KİLİM MOBİLYA
Yenilikçiler
Kaizen Ekibi
2014
YENİLİKÇİLER KAİZENİ
‘‘Berjer üretim hattı iyileştirmesi’’
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Berjer Nedir ?
"Berjer" arkası
kabarık ve
yüksek,
oturulacak yeri
geniş koltuktur
Genellikle oturma
yerinde rahat
kabarık, rahat bir
puf kullanılır
Arkası yüksek ya
da alçak, arka
kısmı; kare,
yuvarlak, kavisli ya
da konik olarak
tasarlanır
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Oturanın yüzünü
şömine ateşi ya da
cereyandan
koruyacak şekilde
yapılmış kaplamalı
koltukları
kapsar
Berjer Genel İş Akışı
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Proje Yöntemi: 10 Adımda Kobetsu
Kaizen
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
1. Adım: Konu
Seçimi
►
2. Adım : Hedefin Belirlenmesi
Mevcut
Baza döşeme üretim hattının
berjer döşeme hattına
dönüştürülmesinden
kaynaklanan verimsiz üretim
yapısı
Hedef
23,81
22
20
18
►
►
Bölümdeki malzeme ve iş
akışının düzensizliği
Berjer döşeme üretimine
uygun tezgah, raf, araba vs.
ekipmanların tasarlanması
10
7
4,16
5
3,5
2
Kişi Başı
Üretim (
Adet)
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Set - up Taşıma (km) İç Hata
Süresi (dk)
Oranı (%)
Çalışan
Sayısı
3. Adım: Ekibin Oluşturulması
ÜYE
EBRU
ÜYE
ZEKİ
ÜYE
İBRAHİM
EKİP
LİDERİ
İSMAİL
ÜYE
KAAN
ÜYE
YÜKSEL
YENİLİKÇİLER
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
ÜYE
ALİ
RIZA
REHBER
FİKRET
4. Adım: Mevcut Durum Tespiti
Üretilen Ürün Grupları ve Modelleri
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
4. Adım: Mevcut Durum Tespiti
Mevcut Yerleşim
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Berjer Hattı İş Akışı
4. Adım: Mevcut Durum Tespiti
Mevcut Durum Üretim Verileri
Mevcut Durum İş Dağılımı
Serace berjer mevcut iş dağılımı
İç Hata Oranı (%)
24,11
%
Kişi Başı Üretim (ad/gün)
4,24
23,50
%
OCAK
Takt Time : 240
Sn/Ad
Hat etkinliği:%76
ŞUBAT
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
4,08
OCAK
ŞUBAT
5. Adım: Proje Planı
Proje Planının Oluşturulması
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
6. Adım: Alan Analizi
Balık Kılçığı Diyagramı
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Problem Önceliklendirme
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
Kök- Neden Analizi ve Aksiyon Takibi
Kök Neden
Analizi İle
İyileştirme
Faaliyetlerinin
Tespiti
Ve
Aksiyon Takibi
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Çoklu Beceri Matrisinin
Oluşturulması
Operatörlerin
Eğitim
İhtiyaçlarının
Belirlenmesi
Çalışanların
Bölüm İçi
Rotasyonlarla
Becerilerinin
Artırılması
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
Ara Stok Alanı
Uygulamaları
Sünger Ara Stok
Alanı
Karton- Duralit Ara Stok
Yamazumi ( Hat İçi İş Dengeleme)
Hat İçi İş Dengeleme
İle hat etkinliği % 76
dan %92 ye
çıkartılmıştır
ÖNCE
Alanı
Döşenecek Kumaş
Ara Stok Alanı
İskelet Ara Stok Alanı
SONRA
Hat etkinliği:%92
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
Önce – Sonra Kaizen Çalışmaları
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
Karma Montaj Hattı Uygulaması
SONRA
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
FİRUZE BERJER YERLEŞİM PLANI
FİRUZE BERJER GÖVDE YERLEŞİM
PLANI
FİRUZE BERJER KOL YERLEŞİM PLANI
ÖNCE
7. Adım: İyileştirmelerin
7.Adım : İyileştirmelerin Uygulanması
Uygulanması
Karma Montaj Hattı Uygulaması
ÖNCE
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
SONRA
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
ÖNCE
SONRA
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
7. Adım: İyileştirmelerin
Uygulanması
ÖNCE
SONRA
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
8. Adım: Doğrulama
3 Aylık Doğrulama Göstergelerinin Oluşturulması
İç Hata Oranı (%)
Kişi Başı Üretim
30,00%
7
25,00%
6,35
6
5
4
4,24
4,08
5,26
5,35
5,04
İç Hata Oranı (%)
Kişi Başı Üretim ( Adet)
8
6,69
24,11% 23,50%
22,13%
20,00%
15,00%
3,76
3
10,00%
2
14,81%
8,45% 7,32% 7,43% 9,87%
5,00%
1
Aylar
0
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
0,00%
Aylar
8. Adım: Doğrulama
Proje Maliyeti
Proje Kazançları
Proje maliyeti 6000 TL olarak hesaplanmıştır.
İşçilik tasarrufu 123.120 TL / YIL
Zaman tasarrufu 51436,8 TL / YIL
Toplam kazanç: 174 556, 8 TL /YIL
Fayda / Maliyet Oranı
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Fayda/maliyet oranı :29,09
Geri ödeme süresi: 8,25 gün (74,25 saat)
9. Adım: Standartlaştırma
Font Döşeme İşinin
Ana Hatta Alınması
Hat Dengeleme İle İş
Paylaşımının
Düzenlenmesi
Çalışma Mesafesinin
Kısaltılması
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
Standart İş ve
Standart Yerleşim
Planının
Oluşturulması
Ekip Liderlerinin
Belirlenmesi
9. Adım: Standartlaştırma
Standart İş Planlarının Oluşturulması
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
9. Adım: Standartlaştırma
Takım Panosunun Oluşturulması
Baza – Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
10. Adım: Yaygınlaştırma
Yaygınlaştırma Planının Oluşturulması
Standart İş Planının Diğer Süreçlerde de Uygulanması
Hat Panosunun Diğer Bölümlerde de Uygulanması
Bölüm içi Ara Stok Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
Performans Hedefleri Formlarının Yaygınlaştırılması
Çoklu Beceri Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
Karma Montaj uygulamasının Yaygınlaştırılması
Hat Dengeleme Çalışmalarının Yaygınlaştırılması
Takım Lideri Uygulamasının Yaygınlaştırılması
Baza - Berjer Hattı 10 Adımda Kobetsu Kaizen
Projesi
KİLİM MOBİLYA
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

Kilim Mobilya / Yenilikçiler Kaizeni