1 Çalışma
Artemia nauplii ekonomik ve etkili bir şekilde, yeteri kadar havalandırma alabilen, huni şekilli özel yapıya sahip bu kabın
içerisinde çoğaltılabilir. Huni şekli üretme kabı, yumurtaların ulaşılamayacak bir yerde kalmasını önler ve en iyi yumurtadan çıkma
oranını sağlar.
2 Özellikler

Tam settir: Etkin bir şekilde artemya yetiştirmek için gereken tüm parçalara sahiptir. Modern huni şeklindeki kap, kapağı
ve
standıyla (duvara takılabilir). Üretim konteynırı ile naupliiler tuzlu sudan kolayca ayrılır. Pompası ve hava hortumuyla
kullanıma hazırdır.

Kullanımı kolaydır: Huni şeklindeki kap, çıkış noktası ve özel tasarımlı standı ile kurulum kolaydır ve naupliiler kolayca
toplanabilir.

Etkilidir: İyi bir havalandırma sağlayan huni şeklindeki kap, naupliilerin en etkin şekilde, en fazla sayıda çoğalmasına
yardımcı olur ve böylece yavru balıkların etkin bir şekilde beslenmesi sağlanır.

Genişletilebilir: Daha fazla üretim kaplarıyla kolayca birleştirerek setinizi istediğiniz kadar genişletebilirsiniz (JBL Artemio
1). Kapların kapakları tek pompa kullanılarak birden fazla üretim kabına hava göndermek için tasarlamıştır.

“Hazır” canlı yem: Farklı kaplarda, farklı zamanlarda yetiştirmeye başlarsanız canlı yem stokunuz sürekli olarak yenilenir
ve yavru balıklarınız için günlük “hazır” canlı yem sağlamış olursunuz.
Kutu İçeriği:
Huni şekilli, kapaklı, şeffaf kap x 1. Duvara takmak için vida delikleri içeren stant x 1. Etkili hava pompası x1. Şeffaf toplama kabı x
1. Artemya eleği 0.15 mm x 1. 1.8 metrelik hava hortumu x 1. Kontrol vanası x 1.
Artemio 1:
• Kubbe kapaklı, huni şeklinde kap
• Duvara takma özelliği de olan, vidalı ayaklık
4 Havalandırma pompası için güvenlik önlemleri
1. Ürün etiketinin üzerindeki voltaj değerlerinin, şebeke voltajı ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol ediniz.
2. Ürünü asla ıslak elinizle fişten çekmeyiniz. Ürünü kordonundan tutarak fişten çıkartmaya çalışmayınız.
3. Ürünü kablosundan tutarak taşımayınız.
4. Bütün elektrikli aletler üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce (temizlik, montaj vb) mutlaka fişten çıkartılmalıdır.
5. Ürün belirtilen amacının dışında kullanılmamalıdır.
6. Cihazı suyun içine batırmayınız.
7. Ürün ev içi kullanım içindir.
8. Eğer ürünün güç kablosu, fişi ya da dış yüzeyi zarar gördüyse kullanılmamalıdır.
9. Cihazı açmadan önce prizden çıkartınız.
10. Kullanılmadığı zamanlarda ve temizlik sırasında cihazı mutlaka fişten çıkartınız.
11. Güç kaynağı zarar gördüyse mutlaka değiştirilmelidir (bir uzman tarafından).
12. Eğer cihaz çocukların bulunduğu bir yerde ya da bir çocuk tarafından çalıştırılıyorsa dikkatli olunmalıdır. Zaman zaman bakım
uygulanmalıdır (Sekiz numaralı maddeye bakınız.
Ürünün atılması
Cihazı normal çöp kutusuna atmayınız. Elektrikli cihazların atılmasına dair yönetmeliklere uyunuz.
5. Parçalar ve açıklamaları
1. Stant
2. Kap
3. Conta ve kubbe kapak
4. Hava giriş; 4a uzatma hortumu
5. Süngerli hava çıkışı
6. Vana
7. Artemya eleği (Ayrıca JBL Artemio 3 olarak satılmaktadır)
8. Toplama kabı (Ayrıca JBL Artemio 2 olarak satılmaktadır)
9. Hava hortumu 4/6 mm
10. Hava pompası EcoAir 40
11. Geri tepmeyi önleyici vana
12. Duvar montajı için vida
6 JBL Artemio Set'in kurulumu ve kullanımı
1. Ürünü koyabileceğiniz uygun bir yer bulunuz. Mümkünse stant (1) çocukların ulaşamayacağı ve suyun sıçrayamayacağı bir
yerde bulunmalıdır. Ayrıca standın (1) duvara takılabilmesi için vidalar da (12) kutu içeriğinden çıkmaktadır.
2. Kap için kullanılan kubbe kapağı (3) saat yönünde çeviriniz ve uzatma hortumu ile beraber yerinden çıkartınız (4a). Kabı (2)
standın üzerine JBL logosu ve doldurma limiti çizgileri kolayca görülebilecek şekilde yerleştiriniz.
3. Kabı (2) ılık (yaklaşık 25 °C) musluk suyu ile 500 ml çizgisine kadar doldurunuz. İçinde 3 ölçü kaşığı JBL ArtemioMix atınız.
Ayrıca 3 ölçü kaşığı JBL ArtemioSal ve 2 – 3 ölçü kaşığı JBL ArtemioPur da atabilirsiniz. JBL ArtemioMix, ArtemioSal ve ArtemioPur
adlı ürünlerimize uzman satışçımız aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Kubbe kapağı kapatınız ve saat yönünün tersine çeviriniz.
4. Kutu içindeki hava hortumunu (9) kullanarak, kubbe kapağın (3) üzerindeki hava girişine (4) ve hava pompasına takınız (10).
Mümkünse hava pompası kabın içindeki su seviyesinden yukarıda olmalıdır. Eğer pompa su seviyesinin altında kalacaksa geri
tepmeyi önleyici vanayı, hava girişinden 5-10 cm uzakta olacak biçimde hortuma takınız.
5. Hava pompasını prize takınız. Tuz karışımı, Artemya yumurtaları ve su kabın içinde yeteri kadar hava alacaktır. Bu hava
olabildiğince çok yumurtanın açılabilmesi için gereklidir. Bu yüzden hava miktarı kısılmamalıdır. Su 25 °C ise yumurtalar 24 saat
içinde açılmaya başlar. Düşük sıcaklıklarda bu süre uzar.
6. Yeteri kadar bekledikten sonra, hava pompasını kapatınız ve kırmızı renkli naupliiler huninin ağzında toplanana kadar
bekleyiniz. Boş yumurta kabukları yukarı toplanacaktır. Vanayı (6) açınız ve naupliilerin Artemya eleğine dökülmesini sağlayınız.
Tatlı su kullanarak naupliileri hafifçe durulayınız ve tuzlu suyun bulunduğu bir akvaryuma koyarak yetiştirmeye devam ediniz.
Naupliilere verilecek yem için size uzman tedarikçinizden temin edebileceğiniz JBL ArtemioFluid'i öneririz.
7. Genç balıklara yem olarak verilen nauplii bitince, kabın içinde kalan yumurta kabuklarından ve sudan atık su atım kanalları
yardımıyla kurtulunuz. Kabı tekrar doldurmadan önce, kubbe kapağıyla beraber ılık suyun altında ve bir yumuşak fırça yardımıyla
iyice durulayınız.
7 Artemio 1 kurulumu ve kullanımı
Eğer daha fazla sayıdaki yavru balıklarınız için daha fazla naupliiye ihtiyacınız varsa JBL ArtemioSet, JBL Artemio 1 uzatma birimi
ile genişletilebilir. Farklı zamanlarda içinde nauplii yetiştirilmeye başlanan kaplar yardımıyla, sürekli olarak canlı yem elde
edebilirsiniz.
1. JBL Artemio 1 standını (1) kullandığınız JBL ArtemioSet'inizin bulunduğu standa tutturabilir ya da standı (1) vidalar yardımıyla
(12) duvara monte edebilirsiniz.
2. Yukarıdaki talimatların 2 ve 3. maddelerine uyarak JBL Artemio 1 kabını (2) doldurunuz.
3. JBL ArtemioSet'in üzerindeki hava çıkışı (5) ile JBL Artemio 1'in üzerindeki hava girişini (4) b,ir hortum yardımıyla birbirine
bağlayınız. Böylece setten dışarı çıkan havayı ekonomik olarak kullanmış olursunuz. Bu şekilde 5 Artemio 1 genişletme aracını ek
bir hava pompasına ihtiyaç duymadan birbirine bağlayabilirsiniz.
4. Yukarıdaki talimatlardan 6 ve 7 numaralı talimatlara uyarak kuruluma devam ediniz.
8 Hava pompası membranı değiştirilmesi
Cihaz üzerinde bir bakım ya da açma işlemi yapacaksanız mutlaka cihazı prizden çekiniz. (8 numaralı resme bakınız) a – h
9 Aksesuarlar
JBL Artemio 2 JBL Artemio için toplama kabı
JBL Artemio 3 JBL Artemio için elek (0.15 mm)
JBL Artemio 4 Artemya ve diğer canlı yemleri elemek için elek kombinasyonu
0.15 mm; 0.30 mm; 0.60 mm; 1.00 mm olmak üzere dört farklı elek
JBL ArtemioMix, Kullanıma hazır Artemya yumurtası ve tuz karışımı
JBL ArtemioPur Yüksek verim oranlı Artemya yumurtaları
JBL ArtemioSal Artemya yumurtalarının yetiştirilebilmesi için özel tuz karışımı
JBL ArtemioFluid Artemya Nauplii yetiştirilmesi için yem
10 Garanti (Hava pompası)
Cihaz satın alınma tarihinden itibaren iki yıl garanti altındadır. Garanti, üretim hatalarını ve hammadde bozukluklarını
kapsamaktadır. Cihazın amacı dışında kullanılması, suya ve toza maruz kalmasından kaynaklanacak arızalar garanti kapsamı
dışındadır. Membran ile yıpranmaya ve aşınmaya maruz kalan parçalar da garanti kapsamı dışındadır. Garanti kapsamında kalan
cihazınızın tamiri için, cihazı faturası ile beraber uzman tedarikçinize teslim ediniz.
Download

1 Çalışma Artemia nauplii ekonomik ve etkili bir şekilde