İŞİN “GÜÇ” YANI BİZDE
Türkiye’nin köklü ve güvenilir alacak yönetimi platformundan
Sorunlu alacakların yönetimi alanında pazarın lider
markası etcBASE, yenilenen mimarisi ve vizyonuyla, bu
alanda inovatif bir dönemin öncülüğünü de yapıyor. 4 yılı aşkın süredir, konusuna “adanmış” insan kaynağı
ve en güncel Java teknolojileri ile kendi yazılım geliştirme
altyapısını geliştiren etcBASE, 18 yıllık birikiminin
yansıması olan yazılım çözümlerinin bu yeni altyapıya
taşınmasında sona yaklaştı. Ayrıca, “İdari Takip”, “Yasal
Takip” ve “Karşılıklar” ana modüllerinden oluşan mevcut
çözümlerinin tamamlayıcısı olarak “Erken Dönem Tahsilat
Sistemi”ni de (0-90 gün arası gecikmedeki alacakların
yönetimi) geliştiren etcBASE, Türkiye ‘de ilk kez tasfiye
öncesi ve sonrası alacak yönetimini, bütün bileşenleri ile
tek platformda uçtan uça bütünleştiriyor.
2
tahsilatta yeni bir dönem
Türkiye’nin en büyük 12 bankasından 9’unun, GSM
operatörlerinin, bazı telekomünikasyon şirketlerinin,
özelleşen elektrik perakende satış ve dağıtım şirketlerinin
ve kitlesel ürün/hizmet sunan diğer sektörlerin sorunlu
alacaklarını yönetme sürecinde tercih ettikleri lider marka
olan etcBASE, odaklanmanın getirisi olan uzmanlık
yeteneğini pazarın yeni ihtiyaçları için hizmete sunuyor.
Yepyeni bir mimari,
yepyeni bir vizyon
YTS 3G (3. Nesil YTS)
Özellikle bankaların ve GSM operatörlerinin yüksek
beklentilerini karşılayabilecek, iş sürekliliği ve erişilebilirlik
düzeyi yüksek, bakım maliyetleri düşük, BDDK’nın ve
bankaların yönerge/mevzuatlarına uygun yeni bir yapının,
yeni teknolojiler (“java”, “web service”, “spring”, “hibernate”,
“adobe flex”, “lucene”, jasper, JMS, ) ve güncel metodolojilerle
(“multi-tenant”, “multi-lingual”, “model & process driven”,
“meta-data flexible”, “rule sensitive” ve “database
independent”) geliştirilmesi ihtiyacıyla yola çıkan etcBASE,
bu özelliklerin tümüne sahip java tabanlı yeni framework
üzerinden tüm müşteriler için uygulanabilir bir sistemi
hayata geçirdi. Böylece birbirinden farklı beklentilere sahip ve
farklı düzenlemelere tabi olan müşterilerin her biri için ayrı
ayrı uyarlama ve düzenlemeler yapmak yerine, çözümlerini
oldukça esnek, güçlü ve kapsamlı bir framework üzerinde
konumlandırılıyor.
3
Uluslararası bir platform olma vizyonuyla 4 yıllık bir
çalışmanın sonucu olarak doğan YTS 3G İngilizce olarak
kodlandı ve 18 yıllık deneyimle damıtılan pazar ihtiyaçlarının
tamamına yanıt verecek şekilde konumlandırıldı.
YTS 3G Bulutta
Süreç içinde daha pratik yapılabileceği saptanan
işlemler, pazarın değişen dinamikleri, teknolojinin
geldiği nokta ve bilgi birikimiyle kusursuz bir hale
getirilen YTS 3G, veri tabanı ve uygulama seviyesinde
çok malikli (multi-tenant) yapıda ve aynı zamanda
bulut bilişim ortamlarında SaaS (Software as a Service)
modelinde çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Bu sayede
etcBASE, tahsilat hizmeti almaya ihtiyacı olan kurumlar
ile, bu hizmeti veren servis sağlayıcılar ve hukuk
bürolarını buluşturacağı bir platform oluşturdu.
4
3G
etcBASE bugüne dek geliştirdiği tüm çözümlerle geniş
kitlelere ürün ve hizmet sunan, dolayısıyla alacak
takibinde komplike süreçlere sahip olan büyük ölçekli
kurumlar tarafından tercih ediliyordu. YTS 3G‘nin bulut
bilişim ortamında kullanılması, sahip olma maliyetini
azaltacağı için, artık farklı ölçeklerde kurumlara yönelik
servis verilmesi de mümkün olacaktır.
Farklı ölçeklere uyum sağlayabilme yeteneği
Tahsilat hizmetine ihtiyacı olan firmalar ile bu hizmeti
verecek olan servis sağlayıcılar ve hukuk büroları herhangi
bir yazılım ve donanım maliyetine katlanmak zorunda
kalmadan, sadece platforma üye olmak suretiyle yazılım
altyapımız üzerinden hizmet alıp verebilecekleri bir ortama
kavuşmuş olacaklar.
5
Ürünlerimiz
YTS 3G Erken Dönem Tahsilat Sistemi
(0-90 Gün Arası Gecikmedeki Alacaklar)
YTS 3G
İdari Takip Sistemi
YTS 3G
Yasal Takip Sistemi
YTS 3G
Kredi Tasfiye Sistemi
YTS 3G (AGİS)
Akıllı Güncelleme ve İletişim Servisleri
GYS
Gayrimenkul Yönetim Sistemi
6
YTS 3G’nin kurumlara sağladığı yararlar
YTS 3G’nin toplu ve akıllı dosya atama (borçluların adreslerine
ve kurum tarafından belirlenen kriterlerde dosya atama
kurallarına göre en uygun avukata atama gibi) özelliğinin
kullanılmasıyla dosyalar avukatlara manuel yöntemlere göre
kat kat daha hızlı bir şekilde ve topluca ulaşmakta, bu da birim
zamanda daha fazla takip açılması, dolayısıyla da daha etkin ve
hızlı tahsilat anlamına gelmektedir.
Yasal takibe konu gecikmiş alacakların artmasıyla, artan iş
yüküne karşın iş gücünü arttırma ihtiyacı ortadan kalkmakta,
böylece ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlanabilmektedir.
(Dosya bilgilerinin kurum sistemi ile YTS 3G arasındaki
akışı, muhasebeye yansımaları, avans/masraf/vekalet
ücreti yönetimi, vb. işlemler tamamen sistem üzerinden
gerçekleştiğinden, bu işlerin gerçekleştirilmesi, işi yapacak kişi
sayısından bağımsız hale getirmektedir.)
Sözleşmeli hukuk bürolarının etkin bir şekilde izlenmesi,
performanslarının raporlanabilir olması nedeniyle, hukuk
bürolarının kurum dosyalarına gösterdikleri özen ve hassasiyet
artmakta, tahsilat aktivitelerine daha fazla ağırlık verebilecek
olmaları nedeniyle tahsilatlarda ciddi oranda artışlar
sağlanabilmektedir.
Esnek raporlama imkanı ile en iyi tahsilat performansı gösteren
hukuk büroları ile kötü tahsilat performansı gösteren bürolar
tespit edilip, iyi performans gösteren büroların yakaladığı
tahsilat oranları, kötü performans gösterenlere hedef olarak
verilebilmekte ve tahsilat arttırmaya yönlendirilebilmektedir.
Yasal sürelerin kaçırılması nedeniyle hak kaybına neden
olabilecek dosyalar (Örn; Son bir yıl içerisinde hareket görmeyen
dosyalarda takibin düşmesi, vb. ) erken uyarı ile tespit edilip
olası hak kayıpları önlenebilmektedir.
Doküman Yönetim Sistemi entegrasyonu sayesinde; ihtarname,
sözleşme, fatura, kimlik fotokopisi, vb. dokümanların
avukatlara ulaştırılması için geçen süre yok edilebilmekte,
hukuk bürolarına çok erken aşamada takibe geçme imkânı
verilebilmektedir.
Anlık Bakiye Sunucusu entegrasyonu sayesinde, şubeler/abone
merkezleri/müşteri hizmet & temas noktaları gerçekleşen ve
gerçekleşecek olan potansiyel masraflar da dahil olmak üzere
anında ve hiçbir hak kaybına sebebiyet vermeden oluşabilecek
gerçek bakiye üzerinden tahsilat yapılabilmekte, bakiye
kalıp kalmadığı endişesi olmadan gönül rahatlığıyla borçluya
ibraname verilebilmektedir.
YTS 3G üzerinden çok hızlı ve etkin kampanyalar (Belirli
kriterlere göre faiz indirimleri, taksitlendirmeler, kampanya
çağrı mektupları, SMS, vb. toplu uygulamalar) yapılarak tahsilat
arttırıcı aksiyonlar alınabilmektedir.
YTS 3G’de gerçekleşen tüm hukuki süreçlerin tamamının,
sistemin yönlendirmesiyle ve çok sayıda dosya için, toplu bir
şekilde gerçekleştirilebilir olması nedeniyle süreçler hızlı ve
etkin bir şekilde yürütülebilmektedir.
Hukuki süreçlere yönelik olarak (Tebligat, haciz, satış, dava,
tespit, vb.) ilgili yasal merciler ve kamu kurumları arasında
gerçekleşecek teskere/müzekkerenin tamamı el değmeden,
topluca ve hatasız olarak sistem tarafından üretilebilmektedir.
7
Yasal Takip Sistemi, Gayrimenkul Yönetim Sistemi ve Kredi
Tasfiye Sistemi gibi başarılı çözümleri bulunan firmamız;
hali hazırdaki müşterilerinden aldığı talepler ve sektör
ihtiyaçlarından yola çıkarak, 0-90 gün arası gecikmedeki
alacakların tahsilatına yönelik olarak hem alacakların hızlı
bir şekilde kapatılmasını sağlayacak hem de yasal takibe
aktarılmasını önemli ölçüde azaltacak yeni bir çözüm olarak
“YTS 3G Erken Dönem Tahsilat Sistemi” ürününü geliştirmiştir.
YTS 3G Erken Dönem Tahsilat Sistemi (0-90 Gün Arası Gecikmedeki Alacaklar)
Yeni teknolojiler ve iletişim kanalları ile desteklenmiş
ve 0-90 gün arası gecikmedeki alacakların tahsilatına
yönelik tasarlanmış bu yeni yapı ile aşağıdaki kazanımlar
hedeflenmektedir.
Kesintisiz Toplu Operasyon (Önceliklendirme,
Segmentasyon, Optimizasyon ve belirli bir Mantık
doğrultusunda)
- Görev Yönetimi
- Telefonla Arama
- SMS Gönderimi
- Mektup Gönderimi
- 118 Sorgulamaları
- Resmi Kurum Sorgulamaları
İletişim Bilgi Kaynakları ile Entegrasyon (Call Center,
GSM Operatörleri, Rehberlik Servisleri, PTT, SGK, vb.)
Etkin Kaynak/Maliyet Yönetimi
Etkin Dış Firma Yönetimi
Erken Aşamada Tahsilat
Güçlü ve Detaylı Loglama İmkanı
“0-90” / “İdari Takip” / “Yasal Takip” Bütünlüğü
İletişim Bilgileri Güncelleme/Zenginleştirme
İş Zekası Analizlerine Baz Veri Üretimi
Dinamik/Sınırsız Raporlama
8
3G
Gecikmeye düşen alacakların, yasal takip öncesi aşamada
tahsilatına yönelik olarak;
YTS 3G İdari Takip Sistemi
3G
Bankalarda 0 ila 90 günde, diğer sektörlerde de benzer sürelerin
sonunda tahsil edilemeyen alacakların tahsilatı için son çare
yasal takip değildir. Yasal takibe başvurmadan önce, idari takip
sisteminin sistematiği ve uygun iletişim becerilerine sahip
kadrolar vasıtasıyla son kez borçlulara ulaşıp, süreci sulh ile
sonuçlandırmak mümkün.
Tahsilatı gecikmiş alacaklara idari takip süreçlerinin uygulanması
ve sonuç alınamaması durumunda yasal takibe yönlendirilmesi,
kurumlara yasal takip yolu dışında alternatif kalmadığından
emin olma ve gönül rahatlığı ile yasal sürece geçme imkanı
vermektedir.
Özetle YTS 3G İdari Takip Sistemi; gecikmeye düşen alacakların,
yasal takip öncesi aşamada tahsilatına yönelik olarak;
Borçlular ile iletişimin yeni teknoloji ve metotlarla etkin
şekilde sağlanması,
İletişim tarihçesinin tutulması,
Taksit ödemelerinin ve ödeme ihlallerinin izlenmesi,
kampanyalar düzenlenmesi,
Servis sağlayıcı dış firmaların tahsilat performanslarının
izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan fonksiyonlar
bütünüdür.
9
YTS 3G Yasal Takip Sistemi, çok sayıda müşterisi/abonesi olan
kurum ve kuruluşların, tahsilatı geciken alacaklarının yasal
takip yolu ile tahsilatı için geliştirilmiş, ileri seviyede bilgi
birikimi ve tecrübeyi bünyesinde barındıran, hizmet verdiği
kurumlar için stratejik öneme sahip, uzman bir çözümdür.
YTS 3G Yasal Takip Sistemi
Öncelikle bankalar, telekom/GSM operatörleri, su ve elektrik
dağıtım şirketleri ve kitlesel ürün/hizmetler sunan benzeri
kuruluşlar tarafından kabul görmüştür. Sadece banka alacakları
dikkate alındığında, ülkemiz toplam gecikmiş alacaklarının
%70‘ine yakını YTS 3G Yasal Takip Sistemi üzerinden
yönetilmektedir.
YTS 3G Yasal Takip Sistemi, kurumların tüm Türkiye genelinde
görevlendirdikleri, hukuk personeli, sözleşmeli hukuk büroları
ve tahsilat amaçlı çağrı merkezleri ile yürüttükleri yasal takip
operasyonlarını, merkezi bir yapıda yönetmek ve alacaklarının
hızlı bir şekilde tahsilatını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
YTS 3G Yasal Takip Sistemi temel özellikleri itibariyle;
Kurumların sistem üzerinde gerçekleştireceği
merkezi yönetim mekanizmaları marifetiyle
dosyalara ve yasal süreçlere tam hakimiyeti
Dosyaların Hukuk Bürolarına belirli kriterler
kullanılarak ve otomatik olarak atanması,
Kritik hukuki süreçlerin ilgili hukuk büroları
tarafından toplu şekilde yürütülmesi
Avans/Masraf süreçlerinin merkezi yapıda
yönetilmesi
Hukuk bürolarının vekalet ücreti hak edişlerinin
yönetimi
Performans raporlamaları
Kurum sistemleri ile etkin
entegrasyon
gibi kritik işlevleri yerine getirmek suretiyle, kurumların yasal takip aşamasındaki
alacaklarının tahsilatına yönelik olarak;
Organizasyonel
Operasyonel
Stratejik
ihtiyaçların tümüne hitap eder.
10
3G
Kredi Tasfiye Sistemi, BDDK tarafından belirlenen ve
Türkiye‘de faaliyet gösteren bankaların uygulamak
durumunda olduğu “Karşılıklar Kararnamesi” gereği
Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci gruba alınan banka
alacaklarına ilişkin; YTS 3G Kredi Tasfiye Sistemi
Teminatların, kredilerin, firmaların ve firma
bilançolarının grup mantığında izlenebileceği, 3G
Teminat değerlemelerinin ve karşılık hesaplamalarına
baz net değer hesaplamalarının yapılabileceği, Her bir nakit ve gayri nakit kredi bazında, değerlenmiş
teminatlar üzerinden karşılıkların dinamik olarak
hesaplanıp, banka muhasebe sistemlerinde ilgili
muhasebe kayıtlarının oluşturulabileceği, Her seviyede (Grup, Borçlu, Kefil, Teminat Sorumlusu)
hesaplamanın, ödeme planlarının, tahsilat giriş
ve dağılımların optimum düzeyde yapılabileceği, Esnek Raporlama, Entegrasyon ve Karar Destek
mekanizmalarıyla desteklenmiş finans kurum
ve kuruluşlarına özel uzman sistemdir.
Kredi Tasfiye Sistemi’nin yararları:
Tüm teminatlar ve güncel değerler her an detaylı olarak
izlenebilir.
BDDK'nın karşılıklar kararnamesine uygun şekilde
karşılıklar otomatik olarak hesaplanır.
Alacaklar detaylı ve esnek ödeme planına bağlanabilir.
Mali tablo analizi yapılır.
İş atama ile departmanlar arası iletişim kolaylaştırılır.
Grup firmaları istenirse birlikte izlenip,tahsilat girilebilir,
ödeme planı hazırlanabilir ve raporlanabilir.
Periyodik yasal raporlar oluşturulabilir.
Risk yönetimi için gerekli istatiksel verileri oluşturur.
Yönetim kurulu veya kredi komitesinin yeniden
yapılandırmalarda hızlı ve doğru karar vermesini
kolaylaştırır.
11
Kurum içindeki kullanıcılar, Türkiye genelindeki sözleşmeli
hukuk büroları ve tahsilat ofisleri, YTS 3G Akıllı Güncelleme
ve İletişim Servisleri ile YTS 3G üzerinden takip ettikleri
borçlulara daha hızlı ulaşabilmektedirler.
YTS 3G Akıllı Güncelleme ve İletişim Servisleri (AGİS)
Kullanıcılarımız servisler içerisinde bulunan;
Veri Güncelleme Hizmetleri (numara doğrulama, 118
Sorgu, vb.) ile ulaşmak istedikleri borçluların iletişim
bilgilerini en hızlı ve ekonomik biçimde güncellerler.
Güncellenmiş veriler üzerinden İletişim Servisleri (TCKN
SMS, SMS, e-mail, Click To Call/sesli arama, vb.) ile en
ileri iletişim tekniklerini kullanarak borçlulara YTS 3G
üzerinden doğrudan ulaşırlar.
YTS 3G Akıllı Güncelleme ve İletişim Servisleri ile ilgili
oluşan tüm aktiviteler YTS 3G üzerinde online olarak
gerçekleştirilir ve sonuçları otomatik olarak ilgili dosya içine
kaydedilir. Böylece kurum/bürolar, eskiye göre çok daha kısa
sürede daha uygun maliyet ile daha çok borçluya ulaşılıp,
mutabakat ve tahsilat yapabilirler.
12
Güncelleme Servisleri
YTS 3G’DEN ONLINE 118 NUMARA DOĞRULAMA/TEYİT
Borçluların telefon numaralarının doğruluğunu ve
güncelliğini kontrol ederek, zaman kaybını en aza indirin. YTS 3G’DEN ONLINE 118 SORGULAMA
Ulaşılamayan borçluların güncel sabit ve GSM telefon
numaralarına tek bir sorgu ile ulaşın.
İletişim Servisleri
YTS 3G’DEN ONLINE TCKN SMS GÖNDERİMİ
İletişim bilgileri güncel olmayan borçlularınız ile, tek tek
veya toplu olarak, TC Kimlik Numaraları üzerinden takip
bilgileri, dosya ve takipte bulunduğu aşama ile ilgili bilgi
paylaşın, tahsilatı hızlandırın.
YTS 3G’DEN ONLINE SMS GÖNDERİMİ
Bilgilerini güncellediğiniz borçlularınıza, tek tek veya
toplu olarak, YTS 3G üzerinden SMS ile bilgilendirme
yapın, tahsilatınızı arttırın.
YTS 3G’DEN CLICK-TO-DIAL
Herhangi bir santral altyapı yatırımına gerek
kalmaksızın, YTS 3G’de dosya içerisinden doğrudan
borçlularınızı arayın, verimliliğinizi ve etkinliğinizi
arttırın.
YTS 3G’DEN CTI
Borçlulardan gelen çağrılarda, (inbound) personel cevap
verdiğinde YTS 3G’deki ilgili dosyanın otomatik olarak
açılması sayesinde zaman kaybını engelleyin.
YTS 3G’DEN E-MAIL GÖNDERİMİ
Borçlularınıza tek tek veya toplu olarak, takibin her
aşamasında YTS 3G üzerinden e-mail gönderimleri ile
bilgilendirme yapın, tahsilatınızı arttırın
13
Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS) banka sistemlerinde
kredi verme süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan
“ekspertiz” ve “ipotek tesisi” işlemlerini şubeler, ekspertiz
şirketleri ve hukuk büroları ile koordineli ve diğer banka
sistemleri ile tümleşik olarak yürütülmesini sağlayan web
tabanlı bir yazılım ürünüdür
GYS Gayrimenkul Yönetim Sistemi
Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS), bankaların “Konut
Kredileri” ve “Ticari Krediler” karşılığında aldıkları
gayrimenkul rehini teminatlarının dış ekspertiz ofisleri
kanalıyla değerlemesi ve kredi onaylandıktan sonra da
avukatlar kanalıyla gayrimenkul üzerine banka ipoteğinin
tesis edilmesi süreçlerinin yönetim ve operasyonunu
içermektedir. Gayrimenkul değerleme ve değerlendirme ile
ilgili iç ve dış süreçlerdeki tüm faaliyetin birleştirilmesini ve
otomasyonunu sağlayan akıllı sistemdir.
Diğer banka sistemleri ile entegrasyonun yanında harita ve
mobil entegrasyonları ile bankalar en hızlı şekilde kredi kararı
verebilmekte, çoklu ve rutin işlemlerde (yeniden değerleme,
vergi, sigorta, vs) operasyonel verimlilik sağlanabilmektedir.
GYS, Bankaların Gayrimenkul Yönetimi ile ilişkili
süreçlerinden;
Ekspertiz Süreci
İpotek Tesisi Süreci
olmak üzere 2 ana sürecini içermektedir.
14
GYS’nin kurumlara sağladığı yararlar
Akıllı ve otomatik toplu iş atamaları ile yönetimi
kolaylaştırır.
Kaynağından ve doğru biçimde bilgi alınmasını / bu
bilginin işlenmesini / kullanılmasını sağlar.
Ekspertiz ve ipotek süreçlerinde;
Merkezden SPK lisanslı ekspertiz firmalarının izlenmesi/
yönetilmesi,
Lisanslı ana ekspertiz firması ve merkez tarafından
uç değerleme uzmanlarının iş akışlarının izlenmesi /
yönetilmesi,
Kredi onay / kullandırım hızını arttırır.
Ekspertiz ve İpotek bilgilerinin tamamının sistemde
üretilmesini ve sistemsel olarak daha sonra kullanıma/
değerlendirilmesine uygun biçimde tutulmasını ve
raporlanmasını sağlar.
Daha kısa zamanda ekspertiz ve ipotek tesisi
yapılmasını sağlar.
Ekspertiz süreçlerinde oluşturulan bilgiler ilgili birimin
onayı ile sistem üzerinden avukatlara iletilir.
Merkezden ipotek hukuk bürosu ve çalışanlarının iş
akışları izlenir/yönetilir.
Tüm aşamalar merkez ve ilgili birim / bürolar tarafından
takip edilir.
Doküman gönderimi, güncellemeleri sistem üzerinden
yapılır.
Tüm bilgiler daha sonra da kullanılabilecek şekilde
sistemsel olarak tutulur.
Operasyonel verimliliği arttırır.
Maliyet ve riskleri azaltır.
15
ETCBASE Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Koruyolu
Arı 2 Binası A Blok Kat:5 34396
Maslak Sarıyer/İstanbul
T. 0212 987 50 00
F. 0212 987 50 50
E. [email protected]
Download

etcBASE Türkçe Broşür için Tıklayın