Örnek 4.9
Hesap yükü Nd = 250 ton olan şekildeki kolonda boyuna donatı oranı mint
= 0,010 seçildiğine göre, kesiti boyutlandırıp donatınız. Malzeme C16, S220.
(Tasarımın ön tasarım aşamasında olduğu düşünülecek ve min e şartı dikkate
alınmayacaktır. Ayrıca, kolonun deprem bölgesinde olmadığı varsayılacaktır.)
N  Ac 0,85. f cd   t . f yd 
Ac  20 x 20  4 x 20.c  400  80.c
250  Ac 0,85 x0,110  0,010 x1,910 
Ac  2220 cm 2
2220  400  80.c  c  22,75 cm  c  23 cm
Ast   t . Ac  0,010 x 2220  22,20 cm 2
[ Deprem bölgesinde olsaydı, Ast hesabında
400  80 x23  2240 cm2 lik kesit alınırdı.]
Seçilen donatı:
816  414
8x2,01  4x1,54  22,24 cm 
2
2 x 8 / 16
etriye
Download

2014-2015 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı