŞKİSİ
(CHANGING FOREIGN LANGUAGES EQVILATENS RELATION WITH
RULE OF LAW)
Araş. Gör./Res. Asst. Hilmi Can TURAN*
ÖZET
3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanunun 7. maddesinin 6 fıkrasına göre uluslararası yabancı dil sınavlarının eşdeğerliliğini ÖSYM kurumu belirlemektedir. ÖSYM kanunen
yabancı dil eş değerlilik tablolarını düzenleme yetkisine sahip olduktan
sonra 2 yıl içerisinde 5 defa eş değerlilik tablosu düzenlemiş, bu tablolarda kimi yabancı dil sınavlarının, UDS/KPSD/YDS sınavlarına eş değerliliklerini değiştirmiş, kimisini de tamamen kaldırmıştır. Anayasamızın 2. maddesinde düzenlenen ilkelere göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinde, bireyler kendilerine uygulanacak hukuk kurallarının neler olduğunu önceden bilme ve kendi davranışlarını onlara göre ayarlayabilme imkânına sahip olmalıdır. Kanaatimizce ÖSYM’nin
üst üste yapmış olduğu bu değişikler, hukuk devleti ilkesine, hukukun
güvenirliği ilkesine, hukuki belirlilik ilkesine aykırılık taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Hukuki Belirlilik, İdarenin
Güvenirliği İlkesi, Kazanılmış Haklara Saygı, Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlilik Tablosu,
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuk Anabilim Dalı
28
Yabancı Dil Eşdeğerlililiklerinin Değiştirilmesi ile Hukuk Devleti İlkesi İlişkisi
ABSTRACT
No. 6114 came into force on 3 March 2011 by the Presidency of
Measurement and Evaluation Center of section 7 of the code on the
Organization and task of the international language examinations in
accordance with paragraph 6 SSPC agency determines equivalence.
SSPC legally language equivalence tables, the ability to edit after the
second year, five times equivalence table organized in these tables, some
foreign language exams UDS / KPSD / YDS exams equivalence have
changed, some also completely abolished. According to the principles
set out in Article 2 of the Constitution of the Republic of Turkey is a state
of law. In a state of law, individuals of legal rules that apply to them and
know in advance what is going to adjust their behavior according to
them, should have the opportunity. In our opinion ÖSYM is made on top
of these changes, the rule of law, the law on the principle of reliability,
are incompatible with the principle of legal certainty.
Keywords: Constitutional State, Legal Certainty, The Reliability of
Administration, Respect of Vested Rights, Foreign Language Equivalence
Table.
***
....
İdarenin bir işlemi yapmaya hukuken yetkili olması ona sınırsız bir
yetki vermemektedir. İdare kanunen yetkili olduğu işlemleri yaparken
başta anayasaya, kanuna uymak zorundadır. Özellikle anayasal ilkelerin
göz önünde bulundurulmadığı günümüzde bağımsız yargıya büyük bir
mesuliyet düşse de ihlallerin giderilmesinin yargıya taşınmadan önleyici
tedbirlerin alınması lazımdır. Kanaatimizce ÖSYM’nin yapmış olduğu
bu düzenlemelerdeki ihlaller ne ilk ne de son olacaktır. Basit gibi gözüken bir eş değerlilik tablolarının değişmesi ve bunun kısa sürelerde çok
sık yapılması hukuki güvenlik, idarenin işlemlerinin belirliliği, kazanılmış hakları saygı, eşitlik ilkelerine aykırılığı gündeme getirmektedir.
Bugün özellikle idari yargı davaları incelendiğinde idarenin temel hak ve
hürriyetleri ihlali iddiası ile birçok dosya bulunmaktadır. ...
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
H
MAHALLİ İDARELERİN YAPTIRIM YETKİSİ - 2*
(THE SANCTION AUTHORITY OF LOCAL ADMINISTRATIONS - 2)
Araş. Gör./Res. Asst. Mehmet GÖDEKLİ**
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesine göre, “Mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir”. Mahalli idare birimleri, ortak ihtiyaçlarını
karşıladıkları yerel halk üzerinde ihlal fiillerine karşı Kabahatler Kanunu
başta olmak üzere kanunla düzenlenmek kaydıyla yaptırım uygulama
yetkisine sahiptir. Bu çalışmanın konusunu mahalli idarelerin yaptırım
yetkisi, yetkinin kaynakları, gerekçeleri, hukuki rejimi, idare, ceza ve
ceza muhakemesi hukuku açısından kapsam ve sınırları ile yaptırımın
uygulanma usulü oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca yaptırım kararlarına
uymamanın hukuksal sonucuna, 6360 sayılı Kanunun mahalli idarelerin
yaptırım yetkisine etkisine ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
ile idari yaptırım arasındaki ilişkiye yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Mahalli idare, idari yaptırım yetkisi, idare hukuku ilkeleri, ceza ve ceza muhakemesi hukuku ilkeleri, Kabahatler Kanunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı.
ABSTRACT
According to the Article 127 of the Constitution of Turkish Republic,
“Local administrations are public corporate bodies established to meet the
common local needs of the inhabitants of provinces, municipal districts and
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Makalenin uzunluğu nedeniyle makale iki bölüm halinde yayınlanmıştır, yazının baş
kısmına derginin bir önceki sayısı olan 142. sayısının 77. sayfasından ulaşabilirsiniz.
**
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
*
Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 2
30
villages, whose principles of constitution and decision-making organs
elected by the electorate are determined by law”. Local administrative units
who meet the common needs of the local people have the authority to
impose sanctions on them against violating acts provided that to be
regulated by law especially Law on Misdemeanors. The sanction
authority of local administrations and sources, grounds, legal regime, the
scope and limits in terms of administrative, criminal and criminal
procedure law and application procedure of sanction constitute the subject
of this study. The study also are included legal result of failure to comply
with the sanction decision, effect of the Law No. 6360 to the sanction
authority of local administrations and the relationship with the European
Charter of Local Self-Government and administrative sanction.
Keywords: Local administration, administrative enforcement
authority, administrative law principles, principles of criminal and
criminal procedure law, Law on Misdemeanors, European Charter of
Local Self-Government.
***
....
Milletlerarası hukuk açısından meseleye bakılacak olursa, Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda doğrudan doğruya idari yaptırımlara yer veren bir madde hükmünün kabul edilmediği görülecektir. Bununla birlikte kanaatimizce Şart’ın, 3. maddesinde yerel yönetim özerkliği kavramına bakış açısından hareketle, dolaylı olarak yaptırım yetkisini içeren birtakım hükümler sevk ettiği söylenebilir. Başlangıç kısmında belirtilen “gerçek yetki” ibaresi ile Şart’ın 4. maddesinin 1, 2 ve
4. fıkralarında düzenlenen faaliyet alanlarının “tam ve münhasır yetkilere” yaptığı atıftan bu çıkarıma ulaşmak mümkün gözükmektedir.
Özerklik Şartı, mahalli idarelerin yetkilerinin düzenlediği 4. maddeyi
kabul edilmesi gereken maddeler arasında saymakla konuya verdiği
önemi de ortaya koymaktadır.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
(Makale uzunluğu nedeniyle 2 bölüm halinde yayınlanmıştır, ilk bölümüne bir
önceki sayıdan ulaşabilirsiniz)
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
H
LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ
(ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY)
Av./Atty. Serdar İYİGÜN*
ÖZET
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yeni ilkeler benimseyerek
limited şirket ve anonim şirket modelleri arasında daha keskin bir çizgi
çizmiştir. Ortaklık kurmayı düşünenler artık, vergi hukuku ve şahsi sorumluluk farkları yanında ayrıca, kurulumu daha az maliyetli, sonradan
şirkete yabancı kişilerin girmesine mani olabilecek şekilde hisse devrini
kısıtlayıcı bazı hükümlerin şirket sözleşmesi ile kararlaştılabileceği
halka kapalı şirket modeli olan limited şirket ile, buna karşılık kuruluşu
daha maliyetli, hisse devrinin engellenemediği, halka açılabilen anonim
şirket modeli arasında tercih yapmak durumundadırlar. Bu nedenle şirket
sözleşmesi çok büyük bir öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Şirket Sözleşmesi, Ön Şirket,
Emredici Hükümler İlkesi, Şirket Sözleşmesinde Öngörülmeleri Şartıyla
Bağlayıcı Olan Hükümler.
ABSTRACT
The Turkish Commercial Code No. 6102 has drawn a sharp line
between limited liability company and joint-stock company models by
adopting new policies. Apart from tax law and personal liability
differences, the persons who wish to establish partnerships shall choose
between two models; on one hand limited liability companies that are
privately-held, that establishment costs are lower and that transfer of
shares can be limited by way of taking relevant decisions in Articles of
Association of the company in order to prevent shareholding of third
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
LL.M. (hUMBOLDT)
Limited Şirket Sözleşmesi
32
parties, on the other hand joint stock companies that may be publicly held,
that transfer of shares cannot be obstructed and that the establishment costs
are higher than the other. Therefore Articles of Association have a great
importance.
Keywords: Limited Liability Company, Limited Liability Company
Agreement, The Pre-Company, Provisionary Conditions Principal, The
points could be binding in cases where they are included in articles of
association, Articles of Association of the Limited Liability Company.
***
...Sonuç olarak kuruluş masrafı az, esnekliği fazla bir şirketi tercih
edenlerin limited şirketi tercih edecekleri kuşkusuzdur. 6335 sayılı
AATUHK m.35 ve Ek m.35 ile VUK m.10’ da düzenlenen şirket ortaklarının (en az bir ortağın müdür olma zorunluluğu bulunmaktadır) amme
borçlarından şahsi sorumluluğu limited şirketin tercihi için bir dejavantaj
olarak görülmekte ise de, özellikle şirket payının devrine ilişkin sınırlama getirmek ve böylece şirkete yabancı bir ortak girmesini istemeyen
kişilerin bu dezavantajı görmezden geleceğini düşünmekteyiz. Zaten bu
zamana kadar kurulmuş olan 900.000 sayısı bu konuda bir fikir vermektedir.
Limited şirket kurmaya karar verenlerin de şirket sözleşmelerini
düzenleme konusunda çok daha hassas olmaları gerektiği kuşkusuzdur.
Ancak bu sözleşmeleri uygun olup olmadığını denetleyen özellikle ticaret sicilinin de aynı hassasiyeti göstermesi kaçınılmazdır.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
H
TÜRK MEDENİ KANUNU AÇISINDAN CİNSİYET
DEĞİŞİKLİĞİ VE SONUÇLARI
(THE SEX REASSIGNMENT AND ITS CONSEQUENCES WITH REGARDS TO
TURKISH CIVIL CODE)
Stj. Av./Intern Lawyer N. Emre BİLGİNOĞLU*
ÖZET
¨Türk Medeni Kanunu Açısından Cinsiyet Değişikliği ve Sonuçları¨ adlı makalemizin amacı; cinsiyet değişikliği gibi çok önemli bir
hususun hukukumuzda geçmişte ve şimdiki zamanda nasıl ele alındığını
açıklayıp gelecekteki haline öneriler getirmektir. Bu bağlamda öncelikle
743 sayılı Medeni Kanun kapsamında cinsiyet değişikliği işlenmiştir ve
ilgili düzenleme açıklanmıştır. Sonrasında ise 4721 sayılı Medeni Kanun
kapsamında cinsiyet değişikliğine değinilmiş ve cinsiyet değişikliğinin
hukuki sonuçları tanımlanmıştır. Son olarak, önceki ve şimdiki kanun
arasında karşılaştırma yapılmış ve gelecek için birtakım öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet değişikliği, cinsiyet değiştirme operasyonu, cinsiyet değiştirme operasyonunun Türk hukukundaki yeri.
ABSTRACT
The purpose of this article named ¨The Sex Reassignment and Its
Consequences With Regards To Turkish Civil Code¨is to explain how an
important issue such as sex reassignment was regulated under the
Turkish law in the past, how it is regulated in the present and brings
forward proposals regarding how sex reassignment should be regulated
in the future. In this context, sex reassignment according to Turkish Civil
Code numbered 743 is represented. Afterwards, sex reassigment under
Turkish Civil Code numbered 4721 is referred and the legal consequences
of sex reassignment are defined. Finally, a comparison has been made
between the previous legislation and the present legislation with certain
suggestions to the future legislation concerning this subject.
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
İstanbul Barosu’na Kayıtlı Stajyer Avukat
34
Türk Medeni Kanunu Açısından Cinsiyet Değişikliği ve Sonuçları
Keywords: Sex reassignment, sex reassignment surgery, the regulations
of Turkish law in regards to sex reassigment.
***
...
Belirttiğimiz gibi, her transseksüel üreme yeteneğinden yoksun
değildir. Bu sebeple ilk eleştirilecek nokta, çalışmamızda altıncı şart
olarak ele aldığımız, üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun bulunma
halidir. Üreme yeteneğinden sürekli yoksun bulunma hali, biyolojik olarak üreme yeteneğine sahip olmakla beraber, karşı cinsle cinsi ilişki
kurması imkansız olan, bu nedenle üreme yeteneğinden sürekli yoksun
olan olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu önşartın bir şekilde tekrar ele
alınması gerekmektedir.
İkinci bir nokta, hem transseksüel olma şartının, hem de operasyonun zorunlu olması şartının beraber arandığı gözlemlenilmektedir. Kanun koyucunun transseksüel kelimesini iyi anlamamış olduğunu belirtmek mümkündür. Açıklandığı üzere aynı şeyi iki kere tekrar etmiştir.
Transseksüeller için karşı cinse geçme zaruriyeti bulunmaktadır.
Üçüncü nokta ise, hekimin ameliyat öncesi belirli bir süre hastayı
gözlemlemesi gerekmektedir. Kanunda belirli bir süre yer almamaktadır.
Geri dönülmez sonuçlar doğuracak bir ameliyat öncesi gözlem için belirli bir sürenin açıkça kanunda öngörülmesi gerekir.
Dördüncü bir nokta ise, evli bir kişinin cinsiyetini değiştirmesi halinde ortaya çıkan durumdur. Bu durumda ne olacağı hiç açık değildir.
Bahsedilen halde evliliğin kendiliğinden yok sayılması ise kanımca yeterli bir çözüm değildir. Bu durumda sınırlı sayıda gösterilen butlan hallerine bir yenisi eklenmeli veya farklı bir çözüm arayışına girmek gerekmektedir.
Son olarak, izinsiz olarak cinsiyet değiştirme ameliyatı olanların
durumu tekrar düşünülmelidir. Konu hakkında izinsiz ameliyatı yapan
hekimlere çok ciddi cezai yaptırım getirilmelidir.
Netice itibariyle, cinsiyet değişikliğinin alelacele kaleme alındığı
aşikar bulunan eski Medeni Kanun’un yanlış ve hatta tehlikeli 29/II.
maddesi yeni Medeni Kanun’da değiştirilmiştir, ancak eski kanuna
nazaran her ne kadar isabetli bir değişiklik olsa da, henüz yeterli değildir1.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
1
ARPACI, Abdulkadir, s.9
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
EXPERT OPINIONS
* İstihkak Davalarında Yargılama (İİK. m.97)
Adjudication of Title Suits (Execution, and Bankruptcy Code, Art. 97)
Av./Atty. Talih UYAR
* Sakat Bir İdari İşlemle Personele Yapılan Ödemelerin Geri Alınması Konusunda
Yaşanan Problemler
The Problems about Refund of Payments to the Personnel with an Invalid
Administrative Procedure
Savaş TANIŞIK
(Sayıştay Başdenetçisi/Head Auditor for the Court of Accounts)
* Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı ve Temel Esasları
The Concept of Insider Information in Capital Markets, and Its Fundamentals
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
* Yurtdışına Tebligat
International Notification
Av./Atty. Mine Pınar ŞEKERCİ
İSTİHKAK DAVALARINDA YARGILAMA (İİK. m.97)*
(ADJUDICATION OF TITLE SUITS (EXECUTION, AND BANKRUPTCY
CODE, ART. 97))
Av./Atty. Talih UYAR**
İcra mahkemesi, istihkak davasına genel hükümler dairesinde ve
basit yargılama usulüne göre1 (HMK. mad. 316-322) bakar.2
....
XII- İcra mahkemesinin, istihkak davası sonucunda verdiği kararlara karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulabilir mi? Yargıtay 12.
Hukuk Dairesi3 -eski tarihli- bir kararında “icra mahkemelerinin dava
biçiminde baktığı ve sonuçta verdiği kararlar ‘kesin hüküm’ teşkil eden
‘istihkak davaları’ ile ‘ihalenin feshi isteği’ hakkında verdiği kararlara
karşı kanun yoluna başvurulabileceğini” kabul etmiştir. Doktrinde4 öteden beri- “icra mahkemesinin tüm kararlarına karşı kanun yararına
temyiz yoluna başvurulabileceği” kabul edilmiştir.
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
*
İİK. mad. 97/XI: «İstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama
usulüne göre bakılır.”
97/XVII: “İstihkak davasına karşı haciz yaptıran alacaklı bu kanunun 11. babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın
mütekabilen iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil davada tarafların göstereceği
bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder.”
97/XVIII: «İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.”
**
İzmir Barosu Avukatlarından. (Dokuz Eylül Ünv. Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)
1
UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi C:1, 2014, s:327 vd. İİK.
mad. 18, AÇIKLAMA: ı, – UYAR, T. İcra Hukukunda Yetki Görev ve Yargılama
Usulü «Tetkik Mercii”, s: 382 vd.–UYAR, T. İİK. Şerhi, C:1, s: 1777 vd.
2
Bknz: 21. HD. 22.4.2003 T. 2878/3767 - 21. HD. 27.4.2004 T. 3318/4140; 16.9.2003
T. 5653/6955; 25.2.2003 T. 11010/1347 (www.e-uyar.com)
3
Bknz: 12. HD. 3.11.1977 T. 9195/9125 (www.e-uyar.com)
4
BERKİN, N. age. s: 466, 471 - UYAR, T. Yetki - Görev, Yargılama Usulü, 2. Baskı,
s: 764 vd. - PEKCANITEZ, H. Şikayet, s: 177 - KARSLI, A. İcra Tetkik Mercii
Kararlarının Temyiz Edilmesi, s: 147 vd.
SAKAT BİR İDARİ İŞLEMLE PERSONELE YAPILAN
ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI KONUSUNDA YAŞANAN
PROBLEMLER
(THE PROBLEMS ABOUT REFUND OF PAYMENTS TO THE PERSONNEL WITH
AN INVALID ADMINISTRATIVE PROCEDURE)
Savaş TANIŞIK
(Sayıştay Başdenetçisi/Head Auditor for the Court of Accounts)
....
2005 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu zararı kavramı, özellikle
hangi ödemelerin kamu zararına neden olacağı konusunda yaşanan tereddütler nedeniyle de kısa zamanda popüler bir kavram haline dönüşmüştür.
Yaşanan bu tereddütler yargı kararlarına da aynen yansımıştır.
Kamu zararı konusundaki yargı kararlarını analiz ettiğimizde; kamu
kaynakları kullanılarak piyasadan mal ve hizmet satın alınması sırasında
fazla ödeme yapılması, idarenin gelirlerinin tahsili sırasında mevzuata
aykırı davranılması ve mevzuatta öngörülmeyen bir ödeme yapılmasının
kamu zararına sebebiyet verebileceği konusunda herhangi bir tartışma
yok iken; kamu görevlilerine sakat bir idari işlem sonucu yapılan fazla
ödemelerin kamu zararı sayılıp sayılmayacağı hususunun yoğun ihtilaflara neden olduğu açıkça görülmektedir.
Tartışmaların odağında da Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih ve E: 1973/14, K: 1973/14 sayılı Kararı yatmaktadır. Anılan Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı - karar metninde
de geçtiği üzere - “bir idari işlemin her zaman geri alınması ihtimali tehdidi altında bırakılmasından doğacak itimat buhranına” çözüm mü getirmektedir yoksa daha büyük bir kaosa mı neden olmaktadır? Bu konunun irdelenmesi gerekir.
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
SERMAYE PİYASASINDA İÇSEL BİLGİ KAVRAMI VE
TEMEL ESASLARI*
(THE CONCEPT OF INSIDER INFORMATION IN CAPITAL MARKETS,
AND ITS FUNDAMENTALS)
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
....
Geleceğe yönelik değerlendirmeler genel olarak, geleceğe ilişkin
plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgilerdir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, projeksiyonlar, tahminler, varsayımlar, öngörüler, planlar, beklentiler, niyetler, amaçlar ve stratejiler
şeklinde olabilir. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ihraççının
finansal verilerine ilişkin beklentileri, varlık alım satımına ilişkin beklenti ve hedefleri ile yeni ürün veya hizmetin geliştirilmesine ilişkin
projeleri geleceğe yönelik değerlendirmelere örnek olarak verilebilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, ihraççının içinde bulunduğu mevcut
ekonomik, mali ve hukuki durumunun dikkate alınması suretiyle oluşturulmalıdır. İhraççıların gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve
performanslarında meydana gelebilecek değişikliklere ilişkin beklentileri
ve öngörüleri içeren ifadeler de geleceğe yönelik değerlendirme olarak
kabul edilir. Ancak ihraççının faaliyet alanına giren bir ürün veya hizmetin ya da elde edilen bir başarının reklamı ve tanıtımı sırasında yapılan genel ve olağan nitelikteki reklam ve pazarlama faaliyetleri içerisinde kalan açıklamalar geleceğe yönelik değerlendirme olarak değerlendirilmez. ....
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
*
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.
YURTDIŞINA TEBLİGAT
(INTERNATIONAL NOTIFICATION)
Av./Atty. Mine Pınar ŞEKERCİ*
Tebligat, yargılama sürecinin en önemli öğelerinden biridir. Yargılamanın akıbetinin tebligatın usulünce yapılmış olmasına bağlanmış
olması nedeniyle, tebligatın mümkün olduğunca kısa sürede yapılması
daha da önem kazanmaktadır. Tebligatın kısa sürede yapılması, usul
ekonomisi ilkesi ile de doğrudan bağlantılıdır.
Tebligatın yapıldığı süre ile ilgili en büyük sorun yurtdışında tebligatta yaşanmaktadır. Bunun için birçok ülkeyle Türkiye arasında ikili
andlaşmalar akdedilmiştir. Devletler arasında yapılan bu andlaşmalar ile
yurt dışına tebligatın en kısa sürede ve en pratik şekilde yapılması
amaçlanmıştır.
Çalışmamızda Türkiye’den yurt dışına tebligata ilişkin iç hukuk
kurallarımız hakkında bilgi verilmiş, ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu
uluslar arası andlaşmalara da değinilmiştir. İlk bölümde, yurt dışına tebligatın kaynakları hakkında bilgi vermeye çalıştık. İkinci bölümde, yurt
dışına tebligata ilişkin olarak hangi hükümlerin uygulanması gerektiği ve
bu husustaki ayrımlar üzerinde durmaya çalıştık. Üçüncü bölümde, yurt
dışına yapılacak tebligatın hangi usulle yapılacağına ilişkin bilgilere yer
verdik. Dördüncü bölümde yurt dışından Türkiye’ye yapılacak tebligat
hakkında kısaca bilgi verdik ve son olarak beşinci bölümde çalışmamız
sırasında çelişkili gördüğümüz hususları belirttik.
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Kasım
2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
*
İstanbul Barosu.
HU KU K HA B E R L E R İ
LEGAL NEWS
* Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Değiştirildi
* Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Yayınlandı
* Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ Değiştirildi
* Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Değiştirildi
* Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Değiştirildi
* Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Değiştirildi
* Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Değiştirildi
* Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:
2014/5) Yayınlandı
* Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Değiştirildi
* Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Değiştirildi
* Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Değiştirildi
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore
Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2012-2013)’nın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık
Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve
Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Yayınlandı
* Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türkiye’de Bir Dsö Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Yargıtay’dan Ad, Soyad Düzeltme Kararı
Haberlerin tamamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY
HU KU K KA R A R L A R I
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBER
DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/11-1376
Karar No. 2014/576
Tarihi:
30.04.2014
İlgili Kanun/Madde
2560 s. İSKİK/ 3, 4
6762 s. TTK/ 3, 11, 12, 13, 14, 18, 1301
• RÜCUEN TAZMİNAT
• SU BASKINI SONUCU OLUŞAN HASARIN RÜCUEN
TAHSİLİ İSTEMİ
• İSKİNİN TACİR OLDUĞU
• ADLİ YARGI
ÖZETİ: Somut olayda idari yargının görevli olduğu, nitekim Uyuşmazlık Mahkemesi'nin de aynı yönde kararı bulunduğu
(06.06.2011 gün ve 2010/322 E.,2011/105 K.) yönünde ileri
sürülen bir görüş, yukarıda açıklanan gerekçelerle çoğunluk
tarafından kabul edilmemiştir. Bu itibarla, davalı İSKİ'nin
tacir olduğu konusunda tereddüt bulunmadığından, taraflar
arasındaki uyuşmazlığın çözüm yerinin adli yargı mercileri
olduğuna ilişkin Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen
Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/12-1313
Karar No. 2014/570
Tarihi:
30.04.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/16, 41
• İCRA MEMURU İŞLEMİNİN ŞİKAYET YOLUYLA
İPTALİ İSTEMİ
• İLAMIN İCRA DAİRESİNCE İNFAZI
• İLAMA AYKIRI İNFAZ İŞLEMİNİN İPTALİ VEYA
DÜZELTİLMESİ
Yargıtay Hukuk Kararları
46
ÖZETİ: İcra takibine dayanak ilamın hüküm bölümünde posta giderleriyle vekalet ücretinin "müştereken ve müteselsilen tahsiline" yönelik olarak açık bir ibare kullanılmasına karşın, asıl
alacağın "müştereken ve müteselsilen tahsiline" ilişkin bir
ibare bulunmadığı halde, mahkemece dayanak ilamın gerekçesine gidilerek, ilamın yorumlanmasıyla borçlu idarenin sorumluluğunun müştereken ve müteselsilen olduğu gerekçe
gösterilerek, 09.08.2010 tarihli muhtıranın iptaline yönelik
şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir. Hal böyle
olunca; Yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/3-1009
Karar No. 2014/534
16.04.2014
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
818 s. BK/66
• GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
• 10 YILLIK ZAMANAŞIMI
• DAİRE KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
ÖZETİ: Olayda, davalı arsa sahibiyle dava dışı yüklenici C. Y. arasında 21.08.1995 tarihli “Gayrimenkul Satış Vaadi ve Daire
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” düzenlendiği, yüklenicinin sözleşme gereği kendisine düşen bağımsız bölümlerden birisini,
07.10.1996 tarihinde davacıya haricen sattığı, daha sonra
davalı arsa sahibiyle yüklenici arasındaki sözleşmenin feshedildiği hususlarında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı eldeki davada, davalı tarafından düzenlendiği ve imzalandığını iddia ettiği 19.10.2000 tarihli “Tutanak”
başlıklı belgeye dayanmıştır. Bu belgede, “M. T.’nin haricen
satın almış olduğu boş arsadaki daire kendisine verilmeyecektir. Ancak ödemiş olduğu para tarafımdan iade edilecektir…”
ibaresi yazmakta olup davalının da imzası bulunmaktadır.
Davalı, belge içeriğinden haberi olmadığını, imza attığını hatırlamadığını savunmuştur. Söz konusu belge davacının iddiaları doğrultusunda, davalı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış ise, bu durumda taraflar arasında sözleşme ilişkisinin
kurulduğu ve tarafların sözleşme gereğince edimlerini yerine
getirmesi gerektiği kuşkusuz olup, bu durumda davada 10
yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Bu durumda, mahkemece öncelikle bu belgenin sıhhati konusunda
gerekli araştırma yapılarak, belgenin hukuken geçerli kabul
edilmesi halinde sözleşmeye ilişkin 10 yıllık zamanaşımı süresi
esas alınarak, ortaya çıkacak sonuca göre işin esası hakkında
bir karar verilmesi gerekir. Bu bakımdan direnme kararının
bozulması gerekmiştir
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/12-1285
Karar No. 2014/531
Tarihi:
16.04.2014
47
İlgili Kanun/Madde
6102 s. TTK/ 780, 781
• İMZA İTİRAZI
• İLERİ TARİHLİ ÇEKTE YASAL İBRAZ SÜRELERİNİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ
ÖZETİ: Takip dayanağı çeklerle ilgili olarak düzenlenen 23.10.2008
tarihli tahsilat makbuzunda, takip konusu tüm çeklere atıf
yapılarak, anılan makbuzun 23.10.2008 tarihinde borçlu tarafından alacaklı L... Kimya A.Ş.'ye teslim edildiği görülmektedir. Yargılama aşamasında 23.10.2008 tarihli tahsilat makbuzunun inkar edilmediği gözetilerek, keşideci şirketi temsil yetkisinin bu tarihe göre belirlenmesi gerekir. Takip konusu
çeklerdeki imzaların, bankaya ibraz edilmediği saptanan
18.7.2009 tarihli çek dışındaki, 23.10.2008 tarihindeki davacıborçlu şirket yetkililere ait olup olmadıklarının yöntemince
araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken,
yazılı şekilde hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir. Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire
bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
2013/16-1240
Esas No.
Karar No. 2014/530
Tarihi:
16.04.2014
İlgili Kanun/Madde
3402 s. KadastroK/ 22, 41
6100 s. HMK/ 114, 115
• TAPU DÜZELTİMİ İSTEMİ
• YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ
• GÖREVLİ MAHKEME
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
48
ÖZETİ: Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davanın, 3402
sayılı Kanun uyarınca yapılan yüzölçümü düzeltme işleminin
iptaline ilişkin bulunup bulunmadığı; buna göre davaya
bakma görevinin Sulh Hukuk Mahkemesine mi Kadastro
Mahkemesine mi ait olduğu noktasında toplanmaktadır.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davanın Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca
yapılan yüzölçümü düzeltilmesi işlemine karşı süresi içinde ve
bu işlemin iptali istemi ile açıldığı, anılan yasa maddesi uyarınca da bu davaya bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesine
ait bulunduğu anlaşılmakla; Mahkemece 3402 sayılı Kadastro
Kanunu çerçevesinde işin esasına girilerek araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gereğine değinen Özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken,
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden, direnme kararının bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/8-771
Karar No. 2014/529
Tarihi:
16.04.2014
İlgili Kanun/Madde
3402 s. KadastroK/ 14
4721 s. TMK/ 639, 713
• KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI
TESCİL İSTEMİ
• İMAR VE İHYAYA İLİŞKİN TÜM OLUMLU VE
OLUMSUZ KOŞULLARIN MAHKEMECE
ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU
ÖZETİ: Mahkemece, 1980-1985 yıllarına ait stereoskopik hava fotoğraflarının bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması,
varsa dosyaya getirtilmesi, bu yıllara ait hava fotoğraflarının
bulunmaması halinde topografik haritalardan yararlanılarak
imar ihya koşullarının davacı yararına oluşup oluşmadığı
açıklığa kavuşturulmalıdır. Açıklanan değişik gerekçe ile Özel
Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
Kararların devamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/8117
İlgili Kanun/Madde
6098 s. TBK/ 19, 20, 161
Karar No. 2014/14752
6101 s. TBKYürk/ 2, 7
Tarihi:
08.05.2014
• TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİ UYARINCA
BAŞLATILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBE İTİRAZ
• İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ
• HAKİMİN FAHİŞ GÖRDÜĞÜ CEZALARI RESEN
TENKİS ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ÖZETİ: Olayda davalı ürününü satmak için davacı şirketi tercih etmiş
ve davaya konu sözleşmeyi serbest iradesi ile imzalamıştır.
Davalı, sözleşme kapsamında belirlenen teminat senedini de
bizzat imzalayarak davacıya vermiştir. Hal böyle olunca taraflar arasındaki sözleşme geçerli ve bağlayıcıdır. Ancak taraflar cezai şartın miktarını tayin etmekte serbest iseler de,
Borçlar Kanununa göre, hakim fahiş gördüğü cezaları resen
tenkis etmekle yükümlüdür. Ceza koşulunun fahiş olup olmadığı, tarafların iktisadi durumu, özel olarak borçlunun ödeme
kabiliyeti ile beraber, borçlunun borcunu yerine getirmemiş
olması nedeniyle sağladığı menfaat, borçlunun kusur derecesi
ve borca aykırı davranışın ağırlığı ölçü alınarak tayin edilmeli
ve hüküm altına alınan ceza miktarı, hak, adalet ve nesafet
kurallarına uygun olarak tespit edilmelidir. Bu durumda
mahkemece, uyuşmazlığın sözleşme hükümleri çerçevesinde
değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ve yazılı gerekçe ile
davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/21644
Karar No. 2014/12926
Tarihi:
03.07.2014
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/ 2, 3
6098 s. TBK/ 506
818 s. BK/390
• TAPU İPTALİ VE TESCİL VEYA TAZMİNATLA
ECRİMİSİL DAVASI
• VEKİLİN VEKİL EDENE SADAKAT VE ÖZEN BORCU
• VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
Yargıtay Hukuk Kararları
50
ÖZETİ: Somut olayda taraf delillerinin toplanarak davanın niteliği
gereği tanıkların yeniden dinlenilmesi, vekalet görevinin kötüye kullanılması iddiası bakımından yapılan devrin davacının
talimatı doğrultusunda yapılıp yapılmadığı, taraflar arasındaki
para ilişkisinin durumuyla yapılan ödemelerin satış bedeli
karşılığı olup olmadığının ortaya konulması, satış bedeli
ödense bile açıklanan ilkeler gereğince zararlandırma kastıyla
işlemin yapılıp yapılmadığının ve davacının zararının bulunup
bulunmadığının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit
edilmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucunda noksan soruşturmayla yetinilerek yazılı biçimde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
2014/5773
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/7333
4721 s. TMK/1011, 1027
Tarihi:
08.04.2014
6100 s. HMK/12, 382
• TAPU KAYDINA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK
BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ
• ÇEKİŞMESİZ YARGI USULÜNE GÖRE DAVA SULH
HUKUK MAHKEMESİNDE VE TAŞINMAZIN AYNINA
İLİŞKİN BULUNDUĞUNDAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
ÖZETİ: Tapu Sicil Tüzüğü hükümleri ve özellikle 75.maddesi nazara
alındığında, tapu müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler
verilerek tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan
düzeltilmesine imkan verildiği görülmektedir. Yine bu maddenin son fıkrasında ise “Bu madde hükümleri uyarınca kayıt
düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm hak arama özgürlüğünü kısıtlamamakta, aksine hak arayanlara haklarını çok
daha kısa bir sürede, kolay, ucuz ve basit bir şekilde elde etme
imkanı vermektedir. Hal böyle olunca, bu imkanın öncelikle
tüketilmesi ve bu yolla bir sonuç alınamaması durumunda
ilgilinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince mahkemeye başvurması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle,
yeni Tapu Sicil Tüzüğünün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.08.2013 tarihinden sonra, davacının
mahkemeye müracaat etmeden, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne yukarıda açıklanan prosedüre uygun şekilde başvurması, eğer bu talebinde istediği sonucu alamazsa daha sonra
mahkemeye başvurması gerekir. Hal böyle olunca, Tapu Sicil
Tüzüğü gereğince davacının öncelikle tapu müdürlüğüne
başvurma zorunluluğu getiren yasal prosedür izlenmeden doğrudan dava açtığından, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
51
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/26267
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10437
4721 s. TMK/ 169
Tarihi:
06.05.2014
• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI
• TARAFLARIN AYNI ORANDA KUSURLU OLMASI
• EŞİT KUSUR
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
ÖZETİ: Eşit kusurlu taraf yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği hususunun nazara alınmadan maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/25768
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/9642
4721 s. TMK/166
6100 s. HMK/ 299
Tarihi:
22.04.2014
• ANLAŞMALI BOŞANMA
• ANLAŞMAYI BOZMA KONUSUNDA EŞİT DERECEDE
HAK VE YETKİLER
ÖZETİ: Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerden her birinin anlaşmayı bozma konusunda eşit derecede hak ve yetkileri vardır.
Davaya çekişmeli yargı hükümlerine göre devam edilmek
üzere temyiz edilen kararın bozulması gerekir. İşin müzakeresinden ve kararın oluşumundan sonra üyelerden N. Ö.'ın
28.04.2014 günü ölümü sebebiyle kararı imzalaması mümkün
olmamıştır.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10465
Karar No. 2014/10442
Tarihi:
26.06.2014
İlgili Kanun/Madde
1512 s. NoterlikK/ 60
2644 s. TapuK/ 26
4721 s. TMK/ 706
• ESER SÖZLEŞMESİ UYARINCA ALACAK İSTEMİ
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
52
ÖZETİ: Başlangıçta hukuken geçerli olarak kurulan ancak sonradan
ortaya çıkan sebeplerle ifası imkansız hale gelen sözleşmede,
davacı, Hukuk Genel Kurulunun 29.09.2010 gün, 2010/14-386
esas, 2010/427 karar sayılı içtihadı uyarınca gerçek ve müspet
zararını, başka bir deyişle taşınmazın davacı adına olan tapu
kaydının iptaline ilişkin kararın kesinleşme tarihi olan
12.06.2009 tarihi itibari ile gerçek rayiç değerini talep edebileceğinden, mahkemece taşınmazın davacı adına olan tapu kaydının iptaline ilişkin kararın kesinleşme tarihi olan 12.06.2009
tarihi itibari ile gerçek rayiç değerinin tespiti ile sonucuna
uygun bir karar vermesi gerekirken geçersiz satışlarda uygulanan denkleştirici adalet ilkesine göre hesaplama yapan bilirkişi raporunu esas almak suretiyle ve davalının dava tarihinden önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği araştırılmadan
dava tarihi öncesi bir tarihe göre faiz talebinin kabulüne ilişkin yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş,
bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/820
Karar No. 2014/8178
4721 s. TMK/176
26.05.2014
Tarihi:
• YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI
• İŞTİRAK NAFAKASININ İNDİRİLMESİ İSTEMİ
• NAFAKANIN İRAT BİÇİMİNDE ÖDENMESİNE
KARAR VERİLMESİ
• ALACAKLI TARAFIN YENİDEN EVLENMESİ YA DA
TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ
Davacı,
birikmiş nafaka alacağı nedeniyle maaşından yüksek
ÖZETİ:
oranda kesinti yapıldığını, kesintilerden sonra kalan bakiye
maaşın geçimi için yeterli olmadığını gerekçe göstererek eldeki
davayı açmış ve mahkemece de talebi yerinde görülerek yoksulluk ve iştirak nafaka miktarlarında indirim yapılmış ise de;
nafaka borcunu zamanında ödemeyerek borcun birikmesine
neden olan davacının, borcunun artmasına kendisi neden
olduğundan, hiç kimsenin kendi kusurundan hak elde edemeyeceği ilkesi göz ardı edilerek yazılı gerekçelerle nafakaların
indirilmesi yoluna gidilmesi doğru görülmemiştir. Hal böyle
olunca mahkemece; en son nafaka artırımın yapıldığı tarihle,
eldeki nafakanın indirilmesi davasının açıldığı tarih arasında
nafaka yükümlüsü olan davacının ekonomik ve sosyal durumunda yoksulluk ve iştirak nafakası miktarlarında indirim
yapılmasını haklı kılacak bir değişikliğin olmadığı göz önünde
bulundurularak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken,
yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
53
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/16904
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10622
6100 s. HMK/ 297
Tarihi:
26.06.2014
• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ
• HÜKMÜN GEREKÇESİNİN AÇIK VE TEREDDÜT
UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ
ÖZETİ: Dosya içerisinde bulunan, Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/110 Esas sayılı dosyasının bu dosyayla birleştirilmesine karar verilerek dosya içerisine konulduğu, birleşen
dava dosyasının bu davanın karar başlığında gösterilmediği ve
birleşen davayla ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği anlaşılmaktadır. Bu husus, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki
"Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz
tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir." şeklindeki emredici düzenlemeye aykırılık teşkil etmektedir. Yerel Mahkemece açıklanan
yönler gözetilmeyerek, birleşen davayla ilgili olumlu ya da
olumsuz bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya uygun
düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/4024
Karar No. 2014/10565
6098 s. TBK/158
25.06.2014
Tarihi:
• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ
TAZMİNAT İSTEMİ
• GÖREVSİZLİK KARARI
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
54
ÖZETİ: Dosya kapsamından, davanın ilk önce idare mahkemesinde
tam yargı davası şeklinde açıldığı, idare mahkemesince yargı
yolu bakımından görevsizlik karan verildiği, bu kararın
22/03/2013 tarihinde kesinleştiği, davacının eldeki davayı
19/04/2013 tarihinde açtığı anlaşılmaktadır. Mahkemece,
idare mahkemesince verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra açılan eldeki davanın idare mahkemesinde açılan davanın devamı niteliğinde olması için 6100 sayılı HMK
uyarınca davacı tarafından 2 haftalık süre içerisinde eldeki
davanın açılmasının gerektiği, eldeki davanın kesinleşmeden
28 gün sonra açıldığı, bu sebeple idare mahkemesindeki davanın devamı niteliğinde olmayıp yeniden açılmış bir dava niteliğinde olduğu belirtilerek olay tarihi ile eldeki davanın açıldığı
tarih göz önünde bulundurulduğunda zamanaşımının dolduğu
kabul edilmiş ve davanın zamanaşımından reddine karar verilmiştir.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6976
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/19960
2942 s. KamulaştırmaK/10
Tarihi:
03.07.2014
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN İDARE ADINA
TESCİLİ İSTEMİ
ÖZETİ: Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ev ve ahır yıkılmış
olup 2011 yılı kıymet takdir raporunda binaya değer biçilmemiştir. Keşif sırasında bilirkişiler tarafından yıkıntı halindeki
binalar görüldüğünden kamulaştırma tarihi itibariyle enkaz
halinde olan yapıların mevcut hali ile değerlerinin tespiti gerekirken 1. ve 2. sınıf yapı gibi bedel tespit etmek suretiyle
fazla bedele hükmedilmiş olması, Kamulaştırma bedeline faiz
yürütülürken infazda tereddüt yaratacak şekilde faizin bitiş
tarihinin kararda gösterilmemiş olması, doğru görülmemiştir.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/3677
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8346
6098 s. TBK/ 309
Tarihi:
24.06.2014
• KİRACININ KİRALANAN YER İÇİN HAZİNEYE
ÖDEDİĞİ ECRİMİSİL BEDELİNİN DAVALI
KİRALAYANDAN TAHSİLİ
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
55
ÖZETİ: Davacı kiracının ödemek durumunda kaldığı ecrimisil bedellerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi zorunlu ise de davacı,
ödediği ecrimisili kira bedellerini aşmamak kaydıyla talep
edebilir. Burada davalının borcu sebepsiz zenginleşmeden
değil kira sözleşmesinin feshedilebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Davalının sorumluluğu aldığı kira bedelini geçmemek üzere kiracı davacının ödediği ecrimisil parası ile sınırlıdır. Davacı tarafından Ankara susuz bölgelerindeki baz
istasyonu için 29.02.2000 ile 30.04.2003 tarihleri arası 1
m2'lik yerin ecrimisil bedeli olarak 33.700 TL ödendiği, aynı
yere ilişkin olarak davalı kiralayana 2005 yılında 1 m2 yer için
70 TL aylık kira ödendiği görülmektedir. Bu durumda davacı
tarafından ödenen ecrimisilin kapsadığı tarihlerde davalı kiracıya ne miktarda kira bedeli ödediği üzerinde durulup ulaşılacak neticeye göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme
ile yazılı şekilde karar verilmesinin doğru olmadığı, bu defa ki
incelemeden anlaşılmakla karar düzeltme talebinin kabulüne
karar vermek gerekmiştir.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10100
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/14557
6772 s. İşçilereEkÖdemeK/ 1
Tarihi:
26.06.2014
• KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ İŞYERLERİNDE
ÇALIŞAN İŞÇİLERE ÖDENEN İLAVE TEDİYE
ÜCRETİ
• HASTANE TEMİZLİK İŞİNİN MUVAZAALI
SÖZLEŞME İLE TAŞERON ŞİRKETE VERİLMESİ
ÖZETİ: Davacının çalıştığı ve hekimevi olarak bilinen işyerinin davalı
Bakanlıkça idari bir işlemle açıldığı, daha sonra Bakanlığın
31.08.2005 tarih ve 8861 sayılı onayı ile adının Adana Acil
Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak değiştirildiği, söz konusu işyerinin Sağlık Bakanlığına bağlı, Bakanlık yetkilileri tarafından yönetilen bir işyeri
olduğu ve bu haliyle 6772 sayılı Yasa kapsamında kaldığı anlaşılmakla Mahkeme gerekçesi dosya kapsamına uygunluk
göstermese de kararın sonucu itibariyle doğru olmasına göre
davalının yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle kararın bu gerekçe ile onanmasına, davalı Sağlık Bakanlığı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 26/06/2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi.
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
56
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/21729
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/13987
2004 s. İİK/72
Tarihi:
01.07.2014
• BORÇLU ALEYHİNE TAŞINIR REHNİNİN PARAYA
ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
• İCRA VEKALET ÜCRETİNİN MİKTAR OLARAK
BELİRTİLMEMİŞ OLMASI
• HARİCİ ÖDEME YAPILMASI SEBEBİYLE MENFİ
TESPİT İSTEMİ
ÖZETİ: Dosyaya sunulan protokol kapsamında davacı borçlunun
98.820,00 TL ödediği tarafların kabulündedir. Anılan bu protokolün 10. maddesinde "borçlu ve müşterek borçlu müteselsil
kefil, banka tarafından alacaklarının tahsilini teminen başlatılan/başlatılacak tüm takiplere ilişkin tahakkuk etmiş/edecek
kanuni vekalet ücretini 2. madde de belirtilen ödemelerden
ayrı olarak … tarihinde … TL olarak nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler" hükmüne yer verilmiştir. Protokolde icra vekalet ücreti miktar olarak belirtilmemiş
ise de; vekalet ücreti ödeneceği anılan 10. maddede kararlaştırılmış olup, icra vekalet ücreti hesabının ödeme tarihlerinde
geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre tespiti mümkün bulunduğundan icra dairesince belirlenebilir ve bu miktar
üzerinden takibe devam edilebilir. Mahkemece aksinin kabulü
ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/16227
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/18706
4857 s. İşK/63
Tarihi:
10.06.2014
• KIDEM İLE İHBAR TAZMİNATI
• YILLIK İZİN ÜCRETİ
• FAZLA MESAİ ÜCRETİ
• DEVAMSIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN HAKLI
NEDENLE FESHİ
ÖZETİ: Olayda, davacının dosya ile birleşen davasının dava dilekçesinde sadece 2010 yılı Haziran ayı için fazla mesai talebinde
bulunmasına rağmen, 19.1.2007 tarihinden itibaren hesaplanan fazla mesai ücretine hükmedilmesi hatalıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
57
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/10899
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/17601
6098 s. TBK/ 77
Tarihi:
02.06.2014
• GEMİ KAPTANI İLE YAPILAN TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
ÖZETİ: Davacı işveren vekili, fazladan ödenen ücretin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalı gemi adamından tahsiline
karar verilmesini talep etmiştir. Davalının çalıştığı gemi Malta
devlet bayrağı taşıdığından, elverişli bayrak olması nedeni ile
bu gemi Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu’nun denetimine tabidir. Davacının işlettiği bu gemi Finlandiya ülke
sınırları içindeki limanda bulunurken, federasyonun denetimi
sonrası gemide çalışan gemi adamlarının ücret ve çalışma
şartlarının uluslararası sözleşmelere uygun olmaması nedeni
ile gemiye el konulmuş ve gemi kaptanı ile gemi adamlarını
temsilen toplu iş sözleşmesi yanında bireysel iş sözleşmeleri
imzalanmıştır. Bu sözleşmeler kapsamında da davalı işçiye
davacı işveren tarafından yeni belirlenen ücret ve hakları
ödenmiştir. Geminin elverişli bayrak olması nedeni ile federasyonun davalı gemi adamını temsil etme yetkisi bulunmaktadır. Kısaca davalı gemi adamı adına federasyon tarafından
davacı işvereni temsilen gemi kaptanı ile yapılan sözleşmeler
geçerlidir ve işvereni bağladığından bir sebebe dayanmaktadır.
İşveren davalı işçiye ödediği ücretleri geri isteyemez. Ortada
sebepsiz ve hataen yapılan bir ödeme bulunmamaktadır. Davanın reddi yerine hatalı gerekçe ile kabulü hatalıdır.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/9912
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/ 107
Karar No. 2014/14947
Tarihi:
08.05.2014
• MAHKEMECE 1086 SAYILI KANUN DÖNEMİNDE
AÇILAN DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI
OLARAK KABULÜ
ÖZETİ: Mahkemece yapılan yargılama sonunda yasaya uygun şekilde
kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanıp, hüküm altına alınması isabetlidir. Ancak mahkemece dava 1086 sayılı Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlükte olduğu tarihte
açılmasına rağmen ihbar tazminatına ilişkin davanın
HMK'nun 107.maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası
niteliğinde olduğu kabul edilerek, talep artırım dilekçesi doğrultusunda hüküm kurulması hatalıdır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
58
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/19996
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/16539
5510 s. SSGSSK/ 81
Tarihi:
03.07.2014
• KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ
• PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI İSTEMİ
ÖZETİ: Dava, serbest muhasebecilik yapmakta olan davacının, Kurum
kayıtlarında sigortalı olarak gözükmeyen dava dışı M. A.'ın
davacının yanında çalıştığını beyan etmesi üzerine, Kurum
tarafından, 5510 sayılı Yasanın 81/1 maddesi kapsamında,
hazinece karşılanan işveren hissesinin 5 puanlık kısmının
iptaline dair yapılan Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.
Kurum işleminin iptali ile prim indiriminden yararlanılması
istemine ilişkin davada M. A.'ın şahsi sicil dosyası getirtilerek
iddia edilen dönemde başka bir işyerinde çalışması olup olmadığını belirlemek, davacıya ait işyerinde iddia edilen dönemde
sigortalı olarak gözüken diğer çalışanları ve komşu işyeri tanıkları dinlenmek suretiyle M.'in çalışmasının fiili ve gerçek
olup olmadığının tespit edilmesi gerekir.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2014/13093
Esas No.
Karar No. 2014/16091
6100 s. HMK/183
Tarihi:
30.06.2014
• HÜKÜMDE MADDİ HATA YAPILMASI
ÖZETİ: Davacı 12.09.2005-01.08.2008 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespitini istemiştir. Mahkemece, kabul kararı
ile 01.09.2005-01.08.2008 tarihler arasında asgari ücretle
çalıştığının tespitine dair hüküm tesis edilmiştir. Mahkemenin
kabulünde isabetsizlik bulunmamakla birlikte, davacının hizmetin başlangıç tarihinde maddi hata yaptığı anlaşılmıştır.
Ancak, maddi yazım hatası sonucu yapılan bu yanlışlığın
mülga HUMK' nun 80. maddesinin “İki tarafın veya hakimin,
zahir ve açık olan yazı ve hesap hataları daima tashih olunabilir.” hükmü ve 6100 sayılı HMK’nun 183. maddesinin “Tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap hataları, karar verilinceye kadar düzeltilebilir.” hükmü gereğince maddi hata kabul edilerek
düzeltilmelidir. Bu hususun gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
59
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/5873
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/12974
6100 s. HMK/165
Tarihi:
08.07.2014
6102 s. TTK/630
• MÜDÜRLERİN YÖNETİM HAKLARININ VE TEMSİL
HAKLARININ KALDIRILMASI İSTEMİ
• YÖNETİCİLERİN BASİRETSİZLİĞİ VE ÖZEN
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK HALLERİ
• BEKLETİCİ MESELE
ÖZETİ: 6100 sayılı HMK “Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir
davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili
bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya
idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.” hükmünü içermekte olup, mahkemece davacıların açtığı genel
kurul kararının iptali davasının bu davada bekletici mesele
yapılıp yapılmayacağı hakkında taraf irade ve beyanlarından
bağımsız olarak karar verilmemiş ve davacının bekletici mesele yapılmaması yönündeki beyanı doğrultusunda davanın
reddine karar verilmiş olup bu yönden mahkeme gerekçesi
yerinde değil ise de; toplanan deliller ve somut olayın özelliğine göre, ortaklar kuruluna konu kredinin ödenerek borcun
kapatılmış olması, şirket zararına bir sonucun doğmamış olması, azli gerektirici sebeplerin de gerçekleşmemiş olmaması
nedeniyle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile
hükmün açıklanan bu gerekçe ile onanmasına karar vermek
gerekmiştir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6624
İlgili Kanun/Madde
6102 s. TTK/133
Karar No. 2014/12965
Tarihi:
08.07.2014
• LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞAHSİ BORCU
NEDENİYLE ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ
• ŞAHIS ŞİRKETİ ORTAKLARINDAN BİRİNİN KİŞİSEL
ALACAKLISININ HAKKINI KÂR PAYINDAN VEYA
TASFİYE PAYINDAN ALABİLECEĞİ
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
60
ÖZETİ: Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilme imkanını tanıyan mülga
6762 sayılı TTK dava tarihi itibariyle yürürlükte değildir. Ortakların kişisel alacaklıları başlıklı 6102 sayılı TTK “(1) Bir
şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel
alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen
kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı
üzerine haciz koydurabilir. (2) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından
almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya
bağlanmamış payların 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve
İflas Kanunu'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek
üzerine, pay defterine işlenir.” hükmünü haiz olup, adı geçen
yasada limited şirket ortağının şahsi borçları nedeniyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteme hakkı düzenlenmemiştir. Bu durumda, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK'da ortağın payının kendisinin alacağı
nedeniyle haczi fesih nedeni olarak düzenlenmediği halde
yazılı şekilde davalı şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi
doğru görülmemiş, kararın temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/14727
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/17046
2004 s. İİK/179
Tarihi:
11.06.2014
• DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ
• İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA İHTİYATİ
TEDBİR KARARI VERİLMESİ
ÖZETİ: Mahkemece ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra alacaklı
tarafından borçlular aleyhinde icra takibi başlatılmış ise de;
ihtiyati tedbir kararında, icra takibi yapılmamasına veya yapılacak takiplerin iptaline şeklinde bir hüküm mevcut olmayıp,
her türlü icra takibi ile evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından mahkemece, alacaklı
tarafından başlatılan icra takibinin durdurulmasına karar
verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama
yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek
onanması yoluna gidilmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
61
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/24058
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/22007
6100 s. HMK/114
Tarihi:
30.06.2014
• MUARAZANIN MENİ TALEBİ
• HUKUKİ YARAR
ÖZETİ: Davacının sureti kendisinde bulunan belgeleri yeniden bankadan talep ederek muaraza yaratması hukuken korunamaz.
Kaldı ki davacı tarafından haksız olarak yapıldığı iddia edilen
kesintinin iadesi için miktar belirtmeksizin Tüketici Sorunları
Hakem Heyetine harçsız olarak başvurulması mümkündür.
Yapılan kesinti tutarına göre hakem heyetince verilen karar
üzerine mahkemece verilen karar kesin olacak veya hakem
heyetince verilen karar Tüketici Mahkemesinde açılacak dava
için delil niteliği taşıyacaktır. Bir başka anlatımla davacı yanın amacı, kredi kullanımı esnasında haksız olarak yapıldığı
ileri sürülen kesintinin iadesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla
başvurulacak hukuki mercilerce öncelikle bankaca yapılan
kesinti tutarının belirleneceği göz önüne alındığında davacının isteminin ayrı bir dava şeklinde ileri sürülmesinde hukuki
yararı da bulunmamaktadır. O halde mahkemece, davanın
reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/23240
Karar No. 2014/21923
6098 s. TBK/256
Tarihi:
30.06.2014
• ALACAK DAVASI
• SÖZLEŞME GEREĞİNCE TAKSİTLERDE YAPILACAK
ARTIŞ ORANINA UYULMADIĞI
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
62
ÖZETİ: Mahkemece, Temmuz-Aralık 2008 döneminde memurların
tamamına 2,35 oranında zam yapıldığını kabul eden bilirkişi
raporu esas alınarak hüküm kurulmuş ise de;Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 24.6.2008
tarihli yazısına göre;2008 yılı Ocak-Haziran döneminde devlet
memurlarının maaşlarındaki ortalama artış oranı % 4,5 olmuştur. MMAO ek ödemelerle birlikte bir bütün olarak ele
alınmalı ve taksit oranı belirlenirken önceki 6 aylık dönemdeki
ortalama memur maaş artış oranı dikkate alınmalıdır. Bu
durumda davalı Toki'nin yaptığı hesap yönteminin doğru olduğu kabul edilerek, dosyadaki delillere göre konusunda uzman bilirkişi tarafından yeniden hesaplama yapılması ve sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde
davacının savunduğu hesaplama yöntemi uygulanarak davanın kabulü, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/11557
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/14187
506 s. SSK/10, 26
10.06.2014
Tarihi:
5510 s. SSGSSK/21
• SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK
• SİGORTALIYA BAĞLANAN GELİR VE DİĞER
ÖDEMELERİN RÜCUEN TAZMİNİ
• KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ ESASI
ÖZETİ: Rücuan tazminat davaları bakımından; 5510 sayılı Kanunun
21. maddesinin 01.10.2008 tarihi öncesinde gerçekleşen kaza
ve olaylara uygulanmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığı gibi, maddenin, yukarıda sıralanan istisnai durumlar kapsamında değerlendirilemeyeceği de açık olması
karşısında; somut olayda 01.10.2008 gününden önce
(02.05.2000'de) meydana gelen kaza hakkında 506 sayılı Kanunun 10. ve 26. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesinin, hükmedilen miktar itibariyle sonuca etkili bulunmamasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usûl ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan Y. K.'den
alınmasına, 10.06.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
63
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/4557
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/4663
2004 s. İİK/72
Tarihi:
02.07.2014
• ÇEKTEN DOLAYI BORÇLU BULUNMADIĞININ
TESPİTİ İLE TAKİBİN VE DAYANAK ÇEKİN İPTÂLİ
TALEBİ
ÖZETİ: Kooperatif ile V. Tesisat Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan
30.08.2006 tarihli ve “Ödeme Protokolü” başlıklı belge ile
25.11.2006 tarihli ve “Ek Ödeme Protokolü” başlıklı belgelerde, taraflar arasındaki alacak ve borç hesabı belirlenmiştir.
25.11.2006 günlü ek protokolde; 30.08.2006 günlü protokol
kaldırılarak, V. Tesisat Ltd. Şti'ne 310.000.00 TL ödeme yapıldığı, ödemenin BK gereğince mahsup yapılacağı, yapılan yeni
ödeme planına göre bakiye tüm alacağın 167.500,00 TL olduğu, bunun 27.000.00 TL'sinin peşin ödendiği, kalan kısmın
üye senetleri ile ödeneceği belirtilerek aylara göre verilecek
senetler tek tek belirtilmiştir. Devamında ise eksik bırakılan
imalâtlar için 120.000,00 TL'ye anlaşmaya varıldığı kaydedilmiş ve buna karşılık verilen avans üye senetleri yazılmıştır.
Dava konusu çekin keşide tarihi 30.11.2005 olup, protokol ve
ek protokol tarihlerinden önce olmasına ve 25.11.2006 tarihi
itibariyle tüm borcun ve ödemelerin kayıt altına alınmasına
rağmen dava konusu çekin bu protokollerde yer almadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle tek imza ile düzenlenmiş
olduğundan Kooperatifi ilzam etmemesi yanında bedeli bulunduğu da usulünce kanıtlanamayan çekten dolayı davacı
Kooperatifin borçlu bulunduğu kabul edilemeyeceğinden davanın kabulü yönünde karar verilmesi gerekirken, bu hususlar
üzerinde durulmadan davanın reddine karar verilmesi doğru
olmamış, kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/2676
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/2643
3402 s. KadastroK/Ek4
Tarihi:
17.03.2014
• TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
64
ÖZETİ: Mahkemece, çekişmeli taşınmazın temyize konu (A) harfi ile
gösterilen bölümünün tarım arazisi niteliğinde bulunduğu,
davacı taraf lehine zilyetlikle mülk edinme şartlarının gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuş ise de; yapılan
araştırma, inceleme ve uygulama karar için yeterli bulunmamaktadır. Mahkemece, çekişmeli taşınmazın niteliği ile ilgili
yöntemine uygun şekilde mera araştırması yapılmamış, taşınmaz üzerinde sürdürülen zilyetliğin sürüdürülüş biçimi ve
süresi araştırılmamış, taşınmazın niteliği ve zilyetlik hususlarında yapılan araştırmada hava fotoğraflarından yararlanılmamıştır. Sağlıklı sonuca varılabilmesi için, dava konusu
taşınmazın tespit tarihi olan 2007 yılından geriye doğru 15-2025 yıl öncesine ait stereoskopik hava fotoğrafları getirtilip
dosya ikmal edildikten sonra mahallinde yaşlı, tarafsız, yöreyi
iyi bilen, davada yararı bulunmayan komşu köylerde ikamet
eden şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler, aynı yönteme göre tespit edilecek taraf ve zilyetlik tanıkları, tespit bilirkişileri, jeodezi ve fotogrametri mühendisi bilirkişi ve 3 kişilik
ziraat mühendislerinden oluşan bilirkişi kurulu katılımı ile
keşif yapılmalıdır.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/10615
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10311
6102 s. TTK/1472
Tarihi:
30.06.2014
• ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI
• ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN SÜRÜCÜ BELGESİNİN
OLMAMASI NEDENİYLE RÜCUAN TAHSİLİ
• ÖDEME TARİHİ İLE ISLAH TARİHİ ARASINDA İKİ
YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇMİŞ OLMASI
ÖZETİ: Rücu alacaklısı olan davacı sigorta şirketinin, üçüncü kişiye
ödeme yaptığı tarih itibariyle rücu borçlusu olan davalı temerrüde düşmüş olup, faiz başlangıç tarihinin ödeme tarihi olarak
kabul edilmesi gerekir. Davacı vekili, ıslah dilekçesi ile tazminat talebini artırmış olup davalı vekili ıslah edilen kısım yönünden zamanaşımı def'inde bulunmuştur. Bu durumda
mahkemece, davacı sigorta şirketinin ödeme tarihleri
tereddüte neden olmayacak şekilde belirlenerek ödeme tarihi
ile ıslah tarihi arasında iki yıllık zamanaşımı süresi geçmiş
olan ödemeler yönünden zamanaşımı def'inin kabulü ile red
kararı verilmesi gerekirken bu hususta yeterli inceleme yapılmadan ve karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
65
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6184
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/11787
634 s. KMK/66
Tarihi:
01.07.2014
• BİRDEN FAZLA PARSELDE ORTAK YERE YAPILAN
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
• ÖZEL BİR KANUN HÜKMÜ İLE AÇIKÇA SULH
HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILACAĞI
BİLDİRİLMEYEN BÜTÜN DAVA VE İŞLER ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
ÖZETİ: Hukuki uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemelerinin görevi
asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir
kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle, genel hükümlere göre asıl görevli
mahkeme olan asliye hukuk mahkemesince davanın esasına
girilip hüküm kurulması gerekirken dava dilekçesinin görev
yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/8292
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10779
2004 s. İİK/72
Tarihi:
10.06.2014
6100 s. HMK/19
• MENFİ TESPİT DAVASI
• YETKİ İTİRAZINDA BULUNAN TARAFIN YETKİLİ
MAHKEMEYİ BİLDİRMEMESİ NEDENİYLE
İTİRAZININ REDDİ
ÖZETİ: Yetki itirazında bulunan taraf yetkili mahkemeyi, birden fazla
yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. Somut olayda davalı vekili
Adana veya İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğundan
sözetmiş ise de, seçtiği mahkemeyi bildirmemiştir. Hal böyle
olunca yasa hükmü uyarınca yetki itirazı dikkate alınmayacağından yetki itirazının reddiyle işin esasının incelenmesi gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
66
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/7350
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10605
6098 s. TBK/88, 120
Tarihi:
05.06.2014
6102 s. TTK/8, 9
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
• GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ
SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN
TAHSİLİ
• TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK MEVZUAT
HÜKÜMLERİ
ÖZETİ: 6098 sayılı TBK'nun 120. maddesinde temerrüt faizi yönünden
bir sınırlama getirilmiştir. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 7.
maddesinde ise TBK’nun 120. madde hükmünün görülmekte
olan davalarda uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bununla
birlikte 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı
TTK'nun 8/1. maddesinde, ticari işlerde faiz oranının serbestçe belirleneceği hükme bağlanmış, aynı maddenin 3. fıkrasında ise tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklı
tutulmuş, başkaca bir istisna getirilmemiştir. 6102 sayılı
TTK’nun 9. maddesinde ticari işlerde; kanuni anapara ile
temerrüt faizi hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Anılan yasa hükmünde sözü edilen ilgili mevzuatın 3095 sayılı yasa hükümleri olduğunun ve
6102 sayılı TTK'nun 8. ve 9. maddelerinin ticari işler bakımından özel hüküm niteliğinde olduğundan ticari işlerde bu
hükümlerin uygulanması gerektiğinin, başka bir anlatımla
6098 sayılı TBK’nun 88. ve 120. maddeleri hükümlerinin ticari işlerde uygulanmayacağının kabulü gerekir.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/4123
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6397
634 s. KMK/22, 25, 26, 27, 31
Tarihi:
12.06.2014
6100 s. HMK/331
• ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KESİNLEŞEN ORMAN
KADASTRO ŞUURLARI İÇİNDE KALDIĞI İDDİASI
• YETERSİZ KADASTRO PAFTALARININ
YENİLENMESİ, YÜZÖLÇÜMLERİNİN VE TEKNİK
HATALARIN DÜZELTİLMESİ İŞLEMİ
• TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNE VE NİTELİĞİNE
İLİŞKİN DAVALARDA KADASTRO MAHKEMESİNİN
GÖREVLİ OLMADIĞI
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
67
ÖZETİ: 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan yenileme işlemine itiraza ilişkin davada, Mahkemece, belirtilen
dava dosyaları getirtilmeli, bu dosyalarda verilen kararların
infaz edilip edilmedikleri araştırılarak infaz edilmişse bu doğrultuda oluşturulan tapu kayıtları ve krokileri dosyaya alınmalı, bilirkişilere çekişmeli taşınmaz ile bu dosyalarda davaya
konu olan yerlerin bağlantısı bulunup bulunmadığı açıklattırılıp irtibatlarını gösterir kroki düzenlettirilmeli, kesin hüküm
söz konusu ise bu husus üzerinde durulmalı, oluşacak sonuca
göre bir hüküm kurulmalıdır. Değinilen yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak kurulan hüküm usul ve kanuna aykırıdır.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
2013/16026
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/15494
506 s. SSK/ 2, 6, 79
Tarihi:
30.06.2014
5510 s. SSGSSK/86
• İŞVERENE AİT İŞYERİNDE GEÇEN
ÇALIŞMALARININ TESPİTİ İSTEMİ
ÖZETİ: Kapanma tarihinin kesin olarak tespiti için Belediye Başkanlığı, Valilik, Enerji Bakanlığı, SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve davalı işveren ile gerekli yazışmaları yapmak, mahkemece hak düşürücü süre nedeniyle reddedilen
01/10/1994-17/06/1999 tarihleri arasındaki çalışma iddiası
yönünden, bu dönemde fiili çalışmanın olup olmadığı ve var
ise çalışmanın kesintili olup olmadığını tespit etmek, kesintili
çalışma sözkonusu ise belirtilen dönem yönünden davanın
hakdüşürücü süre nedeni ile reddine, aksi halde davanın kabulüne karar vermek; yine 18/06/1999-30/04/2005 tarihleri
arasındaki mahkemece kabul edilen dönem yönünden de yukarıda belirtildiği üzere gerçek ve kesintisiz çalışma olgusunu
somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde 506 sayılı Yasa’nın
2, 6, 9 ve 79/10. maddeleri gereğince kanıtladıktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi
ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araştırma sonucu
yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar
verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
68
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/12033
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/22337
4857 s. İşK/ 25, 41
Tarihi:
10.07.2014
• FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞININ ÖDETİLMESİ
İSTEMİ
ÖZETİ: Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı tanık beyanlarına göre haftalık 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek ve
davacının 01.07.2009-28.02.2010 dönemi için denkleştirme
uygulaması sonucu fazla mesai ücreti talep hakkı olmadığından bu dönem hesaplamada dışlanarak, zamanaşımı def'i de
nazara alınarak 06.09.2007-06.06.2009 tarihleri arası dönem
için fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanmıştır. Ancak davalı
tarafça dosyaya sunulan personel yönetmeliğinin 14. maddesi
uyarınca yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışma ücretlerinin
davacının aldığı ücrete dahil olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının takım lideri olmadığı dönemde zamanaşımı
defi dikkate alınarak yapılacak hesaplamaya göre fazla çalışma ücretine hak kazanacağı, takım lideri olarak görev yaptığı 2008 ve 2009 yılları arasındaki dönem yönünden ise 270
saati aşan süreler yönünden fazla çalışma ücreti alacağına
hak kazanacağı gözetilerek fazla çalışma ücreti alacağının
yeniden hesaplanması gerekmektedir.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
2014/2127
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/4861
6098 s. TBK/ 49, 50, 51
Tarihi:
25.06.2014
• SÖZLEŞMENİN FESHİ ALACAK TAZMİNAT TAPU
İPTALİ VE TESCİL DAVASI
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
69
ÖZETİ: Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve
dosya kapsamına göre; davacı D. Konut Yapı Kooperatifi ile
davalı E. İnşaat Ltd. Şti.’nin 20.07.2011 tarihli “kaza-i sulh
sözleşmesi” ile 17.11.2000 tarihli arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesini feshettikleri, asli müdahil Müflis S.S. Ö. Konut
Yapı Kooperatifi iflas idaresinin bu sulh sözleşmesini kabul
ettiği, bu saptamaya göre asıl davada sulh nedeniyle, asli müdahil Müflis S.S. Ö. Konut Yapı Kooperatifinin açtığı davada
da davanın konusunun kalmaması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına; asli müdahil davacılar N. P., N. B., Ş. T.
ve İ. T.’ın dava dışı A. İnşaat Ltd. Şti.’nin hissesini devralarak
asli müdahil Müflis S.S. Ö. Konut Yapı Kooperatifi'nin 2009
yılı ve sonrasında üyesi oldukları, davalılar Müflis S.S. Ö.
Konut Yapı Kooperatifi, S.S. D. Konut Yapı Kooperatifi ve E.
İnşaat Ltd. Şti. arasındaki davaların 2006 ve 2008 yıllarında
açıldığı, asli müdahillerin üye olmalarından önce davalılar
arasında çekişme bulunduğu, bu nedenle de iradelerinin hile
yolu ile fesada uğradığı iddiasının dinlenemeyeceği, davacıların üye olurken kooperatifin mevcut durumunu bilebilecek
konumda oldukları, rızaları ile dava dışı şirket hissesini devralarak üye oldukları gerekçesiyle, asli müdahil davacılar N.
P., N. B., Ş. T. ve İ. T.’ın davasının reddine karar verilmesi
gerekir.
Kararların devamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
YARGITAY
CEZA KARARLARI
COURT OF CASSATION CRIMINAL CHAMBER
DECISIONS
* Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision
* Yargıtay Ceza Daire Kararları
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions
YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI
COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
Esas No.
2013/12-836
Karar No. 2014/168
Tarihi:
01.04.2014
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/62, 85
5271 s. CMK/223, 231
• TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN
OLMAK SUÇU
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
• DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
ÖZETİ: Olay tarihinde sanığın idaresindeki kamyon ile seyir halinde
iken olay mahalli kavşağa solundan giren motorsiklete çarparak motorsiklette yolcu olarak bulunan Erdoğan T.'nun ölümüne neden olduğu olayda, sanığa kusur izafe eden ve oluşa
uygun bulunan 26.05.2006 tarihli bilirkişi raporu gereğince
sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi. isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Önceki hükümde direnilmesine karar veren yerel mahkemece,
hükmün esasını oluşturan kısa kararda 5271 sayılı CMK'nun
223. maddesine göre verilen kararın ne olduğu gösterilmeyerek usulüne uygun hüküm kurulmayıp, sadece gerekçeli kararın hüküm fıkrası bölümünde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır. Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının,
hükmün esasını oluşturan kısa kararda hüküm kurulmaması
isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına
karar verilmelidir.
Kararların devamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI
COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/5826
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/ 29, 35, 81
Karar No. 2014/3820
Tarihi:
17.07.2014
• KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA TEŞEBBÜS
• TANIK OLARAK SANIĞIN BABASININ
DİNLENMESİNİN HAKSIZ TAHRİK DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKİR
ÖZETİ: Olayın başlaması ve devamıyla ilgili olarak sanık ve mağdurun farklı beyanlarda bulunduğunun, tanık olarak dinlenen
C.'nın ise sanığın babası olduğunun anlaşılması karşısında,
dosya kapsamından olayın tanığı olduğu tespit edilen Ö.'in
tanık sıfatıyla dinlenmesiyle sanık hakkında haksız tahrik
düzeyinin buna göre belirlenmesi gerektiği düşünülmeden
eksik soruşturmayla hükmün kurulması bozmayı gerektirir.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/26308
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/18863
5237 s. TCK/ 35, 143
Tarihi:
02.07.2014
• HIRSIZLIK SUÇU
• SUÇ SORUŞTURMASI YAPILMASINI ENGELLEMEK
AMACIYLA İŞYERİNDEN KAÇAK ÇAY VE SİGARA
ÇALINMASI
ÖZETİ: Mağdurun hakkında suç soruşturması yapılmasını engellemek
amacıyla işyerinden kaçak çay ve sigara çalındığını inkar
ettiği, sanık Y. T.'ın soruşturma aşamasındaki ifadesine ve
19/09/2011 tarihli tutanak içeriğine göre hırsızlık suçunun
tamamlandığı gözetilmeden, sanıklar hakkında 5237 Sayılı
TCK.nun 35. maddesi uygulanarak eksik cezaya hükmolunması karşı temyiz olmadığından; 5237 sayılı TCK.nun 143.
maddesinin aynı kanunun 35. maddesinden sonra uygulanması sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
75
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2014/2973
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/11681
5237 s. TCK/ 50, 51
Tarihi:
20.03.2014
• KAÇAK AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI
ÖZETİ: Kooperatifçe ibraz edilen listeye göre hangi kooperatif üyesinin kesim sahasında kaldığının, kesim yerinin ve kesilen
ağaçların vasıflarının, kesimin ne ile yapıldığının, kesim tarihlerinin, kesimin maktanın tesliminden sonra yapılıp yapılmadığının, ağaçların dikiliden mi kesildiğinin, orta kuturlarının tespit edilmesi, saha üzerinde inceleme yapan Muhakkik
S.'in raporunun 6. maddesinde belirtilen 251 no.lu bölmeden
kesilip kaçırılan, kooperatifin sorumlu tutulamayacağı belirtilen 8 adet ağaç ile suça konu ağaçların da kesim tarihi, kesim şekli yönünden karşılaştırılması; bilirkişi raporuna göre
tespit edilecek kooperatif üyelerinin dinlenilmesi, gerekirse
haklarında suç duyurusunda bulunularak açılacak davaların
bu dosya ile birleştirilmesi, zabıt mümziilerinin de dinlenerek
suça konu ağaçların makta sahiplerince kesilmediği kanaatine
ne şekilde ulaştıklarının da sorulup sonucuna göre sanıklar
hakkında bir hüküm tesisi gerektiğinin gözetilmeden eksik
inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi yasaya
uygun görülmemiştir.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2011/12797
Karar No. 2014/24149
Tarihi:
08.07.2014
• İFTİRA SUÇU
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/ 53
ÖZETİ: Sanığın yakını olan A Ç.'nin, olay günü haciz esnasında icra
müdürü olan müştekinin “şerefsiz” diyerek kendisine hakaret
ettiğini belirtmesi üzerine, tanığın bu anlatımına itibar edip
icra müdürü hakkında kendisine hakaret ettiği inancıyla
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması biçimindeki eyleminin, anayasal şikayet hakkı kapsamında kalıp kalmadığı tartışılmadan ve iftira suçunun hukuka aykırılık öğesinin nasıl oluştuğu açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi yasaya uygun değildir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
76
Yargıtay Ceza Kararları
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2014/284
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/7124
5237 s. TCK/ 241
Tarihi:
26.06.2014
5271 s. CMK/160, 309
• TEFECİLİK YAPMA SUÇU
• CUMHURİYET SAVCISININ BİR SUÇUN İŞLENDİĞİ
İZLENİMİNİ VEREN BİR HALİ ÖĞRENİR
ÖĞRENMEZ KAMU DAVASI AÇMAYA YER OLUP
OLMADIĞINI ARAŞTIRMASI GEREĞİ
ÖZETİ: Dosya kapsamına göre, şüpheliler hakkında, üzerlerine atılı
suçun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği
izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını
açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin
gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için,
emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine
ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla
ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki
düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma
yapmak zorunda olduğu, dosyada tanık olarak dinlenen C. K.,
İ. İ., H. N. Ç., C. A., O. Ç. beyanlarında şüphelilerin yüksek
faizle müştekiye borç verdiğini, şüphelilerin daha öncede benzer şekilde başkalarına faiz karşılığı borç vererek tefecilik
yaptıklarını beyan etmeleri karşısında, şüphelilerin üzerlerine
atılı suçun delillerinin takdir ve değerlendirilmesinin mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden itirazın kabulü gerekir.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/5382
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10698
5237 s. TCK/ 53, 142, 168
Tarihi:
28.05.2014
• İBADETE AYRILMIŞ YERLERDE İŞLENEN
HIRSIZLIK SUÇU
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
77
ÖZETİ: Kasten işlemiş olduğu suçtan, hapis cezasıyla mahkumiyetinin
yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK'nm 53/1.
maddesinin “a, b, c, d, e” bentlerinde yazılı haklardan aynı
maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya
kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık
yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca
mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
2014/12829
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/14470
5237 s. TCK/7, 54
Tarihi:
09.07.2014
5607 s. KaçakçılıkK/13
• TRANSİT REJİMİ KURALLARINA AYKIRILIK SUÇU
ÖZETİ: 5237 sayılı TCK.nun 7. maddesi uyarınca, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 102/4. ve 104/2. maddelerinde öngörülen zamanaşımı sanık lehine olup, 26.02.2005
suç tarihinden itibaren temyiz inceleme gününde zamanaşımı
tahakkuk etmiş bulunduğundan hükmün bozulmasına, anılan
maddeler gereğince sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, suça konu kaçak
akaryakıtın 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi yollaması ile
TCK. 54. maddesi uyarınca müsaderesine, nakil aracının ve
teminatın sahibine iadesine, aracın trafik kaydına konulan
tedbir kararının kaldırılmasına, 09.07.2014 günü oybirliği ile,
karar verildi.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2014/10894
Esas No.
Karar No. 2014/14059
1412 s. MülgaCMUK/305, 317
Tarihi:
09.06.2014
• MÜHÜRDE SAHTECİLİK VE KARŞILIKSIZ
YARARLANMA SUÇLARI
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
78
ÖZETİ: Normal tarifeye göre vergisiz ve cezasız kaçak kullanım bedeli
de açıkça yazılarak, bu miktarı ödeyerek kurum zararını gidermesi halinde “6352 sayılı Kanunun geçici 2/2 maddesi
gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar
verileceğine” dair bildirimde bulunulup makul bir süre tanınarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi
gerektiği gözetilmeden, zarar miktarı belirtilmeden eksik bildirimle yetinilerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya uygun
görülmemiştir.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
2012/8619
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/6685
2911 s. ToplantıYürüyüşK/23
Tarihi:
03.06.2014
• ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME SUÇLARI
• TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA
KOLLUĞUN ZOR KULLANMASINA RAĞMEN
DİRENİLMESİ
ÖZETİ: Kolluğun gözetim ve denetimi altında (D.) Caddesi üzerinde
oturma eylemi yapan ve kolluk görevlileri tarafından yapılan
ihtara rağmen dağılmayan topluluğun, zor kullanarak dağıtılmak istenmesi üzerine görevlilere yönelik cebir ve tehditte
bulunmaksızın birbirlerine kenetlendikleri, sonrasında kolluk
tarafından kişilerin tek tek gruptan ayrılmaları sağlanmak
suretiyle topluluğun dağıtıldığı ve grup içinde yer alan sanığın
zor kullanılmasına rağmen dağılmamakta ısrar ettiğine dair
delil de bulunmadığı gözetilmeden, 2911 sayılı Kanuna aykırılık ve örgüt adına suç işleme suçlarından beraatine karar verilmesi yerine yazılı biçimde mahkumiyetine hükmolunması
bozmayı gerektirir.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
2014/3371
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/5371
5237 s. TCK/192
Tarihi:
10.07.2014
• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ
YAPMA VEYA SAĞLAMA
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
79
ÖZETİ: Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan
tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı,
vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından
gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanık D. müdafiinin duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, resen de temyize tabi olan hükümlerin onanmasına,
hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre göz önüne
alınarak sanıklar hakkındaki salıverilme taleplerinin reddine
karar verildi.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
2012/15398
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/5860
1412 s. CUMK/321
Tarihi:
27.03.2014
• SANIĞIN BERAATİ HALİNDE SANIK LEHİNE
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
ÖZETİ: Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan beraate ve tazminat isteminin reddine karar verilmesine rağmen, kendisini
vekil ile temsil ettiren sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi, yasaya aykırıdır.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2014/10915
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/85
Karar No. 2014/16290
Tarihi:
01.07.2014
• TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
80
ÖZETİ: Suç tarihinde, saat 10.00 sıralarında, gündüz vakti, yerleşim
yeri sınırlarında, iki yönlü yol üzerinde, sanığın, yönetimindeki kamyonetle seyri sırasında, olay mahalline geldiğinde,
karşıya geçmek için yola intikal eden 2000 doğumlu M. İ. ile
yanında bulunan kardeşi S. İ.’ye çarpması üzerine S. İ.'nin
öldüğü, M. İ.'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek
derecede yaralandığı olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun
20/05/2014 gün 2013/287-2014/273 sayılı kararında da belirtildiği üzere, mağdur M. İ.'nin velileri olan M. İ. ve F. İ.'nin
feragate yetkisi olan vekili tarafından dosyaya sunulan
20/01/2011 havale tarihli dilekçe ile sanık hakkında yapmış
olduğu şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildirir dilekçe sunulması karşısında; sanığın sadece S. İ.'nin ölümünden sorumlu
tutulup, kusur durumu da dikkate alınarak eylemine uyan
TCK'nın 85/1 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği
gözetilmeden, TCK'nın 85/2 maddesi gereğince mahkûmiyetine ilişkin yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
2013/19796
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
5237 s. TCK/53, 58, 142, 244
Karar No. 2014/18903
Tarihi:
27.05.2014
• BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇU
• KOŞULLU SALIVERİLEN HÜKÜMLÜNÜN ALTSOY
BAKIMINDAN VELAYET VESAYET YETKİSİNİN
KISITLANMAMASI
• ŞARTLAR GERÇEKLEŞİNCE TEKERRÜR
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ
ÖZETİ: Dava konusu eylemin TCK uyarınca suç oluşturacağı düşünülerek; müştekinin banka hesabına internet üzerinden ulaşan sanığın, müştekiye ait 1000 TL'yi, EFT yoluyla kendi hesabına havale ederek aynı gün içinde çekmesi eylemindeki
kastın, müştekinin banka hesabında bulunan, taşınır nitelikteki parayı bilişim sistemini kullanmak suretiyle kendi hesaplarına geçirmeye, müştekinin rızasına aykırı olarak mal varlığında azalmaya neden olmaya, var olan veriyi başka bir yere
göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği parayı alarak
mal edinmeye yönelik olması nedeniyle sanığın fiilinin
TCK'da öngörülen bilişim suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yoksunluğun, kendi alt
soyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceğinin
düşünülmemesi suretiyle aynı maddenin üçüncü fıkrasına
aykırı davranılması ve tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık
hakkında TCK'nın gerekli maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
81
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/11203
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/2444
2659 s. AdliTıpKurumuK/ 7, 23, 31
Tarihi:
27.02.2014
5237 s. TCK/43, 102
• RUH SAĞLIĞININ BOZULUP BOZULMADIĞINA
İLİŞKİN TESPİT
• EKSİK CEZA TAYİN EDİLMESİ
ÖZETİ: Adli Tıp Kurumu Kanunun 7, 23 ve 31 inci maddeleri gereğince usulüne uygun şekilde teşekkül ettirilmiş Yüksek Öğrenim Kurumları veya birimlerine bağlı hastanelerden rapor
alınarak yapılması gerektiği gözetilmeden, 15.07.2012 tarihinde gerçekleşen olay nedeniyle mağdurenin ruh sağlığının
bozulduğuna dair Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalından söz konusu 12 aylık süreden önce
08.05.2013 günü yapılan muayeneye istinaden 17.05.2013
tarihinde düzenlenen rapora dayanılarak TCK.nın 102/5 inci
maddesinin uygulanması suretiyle hüküm kurulması, kabule
göre de; artırım yapılırken 10 yıl ile 20 yıl arasında ceza belirlenmesi mümkün olduğundan, hakkaniyet ilkeleri ve ceza
adaleti gereğince 10 yıl 6 ayın bir miktar üzerinde bir ceza
belirlenmemesi ve TCK.nın 102/2, 102/3-a, 102/5 inci maddeleri gereğince belirlenen 10 yıl 6 ay hapis cezası üzerinden
TCK.nın 43 üncü maddesi gereğince 1/4 oranında artırım
yapıldığında, 12 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası hesaplanması
gerekirken, 11 yıl 15 ay hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle
eksik ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/20301
Karar No. 2014/13971
Tarihi:
10.07.2014
İlgili Kanun/Madde
492 s. HarçlarK/ 1
5237 s. TCK/157
5271 s. CMK/150
• DOLANDIRICILIK SUÇU
LHD - Volume: 12 / Issue: 143 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
82
ÖZETİ: Sanığın katılana ait cep telefonu satışı yapılan iş yerine gelerek, burada çalışan ve kendisiyle ilgilenen tanık Dudu'ya kendisini gerçeğe aykırı bir şekilde ilçede görev yapan diş hekimi
Ayşe'ın eşi olarak tanıtıp kendisinin de doktor olduğunu söylediği, eşine telefon almak istediğini belirtip, 4 adet telefon
seçerek bu telefonları eşine göstermek istediğini söylediği tanığın bu hususta iş yeri sahibi olan katılanla sanık arasında
telefon görüşmesi sağladığı görüşmede katılanın telefonları
göstermek için götürmesine izin vermeyip telefonu kapattığı
halde sanığın katılandan izin almış gibi konuşmasını sürdürüp tanığı aldatarak suça konu telefonları eşine gösterip getirmek üzere alarak uzaklaşıp ortadan kaybolduğu olayda;
Sanığın posta yoluyla mahkemeye gönderdiği 19.07.2010 havale tarihli dilekçesiyle; yasal haklarının savunulması için
kendisine müdafii tayin edilmesini istediği cihetle, 5271 sayılı
CMK'nın 150/1 inci maddesi uyarınca müdafii görevlendirilmesinin zorunlu olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla
yazılı şekilde karar verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, bozmayı gerektirmiştir.
Kararların devamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
DANIŞTAY KARARI
COUNCIL OF STATE DECISION
* Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı
Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decision
* Danıştay Daire Kararı
Council of State Chamber Decision
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI
PLENARY SESSION OF THE ADMINISTRATIVE LAW CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ
KURULU
Esas No.
2013/4059
İlgili Kanun/Madde
5015 s. PetrolPiyasasıK/ 18, 19
Karar No. 2014/1313
Tarihi:
27.03.2014
• AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALINAN
NUMUNENİN AKREDİTE LABORATUVAR
ANALİZİNDE ULUSAL MARKER SEVİYESİNİN
GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ SEBEBİYLE
VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ
ÖZETİ: Olayda; davacıya ait akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde akaryakıt numunesinin analizi sonucu, numunenin
ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı, ancak teknik düzenlemede yer alan özelliklere uygun olduğu yönünde rapor
düzenlendiği, bu rapor esas alınarak ulusal marker geçersizliği sebebiyle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; analize tabi tutulan akaryakıt numunesinin
ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasına karşın teknik
düzenlemelere uygun olduğunun tespit edilmesi karşısında,
5015 sayılı Kanun uyarınca işlem tesis edilebilmesi için gerekli
olan teknik düzenlemelere aykırılık ve ulusal marker geçersizliği şartlarının bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından,
yalnızca ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edildiği gerekçesiyle tesis edilen uyuşmazlık konusu Kurul kararında ve davanın reddi yolundaki Daire kararında hukuka
uyarlık görülmemiştir.
Kararların devamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
6. DAİRE
Esas No.
2012/7625
İlgili Kanun/Madde
2577 s. İYUK/7
Karar No. 2014/3403
Tarihi:
28.04.2014
• BİREYSEL İŞLEM DAVA KONUSU EDİLMEDEN
DÜZENLEYİCİ İŞLEM TEK BAŞINA DAVA KONUSU
EDİLEBİLİR
ÖZETİ: Bireysel işlem dava konusu edilmeden düzenleyici işlem tek
başına dava konusu edilebileceği gibi, her ikisine karşı da
dava açma imkanı bulunmakta olup, davacının, uygulama
işlemi olan yapı ruhsatının, dayanağı düzenleyici işlemden
(06.04.2006 tarih ve 70 sayılı belediye meclisi kararı) haberdar
olması (17.02.2012 tarih ve 284 sayılı cevabi yazı ve eki belgelerin tebliği) üzerine, süresi içinde (18.04.2012) açtığı davanın
esasının incelenmesi gerekmektedir.
Kararların devamına, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
A N A Y A S A MA HKE ME S İ
KA R A R I
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT
DECISION
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT DECISION
Resmi Gazete Tarihi: 09.10.2014
Resmi Gazete Sayısı: 29140
Esas Numarası: 2014/149
Karar Numarası: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Tarihi: 02.10.2014
10.9.2014 günlü, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- 97. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 28. maddesinin;
Anayasa Mahkemesi Kararlarına dergimizin
Kasım 2014 tarihli 143. sayısından ulaşabilirsiniz
GÜNCEL MEVZUAT
CURRENT LEGISLATION
* Kanunlar
Law Codes
* Resmî Gazete Özetleri
Abstracts of Official Gazette
KANUNLAR
LAW CODES
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE
DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR EK PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK
ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI (2012-2013)’NIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ İLE KORE CUMHURİYETİ ULUSAL POLİS
TEŞKİLATI ARASINDA POLİS İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT
ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASINA
İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kararların tam metinlerine, dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE
KANUNLAR
No
Adı
6556
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6557
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı
Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
30.10.2014
29160
6558
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği
Anlaşması (2012-2013)’nın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
30.10.2014
29160
6559
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
30.10.2014
29160
R.G.
Tarih - Sayı
30.10.2014
29160
Aylık resmi gazete özetlerine dergimizin Kasım 2014 tarihli
143. sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
MAJOR INFORMATIONS
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI
(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2014)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2014)
HARÇ TARİFESİ (2014)
Yargı Harçları (2014)
NOTER HARÇLARI (2014)
VERGİ YARGISI HARÇLARI (2014)
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI (2014)
KİRA ARTIŞINA YARGITAY’CA UYGULANAN ENDEKSLER
ENFLASYON ORANLARI (%) (TUİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
HMK’YA GÖRE PARASAL SINIRLAR TABLOSU
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
Önemli bilgilerin detayları en güncel halleri ile dergimizde
y e r a l m a k t a d ı r v e 4 6 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 143 / Yıl: 2014
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF SUPREME COURT
DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
10 Yıllık Zamanaşımı ..................................................................................... 314
A
Adli Yargı....................................................................................................... 307
Akaryakıt İstasyonundan Alınan Numunenin Akredite Laboratuvar
Analizinde Ulusal Marker Seviyesinin Geçersiz Olduğunun Tespiti
Sebebiyle Verilen Para Cezasının İptali İstemi .............................................. 423
Alacak Davası................................................................................................. 367
Alacaklı Tarafın Yeniden Evlenmesi Ya Da Taraflardan Birinin
Ölümü ............................................................................................................. 341
Anlaşmalı Boşanma........................................................................................ 338
Anlaşmayı Bozma Konusunda Eşit Derecede Hak ve Yetkiler...................... 338
Araç Sürücüsünün Sürücü Belgesinin Olmaması Nedeniyle Rücuan
Tahsili............................................................................................................. 374
Bütün kararların bu şekilde kavramlara göre arama dizini
d er g i m i z d e yer a l m a k t a d ı r
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Adli Tıp Kurumu Kanunu
(2659)
Madde
Sayfa
7..........................................................417
23........................................................417
31........................................................417
Borçlar Kanunu (Mülga)
(818)
Madde
Sayfa
390......................................................331
66........................................................314
Bütün kararların bu şekilde kanun maddelerine göre arama
dizini dergimizde yer almaktadır.
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
Download

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ