Neden Sağlık Sigortası?
Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir
Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne
sahiptir.
Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden düşebilirler.
MAPFRE GENEL SİGORTA
Sağlık Sigortası
Sağlık
Branşında
yenilikçi,
rekabetçi
ve
sigortalısının
sağlık
sorumluluğunu taşıma bilinci ile hareket ediyor olmanın hizmet kalitesinde
yarattığı fark.
Geniş ürün yelpazesi ve plan kombinasyonu
Doğru ve hızlı provizyon değerlendirme ve hızlı tazminat ödeme.
Sağlık Sigortası Ürünleri
3S Sağlık Sigortası
Ürün yapısı
• Yatarak Tedavi Teminatı; Ana teminattır. Tek başına alınabilir.
• Ayakta Tedavi Teminatı; Yardımcı teminattır. Tek başına alınamaz.
• Paket Teminatlar; Yatarak ve Ayakta tedavi teminatlarının birleştirildiği ve
paket olarak alınan planlardır.
• Limit; Planlar limitsiz ve limitli olarak gruplandırılmıştır.
• Network Tipi; Planlar Standart ve Alternatif Network olarak iki şekilde
hazırlanmıştır.
• Muafiyet; Yıllık olmak koşulu ile; tutar veya teminat muafiyeti uygulanan
alternatifler geliştirilmiştir.
• Katılım Payı; Seçilen plan ve anlaşmalı, anlaşmasız kurum tercihine göre
değişiklik gösterir.
3S SAĞLIK SİGORTASI
ve PLANLARI
Başa Dön
3S Sağlık Sigortası
Yatarak Tedavi Teminatları
Ayakta Tedavi Teminatları
Dahili ve Cerrahi Yatış
Operatör ve Doktor Ücreti (Anlş.sız hekim)
TTB x 2 % 80
Oda Yemek ve Refakatçi
Yoğun Bakım
Küçük Müdahale
Ambulans
Kemoterapi, Radyoterapi
Anjiografi ve Anjioplasti
Diyaliz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yatış Sonrası Fizik Tedavi
Evde Bakım
Suni Uzuv
Annelik
Yurtdışı
Doktor Muayene
Reçeteli İlaç teminatı
Tanı Amaçlı İncelemeler
Modern Teşhis Yöntemleri
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
TTB ‘ye kadar
Anlaşmasız Hekim
Ücretleri %100
Ödemelidir
3S Sağlık Sigortası
1
STANDART PLANLAR
YATARAK TEDAVİ PLANLARI
101 A
103 A
104 A
Teminat Limiti
LİMİTSİZ
50.000-TL
20.000-TL
Annelik Teminatı
3.000-TL
2.200-TL
1.400-TL
Küçük Müdahele
LİMİTSİZ
50.000-TL
20.000-TL
Evde Bakım Teminatı
90 gün (Yıllık)
15 gün (Yıllık)
-
Yoğun Bakım
90 gün (Yıllık)
90 gün (Yıllık)
90 gün(Yıllık)
Suni Uzuv
10.000-TL
5.000-TL
2.000-TL
Yatış Sonrası FTR
2.500-TL
2.500-TL
2.500-TL
Yurtdışı Teminatı
150.000-TL
Y.İçi Limiti
Dahilinde
Y.İçi Limiti
Dahilinde
3S Sağlık Sigortası
1
STANDART PLANLAR
AYAKTA TEDAVİ PLANLARI
202 A
203 A
204 A
210 A
Teminat Limiti
8.000-TL
5.000-TL
2.500-TL
LİMİTSİZ
Doktor Muayene
LİMİTSİZ
Limit Dahilinde
VİZİTE BASINA
150 TL
LİMİTSİZ
Fizik Tedavi
20 SEANS
20 SEANS
20 SEANS
30 SEANS
Yurtdışı Teminatı
15.000-TL
Y.İçi Limiti
Dahilinde
Y.İçi Limiti
Dahilinde
15.000-TL
İlaç -Tanı amaçlı
İncelemeler
LİMİTSİZ
Limit Dahilinde
Limit Dahilinde
LİMİTSİZ
MAPFRE GENEL SİGORTA Anlaşmalı Doktor Listesinde Yer Alan Doktorların tazminatları %100’lü ödenir.
3S Sağlık Sigortası
2
YURTDIŞI PLAN
YATARAK TEDAVİ PLANLARI
101 A
151 A
Teminat Limiti
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
Annelik Teminatı
3.000-TL
3.000-TL
Küçük Müdahele
LİMİTSİZ
LİMİTSİZ
Evde Bakım Teminatı
90 GÜN (Yıllık)
90 GÜN (Yıllık)
Kurum %100,
Anlaşmasız Kurum
Yoğun Bakım
90 GÜN (Yıllık)
90 GÜN (Yıllık)
Katılım Payı %80
Suni Uzuv
10.000-TL
10.000-TL
Yatış Sonrası FTR
2.500-TL
2.500-TL
Yurtdışı Teminatı
150.000-TL
300.000-USD
Anlaşmalı,
Anlaşmasız
Kurum
Katılım Payı
151 A Plan
%80
Yurtiçi
Anlaşmalı
3S Sağlık Sigortası
3
MUAFİYETLİ PLANLAR
YATARAK TEDAVİ PLANLARI
M-1
M-2
M-5
M - 10
M-4
Muafiyet Tutarı
1.000-TL
2.000-TL
5.000-TL
10.000-TL
4.000-TL
Prim Avantajı
% 10
% 15
% 40
%55
%20
Muafiyet
tutarları,
yıllık
uygulanır .
M-4 .000-YTL Muafiyet)
Seçeneği sadece 151 A
plan İle verilir.
Yalnızca yurtdışında
geçerlidir.
Yurtiçinde herhangi bir
muafiyet söz konusu
değldir.
3S Sağlık Sigortası
3
MUAFİYETLİ PLANLAR
AYAKTA TEDAVİ PLANLARI
M-1
M-2
Muafiyet Tutarı
500-TL
1.000-TL
Prim Avantajı
% 35
% 75
Muafiyet
tutarları,
yıllık
uygulanır.
3S Sağlık Sigortası
ANNELİK TEMİNATININ KAPSAMI
Rutin Kontroller
Normal veya Sezaryen Doğum
Doğum
Sonrası
Anne
ve
Bebek
İçin
(komplikasyonlar , konjenital hastalıklar hariç)
Zorunlu küretaj, düşük
Gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar
Sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri
Oluşan
Hastane
Masrafı
3S Sağlık Sigortası
MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.’de doğan bebekler
“MAPFRE GENEL SİGORTA BEBEĞİ” olarak adlandırılır.
Yeni doğan bebek hastaneden taburcu olduktan sonra yeni doğan bildirim
formu ve hastane epikriz raporu ile birlikte değerlendirme yapılır
Değerlendirme sonucu bebekler doğum tarihinden itibaren poliçe kapsamına
alınır. Taburcu olduktan sonra 2 ay içinde bildirim yapılmalıdır.
Poliçeye kabul edilirken Yenileme Garantisi için değerlendirilir.
“Konjenital hastalıklar için 3 yıl bekleme şartı” uygulanmayacaktır. (Bu şart
sağlıklı ve mevcut konjenital rahatsızlığı bulunmaması durumunda geçerlidir.)
Check up
3S PLUS,3S 205(EKOPLAN) ve yatarak tedavi teminatı alan 40 yaş altı sigortalılar
için, KİŞİ BAŞI 100-TL katılım payı vardır. 40 yaş üstü sigortalılar için katılım payı
yoktur.
Yatarak + Ayakta Tedavi Teminatı almış sigortalılar için katılım payı yoktur.
Avantaj B plan alan 25 yaş altı sigortalılar için check up teminatı yoktur. 25 yaş ve
üstü sigortalılar için katılım payı yoktur.
Check up teminatı, sadece MAPFRE GENEL SİGORTA ’nın check up için özel
anlaşma yapmış olduğu kurumlarda geçerlidir.
3S Sağlık Sigortası
KONTROL PSA VE KONTROL MAMOGRAFİ
40 yaş ve üstü erkek sigortalılar için kontrol PSA., 40 yaş ve üstü kadınlar için
kontrol mamografi tetkiki şirketimizin bu hizmet için anlaşma sağladığı kurumlarda
yaptırmaları koşulu ile %100 olarak ödenir.
Diğer anlaşmalı/anlaşmasız sağlık kuruluşlarında yaptırılan kontrol amaçlı PSA
tetkik ve Mamografi masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir.
Yatarak ve/veya yatarak+ayakta tedavi teminatına sahip kişilerde teminat
kapsamındadır.
Standart Ürünler Arasındaki Farklar
3S
3S PLUS
3S 205 (Ekoplan)
3S AVANTAJ
Yatarak Tedavi Tek
Verilebilir.
Yatarak + Ayakta Tedavi
Paket olarak verilir
Yatarak + Ayakta Tedavi
Paket olarak verilir
Destek Ayakta tedavi
teminatı eklenebilir.
Standart Planlarda Muafiyet
Yok.
Ayakta Tedavi Teminatı
için Yıllık 200-TL muafiyet
Var.
Muafiyet Yok.
Muafiyet Yok.
Standart Planlarda Doktor ve
Reçeteli İlaç Teminatı Var.
Doktor ve Reçeteli İlaç
Teminatı Yok.
Doktor ve Reçeteli İlaç
Teminatı Var.
-
A ve B Network Alternatifi
Var.
A ve B Network Alternatifi
Var.
Sadece B Network’te
Geçerli.
A ve B Network Alternatifi
Var.
Yurtdışı Teminatı Var.
Yurtdışı Teminatı Var.
Yurtdışı Teminatı Yok.
Yurtdışı Teminatı Var
Annelik Teminatı Var.
Annelik Teminatı Var.
Annelik Teminatı Yok.
Annelik Teminatı Yok.
Asistans Hizmeti Teminatı
Yok.
Asistans Hizmeti Teminatı
Yok.
Asistans Hizmeti Teminatı
Var
Asistans Hizmeti Teminatı
Yok.
Ürünlerin İndirim Uygulamaları
Aile İndirimi
%10
Tüm aile fertlerinin sigortalı olması
durumunda uygulanır.
İlk Sigortalanma İndirimi
İlk kez sağlık sigortası yaptıranlar için
uygulanır.
%
Bölge İndirimi
%5
Vefa İndirimi
Sigortalının,
MAPFRE GENEL SİGORTA’daki
yenileme yılına göre uygulanır.
%
%
%
Ürünlerin Ödeme Seçenekleri
Peşin
Standart
ödeme
2
taksit
10
Taksit
8
taksit
Vade farkına ilişkin indirim ve ek prim uygulanmamaktadır.
Ekprim Uygulamaları
Tazminatsızlık İndirimi veya Ekprimi
aşağıdaki prim tazminat oranına göre
uygulabır ;
H/P Oranı %0 ise; % .
H/P Oranı %1-%25 arası ise; % .
H/P Oranı %26-%50 arası ise;
%
H/P Oranı %51-%100 arası ise;
%
H/P Oranı %101-%150 arası ise;
%
H/P Oranı %151-%200 arası ise;
%
H/P Oranı %201 ve üzeri ise;
Poliçe değil
Sigortalı bazında
değerlendirme
yapılır.
–
Provizyon / Tazminat Süreçleri
0212 334 62 62 (7 gün 24 saat)
Provizyon Değerlendirme
Tazminat Değerlendirme
Müşteri Hizmetleri
0212 334 62 62 (Mesai Saatleri İçinde)
Sistemdeki poliçeye ait bilgiler
Kişisel bilgi değişikliklerinin güncellenmesi talepleri
Tazminat ödemeleri hakkında bilgi
MAPFRE GENEL SİGORTA’YI
TERCİH ETMEK İÇİN
NEDEN
Geniş Ürün Yelpazesi,
Aynı Poliçe İçinde Verilebilen Farklı Teminatlar,
Farklı Ürün Aldığı İçin Ayrı Poliçelerde Sigortalanan aile fertlerinin de aile
indiriminden yararlanma avantajı,
SGK tarafından karşılanan ve teminat kapsamı dahilinde olan Yatarak
Tazminat Tutarları İçin Sevk Organizasyonunun yapılması ve yenileme priminde
indirim avantajı,
MAPFRE GENEL SİGORTA’YI
TERCİH ETMEK İÇİN
NEDEN
Sadece
yatarak
alan
sigortalılarda
kullanımlarından
dolayı
uygulanmaması avantajı,
Kullanım ek priminde maksimum oran bilgisi avantajı,
Aile poliçelerinde, kişi bazında H/P oranı değerlendirme avantajı,
Yurtiçi Planlarda Bulunan Yurtdışı Teminatı Avantajı,
Check Up Avantajı,
Sağlık Sigortalarında Assistans Hizmeti Avantajı,
ekprim
Download

Slayt 1 - Antalya Sigorta