İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ GELEN ÖĞRENCİ FARABİ TAKVİMİ
2014/2015 Akademik Yılı
TARİH
SÜRECİN ADI
AÇIKLAMA
10 Eylül 2014
Saat 10.00
2014/2015 Yılı Gelen
Öğrencilere Yönelik
Bilgilendirme Toplantısı
Yer:
İstanbul Aydın Üniversitesi
Florya Halit Aydın Kampüsü
D Blok Turuncu Salon
2014/2015 Yılı Gelen
Öğrencilere Yönelik Kampüs
tanıtımı
Yer:
İstanbul Aydın Üniversitesi
Florya Halit Aydın Kampüsü
D Blok Turuncu Salon
10 Eylül 2014
Saat 11.00
2014/2015 Güz Dönemi
Kayıtları
Kayıt Adresi:
İstanbul Aydın Üniversitesi
Florya Halit Aydın Kampüsü,
Farabi Ofisi
(2 adet fotoğraf ve 1 adet nüfus
cüzdanı fotokopisi ile)
25 Eylül 2014
Ekle Sil Formu için son gün
Öğrenciler kurumlarının bilgisi
dahilinde ekle/sil formunu 3
adet hazırlayarak ofisimize
postalanması için teslim
edebilirler.
09 Şubat 2015
Güz dönemi öğrencilerinin
belgelerinin kurumlarına
postalanması
Katılım Belgesi ve Transkript
02 Şubat 2015 / 12 Şubat 2015
2014/2015 Bahar Dönemi
Kayıtları
Kayıt Adresi:
İstanbul Aydın Üniversitesi
Florya Halit Aydın Kampüsü,
Farabi Ofisi
(2 adet fotoğraf ve 1 adet nüfus
cüzdanı fotokopisi ile)
09.02.2015
Derslerin Başlaması
10 Eylül 2014/ 12 Eylül 2014
16 Şubat 2014
26 Haziran 2015
Ekle Sil Formu için son gün
Güz+ Bahar Dönemi
öğrencilerinin belgelerinin
kurumlarına postalanması
Öğrenciler kurumlarının bilgisi
dahilinde ekle/sil formunu 3
adet hazırlayarak ofisimize
postalanması için teslim
edebilirler.
Katılım Belgesi ve Transkript
Download

2014/2015 Akademik Yılı Gelen Öğrenci FARABİ Takvimi