Yurt İÇİ Seyahat Sİgortası Planları
Seyahat Sağlık Sigortası Planları
Teminat Limiti (Euro)
1.200
Tıbbi bilgi ve danışmanlık
Tıbbi tedavi teminatı
Tıbbi nakil (Hastaneye nakil, bir hastaneden diğerine nakil)
Tedavi sonrası ikametgâha geri dönüşün sağlanması
Sigortalının cenazesinin tıbbi şartlara uygun nakli
Gerekli ilaçların sevki
Geçerli sebepler yüzünden seyahatin iptali
Kayıp bagajın bulunması ve ulaştırılması
Konaklama süresinin uzatılması (Yaralanma veya ani hastalık)
Bagaj kaybı ve hasarı
Concierge hizmetleri
Diğer teminatlar ve detaylar için acentelerimiz ile iletişime geçiniz.
Standart Teminat
Klasik
Plan
Kapsam Dışı
VIP
Plan
2.000
Download

Yurt İÇİ SeYahat SİgortaSI PlanlarI