Meme Estetiği
Meme Büyütme
Modern meme büyütme cerrahisi 1963 yılında ABD’de ilk silikon meme protezlerinin
kullanılması ile başlamıştır. Bu tarihten sonra da her yıl giderek artan sayıda protez
ameliyatları yapılmıştır. Meme büyütme işlemleri tüm dünyada en hızlı artış gösteren
estetik ameliyat olma özelliğini korumaktadır. 2010 yılında yalnız ABD de 296 bin
kadın meme büyütme ameliyatı geçirmiştir. Bu sayı 2000 yılına oranla % 39 artış
göstermiştir. Hastalar arasında yapılan anketler meme büyütme ameliyatlarının hasta
memnuniyetinin en yüksek olduğu cerrahi işlem olduğunu ortaya koymaktadır.
Meme Büyütme operasyonu ile ilgili sıkça sorulan sorular:
Meme büyütme işlemlerinde ne tür protezler kullanılmaktadır?
Meme büyütme işlemlerinde sıklıkla silikon protezler kullanılır. Bu konuda üretici
firmalar ömür boyu garanti vermektedirler. Çözülemeyen bir sorun olan kapsül
kontraktürü oranları ise en aza indirilmiş durumdadır.
Meme büyütme ameliyatı sonrası iz kalır mı?
Her ameliyat sonrası vücutta bir iz kalır. Ancak meme büyütme ameliyatları izin en az
olduğu işlemler arasında sayılabilir. Protezi yerleştirmek için 4-5 cm’lik bir kesi yapılır.
Protezler meme altından, meme başından ya da koltuk altından konulabilir. Meme
başı uygulamalarında iz daha az kalıyormuş gibi gözükse de, meme dokusunun
kesilmesi ve kapsül kontraktürü oranlarının daha yüksek olması nedeni ile artık
meme altı kesileri daha çok tercih edilmektedir. Son dönemde tüm dünyada en sık
meme altı kesileri tercih edilmekte ve en güvenli yaklaşım olarak kabul edilmektedir.
Bu iz, tam meme altı kıvrımında kalır. Uzun dönemde tüm izler belirsizleşir ve
hastaları rahatsız etmez. Ancak cilt özellikleri nedeni ile yara izleri belirgin kalan
hastalarda iz sorunları yaşanabilir.
Meme büyütme ameliyatı sonrası hasta, emzirebilir mi?
Yapılan araştırmalar, meme büyütme operasyonlarının emzirme üzerine herhangi bir
etkisi olmadığını göstermektedir.
Meme büyütme ameliyatlarında anestezi gerekir mi?
Meme büyütme ameliyatı genel anestezi altında uygulanır.
Meme büyütme ameliyatı sonrasında neler yaşanır?
Ameliyat bitiminden 3 saat sonra yemek yenip, ayağa kalkılabilir. Genellikle 6 saat
sonra hasta, hastaneden taburcu edilir. Hastanın kesi yerinde küçük bir pansuman
olur. İki gün sonra banyo yapabilir. Üç gün sonra kontrole gelir ve sonrasında işine
dönüp normal günlük aktivitelerine başlayabilir, araba kullanabilir. İlk 3 hafta yürüyüş
dışında spor yapmaması gerekmektedir. Yine ilk 3 hafta sporcu sütyenini gece
gündüz takması gerekmektedir. Üçüncü haftadan sonra kol ve göğüs hareketleri
dışında tüm spor aktivitelerini yapabilir. Altıncı haftadan sonra her türlü spor aktivitesi
serbesttir.
www.beauty-travel.org
[email protected]
+90 (532) 6814946
1/5
Protezler ilk 3 hafta normalden daha yukarıda dururlar ve görüntüleri doğal olmaz.
Üçüncü haftadan sonra yumuşamaya ve normal yerlerine inmeye başlarlar. Memeler
tam şekillerini ancak 3. ayda alırlar. Sonraki kontroller özel bir durum olmadıkça 3.
hafta, 3. ay, 6. ay ve birinci yılın sonunda yapılır. Ameliyat üzerinden bir yıl geçtiğinde
kontrol mamografisi/USG çekilir.
Meme büyütme ameliyatı sonrası karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?
Erken dönemde kanama, enfeksiyon, yara iyileşmesi sorunları yaşanabilir. Ancak
bunlar nadir gözlenen problemlerdir. Meme protezlerinde uzun dönemde en sık
karşılaşılan sorunlar kapsül kontraktürü, simetri bozuklukları ve estetik sorunlardır.
Protez kaçakları ve patlamalar artık iyi marka protezlerde gözlenmemekte, bu
konuda Allergan ve Mentor gibi markalar ömür boyu ürün garantisi vermektedirler
sorun yaşanırsa, değişim garantisi vermektedirler.
Meme Küçültme
Meme küçültme ameliyatlarında amaç, memelerin vücuda orantılı bir şekilde
küçültülmesidir. Bu işlem yapılırken meme aynı zamanda dikleştirilir ve konik bir şekil
verilir. Meme küçültme ameliyatlarında 3 temel işlem yapılır: meme başının yukarıya
taşınması, meme küçültülerek konik bir şekil verilmesi ve deri fazlasının kesilerek
atılması.
Meme Küçültme operasyonu ile ilgili sıkça sorulan sorular:
Küçültme ameliyatlarından sonra iz kalıyor mu?
Meme küçültme ameliyatları her zaman izli ameliyatlardır; memenin büyüklük ve
sarkıklığına bağlı olarak meme başı etrafında bir iz, bunun altında dikey bir iz ve
meme altında yatay bir iz olmaktadır. Meme küçültme ameliyatlarında 3 temel işlem
yapılır: meme başı yukarı taşınır, fazla meme dokusu çıkartılıp şekil verilir ve son
olarak fazla deri dokusu çıkartılıp atılır. Kalacak olan izin uzunluğu memenin
büyüklüğüne, sarkıklığına ve hastanın cildinin elastikiyetine bağlı olarak değişir.
İzlerin tümü zaman içerisinde silikleşir ve zor fark edilir hale gelir.
Meme küçültme ameliyatlarında anestezi gerekir mi?
Meme küçültme ameliyatı genel anestezi altında ve ameliyathane ortamında
gerçekleştirilir.Meme küçültme sonrasında neler yaşanır?
Ameliyat bitiminden 3 saat sonra yemek yenip, ayağa kalkılabilir. Genellikle 6 saat
sonra hasta, hastaneden taburcu edilir. Hastanın kesi yerinde küçük bir pansuman
olur. İki gün sonra banyo yapabilir. Üç gün sonra kontrole gelir ve sonrasında işine
dönüp normal günlük aktivitelerine başlayabilir, araba kullanabilir. İlk 3 hafta yürüyüş
dışında spor yapmaması gerekmektedir. Yine ilk 3 hafta sporcu sütyenini gece
gündüz takması gerekmektedir. Üçüncü haftadan sonra kol ve göğüs hareketleri
dışında tüm spor aktivitelerini yapabilir. Altıncı haftadan sonra her türlü spor aktivitesi
serbesttir.
Mamaplasti sonrası ilk 3 hafta memeler normalden daha yukarıda ve dik dururlar,
görüntüleri doğal olmaz. Ayrıca meme altındaki dikey dikiş izi büzülmüş gibi görünür.
Üçüncü haftadan sonra memelerin görünümü normal dönmeye ve memeler normal
yerlerine inmeye başlarlar. Memeler tam şekillerini ancak 3. ayda alırlar. Sonraki
www.beauty-travel.org
[email protected]
+90 (532) 6814946
2/5
kontroller özel bir durum olmadıkça 3. hafta, 3. ay, 6. ay ve birinci yılın sonunda
yapılır. Ameliyat üzerinden bir yıl geçtiğinde kontrol mamografisi/USG çekilir.
Meme küçültme ameliyatı sonrası ne tür sorunlar yaşanabilir?
Küçültme işleminden sonra en sık karşılaşılan sorunlar; kötü yara izleri, memelerin
yeterince küçültülememesi, asimetriler, meme başlarının gereğinden yukarıda ya da
aşağıda kalmasıdır. Dikkatli bir planlama ve özenli bir cerrahi teknikle bu sorunların
tümü aşılabilir. Vertikal mamaplastiye özgü bir sorun, dikey izin en alt kısmında bir
deri bolluğu, potluk kalabilmesidir. Böyle bir durum olursa, 3 ay sonra lokal anestezi
altında bu fazlalık alınabilir. Yine dikey izin bitiminde iyileşme sorunları görülebilir.
Özellikle sigara içen hastalarda bu sorunla daha sık karşılaşılır. Bu tür yara
problemleri pansumanla kendiliğinden düzelir ve hastaların günlük aktivitelerini
engellemez.
Meme Dikleştirme
Meme dikleştirme sarkmış memelerin tekrar dik bir konuma getirilmesi için yapılan
cerrahi işlemdir. Bu ameliyat sırasında üç temel işlem yapılır: meme başları olması
gereken yere taşınır, meme dokusu şekillendirilir ve deri fazlası çıkartılır. Memeler
büyükse meme dokusunun fazlası çıkartılır, küçükse silikon protezlerle desteklenir.
Meme Dikleştirme operasyonu ile ilgili sıkça sorulan sorular:
Meme dikleştirme ameliyatında iz kalır mı?
o Meme dikleştirme ameliyatlarında sarkıklığın derecesine göre şu şekilde izler
kalabilir:
o Sadece meme başı çevresinde (periareolar mastopeksi)
o Meme başı çevresinde ve buradan aşağıya inen dikey bir iz (vertikal
mastopeksi)
o Meme başı çevresinde, buradan aşağıya inen dikey iz ve meme altında
yerleşmiş yatay iz (ters T yöntemi)
Eğer meme başı çok sarkmamışsa ve doğum sonrasında memenin içi boşalmışsa,
sadece meme protezi konularak sarkıklık düzeltilebilir. Bu durumda büyütme
ameliyatlarında olduğu gibi sadece meme altında kısa bir kesi olacaktır.
Meme dikleştirme için en sık kullandığımız yöntem vertikal mastopeksi işlemidir. Bu
yöntemde hem iz çok fazla değildir, hem de estetik sonuçlar en iyidir. Kalıcılık
açısından da vertikal mastopeksi diğer tekniklerden üstündür.
Meme dikleştirme ameliyatları süt vermeyi etkiler mi?
Meme küçültme ameliyatı için söylenenler dikleştirme ameliyatları için de geçerlidir.
Dikleştirme ameliyatı yapılanlarda süt verememe riski, küçültme yapılanlara göre
daha da düşüktür. Süt verme oranlarının normal kadınlardan farklı olmadığı
söylenebilir.
Meme dikleştirme ameliyatlarında anestezi gerekir mi?
Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında ve ameliyathane ortamında
gerçekleştirilir.
www.beauty-travel.org
[email protected]
+90 (532) 6814946
3/5
Meme dikleştirme ameliyatı sonrasında neler yaşanır?
Ameliyat bitiminden 3 saat sonra yemek yenip, ayağa kalkılabilir. Genellikle 6 saat
sonra hasta, hastaneden taburcu edilir. Hastanın kesi yerinde küçük bir pansuman
olur. İki gün sonra banyo yapabilir. Üç gün sonra kontrole gelir ve sonrasında işine
dönüp normal günlük aktivitelerine başlayabilir, araba kullanabilir. İlk 3 hafta yürüyüş
dışında spor yapmaması gerekmektedir. Yine ilk 3 hafta sporcu sütyenini gece
gündüz takması gerekmektedir. Üçüncü haftadan sonra kol ve göğüs hareketleri
dışında tüm spor aktivitelerini yapabilir. Altıncı haftadan sonra her türlü spor aktivitesi
serbesttir.
Mastopeksi sonrası ilk 3 hafta memeler normalden daha yukarıda ve dik dururlar,
görüntüleri doğal olmaz. Üçüncü haftadan sonra memelerin görünümü normal
dönmeye ve memeler normal yerlerine inmeye başlarlar. Memeler tam şekillerini
ancak 3. ayda alırlar. Sonraki kontroller özel bir durum olmadıkça 3. hafta, 3. ay, 6.
ay ve birinci yılın sonunda yapılır. Ameliyat üzerinden bir yıl geçtiğinde kontrol
mamografisi/USG çekilir. eme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında ve
ameliyathane ortamında gerçekleştirilir.
Meme dikleştirme ameliyatı sonrası ne tür sorunlar yaşanabilir?
Dikleştirme işleminden sonra en sık karşılaşılan sorunlar kötü yara izleri, memelerin
yeterince dikleşmemesi, asimetriler, meme başlarının gereğinden yukarıda ya da
aşağıda kalmasıdır. Dikkatli bir planlama ve özenli bir cerrahi teknikle bu sorunların
tümü aşılabilir.
Dikleştirme sırasında meme protezi konulan hastalarda proteze ait sorunlar
yaşanabilir. Bunların arasında en önemlisi kapsül kontraktürüdür. Bu konuda ayrıntılı
bilgiyi meme büyütme başlığı altında bulabilirsiniz.
Kanser Sonrası Meme Onarımları
Kadınların meme kaybı sonrası yaşantılarını tekrar normalleştirebilmeleri için meme
onarımları önemli bir katkıdır. Meme kaybı fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan hastaları
kötü yönde etkilemektedir. Bu tür organ kaybı hastaya sürekli yaşadığı travmayı
hatırlatmakta, vücut algısını bozmakta, istenmediğini ve beğenilmediğini
düşünmesine neden olmaktadır. Bu da gerek ailesi, gerekse çevresiyle ilişkilerinin
bozulmasına sebebiyet vermektedir. Meme kanseri sonrası meme onarımları
hastaların yaşam kalitelerini yükseltmekte, ruhen ve bedenen daha iyi bir hale
gelmelerini sağlamaktadır.
Kanser Sonrası Meme Onarımı ile ilgili sıkça sorulan sorular:
Kanser sonrası hangi hastalara meme onarımları yapılmalıdır?
Tıbbi olarak meme onarımına engel bir durumu olmayan tüm meme kanseri
hastalarına meme onarımı işlemleri yapılabilir ve yapılmalıdır. Meme onarımı
işleminin kime yapılacağına, zamanlamasına ve yöntemine Genel Cerrah, Onkolog,
Plastik Cerrah ve hasta birlikte karar verirler.
Meme onarımı ne zaman yapılmalıdır?
Erken evre tümörlerde memenin alınması sırasında onarım işlemine de başlanır.
Eğer tümörün evresi ileri ise ve ameliyat sonrası radyoterapi planlanıyorsa onarım
www.beauty-travel.org
[email protected]
+90 (532) 6814946
4/5
işlemi daha sonraya ertelenir. Hastanın kemoterapi ve radyoterapisinin sonlanması
beklenir ve sıklıkla bir yıl sonra onarım sürecine başlanır. Eğer ameliyat sonrası
radyoterapi alıp almayacağı belli değilse, mastektomi sırasında göğüs adalesinin
altına boş bir doku genişletici yerleştirilir ve şişirme işlemine tedavilerin bitiminden
sonra başlanır. Böylelikle hasta fazladan bir ameliyat olmaktan kurtulmuş olur.
Ne tür meme onarım yöntemleri var?
Meme onarımı için kullanılan yöntemler şunlardır:
o Protez kullanılarak yapılan onarımlar
o Hastanın kendi dokuları kullanılarak yapılan onarımlar
o İki yöntemin birlikte kullanıldığı onarımlar
Meme onarımı işlemleri tek seanslı mıdır?
Meme onarımı işlemleri genellikle çok seanslı ameliyatlardır. Sürecin tamamı bir yıla
yakın bir süreye yayılır. Bunların arasında büyük ve ağrılı işlem, sıklıkla ilk
ameliyattır. Sonraki işlemler daha kısa ve ağrısı azdır.
Protezlerle onarım yapılacaksa ilk ameliyatta doku genişletici konulur ve karşı meme
küçültülür; ikinci seansta protez konulur ve simetri sağlanır. Kendi dokuları ile
yapılacaksa ilk ameliyatta doku taşınır ve duruma göre karşı meme şekillendirilir.
İkinci ameliyatta simetri sağlamak amacı ile ufak revizyonlar gerekir.
Tüm yöntemlerde üçüncü ameliyatta meme başı onarımı gerçekleştirilmektedir. Bu
oldukça basit bir işlemdir ve genellikle lokal anestezi altında yapılır.
Meme onarımında hangi yöntemin kullanılacağına nasıl karar vereceğim?
Hangi yöntemin kullanılacağını sizin dokularınızın durumu, vücut yapınız, almış
olduğunuz tedavi, radyoterapi görüp görmediğiniz, tümörünüzün evresi, diğer
memenizin büyüklüğü, yaşınız, doğum yapıp yapmadığınız gibi pek çok faktör
belirler. Tüm bunlar değerlendirildikten sonra kullanılabilecek seçenekler belirlenir.
Bu seçeneklere hasta, doktorla birlikte bir karar verir. Meme onarımı uzun bir süreçtir
ve her aşamasında karşılıklı konuşarak ortak kararlar alınır. Bu sürecin başarı ile
tamamlanabilmesi için hekim ve hastanın birbirlerini iyi anlayabilmeleri ve karşılıklı
güvenin oluşması son derece önemlidir. İşlemlerin her aşamasında sorunlar
yaşanabilir. Bu sorunlar ancak karşılıklı güven varsa aşılabilir.
www.beauty-travel.org
[email protected]
+90 (532) 6814946
5/5
Download

Meme Estetiği Meme Büyütme