www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu internet sitesindeki tüm teknolojik ve sanatsal, bilgi veya herhangi bir
nedenle değeri olan bilgilerin tüm hakları saklıdır ve Cevat Çalışkan'a aittir.
Yok bir kısmını aldım tamamladım, yok şu asil sebeple bu asil sebeple deyip
çaldım gibi saçmalıkları kabul etmiyorum, etmem. Dolandırıcılıkla , el
çabukluğu ile imzalatılmış evraklar ile saldıranların taaa anasını
avradını....Eksik olsun veya olmasın fark etmez, bana ait olan tek kuruşu
vermem. Eksik olan bir şey de yok, gerektiği zaman gerektiği yerde ayrıntıları
vereceğim.
Copyright Cevat Çalışkan © 2013 & 2014. All Rights Reserved.
ANAYASAL DÜZENİ DESTEKLEYEN FİKİRLERİM ÇOK SAYIDA
SİYASİYİ SİNİR EDİYOR, ama sorun şu ki benim hayatımı kaydırarak
bir çıkar sağlayamazlar, fikirleri fikirler ile yenmek zorundalar…. Bu
modern düzenin Türkiye'nin gelmesini engelleyemezler, sadece
geciktirip bir 2o sene daha fakir fukarayı sömürürler, yetenekli
insanları sömürüp fakirlik içinde yaşatırlar.....
Allah ol deyince olur, istediğini saniyesinde yok eder. Demek ki Allah,
Şeytanın var olmasına izin veriyor. Şeytan bir emre karşı geldi, ağır
ceza aldı, lânetlendi. Ancak olayın hukuki boyutu, yani şeriatı bitmedi.
Şeytan mahşerde, yani kıyamet günü görülecek olan davanın
kanıtlarını topluyor ve savunmasını hazırlıyor.
SAYFA : 1 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Sanık : Şeytan , Allah'ın kulu, Allah'ın var olmasına izin verdiği
yaratılmışlardan biri.
Suçlama : Allah'ın emrine karşı geldi, yaratılmışların en şereflisi ilân
edilen insanın önünde eğilmedi.
Mahkeme duruşmasının tarihi ve saati: Kıyamet günü.
Şeytanın sunacağı kanıtlar : Değişik şekillerde günah işleyerek, zengin
.. fakir demeden herkesin canına ve malına saldıran münafıkların tam
listesi.
Mahkmenin son durumu : Mahkeme bir karar açıklamadı, suçu
ispatlanıp kesin bir mahkeme kararı ile "suçludur"
kararı açıklanıncaya kadar herkes masumudur.
Gerekçeli kararın gerekçesi : Allah hata yapmış olabilir mi? Yani Allah
haksız olabilir mi? Tabi ki hayır. Ama espiri olarak şöyle bir gerekçe
sunabilirim, gerçek gerekçeyi Allah sunar. Belki de Allah, ben öyle
bilmenizi istedim, öyle uygun gördüm, hepiniz döt korkusundan,
cehennemde yanma vakasını göz önünde bulundurarak namaz ve diğer
ibadetleri etmenizi, bu döt korkusuna rağmen bile günah işleyip
işlemeyeceğinizi merak ettim... şeklinde bir şey olabilir..Sanırım
birçok vaka vuku bulacak, çok sayıda cehennemlik listeye girecek, liste
şimdiden çok kabarık...
Amerikan rüyası diye bir şey var, ama bu Amerika'ya hizmet etmek
anlamında değildir. Amerikan rüyasının adının Amerikan rüyası
olmasının nedeni sadece Amerika'da var olmasıdır. Amerikan
rüyasında bir insan tüm yeteneklerini ve emeğini koyarak, yani çok
çalışarak zengin olabilir. Türkiyede böyle bir şey yok, bir sürüye
katılmayıp o sürünün başındaki itlere hizmetçilik, uşaklık, köpeklik
yapmazsan karnını doyurmana bile izin vermezler. Türkiyede ağalık,
uşaklık diz boyu. Kıçıkırık ağlara köpeklik yapmayanı öldürüyorlar.
Başka yerlerin dolandırıcıları nasıl insanlar bilmiyorum ama Orta
Doğu'nun dolandırıcıları kahpe. Birinin canına ve malına
saldıracakları zaman yandaşları ile ağız birliği yaparak iftira
atıyorlar, yaptıkları peze.enkliği ve hırsızlığı kahramanlık olarak
gösteriyorlar.
SAYFA : 2 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bir düşündüğümüz zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün
düşüncelerini kabul etmeyenler manevi şahsına saldırıyor, iğrenç
sözler ediyorlar.. Deniz Baykal da ömür boyu yaptığı siyasetin
kalitesini düşüremedi, ona iğrenç bir oyun oynayarak aldılar
görevinden, kendisini savunmak için açıklamalar ve tarifler
yapamayacağı bir iftira ile… Adam gerçekten öyle bir ilişkiye girdi mi
öğrenemeyeceğiz ama onu o ilişkiye günlerce etkiledikten sonra ve sert
zemine tam kameranın karşısına (sanki odada yatak veya başka bir
yer yok) yatırtanlar pezetta. Pezettalık yaparak CHP’nin yönetimini
ele geçirdiler.
Hep özeline saldırıyorlar Cumhuriyetçilerin, fikirleri ile
mücadele edecek kadar güçlü fikirlere sahip değiller…Onlar iki metre
bez ile namusların en büyük olanına sahip ve her zaman sapıkları,
kâfirleri, ....v.b. adam ediyorlar. Aslında istedikleri kişiye sağlam iftira
atmaktan başka yetenekleri yok. Başınıza gelmeden inanmazsınız ama
önce kurbanlarına akıl almaz iftiralar atıyorlar, sonra da bu iftiralara
dayalı olarak ceza verme adı altında soyup soğana çeviriyorlar,
insanın canına ve malına saldırıyorlar. Ne yazık ki bunu o şekilde
yapıyorlar ki yaptıkları şerefsizliğe bir de alkış alıyorlar.
Atatürk bu memleketin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretti ve
bunları üretirken bir ömür harcadığı siyasi çalışmalarından ve
tecrübelerinden faydalandı… O sadece bir asker değil, bir fikir adamı
ve siyasetçiydi, daha öğrencilik yıllarında başlamıştı siyasete… Ben de
çok adice ve acımasızca en haklı düşünceyi, Atatürkçü düşünceyi
destekliyorum… Diğer görüşleri yerle bir ettiği için, fırtına gibi silip
süpürdüğü için acımasız diyorum, orantısız bir fikir gücü söz konusu…
Hep özelime saldırdılar, farkındaysanız çok kötü durumlara
düştüm ama her biri önceden plânlanmış, programlı saldırılar idi. Beni
bir yerde bir olaya hazırlayıp, zarar verip diğer bir yerde götürüp
zarar görmüş halime dayanarak iftiralar attılar ve vurdular.
Mekândan mekâna, olaydan olaya taşıyarak vurdular…İki sene
boyunca işkenceden farksız sarkıntılıklar yaptılar. Birkaç şerefsiz
kahpe ile, yani beraber masaya oturup beraber bir çay bile içmediğim
kahpeler ile ilgili iftiralar attılar. Yani ters suçlama şeklinde iftira
attılar. Sora bu iftiralara, yani yalan suçlamalara bağlı olarak
kendileri sarkıntılık yaptılar. Gittiğim her yerde magandalar ceza
veriyoruz, uyarıda bulunuyoruz, ..v.b. saçma lâflarla
sarkıntılık+iftira+taciz uyguladılar. Tüm paramı ve sağlığımı batırdı
SAYFA : 3 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bu şerefsiz itler. Bu ters suçlamaları, yani iftiraları atanların anasını
bellemek farz oldu.
Bir yerde profesyonel hayatıma iftira attılar, diğer yerde bu
iftiraya dayalı vurdular…. Bir yerde senelerce kitap okuyamayacak ve
çalışamayacak, hatta uyuyamayacak şekilde yaşattılar, sonra hiç bir
şey bilmeyen mühendis muamelesini başka bir ilçede , hatta kıtada
yaptılar…Ancak o kadar basit işler verdiler ki tekniker bile
yapıyordu o işleri. İşleri yapıyordum ama özel hayatımı şantiyeye
taşımak için ne çamaşırlarımı yıkamak için zaman verdiler, ne de özel
hayatıma devam etmem için. Ne kadar üzücü ki escortlarla görüşecek
zaman bile bırakmadılar. Sapık şekilde laflar edip, cinsel ve cinsel
olmayan tacizler, sarkıntılıklarla mahvettiler.
Bir yerde tüm özelimi, sevgimi yok ettiler, sonra başka bir kıtada
ve ilçede çirkef kadınların saldırısına uğradım, önemli akrabaları,
resmi çetelerin desteklediği adi kadınların … Bir yerde vurup diğer
yere götürüp yaralarıma tuz bastılar…En önemlisi de hiç adı
duyulmamış veya herkesin unuttuğu ve beş parasız bırakmış olduğu,
sosyetik hayatlarını kaybedip dolandırıcılıkla ve borç takarak
yaşamak zorunda kalmış siyasetçi/sanatçı/iş adamlarına reklâm
yamak için artiz olmak isteyen pavyon karısı gibi rezalet çıkarmaları
idi.
Her bir olay gerçek mekân ve şahıslara dayalı….Devlet isterse
inceler ve ispatlar, istemezse yok öyle bir şey deyip ispatlayacak
gücümü yok etmek için açlığın sınırında yaşatır, arasıra da cebime üç
beş kuruş koyup hızla harcatır, harcamak zorunda bırakır…Aslında
yakında bilgisayarım da gidecek elimden, internet cafelerde taciz ve
tehtid altında, kavgalar ederek yazmak zorunda kalacağım. .Evde
uyumak mümkün değil, otellere servet harcıyorum, oteller de vuruyor
(vuran otel listesini vereceğim savcıya) … Gece gündüz etrafımda
dönerek kesintisiz benim hakkımda konuşuyorlar, bu bir hata değil ve
açık şekilde konuşup kafamı yoruyorlar, kurtulmak için 10 dakika
uzaklaşmam halinde çok kötü azar işitiyordum iş yerinde, kafamı iflâs
ettirinceye kadar devam ediyorlar. Bu duruma razı adam değilim ama
güç gösterisi diyorlar buna. Yerel yönetimlerin işledikleri toplu çete
suçlarına son verip Ah Kah Peci ve Atatürk ile alâkası olmayan kürtçü
sosyal demokrasi, yani telif hakkı çalınmış CHP adına hareket
etmelerinden vazgeçmesi için, T.C. Anayasası'na uygun hareket
etmeleri için her şeyi yapıyorum. Soruşturmalar devam ediyor, ancak
sonucu açıklanacak olan soruşturmaları dava edeceğimi daha
SAYFA : 4 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
soruşturmalar tamamlanmadan taahhüt etmiştim. Çünkü aldiye
içinde tehtid ve taciz ile, dikkat dağınıklığı yaratıp dolandırmak
suretiyle, eğlenerek ve baskı uygulayarak kendi çıkarlarına uygun
ifadeler alan, bu ifadeleri de kasıtlı olarak kendi yalan yorumlarına
dayandırarak yanlış soruşturmalar açan, bu yanlış soruşturmaları da
şikâyetçi ve davacı olduğum Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi'ne
yaptıran adliye personeli ve adalet bakanlığı çalışanlarından
davacıyım. Küçükyalı Polis Merkezi ve oraya bağlı ekipler eğitim
seviyesi düşük, silâhlı gücüne ve yetkisini kötüye kullanma gücüne
güvenerek vurgun yapan, ufak rüşvet karşılığında büyük siyasi saldırı
düzenleyen çapsız rüşvetçi sürüsü.
Adliyelerde öyle köpeklik yapıp sapıkça taciz ediyordular ki
dışarı çıktığım zaman ayaklarım birbirine dolanıyordu. Hatta bir
defasında mantığım ve kafam yerindeydi ama ayaklarım yerde
kesiliyordu, ayaklarım yere değmiyordu adliyeden döndüğümde.
Adliyede yarım saat daha kalsaydım beni o halde alıp götürecekti polis
çetesi. Zaten iki tane üniformalı polis yanımda yürüyüp, benimle
asansöre binip aralarında "uçmuyor" şeklinde konuşuyordu. Ne demek
istediklerini adliyeden çıkıp eve gidince anladım.
Genel olarak kendimi Liberal olarak tanımlayabilirim ancak
Liberal ekonomi ve kapitalizmin gücü ülkeyi güçlü kılacak Neofaşist
bir yapının kaynağı, gücü olabilir.. Dev sermayelerin gücü ile
yatırımlar yapıp toplumun her kesimini güçlü kılar, işçisinden
memuruna kadar ve iş adamından bilim adımına kadar herkesi
ekonomik ve sosyal yönden güçlendirip dünyanın geri kalan kısmına
fark atabiliriz…
II. Dünya Savaşı sonunda yerle bir olmuş şehirleri , tüm
erkeklerin ölmüş olduğu ve zayıflamış bir toplumu görenler "şiddet
uygulayarak milliyetçilik yapma" fikrinden vazgeçtiler.. Ekonomi ve
bilimde, sosyal yapıda fark atarak, refahla ve bilimle fark atmak için
kolları sıvadılar… Artık o “adam edeceğiz, ele geçireceğiz, Müslüman
yapacağız, yok Türk yapıp adalet dağıtacağız” dediğiniz zengin ve
güçlü ülkeler gücünü liberal ekonomiden ve kapitalizmden
alıyorlar…Sosyal yönden zayıf kesimlerin desteklendiği ve güçlü
sermayelerin kullanıldığı, büyük yatırımların yapıldığı, dev
sermayelerin yarattığı mucizelerin ve teknolojilerin ülkeleri bunlar….
Bir yandan da Liberal düşünce özgürlükçü düşüncedir:
SAYFA : 5 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Peki bir faşist, baskı ve eziyet rejimi mi ister. Hayır tabi ki.
Bir faşist kendi milleti için en iyisini ister. En büyük zenginlik
özgürlüktür ve faşistler kendi milletleri için özgürlük, bu özgürlüğü
güçlendiren yüksek bir refah seviyesi yaratmaya çalışır. Faşistler
güçlerini hikâyelerden, masallardan veya efsanelerden değil,
somut şeylerden alırlar. Yani para gücünü kullanırlar, bu parayı
kazanmak için yatırımlar yaparlar, bu yatırımları yapmak için
bilimden ve teknolojiden yararlanırlar, kazandıkları parayla daha
çok bilimsel araştırmalar yaparlar. Faşizm gücünü büyük ekonomik
güçlerden , yani kapitalizmden alır. Peki neden kapitalistlere
sömürücü, kan emici derler. Sebebi çok açık, bu yüz iki yüz sene önceki
suçlamadır. Günümüzde yetenekli ve cesur adamlar kapitalist olur ve
yatırımlar yaparlar. Basit insan ticaret veya yatırım yapamaz.
Peki yüz veya iki yüz yıl önce, yani kapitalizmin kötü olarak
gösterildiği dönemlerde diğer siyasi görüşler ne yapıyordu. Onlar
o zamanlarda kapitalistlerin sömürüp az para verdikleri işçilere para
bile ödemiyordular. İnsanları köle olarak ve korkuyla, şiddetle
çalıştırıyordular. Onları tehtidle ve asarak, keserek , işkence yaparak
kendilerine köle yapıyordular. O dönemlerde şeriat (ve Katolik Klise )
ve teokrasi sadece öldürerek, işkence yaparak sürdürüyordu varlığını.
Komünizm daha sonradan çıktı ortaya ama o da bu asıp kesen
krallıklara , çarlıklara tepki olarak çıktı. Yani monarşi ve teokrasiye
karşı konulan tepki komünizm idi, ancak yetersiz idi ve geçen yüz
yılda kaldı komünizm. İnsanı sadece yemek, uyku ve işçilikle yaşatan,
yani robota veya yük hayvanına çeviren bir ideoloji. Tek tip insan
yaratan, insanları koyun sürüsüne, beslenip üzerine yük yüklenecek
ata çeviren bir ideoloji. Modern çağın gereği kapitalizmdir ve
toplumun zayıf kesimlerini (fakirleri, engellileri, …) koruyan liberal
bir yapı Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.
Artık insanlar marşlarla , şiirlerle coşup bedava
çalışmıyor. Artık çok çalışıp hakkını alan işçiler, bu işçileri doğru
şekilde ve programlı şekilde çalıştıran işverenler, çok zeki ve
eğitimli işçilerinin hakkını veren, zenginliklerini arttıran işverenler
var. Yani bugün kapitalizm deyince hem işçisini hem de kendisini
zengin eden kapitalist yatırımcılar söz konusu. Ve dünyanın en güçlü
ülkeleri bu felsefe ile zengin, bu felsefe ile güçlü oldu. Bu gün “yat
kalk şükret, bedava çalış bana çalış, beni zengin edip bir parça
ekmek için Allah’a şükret” diyen şeriatçı dinci sömürü de, zengine sırf
zengin olduğu için düşman olup öldürmek isteyen komünist zihniyete
de yer yok.
SAYFA : 6 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Aslında komünizm zayıf ve önemsiz bir görüş ama bazı
azınlıkların temsilcileri içinde “millet” ve “Türk” kelimelerinin
geçmediği milliyetsiz bir siyasi görüş arıyorlar. Bu nedenle komünizm
ve şeriat gibi ilkel siyasi görüşleri savunuyorlar. Yani meseleleri
şu da bu olmak değil, onların derdi Türk olmayı red etmek, Türklükten
uzak durmak. Ama ne ilginçtir ki Türk’ten başka her şey olmaya
razılar. Onlar gün gelir Ermeni de oluyor, Rum da oluyor, Kürt de
oluyor, Arap da oluyor. Ama Türk kelimesine karşı alerjileri var ve bu
nedenle milliyeti olmayan ilkel, zayıf ve değersiz
siyasi görüşleri destekliyorlar. Milletin egemenliğine dayalı
Cumhuriyet sistemi yukarıda açıklanmış olan felsefeye aykırı değil,
sadece özgürlük ve kısıtlamaların ona göre düzenlenmesi gerekiyor.
Yani anayasa değişmeyecek, sadece liberal ekonomiyle devlet
memurlarının elâlemin parası üzerindeki denetimi gidecek.
Sadece güvenlik ve adalet sistemini, yerine göre bazı yatırımları
yönetecek devlet. Ancak cezalar bu özgürlük yapısı içinde daha sert
olacak. Çok büyük özgürlüklerle yaşayan millet bu özgürlükleri
başkasına zarar vermek amacıyla kullandığı zaman sert ceza hukuku
uygulamaları ile karşılaşacak. Amerika'daki idam cezası bundan
kaynaklanıyor, yani özgürüm deyip özgürlüğünü başkalarına zarar
vermek için kullananlara caydırıcı ceza vermeyi hedefliyor.
Milletin egemenliği, yani Cumhuriyet olması için ortada bir
millet olması gerekiyor ve Cumhuriyeti yok etmek isteyenler milleti
asimile etmeyi hedefliyor. Bu düşüncem yüzünden bana sapıkça
saldırıp namusuma, şerefime lâflar eden, kavgalara bulaştırıp suç
işlemeye muhtaç adam olarak gösterip şerefsiz diye iftira atanların
sayısı çok.
Benim söylememi ırkçı, şerefsiz adam söylemi olarak
göstermeye yönelik ırkçı saldırılar düzenleyip ırkçı tepkiler alıyorlar.
Yani beni ırkçı diye iftira atarak yalan şekilde tanıtıyorlar. Oysa
benim istediğim şey şeriatçıların ve komünistlerin, bölücülerin
Türklerin Türklerle evlenmemesi engellemek amacıyla baskı
uygulamamalarıdır. Bunlar Türküm diyenlere ve melez evlilik
yapmayanlara ırkçı diye ithamlarda bulunarak baskı uyguluyorlar.
İsteyen melez evlilik yapma özgürlüğüne sahip, kanun buna izin
veriyor ve hiç kimse buna karışmıyor. Ancak Türklerin kendi
kültürlerine uyum sağlayacak, ortak değerleri ve anlayışları olan
kendi soydaşlarıyla evlenmeleri, yani Türkün Türkle evlenmesinin
baskı ve hakarete maruz kalmasının kasıtılı olduğu açık.
SAYFA : 7 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Adliyelerdeki personelin ve çalıştığım şirketlerdeki kötü niyetli
çalışan / yöneticilerin sürekli dijital kayıtlarımı ve evraklarımı
karıştırmaları, soruşturma dosyalarını aylarca savsaklayıp hayatımı
tehlikeye atmaları nedeniyle, yaşadığım ortamların güvensiz olması
nedeniyle (sık sık e-posta adreslerimin ve internet sitelerimin şifreleri
çalınıyor) bazı bilgileri gizlemiyorum. Bunları Türk Milletine vermiyor
diyen ve şerefsizce saldırıp millet yararına zorla alıyoruz diyenler
para peşinde olan üç kuruşluk şersiz çeteler. Amaçları para götürmek
de değil, önemli dolandırıcıların siyasi çevrelerinde yer aldıkları için o
dolandırıcılar hakkında dava açmamı ve kanıt sunmamı
engellemektir. Yani memleket yararına bilgi çalıyoruz diyenler
zamanımı, paramı ve kayıtlarımı yok ediyor. Şerefsizleri hapis
cezasından kurtarıyor, o şerefsizlerin yer aldığı toplulukları da teşhir
edilmekten, yani rezil olmaktan kurtarıyorlar. Ah Kah Pe ve telif hakkı
çalınarak bölücülere verilmiş olan CHP yandaşları tam gaz vuruyor.
Ama gizli bilgi yok, beni yok etmek için vuruyorlar. ASELSAN ile
düzenli olarak telefon konuşmaları yapıyorum bir şey vereceğim
zaman..Birkaç tasarım örneği...
1. JAMMER’IN (FREKANS KARIŞTIRICININ) TA KENDİSİ BİR
PROBLEM OLUŞTURABİLİR:
Bir bomba düşünün, üç dört değişik yerden belli sırayla veya
rastgele sinyal alan bir bomba. Bombaya ulaşan bu sinyaller bombayı
beş dakikalığına, yarım saatliğine veya sizin seçeceğiniz bir süre
kadar susturuyor. Yani bomba bu seçeceğiniz süre içinde patlamıyor.
Siz sinyali kesecek jammer’ı çalıştırdığınızda bomba seçtiğiniz zaman
kadar bekliyor ve patlıyor ÇÜNKÜ jammer onu susturacak olan, yani
patlamasını engelleyecek olan sinyali de kesmiş oluyor.
Bu susturucu sinyal tek de olabilir, çok sayıda da olabilir. Bu
susturucu sinyaller belli bir sırayla da çalışabilir, rastgele de
çalışabilir. Bu sinyaller grubunu koordine eden bir senkronizasyon
mekanizması da olabilir. Ayrıca hem jammerin tetiklediği benim
yukarıdaki yöntemim ile , hem jammer olmayınca özgürce patlayan
GSM veya telsiz bomba konulduğu zaman her iki ihtimali de
garantilemiş olursunuz. Yani jammer var yok fark etmez. Olsa da
olmasa da bomba patlar. Bu şu anlama geliyor : BEN JAMMER’IN
VARLIĞINI GEREKSİZ HALE GETİREREK JAMMER YÖNTEMİNİ YER
YÜZÜNDEN SİLEN ADAMIM.
SAYFA : 8 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
2. RADYO DALGASI YERİNE LAZER :
Radyo dalgası yerine (yani telsiz, cep telefonu veya başka bir
radyo frekansı ile çalışan cihaz yerine) bir kalibre olmuş lazer
kullanabiliriz. Yani lazeri bir noktaya kalibre ederiz. Gerekirse üç tane
lazeri tam bir koordinasyon veya/ve kompozisyon şeklinde kalibre
ederiz ve uzaktan kumanda aracı olarak kullanırız. Bu lazeri hedefe
gönderip o "hedef sensör" lazerleri algıladığı zaman veya birkaç lazeri
gerekli konfigürasyonda algıladığı an bombayı veya
mekanizmayı çalıştırma sinyalini almış olur. Böylece mekanizma (
herhangi bir araç, makine veya bomba) harekete geçmiş olur. Ancak
lazer demeti yerine kırtasiyede alacağınız bir kalemin ucundaki
eğlence amaçlı lazer de on kilometreye kadar etkilidir ve bu yöntem
işte bu kadar ucuzdur. Yani büyük bir patlamayı kırtasiyeden
alacağınız bir kalem fiyatına sağlayabilirsiniz, insan hayatı bir kalem
kadar ucuz. Aydın insanın kalemi değil, eğlence için ortalığı toz duman
eden bir yuppicinin kalemi.
ASELSAN uzmanı bu yöntemin pahalı olduğunu söyledi,
sunduğum yöntemlere çözüm üretirsem arayıp haber vermemi de
söyledi. Ben 0/1 mantığı devresiyle çalışan, elektrik düğmesini açıp
katıyor gibi bir tane ucuz lazer (kalem, anahtarlık gibi şeylerde 3-4
TL'ye satıyorlar bu yöntemin kullandığı sudan ucuz lazerleri) ile işi
bitireceğini ispatladım. Yani özel lazer iletişim aracıyla tüm hayat
hikâyesini, roman gönderecek lazer sistemi gerekmediğini koydum
ortaya.
Nokta vuruşu yapan kanas (sniper) gibi silâhlar, yani suikast
silâhları bile 100-250 metreye kadar etkili ve bu mesafe için hedefi tam
vurmuyorlar, şaşırıyorlar. Bu ucuz lazer uzaktan kumandası ile
kilometrelerce uzaktan hedefi tek milimetre şaşmadan vurabilirsiniz.
Gece işe yaradığı için buna "vampir projesi" demiştim. Çünkü geceleri
bana sapık gibi sarkıntılık yapıyor, uyumama izin vermiyorlar,
vampir gibi kanımı emiyordular. Artık gece olunca onlar da titreyecek.
Çözüm üretmeye gelince, sapık komşular ayarlıyorlar
kiraladığım dairelerde, otellerde yan odaya tacizci&sarkıntıcı
koyuyorlar ve sokaktan sürekli bağırıp sinirlerimi yıpratıyorlar,
saatlerce sinirlerimi yıprattıktan sonra karşıma çıkıp o.ospu çocuğu
gibi konuşup iğrenç siyasi, cinsel, ahlâki ithamlarda bulunup, uyarıda
bulunduk diyorlar. Yani 7/24 kesintisiz olarak yıpratılıyorum. Bu
SAYFA : 9 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
durumda sadece sağ kalmak için, işkence sayılacak yorgunluktan
korunmak için çözüm arayabiliyorum.
3. BİRBİRİYLE HABERLEŞEN BOMBALAR GRUBU:
Birbiriyle aynı anda veya belli sırayla / karışık sırayla/
rastgele haberleşen bombalar grubu olduğunu düşününüz. Meselâ 3
bomba veya 33 bomba. Bunların sırası belli olmayan haberleşmesi
kesintiye uğradığında, yani siz bir bombayı bulup ektisiz hale
getirdiğinizde diğerleri patlıyor. Bunlara birbiriyle kanka olan
bombalar diyebiliriz. Veya her şey gerektiği gibi giderken, sistem tam
çalışırken bir tane bomba veya tüm bombalar aynı zamanda patlıyor
ama mızıkçılık yaparak yani, yani hiç bir sebep veya mantık olmadan
patlıyorlar. Farter Level , Farter Stage, hiç bir mantığı olmadan
mızıkçılık yaparak mantıksız bir şekilde istediği zaman patlayan sapık
bombalar. Bu durumda bomba imha uzmanları turist rehberi olacak,
yani "bombayı durdurmak imkânsız, şu yöne ya da bu yöne kaçın"
şeklinde turist rehberi gibi kaçacağınız yönü gösterecek. Ancak
kaçtığınız o yönde başka bir bomba olmadığını nereden
biliyorsunuz.....Hahahaha….
4. DÜNYANIN EN ÖNEMLİ STRATEJİSİ:
Genellikle şöyle tüm dünyayı Müslüman yapan ya da komünist
yapan, tüm dünyayı Türk yapan acayip gruplar ve siyasi görüşler
vardır ve bunlar onlara tüm malınızı ve canınızı vermeniz için çok
sayıda sebep (bahane/iftira/tehtid/şantaj/işkence ) öne sürerler ve siz
onların yalanlarına inanıp onları mutlu edersiniz, köpekleri
olursunuz, koyunları olursunuz, onlar için canınızı ve malınızı
verirsiniz. Oysa dünya yüz yıllardır değişmedi, sizin köleliğiniz bir işe
yaramaz. Bu gruplar içindeki hint kumaşı, büyük adam diye geçinen
uyanıklara hizmet etmiş olursunuz. Değil dünyaya, kendinize bile bir
hayrınız dokunmaz. İşte bunlar sizi asil bir şekilde savaşmanızı,
aptalca stratejiler ve gösterişli hareketler uygulamanızı ister. Sizi
aptallık yaparak ölmeniz için zorlarlar. Siz harcanırsınız ve kavgalar
büyür, nefret beslenir, savaş bitmez. Böylece savaş bitmeyince onların
başkanlığı ve yöneticiliği, şöhreti ve serveti bitmez. Bazıları bir daire
ve birkaç resim için soytarılık yapar, bazıları 3-5 milyon lira götürür.
Aslında hepsi kendi çaplarına göre zengindir, kendi çaplarının
zenginidir. Biri şanslı bir memur olarak rahata kavuşur, biri ufak çaplı
iş adamı olarak birkaç milyon lira götürür. Ama hepsi kendi çaplarına
SAYFA : 10 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
göre zengindir. Bu tezgâhın yok olmaması için savaşırlar, sapık gibi
saldırırlar, acımasızca asıp keserler.
Tek kural size savunmasız olduğunuz zaman ezici ve orantısız
güçle saldıranlara, size karşı on kişilik veya iki yüz kişilik bir mafya,
çete veya örgütle şerefsizce ve kahpece saldıranlara aynı şekilde cevap
vermektir. Onları yüzlerce metre uzaktan, beklemedikleri bir yerden,
hatta sırtlarından vurmak sizin için haktır. Çünkü asıl şerefsiz
onlardır ve sizi şerefsiz, kahpece çıkarları için harcayacaklar.
Düşmanına acıyan acınacak hale gelir sözü bunu anlatıyor. Yani
acımak intihardır. Gitmeden önce birkaç tanesini kendinizle beraber
götürmeniz aklın mantığın ve şerefin borcudur.
5. Nükleer savaşın Cellâdı E-posta:
Tüm şehre bombalar döşeyip (kanalizasyonlara, komşu
binalara, evlere, bodrumlara, çatılara, parklara,....) bu bombaları ülke
sınırları içine girmeden bile patlatabilirsiniz. Yani bir cep telefonu eposta alıyor ve aynı cep telefonlu GSM bombası mantığı ile hareket
ediyor (ötüyor, titriyor ..v.b.). Ayrıca jammer etki alanı dışında bir
lazer aracına cep telefonu bağladığınızı düşününüz. Bu cep telefonuna
da hiç telefon parası vermeden dünyanın herhangi bir yerinden e-posta
gönderdiğinizi düşününüz. Haritadan yer seçerek istediğiniz yeri,
dünyanın istediğiniz noktasında bomba patlatabilirsiniz. Bazen
insanları korkutup tedirgin edecek bir ses bombası, veya İstanbul'a
aylarca hiç uğramadan bir e-posta ile atom bombası patlatabilirsiniz.
Hatta bir ilçenin değişik yerlerinde 100-200 bombadan oluşmuş toptan
bir patlamayla korkunun en büyüğünü salabilirsiniz.
Yani terörün gerçek adı psikolojik savaştır, yani korku
salmaktır ve eğer siz korkmaya razı olursanız sizi korkutur. Bir kişiyi
öldürüp on bin kişiyi korkutur, on kişiyi öldürüp yüz bin kişiyi
korkutur. Ancak korkmuyorum dediğiniz zaman o on bin kişiyle veya
yüz bin kişiyle karşı karşıya gelmeye dötü yemez. Yani terörü idareli
yapmazsalar, yüz binlerce kişiyi korkmak yerine kızdırırsalar o zaman
terör yer yüzünden silinir. Yani herkesi "bana ne, bana bir şey
yapmadılar, başkasının canı yandı" mantığına alıştırırsalar terör
başarılı olur.
SAYFA : 11 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Sakla samanı gelir zamanı, göm bombayı ve istediğin zaman
yaşlı bir teyzden çaldığın telefonla e-posta gönder. Hiç bir jammer
veya güvenlik önlemine takılmadan keyfi olarak haritaya bakarak
istediğin yeri havaya uçur. Ayrıca cep telefonunu çaldığınız yaşlı teyze
bağırmaya başlarsa tam ağızının ortasına bir tane tokat vurun, yoksa
kendisi azdığı için sizinle seks yapmak ister ve size "jigolo" diye iftira
atar, onun yedi sülâlesini gebertecek parayı jigololuk yapmadan
kazanabileceğinizi göstermek zorunda kalırsınız.
6. UYKUSUZ GECELERİN İNTİKAMI
Kesintisiz tehtid, aşağılık konuşmalar ve söylemler ile, iftira ve
hakaretler ile, cinsel tacizler ve sarkıntılık ile gittiğim yerlerde tüm
komşuları ayarlayıp ömrümü kısaltan kahpe Ah Kah Pe yüzünden size
cep telefonu operatörlerini hatırlatmak isterim. Beni 7/24 çalışamaz
durumda tutan, ne düşünmeme ne de çalışmama izin vermeyen, sürekli
dijital kayıtlarımı ve evraklarımı kopyalayan or.spunun çocuklarına,
Starbucks-Burgerking-MC Donalds gibi yerlerde önemli zamanlarda
kesilen internet bağlantıları, kritik yazıları yayınlayacağım zaman
çıkan sorunlar nedeniyle kapçık ağızlıların ağızını
cezalandıracağım...Cep telefonu operatörü müşteri hizmetleri ve cep
telefonlarının içinde bulunan konuşulan kelimeleri tanıyan,
söylediğiniz sözleri anlayan akıllı yazılımdan söz edeceğim...Cep
telefonunuza (ben Nokia C6-01 kullanıyorum) bir isim söylediğinizde
akıllı yazılım o isme ait telefon numarasını çeviriyor.
Sonuç itibariyle bombaları o hale getirebilirsiniz ki belli bir
kelime ya da cümle söylendiği zaman patlasın. Meselâ küfür etmeyi
bilen ve genellikle kullandığı küfürleri bildiğiniz birini sinirlendirip
havaya uçurabilirsiniz. Bu şahsın "o.ospu, o.spu çocuğu" veya buna
benzer bir küfür ettiğini ve bombanın bu sözü tanıdığını ve patladığını
düşünün. Yani konuşarak bomba patlatmak, uzaktan bağırarak
patlatmak...Veya bu yöntemlerin karışımı, yani meselâ cep telefonu ile
bombayı çalışır vaziyete getir, kurbanı konuştur kendi ettiği laf onu
havaya uçursun. Ya da Beka Vadisi midir, Kuzey Irak mıdır nedir,
oraya binlerce bomba döşeyin, geçitleri ve patikaları doldurun ve
kürtçe konuşma duyan bombalar patlasın. Pekakaak itleri ağızlarını
açtıkları an havaya uçsunlar. O bölgenin halkı kürtçe konuştuğu için
kürtçe belli sözleri konfigure ederek bombalara öğretin. Ağzını açan
terörist havaya uçsun. Teröristler bizim ülkemizin meclisinde uzlaşma
olmazsa kan akmaya devam edecek diye terörist tehtid savuruyor.
Uzlaşmayı kan akıtma tehtidi ile dayatıyorlar. Yani resmen ülkenin
SAYFA : 12 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yönetildiği yerde terörist tehtid savurmuş oluyorlar. Bu yöntemle değil
mecliste, dağ başında bile hayvanlık yapamayacaklar.
***
Canıma, malıma ve namusuma saldıran bir rüşvetçi sürüsü ve bu
rüşvetçilerin tezgâhından beslenen it sürüsü var…Siyasetçi dediğiniz
kişiler genellikle şu ya da bu devlet kurumunda önemli görev almış
kişilerdir…Bu millet zengin olmuş, sermaye ve servet sahibi kişileri
değil, ömür boyu fakirlik edebiyatı yapmış ve emeklilik yıllarında
siyasetle şak şak diye alkışlanan kişileri sever…Bu nedenle rüşvetçi
tezgâhı saldırınca o tezgâhın fedaisi siyasi grup ve cemaatler de
saldırdı…. Yani üç beş şerefsiz yüzünden üç kıtanın sahibi, kâinatın
hükümdarları , tüm dünyanın halifeleri, tüm halkların kahramanı,
dünyanın tamamını Türk yapan şarlatanlar saldırdı… Onların en
büyük iddiası adalet dağıtmaktır ve anayasal düzene uygun şekilde
ceza vermek işlerine gelmez, yani dava açmazlar çünkü kanun önünde
haksız olurlar. Onun yerine kendileri iftira atıp kendileri bu iftiraya
uygun başka iftira düzenlerler ve kendileri ceza verirler… Yani adamın
malına ve canına saldırmak için kendilerince yalan bahaneler
uydururlar….
Ben yıllarca DGM davası açmaya çalıştım, her defasında kaçırıp
işkence ve tehtid, şantaj uyguladılar. Daha sonra beni Maltepe'ye
götürüp aylarca işkenceden sonra o davayı açtırdılar, ama sonuç
alınamayacak şekilde ve bilgi+kanıt vermemi engelleyecek şekilde
açtırdılar ve bir daha açılmayacak şekilde sonuçsuz bıraktılar.
Bir bakalım onların siyaseti neymiş,
MHP – KAMU ÇALIŞANI MAFYALARI
Başkasının cinsel hayatından siyaset yapıp cebindeki parayı “kutsal
hedefler, amaçlar” adı altında gasp eden eşkiyalar… Türk desen Türk
değil, Arap desen Arap değil, aklı fikri memur maaşları ve memurların
avantalarında, hiç kimse memura yamuk yapamaz, memur padişahtır.
Osmanlı zamanında bir tane padişah vardı, şimdi her gittiğin yerde elli
tane kıçıkırık padişah çıkıyor karşına…..
SAYFA : 13 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Osmanlıda çocuk yaştan itibaren yetiştiriyordular şehzadeleri padişah
yapmak için. Bu gün ise memur olan padişahlığı bonus olarak
alıyor….Eskiden bir tane padişah vardı ve onun dışındakiler köle kul
idi, şimdi ise milyonlarca efendi başımıza musallat oldu ve asıp kesiyor
kafalarına göre bu efendi müsveddeleri… Günümüzde arpayı CHP ve
AKP verdiği için memur dünyası bu çıkar çetelerinin fedaisi..Eski MHP
gruplarının devlet dairelerine dönmesi halinde çok şey değişmeyecek
ancak iktidarların arasıra değişmesi yenilerin eskiler hakkında işlem
yapması açısından faydalı olabilir…. Yani yeni gelenler eskileri
cezalandırsın istiyorum..bu bir… Ayrıca AKP ve CHP rüşvet çeteleri
birbirine sorun çıkarmadan ve destekleyerek sağcı solcu ortak rüşvet
vurgunları yapıyorlar, buna bir MHP eli değmesi faydalı olabilir….
Baş verenler, g..öt.. verenler hakkında resmi işlemler yapsın, ki bu AKP
ve CHP çeteleri Türk düşmanı etnik çıkar gruplarından, etnik
çetelerden oluşuyor…..
Atam sen dedin ki köylü milletin efendisidir diye ama seni
anlamadılar. Efendi olmak için köylü gibi davranmaya başladılar.
1989 yılında Bulgaristan’dan göçmen olarak geldiğimde herkes nasıl
haksızlığa uğradığını ve Bulgarların yaptıkları kötülükleri
anlatıyordu. Bazıları daha kolay iş bulmak, iki bavulla veya satılınca
beş para etmeyen eşyalarla geldikleri için hayatlarını kurtarmak için
ağladıkça ağlıyor, kötülüyordu Bulgarları. Çok problem vardı elbette
ama Bulgarlar Belene Kampında 500′e yakın Türkü öldürmüştü ve
tecavüz etmişti. “Devlet terörü” bunun öğrenilmesi ve tüm Türklerde
korku yaratarak, yani psikolojik savaşla göçe zorlamasıydı. Herkes
korktu ve göç etti, 300 bin kişiden yaklaşık yarısı geri döndü
Bulgaristan’a çünkü işsizlik ve açlık alışmadıkları bir şeydi. Trenden
inerken toprağı öpenlerin bir kısmı geri döndü. İlerleyen aylarda
Bulgar ekonomisi çöktü ve Todor Jivkov şapa oturduklarını söyledi.
Televizyona çıkıp ülkede sosyalist yapının çöktüğünü ve öptüre öptüre
demokrasiye geçtiklerini açıkladı. Orası ile burası arasında fark
azalınca herkes yine Türkiye sevdalısı oldu.
Ben şehirde lüks içinde yaşamıştım ve benim şikâyetim birçok
arkadaşımdan kat kat üstün olmama rağmen etnik kimliğim nedeniyle
sevilmememdir. Aslında sevmeseler de saygı uyandırıyordum, haddini
aşanlar vardı bir iki tane. Bazıları da sürekli spor yaptığım için sert
çocuk bedenime bağlı olarak dövmek istiyordu. Bazıları burnumdan
kan akıta akıta dövüyor, bazıları kavganın ortasında korkup
başkasına dövdürüyordu, bazıları da dayak yiyordu. Ama bu kadar
SAYFA : 14 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
çok sorunun nedeni Türk olmam ve diğer Türkler gibi köylerde değil,
şehirde Bulgarların arasında yaşamamamdan ibaretti. Çocuk yaşta
resim & heykel , eskrim ve motokros eğitimi aldım.
Devamında gençlik yıllarımda bu partiye neden ve nasıl düştüğümü
anlatacağım…. Bu günlerde acayip bir yoğunluk var … İş arıyorum…
CHP – Türk olmayı suç sayan sözde halkçılık (Atatürkçü düşüncenin
diğer 5 okuna ihanet eden siyasi hareket. Tek ok asla ok değildir, başka
bir şeydir. Altı ok bir arada olmadığı sürece ok diye bir isim
kullanılmaz)
Ben Sultangazi belediye meclis üyesinin yanında çalışırken bu
CHP belediye meclis üyesi cemaatçi iş adamına köpeklik yapıyordu. Bu
nedenle her türlü pisliğe bulaşmıştı, cemaatçi onu maşa olarak
kullanarak bin tane pis iş yaptırmış, çalışanı olan kızı üç şirkete ve
belediye memurlarına rüşvet olarak cinsel malzeme yapmıştı. Bu
şerefsizlikleri ortaya çıkınca, yani ben danaya ortak olmayıp, hisse
sahibi olarak kulübe katılmadığım için ve kaçtığım için beni tehtid
ettiler ama yanlış tehtid ettiler, anama küfür ederek tehtid ettiler ve
ben onların suçlarını teşhir ettim, internette rezil edip kim vurduya
gitmekten kurtuldum. Ama beni Maltepe'de bir ıssız adrese götürüp
orada aylarca namusuma ve sağlığıma saldırdırlar, aylarca işkence ve
yıpratmadan sonra ve yaklaşık 2 yıl küfürler ve hakaretler ile tepkiler
aldıktan sonra siyasi olarak karşı olmamı kişisel kavgalara
bağladılar.
Ben kıro kemal CHP'sinin misak-ı milli sınırlarını saymayan,
ihanet eden politikasını kabul etmiyordum, etmiyorum. Bir de o kıroya
yakın dış görünüş gerekiyordu, çirkin bir adam aradılar ve yer
kürenin öteki ucundan Gandhi'yi buldular. Gandhi kendi memleketinin
yakışıklısız, Hintlilerin barış elçisi ve kurtarıcısı idi. Hindistanı
bölmedi, birleştirdi. Hindistanı ileriye götürdü, bizim çakma yan
sanayi Gandhi ise bizi geri götürüp hindistanın gelişmiş ama bizden
geride haline getirmeye çalışıyor. Bu çakma Gandhi bizi 20 ayrı dil
konuşup birbiriyle anlaşamayan, fakirlikten böcek ve solucan yiyen
fakir bir halka, yani Hindistan'ın bir değişik haline getirmeye
çalışıyor. Gandhi savaşları durdurarak ve ülkesini birleştirerek büyük
lider oldu. Bizim çakma yan sanayi Gandhi ise uzlaşma olmazsa (yani
SAYFA : 15 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
taviz vermezseniz) kan akacak diye terörist tehtid savurup bizi
bölgelere ve devletçiklere bölmeye teşebbüs ediyor.
Bir zamanlar Deniz Baykal vardı. Siyaseti istikrarlı idi. Senelerce
vazgeçmedi çizgisinden. Bir TV haberinde bir doğu ilinde CHP
temsilcisi diye geçinen bir kadın terör örgütü taraftarı konuşmalar
yaptığında senelerce uzak durdum CHP’den. Sonuç olarak seneler
sürdü CHP destekçisi olmam. Yaklaşık olarak 4 yıl yayın yaptım nette,
tüm partileri rezil edip kendimce ulusal Atatürkçü düşünceyi
savundum. Ama müthiş bir sorun çıktı, yönetim değişti ve Deniz
Baykal yerine Kürtçü Halkçılık yapan bir yönetim geldi. Herkesi
harcadılar.
Şevket Şakacı zaten hastalandı biraz, sağlık sorunları vardı.
Kayın pederi Önder Sav da bir daha görünmedi ortalıkta. Ben şahsi
düşüncemi açıklayarak şunu söylüyorum ki bence sert zemine ve tam
kameranın önünde, o video görüntülerinde Baykal olduğu iddia edilen
kişinin yatırılması tesadüf değil. O görüntülerdeki kadın kendisinden
20 yaş büyük erkeği baştan çıkarıp kocaman yatak varken, o yatağın
yanında yere yatırıp kameranın önünde sergiliyor yeteneklerini.
Benim sert döşemeye dizlerimin değmesi seks yapmamı zorlaştırıyor.
O neden zevk almak yerine komando harekâtı düzenler gibi sert yere
yatırıyor Baykal olduğu iddia ettikleri kişiyi. Ayrıca iddialar doğruysa
ve o kadın söz konusu milletvekili ise o milletvekilinin eşarp mıdır, poşi
midir, puşi midir nedir onunla çok gördük. Yere bir yöneticiyi değil,
tüm Cumhuriyetçileri yatırdı ve yerlerine halkçılık adı altında etnik
kürtçülük çetesi getirdi.
Deniz Baykal’ı iktidar olur diye değil, çizgisi ve istikrarı
nedeniyle destekledim 4 sene. Kılıçdaroğlu çetesi yönetime gelince
internette, sosyal medyada tüm çalışmalarımı durdurup kararsız
olduğumu söyledim tek oy verdim, başkalarının oylarının
sorumluluğunu alacak şekilde tavsiye vermedim, etkilemedim.
Binlerce oyu iptal edip bir tanecik verdim.
Hatta komik bir olay oldu, MİT dil bilir personel başvurusu
yaptım. Askerlik yapmadığım için için başvurma hakkım olmadığını
öğrendim. Orada geçen "askerliğini fiilen yapmış olmak" şartının
önemli olduğunu ve "fiilen" kelimesiyle anlatmak istedikleri şeyi
anlamamıştım. [email protected] isimli bir e-postadan açıklama
aldım ancak MİT böyle e-postaların varlığını resmi olarak yalanlıyor.
SAYFA : 16 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Yani böyle bir iletişim yöntemimiz yok diye açıklaması var. Bu
başvurumda CHP çizgisinden dönerse, yani Atatürkçü düşünceye
ihanet ederse bu siyasi görüşten ayrılacağım diye taahhütte bulunan
bir dilekçe ve neden askerlik yapmadığımı anlatan savunma
göndermiştim.
SAYFA : 17 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ULUSAL PARTİ
Atatürk’ün partisi diye başlayıp daha sonra komünist liderler ile kendilerini
ifade etmeye çalışan, Turancı diye geçinen, MHP turancılğından farklı olarak şeriatçı
değil sosyalist, yani sol Turan isteyen bir siyasi grup. Terörle mücadele konusunda
sert açıklamaları olduğu için önemli ve zor bir dönemde ilgimi çekti. Sonra acaba
terör sorununa vurgu yaparak aslında komünizmi mi sevdirmeye çalışıyorlar diye
merak ettim. Yani terörle mücadele asıl hedef değil de, terör konusundaki duyarlılığı
kullanıp komünist propaganda mı yapıyorlar diye sordum kendime. O dönemde
MHP’ciler onlara yaklaşırım diye düşünüp CHP’ci kürtçülerin ve AKP’ci kürtçülerin,
yani kürt solunun bana nasıl vurduğunu izliyordu. O dönemin MHP'cileri hayatıma
saldıran şerefsiz karakol fareleri idi. Hiç bir zaman mümkün değildi MHP taraftarı
olmam çünkü MHP'de kendi çıkarları ve memur parsasının çıkarlar için adam
harcayanlar vardı. Aslında kurt sürüsünde bile kurtlar çok aç kalınca kendi
aralarından bir kurdu seçip parçalayıp yiyor. Yani çok sıska ve aç kurtlara dikkat
etmek lâzım.
Üniversite yıllarımda ikamet ettiğim bir misafirhanede düşmanım olan
Bilkent Holding şirketi Tepe Özel Güvenlik oradaki boş gezen, bütün gün yiyip zıçan,
hiçbir işe yaramayan okulu uzatmış öğrencileri kiralamıştı. Misafirhanede fitne
çıkarmıştılar. Arkadaşlarımdan biri mezara girdi, diğer ikisi hapise, bir reis de
okuldan atıldı ama ne tesadüfse sadece bana düşman olmayanlar harcandı.
Diğerleri yıldırım hızıyla mezun olup her ay maaş olarak düzenli rüşvet aldılar, kendi
davalarını sattılar. Mesele okulun özel güvenlik şirketinin ve okul polisinin ortak
hareket ederek bana kan kusturması ve benim tarafımdan dava edilmiş olmaları idi.
Birkaç itle anlaşıp misafirhaneyi cehenneme çevirdiler, okulda da müsade etmediler
okumama, sorunlar çıkardılar. Bütün bu olaylar o senelerden kalma ve halâ bitmedi.
Ulusal Parti’yi incelemeye aldım, yani onların felsefesini öğrenmeye
çalıştım. Çok yayın satın aldım. Kitaplarım vardı o siyasi görüşe ait. Belki de on
sayfa bile okuyamadım saldırılar yüzünden, rahat bırakmadılar beni. Birkaç ay önce
tüm kitapları bir çantaya koydum, deri çanta. Yanına bir sürü kitap daha ekledim ve
o kitapları sahaflarda bir kürde sattım. 20-30 lira aldım o gün sahaflardan, 20 lira
değerindeki çantayı da onlara hediye ettim. Üzerine 120 TL daha ekleyip çok sinirli
davranan Nedret adında bir escortla seks yaptım, ama birleşemedim. Yani sağcı
solcu tüm ideolojik yayınları, namaz hocalarını, Türk Solu yayınlarını, 2-3 Nutuk,
akademik yayınları..v.b. birçok kitabı öylesine verip üzerine para ekledim ve
başarısız bir 20 dakikalık ilişki yaşadım. Önemi yoktu artık siyasetin ve felsefenin,
çünkü din diyenler Allah'sız, emek diyenler emek düşmanı idi. Siyaset yapmak, bir
partiye hizmet etmek "başkan sıfatıyla malı götürenlere" uşaklık yapmaktan başka
bir şey değildi, enayiliğin ta kendisi idi.
SAYFA : 18 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Öyle döneme girdim ki uyku uyayacak zamanım olmadı. Diğer siyasileri
batırıp rezil ediyordum, çünkü felsefelerini komik buluyordum. En mantıklısı bu
ülkeye özel çözüm olan Atatürkçü felsefe idi. Atatürk bizi çağdaş medeniyetler
seviyesine yükseltme iddiasındaydı. Aslında o bir Fransız veya İngiliz
hayranı/taklitçisi değildi. Tüm dünyada oluşmuş ortak değerler, on binlerce sene
içinde evrim geçirip mükemmel hale gelmiş evrensel kurallar, yasalar vardı. Bunlar
tüm medeni dünyada kabul görmüştü ve dünyanın ilkel olmayan ülkelerinde
uygulanıyordu. Atatürk tek bir şey yaptı, ülkemizin medeniyet seviyesini yükseltti,
bizi dünyaya yabancı mağra adamı kimliğinden kurtardı.
İtiraf ediyorum bir konu hoşunuza gidecek, bir görüşmede “menşeimin
şüpheli olduğunu” söyleyen bir ulusal partili çıktı ve komik buldum, her türlü
ispatladım onlara Türk olduğumu. Ama sorun şu ki menşei şüpheli lâfını coğrafya
olarak kullanıyorlar ve Türk olmayan partiye giremez diye bir kural var. Ama Türklük
bir ırk Türklüğü değil, onlar coğrafya Türklüğünden söz ediyorlar çünkü kendileri
Karadeniz-Güneydoğu..vb. yerlerden gelmiş ailelerin karışık çocukları. Yani çoğu
farsa benziyordu ve ben saf kan iddiasında olunca fena sırıtıyordu durum. )) Yani
bu partiye göre hepiniz üstün anadolu ırkı ben ise şüpheli saf kan Türk oluyorum.
Haahaa….
AKP-FAZİLET -SAADET- CEMAATLER - BBP
Şeriat anarşidir, üç beş kişi bir araya gelip "kitaba uygun yaşamıyor" deyip
istediği kişiyi asabilir veya işkence ile öldürebilir. Bu mantık özellikle devlet
memurları ve yakınları tarafından sevilir, yani devletin mahkemesine başvurmadan
ceza vermek, kendi şeylerine göre adalet dağıtmak, ceza vermek adı altında adam
harcamak. Bu da Menderes ve kardeşi Said-i Kürdi’nin kurmuş olduğu yetmiş yıllık
düzenin sebebidir. Bir yandan da dinin istismarı ile kazanılan milyonlarca lira.
Said-i Kürdi en başından beri Cumhuriyetin düşmanı idi. Bu ülkenin meclisi
kurulurken fitne çıkarıyordu, ortalıktan gezip "namaz kılın, meclise girmeyin" diye
sapık bir fitne çıkarıyordu. Oysa Atatürk bir padişah değil, bir lider idi ve tüm
vatandaşların lideri idi. O meclis kurulurken her dilden, her inançtan, her siyasi
görüşten insan onun arkasında idi ve onun fikirlerini önemsiyordu. Namazın vakti
saati belliydi, ezan diye bir şey vardı. Meclistekiler ezan okununca namazı kılıyordu
zaten. Kendisi milletimize düşmandı ve sürekli fitne çıkardığı için onu 30-40 sene
hapise çıkardılar. Bu süre içinde kin ve nefret dolu idi ve kafayı yemeye başladı. Nur
süresinin kendisi için indirildiğine inanmaya başladı, akıl almaz "mucizeler" anlatıyor,
kendisini peygambere denk özelliklerde gösteriyordu. 40 sene diş biledikten sonra
hapisten çıktı ve yine fitne çıkardı, günümüze kadar bitmemiş olan sağ-sol kavgasını
çıkardı. Türkü Türke öldürttü. Bulgarlar diyor ki "iki kişi kavga edince üçüncü kişi
kazanır". Yani sağ sol kavgasıyla tüm parasını, zamanını ve evlâtlarını kaybeden
Türkler zayıflayıp elimine oluyor. Bu savaşta muharebe ve çatışmaları kendi
çıkarlarına uygun şekilde ayarlayank, hem sağcıların hem de solcuların içine parazit
gibi yerleşmiş bölücüler güçleniyor ve birbirini zengin ediyor.
SAYFA : 19 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Komünizmde marşlar ve acayip nutuklar ile işçileri yarı tok yarı aç
çalıştırıyorlar, şeriatta ise çok şükür demeyip parasını isteyen dinci baskı ve
hakaretlere maruz kalıyor. Yani şükretmek doğru bir şeydir ama onların attığı
kazıklara şükretmenizi istiyorlar, çok şükür şu bu kocaman popolu hacı hoca beni
kazıkladı ve ben buna razıyım demenizi istiyorlar. Bu şerefsizlerin attığı kazıklara
şükretmeyen günahkâr ve Allah’a isyan eden, hatta kâfir oluyor. Neden mi, çünkü
kula kul olmuyor. Allah’ın kuluna karşı gelince Allah’a karşı gelmiş gibi muamele
görüyor. Nasıl mı? Önce bir tane kahpe moruk iftira atıyor, sonra tüm şeriatçı sürüsü
kahpece vuruyor, ceza veriyoruz niyetine. İftiraya gerek yok, onlar ne yapıp ne edip
size istedikleri şeyi yaptırıyorlar, o şeyi yapınca da istedikleri oluyor. Yani iftiranın
temelini de, iftirayı da, cezayı da kendileri ayarlıyor. Cihat halinde bazı özgürlükler,
normal zamanda yapılmayacak kötülükler izinlidir. Oysa bu kahpeler her fırsatta
kendi çıkarları için namuslu insanlara saldırıp cihat ediyoruz deyip itlikte
pe.evenklikte sınır tanımıyorlar.
BDP-HADEP-DEP
Irk olmayanların ırkçılıklığı ve istediğimiz toprak bizimdir ve hakkımızdır
politikasıdır… Çok komik ama bilinen çocuk psikolojisi böyledir… Yani bir şey
gördüğümde beğenirsem benimdir, bir şeyi istiyorsam benimdir, başkasına ait olsa
bile ben gördükten sonra benimdir, şimdi istemesem de sonra isterim ve
benimdir…v.b. Valla bu güne kadar hiç bir toprak “istiyorum , hakkımdır ” diyerek
öyle meclisten toprak verilmedi. Hiç kimse yüzyıllar boyunca kavga ile koruduğu
toprakları birkaç tane uyanık parti kurdu diye ve bu parti ile kavga gürültü çıkardı
diye toprak vermez, ayrıcalık veya özel yetki, hak vermez. Eşitlik ilkesi var, hiç kimse
kafasına göre ülkenin bir bölgesini “canım istedi benimdir ” deyip kendi malı ilân
edemez.
Topraklarımız içinde Türkler buralarda yaşayamaz deyip kendilerine
"mıntıka" kuramaz. Alman İşçi Partisi vardı ve bu parti Adolf Hitler'e ait idi. Kürt İşçi
Partisi veya bilinen adıyla PKK terör örgütü de aynı nasyonel sosyalist yani faşist
felsefeye sahip üstün ırk partisidir. Yani PKK hak arayışında olan bir parti değil,
kendisini Türklerden üstün gören bir üstün ırk iddiası partisidir. PKK'nın varlığı Türk
milletine hakarettir, ırk olma özelliğine sahip olmayanların kendilerini Türk
Milletinden üstün ırk olarak görmeleri Türklüğe hakarettir. Yani PKK ırkçı ve üstün
ırk iddiası olan bir terör örgütüdür. PKK'cıyım demek, kendimi Türklerden üstün
gören ırk mensubuyum demektir. Onlara bir bakın ve gülün, üstünlükleri osuruktan
tayyare.
İŞYERİ
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hiXgIphZK6Q&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Fy0-mWbQGjM&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2Hb92xbH9VY&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MMEFlhq3Im0&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IEPW9ZM3T0s&w=760&h=550]
MÜHENDİSLİĞE YAKIŞMAYAN SOHBETLER
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=22w7hup-H2U&w=760&h=550]
SAYFA : 20 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KUG5xqxB2pQ&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qA33YFzDuFU&w=760&h=550]
ALTMIŞLILAR SİTESİ - KIŞLANIN DİBİ - ISSIZ BÖLGE
- AYDINEVLER MAH. Siteler Yolu Sokak MALTEPE İSTANBUL
Beni bedava sayılacak ücrete çalıştırıp her istediğini yaptırmaya çalışan,
saygısızca tehtid ve hakaret eden bir uyanık ben karşı gelince tüm gücüyle saldırdı.
Aslında siyasi ve şeriatçı propaganda yapmak için önceden plânlı bir saldırı, bu
saldırıya mesnet olacak iftiralar ayarladı. Acayip senaryolar oluşturdular. Bozkurt'un
( bu ülkede pekakacılar Bozkurt, Oğuz, Türk, Avşar gibi Turancı sancağınız
soyadlara sahip çünkü başlangıçta Türklere yalakalık yapmak daha kârlı idi.
Sonradan bölücülük daha iyi para ve şöhhret kazandırdığı için taşıdıkları bu
soyadlar ile bölücü propagandaya başladılar) karısı ile olay çıkarıp saçma iftiralar
atması bundan kaynaklanıyor. Kadın birden nefisini boşalttı ve hayatımda
duymadığım kadar iğrenç bir nefes kokusu çıktı. Bu doğal olamaz ve dışardan "pis
kürt de ona" diye bağırdılar. Orada iğrendim ve çekildim geriye, daha ileriye gidip
neler neler yaptı iftira propagandası için.... inanın anlatamam. Öge, Bozkurt,
Yolaçan, Yavuz ailelerinin ortak inşaat işlerinde çalışırken bunlar sağcı-solcucemaatçi kendi çevrelerinde yükselmek için bir gürültü patırtı çıkardılar. Aralarında
kavga etmeden kendi siyasi topluluklarında kendi rakiplerini geçecek şöhret yapmak
için çok propaganda yaptılar. Yaptıkları propaganda benim cinsel hayatım ve siyasi
fikirlerim üzerinden idi. Yani si.imin muhabbetinden zengin ve ünlü oldular. Hem
sağdan hem soldan vurdukları için yerel seçimlerden önce milliyetçiyi sapık ilân
öldürme adı altında sağcı+solcu bir kürtçü propaganda yaptılar. Kürtçülük yükselişe
geçti.
Kendi çevresindeki uyanıkları ayarladı, bazılarını da kiraladı. Beni susturmak için
İstanbul Maltepe Aydınevler Mahallesi'ne iş için götürmelerini sağladı ve orada 4 ay
kadar kiraladığı sapık komşulara yıprattırdı. Gece gündüz yüksek sesle, kafamı
acıtacak kadar ve yorgun düşürecek kadar bana hitaben konuşup tehtidler ve
hakaretler savuruyordular. Polisi 30-40 defa çağırdım. Polis geldi gitti ve hiçbir şey
yapmadı, taraf tuttu çünkü Sultangazi'de birkaç polisten şikâyetçi olmuştum, polis
hakkında soruşturmalar devam ediyordu. Komşuların ve İdealtepe-Küçükyalı
bölgesindeki bölücülerin beni 7/24 saat taciz ve tehtid etmesine, tehtid ettikçe tehtid
koparmasına izin verdikten sonra beni beş parasız bırakıp Sultangazi'de annemin
evine götürdüler. Ama önce beş parasız bırakıp aç kaldı diye iftira atıp, tımarhaneye
adam kaçırma suçu işleyerek kapattılar. Annem bu durumdan davacı olmamı
engelleme ve tehtid olayına izin verdiği için anne ve babamdan davacı oldum. Ancak
tüm hayat damarlarımı kesiyor, anne ve babama muhtaç gösteriyordular. Onların
evinde de komşu ve sokaktaki saldırganların kesintisiz tacizi altındaydım. Ne
uyuyabiliyordum ne de çalışabiliyordum.
SAYFA : 21 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bir davadan tazminat almamı engelleyerek kendisine ev alma plânları
yapıyordu kendisi ile yaşamak istemediğim annem. Tımarhaneye gelip polis ve
işverenler hakkında açılmış davaların soruşturma numaralarını gösterdi ve serbest
kalmak istersem bunlardan vazgçmem gereketiğini söyledi. Yannında telsizli bir
şerefsiz de getirmişti, tımarhanede zabıta veya polisin ne gereği var anlamadım.
Orada kafalarına göre zabıt tutan, rapor tutan şerefsizlerin mahkemede anasını
belleyeceğim. Tehtid ve şantaj altında bana yaptıkları şeyleri çocukları bile
ödeyecek. Şerefsizler şerefsiz Seviye Çalışkan vasıtasıyla tehtid savurup davaları
yok etmeye çalışıyordu. Evde bir sürü laf edip inkâr ediyorlar, beni çıldırtıp sürekli
iğrenç lâf edip bir şey söylediklerini inkâr ediyorlar. Yan binadan da ve sokaktan da
inanılmaz bir taciz var, gece gündüz süren bir taciz vardı. Her şey şahitsiz
bırakıp eziyet etmek, dava edince ispatlayamaz demekten ibaret.Bazen çok eziyet
etmedik diye eğleniyorlar, aslında olayın şiddetini defalarca değiştirdiler. Bazen
işkence dozundaydı, ayda yılda bir gece uyumama izin verdiler.
Evden ayrılıp kendi evimi kiralamak ve evlenmek istiyordum. Bu işler uzayınca
problem yaratanlar evin içinde annemi kullanıp uzun zaman dilimlerinde kitap
okuyamayacak ve zihinsel faaliyet sürdüremeyecek kadar çok yıprattırdılar ancak
Cumhuriyet Savcılığına başvurup rahatladım, annem ve sapık komşular birkaç
gündür daha az eziyet ediyorlar çeneleriyle. Derken bu günlerde yine saldırdı
şerefsizler. Bir iki ay boyunca delice saldırdılar.
İstanbul Maltepe Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sokak Altmışlılar Sitesi Tunca
Apt. No:20/A (Bahçekatı daire) Atatürk milliyetçisi olduğum için başıma gelenleri bir
görün. Videoları çekerken beni havalandırmadan röntgenleyen sapık komşular
kaçıyordu, onları filme alamadım. Yani video görüntüsü çektiğim ve polisi çağırdığım
zaman saklanıyordu, kendilerini göstermiyordu şerefsiz memur iti yakınları.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZtlsUlY_kg8&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=w5dg7cCN7bg&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ggmsgX8ss7g&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Op0-zisXjdg&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hZlC4hItxuc&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_-Jkq5kcfX8&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ePY7aYHtgCM&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_OAF1OmVumM&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QdzhILyYAR8&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TywoZE3O_Hw&w=840&h=630]
SİYASI SALADIRILARIN ANATOMİSİ
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lYJokH7Kfuc&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Xbv9c3haRjo&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EmvUsZZdPoo&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AV09slq10-Q&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M14VVixT8PA&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mvG_y51Ot-w&w=840&h=630]
SAYFA : 22 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=HZwtvPw13Wk&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QGnfXNDI3-g&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KEObut1FdbA&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1NY6dF934fI&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tyazlTG_ISE&w=840&h=630]
IRKÇILIK HAKKINDA ESPİRİLER
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PnA9iU-2fhI&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_13ZaxIOdYw&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PjI8MZUldpw&w=760&h=550]
ÖNEMLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
SAYFA : 23 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 24 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 25 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
BİRAZ MÜZİK
U96 - LOVE SEES NO COLOUR
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vX1akxy51P8&w=900&h=550]
SKRILLEX - Bangarang feat. Sirah [Official Music Video]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YJVmu6yttiw&w=900&h=550]
DJ PILIGRIM-Ты меня забудь
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lFX5cB7PMww&w=900&h=550]
Haggard - Herr Mannelig
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=clhH4sae0S0&w=840&h=630]
System Of A Down - Chop Suey!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CSvFpBOe8eY&w=840&h=630]
Slipknot - Psychosocial [OFFICIAL VIDEO]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Wws7mnMewPw&w=840&h=630]
The Phantom of the Opera
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=pgz6PnHkmpY&w=840&h=630]
Bon Jovi - It's My Life
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vx2u5uUu3DE&w=840&h=630]
Bon Jovi - Livin' On A Prayer
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk&w=840&h=630]
SAYFA : 26 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
T.C. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA
CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
26.12.2013
İLGİ: Soruşturma Yıl/No: 2013/13103 ile ilgili ek ifade, kanıt ve şikâyet.
Yukarıda yılı ve numarası verilmiş olan soruşturma ile ilgili savcılığınıza
ifade verdikten sonraki gün iftira ile işten çıkarıldım. Tehtid edilerek “namus
meselesi” adı altında tüm haklarımı almış olduğumu belirten istifa dilekçsi alındı
benden. Fiziksel şiddetten korkmuyordum, fiziksel olarak üstündüm. Şahitsiz
olduğum için ve kendisi hakkında şikâyet dilekçesi vermiş olduğum İstanbul İl
Emniyet Müdürlüğü görevlilerin taraflı soruşturmaları ve sürekli tekrarladıkları
yasadışı adam kaçırma suçunu tekrar işlemelerinden korkuyordum.
İş yerinden ayrıldıktan bir iki saat sonra Başbakanlık İletişim Merkezi
(BİMER) resmi internet sitesinden iki şikâyet gönderdim. Sanık İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü soruşturmayı sanık Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi.
Toprak Yapı Denetimi Ltd. Şti.(Adresi: Beykoop 1.Bölge 7. Cadde Delta Plaza A2
Blok Kat:14 Da:25 Esenyurt İstanbul Tel: 0 212 853 77 04) isimli iş yerinde kasıtlı
olarak işe alındım, işverenim ve işyeri çalışanları iş saatleri içinde bana tehtidler ve
hakaretler savurup yüzüme konuşmuyordular. Yüzlerine konuştuğumda bana
“saçmalayan deli, asabi mühendis, namusa hakaret eden deli” gibi ithamlarda
bulunup işverenlere tehtid ediyordular. Olaylar o işyerinde başlamadığı için toplu
taşıma araçlarınde ve ikamet ettiğim adreste işkence düzeyinde taciz ve tehtid
edilerek aşırı yorgunluk, yetersiz uyku, cinsel taciz ve tehtidler ile yıpratılmamı,
günün 24 saati hiç kesilmeyen sözlü şiddet gibi olayların o işyeleri ilgisini
anlayamadım.
Birinci ay sonunda işverenim Jale İyem (AKP Kadın Kolları Eski Başkanı)
ve Muammer Budak (BBP Esenyurt İlçe Başkanı) laf atma şeklinde tehtidler ve
hakaretler savurmaya, daha önce dava etmiş olduğum şahıslar adına beni itham
etmeye ve davacı olma hakkımdan vazgçmem için korkutmaya çalıştı. Sürekli
değişik sapık hakaretler ve iftiralarda bulunuyorlar, tehtid ediyorlar ve yüzüme
konuştuklarında inkâr ediyor, beni itham ediyordular. Şehrin her gittiğim yerde 10
dakika bile durmakasızın beynimi meşgul edecek ve beni strese, sinirli davranışlara
sevk edecek şekilde sözlü sarkıntılık, tehtid ve hakarette bulunan sanıkların siyasi
destekçisi ve partizanları toplu linç ile “şeriatın gücünü gösterdiklerini” söylediler.
SAYFA : 27 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Savcılığınıza ifade verdiğim günün akşamı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Gayrettepe Asayiş Ahlâk ve Kumar Büro Amirliği’ne gittim ve biri bana ait olan,
diğeri hakkında emin olmadığım (beni başvuru lisetmde yer almıyordu) iki BİMER
başvurus ile ilgili ifade verdim. İfade verirken görevli polis memurları ve ifadeyi
alan memur aralarında huzurumu bozacak şekilde konuşmalar yaptılar, saatlerce
baskı uygulayarak söylediklerimi yazmadılar. İfademin metnine müdahale ettiler,
kasıtlı olarak yanlış bilgiler yazdılar. O ifadeyi verdiğim günden önceki gece de beni
halâ taciz etmeye devam etmekte olan komşularım (ailemin kiralık dairesi Cebeci
Mahallesi 2540 Sokak No:18 D:2 Sultangazi İstanbul) tarafından sabahın üçüne
kadar taciz edilip tehtid edildim. O ifadeyi verirken yorgun düşmüştüm, aşırı bir uyku
hali içindeydim ve gözlerimi açamıyordum. Mantığım ve aklım yerindeydi ancak beni
uzun süren ısrar, baskı ve huzursuzluk yaratarak ifadeyi kabul etmeyeceğim yalan
bilgiler yerleştirdiler imzaladığım metne. Soruşturma suçladığım Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlüğü Gülsuyu Polis Merkezi Güvenlik Büro Amirliği (Komiser Bilâl ve
emrindeki komiserler) hakkında idi. İfadeyi verdiğim sırada bulunduğum odanın
koridorundan “şirket kusursuz” gibi bir laf atıldı. İfademin alındığı günden birkaç gün
önce çalıştığım şirketin personel müdürü Serpil (soyadını bilmiyorum) aynı sözleri
(şirket mükemmel, şirketin geçmişi kusursuz, …) ofis içinde yan odalardan atmak
suretiyle söylemişti.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili şikâyetlerim 8 Nisan 2013
tarihinden beri BİMER vasıtasıyla T.C. Adalet Bakanlığı’na ve T.C. İçişleri
Bakanlığı’na gidiyordu, BİMER’in görevlileri şikâyetleri Sultangazi Kaymakamlığı
vasıtasıyla tüm itirazlarıma rağmen kasıtlı olarak o soruşturmaları sanık ilçe
emniyet müdürlüğüne yaptırıyordu. Bu soruşturmalar sırasında beni Maltepe ve
Beylikdüzü ilçelerine işe alma bahanesi ile götürüp hem çalıştığım iş yerlerinde, hem
de ikamet ettiğim adreslerde acımasızca tehtid, taciz ederek, ölümcül tehtid ve
namusuma hakaretler savurarak korkutmaya çalıştı. Çalışma hürriyertimi gasp etti,
verdiği işlerdeki parayı geç ödetmek suretiyle daha önce kasıtlı olarak borçlandırdığı
bankalara tehtid ettirdi (AKBANK, HSBC, Garanti Bankası şubelerinde banka şubesi
çalışanları tarafından tehtid edildim, namusuma ve şerefime ağır hakaretler edildi).
Adalet bakanlığı çalışalarını ilgili bakanlığa şikâyet ettiğim için 3 adliyede (T.C.
İstanbul Çağlayan Adliyesi, T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi ve geçmişten beri bana
düşman olan T.C. Gaziosmanpaşa Adliyesi çalışanlarının tehtid ve hakaretlerine
maruz kaldım. Adliyeler şikâyet dilekçelerimi geciktirerek kalpazanlık yaptı, bu süre
içinde ömrümü kısaltacak ve can güvenliğimi ortadan kaldıracak işkence ve
karalamaya maruz kaldım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi,
Süleymancılar Cemaati gibi gruplar beni tehtid eden işverenim ve onların üyesi olan
şahısların suçlarını teşhir ettiğim için, onlar hakkındaki bilgi ve kanıtları resmi
internet sitelerim www.cevatcaliskan.net ve www.cevatcaliskan.com ‘da sunduğum
için bana düşman. Bu siyasi grupların saldırılarını onların üyesi ve/veya destekçisi
olan polis memurları ve adliye personeli destekliyor.
SAYFA : 28 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ayrıntılı bilgiyi ekteki evraklarda ve resmi internet sitelerimde bulunan
yazılarda sunuyorum. Bu belge toplam 409 sayfa. Çalışma hürriyetimi gasp
edenlerden, işkence ile ömrümü kısaltanlardan, bana maddi ve manevi tehtidler
savuranlardan, “şeriatın gücünü gösteriyoruz” şeklinde terörist tehtid savuranlardan
şikâyetçi ve davacıyım. Tüm maddi ve manevi zararımın karşılanmasını talep
ediyorum.
Resmi internet sitelerimde TSK uzmanları tarafından (kendileri ile telefon
konuşmaları yaptım, Tel: 0 539 576 03 35 ve 0 537 057 68 68) önlenmesi,
durdurulması imkânsız terörist saldırı yöntemleri yayınladım, böylece terörist
saldırıların durdurulmasının imkânsız olduğunu ispatladım ve terör suçunun ayrı bir
suç kapsamına alınara bu suç için idam cezası kararı çıkarılması için propaganda
yaptım.
Sayılarımla,
Cevat Çalışkan
T.C. Kimlik No: 1505526256
Adres: Kendi adresim yok, ailemin adresi:
Cebeci Mahallesi 2540 Sok. No:18 D:2 Sultangazi İstanbul Tel: 0 537 057 68 68
E-posta: [email protected] Resmi internet siteleri : www.cevatcaliskan.net ve
www.cevatcaliskan.com
RÜŞVETSİZ SİYASET, SİYASETSİZ RÜŞVET OLMAZ
SAĞ SOL KAVGASI BÜYÜK BİR YALAN
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE SORUŞTURMA
ÇAPKINLIĞI YAPIYOR
İSTANBUL POLİSİ BİR İLÇEDEKİ POLİSLERDEN DAVACI OLDUĞUM
İÇİN BENİ BAŞKA BİR İLÇEYE GİTMEM İÇİN KANDIRIP O İLÇEDE
SİYASİ SALDIRI VE ŞERİAT KATLİAMI GÖRÜNÜMÜNDE BENİ
YIPRATTI, YOK ETTİ VE SALDIRAN ŞEREFSİZ DOLANDIRICILARIN
SUÇLARINI GÖRMEZLİKTEN GELDİ. YANİ YASADIŞI YOLLAR İLE
MİLYONLAR VURMUŞ İTLER SERVETLERİNİ KAYBETMEDİLER VE
HAPİSE GİRMEKTEN KURTULDULAR.
SAYFA : 29 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
BUGÜN SUÇLARI KANITLANMIŞ ŞEREFSİZLER, RÜŞVETÇİLERİN
ÇIKARLARI İÇİN VURUNCA HİÇ DAVA VE SORUŞTURMA AÇILMADAN
TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİLER, GÖREV ALDIKLARI SİYASİ
PARTİLER DE REZİL OLMAKTAN KURTULDU. SİYASET, ADLİYE,
EMNİYET ÜÇGENİ VE ÇIKAR AMAÇLI ÇETELERİN DEVLET
MEMURLARI İLE KURDUKLARI SİYASİ KÖPRÜLER.
Anayasal düzen (adil düzen isteyen varsa ben düzmüyorum,
sevişiyorum) tamamen akla ve mantığa uygun ancak rüşvet
pazarlıkları için faydalı bazı siyasi saçmalıklar var.
SAYFA : 30 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu saçmalıkların bazıları 8-10 milyon kişiyle 7 milyar insanın yaşadığı
dünyayı ele geçiriyor, bazıları hukukunu kopyaladıkları ülkeleri ele
geçirip baskıyla onlara adalet dağıtıyor. O ülkelerin kadınlarının
müslüman olmadıkları için namus olarak ikinci sırada cariye (seks
kölesi) olacaklarını kabul edeceklerini, abilerinin ve kocalarının da
adalet olsun diye onlara vergi adı altında haraç ödeyeceklerine
inanıyorlar.
Bazıları ise emekçi olduklarını ve dünyada aç insan
bırakmayacaklarını iddia ediyor, insanların hakkını vermeden peynir
ekmekle yaşatıyorlar. Yani insanca değil, peynir ekmek yiyerek, ak
gün görmeden yaşatıyorlar sizi ve karnınızı doyurduklarını iddia
ediyorlar. Size eksik ödedikleri maaşlardan zengin oluyorlar. Emekçi
diye geçinen emek tacirleri bunlar.
Bu inançların varlığı kulüp kurar gibi siyasi topluluklar veya dini
topluluklar oluşturup toplum içinde bir güç (ÇIKAR AMAÇLI SİYASİ
ÇETE) oluşturmaya dayanıyor ve bunların hiçbirinin dötü vize
almadan sınırı geçmeye yemiyor, vize alıp sınırı geçtiklerinde de
gittikleri yerin adalet mekanizması değil, vasıfsız işçisi oluyorlar.
Onların zararı Avrupaya veya dünyaya değil, haraca kestikleri kendi
çevrelerine. Yani hepsi yalan, gerçek olan çıkarlardır.
RÜŞVETSİZ SİYASET, SİYASETSİZ RÜŞVET OLMAZ
(Rüşveti alırken de verirken de şunun selâmını getirdim bunun selâmını
getirdim diye dötü sağlama almazsan tutuklanırsın, hatta zorla rüşvet alan
memur güvenilir rüşvet kaynağı olmadığın için seni soruşturmacı sanıp sana
namus kavgası açar, ibreti alem olsun diye iftira atan vatandaşa ceza
veriyorum ayakları yapar. Oysa bugün nerdeyse hiç bir şirket vergi ödemiyor,
hepsi gelirini düşük gösteriyorlar. Hatta naylon faturlar kullanıyorlar. Benim
amacım vergi düzenini değiştiren kahraman olmak değil. Anlatmaya çalıştığım
şu: Vergisini ödemeyeni tutuklamıyorlar ama rüşvetini vermeyene içtiği bir
kaşık suyu haram ediyorlar).
Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük Yalan
Büyük Yalan
evet aynen öyle
SAYFA : 31 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Sağ Sol Kavgası Büyük Bir Yalan
hatta sadece yalan değil, başlı başına bir kahpelik ve dolandırıcılık
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lYJokH7Kfuc&w=740&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Xbv9c3haRjo&w=740&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EmvUsZZdPoo&w=740&h=500]
Ulusalcı demek Kâmilci, Kemalettinci, Kemalci değil, Mustafa Kemal
Atatürk'çü olmaktır. "Yurtta sulh, cihanda sulh" dedi en büyük Türk.
Yurtta sulh olsun. Sağcı solcu diye böldünüz, fakirleri kavga ettirdiniz.
Siz her zaman başkan, her zaman yönetici, her zaman memleketi
kurtaracak hint kumaşı, haram paranızla yakışıklı, yandaşlarınızın
reklâmı ile namuslu oldunuz.
Siyasilerin etkili olduğu şirketlerde çıkan problemlerden ve ilk
çalıştığım inşaat firmaları çetesinde tüm hayatımı elimden alıp beni
şirketin kölesi yapmak için iftira atmalarını anlattığım için siyasi
patronlar rahatsız oldu bu durumdan. Beni kendilerine değil, onların
siyasi görüşlerine ve memlekete hizmet etmeyen adam olarak yanlış
tanıtmaya başladılar. Evet ben onların siyasi görüşlerine hizmet
etmiyordum, etmediğim için de onlar için bedava çalışmayı kabul
etmiyordum.
Bilmem hangi sağcı ya da solcu başkanı zengin edince memleket
kurtulmayacak. Benim kendi fikirlerim, kendi çalışmalarım var.
Bilmem hangi kocaman popolu hoca efendi ya da bilmem kim top
sakallı magandaya haraç verince, korkup angarya çalışınca memleket
kurtulmayacak. Hatta etik olarak bu duruma karşı çıkmamak daha
savunmasız insanların da aynı şekilde sömürülmesine izin vermek
doğru bir şey değil. Şimdi Cevat Çalışkan memlekete hizmet etmiyor
diyenlere bakın, siyasi propagandaya ihtiyacı olan ve oy toplamaya
çalışan dolandırıcılar göreceksiniz.
AŞAĞIDA AÇILMIŞ OLAN DAVALARIN SEBEBİ ŞU :
DEVLET MEMURLARINA RÜŞVET VEREREK SERVET YAPAN BİRKAÇ
ŞEREFSİZ BENİ TEHTİD EDİP ANAMA KÜFÜR ETTİĞİNDE ONLARI MAL
OLDUKLARI İÇİN TAKMADIM. ONLAR DA RÜŞVETLE BESLENEN VE
RÜŞVETLE SERVET YAPAN İTLERİ KULLANIP İKİ SENEMİ ZEHİR ETTİLER.
SAYFA : 32 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SONRA ONLARDAN DAVACI OLDUĞUMDA İŞİN İÇİNE CHP VE
SÜLEYMANCILAR, KÜRTÇÜLER GİRMİŞTİ. TAM GAZ VURDULAR VE
KAVGALAR ADLİYEDE DE DEVAM ETTİ ÇÜNKÜ ADLİYELERİN ÖZEL
GÜVENLİK ŞİRKETLERİ ADLİYE SINIRLARI İÇİNDE BENİ TEHTİD EDİYOR VE
OLAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDU.
SİYASİ DOLANDIRICILARIN SALDIRISI SONUCUNDA ESKİ DEFTERLER DE
AÇILDI, BU İŞTEN ÇIKAR SAĞLAMAK İSTEYEN İTLER DE VURDU. SONUÇ
OLARAK ADLİYEDE DOLANDIRICILIK YAPAN RÜŞVET KAPISI İTLERİNİ DE
DAVA EDİNCE AŞAĞIDA (ÜZERİNE TIKLAYIP İNDİRİNİZ) BULUNAN AĞIR
CEZA MAHKEMESİ BAŞVURUSUNU YAPTIM. ANCAK BUNU YAZINCAYA
KADAR GİTTİĞİM HER YERDE TACİZ VE TEHTİD EDİLDİĞİM İÇİN, EVİMDEKİ
ELEKTRİĞİ DE KESTİKLERİ İÇİN ÇOK PARA VE ZAMAN HARCADIM.
GECELERCE UYUTMADILAR, UYKUDAN DA CİNSEL TACİZLER İLE
UYANDIRDILAR. RESMEN TECAVÜZE UĞRADIM. NAMUSUMA VE CANIMA,
MALIMA SALDIRDIKLARI İÇİN PARANIN ÖNEMİ YOKTU, VARIMI YOKUMU
HARCADIM. TEK KURUŞA ÖNEM VERMEDİM, SAVAŞTIM. SAVAŞ İÇİN HER
KURUŞU KULLANDIM. BAŞVURU METNİ ŞU:
2013-08-19 Ağır Ceza <-------O
BU BAŞVURUYU YAPINCA BENİ ADRESİMDEN KAÇIRIP TIMARHANEYE
KAPATTILAR VE ORADA TEHTİD ETTİLER. AKLİ DENGEMİN YERİNDE
OLDUĞU TEŞHİSİ İLE ÇIKARDILAR ÇÜNKÜ KENDİ RIZAM DIŞINDA VE TEHTİD
EDEREK SOKTULAR ORAYA. ANCAK BENİ TIMARHANE TEHTİDİ ALTINDA
YAŞATIP ADLİYEYE GİDİNCE ARKAMDAN İT VE O.SPU ÇOCUĞU GÖNDERİP
OTOBÜS VE TRAMVAYLARDA SENİ HASTANEYE ŞİKÂYET ETTİK DİYE TEHTİD
ETTİRİYORDULAR. ONDAN ÖNCE BENİ 5 AY PARASIZ BIRAKTILAR VE
TUTUKLAMADAN ÖNCE AÇ BIRAKMAK İSTEDİLER, TÜM PARA KAYNAKLARIMI
YOK ETTİLER. SİTE AİDATINI BİR GÜN GECİKTİRİP PEYNİR EKMEKLE
BAYRAM ETTİM, GELDİKLERİNDE DİMDİK AYAKTAYDIM. (ANNEM ÖNCEKİ
YILLARDA BENİ İKİ ÜÇ GÜN AÇ BIRAKIP AYAKTA DURAMAYACAK HALDE
AKRABALARIYLA BİRLİKTE POLİSİN İSTEĞİ ÜZERİNE TIMARHANEYE
GÖNDERİYORDU, BU DEFA BOL YEMEK YEDİM. HATTA AİDATI TOPLAYAN
KÜRT BENİ "KÜRTLER ADINA CEZALANDIRACAĞINI SÖYLEYİP" PSİKOPAT
GİBİ BAKA BAKA TEHTİD EDİYORDU, BEN DE "TÜM MALTEPE İLE ÇATIŞMAYA
GİRECEĞİM" DEYİP DALGA GEÇİYORDUM). NEYSE, AŞAĞIDA AÇILMIŞ OLAN
DAVALAR DAVA ETMİŞ OLDUĞUM ADLİYE PERSONELİ TARAFINDAN
AÇTIRILDI VE MAHKEME AYNI ADLİYE İÇİNDE OLACAK. YANİ O ADLİYEDEKİ
DAVA ETMİŞ ETTİĞİM MEMURLAR BENİ YARGILAYIP İMZAMI ELİMDEN
ALACAKLAR VE ON GÜNDE CEVABI GELMİŞ OLMASI GEREKEN BAŞVURUMU
SAYFA : 33 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
AYNI ADLİYE İÇİNDE GERİ ZEKÂLI ROLÜ YAPAN BİR MEMURUN ELİNDE 4
AYDIR BEKLETİLİYOR, MEMUR İLK OKUL ÖĞRENCİSİ KIZ ROLÜ YAPIYOR:
SAYFA : 34 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 35 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AV09slq10-Q&w=740&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M14VVixT8PA&w=760&h=550]
İnançlarım yüzünden (ulusalcı faşistim, Atatürk'e saygıda kusur
edenler midemi bulandırıyor) veya bazı şerefsizlerin çıkarlarını tehtid
ettiğim için düşman listem kalabalık ve ben bunlardan hiçbirine
saldırmadım, gelip kendileri musallat oldular hayatıma, polis
tarafından tutuklanmaktan korktular ama rüşvetçi polisler onların
elinden kemik yiyen it oldukları için tüm polis teşkilâtını kışkırttılar,
kaşınanlara da gerekli lafları soktuğum için çıkaramadıkları lâflar
için beni öldürmeye teşebbüs ettiler, bedenen öldüremeyince kanıtları
ortadan kaldırmak için hukuken öldürmek, yani hukuki ehliyetimi yok
etmek istediler ... Polis gücünün istediği gibi kanunsuzca adam
kaçırıma gücünü seven, özellikle onlarla suç ortağı gibi çalışan ve
onlara adam veren özel güvenlik şirketleri, hayvanlar siyasi saldırı ve
karalama politikası ile rüşvetle adam harcayan üniformalı itlere
destek verdiler.... Aslında ortada siyasi bir kavga yok, ortada rüşvetçi
ve işkenceci itlerin kendi siyasi çevrelerini, onlara rüşvet veren
kerkenez siyasetçi ve siyasi grupları kışkırtması söz konusu. Bu kavga
bittiği zaman vatandaşa saygıyı öğretmiş olacağım kalabalık rüşvetçi
it sürüsüne. Memurların çok büyük kısmı rüşvet şebekesi ve trafiği
yönetenlere veli nimet diyorlar ve o memurlar gerçek, yani öz
babalarının kim olduğunu hatırlamazsalar, kanununa uygun hareket
etmezseler herkes onların babası belli olmayan, para veren herkesi
baba kabul eden o.ospu çocukları olduklarını anlayacak.
Polis beni korumayınca (sorun çıkaran polisleri ağır ceza
mahkemesine gönderdim ancak savcılıktaki memur kalemleri dosyayı
11 Haziran 2013'den beri savsaklaya savsaklaya hukuken ve bedenen
saldırıya uğramam için zemin hazırladı, sanıklar ve yandaşları
binlerce iftira attı ve kesintisiz tacizlerle beni şiddete ve küfüre
zorladılar) , o polislerin meslektaşları da onlar hakkında kardeşlerimiz
diye konuşup suçlarını kayırınca meydanı boş bulan kahpeler tam gaz
saldırdı...Kardeşlerimiz dedikleri de onların ailesi idi, yani polis mafya
olduğunu kabul etmiş oldu..Nedeni yasal yollar ile ceza verdirmek
istediğim ve onların meslektaşları için şikâyetçi değilim şeklindeki
ifadeleri baskı ve korku altında almış olan ihtiyar polisler idi...Ben
onlar için emeklilik değil, hapis istiyorum....Düşman listemi ve
bunların yapmış olduğu saldırıların "anatomisini" de ortaya
koyacağım.....
SAYFA : 36 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu saldırıların temeli beni iki yıla yakın süre ile her gittiğim yerde
tehtid ve hakaretlerle, iftiralar ile sürekli gerip gerip küfür etmeye
zorlamaktan, sağlığımı elimden alarak yıpranmış adam görünümü
kazandırarak akıl hastası olmakla suçlamak...Sağlığımı elimden
aldılar, ömrüm kısaldı ve "ömrünü kısalttık" diye dalga geçiyorlar,
yani ciddi zararlar verip dalga geçiyorlar, küfüre zorluyorlar ama ben
yasal süreci ilerletmeye ve mahkemelerde hakkımı aramaya
kararlıyım....Yaklaşık iki sene vurdu bir sağdan bir soldan CHP ve
ortağı cemaatçiler...Sanıklar arasından birkaç özel güvenlik şirketi
olduğu için sapık tacizciler beni onların görevli olduğu alanlarda
(metro, metrobüs, tramvay, ...v.b. yerlerde) taciz ediyorlar. Ama bir
yerden başka yere gideceğim zaman bütün yol boyunca rahat
bırakmıyorlar beni. Ve taciz şekillerini değiştirdiler. Eskiden kesintisiz
ve sapıkça, sapıkça laflar ile rahatsız ediyordular, kafalarını
kırdırtmaya çalışıyordular. Şimdi ise eski sapık saldırılarına ait birkaç
laf edip kasıtlı olarak huylandırmaya, kızmam için her şeyi
yapıyorlar. Kalabalık oldukları için ve hepsi aynı şeyi yaptığı için
başarılı oluyorlar. Çok zaman, enerji ve para harcatıyorlar. Bu
durumlarda en doğru çözüm kadın veya erkek demeden birkaç tanesini
dövmek. Ama eskisi gibi sapıkça saldırmıyorlar çünkü arkalarında
duran aynasızları dava ettim, artık sinsice dolandırıcı edalarıyla taciz
ediyorlar.
CHP (CHP İÇİNDEKİ KÜRTÇÜ KILIÇDAROĞLU ÇETESİ)
CHP'NİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞINI AÇIKLIYORUM. CHP BANA
İFTİRALAR ATARAK KALABALIK KİTLELERİ KIŞKIRTTI. BANA CEZA
VERDİKLERİNİ İDDİA EDEN KAHPELER SÜREKLİ ZARAR VERDİ
BANA VE ÖMÜRLERİNDE HİÇ ADAM OLMAMIŞ MAGANDALAR BANA
VURMAKTAN BÜYÜK ZEVK ALDI. CEZA ADI ALTINDA KENDİ
MAAŞLARININ DÖRT KATINI KAZANAN MÜHENDİSİN SAĞLIĞINI VE
PARASINI GASP ETTİLER. BU BİR CHP REKLÂMI OLDU .
YANİ ORTAK BİR DÜŞMAN YARATIP O ORTAK DÜŞMANA
BERABERCE VURAN VE AYNI GEMİNİN YOLCUSU (SONUÇ OLARAK
MECBURİYETTEN AYNI PARTİNİN OY VERENİ) HALİNE GELEN,
SAYFA : 37 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
FARKINDA OLMADAN OYLARINI KAPTIRAN VE CHP'YE MECBUR
KALAN BİR KİTLE OLUŞTU. CHP BU CEZA VERİYORUZ SAÇMALIĞI
İLE BANA CEZA VEREBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNEN ÇOK SAYIDA EZİK
İTİ KAZANDI.
PEKİ BU ORİJİNAL BİR SALDIRI YÖNTEMİ Mİ? İKİNCİ DÜNYA
SAVAŞINDAN ÖNCE ALMANYADAKİ ALMANLAR FAKİRDİ, ORADAKİ
MUSEVİLER ZENGİNDİ. ADOLF HİTLER ALMANYADAKİ FAKİRLİĞİN
YAHUDİLERİN SUÇU OLDUĞUNU SÖYLEYEREK TÜM ALMANLARI
YAHUDİ DÜŞMANLIĞI ŞEMSİYESİ ALTINDA BİRLEŞTİRDİ. TÜM
FAKİR ALMANLAR ÇILGINCA DESTEKLEDİ ADOLF HİTLER'İ VE O BU
GÜÇLE ALMAN SANAYİSİNİ KURDU. ANCAK HİTLER MANİK
DEPRESİF BİRİYDİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İMKÂNSIZ OLAN
ŞEYLERİ BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORDU, TÜM DÜNYAYA
SALDIRDI, YANİ MİLYARLARCA İNSANA SALDIRDI VE EBESİNİN
ŞEYİNİ GÖRDÜ.
CHP AYNI POLİTİKAYI İZLEDİ, ÖNCE İMANIMA LAF ETTİ VE BENİ
BAŞKA DİNDEN GÖSTERMEYE ÇALIŞTI. YANİ YAHUDİ OLMAYAN
ALMANLAR GİBİ VURDU. SONRA BENİ ZENGİN OLARAK GÖSTERİP
BİRKAÇ AY RAHAT ETTİĞİM İÇİN BENİ FAKİR ALMANLARIN ZENGİN
YAHUDİLERE VURDUĞU GİBİ İSTANBULUN DAR GELİRLİ
VAROŞLARINA VURDURDU (BİR HAMBURGER YA DA BİR KÖFTE
ALMAYA GİTTİĞİM YERLERİN ÇALIŞANLARI BANA SALDIRIYORDU,
KENDİ MÜŞTERİLERİNDEN NEFRET EDEN BİR VAROŞ SÜRÜSÜ
VARDI VE İÇLERİNDE KALMIŞTI ONLARA EMİR VEREN
MÜŞTERİLERE VURMAK, NEFRET EDİYORDULAR) CHP. BENİ BAŞKA
GELİR SEVİYESİNDEN GÖSTERDİ, YANİ FARKLI SINIFTAN
GÖSTERDİ BENİ. BENİ BULGAR OLARAK GÖSTEREREK, YANİ TÜRK
OLDUĞUMU KABUL ETMEYEREK BENİ BAŞKA MİLLETTEN
GÖSTERDİ VE VURDURDU CHP. YANİ CHP HİTLER'İN POLİTİKASI
İLE VURDU VE HEDEFİ ALMAN MİLLETİNİ BİRLEŞTİREN HİTLER
GİBİ TÜM VAROŞ VE SAPIKLARI CHP ÇATISI ALTINDA
BİRLEŞTİRMEK İDİ.
BU CHP İÇİN ÇOK KÂRLI BİR HAREKET İDİ ÇÜNKÜ ONLARIN
SULTANGAZİ İLÇE TEŞKİLÂTININ ŞEREFSİZLİKLERİNİ VE
YOLSUZLUKLARINI BİLİYORDUM, BU TEŞKİLÂTIN EYLEMLERİ
MİDENİZİ BULANDIRIR. ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN BENİ YOK ETMEK VE
KIŞKIRTMA İLE ÇOK SAYIDA OY TOPLAMAK İSTEDİLER. ŞİDDETE
BAĞLI VE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ DESTEKLEYEN EZİK Mİ EZİK, ÇOK
EZİKLER BU SİNDİRİM VE ŞİDDETİ GÖRÜNCE ARTIK TERÖR
SAYFA : 38 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ÖRGÜTÜNÜN PARTİLERİ YERİNE CHP'YE OY VERMEYE RAZI OLDU.
PEKAKAA'NIN BAŞARAMADIKLARINI CHP BAŞARIYOR VE ARTIK
TÜM EZİK OĞLU EZİK, ÇOK EZİK HALKIZ DİYENLER CHP'NİN ÇATISI
ALTINDA TOPLANDI. HİTLER'DEN KOPYE ÇEKTİLER.
2008 yılında uğramış olduğum çete saldırısı ve bu çetenin babası diye
geçinen Şenol Erdağı'nın (Sinan Şamil Sam'ın akrabası olduğu için
karakollardaki torpillerden para kazanıyordu, çetelerin kayırılmasını
sağlayıp para kazanıyordu) yalancı şahitlik yapması sonucunda
seneler kaybettim. Okuldan mezun olduktan sonra çetenin kırmış
olduğu bacakla ve Şenol ile iyi anlaşan ailemin çıkardığı kavgalar
nedeniyle hem ruhen hem de bedenen ortaya bir değer koyamıyordum.
Zor iş buldum ve bulduğum iş daha sonra öğrendiğime göre avukatım
Kadriye Tezcan'ın ( Kılıçdaroğlu CHP'sini destekleyen eski G.O.P. CHP
kadın kolları başkanı, alevi) tanıdığı ve aile dostu çıktı.
Mahkemenin ilk duruşmasında faşist olduğumu söylemiştim ve CHP
politikasını batıracak bir faşizm savunması yapmıştım. Benim ortaya
koyduğum mantıkla CHP'nin kürtçülük ve terör örgütü ile uzlaşmacılık
yapması imkânsız idi. O şirketler grubunda ezik insancıklar ve
barzolar diye nitelendirdiğim çalışanlar, yöneticiler tehtid ve
aşağlama için her şeyi yapıyordular ancak bunu kendi üç kuruşluk
kişilikleri yüzünden yaptıklarını sanıyordum, siyasi bir sebebi
olduğunu bilmiyordum. Terbiyesizlikleri ve tehtidleri bardağı
taşırınca işten kaçtım ancak telefon ederek anama küfür ettiler ve beni
tehtid ettiler. Sosyal medyada duyurdum olayı, biraz olay öğrenilsin
diye biraz da cevaplarını aldıkları zaman neden ne olduğunun
bilinmesini istedim.
Şirket sahibi Halûk Bozkurt arkasındaki CHP ve ortaklarının
arkasındaki şeriatçı sürülerine güvenerek beni her gittiğim işten
kovdurdular, kovdurmadan önce "adam edeceğim" diye barzolara
eziyet ettirdiler bana, barzolar da düşman listesine girdi. Hepsinin
kirli çamaşırlarını verdim il emniyete ancak il emniyette de bana
öğrencilik yıllarımda kazık atmış polis kahpeler vardı. Onlar da tam
zamanlı vurdu. Bu durumda milyoner kahpeler bayram etti, eski
üniformalı düşmanlarımın da cebi para gördü. Her gittiğim yerde
tramvay, otobüs, ikamet ettiğim adres, metro... her yerde kesintisiz
taciz altındaydım. Bir dakika düşünmeme izin vermiyordular, bunlar
polis destekli oldukları için dövemiyordum. CHP taraftarları ve
düşmanlarım kesintisiz vuruyordu ve ben dokunamıyordum hiç birine.
Böylece sapıkça vuran tesettürlü şeriatçı kadınlar ile birlikte bana iş
SAYFA : 39 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
vermeyen ve iftira atan CHP'ci işverenlerin bulunduğu Maltepe
bölgesinde beni 6 ay yıprattılar.
İkamet etmekte olduğum sitede önce acımasızca beni öldürmekle tehtid
eden komşu topluluğu işi daha sonra yorgunluk yaratacak şekilde
tacize dönüştürdü. Yormak için komşuların fahişe karıları para
karşılığında sabahın üçünde uyandırıp cinsel konuşmalar yapıp beni
mastürbasyona zorluyordular. Bu olaylar ortaya çıkınca düşmanım
diye birkaç yaşlı teyzeyi çıkardılar ortaya. Oysa olayın aslında genç
komşu karılarının seks sohbetleri ile beni yorması vardı, yemin ederim
o yaşlı inekler ile alâkalı değildi. Holdinglerin söz verdiği "ödül" adı
altında para vermesi için tüm siteyi sanal kerhaneye çevirmiştiler.
Daha sonra beni tehtid eden ve taciz eden yaşlı bir iki karı olayına
dönüştürdüler olayı. Bu kadar olay sonunda beni aylarca çalışamamış
ve para kazanamamış biri olarak akli dengesi yerinde olmayan ve
kendisine bakamayan, vesayeti kısıtlanacak adam diye çıkardı kahpe
CHP fahişeleri ve pez.venkleri. Amaçları davacı olma hakkım olan
CHP'den davacı olmamı engellemektir. Yani tüm çaba CHP'ye dava
açmamı engellemek için. Neden mi? Sultangazi İlçe CHP'nin
kahpelikleri ve şerefsizlikleri yüzünden, tam anlamıyla dolandırıcı
o..pu çocuğu olan Sultangazi Belediye Meclis Üyeleri yüzünden. Yani
ilçe CHP beni Anadolu yakasına götürüp orada kendi amacına uygun
olaylar çıkarıp burada Sultangazi'deki CHP'ci o.pu çocukları için dolap
çevirdi.
İşverenlerimden ilki olan Halûk Bozkurt'un sürekli olarak beni tehtid
etmesi ve bundan zevk alması, yani tehtidle çalıştırması nedeniyle ve
yapmış olduğu servetin (aslında doğru dürüst parası yoktu benimle
tanışmadan önce) yasadışı olması nedeniyle ona çocukken ayakkabı
boyamak için kullandığı sandığı atmamasını çünkü ona lâzım
olacağını söylemiştim. Her şeyi yasadışı yollar ile yaptığı için ve beni
tehtidle çalıştırdığı için, üstüne de Allah taklidi yapıp "senin
allahınım" ayakları yaptığı için onun yasadışı parasını batıracağımı
söylemiştim ona. Ancak kendi partisinin itlerini ve Kılıçdaroğlu
takımının Türk düşmanı köpeklerine saldırttı. Beni Maltepe Aydınevler
Mahallesindeki adresimde öldüremeyince aç bırakmak için yaptık diye
konuşmaya başladılar. Çünkü cinayet işlemek için beni açlıktan
öldürmeye teşebbüs ettiler. Bunun için kiralık katil olarak şeriatçı
görünümündeki dolandırıcıları (kızı bakire olmayan tesettürlü olan ve
bakkalında bol miktarda alkol satan dolandırıcı dinci bakkal, kürtler
için ceza veriyoruz diyen ve işin içinde karıları p.zevenk gibi kullanan
kuaför Tuncay ve kürtçü bahçıvan, şeriatçı görünümünde olan ve Allah
seni şöyle yapacak böyle yapacak diye konuşup sanki kendisi
SAYFA : 40 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Allah'mış gibi beni sürekli tehtid eden ve dolandırıcı polislerin sağ kolu
olan site bekçisi) kullandılar.
Yani polisle kavga etmek yerine razı olup o dairede ölseydim bunlar
beni aç bırakıp cezalandırıyoruz ayaklarına girmeyecekti çünkü zaten
ölmüş olacaktım. Bugün ise CHP'nin özellikle iyi beslenmiş itleri
alışveriş merkezi, fiyatların yüksek olduğu kafeler gibi yerlerde
(özellikle iyi beslenmiş olup vücutlarına güvenenler) kadınların
dikkatini çekmek için (özellikle onları kışkırtan CHP'ci oros.uların
dikkatini çekmek için) bana sürekli laf atıyor ve sataşıyorlar ama
yakalayamıyorum. Yüzüme konuşmuyorlar, konuşsalar bir iki tanesin
döveceğim. Sürekli huylandırıp kavga ettirip beni tutuklatmaya
çalışıyorlar. Halûk Bozkurt bir dolandırıcı ve ben işten ayrılmadan
önce sahte davranışlar ile konuşarak, sanki bant kaydı dolduruyormuş
gibi davranarak yaptığı her şeyi yalanladı. Bu CHP'nin soysuz, Türk
düşmanı yöneticileri bu milletten nefret ediyor. Bazıları ya dinimizden
nefret ediyor, ya da Türk olmamızdan. Halkçılık adı atında Türk
düşmanlığı yapan bir parti var karşımızda. Bunlar Atatürkçü olsa ne
yazar.
Bunlara güvenerek tüm topraklarımızı kaybedip Atatürkçülüğü
Ankara'dan ibaret küçük bir toprak parçasında mı yapalım. Atatürk
bunların dedelerini camii avlularında astı diye mi Atatürkçü bunlar.
Onlar milletimize kin güdüyor. "Atatürk benim dedemi astırdı, dedem
zaten gereksiz adamdı, evdeki yemekleri boşuna yiyen ve pis kokan
biriydi, Atatürk onu astığı için Atatürkçüyüm" mü diyor bu şeref.izler.
Hayır, onlar sağ sol kavgası adı altında topraklarımıza saldırıyor,
sağcıları Atatürk düşmanlığı ile suçlayıp eyalet sistemini, devlet içinde
devlet ve daha birçok uygulamayı getirmeyi çalışıyor. Sağcıların
arasında da sapık ve inançlarında samimi olmayan gruplar var. Solda
da Ulusalcılar (CHP ile alâkası olmayan gerçek ulusalcılar) gibi gerçek
solcular var. Komünizme karşı olmamın nedeni de diğer
vatandaşlardan farklı, komünistleri ateist oldukları için red
etmiyorum. Komünizmi insanın karnını doyurucak kadar para verip
sınırsız şekilde çalıştırmasından, yani karnı doyurulacak ve neredeyse
bedava çalıştırılacak, sırtına binilecek at muamelesi yapmasından
şikâyetçiyim. Komünizmden milyonlarca zengin gibi yaşayan mutlu
insan yok, milyonarca karnı doymuş fakir var.
Bir de ikamet etmekte olduğum sitede beni Küçükyalı Polis Merkezi,
Maltepe ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri, Organize Suçlar
Şubesi, Mali Şube ve Terör Şube ile değil de, bir iki tane yaşlı cadı ile
SAYFA : 41 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
kavgalı gösteren, yaşlı teyzelerden yanayız, onların oğluyuz diyen
polislerin anasının taaaa a.ına koyayım. Or.spunun çocuğu onlar. İşte
İstanbul polisinin asaleti bu kadar olur, tüm şehri nitelikli
dolandırıcılık yaparak dolandırıyorlar. Artık tüm şehir yaşlı
savunmasız teyzeleri kurtardıklarına inanıp, ki bir tanesinin yüzüne
bakmadım ve görsem tanımam, rüşvetçi pez.venkleri hapisten
kurtaracaklar. Onların amirlerinin de müdürlerinin taaaaa anasının
a.ına koyayım. İstanbul polisinin asaleti bu kadar işte, çok asil
davranışlar sergiliyor gibi yapıp hırsızlığın ve eşkıyalığın ta kendisini
yapmaktır onların sıfatı.
Sitedekilerin başlıca sorunları arasında şunlar var: Bana yaptıkları
şeyleri gazeteci yaşlı bir bayana yapmışlar benden 8-10 ay önce ve zan
altındalar, polisin köpeği olmak zorundalar cinayetten hapise
girmemek için. Bana yaptıkları yüzünden de yeterince hapis
alabilirler, bu nedenle polis sürülerine kul kurban olmak zorundalar.
Hepsi aynı geminin yolcusu. Bazıları TSK mensuplarının yakını
oldukları için askeri mahkemelerden veya ceza mahkemelerinden ceza
alabilirler, adamlar rütbelerini kaybedebilir. Özellikle bir tane cüce
var, daha önce hiç görmediğim ve 17 Temmuz'da kavgalı olduğum
kırtasiyede yanıma gelip "öğrensin" diye laflar eden, elimdeki
dosyaları alıp beni tanıyormuş gibi davranan. TSK'yı telefonla
aradığımda aynı ipnenin bir benzeri benim evimin önündeki yoldan
geçip telefonla şurayı arıyor burayı arıyor diye konuşmuştu ama o mu
değil mi bilmiyorum. Yani tanımadığım bir sürü ipnenin çocuğu
saldırdı, hiç biri ile alâkam yoktu ama hepsi kiralıktı. Tepe, Akdeniz,
Bilge, GSM,...özel güvenlik şirketleri nefes aldığım sürece düşmanım.
Benim paramı çalıp doyurdukları çocukları ve anaları da düşmanım.
Zaten anaları olacak fahişeler beni gece gündüz, her yerde, bindiğim
her otobüs, tramvay, metrobüs, metroda tehtid ve taciz ettiler, sözlü
şiddet uyguladı oro.pular.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Emniyetine başvurduğum zaman beni kaçıran Tepe Özel
Güvenlik Şirketi ve suç ortağı bir komiser yardımcısı adına baskı ile
"şikâyetçi değilim" diye ifade alan soytarı pez.venk komiser çıktı
karşıma mali şubede ve beni organizeye gönderdi. Organize ile birlikte
vurup o pez.vengi dava etmemi engellemek için ömür boyu tımarhane
teşhisi ayarlamaya çalıştılar. Dr Erhan adındaki pez.venk oros.u
çocuğu doktor beni tehtid etti ve "sana ceza verdik" şeklinde konuştu.
Devamında Altmışlar sitesi ve birçok başka yerde "ceza veriyoruz" diye
SAYFA : 42 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
konuşan çok sayıda or.spu çocuğu çıktı (albaylar yarbaylar yakınları
ve başka memurlar). Yani olayın mantığı bana zarar verirken ceza
veren adam gibi davranmaktı.
Beni iş için Maltepe'ye getirip işsiz bıraktıktan sonra yıpratmaya
başlayınca bütün polis kuvvetleri zevkten coşuyor ve eğleniyordular.
Altmışlar sitesinde polis desteği ile adam yok ediyordular. O adrese
geldiğimde daha ilçeye adım atar atmaz başladı etrafımda dolaşmaya
sakallı pezolar ve tesettürlü oro.pular. Topluca iftira atıyor ve hakaret
ediyordular, arı kovanı gidi dolaşıyordular etrafımda çünkü bir
kışkırtma yapılmıştı ve sağcı solcu ortak bir saldırı idi. CHP'ci
kaltaklar tehtid ede ede ve hakaret ede ede dolaşıyordu etrafımda
Maltepe çarşısında. Tam gaz vuruyordular zaten. Bu arada il emniyet
terör şubeyi arıyordum, hatta küfür edecek kadar zorluyordular beni
ama bir çözüm yoktu çünkü saldıran polisin kendisi idi.
Polislerin kahpe anaları ve bacıları saldırmıştı bana ve baş örtülü kız
muhabbeti buradan kaynaklanıyordu. Ben hiç bir tesettürlü kal.ak ile
sorun yaşamamıştım ama polis karılar ve anaları ömür boyu
çalışmamış, kocaman popolu tesettürlü domuz oldukları için öyle bir
kavga uydurdular. Baş örtülü kavgası diye polis ve özel güvenlik
şirketi elemanlarının analarına avratlarına taciz ve tehtid ettirdiler
beni. Bu taciz 6 ay sürdü ve sitede tüm suçu ve saldırıyı bir iki ihtiyar
kalt.k üstlenince ve bunlar bana hakaretler, tehtidler savurunca hak
ettikleri küfürleri ettim onlara. Beni sürekli taciz ettikleri için
cevaplarını aldılar. Ancak aylardı devam edin, ispatlayamaz diyen
gözlüklü oro.pu çocuğu polis onu dava ettiğim için bana küfür eden
deli muamelesi yapıp tımarhaneye kapattı. Tımarhaneden akli dengesi
yerinde değil kararı çıkmadı.
O şerefsiz dörtgöz kahpe polisi ağır ceza mahkemesine gönderdim.
Ancak tek ortak dosyada güvenlik şirketleri ile polisleri dava etmiştim,
takipsizliğe itirazı ağır ceza mahkemesine göndermiştim. Dosyayı
böldüler takipsizlik bürosunda ve bir dosyayı kanıtsız bıraktılar. Ama
ben yapacağımı bilirim onlara. Defalarca şahsen de gittim İl emniyete
ama kahpe polisler her şeyi yalanlayıp dalga geçti çünkü sanık zaten
kendileri idi. Bu ülkede polis anlaşmalı itleri ile birlikte adam
öldürüyor ve bunu da kedinin fare ile oynadığı gibi aylarca oynaya
oynaya yapıyor. Kurbanlarını şahitsiz bırakıp aylarca yıpratıyor,
benden önceki kiracıyı açlıktan öldürmüşler, aç kalınca veremi azmış,
cesedi çıkmış daireden. Polise güvenmiş kadın, polis inanmamış kasıtlı
SAYFA : 43 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
olarak. Kast etmiş canına polis inanmamış gibi yaparak, iftiracı deyip
kadını bitirmişler. Bana aynısını yapamadılar.
Beni de 4-5 ay acımasızca yıprattılar, artık sokakta gezmekten
çekiniyorum dış görünüşüm yüzünden, deliye benzemem için aldılar
gençliğimi, tazeliğimi. Artık bakmaktan utanıyorum kızlara,
yıpranmış moruğa benzediğim için. Beni yıpratan özel güvenlik
elemanları da sümüklerini çekiyordu güzel kızları görünce, çünkü
çalışmadan ortada gezen kabadayı idi hepsi, öyle havalı kız tavlayacak
bir meslekleri ve maaşları yoktu. Artık rahatladılar ama 6 ay önce ne
iseler 6 ay sonra da aynı şey olacaklar, beni yıpratarak verdikleri tek
mesaj başkasının canına malına saldıran pislik olduklarıdır. Sonra
birkaç tane iri yarı ve bir tane kısa boylu ve sapık polis geldi kapıma,
ufak cüce polisin silâhına ve kelepçelerine düşkünlüğü vardı.
Beni kapattılar Erenköy tımarhanesine ve kasıtlı olarak ağızımdan
çıkan tek kelimeye inanmayan Özgür Aycan Akdur diye bir doktor
verdiler. Adam polisleri haklı göstermek için tek kelimeye
inanmıyordu, beni delice yıprattılar, adam her şey yalan diyor. Zaten
memuru memura şikâyet edebilir misin bu ülkede. Bu ülkede güç
esastır, bütün dünyayı ele geçirecek güce saygı gösterilir. Başkalarının
haklarına gösterilen saygı, yani asalet önemli değildir. Burada anaya
küfür edilir çünkü güç başkasının anasına tecavüz edecek güce sahip
olmaktır, başkasının hakkını verecek asalet önemli değildir. Devletin
polisi de devletten aldığı silâhı ve kelepçeleri kendi çıkarları için, yani
kendi zevki için güç olarak görür. Yani doktor demeye bin şahit isteyen
zengin çocuğu Özgür Aycan Akdur "canım istemedi inanmadım ve
polisi haklı gösterdim" mantığı ile hareket ettiği için Türkiye
Cumhuriyeti Devleti "Kahpe" oldu.....Bu devleti Avrupa Birliğine değil,
Türk Birliğine bile sokmamak gerekiyor çünkü Türk'e yakışacak
asaleti yok.
SULTANGAZİ VE MALTEPE KAYMAKAMKLIKLARI
BİMER vasıtasıyla yaptığım başvurular sonucunda adalet bakanlığı ve
iç işleri bakanlığı soruşturmalar açtık. Sultangazi ve Maltepe
kaymakamlıkları bu soruşturmaları sanıkların eline verdi. Yani bu
kaymakamlıklar o kadar şerefsizdi ki soruşturulacak polislerin kendi
SAYFA : 44 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
eline verdi soruşturmaları, sanık ilçe emniyet müdürlükleri kendileri
hakkında soruşturma açıp kendilerini çok namuslu ve suçsuz buldu.
Böyle bir gö.verenlik ancak Türkiyede olur, başka yerde olmaz. Bir
Afrika ülkesinde böyle bir peze.enklik, böyle bir resmi dolandırıcılık
olmaz.
BİLİŞİM EĞİTİM DERSHANESİ
RÖNESANS HOLDİNG VE ILICAKLARIN ŞERİATÇI ÇETELERİ
BİLKENT HOLDİNG VE TEPE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ
ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDEN OLUŞAN ORGANİZE SUÇ
ÖRGÜTÜ (TEPE, AKDENİZ, BİLGE, GSM ...V.B. ÖZEL GÜVENLİK
ŞİRKETLERİ)
CHP kudurunca ve imajı beş paralık olunca, ki gerçek imajı bu
Kılıçdaroğlu çetelerinin, beni önce bir iftar yemeğine ısrarla çağırıp
orada anamla dalga geçerek küfür ettirdiler. Devamında da yıllarca
uykusuz bırakarak, komşulara ve sapık yandaşlarına taciz ettirerek
küfür ettirip beni küfürbaz diye tanıtmaya çalıştılar. Oysa onların
birkaç köpeği küfürün alâsını hak etmişti ama terbiyemi bozmamıştım,
onlara medeni bir şekilde kim olduklarını tarif ederek kendileri
kendilerine o.ospu çocuğu teşhisini koymalarını sağlamıştım. Yani sen
şusun kendi adını kendin koy demiştim, kanıtlarıyla.
Bu işte bir de Süleymancılar cemaatiyle zengin olmuş bir iş adamı ve
onun yeteneksiz, din tüccarı, cahil kardeşi olunca sağcı solcu saldırı
hazırladılar. Ama bunlar açık şekilde vuramazdı, onlar hakkında
yazdığım yazıların yanında eski düşmanlarım da vardı, eskiden davacı
olduğum üç kuruşluk itler de vardı. Bu düşmanlarımın kucağına
attılar beni ve onlar vuruyor diyerek kendileri vurdular. Musallat
oldular hayatıma ve bastılar parayı. "Şöyle düşmanları var, adamlar
SAYFA : 45 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
baba, seni memnun ederler" diye peşimde dolaşan bir sürü it vardı,
gittiğim yerlerde herkesi kışkırtıyorlardı. Çıkar için vuruyordu
ipnenin çocukları. Bir de CHP'nin süslü ve kaliteli kadın görünümünde
dolaşan o.ospuları vardı ki bunlar da gittiğim yerlerdeki magandaları
kışkırtıp bunları aklınca "erkeklik" yapmaya zorluyordular. Yani
kahraman kesilen bu asil abazalar hayatlarında görmedikleri
yosmalara yaranmak için bana saldırıyor ve ayılık yapıyordular. Çok
asil delikanlı ve duyarlı vatandaş edalarıyla üç kuruşluk, kaliteli kadın
görünümünde olan, CHP'ci fahişelere yaranmaya çalışıyordular.
Düşman listesinde beni öğrencilik yıllarımda kaçırıp hayatımı
mahveden, daha sonra polis tehtidi ile ilâç kullandırtan ve ömrümü
çürüten Tepe Özel Güvenlik Şirketi (okulumda görevli şirket) vardı.
Beni ilâca bağlayıp sürekli doktorlar ile tartışarak kötürüm olmama
neden olan o.ospu çocuğu şirketi. Beni önce 2000 yılında kanunsuzca
kaçırıp beynime elektrik verdirtip tüm maddi kaynaklarımı da
kurutup Üsküdar Ülkü Ocağı misafirhanesine yerleşmeme neden
oldular. Orada kiraladıkları birkaç it de vurdu, beni bir iki ay uykusuz
ve tehtid altında bırakıp yine kapattılar tımarhaneye. Bu defa da
SAYFA : 46 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
vücudumdaki tüm kanı boşaltan Ermeni doktor Kirkor kafayı takmıştı
bana. Uzman olmuştu ipnenin oğlu. Ona Türk olduğumu söyledim ve
bana Türk olmanın ne özelliği var diye sordu. Ben bu kadar olay
sonunda ölmemem, hayatta yani ayakta olmam bile güzel bir şey
dedim ve o bol miktarda kan alıp beni ayakta duramayacak hale
getirdi.
HER İKİ ADRESİMDE BULUNAN KİRALIK KOMŞULAR (YAKLAŞIK İKİ
SENE KADAR ÇALIŞMAMI VE UYUMAMI ENGELLEDİLER, SABAHIN
ÜÇÜNDE CİNSEL TACİZLER İLE BENİ MASTURBASYONA
ZORLADILAR, GÜNDÜZLERİ ÇALIŞMAMI VE GECELERİ UYUMAMI
ENGELEDİLER. ÜÇ KURUŞLUK VAROŞLARIN CEBİNE PARA KOYUP
TUTUKLANMAMA GARANTİSİ VERİP YIPRATTILAR BENİ.)
STARBUCKS
MC DONALDS
HACIOĞLU
SİMİT SARAYLARI
BURGERKING
ÖGE'LER SÜLÂLESİ (PRAMİT YAPI DENETİMİ LTD. ŞTİ. VE PİRİZMA
MÜHENDİSLİK)
BOZKURTLAR SÜLÂLESİ (ARTUN MİMARLIK İNŞAAT)
TURKCELL (MALTEPE ŞUBELERİ)
SOĞANCIOĞLU İNŞAAT
FEMA İNŞAAT VE TİC. A.Ş. (FERİT RIZVANOĞLU'NA AİT KAMU
İHALESİ ALAN PARAVAN ŞİRKETLER GRUBU)
SAYFA : 47 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ASTAS ALÇI VE DEKORASYON
HUKUK MAHKEMESİNDE SAVUNMA DEĞİL, SUÇLAMA YAPACAĞIM
SUÇLAMANIN METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE
YAZIP BİTİRECEĞİM
BENİM TÜM MÜCADELEM ŞEFFAF OLDUĞU İÇİN SANIKLAR
BURADAN ALDIKLARI BİLGİLER İLE OLAYLARA ŞEKİL VERDİLER
HER ŞEYİ BİLDİKLERİ İÇİN DAHA KOLAY DOLANDIRICILIK
YAPTILAR AMA İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN CEZASINI ALMAKTAN
KURTULAMAYACAKLAR
Siyasi parti militanı devlet memurlarının adama nasıl vurduğunu
anlamanız için başımdan geçenleri anlatmam yeterli. Eğer olayları
kavrarsanız belki bir gün memurların cinayetinden kurtulursunuz,
çoluğunuz çocuğunuz bana dua eder.
---------------------------------------------------
Faili meçhul cinayet nasıl yaratılır ?
En klasik tipi şudur:
Hayatı tehlikede olan savcılığa başvurur. Şikâyet dilekçesinin işleme
konulması ile birlikte cevap ve müdahale süresi uzatılır. Adamı döverler
ya da bir kavgaya karıştırırlar, ya da en açık şekilde cinayete kurban
gider. Bu durumda evrak fareleri devreye girer. Birçok faili meçhulün
sebebi adliyelerdeki evrak memurları, yazı kalemleri, arşiv
memurlarıdır. Sizin dosyalarınızdan şikâyet dilekçeleri ve evraklar
kaybolur. Dava dosyanızda suçladığınız birileri vardır ama sizi asıl
öldürenlerle ilgili evraklar kaybolur dosyadan. Yani cinayetin sebebi
adliyedeki memur çeteleridir.
SAYFA : 48 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
11 Nisan 2013 duruşmasında annem ile aramızda açık düşmanlık vardı
ama şahidim yoktu. O ve davadaki sanık ile sanığı destekçileri oradaydı.
Adliye kalem memurlarından biri önümden geçti, iyi beslenmiş uzun
boylu bir kadındı. Ne istediğini anlamadım, defalarca geçti ama derdini
anlayamadım. Daha sora kısa boylu bir maganda geldi ve "erkek gibi
davrandın" dedi ama ona cevap vermeye gerek duymadım. Bu arada
sürekli gerginlik içinde ve ailemle sanık çevresinin söylenerek beni
yıpratıp yormasına maruzdum. Arka arkaya sular, coca-cola ve sodalar
içiyordum. Artık yorgunluktan iflâs etmek üzereydi vücudum ve
duruşma başladı. Ayaklarımın altı yanıyor, ayakta duramayacak kadar
yorgundum. Eğer hakim oyuna gelseydi beni deli diye götürecektiler.
Çok yorgundum ama düzgün cevap veriyordum sorulara. Çıkışta annem
beni dış kapıda bekliyor ve 5-6 dev gibi polisle götürmeye çalışıyordu.
Kaçıracaktılar beni ve hazırlık savcsıyla bol küfürlü bir konuşma yaptım,
ısrarları üzerine kavga ettim ve serbest kaldım. Dava dilekçesi yazarken,
hepsini suçlayacakken beni Soğancıoğlu İnşaat iş vererek ivedi olarak
Avrupa yakasının öteki ucundan buraya Anadoluj yakası Maltepeye
getirdi.
Adliyeye her girişimde polisler laf atıyor ve monarşi ile suçlayamazsın
diye posta koyuyordular. Sultangazi bölgesi polisin istediği gibi suç
işlediği ve kanuna uymadığı bir krallıktı. Mıntıka oluşturmuştular.
Asliye ceza kaleminde, yani dava dosyasını alıp verdiğim yerde de
memurlar "sorun babandan kaynaklanıyor "diye laf atıyor beni dışarı
çıkınca ama yüzüme konuşmuyordular. İkinci gidişimde biri
konuşurken diğeri dosya numarasını sordu. 3 saniye içinde
karıştırdığım numarayı doğru söyledim ama beni tuazağa düşürmek
isteyen memur yanlış dosya istemekle suçlayıp savcıyı çağırdı, larcivert
elbiseli savcı veya polis olan bir ihtiyar geldi. Bu birinci darbe idi ve
duruşmadan önce beni paketleyip götüreceklerine inandıkları için
oradan bir memur geçirdiler, onunla arkadaş olarak göstermeye veya
onu tanıdığımı iddia etemeye çalıştılar sanırım. O dosyadan evrak
çıkaracak, çalacaktı. Emin değilim ama hakimin okuyup dosyaya
koyduğu ve ailemi suçlayan dilekçeyi çıkardıysa bu durumda annem
özgürce kaçırabilecekti beni. O dosyadan çalınan evrak olması halinde
bana düşmanlıkların gizlice belli eden ve iftira atan adliye memurlarının
aileleri kan düşmanım. Tüm sülâlerini salmışlardır üzerime. Sadece
şeriatçılar değil, onların yedi ceddi de saldırmıştır. Bir saat önce
kapımın önünden yoldan geçen tacizciler "şikâyetinden vazgeçti, dava
sürecinde iken geri döndü diyeceğiz" diye laf atıp günde binbir suçlama
ve tacizle beni iş yapamayacak kadar çok yoruyorlar, yıpratıyorlar.
Kafamı bütün gün patlatıyorlar, işkenceden farkı yok, devamlı çalıştırıp
yorgunluktan öldürüyorlar kafamı.
SAYFA : 49 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Diğer bir vaka da seneler önce Şişli adliyesinde bana müdahale eden
memurdan şikayetçi olmam üzerine tüm kalem memurlarının mafya
gibi saldırıp kavga çıkarmasıydı. Onları da şikâyet ettim. Bir otobüs
şoförü kavga çıkarıp dövdü beni. Onu da Mecidiyeköy otobüs
terminalindeki özel güvenlikçiler destekledi. O vururken beni
tutuyordular. Ben vurmasam da hareketleri ile beni döven cüce
magandayı destekliyordular. Onunla ilgili dilekçe verdim ve orada sorun
çıkaran memurları da şikâyet ettim. On değişik yere dilekçe sevki
yaptılar. Beni gece evimden kaçıran Sultangazi emniyetinin
günahlarından biri de beni kaçırıp tımarhanede baskı altına alıp bu
değişik yerlerde sonradan şikâyetçi değilim diye ifadeyi zorla almaları,
daha doğrusu hiç bir şey yapamazsın, istediğimiz zaman gelip götürürüz
tehtidi ile almaları idi. Bu adam kaçırma ve tehtid, baskı altında
şikâyetten vazgeçirmeden sonra Şişli adliyesine uğradığımda arşivde
bulamadım şikâyet dilekçesini, memur kadınlar evrakı çalmış ve beni
tımarhaneye kapattırmıştı. Hepsi dava edilmekten öyle kurtulmuş. Yani
faili meçhul ve haksızlıkların temel kaynağı adliye içindeki çeteler.
İnanın bana hiç bir adliyede tek bir dostum, arkadaşım yok ve asla kendi
rızamla hiç bir şikâyetimden vazgeçmedim. Bu olayları sürekli gündeme
getirip tazelediğim için benim işimi kalıcı olarak bitirmek istiyorlar.
Yaptıkları şey de birkaç siyasetçi ve cemaatçi ile kavga ettirip büyük bir
düşman kitlesinin saldırısına maruz bırakmak ve beni yok etmek. Bu
arada da "pornocu, sapık, jigolo, g.t sapığı..." v.b. iğren iftiralar ile
toplumun antipatisini kazandırmak ve benim öldürülmemi,
dolandırılmamı, işkence görmemi sevdirmek. Yani bu kadar
saçmalıktan sonra siyasi parti militanı devlet memurları kendi parti ve
toplulukları ile bana vurdular. İşte memur terörü budur.
Bütün bu durumlarda en adi kahpe de kasıtlı olarak size inanmadığını
söyleyip düşmanlarınızdan yana taraf tutan polislerdir. Birikmiş
günahları, geçmişte kaçtıkları cezalar ve hapishaneler var. Birikmiş bir
hapishane borcu bakiyeleri var. Ben bunların bir tanesini değil, eğer
kazanırsam bu kavgayı 14 senedir vuran ve çoluğa çocuğa karışmış
yüzden fazla işkenceci dolandırıcı p.zevengi kapatacağım hapise. Daha
önce hapishaneye hiç bir memuru veya polisi girmemiş bir devletin
asaletine inanabilir misiniz? Dünya inanmıyor, bizim millet bir yalanla
yaşayıp çocuklarının canını ve malını tehlikeye atıyor. Buradaki
adresimde olay şudur: Bana düşman olan bir özel güvenlik şirketinin
korduğu iki inşaat sahası ile çevrilmiş ve bir tarafı kışla olan bir
sitedeyim. Herkes birlik olmuş ve benim şahidim yok. Önce günlerce
terör estirdiler, sonra komşular da katıldı teröre, sonra da yoldan geçen
insanalrın laf atması maskesi kazandırıldı duruma. Bu insanlar da plânlı
olarak kapımın önünden günde 300 kadının 3'erli 2'şerli gruplar halinde
geçmesi şeklinde ayarlandı. Geceleri yola park eden kamyon, otobüs ve
SAYFA : 50 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
arabalar laf atıyor açıkça. Polis kasıtlı olarak inanmıyor. Aynı polisler
geldi dün gece, onları zaten dava etmiştim. Burada bir Allah var bir de
ben varım. Onun dışında hepsi kahpenin dölü, hatta yüzlerce yılan
geçiyor kapımın önünden.
Ayrıca seni pornocu yaptık, artık pornocusun diye laf atan sapık sürüye
tek cevabım var. Senelerce işimi okulumu özel hayatımı elimden aldınız.
Kafamı becerip iş yapmamı engelledikten sonra ve beni aylarca kadınsız
bıraktıktan sonra birkaç film izlemeye zorlayınca sizin yıllarca
yaptığınız kahpelik ortadan kalkmayacak. Benim tercihim porno
seyretmek değil, ananız avradınız ve bacınızla porno film seyretmek.
İşte sağcı terör. Bir tane o.ospu bulup onu oynaştırıp baş örtülü tesettürlü kadın evliya haksızlığa hakarete uğradı deyip coştururlar
kendi destekçilerini. Oysa Allah'ın selâmını vermem öyle kahpeye,
fuzulidir onunla konuşmak. Bir de çok özel haksızlığa uğramış soyu
sopu belli olmayan kızlar vardır. Kahpece vurup kahraman muamelesi
gören k.ltaklar, zenginlik vaadiyle kiralanan katil o.ospular. Hepsi çok
özeldir, hepsi haksızlığa uğramıştır. Aslında kapından içeri sokmazsın
öylesini, görsen selâm vermezsin. Ama bunlar alışveriş yaptığın
markette/bakkalda, dershanede, okulda, devlet dairesinde... v.b.
zorunlu olarak gittiğin yerlerdedir.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PkoaJcLu2n8&w=720&h=550]
Bir sürü şerefsiz CHP'nin torpilleri ve para vaatleri karşılığında ve
Kılıçdaroğlu CHP'sinin pekaka yalakaları bana değişik şekillerde zarar
verdi ve bu durumdan faydalanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün
şerefsiz rüşvetçileri ve dolandırıcıları, gaspçıları ve işkencecileri siyasi
saldırı maskesi altında benim sağlığımı elimden aldılar. Aşağıdaki
belgeyi indiriniz...
-----> 2013-08-03 Adalet Bakanlığı
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZtlsUlY_kg8&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ePY7aYHtgCM&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OYxRhmoVA-w&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_OAF1OmVumM&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_-Jkq5kcfX8&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ggmsgX8ss7g&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hZlC4hItxuc&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p99HCawtO-Y&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VjnzBUFMiEE&w=720&h=500]
SAYFA : 51 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Op0-zisXjdg&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QdzhILyYAR8&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TywoZE3O_Hw&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=63s6l4LSd9A&w=720&h=500]
TACİZ EDİLDİĞİM MEKÂNLAR
SAYFA : 52 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 53 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 54 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 55 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 56 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 57 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 58 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 59 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 60 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 61 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 62 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 63 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 64 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 65 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1NY6dF934fI&w=760&h=550]
SAYFA : 66 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PnA9iU-2fhI&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_13ZaxIOdYw&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PjI8MZUldpw&w=760&h=550]
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İŞKENCECİ
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=i9tDNQuJfCI&w=840&h=630]
Beni şehrin her yerinde yıpratan sarkıntıcılardan kimliği tespit edilenlerinin her
birinden kişi başına 50 bin TL tazminat talebim var. Yakalanan her sapık 50 bin
TL ödeyecek çünkü yok şeriatın gücünü gösteriyoruz, yok kürtlerin gücünü
gösteriyoruz… deyip ceza olarak ömrünü kısalttık diyorlar. Aslında yaptıkları
şey her zaman yaptıkları şey, her yılın Aralık – Ocak aylarında denk gelecek
şekilde benim tüm hayatımı zikiyorlar, paramı ve işimi batırıyorlar, ya birkaç
gün yüzde yüz aç bırakıyorlar ya da bir iki hafta ölmeyecek kadar az yemek
verip güçten düşürüyorlar, sonra da tımarhaneye kapatıyorlar. Her senenin
Aralık – Ocak aylarında yapmalarının nedeni MEVSİMSEL DALGALANMA diye,
yani mevsimlerler birlikte hastalanıyor diye yalan bir iddia ile hapisten
kurtulmak için. Böylece Bakırköy Tımarhanesindeki ve Erenköy
Tımarhanesindeki şerefsiz doktorlar hapse girmekten kurtuluyor. Kanuna göre
5 yıl hapis ve meslekten men bekliyor onları.
YTÜ personeli de tam gaz destek veriyor çünkü olayın suçlusu en başından
beri YTÜ Tepe Özel Güvenlik Şirketi. İşin içine çok siyasi, devlet memuru ,
polis , cemaatçi girdi çünkü holding parayı basıyor. Her siyasi görüşten itler
kiraladılar, bu itler canıma+malıma+namusuma saldırıp tepki aldı. Böylece
SAYFA : 67 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bilkent ve Rönesans holding, Rızvanoğlu paravan şirketler grubu tüm siyasi
görüşleri üzerime salınca “Türkiye adına öldürüyoruz” diye bir şey çıkardı.
Aslında kendi çıkarları için ve onların holdinglerini batıracak bir imaj
kaybetmeden, onları rezil edecek tazminat davalarından kurtulmak için
yaptılar. Ödeyecekleri tazminatlar önemsiz idi ancak yaptıkları şeyler iğrenç
olduğu için herkes yüzlerine tükürecek ve onlar ile alışveriş yapmayacaktılar.
Siyasiler de haksız olduklarını bile bile her şeyi desteklediler, önemsiz dandik
adı duyulmamış siyasetçiler şöhret yaptı.
OLAY ŞÖYLE GELİŞİYOR:
EYLÜL VE EKİM AYLARINDA BAŞLAYIP ÖNCE TÜM İŞLERİMİ (YTÜ’de
derslerimi, finallerimi, vizelerimi yok ediyorlar, sınava girince zekâ seviyem
yüksek olmasına rağmen tek satır yazamıyorum. Piyasada inşaat mühendisi
olarak çalışırken iftira atan şirket buluyorlar, bir ay önceden işten çıkarıp
borca batırıyorlar, borçlarımı ödeyemeyecek hale getiriyorlar) BATIRIP SONRA
GERÇEK BİR ŞEREFSİZİN SALDIRMASINI SAĞLIYORLAR (Eskiden
mahalledeki serserilerden biri ya da dar gelirli sapık bir komşu, işler büyüdüğü
için artık inşaat şirketi sahibi veya siyasetçi kullanıyorlar. Yani eskiden sokak
itleri ve varoşlar vardı ve şimdi büyük şirket sahipleri var, yani bu vakada
hepsi aynı işi yapan aynı kalitede insanlar) VE BU ŞEREFSİZİ POLİSE
ŞİKÂYET ETMEMİ SAĞLIYORLAR. POLİS SORUŞTURMA AÇIYOR ANCAK BU
İŞİN SUÇLUSU ESKİDEN BERİ POLİS OLDUĞU İÇİN POLİS YARGISIZ İNFAZ
ŞEKLİNDE İFTİRA İLE, MAHKEME KARARI OLMADAN VE ADLİYEDE YAZILI
İTİRAZLARI DİKKATE ALMADAN GELİP ADAM KAÇIRIYOR. YANİ POLİS
P.ÇLER BİR İT KİRALAYIP O İTİ ÜZERİME SALIYOR, SONRA BEN ŞİKÂYETÇİ
OLUNCA MAHKEME VEYA DURUŞMA OLMADAN, SORUŞTURMA YAPIYORUZ
DEYİP KEYFİ OLARAK KAÇIRIP TIMARHANEYE KAPATIYORLAR. ORADA
“İSTERSEK DIŞARI ÇIKARMAYIZ, ÖMÜRÜNÜN SONUNA KADAR BURADA
KALIRSIN + KAFANA ELEKTRİK ŞOKU VERİP KAFANI SAKATLARIZ, YANİ
NAMUSLU ÜLKELERDE UYGULANMASI YASAK OLAN ELEKTROŞOK
TEDAVİSİ UYGULARIZ TEHTİDİ İLE BASKI ALTINA ALIP TÜM HUKUKİ
İŞLEMLERİ YOK EDİYORLAR. BÖYLECE ADAM KAÇIRMA VE İŞKENCE
YANLARINA KALIYOR.
1999 YILINDAN BERİ DEVAM EDEN BİR NAMUS, CAN VE MAL KAVGASI.
TAMAMEN YASAL BİR ŞEKİLDE ŞİKÂYETÇİ OLDUM VE HAK TALEBİNDE
BULUNDUM, ŞEREFSİZLER BENİ KAÇIRIP İŞKENCE İLE BASKI ALTINA ALDI.
RESMİ BAŞVURULARIMI YOK ETTİ. GÜNÜMÜZE KADAR DEVAM ETTİ BU
SAVAŞ. BİR SÜRÜ İT BİR SÜRÜ İTİ KARIŞTIRDI BU ŞEREFSİZ
SALDIRILARINA. KAR TOPU GİBİ BAŞLADI VE BÜYÜDÜ ÇIĞ OLDU. İKİ SAVCI
ÜÇ POLİSLE BAŞLAYAN CİNAYET, 3 ADLİYE VE TÜM KARAKOLLARI İÇİNE
ALACAK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ. DEVAMLI ŞİKÂYETÇİ OLMA SUÇU VAR
DEDİLER, OYSA BEN ONLARA SÖYLEMİŞTİM Kİ ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM,
SAYFA : 68 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ŞİKÂYET ETTİĞİM KİŞİLERİ ONLAR SUÇA BULAŞTIRDI, KENDİLERİNE SUÇ
ORTAĞI YAPTI. BENİ 1999 YILINDAN BERİ VAZGEÇİREMEDİLER. KORKUP
VAZGEÇMEMİ BEKLİYORLAR AMA TEK YAPTIKLARI ALACAĞIM
TAZMİNATIN MİKTARINI ARTTIRMAK.
VİDEOLARI TAM EKRAN OLARAK İZLERSENİZ PROBLEMSİZ
İZLEYEBİLİRSİNİZ, FOTOĞRAFLARIN ÜZERİNE TIKLAYARAK
BÜYÜTEBİLİRSİNİZ
AŞAĞIDAKİ YAZILARIN ÜZERİNE TIKLAYIP BELGELERİ İNDİRİNİZ ---->
Savcılığa 2013-12-26 tarihli dilekçe -----> 2013-12-26-dilekçe
CV <---- Mesleki Özgeçmişim (insin diye tokintir loo loo mahsun)
Birkaç rüşvetçi iti suçlayınca bakın ne oldu,
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KEObut1FdbA&w=840&h=630]
Bakın ve görün mühendisin imza yetkisini ve mal varlığını, rüşvetçi
g.tveren itlerden davacı olmamı engellemek için, verecekleri evde çok yatak
SAYFA : 69 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
varken sapık gibi yerde uyuyan, 40 senedir yerden kalkmayan ve yatağa
girmeyen mağra adamını. Okuma yazma bilmeyen, sürekli zavallı savunmasız
ihtiyar gibi bağırıp çığlık atan, ama yan odalardan p.ç gibi dalga geçen bir
şerefsiz. Sürekli dalga geçen, eğlenen, tehtidler savuran ve sonra zavallı
ihtiyar ayakları yapan bir polis köpeği.
Beni fakir ailemin fakir oğlu, başarısız hasta mühendis olarak gösterip
tüm imza yetkilerimi ve tüm malvarlığımı cahil aileme verip, kendileri hakkında
açılmış davalardan kurtulmak isteyen rüşvetçi pe.evenk itler ve onların bütün
gün g.t büyütüp çalışmadan yaşayan karıları bana saldırdı. Babama denk dış
görünüş kazandırmak için gece gündüz bana işkence yaptılar. Dişlerimi,
saçlarımı mahvettiler, yaşımı ilerlettiler. Babamın ağzında diş olmadığı için
süper olan dişlerimi yok ettiler, mahvettiler. Dolandırıcı rüşvetçi kahpe memur
sürülerinin yaptığı şerefsizliklerden kendinizi korumanız için faydalı bilgiler
vereceğim.
İlk önce iş hayatımı açık tehtid, iftira, işkence ve dolandırıcılıkla
mahvettiler. Şikâyetçi oldum ve şikâyetlerime soruşturma numaraları verdiler,
meselâ 2013/78622 bunlardan biri. Soruşturmaları askıya aldılar, yani
kalpazanlık yapıp geç işleme koydular, böyle bir dolandırıcılık yapıp tam gaz
vurdular ve örtpaslar yaptılar. Çok pis dolandırıcılıklar ve oyunlar ile olaylar
öyle değil böyleydi şeklinde yalan söylemek için sürekli yeni senaryolar, yeni
olaylar, yeni saldırılar düzenlediler ve kesinlikle tek amaçları vardı, tüm
zamanımı ve paramı yok etmek. Benim bedenimi de hayatımı da çürüttüler ve
korkup susmamı istediler, susmadım, susmayacağım. Açılmış olan o kahpe
mahkemelerin hesabını soracağım. Aynı zamanda açılmamış olan ve benim
SAYFA : 70 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
istediğim mahkemelerin de hesabını soracağım. Onlar Türkiye Cumhuriyeti
yararına değil, üç kuruşluk rüşvetçi or.spu çocuğu mafyalarının parasını
korumak için açıldı.
Beni işe alıp dolandıranları, batıranları, iş vereceğim deyip
de haftalarımı ve paramı harcayanları, yani savsaklayarak ve dolandırarak
batıranların tam listesini vereceğim mahkemeye. Diyeceksiniz ki bunlar neden
rüşvetçi itlere hizmet ediyor, olay son derece basit. Onlar rüşvet yedirmeden
iş yapamayan değersiz şirketler veya yerine göre büyük paraları yasadışı
şekilde vuran şirketler. İşin içine Beylikdüzü, Maltepe ve Sultangazi
belediyeleri de girince bu belediyelerde sorun yaşamak istemeyenler mecbur
kaldı bunların poposunu yalamaya. Şeriatçı kahpe karılar saldırdı, o
belediyelerin zabıtaları da onlar için yalan ve siyasi zabıtlar tuttular. Otobüs,
metrobüs, metro, tramvay ...ve her yerde durmaksızın sapık gibi taciz ve tehtid
eden tesettürlü kahpeler beni namusuma ve şerefime lâflar ederek, ithamlarda
ve şerefsiz hakaretlerde bulunarak sinirlendirip küfür ettiriyordu, tehtid
koparıp bağırtıyordu ve siyasi zabıt tutan CHP ve Ah Kah Pe belediyesi
zabıtaları yalan zabıtlar tutuyordu, bu zabıtlara bağlı olarak tımarhaneye
kapattırmak için şikâyet etmiş olduğum it rüşvetçi işkenceci, adam kaçıran
kahpe polisleri kullanıyordu. İstanbul Polisini şikâyet edip dosyayı T.C.
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş olduğum için polis bu suçlara
iştirak ediyor, izin veriyordu. Emniyet sanık olduğu için kahpe partilerin
şerefsiz sapık karıları, tesettürlü kaltakları ve sosyal demokrat diye geçinen
Atatürk ile alâkası olmayan fahişeleri saldırıyordu. Aslında bunlar siyasi
saldırı görüntüsü verilmiş, gerçekte sağcılıkla veya solculukla alâkası olmayan
sapık dolandırıcı saldırıları idi.
21.12.2013 tarihinde Cevahir'de kafein ihtiyacımı karşılıyorumdum. 8
Nisan 2013 tarihinde Sultangazi İlçe Emniyet'i ve sağlık bakanlığı çalışanlarını
işkence ve adam kaçırmayla suçladım, BİMER'e 341966 numaralı 8 Nisan 2013
tarihli başvurumu gönderdim. Bu başvuru metnini askıya alıp bana bu güne
kadar işkence yaptılar, tüm profesyonel ve özel hayatımı batırıp bu başvuruyu
mahkeme malzemesi yaptılar. Yani onları suçladığım için ve suçlamayı kahpe
Ah Kah Pe başbakanlık iletişim merkezi sanıkların eline verdiği için
soruşturmada kendilerini namuslu gösterip benim hayatıma saldırdılar.
Suçladığım kahpeler kendileri hakkında soruşturma yapıp kendilerini çok
namuslu buldular. Açık şekilde eziyet ettiler ve korkutup bu durumu kabul
etmemi istediler, rüşvetçi itler ve onların tezgâhından beslenen, ömür boyu
çalışmamış sözde tesettürlü , özde işe gitmemek için bahane arayan şişko
karıları saldırdı. Bunun için dünya görüşüme dayalı kahpe militan saldırılar
düzenlediler, azınlıkların gücünü gösteriyoruz deyip çok sayıda maganda ite
tehtid ve hakaret ettirdiler. Maganda sürüleri coştu, Küçük Emrah filmlerine
yakışacak şekilde "anne ben niye mühendis olamadım" felsefesiyle kaderin
SAYFA : 71 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
onlara attığı kazığa ceza verdiler. Kahrolsun arabesk filmleri, kahrolsun parası
ve mesleği olan adamlara olan düşmanlık.
Starbucks, Burgerking, MC Donalds, Hacıoğlu Lahmacun, Saray
Muhallebecisi, Simit Sarayları, Evkur, Migros, BİM, Akbank, HSBC, Türkcell,
LC Waikiki, KFC, .... gibi magandaların bol miktarda bulunduğu ve çalıştığı
yerlerde mahkeme evraklarını hazırlamamı engellemek için ve mühendislik
çalışmalarımı yapmamı engellemek için sürekli tehtid ve taciz ettiler, iftira ile
tutuklatmak için sinirlerimle oynadılar. Hayatımda bir defa gitmiş olduğum
Akbank Esenyurt Çarşı şubesinde gişe sorumlusu bayan "milliyetçi p.ç,
milliyetçi o.ospu çocuğu, seni ömür boyu içeri kapatacağız.." şeklinde
tethdiler savuruyordu ama her yerde aynı şeyi yaptıkları için şaşırmıyordum,
polisten davacı olduğum için güvensiz ortamlar yaratmıştılar ve ben bu
durumu kabul etmiyordum, mahkemenin müdahalesini bekliyordum. Devlete
güvendim, devlet kendi polisini ve savcılarını kayırdı ve aylarca işkenceden,
hakeretten sonra biz soruşturma açmayacağız, takipsizlik veriyoruz diye
cevap verdiler. Savcı yapıyorum ediyorum diye kandırıyordu, aylarca oyaladı
ve savsakladı. Size en önemli tavsiye şu, polisi polise veya savcıya şikâyet
etmeyin. Savcı polis istediği gibi saldırsın diye elindeki evrakı bekletir, polis
bu arada siyasi veya cemaatçi saldırı düzenleyerek hayatınızı mahveder.
Savcıdan cevap aldığınızda artık hem paranız hem ömrünüz bitmiştir.
Evimde elektriği kestikleri için ve işkence sayılacak düzeyde sözlü
şiddet uyguladıkları için hem kafam, hem bedenim acıyordu. Bana saldıran iş
yerlerinin çoğu Ah Kah Pe tabanı ticarethaneler idi. Aylarca çalışmamı
engellediler, büyük borç yükü altına soktular ve Atatürk'ün Toroslarda tüteyen
tek bir baca kalıncaya kadar sözüyle dalga geçtiler, bacanı söndürdük diye
sloganlar attılar. Sultangazi İlçe Emniyet beni Maltepe ve Beylikdüzü ilçelerine
götürerek oralarada bana şeriatçı kahpe karı saldırısı ve sosyal demokrat
kürtçü (yani kendisini üstün ırk sayan kürt solu) saldırıları
düzenledi. Devamında bu saldırıları kavga olarak göstermek için o partilerin
kahpe başkanlarıyla tartışmaya soktular. Büyük bir korkuya kapıldığımı ve bu
yasadışı durumu kabul ettiğimi söyleyip havalara girdiler. Henüz bir şey
bitmedi, soruşturmaların sonuçlarını bekliyorum. Soruşturmacılar da
soruşturuluyor. :)
Şu an Kahve dünyasındayım ve şu an bile kafamı beceren itler oturdu
yan masaya. İnşallah mahkemede analarını ağlatacağım. Müdürlerine bilgi
verdim ama aralarında konuşarak bilerek yaptıklarını belli ediyordular.
Bildiklerini inkâr etmemeleri için anlattım ve uyarıda bulundum. Kavga ettirip
tututklatmak için binbir şekilde beceriyorlar kafamı. Amaçları vesayetimi
kısıtlayarak paramı ve kazandığım her kuruşu aramızda düşmanlık olan anne
ve babama verip, komik bir tazminatı onların eline vererek dandik bir ev
aldırmak ve bana o magandalar ile aynı parasız varoş hayatı yaşatmak.
SAYFA : 72 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Böylece Küçük Emrah filmi çocukları büyük bir zafer kazanıp kendi çabalarıyla
mühendis olmuş adamı yok edecekler. Ve kendi alın teriyle başarmış adamı
yok edince zengin baba parasıyla (onları eleştirmiyorum, keşke herkesin
zengin babası olsa) yaşayanların poposunu yalayarak ve üstün hizmet
sunarak yaşamaya ve aynı maaşı almaya devam edecekler. Onların derdi
kendilerini yeteneksiz ve tembel değil, kader kurbanı olarak gösterip suçu
başkalarına atmak. :P
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JNf9AXbEDLE&w=700&h=400]
İşte yaptığım başvuru ve başvurununun akıbeti.
Bu başvuru metninde açık şekilde Sultangazi ilçe emniyet müdürlüğü
suçlanıyordu. Bunun üzerine beni iki farklı ilçeye daha götürüp orada kahpe
siyasetçilere ve onların şeriatçı karı ve sosyal demokrat diye geçinen iftiracı
fahişe ordularına yıprattırdılar. Aslında saldıran özel güvenlik şirketi
çalışanları ve yakınları, emniyet mensubu yakınları ve mensupları idi. Ancak
kendilerine yakın siyasi görüşlerin saldırısı görüntüsü verdiler. Bu kahpe
eşkiya saldırılarının Atatükçülüğe de, dine de faydası yoktu.
Amaç hapis cezası alacak işkenceci, dolandırıcı, rüşvetçi or.spu
çocuklarını hapisten kurtarmak ve onların tezgâhını korumaktı. Bütün paramı
yok ettiler ve bankaların para şantajı ve tehtidi ile korkutmaya, susturmaya
çalıştılar. Evimde işkence ve kavgayla ile otellere gönderdiler, otellerde
kahpeler tam gaz vurdu. Şeriatçı ve pavyon karısı gibi erkekleri etkileyen,
konsumatrist gibi erkekleri bana saldırmaları için kışkırtan sosyal demokrat
görüntüsündeki karılar toplumu ve her gittiğim yeri kışkırttı. Aynı fahişe gibi
hayatlarında yüz vermeyecekleri ve adam yerine koymayacakları magandalarla
oynaştılar, fingirdediler ve onları beni taciz edip tehtid eden kahraman
SAYFA : 73 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
müsveddesi, yani ya.ak kafa yaptılar. Normal şartlar altında bu fahişeler bu
magandalara selâm bile vermez.
Yukarıda numarası ve tarihi verilmiş olan BİMER başvurusu metnini
"bir tane bakanlık bürosu memuru ihbar etti" diyerek, yani şerefsiz başka bir
memurun canı istedi diye vesayet kısıtlama davası açıldı. Gaziosmanpaşa
Adliyesinde ve İstanbul Barosunda satılık şerefsiz avukat alehine işlem
yapmamak için kıçını yırtan görevliler vardı. Kadriye Tezcan alevi, Kemal
Kılıçdaroğlu siyasetçisi ve Gaziosmanpaşa CHP Kadın kolları başkanı olduğu
için her kurumda CHP'ci itler ve fahişeleri vardı. Bu memur onun itlerinden
biridir veya polis için vuran bir kapedir. Kadriye Tezcan vekâletnamemi kötü
amaçla kullanıp davayı 6 sene uzattığı için vekâletnamemi geri alarak ona
sik.irname verdim, yani hukuk diliyle azlettim. Oradan benim kabul
etmeyeceğim ve ömrümü kurtarmayacak, ancak varoş anne ve babamın
durumuna uygun bir geri zekâlı tazminat çıkaracaklar, fakirin hasta ve
mühendislik yapamayan oğluna üç kuruş tazminat veriyoruz ayakları
yapacaklar. Bu durumda devlet hakkımı vermiş olduğunu iddia edip tazminatı
verecek ve itler bayram edecek, bir yılda üç kat daha fazla rüşvet alarak daha
da zengin olacaklar. Ben böyle devletin adaletini de , uygulamadığı kendi
yasalarını da, dava açtıran ihbarcı şerefsiz memur kahpenin yedi sülâlesinin
de Kaymaklık kaymak a.ını si.keyim. Maltepe kaymakamı ile de şahsen
görüşmüştüm ama bu devlette bakanlık, belediye, kaymakamlık, karakol,
emniyet müdürlüğü ..ve her yerde memurlar aralarından bir şerefsiz it seçiyor,
o şerefsiz it sizinle ağız dalaşına giriyor, şahsi kavga çıkarıp o kurum adına
vuruyor, tümü de sözde namuslu özde yankesici çingene olan memura destek
çıkıyoruz deyip haklarınıza, canınıza ve malınıza saldırıyorlar. Böylece
memurla kavga etti deyip tazminat vermiyorlar. Aynı zamanda sizi işsiz ve
parasız bırakıp o memura denk varoş, değersiz insan olarak gösterip o
memurla mahalle karısı kavgası yapmaya müsait adam olarak gösteriyorlar.
Sosyal hayatımı cehenneme çeviren bu rüşvet çeteleri dünyaya adalet
dağıtma iddiasında ama tek dağıttıkları adalet kendi vatandaşının canına
malına saldırmak için iftira atıp bu iftiralara dayalı olarak gaspçılık ve hırsızlık
yapmak. Adalet dağıtıyoruz diyen, adamın hayatını ve parasını yiyip bitiren
memurlar şimdiye kadar hiç aralarında para toplayıp birini tedavi ettirdiler mi,
yoksa birini okuttular mı? Sadece asıp kestiler, yakıp yıktılar, soyup soğana
çevirdiler ve buna adalet dağıtma dediler. Dağıttıkları adalet olsa olsa
analarıdır. Analarının adı Hale, Lâle, Jale ve bazen de Adalet veya Ganimet
şeklindedir.
T.C. ADALET BAKANLIĞI DAVASI EVRAKLARI
BİMER'e yaptığınız başvurunuz hakkında
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI ([email protected])
SAYFA : 74 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
20.12.2013
Kime: [email protected]
Kimden:
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI
([email protected]) Bu iletiyi şu anki
konumuna taşıdınız.
Gönderme
tarihi:
20 Aralık 2013 Cuma 11:19:08
Kime:
[email protected]
T.C. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı: 2013/1396 20/12/2013
CEVAT ÇALIŞKAN
Başbakanlık İletişim Merkezi Başkanlığına göndermiş olduğunuz ve Cumhuriyet
Başsavcılığımıza yönlendirilen 19/12/2013 tarih ve 1075996 sayılı başvurunuz
şikayetiniz doğrultusunda gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı Müracaat ve Suçüstü Bürosuna yönlendirilmiş olup, takibini bizzat
oradan yapabileceğiniz gibi soruşturma sonucundan ayrıca yasa gereği tarafınıza
bilgi verilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu
BİMER'e yaptığınız başvurunuz hakkında
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI ([email protected])
10:48
Kime: [email protected]
SAYFA : 75 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Kimden:
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI
([email protected])
Gönderme
tarihi:
18 Aralık 2013 Çarşamba 10:48:43
Kime:
[email protected]
T.C. İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı: 2013/1396
18/12/2013
SAYIN CEVAT ÇALIŞKAN
Başbakanlık İletişim Merkezi Başkanlığına göndermiş olduğunuz
ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönlendirilen 13/12/2013 tarih ve
1056199 sayılı başvurunuz şikayetiniz doğrultusunda gereğinin
takdir ve ifası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Müracaat ve Suçüstü Bürosuna yönlendirilmiş olup, takibini bizzat
oradan yapabileceğiniz gibi soruşturma sonucundan ayrıca yasa
gereği tarafınıza bilgi verilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu
BİMER'e yaptığınız başvurunuz hakkında
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI ([email protected])
09.12.2013
Kime: [email protected]
SAYFA : 76 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Kimden:
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI
([email protected]) Bu iletiyi şu anki
konumuna taşıdınız.
Gönderme
tarihi:
09 Aralık 2013 Pazartesi 13:31:47
Kime:
[email protected]
T.C. İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı: 2013/1396
09/12/2013
SAYIN CEVAT ÇALIŞKAN
Başbakanlık İletişim Merkezi Başkanlığına göndermiş olduğunuz
ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönlendirilen 04/12/2013 tarih ve
1025300 sayılı başvurunuz şikayetiniz doğrultusunda gereğinin
takdir ve ifası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Müracaat ve Suçüstü Bürosuna yönlendirilmiş olup, takibini bizzat
oradan yapabileceğiniz gibi soruşturma sonucundan ayrıca yasa
gereği tarafınıza bilgi verilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu


BAŞVURU METNİ (Tıklayınız) -----> 2013-12-09 İstanbul C.Başsavcılığı
BAKANLIĞIN KASITLI OLARAK DEĞİŞİK İŞ KARARI VEREREK
KAHPELİĞİN EN BÜYÜĞÜNÜ YAPTIĞI AĞIR CEZA MAHKEMESİ
ŞİKÂYETİMİN METNİ ------> 2013-08-19 - 3. Ağır Ceza Değişik iş kararı
vermesi normaldir çünkü o başvuruda adliyenin kendi personelini
suçlamıştım, ama diğer adliyeden suçlamıştım. Biz birbirimize destek
çıkıyoruz diye laf etti kararın verildiği kalemde memur kadınlardan biri.
Oysa o evrakı verirken de onarın adliyesi saldırmıştı. Sonuç olarak
Vesayet Kısıtlama davası itirazlarına girdi onların saldırısı. Ancak iki
adliye de sanık olduğu için birbirileri için takipsizlik ve değişik iş kararı
çıkarıyorlar. Yani biri diğerini suçsuz buluyor, iki değil, üç adliye de
vurmaya devam ediyor. Benden 16TL masraf istendi, kararı kabul
SAYFA : 77 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014






etmediğim için 16TL'yi ödemeyeceğim ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni
10TL'den büyük, yani yüz kızartıcı suç sınırının üzerinde bir suç
işlemekle suçluyorum.
AĞIR CEZA MAHKEMESİ DOSYASINDAN KASITLI OLARAK
ÇIKARILARAK TORPİLLE TAKİPSİZLİK KARARI VERDİRTTİKLERİ, AĞIR
CEZA MAHKEMESİ DOSYASININ GÜCÜNÜ AZALTMAK İÇİN KASITLI
OLARAK BAŞKA YERE SEVK ETTİKLERİ VE TAKİPSİZLİĞE İTİRAZI
ENGELLEMEK AMACIYLA BENİ TAKİPSİZLİK İTİRAZ SÜRESİ İÇİNDE
AKIL HASTANESİNDE TUTTUKLARI FEZLEKENİN KOPYESİ ----------> CHP'ciVeSüleymancıDolandırıcılar
T.C. ADALET BAKANLIĞI'NA AYNI METİNLE ANCAK BİRİNDE
KANITLARI DA SUNDUĞUM İKİ BAŞVURUDA BULUNDUM . ASIL
ŞİKÂYETİ HIZLANDIRMAK İÇİN İÇİNDE BELGELER OLMAYAN VE
ŞİKÂYETİMİ ORTAYA KOYAN METNİ YERLEŞTİRDİM. T.C. ADALET
BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ DOLANDIRICILIK YAPMAK AMACIYLA ASIL
ŞİKÂYET DOSYAMI DİKKATE ALMAYARAK, SAVSAKLAYARAK İKİNCİ
BAŞVURUMU DİKKATE ALDILAR VE AÇIK ŞEKİLDE KANITSIZ VE EKSİK
BİLGİ İLE HAREKET ETTİLER. BAŞVURU METNİ ŞÖYLE ------> 2013-0802 - Adalet Bakanlığı
KESİNTİSİZ OLARAK SALDIRILARA UĞRAMAM NEDENİYLE YAPMAK
ZORUNDA KALDIĞIM İHBARLARIN BİR KISMI. ASIL DÜŞMANIMIN
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE KENDİLERİ HAKKINDA
SORUŞTURMALAR AÇILMIŞ POLİSLERİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM ----> İhbarlar
RESMİ KURUMLARA YAPMIŞ OLDUĞUM ŞİKÂYET BAŞVURULARINDA
SUNMUŞ OLDUĞUM EK BELGELER ----> Resmi Evraklar - Ekler
DOĞRU DÜRÜST YAZMAMA İZİN VERMEMEK İÇİN KESİNTİSİZ OLARAK
BANA HAKARET EDEN VE DİKKATİMİ DAĞITAN ŞEREFSİZLER
NEDENİYLE 11.12.2013 TARİHİNDE GÖNDERDİĞİM PTT
MEKTUPLARINDA HATALAR VAR -----> 2013-12-11 - Adalet , 2013-12-11
- İçişleri , İçişler ve Adalet bakanlıklarına PTT'den yazı
BU BAŞLIKLARIN ÜZERİNE FARENİN SOL TUŞU İLE TIKLAYARAK
METİNLERİ AÇINIZ: 2013-Aralık-CevatÇ , 2013-Aralık-C.Çalışkan ,
İçişleri ve Adalet bakanlıklarına PTT'den yazı , 2013-12-11 İçişleri , 2013-12-11 - Adalet , 2013-08-02 - Adalet Bakanlığı
CHP'ciVeSüleymancıDolandırıcılar , 2013-08-19 - 3. Ağır Ceza
2013-12-09 İstanbul C.Başsavcılığı (Adalet Bakanlığı'nı suçlayan yazı,
işlerine gelmediği için bir iki aydır geciktirip işleme koymuyorlar) , Resmi
Evraklar - Ekler , İhbarlar - 64 www.cevatcaliskan.com ,
www.cevatcaliskan.net , www.cevatca.wordpress.com
2013 YILI BİMER BAŞVURULARIM
SAYFA : 78 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL
ŞUBE BAŞKANLIĞI'NIN ŞEREFSİZ OLDUĞU VE ÜLKEMİZİN İKTİDARI OLAN
SİYASİ PARTİNİN, ANA MUHALEFET PARTİSİNİN VE BU SİYASİ PARTİLERİN
MİLİTAN DEVLET MEMURLARININ ŞEREFSİZ OLDUĞUNU KANITLAYAN
SORUŞTURMALAR. BU SORUŞTURMA DOLANDIRICILIĞININ ORTAYA
ÇIKMASINI ENGELLEMEK İÇİN İKTİRDAR VE ANA MUHALEFET MEMUR
MİLİTANLARI ŞİKÂYETÇİNİN DAVA AÇMA HÜRRİYETİNE SALDIRDI.
Aşağıdaki BİMER başvurusu metni bana Gayrettepe Gasp Şubede okutuldu ve
metni doğru buldum, onayladım. Ancak BİMER başvuru numarası benim
kayıtlarımda yoktu, ya unuttum ya da farklı bir yere kaydederek unuttum.
İkamet adreslerimde işkence dozunda taciz olduğu için bazı işlerim yarım,
hatalı, eksik oluyor.
Ulusalcı demek Kâmilci, Kemalettinci, Kemalci değil, Mustafa Kemal
Atatürk’çü olmaktır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi en büyük Türk. Yurtta
sulh olsun. Sağcı solcu diye böldünüz, fakirleri kavga ettirdiniz. Siz her zaman
başkan, her zaman yönetici, her zaman memleketi kurtaracak hint kumaşı,
haram paranızla yakışıklı, yandaşlarınızın reklâmı ile namuslu oldunuz.
Mustafa Kemal Atatürkçü değil de Kemalci olunca bakın neler oluyor.
Kâmil, Kemal, Kemalettin CHP'si bana neden saldırdı öğreniniz.
2008 senesinde ikamet ettiğim dairenin karşısında mahallenin tüm
pisliklerinin toplandığı evi jandarma istihbarata vermiştim. Daha sonra bu
evin Sinan Şamil Sam'ın şöhreti ile ortada adam diye gezen Şenol Erdağı'ya ait
olduğunu öğrendim. Mahalledeki kürt - laz çeteleri kapısında köpekti çünkü
şikâyet edildiklerinde Şenol onlara karakolda torpil, polise ibrikçilik,
ayakçılık yaptırıyordu.
2008 başında da Barbaros’taki milletvekili lojmanlarına uğradım.
Nöbetçiyi nasıl tespit ettiğimi söyleyip (arabada sigara içtiği için sigaranın
minicik alevini, yani ışığını görmüştüm) dövmelerini istemiştim ve onu yere
indirip dövmelerinden zevk almıştım, cep telefonlu bombanın iki şeklinden söz
ettim ve benim gençliğimi harcadıkları için daha berbat bir buluş yapacağımı
ve herkesi tünellere, kapalı binalara hapsedeceğimi söylemiştim. Buradaki
eğlencem de yeni bir şey bulmayacak olmam idi ve aklımdaki şeyin
füzeciklerle fırlatılan kimyasal silâhlar olması idi. Ama birkaç hafta içinde
başım yine belâya girdi ve bu defa tımarhaneye kapattılar, beynimi
mahvedecek kadar elektrik verdiler. Bunun nedeni DGM'ye gidip şikâyetçi
olacağımı söylemem ve bir polise ertesi gün gelip dilekçe vereceğimi
söylemem idi. O şerefsiz it polis aynı gece ailemle anlaşıp durup dururken
kavga çıkardı, babam dayak yiyormuş rolleri yapıp kendisini yerlere attı ,
SAYFA : 79 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bütün mahalleyi bağırarak ayağa kaldırdı, pencerelerden ve balkonlardan
bağırdı, şerefsiz it polisler gelip tutukladı, kaçırıp tımarhaneye kapattı.
Şikâyetim en başından beri iki şerefsiz savcı (Mehmet Gürdal ve
onunla aynı odada görevli hazırlık savcısı) ile ilgili olduğu için savcı istedi
polis vurdu, savcı şikâyetleri savsakladı, polis yakınları saldırıp paramı
sağlığımı yok etti, sonra şikâyet dilekçelerini adliyelerden çaldılar, işkenceci
şerefsiz tımarhanelere kapatıp tehtid ettiler, ömrümü çürüttüler. İstanbul polisi
DGM, yani ağır ceza mahkemesi korkusuyla vurdu senelerce. Son sene de
İstanbul İl Emniyeti defalarca arayıp açık şekilde DGM sözü veriyordum polise,
bunun üzerine polis beni aldı Maltepe'ye götürüp işkence yaptı, yıprattı,
hayatımı kaydırdı ve yetersiz, kanıtları ve hatta metni tam olmayan bir DGM
şikâyeti yaptırdı. Yani yapacığım şikâyeti yaptırdı ama kendi işine gelecek
şekilde, yeterince bilgi ve kanıt sunmamı engelleyerek şikâyetçi olmamı
sağladı. Sonuç çıkmadığı gibi o suçlama evrakını çaldı adliyeden, nasıl olsa
tüm adliye polis çetelerinin or.spusu idi. Dava edince evraklar geri geldi ama
bu süreç içinde yine aylarca vurdular.
Problem şu ki ben her zaman mevcut olan şeyleri daha
fonksiyonel kullanan biriyim, yani yeni bir teknoloji icat etmiyorum. Mevcut
teknolojiye yeni kullanım alanları buluyorum.
Devamında 5 Kasım 2008 tarihinde ölüm tehlikesi yaratacak şekilde
dövülmem olayında da kafama odunla vurarak o elektrik şoklarının yarattığı
hasara örtpas ayarlayacak bu durum çıktı ortaya. Beynimdeki travmalar beni
çok şişmanlattı, travmalar obeziteye neden oluyor. Olayın azmettiricisi ve
yalancı şahidi Sinan Şamil Sam’ın maganda ve şöhret olmak için kıçını yırtan
akrabası idi. Sinan Şamil Sam 2012 yılının Ağustos ayında sabahın altısında (o
dönemde kurslara gidiyordum ve ders sekizde başlıyordu) tramvayda karşıma
çıktı ve beni tehtid etti.
Bu adam yaralama olayının 2009 yılında yapılan ilk duruşmasında on
kardeşiz diye tehtid eden sanıklar hakkında “onlar kürt mafyası ise ben de
Türk faşistiyim” şeklinde alay ettiğim için savcı beni ayağa kaldırıp suçladı ve
sorgulamaya başladı. Bana yöneltilen suçlamayı sordum ve savunma hakkımı
talep ettim. Mahkemenin hakimi “faşizmin yasal olduğunu ispatla” dedi ve ben
T.C. Anayasasının altıncı maddesine dayanarak , yani “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” ifadesi ile anlamı “devletin yönetiminin millette olması”
olan faşizmin yasal olduğunu ispatladım ve Cumhuriyetin ilk kuruluş
yıllarından söz ettim. Mahkeme ulusalcı olduğumu tespit edip benden ulusalcı
olduğum konusunda onay aldı. Soruşturmaya gerek duyulmadan suçlamadan
kurtuldum. TBMM'nde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazıyor. Siyasi
görüşüm hakkında ayrıntılı bilgiler verdim. Etnik kavgalardan Türklerin değil,
azınlıkların zararlı çıkacaklarını anlattım. Doğu Avrupa’da milyonlarcası
bulunan Çingeneler dayak ve kötü muamele, işsizlik ve açlıkla yaşıyorlar.
SAYFA : 80 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bunlar dışlandıkları için suç ve ahlâksızlığa itiliyor. Aslında açlık ve işsizlikle
geliyor işledikleri suçlar (hırsızlık, fuhuş, cinayet,….v.b.). Eğer bizim aramızda
insanca yaşamayı red edip sapıkça kavga çıkarsaydılar Kürtler ayrı mahalle ve
gettolarda yaşayacaktı, işsiz ve aç kalıp Çingeneler ile aynı durumda olacaktı.
Kısacası Kürtçülüğün sonu budur ve bugün öyle bir problem ayyuka
çıkmadığı için Kürtlerin böyle bir sorunu yok. O mahkemede bu durumu
anlattım ve nefret siyasetinin, terörün Kürtlerin zararına olduğunu anlattım.
Avukatım G.O.P. CHP eski kadın kolları başkanı olan alevi bir
vatandaş idi ve yıllar sonra onun arkadaşı, aile dostları olan bir kürtçü CHP’ci
şirkete girdiğimi çok geç öğrendim. Sözde ulusalcı, özde pekaka yalakası alevi
olan arkadaşının sapıkça hakaretlerine ve saldırılarına maruz kaldım o şirkette.
Bunu o şahısların kalitesiz ve kötü niyetli olmalarına bağlıyordum. Son
duruşmadan önce avukatı kovarak lüzümsuz yere 6 sene sürmüş olan davayı
kazandım. Avukatı azlettim, ancak dostu olan şirkette zor günler geçirmiştim.
Bir yıl önce de tehtid ve hakarete maruz kalmış, yaptıkları yasadışı işler
nedeniyle kaçmıştım. Alevi karı vurup durmuş, kendisine olan güvenimi ve
vekâletimi sapıkça tepe tepe kullanmış, alevileri ve kürtleri kışkırtmış.
O CHP ve Süleymancılar cemaati ortak şirketinde çalıştığım
dönemde bakirdim ve o ofiste çalışan, üç firmaya aynı anda hizmet eden
çalışan bayanlardan bazıları şirket içi fuhuş yapıyordu ve onlar beni
iğrendiriyordu. O dönemde bakirdim ve birinin bana aklınca “bana şııı de, şııı
de bana” diye yaklaşmasını ayıplayamadım, kızamadım, ne biçim bir olay bu
diye garipsedim. Ancak devamında şirketi kışkırtması ve düşmanlık yaratması
cinsel taciz oldu, cinsel tacize uğradım. Bu nedenle biri Süleymancılar
cemaatinin iş adamlarından olan ve çok namuslu iş adamı diye geçinen
(aslında her işte maşa kullanarak fuhuş, rüşvet, sahtecilik, vergi kaçırma
suçlarını işleyen) ve diğeri CHP Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan
patronlar bu durumu tersine çevirmek için beni sapık diye duyurmaya
çalıştılar. CHP’nin de cemaatin de yöneticileri ve üyeleri çılgınca saldırdı bana
bu olaydan sonra. CHP bana iş bulup susturacağını sanmıştı ama ben kabul
etmedim çünkü hakaretler ederek sapıkça ve sadistçe dalga geçiyordular,
kendi inancıma göre de bölücü örgüt yalakası Kılıçdaroğlu yönetimi ile iyi
geçinmek vatana ihanetti.
İtiraf ediyorum şirketteki tesettürlü bayanlardan birini baştan çıkarıp
istersem yaparım yapmıyorum olayı yarattım. Onu yarı yolda bırakıp, hatta
beyaz çarşaf isterim dediğinde “sana çarşaf fabrikası kuracağım” diye
eğlenmiştim. Sebebi sürekli olarak patronun kardeşine beni tehtid ettirmesi idi
ve aşağlatması idi. Yani ufak bir intikam aldım. Patronun belediyedeki işlerin
takip ustası ve memurlara haşlık dağıtan velinimet kardeşi kendisini derin
adam sanıyordu. Ve büyük mafya ayakları ile beni tehtid ediyor, aşağılıyordu.
Rüşvet paraları dağıtması nedeniyle ve sürekli Kurtlar Vadisi dizisini
SAYFA : 81 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
seyretmesi nedeniyle kendisini derin adam, karanlık adam, yer üstünde bir
yetmiş ve yer altında bir yetmiş boyu olan adam sanmaya başlamıştı. Şirkette
bir süre mafya tehtidi savurdular. Yaptıkları dolandırıcılık paradan ibaret
olduğu sürece sorun yaşamamak ve başıma belâ almamak için devam ettim.
Ancak sağlam olmayan binalar için sahte proje istemeye başladıklarında, yani
insan hayatını tehlikeye atıp beni bunun için maşa olarak kullanmak
istediklerinde kaçtım. Şirkette bazı elemanlar çok sayıda yönetici ve
belediyedeki memurlardan bazıları ile aynı anda cinsel ilişkiye giriyor, ben
bakir olduğum için bu durumu mide bulandırıcı buluyordum.
İşten ayrıldıktan yaklaşık bir sene sonra, yani Fema İnşaat ve Tic. A.
Ş.’ de aynı sapık tayfanın uzantıları ile ve kiralıkları ile başım belâya girdikten
sonra 11 Nisan 2013 adam yaralama davası karar duruşmasından önce
düşmanlarım tam gaz vurduğu için (komşular sabahın ikisinde uyandırıp
vuruyordu, beni cinselliğe ve uykusuzluğa zorluyordu kahpeler, Bilişim Eğitim
dershanesi de sürekli sorun çıkarıyor ve polis beni kesinlikle korumuyordu) o
duruşmada işimi bitirecekler diye korktum, tımarhaneye düşersem en az beş
sene ilişkiye giremeyeceğim diye korktum. 14 Mart 2013 tarihinde Maria
(Meryem) adındaki bir fotomodel escort ile ilişkiye girdim, çıktıktan sonra
habersiz olduğu için SMS göndererek bekâretimi aldığı için teşekkür ettim.
Takmadı ama on ay sonra tekrar anlattım durumu ve çok hoşuna gitti. Benim
iş yerime yakın bir yere taşındığını öğrendim. Ama kendisi ile görüşmedim.
Daha sonra iş yerinin önceden ayarlanmış olduğunu ve o iş yerinde Ah Kah Pe
ile kavga çıkarıp önceki şeriatçı saldırıları bir kavgaya bağlamaya çalıştılar.
O dönemden sonra toplam 6-7 escort ile birlikte oldum, bazıları ile hiç
tanışmasaydım keşke dedim, bazılarını tanıdığım için mutluyum. Ama ailemle
ikamet ettiğim adreste de, komşuların beni 5 ay boyunca evimin havalandırma
deliğinden sürekli gözetleyip cinsel çağırışım ve tacizler ile mastürbasyon
yaptırdığı Maltepedeki adresimde de çok az uyumama izin veren, sürekli
cinselliğe zorlayan birer çete vardı. Polisi çağırıyordum, polis bir şey yok
deyip gidiyordu. Sonunda emniyeti dava ettim. İnanır mısınız bir ay geçmiş
olmasına rağmen henüz işleme konulmamıştı takipsizliğe itiraz evrakım. Hatta
evrakı çalmıştılar adliyeden, evrak kayboldu diye dava açtım. İşlemleri
yaparken telefon aldım evrak Anadolu Adliyesi’nde diye ve dosyadan bir
fezleke çalıp CHP’ciye ve Süleymancı iş ortağı dolandırıcılara takipsizlik
vermişler. Hem özel güvenlik şirketlerini hem emniyeti suçlamıştım. Normalde
on günde cevap vermeleri gerekiyor, cevabı almam iki ay sürdü ve bu süre
içinde beni işsiz, parasız bırakıp bir ton iftira attılar, ailemin desteğine
mahkûm ettiler beni. Ailem öyle bir şey yok diye hareket ediyor ancak dava
açılması halinde mahkemeye yalan söyleme cesaretleri olmayacak çünkü
bunun sonu hapis olur. Öz annem vurmaz sırtından öz oğlunu. Aslında beni
düşmanlarım adına tehtid ediyor beni annem evde, sabah çıkarken parasızlık
SAYFA : 82 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ve işsizlikle tehtid ediyor. Ama her attığı lâfı inkâr ediyor, her tehtidi yalanlayıp
sözlü şiddetle bana işkence yapıyor. Annemin çenesi başkasında yok.
9 Şubat 2012 tarihinde telefonla saat 15:00 sıralarında arayarak beni
tehtid etti Harun Hasan Öge ve yaver bozuntusu dötten bacaklı İbrahim Öge.
Anama sövdüler, senin gibi adamlar çok yaşamıyor diye tehtid ettiler ve ceza
verdiklerini söylediler. Devamında Maltepe Aydınevler Mahallesinde bana iftira
atan kahpe komşular da ceza vermiş gibi davranıp ceza verilmesini kabul eden
şahıs olarak gösterip Harun Hasan Öge ve kardeşi İbrahim Öge için para
karşılığında iftira savunma hazırladılar. Satılık köpek hepsi. Çok sayıda vaka
ayarlayıp çok sayıda dava açmama neden oldular. Bunların iftira savunmasına
göre ben sapık oluyorum, onlar şerefli namuslu iş adamı ve önemli Müslüman
oluyorlar. Ben sadece hakimin karşısına çıkmak istiyorum, çıkarsınlar hakimin
karşısına ki onları rezil edeyim. Öyle birlik olduk, bastık parayı ve kiraladık
açlıktan ölmüş komşuları diye bir şey olamaz. Bunlar bana iki sene
mastürbasyon yaptırdı ama ben erkeğim ve beni azdırıp durdular, iktidarsız
olmamak suç değil. Beynimi acıtacak kadar sinir ettiler, sözlü taciz ve
tehtidler, şerefsiz iftiralar ile kışkırtıp sinirlerimi çökerttiler. Gece gündüz yan
binadan, üst kattan ve sokakta saldırdılar. Beynim eziyetten çökünce şunun
bacağı, bunun donu, onun kalçası, şu karı, bu kız, onun organı, bunun bilmem
nesi....diye bir sürü cinsel lafla çökmüş beynimi cinselliğe zorluyor. Resmen
tecavüz gibiydi.
Aynı zamanda bir ton iftira ile normal ilişkim olmasını engellediler,
profesyonel ve özel hayatıma öyle saldırdılar ki bir hanımefendinin benim
yanımda görünmesi imkânsız hale geldi. Aslında isterdim bir kız arkadaşım
olmasını, bebeğim olmasını. Genç kızları beğendiğim doğru. Hiç bir sevdiğim
için intihar etmeyi düşünmedim. Bir güzel için ölüp toprağın altına girmek onu
başkaları ile aşk yaşaması için yoldan çekilmek, onu ellere vermektir. O
nedenle kara sevda intiharı benim için sadece kötü değil, aynı zamanda mide
bulandırıcı geliyor. İntihar edenleri de kötülemiyorum çünkü tıbben onlar
hasta, onlar hasta oldukları için ölümün pençesinde. Özet olarak Artun ve
Pramit Yapı denetiminin patronları beni tehtid ettiklerinde bu durumu sosyal
medyada ve internet sitemde yazdım. Ellerindeki tek koz onların motorları ile
ilişkiye girmek yerine 10-12 günde bir mastürbasyon yapmam ( Aile hekimim
Orhan Kaplan’ın tavsiyesi ile) idi. Yani ucuz kızlarla ilişkiye girmiyordum,
güzel bir birliktelik plânlıyordum. İşkence, eziyet ve iftiralar ile hayatımı
batırdılar, para ile ilişkiye girmek zorunda bıraktılar. Kahpe şeriatçı Ah Kah Pe
adamın cinsel hayatını mahvedip zinayla fuhuşla zorluyor, oysa onların aile
anlayışları ve iş anlayışları fuhuşun ta kendisi. Şuraya bu kadar para koydum,
sen kabul ettin, kızı karıyı verdin, ben aldım, sen verdin.. yallah. Sonra karı
taşınmaz mal oluyor...haahaha..
SAYFA : 83 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Problem girdiğim her iş yerinde yok cep telefonuma cinsel hatların
SMS reklâmlarını göndererek, yok evde rahat bırakmayarak, yok çok zaman
kaybetmemek için porno seyretmeye zorlayarak bana iki seneye yakın
mastürbasyon yaptırtmaları, bunun için kiralık komşuları kullanmaları, para
kazanmamı engelleyerek escortlar ile görüşmelerime son verdirterek normal
arkadaşlık veya kiralık kadınlar ile gerçek seks yapmamı engelleyerek beni
masturbasyoncu olarak tanıtmaları idi. İnanın bana bu günlerde öyle bir şeye
gerek duymuyorum çünkü sabahın üçünde uyandırıp seks sohbeti ve
tacizleri ile beni uyaran ve mastürbasyona zorlayan komşular sustu
artık. Maltepe’dekiler susmadı ama bu adrestekiler yaptıkları şeyi biliyorlar,
hesap soracağım. İhtiyacım olduğunda zaten fotomodeller ile seks
yapıyordum, ama gerçek kadınla seks yapınca mastürbasyon yapamıyor zaten
insan, böyle bir ihtiyaç yok...diye birkaç ay geçirdikten sonra komşular yine
kudurup tam gaz vurmaya başladılar. İş yerinde de işveren Jale İyem , Harun
Hasan Öge adına "Harun seni istiyor" şeklinde tehtid savurdu, banka tehtidi
altında olduğum için büyük ısrarla geciktirdiği maaşımı aldım. Ancak kendisi
de tüm paramı ve zamanımı harcatacak şekilde hareket ettiğini inkâr
etmiyordu, para kıskacına alınmıştım, yine de sözümü esirgemiyordum.
Paramı aldığımda da 3-4 günde oteldeki laz itlere harcattırdılar, batırdılar
paramı.
Ekim – Kasım 2013′te yine başladı uykusuzluk ama bu defa komşular
susuyor, onun yerine sokaktan bağıran sapıklar devam ettiriyordu olayı. Yani
metrobüs ve tramvaylarda etrafımda vır vır dolaşıp dikkat dağıtma
konuşmalaır yapıyorlar, evde de sabahın üçünde uyandırıp şu kızla bu kızla
ilgili sohbetler ve kışkırtmalar ile azdırıyorlar. Annem de dava ettiğim itler
adına beni tehtid ediyor, dava dosyasında annemin ve babamın adı da geçiyor.
Onlardan şikâyetçi ve davacıyım.
Peki bu kadar çok çaba nedeni mi? Çünkü hem CHP ile, hem
cemaatçiler ile mahkemelik olacak durumdaydım. Beni devlete dava açacak
adam diye damgalatıp parti ve cemaat olarak vurdular bana, iftiraları da
toplumun duyarsız kalmasını sağladı. Hatta eziklerden destek bile aldılar.
Milliyetçi düşmanı topluluklar tam gaz vurdu, dertleri bol parayla
yaşayamamak olan p.çler kıskanıp vurdu. Olay küçük emrah filmlerine
dönüştü, hepsi zengine düşman, zenginin maduru Küçük Emrah gibiydiler.
Maltepe ilçesinde saldıranlar avukat Kadriye Tezcan'a denk aleviler ve
kürt alevileri idi. Onun kalitesinde ve dış görünüşünde ama eğitim görmemiş
olanları idi. Sapıkça ve acımasızca saldırıp alevi Kadriye Tezcan'ın da
bulunduğu grupla, Tepe Özel Güvenlik Şirketi ve İlçe Emniyet ile ilgili
şikâyetimden vazgeçmem için tehtid ediyordular. Haklı olduğum için suçlu
olduğumu, şikâyetimden vazgeçmezsem beni öldüreceklerini, asla para
SAYFA : 84 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
kazanmama izin vermeyeceklerini söylüyorlar. İlâç kullanmaya ve deliyim
demeye razı olmazsan sana iş ve para yok diyordular.
Sorun sapık dolandırıcı CHP'ci alevi, Mustafa Kemal Atatürkçü değil
de Kemalci Kadriye Tezcan'ın davamı 6 sene savsaklaması ve beni
dolandırması, işverenim Halûk Bozkurt'un arkadaşı olduğu için davayı uzatıp
beni senelerce bedava sayılacak paraya çalıştırması idi. Yani mahkeme
nedeniyle imajımı, iş bulma imkânlarımı yok ediyordu. Sebebi de dostu olan ,
kürtçülük siyaseti yapan, aynı Kılıçdaroğlu felsefesinin parçası olan Halûk
Bozkurt ve ağa babası Harun Hasan Öge için ayda 800TL maaşla günde 2-3
bin TL değerinde proje çizmek istememem, beni zorla düşük ücrete
çalıştırmak. Diğer yandan Bakırköy tımarhanesindeki solcu doktorların tehtidi,
davacı olmak istemem ve bana tehtidle ömür tedavi dayatmaya çalışmaları idi.
Kendilerinden şikâyetçi ve davacıydım. Ancak beni Maltepe'ye götürüp can
güvenliğimi tehtid edecek şekilde ve işkence yaparak yeni yarattıklarıı binlerce
olayı dava etmeme neden oldular. 2008/1222 numaralı davada suçlu olan
sanıklardan, yalancı şahitleri Şenol Erdağı'dan ve dolandırıcı avukattan
tazminat almamı engellediler. Maltepe ve Beylikdüzünde o kadar çok vurdular
ki ayakta duramayacak kadar yordular. CHP Sultangazinin şerefsiz belediye
meclis üyesinden, onu ağa babası dolandırıcı cemaatçi Harun Hasan Öge'den,
Harun Hasan Öge'nin rüşvet mafyası kardeşi İbrahim Öge'den tazminat
alamadım. Topluca vurduk sana diye tehtidler savuruyordu rüşvetçi memur
tesettürlü karıları her emniyete ya da adliyeye gideceğim zaman.
Asıl mesele Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de Gaziosmanpaşa CHP
Kadın Kolları eski başkanı Kadriye Tezcan, Sultangazi Belediyesi CHP meclis
üyesi Halûk Bozkurt'tan davacı olmamı ve tazminat istememi engellemek,
böylece Ah Kah Pe belediyesindeki rüşvet ve yolsuzuluk olaylarının ortaya
çıkmasını engellemek için beni öldürmeye teşebbüs etmeleri idi. Savcılıklara
vermiş olduğum yazıları ve belgeleri de hiç okuma fırsatım olmadı. Yazı
yazdığım yerlerde sapık maganda varoş saldırılarına ve tacizlerine
maruz kalıyordum. Durumu Ah Kah Pe ve CHP genel merkezlerine ve il
yönetimlerine telefonla söylemiştim, kavga çıkarmak için tehtid ve sinir
etmeye çalıştılar. Yani medeni şikâyet almak yerine sinir edip, itham edip, iftira
atıp, eğlenip beni küfüre ve tehtide zorluyordular.
Resim çekmekten zevk alıyorum ama ustası değilim. Yine de
koyuyorum fotoğraf makinesini masanın üstüne ve bekliyorum resim
çekmesini.
Internet vazgeçilmez benim için. Hayatımı kurtardı, geçmişteki 13 sene
gibi gece gelip götüremedi beni üniformalı kahpeler kanunsuzca. Belki de
daha kötü oldu, kendi ayağınla geleceksin deyip ömrü kısaltacak şekilde
işkence yaptırdılar kendi siyasi mafyalarına.
SAYFA : 85 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ben müziğin her tarzına hastayım ve tarza göre değil esere göre
yapıyorum tercihlerimi. Bir tane Orhan Gencebay ve bir tane Ferdi Tayfur
şarkısı dışında arabesk dinlemem. Utanmam arabesk dinlemekten ama iki
şarkı dışında zevk almam arabeskten. 12 yaşından beri durmaksızın Heavy
Metal, Hardrock takıldım. Bazen iyi geliyordu elektronik müzik. Ama duygusal
müzikte tercihim Rusça şarkılar. Serserilik ve zevk için ise Amerikan
piyasasının technoları işe yarıyor. Her gün yeni tarz yeni eser çıkıyor. Özellikle
araştırmıyorum, internette kulağa hoş gelen şeyleri dinliyorum.
Yabancı dillere ilgi duyuyorum. Ama sertifika almak veya hava atmak
için değil, bir bilgiye ihtiyacım olduğu zaman anında ulaşıyorum. İnternette
bulamayacağınız şey yok. Bir dilde bulamazsanız diğer diller mutlaka işe
yarar.
Memleketi kurtarmak isterdim elbette ama bin yıldır bir türlü
kurtulmayan memleketi kurtarmak benim yeteneklerimi ve gücümü aşar.
Memleket zaten bir sürü ticari kuruluş ve siyasi güçlerin oyuncağı olmaktan
mutlu, kurtulmak istemiyor. O yüzden kendi hayatımı yaşamaya özen
gösteriyorum.
En eğlenceli plânım çift taraflı bir albüm hazırlamak. Bu fotoğraf
albümünde terör sempatizanı kızlarla polis/asker yakını kızların güzellik
yarışması olacak. Albümün bir tarafı devletçi kızlardan oluşacak, diğer tarafı
da isyankâr/militan kızlar olacak. Aslında bir de üçüncü bir bölüm olsa iyi olur,
bu dünya düzeninin am.na koyayım – ben kendi zevkime göre yaşarım diyen
liberal kızların fotoğraflarını koyacağım. Yani güzel bir trilogy olacak. En
büyük projem bu.
Copyright Cevat Çalışkan © 2013. All Rights Reserved.
Ulusalcı demek Kâmilci, Kemalettinci, Kemalci değil, Mustafa Kemal
Atatürk’çü olmaktır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi en büyük Türk. Yurtta
sulh olsun. Sağcı solcu diye böldünüz, fakirleri kavga ettirdiniz. Siz her zaman
başkan, her zaman yönetici, her zaman memleketi kurtaracak hint kumaşı,
haram paranızla yakışıklı, yandaşlarınızın reklâmı ile namuslu oldunuz.
Copyright Cevat Çalışkan © 2013. All Rights Reserved
BİYOGRAFİ
1989 yılında Adana'ya yerleşerek ailece Adana Seyhan nüfusuna kayıt
yaptırdık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduk.
İlk yıllar biraz zor geçti. Devlet bize oturacak bir ev ve anneme iş verdi. Annem
fabrikada çalıştı, babam inşaat ameleliği yaptı ve oturduğumuz evi satın aldık.
SAYFA : 86 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ben eğitimime Sabancı İlköğretim Okulu'nda (Adana Seyhan - Belediye Evleri)
devam ettim. Orta iki ve üçü orada okudum. Çok şanslı idim çünkü tüm
arkadaşlarım ve tüm öğretmenlerim çok büyük manevi destek verdi. Tüm
arkadaşlarımı seviyordum. Ortam sıcak insanlarla doluydu. Bir yandan da
sosyalizmin gelişmiş okullarını özlüyordum. Daha önce yaşamış olduğum
hayatın değerini çok iyi anlamıştım.
Aileye katkıda bulunmak için değil, kendi haşlığım için bir süre bir çantacının
yanında çırak olarak çalıştım. Aslında çok uzun sürmedi. Yaz tatilinde bitti bu
olay. Ustam biraz sert ama çok iyi bir adam idi.
1991 yılında Adana Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'ni kazandım ve İngilizce
hazırlık sınıfını birincilikle bitirdim. Yaz tatilinde inşaatlarda amelelik yaptım.
Babamla inşaat hammallığı yaparak bir miktar para kazandım.
SAYFA : 87 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Birinci sınıfta karneme bir kaç B girdi. Diğer notlar A da olsa okul birincisi
değil, ikincisi oldum. Hevesim kırılmıştı. Başarıyı üniversitede yakalamak
istiyordum.
İkinci sınıftan itibaren dershaneye gittim. Üçüncü sınıfta dershaneyi
değiştirdim. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümünü kazandım ve İstanbul'a geldim.
MALTEPE
Sultangazi bölgesinde 2008 yılında açmış olduğum davanın 2009 yılındaki ilk
duruşmasında siyasi fikirlerimi savundum. Şahidim avukatım ve ailemdi.
Avukatım ve ailem birlikte beni bir işverene gönderdi. Avukat ve işveren
SAYFA : 88 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
CHP'ci idi ve CHP'nim mevcut politikasını yok edecek, yer yüzünden silecek
bir siyasi görüşüm vardı. Atatürkçü düşünceyi Faşizme ve tam olarak
Neofaşizme uygun şekilde yorumlamış, ulusalcı olduğum için mahkeme
soruşturma yapmaya gerek duymamıştı.
Şirketlerden oluşan bir çete tek bir ortak ofisteydi. O ofiste beni suça
zorladılar, zaten ahlâksızdı çalışanlar. Çok sayıda dolandırıcılık ve rüşvet olayı,
hatta o bölgedeki rüşvet trafiği onların elindeydi. Sorun dünya görüşümün
etkili bir şekilde çok sayıda partiyi yok edecek güce sahip olması ve oy
kaybettirecek olması idi. Suç işlemeye karşı çıktım, dayaktan değil
rüşvetçilerden ve beni yıllarca kaçırıp işkence yaptırmış Sultangazi İlçe
Emniyet'ten korkuyordum. Ne zaman dava açsam kaçırıp tehtid ve işkenceyle
"şikâyetçi değilim" diye ifade alıyordular. Böyle rüşvet makinaları çok rahat
kurtulacaktı. Beni sert erkek ayakları ile tehtid eden İbrahim Öge ve sürekli
hakaret ve aşağlamayla sinirlerimi bozmaya çalışan üç kuruşluk şerefsiz
Kemal Çetiner'i tek yumrukla öldürecek güce sahiptim. 40kg ağırlığındaki
halterle spor yapıyordum, kollarım güçlü idi ama rüşvet yiyen itler yüzünden
tehlikedeydim ve tehtid altındaydım. Her defasında lafı soktum, beni
aşağlayamadılar ama çok bağırıp gürlediler. Sonra madur gibi davranıp
şikâyet etti beni p.zevenkler. Oysa beni tehtid eden kendileri idi ve bana
saldıran İbrahim Öge'nn her mühendise ve memura ikram ettiği metresiydi. O
ofiste çok ahlâksız bir ortam vardı ama patronlardan biri cemaat iş adamı
hoca, diğeri CHP sultangazi ilçe belediye meclis üyesi, diğeri de islâmi sohbet
şov yapan biriydi. Yani hepsi sütten çıkmış ak kaşık gibi davranan ahlâksız
dolandırıcılar idi.
Siyasi bağlantılarını kullanarak beni ömür tımarhane kontrolüne almaya ve
ömür boyu iş göremez raporu çıkarıp kendilerini dava etmemi engellemek için
hareket geçtiler. Bu sütten çıkmış ak kaşık dolandırıcılar başka yerde
konuşmamdan korkuyordular. Hukuki ehliyetimi elimden almak istedikleri gibi
beni sözüne inanılmayacak bir deli olarak göstermeye çalıştılar. Bunu yapan
ve yaptıran CHP'cilerin anasını s.keceğim bir gün. Asla affetmem böyle
saldırıyı. Bunu deneyen şerefsiz o.ospu doktorun yüzüne vurdum
şerefsizliğini, 7 değişik şekilde o.ospu dedim. Bağırdı ve beynimde damar
koptu sanki, bir an için bilincimi kaybettim ve toparlandım. Duygu sömürüsü
ve değişik kelime oyunları ile ağlamaya, beni etkilemeye çalıştı. Kabul
etmedim atacağı kazığı ama ömür boyu tımarhaneyi kabul etti diye dedikodu
yaymışlar. O doktorun da o dedikoduyu yayanın da ta anasının avradının yedi
sülâlesini s.keyim. Bunu kabul ettirmek isteyen şerefsiz doktorlarla senelerce
kavga ettim, kabul etmedim. Davacı ve şikâyetçiydim ama dava açmama izin
vermdiler, çok sayıda şerefsiz ayarlayıp "teşekkül" adı altında binlerce
dolandırıcılık ve sabotaj yaptılar. Bir sürü kiralık it bana iftira ve hakaret etti,
yüzlerce saçma olay ayarladılar hapis cezası almamak ve tazminat ödememek
için.
SAYFA : 89 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
İlk saldırı 25 Aralık 2011 tarihinde idi ve tam gaz vurdu CHP'ci fahişe doktor,
itiraz edip kavga çıkarınca o.ospu gibi davranıp beni baştan çıkarmaya,
"penisin kaç santimetre" diye sormaya başladı. Ağızının payını verdim. Bu
saldırıda sapık poliklinik görevlisi odaya dalıp beni korkutmaya çalıştı, "söyle
bu kal.ağa akıllı olsu yoksa onu savcıya vereceğim" dedim. Ama değil savcıya
vermek, nefes almak nasip olmadı. Kendi adresimde ve her iş yerimde vurdu
bana kahpe Bakırköy hastanesi sürüsü, siyasi yandaş ve akrabaları. Ondan
sonraki gidişimde (Sultangazi İlçe Emniyetin şerefsiz tehtidine dayalı olarak
gidiyordum) bu defa Neşe Üstün (senelerdir çocuk sahibi olmamdan tutun
yüksek lisans okumama kadar, yani beni başarılı yapacak her şeyi yasaklayıp
beni tımarhanenin malı olan kimsesiz yapmaya çalışan fahişe) çıktı ve bu defa
sapık katil gibi emirler vermedi. Teklif eden nazik doktor gibi davrandı, ilâcı
zorla vermiyormuş gibi, beni razıymış gibi göstermeye çalıştı. Ayrıca bu defa
o.ospu gibi değil, duygu sömürüsü yapıp bedenini duygusal olarak kötü
adama sunan zavallı kadın gibi davrandı. Dışarıdan laf atan her zamanki sapık
poliklinik görevlisi konuşmaya gaz veriyor ve yön veriyordu. Annem de destek
veriyordu yalanları ve çarpık açıklamalarıyla. Çok medeni bir konuşma ve ben
de çok kötü adam olarak gösteriliyordum. Oysa alçaklar ömür boyu adi katil ve
işkenceci gibi davranmıştı. Onlara ağızlarının payını verdim. Çok sayıda suni
olay ve kavga çıkararak, çok sayıda şerefsiz o.ospu çocuğunu bana
saldırtarak ve iftiralar atarak madur görünümünde üç kuruşluk dolandırıcı
şerefsizler yarattılar. Teşekkül adı altında yüzlerce taciz uyguladılar bana ve
kavga çıkardılar. Gece gündüz tehtid ve taciz ediyorlar, iş bulmamı
engelliyordular. Dava açmamı engellemek ve bana deli görünümü, iftirası
atmak için hem profesyonel hem de özel hayatıma saldırdılar. Üç kuruşluk
o.ospuları ispatlayan şerefli kadın olarak gösterdiler. Hepsi bana zaman ve
para kaybettiren, geçmiş hayatım hakkında sorular sorup kendilerine pay
çıkaran dolandırıcı idi.
Bunlardan biri Bilişim eğitim dershanesinde, orduda şerefsizlik yaptığı için
sürülmüş olan, AutoCAD öğretmeni Murat Gündoğar idi ve piyasadaki en
dandik AutoCAD kitabı ona ait, daha kötüsünü imkânı yok bulamazsınız. Ders
sırasında beni kışkırtıp kaba konuşturmak için laf atıyor, tehtid ediyor,
öğrencileri de kışkırtıyordu. Benden sert sözler kopararak madur sıfatıyla iftira
atmaya çalışıyordu. Konuştuğum kıza müdahale ediyor, ona sıradan bir soru
sorsam bile aşağlanmış adam ayakları yapıyor, havadan nem kapıp saldırmaya
çalışıyordu. Çok iyi bildiğim AutoCAD yazılımından sertifika almamı
engellemeye çalışıyordu. Bakırköydeki doktor Erhan da 14 Eylül 2012 tarihinde
adını ve kimliğini vermediği teknikerleri bahane ederek bana ceza verdiğini
söyleyip akli dengesi yerinde değil teşhisi koymaya, hiç bir zaman proje
çizmediğimi iddia ederek ve hiç bir zaman çalışmadığımı iddia ederek beni
malûlen emekli etmeye çalıştı. Kabadayı gibi tehtid ederek konuşuyor ve beni
kışkırtıyordu. Yani kahpe CHP'ci doktorun kendisini sapıkça laflarla sunarak
ve seks sohbeti yaparak kabul ettirmeye çalıştığı iftira teşhisi bu defa adını
SAYFA : 90 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bilmediğim bir tekniker p.çin iftirası ile dayamaya çalışıyordular. Yani olayı
CHP ve o.ospu doktordan uzaklaştırmak için 12 ay vurdukça vurdular.
Mesleğimi tehtidle elimden almaya çalışıyorlar, annem ise ona ömür boyu
destek (yani para) vereceklerini söyleyerek destek veriyordu bu şerefsizliğe.
Yüz yüze konuşunca inkâr ediyor, yan odadan ve koridordan laf atarak
söylüyordu söyleyeceğini. Mahkeme duruşmasından önce babamı ve annemi
şikâyet edip kiraladıkları avukatı azlettim. Davayı kazandım ama duruşmadan
önce beni aylarca taciz eden komşularla tehtid etmeye, babam sürekli kavga
edecekmiş gibi davranmaya ve üst kattaki ömür boyu çalışmamış, parti
binalarında dilencilik yaparak yaşamış çakma imam bozuntusu da kavga
anında müdahale etmiş gibi davranıyordu. Kavga etmiyordum ama alt kattaki
ve yan binalardaki komşu kadınlar ve çok sayıda tanımadığım kadın "seni
dilenci sapık yapacağız" diye tehtid ediyordu. Bilişim eğitim dershanesinde
tam kadro bana saldırıyor, namusuma ve şerefime laflar ediyordu. Beni gizlice
kışkırtıyor, bir şey ispatlayamaman için dış görünüşünü bozduk diye laf
atıyordu Gizem Öne, Selen Şaşmaz da halden hale gelip imalarda bulunuyor,
telefonla konuşuyormuş gibi yapıp yani telefonu kulağına dayayarak pis
iftiralar atıyordu. Kafetarya görevlisi sapıkça laf atıyor ve tehtid ediyor, sonra
yanıma gelince kendisi ile sert konuşan ve kırcı adam muamelesi yaparak
gidip ağlama rolü yapıyordu. Çayıma suyuma ne kattılar bilmiyorum ama
dersin başında, kafetaryada oturduktan sonra, bilincimi kaybetmek üzereyken
çıktım. Kendimi toparlamam iki saat aldı, geri döndüğümde ders bitmiş ve
dersin eğitimeni Cahit Pekcan ile hacker Gökhan karşıma geçip duygudurum
saçmalıkları etmeye ve bana iftiralar atmaya başladı. Ders sırasında "kendisi
ilâç içti diyeceğiz" deyip dalga geçiyordular. Dışarıdayken yarı baygın halde
sokakta yürürken "Astragon içti diyeceğiz" diye laf atan kızlar vardı ama
Astragon nedir bilmiyorum, hiç duymamıştım ve ne olduğunu halâ
bilmiyorum.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=OYxRhmoVA-w]
2008 yılında açmış olduğum adam yaralama davasını kazandım ama
kazanmadan önce komşular 16 ay boyunca kudurup beni uykusuz bıraktı,
ailem ve attıkları laflar ile sürekli pornografik olaylar anlattılar, masturbasyona
zorladılar. Ailem bir şey yok diyordu ama beni işsiz bırakıp duruşmadan önce
boş gezer ve babasından günde 20TL haşlık alan (ki babam bana ömür boyu
hiç para vermedi) iş göremez biri olarak gösterip o adam yaralama davasının
son duruşmasında beni paketleyip tımarhaneye götürmeye çalıştılar. O CHP'ci
fahişe avukatı azlettim (CHP'ci patronumun yer aldığı inşaat firmaları çetesinin
bir şirketinde göstermelik olarak ortak olan Kemal Çetiner'in aile dostuydu),
CHP'ci patronum hakkında ayrıntılı bilgi verdim ve ailemin şerefsizliklerini
koydum ortaya. Davayı kazandım, sokakta kaldım ve otelde yaşadım. Otelde
iken işkur'dan bir iş buldum. Önce kabul edilmemiştim. Savcı beni
tutuklanmaktan, yani kaçırılmaktan kurtarmıştı. Davacı olacağımı söylemiştim.
SAYFA : 91 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Otelde suç duyurusunu yazarken ivedi olarak şu an internet sitemi kapatma
isteği ve şantajı ile atıldığım firmaya çağırıldım ve bana iş verip buraya,
Maltepeye getirdiler.
Bir süre Maltepe otelde kaldım. İlçe sınırları içine girer girmez hem chp hem de
şeriat yanlıları saldırıyordu. Hiç tanımadığım bir ihtiyar şeriatçı sürüsü g.t
sapığı diye saldırıyor, chp'ciler de tam gaz dövecekmiş gibi peşimde dolaşıp
saldırıyordu. Maltepe otelde iken güzel hayat yaşadım, çevre güzeldi ama
sürüsüyle saldıran şeriatçı vardı. Otelden şantiyedeki konteynere taşındım ve
birkaç gün orada kaldım, bütün evrak ve dijital bilgi depolarımı kopyalamışlar.
Orada hayatımdaki tüm evrakların dijital ortama aktarılımış hali vardı.
Şantiyenin özel güvenlik şirketi Tepe iç işleri bakanlığının açmış olduğu bir
soruşturmadan benim tarafımdan suçlanmıştı ama soruşturma yanlış yere,
sanık Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Onlar da beni işsiz
bırakıp o bölgeye götürmek için başta yemekhaneci olmak üzere beni taciz
edip tahrik edip kavga çıkaracak birkaç yavşak ayarladılar. Hatta gecenin
ortasında şahit yokken önüme çıkardılar dövmem için ama dalga geçip geçtim
yanından. Tüm Kürtleri kışkırtıp şantiyede "faşiste saldırı" düzenlediler. Beni
buraya programlı getiren Soğancıoğlu İnşaat'ın yöneticileri ve çalışanları
çalışamayacak şekilde uyumsuz davrandı, iş yapmamı engellediler. İnşaat
Mühendisleri Odası'na destek veriyoruz (Halûk Bozkurt ve Harun Hasan Öge
hakkında bilgi vermiştim odaya, oda onları siyasi nedenlerle destekliyor ve
ceza vermiyordu. EKB kursunda taciz ve tehtid etmişti oda çalışanları, onlar
gizlice vuruyor ben ise her zaman yüzlerine konuşuyordum. O yüzden
kendilerini hakarete uğramış ve madur göstermeye çalışıyordular.) diye
bağıran müteahhit firma çalışanları bana iftira atarak ve baskı uygulayarak
işsiz bırakmaya çalıştı. İstifa etmeye zorladılar ve buna şerefli çıkış dediler.
Şerefsiz iftiraya boyun eğip çekip gitmek şerefli bir şey olmadığı için bunun
şerefli bir çıkış olduğuna itiraz ettim. Türk olduğum için başkası tarafından
hediye edilmiş bir şerefe ihtiyacım olmadığını. Beni işten kovarsalar davacı
olacağımı söyledim.
Bir yandan da önceki adresimde olduğu gibi bir tarafı inşaat diğer tarafı kışla
olan Altmışlar sitesinde daire kiraladım. Bu dairede de önceki adresimde
olduğu gibi ve kesintisiz olarak devam eden, G.O.P. ve Maltepe'deki otellerde
bile kesilmeyen sürekli bir kalabalık kitlenin tehtid hakaret ve tacizleri vardı.
Komşular olayı biliyor ve her şey plânlı olduğu için destek veriyor, gürültüden
habersizmiş gibi davranıyordular. Bana buralarda cehennemi yaşatıyordu yola
arabaları ve minibüsleri park eden tacizciler. Beni işten çıkardılar ve Fikret
Elâgöz ile konuşmamda kesin kararı bildireceklerini, internet sitem yüzünden
kovulduğumu söylediler. Kararlarını açıklamalarını bekledim, açıklamadılar ve
zaman kazandılar. Komşuların saldırısına uğradım. Yoldaki tacizcilere
komşular eklendi. Binanın sağından solundan, önündeki yoldan laf atıp taciz
ve hakaret ediyordular. Komşular da yan binalardan ve üst kattan saldırıyordu.
SAYFA : 92 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bütün bu cehenneme ek olarak annem sapıkça arayıp siteyi kapatmazsam aç
kalacağımı söylüyor, beni açlıktan öldürmeye çalışıyorlar ve iş bulamazsın
tehtidi savuruyordular. CHP ile açık şekilde telefonla ve yüz yüze tartışmıştım.
Burası CHP bölgesi olduğu için sadece 2-3 iş buldum. İş aramak için Maltepe
Sosyal Yardımlaşma Vakfından 300TL aldım, beni açlıktan kurtaran bir
arkadaşımın ve bir öğretmenimin borç olarak verdiği paraydı. Hayatımı onlar
kurtardı ancak komşular kesinlikle izin vermiyordu kafamı toparlamama,
vurdukça vuruyordular. Küçükyalı karakoluna, Terörle mücadele şubesine,
Asayiş şubeye ve her yere gittim. Beni sürekli savsaklıyorlar, savcılığa
başvurmamı söylüyorlar ve bir yandan da şahidin yok kabullen diyordular. 2224 Mart 2013 tarihleri arasında İMO İstanbul Harbiye'de odanın vermiş olduğu
yemekten dönerken bir şov düzenlemişler, önde slogan atarak yürüyen
ülkücüler ve arkalarından gelen çevik kuvvet polisleri, oda da CHP
Kılıçdaroğlu odası. Orada toplu bir şov ayarladılar, ülkücüler laf etti cevap aldı.
Çevik kuvvet de "bundan sonra aç kalacaksın" diye tehtid savurdu. Oda da
zaten dünden hazırdı vurmaya, oda eğitimeni Hasan Ünal "sana hastanenin
gücünü gösterdik" diye laf atıyordu, yüzüme konuşurken bir şey belli
etmiyordu. Beni karalayıp tethid, hakaret veya kaba konuşma koparmaya
çalışıyordular.
Olaylara şekil verip örtpas ayarladıktan sonra Küçükyalı karakolu "şikâyet
edince seni de şikâyet ettiğin kişiyi de karakola getireceğiz" şeklinde konuştu
ama 155'i arayarak çağırdığım polisler taraflı davranmıştı. İlki ispatlayamaz
diye gaz verdi site bekçisine, ikincisi "kendilerine savunma hazırlamak için
rahatsız etmişler" şeklinde bir saçmalık söyledi. Tüm paramı ve sağlığımı
batırdılar. Bakkaldan almış olduğum 3-4 su bidonunu bitirinceye kadar
dişlerim yerinden koptu, bütün dişlerim eridi ve delik deşik oldu. Dişlerimi
kaybettim, başka yerden alışveriş yapmaya başlayınca dişlerim yavaş yavaş
toparlandı ama çok delik ve boşluk var. Ekmek ve sert sebzeler yemek canımı
yakıyor. Bu da Altmışlar sitesi hatırası. Küçükyalı karakolunda beni şikâyetimi
almadan göndermek için her zaman dümen çevirdiler, 155 karakola karakol
155'e yönlendiriyordu. Bir yandan da il emniyet terör ve organize şubeleri
arıyordum. Maltepe İlçe Emniyet'te ilçe emniyet müdürü katına üç defa çıktım.
Her defasında uyarıda bulundum ve şikâyetçi oldum. Her gittiğim karakolda
düşmanlıklarını belli ettiler. İnternetten ihbar ve şikâyetler gönderiyordum,
bilgi veriyordum ve yardım istiyordum. İç işleri bakanlığının açmış
soruşturmayı bastıra bastıra sanıkların eline veren Sultangazi Kaymakamlığı
Bimer görevlileri beni gizlice tehtid ediyor, pornocu diye laf atıyor ve benden
tepki alıyordu. Buradaki adreste kudurmuş komşular ve yoldaki tacizciler
sabahlara kadar cinsel konular yaratıyorlar ve benim hormon seviyemi
yükseltiyordular, masturbasyona işkence yaparak, kafamı allak bullak yapıp
aptallaştırarak zorluyordular. Sultangazi Kaymakamlığı'ndaki ülkücü fahişe
memur ve polisler burada işimi bitirmelerini ve oraya gitmemi bekliyordular.
Telefonda açıkça yüzüne vuruyordum olayları Sultangazi polisinin. Ama
SAYFA : 93 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
zorbalıkla işi bitirmeye çalışıyordular. Bir yandan da açlıktan ölünceye kadar
ve susuzluktan ayakta duramayacak hale gelinceye kadar 5-6 defa gittim
Küçükyalı karakoluna. Çok sayıda olay yarattılar, bu olayları şikâyet etmemi ve
şikâyet sayısını artırmaya çalıştılar.
Şantiyeden ayrılmak üzereyken bir tane kadın şantiyenin kapısına geldi
şantiyeye gelen kamyonlardan şikâyetçi olduğunu söyledi, onu özel güvenlik
görevlisine yönlendirdim. Onunla aynı sitede ikamet ettiğimi bile söylemedim.
Birkaç gün sonra bu ufak çirkin çarpık yaratık 30-40 metre öteden karşıma
çıkıp anlamayacağım bir ses tonu ile birşeyler mırıldandı, "bana bak..." diye bir
şey söyledi. Takmadım umursamadım kadını, şantiyeye geldiğinde bile
umursamamıştım özel güvenliğe göndermiştim. Birkaç laf edip benim her gün
idealtepeye gittiğim yolda yürümeye başladı. Ben bankamatikte iken yanımdan
geçti, daha sonra ben onun yanından geçerek bu çirkin cüce ile eğlenerek
yoluma devam ettim. Bu adi fahişe belki, ya da başka bir fahişe herkese benim
jigolo olduğumu ispatladığını falan söylemiş, bu bölgede zenginler de
oturduğu için tüm bölgeyi kışkırtmış. O fahişe kimse bulacağım onu, davacı
oldum ve mahkemede karşıma çıkacak. Bir yandan da "polis bize yetki verdi"
diye bağıran bir fahişe daha vardı bugün, o yetkiyi veren polisin de anasını
belleyeceğim. Hiç bir aynasız yetki verdim deyip bana iki ay işkence
yaptıramaz, o işkenceyi yapanı da yaptıranı da kodese kapattıracağım. Bir
yandan da şantiyenin alışveriş yaptığı bakkal arkamdan laf atıyor ve tehtid
ediyor, yüzüne konuşarak uyarıyordum kendisini. Dava ettikten sonra sapıkça
bir laf etti, "elini sinkaf eden mühendis" diye bir şey söyleyince kendisi ile
kavga etmedim ve küfür etmedim, artık davacı olduğumu ve ne laf ettiyse
mahkemede kendisine ödeteceğimi söyledim. Sultangazi ilçe emniyete namus
kavgası açtığım için burada namusuma yönelik iftira atan ve polisten cesaret
alan bir o.ospu çocuğu çetesi var. Onlara cevaplarını vereceğim mutlaka, ama
buna destek veren maltepe ilçe emniyeti de dava ettim. Amaçları iftira ile beni
bu bölgede bitirip tehtidle ve baskıyla kendi uydurduğu ifadeyi zorla
imzalatacak Sultangazi İlçe Emniyet'e göndermek, beni buralarda evsiz ve
işsiz bırakmaktı. O aynısızların kim olduğunu az çok tahmin ediyorum. Ayrıca
buraya kavgalı ve davacı olduğum CHP'nin bölgesine getirilmiş olmam ve her
markette ve şirkette köpek gibi saldıranların olması tesadüf değil.
BİMER görevlisi de yan çizmeye başladı Ankara'dan. Valiliğe başvurarak
soruşturmanın il emniyet organize şubeye naklini istedim. Postayla
başvurdum ama beni Küçükyalı, İdealtepe, Maltepe ve gittiğim her yerde takip
eden bir sapık kadın ordusu vardı. Çılgınca taciz ve tehtid ediyordular. Valilik
memurunu aradım ve sürekli tehtid ve gerginlik altındaydım. Dilekçeme
olayların tamamını anlatan, valilik-emniyet-üniversite özel güvenliğini
suçlayan yarım kalmış on sayfalık bir suç duyurusu metnini de ekleyerek kanıt
olarak gösterdim dolandırıldığıma. MHP ve CHP'yi suçladığım için evrak
memuru dengesiz ve çelişkili, yalancı inkârlar dolu hareketler sergiliyor ve
SAYFA : 94 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bilinçli olarak gerilimi artırıyordu. Telefonda yapılan saldırı genellikle idiotluk
yaparak gerilim yaratmak, adamı çileden çıkarıp kaba konuşmaya zorlamak ve
ceza veriyorum edalarıyla haklarına saldırmaktır devlet dairelerinde. Valilik
Evrak görevlisi kahpelik yapıp "buna imkân vermeyeceğim" diyerek dilekçemi
ve kanıt niteliğindeki yazıları il organizeye değil, il özel idaresine gönderdi.
Aradığım hukuk bürosu ve diğer memurlar zorbalık yapıp katlanacaksın
dediler. Olayı saat 14:00 gibi öğrendim. Şikâyet dilekçesi yazıp adliyeye
gitmem iki saati aldı ama çok hızlı yazdım dilekçeyi. Sapık tacizciler ve
komşular kafamı beceriyor, şişiriyor ve hata yapmaya zorluyordu. "Taciz
ediliyorum" yerine yanlışlıkla "taciz ediyorum" diye bir ifade yazmışım, on
parmakla ve hızlı yazıyorum, yazdığımı okumuyorum genellikle. Bazen
"öldürülmemi engellediler" yerine "öldürmemi engellediler" gibi yanlış ifadeler
de yazdığım oluyor panik ve acele yüzünden. Neyse savcılığa verdim dilekçeyi
ve soruştruma başladı, internette yayınladım metni. Ayrıca davacı olursam,
hukuk davası açarsam beni öldüreceklerini söyleyen, anamı sinkaf edip
güçlerini gösterdiklerini söyleyen kalabalık bir varoş şeriatçı sürüsü vardı. Ak
parti binasına 3 defa gittim, habersizmiş gibi davranıp vurmaya devam ettiler.
Onlara durumu ve siyasi görüşümü beyan ettim bir yandan hiç bir şey
bilmiyormuş gibi davranıp diğer yandan sapıkça saldırdıkları için. Biri odadan
çıkarken dedi ki "..... ispiyonlayan o.ospu çocuğu"...Kim olduğunu bilmiyorum
ama onun anasını sermaye yapacağım ben.
Şantiyeye geldiğim günden beri oradaki tek bakkaldan alışveriş yapıyorum,
biri uzun boylu diğeri kısa boylu iki tesettürlü kız ilgimi çekmeye çalışıyor.
Uzun boylu olan deri kıyafetler giyiyor, acayip hareketlerle dikkatimi çekmeye
çalışıyordu. Biri göğüsünü ileriye doğru geriyor, el kol hareketleri yapıyor,
diğeri ise sol elinin serçe parmağını ağızına koyup azmış kız gibi
davranıyordu. Uzun boylu olan bana hakkını ver dedi, umursamadım al dedim
ama derdini anlamadım. Bir iki saat sonra solmuş suratla gelip kendimi tatmin
ettim dedi. Özel güvenlik şirketi saldırıya geçince kız iyece benimmiş gibi
havalara girdi. Babası da ona sana değil başkasına "s.ktireceğim" şeklinde bir
laf edince ve bana hakaret edince bu hakarete cevap olarak onun cinsindeki
tüm kadınları sinkaf edeceğimi söyledim, kızdım. Bunu mesnet olarak kullanan
ve bir aya yakındır Maltepe bölgesinde saldıran şeriatçılar bahane arayıp
bulmaya çalışıyordu. Bir gün bakkal veresiye veriyorum diyordu, cebimdeki
nakit sıfır değil ama kısıtlıydı. Kızı yan çizdi ve vermiyorum dedi. Ben de onu
umursamadım, aşağalamaya çalışan bir geri zekâlı muamelesi gördüğü için
tam gaz vurdu şeriat. Binlerce tesettürlü sapık karı saldırıyor ve tek sebebi
şerefsiz inşaat ve özel güvenlik şirketleri topluluğu. Beni siyasi saldırı ve
şeriat saldırısı maskesi altında öldürmeye çalıştılar. Biri sosyalist bir şirket,
diğeri Ilıcaklar'ın holdingi, diğeri Bilkent holding, ömrümü çürütüp benim
üniversiteden 15 senede mezun olmama neden olan Tepe Özel Güvenlik
şirketinin Bilkent holdingi. Beni kızdırıp küfür ettirmek için "güvenlikçinin canı
istediği için 10 sene 31 çektin, sana gücümüzü göstermek için ananı s.ktik,
SAYFA : 95 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
dava açarsan seni öldüreceğiz, .... " gibi şerefsiz hakaret ve tehtidler
savurarak beni küfüre ve tepkiye zorladılar. İnanın bana oradaki tesettürlü
fahişeye ihtiyacım yok, beni öldürtmek için iftira atan ve kendisine sulandığımı
söyleyen fahişeye. Ben buraya Maltepe'ye geldikten sonra şantiyeye gelmeden
bir iki gün önce Maltepe İlçe Emniyet'in tam karşısında olan binada, polisten
habersiz iş çevirmek istemedim, bir escortla seks yaptım. Muhtaç değildim
kahpeye, kendisi musallat olup kavga ve iftiralar ayarladı. Sapık şeriatçı
sürüsü beni öldürmek için kendisi bahaneler yarattı. Ama ilk gün neysem bu
gün de oyum. Bana tesettürlü kadına saygıyı öğretecekmişler. Ben kıyafetine
değil şahsına önem veririm kadının. Tesettürlünün o.ospu olanını da gördüm,
saygı gösterdiğim ve saygıyı hak edeni de gördüm. Ama bana eziyet edip tüm
topluma göz dağı vermek, her şalvarı poklu sapık karıyı kadın evliya gibi
gösterip korku salmak istiyorlar. Hatta bu tesettürlü kadın var ya, "ağızıma
verecek misin" diye sordu. Ben komik buldum, ben böylesinin adi fahişe
olduğunu ispatlamak için 10 bin TL para veririm ağızına vermek için. Kabul
ettim.
Üstümdeki daireden ve üst katlardan tanımadığım ve hiç görmediğim kişiler
beni saatlerce taciz ettikten sonra bağırtıp laf attırdılar. Susmalarını ve beni
rahat bırakmalarını söyledim, işsiz kalmamak için acele yetiştirmeye çalıştığım
işleri engelliyor, beni açlıkla tehtid ediyordular ve işimi yapmamı
engelliyordurlar. Yodan sapık gibi saldıran şeriatçı karılar yerine sıradan
görünümlü ve tepki koyan, laf atan sıradan vatandaş görüntüsü verdiler
saldırıya. Taciz edilmiş yoldan geçen kişiler ve komşular yaratmaya çalıştılar.
Oradaki "taciz ediyorum" ifadesi yüzünden gecenin dördünde gelip
"hakkınızda şikâyet var, sizi götüreceğiz" diyen, "yatıyor musun" diye soran
manyakları geldi kapıma. Uyuyordum ve "yatıyor musun ne demek, uyuyorum,
derdin ne, ne demek istiyorsun o.ospu çocuğu" diye cevap verdim ve
kimliklerini belirtmeyen şerefsizlere s.ktir çektim. S.ktirip çekip gittiler. Daha
sonra Maltepe İlçe Emniyet'e dava açtım. Olaya şekil verip satılık karakolla
örtpaslar ayarladılar. Yoldaki sapıkları sitenin hayranı, beni ayıplayan
vatandaşlar olarak göstermeye çalıştılar. Beni de pornocu diye taciz etmeye
başladılar. Angutun biri kapımın yanına gelip telefonla bir yere şikâyet
ediyordu tehtid etmek için, uykumu bölmeden ve beni donla gömlekle gecenin
bir yarısında dışarı çıkarmaya zorlamadan gitsin istediği yere şikâyet etsin,
mahkemede karşıma çıksın ve alsın cevabını. Ben aylarca susmaları için
bağırdım, terbiyemi bozuncaya kadar ve küfür ettirinceye kadar vurdu
kahpenin dölleri. Hepsi Rönesans ve Soğancıoğlu'ndan davacı olacağım için
oldu. Çünkü buradaki komşuları ve sitenin esnafını kiraladılar, iftiralar
attırdılar. Diğer yandan sitedeki birkaç kişiyi uyardım dava açtım diye, kavga
çıkarıp beni her şeye razı ve şikâyetçi olmayan adam olarak göstermeye
çalıştılar. Kendileri şikâyetçi olmak için beni sapıkça ve delice taciz etmeye,
beyin faaliyetlerimi durduracak ve çalışamayacak kadar çok taciz etmeye
başladılar. Daha önce yerlerini belli etmeden dört koldan laf atıyordular, birkaç
SAYFA : 96 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
tanesi yüzünü göstermese de yönünü belli ederek kendisine küfür ettirdi.
Aslında vursam yeridir, bu işkence dayanılmaz, ömrümü çürüttüler. Bu
internet sitesindeki yazıları okuyarak vakalar yaratıyor ve iftiralar atıyorlar.
Aslında aylarca tehtid edip beni tımarhanelik ederseler milyonlarca lira ödül
alacaklarını söylüyordular.
Gittiğim her karakolda gün sayıyordular. Polisler az kaldı diyordu çünkü
Sultangazi'deki şerefsiz aynasızlardan şikâyetçiydim, bugüne kadar hapise
girmiş polis görülmedi. Ayın 24'ünde adliyede aradığım savcıyı bulamadım,
barodan avukat talep eden dilekçe verdim. Özel güvenlik şirketi ve evrakfotokopi ticareti yapanlar, adli sicil kaydı için gittiğimde problem çıkaran
dörtgözü karışma çıkardılar ve beni sinir etmek için imalı konuşmalar yapan
bir grup ayarladılar fotokopicide. Savcının huzuruna çıkmadan önce kısa
boylu bir güvenlik görevlisi bir ton tehtid savurdu. Savcıya dilekçemi verdim
ve komşulardan davacı oldum. Ayrıca diğer iki soruşturma hakkında bilgi
verdim. Yani ne oldu ne bitti, bu tarihe kadar veremedim Öge'ler ve Bozkurt'lar
hakkında hazırlanmış olan fezlekeyi. Savcılardan cevap bekliyorum. CHP'nin
her birimi vurdu bana bu bölgede, muhtarlık da belediye de CHP. Ama Bağdat
Caddesinde saftirik bir sosyal demokrat sosyete var, benim yerim Etiler,
Levent tarafı. Savcıdan haber bekliyorum. Hazırlık yapıyorum iş için ama
işveren beni değil kovsa, beniz assa yeridir. İstedikleri işleri 2 aydır
veremedim bu şerefsizler yüzünden. "Kanıtlamak için yetki verdim" diyen
polisler beni iftiralarla mahvetti, bunu ödeteceğim onlara. Beni işsiz ve parasız
bırakıp "dilenci olduğunu ispatlayacağız", "jigolo olduğunu ispatlıyoruz",
"açlıktan öldüreceğiz, senden önceki açlıktan öldü" diye tehtid eden şerefsiz
p.çler cevaplarını alacak. Bunlar aylarca söylediler beni tımarhanelik
yaparsalar, yani sanıklar ve CHP bayram ederse, zengin olacaklarını ve
milyonlarca lira ödül adı altında para alacaklarını. Bilkent Holding, Rönesans
Holding, İl Emniyet, Bakırköy Ruh ve Sinir, CHP, MHP, .... ve daha bir sürü
şerefsiz aynı anda vurdu. Bu güne kadar sağ kalmama yardımcı olan abilerime
minnettarım. Allah bir de düşmanlarımın anasını belleyeceğim günü görmeye
nasip etsin bana.
Ferit Rızvanoğlu'nun paravan şirketlerinden biri olan Fema İnşaat ve Tic.
A.Ş.'de çalıştığım dönemde firma müdürü görünümünde memurlara hizmet
etmek için görevlendirilmiş Muzaffer Şakar ve şantiye şefi Ali Kumsar'ın aynı
zamanda çok ama çok özel asistanı olan orta okul mezunu sapık Leyla Ünal
Öztürk bana yavşamıştı ama küfürlü bir şekilde red ettim kendisini. Tüm
şantiye ve firma çalışanlarını örgütleyip bana eziyet ettirdi. Şantiyede beni
tehtid ve şantajla yıprattılar. Bir ton iftira attılar. Leyla benden istediği tostların
parasını bile düzgün vermiyordu, kasa onda olduğu için cebimden yapmış
olduğum harcamaları bana ödüyordu. Bir defasında 5TL vermesi gerekiyordu
ve bu parayı "aç köpek" diyerek verdi, yani benim paramı. Sonra beni
aşağlamak için dilenci diye iftira atmış basit or.spu. Onu önemli kılan cahil
SAYFA : 97 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
olmasına rağmen alaylı bir sözleşme ve evrak faresi olmasıydı. Ferit
Rızvanoğlu'na ait çok sayıda şirket Leyla ve diğer önemsiz kişiler üzerinde
gösterilmişti : Fema, Ankas, İntes .... v.b. paravan şirketler vardı ve bu 7-8
şirketin çoğunun kâğıt üzerinde Ferit Bey ile alâkası yoktu. Leyla bunların
resmi başvuru ve evraklarını tutan önemli dolandırıcı olduğu için kıdemli
muamelesi görüyordu. Onunla yatmadım diye kan kusturdu, dış görünüşümü
bozdular, evimde saldırıya uğradım komşuların çeneleri ile tacizleri ile, bir de
cinsel iftiralar attılar. Leyla arasıra ödünç alıyordu telefonumu, telefonuma
cinsel içerikli hatları reklâmları gelmeye başladı. Üç kuruşluk o.ospu Leyla tüm
kadro ile vurdu ve daha sonra davaya kadar vurdu Bilişim Eğitimle birlikte.
Aylar sürdü davanın bitmesi ve Soğancıoğlu İnşaat'ın attığı kazıktan sonra beş
parasız bu daireye kapanmam, hapis kalmam. Bir ton tesettürlü fahişe
saldırıyor ve Leyla'yı haklı çıkarmak için seni dilenci yapacağız diye tehtid
ediyordular. Eski düşmanlarımı bulmuş ve güvenlikçiyi haklı çıkaracağız diyen
Muzaffer Şakar'ın sokak çeteleri Tepe Özel Güvenliğin çeteleriyle birleşti
Maltepe'de. Düşmanlarım topluca vurdu, Şakar ve Tepe, İMO, MHP, CHP, hepsi
aynı anda saldırdı. Adımı ve şerefimi beş paralık etmeye, beni burada cinsel
taciz ve iftiralarla pornocu diye damgalayıp ömür boyu aç bırakmaya çalıştılar.
Kürt solu ile kürtçü şeriatçılar birleşti ve onlara çanak tutan Kılıçdaroğlu
KCK'sı tam gaz vurdu. Burada vücüdumu değil, adımı ve namusumu
öldürmeye çalışıyorlar. Tepe Özel Güvenlik bana öğrencilik yıllarımda iftira
atmıştı. Üniversite sınırları içinde beni taciz eden şeriatçı memurlar iftira atmış
ve cevabını almıştı. Okul sınırları içinde taciz ediyor ve iftira atıyorlar,
yorgunluktan ölmüş halde Üsküdar Ülkü ocağı misafirhanesine dönünce
oradaki memur adayları da parayı yedikleri için onlar da yoruyordu. Hatta biri
bütün gün boş yatan ve hiç bir ihtiyacı olmayan Yusuf Ardoğan idi, bir gün
dilencinin bile giymediği elbiseleri giyip fakir gibi peynir ekmek yiyormuş gibi
yaptı. Gerçek halini bildiğim için şok oldum, bana gel yemek yiyelim diyen
fakir rolünü çok komik buldum. MC Donald'stan yeni geldim, bu bir kamera
şakası mı diyerek dalga geçtim çünkü o öyle temiz bir insan değildi, öyle fakir
ise hiç değildi. Daha orada iftiralar atmak için bin bir oyun oynadılar.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ePY7aYHtgCM&w=720&h=500]
Burada birçok düşmanım için komşuları ayarlayıp milyonlarca lira para sözü
vermişler ve düşmanlarım:
Leyla Ünal, Ali Kumsar, Muzaffer Şakar, MHP, CHP, AKP, İl Emniyet, Bakırköy
Ruh ve Sinir,.....
adına bana vurmalarını sağladılar. Beni pornocu diye damgalayınca tüm üç
kuruşluk o.ospu ve dolandırıcılar temiz insan havalarına girecek. Bana da
aşağlık bir tımarhane lekesi sürecekler. Böylece ülkü ocakları adına sene
2001'den itibaren defalarca bana saldırmış olan ülkücü fahişe Çiğdem
Küçükali'nin bana yaptığı eziyetleri de örtpas etmiş olacaklar. Küçükali
SAYFA : 98 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
defalarca vurdu bana ama hafızamı da elimden aldığı için birkaç defa
tanıyamadım, tanımadığım yeni doktor sandım. Küçükali beni gittiğim
internetcafe'de bile takip eden, internet cafe'nin görünümünü ve müşterilerini
bile değiştirerek iftira atan bir kahpe. Olayın başlangıcı Tepe Özel Güvenliğin
ısrarla iftira atmak istediği döneme ve satılık Üsküdar ülkü ocağı dönemine
denk geliyor.
Muzaffer Şakar su gibi rüşvet parası dağıtan ve memurları her türlü memnun
eden, elleriyle onlara yemek yapıp hizmet eden, altlarına lüks otomobil çeken
bir memur hizmet makinası kamu ihalelerinde ve eli her yere uzanır.
Profesyonel bir dolandırıcı ve dava edilmiş şirketlerin, bitmemiş
soruşturmaların adamı. Bulunduğum adreste zaten on aya yakın zamandır
uyumama izin vermeyen ve tehtid eden komşular o dönemde açıkça vurmaya
başladılar, evimde ve şantiyede cinselliğe yönelik yönlendirmeler
yapıyordular. Şakar "ben onu iki senede yola getirim" diye konuşuyordu. Tek
dertleri internet sitem idi ve kapatmam için ailemle birlikte her türlü şantajı
yapıyor ve tehtidler savuruyordular. Bu siteden bir para kazanmadım ama
hayatımı kurtardı bu güne kadar, yoksa iki üç aynasız beni alıp götürmüştü
Şakar'ın zevki ve keyfi, iftiracı Leyla'nın or.spuluğu için. Bir yandan Tepe özel
güvenliği, AKP ve MHP'yi telefonla arayıp kışkırtan Fema İnşaat çalışanları,
şantiye şefi ve Şakar beni buraya plânlı getirdi. Defalarca telefonla arayıp güç
gösterisi yapıp tehtid etti. Ama ben de onu Mali Şube'ye verdim, satılık ve
taraflı davranan Mali Şube'ye, yüzlerce milyon lira parası olan Rızvanoğlu'nun
suç makinalarına yaranan ve benim öğrencilik yıllarımda bana zorla ifade
imzalatmış bir komiseri barındıran mali şubeye. Bu bir final, düşmanlarımın
topluca vurup birkaç asker yakınını zengin etme sözüyle kiraladığı bir
mekânda iftiraya uğradığım bir final. Pornocu falan değilim, mühendis maaşı
ile güzel ortamlara giren ve güzel bayanlar ile olan biriyim. En kötü ihtimalle
zor dönemde telefonla on dakikada fotomodel escort ayarlıyorum. Hiç
kimsenin namusunda gözüm yok, bir de burada satılık bir başörtülü o.ospu
bacı var ya, bu iftiraya yanıyorum. Beslediler ve süslediler bir ka.tağı burada,
iftira atıp onu bahane ederek aylardır peşimi bırakmayan şeriatçı kahpe
sürüsüne vurdurdular beni. Şakar cezasını çekecek. Karizma hastalığı var ve
dış görünüşünü bozunca bir şey başaramaz diye iftira atan Şakar yüzünden
günde 24 saat taciz ve tehtid altındayım. Asla tek kitap okuyacak kadar rahat
kalmadım, hiç bir zaman kafamı toparlayamadım. Polisi de kışkırttılar,
Sultangazi'deki komiserleri kodese tıkmamı engellemek için polis burada her
şeye izin veriyor. Gelip bir şey bulmamış gibi geri gidiyor. Sitenin özel
güvenlikçisi "tımarhaneye kapatılmanı Türkiye istiyor" diye laf atıyor, her şeyi
inkâr ediyor. Polisler de bu tiyatroya destek veriyor. Aslında formül basit,
düşmanlarımın olduğu bir mekâna getirip bir de üzerine parayı bastılar.
Şakar ve Fema İnşaat bol iftira ile beni bu memleketin düşmanı olarak gösterip
toplu bir saldırıda komutan edalarıyla ünlü olmaya çalışıyor. Aslında rüşvetçi
SAYFA : 99 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
camiasının tam gaz vurup vatandaşı korkutmaya çalıştığı adi bir saldırı bu.
Hepsinin namusunun kurtulması, yani şerefsiz olduklarının ispatlanmaması
için beni beş parasız ve aç bırakıp dilenci, pornocu ve deli damgası vurmaları
gerekiyormuş. Bir defa geçici olarak bile olsa tımarhaneye yatırırsalar
hepsinin adı namusu kurtulacakmış. İki senedir ne kitap okumama, ne de
çalışmama izin vermeyip burada CHP bölgesinde beni açlıktan öldürmek için
işsiz bırakmalarının ve gün saymalarının nedeni budur. Bu tür zamanlar hep
ordu istihbaratı kurtarıyordu hayatımı, asker yakınlarının oturduğu siteye
getirip asker yakınlarına beni vurdurmaları beni TSK korumasından mahrum
etmek için plânlı bir cinayettir.
Korkmuyorum
Kendi isteğim dışında aldılar ve götürdüler, devletin silâhı ve üniforması ile
puştluk ve dolandırıcılık yaptılar, “kendisi geldi ve razıydı” dediler. Hayır
tehtidle ve zorla götürdüler. İftiralar attılar, “utancından öldü ve kabul etti”
dediler. Hayır, her defasında analarına sövdüm ve yaptıkları kahpeliği
yüzlerine vurdum ama arkalarında siyasi oro.pu polisler vardı. Onlar için suç
işleyen polisler vardı ve onlar beni tutuklamak için hazırdı, iftira atıp kavga
çıkarmaya ve tutuklatmaya çalışan kahpeydi onlar. Siyasi saldırıların
anatomisini anlatacağım. Ama “utandı” ve “korktu” yalanlarına cevap verecek
şekilde anlatacağım.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=j5-yKhDd64s&w=760&h=550]
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü adam kaçırma, işkence, soruşturma
dolandırıcılığı, siyasi saldırı, terör, yıpratma ve tehtid, hakaret ve iftira, cinsel
istismar, tecavüz ve daha bir çok suç işledi. Amacı beni korkutup susturmak,
polisin ve polis akrabalarının yasadışı gücünü gösterip susturduk, korkuttuk
demek idi. Böylece bana yapılanları görenler korkacak ve polisin avradından
kızına kadar her akrabasının poposunu yalayacaktı. Çalışmayan polis karıları,
bedavadan burslar ve eğitim alan polis çocukları hint kumaşı olacak, el
üstünde tutulacaktı. Yani bu bir polis reklâmı ve polisin işlediği suçları
sevdirmek için benim çok kötü bir adam olmam gerekiyordu. Bu nedenle
benim adımı karaladılar, namusuma ve şerefime iftiralar attılar. Ancak
yaptıkları hata buydu, namus kavgası başlatıp beni ölümüne kavga etmeye
zorladılar. Bakın bu videoda onlara attığım kazığı anlatıyorum.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=22w7hup-H2U&w=760&h=550]
DOLANDIRICILAR AİLEMİ ÖNCE KULLANDI VE SONRA BASKI VE ŞANTAJ
ALTINA ALARAK DAHA KÖTÜ KULLANDI ONU VE DAHA SERT VURDULAR
HAYATIMA, DEVLET MEMURLARI DEVLET DEĞİLDİR, DEVLET MEMURLARI
DEVLET KAPISINDA PARA KAZANAN İŞÇİLERDİR VE HİÇBİR YASA ONLARI
PADİŞAHIMIZ YAPMIYOR, ANCAK ONLARIN KAPISINDAN EKMEK YİYEN ÇOK
SAYFA : 100 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYIDA YASADIŞI ŞEREFSİZ VAR, BU ÜLKEDE HAPİS CEZASI YEMEME
GARANTİSİ ALMADAN SUÇ İŞLEYEN ÇOK AZ KİŞİ, ÇOĞU ÖNCEDEN
KENDİLERİNİ DEVLET KAPISINDA SAĞLAMA ALIP ÖYLE SUÇ İŞİYORLAR..
dolandırıcıların ailemi nasıl kullandığını ayrıntılı olarak anlatacağım
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RQ9_TKayu9s&w=760&h=550]
Siyasilerin etkili olduğu şirketlerde çıkan problemlerden ve ilk çalıştığım
inşaat firmaları çetesinde tüm hayatımı elimden alıp beni şirketin kölesi
yapmak için iftira atmalarını anlattığım için siyasi patronlar rahatsız oldu bu
durumdan. Beni kendilerine değil, onların siyasi görüşlerine ve memlekete
hizmet etmeyen adam olarak yanlış tanıtmaya başladılar. Evet ben onların
siyasi görüşlerine hizmet etmiyordum, etmediğim için de onlar için bedava
çalışmayı kabul etmiyordum.
Bilmem hangi sağcı ya da solcu başkanı zengin edince memleket
kurtulmayacak. Benim kendi fikirlerim, kendi çalışmalarım var. Bilmem hangi
kocaman popolu hoca efendi ya da bilmem kim top sakallı magandaya haraç
verince, korkup angarya çalışınca memleket kurtulmayacak. Hatta etik olarak
bu duruma karşı çıkmamak daha savunmasız insanların da aynı şekilde
sömürülmesine izin vermek doğru bir şey değil. Şimdi Cevat Çalışkan
memlekete hizmet etmiyor diyenlere bakın, siyasi propagandaya ihtiyacı olan
ve oy toplamaya çalışan dolandırıcılar göreceksiniz.
KÜLTÜRLÜ VE EĞİTİMLİ BİR MÜHENDİSE AHLÂKSIZ DERSEN ALACAĞIN
CEVAP ŞUDUR:
Mühendislik ve gırgır……Bana iftira atan ve başarılı bir adam olmama rağmen
mühendislik hayatıma zarar veren, benim terbiyeme ve kaliteme lâf eden zatı
muhterem dolandırıcılara cevap olarak şu videoları yayınlıyorum…Öyle olsun,
mühendise yakışmayan konuşmalar yapacağım….Ama o istediğiniz
konuşmaları yapınca benim değil, sizin imajınız zikilecek….
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=22w7hup-H2U&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KUG5xqxB2pQ&w=840&h=630]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qA33YFzDuFU&w=840&h=630]
SAYFA : 101 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Fotoğraftakilerden biri istanbulun sesi radyosunda, yani psikopat
SAYFA : 102 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
güneydoğu arabeski çalan radyoda dj idi ve 5-6 liraya gönderdiğim bir mesaj
ile onu işten kovdurdum. Mesajı okuyup yamulunca gözden düştü.
ASİL MESLEK DİYE BİR ŞEY YOKTUR, ASİL İNSANLAR VARDIR.
ÇOK GÖRDÜK ASİL POLİS, ASİL DOKTOR, ASİL SAVCI, ASİL
ÖĞRETMEN….DİYE SAÇMALIKLARI,…..BU MESLEKLER ASİLDİR AMA BU
MESLEKLERİ İCRA EDENLERİN DE ASİL OLMASI GEREKİR…..BU ASİL
MESLEKLERİ ASİL OLMAYAN İNSANLAR İCRAA ETTİĞİ ZAMAN KAHPELİĞİN
EN BÜYÜĞÜ ÇIKIYOR ORTAYA…BU KAHPELİĞİN ADI NİTELİKLİ
DOLANDIRICILIK….Savcı diye saygı gösterdiğiniz, polis diye güvendiğiniz
dolandırıcılar her zaman sanıklardan para koparacak evrakları hazırlamak için
sizi dolandırıp işlerine gelecek ifadeler imzalatıyorlar. O ifadeler kısa ve kendi
şeylerine göre yorum yapmaya müsait evraklar.
Böyle doktorları olan bir devlet asil bir devlet olamaz….Polisin getirdiği her
vatandaşı kafesleyip demir parmaklıkların arkasına atan ve orada taciz ve
tehtidle, şantaj ve hakaretle, alay ve terörle baskı altına alıp sonradan kendisi
geldi, razı oldu, tedavi için geldi diyen kahpe bir memur doktor sürüsü
var…Bu devletin doktoru polisi kadar kahpe ve dolandırıcı…Hepsi şu ya da bu
siyasi partinin köpeği, ancak hepsi memur pastasının ve çetesinin fedaisi…
Bir memur ile sorun yaşadığın zaman diğer tüm memurlar (doktorundan
polisine kadar, savcısından savcı kalemi memuruna kadar, onların kapısında
çalışan özel güvenlik şirketi mafyalarına kadar, hatta bazı kışlalarda nizamiye
komutanlarına kadar) vurmaya başlıyor…. Sağcılıktan beslenip palazlanan
polis sülâleleri, solculuktan beslenip palazlanan asker aileleri bu sağ sol
kavgasının bitmesini hiç istemez…..Birileri lâiklik için savaştıklarını söyler,
diğerleri ise tüm dünyayı ele geçirip adalet dağıtma propagandası yapar….
Aslında işkence yapan sapık şeriatçı da kendileridir, adaletin cezalandırması
gereken de kendileridir….Böyle doktorları olan devlet asil bir devlet
değilidir….
Devlet hastanelerinin resmi internet sitelerini açarsanız orada işkenceci,
yamyam, adam harcayan ve Hipokrat yeminini rezil eden doktorların isimlerine
rastlarsınız.
Erenköy'de
Doç.Dr. Sermin Kesebir
Uzman Dr. Merih Altıntaş
Bakırköy'de
SAYFA : 103 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Doç.Dr.Cem İlnem
Bu doktorun emrindeki uzman doktor beynimi elektrikle paramparça etti, okul
hayatımı mahvetti. Askerlik muaflık işlemleri için de yalan raporu hazırlayan
bu doktor idi. Beni askerlikten muaf tuttu çünkü kendi koyduğu yalan teşhisi
ve emrindeki komünist asistanlardan birine faşist olduğumu söylediğim için
beynimi mahvetti, asistanı bastı elektriği.
Uzman Dr. Menekşe Sıla Aydın Yazar
Beni taciz eden ve bana sarkıntılık yapan sapık poliklinik görevlisi memurun
her istediğini yapan bir doktor. Sapık poliklinik görevlisi memur kadın bana
terör uyguluyor ve tepki almaya, bu tepkiye dayalı tımarhaneye kapatmaya
çalışıyordu. Bir defasında keyfi olarak özgürlüğümü gasp etti poliklinik
görevlisi kadın, acile geleceksin diye emir verdi. Gitmedim, tehtidle götürdü
(orada özel güvenlik şirketi mafya gibi, yasadışı şekilde götürüyor) ve K
koğuşlarından birine kapattı. Beni mahvettiler o koğuşta, beni taburcu eden
uzman doktor ben çıkarken derin bir vicdan azabı içindeydi ama timsah
yaşlarının taaa a.ına koyayım. Annem hasta teşhisi koydurmak için her
ziyarete geldiğinde eziyet düzeyinde ısralar ve yalanlar ile beni isyan ettirip
sapık kavgalar çıkarmaya çalışıyordu, sene 2010 idi.
Uzman Dr. Neslihan Ergen
(hayatım elimden alan fahişe dolandırıcı bu, adliye personeli saldırınca adli
tıptan uzman olan bu kadın adliye adına hayatımı mahvetti)
Uzman Dr. Neşe Üstün
Annemle ortak bir konuşma ayarlayarak plânlı konuşmalar ile kelime
oyunları oynadılar. Daha önce söylemiş olduğum mantıklı ve güzel fikirleri
farklı yorumlar katacak şekilde söylettiler. Ben onlardan davacı olmak
istiyordum, her zaman sapıkça tehtid edip zarar veren sapık psikopat doktor
gözyaşları döken duygusal kadın ayakları yapıp beni karaladı. Bana kendisi
tazminat vermeyi, senelerce özel hayatımı yok ettikleri için kendi vücüdunu
falan sundu, saçma sapan bir dolandırıcılık yaptı. Kendisini iğrenç bulduğumu
söyledim, seks yapmayı kabul etmedim.
Açık tehtidler savuran, beni bırakmayıp ömrümü çürtüceklerini söyleyip
ne yapacaksın diye sorup benden tehtid koparmaya çalışıyordu. Senelerce
eziyet eden sapık sadist benden birkaç sert lâf koparıp zavallı ayakları yapıp
ifitra attı.
Amacı bir önceki muayeneye örtpas ayarlamaktı. Bir önceki gidişimde
canım istedi sana ömür boyu verdim diyen sarışın bir uzman doktora (Dr.
SAYFA : 104 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Özlem Balaban olma ihtimali var) hastaneyi dava edeceğimi söyledim. Kendisi
aşağılık şekilde seks teklif ediyor, bir duygu sömürüsü yapıyor bir tehtid
savuruyordu. Aşağılık ve sapık bir tartışma yarattı. Neşe Üstün ise o
konuşmayı insanlık değerlerine uygun gösterecek örtpas bir konuşma yapıp
beni acımasız adam olarak göstermeye, vücudunu fahişe gibi sunan doktoru
haklı göstermek için kendisi vücudunu zavallı ağlayan kadın gibi sundu.
Devleti üç kuruş, beş lira, on lira komik tazminat vermekle suçladığım
için ve sembolik kelimesi ile dalga geçtiğim için bu söylemimi çarpıttı.
Sembolik tazminat vereyim diye gaza getirip büyük bir rakam kopardı
ağzımdan. Aslında o rakamı da bir şey vermeyecekleri için söyledim, güç
onlardaydı ve istedikleri gibi adam kaçırıp işkence yapıyordular. Sonradan bu
rakamı toplumu kışkırtmak için ve kendi duygusal maske altındaki fahişeliğini
ceza veriyoruz söylemi için kullandı. 9-10 ay boyunca doktorlar beni tehtid etti,
mesleğime ve hukuki kimliğime saldırdılar. İş bulmamı engellediler, komşular
ile anlaşıp gecemi gündüzümü mahvettiler, kafam acıyordu resmen,
yaşanacak bir hayat değildi. Kendi proje işimi yapmaya kalkınca beni bir işe
soktular, Fema İnşaat ve Tic. A.Ş. İSKİ Genel Müdürlüğü 2. Binası İnşaatı
Nurtepe Kâğıthane İstanbul. Orada adam edeceğiz deyip boyun eğdirmek için
türlü şekillerde eziyet ettiler. Sarkıntıcı proje müdürü özel sekreterine kızdığım
için aylarca hakaret sayılacak davranışlar sergilediler. İşçi gibi, formen gibi
işler yaptırdılar. Sürekli karalama ve tehtid içindeydiler. Polis istedi deyip
tehtidler ve hakaretler savurup dikkatimi dağıtıyordular. Daha önce de MPI'da
24 gün çalışmıştım ve "kafa s.kme" dedikleri bu eziyet türünü orada
başlatmışlardı. Girdiğim her şirkette bu "kafa s.kme" meselesini zorbalıkla ve
ısrarla devam ettirdiler. İki sene sonunda çok para harcıyor, para kazanmıyor
deyip tımarhane ilâcı kullanma tehtidi savurdular. Yani ilâç kullanmayı ve
tımarhaneye boyun eğmeyi kabul etmezsen sana çalışmak yasak, her işten
kovduracağız, iş bulmanı engelleyeceğiz tehtidi savurdu davalarda şikâyet
etmiş olduğum sanıklar.
Bütün bunları sapık ve sarkıntıcı iğrenç memur poliklinik görevlisini
bana sarktığı zaman küfür ettiğim için yapıyordu Bakırköy tımarhanesi. Aralık
2011 senesinde meydana gelen bu olaydan sonra bu güne kadar dış
görünüşüm ne hale geldi bir görün. Bir de davacı olmama müsaade etmeyecek
şekilde dava etmiş olduğum herkesle anlaşıp ömrümü çürüttüler. Bakırköy
tımarhanesinden davacıydım, Dr. Abdullah (sanırım soyadı Yıldırım olacaktı)
diye bir manyak arayıp telefonda "biz iddialarını kabul etmiyoruz, davacı
değilsin deyip Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi ile birlikte hayatımı çürüttü.
Sonuç olarak kahpe p.ç Küçükyalı Polis Merkezi Bakırköy'den davacı
olmamam ve meslektaşlarını kodese kapattırmamam için vurdu. Dış
görünüşümü ve sağlığımı bozmak için ikamet ettiğim sitedeki şerefsizleri
ayarladı, aylarca sözlü şiddet, cinsel taciz ve tehtidlerle, hakaret ve iftiralar ile
işkence yaptılar.
SAYFA : 105 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bunlar memur sürülerinin çıkarlarını koruyan devlet görevlisi
yakınları ve onların kapılarında çalışan Altmışlılar Sitesi bekçisi, bahçıvanı,
...ve Beni Soğancıoğlu İnşaat'ın mühendis olarak çalışmak için götürdüğü TED
Rönesans Koleji Şantiyesi (Altımışlılar Sitesinin hemen yanında) teknik
ofisindeki İMO ve kürtçü CHP destekçileri ile anlaşmalı site marketi sahibi ve
yakınları. Beni terörist sloganlar ile taciz edip tehtid ettiler şantiyedeki çalışma
saatlerimde, işten çıkarınca da terörit tehtid ve saldırılar devam etti ikamet
ettiğim adreste. Karakol da sitedeki ailelerle anlaşıp vurdu. Orası ıssız bir yerdi
ve Tepe Özel Güvenlik şirketi tarafından korunan inşaat alanları ve şantiyeler
ile çevriliydi. Bu arada Tepe Özel Güvenlik Şirketi'ni de kapsayan bir
soruşturma Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünden benim ifadem
alınmaksızın tamamlandı. Aynı soruşturma kapsamında sanık olan özel
güvenlik şirketi Maltepe'de bana eziyet edip tehtid ederken, yıpratırken aynı
soruşturmada sanık olan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü komiserleri
kendilerini soruşturup namuslu buluyordu. Beni Maltepe'de ayakta
duramayacak kadar çok uykusuz ve parasız bırakıyordular ve ailemin
bakımına muhtaç gösteriyordular. Maltepe'de maddi, manevi, ekonomik olarak
harcadılar beni ve tekrar Sultangazi'ye götürdüler. Para kazanmak mümkün
olmadığı gibi işkence sayılacak ve acı çektirecek kadar uykusuz bıraktılar
beni).
GAZETE HABERLERİ
Haber başlığının üzerine farenin sol tuşu ile tıklayınız.....







Muammer Güler'den operasyon açıklaması!
Çok sert açıklama!
Türkiye´yi sarsan operasyon!
Zarrab hastaneye sevkedilebilir
3 ilde daha emniyet depremi
Emniyet'te yeni bir operasyon
Erdoğan: Din kisvesi altında örgüt
BANA EZİYET EDİP PARAMI BATIRAN, TACİZ VE TEHTİD SAVURAN
OTELLER
(OTEL ÇALIŞANLARI VE SALDIRGAN SAPIK SÜRÜLERİ BERABER VURDU)
Otel çalışanları habersizmiş gibi davranıp saldırıları destekliyordular. Yan
odaya tacizci ve kafamı şişirecek sapık yerleştirip 7/24 taciz ettiriyordular.
Sokaktan da kesintisiz olarak sözlü tacizde ve cinsel tacizlerde
SAYFA : 106 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bulunuyordular. Açıklama yapıyoruz şeklinde konuşup bana iftiralar atan,
karalayan oteller de var aralarında.
KADIKÖY
BAĞDAT OTEL
GÜVEN OTEL
GAZİOSMANPAŞA
MURAT OTEL
YENİ OTEL
GÜMÜŞ PALAS OTEL
AVCILAR
İNCİ OTEL
HOTEL AVCILAR CITY
MALTEPE
MALTEPE OTEL
RÜŞVETSİZ SİYASET, SİYASETSİZ RÜŞVET OLMAZ
SAĞ SOL KAVGASI BÜYÜK BİR YALAN
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE SORUŞTURMA ÇAPKINLIĞI
YAPIYOR
İSTANBUL POLİSİ BİR İLÇEDEKİ POLİSLERDEN DAVACI OLDUĞUM İÇİN
BENİ BAŞKA BİR İLÇEYE GİTMEM İÇİN KANDIRIP O İLÇEDE SİYASİ SALDIRI
VE ŞERİAT KATLİAMI GÖRÜNÜMÜNDE BENİ YIPRATTI, YOK ETTİ VE
SALDIRAN ŞEREFSİZ DOLANDIRICILARIN SUÇLARINI GÖRMEZLİKTEN
GELDİ. YANİ YASADIŞI YOLLAR İLE MİLYONLAR VURMUŞ İTLER
SERVETLERİNİ KAYBETMEDİLER VE HAPİSE GİRMEKTEN KURTULDULAR.
SAYFA : 107 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
BUGÜN SUÇLARI KANITLANMIŞ ŞEREFSİZLER, RÜŞVETÇİLERİN ÇIKARLARI
İÇİN VURUNCA HİÇ DAVA VE SORUŞTURMA AÇILMADAN TÜM SUÇLARDAN
BERAAT ETTİLER, GÖREV ALDIKLARI SİYASİ PARTİLER DE REZİL
OLMAKTAN KURTULDU. SİYASET, ADLİYE, EMNİYET ÜÇGENİ VE ÇIKAR
AMAÇLI ÇETELERİN DEVLET MEMURLARI İLE KURDUKLARI SİYASİ
KÖPRÜLER.
Anayasal düzen (adil düzen isteyen varsa ben düzmüyorum, sevişiyorum)
tamamen akla ve mantığa uygun ancak rüşvet pazarlıkları için faydalı bazı
siyasi saçmalıklar var.
Bu saçmalıkların bazıları 8-10 milyon kişiyle 7 milyar insanın yaşadığı dünyayı
ele geçiriyor, bazıları hukukunu kopyaladıkları ülkeleri ele geçirip baskıyla
onlara adalet dağıtıyor. O ülkelerin kadınlarının müslüman olmadıkları için
namus olarak ikinci sırada cariye (seks kölesi) olacaklarını kabul edeceklerini,
SAYFA : 108 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
abilerinin ve kocalarının da adalet olsun diye onlara vergi adı altında haraç
ödeyeceklerine inanıyorlar.
Bazıları ise emekçi olduklarını ve dünyada aç insan bırakmayacaklarını iddia
ediyor, insanların hakkını vermeden peynir ekmekle yaşatıyorlar. Yani insanca
değil, peynir ekmek yiyerek, ak gün görmeden yaşatıyorlar sizi ve karnınızı
doyurduklarını iddia ediyorlar. Size eksik ödedikleri maaşlardan zengin
oluyorlar. Emekçi diye geçinen emek tacirleri bunlar.
Bu inançların varlığı kulüp kurar gibi siyasi topluluklar veya dini topluluklar
oluşturup toplum içinde bir güç (ÇIKAR AMAÇLI SİYASİ ÇETE) oluşturmaya
dayanıyor ve bunların hiçbirinin dötü vize almadan sınırı geçmeye yemiyor,
vize alıp sınırı geçtiklerinde de gittikleri yerin adalet mekanizması değil,
vasıfsız işçisi oluyorlar. Onların zararı Avrupaya veya dünyaya değil, haraca
kestikleri kendi çevrelerine. Yani hepsi yalan, gerçek olan çıkarlardır.
RÜŞVETSİZ SİYASET, SİYASETSİZ RÜŞVET OLMAZ
(Rüşveti alırken de verirken de şunun selâmını getirdim bunun selâmını
getirdim diye dötü sağlama almazsan tutuklanırsın, hatta zorla rüşvet alan
memur güvenilir rüşvet kaynağı olmadığın için seni soruşturmacı sanıp sana
namus kavgası açar, ibreti alem olsun diye iftira atan vatandaşa ceza
veriyorum ayakları yapar. Oysa bugün nerdeyse hiç bir şirket vergi ödemiyor,
hepsi gelirini düşük gösteriyorlar. Hatta naylon faturlar kullanıyorlar. Benim
amacım vergi düzenini değiştiren kahraman olmak değil. Anlatmaya çalıştığım
şu: Vergisini ödemeyeni tutuklamıyorlar ama rüşvetini vermeyene içtiği bir
kaşık suyu haram ediyorlar).
Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük Yalan Büyük
Yalan
evet aynen öyle
Sağ Sol Kavgası Büyük Bir Yalan
hatta sadece yalan değil, başlı başına bir kahpelik ve dolandırıcılık
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lYJokH7Kfuc&w=740&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Xbv9c3haRjo&w=740&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EmvUsZZdPoo&w=740&h=500]
Ulusalcı demek Kâmilci, Kemalettinci, Kemalci değil, Mustafa Kemal
Atatürk'çü olmaktır. "Yurtta sulh, cihanda sulh" dedi en büyük Türk. Yurtta
sulh olsun. Sağcı solcu diye böldünüz, fakirleri kavga ettirdiniz. Siz her zaman
SAYFA : 109 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
başkan, her zaman yönetici, her zaman memleketi kurtaracak hint kumaşı,
haram paranızla yakışıklı, yandaşlarınızın reklâmı ile namuslu oldunuz.
Siyasilerin etkili olduğu şirketlerde çıkan problemlerden ve ilk çalıştığım
inşaat firmaları çetesinde tüm hayatımı elimden alıp beni şirketin kölesi
yapmak için iftira atmalarını anlattığım için siyasi patronlar rahatsız oldu bu
durumdan. Beni kendilerine değil, onların siyasi görüşlerine ve memlekete
hizmet etmeyen adam olarak yanlış tanıtmaya başladılar. Evet ben onların
siyasi görüşlerine hizmet etmiyordum, etmediğim için de onlar için bedava
çalışmayı kabul etmiyordum.
Bilmem hangi sağcı ya da solcu başkanı zengin edince memleket
kurtulmayacak. Benim kendi fikirlerim, kendi çalışmalarım var. Bilmem hangi
kocaman popolu hoca efendi ya da bilmem kim top sakallı magandaya haraç
verince, korkup angarya çalışınca memleket kurtulmayacak. Hatta etik olarak
bu duruma karşı çıkmamak daha savunmasız insanların da aynı şekilde
sömürülmesine izin vermek doğru bir şey değil. Şimdi Cevat Çalışkan
memlekete hizmet etmiyor diyenlere bakın, siyasi propagandaya ihtiyacı olan
ve oy toplamaya çalışan dolandırıcılar göreceksiniz.
AŞAĞIDA AÇILMIŞ OLAN DAVALARIN SEBEBİ ŞU :
DEVLET MEMURLARINA RÜŞVET VEREREK SERVET YAPAN BİRKAÇ
ŞEREFSİZ BENİ TEHTİD EDİP ANAMA KÜFÜR ETTİĞİNDE ONLARI MAL
OLDUKLARI İÇİN TAKMADIM. ONLAR DA RÜŞVETLE BESLENEN VE
RÜŞVETLE SERVET YAPAN İTLERİ KULLANIP İKİ SENEMİ ZEHİR ETTİLER.
SONRA ONLARDAN DAVACI OLDUĞUMDA İŞİN İÇİNE CHP VE
SÜLEYMANCILAR, KÜRTÇÜLER GİRMİŞTİ. TAM GAZ VURDULAR VE
KAVGALAR ADLİYEDE DE DEVAM ETTİ ÇÜNKÜ ADLİYELERİN ÖZEL
GÜVENLİK ŞİRKETLERİ ADLİYE SINIRLARI İÇİNDE BENİ TEHTİD EDİYOR VE
OLAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDU.
SİYASİ DOLANDIRICILARIN SALDIRISI SONUCUNDA ESKİ DEFTERLER DE
AÇILDI, BU İŞTEN ÇIKAR SAĞLAMAK İSTEYEN İTLER DE VURDU. SONUÇ
OLARAK ADLİYEDE DOLANDIRICILIK YAPAN RÜŞVET KAPISI İTLERİNİ DE
DAVA EDİNCE AŞAĞIDA (ÜZERİNE TIKLAYIP İNDİRİNİZ) BULUNAN AĞIR
CEZA MAHKEMESİ BAŞVURUSUNU YAPTIM. ANCAK BUNU YAZINCAYA
KADAR GİTTİĞİM HER YERDE TACİZ VE TEHTİD EDİLDİĞİM İÇİN, EVİMDEKİ
ELEKTRİĞİ DE KESTİKLERİ İÇİN ÇOK PARA VE ZAMAN HARCADIM.
GECELERCE UYUTMADILAR, UYKUDAN DA CİNSEL TACİZLER İLE
UYANDIRDILAR. RESMEN TECAVÜZE UĞRADIM. NAMUSUMA VE CANIMA,
MALIMA SALDIRDIKLARI İÇİN PARANIN ÖNEMİ YOKTU, VARIMI YOKUMU
HARCADIM. TEK KURUŞA ÖNEM VERMEDİM, SAVAŞTIM. SAVAŞ İÇİN HER
KURUŞU KULLANDIM. BAŞVURU METNİ ŞU:
SAYFA : 110 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
2013-08-19 Ağır Ceza <-------O
BU BAŞVURUYU YAPINCA BENİ ADRESİMDEN KAÇIRIP TIMARHANEYE
KAPATTILAR VE ORADA TEHTİD ETTİLER. AKLİ DENGEMİN YERİNDE
OLDUĞU TEŞHİSİ İLE ÇIKARDILAR ÇÜNKÜ KENDİ RIZAM DIŞINDA VE
TEHTİD EDEREK SOKTULAR ORAYA. ANCAK BENİ TIMARHANE TEHTİDİ
ALTINDA YAŞATIP ADLİYEYE GİDİNCE ARKAMDAN İT VE O.SPU ÇOCUĞU
GÖNDERİP OTOBÜS VE TRAMVAYLARDA SENİ HASTANEYE ŞİKÂYET ETTİK
DİYE TEHTİD ETTİRİYORDULAR. ONDAN ÖNCE BENİ 5 AY PARASIZ
BIRAKTILAR VE TUTUKLAMADAN ÖNCE AÇ BIRAKMAK İSTEDİLER, TÜM
PARA KAYNAKLARIMI YOK ETTİLER. SİTE AİDATINI BİR GÜN GECİKTİRİP
PEYNİR EKMEKLE BAYRAM ETTİM, GELDİKLERİNDE DİMDİK AYAKTAYDIM.
(ANNEM ÖNCEKİ YILLARDA BENİ İKİ ÜÇ GÜN AÇ BIRAKIP AYAKTA
DURAMAYACAK HALDE AKRABALARIYLA BİRLİKTE POLİSİN İSTEĞİ
ÜZERİNE TIMARHANEYE GÖNDERİYORDU, BU DEFA BOL YEMEK YEDİM.
HATTA AİDATI TOPLAYAN KÜRT BENİ "KÜRTLER ADINA
CEZALANDIRACAĞINI SÖYLEYİP" PSİKOPAT GİBİ BAKA BAKA TEHTİD
EDİYORDU, BEN DE "TÜM MALTEPE İLE ÇATIŞMAYA GİRECEĞİM" DEYİP
DALGA GEÇİYORDUM). NEYSE, AŞAĞIDA AÇILMIŞ OLAN DAVALAR DAVA
ETMİŞ OLDUĞUM ADLİYE PERSONELİ TARAFINDAN AÇTIRILDI VE
MAHKEME AYNI ADLİYE İÇİNDE OLACAK. YANİ O ADLİYEDEKİ DAVA ETMİŞ
ETTİĞİM MEMURLAR BENİ YARGILAYIP İMZAMI ELİMDEN ALACAKLAR VE
ON GÜNDE CEVABI GELMİŞ OLMASI GEREKEN BAŞVURUMU AYNI ADLİYE
İÇİNDE GERİ ZEKÂLI ROLÜ YAPAN BİR MEMURUN ELİNDE 4 AYDIR
BEKLETİLİYOR, MEMUR İLK OKUL ÖĞRENCİSİ KIZ ROLÜ YAPIYOR:
SAYFA : 111 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 112 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AV09slq10-Q&w=740&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M14VVixT8PA&w=760&h=550]
İnançlarım yüzünden (ulusalcı faşistim, Atatürk'e saygıda kusur edenler
midemi bulandırıyor) veya bazı şerefsizlerin çıkarlarını tehtid ettiğim için
düşman listem kalabalık ve ben bunlardan hiçbirine saldırmadım, gelip
kendileri musallat oldular hayatıma, polis tarafından tutuklanmaktan korktular
ama rüşvetçi polisler onların elinden kemik yiyen it oldukları için tüm polis
teşkilâtını kışkırttılar, kaşınanlara da gerekli lafları soktuğum için
çıkaramadıkları lâflar için beni öldürmeye teşebbüs ettiler, bedenen
öldüremeyince kanıtları ortadan kaldırmak için hukuken öldürmek, yani hukuki
ehliyetimi yok etmek istediler ... Polis gücünün istediği gibi kanunsuzca adam
kaçırıma gücünü seven, özellikle onlarla suç ortağı gibi çalışan ve onlara
adam veren özel güvenlik şirketleri, hayvanlar siyasi saldırı ve karalama
politikası ile rüşvetle adam harcayan üniformalı itlere destek verdiler....
Aslında ortada siyasi bir kavga yok, ortada rüşvetçi ve işkenceci itlerin kendi
siyasi çevrelerini, onlara rüşvet veren kerkenez siyasetçi ve siyasi grupları
kışkırtması söz konusu. Bu kavga bittiği zaman vatandaşa saygıyı öğretmiş
olacağım kalabalık rüşvetçi it sürüsüne. Memurların çok büyük kısmı rüşvet
şebekesi ve trafiği yönetenlere veli nimet diyorlar ve o memurlar gerçek, yani
öz babalarının kim olduğunu hatırlamazsalar, kanununa uygun hareket
etmezseler herkes onların babası belli olmayan, para veren herkesi baba kabul
eden o.ospu çocukları olduklarını anlayacak.
Polis beni korumayınca (sorun çıkaran polisleri ağır ceza mahkemesine
gönderdim ancak savcılıktaki memur kalemleri dosyayı 11 Haziran 2013'den
beri savsaklaya savsaklaya hukuken ve bedenen saldırıya uğramam için zemin
hazırladı, sanıklar ve yandaşları binlerce iftira attı ve kesintisiz tacizlerle beni
şiddete ve küfüre zorladılar) , o polislerin meslektaşları da onlar hakkında
kardeşlerimiz diye konuşup suçlarını kayırınca meydanı boş bulan kahpeler
tam gaz saldırdı...Kardeşlerimiz dedikleri de onların ailesi idi, yani polis mafya
olduğunu kabul etmiş oldu..Nedeni yasal yollar ile ceza verdirmek istediğim ve
onların meslektaşları için şikâyetçi değilim şeklindeki ifadeleri baskı ve korku
altında almış olan ihtiyar polisler idi...Ben onlar için emeklilik değil, hapis
istiyorum....Düşman listemi ve bunların yapmış olduğu saldırıların
"anatomisini" de ortaya koyacağım.....
Bu saldırıların temeli beni iki yıla yakın süre ile her gittiğim yerde tehtid ve
hakaretlerle, iftiralar ile sürekli gerip gerip küfür etmeye zorlamaktan,
sağlığımı elimden alarak yıpranmış adam görünümü kazandırarak akıl hastası
olmakla suçlamak...Sağlığımı elimden aldılar, ömrüm kısaldı ve "ömrünü
kısalttık" diye dalga geçiyorlar, yani ciddi zararlar verip dalga geçiyorlar,
SAYFA : 113 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
küfüre zorluyorlar ama ben yasal süreci ilerletmeye ve mahkemelerde hakkımı
aramaya kararlıyım....Yaklaşık iki sene vurdu bir sağdan bir soldan CHP ve
ortağı cemaatçiler...Sanıklar arasından birkaç özel güvenlik şirketi olduğu için
sapık tacizciler beni onların görevli olduğu alanlarda (metro, metrobüs,
tramvay, ...v.b. yerlerde) taciz ediyorlar. Ama bir yerden başka yere gideceğim
zaman bütün yol boyunca rahat bırakmıyorlar beni. Ve taciz şekillerini
değiştirdiler. Eskiden kesintisiz ve sapıkça, sapıkça laflar ile rahatsız
ediyordular, kafalarını kırdırtmaya çalışıyordular. Şimdi ise eski sapık
saldırılarına ait birkaç laf edip kasıtlı olarak huylandırmaya, kızmam için her
şeyi yapıyorlar. Kalabalık oldukları için ve hepsi aynı şeyi yaptığı için başarılı
oluyorlar. Çok zaman, enerji ve para harcatıyorlar. Bu durumlarda en doğru
çözüm kadın veya erkek demeden birkaç tanesini dövmek. Ama eskisi gibi
sapıkça saldırmıyorlar çünkü arkalarında duran aynasızları dava ettim, artık
sinsice dolandırıcı edalarıyla taciz ediyorlar.
CHP (CHP İÇİNDEKİ KÜRTÇÜ KILIÇDAROĞLU ÇETESİ)
CHP'NİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞINI AÇIKLIYORUM. CHP BANA
İFTİRALAR ATARAK KALABALIK KİTLELERİ KIŞKIRTTI. BANA CEZA
VERDİKLERİNİ İDDİA EDEN KAHPELER SÜREKLİ ZARAR VERDİ BANA VE
ÖMÜRLERİNDE HİÇ ADAM OLMAMIŞ MAGANDALAR BANA VURMAKTAN
BÜYÜK ZEVK ALDI. CEZA ADI ALTINDA KENDİ MAAŞLARININ DÖRT KATINI
KAZANAN MÜHENDİSİN SAĞLIĞINI VE PARASINI GASP ETTİLER. BU BİR
CHP REKLÂMI OLDU .
YANİ ORTAK BİR DÜŞMAN YARATIP O ORTAK DÜŞMANA BERABERCE
VURAN VE AYNI GEMİNİN YOLCUSU (SONUÇ OLARAK MECBURİYETTEN
AYNI PARTİNİN OY VERENİ) HALİNE GELEN, FARKINDA OLMADAN
OYLARINI KAPTIRAN VE CHP'YE MECBUR KALAN BİR KİTLE OLUŞTU. CHP
BU CEZA VERİYORUZ SAÇMALIĞI İLE BANA CEZA VEREBİLECEKLERİNİ
DÜŞÜNEN ÇOK SAYIDA EZİK İTİ KAZANDI.
PEKİ BU ORİJİNAL BİR SALDIRI YÖNTEMİ Mİ? İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN
ÖNCE ALMANYADAKİ ALMANLAR FAKİRDİ, ORADAKİ MUSEVİLER
ZENGİNDİ. ADOLF HİTLER ALMANYADAKİ FAKİRLİĞİN YAHUDİLERİN SUÇU
OLDUĞUNU SÖYLEYEREK TÜM ALMANLARI YAHUDİ DÜŞMANLIĞI
ŞEMSİYESİ ALTINDA BİRLEŞTİRDİ. TÜM FAKİR ALMANLAR ÇILGINCA
DESTEKLEDİ ADOLF HİTLER'İ VE O BU GÜÇLE ALMAN SANAYİSİNİ KURDU.
ANCAK HİTLER MANİK DEPRESİF BİRİYDİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
İMKÂNSIZ OLAN ŞEYLERİ BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORDU, TÜM
DÜNYAYA SALDIRDI, YANİ MİLYARLARCA İNSANA SALDIRDI VE EBESİNİN
ŞEYİNİ GÖRDÜ.
CHP AYNI POLİTİKAYI İZLEDİ, ÖNCE İMANIMA LAF ETTİ VE BENİ BAŞKA
DİNDEN GÖSTERMEYE ÇALIŞTI. YANİ YAHUDİ OLMAYAN ALMANLAR GİBİ
SAYFA : 114 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
VURDU. SONRA BENİ ZENGİN OLARAK GÖSTERİP BİRKAÇ AY RAHAT
ETTİĞİM İÇİN BENİ FAKİR ALMANLARIN ZENGİN YAHUDİLERE VURDUĞU
GİBİ İSTANBULUN DAR GELİRLİ VAROŞLARINA VURDURDU (BİR
HAMBURGER YA DA BİR KÖFTE ALMAYA GİTTİĞİM YERLERİN ÇALIŞANLARI
BANA SALDIRIYORDU, KENDİ MÜŞTERİLERİNDEN NEFRET EDEN BİR
VAROŞ SÜRÜSÜ VARDI VE İÇLERİNDE KALMIŞTI ONLARA EMİR VEREN
MÜŞTERİLERE VURMAK, NEFRET EDİYORDULAR) CHP. BENİ BAŞKA GELİR
SEVİYESİNDEN GÖSTERDİ, YANİ FARKLI SINIFTAN GÖSTERDİ BENİ. BENİ
BULGAR OLARAK GÖSTEREREK, YANİ TÜRK OLDUĞUMU KABUL
ETMEYEREK BENİ BAŞKA MİLLETTEN GÖSTERDİ VE VURDURDU CHP. YANİ
CHP HİTLER'İN POLİTİKASI İLE VURDU VE HEDEFİ ALMAN MİLLETİNİ
BİRLEŞTİREN HİTLER GİBİ TÜM VAROŞ VE SAPIKLARI CHP ÇATISI ALTINDA
BİRLEŞTİRMEK İDİ.
BU CHP İÇİN ÇOK KÂRLI BİR HAREKET İDİ ÇÜNKÜ ONLARIN SULTANGAZİ
İLÇE TEŞKİLÂTININ ŞEREFSİZLİKLERİNİ VE YOLSUZLUKLARINI
BİLİYORDUM, BU TEŞKİLÂTIN EYLEMLERİ MİDENİZİ BULANDIRIR. ŞAHİT
OLDUĞUM İÇİN BENİ YOK ETMEK VE KIŞKIRTMA İLE ÇOK SAYIDA OY
TOPLAMAK İSTEDİLER. ŞİDDETE BAĞLI VE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ
DESTEKLEYEN EZİK Mİ EZİK, ÇOK EZİKLER BU SİNDİRİM VE ŞİDDETİ
GÖRÜNCE ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİLERİ YERİNE CHP'YE OY
VERMEYE RAZI OLDU. PEKAKAA'NIN BAŞARAMADIKLARINI CHP
BAŞARIYOR VE ARTIK TÜM EZİK OĞLU EZİK, ÇOK EZİK HALKIZ DİYENLER
CHP'NİN ÇATISI ALTINDA TOPLANDI. HİTLER'DEN KOPYE ÇEKTİLER.
2008 yılında uğramış olduğum çete saldırısı ve bu çetenin babası diye geçinen
Şenol Erdağı'nın (Sinan Şamil Sam'ın akrabası olduğu için karakollardaki
torpillerden para kazanıyordu, çetelerin kayırılmasını sağlayıp para
kazanıyordu) yalancı şahitlik yapması sonucunda seneler kaybettim. Okuldan
mezun olduktan sonra çetenin kırmış olduğu bacakla ve Şenol ile iyi anlaşan
ailemin çıkardığı kavgalar nedeniyle hem ruhen hem de bedenen ortaya bir
değer koyamıyordum. Zor iş buldum ve bulduğum iş daha sonra öğrendiğime
göre avukatım Kadriye Tezcan'ın ( Kılıçdaroğlu CHP'sini destekleyen eski
G.O.P. CHP kadın kolları başkanı, alevi) tanıdığı ve aile dostu çıktı.
Mahkemenin ilk duruşmasında faşist olduğumu söylemiştim ve CHP
politikasını batıracak bir faşizm savunması yapmıştım. Benim ortaya
koyduğum mantıkla CHP'nin kürtçülük ve terör örgütü ile uzlaşmacılık
yapması imkânsız idi. O şirketler grubunda ezik insancıklar ve barzolar diye
nitelendirdiğim çalışanlar, yöneticiler tehtid ve aşağlama için her şeyi
yapıyordular ancak bunu kendi üç kuruşluk kişilikleri yüzünden yaptıklarını
sanıyordum, siyasi bir sebebi olduğunu bilmiyordum. Terbiyesizlikleri ve
tehtidleri bardağı taşırınca işten kaçtım ancak telefon ederek anama küfür
ettiler ve beni tehtid ettiler. Sosyal medyada duyurdum olayı, biraz olay
SAYFA : 115 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
öğrenilsin diye biraz da cevaplarını aldıkları zaman neden ne olduğunun
bilinmesini istedim.
Şirket sahibi Halûk Bozkurt arkasındaki CHP ve ortaklarının arkasındaki
şeriatçı sürülerine güvenerek beni her gittiğim işten kovdurdular,
kovdurmadan önce "adam edeceğim" diye barzolara eziyet ettirdiler bana,
barzolar da düşman listesine girdi. Hepsinin kirli çamaşırlarını verdim il
emniyete ancak il emniyette de bana öğrencilik yıllarımda kazık atmış polis
kahpeler vardı. Onlar da tam zamanlı vurdu. Bu durumda milyoner kahpeler
bayram etti, eski üniformalı düşmanlarımın da cebi para gördü. Her gittiğim
yerde tramvay, otobüs, ikamet ettiğim adres, metro... her yerde kesintisiz taciz
altındaydım. Bir dakika düşünmeme izin vermiyordular, bunlar polis destekli
oldukları için dövemiyordum. CHP taraftarları ve düşmanlarım kesintisiz
vuruyordu ve ben dokunamıyordum hiç birine. Böylece sapıkça vuran
tesettürlü şeriatçı kadınlar ile birlikte bana iş vermeyen ve iftira atan CHP'ci
işverenlerin bulunduğu Maltepe bölgesinde beni 6 ay yıprattılar.
İkamet etmekte olduğum sitede önce acımasızca beni öldürmekle tehtid eden
komşu topluluğu işi daha sonra yorgunluk yaratacak şekilde tacize
dönüştürdü. Yormak için komşuların fahişe karıları para karşılığında sabahın
üçünde uyandırıp cinsel konuşmalar yapıp beni mastürbasyona zorluyordular.
Bu olaylar ortaya çıkınca düşmanım diye birkaç yaşlı teyzeyi çıkardılar ortaya.
Oysa olayın aslında genç komşu karılarının seks sohbetleri ile beni yorması
vardı, yemin ederim o yaşlı inekler ile alâkalı değildi. Holdinglerin söz verdiği
"ödül" adı altında para vermesi için tüm siteyi sanal kerhaneye çevirmiştiler.
Daha sonra beni tehtid eden ve taciz eden yaşlı bir iki karı olayına
dönüştürdüler olayı. Bu kadar olay sonunda beni aylarca çalışamamış ve para
kazanamamış biri olarak akli dengesi yerinde olmayan ve kendisine
bakamayan, vesayeti kısıtlanacak adam diye çıkardı kahpe CHP fahişeleri ve
pez.venkleri. Amaçları davacı olma hakkım olan CHP'den davacı olmamı
engellemektir. Yani tüm çaba CHP'ye dava açmamı engellemek için. Neden
mi? Sultangazi İlçe CHP'nin kahpelikleri ve şerefsizlikleri yüzünden, tam
anlamıyla dolandırıcı o..pu çocuğu olan Sultangazi Belediye Meclis Üyeleri
yüzünden. Yani ilçe CHP beni Anadolu yakasına götürüp orada kendi amacına
uygun olaylar çıkarıp burada Sultangazi'deki CHP'ci o.pu çocukları için dolap
çevirdi.
İşverenlerimden ilki olan Halûk Bozkurt'un sürekli olarak beni tehtid etmesi ve
bundan zevk alması, yani tehtidle çalıştırması nedeniyle ve yapmış olduğu
servetin (aslında doğru dürüst parası yoktu benimle tanışmadan önce)
yasadışı olması nedeniyle ona çocukken ayakkabı boyamak için kullandığı
sandığı atmamasını çünkü ona lâzım olacağını söylemiştim. Her şeyi yasadışı
yollar ile yaptığı için ve beni tehtidle çalıştırdığı için, üstüne de Allah taklidi
yapıp "senin allahınım" ayakları yaptığı için onun yasadışı parasını
SAYFA : 116 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
batıracağımı söylemiştim ona. Ancak kendi partisinin itlerini ve Kılıçdaroğlu
takımının Türk düşmanı köpeklerine saldırttı. Beni Maltepe Aydınevler
Mahallesindeki adresimde öldüremeyince aç bırakmak için yaptık diye
konuşmaya başladılar. Çünkü cinayet işlemek için beni açlıktan öldürmeye
teşebbüs ettiler. Bunun için kiralık katil olarak şeriatçı görünümündeki
dolandırıcıları (kızı bakire olmayan tesettürlü olan ve bakkalında bol miktarda
alkol satan dolandırıcı dinci bakkal, kürtler için ceza veriyoruz diyen ve işin
içinde karıları p.zevenk gibi kullanan kuaför Tuncay ve kürtçü bahçıvan,
şeriatçı görünümünde olan ve Allah seni şöyle yapacak böyle yapacak diye
konuşup sanki kendisi Allah'mış gibi beni sürekli tehtid eden ve dolandırıcı
polislerin sağ kolu olan site bekçisi) kullandılar.
Yani polisle kavga etmek yerine razı olup o dairede ölseydim bunlar beni aç
bırakıp cezalandırıyoruz ayaklarına girmeyecekti çünkü zaten ölmüş
olacaktım. Bugün ise CHP'nin özellikle iyi beslenmiş itleri alışveriş merkezi,
fiyatların yüksek olduğu kafeler gibi yerlerde (özellikle iyi beslenmiş olup
vücutlarına güvenenler) kadınların dikkatini çekmek için (özellikle onları
kışkırtan CHP'ci oros.uların dikkatini çekmek için) bana sürekli laf atıyor ve
sataşıyorlar ama yakalayamıyorum. Yüzüme konuşmuyorlar, konuşsalar bir iki
tanesin döveceğim. Sürekli huylandırıp kavga ettirip beni tutuklatmaya
çalışıyorlar. Halûk Bozkurt bir dolandırıcı ve ben işten ayrılmadan önce sahte
davranışlar ile konuşarak, sanki bant kaydı dolduruyormuş gibi davranarak
yaptığı her şeyi yalanladı. Bu CHP'nin soysuz, Türk düşmanı yöneticileri bu
milletten nefret ediyor. Bazıları ya dinimizden nefret ediyor, ya da Türk
olmamızdan. Halkçılık adı atında Türk düşmanlığı yapan bir parti var
karşımızda. Bunlar Atatürkçü olsa ne yazar.
Bunlara güvenerek tüm topraklarımızı kaybedip Atatürkçülüğü Ankara'dan
ibaret küçük bir toprak parçasında mı yapalım. Atatürk bunların dedelerini
camii avlularında astı diye mi Atatürkçü bunlar. Onlar milletimize kin güdüyor.
"Atatürk benim dedemi astırdı, dedem zaten gereksiz adamdı, evdeki
yemekleri boşuna yiyen ve pis kokan biriydi, Atatürk onu astığı için
Atatürkçüyüm" mü diyor bu şeref.izler. Hayır, onlar sağ sol kavgası adı altında
topraklarımıza saldırıyor, sağcıları Atatürk düşmanlığı ile suçlayıp eyalet
sistemini, devlet içinde devlet ve daha birçok uygulamayı getirmeyi çalışıyor.
Sağcıların arasında da sapık ve inançlarında samimi olmayan gruplar var.
Solda da Ulusalcılar (CHP ile alâkası olmayan gerçek ulusalcılar) gibi gerçek
solcular var. Komünizme karşı olmamın nedeni de diğer vatandaşlardan farklı,
komünistleri ateist oldukları için red etmiyorum. Komünizmi insanın karnını
doyurucak kadar para verip sınırsız şekilde çalıştırmasından, yani karnı
doyurulacak ve neredeyse bedava çalıştırılacak, sırtına binilecek at muamelesi
yapmasından şikâyetçiyim. Komünizmden milyonlarca zengin gibi yaşayan
mutlu insan yok, milyonarca karnı doymuş fakir var.
SAYFA : 117 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bir de ikamet etmekte olduğum sitede beni Küçükyalı Polis Merkezi, Maltepe
ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri, Organize Suçlar Şubesi, Mali Şube ve
Terör Şube ile değil de, bir iki tane yaşlı cadı ile kavgalı gösteren, yaşlı
teyzelerden yanayız, onların oğluyuz diyen polislerin anasının taaaa a.ına
koyayım. Or.spunun çocuğu onlar. İşte İstanbul polisinin asaleti bu kadar olur,
tüm şehri nitelikli dolandırıcılık yaparak dolandırıyorlar. Artık tüm şehir yaşlı
savunmasız teyzeleri kurtardıklarına inanıp, ki bir tanesinin yüzüne bakmadım
ve görsem tanımam, rüşvetçi pez.venkleri hapisten kurtaracaklar. Onların
amirlerinin de müdürlerinin taaaaa anasının a.ına koyayım. İstanbul polisinin
asaleti bu kadar işte, çok asil davranışlar sergiliyor gibi yapıp hırsızlığın ve
eşkıyalığın ta kendisini yapmaktır onların sıfatı.
Sitedekilerin başlıca sorunları arasında şunlar var: Bana yaptıkları şeyleri
gazeteci yaşlı bir bayana yapmışlar benden 8-10 ay önce ve zan altındalar,
polisin köpeği olmak zorundalar cinayetten hapise girmemek için. Bana
yaptıkları yüzünden de yeterince hapis alabilirler, bu nedenle polis sürülerine
kul kurban olmak zorundalar. Hepsi aynı geminin yolcusu. Bazıları TSK
mensuplarının yakını oldukları için askeri mahkemelerden veya ceza
mahkemelerinden ceza alabilirler, adamlar rütbelerini kaybedebilir. Özellikle
bir tane cüce var, daha önce hiç görmediğim ve 17 Temmuz'da kavgalı
olduğum kırtasiyede yanıma gelip "öğrensin" diye laflar eden, elimdeki
dosyaları alıp beni tanıyormuş gibi davranan. TSK'yı telefonla aradığımda aynı
ipnenin bir benzeri benim evimin önündeki yoldan geçip telefonla şurayı arıyor
burayı arıyor diye konuşmuştu ama o mu değil mi bilmiyorum. Yani
tanımadığım bir sürü ipnenin çocuğu saldırdı, hiç biri ile alâkam yoktu ama
hepsi kiralıktı. Tepe, Akdeniz, Bilge, GSM,...özel güvenlik şirketleri nefes
aldığım sürece düşmanım. Benim paramı çalıp doyurdukları çocukları ve
anaları da düşmanım. Zaten anaları olacak fahişeler beni gece gündüz, her
yerde, bindiğim her otobüs, tramvay, metrobüs, metroda tehtid ve taciz ettiler,
sözlü şiddet uyguladı oro.pular.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Emniyetine başvurduğum zaman beni kaçıran Tepe Özel Güvenlik
Şirketi ve suç ortağı bir komiser yardımcısı adına baskı ile "şikâyetçi değilim"
diye ifade alan soytarı pez.venk komiser çıktı karşıma mali şubede ve beni
organizeye gönderdi. Organize ile birlikte vurup o pez.vengi dava etmemi
engellemek için ömür boyu tımarhane teşhisi ayarlamaya çalıştılar. Dr Erhan
adındaki pez.venk oros.u çocuğu doktor beni tehtid etti ve "sana ceza verdik"
şeklinde konuştu. Devamında Altmışlar sitesi ve birçok başka yerde "ceza
veriyoruz" diye konuşan çok sayıda or.spu çocuğu çıktı (albaylar yarbaylar
yakınları ve başka memurlar). Yani olayın mantığı bana zarar verirken ceza
veren adam gibi davranmaktı.
SAYFA : 118 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Beni iş için Maltepe'ye getirip işsiz bıraktıktan sonra yıpratmaya başlayınca
bütün polis kuvvetleri zevkten coşuyor ve eğleniyordular. Altmışlar sitesinde
polis desteği ile adam yok ediyordular. O adrese geldiğimde daha ilçeye adım
atar atmaz başladı etrafımda dolaşmaya sakallı pezolar ve tesettürlü oro.pular.
Topluca iftira atıyor ve hakaret ediyordular, arı kovanı gidi dolaşıyordular
etrafımda çünkü bir kışkırtma yapılmıştı ve sağcı solcu ortak bir saldırı idi.
CHP'ci kaltaklar tehtid ede ede ve hakaret ede ede dolaşıyordu etrafımda
Maltepe çarşısında. Tam gaz vuruyordular zaten. Bu arada il emniyet terör
şubeyi arıyordum, hatta küfür edecek kadar zorluyordular beni ama bir çözüm
yoktu çünkü saldıran polisin kendisi idi.
Polislerin kahpe anaları ve bacıları saldırmıştı bana ve baş örtülü kız
muhabbeti buradan kaynaklanıyordu. Ben hiç bir tesettürlü kal.ak ile sorun
yaşamamıştım ama polis karılar ve anaları ömür boyu çalışmamış, kocaman
popolu tesettürlü domuz oldukları için öyle bir kavga uydurdular. Baş örtülü
kavgası diye polis ve özel güvenlik şirketi elemanlarının analarına avratlarına
taciz ve tehtid ettirdiler beni. Bu taciz 6 ay sürdü ve sitede tüm suçu ve
saldırıyı bir iki ihtiyar kalt.k üstlenince ve bunlar bana hakaretler, tehtidler
savurunca hak ettikleri küfürleri ettim onlara. Beni sürekli taciz ettikleri için
cevaplarını aldılar. Ancak aylardı devam edin, ispatlayamaz diyen gözlüklü
oro.pu çocuğu polis onu dava ettiğim için bana küfür eden deli muamelesi
yapıp tımarhaneye kapattı. Tımarhaneden akli dengesi yerinde değil kararı
çıkmadı.
O şerefsiz dörtgöz kahpe polisi ağır ceza mahkemesine gönderdim. Ancak tek
ortak dosyada güvenlik şirketleri ile polisleri dava etmiştim, takipsizliğe itirazı
ağır ceza mahkemesine göndermiştim. Dosyayı böldüler takipsizlik bürosunda
ve bir dosyayı kanıtsız bıraktılar. Ama ben yapacağımı bilirim onlara. Defalarca
şahsen de gittim İl emniyete ama kahpe polisler her şeyi yalanlayıp dalga geçti
çünkü sanık zaten kendileri idi. Bu ülkede polis anlaşmalı itleri ile birlikte
adam öldürüyor ve bunu da kedinin fare ile oynadığı gibi aylarca oynaya
oynaya yapıyor. Kurbanlarını şahitsiz bırakıp aylarca yıpratıyor, benden önceki
kiracıyı açlıktan öldürmüşler, aç kalınca veremi azmış, cesedi çıkmış daireden.
Polise güvenmiş kadın, polis inanmamış kasıtlı olarak. Kast etmiş canına polis
inanmamış gibi yaparak, iftiracı deyip kadını bitirmişler. Bana aynısını
yapamadılar.
Beni de 4-5 ay acımasızca yıprattılar, artık sokakta gezmekten çekiniyorum dış
görünüşüm yüzünden, deliye benzemem için aldılar gençliğimi, tazeliğimi.
Artık bakmaktan utanıyorum kızlara, yıpranmış moruğa benzediğim için. Beni
yıpratan özel güvenlik elemanları da sümüklerini çekiyordu güzel kızları
görünce, çünkü çalışmadan ortada gezen kabadayı idi hepsi, öyle havalı kız
tavlayacak bir meslekleri ve maaşları yoktu. Artık rahatladılar ama 6 ay önce
ne iseler 6 ay sonra da aynı şey olacaklar, beni yıpratarak verdikleri tek mesaj
SAYFA : 119 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
başkasının canına malına saldıran pislik olduklarıdır. Sonra birkaç tane iri yarı
ve bir tane kısa boylu ve sapık polis geldi kapıma, ufak cüce polisin silâhına
ve kelepçelerine düşkünlüğü vardı.
Beni kapattılar Erenköy tımarhanesine ve kasıtlı olarak ağızımdan çıkan tek
kelimeye inanmayan Özgür Aycan Akdur diye bir doktor verdiler. Adam
polisleri haklı göstermek için tek kelimeye inanmıyordu, beni delice yıprattılar,
adam her şey yalan diyor. Zaten memuru memura şikâyet edebilir misin bu
ülkede. Bu ülkede güç esastır, bütün dünyayı ele geçirecek güce saygı
gösterilir. Başkalarının haklarına gösterilen saygı, yani asalet önemli değildir.
Burada anaya küfür edilir çünkü güç başkasının anasına tecavüz edecek güce
sahip olmaktır, başkasının hakkını verecek asalet önemli değildir. Devletin
polisi de devletten aldığı silâhı ve kelepçeleri kendi çıkarları için, yani kendi
zevki için güç olarak görür. Yani doktor demeye bin şahit isteyen zengin
çocuğu Özgür Aycan Akdur "canım istemedi inanmadım ve polisi haklı
gösterdim" mantığı ile hareket ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti "Kahpe"
oldu.....Bu devleti Avrupa Birliğine değil, Türk Birliğine bile sokmamak
gerekiyor çünkü Türk'e yakışacak asaleti yok.
SULTANGAZİ VE MALTEPE KAYMAKAMKLIKLARI
BİMER vasıtasıyla yaptığım başvurular sonucunda adalet bakanlığı ve iç işleri
bakanlığı soruşturmalar açtık. Sultangazi ve Maltepe kaymakamlıkları bu
soruşturmaları sanıkların eline verdi. Yani bu kaymakamlıklar o kadar
şerefsizdi ki soruşturulacak polislerin kendi eline verdi soruşturmaları, sanık
ilçe emniyet müdürlükleri kendileri hakkında soruşturma açıp kendilerini çok
namuslu ve suçsuz buldu. Böyle bir gö.verenlik ancak Türkiyede olur, başka
yerde olmaz. Bir Afrika ülkesinde böyle bir peze.enklik, böyle bir resmi
dolandırıcılık olmaz.
BİLİŞİM EĞİTİM DERSHANESİ
RÖNESANS HOLDİNG VE ILICAKLARIN ŞERİATÇI ÇETELERİ
BİLKENT HOLDİNG VE TEPE ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ
SAYFA : 120 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDEN OLUŞAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
(TEPE, AKDENİZ, BİLGE, GSM ...V.B. ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ)
CHP kudurunca ve imajı beş paralık olunca, ki gerçek imajı bu Kılıçdaroğlu
çetelerinin, beni önce bir iftar yemeğine ısrarla çağırıp orada anamla dalga
geçerek küfür ettirdiler. Devamında da yıllarca uykusuz bırakarak, komşulara
ve sapık yandaşlarına taciz ettirerek küfür ettirip beni küfürbaz diye tanıtmaya
çalıştılar. Oysa onların birkaç köpeği küfürün alâsını hak etmişti ama terbiyemi
bozmamıştım, onlara medeni bir şekilde kim olduklarını tarif ederek kendileri
kendilerine o.ospu çocuğu teşhisini koymalarını sağlamıştım. Yani sen şusun
kendi adını kendin koy demiştim, kanıtlarıyla.
Bu işte bir de Süleymancılar cemaatiyle zengin olmuş bir iş adamı ve onun
yeteneksiz, din tüccarı, cahil kardeşi olunca sağcı solcu saldırı hazırladılar.
Ama bunlar açık şekilde vuramazdı, onlar hakkında yazdığım yazıların yanında
eski düşmanlarım da vardı, eskiden davacı olduğum üç kuruşluk itler de vardı.
Bu düşmanlarımın kucağına attılar beni ve onlar vuruyor diyerek kendileri
vurdular. Musallat oldular hayatıma ve bastılar parayı. "Şöyle düşmanları var,
adamlar baba, seni memnun ederler" diye peşimde dolaşan bir sürü it vardı,
gittiğim yerlerde herkesi kışkırtıyorlardı. Çıkar için vuruyordu ipnenin
çocukları. Bir de CHP'nin süslü ve kaliteli kadın görünümünde dolaşan
o.ospuları vardı ki bunlar da gittiğim yerlerdeki magandaları kışkırtıp bunları
aklınca "erkeklik" yapmaya zorluyordular. Yani kahraman kesilen bu asil
abazalar hayatlarında görmedikleri yosmalara yaranmak için bana saldırıyor
ve ayılık yapıyordular. Çok asil delikanlı ve duyarlı vatandaş edalarıyla üç
kuruşluk, kaliteli kadın görünümünde olan, CHP'ci fahişelere yaranmaya
çalışıyordular.
SAYFA : 121 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Düşman listesinde beni öğrencilik yıllarımda kaçırıp hayatımı mahveden, daha
sonra polis tehtidi ile ilâç kullandırtan ve ömrümü çürüten Tepe Özel Güvenlik
Şirketi (okulumda görevli şirket) vardı. Beni ilâca bağlayıp sürekli doktorlar ile
tartışarak kötürüm olmama neden olan o.ospu çocuğu şirketi. Beni önce 2000
yılında kanunsuzca kaçırıp beynime elektrik verdirtip tüm maddi kaynaklarımı
da kurutup Üsküdar Ülkü Ocağı misafirhanesine yerleşmeme neden oldular.
Orada kiraladıkları birkaç it de vurdu, beni bir iki ay uykusuz ve tehtid altında
bırakıp yine kapattılar tımarhaneye. Bu defa da vücudumdaki tüm kanı
boşaltan Ermeni doktor Kirkor kafayı takmıştı bana. Uzman olmuştu ipnenin
oğlu. Ona Türk olduğumu söyledim ve bana Türk olmanın ne özelliği var diye
sordu. Ben bu kadar olay sonunda ölmemem, hayatta yani ayakta olmam bile
güzel bir şey dedim ve o bol miktarda kan alıp beni ayakta duramayacak hale
getirdi.
HER İKİ ADRESİMDE BULUNAN KİRALIK KOMŞULAR (YAKLAŞIK İKİ SENE
KADAR ÇALIŞMAMI VE UYUMAMI ENGELLEDİLER, SABAHIN ÜÇÜNDE
CİNSEL TACİZLER İLE BENİ MASTURBASYONA ZORLADILAR, GÜNDÜZLERİ
ÇALIŞMAMI VE GECELERİ UYUMAMI ENGELEDİLER. ÜÇ KURUŞLUK
VAROŞLARIN CEBİNE PARA KOYUP TUTUKLANMAMA GARANTİSİ VERİP
YIPRATTILAR BENİ.)
SAYFA : 122 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
STARBUCKS
MC DONALDS
HACIOĞLU
SİMİT SARAYLARI
BURGERKING
ÖGE'LER SÜLÂLESİ (PRAMİT YAPI DENETİMİ LTD. ŞTİ. VE PİRİZMA
MÜHENDİSLİK)
BOZKURTLAR SÜLÂLESİ (ARTUN MİMARLIK İNŞAAT)
TURKCELL (MALTEPE ŞUBELERİ)
SOĞANCIOĞLU İNŞAAT
FEMA İNŞAAT VE TİC. A.Ş. (FERİT RIZVANOĞLU'NA AİT KAMU İHALESİ ALAN
PARAVAN ŞİRKETLER GRUBU)
ASTAS ALÇI VE DEKORASYON
HUKUK MAHKEMESİNDE SAVUNMA DEĞİL, SUÇLAMA YAPACAĞIM
SUÇLAMANIN METNİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAZIP
BİTİRECEĞİM
BENİM TÜM MÜCADELEM ŞEFFAF OLDUĞU İÇİN SANIKLAR BURADAN
ALDIKLARI BİLGİLER İLE OLAYLARA ŞEKİL VERDİLER
HER ŞEYİ BİLDİKLERİ İÇİN DAHA KOLAY DOLANDIRICILIK YAPTILAR AMA
İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN CEZASINI ALMAKTAN KURTULAMAYACAKLAR
Siyasi parti militanı devlet memurlarının adama nasıl vurduğunu anlamanız
için başımdan geçenleri anlatmam yeterli. Eğer olayları kavrarsanız belki bir
gün memurların cinayetinden kurtulursunuz, çoluğunuz çocuğunuz bana dua
eder.
--------------------------------------------------Faili meçhul cinayet nasıl yaratılır ?
En klasik tipi şudur:
SAYFA : 123 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Hayatı tehlikede olan savcılığa başvurur. Şikâyet dilekçesinin işleme
konulması ile birlikte cevap ve müdahale süresi uzatılır. Adamı döverler ya da
bir kavgaya karıştırırlar, ya da en açık şekilde cinayete kurban gider. Bu
durumda evrak fareleri devreye girer. Birçok faili meçhulün sebebi
adliyelerdeki evrak memurları, yazı kalemleri, arşiv memurlarıdır. Sizin
dosyalarınızdan şikâyet dilekçeleri ve evraklar kaybolur. Dava dosyanızda
suçladığınız birileri vardır ama sizi asıl öldürenlerle ilgili evraklar kaybolur
dosyadan. Yani cinayetin sebebi adliyedeki memur çeteleridir.
11 Nisan 2013 duruşmasında annem ile aramızda açık düşmanlık vardı ama
şahidim yoktu. O ve davadaki sanık ile sanığı destekçileri oradaydı. Adliye
kalem memurlarından biri önümden geçti, iyi beslenmiş uzun boylu bir
kadındı. Ne istediğini anlamadım, defalarca geçti ama derdini anlayamadım.
Daha sora kısa boylu bir maganda geldi ve "erkek gibi davrandın" dedi ama
ona cevap vermeye gerek duymadım. Bu arada sürekli gerginlik içinde ve
ailemle sanık çevresinin söylenerek beni yıpratıp yormasına maruzdum. Arka
arkaya sular, coca-cola ve sodalar içiyordum. Artık yorgunluktan iflâs etmek
üzereydi vücudum ve duruşma başladı. Ayaklarımın altı yanıyor, ayakta
duramayacak kadar yorgundum. Eğer hakim oyuna gelseydi beni deli diye
götürecektiler. Çok yorgundum ama düzgün cevap veriyordum sorulara.
Çıkışta annem beni dış kapıda bekliyor ve 5-6 dev gibi polisle götürmeye
çalışıyordu. Kaçıracaktılar beni ve hazırlık savcsıyla bol küfürlü bir konuşma
yaptım, ısrarları üzerine kavga ettim ve serbest kaldım. Dava dilekçesi
yazarken, hepsini suçlayacakken beni Soğancıoğlu İnşaat iş vererek ivedi
olarak Avrupa yakasının öteki ucundan buraya Anadoluj yakası Maltepeye
getirdi.
Adliyeye her girişimde polisler laf atıyor ve monarşi ile suçlayamazsın diye
posta koyuyordular. Sultangazi bölgesi polisin istediği gibi suç işlediği ve
kanuna uymadığı bir krallıktı. Mıntıka oluşturmuştular. Asliye ceza kaleminde,
yani dava dosyasını alıp verdiğim yerde de memurlar "sorun babandan
kaynaklanıyor "diye laf atıyor beni dışarı çıkınca ama yüzüme
konuşmuyordular. İkinci gidişimde biri konuşurken diğeri dosya numarasını
sordu. 3 saniye içinde karıştırdığım numarayı doğru söyledim ama beni
tuazağa düşürmek isteyen memur yanlış dosya istemekle suçlayıp savcıyı
çağırdı, larcivert elbiseli savcı veya polis olan bir ihtiyar geldi. Bu birinci darbe
idi ve duruşmadan önce beni paketleyip götüreceklerine inandıkları için
oradan bir memur geçirdiler, onunla arkadaş olarak göstermeye veya onu
tanıdığımı iddia etemeye çalıştılar sanırım. O dosyadan evrak çıkaracak,
çalacaktı. Emin değilim ama hakimin okuyup dosyaya koyduğu ve ailemi
suçlayan dilekçeyi çıkardıysa bu durumda annem özgürce kaçırabilecekti
beni. O dosyadan çalınan evrak olması halinde bana düşmanlıkların gizlice
belli eden ve iftira atan adliye memurlarının aileleri kan düşmanım. Tüm
sülâlerini salmışlardır üzerime. Sadece şeriatçılar değil, onların yedi ceddi de
SAYFA : 124 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
saldırmıştır. Bir saat önce kapımın önünden yoldan geçen tacizciler
"şikâyetinden vazgeçti, dava sürecinde iken geri döndü diyeceğiz" diye laf atıp
günde binbir suçlama ve tacizle beni iş yapamayacak kadar çok yoruyorlar,
yıpratıyorlar. Kafamı bütün gün patlatıyorlar, işkenceden farkı yok, devamlı
çalıştırıp yorgunluktan öldürüyorlar kafamı.
Diğer bir vaka da seneler önce Şişli adliyesinde bana müdahale eden
memurdan şikayetçi olmam üzerine tüm kalem memurlarının mafya gibi
saldırıp kavga çıkarmasıydı. Onları da şikâyet ettim. Bir otobüs şoförü kavga
çıkarıp dövdü beni. Onu da Mecidiyeköy otobüs terminalindeki özel
güvenlikçiler destekledi. O vururken beni tutuyordular. Ben vurmasam da
hareketleri ile beni döven cüce magandayı destekliyordular. Onunla ilgili
dilekçe verdim ve orada sorun çıkaran memurları da şikâyet ettim. On değişik
yere dilekçe sevki yaptılar. Beni gece evimden kaçıran Sultangazi emniyetinin
günahlarından biri de beni kaçırıp tımarhanede baskı altına alıp bu değişik
yerlerde sonradan şikâyetçi değilim diye ifadeyi zorla almaları, daha doğrusu
hiç bir şey yapamazsın, istediğimiz zaman gelip götürürüz tehtidi ile almaları
idi. Bu adam kaçırma ve tehtid, baskı altında şikâyetten vazgeçirmeden sonra
Şişli adliyesine uğradığımda arşivde bulamadım şikâyet dilekçesini, memur
kadınlar evrakı çalmış ve beni tımarhaneye kapattırmıştı. Hepsi dava
edilmekten öyle kurtulmuş. Yani faili meçhul ve haksızlıkların temel kaynağı
adliye içindeki çeteler. İnanın bana hiç bir adliyede tek bir dostum, arkadaşım
yok ve asla kendi rızamla hiç bir şikâyetimden vazgeçmedim. Bu olayları
sürekli gündeme getirip tazelediğim için benim işimi kalıcı olarak bitirmek
istiyorlar. Yaptıkları şey de birkaç siyasetçi ve cemaatçi ile kavga ettirip büyük
bir düşman kitlesinin saldırısına maruz bırakmak ve beni yok etmek. Bu arada
da "pornocu, sapık, jigolo, g.t sapığı..." v.b. iğren iftiralar ile toplumun
antipatisini kazandırmak ve benim öldürülmemi, dolandırılmamı, işkence
görmemi sevdirmek. Yani bu kadar saçmalıktan sonra siyasi parti militanı
devlet memurları kendi parti ve toplulukları ile bana vurdular. İşte memur
terörü budur.
Bütün bu durumlarda en adi kahpe de kasıtlı olarak size inanmadığını söyleyip
düşmanlarınızdan yana taraf tutan polislerdir. Birikmiş günahları, geçmişte
kaçtıkları cezalar ve hapishaneler var. Birikmiş bir hapishane borcu bakiyeleri
var. Ben bunların bir tanesini değil, eğer kazanırsam bu kavgayı 14 senedir
vuran ve çoluğa çocuğa karışmış yüzden fazla işkenceci dolandırıcı p.zevengi
kapatacağım hapise. Daha önce hapishaneye hiç bir memuru veya polisi
girmemiş bir devletin asaletine inanabilir misiniz? Dünya inanmıyor, bizim
millet bir yalanla yaşayıp çocuklarının canını ve malını tehlikeye atıyor.
Buradaki adresimde olay şudur: Bana düşman olan bir özel güvenlik şirketinin
korduğu iki inşaat sahası ile çevrilmiş ve bir tarafı kışla olan bir sitedeyim.
Herkes birlik olmuş ve benim şahidim yok. Önce günlerce terör estirdiler,
sonra komşular da katıldı teröre, sonra da yoldan geçen insanalrın laf atması
SAYFA : 125 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
maskesi kazandırıldı duruma. Bu insanlar da plânlı olarak kapımın önünden
günde 300 kadının 3'erli 2'şerli gruplar halinde geçmesi şeklinde ayarlandı.
Geceleri yola park eden kamyon, otobüs ve arabalar laf atıyor açıkça. Polis
kasıtlı olarak inanmıyor. Aynı polisler geldi dün gece, onları zaten dava
etmiştim. Burada bir Allah var bir de ben varım. Onun dışında hepsi kahpenin
dölü, hatta yüzlerce yılan geçiyor kapımın önünden.
Ayrıca seni pornocu yaptık, artık pornocusun diye laf atan sapık sürüye tek
cevabım var. Senelerce işimi okulumu özel hayatımı elimden aldınız. Kafamı
becerip iş yapmamı engelledikten sonra ve beni aylarca kadınsız bıraktıktan
sonra birkaç film izlemeye zorlayınca sizin yıllarca yaptığınız kahpelik ortadan
kalkmayacak. Benim tercihim porno seyretmek değil, ananız avradınız ve
bacınızla porno film seyretmek. İşte sağcı terör. Bir tane o.ospu bulup onu
oynaştırıp baş örtülü - tesettürlü kadın evliya haksızlığa hakarete uğradı deyip
coştururlar kendi destekçilerini. Oysa Allah'ın selâmını vermem öyle kahpeye,
fuzulidir onunla konuşmak. Bir de çok özel haksızlığa uğramış soyu sopu belli
olmayan kızlar vardır. Kahpece vurup kahraman muamelesi gören k.ltaklar,
zenginlik vaadiyle kiralanan katil o.ospular. Hepsi çok özeldir, hepsi haksızlığa
uğramıştır. Aslında kapından içeri sokmazsın öylesini, görsen selâm
vermezsin. Ama bunlar alışveriş yaptığın markette/bakkalda, dershanede,
okulda, devlet dairesinde... v.b. zorunlu olarak gittiğin yerlerdedir.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PkoaJcLu2n8&w=720&h=550]
Bir sürü şerefsiz CHP'nin torpilleri ve para vaatleri karşılığında ve Kılıçdaroğlu
CHP'sinin pekaka yalakaları bana değişik şekillerde zarar verdi ve bu
durumdan faydalanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün şerefsiz rüşvetçileri
ve dolandırıcıları, gaspçıları ve işkencecileri siyasi saldırı maskesi altında
benim sağlığımı elimden aldılar. Aşağıdaki belgeyi indiriniz...
-----> 2013-08-03 Adalet Bakanlığı
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZtlsUlY_kg8&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ePY7aYHtgCM&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OYxRhmoVA-w&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_OAF1OmVumM&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_-Jkq5kcfX8&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ggmsgX8ss7g&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hZlC4hItxuc&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p99HCawtO-Y&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VjnzBUFMiEE&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Op0-zisXjdg&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QdzhILyYAR8&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TywoZE3O_Hw&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=63s6l4LSd9A&w=720&h=500]
SAYFA : 126 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
TACİZ EDİLDİĞİM MEKÂNLAR
SAYFA : 127 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 128 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 129 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 130 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 131 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 132 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 133 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 134 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 135 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 136 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 137 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 138 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 139 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 140 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 141 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 142 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 143 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 144 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 145 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 146 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 147 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 148 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 149 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 150 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 151 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 152 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 153 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 154 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1NY6dF934fI&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PnA9iU-2fhI&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_13ZaxIOdYw&w=760&h=550]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PjI8MZUldpw&w=760&h=550]
Ulusalcı demek Kâmilci, Kemalettinci, Kemalci değil, Mustafa Kemal
Atatürk'çü olmaktır. "Yurtta sulh, cihanda sulh" dedi en büyük Türk. Yurtta
sulh olsun. Sağcı solcu diye böldünüz, fakirleri kavga ettirdiniz. Siz her zaman
başkan, her zaman yönetici, her zaman memleketi kurtaracak hint kumaşı,
haram paranızla yakışıklı, yandaşlarınızın reklâmı ile namuslu oldunuz.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Dys1_TuUmI4]
FELSEFE
Sene 2000 gibi ilk cep telefonumu aldığımda aklıma parlak bir fikir geldi. Bunu
bir bombaya bağlayabilirdim. Aslında ilk aklıma gelen sabit telefona
bağlamaktı. Ama daha sonra bunu mobil hale getirdim. Sonra da düşündüm ki
konunun uzmanları zaten bulmuştur diye. Ama araştırınca bulamadım öyle bir
şey, bu olayın bilindiğini tespit edemeyince bir şey bulmuş olduğuma inandım.
Sonra bu sabit telefon işini biraz anlattım sağa sola. Cep telefonu olayını da
biliyordum ama zamanla o da oturdu yerine, sabit telefonla olanını internette
SAYFA : 155 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
iyice dağıttım çünkü İEM Terör Şube’ye faydam olur diye anlatınca sustular,
tek kelime etmediler. Boncuk buldurlar ve ben başkalarının boncuk bulmasını
sağladım, böylece bana kazık atmaları cezasız kalmadı. Her zamanki mesele,
birkaç gün sonra başım belâya girdi. Pek emin değildim yeni bir şey
bulduğumdan ama benzerine rastlayamamıştım. Başıma gelen belâ da ufak
değildi. Unutmadan söyleyeyim, en iyi ajanlar delilerden ve fahişelerden
oluşur diye yanlış bir inanç vardır. Aslında deliler ajan değildir, önemli işlere
bulaşanları kısa sürede deli raporu ile silerler yer yüzünden.
Zevk verdi bana buluş yapmak ve araştırıp yeni şeyler bulmaya karar verdim.
Pek meraklı değildim siyasete veya kamu işlerine kafa yormaya. Bu nedenle
kendi yolumda yürümek için bu tür şeyleri on yılda bir buluyorum diye
anlatmaya başladım görüştüğüm kişilere. Aradan 11 sene geçti ve jammer
atlatmak için 3-4 yöntem buldum. Meraklıyım araştırmaya, yeni bir şey bulmak
zevk veriyor bana. Ama on yılda bir değil, kahvemi elime alıp müziğimi
dinleyip keyif çatmaya başlayınca saat başı bir şeyler buluyorum. Yapay
zekânın en aptal olanını, yani basitleştirilmiş olanını kullanıyorum genellikle.
Amacım terörle mücadeleye yapay zekâyı sokmak diyebilirim. Bombayı
patlatan jammer etkisi de bu buluşlarımın en basiti. Yani kendisini susturan
radyo frekansı devresini kesen jammer nedeniyle patlayan bomba en basit
örneği. Basit ve etkili bir mantık.
Sınırdan kaçakçılık ve önemli şeyler geçirmek bile çok kolay. Filistinlilerin
attığı füzelerin benzeri ile, yani küçük füzelerin içine bir şeyler koyarak
sınırdan atarak geçirebilirsiniz istediğiniz küçük nesneleri. Düşündükçe aklıma
binlerce numara ve buluş geliyor ama hobi olsun diye yapıyorum. Asıl işim
inşaat mühendisliği. Bilişim bilgim fena değil, çok faydalı oluyor. Ama bilgi
geçirmek için füzecik gerekmiyor, kablosuz SIM kartlı bir internet almanız
yeterli. Cep telefonunuzda internet olunca diz üstü bilgisayara da
bağlıyorsunuz ya, artık sorun değil bilgi taşımak ve iletmek. Cebinize koyup
zaten her yerden interenete bağlanıyorsunuz. Bunu herkes bilir ama bir tane
subay sorunca gülmekten kriz geçirip bu cevabı vermiştim Maltepe Aydınevler
Mahallesi’ndeki kışlanın nizamiyesinde. O kışla çürük çıktı, dibinde beni
yıpratan pekakacı şantiye ve hemen yanında beni öldürmeye çalışan, daha
sonra iftira atıp ayıpladık diyen site var. Asker yakınlarının oturduğu site.
Aslında benim yaklaşık 5 ay oturduğum dairede benden önce bir gazeteci
bayanı öldürmüşler diye biliyordum, bana “açlıktan öldürdük, ispatlayamadı
ve iftiracı muamelesi gördü” diye tehtid savuruyordu sitedeki “dev-sol” diye,
“senin için on yıl istiyoruz” diye slogan atan sapık komşular. Tüm komşular
sustu sonradan, birkaç yaşlı kadın üstlendi olayı. 5 ay boyunca eziyet ettiler,
bir polis "devam edin, ispatlayamaz" deyip gaz veriyordu. O polise bu işte
kimin suçu varsa "anasını avradını...." deyince dayanamadı ağladı bana
işkence yaptıran aynasız p.ç. Sonra da beni delicesine güde 24 saat taciz eden
sapık karı sürüsü defalarca tehtid edince küfür ettim o kaltak.ara. Polis de
SAYFA : 156 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
boncuk bulmuş gibi sevine sevine beni suçlamaya kalktı. Aslında polisi
155'ten ben arayıp "sustur bu fahişeleri" demiştim. Aylar geçmişti ve polis o
karıları destekleyip delirmemi bekliyordu.
2008 senesinde ikamet ettiğim dairenin karşısında mahallenin tüm pisliklerinin
toplandığı evi jandarma istihbarata vermiştim. Ama 2008 başında da
Barbaros’taki milletvekili lojmanlarına uğradım. Nöbetçiyi nasıl tespit ettiğimi
söyleyip (arabada sigara içtiği için sigaranın minicik alevini, yani ışığını
görmüştüm) dövmelerini istemiştim ve onu yere indirip dövmelerinden zevk
almıştım, cep telefonlu bombanın iki şeklinden söz ettim ve benim gençliğimi
harcadıkları için daha berbat bir buluş yapacağımı ve herkesi tünellere, kapalı
binalara hapsedeceğimi söylemiştim. Buradaki eğlencem de yeni bir şey
bulmayacak olmam idi ve aklımdaki şeyin füzeciklerle fırlatılan kimyasal
silâhlar olması idi. Ama birkaç hafta içinde başım yine belâya girdi ve bu defa
tımarhaneye kapattılar, beynimi mahvedecek kadar elektrik verdiler. Problem
şu ki ben her zaman mevcut olan şeyleri daha fonksiyonel kullanan biriyim,
yani yeni bir teknoloji icat etmiyorum. Mevcut teknolojiye yeni kullanım
alanları buluyorum.
Devamında 5 Kasım 2008 tarihinde ölüm tehlikesi yaratacak şekilde dövülmem
olayında da kafama odunla vurarak o elektrik şoklarının yarattığı hasara örtpas
ayarlayacak bu durum çıktı ortaya. Beynimdeki travmalar beni çok şişmanlattı,
travmalar obeziteye neden oluyor. Olayın azmettiricisi ve yalancı şahidi Sinan
Şamil Sam’ın maganda ve şöhret olmak için kıçını yırtan akrabası idi. Sinan
Şamil Sam 2012 yılının Ağustos ayında sabahın altısında (o dönemde kurslara
gidiyordum ve ders sekizde başlıyordu) tramvayda karşıma çıktı ve beni tehtid
etti.
Bu adam yaralama olayının 2009 yılında yapılan ilk duruşmasında on kardeşiz
diye tehtid eden sanıklar hakkında “onlar kürt mafyası ise ben de Türk
faşistiyim” şeklinde alay ettiğim için savcı beni ayağa kaldırıp suçladı ve
sorgulamaya başladı. Bana yöneltilen suçlamayı sordum ve savunma hakkımı
talep ettim. Mahkemenin hakimi “faşizmin yasal olduğunu ispatla” dedi ve ben
T.C. Anayasasının altıncı maddesine dayanarak , yani “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” ifadesi ile anlamı “devletin yönetiminin millette olması”
olan faşizmin yasal olduğunu ispatladım ve Cumhuriyetin ilk kuruluş
yıllarından söz ettim. Mahkeme ulusalcı olduğumu tespit edip benden ulusalcı
olduğum konusunda onay aldı. Soruşturmaya gerek duyulmadan suçlamadan
kurtuldum. Siyasi görüşüm hakkında ayrıntılı bilgiler verdim. Etnik
kavgalardan Türklerin değil, azınlıkların zararlı çıkacaklarını anlattım. Doğu
Avrupa'da milyonlarcası bulunan Çingeneler dayak ve kötü muamele, işsizlik
ve açlıkla yaşıyorlar. Bunlar dışlandıkları için suç ve ahlâksızlığa itiliyor.
Aslında açlık ve işsizlikle geliyor işledikleri suçlar (hırsızlık, fuhuş,
cinayet,....v.b.). Eğer bizim aramızda insanca yaşamayı red edip sapıkça kavga
SAYFA : 157 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
çıkarsaydılar Kürtler ayrı mahalle ve gettolarda yaşayacaktı, işsiz ve aç kalıp
Çingeneler ile aynı durumda olacaktı. Kısacası Kürtçülüğün sonu budur ve
bugün öyle bir problem ayyuka çıkmadığı için Kürtlerin böyle bir sorunu yok.
O mahkemede bu durumu anlattım ve nefret siyasetinin, terörün Kürtlerin
zararına olduğunu anlattım.
Avukatım G.O.P. CHP eski kadın kolları başkanı olan alevi bir vatandaş idi ve
yıllar sonra onun arkadaşı, aile dostları olan bir kürtçü CHP’ci şirkete girdiğimi
çok geç öğrendim. Sözde ulusalcı, özde pekaka yalakası alevi olan
arkadaşının sapıkça hakaretlerine ve saldırılarına maruz kaldım o şirkette.
Bunu o şahısların kalitesiz ve kötü niyetli olmalarına bağlıyordum. Son
duruşmadan önce avukatı kovarak lüzümsuz yere 6 sene sürmüş olan davayı
kazandım. Avukatı azlettim, ancak dostu olan şirkette zor günler geçirmiştim.
O dönemde bakirdim ve o ofiste çalışan, üç firmaya aynı anda hizmet eden
çalışan bayanlardan bazıları şirket içi fuhuş yapıyordu ve onlar beni
iğrendiriyordu. O dönemde bakirdim ve birinin bana aklınca “bana şııı de, şııı
de bana” diye yaklaşmasını ayıplayamadım, kızamadım, ne biçim bir olay bu
diye garipsedim. Ancak devamında şirketi kışkırtması ve düşmanlık yaratması
cinsel taciz oldu, cinsel tacize uğradım. Bu nedenle biri Süleymancılar
cemaatinin iş adamlarından olan ve çok namuslu iş adamı diye geçinen
(aslında her işte maşa kullanarak fuhuş, rüşvet, sahtecilik, vergi kaçırma
suçlarını işleyen) ve diğeri CHP Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan
patronlar bu durumu tersine çevirmek için beni sapık diye duyurmaya
çalıştılar. CHP’nin de cemaatin de yöneticileri ve üyeleri çılgınca saldırdı bana
bu olaydan sonra. CHP bana iş bulup susturacağını sanmıştı ama ben kabul
etmedim çünkü hakaretler ederek sapıkça ve sadistçe dalga geçiyordular,
kendi inancıma göre de bölücü örgüt yalakası Kılıçdaroğlu yönetimi ile iyi
geçinmek vatana ihanetti.
İtiraf ediyorum şirketteki tesettürlü bayanlardan birini baştan çıkarıp istersem
yaparım yapmıyorum olayı yarattım. Onu yarı yolda bırakıp, hatta beyaz çarşaf
isterim dediğinde “sana çarşaf fabrikası kuracağım” diye eğlenmiştim. Sebebi
sürekli olarak patronun kardeşine beni tehtid ettirmesi idi ve aşağlatması idi.
Yani ufak bir intikam aldım. Patronun belediyedeki işlerin takip ustası ve
memurlara haşlık dağıtan velinimet kardeşi kendisini derin adam sanıyordu.
Ve büyük mafya ayakları ile beni tehtid ediyor, aşağılıyordu. Rüşvet paraları
dağıtması nedeniyle ve sürekli Kurtlar Vadisi dizisini seyretmesi nedeniyle
kendisini derin adam, karanlık adam, yer üstünde bir yetmiş ve yer altında bir
yetmiş boyu olan adam sanmaya başlamıştı. Şirkette bir süre mafya tehtidi
savurdular. Yaptıkları dolandırıcılık paradan ibaret olduğu sürece sorun
yaşamamak ve başıma belâ almamak için devam ettim. Ancak sağlam olmayan
binalar için sahte proje istemeye başladıklarında, yani insan hayatını tehlikeye
atıp beni bunun için maşa olarak kullanmak istediklerinde kaçtım. Şirkette bazı
elemanlar çok sayıda yönetici ve belediyedeki memurlardan bazıları ile aynı
SAYFA : 158 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
anda cinsel ilişkiye giriyor, ben bakir olduğum için bu durumu mide
bulandırıcı buluyordum.
İşten ayrıldıktan yaklaşık bir sene sonra, yani Fema İnşaat ve Tic. A. Ş.’ de
aynı sapık tayfanın uzantıları ile ve kiralıkları ile başım belâya girdikten sonra
11 Nisan 2013 adam yaralama davası karar duruşmasından önce düşmanlarım
tam gaz vurduğu için (komşular sabahın ikisinde uyandırıp vuruyordu, beni
cinselliğe ve uykusuzluğa zorluyordu kahpeler, Bilişim Eğitim dershanesi de
sürekli sorun çıkarıyor ve polis beni kesinlikle korumuyordu) o duruşmada
işimi bitirecekler diye korktum, tımarhaneye düşersem en az beş sene ilişkiye
giremeyeceğim diye korktum. 14 Mart 2013 tarihinde Maria (Meryem) adındaki
bir fotomodel escort ile ilişkiye girdim, çıktıktan sonra habersiz olduğu için
SMS göndererek bekâretimi aldığı için teşekkür ettim. Takmadı ama on ay
sonra tekrar anlattım durumu ve çok hoşuna gitti. Benim iş yerime yakın bir
yere taşındığını öğrendim. Ama kendisi ile görüşmedim.
O dönemden sonra toplam 6-7 escort ile birlikte oldum, bazıları ile hiç
tanışmasaydım keşke dedim, bazılarını tanıdığım için mutluyum. Ama ailemle
ikamet ettiğim adreste de, komşuların beni 5 ay boyunca evimin havalandırma
deliğinden sürekli gözetleyip cinsel çağırışım ve tacizler ile mastürbasyon
yaptırdığı Maltepedeki adresimde de çok az uyumama izin veren, sürekli
cinselliğe zorlayan birer çete vardı. Polisi çağırıyordum, polis bir şey yok
deyip gidiyordu. Sonunda emniyeti dava ettim. İnanır mısınız bir ay geçmiş
olmasına rağmen henüz işleme konulmamıştı takipsizliğe itiraz evrakım. Hatta
evrakı çalmıştılar adliyeden, evrak kayboldu diye dava açtım. İşlemleri
yaparken telefon aldım evrak Anadolu Adliyesi'nde diye ve dosyadan bir
fezleke çalıp CHP'ci ve Süleymancı iş ortağı dolandırıcılara takipsizlik
vermişler. Hem özel güvenlik şirketlerini hem emniyeti suçlamıştım. Normalde
on günde cevap vermeleri gerekiyor, cevabı almam iki ay sürdü ve bu süre
içinde beni işsiz, parasız bırakıp bir ton iftira attılar, ailemin desteğine
mahkûm ettiler beni. Ailem öyle bir şey yok diye hareket ediyor ancak dava
açılması halinde mahkemeye yalan söyleme cesaretleri olmayacak çünkü
bunun sonu hapis olur. Öz annem vurmaz sırtından öz oğlunu. Aslında beni
düşmanlarım adına tehtid ediyor beni annem evde, sabah çıkarken parasızlık
ve işsizlikle tehtid ediyor.
9 Şubat 2012 tarihinde telefonla saat 15:00 sıralarında arayarak beni tehtid
ettiler. Anama sövdüler, senin gibi adamlar çok yaşamıyor diye tehtid ettiler ve
ceza verdiklerini söylediler. Devamında Maltepe Aydınevler Mahallesinde bana
iftira atan kahpe komşular da ceza vermiş gibi davranıp ceza verilmesini kabul
eden şahıs olarak gösterip Harun Hasan Öge ve kardeşi İbrahim Öge için para
karşılığında iftira savunma hazırladılar. Satılık köpek hepsi. Çok sayıda vaka
ayarlayıp çok sayıda dava açmama neden oldular. Bunların iftira savunmasına
göre ben sapık oluyorum, onlar şerefli namuslu iş adamı ve önemli Müslüman
SAYFA : 159 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
oluyorlar. Ben sadece hakimin karşısına çıkmak istiyorum, çıkarsınlar hakimin
karşısına ki onları rezil edeyim. Öyle birlik olduk, bastık parayı ve kiraladık
açlıktan ölmüş komşuları diye bir şey olamaz. Bunlar bana iki sene
mastürbasyon yaptırdı ama ben erkeğim ve beni azdırıp durdular, iktidarsız
olmamak suç değil.
Aynı zamanda bir ton iftira ile normal ilişkim olmasını engellediler, profesyonel
ve özel hayatıma öyle saldırdılar ki bir hanımefendinin benim yanımda
görünmesi imkânsız hale geldi. Aslında isterdim bir kız arkadaşım olmasını,
bebeğim olmasını. Genç kızları beğendiğim doğru. Hiç bir sevdiğim için intihar
etmeyi düşünmedim. Bir güzel için ölüp toprağın altına girmek onu başkaları
ile aşk yaşaması için yoldan çekilmek, onu ellere vermektir. O nedenle kara
sevda intiharı benim için sadece kötü değil, aynı zamanda mide bulandırıcı
geliyor. İntihar edenleri de kötülemiyorum çünkü tıbben onlar hasta, onlar
hasta oldukları için ölümün pençesinde. Özet olarak Artun ve Pramit Yapı
denetiminin patronları beni tehtid ettiklerinde bu durumu sosyal medyada ve
internet sitemde yazdım. Ellerindeki tek koz onların motorları ile ilişkiye
girmek yerine 10-12 günde bir mastürbasyon yapmam ( Aile hekimim Orhan
Kaplan’ın tavsiyesi ile) idi.
Girdiğim her iş yerinde yok cep telefonuma cinsel hatların SMS reklâmlarını
göndererek, yok evde rahat bırakmayarak, yok çok zaman kaybetmemek için
porno seyretmeye zorlayarak bana iki seneye yakın mastürbasyon
yaptırtmaları, bunun için kiralık komşuları kullanmaları, para kazanmamı
engelleyerek escortlar ile görüşmelerime son verdirterek normal arkadaşlık
veya kiralık kadınlar ile gerçek seks yapmamı engelleyerek beni
masturbasyoncu olarak tanıtmaları idi. İnanın bana bu günlerde öyle bir şeye
gerek duymuyorum çünkü sabahın üçünde uyandırıp seks sohbeti ve tacizleri
ile beni uyaran ve mastürbasyona zorlayan komşular sustu artık.
Maltepe’dekiler susmadı ama bu adrestekiler yaptıkları şeyi biliyorlar, hesap
soracağım. İhtiyacım olduğunda zaten fotomodeller ile seks yapıyordum, ama
gerçek kadınla seks yapınca mastürbasyon yapamıyor zaten insan, böyle bir
ihtiyaç yok.
Ekim - Kasım 2013'te yine başladı uykusuzluk ama bu defa komşular susuyor,
onun yerine sokaktan bağıran sapıklar devam ettiriyordu olayı. Yani metrobüs
ve tramvaylarda etrafımda vır vır dolaşıp dikkat dağıtma konuşmalaır
yapıyorlar, evde de sabahın üçünde uyandırıp şu kızla bu kızla ilgili sohbetler
ve kışkırtmalar ile azdırıyorlar. Annem de dava ettiğim itler adına beni tehtid
ediyor, dava dosyasında annemin ve babamın adı da geçiyor. Onlardan
şikâyetçi ve davacıyım.
Peki bu kadar çok çaba nedeni mi? Çünkü hem CHP ile, hem cemaatçiler ile
mahkemelik olacak durumdaydım. Beni devlete dava açacak adam diye
damgalatıp parti ve cemaat olarak vurdular bana, iftiraları da toplumun
SAYFA : 160 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
duyarsız kalmasını sağladı. Hatta eziklerden destek bile aldılar. Milliyetçi
düşmanı topluluklar tam gaz vurdu, dertleri bol parayla yaşayamamak olan
p.çler kıskanıp vurdu. Olay küçük emrah filmlerine dönüştü.
Resim çekmekten zevk alıyorum ama ustası değilim. Yine de koyuyorum
fotoğraf makinesini masanın üstüne ve bekliyorum resim çekmesini.
Internet vazgeçilmez benim için. Hayatımı kurtardı, geçmişteki 13 sene gibi
gece gelip götüremedi beni üniformalı kahpeler kanunsuzca. Belki de daha
kötü oldu, kendi ayağınla geleceksin deyip ömrü kısaltacak şekilde işkence
yaptırdılar kendi siyasi mafyalarına.
Ben müziğin her tarzına hastayım ve tarza göre değil esere göre yapıyorum
tercihlerimi. Bir tane Orhan Gencebay ve bir tane Ferdi Tayfur şarkısı dışında
arabesk dinlemem. Utanmam arabesk dinlemekten ama iki şarkı dışında zevk
almam arabeskten. 12 yaşından beri durmaksızın Heavy Metal, Hardrock
takıldım. Bazen iyi geliyordu elektronik müzik. Ama duygusal müzikte tercihim
Rusça şarkılar. Serserilik ve zevk için ise Amerikan piyasasının technoları işe
yarıyor. Her gün yeni tarz yeni eser çıkıyor. Özellikle araştırmıyorum,
internette kulağa hoş gelen şeyleri dinliyorum.
Yabancı dillere ilgi duyuyorum. Ama sertifika almak veya hava atmak için
değil, bir bilgiye ihtiyacım olduğu zaman anında ulaşıyorum. İnternette
bulamayacağınız şey yok. Bir dilde bulamazsanız diğer diller mutlaka işe
yarar.
Memleketi kurtarmak isterdim elbette ama bin yıldır bir türlü kurtulmayan
memleketi kurtarmak benim yeteneklerimi ve gücümü aşar. Memleket zaten bir
sürü ticari kuruluş ve siyasi güçlerin oyuncağı olmaktan mutlu, kurtulmak
istemiyor. O yüzden kendi hayatımı yaşamaya özen gösteriyorum.
En eğlenceli plânım çift taraflı bir albüm hazırlamak. Bu fotoğraf albümünde
terör sempatizanı kızlarla polis/asker yakını kızların güzellik yarışması olacak.
Albümün bir tarafı devletçi kızlardan oluşacak, diğer tarafı da isyankâr/militan
kızlar olacak. Aslında bir de üçüncü bir bölüm olsa iyi olur, bu dünya
düzeninin am.na koyayım – ben kendi zevkime göre yaşarım diyen liberal
kızların fotoğraflarını koyacağım. Yani güzel bir trilogy olacak. En büyük
projem bu.
—-____—-____—–
Copyright Cevat Çalışkan © 2013. All Rights Reserved.
www.cevatca.wordpress.com
SAYFA : 161 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ulusalcı demek Kâmilci, Kemalettinci, Kemalci değil, Mustafa Kemal
Atatürk’çü olmaktır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi en büyük Türk. Yurtta
sulh olsun. Sağcı solcu diye böldünüz, fakirleri kavga ettirdiniz. Siz her zaman
başkan, her zaman yönetici, her zaman memleketi kurtaracak hint kumaşı,
haram paranızla yakışıklı, yandaşlarınızın reklâmı ile namuslu oldunuz.
Copyright Cevat Çalışkan © 2013. All Rights Reserved.
21 Ekim 2013 Pazartesi
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hiXgIphZK6Q&w=740&h=500]
19 Ekim 2013 Cumartesi
Cevat Çalışkan <---- Tıklayıp ekteki sıkıştırılmış dosyayı indirebilirsiniz,
konuyla ilgili açıklama aşağıda
S.O.S-Turkish Police Stations in Istanbul attemped to kill me
My Name is Cevat Çalışkan born in Bulgaria 02.01.1976
I live in Turkey for 25 years, in Istanbul
My Identity information is in the documents in the appendix
www.cevatcaliskan.com is my professional civil engineering
Web site which saved my life
I am the Turkish citizen that national Turkish police want/wanted to kill
Their murder operation was unsuccessfull
In the last 2 years they used political groups, terorists and never
SAYFA : 162 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
let me win enough Money,
Under threat and harassment by placing an appartment, in Maltepe İstanbul
Turkey
I was placed there for 5 months
There they attempted to starve me
This was murder attempt, and the prosecutors had many crimes,
they wanted me to be hungry enough, enogh to accept to go to mental
hospital,
and accept the lie that "my formal coplaints were a result of mental illness"
Here is the truth that they never let me find food , job and they never let me
sleep enough for several months. At two addresses ( Sultangazi and Maltepe)
they used my neighbours to abuse me 7/24 by intentional screams , shouts,
threats, lies, defamations, insults...
The reason of this formal attack crimes is my eyewitness status
Very rich politicians had important crimes ( occured in formal buildings)
and their political groups, especially the terrorist ones attacked me.
Now they want to take all my rights and never let me sign any more any
documents that will put many policemen and politicians in the prison
Turkish expression documents and the audio recordings of the
conversations with police bases is are in the appendix
Thank you very much,
Cevat Çalışkan, a man who wants to survive..
Моето име е Cevat Çalışkan ( в Турция )
Данаил Филипов Асенов роден в град Шумен (02.01.1976)
От 25 години живея в Турчия но полицията се опита да ме убие
SAYFA : 163 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
защото се оплаках от няколко подкупени гадни полицаи
По Турски и Английски ситацията и доказателствата, документите в
апендикса
Моля, България спаси ме
Cevat Çalışkan İnşaat Mühendisi, önemli suçların şahidi,
birkaç rüşvetçi polisten şikâyetçi olduğu için İstanbul
polisinin kardeşlik ilân ederek aile (mafya) haline gelip
öldürmek istediği adam. Önce öldürecektiler, davalar
açınca imzasını ve hukuki ehliyetini adam kaçırarak ve
tehtid altında tutarak Türk polisinin en eski işkence
merkezi olan tımarhaneye kapattılar. Türkiye Cumhuriyeti
polis güçleri çok kişinin kimliklerini gasp ederek kimliği
belirsiz olarak kayıtlara geçirip aylarca dayakla işkence
yapıyor tımarhanelerde.
Kimlik ve iletişim bilgilerim ekteki evraklarda ayrıntılı
olarak verilmiştir
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rezil Oldu
İç işleri bakanlığı ve adalet bakanlığı açılan soruşturmaları sanıkların
kendilerine yaptırıp vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor, tazminat ödememek
için adam öldüren kurumlar keyfi olarak dolandırıcılık yapıyor: Resmi yolla
gasp ve dolandırıcılık gibi adi suçlar kahramanlık ve devlete hizmet olarak
gösteriliyor, şikâyetçiler memurların ve yandaşı oldukları siyasi gruplarının
saldırısına uğrayarak ekonomik ve sosyal olarak linç ediliyor...
Adalet bakanlığı muhabere bürosu memurları bana iftira atarak İEM ve T.C.
İstanbul Anadolu Adliyesi personeli, memurları hakkında açmış olduğum
davanın dosyasını aynı adliye içinde 4 aydır savsaklatıyor ve bu süre içinde
beni işsiz bırakıp, "açlıktan ölmesin diye anasına verdik" deyip, vesayet
kısıtlama davası açtırdılar. Böyle bakanlık da, irtibat bürosu memuru da, adliye
içinde beni çok iyi bilen ve olayı çok sayıda vakaya bölüp tek bir soruşturma
SAYFA : 164 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
olarak göstermeden , ayrı ayrı adi suçların takipsizliği olarak dolandırıcılık
yapan savcı çetesi de asil değil.
Şikâyet etmiş olduğum adliyeye başka adliyeden yalan ihbarlar gönderen,
şerefsiz bir bakanlık söz konusu. Ayrıca işlemler uzun sürecek diyerek bana
bakanlığa gönderdiğim dilekçenin aynısını, ekteki kanıtları koymadan ve
dilekçenin aslı hakkında bilgi vererek göndermem nedeniyle bu dolandırıcı
memurlar iki dosya gönderdiğimi ispatlayamayacağımı sandılar, birkaç sayfa
ile beni kanıtları olmayan deli diye iftira ile yok edebileceklerini sandılar.
İki dilekçe metni var, ama iki dosyadan biri kanıt belgeler ile dolu, kanıtları yok
edecek şekilde hareket eden bakanlıktan tazminat talebim kabadayılık yapıp ,
arkamdan laf atarak tehtid eden adliye memurlarını korkutacak bir rakam
olacak. Adliye içi memur çeteleri sürekli evrak ve dava dolandırıcılığı yaptı,
hatta ağır ceza mahkemesine giden dosyayı ve kanıtları çalıp beni kapatıp
tehtid ettiler. Bu soysuzların tehtidlerine boyun eğsem adliyede ağır ceza
mahkemesine giden evrak ve kanıtlar olduğunu hiç kimse öğrenemeyecekti.
Hatta dosyada kanıt olarak bulunan fezleke metni ve açıklamalarını dosyadan
ayırıp bağımsız gösterdiler, sanık milyonere takipsizlik çıkarttırdılar. O
fezlekedeki sanıklar beni aylarca taciz ve tehtid altında tutan Süleymancılar
Cemaati üyelerinin önemli iş adamlarından biri olan Harun Hasan Öge ve
kardeşi İbrahim Öge hakkında idi. Bunları önemli yapan cemaatin sempatisini
2002 senesinde bir çürük ve depreme dayanıksız binayı inşaa ederken etkili
olmaları ve ilerleyen yıllarda bu cemaatin işleri ile ve belediyede verdikleri
rüşvetlerle servet yapmaları, rüşvet trafiğini yöneterek bölgedeki ve
belediyedeki işlemleri etkilemek, mühendis ve müteahhitleri baskı ve tehtid
altında tutmaktır. Ortakları ve fezlekede adı geçen CHP Sultangazi Belediye
Meclis Üyesi Halûk Bozlkurt da beni aylarca mafya tehtidi ile çalıştırıp, kavgalı
olduğum ailemin evine aylarla sonra gelerek "seni mafyaya vereceğim"
sözünü annemin önünde "tanıdığım mafyalar var" şeklinde değiştirmeye
çalışmış, ancak annemin de davada sanık olduğunu unutmuştu. Yani annem 2
yıldır saldırıya uğramam süresi içinde kendisi de saldırının bir parçası idi. Hep
alehimde konuşması, tehtidleri savuran sanıkların sözcüsü olması, beni
kaçırarak isteğim dışında ve kanuna aykırı şekilde tımarhaneye kapatılmam
için evraklara imza atıp "polis beni korkuttuğu için imzaladım" deyip bana
duygu sömürüsü yapması, kendisini korkutulmuş ve tehtid edilmiş gösterip
madur diye kandırması.... v.b.
Bunlar beni ikamet ettiğim adresten zorla kaçırıp adliyedeki dosyayı da
çalmışlar. Dosya içindeki fezlekeyi de çalıp yukarıda anlattığım gibi milyoner
ve siyasetçiler hakkında takipsizlik kararı çıkarmışlar. Dosyayı çalanlar
hakkında dava açtım ama dosya tam kurtulmadı ben dosyayı çalanlar
hakkında dava açınca bile. İnadına korkmuyorum kahpe dolandırıcılardan.
SAYFA : 165 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Savcısından memuruna kadar eşkıya olan adliyeleri olan asaletsiz bir yönetim
var.
Hayatım tehlikede rüşvetçi itler yüzünden
Bedenen öldüremedikleri için resmi işlemle
kâğıt üstünde öldürmek istiyorlar.
Rüşvet verenlere veli nimet diyor gerçek velisini, yani
öz babasını bilmeyenler ama her para basana baba
diyenlerin babası belli olmadığı için "babası belli olmama
suçundan" hapise girecekler...
Adliye sınırları içinde faaliyet gösteren bir memur çetesi
ve adliye dışındaki suç ortağı olan siyasi çeteler ikamet ettiğim
adreslerde beni 5 ay yıprattıktan sonra öldürmeye teşebbüs
etti.
Adalet bakanlığına başvurmam ve devamında gelişen
olaylar ile ilgili şikâyet dilekçesi ve kanıt metinleri,
bu olayda taraf olan İstanbul emniyet müdürlüğü
ile yapmış olduğum telefon konuşmalarının dijital
kayıtları ektedir.
Olay beni üç kuruş maaş verip tehtidle çalıştıran
baboşların işten kaçınca telefonla arayıp küfürlü
şekilde tethtid etmeleri ve onları çenelerini kapatmaları
için ihbar etmem, 11 sene önce problem yaşadığım
ve şikâyetçi olduğum bir polis memurunun mali
şubede karşıma çıkıp tüm emniyeti kışkırtması ve
SAYFA : 166 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
polislerin beni topluca yıpratıp 5 ay ikamet ettiğim
adreste kiralık komşulara yıprattırmasıyla başladı.
Kanunsuzca beni adresimden kaçırıp tımarhaneye
kapatan , kendileri hakkındaki dosyayı adliyede
hapis tutup aylarca beni maddi, manevi ve
bedenen yıpratan şerefsiz memurların ta kendileri
idi ve Ağır Ceza Mahkemesi dosyasını 4 ay savsaklayıp
bu süre içinde bana yüzlerce iftira atanlar bu
devletin dostu değil.
Bunlar şeriatçı terörün gücünü ve anayasal
düzene düşmanlığı sevdirmeye çalışanların
siyasi propagandası, ayrıca kürtçü, Türk düşmanı
Kemal Kılıçdaroğlu halkçısı CHP'cilerin saldırısı idi.
Burada sorun şu ki topluca linç etme, yani şeriat
anarşisini sevdirmek için beni "katil, sapık, ırkçı,
tecavüzcü, jigolo...v.b. iftiralar" ile karalayıp bu
şeriatçı linçi sevdirmek, şeriat propagandasını
yapmak idi. Beni zengin olarak tanıtıp da "fakirlerin
ceza vermesi, mühendislik yapmasını engelleyerek
aç bırakma cezası verdiği kişi" olarak tanıtıp solcu
propagandası da yaptılar. Bu sağcı solcu saldırı da
davacı olmak istediğim iki ortaktan birinin cemaatçi
ve diğerinin kürtçü CHP'ci olması idi : Zengin olmak için
sağcıları da solcuları da, şirkette attıkları "sağdan vur
SAYFA : 167 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
soldan vur" sloganlarına uygun şekilde ve aralarındaki
"kolpa, kolpa" sevgi gösterilerine uygun şekilde , kullanmak
istemeleri idi ve iki tarafta da etkili olmaları idi.
Sağcılar da solcular da vurdu....
Çünkü onların iş adamları ufak tefek suçlar işleyen
insanlar değil, ömürleri boyunca yasadışı iş yaparak
adam olmuş dolandırıcılar idi. Bu cemaatin ve CHP'nin
şahit yok etme, karalama ve cinayete teşebbüs
davasıdır. Rüşvetçilerle ve siyasi torpiller ile adam
öldürmeye teşebbüs eden baboşlar mutlaka hapis
cezası alacaklar. Arkalarında on cemaat ve on
tane solcu parti olsa bile anayasal düzene saldırmamayı
öğreteceğim onlara.
Ayrıca şeriatçı devlet de kurulmayacak, kürdistan diye
bir şey de olmayacak topraklarımızda. Beni topluca
öldürmeyi siyasi propagandaya dönüştürdüler ama
yapamadıkları için çenelerine vurmuş. Çünkü anayasanın
dördüncü maddesi gereği sürdürdükleri şerefsiz politikalar
sonucunda anayasa mahkemesinden bir sonuç çıkarmaları
mümkün değil. Onların yaptığı siyaset kendilerini plastik
yani gerçek olmayan organ ile tatmin eden kadınlara
benziyor, siyaseti yapıyorlar ama asla yasa ya da
karar çıkaramayacaklar. Burası kıro kemalin ülkesi değil,
burası Atatürkiye, burası en büyük Türk Mustafa Kemal
SAYFA : 168 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Atatürk'ün toprağı. Aynen devam etsinler, o siyasetin
bir sonucu yok, olmayacak.
Ağır ceza mahkemesi dosyasında chp
olduğu için adliye içinde çete kuran memurları kodese
tıkmak benim için zevk olacak. On günlük soruşturmayı
4 ay savsaklayıp dolandırıcılık yapan şerefsiz chp'ci
memurların yargılanacağı dava yakındır.
Cevat Çalışkan
İnşaat Mühendisi
[email protected]
0 537 057 68 68
Beni kim vurduya gitmekten kurtaran amatör internet
sitesi www.cevatcaliskan.com u 30 bin kişi ziyaret etti
ancak, toplumu "toplum adına ceza veriyoruz" diye kışkırtan
ve para karşılığı iftira atan, bana düşman olan Süleymancılar
cemaati ve CHP'nin kürtçü kolu her gittiğim yerde beni devlet
düşmanı diye damgalayıp tutuklatmaya çalışıyor.
Devletten değil, birkaç rüşvetçi devlet memurundan şikâyetçi
olmuştum. Bu nedenle İstanbul polisi rüşvetçileri kurtarıp bana
aylarca eziyet ettikten sonra vatandaşın üzerinde etki bıraktı,
şikâyetçi olanın ne hale geldiğini gösterdi. Ben solcu değilim
ve "acımasız solcu" diye iftira atıp acımasızca kendi sağcı
polis çetelerine saldırılar düzenlettiler. Bilirsiniz ki polis sağcı,
askerler solcudur. Yani sağ kavgası polis maaşlarını, sol kavgası
SAYFA : 169 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
halkçılıktan para kazanan ufak çaptaki concon iş adamı ve
concon zengin düşmanlarını besliyor, TSK yakınlarının sülâlerini
de el üstünde tutuyor. Ben iç barış, yani sağ sol kavgası karşıtı
bir siyaset yaptığım için beni topluca karalayıp ortadan kaldırmaya
teşebbüs ettiler ve imza yetkimi, yayın yapma imkânlarımı yok
etmek için saldırdılar. Bilgisayarımı elimden almak ve yazı
yazmamı engellemek için açlıktan öldürmek istediler.
Ancak kim vurduya gitmemi engelleyen benim yazdığım
günlük yazıla ve raporlar, bilgisayarımda yazdığım şikâyet
dilekçesi metni idi. Bunları elle yazsaydım, dijital ortamda olmasaydılar asla çoğaltamazdım. Ekte tehtid ve taciz altında
yazmış olduğum, içinde dikkatimi dağıtan sapık tacizciler
yüzünden çok sayıda hata olan Ağır Ceza Mahkemesine
başvuru metnim yer alıyor.
Ağır ceza mahkemesine yaptığım başvuruyu şikâyet etmiş
olduğum adliyenin sınırları içinde savsaklayarak başka
yerlerden ihbar adı altında iftira ile ve suçladığım savcılar
tarafından mahkeme açılarak hak ve hürriyetlerime saldırıyorlar.
Ağır ceza mahkemesi dosyam aylardır savsaklanıyor ve beni
kaçırıp tehtid altında aldılar, akli dengem yerindeydi ama
akli dengemin yerinde olmasını sonradan tehtidle kullandırttıkları
ilâçlara bağlamaya çalışıyorlar. İlâç kullandığı süreci iyi
olan deli iftirası atarak korkutmaya çalışıyorlar. Yani benden ,
"daha önce hastaydım o yüzden şikâyetçi oldum" dememi
SAYFA : 170 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ve eğer işsiz ve aç kalmak istemezsem şikâyetlerimden
vazgeçmemi istiyorlar.
Yabancı ülke konsolusluklarına haber verdim,
internet sitem zaten yeterli istanbuldaki devlet memuru çetelerinin
rezil olması için. Ayrıca birkaç konsolosluğun olayı aylar öncesinden
araştırmasını sağladım. Bakarsınız ülkemizin karşısına kalın bir
dosya çıkar.
18 Ekim 2013 Cuma
İMO Seçimlerinde Abdullah Çelik grubunu destekliyorum çünkü mevcut oda
yönetimi Kılıçdaroğlu yönetiminin partizanı, solcu bile değil. Tanıdığım
solcular Kılıçdaroğlu grubunu solcu kabul etmiyor ve inanmıyor solcu
olduklarına. Sol deyince de concon servet düşmanlarından, kendileri çok
zengin olamamış ama karnı tok olmasına rağmen parası olan herkese düşman
sapıklardan bıktım. Bu zihniyet gerçek komünizm bile değil, bu bir varoşları
SAYFA : 171 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
kışkırtıp adam öldürtme sapıklığıdır. Bu nedenle CHP partizanı oda yönetimine
değil, Abdullah Çelik oda yönetimi adayı gruba destek vereceğim. Türk
Mühendisler Birliği de aynı grupta, yani milliyetçilerin yeri de Abdullah Çelik
grubu.
FACEBOOK Profilime Uğrayabilirsiniz, ama sizi tanımıyorsam arkadaş listeme
eklemem. Kız arkadaşımdan referans alırsanız sizi arkadaş listeme eklerim
ama önce bana bir kız arkadaş bulmanız gerekiyor. (aşağıdaki linki
kullanabilirsiniz)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151924183639486&set=np.84024
939.100001163907815&type=1&theater&notif_t=photo_tag
17 Ekim 2013 Perşembe
Gittiğim her yerde dava etmiş olduğum şirketlerin ve CHP'nin fahişeleri ve
pez.venkleri etrafımda dolaşıp benim hakkımda iğrenç laflar edip nasıl olsa
polis bir şey yapmaz diye düşünüyorlar. Şunu ispatlamak namus bizim için
bunu ispatlamak namus bizim için diye konuşuyorlar. Aynen öyle , attıkları
iftiraları ispatlayamadıkları için hepsi namussuz ama o kadar değil.
İspatlayamadıkları için onlara hapis ve maddi + manevi tazminat cezası var. O
namussuzlar için bu öyle namus lafında ibaret değil, onları kiralayan itler
mahkemelerden ceza alacaklar. Hapis almaları söz konusu olmasa yüzlerine
defalarca tükürdüğüm ve utanmayan o kerkenezler asla uğraşmazlar benimle.
Ülkemizin milletvekillerine e-posta attım ama bu ülkede duyarlılık diye bir şey
yoktur. Bir cevap geleceğini sanmıyorum. Her gittiğim yerde sinirlerimi
yıpratmak için laf atıp kaçan karılar var, önce metrodaki tesettürlüler sonra da
kafedeki orta yaş üzeri şişkolar. Sabah da bir pastanede çay içerek bir şeyler
okumaya çalıştım, oro.pular saırayla geçti yanımdan laf etti, yan masalardan
benim hakkımda muhabbet ediyormuş gibi davranıp konsantrasyonumu
bozdular, sonra da hep karı göndermekten bıkmışlar, bir grup pezetta geldi
genç olanlardan. Yani kafa toparlayıp yazı yazacak yer bırakmadılar.
15 Ekim 2013 Salı
İyi Bayramlar, hepinize sağlık ve huzur dilerim.
Dün koşturdum sağa sola ve bu adreste de sapıklar kaldıkları yerden devam
ediyorlar, Harun Hasan Öge ve Halûk Bozkurt'un kiraladığı fahişe kadın
sabahlara kadar dır dır yapıyor, sürekli fal atıp sataşıyor. Kocası olacak
pez.venk ve diğerleri susmaya başladı, karı tek başına yaptı diyecekler. Beni
SAYFA : 172 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
geç saate kadar yorup uyumama izin vermiyor o.ospu karı. O yüzden geç
uyanım, bayram namazını kaçırdım.
Harun itinin tesettürlü kahpeleri tüm mahalleyi kışkırtıyor, sokağa çıktığımda
dikkatimi çekecek laflar ve olayla ilgili cümleleri yola döşeyip 30 metrede bir
söylüyorlar ve küfür koparmaya çalışıyorlar. Bu mahalleye geri döndüğümde
Harun Hasan Öge'nin abisi ben yoldan geçerken "sapık" diye hakaret etmiş ve
hemen yan binadaki bilgisayar ürünleri mağazasına geldiğim için arkamdan iki
tane ve bir doksan boyunda, kuvvetli adam göndermişti, korkmamıştım
itlerinden. Adam ve ortakları küçük doğu baboşu oldukları için süreki iki metre
boyunda adam kiralayarak benimle başa çıkacaklarını sandılar, ama bunun bir
boy işi olmadığını anlamaları gerekiyor. Onun kahpeleri tüm şehri bana
"Bulgar çocuğu" diyerek kışkırttılar çünkü kendileri Türk değildi, biri bölücü
terör örgütü yalakası Kemal Kılıçdaroğlu yalakası ve adamıydı, kürttü ve diğeri
hangi milletten olduğunu bilmediğini, yörük olduğunu ve çok sayıda kürt
akrabası olan Öge'ler idi. Yani kendileri kıro oldukları için beni hem Bulgar ilân
ettiler, hem çirkin oldukları için dış görünüşümü bozdular. Annem de açık
şekilde onlar için çalışıyor, yani evime kadar girdikleri için bu savaş değil
namus kavgası oldu. Ben açılmış davayı bekliyorum, hukuk mahkemesinde
analarını bekleyeceğim, iki sene örtpas yaptılar ama ben kararlıyım.
Önce Taksim, sonra harbiye ve Mecidiyeköy'de gezdim. Birkaç yerde oturup
çay içtim. Evde kesintisiz tacizler var, sokakta bağırıyorlar, geceleri de yandaki
binada kadın beceriyor kafamı. Kafam iyice uyuşup ağrımaya başlayınca
cinsel dürtüler yaratacak konuşmalar yapıp, anlayacağınız dilde söyleyecek
olursam "azdırıp" mastürbasyona zorluyorlar. Bazen şeytana uyuyorum,
arkamda kapalı olan kapıyı aralanmış buluyorum, anne ve babam komşu
karıya haber veriyor ve attıkları laflar, savurdukları hakaret ve tehtidler o
duruma uygun şekilde değişiyor. Yani anne ve babam ev içinde ne yaptığımı
sürekli rapor ediyor.
Olay en başından beri gittiğim yerleri kışkırtan iki çeşit kadın grubuna
dayanıyor. Kutsal tesettürlü bacılar (elinde çocukları olan kadınlar, genç
tesettürlü kızlar, ....v.b.) ve modern süslü kokonalar ve genç modern kızlar
(bunlarda manevi muhabbetle ve sömürü ile değil, erkekleri etkileyerek,
pavyonculuk yapıp erkekleri parmaklarının ucunda oynatarak kışkırtıyorlar).
Yani bu cemaat ve CHP saldırısının temellerini atan Öge'ler yeni bir şey
yaratmadılar. Onlar Adan Oktar, yani Adnan Hoca taklidi. Öge'lerde ne istersen
var, Adnan hocada ise sadece kara çarşaflı var. Yani Harun Yahya ile Harun
Hasan Öge'yi karşılaştırdığımızda birinde sadece kara çarşaflı ve açık modeller
var, diğerinde hem kara çarşaflı, hem açık saçık, hem ortalık malı, hem modern
tiki,....yani yok yok, Harun Hasan Öge'de çeşidin her türlüsü var ve bunlar
gittiğim her yerde sorun çıkarıyorlar. Şimdi Profilo Mecidiyeköy'de bir yer
buldum ki kafam rahatladı biraz. Bütün gün boyunca ziktiler kafamı.
SAYFA : 173 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
03 Ekim 2013 Perşembe
İş yerim için Adli Sicil Kaydı Yoktur (sabıka kaydı) belgesi almak için T.C.
İstanbul Anadolu Adliyesi’ne uğradım. Aldım 5 tane ama açmış olduğum
davaların durumu vahim. Adliye özel güvenlik müdürü ile de konuştum ve
öğrendim ki kamera görüntüleri onların elinde. Yani adliyedeki güvenlik
kameraları beni tehtid eden, bana hakaret eden ve bana çamur atan adliye özel
güvenlik şirketinin elinde. Adliye içinde bana yaptıkları şeylerin benzeri olan
ancak bana zarar vermeyen saçma sahneler ve senaryolar ayarlamıştılar,
bunların amacını anlamamıştım ama bir şerefsizlik yapacakları belli. Mahkeme
olursa mahkemede bu sahte sahneleri sunacaklar. Kamera görüntüleri belli bir
zaman aşımından sonra yok edilmiyorsa demek ki beni tehtid ve taciz ettikleri
sahneleri çıkarıp yerlerine sahte olan ve sanıkların değil, başka özel güvenlik
elemanlarının yer aldığı ve gülüp oynadığı, soytarı gibi davrandıkları sahneleri
koyacaklar. Sorun şu ki saldırıları hafta sonları artırıp beni nöbetçi savcıları
gidecek duruma getirdiler ve haftasonları adliye boş olduğu için başka
ziyaretçi yok orada. Bu durumda orada bana hakaret ve tehtid savurdukları
görüntülerde başka ziyaretçi yok adliyede, beni çıldırtıp kavga ettirmek için
etrafımı sarıp topluca konuşup rahatsız edecek şekilde kafamı uyuşturdukları
sahne çok önemli, o hayatımı kurtaracak ve onu yok ettiler anlaşılan, giriş
kapısındaki görüntü. Olayın aslı olan ve beni ifade verirken, ifadeden önce
taciz eden güvenlikçi karı görüntüsü de yok edildi anlaşılan çünkü ondan
sonra daha yaşlı ve daha şişman, sürekli saçmalayıp şakalaşan bir güvenlikçi
kadını koydular önüme başka bir başvuru için beklerken. Önceki psikopat
kadına benzemiyor. Davaların durumu şöyle.
1. Can Güvenliği Tehtid davası ( 07.08.2013) : Beni dolandırıp bütün gece sözlü
şiddet uygulayıp sabah saatlerinde bir gruba taciz ettirdiler ve ben o gruba
küfür ettim. Kendisine küfür etmişim gibi davranan ve çalıların arkasından
geçen başka bir grup o küfürü üstlendi, reşit olmayan çocuklar da vardı ,
psikopat büyükleri de vardı ve beni küfür ede ede, anama söve söve tehtid etti.
Öldüreceklerini söyledi, yaşı küçük olduğu için anama sövmüş olmasına
rağmen bir şey demedim, sadece 20 dakika sonra beni öldüreceğini söylediği
yerden geçeceğimi söyledim akıllı durması için, beni öldüremeyecekti.
Esenyurt’a gittim ve site çalışanları (kendilerinden davacıydım, dava açmıştım
zaten) akşam bana site yönetiminden uyarı getirdi ve bu uyarıda küfür eden
adam olduğum için beni dövmeye gelen gençlik grubundan söz ediyordular,
bahçıvan da beni dövmeye geldiklerini söyleyerek korkutmaya çalıştı. Yani
dava etmiş olduğum site olay üstüne olay çıkarıyordu. Site çalışanlarını dava
ettim, ancak savcı dün karar verdiğini söyledi ve bu karar büyük ihtimalle
takipsizlik, tekrar dilekçe yazma hakkım olduğunu söyledi ancak bunu da
engelleyecekler bir şekilde. Adliye içinde özel güvenlik şirketi savcıları etki
altında bırakıyor. Eğer savcı dava açılması dışında bir karar verip uyguladıysa
SAYFA : 174 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
karar mekanizması değil, iddia makamı olduğu için onu da dava edeceğim.
Onun kâtibi takipsizlik verdikleri o dava dosyasına Soğancıoğlu İnşaat ile ilgili
dosyayı da eklemek istiyordu. Diyordu ikisi bir arada olsun, ama savcı kararı
verildi deyince anladım ki o ülkücü bıyıklı dolandırıcı açık olan dosyayı yok
etmeye çalışıyor. Böyle memuru olan devlete saygım yok. Saygıyı korkuyla
kazanan, asaletle kazanmayanın da taaaa anasının....na koyayım.
Peki beni nasıl küfür ettirdiler. Genellikle kavga edemeyeceğim tesettürlü ve
çocuklu kadınları kullanarak beni 2 yıl boyunca taciz ve tehtid ettiler. Bunlara
değil şiddet uygulamak, kavga etmek bile mümkün olmuyordu ve beni 2 yıl
boyunca küfür ettirdiler. Daha sonra beni açıkça taciz etmiş ve tehtid etmiş,
iftira atmış iki iş yeri (Mecidiyeköy meydandaki simit sarayı ve idealtepe’de bir
börekçi) “ilân ettin” diye sevinç çığlıkları atıyordu , başka yerlerde de “jigolo
olduğunu ilân ettin” şeklinde laflar etti birkaç maganda ve birleşti bu lâflar.
Bütün gece sağlığımı bozacak şekilde ve uyumamı engelleyecek şekilde tehtid
ve taciz ettikten sonra sabah da kafamı toparlamamı ve bir şey yapmamı
engelleyecek şekilde bağıran bir grup geçirdiler kapımın önündeki yoldan
(bahçe katı dairem yolun üstünde sayılacak kadar yakın yola) ve ilân ettin
şeklinde bağırdılar. Acayip bir gürültü yaptılar.
Ben o gruba bağırdım ama 16 -17 yaşlarında ve görmediğim, çalıların
arkasından ancak benim daireme yakın olan yol bölümünden geçen çocuk
üzerine alınıp küfür ettikçe etti ve bağırdıkça bağırdı. Bu dolandırıcılıkları
yapan site ve özel güvenlik şirketi Tepe kana susamış çünkü açtığım davalar
sonucunda Bilkent Holding’in şerefsiz olduğu çıkacak ortaya. Ayrıca varoşluk
kışkırtması yaparak param var diye dişlerimden cildime kadar tüm vücudumu
yıpratan, dış görünüşümü bozup sağlığımı elimden alan zengin düşmanı özel
güvenlikçi çetesi Tepe varken Bilkent Üniversitesinde okuyan zenginler ne
diyecek.
2. İftira Davası (24.06.2013) : Dosya açık, soruşturma devam ediyor. Ancak
kalemdeki memurlar ek ifade vermemi ve bunun bir gasp olayı olduğunu
şikâyet etmemi engellediler. Ve bunu gizlemeden kabadayılık yaparak yaptılar.
"Öğrensin" şeklinde laf attılar arkamdan, bana memur kabadayılığı yaptılar
onlara tek kötü söz söylememiş olmama rağmen. Malûmunuz devlet memurları
devlet dairesinde mafya gibi davranıyor. Bu dava iftira davası olarak kaldı
ancak benim sağlığımı ve paramı elimden alan siteyle ömür boyu mücadele
edeceğim, oradaki herkesin kimliğini belirleyeceğim, olayı yaşlı bir kadından
ibaret gösterip o kadının beni haftalarca taciz etmesinden ibaret
gösteremezler. Bu durum bahçıvan, bakkal, site bekçisi, bir kadından ve site
kuaföründen ibaret değil. Ha bir de neden onlara pez.venk dediğimi
söyleyeyim. Çok eziyet ettiler geceleri ve tüm paramı batırdılar. Şikâyetçi
olmazsan bu kız senin dediler ve kuaförün önünde orta yaşlı bir kadına bana
25 yaşlarında ve boyu bir seksenbeş olan , saçı at kuyruğu olan bir kızı teklif
SAYFA : 175 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ettirdiler. Kadın ve kız tamamen siyahlar içindeydi. Yani şikâyetimden
vazgeçseydim bana “sabaha kadar senin ” dedikleri uzun boylu genç kızla
seks yapmış olacaktım. Pez.venk dememin diğer sebebi de kavga için kendi
karılarına dayalı iftiralar atıp çıkar için, yani düşmanım olan şirketlerden para
almaya çalışmalarıdır. Yani kendi avratları üzerinden para kazanıyor site.
Daha ayrıntılı bilgi vereceğim, oraya cemaat ve CHP beni programlı getirdi, ilçe
sınırları içine adım attığımda vurmaya başladılar çılgınca ve kesintisiz olarak.
O adrese yerleştiğimde daha sitede oturanlar ile tanışmadan günün 24 saati
rahatsız ediyordular zaten. Sonradan kiracı kavgası diye bir şey uydurup ben
CHP’ye dava açmak istediğimde o sitede oturanlar ile kavga olarak
göstermeye çalıştılar olayı. Bu bir komşu kavgası değil ve orada başlamadı,
başladığı yere, yani ailemle ikamet ettiğim adrese geri getirdiler beni. Ama bir
de Anadolu yakasına götürüp orada da vurunca razı olacağım sandılar.
3. Maltepe ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri : 2008 yılında mahallenin
serserileri beni öldüresiye dövünce ve avukat olarak yanlışlıkla G.O.P. kadın
kolları eski başkanı Kadriye Tezcan’ı tutup mahkemenin ilk duruşmasında
faşizm’den yargılanıp savunmam sonucunda yasal bir faşist düşünce
savunduğum, ulusalcı olduğum ve CHP için önemli sayılan, pekaka yalakası
ve din düşmanı olan birkaç ulusalcıyı fırsatım olması halinde öldürmeyi
garanti etmem sonucunda avukatımın düşmanlığını kazanmıştım ancak
kendisi ile duruşmadan önceki gün tanıştığım için alevi ve CHP’ci, yani
Kılıçdaroğlu taraftarı olduğunu bilmiyordum.
Onlar yüzünden okuldan mezuniyetim gecikmesi ve davanın çok uzaması, zor
iş bulmam ve bilmeden Kadriye Tezcan’ın partilisi ve dostu olan bir şirkete
girmem sonucunda o şirkette çok sorun yaşadım, beni düşük ücretle ve tehtid
ederek çalıştırdılar. Devamında patronumun hayvanlıkları yüzünden CHP
Sultangazi Belediye Meclis üyesi olması nedeniyle CHP ile aramda kavga çıktı.
Ancak onun suçlarını ve hayvanlıklarını, para karşılığı çalışanlarına yaptırdığı
ahlâksızlıklar ortaya çıkmasın diye CHP kavga için başka bahane yarattı.
Beni iftar yemeğine çağırıp orada anamla dalga geçerek küfür ettirdiler ve tüm
Türk milletine küfür etti deyip bunu öldürmek için bahane olarak kullandılar,
bu bahaneyi kullanıp seni ballı şekilde yok ettirdik diye dalga geçtiler. Davanın
karar duruşmasından önce avukatımı kovarak davayı kazandım, iş için
Maltepe’ye çağırdılar, solcu ve bu çeteye ait patronum beni faşist diyerek
defalarca tehtid etti, ancak bu tehtid ve tacizler gizli kaldı, ben delikanlı gibi
yüzüne konuşup küfür ettiğim için bunu alehime kullandı. Kılıçdaroğlu’nun
kahpesi olan İMO İstanbul da bir sertifika kursu sırasında beni gizlice tehtid
edip devamında bu olaylara destek vermiş, Kürt solcuları beni işsiz bırakmak
için her şeyi yapmıştı. Her gittiğim yerde Kürt Solu vurdu bana, pekaka
yalakası olmayan kürtler ile yaptığım işlerden kazandığım parayla sağ kaldım.
SAYFA : 176 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu süre içinde beni Maltepe’deki adresimde öldürmeye çalışan komşular ve
sokaktaki saldırganlardan korumayan, beni günlerce uykusuz bırakarak
yıpratanları destekleyen Maltepe polisi ve Küçükyalı Polis Merkezi’nden davacı
oldum çünkü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki soruşturmalar için beni
iş göremez ve ailesinin yardımına muhtaç, ailesinin emriyle onların yaptığı
şerefsizliklere razı olmuş ve şikâyetçi olmayan kişi olarak göstermeye
çalışıyordular. Rüşvetle zengin olmuş asayiş polisleri tüm esnafı kışkırtıyordu
Sultangazi’de (şikâyetçi olduğum üniformalı kahpelerden biri babama nüfus
cüzdanımı çalıdırmış ve yeni kimlik çıkarmak için gittiğimde nüfus dairesinin
kapısında nöbetçi olarak seneler sonra karşıma çıkmış, o olup olmadığını
anlamak için selâm vermiş ve konuşmuştum, bana baba muhabbeti ile
dalavere konuşmalar yapmış, kimlik cezası için gittiğim ikinci defada benden
küfürü yemişti ve mahallede yemek yediğim yerlerde gelip lokanta sahiplerini
"bir milyon lira tazminata razı değil, onu şikâyet edip devleti kurtaralım"
diyerek kendi poposunu hapisten kurtarmaya çalışıyordu), Maltepe’de ise ben
dava açıncaya kadar eğlence vardı polisler için.Para bulamıyor diye
eğlenenler, bildiği için ispatlayamıyorlar, ispatlamak için rahatsız ediyorlar gibi
laflar edip dalga geçiyor ve eğleniyordular. Ben hepsini dava edince çok
efendi ve bilinçli konuşan devlet memurları oldular. Ancak kendi amaçlarına
uygun şekilde beni sonuç çıkmayacak şekilde yönlendirmeye başladılar.
Savcı beni aylarca oyaladıktan sonra takipsizlik verdi. Takipsizliğe itiraz ettim.
Ancak metinleri takipsizlik çıkacak şekilde verdirdikleri ifadeleri onların
asaletine ve yönlendirmesine bağlı olarak, yeterli sandığım bilgiyle vermiştim.
Ek ifadeler ile olayı çözmeye çalıştım ancak neyin eksik olduğunu
söylemediler, ben hukuk eğitimi almamıştım. Avukat için değil, yemek için
parayı zor denkleştiriyordum, bazı pahalı eşya ve kitaplarımı onda bir fiyatına
satmak zorunda kalıyordum. Ölmeyecek kadar para bulunca annem de
ölmeyeceğimi gördükleri için o paranın üstüne biraz para gönderiyor, hızla
hepsini harcatıyordular. Beni işe alma vaatleri ile cesaretlendirerek paralar
harcatan ve sonra yan çizen birçok işveren de zaten önceden İş Kur internet
sitesinden belliydi (inşaat mühendisi arayan 8-10 şirket vardı, daha fazla değil)
ve onlarla da anlaşıp vurdu kahpeler.
Beni tımarhaneye tam dava etmiş olduğum ve görürsem tanıyacağım şerefsiz
polisler kapattı (birkaç hafta veya gün önceden gece sokağa çıktığımda bir
arabada kalabalık bir sürü vardı ve o araba durarak bana penceresinden çıkan
ve Harun Öge'ye benzeyen biri "Erenköy Devlet Hastanesi ne tarafta?" diye
sormuştu ancak tanıyamadım ve günde elli defa tehtid ediliğim için o tehtid
eden o.ospu çocuğunu umursamadım) ancak tımarhaneden deli raporu
çıkmadı, yani akli dengem bozuk değil. Bu nedenle ailemle yaşamaya tehtidle
zorladılar ve akli dengemin yerinde olmasını ilâç kullanmaya bağladılar.
Adliyeye gittim, takipsizliğe itiraz evraklarımı çalmışlar. Evraları muhabere
savcısına onaylatıp muhabere bürosuna gitmiş ve oradan muhabere savcısına
SAYFA : 177 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
inceletip kayda geçirip makbuz karşılığında teslim etmiştim. Koridorda bir
polis gördüm kedi gibi dolanan ve ne istediğini merak ettim. Anlattım bana
adliye içinde özel güvenlik şirketinin yaptıklarını ve polis beni Sultanahmet
adliyesinden hatırladığını söyedi.
Olay Sultanahmet hazırlık savcısı Mehmet Gürdal tehtidle bana şikâyet
dilekçesi imzalatması ve onu şikâyet etmeye çalışırken kaçırmasından,
emrindeki bu şimdi yaşlı olan ve zamanında genç olan (14 sene önce)
polislerin hayatımı becerecek şekilde adam kaçırma suçu işlemesiyle
başlamıştı. O polisleri sürekli şikâyet ettim ve sanık polisler memur çeteleriyle
ortak çalışarak sürekli kendileri hakkında takipsizlik çıkardılar, sonrada sürekli
şikâyetçi olan deli muamelesi yapıp kurtulmaya çalıştılar ve o konu hiç
bitmedi. O evraklarda bu devlet namuslu bir soruşturma yaparsa o yaşlı polis
de kodese girecekti, ben gidince muhabere bürosunda şerefsizlik yapmışlar,
kahpe memurlar çalmış evrakları.
Sonradan hatırladım ki bunlar beni tımarhanedeyken anneme tehtid
ettirmiştiler. Annem gelmişti ve ilk görüşmede bir kâğıtta yazılı soruşturma
numaralarını göstererek davalar açmışsın ve bunlardan vazgeçmeden buradan
çıkamazsın demişti. Annemi de karakol karakol dolaştırıp korkutmuşlar ve akli
dengesini muayene ile kontrol etmişler. Orada Öge'lerin davası ile ilgili
takipsizlik kararını getirdi annem, tebligatı muhtarlktan almış. Ancak en önemli
mesele şu ki ben onun dosyasını ağır cezaya giden dosyada kanıt olarak
koymuştum, başka yere gönderip takipsizlik çıkarsınlar diye değil. O evrakı
gönderen de saf kız rolleri yapan takipsizlik bürosu memuru ise sonunu
hapiste görüyorum. Evrakları savcılıktan çalmışlar, kayıtlarda yoktu. Korkup
adliyeye gitmesem bir yerde başıma bir belâ gelecek, veya Uzman Doktor
Merih Altıntaş ve onu doçenti, doktor Özgür Aycan Akdur'un tehtidlerine
güvenerek korkacağımı düşündüler.
Yani bana bir şey olsa hapisten kurtulacak şerefsizler ve evrakları
kaybedenlerden (çalanlardan) davacı oldum. Resmi yolla değil tahminen
elden, yasadışı şekilde evrakları ulaştırdılar gidecekleri yere. Dava etmem
sırasında telefonla arayıp gel evrakınla ilgili şöyle durum var dediler, evrakları
bulmuş oldum ve dava dosyasına bu telefonla aramaları durumunu yazdım.
Ayrıca benim ruh sağlığım ve akıl sağlığımla ilgili iftira atıp dava açtıranlar
hakkında kişi başına 50 bin TL’lik tazminat talebim oldu. Hepsi bana para
ödeyecek. Sorunum şu ki her gittiğim yerde kürt solunun, yani Atatürkçü diye
geçinen bölücülerin ve pekaka yalakalarının eylemleri sonucunda işsiz
kalıyorum. Bu iş doğru dürüst bir CHP davası açılıncaya kadar (ağır ceza
mahkemesine giden evraklarda bu konuyla ilgili yeterince bilgim var) devam
edecek.
02 Ekim 2013 Çarşamba
SAYFA : 178 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ceza ve infaz kurumlarının, yani hapishanelerin kapasitesi 142 000 kişi
civarında. Yani benim dava etmiş olduğum ve haklarımı kısıtlayacak şekilde
bana iftira atmış olanların yüz kişiye yakın olması bir sorun teşkil etmiyor.
Kalabalık görmeyin bu memur ve siyasetçi çetesini, hapiste hepsi için yer var.
Beni metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylarda, yemek yediğim yerlerde tehtid
ve taciz edenler de cezalarını çekecek. Bazıları çete kapsamında ve devlet
görevini kötüye kullanma kapsamında hapis cezası alacak, bazıları ise (
vesayet kısıtlama davası açtıranlardan kişi başına 50 bin Türk Lirası tazminat
talep ettim) tazminat ödeyecek ama şerefsizce saldıran şerefsiz olarak
tazminata mahküm edildikleri de belgelenmiş olacak.
Vesayet kısıtlama davasının tebligatı dün gelmiş sandım ama gelen tebligat
dava ettiğim valilik evrak memuru ile ilgili idi. Evrakı polis yerine il özel
idaresine gönderdiğini söylemişti, ben itiraz etmeyeyim diye bir daha
çıkmamıştı telefona, hukuk bürosu da baskı uygulamıştı durumu kabul etmem
için ve dava etmiştim. BİMER ve değişik yerlere olayı bildirmem sonucunda
bayan memurun hatasında ısrar etmeyip evrakı ilgili polis birimine gönderdiği
çıktı ortaya. Yani tebligat bu durumla alâkalı.
Vesayet kısıtlama davasında 3 doktor raporu ve açılmış davaların kanıtlarını
koyacağım ortaya, ayrıca savsaklanmış adliye işlemleri onlara kol gibi girecek.
Usulsüz tutuklama, aile fertlerimi kullanıp özgürlüğümü gasp etme ve daha bir
çok eylemleri sonlarını getirecek. Annem ve ailemin geri kalan kısmı şikâyetçi
olmayacağımı sanmasın, suçun bütünlüğü ilkesi kapsamında annemden de
şikâyetçiyim. Annem savunmasını mahkemede yapsın, bana anlatmasın.
01 Ekim 2013 Salı
Tercihimi Sta4CAD’ten yana kullandım, işverenimin bu yazılımı satın almasını
bekliyorum. 30 metrenin üstünde olan binaların risk durumunu inceleyeceğim
ve inşaa edilecek binaların betonarme yapı statik proje tasarımlarını, ayrıca
performans analizlerini yapacağım. Bu işler bilgi ve yeteneklerimi aşmıyor.
Eskiden merak edip araştırmıştım, çok geniş bir kütüphanem var. Elimde her
türlü dosya ve her türlü video var. Bende yok yok statik proje kaynağı olarak.
Öğretmenlerim çok yardımcı olmuştu.
Bir de şu başbakanın demokratik açılımı var. Bir şey söyleyeceğim, başbakan
bunları yasalar müsaade ettiği için, yani anayasa engellemediği için
yapabiliyor. Demek ki yeni bir yasa ve ögzürlük getirmiyor adam. Ancak
yaptığı yenilikler de ufak tefek şeyler. Başörtüsü yasaktı ama herkes devlet
dairelerinde militan terörist ve baskıcı gruplardan korktuğu için yasaktı,
yasalar başörtülülerin özgürlüklerini kısıtladığı için değil. Ve bunu sağ sol
kavgasından beslenen sapık gruplar yapıyordu, biri yapacağım diye saldırıyor,
diğeri ölürüm de yaptırmam diyordu. Eski rezil kavgalar işte. Artık Kılıçdaroğlu
diye bir yılan var, Cumhuriyeti kahramanca savunuyormuş gibi yapıp bol bol
SAYFA : 179 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
lâiklik kavgalarına giren ama ülkemizin doğusunda devlet içinde devlet
kurmaya çalışan Kılıçdaroğlu. En büyük Cumhuriyetçi o’dur çünkü yönetim
biçimi ile bir sorunu yoktur, o kürdistan kurulsa da kürdistan da cumhuriyetçi
olsun diye düşünüyordur. Görüyoruz ki eski sapık grupların isteklerinden
vazgeçmesinin nedeni uzlaşıp kürtçülüğü yükseltecek tavizler almaktır. Terör
örgütünün uzantılarıyla uzlaşma isteyen Kılıçdaroğlu herkesten önce
başbakanla uzlaştı anlaşılan. Seninkiyle benimkini birleştirip beraber
uzlaşalım da sen din ile ilgili, ben de bölücülük ile ilgili çıkarlarımıza hizmet
edelim dedi kendi kendine Kılıçdaroğlu.
Benim özel güvenlik şirketlerinin saldırısına uğramam ile ilgili şunu
söyleyeyim. Ben büyüklük gösterdim ve çalıştığım yerdekilere selâm verdim.
Hiç muhattap olmasam, otoritemi koysam bunlar ile başım belâya girmez ve
beni yıpratamazdılar, dişlerimi kaybetmezdim (dişlerim delik deşik) , saçlarım
ve cildim, yani gençliğim gitmezdi. Onların şirketi alehinde kanıtlarıyla açık
şekilde konuştuğum için ve BİMER vasıtasıyla soruşturmalar açtırdığım için
bana saldırdılar. Sabaha kadar, beni uyutmadan küfürlü sözler ile başımın etini
yedikten sonra güvenlikçileri karşıma çıkarıp küfür ettirmeye çalıştılar. Bir gün
iki gün ve ısrarla devam ettikleri için bir iki tanesine küfür ettim (hiç muhattap
olmak istemeyeceğim birkaç maganda idi bunlar ve ben insanlık yapıyordum
bunlarla konuşarak, yolda görünce selâm verilmeyecek şerefsizler).
Sonra bize küfür ediyor diye tüm güvenlik şirketlerini kışkırttılar ve topluca
vurdular. Bir de varoş kavgası çıkardılar ki bana saldıran şerefsiz varoşlar o
kadar şerefsizce vuruyordu ve iftira atıyordu ki onlarla uzlaşmak bir yana
onların anasını bellemek istiyordum çünkü beni hiç tanımamalarına rağmen
CHP’ci oro.pu karılara yaranmak için bana delice saldırıyordular. CHP’nin
oro.pu karıları her gittiğim yeri cilveleşerek ve kışkırtarak bana zarar
veriyordu, beni ekonomik olarak var olamayacak kadar bitirdiler. Starbucks ,
Burgerking, MC Donalds, Simit Sarayları gibi yerlerde bana şerefsizce saldıran
itlerin düşmanıyım, Adliyede ifadelerime müdahale eden ve ek ifade vermemi
engelleyen, beni kanıtsız bırakan memur evrak mafyasının düşmanıyım, onlara
destek veren p.ç polis ve bekçilerin düşmanıyım ve tımarhaneye kapattık, artık
korkudan bir şey yapamaz diye düşünmeleri onların zararına. Ya hapis ya
mezar onlar için.
Bakanlık muhabere bürosunun iftirası ile vesayet kısıtlama davası açılmış.
Açılsın. Devletin kendisinin vermiş olduğu akli dengesi yerindedir raporları
var. Bu raporlar bitirir işi. Mahkeme için çağrı kâğıdı geldi. Bu iftirayı atanlar
hakkında kişi başına 50 bin liralık tazminat davası açtım.
29 Eylül 2013 Cumartesi
Düşmanlarım sapık ve gerici, dindar değil de dinci oldukları için, önemli bir
kısmı da Deniz Baykal’a komplo kurarak yani karı tuzağı ile pez.venklik
SAYFA : 180 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yaparak yönetime gelmiş Kılıçdaroğlu taraftarı CHP’den oldukları için, diğer
bir deyişle cinsellikle dolandırıcılık yapan bir sürü oldukları için benim cinsel
hayatıma saldıra saldıra ömrümü kısalttılar. Cinsel sorunum olmadığını ve
mutlu olduğumu söylemek için açıklayacağım, özelim benim özelimdir ama
açıklamak zorunda kalıyorum. Yemin ederim ki cinsel sorunum yok. Dün
Kadıköy, Beşiktaş Fulya ve Mecidiyeköy’deki escortları aradım. Ama een
sevdiğime gittim. Erenköy’de bir seksen boyunda ve vücudunun her
dokunduğum noktası kaya gibi sert, bebek gibi taze olan bir fotomodel var.
Hastasıyım. Dün onunla buluştum. Son altı ayda altı değişik, her biri bir farklı
güzel, escortla defalarca birlikte oldum. Evli erkekler bir taneyle, ben ise 22-2628 yaşındaki büyüleyici değişik değişik güzeller ile istediğim zaman
görüşüyorum. Benim cinsel hayatımın değil problemli olması, benim cinsel
hayatım herkesten daha renkli. Yani birçok kişiden daha şanslıyım. Yapmış
olduğum birkaç espiriye sarılıp yaptıkları kahpeliklerden kurtulmaya çalışanlar
beni masturbasyoncu diye tanıtmaya çalışıyorlar. Hatta kahpe Starbucks
Kadıköy’de gelip penisim kalktı mı diye bakan şerefsizler vardı , beni sinir edip
kavga çıkarmak için yapıyordular. Ben aç değilim cinselliğe, bana iftira atan
kahpeler benim kadar sağlıklı seks yapamıyor. İstediğim an on dakikada
escort ayarlıyorum ben. Hem de dolandırıcı kahpelerin ve onların mal kafa
arkadaşlarının ağız kokusunu çekmeden. Benim zamanım değerli,
harcayamam zamanımı. Unutmadan söyleyeyim, geçen gün ASELSAN’ın
bombalı saldırı uzmanıyla seviyeli ve medeni bir görüşme yaptık. Bu sitedeki
3-4 saldırı yöntemini çok ayrıntılı anlattım, onların iddia ettiği gibi pahalı
yöntemler olmadığını ispatladım onlara. Eğer bu durdurulamaz yöntemler için
çözüm bulursam arayıp onlara anlatmamı istediler. Hiç zamanım yok, gecem
ve gündüzüm dolu. Şu an anlatamayacağım sebepler ile beni öldürmek isteyen
şirketler var, ben batmazsam onların milyonlarca liralık sermayeleri batacak ve
binlerce elemanları işsiz kalacak, binlerce aile.
Bir yandan da bıktım artık, Altmışlar Sitesindeki bekçi (bir yandan Kur’an-ı
Kerim okuyan diğer yandan Dev Sol diye slogan attıran adama ne denir,
sıfatını siz söyleyin) sürekli arayıp önce sert konuşmayla tehtidkâr konuşup
sonra ikinci konuşmada yanlış anlaşılma olmuş gibi davranıp bu olayların
sayısını arttırmaya çalışıyor. Hassas olduğum noktalardan vuruyor ve bol bol
yalan söylüyor. Böylece o sitenin çalışanlarına (bahçıvan , bekçi, bakkal)
açmış olduğum can güvenliği tehtid davası için senaryolar hazırlamaya
çalışıyorlar. Davalar var açılmış, bir sürü dolandırıcı ile uğraşmak zorunda
kalıyorum.
20 Eylül 2013 Perşembe
Bugün T.C. İstanbul Anadolu Adliyesinde idim ve ağır ceza mahkemesine
gönderilecek olan dosya tek metinden oluşuyordu ve iki soruşturmanın
takipsizliğine itiraz ediyordum, muhabere savcısı öyle uygun görmüştü.
SAYFA : 181 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Benden dosyayı bölmemi istediler ve iki ayrı dosyadan birinde kanıtlar kaldı,
diğeri kanıtsız kaldı. Kapıma gelen polisler dava etmiş olduğum polislerin ta
kendileri idi ve şikâyetçi olduğum komşularla iş pişiriyordular, beni
tımarhaneye kapattılar, ancak tımarhaneden akli dengesi yerinde değildir diye
karar çıkmadı. Yani mühendislik yetkilerimi elimden almadılar. Ayrıca bugün
gönderdim iki dosyayı ağır ceza mahkemesine. Dün de İl Emniyet terör şubeye
uğradım. Polisler her şeyi yalanlayıp kardeşi hakkında kötü laf edilmiş özel
güvenlik elemanı , polis memuru muhabbeti yaptılar. Onlar kardeş olduklarını,
yani aile olduklarını, İtalyanca adları ile mafya olduklarını kabul ettiklerinin bile
farkında değiller.
Bugün beni mutlu eden bir şey de oldu. 20 küsür kilo verdiğim için artık
kotların içine sığıyorum, ailem para verirse kendime kot alacağım Collezion
veya Leke’den. Mavi jeans her zaman büyük beden bulunduruyor ama içimden
gelmiyor o fahiş fiyatları ödemek, marka alırsam aynı paraya Levi’s alacağım.
Milliyetçilik (yerli malını fahiş fiyatla almak değildir) ile aptallığı
karıştıranlardan değilim.
19 Eylül 2013 Perşembe
Neofaşist düşüncemin zayıf olduğu nokta çıktı ortaya. Bu eksikliğin ortadan
kalkması için güçlü bir organizasyon gerekiyor, tek olunca ciddi sorunlar
çıkıyor ortaya. Neofaşizm şiddeti red eden ve sürekli gelişmeden yana olan,
eksik noktaları tespit ederek ülkeyi daha iyi günlere götüren, sürekli
iyileştirmeler yapan bir görüştür. Bazı eksikleri dile getirdiğim için çoğu zaman
ülkeyi kötüleyen adam muamelesi gördüm, hatta beni düşman ilân etti bazıları.
Kim mi? Ülkenin gerçek düşmanı olan kahpeler bu ülke için bir şeyler yapmak
isteyen milliyetçiyi düşman ilân ettiler. Bu kahpelerin attıkları iftiralar ile
savcılıklara başvurarak mücadele etmeye çalışmam şiddet karşıtı olmamdan
kaynaklanıyordu, açılmış davaların bir kısmında kendi ailemin alehinde ifade
verecek olmam da sizi şaşırtmasın.
Ulusal düşünceye bağlı bazı büyüklerin anında kavga et, şiddette şiddetle
cevap ver tavsiyesini emir sayıyorum bu saatten sonra. Bana maddi veya
manevi olarak saldıranlara savcılık yoluyla değil, kendi yöntemleri ile cevap
vereceğim. Bugün İstanbul Savcılığına gittim Çağlayanda ve bakanlığa dava
açma hakkımı gasp etmek amacıyla bana vasiyet kısıtlama davası açılmasına
neden olanlardan kişi başına 50 bin TL talep eden bir dava açtım. İftira ile imza
yetkimi ve hukuki ehliyetimi gasp edecek olanlar bu iftira ve saldırıyı
ödeyecekler. Tüm hayatıma ve mesleğime saldırdıkları için kişi başına 50 bin
TL talep ettim, bakalım bu kahpelerin sayısı kaç tane çıkacak.
17 Eylül 2013 Salı Günü
SAYFA : 182 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ailemle yaşadığım adreste Bakırköy tımarhanesine dava açamayayım diye
beni uykusuzluktan öldüren komşular ve buna göz yuman ailemden kurtulmak
için açtığım adam yaralama davasını kazanınca iş bulup Anadolu yakasına
gittim, hain işverenim beni siyasi nedenle işten attı ve ikamet ettiğim adreste
düşmanım olan Tepe Özel Güvenlik Şirketinin mafyası tarafından yıpratıldım,
komşularım dev-sol diye slogan ata ata on yıl istiyoruz diyordular ve bana
eziyet ede ede tımarhane istiyordular. Havalandırmadan röntgenlemişler 5 ay
boyunca, beni gözetledikleri yeri bilmediğim için polise gösteremiyordum
ancak polis zaten onlardan yana taraf idi. Aylarca ödeyemediğim faturaları
bahane ederek beni fazla para harcayan, parasını kontrol edemeyen adam
olarak göstermişler.
Bazı işyelerleri de (kahvehaneler, kafeler, Kadıköy Çaykur, ....) beni para
harcamaya nerdeyse zorluyordular, onları çok iyi hatırlıyorum ve hesap
soracağım. Ortak bir iftira ile haklarımı kısıtlamak için imza yetkimi aileme
vermek ve benim davalar açmamı engellemek için Adalet Bakanlığı karar
çıkarılmasını istemiş. Adalet bakanlığına uyarı mesajı atmıştım benim davacı
olmamı engelleyecek şekilde ekonomik ve sosyal hayatıma saldırmamaları
için. Adalet bakanlığı dava açmamı engellemek için imza yetkime saldırmış.
Böyle kahpe devletin nesine hizmet edeyim, kahpe hükümet benden destek
beklemesin ama kahpe kürt solunun kürt solu CHP'sine de göz yummam. Olay
basit, sapık komşularım aylarca uykusuz ve parasız bırakarak çalışıp para
kazanmamı engellediler, annem de iki kira ödüyorum ve iki defa para
veriyorum diye zırlayınca kahpe bakanlık iftirasını vurdu ortaya. Böyle
bakanlığı dava etmeye de gerek yok, adalet bakanının sıfatına tüküreyim.
Kahpe polislere dava açılmasın diye adalet bakanlığı vurdu, zaten beni
tırmahaneye kapatan tam olarak şikâyet etmiş olduğum polis memurlarının ta
kendileri idi. Yani şikâyetçi olmuş olduğum polis beni aldı ve kapattı
tımarhaneye, devamında polise dava açmak yerine benim imzamı elimden
alacak dava açıldı. Bu komik değil, mide bulandırıcı bir kahpe polis durumu.
Ben Türk polisine saygı duymuyorum, bakanlığının da polisinin de asaletini
kabul etmiyorum, hepsi kahpe.
16 Eylül 2013 Pazartesi Günü
Ailemleyim Sultangazi'de. Defalarca söyledim kapıma gelen polise bana atılan
iftiraları başka yerde kullanacaklarını. Sultangazi için hazırlık yapmışlar,
burada tam gaz vurmaya çalıştılar sapık cemaat kahpeleri. Havalarını aldılar.
Yeni bilgisayar bile aldım.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ONGK_6FVVmc&w=720&h=500]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yfpNMkXhLaw&w=720&h=500]
13 Eylül 2013 Cuma Günü
SAYFA : 183 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
21 Ağustos 2013 günü memurların mesai saati bitiminde Maltepe polisi
kaymakamlıktan çıkardığı emirle ben tutuklayıp Erenköy tımarhanesine kapattı
ve kendilerinden davacı olduğumu inkâr ettiler. 19 Ağustos Pazartesi günü
takipsizlik kararına kanıtlarıyla birlikte itiraz etmiştim. Bugün 13 Eylül 2013
tarihinde tımarhane beni serbest bıraktı, mühendislik yetkimi elimden almadı,
sabah akşam ilâç kullanma zorunluluğu koydu.
Burada önemli olan nokta şu ki ben sağlıklı bir birey iken yaklaşık iki sene
boyunca şu an bulunduğum ailemin ikamet ettiği adresten başlayarak
Maltepe'deki adresimde de 5 ay boyunca çılgınca taciz edildim. Kiralanmış
komşular sapıkça taciz ve tehtid etti beni günlerce ta ki sinirlerim iflâs
edinceye kadar.Tımarhanede ilk günlerde yerimde duramıyordum, sürekli
yürüyordum ama kafam uyuşmuş uyuklar halde idi. Zamanla ilâçların
uyutmasından kurtuldum ve ilâç kullanmama rağmen sıradan bir birey kadar
normal yaşamaya başladım. Beni zorla ilâca mahkûm etmelerini onaylamasam
da, yani sapıkların benim sinirlerimi iflâs ettirinceye kadar yüzlerce vaka
yaratıp sinirlerimi yıpratmalarını kabul etmesem de ilâç kullanırken de normal
bir birey gibi olmam, yani kafamın uyuşuk ya da arızalı olmaması beni mutlu
ediyor.
Tımarhanede ülke gündemini takip etme fırsatım olmasa da size kötü bir
haberim var. Sorun şu:
Herkes terör örgütünün geri çekildiğini düşünüyor. Oysa bu sıradan bir strateji
ve büyütülmeyecek bir strateji. Geçmişi bir düşünün. Kandil diye bir dağ vardı
ve örgüt orada barınıyordu. Arasıra da bizim ordu saldırıyor 2-3 bin tanesinden
50-70 tane öldürüyordu. Şimdi ise önce Kuzey Irak ve daha sonra Suriye'nin
doğusunda kalan ve kürtlere ait bir bölge var. T.C. topraklarında teröristleri
barındırmak hem tehlikeli hem masraflı hem de terörist yanlısı partilerin
siyaseti için tehlikeli. Bu nedenle örgüt kendi topraklarında tatil köyü
rahatlığında yaşayacak ve gerektiğinde sınırı geçerek vurup kaçacak. İnanın
bana örgüt eylemlerinden vazgeçmiyor ancak sınır dışına çıkarak yakalanma
ve can kaybına uğrama tehlikesinden kurtuluyor. Ve en güzeli de bunu
ülkemizin iç siyasetinde kullanıyor.
Ayrıca başka bir konuya değinelim. En başından söylediğim gibi
Başbakanımız ve Kılıçdaroğlu grubu anayasanın 4. maddesine saldırırken bu
terör konusunda çözüm konusunu kullanıyor. Biri yönetim biçimini yani
Cumhuriyeti tartışmaya açmak için saldırıyor 4. maddeye (yani ilk 3 maddenin
değişitirilmesi teklif edilemez maddesine) diğeri ise toprak bütünlüğünü
koruyormuş gibi davranıp ülke içinde özerk bölge (yani er ya da geç
Türkiyeden kopacak toprak parçası) yaratmak istiyor.
SAYFA : 184 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
19 Ağustos 2013 Pazartesi Günü
Dün gece Kadıköy'de oteldeydim. Otele vermiş olduğum 4 günlük parayla tüm
masraflarımı karşılardım, fatura sorunum kalmazdı. Ayrıca hiç bir masrafım
olmazdı. Aşağıdaki dilekçede çok eksik bilgiler var, yani çok daha fazlasını
yazabilirdim ama dün önce Kadıköy sokaklarında, sonra sokaktan bağırarak
beni 3 saat uykudan uyandıran sokaktaki manyaklar, devamında saat beş altı
gibi uyuyunca 8-9 gibi uyandım. Saat 12:00'ye kadar izin vardı, çıktım otelden.
Kabataşta bir çay bahçesinde, deniz manzaralı iki satır ekleyip bastım yazıyı.
Yazı aşağıdaki gibi. Gittim T.C. İstanbul Savcılığı'na , daha girişte başladı
rahatsız edici özel güvenlik şirketi konuşmaları, girmeden önce daha
viyadükte taktılar bir tane kız mı desem karı mı önüme, hareketlerimi ve
yürüme hızımı kısıtlayacak şekilde kızlar kullanıyor özel güvenlik şirketi
pezettaları. Beni kattan kata , mahkeme kaleminden mahkeme kalemine
koşturdular. Aptalca, sulu şakalar yapan saçmalayan geri zekâlı adliye
personeli ve özel güvenlik şirketi elemanlarının şuna küfür ettin buna küfür
ettin diye taciz etmeleri. Tüm geçişleri kapatmışlar, sadece bir merdiven boşta,
o merdivenin çevresi de her taraftan Akdeniz Özel Güvenliğin elemanları ile
döşenmiş.
Önce 6. sonra 21. ve sonra 8. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine gittim. Adliye
içinde bir sağa bir sola koşturdum. Her yerde peşimden dolaştılar. Asansörler
birkaç defa durdu, yani asansörde kilitli bıraktılar beni ama kaçmadım
adliyeden, hiç vazgeçmeden devam ettim. Daha sonra muhaberat savcısından
muhabere bürosuna. Çıkışta suyu ısınmış yaşlı bir polis "sen Sultanahmet
savcılığına da geliyordun" şeklinde konuştu ve ona anlattım 14-15 senedir
haram para yediğini. Emniyeti suçladığım soruşturmanın ve özel güvenlik
şirketi elemanları ile ilgili organize suç örgütü suçlamamın takipsizliğine itiraz
ettim. Ağır ceza mahkemesine gitti dosyam. Birkaç gün alır, yarın postaya
konuluyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim Sultanahmet savcılığı dediği eski
hali bu günkü, yani bugün gittiğim Çağlayan Adliyesinin. Çıkar çıkmaz
metrobüs özel güvenliğine uyarıda bulundum. Adiyenin içinde de , oradan
çıkınca metrobüste de Akdeniz Özel Güvenlik şirketi görevli ve metrobüse
binmeden işimi bitirmek istediler ama ben adliyede işi bitirmiştim. Sonra da
çıkınca sol ayağıma ağırı, daha doğrusu felç girdi. Taksimde iyi gezdim. Ama
ayağım halâ ağırıyor. Bir yerde nescafe içiyorum.
05 Temmuz 2013 Cuma
TIMARHANEYE AYRICA DAVA AÇMAYI RED EDİYORUM VE BU DURUMUN
İSTANBUL MALTEPE VE SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE
AÇILMIŞ SORUŞTURMA KAPSAMINDA İNCELENMESİNİ ARZ EDİYORUM.
HİÇBİR ŞEKİLDE BU KURUMLARIN İŞLEDİĞİ SUÇLARI AYRI AYRI ELE
ALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİM. İŞVERENİM VE OTURDUĞUM
SAYFA : 185 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ALTMIŞLAR SİTESİNE AÇMIŞ OLDUĞUM DAVADA VE VERMİŞ OLDUĞUM
ŞİKÂYET DİLEKÇESİNDE SAVCI METİN HELVACI EK BİLGİ VE İFADEYİ RED
EDEREK HUKUKSAL BİR OYUN YANİ DOLANDIRICILIK YAPMAYA TEŞEBBÜS
EDİP BENİM TIMARHANEYİ AYRICA DAVA ETMEMİ BEKLEMESİ UTANÇ
VERİCİ ÇÜNKÜ ELİNDEKİ ŞİKÂYET DİLEKÇESİNDE AYRINTILI BİLGİ VAR.
METİN HELVACI ŞAPA OTURACAK BENİ TUTUKLADIĞINDA. AYRICA BU
İNTERNET SİTESİ TÜM RESMİ BAŞVURULARIMDA İHBAR VE ŞİKÂYET
KAYNAĞI OLARAK GÖSTERİLİYOR. FAZLADAN DAVA AÇMAYI RED
EDİYORUM. ŞİKÂYETÇİ OLDUĞUM KÜÇÜKYALI KARAKOLU
İNCELENDİĞİNDE ORADAKİ KOMİSERİN SALDIRISI ÜZERİNE
TIMARHANEDEN TACİZ EDİLDİĞİMİ GÖRECEKSİNİZ. BU OLAYI MALTEPE
EMNİYETİ İLE BAĞLANTILI OLARAK İNCELEMEMEK TÜRK POLİSİNİN HER
ZAMANKİ EVRAK VE SORUŞTURMA DOLANDIRICILIĞI OLUR. FAZLADAN
ŞİKÂYETTE BULUNMAYI RED EDİYORUM VE BU OLAYLARI ORGANİZE BİR
SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM VE ŞİKÂYET EDİYORUM.
Bu olaylara çok sayıda terbiyesiz ve şerefsiz devlet memuru bulaştı.
Alçaklıklar ve şerefsizlikler yaptılar. Onlar şerefsizliklerini gizlice ve inkâr
ederek yaptılar. Bahaneler aradılar saldırmak için, her gittiğim yerde ve ilçede
ben ayak basar basmaz başlamıştı saldırılar. Öyle dedi böyle dedi ve am.a
koydum şeklinde bir agitasyon ve propaganda var. Ben herkesin cevabını
vermişimdir. Ama şunu söyleyeyim, herkes önceden p.ç gibi vurdu ve
yaptığını kancık gibi inkâr etti, ben delikanlı gibi yüzlerine söyledim ve
söylediklerimi bahane olarak kullandılar. Şöyle dedi böyle dedi ve ben cezasını
verdim diyen şerefsizlerden birkaç örnek vereyim:
1. Sultangazi’de açmış olduğum adam yaralama davası: Oradaki karakol
şerefsizdi, polise bir karton sigara veya bir kutu baklava ile gidip rüşvetini
veren polise rahatça rüşvetini veriyordu. Polis müştekilere baskı uygulayarak
davadan vazgeçiriyor ve sanıklar polisleri zengin ediyordu. Bana saldıran
sanıklar çok davada yargılanıyor ama karakolun devamlı müşterisi idler.
Sanıklar tutuklanınca evime gelen bir g.tveren beni tehti etti. Evim aynı gece
kundaklandı. Karakolda g.tveren bir polis namaz kılıyor musun muhabbeti ile
başladı ve baskı uyguladı. Yapacağı şerefsizliğe hukuki altyapı oluşturmak için
babana neden bakmıyorsun diye bir muhabbet başlattı. Ben bu muhabbete
ısrarla karşı çıktım, beni açıklama yapmaya polis sıfatıyla zorlayıp daha sonra
aramızda özel diyalog olduğunu iddia etti. Seneler sürdü dava ve zor
kurtuldum bu kapandan. Sonra son duruşmadan önce babam nüfus cüzdanımı
çaldı ve iş arıyordum, işkur’a gitmek için acele ediyordum ve yeni kimlik
çıkarmak için Kaymakamlık’a gittim. Kapıda o polis görevli bekliyordu.
Yanından geçerken çantamı aradı. Suratı tanıdık geliyordu. Çıkışta o olup
olmadığını hatırlamak için selâm verdim ve ipnenin oğlu yine baba muhabbeti
yapıp ne iş yaptığımı sormaya başladı. Polis olmasa onunla konuşmam söz
konusu değildi. Daha sonra nüfus cüzdanı kayıp ücretini ödemeye gidince
SAYFA : 186 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yine yavşadı ve baba muhabbeti başlattı. Bana karışamayacağını ve ziktirip
gitmesini söyledim, babamla bir arkadaşlığı varsa, ki babam da sanık, babamla
arkadaşlığına devam etmesini ve bana karışmayacağını söyledim. İsterse
Amsterdama gidip babamla evlenmesini ama bana müdahale edemeyeceğini,
benimle bir alâkası olmadığını ve polis şiddetine güvenerek benimle
konuştuğunu, polis olmasa konuşmayacağımı söyledim. Bana 4 sene
kaybettiren ipnenin oğlu ve işsiz, hakarete maruz kalarak ve aşağlanarak
yaşamama neden olan g.tveren karşıma çıkmış bir de ettiğim laf için hak iddia
ediyor, şöyle dedi böyle dedi deyip “am.na koydum” diyor. Resmi yoldan
hakkımı aramamı ve davacı olmamı imkânsız hale getirip tepki verecek şekilde
taciz ettiler. Ben de bu kışkırtmaya geldim. Ama çok zarar verdiler ve kesinlikle
boyun eğmedim. Ben onun am.na koyacağım. Hepsi aynı agitasyonu yapıyor,
polisler tam gaz aynı sloganı atıyor ama bana 14 sene kazıt attıktan sonra
küfürlü şekilde yandaşlarını coşturmaları onlara bir şey kazandırmayacak.
Emin adımlarla ilerliyorum, bekleyin beni geliyorum aynasız ipneler.
2. İbrahim Öge işverenim sıfatıyla sürekli beni tehtid ediyor ve metresine hava
atıyor, rüşvet trafiğinden düzenli para kazanıyor ve rüşvet dünyasının
kahramanı olmak için bir tane bahane uydurdu. Bu benim şahsi beyanıma
dayalıydı ve beyanım kasıtlı idi, kendisinin şerefsiz olduğunu kanıtlamak için
bir tane olay yazdım ve o olaya anında tutunup tüm suçlarını kabul etti. Amaç
yaptıklarını itiraf ettirmekti. Tuzak kurdum ona. Sürekli sahtecilik yapıyor ve
sahte imzalar atıyordu projelere. Bir gün ona gerçek mühendisten daha çok
mühendis imzası attın deyince donuna etti, mort oldu ama ondan aylar önce
de aylar sonra da o dediği bir yetmiş yerin üstünde ve bir yetmiş yerin altında
olan boyu ile hava attı. Yani bu rüşvet reisi kendisini derin adam (derin devlet
dizisinin hastasıydı) olarak gösterip pe.evenklik ve dolandırıcılıklarını namuslu
göstermeye çalışıyordu. Hatta tipini ve konuşma şeklini, davranışlarını ve
söylemlerini değiştirdi. P.zevenk ve dolandırıcıydı, rüşvetçi camiasının büyük
müdürlerinden polislerine kadar herkesi coşturup ve beni karalayıp yaptığı
şerefsizliği kahramanlık olarak gösterdi. Kendisi saldırdı ve şu lafı etti bu lafı
etti “ben de am.na koydum” diye konuştu ama daha bitmedi, emin adımlar ile
ilerliyorum, emniyeti temizleyince sıra onlara gelecek. Bu arada ben ona çok
laf soktum, bir tane değil.
———————————————
Ekstreler <—- İndirmek için üzerine tıklayınız : Ekstreler ve İstanbul Emniyeti
Ses Kaydı 0 212 636 11 21
ASELSAN’IN JAMMER UZMANI ŞEFEFSİZ
İEM İHBARLARININ TAM LİSTESİ ( <—Üzerine Tıklayınız)
GENSEK : 26702250-5010- 597 -13/ Bashalk D.Ynt.Ş. (BEK) 07 Mayıs 2013
SAYFA : 187 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
KONU : Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan Yararlanma Talebi.
Cevat ÇALIŞKAN
[email protected]
İLGİ : (a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
(b) 2004/7189 Karar Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
(c) Cevat ÇALIŞKAN’ın 05 Mayıs 2013 tarihli bilgi edinme talebi.
1. İlgi (a,b) uyarınca yapılan müracaat ilgi (c) ile 06 Mayıs 2013 tarihinde
alınmıştır.
2. Müracaatınız ilgi (a,b) hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere Millî
Savunma Bakanlığına gönderilmiş olup, talebiniz ilgili makam tarafından
değerlendirilecektir.
Bilginize sunarım.
NOT : 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 2004/7189 Karar Sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliği gereğince bilgi edinme talebinize verilen yukarıda yazılı cevabın;
kanunun 29 uncu maddesinde yer alan “Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler
ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.” hükmü ile yönetmeliğin 42 nci
maddesinde yer alan “Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz,
erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu
madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla
çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve
hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır” hükmü doğrultusunda
değerlendirilmesi gerektiğini bilginize sunarım.
Geçmiş aylarda ASELSAN’ı arayarak üç adet Jammer atlatma yöntemi
bildirmek istedim. Türk istihbaratında sık bir rastlanan istihbarat hırsızlığı
yöntemlerinden biri: istihbaratı getirene iftira atma veya bir bilgi verene deli
iftirası atma geleneği var. Ben vatana hizmet olsun diye verecektim bu
yöntemleri ancak ASELSAN jammer uzmanı birini çaldıktan sonra kavga
çıkarıp kendine almak istedi patenti. Bunun üzerine diğer iki yöntemi
vermedim. Yöntemlerden biri arızalı ve onu çaldılar, mükemmel çalışanı
benden. ASELSAN’a verdiğim yöntemi birkaç hafta öncesinden üniversitedeki
SAYFA : 188 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
hocam Ali Coşar’a anlatmıştım. İki kişinin bildiği sır değildir mantığıyla bu
yöntemi demo olarak verdim, daha süperleri vardı bende hazır olarak. Burada
iftiraya uğradığım için bir şekilde CIA ve NRS alsın isterim. Bir şekilde
göndereceğim onları yurt dışına. Üzerinde çalışıp kusurlu yöntemin kusurunu
yok etmiş olabilirler. Ama ben istersem günde bir iki tane bulurum, kaynak
ben olduğum için ve hırsız olmadığım için sürekli yenisini üretirim. Yöntem
şuydu ve internet sitem saldırıya uğadığı için kaybolmuş olabilir buradan:
Jammer yani frekans bozucu radyo frekansı ile çalışan (yani cep telefonu,
telsiz v.b.) uzaktan kumandalı bombaların patlamasını engelliyor. Eğer kendi
kedisini susturan bir bomba yaparsanız ve bu susturmayı radyo dalgasına
bağlarsanız jammer açıldığında bu bomba patlar. Örneğin bir kaynak 5
dakikada bir sinyal (radyo dalgası ) göndersin. O frekans bombayı 6
dakikalığına sustursun, bomba patlamasın. Jammer açıldığı zaman susturucu
frekans engellenir ve bomba 6 dakika sonra patlar. Yani buraya bir de
zamanlayıcı koyarsınız. Jammer örneğin 30 dakika susturucu sinyal almadığı
zaman veya açıp kapasanız bile belli bir zamanlamaya bağlı olarak hemen
patlamasa da belli bir aralıktan sonra patlarsa jammer bombayı patlatan sebep
olur. Diğer yandan bu susturucu, yani jammer tarafından engellenecek radyo
sinyalinin frekansları birden fazla olabilir, birini tespit edip aynı dalgadan
frekans gönderip bombayı tespit edecek kadar zaman kazansanız bile ikinci ve
üçüncü frekansla, yani bu frekansların nöbet değişimi konfigürasyonu ile bu
sorunu da çözersiniz.
İç işleri bakanlığının açmış olduğu soruşturmada çok sayıda polis ve CHP iş
adamlarını suçladığım için, geçmişte para karşılığında kendi davalarına ihanet
edip arkadaşımın ölümüne sebep olan ülkücülerle kavgalı olduğum için bana
iftira atıp diğer iki yöntemi “devlet düşmanından zorla alıyoruz” iftirası ile gasp
etmeye çalıştılar. Asker yakınlarını işin içine karıştırınca bu gaspı haklı
göstereceklerini sandılar.
TERÖRİST PARTİLER CHP, MHP ve AKP
Türk devlet memurlarının kahpeliği ortada. Anadolu Adliyesi Cumhuriyet
Savcısı önündeki dilekçeyi okumadan tamamen kısa bir ifadeye dayalı olarak
ve taraflı olarak haklarımı gasp etmeye çalışıyor. Metin Helvacı 1999 yılında
haklarımı gasp eden ve suç işleyen şerefsiz savcı Mehmet Gürdal ile suç
ortağı olmak için tam gaz vurdu. Esti gürledi sert davranışlarla terör estirdi ve
ayrıntılı bilgi almadı. Adliyenin özel güvenlik şirketi de binbir şekilde vuruyor.
Dün terörle mücadele şubesindeydim Vatan caddesinde. Orada tüm polisler
laf atarak destek veriyor şerefsiz tımarhaneye. Terörle mücadele ve mali şube
polislerini açık şekilde suçladığım için ve açık şekilde kanıtlayabileceğim için
konuyu ele almadığı gibi bana iş verenlere saldırdı şerefsizce.
SAYFA : 189 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Burada Maltepe bölgesinde Küçükyalı karakoluna gidince komiser anında
bakırköyü aradı ve MHP ile CHP’yi suçladığım için onlara destek verdi. Açık
şekilde söyledim Sultangazi’deki meslektaşlarından şikâyetçi olduğumu ve
gittiğim Gülsuyu Terör şube’de komiser Bilâl adındaki o.ospu çocuğu terör
bölge komutanı kanıtların yok, unut ve her şeye katlan dedi. O şerefsize açıkça
söyledim ki her gittiğim iş yerinde polisten cesaret alarak ve polis istedi
diyerek beni sindirdiklerini ve iftira attıklarını. CHP ve MHP ile açık şekilde
kavgalıyım, hep ben habersizmişm gibi davranıp vurup durdular. Diğer yandan
Sultangazi AKP belediyesindeki şerefsiz rüşvetçi piçl.r yüzünden AKP de tam
vuruyor. Hepsini ihbar ve şikâyet ettim çünkü bana vurdular.
Diğer yandan da tımarhaneyi kabul etti diye bir şey uydurdular. Ben ilâç
kullanmayı hiçbir zaman kabul etmedim. İlâcım olduğunu söyleyen tımarhane
ve komşulara yetki verdiğini söyleyip beni Türk polisi adına batıran ve eziyet
eden komşulara yıprattıran Küçükyalı karakolu teröristtir. MHP’ci polisler
burada bana günlerce eziyet ettirip iş bulmamı ve bulduğum işler için gereken
projeleri yapmamı engellediler.
Burası iki tarafı inşaat ve bir yanı da kışla olan bir yer. İnşaatları 14 yıllık
düşmanım Tepe Özel Güvenlik şirketi koruyor. Kışlayla sorunum belli, benden
jammer atlatma yöntemini çalan şerefsiz ASELSAN subayı bunu bulgu olarak
gösterip şuursuz deliden elde edilmiş bir yöntem olarak göstermeye çalışıyor.
Sizi uyarıyorum, Türk istihbaratında (jandarma, kara kuvvetleri, polis fark
etmez) eğer önemli bir istihbarat götürürseniz sizden alırlar ve size deli iftirası
atarlar. Benim suçum önemli bilgiler götürmek idi. Bu bilgileri götürünce bana
korucu olmayı bile teklif etmiştiler. Daha bir sürüş şey var anlatacağım ama
buradaki Terör Şube ile Küçükyalı karakolu bana eziyet ettirip işlerimi batırdı.
Tımarhanede doktor Abdullah diye şerefsiz bir oros.u çocuğu var. 25 Aralık
2011 tarihinde sarışın ve süslü bir doktor bana ömür boyu serbest
kalmayacağımı söyleyince ölümüne savaş açtım tımarhaneye ve kadına açık
şekilde söyledim davacı olacağımı, daha önce dava açtığımda beni kaçırıp
tehtidle ifade aldıklarını ve şikâyetimi ortadan kaldırdıklarını. Bu nedenle il
emniyet suçlu olduğu için beni zorla kapattırmaya çalışıyor. Ben Sultangazi
ilçe emniyet müdürlüğünden beni kendi rızam olmadan defalarca kaçırdığı için
şikâyetçiyim. Hiçbir zaman tedavi dedikleri yıpratma ve işkenceyi kabul
etmedim. 25 Aralık 2011 tarihinde kabul etmeyip dava edeceğimi söylemem
üzerine doktor bağırdı ve beynimde bir damar koptu sanki, çığlık atarak
beynimi mahvetti. Toparlandığım zaman vücudu ile ilgili konuşmaya başladı
ve sapıkça laflar etmeye, penisimin boyunu sormaya başladı. Kendisine açıkça
o.ospu dedim defalarca ve fahişe gibi davranıp bana sapık teşhis koymaya
çalıştığını, gerçek fahişeden farkının fahişenin bir miktar para aldığını ve
kendilerinin fahişelik yaparak adamın ömrünü elinden aldığını söyledim.
Ağlıyor numarası yapıp duygu sömürdükten sonra işi şakaya çevirdi. Onun
SAYFA : 190 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ömür boyu teşhisini kabul etmedim ancak şaka yaparak ayrılmasına izin
verdim çünkü intiharcı gibi davranışlar sergiliyor, kendisini öldürecekmiş gibi
davranarak beni etki altında bıraktı dolandırıcı o.ospu. Asla kabul etmedim bu
durumu.
Sonraki muayenede duruma itiraz ettim ancak dolandırıc annem de
yanımdaydı. Doktor neşe üstün bir konuşma hazırlamış. Beni her zaman tehtid
eden fahişe düşmanım duyarlı ve namuslu kadın gibi konuşup şov
hazırlamıştı. Ama neden vücudunu kötü adama teklif ederek ağlayan kadın
gibi davranıdığını anlamadım. Genlerinin beş para etmediğini ve onun gibi
iğrenç birini kabul etmeyeceğimi söyledim. Annem Hatice Tozar hakkında bilgi
sahibiydi. Konuyu oraya getirdiler, hayatıma karışmamalarını söyledim.
Dışarıdaki poliklinik görevlisi açık şekilde tehtid ediyor ve beni hadım ettiğini
söylüyordu. Mahkeme kararı olmadan eğer benim penisimi işe yaramaz hale
getirdiyseler onlara kan davası açacağım. Dışarıdan laf atınca beni kimyasal
olarak hadım ettiniz dedim kadına ve duygusal kadın rolü yaparak ağladı neşe
üstün. Oysa ben böyle bir şeyden habersizdim. Asla kabul etmedim ve
duygusal biri değil, tehtid eden katil bir fahişeydi her zaman. Tımarhane
davacı olmamı engellemek için doladırıcılık yapıyordu ve asla kabul etmedim
Sultangazi Polisi Tarafından kaçırılmayı. Şerefsiz oro.pu çocuğu Şenol Erdağı
açmış olduğum davada yalancı şahitti ve onun cinsine kan davası açacaktım
geçmişteki olaylar yüzünden. Tımarhane de karakol da MHP mafyası olduğu
için benim erkekliğime saldırmışlar. Sonra binbir iftira ile bir sürü o.ospu
ayarladılar bana iftira atmak için. Bu şerefsiz o.ospulardan biri Gizem Öne ve
ben Bilişim Eğitimde eğitim görmeyi kabul etmedim, oranın poktan bir
dershane olduğunu biliyordum. Binbir numara ve iftira ile vurdu bana orası.
Kendisi ısrarla rahatsız edilen, devamlı telefonla aranan dershane görevlisi
olarak davranıyordu. Ben de yanlış anlaşılma var sanıyordum. Uzun süre ısrar
ede ede kendisine küfür ettirecek hale geldi fahişe. Bir de dershanenin
müdürünü değiştirdiler, beni tehtid etmesi için bir ağır ceza hakiminin oğlunu
müdür yaptılar. Beni tehtid etti, buna izin veren ağır ceza hakiminin yedi
ceddinin sik.ek lâzım çünkü çok sayıda devlet memurunu hapise tıktırmak
istiyorum. Bütün devlet memuru yakınları, emniyet-adliye-hastane tam gaz
vurdu. Bu arada her yerdeki özel güvenlikçi mafyaları açıkça tehtid savurdu ve
beni deli göstermek için oyun oynadı, dikkatimi dağıtacak şekilde değişik
yönlerden laf attırıp huzursuz deli olarak göstermeye çalıştı. Huzursuz eden
kendileriydi. Anadolu Adliyesi , tımarhane , İSKİ (Akdeniz), YTÜ (Tepe) ve
İşyeri (Tepe) özel güvenlik şirketleri tam gaz vurdu.
Beni buraya CHP bölgesini getirip laf ata ata, imalı davranışlarla günlerce sinir
ettiler. Polise güvendiğim için uzun zaman boyunca karakoldan karakola
koşturdum. Ama onlar komşulara yetki verdiklerini ve ispatladıklarını söyleyip
beni burada işkence dozunda taciz ve tehtid ettirdiler. Resmen işkence
yaptılar. Özel güvenlikçi yani sitenin bekçisi kaburgama, kalbimin altına
SAYFA : 191 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
dokunup mahkemeye çıkamayacaksın diyordu. Polis geldiğinde polis
çağırdığım için beni tehtid ediyordu. Burada Maltepe’deki polis ve buradan
sorumlu bir kısım savcılar açık şekilde beni işsiz bırakıp adresimde
yıprattırarak sultangazi ilçe emniyetin şerefsizliklerini gizlemeye
çalışıyordular. CHP,MHP ve AKP ile açık şekilde kavga ettim. Onlar vurdukça
vurdu ve polis buna izin verdi. Davacı ve şikâyetçiyim, soruşturma iyi
gidiyordu ta ki Metin Helvacı adındaki bir şerefsiz savcı bilgi almayı red ettiği
gibi şikâyet dilekçemi de hiç okumadan kısa ifadeyle ve eksik bilgiyle bana
vurdu. Bu devlet ŞEREFSİZ ve adliye içindeki mafyadan şikâyetçiyim. Anadolu
Adliyesinde özel güvenlik elemanı, çalışanlardan ve memurlardan oluşmuş, bir
kısım savcının da destek verdiği şerefsiz bir mafya var.
Doktor Abdullah adındaki oro.pu çocuğu doktora gelince. Neşe Üstün
adındaki sapık psikopat dolandırıcı doktordan sonra aylarca idiotça ısrar
ettiler ve ilâçları kendi isteğim dışında ama tehtid etmeden yazdılar. Dışarıdaki
özel güvenlik şirketi elemanları laf atıp tehtid ediyordu muayene sırasında.
Sultangazi ilçe emniyeti de istediği zaman alıp götüreceği için bu kadar tehtid
yeterliydi. Yarı tok yarı aç gezen komşulara para akıtıp bütün sokağın beni
delirtecek kadar rahatsız etmesini ve evimde uyuyamayacak, hatta yerimde
oturamayacak kadar çok taciz ettirdiler. Taciz edenleri karşıma çıkarıp adli
vaka, yani karakola ve oradan tımarhaneye götürmek için bahane aradılar.
Orada işi bitiremeyince Fikret Elâgöz adındaki şerefsiz sosyalist beni buraya
CHP bölgesine getirip MHP’ci özel güvenlik şirketi ve MHP’ci Altmışlar sitesi
esnafı ve görevlilerini yıprattırdı, sapıkça saldırdılar. Ölmek üzereyken zor
kurtuldum. Ama cinayeti iftira ile kapatmaya çalıştılar. Sonuç itibari ile beni
işsiz bırakıp yok edecekler.
14 Eylül tarihinde sapık bir doktor, üzerinde ulusal renkte tişört olan ve saçları
uzun olan komünist bir ulusalcı kapıdan girer girmez tehtid etmeye ve bana
ceza verdiklerini söyleyemeye başladı. Annem konuşmalarıyla destekledi onu,
deli raporu çıkarmak için tethdiler savurdu, annem destekledi onu. Ben çıktım
ve annem orada kalınca ağlıyordu, annem şantaj altındaydı. Hiçbir şey
imzalamadığını söylüyordu ama ben annemden de davacıydım, kabul etmedim
durumu ve annem de tam gaz vurmaya devam etti. Benim hukuki ehliyetimi
alıp davacı olmamı engellemeye çalıştılar. Ondan sonraki muayenede
antipsikotiği kaldırıp akli dengeme saldırmayan doktor Abdullah’a teşekkür
ettim ve orada kendi isteğim dışında bulunduğum söyledim. Ancak o bu
teşekkürü hastaneye ve tedaviye teşekkür diye gösterip tedavi görmeyi kabul
ettiğimi savunup namuslu insan edalarıyla hak iddia edip ilâç kullanmayı kabul
eden adam muamelesi yaptı. Gittiğim her iş yerinde “polis istedi” deyip beni
günler tehtid ve baskıyla taciz ve tehtid ettiler. Çalışmamı engellediler ve iş
göremez göstermeye çalıştılar. Namusuma şerefime saldırıp kendilerin sert
tavırlarla tethid edilmiş namuslu insanlar olarak göstermeye çalıştılar. Yani her
şey türk polisinin kahpeliği ve her şey polis mafyaları ile ortak çalışan siyasi
SAYFA : 192 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
çetelerin gücüyle yapıldı. Tek söyleyeceğim şudur. TÜRK DEVLET
MEMURLARI OROS.U ÇOCUĞU, ONLARDAN EVLİYA OLSA SOKMAYINIZ
AVLUNUZA. Bu olaylar sırasında arkadaşım diye geçinenler de memurdu,
hepsi tam gaz vurdu. ASLA KABUL ETMEYECEĞİM, ASLA DÖNMEYECEĞİM.
BU DOANDIRICI MEMUR ÇETESİNE DÜŞMANIM ŞİKÂYETÇİYİM. SUÇUN
HAKLI OLMAK DİYE TEHTİD ETTİLER. HEPSİ ŞEREFSİZ VE BUNA DESTEK
VEREN DEVLE İSE BU DEVLET DE ŞEREFSİZİN DEVLETİ.
2 Temmuz 2013 Salı,
Anadolu Adliyesi’ne gittim. Savcı Metin Helvacı ile görüştüm. Esti gürledi sert
davrandı ve hiç bir kanıt hiç bir bilgi kabul etmedi. Beni kovdu. Ortaya çıkmış
durum deyip taraflı davrandı. Beni savcı ve asker yakınları ile tehtid edenler
savcıdan destek aldı. Savcı taraflı davranıp araştırma yapmadan ve kanıtları
almadan, eksik bilgi ile harekete ederse kendisini suça iştirakla suçlayacağım,
verdiği karara itiraz etmekle kalmayacağım. Onun almadığı kanıtları başka bir
savcıya sundum, bana saldıran çetenin anası ağlayacak.
Aylardır başım belâdan kurtulmuyor iftiracı o.ospulardan. Bunlar çok sayıda
sarkıntılık iftirası atıp benim ömrümü çürüten Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları
hastanesini haklı göstermeye çalışıyorlar. Beni önce fakirleştirdiler, yaptığım
bakkal alışverişi dişlerimi çürüttü, dış görünüşümü bozdu. Günlerce
engellediler düzgün beslenmemi. Para kaynaklarımı yok ettiler ve s.ktiğimin
memur yakınlarını ve memurları benden zengin ve üstün gösterip beni onlara
sarkan işsiz varoş mühendis olarak göstermeye çalıştılar. Tanımadığım uzun
boylu bir aile haftalar önce “yakın”, “yakındır” diye bir laf attı. Ama ondan
önce bu siteye gelirken yol boyunca aynı lafı çok sayıda ülkücü fahişe attı ve
ben buraya gelince onlar da o lafı edince anlamlı bulmam gerekiyordu galiba
ama ne demek istediklerini anlamadım. Beni gece gündüz rahatsız edenlerin
başlıca hedefleri şunlardır:
1. Beni ailemin bakımına muhtaç ve iş göremez göstermek. (Aylarca yıprattılar,
evimde tek kitap okuyamadım, beynimi mahvettiler, uykularımı çalldılar, sinir
ede ede mahvettiler beni. Sadece yeni şeyler öğrenmemi engellediler.
Geçmişteki bilgim yeterli.)
2. Beni ailemin yanına götürmek için beş parasız bıraktılar, ben ailemden
davacı ve şikâyetçiyim. O bölgeye gidince beni defalarca kaçırıp işkence
yaptıran, canıma ve malıma saldıran şerefsiz melez ve kürt komiserler benden
eksik veya yanlış ifadeyi tehtidle alıp hepsi kurtulacak hapisten. Bu güne
kadar tımarhaneyi hiç kimse dava etmedi diye bir laf var ama sebebi
tımarhaneyi koruyan on binlerce kişilik mhp’ci çetelerin saldırısı. Dava eden
mahkemeye çıkmadan binlerce mhp’ci o.ospunun saldırısına uğruyor.
SAYFA : 193 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
3. Değil dava açmak, yaşamanız mümkün değil. İnternet ve geçmişteki siyasi
bilgim olmasa buradan cesedim çıkacaktı.
4. Beni dava açamayacak kadar değersiz, başarısı ve fakir göstermeye
çalışıyorlar.
5. Bu bölge chp bölgesi ve burada sistematik olarak tehtid edip, imalı
konuşup, huzursuz edip yıpratıyorlar, ihtiyarlatıyorlar. Her gittiğim yerde
normalin üzerinde para harcatıyorlar. Fuzuli masraflar çıkarıyorlar. Tımarhane
teşhisi ve kavgası bahanesiyle üç kuruşluk adamlar bana kabadayılık yapıp
kaba konuşmalar yapıyorlar. Üç kuruşluk chp’ci maganda karılar şerefsiz
hareketler ve sözlerle beni kızdırmaya ve korkutmaya çalışıyorlar.
6. İki haftada bir fotomodel escort ile görüşmeye özen gösteriyordum. Beni
parasız bırakıp biraz besleyip giydirdikleri ve MHP reklâmı olacak adi şerefsiz
tesettürlü karılara muhtaç göstermeye çalışıyorlar. Ben yıllar önce de
söyledim, aylar önce MHP iletişim merkezi 444…. ‘de arayarak söyledim ki ben
“ülkücü kadınla evlenmem”. Ülkücü dediğin müslüman desen değil münafık,
milliyetçi desen değil arap uşağı ve köpeği, dürüst desen dediğil devlet
dairesinde terör estirip vatandaşa saldıran memur ve taşeron firma
çalışalarının rüşvetçi akrabaları. Ben tasvip etmiyorum ve asla ülkücü karı
almam. Dünya görüşüme ters. Beş parasız bırakıp şu savcı bu polis bu memur
o ülkücü karıya muhtaç göstermeye çalıştılar.
Escort deyince maria ile başlamıştım, biraz Makedonca biliyordum. O
konuşmadı ben konuştum. İris’i çok merak ediyorum, rusça biliyorum. Ayfer
çok psikopat konuşuyor ama devamlı ağlayıp zırlıyor, bazen de gülüyor. Yeşim
çok sert, acayip ciddi ama inanın istediğim alıyorum. Elâ’ya bir hal oldu, hep
randevu aldım ipnenin çocukları mhp’ci saldırganlar yüzünden gidemedim tam
Maltepe ilçe emniyetin yanında olan evine. Gül’e gelince, ikinci defa gittiğim
tek escort ama ne desem acaba, düşmanım onun kafasını becermiş ben
gitmeden önce. Eskisi kadar sevmiyor beni. Liste uzun… mehtap, alyona,
Aleyna, hazal, … daha bir sürü varken neden o kıçıkırık dolandırıcı
padişahların ayarladığı sonradan süslenmiş maganda karılara sarkayım. Hepsi
tipini biraz elden geçirip çok para harcadılar dış görünüşleri için. Beni
şişmanlatıp gece gündüz azdırdılar ve çok iş veya parasızlık yüzünden insan
içine karşımamı engellediler. Azdırıp tek çıkış olarak cinsel içerikli filmleri
gösterdiler. Bin bir şekilde iftiralar attılar, bu iftiraları destekleyecek yeni
iftiralar attılar. Çıkmazlar yarattılar:
Evlenmek istesem bakire kız sapığı deyip bakireleri korkutuyorlar, yaklaşmamı
engelliyorlar. İhtiyarım deseniz benim yaşımı onlar ilerletti, taze ve
sağlıklıydım dış görünüşümü ve sağlığımı yıprattılar. Cemaatçi magandalar
gibi tek çaren parayla, paranla karı almak diye bir durum koydular ortaya.
Hepsi parayla karı z.kiyordu ama ben onların z.ktiği karılardan z.kmiyorum
SAYFA : 194 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
parayla. Delikanlısına, yani escorta gidiyorum. Ayrıca normal yoldan sosyal
ilişkiler ve arkadaşlıklarla da kendime sevgili bulmamı engelliyorlar. Bir
yandan da çapkınlık yasak çünkü jigolo diye iftira attılar. Kadınlar çekiniyor.
Sonuç olarak bir sürü yarı çıplak veya sapık gibi konuşan karıyla azdırıp
evimde beynimi acıtacak kadar çok laf atıp ve sözlü şiddet uyguladıktan sonra
kafamı patlatacak kadar işkence yapıyorlar ve şu karı bu karı böyle diye cinsel
sahneler ve olaylar anlatıp, özellikle gösterdikleri yarı çıplakları hatırlatıp
mastürbasyona zorluyorlar. Bu durumda tamamen işkence yapıp beni
çalışmayan geri zekâlı olarak gösteriyorlar. Burada ”seni hadım ettim” diye laf
atan sapık kadını haklı göstermek için bin bir ülkücü oros.u iftira attılar. 25
Ocak 2012 Bakırköy ruh ve sinir’de her zamanki sapığım poliklinik görevlisi
kadın laf attı dışarıdan ama eğer penisim gerçekten işe yaramıyorsa ben onun
cinsini zikeceğim. Bana verdikleri ilâçlar ve sosyal hayatımı, aile hayatımı
mahvetmeleri yüzünden henüz düzgün bir ilişkim olmadı. 7 defa ilişkiye girdim
escortla ve sadece bir tane başarılı birleşmem oldu. Ben o tımarhanenin
cinsini zikeceğim. Belki de mastürbasyona üreme sistemime verdikleri zararı
haklı göstermek için zorluyorlar. Mhp’cilerin anasını avradını zikeyim, onları
satın alıp kiralayan Tepe Özel güvenlik şirketinin mafyalarını ömür boyu arayıp
analarını belleyeceğim. Bu bir kan davası.
1 Temmuz 2013 Pazartesi,
Bugün Gayrettepe Asayiş’e takıldım biraz. Gülsuyu asayiş bana maltepe ilçe
emniyete gitmemi söylemişti, gittim ve bir polis gereksiz bir sohbete soktu
beni, Küçükyalı karakolu bakıyor bu işlere ve burada evrak yok dedi. Ben de
Küçükyalı karakolunu ve tüm maltepe ilçe emniyeti dava ettiğim söyledim.
Burada terör estire estire hormonlarımla oynadılar günlerce, dava edince de
orasını burasını gösterip ilgimi çekmeyen çalışan kötü niyetli yosmalar ve
onlar hakkında laf atıp beni azdırmaya çalışan pezev.nk karılar doldu etrafta.
Olayların şeklini değitirdiler: Önce kıyafetlerim çamaşır teknesinde renklerini
kaybetti, Megadeth t-shirt’üm çalındı. Çok sayıda markalı elbisem geberdi.
Tüm iş durumumu batırdılar. Verilen işleri yapmama izin vermediler, kafamı
becerdiler. Ve her şey sadece Sultangazi’de suçladığım komiserleri ve polisi
haklı göstermek için. Delice terör estire estire kafama eziyet edip karı kız lafları
attıktan sonra işi otomatiğe bağlayıp şu karı şöyle bu karı bölye diye
muhabbetlerle becerdiler kafamı. Ne iş ne para ne de kıyafet kaldı. Burada tam
olarak batırdılar beni ve üç kuruşluk dandik karılara muhtaç göstermeye
çalıştılar. Bu karıların yanına bile gitmediğim için ve konuşmadığım için işi
erotik film iftiralarına bağlamaya çalıştılar. Yan binalardan terör estiren
komşular üstümdeki daireden bir karının dır dır yapmaya başlamasıyla sustu.
Kadın çenesiyle terör estire estire kafama eziyet etmeye başladı. Kocası da
tehtid etmeye başladı. Dışarı baktığım zaman yüzlerini görmediğim beyaz saçlı
ihtiyar bir çift vardı ve içeri girdim yaşlılarla kavga etmemek için ve şahitsiz
SAYFA : 195 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
olduğum için toplu bir kavga çıkarıp beni götürmeye çalışıyordular.
Komşulardan biri ilk defe istikametini, yerini belli ederek bağırdığı için ve
kafamı acıtacak kadar, ağrıtacak kadar tehtidler savurduğu için susmasını
söyledim. Seni şikâyet edeceğim diye saçmaladığı için ve bu söylediği şeyi
saçma bulduğum için git şikâyet edeceksen et ve mahkemede görüşelim
dedim. Ama suçluyum falan demedim çünkü sapıkça eziyet ediyordu kafama,
tüm komşuların ayna anda yaptığı saldırıyı tek başına devam ettirmeye
çalışıyor ve daha önce üstümdeki daireden tek bir laf gelmemişti. Yan
binalardan, öndeki yoldan laf atıp bağırıyordular.
Onları dava etmek için günler önceden harekete geçmiştim ama suçum polise
güvenmekti. Siz polise güvenmeden önce dava hazırlıklarınızı yapınız. Ben o
karakol bu karakol diye koşturdum, çok zaman kazanıp polisin desteği ile dış
görünüşümden cebimdeki paraya kadar, oturduğum daireden hayat
standardıma kadar her şeyi değiştirip beni hiç takmadığım ve önemsemediğim
karılara hayran ya da ilgi duyan adam olarak gösterdiler. Aile hekimim 12
günde bir masturbasyon yapmamı söylemişti, bunu bile bile soran birkaç
p.zevenk masturbasyo yapıyor diye iftira atıp gece gündüz saldırdılar, beni
sapık olarak göstermek için kapının önünden laf atan karılar geçirdiler, bir
sürü saçmalık yaptılar. Gece gündüz saldırıp gürültü yaptıkları için ve taciz
ettikleri için bir gün üst kattaki komşuya sor dediler, gittim kapının zilini
çaldım. Gürültü olduğunu red etti, duymadım dedi. İnkâr etti tüm gürültüyü ve
ben de daha fazla yaklaşmadım ve güvenmedim çünkü açık şekilde yalan
söylüyordu. Konuşmayı bile çok çok uzaktan yapıp hemen çektim gittim. Eğer
bir şey söylediysem tamamen sorduğu sorulara cevap verdim. Kendi kendime
bir şey konuşmadım ve güvenerek konuşmadım çünkü yalan söylüyordu,
dışarıda gece gündüz cehennem gibi bir gürültü, tehtid savuran ve sözlü
tacizde bulunan çok sayıda sapık saldırgan karı vardı.
Bugün 29 Haziran 2013 ve Maltepe polisi harekete geçti,
elinde benim göndermiş olduğumu söyledikleri bir ihbar ve şikayetle geldiler.
Bana ait mi bilmiyorum çünkü tam metni okutmadılar. Oradan işlerine gelecek
birkaç kelimeyle beni harcamaya çalışacaklar. İhbarların sayısını arttırarak
şüphe yaratarak şüphe ile bakmak için veya istedikleri eksik veya hata içeren
ihbarı elde etmek için aylarca yıllarca vurdular. Yapmış olduğum şikâyetleri ele
almak için uğraşan, kapıma gelen iki polis açtığım üç davaya müdahale etmek
için savcıya gidecek. Bu olay kapanacak ve gideceksin evleneceksin iş
bulacaksın falan diye konuşan soruşturmacı kafamı iyice bozdu. Ben asla
uzlaşmayacağım, bu işe bulaşmış tüm şerefsizler için hapis istiyorum.
Kesinlikle ifade vermeyeceğim şikâyetçi değilim diye. Dertleri ifade koparmak,
seni ifade için çağıracağız dediler. Ama burada söylüyorum, şikâyetimi geri
almayacağım, çağıracakları yerde Allah bilir ne yapacaklar. Kanımın son
damlasına kadar, aldığım son nefese kadar devam edeceğim. Hiç kimse
SAYFA : 196 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
başaramaz benden şikâyetçi değilim ifadesi almaya. Topluca vurdu kahpeler
ve ben hiç bir zaman vazgeçmeyeceğim. Bu bir namus meselesi. Geri
dönmeyeceğim. Şikâyet dilekçelerime müdahale etmek için ek bir soruşturma
açıp ifade almak için bahane, olay yarattılar.
Bir de bir dalga var, Bakırköy’den kortuğumu söylüyor itler. Ben korkmuyorum
ama iki senedir bin tane olay geldi başıma ve hiç bir zaman param ve imkânım
yoktu Bakırköyü dava etmek için. Sultangazi Bölgesinde ilçe emniyet
kanunsuzca alıp götürüyordu beni ve bu nedenle dava açmam anlamsızdı,
defalarca açmıştım ve defalarca kaçırmıştı beni polis. Buraya maltepeye
getirdiler ve daha beterini yaptılar, iftira ile yok edip mahvettiler beni. Buradan
sultangaziye gitmeye ve orada sultangazi polisinin adam kaçırma p.çliğini ve
şerefsizliğini kabul etmemi istediler. Ben Bakırköy ruh ve sinirden korkan biri
değilim, ben onlara namus ve kan davası açmış, hepsi için hapis isteyen
biriyim. Yaptıkları işkencelerin şahidiyim. Terörle mücadele şubesi de 2001′de
ülkü ocağı misafirhanesinde kaldığım dönemde şikâyet etmiş olduğum bir
komiser yardımcıları yüzünden beni kaçıran Tepe Özel Güvenliğe destek
veriyor. Kapatıp tehtidle almıştılar şikâyetçi değilim diye ifadeyi ve bana küfür
eden terör şube komiser yardımcısı ceza almaktan kurtulmuştu. Sonuç olarak
Terör Şube sanık ve kesinlikle destek veriyor sultangaz+maltepe ilçe
emniyetlere. Böyle polisler olunca teröriste gerek yok zaten.
BİR DE NE KADAR İLGİNÇTİR Kİ EN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR, YANİ OLAYLARIN
GÜNÜ GÜNE YAZILI OLDUĞU İKİ BAŞLIK SİTEMDEKİ MENÜLERDEN
KALDIRILMIŞTI POLİS GELDİĞİNDE, ŞİFREMİ ÇÖZMÜŞLER VE GİRMİŞLER
SİTEME. KAYBOLAN YAZILARI MAHKEMELER BAŞLIĞI ALTINDA TEKRAR
BULABİLİRSİNİZ. EĞER TUTUKLANSAYDIM KARAKOLDA POLİSE BİR ŞEY
GÖSTEREMEYECEKTİM VE İŞİM BİTMİŞTİ. BURADA BİRKAÇ KOMŞU İLE
KAVGA OLARAK GÖSTERİLECEKTİ HER ŞEY. Ne kadar ilginçtir ki polis
kapıya geldiğinde sitem saldırıya uğramıştı ve Soğancıoğlu İnşaat ile ilgili tek
yazı yoktu bu sitede. Sizin ananız güzel mi, elimdeki resmi evrakları bu
saldırının anasını ağlattı. Bekle beni Firket Elâgöz, yakında mahkeme var ve
“iş bulamazsın faşist” lafının hesabını soracağım sana o mahkemede.
Tazminat Davası Dava Dilekçesi İSTANBUL VERGİ DAİRESİ İHBARLAR
AutoCAD Certificate SİM Transcript Primavera Lise Lisans ideCAD Statik
ideCAD Mimari Hakediş AutoCAD
SAYFA : 197 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Türk polisi nasıl bir kahpe anlatayım,
Hiç unutmam sene 2000-2001 gibi akşam saat dokuz gibi Harem’de
yürüyorum, birinci kolordunun duvarının yanında. Bir ekip otosu durdu ve
SAYFA : 198 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
benim üstümü aradı. Ekip otosuna atıp iki saat tehtid etti polisler. Ne kadar
ballı maaşın var, mühendis olacaksın, falan filan diye. Polisin başkalarının
maaşını bedava bulup ballı demesi polis kuvvetlerinin çingeneliğidir. Ve
senelerce vurdular tek başına başarılı olmaya çalışan, hiç bir parti ve cemaatin
köpeği olmak istemeyen üniversite öğrencisine. Her partiye ve her cemaate
sırayla sokmaya çalıştırdılar, kavgalar çıktı, köpek olmadım.
Şu an tablo şöyle:
Hiç bir şekilde suç işlediğini ve beni tehtid edip yıllarca yıprattığını, bütün
derslerimi ve özel hayatımı mahvettiğini kabul etmeyen bir ailem, psikopat gibi
tehtid eden annem ve sevgi dolu sözlerle dolandırıcılık yapan kahpe kız
kardeşim var. Hepsi mükemmel bir aile ve anneme sövme, küfür etme suçum
olduğunu söylüyor dolandırıcı Türk polisi. O bir suç değil, onun yedi sülâlesi
pislik ve dolandırıcı. Ona namuslu diyen kaç it varsa hepsinin yedi sülâlesini
s.keyim. O bir anne değil, senelerce tehtid ve dırdırla adam delirtip tehtid eden
bir psikopat, polisle anlaşmalı bir ka.tak. Kadın senelerce saldırdı, tüm
sülâlesini kullandı beni sürekli yıpratmak için. Bir zamanlar dilenciden daha
kötü elbiseleri olan akrabaları polisin onların işlediği suçları görmezlikten
görmesiyle ve ülkü ocaklarının desteği ile zengin, hatta bazıları milyoner oldu.
Hem de sıfır eğitimle, bazıları doğru dürüst okuma yazma bile bilmiyordu.
Bir de Küçükyalı Karakolu var, 155′i arayınca gelen Ülkücü polis ekibiyle
paslaşan. Aylarca savcılığa git deyip hiç bir şey yapmayan, sonrada bir 155′i
ara, bir de karakola git diyen kahpe polisler. Onlardan davacı oldum. Amaç
burada Aydınevler Mahallesi Maltepe’de iki tarafı inşaat bir tarafı kışla olan
yerde şahitsiz bırakıp sabahlara kadar işkence ve gürültü, tehtid, sözlü şiddet
terörü ile yıprattıktan sonra iş göremez ve deli gösterip tutuklamak. Her şeye
razı olan ve sevgi dolu aile görünümündeki kahpe annem, kız kardeşim ve
şerefsiz babamla birlikte tımarhaneye kapatmak. Oradan da istedikleri gibi alıp
kaçıracakları, götürecekleri Cebeci Mahallesi Sultangazi’ye götürüp baskı ve
tehtidle, “istediğimiz zaman deli raporu veririz, eğer istediğimizi yapmazsan
çalışmana izin vermeyiz” tehtidi ile beni defalarca kaçırmış olan ve açtığım
davayı satmış olan o.ospu çocuğu Sultangazi polisi hakkında “şikâyetçi
değilim” diye ifade almaya çalışıyorlar. Beni aylarca yıllarca şahitsiz bırakıp
delice işkence yaptılar ve yıprattılar. Önceki senelerdeki şikâyet dilekçelerim
kayıp, bu pisliğe karışmış şerefsiz ülkücü memur aileleri gece gündüz tehtid
ediyor tüm sokak ekiplerinden ve ekip otolarından izinli olarak. Polis açıkça
izin veriyor yıpratılmama.
Adliyedeki özel güvenlikçi (kısa boylu bir kadın) ben savcının huzuruna çıkıp
dilekçemi vermeden önce, yani bana sıra gelinceye kadar sürekli tehtid etti
kendi kendisine konuşa konuşa ve bunu aile sorunu olarak göstereceklerini
söylediler. Oysa olay belli idi. Aile içinde, kendi odamdaki tüm eşyalarım ve
bilgisayarım, tüm bilgilerim ve dijital bilgi depolarım onların eli altındaydı.
SAYFA : 199 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Komşularla ortak çalışan anne ve babam sürekli gürültü, tehtid ve taciz altında
tutuyordu beni. Gündüzleri çılgınca bağıran çocuklar, kasıtlı olarak evin hem
önündeki hem arkasındaki sokakta çıldırtacak şekilde aşırı çocuk bağırmaları
vardı. Mahalledeki komşular, yani sokaktaki komşu evlerde oturanlar “seni
delirtmemizi Bakırköy istedi” diye laf atıyordu. Davanın son duruşmasına
yaklaştıkça önce komşular çıldırtacak bir gürültü ve sataşmalarla, 24 saat
durmayan ve vardiyalı yaptıkları hızlı hızlı ve durmayan konuşmalar, laf atma
ve hakaret savurmalar ile beynimi mahvettiler. Bu arada ne oldu bir bakalım.
Ben tek kitap okuyamadım, tek sorun yaşamadığım iş yeri yok ve her iş yeri
aynı tehtidleri savurdu, aynı sorunları yarattı. Hepsi beni öldüresiye
yıprattıktan sonra tehtid edilmiş madurlar gibi davranmaya başladı. Hatta Ted
Rönesans Koleji İnşaat’ı şantiyesinde çalışırken şantiye şefi ve taşeron firma
ortağının yeğeni Emre Üstün’le telefonda konuşan bir pe.evenk “cevat
çalışkan bizi tehtid ediyor” şeklinde gaz veriyor ve hareketlerini tehtid edilmiş
adam olarak ayarlamasını istiyordu. Bu konuşma firmanın işçi koğuşunda,
yani konteynerinde meydana geldi. Diğer yandan tamamen cahil ve bilgisiz,
internetten kopye çekerek internetten kopyaladıklarını ezberleyen cahil
İbrahim Öge gözlük bile taktı, o.ospu çocuğu gibi konuşmaktan ve fuhuş
makinalarıyla alem yapmaktan vazgeçti. Kibar ve nazik konuşmaya başladı.
Eminim ki bir ton da kitap okumuştur rüşvetçi memurların sembolü, rüşvet
dağıtan p.ç İbrahim Öge. Kendisini derin adam olarak görüyor, bir yetmiş
boyum var bir yetmiş de toprağın altında var diyordu. Aslında tek yaptığı kime
hangi yolla para vereceğini bilmek, rüşvet dünyasında belediye-cemaat-ilçe
emniyet arasında rüşvet parasını trafiğini yönetip sürekli alışveriş yapıp kendi
fuhuş makinalarına hava basmaktı. Aradan iki sene geçti, bir ton kitap okudu
ve çarpık baboş vücudunu tamir etti. Paranın ve torpilin gücüyle imaj yarattı.
Ben iki sene boyunca yıpratıldım, namus şeref meslek aile… yani saldırıya
uğramamış bir şey kalmadı. Dişlerimi bile delik deşik ettiler. Birkaç defa yok
edecek kadar erittiler dişlerimi, bacağımdaki sakatlık gittikçe arttı. Uykusuz
geceler ve hiç bitmeyen stres, günde 24 saat bağırıp taciz eden kahpe
cemaatçiler ve ülkücü karılar beni yıprattı. Kaslarım eridi, vücudum kıllandı,
gözlerim söndü, saçlarım ve hatta cildim bile değişti. Ama yine de iddialıyım,
çıksın karşıma istediği konuda konuşsun ezberci rüşvet makinası, hatta para
akıttığı memurlar da getirsin yanında, onların bütün gün fitne yaratan karılarını
da. Çıksın karşıma istediği konuyu tartışalım. Artık internetten başkalarının
çalışmalarını çalıp on dakikada radyoda konuşma malzemesi hazırlayan bu
manyak çıksın karşıma ve konuşsun. Şunu bilsin ki hafızamı bulandıracak
kadar çok eziyet etti beynime ama ben asla hiç bir şey ezberlemedim. Her
konuyu tartışırım ve onu rezil ederim. Ona karşı ırkçı savunma yaptığımı
söyleyen bir sürü saldırgan cemaatçi ka.tak var. Arkadaş o beni tehtid ettiği
günden beri ben ona karşı savunma falan yapamdım, gebersin diye dua
ediyorum Allah’a. Çünkü böyle bir pislik yer yüzünde var olmamalı. O anama
da küfür etti, adamlığıma da laf etti. Ben defalarca söyledim ki “öyle
SAYFA : 200 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
pez.vengin elini öpersem ben adam değilim” diye. Ama onlar istediklerine
inanıp istedikleri yalan propagandayı yapıyorlar. Burada birkaç notka var:
1. Onu bütün parayı yasadışı yolla kazandığını söyleyerek ve dava açılması
halinde kazandığı paranın iki katı kadar ceza ödeyeceğini söyleyerek uyardım.
2. Onun abisine padişahlığı kabul etmediğimi ve padişahım olamayacağını,
özgür iradeli bir T.C. vatandaşı olduğumu söyledim.
3. Ana avrat küfür etmesini önemsemedim çünkü o on ay boyunca herkesin
anasını avradını düz geçen bir küfürbazdı. Ama cemaat ve memur sürüsü
güzel bir saldırı düzenledi, beni çıldırtıncaya kadar taciz eden ve Sultangazi
İlçe Emniyet’in şerefsiz polisleri ile tehtid eden, yüz yüze görüşmeden ve
sokakta gördüğümde inkâr eden komşular beni 18 ay boyunca küfür ettirdi. Bu
şehirde namuslu polis olsa 18 dakika bile sürmezdi onları adam etmek. Çok
sayıda şerefsizi zengin ettiler bana zarar verdikleri için ve bunu onlara ödül adı
altında para vererek yaptılar.
İbrahim Öge’ye karşı savunma yaptığımı söyleyen yüzlerce polis ve polis dölü,
avradı bir defa karşıma çıkarmadı o sürekli hazırlanıp kendisini adam olarak
göstermeye çalışan küfürbaz yobaz it oğlu iti. Herşeyden önce o kürt alevisi
o.ospunun ucuz o.ospu olduğunu söylemem onun kürt olması ile de alevi
olması ile de alâkasız. Bu ırkçılık değildi, bu tamamen bana neden
saldırdığının sebebi idi çünkü o ofisteki chp’cilik alevi kürtçü kılıçdaroğlu
siyaseti idi ve bu itlerin yüzlerce propagandacısı tüm şehre olayı istedikleri
gibi yayıyordu. Meselâ bu itlerden biri neden kendisinin çok değerli olduğunu
veya yakışıklı olduğunu soruyorsa herhangi bir şeyin nedenini merak
etmiyordur, size önemli biri olduğunu dayatmaya çalışıyordur. Ya da sizi
ırkçılıkla suçluyorsa oradaki azınlıkçı Türk düşmanının saldırısını gizleyip
madur olarak göstermeye çalışıyordur. Yani bunlar bir şey söylerken ya da
sorarken size bir tane kazık sokup bir yalana inandırmaya çalışıyorlar. Bu
dolandırıcı Pramit Yapı… Ltd. Şti. ofisinin en standart ve sıradan dolandırıcılık
yöntemidir. Yani orada savunma falan yok, üç kuruşluk (mezhebi ve kökeni
önemsiz ama Türk’e saldıran) bir fahişenin milyonlarca liralık dolandırıcılık
yapmam karşılığında verilmesinin komik bulup tamamen dalga geçmem söz
konusu. Orada savunma var diyen yüzlerce binlerce aynasızın anasına selâm
söyleyin. Evde bütün ömürleri boyunca çalışmadan yatmışlar, çocuklarının
sağdan soldan s.ke si.e aldıkları malları ve rüşvetleri yiyerek obez domuzlara
dönüştükleri için kolestrolden gebermişler, bir de beni düşününce çatlayıp
fenalık geçirsinler. Babam üç ayda bir bile yıkanmayan, sürekli sokakta kâğıt
toplayıp dilenciden kötü elbiselerle gezen, saçını ve sakalını kesmediği için
sokaktaki insanları korkutacağını düşünerek kavga ettiğim, traş olması için
çaba harcadığım ve inanılmaz derecede kötü görünüşle ve pis kokan biriydi.
Yatakta değil, yerde yatıyordu, evde bir sürü boş yatak olmasına rağmen. Asla
yeterince yemek yemeyen ve çenesiyle terör estiren, dış görünüşü yüzünden
SAYFA : 201 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bile tımarhaneye kapatılabilecek bir sapıktı. Ama onu giydirdiler, kokuyu
giderecek şekilde yıkayıp saçını sakalını düzelttiler. Benim bedenimi,
kıyafetlerimi yok ettiler, işimi elimden aldıkları gibi hangi işe gireceğimi onlar
karar verdi ve ayarladı. Mahvettiler beni. Sonuç olarak beni o dilenciden beter
görünüşlü ve sapığa benzeyen babamdan haşlık alan özürlü, iş göremez
kafadan sakat olarak göstermeye çalıştılar.
Yani seni dilenci sapık yapacağız dedikleri şey babamı bana denk ve onun
arkadaşı sıfatıyla bana emir verdiğini söyledikleri polisi benden üstün olan ve
okuma yazma bile bilmeyen babamdan üstün göstermekti. Aslında her şeyi bir
tane sırdan kapı güvenlik, koruma asayiş bekçisi ile kapatmaya çalışıyorlar.
Emniyetteki tüm komiserler bu işe karıştı. Karşıma kürt komiserler çıkardılar
sürekli olarak. Bir iki komiser değil, Sultangazi ilçe emniyete gittiğimde yan
odadan “geceyarısı ekspresi” diye laf atıp işkence ile tehtid ediyordular. Sonra
Harbiyede aç kalacaksın deyip bende silâh olmamasına rağmen beni vuracak
kadar ileri gitmeye çalıştılar, silâhsız adamı vuracaktılar. Yerinde duran adamı
vurmak için Ninja, kalkan döğüşü bilen militan olarak muamele eden
manyaklar bu işin sonunda cinayete teşebbüsten hapis yiyecek. Aynı gece
yediğim ya da içtiğim bir şey hafızamı sildi, günlerce uyutmamıştılar ve birkaç
gün daha cehennem yaşattılar.
Beni tımarhaneye de kapatsalar, çıkarsalar da çıkarmasalar da zorla ifade
imzalatamayacaklar. Bunun için beni gece gündüz yıprattırıp komşulara
şikâyet ettiren kahpe Küçükyalı karakolu namussuz ve şerefsizdir. Aylar
öncesinden destekliyordular Sultangazi’deki polisle arkadaşmış, babasının
arkadaşıymış yalanını. Anasını avradını böyle polisin, utanmasalar yatak
odama sokacakları o şerefsiz iti. Benim başarısız ve önemsiz mühendis olmam
ve o ite polis baba demem gerekityor. O yüzden s.ktiler hayatımı. Ve 14 sene
boyunca bu suça bulaşmış valilik, emniyet, adliye çalışanları ve daha çok
sayıda hapise girecek hayvan varken olayı büyütüp büyütüp uzatıp suç
ortaklarının ve dolandırıcıların sayısını arttırıp kendilerini yenilmez ilân ettiler.
Devletin ortak kararı diyorlar benim özgürlüğümü elimden almak ve yargısız
infazı sevdirmek için namusuma, şerefime tüm varlığıma iftira atıyorlar.
Kahrolsun şu ya da bu falan diye solgan atmayacağım. Tek bir şey
söyleyeceğim:
TÜRK DEVLET MEMURLARI OROS.U ÇOCUĞU VE ONLARIN RÜŞVETLERİ İLE
BESLENEN ÇOCUKLARI İT OĞLU İT. BAŞKA BİR SÖYLEYECEĞİM YOK.
21 Haziran 2013 tarihinde Esenyurt’ta HSBC ve Akbank’a bir miktar para
yatırdım. Akbank’a gittiğim zaman orada kendi kendine küfür eden “milliyetçi
o.ospu çocuğu gibi laflar eden, ömür boyu içeri kapatacağız” diye tehtid eden
bir kadın vardı. Parayı ona verdim, Neo kart hesabımı sıfırladım ve Axsess
gold’un minimum miktarını yatırdım. Oradaki amaçlardan biri kavga çıkarmak,
diğeri şaka olsun diye şakalaştığım kadınların bana “o.ospu çocuğu” diye
SAYFA : 202 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
küfür etmesine izin verdiğim için bu kadınların bana hakaret etmesine izin
veriyorum olayına ve yalanına çevirmeye çalışması söz konusu. Beni burada
Maltepe’de aylarca yıprattılar ve sonra Sultangazi’ye götürüp tımarhaneye
kapatmaya çalışacaklarını biliyormuymuşum neymiş. Ulan ben burada önce
beni öldürmeye çalışıp internet sitem yüzünden öldüremediğinizi gördüğüm
günden beri biliyorum bunu. Bugün bu veznedarı Akbank müşteri hizmetlerine
şikâyet ettim. Akbank’tan davacı ve şikâyetçi olmayacağımı göstermek için bir
ton reklâm ve hizmet anlattı. Otomatik fatura ödemeleri, müşteri numarası …
falan filan…Yani aslında tüm bankaları düşman ettiler bana ama sonuç itibari
ile Vakıf Bank’ta vadesiz hesap açtım… Akbank eğer düzgün bir cevap
vermezse ek ifade ile şikâyet dilekçeme ekleyeceğim bu konuyu…Kendi
kendilerine yalan uydurup beni sokaklarda ve evimde günlerce yıprattıktan
sonra hayavandan farkı olmayan sapık babama benzetmeye çalışan ve pis
kokan ve sapıktan, hayavandan farkı olmayan babamı temizleyip giydirdikten
sonra, bir de üzerine birkaç parça düzgün elbise giydirdikten sonra onu adam
diye gösterip Şenol Erdağı ve oradaki rüşvetçi pe.evenk polisin altı, emir eri ve
uşağı olarak gösterip benim adımı beş paralık etmeye çalışan devlete saygım
da yok, şu an şu dakikadan itibaren bağlığımı da red ediyorum. Bundan sonra
devlet bana haklarımı versin, memurlar hizmet sunsun. Ama ben bu memur ve
memur yakını maymun sürüsü için öleceğime kim vurduya giderim, pisi pisine
ölürüm ama kendimi harcamam p.ç memur aileleri ve sürüleri için.
Ha bu arada, dışarıdan laf attılar durumu Akbank müşteri temsilcisine şikâyet
ed diye, çünkü tüm toplum öğrendi o vezneci kahpenin davranışlarını. Akbank
müşteri temsilsici de hazır bekliyordu, bankalarını kurtarmak için kayıt aldılar
ama sonradan öğreneceğim niyetlerini. Akbank Esenyurt’ta açıkça saldırıp
küfürler ve tehtidler savurdular, özel güvenlikçilerin korumasında namusuma
ve şerefime saldırdılar ama bir sürü dava açtım, biri kapsamında işini bitirirler
o bankacı fahişenin. Soruşturma var zaten polis hakkında, orada da
savunmasız haldeyken laf atarak bana küfürler ettiler ve para yatırmam için
yüzleştirdiler o kadınla. Kavga etmemi ve beni tutuklamak istediler. Akbank
orada şerefsiz bir dolandırıcılık yaptı. Ama ben polis ile ilgili açılmış
soruşturmaya güveniyordum. Her şeye rağmen dayanamadım 24′ünde dava
açtım. Bu arada Akbank saldırıya geçmiş olmalı bana müşteri hizmetlerini
arattığına göre. Akbank ile alışveriş yapmaya devam edeceğim ama çok
önemsiz para miktarları yatıracağım, yani ufak tefek harcamalar yapacağım.
Asıl bankam Garanti de olmayacak, HSBC de olmayacak, Akbank da
olmayacak. Onlarla ufak tefek işlemler yapacağım. Citi Bank çok önemli benim
için ama başım belâdayken benimle dalga geçmiştiler seneler önce.
SENE 2007′DE ŞENOL’U İL JANDARMA İSTİHBARATA VERDİM. YAKINDA
BOKS MAÇI VAR DEDİ İSTİHBARATÇILAR VE BİRKAÇ AY SONRA
MAHALLEDEKİ İTLERİ EVİNDE TOPLUYOR DİYE İHBAR ETTİĞİM ŞENOL
BABAMIN İŞVERENİ OLARAK KARŞIMA ÇIKTI. BOKSTAN DA ONUN
SAYFA : 203 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
AKRABASI SİNAN ŞAMİL SAM’DAN DA HABERİM YOKTU. JANDARMA
TARAFLI DAVRANDIĞI İÇİN 6 SENEDE ÖMRÜMÜ ÇÜRÜTTÜLER.
SAYFA : 204 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 205 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
*************************************
*************************************
Atam sen dedin ki “Köylü milletin efendisidir.” diye ve seni yanlış anladılar.
Efendi olmak istedikleri için köylü gibi davranmaya başladılar.
*************************************
Yaş oldi 37
SAYFA : 206 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ne kariyer vor ne de kari
Ben mi kurtaracağım bin yıldır kurtulmayan memleketi
*************************************
Adaletin bu mu dünya
Ne mal verdin ne yâr dünya
Hatta karşıma bir sürü mal çıkardın
Hiç biri yârim olmadı dünya…
***************************************
Dost dost diye nicesine sarıldım
Çok büyük kısmı o.ospu çocuğu çıktı
Benim sadık yârim yeşil amerikan dollarıdır
Her kuşbaşı eti güzel sandım, beyhude geçti seneler
Bu dünyanın çivisi çıkmış, o çiviyi çakacağım yeri elbette bilirler
***************************************
SAYFA : 207 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 208 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
24 Haziran 2013 Pazartesi
CHP ile kan davası :
Anadolu Adliyesi’ne gidip açtığım davaların sonuçlarını öğrenmeye çalıştım.
Adliyenin içinde özel güvenlik elemanları, fotokopi merkezindeki çalışanlar
bazen açık şekilde söylenerek bazen de imalarda bulunarak beni huzursuz
etmeye, korkutmaya çalıştılar. Adliye içinde tam anlamıyla savaş vardı.
Birinci soruşturma Maltepe İlçe Emniyet ile ilgili ve savcı senelik izne ayrılmış.
Olay da seneler önce böyle başlamıştı, beni tehtidle şikâyet dilekçesi
imzalamaya zorlayan savcıyı şikâyet etmek istediğimde baş savcı izinde,
tatilde dediler. Ve beni defalarca kaçırıp eziyet ettikten sonra çıkardılar
başsavcının karşısına, o da pişkin pişkin şikâyetçi değilim ifadesi aldı.
İkinci soruşturma Valilikteki Evrak memuru hakkındaydı. Benim etrafımı saran
çok sayıda tacizci laf atarak ve kızdırarak gerilime soktu. Valilik memuru da
bahaneler uydurarak gerilimi yükseltiyordu, onları konsolosluklara anlattığımı
söyledim. Kadın anında vurdu, etrafımdaki tacizcilerin gerilimi yükseltmesi ve
memurun açıkça tehtid etmesi üzerine sert konuştum. Sert konuştuğum için
kabadayılıktan falan söz etti, evrakı il özel idaresine gönderdi. Valilik, il
emniyet senelerce kasıtlı olarak beni yok edecek cinayet dozunda işlemler
yapmıştı. Ve bu soruşturma Çağlayan adliyesine gönderildi. Yani olayı
başlatan ve asıl şerefsiz olan Sultanahmet Savcılığı yerine seneler sonra
Çağlayan adliyesi inşaa edildi. Artık olayın başladığı yerde iftiracı şerefsiz
sürüleri ya tekrar vuracak ya da bu olayı orada bitireceğiz. Çok sayıda dava
açıldı, hepsi birbirine karışacak. Adliyelerdeki tüm memurlar düşmanca
davranıyor, sorun çıkarmak ve soruşturmaları batırmak için ağızları ile kuş
tutuyorlar. Özel güvenlik şirketleri tehtid ediyor, huzurumu bozuyor. Kamera
görüntüleri , yani adliyenin güvenlik kameraları da onların elinde olduğu için
ispatlamak imkânsız görünüyor.
İşsiz bırakma tehtidi ile beni aylardır yıpratıyorlar. Cebimdeki son 40 kuruşu su
için verdim Esenyurt’ta. Arabayla aldılar beni duraktan ve biraz iş yaptım, ama
işler yolunda giderse yeri göğü oynatacak işler yapacağım. Asla devlet
üniversitesinde okumayacağım, asla devletin hastanesinde tedavi
görmeyeceğim, asla devletin memuruna padişah muamelesi yapmayacağım.
Yüzlerce memur bulaştı bu şerefsiz saldırıya, asker yakınları da bulaştı. Bana
iftiralar atarak düşman ilân ettiler. Ben onların düşmanı değil, onların soyup
namusuna saldırdığı adamım ben ve onlardan daha adam olduğumu defalarca
gördüler. Kahpeliği ve çirkefliği iftiralarla süsleyerek saldırdılar. Para babaları
ve rüşvet makinaları beraber saldırdı. Amaç vatandaşı korkutmak, devlet
içindeki çetelerin terörünü gösterip vatandaşı korkutmak. Suç işleyen memura
karşı çıkan bu hale gelir demek için, yargısız infazı da sevdirmek için yüzlerce
sapık memurun binlerce sapık akrabası topluca saldırdı. Emniyet onlara izin
SAYFA : 209 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
verdi, destek verdi. Çünkü Sultangazi İlçe Emniyet’ye hapishanelik çok sayıda
komiser var. Bu bir tazminat davası değil, bir namus davası. Osmanlıcı
şerefsiz kıçıkırık padişah memur sürüsüne karşı bir Kemalist Milliyetçi Sivil
Güvenlik Hareketi. Apolitik bir şeref kavgası, namus kavgası.
Bu arada , üçüncü davayı da açtım. Tüm komşularımı ve patronlarımı dava
ettim. Beni çıldırtıncaya kadar taciz edip küfür ettirdiler aylar sonra, onlara
küfür ettiğimi savunuyorlar. Kanunen dövsem bile ceza almam, böyle
işkenceye katlanmak mümkün değil. Burada hiç bir komşuyu tanımam, kendi
kendine konuşan ve umursamadığım bazı karılar var. Bir tanesi jigolo
olduğumu ispatladığını savunuyor, çıksın mahkemede karşıma şerefsiz fahişe.
23 Haziran 2013 Pazar
Aylarca tüm site olarak taciz ettiler, dava edince sitedeki birkaç yaşlı kadın laf
atıp hakaret etmeye başladı. Kendilerini gösterip hakaret etmeye başladılar.
Üstümdeki dairede kimin oturduğunu bilimiyorum ama başımı acıtacak kadar
hızlı ve iftira atarak konuşmaya, sataşmaya başladı ve ben bağırıp kendilerini
dava ettiğimi, mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek küfür etmeye
başlayıncaya kadar. Bu nedenle bölgenin asayiş şubesini aradım, dava et
SAYFA : 210 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
dediler. Davacı oldum, on tane dava açmayacağım. Sitenin güvenlik
görevlisine söyledim olayı, kadının biri “jigolo olduğunu ispatladım” diye
bağırıyor. Daha doğru dürüst ilişkiye giremiyorum, üstelik hayatım boyunca
hiç satmadım kendimi. Site özel güvenliği dedi ki “burada albay yarbay ve
asker yakınları oturuyormuş”. Site kışlanın dibinde. CHP tek saygı duyduğum
kurumla, TSK ile kavga ettirmek için bana iş verip buraya getirdi. Burada işsiz
bırakıp iftira attırdı. Bana devlet düşmanı iftirası atıp asker yakınlarına ve ordu
mensuplarına yıprattırdılar. Dava açtım ama sitede başkaları da var diye
biliyorum. Şerefsizler bunu bir TSK yakınları kavgasına çevirdi. Ömür boyu
sadece TSK kurtarmıştı hayatımı, o yüzden beni savunmasız bırakmanın
yolunu bulmuşlar. Asker yakınları girince iftira çetesinin içine işim bitti
sandılar. Ama daha bitmedi. CHP çeteleri cevabını alacak.
22 Haziran 2013 Cumartesi
Altmışlar Sitesi Aydınevler Mahallesi Maltepe İstanbul’da neler oldu bir
bakalım,
Bu adrese yerleştiğimde önceki adresimde de aynen rahatsız ettikleri için ve
burada devamı olduğu için il emniyeti arayarak mücadele etmeye çalışıyordum
dışarıdan teröristçe ve işkence yaparak bağıran, taciz ve tehtid eden, uykusuz
ve yorgun bırakarak- cinsel dürtülerime saldıracak şekilde eziyet eden
kalabalık tacizci sürüyle. Site sakinleri olayı biliyor ve destekliyor, habersizmiş
gibi davranıyordular. Aslında olaylar plânlıydı, “senden öncekini açlıktan
öldürdük” diye tehtid ediyorlar. Günlerce saldırdılar, sadece sabahın üçünde
şantiyede çalıştığım zaman sorun yoktu, yani orada taciz etmiyordular. Ama
gaza getirip bu internet sitesindeki yazılarımı etkilemeye çalışıyor,
hayranımmış gibi bağırarak beni etkilemeye ve istediklerini yazmaya sevk
ediyordular ama ben yalanlarını yanlış anlama olarak görüp hoşgörüyle
susuyordum. Gecenin üçünde hatalı yazmam için kafa oyalıyordular. Burası
kapalı bir yer, yani bölgede şahitsiz bıraktılar ama bir hayran kitlesi bağırıyor
oyunu oynadılar bana. Günlerce çelişkili emir ve işlerini temposunu bozarak,
çalıştığım konteynerin etrafında dolaşıp taciz ederek günlerce çalışmamı
engellediler.
Geceleri de gündüzleri de kesintisiz saldırı içindeydiler. Soğancıoğlu İnşaat
müteahhit firma Rönesans ile birlik olarak beni istifaya zorladı ve buna şerefli
çıkış dediler. İftiraya uğrayarak çıkmayı kabul etmediğim için beni gece
gündüz küfürlü laflar yazmam için dolandırmaya çalıştılar. Onlar
düşmanlıklarını belli ediyor, ben ise yüzlerine konuşuyorduım. Aralarında
konuşma olayını kasıtıl ve abartılı şekilde bana zarar verdikleri için suçlular.
Benim psikolojimi yıpratmak ve kafamı yorgunluktan öldürmek için sürekli
yaptılar bunu. Şunu düşünün : Su çok faydalı, su hayat verir. Ama 20-25
litreden sonra zehirler, su zehirlenmesi olur. Aralarında konuşma olayını
abartılı ve zarar verecek şekilde kasıtlı ve aşırı şekilde uygulamaları cezaya
SAYFA : 211 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
tabi değil diye düşünüyordular. Aslında bunu yapmaları bir suç. Kanunda
cezası yok deyip, sana ne istediğim gibi telefonda konuşurum (geçen gün
minibüste kulağımın dibinde bağıran kadını boşverin, diğerlerini
değerlendiriniz) deyip telefonu kulağına dayayan her şerefsiz beni tehtid edip
taciz etti günlerce, aramızda konuşuyoruz deyip benim etrafımı sarıp
bulunduğum mekâna kasıtlı gelenler sürekli taciz ve tehtid etti, sinir etmek için
dalga geçtiler. Dediğim gbii normal şartlar altında bir sakıncası olmayan
şeyleri kasıtlı olarak aşırı şekilde yaparak bana maddi ve manevi zarar verdiler,
ihtiyarlatıp bağışıklık sistemimi de zayıflatarak beni mahvettiler. Bu bir suçtur
ve önemsiz, zararsız, yasal denen şeylerin abartılı ve kasıtlı olarak
kullanılmasıyla meydana gelmiştir bu suç.
ÇOK ÖNEMLİ BİR UYARI. BU SİTE AÇIKTIR, SANIKLAR BURAYA GİREREK
OLAYLARA YÖN VERDİ, HUKİKİ OLARAK SUÇLARINI GİZLEYECEK
SONUÇLAR ELDE ETMEYE ÇALIŞTILAR. BİR YALANI GERÇEKMİŞ GİBİ
GÖSTERMEK İÇİN TÜM EKONOMİK VE SOYAL İMKÂNLARIMI ELİMDE
TUTARAK, AÇ KALMA DEĞİL; SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET SINIRLARI İÇİNE
GÖNDERME TEHTİDİNE BAĞLI OLARAK ÇOK SAYIDA SUNİ OLAY
YARATTILAR. BU OLAYLARIN HİÇ BİRİ EMSAL DEĞİLDİR, HEPSİ
DOLANDIRICILIKTIR. ASLINDA ONLARIN DOLANDIRICILIK SUÇLARINA
EMSALDİR. HER BİRİ AYRI BİR DOLANDIRICILIKTIR.
Burada terörist chp ve cemaat tehtidleri, terörist tacizlerden sonra Birkaç
şirketle ilgili suçları içeren ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü suçlayan bir
şikâyet dilekçesi verdim. Savcılıktan cevap bekliyorum. Önceki adresimde ve
şimdiki adresimde komşular polis destekli bir saldırı düzenledi. Beni gece
gündüz taciz ederek, laf atarak ve tehtid ederek yıprattılar. Stres ve
uykusuzluktan vücudum kıllandı, kaslarım eridi, vücudumun şekli bozuldu. Bu
kadar yorgunluğa dayanabilmek için kalorili yiyecekler aldım, enerjiye
ihtiyacım vardı. Bu kaloriler ve uykusuzluk yüzünden hiç yenilenmeden ve
toparlanmadan
21 Haziran 2013 Cuma
Birkaç şirketle ilgili suçları içeren ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü
suçlayan bir şikâyet dilekçesi verdim. Savcılıktan cevap bekliyorum. Önceki
adresimde ve şimdiki adresimde komşular polis destekli bir saldırı düzenledi.
Beni gece gündüz taciz ederek, laf atarak ve tehtid ederek yıprattılar. Stres ve
uykusuzluktan vücudum kıllandı, kaslarım eridi, vücudumun şekli bozuldu. Bu
kadar yorgunluğa dayanabilmek için kalorili yiyecekler aldım, enerjiye
ihtiyacım vardı. Bu kaloriler ve uykusuzluk yüzünden hiç yenilenmeden ve
toparlanmadan yıpranan vücudum yüzünden ömrüm kısaldı. Bana tüm ömrüm
boyunca saldırıp sapık gibi baskı uygulayan ve iftira atan Çiğdem Küçükali
adındaki ülkücü ( Türkeş kıbrırstan gelmiş ve oradaki rum-yunan
milliyetçilerinin Türk düşmanı büyük (megalo) ülküsü’nü (idea) kopyalamış ve
SAYFA : 212 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ülkücülük diye bir şey uydurmuş. O ülkücülük Kıbrısta belki işe yarar ama
İstanbul’da işi eyaramaz) fahişe, ülkücü güvenlik şirketi Tepe Özel güvenlik ve
MHP’ci polisler sürekli saldırdı. Beni sapık olarak göstermek için polis
torpilleri ile zengin olmak isteyen, polis yakınları tarafından kışkırtılmış ve
kiralanmış çok sayıda o.ospu namusuma ve şerefime iftira atacak şekilde
saldırdı, özel ve profesyonel hayatımı mahvettiler. Her adresimde tüm
komşulara paralar yedirdiler, “milyonlarca lira ödül sözü aldıklarını söyleyip
beni gece gündüz tehtid ediyordular” ve her yerde iş polise kalınca bir tane
karı veya bir tana aile ayarlıyor, sapıklardan biri suçu üstlenip diğer sapıklar
sanık yerine şahit olmaya çalışıyordu. Şu an oturduğum sitede önce günlerce
düşmanlarım adına tehtid eden arabalar ve minibüsler geliyordu. Polisler
ispatlamaları için izin verdik deyip beni savunmasız bırakıyor, yıpratmalarına
izin veriyordu. 155′i aradığımda bir tane üniformalı polis gelip savunma
hazırlamak için rahatsız etmişler deyip gidiyordu. Savunma değil, tamamen
plânlı şekilde tüm bedenimi ihtiyarlattılar, paramı yok edip borca batırdılar, iş
bulsam bile çalışmamı engellediler. Gecem yoktu gündüzüm yoktu çünkü
Sultangazi İlçe Emiyet’ten şikâyetçiydim, terör şube daha 12 sene önce beni
tehtdi ettirerek şikâyetçi değilim diye ifade alıp bir tane komiser yardımcısını
kurtarmıştı hapisten (aslında hiç bir polis hapise girmez, her şikâyetçi bir
kazaya kurban gider veya baskı altına alarak şikâyetçi değilim diye ifadeyi s.ke
s.ke alırlar ama bir gün onların da s.ki yiyeceği gün gelir) ve Maltepede bir
sürü asayiş ve şunu ispatlıyoruz bunu ispatlıyoruz oyunu oynayıp gece
gündüz yıpratıp paramı ve mesleğimi batırmaya çalıştılar. Gece gündüz seks
muhabbeti yapan şerefsizler beni uykusuzluktan öldürüyor, her şey bittikten
sonra adi aynasızlar gelip bunu bir komşu kavgası olark gösterip yargısız
infazla işi bitirmeye çalışıyor. 15 senemi yediler, ömrümü 40 sene kısalttılar
ama herkes kocaman popolu tesettürlü g.tü yere yakın polis eş ve analarının
bana bu ilçeden nasıl saldırdığını gördü, şikâyetçi olduğum emniyet
müdürlüğü ve hastane çalışanı üçkâğıtçıların akrabaları topluca vurdu, beni
yıprattı, burada her biriyle yani binlercesi ile uğraşmak mümkün değildi ama
polis açık destek veriyordu. İspatlamalarına izin veriyoruz deyip beş parasız
bırakıyordu beni. Bana bakın aynasız pislikler, dolandırıcı şerefsiz olduğunuz
için ben sizin şehit olabilecek vasıflara sahip olduğunuza inanmıyorum.
İnşaatya veya fabrikada kaza geçiren bir işçi sizden daha namuslu ve daha
şereflidir. Allah sizin avantalarınızı hediyelerinizi ve rüşvetlerinizi müsait bir
yerinize soksun. Ayrıca çok önemli bir uyarı : Tepe Özel Güvenlik şirketinin
mafyası var. Şirketle sorun yaşayanlar çok pis bir dolandırıcı ve p.ç çetenin
saldırısına uğruyor.
Esenyurt bölgesine uğradım, nüfus müdürlüğü binasını koruyan akdeniz
güvenlik elemanları “dün ölecektin, seni pkk kurtardı” diye bir laf ettiler.
Saçmaladılar, başörtülü o.ospu bacı numarasından sonra iş yaptığım kişilere
de dil uzattılar. Para kazanacaktım o gün, o nedenle sabahın sekizinde aradı
HSBC ve hesabımı dava edeceğini söylemeye başladı, ısrarla saldırıp hep aynı
SAYFA : 213 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
şeyi tekrarladı. Ödeme yapacağımı ve cuma günü son demiştiniz, cuma ödeme
yapacağım dememe rağmen sapıkça saldırıp kredibilitemi yok etmeye çalıştı.
HSBC’yi tepe özel güvenlik şirketi koruyor, kredibiliteme saldırma teşebbüsleri
oradan kaynaklanıyor. Ödeme yapacağımı tekrarlıyordum, beni çıldırtmaya
çalışıyordu arayan kadın. 0 212 366 36 94 numaralı telefonla aradılar ve ödeme
yapmamı istemedikleri sabahın köründe, yani 08:31 gibi saldırdılar. Öğleden
sonra ödeme yaptım. Sitedekiler tüm mahalleye laflar yaymışlar, bakkal bir
terbiyesiz laf etti (bana saldıran şantiye ondan alışveriş yapıyor ve aylardır
bana laf atıyor ama yüzüme konuşmuyordu) ve ona mahkemelik olduğunu,
savcıya şikâyet ettiğimi söyledim.
Annemin eylemlerini red edip kendisinden savcılıkta şikâyetçi olmuştum,
hukuki dolandırıcılık yapmak için dün birkaç parça eşyamı kargoya verip bir
daha aramamamı söyledi. Kardeşimin telefonundan aradı, zaten onunla
konuşmuyordum. Esenyurt bölgesinde sorun çıkaran olursa, gerekeni
yaparım. Bir börekçide çay içerken telefonla konuşuyormuş gibi yapıp bir ton
iftira ve hakaret eden bir kahpe ve yan masada oturan bir p.zevenk vardı.
Bilişim eğitimin beni boynuzlanmaya izin veren şerefsiz diye damgalamak için
iftira attığını falan söyledi, sapıkça sinir etmeye çalıştı. Bilişim eğitimin kendisi
p.zevenk bir dershane, karıları bana gösterip başkasına veriyordu. Sonra gelip
görüşelim, konuşalım diyen karıları red etmiyordum, konuşalım diyordum ama
escortlar benim için daha saygındı. O boynuzlama meselesi de saçma, hiç
birini kız arkadaşım olarak bile kabul etmedim. Dershanenin seks olayı
yaratmak için ayarlamış olduğu motorlardı hepsi, benim de onları s.kip atmaya
itirazım yoktu. Onlar benim kadınım olamaz ama bu iftiranın bedelini diyetini
ödeyecek bilişim eğitim.
19 Haziran 2013 Çarşamba
22-24 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası
Harbiye’de Enerji Kimlik Belgesi kursuna gittim. O kurs boyunca açıkça
saldıran ve ailemden destek alan komşular beni uykusuzluktan öldürüyor,
hatta o kadar rahatsız ediyordular ki yerimde duramıyordum. Değil uyumak,
kafamı toparlamam mümkün değildi ancak o zaman iç işleri bakanlığının
soruşturma açmasını istediğim ve şu an kendi kendisini soruşturan Sultangazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü sınırları içindeydim, polisten hayır yoktu. Odadaki
kursu nasıl mı geçtim? Öğretmeni boşverdim ve 40 dakikada bitirdim ders
notlarını. Dersin eğitimeni Kadıköy şubesinden gelen Şirin hanım idi ve kürt
olduğu için tüm sınıfı kışkırtıyordu. Avrupa yakasının kontrol mühendisi
Hasan Ünal da “hastane sana gücünü gösterdi” diye laf attı. Bir sürü olay
gelişti, derse bin bir zorlukla gidiyor, tramvayda bile taciz ediliyordum. Ancak
odanın verdiği öğle yemeğinden geri dönerken odanın önünde ülkücüler
slogan atarak geçti, arkalarında çevik kuvvet polis vardı. Ülkücüler laf atıp
SAYFA : 214 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
sataştı, cevabını aldı, çevik kuvvet polisi beni aç kalacaksın diye tehtid etti.
Sultangazi’deki adam yaralama davasını kazandım.
Gaziosmanpaşa’da otelde tam şikâyet dilekçesi metnini yazıyordum ki bana iş
verdiler ve buraya Maltepe’ye getirdiler. Daha otele yerleşir yerleşmez hem
CHP hem şeriatçılar saldırdı. Her türlü saldırı içindeydiler, genç kızları
yanımdan geçirip olay çıkarmaya çalışıyordular, bir yandan açık şekilde köpek
gibi bağırıp saldırıyor, taciz ediyor ve tehtid ediyordular. Ted Rönesans Koleji
şantiyesinde işe başlayınca burada da “odaya destek çıkıyoruz, şantiyede
çalışmanı Bakırköy istedi, internette faşist slogan, kürt halkı hakkında kötü
şeyler yazma, seni kürt kadının namusu için öldüreceğim, kürtler adına ceza
verdik sürüneceksin….” v.b. laflar atarak bana saldırdılar. İftira atıp işten
kovdular. Bu bölgede görevli olan ve kod adı değil, gerçek adı Şirin olan oda
kontrol mühendisi tam gaz vurdu. Bütün bölgeyi kışkırttılar. Hiç kimse iş
vermedi bana, birkaç kişi iş verdi ama deneme amaçlı çalışma istediler.
Evimde sitenin yanındaki, yani kapıma 5-10 metre uzaktaki yoldan siyasi
tehtidlerle ve tacizlerle iki ay boyunca taciz edildim. Polis desteği aldılar (yani
polis taraflı davrandı ve benim savunmasız kaldım) , 155 ve diğer polis ihbarşikâyet birimleri destek vermedi. Burada beni uykusuzluktan öldürdüler, değil
çalışmak delirtecek kadar rahatsız ediyordular. Polisin yüzüne vurdum taraf
tuttuklarını , burada bir asayiş olayı olarak gösterdikleri her şeyi. Komşular
birkaç iftira atıp tüm Maltepeyi kışkırttı, Maltepe otel de evden gönderdikleri
filmleri çöpten almış, o filmler 300-400TL değerinde orijinal filmler idi ve
bahaneyi bulup beni tüm bölgeye pornocu diye duyurmuşlar, vurmak için
bahaneyi bulmuşlar. Filmler içlerinde birkaç sevişme sahnesi olan ve porno
olmayan filmler idi ama üreticisi playboy idi ve ben evden bilgisayar dvd’lerini
istemiştim, filmleri değil ama onları da kasıtlı göndermiş annem, hatta
ömrümde hiç kullanmamış olduğum bir deli ilâcından tek küçük doz koymuş
grip ve soğuk algınlığı ilâçlarının, aspirinlerin arasına. Polisten hiçbir şey
ispatlanamaz garantisi almışlar, herkes sınırsızca ve özgürce vurdu.
Korkusuzca saldırdılar, varoş tipli şeriatçı karılar dört koldan saldırıp sataşıyor
ve kavga çıkarmaya çalışıyordular. Sürekli ayarlamalar yaptılar.
Varoş karılar saldırıyor deyince bu defa etrafımda zengin tesettürlüler
dolaşmaya ve laf atmadan taciz etmeden yerlerinde durmaya, zengin arabalı
tesettürlüler görünmeye başladı…
Burada kapalı bölge oluşturup beni yok ettiniz dediğimde çılgınca ve köpek
gibi saldıra saldıra her gittiğim iş yerinde kavga çıkaran, sokakta beni takip
edip taciz eden şeriatçı ve kılıçdaroğlu chp’si takımı, birden kapalı bölge,
devlet içinde devlet konusunu ortadan kaldırmak için beni destekliyormuş gibi
davranan insanlar dolaşmaya başladı etrafımda…. Hiç kimse iş vermiyor
işverenlerin bir kısmı sataşıyor, beni taciz ediyordu….İş verenlerin istediği
projeleri yapamıyordum çünkü evimde bir şey yapmam mümkün değildi…
SAYFA : 215 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Beni beş parasız bırakıp chp’ci belediye ve muhtarlık beni belediyenin sosyal
yardımlaşmasına gönderdi, orada kiramı ödeyecek para vermek yerine beni
ortadan kaldıracak, deli raporu çıkarıp iş göremez gösterecek, yani chp’nin en
başta yapmak istediği ve davacı olduğum bakırköyün yapmak istediği şey idi.
Yani beni chp bölgesine çekip İMO , CHP, AKP, MHP tam gaz vurdu. Bu üç
partinin de işine gelmeyecek açıklamalar yapan ve onların komik yönlerini
ortaya koyan bir adamdım yıllardır. Bunlar siyaset yerine bir sürü vukuat
çıkardılar, özel hayatımla ilgili iftiralar ve yıpratmalar yaptılar. Hukuki
ehliyetimi ve davacı olma hakkımı gasp etmek için beni iş göremez, yani
kafadan sakat göstermek için çok sayıda asayiş suçu işlediler.
Bana iş verilmesini engellediler, evde de huzursuz ederek çalışmamı
engellediler. Bir yandan da Hatice diye bir bahane uydurdular, onu
kovuyordum ama inatla geliyordu. İnsan bir oturur konuşur, adam gibi anlatır
ama onlar sediğim kız olduğunu söyleyip beni basamak olarak kullanmaya, bir
kırostar çıkarmaya ve beni kırostarın eğlencesine aşık göstermeye
çalışıyordular. Yani kırostara reklamı için benim ömrümü yediler….Bu nedenle
duygu sömürüsü ile bana “şerefsiz” diye iftira atan o hatice midir neticemidir
nedir yanıma yaklaşamıyor, kovuyordum.
Sonuç olarak beni kiramı ödeyemeyecek kadar çok maddi ve manevi zarara
uğrattılar, terör saldırısına uğradım ve bu polis destekli bir saldırı oldu. Konu
ile ilgili şikâyetimi savcılığa verdim, haber bekliyorum. Eğer gelmezse
savcılığa gidip soracağım. Ben hepsi ile zıt siyasi görüşteyim. 2009 yılında
mahkemede nasyonel sosyalist ( nazi diye bilinir) olduğumu ve neofaşist
görüşten ( yani şiddete dayalı olmayan milliyetçilik) olduğumu anlatmış ve
yasal olduğunu ispatlamıştım, siyasi görüşüm anayasal düzenin destekçisi ve
koruyucusu olduğu için devlet içinde devlet hedefi olan kılıçdaroğlu chp’si ve
şeriat hedefi olan akp benden çılgınca nefret ediyor, akp’li belediyede rüşvet
trafiğini bildiğim için problem var, susturmak ve yok etmek istiyorlar.
İki şantiyenin sorumluluğu bana ait. Üç tane daha alacağım ancak ben boş
adam değilim, proje desteğimi veriyorum, kontrollerimi yapıyorum, ne iş
yaptığımı biliyorum. Bir yandan da üç şantiye daha arıyorum. Performans
analizi ile ilgili iş sözü aldım bekliyorum. Bugün yarın belki cevap gelir.
Görüştüğüm işyerleri var.
Eğer rakip siyasi görüş saldırısı veya tehtidi olmazsa ve polis işini yaparsa
ayda 4 bin lira civarında gelirim olacak. Diğer yandan bu sitede davacı
olduğum kişilerden söz ettim, beni beş parasız bırakıp kendi bölgelerine iş için
getirip yıprattılar, çok vukuat çıkardılar. Oturduğum site bana düşman olduğu
için 10 yıl tımarhane tehtidi savuruyorlar. Onlar kendileri saldırdı çünkü bunu
davacı olduğum şantiye istedi. Kendileri iftira atıp kışkırtıcılar ayarladılar.
Maltepeye ayak bastığımdan beri problem yaşıyorum, beni beş parasız bırakıp
bekâr olmamı istismar ederek iftira ve dolandırıcılık yapıyorlar.
SAYFA : 216 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
16 Haziran 2013 Pazar
Dava İSTANBUL VERGİ DAİRESİ İHBARLAR Tazminat Davası
Bugün Maltepe Belediyesi’ne gittim. Belediye CHP’nin, benim mahalleni
muhtarlığı da CHP’nin. Burası CHP bölgesi. Burada kapalı bir bölge oluşturup
iki ay boyunca saldırdılar. Polis tüm saldırılara göz yumdu, karakoldan
karakola gittikçe az kaldı diyordular. Arkdamdan gülüp gün sayıyordular.
Öğrencilik yıllarımda, terörle mücadele komiser yardımcısını bana küfür
etmekle suçladığım için son işyerim Ted Rönesans Koleji şantiyesinde görevli
Tepe Özel Güvenlik şirketi beni kaçırıp tımarhaneye kapatmıştı, orada
damarlarıdaki tüm kanı boşaltıp bedenimin fizyolojisini bozdular. Tüm hayatım
kaydı, üreme sistemimi mahvettiler ama ondan önce ülkü ocağıda beni
zehirleyip günlerce halsiz ve ateş içinde tuttular. O haldeyken, yani tüm
vücudum yanarken sağ kalıp kalmayacağımı merak ediyordum.
Seneler sonra yine burada bu bölgede sorun çıkardılar. Beni bir daireye
kapattılar ve sabaha kadar tehtid ettiler, olaylar çıkardılar. İl emniyet konudan
haberdar olduğu için önce il emniyete başvurdum. Telefonda defalarca kavga
ettim. İlçedeki emniyete geç başvurmamın nedeni buydu. Bölgede destek
alamadım, şantiyede bana “faşist seni süründüreceğiz, kürt halkı için sana
ceza veriyoruz” tehtidi ile işten atmaları ve patronu şikâyet etmek isteyince
sokaktaki gürültülü laf atma ve tehtidlerden sonra komşuların kapımın
önünden bir karıyı üç defa geçirip bana laf atması ile iftira atması, daha sonra
kapımın yakınında konuşan kızlar ve kadınlar ayarlaması ile kim olduklarına
bakmamla birlikte bir sürü cinsel iftira attılar. Ödül sözü aldıklarını ve onlara
milyonlarca lira vereceklerini söylediler beni orada taciz ve tehtidle batırırsalar
ve iftira ile tımarhaneye kapatırsalar. Özle güvenlik o daireyi göstermişti bana
ve daireyi bana sitenin özel güvenlik görevlisi kiralamıştı. Sitenin özel
güvenliği geceleri polis çağırdığımda polisi geri gönderiyordu ve beni tehtid
ediyor, sert konuşuyordu. Aslında her şey patronumun her şeyden
habersizmiş gibi davranması ve beni dava açacağım günün öncesi iş
görüşmesine çağırması ve CHP bölgesine getirerek işsiz bırakması idi. Burada
da işsiz kalmak istemiyorsam, aç kalmak istemiyorsan internet sitesini
kapatmam gerektiğini söyledi.
Önce beni CHP bölgesine getirerek aç bırakma tehtidi ile internet sitemi
kapatmamı istediler, sitede cemaat ve CHP alehine yalan olmayan, yüzde yüz
gerçek bilgiler vardı, CHP’nin kürtçü halkçı (Türk ırkı düşmanı) yönetimini
yerle bir edecek bilgiler. Bana iki aya yakın saldırdılar bu bölgede. Her gittiğim
yerde olay çıkarıp normalin üzerinde masraflara girmeme neden oluyordular.
Yani normalden fazla para harcamak ve sağa sola koşturmak zorunda
kalıyordum. Karakollar olay çıkarmaya ve oyalamaya çalışıyordu. Maltepe
emniyeti şikâyet edip terör olayını asayiş meselesine çevirip kurtulmak
istediklerini söyleyince oturduğum sitedeki milyonlarca lira ödeme sözüyle
SAYFA : 217 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bana saldıran komşular ve saldırgan cemaatçiler olayı pornocuyu ayıplama
olayına çevirdiler.
Tehtidle ilâç kullandırtan hastaneden hakime olayı anlatarak kurtuldum. Bu
nedenle bu bölgede beni sürekli sinir edip, evimde delirtecek kadar taciz edip
ve sürekli huzurumu bozarak beni halden hale soktular, ilâç kullanmadığım
zaman hasta olduğumu iddia etmek için taciz altındaki resimlerimi çekmişler
ve onları hasta diye göstermeye çalışıyorlar. Çılgınca taciz eden şeriatçı polis
ve memur yakını karılar beni sinir edip resimlerimi çekiyor , bir yandan da
asayişten destek alıyor (0laylar ispatlanmaz diye söz almışlar), asayişi dava
ettiğimi söylyerek uyarıda bulundum. Benimle dalga geçen ve gönderen polisi
konuyla ilgilenen polis diye gösterdiler. Yani suçlamadaki sanığı gösterip bu
ilgileniyor deyip kurtulmaya çalıştılar. Aylar yıllar kaybettim.
Buralarda kapalı bir bölge oluşturdular, bugün belediyeye giderek söyledim
yasadışı kapalı bir bölgede beni yıprattıklarını. Birkaç saat sonra beni
destekleyen ve benim hakkımda güzel şeyler söyleyen insanlar dolaşmaya
başladı etrafımda. Amaçları chp devlet içinde devlet cumhuriyetinde
yıpratıldığımı ve batırıldığımı inkâr etmek. Bugün bir de askeri bölgeye
uğradım, bir saatten kısa bir süre içinde evden para geldi. Cebimde 2TL para
kalmıştı, açlıktan öleceğim diye cesaretlenmiştiler. Askeriyenin beni dikkate
SAYFA : 218 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
almasıyla kapattılar çenelerini ve para gönderdiler ama işledikleri suçları
affetmeyeceğim. “Şikâyetçi değilim” diye ifade alamazlar benden. Hastaneyi
dava edeceğimi söyledikten sonra daha önce psikopat ve katil gibi sert
konuşan doktorlar karşıma neşe üstün’ü çıkardı ve kadın teklif ediyor gibi
konuşup alınacak veya beni dolandıracak şekilde konuşmaya, arasıra duygu
sömürüsü yapmaya başladı. Annem de onlardan yana olduğu için bazı bilgileri
çarpıtarak neşe üstün’ü destekleyecek şekilde veriyordu. Kadın adice iddialar
ve iftiralarda bulunarak benim tepkimi çekiyordu, tepki olarak sert
konuşuyordu. Kadına paran yetmez tazminatımı ödemeye deyince duygu
sömürüsü yaptı. Mesele tazminatın sadece şahsı ile ilgili olmaması ve tüm
hastanenin ve doktorların bana 15 sene eziyet etmiş olmasıdır. Orada duygu
sömürüsü yapıp sert tepkiler aldı benden, aslında benim elimde güç yoktu,
sadece ölümüne karşı çıktım, cesaretim oradandı. Bir daha görüştürmediler
kahpeyle beni. Ceza veriyoruz diye konuşmaya başladılar. Ceza vermesi
gereken mahkemenin hakimiydi.
Bir yandan da Halûk Bozkurt’u dava edeceğim belliydi çünkü benim işlerimi
batırmış ve beni işsiz bırakmış, çalışma hakkıma saldırmış bir it idi. Bu
nedenle ben niyetli olmadığım zaman beni iftar yemeğine çağıran ateist ilçe
başkanı kasıtlı olarak kavga çıkardı, benim aldığım kaliteli ve ileri eğitimi
üstünlük ve başkalarına hava atma olarak gösterdiler. Kavga çıkardılar ve bir
şerefsizin anasına küfür ettirdiler, benim anamla ilgili cinsel espiriler yapan bir
şerefsize. Böylece beni kendisini bu milleten üstün sanan ve devlete düşman
gösterdiler. Milletçe vuruyoruz deyip CHP bölgesinde şeriatçılara ve
CHP’cilere vur emri verdiler.
Polisler günleri sayıyordu, az kaldı diyordular. Benim tüm hikâyemi
biliyorsunuz ama mart 22-24 arasında istanbul inşaat mühendisleri odasında
enerji kimlik belgesi kursu vardı. Son günlerde odanın önünden ülkücüler
slogan atarak geçtiler, arkalarından çevik kuvvet polis, oda da zaten
kılıçdaroğlu chp’si. Orada önce ülkücüler laf attı, sözlü dalaş ayarladılar. Polis
aç kalacaksın diye tehtid etti ve bu bölgeye getirip aç bıraktı. Ama sadece
köpekler aç kalınca yalvarır, ben yalvarmadım. Olay başka, bir sürü şerefsiz
iddiayı nazik konuşarak dile getirdiler, küfür ve tehtid ettirdiler. Kendilerini
tehlikede gösterdiler. Bi sittirip gitseler de hiç kimse tehlikeye girmesin.
Bıktım bu ipnelerden. Valilik memurunu dava ettim, soruşturma emri verilecek,
soruşturma sultangazi ilçe emniyetten yani kendilerini soruşturup masum
bulan ipnelerden il emniyet organize şubeye gidecek. Sonra işin içine terör
şubedekiler girecek ama aralarında suçlananlar var. Maltepede işimi bitirdiler
ama o İMO’daki uyduruk gösteri var ya, söz dalaşına girdikleri, senelerece
yaptıkları saldırıları kapatmak için perde olarak kullanılacaktı ve 15 senelik
kavga 3 ay önce başlamış gösterilecekti.
SAYFA : 219 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Maltepe polisi kanıtsızlık ve ispatsızlık garantisi vermiş, kanıtlayamaz diye
hava atıyordular. Onlar kanıtlayamaz diyorsa ben diyorum ki onlar bir taraf ve
ben diğer tarafım. Yani onların da şahidi yok. Beni işkence sayılacak kadar çok
yıpratan site sakinleri (sadece mahalledeki karıları kışkırtan kürt kuaförü
tanıyorum) milyonlarca lira para sözüyle beni akıl hastanesine şikâyet etmiş
ve bana saldıran özel güvenlik şirketi de şahit gösterilmiş falan. Doktor
abdullah adındaki ipne küçükyalı karakoluna gittiğim ilk gün karakoldan
çıktıktan on dakika sonra beni telefonla aradı ve ilâç muhabbeti yaptı çünkü
ilçenin polisine başvurduğum an saldırdı. Küfür edip kovdum. Terör şubeye
gittim ve orada komiser bilal adındaki …. kanıtların yok kabullen dedi, kanıtsız
bıraktılar ve daha çok eziyet ettiler günlerce.
Bir de bir sene önce kurmak istediğim şahıs firması CevatÇa ( ingilice,
fransızca, rusça gibi cevatça, yani cevatın dili ve tarzıyla, milliyetçi bir şirket,
anayasal düzeni destekleyen bir şirket, anayasal düzen karşıtlarına çalışma
fırsatı vermeyen ve onları terörist sayan, hiç bir şekilde rüşvet vermeyen ve
rüşvet isteyenler şikâyet edip dava eden bir şirket) neden kurulmamalı diye
düşünüyorlar. Şirket kurulmamalı çünkü eğer şirket sahibi, yani ticaret yapan
adam olarak tazminat alırsam tazminatı karşılayamazlar. Beni basit işçi
gösterip asgari işçi ücreti üzerinden tazminat ödemek için tüm hayatımı
batırdılar. Ayrıca beni ilâçla yaşatmak için ve tazminatsız bırakıp gençliğimi
yiyen memur sürülerini tazminat vermekten kurtarmak için ilâç almadığım
zaman çok tehlikeli, iş göremez ve hasta göstermek zorundalar.Bu nedenle
özel hayatıma, profesyonel hayatıma, cinsel hayatıma saldırıp bir o yana bir bu
yana koşturmama sebep oldular, çok para harcattılar, çalışacak koşulları yok
ettiler. Yani bitirdiler beni bu bölgede, namusuma da bedenime de cebime de
saldırdılar. Herşeyi Halûk Bozkurt p.zevenginin memurlara rüşvet olarak
verilecek o.ospuları çalıştıran god.ş olduğunu örtpas etmek için. Anlat anlat
bitmez. Sitedeki kiralık sapıklar beni rahat bırakırsa biraz çalışacağım bu gece.
Bunların son iddiaları da şu ki “yargısız infazı sevdirmek için yaptık her şeyi”
diyorlar, çok sayıda memur çingene olayı var ve bu çingenelerin benim
cüzdanıma ve s.kime saldırmalarını, kıskandıkları paralı hayatımı
mahvetmelerini asalet olarak göstermek için beni çok karalayıp çok kötü adam
olarak gösterdiler, yani yargısız infaz yapan soysuzlar adam kaçırma, can ve
mala saldırı, çalışma hürriyetini tehtid ve çalışma hakkına saldırı, adam
yaralama gibi suçları kahramanlık olarak göstermek istediler…. Beni şerefsiz
tımarhaneye kapatıp şerefsiz köpek memurların eline verecekleri gün hiç
gelmeyecek……Para kazanmamı engelleyen herkesi dava edeceğim, parasız
bırakanların da anasını ağlatacağım….
15 Haziran 2013 Cumartesi
BU GÜNLERDE İŞ ARIYORUM…. Dava İSTANBUL VERGİ DAİRESİ İHBARLAR
Tazminat Davası Terörle mücadeleyi suçlamıştım, bugün oradaydım gerginlik
SAYFA : 220 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yarattılar. Cevaplarını aldılar. Anne baba muhabbeti, annenin kız kardeşin
yanına dönersin ayakları. Ulan kaç senedir aynı numara. Tüm Maltepe
Emniyetten davacı oldum. Adliyeye girerken yağmur yağıyordu. Yağmura
yakalanmamak için viyadüğün altında bekledim. Baktım bir kız otopark kısmı
altından geçiyor, ben de otopark kısmına koştum. Otoparktan, yani meydanın
altında geçerek koştum, bir erkek benden önce koştu. Orada şahitsizlik
yaratmış olabilirler. Güvenlikçiler her girişimde aç kurt gibi bekliyordu, bu
gidişimde sohbet yarattılar. Böyle güle güle eğlene eğlene konuşmaya
başladılar. Aynı şeyi Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde yaptılar asliye ceza arşivi
odasında, katiplikte mi öyle bir şey. Biri benimle konuşuyor, diğeri diğer
taraftan atlıyor, yani üç dört kişiyle aynı anda konuşunca aklım karışıyor. Üç
dört kişi aynı anda berbat şekilde saldırıyor, anlamsız gelecek laf koparmaya
çalışıyordu. Telsizden “bizi varoş yapan şerefsiz” diye laflar geliyordu. Adliye
içinde batırdılar beni, nöbetçi savcı almadı şikâyet dilekçesini, pazartesi gel
dedi. Güvenlikçiler deli raporu ayarladı, hastaneye sevk ayarladılar diye
gürültü patırtı başladı. Ama bir şey yapsalarda yapmasalarda, yani ortada bir
resmi işlem olmasa da aynı soruyu güle eğlene defalarca sordukları için
kafamı karıştırdılar çünkü üç dört kişiyle konuşuyordum aynı anda. Yaptıkları
numaralardan biriydi. Diğer konu da her gidişimde sorun çıkarmaya çalışmak
idi. Güvenlik şirketleri devlet kurumlarını koruyor da bizi kim koruyacak bu
özel güvenlik şirketlerinden. Bir sürü spekulasyon söz konusu, her gün başka
konu. Tek bir şey söyleyeceğim, bir ton laf bir ton gürültüü, onların söylediği
hiç bir şey kabul etmiyorum. Birkaç örnek vereyim ki çenelerini kapatsınlar.
Bundan sonra yazı yazacak internet param yok. Evde 10-15 yumurta kaldı,
çevreyi de kışkırttılar iş bulamamam için. Birkaç örnek: 1. Devlete küfür
ediyormuşum. Rüşvetçilerin ve görevini kötüye kullananların ta anasını
avradını….Diğerleri onlara destek verip üzerine alıyor lafları ve bunu devlet
meselesi yapıyorlar. Yani aynı suçu işlemiş meslektaşları destek veriyor. 2.
Savcıya zamanında küfür ettiğim için 15 sene hapis yemişim yargısız infazla.
Alâkası yok, savcı tehtidle benim tek kelimesini söylemediğim ve anlamadığım
bir şikâyet dilekçesini zorla ve tehtidle imzalattığı için kendisine “şerefsiz”
demiştim. Bu küfür değil. Mesleğinde asaletini kaybedenler şerefsizdir. Savcı
asilce davranmadı. 3. Yıldız üniversitesinde bir memura küfür ettiğim için on
yıl hapis vermişler yargısız infazla. O şerefsize o gün ettiğim lafı aynen
tekrarlıyorum ve altına imzamı atıyorum : “seninle işim bitmedi daha o.ospu
çocuğu”. O kıyafetim marka olduğu için, yani pahalı elbiseler giydiğim için
bana laf atan ve ne istediğini sorduğumda benim yasal haklarımı sinkaf
edeceğini söyleyerek küfür eden ve dövmeye kalkan iriyarı çam yarması.
Suçlu ve güçlü olarak polise de şikâyet etti onunla dövüşmedim diye, polisi de
onu da şikâyet ettim. O şikâyet yüzünden bugün terörle mücadele işini
yapmıyor, çünkü ben haklı çıkarsam terörle mücadele yardımcı komiseri
tutuklanacak. Onlar bu konuda taraf. Sonuç itibariyle tüm maltepe emniyet
müdürlüğünü suçladım. Soruşturma var. Ancak adliyede olay ayarlamaya
çalıştılar. Tesettürlü kahpelere dikkat edin çünkü sizin hakkınızı helâl
SAYFA : 221 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
gösterece bir münafık imam her zaman bulunur. Size kelime oyunu oynarlar,
kızdırırlar, küfür ettiler, duygu sömürüsü yaparlar. Ama bir şey uydurup
haklarınızın ırzına geçerler. Şeriatçı ararsan beni her gün taciz eden tesettürlü
polis aileleri yeter. Daha ne diyeyim. 4. Bir de şeriatçı kadınlar sürekli taciz
ediyor, bir tane tesettürlü ayarladılar. Paralı mühendis olduğumu düşünüp
binbir cilve ile kendisini sevdirmeye çalışıyordu. Süslenip hareketler
çekiyordu, sonra şantiyedeki bölücüler vurdu. Onlarla ortak çalışan bakkaldaki
kız çok oynaşıp sorun çıkardığı için bana hakkını ver dedi. Önemsemedim,
birkaç saat sonra onu solmuş halde gördüm. Tatmin oldum diye bir şey dedi.
Neymiş hakkımı vermişim o yüzden beni tımarhaneye kapatmaları hakmış.
Yani benim ömrümü almak için kendisini parmaklayan bir geri zekâlıyı bahane
olarak gösteriyorlar. Bir sürü sapık. Bu din de değil, siyaset değil. Bunlar
hangi mezhepten bilmiyorum ama çok geniş onların mezhebi. Kısacası bir
sürü saçmalık. Ha bir şey daha… 5. Ben rüyamda akıl hastanesini
görüyormuşum, orayı hayal ediyormuşum, seviyormuşum..Birkaç siyasi
pislikten şikâyetçi olduğum için ve yerel seçim yaklaştığı için parti ve cemaat
olarak vurdular….Tek kişiyim, çalışma hakkıma saldırı, can ve mal güvenliğimi
tehtid, maddi ve manevi zarar vermekle suçluyorum bölgedeki şeriatçıları,
kürtçüleri ve CHP’cileri…. Bir de tek bir sözüm var….EK İFADE
VERMEYECEĞİM, ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİMİ DİYE İFADEYİ HİÇ BİR BASKI ALTINA
VERMEYECEĞİME NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM…
ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM DİYE İFADEYİ ASLA ALAMAYACAKLAR…DAHA ÖNCE
AİLEM ZARAR GÖRÜR DİYE VERDİM O İFADELERİ, AİLEM ONLARLA ORTAK
ÇIKTI…ARTIK SONUNA KADAR, ÖLÜMÜNE….
12 Haziran 2013 Çarşamba
BU GÜNLERDE İŞ ARIYORUM…. Dava İSTANBUL VERGİ DAİRESİ İHBARLAR
Tazminat Davası Dolaşıp iş arıyorum. Şantiyenin kamyonlarından biri yine
park etmiş dairemin önüne gürültü yapıyor ama ufak bir hile var, erkek sesi
değil bir şekilde telsizle galiba açık ve seçik bir şekilde kadın sesi ile taciz
ediyorlar, saçma hileler. Ama gerçek seslerden söz ediyorum. İki kadın kapıya
geldi ve “akıl hastanesine kapatılacaksın” diye tehtid ettiler, iç çamaşırlarımla
olduğum için çıkmadım. Bir de akıl hastanesi teşhisi var diyor kahpeler , onları
kiralayan Tepe Özel Güvenlik Şirketi p.çlerinin beni kaçırarak iftira ile
koydurduğu teşhis. Daha sonra tüm özel ve ekonomik, profesyonel hayatıma
müdahale ederek benim hayatımı, gençliğimi elimden aldılar. Tazminat
alamam için iş durumumu bozdular.
11 Haziran 2013 Salı
BU DOSYALARI BİR İNDİRİNİZ VE BAKINIZ LÜTFEN Dava İSTANBUL VERGİ
DAİRESİ İHBARLAR Tazminat Davası Davacı olmak için haftalardır
uğraşıyordum. Soğancıoğlu’na uyarı mesajı çekmiştim ama kiraladığı 24
saatlik saldırı düzenleyen fahişeler gece gündüz taciz etti. Polis geldi
SAYFA : 222 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
çağırdığımda, polisi kandırıp gönderdiler, polis inanmaya dünden razıydı
geçen günlerde. Bir defa uğradı günlerce 155′i aradığımda. Bu arada beni
kafamı toparlayamayacak kadar ağır bir taciz ve işkence altında bıraktılar ve
tek satır yazı yazamadım, bir kitap bile okuyamadım. Holdingler geçmiş
harekete, Rönesans-Bilkent- Fema (Rızvanoğlu paravan şirketler grubu Fema
– Ankas – İntes – … ve KİK müfettişlerinin merhametine bağlı ayakta kalan bir
sürü paravan şirket ve kamu ihalesi, çoğu dava edilmiş) , Soğancıoğlu, Artun,
Pramit, Pirizma (şirket sahibi pramit yapı denetimi ltd. şti. isminde bir”i” harfi
eksik bırakmış ve kurduğu ikinci şirket pirizma‘da bir “i” fazla koyarak eksiği
tamamlamış) . Para kaynakları sıfır, günlerce beynim acıyıncaya kadar
sataştılar, anama sövdüler, tehtid ettiler, bir sürü saldırı. Şikâyet dilekçesi
yazdım, internet kafenin bilgisayarında bıraktım, anında ulaştı polisin eline,
polis ben savcının kapısındayken dayandı kapıya, çamur attı, savcı sağ olsun
beni dikkate aldı… Artık bakalım ne olacak, birkaç holdingin parası mı önemli
benim meslek hayatım mı? Aslında bu ilginç oldu, göreceğiz devlet neler
yapıyor. Beni para babalarına karşı koruyacak mı dalgasına gelmeyin, zaten
kavganın konusu benim para babası olmamı engellemeleri, tarafsız bir şekilde
izleyip eğlenin. Ne diyeyim ? Ben bu günlerde iş bakacağım. Bu arada
komşular aylarca sapık gibi vurduktan sonra son günlerde işi “pornocu”
iftirasına çevirdiler, Maltepe’ye geldiğim gün başladı sakallı leprikornlar
saldırmaya, bir de genç kız ayarladılar durup dururken sataşan “ne
bakıyorsun” diye. Bakmamın sebebi baba kız iki metreye yakın olmaları idi,
uzun boylu idiler. Yani sapık leprikorn şeriatçı cemaatçiler vurdu mu bir
bahane bulur her zaman. Bir gece Hacıoğlu’na gittim, orada bir tane cüce
(belki de oranın müdürü veya müşterisi) çıldırmışçasına arıyordu polisi ve
şikâyet ediyordu, inanılmaz saçma ve sapık şeyler söylüyordu. Ne istediğini
anlamam için masanın diğer ucuna oturup onun yüzüne bakacak şekilde
yerleştim, konuşmak yerine cinnet geçirerek kaçtı, geri gelip gelip saldırdı.
Sadece nesscafe içmeye gitmiştim, sonrada paket servisi ile eve dürüm
isteyince de telefonda spariş alan kız “a.ına koydu” diye küfür etti. Yani bir ton
iftirayı kendileri atıp, yatak odama kadar girip oradakileri iş yerine veya başka
yerlere taşıyıp bir şey kazanmaya çalışan dolandırıcı lepricorn sürüsü.
Korkuları yok yaratıcıdan. Bir de bugün bir tazminat konuşması var
sokaklarda, benim tazminattan falan haberim yok. Annem veya babamla
anlaşan birileri varsa annem ve babam sanıklar arasında, beni öldürüp kendi
aralarında cinayet ödülü vermesinler, sosyal ve ekonomik cinayet işlemeye
çalışıyorlar. Ama her gün bir sürü spekulasyon var, bana hiç kimse tazminat
ödemedi, dolandırıcı avukatım bir vurgun yaptıysa ondan davacı ve
şikâyetçiyim. Zaten Halûk Bozkurt’un sürüsünden hiç kimseye güven olmaz,
emniyet müdürü olsa takmam Halûk Bozkurt sürüsünden olunca ki o H.
Bozkurt da Harun Hasan Öge’nin (mafya dizileri seyredip suç işlerken
kendisini değerli adam olarak gören, üç kuruşluk dolandırıcı şerefsiz
olduğunu kendisine bile itiraf etmeyen kaçık şeriatçı) uşağı, emirleri yerine
getirirken kız çocuğu gibi ağlayıp, köpek gibi yalvarıyor çünü Öge’lere uzun
SAYFA : 223 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
zamandır hizmet ediyor, onlar batarsa onun tüm siyaset hayatı bitecek, o
kapıya çok odun taşıdı, ben odun olmamak için hayatımı tehlikeye attım. Şu an
da pek yaşıyorum sayılmaz. 10 Haziran 2013 Pazartesi Birkaç gün önce kiralık
komşuların ve onlarla beraber hareket eden, sokaktan hakaretler ve tehtidler
savuranlar hakkında bilgi vermiştim. Cumartesi günü komşulardan biri
balkona çıkarak hızlı bir şekilde konuşup laf atarak kitap okumamı, yani
mühendislik çalışmalarımı engelleyemeye başladı, kendilerini gizlemediler bu
defa. Hem suçlu hem güçlü şekilde bu defa şikâyet edeceğim diye başladı
yüzünü tam görmediğim kocası. Git şikâyetçi ol dava et, mahkemede
görüşelim ve beni burada rahatsız etme, aylardır çalışmamı engelliyorsunuz
dedim. İşi birkaç gün önce pornoculuk iftiralarına dönüştürdüler. Bütün siyasi
saldırıları bana sapık iftirası atarak kapatmaya çalışıyorlar, günlerce uykusuz
bırakarak hafızamı bulandırımaya çalışıyorlar. Böylece ayrıntıları net
hatırlamamı engelleyerek yapacağım suçlamayı şüphe altında bırakmaya
çalışıyorlar. Sultangazi’deki adresimdeki saldırıyı devam ettirdikleri için aynı
şekilde savunmaya, hayatta kalmaya çalıştım. Pornoculuk iftirasına gelince,
beni beş parasız bırakıp oradaki salaş kadınlara muhtaç göstermeye
çalışıyorlar, Maltepe’ye geldiğimden beri 3 escortla ilişkiye girdim. İnanın
ihtiyacım yok öyle kahpelere, iftira atmadan önce de geceleri vuracağız,
dövelim, saldıralım diye bağırıyordular. Çünkü artık deşifre oldular, beni
tacizlerle kışkırtıp bardağı taşırıncaya kadar devam edip tepki almaya,
kendilerine küfürler savuran veya tehtid eden sapık, kabadayı, deli olarak
gösterip soruşturma kapsamına alınması gereken Özel Güvenlik Şirketi’ni
davadan kurtarmaya çalışıyorlar. Orada beni esir tutup para kazanmamı, başka
bir adrese taşınmamı engelleyip diğer yandan da eziyet edip tepkilerimi
teşekkül etmiş olay olarak göstermeye çalışıyorlar. Polisten destek
alamıyorum, polis inanmamak için her şeyi yapıyor. Bölgenin terörle mücadele
komutanı bile kanıtlayamazsın, boyun eğip susacaksın diyor ve beni bu
şerefsizlerin eline terk ediyor. Bugünkü son dalga da “kendisini Türk
milletinden üstün gören Bulgaristan göçmeni olduğum” yönünde. Kahpeler
her gün iftira atıyorlar da neden ciğeri beş para etmeyen şerefsizlere
vurduruyorlar, etrafımdaki o uyuduruk magandalar mı bu milleti temsil ediyor.
Üstelik ben Türküm ve kendimi temsil ediyorum, beni bu milletin dışında
gösterip, bu milleti bana düşman edip daha kolay öldürmek, sindirmek ve yok
etmek istiyorlar. Yapılanlardan sonra CHP açık bir şekilde terörist örgüt
sıfantını ortaya koydu. CHP bir terör örgütü durumunda ve il emniyet
müdahale etmiyor. Yarın davacı olacağım, iç işleri bakanlığının bir soruşturma
açtığnı söylediğim özel güvenlik şirketi sanıklar listesindeydi ve internetteki
yazılardan söz ettim onlara ve kendilerini buldular bu yazılarda. İftira atarak
vurdular, beni bir bahçe katına kapatıp uykusuz ve çalışamayacak halde
günlerce yaşattılar. Ülkücü özel güvenlik şirketi Tepe Özel Güvenlik Şirketinin
nasıl dolandırıcı olduğunu ispatlamış oldum. Şimdi gerisi organize suçlar
şubesine kalmış. Dava ile ilgili evrakları linkten indiriniz. ——>Tazminat Davası
SAAT 09:00 GİBİ KÜÇÜKYALI KARAKOLU’NDAYDIM, DAVA AÇ DİYORLAR,
SAYFA : 224 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
DAVA AÇMAM İÇİN GEREKLİ PARA KAYNAKLARINI ALDILAR ELİMDEN.
POLİSLER ARALARINDA “POLİSLE KAVGA EDİP SONRADAN ŞİKÂYETÇİ
OLMUŞ” DİYE BİR ŞEY KONUŞUYORDU, ŞİKÂYETİMİ İŞLEME ALMAMAK İÇ
İTLİK KÖPEKLİK YAPIYORDULAR. HALKIN KONUŞMASINDAN VE LAF
ATMALARINDAN ANLADIĞIM KADARIYLA RÜŞVET ALIP SORUŞTURMAYI
KAPATMAK İÇİN BASKI UYGULAYAN VE BABAMIN ARKADAŞI DİYE
DAYAMAYA ÇALIŞTIKLARI POLİSİ SAVUNUYORLAR. AYNI İT TÜM CEBECİ
MAHALLESİNİ KIŞKIRTIP ŞİKÂYETLER AYARLAMAYA ÇALIŞIYORDU. BU İT
OĞLU İTİN ÖZGÜRLÜĞÜME VE GENÇLİĞİME SALDIRMASINI DESTEKLEYİP
DE DEVLETTEN MAAŞ ALAN KAÇ İT VARSA HEPSİNİN ANASINI AVRADINI…
ASİL VE GÜZEL BAHANELERLE, DAHA DOĞRUSU MANEVİ DEĞERLERİ
İSTİSMAR EDEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞEREFSİZ AYNASIZ SÜRÜSÜ
GENÇLİĞİMİ ELİMDEN ALDI… AYNI KÖPEK “NAMAZ KILIYOR MUSUN DİYE
BAŞLAMIŞTI VE BANA POLİS BASKISI UYGULAYARAK DEVAM ETMİŞTİ,
SANIKLARIN AKRABASI OLMA İHTİMALİ BİRİ VARDI YANINDA VE BENİM
ZARAR GÖRDÜĞÜMÜ İNKÂR EDİYORDU. O KÖPEK KARAKOLDA DEĞİL DE
DIŞARIDA KARŞIMA ÇIKSA ONUN ANASINI AVRADINI DÜZ GEÇECEKTİM, O
ANA BABA MUHABBETİNİ ONUN G.TÜNE SOKACAKTIM. ORASI KARAKOL
VE ÜZERİNDE DEVLETİN ÜNİFORMASI OLDUĞU İÇİN KARŞI ÇIKTIM AMA
KAVGA ETMEDİM. ULAN DOLANDIRICI SÜRÜSÜ SİZİN KAÇ TANE MANEVİ
DEĞERİNİZ VARSA HEPSİNİ S.KEYİM. İT OĞLU İTLER. İŞİNİZİ YAPMAMAK
İÇİN BAHANE ARIYORSUNUZ, SAVCI İHBAR HALİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ
GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ, BUNLAR TARAFLI DAVRANIYOR. TEPE GRUBU,
YANİ BİLKENT HOLDİNG ORAYA DA BASMIŞ PARAYI. SIFATINA TÜKÜREYİM
BÖYLE POLİSLERİN, BEN BABAMDAN NEFRET EDİYORDUM, GENÇLİĞİMİ
YEDİ DE ARKADAŞI DİYE GEÇİNEN RÜŞVETÇİ G.TVERENLE Mİ ARKADAŞ
OLACAĞIM. ÇIKAR O ÜNİFORMAYI DA ÖYLE ÇIK KARŞIMA O.OSPU
ÇOCUĞU. POLİS ÜNİFORMASINI KULLANMA BENİ DOLANDIRMAK İÇİN.
SENİN GİBİ ÇİRKİN VE FAKİR GÖSTERMEK İÇİN BENİ MESLEĞİMİ DE
ÖMRÜMÜ DE GENÇLİĞİMİ DE YEDİN. POLİSLERİ ZENGİN EDİN, BÜYÜK
MAAŞLAR VERİN MÜHENDİS MAAŞI ALANLARIN HAYATINA EŞKİYA
DOLANDIRICI TECAVÜZCÜ GİBİ SALDIRMASINLAR, TOPRAK DOYURSUN
ONLARI. 3 TANE JAMMER ATLATMA YÖNTEMİ ORTADA, ARTIK UZAKTAN
KUMANDALI BOMBALAR PATLAYACAK ÖZGÜRCE, BU DA BENİM CEVABIM
ONLARA. DAVA DOSYALARI (ORİJİNALİNİ HER ZAMAN BURADAN İNDİRİNİZ,
KOPYELERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR) ———> Tazminat Davasıııı (indirmek
için tıklayınız) YAPTIĞIM İHBARLAR —–> İHBARLAR (indirmek için tıklayınız)
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BİLE BENDEN KANIT İSTEMEDİ, MALİ ŞUBE
CEVABI ———>İSTANBUL VERGİ DAİRESİ (indirmek için tıklayınız) BİR DE
BUNA BAKINIZ ——-> Dava (indirmek için tıklayınız) UYARI : Bir de rica
ederim bu manyakların taciz ve kışkırtma makinası ufacık tefecik tesettürlü
kadınlar ve her birinin yanında 2-3 yaşında küçük çocuk oluyor. CHP cemaatle
birlikte hareket ettiği için her yerde beni bu aşağılık küçük hayvanlar taciz
ediyor, geliyorlar küçük çocukluk ufak yılanlar ve kışkırtmaya başlıyorlar.
SAYFA : 225 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
08 Haziran 2013 Cumartesi
18 -20 aydır, hatta 15 senedir aynı yöntem aynı işkence, ısrarla vazgeçmeden
bardağı taşırıncaya kadar taciz-hakaret-iftira. Ta ki beni kızdırıp tehtid
koparıncaya kadar. Etrafta herkesi ayarladılar, beyaz gömlekli ve güneş
gözlüklü bir it tüm çevreyi ayarlayıp şahitsiz bıraktı beni. Bundan sonra da
hasat alır gibi günlerce sinirlerimi yıprattılar, gerginlik ve kavga tehtidi ile türlü
türlü hakaret ve iftiralar attılar. Benden kaba sözler ve tehtidleri koparmaya
çalışıyorlar. İşin mantığı bu, zıvanada çıkıncaya kadar devam ediyorlar,
bardağı taşırıyorlar. Polis asayiş otosu gelmeden kaçmış oluyorlar, hepsi
kiralık o.ospu ve p.zevenk, hepsinin derdi beni dava açamayacak kadar
parasız bırakmak. Kredi kartı borçlarımı ödememi engelleyerek kredibilitemi
yok ettiler. Ekonomik olarak yok ettiler. Kapıya borçlar gelecek, kiramı
ödeyemeyeceğim. Her şeyin sebebi YTÜ ‘de bana saldıran ve şantiyelerinden
birine Soğancıoğlu İnşaat tarafından getirilmiş olduğum Özel Tepe Güvenlik
şirketi. Savunmasız insanları kıskanıp saldıran bir p.ç sürüsü. Bu şerefsizleri
suçladığım el yazılarımı (Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na 10. sayfayı
tamamlamıştım) valiliğe göndermiş olduğum şikâyet dilekçesine ek olarak
koydum. Ülkücü şerefsiz p.ç varoş güvenlikçilerin şirketinin valilikteki dişi
ülkücü o.ospu kurtardı, organize suçlar masasına sevki gereken evrakı il özel
idaresine gönderdi. Ve tüm şehir susuyor, işe yarayan tek bir devlet görevlisi
yok. Çünkü tüm kiralıklar ödül, yani bir kemik atılmasını bekliyor. Bir yandan
da mühendis yok etmenin zevkini yaşıyorlar, iftiralarla kışkırtıp laf koparttıkları
ve sonra saldırdıkları, iftira atıp batırdıkları mühendis. Büyük bir şoparlık
bunların yaptığı, dolandırıcılığı kitle hareketine çevirdiler. Belki tüm dünyayı
Türk ya da Müslüman yapamazlar ama bütün dünyayı dolandırıp soyabilirler,
dünya çapında yankesicilik için yeteenkleri var.
07 Haziran 2013 Cuma
Bir Cuma daha ve geçen Cuma’dan beri tek adım yol alamadım. Jandarma,
valilik, savcılık dolaşıyorum. Tepe Özel Güvenlik şirketi, yani Tepe Grubu
tarafından kiralanan gece seks muhabbeti fahişeleri saldırdı aylarca. Beni
buraya CHP bölgesine getirdiler ve yok etmeye çalışıyorlar. Aslında benim
derdim CHP ile değil, CHP içindeki kürtçü Türk düşmanı Kılıçdaroğlu KCK’sı
ile. Valilik evrak bürosu şerefsiz kadın memuru MHP ve özel güvenli şirketini
suçlayan yazıları yok etmek için dilekçemi İl Özel İdaresi’ne gönderdi. Fahişe
çok fena kazık attı, devlet memurları evrak oyunu ile insan hayatı yok ediyor.
Bir yandan da bu davacı olma süreci uzadı, Bakırköy Ruh ve Sinir H.
Hastanesi’nden davacıyım, ama karşıma bir tane doktor çıkarıp 14 senin değil
de 2-3 senin kavgasını yapıyorlar. Ben adımımı o hastanenin kapısından içeri
attığım günden beri şikâyetçiyim ve kan davalıyım o ülkücü işkence merkezi
ile, solcuları karıştırmasınlar boşuna kavgaya. Kurtulamazlar. Ayrıca dava
sürecini uzatınca bir sürü madur görünüşlü dolandırıcı yarattılar, hepsi para
SAYFA : 226 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
koparmak peşinde. Yani tazminatı verirseler memur p.çler kendi adamlarına
tazminat olarak aktaracak parayı. Yani süreci uzatıp para koparmaya çalıştılar,
potansiyel zengin olarak gördüler beni ve parayı alınca şimdiki savunmasız
adamı soymuş olacaklar. Bu da emniyet müdürlüğü destekli bir dolandırıcılık.
İsteseydiler bin kere öldürürdüler şimdiye kadar, tüm köpeklerin derdi para
koparmak. 30-40 sene yaşamış p.çler ve o.ospular bir şey başaramamışlar
ama parayı kapmak için birden çok değerli oldular. Hiç kimseye tek kuruş
vermemek namus meselesi. Çok asil bahanelerle dolandırıcılık, işte cono
sürüsüne bu yakışır. Makam, görev ve akraba ilişkileri ile adam dolandırmak,
teknoloji ve eğitim ilerleyince üç kuruşluk yankesiciler böyle dolandırıcılık
yapıyor. Bir yandan da sembol yüzler yarattılar. Varoş kıyafetleri ile beni
üniversite okumamam için tehtid eden Neşe Üstün ve başkalarıyla oynaşmaya
başlayınca silip gönlümden attığım, kiminle oynaştığını öğrenmek için git
arkadaşlarınla gez (git seni becersinler demediğim, git erkeklerle daha çok
oynaş demediğim) bir tane uyanık dolandırıcı. Bir yandan da sapık gibi
saldıran ve çıldırtmaya çalışan, her hareketi ile beni yerin dibine batırmaya
çalışan, evde 5 vakit namaza 5 vakit katan ama dışarıda adi ve soysuz kadın
gibi davranıp beni çıldırtmaya çalışan annem. Bir sürü madur görünüşlü
dolandırıcı kadın ve onlar adına beni tehtid edip malıma canıma saldıran
kahrmana görünümünde p.zevenkler. On binlerce adi suçlu ve on binlerce
bahane. Bunlar yüzünden ne eğitim görebildim, ne de para kazanabildim
senelerce. Maddi ve manevi olarak zarardayım. Ömrümü kısalttılar. Hepsi için
SAYFA : 227 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
3-5 yıl hapis cezası isteyeceğim ve tazminat talep edeceğim.
05 Haziran 2013 Çarşamba
Rüşvet dağıtarak, adam satın alarak zengin olmuş birkaç şerefsiz baboş beni
işe almış ve sömürmüştü. İnanmayın bunların gittiği umreye, yaptıkları
siyasete. Aylardır hukuk mücadelesi veriyorum, ama o kadar çok şerefsiz
satılık o.ospu çocuğu devlet memuru ve it var ki önce Sultangazi İlçe
Emniyet’in soruşturulması gerekiyordu ki işlemlere devam edeyim. Valiliğin
Evrak memuru bile satılık adi bir kadın çıktı. Önce bilirek ve isteyerek kasıtlı
olarak beni kışkırttı ve öyle sapık satılık memurla sert konuşulur ancak,
cevabını aldı. Şikâyet dilekçesindeki ekleri baz alarak kazık attı. Yazıyı İl Özel
İdaresi’ne gönderdi ve diğer piç MHP’ci memurlardan destek aldı çünkü el
yazılarında MHP’nin yaptığı terörist militan saldırılar yazıyordu. Yani şerefsiz
memur MHP adına terörist saldırı düzenledi ve imkân vermem, izin vermem
şeklinde konuştu. Geçmişteki yıllarda da bu valilik memurları evrak trafiği ile
senelerimi almıştı. Bunlardan kurtulmak için değil, cezalarını vermek için son
SAYFA : 228 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
nefesime kadar çalışacağım, savaşacağım. Gençliğimi çaldılar, geri kalan
ömrümü onların cinsine ayıracağım, cevaplarını vereceğim. Bir it oğlu it baboş
rüşvet makinaları onlara karşı savunma yaptığımı iddia ediyorlar, onların
anasını belleyeceğim günü bekleyerek yaşıyorum, birkaçe espiriyi dolandırıcı
p.ç avuklatlardan hile öğrenerek iftira malzemesi olarak kullanmasınlar. Tekrar
söyleyeyim mi? Bana bak sapık kıro, senin için geliyorum… O rüşvet verdiğin
itler gelecek seni almaya, çünkü parayı alsalar bile senden g.tleri yemeyecek
suç işlemeye. Cemaati de saldı üzerime, satılık itleri de. Oturduğum sitede bile
hayvan it kiraladılar. Bunun hesabını verecekler. Bugün bulgar
konsolosluğuna bir uğradım ve bilgi aldım. Savcılığa da uğradım. Artık
utanarak değil, nefretle ve kızgınlıkla söylüyorum, ben şeffaf bir adamım ama
hesap vermiyorum hiç kimseye. Cinsel hayatıma saldıran fahişe zihniyetli
iftiracı kaltaklar şunu ispatladık bunu ispatladık diye konuşuyorlar. Gizli bir
şey bulmuş gibi konuşuyorlar ve bunu beni yıpratmak için kullanıyorlar. Gece
gündüz cinsellik lafları atarak kafamı beceren fahişeleri bulacağım,
kaçmasınlar, onların cinsini belleyeceğim. Mutlaka bulacağım onları çünkü
beni tehtid ettirdikleri pe.evenkleri biliyorum. O itleri konuşturacağım yolunu
bulupta ki o fahişeleri belleyeceğim. Nedir yani, merak ediyorum. Sapık gibi
rahatsız edip sapık gibi röntgenliyorlar. Yok masturbasyonmuş, yok
pornoymuş, yok bilmem necilikmişu şuculukmuş buculukmuş…. Aslında
bunların yaptığı şey benim cinsel hayatıma saldırıp gece gündüz hormon
seviyemi yükseltmek ve kendi kendileri iftira atıp kendileri inanıyorlar.
Kalabalık cemaatler ve kalabalık kılıçdaroğlu cono sürüleri. Benim hayatımda
gizli bir şey yok, ama herkes bilir hesabını vermem özel hayatımın. Kızdığım
şey birinin bir şey öğrenmesi değil, gizli bir şey yok. Benim kızdığım şey ciğeri
beş para etmeyenlerin benim bedenim ve özel hayatım, sevdiklerim hakkında
yorum yapmasıdır. Bekleyin geliyorum Bilişim Eğitimin pis fahişeleri ve
pe.evenkleri. Bu kadar suç işledikten sonra başbakanın akrabası bile olsanız
gireceksiniz kodese. Günleriniz sayılı. Hatırlı tanıdıklarınıza güvenip görevini
kötüye kullanan itlerin sicilini becereceğim, ocaklarına incir ağacı dikeceğim.
Şunu bulduk bunu bulduk ispatladık dedikleri benim bedenime zorla zorla
eziyet etmektir. Tüm ömrümü kısalttı süleymancı baboş ailesi Öge’ler çünkü
eğer suçlarını ispatlayacak, araştıracak dürüst bir polis olsa Sultangazi
bölgesinde on milyonlarca liraları gidecekti. Milyonlarca lira gideceğine bin
tane ucuz rüşvetçi ite biner lira ver ki servetin gitmesin, budur zihniyet. 03
Haziran 2013 Pazartesi Bütün bu olaylar sonucunda cemaatin ve CHP’nin
kaltakları şu fezlekeyi işleme koymamı engellediler. Bu süre içinde Sultangazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü kendi kendisini soruşturdu. Sanıklar ve bağlı oldukları
dini ve siyasi gruplar bana saldırdı. Öğrencilik yıllarımdan beri bana düşman
olan Tepe Özel Güvenlik şirketi Ted Rönesans Koleji Şantiyesinde maddi
olarak bitirdi beni, para kazanmamı engellemek için gecek gündüz rahatsız
eden sapıklar ayarladı. Site ve site çevresindeki işyerlerindekileri satın aldılar.
Bir tane fahişenin babası kızımı seviyorsun ama sana değil başkasına
s.ktirefceğim diye bir laf edince tepem attı bir ay kadar önce, kızdım ve ona
SAYFA : 229 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yakışacak laf söyledim. Bu lafı bahane ederek kızını pazarladı resmen, bol bol
reklâm yaptı kızına. Kıskaçtayım, gece gündüz rahat yok.
SAYFA : 230 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 231 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
02 Haziran 2013 Pazar Dün cemaatçi karılar her günkü gibi sokakta etrafımda
dolaşıp sorun çıkarmaya başlamıştı. Cemaatçi karılar sürekli olarak beni
kışkırtıp sokakta olay çıkarmaya çalışıyorlar. Dün yine markaja aldılar beni
sokakta, zaman kaybetmeden yumruğumu sıktım ve laf atana vuracağım
dedim. Dönüşte sokağın aynı noktasına sandalyeler koymuşlar ve bir aydır tek
kişinin oturmadığı yere bir sürü ihtiyar dizmişler. Aralarına da polis
koymuştular. Vukuat çıkarıp Türkeşçi ve KCK’cı memur ve köpeklerin sicilini
kurtarmaya çalışıyorlar. Şöyle kafama göre birini kestireceğim laf atanlardan,
güzel bir dayak atacağım. Dünkü uyarıdan sonar tesettürlü kaltaklar üçer
dörder laf atmaya başladı ve kıyıda köşede onları koruyan sakallı pezolar var
artık. Artık işin içine erkekleri de sokmaya başladılar. Artık sır değil, dün
jandarmaya bugün asayişe gittim. Olaylar 2001-2002 yıllarında ben Üsküdar
ülkü ocağı misafirhanesinde ikamet ederken Tepe Özel Güvenlik şirketinin
elemanı tarafından “bize kız ayarla” tacizine maruz kaldığımda ilerlemişti.
Savcılığa gittiğimde savcıyla daha önce tartışmalı olduğum için savcılık
müdahale etmek yerine şikâyet dilekçesi metnine müdahale etti, savcı ısrarla
almadı dilekçemi, yine kafasına göre yön verdi metne (olayı başlatan şikâyet
dilekçesi metni yüzde yüz savcı tarafından yazılmıştı, ben tek kelime
söylememiştim ve imzalamamak için kavga çıkarmıştım) ve çok uyduruk bir
şey yazmıştı. Savcı güvenlik şirketi ortak kahpeliği ile beni YTÜ’den kaçırdılar
ve facebook profilimde bu durum açık şekilde yazılı yaklaşık iki yıldır. Tepe
özel güvenli şirketi beni Soğancıoğlu İnşaat’ın çanakçılığı ve suç ortaklığı ile
bir Tepe Özel Güvenlik şirketi müşterisi olan şantiyeye getirdi ve günlerce
uykusuz bıraktılar. Hiç şahidim yoktu, her şeyi inkâr ediyordular. Tepe
Grubunun Özel güvenlik şirketi buradada vurdu. Tepe’nin amcını biliyordum,
okula gittiğimde orada da Tepeciler sorun çıkarmaya başladı. Bakırköy ruh ve
sinir hastalıkları hastanesi ülkücülerin işkence merkezi olduğu için psikolojik
tuzak kuruyorlar. Okulda iken birkaç saat bekledim orada ve gözlüklü bir
güvenlikçi yanımdan geçip “normaldin” dedi ve gitti. Sonra karşıma çıkıp
sandı ki yanına gidip bu konuyu kendisine anlatıp oyuna geleceğim. İpnenin
oğulları beni on sene önce kaçırıp üniversiteli kızlara sulanan puşt
güvenlikçiler için ömrümü yemişti. Ülkücü piçlerin oynadığı oyunlar genellikle
şöyledir: Senin adını söyleyip aralarında konuşuyormuş gibi davranırlar veya
senin hakkında bir şey söyleyip seni mutlu edip seni tanımıyormuş gibi
yaparlar ve sonra sana kendi kendine gülümseyen mutlu deli muamelesi
yaparlar. Veya onarla konuşmaya başlarsan konuşkan ve alâkasız kişi
muamelesi yaparlar ve böylece deli muamelesi başlar. Veya bir laf atıp sizi can
alıcı önemli bir konuda vurmaya çalışırlar, sizi yanlarına gidip konuşmak için
mecbur bırakmaya çalışırlar. Böylece her durumda kendi kendine gelin güvey
olan, alâkasız şeyler söyleyen, veya kendi kendine sırıtan deli durumuna
düşürmeye çalışırlar. Tepe Özel Güvenlik şirketinin elemanların görev aldığı
üniversitelerdeki öğrenciler psikolojik hastalıkların özelliklerini öğrenirse
sorun çıkmaz. Sene 2000′de etrafımda beni markaja alıp taciz eden öğrenciler
vardı. Sürekli markaja alıp rahatsız ettiler, bir de evden para gelmeyince ve
SAYFA : 232 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
annem de çılgınca baskı uygulayınca gerginlik olmuştu. Bu markaj ve tacizin
sebebi de şüphesiz Tepe Grubu Özel güvenlik şirketinin piçleri. İki senedir
yazdığım yazılarda o şirket ve güvenlik görevlileri hakkındaki şikâyetlerim açık
şekilde mevcuttu. Bu nedenle beni gece gündüz psikolojik teröre ve sözlü
şiddete, tacize maruz bıraktılar. Saatte sekiz on defa kapıma gelip tehtid
ediyorlar, kafamı meşgul edecek şeyler söylüyorlar. Tepe’nin piçleri
işkencecin tımarhanenin köpekleri oldukları için insanları psikolojik iftira
atarak kaçırıyorlar. Soğancıo…….BURADAN İTİBAREN YAZILARI YOK
ETMİŞLER, SİTEMİ ELE GEÇİRİP ÖNEMLİ BİLGİLERİ SİLMİŞLER….
BU İNTERNET SİTESİ POLİS KAPIMA GELMEDEN ÖNCE SALDIRIYA
UĞRAMIŞTI. O NEDENLE BİRÇOK BİLGİ EKSİLDİ. ELİMDEKİLERİ EKLEMEYE
ÇALIŞACAĞIM. POLİS BENİ GÖTÜRSEYDİ HİÇ BİR ŞEY
İSPATLAYAMAYACAKTIM.
SAYFA : 233 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 234 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 235 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 236 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 237 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 238 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Yukardaki dilekçe metninde günün 24 saati tacizde bulunuyorum diye bir ifade
var . Savcı ifademi alırken gerekli açıklamayı yaptım. Beni tehtid edip
dilekçemi Organize Suçlar Şubesi yerine İl Özel İdaresine gönderen valilik
memuru ile konuştuktan sonra iki saat içinde bu dilekçeyi yazıp adliyeye
gittim ve savcının karşına çıktım. Daha sonra burada yayınladım . Beni
acımasızca taciz edip kafamı karıştıranlar “taciz ediliyorum” yerine “taciz
ediyorum” yazmamı sağladılar. Böylece değil mühendislik yapmak, dilekçe
bile yazamayacak kadar çok sözlü şiddet uyguladıklarını ispatlamış oldum.
Ancak kendilerini göstermeden aylarca taciz ve tehtid eden, beni yok etmek
için milyonlarca liralık ödül, yani para alacaklarını söyleyen şerefsizler yine
vurmaya devam etti ancak farklı bir şekilde. Sekiz on saat beni sürekli gürültü
ile rahatsız ettikten sonra 12-15 yaşındaki ve yoldan geçen maganda gençlerin
yorumlar ve hakaretlerle dairemin önünden geçmesini sağladılar. Bunlar
acayip bir gürültü ile geçiyor ve yorum yapıyor, laf atıyor. Komşular onların
yerine devam ediyor. Böyle bitmeyen ve kafamı durduran bir taciz makinaası
oluşuyor. Sonra da aşağılık laflar ederek üstümdeki dairede biri ve üst
katlarda biri bağırıp pis iftiralar atınca bende karşılık vermek zorunda kalıp
küfür ettim. Sonra hepsi beraber vururken bir tane yüzünü görsem
tanıyamayacağım ve sürekli tehtid savuran iğrenç karı üzerine almaya çalıştı
olayları. Üst kattaki kadın satıcısı da beni taciz ederken yüzünü görmediğim
beyaz saçlı bir karıyla oturuyordu, polis gelince balkona bakımlı genç kadın
koymuştu. Böylece Küçükyalı Karakolu, 155′ten gelen polisler ve site sakinleri
kafalarına senaryolar uydurup ona göre raporlar tutuyordu. Hepsinin canın
cehenneme. Kafamı becerip bir tane kelimeyi yanlış yazmamı sağladılar,
savcıya doğru açıklamayı yaptığım için ve ifade verdiğim için önemsemedim
durumu. Ancak itiraf etti deyip onlarca o.ospu ayarladılar “tacize uğradım”
diye iftira atan. Ben o fahişelerin kocalarına ve babalarına vücutlarını iftira
malzemesi olarak kullanıp para kazanan fahişelerin pe.evenkleri diyorum. O
pezeve.kler karşıma çıksın da konuşsun. Taciz edilmiş olduklarını iddia eden
iftiracı karıları da çirkinseler dövmeye, bakımlı ve gençseler becermeye söz
veriyorum.
SAYFA : 239 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 240 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
BU SİTEYİ TASARLAYAN VE KORUYAN ARKADAŞIN 3000 KADAR
MÜŞTERİSİ VAR. BENİMLE TANIŞMADAN ÖNCEKİ MÜŞTERİ SAYISINI
BİLMİYORUM AMA SUÇLADIĞIM SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ARKADAŞI OLUYOR KENDİSİ.
SAYFA : 241 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 242 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 243 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 244 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 245 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
THIS IS SHENOLISM BABOOOOO….
SAYFA : 246 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 247 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
BAŞIMA GELENLER SONUCUNDA OLUŞAN BİLGİ VE DÜŞÜNELER…
KATL-İ-AM KATL-İ-AM KATL-İ-AM KATL-İ-AM
—————————————————————————–
Bu başlık altında size siyasi grupların kahpe o.ospu militanları ile cinsel
iftiralar atarak işledikleri cinayetleri ve yaptıkları işkenceyi, o siyasi partilerin
destekçisi polislerden aldıkları desteği anlatacağım. Benim dünya görüşüm
kaptalizm idi . Yani bütün bu sağ sol kavgasını red edip sermayenin ve paranın
gücü ile memleketin kurtulacağına inanan biriydim. Hem sağcılara hem
solculara tarafsız gözle bakıyordum. Kirli çamaşırları ortaya çıkıyordu. Komik
duruma düşüyordular. Sağcı solcu cinayet işlemek için saldırdılar, düşman
edip küfür ettirdiler beni ve tarafsızlığıma gölge düşürdüler. Artık insanlar
yorumlarıma şüphe ile bakacak çünkü beni öldürmeye çalıştılar, ben de nefret
ettim, küfür ettirdiler, tehtid ettirdiler.
—————————————————————————–
SAYFA : 248 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bütün saldırılar cinselliğe dayalı değil, bu saldırının mekanizması genellikle :
İFTİRA AT —–> Günlerce taciz et ve idiotluk yap, gizlice tehtid ve hakaret
ederek küfür ettir, tepki al —–>İFTİRAYI YAYMAK İÇİN PROPAGANDA YAP —–
> CEZA VERDİĞİNİ SÖYLEYEREK YIPRAT, KALABALIK KİTLE HALİNDE
ZARAR VER, YIPRAT, YOK ET —–> TOPLUM CEZA VERDİ, MEMLEKET YOK
ETTİ DİYE AÇIKLAMA YAP….
—————————————————————————–
Çok sayıda iftiraya maruz kaldım. Sebebi tazminat talebim değil, sebebi çok
sayıda özel güvenlik şirketi ve devlet memurunun hapis cezası alacakları
suçlar işlemesi, bunlarla anlaşmalı ticari kurumların çalışanları ve attıkları
iftiralar.
Toplumun en ilgilendiği ve beni öldürmek için kullandığı iftiracı şirket ide YAPI
olduğu için ondan başlayacağım:
Sene bilmemkaç, 2008 öncesi. Beynime zarar verip hafızamı sildikleri adam
kaçırma olayından önce. Bakırköy ve polis mafyası babamı kullanarak evde
olay çıkardı, babam kendisini yerlere atarak ve pencerelere çıkıp bağırarak
şiddetli bir gürültü patırtı çıkardı. Böyle bir olaya katlanamadığımı biliyordular,
utancımdan çıldırıyordum ve bu babamın senelerdir yaptığı bir rezaletti.
Katlanamayacağım bir şey yaptılar ve beni tutuklatıp götürdüler tımarhaneye.
Orada her zamanki sapık fahişe Çiğdem Küçükali vurdu sanırım, kapattı
koğuşa ve orada komünist, top sakallı bir doktor bastı elektriği ama öncesinde
bir ide YAPI ziyaretim vardı.
Senelerce hatırlamadığım ve sonradan taksit taksit hatırlattıkları bir ide YAPI
ziyaretim. Arzu Dural Gök ile konuştum. İnternette beni izleyen bir kitle
olduğunu anlattım o dönemde. Sapık akrabalarım ve üniversitedeki özel
güvenlik şirketi, polis saldırıları yüzünden çocuk sahibi olamadığımı ve
evlenemediğimi anlattım. Kendisi bana boş bir kâğıt imzalatmaya çalıştı,
karşılığında bir tane kız verecekti ki o kızı red ettim. Dalga geçtim. Ayrıca
spermlerimi istedi çocuk için ama ben bir iki adım attım sonra geri döndüm
WC’den. Dedim ki ben çocuk için sperm vermem, hayvanlar bile çocuklarına
bakar, terk etmez. Ben hayvandan kötü olamam. Herhangi bir anlaşma olmadı
aramızda, çekip gittim. Seneler sonra, yani bu günlerde imajımın
kopyalanmasına izin veren adam iftirasına uğradım. En azından benim
kopyemi, müsvettemi çıkardıklarını kabul ettiler. Yani ne kopyaladıysalar o
kopye iğrenç, poktan bir müsvette. İmaj kopyalama saçmalığı neyse artık
bilmem ama beni öldürmeye çalışıyorlar. Yani yaşamama izin vermediler, beni
ölüdürüp yerime poktan bir kopye koymaya çalışıyorlar. Biri kırostar, diğeri
yüksek lisanstan şutlanmış iğrenç bir p.zevenk (patronların fuhuşu için
arabayla karı servisi yapıyor), daha bir sürü geri zekâlı dolaşıyordu ve iftira
SAYFA : 249 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
atıyordu bana. Tüm hayatıma saldırıp annemi ve ailemi bile kullandılar,
olaylara yön verip iftiralar attılar.
Taksit taksit hatırtlattılar ya, yeni hatırladığımı farklı renkte yazayım. Orada
Arzu Hanım benimle konuşup boş bir kâğıt imzalatmaya çalıştı, devamını
biliyorsunuz. Sonra bir tane kızla görüştürdü, Hatice Hanım’a benziyordu.
Onunla konuştum, sohbet süper gitti. Ona bana donunu verip vermeyeceğini
sordum. Kabul etti. Ben de donuna sahip çıkamayan kızla işim olmaz dedim ve
çekip gittim. Beynim saldırıya uğrayınca Arzu Hanım beni ide YAPI’ya
getirtmiş Öge’ler ve Bozkurt’larla ( Bu arada Bozkurt deyince onun şirketinin
adı Tuan değil, şirketinin adı Artun….) bir görüşmede ilgileniyorsun galiba
dedi. Ben de kapıyı kapatalım ve başlayalım dedim. O da sustu. Yapacak mısın
diye sordu. Ben de gönüllü görünmüyorsun, zorla yapmıyorum. Kadın istekli
olmayınca yapmıyorum dedim ve konu orada kapandı. Ama çok önemli diğer
bir nokta da hiç sebep yokken durup dururken sordu bu soruyu ve rezil oldu.
Beni etkileyecek şaka peşindeydi, ama fazla etkileyemedi. İlgileniyorsun galiba
sözünü de çok etkileyici ve cilveli bir şekilde söyledi, burada yazarak
anlatılmaz video kaydı gerekiyor. :) Ama Öge’lerle beraber çalıştıkları için o da
vurdu patronla birlikte. Beni batırıp Hatice Hanım’ı parası olduğu için mi
seviyorsun şeklinde konuşunca ben de ona jigolo olsam Hatice Hanım’a değil
size gelirdim, siz patronsunuz, Hatice Hanım’ın jigolaya ihtiyacı yok dedim.
Defalarca ne kadar tazminat istiyorsun diye sordu ama öyle bir dönemde
sordu ki hafızamda yoktu o olaylar, yani hatırlamıyordum geçmişi. Dava edip
bir yemek parası alacağımı ve o parayla saygı duyduğum Sta Bilgisayar
çalışanlarından biriyle yemek yiyeceğimi söyledim. Ama geçmişte bana
yaptıklarını hatırlamıyordum. Seneler sonra taksit taksit hatırlattılar. Sebebi ide
YAPI ürünlerine saygı duymamam, bana kötü referans olmaları idi. Piyasanın
tercihi Sta4CAD idi.
Seneler sonra hafızamda yokken beni ide YAPI’ya götüren Öge ve Bozkurt
orada eğitim görmemi istediler. Hatice Tozar’ı gösterdiler ama ben ne
seviyorum biliyordular, tam benim zevkime ve hayalime göre bir imaj çizmişti
ide YAPI. Böyle bir sevgilim olursa beş vakit namaza başlayacağım dedim
kendi kendime ve bir dahaki seminere hiç kimseyi almamışlar. Teke tek
seminer verdirdiler ona. Hatta geç kaldım, benden başkası alınmamıştı
seminere. Ağır bir pişmanlık ve üzüntü yaşadım. Senelerim gitmişti, kendi
isteğim dışında da olsa mücadelemi memleket için vermiştim. Kendimi
kurtarmaya çalışıyordum ama bu mücadelenin memlekete de faydalı olacağına
inanıyordum. Bir zamanlar inandığım mhp’nin kahpe bir parti olduğunu
düşündüm. Neden üzüldüğümü sordu galiba ve ben de bu ülke için değmezdi
kaybettiğim seneler şeklinde cevap verdim. Sebebi polislerin ve patronlarımın
şerefsiz dolandırıcı olması ve ben de senelerini kaybetmiş kurban olarak bu
kahpe devlet yüzünden üzülmüştüm. Çünkü şerefsizler el üstünde tutuluyor,
benim gibi namuslu adam ömrünü kaybetmişti. Bu haksızlık yüzünden bu ülke
SAYFA : 250 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
için değmez dedim. Oradaki olay plânlı olduğu için Hatice Tozar bu ülke
“benim” diye konuştu. Ben kendi değerini bilmediğini ve bu ülkeden önemli
olduğunu söyledim. Kötü niyetli olduğunu bilmediğim için “benim kızım”
olduğu zaman kendisine memlekete verdiğim değerden daha çok değer
vereceğimi söylemek istedim. Ama orada plânlı bir şov vardı ve ide YAPI niyeti
bozmuştu.
Ayrıca utancından öldü diye bir şey uydurmuşlar, MHP’ciler adamdan
saydığım için ve benim senelerimi mahvettikleri için utancımdan öldüm. Cevat
Çalışkan sadece bir aptallık yaptığı zaman utanır. Onlar her yerde kafalarına
göre adice yorumlar yapıp dinlediğim her şarkıyı, söylediğim her sözü adi
alçak şirket ide YAPI ile alâkalı gösterip hayatımı ziktiler. Şerefsiz reklâmcı ve
pazarlamacı fahişeleri kullandılar alâkam olan her şirkette. Binbir iftira ve “yok
edeceğiz, bol bol şikâyet edin” garantisi altında atılan iftiralar, yapılan kahpece
ürün reklâmları.
Kendi kafasına göre reklâm ve kırostar şöhretler yaratacak, poktan
siyasetçilerin reklâmını yapacak ve ortak bir ticari/siyasi reklâm yaratacaktılar.
Bir yandan Arzu Dural Gök “niyeti boz artık” diye gaza getiriyor, Hatice Tozar
benim vücudumu çekici bulduğunu nasıl bileceğim diye soruyordu. Ben de
“gelmeden bir deneme turu attım” diye espiri yaptım. Ondan sonraki iki sene
boyunca bana sabaha kadar zorla masturbasyon yaptırmaya çalışmlarının ve
bunu da tımarhane teşhisine bağlamaya çalışmalarının nedeni buydu.
Ayrılırken ellerimi yana açıp hayatıma hoş geldin dedim. Ama ona sarılmak
istememi bile sapıklığa bağlamaya çalıştılar. Olumlu davranışları ve
konuşması vardı, cesaret vermişti. Yemin ederim bir defa bile tatmin etmedim
kendimi onu düşünerek, asla cinsel bir olay olmadı. Ama dünyada bu kadar
çok fotomodel, escort, …. daha aklınıza ne kadar kadın varken beni işsiz
bırakıp tüm özel ve profesyonel hayatımı, sağlığımı mahvedip o baboş karısına
mahküm etmeye çalıştılar. Hint kumaşı bedene ve cinsel organa sahip,
Türkiye’nin ta kendisi olan ve ona Cevat Çalışkan adındaki bir Türkiye (Hatice)
düşmanının saldırıdığı çok ama çok özel bir şey oldu kendisi. Ağzımı bırakıp
başka bir yerimle gülüyorum ama bu saçmalığı destekleyen bir sürü manyak
var. Sen Türkiye’sin büyük düşün diyordu biri, başbakan galiba. Ulan
büyüklük bu mudur? Bulgaristan’da yaşadığım dönemde kapalı sosyalist
sistemde şivemiz değişikti. Kısa boylu diye bir laf yoktu, “alçak” kelimesini
kullanıyorduk. Yani Bulgaristan Türkleri 25 sene önce öyle konuşuyordu.
Alçak ve g.tü yere yakın olandan korkacaksın lafları bir araya gelince çok
anlamlı oluyor. Yani manalı bir espiri oluyor…
Birden kendisini Türkiye diye gösterdi Hatice Tozar ve kendi şahsına, özel
hayatıma ait saçmalıkları memlekete yamadı. Kendisine kızmam için evimde, iş
yerinde ve hatta uyurken komşularla ve sokaktan geçen arabalarla beni ondan
nefret ettirdiler. Hatice Tozar’a kızınca memlekete düşman gösterdiler. Hatice
SAYFA : 251 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
de bu iftiraya uygun davranışlar sergiledi, iftiraya destek verdi. Bir önemli
mühendis pazarlık yaptı, onu verirseler karşılığında istediklerini verip
vermeyeceğimi sordu iş görüşmesinde. Adı ve kim olduğu önemli olmaksızın
benim kadınım pazarlık konusu olamaz ve bu olay çıkmaza girdi şeklinde
cevap verdim. Artık çözüm yoktu.
Onu başkasıyla flört ederken sildim, merakla bekledim benim yerime tercih
ettiği değersizi. Onu değerli yaptılar ve beni batırdılar programlı olarak.
Gençliğimi ve dış görünüşümü yok ettiler, aylarca iş yerinde ve evde
çalışmamı engellediler. Başarısız çirkin yaptılar beni, ide YAPI’nın ürünlerini
beğenmeyen çirkin. En mide bulandırıcı da şuydu ki beni onu zorla isteyen,
asıl aşkından zorla ayıran adam olarak gösterdiler beni. Oysa onunla
tanıştıktan birkaç ay sonra silmiştim onu aklımdan. Bardağı taşırdıkça
taşırdılar, karışıma hiç beklemediğim bir gün çıktı ve duygu sömürüsü ile,
ağlayarak “şerefsiz” demeye çalıştı. Şerefsiz iftirasını kabul etmediğim için ve
haddini aştığı için ona küfürler edip kovdum. Her şey programlı yapıldı. Beni
yer yüzünden silmek için propagandalar yaptılar. Küfür etmekle az bile
yaptığım. Rol yapıp duruyordu, bir gülüyor bir yalandan ağlıyordu.
Bi sittirip gitse hepsi hayatımdan da beni rahat bıraksalar. Diğer yandan ona
ilgi duyduğum dönemde Neşe Üstün’ü uyarmıştım, eğer bu defa da onu
kaybettirecek şekilde müdahale ederseler hastanedeki şerefsizlerin hak ettiği
hapis cezası verilse bile affetmeyeceğimi söyledim. Pe.evenk hastane ise onu
verirseler ben herkesi affedecekmişim diye bir yalan uydurdu. Benim istediğim
hayatımdan ziktirip gitmeleri, müdahale etmemeleri. Sürekli bir şey alıp bir şey
veren padişah havalarını bırakmaları, ceza veren tanrı ayaklarından
vazgeçmeleri idi. Sadece hayatımdan ziktirip gitmelerini istiyordum. Onlar ise
sürekli bana ceza veren, şunu alıp bunu veren, kadınımı ve hatta eğitim,
çalışma hakkımı, hatta gece uykularımı bile pazarlık konusu yapan şerefsiz bir
memur p.çi sürüsüydü hepsi. Sadece defolup gitmelerini istedim ama
CHP/MHP/Cemaatçiler/İl Emniyet / TSK mensupları yakınları birden bana
Türkiye düşmanı damgası vurarak saldırdı. Allah aşkına Türkiye buysa
farkındaysanız ben o Türkiye dediğinizin a.ına koymaya bile tenezzül etmedim.
Alın Haticenizi de gidiniz.
Tacize ve sözlü saldırıya, iftiraya uğradığım mekânlardan bazıları:
SAYFA : 252 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Diğer bir konuda da bana aylarca eziyet edip işkence yaptıktan sonra evimin
kapısına gelip “ispatlayamaz” diye sanıklara cesaret veren mhp’ci polislerle ve
seni tımarhaneye kapattırmak için milyonlarca lira ödül sözü aldık diyen
komşularla hayatımda hiç duymadığım bu komedi şarkısını dalga geçmek için
koydum buraya. Ve nasıl olsa hiç kimsenin haberi yok olaydan diye düşünen
kahpeler bu şarkıdan etkilendik ve pornocu diye ceza verdik demeye
başladılar. Dün de kişi başına yirmil lira verdiler diye laf attılar. Yani bunların
asaleti ve cezacılığı bir defa satılık fahişe, para karşılığında iftira atıp işkence
yapan köpek hepsi, satılık şerefsiz hepsi. Beni beş parasız bırakacak kadar
uzun süre işsiz bıraktılar. İftiralar attılar ve işverenler benden korktu, ayrıca
burası CHP – MHP ortak genelevi. Bu bölgede doğru dürüst bir sosyete veya
zengin yok, sosyal demokrat ve memur zenginlerinin bölgesi. Burada ufak
tefek emlâkçı mafyaları vuruyor, arkalarında da memur veya devletle bir
şekilde alâkası olan proje şirketleri. Sonuç olarak buras CHP bölgesi ve
buranın chp’ci karılar da dünden razı sarkıntılık ve sapıklık iftirası atmaya,
arkalarında da dünyaya adalet dağıtacağız deyip vizesiz sınırı geçmeye g.tü
yemeyen işkenceci ülkücüler var.
Neyse aylar sonra bu şarkıyı koydum dalga geçmek için ve sebebi bu dediler.
Bunların namusu kaç paralık ki bana namus öğretecekler. Kahpeler ve itler
SAYFA : 253 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bunlar, namus cezası verenin namusu yok ki bu saçmalığa boyun eğeyim.
Bana iftira atan çarpıklara bakın, ömrüm boyunca böyle çirkinlerle bir tane çay
bile içmedim aynı masada. Benim masama bile oturmak için vasıf sahibi olmak
gerikiyordu. Dandik bir firmada iş verip dandik bir işi yapamıyor deyip
ömrümde hiç yaşamadığım kadar dandik bir dairede hapis ettiler ve dandik
iftiralarla dandik adamlara ceza verdiriyoruz iddiasıyla para yedirdiler. Bundan
sonra memur memurdur, polis akrabası asker akrabası fark etmez. Hepsi
devlet kapısında çalışan ve sade vatandaşa posta koyan, korkutan kişiler.
Beni olağanüstü yeteneklere sahip çok acayip ve kötü adam olarak gösterdiler
ki okuması yazması eksik olan/ savunmasız fakirler onlardan korksun diye.
Bana eziyet edince cahil ve parasız insanlar daha çok korkacak, “Cevat’ı ne
hale getirdiler ve ben Cevat değilim, iki gün dayanamam” diye düşünecek
insanlar. Korkacaklar memur sürüsünden. Bu bir toplu psikolojik savaş, bu bir
toplu memur terörüdür. Ben haklıyım, kanun benden yana ve iftira ile
öldürmek için, işledikleri cinayeti sevdirmek için beni 18 ay boyunca uykusuz
bırakıp eziyet ede ede hormonlarımla oynadılar. İnanın bana bundan zevk
almadım, bu cinsel bir zevk değildi ama 14 senemi yiyip beni kadınsız ve
çocuksuz bırakan köpekler kendilerini haklı göstermek için beni cinsel ilişkiye
giremeyecek ve aile sahibi olamayacak sapık olarak gösterince beni kıskanıp
sırtımdan vuran çirkin çarpık cahil ülkücüler kahraman olacaktı. İşte budur
bütün dünyayı adam etme iddiası olan maganda p.ç mhp’nin gerçek yüzü.
Hepsi asildir gözünüzde ama şov yapan namuslu ülkücü avrat aslında
o.ospuluk yaparak olay çıkarmaya çalışan fahişedir. Bu olaydan fayda
sağlamaya çalışan ülkücüler de onların p.zevengidir.
SAYFA : 254 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu olaylar sonucunda müthiş bir düşman listesi oluştu:
1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal ve aynı gün ve saatlerde onunla aynı
odada görevli cumhuriyet savcısı, kapılarında görevli ve onlar adına beni
kaçıran şerefsiz polis memuru Bilâl Yılmaz. Milliyetçi olduğumu elimdeki
anahtardan anladı ve MHP ile alâkam olup olmadığımı sordu. Bana zorla ve
tehtidle kendi uydurdukları, okuldaki tüm öğrencileri suçlayan ve isim veya
eşgal vermeyen bir şikâyet dilekçesi imzalattılar. “Zorla imzalıyorum” yazıp
imzaladım. Savcı o yazıyı karaladı ve beni kaçırdılar. Ondan önce başsavcıya
çıktım, görüştürmediler. Adliyelerde kritik anlarda başsavcı veya vekili ile
görüştürmezler. O ihtimali aklınızdan çıkarın, her savcılığın çalışanları mafya
gibidir. Orada güvende olmadığınızı biliniz.
2. İkinci, Güven, Korkmaz, Kader ve annemin akrabası olan diğer sülâler.
Sürekli ve sistematik olarak taciz, tehtid ve saçma saldırılar ile hayatımı
mahvettiler. Her zaman onları hayatımdan atmak için mücadele verdim. Ömür
boyu sapıkça vurdular. Saldırı hiç durmadı, onları kovunca komşuları
kullanarak vurmaya devam ettiler.
3.
SAYFA : 255 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
4.
..
8.
9.
LİSE ÇOK UZUN YAVAŞ YAVAŞ YAZACAĞIM AMA BAŞLICA DÜŞMANLARIM
KILIÇDAROĞLU CHP’Sİ, İMO İSTANBUL, BİLİŞİM EĞİTİM DERSHANELERİ,
SİMİT SARAYLARI, ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ , KÜÇÜKYALI VE
CUMHURİYET KARAKOLLARI MALTEPE’DE, MALTEPE İLÇE EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ,…….MHP, AKP, CEMAATLER,…. İDEALTEPEDEKİ KÜRT
İŞYERLERİ….İDE YAPI, PROTA
Siyasi parti militanı devlet memurlarının adama nasıl vurduğunu anlamanız
için başımdan geçenleri anlatmam yeterli. Eğer olayları kavrarsanız belki bir
gün memurların cinayetinden kurtulursunuz, çoluğunuz çocuğunuz bana dua
eder.
—————————————————
Faili meçhul cinayet nasıl yaratılır ?
En klasik tipi şudur:
Hayatı tehlikede olan savcılığa başvurur. Şikâyet dilekçesinin işleme
konulması ile birlikte cevap ve müdahale süresi uzatılır. Adamı döverler ya da
bir kavgaya karıştırırlar, ya da en açık şekilde cinayete kurban gider. Bu
durumda evrak fareleri devreye girer. Birçok faili meçhulün sebebi
adliyelerdeki evrak memurları, yazı kalemleri, arşiv memurlarıdır. Sizin
dosyalarınızdan şikâyet dilekçeleri ve evraklar kaybolur. Dava dosyanızda
suçladığınız birileri vardır ama sizi asıl öldürenlerle ilgili evraklar kaybolur
dosyadan. Yani cinayetin sebebi adliyedeki memur çeteleridir.
11 Nisan 2013 duruşmasında annem ile aramızda açık düşmanlık vardı ama
şahidim yoktu. O ve davadaki sanık ile sanığı destekçileri oradaydı. Adliye
kalem memurlarından biri önümden geçti, iyi beslenmiş uzun boylu bir
kadındı. Ne istediğini anlamadım, defalarca geçti ama derdini anlayamadım.
Daha sora kısa boylu bir maganda geldi ve “erkek gibi davrandın” dedi ama
ona cevap vermeye gerek duymadım. Bu arada sürekli gerginlik içinde ve
ailemle sanık çevresinin söylenerek beni yıpratıp yormasına maruzdum. Arka
arkaya sular, coca-cola ve sodalar içiyordum. Artık yorgunluktan iflâs etmek
üzereydi vücudum ve duruşma başladı. Ayaklarımın altı yanıyor, ayakta
duramayacak kadar yorgundum. Eğer hakim oyuna gelseydi beni deli diye
SAYFA : 256 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
götürecektiler. Çok yorgundum ama düzgün cevap veriyordum sorulara.
Çıkışta annem beni dış kapıda bekliyor ve 5-6 dev gibi polisle götürmeye
çalışıyordu. Kaçıracaktılar beni ve hazırlık savcsıyla bol küfürlü bir konuşma
yaptım, ısrarları üzerine kavga ettim ve serbest kaldım. Dava dilekçesi
yazarken, hepsini suçlayacakken beni Soğancıoğlu İnşaat iş vererek ivedi
olarak Avrupa yakasının öteki ucundan buraya Anadoluj yakası Maltepeye
getirdi.
Adliyeye her girişimde polisler laf atıyor ve monarşi ile suçlayamazsın diye
posta koyuyordular. Sultangazi bölgesi polisin istediği gibi suç işlediği ve
kanuna uymadığı bir krallıktı. Mıntıka oluşturmuştular. Asliye ceza kaleminde,
yani dava dosyasını alıp verdiğim yerde de memurlar “sorun babandan
kaynaklanıyor “diye laf atıyor beni dışarı çıkınca ama yüzüme
konuşmuyordular. İkinci gidişimde biri konuşurken diğeri dosya numarasını
sordu. 3 saniye içinde karıştırdığım numarayı doğru söyledim ama beni
tuazağa düşürmek isteyen memur yanlış dosya istemekle suçlayıp savcıyı
çağırdı, larcivert elbiseli savcı veya polis olan bir ihtiyar geldi. Bu birinci darbe
idi ve duruşmadan önce beni paketleyip götüreceklerine inandıkları için
oradan bir memur geçirdiler, onunla arkadaş olarak göstermeye veya onu
tanıdığımı iddia etemeye çalıştılar sanırım. O dosyadan evrak çıkaracak,
çalacaktı. Emin değilim ama hakimin okuyup dosyaya koyduğu ve ailemi
suçlayan dilekçeyi çıkardıysa bu durumda annem özgürce kaçırabilecekti
beni. O dosyadan çalınan evrak olması halinde bana düşmanlıkların gizlice
belli eden ve iftira atan adliye memurlarının aileleri kan düşmanım. Tüm
sülâlerini salmışlardır üzerime. Sadece şeriatçılar değil, onların yedi ceddi de
saldırmıştır. Bir saat önce kapımın önünden yoldan geçen tacizciler
“şikâyetinden vazgeçti, dava sürecinde iken geri döndü diyeceğiz” diye laf
atıp günde binbir suçlama ve tacizle beni iş yapamayacak kadar çok
yoruyorlar, yıpratıyorlar. Kafamı bütün gün patlatıyorlar, işkenceden farkı yok,
devamlı çalıştırıp yorgunluktan öldürüyorlar kafamı.
Diğer bir vaka da seneler önce Şişli adliyesinde bana müdahale eden
memurdan şikayetçi olmam üzerine tüm kalem memurlarının mafya gibi
saldırıp kavga çıkarmasıydı. Onları da şikâyet ettim. Bir otobüs şoförü kavga
çıkarıp dövdü beni. Onu da Mecidiyeköy otobüs terminalindeki özel
güvenlikçiler destekledi. O vururken beni tutuyordular. Ben vurmasam da
hareketleri ile beni döven cüce magandayı destekliyordular. Onunla ilgili
dilekçe verdim ve orada sorun çıkaran memurları da şikâyet ettim. On değişik
yere dilekçe sevki yaptılar. Beni gece evimden kaçıran Sultangazi emniyetinin
günahlarından biri de beni kaçırıp tımarhanede baskı altına alıp bu değişik
yerlerde sonradan şikâyetçi değilim diye ifadeyi zorla almaları, daha doğrusu
hiç bir şey yapamazsın, istediğimiz zaman gelip götürürüz tehtidi ile almaları
idi. Bu adam kaçırma ve tehtid, baskı altında şikâyetten vazgeçirmeden sonra
Şişli adliyesine uğradığımda arşivde bulamadım şikâyet dilekçesini, memur
SAYFA : 257 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
kadınlar evrakı çalmış ve beni tımarhaneye kapattırmıştı. Hepsi dava
edilmekten öyle kurtulmuş. Yani faili meçhul ve haksızlıkların temel kaynağı
adliye içindeki çeteler. İnanın bana hiç bir adliyede tek bir dostum, arkadaşım
yok ve asla kendi rızamla hiç bir şikâyetimden vazgeçmedim. Bu olayları
sürekli gündeme getirip tazelediğim için benim işimi kalıcı olarak bitirmek
istiyorlar. Yaptıkları şey de birkaç siyasetçi ve cemaatçi ile kavga ettirip büyük
bir düşman kitlesinin saldırısına maruz bırakmak ve beni yok etmek. Bu arada
da “pornocu, sapık, jigolo, g.t sapığı…” v.b. iğren iftiralar ile toplumun
antipatisini kazandırmak ve benim öldürülmemi, dolandırılmamı, işkence
görmemi sevdirmek. Yani bu kadar saçmalıktan sonra siyasi parti militanı
devlet memurları kendi parti ve toplulukları ile bana vurdular. İşte memur
terörü budur.
Bütün bu durumlarda en adi kahpe de kasıtlı olarak size inanmadığını söyleyip
düşmanlarınızdan yana taraf tutan polislerdir. Birikmiş günahları, geçmişte
kaçtıkları cezalar ve hapishaneler var. Birikmiş bir hapishane borcu bakiyeleri
var. Ben bunların bir tanesini değil, eğer kazanırsam bu kavgayı 14 senedir
vuran ve çoluğa çocuğa karışmış yüzden fazla işkenceci dolandırıcı p.zevengi
kapatacağım hapise. Daha önce hapishaneye hiç bir memuru veya polisi
girmemiş bir devletin asaletine inanabilir misiniz? Dünya inanmıyor, bizim
millet bir yalanla yaşayıp çocuklarının canını ve malını tehlikeye atıyor.
Buradaki adresimde olay şudur: Bana düşman olan bir özel güvenlik şirketinin
korduğu iki inşaat sahası ile çevrilmiş ve bir tarafı kışla olan bir sitedeyim.
Herkes birlik olmuş ve benim şahidim yok. Önce günlerce terör estirdiler,
sonra komşular da katıldı teröre, sonra da yoldan geçen insanalrın laf atması
maskesi kazandırıldı duruma. Bu insanlar da plânlı olarak kapımın önünden
günde 300 kadının 3′erli 2′şerli gruplar halinde geçmesi şeklinde ayarlandı.
Geceleri yola park eden kamyon, otobüs ve arabalar laf atıyor açıkça. Polis
kasıtlı olarak inanmıyor. Aynı polisler geldi dün gece, onları zaten dava
etmiştim. Burada bir Allah var bir de ben varım. Onun dışında hepsi kahpenin
dölü, hatta yüzlerce yılan geçiyor kapımın önünden.
Ayrıca seni pornocu yaptık, artık pornocusun diye laf atan sapık sürüye tek
cevabım var. Senelerce işimi okulumu özel hayatımı elimden aldınız. Kafamı
becerip iş yapmamı engelledikten sonra ve beni aylarca kadınsız bıraktıktan
sonra birkaç film izlemeye zorlayınca sizin yıllarca yaptığınız kahpelik ortadan
kalkmayacak. Benim tercihim porno seyretmek değil, ananız avradınız ve
bacınızla porno film seyretmek. İşte sağcı terör. Bir tane o.ospu bulup onu
oynaştırıp baş örtülü – tesettürlü kadın evliya haksızlığa hakarete uğradı deyip
coştururlar kendi destekçilerini. Oysa Allah’ın selâmını vermem öyle kahpeye,
fuzulidir onunla konuşmak. Bir de çok özel haksızlığa uğramış soyu sopu belli
olmayan kızlar vardır. Kahpece vurup kahraman muamelesi gören k.ltaklar,
zenginlik vaadiyle kiralanan katil o.ospular. Hepsi çok özeldir, hepsi haksızlığa
uğramıştır. Aslında kapından içeri sokmazsın öylesini, görsen selâm
SAYFA : 258 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
vermezsin. Ama bunlar alışveriş yaptığın markette/bakkalda, dershanede,
okulda, devlet dairesinde… v.b. zorunlu olarak gittiğin yerlerdedir.
CHP – KÜRTÇÜ HALKÇILIK
AKP – CEMAATLER ve ÇOK ŞÜKÜR DEMEYİP PARASINI İSTEYENE İFTİRA
SERMAYESİ – SAADET – FAZİLET
BDP – HADEP – KÜRT NAZİLERİ – IRK OLMADAN IRKÇILIK YAPANLAR
ÖZEL ŞİRKETLER VE PAZARLAMA MOTORLARI
ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
AŞK HAYATI ve MEMURLARIN İFTİRALARI
Bu sitenin içeriğini incelerseniz tımarhaneye kanunsuz ve yasadışı bir şekilde
kapatıldığımı göreceksiniz. Ben bunu açıkça beyan ediyorum. Asıl sorun şu ki
tımarhaneye kontrole gittiğimde (3-4 ayda bir tehtid ve şantajla kontrole
çağırıyordular) polikliniklerden sorumlu memur bana sarktı. Ben son derece
sağlıklı bir bedene ve çok sağlam bir dış görünüşe sahiptim. Hem bedenim,
hem saçlarım, hem de kıyafetim son derece şık ve resmi olmasına rağmen
rahattı. Önce diğer hastalara bağırıp tehtid etti, kovdu. Orada kimin patron
olduğunu gösterdi ve gelip bana yavşadı. Ona “s..ilmişlerle işim olmaz” deyip
kovdum. Kadın hem çok ufak, hem iğrenç vücutlu, hem de yaşça büyük ve
bakımsız idi. Ondan sonraki dönemlerde polikliniklerden sorumlu bu bayan,
doktorları her gidişimde kışkırttı ve beni sürekli tehtid edip baskı uyguladı.
Bana açıkça emir veriyor ve taciz ediyordu. Aylarca yıllarca tehtid edip emirler
verdikten sonra bir gün beni acile götürdü. Karşı çıkamadım çünkü
tımarhanenin şerefsiz güvenlik görevlileri beni zorla götürecekti. Beni
kapattılar koğuşa.
Orada bir psikopat sürekli peşimde dolaştı. Ufacık tefecik biriydi ama inatla
taciz ediyordu, yapışmıştı bir defa. Doktorlar ısrarla onun zararsız ve iyi biri
olduğunu söylüyordu, durumdan faydalanıyordular. Dışarıda da peşime
düşeceğini söyleyince onu tehtid ettim çünkü dışarıda kontrolsüz olacaktı, ne
yapacağı belli olmazdı. Beni rahat bırakmasını ve tımarhane dışında beni
rahatsız etmemesini istedim. Ayrıca asistan doktorlara oranın üniversite
hastanesi olduğunu ve hiç kimsenin serbest kalmadığını, herkesin hastanenin
tapulu malı haline getirildiğini söyledim. Çünkü sonradan görmelerin şımarık
zengin çocuğu tıp öğrencileri eğitim malzemesine, rapor ve ilâç yazacak
kobaylara ihtiyaç duyuyordu. Kontroller sırasında şerefsizce tehtid
ediyordular, alay ediyordular ve eğleniyordular benimle. Hastanede hiç bir
SAYFA : 259 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
zaman tek bir boş yatak kalmıyordu. Hastane her zaman kendi kapasitesi
üzerinde doluydu..
O hastanenin sınırları içine herhangi bir şekilde giren herkese “seni birkaç
haftalığına hastaneye yatıralım” deyip ilâçları düzenleme bahanesiyle
insanların özgürlüğüne el koyuyordular. Ve her defasında yaptıkları şey aynı
ilâçların daha ağır dozunu ve başka bir markanın ürettiği aynı ilâcı yazıp
asistan doktorların eğitimi için gerekli stajları tamamlamak idi.
Asıl dolandırıcılık şu idi :
İlâçarın en ağır dozunu verip insanı yan etkilerle kötürüm ediyordular ve sonra
“iki yıl” boyunca kademeli olarak (5-10 ayda bir) ilâçların dozunu azaltıp
kandırıyordular. İki senenin sonunda bir bahane bulup, ya da hiç bir sebep
olmadan ilâç dozunun yetersiz olduğunu söyleyip baştan başlıyor, ilâç dozunu
arttırıyorlar. Böylece iki senelik tekrarları biriktirip sekiz on sene sonra
devamlı hastalanan kronik hasta iftirasını resmi şekilde rapor haline getirip
ömür boyu özgürlüğünüzü elinizden alıp tıp öğrencilerinin canlı kadavrası
durumuna gitiriyordular. Bunu sağlıkla ilgili tüm makamlar ve yöneticiler
biliyordu ve tıp öğrencileri için insan hayatlarının harcanmasına razı
oluyordular. Kul hakkı muhabbeti yapıp meydanları dolduran, Allah kitap
muhabbeti ile ömür boyu karnını doyuran uyanıklar memleketi haline geldik. O
da yetmedi solcu, emekçi, hümanist diye geçinen itler de bu tezgâhtan
besleniyor. Bütün bu sağcı solcu hayvan sürüsünün ortak adı “siyasi parti
militanı devlet memuru” olarak biliniyor. Yani din de siyaset de bahane. Siz
bunlardan cüzdanınızı, eşinizi ve kızınızı, vücudunuzu koruyunuz. Ben
mühendis olduğumu ve beni ciddi maddi zarara uğrattıklarını, şımarık zengin
çocuklarının kobayı olamayacağımı her zaman söyledim onlara. Hastandeki
tüm asistan ve uzman doktorlar beni tanıyor, benden çılgınca nefret ediyordu.
Hastane dışındaki siyasi ve cemaatçi yandaşlarını kullanarak beni binlerce
kavgaya ve probleme sürüklediler. Öyle ilâçları zorla kullandırttılar ki günlerce
ayakta uyuyarak yaşadım, doğru dürüst çalışamadım.
Metabolizmamı sürekli yavaşlatıp bozarak ömrümü kısalttılar. Sarkan iğrenç
maganda memur karıyı haklı göstermek için ne zaman tipim ve vücudum
düzelse ya ilâç dozunu arttırdılar ya da tımarhaneye kapattılar. Hasta
görünüşüne sahip olmam için şık ve sade göründüğüm zamanlarda
(kıyafetlerim pahalı kıyafetler değildi ama marka idi) acımasızca ve agresif
şekilde saldırdılar. Dış görünüşümü ya da maddi durumumu düzeltmeme izin
vermediler. İftira teşhisler koyarak hayatı zehir ettiler. Tek bir mahkeme kararı
olmadan, tamamen hukuksuz ve alçakça ömür boyu eziyet etme kararı aldılar.
O raporlar tamamen şerefsiz asistan doktorların düşmanlığından ve kininden
kaynaklanıyor çünkü 14 yıldır onların yüzüne şerefsizliklerini haykırıyorum. Bu
nedenle yaşadığım semtte veya işyerimde olay çıkartıp bir adli vaka yaratmaya
çalışan, açıkça tehtidler savuran siyasi yandaşları var. “Mesleğini elinden
SAYFA : 260 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
alacağız, seni işe yaramaz gösterip ömür boyu fakir bırakacağız, iş göremez
diyeceğiz, iftira ince iş bizimle başa çıkamayacaksın, sana damga vuracağız..”
diye tehtidler savurup beni meşgul eden, doğru dürüst şekilde çalışmamı
engelleyen çok sayıda siyasi maganda ve cemaatçi hayatımın ırzına geçti. Hiç
bir hakkımı koruyamadan çalışmak ya da işten ayrılmak zorunda kaldım.
AÇIK BİR ŞEKİLDE BEDENİMDE YARALANMA OLMASA DA ”TEDAVİ” ADI
ALTINDA YAPILAN BU MÜDAHALELER BENİM ÖMRÜMÜ KISALTTI, MADDİ
VE MANEVİ ZARARA UĞRATTI, SOSYAL VE EKONOMİK HAYATIMI YOK ETTİ.
BU YALAN TEŞHİSLERİ KOYAN ŞEREFSİZ ASİSTAN DOKTOR VE UZMAN
DOKTORLARDAN ŞİKÂYETÇİ VE DAVACIYIM. AMA BU ÜLKEDE BİR
MEMURUN YARGILANIP CEZA ALDIĞI GÖRÜLMEDİ. ÜLKÜCÜ POLİS
RACONUNA GÖRE “MEMUR HER ZAMAN HAKLIDIR”. YANİ DAVA AÇTIĞIN
ZAMAN ÜLKÜCÜ POLİS DENİLEN MAHLÛKAT SENİ EVİNDEN ALIP ÖNCE
“ZORLA” ŞİKÂYETÇİ OLDUĞUN TIMARHANEYE YA DA SİYASİ YANDAŞ
İTLERİN OLDUĞU BAŞKA BİR YERE KAPATIYOR, ORADA İYİCE KORKUTUP
TEHTİD EDEN İTLER DIŞARIDA BASKI VE KORKU ALTINDA “ŞİKÂYETÇİ
DEĞİLİM” DİYE İFADE ALIYOR. DEVLETİN RESMİ KAYITLARINA ŞİKÂYETÇİ
OLMADIĞINIZ YAZILIYOR. BUNU BANA BİR YA DA İKİ DEFA DEĞİL,
DEFALARCA YAPTILAR. ONLARCA SENEDİR DEVAM EDEN “HİÇ KİMSE
ŞİKÂYETÇİ DEĞİL, HERKES MEMNUN” DİYE BİR PALAVRA VAR. BU ÜLKEDE
CEZA ALAN, YARGILANIP HAPİSE GİREN KAÇ MEMUR, KAÇ POLİS
GÖRDÜNÜZ. BÜTÜN BUNLARIN SEBEBİ POLİS-MEMUR SENDİKASI,
MAFYASI MHP. MHP DEMEK POLİS MAAŞLARI DEMEK. MHP DEMEK,
MEMURLAR İSTEDİ DİYE VATANDAŞIN DAYAK YEMESİ DEMEK. MHP DEMEK
MEMURU VE KAMU ÇALIŞANINI PADİŞAH İLÂN ETMEK, KAMU ÇALIŞANIN
HAKLARINI VATANDAŞTAN ÜSTÜN SAYMAK DEMEK. MHP DEMEK BÜTÜN
DÜNYAYI TÜRK YAPACAĞIZ DEYİP SADECE KADINLARI GÜZEL VE PARASI
BOL OLAN AVRUPAYA SALDIRAN IRZ DÜŞMANI OLMAK DEMEK. ADAMLAR
AFRİKA ASYA GİBİ YERLERİ BEĞENMİYOR FETHETMEK İÇİN NE
YAPALIM…böyle ideolojiye inananlar ne biçim insanlar….hahahahaa…
Orada ilâç dozlarını arttırıp arttırıp senelerce eksik ve özürlü, yani uyuşmuş ve
düşük hayat standardı ile yaşamama neden oldular. Cinsel ilişkiye
giremeyecek şekilde baskı altına alınmıştı cinsel hayatım, cinsel ilişkiye
girmem mümkün değildi. Aslında mümkündü ama performansım o kadar
düşük olacaktı ki rezil olacaktım. İlişkim olmadı, evlenemedim. Çocuk sahibi
olamadım. Beni yıllarca kadınsız bırakıp sonra cinsel iftiralar attılar: “bazen
iğrenç kadınları istemediğim için homoseksüel dediler”…”bazen hiç
sevilmeyecek kadınlar kendilerine sarktığımı söyleyip iftira attı bana”… “bazen
de sübyancı bir kadın düşmanı olduğumu söylediler ki bu dönemlerde red
ettiğim kadınlar zaten benden başka herkesle yatan ortalık malları idi…”…
SAYFA : 261 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
14 aydır çılgınca laf atıp beni günde 3-4 saatten fazla uyutmayan nur cemaati
destekçisi birkaç dinci komşu sürekli iftiralar attı ve kışkırttı beni. “Seni
uyutmayacağız, seni geceleri uyumayan deli yapacağız, … ” gibi bir sürü laf
atan birkaç komşu ve devletin resmi imamı olmayan, hasta bir çakma imam
sürekli sorun çıkardı bana. Rahat ve huzur yoktu ne evimde ne de işyerimde.
Sürekli kavga çıkarıp karakola götürmeye çalıştılar çünkü emniyetteki şerefsiz
polislerden bir kaç tanesi cemaatçiydi. Hiç unutmam 2008 yılında çok davada
yargılanan bir kürt çetesi beni öldürecek şekilde dövdüğünde karakoldaki
satılık polis evime o çetenin arkadaşlarını göndermişti ve tehtid edilmiştim
şikâyetimi geri almam için. Beni tehtid ettirenin o olup olmadığını sorduğumda
cemaatçi rüşvetçi anında “sen namaz kılıyor musun” diye çevirdi konuşmanın
konusunu. Ben inkârcı duruma düşmemek ve dinden çıkmamak için arasıra
Cuma’ya gidiyorum. Bayramdan bayrama da namaz kılıyorum ama birkaç
münafık rüşvetçinin zevki için kılmıyorum namazı. O nedenle resmi hakkımı
kullandım ve ona namaz kılıp kılmadığım konusunda bilgi vermeyeceğimi
söyledim. Yani rüşvetçi münafıklara ahiret hayatımı değil, önceki gün yediğim
yemeği bile söylemem.
Bu durumda nurcular ve ülkücülerin desteğinde olan kürt çetesinin taraftarları,
eski kürtçü chp’ci patronumun çevresi ve İstanbul chp sürekli iftiralar attı.
Öyle kadınlar sarkıntılığa uğramış gibi davranıyordu ki midem bulanıyordu. O
kadınlara “yalvarsan z..kmem senin gibisini” diye bağırmak istiyordum.
“Dünyadaki son kadın olsan senin gibi iğrenç ortalık malını… ya da çirkini…
ya da duruma göre o.spuyu istemem” diye bağıracak hale gelmiştim. Yani her
şey çirkin bir o..pu devlet memuru sarkınca başladı ama bana sürekli iftira ve
hakaretle zor günler yaşatarak iyice korkuttular. Artık durup dururken hangi
şerefsiz chp’ci , kürtçü, ülkücü veya nurcunun iftira atıp kendisini hint kumaşı
gibi göstereceğini bilemiyorum.
Cinsel tercihime uygun bayanlar şunlar:


1. Sıradışı güzellikte, sağlıklı bedeni olup da üniversite eğitimi almış olan
ve boyları çok ufak olmayan, kilolu olmayan, bir erkeği gerçekten
heyecanlandıracak olağanüstü bayanlar. Tabi Türk soyunda olmaları
önemli benim için. Ama her üniversite mezunu diplomayla birlikte beni
tepe tepe kullanma hakkı kazandığını düşünmesin. Dedim ya, çok süper
bir dış görünüşleri olmalı. Tabi bunu buraya yazınca karşıma çıkardılar
en kalitelisinden bir tane, beni baştan çıkardı ve sonra iftira attı.
2. Genç ve temiz (cinsel olarak aktif olmayan, yani bakire dediğimiz) saf
güzel kızlar. Onların eğitimi önemli değil, kişilik özellikleri önemli. Ama
güzel kız dediğin Türk kızı olmalıdır. 37 sene yaşadım ve kürt kızlarına
karşı her zaman yüzde yüz, yani tam anlamıyla soğukluk yaşadım. Hiç
kedi ile köpeğin aşkından doğan yavru duydunuz mu? Ha bir de biri kürt
olduğu için dışlandığını iddia etmesin, ya bana boynuz takmıştır ya da
SAYFA : 262 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014



çirkindir. Ama delikanlı bir kız olsun hemen orada işini bitiririm.
Dalavere, ikiyüzlülük, din muhabbeti, siyaset muhabbeti, ….bir sürü
saçmalık girmezse işin içine, bir de kafam güzelse o iş orada biter….
3. 4 saatlik ücreti 1000TL olan bir rus escort var… Onunla görüşürsem
biri yakalayacak diye korkuyorum. Otellerde buluşma konusunda hiç
tecrübem yok. Ama bir defa kapıdan içeri girdi mi gerisi kolay..
Hahahaaa… … Çok üzgünüm, bekâretimi ona verecektim ama nakitim
sınırlı idi ve 11 nisan duruşmasından önce bir şey yapmak zorundaydım.
Sonuç itibari ile onunla halâ görüşemedim ama kötü davranmadı bana
diğerleri. Yine unutmadım onu ama artın benim içim ölmüştü ve artık
onun ne hissetiğini kavramaya başlamıştım.
4. Yaşadığım en ciddi sorun bir bayandan hoşlandığım zaman ve bunu
belli ettiğim zaman etrafında kıroların dolanmaya başlaması ve bu kızın
avukatıymış veya erkeği imiş gibi davranmalarıdır. İnanın bana bıktım her
işin içine kıroların bulaşmasını. Pez.venklik yapacak biri varsa alsın
sermayesini gitsin. Ben benimle pazarlık yapan ya da işin içine bir sürü
kıro sokan bayanları beğenmem. Eğer bir işin içinde kıro varsa o aşk
bitmiştir çünkü işin içine pis kokan bir kıro girmiştir. O aşkın güzel
olması bir yana o aşkın var olması imkânsız. Aşk dediğin tatlı olmalıdır.
5. Bir sürü fantezim var. En komik olanı şu: 20-27 yaşlarındaki bir bayan
14 yaşındaki B.Ç. olacak, ben ise 60 yaşını geçmiş Hüseyin Üzmez
olacağım. Hahahaa…
ASIL SORUN ŞU Kİ UŞAKLARIN, HİZMETÇİLERİN, KÖLELERİN DİZ ÇÖKÜP
EFENDİLERİNDEN EMİR ALMASI NORMALDİR. HİÇ KİMSE ETKİLENMEZ.
KENDİSİNİ EFENDİ SANAN KADIN ÖYLE BİR ERKEĞİN BOYUN EĞİP HİZMET
ETMESİNİ HAK GÖRÜR AMA O ERKEĞİ DE SAYMAZ. ANCAK BİR PRENS BİR
KADININ ÖNÜNDE (KÖYLÜ KIZI YA DA PRENSES FARK ETMEZ) DİZ
ÇÖKTÜĞÜ ZAMAN BUNA “AŞK” DENİYOR.
BENİM HAYATIMI MAHVEDEN İTLER YÜZÜNDEN ÇALIŞTIĞIM SÜRELER
SENEDE 3-4 AYI GEÇMEDİ VE MÜHENDİS OLAMAMA RAĞMEN HAMMAL VE
AMELEDEN AZ PARA KAZANDIM. BU DURUMDA BİRİNE SEVDİĞİMİ
SÖYLEDİĞİMDE BANA STANDART UŞAK YA DA HİZMETÇİ MUAMELESİ
YAPIYOR. AŞIK OLMUYOR, BACAK ARASINDAKİ BİRKAÇ GRAM ETİ
KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ALMAYA BAŞLIYOR. YANİ AĞIZIMI AÇMASAM,
TEK KELİME ETMESEM BİLE “KAHROLSUN T.C.” DİYE SLOGAN ATACAK
DURUMA GELİYOR KADINLAR. (T.C.=Tecavüzcü Coşkun).
Bir de bu yazıyı yazdığıma bin pişman oldum çünkü buradaki T.C. espirisi
sadece çok özel kızlar için geçerliydi. Ne kadar iğrenç karı varsa hepsi beni
batırdı. Biri dandik metres, diğeri ortalık malı, biri yetkili bir kontrol, biri dandik
bir komşu, biri ….daha bilmem kaç tane hiç alâkam olmayan ve şeyime
takmadığım kadın benim paramı, işimi ve dış görünüşümü batırıp kendisini
SAYFA : 263 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
özel kadın olarak göstermeye çalıştı. Ulan bunların hiç birini istemedim ki, ben
istediğim kadını aldım her zaman. Sadece kötü niyetli dolandırıcıları ve
istemediklerimi alamadım. Bir ton fahişe vurdu ve hepsi önemli ve ünlü olma
iddiasındaydı. Her karı istendiğini düşünmesin. Dış görünüşüme saldıran,
bedenimden cildime dişimden saçıma kadar batıranlar kaltı hepsi özel ve beni
red eden karı diye gezmeye başladı ortalıkta. Siz bunları kendi gözünüzle
görünüz ve benimle karşılaştırmayınız. Hiç birini önemsemezsiniz.
İTİRAFLAR
1. İlk işyerimde sabah 04:00 akşam 21:00 saatleri arasında çalışıyordum.
Bazen sabah evde başlıyordum, bazen de iş yerine gidiyordum yakın olduğu
için. İş yerinde kesinlikle bir terbiyesizlik yapmadım, cinsellikle ilgili herhangi
bir durumum olmadı, ama patronların diz üstü bilgisayarları sürekli virüs
kapıyordu. Kesinlikle emindim ki ortaklardan ikisi pornocu idi. Hatta ismi lâzım
değil, birine Windows 7 sisteme sahip bilgisayar almasını ve Private
bölümünden internete girmesini söyledim. Hemen aldı. Hahaaha… Beni çok
kızdırdıkları için bir defasında banyoya gidip elimle bozkurt işareti yaptım ve
bozkurtun ağzına bir şey soktum… O şeyi size söylemeyeceğim… Hahaaa…
2. Hep sevdim birini, yanlız yaşamak istemedim. Ama sevdiğimi başkası ile
fazla yakın görünce her defasında sıradan biri oldu benim için. Kavga da
etmedim, sevmeye de devam etmedim. Başkaları sevdiğini yatağa girdiğinde
önemser, ben ise birine gülümseyince bile siliyordum. Başkasına sevgiyle
bakan benim aşkım olamazdı.
3. İnternette ne iş yaptıysam tüm sanal dünyamın şifresi sevdiğim kızların
isimlerinden oluşuyordu. 3-5 tane oldu 38 yıllık hayatımda. 5+5+2+..+… yıl
derken değmeyecek kadınlara gençliğimi verdim. Onlar kucaktan kucağa
uçarken ben geri zekâlı gibi aşkıma sadık kaldım. Hiç bir ilişki fırsatını
değerlendirmedim. Yaş 40 olmadan kurtulayım dalgası buradan kaynaklanıyor,
belki son iki sene geri zekâlı imajından kurtulurum diye.
4. 14 Mart 2013 tarihinde saat 15:00 civarında bir escort yarım saatte beni iki
defa boşalttı. 9 Şubat 2012 tarihinde pezevenk patronum anama aynı saatte
sövmüştü. Onun 50TL’lik fahişesi karşılığında 25 bin TL değerinde suç
işleyeceğime 400TL karşılığında işi bitirdim. Kredi kartından 20 ay taksitle
çektim parayı. 20 ay boyunca taksiti yatırdıkça o anı hatırlayacağım. Ertesi gün
de başka bir escorta gittim. Orayı da kredi kartından tek çekim yaptım. Halim
harap. İkisi de sürekli şikâyet edip şartlar ve yasaklar koyuyordu. Birincisine
çıktıktan 20 dakika sonra bekâretimi aldığını bildiren bir SMS çektim. İkincisine
de aynısını yaptım. Cahilliğim için özür diledim , dün 2 ve bugün 2, 37 senede
toplam 4 deyip şaka yaptım.
SAYFA : 264 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
5. Bir sürü iftiraya uğradım, hep cinsel hayatıma saldırdılar. Günlerce aylarca
uyksuz bırakıp sözlü olarak cinsel tacizde bulunan çok sayıda komşu kadın
beni aylarca uykusuz bırkatı. Avukatımı görevden ayırıp mahkemeye
başvurunca biraz kapattılar çenelerini. Bu günlerde çeneleri yine çalışıyor ama
uyumamı engellemiyorlar artık. Mahkemede onları kiralayanlardan hesabını
soracağım. Duruşma 11 Nisan 2013. Asliye ceza mahkemesini ağır ceza
mahkemesine göndermeyi plânlıyorum. Bu işi organize çözer ancak. Başkası
çözemez. Gayrettepe asayiş öyle söyledi.
6. Senelerdir bir sorunum var. Her zaman sevmek istedim, hatta sevdim. “Seni
seviyorum” diyordum ve birkaç dakika sonra “Sen kimsin” diye soruyordum.
Hayalimde temiz bir aşk vardı. Ama durumum belli idi, üç beş sapık rüşvetçi
memur ailemle birlik olmuş hem okul hem de iş hayatımı batırmıştı.
Üzerimdeki kıyafetler kötü, cebimdeki para acınacak kadar az idi. Sevdim
arasıra, ihanet ettiler, üstüne de azarladılar ve dalga geçtiler. Hepsi hint
kumaşı idi ama sadece ve sadece zamanım ve param olmadığı için. Hep
sevdim birini, ama kim olduğunu bilmiyordum, kalbimde bir sevgi vardı, hiç
bilmediğim, tanımadığım birine karşı. Yüzünü bile bilmiyordum, neye
benzediğini bilmiyordum ama “Seni seviyorum” diyordum, içimden geliyordu.
Sebebini bilmediğim bir duygu, zamanla yaraya dönüştü.
SAYFA : 265 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
İnşaat sektöründe çok büyük ve ünlü proje firmaları dışında tüm firmalarda
paket programlar kullanılıyor. Bu programlar ile 3 saat ile birkaç gün arası bir
süre içinde küçük ve orta ölçekli yapıların statik ve betonarme tasarımı
yapılabiliyor. Büyük devlet ihalelerinde bile kullanılan paket betonarme
tasarım programları var. İSKİ Genel Müdürlüğü 2. Binası İnşaatı İhalesinin
statik projeleri de Sta4CAD ile yapılmıştı. Uygulamada İSKİ kontrollerinin
istekleri üzerine bazı değişiklikler yapılıyordu. Statik projenin birebir eskiksiz
ve doğru uygulanması halinde Sta4CAD yararlı bir yazılım diye biliyorum.
İnşaat sektöründe, ilk işyerimde benden ideCAD Statik ve ideCAD Mimari
programlarını öğrenmemi istediler. Birkaç hafta sadece programın el kitabı ile
uğraştım ve acayip bir ezber oldu. Çay içip keyfime baktım. Önüme bir boş
şantiye şefliği sözleşmesi koydular, imzala dediler. Ben boş kâğıt imzalamam
dedim. Ondan sonra aylarca imzalayacaksın, imzalamayacağım kavgası
yaptık. İmzalamadım ama bana 10 ay boyunca günde 16 saat statik proje
yaptırdılar. Doğru dürüst para da vermediler. Bir gün oturdum programın
başına ve tasarıma başladım. Programın bilmediğim özellikleri ile ilgili bilgileri
çok değerli bir abimizden aldım. Aynı zamanda ide YAPI’daki seminerlere
SAYFA : 266 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
katıldım. İyi bir danışmanlık hizmeti alarak çok sayıda statik proje tasarımı
yaptım. Patronum vergi ödemek ve mühendis maaşı vermek gibi alışkanlıkları
olmadığı için yaptığım projeleri imzalamama izin vermedi.
ideCAD Statik ile bir süre çalıştıktan sonra o hale gelmiştim ki evime yakın
olan işyerinde sabah başlayıp evimde de devam ederek günde 16 saat statik
projeler ile uğraşıyordum. Hatta işyeri yakın olduğu için sabahın dördünde
gidip proje bilgisayarının başına oturuyordum. Mutfakta kahvemi yapıp
çalışıyordum. Sanıyorumdum ki emeğimin karşılığı verilecek, oysa keriz
muamelesi gördüm. Çok çalışıp az para almaya razı geri zekâlı değildim. Söz
verdikleri maaşı isteyince bol kavga ve gürültü çıktı, bol bol tehtid ettiler.
Patronun kardeşi kendisini yer altı adamı, büyük derin devlet elemanı olarak
görüyordu. Aslında tek yaptığı birkaç devlet memuruna parayı basıp VIP
vatandaş muamelesi görüp belediyedeki ruhsat işlerini takip etmekti.
ideCAD Mimari seminerine gittiğimde başkası gelmedi deyip beni ideCAD
Mimari danışmanı ile teke tek bırakıp seminer verdiler. Aylardır sosyal hayatım
yoktu, gece gündüz çalışıyordum ve işyerimdeki bayanları hiç ama hiç
beğenmiyordum, çenelerinden çok çekmiştim. Seminer sırasında gelmişim
geçmişim gözümün önüne geldi ve kaybettiğim şeyleri düşündüm.
Seminerden sonra tekrar görüşmek istediğimi söyledim ama patronum
durumu kullandı, ide YAPI’nın da hoşuna gitti ürünlerini sağda solda
tanıtmam. Bir daha kısmet olmadı ide YAPI’ya gitmek. Böylece belki 10-15
aydır görmediğim bir bayanın hayranı olarak bildi beni herkes. Oysa ben hiç
bir bayanla görüşemeyecek bir hayat yaşıyordum. Bilgisayarın başında
hapistim. İş yerindekiler şu ya da bu şekilde onu hatırlatıyordu bana,
eğleniyordular durumla. Yemin ederim ki düzgün bir sosyal hayatımın
olmasına izin verseydiler bu kadar takmazdım onu. Fakir aç kalınca kuru
ekmeğe bile razı oluyor. Hahahaaaa….
Böylece bir süre sonra ide YAPI pazarlama sorumluları bana keriz hizmetkâr,
bedava reklâm yapan enayi muamelesi yapmaya başladılar. Çok süper reklâm
yapıyordum da bazı hocalarım “biz istesek verirler bize programı, böyle
şeylere ihtiyacımız yok” şeklinde konuşuyordu. İtiraf etmeliyim ki bu
programın reklâmını yaparken, yani kendi çevremde tanıtmaya çalışırken diğer
programlar hakkında yeterince bilgim yoktu. Sadece değeri 6 bin TL civarında
olan bir şeyi vermek istedikleri kişilere bedava iletmek hoşuma gidiyordu. 6
bin TL değerinde program değil de vazo veya resim verseydiler onları da aynı
şekilde dağıtırdım. Bir yandan da mezun olduğum bölüme faydalı olmak, yeni
yetişen öğrencilere bir şeyler vermek istiyordum. Çok büyük bir burs
vermediler bana ama yine de mutluydum verdiklerinde. Hocalarımı da
seviyordum, çok iyi konuşmuştular benimle zor günler geçirdiğim yıllarda.
Hepsi sağ olsun çok seviyordum onları ve o yüzden okula bir faydam
dokunsun istedim ama okulun böyle bir şeye pek ihtiyacı yoktu.
SAYFA : 267 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Zamanla anladım ki etkilendiğim bayan beni hiç takmıyor, ben de takmamaya
başladım. Facebookta yaptığı samimi sohbetler beni soğuttu. Başkasıyla öyle
konuşan benim olamazdı. Ayrıca bir seneden fazla bir süredir başka birini
görmemiş olmam komiğime gidiyordu. Onu unutmam için Taksim İstiklâl
Caddesinde birkaç dakika yürümem yeterliydi. Bu mesele gereğinden fazla
uzadığı için ve ben kendi kendine gelin güvey olan geri zekâlı durumuna
düştüğüm için onunla görüşüp bu meseleye bir nokta koymak istedim. Biraz
cesaret vermek için kendisinin haklı olduğunu yazdım. Haklı olup hayatımdan
gitmesi işime geliyordu. Ama herkesin beni onun hastası olarak bilmesi beni
çok rahatsız ediyordu. Görüşmek için birkaç teşebbüsüm oldu, sevilmeyen bir
müşteri adayı olarak şirketten dışlandım. Şu an ide YAPI benim telefonlarıma
kesinlikle cevap vermiyor ve benimle diyaloğunu tamamen sıfırladı. ide
YAPI’ya yatırım olarak hayatımın iki senesini vermiştim, hiç bir ide YAPI
çalışanı benim iki senemden daha önemli değil. Bu ürünle bir bağlantım
kalmaması beni maddi zarara uğratıyor. Komşular beni günlerce aylarca
uykusuz bıraktı, gerilimin fazla olduğu ve çok yıpranmış olduğum bir dönemde
yaşadığım mahalleye geldim, indim tramvaydan. En yakındaki kebapçıya
gittim. Her zaman oturduğum yerde oturuyordu biri, çok kötü baktı, ben de
güldüm, derdi ne bunun diye düşündüm. O kadar çok belâ vardı başımdaki
oturdum, lahmacunları yedim. Onun O olup olmadığından bile emin değilim.
Birkaç gece cehennem devam etti. Sapık komşular deli gibi tehtid etti,
acımasızca taciz ettiler. Birkaç gün sonra canıma tak etti. Gittim bir escortla
buluştum. Orada pek başarılı olamadım ama hayatımda öyle vücut
görmemiştim. Ertesi gün bir başka escort ile görüştüm. Ama o da çocuk
gibiydi, devamlı şikâyet edip zırlıyordu. İki başarısız girişimim oldu. Bir halt
beceremedim. İki escortun da eline sağlık.
Ancak piyasadaki diğer iki rakibi hiç ama hiç ama hiç ama hiç küçümsenecek
türden değil. Probina Orion semineri için randevu almaya çalışıyorum bu
günlerde. Başıma gelenlerden sonra Prota bilgisayar kendini zor tutuyor
gülmemek için, beni pek ciddiye almıyorlar. İnternet sitesinde dokümanlar ve
eğitim videoları var, onlar benim gibi adama yeter de artar.
ide CAD Statik programı ile günlerce çalıştıkça ve karşıma değişik sistemler
çıktıkça danışmanlık için başvurmaya devam ediyordum, gözden kaçan ufak
noktalar ve yeni öğrendiğim şeyler oluyordu, bazen de program sürekli yeni
versiyon çıkarıp düzeltmeler çıkardığı için bazı kusurlar buluyordum. Bu
kusurları bildirdiğim için ufaktan nefret etmeye başlamıştılar benden. Toplam
değeri yüz milyonlarca lirayı bulan çok sayıda betonarme yapı bu yazılımla
yapılıyordu ve benim bu program hakkında olumsuz konuşmam müşterileri
çok rahatsız edebilirdi. O yüzden ya çenemi kapatmam ya da hiç kimsenin
önemsemeyeceği geri zekâlı ve önemsiz biri olmam gerekiyordu. Eski bir
dosyanın versiyonu değiştirildiğinde radye temel çıldırıyordu, 60cm yerine
150cm yapsan bile kurtarmıyordu. Yeni versiyon denemelerinde hatalar
SAYFA : 268 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
oluyordu, eski versiyonu kurup çalışmak gerekiyordu bazen. Beta versiyonları
da hep korkuttu beni.
İde YAPI haftalarca telefonlarıma cevap vermedi ve ben gerekirse 2 sene
bekleyeceğimi ve sebebini öğreneceğimi söyledim. Israrla sordum nedenini.
Bursa ofisinden de cevap bekledim, yazılı veya sözlü herhangi bir cevap
alamadım. 29 Mart 2013 tarihinde Bursa ofisinden Faruk Saka saat 18:29′da
aradı ve Bursa ofisinden destek alabileceğimi söyledi. Şirket kararıyla İstanbul
ofisinin benimle görüşmeyeceğini söyledi ve sebep olarak gönderdiğim email’leri gösterdi. O e-mail’eri kendi kafama göre yazmadığımı, bu olayın bir
temeli ve geçmişi olduğunu, sonradan dışlandığımı ve iftiraya uğradığımı
söyledim. Şirket çalışanlarına karşı özel bir ilgi duymadığımı ve ilk görüşmede
etkilendiğimi ancak daha sonra karşılık alamayınca birkaç hafta içinde olayın
bittiğini söyledim. Hiç görmediğim ve oturup beraber bir çay içmediğim bir
bayanla ilgili yorumların aylarca yıllarca devam etmesi beni rahatsız ediyordu.
Hiç göremediğim, konuşamadığım ve sokağa çıksam kendisinden kat kat daha
güzellerini göreceğim bir bayanla ilgili yorum ve iftiralara kaldım kendi
çevremde ve işyerlerinde. Teknik desteği Bursa ofisinden alacağım, ancak
İstanbul ofisinin öne sürdüğü sebebi kabul etmiyorum.
Daha sonra diğer paket programları incelemek için elimden geleni yapmaya
başladım ancak öyle bir hayat yaşadım ki son bir iki sene boyunca ancak
birkaç haftadır Sta4CAD programının kursuna yeni gidebildim. İki hafta eğitim
daha var. Sta4CAD paket programının referansları beni çok etkiledi.
Ben tek bir şey söyleyeceğim. Paket program kullanacağınız zaman
referansları sorunuz.
SAYFA : 269 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
STA 4 CAD 13.1 versiyonu için bilgisayar konfigürasyonu:
512 mb Ram, 64 mb OpenGL uyumlu Ekran kartı, Windows XP/Vista/7/8
uyumlu bilgisayar konfigürasyonu
STA4-CAD 13.1 versiyonu genel kapsamı :










2007 deprem yönetmeliğini kapsamakta olup, analiz ve çizimlerde tam
olarak uyumludur.
Bilgi girişleri ve çizimler grafik editörde hazırlanmakta olup, veri girişiyle
eş zamanlı 3 boyutlu grafik ortamda yapının içinde gezilebilme. Tuğla
duvarların ve boşlukların katı model olarak oluşturulması.
Opsiyonıel olarak 1975, 1997 ve 2007 deprem yönetmeliği
kullanılabilmektedir.
Düzenli, düzensiz, arakatlı, kademeli, dilatasyonlu ve nonortogonal
yapıları, 3 boyutlu olarak çözebilmektedir.
Aynı katlarda farklı diyaframlı kat modelleme, eğik ve dairesel kiriş ve
plak hesabı ve çizimi.
Bodrum perdeleri, kaset döşemeler, mantar plaklar, ızgara sistemler
çözülebilmektedir.
Yapı temel etkileşimli analiz. Temellerde kazıkların modellenmesi.
Kademeli Mat (kirişsiz) temellerin sonlu elemanlar ile çözümleri
TS500, ACI, SNIP ve EuroCode standartlarına uyumluluk.
Depreme karşı yapı güçlendirme analiz, raporlama ve çizimleri
SAYFA : 270 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014




Nonlineer Performans Analiz, isolatör kullanımı
Time history deprem analizi ve inşaat aşamaları analizi. Duvar etkileşimli
deprem analizi
İstinat duvar ve zemin göçme analizi, detay çizimleri
SAP2000, ETABS ve STAADpro progranlarına data transferi ve DWG
çizimden transfer
Ø STA4 programı V13.1; Peşin satış bedeli ?000 TL + KDV, taksitli fiyatı ?400
TL+KDV / 4 taksit şeklindedir. Aynı firmada kullanılacak 2. ve sonraki kilitlere
%50 indirim uygulanır.
Destek:
q Program içinde 11 saatlik animasyonlu eğitim
q STA4 ile ilgili problemleriniz [email protected] ‘ ye göndererek, internet
aracılığıyla destek hizmeti verilmektedir.
q Program gelişmelerini www.sta.com.tr den elde edebilirsiniz.
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla
STA Bilgisayar, Müh. ve Müş. Ltd. Şti.
SERDAR AMASRALI
STA4-CAD referans listesi :
- Boğaziçi Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi – Ereğli D-Ç Fab. T.A.Ş.
- STFA Temel Mühendislik A.Ş. – Bayındırlık Bakanlığı – İst.Büyükşehir
Belediyesi
- Yapı Merkezi A.Ş. – Çukurova Üniversitesi – Tuncel Mühendislik
- Kardemir A.Ş. – MSB İnşaatEmlak – T.C. İller Bankası
- Türk Telekom A.Ş. – T.C. Posta İşl. – İstanbul Üniversitesi
- T.C Merkez Bankası - ENKA – Yıldız Teknik Üniversitesi
SAYFA : 271 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 272 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
İNATLA KARŞI ÇIKTIM SİYASETE GİRMEYE…
HİÇBİR PARTİ VE HİÇ BİR TOPLULUĞA GİRMEDEN ŞAHIS VE BİREY
OLARAK, HİÇ BİR SÜRÜNÜN KOYUNU OLMADAN KENDİ BAŞIMA VARLIKLI
VE SAĞLIKLI OLMAK İSTEDİM…..
EN SEVDİĞİM HOCALARIMDAN BİRİ BİLE BENİ TANIDIĞI İÇİN SORMUŞTU
ŞAKA OLSUN DİYE İNGİZLİCE (KENDİSİ VATANSERVER BİR ATATÜRKÇÜ
İDİ) :
DJEVAT, ARE YOU HEALTHY AND WEALTHY
ASLINDA SORUN BUYDU.. ÖNEM VERDİĞİM İKİ ŞEYE SALDIRDILAR…
PARAMA VE SAĞLIĞIMA…
BİR SÜRÜ CEMAAT VE SİYASETÇİ, GEREKSİZ BİR TOPLULUKLA
ÇATIŞMAYA SOKTULAR AMA BEN SADECE CANIMI VE MALIMI KORUDUM…
ÇOK TEHTİD EDİP AĞIR HAKAERETLER ETTİLER, BENİ DELİRTİNCEYE
KADAR ÇOK BAĞIRDILAR VE TEPKİ ALDILAR….
BİRKAÇ KÜFÜR VE BİRKAÇ TEHTİD KOPARIP DAHA SAĞLAM VURDULAR…
HER ZAMAN ÖNCE BAHANE VE İFTİRA YARATIP SONRA VURDULAR….
SONUÇ OLARAK ŞUNU ÖĞRENDİLER Kİ BATIRMAYA ÇALIŞTIKLARI KİŞİ
ZENGİN OLACAK YETENEĞE SAHİP VE HERKES BU KADAR YETENEKLİ
OLSAYDI HERKES ZENGİN OLURDU. HATTA POLİSLER İSTİFA EDİP
MEMLEKETİ KURTARAN KAHRMAN İMAJINDAN VAZGEÇİP HEPSİ İŞ ADAMI
OLACAKTI. PARA KAZANMAK İÇİN ALMIŞ OLDUĞUM EĞİTİMİ KENDİ CANIMI
VE MALIMI RÜŞVETÇİ EŞKİYALARDAN KORUMAK İÇİN KULLANDIM.
RÜŞVET VERMEYEN VE MEMURLARI TORPİLE ALIŞTIRMAYAN BİR
SEKTÖR,BİR İŞ PİYASASI OLUŞMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ…
BENİM CANIM YANDI, BELKİ BİNLERCE KİŞİNİN CANININ YANMASINI
ENGELLEMEK MÜMKÜN OLUR…
RÜŞVET İSTEYEN ÜÇ BEŞ, BELKİ YÜZ, BELKİ BİN TANE MEMURU İHBAR
EDELİM…
O ZAMAN BELKİ AYYUKA ÇIKTIĞINI ANLAR KIÇIKIRIK PADİŞAH
MÜSVETTELERİ….
O ZAMAN VATANDAŞ BELKİ KURTULUR…
SAYFA : 273 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
BENCE HER VATANDAŞ İHBAR HATLARINI VE YÖNTEMLERİNİ
ÖĞRENMELİ…
EN ÖNEMLİSİ 155 VE 156 TELEFON NUMARALARINI HERHANGİ BİR
TELEFONDAN ÇEVİRMEK…AMA BENİM İŞİME YARAMADI ÇÜNKÜ POLİSİN
KENDİSİNİ SUÇLAMIŞTIM, DAVA ETMİŞTİM…
DİĞER YOL DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ İNTERNET SİTESİ VE ŞİKÂYET
KISMI…
Şu an hangi partiye destek vereceğime karar veremedim…Tüm siyasi
partilerin çalışmalarına devlet dairelerinde çalışanlar yön veriyor, hepsi devlet
kapısında para kazanan insanlar.. Devletten önce maaş sonra siyasetle
büyüdükten sonra ihale alan insanlar bunlar….
DELİNİN KUYUSU
BİR DELİ KUYUYA TAŞ ATMIŞ KIRK AKILLI ÇIKARAMAMIŞ
Mahkemeye hakaret etti diye bir iftira çıkarmışlar. Asıl sorun şu ki bir sürü
kelime oyunu oynayıp çok sayıda savcıyı birbiriyle karıştırdılar. Çok sayıdaki
olayı bir biri ile karıştırdılar. Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
davamda ne savcıya ne de hakime dil uzattım. Tüm hayatım pamuk ipliğine
bağlı. Her şey hakimin kararına bağlı. Duruşmadan sonra tazminat kararı
çıkmazsa sokakta kalacağım. Ya da doğru ceza kararı çıkmazsa senelerce
dava ettiğim bakırköy tımarhanesine kapatacaklar. Orada ömür boyu işkence
göreceğim. Anası ve babası tarafından bile sırtından vurulan adam tek
kurtuluşu olan mahkemeye hakaret eder mi? Ben savcıyı yanıltan, yanlış bilgi
veren ve taraflı soruşturma yapan polislerden şikâyetçiyim. Savcıyı onlar
kandırıyor, hakimi yanıltıyorlar. Ama ben diyorum ki başka türlü
kurtulamayacaklar cezadan, tek kurtuluş olarak davacıyı ortadan kaldırmayı
gördüler. Bu da benim haklı olduğumun ispatı.
Şeytan her zaman yalan söylemez, iki doğru bir yalan söyler. Önemli olan iki
doğruyu bulmaktır. Bir de spekülasyon yapayım: Şeytan eskiden böyle değildi,
Allah’ın sadık bir kuluydu. Benim ruhumla tanıştı, ben O’nu yoldan çıkardım.
Ben O’nu yoldan çıkarınca O da tüm kulları yoldan çıkarmaya ve günaha
sürüklemeye başladı. Hahhahahaa…..Tabi ki herşeyi işlerine geldiği gibi
anlayanlar olduğu için bunun bir şaka olduğunu altına çizerek söylemek
zorunda kalıyorum..Havadan nem kapan itler cezalarını çekecek…
Türk sineması gelişme ve ilerleme olarak erotik filmler çevirmeye başladı.
Senelerdir 60-250 saniyelik cinsel sahnelerle para kazanan sanatçıların toptan
bir girişime girmesi ilginç. Yani sanatçılar o filmde bu filmde 3-4 dakika
sevişeceğine toptan koymuşlar yeteneklerini bir araya. Ama bunun
SAYFA : 274 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
sinemamıza ne kazandırcağını merak ediyorum. İnternette yüz binlerce cinsel
içerikli bedava film var. Senelerdir 3 dakikalık sahne için sabırla bekleyenleri
veya korsan CD’lerdeki filmlerde ileri geri giderek sahneleri ayarlayanları bu
dertten kurtarmaktan başka bir işe yaramadı bu erotik sinema atılımı. Bence
hiç gereği yok böyle bir şeyin. İhtiyacımız yok. Düşünüyorum da gelişme bu
ise bizim sinemamız en az 18 sene geride (Basic Instinct-Temel İçgüdü kaç
senesinde gelmişti Adana’ya. Lise son sınıfta mıydım, neydim). Bu filmlerde
birkaç dakika seyredenlerin heyecanı yarım kalıyor. Büyük bir kısmı cinsel
içerikli konuşmaların yapıldığı telefon hatlarını arıyor ve fotomodel gibi
escorta ödenecek paranın on katını veriyorlar. Bu tür telefon hatlarında çalışan
kadınlar günde 10 saate yakın sapıklarla konuştukları için çoğunun psikolojisi
bozuk, bazıları çok yaşlı ama fotomodel rolü yapıyor, bir çok komedi filminde
gördüğünüz gibi telefonun öteki ucunda rol yapan çirkin, yaşlı ve iğrenç bir
kadın olma ihtimali var. Sonuç olarak bu sanal film ve telefon hatlarına
ödediğiniz servetle on tane gerçek aşk yaşarsınız. Sorun hayal satmları değil,
sattıkları dandik hayaller karşılığında servet almalarıdır. İnanın bana öylesine
gideceğime on kat daha az parayla acayip bir güzelle çıkarım. Geneleve
gitmeyenler genelevin sanal olanına da gitmesin. Değmez. Bu erotik sinema,
erotik ürünler, alo sex hatları hepsi bir canavarın birer ayağı. Arkadaşım,
boşver bu sanalları, kafana göre bir kız bul. Para vereceksen de rol yapan
çirkin karıya verme. Ha bir de internetteki cinsel içerikli siteler hakkında ufak
bir sır vereyim. Bazı kelimeleri yazarak arama motorlarında kendilerini
bulduruyorlar. Bu kelimeler : sex, porn, porno, xxx … gibi kelimeler….
Ben şahsen bu baba memur ayaklarından nefret ediyorum. Bir devlet
kurumuna gidince ya da devlet okulunda okuyunca memurun veya memur
öğretmenin “seni adam ederim” ayakları yapıp öğrenciyi dövmesi veya özel
hayatına müdahale etmesi iğrenç bir şey. Yani o adamları yolda görseniz izin
vermezsiniz sizin özel ve profesyonel hayatınıza karışmalarını, aileniz
hakkında yorum yapmalarına. Ama bunlar devlet memuru olunca padişah gibi
gelmişiniz geçmişiniz, aileniz, işiniz gücünüz ve her şey hakkında rahat rahat
konuşabiliyor yorum yapıyor. O nedenle terör sempatizanları ile kavga edip
şiddet olayına bulaşmak ve her şeyimize karışan polislere iş çıkarmak, onların
maaşlarını yükseltip kahraman yapmak pek akıllıca değil. Ben terörist
destekçileri ile kavga etmeniz yerine Ulusal Parti’nin sunduğu çözümü
öneriyorum. Eğer bir esnaf değerleriniz ve bayrağınız için tehlikeli bir örgütü
destekliyor, sempati duyuyor veya yaptıklarına göz yumuyorsa siz o esnaftan
alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Kavga etmek yerine onula alışverişi
kesin, o mahallede bulamazsanız bir iki sokak ötedeki toptancıya veya
markete gidiniz. Böylece örgüte gidecek paralar, propaganda malzemeleri,
terör örgütünün propagandasını yapacak eğitimli teröristlerin okul bursları
sizin cebinizden çıkmamış olur. Hiç bir kavga ve gürültü olmadan, hiç kan
akmadan ve polisiye olay olmadan bu sorunu çözmüş olursunuz. Kavga
ederseniz ya adam yaralamadan hapis alırsınız ya da polise baba muamelesi
SAYFA : 275 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yaparak kanıt ve ifadelerle ilgili yardım istersiniz. Ulusal Parti öyle bir çözüm
sunuyor ki bu devlete düşman olan teröristler işsiz ve parasız kalacak, onların
fakirlikten kırılmasını önemsemeseniz bile terörist eylemler için gerekli para
kaynakları azalacak, belki de kuruyacak. Yaptığınız alışveriş ve ticaretle terör
canavarını veya bu canavarın yavruları olan bölücü örgüt sempatizanı militan
sermayeleri besliyorsunuz.
Bugün solun kürt soluna (kürt nasyonel sosyalizmine = kürt faşizmine = kürt
işçi partisine ) dönüştüğünü görüyoruz. CHP ve diğer sol gruplarda
Atatürk’çüler görevden ve yöneticilikten uzaklaştırılıyor, Kılıçdaroğlu
KCK’sının üyeleri getiriliyor göreve. Yani solda bir sindirim var, sindirilenlerin
yerine KCK tarzı kürtçü yöneticiler geçiyor. Böylece sol kürt soluna
dönüştürülüp solculuğa ömrünü vermiş kandırılmışlar da tepe tepe
kullanılacak. Sağ kesimin buna hiç itirazı yok çünkü sol kürt soluna
dönüştüğü zaman böyle bir solu yok etmek memleket için hak olacak. Bu
durumda Ulusal Sol’un varlığı mutluluk veriyor, milliyetçi kesime umut veriyor.
Solcu demek, Kılıçdaroğlu KCK’sı desetekçisi olmak değildir. Tüm siyasi
partiler bölücü örgütün uzantılarıyla diyaloğu ve iletişimi kesmeli. Bölücü terör
örgütü yandaşı olan veya terör örgütünün yapılanmasına sessiz kalan, razı
olanlar dışlanmalı. Ben CHP ile tüm irtibatın kesilmesini, hiç bir Türk siyasi
partisinin (sağcı veya solcu fark etmez) CHP’nin mevcut kürt yönetimi ile
irtibat halinde olmamasını, selâm dahi vermemesini teklif ediyorum. Terör
örgütünün uzantılarıyla masaya oturup uzlaşacak olanlar terör örgütünün
üyesi ile aynı statüdedir. Tüm siyasi partileri Kılıçdaroğlu CHP’sini dışlamaları
için davet ediyorum.
Duyarlı bir insan olmamın nedeni belki de diğer insanlardan daha fazla şey
görmemdir. Dikkatli ve gördüğünü değerlendirebilen biri olarak görüyorum
kendimi. Gerçekten utanç verici bir durum dikkatimi çekti. Ucuz ve rezil
siyaset yapan, muhafazakâr, toplumun büyük kısmı tarafından şeriat
sempatizanı olarak görülen televizyon kanalları var. Annemin bir ayağı
çukurda sayılır, o yüzden dine yöneldi son on senedir. O da çok seyrediyor bu
yobaz zihniyetli kanalları, ben de hiç seyretmiyorum televizyonu artık. Ama
salonda çay kahve içerken, dinlenirken şahit oldum birkaç televizyon dizisinin
rezilliğine. Bu dizilerdeki tüm kötü kadınların başı açık ve çirkin. İyi kalpli
kadın karakaterleri ise güzel ve tesettürlü. Aynı zamanda dizilerdeki kötü erkek
karakterlerinin imajı Atatürk portrelerindeki imajlara benzetilmiş. Yani o
dizilerde zalim ve kötü kalpli karakterlerin belli bir kısmı ya Atatürk’ün saç
modeline, ya da bıyıklarının şekline ya da saç rengine sahip. Hatta saçın zayıf
olan kısımları, anlın açık olan kısımları aynen Atamıza benzetilmiştir.Böyle
iğrenç yayın yapan, ucuz yayın yapan, üç kuruşluk yankesici zihniyetine sahip
televizyon kanallarını kınıyorum. Ayrıca dizilerdeki kötü adamlardan
kurtulmanın yolu birkaç dua okumak olduğu için biraz saçma buluyorum bu
propagandayı. Kötü adamlar Atatürk tarzında giyinip görünüyor, kötü kadınlar
SAYFA : 276 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
tesettürsüz ve çirkin, kadınlar da erkekler de zalim ve hain, alçak bu dizilerde.
Onlarla savaşan tesettürlü bayan karakterleri bebek surtalı, saf duygulara
sahip, çok insancıl ve her zaman haksızlığa uğramış. Bu kadar seviyeli bir
açıklama yaptım ama içimden ağzımı bırakıp başka bir yerimle gülmek geliyor
bu televizyonlara. Cahil ve aptal insanlara hitap ediyorlar. İnsanların dini
duygularını para kazanmak için sömürüyorlar. Evlerinde oturan ve çalışmayan
kocaman popolu, şişmanlıktan ve çirkinlikten çökmüş, iğrenç görünüşlü
kadınlar tesettür giydikleri için o dizileri seyredince rahatlıyorlar, kendilerini
özel sanıyorlar. Anladık arkadaşım, çok namuslusun, benimle yatmayacaksın.
Ama bir de beni düşün, çirkinsin, yalvarsan da yatmam seninle. O nedenle
“ben çok özelim, namusluyum, sana vermem” muhabbeti yapma. Versen zaten
ilk önce kocan koyacak popona tekmeyi. Hahhahaha…..
KATLİAM KATLİAM KATLİAM KATLİAM
—————————————————————————–
Bu başlık altında size siyasi grupların kahpe o.ospu militanları ile cinsel
iftiralar atarak işledikleri cinayetleri ve yaptıkları işkenceyi, o siyasi partilerin
destekçisi polislerden aldıkları desteği anlatacağım. Benim dünya görüşüm
kaptalizm idi . Yani bütün bu sağ sol kavgasını red edip sermayenin ve paranın
gücü ile memleketin kurtulacağına inanan biriydim. Hem sağcılara hem
solculara tarafsız gözle bakıyordum. Kirli çamaşırları ortaya çıkıyordu. Komik
duruma düşüyordular. Sağcı solcu cinayet işlemek için saldırdılar, düşman
edip küfür ettirdiler beni ve tarafsızlığıma gölge düşürdüler. Artık insanlar
yorumlarıma şüphe ile bakacak çünkü beni öldürmeye çalıştılar, ben de nefret
ettim, küfür ettirdiler, tehtid ettirdiler.
—————————————————————————–
Bütün saldırılar cinselliğe dayalı değil, bu saldırının mekanizması genellikle :
İFTİRA AT —–> Günlerce taciz et ve idiotluk yap, gizlice tehtid ve hakaret
ederek küfür ettir, tepki al —–>İFTİRAYI YAYMAK İÇİN PROPAGANDA YAP —–
> CEZA VERDİĞİNİ SÖYLEYEREK YIPRAT, KALABALIK KİTLE HALİNDE
ZARAR VER, YIPRAT, YOK ET —–> TOPLUM CEZA VERDİ, MEMLEKET YOK
ETTİ DİYE AÇIKLAMA YAP….
—————————————————————————–
Çok sayıda iftiraya maruz kaldım. Sebebi tazminat talebim değil, sebebi çok
sayıda özel güvenlik şirketi ve devlet memurunun hapis cezası alacakları
suçlar işlemesi, bunlarla anlaşmalı ticari kurumların çalışanları ve attıkları
iftiralar.
SAYFA : 277 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Toplumun en ilgilendiği ve beni öldürmek için kullandığı iftiracı şirket ide YAPI
olduğu için ondan başlayacağım:
Sene bilmemkaç, 2008 öncesi. Beynime zarar verip hafızamı sildikleri adam
kaçırma olayından önce. Bakırköy ve polis mafyası babamı kullanarak evde
olay çıkardı, babam kendisini yerlere atarak ve pencerelere çıkıp bağırarak
şiddetli bir gürültü patırtı çıkardı. Böyle bir olaya katlanamadığımı biliyordular,
utancımdan çıldırıyordum ve bu babamın senelerdir yaptığı bir rezaletti.
Katlanamayacağım bir şey yaptılar ve beni tutuklatıp götürdüler tımarhaneye.
Orada her zamanki sapık fahişe Çiğdem Küçükali vurdu sanırım, kapattı
koğuşa ve orada komünist, top sakallı bir doktor bastı elektriği ama öncesinde
bir ide YAPI ziyaretim vardı.
Senelerce hatırlamadığım ve sonradan taksit taksit hatırlattıkları bir ide YAPI
ziyaretim. Arzu Dural Gök ile konuştum. İnternette beni izleyen bir kitle
olduğunu anlattım o dönemde. Sapık akrabalarım ve üniversitedeki özel
güvenlik şirketi, polis saldırıları yüzünden çocuk sahibi olamadığımı ve
evlenemediğimi anlattım. Kendisi bana boş bir kâğıt imzalatmaya çalıştı,
karşılığında bir tane kız verecekti ki o kızı red ettim. Dalga geçtim. Ayrıca
spermlerimi istedi çocuk için ama ben bir iki adım attım sonra geri döndüm
WC’den. Dedim ki ben çocuk için sperm vermem, hayvanlar bile çocuklarına
bakar, terk etmez. Ben hayvandan kötü olamam. Herhangi bir anlaşma olmadı
aramızda, çekip gittim. Seneler sonra, yani bu günlerde imajımın
kopyalanmasına izin veren adam iftirasına uğradım. En azından benim
kopyemi, müsvettemi çıkardıklarını kabul ettiler. Yani ne kopyaladıysalar o
kopye iğrenç, poktan bir müsvette. İmaj kopyalama saçmalığı neyse artık
bilmem ama beni öldürmeye çalışıyorlar. Yani yaşamama izin vermediler, beni
ölüdürüp yerime poktan bir kopye koymaya çalışıyorlar. Biri kırostar, diğeri
yüksek lisanstan şutlanmış iğrenç bir p.zevenk (patronların fuhuşu için
arabayla karı servisi yapıyor), daha bir sürü geri zekâlı dolaşıyordu ve iftira
atıyordu bana. Tüm hayatıma saldırıp annemi ve ailemi bile kullandılar,
olaylara yön verip iftiralar attılar.
Taksit taksit hatırtlattılar ya, yeni hatırladığımı farklı renkte yazayım. Orada
Arzu Hanım benimle konuşup boş bir kâğıt imzalatmaya çalıştı, devamını
biliyorsunuz. Sonra bir tane kızla görüştürdü, Hatice Hanım’a benziyordu.
Onunla konuştum, sohbet süper gitti. Ona bana donunu verip vermeyeceğini
sordum. Kabul etti. Ben de donuna sahip çıkamayan kızla işim olmaz dedim ve
çekip gittim. Beynim saldırıya uğrayınca Arzu Hanım beni ide YAPI’ya
getirtmiş Öge’ler ve Bozkurt’larla ( Bu arada Bozkurt deyince onun şirketinin
adı Tuan değil, şirketinin adı Artun….) bir görüşmede ilgileniyorsun galiba
dedi. Ben de kapıyı kapatalım ve başlayalım dedim. O da sustu. Yapacak mısın
diye sordu. Ben de gönüllü görünmüyorsun, zorla yapmıyorum. Kadın istekli
olmayınca yapmıyorum dedim ve konu orada kapandı. Ama çok önemli diğer
SAYFA : 278 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bir nokta da hiç sebep yokken durup dururken sordu bu soruyu ve rezil oldu.
Beni etkileyecek şaka peşindeydi, ama fazla etkileyemedi. İlgileniyorsun galiba
sözünü de çok etkileyici ve cilveli bir şekilde söyledi, burada yazarak
anlatılmaz video kaydı gerekiyor. :) Ama Öge’lerle beraber çalıştıkları için o da
vurdu patronla birlikte. Beni batırıp Hatice Hanım’ı parası olduğu için mi
seviyorsun şeklinde konuşunca ben de ona jigolo olsam Hatice Hanım’a değil
size gelirdim, siz patronsunuz, Hatice Hanım’ın jigolaya ihtiyacı yok dedim.
Defalarca ne kadar tazminat istiyorsun diye sordu ama öyle bir dönemde
sordu ki hafızamda yoktu o olaylar, yani hatırlamıyordum geçmişi. Dava edip
bir yemek parası alacağımı ve o parayla saygı duyduğum Sta Bilgisayar
çalışanlarından biriyle yemek yiyeceğimi söyledim. Ama geçmişte bana
yaptıklarını hatırlamıyordum. Seneler sonra taksit taksit hatırlattılar. Sebebi ide
YAPI ürünlerine saygı duymamam, bana kötü referans olmaları idi. Piyasanın
tercihi Sta4CAD idi.
Seneler sonra hafızamda yokken beni ide YAPI’ya götüren Öge ve Bozkurt
orada eğitim görmemi istediler. Hatice Tozar’ı gösterdiler ama ben ne
seviyorum biliyordular, tam benim zevkime ve hayalime göre bir imaj çizmişti
ide YAPI. Böyle bir sevgilim olursa beş vakit namaza başlayacağım dedim
kendi kendime ve bir dahaki seminere hiç kimseyi almamışlar. Teke tek
seminer verdirdiler ona. Hatta geç kaldım, benden başkası alınmamıştı
seminere. Ağır bir pişmanlık ve üzüntü yaşadım. Senelerim gitmişti, kendi
isteğim dışında da olsa mücadelemi memleket için vermiştim. Kendimi
kurtarmaya çalışıyordum ama bu mücadelenin memlekete de faydalı olacağına
inanıyordum. Bir zamanlar inandığım mhp’nin kahpe bir parti olduğunu
düşündüm. Neden üzüldüğümü sordu galiba ve ben de bu ülke için değmezdi
kaybettiğim seneler şeklinde cevap verdim. Sebebi polislerin ve patronlarımın
şerefsiz dolandırıcı olması ve ben de senelerini kaybetmiş kurban olarak bu
kahpe devlet yüzünden üzülmüştüm. Çünkü şerefsizler el üstünde tutuluyor,
benim gibi namuslu adam ömrünü kaybetmişti. Bu haksızlık yüzünden bu ülke
için değmez dedim. Oradaki olay plânlı olduğu için Hatice Tozar bu ülke
“benim” diye konuştu. Ben kendi değerini bilmediğini ve bu ülkeden önemli
olduğunu söyledim. Kötü niyetli olduğunu bilmediğim için “benim kızım”
olduğu zaman kendisine memlekete verdiğim değerden daha çok değer
vereceğimi söylemek istedim. Ama orada plânlı bir şov vardı ve ide YAPI niyeti
bozmuştu.
Ayrıca utancından öldü diye bir şey uydurmuşlar, MHP’ciler adamdan
saydığım için ve benim senelerimi mahvettikleri için utancımdan öldüm. Cevat
Çalışkan sadece bir aptallık yaptığı zaman utanır. Onlar her yerde kafalarına
göre adice yorumlar yapıp dinlediğim her şarkıyı, söylediğim her sözü adi
alçak şirket ide YAPI ile alâkalı gösterip hayatımı ziktiler. Şerefsiz reklâmcı ve
pazarlamacı fahişeleri kullandılar alâkam olan her şirkette. Binbir iftira ve “yok
SAYFA : 279 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
edeceğiz, bol bol şikâyet edin” garantisi altında atılan iftiralar, yapılan kahpece
ürün reklâmları.
Kendi kafasına göre reklâm ve kırostar şöhretler yaratacak, poktan
siyasetçilerin reklâmını yapacak ve ortak bir ticari/siyasi reklâm yaratacaktılar.
Bir yandan Arzu Dural Gök “niyeti boz artık” diye gaza getiriyor, Hatice Tozar
benim vücudumu çekici bulduğunu nasıl bileceğim diye soruyordu. Ben de
“gelmeden bir deneme turu attım” diye espiri yaptım. Ondan sonraki iki sene
boyunca bana sabaha kadar zorla masturbasyon yaptırmaya çalışmlarının ve
bunu da tımarhane teşhisine bağlamaya çalışmalarının nedeni buydu.
Ayrılırken ellerimi yana açıp hayatıma hoş geldin dedim. Ama ona sarılmak
istememi bile sapıklığa bağlamaya çalıştılar. Olumlu davranışları ve
konuşması vardı, cesaret vermişti. Yemin ederim bir defa bile tatmin etmedim
kendimi onu düşünerek, asla cinsel bir olay olmadı. Ama dünyada bu kadar
çok fotomodel, escort, …. daha aklınıza ne kadar kadın varken beni işsiz
bırakıp tüm özel ve profesyonel hayatımı, sağlığımı mahvedip o baboş karısına
mahküm etmeye çalıştılar. Hint kumaşı bedene ve cinsel organa sahip,
Türkiye’nin ta kendisi olan ve ona Cevat Çalışkan adındaki bir Türkiye (Hatice)
düşmanının saldırıdığı çok ama çok özel bir şey oldu kendisi. Ağzımı bırakıp
başka bir yerimle gülüyorum ama bu saçmalığı destekleyen bir sürü manyak
var. Sen Türkiye’sin büyük düşün diyordu biri, başbakan galiba. Ulan
büyüklük bu mudur? Bulgaristan’da yaşadığım dönemde kapalı sosyalist
sistemde şivemiz değişikti. Kısa boylu diye bir laf yoktu, “alçak” kelimesini
kullanıyorduk. Yani Bulgaristan Türkleri 25 sene önce öyle konuşuyordu.
Alçak ve g.tü yere yakın olandan korkacaksın lafları bir araya gelince çok
anlamlı oluyor. Yani manalı bir espiri oluyor…
Birden kendisini Türkiye diye gösterdi Hatice Tozar ve kendi şahsına, özel
hayatıma ait saçmalıkları memlekete yamadı. Kendisine kızmam için evimde, iş
yerinde ve hatta uyurken komşularla ve sokaktan geçen arabalarla beni ondan
nefret ettirdiler. Hatice Tozar’a kızınca memlekete düşman gösterdiler. Hatice
de bu iftiraya uygun davranışlar sergiledi, iftiraya destek verdi. Bir önemli
mühendis pazarlık yaptı, onu verirseler karşılığında istediklerini verip
vermeyeceğimi sordu iş görüşmesinde. Adı ve kim olduğu önemli olmaksızın
benim kadınım pazarlık konusu olamaz ve bu olay çıkmaza girdi şeklinde
cevap verdim. Artık çözüm yoktu.
Onu başkasıyla flört ederken sildim, merakla bekledim benim yerime tercih
ettiği değersizi. Onu değerli yaptılar ve beni batırdılar programlı olarak.
Gençliğimi ve dış görünüşümü yok ettiler, aylarca iş yerinde ve evde
çalışmamı engellediler. Başarısız çirkin yaptılar beni, ide YAPI’nın ürünlerini
beğenmeyen çirkin. En mide bulandırıcı da şuydu ki beni onu zorla isteyen,
asıl aşkından zorla ayıran adam olarak gösterdiler beni. Oysa onunla
tanıştıktan birkaç ay sonra silmiştim onu aklımdan. Bardağı taşırdıkça
SAYFA : 280 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
taşırdılar, karışıma hiç beklemediğim bir gün çıktı ve duygu sömürüsü ile,
ağlayarak “şerefsiz” demeye çalıştı. Şerefsiz iftirasını kabul etmediğim için ve
haddini aştığı için ona küfürler edip kovdum. Her şey programlı yapıldı. Beni
yer yüzünden silmek için propagandalar yaptılar. Küfür etmekle az bile
yaptığım. Rol yapıp duruyordu, bir gülüyor bir yalandan ağlıyordu.
Bi sittirip gitse hepsi hayatımdan da beni rahat bıraksalar. Diğer yandan ona
ilgi duyduğum dönemde Neşe Üstün’ü uyarmıştım, eğer bu defa da onu
kaybettirecek şekilde müdahale ederseler hastanedeki şerefsizlerin hak ettiği
hapis cezası verilse bile affetmeyeceğimi söyledim. Pe.evenk hastane ise onu
verirseler ben herkesi affedecekmişim diye bir yalan uydurdu. Benim istediğim
hayatımdan ziktirip gitmeleri, müdahale etmemeleri. Sürekli bir şey alıp bir şey
veren padişah havalarını bırakmaları, ceza veren tanrı ayaklarından
vazgeçmeleri idi. Sadece hayatımdan ziktirip gitmelerini istiyordum. Onlar ise
sürekli bana ceza veren, şunu alıp bunu veren, kadınımı ve hatta eğitim,
çalışma hakkımı, hatta gece uykularımı bile pazarlık konusu yapan şerefsiz bir
memur p.çi sürüsüydü hepsi. Sadece defolup gitmelerini istedim ama
CHP/MHP/Cemaatçiler/İl Emniyet / TSK mensupları yakınları birden bana
Türkiye düşmanı damgası vurarak saldırdı. Allah aşkına Türkiye buysa
farkındaysanız ben o Türkiye dediğinizin a.ına koymaya bile tenezzül etmedim.
Alın Haticenizi de gidiniz.
Tacize ve sözlü saldırıya, iftiraya uğradığım mekânlardan bazıları:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_OAF1OmVumM]
Diğer bir konuda da bana aylarca eziyet edip işkence yaptıktan sonra evimin
kapısına gelip “ispatlayamaz” diye sanıklara cesaret veren mhp’ci polislerle ve
seni tımarhaneye kapattırmak için milyonlarca lira ödül sözü aldık diyen
komşularla hayatımda hiç duymadığım bu komedi şarkısını dalga geçmek için
koydum buraya. Ve nasıl olsa hiç kimsenin haberi yok olaydan diye düşünen
kahpeler bu şarkıdan etkilendik ve pornocu diye ceza verdik demeye
başladılar. Dün de kişi başına yirmil lira verdiler diye laf attılar. Yani bunların
asaleti ve cezacılığı bir defa satılık fahişe, para karşılığında iftira atıp işkence
yapan köpek hepsi, satılık şerefsiz hepsi. Beni beş parasız bırakacak kadar
uzun süre işsiz bıraktılar. İftiralar attılar ve işverenler benden korktu, ayrıca
burası CHP – MHP ortak genelevi. Bu bölgede doğru dürüst bir sosyete veya
zengin yok, sosyal demokrat ve memur zenginlerinin bölgesi. Burada ufak
tefek emlâkçı mafyaları vuruyor, arkalarında da memur veya devletle bir
şekilde alâkası olan proje şirketleri. Sonuç olarak buras CHP bölgesi ve
buranın chp’ci karılar da dünden razı sarkıntılık ve sapıklık iftirası atmaya,
arkalarında da dünyaya adalet dağıtacağız deyip vizesiz sınırı geçmeye g.tü
yemeyen işkenceci ülkücüler var.
SAYFA : 281 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Neyse aylar sonra bu şarkıyı koydum dalga geçmek için ve sebebi bu dediler.
Bunların namusu kaç paralık ki bana namus öğretecekler. Kahpeler ve itler
bunlar, namus cezası verenin namusu yok ki bu saçmalığa boyun eğeyim.
Bana iftira atan çarpıklara bakın, ömrüm boyunca böyle çirkinlerle bir tane çay
bile içmedim aynı masada. Benim masama bile oturmak için vasıf sahibi olmak
gerikiyordu. Dandik bir firmada iş verip dandik bir işi yapamıyor deyip
ömrümde hiç yaşamadığım kadar dandik bir dairede hapis ettiler ve dandik
iftiralarla dandik adamlara ceza verdiriyoruz iddiasıyla para yedirdiler. Bundan
sonra memur memurdur, polis akrabası asker akrabası fark etmez. Hepsi
devlet kapısında çalışan ve sade vatandaşa posta koyan, korkutan kişiler.
Beni olağanüstü yeteneklere sahip çok acayip ve kötü adam olarak gösterdiler
ki okuması yazması eksik olan/ savunmasız fakirler onlardan korksun diye.
Bana eziyet edince cahil ve parasız insanlar daha çok korkacak, “Cevat’ı ne
hale getirdiler ve ben Cevat değilim, iki gün dayanamam” diye düşünecek
insanlar. Korkacaklar memur sürüsünden. Bu bir toplu psikolojik savaş, bu bir
toplu memur terörüdür. Ben haklıyım, kanun benden yana ve iftira ile
öldürmek için, işledikleri cinayeti sevdirmek için beni 18 ay boyunca uykusuz
bırakıp eziyet ede ede hormonlarımla oynadılar. İnanın bana bundan zevk
almadım, bu cinsel bir zevk değildi ama 14 senemi yiyip beni kadınsız ve
çocuksuz bırakan köpekler kendilerini haklı göstermek için beni cinsel ilişkiye
giremeyecek ve aile sahibi olamayacak sapık olarak gösterince beni kıskanıp
sırtımdan vuran çirkin çarpık cahil ülkücüler kahraman olacaktı. İşte budur
bütün dünyayı adam etme iddiası olan maganda p.ç mhp’nin gerçek yüzü.
Hepsi asildir gözünüzde ama şov yapan namuslu ülkücü avrat aslında
o.ospuluk yaparak olay çıkarmaya çalışan fahişedir. Bu olaydan fayda
sağlamaya çalışan ülkücüler de onların p.zevengidir.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ywg0Mi_x4AE]
Bu olaylar sonucunda müthiş bir düşman listesi oluştu:
1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal ve aynı gün ve saatlerde onunla aynı
odada görevli cumhuriyet savcısı, kapılarında görevli ve onlar adına beni
kaçıran şerefsiz polis memuru Bilâl Yılmaz. Milliyetçi olduğumu elimdeki
anahtardan anladı ve MHP ile alâkam olup olmadığımı sordu. Bana zorla ve
tehtidle kendi uydurdukları, okuldaki tüm öğrencileri suçlayan ve isim veya
eşgal vermeyen bir şikâyet dilekçesi imzalattılar. “Zorla imzalıyorum” yazıp
imzaladım. Savcı o yazıyı karaladı ve beni kaçırdılar. Ondan önce başsavcıya
çıktım, görüştürmediler. Adliyelerde kritik anlarda başsavcı veya vekili ile
görüştürmezler. O ihtimali aklınızdan çıkarın, her savcılığın çalışanları mafya
gibidir. Orada güvende olmadığınızı biliniz.
2. İkinci, Güven, Korkmaz, Kader ve annemin akrabası olan diğer sülâler.
Sürekli ve sistematik olarak taciz, tehtid ve saçma saldırılar ile hayatımı
SAYFA : 282 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
mahvettiler. Her zaman onları hayatımdan atmak için mücadele verdim. Ömür
boyu sapıkça vurdular. Saldırı hiç durmadı, onları kovunca komşuları
kullanarak vurmaya devam ettiler.
3.
4.
..
8.
9.
LİSE ÇOK UZUN YAVAŞ YAVAŞ YAZACAĞIM AMA BAŞLICA DÜŞMANLARIM
KILIÇDAROĞLU CHP’Sİ, İMO İSTANBUL, BİLİŞİM EĞİTİM DERSHANELERİ,
SİMİT SARAYLARI, ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ , KÜÇÜKYALI VE
CUMHURİYET KARAKOLLARI MALTEPE’DE, MALTEPE İLÇE EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ,…….MHP, AKP, CEMAATLER,…. İDEALTEPEDEKİ KÜRT
İŞYERLERİ….İDE YAPI, PROTA
Siyasi parti militanı devlet memurlarının adama nasıl vurduğunu anlamanız
için başımdan geçenleri anlatmam yeterli. Eğer olayları kavrarsanız belki bir
gün memurların cinayetinden kurtulursunuz, çoluğunuz çocuğunuz bana dua
eder.
—————————————————
Faili meçhul cinayet nasıl yaratılır ?
En klasik tipi şudur:
Hayatı tehlikede olan savcılığa başvurur. Şikâyet dilekçesinin işleme
konulması ile birlikte cevap ve müdahale süresi uzatılır. Adamı döverler ya da
bir kavgaya karıştırırlar, ya da en açık şekilde cinayete kurban gider. Bu
durumda evrak fareleri devreye girer. Birçok faili meçhulün sebebi
adliyelerdeki evrak memurları, yazı kalemleri, arşiv memurlarıdır. Sizin
dosyalarınızdan şikâyet dilekçeleri ve evraklar kaybolur. Dava dosyanızda
suçladığınız birileri vardır ama sizi asıl öldürenlerle ilgili evraklar kaybolur
dosyadan. Yani cinayetin sebebi adliyedeki memur çeteleridir.
11 Nisan 2013 duruşmasında annem ile aramızda açık düşmanlık vardı ama
şahidim yoktu. O ve davadaki sanık ile sanığı destekçileri oradaydı. Adliye
kalem memurlarından biri önümden geçti, iyi beslenmiş uzun boylu bir
kadındı. Ne istediğini anlamadım, defalarca geçti ama derdini anlayamadım.
Daha sora kısa boylu bir maganda geldi ve “erkek gibi davrandın” dedi ama
SAYFA : 283 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ona cevap vermeye gerek duymadım. Bu arada sürekli gerginlik içinde ve
ailemle sanık çevresinin söylenerek beni yıpratıp yormasına maruzdum. Arka
arkaya sular, coca-cola ve sodalar içiyordum. Artık yorgunluktan iflâs etmek
üzereydi vücudum ve duruşma başladı. Ayaklarımın altı yanıyor, ayakta
duramayacak kadar yorgundum. Eğer hakim oyuna gelseydi beni deli diye
götürecektiler. Çok yorgundum ama düzgün cevap veriyordum sorulara.
Çıkışta annem beni dış kapıda bekliyor ve 5-6 dev gibi polisle götürmeye
çalışıyordu. Kaçıracaktılar beni ve hazırlık savcsıyla bol küfürlü bir konuşma
yaptım, ısrarları üzerine kavga ettim ve serbest kaldım. Dava dilekçesi
yazarken, hepsini suçlayacakken beni Soğancıoğlu İnşaat iş vererek ivedi
olarak Avrupa yakasının öteki ucundan buraya Anadoluj yakası Maltepeye
getirdi.
Adliyeye her girişimde polisler laf atıyor ve monarşi ile suçlayamazsın diye
posta koyuyordular. Sultangazi bölgesi polisin istediği gibi suç işlediği ve
kanuna uymadığı bir krallıktı. Mıntıka oluşturmuştular. Asliye ceza kaleminde,
yani dava dosyasını alıp verdiğim yerde de memurlar “sorun babandan
kaynaklanıyor “diye laf atıyor beni dışarı çıkınca ama yüzüme
konuşmuyordular. İkinci gidişimde biri konuşurken diğeri dosya numarasını
sordu. 3 saniye içinde karıştırdığım numarayı doğru söyledim ama beni
tuazağa düşürmek isteyen memur yanlış dosya istemekle suçlayıp savcıyı
çağırdı, larcivert elbiseli savcı veya polis olan bir ihtiyar geldi. Bu birinci darbe
idi ve duruşmadan önce beni paketleyip götüreceklerine inandıkları için
oradan bir memur geçirdiler, onunla arkadaş olarak göstermeye veya onu
tanıdığımı iddia etemeye çalıştılar sanırım. O dosyadan evrak çıkaracak,
çalacaktı. Emin değilim ama hakimin okuyup dosyaya koyduğu ve ailemi
suçlayan dilekçeyi çıkardıysa bu durumda annem özgürce kaçırabilecekti
beni. O dosyadan çalınan evrak olması halinde bana düşmanlıkların gizlice
belli eden ve iftira atan adliye memurlarının aileleri kan düşmanım. Tüm
sülâlerini salmışlardır üzerime. Sadece şeriatçılar değil, onların yedi ceddi de
saldırmıştır. Bir saat önce kapımın önünden yoldan geçen tacizciler
“şikâyetinden vazgeçti, dava sürecinde iken geri döndü diyeceğiz” diye laf
atıp günde binbir suçlama ve tacizle beni iş yapamayacak kadar çok
yoruyorlar, yıpratıyorlar. Kafamı bütün gün patlatıyorlar, işkenceden farkı yok,
devamlı çalıştırıp yorgunluktan öldürüyorlar kafamı.
Diğer bir vaka da seneler önce Şişli adliyesinde bana müdahale eden
memurdan şikayetçi olmam üzerine tüm kalem memurlarının mafya gibi
saldırıp kavga çıkarmasıydı. Onları da şikâyet ettim. Bir otobüs şoförü kavga
çıkarıp dövdü beni. Onu da Mecidiyeköy otobüs terminalindeki özel
güvenlikçiler destekledi. O vururken beni tutuyordular. Ben vurmasam da
hareketleri ile beni döven cüce magandayı destekliyordular. Onunla ilgili
dilekçe verdim ve orada sorun çıkaran memurları da şikâyet ettim. On değişik
yere dilekçe sevki yaptılar. Beni gece evimden kaçıran Sultangazi emniyetinin
SAYFA : 284 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
günahlarından biri de beni kaçırıp tımarhanede baskı altına alıp bu değişik
yerlerde sonradan şikâyetçi değilim diye ifadeyi zorla almaları, daha doğrusu
hiç bir şey yapamazsın, istediğimiz zaman gelip götürürüz tehtidi ile almaları
idi. Bu adam kaçırma ve tehtid, baskı altında şikâyetten vazgeçirmeden sonra
Şişli adliyesine uğradığımda arşivde bulamadım şikâyet dilekçesini, memur
kadınlar evrakı çalmış ve beni tımarhaneye kapattırmıştı. Hepsi dava
edilmekten öyle kurtulmuş. Yani faili meçhul ve haksızlıkların temel kaynağı
adliye içindeki çeteler. İnanın bana hiç bir adliyede tek bir dostum, arkadaşım
yok ve asla kendi rızamla hiç bir şikâyetimden vazgeçmedim. Bu olayları
sürekli gündeme getirip tazelediğim için benim işimi kalıcı olarak bitirmek
istiyorlar. Yaptıkları şey de birkaç siyasetçi ve cemaatçi ile kavga ettirip büyük
bir düşman kitlesinin saldırısına maruz bırakmak ve beni yok etmek. Bu arada
da “pornocu, sapık, jigolo, g.t sapığı…” v.b. iğren iftiralar ile toplumun
antipatisini kazandırmak ve benim öldürülmemi, dolandırılmamı, işkence
görmemi sevdirmek. Yani bu kadar saçmalıktan sonra siyasi parti militanı
devlet memurları kendi parti ve toplulukları ile bana vurdular. İşte memur
terörü budur.
Bütün bu durumlarda en adi kahpe de kasıtlı olarak size inanmadığını söyleyip
düşmanlarınızdan yana taraf tutan polislerdir. Birikmiş günahları, geçmişte
kaçtıkları cezalar ve hapishaneler var. Birikmiş bir hapishane borcu bakiyeleri
var. Ben bunların bir tanesini değil, eğer kazanırsam bu kavgayı 14 senedir
vuran ve çoluğa çocuğa karışmış yüzden fazla işkenceci dolandırıcı p.zevengi
kapatacağım hapise. Daha önce hapishaneye hiç bir memuru veya polisi
girmemiş bir devletin asaletine inanabilir misiniz? Dünya inanmıyor, bizim
millet bir yalanla yaşayıp çocuklarının canını ve malını tehlikeye atıyor.
Buradaki adresimde olay şudur: Bana düşman olan bir özel güvenlik şirketinin
korduğu iki inşaat sahası ile çevrilmiş ve bir tarafı kışla olan bir sitedeyim.
Herkes birlik olmuş ve benim şahidim yok. Önce günlerce terör estirdiler,
sonra komşular da katıldı teröre, sonra da yoldan geçen insanalrın laf atması
maskesi kazandırıldı duruma. Bu insanlar da plânlı olarak kapımın önünden
günde 300 kadının 3′erli 2′şerli gruplar halinde geçmesi şeklinde ayarlandı.
Geceleri yola park eden kamyon, otobüs ve arabalar laf atıyor açıkça. Polis
kasıtlı olarak inanmıyor. Aynı polisler geldi dün gece, onları zaten dava
etmiştim. Burada bir Allah var bir de ben varım. Onun dışında hepsi kahpenin
dölü, hatta yüzlerce yılan geçiyor kapımın önünden.
Ayrıca seni pornocu yaptık, artık pornocusun diye laf atan sapık sürüye tek
cevabım var. Senelerce işimi okulumu özel hayatımı elimden aldınız. Kafamı
becerip iş yapmamı engelledikten sonra ve beni aylarca kadınsız bıraktıktan
sonra birkaç film izlemeye zorlayınca sizin yıllarca yaptığınız kahpelik ortadan
kalkmayacak. Benim tercihim porno seyretmek değil, ananız avradınız ve
bacınızla porno film seyretmek. İşte sağcı terör. Bir tane o.ospu bulup onu
oynaştırıp baş örtülü – tesettürlü kadın evliya haksızlığa hakarete uğradı deyip
SAYFA : 285 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
coştururlar kendi destekçilerini. Oysa Allah’ın selâmını vermem öyle kahpeye,
fuzulidir onunla konuşmak. Bir de çok özel haksızlığa uğramış soyu sopu belli
olmayan kızlar vardır. Kahpece vurup kahraman muamelesi gören k.ltaklar,
zenginlik vaadiyle kiralanan katil o.ospular. Hepsi çok özeldir, hepsi haksızlığa
uğramıştır. Aslında kapından içeri sokmazsın öylesini, görsen selâm
vermezsin. Ama bunlar alışveriş yaptığın markette/bakkalda, dershanede,
okulda, devlet dairesinde… v.b. zorunlu olarak gittiğin yerlerdedir.
28 Aralık 2013 tarihinde T.C. Başbakanı hakkında yapılan TV haberlerinde
yayınlanan görüntülerde başbakan yandaşları hakkında yaptığı açıklamalarda
"silâhlı olmayan kişiler hakkında terörist olduklar hakkında iddilar var"
şeklinde açıklama yaptı. Bunun üzerine AKP hükümetinin terörist olduğunu ve
terör saldırısı için ateşli silâh veya patlayıcı maddi kullanmasına gerek
olmadığını ispatlayan bu sayfayı kurdum. Ayrıca www.cevatcaliskan.net ve
www.cevatcaliskan.com resmi internet sitelerimin içerdiğim tüm bilgiler AKP
iktidarının terörist olduğunu ispatlıyor. 2013 senesinde yeni yöntemler ve
teknoloji var, ateşli silâhlar ve patlayıcı maddeler kullanılmadan da terörist
saldırılar, şiddet eylemleri düzenlenebiliyor.
YASAL UYARI



Benim adıma ticari veya hukuki işlem yapmış olan vasi, kayyum, vekil
var ise bu tür şahısların eylemlerinden haberim olmadığı gibi onların
işkence, dolandırıcılık ve gasp ile yargılanmasını sağlamak benim için
namus borcu. Avukat Kadriye Tezcan'a 2008/1222 numaralı dava
dosyasında vekilim olması için vekâlet vermiştim, vekâletimi kötüye
kullandı. Ancak eğer bu dosya haricinde yapmış olduğu bir işlem var ise
veya bu dosya kapsamında benim haberim olmayan bir işlem yaptığı ise
bu işlemler geçersizdir.
Beni değişik şekillerde aşırı yorgunluk yaratacak şekilde sabahın erken
saatlerinde cinsel sarkıntılık yapmak suretiyle mastürbasyona zorlayan,
2-3 saat uykuyla yaşatan, açlıktan öldürdükten ve bütün gün saldırıp
kesintisiz taciz, sarkıntılıktan sonra beni ayakta duramayacak kadar
yoran, insan üstü bir yorgunluk yaratan şerefsizlerin yaptırdığı taraflı
savcı, noter, ...v.b. işlemleri geçersiz. Halsiz ve ölmüş durumdayken
ifadeleri adliye personelleri çıkarlarına uygun şekilde alan Cumhuriyet
Savcılarını da T.C. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermiştim,
aynı şekilde yıpratıp "değişik iş kararı" çıkardılar. Bu kararı kabul
etmiyorum, savcıların işlemlerinin de, o işlemleri yaptıracak alt yapıyı
oluşturan şerefsizlerin yaptığı saldırıları da uluslararası mahkemelere
şikâyet edeceğim.
2008/1222 numaralı G.O.P. 2. Asliye Ceza Mahkemesi Kalemi'ne dosyamı
incelemek için gittiğimde bana sözlü sarkıntılık yapan kalem memurları
SAYFA : 286 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014

"baban yüzünden oldu" şeklinde ben koridorda iken sözlü sarkıntılık
yapmış ve düşmanlıklarını belli etmiştiler. Bunun üzerine kendilerine
mevcut durumumu, Sultangazi İlçe Emniyetteki polislerle ilgili şikâyetimi
ve ikamet ettiğim adreste yıpratıldığımı, komşuların saldırısına
uğradığımı ve ağır borç yükü altında kasıtlı olarak işsiz bırakıldığımı
anlattım. Bu kalem memurlarından biri beni sohbete tutup diğeri dosya
numarası sordu. Dosya numarası çok basitti idi. 2008 olayın yılı, 1222 de
unutulması imkânsız bir sayı idi, ikisi de hafızamda var idi. Ancak biri
benimle konuşmaya başlayıp diğeri sordu, 5 saniyelik bir afallama ve
hata yaptı. 2 saniye içinde doğru cevabı verdim. Kalem memuru çıkıp
larcivert takım elbiseli kısa saçlı ve saçları grileşmiş orta yaşın üzerinde
birini getirdi. Bu kişi saçma laflar etti, hepsinin düşmanlığını bildiğim için
kendisini küfürlü şekilde kovdum. Daha sonra karar duruşmasından
önce beni sohbete tutan memuru karşıma çıkardılar, koridorda karşımda
durdu. Bir laf ettiler, kendisi ile alâkam yok şeklinde cevap verdim, halâ
adını ve soyadını bile bilmiyorum. Birkaç dakika sonra çirkin orta yaşlı
bir kıro geldi yanıma ve "erkek gibi davrandın" şeklinde bir lâf etti, ne
dediğini anlamadım, kendisini adam yerine koymadım ve cevap
vermedim. Çok iğrenç bir sarkıntıcı idi. Ancak Sultangazi İlçe Emniyetten
davacı olacağım için adliyeye girip çıkarken polisin düşmanlığı ortada
idi. Tüm adliye olayı bildiği gibi Kadriye Tezcan'ı da azledeceğim günler
önceden biliyordu. Kalem memurlarının ahbabı olan Tezcan hakkındaki
azil belgesini dava dosyasına koydum. Böylece üzerimde taşıyıp sorun
yaşamayacaktım, dosyayı açıp bakan da böyle bir azil yok
diyemeyecekti. 3 adliyenin personeli bana düşman ve yaptıkları
işlemlerden sorumlu değil, şikâyetçiyim. Ayrıca o duruşmaya girdiğimde
ayaklarımın altı acıyacak kadar, ayakta duramayacak kadar yorgun idim.
Murat Otel'de sabaha kadar taciz edilmiş, gürültüyle yıpratılmıştım.
Odamdan çıkarken iki tane top sakallı g.tten bacaklı vardı, çıkış kapısını
bile şaşırmıştım yorgunluktan. Yani değişik şekillerde insan sağlığının
kaldıramayacağı yorgunluk yaratıp işlemler ve dolandırıcılıklar yapıyorlar
adliyelerde ve emniyette. Sağlığınız yerinde olsa bile aşırı bir yorgunluğa
dayalı dolandırıcılık yapıyorlar.
T.C. İstanbul Anadolu adliyesinde günlerdir devam eden hukuk
savaşımda (Siyasi gücü ve şeriat gücü olan işverenlerimden, onların
parti ve cemaatlerinden, bir valilik memurundan, Sultangazi İlçe Emniyet
ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden davacı olmuştum, kesintisiz
saldırı altındaydım) günlerce uykusuz ve tehtid altında tutulduktan sonra
bana aşırı düzeyde ve sağlığımı bozacak kadar 7/24 sarkıntılık yapan, bir
iki holdingi imajlarını batıracak şekilde tazminat ödemelerinden
kurtarmak karşılığında servet sözü alan Altmışlılar Sitesi'ndeki
komşularım bana "jigolo" diye iftira attıklarını 24 Haziran 2013 tarihinde
sözlü sarkıntılık yaparak ve bağırarak yaptılar. Bunun üzerine adliyeye
gittim. Özel güvenlik elemanları beni defalarca taciz, tehtid etmişti, adliye
SAYFA : 287 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
sınırları içinde huzurumu bozuyordular. Savcının huzuruna çıkmadan
önce asabi davranışlar sergileyen, kendi kendisine konuşuyormuş gibi
yapıp bana tehtidler savuran bir özel güvenlik elemanı (boyu kısa, genç,
zayıf bayan) var idi. Savcının huzuruna çıktım ve dilekçemi verdim.
İfademi alması için kalem memuruna gönderdi. Kalem memuru ifadeyi
yazdı, ufak tefek müdahaleler yaptı ifademe ancak hatalı değil, istediği
eksikleri kendi çıkarlarına göre ayarlamış, çünkü kendisi bu konuda
bilgili, benim hukuk bilgim yok. İfadeyi alırken aynı bayan özel güvenlik
elamanı tehtidler savuruyor ve beynimi oyalıyor, bir yandan da kalem
memuru ifadeyi alıyor, dostça davranıyor gibi yapıp şekil veriyordu
ifadeye. Birkaç gün sonra savcının karşsına çıktım, ek ifade ve kanıt
sunmak istedim. Savcı düşmanca davranıp kanıt ve ifadeyi almadı, "olay
ortaya çıktı artık" diye konuştu. Namusuma laf ettiği için anasını avradını
düz geçtim, işini adam gibi yapmasını söyledim. Kendisine ifadede geçen
faşist iddiasının doğru olduğunu ancak faşist olduğumu inkâr ettiğim
için değil, işverenimin bana siyasi görüşüm nedeniyle saldırdığı için
şikâyetçi olduğumu söyledim. Jigolo iftirasının da kendisinden davacı
olmamı engellemek için ikamet ettiğim adresteki komşulara para
karşılığında attırdığını, bu komşular haklarımı korumamı ve dava açmamı
engellemek için şerefsiz iftiralar attıklarını ve kendi attıkları iftiralara
dayalı olarak bana maddi, manevi zarar verdiklerini, bana işkence
yaptıklarını anlattım. İlerleyen günlerde savcı hemen tatile çıktı, adliye
kendi savcısını kaçırdı benden. Aylar öncesinden şikâyet etmiş olduğum,
sonradan ağır ceza mahkemesine göndermiş olduğum karakola yaptırdı
soruşturmayı. Evrak memurları da sürekli kazık attı, hiç bir şekilde bilgi
eklememe izin vermediler, açık şekilde gasp yaptılar. Son gittiğim sonuç
ne olursa olsun ağır ceza mahkemesinde itirazda bulunacağımı, hepsini
hapise kapattıracağımı söyledim. Ek olarak getirdiğim evrakları yeni
dosyaya koydurdular, yeni dava açtırdılar, ona da yıldırım hızıyla
takipsizlik verdiler. Sonradan bütün şehre yaymış şerefsiz kahpe
dolandırıcı Ah Kah Pe ve kürtçü CHP iftirayı, namusumu geri kazanmak
için savunma davası açtığımı falan söylemişler, bu iftiraya dayalı olarak
ciğeri beş para etmeyen magandalar bana sarkıntılık etti, tehtid ve
hakaretler savurdu. Yani terörist Ah Kah Pe bana resmi yolla iftira attı, bu
iftiraya dayalı olarak ömrümü kısalttı. Sonra da beni Beylikdüzü'nde
partisinin eski kadın kolları başkanına işe aldırdı ve kadın birkaç defa
benim yatmak hakkında sorular sordu, hiç niyetim yoktu, pahalı hayat
kadınları ile seks yapan biri olarak onu beğenmedim, sonradan da
düşmanı olduğunu belli edip bir ton kavga ve karalama yaptı. Gayet açık
ki böyle şerefsizlerden namus kararı çıkarmak üzere dava açmam çok
saçma çünkü kendilerinin namussuz olduğunu biliyorum. Namussuzun
vereceği namus namussuzluktur. Yani mevzuat gereği pez.vengin elini
öpen o.ospu çocuğudur. Ayrıca kendime sürekli iftira atılmasını ve
kendimi savunmamı falan bekliyorsalar bu mantığa aykırı, şehirde yüz
SAYFA : 288 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
binlerce kahpe ah kah pe kapçık ağızlısı var ve bunlar bana öyle iftira
atacak da, ben kendimi savunacak mışım da, aylarımı günlerimi bu
kanıbozukların attığı iftiralardan kurtulmak için harcayacak mışım da.
Lan sizin ananız güzel şerefsiz adliye fareleri. Ayrıca iftira davası açtılar,
ben çok uğraştım gasp davası açmak için ama şerefsiz savcılık kalemi
itleri beni değişik şekillerde huzursuz ve tehtid edip dolandırıyordu. Ben
tazminat talebimi red etmedim, dile getirmedim çünkü gasp davası ile
ceza mahkemesi başlatmak istiyordum. İfadeyi alan g.tverene de bu
durumu açıkça anlattım. Bunlar kendi kendilerine çalıp oynayan çingene.
Kendi keyiflerine göre ifade alıp, kendi keyiflerine göre soruşturma açıp,
kendi keyiflerine göre soruşturma yapıp, kendi keyfilerine göre karar
veriyorlar. Yani orada müştekinin ne istediği önemli değil. Adliyehaneye
girdiğin zaman seni zikiyorlar.
AKP BELEDİYELERİNDEKİ YOLSUZLUKLARI TEŞHİR EDİNCE :
1. Dış görünüşümü bozdular : Beni ihtiyarlattılar, biyolojik olarak yıprattılar.
Kıyafetlerimi yok ettiler, var olanları ailemin kontrolünde tutup kötü kıyafetler
ile gezememe neden oldular. Ömür boyu özenle koruduğum gençliğimi ve
bedenim yok ettiler.
2. Mesleki bilgimi kullanmamı engellediler, iş bulmama izin vermediler, iş
verenlerin bir kısmını kışkırttılar, bir kısmını da korkuttular. Çalışma
hürriyetimi gasp ettiler.
3. Saldırıya başlamadan önce kendi çevrelerinden onlarla suç ortağı olacak
bankalara borçlandırdılar. Bu borçlara dayalı olarak kesintisiz olarak tehtid
ettiler. Sanıklar adına sorgulayıp bilgi aldılar. Telefonda yaptığım konuşmalar
sanıklar ve saldırganlar tarafından duyulacak ortamlarda (otel, tramvay,
otobüs, lokanta ...) olduğu için terörist AKP'ciler düzenli olarak son durumum
hakkında rapor aldı.
4. Adliyelere başvurdum, 3 adliyenin sınırları içinde adliye personelinin
saldırısına, tehtidlerine maruz kaldım. Adliyeden çıkınca ayakta duramayacak
hale geliyordum. Adliyeler soruşturma açmadığı gibi takipsizlik kararını
savsakladılar, kalpazanlık yaptılar. Avukat vermediler, sonradan o hale geldi
olay ki devletin vereceği avukata güvenmem mümkün değildi.
5. Aç bırakma tehtidi savurdular, beni ıssız bir yerdeki adrese getirip
düşmanım olan Bilkent Holding Tepe Özel Güvenlik Şirketine yıprattırdılar,
7/24 süren kesintisiz taciz ve sarkıntılıkla işkence yaptılar, beynim acıyacak
kadar eziyet ettiler.
6. İki yıl boyunca tek sayfa kitap okumama izin vermediler, sadece bildiklerimi
yazma fırsatım oldu arasıra.
SAYFA : 289 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
7. Başka yerlerden söylediğim şeyleri plânladıkları ortamlarda kendi istedikleri
şekilde söyletip, söylediğim şeyi önceden bilenlere az tarifle ve eksik şekilde
söylememi sağladılar. Eksik söylenen kısımlarını kendileri kasıtlı olarak iftira
atacak şekilde tamamladılar. Böylece bu iftiralara dayalı olarak saldırılar
düzenlediler. Ters suçlamalar yaptılar, yani beni sarkıntılıkla itham edip
kendileri saldırıp sarkıntılık yaptılar. Böylece 7/24 süren saldırılara "hukuki
uzmanlığı kullanarak suç işlemek suretiyle" mesnet hazırladılar. Bu mesnetler
labildi. Bu nedenle kurdukları tüm sistem labil bir sistem idi ve her şey benim
korkup susmama bağlıydı.
8. Etrafımda olan saldırganları üstün göstermek ve üstün kişi vasfı ile bana
ceza verdiklerini iddia etmek için tüm hayatımı kaydırdılar. Karnımı bile
doyuracak kadar para kazanmamı engellediler, sorunlar çıkararak elimdeki
parayı hızla harcamama neden oldular. Çok güzel kıza aşık oldu deyip hiç
umursamadığım metalara dayalı olarak açıklamalar yaptılar, düzenli olarak
escortlarla karşılıyordum cinsel ihtiyaçlarımı. Sırf bacak arasında cinsel organı
var diye bir çok şerefsiz dolandırıcı kadın hak iddiası altında beni soydu,
dolandırdı. Onlara ihtiyacım yoktu. Bu ülkede benden üstün çok zengin, iş
adamı, siyasetçi var. Ancak hiç kimse ben üstünüm ve senin efendin,
padişahın olarak sana köle muamelesi yapıp ceza veriyorum, paranı
çalıyorum, sana işkence yapıyorum, ömrünü kısaltıyorum ...şeklinde hareket
edemez. Parasına güvenen üniformalı or.spu çocuğuna rüşvet verip beni
yıpratamaz. Üstünlükleri anayasal düzende geçersiz, yazılı kanun önünde
herkes eşittir. Yazılı olmayan, yani AKP'nin uyguladığı terörist eylemlerde üç
kuruşluk itler üstünlük iddiasıyla saldırıyor, çalıp çırpıyor, öldürüyor. Anayasal
düzenin değerini biliniz, anayasal düzeni koruyunuz.
Kamu Çalışanı Saldırıları 'nın Anatomisi
1. Her şey bir kamu çalışanı ile aranızda sorun çıkmasıyla başlıyor
2. Önce o an orada, yani sorun yaşadığınız kamu kurumu binasından
kaçamazsanız o kurumun sınırları içinde başınıza belâ geliyor
3. Oradan kurtulursanız tutuklanmanızı gerektirecek bir olay yaratıyorlar, ya
da hiç bir sebep yokken "karşı çıkamaz " diye düşünüp tutuklayıp
götürüyorlar
4. Eğer bir resmi başvuru yapacak fırsatınız olursa, o zaman asıl işkence ve
asıl savaş başlıyor. Sizi o şikâyetin sonucunu alamayacak şekilde yok
ediyorlar. Bu durumda rolü olan saldırı birimleri ,



Kamu kurumunda görev alan özel güvenlik şirketleri
Özel güvenlik şirketleri ile ortak hareket eden karakollar, ilçe
emniyet müdürlükleri, şubeler
Bir değil, çok sayıda siyasi görüşe bağlı sapıkların
saldırganları
SAYFA : 290 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014



İkamet ettiğiniz adreslerdeki dar gelirli sapık memur aileleri
veya hiç çalışmadan dilenci gibi yaşayan varoşlar
Adliye personelleri
Adliye ve emniyet müdürlükleri ile ortak hareket eden
kaymakamlıklar
Bu başlıklar altında ayrıntılı açıklamalar yazılacak, fotoğraflar yerleştirilecek...
Yukarıdaki saldırı düzeneğinde rüşvet alan veya hakkınızı gasp eden bir
memur olduğu zaman diğer memurlar harekete geçiyor ve size "kendilerini
üstün görerek" ceza verme adı altında saldırıyorlar. Yani "ben senden
üstünüm ve sana ceza verme hakkım var" diyen üç kuruşluk dolandırıcı ve
kansız şerefsiz bunlar. Eğer kanunlar uygulanırsa ceza alacak olan
kendileridir. Ancak sapık bir propagandaya bağlı olarak kendilerini ceza
verene üstün kişiler olarak gösterip canınıza ve malınıza saldırıyor bu üç
kuruşluk kansızlar.
Üstünlük yalanlarını haklı göstermek için sağlığınıza saldırıp dış
görünüşünüzü bozuyorlar, sizi kendilerine denk maganda dış görünüşüne
sokuyorlar. Paranızı ve işinizi yok edip kendilerini gelir seviyesi olarak üstün
gösteriyorlar. Kendi çevrelerinden fahişe zihniyetli akrabalarını gönderip
oynaştırıyorlar, cinsellik üzerine iftiralar atıp sizi sapık ilân ediyorlar. Yani
ortada yalan bir üstünlük ve iftira var, her hareketleri hakaret ve kansızlık.
T.C. İSTANBUL ADLİYELERİNİN PERSONELİNİN SALDIRISINA UĞRADIM
DEFALARCA. SAPIK NOTER SALDIRILARINA DA UĞRADIM, OKUMADIĞIM
ŞEYLERİ KISKACA ALIP İMZALATAN NOTER DE VARDI. AÇIKÇA YASAL BİR
UYARIDA BULUNUYORUM: BENİM ADIMA TİCARİ VEYA HUKUKİ İŞLEM
YAPACAK OLAN HERHANGİ BİR VEKİL, KAYYUM, VASİ..VEYA BUNA
BENZER BİRİNİ ASLA KABUL ETMEDİM, EĞER ÖYLE BİRİ OLDUĞU İDDİA
EDEN VARSA SADECE DOLANDIRICILIK DEĞİL, İŞKENCE CEZASI DA
ALACAK. BENİM ADIMA PARA ALAN VEYA VEREN VARSA YAPTIĞI
İŞLEMLER GEÇERSİZ OLDUĞU GİBİ ANASINI, AVRADINI VE YEDİ
SÜLÂLESİNİ ZİKMEYİ TAAHHÜT EDİYORUM. BU TÜR ŞAHISLARIN VARLIĞINI
BİLEN VE BUNA İZİN VEREN CUMHURİYET SAVCILARI MEVCUT İSE BU
CUMHURİYET SAVCILARININ DA AVRADINI ZİKMEYİ TAAHHÜT EDİYORUM.
BU ŞAHISLAR BOŞUNA DEVLET MEMURUNA HAKARETLE SUÇLAMASIN
ÇÜNKÜ SUÇ İŞLEMİŞ OLUYORLAR, SUÇU İŞLEDİKLERİ ZAMAN
ASALETLERİNİ VE DEVLETİN VERDİĞİ YETKİLERİ KAYBEDİYORLAR. BU
DURUMDA SÖYLEDİĞİM ŞEYLER DEVLET MEMURUNA DEĞİL, ÜÇ
KURUŞLUK DOLANDIRICI ORO.PU ÇOCUKLARI İÇİN SÖYLENMİŞ OLUYOR.
EĞER GEÇMİŞTE BENİM YERİME İŞLEM YAPMIŞ BİR ŞEREFSİZ VARSA
BOŞUNA VESAYETİMİ KISITLAMAK İÇİN MAHKEME AÇMASIN.
SAYFA : 291 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
KURUMUNUZUN GÖREV BÖLGESİ İÇİNDEKİ SUÇLAR İLE İLGİLİ BİLGİ VEREN
RESMİ ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ – HEPSİ ÜZERİNDE YAZILI OLDUKLARI
TARİHTE ÜZERİNDE YAZILI OLDUKLARI KURUMA VERİLMİŞ VE KABUL
EDİLMİŞTİR. RESMİ KURMLARIN YAPTIĞI İŞLEMER VE KANITLARIN DAHA
AYRINTILI AÇIKLAMALARINI www.cevatcaliskan.net RESMİ COPYRIGHT
SİTESİNDE BULABİLİRSİNİZ.
T.C. İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
09.12.2013
İlgi : Dosya Yıl / No : 2013 / 1381 ile ilgili
Bana savunma hakkı vermeden vesayetimin kısıtlanamsından sorumlu olan
herkesten davacı ve şikâyetçiyim. T.C. Devletinin resmi internet sitesinde
(www.turkiye.gov.tr) yer alan açık bilgiye göre daha önce açılmış olan haksız ve
kasıtlı vesayet kısıtlama davalarına itirazlarımda açıkça dava ve şikâyet etmiş
olduğum sanıklar benim vesayetimin kısıtlanmasını talep etmiş ve bu talepleri bana
savunma hakkı verilmeden kabul edilmiş. Bana daha ayrıntılı, somut bilgi ve kanıt
sunmam için süre verilmesini arz ederim, yasaların bana vermiş olduğu savunma
hakkımı talep ediyorum.
Bu davaların açılmış olduğu adliyelerin personellerini T.C. Adalet bakanlığına
şikâyet etmiş olduğum için adliye personeli ve Cumhuriyet savcıları soruşturma
kararlarını savsakladı, vermiş olduğum şikâyet dilekçelerinde sanık olan şahısların
bana açıkça maddi ve manevi zarar vermesine izin verdiler, can güvenliğimin tehtid
edilmesine müdahale etmediler. İnternette düzenli olarak yayın yapmam ve
gelişmeleri günü gününe anlatmam nedeniyle sanıklar beni öldüremedi, çok sayıda
iftiralar attılar, bu iftiraları mesnet alarak bana maddi ve manevi saldırılar
düzenlediler, çalışma hürriyetimi gasp ettiler. BİMER’e yapmış olduğum şikâyetler 78 ay sonra Cumhuriyet Savcısına (T.C. Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası
5. Kat) gönderildi, aynı adliyede açılmış olan vesayet kısıtlama davasında
haklarında şikâyetim olan sanıklarla ilgili şikâyet metnim yer alıyor ve bu
savsaklama süresi içinde tüm profesyonel, ekonomik, özel hayatım saldırıya uğradı.
Sanıkların siyasi ve dini topluluklarda sözü geçen yönetici ve iş adamı olmaları
nedeniyle binlerce taraftarlarının saldırısına uğradım. Toplumu bana zarar vermesi
için ödül adı altında paralar vermeyi taahhüt ederek kışkırttılar.
Kesintisiz olarak hakaretlere ve iftiralara maruz kalmam, günde 3saatten fazla
uyumama izin vermeyecek şekilde ailem ve sanıklar tarafında kesintisiz tehtid ve
taciz altında olmam, 11 Haziran 2013 tarihinde dava etmiş olduğum İstanbul İl
Emniyet Müdürlüğü Sultangazi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlükleri’nin benimle
eğlenerek ve tehtid ederek beni kışkırtması nedeniyle internetteki yayınlarıma
SAYFA : 292 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ASELSAN tarafından çözümsüz ve durdurulamaz olduğu onaylanmış olan,
tamamen benim tasarımım olan terörist saldırı yöntemleri yayarak ülke güvenliğini
tehlikeye attım. Bana günlerce işkence yapmıştılar ve ayakta duramayacak kadar
çok yıpranmıştım. Aylarca ve yıllarca beni çok sayıda suça bulaştırmaya çalıştılar,
suçları işleyenleri ve suç işleyen, beni sanıklar adına tehtid eden işverenlerimi
BİMER başvurularımla, adliyelere vermiş olduğum şikâyet dilekçeleri ile ihbar ve
şikâyet ettim. Karakollar hiçbir adli vakaya müdahale etmedi, savcılık emri olmadan
bir şey yapamayacaklarını söylediler, hiçbir şekilde ihbar veya şikâyet kabul
etmediler. Adliye sınırları içinde adliye personelinin tacizi altında yazdığım şikâyet
dilekçeleri yetersiz bulundu, savcılar tarafsız davranmadı, kasıtlı olarak hatalı
yorumlar yaptılar, tek soruşturma ile sona erecek maduriyetimi sona erdirmek yerine
çok sayıda adli vakanın meydana gelmesine izin verdiler. Çok sayıda şikâyet
dilekçesi vermeme neden oldular. Her bir olayın diğerlerinden bağımsız olduğunu ve
her biri için ayrı şikâyet dilekçesi vermem gerektiğini söyleyerek çok sayıda dava
açmama neden oldular ve taraflı davranarak bu davalara takipsizlik verdiler.
Elimdeki resmi evrakları çok sayıda dosyaya dağıtmame neden oldular ve bunlar
topluca ifade ettikleri anlamı kaybettiler, tüm evrak ve dosyaların birleştirilmesini arz
ederim. Kanıt sunmamı ve temel ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar bile para
kazanmama izin vermeyen sanıklar bana ömrümü kısaltacak kadar fiziksel ve maddi
zarar verdiler, sosyal yardım almaya zorladılar, sosyal yardım aldığım kaymakamlık
ve belediyeler beni sorgulayarak aldıkları bilgileri sanıklara destek vermek için
kullandılar. T.C. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki başvurumda Maltepe ve
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüklerini ve Kaymakamlıklarını suçladım, şikâyetçiyim.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olan birimlere defalaca telefonla başvurdum,
yüzyüze görüşmeye çağırıp işlem yapmadan defalarca geri gönderdiler, tüm paramı
ve zamanımı davalarımla, şikâyetlerimle tükettiler.
Kısıtlama talebini kabul eden hakimin kararına savunma hakkımı talep ederek
itiraz ediyorum, bu haksız kararı vermiş olduğu için yukarıda numarası ve yılı
verilmiş olan dosyanın başka bir hakime verilmesini arz ve talep ediyorum,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden şikâyetçi ve davacıyım. Hakkımda açılmış
olan 3 vesayet kısıtlama davasının birleştirilmesini arz ederim. İlk iki vesayet
kısıtlama davası hakkında sunmuş olduğum resmi şikâyet dilekçelerimde (bu
şikâyet dilekçelerimin içerdiği bilgiyi ek olarak veriyorum, biri resmi UYAP
sistemine kayıtlı, ikincisini tarayan G.O.P. tevzi bürosu bana herhangi bir
belge vermedi, “tarandı” diye kaşe vurdu) kısıtlama talep eden kurumu açıkça
suçlamıştım. Sanıklar bu iki dava hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen 3.
bir dava açarak bu mahkemede bana savunma hakkı vermeden vesayetimi
kısıtlamışlar.
T.C. Sağlık Bakanlığı , T.C. Adalet Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan davacı
olduğum için haksız şekilde vesayetimin kısıtlanmasından sorumlu olanlar hakkında
kamu yararına ceza davası açılmasını ve bana kişi başına 50 000 Türk Lirası
tazminat ödemelerini arz ederim. Başka bir dava nedeniyle aramızda düşmanlık
SAYFA : 293 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
olan anne ve babama vesayetimi vermek üzere tüm profesyonel ve özel hayatıma
saldıran, ikamet ettiğim adreslerde günün 24 saati süren sözlü taciz ve hakaretler ile
işkence yapanlardan şikâyetçi ve davacıyım.
Resmi kurumlarda görevli özel güvenlik şirketleri (bu özel güvenlik şirketlerinden biri
adliyenizde görevli ve adliyenize başvurularım sırasında beni değişik şekillerde taciz
eden ve korkutmaya çalışan Akdeniz Özel Güvenlik Şirketi’dir, kanıt olarak
adliyelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini sunuyorum ) ve kamu görevlileri ile ilgili
suçlamalarım olması nedeniyle girmiş olduğum işyerlerinde beni işverenlerime
tethtid ettiren ve iftira ile işten kovduran sanıklardan şikâyetçiyim. Bu işverenler ve
işledikleri suçlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri 2013 yılı içinde vermiş olduğum şikâyet
dilekçeleri sonucunda açılmış olan soruşturmaların dosyalarında mevcut. 2013
yılında vermiş olduğum tüm şikâyet dilekçeleri sonucunda açılmış tüm soruşturma
dosyalarının, BİMER başvurularımın, İEM’ne internet aracılığı ile yapmış olduğum
tüm ihbar ve şikâyetlerin bir araya getirilmesini arz ederim. Bunlar 3 adliyeye çok
sayıda dosyaya dağıtılarak bütünlüğü ve anlamı bozulmuştur. Bütün bu adli
vakaların sebebi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli ve rüşvet alan polis
memurlarını internette komik duruma düşürecek şekilde teşhir etmem ve İstanbul’da
görevli polis memurlarının “ceza veriyoruz” diyerek beni kötü durumlara sokarak ve
aç bırakarak işkence yaptırması, dava açmam sonucunda adliye personeli ve özel
güvenlik şirketleri ile birlikte hukuki ehliyetimi gasp edecek saldırılar düzenlemesidir.
Birleştirilmesini istediğim vesayet kısıtlama davaları ve bunlara itiraz etmem
sonucunda resmi yolla dolandırıcılık yapmak için açılmış olan 3. Vesayet kısıtlama
davasının bilgileri şöyle:
Anne ve babamdan defalarca şikâyetçi olmuş olmama rağmen vesayetimi onlara
vermek için soruşturma dosyalarını savsaklayan adliye personeli ve Cumhuriyet
savcılarından şikâyetçiyim, bana ikamet ettiğim adreslerde günlerce süren işkence
yaparak çalışma hürriyetimi gasp ettiler, boşgezer ve ailesinden para alan başarısız,
hasta inşaat mühendisi olarak göstermeye çalıştılar, iş saatlerinde yönetici ve
çalışanarın tehtid ve hakaretler savurması ile, beni emniyet mensupları adına tehtid
etmeleri ile dikkatimi bozdurup çalışmamı engellediler. Çalıştığım iş yerlerindeki
çalışanlar açık şekilde küfür, cinsel ithamlar, şerefsiz hakaretler ile inşaat mühendisi
olarak verimli çalışmamı engellediler. Yüzlerine konuşup bu hareketlerini söylediğim
zaman inkâr edip bana “saçmalayan deli, yalan söyleyen ve tehtid eden dengesiz”
şeklinde ithamlarda bulundular. Bu olay girdiğim her iş yerinde meydana geldi. İş
bulamamam için ve avukat ücreti ödeyememem için beni işvernlerimin suçlarını
ihbar eden “ispiyoncu, gammaz” diye duyurdular.
İşverenlerim ile ilgili açık ihbar ve şikâyetlerim var, işledikleri suçları , elde ettikleri
yasadışı gelirleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlere şahsen başvurarak
ve e-posta göndererek, www.iem.gov.tr resmi internet sitesinde ihbar ve şikâyet
göndererek anlattım. Ancak sanık İEM görevlileri olduğu için sanıkların işlemiş
olduğu suçları görmezden gelerek beni sanıklara tehtid ettirdiler, maddiyatta dayalı
SAYFA : 294 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
tehtidler savurdular, can güvenliğimi tehtid edecek siyasi kışkırtmalar yaptılar. CHP
İl Yönetimi, Süleymancılar Cemaati ve AKP taraftarları resmi internet sitelerim
www.cevatcaliskan.net ve www.cevatcaliskan.com ‘da bu resmi ihbarları
yayınlamam nedeniyle bana maddi ve manevi saldırılar düzenledi. Sanıklar çok
sayıda işvereni bana attıkları iftiralar (jigolo, sapık, ırkçı, kürt düşmanı, devlete dava
açan şerefsiz, masturbasyon sapığı, küçük kız sapığı, din düşmanı, ateist,
dolandırıcı, anasını sinkaf ettikleri kişi, şerefini sinkaf ettikleri kişi, karısını sinkaf
ettikleri kişi v.b. aşağılık hakeret ve iftiralar ile benin günün 24 saati, haftnın 7 günü
yıprattılar) ile kışkırtıp iş bulmamı engellediler, kendi çevrelerinde ve iftiralarında
destek verecek, suça bulaşmış iş yerlerine işe aldırttılar. O işyerlerinde maddi tehtid
ile ( Sanık olan Tepe Özel Güvenlik Şirketi HSBC bankasında görevli ve o bankanın
alacak yönetimi birimi kritik dönemlerde cebimdeki tüm nakiti yok edecek şekilde
beni tehtid ediyordu, gelirimi yok eden sanıklara destek vermek için beni sürekli
tehtid ediyor ve sorguluyordu. Maltepe Aydınevler Mahallesi’ndeki Ted Rönesans
Koleji Şantiye’sine iş verdirterek getirip orada bana saldırı düzenledi çünkü kendileri
ilgili şikâyetlerimi sosyal paylaşım sitelerine yıllardır yazıyorum ve bu olay çok kişi
tarafından öğrenilmişti, o güvenik şirketini öğrencilik yıllarımda beni kaçırıp işkence
yaptırmakla, iftira ile akıl hastanesine kapattırmakla suçluyordum) ve can
güvenliğimi tehtid ederek, iftiralar attılar, baskı ve tehtid altında tutarak sanıkların
iddialarını kabul ettirmeye teşebbüs ettiler. Ben haklarımdan ve suçlamalarımdan
vazgeçmedim.
Yapmış olduğum telefon konuşmalarıyla sanıkların yüzüne suçlamalarımı söylemiş
ve haklarında vermiş olduğum şikâyet dilekçelerini defalarca anlatmıştım, kendileri
ile ilgili resmi şikâyetim olduğunu ve bu şikâyetimin dosyasının T.C. İstanbul 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde (Soruşturma Yıl/No: 2013 / 78622 ve Soruşturma No :
2013/98392 ve bunlara takipsizlik itirazım olan 2013/ 2 – 4861 ) olduğunu
söylemiştim. Sanıklar kendilerini suçladığım için görev ve yetkilerini kendi yasadışı
çıkarları için kullanarak beni ikamet ettiğim adresten tehtid ve zorla kaçırıp
kısıtlamayı talep eden hastaneye götürmüştü. Sanıklar hakkındaki ağır ceza
mahkemesi başvurumu 19 Ağustos 2013 tarihimde yapmıştım, beni o başvurudan 3
gün sonra sonra ikamet ettiğim adrese gelerek kaçırdılar ve akıl hastanesine kendi
isteğim dışında kapatarak tehtid altına aldılar, hastane hekimleri meslek ahlâkına
yakışmayacak şekilde beni tehtid etti ve benimle eğlediler, beni tehtid ve baskı
altında tutmak için iftira bir teşhis koydular. Tehtid ile ailemin yanında yaşamaya
zorladılar.
Tüm maddi imkânlarımı yok ettikleri için sokakta yaşamam mümkün değildi, beni
ailemle yaşamaya zorladılar. Beni kaçırmadan önce ikamet ettiğim adreste de
günün 24 saati işkence olan sözlü şiddet ve hakaretlere maruz kaldım, beni uykusuz
bıraktıkları için ve beynimi acıtacak kadar taciz ettikleri için inşaat mühendisi
çalışmalarımı yapamadım. İş için başvurduğum proje büroları ve şirketler benden
örnek çalışmalar istedi, tek sayfa okuymadım taciz, tehtid ve işkenceler nedeniyle.
SAYFA : 295 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Ailem ikamet ettiğim adresteki komşular ile anlaşmalı olarak beni günlerce sözlü
tacizler ve suni kavgalar, sözlü şiddet ve sataşmalar ile yordu, günlerce uykusuz
bıratı. Annem ve babam karşımda durup her şeyi inkâr ediyor, kavga çıkarıp
tutuklatmak için sözlü şiddet ile kışkırtıyor, günlerce eziyet etmiş oldukları için
benden fuzuli tehtidler ve hakaretler gasp ediyordular. Annem ve babam yüzüme
konuşmuyor, yan odalardan beni tımarhaneye kapattıracaklarını, bana akıl hastası
görünüşü kazandırmak için tüm sağlığımı ve vücudumu bozduklarını, beden sağlıma
zarar verip “masturbasyoncu olduğunu tespit ettik demek” istediklerini söylüyordular.
Onlarla yüz yüze konuştuğum zaman her şeyi inkâr ediyor ve beni kışkırtıyor, evde
şiddet olayı yaratmaya ve tutuklatmaya teşebbüs ediyordular. Savcılıklardaki resmi
şikâyetlerim savsaklandı. Bu durumda tüm maddi imkânlarımı, çalışma hürriyetimi,
hatta geçmişte almış olduğum binlerce lira değerindeki kitaplarımı ve eğitim
malzemelerimi kaybettim, her şeyi ziyan ettiler.
Kısıtlamayı talep eden hastaneye yatışımı kabul ettiğimi belirten herhangi bir belge
imzalamamıştım. Hastane çalışanları sürekli olarak uzaktan sözlü tacizler ve
tehtidler beni huzursuz etti. Beni bazen sinirlendirdiler, bazen de ağlattılar. Sorumlu
doktorlar akli dengeme iftira atacak şekilde teşhis koydu. Beni tehtidle kontrollere
çağırdılar. 5 Aralık 2013 tarihine randevu verdiler, ancak kendileri ile ilgili resmi
şikâyetlerimi dile getirdiğim için dava açma hürriyetimi gasp etmek üzerek harekete
geçtiler ve yetkilerini yasadışı şekilde kendi çıkarları için kullanarak hakkımda
kısıtlama kararı çıkardılar. Anlaşmalı oldukları ve beni kaçırarak hürriyetimi gasp
eden ve T.C. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olan karakolla anlaşmalı
olarak beni aynı hastaneye kapatmaya teşebbüs ettiler, karakolla yapmış olduğum
telefon konuşmaları ve resmi şikâyetlerimi yüzlerine vurmam sonucunda sanık
devlet hastanesine bilgi verdiler ve sanık hasta beni muayene etmeden kısıtlama
talep etti, daha önce kısıtlama kararına gerek olmadığını söylemiştiler. T.C. devlet
hastanelerinin özgürlüğünü gasp ettikleri vatandaşlar hakkında sonradan mahkeme
açtırmaları ve bu yasadışı davranışlarını haklamalarını şerefsizlik olarak
değerlendiriyorum. Mahkemenizin sanık hastaneyi haklı kabul ederse ve vesayetimi
kısıtlarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılmayı talep ediyorum, böyle bir
şerefsizlik yapacak olan devlete bağlı kalmayı insanlık onuruma yakıştırmıyorum.
Açılmış olan bu dava kamu yararına değil, davacı ve şikâyetçi olduğum çok sayıda
sanık Türkiye Cumhuriyeti devlet memurunun suçlarını gizlemek, dava açılmasını
engellemek amacıyla dava açma hürriyetimi gasp etmektir. Konuyla ilgili özet bilgi
ve kanıtlar aşağıda bulunuyor. Hakkımda 3 adet vesayet davası açılmasına sebep
olanlardan, bu davaları açtıran devlet memuru ve sivil şahısları dolandırıcılık ve
işkence ile suçluyorum, her birinden kişi başına 50 000 Türk Lirası tazminat talep
ediyorum.
Kanıtlar :
SAYFA : 296 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
1. Tüm iletişim hatlarımın ve internet profillerimin, resmi internet sitelerimin
incelenmesi ilgili birimlerce incelenmesi için izin veriyorum. Telefon hatlarım 0
539 576 03 35 ve 0 537 057 68 68 (geçmişte kullanmış diğer hatları da
inceleyebilirsiniz), e-posta adreslerim [email protected] ,
[email protected] , [email protected] , [email protected] (
geçmişte kullanmış olduğum ve sonradan kaybettiğim
[email protected] ) , resmi internet sitelerim www.cevatcaliskan.com
ve www.cevatcaliskan.net , sosyal paylaşım sitesi profillerim
www.facebook.com/cevatali , www.facebook.com/djevatali zaman sınırlaması
olarak incelenirse ortaya somut kanıtlar çıkar. O sitelerdeki videolar ve yazılar
yabancı ülkeler tarafından da bilinen ve işkenceyi kanıtlayan bilgiler içeriyor.
2. T.C. Anadolu Adliyesi, T.C. Gaziosmanpaşa Adliyesi, T.C. İstanbul Çağlayan
Adliyesi’nde açmış olduğum davalar, bu davalarda adliye personelinin tehtid
ve yanıltıcı, dolandırıcı eylemlerini kanıtlayan adliye güvenlik kamerası
görüntüleri.
3. Soruşturma sonuçlarının bana tebliği edilmesi sürelerinin normal sürelerin çok
üzerinde olması.
4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet
Müdürlüğü, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü,
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bunlara bağlı karakol, polis merkezi ve
şubelerine defalarca gitmiş olmama rağmen polis memurlarının değişik
bahaneler ve iftiralar ile bana uygulanan işkenceye müdahale etmemiş
olmasını, can ve mal güvenliğimi sağlamamış olmasını.
5. T.C. Adalet bakanlığına göndermiş olduğum biri kanıtları içeren iki şikâyet
dilekçemi.
kanıt olarak sunuyorum. Gerekli görüldüğünde ifademin başvurulmasına, yorum
yapılmamasını, somut bilgiler ile hareket edilmesini arz ederim.
T.C. İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan, yukarıda yılı ve dosya
numarası verilmiş olan dava kamu yararına değildir, başka dava ve mahkemelerde
suçlamış olduğum sanıkların hukuki ehliyetimi gasp ve kendilerine ceza davası
açılması amacıyla şikâyet dilekçesi vermemi engellemeye yöneliktir. Bu sanıklar
daha önce yalancı ihbarlar ile iki vesayet kısıtlama davası açtılar ve bu davalara
itiraz dilekçelerimde açık şekilde kendilerini suçladım, bu itiraz dilekçelerinin
metinlerini açık şekilde resmi internet sitelerim www.cevatcaliskan.net ve
www.cevatcaliskan.com ‘da yayınladım. 11 Haziran 2013 tarihinde Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü suçladım (
Soruşturma No: 2013 / 78622 ) ve görevli cumhuriyet savcıları suçlamamı
kendilerine ayrıntılı olarak arz etmeme rağmen hukuk eğitimi almamış olmamdan
faydalanarak, kasıtlı olarak yoruma açık eksik ifade vermeme neden oldular.
Sanıklar ve soruşturmada taraf tutmakla suçladığım Cumhuriyet savcıları hakkında
takipsizlik itiraz dilekçem adliyenizin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde incelenmekte.
Adliyenizin personeli beni kesintisiz olarak taciz ederek, yanıltarak, eksik bilgi
SAYFA : 297 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
vererek adliyenizdeki başvurularımı zorlaştırdı, tacizlerle hakkımı aramamam için
korkutmaya çalıştı.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla,
Cevat Çalışkan
T.C. Kimlik No: 15055262556
Adres : Cebeci Mahallesi 2540 Sok. No:18 D:2
Sultangazi İstanbul
Tel : 0 537 057 68 68
Resmi internet sitesi : www.cevatcaliskan.net ve www.cevatcaliskan.com
E-posta adresi : [email protected]
Ek : Diğer iki vesayet kısıtlama davasına itirazlarımın metinleri ve konuyla ilgili
makamlara ve yazılı tarihlerde teslim edilmiş ifade ve ek ifadelerin içerikleri.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE
08.11.2013
Dosya Yıl /No : 2013/776 ile ilgili
Yalan ihbar yaparak bu dosyanın açılmasına sebep olanlardan (İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BAKANLIK BÜROSU 2013/6843 CM) şikâyetçi ve
davacıyım. Kendilerinin bana olan düşmanlıklarının sebebi, iftira ile haklarımı gasp
etmeye çalışmalarının sebebi ve şikâyetimin gerekçeleri aşağıdadır. İl Özel
İdaresine bağlı herhangi bir devlet hastanesine muayene için gönderilmeyi veya
kendi rızamla gitmeyi red ediyorum çünkü T.C. Sağlık Bakanlığı açılmış olan bu
davada benim hakkımda rapor verecek bir kurum değildir, kendisi bu davada taraftır.
T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden davacı ve şikâyetçiyim. Kendileri ile
ilgili 17.09.2013 tarihli ve 863732 numaralı BİMER başvurum var.
SAYFA : 298 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu dilekçedeki bilgiler ile ilgili somut şahıs ve adres bilgileri, ayrıntılı anlatımlar
ekteki Ağır Ceza Mahkemesi'ne takipsizlik itiraz başvurusu dilekçe metninde
mevcuttur.
Adliyenize başvurarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sultangazi ve Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlüklerinden şikâyetçi olmam üzerine ve dosyamda geçmişte bazı
Cumhuriyet Savcıları'nın benden baskı ve tehtidle ifade aldığını belirten yazılar
bulunması nedeniyle soruşturmaları yürüten savcılar adaleti savsakladı ve çok
zaman kaybına neden olduktan sonar takipsizlik kararı verdiler. Bu süre içinde tüm
maddi imkânlarımı ve çalışma hürriyetimi gasp eden sanıklar günlerce uyumamı,
doğru dürüst beslenmemi ve para kazanmamı engellediler. Çok sayıda olay
yaratarak ve tehtid, taciz, yıpratmalara devam etmeleri nedeniyle dosyama ek
ifadeler koymak için adliyenize geldim. Adliye özel güvenlik şirketi elemanları beni
değişik şekillerde taciz ve tehtid ettiler, adliyeyi güvensiz görmem için sürekli gerilim
yarattılar. Şehirdeki diğer özel güvenlik şirketlerini kışkırtarak değişik mekânlarda
tehtid ve taciz edilmeme neden oldular. Tüm işlemler savsaklanınca kendilerinden
şikâyetçi oldum.
T.C. Adalet Bakanlığı'na telefon etmem üzerine görüştüğüm memur Başsavcı ile
görüşmemi tavsiye etti. Adliye personeli uzun süredir beni tehtid ve taciz ettiği için
görevli bayan memur (tesettür giymiş, başörtüsü takmış genç bir bayan) beni değişik
şekillerde savsaklayıp başsavcıyla görüştürmeden göndermek için kandırmaya
çalıştı. Başsavcı vekilleri ile görüşmeye çalıştım ancak bir başsavcı vekili yardımcısı
benden tüm şikâyetlerimi dinlemesine rağmen adliye personelini suçladığım için
beni Başsavcı ile görüştürmedi . Dosyalar ve işlemler savsaklanıyor, bu süre içinde
maddi ve manevi olarak yıpratılıyor, sürekli taciz altında tutuluyordum ve sebep
olarak bazı siyasi grupların saldırısı gösteriliyordu, genellikle yanında çocuk olan
kadınları veya yaşlı kadınları kullanıyordular beni tehtid etmek için. 2011 yılında
çalıştığım inşaat firmaları ortak ofisinde çok sayıda suç işlendiği için ve beni suça
zorladıkları için her şeyi polise ihbar etmiştim ve bu ihbarlarımı resmi internet
sitemde yayınlamıştım. Bu nedenle CHP İstanbul İl Örgütü ve Süleymancılar
Cemaati ile kavgalıydım. İşverenlerim bu topluklarda görevli ve yönetici idi ve çok
sayıda suç işleyerek milyonlarca liralık kazanç elde etmişlerdi. İEM polis memurları
kendilerinden şikâyetçi olduğum için uğradığım saldırılara destek veriyor, benim can
ve mal güvenliğimi sağlamıyordu.
Benim için zamanın önemi büyüktü. HSYK bürosuna (aynı katta bulunuyor)
başvurup durumu anlattım, aylardır para kazanmamı engellediklerini ( İnşaat
Mühendisiyim, eğer bu olaylar olmasaydı normal şartlar altında gelirim 4000TL
civarında olacaktı. Şu an çalışıyorum ancak o kadar para kazanamıyorum çünkü
birikmiş borçlarım nedeniyle daha düşük bir ücreti hemen kabul ettim) söyledim.
Aynı odada ve odanın kapısında bulunan yukarıda söz ettiğim bayan ve bir özel
güvenlik görevlisi, ben görevli memurla konuşurken, kafamı karıştırmak için sözlü
tacizde bulunup kafamı karıştırdılar, benden "şerefsiz varoş özel güvenlikçiler"
SAYFA : 299 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
şeklinde lâf etmem için kendileri bu sözü söyleyip etkilemeye çalışıyordular. Hepsi
taraf oldukları için ve şikâyetçi olduğum polis memurları ile adliye personeli,
memurları uzun zamandır para kazanmamı engelleyen sanıklar oldukları için "varoş
memurlar" şeklinde bir ifade kullanarak aramızdaki düşmanlığı ortaya koydum. Beni
savsakladıkları için ve orada kendilerini adliye içinde çete kurmakla suçladığım için
"tesettürlü kadınları resmi dairelerde işe alarak siyasi çetelerin kurulmasına neden
oluyorlar" şeklinde bir ifade kullandığım için siyasi saldırı düzenlediler. O bayan
arkamdan "MHP şikâyetçi olmasına izin vermez" şeklinde bir lâf etti.
Adliye sınırları dışında çok büyük taciz ve tehtidlere maruz kalmama ve maddi
imkânlarımın sınırlı olmasına rağmen T.C. Adalet Bakanlığı'na iki defa posta yoluyla
başvurmak için elime geçen her para miktarını kullandım. Rahat uyuyabilmek ve
dinlenerek sağlığımı korumak için birkaç defa otellerde kaldım, dilekçe metinlerini
orada hazırlamaya çalıştım. Adalet bakanlığına iki defa başvurdum. Mahkemenize
eksik evrak verilmiş, içinde kanıtlar olan dosyayı savsaklamışlar. Aynı zamanda Ağır
Ceza Mahkemesi'ne başvurum da savsaklandı. Dosyam önce adliyeden çalındı .
Konuyla ilgili evrak kaybetme davası ( Soruşturma Yıl/No: 2013/129618 19.09.2013 - T.C. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı) açtım ancak şikâyet işlemlerimi
yaparken beni adliyenizin takipsizlik bürosundan arayarak evrakın onlarda olduğunu
söylediler ve orada çok uzun süre savsakladılar evrakı. Adliyeniz sınırları için sürekli
taciz ve tehtid edildiğim için, özel güvenlik şirketi sürekli iftira ve suçlama faaliyetleri
sürdürüp önce tehtidler ve hakaretler, şikâyet ettikten sonra gülerek alay etme ve
kışkırtma şeklinde rahatsız ettiği için başvurumu T.C. İstanbul Adliyesi Muhabere
Bürosu yoluyla yapmıştım ve orada bana iftira atan bir polis memurunun ithamlarına
maruz kalmıştım. Aynı gün adliye özel güvenlik şirketi olan Akdeniz Özel Güvenlik
Şirketi aynı dosyada suçlandığı için beni adliye sınırları içinde asılsız suçlamalar ile
tedirgin etmeye ve strese sokmaya çalışmıştı.
İki yıl boyunca sanal ortamda ( sosyal medya profillerim ve resmi internet sitem
www.cevatcaliskan.com vasıtasıyla) dini toplulukların üyesi olan ve/veya siyasi
partilerde görevli olan iş adamlarının işlemiş olduğu milyonlarca liralık suçları (imza
sahteciliği, vergi dolandırıcılığı, rüşvet almak ve vermek, kamu ihalesi yolsuzluğu
v.b.) teşhir etmemdir. Resmi internet sitemde il emniyet müdürlüğünün geçmişte suç
işlemiş olan polis memurlarının ceza almasını engellemek için bu suçları görmezden
gelmesini, sanıklarla suç ortağı olduğunu anlatmış ve yapmış olduğum suçlamaların
kanıtlarını ortaya koymuştum. Sanıklar beni maddi ve manevi olarak yıprattı,
onlardan davacı olunca ihbar adı altında iftira atıp haklarımı gasp etmek istedi ve bu
dava açıldı.
Ekte verimiş olduğum iki soruşturmaya ( T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü Sultangazi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlükleri ile ilgili Soruşturma
Yıl/No : 2013/78622 ve T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Anadolu Adliyesi Özel
Güvenlik Şirketi ve diğer birkaç özel güvenlik şirketi hakkında Soruştruma Yıl/No :
2013/98392 ) itiraz dilekçemde olaylar ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu dilekçenin
SAYFA : 300 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
içeriği ekteki gibidir. Bu soruşturmalar aylarca savsaklanarak bu süre içinde iftiralar
attılar, iş bulmamı engellediler ve ikamet ettiğim adreslerde günün 24 saati boyunca
beni sinirlendirecek sözlü tacizlerle , ithamlar ile uyumamı ve çalışmamı engellediler.
Yaklaşık 10 ay boyunca doğru dürüst para kazanamadım, girmiş olduğum iş
yerlerinde iftira ve hakaretlere maruz kaldım. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden
şikâyetçi ve davacı olduğum için sanıklar beni "devlet düşmanı, devletten şikâyetçi
olan jigolo" gibi hakaret ve iftiralar ile tehtid ve taciz etti. Maddi imkânlarımı yok
edince beni aç kalma ve kiramı ödeyemeyerek sokakta kalma tehtidi ile ailemin
yanına yerleştirdiler. Anne ve babamdan bu dava ile ilgili şikâyetçiyim, bu dosyada
benim lehime ifade vermelerine rağmen onların şahitliklerini kabul etmiyorum çünkü
onlar bu davada bir taraftır.Sanıklar hakkında yazdığım yazılar nedeniyle kapatmamı
istedikleri resmi internet sitemle ilgili tehtidleri annemin ağızından yapıyordular.
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahıkemesi'nde açmış olduğum adam yaralama
davasını ailemin ücretini ödemiş olduğu avukatı azlederek 6 yıl savsaklandıktan
sonra kazandım. Ailem bu davada okuldan mezun olmamı ve gelir sahibi olmamı
engellediği için ve bu davada sanıkların lehine beni çalışamayacak şekilde taciz ve
tehtid ettiği için tazminat talep etmemden ve davacı olmamı engellemeye çalışıyordu
ve komşularla birlikte sözlü taciz ve kavgalarla yaklaşık 18 ay uyumamı engellediler.
Çok uzun yıllardır annemin akrabaları ile birlikte kavgalar çıkararak eğitimime zarar
verdiler, okuldan mezun olmamı engellediler. Onların bu davranışlarından şikâyetçi
olduğum için beni dava etmiş olduğum polis memurları ile birlikte anlaşarak ve kendi
isteğim dışında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıyordular,
hastanede tehtid ve baskı altında tutarak taburcu ettikten sonra "şikâyetçi değilim"
şeklindeki ifadeleri polis memurlarına baskı altında aldırtıyordular. Senelerdir
kendilerinden şikâyetçi olduğum için ekteki dilekçede açıklamış olduğum olaylar
meydana geldi. Bütün soruşturmalar savsaklandı, bu arada ikamet ettiğim
adreslerde ve çalıştığım iş yerlerinde "devlete dava açan devlet düşmanı" diye itham
edilerek baskı ve hakarete maruz kaldım, çalışmam ve uyumam engellendi. Dış
görünüşüm bozuldu, sağlıklı bir yaşam sürdüğüm için iyi muhafaza etmiş olduğum
genç görünümümü yok ederek yaşımı ilerlettiler. Sağlıksız yaşayan insan görünümü
yarattılar. Bakırköy devlet hastanesinden şikâyetçiyim ve bu nedenle beni kasıtlı
olarak İstanbul'un Anadolu yakasında iş verme bahanesi ile getirip yıpratarak başka
bir hastaneye yalan rapor verdirdiler.
Elinizde bulunan ve T.C. Adalet Bakanlığı'na göndermiş olduğum dilekçenin içeriği
kasıtlı olarak eksik verilmiştir. Bu dilekçeyle beraber çok sayıda resmi evrakın
kopyesini ve el yazılarımdan oluşan belgeleri kanıt olarak göndermiştim. Sanıkların
beni maddi ve manevi yıprattırması, sürekli tehtid etmesi nedeniyle aynı dilekçenin
sadece şikâyet metnini işlemleri hızlandırmak için Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne
gönderdim. Sanıklar kısa metni dosyaya koyarak bakanlığın Özel Kalem Dilekçe
Bürosu'na göndermiş olduğum dilekçe ve evrakları savsaklıyorlar.
SAYFA : 301 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu süre içinde T.C. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki takipsizliğe itiraz
başvuru dosyamı T.C. İstanbul Adliyesi Muhabere bürosundan çalarak beni
başvurumdan iki gün sonra kendi isteğim dışında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'ne şiddetle itiraz etmeme rağmen kapatıldım. Suçladığım polis memurları
tarafından kaçırıldığımı söylememe rağmen Dr. Fuat adındaki hekim beni hastaneye
yatırdı ve orada hasta bakıcıların uzaktan bağırarak yaptığı tacizlerin altında baskı
altına alındım. Resmi internet sitemi ve oradaki yazıları biliyordular, bazı devlet
görevlileri ve siyasi gruplar hakkımdaki yazılar nedeniyle bana düşman olmuştular.
Beni muayene eden Dr. Özgür Aycan Akdur söylediğim hiç bir şeye kasıtlı olarak
inanmadı, beni baskı ve tehtid altında tuttu. Uzman Doktor Merih Altıntaş ve diğer
hekimler kendi isteğim dışında beni tedavi adı altında, tehtid ve baskı altında tutmak
için, kendi amaçlarına uygun teşhis koydular ve tutuklatma tehtidi altında beni
kontrollere çağırdılar. Bu yasadışı yatırılışım için sonradan mahkeme emri
çıkaracaklarını söyleyerek beni dolandırmaya çalıştılar. Hastaneden çıkınca akli
dengemin yerinde olduğunu söyleyip iyi durumda olmamı ilâçlara bağlayarak
açılacak olan soruşturmalar için dolandırıcılık yaptılar. Benim akli dengem
hastaneye yatırılmadan önce de yerinde idi ancak sanıkları destekleyenler
tarafından toplu taşıma araçlarında, ikamet ettiğim dairede ve çalıştığım yerlerde
kesintisiz olarak beni sinirlendirip tutuklatmaya, vermiş olduğum şikâyet dilekçelerini
ortadan kaldırmaya çalıştılar. Sürekli stres ve gerilim içinde tuttular ve birkaç yerde
küfür ettirdiler, bu küfürleri siyasi diye gösterdikleri saldırılar için kullandılar.
Ekteki dilekçede verilmiş olan soruşturmalarda ayrıntılı bilgi mevcuttur. Her yerde
taciz ettikleri için oradaki metinlerin içeriğinde bazı hatalar olmasını kanıt olarak
gösteriyorum. Davayı açmış olduğum adliyenizde adliye personelinin tehtidlerine ve
hakaretlerine maruz kalıyordum. Bu personel bana iftira attırarak yapmış olduğum
suçlamalardan kurtulmaya teşebbüs etti, benim hukuki ehliyetimi gasp etmek ve
kavgalı olduğum ailemin baskısı ve vesayeti altına veremek istedi.
T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan şikâyetçi ve davacıyım, herhangi bir devlet hastanesine
muayene için götürülmeyi red ediyorum, kendi isteğimle de gitmeyeceğim. Ayrıca bu
olaylar ile ilgili bilgileri ve suçlamaları küfürlü ifadelerle yaklaşık iki yıldır internette,
özellikle resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com' da yazmış ve teşhir etmiş
olmama rağmen, devlet görevlilerine ağır küfürler etmiş olmama rağmen bu internet
sitesinin kapatılması için dava açılmamış olmasını kanıt olarak gösteriyorum. Bana
iftira atarak bu davanın açılmasına neden olan devlet memurlarında kişi başına 50
bin Türk Lirası tazminat talebimi açmış olduğum evrak kaybetme davası dilekçemde
belirtmiştim. Bu davanın Soruşturma Yıl/No : 2013/129618, tarihi 19.09.2013 idi.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla,
SAYFA : 302 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
T.C. Kimlik No:
15055262556
Adres : Cebeci Mahallesi
2540 Sokak No: 18 D: 2
Sultangazi/ İstanbul
Telefon : 0 537 057 68 68
E-posta : [email protected]
Ek : T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sultangazi ve Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlükleri ile ilgili Soruşturma Yıl/No : 2013/78622 ve T.C. Adalet
Bakanlığı İstanbul Anadolu Adliyesi Özel Güvenlik Şirketi ve diğer birkaç özel
güvenlik şirketi hakkında Soruştruma Yıl/No : 2013/98392 ile ilgili takipsizlik itiraz
dilekçesinin metni (dilekçedeki kanıtlar kendi dosyası içinde, bu dilekçe ile birlikte
vermiyorum). Bu başvurum şu an T.C. İstanbul Adliyesi 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde bulunuyor ve aylardır savsaklanıyor.
T.C. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE
19.11.2013
Dosya Yıl /No : 2013/1053 ile ilgili
Yalan ihbar yaparak bu dosyanın açılmasına sebep olanlardan (GAZİOSMANPAŞA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BAKANLIK MUHABERE BÜROSU) şikâyetçi ve
davacıyım. Kendilerinin bana olan düşmanlıklarının sebebi, iftira ile haklarımı gasp
etmeye çalışmalarının sebebi ve şikâyetimin gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Bu
konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve kanıtlar T.C. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
dosyada (dosya ile ilgili evraklar ektedir) mevcuttur, dosyanın incelenmesine devam
ediliyor ve sanıklar iftira atarak soruşturma dolandırıcılığı yapıyor, mahkemenin
vereceği kararı değiştirmek için bana maddi ve manevi olarak zarar veriyorlar.
BİMER vasıtasıyla açtırmış olduğum içişleri ve adalet bakanlıkları soruşturmalarında
dolandırıcılık yapmış olan, yani soruşturmaları sanık ilçe emniyet müdürülüklerine ve
karakollara yaptırmış olan BİMER görevlileri hukuki ehliyetimi gasp ederek hakkımı
aramamı engellemeye çalışıyorlar. Soruşturmalarının çoğunun sonuçları bana
bildirilmedi, kavga ederek öğrendiğim sonuçlar da yalan idi. BİMER
soruşturmalarının ayrıntılı bilgilerini ekteki soruşturma şikâyet dilekçelerinde
SAYFA : 303 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bulabilirsiniz, soruşturmaların tarihleri ve numaraları mevcut. T.C. İçişleri Bakanlığı,
T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Adalet Bakanlığı’ndan şikâyetçi ve davacıyım.
Vermiş olduğum şikâyet dilekçeleri sonucunda açılan soruşturmalarda sanıklar beni
günün 24 saati ikamet etmekte olduğum adreslerde ve çalıştığım adreslerde
kesintisiz olarak taciz ve tehtid ettirerek somut bilgiler ve kanıtlar sunmamı
engellediler. Yazmış olduğum dilekçeleri büyük stress ve sinirli bir ruh hali (bana “31
çektin, tüm şehre masturbasyoncu olduğunu duyurduk, faşist, sevdiğin kızı sinkaf
ettik, şerefini sinkaf ettik, karını sinkaf ettik, ananı sinkaf ettik” şeklinde lafları
aralarında konuşuyormuş gibi yaparak yüzlerce defa söyledikten sonra bu sözleri
üzerime almamı sağladılar, buna alınganlık diyerek benimle alay ettiler ve
sinirlendirdiler) içinde yazdım ve okumadan teslim ettim çünkü bu dilekçeleri
yazmakta olduğum mekânlarda (ikamet ettiğim adres, oteller, hamburgerci,
lokanta,v.b. yerler) beni sapıkça takip eden ve taciz eden şahıslar vardı, müşterisi
olduğum iş yerleri (Burgerking, Starbucks, MC Donald’s, BİM Market, Saray
Muhallebicisi, Hacıoğlu Lahmacun, Simit Sarayları v.b. markaların şubeleri)
çalışanları beni açık şekilde tehtid ve taciz ediyor, yazı yazmamı ve okumamı
engelliyordurlar. İkamet ettiğim adreslerde 4 saatten fazla uyumama izin
vermiyordular. İş bulmamı engellediler ve eğer ilâç tedavisini kabul etmezsem ve
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili şikâyetlerimden vazgeçmezsem mühendislik
yapmama izin vermeyeceklerini, açlıktan öldüreceklerini söyleyerek tehtidler
savurdular. Maltepe Aydınevler Mahallesinde kiralamış olduğum bahçe katı
dairesinde ikamet ettiğim dönemde tüm maddi imkânlarımı ve çalışma hürriyetimi
gasp ederek elimdeki değerli eşyaları çok düşük fiyatlara satmama neden oldular.
Büyük maddi ve manevi zarara uğrattılar. Büyük borç yükü altına sokarak
kendilerinden şikâyetçi ve davacı olduğum annem, babam ve kız kardeşimle aynı
evde yaşamaya zorladılar. Somut bilgiler ekteki dava dosyası içeriklerinde ve
evraklarda mevcuttur.
İl Özel İdaresine bağlı herhangi bir devlet hastanesine muayene için gönderilmeyi
veya kendi rızamla gitmeyi red ediyorum çünkü T.C. Sağlık Bakanlığı açılmış olan
bu davada benim hakkımda rapor verecek bir kurum değildir, kendisi bu davada
taraftır. T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden davacı ve şikâyetçiyim. Aynı
şekilde açılmış olan ve T.C. İstanbul Anadolu 13. Sulh Mahkemesi’nde olan
dosyadan da şikâyetçi ve davacıyım. Bu iki dava kamu yararına değildir, haklarında
şikâyet dilekçesi vermiş olduğum kamu görevlilerinin mahkemede yargılanması için
dolandırıcılık yapmak amacıyla açtırılmıştır. İkinci dosyanın bilgileri :
Bu dilekçedeki bilgiler ile ilgili somut şahıs ve adres bilgileri, ayrıntılı anlatımlar
ekteki Ağır Ceza Mahkemesi'ne takipsizlik itiraz başvurusu (Dosya Yıl/No :
2013/78622) dilekçe metninde mevcuttur.
T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvurarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Sultangazi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüklerinden şikâyetçi olmam üzerine ve
SAYFA : 304 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
dosyamda geçmişte bazı Cumhuriyet Savcıları'nın benden baskı ve tehtidle ifade
aldığını belirten yazılar bulunması nedeniyle soruşturmaları yürüten savcılar adaleti
savsakladı ve çok zaman kaybına neden olduktan sonra takipsizlik kararı verdiler.
Bu süre içinde tüm maddi imkânlarımı ve çalışma hürriyetimi gasp eden sanıklar
günlerce uyumamı, doğru dürüst beslenmemi ve para kazanmamı engellediler. Çok
sayıda olay yaratarak ve tehtid, taciz, yıpratmalara devam etmeleri nedeniyle
dosyama ek ifadeler koymak için aynı adliyeye gittim. Adliye özel güvenlik şirketi
elemanları beni değişik şekillerde taciz ve tehtid ettiler, adliyeyi güvensiz görmem
için sürekli gerilim yarattılar. Şehirdeki diğer özel güvenlik şirketlerini kışkırtarak
değişik mekânlarda tehtid ve taciz edilmeme neden oldular. Tüm işlemler
savsaklanınca kendilerinden şikâyetçi oldum. Adliye özel güvenlik şirketi elemanları
ben ifade verirken bile koridorlardan tehtidler savuruyor, savcının huzuruna
çıkmadan önce beni tehtid ve tedirgin ediyordular. Adliyedeki özel güvenlik
kameralarının kayıtları onların ellerinde olduğu için benzer sahneler yaratarak bu
sahnelerde etrafımda dolaşarak şakalar yaptılar, gerçek taciz görüntüleri ile alâkası
olmayan görüntüler yarattılar. İkamet ettiğim adreslerde ölüm tehtidleri savuran
sanık taraftarları hafta sonları nöbetçi savcıya gitmeme neden oldular, gittiğimde de
özel güvenlik şirketi elemanları kafamı karıştıracak şekilde etrafımı sarıp bana hitap
ediyor, beynimi durdurup saçma bir söz söylemem için kafamı karıştırıyordular.
T.C. Adalet Bakanlığı'na telefon etmem üzerine görüştüğüm memur Başsavcı ile
görüşmemi tavsiye etti. Adliye personeli uzun süredir beni tehtid ve taciz ettiği için
görevli bayan memur (tesettür giymiş, başörtüsü takmış genç bir bayan) beni değişik
şekillerde savsaklayıp başsavcıyla görüştürmeden göndermek için kandırmaya
çalıştı. Başsavcı vekilleri ile görüşmeye çalıştım ancak bir başsavcı vekili yardımcısı
benden tüm şikâyetlerimi dinlemesine rağmen adliye personelini suçladığım için
beni Başsavcı ile görüştürmedi . Dosyalar ve işlemler savsaklanıyor, bu süre içinde
maddi ve manevi olarak yıpratılıyor, sürekli taciz altında tutuluyordum ve sebep
olarak bazı siyasi grupların saldırısı gösteriliyordu, genellikle yanında çocuk olan
kadınları veya yaşlı kadınları kullanıyordular beni tehtid etmek için. 2011 yılında
çalıştığım inşaat firmaları ortak ofisinde çok sayıda suç işlendiği için ve beni suça
zorladıkları için her şeyi polise ihbar etmiştim ve bu ihbarlarımı resmi internet sitem
www.cevatcaliskan.com ‘da yayınlamıştım. Bu nedenle CHP İstanbul İl Örgütü ve
Süleymancılar Cemaati ile kavgalıydım, ancak sadece resmi yolla şikâyetçi oldum
ve onlar bana yasadışı şekilde saldırdı. İşverenlerim bu topluklarda görevli ve
yönetici idi ve çok sayıda suç işleyerek milyonlarca liralık kazanç elde etmişlerdi.
İEM polis memurları kendilerinden şikâyetçi olduğum için uğradığım saldırılara
destek veriyor, benim can ve mal güvenliğimi sağlamıyordu.
Benim için zamanın önemi büyüktü. HSYK bürosuna (aynı katta bulunuyor)
başvurup durumu anlattım, aylardır para kazanmamı engellediklerini ( İnşaat
Mühendisiyim, eğer bu olaylar olmasaydı normal şartlar altında gelirim 4000TL
civarında olacaktı. Şu an çalışıyorum ancak o kadar para kazanamıyorum çünkü
birikmiş borçlarım nedeniyle daha düşük bir ücreti hemen kabul ettim) söyledim.
SAYFA : 305 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Aynı odada ve odanın kapısında bulunan yukarıda söz ettiğim bayan ve bir özel
güvenlik görevlisi, ben görevli memurla konuşurken, kafamı karıştırmak için sözlü
tacizde bulunup kafamı karıştırdılar, benden "şerefsiz varoş özel güvenlikçiler"
şeklinde lâf etmem için kendileri bu sözü söyleyip etkilemeye çalışıyordular. Hepsi
taraf oldukları için ve şikâyetçi olduğum polis memurları ile adliye personeli,
memurları uzun zamandır para kazanmamı engelleyen sanıklar oldukları için "varoş
memurlar" şeklinde bir ifade kullanarak aramızdaki düşmanlığı ortaya koydum. Beni
savsakladıkları için ve orada kendilerini adliye içinde çete kurmakla suçladığım için
"tesettürlü kadınları resmi dairelerde işe alarak siyasi çetelerin kurulmasına neden
oluyorlar" şeklinde bir ifade kullandığım için siyasi saldırı düzenlediler. O bayan
arkamdan "MHP şikâyetçi olmasına izin vermez" şeklinde bir lâf etti.
Adliye sınırları dışında çok büyük taciz ve tehtidlere maruz kalmama ve maddi
imkânlarımın sınırlı olmasına rağmen T.C. Adalet Bakanlığı'na iki defa posta yoluyla
başvurmak için elime geçen her para miktarını kullandım. Rahat uyuyabilmek ve
dinlenerek sağlığımı korumak için birkaç defa otellerde kaldım, dilekçe metinlerini
orada hazırlamaya çalıştım. Adalet bakanlığına iki defa başvurdum. Mahkemenize
eksik evrak verilmiş, içinde kanıtlar olan dosyayı savsaklamışlar. Aynı zamanda Ağır
Ceza Mahkemesi'ne başvurum da savsaklandı. Dosyam önce adliyeden çalındı .
Konuyla ilgili evrak kaybetme davası ( Soruşturma Yıl/No: 2013/129618 19.09.2013 - T.C. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı) açtım ancak şikâyet işlemlerimi
yaparken beni T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nin takipsizlik bürosundan arayarak
evrakın onlarda olduğunu söylediler ve orada çok uzun süre savsakladılar
evrakı.Dosyada kanıt olarak bulunan bir fezlekeyi dosyadan ayırarak sanıklara
kimlikleri yeterince açık olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı çıkarttırmışlar.
Takipsizlik kararı da bana annem tarafından şantaj ve tehtid altında, kendi rızam
dışında kaçırılarak sanık polisler tarafından kapatıldığım Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nde bildirildi. Takipsizliğe itiraz süresi dolmadan beni akıl
hastanesinden taburcu etmediler. Sebebi hem İEM’nden hem de Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Devlet Hastanesi’nden şikâyetçi olmam ve o hastanenin doktorları
tarafından yıllarca tehtid ederek yasadışı şekilde ilâç kullandırtmış olmaları idi. T.C.
İstanbul Anadolu Adliyesi sınırları için sürekli taciz ve tehtid edildiğim için, özel
güvenlik şirketi sürekli iftira ve suçlama faaliyetleri sürdürüp önce tehtidler ve
hakaretler, şikâyet ettikten sonra gülerek alay etme ve kışkırtma şeklinde rahatsız
ettiği için başvurumu (Başvuru No: 2- 4186) T.C. İstanbul Adliyesi Muhabere Bürosu
yoluyla yapmıştım ve orada bana iftira atan bir polis memurunun ithamlarına maruz
kalmıştım. Aynı gün adliye özel güvenlik şirketi olan Akdeniz Özel Güvenlik Şirketi
aynı dosyada suçlandığı için beni adliye sınırları içinde asılsız suçlamalar ile tedirgin
etmeye ve strese sokmaya çalışmıştı. Beni suçlayan laflar ettiler, iki defa
asansörlerde kapalı kaldım, ağır ceza mahkemeleri evrak memurları beni önce 6. ,
sonra 21., sonra da 8. Ağır ceza mahkemelerine yönlendirerek adliye içinde
koşuşturup yorgun düşmeme neden oldular, işlemler bitince ve adliyeden çıktığımda
sağ ayağıma felç girecek şekilde zorlanmıştım.
SAYFA : 306 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Özel güvenlik şirketlerinin ve siyasi grup üyelerinin bana saldırmalarının sebebi iki
yıl boyunca sanal ortamda ( sosyal medya profillerim ve resmi internet sitem
www.cevatcaliskan.com vasıtasıyla) dini toplulukların üyesi olan ve/veya siyasi
partilerde görevli olan iş adamlarının işlemiş olduğu milyonlarca liralık suçları (imza
sahteciliği, vergi dolandırıcılığı, rüşvet almak ve vermek, kamu ihalesi yolsuzluğu
v.b.) teşhir etmemdir. Resmi internet sitemde il emniyet müdürlüğünün geçmişte suç
işlemiş olan polis memurlarının ceza almasını engellemek için bu suçları görmezden
gelmesini, sanıklarla suç ortağı olduğunu anlatmış ve yapmış olduğum suçlamaların
kanıtlarını ortaya koymuştum. Sanıklar beni maddi ve manevi olarak yıprattı,
onlardan davacı olunca ihbar adı altında iftira atıp haklarımı gasp etmek istedi ve bu
dava açıldı. Somut bilgi ve şahıs kimlikleri ekteki evraklarda mevcuttur.
Ekte verimiş olduğum iki soruşturmaya ( T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü Sultangazi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlükleri ile ilgili Soruşturma
Yıl/No : 2013/78622 ve T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Anadolu Adliyesi Özel
Güvenlik Şirketi ve diğer birkaç özel güvenlik şirketi hakkında Soruştruma Yıl/No :
2013/98392 ) itiraz dilekçemde olaylar ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu dilekçenin
içeriği ekteki gibidir. Bu soruşturmalar aylarca savsaklanarak bu süre içinde iftiralar
attılar, iş bulmamı engellediler ve ikamet ettiğim adreslerde günün 24 saati boyunca
beni sinirlendirecek sözlü tacizlerle , ithamlar ile uyumamı ve çalışmamı engellediler.
Yaklaşık 10 ay boyunca doğru dürüst para kazanamadım, girmiş olduğum iş
yerlerinde iftira ve hakaretlere maruz kaldım. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden
şikâyetçi ve davacı olduğum için sanıklar beni "devlet düşmanı, devletten şikâyetçi
olan jigolo" gibi hakaret ve iftiralar ile tehtid ve taciz etti. Maddi imkânlarımı yok
edince beni aç kalma ve kiramı ödeyemeyerek sokakta kalma tehtidi ile ailemin
yanına yerleştirdiler. Anne ve babamdan bu dava ile ilgili şikâyetçiyim, bu dosyada
benim lehime ifade vermelerine rağmen onların şahitliklerini kabul etmiyorum çünkü
onlar bu davada bir taraftır.Sanıklar hakkında yazdığım yazılar nedeniyle kapatmamı
istedikleri resmi internet sitemle ilgili tehtidleri annemin ağızından yapıyordular.
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahıkemesi'nde açmış olduğum adam yaralama
davasını ailemin ücretini ödemiş olduğu avukatı azlederek 6 yıl savsaklandıktan
sonra kazandım. Ailem bu davada okuldan mezun olmamı ve gelir sahibi olmamı
engellediği için ve bu davada sanıkların lehine beni çalışamayacak şekilde taciz ve
tehtid ettiği için tazminat talep etmemden ve davacı olmamı engellemeye çalışıyordu
ve komşularla birlikte sözlü taciz ve kavgalarla yaklaşık 18 ay uyumamı engellediler.
Çok uzun yıllardır annemin akrabaları ile birlikte kavgalar çıkararak eğitimime zarar
verdiler, okuldan mezun olmamı engellediler. Onların bu davranışlarından şikâyetçi
olduğum için beni dava etmiş olduğum polis memurları ile birlikte anlaşarak ve kendi
isteğim dışında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıyordular,
hastanede tehtid ve baskı altında tutarak taburcu ettikten sonra "şikâyetçi değilim"
şeklindeki ifadeleri polis memurlarına baskı altında aldırtıyordular. Senelerdir
kendilerinden şikâyetçi olduğum için ekteki dilekçede açıklamış olduğum olaylar
meydana geldi. Bütün soruşturmalar savsaklandı, bu arada ikamet ettiğim
SAYFA : 307 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
adreslerde ve çalıştığım iş yerlerinde "devlete dava açan devlet düşmanı" diye itham
edilerek baskı ve hakarete maruz kaldım, çalışmam ve uyumam engellendi. Dış
görünüşüm bozuldu, sağlıklı bir yaşam sürdüğüm için iyi muhafaza etmiş olduğum
genç görünümümü yok ederek yaşımı ilerlettiler. Sağlıksız yaşayan insan görünümü
yarattılar. Bakırköy devlet hastanesinden şikâyetçiyim ve bu nedenle beni kasıtlı
olarak İstanbul'un Anadolu yakasında iş verme bahanesi ile getirip yıpratarak başka
bir hastaneye yalan rapor verdirdiler.
T.C. İstanbul Anadolu 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilmiş olan ve T.C. Adalet
Bakanlığı'na göndermiş olduğum dilekçenin içeriği kasıtlı olarak eksik verilmiştir. Bu
dilekçeyle beraber çok sayıda resmi evrakın kopyesini ve el yazılarımdan oluşan
belgeleri kanıt olarak göndermiştim. Sanıkların beni maddi ve manevi yıprattırması,
sürekli tehtid etmesi nedeniyle aynı dilekçenin sadece şikâyet metnini işlemleri
hızlandırmak için Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdim. Sanıklar kısa metni
dosyaya koyarak bakanlığın Özel Kalem Dilekçe Bürosu'na göndermiş olduğum
dilekçe ve evrakları savsaklıyorlar.
Bu süre içinde T.C. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki takipsizliğe itiraz
başvuru dosyamı T.C. İstanbul Adliyesi Muhabere bürosundan çalarak beni
başvurumdan iki gün sonra kendi isteğim dışında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi'ne şiddetle itiraz etmeme rağmen kapatıldım. Suçladığım polis memurları
tarafından kaçırıldığımı söylememe rağmen Dr. Fuat adındaki hekim beni hastaneye
yatırdı ve orada hasta bakıcıların uzaktan bağırarak yaptığı tacizlerin altında baskı
altına alındım. Resmi internet sitemi ve oradaki yazıları biliyordular, bazı devlet
görevlileri ve siyasi gruplar hakkımdaki yazılar nedeniyle bana düşman olmuştular.
Beni muayene eden Dr. Özgür Aycan Akdur söylediğim hiç bir şeye kasıtlı olarak
inanmadı, beni baskı ve tehtid altında tuttu. Uzman Doktor Merih Altıntaş ve diğer
hekimler kendi isteğim dışında beni tedavi adı altında, tehtid ve baskı altında tutmak
için, kendi amaçlarına uygun teşhis koydular ve tutuklatma tehtidi altında beni
kontrollere çağırdılar. Bu yasadışı yatırılışım için sonradan mahkeme emri
çıkaracaklarını söyleyerek beni dolandırmaya çalıştılar. Hastaneden çıkınca akli
dengemin yerinde olduğunu söyleyip iyi durumda olmamı ilâçlara bağlayarak
açılacak olan soruşturmalar için dolandırıcılık yaptılar. Benim akli dengem
hastaneye yatırılmadan önce de yerinde idi ancak sanıkları destekleyenler
tarafından toplu taşıma araçlarında, ikamet ettiğim dairede ve çalıştığım yerlerde
kesintisiz olarak beni sinirlendirip tutuklatmaya, vermiş olduğum şikâyet dilekçelerini
ortadan kaldırmaya çalıştılar. Sürekli stres ve gerilim içinde tuttular ve birkaç yerde
küfür ettirdiler, bu küfürleri siyasi diye gösterdikleri saldırılar için kullandılar.
Ekteki dilekçede verilmiş olan soruşturmalarda ayrıntılı bilgi mevcuttur. Her yerde
taciz ettikleri için oradaki metinlerin içeriğinde bazı hatalar olmasını kanıt olarak
gösteriyorum. Davayı açmış olduğum adliyenizde adliye personelinin tehtidlerine ve
hakaretlerine maruz kalıyordum. Bu personel bana iftira attırarak yapmış olduğum
suçlamalardan kurtulmaya teşebbüs etti, benim hukuki ehliyetimi gasp etmek ve
SAYFA : 308 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
kavgalı olduğum ailemin baskısı ve vesayeti altına veremek istedi. Ayrıca ekteki
soruşturma evraklarının daha kapsamlı ve geniş olanları kendi dosyalarında
mevcuttur, evrakların bir kısmını ekte sunuyorum.
T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan şikâyetçi ve davacıyım, herhangi bir devlet hastanesine
muayene için götürülmeyi red ediyorum, kendi isteğimle de gitmeyeceğim. Ayrıca bu
olaylar ile ilgili bilgileri ve suçlamaları küfürlü ifadelerle yaklaşık iki yıldır internette,
özellikle resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com' da yazmış ve teşhir etmiş
olmama rağmen, devlet görevlilerine ağır küfürler etmiş olmama rağmen bu internet
sitesinin kapatılması için dava açılmamış olmasını kanıt olarak gösteriyorum. Bana
iftira atarak bu davanın açılmasına neden olan devlet memurlarında kişi başına 50
bin Türk Lirası tazminat talebimi açmış olduğum evrak kaybetme davası dilekçemde
belirtmiştim. Bu davanın Soruşturma Yıl/No : 2013/129618, tarihi 19.09.2013 idi.
BİMER’e yapmış olduğum son başvurunun numarası ektedir ve bu soruşturmada
suçladığım Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü açıkça özgürlüğümü gasp
etmek ve soruşturma dolandırıcılığı yapmak için davacı olmamı engelledikleri
hastaneye sevk etmek istiyorlar.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla,
T.C. Kimlik No:
15055262556
Adres : Cebeci Mahallesi
2540 Sokak No: 18 D: 2
Sultangazi/ İstanbul
Telefon : 0 537 057 68 68
E-posta : [email protected]
Ek-1: T.C. İçişleri Bakanlığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sultangazi ve Maltepe
İlçe Emniyet Müdürlükleri ile ilgili Soruşturma Yıl/No : 2013/78622 ve T.C. Adalet
Bakanlığı İstanbul Anadolu Adliyesi Özel Güvenlik Şirketi ve diğer birkaç özel
güvenlik şirketi hakkında Soruştruma Yıl/No : 2013/98392 ile ilgili takipsizlik itiraz
dilekçesinin metni (dilekçedeki kanıtlar kendi dosyası içinde, bu dilekçe ile birlikte
SAYFA : 309 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
vermiyorum). Bu başvurum şu an T.C. İstanbul Adliyesi 3. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde bulunuyor ve aylardır savsaklanıyor.
Ek – 2 : Soruşturmalar ile ilgili çok sayıda evrak. Bunlar aslı gibidir ve bir kısmı
evrakların aslıdır.
T.C. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA
CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
26.12.2013
İLGİ: Soruşturma Yıl/No: 2013/13103 ile ilgili ek ifade, kanıt ve şikâyet.
Yukarıda yılı ve numarası verilmiş olan soruşturma ile ilgili savcılığınıza ifade
verdikten sonraki gün iftira ile işten çıkarıldım. Tehtid edilerek “namus meselesi” adı
altında tüm haklarımı almış olduğumu belirten istifa dilekçsi alındı benden. Fiziksel
şiddetten korkmuyordum, fiziksel olarak üstündüm. Şahitsiz olduğum için ve kendisi
hakkında şikâyet dilekçesi vermiş olduğum İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerin taraflı soruşturmaları ve sürekli tekrarladıkları yasadışı adam kaçırma
suçunu tekrar işlemelerinden korkuyordum.
İş yerinden ayrıldıktan bir iki saat sonra Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) resmi
internet sitesinden iki şikâyet gönderdim. Sanık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
soruşturmayı sanık Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi.
Toprak Yapı Denetimi Ltd. Şti.(Adresi: Beykoop 1.Bölge 7. Cadde Delta Plaza A2
Blok Kat:14 Da:25 Esenyurt İstanbul Tel: 0 212 853 77 04) isimli iş yerinde kasıtlı
olarak işe alındım, işverenim ve işyeri çalışanları iş saatleri içinde bana tehtidler ve
hakaretler savurup yüzüme konuşmuyordular. Yüzlerine konuştuğumda bana
“saçmalayan deli, asabi mühendis, namusa hakaret eden deli” gibi ithamlarda
bulunup işverenlere tehtid ediyordular. Olaylar o işyerinde başlamadığı için toplu
taşıma araçlarınde ve ikamet ettiğim adreste işkence düzeyinde taciz ve tehtid
edilerek aşırı yorgunluk, yetersiz uyku, cinsel taciz ve tehtidler ile yıpratılmamı,
günün 24 saati hiç kesilmeyen sözlü şiddet gibi olayların o işyeleri ilgisini
anlayamadım.
Birinci ay sonunda işverenim Jale İyem (AKP Kadın Kolları Eski Başkanı) ve
Muammer Budak (BBP Esenyurt İlçe Başkanı) laf atma şeklinde tehtidler ve
hakaretler savurmaya, daha önce dava etmiş olduğum şahıslar adına beni itham
etmeye ve davacı olma hakkımdan vazgçmem için korkutmaya çalıştı. Sürekli
değişik sapık hakaretler ve iftiralarda bulunuyorlar, tehtid ediyorlar ve yüzüme
konuştuklarında inkâr ediyor, beni itham ediyordular. Şehrin her gittiğim yerde 10
SAYFA : 310 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
dakika bile durmakasızın beynimi meşgul edecek ve beni strese, sinirli davranışlara
sevk edecek şekilde sözlü sarkıntılık, tehtid ve hakarette bulunan sanıkların siyasi
destekçisi ve partizanları toplu linç ile “şeriatın gücünü gösterdiklerini” söylediler.
Savcılığınıza ifade verdiğim günün akşamı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Gayrettepe Asayiş Ahlâk ve Kumar Büro Amirliği’ne gittim ve biri bana ait olan,
diğeri hakkında emin olmadığım (beni başvuru lisetmde yer almıyordu) iki BİMER
başvurus ile ilgili ifade verdim. İfade verirken görevli polis memurları ve ifadeyi alan
memur aralarında huzurumu bozacak şekilde konuşmalar yaptılar, saatlerce baskı
uygulayarak söylediklerimi yazmadılar. İfademin metnine müdahale ettiler, kasıtlı
olarak yanlış bilgiler yazdılar. O ifadeyi verdiğim günden önceki gece de beni halâ
taciz etmeye devam etmekte olan komşularım (ailemin kiralık dairesi Cebeci
Mahallesi 2540 Sokak No:18 D:2 Sultangazi İstanbul) tarafından sabahın üçüne
kadar taciz edilip tehtid edildim. O ifadeyi verirken yorgun düşmüştüm, aşırı bir uyku
hali içindeydim ve gözlerimi açamıyordum. Mantığım ve aklım yerindeydi ancak beni
uzun süren ısrar, baskı ve huzursuzluk yaratarak ifadeyi kabul etmeyeceğim yalan
bilgiler yerleştirdiler imzaladığım metne. Soruşturma suçladığım Maltepe İlçe
Emniyet Müdürlüğü Gülsuyu Polis Merkezi Güvenlik Büro Amirliği (Komiser Bilâl ve
emrindeki komiserler) hakkında idi. İfadeyi verdiğim sırada bulunduğum odanın
koridorundan “şirket kusursuz” gibi bir laf atıldı. İfademin alındığı günden birkaç gün
önce çalıştığım şirketin personel müdürü Serpil (soyadını bilmiyorum) aynı sözleri
(şirket mükemmel, şirketin geçmişi kusursuz, …) ofis içinde yan odalardan atmak
suretiyle söylemişti.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili şikâyetlerim 8 Nisan 2013 tarihinden beri
BİMER vasıtasıyla T.C. Adalet Bakanlığı’na ve T.C. İçişleri Bakanlığı’na gidiyordu,
BİMER’in görevlileri şikâyetleri Sultangazi Kaymakamlığı vasıtasıyla tüm itirazlarıma
rağmen kasıtlı olarak o soruşturmaları sanık ilçe emniyet müdürlüğüne yaptırıyordu.
Bu soruşturmalar sırasında beni Maltepe ve Beylikdüzü ilçelerine işe alma bahanesi
ile götürüp hem çalıştığım iş yerlerinde, hem de ikamet ettiğim adreslerde
acımasızca tehtid, taciz ederek, ölümcül tehtid ve namusuma hakaretler savurarak
korkutmaya çalıştı. Çalışma hürriyertimi gasp etti, verdiği işlerdeki parayı geç
ödetmek suretiyle daha önce kasıtlı olarak borçlandırdığı bankalara tehtid ettirdi
(AKBANK, HSBC, Garanti Bankası şubelerinde banka şubesi çalışanları tarafından
tehtid edildim, namusuma ve şerefime ağır hakaretler edildi). Adalet bakanlığı
çalışalarını ilgili bakanlığa şikâyet ettiğim için 3 adliyede (T.C. İstanbul Çağlayan
Adliyesi, T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi ve geçmişten beri bana düşman olan T.C.
Gaziosmanpaşa Adliyesi çalışanlarının tehtid ve hakaretlerine maruz kaldım.
Adliyeler şikâyet dilekçelerimi geciktirerek kalpazanlık yaptı, bu süre içinde ömrümü
kısaltacak ve can güvenliğimi ortadan kaldıracak işkence ve karalamaya maurz
kaldım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Süleymancılar Cemaati
gibi gruplar beni tehtid eden işverenim ve onların üyesi olan şahısların suçlarını
teşhir ettiğim için, onlar hakkındaki bilgi ve kanıtları resmi internet sitelerim
www.cevatcaliskan.net ve www.cevatcaliskan.com ‘da sunduğum için bana düşman.
SAYFA : 311 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Bu siyasi grupların saldırılarını onların üyesi ve/veya destekçisi olan polis memurları
ve adliye personeli destekliyor.
Ayrıntılı bilgiyi ekteki evraklarda ve resmi internet sitelerimde bulunan
yazılarda sunuyorum. Bu belge toplam 409 sayfa. Çalışma hürriyetimi gasp
edenlerden, işkence ile ömrümü kısaltanlardan, bana maddi ve manevi tehtidler
savuranlardan, “şeriatın gücünü gösteriyoruz” şeklinde terörist tehtid savuranlardan
şikâyetçi ve davacıyım. Tüm maddi ve manevi zararımın karşılanmasını talep
ediyorum.
Resmi internet sitelerimde TSK uzmanları tarafından (kendileri ile telefon
konuşmaları yaptım, Tel: 0 539 576 03 35 ve 0 537 057 68 68) önlenmesi,
durdurulması imkânsız terörist saldırı yöntemleri yayınladım, böylece terörist
saldırıların durdurulmasının imkânsız olduğunu ispatladım ve terör suçunun ayrı bir
suç kapsamına alınara bu suç için idam cezası kararı çıkarılması için propaganda
yaptım.
Sayılarımla,
Cevat Çalışkan
T.C. Kimlik No: 1505526256
Adres: Kendi adresim yok, ailemin adresi:
Cebeci Mahallesi 2540 Sok. No:18 D:2 Sultangazi İstanbul Tel: 0 537 057 68 68
E-posta: [email protected] Resmi internet siteleri : www.cevatcaliskan.net ve
www.cevatcaliskan.com
T.C. İSTANBUL 3. AĞRI CEZA MAHKEMESİ’NE VERİLMİŞ VE İNCELETİLMİŞ
BAŞVURU:
KESİNTİSİZ, YANİ HİÇ DURMAYAN SÖZLÜ TACİZ VE TEHTİDLER NEDENİYLE
YAZMIŞ OLDUĞUM METNİ OKUMA FIRSATIM OLMADAN SAVCILIĞA TESLİM
ETTİM VE BU NEDENLE ÇOK SAYIDA YAZIM VE İFADE HATASI VAR.
BUNLAR KESİNTİSİZ SARKINTILIK VE SÖZLÜ ŞİDDETE DAYALI TERÖRÜN
KANITI.
T.C. İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI’NA 19.08.2013
Ben Fikret oğlu Seviye’den olma Cevat Çalışkan , T.C. Kimlik Numaram
15055262556, Siteler Yolu Sokak Altmışlar Sitesi Tunca Apt. No: 20/A (Bahçe Katı)
SAYFA : 312 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Aydınevler Mahallesi Maltepe İstanbul adresinde ikamet ediyorum, telefon numaram
0 537 057 68 68 (eski telefon numaram 0 539 576 03 35) , e- posta adresim
[email protected] ( ve [email protected] , [email protected]) , sosyal
medya paylaşım profillerim www.facebook.com/djevatali ve
www.facebook.com/cevatali , resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com (ve
www.cevatca.wordpress.com) , 2010 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunuyum, İnşaat Mühendisleri Odası Sicil
Kayıt Numaram : 85497. Aşağıda haklarında bilgi vermiş olduğum ve kanıtlar
sunmuş olduğum ve T.C. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nda başvurduğum
soruşturmaların takipsizsizlik kararlarına itirazımın ilgili ağır ceza mahkemesine
gönderilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. Daha fazla kanıt ve bilgi vermem
için süre verilmesini arz ederim. Tüm telefon hatlarımın (daha önce kullanmış
olduğum ve kapanmış olan Turkcell hatlarım dahil) , resmi internet sitem
www.cevatcaliskan.com ve diğer internet profillerimin, e-posta adreslerimin 5 yıl
öncesine kadar incelenmesini arz ederim, yer almış olan ve yer alan bilgilerin
(yazı , fotoğraf, videolar, bağlantılar, …) kanıt sayılmasını arz ederim.
Sanıklar beni kendi iddiaların uygun şekilde yıpratıp iftiralar attılar, eylemleri
sonucunda birkaç günlük yemek param kaldı. Kiramı, bankalara borçlarımı ve
faturalarımı ödeyemeyecek durumdayım. Şikâyetçi olursam beni aç bırakmakla,
dilenci yapmakla tehtid ediyordular. Şikâyetçi olduğum için ve tazminat talebim
olduğu için beni aylarca dolandırıp ve maddi imkânlarımı gasp edip maddi yardıma
muhtaç bıraktılar. Ben yardıma muhtaç bir fakir değilim, madur bir vatandaşım.
Çalışma hürriyetime saldırılmadığı sürece aylık inşaat mühendisi gelirim 3-8 bin
Türk Lirası civarındadır.
Takipsizlik kararına itirazım şu başlıklardan oluşuyor:
1. I. Takipsizlik kararına itirazım olan soruşturmlar.
2. II. I. Takipsizlik kararına itirazım olan soruşturmlar:
1. Soruşturma No: 2013 / 78622 : İEM Sultangazi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlü
hakkında soruşturma.
2.Soruşturma No : 2013 / 98392 : Beni İstabul sınırları içinde görevli oldukları her
yerde ve T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde tehtid ve taciz eden özel güvenlik
şirketleri (T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli özel güvenlik şirketi, Tepe Özel
Güvenlik Şirketi ve Akdeniz Özel Güvenlik Şirketi, soruşturma kapsamına alınması
gereken Bilge Özel Güvenlik Şirketi ve beni her gittiğim yerde organize suç örgütü
gibi tehtid ve taciz eden, zaman ve maddi imkân zararına uğratan özel güvenlik
şirketleri ve onların yakınları, destekçileri ) hakkında soruşturma.
Bu iki soruşturmaya taraflı davranan ve taraf olan Cumhuriyet Savcısı Seyit
Peker takipsizlik verdi. Adliye personeli ve savcıları beni kışkırtarak ve taciz
SAYFA : 313 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ederek , düşmanlıklarını sonradan belli ederek şahsi tartışmalar yaratmaya, devlete
saygılı bir vatandaş olarak değil, kaba davranışlar sergileyen ve hakaret eden biri
olarak itham ederek şahsi düşmanlıklarını iftiraya dayanadırmaya çalıştılar. Suçu
tespit edilen görevlilerden davacı ve şikâyetçiyim.
III. İtirazlarımın gerekçeleri
IV. Ekler
1. 1. T.C. Adalet Bakanlığı Özel Kalem Dilekçe Bürosu ve Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü’ne göndermiş olduğum dilekçenin içeriği.
2. 2. Olaylar ile ilgili belgeler ve bazı belgelerin kopyeleri
3. V. Kanıtlar :
1. 1. Kanıt : Kendi el yazımla aldığım notlar, vakalar ve açıklamaları,
tarihleri.
2. 2. Kanıt : Beni taciz ederek mühendislikle veya şikâyet dilekçemi
yazacak ve somut bilgi, kanıt sunmamı engellemeye çalışan
işyerlerinde yapmış olduğum alışverişlerin alışveriş belgeleri.
3. 3. Dijital bilgi depoları ( 1 adet 1TB ve 1 adet 500GB kapasiteli bilgi
deposu) : Tüm profesyonel, özel ve soruşturmalarla ilgili kanıtlar (
yazılar, videolar, fotoğraflar, ayrıntılı açıklamalar, …v.b). Zamanım
ve imkânlarım onları düzenlemek için yeterli olmadı, konunun
görevlisi tarafından incelenmesi zahmetli olacak). Kamu ihalesi ve
diğer özel şirketlerin yolsuzluklarını ve işledikleri suçları da bu
kayıtları kullanarak ispatlamanız mümkün.
Takipsizlik kararına itiraz etmiş olduğum ve T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde
açılmış olan soruşturmalar nedeniyle sanık lar ve sanık taraftarları kasıtlı olarak
(bazıları gönüllü olarak, bazıları çıkar karşılığında ve bazıları kışkırtılarak ) çok
sayıda adli vaka meydana getirdiler ( maddi imkânlarım gasp edildi, hakarete ve
iftiraya uğradım, öldürülmekle tehtid edildim, beden sağlığımı bozacak ve ömrümü
kısaltacak şekilde sözlü şiddetle günlerce uyumamı engellediler, gittiğim her yerde
kesintisiz olarak taciz ettiler ve sinirlenmeme neden olarak yazı yazmamı, yani
somut bilgi ve sağlıklı bir dilekçe metni hazırlamamı, mühendislik çalışmalarımı
yapmamı ve para kazanmamı engellediler v.b.).
Bütün maddi imkânlarımı yok ettiler, çalışmamı engellediler, yandaşlarına işe alma
sözü verdirerek savsaklayıp uzun süre işsiz kalmama neden oldular. Çalışma
hürriyetimin güvenliği sağlanırsa ve can güvenliğim sağlanırsa daha somut, ayrıntılı
bilgiler ve kanıtlar sunabilirim. Ancak ekte vermiş olduğum dijital bilgi depoları (Kanıt
3) ve beni taciz, tehtid eden işyerlerine ait harcamaların belgeleri (Kanıt 2) yeterince
kanıt içeriyor ve bunların ilgili makam veya şube tarafından incelenmesini arz
ederim. Kendim el yazılarımla tutmuş olduğum notları düzenleme fırsatı bulamadım
(Kanıt 1) . Konuyla ilgili şahıslar hakkında ve işverenler hakkındaki daha geniş bilgiyi
SAYFA : 314 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
istenmesi halinde ayrıntılı olarak verebilirim. Bu dolalandırıcılık ve nitelikli
dolandırıcılık, can güvenliğimi tehtid ve gasp eylemleri sonucunda soruşturmalar ile
ilgili kanıtlarımı ve somut bilgileri sunamadım.
Sanıkların beni maddi ve manevi olarak yıpratılarak, kesintisiz olarak tehtid ve
taciz altında tutarak kanıtlarımı ve somut bilgilerimi sunmamı engellediklerini
kanıtlayan birkaç vaka sunuyorum :
16 Ağustos 2013 tarihinde beni ithamlarla sinirlendirip takipsizliğe itiraz dosyamı
hazırlamamı engelleyen ve T.C. İstanbul Adliyesi’ne iş saatleri içinde ulaşmamı
engelleyen işyerleri ve şahıslar hakkında aynı adliyede nöbetçi savcılığa başvurarak
Soruşturma No: 2013/115062 numaralı tehtid ve hakaret davasını açtım , adliyedeki
görevli savcıya başvurarak ifade vereceğim. Bu davayı açmamın nedeni sanıkların
ve taraftarlarının çok kalabalık olmaları, gittiğim yerlerdeki özel güvenlik şirketleri ile
suç ortaklığı yapıp beni şahitsiz ve kanıtsız bırakmaları , takipsizliğe itiraz süresi
içinde itirazımı yapmamı, kanıt sunmamı engelleyerek beni zan altında bırakmaya
teşebbüs etmeleri ve beni maddi, manevi zarara uğratmak için sistematik olarak
dikkatimi dağıtmaları, sağlığımı yıpratmaya çalışmalarıdır. Bu şikâyetimle ilgili
başvurmadan önce kalabalık bir kitle yol boyunca beni sansasyoncu gibi alkışlayıp
destekliyormuş rolü yaptı (kötü niyetli olduklarını bildiğim için onları umursamadım)
ve adliye Akdeniz Özel Güvenlik Şirketi elemanları giriş kapısında zorluklar
çıkararak ve evraklarımla ilgili sorular sorarak adliyeye girişimi zorladılar, görevli
Cumhuriyet savcısına bilgi vererek davayı açtım. Ancak özel güvenlik şirketleri
ilerleyen günlerde de devam etti iftira ile tutuklatmaya teşebbüslerinde. Savcılığa
başvurumdan sonra aynı günün gecesi Kadıköy Metro istasyonunda, şikâyet
dilekçemde kendileri hakkında bilgi vermiş olduğum Fema İnşaat ve Tic. A.Ş.
çalışanlarından Gökhan Kaya’yı ( paravan şirketlerin ve o şirketlerin İstanbul
Belediyesi’ndeki kamu ihalesi alma işlemlerini yapan, kamu ihalesi usulsüzlüğü için
kullanılan, Ferit Rızvanoğlu’na hizmet eden İktisat Fakültesi mezunu. Tel: 0 539 363
90 05 . Dilekçe metnini resmi internet sitemde yayınlamış olduğum için bu dilekçenin
içinde yer alan telefon hatları son bir hafta içinde, bazıları daha önce kapatılmış
olabilir.) gördüm. Kendisi ile konuşmadım. Çevremdeki insanlar ona tehtid
savurmam için beni kışkırtıyordu ve kendilerinden şikâyetçi olduğum Bilge Özel
Güvenlik Şirketi elamanları ( Özel güvenlik şirketi elemanları tüm şehre topluca beni
karalıyor, bazen onların bu eylemlerine şahit oluyordum, organize suç örgütü gibi
beni tehtid ve taciz ediyordular. Bilge Özel Güvenlik Şirketi elemanlarına ile
Küçükyalı Metro İstasyonunda ve Kadıköy Metro İstasyonunda defalarca uyarıda
bulundum). Ertesi gün, yani 17 Ağustos 2013 Cumartesi günü bütün toplu taşıma
vasıtalarında ve gittiğim yerlerde taciz edildikten sonra, aylık net gelirimin aylık
ortalama 7-8 bin Türk Lirası olacağı bir iş görüşmesinden dönerken (istenmesi
halinde işyeri ve iş hakkında ayrıntılı bilgi veririm. Kentsel dönüşüm projesi
çerçevesinde çalışabilecek ve yapıların depreme dayanıklılığı hakkında rapor
hazırlayabilecek yetki ve tecrübeye sahip inşaat mühendisiyim) önce otobüste aynı
anda cep telefonları ile konuşmaya başlayan iki bayana doğru döndüm ve ne
SAYFA : 315 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yapacaklarını merak ettim (sebebi bütün gün boyunca sözlü olarak taciz edilmiş
olmamdır), otobüs şoförü telefonla bir yere beni şikâyet etti sadece dönüp baktığım
için ve kadınlardan biri aynı Kadıköy Metro İstasyonunda karşıma çıktı (yanında bir
erkek vardı), metroda önümden geçince önemsemedim ancak beni önceden
kışkırtmış olan bu grup Bilge Özel Güvenlik Şirketi elemanlarının gözetimi ile
karşıma çıktı. Daha önce Florya Metrobüs durağıda da bir yaşlı adam ile yumruklu
kavga eden Akdeniz Güvenlik Şirketi elemanları beni o kavgaya karıştırmaya çalıştı,
bir saat geçmeden Çapa tarafında tramvayı durdurup kavga ve tutuklama
ayarlamaya çalışmışlardı (06.08.2013) . Kanıt olarak bu mekânlardaki (otobüs ,
metrobüs, istasyon, vapur iskeleleri v.b.) güvenlik kamerası görüntülerini ve 155
ihbar ve şikâyet hatlarında kendi cep telefonu hatlarımla bu vakaları şikâyet etmiş
olmamı, bu şikâyetlerin 155 hattındaki kayıtlarını sunuyorum . Bu vakaların sayısı
onlarca ve yüzlerce olduğu için çalışıp para kazanamadım (çalışma hürriyetimi gasp
ettiler) , adam kaçırmaya teşebbüs ettiler. İtirazımın gerekçelerinden ve soyut bilgi
veremememin, kanıt sunacak zaman ve maddi imkân bulamamın gerekçelerinden
biri budur . Görevli savcılar da bu durumdan haberdar idi, ancak taraf olduklarını ve
bu duruma suç ortaklığı yaptıklarını bilmiyordum.
Aşağıda açıklayacağım bilgilerin kaynağı ve sebebi can güvenliğim için
mesleki bilgi resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘a can güvenliğimi
sağlamak üzere açık ve net olarak tüm bilgileri ve günlük gelişmeleri yazmam,
bunları videolar ve fotoğraflar ile desteklememdir. Sanıkların beni kaçırmakla,
öldürmekle ve şiddet uygulamakla tehtid etmesi nedeniyle bu yola başvurdum.
T.C. İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki Akdeniz Özel Güvenlik Şirketi ve T.C. İstanbul
Adliyelerdeki personel , Cumhuriyet savcıları ve İstanbul’daki tüm polis memurları,
özel güvenlik şirketleri “toplumsal mutabakat” adı altında kendilerinden tazminat
talep etme hakkım olan sanık ve suçlulardan yana taraf olarak düşmanca hareket
ettiler ve beni savunmasız bıraktılar. Toplu ulaşım araçlarında beni “toplumsal
mutabakatla yok etmeye karar verdiklerini” söyleyerek tehtid ve taciz eden
yüzlerce tesettürlü, kara çarşaflı kadın vardı. Savcılıklara başvurup şikâyetçi
olmamdan sonra bu “toplumsal mutabakat” konusunu “öldürmek” iken “topluca
tımarhaneye kapattırıp tazminat almamı engelleme” olarak gösteremye
başladılar. Tacizciler yüzlerce oldukları için ve kesintisiz olarak taciz ve tehtid
ettikleri için kanıt yaratacak bir eylemde bulunamadım, vakaların meydana gelmiş
olduğu mekânların (İETT otobüsü, metro, tramvay, adliye v.b.) güvenlik
kameralarının görüntülerine güvendim. Ancak bir kısmının eşgallerini ve ortaya
koyacak şekilde video görüntülerini , fotoğraflarını çektim ve bunlar ekte sunmuş
olduğum dijital bilgi depolarında mevcut. Sanık İlçe Emniyet Müdürlüklerine Bağlı
karakollar ve ekipler , şehirdeki tüm özel güvenlik şirketi çalışanları topluca suç
ortağı oldular. Bu eylemlerinin nedeni meslektaşları hakkında açtırmış olduğum
soruşturmalardır (BİMER’in T.C. İçişleri Bakanlığı soruşturmları ve
Savcılıkların açmış olduğu soruşturmalar).
SAYFA : 316 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Olay başladığından beri kimliklerini açık şekilde verebileceğim kişiler “hiç
kimse özel güvenlik elemanından şikâyetçi olamaz, hiç kimse avukattan
şikâyetçi olmaz…v.b.” şeklinde tehtid savurarak kendi meslek gruplarını
kışkırttılar.
Beni günlerce savsaklayarak, yanıltarak, işledikleri suçların benzeri ancak suç
olmayan olaylar yaratarak, “kendi rızası ile işledik suçları” diyerek resmi kayıtlara
geçmemiş ol, savsakladılar ve yıprattılar. Adli vakaların sayısını çoğaltarak ve bana
daha geniş bilgileri kendileri vererek “suçun bütünlüğü ilkesi” gereği ek ifadeler
vermeme neden oldular, bu ek ifadeleri bana iftira atmak için kullanıp zan altında
bıraktılar. Yani fazladan şikâyet dilekçesi vermem için önce ek ifadeler verdirdiler,
sonra ek ifade vermemi engelleyerek yeni şikâyet dilekçesi vermem için
yönlendirdiler. Suçun bütünlüğü ilkesi gereğince bu ek bilgileri vermeye teşebbüs
ettiğimde adliye personeli beni savsaklayıp dolandırıyordu, yeni şikâyet dilekçeleri
verdiriyordu. Böylece bana “sürekli şikâyet dilekçesi verip kanıt sunamayan, soyut
olaylar anlatan” akli dengesi şüpheli şahıstır” iftirası atarak zan altında bıraktılar,
kendi atmış oldukları bu iftirayı mesnet alarak taraf oldukları davaların açılmasını
engellediler, takipsizlik kararı vererek dolandırıcılık ve gasp yaptılar. Savunmam
olarak başlangıçta adliye personeli ve Cumhuriyet savcılarının asaletine
güvenmemi ve daha sonra düşmanlık için suni olaylar yaratmalarını, beni
kışkırtmalarını ve düşmanlıklarını belli etmelerini sunuyorum. Bu savcıların
kimlikleri açıkça yer alıyor bu dilekçemde.
İfadelerimi vermiş olduğum savcılıklarda cumhuriyet savcılarının etkisi ve baskısı
altında, adliye personelinin ithamlarla, tacizlerle, tehtidlerle, hakaretlerle ve
düşmanlıklarını belli ederek yarattığı dikkatsizlik ve yaptığı dolandırıcılık sonucunda
vermiş olduğumu, ifadelerin eksik ve yoruma açık ( kendi yorumları ile dolandırıcılık
yapmak için adliye özel güvenlik şirketi elemanları ve taşeron firmaların çalışanları
beni taciz etti) olduğunu beyan ediyorum, hukuk eğitimi almamış olduğum için
ifadelerdeki bazı kelime ve ifadeleri ifadeyi alan Cumhuriyet Savcısının asaletine
güvenerek onayladım. Soruşturmalarımla ilgili resmi işlemleri yapan Cumhuriyet
savcılarının benim alehimde hareket eden bir taraf olduklarını bilmiyordum.
Suçlamalarımın konusu olan adli vakalar nedeniyle tarihini tam olarak
hatırlamadığım bir defa savcılığa gitmiştim. Cumhuriyet Savcısının kapısında beni
yüzlerce defa taciz etmiş olan, saçları boyalı ( doğal olarak sarışın olmayan) sarışın
ve koyu tenli , büyük ihtimalle kürt kökenli ( CHP Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin
destekçileri ile aramda geçmişteki siyasi çalışmalarıma bağlı olan açık bir düşmanlık
var) , aynılarından yüzlercesinin beni taciz ve tehtid etmiş olduğu kadınlardan iki
tanesi bekliyordu. Savcı beni kaba bir şekilde kovup dinlememişti, kendisinin taraflı
davrandığına emin oldum ve kendisi ile tartıştım, Kemal Kılıçdaroğlu’na küfür ettim
ve kandırılış bir vatandaş olarak ona oy verdiğimi söyledim, Cumhuriyet savcısının
da T.C. Anayasası’nın 6. Maddesini ihlâl ederek görevini CHP’nin çıkarları için
kullandığını, taraf olduğunu söyledim. Bu vakadan sonra haftalarca daha yıpratıldım
SAYFA : 317 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ve savcılığa gidemedim çünkü o cumhuriyet savcısı akla ve mantığa uygun
olmayacak şekilde ve kaba sözlerle taraf tutuyordu. Kendisine hayatımın tehlikede
olduğunu anlatıyor, bulunduğum adreste ayakta duramayacak kadar çok
yıpratıldığımı anlatmaya çalışıyordum. Yanında biri daha vardı, konuyu kendisine
anlatmamı söyledi, ancak o şahsın kim olduğunu söylemedi ve kimliğini bana
açıklamadı.
05
Yaptığım başvurularda adliye personeli ve özel güvenlik şirketi alehime olan eksik
ifade vermeme neden oldular ve Soruşturma No: 2013/83855 ile ilgili ek ifade
vermemi engellediler, beni savsaklayarak sanıkların maddi imkânlarımı yok
etmesine suç ortağı oldular, sanıkların beni çalışamaz durumda tutacak şekilde
kesintisiz taciz etmesini kolaylaştırdılar. Soruşturma No: 2013 / 98392’nin takipsizlik
kararını elden tebliği edilemeyeceğini söyleyerek beni yanıltmaya ve savsaklamaya
çalışan savcılık kalemi bayan memuru görürsem tanıyabileceğim ve adını
bilmediğim bir bayan. Cumhuriyet savcılarının tavsiyesi üzerine yeni şikâyet
dilekçeleri vererek şikâyetin bütünlüğünü bozmama neden oldular. Hukuk
eğitimim olmadığı için, çalışma hakkımı gasp ettikleri için avukat tutacak param
olmadı, bu konuyla ilgili bilgisizliğimden faydalandılar . Bu şikâyet dilekçeleri ektedir.
Böylece dava açma ehliyetimi gasp etmeye teşebbüs ettiler, “muhtelif, türlü türlü v.b.
“ gibi daha önce hiç kullanmamış olduğum kelimelerin ifadelerimde yer alması için
izin vermeme ve sanıkların sayısını eksik söylmeme neden oldular. Aşırı ısrarlardan
( Cumhuriyet Savcısı oldukları için kendileri ile kavga edemiyordum ve medenice
konuşarak bir sonuç elde edemiyordum) sonra ve yorgunluk yarattıktan sonra ifade
alarak şikâyetlerime şüphe düşürdüler, beni zan altında bıraktılar. Can güvenliğimin
sağlanması ve gereğinin yapılmasını arz ederim.
Haklarında şikâyette bulunmuş olduğum sanıkların ( Savcılık Soruşturma
Numaraları : 2013/ 8878, 2013/98392, 2013/83855, 2013/78622 ve 2013/75904;
BİMER Başvuru Numaraları – Tarihleri : 341966 – 08.04.2013 , 348563 –
10.04.2013, 385373 – 25.04.2013, 407556 – 04.05.2013, 424748- 10.05.2013,
463579 – 26.05.2013, 473579 – 30.05.2013, 585612 – 14.05.2013 ve 394635 –
29.04.2013. İkamet ettiğim ve çalıştığım adreslerden telefon hatlarım 0 537 057 68
68 ve 0 539 576 03 35 ile Organize Suçlar Şubesi, Mali Şube ve Terörle Mücadele
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerdeki şubeleri ile yapmış olduğum küfürlü
kavgalar sonucunda göndermiş olduğum uyarı niteliğindeki ihbarlar da var. ) beni
organize bir şekilde maddi ve manevi olarak yıpratıp haklarımı gasp etmelerinin
nedeni resmi internet sitemde kanıtlara dayandırıdığım ve iftira ile
suçlamayamayacakları, dava açamayacakları suçlamalar ve İEM’ne yapmış
olduğum ihbarlardır. Sanıklar ikamet ettiğim adreste beni her günün 24 saati
boyunca sözlü şiddet ile taciz ve tehtid ederek uyumamı , çalışmamı engellediler.
Savcılığa kendileri hakkında şikâyet dilekçesi verdiğimde canıma ve malıma olan
SAYFA : 318 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
saldırılarını kendi atmış oldukları iftiralara ve işkence sayılacak düzeyde, günlerce
sinirlerimi ve sabrımı yıprattıktan sonra gasp ettikleri küfürlere dayandırdılar.
İnşaat mühendisiyim ancak değil mühendislik çalışması yapmak, ruh ve beden
sağlığımı zor koruyacak kadar çok tehtid ve taciz ediliyordum, namusum ve
şerefimle ilgili ithamlarla beni taciz eden komşular ve Tepe Özel Güvenlik Şirketi
özel güvenlik elemanları ( Ted Rönesans Koleji İnşaatı Aydınevler Mahallesi
Maltepe İstanbul) sanıklar ve taraftarları beni küfür etmem için kışkırtıyor, bu
küfürleri can güvenliğimi tehtid etmek için mesnet olarak kullanıyordular. İkamet
etmekte olduğum bölgede görevli Küçükyalı Polis Merkezi ( Tel : 0 216 417 22 45)
polis memurları görevlerini yapmayarak ve sanıklara “ispatlama adı altında rahatsız
etme” izni vererek beni kesintisiz taciz edip tehtid eden, para karşılığında beni
delirtip tımarhaneye kapatacaklarını söyleyen kendilerini tanımadığım ve
görmediğim sitedeki komşuların maddi ve manevi saldırısına suç ortağı oldular.
Benden önce aynı bahçe katı dairesinde yaşamış olan bir gazeteciye de aynı şeyi
yaptıklarını, açlıktan öldürdüklerini söyleyen komşular (Kendilerini tanımıyorum, üst
katlardan ve yan binalardan günün 24 saati, 3 saatten fazla uyumamı engelleyecek
şekilde kesintisiz taciz ederek çalışma hürriyetimi ve sağlığımı gasp ediyorlar) dava
açmamı engellemek için elektriğimi bile kestirdiler, bulunduğum bölgede tüm kafe ,
kahvehane ve lokantaları “topluca ceza veriyoruz “ diyerek beni taciz ve tehtid
etmeleri için kışkırttılar. Taciz eden işyerlerinin fotoğraflarını kanıt olarak ekteki dijital
bilgi deposunda sunuyorum . İstenmesi halinde görevli soruşturmacılara daha geniş
bilgi veririm.
Kanıtlarımı yok etmek için resmi internet sitem ve e-posta adreslerime müdahale
edenlerden , giriş şifrelerimi çalıp yazmış olduğum yazıları değiştiren ve silenlerden
şikâyetçi ve davacıyım, emniyet müdürlüğünün ilgili şubesinin sanıkların kimliklerini
tespit etmesini arz ederim. O yazılarda siyasi partilerde yöneticilik yapmış olan ve
kamu kurumlarında görevli, kamu ihalesi müteahhit firma yönetici ve çalışanı
sanıklar hakkında vermiş olduğum bilgilerin ihbar sayılmasını, kamu davası açılması
halinde şahitliğimin kabul edilmesini , bunların kimlik ve adres bilgilerini benden
ayrıntılı olarak almanızı arz ederim.
II. İtirazlarımın gerekçeleri :
1. Görevli cumhuriyet savcıları açıkça tehtid ve taciz altında olduğumu, bu tehtid
ve tacizlerin sağlığıma zarar verdiğini (onların huzuruna çıktığımda
yorgunluktan ayakta zor duruyordum) ve işsiz kalmama neden olduğunu
biliyordu, sağlığıma zarar verenleri ve çalışma hürriyetimi tehtid edenleri
engellemediler. Adaleti savsaklayarak soruşturmalarda takipsizlik kararı
vermek için zemin hazırladılar. Görevli Cumhuriyet Savcısı Seyit Peker
soruşturma dosyasını bir hafta kadar savsakladıktan sonra 20 günlük yıllık
izine çıktı, Soruşturma No: 2013/ 78622 nin takipsizlik kararı bana 7 Ağustos
2013 tarihinde elden tebliği edildi, 11 Haziran 2013 tarihinde başvurmuştum.
SAYFA : 319 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Soruşturma No: 2013 / 98392 bana 12 Ağustos 2013 tarihinde tebliği edildi
(savcılık kalemi memuru bayan elden tebliği edilmez diye yalan konuşmasına
rağmen ısrarla elden tebliği aldım kararı) ve şikâyet dilekçemi 24 Temmuz
2013 tarihinde vermiştim. Savcının izinde olması ve sanık özel güvenlik
şirketlerinin beni sistematik olarak yıpratması ve karalaması, görevli oldukları
mekânlarda süreki manevi saldırılara uğramam nedeniyle Cumhuriyet Savcısı
Seyit Peker’in yıllık izinden geri dönmesini bekleyemedim ve Soruşturma No:
2013 / 98392 numaralı şikâyetimi yaptım. İki soruşturma da Cumhuriyet
Savcısı Seyit Peker’e verilmişti. İkisinde de takipsizlik kararı verdi ancak
kararın bana tebliği edildiği tarihe kadar yalan konuşan ve sanıklarla suç
ortaklığı yapan Küçükyalı Polis Merkezi ve 155 ihbar / şikâyet hattını
aradığımda gelen polis memurları beni can güvenliğimi tehlikeye atacak kadar
canıma ve malıma saldıran, beni tehtidle ve cebirle “MHP ceza verdi” diyerek
akıl hastanesine kapatmaya teşebbüs eden eden sanıklar ile birlikte hareket
ettiler.
Tüm saldırılara ve gasp için uguladıkları taciz ve tehtidlere rağmen akıl hastanesine
gitmeye razı olmadığım için bana akıl hastasına uygun dış görünüş, profesyonel
başarısızlık, ekonomik yetesizlk ve sağlık durumu yaratmak için Sultangazi’de
ikamet eden ailemin adresinde ( Cebeci Mahallesi 2540 Sok. No: 18/2 Sultagazi
İstanbul) başlayarak ve kesintisiz olarak devam ederek şu an ikamet ettiğim adreste
ruh ve beden sağlığıma acımasızca saldırdılar, toplumu kışkırtmak için aşağılık
ithamlarda ve hakaretlerde bulundular. Savcılığa verdiğim dilekçeler her zaman
tehtid ve baskı altında hazırlandı, adliye içinde beni stres içinde tutarak haklarımı
korumamı engellediler. Amaçları kendileri hakkında adam kaçırma ve tımarhanede
işkence yaptırma suçlamalarımı resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘da
ve sosyal paylaşım sitesi facebook’ta yayınlamış olduğum Tepe Özel Güvenlik
Şirketi (Adres:Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:9
Zincirlikuyu/Esentepe/Şişli İSTANBUL Telefon:+90 (212) 267 23 98 Faks:+90 (212)
267 53 64) ile ilgili maduriyetime bağlı tazminat hakkımı gasp etmek idi.
1999 yıllarından itibaren Yıldız Teknik Üniversitemdeki öğrencilik yıllarımda (1995 –
2010) başlayan YTÜ’de görevli bu özel güvenlik şirketinin iftira ve dolandırıcılıkla,
YTÜ medikosunda görevli psikiyatri uzmanları ve psikologlarının düşmanca
koydukları yalan teşhisler ve devamında tehtid ve baskı altında, beni şantaj altında
bırakarak yazdıkları sevkler vasıtasıyla Tepe Özel Güvenlik Şirketi defalarca
öğrenim hakkımı ve özgürlüğümü gasp etti. İstenilmesi halinde şahısları açık kimliği,
eşgalleri, ikamet ve çalışma adresleri hakkında geniş bilgi verebilirim. Bana bunlar
ile ilgili soru sorulmadı.
1. Kesintisiz taciz ve tehtid altıda sadece sağlığımı korumaya çalıştım, daha
somut bilgi ve kanıt sunamadım, tüm ekonomik imkânlarımı kaybettiğim gibi
borçlarım nedeniyle mahkûm olacak ve evsiz kalacak duruma geldim. Evimde
elektrik yok, su iki üç gün içinde kesilecek ve kiramı ödeyecek param yok. Tüm
SAYFA : 320 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
malvarlığım 35 Türk Lirası kadar ve bankalara, farklı kuruşlara on bin liraya
yakın borcum var. Aylarca beni yıpratan sanıklar 3 aydır işsiz olmamı beni
karalayarak ve ikamet ettiğim adreste sözlü tacizler ile uyumamı engelleyerek
sağladılar. Bana “jigolo, pornocu, devlet düşmanı, devletten tazminat
isteyen şerefsiz ( suçlamalarımda sanık olan özel güvenlik şirketlerinden
ve inşaat firmalarından tazminat talep edeceğim) , başörtülü kıza küfür
eden jigolo (beni günlerce ve saatlerce başörtülü kıza sulanıyor şeklinde
itham ettiler ve saatlerce tesettürlü kadınların tacizi altında kaldıktan
sonra tesettürlü kadınlara ihtiyacım olmadığımı , istediğim zaman
fotomodel escort ile cinsel ilişkiye girdiğimi ikamet ettiğim sitenin
bekçilerinden biri olan ve adı Mustafa olan sanıklardan birine söyledim,
kendisi bir iki saat sonra kapıma gelerek Koralp Attık adında birine
mektup geldiğini, o olup olmadığımı sorarak tehtid etti. Genellikle deli
saçması kelime oyunları ve davranışlar ile tehtid ettiler beni.), elini sinkaf
eden mühendis, polis düşmanı ..v.b.” gibi iftiraları kendileri atarak bu
iftiralara dayalı olarak gittiğim her yerde ( ikamet ettiğim adres, yemek yediğim
yerler, toplu ulaşım araçları, oteller..v.b.) beni şikâyet dilekçesi yazamayacak
ve dikkatimi dağıtacak şekilde taciz ettiler, bu taciz ve tehtidler ile dolaylı
olarak haklarımı gasp ettiler. Bu durumu bilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
ve Cumhuriyet Savcıları beni bu durumdan kurtarmadı, gaspa izin verdiler.
Maddi ve manevi olarak zarar gördüm, hukuki ehliyetime ve dava açma
ehliyetime iftira atmak için zemin hazılardılar.
2. Bu soruşturmalar T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde açıldı ancak görevli
cumhuriyet savcıları ve adliye personeli değişik şekillerde taraf olduklarını ve
beni dolandırdıklarını belli ettiler. Eğer gerekli duyulursa bunları açık şekilde
anlatabilirim, Gereği görüldüğünde konuyla ilgili ifade vermeyi , kamu davası
açılması halinde şahitlik yapmayı arz ederim.
a) Kanıt : T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nin güvenlik kamerası görüntüleri ve ekte
kanıt olarak bulunan dijital bilgi depolarında bulunan fotoğraf ve video görüntüleri (
Taciz edildiğim mekânların ve tacizcilerin eşgallerini ortaya koyuyorlar). Gerekçe :
Adliyenin özel güvenlik şirketi beni sürekli takip altında tutuyor, adliye çalışanlarını
bana iftira atmaları için kullanıyordu, sözlü olarak taciz ediyor, kendi kendine
söyleniyormuş gibi davranan özel güvenlik şirketi elemanları bu konuşma yöntemini
kullanarak beni tehtid ve taciz ediyordu, kışkırtıyordu. Daha sonra tavırlarını
değiştirerek aralarında benim hakkımda neşeli konuşmalar yapıyormuş gibi
davranmaya başladılar. Böyle konuşmaları ve davranışları dikkate almama onlar
neden oldu. Bunu adliye sınırları dışında bu yöntemi kullanarak açıkça tehtid eden
ve ithamlarda bulunan yüzlerce yandaşlarının tacizleri ile bu yönteme alıştırarak
başardılar. Soruşturma No: 2013/ 83855 ile ilgili başvurumda ilgili müracaat
savcısına başvurmadan önce ve ifade verirken sözlü tacizler ve tehtidler ile beni
stres içine sokup ifademde eksik olan kısımlara itiraz etmeme neden oldular, kanıtım
yok diyerek (İftira davası açılacağı için iftira attıklarını sanıkların bana bağırarak
söylemesinden biliyordum, bağırarak bana bunu söylediklerini ispatlayamazdım
SAYFA : 321 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ancak iftira olduğunu ispatlamam tamamen kolay idi. Soruşturmaların açılmasını
savsaklayarak takipsizlik yaratacak şekilde canıma ve malıma, çalışma hürriyetime
saldırdılar. Beni sokakta evsiz kalacak hale getirdiler.
b) Başbakanlık İletişim Merkezi’ne yapmış olduğum bir başvurunun sonucunda
Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu bir soruşturma da aynı adliye tarafından yapılmış,
o soruşturmada şikâyet etmiş olduğum Cumhuriyet Savcıları hakkındaki 1999
senesine kadar uzanan iddialarım araştırılmış ve bana herhangi bir bilgi
verilmemişti. Soruşturma sonucunun o adliye tarafından T.C. Adalet Bakanlığı’na
gönderildiğini bir hafta önce öğrendim. O soruşturmada ve ayrıca bu takipsizliğe
itiraz dilekçemin konusu olan soruşturmaların ek ifade ve kanıları arasında olan
resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ve sosyal paylaşım sitesi facebook (
www. facebook.com/cevatali ) profilimdeki yazılarda da açıkça yıllar önce T.C.
Adalet Bakanlığı’na göndermiş olduğum dilekçe sonucunda ifademi alan T.C.
Sultanahmet Cumhuriyet Başsavcısı Vekilinin beni tehtid ederek ve baskı altına
alarak tamamen boş ve anlamsız, şikâyetimi tam olarak yansıtmayan bir ifade
aldığını ve böylece tüm gençlik yıllarımı ve sağlığımı gasp ettiği yazıyordu.
c) İki soruşturmaya takipsizlik kararı vermiş olan Cumhuriyet Savcısı Seyit Peker’in
savcılık kalemi görevlisini soruşturma dosyamdan hiçbir evrakın eksilmemesi için
uyarıda bulunmuştum, geçmiş yıllarda T.C. Şişli Adliyesi’ndeki bir şikâyetimle ilgili
dosya arşivden çalınmış, ben kendi rızam dışında polis memurları tarafından akıl
hastanesine götürülüp orada tehtid ve baskı altında bırakılmıştım, maddi ve manevi
zarara uğramıştım. Eğitim hayatım zarar görmüş ve üniversitedeki inşaat
mühendisliği eğitimim 15 seneyi bulmuştu. Sözkonusu suçlama savcılık kaleminde
görevli ve beni tehtid eden, sözlü şiddet uygulayan bayan memurlarlar ile ilgili idi. Bu
konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘da
mevcuttu ve “faili meçhul cinayetlerin savcılıklardaki evrakların ve şikâyet
dilekçelerinin dosyalardan çalınması ile meydana geliyor" diye bir iddiam vardı,
bu iddia çok sayıdaki devlet memurunun bana düşman olmasına neden olmuştu. Bu
konuyla ilgili daha ayrıntılı yazıları da bu internet sitesinde yayınladığım için çok
sayıda devlet memurunun bana karşı düşmanca hareketleri olmuştu.
Soruşturmalarda yer alan ve şikâyetçi olduğum adli vakaların açıklaması:
12 Nisan 2011 tarihinde bir inşaat firmaları grubunun ortak ofisinde ( Gerçek
sahibinin Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Halûk Bozkurt’un (Tel No: 0 533 682 21
64 ) şahıs firması Artun Mimarlık İnşaat , o dönemde iziniz çalışan ve her birinin
değeri 15 bin TL olan 120 dosyasının işlemlerini Aka Yapı Denetimi Ltd. Şti. (
www.akayapidenetimi.com) üzerinden gösteren ve sahibi Harun Hasan Öge (Tel
No: 0 533 320 93 88) olan ( gerçekte ortak olmayan, resmi işlemler için ortak olarak
gösterilmiş olan inşaat mühendisi Kemal Çetiner (Tel: 0 533 371 83 46) ve bir başka
firmanın sahibi vardı) olan Pramit Yapı Denetimi Ltd. Şti. aynı ofiste idi. Ofisin adresi
Cebeci Mahallesi S Caddesi No: 1 Kat : 5 Sultangazi İstanbul idi.) işe girdim. Meslek
SAYFA : 322 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
hayatıma yeni başlamış olduğum için suçlar işlediklerini ve yasadışı şekilde büyük
paralar kazandıklarını geç anladım ve devamında beni tehtid ederek çalışmaya
devam etmemi sağladılar, söz verdikleri ücreti ödemediler. Bana asgari işçi ücreti
ödediler. Siyasetle ve dinle ilgili baskılar ve istismarlar uygulayarak beni önce nitelikli
şekilde dolandırdılar, devamında mafya tehtidi ile çalıtırmaya devam ettiler. Ancak
ben Sultangazi Belediyesi’nde kendilerinden rüşvet alarak onlar için yasadışı şekilde
görevini kullanan (görürsem tanıyabileceğim ve işledikleri suçları anlatabileceğim)
devlet memurlarında korkuyordum. Vergi kaçırma ve imza sahteciliği yapan firma
çalışanlarının ( İbrahim Öge (Harun Hasan Öge’nin kardeşi ve şirketin Sultangazi
Belediyesi’ndeki “iş takibi” adı altındaki rüşvet trafiğinde önemli rol oynayan radyo
sunucusu ve Atatürkçüler hakkındaki ithamlarına bağlı din sömürüsü yapmakla
bilinen lise mezunu, Tel : 0 537 527 75 49) ve Emine Toklucu ( Lise mezunu
tekniker, Tel : 0 538 304 74 32) suçlarına şahit olarak çalışmaya devam ediyordum
(gereği görülmesi halinde benim eserim olan ve 33 tane inşaa edilmiş binaya ait
olan statik proje tasarımlarımın ayrıntılı bilgilerini, belediyedeki pafta/ada / parsel
numaralarını ve projelerin dijital kayıtlarını sunabilirim) ve benden 2002 yılında
yapılmış olan bir Süleymancılar Cemaati 4 bloktan oluşan Sultangazi İlçesi Sanko
Sanayi Sitesi’nin yakınındaki (videoları ve resimleri ekteki dijital bilgi depolarında
bulunan ) şeriat merkezi binasının sahte projesini istediklerinde bu binanın depreme
dayanıksız olduğunu tespit ettim ve can güvenliğini tehtid etmemek için 30 Ocak
2012 tarihinde onları kandırarak kendilerinden kaçtım.
9 Şubat 2012 tarihinde beni arayıp “sağda solda fazla konuşma” diyerek tehtid
etmeleri ve çok ağır hakaretler savurmaları nedeniyle internet ortamında durumu
soyal paylaşım sitesi facebook profilim www.facebook.com/cevatali ‘de anlattım.
Durumu işverenlerimin üyesi/ görevlisi oldukları inanç gruplarına ( CHP,
Süleymancılar Cemaati,...) anlattım ve kanıtları sundum. CHP 3. Bölge Milletvekili
Mustafa Ataş ( Tel : 0 532 549 39 13) ile konuşarak CHP İstanbul İl Yönetimi
Binası’nda (Taksim Şişhane Beyoğlu İstanbul) uygun gördükleri bilgisayara kanıtları
ve suçlarla ilgili açıklamaların dijital kopyelerini koydum . CHP İstanbul il yönetimi
sorunu çözmek yerine bana iş vererek kendi şantajı altına almaya teşebbüs etti.
Kabul etmediğim için beni maddi ve manevi olarak yok etmeye, mühendislik yetkimi
gasp etmeye teşebbüs etti. Sultangazi CHP İlçe Sekreteri Fevzi Çoban beni değişik
şekillerde itham ederek, çok kritik zamanlarda ( G.O.P. 2. Asliye Ceza
Mahkemesinde açmış olduğum Soruşturma No: 2008 / 1222 davanın karar
duruşmasından önceki akşam) beni tutuklatacak şekilde kışkırtacak alay dolu
ithamlarda bulunması ve değişik zamanlarda beni tehtid etmesiyle CHP’den davacı
olmaya karar verdim ve bu kararımı İstanbul İl Örgütüne ve Ankara’daki genel
merkezine telefonla bildirdim. 2610 TL civarındaki borcu nedenilye kapanmış olan
telefon hattım 0 539 576 03 35’in satın aldığım tarihten itibaren incelenmesini arz
ederim. CHP yandaşları eğitim kurumları (Bilişim Eğitim Dershanesi Bakırköy
Şubesi Ebuzziya Cad. No:37 Bakırköy / İstanbul Telefon: 0212 570 18 80 (Pbx)
Faks: 0212 466 08 90 e-Posta: [email protected]) , ticari kurumlarda (ekte
kanıt olarak sunmuş olduğum dijital kayıtlarda bu işletmelerin fotoğrafları ve
SAYFA : 323 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
videoları mevcut) , işe girdiğim firmalarda (MPI Mühendislik Proje İnşaat Taahhüt
San. ve Tic. Ltd. Şti. Çilekli Cad. Sedir Sk. No:8 3.Levent / 34330 Beşiktaş İSTANBUL Tel : (+90 212) 282 72 07(pbx) Faks: (+90 212) 283 59 29 E-posta :
[email protected] web adresi : www.mpi.com.t , Fema İnşaat ve Ticaret A.Ş. Adres :
Süleyman Nazif Sokak 10 / 2 Çankaya / Ankara Telefon : +90 312 441 27 73 Faks :
+90 312 441 35 57 E-Posta : [email protected] – İSKİ Genel Müdürlüğü İkinci
Binası İnşaatı Şantiyesi Kâğıthane İstanbul , Soğancıoğlu İnşaat Adres : Mehmet
Akif Caddesi Denge İş Merkezi No : 22 Kat : 5 Daire : 11 Merter / İstanbul Telefon :
0212 424 28 28 (pbx) 0212 424 28 29 Faks : 0212 592 66 26 E-Mail :
[email protected] , [email protected] ve Astas Alçı
Dekorasyon Ltd. Şti. Showroom / Atölye: Sanayi M. Sultan Selim C. Aybike S.
Cihat İş Merk. No: 22 4.Levent / İstanbul Telefon : +90 212 281 29 17 - 270 10 43 EPosta : [email protected] – Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sokak Ted
Rönesans Koleji Şantiyesi ( Müteahhit firma Rönesans Holding’e bağlı Rönesans
İnşaat) ) haksız yere işten çıkarıldım ve iş göremez iftirasına mesnet oluşturacak
olayları ailem (Nüfus dairesi aile kayıt bildirgesi ektedir) , komşularım ve önceki
işverenlerim suni olarak yarattı.
Yaklaşık iki yıl boyunca ikamet etmiş olduğum adreslerde ( Cebeci Mahallesi 2540
Sok. No: 18/2 Sultangazi İstanbul ve Altmışlar Sitesi Tunca Apt. No: 20/A Siteler
Yolu Sokak Aydınevler Mahallesi Maltepe İstanbul , Maltepe Otel Bağdat Caddesi
Maltepe İstanbul , Murat Otel Gaziosmanpaşa Meydanı, G.O.P. Adliyesinin tam
karşsında idi ve farklı yere taşındı) yoğun bir gürültü ve tacizler altında, tehtid
edilerek namusuma, şerefime iftiralar atan şahıslar tarafından kesintisiz yıpratıldım.
Yaklaşık iki yıl boyunca CHP taraftarları ve haklarında internet sitemde yazılar
yazmış olduğum MHP taraftarları, Sultangazi Belediyesi’ndeki rüşvet trafiğini ve
şahit olduğum yolsuzlukları ihbar etmiş olduğum için AKP taraftarları tarafından
karalandım, malûlen emekli edilecek şekilde tüm çalışma haklarımı iftiralar ve aşırı
yorgunluk yaratarak (çalıştığım ve ikamet etmiş olduğum adreslerde ) gasp ettiler.
Bu siyasi partilerin İl ve İlçe merkezleri, Ankara’daki genel merkezleri ile 0 539 576
03 35 numaralı hattımla yapmış olduğum uyarıları, onların tehtid ve ithamları
sonucunda yapmış olduğumuz kaba sözlerle dolu tartışmaları telefon hattımı
inceleyerek kanıt olarak kabul etmenizi arz ederim.
Beni müşteki iken sanık durumuna düşürmek için terörist nitelik taşıyan eylemlerde
bulundular, beden ve ruh sağlığıma saldırdılar ve kısa sürede bedenimi
yaşlandırdılar. Kesintisiz olarak stres içinde yaşatarak hafızamı zayıflatmaya
çalıştılar. Bütün bu durumları internet ortamında yazıyordum, eskiden aramda
düşmanlık olan şahıslar ve adam kaçırma, gasp, işkence ile suçladığım devlet
memurları hakkındaki iddialarım hayatımı tehlikeye soktu. BİMER ve Savcılıklarda
açtırmış olduğum İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı soruşturmaları nedeniyle çok
sayıda devlet memuru sanıklara ( Adresleri ve kimlik bilgileri açık olan işveren
firmaların yöneticileri ve çalışanları , özel güvenlik şirketi elemanları (görürsem
SAYFA : 324 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
tanıyabileceğim şahıslar) , belediyelerin ve adliyelerin personeli olan memurlar ve
diğer sanıklar) beni savsaklayarak ve yanıltarak destek verdi.
Eylül 2012 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar şubesine
başvurduğumda 2000-2001 senesinde bir komiser ile ilgili şikâyetimle ilgili “şikâyetçi
değilim” şeklinde ifadeyi baskıyla, zorla ve eğlenerek almış olan polis memuru
karşıma çıktı.(Tarih 8,9 veya 10 Eylül 2013 idi. İEM ‘nün İl Yönetim Binası Vatan
Caddesi İstanbul’daki çok sayıdaki ziyaretimin kayıtları girişlerimde yapılmıştı).
Kendisi ve bana yıllar kaybettirenler ile ilgili şikâyetlerimin ve hukuki mücadelemin
hiç bir zaman bitmeyeceğini söyledim. Proje tasarımı yaparak sadece 250-400TL
civarında resmi işlem kuruluş masrafı olan bir şahıs firması kuracağımı ve bu şahıs
firmasının kuruluş kurallarına göre ismimin bir kısmını içermesi gereketiğini,
kuracağım firmanın adının Cevatça ( İngilizce, Bulgarca , Rusça ve diğer diller gibi
Cevat’ın diliyle , tarzıyla ve anlayışıyla Cevatça) İnşaat olacağını söyledim. Beni
Organize Suçlar Şubesi’ne (altındaki kata ) göndererek konuyu oraya anlatmamı
istediler. İhbar ve şikâyetlerimi anlatırken akla mantığa uygun olmayacak “lâiklik
neden önemli, neden Cumhuriyetçisin” gibi cevabı açık olan soruları ısrarla ve
gereksiz şekilde sorarak duyarlı olmamı istismar ederek sinirlenmeme (şeriatçı
işverenimin beni tehtid etmesi ve uzun süre şeriatçı tacizcilerin yıpratmasına maruz
kalmam, namusuma ve şerefime ithamlarda bulunmaları beni doldurmuştu) ve sert
konuşmalar yapmama neden oldular.
Bir haftadan kısa bir süre içinde 4 aylık hastane kontrollerinden birine (14 Eylül
2013) gittim ve o hastane kontrollerine tehtidle, MHP taraftarı Sultangazi İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevlisi polis memurlarının defalarca yalan, suni vaka
yaratarak, yakınlarımın bana kasıtlı olarak saldırmasıyla (önceki vakalarla ailemi suç
ortağı sıfatları ile tehtid ediyor ve şantaj altında tutuyordular) beni kaçırması
tehtidine bağlı olarak gidiyorum. Hastanede tedavi adı altında baskıyla ihtiyacım
olmayan tıbbi müdahalelere maruz kalmama neden olan yukarıda sözünü ettiğim,
şikâyetçi olmuş olduğum, kendisi hakkında “şikâyetçi değilim” şeklindeki ifadeyi
cebren aldırtan komiser yardımcısı, Mali Suçlar Şubesi’nde karşıma çıkan polis
memuru ve YTÜ’de görevli ( beni kaçırıp bu suça ortak olan) Tepe Özel Güvenlik
Şirketi idi. O kontrolde Dr. Erhan adındaki psikiyatri uzmanı benim tüm proje firması
kurma çalışmalarımı ( o proje firmasını kursaydım aylık net gelirim 5-8 bin TL
civarında olacaktı) durdurmamı sağlayacak şekilde işsiz ve iş göremez diye itham
edip hukuki ehliyetimi gasp etmeye teşebbüs etti, Malûlen emekli olmayı kabul
etmedim. Bana antipsikotik ilâç yazarak akli dengemin bozuk olmadığını ancak
bozulabileceğini , korumaya aldığını söyleyerek iftira attı. Odadan çıktığımda
annemle konuşup annemi ağlatacak şekilde tehtid etti ve internette yazmış olduğum
yazıları kaldırmazsam kötü şeyler olacağını söyledi.
Ülkü ocağı misafirhanesindeki olay………..
SAYFA : 325 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Beni senelerdir tehtid ettikleri için 18 Eylül 2012’de tüm eğitim ve projecilik yapma
hazırlıklarımı bırakarak İSKİ Genel Müdürlüğü İkinci Binası İnşaatı projesinde
müteahhit firma Fema İnşaat Tic. ve A.Ş. de inşaat mühendisi olarak işe başladım.
Firma çalışanlarının ( Leyla Ünal Öztürk Tel: 0 536 327 57 67, Mecit Özkal Tel : 0
507 755 74 29, Muzaffer Şakar Tel : 0 555 995 58 52, 0 533 414 02 21, Tanju
(Harita Mühendisi ve soyadını hatırlamıyorum) Tel : 0 537 776 91 65 , Ali Kumsar
Tel : 0 536 478 29 56, ve diğer çalışanlar , yöneticiler) aşırı baskı ve hakaretlerine
maruz kaldım. Son derece uyumlu ve çalışkan olmama rağmen firma çalışanları
dolandırıcı olan önceki işverenlerime destek çıktıklarını söyleyip yüzüme
konuşmadan firmanın ofisindeki yan odalardan ve koridordan sözlü taciz ve tehtidler
(beni kürt mafyasına vereceklerini, öldürteceklerini) ile rahatsız ederek verimli
çalışmamı engellediler. Çok fazla iş verip bu işleri onların emriyle yapmadığımı iddia
ederek iftira attılar, bana verilen basit işleri yapamayan mühendis olduğumu iddia
ettiler. O günlerde ailemle ikamet etmekte olduğum adreste komşuların bir yıla yakın
zamandır süren gürültülü hayatları açık tehtid ve tacizlere dönüştü. Beni açıkça
tehtid ve taciz ediyordular, gürültüyü kasıtlı olarak yaptıklarını koydular ortaya ve
beni 10 yıl yıprattıkların söyleyerek tehtid etmeye başladılar. Ben bu 10 yıl yıpratma
tacizine anlam veremedim ve amaçlarını kavrayamadım. Tüm düşmanlarım adına
beni tehtid ediyordu tüm komşularım. Biri hariç diğer komşuları (yan binalardaki,
arka binalardaki, altımdaki katta) tanımıyordum. Az uykuyla ağır iş yükü altında,
yüzüme konuşmadan laf atma ve inkâr etme şeklinde alçak ithamlarda ve
hakaretlerde bulunarak, beni tehtid ederek sert davranışlarda ve uyarılarda
bulunmama neden oldular. Çok aşağılık ithamlara izin verdiğimi iddia ederek sert
konuşarak uyarılarda bulunmama neden oldular.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarlarda bulunuyordum ancak orada kamu
ihalesi dolandırıcılığı olduğuna inandırmıştılar beni, bu durum çok büyük ihtimalle
doğru idi. İhalenin gerçek sahibi önemli müteahhit Ferit Rızvanoğlu oraya gizlice
geliyor, projenin gerçek müteahhiti olduğunu bilen çok fazla kişi yoktu, üniversitede
öğretmenim olan İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir de sadece İSKİ Genel
Müdürlüğü sınırları içindeki ihaleyi biliyordu, Sultangazi Belediyesi İnşaatı ihalesinin
de Ferit Rızvanoğlu’na ait olduğunu bilmiyordu. İki ihaleye aynı anda hizmet
ediyordum. Çok sayıda paravan şirket kurduklarını ve kamu ihalesi dolandırıcılığı
yaptıklarını söyleyip beni “gammaz” diye öldürmekle tehtid ediyordular. Şantiye Şefi
Ali Kumsar beni “damgalamakla” tehtid ediyor ama neyle itham ettiğini
söylemiyordu. Bana referans vererek orada işe alınmama neden olan Sultangazi
Belediyesi Proje Müdürlüğü Müdürü Ahmet Çakan (Tel: 0 549 392 92 35) ve
Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi , Belediye Başkanı Danışmanı Hayrettin
Gürses’e ( Tel : 0 532 275 06 90) şikâyetlerimi ve orada uğradığım saldırıları
anlatıyordum. Onlar şahidimdi ancak onların da sanıklardan yana taraf olduklarını
tahmin edemedim ve şahitsiz kaldım. Onlar yardım etmeyince Ulusal Parti’de il
başkanı olarak görevli Özgür Billur ( Tel : 0 533 413 61 17) ve Bakırköy İlçe Başkan
Hasan Fırat ( Tel : 0 534 521 49 42) ile görüşmeye ve kendime şahit yaratmaya
çalıştım.
SAYFA : 326 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
İnternette yapmış olduğum araştırmada Ferit Bey diye tanıttıkları ve ihalenin gerçek
sahibi olduğun söyledikleri şahsın Ferit Rızvanoğlu olduğunu ve Kamu İhalesi
Komisyonu tarafından soruşturulduğunu öğrenmem üzerine firma yöneticileri bana
açıkça düşman oldular. Ferit Rızvanoğlu emrindeki bir grup teknik eleman (Hüseyin
Karadeniz Tel : 0 531 933 93 21) ve yöneticiyi ( Muzaffer Şakar Tel : 0 533 414 02
21 , 0 555 995 58 52 ; Hüseyin Ceylan Tel : 0 532 297 07 54) onların üzerine kamu
ihaleleri almak için kullanıyordu, almış oldukları çok sayıdaki kamu ihalesinin Ferit
Rızvanoğlu ile alâkası resmi işlemlerde gösterilmemişti. İşten ayrılmam halinde akıl
hastanesi tehtidi altında kalacaktım ve hastane çalışıp çalışmama durumuna bağlı
teşhis koymakla tehtid ediyordu. Şantiye çalışanları açıkça şiddet yorumları yapıp ve
tehtidler savurarak karşıma hiç bir şey yapmamış gibi davranarak geçiyor ve tepki
alıyordular. Bütün bu olayları İEM’ne ihbar ve şikâyet ediyordum ancak ilgili şubeler
bana düşman idi. Firma çalışanları da “polis istediği için yaptık” şeklinde laf
atarak beni tehtid ediyordular ancak o dönemde İstanbul polisinin düşmanlığını
kavrayamamıştım. Polisin bana düşmanlığı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde
görevli polis memurlarından ibaret sanıyordum. Firma çalışanları ve yöneticileri çok
uzun zaman boyunca beni taciz ve tehtid ederek kamusal alanda kavga çıkarıp,
şahitsiz bırakarak tutuklatma ve hukuki ehliyetimi iftira atarak gasp etmekle tehtid
ettiler. 30 Ocak 2013 tarihinde işten çıktım.
Şubat 2013’de eğitim çalışmaları yaptım çünkü iki yıla yakın süredir yıpratılacak
şekilde ağır iş yükü ve yoğun stres, tehtidler altında çalışmıştım. Tekrar proje
tasarım işine girmeye çalıştım. Sertifika programına girmiş olduğum Bilişim Eğitim
Dershanesi Bakırköy Şubesi’nde çalışanlar bana iftiralar ve hakaretler savurmaya,
derslerde kavgalar ve tartışmalar çıkarmaya başladılar. Fema İnşaat ve Tic. A. Ş. ile
iletişim içinde kalarak Microsoft Project bilgisayar yazılımı sertifika programına
girmek için bilgi almam için uğraşmama neden oldular. Eğitim danışmanı Gizem
Öne (Kızlık Soyadı) her aradığımda rahatsız olmuş gibi davranıyordu ve bana eksik,
çelişkili bilgi veriyordu, bazen de hiç bilgi vermiyordu. İşverenlerim sertifika
programına gitmem için izin verip vermemek için kararsızmış gibi davranıyordular ve
ben o sertifika programının ücretini ödemiştim. Gizem Öne’nin bu kadar abartılı
şekilde rahatsız olmuş gibi davranmasını anlamıyordum, dershaneye eğitim için
gittiğimde taciz, iftira, hakaret ve ithamlara maruz kaldım. Gizem Öne bana alt
kattan laf atarak kendilerinden şikâyetçi olamamam için beni yıprattıklarını söyledi.
O dönemde açmış olduğum adam yaralama davasının karar duruşması
yaklaşıyordu ve ailemle komşuların tacizleri, tehtidleri acımasız hale gelmişti, polise
başvuramıyordum. Dershanenin kafetaryasında görevli kürt kökenli işletmeci bana
laf atarak düşmanca davranışlar sergiliyor, daha sonra karşıma geçip incilmiş,
kırılmış, zavallı kadın gibi, bana kendisine kötü muamele yapan adam gibi
davranıyordu.
Ağustos 2012 tarihinde AutoCAD sertifika programı eğitmenini tekniker Murat
Gündoğar beni sözlü olarak taciz etmeye, öğrencileri beni karalayarak kışkırtmaya
ve hakaret etmeye, bir şey söylediğim zaman bana kendisine hakaret etmiş adam
SAYFA : 327 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
muamelesi yapmaya, kavga çıkarmak için zemin hazırlamaya çalışıyordu. 14 Eylül
tarihinde Dr. Erhan bir tekniker ile ilgili şikâyet olduğunu söyleyip bunu beni malûlen
emekli etmek için kullanmaya çalıştı. Hangi tekniker olduğunu söylemedi, daha önce
ilk işverenimin çok sayıda kişiyle ve yöneticilerin bir kısmı ile ilişkiye giren
tekniker/teknisyen bayandan (Eminet Toklucu , Tel : 0 538 304 74 32) tehtidler
almıştım. Dershane yönetimine durumu şikâyet ettiğimde yönetimin bu durumdan
habersiz olmadığını öğrendim. İbrahim Bey adındaki müdür değişmiş, kasıtlı olarak
onun yerine Volkan Bey adındaki ( beni ağır ceza hakimi yakınına hakaret eden
adam diyerek tehtid eden ) müdür göreve getirilmişti. Telefon konuşmalarımın
kayıtları incelenirse kanıta ve bilgiye ulaşabilirsiniz.
Çok sayıda taciz ve tehtide maruz kaldığım için tüm olayları İEM’e elektronik posta
ve telefonla şikâyet ediyordum, İEM’nün bu adli vakalarda taraf olduğunu
bilmiyordum.Hiç bir şikâyetim ve ihbarım dikkate alınmadığı için asılsız ve mantıksız
ihbar/şikâyet yapan şahıs olarak zan altında kalmamı sağlamaya çalıştılar. Dış
görünüşüm çok bozuldu, çok şişmanladım, cildim bozuldu, evim cehenneme
dönüşmüştü, komşular sağlığımı bozacak şekilde tehtid ve taciz etmeye devam
ediyordular. Çok sayıda cinsel konuşmayla hormonlarımı etkiliyordular. Ailemin
sürekli inkâr edip durumun normal olduğunu söylemesi nedeniyle her şeyi ailemin
yüzüne vurdum. Annem ve babam tazminat talebim büyük olduğu için mahkeme için
yalan savunma amaçlı iftira attıklarını söyleyip beni sürekli tehtid edip aile içi şiddet
iftirası atmak için değişik şekillerde kışkırttılar.
BİMER’e 8 Nisan 2013 tarihli 341966 Numaralı başvurum sonucunda T.C. Adalet
Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı soruşturmalar açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet
Savcılığı’na başvurarak beni tehtid eden ve meslek hayatıma zarar veren, çalıştığım
ve eğitim gördüğüm yerlerde zarar görmeme neden olan işverenlerimden şikâyetçi
oldum. Ekte kopyesini göndermiş olduğum Fezleke’yi Sultangazi İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne teslim edemedim çünkü hakkında soruşturma açtırmıştım. Yukarıda
BİMER başvuru numaralarını vermiş olduğum içişleri bakanlık soruşturmaları sanık
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptırıldı ve iddialar soyut bulundu. Bu süre
içinde daha fazla yıpratıldım.
11 Nisan 2013 tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açmış olduğum Soruşturma No: 2008/1222 dosya numaralı adam
yaralama davasını kazandım. Duruşmadan önce sanıklardan biri kendi kendine
söylenerek tehtidler savurdu, kişilik bozukluğu olan bu şahıs Sultangazi İlçe Emniyet
Müdürlüğü polis memurlarının yasadışı korumasındaydı ve kendisine açılmış tüm
davalarda kanıt yetersizliği nedeniyle tutuksuz yargılanan bir psikopattı ( diğer
davalarında müştekiler kaçırılıp kafalarına taşla vurularak yaralanmaktan, bir de
resmi kayıtlara geçmeyen ve beni öldüresiye dövdükleri tarihlerde ikamet ettiğim
apartmanda esnaf olan bir şahsın bıçaklarla yüzünü parçalamaları suçları vardı) ve
açıkça sanıklarla suç ortağı olan annem duruşmaya benim isteğim dışında geldi,
duruşmada aramızda bir husumet yokmuş gibi davranıp duruşma sona erdiğinde
SAYFA : 328 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
beni adliyeden 3-5 iri gövdeli polis memuru ile kaçırmaya teşebbüs etti. Hazırlık
savcısına durumu anlatıp kurtuldum. Gaziosmanpaşa Murat Otel’de yaşamaya ve iş
aramaya devam ettim. Duruşmadan önceki geceyi otelde geçirmiştim, gece otele
yerleşen müşteriler beni sabaha kadar gürültü ile rahatsız etti, duruşma için sabah
otelden çıkarken uyukluyordum. Çıkış kapısının yerini şaşıracak kadar kötü
durumdaydım. Duruşmadan önce sanık ve adliye çalışanları süreki etrafımda
dolaşıp anlam veremediğim davranışlar sergilediler. Bir 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Kalemi memuru bayan önümden geçerek durdu ve kendisini gösterdi (kendisini
tanımam, adını bilmem) ve daha sonra kısa boylu ve orta kilolu, esmer ve orta yaşlı
bir adam karşıma durarak “erkek gibi davrandın” dedi ancak kendisi ile muhattap
olmadım , cevap vermedim, amacının ne olduğunu da bilmiyordum.
YTÜ – İnşaat Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Zafer Kütüğ (Tel : 0 532 230 33 48) ile
tüm bilgileri paylaşmıştım, tüm olaylar sırasında kendisini arayarak düzenli bilgi
vermiştim. Beni Esenyurt’ta çalışmaları olan müteahhit Sait Kutlu (Tel : 0 532 454 88
76) ile tanıştırdı. İşKur vasıtasıyla başvurduğum Soğancıoğlu İnşaat Alçı ve
Dekorsyon Ltd. Şti. yöneticisi Fikret Elâgöz, Doç. Dr. Zafer Kütüğ ile aynı gün
arayarak ivedi olarak iş görüşmesine çağırdı ve beni işe alacağını söyledi.
Duruşmadan önceki günlerde de duruşmadan sonra otelin çevresindeki esnafı
kışkırtan şahıslar dolaşıyordu. Duruşmadan önce CHP Sultangazi İlçe Teşkilâtı ile
işverenimin tehtid ve hakaretlerine destek vermesi, devamında bu düşmanlığı başka
bir olaya bağlama hedefi ile niyetli olmadığım bir gün iftar yemeğine Sultangazi CHP
İlçe Sekreteri Fevzi Çoban tarafından çağırıp yemekteki parti üyelerinin ( üç
Bulgaristan göçmeni genç) anama hakaret edecek şekilde benimle eğlenmesini
ayarlamıştılar. Buradan küfürlü tartışma ile ayrılmıştım. Son iki ay içinde beni sözlü
olarak metro, tramvay , sokakta taciz edenler beni “Türkiye düşmanı ilân edip ballı
bir şekilde yok ettiklerini” söylüyordular. Bunların birkaç tanesinin videosunu
çektikten yarım saat sonra Maltepe Gülsuyu Polis Merkezi’ndeki bir komisere
göstermiştim.
Öğretmenim ve Fikret Elâgöz’ün beni aradığı gün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet
Savcılığı’nda konu ile ilgili dava açmak üzereydim. Beni duruşmadan önce iftira
atarak boş gezer ve ailesinin bakımına muhtaç göstermek için profesyonel ve özel
hayatımı yok etmiştiler. Beni bana ömür boyu para vermemiş babamın verdiği 20TL
haşlık ile yaşayan bakıma muhtaç şahıs olarak göstermeye çalıştılar. Her ay düzenli
ödediğim taksitlerimi ödeyemeyecek duruma getirdiler beni. Maddi endişeler ile
hemen istedikleri adreslere gittim.
Aydınevler Mahallesi Maltepe İstanbul’daki Ted Rönesans Koleji şantiyesine ince
işlerden sorumlu taşeron firma Soğancıoğlu İnşaat Alçı ve Dekorasyon Ltd. Şti.’nde
görevli inşaat mühendisi olarak getirildim. Taşeron firma ve müteahhit firma
çalışanları açık şekilde olmasa da aralarında konuşma şeklinde ve uzaktan
bağırarak “faşist, inşaat mühendisleri odasına destek çıkıyoruz, şantiyede çalışmanı
Bakırköy istedi, kürt kadının namusu için seni öldüreceğim ....v.b.” sloganlar atarak
SAYFA : 329 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
düşmanlıklarını belli ettiler. Bana yoğun baskı uygulayıp tepki almaya çalışıyordular.
Çelişkili emirler verip şantiye şefim olan ve Fikret Elâgöz’ün yeğeni olan Emre Üstün
( Tel : 0 530 541 96 33, kendisini bu telefondan arayan ve kimliğini bilmediğim bir
şahsın kendisine “Cevat Çalışkan bizi tehtid ediyor “ şeklinde tavır sergilemesini
istediğine şahit oldum, aralarındaki konuşmaya kulak misafiri oldum) ile koordineli
olarak tüm çalışmalarımı başarısız kıldılar , emrimdeki kalfalar ( Kasım Ada Tel : 0
532 483 40 82 – Komünist olmadığım için ve mühendis geliri ile yaşadığım yüksek
hayat standardı nedeniyle bana düşmanlı vardı, bu düşmanlığını belli ediyordu.
Hasan Kafla (Soyadını bilmiyorum) Tel : 0 541 436 83 36) uyumsuz davranıyor ,
hiçbir emrimi ya da müdahalemi kabul etmeden başlarına buyruk davranıp kasıtlı
olarak çalışmalarımı baltalıyor, sistematik olarak işverenim Baki Soğancıoğlu’na
beni şikâyet ediyodurlar.
Bir süre sonra beni iş göremez iftirası ile işten çıkarmaya ve müteahhit firma teknik
ofis elemanlarının ve kontrol şeflerinin ( Selçuk Tunç Tel : 0 533 646 94 11 e-posta :
[email protected], Nurdan Eğilmez Şapçı e-posta :
[email protected] , Meltem Köksal e-posta :
[email protected] , Can Gökçe Tel : 0 533 775 71 24) siyasi nedenler
ile bana düşman oldukları için baskı uygulamalarını bahane ederek ve bunu benim
resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘a bağlayarak beni işten çıkardılar.
Müteahhit firma çalışanlarınn siyasi düşmanlığı İMO İstanbul Şubesinde (Adres:
Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No : 21 Karaköy Beyoğlu İstanbul, Telefon 1: +90
212 2932000 Faks: +90 212 2320912 , o tarihte bu meslek odası Harbiye Şişli
İstanbul’da bulunuyordu ) görevli Şube Sekreteri Rezzan Bulut ve kontrol
mühendisleri Şirin Hanım (Soyadını bilmiyorum) ve Hasan Ünal, CHP Kılıçdaroğlu
yönetimini destekledikleri için ve işverenim Halûk Bozkurt bu siyasi akımda belediye
meclis üyesi olduğu için kendisinin suçlarını görmezden gelmekle suçluyordum. Bu
meslek odası görevlileri beni 22-24 Şubat 2013 Enerji Kimlik Belgesi Sertifika
Kursunda laf atarak ve sonra inkârcı davranışlar sergileyerek tehtid etmiştiler )
baskısını bahane sayarak iftira atan işverenim Fikret Elâgöz ile tartıştım, işten
çıkarılışımın gerekçesini ve kesin kararını vermesini bekledim. Şantiyedeki bazı
işçiler (yemekhane görevlisi ve ince işler şefi Selçuk Tunç) hiçbir sebep yokken
kavga çıkarmaya ve kendilerini tehtid ettirmeye çalıştılar. Yemekhanede çalışan işçi
“annesi istedi” diyerek tüm şantiyeyi kışkırttı ve benimle eğlenmeye başlayınca
caydırıcı olması açısından kendisini tehtid ettim, kötü örnek olması halinde
şantiyede mühendis olarak otoritemi kaybedecektim ancak kendisine herhangi bir
zarar vermedim. Aslında “hiçbir şey yapamaz “ diyerek benimle eğlendikleri için
kışkırtmaya gelerek dolandırıldım. Selçuk Tunç sürekli uyumsuz davranarak ve
Şantiye Şefim Emre Üstün ile ortak çalışarak çalışma programıma müdahale etti ve
iş verimimi düşürdüler. Bazı görevlerimi geç yerine getirdim, eksik bilgi verdikleri için
tüm işleri baştan yapmak zorunda kaldım. Ben bana iftira atarak işten çıkardıkları
için kesin kararlarını bildirmeleri için beklerken onlar benim hakkımda ruh hastası
raporu çıkarmışlar , buna destek veren asayiş şube polis memurları ile yüzyüze
görüşerek yasadışı bir işlem yapmalarını engelledim ancak bu yasadışı işlemi
SAYFA : 330 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yasalmış gibi göstermek ve dava açmamı engellemek için ikamet ettiğim sitedeki
komşuları ve çalışanları ( Site bekçileri Hüseyin Kartaltaş ve Mustafa, sitenin
bahçıvanı orta yaşlı erkek, sitenin bakkalındaki aile) kiralamışlar ve bana işkence
sayılacak düzeyde taciz ve sözlü şiddet uyguladılar.
O şantiyede görevli özel güvenlik şirketi beni öğrencilik yıllarımda kaçıran ve kendisi
ile ilgili şikâyetlerimi yaklaşık iki yıldır sanal ortamda dile getirdiğim ve yukarıda
kendisinden söz ettiğim Tepe Özel Güvenlik Şirketi idi . Şantiyede görevli özel
güvenlik elemanlarından sadece biri destek veriyordu şantiyedeki müteahhit ve
taşeron firmaların sözlü taciz ve sözlü şiddetine, şantiye sınırları içinde adli vaka
ayarlamaya çalışıyordular. Kürt kökenli bir özel güvenlik görevlisi “kürtler hakkında
kötü şeyler yazma” diye bağırıyordu , İSG Uzmanı İbrahim Bey “internette faşist
slogan “ diye bağırıyordu. Resmi internet sitem milliyetçi anlayışa uygun yazları
içerdiği için ve daha önce başıma gelen her türlü olayı ayrıntılı olarak içerdiği için
oradan benimle ilgili geniş bilgiye sahip olmuştular ve o sitede onların alehine bir şey
yazıp bana saldırmaları için bahane yaratmak amacıyla her türlü baskı ve
uyumsuzluğu sergiliyor, çalışma verimimi düşürüyor ve kışkırtıyordular. Daha sonra
özel güvenlik şirketi müdür ve diğer özel güvenlik şirketi elemanları da
düşmanlıklarını açıkça belli ettiler. Şehirdeki tüm özel güvenlik şirketlerini kışkırttılar,
her gittiğim kamusal alanda veya özel sektöre ait işyerlerinde (Tramvay ve
Metrobüslerde, Çağlayan Adliyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nde Akdeniz Özel
Güvenlik, Metroda Bilge Özel Güvenlik, YTÜ ve çalıştığım şantiyede Tepe Özel
Güvenlik ) özel güvenlik şirketi elemanları bana sözlü tacizde bulunuyordu.
Müteahhit firma ve şantiye şefim Emre Üstün çelişkili, eksik ve gerçekleştirilmesi
imkânsız emirler vererek beni iş için yetersiz iftirası ile işten çıkardılar. Kesin kararı
bildirmeleri için bekledim. Firma merkez ofisinden ayrılmdan önce firma yöneticisi
Fikret Elâgöz’e küfürlü şekilde uyarıda bulundum ve küfürlü tepki koydum ortaya
çünkü beni gizlice tehtid etmiştiler. Bana yapılan saldırıları milliyetçi olmama ve
komünist olmamama bağlı göstermişlerdi. Fikret Elâgöz benimle telefonda (telefon
numaram 0 539 576 03 35 ve 5 yıl öncesine kadar tüm telefon konuşmalarımın
incelenmesine izin veriyorum ve incelenmeleri için arz ediyorum) konuşurken
telefonu kapatmadan önce “iş bulamazsın faşist” şeklinde tehtidler savuruyordu.
İşten çıkarırken düşman oldukları internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘dan
rahatsız olduklarını söylediler, beni telefonla arayan annem de o internet sitesini
kapatmazsam aç kalacağımı söyledi. Birkaç gün ekmek ve suyla yaşadım, sosyal
yardım için başvurdum, bana borç veren arkadaşlarım ve Doç. Dr. Zafer Kütüğ’nün
vermiş olduğu 100TL ile hayatta kaldım. İki defa almış olduğum sosyal yardım ile iş
aradım. Bulunduğum adreste yola park edilen araçlar ve daha sonra komşular,
devamında tüm Aydınevler Mahallesi ve Maltepe ilçesi halkı sapıkça tehtid etmeye
başladı. “Devletten tazminat isteyen şerefsiz “ diyerek ve “işverene hakaret” gibi
plânlanmış iftiralar ile bana aylarca maddi ve manevi saldırıları düzenlediler, siyasi
nedenler ile bana düşman olan ve sanıkların destekçisi olan şahısların maddi /
manevi saldırılarına maruz kaldım.
SAYFA : 331 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Yaklaşık iki senedir toplu ulaşım vasıtalarında ve gittiğim her yerde Kürt kökenli ve
anayasal düzen düşmanı şeriatçı şahıslar tarafından tehtid ve taciz ediliyordum.
Sebebi beni işten iftira ile çıkaran müteahhit firmanın şeriatçı siyaset yapan Ilıcak
ailesine ait olmasıdır . Taciz ve tehtidler iş için Maltepe ilçesine gittiğim ve Maltepe
Otel’e yerleştiğim an başladı. Tüm Maltepe halkı açık şekilde kavga çıkarmak için
bahane arıyordu. Yıllardır bana yardımcı olmayan, can ve mal güvenliğimi
sağlamayan Terörle Mücadele Şubesi, Organize Suçlar Şubesi ve Mali Suçlar
Şubesi ile telefonda konuşuyordum, çelişkili davranışlar sergiliyordular. Bazen beni
kurtaracak gibi konuşup bazen de açık şekilde düşmanımı destekleyecek şekilde
konuşuyordu telefonuma cevap veren görevli komiserler. Bu nedenle küfürlü
kavgalar çıkıyordu aramızda. Beni bulunduğum adreslerde iğrenç ithamlar ve
tehtidlerle, tacizler ile kışkırtıp küfüre alıştırmışlardı. Bu olaylar başlamadan önce
küfür etmeyi çok kötü ve aşağlık bir davranış olarak görüyordum.
Beni Maltepe Aydınevler Mahallesindeki adresime getirmeden önce orada atacakları
iftiralara mesnet olacak iftiralar atmıştılar ve oraya gitmemi aylar önceden
plânlamıştılar. Cinsel durumumu değiştirdiler, hayatımı ve hukuki ehliyetimi tehtid
ederek dava duruşmasından önce bekâretimi bozmama neden oldular. Beni önceki
yıllardaki gibi toplu iftira ile kaçırıp işkence yapacaklarını, cinsel hayatımı ve özel
hayatımı yok edeceklerine inandım. Buna teşebbüs ettiler ama başaramadılar.
Ancak bu nedenle 14 Mart 2013 tarihinde pahalı bir escortla (hayat kadını ile )
ilişkiye girerek bekâretimi 37 yaşında bozdum. Cinsel durumumu değiştirdiler ve
beni kasıtlı olarak getirdikleri adreste bu cinsel durum değişikliğini iftiralar atmak için
kullandılar. 14 Mart 2013 tarihinde tecrübesiz ve heyecanlı olduğum için sonraki
aylarda da 6-7 escortla daha birlikte olmuştum.
Düşmanlarımın iftira atmak için kullandıkları çirkin, yaşlı, vasat görünüşlü veya genç
ama şeriatçı, yobaz kadınlara ihtiyacım yoktu. Ancak daha önceki işyerlerimle ilgili
attıkları iftiraları doğru kabul ederek mesnet alıp yeni iftiralar attılar. Bana saldıran
Tepe Özel Güvenlik Şirketi’nin öğrencilik yıllarımda Ülkü Ocakları Misafirhanesi’nde
beraber ikamet ettiğim ülkücü militanlar ve öğrencileri kullanarak bana iftira atarak
koydurduğu iftira teşhisi mesnet alarak komşular çalışmamı ve uyumamı
engellediler. Beni yorgun düşürecek kadar tehtid ve taciz ettiler. Geceleri silâh
sıkarak ve ölüm tehtidleri savurarak uyumamı engellediler, yorgunluktan işe
giremedim, para kazanamadım. Evimdeki eşyalar ve kıyafetler zarar gördü, bir kısmı
kayboldu. Evim güvenli değildi, Maltepe Küçükyalı Karakolu MHP’ci site bekçisi ve
esnafı ile açık şekilde suç ortaklığı yapıyor, Sultagazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
giden içişleri soruşturmasında dolandırıcılık yapmaya çalışıyordular ve başarılı
oldular. O soruşturmadaki iddialar soyut bulundu, ifadem bile alınmadı. Bir asayiş
polis memurunu (bana davacı olmamam için baskı uygulayan, 2008 yılında açmış
olduğum davada sanıklardan rüşvet alarak komiserleri soruşturma yapmamaları
kandıran polis memuru) benim babamın arkadaşı sıfatıyla bana şikâyetçi olmamamı
söylediği ve benim kabul ettiğimi iddia etmek için bana ömrümde nerdeyse hiç para
vermemiş babamı bana bakan kişi olarak gösterip, hiç tanımadığım ve adını bile
SAYFA : 332 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
bilmediğim polis memurunu babamın arkadaşı sıfatıyla saydığımı ve istediklerini
yaptığım şeklinde yalan bir iddiaları vardı. Maltepedeki adreste yıpratıldım ve sosyal
yardıma muhtaç bırakılınca iddilarına yalan kanıt ayarlamış oldular. Ben bu
soruşturmanın sonucunu kabul etmiyorum.
Resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘da yazmış olduğum siyasi ve
toplumsal yazılar çok sayıdaki siyasi ve dini grubun bana düşman olmasına neden
oldu. Bu internet sitesi defalarca saldırıya uğradı ve siteme saldırı düzenleyenler
bazı yazıları, belgeleri, fotoğrafları, videoları silindi. Asıl önemli olan beni madur
edenlerin taciz, tehtid, dolandırıcılık, gasp, iftira, hakaret gibi suçlarının ayrıntılı
tarifleri, yani suçların nasıl işlendiğini ortaya koyan ayrıntılı açıklamaların silinmesi
idi. Siyasi grupların saldırı yöntemlerini teşhir ettiğim için site önem kazandı. Bazı
resmi başvurularımda resmi inernet sitem www.cevatcaliskan.com ‘daki yazılarımın
ihbar sayılmasını arz etmiştim. Bu internet sitesinin önemli olmasının bir değer
nedeni de buydu.
Sitem saldırıya uğradıkça (topluma açık yerlerde dizüstü bilgisayarımı kullandığım
için giriş şifresini çalmışlar defalarca) tüm yazıları defalarca baştan yazdım. İnternet
sitemde beni tehtid eden şahıslarla ilgili şikâyetlerimi dile getirerek bana olan
düşmanlıklarını anlatıyordum, kanıtlarımı ve güvenlik kuvvetlerine yapmış olduğum
ihbarları açıklıyor, resmi belgelerin kopyelerini yayınlıyordum, yapmış olduğum
ihbarların tam ve orijinal metnini yayınlıyordum. Bu şekilde can güvenliğimi
sağlamaya çalışıyordum.
Sanıklar arasında siyasi partilerde görev alan eski işverenlerim, polis memurları ve
devlet memurları da vardı. İnternet sitem dava edilmedi, beni maddi ve manevi
olarak yıpratarak “seni işsiz bırakacağız, internet sitesini kapatmazsan açlıktan
öleceksin” tehtidi savurdular ve aylardır işsizim, borçlarım nedeniyle hakkımda resmi
işlem yapılacak. Sosyal yardım alarak ancak temel ihtiyaçlarımı karşıladım, ikamet
ettiğim adreste işkence boyutunda olan sözlü şiddet ve tacizler nedeniyle normalin
üstünde harcamalar yaparak otellere ve lokanta, kafetarya gibi yerlere para
harcamak zorunda kaldım, o yerlerde de sözlü taciz ve tehtidler devam etti.
Tüm siyasi kavgalar ve düşmanlıklar suni olarak çıkarıldı, siyasi kavga görünümü
yaratılarak yaklaşık 13 yıllık bir zaman dilimi içinde defalarca şikâyet etmiş olduğum
bazı devlet memurları ile ilgili devam eden şikâyetlerimi engellemek ve haklarımı
gasp ettiler. Sözkonusu devlet memurlarından şikâyetçi olmuştum ve haklarımı gasp
etmek için beni defalarca kaçırmıştılar, tehtidle baskı altına almıştılar ve benden
“şikâyetçi değilim” şeklindeki ifadeleri cebren, kendi iradem dışına almıştılar. Dava
açma hakkım gasp edildi, hukuki ehliyetim saldırıya ve iftiraya uğradı.
Şikâyetçi olduğum sanıklar kendi siyasi ve ticari çevrelerini kışkırtarak can ve mal
güvenliğime, namusuma saldırdılar. Gittiğim her iş yerinde kendi amaçlarına uygun
SAYFA : 333 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
senaryolar ve bu senaryolara dayalı iftiralar attılar, namusuma ve şerefime
saldırarark sert konuşmama neden oldular, beni kabadayı diye yanlış tanıtmaya
çalıştılar. İEM’ne karşı vermiş olduğum hukuki savaşı bir kabadayının yasadışı
saldırısı olarak göstererek beni karalamaya, beni müşteki iken sanık yapmaya
teşebbüs ettiler. Sözkonusu şahıslar arasında CHP, AKP, MHP, BDP üyeleri /
sempatizanları ve önemli devlet kurumları çalışanları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
çalışanları vardı. Sanıkların kalabalık olmasının nedeni sosyal paylaşım internet
siteleri ve internet ortamında etkili şekilde Ulusalcı siyaset yapmam ve ülkü
ocaklarının, ülkücü devlet memurlarının saldırısına uğramam, sol görüşlü
olmamama rağmen sağcı grupları kışkırtmalarıdır.
Kendi isteğim dışında yıllar sonra beni siyasi kavgalara sokarak anayasal düzeni
savunan açıklamalar yapmaya zorladılar. Siyasi çalışmalarıma uzun yıllarca ara
vermiştim. 2008 yılında açmış olduğum adam yaralama davası şikâyetimde polis
memurlarının hatırlı kişiler (davamda yalancı şahit olan ve yalancı şahitliği
ispatlanmış olan Şenol Erdağı milli sporcu Sinan Şamil Sam’ın akrabası idi) için
şikâyetimi engellemeye çalışmaları, baskı uygulamaları, ihbarlarımı kabul etmemek
için şahsi tartışmalar çıkarmaları ve yüzleri kızarmadan hareket etmeleri sonucunda
sanal ortamda (sosyal medya paylaşım sitelerinde) bu polis memurları ile ilgili
yazılar yazdım.
Bu yazılar bir vatandaşın yasal ve belgelere dayalı şikâyetleri iken sanıklar ve
taraftarları şikâyetlerimi siyasi kavgaya dönüştürmek için canıma, malıma ve
namusuma saldırıp bu saldırıları kabul ettiğimi iddia ederek beni kışkırttılar. Siyasi
açıklamalar yapmayı gereksiz buluyordum çünkü 90 yıla yakın süredir değişmeyen
ve gizi oy kullanılarak oy sandığından çıkan bir Cumhuriyet Rejimi vardı. En iyi
cevap oy kullananların kendi tercihleri doğrultusunda anayasal düzeni 90 senedir
yaşatması idi. Espiri ve yorum yeteneğim nedeniyle etkili yorumlarda bulundum ve
anayasal düzen düşmanı ( komünist, şeriatçı, etnik terör yanlısı ) grupları kışkırtmış
oldum, ancak beni bu davranışa sanıklar zorladı. Anayasal düzene saldıranlara
cevap vermemeyi ihanet olarak gördüğüm için onların saygınlığını azaltan
açıklamalar yazmak zorunda kaldım, bu açıklamalar gerçeklere dayalı yasal
açıklamalar idi. Aptalca ütopyalarla ve tüm dünyayı ele geçireceğini savunan akla,
mantığa aykırı siyasi görüşlerle alay ettim. Kanıt olarak ortaya onların 3-5 milyon
kişilik gruplardan oluşutuğunu ve Dünya nüfusunun 7 milyar kişiye yakın olduğunu
koydum.
Bu açıklamalar suç teşkil etmediği için beni önce Maltepe’deki adresimde öldürmeye
teşebbüs ettiler, daha sonra namusumu ve şerefimi karaladılar, maddi gücümü ve
profesyonel hayatımı gasp ettiler, hukuki ehliyetime saldırdılar. Bunu beni iki seneye
yakın süre ile yeterince uyumamı engelleyecek şekilde taciz ve tehtid ederek,
yorgunluk ve sağlık sorunları yaratarak yaptılar. İstanbul’un her ilçesinde, toplu
ulaşım araçlarında, işyeri ve kamu / özel sektör kuruluşlarındaki siyasi saldırılar
“devletten şikâyetçi olanı toplumsal mutabakatla topluca yok ediyoruz, öldürüyoruz”
SAYFA : 334 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
sloganı ile öldürmeye teşebbüs etmelerinin nedeni dava açabilmem için gerekli
imkânları elde etmemi engellemek idi. Bazı sanıkları senelerce dava edemedim,
şikâyet ettim, resmi işlemler savsaklanarak yıpratıldım, soruşturmalara fesat
karıştırıldı.
T.C. İstanbul Anadolu Savcılığı’na başvurarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü
ikamet ettiğim adreste tehtid edilmeme ve maddi imkânlarımın gasp edilmesine izin
vermekle, bulunduğum adreste maddi/manevi olarak yıpratılmam ile ortaya çıkan
sonuçların Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde açılmış olan bir İçişleri Bakanlığı
soruşturmasında soruşturma dolandırıcılığı için kullanmakla, bölgede görevli polis
memurlarının laf atarak ve hakaret edecek tarzda eğlenerek düşmanlarım tarafından
maddi, manevi olarak linç edilmeme destek vermekle, beni bir karakoldan diğerine,
bir şubeden diğerine göndererek aylarca savsaklamakla suçladım. Maltepe’de
görevli polis memurları sürekli olarak beni bir karakoldan diğerine, bir şubeden
diğerine gönderip tüm zamanımı paramı tüketiyordular. Şehirdeki tüm özel güvenlik
şirketi elemanları “özel güvenlik şirketlerinin gücünü gösteriyoruz, hiç kimse özel
güvenlik şirketlerinden davacı olamaz” diyerek beni tehtid ve taciz ediyordu. İkamet
ettiğim adresin çevresini bu özel güvenlik şirketleri tarafından korunan işyerleri
çevrelediği için şahitsiz kalmıştım. Adliyeler ( Anadolu Adliyesi, Çağlayan Adliyesi)
de bu özel güvenlik şirketleri tarafından korunduğu için oralarda da tehtid ve baskı
altında kalıyordum, hakarete uğruyordum. Bazı geceler sabaha kadar “seni dilenci
yapacağız, açlıktan öldüreceğiz “ diye tehtid edip ertesi gün Anadolu Adliyesi’ne
nöbetçi savcılığa gidince giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlisi “dilenci” diye
laf atıp beni kışkırtıyordu.
BİMER (8 Nisan 2013 tarihli 341966 numaralı başvuru) vasıtasıyla açılmış İçişleri
Bakanlığı soruşturmasını siyasi nedenler ile İEM Organize Suçlar Şubesi’ne
göndermek yerine sanık Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderen İstanbul
Valiliği Evrak Bürosu Memuru’nu suçladım. Daha sonra İEM Organize Suçlar
Şubesi’nin bana düşman olduğumu anladım. Şube suçlamalarımı soyut buldu.
Sebebi 8-10 Eylül 2012 tarihleri arasındaki bir tarihte İEM Mali Suçlar Şubesi ve
Organize Suçlar Şubesi’ne başvurmam ve işverenlerimin benim çalışma hakkımı
gasp ettiklerini ve beni öldürmekle tehtid ettiklerini, siyasi kışkırtmalar yaptıklarını
şikâyet ettiğimde Mali Suçlar Şubesi’nde karşıma bana düşman olan bir polis
memurunun karşıma çıkmasıdır. 2000-2001 yılında Üsküdar Ülkü Ocağı
misafirhanesinde ikamet ediyordum ve YTÜ’de görevli Tepe Özel Güvenlik Şirketi
tarafından kaçırılıp kendi isteğim dışında cebirle ruh ve sinir hastalıkları hastanesine
kapatıldım, orada vücudumdan çok fazla kan alınarak beni halsiz ve güçsüz düşürüp
tehtid ve baskı altına aldılar, eğitim hakkımı ve çalışma hakkımı gasp ettiler. Bu
durumu o polis memurunun yüzüne vurdum ve ömür boyu şikâyetimden
vazgeçmeyeceğimi söyledim. Açmak üzere olan şahıs firmamın adı “Cevatça
İnşaat” idi ve bu şahıs firmasında asla rüşvet verilmeyeceğini söyledim, rüşvetçi ve
görevini kötüye kullanan devlet memurlarından nefret ettiğimi dile getirdim. Bu
açıklamamı ve internet sitemde rüşvet alan devlet memurları ile toplumu güldürecek
SAYFA : 335 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
şekilde alay etmem nedeniyle rüşvet alan devlet memurları beni dava edemedi,
ekonomik ve sosyal yıpratma ile, karalama ile yok etmeye çalıştılar. Bu şikâyetime
neden olan eylemlerinin sebeplerinden biri de budur.
Ayrıca iftira atarak ve davacı olmamı engellemek için ikamet ettiğim sitedeki
komşuları kiralayarak benim maddi durumumu gasp eden, adımı karalayıp beni
farklı tanıtan , davadan önce beni yıprattıran işverenim Soğancığolu İnşaat ve
müteahhit firmadan şikâyetçi olmuştum.
Başvurduğum Cumhuriyet Savcıları’na şikâyetlerimi açık şekilde anlattım ve
kendilerine vermiş olduğum şikâyet dilekçelerini taciz ve tethtid altında yazdığımı,
ikamet ettiğim adreste ve ilçedeki işyerlerinde taciz edildiğimi, tehtid edildiğimi ve
karalandığımı açıkladım. Buna bağlı olarak can güvenliğim olmadığını ve o
dilekçeleri çok hızlı ve dikkatsiz yazdığımı (bilgisayarda klavyeyi on parmak yazarak
kullandığımı ve çok hızlı hareket ettiğimi) kendilerine açıkladım. İfadelelerimi
imzalayacağım an o kadar yorgun düşmüş oluyordum ki ifadeleri görevli Cumhuriyet
Savcısı’nın emrindeki savcılık kalemi görevlisine yazdırırken dinlememe güvenerek
imzalıyordum. Bazı ifadelerimde adres bilgilerim yanlış yazılmış, birinde ise eğitim
durumum hakkında yanlış bilgi var. Verdiğim şikâyet dilekçelerimde benim alehime
olacak çok büyük ifade hataları vardı ki sanıkları bunları resmi internet sitemde
yayınlamam üzerine suçlamalardan kurtulmak için daha çok dolandırıcılık yapmak
için farklı saldırılar düzenlediler. İkamet ettiğim adreste günün 24 saati tacizde
bulunuyorlar yerine “... bulunuyorum” şeklinde yanlış bir ifade kullanmam üzerine
daha önce kim olduklarını ve yönlerini belli etmeden tehtid ve taciz eden komşular
beynimi acıtacak şekilde bağırıp sözlü şiddet uyguladıktan sonra onlara küfürlü
şekilde uyarılarda bulunmama neden oldular. İkamet etmekte olduğum binanın üst
katlarında oturan ve yüzlerini görmediğim, kim olduklarını bilmediğim komşular taciz
edildiklerini savunurak şikâyetçi oldular. Bu durumda benim tüm şikâyetlerimi ve
resmi başvurularımı savsaklamak için beni süreki bir karakoldan diğerine gönderen,
karakola gönderip şikâyetimi dikkate almayan, karakola gittiğimde anlamadığım
laflar ederek daha sonra Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki soruşturmadaki
yalan iddiayı doğruladığımı, yani babamın arkadaşı olduğunu iddia ettikleri polis
memuru ile arkadaş olduğumu iddia ettiler. Sözkonusu sanık polis ve babam benim
yasadışı şekilde cebren akıl hastanesine kapatılmamı üstlenip benim buna izin
verdiğimi, yani kendi isteğimle gençliğimi ve sağlığımı harcayacak zararlı yan etkileri
olan, iş bulmamı ve çalışmamı engelleyen ilâçlar iddia etmiş. Benim ifademe bile
başvurulmadı, üzerinden soruşturma yaptıkları metni bana okutup onaylattmadılar.
Elektronik ortamda herkes benim iletişim ve kimlik bilgilerimi kullanarak benim
adıma asılsız suçlamalarda veya iddialarda bulunabilir.
Bulunduğum ilçedeki halk ve çok sayıda tesettürlü kadın beni linç etemeye çalışıyor,
her yerde kavga çıkarmaya çalışıyordular. Sokakta 50 metre yürüdüğümde 5-6
kadının tehtidine ve tacizine maruz kalıyordum. Günün 24 saati tehtid ve taciz
altında olduğum için çalışamadım. Dişlerim delik deşik (gerekirse diş röntgeni
SAYFA : 336 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
çektirip kanıtlayabilirim) oldu, bedenimi yıprattılar, biyolojik yaşımı ilerlettiler yani
ihtiyarlattılar. İftira için kullandıkları şahıslara yakın ve vasat insan dış görünüşü
yarattılar. Ayakta duramayacak haldeydim ve yolda sallana sallana gözlerimi
açamayacak şekilde yürüyordum. Gözlerimi açmakta zorluk çekiyordum. Beni
öldürmekle tehtid ediyordular, “devletten şikâyetçi olduğum için beni topluma
öldürttüklerini” söyleyerek maddi ve manevi zarara uğratıyordular, zamanımı
çıkardıkları sorunlar için harcamama ve büyük miktarda paralar harcamama neden
oldular ve beni bana düşman olan annemin vereceği paraya muhtaç gösterdiler.
Annemin ve babamın bana düşman olduklarını ve onlar ile yaşamayacağımı açıkça
söylüyordum, kendilerinden şikâyetçi ve davacıydım.
Sitedeki komşular ve ikamet ettiğim sitenin çevresini çevrelemiş olan inşaat alanını
koruyan (o çevre tamamen izole edilmiş ve şahitsiz bırakıldım) Tepe Özel Güvenlik
Şirketi çalışanları geceleri iğrenç ithamlar ve “silâhla vurma, öldürme” tehtidleri ile
teslim olup kendi isteğimle tımarhaneye başvurmamı, tazminat ve ceza taleplerinden
vazgeçmemi, haklı olduğum için beni yok etmek zorunda olduklarını söylüyerek
sözlü şiddetle beni aylarca yıprattılar. İş bulmamı engelleyerek aç bırakacaklarını ve
açlıktan öldüreceklerini söyleyip sadece asgari geçimimi sağlayacak kadar para
bulmamı ( bazen ailem, bazen de Doç. Dr. Zafer Kütüğ’nün tanıştırdığı mütehhit Sait
Kutlu’nu iş çevresi ile iş yaparak para temin ediyordum) ve kredi kartı borçlarımı
ödememi engelleyerek 14 bin Türk Lirasına yakın aylardır taksitleri ödenmemiş
borçlar nedeniyle dava edilmem durumunu yarattılar. Bu tehtid için Tepe Özel
Güvenlik Şirketi’nin (Bilkent Holding’e bağlı bir şirket olduğu için çok sayıda işyeri
sahibi ve dar gelirli saldırgan kendilerinden ödül adı altında para alarak beni taciz
edip zabıtlar tutturuyor) göreli olduğu, yani müşterisi olan HSBC Bankasının alacak
yönetimi biriminin beni tehtid etmesini , ödeme yapacağım dönemlerde ödemeyi
yapmadan bir saat önce arayıp kredibilitemi yok etmek için kavga çıkarıp ödeme
yapmamı engellemeye çalışıyordu. Banka görevlileri ödeme gücüm olmadığı zaman
baskı uygulayıp tehtid ediyor ve benimle alay ediyordu. Bankanın bazı şubelerinde
özel güvenlik elemanları beni tehtid ediyordu. Bunu gizlice beni daha önce aylarca
alıştırdıkları yöntemle yapıyordular. Üzerine alınma diye bir psikotik bozukluk belirtisi
var ve bunu kasıtlı olarak taciz etmek için maske olarak kullanıp, aylarca açıkça ve
sapıkça tehtid ettikten sonra sadece kötü niyetlerini belli edip cevap vermeme neden
oldular. Yani birçok mekânda açık şekilde taciz ve tehtid edip, aynı yöntemleri
hatırlatıp kritik anlardan sorunlar çıkarıp tepki vermeme neden oldular.
Savcılığa başvurduktan sonra Cumhuriyet Savcısı Seyit Peker 20 günlük yıllık izine
çıktı, bu süre içinde olayı farklı göstermek için bana cinsel iftiralar attılar, saldırıyı
daha önce açıkladıkları gibi para karşılığında değil, cinsel iftralara dayalı
aşağalamaya dayalı olarak yaptıklarını iddia etmeye başladılar.
50’den fazla defa 155 polis ihbar ve şikâyet hattını aradım. Polis ve jandarma
görevlileri açıkça taraf tuttular. Topluca soruşturma dolandırıcılığı yapmak için
haklarımı gasp ettiler, çalışmamı engellediler, bedenimin zarar görmesine ve
SAYFA : 337 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
profesyonel hayatımın yok olmasına neden oldular. Yaklaşık iki yıldır tek bir
bilgisayar veya mühendislik kitabını bitirmeme, hatta doğru dürüst uyumam için
zaman bulmama izin vermediler.
T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde (Kartal / İstanbul) görevli özel güvenlik şirketi,
savcılık kalemi ve diğer bölümlerin çalışanları, polis memurları beni savsaklamak
için tehtid ve tacizle o adliyeye defalarca gitmeme neden oldular, adliye sınırları
içindeki başvurularımı baskı altına aldılar. Açmış olduğum davaların iftira davası
olarak ele alınması için ifademi baskı altında vermeme neden oldular, ifadeden önce
ve ifade sırasında koridordan tehtidler savurarak ifademi etkilediler. Benim
suçlamalarım ceza davası için idi, beni yıpratarak haklarımı gasp ettiler. Adliye
çalışanları Başsavcı vekilleri görüşmemi engellediler. Herkese “MHP’ci“ diye tanıtıp
“MHP’ye haber verelim, MHP’ci bizden davacı olamaz” şeklinde tehtidler savurdular.
Adliyedeki asansörlerde defalarca tehtid edildim, adliye sınırları içinde adli vaka
yaratmaya yönelik tacizler ve tehtidlerde bulundular. Asansörde iri gövdeli şahıslar
beni kışkırtıp kavga çıkarmaya çalıştılar, beni tehtid ve taciz ederek benimle
eğlendiler. Adliyede görevli polis memurları peşimde dolaşarak benim hakkımda
yorumlar yapıyor, adliyedeki kafetaryada yemek yedikten sonra ve adliyeden
çıktıktan yarım saat sonra ayaklarım yerden kesiliyor, yere basmakta zorluk
çekiyordum.
Kasıtlı olarak tüm sanıklara destek veren, tek soruşturma yapılması gerekirken beni
4 soruşturma açtırmaya sevk eden, yapmış olduğum açık ve net suçlamalara
rağmen benim adliye içindeki özel güvenlik şirketi elemanı ve çalışanlardan oluşan
organize suç örgütü tarafımdan yıpratılmamı ve tehtid edilmemi engellemeyen
Cumhuriyet Savcılarından ve hiç bitmeyen tehtid ve tacizler nedeniyle
haftasonlarında başvurduğum ve işlem yapmayan Nöbetçi Cumhuriyet
Savcılarından şikâyetçiyim.
Müşteki olduğum için çok sayıdaki adli vakada yer alan sanıkların beni yıpratması
için sanıkları önemli şahıs olarak gösterip benim hakkımda haksız ithamlarda
bulunmalarına destek verip soruşturma ve ispatlama adı altında bana günlerce
işkence yaptıran ve sanık yakınlarına linç ettiren, toplumu topluca saldırması için
kışkırtan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden şikâyetçiyim.
İstanbul sınırları içinde güvenlik kuvvetleri beni açık şekilde yıpratıp haklarımı gasp
ettiği için, tüm özel güvenlik şirketlerinin beni tehtid etmesine izin verdiği için can
güvenliğimin korunması için bana beden koruması verilmesini, açtığım
soruşturmaların ifadelerini tekrar vermem için bana İstanbul Barosundan avukat
verilmesini arz ederim. “Aç bırakma” tehtidi savurup her gittiğim iş yerinde tehtid
edilmeme ve iftiraya uğramama neden oldukları için, çalışmamı ve iş bulmamı
engelledikleri için sanıklardan tazminat talep ediyorum. Tazminat miktarını bilirkişinin
tespit etmesini arz ederim. Eğitimime zarar verdikleri için üniversiteden yaklaşık 12
sene geç mezun oldum. Bu süre içinde sistematik olarak baskı ve tehtid altında
SAYFA : 338 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
yaşadım, hakaret ve iftiraya uğradım. Mezun olduktan sonra çalışmamı engellediler,
özel ve profesyonel hayatıma iftira atan İEM’nde görevli polis memurlarından ve
devamında haklarımı gasp eden adliye çalışanlarından tazminat talep ediyorum.
Yapacağınız soruşturmanın sonuna kadar beslenme, barınma, ulaşım ve iş bulmam
için bana terör maduru sıfatıyla sosyal yardım verilmesini arz ederim.
Sanıklar ikamet ettiğim adreste yazı yazamayacak rahatsız ettikleri için son üç günü
Kadıköy Bağdat Otel’de geçirdim. Oradaki çalışanlar beni sözlü olarak taciz etti,
odamda iken rahatsız etti ve sataşmalara cevap verip kavga etmem için kışkırttılar.
Yapmış olduğum başvurular için gereken kantıları toplamamı ve üst kurumlara
başvurmamı engellemeyi hedefleyen sanıklar beni kendi evimde ve yemek yediğim
her yerde (İstanbul Simit Saraylarının , Hacıoğlu Lahmacun’un tüm şubelerinde,
Burgerking şubelerinde, otellerde ve hatta her markette tehtid ve taciz ediyorlar,
hakaretler ile kışkırtıp tutuklanmama neden olacak tepkiler vermeye zorluyorlar ve
bunlar kesintisiz olarak günün 24 saati ve her mekânda devam ettiği için dayanılmaz
oluyor, bazen sert tepkiler vermek zorunda kalıyorum. Karakollar şikâyetlerimi
dikkate almayıp savcılıklara gönderiyorlar, adliyelerde tehtid ve taciz edilerek
eksiksiz ifade vermemi engelliyorlar. Şikâyet dilekçelerini yazarken de taciz edildiğim
için yanlış ve eksik ifadeler oluyor başvurularımda kullandığım şikâyet
dilekçelerinde. Beni uzun süre cinsel ve siyasi tacizlerle yıpratarak savsaklayan
sanıklar ( İEM’ne şikâyet etmiş olduğum sanıklar hakkındaki ihbarların orijinal
metinlerini ve tarihlerini resmi internet sitem www.cevatcaliskan.com ‘da yayınladım)
davacı olma hakkımı gasp ettiler, takipsizlik verilmesine sebep oldukları gibi bu
suçları için görevli Cumhuriyet Savcılarını da kışkırtıp destek aldılar, adiye savcılık
kalemleri de bu suça iştirak etti.
Suçladığım karakolların, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şubelerin, kamu ve özel
kuruluşlarının, adliyelerin güvenlik kameralarındaki görüntülerinin kayıtlarını
kanıt olarak gösteriyorum.
Açılmış olan soruşturmaların savcılıktaki dosyalarında daha geniş bilgi ve
açıklamalar, belge ve kanıtlar bulunuyor. Bu belge ve kantıların bir kısmını
ekte gönderiyorum. Şikâyetçi ve davacıyım.
Saygılarımla,
Altmışlar Sitesi Tunca Apt. No: 20/A
Siteler Yolu Sokak Aydınevler Mahallesi T.C. Kimlik No:
Maltepe / İstanbul 15055262556
SAYFA : 339 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
0 537 057 68 68 ( 0 539 576 03 35) , [email protected] , www.cevatcaliskan.com,
www.facebook.com/cevatali , www.facebook.com/djevatali
Ekler :
1. 1. Kanıtlar : Dijital kayıt depoları , 2 adet ( Birinin kapasitesi 500GB, diğerinin
kapasitesi 1TB ) . Bu dijital kayıt depolarında :
Son 5 sene içindeki özel, profesyonel ve sağlık durumumla ( vücut ağırlığımındaki
değişikliği tespit için yarıçıplak , şahsi kayıtlar) ilgili video ve fotoğraflar.
Suçlamalarımda yer alan sanıklar için son derece somut , hatta olağanüstü
derecede ayrıntılı bilgi sunan kayıtlar. İşverenlerim ve iş yerleri ile ilgili görüntüler.
İlgili birim bu kanıtları incelerse çok önemli istihbarata ulaşabilir..
Çalışmış olduğum firmalardaki çalışmalarım, o firmalardaki yasadışı işlerin dijital
kayıtları ve belgelerin dijital görüntüleri, ihbar sayılacak videolar ve fotoğraflar. Daha
ayrıntılı açıklama için ifademin görevli şube tarafından alınmasını arz ederim çünkü
bu bilgileri gelişigüzel şekilde kopyalanmış ve karışık şekilde bulunuyor, şahsen bilgi
ve tarifler vermem gerekiyor.
Beni taciz eden şahısların ve taciz edildiğim mekânların ( kafeler, lokantalar,
otobüsler, metrolar, tramvaylar, vapurlar, ..v.b.) eşgallerini ortaya koyan video ve
fotoğraflar.
Mühendislik çalışmalarım ve eğitim için kullanmış olduğum kopye lisanssız
yazılımlar, eğitim videoları ve yazılar. İşverenler, takibi yazılım firmalarının
şikâyetine bağlı olduğu için ve bu yazılım şirketlerinin şikâyetçi olmadığını
varsayarak kopye yazılım kullanıyordurlar. Beni zor durumlarda bırakarak hayatım
ve hukuki ehliyetim tehlikede olduğu için bu suçu üstlenmeye zorladılar. Kanıt adı
altında beni başka işyerlerinde çalıştırıp vakalar ayarlayarak dolandırdılar,
“kendilerine kanıt” adı altında haklarımı gasp ettiler. Bana kademeli olarak bir iş
yerinden çıkıp diğerinde daha çok kopye yazılım kullandırttılar. Can güvenliğim
olmadığı için ve İEM’ne bağlı polis memurları kendileri ile ilgili açılmış
soruşturmalada soruşturma dolandırıcılığı yaparak hayatımı tehlikeye sokmuş
oldukları için karşı çıkamadım, komik rakamlar karşılığında çalışarak hayatta
kalmaya çalıştım. BİMER’e yapmış olduğum başvurular sonucunda İçişleri Bakanlığı
soruşturmalar açmış, bu soruşturmalar sanık ilçe emniyet müdürlüklerinin
kendilerine ve suçlamış olduğum İEM şubelerine gönderilmişti. Kendileri hakkında
soruşturma yaparak suçlamalarımı soyut bulmuştular . Ben şahsen başvurarak
ayrıntılı bilgi, tarif ve hatta kanıt sunmuştum, vermek istediğim bilgi ve kanıtları
ısrarla almadılar. Yapmış olduğum tüm ihbarları resmi internet sitem
www.cevatcaliskan.com ‘da yayınlayarak İEM’nün taraflı ve taraf olduğunu
açıkladım.
SAYFA : 340 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Özel hayatım ve zevklerimle ilgili sanatsal ve siyasi kayıtlar, siyasi çalışmalarım
hakkında kanıtlar, ayrıntılı sanal dünya siyasi çalışmalarım ve siyasi grupları bana
düşman eden (anayasal düzen taraftarı Atatürkçü, sağ sol kavgasını, sömürüyü ve
dinci istismarı red eden ve bölücü değil, barışçı , yapıcı , sağ duyulu ve ütopyaları
komik bulan, Atatürk ilkelerini altı oku birbirine düşman etmeden veya birbirinden
ayırmadan savunan ) yazılarım ve çalışmalarım. Önemli siyasi şahsiyetler ile ilgili
iletişim bilgilerim de mevcut bu kayıtlarda. Ancak bu kayıtlar gelişigüz şekilde
kopyalanmış , maddi imkânlarım ve zamanım tükendiği için düzenleme fırsatım
olmadı.
1. 2. Sanık iem birimlerinin iletişim bilgileri:
Gülsuyu Polis Merkezi
Adres: Esenkent Mah. Nadire Cad. Ege Sok. No:1
Gülsuyu, Maltepe, İstanbul - Asya
40.9248 29.162947 Tel: +90 216 376 58 77, +90 216 427 73 70
İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adres: Bağlarbaşı Mh., 34844 Maltepe/İstanbul
Telefon:(0216) 458 5200
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Hırka-i Şerif Mahallesi No:58
Fatih / İSTANBUL
Sultangazi Kaymakamlığı
Adres: Cebeci Mahallesi 2467 Sokak No: 1 K: 3 Cebeci 2. Ek Hizmet Binası
Sultangazi / İSTANBUL
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adres : Cebeci Caddesi. 2467 Sok. No:2 Sultangazi/İSTANBUL
Telefon : 0212 476 76 14 , Fax: 0212 476 26 61
SAYFA : 341 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Maltepe Kaymakamlığı
Adres : Cevizli Mah. Orhangazi Caddesi No: 8 Maltepe / İstanbul
(Orhangazi Lisesi Karşısı).
Telefonlar: 0 216 441 76 76
Faks : 0 216 441 56 66
e-posta: [email protected]
Maltepe Kaymakamlığı
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖNDERDİĞİM MESAJ

İLT: Yüzünüze türüküyorum
TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi İşlemler ŞB MD ([email protected])
12.12.2013
Kime: [email protected]
Bilgi: [email protected]
Kimden:
TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi İşlemler ŞB MD
([email protected]) Bu iletiyi şu anki
konumuna taşıdınız.
Gönderme
tarihi:
12 Aralık 2013 Perşembe 10:10:13
Kime:
[email protected] ([email protected])
Bilgi:
[email protected] ([email protected])
SAYFA : 342 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Cevat ÇALIŞKAN'a ait e-posta konusu nedeniyle iletilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim. ________________________________
Kimden: Iller Idaresi Gönderildi: 12 Aralık 2013 Perşembe 09:46 Kime:
TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi İşlemler ŞB MD Konu: İLT: Yüzünüze
türüküyorum ________________________________
Kimden: Cevat ÇALIŞKAN İnş. Müh. 85497 [[email protected]]
Gönderildi: 11 Aralık 2013 Çarşamba 09:34 Kime: Mustesarlik;
gsekreter; Ozel Kalem; Iller Idaresi; Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü; Kontrolorler; Kihbi; Dernekler Dairesi Baskanligi; Diab;
teftis; sgb; Hukuk Musavirligi; Basin; Bakanlik Musavirligi; Arastirma
Etutler Merkezi; İç Denetim Birimi Başkanlığı; Personel; İçişleri
Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı; Idari Mali Isler; Bilgi Islem;
kefalet; Emniyet Genel Müdürlüğü Konu: Yüzünüze türüküyorum
Cevat Çalışkan İnşaat Mühendisi Cebeci Mahallesi 2540 Sokak No: 18
D:2 Sultangazi İstanbul 0 537 057 68 68 [email protected]
www.cevatcaliskan.com ve www.cevatcaliskan.net ( Türkiye
Cumhuriyeti güvenlik kuvvetlerinin şerefsiz rüşvetçi ve tazminat
vermemek için adam öldüren, işkence yapan ve siyasi kavga süsü
vererek adam harcayan yankesici çingene olduklarını anlatan resmi
internet sitelerim. 30 bin kişiden fazla bu siteleri ziyaret ederek
kanıtlarıyla sizin şerefsizliğinizi gördü) Bakanlığınızdan davacı ve
şikâyetçiyim Dava açma hürriyetimi gasp ettiniz ve personel şubenin
açmış olduğu soruşturmalarda Size cevap olarak ASELSAN'a vermiş
olduğum ve durdurulması imkânsız olduğu ASELSAN uzmanlarınca
doğrulanmış olan, jammerı komik ve yüzde yüz etkisiz, hatta jammer
kullanmayı tehlikeli kılan ve bazı başka terörist saldırı yöntemlerini
internette yayarak verdim. Artık sabotaj ve bombalama eylemleri
durdurulamaz, eylemciler yakalanamaz duruma geldi. Temiz toplum
temiz bireylerden oluşur, siyasi görüş önemli değil. Şeriat da olsa,
komünizm de olsa, monarşi de olsa, Cumhuriyet de olsa şerefli devlet
memurları arıyor vatandaş.
İSTANBUL'DA KIŞLALAR BİLE
KAHPE AH KAH PE AKP'NİN UŞAĞI
Şikâyetim Sabit : T.C. İstanbul Adliyeleri Terörist
Adliye terörüne cevap tüm adliyelerin güvenliğini yok edecek ve
ASELSAN'a onaylatmış olduğum durdurulması imkânsız terörist saldırı
tekniklerinin tasarımlarını tüm ülkeye internet yoluyla yaymam.
www.cevatcaliskan.net -----> İnternet sitesinde ve ekte gönderdiğim
evrakta savcıların tüm şerefsizliklerini okuyabilirsiniz. T.C. İstanbul
SAYFA : 343 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Adliyeleri şerefsiz dolandırıcı ve terörist.
E-posta şifrelerim çalınmış, yeni kurtardım e-posta hesaplarımı. Bu adresten gelen
herhangi bir yalanlama mesajını kabul etmeyiniz.
Cevat Çalışkan
İnşaat Mühendisi
Siyasi gruplarda görevli işverenlerimi beni suça zorladıkları için ihbar ettim.
Onlardan şikâyetçi oldum. Ancak aralarında başbakanımızın arkadaşı olan
Ferit Rızvanoğlu da vardı. Kendisine şahsen rapor veren bir inşaat mühendisi
olarak çok sayıda kamu ihalesinin gerçek sahibi olduğunu ve bu ihalelerinin
kârının maliyetinini üç katı olduğunu biliyordum. Fema İnşaat ve Tic. A.Ş. ,
Ankas.., İntes Grup... ve daha çok sayıda paravan şirketin gerçek sahibi Ferit
Rızvanoğlu ve onun Maltepe, Sultangazi, Beylikdüzü ilçelerindeki AKP belediyeleri,
savcılıklar ve adliyeler iki yıl boyunca terör uyguladı.
İkamet ettiğim adreslerde kesintisiz olarak taciz ederek ve sarkıntılı yaparak
(cinsel ve cinsel olmayan sarkıntılık) kesintisiz olarak, 10 dakika bile rahat
bırakmadan
sözlü şiddet ile terör uyguladılar. Akbank, Garanti Bankası ve HSBC şubelerinde
beni tehtid ettiler, sarkıntılık+iftira+taciz+tehtid şeklinde topluca ruh sağlığımı
bozmaya çalıştılar. Ama önce beni büyük bir borç yükünün altına soktular.
Irkçı Türk düşmanı tehtidler ve hakaretler savurdular, Türk'ü
azınlıkların linç etmesi şeklinde bir sağcı kürtçülük ve solcu kürtçülük propagandası
yaptılar, beni ırkçı ilân edip lazların da saldırmasını sağladılar. Aslında hepsi
AKP tabanından ve değişik şekillerde vuran saldırganlar idi. Tüm toplu taşıma
vasıtalarında, otellerde, yemek yediğim ve gittiğim her yerde sapık bir AKP kitlesi
ve kürtçü CHP sapıkları sapıkça tüketiyor sinirlerimi, gittiğim yerler belli ve her
gittiğim yerde sarkıntılık+iftira+taciz+itham şeklinde bana işkence yapıyorlar.
Tüm paramı tükettiler. Çok saygın ve pahalı yerlere gitsem de kurtulamadım.
5 dakika nefes almama izin vermediler. Savcılar
kalpazanlık+savsaklama+soruşturma
dolandırıcılığı ile beni savunmasız bıraktılar. Kesintisiz tehtid ve taciz uygulayarak
ağır ceza mahkemesine başvurumu geciktirdiler. Yazdığım metinleri okuyamadım
bile, doğru dürüst ne yazdığımı bilmeden verdim dilekçemi çünkü param ve
dayanma gücüm tükenmişti. Adliyedeki başvurumu çalıp beni 2 gün sonra ikamet
ettiğim adresten yasadışı bir tutuklama ile kaçırıp beni tehtid edecekleri bir
yere kapattılar ve 1 ay kesintisiz tehtid ve tehtide bağlı olarak kendi
yalan iddialarını kabul ettirme çalışmasına girdiler. Çok sayıda yalan konuşma,
sürekli tehtid ve sürekli eksilen tarifler, daha az konuşarak eksik anlatımlar.
Dolandırıcılık için video görüntüleri ve iftira sahneler ayarladılar. Dava dilekçesini
çalanları dava edince evrak gayriresmi bir yolla Anadolu adliyesine gönderildi,
şikâyet işlemi sırasında telefonla aradılar. Evrak kaçırılmıştı. İşleme koydular,
ancak kanıt olan bazı evrakları usulsüz şekilde başka yerlere sevk ettiler,
dava dosyasının gücünü yok ettiler.
T.C. 3. Ağır Ceza Mahkemesi değişik iş kararı verdi
SAYFA : 344 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
ancak ben bu kararı şerefsiz bir T.C. Devleti AKP iktidarı dolandırıcılığı olarak
görüyorum ve bu kararı affetmeyeceğim.
BİMER’e yaptığınız başvurunuz hakkında
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI ([email protected])
20.12.2013
Kime: [email protected]
Kimden:
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI
([email protected]) Bu iletiyi şu anki
konumuna taşıdınız.
Gönderme
tarihi:
20 Aralık 2013 Cuma 11:19:08
Kime:
[email protected]
T.C. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Sayı: 2013/1396
20/12/2013 CEVAT ÇALIŞKAN Başbakanlık İletişim Merkezi Başkanlığına
göndermiş olduğunuz ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönlendirilen 19/12/2013
tarih ve 1075996 sayılı başvurunuz şikayetiniz doğrultusunda gereğinin takdir ve
ifası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Suçüstü Bürosuna
yönlendirilmiş olup, takibini bizzat oradan yapabileceğiniz gibi soruşturma
sonucundan ayrıca yasa gereği tarafınıza bilgi verilecektir. Bilgilerinize rica olunur.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu
BİMER’e yaptığınız başvurunuz hakkında
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI ([email protected])
10:48
SAYFA : 345 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Kime: [email protected]
Kimden:
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI
([email protected])
Gönderme
tarihi:
18 Aralık 2013 Çarşamba 10:48:43
Kime:
[email protected]
T.C. İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı: 2013/1396
18/12/2013
SAYIN CEVAT ÇALIŞKAN
Başbakanlık İletişim Merkezi Başkanlığına göndermiş olduğunuz
ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönlendirilen 13/12/2013 tarih ve
1056199 sayılı başvurunuz şikayetiniz doğrultusunda gereğinin
takdir ve ifası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Müracaat ve Suçüstü Bürosuna yönlendirilmiş olup, takibini bizzat
oradan yapabileceğiniz gibi soruşturma sonucundan ayrıca yasa
gereği tarafınıza bilgi verilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu
BİMER’e yaptığınız başvurunuz hakkında
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI ([email protected])
09.12.2013
Kime: [email protected]
SAYFA : 346 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Kimden:
ISTANBUL ANADOLU C.BASSAVCILIGI
([email protected]) Bu iletiyi şu anki
konumuna taşıdınız.
Gönderme
tarihi:
09 Aralık 2013 Pazartesi 13:31:47
Kime:
[email protected]
T.C. İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sayı: 2013/1396
09/12/2013
SAYIN CEVAT ÇALIŞKAN
Başbakanlık İletişim Merkezi Başkanlığına göndermiş olduğunuz
ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönlendirilen 04/12/2013 tarih ve
1025300 sayılı başvurunuz şikayetiniz doğrultusunda gereğinin
takdir ve ifası için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Müracaat ve Suçüstü Bürosuna yönlendirilmiş olup, takibini bizzat
oradan yapabileceğiniz gibi soruşturma sonucundan ayrıca yasa
gereği tarafınıza bilgi verilecektir.
Bilgilerinize rica olunur.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu
SAYFA : 347 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
SAYFA : 348 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
9 ARALIK 2013 TARİHİNDE KANIT VE BİLGİLERİ VERMİŞ OLSAM DA
SAVSAKLAMA ŞEKLİNDE KALPAZANLIK YAPIYORLAR ÇÜNKÜ ADLİYENİN
KENDİ PERSONELİ SANIK, YANİ SUÇLUNUN ELİNE VERDİM SUÇLAMALARI,
HAPİSE GİRME KORKUSUYLA İŞLEME KOYMUYOR VEYA EVRAKI ÇALDI
NAMUSSUZLAR. SAVCI ONAYI İLE ALINDI EVRAK AMA SANIK MEMURLAR G.T
KORKUSUNDAN, İŞLEME KOYMUŞ OLMALARINA RAĞMEN, BAŞKA PARALEL
BİR İŞLEM İLE G.TÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR. ŞURADA BURADA VAKA
OLDU, POLİS TUTUKLADI GÖTÜRDÜ, BİLMEM KİM KARAR ÇIKARDI, O
YÜZDEN ELİMDE BULUNAN VE BANA HAPİS GETİRECEK BELGEYİ GEÇ
İŞLEME KOYDUM AMA BAŞKASI BENİM G.TÜMÜ KURTARDI ŞEKLİNDE İŞLEM
YAPIYORLAR. BU NEDENLE OTOBÜS, METROBÜS, LOKANTA, KAFE V.B.
YERLERDE "ÖDÜL ALACAĞIZ, MİLYONERLER BİZİ ZENGİN EDECEK"
DÜŞÜNCESİYLE ÇAKTIRMADAN LAF ATAN, ANASINA BİRKAÇ BİN LİRA İÇİN
SÖVDÜREN KÖPEKLER VAR.
Para kazanmamı engelledikleri için anne ve babamın evinde kalıyorum, anne ve
babamdan davacı ve şikâyetçiyim. Anne ve babam komşularla birlikte bazen akıl
almaz lâflar ve hakaretler, bazen sapık konuşmalarla beni çileden çıkarıyorlar.
Konuşma ve tacizleri, sarkıntılıkları 7/24 ve 3 dakika durmadan devam ediyor,
küfürlü tepkiler veriyorum. Hiç bir şekilde bir şey okumama, mesleğimi icra etmeme
izin vermiyorlar. Beni imzasını satarak zengin olmuş geri zekâlılar ile aynı düzeyde
göstermek, üç kuruşluk dolandırıcı kıro bölücüsü Sultangazi CHP'nin imajını
kurtarmaya çalışıyorlar. Haklarında soruşturma açtırmış olduğum polisler ifademe
başvurmadan yalan soruşturma ile kendi kendilerini namuslu yazmış, benim bir
şekilde bu duruma karşı çıkmamdan ve onları hapishane kuşu yapmamdan
korkuyorlar.
Çare arıyorum, küfür etti diye tımarhaneye kapatacağız diyorlar. Annem adam
yaralama davasında şerefsiz yalancı şahit Şenol Erdağı'nın yanında çalışan babam
yüzünden, sonradan şerefsiz münafık Harun Hasan Öge'nin binasında çalışmış
olduğu için sapık tehtid ve hakaretler ile beni kesintisiz olarak kışkırttı. Bu nitelikli
dolandırıcı ve şerefsiz eşkıyalar anasına küfür etme cezası veriyoruz şeklinde
hareket eden pislik, ancak benim anam yok ve ana muhabbetine, küfür etti
muhabettine dayalı olarak bana zarar verenlerin (sivil, polis, memur..) hepsinin
anasını belleyeceğim. Sevsinler anaya sövme davasını, hepsi anası zikilecek
adamlar. Burada işkenceden farkı yok bunun, Ah Kah Pe polisleri bu işkenceyi bana
yaptırıyor, çok ayrıntılı bilgiye sahip polis ama bu işkenceyi durdurmak işine
gelmiyor. Böylece Ah Kah Pe için şeriat reklâmı oluyor. Tek bildiğim şey "kimin
gerçek Müslüman olduğunu sadece Allah bilir, insanın içini Allah'tan başkası
bilemez" ve çok gördüm her türlüğü puştluğu yapıp da dalga geçen, p.ç gibi eğlenen
ama muhterem cemaatçi gibi davrananları.
KALABALIK BİR DÜŞMAN LİSTEM VAR
SAYFA : 349 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
www.cevatcaliskan.net Cevat Çalışkan İnşaat Müh.’nin profesyonel internet sitesi – 6 Şubat 2014
Düşman listesinde başta bankalar var. HSBC, Akbank, Garanti Bankası
Garanti Bankası'nın Eureko sigortasından poliçe almıştım. Bana diğer bankalardan
da sigorta poliçeleri gönderdiler. Saldırıya uğrayan e-posta adresimden
gönderdikleri poliçeler silinmiş. Tarihler ve şartlar yok ortada. Dolandırıcı
işverenlerimle anlaşıp çok yerde dijital ve sanal kayıtlarıma saldırdılar. Yani ne
internette, ne de dijital disk ve dosyalarımda çalınmamış bilgi kalmadı. Şerefsizlere
paralar yedirerek beni çalışamayacak durumda tutmak için inanılmaz işkenceler
yaptılar, günün 24 saati uykusuz ve yorgun bıraktılar, kiraladıkları itler karılarına
cinsel konuşmalar yaptırarak ve önceden dırdırla kafamı uyuşturarak rahatlamaya
zorlamak suretiyle mastürbasyona zorladılar. Beni rahat bıraktıkları zaman öyle bir
şey yapmadım, tecavüzden farkı yok. Bu ülkenin bankalarından sigorta tazminatı
talep ettiğin zaman ya da öyle bir hakkın olduğu zaman birkaç üç kuruşluk o.ospu
çocuğu kiralıyorlar ve seni primlerini ödeyemeyecek, hatta bankanın kapısına
gelemeyecek kadar zor durumlara sokuyorlar. Üç bankadan da şu ya da bu şekilde
paramın bol olduğu dönemlerde sigortalar yaptırmış olduğumu biliyorum. Ama zaten
beni bu hale getiren düşmanlarım arasında bankalar da var. Üç banka da terör
davasında sanık.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=i9tDNQuJfCI&w=840&h=630]
SAYFA : 350 / 350
COPYRIGHT CEVAT ÇALIŞKAN 2014©. TÜM HAKLARI SAKLIDIR . CEVAT ÇALIŞKAN İNŞAAT
MÜHENDİSİ
Download

Bu internet sitesindeki tüm teknolojik ve sanatsal