Ev sigortası
• Yangın, yıldırım, infilak
• Hırsızlık
• Sel / su baskını
• Deprem
• Dahili su hasarları
• Fırtına
• Kar ağırlığı
• Hava taşıtları çarpması
• Kara taşıtları çarpması
• Yer kayması
• Duman
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm riskleri
ve poliçe kitapçığında belirtilen daha birçok riskleri Tüm Ev Sigortası ile güvence
altına alabilirsiniz.
Kapkaç teminatı
İzalasyon yetersizliği
Hizmette bulunanların emniyeti suistimali.
Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.
Kişisel eşya çalınması
boya ve badana hasarları
Kazaen kırılma teminatı
elektronik eşyalar hasarı
Kişisel sorumluluk teminatı
Yangın mali sorumluluk
Gıda bozulması
Elektriksel hasarlar
Hasarsızlık indirimi
Ferdi kaza teminatı
Binaya sabit
kıymetlerin hırsızlığı
Yeni değer klozu uygulaması
Hukuksal korunma
Kira kaybı ve geçici ikametgah teminatı
Eksik sigorta uygulaması %10
A kadar toleranslı uygulanır
ALLİANZ yardım
teminatı
Konut binası ve eşyası açısından
poliçe kapsamında bulunan ortak alanlar
hukuki tanımı
– Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun
gereğince her halde ortak yer sayılır.
a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile
taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve
tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar
ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve
çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin
korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar,
kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, (1)
b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile
kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve
antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya
faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.
Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su
deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız
bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.
Kıymetli eşya nedir ?
Biblo,resim,sanat eserleri,antikalar,altın gümüş den mamul eşyalar,kürkler
Elektronik ve optik eşya .açıktaki mücevher,kıymetli saatler sigorta bedeli poliçede belirtilir.
Mücevherat ve kıymetli saatler .
Kasa içerinde muhafaza edilmiş olsun olmasın poliçe de belirtilmesi gereken değerlerdir.
Aksi durumda teminat a alınmamış adedilir.
Kişisel eşya çalınması : sigorta ettirenin dışarıda yanında taşıdığı ekonomik değeri olan eşyalardır
(ikametgah dışındaki ) Taşınabilir bilgisayar ve aksamları teminat dışıdır.
Nakit para gasp ve kapkaçı 175 tl bedel ile teminattadır.
Ehliyet,nufüs cüzdanı pasaport vb.. çalınması halinde onların tekrar çıkarılması masrafları
teminattadır.
Çalınan konut anahtarının yeniden çıkarılması masrafları teminattadır.ancak bunlar la yapılan e
soygunları teminat dışındadır (çalınan asıl anahtarla yapılan ) ortak kullanım alanlarının
anahtarı ile
Yapılan hırsızlıklar teminat haricidir.
Elektriksel hasarlar (elektrikten kaynaklanan hasarlar ) :
ses ve görüntü sistemleri ,müzik seti,tv sistemleri,blue ray,dvd,buzdolabı çamaşır makinesi,deep
freze,bulaşık mak,fırın,mikro dalga,elektrikli şohben,kombi,klima sistemleri,masa üstü
bilgisayarlar bu kapsamdaki aletlerdir.
10 yıldan eski olanların elektriksel hasarları,5 yıldan eski elektronik cihazların bu hasarları
teminat haricidir.
Fot.mak,video kamera,optik cihazlar,mobil elektronik cihazlar,robot mikser saç k mak gibi
cihazlar teminat haricidir. (elektriksel hasarlar açısından)
Bu tür hasarlar muafiyeti 200 tl dir.
Gıda bozulması : buzdolabı ve derin dondurucuların arızalanmaları
sonucu içerinde bulunan gıda maddelerinin bozulması
sigortalının kiracı sıfatı ile bulunduğu konutta olan (ortak alanlar hariç )
boya ve badana hasarları teminattadır.
Kiracı iseniz : klima dış üniteleri,antenler,tenteler,pergoleler,çanak antenleri
güneş enerji sistemleri ni teminata almak için
boya badana sabit dekorasyon bedeline eklenmesi gereklidir.
Kazaen kırılma teminatı : elektronik eşyalar hasarı teminat tadır.
Eşya sigorta bedelinin %4 une kadar teminattadır.
Download

PowerPoint Sunusu - Antalya Sigorta