Bir çayımızı için,
işi sağlama alın.
Yıllarca alın teriyle çalışıp, kazanıp, emek verdiğiniz
ekmek tekneniz, şimdi Ray Sigorta’ya emanet.
Ray Sigorta’dan esnafa özel
“İşim Rahat Sigorta Paketi” ile iş yeriniz
güvence altında.
ÜRÜNÜ BAŞVURU FORMU
Acente Unvanı
Acente No.
T.C. Vergi No.
Ticari Unvan
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Riziko Adresi
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
İş Telefonu / Web Adresi
İrtibat Kişisi E-Posta Adresi
Faks No.
: (0 …..)
/ www.
: …………..……………..……………..[email protected].……………..……………..…
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Faaliyet Konusu
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Kiracı
Mal Sahibi
İşyeri Yüz Ölçümü
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Sigorta Bedeli
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Bina Bedeli
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Kiracı Tarafından Yapılan Masraflar (KTYM) : …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Demirbaş Bedeli
: …………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Emtia Bedeli …..……………..……………..… (3. Şahıs malları var ise, 3. şahıs mal bedelleri Emtia Bedeli’ne
dahil edilecektir.)
Deprem İsteniyor Mu?
:
Hayır
Evet
İşim Rahat Sigorta Poliçeniz’i tanzim ettirmek için yukarıda tarafımıza iletmiş olduğunuz
bilgilerin, aksinin / yanlışlığının / eksikliğinin tespit edilmesi durumunda Ray Sigorta A.Ş.’nin
mevzuat gereğince poliçeden cayma ve / veya hasar tazminatı indirme ve / veya reddetme
hakları saklıdır.
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Tarih: ...../...../.....
İmza:
Download

Başvuru Formu - Yeni Gültekin Sigorta