ÜLKEMİZDE KURULACAK
NÜKLEER SANTRALLERDE
YERLİ TEDARİK ÇALIŞMALARI
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı
1
İÇERİK
I.
Akkuyu
ve
Sinop
Projeleri
Konusunda Bilgiler
II. Akkuyu
NGS
Projesinde
Türk
Firmaları İçin İş İmkanları
III. Nükleer
Güç
Santrali
(NGS)
Ekipmanları Hakkında Kısa Bilgiler
ve Maliyet Kırılımları
2
AKKUYU PROJESİ HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
Yaklaşık Maliyet
20 milyar dolar
Reaktör Tipi
VVER-1200 (AES-2006)
Ünite Sayısı
4 Ünite (1200 MW*4)
Kurulu Güç
4800 MW
İşletme Ömrü
60 yıl
Ana Yüklenici
Atomstroyexport
3
SİNOP PROJESİ HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
Yaklaşık Maliyet
20 milyar dolar
Reaktör Tipi
ATMEA-1
Ünite Sayısı
4 Ünite (1120 MW*4)
Kurulu Güç
4480 MW
İşletme Ömrü
60 yıl
Ana Yükleniciler
MHI&ITOCHU
SİNOP PROJESİNDE YERLİ TEDARİK
• Akkuyu Projesi’nden farklı olarak; EÜAŞ kurulacak
Proje Şirketi’nin ortağı olacaktır.
• Proje Şirketi tarafından “Yerli Tedarik İmkanları”
konusunun da dahil olduğu bir fizibilite çalışması
yapılacaktır.
• Bu fizibilite çalışması, Bakanlığımızın gerçekleştirdiği
firma ziyaretleri sonucu toplanan bilgiler göz önünde
bulundurularak yapılacaktır.
5
AKKUYU PROJESİNDE TÜRK FİRMALARI
İÇİN İŞ İMKANLARI
YERLİ TEDARİK TAHMİNLERİ
• Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin, Türk firmaları ile ilgili
tahminleri şu şekildedir:
 İnşaat faaliyetleri: %95
 Montaj: %40
 Malzeme ve ekipman tedariki: %20
İHALELER
• Hizmet, malzeme ve ekipman ihale dokümanları
ana yüklenici Atomstroyexport tarafından
hazırlanacak ve Rosatom ile Akkuyu Nükleer
A.Ş.’nin sayfasından duyurulacaktır.
• http://zakupki.rosatom.ru
• http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-asankara
8
AKKUYU PROJESİNİN AŞAMALARI
Mühendislik
Etütleri
Nükleer Santralin Kurulumu
Sahada
Mühendislik
Etütleri (ME)
Lojman ve
Yaşam Alanı
İçin Etütler
İşletme
İşletmeye alınma
fonksiyonun
sağlanması
İşletmenin
sağlanması
Testlerin
yapılması
Onarım ve bakım
işlerinin
sağlanması
Onarım ve bakım
işlerinin yapılması
Ekolojik İzleme
Tasarım
Saha dışı şebekeler
İnşaat
NGS tesislerinin inşaatı
Saha dışı altyapılar
İşletmeden
Çıkarma
İşletmeye Alma
İşletmeden
çıkarma süreci
Malzeme ve
bileşenlerin
tedariki
Ekipman üretimi
ve tedariki
Ekipmanın
Montajı
Devreye alma
(start-up) çalışmaları
Güvenliğe etkisi
olmayan ekipman
ve malzemelerinin
üretimi ve tedariki
Güvenliğe etkisi
olmayan ekipman
montajı
Güvenliğe etkisi
olmayan sistemlerin
ayarlanması
Lojmanların inşaatı
Lojman tasarımı
Güvenliğe etkisi olmayan
yardımcı bina ve yapılar için
dokümantasyonun
hazırlanması
Fenni ve sıhhi tesisler
Teknik üretim
dokümantasyonunun
hazırlanması
Uygulama (as-built)
dokümantasyonunun
hazırlanması
9
TEDARİKÇİLERDEN BEKLENEN TEMEL
GEREKLER
• ISO gereksinimlerine uygun sertifikalı Kalite Yönetim
Sistemi
• Projenin teknik gereklerini yerine getirmek için uygun
kaynaklara sahip olunması
• Zorunlu Gereksinim: Güvenliğe etki eden yapılar ve
sistemler için kullanılacak ekipman, malzeme ve
sistemlerin sertifikasyonu
10
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
GEREKSİNİMLERİ
Generation
of quality requirements
ULUSLAR ARASI GEREKSİNİMLER
(ULUSLAR ARASI ANLAŞMALAR, SÖZLEŞMELER, UAEA, ISO)
TAEK’İN DÜZENLEYİCİ
GEREKSİNİMLERİNE UYGUNLUK
RUS DÜZENLEYİCİ KURUMUNUN
GEREKSİNİMLERİ
KONTRAT GEREKSİNİMLERİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ
ISO
DENETİMLER
KABUL MUAYENELERİ
11
Temel Yapı-Montaj İşlerinin Hacmi
(NGS’nin 4 ünitesi için)
İş tanımı, ölçü birimi
Miktar
Monolitik beton ve betonarme
1.500.000 m3
Prekast beton ve betonarme
526.200 m3
Tuğla örülmesi
10.500 m3
Çelik konstrüksiyon
63.800 ton
Karbon çelik ile kaplama
3.400 ton
Korozyona dayanıklı çelik ile kaplama
1.300 ton
Çatı işi
157.500 m2
Isı yalıtımı
37.600 m3
Su Yalıtımı
-Yüzey Kaplamalı
-Sürmeli
393.300 m2
450.200 m2
12
Temel Yapı-Montaj İşlerinin Hacmi
(NGS’nin 4 ünitesi için)
İş tanımı, ölçü birimi
Miktar
Özel boya kaplaması
1.763.000 m2
Çelik sac hava hatlarının döşenmesi
64.000 bin m2
Donanım montajı
127.000 ton
Saha içi otoyol ve alanlar
125.000 m2
Saha içi fenni ve sıhhi tesisat
92 km
Bina içi su ve kanalizasyon hatları
49 km
Elektrik şebekesi, Radyasyon kontrol sistemi ve iletişim
-Kablo
-Tel
Bina içi ısıtma ve havalandırma sistemleri
7251 km
71 km
41 km
13
Temel İnşaat Malzemesi İhtiyacı
(NGS’nin 4 ünitesi için)
İş tanımı, ölçü birimi
Hazır beton
Beton ve prekast betonarme
Miktar
1.500.000 m3
526.200 m3
Beton bloklar
488.000 m3
Duvar yapılar
17.500 m3
Diğer
Donatı
Taş yünü malzemeleri
Rulo malzemeleri
Harç
20.700 m3
200.000 ton
53.900 m3
1.077.000 m2
37.400 m3
«M400» tip Çimento (400 kg/sm2)
482.000 ton
Kum
911.000 m3
Kırma taş
1.260.000 m3
Boya
2.600 ton
Bitüm, bitüm mastik
2.100 ton
14
DONANIM ÇEŞİTLERİ
Donanım Kalemleri
İş hacimleri
Kablo donanımları
Soğutma sistemi pompası (konteynır, tanklar, kapılar,
geçitler, metal kapaklar)
15.200 km
Havalandırma donanımları (hava ikmal üniteleri,
vantilatörler, elektrikli kaloriferler, split sistemleri vs.)
Hava boruları
Boru hatları ve boru hatlarının karbon paslanmaz
çelikten yapılmış fason parçaları
Alçak basınç boru hattı ve sıhhi tesisat armatürü
Yük taşıma ve kaldırma donanımları
Pompa donanımları
Kablo tava
Panel donanımları (lokal kontrol paneli)
Aydınlatma lambaları, elektrik telleri ve yardımcı
elektrik tesisatı malzemeleri
Elektrik motoru
Trafo
Yangın koruma donanımları ve gereçleri
Laboratuvar donanımları ve materyaller
Makine donanımları
11.400 ton
28.900 adet
19.400 adet
773.000 m2
32.600 ton
9120 adet
2.290 adet
2.590 adet
43,2 ton
604 adet
Tasarıma uygun
Havalandırma ve pompa
donanımlarının montajı için
660 adet
Tasarıma uygun
Tasarıma uygun
98 adet
15
DONANIM MONTAJINA İLİŞKİN İŞ HACMİ (4 ÜNİTE)
Donanım
127.000 ton
- Teknolojik donanım
55.200 ton
- Endüstriyel boru hatları
39.600 ton
- Su temini ve kanalizasyon
- Isıtma ve havalandırma
- Elektroteknik
400 ton
9.600 ton
22.200 ton
16
NÜKLEER SANTRAL EKİPMANLARI
HAKKINDA TEMEL BİLGİLER VE MALİYET
KIRILIMLARI
NGS Donanım Sınıflandırması
1. SINIF
Arızalanmaları ve hizmet dışı kalmaları durumunda
yakıt elemanlarına hasar verebilecek ve tasarım
limitleri ötesinde kazaya neden olabilecek ekipmanlar
1. sınıfa girmektedir.
Örnekler
Reaktör kabı
Reaktörün soğutulması ile ilgili sistemler
Yakıt elemanları
Basınçlandırıcılar (Pressurizer)
Ana soğutma pompaları
Ana sirkülasyon pompaları
Buhar üreteçleri
18
NGS Donanım Sınıflandırması
2. SINIF
Arızalanmaları halinde, yakıt elemanlarında tasarım
limitleri
içerisinde
hasara
yol
açabilecek
ekipmanlardır.
Acil durum kor soğutma sistemi
Ana soğutucu boru hattı
Yakıt yükleme sistemi donanımı
Reaktör binası boru hattı sisteminin donatı ve elemanları
Reaktör binası içindeki su tankları
Reaktör binası içindeki hava yalıtımlı geçitler
19
NGS Donanım Sınıflandırması
3. SINIF
 Sınıf 1 ve Sınıf 2 kapsamında olmayan ancak dolaylı olarak
nükleer güvenliğe etki eden ekipmanlar,
 Radyasyondan korunma fonksiyonlarının kontrolleri için
kullanılan ekipmanlar,
 Arıza durumlarında çevreye yayılmasıyla yasal değerleri aşan
radyoaktif maddeleri içeren sistemler
HVAC ekipmanları
Isı değiştiriciler
Muhtelif pompalar
Muhtelif basınçlı kaplar
NGS Donanım Sınıflandırması
4. SINIF
1-2-3. güvenlik sınıflarına dahil edilmemiş olan,
NGS’nin normal işletme sistemlerinde kullanılan
donanımlar
Türbin adası yardımcı ekipmanları
Reaktör adası dışında kalan HVAC ekipmanları
Muhtelif pompa ve vanalar
Muhtelif kablo ve borular
inşaat malzeme ve ekipmanları
21
SINIFLARA GÖRE MALİYETLER
4. sınıf
%32
1. sınıf
%12
2. sınıf
%19
3. sınıf
%37
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
İŞ TİPİNE GÖRE MALİYET KALEMLERİ
6%
6%
5%
4%
İnşaat ve Montaj
43%
Ekipmanlar
İşletmeye Alma
Tasarım ve Mühendislik
Proje Yönetimi
Diğer
36%
EKİPMAN MALİYETLERİNİN DAĞILIMI
29,08%
51,40%
1,56% 0,96%
1,65%
1,92%
2,19%
5,97%
5,27%
Sınıf 1-2-3'e Giren Ekipmanlar (%51,4)
Boru Hatları ve Bağlantı Parçaları (%5,97)
Transformatörler (%5,27)
Isıtma-Soğutma -Havalandırma (%2,19)
Basınçlı Kaplar (%1,92)
Kaldırma-Taşıma Ekipmanları (%1,65)
Pompalar (%1,56)
Kablolar (%0,96)
4. sınıf ekipmanların kalanı (%29,08)
www.atomstroyexport.ru
ELEKTRİK & ELEKTRONİK
4. sınıf
%23
3. sınıf
%51
2. sınıf
%26
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
İNŞAAT EKİPMANLARI
3. sınıf
%27
4. sınıf
73%
3. sınıf
4. sınıf
MEKANİK EKİPMANLAR
4. sınıf
%20
3. sınıf
%34
1. sınıf
22%
2. sınıf
%24
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Nükleer Sanayi Pazar Büyüklüğü
• 2014 yılı itibari ile dünyada 438 reaktör işletmede, 71
reaktör inşaat halinde, 92 reaktör ise planlama
aşamasındadır. Bu kapsamda inşaat, bakım, onarım
gibi faaliyetler düşünüldüğünde dünyada 3 trilyon
dolarlık bir pazar olduğu görülmektedir.
ULUSLARARASI BOYUT
• Önümüzdeki 10 yıl içerisinde başta Suudi Arabistan, Ürdün
ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere ülkemizin yakın
çevresinde yeni nükleer santral projeleri hayata
geçirilecektir.
• İlk aşamada yabancı firmalar ile kurulacak ortak yatırımlar
ve ülkemizdeki projelerde kazanılacak tecrübe dünya
pazarında önümüzün açılmasının sağalayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
WEB Sitemiz: www.nukleer.gov.tr
Hacı İbrahim DALASLAN: [email protected]
Hakan HATİPOĞLU: [email protected]
Özkan ÖZTÜRK: [email protected]
Salih SARI: [email protected]
30
Download

Document