ISSN: 1303-9210
LEGAL
Hukuk Dergisi
LEGAL JOURNAL OF LAW
Cilt: 12 / Sayı: 142
Volume: 12 / Issue: 142
Yıl / Year: 2014
YARGITAY KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI
VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI,
HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER,
GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
ÖNEMLİ BİLGİLER
COURT OF CASSATION DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS
AND OTHER SUPREME COURT DECISIONS, LEGAL NEWS, LEGAL
WRITINGS, CURRENT LEGISLATION, ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE, MAJOR INFORMATION
Legal Hukuk Dergisi
Legal Journal of Law
“Hakemli Dergidir”/“Peer reviewed Journal”
Cilt: 12/Sayı: 142
Volume: 12/Issue: 142
Yıl/Year: 2014
Yayın Sahibi/Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel
Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık
INC. Publisher and Executive Editor
Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Kitap Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Sertifika No./Certificate No.: 16053)
Tel.: 0212 482 99 10 Faks/Fax: 0212 482 99 78
Basıldığı Yer/Place of Publication: Davutpaşa Cad. No: 123, Kat:1
Topkapı/İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Ekim/October 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/This
journal is a peer reviewed national law journal
published per month
İzmir Temsilcisi/
Izmir Representative
Av. / Aal. İsmet KÖYMEN
Mersin Temsilcisi/
Mersin Representative
Av. / Aal. H. Hulki ÖZEL
ISSN: 1303-9210
Dergiye yapılan atıflarda “LHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “LHD”
E-mail: [email protected]
Telefon/Phone: 0 216 449 04 85
Faks/Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi/Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir.
Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
DANIŞMA ve YAYIN KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Pınar AKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cevdet ATAY
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Yeditepe Üniv.Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Süheyl BATUM
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman CAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gürsel ÇETİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman DOĞRU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Pelin GÜVEN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ
Prof. Dr. Eser KARAKAŞ
Bahçeşehir Üniversitesi AB İlişkileri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Işıl KARAKAŞ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Üyesi - Devletler Umumi Hukuku
Prof. Dr. Mahmut KOCA
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı – Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU
Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Necip ORTAN
İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan ÖNDER
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Saba ÖZMEN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Samim ÜNAN
Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Serap YAZICI
Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hamdi YILMAZ
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ
Kocaeli Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Müslüm AKINCI
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Çetin ARSLAN
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ebru CEYLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet ERDEM
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Şafak NARBAY
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlhan YILMAZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Taner AYANOĞLU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sevi BAKIM
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflasHukuku Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Nur KARAN
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku
Yrd. Doç. Dr. A. Kürşat TANGÜN
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti Hukuku Anabilim Dalı
Dr. İsmet Nezih ABANOZ
Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Haşmet Sırrı AKŞENER
İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı
Hasan ÖZKAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
İzzet DOĞAN
Em. İstanbul Hukuk Hâkimi
Arş. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Av. Atilla COŞKUN, Av. Süleyman ÇETİN,
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR, Av. Recep KAHRAMAN, Av. Dr. Filiz KESKİN,
Av. Fikret İLKİZ, Av. Hasan KÖROĞLU, Av. Mehmet UÇUM, Av. Talih UYAR
LEGAL HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF LEGAL
JOURNAL OF LAW
1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir
dergidir.
Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per
month.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren
içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning law.
Articles, case notes and comments, discussions of legislative development,
book reviews and other similar type of papers which are written in
Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri
versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış
olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme
alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana
yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other
party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the of the published issue will be sent both to the
author (s) and to the reviewer (s).
Dergimiz Hakkında/About Our Journal
Legal Hukuk Dergisi (LHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve
diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin
daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per
month, concentrating on issues of law and considers for publication articles,
case notes and comments, discussions of legislative developments and book
reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly
works concerning law bulletin/journal, authored by scholars and
practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on law; with your contributions and support our journal will progress.
EDİTÖRDEN…/FROM THE EDITOR…
Değerli abonelerimiz, 2014 yılının onuncu sayısıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz.
Dergimizin makaleler kısmında Prof. Dr. Hasan PULAŞLI’nın “6552
Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni Hükümlerin
Değerlendirilmesi”, Dr. Kutlay TELLI’nin “The Notion of the Jurisdiction
in the Hands of the European Court of Human Rights and the United
Nations”, Araş. Gör. Mehmet GÖDEKLİ’nin “Mahalli İdarelerin Yaptırım
Yetkisi – 1”, Gökhan ÇAYAN’ın “Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk
Açısından; Suçluların İadesi, Karşılaştırmalı Hukuk ve Yargıtay İçtihatları
Bakımından Bir Değerlendirme”, Av. Gizem ÖZ’ün “Avrupa Birliği’nde
“Anayasallaştırma” Çalışmaları”, Av. Onur OCAKLI’nın “Rusya’da
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” ve Ömer ER-Orhan
GÜNER-Yasemin GÜZELHAN’ın “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı
Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat Semtlerinde Saha Çalışması” isimli makaleleri yeralmaktadır.
Dergimizin uzman görüşleri kısmında Av. Talih UYAR’ın “İstihkak
Davalarında Kanıtlar (Karineler) (İİK. mad. 97/a)”, Av. Burçin ÖZENLİ
ÇABUK’un “Boşanma ve Sonuçları” ve Yavuz AKBULAK’ın “Halka
Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan
Temel Yükümlülükleri-3” isimli yazısı yer almaktadır.
Legal Hukuk Dergimizin 141. sayısında yayınlanan "Avrupa Birliği Özel Hukukunda Yorumu Problemi ve Avrupa Adalet Divanı’nın
Kararları" adlı makalede tamamen dizgisel hatalardan dolayı Prof. Dr.
Karl Riesenhuber’in adı alta yazılmıştır.
Dergilerimizin 2014 yılı abonelik dönemi devam etmektedir. Her
biri alanında uzman hukukçulardan oluşan yayın ve danışma kurullarının
hukuka katkı amacıyla gönüllü olarak çalıştığı zengin içeriğe sahip hukuk dergilerimiz sadece sizlerin abonelikleri ile yayın hayatına devam
etmektedir. Dergilerimize abone olarak verdiğiniz destek ile hukukun
gelişmesine ve yaygınlaşmasına yapmış olduğunuz katkıların bu yıl da
devam etmesini beklemekteyiz.
Legalbank elektronik hukuk programımız sizlerin değerli desteği
ile güçlenerek ve abone sayısını hızla arttırarak yoluna devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Dergilerimizi de elektronik ortama aktarmayı
planlamaktayız. Legalbank sitemizden ücretsiz 3 günlük tam kullanım
imkanı devam etmektedir. Programımızı denememiş abonelerimizin
www.legalbank.net internet adresinden sitemizi ziyaret etmelerini beklemekteyiz.
Editör/Editor
LEGAL HUKUK DERGİSİ
Cilt: 12/Sayı: 142
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri .............................................................. 21
Hukukî Makaleler....................................................................................................... 37
6552 Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni
Hükümlerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI ...................................................................................... 39
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletlerde Yargı Yetkisi
(Mahkemenin Yetkisi) Kavramı
Dr. Kutlay TELLI.................................................................................................... 49
Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 1
Araş. Gör. Mehmet GÖDEKLİ ............................................................................... 77
Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların İadesi, Karşılaştırmalı
Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme
Gökhan ÇAYAN................................................................................................... 117
Avrupa Birliği’nde “Anayasallaştırma” Çalışmaları
Av. Gizem ÖZ....................................................................................................... 147
Rusya’da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Av. Onur OCAKLI................................................................................................ 163
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat
Semtlerinde Saha Çalışması
Ömer ER
Orhan GÜNER
Yasemin GÜZELHAN.......................................................................................... 185
Uzman Görüşleri....................................................................................................... 223
İstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (İİK. mad. 97/a)
Av. Talih UYAR ................................................................................................... 225
Boşanma ve Sonuçları
Av. Burçin ÖZENLİ ÇABUK............................................................................... 267
Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan
Temel Yükümlülükleri-3
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) .................................................................. 295
Hukuk Haberleri....................................................................................................... 311
18
Yargıtay Hukuk Kararları....................................................................................... 323
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................................... 325
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 352
Yargıtay Ceza Kararları .......................................................................................... 415
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı ....................................................................... 417
Yargıtay Ceza Daire Kararları............................................................................... 422
Danıştay Kararı ........................................................................................................ 439
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 441
Anayasa Mahkemesi Kararı .................................................................................... 445
Güncel Mevzuat ........................................................................................................ 457
Kanunlar ............................................................................................................... 459
Resmî Gazete Özetleri........................................................................................... 523
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 533
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 582
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ....................................................... 583
Kavramlara Göre Arama Dizini ............................................................................ 585
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 591
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 595
LEGAL JOURNAL OF LAW
Volume: 12/Issue: 142
Year: 2014
CONTENTS
Plot Summary of Supreme Court Decisions ............................................................. 21
Legal Writings............................................................................................................. 37
Analysis of the New Provisions that have Been Added to the Turkish
Commercial Code by the Omnibus Law No 6552
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI ...................................................................................... 39
The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European Court of Human
Rights and the United Nations
Dr. Kutlay TELLI.................................................................................................... 49
The Sanction Authority of Local Administrations - 1
Res. Asst. Mehmet GÖDEKLİ 77
Exradition in Nation And International Law: An Assement in the Light of the
Comparative Law and the Decisions of the Court Of Appeal
Gökhan ÇAYAN................................................................................................... 117
“Constitutionalization” Attempts in the European Union
Atty. Gizem ÖZ..................................................................................................... 147
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Russia
Atty. Onur OCAKLI ............................................................................................. 163
Fieldwork in Fener and Balat Districts within the Context of Urban
Transformation Process and Urban Regeneration Applications
Ömer ER
Orhan GÜNER
Yasemin GÜZELHAN.......................................................................................... 185
Expert Opinions ........................................................................................................ 223
Evidence (Presumptions) in Actions of Replevin (Code of Execution and
Bankruptcy Art. 97/A)
Atty. Talih UYAR................................................................................................. 225
Divorce and Its Ramifications
Atty. Burçin ÖZENLİ ÇABUK ............................................................................ 267
Fundamental Obligations of the Publicly Traded Companies under the Money
Market Regulations-3
Yavuz AKBULAK (Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey).............. 295
20
Legal News................................................................................................................. 311
Court of Cassation Civil Chamber Decisions ......................................................... 323
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions ................................. 325
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 352
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions.................................................. 415
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ................................ 417
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions ..................................................... 422
Council of State Decision.......................................................................................... 439
Council of State Chamber Decision ...................................................................... 441
Turkish Constitutional Court Decision................................................................... 445
Current Legislation................................................................................................... 457
Law Codes............................................................................................................. 459
Abstracts of Official Gazette................................................................................. 523
Major Informations .................................................................................................. 533
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 582
Index of Supreme Court Decisions .......................................................................... 583
Index of Related Legal Terms ............................................................................... 585
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 591
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ....... 595
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI KISA ÖZETLERİ
PLOT SUMMARY OF SUPREME COURT DECISIONS
ALACAK HUKUKU
Çekilen Krediden Yapılan Kesintilerin Haksız Olduğundan Bahisle
Alacak İstemi- Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere
tahsil edilen toplam 3.017,50 TL’nin her bir kesinti tarihlerinden
itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini
istemiştir. Mahkemece hükmedilen alacağa ödeme tarihinden
itibaren faiz uygulanmıştır.6098 sayılı B.K. uyarınca muaccel bir
borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava
konusu olayda davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel
temerrüde düşüren ihtarı söz konusu değildir. Hal böyle olunca,
Mahkemece, hükmedilen alacağa dava tarihinden itibaren faiz
yürütülmesi gerekir ..................................................................................... 394
AVUKATLIK HUKUKU
Nispi Vekâlet Ücreti- Mahkemece verilen karar esastan verilmiş
bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada kendisini vekil
temsil ettirmiş davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesi gereğince nispi vekalet ücreti verilmesi gerekir.
Yerel Mahkemece hatalı değerlendirmeyle dava şartı yokluğundan
ret kararı verildiği gerekçesiyle davalı yararına maktu vekalet
ücreti verilmesi usul ve yasaya aykırıdır..................................................... 340
BORÇLAR HUKUKU
Ehliyetsizlik ve Hileye Dayalı Tapu İptali ve Tescil- Ehliyetsizlik
ve hile hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine
ilişkin davada hile olgusu yönünden bir değerlendirme yapılmış
değildir. Hal böyle olunca, belirlenen ilkeler çerçevesinde
araştırma ve soruşturma yapılarak hile iddiası yönünden hasıl
olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. .......................................... 353
Bütün kararlar bu şekilde özetli olarak dergimizin Ekim
2014 tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
HU KU KÎ MA KA L E L E R
LEGAL WRITINGS
* 6552 Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen Yeni Hükümlerin
Değerlendirilmesi
Analysis of the New Provisions that have Been Added to the Turkish Commercial Code
by the Omnibus Law No 6552
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
* The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European Court of Human Rights
and the United Nations
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletlerde Yargı Yetkisi
(Mahkemenin Yetkisi) Kavramı
Dr. Kutlay TELLI
* Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 1
The Sanction Authority of Local Administrations - 1
Araş. Gör./Res. Asst. Mehmet GÖDEKLİ
* Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların İadesi, Karşılaştırmalı Hukuk
ve Yargıtay İçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme
Exradition in Nation And International Law: An Assement in the Light of the
Comparative Law and the Decisions of the Court Of Appeal
Gökhan ÇAYAN
* Avrupa Birliği’nde “Anayasallaştırma” Çalışmaları
“Constitutionalization” Attempts in the European Union
Av./Atty. Gizem ÖZ
* Rusya’da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Russia
Av./Atty. Onur OCAKLI
* Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat
Semtlerinde Saha Çalışması
Fieldwork in Fener and Balat Districts within the Context of Urban Transformation
Process and Urban Regeneration Applications
Ömer ER
Orhan GÜNER
Yasemin GÜZELHAN
DÜZELTME
Dergimizin 2013 yılı, 11. cilt, 129. sayısının 17. sayfasında yayınlanan Av. Dr.
Dilek EKMEKÇİ’ye ait “Türk ve Fransız Ceza Kanunlarında Ayrımcılık Suçu” isimli
makalenin özet, anahtar kelimeler ve çevirileri dizgisel nedenlerle hatalı olarak
yayınlanmış olması nedeniyle doğru olan özet, anahtar kelimeler ve çevirilere aşağıda
yer verilmiştir.
TÜRK VE FRANSIZ CEZA KANUNLARINDA AYRIMCILIK SUÇU
(The Offence of Discrimination in Turkish and French Penal Codes)
Av. Dr. / Aal. Dr. Dilek EKMEKÇİ
ÖZET
Bu çalışmada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Türk hukukuna giren
yeni bir suç tipi olan “ayrımcılık suçu”, 1994 yılından bu yana bu suç tipine yer
veren Fransız Ceza Kanunu ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu suçla
temel olarak Uluslar arası Sözleşmeler, Anayasa ve mevzuatta yer alan eşitlik
ilkesi ve ayrımcılık yasağı korunmaktadır. Bununla birlikte, bu suç tipi
Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinde ortaya konulan Cumhuriyet’in temel
nitelikleri ve özellikle hukuk devleti bakımından da önem arz etmektedir. Bu
sebeple bu suç tipinin, amaca uygun şekilde gözden geçirilerek Türk Ceza
Kanunu’nda varlığını sürdürmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık Suçu, Türk Ceza Kanunu, Fransız Ceza
Kanunu
ABSTRACT
In this study a new offence type “discrimination” is analyzed which
entered into Turkish Law by the Turkish Penal Code numbered 5237 in
comparison with the French Penal Code which regulates this crime type since
1994. Basically the principle of equality and the prohibition of discrimination
in the International Conventions, the Constitution and the legislation are
protected by this crime. However, this offence type is also important for the
rule of law and the basic characteristics of the Republic set out in the articles
of the Constitution which can not be modified. For this reason, it is suggested
that this offence type should maintain its existence in Turkish Penal Code after
being revised in accordance with its purpose.
Keywords: Offence of Discrimination, Turkish Penal Code, French
Penal Code
H
6552 SAYILI (TORBA) KANUNLA TÜRK TİCARET
KANUNUNA EKLENEN YENİ HÜKÜMLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
(ANALYSIS OF THE NEW PROVISIONS THAT HAVE BEEN ADDED TO THE
TURKISH COMMERCIAL CODE BY THE OMNIBUS LAW NO 6552)
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI∗
ÖZET
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 12.9.2014 tarih ve 6552 sayılı
Kanunla bazı fıkralar eklenmiştir. Bunlar, 371. maddeye 7. fıkra ve 629.
maddeye de 3. fıkra olarak yapılan eklemelerdir. Bu yeni hükümler uyarınca yönetim kurulu, icra yetkisi olmayan yönetim kurulu üyelerini veya
şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya
diğer tacir yardımcıları olarak atayabilecektir. Bu çalışmada yeni hükümlerin anlamı ve kapsamı incelenmektedir.
Anahtar kelimeler: 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yönetim kurulu, ticari vekil, diğer tacir yardımcıları.
ABSTRACT
The following subparagraphs have been added to the Turkish
Commercial Code No 6102, by Law No. 6552 of September 12, 2014:
the subparagraph 7 to Article 371 and the subparagraph 3 to Article
629. Pursuant to these new provisions, the board of directors shall have
authority to appoint non-executive board members or persons who work
for the company under an employment contract as commercial
representatives with limited power or other merchant assistants. This
paper aims to examine the meaning and scope of these new provisions.
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı başkanı.
26
6552 Sayılı (Torba) Kanunla Türk Ticaret Kanununa Eklenen
Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi
Keywords: Turkish Commercial Code No 6102, board of directors,
commercial representative, other merchant assistants.
***
...
Ticari vekil m. 371/7 ve 629/3 hükümlerinde zaten anıldığından,
diğer tacir yardımcıları olarak sadece kanunda düzenlenmiş olan pazarlamacı kalmaktadır. Pazarlamacı da aynen ticari vekil gibi, 6098 sayılı
TBK’da düzenlenmiştir. Buna göre, bir kişinin sürekli olarak, bir ticari
işletme sahibi işveren hesabına ve işletmenin dışında, her türlü işlemin
yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada
belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık bu
kişiye bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (m. 448). Bu durumda,
TTK m. 371/7 ve m. 629/3 hükmü uyarınca ticari vekil dışında tacir
yardımcısı olarak pazarlamacı ve satış memuru vb kişiler atanabilecektir. Acente ise, temsil yetkisi olmakla birlikte, şirkete hizmet sözleşmesi
ile bağlı değildir ve bağımsız tacir yardımcısıdır. Oysa, TTK m. 371/7
ve m. 629/3 hükmüne göre atanacak diğer tacir yardımcıları bağımlı
tacir yardımcıları olduğundan, acente TTK m. 371/7 ve m. 629/3 kapsamına girmemektedir. Ancak bu, anonim şirketlerde yönetim kurulunun,
limited şirketlerde müdürün acente atayamaması anlamını ifade etmez.
Acentenin atanamaması sadece, TTK m. 371/7 ve m. 629/3 kapsamında
söz konusudur.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
H
THE NOTION OF THE JURISDICTION IN THE HANDS OF
THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE
UNITED NATIONS
(AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE YARGI
YETKİSİ (MAHKEMENİN YETKİSİ) KAVRAMI)
Dr. Kutlay TELLI*
ÖZET
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin yerleşik içtihatları, 1’inci
madde bağlamındaki “yargı yetkisi”nin, Sözleşmece garanti altına alınan
hakların Avrupa bağlamındaki gelişiminin merkezinde yer aldığını şimdiden ortaya koymuştur. Gerçekten de Avrupa Mahkemesi, “yargı yetkisi”nden, Sözleşmece garanti altına alınan hakların korunmasında,
Sözleşmeci Devletlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlayamak
amacıyla yararlanmaktadır. Öte yandan, “evrensel yargı yetkisi” terimi,
genel olarak devletin egemenlik yetkisi arkasına sığınan suçlular konusunda cezasızlığın ortadan kaldırılmasını amaçlamakta; yani bu kavram
daha ziyade suçun önlenmesi ve ceza adaleti alanında işlevini ortaya
koymaktadır. Bu makale, yargı yetkisi fikrinin iki farklı alanda (insan
hakları ve ceza adaleti hukuku) gelişiminde, Avrupa Mahkemesi içtihatlarının merkezi rolü ve Birleşmiş Milletler (BM) aktörlerinin artan etkisini tartışmayı amaçlamaktadır. ..
Anahtar Kelimeler: Yetki alanı, ulusal yetki alanı, egemenlik
ötesi yetki alanı, yer bakımından yargı yetkisi, evrensel yargı yetkisi,
etkin kontrol prensibi, devlet ajanı otoritesi veya kontrolü.
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Dr. Kutlay Telli, judge, the General Directorate for International Law and Foreign
Relations of the Ministry of Justice. This work was prepared by the author as a
visiting scholar at the Fordham University Law School (New York) between 2013
and 2014.
28
The Notion of the Jurisdiction in the Hands of the European
Court of Human Rights and the United Nations
ABSTRACT
It has been already apparent from the established case-law of the
European Court of Human Rights that jurisdiction within the meaning of
Article 1 lies at the heart of promotion of human rights at the European
level. Indeed, the European Court exercises the jurisdiction in order to
hold Contracting States more accountable for any infringement of the rights
safeguarded by the European Convention. On the other side, the term of
universal jurisdiction seeks to eliminate impunity for perpetrators hidden
behind state sovereignty, which means that it acts more in the area of crime
prevention and criminal justice. The present article primarily aims to
highlight central role of the case-law of the European Court and
increasing influence of UN actors upon the advancement of the idea of
jurisdiction in two different areas of focus: human rights and criminal
justice law. ...
Keywords
Jurisdiction, domestic jurisdiction, extraterritorial jurisdiction,
ratione loci, universal jurisdiction, principle of effective control; state
agent authority or control.
***
...
Regard being had to all the above, one needs to realize that the
idea of Ilaşcu is not satisfactory and proportional to perform a wide
variety of functions. Accordingly, the Court must therefore reconsider its
case-law and find out a way in which an acceptable balance is struck
between the interests of sovereign contracting states and the protection
of rights of individuals.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
H
MAHALLİ İDARELERİN YAPTIRIM YETKİSİ - 1*
(THE SANCTION AUTHORITY OF LOCAL ADMINISTRATIONS - 1)
Araş. Gör./Res. Asst. Mehmet GÖDEKLİ∗
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesine göre, “Mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir”. Mahalli idare birimleri, ortak ihtiyaçlarını
karşıladıkları yerel halk üzerinde ihlal fiillerine karşı Kabahatler Kanunu
başta olmak üzere kanunla düzenlenmek kaydıyla yaptırım uygulama
yetkisine sahiptir. Bu çalışmanın konusunu mahalli idarelerin yaptırım
yetkisi, yetkinin kaynakları, gerekçeleri, hukuki rejimi, idare, ceza ve
ceza muhakemesi hukuku açısından kapsam ve sınırları ile yaptırımın
uygulanma usulü oluşturmaktadır. ...
Anahtar Kelimeler: Mahalli idare, idari yaptırım yetkisi, idare
hukuku ilkeleri, ceza ve ceza muhakemesi hukuku ilkeleri, Kabahatler
Kanunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı.
ABSTRACT
According to the Article 127 of the Constitution of Turkish Republic,
“Local administrations are public corporate bodies established to meet the
common local needs of the inhabitants of provinces, municipal districts
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Makalenin uzunluğu nedeniyle makaleyi iki bölüm halinde yayınlanması uygun
bulunduğundan, yazının devamına dergimizin bir sonraki sayısından ulaşabilirsiniz.
∗
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
*
Mahalli İdarelerin Yaptırım Yetkisi - 1
30
and villages, whose principles of constitution and decision-making organs
elected by the electorate are determined by law”. Local administrative
units who meet the common needs of the local people have the authority
to impose sanctions on them against violating acts provided that to be
regulated by law especially Law on Misdemeanors. The sanction
authority of local administrations and sources, grounds, legal regime,
the scope and limits in terms of administrative, criminal and criminal
procedure law and application procedure of sanction constitute the
subject of this study. ...
Keywords: Local administration, administrative enforcement
authority, administrative law principles, principles of criminal and
criminal procedure law, Law on Misdemeanors, European Charter of
Local Self-Government.
***
...
Haklarında tespit tutanağı düzenlenenler tebliğ tarihinden itibaren
onbeş gün içinde il özel idaresine itiraz edebilir. İtiraz, ilçelerde kaymakamlıklar kanalıyla yapılabilir. Kaymakamlıklara yapılan itirazlar yedi
gün içinde il özel idaresine gönderilir. İtiraz edilen veya edilmeyen tespit
tutanakları onbeş gün içinde il encümeni tarafından karara bağlanır
(İÖİK m. 58). Maddede il özel idaresinin düzenlemeleri ile kararlarına
uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlarla ilgili tutanağa karşı il
özel idarelerine yapılacak idari başvuru düzenlenmektedir. Başvuru zorunlu olmayıp, ihtiyaridir; nitekim tutanağa itiraz edilsin ya da edilmesin, her halde tutanak il encümenince incelenerek on beş gün içinde karara bağlanmak durumundadır1.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
1
Çolak, Avrupa Birliği, s. 445; Gözler, İdare Hukuku I, s. 1084.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
H
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HUKUK AÇISINDAN;
SUÇLULARIN İADESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE
YARGITAY İÇTİHATLARI BAKIMINDAN BİR
DEĞERLENDİRME
(EXRADITION IN NATION AND INTERNATIONAL LAW:
AN ASSEMENT IN THE LIGHT OF THE COMPARATIVE LAW AND THE
DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL)
Gökhan ÇAYAN*
ÖZET
Devletlerarasındaki adli yardımın bir parçası olan suçluların iadesi
müessesesinin kuralları, devletlerarası adli yardımlaşma kurallarına nazaran pek fazla değişiklik göstermemiştir. Zira, suçluların iadesi müessesesi çok eski zamanlardan beri devletlerin kullandığı bir yardımlaşma
biçimidir. Birçok hukukçuya göre uygulanması İsa’dan Önce 13’ncü
yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Bu durum, suçluların iadesine ilişkin
kuralların çok eski zamanlardan beri ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Küreselleşen dünyayla birlikte suçluların iadesi müessesesi
önem kazanmış ve eskiden beri uygulana gelen kuralların revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Fakat ihtiyaç duyulan şey sadece eski kuralları
revize etmek değil aynı zamanda suçluların iadesine ilişkin çerçeve bir
mevzuatı kodifiye etmektir. İşte bu ihtiyacı verimli ve etkili bir biçimde
karşılamak için devletler hem kendi aralarında suçluların iadesine ilişkin
anlaşma yapmışlar hem de Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesini akdetmişlerdir. ...
Anahtar Kelimler: Suçluların iadesi, suçluların geri verilmesi,
Uluslar arası Hukuk, Devletlerarası Adli Yardımlaşma, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi, İdari Yargılama, Vatandaşlık Hukuku.
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
32
Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Açısından; Suçluların İadesi, Karşılaştırmalı
Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Bakımından Bir Değerlendirme
ABSTRACT
The Judicial cooperation has changed greatly in recent times,
althoug exradition seems to be the area where the least amount of
change has occured. This is not surprising if one bears in mind that
ecradition is the oldest form of international cooperation, according to
most lawyer exradition dates from the 13th century B.C. Pressures to
make judicial cooperation and exradition in particular, more effective
are stil strong and growing worldwide. The need to put in place effecient
tools to adres recent and major challenges to societies and individuals
and to adapt the International, especially Europe’s, legal instruments to
changes in the international legal framework calls for modernisation of
specific aspects in the area of exradition and judicial cooperation in
general. Moving all of them, exradition has got three main sources that
important ...
Keywords: Exradition, The European Exradition Convention,
judicial cooperation, international law, criminal law.
***
....
İade isteminde bulunan devlet tarafından yapılacak işlemlerden ilki
bir talepname hazırlamaktır. İstemde bulunulan devlete gönderilen bu
talepname; sanık veya mahkûm şahsı takip veya cezasını infaz edecek
devlet tarafından, bu şahsın ülkesinde bulunduğu devlete verilen ve söz
konusu şahsın kendi ülkesine iadesini kapsayan yazılı bir belgedir. Talepnamede genellikle istenilen şahsın hüviyeti ve eşkali, isnat olunan
suçun nev’i ve niteliği, suça uygulanacak olan kanun ve maddesi, bu
kanun ve maddeye göre suçun ne kadar cezayı gerektirdiği, delillerin
özeti yer aldığı gibi, şahıs hakkında istemde bulunan devletçe çıkarılmış
olan tutuklama müzakeresi, şahıs mahkum ise, mahkumiyet ilamı, hükmün dayandığı kanun hükümleri ve hükmün infazı lüzumunu gösteren
belgeler de talepnameye eklenir. Mümkün ise şahsın fotoğrafı da talepnameye eklenir. Talepnamede yer alan bilgi ve belgeler, istemde bulunulan devlet tarafından yeterli görülmezse, iadeyi talep eden devletten ek
bilgi ve belgeler istenebilir. ...
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
H
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE “ANAYASALLAŞTIRMA”
ÇALIŞMALARI
(“CONSTITUTIONALIZATION” ATTEMPTS IN THE EUROPEAN UNION)
Av./Atty. Gizem ÖZ*
ÖZET
Aşağıda yer verilen çalışmada, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
ekonominin yanı sıra siyasi alanlarda yaptığı bütünleşme neticesinde
Avrupa Birliği adını alarak geçirmiş olduğu evrim süreci, Birlik tarafından gerçekleştirilen “anayasal çalışmalar” ışığında incelenmektedir. Birliğin bu alanda yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde hazırlanan Birlik
Anayasası, üye devletlerin halkları tarafından referandum ile reddedilmiş, buna rağmen Birlik tarafından anayasa üzerindeki çalışmalar son
bulmamıştır. Söz konusu anayasalaştırma çalışmalarının geldiği son
nokta ise Lizbon Anlaşması m.2 hükmü ile getirilen değişiklikler olup,
bu haliyle Lizbon Anlaşması sonrasında “Avrupa Birliği Antlaşması”nın
adeta bir gölge anayasa haline getirildiği söylenebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Anayasa, Anayasa Hukuku,
Anayasallaştırma çalıştırmaları, Lizbon Anlaşması, Avrupa bütünleşmesi.
ABSTRACT
The below study is related to the European Economic Community
that is currently being developed at a same stage as the European
politics leading to constitutionalization attempts. Such attempts are
being currently the object of the extensive work of the European Union,
the constitutionalization attempts did not lead to a result given that they
have been refused several times by some members of the European
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
İstanbul Barosu / Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği
Hukuku.
Avrupa Birliği’nde “Anayasallaştırma” Çalışmaları
34
Union. However, the attempts are stil taking place. The present study
will also expose the provisions of the Treaty of Lisbon, the latter is
currently called a shadow of constitution.
Keywords: European Union, Constitution, Constitutional Law,
Constitutionalization Works, Lisbon Treaty, European integration.
***
...
Bunun yanısıra, Avrupa entegrasyon hareketi göstermektedir ki,
“anayasa” ismini taşıyan resmi bir metin olmasa da, Avrupa anayasalaşma süreci Kurucu Antlaşmalar ile başlamıştır ve devam etmektedir.
Dolayısıyla, Birlik için “anayasa” ve “anayasalaşma süreci” birbirinden
ayrılmalıdır. Anayasal Antlaşma’nın onay krizine rağmen Lizbon Antlaşması imzalanmış ve onaylanmıştır. Lizbon sonrası da, Avrupa anayasalaşma sürecini destekleyecek, ancak anayasa ismini taşımayacak yeni
uluslararası antlaşmalar imzalanması ihtimali mevcut olacaktır. Bu anlamda, AB’de terk edilen “anayasa” isimli bir metindir, entegrasyon
hareketinin başlangıcından itibaren devam eden “Avrupa anayasalaşma
süreci” değildir1.
Netice itibariyle; Avrupa Birliği, gelen ret cevabından sonra, amacından vazgeçmemek üzere, ifadelerini yumuşatmış ve bu şekilde anayasalaşma yolunda devam etmeyi tercih etmiştir. Bu anlamda, AB’nin
anayasa ülküsünü rafa kaldırdığından bahsedilemeyecektir. Aksine; daha
yavaş ve daha yumuşak hukuki enstrümanlarla hedefe kesin olarak
ulaşmayı amaçladığını belirtmek yanlış olmayacaktır.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
1
Yiğit, Dilek/ a.g.e.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
H
RUSYA’DA YABANCI MAHKEME KARARLARININ
TANINMASI VE TENFİZİ
(RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN RUSSIA)
Av./Atty. Onur OCAKLI*
ÖZET
Rusya’da yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine
ilişkin kapsamlı ilk düzenlemeler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
yıllar sonra yürürlüğe girmiştir. Birçok devletten farklı olarak Rusya’da
yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi iki ayrı kanunda,
üstelik bazı farklı şartlar öngörerek düzenlenmiştir. Yabancı mahkeme
kararının hangi Rus mahkemesinde tanınacağı veya tenfiz edileceğinin, o
yabancı mahkeme kararının konusuna göre tayin edilmesi uygulamada
sorun yaratmıştır. Ayrıca, mahkemelerin fiili mütekabiliyete ve kamu
düzenine aykırılık hallerine ilişkin farklı yorumları, yeknesak bir uygulamanın gelişememesine neden olmuştur. Yüksek Arbitraj Mahkemesinin zaman zaman yayınladığı konuya ilişkin açıklayıcı bildirileri ise bazı
hallerde yeni sorunlara yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rusya’da tanıma, Rusya’da tenfiz, Rusya’da
yabancı mahkeme kararları
ABSTRACT
It was years after the collapse of the Soviet Union when for the
first time comprehensive regulations on the recognition and enforcement
of foreign judgments were enacted in Russia. Different than in many
countries, recognition and enforcement of foreign judgments in Russia is
regulated in two separate laws, each with slightly different conditions.
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Denizbank, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora
Öğrencisi
36
Rusya’da Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Determining the competent court for the recognition and enforcement of
a foreign judgment on the basis of its subject caused problems in
practice. Also, differing views of courts on de facto reciprocity and
public policy criteria precluded the emergence of a uniform practice.
And explanatory commentaries issued by High Arbitrage Court on the
matter even gave rise to new problems in some cases.
Keywords: Recognition in Russia, enforcement in Russia, foreign
judgments in Russia
***
...
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, birçok gelişmekte olan devlete kıyasla daha geç bir tarihte Rus hukukunda düzenlenmiştir. Modern ekonomiye geçişte yaşanan problemlerin de etkisiyle,
bugüne kadar yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizinde
tutarlı bir uygulama oluşmamıştır.
Tanıma ve tenfize ilişkin düzenlemelerin esas itibarıyla iki kanunda yer alması ve yabancı mahkeme kararının konusuna göre farklı
mahkemelerin görevlendirilmesi doktrinde eleştirilmiş ve uygulamada
sorun yaratmıştır. 1988 Kararnamesi’nin yürürlüğüne ilişkin tartışmalarda ise bir görüş birliğine varılamamıştır. Bunun yanı sıra, fiili mütekabiliyete ve kamu düzenine aykırılık hallerine ilişkin henüz yeknesak
bir uygulamanın olmaması, Rus tanıma ve tenfiz hukukunda çözümü
bekleyen sorunlar arasındadır.
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
H
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ALANI
UYGULAMALARI KAPSAMINDA FENER-BALAT
SEMTLERİNDE SAHA ÇALIŞMASI
(FIELDWORK IN FENER AND BALAT DISTRICTS WITHIN THE CONTEXT OF
URBAN TRANSFORMATION PROCESS AND URBAN REGENERATION
APPLICATIONS)
Ömer ER*
Orhan GÜNER**
Yasemin GÜZELHAN***
ÖZET
Bu makalenin amacı, Fener-Balat semtlerinde kentsel dönüşüm sürecini ve yenileme alanı uygulamalarını İmar Hukuku perspektifinden
ele alarak değerlendirmektir. Bu amaçla makalede öncelikle kentsel dönüşüm ve yenileme alanı uygulamalarının ne olduğu, Fener-Balat semtlerinde kentsel dönüşüm ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler üzerinde durulmakta, ikinci olarak kentsel dönüşümün yasal ve uygulama boyutları
incelenmektedir. Daha sonra Balat semtinin tarihi ve kültürel dokusu
hakkında bilgi verilmiştir. Balat’ın çok kültürlü yapısı üzerinde de durulmaya gayret edilmiştir. Makalenin son kısmında ise Balat halkı ile
yapılan röportajlara yer verilmiş ve kentsel dönüşümün sosyolojik boyutu kavranılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, yenileme alanı uygulamaları, Fener-Balat semtleri, sosyolojik boyut, röportaj.
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi
**
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi
***
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi
*
38
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı Uygulamaları Kapsamında Fener-Balat
Semtlerinde Saha Çalışması
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze urban transformation process
and urban regeneration applications in Fener-Balat districts from the
point of view of Zoning Law. For this reason, firstly the issues of what
are urban transformation and urban regeneration and what kind of
transformation practices there are in Fener-Balat districts will be
discussed. Secondly, the urban transformation processes will be
analyzed from legal and practical perspectives. Afterwards, information
about historical and cultural texture of Balat will be provided. Also
multicultural structure of Balat will be focused on. At the end of the
article, interviews that were carried out with Balat public are included
in order to better comprehend the sociological aspect of urban
transformation.
Keywords: Urban transformation, urban regeneration, Fener-Balat region, sociologic dimension, interview.
***
...
Kentsel dönüşüm ve yenileme alanı uygulamalarını, Fener-Balat
semtleri üzerinden incelemiş olduğumuz makalemizde görmüş olmaktayız ki henüz, ne yazık ki ülkemizde dönüşüm uygulamalarına ilişkin
maddelerin yer aldığı yasal metinler yetersiz kalmakta, konuya ilişkin
gereken düzenlemeleri yerine getirememektedirler. Bu nedenle dönüşüm
uygulamaları ülkemizde, özellikle Fener-Balat gibi tarihi kimliği ve dokusuyla ön plana çıkan semtlere sahip olan İstanbul gibi bir şehirde ciddi
sorunlara neden olmakta; ancak buna rağmen dönüşüm uygulamalarını
bir bütün olarak ele alan ve düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Her
ne kadar “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Kanunu Tasarısı” TBMM’de
kanunlaşmayı beklese de, mevzubahis olan tasarı uzmanlar tarafından
eleştirilmiştir. Bu eleştirilere söz konusu olan başlıklardan bazıları şunlardır:
Tasarı bütüncül planlama anlayışı ile örtüşmemektedir,
Tasarı çözümden ziyade rant amaçlıdır ve yeni sorun alanları
ortaya çıkarmaktadır,
Makalenin devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014
tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
EXPERT OPINIONS
* İstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (İİK. mad. 97/a)
Evidence (Presumptions) in Actions of Replevin (Code of Execution and
Bankruptcy Art. 97/A)
Av./Atty. Talih UYAR
* Boşanma ve Sonuçları
Divorce and Its Ramifications
Av./Atty. Burçin ÖZENLİ ÇABUK
* Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından
Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-3
Fundamental Obligations of the Publicly Traded Companies under the Money
Market Regulations-3
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR (KARİNELER)
(İİK. mad. 97/a)
(EVIDENCE (PRESUMPTIONS) IN ACTIONS OF REPLEVIN (CODE OF
EXECUTION AND BANKRUPTCY ART. 97/A))
Av./Atty. Talih UYAR*
İstihkak davalarında ispat yükü kendisine düşen taraf (üçüncü kişi)
neyi, nasıl ispat edecektir?
§A. İstihkak davasında, isbat yükü kendisine düşen taraf
(üçüncü kişi) neyi isbat edecektir?
Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak
davalarında, davacı «malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın
borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları
göstermek ve bunları isbat etmekle yükümlü»dür (mad. 97/a-II).1 Burada
üçüncü kişinin iki hususu kanıtlaması gerekmektedir:
a) «Haczedilmiş olan malı ne suretle iktisap etmiş olduğunu»2
yani; hangi hukuki sebebe dayanarak mal üzerinde ileri sürdüğü hakkı
kazanmış olduğunu, örneğin; malı kimden satın almış olduğunu, malın
kim tarafından kendisine bağışlanmış olduğunu, malın kimden kendisine
miras yolu ile geçmiş olduğunu vb. açıklayıp kanıtlaması gerekir.
...
u) Organik bağ: Borçlu ile üçüncü kişi arasında “aynı şirkette
ortak/yönetici olmaktan”, “sıhri veya kan hısımlığı bulunmasından”, “evli (karı-koca) olmaktan” vb. kaynaklanan bir yakınlık/ilişki bulunması halinde, borçlu ile üçüncü kişi arasındaki ilişki,
alacaklılardan mal kaçırmak (alacaklılara zarar vermek) amacıyla
*
İzmir Barosu Avukatlarından.(Dokuz Eylül Ünv. Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)
Bknz: 17. HD. 15.12.2009 T. 4143/8415; 21. HD. 28.10.2003 T. 8157/8604;
17.9.2002 T. 5884/7082; 15. HD. 5.2.1996 T. 409/589 vb. (www.e-uyar.com)
2
Bknz: 17. HD. 19.04.2011 T. 11717/3690; 12.12.2011 T. 7769/12076; 12.07.2011 T.
2863/7376 (www.e-uyar.com)
1
42
İstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (İİK. mad. 97/a)
yapılmış danışıklı (muvazaalı) bir işlem sayılır ve alacaklıların haklarını ihlal etmez (alacaklılara karşı hüküm ifade etmez).3
ü) Âdi ortaklığı oluşturan ortakların kişisel alacaklarının, âdi
ortaklığa ait mal ve paralar (istihkaklar) üzerine haciz koydurmaları halinde, âdi ortaklık (âdi ortaklığı oluşturan tüm ortaklar) tarafından4 “istihkak davası” açılabilir.5
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
3
Bknz: 17. HD. 02.04.2013 T. 5018/4676; 02.04.2013 T. 4898/4670; 28.03.2013 T.
15508/4380; 25.03.2013 T. 4455/4085; 18.03.2013 T. 16103/3578; 18.03.2013 T.
3092/3720; 07.03.2013 T. 578/2931; 04.03.2013 T. 3586/2654; 28.02.2013 T.
15782/2433; 19.02.2013 T. 11325/1802; 18.02.2013 T. 237/1723; 14.02.2013 T.
16316/1557; 04.02.2013 T. 15544/978; 24.01.2013 T. 11314/542; 14.01.2013 T.
14626/50; 27.12.2012 T. 11933/14897; 25.12.2012 T. 10754/14801; 03.12.2012 T.
11728/13412; 01.10.2012 T. 2398/10313; 08.10.2012 T. 2855/10673; 08.10.2012 T.
8052/10690; 17.09.2012 T. 5844/9432; 20.09.2012 T. 3933/9596; 10.09.2012 T.
6059/8939; 26.06.2012 T. 5032/8187; 26.06.2012 T. 6685/8190; 02.07.2012 T.
2266/8477; 12.06.2012 T. 469/7744; 04.06.2012 T. 806/7233; 07.06.2012 T. 5706/7455;
28.05.2012 T. 5246/6869; 24.05.2012 T. 1915/6727; 25.04.2012 T. 1625/5250;
16.04.2012 T. 1958/4734; 09.04.2012 T. 282/4242; 12.04.2012 T. 366/4545; 09.04.2012
T. 679/4243; 09.04.2012 T. 763/4232; 26.03.2012 T. 693/3601; 12.03.2012 T. 160/2913,
19.03.2012 T. 505/3290; 13.02.2012 T. 11434/1491; 02.02.2012 T. 11723/993;
27.02.2012 T. 11942/2171; 09.02.2012 T. 11894/1337; 28.02.2012 T. 12638/2248;
16.02.2012 T. 12881/1733; 09.02.2012 T. 12251/1346; 16.02.2012 T. 12862/1729;
07.02.2012 T. 12398/1239; 28.02.2012 T. 12769/2249 vb. (www.e-uyar.com)
4
Bknz: 17. HD. 11.07.2011 T. 6478/7328 (www.e-uyar.com)
5
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR,T./UYAR, A./UYAR, C. İcra ve İflas
Kanunu Şerhi C:2, 2014, s:1826 vd. -İİK. mad. 96 §1, “İSTİHKAK İDDİASI KAVRAMI”
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
BOŞANMA VE SONUÇLARI*
(DIVORCE AND ITS RAMIFICATIONS)
Av./Atty. Burçin ÖZENLİ ÇABUK
I. GİRİŞ
BOŞANMANIN NEDENLERİ
A. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ
* ZİNA (TMK md. 161)
* HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VE ONUR KIRICI DAVRANIŞ
(TMK md. 162)
* SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME (TMK md.
163)
* TERK (TMK md. 164)
* AKIL HASTALIĞI (TMK md. 165)
1. ZİNA
Türk Medeni Kanunu 161. maddesi ile hüküm altına alınmıştır.Buna göre:
...
*
Bu makale içerisinde Türk Medeni Kanunu' na göre boşanmanın nedenleri ile boşanmanın sonuçları olan nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı ve çocuklarla
şahsi ilişkinin kurulmasına dair detaylı bilgilendirme ve araştırmaları bulabilirsiniz.
Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Boşanma ve Sonuçları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Burçin Özenli
Çabuk' a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.ozenlicabuk.av.tr) internet
sitesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa
alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir
mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
44
Boşanma ve Sonuçları
Kanun koyucu, Türk Medeni Kanunu 4. bölüm, 5. ayırımı, 256 –
281. maddelerinde “Mal Ortaklığı” rejimi ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.
AÇIKLAMALAR
Mal ortaklığı rejimi kanunda yazılı sınırlar içinde seçilebilecek,
değiştirilebilecek veya kaldırılabilinecektir. Bu rejim kendi içinde genel
mal ortaklığı ve sınırlı mal ortaklığı, diğer mal ortaklıkları olarak üçe
ayrılmaktadır. Genel mal ortaklığı, eşlerin yasa gereğince kişisel mal
sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturmaktadır (TMK. md. 257/1). Ortaklık malları üzerinde geçerli olan, elbirliği
mülkiyetidir (TMK. md. 257/2). Bu nedenle hiçbir eş, ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir (TMK. md. 257/3). Sınırlı mal ortaklığı, edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklığı ifade etmektedir (TMK. md. 258/1). Buradaki “edinilmiş mallardan” maksat, evlilikten itibaren değil, sözleşmenin kurulmasından itibaren edinilmiş mallardır. Diğer mal ortaklıklarında ise eşler kanun koyucunun tanıdığı
hakla birlikte belirli mal varlığı değerlerini veya türlerini ortaklık dışında
tutabilirler (TMK. md. 259/1).
Bir malın kişisel mal mı yoksa ortaklık malı mı olduğu konusunda
çekişme olması halinde ispat yükü, çekişmeli malın kişisel mal olduğunu
iddia eden eş veyahut üçüncü kişiye ait olacaktır. Bir eşin kişisel malı
olduğu ispatlanmadıkça tüm malvarlığı değerleri ortaklık malı sayılacaktır.
Evliliğin boşanma veya iptal sebebiyle sona ermesi halinde mal
ortaklığı rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer (TMK.
md. 271/2). Kişisel mal ile ortaklık malları ayrıldıktan sonra her eş kendi
kişisel malı sayılacak olanları ortaklık mallarından geri alır (TMK. md.
277/1). Böylece, geri kalan ortaklık malları eşler arasında yarı yarıya
paylaştırılır (TMK. md. 277/2).
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE PİYASASI
MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN TEMEL
YÜKÜMLÜLÜKLERİ-31
(FUNDAMENTAL OBLIGATIONS OF THE PUBLICLY TRADED COMPANIES
UNDER THE MONEY MARKET REGULATIONS-3)
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Chief Expert of Capital Markets Board of Turkey)
2.2.2. Önemli Nitelikte İşlemler
Kanun Hükmü: SPKn’nun 23’üncü maddesi, halka açık anonim
şirketlerin önemli nitelikteki işlemlerini düzenlemektedir. Anılan hükme
göre, halka açık ortaklıkların;
a) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya
sona erme kararı alması,
b) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi
veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması,
c) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi,
ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,
d) Borsa kotundan çıkması
gibi hususlar SPKn’nun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır.
...
1
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm
hata ve eksiklikler yazarına aittir.
Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel
Yükümlülükleri-1, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2014, sayı 140.
Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Temel
Yükümlülükleri-2, Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2014, sayı 141.
46
Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatından
Kaynaklanan Temel Yükümlülükleri-3
Bu çalışmada, halka açık anonim şirketler bakımından sermaye piyasası mevzuatında yer alan yükümlülük düzenlemeleri ele alınmış olup,
anılan şirketlerin söz konusu hukuki düzenlemeleri ve süreçleri dikkate
almalarında yarar görülmektedir.
Yazının devamına, dergimizin dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
HU KU K HA B E R L E R İ
LEGAL NEWS
* Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Eser Sağlama Kurulu Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
* İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanap Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolıan Gas Pıpelıne Company B. V.
Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet
Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Yayınlandı
* Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlandı
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) Yayınlandı
* Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı
* Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek
Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
Değiştirildi
* Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi
ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik Değiştirildi
* Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi Yayınlandı
* Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayınlandı
* Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi Yayınlandı
* Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Yayınlandı
* Uyarı Levhası Bulunmayan Yerlerde Uygulanan Trafik Cezalarına Yargıtay Freni
Haberlerin tamamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY
HU KU K KA R A R L A R I
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBER
DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/19-1155
Karar No. 2014/660
Tarihi:
14.05.2014
İlgili Kanun/Madde
6100 s HMK/201
• MENFİ TESPİT İSTEMİ
• YAZILI BELGEYE BAĞLANMIŞ OLAN İDDİALAR
ÖZETİ: Davacı, kambiyo senedinden dolayı borçlu olmadığının tespitini istediğine göre, konunun hem kambiyo hem de ispat hukuku açısından ele alınıp, değerlendirilmesi gerekir. 1086
Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince; yazılı
bir belgeye bağlanmış olan her çeşit iddiaya karşı defi olarak
ileri sürülen hususların tanıkla ispatlanması mümkün değildir. Somut olayda, davacı/borçlu, emre yazılı 42.000,00 TL
bedelli bonoda yer alan imzasını inkar etmiş değildir. Senet
sebepten mücerret olmakla, davacının ileri sürdüğü iddiaların
varlığını yazılı delille ispat yükü altında olduğunun kabulü
gereklidir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
2013/9-1647
Esas No.
Karar No. 2014/653
Tarihi:
14.05.2014
İlgili Kanun/Madde
6098 s. TBK/161, 325
• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN HAKKANİYET
İNDİRİMİ YAPILMASI
Yargıtay Hukuk Kararları
52
ÖZETİ: Dairemize mahkemelerden (ör. Ankara ve Ceyhan) temyiz
incelemesi için gelen dosyalardan değişik Tarım İşletmelerinde çalışan işçilerin 11.06.2007 tarihine kadar 2 vardiya
halinde 07.00-19.00,19.00-07.00 ya da 06.00-18.00,18.00-06.00
arasında dönüşümlü olarak çalıştıkları, 2007 yılından sonra
üçlü vardiya sistemine geçildiği anlaşılmıştır. Davalı işverenlik
davacıların her ne kadar yukarıda belirtilen saatler arasında
çalıştıklarını doğrulamışsa da bu sürelerin tamamının çalışılarak geçmediğini, ara dinlenmelerin uzun olup fiilen 7,5 saat
çalışıldığını ayrıca ücretlerin davacılarca ihtirazi kayıt konulmadan kabul edildiğini, işçilerin bu şekildeki çalışmalarına
karşılık olarak yıpranma tazminatı ödendiğini savunmuştur.
Benzer mahiyette daha önce mahkemelerce verilen kabul kararları fazla çalışma ücreti kayıtlara dayanmıyorsa %30 hakkaniyet indirimi ve yıpranma tazminatının mahsubu yapılmışsa dairemizce onanmıştır. Somut olayda davacının 12 saatlik iki vardiyalı sistemle çalıştığı, kurum tarafından sunulan
puantajlarda hangi saatler arasında çalışıldığının görünmediği, sadece çalışılan günlerin belirtildiği anlaşılmıştır. Bu
durumda mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalıdır.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/9-1646
Karar No. 2014/652
Tarihi:
14.05.2014
İlgili Kanun/Madde
6098 s. TBK/161, 325
• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN HAKKANİYET
İNDİRİMİ YAPILMASI
• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI
ÖZETİ: Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay'ca son yıllarda indirim
yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak,
fazla çalışmanın taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları
yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. Davacının 12
saatlik iki vardiyalı sistemle çalıştığı, kurum tarafından sunulan puantajlarda hangi saatler arasında çalışıldığının görünmediği, sadece çalışılan günlerin belirtildiği anlaşılmıştır. Bu
durumda mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/19-1011
Karar No. 2014/645
Tarihi:
14.05.2014
53
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/Gç3
1086 s. HUMK/429
• FATURALARDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN
TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE YÖNELİK
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ
ÖZETİ: Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık itirazın iptali davasında takip tarihinden sonra düzenlenen
ciro prim faturasının borçlu lehine davacı alacağından düşülmesinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel
Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
2013/19-1437
Esas No.
Karar No. 2014/564
Tarihi:
30.04.2014
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/114
• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKSAL NEDENİNE
DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ
• DAVA AÇMADA HUKUKİ YARAR BULUNMASI
GEREKTİĞİ
• DAVA ŞARTLARI
• NİSPİ VEKÂLET ÜCRETİ
ÖZETİ: Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin dava tarihi itibariyle devam ettiği, sözleşmenin fesih şartlarının gerçekleşmediği, tarafların fesih iradelerini bildirmedikleri, dolayısıyla
henüz sözleşme ayakta ve taraflar arasında geçerli iken verilenlerin iadesinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir. Görüldüğü üzere mahkemece yapılan bu
değerlendirme işin esasına yönelik bir değerlendirme olup,
doğrudan dava şartı yokluğu nedeniyle usulden verilmiş bir ret
kararı niteliğinde değildir. Mahkemece verilen karar esastan
verilmiş bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada
kendisini vekil temsil ettirmiş davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nispi vekalet
ücreti verilmesi gerekir. Yerel Mahkemece hatalı değerlendirmeyle dava şartı yokluğundan ret kararı verildiği gerekçesiyle
davalı yararına maktu vekalet ücreti verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
54
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/10-1660
Karar No. 2014/556
Tarihi:
30.04.2014
İlgili Kanun/Madde
5510 s. SSGSSK/56
• EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDAN DOĞAN ÖLÜM
AYLIĞININ KESİLMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME
• BOŞANDIĞI EŞİ İLE FİİLEN BİRLİKTE
YAŞAYANLARIN GELİR VE AYLIKLARININ
KESİLMESİ
• İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
ÖZETİ: Davacıya, boşanma kararının verildiği 04.05.1994 tarihinden
sonra, 01.06.1994 tarihi itibariyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki iştirakçi babasından ölüm aylığı bağlandığı, Kurum yoklama memurlarının
davacıya ait adreste yaptıkları tespit üzerine düzenledikleri
rapor doğrultusunda, davacının boşandığı eşi ile birlikte yaşadığı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun'un 56/son maddesi gereğince bağlanan ölüm aylığının 01.11.2008 tarihi itibariyle
kesildiği anlaşılmaktadır. Buna göre; uyuşmazlık konusu
ölüm aylığının iptali işlemi 5510 sayılı Kanun'un yürürlük
tarihinden sonra gerçekleşmiş olduğundan, anılan Kanun'un
Geçici 1 ve 4. maddelerinin somut uyuşmazlıkta uygulanması
gerektiğini kabul etmek mümkün değildir. Öte yandan, iptali
istenen işlem, 5510 sayılı Kanun'un 56/son maddesi gereğince
yapılmış olduğundan aynı Kanun’un 101. maddesi gereğince
uyuşmazlığın çözümünde iş mahkemeleri görevli bulunmaktadır.
Kararların devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/12413
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/297
Karar No. 2014/13012
Tarihi:
08.07.2014
• ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ,
ECRİMİSİL VE TAZMİNAT İSTEMİ
• TARAFLARA YÜKLENEN BORÇ VE HAKLARIN AÇIK
ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK
ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ GEREĞİ
ÖZETİ: Çekişmeye konu edilen ve fen bilirkişi tarafından dosyaya
ibraz edilen 09.10.2012 tarihli rapor ve ekindeki krokide A
harfiyle gösterilen kısma yönelik elatmanın önlenmesi talebi
yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması
doğru olmadığı gibi, reddedilen kısım yönünden davada kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması da isabetsizdir.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/19673
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6899
6098 s. TBK/36
Tarihi:
01.04.2014
• EHLİYETSİZLİK VE HİLEYE DAYALI TAPU İPTALİ
VE TESCİL
• HİLENİN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATI
ÖZETİ: Dava, ehliyetsizlik ve hile hukuksal nedenlerine dayalı tapu
iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, hile olgusu yönünden bir değerlendirme yapılmış değildir. Hal böyle olunca,
belirlenen ilkeler çerçevesinde araştırma ve soruşturma yapılarak hile iddiası yönünden hasıl olacak sonuca göre bir karar
verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetinilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.
Yargıtay Hukuk Kararları
56
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/5185
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6384
4721 s. TMK/1007
Tarihi:
25.03.2014
• TAPU KAYIT DÜZELTİMİ İSTEĞİ
ÖZETİ: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı ve Genel Müdürlük olarak da Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, yeni ismi
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlar olarak
genel bütçe içinde ayrı bütçe ile yönetilen kamu kuruluşları
arasında yer almış olmaları birlikte değerlendirildiğinde, eldeki davanın açılmasında ve sonuçlandırılmasında davacı
İdarenin hukuki yararının ve taraf ehliyetinin bulunduğu
sonucuna varılmaktadır. Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/17313
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6820
4721 s. TMK/194, 1023
Tarihi:
25.03.2014
6100 s. HMK/187
• İPOTEKLİ TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLMASI
ÖZETİ: Malik olmayan davacı eşin açık rızasına ilişkin davalı banka
tarafından ibraz edilen muvafakatname altındaki imzanın
davacı kadının eli mahsulü olmadığı davacı eş tarafından
usulüne uygun şekilde ileri sürülerek bilirkişi incelemesi de
yapılması istenildiği halde eksik inceleme ile yazılı şekilde
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/24829
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/325
Karar No. 2014/6734
Tarihi:
24.03.2014
• HISIMLARIN ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ
KURULMASININ TALEP EDİLMESİ
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
57
ÖZETİ: Davacı Se. T.'ın diğer davacılar ve davalılar arasındaki husumetten dolayı torunları ile kuracağı ilişkiden mahrum edilmesi
veya onların büyüdüğünü görememesi ve torun sevgisinin
engellenmesi yanında, küçüklerinde çok yakın hısımları olan
babaanne sevgisinden yoksun bırakılması usul ve yasaya uygun bulunmamıştır. O halde, mahkemece, küçüklerin okul ve
eğitim durumları, davalı anne ve babanın hassasiyetleride göz
önüne alınarak ayın belli bir hafta sonu belirlenecek saatler
arasında babaanne Se. T. ile torunları arasında uygun kişisel
ilişki kurulması gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi
doğru olmamıştır.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/7722
Karar No. 2014/9296
6100 s. HMK/190
10.06.2014
Tarihi:
• İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN ÖDENEN SİGORTA
PRİMLERİ VE ELEKTRİK TÜKETİM BEDELLERİNİN
TOPLAMININ DAVALIDAN TAHSİLİ
• SATIŞ SÖZLEŞMESİ TANIK DAHİL HER TÜRLÜ
DELİL İLE İSPAT EDİLEBİLİR
• İSPAT KÜLFETİ
ÖZETİ: Somut olayda; taraflar arasındaki, protokol başlıklı belgenin
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelenmesinde belgedeki
imzaların davalının eli ürünü olduğu, incelemeye konu belgenin fotokopi belge olduğu bildirmiştir. Mahkemece yapılacak
iş; davaya konu davalının imzasını taşıyan protokol başlıklı
belgenin yukarıda açıklanan bilgiler ışığında yazılı delil başlangıcı niteliğinde bir belge kabul edilip, HMK 202.maddesi
uyarınca, tanık dahil her türlü delil ile ispatına imkan verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
2013/19545
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/3820
1086 s. HUMK/428
Tarihi:
12.03.2014
• ELEKTRİK FATURASIYLA TAHAKKUK EDEN
BEDELİN KULLANILMAMASINDAN BAHİSLE
MENFİ TESPİT İSTEMİ
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
58
ÖZETİ: Somut olayda, 13.11.2011 tarihli tutanak ve bilirkişi raporuna
göre sayacın R,S,T fazlarının çapraz bağlandığı, abonenin
kusuru dışında bir sebeple sayacın doğru tüketim kaydetmediği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Bu durumda davacının sayacın eksik kaydetmesinden sorumlu olacağının kabulü gereklidir. O halde mahkemece; dosya yeniden konusunda uzman, üç kişilik bilirkişi kuruluna tevdii edilerek, yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde davacı abonenin sorumlu olduğu bedelin tespiti hususunda yeniden rapor alınması sağlanmalı, varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/16842
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10629
818 s. BK/47
Tarihi:
26.06.2014
• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ
TAZMİNAT TALEBİ
• YÜZDE SABİT ESER MEYDANA GELECEK ŞEKİLDE
YARALAMA
• HAKİMİN MANEVİ ZARAR ADI İLE HAK SAHİBİNE
VERİLMESİNE KARAR VERECEĞİ PARA TUTARI
ADALETE UYGUN OLMASI GEREĞİ
ÖZETİ: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden gönderilen 04.04.2011
tarihli yazıda davacının 2002 yılından beri öğrencileri olduğu,
halen 4.sınıf öğrencisi olduğu, 2007-2008 bahar yarıyılında
sınavlara girmediği belirtilmiştir. Dava konusu olay
19.05.2008 tarihinde meydana gelmiş, 2007-2008 yılı bahar
yarıyılı sınavları 20.05.2008-06.06.2008 tarihleri arasında
yapılmıştır. Bu nedenle davacının sınavlara giremediği için
okulunun uzadığının kabulüyle harç ve diğer giderlerinin
hüküm altına alınması doğru ise de 1 yıl hayata geç atılacağı
için kazanç kaybı olacağı gerekçesiyle tazminata hükmedilmesi doğru değildir. Davacının olay nedeniyle çalışmasına
engel oluşturacak bir yaralanması olmadığı gibi, davacı
emlakçılık işi ile uğraşmaktadır. Kaldı ki davacı 2011 yılında
da hala okulunu bitirememiştir. Bu kapsamda kazanç kaybına
yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bu
nedenle de bozulması gerekmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
59
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/16864
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10625
2004 s. İİK/97
Tarihi:
26.06.2014
• HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT
İSTEMİ
Mahkemece,
davacının maddi zararının belirlenebilmesi açıÖZETİ:
sından bilirkişi raporu alınmış, bilirkişi tarafından eşyaların
hem haciz tarihi, hem de dava tarihindeki değerlerinin hesaplaması üzerine, dava tarihindeki değerleri esas alınarak
dava tarihinden yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Haksız eylemlerde, olay tarihinde zararın meydana
gelmiş olması nedeniyle, istek de bulunulduğu takdirde bu
tarihteki bedel üzerinden yine haksız fiil tarihinden itibaren
faize hükmedilmesi gerekir. Mahkemece eşyaların haciz tarihindeki değeri üzerinden davanın kabulüyle yine haciz tarihinden faize hükmedilmesi gerekirken; yanılgılı şekilde karar
verilmiş olması doğru görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
2013/19515
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2942 s. KamulaştırmaK/10
Karar No. 2014/5321
Tarihi:
27.02.2014
• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İDARE ADINA
TESCİLİ İSTEMİ
ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın zemininin davacıya ait olmadığı ve
tapu tahsis belgesinin mülkiyet hakkı doğurmadığı gibi, idarece açılan davanın da sadece taşınmaz üzerinde bulunan yapı
ve müştemilata ilişkin olduğu halde, zemin yönünden de bedele hükmedilmesi doğru olmadığı gibi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6 ncı
maddesiyle eklenen hüküm uyarınca dava 4 aylık süre içinde
sonuçlandırılmadığından Anayasa Mahkemesi'nin 19.12.2013
tarih ve 2013/817 başvuru numaralı 1. bölüm kararı da göz
önüne alınarak kamulaştırma bedeline 04.09.2012 tarihinden,
karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmesi
gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
60
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/28246
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/5302
2942 s. KamulaştırmaK/6
Tarihi:
27.02.2014
• KAMULAŞTIRMASIZ ELATILARAK PİLON DİKİLİP
ENERJİ NAKİL HATLARI GEÇİRİLEN TAŞINMAZ
• İRTİFAK HAKKI
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN
TAZMİNAT DAVALARI
• BEDEL TESPİT DAVALARI
ÖZETİ: Bozma kararında, dava konusu yapılan enerji nakil hatlarından kaynaklanan değer düşüklüğü oranı belirlenip, bu orana
göre hesaplanan değer kaybı bedeline hükmedilmesi gerektiğinin belirtildiği ve mahkemece bozma kararına uyulduğu
halde, ilk kararda olduğu gibi taşınmazın tamamının mülkiyet
bedeline hükmedildiğinden, Mahallinde tekrar keşif yapılarak
bozma kararı doğrultusunda pilon yeri bedeli ile, irtifak hakkından kaynaklanan değer düşüklüğü karşılığı hesaplanıp,
taşınmaz üzerinde mevcut dava konusu olmayan enerji nakil
hattı nedeniyle taşınmazın değerinde meydana gelecek etki ve
oranı da göz önünde tutularak sonucuna göre karar verilmesi
gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamıştır.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6458
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/Gç3
Karar No. 2014/9027
1086 s. HUMK/428
Tarihi:
07.07.2014
• MUARAZANIN MEN'İ VE TAZMİNAT İSTEMİ
• KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ
OLMASI BOZMA NEDENİ OLUŞTURUR
ÖZETİ: Mahkemece, kısa kararda, davanın 149.476,10 TL üzerinden
kabulüne, alacağa dava tarihinden itibaren reeskont faizi yürütülmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verildiği
halde, gerekçeli kararda, davanın E. M. yönünden 149.476,10
TL üzerinden kabulüne, alacağa dava tarihinden itibaren
reeskont faizi yürütülmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine
karar verilmiştir. Bu durumda kısa karar ile gerekçeli karar
çelişkili bulunmaktadır. 10.4.1992 gün, 1991/7-1992/4 sayılı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince kısa kararla
gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedeni oluşturur. Bu
durumda mahkemece yapılacak iş önceki kararla bağlı olmaksızın çelişkiyi kaldırmak kaydı ile yeni bir karar vermekten
ibarettir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
61
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6895
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8397
6100 s. HMK/Gç3
Tarihi:
25.06.2014
1086 s. HUMK/428
• KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACI İLE
BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ
• DAVACI TARAFINDAN İMZALANIP BOŞ OLARAK
VERİLEN SÖZLEŞMENİN SONRADAN DAVALI
TARAFINDAN DOLDURULABİLMESİ
• DAVACI DAVALININ İBRAZ ETTİĞİ KİRA
SÖZLEŞMESİNİN AKSİNİ AYNI KUVVETTE BİR
DELİLLE İSPATLAYABİLİR
ÖZETİ: Davalının dayandığı kira sözleşmesinin 9. maddesinde 3300
TL peşinat verildiği yazılı olup Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Fizik İhtisas Dairesi'nin raporu ile de sözleşmedeki imzanın
davacının eli ürünü olduğu sabittir. Davacı tarafından imzalanıp boş olarak verilen sözleşmenin sonradan davalı tarafından doldurulabileceğinin peşinen kabulü gerekir. Davacı,
davalının ibraz ettiği kira sözleşmesinin aksini aynı kuvvette
bir delille ispatlayabilir, aksi halde sonuçlarına katlanması
gerekir. Bu durumda davalının ibraz ettiği kira sözleşmesine
itibar edilerek takip konusu kira borcunun peşin ödendiğinin
kabulü gerekir. Mahkemece bu nedenle davanın reddine karar
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6418
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/14841
506 s. SSK/79
Tarihi:
30.06.2014
• YARGITAY DAİRELERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ
• HİZMET TESPİTİ
İnceleme
konusu karar, davanın birlikte açılmış işçilik alaÖZETİ:
cakları ile hizmet davası olması ve hizmet tespiti davası yönünden SGK'nın temyize gelmiş olması değerlendirildiğinde,
belirgin şekilde Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı gereği
Dairemizin inceleme kapsamı dışında bulunmakta ve niteliği
bakımından Yargıtay (21). Hukuk Dairesinin iş bölümü alanı
içine girmektedir. Açıklanan nedenlerden dolayı dava dosyasının Yargıtay 21. Hukuk Dairesine gönderilmesine oybirliği
ile, karar verildi.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
62
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10102
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/14559
6772 s. İşçilereEkÖdemeK/1
Tarihi:
26.06.2014
• SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİSİ
• KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ İŞYERLERİNDE
ÇALIŞAN İŞÇİLERE ÖDENEN İLAVE TEDİYE
ÜCRETİNİN DAVACIYA ÖDENMESİ
• HASTANE TEMİZLİK İŞİNİN MUVAZAALI
SÖZLEŞME İLE TAŞERON ŞİRKETE VERİLMESİ
Davacının
çalıştığı Sağlık Bakanlığının hastane temizlik işinin
ÖZETİ:
muvazaalı sözleşme ile taşeron şirkete verildiği ve muvazaanın
taraflarca itiraz edilmeyerek kesinleşen Çalışma Müfettişlerinin raporu ile sabit olduğu, bu nedenle davacının baştan beri
Sağlık Bakanlığının işçisi olduğu kabul edildiğinden 6772
sayılı Yasa gereğince kamu kurumu niteliğindeki iş yerlerinde
çalışan işçilere ödenen ilave tediye ücretinin davacıya da
ödenmesi gerektiği" gerekçesi ile davanın kabulüne karar
verilmişse de; davacının çalıştığı ve hekimevi olarak bilinen
işyerinin davalı Bakanlıkça idari bir işlemle açıldığı, daha
sonra Bakanlığın 31.08.2005 tarih ve 8861 sayılı onayı ile
adının Adana Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma
ve Uygulama Merkezi olarak değiştirildiği, söz konusu işyerinin Sağlık Bakanlığına bağlı, Bakanlık yetkilileri tarafından
yönetilen bir işyeri olduğu ve bu haliyle 6772 sayılı Yasa kapsamında kaldığı anlaşılmakla Mahkeme gerekçesi dosya kapsamına uygunluk göstermese de kararın sonucu itibariyle
doğru olmasına göre davalının yerinde bulunmayan bütün
temyiz itirazlarının reddiyle kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, davalı Sağlık Bakanlığı harçtan muaf olduğundan harç
alınmasına yer olmadığına, 26.06.2014 gününde oybirliğiyle,
karar verildi.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/21346
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/13764
2004 s. İİK/49, 149, 150, 68/b
Tarihi:
30.06.2014
• TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLARINA İLİŞKİN HESAP
KATI İHTARINA DAYALI OLARAK İPOTEĞİN
PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP
• KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ADRESE ÇIKARILAN
HESAP ÖZETLERİNE BİR AY İÇİNDE İTİRAZ
EDİLMEMESİ HALİNDE KESİNLEŞMESİ
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
63
ÖZETİ: Olayda borçlulara gönderilen ve alacaklının itirazın kaldırılması
davasına dayanak yaptığı, Bursa 2. Noterliği'nin 16.02.2012 tarih
ve 02996 yevmiye numaralı ihtarnamesi içeriğinde; bankaca
muhataplara kredi sözleşmeleri gereğince kullandırılan, tüketici
kredisi ve kredi kartı borçları hesap özetleri ayrıntılarının gönderildiği görülmektedir. Bu duruma da Mahkemece, yukarıda
açıklandığı üzere alacağın varlığı ve miktarı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yargılama
yapılmasını zorunlu kıldığı nazara alınarak itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle
kabulü ile takibe devam yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/18369
Karar No. 2014/11232
5490 s. NüfusHizmK/31, 33
02.06.2014
Tarihi:
• MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ
• KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE
ÖLÜM OLAYININ AİLE KÜTÜĞÜNE TESCİL
EDİLECEĞİ
ÖZETİ: Somut olayda, davacı vekili, tapu işlemlerinin yaptırılması için
muris R. D.'ın mirasçılık belgesinin verilmesi istemiyle dava
açmıştır. Dosya içeriğinde toplanan delillerden Ş. D. ile N.
D.'in 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre ölüm
araştırması yapıldığından kayıtlarının kapatıldığı anlaşılmaktadır. Ş. D. ile N. D.'in nüfus kayıtlarının ölüm araştırması
nedeniyle kapatılmış olmasının mirasçılık belgesi istenilen kişi
yönünden mirasçılık belgesi verilmesine engel olmayacağı,
yapılan ölüm araştırması sonuçlanıp ölüm kayıtları düşülünceye kadar haklarında ölüm araştırması yapılanların sağ olarak kabul edilmesi ve buna göre davanın esası yönünden bir
karar verilmesi gerektiği, ölüm kayıtları işlendikten sonra bu
kişiler yönünden ayrıca dava açılabileceği kuşkusuzdur. Hal
böyle olunca az yukarıda açıklanan hukuksal olgular gözetilerek haklarında ölüm araştırması yapılanların ölüm kaydı işleninceye kadar sağ oldukları kabul edilerek ve muristen dolayı
istenilen mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken yasal düzenlemenin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde
hüküm kurulması doğru değildir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
64
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/13064
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/18820
4857 s. İşK/41
Tarihi:
10.06.2014
• MAHKEMECE TALEP EDİLMEMESİNE RAĞMEN
HAFTA TATİL ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ
ÖZETİ: Sadece fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Yorum yoluyla
hafta tatili ücretinin hüküm altına alınması yerinde değildir.
Kaldı ki hafta tatili alacağı 7 gün kesintisiz çalışma halinde
söz konusu olabilir. Haftada 2 gün çalışan işçinin hafta tatili
ücreti talep etmesi mümkün değildir. Mahkemece hafta tatili
çalışmasının hangi hallerde söz konusu olacağı da yasal düzenleme göz önüne alınmadan karara bağlanmıştır.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/10393
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/16447
6100 s. HMK/298
Tarihi:
22.05.2014
• KIDEM İLE İHBAR TAZMİNATI
• FAZLA MESAİ
• HAFTA TATİLİ
• GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI
• HARCIRAH ALACAKLARI
• KISA KARAR GEREKÇELİ KARAR ÇELİŞKİSİ TEK
BAŞINA BOZMA SEBEBİDİR
ÖZETİ: Mahkemece takograf kayıtları üzerinde yapılan incelemede,
davacının Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı yönetmeliğe göre belirlenen süreden fazla araç kullandığı süreler belirlenmiş ve buna bağlı olarak da hesap bilirkişisi, davacının
fazla mesai süresini belirlemiş, mahkemece Karayolları Trafik
Kanunu ve buna bağlı yönetmeliğe dayanılarak kilometre
başına prim ödemesi de dikkate alınarak davacının fazla mesai
ücreti reddedilmiş ise de mahkemenin bu yorumu yerinde
görülmemiştir. Şöyle ki; davacı işçi, yasa ya da yönetmeliklerde veya iş sözleşmesinde belirlenen süreden fazla çalıştığını
tanık dâhil her türlü delille ispatlayabilir. Somut olayda davacı, tanık beyanları ve takograf kayıtlarıyla fazla mesai iddiasını kanıtlamıştır. Mahkemece yapılacak iş, davacının kilometre başına prim alması nedeniyle fazla mesainin sadece
%50 zamlı kısmını hesaplayıp hakkın özünü etkilemeyecek
oranda takdiri indirim yaparak sonuca gitmektir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
65
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/11398
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/16617
5510 s. SSGSSK/21
Tarihi:
08.07.2014
• İŞ KAZASI NEDENİYLE KURUM ZARARININ
RÜCUAN TAZMİNİ DAVASI
• İŞ KAZASI
ÖZETİ: Dava, 23.01.2007 tarihinde davalıya ait bina çatısına sundurma yapılması esnasında, kullanılacak saçların makara
sistemi ile yukarı çekildiği sırada saçlardan birinin yüksek
gerilim hattına değmesi sonucu, %96 oranında sürekli
işgöremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirler ile
yapılan ödemelerin rücuan tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece; sigortalının kendi nam ve hesabına çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için, kendine ait işyerinin ve vergi kaydının
bulunup bulunmadığı, Bağ-Kur sigortalısı olup olmadığı hususunun araştırılması, saçların çatıya çıkarılmasında kullanılan makaranın davalıya ait olduğu ve saçların taşınması
sırasında binada hali hazır takılı olduğu anlaşıldığından, inşaatın tamamen bitirilip bitirilmediği, 16.04.2004 tarihinde
yapı kullanma izni alınmış olmasına karşın, davalıya ait binada başkaca inşaat işlerinin olup olmadığı, araştırılarak
taraflar arasındaki ilişkinin eser sözleşmesi mi, hizmet akdi mi
olduğu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlenmeli ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10546
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/16615
5510 s. SSGSSK/21, 23
Tarihi:
08.07.2014
• İŞ KAZASI NEDENİYLE KURUM ZARARININ
RÜCUAN TAZMİNİ DAVASI
• İŞ KAZASINDA KUSUR DAĞILIMI
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
66
ÖZETİ: Dava 18.02.2011 tarihli iş kazasında ölen sigortalının hak
sahiplerine bağlanan gelirlerin tahsili istemine ilişkindir.
Hükme esas alınan kusur raporunda davalı işveren Tekirdağ
Belediye Başkanlığı’nın %60, üçüncü kişi olan diğer davalı L.
K.’ın %10, kazalının %30 oranında kusurlu olduğu, sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerinin 113.415,36 TL, tedavi masrafının 279,31 TL olduğu,
davalı işverenin 23’üncü madde hükmü uyarınca Kurum zararının %85’inden sorumlu olduğu, teselsül hükümleri uyarınca ilk peşin sermaye değerli gelirin yarısı (56.707,68 TL) ile
masraflar toplamının %70 kusur karşılığından ise davalı L.
K.’ın 21/4’üncü madde gereğince müştereken müteselsilen
sorumlu olduğu gözetilmeksizin, yanılgılı değerlendirme sonucu, davalı L. K.’ın ilk peşin sermaye değerli gelirin tamamının %70’inden sorumlu tutulmuş olması, usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/5847
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/15581
5510 s. SSGSSK/4
Tarihi:
24.06.2014
• ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK KABULÜ
ÖZETİ: Alman Rant Sigortasına giriş tarihinin Türkiye’de sigorta
başlangıç tarihi olarak belirlenmesi istemine ilişkin olan davada, davalı Kurum nezdinde bulunan, davacıya ait şahsi sicil
dosyasının (özellikle Türkiye'de 5510 sayılı Yasanın 4/1-a
maddesi kapsamında sigortalı geçen sürelerin tarihlerinin açık
ve net olarak görülecek şekilde hizmet döküm cetveli ile davacının yurtdışı borçlanma talep dilekçeleri, borçlanma tahakkuk cetvelinin davacıya tebliğine dair tebligat belgeleri ve
borçlanma bedelinin ödenme tarihi bulunur şekilde) eksiksiz
bir suretinin celbi ile, eklendikten sonra dosyanın incelenmek
üzere gönderilmesi için mahalline geri çevrilmesine, karar
verildi.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
67
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6718
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/14777
506 s. SSK/60
Tarihi:
16.06.2014
• SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ VE
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİSİNE KARAR VERİLMESİ
İSTEMİ
ÖZETİ: Kurum yazısında 08.12.2011 tarihli dilekçenin bilgi talebini
içerip tahsis talebini içermediğinin bildirilmesi karşısında,
davacının, Kurumdan anılan yasal düzenleme çerçevesinde
yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunup bulunmadığı ve tahsis
talep tarihi itibari ile çalıştığı işten ayrılıp ayrılmadığı sorularak, anılan yasal düzenleme kapsamında yaşlılık aylığı tahsisi
için işten ayrılma ve yazılı istekte bulunma şartı gerçekleşip
gerçekleşmediği irdelenerek, varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme
sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/3213
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/11299
6102 s. TTK/5
12.06.2014
Tarihi:
• BAGAJ İŞLEMLERİ SIRASINDA EVRAKLAR
SEBEBİYLE DOĞAN ZARARDAN ÖTÜRÜ MADDİ VE
MANEVİ TAZMİNAT
ÖZETİ: Dava, 6102 sayılı TTK.’da düzenlenen taşıma hukukundan
kaynaklanmakta olup, uyuşmazlığa Montreal Protokolü ile
değiştirilen Varşova Antlaşmasının uygulanması gerekmektedir. Uyuşmazlığın bu niteliğine göre dava, hava taşımasından
kaynaklandığından ve davacılar husumeti davalı Hava Yolu
Şirketi aleyhine de yöneltmiş bulunduğundan, aynı Yasa'nın
5. maddesi gereğince görevli mahkemenin ticaret mahkemesi
olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin
esasına girilerek yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru
olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
68
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/13481
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/3093
2004 s. İİK/277, 278, 279, 280
Tarihi:
20.02.2014
• TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ
İSTEMİ
ÖZETİ: Mahkemece yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar
verilmiştir. Ancak, davalı tarafça davanın yetkisiz mahkemede
açıldığı belirtilerek süresinde yetki itirazında bulunulmuş ise
de mahkemece yetki itirazı konusunda herhangi bir karar
verilmeden ve bu husus tartışılmadan işin esası hakkında hüküm kurulmuştur. Bu durumda, öncelikle davalının itirazları
ve taraflar arasında düzenlenen sözleşme de değerlendirilerek,
yetki itirazı konusunda bir karar verilmek üzere hükmün davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/14799
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/17875
2004 s. İİK/106-144
Tarihi:
18.06.2014
• SATIŞ BEDELİNİN SATIŞ TALEBİNDEN İHALE
TARİHİNE KADARKİ PARAYA ÇEVİRME VE
PAYLAŞTIRMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI
• TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ İÇİN
YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARININ DA
TIPKI İLAN GİDERLERİ GİBİ PARAYA ÇEVİRME
MASRAFI OLARAK KABULÜ
ÖZETİ: Olayda, şikayete konu taşınmazın muhammen bedelinin
428.937,25 TL olduğu, taşınmazın ikinci açıkartırmada %40
oranının 2.205,1 TL fazlasına, 173.600,00 TL'ye ihale edildiği
görülmektedir. Takip dosyasında kıymet takdiri masrafının ne
kadar olduğu belli olmayıp, bu giderlere gazete ilanı gideri ile
tebligat giderlerinin de eklenmesi gerekmektedir. O halde
mahkemece, yasal zorunluluk olan bu husus re’sen gözetilerek
ihale bedelinin taşınmazın muhammen değerinin %40'ı ile
birlikte anılan masraflar toplamını karşılayıp karşılamadığının tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu
husus araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm
tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bozulması gerekirken
onandığı anlaşıldığından borçlunun karar düzeltme isteminin
kabulü gerekmiştir.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
69
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/20483
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/22364
6098 s. TBK/117
Tarihi:
30.06.2014
• ÇEKİLEN KREDİDEN YAPILAN KESİNTİLERİN
HAKSIZ OLDUĞUNDAN BAHİSLE ALACAK İSTEMİ
• MUACCEL BİR BORCUN BORÇLUSU ALACAKLININ
İHTARI İLE MÜTEMERRİT OLUR
• DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ
GEREĞİ
ÖZETİ: Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen
toplam 3.017,50 TL’nin her bir kesinti tarihlerinden itibaren
işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Mahkemece hükmedilen alacağa ödeme tarihinden itibaren
faiz uygulanmıştır.6098 sayılı B.K. uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava
konusu olayda davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren ihtarı söz konusu değildir. Hal böyle olunca,
Mahkemece, hükmedilen alacağa dava tarihinden itibaren faiz
yürütülmesi gerekirken ödeme tarihinden itibaren faize
hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Ne
var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama
yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması
usulün gereğidir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/23004
Karar No. 2014/21587
6100 s. HMK/114
30.06.2014
Tarihi:
• MUARAZANIN MENİ TALEBİ
• HUKUKİ YARAR
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
70
ÖZETİ: Davacının sureti kendisinde bulunan belgeleri yeniden bankadan talep ederek muaraza yaratması hukuken korunamaz.
Kaldı ki davacı tarafından haksız olarak yapıldığı iddia edilen
kesintinin iadesi için miktar belirtmeksizin Tüketici Sorunları
Hakem Heyetine harçsız olarak başvurulması mümkündür.
Yapılan kesinti tutarına göre hakem heyetince verilen karar
üzerine mahkemece verilen karar kesin olacak veya hakem
heyetince verilen karar Tüketici Mahkemesinde açılacak dava
için delil niteliği taşıyacaktır. Bir başka anlatımla davacı yanın amacı, kredi kullanımı esnasında haksız olarak yapıldığı
ileri sürülen kesintinin iadesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla
başvurulacak hukuki mercilerce öncelikle bankaca yapılan
kesinti tutarının belirleneceği göz önüne alındığında davacının isteminin ayrı bir dava şeklinde ileri sürülmesinde hukuki
yararı da bulunmamaktadır. O halde mahkemece, davanın
reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
2013/15572
Esas No.
Karar No. 2014/6043
Tarihi:
08.05.2014
•
•
•
•
•
İlgili Kanun/Madde
442 s. KöyK/ 33, 37
4721 s. TMK/47, 48, 49, 50
6100 s. HMK/50, 51
SUYA VAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ
KÖY MUHTARININ YETKİLERİ
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA DAVA AÇMAK VE
AÇILAN DAVAYI TAKİP YETKİSİ
KÖY ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA KÖYÜ
TEMSİL YETKİSİ
TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN KÖYLERİN
MAHKEMELERDE SÜREN DAVALARINDA TARAF
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
71
ÖZETİ: Somut olaya gelince; Davada gerek davacı gerekse davalı
köylerin 6360 sayılı Kanunun az yukarıda belirtilen ilgili
maddeleri uyarınca mahalle olarak bağlı bulundukları Sarız
İlçesi Belediyesine katıldıkları ve tüzel kişiliklerinin son bulduğu bir başka deyişle davada taraf ehliyetlerinin kalmadığı
anlaşılmaktadır.Her ne kadar; geçici 1. maddesinin (13). fıkrasında tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesinin taraf olacağı belirtilmiş ise de, davanın taraflarının tümünün tüzel kişilikleri son
bulup dava ehliyetleri katıldıkları Sarız Belediyesinde birleşmiştir. Hal böyle olunca, 6360 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik
sonucunda tüzel kişilikleri kaldırılarak mahallere dönüştürülen tarafların davasında Sarız Belediyesi taraf olacağından,
“davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde
karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2013/15778
Esas No.
Karar No. 2014/4033
4342 s. MeraK/29
Tarihi:
25.03.2014
• MERAYA ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ
ÖZETİ: Dava konusu meranın 17.06.1936 gün ve 65 sayılı karar ile
Kank Köyü'ne tahsisi yapılmıştır. Taraf köyler arasında Göle
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1991/134 Esas ve 2006/138
Esas sayılı davalarında meraya elatmanın önlenmesi istemli
davaların yargılaması yapılmıştır. Yine aynı mahkemenin
1998/50 Esas sayılı davasında davalı ile dava dışı köy arasında
meraya elatmanın önlenmesi davası görülmüştür. Yapılan
keşifte dava konusu yer bilirkişiler yardımıyla tüm sınırlarıyla
belirlenmemiştir. Dava konusu yer sınırları yöreyi iyi tanıyan
mahalli bilirkişiler yardımıyla memleket haritasında tam olarak gösterilmelidir. Anılan mahkeme kararlarındaki krokiler
ve tahsis kararının sınırları saptanarak dava konusunu yerin
bu sınırların içerisinde kalıp kalmadığı kesin olarak belirlenmelidir. Yapılan bu sınır tespitleri sonucunda dava konusu
taşınmazın kadimden bu yana kim tarafından tasarruf edildiği
mahalli bilirkişi ve tanık beyanlarıyla saptanmalıdır. Bu saptama sonucu dava konusu meranın davacıların kadim merası
olduğunun anlaşılması halinde şimdiki gibi davanın kabulüne
aksi halde davanın reddine karar verilmesi gerekir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
72
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/5159
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/3800
6098 s. TBK/470
Tarihi:
04.06.2014
• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK
İLE İLGİLİ YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN
İPTALİ TALEBİ
ÖZETİ: Eser sözleşmelerinde yüklenicinin ana borcu, eseri eksiksiz ve
ayıpsız tamamlayıp teslim etmek; iş sahibinin ana borcu da,
bedeli ödemektir. Dolayısıyla, eseri eksiksiz ve ayıpsız ikmâl
edip teslim ettiğini yüklenici; bedeli ödediğini de iş sahibi kanıtlamak zorundadır. Teslim borcunun da, teslimin bir hukuki
fiil olması nedeniyle tanık dahil olmak üzere her türlü delille
kanıtlanması mümkündür. Somut olayda davacının teslimin
ispatı yönünden tanıklarının dinlenmemiş olması açıklanan
ilkeye aykırıdır. Mahkemece yapılması gereken iş öncelikle
projelerin tesliminin ispatı için davacının bildirdiği tanıklarının dinlenmesi, teslimin ispatlanması halinde bilirkişiden
alınacak ek rapor ile bunların eksiksiz ve ayıpsız olup olmadığının değerlendirilip davacı alacağının hesaplattınlıp sonucuna göre karar verilmesinden ibaret iken eksik inceleme ile
karar verilmesi doğru olmamış bu nedenle kararın davacı
yararına bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/1492
Karar No. 2014/1022
6098 s. TBK/470
Tarihi:
17.12.2014
• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK
TALEBİ
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
73
ÖZETİ: Mahkemenin esas hakkında karar verilmesine gerek olmadığına ilişkin gerekçesi doğrudur. Ancak karar gerekçesinde de
belirtildiği gibi davanın konusuz kalması ve davacının dava
açmaktaki haklılık durumu gözetilerek yargılama gideri ve
dava tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi'nin 6 ncı maddesi gereğince davacı yararına vekalet
ücretine hükmedilmesi gerekirken bu konuda karar verilmemesi doğrugörülmemiştir. Her ne kadar mahkemece, iflas
idaresinin kendisine ihbar yapılmaksızın sıra cetvelinin düzenlenmesi aşamasında alacağı sıra cetveline kaydettiğinden
bahisle yargılama ve vekalet ücretine hükmedilmemiş ise de,
bu durum davacının dava açmak zorunda kaldığı sonucunu
değiştirmeyeceğinden kararın bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/1806
Karar No. 2014/3645
4721 s. TMK/712
01.04.2014
Tarihi:
• MİRAS YOLUYLA GELEN HAKKA VE KAZANDIRICI
ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYANARAK TAPU
İPTAL VE TESCİL İSTEMİ
ÖZETİ: Kadastro sonucu Gökben Köyü çalışma alanında bulunan 178
ada 15 parsel sayılı 5.147,49 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden
olması nedeniyle davalı Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir.
Davacı H. Ö., miras yoluyla gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tapu iptal ve tescil istemiyle dava
açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın
kabulü ile çekişmeli 178 ada 15 parsel sayılı taşınmazın fen
bilirkişi tarafından düzenlenen 21.10.2013 tarihli rapor ve eki
krokide (B) harfi ile işaretli 3.587,86 metrekare yüzölçümündeki bölümünün Hazine adına olan tapu kaydının iptali ile
davacı H. Ö. adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm,
davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hükmün
onanmasına karar verilmiştir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
74
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/21144
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10323
6102 s. TTK/1472
Tarihi:
30.06.2014
• SİGORTALI OTELİN ÇATI KISMINDA BULUNAN ISI
PANEL RADYATÖRLERİNİN BÖLGEDE MEYDANA
GELEN FIRTINA NEDENİYLE HASAR GÖRMESİ
• RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ
ÖZETİ: Yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne dair
verilen hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 02/06/2009 gün 2008/2631 Esas
2009/6761 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece,
uyulmasına karar verilen bozma ilamı, toplanan deliller ve
benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü
ile 2.188,77 TL tazminatın 28/06/2002 tarihinden itibaren
işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya
verilmesine fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/6857
Karar No. 2014/11851
634 s. KMK/66
01.07.2014
Tarihi:
• BİRDEN FAZLA PARSELDE KAT MÜLKİYETİ
KURULU SİTEDEKİ ORTAK YERE YAPILAN
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
• GÖREVLİ MAHKEME
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
75
ÖZETİ: Dava konusu sitenin tapu kaydının incelenmesinde, dava konusu site birden fazla parsel üzerinde kurulu olup, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 Sayılı
Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66. ve
devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel
Hükümler uyarınca, sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu nedenle
uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanununun değil, genel hükümlerin uygulanması gerektiğinden görev de buna göre tespit edilmelidir. Hukuki uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemelerinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır.
Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde
bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk
mahkemesinde görülür. Bu nedenle, genel hükümlere göre
asıl görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesince davanın esasına girilip hüküm kurulması gerekirken dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/7197
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/10888
2004 s. İİK/72
Tarihi:
11.06.2014
• BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ
• AKTİF DAVA EHLİYETİ
ÖZETİ: Davaya konu senetlerde davacılardan M. S. tarafından atılmış
iki adet imza bulunmaktadır. Bu imzalardan bir tanesi davacı
şirket yetkili temsilcisi sıfatıyla atıldığı kabul edildiğine göre
diğer imzanın aval veren sıfatıyla atıldığının kabulü gerekir.
Asıl borçlu tarafından dosyaya sunulan tahsilat makbuzuyla
borcun ödendiği saptandığına göre aval verenin senetten dolayı sorumluluğu da sona erdiğinde mahkemece bu yön gözetilerek davacı M. S. yönünden de davanın kabulü gerekirken
yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
olmadığı gibi, tahsilat makbuzlarındaki tarihler gözetildiğinde
ödemelerin takipten önce yapılmış olması karşısında ödemeye
rağmen takibe girişilmesinde davalının kötüniyetli olduğunun
kabulüyle İİK. uyarınca davacı şirket yararına kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu yöndeki talebin reddinde de isabet görülmemiştir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
76
Yargıtay Hukuk Kararları
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/11072
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/2360
3402 s. KadastroK/5, 25
Tarihi:
24.02.2014
• KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ
• MEN’İ MÜDAHALE
• KADASTRO MAHKEMESİ
ÖZETİ: Davalı A.'nin ahşap kuruluk ve ambarın yıkılıp sökülmesine
yönelik temyiz itirazları yönünden; sulh hukuk mahkemesinden devredilen davada davacının talebi “kal” ve “men'i müdahale” olmak üzere iki yöne ilişkin bulunmaktadır. “Kal”
istemine ilişkin davalar yenilik doğurucu nitelikte olup 3402
sayılı Kadastro Kanunu uyarınca bu tür uyuşmazlıklarda kadastro mahkemesi görevli değildir. Ancak, davacının “men'i
müdahale” istemi, taşınmaz mülkiyetine ilişkin olup bu tür
uyuşmazlıkların çözümü 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro mahkemesinin görevleri arasında bulunmaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece “kal” istemine ilişkin davanın tefrikine ve bu dava yönünden kadastro mahkemesinin
görevsizliğine karar vermek gerekirken, kal talebi hakkında da
esasa ilişkin karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2014/11044
Karar No. 2014/15275
506 s. SSK/6, 79
Tarihi:
26.06.2014
5510 s. SSGSSK/86
• İŞVERENLERE AİT İŞYERİNDE GEÇEN
ÇALIŞMALARIN TESPİTİ
• İŞÇİ HAKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA
TARAFLARIN BİLDİRDİĞİ DELİLLER DIŞINDA
DELİL TOPLANMASI
• HİZMET TESPİTİNE İLİŞKİN DAVALAR
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Civil Chamber Decisions
77
ÖZETİ: Temyiz aşamasında inceleme mercileri farklı olan bu davaların birbirinden bağımsız sonuçlandırılmalarında hukuki istikrar ve kararlara olan güven bakımından da yarar bulunmaktadır. İşçilik haklarına ilişkin olarak kesinleşen hüküm, hizmet tespiti davasında sadece kuvvetli delil olarak değerlendirilmekte, davada taraf sıfatı bulunmayan Sosyal Güvenlik
Kurumu yönünden bağlayıcı olmamaktadır. Mahkemenin bu
maddi ve hukuksal olguları gözetmeksizin, birbirinden tamamen farklı iki davayı ayrı ayrı başvurma ve nisbi harca tabi
olduğunu da gözardı ederek bir arada görmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir. Yapılacak iş; her iki davayı ayırmak ve eksik yargı harçlarını tamamlattıktan sonra yargılamayı birbirinden bağımsız olarak sonuçlandırmaktan ibarettir.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/14293
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/22321
4857 s. İşK/17, 25, 41, 74
Tarihi:
10.07.2014
1475 s. MülgaİşK/14
• KIDEM TAZMİNATI
• HAKARET VE BASİT YARALAMA
• İHBAR TAZMİNATI
• YILLIK İZİN ÜCRETİ
• SÜT İZNİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ
ÖZETİ: Somut olayda davacı ile diğer çalışanın işyerinin bulunduğu
apartman sakinleri ile etraftaki işyerlerini de rahatsız edici ve
gürültülü bir şekilde tartıştıkları tanık anlatımları ve ceza
dosyası ile sabittir. Ceza davasının müştekisinin davacı işçi
olması, davacının karşılıklı tartışma içinde bulunarak diğer
çalışana sataşmadığı ve hakaret etmediği, işyerindeki huzuru
kaçırmadığı, dolayısıyla iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilmediği anlamına gelmez. Nitekim ceza yargılamasında
mahkeme hakaret ve basit yaralama suçlarından haksız tahrik
indirimi uygulayarak tartışan diğer çalışan hakkında bir ceza
belirlemiştir. Davacının iş sözleşmesinin işverence 4857 sayılı
İş Kanunu'nun 25/II-d bendi uyarınca feshinin haklı olduğu
dikkate alınarak kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine
kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Hukuk Kararları
78
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/3947
Karar No. 2014/5179
Tarihi:
10.07.2014
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/369
7201 s. TebligatK/5
1086 s. HUMK/435
• TEBLİGAT GİDERİNİN ARTMASI SEBEBİYLE
TAMAMLANMASI GEREĞİ
ÖZETİ: Tebligat Kanunu'nun 5. maddesi ve HUMK'nın 435. HMK'nın 369. maddesi gereğince duruşma giderinin eksik
ödenmiş olması halinde verilen 7 günlük kesin süre içerisinde
eksik duruşma giderinin tamamlanması, aksi halde duruşma
isteminden vazgeçilmiş sayılıp dosya üzerinde inceleme yapılacağından, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talebiyle
Dairemize gönderilen dava dosyasında tebligat giderinin 9,00
TL'ye çıkartılmış olması karşısında gönderilen posta pulunun
taraflara duruşma günü tebliği için yetersiz olduğu anlaşıldığından, ek 2,00 TL posta pulunun daha dosyaya eklenerek
gönderilmesi için dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir.
Kararların devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
YARGITAY
CEZA KARARLARI
COURT OF CASSATION CRIMINAL CHAMBER
DECISIONS
* Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision
* Yargıtay Ceza Daire Kararları
Court of Appeal Criminal Chamber Decisions
YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI
COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
Esas No.
2012/13-1413
Karar No. 2014/116
Tarihi:
04.03.2014
İlgili Kanun/Madde
2709 s. AY/36, 38
5237 s. TCK/66
5271 s. CMK/90, 119, 223, 308
5320 s. CMKYürK/8
• İLAVE BİR DELİL TOPLANMASINA YA DA
ARAŞTIRMA YAPILMASINA GEREK KALMADAN
VERİLEN BERAAT KARARI
• DAVA ZAMANAŞIMI DOLMUŞ OLSA BİLE
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME KARARI DEĞİL
BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKİR
ÖZETİ: Somut olay bu açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde sanığa yüklenen hırsızlık suçunun yaptırımı, 765 sayılı TCK'da
bir yıldan beş yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir. Suç tarihinde yürürlükte olan ve zamanaşımı yönünden lehe olan 765
sayılı TCK’nun 102/4 üncü maddesi uyarınca bu suçun asli
dava zamanaşımı 5 yıl, aynı kanunun 104/2 nci maddesi de
göz önünde bulundurulduğunda kesintili dava zamanaşımı 7
yıl 6 ay olup, suçun işlendiği 21.11.2003 tarihiyle Özel Dairece
incelemenin yapıldığı 29.02.2012 tarihi arasında 21.05.2011
günü kesintili dava zamanaşımının dolduğu anlaşılmaktadır.
Eylemin suç oluşturmaması veya yeni bir yasal düzenleme ile
suç olmaktan çıkarılması gibi herhangi bir araştırmayı gerektirmeyen bir halin, başka bir deyişle derhal beraat kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı ve daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suçu da oluşturma ihtimali olmadığı sabittir. Bu itibarla; itirazın kabulüne, Özel Daire onama
kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle bozulmasına, sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmelidir.
Kararların devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY CEZA DAİRE KARARLARI
COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISIONS
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/5924
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/86
Karar No. 2014/3808
Tarihi:
11.07.2014
• KASTEN YARALAMA SUÇU
ÖZETİ: Ciddi bir engel bulunmamasına rağmen sanıkların mağdurda
meydana getirdikleri yaraların yeri ve niteliği, olayın gelişimi
ve sanıkların sayısı da dikkate alındığında, sanıkların eyleme
bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, olayın oluşu ve yaraların niteliği de gözetilerek, bıçakla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hüküm kurulması yerine, suç vasfında hataya
düşülerek, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde
hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2013/30285
Karar No. 2014/18722
5237 s. TCK/31, 61, 141, 142, 168
01.07.2014
Tarihi:
5275 s. CezaİnfazK/106
• BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI
SURETİYLE HIRIZLIK SUÇU
ÖZETİ: Suça sürüklenen çocuğun, motosikletin deposundan benzin
çalmak şeklinde gerçekleşen eyleminin, 5237 sayılı TCK'nun
142/1-e maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı
kanunun 141/1.maddesi uyarınca hüküm kurulması bozmayı
gerektirmiştir.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/32195
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/18534
5237 s. TCK/104
Tarihi:
12.05.2014
• LEHE KANUN İLE SUÇUN ŞİKAYETE BAĞLI HALE
GELMESİ
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
83
ÖZETİ: Sanığın adli sicil kaydında bulunan, Hadim Asliye Ceza Mahkemesinin 30.11.2006 tarihinde yerine getirilmiş, 21.03.2002
tarih ve 2001/60 esas-2002/14 karar sayılı ilamı ile 765 sayılı
TCK'nin 416/son ve 80. maddeleri uyarınca hükmolunan 2 yıl
8 ay hapis cezası tekerrüre esas alınmış ise de, 765 sayılı
TCK'nin 416/son maddesindeki eylemin 5237 sayılı TCK'nin
104/1 maddesine uyan takibi şikayete bağlı suça dönüşmesi
nedeniyle şikayet yokluğu halinde anılan mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağı gözetilerek, Hadim Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/60 esas-2002/14 karar sayılı yargılama dosyası getirtilip mağdurenin şikayetçi olup olmadığı belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken
eksik kovuşturma ile sanık hakkında tekerrür hükümlerinin
uygulanmasına karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/3178
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/7132
5271 s. CMK/234, 260
26.06.2014
Tarihi:
• TEFECİLİK YAPMA SUÇU
• KOVUŞTURMA EVRESİNDE DAVAYA KATILMA VE
DİĞER HAKLARIN KULLANILABİLMESİ İÇİN
DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMESİ GEREĞİ
ÖZETİ: Sanık hakkında tefecilik suçundan kamu davası açıldığı, Hazinenin bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 234/b maddesi gereğince kovuşturma evresinde
sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi
için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat
Genel Müdürlüğünün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği, diğer yandan aynı Kanunun 260/1. maddesine göre de
kamu davasından haberdar edilmemiş bulunup da katılan
sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek;
hükmün bildirilmesinin gerektiği, ancak dosyada Hazinenin
duruşmadan haberdar edildiğine ve temyiz hakkını kullanabilmesi için hükmün tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye
rastlanmadığı anlaşılmakla; evvela davanın Hazineye haber
verildiğini ve hükmün Hazineye tebliğ edildiğini gösteren bilgi
ve belgeler var ise dosya içine konulması, aksi halde anılan
tebligat noksanlığının giderilmesi, hükmün temyiz edilmesi
halinde ise bu konuda ek tebliğname düzenlendikten sonra
iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline
gönderilmesine karar verildi.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
84
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/3473
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/11402
5271 s. CMK/150
Tarihi:
05.06.2014
• ZORUNLU MÜDAFİLİK
ÖZETİ: Mahkemenin istemi üzerine atanan Avukat H. A.’nun yüzüne
karşı verilip, adı geçen savunman tarafından süresi içinde
temyiz edildiği, ancak atanan savunmandan sanığın haberdar
olmadığı anlaşıldığından, Sanığa anılan kararın, başvurabileceği yasa yolu, türü, süresi, mercii, sürenin ne zaman başlayacağı ve nereye ne biçimde müracaat edilebileceği yazılmak
suretiyle bilgisi dışında atanan savunmanının temyizini kabul
edip etmediği sorularak, süresi içerisinde temyiz isteminde
bulunabileceği, bulunmadığı takdirde zorunlu savunmanın
açtığı temyiz davasının inceleneceği konusunda meşruhatlı
tebligat çıkarılmasına karar verildi.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
2014/15102
Esas No.
Karar No. 2014/14597
5015 s. PetrolPiyasasıK/3, Ek5
Tarihi:
08.07.2014
5237 s. TCK/44, 54, 58
• KAÇAKÇILIK KANUNUNA MUHALEFET SUÇU
ÖZETİ: Suç tarihinde, sanığın eylemi kaçak şekerler yönüyle 5607
sayılı Yasanın 3/5 maddesinde öngörülen kaçakçılık ve aynı
zamanda kaçak akaryakıt yönüyle de 5015 sayılı yasanın ek
5/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan, 5237
sayılı TCK.nun 44. maddesi uyarınca sanığın şeker ve akaryakıt nakletmekten ibaret tek fiili nedeniyle en ağır ceza öngören
5015 sayılı yasanın ek 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması
gerekirken yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetine karar
verilmesi yasaya aykırıdır.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
2014/7569
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
6136 s. AteşliSilahlarK/13
Karar No. 2014/12638
Tarihi:
26.05.2014
• ATEŞLİ SİLAH VE BUNLARA AİT MERMİLERİ
BULUNDURMA SUÇU
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
85
ÖZETİ: Suça konu mermilerin tamamının patlatılarak atışa elverişli
mermi adedi saptandıktan sonra sonucuna göre suç vasfının
tayini gerekirken, mermilerin sadece 20 tanesinin patlatılması
suretiyle düzenlenen rapor ile yetinilmesi suretiyle yazılı biçimde uygulama yapılması bozmayı gerektirir.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/13359
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8468
2709 s. AY/74
Tarihi:
11.07.2014
• İFTİRA SUÇU
• ŞİKAYET VE DİLEKÇE HAKKI
ÖZETİ: İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya
şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım
uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir
fiil isnat edilmesinin gerektiği, somut olayda, sanığın iddialarının suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde
olmayıp maddi olaylara dayalı anayasal şikayet ve dilekçe
hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, iftira kastıyla yetkili
mercilere müracaat ettiği yolunda her türlü kuşkudan uzak
delil elde edilemediği gözetilmeden unsurları itibariyle oluşmayan iftira suçundan sanığın beraati yerine yazılı şekilde
mahkumiyetine karar verilmesi, kanuna aykırıdır.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
2012/27806
Karar No. 2014/5316
5237 s. TCK/53
09.07.2014
Tarihi:
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU
ÖZETİ: Hükme esas alınan iletişim tespit tutanaklarının dosya içerisinde bulunmadığı ve Diyarbakır Adli Emaneti'nin 2011/6816
sırasında kayıtlı bulunduğu anlaşıldığından; telefon görüşmelerine ilişkin çözüm tutanaklarının asılları veya onaylı örneklerinin getirtilerek sanıklara okunması, diyeceklerinin
sorulmasından sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve
takdiri gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
86
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/15876
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/3462
5237 s. TCK/203
Tarihi:
26.02.2014
• MÜHÜR BOZMA SUÇU
ÖZETİ: Mühür bozma suçunun konusunun, kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin olduğu gibi korunması veya
üzerinde değişiklik yapılmaması için konulan mühür olduğu,
kanunla verilmiş yetkiye dayalı olarak ve usulüne uygun bir
şekilde yetkili makam tarafından konulan mührün kaldırılması ya da konuluş amacına aykırı hareket edilmesi ile mühür
bozma suçunun oluşacağı, somut olayda sanığın elektrik sayacına konulan mühürü bozmaksızın direkten gelen branşman
kablosunu sayaca girmeden yarmak suretiyle elektrik kullanmayı sürdürerek mührün konuluş amacına aykırı hareket
ettiği, yüklenen suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu ve sübuta
erdiği cihetle mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın suçu işlemediği yolundaki isabetsiz gerekçeyle
yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya uygun görülmemiştir.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
2013/23052
İlgili Kanun/Madde
Esas No.
Karar No. 2014/16155
5237 s. TCK/89
Tarihi:
30.06.2014
• TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
ÖZETİ: Hükme esas alınan 13.06.2012 tarihli bilirkişi raporunda,
yaya geçidinin 30 m. öncesinde gerçekleştiğinin ve söz konusu
yaya geçidinin farklı yerlerde gösterilmesi nedeniyle olayın
gerçekleştiği yere ilişkin çelişki bulunduğu anlaşılmakla, gerektiğinde keşif yapılıp, zabıt mümzileri de dinlenerek, denetime olanak vermek amacıyla çözüm tutanağına bağlandığı
görülen ve kaza görüntülerini içerdiği bildirilen CD ile Adli
Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tanzim edilen otopsi raporu da
dosya içine alındıktan sonra, Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas
Dairesinden rapor alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki
durumunun tespit ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi, Kanuna aykırıdır.
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
Court of Cassation Criminal Chamber Decisions
87
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/3246
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6971
5237 s. TCK/142, 168
Tarihi:
03.03.2014
• ADET VEYA TAHSİS VEYA KULLANIMLARI GEREĞİ
AÇIKTA BIRAKILMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK
SUÇU
ÖZETİ: Sanıkların şüphe üzerine yakalanmalarıyla araçlarında ele
geçirilen kalıp demirleri, katılana ait inşaat alanından çaldıklarını kabul ederek, suça konu eşyaları eksiksiz olarak katılana iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında, koşulları
oluştuğu halde TCK'nın 168/1 inci maddesinin sanıklar hakkında hatalı gerekçeyle uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2013/752
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6927
5237 s. TCK/232
Tarihi:
26.05.2014
• KÖTÜ MUAMELE SUÇU
ÖZETİ: Öz oğlu olup, kendisi ile birlikte yaşayan mağdura sokakta
mendil sattıran sanığın eyleminin TCK. kapsamında kötü muamele suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç niteliğinde yanılgıya
düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
Esas No.
2012/19700
İlgili Kanun/Madde
5237 s. TCK/158
Karar No. 2014/12393
Tarihi:
19.06.2014
• BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ
OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE
DOLANDIRICILIK SUÇU
• EK SAVUNMA HAKKI
LHD - Volume: 12 / Issue: 142 / Year: 2014
Yargıtay Ceza Kararları
88
ÖZETİ: Sanığın, keşidecinin iş yerinden boş olarak çalınan suça konu
çeki bir şekilde ele geçirip, yapmış olduğu alış veriş karşılığında katılana dolu olarak ve ciro atıp vermek suretiyle bankayı araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi
belgede sahtecilik suçlarını işlediğinin iddia edildiği somut
olayda; çek aslının dosyaya getirtilerek, aldatma yeteneğinin
bulunup bulunmadığının takdir ve tayininin hakime ait olduğu da dikkate alınarak, söz konusu çekin mahkeme heyeti
tarafından incelenip, özellikleri zapta geçirildikten sonra, sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine, eksik inceleme ile hüküm tesisi ve Kabule göre; İddianame ile talep
edilmediği halde, ek savunma hakkı tanınmadan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nm 158/1. maddesinin son cümlesi
uygulanmak suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 226. maddesine
muhalefet edilmesi, Suçtan elde edilen haksız menfaatin katılandan alınan malzemelerin bedeli olan 8439 TL olmasına
rağmen, çek bedelinin tamamı esas alınarak TCK'nın 158/1.
maddesinin son cümlesinden uygulama yapılması bozmayı
gerektirmiştir.
Kararların devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
LHD - Cilt: 12 / Sayı: 142 / Yıl: 2014
DANIŞTAY KARARI
COUNCIL OF STATE DECISION
* Danıştay Daire Kararı
Council of State Chamber Decision
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
2. DAİRE
Esas No.
2013/6755
İlgili Kanun/Madde
2577 s. İYUK/49
Karar No. 2014/3017
Tarihi:
03.04.2014
• SÖZLEŞMELİ STATÜDEYKEN MÜDÜR YETKİLİ
ÖĞRETMENLİKTE GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN
YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN SAYILARAK BU
BİLGİNİN İŞLENMESİ TALEBİYLE YAPTIĞI
BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ
ÖZETİ: İlgili mevzuatta sözleşmeli öğretmenlerin müdür yetkili öğretmen olarak çalıştırılamayacağına dair açık bir hüküm bulunmaması karşısında, müdür normu bulunmayan bir ilköğretim
okulunda sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirildiği anlaşılan davacının,
sözleşmeli statüde ancak fiilen bu görevde geçen hizmetinin,
müdür yetkili öğretmen içinde olduğunun kabulü, gerektiğinden, makam onaylarına istinaden fiilen yürüttüğü müdür yetkili öğretmenlik sürelerinin yöneticilik görevinden sayılması
gerekirken, başvurusu değerlendirilmeksizin talebinin reddi
yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi
yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Kararların devamına, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
A N A Y A S A MA HKE ME S İ
KA R A R I
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT
DECISION
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT DECISION
Resmi Gazete Tarihi: 18.09.2014
Resmi Gazete Sayısı: 29123
Esas Numarası: 2013/76
Karar Numarası: 2013/144
Karar Tarihi: 28.11.2013
...
VI- SONUÇ
17.4.2013 günlü, 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesinin Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT ile Zehra Ayla PERKTAŞ’ın karşıoyları ve
OYÇOKLUGUYLA,
28.11.2013 gününde karar verildi.
Anayasa Mahkemesi Kararlarının devamına, dergimizin
Ekim 2014 tarihli 142. sayısından ulaşabilirsiniz
GÜNCEL MEVZUAT
CURRENT LEGISLATION
* Kanunlar
Law Codes
* Resmî Gazete Özetleri
Abstracts of Official Gazette
KANUNLAR
LAW CODES
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU
HATTI SİSTEMİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TANAP DOĞAL GAZ İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TRANS ANADOLU
DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI
ANLAŞMANIN EKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE THE TRANS
ANATOLIAN GAS PIPELINE COMPANY B. V. ARASINDA TRANS-ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI SİSTEMİ HAKKINDA EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA
TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kararların tam metinlerine, dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE
KANUNLAR
No
Adı
6552
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanap Doğal Gaz
İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine
İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline
Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına
İlişkin Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
6553
6554
6555
R.G.
Tarih - Sayı
11.09.2014
29116 Mük.
18.09.2014
29123
18.09.2014
29123
18.09.2014
29123
Aylık resmi gazete özetlerine dergimizin Ekim 2014 tarihli
142. sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
MAJOR INFORMATIONS
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI
(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2014)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A
GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2014)
HARÇ TARİFESİ (2014)
Yargı Harçları (2014)
NOTER HARÇLARI (2014)
VERGİ YARGISI HARÇLARI (2014)
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI (2014)
KİRA ARTIŞINA YARGITAY’CA UYGULANAN ENDEKSLER
ENFLASYON ORANLARI (%) (TUİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
HMK’YA GÖRE PARASAL SINIRLAR TABLOSU
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
Önemli bilgilerin detayları en güncel halleri ile dergimizde
y e r a l m a k t a d ı r v e 4 6 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF SUPREME COURT
DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
A
Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya
Hakkında Hırsızlık Suçu................................................................................. 434
Aktif Dava Ehliyeti......................................................................................... 407
Alman Rant Sigortasına Giriş Tarihinin Sigorta Başlangıç Tarihi
Olarak Kabulü ................................................................................................ 387
Ateşli Silah ve Bunlara Ait Mermileri Bulundurma Suçu.............................. 429
B
Bagaj İşlemleri Sırasında Evraklar Sebebiyle Doğan Zarardan Ötürü
Maddi ve Manevi Tazminat............................................................................ 389
Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle
Dolandırıcılık Suçu......................................................................................... 436
Bedel Tespit Davaları ..................................................................................... 367
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırızlık Suçu........................... 423
Birden Fazla Parselde Kat Mülkiyeti Kurulu Sitedeki Ortak Yere
Yapılan Müdahalenin Önlenmesi ................................................................... 406
Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi ............................................................. 407
Boşandığı Eşi ile Fiilen Birlikte Yaşayanların Gelir ve Aylıklarının
Kesilmesi ........................................................................................................ 344
Bütün kararların bu şekilde kavramlara göre arama dizini
d er g i m i z d e yer a l m a k t a d ı r
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer
Aletler Hakkında Kanun
(6136)
Sayfa
Madde
13........................................................429
Borçlar Kanunu (Mülga)
(818)
Madde
Sayfa
47........................................................362
Bütün kararların bu şekilde kanun maddelerine göre arama
dizini dergimizde yer almaktadır.
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
Download

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ