KARŞILAŞTIRMA VIP PLANLAR (PLAN G - PLAN E)
ALT. PLAN G
ALT. PLAN E ALT. PLAN G ALT. PLAN E
Sigortalı
Katılım Payı
Sigortalı
Katılım Payı
Teminat
Limitleri
Teminat
Limitleri
Yatarak teşhis tedavi (Ameliyat, Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz vb.)
Yok
Yok
Limitsiz
Limitsiz
Oda-Refakatçi
Yok
Yok
Yoğun Bakım Ünitesi
Yok
Yok
Ayakta Teşhis-Tedavi (Doktor, İlaç, Tanı, İleri Tanı vb.)
Yok
%20
Limitsiz
Limitsiz
Hastane sonrası ayakta tedavi (Doktor, İlaç, Tanı, İleri Tanı vb.)
Yok
%20
Limitsiz
Limitsiz
Aşı masrafları
Yok
Evde Hemşire Bakımı
Yok
%20
Limitsiz
Limitsiz
Trafik kazası sonrası acil diş teminatı
Yok
Yok
2.500
1.500
Annelik Teminatı (Doğum, Sezaryen, Hamilelik mutad kontrolleri vb.)
Yok
%20
10.000
10.000
Yeni Doğan Küvöz Masrafları Teminatı
Yok
Yok
15.000
10.000
Suni Uzuv ve Protez Teminatı
Yok
Yok
25.000
20.000
Yardımcı Tıbbi Malzeme
Yok
Yok
2.500
1.500
Küçük Müdahale
Yok
Yok
Limitsiz
Limitsiz
Kontrol Mamografisi Teminatı (40 yaş ve üzeri bayanlar için)
Yok
Yok
Limitsiz
Limitsiz
PSA Testi Teminatı (40 yaş ve üzeri erkekler için)
Yok
Yok
Limitsiz
Limitsiz
Kemik Dansitometri (50 yaş ve üzeri bayanlar için)
Yok
Yok
Limitsiz
Limitsiz
Klasik Check - up Teminatı (18 yaş ve üzeri kişiler için)
Yok
Limitsiz
VIP Check - up+Diyetisyen Check - up Teminatı (18 yaş ve üzeri kişiler için)
Yok
Limitsiz
Teminatlar
Standart
Standart
Tek kiºilik
Tek kiºilik
oda ücreti
oda ücreti
Yoğun Bakım Yoğun Bakım
Ünitesi Ücreti Ünitesi Ücreti
500
VIP Check - up (18 yaş ve üzeri kişiler için)
Yok
Limitsiz
Diyetisyen Check - up (18 yaş ve üzeri kişiler için)
Yok
Limitsiz
Anlaşmasız Kara Ambulansı
Yok
%20
Limitsiz
Limitsiz
Konjenital (Doğuştan/ Doğumsal), Yapısal Hastalık ve Sakatlıklar Teminatı
Yok
Yok
10.000
10.000
Ferdi Kaza Teminatı
Yok
Yok
25.000
25.000
Prim Koruma Teminatı
Yok
Yok
Max. 5.000
Max. 5.000
Yurt İçi Acil Yardım (Kara-Hava Ambulansı vb.)
*Detaylar için acentelerimiz ile iletişime geçiniz ve/veya teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçe genel ve özel şartlarına bakınız
Standart Teminat
Kapsam Dışı
Download

Alternatif Plan VIP