Çağrı Merkezi
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PLANLAR
Limitsiz Yatarak
Tedavi Planı
(%100)
Limitsiz Yatarak (%100) ve
Limitli Ayakta Tedavi
(%80) Planları
Limitsiz Yatarak (%100) ve
Limitsiz Ayakta Tedavi
(%80-%100) Planları
Turkuaz
Plan K
Plan K1
Plan K2
Plan E
Plan G
Yatarak
Tedavi
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Ayakta
Tedavi
Annelik
Teminatı
Yurt Dışı
Yatarak**
Yurt Dışı
Ayakta**
Yok
3.750
2.500
1.500
Limitsiz (%80) Limitsiz (%100)
Yok
6.500
5.000
1.750
10.000 (%80)
10.000 (%100)
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Check Up
Teminatı
İki Yılda Bir
Her Yıl
Her Yıl
Her Yıl
Her Yıl
Her Yıl
Ferdi kaza ve
prim koruma
teminatı
Ferdi kaza ve
prim koruma
teminatı
Ferdi kaza ve
prim koruma
teminatı
Ferdi kaza ve
prim koruma
teminatı
Ferdi kaza ve
prim koruma
teminatı
Ferdi kaza ve
prim koruma
teminatı
Network
sınırlaması
yoktur.
Network
sınırlaması
yoktur.
Network
sınırlaması
yoktur.
Network
sınırlaması
yoktur.
Network
sınırlaması
yoktur.
*Ana Teminatlar
Ek Teminatlar
Yok
Network
Anlaşmalı Kurum sınırlaması
Uygulaması
yoktur.
Yurtiçi ayakta Yurtiçi ayakta Yurtiçi ayakta Limitsiz (%80) Limitsiz (%100)
limiti geçerlidir. limiti geçerlidir. limiti geçerlidir.
*Bu tablo bilgilendirme amaçlı olup ayrıntılı bilgi için poliçeniz özel şartlarını incelemeniz gerekmektedir.
**Acıbadem Hastaneler grubu ve/veya muadili hastane fiyatlarıyla sınırlıdır.
Download

Özel Sağlık Sigortası Planları