SEÇİL KAUÇUK
Bumerang
Kaizen Ekibi
BUMERANG
SMED KAİZENİ
120’lik ve 100’lük kalıplardan 85’lik kalıba geçiş
sürelerinin azaltılması
11.02.2014
2
EKSTRÜZYON NEDİR ?
• Extrüzyon yöntemi, EPDM (Etilen propilen kauçuk) malzemenin
biçimlendirilmesinde kullanılan bir şekil verme yöntemidir.
Extrüzyon, hammaddenin kontrollü basınç ve sıcaklık ile
tasarlanmış kalıp içerisinden geçirilerek şekillendirilmesi ve
daha sonra Mikrodalga (UHF), sıcak hava tüneli şeklinde bir
prosese tabi tutularak pişirilmesi (Vulkanize edilmesi) işlemidir.
120 mm‘lik
kalıp
100 mm. ’lik
kalıp
85mm.’lik
kalıp
3
EKSTRÜZYON HATTI NASILDIR ?
Kovan ve kalıp
değişimlerinin
yapıldığı kafa
kısmı
*Sıcak Hava tüneli
*Soğutma havuzu
*Silikon teknesi
*Çekici (Katarpil)
4
ÜRÜN YOL VERME SÜRESİ NEDİR ?
• Üretim kalıbının, Ekstrüdere bağlaması ile
başlayan ve üretim hattı sonuna kadar
ilerleyişindeki tüm işlemler için harcanan
zamandır.
1- Kovan ve kalıp değişim süresi
2- Silikon ve çıkrık değişimleri
3- ürün ambalaj hazırlığı
4- Yardımcı aksesuar hazırlığı
5- Proses ayarları
5
2013 yılının ürün yol verme süreleri analiz edildiğinde ortalama yol verme
süresinin yaklaşık olarak 28 dk. olduğu ve bu sürenin %35’lik bölümünün
kovan ve kalıp değişim işlemlerinin aldığı tespit edilmiştir.
Ortalama yol verme sürelerinin alt kırılımları
6
2013 yılının Haziran ayına kadar olan kalıp değişim adetleri
makine bazında analiz edilmiş ve Katlı hatlar olan *MD-04/05
ve 08 nolu üretim hatları pilot makineler olarak seçilmiştir.
* MD: Mikrodalga
7
2013 YILI MD-04/05/08 ÜRETİM HATLARININ AYLIK
ÜRÜN YOL VERME SÜRELERİ
ORTALAMA
28,11 DK.
35,0
28,8
DAKİKA
30,0
26,7
30,5
29,4
27,3
28,2
27,7
26,3
25,0
20,0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
8
Hedefin Belirlenmesi
12
10
10 dk.
8
6
5 Dk.
4
5 dk.
2
0
Mevcut Durum
Eyl.13
2013 Haziran-Temmuz-Ağustos
9
GRUP ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ
10
Mevcut Durum Analizi
1. ADIM
Mevcut durum süreç gösterimi
2. ADIM
3. ADIM
100’lük kovanın
çıkarılması
5. ADIM
120’lik iç kovanın
çıkarılması
4. ADIM
85’lik kalıbın iç
kovanının takılması
85’lik kovanın extruder
kafasına yerleştirilmesi
85’lik kovana sabitleme
somunun takılması
11
MEVCUT DURUM ANALİZİ
12
FAALİYET PLANININ OLUŞTURULMASI
13
PROBLEMİN BALIK KILÇIĞI ÜZERİNDE ANALİZ
EDİLMESİ
14
BALIK KILÇIĞINDAN BELİRLENEN SEBEPLERİN
ÜZERİNE NEDEN-NEDEN ANALİZİ
KOVAN ve APARATLARI NEDEN ANALİZİ
PERSONEL EĞİTİMİ NEDEN ANALİZİ
15
AKSİYON PLANI
16
ALINAN AKSİYONLAR
AKSİYON - 1
Atölye imalat
bölümünde yeni 85’lik
kovan yapılmıştır.
AKSİYON - 2
Operatörlerimize hızlı
kalıp değişimi ile ilgili
eğitim verilmiştir.
17
Yeni durum analizi
Tek Aparatlı Yeni Sistem
Yeni durum süreç gösterimi
4 Aparatlı Eski Sistem
18
İYİLEŞTİRİLMİŞ DURUM ANALİZİ
19
KALIP DEĞİŞİMİNDEKİ
ESKİ DURUM
1
85’lik iç
kovan
2
85’lik
kovan
4
3
85’lik kovanı
sabitleme
somunu
85’lik kalıbı
sabitleme
somunu
Eski durumda 120’lik ve 100’lük kalıplardan
85’lik kalıba geçiş 10 dk. sürmekteydi.
20
KALIP DEĞİŞİMİNDEKİ
YENİ DURUM
1
Yeni 85’lik kovan
Yeni durumda 120’lik ve 100’lük kalıplardan 85’lik
kalıba geçiş ortalama 2 dk. 30 sn. sürmüştür.
21
İyileştirme Sonrası Kalıp-Kovan Değişim
İşlemlerinde Gerçekleşen Süre
Kalıp-Kovan Değişim İşlemleri
12
10 dk.
10
Süre dk.
8
6
5 dk.
4
2,5 dk.
2
0
Mevcut Sistemde Gerçekleşen
Süre
Hedeflenen Süre
İyileştirilmiş Sistemde
Gerçekleşen Süre
22
Sonuçların Doğrulanması
Gerçekleşen
2013 YILI MD-04/05/08 ÜRETİM HATLARININ AYLIK
ÜRÜN YOL VERME SÜRELERİ
2013
25,0
24,0
DAKİKA
23,0
22,8
22,9
22,0
22,0
21,7
21,0
20,0
19,0
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
23
Sonuçların Doğrulanması
Gerçekleşen
MD-01/03/04/05/08 ÜRETİM HATLARININ AYLIK
ÜRÜN YOL VERME SÜRELERİ
35,0
30,0
15,0
22,0
30,2
29,9
28,4
22,9
22,8
29,8
21,7
22,6
2014
DAKİKA
20,0
20132013
25,0
29,8
2013
2014
10,0
5,0
0,0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
24
YAPILAN İYİLEŞTİRMENİN STANDART HALİNE GETİRİLMESİ
25
KAZANÇ
Her bir Kalıp değişiminde 7 dk. 30 sn. kazanç sağlanmıştır.
Kalıp Değişim sayısı : 4728 adet/yıl
Kalıp Değişiminden kazanılan zaman : 591 saat/yıl
İşçilik kazancımız = 15.247 TL/yıl
Enerji kazancımız = 31.914 TL/yıl
Toplam kazanç = 47.161 TL/yıl
Çalışma Maliyeti = 1.550 TL
26
İSG ETKİSİ
132.C
Bölüm
Yapılan Faaliyet
ÜRETİM
KALIP
KOVAN DEĞİŞİMİ
İlk Durum
Risk Kapsamı
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk Değeri
Önem
Derecesi
15.8.2013
5
3
15
1
Etki Altındaki Personel
FİTİL MAKİNE OPERATÖRÜ,
KALIP BAKIM SORUMLUSU
Görülecek Zarar
RİSK
MATRİSİ
ŞİDDET
Madde No
AĞIR YÜKÜN BEDENSEL KALDIRILMASI
OLASILIK
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
4
4
8
5
5
12 15
12 16 20
10 15 20 25
Yapılan Düzeltici / Önleyici Faaliyetler
Düzeltme Sonrası Durum
EKSTRUDER KAFASINDA KULLANILAN DÖRT APARATLI
SİSTEMDEN TEK APARATLI SİSTEME GEÇİLMESİ İLE
BEDENSEL OLARAK KALDIRILAN 25 KG'LUK YÜK 3,5 KG'A
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
BUMERANG KAİZENİ
Sorumlular:
Başlangıç Tarihi: 11.07.2013
Bitiş Tarihi: 15.08.2013
Düzeltme Tarihi
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
15.8.2013
2
3
6
Önem
Derecesi
27
3
ÖDÜLLENDİRME
Ekip Üyelerimiz
Genel
Müdürümüzün
de katıldığı
törenle
ödüllerini
aldılar.
28
Gelecek Aktivitelerimiz
► Silikon ve Çıkrık Değişim işlemlerindeki sürelerin
azaltılması
► Ürün ambalajlama işlemleri sürelerinin azaltılması
► Yardımcı aksesuar hazırlığı sürelerinin azaltılması
29
BUMERANG KAİZEN EKİBİ 2014
TEŞEKKÜRLER
30
Download

Seçil Kauçuk / Bumerang Kaizeni