Örnek 4.1
Şekilde gösterilen kolonun kesit boyutları 50x50 cm olup, 12 adet 20 ‘lik
çelik çubukla donatılmıştır. Beton ve çeliğin elastisite modüllerinin, C16
betonu için Ec = 2,7.105 kgf/cm2, S220 çeliği için Es= 2.106 kgf/cm2 olduğu
bilinmektedir. Kolona uygulanan eksenel yük, 250 ton olup, bunun 125
tonu kalıcıdır(sürekli etkiyen). Ortam koşulları dikkate alınarak saptanan
sünme ve büzülme katsayıları, ce= 2,5 ve cs= -0,40.10-3 olduğuna göre,
kolonda yükün uygulandığı andaki ve uzun süreli gerilmeler
hesaplanacaktır.
Kolon kesiti
Çözüm:
a) Yük uygulandığı andaki gerilmeler:
Bu gerilmeler ilgili denklemlerden yararlanarak hesaplanacaktır.
Es
2.10 6
n

 7,4
5
E c 2,7.10
t 
Ast 12 x3,14

 0,0151
Ac
2500
 c1 
N
1
Ac 1   t n  1
120  As = 3,14 cm2
Ac=50X50=2500 cm2
 250.000
1
 c1 
 91,19 kg / cm 2
2500 1  0,01517,4  1
 s1  n. c1  7,4.(91,19)  675 kg / cm 2
b) Uzun süreli gerilmeler :
Sünme için yalnız kalıcı yük dikkate alınmalıdır.
 co 
 ce
Ng
Ac
 co

 125000
 50 kg / cm 2
2500
 50
4

ce 
2
,
5


4
,
63
.
10
Ec 28
2,7.10 5
 t   cs   cc  0,4.10 3  4,63.10 4  8,63.10 4
İlgili denklemlerden;
 c2
 s2


2.10 6.  8,63.10 4
 23,77kg / cm 2
 0,0151
1  0,01517,4  1


2.106.  8,63.10 4
 1550 kg / cm 2
 1  0,0151
1  0,01517,4  1
Basınç yükü
– işaretli
alınmıştır.
Bu gerilmelerin daha önce bulunan gerilmelerle cebirsel olarak
toplanması gerekir.
 c  91,19  23,77  67,42kg / cm 2
 s  675  1550  2225 kg / cm 2
Görüldüğü gibi; yük uygulandığı andaki gerilmeler, uzun süreli kalıcı
yükün sonunda, zamana bağlı deformasyonların (büzülme ve sünme)
etkisiyle önemli oranda değişmiştir.
Download

Soru 4.1