T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ
2013/3323 TLMT.
Ornek No : 49
T.C. ANKARA 14.İCRA DAİRESİNDEN İLAMSIZ
TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO
ALACAKLI
VEKİLİ
: 2014/1577 ESAS
: NURETTİN ÖZTÜRK,
: Av. Engin Yeşilyurt
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sk. No:88/1 Kavaklıdere
Çankaya / ANKARA
BORÇLU
: 1- TEOMAN ÇELİK, Esertepe Mah. 272 Sk. No:1/3
Keçiören / ANKARA
2- AHMET ÖZTÜRK, Ovacık Mah. 567/2 Cd. No:86
Keçiören / ANKARA
BORÇ MİKTARI
: 35.000,00-TL Asıl Alacak
+ 437,50-TL İşlem Faiz
35.437,50 TL.(Takip Miktarı) Asıl Alacağa takip târihinden
itibaren İşleyecek değişen oranlarda yasal faiz, icra giderleri ve icra vekalet
ücreti ile birlikte BK. 100 madde gereği kısmi ödemelerin öncelikle faiz,
masraflar ve ferilere mahsup edilmesi talebiyle.
TAKİP DAYANAĞI : 29/11/2013 günlü satış mukavalesinden satıcı tarafından
vazgeçilmesi nedeniyle 35.000,00-TL tutarlı kapora iadesi.
Borçlulardan Ahmet Öztürk'e gönderilen ödeme emri bila tebliğ iade
edilmiş, adres araştırması olumsuz sonuçlanmıştır. Bu nedenle Borçluya ödeme
emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını
kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde
ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası
hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22
günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu
senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde
yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın
muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak
icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74.
madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik
olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle
cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam
edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini
ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O
Iban No: TR960001500158007290493091
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Satışa konu taşınmaz eklentisi 336 numaralı otopark olan
6/5000 arsa paylı mesken nitelikli taşınmaz tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar
Mahallesi, 646 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 29.151,50 m2 yüzölçümlü
"2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Bloklar Tamam 1. Blok Natamam B.A.K. Blok
Apartmanlar" nitelikli ana taşınmaz üzerindeki 10. blokta, 2. katta yer almakta
olup bağımsız bölüm numarası 17 dir. Bağımsız bölümün yer aldığı blok zeminde
"Galaksi 2" olarak adlandırılmıştır. Blok adres olarak Yavuz Sultan Selim Bulvarı
ile Uludağ Caddesinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Blok zeminde "Yeşilkent
3" olarak adlandırılmış sitede yer almaktadır. Site ulaşımı kolay bir bölgede yer
almakta olup birçok banka şubesinin, Beykent Üniversitesinin, Perla Vista adlı
büyük alışveriş merkezinin, Beylikdüzü Sanayi Sitesinin, Arçelik Fabrikasının
bulunduğu Beykent adlı yerleşim alanının devamında yer almaktadır. Siteye toplu
taşım araçlarıyla da ulaşım mümkündür. D 100 karayoluna nispi uzaklıktadır.
Sitede geniş yeşil alanlar, kapalı otopark, havuz, çocuk oyun alanları, tenis kortu,
basketbol sahası bulunmaktadır. Yapı adasının düzenli ve bakımlı bahçesinin
olduğu, peyzaj işlerinin tam olduğu belirlenmiştir. Sitenin yakın komşularını
Yeşilkent 1 ve 2 adlı siteler, Paradise ve Uyum Çarşı adlı alışveriş merkezleri,
Pınar Kule Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine bağlı çok sayıda çok katlı yapılar,
Özel Kolan Hastanesi, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oluşturmaktadır.
Sitenin yer aldığı bölgeye Belediye ve kamu hizmetleri verilmekte olup bölgede
teknik alt yapı imalatları tamamlanmıştır.Yerinde yapılan incelemede, blokta ortak
merdiven mahallerinin mermer kaplı olduğu, blokta 3 adet asansör bulunduğu
belirlenmiştir.taşınmazın dış çelik kapısı çalınmakla beraber kapıyı açan
olmamıştır. Bu nedenle özellikleri çevreden sorulmak suretiyle öğrenilmiştir. Buna
göre, mesken; giriş holü, mutfak, salon, koridor, koridor üzerinde birisi ebeveyn
banyolu 3 adet oda, banyo + tuvalet, ayrı tuvalet ve 1 adet balkondan
oluşmaktadır. Net 145 m2, brüt 165 m2 dir. Meskende kuru zeminler laminant
parke, ıslak zeminler seramik/fayans kaplıdır. Meskende doğalgaz
bulunmaktadır. Meskende vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar,
mutfak tezgah ve dolapları tamdır, değer olarak 235.000 TL değer biçilmiştir.
Adresi
: İstanbul ili , Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 646 ada,
4 parsel numarasında kayıtlı, 29.151,50 m2 yüzölçümlü "2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Bloklar Tamam 1. Blok Natamam B.A.K. Blok
Apartmanlar" nitelikli ana taşınmaz üzerindeki 10. Blokta (zeminde Galaksi 2
olarak adlandırılmış), 2. Katta yer alan, 17 numaralı bağımsız bölüm.
Yüzölçümü
: 29.151,50m2
Arsa Payı
: 6/5000
İmar Durumu
: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü Durum Bürosunun 05.09.2013 tarihli yazısında; Beylikdüzü İlçesi,
Adnan Kahveci Mahallesi, 646 ada, 4 numaralı parselin onaylı uygulama imar
planında Emsal: 2,00, Hmaks: 24,50 m, konut alanı, trafo ve park alanı olarak
planlandığı belirtilmektedir.
Kıymeti
: 235.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 05/08/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 01/09/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühİet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3323 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine iıtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
gelmektedir.
B.: 36401 www.bik.gov.tr
İLAN
İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/882
KARAR NO : 2013/247
Davacılar ZEYNEP YARAR, MUSTAFA DÜVEN, ARİF DÜVEN, HÜLYA
TAŞDEMİR aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Mahkememizin 14.03.2013 tarih ve 2012/882 Esas 2013/247 Karar
sayılı ilamı ile dava dilekçesinin görev yönünden REDDİNE, Dosyanın görevli
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE gönderilmesine, AAÜT hükümleri gereğince
660,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı Metin Düven'e
ödenmesine,HMK 20 madde gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 2(iki)
haftalık süre içerisinde dosyanın görevli mahkemesine gönderilmesi yönünde
mahkememize başvuru yapılmasına aksi takdirde davanın açılmamış
sayılmasına karar verileceği hususuna karar verilmiştir.
Kararın adresi tespit edilemeyen ve yokluğunda karar verilen Davalılar
MEHMET CAN ve HASAN ŞİRIN'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın
yayınlanmasmdan (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğ
olunduğu tarihden itibaren yasal olan (8) günlük süre içersinde Yargıtaya başvuru
yolunun açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.
B.: 36875 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/208 Esas
İLAN METNİ
Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı
DURMUŞ YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma
(Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava dilekçesinde, Kavaklıdere Göleti Projesi kapsamında Bakanlık
Makamından alınan 03/03/2011 tarih ve 380.2.219 sayılı Kamu Yararı Kararı ve
yine 2942 sayılı yasanın 6'ıncı maddesinin son fıkrası uyarınca alman
04/07/2013 tarih ve 394247 sayılı Kamulaştırma kararı gereğince Manisa İli,
Alaşehir İlçesi, Horzumkeserler Köyü, 189 ada 9 parsel sayılı taşınmazın;
2.071,00 m2'sinin 2942 sayılı Kanunun 8'inci madde kapsamında
kamulaştırmasının yapılamadığını, bu nedenle 2942 sayılı Kanun'un 10'uncu
maddesi uyarınca bahsi geçen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve
anılan taşınmazın davacı idare adına tapuya tesciline karar verilmesi yönünde,
davacı idare tarafından mahkememizin 2014/ 208 Esas sayısında dava
açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur.
B.: 36238 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/845 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Ümraniye İlçe, Yukarı Dudullu Mahallesi,
Kemerdere mevkii, 10 Parselde kayıtlı, 1.572,35 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli
taşınmazın tamamı. Taşınmaz tapu kaydında arsa olarak gözüksede fiili duruma
göre arsa üzerinde kurulmuş bulunan eski (6) yeni (4) kapı nolu betonarme
karkas ana taşınmaz ve eklentilerinin tamamı. Ana taşınmaz 13,00 X 31,00 m.
Ölçülerinde 402,00 m2 taban oturumu olan , 1.362,00 m2 toplam alanı olan
Hamza Yerlikaya Caddesi tarafında zemin+asma katlı mobilya mağazası ve
antikacı dükkanı olarak kullanılan 2 dükkan olduğu, ön cephede yer alan
dükkanların mutfak ve işyeri olarak bölümlerinin bulunduğu bina cephesi sıvalıboyalı üzeri demir konstrüksiyon ve oluklu levha ile üstünün kaplandığı,iş
yerlerinin seramik kaplamalı ve boyalı olduğu görülmüştür. Konut alanlarının
bulunduğu bölümlere yoldan merdivenle çıkılmaktadır. Ana taşınmazın mermer
kaplamalı korkuluklu merdiven merdiven ile sahanlık ve ana koridor bağlantılı
konut kullanımlı 2 kat olduğu katlarda 1+1 özellikli 5 er adet daire (3 büyük
dairenin 5 daire olarak bölündüğü) görülmüştür. Dairelerin zeminleri marley ve
seramik kaplamalı, duvarları boyalı, iç kapıları ahşap boyalı, daire giriş kapıları
üzeri ahşap pencereleri PVC doğaramalıdır. Dairelerde mutfak banyo ve wc
mekanlarında klozet, küvet ve lavabo, mutfak dolabı ve tezgahı mevcuttur. Son
katın 1,80 mt. Çıkmalı balkonu ve üstünün oluklu levha ile kaplı olduğu
görülmüştür. Kat koridorunun devamında arka tarafta bulunan müştemilat
özellikli eke bağlantılı olduğu görülmüştür. Ana taşınmazın bitişiğinda yer alan
"müştemilat" özellikli ekin 17.00 mt X 5.50 mt ölçülerinde 93,50 m2 taban
oturumlu iki katlı (zemin+1 normal kat) ve teras katlı olduğu ve müştemilatın
(5 mekana ayrılmış olduğu görülmüştür). Wc, soyunma oda grupları, kazan
dairesi, mutfak+depo, bayanlar WC vb..) müştemilat bakımsız ve kullanılmaz
haldedir. 1. Katın arşiv ve yazıhane olarak kullanılmaktadır. Metal yangın
merdiveni ile ters kata çıkılmakta ve üzerinin metal karkas çatılı üstü oluklu levha
ile kaplıdır. Parselin arka cephesinde hangar özellikli bölüm ise 10,00 mt.x 21,00
mt ölçülerinde 210,00 m2 taban oturumlu, yüksekliği 4,70 mt yüksekliğinde tek
katlı metal karkas çatılı ve oluklu levha ile üstü örtülü ve eski fabrika binası
özzelliğindedir.
Adresi
: İstanbul İl, Ümraniye ilçe, Yukarı Duldullu Mahalle,
Kemerdere Mevkii, Çekmeköy Yolu, Hamza Yerlikaya Bulvarı Caddesi, Eski:6
yeni No:4
Yüzölçümü
: 1.572,35 m2 (ana taşınmazın yüzölçümü)
İmar Durumu
: Söz konusu 10 parsel; 20/11/2009-25/03/2011-17/04/2012
tasdik tarihli Ümraniye,Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir
mahallelerinin havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli ulgulama imar
planına göre E: 1,30, H:avan proje ön bahçe :5,00 mt. Arka ve yan bahçe:3,00
mt olmak üzere KONUT+TİCARET kısmende YOL alanında kalmaktadır. Parsel
büyüklüğü 1.200,00 m2 ve üstünde max:TAKS"0,30'dur.
Kıymeti
: 4.516.509,50 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydmdaki gibi
1. Satış Günü
: 17/07/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 11/08/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( ) bu gayrimenkul üzerindeki haklan nı
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan
(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/845 Tlmt. sayılı dosya
numaracıyla müdü lüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
gelmektedir.
B.: 36484 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 36824 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2013/1662 TLMT.
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen ipotekli takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi, 649 Ada,
19 parselde kayıtlı, 12/2400 arsa paylı, 7. Blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm
numaralı, mesken vasıflı takınmazın tamamı
Özellikleri
: Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre satışa konu
taşınmazın bulunduğu blok; bodrum, zemin ve 15 adet normal kattan
oluşmaktadır. Bloğun numarası 13'dür. Çift asansörlü, yangın merdivenli ve kapalı
otoparklı bulunmaktadır. Blok ulaşımı kolay bir bölgededir. Kıymet takdirinin
yapıldığı gün satışa konu dairenin kapısının kapalı olması sebebiyle, özellikleri
çevreden ve yönetimden sorulmak suretiyle öğrenilmiştir.Buna göre taşınmaz; Hol,
birisi ebeveyn banyolu 3 adet oda, salon, wc, banyo+wc, mutfak ve 2 adet balkon
bölümlerinden oluşmaktadır. Dış kapısı çelik olan dairenin iç kapılan ahşap pres,
pençeleri pvc malzemeden imal çift camlıdır. Dairenin ıslak zeminleri
seramik/fayans, kuru zeminler ise lamınat parke kaplıdır.
Adresi
: Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre satışa konu daire;
İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesinde zemin de "Gökay 1"
olarak adlandırılmış olup, blok adres olarak Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile
bağlantılı Çambaşı Caddesi üzerinde yer almaktadır."
Yüzölçümü
: Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre satışa konu dairenin
net kullanım alanı 116,00m2'dir.
Arsa Payı
: 12/ 2400
İmar Durumu
: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
durum bürosunun 07.06.2013 tarih ve 3114 sayılı yazısına göre satışa konu
taşınmazın bulunduğu parsel 09.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 3.etap
Beylikdüzü-Gürpınar uygulama imar planında; konut alanı, (Emsal=2,00
Hmax: 24.50 olarak planlanmıştır.
Kıymeti
: 190.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydmdaki gibidir.
1. Satış Günü
: 01/08/2014 günü 14:00- 14:10 arası
2. Satış Günü
: 26/08/2014 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASINDA BULUNAN
BÜYÜKÇEKMECE 1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİNDE YAPILACAKTIR.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50
sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı, takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğimde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflari alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle fa giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1662 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 36675 www.bik.gov.tr
Download

tc ankara 14.icra dairesinden ilamsız takiplerde ödeme