S200 - S220 TR
Rev.002
04/2014
2013
97050618
TR
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
INDEKS
1. Genel uyarılar.................................................................... 4
1.1.Semboller............................................................................4
1.2.
Öngörülen kullanım ve kullanım şekli................................. 4
1.2.1. Sınıflandırma ve dayanak yönetmelikler............................. 5
1.2.2. Çevre şartları....................................................................... 5
1.2.2.1. Çevre şartları....................................................................... 5
1.2.3. Garant.................................................................................5
1.2.4. Cihazın kullanım süresi bitiminde elden çıkarılması........... 5
1.3.
Güvenlik uyarıları................................................................ 6
1.4.
Temizlik ve dezenfeksiyon.................................................. 7
1.5. Sterilizasyon........................................................................ 8
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Cihazların tanımı............................................................... 9
Tanıtıcı levhalar .................................................................. 9
Dental üniteler................................................................... 10
Koltuk................................................................................13
S200 CART, S220 TR CART ve S220 TR SINGLE CART
modelleri için uyarılar........................................................ 13
3. 3.1.
Operasyon ünitesinin açılması...................................... 14
Konfigürasyonun tersten dizilişi (sol elini kullanan operatörler
için).......................................................................................... 15
4.
4.1.
4.2.
4.3. 4.4.
Koltuğun çalıştırılması.................................................... 15
Emniyet sistemleri............................................................. 16
Acil durum sistemleri......................................................... 17
Ayarlanabilir kafalık........................................................... 17
Hareketli kol (opsiyonel).................................................... 18
5.
5.1. 5.1.1.
Doktor masasının çalıştırılması..................................... 19
Doktor konsolu.................................................................. 22
Koltuğun “Suyla Çalkalama Pozisyonu”nun ve “Otomatik
Geri Dönüş”ün ayarlanması.............................................. 24
5.1.2. Programlanabilir koltuğun 4 konum ayarı......................... 24
5.1.3. Acil durum butonu............................................................. 24
5.2.
Ayaklı kumanda (pedal).................................................... 25
5.2.1. “Multifonksiyon” ayaklı kumanda....................................... 25
5.2.2. “Basınçlı” ayaklı kumanda ................................................ 27
5.2.3. "Power Pedal" ayaklı kumandası...................................... 28
5.2.4. KABLOSUZ versiyonda ayakla kontrol............................. 30
5.3.
Enjektör.............................................................................32
5.4.
Türbin................................................................................33
5.5.
Elektrikli mikro motor......................................................... 34
5.6
Tartar Kazıyıcısı................................................................ 36
5.7. T LED Polimer Lamba....................................................... 38
5.8.
C-U2 ve C-U2 PRO ağız içi kamera................................. 41
5.8.1. OSD (On Screen Display) Kontrol Paneli......................... 44
5.9. ZEN-Xi entegre sensörü................................................... 45
6. 6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7. 6.8. 6.9. Asistan masasının çalıştırılması.................................... 46
Asistan masasının konsolu............................................... 47
Asistan masasındaki enjektör........................................... 48
Asistan masasındaki T LED polimer lamba...................... 48
Asistan masasındaki ağız içi kamera................................ 48
Aspirasyon tüpleri............................................................. 49
Asistan masasındaki tabla taşıyıcısının tepsisi .................49
Hidrolik tükürük çekme cihaz............................................ 50
Asistan masası türbini....................................................... 50
Asistan masası detartaratörü............................................ 50
6.10.
Asistan masası elektrikli miktromotor................................ 50
7.
7.1.
7.2.
7.2.1. 7.2.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6. Su ünitesinin çalıştırılması............................................. 51
Lavabo ve bardağın doldurulması..................................... 51
SANASPRAY /S Sistemi................................................... 54
Manuel SANASPRAY Sistemi........................................... 55
Oksijenli su ile dezenfeksiyon döngüsü............................ 56
WHE: sürekli dezenfeksiyon tesisatına sahip EN 1717
normundaki su giriş ünitesi............................................... 57
BIOSTER /S Dezenfeksiyon Sistemi ............................... 59
I.W.F.C. Sistemi (Integrated Water Flushing Cycle)......... 60
A.C.V.S. Sistemi (Automatic Cleaning Vacuum System).62
8.Aksesuarlar.....................................................................63
8.1.
Operasyon lambası .......................................................... 63
8.1.1. VENUS PLUS -L modeli operasyon lambası .................. 63
8.1.2. VENUS e modeli operatör lambası ................................. 65
8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
Lamba direğine bağlı monitör........................................... 67
9.
9.1.
9.2. 9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
Bakım...............................................................................68
Cihazların bakımı.............................................................. 68
Deponun boşaltılması (S200 Cart hariç)........................... 68
Cerrahi aspirasyon filtrelerinin temizliği............................ 69
Cerrahi aspirasyon............................................................ 69
CATTANI cerrahi separatör............................................... 70
Türbin hava dönüş filtresinin temizliği............................... 71
CATTANI yerçekimli amalgam SEPARATÖRÜ................. 71
METASYS amalgam separatörü....................................... 71
DÜRR amalgam separatörü.............................................. 71
Model koltuk......................................................................71
10.
Konsol ekranı üzerindeki hata mesajları (sadece LCD
ekranlı konsol).................................................................72
Panoramik filmlere uyumlu negatoskop............................ 67
Hava/su/230V hızlı bağlantıları......................................... 67
İlave alet tepsisi tableti...................................................... 67
11. Teknik veriler...................................................................73
S200 CONTINENTAL modelinin boyutsal özellikleri......... 74
S200 INTERNATIONAL modelinin boyutsal özellikleri...... 75
S200 CART modelinin boyutsal özellikleri........................ 76
S220 TR CONTINENTAL / S220 TR J CONTINENTAL modelinin boyutsal özellikleri ................................................ 77
11.5. S220 TR INTERNATIONAL / S220 TR J INTERNATIONAL
modelinin boyutsal özellikleri............................................ 78
11.6. S220 TR SIDE DELIVERY / S220 TR J SIDE DELIVERY
modelinin boyutsal özellikleri............................................ 79
11.7. S220 TR CART / S220 TR J CART modelinin boyutsal özellikleri..................................................................................80
11.8. S220 TR SINGLE CART / S220 TR J SINGLE CART modelinin boyutsal özellikleri..................................................... 81
11.9. S220 TR TEK SU ÜNİTESİ / S220 TR J TEK SU ÜNİTESİ
modelinin boyutsal özellikleri............................................ 82
11.10. S220 TR CONTINENTAL HYBRID modelinin boyutsal özellikleri..................................................................................83
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12. Operasyon ünitesi genel bakım şeması........................ 84
TR
LI
3
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
1. Genel uyarılar
• Bu talimatlar S200 serisi ve S220 TR serisi diş ünitlerinin nasıl doğru şekilde kullanılacağını açıklamaktadır.
Cihazı kullanmadan önce, bu el kitapçığını dikkatli bir şekilde okumanız tavsiye edilir.
• Bu talimatlar, mümkün olan tüm aksesuarlara sahip olan çalışma üniteleri ile ilgili açıklama sunmaktadır, bu nedenle tüm paragraflar satın alınan
cihaza uygulanamaz.
•CEFLA SC CEFLA DENTAL GROUP tarafından yazılı izin verilmeden bu yayının herhangi bir şekilde (elektronik, mekanik, fotokopi yoluyla, çeviri
veya diğer araçlarla) çoğaltılması, bilgisayar hafızasına alınması ve yayınlanması yasaktır.
•Bu yayın içerisinde bulunan bilgiler, teknik özellikler, görseller bağlayıcı unsur teşkil etmezler. Üretici CEFLA SC-CEFLA DENTAL GROUP şirketi,
işbu talimatları değiştirmeksizin değişiklik ve düzeltmelerde bulunma hakkını saklı tutar.
•Üretici firma, kendi ürünleri için sabit bir iyileştirme politikası takip etmektedir, böylelikle bu el kitapçığı içerisinde bulunan bazı talimatlar, özellikler ve
görseller satın alınan üründen az da olsa farklı olabilmektedir. Üretici, ayrıca önceden haber vermeksizin bu el kitapçığında herhangi bir değişiklikte
bulunma hakkını saklı tutar.
•İşbu el kitapçığının orijinal metni, İtalyancadır.
•Bu cihaz, sıvıların içeri çekilmesine karşı bir sistemle donatılmıştır.
1.1. Semboller
Kullanılan sembollerin anlamları:
1) Doğrudan ve dolaylı bağlantılara karşı koruma tipi: Sınıf I.
Doğrudan ve dolaylı bağlantılara karşı koruma derecesi: Tip B.
2) DİKKAT!
Talimatlar yerine getirilmediği takdirde, cihazın arızalanmasına neden
olabilecek veya kullanıcıya ve/veya hastaya zarar verebilecek durumlar
oluşabileceğini göstermektedir.
3) İŞLEYİŞ TALİMATLARI :
Cihazın bu kısmını kullanmadan önce kullanma kılavuzunun gözden
geçirilmesi gereklidir.
4) NOT:
Kullanıcı ve/veya teknik destek personeli için önemli bilgilere işaret
etmektedir.
5) Koruyucu topraklama bağlantısı.
6) Dalgalı akım.
7) Otoklav’da (sterilizatör) sterilize edilebilen parça.
8) Açık cihaz
9) Kapalı cihaz
10) Açık (cihazın bir kısmı).
11) Kapalı (cihazın bir kısmı).
12) Cihaz, CEE 93/42 (ve sonraki değişiklikler) yönergesi tarafından
belirlenen gereklere uygundur (Sınıf IIa’deki cihazlar).
13) Cihaz, CEE 93/42 (ve sonraki değişiklikler) yönergesi tarafından
belirlenen gereklere uygundur (Sınıf I’deki cihazlar).
14) 2002/95/ EC, 2002/96/ EC ve 2003/108/ EC Yönergeleri uyarınca elden
çıkarma işlemi için sembol (yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir).
15) “Dikkat biyolojik tehlike”.
Sıvılar, enfekte biyolojik katmanlar ile temastan doğan olası enfeksiyon
riskleri belirtisi verir.
16) Üretici firma.
17) Cihazın üretim ayı ve yılı.
18) Cihazın seri numarası.
19) DVGW markası (İçilebilir suyun tedarikine ilişkin Kalite Markası).
20) Ürünün/ekipmanın tanımlama kodu.
21) ON /OFF komutu.
22)"Talimatlar kılavuzuna başvurunuz"
Güvenlik nedeniyle, cihazı kullanmadan önce talimatlar kılavuzuna
başvurulması gerektiğini belirtir.
23) İtmek yasaktır.
24) Ayağın ezilme tehlikesi.
25) Sınıf 2 Işık Kaynağına eşdeğer cihazdır.
26) Kalite İşareti c(MET)us (ABD ve KANADA) (sadece S200 serisi).
1.2. Öngörülen kullanım ve kullanım şekli
•­S200 serisi ve S220 TR serisi diş ünitleri diş tedavilerinde kullanılan Tıbbi Cihazlardır.
•­Doktor masası en fazla 6 aletle donatılabilir.
• Asistan masası, 2 adet aspirasyon kanülü ve 2 cihaz ile donatılabilmektedir.
• Bu cihaz, sadece uygun bir biçimde eğitilmiş personel (doktor ve sağlık hizmetlerinde çalışan personel) tarafından kullanılmalıdır.
•­Aralıklı yükler ile sürekli çalışma için öngörülen cihaz (verilen bölümlerdeki özel kısımların süreleri görülmektedir).
• Sürekli çalıştırılması öngörülmeyen cihaz (cihaz aksamının ilgili bölümlerdeki çalışma sürelerine bakınız)
• Cihazın çevre kirliliği yaratma derecesi 2 olarak belirlenmiştir.
• Aşırı gerilim kategorisi: II.
DİKKAT! ( Sadece Amerika ve Kanada pazarları için )
Dental donanım seti S200 ve ilgili aksesuarları diş tedavisi için olup diş hekimine dişçi sandalyesini ve tüm bağlı enstrümanları kontrol etmesi için bir
kullanıcı arayüzü verir. Sistem hava, su, vakumlama sistemleri ve elektrik sağlayarak diş hekiminin bir diş muayenesinde yapılan tüm hasta tedavi
prosedürlerini sezgisel bir şekilde kontrol etmesine olanak sağlar.
Federal yasa bu ekipmanın sadece diş hekimlerine satılması ile sınırlandırmıştır.
4
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
1.2.1. Sınıflandırma ve dayanak yönetmelikler
• TIBBİ CİHAZLARIN sınıflandırması
93/42/CEE (ve sonraki değişiklikler) Yönergesinin ek IX’da belirtilen kurallara göre cihazın sınıflandırılması: Sınıf Ila.
• ELEKTROMEDİKAL CİHAZLARIN sınıflandırması
Medikal cihazların güvenliği için EC 60601-1 normuna göre cihazın sınıflandırılması: Sınıf I - Tip B.
• İlgili yönetmelikler
S220 TR serisi operasyon üniteleri, su şebekesi emniyeti için kullanılan sistemler ile ilgili olan IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, IEC 60601-1-6 3.a Ed. 2010, IEC 62366 1.a Ed. - 2007, IEC 80601-2-60 1.a Ed. - 2012, IEC 60601-1-2 3.a Ed., ISO 6875 3.a Ed. - 2011, ISO 7494-1 2.a Ed. - 2011 ve EN1717
(tip AA ve AB) normlarına uygun olarak tasarlanmış cihazlardır.
•­AYGIT VE TELSİZ İLETİŞİM TERMİNALİ sınıflandırması (sadece ayakla kontrol edilen KABLOSUZ sürümü olması halinde)
99/05/CE Yönetmeliğinin 12.maddesi uyarınca aygıtın sınıflandırılması: Sınıf I.
1.2.2. Çevre şartları
Cihaz, aşağıdaki şartlara sahip ortamlarda kurulmalıdır:
• sıcaklık derecesi +10 - +40°C arasında;
• bağıl nem oranı (yoğuşmasız) %30 - 75 arasında;
• hava basıncı 700 - 1060 hPa arasında;
• İrtifa ≤ 3000 m;
• Cihaz girişindeki hava basıncı 6-8 Bar;
• Ekipmana girişteki su sertliği işlenmemiş içme suyu için 25 °f (fransız derecesi) veya 14 °d (alman derecesi)’nin üzerinde olmamalıdır, sertlik düzeyi daha
yüksek olan suların 15 ila 25 °f (fransız derecesi) veya 8,4 ila 14 °d (alman derecesi) sertliğe kadar yumuşatma işlemine tabi tutulması tavsiye edilir;
• Cihaz girişindeki su basıncı 3-5 Bar arası;
•Cihaz girişindeki su sıcaklık derecesi 25°C’den yüksek değil.
1.2.2.1. Çevre şartları
• Sıcaklık: -10 ile 70°C arası;
• Göreceli nem oranı: %10 ile 90 arası;
• Atmosfer basıncı 500 ile 1060 hPa arası.
1.2.3.Garant
Cefla sc – Cefla Dental Group, cihazların güvenirliği ve performansını garanti eder.
Garanti, aşağıdaki düzenlemelere göre koşullandırılmıştır:
•Garanti belgesinde aktarılan şartların yerine getirilmesi.
•Programlanan yıllık bakım işlemlerinin yerine getirilmesi.
•Cihaz, sadece bu kitapçıkta yazılan talimatlara göre kullanılmalıdır.
•Cihazın kurulumunun yapıldığı ortamın elektrik tesisatı, IEC 60364-7-710 normlarına (Tıbbi kullanıma tahsis edilen yerlerin elektrik tesisatlarına
ilişkin normlar) uygun olmalıdır.
•Cihaz, ilgili yönetmelikler uyarınca manyeto termik iki kutuplu bir düğme tarafından korunan 3x1,5 mm²’lik bir hat ile beslenmelidir (10A, 250 V,
bağlantılar arasında en az 3 mm’lik mesafe).
DİKKAT!
Üç iletkenin rengi (HAT, NÖTR ve TOPRAK), Normların gerektirdiği şekilde olmalıdır.
•Montaj, tamirat işlemleri, cihazın genişletilmesi, ayarlar ve cihaz kapaklarının açılmasını gerektiren genel anlamda tüm işlemler, sadece STERN
WEBER tarafından yetkilendirilmiş teknikerler tarafından gerçekleştirilmelidir.
1.2.4.Cihazın kullanım süresi bitiminde elden çıkarılması
Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılması ve aynı zamanda da çöplerin imha edilmesi ile ilgili 2002/95/ EC, 2002/96
EC ve 2003/108/ EC Yönetmelikleri uyarınca bu cihazların, ayrı olarak toplanarak, şehir atıkları gibi imha edilmemesi zorunlu hale getirilmiştir. Eşdeğer
tipte yeni bir cihaz alımında, kullanım süresi dolan cihaz elden çıkarılması için ikinci el satıcısına geri verilmelidir. Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve
yukarıda tanımlanan çöplerin diğer kazanım şekilleri ile ilgili olarak üretici firma özel Ulusal Mevzuatlar tarafından belirtilen işlemleri yerine getirmektedir.
Geri dönüşüme, işleme ve çevresel olarak bağdaşan elden çıkarma işlemine ayrılmış cihazın sonraki durumu için farklı kılınan uygun toplama işlemi, çevre
ve sağlık üzerinde olası olumsuz etkilerden kaçınmaya katkıda bulunmaktadır ve cihazı oluşturan malzemelerin geri dönüşümünü kolaylaştırmaktadır.
Cihaz üzerinde aktarılan çarpı işaretli çöp bidonu sembolü, kullanım süresi bitiminde ürünün diğer çöplerden ayrı olarak toplanması gerektiğini
göstermektedir.
DİKKAT!
Ürünün usulsüz olarak elden çıkarılması, özel Ulusal Mevzuatlar tarafından belirtilen yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
TR
LI
5
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
1.3. Güvenlik uyarıları
DİKKAT!
•Tüm cihazların kurulumu, aynı niteliktedir.
Dental üniteyi bir araya getiren koltuk tipine göre, “Teknik Veriler” paragrafında belirtilen özel kurulum DIMA’sına bakınız.
Cefla sc – Cefla Dental Group, işbu maddeye riayet edilmediği takdirde, nesnelere ve kişilere gelebilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk
kabul etmez.
•­Zemin koşulları:
Zemin koşulları (sürekli şekilde) DIN 1055 sayfa 3’te yer alan kurallar doğrultusunda yönetmeliğe uygun olmalıdır.
Diş kompleksinin 190 kg’lık bir hasta ile birlikteki ağırlığı, yaklaşık 350 kg/mq’ye eşittir.
• Üreticisinin izni alınmadan bu cihazda değişiklik yapılamaz.
Cihazın değiştirilmesi halinde, sürekli olarak güvenli çalışmasını sağlayacak inceleme ve testler yapılmalıdır.
•Üretici firma tarafından kullanılan parçalardan farklı olan başka parçalar ile parçaları veya elemanları yenisi ile değiştirerek, ürünü değiştirme işlemini
gerçekleştiren STERN WEBER tarafından yetkilendirilmemiş teknik eleman, üretici firmanın sorumluluğuna benzer bir sorumluluğu üstüne alır.
Cefla sc – Cefla Dental Group, işbu maddeye riayet edilmediği takdirde, nesnelere ve kişilere gelebilecek zararlardan dolayı herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
•Koltuk.
Koltuk üzerine alınan maksimum ağırlık, 190 kg’dır. Bu değerin üzerine çıkılmamalıdır.
•Tabla dayanaklarının yüzeyleri.
Aşağıda belirtilen maksimum değerlerin üzerine çıkılmamalıdır:
- Doktor masasına uygulanan tabla taşıyıcısı, tepsi üzerine alınan maksimum yük dağıtılmış olarak 2 Kg.
- Asistan masasına uygulanan tabla taşıyıcısı, tepsi üzerine alınan maksimum yük dağıtılmış olarak 1 Kg.
- yedek tabla taşıyıcı, tepsi üzerine alınan maksimum yük 3,5 kg. (negatoskopsuz) veya 2,5 kg. (negatoskop ile birlikte).
•Harici cihazlara bağlantılar.
Cihazın sadece CE markasının öngörüldüğü diğer cihazlara elektrik bağlantısı yapılabilir.
•Elektromanyetik titreşimler.
IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007 yönetmeliğine uygun olmayan elektrikli cihazların çalışma ortamında veya yakınlarında kullanılması, odontolojik ünitenin
yanlış çalışmasına neden olarak, elektromanyetik veya diğer doğal titreşimlere sebep olabilmektedir.
Bu durumlarda, bu cihazları kullanmadan önce odontolojik ünitenin beslemesini önceden çekmeniz tavsiye edilir.
•Frezlerin yenisi ile değiştirilmesi
Türbinleri ve başlıkları harekete geçirme sistemlerini, sadece frezler tamamen durduğu zaman çalıştırınız. Aksi halde, durdurma sistemi bozulur ve
frezler yaralanmalara neden olarak ayrılabilir. Sadece tam ayarlanmış çaplı asma ayaklı kaliteli frezleri kullanınız. Durdurma sisteminin durumunu
doğrulamak için, frezin cihaza sıkıca sıkıştırılmış olduğunu her gün çalışmaya başlamadan önce kontrol ediniz. Yanlış kullanıma bağlı sıkıştırma
sistemindeki kusurlar, kolaylıkla saptanabilmektedirler ve garanti kapsamında değildirler.
•Kardiyostimulatör (kalp pili) ve/veya işitme cihazı taşıyan hastalar
Kardiyostimulatör ve/veya işitme cihazı taşıyan hastaların tedavisinde, kardiyostimulatör ve/veya işitme cihazı üzerinde kullanılan cihazların olası
etkilerini göz önünde tutmak gerekmektedir. Bu amaçla, bu konu hakkında teknik-bilimsel literatüre bakılır.
•İmplantoloji.
Bu müdahalede serbest ve yönlendirilmiş cihazlar kullanarak odontolojik ünitenin implantoloji müdahalelerinde kullanılması durumunda, taşıma
kumandalarının arızalarından ve/veya kazara harekete geçirme işlemlerinden kaynaklanan olası istenmeyen hareketleri önlemek amacıyla koltuğun
beslemesini çıkarmanız tavsiye edilir.
•Muayenehaneyi terk etmeden önce, çalışma ortamının su beslemesini ve cihazın genel elektrik düğmesini devde dışı bırakınız.
•Cihaz, sıvı sızıntısına karşı korunmamaktadır (IPX 0).
•Cihaz, oksijen veya azot protoksit ile kolayca yanabilen anestetik gaz karışımı olduğunda kullanıma uygun değildir.
•Cihaz, kusursuz işlerlikte korunmalı ve saklanmalıdır. Üretici firma, cihazın kullanımı sırasındaki herhangi bir suiistimal ve ihmalkarlıktan veya cihazın
yanlış kullanılmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluğu (hukuki ve cezai) reddeder.
•Cihaz, sadece uygun bir biçimde eğitilmiş yetkili personel (doktor ve sağlık hizmetlerinde çalışan personel) tarafından kullanılmalıdır.
•Cihaz, açıldığı veya çalıştırılmaya hazırlandığı zaman her zaman korunmalıdır, özellikle küçük çocuklar / ehliyetsiz kişiler veya genel anlamda
cihazın kullanımına yetkisi olmayan kişiler varken, asla korunmasız bir şekilde bırakılmamalıdır.
Personelin yanında birirsi olması halinde, bu kişi uygulamanın yerine getirildiği alanın dışında kalmalıdır ve her durumda sorumluluk operatöre aittir.
Uygulamanın gerçekleştirildiği alan için, dental birimi çevreleyen alanın 1,5 mt'lik artması uygun bulunur.
•Odontolojik ünite tarafından verilen suyun kalitesi.
Kullanıcı, odontolojik ünite tarafından verilen suyun kalitesinden sorumludur ve bu şekilde kalması için gerekli önlemleri almalıdır.
Verilen suyun kalite gerekliliklerini temin etmek için Cefla sc - Cefla Dental Group, iç veya dış bir dezenfeksiyon sistemli bir odontolojik ünite kullanımını
tavsiye etmektedir.
Odontolojik ünite bir kere monte edildikten sonra, su şebekesinden gelen olası bulaşıcılara maruz kalabilir, bu yüzden monte edilmesi ve çalıştırılması
sadece gerçek günlük kullanımı başladığında tavsiye edilir ve monte edildiği ilk günden itibaren ilgili bölümlerindeki talimatlarda gösterilen şekilde
dekontamine edilmelidir.
Eğer tesis, su şebekesinden hava ayrımı için bir aygıt ile donanmış ise (EN 1717) ilgili haznesinin doğru miktar su içerdiğini kontrol ederek öngörülen
devamlı deterjan dozajlamayı da gerçekleştirdiğinden emin olun (ilgili paragrafına bakın).
NOT: ulusal gerekler ve tedbirler hakkında bilgi için, satıcınız veya yetkili Diş Hekimleri Birliği ile irtibata geçiniz.
• Uygulanan kısımlar.
Normal kullanım sırasında cihazın işlevini yerine getirmesi için hasta ile temas halinde olması gereken kısımları şunlardır: Koltuğun döşemesi, kol
dayama yeri, polimerizan lambanın fiber optiği, şırınganın uç kısmı, tele kameranın tek kullanımlık koruyucusu, tartar temizleyicinin uçları, frezeler,
aspiratör sondalarının uçları.
Cihaza uygulanmamış olanlar içinden hasta ile temas edebilecek olanlar şunlardır: Koltuk kol dayama desteği, koltuk alt kaputu, su sisteminin hastaya
bakan tarafındaki kapak, bardağa su dolduran musluk, aspiratör boruları, el aletleri gövdesi.
•
DİKKAT! Koltuk hareketi.
Hastanın işbirliği içinde olduğundan emin olun: hastanın düzensiz hareketlerden kaçınarak ellerini ve ayaklarını yaklaştırmasını isteyin.
Hastanın hareket esnasında doğru duruşa sahip olduğundan emin olun
(şekle bakın).
6
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
1.4. Temizlik ve dezenfeksiyon
Temizlik işlemi, her türlü dezenfeksiyon işlemi için gerekli olan ilk adımdır.
Deterjanlar ve yüzey-aktif maddeler ile ovma ve su ile durulamanın fiziksel etkisi, dayanıklı mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Eğer bir yüzey temiz
değilse, dezenfeksiyon işlemi başarılı olamaz.
Bir yüzey uygun bir biçimde temizlenemediği zaman, bariyerlerle korunmalıdır.
Aygıtın dış yüzeyi hastanelerde kullanılan, üzeri HIV, HBV işaretli ve dar alanlarda tüberküloz (ara değer dezenfektan) işaretli ürünlerle temizlenmeli
ve dezenfekte edilmelidir.
Diş tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar ve kimyasallar boyalı yüzeylere ve plastik parçalara zarar verebilir. Yapılan deneme ve araştırmalar, yüzeylerin piyasada mevcut olan tüm ürünlerin saldırısından tamamen korunamadığını göstermektedir. Mümkün olan her zaman bariyerli korumaların
kullanılması hatırlanmalıdır.
Kimyasal ürünlerin sert etkileri, yüzeyler üzerinde kalma süresine de bağlıdır.
Bundan dolayı, cihazın yüzeyleri üzerinde tercih edilen ürünü üretici firma tarafından tavsiye edilen süreden fazla bırakmamak önemlidir.
Özel bir ara değer dezenfektan olan, aşağıdaki özelliklere sahip STER 1 PLUS (CEFLA S.C.) ürününü kullanmanızı öneriyoruz:
•Cilalı yüzeyler ve plastik malzemeden yapılmış kısımlar.
•Kaplamalar.
DİKKAT!
VİSKOELASTİK kaplama malzemesi, asit sıçramasıyla tahriş edici etki yapmaz. Şayet asit sıçraması söz konusu olursa, hemen bol su
ile durulamanız tavsiye edilir.
•Cilalanmamış metalik yüzeyler.
STER 1 PLUS ürününü kullanmıyorsanız, bileşimindeki maddelerin düzeyi aşağıda belirtilenden yüksek olmayan ürünler kullanın:
•%96 etanol. Konsantrasyon: her 100 gr.’lık dezenfektan için maksimum 30 gr.
• 1-Propanol (n-propanol, propil alkol, n-propil alkol). Konsantrasyon: her 100 gr.’lık dezenfektan için maksimum 20 gr.
•Etanol ve propanal bileşimi. Konsantrasyon: her iki maddenin bileşimi her 100 gr.’lık dezen
DİKKAT!
•İsopropilik alkol içeren ürünler kullanmayınız (2-propanal, iso-propanal).
•Sodyum hipoklorit (beyazlatıcı) içeren ürünler kullanmayınız.
•Fenol içeren ürünler kullanmayınız.
•Tercih edilen ürünü cihazın yüzeylerine doğrudan püskürtmeyiniz.
•Herhangi bir ürünün kullanımı, üretici firma tarafından verilen sıralamalara uygun olarak yapılmalıdır.
•­STER 1 PLUS dezenfektanını diğer ürünlerle karıştırmayın.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için talimatlar.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için, yumuşak tek kullanımlık ve aşındırıcı olmayan (geri dönüşümü sağlanan kağıt kullanmaktan kaçınınız) kağıt
veya steril gazlı bez kullanınız.
Sünger bezlerin ve her türlü tekrar kullanılabilen malzemelerin kullanımı tavsiye edilmemektedir.
DİKKAT!
•Dış kısımların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmeden önce, cihazı kapatmanız tavsiye edilmektedir.
•Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için kullanılan tüm ürünler, işlem bitiminde atılmalıdır.
TR
LI
7
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
1.5. Sterilizasyon
Her alet STERİL OLMAYAN durumda sağlanır ve kullanmadan önce herhangi bir tür kimyasal sterilizasyon uygulamadan buhar otoklavında (azami
135°C) sterilize edilmelidir.
Sterilizasyon, sterilizasyon işlemi doğrulamasının bir parçası olarak doğrulanan uygun ambalaj malzemeleri kullanılarak yapılmalıdır.
Ön vakum (zorlamalı hava boşaltma) kullanılan bir döngü ile buhar otoklavı (nemli ısı) sterilizasyonu yapılması önerilir.
Otoklavlar EN 13060 (ya da ANSI/AAMI ST55), EN ISO 17665-1 ve ANSI/ AAMI ST79 standartlarındaki gereksinimlere uygun olmalı, onaylanmalı ve
bu şekilde muhafaza edilmelidir.
Aşağıda 10^-6’lık bir sterilite güvence seviyesi sağlamak üzere onaylanmış yeniden kullanılabilir tıbbi cihazların sterilizasyonu için önerilen asgari
parametreler verilmektedir:
• Döngü tipi: Ön vakumlu (Ön-vak).
• Yöntem: ISO 17665-1 standardı uyarınca “overkill” nemli ısı sterilizasyonu.
• Asgari sıcaklık: Isıl dirençli materyaller için (metal aletler ve el aletleri vb.) 134°C (273°F); Sıcaklığa duyarlı materyaller için (kauçuk parçalar vb.) 121°C
(250°F).
• Asgari uygulama süresi(1): 4 dakika (134°C’de), 20 dakika (120°C’de).
• Asgari kurutma süresi (2) : EN 13060 (ya da ANSI/AAMI ST55) standardı gereksinimlerine uygun olacak şekilde belirlenir.
Uygulama süresi: yükün ve tüm bölmenin sterilizasyon sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta muhafaza edildiği zaman dilimi.
Kurutma süresi: buharın bölmeden tahliye edildiği ve uzun süreli tahliye vasıtasıyla veya sıcak hava veya başka gazların verilip tahliye edilmesi
sayesinde
yükteki kondensatın buharlaşmasını sağlamak için bölme basıncının düştüğü zaman dilimi. Kurutma süresi yükün yerleştirilmesine, ambalaj
tipine ve materyale bağlı olarak değişir.
(1)
(2)
8
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
2.
Cihazların tanımı
2.1. Tanıtıcı levhalar
Diş ünitleri model:
S200 CONTINENTAL
S200 INTERNATIONAL Tanıtıcı levha, koltuk ve su ünitesi arasındaki bağlantı kolu üzerinde yer
almaktadır. Küçük levhanın üzerinde aktarılan veriler:
• Üretici firmanın adı.
• Cihazın adı.
• Nominal gerilim.
• Akım türü.
• Nominal frekans.
• Çekilen maksimum güç.
• Seri numarası.
• Üretim ayı ve yılı.

 ­€‚ ƒ
Diş ünitleri model:
S200 CART
S220 TR SINGLE CART ve S220 TR J SINGLE CART
Kimlik levhası tabletin altında yer alır.
Levhada yer alan bilgiler:
•Üretici adı.
•Cihazın adı.
•Nominal gerilim
•Akım tipi.
•Nominal frekans.
•Maksimum emilen güç.
•Seri numarası.
• Üretim ayı ve yılı.
Diş ünitleri model:
S220 TR CONTINENTAL ve S220 TR J CONTINENTAL
S220 TR INTERNATIONAL ve S220 TR J INTERNATIONAL
S220 TR CART ve S220 TR J CART
S220 TR TEK SU ÜNİTESİ ve S220 TR J TEK SU ÜNİTESİ
S220 TR continental hybrid
Madeni levha, bağlantı kutusunun plakası üzerinde bulunur.
Küçük levhanın üzerinde aktarılan veriler:
• Üretici firmanın adı
• Cihazın adı
• Nominal gerilim
• Akım türü
• Nominal frekans
• Çekilen maksimum güç
• Seri numarası
• Üretim ayı ve yılı.

 ­€‚ƒ„

 ­€‚ƒ­„
TR
LI
9
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
2.2. Dental üniteler
S200 serisi diş ünitleri modelleri şunlardır:
Model S200 CONTINENTAL
Biri mafsallı ve kendinden dengeli olan bir çift kol üzerine uygulanan continental (kamçılı) hekim tedavi tableti (aletler yaylı kol sistemi ile donatılmıştır.
Farklı parçaların tanımları:
a Su ünitesi.
b Ayarlanabilir kol.
c Doktor masası.
d Doktor kumandalarına ait konsol.
e Tabla taşıyıcı masa.
f Asistan masası.
g Asistan masası kumandalarına ait konsol.
h Bağlantı kutusu.
i Multifonksiyonel ayaklı kumanda (pedal).
l Bardağa su koyucu sistem.
mLavabo.
n Oto dengeli kol.
q Asistan masası üzerindeki tabla taşıyıcı masa (opsiyonel).
z STERN 300 P hekim taburesi.
Model S200 international
Biri mafsallı ve kendinden dengeli bir çift kol üzerine uygulanan "international" model hekim tedavi tableti (aletler yuvalarına dikey olarak yerleştirilir.
Farklı parçaların tanımları:
a Su ünitesi.
b Ayarlanabilir kol.
c Doktor masası.
d Doktor kumandalarına ait konsol.
e Tabla taşıyıcı masa.
f Asistan masası.
g Asistan masası kumandalarına ait konsol.
h Bağlantı kutusu.
i Multifonksiyonel ayaklı kumanda (pedal).
l Bardağa su koyucu sistem.
mLavabo.
n Oto dengeli kol.
q Asistan masası üzerindeki tabla taşıyıcı masa (opsiyonel).
r Panoramik filmler için negatoskop (opsiyonel).
z STERN 300 P hekim taburesi.
Model S200 CART
Yükseklik ayarlı taşıyıcı üzerine uygulanan "international" model hekim
tedavi tableti (aletler yuvalarına dikey olarak yerleştirilir).
Bu modelde su ünitesi bulunmaz.
Farklı parçaların tanımları:
c Hekim tedavi tableti.
d Hekim kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
o Yükseklik ayarlı taşıyıcı.
r Panoramik radyografi için negatoskop ( opsiyonel ).
z STERN 300 P hekim taburesi.
10
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
S220 TR serisi diş ünitleri modelleri şunlardır:
S220 TR CONTINENTAL ve S220 TR J CONTINENTAL modelleri.
Biri mafsallı ve kendinden dengeli olan bir çift kol üzerine uygulanan
CONTİNENTAL (kamçılı) hekim tedavi tableti (aletler yaylı kol sistemi ile
donatılmıştır).
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
b Yönlendirilebilir kol.
c Hekim tedavi tableti.
d Hekim kontrol konsolu.
e Alet tepsisi tableti.
f Asistan masası.
g Asistan tableti kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
n Kendinden dengeli kol.
q Asistan tableti üzerinde alet tepsisi tableti ( opsiyonel ).
z STERN 320 P TR hekim taburesi.
Model S220 TR INTERNATIONAL
Biri mafsallı ve kendinden dengeli bir çift kol üzerine uygulanan
"İNTERNATİONAL" model hekim tedavi tableti (aletler yuvalarına dikey
olarak yerleştirilir).
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
b Yönlendirilebilir kol.
c Hekim tedavi tableti.
d Hekim kontrol konsolu.
e Alet tepsisi tableti.
f Asistan masası.
g Asistan tableti kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
n Kendinden dengeli kol.
q Asistan tableti üzerinde alet tepsisi tableti ( opsiyonel ).
r Panoramik radyografi için negatoskop ( opsiyonel ).
z STERN 320 P TR hekim taburesi.
Model S220 TR SIDE DELIVERY
Yükseklik ayarlı kolon üzerindeki koltuğun yanına uygulanan
"İNTERNATİONAL" model hekim tedavi tableti (aletler yuvalarına dikey
olarak yerleştirilir).
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
c Hekim tedavi tableti.
d Hekim kontrol konsolu.
f Asistan masası.
g Asistan tableti kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
p Yükseklik ayarlı kolon.
q Asistan tableti üzerinde alet tepsisi tableti ( opsiyonel ).
r Panoramik radyografi için negatoskop ( opsiyonel ).
s "Professional" ilave tablet (opsiyonel).
z STERN 320 P TR hekim taburesi.
TR
LI
11
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Model S220 TR CART
Yükseklik ayarlı taşıyıcı üzerine uygulanan "İNTERNATİONAL"
model hekim tedavi tableti (aletler yuvalarına dikey olarak
yerleştirilir).
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
c Hekim tedavi tableti.
d Hekim kontrol konsolu.
f Asistan masası.
g Asistan tableti kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
o Yükseklik ayarlı taşıyıcı.
q Asistan tableti üzerinde alet tepsisi tableti ( opsiyonel ).
r Panoramik radyografi için negatoskop ( opsiyonel ).
s "Professional" ilave tablet (opsiyonel).
z STERN 320 P TR hekim taburesi.
Model S220 TR SINGLE CART
Yükseklik ayarlı taşıyıcı üzerine uygulanan ve bağımsız bağlantı kutusu ile
donatılan INTERNATIONAL model hekim tedavi tableti (aletler yuvalarına
dikey olarak yerleştirilir).
Bu modelde koltuk ve su ünitesi bulunmaz.
Parçalara ilişkin açıklama:
c Hekim tedavi tableti.
d Hekim kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
o Yükseklik ayarlı taşıyıcı.
r Panoramik radyografiler için negatoskop (opsiyonel).
Model S220 TR TEK SU ÜNİTESİ
Hekim tedavi tableti olmayan model.
Parçalara ilişkin açıklama:
a Su ünitesi.
f Asistan masası.
g Asistan tableti kontrol konsolu.
h Bağlantı kutusu.
i Çok işlevli ayak pedalı.
l Bardak doldurucu.
m Kreşuar.
q Asistan tableti üzerinde alet tepsisi tableti ( opsiyonel ).
s "Professional" ilave tablet (opsiyonel).
u Koltuk butonları.
z STERN 320 P TR hekim taburesi.
12
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Model S220 TR CONTINENTAL HYBRID
Bir tanesi eklemli ve oto dengeli olan iki kol üzerine uygulanmış “CONTINENTAL”
versiyondaki doktor masası (cihazlar yaylı bir kol sistemi vasıtasıyla bir
araya getirilmektedir).
Farklı parçaların tanımları:
a Su ünitesi.
b Ayarlanabilir kol.
c Doktor masası.
d Doktor kumandalarına ait konsol.
e Tabla taşıyıcı masa.
f Asistan masası.
g Asistan masası kumandalarına ait konsol.
h Bağlantı kutusu.
i Multifonksiyonel ayaklı kumanda .
l Bardağa su koyucu sistem.
mLavabo.
n Oto dengeli kol.
z STERN 320 P TR hekim taburesi.
Farklı parçaların tanımları:
a Kafalık
b Arkalık
c Sabit koltuk kolu
d Hareketli koltuk kolu
e Emniyet platformu
Çalıştırma süreleri.
Öngörülen çalıştırma ve dinlendirme süreleri aşağıdaki gibidir:
Çalıştırma 25 saniye – dinlendirme 10 dakika.
2.3. Koltuk
Alınan maksimum yük.
Koltuk üzerine alınan maksimum yük, 190 kg.’dır.
DİKKAT!
Bu değerin üzerine çıkılmamalıdır.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT AYAĞıN EZILME TEHLIKESI
Koltuktan inme sırasında hastaya ve muayenehane personeline
dikkat ediniz.
2.4. S200 CART, S220 TR CART ve S220 TR SINGLE CART modelleri
için uyarılar
DİKKAT!
Cart’ı taşırken basamaklar ve/veya yatay engellerin mevcudiyetine
dikkat ediniz, zira bir dengesizliğe ve/veya cart’ın devrilmesine neden
olabilirler.
TR
LI
13
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
3. Operasyon ünitesinin açılması
Diş ünitleri model:
S200 CONTINENTAL
S200 INTERNATIONAL
S200 CART
Koltuk başlığı üzerinde bulunan genel şaltere ( f1 ) basınız ve kumanda
konsolundan kontrol ediniz:
•ekran ( g ) ışığı yanıyor:
- cihaz açık;
- hava basınç tesisatı bağlı;
- su tesisatı bağlı.
•ekran ( g ) ışığı sönük:
- cihaz kapalı;
- hava basınç tesisatı bağlı değil;
- su tesisatı bağlı değil.
Diş ünitleri model:
S220 TR CONTINENTAL ve S220 TR J CONTINENTAL
S220 TR INTERNATIONAL ve S220 TR J INTERNATIONAL
S220 TR CART ve S220 TR J CART
S220 TR TEK SU ÜNİTESİ ve S220 TR J TEK SU ÜNİTESİ
S220 TR continental hybrid
Su ünitesinin üzerinde bulunan genel şaltere ( f2 ) basın ve aşağıdakileri
kontrol edin:
Şalterin ( f2 ) ışığı yanıyor:
- cihaz açık;
- elektrik tesisatı güç beslemesi açık;
- su ve pnömatik tesisat güç beslemesi açık;
- ekran ( g ) ışığı yanıyor.
Şalter ışığı ( f2 ) sönük:
- cihaz kapalı;
- elektrik tesisatı güç beslemesi kapalı;
- su ve pnömatik tesisat bağlı değil;
- ekran ( g ) ışığı sönük.
Diş ünitleri model:
S220 TR SINGLE CART ve S220 TR J SINGLE CART
Harici bağlantı kutusunun üzerine yerleştirilmiş olan ana şaltere ( f3 )
basın ve aşağıdakileri kontrol edin:
•Şalter ( f3 ) ışığı yanıyor:
-cihaz açık;
-elektrik tesisatı güç beslemesi açık;
-su ve pnömatik tesisat güç beslemesi açık;
-ekran ( g ) ışığı yanıyor.
•Şalter ( f3 ) ışığı sönük:
- cihaz kapalı;
- elektrik tesisatı güç beslemesi kapalı;
- su ve pnömatik tesisat bağlı değil.
-ekran ( g ) ışığı sönük.
DİKKAT!
Genel şalter el ile basılmalıdır.
14
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
3.1. Konfigürasyonun tersten dizilişi (sol elini kullanan operatörler için)
( yalnızca model S220 TR CONTINENTAL HYBRID )
Konfigürasyonu tersine çevirme işlemi aşağıdaki gibi yapılır:
•Kafa seviyesinin hidrat seviyesinden daha düşük olması için koltuğu
aşağıya indirin ve arkaya yatırın.
•Doktor masasını mümkün olan en yüksek seviyesine yükseltin.
•Doktor masasının kolunu hidratın dışına doğru çevirin ve sınıra ulaşıncaya
kadar çevirmeye devam edin.
DİKKAT!
Kolu çevirirken, çeşme suyunun cama sıçramamasına özen gösterin.
•Doktor masasını istenen konuma geri getirin, pantografı ve masayı
kullanım için optimum konuma getirin.
•Şimdi geri çekin ve suyun karşısındaki servis çubuğunu istenen konuma
doğru yukarıya kaldırın.
•Son olarak, doktor masasının konsolunu ters çevirin (bkz. Bölüm 5).
Makineyi sağ elini kullanan operatörlerin kullanımına uygun hale getirmek
için ilk adımdan itibaren talimatları tekrarlayın ancak kolu tersi yönünde
çevirin.
DİKKAT!
•Doktor masasının kolunu çevirirken, daha büyük parçaların birbiriyle
çakışmamasına dikkat edin (tepsi, su çeşmesi, küvet, konsol).
•Konfigürasyon değişimi için kolu çevirirken, lamba direği de birlikte
döner, bu nedenle lamba direğinin dişçi masasının etrafındaki objelere veya insanlara çarpmamasına dikkat ediniz.
4.
Koltuğun çalıştırılması
Koltuk, aşağıdaki hareketleri gerçekleştirmektedir:
• koltuğun inmesi/kalkması
• koltuğun eğimi ile arkalığın inmesi/kalkması (Trendelemburg)
Koltuk, aşağıdaki noktalardan kumanda edilebilmektedir:
• doktor masası ( a ) (bakınız paragraf 5).
• multifonksiyon ayaklı kumanda ( b ) (bakınız paragraf 5.2.).
• asistan masası ( c ) (bakınız paragraf 6).
TR
LI
15
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
4.1. Emniyet sistemleri
Diş ünitleri model:
S200 CONTINENTAL
S200 INTERNATIONAL
S200 CART •Koltuk platformu, bir engel durumunda koltuğun aşağıya inme hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik yukarı
çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( I ) ile donatılmıştır.
•Koltuk arkalığı, bir engel durumunda arkalığın aşağıya inme hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik yukarı
çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( m ) ile donatılmıştır.
•Asistan masasının kolları, bir engel durumunda koltuğun aşağıya inme
hareketini derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik
yukarı çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( n ) ile donatılmıştır.
NOT: doktor tarafındaki veya asistan tarafındaki herhangi bir cihaz
çekilip çıkarıldığı fakat çalışmadığı zaman, koltuğun hareketini manüel
olarak gerçekleştirmek mümkündür fakat “Suyla çalkalama pozisyonu” ve
“Sıfırlama pozisyonu” ile ilgili programların dışında otomatik programlar
mevcut değildir.
Diş ünitleri model:
S220 TR CONTINENTAL ve S220 TR J CONTINENTAL
S220 TR INTERNATIONAL ve S220 TR J INTERNATIONAL
S220 TR CART ve S220 TR J CART
S220 TR TEK SU ÜNİTESİ ve S220 TR J TEK SU ÜNİTESİ
•Koltuk platformu, bir engel olması durumunda koltuğun alçalma hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak için otomatik olarak yükselme
hareketi gerçekleştiren bir cihaz ( l ) ile donatılmıştır.
•Koltuk sırtlığı, bir engel olması durumunda sırtlığın alçalma hareketini derhal
durduran ve engeli ortadan kaldırmak için otomatik olarak yükselme hareketi
gerçekleştiren bir cihaz ( m ) ile donatılmıştır.
•Kreşuar, bir kesişme bölgesinde bulunması halinde koltuğun tüm hareketlerini
kilitleyen bir güvenlik cihazına ( r ) sahiptir.
•SIDE DELIVERY tabletin kolu, bir engel olması durumunda koltuğun alçalma
hareketini durduran ve engeli ortadan kaldırmak için otomatik yükselme
hareketini gerçekleştiren bir cihaz ( o ) ile donatılmıştır.
•SIDE DELIVERY tablet, bir engel olması durumunda koltuğun/tabletin
alçalma hareketini durduran ve engeli ortadan kaldırmak için (koltuk hareketi
durumunda) otomatik yükselme hareketini gerçekleştiren bir cihaz ( p ) ile
donatılmıştır.
DİKKAT!
SIDE DELIVERY model tablet: döşemenin yırtılmasını önlemek
için, koltuğun hareket etmesi sırasında, tabletin veya aletlerin uç
kısımlarının sırt kısmının üzerinde olmamalarına dikkat ediniz.
Diş ünitleri model:
S220 TR continental hybrid
• Koltuk platformu, bir engel durumunda koltuğun aşağıya inme hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik yukarı
çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( I ) ile donatılmıştır.
•Koltuk arkalığı, bir engel durumunda arkalığın aşağıya inme hareketini
derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik yukarı
çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( m ) ile donatılmıştır.
•Asistan masasının kolları, bir engel durumunda koltuğun aşağıya inme
hareketini derhal durduran ve engeli ortadan kaldırmak amacıyla otomatik
yukarı çıkış hareketini gerçekleştiren bir sistem ( q ) ile donatılmıştır.
• Kreşuar, bir kesişme bölgesinde bulunması halinde koltuğun tüm
hareketlerini kilitleyen bir güvenlik cihazına ( r ) sahiptir.
16
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
4.2. Acil durum sistemleri
DİKKAT!
Cihazın hareketinin durdurulması gerektiği durumlarda, aşağıdaki
sistemleri çalıştırınız:
• Koltuk hareketleri ile ilgili olan düğmeler ( a ) veya ( c ).
Koltuk hareketleri ile ilgili olan düğmelerden herhangi birini devreye
sokarak, cihazın her türlü hareketi durdurulacaktır.
•Ayaklı kumanda ( b ).
Ayaklı kumandayı hareket ettirince, cihazın her türlü hareketi
durdurulacaktır.
• Koltuğun platformu ( i ).
Koltuğun platformu devreye sokularak, cihazın her türlü hareketi
durdurulacaktır.
4.3. Ayarlanabilir kafalık
Kafalık, iki türde olabilir:
manüel türde yastığın durdurulması ile
hava basınçlı türde yastığın durdurulması ile
Kafalık yüksekliğinin ayarlanması.
•manuel kilit sistemi ( 1 ) ile:
Kafalık gövdesinin konumlandırılması, manyetik bir debriyaj aracılığıyla
yapılmaktadır.
Operatör, kafalığı istenilen pozisyona ulaşılana kadar yukarıya kaldırmalı/
aşağıya indirmelidir.
•pnömatik kilit sistemi ( 2 ) ile:
Kilitleme düğmesine ( u ) basın ve düğmeyi basılı tutarak kafa dayanağını
istediğiniz konuma ayarlayın. İstenen konum elde edildikten sonra dayanağı
tekrar sabitlemek için düğmeyi ( u ) bırakmanız yeterlidir.
NOT: Pnömatik türdeki kilitleme cihazı sadece devrenin kompleks
dental kapak ile hava basıncında olduğunda kullanılır.
Yastığın yönünün ayarlanması.
• Manüel türde durdurulması ile ( 1 ):
Kilit topuzunu ( k ) saat yönünün tersine doğru çeviriniz, yastığın
konumunu istenildiği gibi ayarlayınız ve daha sonra, kilit topuzunu tekrar
vidalayınız.
• Hava basınçlı türde durdurulması ile ( 2 ):
Kilit düğmesini ( u ) çalıştırınız ve düğmeye basılı tutarak, yastığın
konumunu istenildiği gibi ayarlayınız. Doğru pozisyonu bulduktan sonra,
yastığı tekrar yerine sabitlemek için düğmeyi ( u ) serbest bırakmanız
yeterlidir.
NOT: Pnömatik türdeki kilitleme cihazı sadece devrenin kompleks
dental kapak ile hava basıncında olduğunda kullanılır.
Baş koyma yerinin doğru konumlandırılması.
DİKKAT!
Baş koymayerini doğru kullanmak için, hastanın kafasını gösterildiği gibi
yerleştirin.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT!
•Kafalığın üzerine uygulanabilen maksimum yük: 30 kg.
•Kafalığın hareketlerini hasta yaslanır pozisyonda iken
gerçekleştirmeyiniz.
•Yastığın yönünü, kilitleme sistemini devre dışı bırakmadan
değiştirmeyiniz.
TR
LI
17
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
4.4. Hareketli kol (opsiyonel)
Hareketli kolun aşağıya doğru devrilmesi.
Hastanın giriş ve çıkışını kolaylaştırmak amacıyla hareketli kolu aşağıya
doğru getirene kadar saat yönünde döndürünüz.
Hareketli kolun kaldırılması.
Kolu dikey pozisyona getiriniz ve koltuktan çıkartınız.
DİKKAT!
Koltuğun kolu üzerine uygulanabilen maksimum yük: 68 kg.
4.5. Koltuk butonları
Butonların tanımı:
Koltuk fonksiyonlarını hafızaya alma butonu (ilgili çalıştırma işaret LED’i ile birlikte).
Otomatik dönüş pozisyonuna getirme butonu.
Ağız çalkalama pozisyonuna getirme butonu.
Koltuk yükseltme ve programlandırılmış “A” pozisyonuna getirme butonu.
Koltuk arkası yükseltme ve programlanmış “B” pozisyonuna getirme butonu.
Koltuk indirme ve programlanmış “C” pozisyonuna getirme butonu.
Koltuk arkası yükseltme ve programlanmış “D” pozisyonuna getirme butonu.
Teçhizat işaret LED’i yanık.
NOT: Koltuk hareket ettirme butonlarının çalıştırılması:
•Kısa süreli basma: Programlandırılmış pozisyona getirme otomatik hareketinin başlatılması.
•Uzun süreli basma: Manuel pozisyona getirme hareketinin başlatılması.
“Ağız Çalkalama Pozisyonu” ve koltuğun “Otomatik Dönüşü”nün ayarlanması.
Bkz. paragraf 5.1.1.
NOT: hafızaya alma şeklinin gerçekleştirilmiş olması, kısa bir sesli uyarı (BEEP) ve HAFIZA butonunun işaret LED’inin yanması ile bildirilir.
Koltuğun A, B, C ve D pozisyonlarını programlama.
Bkz. paragraf 5.1.2.
NOT: hafızaya alma şeklinin gerçekleştirilmiş olması, kısa bir sesli uyarı (BEEP) ve HAFIZA butonunun işaret LED’inin yanması ile bildirilir.
18
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.
Doktor masasının çalıştırılması
Cihazların sıralaması.
Cihazların masa üzerine yerleştirilmesi, müşteri tarafından sıralama
evresinde belirlenmektedir.
Cihazların devreye sokulması.
•Enjektör her zaman devrededir (bakınız paragraf 5.3.)
•Polimer lamba, çekilerek özel tuş ile çalışır (bakınız paragraf 5.7.).
•Ağız içi kamera, cihaz çekilince devreye girer (bakınız paragraf 5.8.).
•ZEN-Xi entegre sensörü, eğer harici PC'ye bağlı ise, her zaman devrededir
(bakınız paragraf 5.9.).
•Diğer tüm cihazlar, çekilerek ayaklı kumanda aracılığıyla devreye girer
(bakınız paragraf 5.2.)
Cihazların birbirleri ile bağlantısı.
Cihazların aynı anda kullanımı, bir bağlantı sistemi tarafından
engellenmektedir.
Çekilen ilk cihaz, ardından çekilen cihazlar bağlantı sistemi tarafından devre
dışı bırakıldığı zaman etkindir.
Bağlantı cihazı, bir diğer cihaz hasta üzerinde kullanılırken, bir cihaz
üzerindeki frezi yenisi ile değiştirmemize olanak tanır.
Doktor masasının konumlandırılması.
Doktor masası, her yönde hareket edebilmektedir.
Masanın yüksekliğini ve/veya yatay düzlem üzerinde yönünü ayarlamak
için, kolu (a) tutmak yeterlidir.
NOT (yalnızca pnömatik frenli pantograf kol için): hekim tedavi
tabletinin yüksekliğini ayarlamak için önce freni serbest bırakma düğmesine
) basılmalıdır.
(
S200 CART ve S220 TR CART modelleri için NOT: hekim tedavi
tabletinin yüksekliğini ayarlamak için önce freni serbest bırakma düğmesine
(
) basılmalıdır.
S220 TR SIDE DELIVERY modelleri için NOT: hekim tabletinin
yüksekliğini ayarlamak için ilgili kaldırma/indirme butonlarına (
veya
) basılmalıdır.
DİKKAT!
SIDE DELIVERY model tableti kaldırma/indirme süreleri: sürekli
çalışma max 2 dak. - dinlenme 18 dak.
Pantograflıkol.
Pantograflıkol 2 farklı tipte olabilir:
manuel bloke etme sistemli
pnömatik bloke etme sistemli
Pantograflı kolun manuel frenle ayarlanması.
Pantograflı kolun dengesi, cihazın kurulum işlemi sırasında belirlenir.
Sonradan yapılacak olası ayarlar, pantograflı kol üzerinde yer alan kolu ( b )
hareket ettirerek gerçekleştirilebilmektedir.
Saat yönünde: pantograflı kolun friksiyonunu arttırır.
Saat yönünün tersine: pantograflı kolun friksiyonunu azaltır.
Alet yaklaştırma kollarını durdurma tertibatı (sadece CONTINENTAL
tablalar için).
Şayet bu sistem öngörülürse, çekili cihaz pozisyonunda cihaz çağrı kolunu
durdurmak mümkündür.
Cihazın takılması, kolun yaklaşık toplam akışının 2/3’ünde meydana gelen
mekanik bir deklanşör tarafından gerçekleşmektedir.
İlk haline getirmek için, kolu hat sonuna ( A ) getirmek yeterlidir.
TR
LI
19
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Konsol ünitesi pozisyonu ters çevirme
( yalnız S220 TR CONTINENTAL HIBRIT modelinde ).
DİKKAT!
Bu işlemden önce dişçi takımını kapatın. DİŞÇİ TAKIMI AÇIKSA MASAYI
KONSOLDAN AYIRMAYIN.
Dişçi masasının konsolunun konumunu ters çevirmek için
aşağıdakileri yapın:
•Kilit somununu ( g ) saatin tersi yönünde çevirerek çıkardıktan sonra konsolu
çekin.
•Sol taraftaki hızlı konektörü korumak için boşaltma kapağını ( s ) çıkarın
ve sağ tarafa takın.
•180° döndürülebilir kol, konsol grubunu desteklemektedir.
•Konsolun sol tarafını hızlı konektöre takın.
Konsolu doğru konumlandırmak için koltuk desteğini sertçe itin ve somunu
yaklaşık 1 / 3 oranında güç uygulamadan sıkın.
NOT: Bu işlem esnasında dişçi masasının karşı tarafından geçilebilmesi için, kol desteğini masadan daha erken yaklaşık 90° döndürün
(resme bakınız).
•Bu noktada dişçi takımını yeniden başlatabilirsiniz.
DİKKAT!
Konsolu temizlerken bağlantının zarar görmemesi için tuş takımına fazla
basmayın.
CONTINENTAL versiyonu tabla için tepsi taşıyıcı.
Tepsi taşıyıcısı ( f ) paslanmaz çelikten olup, ilgili desteğinden kolaylıkla
sökülebilmektedir.
DİKKAT!
Tepsi taşıyıcıya ( f ) koyulabilen maksimum yük: Dağıtılmış 2 Kg
olmalıdır.
INTERNATIONAL model tablet için alet tepsisi.
Alet tepsisi ( e ) paslanmaz çelikten yapılmış olup, ilgili desteğinden
kolaylıkla sökülebilmektedir.
Tepsi destek elemanı, operatör için en uygun pozisyona getirebilmek için
hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilir.
Tepsi destek elemanı hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine
olmak üzere toplamda 60° dönebilir ve 8 belirli konuma ayarlanabilir.
DİKKAT!
Alet tepsisine uygulanabilen maksimum yük: 2 Kg dağıtılmış.
Hekim tablasının temizliği.
Hekim tablasını uygun bir ürün kullanarak temizleyiniz (bkz. paragraf 1.4).
CONTINENTAL versiyonu tablalar için NOT: alet desteği ( x ) temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için sökülebilir tiptedir. Bunu söküp almak için
yuvasından çekip çıkartmak yeterlidir zira sadece mıknatıslarla sabitlenmiştir.
Silikon alet destek elemanı ( u ) ayrıca otoklav ile 121°’de sterilize edilebilir
(bkz. paragraf 1.5.).
20
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Çıkarılabilir cihaz kordonları.
Tüm cihazlar, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir
kordonlarla donatılmışlardır.
CONTINENTAL model tablet için NOT: kordonları sökmek için ilk
önce alet destek elemanı sökülmeli ve ardından plastik sabitleme halkaları
sökülmelidir.
INTERNATIONAL model için NOT: kordonları sökmek için tabletin
alt kısmında yer alan plastik sabitleme halkalarını sökmek yeterlidir.
DİKKAT!
•Cihaz kordonlarını çıkarma işlemini gerçekleştirmeden önce,
operasyon ünitesini kapatınız.
•Operasyon ünitesini kapattıktan sonra, lavabo üzerinde bulunan
ilgili hava ve su düğmelerine sprey su dışarı akana kadar basarak
enjektör kanallarını boşaltınız.
•TÜRBİN, MİKRO MOTOR ve TARTAR KAZIYICISI cihazlarının
kordonları su içermektedir, bu nedenle lavabo üzerinde bulunan kol
tarafındaki ucu tutarak kordonun demonte işlemini gerçekleştirmeniz
tavsiye edilir.
•Kordon tekrar monte edileceği zaman, elektrikli bağlantılarının kuru
olduğundan ve plastik sabitleme halkasının iyice sıkıştırıldığından
emin olmanız gerekmektedir.
•Her kordon, sadece ve sadece karşısındaki cihazın yerine yeniden
monte edilmelidir.
Aletin kablosunu uygun bir ürün kullanarak temizleyin (bkz. Bölüm 1.4)
DİKKAT!
Cihaz kordonlarının otoklava konulması veya suya batırılarak soğuk
olarak sterilize edilmesi uygun DEĞİLDİR.
TR
LI
21
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.1. Doktor konsolu
S200 serisi ve S220 TR serisi diş ünitlerinin düğmeli kontrol konsolları
aşağıdakilerdir:
Sayısal ekranlı konsol:
S200 CONTINENTAL
LCD ekranlı konsol:
S200 CONTINENTAL
S220 TR CONTINENTAL
S220 TR CONTINENTAL HYBRID
Sayısal ekranlı konsol:
S200 INTERNATIONAL
S200 CART
LCD ekranlı konsol:
S200 INTERNATIONAL
S200 CART
S220 TR INTERNATIONAL
S220 TR SIDE DELIVERY
S220 TR CART
S220 TR SINGLE CART
Düğmelerin tanımı:
Hekim tedavi tableti kaldırma düğmesi (SIDE DELIVERY modeller)
ya da tablet freni serbest bırakma düğmesi (INTERNATIONAL –
CART modelleri.
Hekim tedavi tableti indirme düğmesi ( SIDE DELIVERY modelleri)
veya tablet fren sistemi salma düğmesi (INTERNATIONAL – CART
modelleri).
ARTTIR tuşu: Ayarlanabilir değerleri arttırır.
AZALT tuşu: Ayarlanabilir değerleri azaltır.
Fiber optik aydınlatmanın açma/kapama düğmesi (on/off).
Mikromotor dönüş yönü değiştirme tuşu/tartar temizleyici ENDO
fonksiyonu.
SANASPRAY sistemi çalıştırma/kapatma düğmesi.
Operasyon Lambasını açma/kapama düğmesi.
Operasyon lambasının ışık yoğunluğunu azaltan düğme (sadece LCD ekranlı konsol).
Bardağa su koyma işlemi için kumanda düğmesi.
Koltuk fonksiyonlarını hafızaya alma düğmesi.
Havzaya su akış kontrolü kumanda tuşu.
Suyla çalkalama pozisyonunun çağrı düğmesi.
Asistanı çağırma düğmesi.
Koltuğu kaldırma ve programlanmış “A” pozisyonunun çağrı düğmesi
(LCD ekranlı konsol).
Arkalığı kaldırma ve programlanmış “B” pozisyonunun çağrı düğmesi
(LCD ekranlı konsol).
Koltuğu indirme ve programlanmış “C” pozisyonunun çağrı düğmesi
(LCD ekranlı konsol).
I.W.F.C. Otomatik döngü çalıştırma düğmesi.
Ağız içi kamera görüntülerini iptal etme düğmesi.
22
Otomatik dönüş pozisyonunun çağrı düğmesi.
Kreşuarı saat yönünün tersine hareket ettirme düğmesi.
Geriye aşağıya indirme ve programlanmış konuma "D" geri
getirme düğmesi (LCD ekranlı konsol).
Kreşuarı saat yönünde hareket ettirme düğmesi.
Acil pozisyonuna dönüş tuşu.
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Konsol üzerindeki negatoskopu açma / kapama düğmesi (on/off)
(sadece sayısal ekranlı konsol).
Koltuğu kaldırma ve programlanmış “1” pozisyonunun çağrı düğmesi
(Sayısal ekranlı konsol).
Arkalığı kaldırma ve programlanmış “2” pozisyonunun çağrı düğmesi
(Sayısal ekranlı konsol).
Koltuğu indirme ve programlanmış “3” pozisyonunun çağrı düğmesi
(Sayısal ekranlı konsol).
Geriye aşağıya indirme ve programlanmış konuma "4" geri
getirme düğmesi (Sayısal ekranlı konsol)
NOT: Koltuk hareketi düğmelerinin çalıştırılması:
•Kısa basış: programlanmış pozisyonun otomatik çağrı hareketini etkinleştirme.
•Uzun basış: manüel konumlandırma hareketini etkinleştirme.
Sayısal ekran:
Şunları görüntüleme ekranı:
- dinamik aletlerin gücünü ve hızını,
- devredeki hafızaya alma fonksiyonunu,
- I.W.F.C. döngüsünün devreye alındığını.
LCD ekranı simgeleri:
Görüş kamerası aynasının etkin olduğunu gösteren uyarı simgesi.
SANASPRAY sistemi aktif sinyali simgesi.
SANASPRAY sistemi haznesi boş sinyali ikonu.
I.W.F.C otomatik döngü çalışıyor sinyali ikonu.
Elektrikli mikro-motorun saat yönünün tersine döndüğünü gösteren uyarı simgesi.
ENDO işleminin etkin olduğunu gösteren uyarı simgesi.
Sprey ünitesinin etkin olduğunu gösteren uyarı simgesi.
Kesişme bölgesinde kreşuar sinyal ikonu.
Fiber optik ışığın açık olduğunu belirten uyarı simgesi.
Yedek deposunda dezenfektan sıvısı kalmadığını belirten uyarı
simgesi.
Dezenfektan sıvısı yedek deposu uyarı simgesi.
Dinamik cihazların güç / hız göstergesi.
Devir sayısı göstergesi/Dinamik aletlerin güç
yüzdesi.
LCD ekranı hata mesajları.
Farklı işlem fazları süresince, sistem tarafından dişçi kompleksinin kötü işleyişi
algılanabilir.
Bu durumda konsol ekranı üzerinde Exxx hata mesajı görüntülenir ve sorunun
giderilmesine kadar görüntülenmeye devam eder (10 paragrafa bakınız).
Kötü işleyiş tehlike içermiyorsa dişçi kopleksi,
çalışır durumda kalaya devam eder.
TR
LI
23
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.1.1.Koltuğun “Suyla Çalkalama Pozisyonu”nun ve “Otomatik Geri
Dönüş”ün ayarlanması
• Manüel hareket ettirme düğmelerini kullanarak, arzu edilen pozisyonda
koltuğu ayarlayınız.
• En az 2 saniye boyunca HAFIZA düğmesine basarak, hafızaya alma
şeklini etkinleştiriniz.
Hafızaya alma modunun devreye girmesi kısa bir sesli uyarıyla (BEEP)
ve konsol ekranında yanıp sönen 0 rakamıyla bildirilir.
NOT: değişiklikleri gerçekleştirmeden hafızaya alma modundan
çıkmak için, en az 2 saniye boyunca HAFIZA düğmesine yeniden basmak
yeterlidir.
•Pozisyonu butonla ilişkilendirmek için “Otomatik Geri Dönüş” ya da “Durulama Pozisyonu” butonlarına basınız (örnek: “Durulama Pozisyonu”).
Hafızaya almanın gerçekleştiği seçili tuşa karşılık gelen numaranın ekran
üzerinde yanması ile onaylanır:
5=OTOMATİK POZİSYONA DÖNÜŞ
6=ÇALKALAMA POZİSYONU
NOT: “SUYLA ÇALKALAMA POZİSYONU”nun düğmesi, koltuğun
pozisyonunu değiştirmeden koltuğu ve arkalığı.
Düğmeye tekrar basılınca, koltuk ve arkalık önceki pozisyonunu tekrar
alır.
NOT: Ağız Çalkalama Pozisyonunda, kreşuar pozisyonunu da
hafızaya almak mümkündür (eğer motorlu ise).
S220 TR serisi için NOT: Ağız Çalkalama Pozisyonunda hafızaya
alınabilir maksimum koltuk yüksekliği güvenlik yüksekliğidir (koltuk ile
Kreşuar arasında kesişme olmaz).
5.1.2. Programlanabilir koltuğun 4 konum ayarı
• Manüel hareket ettirme düğmelerini kullanarak, arzu edilen pozisyonda
koltuğu ayarlayınız.
• En az 2 saniye boyunca HAFIZA düğmesine basarak, hafızaya alma
şeklini etkinleştiriniz.
Hafızaya alma modunun devreye girmesi kısa bir sesli uyarıyla (BEEP)
ve konsol ekranında yanıp sönen 0 rakamıyla bildirilir.
NOT: değişiklikleri gerçekleştirmeden hafızaya alma modundan
çıkmak için, en az 2 saniye boyunca HAFIZA düğmesine yeniden basmak
yeterlidir.
•Pozisyonu düğme ile eşleştirmek için 1 veya 2 veya 3 veya 4 (veya A, B,
C, D) numaralı butona basınız (örn. C).
NOT: Seçilen butona ait rakamın konsol ekranında görünmesi
(örneğin 2) hafızaya alma işleminin gerçekleştiğini belirtir.
1 = “A” programlanmış konumu
2 = “B” programlanmış konumu
3 = “C” programlanmış konumu
4 = “D” programlanmış konumu
5.1.3. Acil durum butonu
Bu düğme, hastayı Tredelemburg pozisyonuna getirmek amacıyla acil
durumlarda kullanılabilmektedir.
NOT: Trendelemburg pozisyonu önceden ayarlanmıştır ve
değiştirilemez.
S220 TR serisi için NOT: eğer Kreşuar kesişme bölgesindeyse acil
durum pozisyonu çalıştırılamaz (bakınız paragraf 7.1.).
5.1.4. Röntgen görüntüleyici açma (sadece sayısal ekranlı konsol)
Açma / kapama düğmesine (ON/OFF) basınız.
24
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.1.5.Çalışan lambanın ışık yoğunluğunu düşürmek için düğme (sadece LCD ekranlı konsol).
Bu tuş çalışma lambasının ışık yoğunluğunu azaltır.
5.2. Ayaklı kumanda (pedal)
Ayaklı kumanda, 3 türde olabilmektedir:
1
“multifonksiyon” ayaklı kumanda
2
“basınçlı” ayaklı kumanda
"Power Pedal" ayaklı kumandası
NOT: ayakla kontrol edilen “çok amaçlı” ve “basınç” kontrolleri
KABLOSUZ versiyonda sağlanabilir.
5.2.1.“Multifonksiyon” ayaklı kumanda
Parçaların tanımı.
1kol.
2 kumanda manivelası.
3 koltuk hareketlerinin kumandası.
4 Chip-air/Anımsa komutu hastayı yıkama konumu.
5 Su İle Temizleme Sistemi Kontrolü / Koltuğun otomatik geri gelmesi.
6 LED (kapalı).
7 Akü şarjını gösteren LED ışığı (sadece KABLOSUZ versiyonunda).
Kumanda manivelası ( 2 ).
Cihaz çekili iken
•Cihazı çalıştırınız.
•Dönerek çalışan cihazların dönüş sayısını ayarlayınız.
•Sağa doğru: spreyli çalıştırma (eğer seçilen cihazda öngörülüyorsa).
NOT: çalışma sonunda, sprey boruların içerisinde mevcut olan
olası artık sıvı damlalarını yok etmek amacıyla otomatik olarak hava
üfleme devreye girer.
•Sola doğru: spreysiz çalıştırma.
Cihaz çalışmıyorken
•Sağa doğru pozisyon sonu: koltuğun otomatik geri gelmesi.
•Sola doğru pozisyon sonu: hastanın suyla çalkalama pozisyonunu
çağırma.
NOT: sol pozisyon sonundaki kolun ikinci bir konumlaması, koltuğu
çalışma pozisyonuna geri getirir.
DİKKAT!
Koltuk için olan bu fonksiyonlar, pozisyon sonu konumunu en az iki
saniye koruyarak etkinleştirilir.
Koltuk hareketleri kumanda kolu ( 3 ).
Aşağıdaki hareketleri kontrol ediniz:
Koltuğu yükseltin.
Koltuk arkasını yükseltin.
Koltuğu indirin.
Koltuk arkasını indirin.
Harekete ara vermek için, kumandayı serbest bırakınız.
NOT: koltuğun tüm hareket kumandaları, bir cihaz çekildiği ve ayaklı
kumanda kolu devreye sokulduğu zaman, durur.
TR
LI
25
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Sol düğme işlevi ( 4 ).
•Cihaz çekili iken tuşa uzun basış (en az 2 saniye):
Chip-air kumandası: Türbine veya Mikro motora hava gönderir. Hava
verme işlemi, tuşa basarak gerçekleşir; hava akışı, tuş serbest bırakıldığı
zaman, kesilir.
•Cihazlar dinlenirken tuşa uzun basış (en az 2 saniye):
“Hastanın suyla çalkalama pozisyonu” programı devreye girer.
NOT: bu fonksiyon, S220 TR SU TEKLİ modellerinde ÇALIŞMAZ.
NOT: tuşa ikinci bir basış, koltuğu çalışma pozisyonuna geri getirir.
Sağ tuş işlevi ( 5 ).
•Cihaz çekili iken tuşa uzun basış (en az 2 saniye):
Water Clean System kumandası: Sprey borularını suyla çalkalamak için
Türbin, Mikro motor veya Tartar kazıyıcısı gibi cihazlara akan su gönderir.
Su verme işlemi, tuşa basarak gerçekleşir; su akışı, tuş serbest bırakıldığı
zaman kesilir ve sprey boruların içerisinde mevcut olan olası artık sıvı
damlalarını yok etmek amacıyla otomatik olarak hava üfleme devreye
girer.
•Cihazlar dinlenirken tuşa uzun basış (en az 2 saniye):
“Koltuğun otomatik geri dönüş” programı devreye girer.
NOT: bu fonksiyon, S220 TR SU TEKLİ modellerinde ÇALIŞMAZ.
KABLOSUZ versiyonu.
Bu ayakla kontrol işlevi kablosuz versiyonda da sağlanabilir (bkz. Bölüm
5.2.4).
Sıvı sızıntılarına karşı koruma.
Ayaklı kumanda, sıvı sızıntılarına karşı korunmaktadır.
Koruma derecesi: IPX1.
Temizlik.
Ayakla kontrol pedalını uygun bir ürün kullanarak temizleyin (bkz. Bölüm
1.4).
NOT: ayaklı kumanda zemin üzerinde kayıyorsa, kuru bir bez
kullanarak, tabanın altında yer alan kaymayı önleyici kauçuğu tozdan
temizleyiniz.
26
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.2.2.“Basınçlı” ayaklı kumanda
Parçaların tanımı.
1 Manivela.
2 Kumanda kolu.
3 Koltuk hareketlerinin kumandası.
4 Chip-air/Anımsa komutu hastayı yıkama konumu.
5 Su İle Temizleme Sistemi Kontrolü / Koltuğun otomatik geri gelmesi.
6 Spreyle kullanmak için LED ışığı.
7 Akü şarjını gösteren LED ışığı (sadece KABLOSUZ versiyonunda).
Kumanda kolu ( 2 ).
Çalıştırma:
•Cihazı çekiniz.
•Küçük pedala ( a ) basarak, cihazı çalıştırınız.
•Kumanda kolunu hareket ettirerek, cihazın dönüş sayısını/gücünü
ayarlayınız:
- sağa doğru: artar;
- sola doğru: azalır.
NOT: kumanda kolu, doktor masasından ayarlanan minimumdan
maksimuma kadar cihazın hızını/gücünü ayarlar.
•Cihazın çalışmasına ara vermek için, küçük pedalı ( a ) serbest bırakmak
yeterlidir.
NOT: sprey aktifken, çalışmanın sonunda, hortumlarda kalabilecek
olası sıvı damlalarını tahliye etmek için otomatik olarak hava üflenir.
DİKKAT!
(4) veya (5) tuşlarına basarak aletlere verilen spreyi etkinleştirme veya
devre dışı bırakma.
LED ışığı ( 6 ) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
Koltuk hareketleri kumanda kolu ( 3 ).
Aşağıdaki hareketleri kontrol ediniz:
Koltuğu yükseltin.
Koltuk arkasını yükseltin.
Koltuğu indirin.
Koltuk arkasını indirin.
Harekete ara vermek için, kumandayı serbest bırakınız.
NOT: koltuğun tüm hareket kumandaları, bir cihaz çekildiği ve ayaklı
kumanda kolu devreye sokulduğu zaman, durur.
Sol düğme işlevi ( 4 ).
Çalışma:
•Aletin düğmesine basın ve basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
”Hasta yıkama konumu” programını etkinleştirin.
NOT: bu fonksiyon, S220 TR SU TEKLİ modellerinde ÇALIŞMAZ.
NOT: düğmeye ikinci defa basıldığında koltuğu eski konumuna
geri getirir.
•Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle:
Chip-air komutu: türbine veya mini motora bir hava akımı gönderir.
Düğmeye basıldığında hava verilir; Düğme bırakıldığında hava akımı
kesilir.
NOT: bu komut, sadece mini motor türbini çalışır konumdayken
geçerlidir.
•Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey ünitelerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
DİKKAT!
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı ( 6 ) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
TR
LI
27
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Sağ tuş işlevi ( 5 ).
Çalışma:
•Aletin düğmesine basın ve basılı tutun (en az 2 saniye) süreyle:
”Koltuğu otomatik geri getir” programını etkinleştirme.
NOT: bu fonksiyon, S220 TR SU TEKLİ modellerinde ÇALIŞMAZ.
•Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye) süreyle:
Su İle Temizleme Sistemi komutu: Türbin, mini motorun diş temizleyicisi
gibi aletlere soğuk su püskürtür ve sprey ünitesinin borularını yıkar.
düğmesine basarak su verilmesi; Düğmeyi bıraktığınızda su kesilir ve
sprey borularının içinde hiçbir şekilde sıvı kalmaması için otomatik olarak
hava üflenir.
•Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletlerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
DİKKAT!
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı ( 6 ) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
KABLOSUZ versiyonu.
Bu ayakla kontrol işlevi kablosuz versiyonda da sağlanabilir (bkz. Bölüm 5.2.4).
Sıvı sızıntılarına karşı koruma.
Ayaklı kumanda, sıvı sızıntılarına karşı korunmaktadır.
Koruma derecesi: IPX1.
Temizlik.
Ayakla kontrol pedalını uygun bir ürün kullanarak temizleyin (bkz. Bölüm 1.4).
NOT: ayaklı kumanda zemin üzerinde kayıyorsa, kuru bir bez kullanarak, tabanın altında yer alan kaymayı önleyici kauçuğu tozdan temizleyiniz.
5.2.3."Power Pedal" ayaklı kumandası
Parçaların tanımı.
1 Manivela.
2 Kumanda manivelası.
3 koltuk hareketlerinin kumandası.
4 Chip-air kontrolü veya sprey aletlerinin işlevini açma/kapatma.
5 Su İle Temizleme Sistemi kontrolü veya sprey aletlerinin işlevini açma/
kapatma.
6 Hastanın suyla çalkalama pozisyonunu devreye sokma veya "B" programının çağrı düğmesi.
7 Koltuğun otomatik dönüş pozisyonunu devreye sokma veya "A" programının çağrı düğmesi.
8 Spreyle kullanmak için LED ışığı.
Küçük kumanda pedalının çalıştırılması ( 2 ).
•Cihaz çekili iken
-Aleti çalıştırmak için pedala ( a ) basın.
Pedal üzerine basarak, cihazın dönüş sayısını (veya gücünü) ayarlamak
mümkündür.
NOT: küçük pedal, doktor masasından ayarlanan minimumdan
maksimuma kadar cihazın hızını/gücünü ayarlar.
NOT: sprey aktifken, çalışmanın sonunda, hortumlarda kalabilecek olası sıvı damlalarını tahliye etmek için otomatik olarak hava üflenir.
•Cihazlar dinlenmekte iken
Küçük kumanda pedalına basmak, koltuğun herhangi bir otomatik hareketini anında durdurur.
28
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Koltuk hareketleri kumanda kolunun işleyişi ( 3 ).
Aşağıdaki hareketleri kontrol ediniz:
• Koltuğun oturak kısmının yukarıya kaldırılması.
• Koltuğun arkalığının yukarıya kaldırılması.
• Koltuğun oturak kısmının aşağıya indirilmesi.
• Koltuğun arkalığının aşağıya indirilmesi.
Harekete ara vermek için, kumandayı serbest bırakınız.
NOT: koltuğun tüm hareket kumandaları, bir cihaz çekildiği ve
BIOSTER sistemi devreye sokulduğu zaman, durur.
Sol düğme işlevi ( 4 ).
•Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle):
Chip-air komutu: türbine veya mini motora bir hava akımı gönderir.
Düğmeye basıldığında hava verilir; Düğme bırakıldığında hava akımı kesilir.
•Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletini açma veya kapatma.
DİKKAT!
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı ( 8 ) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
Sağ tuş işlevi ( 5 ).
•Aletin tuşuna basılı tutun (en az 2 saniye süreyle:
Su İle Temizleme Sistemi komutu: sprey ünitesinin borularını yıkamak için
türbin, mini motor işlemi gibi aletlere soğuk su akımı gönderir. ( 5 ) düğmesine
basarak su verilmesi; düğmeyi bıraktığınızda su kesilir ve sprey borularının
içinde hiçbir şekilde sıvı kalmaması için otomatik olarak hava üflenir.
•Aletin tuşuna kısa süreliğine basılması:
Sprey aletini açma veya kapatma.
DİKKAT!
Kısa bir bip sesi akım verileceğini önceden bildirir.
LED ışığı ( 8 ) yandığında sprey ünitesinin çalıştığını gösterir.
Sağ hareketli kolun devreye sokulması ( 6 ).
NOT: kol, sadece dinlenme pozisyonundaki aygıtlarda çalışır, bu
kol S220 TR SU TEKLİ modellerinde çalışmaz.
Güvenlik nedenlerinden dolayı seçilen kumanda, hareketli kolun sadece
kısa çalıştırılması ve ardından serbest bırakılması ile devreye girmektedir.
•Hareketli kolun aşağıya doğru hareket ettirilmesi:
“Koltuğun otomatik dönüşü” programının devreye sokulması.
•Hareketli kolun yukarıya doğru hareket ettirilmesi:
Koltuğun “B" programının devreye sokulması.
Sol hareketli kolun devreye sokulması ( 7 ).
NOT: kol, sadece dinlenme pozisyonundaki aygıtlarda çalışır, bu
kol A220 TR SU TEKLİ modellerinde çalışmaz.
Güvenlik nedenlerinden dolayı seçilen kumanda, hareketli kolun sadece
kısa çalıştırılması ve ardından serbest bırakılması ile devreye girmektedir.
•Hareketli kolun aşağıya doğru hareket ettirilmesi:
“Hastanın suyla çalkalama pozisyonu” programının devreye sokulması.
NOT: hareketli kolun ikinci defa hareket ettirilmesi, koltuğu çalışma
pozisyonuna geri getirmektedir.
•Hareketli kolun yukarıya doğru hareket ettirilmesi:
Koltuğun “A" programının devreye sokulması.
Sıvı sızıntılarına karşı koruma.
Ayaklı kumanda, sıvı sızıntılarına karşı korunmaktadır.
Koruma derecesi: IPX1.
Temizlik.
Ayakla kontrol pedalını uygun bir ürün kullanarak temizleyin (bkz. Bölüm 1.4).
NOT: ayaklı kumanda zemin üzerinde kayıyorsa, kuru bir bez kullanarak, tabanın altında yer alan kaymayı önleyici kauçuğu tozdan temizleyiniz.
TR
LI
29
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.2.4. KABLOSUZ versiyonda ayakla kontrol
Ayakla kontrol edilen “çok amaçlı” ve “basınç” kontrolleri KABLOSUZ versiyonda sağlanabilir.
Ayakla kontrol edilebilen kablosuz versiyonunda ZIGBEE verici modülü bulunmaktadır (Avrupa, Kanada ve ABD için sertifikalı modül).
Kullanım talimatları
DİKKAT!
•Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonu kablosuz LAN kartları, telsiz cihazları, Home RF ve mikrodalga fırınlar gibi diğer telsiz
frekansı kaynaklarına yakın yerleştirmeyin. Mikrodalga fırınlardan en az 2 metre uzakta, diğer kaynaklardan ise en az 1 metre uzakta
bulundurmanız önerilir.
•Ayakla kontrol ünitesinin oluşturduğu elektromanyetik alan çok düşük olmasına rağmen, hayat destek ünitelerinin yakınında kullanmanız
önerilmemektedir (örn. kalp pili veya kalp uyarıcısı) ve işitme destek aletleri. Tıp merkezlerinde herhangi bir elektronik aygıtı kullanmadan
önce, merkezde bulunan diğer aygıtlarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
•KABLOSUZ versiyonun ayak pedalının aküsünü şarj etmek için sadece dişçi takımını kullanın.
•İçindeki pil, ancak uzman bir teknisyen tarafından değiştirilebilir.
İlk kullanıma ilişkin notlar.
İlk kullanımdan önce ayak kontrol pedalının aküsünü tamamen şarj etmelisiniz.
KABLOSUZ versiyonun çalışma komutları.
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonun çalışma ilkeleri kablolu versiyonla aynıdır, bu nedenle model türlerine dikkat ederek yukarıdaki
bölümlere bakınız.
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonda akünün şarj durumunu ve dişçi takımıyla iletişim durumunu gösteren özel LED ışıkları ( 7 )
bulunmaktadır.
LED ışıkları (7).
LED ışığının rengi akünün şarj durumunu gösterir, ışığın yanıp sönmesi
ise dişçi takımıyla iletişim durumunu gösterir.
Aküyü şarj etme:
açiklama
rengi
açiklama
( kablo çikarilmiş )
( kablo takili )
YEŞİL
Akü şarjı (>75%)
Akü şarjı dolu
TURUNCU
Akü şarjı (<50%)
Akü şarj oluyor
KIRMIZI
Akü şarj edilmeli (<25%)
Şarj aleti hatası
Boş
Akü zayıf
Ayaklı dişçi takımı kapalı
veya hatalı komut
İletişim durumu:
yanip sönme
açiklama
Yavaş
Kablosuz iletişim etkin
Hızlı
Şarj kablosuyla etkin bağlantı mevcut
Çift
Bağlantı aranıyor
Sabit
İletişim hatası
Akünün özellikleri.
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonda şarj edilebilir Lityum-Polimer akü bulunur (Guangzhou Markyn Battery Co. tipi 3.7V, 5200mAh
Lityum-Polimer. Model 9051109 ).
Akü kapasitesi yaklaşık 2 aya yetecektir (günlük 8 saat kullanıma göre). Tam verimlilikte çalışıldığında ve akü tamamen şarj edildiğinde bu süreye
ulaşılabilir. Zamanla akünün verimliliği azalır. 500 defa tam şarj edildikten sonra akü kapasitesinin %60 düştüğü tahmin edilmektedir. Hatta kapasitesi
bu kadar düştüğünde bile akünün 1 ay kullanıma yetmesi gerekir.
NOT: akü kapasitesi, günlük kullanım temposu için yeterli olmayacak kadar düştüğünde, uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmesi gerekir
(orijinal parça no. 97901336).
DİKKAT!
Aküyü kendiniz değiştirmeye çalışmayın.
Aküye ilişkin sınırlı garanti.
Ayak pedalının içindeki akü için, kurulum tarihinden 6 ay süreyle garanti verilmektedir.
30
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Aküyü şarj etme.
Gerektiğinde KABLOSUZ ürünün ayak pedalının aküsünü şarj edin.
Aşağıdakileri yerine getirin:
•Ayak pedalının arka tarafındaki konektörün koruyucu kapağını açın ve
şarj kablosunu takın.
•Kablonun öbür ucunu dişçi takımına takınız (resme bakınız).
Bu noktada ayak kumandası, halen tamamen çalışır durumda kalarak, batarya şarj aşamasındadır (batarya şarj LED sinyal ışığı yanar durumdadır).
NOT: akü yaklaşık 6 saatte tam şarj olur.
DİKKAT!
KABLOSUZ versiyonun ayak pedalının aküsünü şarj etmek için sadece
dişçi takımını kullanın.
Akünün doğal olarak boşalması.
Uzun süre boyunca kullanılmadığında, akü yavaş yavaş boşalır.
Uzun bir süre kullanılmadıysa, kullanmadan önce akünün tam şarj edilmesi önerilir
Bakım ve Tasfiyesi
Ayakla kontrol edilebilen KABLOSUZ versiyonda kullanıcının tamir
edebileceği parçalar bulunmamaktadır.
Herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde tamir etmeye çalışmayın,
doğrudan imalatçıyla irtibata geçin veya garanti kartındaki numaralardan
yerli distribütörünüze başvurun.
Ürünün içindeki akünün ömrü bittikten sonra uzman bir teknisyen
tarafından servis merkezinde değiştirilmesi gerekir.
TR
LI
31
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.3. Enjektör
Cihazın tanımı.
a uç kısım
b sap
c enjektörü sökme düğmesi
d hava düğmesi
e su düğmesi
f sıcak/soğuk selektörü (sadece 6 fonksiyonlu enjektör)
g sıcak soğuk sinyalizasyon LED’i (sadece 6 fonksiyonlu enjektör)
Teknik Özellikleri.
•Çalıştırma süresi:
- şırınga 3F: Sürekli çalışma,
- şırınga 6F: çalışma 5 san., istirahat 10 san.
•Besleme:
- şırınga 6F (CEFLA modelleri): 24 Vac; 50 ~ 60 Hz; 2 A; 50 W.
•EN 60601-1 normuna göre sınıfı:
- şırınga 6F (CEFLA modelleri): 2. Sınıf B Tipi.
•Kurulum (montaj) şeması: Teknik montaj kılavuzunu inceleyiniz (bakınız
paragraf 11.).
Kullanım.
3 fonksiyonlu enjektör:
•Cihazı çalışma pozisyonuna getiriniz.
•Düğme ( e ) = su;
Düğme ( d ) = hava;
Düğme ( e+d ) = sprey.
6 fonksiyonlu enjektör:
•Cihazı çalışma pozisyonuna getiriniz.
•Sıcak su, hava ve sprey ile çalıştırma: selektörü ( f ) saat yönünde döndürünüz (LED g yanık).
•Soğuk su, hava ve sprey ile çalıştırma: selektörü ( f ) saat yönünün tersine döndürünüz (LED g sönük).
•Düğme ( e ) = su;
Düğme ( d ) = hava;
Düğme ( e+d ) = sprey.
Sapın sökülmesi.
•Uç kısım ( a ), sapın ( b ) üzerine monte edilmiştir.
•3 fonksiyonlu enjektör:
Sapı enjektör gövdesinden çıkarmak için, düğmeye ( c ) basınız.
•6 fonksiyonlu enjektör:
Sapı enjektör gövdesinden çıkarmak için, selektörü saat yönünün tersine döndürünüz (LED g sönük) ve düğmeye ( c ) basınız.
Temizlik.
Deterjan/dezenfektan ürünler ile nemlendirilmiş tek kullanımlık yumuşak kağıt.
DİKKAT!
•Enjektörü, dezenfektan veya deterjan sıvılarına batırmayınız.
•Tavsiye edilmeyen ürünler: aşındırıcı ve/veya aseton, klor ve sodyum hipoklorit içeren ürünler.
Sterilizasyon.
Tutamak ve şırınga memesi: bkz. paragraf 1.5.
NOT: sterilizasyon işleminden önce, kılıfa koyunuz.
Kullanım Uyarıları.
DİKKAT!
• Alet STERİL OLMAYAN durumda sağlanmaktadır ve kullanmadan önce sterilize edilmelidir (bkz. paragraf 1.5.).
• Koruyucu aygıtların ve tek kullanımlık uçların kullanılması önerilir.
32
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.4. Türbin
Takımların ve frez değişiminin bağlantısı.
Gruba ek özel talimatlara bakınız.
Kullanım.
DİKKAT!
Farklı türbinlere ait kullanım talimatlarına dikkat ediniz.
•Çalıştırma süreleri: çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5 dakika.
•Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
•Cihazı çalıştırmak için, ayaklı kumandanın kolunu hareket ettiriniz (bakınız
paragraf 5.2.).
•Cihazın karşısındaki vana (f), spreydeki su miktarını ayarlar.
•Vana (e), tüm cihazlar için sprey hava miktarını ayarlar.
NOT: türbinin kablosu 4 yollu hava konektörüyle ve ISO 13294 - Dişçi
Hava Motoru normları uyarınca mini motora takılabilir.
Türbin’in rotasyon hızının ayarlanması.
•Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
•“ARTTIR” veya “AZALT” düğmeleri ile türbinin maksimum rotasyon hızının
yüzde oranını.
NOT: ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
•Cihazların ayaklı kumanda kolu, minimumdan maksimuma kadar rotasyon
hızını ayarlar (bakınız paragraf 5.2.).
Fiber optiğin açılması/kapatılması.
Sayısal ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
• Optik fi berleri açma/kapamaya ilişkin selektör düğmesine basınız.
Işık sönük: fi ber optikler olmadan çalıştırma.
Işık yanık: fi ber optikler ile çalıştırma.
NOT: türbin 30 saniye boyunca kullanılmadığı takdirde (reosta kolu
devre dışı), Fiber optikler söner.
LCD ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma pozisyonuna getiriniz.
•FIBER OPTİK düğmesine basarak fiber optiği etkinleştirin.
NOT: fiber optiğin aktivasyonu, ikon ( A ) tarafından ekran üzerinde
bildirilecektir.
NOT: türbin 30 saniye boyunca kullanılmadığı takdirde (reosta kolu
devre dışı), Fiber optikler söner.
Çıkarılabilen kordon
Türbin, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilen kordon ile
donatılmıştır (bakınız paragraf 5).
Temizlik ve bakım.
Gruba ek özel talimatlara bakınız.
Yağlama için Daily Oil (CEFLA S.C.) kullanılması önerilir.
Sterilizasyon.
Sadece el aleti: bkz. paragraf 1.5.
DİKKAT!
Sterilizasyon evresini gerçekleştirmeden önce, gruba ek özel kullanım talimatlarına bakınız.
Kullanım Uyarıları.
DİKKAT!
•Alet STERİL OLMAYAN durumda sağlanmaktadır ve kullanmadan önce sterilize edilmelidir (bkz. paragraf 1.5.).
Sterilizasyon yapmadan önce aletle birlikte verilen özel kullanım talimatlarına bakın.
•Sadece Amerika ve Kanada pazarları içindir: Aletler FDA onaylı olmalıdır.
•Türbin, frez takılmadan çalıştırılmamalıdır.
•Frezi harekete geçirme düğmesi, çalıştırma sırasında basılı olmamalıdır!
Mikro motorun düğmesi ve rotoru arasındaki sürtünme ucu aşırı derecede ısıtır ve yanıklara sebep olabilir.
•Hastanın iç dokularının (dil, yanak, dudak, vb.) düğme ile temas etmesi, uygun aletler (el aynası, vs.) aracılığıyla korunmalıdır.
•Takımlar üzerine tatbik edilen çeşitli frezler ve aletler, Biyouygunluk ISO 10993 hakkındaki Norma uygun olmalıdırlar.
TR
LI
33
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.5. Elektrikli mikro motor
Takımların ve frez değişiminin birleştirilmesi
Mikro motora ve farklı takımlara ek özel talimatlara bakınız.
Kullanım.
DİKKAT!
Farklı motorlara ait kullanım talimatlarına dikkat ediniz.
•Çalıştırma süreleri: çalıştırma 5 dakika, dinlendirme 5 dakika.
•Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
•Cihazı çalıştırmak için, ayaklı kumandanın kolunu hareket ettiriniz (bakınız
paragraf 5.2.).
•Cihazın karşısındaki vana ( f ), spreydeki su miktarını ayarlar.
•Vana ( e ), tüm cihazlar için sprey hava miktarını ayarlar.
Mikro motorun rotasyon hızının ayarlanması ı.
•Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
•Artış veya DÜŞÜŞ butonları ile mikro motorun maksimum dönüş hızını
girebilirsiniz.
NOT: ayarlanan verilerin hafızaya alınma işlemi, otomatik olarak
gerçekleşir.
•Cihazların ayaklı kumanda kolu, minimumdan maksimuma kadar rotasyon
hızını ayarlar (bakınız paragraf 5.2.).
Mikromotor dönüş yönünün tersine çevrilmesi.
Sayısal ekranlı konsol:
• Cihazı çalıştırma konumuna getiriniz.
• Konsol üzerinde bulunan TERSİNE DÖNDÜRME düğmesine basınız .
Işık sönük: rotasyon saat yönünde
Işık yanık: rotasyon saat yönünün tersinde
DİKKAT!
Mikro motor çıkarıldığı zaman, sesli 3 BEEP sesi saat yönünün aksini
işaret edecektir.
NOT: reosta kolu hareket geçince, mikro motorun rotasyon yönünün
enversör kumandası devre dışı kalır.
LCD ekranlı konsol:
•Cihazı kullanım pozisyonuna getiriniz.
•Konsol üzerinde bulunan TERSİNE DÖNDÜRME butonuna basınız.
Saat yönünün tersine dönüş bir sesli sinyal (BEEP) ve konsol ekranında ( B )
sembolünün yanması ile belirtilir.
DİKKAT!
Mikromotorun çekilmesini takiben bir dizi sesli sinyal (3 BEEP) saatin
aksi yönünde dönüşü bildirecektir.
NOT: reosta kolu hareket geçince, mikro motorun rotasyon yönünün
enversör kumandası devre dışı kalır.
Fiber optiğin açılması/kapatılması.
Sayısal ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
• Fiber optikleri açma/kapamaya ilişkin selektör düğmesine basınız.
Işık sönük: fi ber optikler olmadan çalıştırma.
Işık yanık: fi ber optikler ile çalıştırma.
NOT: mikro motor 30 saniye kullanılmadığı takdirde (reosta kolu
devre dışı), Fiber Optikler söner.
LCD ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma pozisyonuna getiriniz.
•FIBER OPTİK düğmesine basarak fiber optiği etkinleştirin.
NOT: fiber optiğin aktivasyonu, ikon ( A ) tarafından ekran üzerinde
bildirilecektir.
NOT: mikro motor 30 saniye kullanılmadığı takdirde (reosta kolu
devre dışı), Fiber Optikler söner.
34
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Çıkarılabilir kordonlar.
Temizleme işlemlerini kolaylaştırmak için mikro motor çıkarılabilir kordonlar ile donatılmıştır (5. paragrafa bakınız).
Temizlik ve bakım.
Cihaza ek özel talimatlara bakınız.
Yağlama için Daily Oil (CEFLA S.C.) kullanılması önerilir.
DİKKAT!
•Enjektörü, dezenfektan veya deterjan sıvılarına batırmayınız.
•Tavsiye edilmeyen ürünler: aşındırıcı ve/veya aseton, klor ve sodyum hipoklorit içeren ürünler.
Sterilizasyon.
Sadece el aleti: bkz. paragraf 1.5.
DİKKAT!
Sterilizasyon fazını gerçekleştirmeden önce, cihazın ekinde bulunan özel kullanım talimatlarına bakınız.
Kullanım Uyarıları.
DİKKAT!
•Alet STERİL OLMAYAN durumda sağlanmaktadır ve kullanmadan önce sterilize edilmelidir (bkz. paragraf 1.5.).
Sterilizasyon yapmadan önce aletle birlikte verilen özel kullanım talimatlarına bakın.
•Sadece Amerika ve Kanada pazarları içindir: Aletler FDA onaylı olmalıdır.
•Çalışan mikro motor üzerine başlığı takmayınız.
•Frezi harekete geçirme düğmesi, çalıştırma sırasında basılı olmamalıdır!
Mikro motorun düğmesi ve rotoru arasındaki sürtünme ucu aşırı derecede ısıtır ve yanıklara sebep olabilir.
•Hastanın iç dokularının (dil, yanak, dudak, vb.) düğme ile temas etmesi, uygun aletler (el aynası, vs.) aracılığıyla korunmalıdır.
•Takımlar üzerine tatbik edilen çeşitli frezler ve aletler, Biyouygunluk ISO 10993 hakkındaki Norma uygun olmalıdırlar.
TR
LI
35
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.6
Tartar Kazıyıcısı
Takım ve film eki bağlantısı.
Takıma ilişkin özel talimatlara bakınız.
DİKKAT!
Takımı bağlamadan önce, bağlantıların tamamen kuru olduğundan
emin olunuz. Şayet gerekirse, bağlantıları enjektörün havası ile
kurutunuz.
Kullanım.
Çalıştırma süreleri:
- SC-a2 diş taşı temizleyicisi: Çalışma 5 dak., istirahat 5 dak.,
- SC-a3 diş taşı temizleyicisi: Çalışma 5 dak., istirahat 5 dak.,
- SATELEC diş taşı temizleyicisi: Çalışma 5 dak., istirahat 5 dak.,
- SATELEC LED diş taşı temizleyicisi: Sürekli çalışma.
•Portare lo strumento in posizione di lavoro.
•Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi
paragrafo 5.2.).
•Il rubinetto ( f ) in corrispondenza dello strumento regola la quantità
dell’acqua di raffreddamento.
Detartaratör gücünün ayarlanması.
• Cihazı kullanım pozisyonuna getiriniz.
• ARTTIR ve AZALT butonlarıyla detartaratörün azami güç yüzdesini ayarlamak
mümkündür.
NOT: Veriler otomatik olarak hafızaya alınır.
• Ayak kontrollü komut aletin işleyişini ayarlanan azami güçte etkinleştirir (Bkz.
Paragraf 5.2).
ENDO İşlevi.
Küretaj makinesi girilen azami gücün ½’sine kadar çalışmaktadır.
Sayısal ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
• Konsol üzerinde bulunan TERSİNE DÖNDÜRME düğmesine basınız .
Işık sönük: normal çalışma.
Işık yanık: ENDO fonksiyonu devrede.
NOT: ayak pedallı kumanda kolu ile çalışma şeklinin değiştirilmesi
mümkün değildir.
LCD ekranlı konsol:
• Cihazı kullanım pozisyonuna getiriniz.
• Konsol üzerinde bulunan TERSİNE DÖNDÜRME butonuna basınız.
NOT: ENDO işlevinin etkinleştiği bir sesli sinyal (BEEP) ve konsol
ekranında ( C ) sembolünün yanması ile belirtilir.
Detartaratörün çekilmesini takiben sesli bir sinyal (BEEP) ENDO işlevinin
etkinleştirildiğini bildirecektir.
NOT: ayak pedallı kumanda kolu ile çalışma şeklinin değiştirilmesi
mümkün değildir.
Fiber optiğin açılması/kapatılması.
Sayısal ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma konumuna getiriniz.
• Fiber optikleri açma/kapamaya ilişkin selektör düğmesine basınız.
Işık sönük: fi ber optikler olmadan çalıştırma.
Işık yanık: fi ber optikler ile çalıştırma.
NOT: mikro motor 30 saniye kullanılmadığı takdirde (reosta kolu
devre dışı), Fiber Optikler söner.
LCD ekranlı konsol:
• Cihazı çalışma pozisyonuna getiriniz.
•FIBER OPTİK düğmesine basarak fiber optiği etkinleştirin.
NOT: fiber optiğin aktivasyonu, ikon ( A ) tarafından ekran üzerinde
bildirilecektir.
NOT: cihazın kullanılmamasından 30 saniye sonra (devre dışı
bırakılan ayaklı kumandanın kolu), fiber optik kapanır.
36
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Çıkarılabilen kordon
Tartar kazıyıcısı, temizlik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilen kordon ile donatılmıştır (bakınız paragraf 5).
Temizlik ve bakım.
Cihaza eklenen özel talimatlara bakınız.
DİKKAT!
•Takımı dezenfektan veya deterjan solüsyonlarına batırmayınız.
Sterilizasyon.
•Dinamometrik anahtar, tartar temizleyici başlar ve tartar temizleyici kulpu: cihazla ilgili talimatlara uygun şekilde, 135 °C’lik su buharı otoklavı (2
bar).
DİKKAT!
Sterilizasyon fazını gerçekleştirmeden önce, cihazın ekinde bulunan özel kullanım talimatlarına bakınız.
Kullanım Uyarıları.
DİKKAT!
•Alet STERİL OLMAYAN durumda sağlanmaktadır ve kullanmadan önce sterilize edilmelidir (bkz. paragraf 1.5.).
Sterilizasyon yapmadan önce aletle birlikte verilen özel kullanım talimatlarına bakın.
•Sadece Amerika ve Kanada pazarları içindir: Aletler FDA onaylı olmalıdır.
•Film ekinin ve takımın takılan parçalarının tamamen temiz olduğundan emin olunuz.
•Film ekinin formunu değiştirmeyiniz.
•Film ekinin aşınma durumunu periyodik olarak kontrol ediniz ve aşağıdaki durumlarda yenisi ile değiştiriniz:
- belirgin aşınma durumu,
- verimin azalması,
- deformasyon veya çarpma durumları.
•SC-a3 ışığına ilişkin notlar:
- 1. sınıf LED cihazı;
- temizlik ve bakım müdahaleleri sırasında, gözlere ışık huzmesini yöneltmekten kaçınınız (fiber optikleri kapalı tutmanız tavsiye edilir).
•Masa üzerine bağlantı sırasında tehlikeli durumları veya yanlış işleyişleri önlemek amacıyla, farklı markalardaki tartar kazıyıcıları ile ilgili
kordonların pozisyonlarının yönünü değiştirmeyiniz.
•Takım üzerine tatbik edilen film ekleri, Biyouygunluk ISO 10993 hakkındaki Norma uygun olmalıdırlar.
TR
LI
37
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.7. T LED Polimer Lamba
(Amerika ve Kanada pazarlarında bulunmaz)
Teknik Özellikleri.
Güç Kaynağı: 24-36 V DC
Maksimum Güç: 6 VA
Işık Kaynağı: 5 W gücünde 1 LED ışığı
Dalga Boyu: 430÷490 nm
Ses Sinyalleri: başlarken, her 5 saniyede bir, döngünün sonunda
Çalışma türü: Fasılalı (3 ardışık döngüde çalışma - 60 saniye dinlenme)
Programlar: 6 ( ön ayarlı )
Lambanın genel tanımı.
a) Lamba sapı.
b) Döner uç kısım.
c) Optik fiber.
d) Gözler için koruyucu.
e) Besleme kordonu.
f) Kumanda düğmesi.
NOT: polimer lamba, kullanıcının çalışmasını kolaylaştırmak
amacıyla farklı konfigürasyonlarda (çubuklu, tabancalı veya herhangi bir
ara pozisyon) kullanılabilmektedir.
NOT: polimer lamba, meydana gelebilecek olası nakil işlemleri için
iyi muhafazalı orijinal bir kutu içerisinde teslim edilmektedir.
Kumanda düğmesinin tanımı.
[ 1 ] LED 1 (STANDART döngü) :
Her 20 saniyede 1000 mW/cm2 emisyonu (bu döngü, satış anında
alette varsayılan olarak ayarlanan döngüdür).
[ 2 ] LED 2 (HIZLI döngü) :
Her 15 saniyede 1600 mW/cm2 emisyonu.
[ 3 ] LED 3 (GÜÇLÜ döngü) :
Her 20 saniyede 1800 mW/cm2 emisyonu.
[ 4 ] LED S :
S modunda giderek artan döngülere girildiğinde ve B, R ve L harflerinin
yanındaki LED ışıkları aynı anda yanar:
[ LED S + LED 1 ] B döngüsüne yükselmek için B (BONDING ) :
Her 5 saniyede 500 mW/cm2 emisyon yayan yükselen döngü, 5 saniyede 500’den 1000 mW/cm2 kadar yükselen döngü ve 5 saniyede
1000 mW/cm2 kadar yükselen döngü, toplam 15 saniye.
[ LED S + LED 2 ] R döngüsüne yükseltmek için (HIZLI YENİLEME) :
Her 5 saniyede 500 mW/cm2 emisyon yayan yükselen döngü, 5 saniyede 500’den 2200 mW/cm2 kadar yükselen döngü ve 5 saniyede
2200 mW/cm2 kadar yükselen döngü, toplam 15 saniye.
[ LED S + LED 3 ] L döngüsüne yükseltmek için(UZUN YENİLEME) :
Her 5 saniyede 500 mW/cm2 emisyon yayan yükselen döngü, 5 saniyede 500’den 1800 mW/cm2 kadar yükselen döngü ve 10 saniyede
1800 mW/cm2 kadar yükselen döngü, toplam 20 saniye.
[ 5 ] Arızaları gösteren LED ışığı :
Bu kırmızı LED ışığı sadece arıza meydana gelmesi halinde yanar.
[ 6 ] START düğmesi :
START düğmesi, o anda seçili olan döngüyü başlatır (seçili olan
döngüyü gösteren LED ışığı yanar).
Döngü esnasında bir daha basılırsa, ışık yayılması durdurulur.
[ 7 ] MODE düğmesi :
Bu düğme, çalıştıracağınız döngüyü seçmek için kullanılır. İçinde
bulunduğunuz döngüyü anında atlamanıza olanak sağlar.
İlk 3 döngü (1, 2 ve 3) aynı güce sahiptir ve LED her döngüye özgü
olarak yanar.
S modunda giderek artan döngülere girildiğinde ve B, R ve L harflerinin
yanındaki LED ışıkları aynı anda yanar.
Kullanılacak döngünün üzerinde gelindiğinde LED ışığı yanar, bu
aşamada döngü kullanımahazırdır. START düğmesine basıldığında
ışığı yanmakta olan döngü etkinleştirilir.
NOT: sadece lamba ışık yaymadığı zaman, devrenin seçilmesi
mümkündür ve düğme devrededir. Eğer ışık emisyonu sırasında
düğmeye kazara basılırsa, hiçbir etkisi olmaz.
38
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
İşleyiş.
DİKKAT!
Alet, sterilize edilmemiş halde tedarik edilmektedir.
Kullanmadan önce lamba kolunu dezenfekte edin. Fiber optik ve
koruyucu gözlük 135°C otoklavda sterilize edilebilir.
•Fiber optiği ( c ), oturma yerinin altına klik sesi gelene kadar takınız.
•Polimer lambanın takımını kendi besleme kordonunun ucuna takınız ve
tespit halkasını ( e ) vidalayınız.
•Lambayı, asistan veya doktor masasındaki yerinden çıkartınız.
NOT: Konsol ekranında 1 hareketli sembol görünmesi aletin aktif
duruma geçtiğini bildirir.
•Lambanın ön parçasını ve/veya fotopolimerizasyon için en fonksiyonel
konfigürasyondaki (çubuklu, tabancalı veya herhangi bir ara pozisyon)
fiber optiği çeviriniz.
•Önceden de belirtildiği gibi MODE düğmesini kullanarak, kullanılması
amaçlanan devreyi seçiniz (seçilen devre, her zaman karşısında yanan
LED tarafından gösterilir).
NOT: lamba, her zaman bir sonraki kullanımda kullanılan son devre
görüneceğinden dolayı, daimi bir hafıza ile donatılmıştır.
•Fiber optiği, polimerizasyon için uygun olan pozisyona konumlandırınız.
NOT: fiber optik, malzemeye ne olursa olsun dokunmadan,
polimerleştirilecek malzemeye en yakın yerde konumlandırılmalıdır.
•START düğmesi aracılığıyla devreyi başlatınız.
DİKKAT!
Kullanım şartları: arka arkaya 2 döngü çalışır, 60 saniye ara verir.
NOT: programlanmış döngüye girildiğinde(1, 2, 3, B, R, L) LED
ışığı çalışma esnasında (her 5 saniyede bir) yanıp söner.
Lamba devrenin başlangıcında bir BEEP, çalışmaya başlamasıyla her
5 saniyede bir BEEP ve son olarak çalışma devresi bitiminde 2 BEEP
çıkaran akustik bir sinyalle de donatılmıştır.
•Işık verme işleminin kendiliğinden kesilmesine izin veriniz; buna rağmen,
şayet arzu edilirse, START düğmesine tekrar basarak herhangi bir
zamanda ışığı kesmek de mümkündür.
DİKKAT!
•Lamba, çeşitli kombinasyonlarda LED’lerin yanması aracılığıyla olası
yanlış işleyişe işaret eden bir sinyalizasyon sistemi ile donatılmıştır
(bakınız bir sonraki paragraf).
•Lamba, termik bir koruyucu ile donatılmıştır.
İşaretler.
Polimer lambanın yanlış işleyişi durumunda, kumanda düğmesi üzerinde
aşağıdaki işaretler öngörülmüştür:
•LED 5 ve LED 1 sürekli yanık yeşil.
Lambadan ışık emisyonunun varlığı.
Teknik Servis’e başvurunuz.
•LED 5 ve LED 2 sürekli yanık yeşil.
Cihazı harekete geçirme mikro kontrolündeki yanlış işleyiş.
Teknik Servis’e başvurunuz.
•LED 5 ve LED 3 sürekli yanık yeşil.
Besleme yetersiz.
Teknik Servis’e başvurunuz.
•LED 5 ve LED 4 aynı anda yanıp sönüyor.
Takımın termik korumasının müdahalesi. Bu LED’ler, yeniden
kullanılabilmesi için lamba yeterli derecede (yaklaşık 5 dakika) soğuyana
kadar yanıp sönmeye devam edeceklerdir.
Eğer sorun devam ederse, Teknik Servis’e başvurunuz.
Polimerleştirilebilir maksimum kalınlık.
Özel devrelerle polimerleştirilebilir maksimum kalınlık 3 milimetredir
(kullanılan kompozitlerin talimatlarına da bakınız).
DİKKAT!
Bu kalınlığın üzerine çıkılmamalıdır, aksi takdirde katmanın eksik
polimerizasyonuna sebep olur.
TR
LI
39
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Genel kullanım uyarıları.
DİKKAT!
LED ışık kaynağı, IEC 62471 sayılı norma göre Sınıf 2 kaynağıdır. DEMETİ SABİTLEMEYİNİZ.
Çıkan ışık, korumasız doğrudan ışık saçma durumunda gözlere zarar verebilmektedir.
Lambayı her zaman göz koruyucusu ile birlikte kullanınız ve ışık huzmesini gözlere yöneltmemeye dikkat ediniz.
Çıkan ışık, yumuşak dokulara (oral mukoza, dişeti, deri) zarar verebilmektedir.
Polimerleştirilecek malzeme üzerine ışını kesinlikle yöneltmemeye dikkat ediniz.
•Katarakt veya retina patolojilerinin çıkarıp alınması müdahalesine maruz kalmış kişiler gibi göz patolojilerini gerektiren kişiler, lambanın
kullanılması sırasında örneğin uygun koruyucu gözlükler ile korunmalıdırlar.
•Dönen uç kısım, çubuklu konfigürasyondan tabancalı konfigürasyona geçmek için saat yönünün tersine sapa göre 180° dönebilmektedir.
Çubuklu konfigürasyona geri dönmek için, dönüş saat yönünde olur.
En uç iki pozisyona ulaşıldığı, bir klik sesi ile gösterilmektedir; rotasyonu klik sesinden sonra zorlamayınız.
Ara pozisyonlar, klik sesi verilmese bile mümkündür.
Fiber optiği, dönen son parçanın rotasyonundan sonra doğru bir şekilde tekrar konumlandırınız.
•Besleme kordonlarını çekmeyiniz.
•Takımı, aşırı titremelere maruz bırakmayınız.
•Takımın ve özellikle de fiber optiğin düşürülmemesine dikkat ediniz.
Lamba, ısırma veya kazara çarpma durumunda kırılabilmektedir.
Polimer lambanın kullanımına devam etmeden önce, meydana gelen bir çarpma veya düşüşten sonra takımın bütünlüğünü kontrol ediniz.
Lambayı yakmayı deneyiniz ve hastanın üzerinde kullanmadan önce işleyişini kontrol ediniz.
Çatlama veya kırılma durumunda veya herhangi bir başka anormallikler olduğu zaman, lambayı hasta üzerinde kullanmayınız ve teknik
servis ile irtibata geçiniz.
Fiber optik, kısmen kırılabilir ve çarpışma durumunda çatlayabilir veya kırılabilir.
Fiber optiği düştüğü zaman, olası çatlama veya kırılmaların olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dikkatli bir şekilde incelemeniz tavsiye edilir.
Çatladığı zaman, fiberin çatladığı noktada yoğun bir ışık belirir. Tüm bu durumlarda, fiber optik yenisi ile değiştirilmelidir.
•Polimer lambanın takımı (gerekirse ayrı paket içerisinde satılır), bu lamba takımı için önceden hazırlanan bağlantı ile sadece odontolojik
Dental ünitelere bağlanabilmektedir.
Herhangi bir başka cihaza bağlantı, lambanın içerisindeki devrelerin zarar görmesine sebep olabilmektedir ve operatörün ve hastanın
güvenliği açısından ağır tehlikelere yol açabilmektedir.
•Polimer lambanın takımı, sıvı sızıntısına karşı (IP20) korunmamaktadır.
•Polimerize lambanın el aleti, hava, oksijen veya azot protoksit (N2O) ile yanıcı özellik sergileyen anestezi gaz ile kullanıma uygun değildir.
•
Temizlik.
Polimer lamba, hastadan hastaya karşılıklı olarak enfeksiyon geçişi sağlayabilmektedir.
Büyük ölçüde enfeksiyon bulaştıran parçalar, fiber optik ve göz koruyucusudur. Bu parçaları sterilize etmeden önce, polimerleşmiş ürün artıklarının
olmadığını kontrol ediniz: gerekirse, alkol ile veya plastik bir spatula vasıtasıyla artıkları ortadan kaldırınız.
Fiber optiğin ve göz koruyucuların sterilizasyonu için, sadece asgari 134°C’lik sterilizasyon sıcaklığına sahip otoklav kullanınız.
DİKKAT!
•Fiber optik, donuklaşma eğiliminden sonra otoklavda 500 kere dayanma derecesine sahiptir ve bundan dolayı, düşük ışık miktarı yayabilir.
•Aynı şekilde göz koruyucusu da 500 seferden sonra yenisi ile değiştirilmelidir.
•Orijinal yedek parçaların satın alımı için üreticinize başvurmanız tavsiye edilir (fiber optik + göz koruyucusu: 97660404 sipariş kodu).
Takım, otoklav içerisine konulmamalıdır; takımı, uygun ürünler ile dıştan dezenfekte etmeniz ve gerekirse, tek kullanımlık zar ile kapatarak kullanmanız
tavsiye edilir.
Takımın dezenfeksiyonu için, aşındırıcı maddelerin kullanımından ve takımı sıvı içerisine batırmaktan kaçınarak, tek kullanımlık yumuşak kağıt kullanınız.
DİKKAT!
•Lambanın takımı, otoklava konmaya uygun DEĞİLDİR.
•Lambanın takımı, sıvı sızıntısından korunmamaktadır, bu nedenle, suya batırma işlemi için soğuk olarak sterilize edilmeye uygun DEĞİLDİR.
•Lambayı dıştan dezenfekte ederken, bu işlemi takılı olan fiber optik ile gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
Fiber çekili iken, takımın gözüken optik yüzeyi üzerinde hiçbir dezenfektan türü kullanmayınız; bu yüzey ile dezenfektanın teması tamir
edilemez şekilde yüzeyi donuklaştırır
Bakım.
Bu cihaz için hiçbir özel bakım işlemi gerekmemektedir.
Hem takım hem de Dental ünite üzerindeki değiştirme ve/veya tamirat işlemleri, Üretici firma tarafından yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Takım, açılması için özel araçlar gerektirecek şekilde tasarlanarak yapılmıştır. Bundan dolayı, kullanıcı tarafından sökülemez.
Takımın kurcalanması, otomatik olarak garantiyi geçersiz kılar.
Sorunların çözümü.
•Lamba çekili iken yanmıyor (düğme paneli üzerindeki hiçbir led yanık değil).
Midwest bağlantısının besleme kordonuna doğru bir şekilde bağlandığını kontrol ediniz.
Halkayı dikkatlice vidalayınız, daha sonra lambayı tekrar takmayı ve yeniden çıkarmayı deneyiniz.
Sorun devam ederse, Teknik Servis ile irtibata geçiniz.
•Işık miktarı emisyonu düşük.
- Fiber optiğin çatlamamış veya zarar görmemiş olduğunu kontrol ediniz; eğer böyle bir durum varsa, yenisi ile değiştiriniz.
Orijinal yedek parçaları temin etmek amacıyla üretici firmaya başvurunuz.
- Fiber optiğin ucunda polimerleşmiş artıkların olmadığını kontrol ediniz; varsa, alkol veya plastik bir spatula ile sürterek mekanik olarak artıkları çıkarıp
alınız.
Şayet takımı geri göndermek gerekirse, her şeyden önce takımı dezenfekte ediniz.
Ayrıca, takımı orijinal kutusu içerisinde göndermeniz tavsiye edilir.
Son olarak, söz konusu arızanın tanımını gönderi belgesine iliştiriniz.
Kullanım süresi bitiminde elden çıkarılması.
•Cihazı, normal çöpler gibi atmayınız.
•Cihazın süresi bitiminde, doğru bir şekilde elden çıkarılması için cihazın kullanıldığı ülkede geçerli olan normlara riayet ediniz.
•Karşılıklı enfeksiyon geçişi ihtimali olduğundan dolayı, cihazı elden çıkarmadan önce dezenfekte etmeniz tavsiye edilir.
40
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.8. C-U2 ve C-U2 PRO ağız içi kamera
C-U2, ağız içi diş muayenesinde basit bir kullanım için özel olarak tasarlanmış, oldukça hafif üniteye, görüntünün otomatik kontrolüne ve sabit odak
noktasına (C-U2 versiyonu) veya değişken odak noktasına (C-U2 PRO versiyonu) sahip ağız içi bir kameradır. Diş hekiminin hasta ile iletişimine
yardım etmek, öngörülen işlemi anlatmak ve açıklamak ve hastaya bilgi vermek amacıyla düşünülmüştür. C-U2 sistemi, takım içerisinde önceden
hazırlanmış dokunmaya hassasiyet gösteren özel bölgelerde büyük önem teşkil eden görüntüleri fotoğraflamanıza olanak tanımaktadır.
DİKKAT!
Kamera, teşhise destek olarak kullanılabilmektedir fakat sonuç, doğrudan gözlem ve/veya diğer teşhis usulü işaretler ile desteklenmelidir.
Sadece kameradan gelen görüntüye dayanmak, bizi kötü bir değerlendirmeye götürebileceği gibi elektronik ortamda hazırlanan renkler
veya şekiller gerçeği tam olarak yansıtamayabilmektedir.
Kullanım uyarıları.
DİKKAT!
•Cihazın her yeni hasta için değiştirilmesi gereken tek kullanımlık özel koruyucu ile birlikte kullanılması gerekmektedir.
•Tek kullanımlık yeni koruyucuyu tatbik ettikten sonra, belli bir kırık olup olmadığını kontrol ederek kamerayı kullanmadan önce bütünlüğünü kontrol
ediniz. Böyle bir durum varsa, koruyucuyu kaldırınız ve yenisini tatbik ediniz.
•Takım, hiçbir sebeple asla sıvıya batırılmamalı veya otoklava koyulmamalıdır.
•Takımı, temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
•Bağlantı kablosunun aşırı derecede kıvrılmasına izin vermeyiniz.
•Takımı yere düşürmemeye oldukça dikkat ediniz ve aşırı vibrasyonlara maruz bırakmayınız.
•Zarar görmüş takımları kullanmayınız; kullanmadan önce, kameranın iyi şartlarda olduğundan ve keskin parçalarının bulunmadığından emin olunuz.
Şüphe durumunda, takımı kullanmayınız, dikkatli bir şekilde saklayınız ve teknik servis ile irtibata geçiniz.
•Kullanmadan önce, optiğin koruyucu camının bütünlüğünü kontrol ediniz.
•Kullanım sırasında, operatörün veya hastanın gözüne doğrudan ışık kaynağını yöneltmeyiniz.
•Sürekli kullanım sonucu (örneğin aralıksız 10 dakikadan fazla), kamera ucunun sıcaklık derecesinin büyük ölçüde artması normaldir: eğer bu
rahatsızlığa neden olursa, ışık kaynağını soğutmak amacıyla takım birkaç dakika dinlendirilmelidir. Daha uzun kullanım süreleri için, OSD Kontrol
Panelinde bulunan özel kürsör ile ışık yoğunluğu azaltılmalıdır (bakınız paragraf 5.8.1).
•Uzun süre çalıştırılırsa, kullanmadan önce ortada yer alan objektife dokunmamaya dikkat ederek saydam plastik parçaya bir parmağınızla kısaca
dokunarak ucunun kabul edilebilir bir sıcaklık derecesinde olduğunu
kontrol ediniz.
Takımın bağlantısı.
C-U2 ( a ) veya C-U2 PRO ( c ) kamerasının ünitesini kordonun ucuna
takınız ve halkayı ( b ) vidalayınız.
DİKKAT!
Kordonun takım üzerine iyice vidalandığından emin olunuz.
Kameranın kullanımı.
Üniteyi çalışma konumuna getiriniz; ışık kaynağı yanar ve kamera kullanılan
son LIVE modunda görünür.
NOT: Konsol ekranında 2 hareketli sembol görünmesi aletin aktif
duruma geçtiğini bildirir.
• Tele kamera aydınlatma sisteminin çalışması.
FİBER OPTİK butonuna basarak tele kamera aydınlatma sistemini açmak/
kapatmak mümkündür.
NOT sayısal ekranlı konsol içindir:
Işık kapalı: Aydınlatma kapalı.
Işık açık: Aydınlatma açık.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: aydınlatma sisteminin
etkinleştirilmesi ekran üzerinde ( A ) sembolü ile belirtilir.
• MIRROR fonksiyonu.
Tele kamera LIVE modunda iken, konsol üzerindeki TERS DÖNDÜRME
butonuna kısa bir süre basılması gerçek görüntülerden speküler (aynasal)
görüntülere geçilmesini sağlar.
NOT sayısal ekranlı konsol içindir:
Işık kapalı: Gerçek görüntü görüntüsü.
Işık açık: Ayna görüntülerinin görüntüsü.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: ayna görüntülerinin etkinleştirilmesi
ekran üzerinde ( D ) simgesinin görüntülenmesi ile belirtilir.
TR
LI
41
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
•FREEZE fonksiyonu (Görüntü dondurma).
Handpiece C-U2 bir dokunmatik düğmesi ile ( g ) donatılmıştır.
İlgili görüntüyü dondurmak için, bu düğmeye dokunmak veya ayaklı
kumandayı hareket ettirmek yeterlidir.
Dondurulan görüntüyü tekrar eski haline getirmek için düğmeye yeniden
dokununuz (veya ayaklı kumandayı hareket ettiriniz).
NOT: ODS Kontrol Paneli (bakınız paragraf 5.8.1) vasıtasıyla,
ayaklı kumanda aracılığıyla sadece işleyişi etkin bırakarak kolun
dokunmatik düğmeyi ( g ) devreye sokma veya devreden çıkarma işlemini
seçmek mümkündür.
• Tekli görüntü veya çoklu görüntü modunun işlem ayarı.
Tele kamera LIVE modunda iken, konsol üzerindeki TELE KAMERA butonuna
kısa bir süre basılması, tekli görüntü modundan çoklu görüntü moduna (ve
tersi şekilde) geçilmesini sağlar.
NOT: Tekli görüntü modunun etkinleştirilmesi monitör üzerinde
üst sağ köşede yer alan ilgili simge ( 1 ) ile belirtilir.
• Tekli görüntü modunun işleyişi.
Tele kamerayı LIVE modunda ve tekli görüntü modunda çekince monitör
üzerinde “hareketli” görüntü belirir ve üst sağ köşede ilgili simge ( 1 )
görüntülenir.
Anguldurva üzerindeki dokunmatik tuşa ( g ) basıldığında (veya ayak kontrol kumandasını çalıştırarak) monitördeki bir önceki muhtemel görüntüyü
silerek hemen görüntülenen resmin dondurulması sağlanır.
NOT: Son olarak dondurulan görüntü, tele kamera yerine sokulmuş
olsa da görünür olarak kalmaya devam eder.
• Çoklu görüntü modunun işleyişi.
-Tele kamerayı LIVE modunda ve çoklu görüntü modunda çekince monitör üzerinde “hareketli” görüntü belirir.
Anguldurva üzerindeki dokunmatik tuşa ( g ) basıldığında (veya ayak
kontrol kumandasını çalıştırarak) monitörde derhal görüntülenen resmin
dondurulması sağlanır.
NOT: Dondurulan görüntü monitör üzerinde ilk boş kutuya
yerleştirilerek doğrudan görüntülenir. Daha sonra gelen her dondurulmuş
görüntü okuma sırasına göre bir sonraki kutuya yerleştirilir. Mevcut
dört kutu dolduktan sonra, daha sonra gelen her görüntü daima okuma
sırasına göre dönüşümlü olarak bir önceki görüntünün yerine yerleşir.
- Tele kamera FREEZE konumundayken, ARTTIR ve AZALT butonlarına
basarak veya ayak kumandası aracılığıyla CHP-AIR komutunu
etkinleştirerek (Bkz. Paragraf 5.2) hafızaya alınmış 4 görüntü dönüşümlü
olarak seçilir.
NOT: TELEKAMERA butonuna en az üç saniye süre ile basarak
görüntülenen sayfadaki 4 görüntünün tümü silinir.
- Tele kamera FREEZE konumunda iken, TERS ÇEVİRME tuşuna basarak
veya ayak kumandası aracılığıyla CHP-WATER komutunu etkinleştirerek
(Bkz. Paragraf 5.2) seçilen görüntünün tam ekran olarak görüntülenmesi
etkinleştirilir/etkisizleştirilir.
• VIEW işlevi.
Tele kamera LIVE modunda iken ayak pedallı kumanda üzerindeki WATER
CLEAN komutuna uzun basarak (en az 2 saniye) (Bkz. Paragraf 5.2) yenilerini
kaydetmeden önce daha önceden dondurulmuş görüntülerin görüntülenmesi
sağlanır.
Takımın durumu (sadece C-U2 versiyonu ).
Yukarıda adı geçen kumanda düğmesi bölgesinde, aşağıdaki tabloya
göre kullanım sırasında takımın durumunu gösteren çok renkli bir led (h)
mevcuttur:
Renk
Durum
Sabit mavi
Takım aktif, canlı ekran görüntüleri
gözüküyor
Yanıp sönen mavi
Görüntü donuk
Kısa kısa yanan kırmızı
İç hata: Teknik Servis ile irtibata
geçiniz
42
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Ünite halkasının tanımı (sadece C-U2 PRO versiyonu).
• “Macro” (
) Pozisyonu.
MACRO yönteminde, yani çok yakınlaştırılan nesneler ile alımlara olanak
tanır.
Obje mesafesi: 1 - 3 mm.
• “Intra” (
) Pozisyonu.
INTRAORALE yönteminde, yani ağız boşluğunun içindeki görüntüler için
alımlara olanak tanır.
Obje mesafesi: 13 - 33 mm.
• “Extra” (
) Pozisyonu.
EXTRAORALE yönteminde, yani ağız boşluğu dışındaki görüntüler için
alımlara olanak tanır.
Obje mesafesi: 70 mm’den fazla.
OSD Kontrol Paneli
Bu menü, C-U2 ünitesinin bazı çalışma parametrelerini değiştirmemize
olanak tanımaktadır (bakınız paragraf 5.8.1) ve monitör ekranı üzerinde
doğrudan görüntülenmektedir.
OSD Kontrol Paneline erişim için Tele kamerayı LIVE konumuna getirmek
ve ayak kontrol kumandası üzerindeki CHıP AIR komutunun üzerine uzun
süre (en az 2 saniye) basmak yeterli olacaktır (Bkz. Paragraf 5.2).
MyRay Grabber
Bu program, bir PC/WORKSTATION’a bağlandığı zaman C-U2
telekamerasını konfigüre etmemize olanak tanımaktadır.
MyRay Grabber programının çalışması hakkında tam bir tanımlama için,
elektronik formatta C-U2 ünitesine eklenmiş özel talimatlara bakınız.
Tek kullanımlık hijyenik koruyucular.
Kamera, hastadan hastaya karşılıklı olarak enfeksiyon geçişi
oluşturabilmektedir.
Bu nedenle her zaman tek kapakları ile kullanılması tavsiye edilir
(versiyon C-U2 için versiyon C-U2 ve cod.97901338 için Cod.97900999
PRO) ve kullanımı sonunda her gün dışarıdan dezenfekte edin.Koruyucu
(beyaz dilli), içerisinde koruyucu iki zar bulundurmaktadır: biri önde, saydam,
mavi dilli, diğeri arkada, kağıt.
Tek kullanımlık koruyucuyu doğru bir şekilde takmak için, aşağıdaki
talimatları takip ediniz:
1. Takımın merkezden uzak tarafını, Beyaz dilli zar ile kağıt arka koruyucu
arasına takınız. LED ile çevrili objektif, aşağıya doğru, arka kağıt zara
doğru çevrilmelidir.
Takımı, dibine kadar takınız.
2. Mavi dili çekerek, koruyucu zarları kaldırınız.
3. Kamera, şimdi korunuyor ve kullanıma hazırdır.
DİKKAT!
•Takımın koruyucu içerisine doğru bir şekilde takıldığından her zaman emin olunuz.
•Kullanıcıların hijyenini sağlamak için, tek kullanımlık koruyucunun her kullanımda yenisi ile değiştirilmesi gerektiği hatırlanmalıdır.
•Elden çıkarılması: tek kullanımlık hijyenik koruyucular, özel çöpler gibi (ameliyat eldivenleri gibi) işleme tabi tutulmalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyon.
Her kullanımdan sonra kolu uygun bir ürünle temizleyin. bkz. bölüm 1.4.
DİKKAT!
•Kamera glutaraldehit veya hidrojen peroksit (oksijenli su) solüsyonları gibi solüsyonlar içerisine batırmak amacıyla soğuk sterilizasyon
için tasarlanmamıştır.
•Herhangi bir ürün kullanımı, üretici firma tarafından verilen düzenlemelere göre yapılmalıdır.
•Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan tüm ürünler, işlem bitiminde atılmalıdır.
Bakım ve tamirat.
C-U2 kamera için, bazı özel bakım işlemleri gerekmektedir.
Arıza durumunda, takımın tamamını geri gönderiniz.
DİKKAT!
Söz konusu olan parçalar, tekrar tamir edilebilir parçalar değildir. Şayet işleyişte bir bozukluk olursa, yetkili bir satıcıyla irtibata geçiniz.
İadenin yönetimi.
•Özel ambalajlarını kullanarak, olası hatalı cihazları geri gönderiniz. Zarar gören paketleri yeniden kullanmayınız.
•Karşılıklı enfeksiyon riski yüzünden, cihazı göndermeden önce kesinlikle dezenfekte ediniz. Uygun bir biçimde temizlenmeyen ve dezenfekte
edilmeyen takımlar kabul edilmeyecektir.
DİKKAT!
Gönderici, garanti kapsamındaki veya garanti dışındaki cihazlar için, nakliyeye bağlı olarak oluşacak zararların sorumluluğunu üstlenir.
TR
LI
43
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.8.1. OSD (On Screen Display) Kontrol Paneli
Bu ekran görüntülü menü, C-U2 ünitesinin bazı çalışma parametrelerini değiştirmemize olanak tanımaktadır.
Ekran görüntülü menü, eğer birkaç saniye pedala veya dokunmatik düğmeye basılmaz veya ünite yeniden yerine yerleştirilmez ise, otomatik
olarak kaybolur.
Seçilen opsiyonlar, otomatik olarak hafızaya alınırlar.
Imajın görünüşü ile ilgili olan bütün parametreler, ünitede hafızaya alınırlar ve birden fazla odontolojik ünite üzerinde kullanılması halinde imajın
görünüşüne uyarlanırlar.
NOT: aşağıdaki şekillerde fabrika ayarları gösterilmektedir.
Farklı menüler içerisinde nasıl dolaşılır.
• Pedala basınca, mevcut girişler kayar (“dikey” kayma).
NOT: etkin olan opsiyon, her zaman sarı ile gösterilen opsiyondur.
• Ünitenin dokunmatik düğmesine basınca, belirli bir girişin muhtemel
opsiyonları seçilmektedir (“yatay” kayma).
• ARTTIR/AZALT tuşları ile ayar menüsünün iç parametreleri değiştirilebilir.
• Pedala basınca, bir sonraki girişe geçilir ve seçilen opsiyon otomatik
olarak etkin hale gelir.
Menünün yapısı.
Aşağıda, ekran görüntüsünde görünen sıra ile menü girişleri aktarılmaktadır:
1
2
3
4
5
6
IMAGE BRIGHTNESS: ekran görüntülü imajın parlaklığını, aydınlatma
grubunun gücüne eşit olarak istenildiği gibi arttırır veya azaltır.
Gösterme süresi üzerinde çalışır.
COLOR SATURATION: renk saturasyonunu arttırır veya azaltır.
Minimumda görüntü beyaz ve siyahtır, maksimum da ise renk çok
vurguludur.
GAMMA: bir kontrast kontrolü ile aynıdır fakat daha güçlü efekte sahiptir. Görüntünün açık / koyu renklerinin kuvvetini değiştirir; minimum
değerde görüntü daha yumuşaktır; maksimum değerde ise görüntü
daha “sert”’tir.
LED POWER: aydınlatma grubunun parlak yoğunluğunu istenildiği gibi
ayarlamamıza olanak tanımaktadır. Parlaklığı (“brightness”) azaltınca
saturasyon (amalgam, v.s.) ortadan kaldırılamadığı zaman kullanmak
amaçlıdır.
COLOR SETTINGS: profil renginin ayarlanması.
Daha “soğuk” bir profilden (sola) yavaş yavaş daha “sıcak” bir profile
(sağa) doğru kademeli olarak geçmemize olanak tanımaktadır. “Auto
WB”, önceki profillerin yeterli olmadığı özel durumlarda kullanılmak
amacıyla, beyazı otomatik dengeleme fonksiyonunu etkinleştirmektedir.
5
ADVANCED SETUP: daha az sık kullanım opsiyonlarına erişmek amaçlı
menünün son girişi. Ayaklı kumandayı hareket ettirerek kolaylıkla başa
dönülür ve diğer parametreleri değiştirmeye devam etmek mümkündür.
“YES” (dokunmatik düğme ile) tuşu seçilince ve ayaklı kumanda hareket
ettirilince ise sonraki menüye geçilir.
IMAGE BRIGHTNESS: 120
1
2
3
4
COLOR SATURATION: 4
GAMMA: 5
LED POWER: 240
COLOR SETTINGS
COLDEST
COLD
DEFAULT
WARM
WARMEST
AUTO WB
ADVANCED SETUP
6
NO
YES
Sonraki menü.
Bu menü vasıtasıyla, daha az kullanılan konfigürasyon opsiyonlarına
erişilebilmektedir.
7
8
FREEZE MODE: “Freeze” (imajı dondurma) fonksiyonunu ayarlama
menüsü.
•Footcontrol + Touch (ayak kontrolü+Dokunmatik): "Freeze" fonksiyonu
CU-2 tele kameranın tuşuna hafifçe basılarak ya da ayak kumandası
ile başlatılabilir.
•Footcontrol only: “Freeze” fonksiyonu, sadece ayaklı kumandadan
etkinleştirilmektedir.
•Always Live: devre dışı bırakılan “Freeze” fonksiyonu, her zaman
“live” durumunda kalır.
RESTORE DEFAULTS:orijinal fabrika ayarlarına geri dönülür.
Pedala basınca, ana menüye (“Image Brightness”) kolaylıkla geri
dönülür. YES” tuşu seçilince, fabrika parametrelerine geri dönmek
talep edilir.
44
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
5.9. ZEN-Xi entegre sensörü
ZEN-Xi entegre sensörü, Kişisel bir Bilgisayara arayüzleme vasıtasıyla
elektronik ağız içi radyografi formatında alım işlemi için kullanılan tıbbi
bir cihazdır.
Dental çalışmanın bir yönetim programı eşleşmesi ile birlikte, hasta
dosyasında radyografik görüntüleri arşivlemek ve sonrasında Kişisel Bilgisayar monitörü üzerinde bunları görüntülemek mümkün olacaktır.
DİKKAT!
Sistemi ağız içi radyografilerin alım işleminden farklı kullanımlar
amacıyla ve dental ve radyolojik alanda gerekli bilgiye sahip değilseniz
kullanmayınız.
Kullanım.
ZEN-Xi entegre sensörünün kullanım ve bakım talimatları cihaza ilişiktir.
NOT: ZEN-Xi entegre sensörü, dental ünite ile herhangi bir elektrik
etkileşimine sahip değildir.
S220 TR continental hybrid model için NOT: entegre ZENXi sensörünün uygulanması, konsol konumunun ters çevrilebilme olasılığını
engeller.
TR
LI
45
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
6. Asistan masasının çalıştırılması
Diş ünitleri model:
S200 CONTINENTAL
S200 INTERNATIONAL
Yardımcı masası 3 türde olabilir:
Yardımcı masası. "1A" tipi.
Temel özellikler:
•Masa ( a ), operatör için en uygun pozisyona ayarlanmasını sağlayan bir
adet mafsallı kol ( o ) aracılığıyla su ünitesine (b ) bağlıdır.
NOT: Kol ( veya ) bir güvenlik cihazı ile donatılmış olup bir engel ile
karşılaştığında koltuğun hareketini engeller.
• Tablet ( a ) koltuk ve su ünitesinin işlevlerini kontrol etmeyi sağlayan
düğmelerin bulunduğu bir kumanda konsolu ( d ) ile donatılmıştır.
• Asistan tabletinde 2 emme tüpü ve 3 alet bulunabilir.
• Asistan tabletinde emme tüplerini yönlendiren ve tutan kayar rulolar ( f )
vardır.
Yardımcı masası. "2A" tipi.
Temel özellikler:
•Tablet ( a ), operatör için en uygun pozisyona ayarlanmasını sağlayan iki
adet mafsallı kol (p ) aracılığıyla su ünitesine (b ) bağlıdır.
NOT: İki kol ( p ) güvenlik cihazı ile donatılmış olup bir engel ile
karşılaştıklarında koltuğun hareket etmesini önler.
• Tablet ( a ) koltuk ve su ünitesinin işlevlerini kontrol etmeyi sağlayan
düğmelerin bulunduğu bir kumanda konsolu ( d ) ile donatılmıştır.
• Asistan tabletinde 2 emme tüpü ve 3 alet bulunabilir.
• Asistan tabletinde emme tüplerini yönlendiren ve tutan kayar rulolar ( f )
vardır.
Yardımcı masası. "3A" tipi.
Temel özellikler:
•Tablet ( a ), operatör için en uygun pozisyona ayarlanmasını sağlayan iki adet
mafsallı kol aracılığıyla su ünitesine (b) bağlıdır. Pantograf kolu ( e ) yardımcı
masasının 300 mm aralığında dikey olarak ayarlanabilmesini sağlar.
NOT: Kol ( veya ) bir güvenlik cihazı ile donatılmış olup bir engel ile
karşılaştığında koltuğun hareketini engeller.
NOT: asistan tabletini yine en alçak pozisyona getirmek için tableti
en yüksek pozisyona çıkarmak ve ardından aşağı indirmek gerekir.
• Tablet ( a ) koltuk ve su ünitesinin işlevlerini kontrol etmeyi sağlayan
düğmelerin bulunduğu bir kumanda konsolu ( d ) ile donatılmıştır.
• Asistan tabletinde 2 emme tüpü ve 3 alet bulunabilir.
• Asistan tabletinde emme tüplerini yönlendiren ve tutan kayar rulolar ( f )
vardır.
Diş ünitleri model:
S220 TR CONTINENTAL S220 TR INTERNATIONAL S220 TR CART S220 TR TEK SU ÜNİTESİ ve S220 TR J CONTINENTAL
ve S220 TR J INTERNATIONAL
ve S220 TR J CART
ve S220 TR J TEK SU ÜNİTESİ
Temel özellikler:
• Tablet ( a ), operatör için en uygun pozisyona ayarlanmasını sağlayan iki
adet mafsallı kol aracılığıyla su ünitesine ( b ) bağlıdır. Sabit kol ( c ) 120°
boyunca kreşuarın etrafında dönebilir.
Pantograf kol ( e ) asistan tabletinin 6 çalışma pozisyonunu içeren 335 mm
dikey hareket etmesini sağlar.
NOT: asistan tabletini yine en alçak pozisyona getirmek için tableti
en yüksek pozisyona çıkarmak ve ardından aşağı indirmek gerekir.
• Tablet ( a ) koltuk ve su ünitesinin işlevlerini kontrol etmeyi sağlayan
düğmelerin bulunduğu bir kumanda konsolu ( d ) ile donatılmıştır.
• Asistan tabletinde 2 emme tüpü ve 3 alet bulunabilir.
• Asistan tabletinde emme tüplerini yönlendiren ve tutan kayar rulolar ( f )
vardır.
46
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Diş ünitleri model:
S220 TR continental hybrid
Temel özellikler:
• Masa ( a ) operatörlere en uygun konuma konumlandırılabilen 3 hareketli
kol ile ( b ) koltukla birleştirilmiştir.
Pantograf kolu ( e ) asistan modülünün 300 mm aralığında dikey olarak
ayarlanabilmesini sağlar.
NOT: 2 sabit kolda ( c ) bir engelle karşılaşıldığında koltuğun hareket
etmesini engelleyen güvenlik kilidi bulunmaktadır.
•Masa ( a ), koltuğun ve su ünitesinin fonksiyonlarının kumandası için
düğmelerle donatılmış bir kumanda konsolu (d) ile donatılmıştır.
• Asistan masası, 2 adet aspirasyon kanülü ve 3 adet cihaz ile
donatılabilmektedir.
•Asistan masası, aspirasyon kanülü borularının sevk kanalı ve dayanağı
için sürgülü silindirlerle ( f ) donatılmıştır.
Sürgülü silindirlerin temizliği.
Aşağıya doğru bastırarak, sürgülü silindirleri ( f ) çıkartınız.
Makara raylarını uygun bir ürün kullanarak temizleyin. bkz. bölüm 1.4.
6.1. Asistan masasının konsolu
Düğmelerin tanımı
Operatör lambasını açma/kapama düğmesi.
Bardağa su koyma işleminin kumanda düğmesi.
Lavaboya su verme işleminin kumanda düğmesi.
Otomatik dönüş pozisyonu çağırma düğmesi.
Suyla çalkalama pozisyonunun çağrı düğmesi.
Koltuğun oturak kısmının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun arkalığının yukarıya kaldırılması.
Koltuğun oturak kısmının aşağıya indirilmesi.
Koltuğun arkalığının aşağıya indirilmesi.
TR
LI
47
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
6.2. Asistan masasındaki enjektör
Bu cihazın çalıştırılması için, bakınız paragraf 5.3.
6.3. Asistan masasındaki T LED polimer lamba
Bu cihazın çalıştırılması için, bakınız paragraf 5.7.
6.4. Asistan masasındaki ağız içi kamera
Bu cihazın çalıştırılması için, bakınız paragraf 5.8.
NOT S220 TR TEK SU ÜNİTESİ modeli için: Hekim konsolu
olmadığından, sadece ayak kumandasından kontrol edilebilen tele kamera
işlevleri yapılabilir.
48
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
6.5. Aspirasyon tüpleri
Aspiratör, tüp dayanaktan çekilince çalışmaya başlar.
Aspirasyonun gücünü değiştirmek amacıyla, kanül-taşıyıcı ucunun sapı
üzerinde yer alan kürsörü ( a ) hareket ettiriniz.
NOT: tüpü dayanağa tekrar koyunca, yaklaşık 2 saniye sonra
aspiratör durur. Bu gecikme, aspirasyon tüplerinin kurumasına olanak
tanımak amacıyla öngörülmüştür.
Aspirasyon tüplerinin sökülmesi
DİKKAT!
Enfekte malzeme ile olası temasları önlemek amacıyla eldiven takarak,
kanüllerin demonte edilmesi işlemini yerine getiriniz.
Tüp bağlantısı üzerinde dönüş ve çekiş hareketi yaparak, taşıyıcının özel
bağlama düzenlerinden aspirasyon tüplerini çekip çıkartınız.
Tüp bağlantısı üzerinde dönüş ve çekiş hareketi yaparak, kanül-taşıyıcı
uçlardan aspirasyon tüplerini çekip çıkartınız.
DİKKAT!
Bu işlemi, asla aspirasyon tüplerini doğrudan tutarak gerçekleştirmeyiniz.
Kanüllerin yıkanması.
Dental ünitelerin üzerine farklı aspirasyon sistemleri (sıvı veya ıslak halkalı,
havalı) monte edilebildiğinden dolayı, aspirasyon tesisatının dezenfeksiyonu
için, hem kullanılacak ürün hem de kullanım süreleri ve şekilleri hakkında
olduğu gibi, aspirasyon sistemi üreticisinin talimatlarına titizlikle riayet
etmeniz tavsiye edilir.
DİKKAT!
Aspirasyon tesisatının temizliğinde, %6'lik solüsyona katılan STER 3
PLUS (CEFLA S.C) tavsiye edilmektedir (1 litre suya 60 ml).
Sterilizasyon.
•Emme tüpü taşıyıcıları: su buharı otoklavında sterilize edin (bkz. paragraf
1.5.).
•Aspirasyon tüpleri: batırmalı soğuk sterilizasyon
DİKKAT!
Tüpleri, 55°C’nin üzerindeki sıcaklık derecelerini öngören işlemlere
tabi tutmayınız.
Bakım.
Kanül tutucusunun O-halkasının uçlarını yağlayın (bkz. bölüm 9.4) S1
O-halkasını koruyucu (CEFLA S.C.) kullanın.
Biyouygunluk hakkında notlar.
Sadece donatımda temin edilen kanüller ve arkasından da, sadece orijinal
yedek kanüller kullanılmalıdır.
Aspirasyon kanülleri, Biyouygunluk hakkındaki ISO 10993 Normuna uygun
olmalıdır.
6.6. Asistan masasındaki tabla taşıyıcısının tepsisi
Tabla taşıyıcısının tepsisi ( a ), inox çeliktir ve ilgili dayanaktan kolaylıkla
çıkarılabilmektedir.
Tepsi dayanağı, operatörün en uygun bölgeye konumlanmasına olanak
tanımak amacıyla hem saat yönünde hem de saat yönünün tersinde
dönebilmektedir.
Tepsi dayanağını durdurmak/harekete geçirmek için, topuzu ( b ) hareket
ettirmek yeterlidir.
DİKKAT!
Tabla taşıyıcısının tepsisi üzerine alınan maksimum yük: dağıtılmış
olarak 1 kg.
TR
LI
49
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
6.7. Hidrolik tükürük çekme cihaz
Hidrolik tükürük çekme cihazı, boruyu dayanaktan çekip çıkarınca devreye
girer.
Her kullanım sonrası temizlik.
Yaklaşık olarak yarım litre %6'lik solüsyona katılan STER 3 PLUS (CEFLA
S.C) aspire ediniz (1 litre suya 60 ml).
Tükürük çekme cihazı filtresinin temizliği.
Bu işlem, çalışma günü bitiminde günlük olarak yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu işlemi gerçekleştirmeden önce, eldiven takınız!
•Yaklaşık olarak yarım litre %6'lik solüsyona katılan STER 3 PLUS (CEFLA
S.C) aspire ediniz (1 litre suya 60 ml).
•Sökülecek olan filtreden ( b ) tortu ve sıvı damlamasını önlemek için,
yaklaşık 5 saniye boyunca sadece hava eminiz.
•Aynı anda döndürme ve çekme hareketi yaparak ucu ( a ) çıkartınız.
•Filtreyi ( b ) çekip çıkartınız.
•Filtreyi temizleyiniz / yenisi ile değiştiriniz (kod 97290060).
•Filtreyi ve ucu tekrar monte ediniz.
NOT: çıkarılan filtreden olası sıvı ve salgı damlalarının gelmesini
engellemek amacıyla, yukarıda anlatılan işlemleri gerçekleştirmeden önce,
yaklaşık 5 saniye sadece hava çekiniz.
Periyodik bakım.
O/Ring ( c ) contalarını periyodik olarak yağlayınız ve yağlama için O-Ring’e
özel S1-Protettivo (koruyucu) kullanınız.
6.8. Asistan masası türbini
Bu aleti çalışmak için 5.4 sayılı paragrafa bakınız.
Masanın altındaki musluk ( f ) sprey içindeki su miktarını ayarlar.
NOT S220 TR TEK SU ÜNİTESİ modeli için: Hekim masası
olmadığından, türbinin dönüş hızı ayarlanamaz ve muhtemel fiber optikler
daima yanıktır.
6.9. Asistan masası detartaratörü
Bu aleti çalışmak için 5.6 sayılı paragrafa bakınız.
Masanın altındaki musluk ( f ) soğutma suyu miktarını ayarlar.
NOT S220 TR TEK SU ÜNİTESİ modeli için: Hekim konsolu
olmadığından, detartaratör azami gücünü ayarlamak mümkün değildir,
ENDO işlevi etkinleştirilemez ve muhtemel fiber optikler daima yanıktır.
6.10.
Asistan masası elektrikli miktromotor
Bu aleti çalışmak için 5.5 sayılı paragrafa bakınız.
Masanın altındaki musluk ( f ) sprey içindeki su miktarını ayarlar.
NOT S220 TR TEK SU ÜNİTESİ modeli için: Hekim konsolu
olmadığından, miktromotroda farklı işlevler ayarı yapılamaz ve muhtemel
fiber optikler daima açıktır.
50
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.
Su ünitesinin çalıştırılması
7.1. Lavabo ve bardağın doldurulması
Kreşuar su ünitesi üzerinde 305° serbest olarak dönebilir, hareket manuel olarak doğrudan kreşuar üzerinde veya motorlu olarak (opsiyonel)
gerçekleştirilebilir.
Lavabo ve bardağa su doldurmak için kullanılan küçük çeşme, temizlik
işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilmektedir.
Kumanda düğmeleri.
Bardağa su koyma işleminin kumanda düğmesi.
Lavaboya su verme işleminin kumanda düğmesi.
Lavabo yıkama işleminin kapanması, 30 saniye sonra otomatik olarak
gerçekleşir.
Lavabo yıkama işlemi, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak çalışır:
•YIKAMA KONUMU düğmesine basarak;
• BARDAKLA SU İLAVE ETME düğmesine basarak.
Motorlu kreşuar hareketi.
Kreşuarı saat yönünün tersine hareket ettiren komut düğmesi.
Kreşuarı saat yönünde hareket ettiren komut düğmesi.
NOT: kreşuar doğrudan kreşuar üzerinde işlem yaparak el ile de
döndürülebilir.
Motorlu kreşuarın otomatik hareketleri.
Kreşuar aşağıdaki durumlarda otomatik olarak hareket eder:
•“Koltuk tükürme pozisyonu” düğmesine basıldığında,
NOT: bu durumda kreşuar pozisyonu ayarlanamaz (bkz paragraf
5.1.1.).
•“koltuk sıfırlama pozisyonu” düğmesine basıldığında.
Motorlu kreşuar emniyet donanımı
(yalnız S220 TR diş ünitleri).
Kreşuar, onu koltuk ile kesişme alanından dışarda tutan bir emniyet
donanımına sahiptir.
NOT: eğer kreşuar koltuk ile kesişim alanından dışarı çıkmasını
engelleyen bir durumla karşılaşırsa emniyet donanımı bir saniye içinde
koltuğun otomatik hareketini engeller.
Engellenme durumu, konsol ekranında beliren yanıp sönen bir ikon (T) ve
bir sesli sinyal (çift BEEP) ile belirtilir.
Manuel kreşuar emniyet donanımı
(yalnız S220 TR diş ünitleri).
Kreşuar, kendisi kesişim alanındayken koltuğun belirli bir yüksekliğin üzerine
yükselmesini engelleyen bir emniyet donanımına sahiptir.
Engellenme durumu, konsol ekranında beliren yanıp sönen bir ikon (T) ve
bir sesli sinyal (çift BEEP) ile belirtilir.
Engelleme durumundan çıkmak için kreşuarı çevirerek kesişim alanından
çıkarmak yeterlidir.
Bardak için sıcak su.
Bu uygulama öngörüldüğü zaman, bardağa verilen su her zaman ısıtılır.
TR
LI
51
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Bardağı dolduran su miktarının ayarlanması.
•Asistan tablasının üzerinde bulunan bardağa su doldurma komut butonunu
basılı tutarak işletim ünitesini çalıştırın.
NOT: aralıklı BEEP sesi, hafızaya alma fazına girildiğine işaret
edecektir.
•Bardağın doldurulması işlemini başlatmak için bardağa su verme kumanda
düğmesine bir kere basınız.
•Arzu edilen su seviyesine ulaşıldığı zaman, sinyalizasyon BEEP'inin aynı
anda söndüğünden emin olarak bardağa su verme kumanda düğmesine
ikinci bir kere basınız.
Bu noktada, bardağa koyulan yeni su seviyesi hafızaya alınır.
Lavabo çalışma şeklinin değiştirilmesi.
Lavaboya suyun verilmesi işlemi, ayarlanan şekilde gerçekleşebilmektedir
(ilgili kumanda düğmesinin ON/OFF işlemi).
Bu değişiklik, asistan tablasının üzerinde bulunan kreşuara su doldurma
komut butonunu basılı tutarak, işletim ünitesinin çalıştırılması ile
gerçekleştirilir.
Sesli bir sinyal, seçilen çalışma tipini belirtecektir.
•1 BEEP: zamanı ayarlanan işlem.
•3 BEEP: ON/OFF işlemi.
NOT: fabrika ayarlarından çalışma zamanı ayarlanmaktadır.
Bardağa su çağrısı ile birlikte lavaboya su otomatizminin değişikliği.
“Bardağa su koyma” düğmesine basıldığı zaman, lavaboya su verme
işlemini devreye sokan otomatizmi geçerli/geçersiz kılmak mümkündür.
Bu değişiklik, asistan tablasının üzerinde bulunan bardağa su doldurma ve
kreşuara su doldurma butonlarını aynı anda basılı tutarak, işletim ünitesinin
çalıştırılması ile gerçekleştirilir.
Sesli bir sinyal, seçilen çalışma tipini belirtecektir.
•1 BEEP: geçerli kılınan otomatizm.
•3 BEEP: geçersiz kılınan otomatizm.
NOT: fabrika ayarlarından otomatizm geçerli kılınmaktadır.
Koltuğun "Suyla Çalkalama Pozisyonu"'nun çağrısı ile birlikte lavaboya
su otomatizminin değişikliği.
Koltuğun “Suyla Çalkalama Pozisyonu” düğmesine basıldığı zaman,
lavaboya su verme işlemini devreye sokan otomatizmi geçerli/geçersiz
kılmak mümkündür.
Bu değişiklik, asistan tablasının üzerinde bulunan koltuk Ağız Çalkalama
Pozisyonu ve Kreşuara su doldurma butonlarını aynı anda basılı tutarak,
işletim ünitesinin çalıştırılması ile gerçekleştirilir.
Sesli bir sinyal, seçilen çalışma tipini belirtecektir.
•1 BEEP: geçerli kılınan otomatizm.
•3 BEEP: geçersiz kılınan otomatizm.
NOT: fabrika ayarlarından otomatizm geçerli kılınmaktadır.
Koltuğun "Otomatik Dönüş" çağrısı ile birlikte lavaboya su otomatizminin
değişikliği.
Koltuğun “Otomatik Dönüş” düğmesine basıldığı zaman, lavaboya su verme
işlemini devreye sokan otomatizmi geçerli/geçersiz kılmak mümkündür.
Bu değişiklik, asistan tablasının üzerinde bulunan koltuk Otomatik dönüş ve
Kreşuara su doldurma butonlarını aynı anda basılı tutarak, işletim ünitesinin
çalıştırılması ile gerçekleştirilir.
Sesli bir sinyal, seçilen çalışma tipini belirtecektir.
•1 BEEP: geçerli kılınan otomatizm.
•3 BEEP: geçersiz kılınan otomatizm.
NOT: fabrika ayarlarından otomatizm geçerli kılınmaktadır.
52
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Küçük çeşmenin, lavabonun ve lavabo filtresinin sökülmesi.
• Küçük çeşmeyi (l) yukarıya doğru kaldırarak çekip çıkartınız.
• Filtreyi (q) ve kapağını (p) yukarıya doğru kaldırarak lavabodan çekip
çıkartınız.
• Lavaboyu (m) saat yönünün tersine döndürerek söktükten sonra yukarı
doğru kaldırarak çıkartınız.
Dezenfeksiyon ve temizlik.
DİKKAT!
Enfekte malzeme ile olası temasları önlemek amacıyla eldiven takarak,
lavabonun ve lavabo filtresinin temizlik işlemlerini yerine getiriniz.
Temizlik işlemleri, çalışma günü bitiminde günlük olarak gerçekleştirilmelidir.
• Seramik lavabo ve çeşme: özel bir anti kalker ürünü ile dikkatlice yıkayınız.
•Lavabo filtresi: piyasadaki deterjanlar ile yıkayarak akan suyun altında
durulayarak temizleyiniz.
DİKKAT!
Aşındırıcı ve asitli ürünler kullanmayınız.
TR
LI
53
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.2. SANASPRAY /S Sistemi
Sistemin açıklaması.
SANASPRAY /S sistemi, hidrik ünitenin altında bulunan ve distile su içermeye uygun bir hazneye ( a ) sahiptir.
Deponun toplam kapasitesi 1,8 litredir.
Deponun beslediği üniteler:
•Hekim ve Asistan masaları üzerinde bulunan tüm aletlerin püskürtme
modülleri,
•Bardağın doldurulması,
•Çabuk su bağlantısı (mevcut ise).
Hekim tabletinde bulunan tuş takımında yer alan düğmeye basarak
damıtılmış su ile besleme etkinleştirilebilir/devreden çıkarılabilir
.
NOT sayısal ekranlı konsol içindir:
Işık kapalı: su besleme ağı.
Işık açık: Damıtılan su ile su beslemesi.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: damıtılmış su durumu konsol
ekranındaki simgeyle ( A ) gösterilir.
Hazne rezerv sinyali (sadece S220 TR serisi).
Haznede bulunan sıvı rezerv seviyesinin altına indiğinde, hekim tableti
konsolunde ilgili ikaz ikonu ( B ) belirir.
Haznenin doldurulması.
Hazne içindeki sıvı minimum seviyeye gelince (yaklaşık 500 cc) aşağıdaki
şekilde doldurulmalıdır:
•Düğmeye basarak SANASPRAY /S sistemini devreden çıkarın
.
Sayısal ekranlı konsoldaki ilgili LED’i kontrol edin ya da LCD ekranlı konsoldaki simgenin kaybolduğunu kontrol edin ( A / B ).
NOT: bu işlem esnasında hazne içindeki basınçlı hava otomatik
olarak dışarı boşalacaktır.
•Hazneyi ( a ) saat yönünde döndürerek yerinden çıkarın.
•Depoyu azami seviyeye gelene kadar distile (damıtılmış) su ile doldurun.
DİKKAT!
Sadece damıtılmış su kullanın, maksimum hijyenin sağlanması için,
damıtılmış suyun her litresi için 20 ml Peroxy Ag+ (Amerika ve Kanada pazarlarında bulunmaz) veya hidrojen peroksit kullanarak (1
litre damıtılmış su için 20 ml. %3’lük oksijenli su) her milyon hidrojen
peroksidi için (ppm) 600 parça ilave edilebilir.
•Hazneyi saat yönünün tersine döndürerek yeniden yerine monte edin.
DİKKAT!
Haznenin doğru takıldığından emin olun.
•SANASPRAY /S sistemini devreye sokmak için tekrar düğmeye basın ve
dolumun gerçekleştiğini denetleyin
.
Sayısal ekranlı konsolun ilgili LED ışığını kontrol edin veya LCD ekranlı
konsolda ( A ) bulunduğunu kontrol edin.
DİKKAT!
Muayenehane uzun süre çalıştırılmayacaksa (tatil dönemleri),
ayrılmadan önce hazneyi (a) tamamen boşaltın.
Deponun temizliği.
Tankı yalnızca asetik asit içeren bir ürün (Amerikan ve Kanada pazarları
için EPA onaylı bir ürün kullanılması tavsiye edilir) yardımıyla soğutarak
periyodik olarak (en az ayda 1 kez) sterilizasyon yapılması ve aşağıdaki
çalışmaların yerine getirilmesi önerilir:
•depoyu Dental üniteden çıkartınız ve tamamen boşaltınız,
•depoyu üst kenarına kadar dezenfekte edici sıvı ile doldurunuz,
•dezenfekte sıvıyı, asgari 10 dakika süre ile deponun içinde muhafaza
ediniz,
•depoyu tamamen boşaltınız,
•depoyu damıtılmış su ile çalkalayınız,
•depoyu, yukarıda belirtildiği gibi sadece damıtılmış su ile doldurun,
•depoyu Dental ünitede bulunan özel yerine tekrar koyunuz.
54
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.2.1. Manuel SANASPRAY Sistemi
Sadece S200 CART, S220 TR IDRICO SINGOLO ve S220 TR SINGLE
CART modellerine uygulanır.
Sistemin tanımı.
Sistem ( a ) distile suyu barındırmaya uygun bir depoyla donatılmıştır.
Deponun toplam kapasitesi 1,8 litredir.
Deponun beslediği üniteler:
•asistan ve doktor masası üzerinde yer alan tüm aletlerin spreyi,
•bardağın doldurulması,
•hızlı su bağlantısı (eğer mevcutsa). Doktor masası paneli üzerindeki tuş,
Yer alan küçük by-pass manivelası ( b ), şebeke suyu ile cihazların gereksinimi
sağlanmak istenirse sistemini dışarıda bırakmanıza olanak tanır
Sistemi ile oksijenli su kullanarak cihazların sprey kanallarının dezenfeksiyon
işlemini gerçekleştirmek mümkündür (bakınız paragraf 7.2.2.).
DİKKAT!
Her çalışma günü bitiminde dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriniz.
Deponun doldurulması.
Deponun minimum seviyesine ulaşıldığı zaman (yaklaşık 500cc.), aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirerek depoyu doldurmaya devam etmeniz gerekmektedir:
•“CLOSE AIR PRESSURE” pozisyonu üzerine küçük kolu (c) çeviriniz.
•Saat yönünde döndürerek, depoyu ( a ) çıkartınız.
NOT: bu işlem sırasında, deponun içerisinde bulunan basınçlı
hava otomatik olarak dışarıya boşalacaktır.
•Deponun içerisine maksimum seviyeye ulaşılana kadar damıtılmış su
dökünüz.
DİKKAT!
Sadece damıtılmış su kullanın, hijyen standartlarına uygun olması
için her milyon hidrojen peroksidi için 600 parça ilave edilebilir,
damıtılmış suyun her litresi için 20 ml Peroxy Ag+ (Amerika ve Kanada pazarlarında bulunmaz) veya hidrojen peroksit kullanarak (1 litre
damıtılmış su için hidrojen peroksidin %3’lük çözeltisinin 20 ml’si).
•Depoyu saat yönünün tersinde çevirerek yeniden monte ediniz.
• “CLOSE AIR PRESSURE” konumu üzerine küçük manivelayı ( c ) getiriniz.
DİKKAT!
• Küçük manivelayı ( c ) “OPEN AIR PRESSURE” konumu üzerine
çevirmeden önce, deponun doğru bir şekilde kapatıldığından emin
olunuz.
•Uzun bir süre çalıştırılmayacaksa (dinlendirilecekse), bırakmadan
önce depo ( a ) ı tamamen boşaltın.
BY-PASS kumandası.
Şebeke suyu ile cihazların doğrudan gereksinimi sağlanmak istenirse,
SANASPRAY sistemini dışarıda bırakmak mümkündür.
Bu fonksiyon, hasta tarafındaki yer alan küçük manivelayı ( b ) “LINE”
konumu üzerine çevirerek elde edilir.
Damıtılmış su ile çalışmaya devam etmek için küçük manivelayı (b) “TANK”
konumu üzerine geri getiriniz.
Deponun temizliği.
Tankı yalnızca asetik asit içeren bir ürün (Amerikan ve Kanada pazarları için
EPA onaylı bir ürün kullanılması tavsiye edilir) yardımıyla soğutarak periyodik
olarak (en az ayda 1 kez) sterilizasyon yapılması ve aşağıdaki çalışmaların
yerine getirilmesi önerilir:
•depoyu Dental üniteden çıkartınız ve tamamen boşaltınız,
•depoyu üst kenarına kadar dezenfekte edici sıvı ile doldurunuz,
•dezenfekte sıvıyı, asgari 10 dakika süre ile deponun içinde muhafaza
ediniz,
•depoyu tamamen boşaltınız,
•depoyu damıtılmış su ile çalkalayınız,
•depoyu, yukarıda belirtildiği gibi sadece damıtılmış su ile doldurun,
•depoyu Dental ünitede bulunan özel yerine tekrar koyunuz.
TR
LI
55
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.2.2. Oksijenli su ile dezenfeksiyon döngüsü
SANASPRAY sistemi ile, hekim tedavi tabletinde bulunan tüm aletleri ve
asistan tabletinde bulunan şırıngaların su kanallarını oksijenli su (hidrojen
peroksit) ile manuel olarak dezenfekte edebilirsiniz.
Dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmek için, aşağıdaki işlemleri
uygulayınız:
A) Dezenfektan solüsyonunun hazırlanması:
•Turuncu bantlı depo içine sulandırılmamış (veya %3 oksijenli su
katılmış) PEROXY Ag+ boşaltınız (Amerika ve Kanada pazarlarında
bulunmaz).
NOT: deponun tam dolduğundan emin olunuz.
B) Dezenfektanı koyma evresi:
•Beher dinamik aletin püskürtme musluğunun tamamen açık olduğunu
kontrol ediniz (aksi halde su çıkmaz veya çok az su çıkar).
•“CLOSE AIR PRESSURE” pozisyonu üzerine küçük kolu ( c ) çeviriniz.
•Saat yönünde döndürerek, damıtılmış su şişesini ( a ) çıkartınız.
•Damıtılmış su şişesini ( a ) dezenfektan içeren şişe ile değiştirin.
•Enjektörü çekiniz ve su tuşu vasıtasıyla kanalı boşaltınız.
NOT: artık su çıkmadığı zaman kanalın tamamen boşaltılmış
olduğu anlaşılır.
•Asistan masasının olası enjektörü için aynı hareketi tekrar ediniz (her
zaman su tuşu ile); geri kalan dinamik cihazlar için, ayaklı kumandanın
Water Clean System kumandasını (5.2. paragrafa bakınız) hareket
ettiriniz.
•Küçük manivelayı ( c ), “OPEN AIR PRESSURE” konumu üzerine geri
getiriniz.
•Cihazları çekiniz ve reosta pedalının Water Clean System kumandasını
dinamik cihazlar için ve su tuşunu enjektörler için hareket ettirerek, oksijenli
su solüsyonu ile kanalları doldurunuz.
NOT: Yaklaşık 6-7 saniye alet dezenfektanından akıtın.
•Aletleri yerine bırakınız.
NOT: bu noktada kanallarda oksijenli su vardır.
C) Dezenfektan ile temas süresi:
DİKKAT!
Dezenfektan boruların içinde en az 10 dakika, en fazla 30 dakika kalmalıdır.
D) Kanalları suyla çalkalama evresi:
•Küçük manivelayı ( c ), “CLOSE AIR PRESSURE” konumu üzerine çeviriniz.
•İçinde dezenfektan ( a ) bulunan şişeyi saat yönünde çevirerek çıkarın.
•Damıtılmış su içeren şişeyi monte ediniz.
•Enjektörü çekiniz ve su kanalını boşaltınız.
NOT: kanalın tamamen boşaltılmış olduğu, su çıkmadığı zaman görünür.
•Değişik cihazlar için kanalları oksijenli sudan boşaltma işlemlerini tekrar ediniz.
• Küçük manivelayı ( c ), “OPEN AIR PRESSURE” konumu üzerine geri getiriniz.
•Cihazları çekiniz ve ayaklı kumandanın Water Clean System kumandasını (5.2. paragrafa bakınız) dinamik cihazlar için ve su tuşunu enjektörler için
hareket ettirerek, damıtılmış suyun dışarıya akmasını bekleyiniz.
NOT: damıtılmış suyun yaklaşık 6 - 7 saniye dışarıya akmasını sağlayınız.
•Bu aşamada kanallar yeniden damıtılmış su ile dolar ve dişçi kompleksi kullanılmaya hazırdır.
DİKKAT!
• Dezenfeksiyon işleminin son aşaması olarak, içinde dezenfektan bulunan deponun kapağını kapatmayı unutmayın (açık havaya maruz
kaldığında etkisi zayıflar).
• Tercihen iş gününün bitiminde, günde en az bir dezenfeksiyon devresi gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
PEROXY Ag+ muhafaza edilmesi.
PEROXY Ag+ ürününün doğru şekilde muhafazası için ambalaj üzerinde bulunan imalatçının talimatlarını yerine getirin.
Sıkı bir şekilde kapatılmış ve serin bir yerde muhafaza edilmesi önemlidir (25°C’den yüksek olmayan sıcaklıkta).
DİKKAT!
PEROXY Ag+ ya da oksijenli su turuncu bantlı depo içinde asla bir aydan fazla bırakılmamalıdır.
Uzun bir süre muayenehane çalıştırılmayacaksa (tatillerde), turuncu bantlı depoyu tamamen boşaltınız.
56
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.3. WHE: sürekli dezenfeksiyon tesisatına sahip EN 1717 normundaki su giriş ünitesi
WHE sistemi, odontolojik ünitenin su sisteminin ortak su şebekesinden
fiziksel olarak kesin ayrılmasını sağlamaktadır.
Ayrıca sistem, 1:50 oranında özel bir tanktan alınan dezenfektanı sürekli
olarak seyreltir.
Bu bağlamda, PEROXY Ag+ (CEFLA S.C.) (Amerika ve Kanada pazarlarında
bulunmamaktadır) ya da %3 hidrojen peroksit kullanmanızı öneririz.
Sistemin tanımı.
Bu sistem W.H.E. bağlantıları kutusunun içinde bulunmaktadır ve daima
etkindir.
Hidratın içinde bulunan rezervuar ( a ) sistemi çalıştırmak için yaklaşık 590
cc. sıvı dezenfektan malzemesi bulundurur.
SANASPRAY/S sistemini (varsa) açtığınızda W.H.E. sistemi otomatik
olarak kapanacaktır.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: deponun içinde ( G ) yeterli
dezenfektan sıvısı varsa doktor konsolunun ekranında özel bir simge ( a )
görüntülenir.
Oksijenli suyun bittiğini gösteren işaret.
Depo ( a ) içerisinde mevcut olan oksijenli su bitmek üzere iken, operasyon
ünitesi cihaz her açıldığında tekrarlanacak olan akustik bir sinyal (3 BEEP)
yayar.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: ( G ) Sinyal simgesi ( H ) olarak
değişir ve = "E 053" hata mesajını gösterir.
DİKKAT!
Dezenfektan sıvısının bitmesi halinde de operasyon ünitesi çalışır
ancak işlenmiş çeşme suyu KULLANMAYIN.
Derhal müdahale etmeniz ve dezenfektan haznesini en kısa zamanda
doldurmanız önerilir.
Sıvı dezenfektan deposunu doldurma.
Depo içindeki dezenfektan sıvısı bittiğinde, aşağıdakileri yapın:
S200 serisi diş ünitleri
•Yanal su kutusunu açınız.
•Depoyu ( a ) döndürünüz.
•Tapayı (k), saatin ters yönünde çevirerek çıkarınız, sıvı dezenfektanı depo
tamamen doluncaya kadar boşaltınız.
NOT: tapanın, doldurma işlemini kolaylaştırmayı sağlayan huni
biçiminde bir formu vardır.
•Son olarak, yanal su kutusunu kapatınız.
S220 TR serisi diş ünitleri
•Yan su kapağını açın ve ilgili durdurma elemanını söktükten sonra elektrikli
gözü (b) döndürün.
•Yukarı doğru kaldırmadan oksijenli su haznesini ( a ) yerinden çıkartın.
•Tıpayı saat ibresinin tersi yönünde çevirerek çıkarın ve oksijenli suyu
depo tamamen doluncaya kadar içine boşaltın.
•Tıpayı ve depoyu yeniden yerine yerleştirin.
•Son olarak yanal su koruma kapağını kapatınız.
DİKKAT!
İkmal için sadece saf, seyreltilmemiş PEROXY Ag+ (Amerika ve Kanada pazarlarında bulunmaz) veya hidrojen peroksidin %3’lük sudaki
çözeltisini kullanın (10 hacim).
W.H.E. sistemi deposunun boşaltılması
Bu fonksiyon, W.H.E. sisteminin hidrolik devresini şayet odontolojik ünite
uzun bir süre kapalı kalacak ise boşaltmamıza olanak tanımaktadır.
Aşağıdaki işlemleri yerine getiriniz:
•Küçük çeşmenin altına teçhizatta verilen özel kabı koyunuz ( e ) ve en az
5 saniye "Bardağa su verme" düğmesine basarak su devresini boşaltma
işlemini devreye sokunuz.
NOT: Ekran üzerinde yanıp sönen sembol operasyonun
gerçekleştiğini onaylar.
•Su devresinin boşalmasını bekleyiniz, akustik bir sinyal (3 BEEP) işlem
sonunu bildirecektir.
•Bu aşamada dişçi sistemi blok durumundadır ve kapatmak için hazırdır.
NOT: yeniden açıldığında, WHE sistemi otomatik olarak sıfırlanacaktır.
TR
LI
57
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Hata uyarıları.
Sayısal ekranlı konsol:
Eğer sistem arızalı bir çalışma durumu tespit ederse, aralıklı akustik bir sinyal (2 BEEP) yayar ve operasyon ünitesinden su verme işleminin gerçekleşmemesi
ile gösterilen bir çalışmama durumuna girer.
Bu durumlarda öncelikle su ve pnömatik beslemenin operasyon ünitesine doğru bir şekilde geldiğini kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.
Ardından operasyon ünitesini kapatınız ve yeniden açınız, eğer çalışmama durumu devam ederse Teknik Servis ile irtibata geçiniz.
LCD ekranlı konsol:
Sistem normal olmayan bir çalışma durumu olduğunu algılarsa, göstergede bir hata mesajı görüntüler (paragraf 10'e bakın).
Algılanan hata marjinal bir hataysa, diş hekimi kompleksi çalışır halde kalır ancak algılanan hata önemli bir hataysa, diş hekimi kompleksi bloke edilir
ve Teknik Servisi aramanız gerekir.
PEROXY Ag+ muhafaza edilmesi.
PEROXY Ag+ ürününün doğru şekilde muhafazası için ambalaj üzerinde bulunan imalatçının talimatlarını yerine getirin.
Sıkı bir şekilde kapatılmış ve serin bir yerde muhafaza edilmesi önemlidir (25°C’den yüksek olmayan sıcaklıkta).
DİKKAT!
PEROXY Ag+ veya hidrojen peroksidi deponun içinde bir aydan fazla bırakmayın.
Uzun bir süre çalıştırılmayacaksa (dinlendirilecekse), bırakmadan önce depo(lar)ı tamamen boşaltın.
NOT: hazneyi boşaltmak için bir emme kanülü kullanmanız tavsiye edilir.
58
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.4. BIOSTER /S Dezenfeksiyon Sistemi
(sadece LCD ekranlı konsol)
BIOSTER /S Sistemi ile hekim masasındaki tüm aletlerin ve asistan
masasındaki bir dinamik aletin su yolları ile bardağa su temin eden kanallarda
bir dezenfeksiyon döngüsü gerçekleştirmek mümkündür.
Dezenfeksiyon döngüsünü gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları
izleyiniz:
A) Dezenfektan solüsyonun hazırlanması:
•Turuncu bantlı deponun içine seyreltilmemiş PEROXY Ag+ (Amerika
ve Kanada pazarlarında bulunmaz) (veya %3 oksijenli su) dökünüz.
NOT: Deponun tam olarak dolduğundan emin olunuz.
B) Dezenfeksiyon döngüsünü ayarlama:
•Hazneyi ( a ) dezenfektan içeren hazne ile değiştirin ve SANASPRAY
/S sistemini etkinleştirin (bkz paragraf 7.2 ).
NOT: dezenfeksiyon döngüsü yalnızca eğer SANASPRAY /S
sistemi devredeyse çalıştırılabilir (A simgesi yanıyor).
•Tablanın alt kısmında bulunan sprey musluklarının ( d ) açık olmasını
kontrol ediniz (aksi takdirde su gelmez veya çok az gelir).
•Havza üzerine dezenfekte edilecek aletlere ait kabı koyunuz ( e ).
•Bardak musluğunun altına donanımda verilen uygun kabı ( c )
yerleştiriniz.
•Dezenfeksiyon döngüsünü ayarlama moduna girmek için hekim konsolu
üzerindeki
butona en az 2 saniye boyunca basın.
Konsol ekranında yanıp sönen simge ile birlikte sesli sinyal (4 BİP)
duyulduğunda hazırlık aşamasına girildiği onaylanmış olur ( O ).
•Kaba dezenfekte edilecek aletlerin kordonlarını yerleştirin.
Konsol ekranında çıkarılan aletler belirtilir.
DİKKAT!
Şırınga aleti için uygun adaptörün (f) kullanılması gerekir ve ısıtma
sistemi kapalı olmalıdır. Mikromotor kordonu motor gövdesinin
tamamı olmak üzere yerleştirilmelidir. Asistan tabletinin üzerindeki şırınga BIOSTER /S ile dezenfekte edilememektedir.
C) Dezenfeksiyon döngüsünü gerçekleştirme:
•Dezenfeksiyon döngüsünü hekim konsolu üzerindeki
ikinci kez basarak başlatın.
butonuna
NOT: sesli bir sinyal (1 BİP) döngünün başladığını onaylar.
• İlk otomatik aşama su kanallarının dezenfektan ile doldurulma işlemidir.
NOT: ilk 5 saniye içinde bardak fıskiyesinden de dezenfektan
çıkmaktadır.
•Ekrandaki grafik çubuğun ilerleyişi dolma aşamasına kadar ne kadar
süre kaldığını gösterir (30 saniye sürer).
•Su kanallarının dolma aşaması sonunda bir sesli sinyal (1 BİP) verilir
ve ekrandaki grafik çubuk dezenfektan temas aşaması için kalan süreyi
göstermek için yeniden ilerlemeye başlar.
D) Dezenfektan temas süresi:
•Temas süresi 600 saniye
•Dezenfektan temas süresi sona erdiğinde 1 dakika süreyle sesli bir sinyal
verilir (her saniyede 1 BEEP).
E) Kanalların durulama aşaması:
•Dezenfektan içeren hazneyi ( a ) damıtılmış su içeren orijinal hazne ile
değiştirin ve SANASPRAY/S sistemini çalıştırın (bkz paragraf 7.2. ).
• Hekim tabletindeki düğmeye basarak kanalları durulama aşamasını
başlatın
.
NOT: sesli bir sinyal (1 BİP) durulama aşamasının başladığını
onaylar.
• Konsol ekranında grafik çubuğun ilerleyişi durulama aşamasının bitmesi
için kalan süreyi gösterir (120 saniye sürer).
NOT: ilk 20 saniye içinde bardak fıskiyesinden de sıvı
çıkmaktadır.
•Durulama aşamasının sonunda sesli bir sinyal verilir (3 BİP) ve ( O )
simgesi yanıp sönmeye başlar.
•Bu noktada çıkarılan aletleri tekrar çalışma konumuna yerleştirebilirsiniz.
TR
LI
59
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
DİKKAT!
• Dezenfeksiyon işleminin son aşaması olarak, içinde dezenfektan bulunan deponun kapağını kapatmayı unutmayın (açık havaya maruz
kaldığında etkisi zayıflar).
• Tercihen çalışma gününün sonunda olmak üzere günde en az bir dezenfeksiyon döngüsü gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
Dezenfeksiyon döngüsünü durdurma.
Ayarlama aşaması süresince,
butonuna en az 2 saniye süre ile basmak suretiyle her an dezenfeksiyon döngüsünden çıkmak mümkündür.
NOT: bir kez etkinleştirildikten sonra döngüyü kesmek MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Konsol ekranındaki hata mesajları.
Sistem tarafından bir işleyiş anomalisi saptanması halinde ekranda bir hata mesajı görüntülenir (Bkz paragraf 10).
PEROXY Ag+ muhafaza edilmesi.
PEROXY Ag+ ürününün doğru şekilde muhafazası için ambalaj üzerinde bulunan imalatçının talimatlarını yerine getirin.
Sıkı bir şekilde kapatılmış ve serin bir yerde muhafaza edilmesi önemlidir (25°C’den yüksek olmayan sıcaklıkta).
DİKKAT!
PEROXY Ag+ ya da oksijenli su turuncu bantlı depo içinde asla bir aydan fazla bırakılmamalıdır.
Uzun bir süre muayenehane çalıştırılmayacaksa (tatillerde), turuncu bantlı depoyu tamamen boşaltınız.
7.5. I.W.F.C. Sistemi (Integrated Water Flushing Cycle)
Sistemin açıklaması.
I.W.F.C. sistemi hekim tableti ve asistan tableti üzerinde bulunan su
kanallarında bulunan suyu yenilemek amacıyla otomatik yıkama döngüsü
(FLUSHING) gerçekleştirilmesini sağlar.
Yıkama işlemi şebeke suyuyla, işlenmiş suyla (W.H.E.sistemi varsa) veya
damıtılmış suyla (SANASPRAY /S sistemi varsa) yapılabilir.
Döngü yaklaşık 2 dakika sürer ve bu süre değiştirilemez.
DİKKAT!
Her gün mesaiye başlamadan önce ve bir hastadan diğer hastaya geçerken her seferinde YIKAMA işlemini yapmanız önerilmektedir.
YIKAMA döngüsünü ayarlama.
•Damıtılan su ile bir yıkama döngüsü çalıştırmak istiyorsanız: uygun
düğmeye basarak SANASPRAY /S sistemine girin
(bkz. paragraf
7.2. ).
NOT: yıkama döngüsünü damıtılmış su haznesi tamamen dolu
iken yapmanız tavsiye edilir.
• YIKAMA (FLUSHING) moduna girmek için
hekim konsolu üzerindeki
düğmeye basın.
NOT sayısal ekranlı konsol içindir: Ekranda 3 tane animasyon
simge ve simgesinin görünmesiyle birlikte sesli bir sinyal (3 BİP) verilmesi
FLUSHING aşamasına girildiğini teyit eder.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: konsol ekranında yanıp sönen
sembol ve ( O ) ikonunun görünmesiyle beraber verilen sesli bir sinyal (3
BİP) YIKAMA aşamasına girildiğini onaylar.
•Tabletin alt kısmında bulunan sprey musluklarının ( d ) açık olduğunu kontrol
edin (aksi takdirde su çıkmaz veya çok az çıkar).
•İşlem yapılacak aletleri ürünle birlikte gelen uygun kaplara ( d ) yerleştirin.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: konsol ekranında çıkarılan
aletler belirtilir.
NOT: şırınga daima aktiftir, bu yüzden alet kabına konar konmaz
su çıkmaya başlayacaktır.
DİKKAT!
Şırınga aleti için uygun dönüştürücü ( f ) kullanılmalı ve ısıtıcı kapalı
olmalıdır.
Mikromotor el aleti olmadan yerleştirilmelidir.
Türbin ve diş taşı temizleyicisi freze ve uçları olmadan yerleştirilmelidir.
60
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
YIKAMA döngüsünü çalıştırma.
• Yıkama döngüsünü hekim konsolu üzerindeki butona
ikinci kez basarak
başlatın.
Sesli bir sinyal (1 BİP) duyulması yıkama döngüsünün başladığını onaylar.
NOT sayısal ekranlı konsol içindir: konsol ekranı üzerinde
yıkama döngüsü bitimine kalan süre gösterilecektir (yaklaşık 2 dakika
sürer).
NOT LCD ekranlı konsol içindir: ekranda ilerleyen grafik çubuk
işlemin tamamlanması için ne kadar süre kaldığını gösterir (yaklaşık 2
dakika sürer).
•Yıkama döngüsünün sonunda bir sesli sinyal ( 1 BİP) duyulur.
NOT sayısal ekranlı konsol içindir: FİBER OPTİK ve TERS
DÖNDÜRME butonlarının led lambaları yanıp sönmeye başlar.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: Görüntü ekranı ( O ) yanıp
sönmeye başlar.
•Bu noktada çıkarılan aletleri tekrar çalışma konumuna yerleştirebilirsiniz.
YIKAMA döngüsünü kesme.
Sayısal ekranlı konsol:
YIKAMA döngüsü başladığında bunu kesmek mümkün değildir.
LCD ekranlı konsol:
Butona
yeniden en az 2 saniye basarak yıkama döngüsünü her an
kesmek mümkündür.
Hata uyarıları.
Sayısal ekranlı konsol:
Uyarı: Yıkama döngüsü başlatılacağını bildiren 2 BEEP
Nedeni: Yerinden çıkarılmış alet yok veya çıkartılmış aletlerde su borusu
mevcut değil.
Telafifi si: Yerinden çıkarılmış aletleri kontrol edip, yıkama döngüsünü
başlatınız.
NOT: hata uyarısı tekrar ederse Teknik Servisi arayınız.
LCD ekranlı konsol:
Sistem tarafından bir işleyiş anomalisi saptanması halinde ekranda bir hata
mesajı görüntülenir (Bkz paragraf 10).
TR
LI
61
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
7.6. A.C.V.S. Sistemi (Automatic Cleaning Vacuum System)
Sistemin tanımı.
Bu sistem, cerrahi aspirasyonun temizlenmesine olanak sağlar. Sistemde emme borularını yıkamak için kullanılan sıvı deterjanı içinde
bulunduran bir depo ( c ) ve iki bağlantı ( d ) bulunmaktadır.
Deterjanlı su içeren haznenin toplam 250 cc (S200 serisi) veya 500 cc
(S220 TR serisi) kapasitesi vardır.
Yıkama devresi otomatiktir ve genellikle operasyon ünitesinin temizlik
ve dezenfeksiyon süresinin sonundaki her müdahale bitiminde
gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT!
Sıvı deterjan olarak STER 3 PLUS (CEFLA S.C) ürününü aşağıdaki
seyreltme oranıyla kullanmanız önerilir: Bir litre suda 1 kapak ölçüsü
(satış ambalajıysa) veya 2 kapak ölçüsü (hediye ambalajıysa) (%6’lık
çözelti).
Yıkama devresinin başlatılması.
Yıkama devresini başlatmak için, aşağıdaki işlemleri yerine getiriniz:
• Deponun içinde ( c ) az miktarda sıvı deterjan bulunduğundan emin olun.
• Aspirasyon motorunun çalıştığını kontrol ederek, asistan masasının
dayanaklarından her iki kanül ucunu da çekip çıkartınız.
• Kanül uçlarının mekanik kilitlerini açınız.
• Kolektörün altında yer alan ilgili bağlantılara ( b ) kanül uçlarını takınız.
Venturimetrelerde oluşan alçak basınç, yıkama devresinin başlamasını
sağlar.
NOT LCD ekranlı konsol içindir: konsol ekranı üzerinde yanıp
sönen sembol yıkama evresinin devam ettiğini belirtir.
•Yıkama devresinin çalışma evresi:
- aralıklı çalışarak 50 saniye boyunca şebeke suyunun verilmesi (2 saniye
ON – 1 saniye OFF),
- Su akışının durdurulması ve 10cc.’lik dezenfektan sıvının konulması,
- Dezenfektan sıvının konulmasının yarıda kesilmesi ve aspirasyonun 10
saniye boyunca devam etmesi.
•Motorun ilgili durdurma düğmesi ile emiş akışının yarıda kesilmesi, yıkama
devresinin sonunu belirler.
•Kanül uçlarını, asistan masasının ilgili dayanaklarına tekrar yerleştiriniz.
Deponun doldurulması.
Kırmızı haznede bulunan ( c ) sıvı deterjan miktarı, aşağıda belirtilen minimum seviyeden daha düşük ise:
S200 serisi diş ünitleri
• Koltuğu, maksimum yüksekliğe getiriniz.
• Depoyu ( c ), saat yönünün aksinde döndürerek çıkartınız.
• Deponun içine tam olarak dolana kadar dezenfektan sıvı koyunuz.
• Depoyu, saat yönünde çevirerek yeniden monte ediniz.
S220 TR serisi diş ünitleri
•Yan su kapağını açın ve ilgili durdurma elemanını söktükten sonra elektrikli
gözü (b) döndürün.
•Kırmızı hazneyi ( c ) yukarı kaldırmamaya özen göstererek çıkartın.
•Tıpayı ( e ) saat ibresinin ters yönünde çevirerek çıkarın, sıvı temizleyiciyi
depo tamamen doluncaya kadar içine boşaltın.
•Tapayı ve depoyu yeniden yerine yerleştiriniz.
•Son olarak yanal su koruma kapağını kapatınız.
Yıkama devresinin durdurulması.
Sistem, bir işleyiş anomalisi saptadığında kesintili bir sesli sinyal verir (2
BİP) ve durur (LCD ekranında E200 hatası görüntülenir).
Kanül uçlarının yıkama bağlantısına doğru bir şekilde bağlandığını ve ucun
mekanik kilidinin tamamen açık olduğunu kontrol ediniz.
NOT: durma nedenlerini ortadan kaldırınca, yıkama devresi otomatik
olarak yeniden başlar.
62
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
8.Aksesuarlar
8.1. Operasyon lambası
Operasyon lambasının 3 modeli bulunmaktadır:
VENUS model halojen lambalı ışık kaynağı
Kullanım ve bakım talimatları odontolojik ünite ekindeki kullanım
kılavuzu CDleri içindedir.
VENUS PLUS modeli halojen lambalı ışık kaynağı..
Kullanım ve bakım talimatları odontolojik ünite ekindeki kullanım
kılavuzu CDleri içindedir.
VENUS PLUS –L modeli LED lambalı ışık kaynağı.
Kullanım ve bakım talimatları için bkz. bölüm 8.1.1.
VENUS e model halojen lambalı ışık kaynağı.
Kullanım ve bakım talimatları için bkz. bölüm 8.1.2.
NOT: koltuğun otomatik hareketleri esnasında, hastanın gözünün
kamaşmaması için lambalar otomatik olarak kapanır.
8.1.1.VENUS PLUS -L modeli operasyon lambası
Teknik Özellikleri
• Çalışma: sürekli.
• Güç Kaynağı: 18 V~ 50/60 Hz.
• Elektrik tüketimi: 15 VA.
• Spot ışığın ebatları: 65 mm X 165 mm.
• Lux: 50.000 (maks.).
• Renk sıcaklığı: 5.000 °K (+/- 5%).
• Erişilebilir yüzeylerin azami sıcaklığı (normal kullanımda): < 50°C.
• Elektrik şoklarına karşı koruma: 2. sınıf, aygıt tipi B.
• Işık Kaynağı: 2 LED Çoklu çip.
• EN 62471 uyarınca aygıtın sınıflandırılması: 2008 FOTOBİYOLOJİ
GÜVENLİĞİ: Risk Grubu 1.
Güvenlik Bilgileri.
DİKKAT!
•Ekipmanın kurulumu sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
•Ekipmanı yalnızca gerekli eğitimi almış yetkili personel kullanmalıdır
(doktor ve sağlık görevlileri).
•Ekipmanın hiçbir kısmına ağırlık uygulamayın, sadece çalıştırmak
için gereken gücü uygulayın.
•Ekipman çalışır durumdayken yanı adamsız bırakılmamalı, özellikle
çocukların ve kullanım için yetkili olmayan şahısların yanında gözetimsiz bırakılmamalıdır.
•Ekipman çalışır durumdayken üzerinde herhangi bir bakım işlemi
yapmayın; bakım işlemine başlamadan önce elektrikten çekin.
•­Ekipman, oksijen veya azot oksidi karışımlı yanıcı anestezi gazı
bulunan ortamlarda kullanıma uygun değildir.
•Temizleme işlemi, lamba kapalı olarak ve oda sıcaklığında
yapılmalıdır. Optik ünitenin parçalarına doğrudan sıvı deterjan
püskürtmeyin.
•Ekipman, içine sıvı girmesine karşı korunmamıştır (IPX0).
•Optik üniteye, soğutucu havanın içe alınmasını engelleyebileceğinden
şeffaf koruma da uygulamayın.
Açıklama.
a) 2 adet çok çipli LED ışık kaynağı.
c) Kollar ayrılabilir ve birleştirilebilir.
d) Ateşlemeyle yakılır.
e) Işık şiddetini ayarlama düğmesi.
k) Işığı açmak ve kapatmak için DOKUNMA sensörü (isteğe bağlı).
f) Kolları dengeleme
Açma ve kapama.
•Lambayı yakmak için anahtarı yukarıya ( d ) çevirin.
•Lambayı kapatmak için anahtarı bir daha ( d ) yukarıya çevirin.
DOKUNMA sensörlü lambalara ilişkin NOT: Sensörün algılama
alanı içinde (5 cm) elinizi hareket ettirerek te lambayı yakabilirsiniz( k ).
elinizi hareket ettirerek anahtarı açma/kapama işlevi etkin değilse,
aşağıdakileri daha yavaş bir şekilde yapmalısınız.
TR
LI
63
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
ışık şiddetini ayarlama.
Kolu çevirin ( e ):
•Saat yönünde: parlaklık artar.
•Saat yönünün tersi yönünde: parlaklık azalır.
DOKUNMA sensörlü lambalara ilişkin NOT: elinizi sensörün hassasiyet alanında (5 cm) güçlü bir şekilde hareket ettirerek ışığın şiddetini
ayarlayabilirsiniz ( k ).
Işığın şiddetini ayarlamaya başlarken sesli bir uyarı duyacaksınız:
• 1 kısa BİP: ışık şiddeti artar.
• 2 kısa BİP: ışık şiddeti azalır.
Işık şiddeti azami ya da asgari düzeyine ulaştığında lamba iki uzun bip sesi
çıkarır ve ayarlama işlevi durdurulur.
Işık şiddeti azami düzeyine ulaştıysa, daha fazla ayarlama işlevi ışığın
şiddetini azaltır ve asgari düzeyine ulaştığında ya da elinizi sensörden
ayırdığınızda ayarlama işlevi durdurulur.
Lambanın ışık şiddeti azami düzeyde değilse (herhangi bir ara değerdeyse),
ayarlama işlemi her zaman ışığın şiddetini artıracak, ışık şiddeti en üst
düzeyine ulaştığında ya da elinizi sensörden ayırdığınızda ayarlama işlemi
durdurulacaktır.
Kolu çıkarma.
Bırakma düğmesine bastıktan sonra kolu çekin ( o ).
önerilir.
NOT: bunu kolaylaştırmak için öbür elinizle optik üniteyi tutmanız
Temizleme ve dezenfeksiyon.
DİKKAT!
Bu işlemleri, makine kapatıldıktan ve soğuduktan sonra yapın.
Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için tek kullanımlık (dönüştürülmüş
kağıt kullanmayın), aşındırıcı olmayan kağıt veya steril bir bez kullanın.
• Kol lambası ve optik ünite gövdesi: STER 1 PLUS kullanarak lambanın
yüzeyini temizleyin (CEFLA S.C.) veya başka bir benzer ürün.
• Şeffaf paravana: Bir bardak suda ve yumuşak sabun çözeltisinde ıslatılmış
yumuşak bir bezle silin.
DİKKAT!
Alkol içeren maddeleri kesinlikle kullanmayın.
• Çıkartılabilir saplar: saplar su buharı otoklavında sterilize edilebilir (bkz.
paragraf 1.5.).
DİKKAT!
•Lambanın herhangi parçasını temizlerken aşındırıcılar ve inceltici,
tiner, benzin, boya çözücü ve genel olarak çözücü içeren deterjanlar
kullanılmamalıdır.
•Optik ünitenin seçilen parçası üzerine doğrudan püskürtmeyin.
•Temizlik ve bakım işleminde kullanılan malzemeler, işlem
tamamlandıktan sonra atılmalıdır.
Bakım.
VENUS PLUS -L operasyon lambası özel bir bakım gerektirmez.
DİKKAT!
Bu kısımda bakımı yapılabilir herhangi bir parça bulunmamaktadır. Ancak yine de herhangi bir arıza meydana gelirse, Teknik Desteği arayın.
Arıza giderme.
• Işık kaynağı, sensör üzerindeki anahtarı veya DOKUNMA sensörü üzerindeki (varsa) başlığı çevirmekle yanmaz.
Elektriğin doğru takıldığından emin olun ve ardından Teknik Desteği çağırın.
• Işık kaynağı, sensör üzerindeki veya DOKUNMA sensörü üzerindeki (varsa) başlığı çevirmekle değişmez.
Teknik Desteği arayın.
• ışık şiddeti ciddi ölçüde azalır.
- Kontrol düğmesini kullanarak ışık parlaklığını kontrol edin.
- Ön tarafını yumuşak bir bez kullanarak silin.
Işık şiddeti temel değerine dönmezse, Teknik Desteği çağırın.
64
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
8.1.2. VENUS e modeli operatör lambası
Teknik Özellikleri
• Çalışma: sürekli.
• Güç Kaynağı: 12 V~ 50/60 Hz.
• Elektrik tüketimi: 55 W.
• Spot ışığın ebatları: 70 mm X 140 mm.
• Lux: 24.000 (maks.).
• Renk sıcaklığı: 4.100 °K (+/- 5%).
• Erişilebilir yüzeylerin azami sıcaklığı (normal kullanımda): < 85°C.
• Elektrik şoklarına karşı koruma: 2. sınıf, aygıt tipi B.
• Işık Kaynağı: halojen lamba: 12 V. 55 W G6,35.
•Toplam ağırlığı: 7,3 kg
Güvenlik Bilgileri.
DİKKAT!
•Ekipmanın kurulumu sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
•Ekipmanı yalnızca gerekli eğitimi almış yetkili personel kullanmalıdır (doktor ve sağlık görevlileri).
•Ekipmanın hiçbir kısmına ağırlık uygulamayın, sadece çalıştırmak için gereken gücü uygulayın.
•Ekipman çalışır durumdayken yanı adamsız bırakılmamalı, özellikle çocukların ve kullanım için yetkili olmayan şahısların yanında gözetimsiz
bırakılmamalıdır.
•Ekipman çalışır durumdayken üzerinde herhangi bir bakım işlemi yapmayın; bakım işlemine başlamadan önce elektrikten çekin.
•­Ekipman, oksijen veya azot oksidi karışımlı yanıcı anestezi gazı bulunan ortamlarda kullanıma uygun değildir.
•Temizleme işlemi, lamba kapalı olarak ve oda sıcaklığında yapılmalıdır. Optik ünitenin parçalarına doğrudan sıvı deterjan püskürtmeyin.
•Ekipman, içine sıvı girmesine karşı korunmamıştır (IPX0).
•Optik üniteye, soğutucu havanın içe alınmasını engelleyebileceğinden şeffaf koruma da uygulamayın.
Açıklama.
a) Optik grup.
b) Şeffaf siperlik.
c) Çıkartılabilen kulplu düğme.
d) Yakma/söndürme ve ışık yoğunluğunu ayarlama düğmesi.
f) Kendinden terazili kol .
Açma ve kapama.
• Lambayı yakmak için kulplu düğmeyi ( d ) saat yönünde döndürünüz.
• Lambayı söndürmek için düğmeyi ( d ) saat yönünün tersine döndürünüz.
Işık yoğunluğunu ayarlama.
Düğmeyi ( d ):
•Saat yönünün tersi yönünde döndürünce: aydınlık artar.
•Saat yönünde döndürünce: aydınlık azalır.
Kulplu düğmeleri çıkarma.
DİKKAT!
Bu işlemi lamba kapalıyken gerçekleştiriniz.
Halkasını ( e ) sola döndürdükten sonra kulplu düğmeyi ( c ) çekip çıkartınız.
Şeffaf siperliği çıkartınız.
DİKKAT!
Bu işlemi sadece lamba sönük ve soğumuş iken yapınız.
Şeffaf siperliği (kapağı) ( b ) çıkartmak için şöyle hareket ediniz:
• düğmeleri çıkartınız ( c );
• optik grubu tutunuz;
• iki vidayı sökünüz ( g );
• şeffaf kapağı (siperliği) hafifçe dışa çekerek çıkartınız;
• hepsini yeniden yerine takmak için üstte anlatılanları tersine doğru yapınız.
TR
LI
65
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
Temizleme ve dezenfeksiyon.
DİKKAT!
Bu işlemleri, makine kapatıldıktan ve soğuduktan sonra yapın.
Temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için tek kullanımlık (dönüştürülmüş kağıt kullanmayın), aşındırıcı olmayan kağıt veya steril bir bez kullanın.
• Kol lambası ve optik ünite gövdesi: STER 1 PLUS kullanarak lambanın yüzeyini temizleyin (CEFLA S.C.) veya başka bir benzer ürün.
• Şeffaf paravana: Bir bardak suda ve yumuşak sabun çözeltisinde ıslatılmış yumuşak bir bezle silin.
DİKKAT!
Alkol içeren maddeleri kesinlikle kullanmayın.
• Çıkartılabilen kulplu düğme: düğmeler soğukken sterilize edilebilir.
•Lambanın herhangi parçasını temizlerken aşındırıcılar ve inceltici, tiner, benzin, boya çözücü ve genel olarak çözücü içeren deterjanlar
kullanılmamalıdır.
•Optik ünitenin seçilen parçası üzerine doğrudan püskürtmeyin.
•Temizlik ve bakım işleminde kullanılan malzemeler, işlem tamamlandıktan sonra atılmalıdır.
Ampulü değiştirme.
DİKKAT!
Bu işlemi lambanın takılı olduğu aygıtın elektriğini kestikten ve lamba
soğuduktan sonra yapınız.
Ampulü değiştirmek için aşağıdakileri yerine getiriniz:
• düğmeleri çıkartınız;
• şeffaf siperliği çıkartınız;
• ampulün koruyucusunu ( h ) çıkartınız;
• ampulü ( m ) hafifçe dışa doğru çekerek çıkartınız;
• yeni ampulü kontakları yuvalarına tam oturmuş ve ampul aynaya göre
tam dikey konumda olduğunu kontrol ettikten sonra takınız.
NOT: Yeni ampule ellerinizle dokunmayınız, dokunduğunuz zaman
da koruyucusunu kullanınız.
Kazara dokunmanız halinde üzerinde kalan parmak izlerini silmek için
alkol emdirilmiş bir pamuk kullanınız.
DİKKAT!
Ampul teknik özellikler (REF V97710003) içinde belirtilen tipte
olmalıdır.
• Üstte anlatılan işlemleri tam tersine yaparak her şeyi yerine takınız.
Bakım.
VENUS E operatör lambası özel bakım gerektirmez.
DİKKAT!
Bu kısımda bakımı yapılabilir herhangi bir parça bulunmamaktadır. Ancak yine de herhangi bir arıza meydana gelirse, Teknik Desteği arayınız.
Arıza-sorun giderme.
•Ampul yanmıyor.
- Elektrik beslemesinin (fişin) takılı olduğunu kontrol ediniz.
- Ampulün yanık, temassız olup olmadığını kontrol ediniz.
Bu nedenlerin hiç biri geçerli değilse, Teknik Desteği arayınız.
•Işık şiddeti ciddi ölçüde azalmış durumda.
-Öndeki siperliği-kapağı cam silmekte kullanılan deterjanlar ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
Işık şiddeti temel değerine dönmezse, Teknik Desteği çağırınız.
•Düğmeye müdahale edilse bile ışık yoğunluğu değişmiyor.
Teknik Desteği arayınız.
66
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
8.2. Lamba direğine bağlı monitör
Monitörün kullanım ve bakım yönergeleri, odontolojik cihazın ekindedir.
8.3. Panoramik filmlere uyumlu negatoskop
Tüm INTERNATIONAL versiyon doktor masaları ve yardımcı tabla taşıyıcı
masalar üzerine, panoramik radyografiler için bir negatoskop tatbik edilebilir.
Ekranın boyutları: H=210mm, L=300mm.
Negatoskop’u açmak için, özel düğmeyi ( a ) hareket ettirmek yeterlidir:
= Negatoskop açık.
= Negatoskop kapalı.
8.4. Hava/su/230V hızlı bağlantıları
Hava/su/230V hızlı bağlantıları, bağlantı kutusu üzerinde yanal olarak yer
almaktadırlar.
DİKKAT!
Hava/su çıkışlarını bağlamadan veya bağlantılarını sökmeden önce,
cihazı kapatınız.
Teknik veriler.
•Akım prizi:230Vac 2A; IEC/EN 60320-2-2/F standardındadır (sadece
230Vac beslemeli odontolojik üniteler için).
• Hızlı hava bağlantı basıncı: 6 Bar.
• Hızlı su bağlantı basıncı:
- şebeke suyu ile, 2,5 Bar
-SANASPRAY, 1,8 bar
-W.H.E. sistemi, 3 Bar
• Hızlı su bağlantı kapasitesi:
- şebeke suyu ile, 1800 ml/dk
-SANASPRAY sistemi, 950 ml/dk.
-W.H.E. sistemi, 400 ml/dk.
NOT: SANASPRAY sistemi: hızlı su şebekesi bağlantısını kullanmak için önce damıtılmış su deposunu devre dışı bırakmanız gerekir
(bkz. Bölüm 7.2.).
8.5. İlave alet tepsisi tableti
Sadece S220 TR SU TEKLİ, S220 TR SIDE DELIVERY ve S220 TR CART
modellerine uygulanır.
Alet tepsisi standart formatta iki tepsi içerebilir.
Yükleme işlevinde dikey hareketi ayarlamak için ayar topuzu ( b ) ile işlem yapın:
• direnci artırmak için (ağır yüklerde) saat yönünde çevirin.
• direnci azaltmak için (hafif yüklerde) saat yönünün tersine çevirin.
DİKKAT!
Tepsiye konulabilen maksimum yük: 3,5 Kg (negatoskopsuz) ya da
2,5 Kg (negatoskoplu).
TR
LI
67
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
9.
Bakım
Koruyucu bakım
Cefla sc-Cefla Dental Group, odontolojik ünitelerin üreticisi sıfatıyla, IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, IEC 62353 İkinci Bsm. Yönetmelikleri ve medikal
cihazlar hakkındaki MDD 93/42 - ve sonraki değişiklikler, Yönergesi uyarınca, odontolojik üniteye ek Teknik Servis El Kitapçığında ve Garanti ve
Bakım Kitapçığında belirtilen koruyucu bakım için olan denetlemelerin en az her 12 ayda bir kez yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilmesini
istemektedir.
DİKKAT!
Cefla sc-Cefla Dental Group tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından garanti süresi içerisinde gerçekleştirilen olası tamirat işleri,
değişiklikler veya kurcalamalar, garantinin geçersiz olmasını sağlamaktadır.
Emniyet denetlemeleri.
IEC 62353 normuna uygun olarak, Teknik Servis El Kitapçığında ve Garanti ve Bakım Kitapçığında belirtilen emniyet denetlemeleri, yürürlükte olan
yerel yönetmelik tarafından bildirilen sürelerde gerçekleştirilmelidir; özel işaretlerin olmadığı durumlarda, Cefla sc-Cefla Dental Group, odontolojik
ünitelerin üreticisi sıfatıyla, kurulum işlemiyle birlikte en az her 24 ayda bir ve şebeke gerilimi uygulanan elektrikli parçalara ait her tamirat/güncelleştirme
müdahalesinden sonra bir denetlemenin yapılmasını tavsiye eder.
DİKKAT!
Bu tavsiyelerin eksik olarak yerine getirilmesi, cihazların olası zararları veya yanlış işleyişleri hakkında üretici firmanın sorumluluğunu
geçersiz kılabilir.
9.1. Cihazların bakımı
Cihazların bakım talimatları, her cihaza eklenmiştir.
DİKKAT!
Cihazların bakım işlemlerinin cihaz kapalıyken gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
9.2. Deponun boşaltılması (S200 Cart hariç)
Çalışmaya başlamadan önce, bu işlem günlük olarak gerçekleştirilmelidir.
Aşağıda açıklandığı gibi işlem yapın:
S200 serisi diş ünitleri
•Su ünitesinin altında bulunan musluğun ( b ) altına bir kap koyunuz,
•musluğun topuzunu gevşetiniz,
•boşaltım tamamlandıktan sonra musluğu en sonuna kadar sıkarak
kapatın.
S220 TR serisi diş ünitleri
• Yanal su ünitesi kutusunu açınız ve elektrovalflerin koruyucu sacını
çıkartınız.
• Kondansatör boşaltma musluğunun ( a ) altına bir kap koyunuz.
• Musluğun topuzunu sökünüz.
• Boşaltma işlemi bitince, dibinden sıkıştırarak musluğu kapatınız.
• Koruyucu sacı tekrar yerine monte ediniz ve yanal su ünitesi kutusunu
kapatınız.
S220 TR SINGLE CART serisi diş ünitleri
•bağlantı kutusu genel şalterinin altında yer alan musluğun ( a ) altına bir
kap koyun,
•musluğun topuzunu gevşetin,
•boşaltım tamamlandıktan sonra musluğu en sonuna kadar sıkarak
kapatın.
68
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
9.3. Cerrahi aspirasyon filtrelerinin temizliği
Bu işlem, çalışma günü bitiminde günlük olarak gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT!
Aspirasyon filtresinin temizlik işlemlerini, enfekte malzeme ile olası
temasları önlemek amacıyla eldiven takarak, yerine getiriniz.
Aşağıda açıklandığı gibi işlem yapın:
S200 serisi diş ünitleri
•Filtreleri koruyucu kutuyu ( e ) açınız.
•İki filtreyi de ( d ) çekip çıkartınız.
• Her bir filtreyi temizleyiniz / yenisi ile değiştiriniz (kod 97461845).
• Filtreyi tekrar yerine monte ediniz.
DİKKAT!
Bu son işlemi gerçekleştirmeden önce, filtre yerinin giriş yerinden
olası amalgam artıklarını kaldırınız.
S220 TR serisi diş ünitleri
•Filtreyi ( d ) çekip çıkartınız.
•Filtreyi temizleyiniz / yenisi ile değiştiriniz (kod 97461845).
•Filtre yerinin girişinden olası amalgam artıklarını elimine etmeye özen
göstererek, filtreyi tekrar monte ediniz.
DİKKAT!
Bu son işlemi gerçekleştirmeden önce, filtre yerinin giriş yerinden
olası amalgam artıklarını kaldırınız.
NOT: çıkarılan filtreden gelen olası sıvı ve salgıların damlamasını
önlemek amacıyla, yukarıda anlatılan işlemleri kanül çalışırken
gerçekleştiriniz.
9.4. Cerrahi aspirasyon
Cerrahi aspiratör, uygun bir ürün kullanılarak temizlenmelidir.
DİKKAT!
Aspirasyon tesisatının temizliği için STER 3 PLUS (CEFLA S.C.) önerilmektedir. %6’lık solüsyon (1 litre suda 60 ml’lik ürün).
Her cerrahi müdahale bitiminde.
•Tercih edilen dezenfektan ile hazırlanan yaklaşık yarım litre solüsyonu
kullanılan kanüllerin her biri ile çekiniz.
•Emme tüpü taşıyıcılarını su buharı otoklavında sterilize edin (bkz. paragraf
1.5.).
Her çalışma günü sonunda.
•Su ve havayı ardı ardına getirerek 1 litre suyu her bir kanül ile çekiniz
(sırayla kanülü suya batırarak ve suyun dışında tutarak).
•Suyla çalkalama işlemini bitirdikten sonra, tercih edilen dezenfektan ile
hazırlanan yaklaşık yarım litre solüsyonu kullanılan kanüllerin her biri ile
çekiniz.
DİKKAT!
Herhangi bir dezenfektan ürünün kullanımı, üretici firma tarafından
verilen düzenlemelere göre yapılmalıdır.
NOT: dezenfeksiyon işlemlerinin bitiminde tüm aspirasyon
tesisatlarının kurutulması için sadece hava çekiniz (5 dakika).
Haftada bir defa
Kanülü bağlantı kordonundan çıkarın ve O-Halkasını veya ( o ) S1
O-halkasını koruyucu (CEFLA S.C.) kullanarak yağlayın.
Yılda bir kere.
Aspirasyon tüplerini ve kanül-taşıyıcı uçları yenisi ile değiştiriniz.
TR
LI
69
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
9.5.
CATTANI cerrahi separatör
Her cerrahi müdahale bitiminde.
•Kanüllerin her birini yaklaşık yarım litre hijyenik çözelti kullanarak otomatik
yıkama döngüsüye veya vakumla yıkayın.
•Emme tüpü taşıyıcılarını su buharı otoklavında sterilize edin (bkz. paragraf
1.5.).
Her çalışma günü sonunda.
•Su ve havayı ardı ardına getirerek 1 litre suyu her bir kanül ile çekiniz
(sırayla kanülü suya batırarak ve suyun dışında tutarak).
•Su ile yıkadıktan sonra kanüllerin her birini yaklaşık yarım litre hijyenik
çözelti kullanarak otomatik yıkama döngüsü veya vakumla yıkayın.
NOT: bu işlemlerden sonra, emme sistemini kurutmak için
içerideki tüm havayı çekmeniz önerilir(5 dakika).
Her 15 gün.
•Aşındırıcı olmayan bir sünger ve nötr deterjan kullanarak, separatör
çanağını ve sondaları temizleyiniz.
•Özel fırçayı kullanarak, separatör çanağının drenaj valfini temizleyiniz.
Yılda bir kere.
•Teknik eleman tarafından: hava deliklerinin ve çıkışların kontrolü, tüm
dahili boruların, plastiklerin ve eskimeye maruz kalan lastiklerin kontrolü.
Muayenehaneden birkaç gün uzaklaşmadan önce.
•Aspiratörü sıvı çekmeden 20 - 30 dakika çalıştırınız.
Emici ünite tamamen kuruyacaktır. Böylece nemin ve temel maddelerin
neden olduğu, zaman zaman körüğü tıkayabilen ve son olarak ta motoru
durdurabilen tuz oluşumu önlenecektir.
Separatör çanağı nasıl sökülür.
DİKKAT!
Aşağıdaki işlem, kesinlikle enfekte malzeme ile olası temasları önlemek amacıyla eldiven takılarak, yerine getirilmelidir.
S200 serisi diş ünitleri
• Koltuğu azami yüksekliğe getiriniz.
• Yan su kapağını açınız.
• İlgili kancayı açtıktan sonra elektrik kutusunu ( b ) döndürünüz.
• Kapağın üzerinde bulunan zamanlamalı butona ( c ) basarak ayırıcı hazneyi
tamamen boşaltınız.
• Varsa, merkezi sistemler için valfı ( s ) çıkarınız.
• Hazneyi drenaj pompasından ( k ) ayrılana kadar döndürünüz ve kaldırınız.
• İki elastik ( d ) yan parçayı kaldırarak hazneyi ( f ) kapaktan ( e ) ayırınız.
• Temizlik yaptıktan sonra, ( d ) O-halkasını S1 O-halkasını koruyucu (CEFLA
S.C.) kullanarak yağlamadan önce kabı toplayın.
• Hazneyi ( a ) yeniden yerine yerleştiriniz, kol ( r ) ile kilitleyiniz, elektrik kutusunu
ilgili mandal ile kapatınız ve daha sonra yan su kapağını kapatınız.
S220 TR serisi diş ünitleri
• Yanal su ünitesi kutusunu açınız ve ilgili kilidi kancadan çıkardıktan sonra,
elektrik kutusunu ( b ) döndürünüz.
• Kapak üzerinde yer alan ayarlanan özel düğmeye ( c ) basarak, separatör
tepsisini tamamen boşaltınız.
•Eğer mevcutsa, merkeze bağlı tesisatlar için valfı ( s ) çıkartınız.
• Tepsiyi ( d ) döndürünüz ve drenaj pompasından ( k ) bağlantısının kesilme
noktasına kadar yukarı kaldırınız.
• İki yanal lastiği ( e ) yukarı kaldırarak, tepsiyi ( d ) kapaktan ( f ) sökünüz.
•Temizlik yaptıktan sonra, O-halkasını S1 O-halkasını koruyucu (CEFLA
S.C.) kullanarak yağlamadan önce kabı toplayın. ( d )
• Elektrik kutusunu ( b ), ilgili kilit ile kapatınız ve yanal su ünitesi kutusunu
kapatınız.
70
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
9.6. Türbin hava dönüş filtresinin temizliği
Türbinin hava dönüşünde mevcut olan yağ toplama kabı filtresini (g) aylık
olarak kontrol ediniz.
Gerekirse, filtreleme elemanını yenisi ile değiştiriniz (sipariş kodu
97290014).
9.7. CATTANI yerçekimli amalgam SEPARATÖRÜ
(sadece S200 serisi diş ünitleri)
Ayraç haznesinin boşaltılması.
•Koltuğu, haznenin içindeki atık suların mümkün olduğunca boşalabilmesi
için tamamen kaldırınız.
•Hazneyi ( m ) saatin aksi yönünde çevirerek çıkarınız.
DİKKAT!
Bu işlem, enfekte olmuş malzeme ile olası teması engellemek için
mutlaka eldiven giyerek yapılmalıdır.
•Cihaz ekinde tedarik edilen CATTANI talimatlarını izleyerek hazneyi özel
atılabilir kaba boşaltınız (parça kodu 97290027).
DİKKAT!
Amalgam ile dolu atılabilir kapların imhası için yerel ve ulusal mevzuata uygun işlem yapınız.
9.8. METASYS amalgam separatörü
METASYS amalgam separatörünün bakım talimatları, eğer cihaz bu tipte bir separatör ile donatılmış ise, cihaza eklenmiştir.
Separatörün kontrol cihazı, su ünitesinin içinde yer almaktadır.
DİKKAT!
Separatörün temizlik işlemlerini, enfekte malzeme ile olası temas durumlarını önlemek amacıyla eldiven takarak, yerine getiriniz.
DİKKAT!
Amalgamla dolu kapların elden çıkarılması ile ilgili yerel ve ulusal Yönetmeliklere riayet ediniz.
9.9. DÜRR amalgam separatörü
DÜRR amalgam separatörünün bakım talimatları, eğer cihaz bu tipte bir separatör ile donatılmış ise, cihaza eklenmiştir.
Separatörün kontrol cihazı, su ünitesinin içinde yer almaktadır.
DİKKAT!
Separatörün temizlik işlemlerini, enfekte malzeme ile olası temas durumlarını önlemek amacıyla eldiven takarak, yerine getiriniz.
DİKKAT!
Amalgamla dolu kapların elden çıkarılması ile ilgili yerel ve ulusal Yönetmeliklere riayet ediniz.
9.10. Model koltuk
Koltuk, özel bakım işlemleri gerektirmemektedir.
Bununla beraber, STERN WEBER tarafından yetkilendirilmiş teknik eleman tarafından genel yıllık çalışma kontrolünün yapılması tavsiye edilir.
TR
LI
71
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
10.
Konsol ekranı üzerindeki hata mesajları (sadece LCD ekranlı konsol)
M = Mesaj
C = Nedeni
R = Çözümü
M: “E053”
C: İlgili tankta bulunan hidrojen peroksit seviyesi minimum seviyenin altına inmiş.
R: Hidrojen peroksit tankını yeniden doldurun (paragraf 7.3'ye bakın).
M:
C:
R:
“E059”
W.H.E. sisteminde arıza.
W.H.E. 'nin içindeki tankın boşaltma işlemini yapın ve sistemi yeniden başlatın (paragraf 7.3'e bakın).
Bu hata mesajı yeniden görüntülenirse, Teknik Servisi arayın.
M:
C:
R:
“E060”
W.H.E. sisteminde arıza.
W.H.E.'nin içindeki tankın boşaltma işlemini yapın ve sistemi yeniden başlatın (paragraf 7.3'e bakın).
Bu hata mesajı yeniden görüntülenirse, Teknik Servisi arayın.
M: “E065”
C: Sistem W.H.E. sisteminin etkin olmasını gerektiren bir işlevi gerçekleştirmeye çalışıyor.
R: W.H.E. sistemini etkinleştirin (paragraf 7.3'e bakın).
M: “E100”
C: Masanın bu konumundaki alet otomatik olarak fabrika ayarlarına döndürüldü.
R:Bu hata mesajı yeniden görüntülenirse, Teknik Servisi arayın.
M:E109
C: BIOSTER S veya FLUSHING döngüsü bir dahili hata nedeniyle kesilmiş.
R: BIOSTER S ya da FLUSHING döngüsünü tekrarlayınız (Bkz. Paragraf 7.4. ya da 7.5.).
Hata uyarısı tekrar ederse Teknik Servisi arayınız.
M: “E200”
C: Kanül yıkama döngüsü hatası.
R: Filtrelerin temiz olduğunu, kanüllerin kapalı olmamasını veya aspiratör grubunun düzgün çalıştığını kontrol ediniz ve daha sonra yıkama döngüsünü
tekrarlayınız (Bkz. paragraf 7.7)
Hata uyarısı tekrar ederse Teknik Servisi arayınız.
M:
C:
R:
“E205”
Diş hekimi kompleksi açıldığında emiş borularının çıkarılmış olduğu belirlendi.
Emiş borularının yuvalarına doğru şeklide yerleştirildiklerinden emin olun.
Bu hata mesajı yeniden görüntülenirse, Teknik Servisi arayın.
M:
C:
R:
“E206”
Diş hekimi kompleksi açıldığında bir aletin çıkarılmış olduğu belirlendi.
Tüm aletlerin yuvalarında doğru şekilde yerleştirildiklerinden emin olun.
Bu hata mesajı yeniden görüntülenirse, Teknik Servisi arayın.
M: “E300”
C: Güç gerilimi bulunmadığından işlem lambası açılmıyor.
R: Teknik Servisi arayın.
DİKKAT!
Tüm hata mesajlarında derhal Teknik Servisi aramanız ve hata numarasını bildirmeniz tavsiye edilir.
72
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11. Teknik veriler
Kurulum planı
Teknik kitapçık
S200
97042045
S220 TR
S220 TR J
97042055
S220 TR CART
S220 TR J CART
S220 TR SINGLE CART
S220 TR J SINGLE CART
97042056
S200
97071157
S220 TR
S220 TR J
97071159
Operasyon ünitesinin yedek parça
katalogu
97023126
Koltuğun yedek parça katalogu
97023126
Operasyon ünitesinin maksimum
ağırlığı
90 Kg.
Peso massimo poltrona dentistica:
115 Kg.
Dişçi koltuğunun maksimum ağırlığı
190 Kg.
Nominal gerilim
Nominal frekans
S200
230V~
115V~
S220 TR
230V~
S220 TR J
100V~
Su besleme kapasitesi
10 l/min
Su tüketimi
2 l/min.
Suyun sertliği
< 25 °f ( 14 °d )
Boşaltım bağlantısı
ø40 mm.
Boşaltım kapasitesi
10 l/min.
Boşaltım borusunun eğimi
10 mm/m.
Aspirasyon bağlantısı
ø40 mm.
Aspirasyon basıncı (minimum)
65 mbar.
Aspirasyon kapasitesi
450 l/min.
Onay markası
CE 0051
Uygun elektrik tesisatı
IEC 60364-7-710
50/60 Hz.
1500 W
S200
Ambalaj ebatları
(230V~)
1000 W
(115V~)
Çekilen güç
S220 TR
S220 TR SINGLE CART
S220 TR J
S220 TR J SINGLE CART
Hava bağlantısı
1/2 Gas.
Hava besleme basıncı
6-8 bar.
1500 W
Koltuk ebatları
1000 W
S200
1570x780x1325(h)
S220 TR
1570x780x1500(h)
S220 TR
1570x780x1500(h)
S220 TR CART
1570x780x1500(h)
1025x675x600(h)
S220 TR
SINGLE CART
1025x675x600(h)
S 300 P
1510x730x1000(h)
S 320 P TR
1520x730x1030(h)
S200
135 Kg.
IDR. SINGOLO
S200
Yükleme Ağırlığı
CART
S220 TR
155 Kg.
S220 TR
140 Kg.
S220 TR CART
140 + 45 Kg.
S220 TR
SINGLE CART
45 Kg.
S 300 P
150 Kg.
S 320 P TR
150 Kg.
IDR. SINGOLO
Hava besleme kapasitesi
82 l/min.
Su bağlantısı
1/2 Gas.
Su besleme basıncı
3-5 bar.
Koltuğun yükleme ağırlığı
45 Kg.
SİGORTALAR
Tanım
Değer
Koruma
Pozisyon
230 V~: Dental ünite besleme hattı.
115 V~: Dental ünite besleme hattı.
100 V~: Dental ünite besleme hattı.
Orta koruyucu: Su
Orta koruyucu: Dental ünite
Orta koruyucu: Operasyon lamb.
Bağlantı kabı
Sigorta F4
Sigorta F5
Sigorta F6
T8A
T 10 A
T 10 A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A
Koltuk.
Sigorta F1
T4A
230 V~: Koltuk besleme hattı
Bağlantı kabı
Hızlı başlangıçlar.
Sigorta
T2A
230 V~: Elektrik prizinin besleme hattı.
Bağlantı kabı
MONITOR Besleyicisi
Sigorta
T4A
21 V~ : MULTIMEDIA besleme hattı
Koltuk fişi kısmı
Dental ünite.
Sigorta F2
Bağlantı kabı
Bağlantı kabı
Bağlantı kabı
TR
LI
73
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.1. S200 CONTINENTAL modelinin boyutsal özellikleri
74
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.2. S200 INTERNATIONAL modelinin boyutsal özellikleri
TR
LI
75
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.3. S200 CART modelinin boyutsal özellikleri
76
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.4. S220 TR CONTINENTAL / S220 TR J CONTINENTAL modelinin boyutsal özellikleri
TR
LI
77
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.5. S220 TR INTERNATIONAL / S220 TR J INTERNATIONAL modelinin boyutsal özellikleri
78
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.6. S220 TR SIDE DELIVERY / S220 TR J SIDE DELIVERY modelinin boyutsal özellikleri
TR
LI
79
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.7. S220 TR CART / S220 TR J CART modelinin boyutsal özellikleri
80
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.8. S220 TR SINGLE CART / S220 TR J SINGLE CART modelinin boyutsal özellikleri
TR
LI
81
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.9. S220 TR TEK SU ÜNİTESİ / S220 TR J TEK SU ÜNİTESİ modelinin boyutsal özellikleri
82
TR
LI
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
11.10. S220 TR CONTINENTAL HYBRID modelinin boyutsal özellikleri
TR
LI
83
S200 / S220 TR - KULLANIM TALİMATLARI
12. Operasyon ünitesi genel bakım şeması
NE ZAMAN
Çalışma gününe
başlamadan önce
NE
NASIL
Deponun boşaltılması
/
PARAGRAFA BAKINIZ
Bakınız paragraf 9.2.
Başlık grubu
Dış yüzeyini sterilize edin veya dezenfekte edin.
Gruba ekli belgeye bakınız
Türbin
Dış yüzeyini sterilize edin veya dezenfekte edin.
Bakınız paragraf 5.4.
Mikro motor
Dışını dezenfekte ediniz.
Bakınız paragraf 5.5.
Kazıyıcı
Dış yüzeyini sterilize edin veya dezenfekte edin.
Bakınız paragraf 5.6.
Enjektör
Dış yüzeyini sterilize edin veya dezenfekte edin.
Bakınız paragraf 5.3.
Polimer lamba
Fiber optiği sterilize ediniz, dışını dezenfekte
Bakınız paragraf 5.7.
ediniz.
C-U2 kamera
Dışını dezenfekte ediniz.
Aşındırıcı veya asitli ürünler kullanmayınız.
Bakınız paragraf 5.8.
Cerrahi aspirasyon tüpleri
Her kanülü yaklaşık ½ litre dezenfektan çözeltisiyle yıkayın.
Kanül uçlarını sterilize edin.
Bakınız paragraf 9.4.
Lavabo
Seramik malzemelere uygun piyasadaki
deterjanlar ile temizleyiniz.
Aşındırıcı veya asitli ürünler kullanmayınız.
Bakınız paragraf 7.1.
METASYS cerrahi separatör
Cihazın ekindeki belgeye bakınız.
/
DÜRR cerrahi separatör
Cihazın ekindeki belgeye bakınız.
/
Operasyon lambası
Cihazın ekindeki belgeye bakınız.
/
Lamba direkli monitör
Cihazın ekindeki belgeye bakınız.
/
Çıkarılabilen cihaz kordonları
Üretici firmanın talimatlarına riayet ederek, uygun
dezenfektan ürün ile temizleyiniz.
Ürünü tek kullanımlık yumuşak kağıt üzerine Bakınız paragraf 5.
püskürtünüz.
Aşındırıcı veya asitli ürünler kullanmayınız.
Cilalanmış yüzeyler ve koltuk
oturağı
Üretici firmanın talimatlarına riayet ederek, uygun
dezenfektan ürün ile temizleyiniz.
Ürünü tek kullanımlık yumuşak kağıt üzerine Bakınız paragraf 1.4.
püskürtünüz.
Aşındırıcı veya asitli ürünler kullanmayınız.
Lavabo filtresi.
Filtreyi akan suda temizleyiniz.
İçeriği ayrı olarak atılmalıdır.
Cerrahi aspirasyon filtresi.
Filtreyi kontrol ediniz ve aspirasyon kapasitesi
düştüğü zaman yenisi ile değiştiriniz (kod Bakınız paragraf 9.3.
97461845).
Cerrahi aspirasyon tüpleri.
Her kanülü yaklaşık ½ litre dezenfektan çözeltisiyle yıkayın, ardından kurutun.
Kanül uçlarını sterilize edin.
Hidrolik tükürük çekme cihazı.
Tükürük çekme cihazı ucunun filtresini
Bakınız paragraf 6.6.
temizleyiniz.
CATTANI cerrahi separatör.
Separatör çanağını, drenaj valfini ve sondaları
Bakınız paragraf 9.5.
temizleyiniz.
Kanül bağlantı noktası uçları.
O-halkasını yağlayın.
Her ay.
Türbin hava dönüş filtresi.
Filtreyi kontrol ediniz, gerekirse yenisi ile
Bakınız paragraf 9.6.
değiştiriniz (kod 97290014).
Her sene.
Koltuk.
Genel çalışma kontrolü için Teknik Servisi
çağırınız.
Her işlemden sonra.
Gerektiği zaman
Çalışma gününün
bitiminde.
Her hafta.
84
TR
LI
Bakınız paragraf 7.1.
Bakınız paragraf 9.4.
Bakınız paragraf 9.4.
/
Download

S200 - S220 TR