Akaryakıt Servİs İstasyonu Sİgortası Temİnatları
TEMİNATLAR
Yangın yıldırım infilak
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Dâhili su
Duman
Grev, lokavt, terör
Fırtına
Seylap
Kara, hava taşıtları çarpması
Kar ağırılığ
Yer kayması
Kazı sonucu yer kayması
Deniz taşıtları çarpması
Hırsızlık
Market emtiası aşırma
Pompadan akaryakıt aşırma
Kasa hırsızlık
Sabit kıymet hırsızlık
Enkaz kaldırma
Cam kırılması
Yangın ve infilak mali sorumluluk
Alternatif işyeri masrafları
Kira kaybı
İş durması
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
Çevre kirliliği
Liftten düşme
Yanlış yakıt dolumu
Araba yıkama sorumluluğu
İşveren sorumluluk
«Toplu işe gidiş-dönüş
Görevli gönderilme
Manevi tazminat»
Standart Teminat
İsteğe Bağlı (Seçimli) Teminat
Kapsam Dışı
Akaryakıt Servİs İstasyonu Sİgortası Temİnatları
TEMİNATLAR
Emniyeti suistimal
Ferdi kaza
Kıymet nakli
Elektronik cihaz
Makine kırılması
Yakıt sızması
İkmal tab. hortum kopması
Makine kırılmasına bağlı market emtiası bozulması
Hukuksal koruma
Emtia taşıma
Alevsiz yangın (Kavrulma) ile çökme
Yeraltı tankı yanlış yakıt dolumu
Mimarlık mühendislik masrafları
Kanal, oluk, atık su yolları temizleme masrafları
Dolu
İzolasyon
Kazaen kırılma
Arızı inşaat ve montaj işleri
Yangın söndürme masrafları
Zararın önlemesi için yapılan masraflar
Geçici adres nakli
Enflasyon koruma
Yeni değer klozu
Eksik sigorta klozu
Diğer teminatlar ve detaylar için acentelerimiz ile iletişime geçiniz.
Standart Teminat
İsteğe Bağlı (Seçimli) Teminat
Kapsam Dışı
Download

AkARyAkıT SERvİS İSTASyoNu SİgoRTASı