KARŞILAŞTIRMA LİMİTLİ PLANLAR (PLAN K - PLAN K1 - PLAN K2)
ALT.PLAN K
ALT.PLAN K1 ALT.PLAN K2 ALT.K-K1-K2
Teminatlar
Teminat
Limitleri
Teminat
Limitleri
Teminat
Limitleri
Sigortalı
Katılım Payı
Yatarak teşhis tedavi (Ameliyat, Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz vb.)
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Yok
Standart
Standart
Standart
Tek kiºilik
Tek kiºilik
Tek kiºilik
oda ücreti
oda ücreti
oda ücreti
Yoğun Bakım Yoğun Bakım Yoğun Bakım
Ünitesi Ücreti Ünitesi Ücreti Ünitesi Ücreti
Oda - Refakatçi
Yoğun Bakım Ünitesi
Yok
Yok
Ayakta Teşhis -Tedavi (Doktor, İlaç, Tanı, İleri Tanı vb.)
3.750
2.500
1.500
%20
Hastane sonrası ayakta tedavi (Doktor, İlaç, Tanı, İleri Tanı vb.)
3.750
2.500
1.500
%20
Limitsiz
3.000
2.000
%20
Trafik kazası sonrası acil diş teminatı
1.100
1000
600
%20
Annelik Teminatı (Doğum, Sezaryen, Hamilelik mutad kontrolleri vb.)
6.500
5.000
1.750
%20
Suni Uzuv ve Protez Teminatı
12.500
9.000
9.000
Yok
Yardımcı Tıbbi Malzeme
1.500
750
750
Yok
Küçük Müdahale
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Yok
Kontrol Mamografisi Teminatı (40 yaş ve üzeri bayanlar için)
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Yok
PSA Testi Teminatı (40 yaş ve üzeri erkekler için)
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Yok
Kemik Dansitometri (50 yaş ve üzeri bayanlar için)
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Yok
Elit Check - Up (18 yaş ve üzeri kişiler için)
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Yok
Anlaşmasız Kara Ambulansı
Limitsiz
2.500
2.000
%20
Konjenital (Doğuştan/ Doğumsal), Yapısal Hastalık ve Sakatlıklar Teminatı
10.000
10.000
10.000
Yok
Ferdi Kaza Teminatı
25.000
25.000
25.000
Yok
Max. 5.000
Max. 5.000
Max. 5.000
Yok
Evde Hemşire Bakımı
Yurt İçi Acil Yardım (Kara-Hava Ambulansı vb.)
Prim Koruma Teminatı
*Detaylar için acentelerimiz ile iletişime geçiniz ve/veya teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçe genel ve özel şartlarına bakınız
Standart Teminat
Kapsam Dışı
Download

Alternatif Plan K – K1 – K2 Karşılaştırma Tablosu