İlk izlenim için ikinci bir şans yoktur.
İşyeri ortamının belirli bir düzen dahilinde
olmasının hepimizin moralini yükselttiğini,
çalışma verimimizi arttırdığını, işverenle olan
ilişkilerimizi olumlu yönde etkilediğini hepimiz
biliyoruz.
Dağınık bir çalışma moralleri azaltır.

Temizlik
Binalarda ve Açık Yerlerde
Makinelerde, Araç ve
Gereçlerde
Ara Yollar ve Geçitler
aklımıza gelmektedir.
Çalışma alanlarında temizlik, düzeni sağlayan en
önemli unsurdur.
Tertip Düzen Hangi Alanlar İçin Önemlidir?

Gereken yerlerde yeteri kadar çöp kutusunun konmalıdır

Her türlü malzeme ayrı şekilde toplanmalıdır
Yürüyüş yolları hiçbir zaman amaçları dışında
kullanılmamalı, malzeme ve mamul istif edilerek
kapatılmamalıdır.



Geliş – Gidiş yollarına gelişi güzel bırakılan eşyalar
Yere dökülen yağ,su ve kimyasallar
Düzenli istifleme yapılmaması
Tüm bunlar kazalara sebebiyet verir

Takım kutularından, makinelerden ve taşıma
esnasında yere düşen küçük parçalar ile
makinelerden sızan yağlar her ne kadar dikkat
çekmezlerse de büyük kaza ve yaralanmaların
başlangıcını teşkil ederler.

İnsanlarda yaralanmalar

Diğer büyük kaza ve yangınların doğuşunu hazırlamak

Takılma

Düşme

Nesneler arasında sıkışma

Yangına müdahale edememe
Gibi durumlarla karşılaşabiliriz
Çalışma ortamında yerlerine yerleştirilmeyen;

Matkaplar,

Hava tabancaları,

Kaynak makineleri

Hortumlar
Çalışma ortamında dağınık olmamalıdır

Tertip düzen yoksa yangın çıkabilir.
Yangın Nasıldır?

Etrafı sizden sonra temizlemeliyiz,

Gün boyunca çalışma alanını temizlemeliyiz,

Batabilecek keskin çivi v.b. Malzeme bırakmamalıyız

Yanabilecek malzemeyi uzaklaştırmalıyız
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download

Tertip Düzen