KARİYER
SAYFASI
12. SINIF-MEZUN PROGRAMLARI
11. SINIF PROGRAMLARI
10. SINIF PROGRAMLARI
9. SINIF PROGRAMLARI
12. SINIF VE MEZUN PROGRAMLARI
• GRUP KOÇLUK PROGRAMLARI
• BİREYSEL KOÇLUK PROGRAMLARI
• DESTEK PAKETLERİ
GRUP KOÇLUĞU (YGS-LYS)
• Üniversiteye Hazırlık dershanelerinin 2015’te
faaliyetlerini sonlandırması, özellikle 2016 yılında YGS-LYS
sınavlarına girecek öğrencileri ve velilerini, bu gereksinimi
karşılama yönünde bir arayışa itmiştir. İşte bu ihtiyaçtan
hareketle; öğrencilerin okullarında elde etmiş oldukları
birikimleri grup koçluk sistemimizle devamlı kılmak,
düzenli takip ve doküman desteğiyle pekiştirilmiş
programımızla onlara rehberlik edeceğiz. Yıllardır
Beşiktaş ilçesinde çalışmış, Türkiye Dereceleri çıkarmış
öğrencilere hizmet vermiş branşında uzman, koçluk
hizmeti gelişmiş eğitmenlerimizle
5 KİŞİLİK GRUP KOÇLUK SİSTEMİ
9 KİŞİLİK GRUP KOÇLUK SİSTEMİ
5 Kişilik Grup Sistemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*Yılda 450 saatlik program
*Haftada 5 saat birebir
*Haftalık tek ders kontrol sınavı
*Haftada 1 saat birebir koçluk hizmeti
*Haftada 1 deneme sınavı ve analiz raporu (Yılda 50
deneme)
*Her öğrenciye Aktif Tekrar Programları (ATP )
* Silivri ve Gürpınar yerleşkelerinde yoğunlaştırılmış
soru çözüm programları
*Her öğrenciye kişiye özel hazırlanmış soru bankası
*Soru bankaları ,dergiler, konu anlatım kitapları
GERİ LİNKLER
9 Kişilik Grup Sistemi
•
•
•
•
•
*Yılda 450 saatlik program
*Haftada 2 saat ders birebir
*Haftalık tek ders kontrol sınavı
*Haftada 1 saat grup koçluk hizmeti
*Haftada 1 deneme sınavı ve analiz raporu (Yılda
50 deneme)
• *Her öğrenciye Aktif Tekrar Programları (ATP )
• * Silivri ve Gürpınar yerleşkelerinde
yoğunlaştırılmış soru çözüm programları
• *Soru bankaları, dergiler, konu anlatım kitapları
GERİ LİNKLER
BİREYSEL KOÇLUK PROGRAMLARI
• BİREBİR DESTEKLİ SINAV KOÇLUĞU
• ONLİNE DESTEKLİ SINAV KOÇLUĞU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BİREBİR DESTEKLİ SINAV KOÇLUĞU
(YGS-LYS
GRUBU)
Öğrencilerimizin eğitim sistemi içerisinde başarılı sonuçlar elde edebilmeleri
amacıyla her branşta uzmanlaşmış eğitim koçlarımız tarafından öğrenciyle düzenli
görüşmeler yapılarak bir yol haritası çiziyoruz. Sonra öğrencilerimizin hazırlık
sürecinde eksik yönlerini tespit ve düzeltme çalışmaları yapıp, öğrenci
motivasyonunu üst düzeyde tutarak başarıya ulaşmasını sağlıyoruz.
*Öğrenci ve Aile tanıma testleri,
*Doküman tespiti ve Takibi,
*PDR Hizmetleri (Sınav Kaygısı, Öğrenme Stratejileri vb.),
*Haftada bir kez öğrenci ile değerlendirme görüşmesi (yılda 40 saat koçluk)
*Birebir ders danışmanlığı (ihtiyaca göre belirlenir 50-100-150 saat gibi)
* Haftada 3 gün 3 ‘er ders saati Etüt Destek Programı (EDP)
EDP ile sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerin kendi bünyemizdeki sınıflarda
belirli tarihlerde sessiz ve düzenli olarak etüt sorumlusu eşliğinde ders çalışması
sağlanmış olur. Öğrenci belirlenen gün ve saatlerde ofisimize gelerek etüdünü
tamamlar.
*Değerlendirme ,motivasyon ,ödev kontrolü ,planlama vb.
*Aile ile ayda bir değerlendirme toplantısı
UZAKTAN EĞİTİM DESTEKLİ SINAV
KOÇLUĞU (YGS-LYS GRUBU)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sınav sürecindeki öğrencilerimiz görmüş oldukları konulardan ne kadar doküman bitirmeleri gerektiğini
bilememekte, ne kadar soru çözmeleri gerektiğini ayarlayamamakta ve zamanlarını verimli
kullanamamaktadır.
Uzaktan eğitim destekli programımız ile ,
1-öğrencinin hangi derslerden hangi kaynakları bitireceği ve hedefleri belirlenir. Belirli aralıklarla yapılacak
konu analiz sınavları ile eksikleri belirlenir. Eksik olduğu konunun yoğunluğuna göre öğrenciye özel
hazırlanan ATP (Aktif Tekrar Programı ) çalışma fasikülleri ve/veya kişiye özel soru bankaları ile öğrenci
geçmiş konularda eksik olduğu yerleri görmesi ve eksiklerini tamamlaması sağlanır.
2-Her hafta birebir koçluk hizmeti ile öğrencinin düzenli takibi yapılır ve ödev kontrolleri ile sınav
sonuçlarının analizi yapılır. Öğrenciye bir sonra ki haftaya kadar bitirmesi gereken doküman ödevleri verilir.
3-Uzaktan eğitim sistemi ile öğrencilerin kazanımları devam ettirilir.
*Yılda 50 YGS-LYS deneme sınavı
*12 adet özel konu analiz sınavı,
*3 adet ATP programı ve kişiye özel soru bankası
*Doküman belirleme ve kitapların temini,
**Öğrenci ve Aile tanıma testleri,
*Haftada 12, yılda 450 saat online eğitim desteği,
*PDR Hizmetleri (Sınav Kaygısı, Öğrenme Stratejileri vb.),
*Haftada bir kez öğrenci ile değerlendirme görüşmesi (yılda 40 saat koçluk)
*Ödev takibi ve eksiklerin belirlenmesi
* Haftada 3 gün 3 ‘er ders saati Etüt Destek Programı (EDP)
EDP ile sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerin kendi bünyemizdeki sınıflarda belirli tarihlerde sessiz ve
düzenli olarak etüt sorumlusu eşliğinde ders çalışması sağlanmış olur. Öğrenci belirlenen gün ve saatlerde
ofisimize gelerek etüdünü tamamlar.
*Değerlendirme ,motivasyon ,ödev kontrolü ,planlama vb.
DESTEK PAKETLERİ
• BİREBİR DERS DANIŞMANLIĞI
• KİŞİYE ÖZEL DOKÜMAN DESTEK PROGRAMI
• ETÜT DESTEK PROGRAMI
• UZAKTAN EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
• SINAV KOÇLUĞU PAKETİ
KİŞİYE ÖZEL DOKÜMAN DESTEK
PROGRAMI (YGS-LYS GRUBU)
• Öğrencinin hangi derslerden hangi kaynakları bitireceği ve hedefleri
belirlenir. Belirli aralıklarla yapılacak konu analiz sınavları ile eksikleri
belirlenir. Eksik olduğu konunun yoğunluğuna göre öğrenciye özel
hazırlanan ATP (Aktif Tekrar Programı ) çalışma fasikülleri ve/veya
kişiye özel soru bankaları ile öğrenci geçmiş konularda eksik olduğu
yerleri görmesi ve eksiklerini tamamlaması sağlanır.
• Bu programda öğrenciye
• *Sene başı eksikleri belirleme amaçlı sınavlar ve öğrenciye uygun
dokümanları belirleme amaçlı 3 seanslık Doküman koçluğu yapılır
• *Doküman belirleme ve kitapların temini,
• *Yılda 50 YGS-LYS deneme sınavı
• *12 adet özel konu analiz sınavı,
• *3 adet ATP programı ve kişiye özel soru bankası
ETÜT DESTEK PAKETİ
• EDP ile sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerin
kendi bünyemizdeki sınıflarda belirli tarihlerde
sessiz ve düzenli olarak etüt sorumlusu eşliğinde
ders çalışması sağlanmış olur. Öğrenci belirlenen
gün ve saatlerde ofisimize gelerek etüdünü
tamamlar.
• Haftada 3 gün 3 ‘er ders saati Etüt Destek
Programı (EDP)
• Yılda 90 saatlik sessiz ve disiplinli ders çalışma
ortamı sunuyoruz
UZAKTAN EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
•
•
•
•
•
SAYISAL-SÖZEL-EŞİT AĞIRLIK HAZIRLIK PAKETİ
DERS-DERS PAKET PROGRAMI
ONLİNE BİREBİR PAKETİ
OKUL DERSLERİ YAZILI HAZIRLIK PAKETLERİ
VİDEO TEKRAR PROGRAMI
SINAVLARA HAZIRLIK ÖĞRENCİ
KOÇLUĞU
•
•
•
•
•
•
•
•
Hem velilerin hem de öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde başarılı sonuçlar elde
edebilmeleri amacıyla konusunda uzmanlaşmış Eğitim Koçlarımız ile
öğrencilerimizin dershane ile okul arasında kalmasına izin vermeyip her ikisinden
almış olduğu eğitimi birleştirerek bir yol haritası çiziyor ve eğitim yılı boyunca hem
aile ile hem de öğrenciyle düzenli görüşmeler yaparak motivasyonu devamlı olarak
üst düzeyde tutarak başarıya ulaşmanızı sağlıyoruz. Bu amaçla öğrenciye materyal
ve sınav koçluğu yaparak öğrencinin hem okul derslerinde hem de hazırlık
sürecinde eksik yönlerini tespit ve düzeltme çalışmaları yapıyoruz.
*ÖĞRENCİ VE AİLE TANIMA TESTLERİ (MESLEK, KARİYER, ÖĞRENME STİLLERİ VB.)
*OKUL YAZILI VE DERS TAKİBİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
*DOKÜMAN TESBİTİ VE TAKİBİ
*PDR HİZMETLERİ (SINAV KAYGISI, ÖĞRENME STRATEJİLERİ VB.)
*HAFTADA ÖĞRENCİ İLE 1 KEZ DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ
*AİLE İLE AYDA BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
YILDA 40 SAAT KOÇLUK GÖRÜŞMESİ
BİREBİR DERS DANIŞMANLIĞI
• *Her öğrencinin Okul derslerindeki ihtiyaçları farklıdır. Sınıf
ortamındaki yapılan derslerde öğrencilerin verimliliği düşmektedir.
Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları dersleri nasıl öğrenmeleri
gerektiğini ilgili derslerin uzmanları tarafından alacakları
danışmanlık hizmeti ile öğrenebilirler
• 10 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 20 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 30 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 40 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 50 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 100 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 150 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
• 200 DERSLİK DANIŞMANLIK PAKETİ
11. SINIF PROGRAMLARI
• GRUP KOÇLUK PROGRAMI
• BİREBİR DERS DANIŞMANLIĞI
• UZAKTAN EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
• ARA SINIF ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI
ARASINIF
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI
• ***motivasyonu düşük ya da bulunduğu yerden daha iyi
bir yere gelmek isteyen öğrencilere özel, takip sistemidir.
• ***her hafta 1 saat eğitim koçu ile öğrenci arasında durum
değerlendirmesi, ödev kontrolü, planlama görüşmesi yapılır.
• ***bu programda koç öğrenciye 20 saatlik hızlı okuma ve
hafıza teknikleri eğitimi vererek performansını arttırır.
• ***öğrencinin ev ve sosyal ortamlarına ziyaretlerle öğrenci
daha iyi tanınır.
• 30 SAAT KOÇLUK
• 20 SAAT HIZLI OKUMA-HAFIZA TEKNİKLERİ
11. SINIF GRUP KOÇLUK SİSTEMİ
•
•
•
•
•
•
*4 Kişilik grup koçluğu uygulaması
*yılda 200 (haftalık 4+3) saatlik program
*haftada 2 saat birebir
* yılda 5 adet ygs+5 adet gds sınavı
*iki haftada bir, 1 saat koçluk hizmeti
*yılda 2 defa her öğrenciye özel hazırlanmış
soru bankası
• *soru bankalar, konu anlatım kitapları
10. SINIF PROGRAMLARI
• GRUP KOÇLUK PROGRAMI
• BİREBİR DERS DANIŞMANLIĞI
• UZAKTAN EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
• ARA SINIF ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI
10. SINIF GRUP KOÇLUK SİSTEMİ
•
•
•
•
•
*3 Kişilik grup koçluğu uygulaması,
*Yılda 120 (haftalık 4) saatlik program,
*Haftada 2 saat birebir,
*İki haftada bir, 1 saat danışmanlık hizmeti,
*Soru bankaları,konu anlatım kitapları
9. SINIF PROGRAMLARI
• 9. SINIFLARA ÖZEL DESTEK PROGRAMI
• BİREBİR DERS DANIŞMANLIĞI
• UZAKTAN EĞİTİM DESTEK PROGRAMI
• ARA SINIF ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI
• 9. SINIFLARA ÖZEL İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI
9. SINIFLARA ÖZEL DESTEK PROGRAMI
• *Yılda 100 (haftalık 4) saatlik İngilizce destek
programı,
• *Yılda 50 saat birebir,
• *9. Sınıf okula yardımcı dergi üyeliği
• *Danışmanlık hizmeti
İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI
• 9. Sınıf öğrencilerine özeldir.
• Haftada 4 ders yıllık 100 saatlik bir programdır
• Programın amacı 1 kur seviyesinde ilerlemek
ve okul yazılılarına destek olmaktır.
Download

9 Kişilik Grup Sistemi